Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2012


 Azərbaycan xalçası: biblioqrafiya /tərtibçi-müəllif K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 469 s.

 

 Azərbaycan maarifinin yorulmaz çarçısı: Həsən bəy Zərdàbi – 170: metodik vəsait /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 46 s.

 

 Azərbaycanda aviasiyanın tarixi: Biblioqrafiya. Baş məsləhətçi: akademik Arif Paşayev; Elmi redaktor: Nərgiz Paşayeva; Tərtibçi: Şəmsəddin Axundov; İxtisas redaktoru və buraxılışına məsul: Kərim Tahirov; Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 252 s.

 

 Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların rolu: metodik vəsait /tərt. ed. S.Quliyeva; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-xa¬nası.- Bakı, 2012.- 45 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1994 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 187 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1995 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 194 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2010 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- B.: 2012.- 430 s.

 

  Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2011 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 318 s.

 

 Elektron məlumat bazalarının yaradılması və virtual xidmət: metodik tövsiyə /tərt. ed. S.Salamlı; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2012.- 46 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2013 /baş red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; məsul katib N.Alışova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 440 s.

 

 Fikrət Əmirov - 90 [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs) / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2012.

 

 Xocalı Soyqırımı - 20: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Məmmədova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2012.- 313 s.

 

 İllik iş planı və onun tərtibi metodikası /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 29 s.

 

 Kitabxanalarda kütləvi tədbirlərin ənənəvi və yeni formaları: metodik vəsait /tərt. ed. N.Alışova; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. X.İsmayılova; M.F.Axundov adına Azər­bay­can Milli Kitab­xa­na­sı.- Bakı, 2012.- 71 s.


 M.F.Axundzadə irsinin kitabxanalarda təbliği: metodik tövsiyə /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2012.- 73 s.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2011 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G. Səfərələyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2012.-74 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar-2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G. Səfərələyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 58 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G. Səfərələyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 66 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart-2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G. Səfərələyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 62 s.

 

   Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstərici-si: Aprel - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G. Səfərələyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 88 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstərici-si: May-İyun - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red.: D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 145 s.
 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 72 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 76 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 78 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K. Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D. Sadıxova, H. Bəşirova. M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 78 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;  red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 89 s.
 

 Mirzə Ələkbər Sabir - 150: Biblioqrafiya /tərt. ed.: M.Həsənova, G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası. Bakı, 2012. 384 s.

 

 Mirzə Fətəli Axundzadə - 200: biblioqrafiya /ixt.red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2012.- 360 s.

 

 Narkomaniya, narkobiznes və ona qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu: metodik tövsiyələr /tərt. ed. M.Talıbova; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 40 s.

 

 Niyazi (Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyov-Tağızadə): biblioqrafiya /tərt. ed. P.Qurbanova, H.Həşimova, Ş.Məmmədli; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012. - 200 s.

 

  Nizami Gəncəvi: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.İbrahimova, G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı,-2012.- 632 s.

 

  Poeziya dünyasının dahisi: metodik vəsait /tərt. ed. M.Məmmədov; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 64 s.

 

  Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici [Mətn]. 2011 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. L. Talıbova, L. Bağırova; baş red. K. M. Tahirov Buraxılış IV.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2012.- 451, [1] s.

 

  Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici [Mətn]. 2012 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. L. Talıbova, L. Bağırova; baş red. K. M. Tahirov Buraxılış I.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2012.- 432 s.

 

  Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici [Mətn]. 2012 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. L. Talıbova, L. Bağırova; baş red. K. M. Tahirov Buraxılış II.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2012.- Buraxılış II. -  203 s.

 

  Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici  [Mətn]. 2012 /tərtib ed. L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbàycàn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- Buraxılış III. -  298 s.

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved