Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2013


 Akademik Zərifə Əliyeva - 90: biblioqrafiya [Elektron resurs] /tərt. ed. M.Vəliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2013.- 137 s.

 

 Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və faktlar VI cild. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları.- B.: Azərbaycan Milli Kitabxanası.- 2013.- 555 [1] s.

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Vəliyeva, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013. 304 s.

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: məqalələr məcmuəsi /baş red. və burax. məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 152 s.

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası [fotoalbom] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; tərt. K. Tahirov, G. Səfərəliyeva.- B.: Təhsil, 2013.- 161 s., [14] v. fotoşək. , portr., fotoşək.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1993 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2013.- 187 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2011 (əlavə) /baş red. K.Tahirov; tərt.: L.Talıbova, Z.Qulamova.- Bakı, 2013.- 121 s.

 

 Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2012 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova.- Bakı, 2013.- 349 s.

 

 Elçin (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu): biblioqrafiya /ixtisas red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 560 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2014/baş red. K.Tahirov; red. M.Cəfərova; məsul katib N.Alışova; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 424 s.

 

 Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.


 İdmanın təbliğində kitbxanaların iştirakı: metodik vəsait /tərt. ed. M.Talıbova; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 42 s.

 

 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik yazı, biblioqrafik təsvir [Mətn]: ümumi tələbələr və tərtib qaydaları Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli kitabxana tərəfindən işlənib və təqdim edilib.- [Bakı] Azərb. Resp. standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi 2013.- 60, [1] s.

 

 Kitabxanalarda Heydər Əliyev irsinin və Azərbaycançılıq ideyasının təbliği: metodik tövsiyələr /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 59 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 63 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 75 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 89 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2013 / /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 93 s.


 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 96 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 79 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 51 s.


 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 76 s

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 90 s.

 

 Milli Kitabxananın nəşrləri (2000-2012): Metodik tövsiyələr /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixtisas red. və bur.məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 21 s.
 

Musiqidə keçən ömür (Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor, musiqişünas İmruz Əfəndiyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunur) /tərt. ed. S.Əsədova; burax. məs. və ixt. red. K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 216 s.

 

Tahir Salahov: biblioqrafiya /tərt. ed.: S.Əsədova, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 320 səh.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərt. ed. L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- Buraxılış IV. - 322 s.
 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərt. ed. L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış I. - 457 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış II. - 290 s

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- Buraxılış III. - 296 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved