Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2017 - SENTYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2017 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Sentyabr - 2017

 

 

BAKI-2017

 

 

Baş redaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr – 2017 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resurslarının Yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2017.- 100 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2017 

 

 M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi 2006-cı ildən etibarən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etdirir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

 Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb. 2017-ci ilin aprel ayında isə Milli Kitabxanada aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi ilə Diyarşünaslıq və elmi biblioqrafiya şöbəsi birləşdirilərək Diyarşünaslıq və Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi adlandırılıb. Hazırda bu şöbədə adı çəkilən göstəricinin hazırlanması davam etdirilir. Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

Tel.: 493 98 96 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

1.  A.H.Bayramovanın “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 26 sentyabr 2017-ci il: [musiqi mədəniyyətinin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-27 sentyabr.- S.2.  

2.  Azərbaycan Xalça Muzeyinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 sentyabr 2017-ci il: [xalça sənətinin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-28 sentyabr.- S.2.   

3.  Azərbaycan Xalça Muzeyinin əməkdaşlarının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 sentyabr 2017-ci il: [xalça sənətinin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.2.     

4. Azərbaycan Xalça Muzeyinin əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27sentyabr 2017-ci il: [xalça sənətinin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-28 sentyabr.- S.2.  

5.  Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin əməkdaşlarına “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 sentyabr 2017-ci il: [muzey işinin inkişafı və mədəni irsin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.2.  

6.  Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin əməkdaşlarına “Əməkdar artist” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 26 sentyabr 2017-ci il: [Azərbaycanın musiqi irsinin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.- 27 sentyabr.- S.2.   

7.  Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 26 sentyabr 2017-ci il//Azərbaycan.- 2017.-27 sentyabr.- S.2.   

8.  Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 sentyabr: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-16 sentyabr.- S.3.     

9.   2017-ci il oktyabrın 15-dən noyabrın 15-dək Bakı şəhərində keçiriləcək ticarət festivalı (“shopping festival”) ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 28 sentyabr 2017-ci il: [turizm potensialından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2017.-29 sentyabr.- S.2.   

10.   İ.D.Kobzonun “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 9 sentyabr 2017-ci il: [Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında mədəni əlaqələrin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.-2017.-10 sentyabr.- S.1.    

11.  İ.İ.Mədətovun Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 sentyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-12 sentyabr.- S.4.   

12.  M.H.Ağayevin “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 7 sentyabr 2017-ci il: [Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-8 sentyabr.- S.2.  

13.   M.V.Ocaqova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 sentyabr: [Azərbaycanda musiqi sahəsindəki uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-16 sentyabr.- S.3.   

14.   T.Q.İsgəndərovanın “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: [mədəni irsin təbliğindəki səmərəli fəaliyyətinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 sentyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-28 sentyabr.- S.2.   

15.   Şəki rayonunun Kiş kəndində abadlıq-quruculuq işləri aparılmasına dair tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27: [turizm potensialından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə] //Azərbaycan.- 2017.-28 sentyabr.- S.2.   

__________

16.  Cabbarov, M. Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri; 18 sentyabr 2017-ci il //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.  

__________

17.    Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyi ilə bağlı Tədbirlər Planı: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 18 sentyabr 2017-ci il tarixli 288 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.   

__________

18.    Ağalarov, V. Naxçıvan – İslam mədəniyyətinin paytaxtı //Xalq qəzeti.- 2017.- 17 sentyabr.- S.5.  

19.    Avropa İttifaqına üzv ölkələrin səfirlikləri Şəki şəhəri ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsində maraqlıdır: [quruma üzv ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirlərinin Şəki şəhər rəhbərləri ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 24 sentyabr.- S. 4.    

20.    Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Beynəlxalq Memarlar İttifaqının konqresində təmsil olunub //Azərbaycan.- 2017.- 13 sentyabr.- S.4.  

21.    Azərbaycan mədəni və dini rəngarəngliyə əsaslanan, ayrı-seçkiliyin mövcud olmadığı cəmiyyətin yaradılmasına parlaq nümunədir: [Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici İşlər nazirlərinin illik əlaqələndirmə görüşündə  iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.- 23 sentyabr.- S.6.    

22.     Elmar Məmmədyarov: “Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun bütün səviyyələrdə təşviqinə böyük önəm verir”: [BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dostlar Qrupu nazirlərinin görüşü haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 24 sentyabr.- S.2.   

23.    Ədalət Vəliyev:  “Vətənpərvərlik həm də öz xalqına aid mədəniyyətin təəssübünü çəkməkdir”: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin  müsahibəsi] /müsahibəni aprdı Pərvin //525-ci qəzet. - 2017.- 9 sentybar.- S.10-11;15.  

24.    Ələkbərli,  R. Mədəniyyət faktorlarının beynəlxalq biznesdə rolu və əhəmiyyəti //İqtisadiyyat.- 2017.- 13-20 sentyabr.- S.5.  

25.    Hüseynov, F. Vətəndaş təşəbbüskarlığı daha səmərəli fəaliyyətə zəmin yaradır: Mədəniyyət və Turizm nazirinin əhali ilə növbəti görüşü: [Əbülfəs Qarayevin] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.3.   

26.    Mənsimov, E. Milli Məclisin komitə iclasları keçirilib: [Regional məsələlər Komitəsi, Mədəniyyət Komitəsi və  Əmək və sosial siyasət Komitəsinin iclasları haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 20 sentyabr.- S.3.  

27.    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul ediblər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Kürdəmir rayonunda ətraf rayonlardan olan vətəndaşları qəbul  edib] //Azərbaycan.- 2017.- 23 sentyabr.- S.7.   

28.    Milli Məclisin komitə iclasında  bir sıra məsələlər müzakirə edilib: [iclasda “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında” qanunlara dəyişikliklər edilib] //Xalq qəzeti.- 2017.- 20 sentyabr.- S.2.   

29.    Nağıyev, F. “Bakının brendi kommunikasiya və marketinq proqramımızın əsas elementi olacaq”: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Milli Turizm Təbliğat Bürosunun direktoru Fuad Nağıyevin AZƏRTAC-a müsahibəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.8.    

30.    NDU-da kitab təqdimatı keçirilib: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Günay Məmmədovanın “Tofiq Bakıxanov: Naxçıvan sevincləri” və “Bəstəkar Nəriman Məmmədov” adlı kitablarının təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 29 sentyabr.- S.13.   

31.    Ömərov, V. Azərbaycan milli mədəniyyəti və islam //Səs.- 2017- 27 sentyabr.- S. 15.    

32.    Pənahqızı, T. Çölün yaşam fəlsəfəsi: və ya rejissor Eltən Qədimbəyli ilə “Oxatanlar”ın 40 dəqiqəlik söhbəti... //Kaspi.- 2017.- 13 sentyabr.- S.10. 

33.    Rosler, M. Azərbaycan mədəni irsin qorunmasına böyük töhfələr verib: [ UNESCO-nun irs bölməsinin və Dünya İrs Mərkəzinin direktoru Mextild Roslerin müsahibəsi] //Həftə içi.- 2017.-14 sentyabr.- S.7.   

34.    Salmanlı, R. Qürur yerimiz olan milli-mənəvi dəyərlərimizi daim yaşatmalıyıq //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.7.  

 

“Multikulturalizm”

35.    Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan multikulturalizmi” kitabının təqdimatı olub: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində (BBMM)] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 23 sentyabr.- S. 7.      

36.    Azərbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir: [Bu fikri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 20-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışındakı çıxışı zamanı səsləndirib] //İki sahil.- 2017.- 26 sentyabr.- S.15.   

37.    Ömərov, V. Heydər Əliyev Azərbaycanın tolerant mədəniyyəti haqqında //Səs.- 2017.- 23 sentyabr.- S.15.   

38.    Turan, A. Azərbaycan İslam dünyasının ən nüfuzlu ölkələrindən birinə çevrilir //Xalq qəzeti.- 2017.- 24 sentyabr.- S.4.   

39.    Üzeyir Hacıbəyli haqqında yeni kitab: [Aida Tağızadənin tərtib etdiyi “Üzeyir Hacıbəyli”adlı kitabı haqqında] //İki sahil.- 2017.-28 sentyabr.-S.5.   

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

40.    Almaniyada ölkəmizin mədəniyyət və mətbəxini tanıdan kitab: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyilə ərsəyə gələn “A guest in Azerbaijan” adlı kitab  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-8 sentyabr.- S.8.  

41.    Avrasiya Kitabxanalar Assambleyasının növbəti illik yığıncağı Bakıda keçiriləcək: [professor, Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun Minskdə Belarus kitab nəşrinin və ilk kitabın naşiri Frantsisk Skorinanın 500 illiyinə həsr olunmuş  tədbirdə iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-20 sentyabr.- S.5.  

42.    Aydınoğlu, T. Təbriz – İslam ölkələrinin növbəti mədəniyyət paytaxtı: Qardaşlıq körpüsü //Xalq qəzeti.- 2017.- 9 sentyabr.- S.4.  

43.    “Azərbaycan Evi” Danimarkada yaşayan azərbaycanlıların toplaşdığı mərkəz rolunu oynayr //Üç nöqtə.- 2017.- 14 setyabr.- S.5.  

44.    “Azərbaycanın mədəni sərvəti”: Xalça Muzeyində Dağıstanın əl sənəti nümunələrinə dair ustad dərsləri təşkil olunacaq //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.8.  

45.    Azərbaycan nümayəndə heyəti Daşkənddə mədəniyyət festivalında iştirak edib //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.5. 

46.    Azərbaycan və alman xalqlarının dostluğu zəngin tarixə söykənir: Azərbaycan səfiri Cənubi Qafqazda alman məskənlərinin 200 illiyinin qeyd olunmasından söhbət açıb: [Ramin  Həsənov “Business & Diplomacy” jurnalının “Səfirlə söhbət” silsiləsinin növbəti qonağı olması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-8 sentyabr.- S.2.   

47.    Azərbaycanın xalça inciləri Vaşinqtonda //Həftə içi.- 2017.- 9-11 sentyabr.- S.8.    

48.    Azərbaycanın xalça nümunələri Vaşinqtonda sərgilənib //Mədəniyyət. - 2017.- 13 sentyabr.- S.6.  

49.    Azərbaycanın turizm imkanları Parisdə sərgilənir: Fransalı turistlərin Bakını daha yaxından tanıması üçün turistik proqramlar tərtib ediləcək //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.8.  

50.    Azərbaycanlı gənc rəssamların əsərləri Sofiyada nümayiş olunub:[5-ci Dünya Uşaq rəsm müsabiqəsi qaliblərinin sərgisi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 13 sentyabr.- S.9.

51.    Azəri, L. Rəqs sənətinə sonsuz sevgi: “Azərbaycan-İran rəqs gecəsi” tamaşaçılara unudulmaz anlar yaşatdı //Mədəniyyət.- 2017.-20 sentyabr.- S.8.  

52.    Bakıda Əfqanıstanın  milli bayramı qeyd edilib //Şərq.- 2017.- 19 sentyabr- S.5.   

53.    Bakıda İndoneziya mədəniyyəti festivalının açılışı olub: [Bakıda  keçirilən II İndoneziya mədəniyyəti festivalı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-10 sentyabr.- S.2.  

54.    Çin və Azərbaycan etibarlı dost və tərəfdaşdır: İki ölkə arasında mədəniyyət və turizm sahəsində də əməkdaşlığın geniş potensialı var //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentybar.- S.4.  

55.    Dadaşova, Ş. “Leyli və Məcnun” ilk dəfə Rusiya səhnəsində: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovun və Arzu Əliyevanın ifalrında] //İki sahil.- 2017.- 22 sentyabr.- S.10.   

56.    Dirijor Bərdia Kiyarəs Musiqili Teatra belə təşəkkür etdi: [tehranlı dirijor və musiqiçi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 28 sentyabr.- S.10.   

57.    Elçinin “Şekspir” pyesinin İtaliyada yeni tamaşası //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.   

58.    “Etnik musiqi inciləri”: Muğam Mərkəzində Moldova və Azərbaycan musiqiləri səslənəcək //Mədəniyyət.- 2017.-13 sentyabr.- S.3.   

59.    Əhməd S. “Ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrdə körpü rolunu oynamağa çalışırıq”: [Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin numayəndəsi Əhməd Sami Əl-Aydi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Məmmədzadə //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S. 10.   

60.    Əliyeva, S. Azərbaycan Beynəlxalq Qastronomiya festivalında təmsil olunub: [Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası və Azərbaycan Evinin  təşkilatçılığı ilə] //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 sentyabr.- S.7.   

61.    Fərəcov, S. Türkiyə və Azərbaycanın nəşriyyat işi sahəsində əməkdaşlığı: Bakıda iki ölkənin naşir, redaktor və yazarlarının iştirakı ilə simpozium keçirilir: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Türkiyə-Azərbaycan nəşriyyatçılığı” adlı simpoziumun açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.4.     

62.    Heydər Əliyev Mərkəzində müasir türk sənətkarlarının əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2017.- 7 sentyabr.- S.5.     

63.    “İpək yolu və dünya sivilizasiyası”: Azərbaycan incəsənət ustalarının əsərləri Pekin biennalesində //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentybar.- S.11.  

64.    25 ildə Yaponiya-Azərbaycan münasibətləri davamlı inkişaf edib: Hər iki ölkədə mədəniyyətlərimizin təbliği istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.5.   

65.    Kavunc O. “Özbək türkü olduğumu universitetə qəbul olduqdan sonra öyrəndim”: [professor Orxan Kavuncun  müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.13.   

66.    Kiyarəs, B. Azərbaycanın və musiqisinin vurğunu olan dünya şöhrətli dirijor: [tehranlı dirijor və musiqiçi Bərdia Kiyarəslə müsahibə] //Kaspi.- 2017.- 23-25 sentyabr.- S.7.   

67.    “Kontrabas”  Kiyevdə nümayiş olunacaq //Azad Azərbaycan.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.   

68.    Kulbek E. “İndi bir daha dərk edirik ki, biz vahid xalqıq, bir ağacın qollarıyıq”: “Molla Pənah Vaqifin şeirləri qazax dilinə tərcümə edilməlidir və mən bilavasitə bu işlə məşğul olacağam”: [Qazaxıstanın tanınmış türkoloq və filoloqu Kulbek Ergöbek Sarsenulın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.12.  

69.    Qəbələdə beynəlxalq festival keçirilib: Azərbaycan və Cənubi Koreya arasında münasibətlərin 25 illiyi qeyd olunub: [Koreya Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin və “Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası” İctimai Birliyinin birgə təşkil etdiyi tədbir haqqında] //Bizim yol.- 2017.-20 sentyabr.- S.15.  

70.    Qumru. “Cəza”  mono tamaşası Başqırdıstanda nümayiş olunub //Azad Azərbaycan.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.  

71.    Lalə. “Azərbaycan-İran rəqs axşamı”: Konsert proqramında iki ölkənin rəqs kollektivləri çıxış edəcək:[Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında]  //Mədəniyyət.- 2017.-13 sentyabr.- S.2.  

72.    Lalə. Varşavada Mstislav Rostropoviçin 90 illik yubileyi qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.4.   

73.    Macarıstanda Xalça Muzeyinin 50 illiyinə həsr olunan tədbir //Mədəniyyət.- 2017.-29 sentyabr.- S.11.   

74.    Mahir Həmzəyevin Azərbaycan mədəniyyətinin Litvada  tanınmasında xidmətləri var: [Litvada Azərbaycan Cəmiyyətinin sədrinın gördüyü işlər haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 29 sentyabr.- S.8.   

75.    Məmməd, G. “Musiqili Sarıarka”da təntənəli yubiley: [professor Düsen Kaseinovun 70 illik yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.    

76.    Mirməmməd, G. Xəzər sahilində “Hind okeanı” avazı: [Hindistanla Azərbaycan  arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25-ci ildönümü münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.5.  

77.    Mirməmməd, G. Uzaqları yaxın edən festival: [Bakıda  keçirilən II İndoneziya mədəniyyəti festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-13 sentyabr.- S.9.   

78.    Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan Beynəlxalq müsəlman kinosu festivalında: [Tatarıstan Respublikasının Kazan şəhərində] //Xalq qəzeti.- 2017.-15 sentyabr.- S.10.  

79.    Mükərrəmoğlu, M. İSESCO-nun islam dünyası üçün mədəniyyət strategiyası təkmilləşdiriləcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Y.Hüseynli İSESCO-nun İslam Dünyası üçün Mədəniyyət Strategiyasının Tətbiqi üzrə Məşvərət Şurasının 15-ci iclasında iştirak edib] //Xalq qəzeti.-2017.- 20 sentyabr.- S.7.   

80.    Mükərrəmoğlu, M. Musiqiçilərimiz Çində uğur qazanıblar: [IV İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalında] //Xalq qəzeti.- 2017.-22 sentyabr.- S.7.    

81.    Mükərrəmoğlu, M. UNESCO – Azərbaycan əlaqələri genişlənməkdədir //Xalq qəzeti.- 2017.- 23 sentyabr.- S.8.  

82.    Müsəlman Şərqinin ilk operası ilk dəfə Rusiya səhnəsində: “Bu, ölkəmizin mədəniyyətinin, incəsənətinin təbliği üçün yeni imkanlar açır”: [Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.3.  

83.    Nəcəfli. A. “Bayrağımızı  yüksəyə qaldirmaqdan böyük nailiyyət ola bilməzdi”: Beynəlxalq müsabiqələr qalibi Nuranə Əliyeva gələcəkdə istedadlı tələbələr yetişdirmək istəyir: [Bolqarıstanda keçirilən “Golden Sparkles European Music Festival”ında iştirak edən Aylin Nəcəfli ilə söhbət]  /müsahibəni apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.12.  

84.    Ölkəmiz Türkiyədə sağlamlıq turizmi sammitində təmsil olunub: Gələn ay Bakı və Gəncə şəhərlərində medikal turizm konfransı keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.9.   

85.    Ölkəmiz VIII Türk dünyası ədəbiyyat dərgiləri konqresində təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.15.   

86.    Ölkəmiz Yekaterinburqda “Xalqlar Günü”ndə təmsil olunub: [“Orta Ural xalqları Günü”  bayramında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.4.   

87.    Pərvin. ARİRANQ... Azərbaycanın qəlbini coşdur!: [Heydər Əliyev Sarayında Koreya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş mədəni tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.  

88.    Rumıniyada Azərbaycan dili və mədəniyyət mərkəzi açılır: Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla Rumıniya səfiri ilə görüşüb //Azad Azərbaycan.- 2017.- 30 sentyabr.- S. 5.  

89.    Salmanov, R. “Leyli və Məcnun” operası ilk dəfə Rusiya paytaxtında: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında keçirilmiş  mətbuat konfransı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-22 sentyabr.- S.6.   

90.    Soydaşlarımız Özbəkistanın Müstəqillik Günü ilə bağlı şənlikdə iştirak ediblər //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.14.  

91.    Sultanova, M. “İki dil, bir harmoniya”: Cahangir Novruzova həsr olunan sənədli film Adana kinofestivalında təqdim edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.16.    

92.    Tarixi qardaşlığın yubileyinə sənət töhfəsi: Heydər Əliyev Mərkəzində müasir türk sənətkarlarının əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [Türkiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 25-ci ildönümü  münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.3.    

93.    “Tarixi yaddaşın canlanması”: [Monqolustanda keçirilən eyniadlı tədbirdə Azərbaycanın təmsil olunması  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.11.   

94.    TÜRKSOY-un 20-ci “Opera günləri”: [İstanbulda başlayan tədbirdə Azərbaycanın nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-13 sentyabr.- S.3.

 

Bax: 120; 159; 171; 173; 174; 177; 179; 182; 190; 198; 203; 206; 207; 213; 214; 218; 226; 230; 240; 250; 268; 295; 300; 346; 350; 355; 356; 357 

 

V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi – Yarmarkası

95.    Avtomat kitab köşkü: [V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi- Yarmarkasında] //Ekspress.- 2017.- 29 sentyabr.- S.13.   

96.    Azəri, L. “Kitabxanalar mədəni xidməti vahid siyasətə çevirməlidir”: [Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində ölkə kitabxanaçılarının respublika müşavirəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S. 3.    

97.    Bakıda kitab bayramı: V Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası açıldı //Ekspress.- 2017.- 29 sentyabr.- S.13.   

98.    Bakıda Kitab Sərgi-Yarmarkası keçirildi: Nazir Əbülfəs Qarayev: “Çağdaş ədəbiyyatımız çox güclüdür və yaşayır”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Bizim yol.- 2017.- 29 sentyabr.- S.15.  

99.    Bakıda növbəti beynəlxalq kitab bayramı başlayır: [V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S. 2.   

100.  Bakıda V Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılışı olub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.- 29 sentyabr.- S.2.; Xalq qəzeti.-2017.- 29 sentyabr.- S.4.; Respublika.- 2017.-29 sentyabr.- S.3.  

101.  V Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 sentyabr.- S.27.   

102.  V Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılışı olub: [tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Həftə içi.- 2017.- 29 sentyabr.- S.8.  

103.  Fariz. “Qabriel Qarsiya Markes kimdir?”: [Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində kolumbiyalı yazıçı  Konrado Suluaqanın həmyerlisi haqqında çıxışı] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.4.  

104.  Fariz. Bakıda beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkası keçirilir: Paytaxtımızın beşinci dəfə ev sahibliyi etdiyi kitab bayramına 40 ölkədən kitabxana və nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri qatılıb: [V Beynəxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S. 2.   

105.  Fariz. Kitabsevərlər üçün yenilik: “Avtomat kitab köşkü” layihəsinin təqdimatı olub: [Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.3.     

106.  Filimonov, O. Əgər naşirlər anlaşarlarsa, kitab satışı da nizamlanar: [Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində Rusiya Naşirlər Assosiasiyasının vitse-prezidenti Oleq Filimonovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı G. Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.11.   

107.  Hüseynov, F. Paytaxtımız növbəti kitab bayramına ev sahibliyi edəcək: Bakı V Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası üç gün ərzində çoxsaylı tədbir və təqdimatlarla yadda qalacaq //525-ci qəzet.- 2017.- 22 sentyabr.- S. 4.    

108.  Misir Milli Kitabxanasında Azərbaycan guşəsi yaradılacaq: [V Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində Misir Milli Kitabxanası və Arxivlərinin müdiri, Ayn Şəms Universitetinin professoru, alim Əhməd Seyyid Muhəmməd Şövki Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində qonaq olub] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.6.  

109.  Mükərrəmoğlu, M. Milli Kitabxanada beynəlxalq konfrans: [“Kitabxanalar üçün yeni çağırışlar, yeni ideyalar, yeni tələblər: kitab, mütaliə, innovasiyalar” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev iştirak edib] //Xalq qəzeti.- 2017.- 30 sentyabr.- S.10.  

110.  Müşfiq, Ş. V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının zəngin proqramı var //525-ci qəzet.- 2017.- 23 sentyabr.- S.13.   

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

111.  Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsi xüsusiyyətləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 13-20 sentyabr.- S.6.  

112.  Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsi xüsusiyyətləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 28 sentyabr - 4 oktyabr.- S.8.   

 

KİTABXANA İŞİ

113.  Aydın, X. Ədəbi gəncliyin əsərləri tapılmayan kitabxana: [Zaqatala Mərkəzi Kitabxanasının fəaliyyəti haqqında] //Kaspi.- 2017.- 9 sentyabr.- S.17.  

114.  Aydın, X. Kitab bayramı //Kaspi.- 2017.- 30 sentyabr.- S.16-17.   

115.  Aydın, X. Oxuyan var...: Balakən Rayon Mərkəzi Kitabxanasından reportaj //Kaspi.- 2017.- 23-25 sentyabr.- S.24. 

116.  Azərbaycan Kitabxanaçılarının Respublika Müşavirəsinin qətnaməsi: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Respublika.- 2017.- 29 sentyabr.- S. 3.     

117.  Azəri, L. Ölkəmiz Moskvada kitab sərgi-yarmarkasında təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.5.    

118.  Balacalar üçün səyyar kitabxana xidməti: [Qusar Rayon Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi tərəfindən səyyar kitabxana xidmətinin təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.6.  

119.  Hüseynov, F. Mütaliə həvəskarlarının yeni ünvanı: Paytaxtın Nizami rayonundakı Heydər Əliyev parkında məktəblilər üçün kitab sərgi-yarmarkası təşkil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S. 3.  

120.  “Kitab sənəti” müsabiqəsinin diplomları təqdim olunub: [Moskvada keçirilən MDB ölkələri XIV Beynəlxalq “Kitab sənəti” müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S. 12.  

121.  Kitabxanalar tarixə qovuşa bilər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev “Kitab, kitabxana və innovasiyalar” mövzusunda keçirilən müşavirədə çıxış edib] //Həftə içi.- 2017.- 30 sentyabr - 2 oktyabr.- S.7.  

122.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan və Belarus milli kitabxanaları arasında saziş imzalanmışdır: [Azərbaycandan Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov da tədbirlərdə iştirak etmişdir] //Xalq qəzeti.- 2017.- 19 sentyabr.- S.7.  

123.  Sarıyeva, İ. Kitabxanalarımızda uşaq ədəbiyyatı qıtlığı?...: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının əməkdaşı Kəmalə Qəzənfərlinin söylədiklərı] //Bakı xəbər.- 2017.- 2017.-22 sentyabr.- S.15.

 

Bax: 109; 252   

 

MUZEY İŞİ

124.  Bayramova, A. Kiçik karvansara otaqlarından başlanan yol: Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin 50 yaşı tamam olur: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alla Bayramovanın müsahibəsi]  /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.11.  

125.  Müstəqilliyin rəmzinə böyük ehtiram: [Prezident İlham Əliyev Salyana səfəri çərçivəsində Bayraq Muzeyinin  açılışında iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.- 26 sentyabr.- S.5.  

126.  Tağıyev, R. Muzey eksponatlarının ikinci həyatı: Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi 60 yaşını qeyd edir //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.6.  

127.  Tələbə və dekanlar Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olublar: [“Muzey günləri” çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universiteti tibb fakültəsinin tələbə - müəllim heyəti] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 16 sentyabr.- S.12.  

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

128.  Əbülfətoğlu, B. Qaraköpəktəpə abidəsi //Ədalət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.7.     

129.  İbrahimov, K. Coğrafi İnformasiya Sistemi İçərişəhər qoruğunda geniş tətbiq olunur: Tarixi abidələrimiz //Azərbaycan.- 2017.-22 sentyabr.- S.7.   

130.  İbrahimov, K. Şamaxının Gülüstan qalası: Tarixi abidələrimiz //Azərbaycan.- 2017.-6 sentyabr.- S.15.   

131.  Quliyeva, V. Tolerantlığın məkanı Azərbaycan qədim tarixdən müasirliyədək...: [tarixi abidələrimiz haqqında] //Bakı xəbər.- 2017.- 26 sentyabr.- S.10.   

132.  Mədətoğlu, Ə. Sirli aləm - Qazma mağarası: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Hənənəm kəndində yerləşən Qazma mağarası haqqında] //Ədalət.- 2017.- 30 sentyabr.- S.4.  

133.  Tofiq, H. Naxçıvanda çox sayda maddi-mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb //Azad Azərbaycan.- 2017.- 12 sentyabr.- S.5.  

 

İNCƏSƏNƏT

RƏNGKARLIQ

134.  Ağsuda Xalq rəssamı Asəf Cəfərovun sərgisi açılıb: [90 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.2. 

135.  Azərbaycanlı rəssam: Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri adı seçildi: [Teymur Rzayev haqqında] //Kaspi.- 2017.- 21 sentyabr.- S.13.  

136.  Əliyev, Z. “Manqa başçısı Rəxşəndə”nin taleyi: Bir əsərin tarixçəsi: [Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığı haqqında] //Mə-dəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.13.  

137.  Əliyev, Z. Gəncəli rəssamın Nuru Paşa sevgisi: Bir əsərin tarixçəsi: [rəssam Faiq Abdullayevin Nuru Paşaya həsr etdiyi portreti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.12.   

138.  Əliyev, Z. Həyata gerçəkçi baxışın lirik çalarları: Rəssam Firudin Quliyevin sənət dünyası... //Kaspi.- 2017.- 30 sentyabr.- S.24.   

139.  Əliyev, Z. Xilaskar ordunun bədii tərənnümü: Azərbaycan rəssamlarının Nuru Paşa sevgisi... //Kaspi.- 2017.- 15 sentyabr.- S.24.; 525-ci qəzet.- 2017.- 14 sentyabr.- S.7.   

140.  Əmiraslanov, M. “Qara qızıl”ın bədii tərənnümü: Cəmil Müfidzadənin neft mövzulu əsərlərinin çalarları: [Xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası, professor haqqında] //Kaspi.- 2017.- 20 sentyabr.- S.15.  

141.  Fərəcov, S. Misir nağılları balaca azərbaycanlı rəssamların gözü ilə: “İslam Həmrəyliyi İli”nə həsr olunmuş sərgi: [“Azərkitab” Kitab mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.4.  

142.  Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidnti Leyla Əliyeva Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında olub //Azərbaycan.- 2017.-16 sentyabr.- S.6.    

143.  Xalq rəssamının yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılıb: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Asəf Cəfərovun 90 illiyinə həsr olunmuş sərgi haqqında] //Bizim yol.- 2017.-23 sentyabr.- S.11.   

144.  Kamal, R. Baramaçılığın dirçəldilməsi ipəkçiliklə yanaşı, xalçaçılığın da inkişafına şərait yaradır //Azərbaycan.- 2017.-20 sentyabr.- S.7.  

145.  Kəngərli, R. Naxçıvanın ilk qadın teatr rəssamı: [Fizzə Quliyeva haqqında] //Kaspi.- 2017.- 21 sentyabr.- S.12.  

146.  Qaliboğlu, S. “Aydınlığın rəssamı, rəssamın aydınlığı”: Naxçıvanlı gənc rəssamın Bakıda sənətsevərlərlə görüşü: [Xətai Sənət Mərkəzində  Səbrəli Nəbiyevin eyniadlı fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.13.  

147. Qaliboğlu, S. “Milliliyimizi qoruyaq”: Xətai Sənət Mərkəzində Beynəlxalq Sülh Gününə həsr edilmiş sərgi //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.2.  

148.  Qaliboğlu, S. Əyalətdə rəssam olmaq: [Əməkdar rəssam Rafael Zeynal haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.11.   

149.  Qaliboğlu, S. Xalq rəssamı Asəf Cəfərovun yubileyinə həsr edilmiş sərgi: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.2.  

150.  Qaliboğlu, S. Ömrün yaradıcı anlamı: [rəssam Bayram Qasımxanlı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-6 sentyabr.- S.12. 

151.  Qaliboğlu, S. Teatr rəssamı və tətbiqi sənət ustası: [Sənubər Səmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.10.  

152.  “Qoy həmişə sülh olsun”: [Beynəlxalq Sülh Gününə həsr olunmuş eyniadlı rəsm müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.5.   

153.  Quliyeva, S. Hyustondan gələn sənət səsi: [rəssam Səidə Haqverdiyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.   

154.  Mehdizadə, Ş. “Çərçivəyə girməkdən qorxuram”: Rəssam Pərviz Əsədov əsərləri uzunömürlü olsun deyə, onları dəri üzərində çəkir //Kaspi.- 2017.- 8 sentyabr.- S.15.  

155.  Mənsimov, E. Azadlığı vəsf edən fırça: [məhkum Bəhram Məmmədovun əl işləri] //Azərbaycan.- 2017.- 6 sentyabr.- S.15.     

156.  Rəsmləri ürəyi ilə çəkən sənətkar: [Astara Rayon Mədəniyyət mərkəzində  rəssam Firudin Quliyevin əsərlərindən ibarət sərgi və anadan olmasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.10.  

157.  Sarıyeva, İ. Dünyada Azərbaycanı tanıdan müasir rəssamlar...: [sənətşünas Ziyadxan Əliyev  haqqında] //Bakı xəbər.- 2017.-16-18 sentyabr.- S.15.   

158.  Sarıyeva, İ. Milli təsviri incəsənətimizdə yeni janr- neft rəssamlığı...: Səkinə Baharlı: “Neftlə əsər yaratmaq yeni dəst-xətt, yeni janrdır: [rəssam Sabir Çopuroğlu  haqqında] //Bakı xəbər.- 2017.- 13 sentyabr.- S. 15.    

159.  Soydaşımız Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri akademiki seçilib: [Teymur Rzayev] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.16.  

160.  Şıxəliyeva, S. Rənglərə ixtiyar verən rəssam: [Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.12. 

161.  Teymur Rzayev Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri akademiki seçilib //Xalq qəzeti.- 2017.- 20 sentyabr.- S.4.

 

Bax: 50 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

162.  Xalça Muzeyində “Azərbaycanın mədəni sərvəti” layihəsinin sərgisi: Bədii tikmə ustalarına sertifikatlar təqdim olunub //Mədəniyyət. - 2017.- 22 sentyabr.- S.4.   

163.  Xalça Muzeyində tikmə sənəti üzrə ustad dərsləri keçirilir //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.3.  

164.  Məmmədov, S. Baramaçılıq və ipəkçilik yeni inkişaf dövrünü yaşayır //Xalq qəzeti.- 2017.-14 sentyabr.- S.5.  

165.  Musayeva, Ə. “Sevimli məşguliyyətim oxumaq və toxumaqdır”: [“Toxucu” brendinin yaradıcısı Əsli Musayeva ilə müsahibə] //Kaspi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.    

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

166.  Abdullayeva, F. Heydər Əliyev olmasaydı, bu fotoşəkillər bəlkə də olmayacaqdı //Xalq qəzeti.- 2017.- 1 sentyabr.- S.2.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

167.  Bakıda “Daşın nəğməsi” II Beynəlxalq heykəltəraşlıq simpoziumu keçiriləcək //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.8.; Yeni Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.7. 

 

MODA VƏ DIZAYN

168.  Tanınmış modelyer “Qızlar Seminariyası”nda: [teatr və kino rəssamı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Xəlilova haqqında] //Kaspi.- 2017.- 7 sentyabr.- S.14.  

 

MUSİQİ

169.  Abbaslı, T. Soltan Hacıbəyov: Azərbaycanımızın böyük sənət “Karvan”ının  müəllif-sarbanı... //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.13.   

170.  Abdullayev, Ə. “Almaniyaya daha yaxşı şərtlərlə işləməyə getmişəm”: Xalq artisti Əvəz Abdullayevlə ölkəmiz və musiqi barədə söhbət /müsahibəni apardı Mirməmməd Gülcahan //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S. 10.  

171.  Almaniyada Müslüm Maqomayevə həsr edilmiş gecə: [75 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.5. 

172.  Aslanov, N. “Musiqi onlar üçün müqəddəsdir”: İtaliyada təhsil alan Nofəl Aslanov: “Romada getdiyiniz hər yerdə musiqi sədaları eşidə bilərsiniz”: [tələbə ilə müsahibə] //Kaspi.- 2017.- 15 sentyabr.- S.11.   

173.  Azərbaycan xalqının əvəzsiz irsi: Portuqaliya portalında tar barədə yazı dərc olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.   

174.  Azərbaycan musiqisinin daha bir möhtəşəm uğuru: Əməkdar artist Sahib Paşazadə “Şərq təranələri” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalının baş mükafatına layiq görülüb: [Özbəkistanın Səmərqənd şəhərinin Reqistan meydanında keçirilən festivalda] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.4.   

175.  Azəri, L. “Muğamın meracı” kitabının təqdimatı keçirildi: Nəşr muğam ustadı Alim Qasımovun sənət dünyasından bəhs edir: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.6.    

176.  Azəri, L. Bakının ruhunu musiqidə tərənnüm edən bəstəkar: Tofiq Quliyev – 100 //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.10.    

177.  Bakıxanov, T. Zakir Mirzəyevin “Türk marşı”: Və ya Vyanada Azərbaycan qarmonu ilə görüş //Ekspress.- 2017.- 15 sentyabr.- S.13.   

178.  Bayramov, R. Sənətlə qovuşan qardaş ürəklər: Maestro Niyazinin 105 və görkəmli türk bəstəkarı Əhməd Adnan Sayqunun 110 illiyinə həsr olunur //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.11.   

179.  “Euronews” kanalı Azərbaycanın musiqi ənənələri haqqında //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.11.  

180.  Əliyeva , N. “Təhsilimi xaricdə davam etdirmək arzusundayam”: Beynəlxalq müsabiqələr qalibi Nuranə Əliyeva gələcəkdə istedadlı tələbələr yetişdirmək istəyir: [pianoçu  ilə söhbət]  //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 16 sentyabr.- S.14.   

181.  Əliyeva, A. Böyük caz ustası Vaqif Mustafazadənin xatirəsi əbədiyaşardır: [cazmenin ev-muzeyinin direktoru Afaq Əliyevanın müsahibəsi] //Həftə içi.- 2017.-16-18 sentyabr.- S.7.   

182.  “Fəxr edirəm ki, Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil etdik”: Özbəkistan mətbuatı azərbaycanlı ifaçıların Səmərqənd festivalındakı uğurundan yazır //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.6.  

183.  Fərəcov, S. Fikrət Əmirov adına incəsənət məktəbində ikiqat yubiley: [Fikrət Əmirovun anadan olmasının 95 və məktəbin  55 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.10.    

184.  Fərəcov, S. Xəzər Universitetində məşhur pianoçunun ustad konserti: [Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Eliso Bolkvadzenin konserti və ustad dərsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.3.   

185.  Fərəcov, S. İfası da adı kimi şirin idi...: [tarzən, salyanlı Şirin Axundov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.15.   

186.  Fərəcov, S. Məclislər yaraşığı, ustad sənətkar: [xanəndə Məşədi İsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.15.  

187.  Fərəcov, S. Milli vokal sənətimizin təməlçisi: Şövkət Məmmədova – 120 //Mədəniyyət.- 2017.-27 sentyabr.- S.12.  

188.  Fərəcov, S. Tar ifaçılığı sənətinin görkəmli nümayəndəsi: [Əməkdar artist Əhsən Dadaşov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-  6 sentyabr.- S.12.  

189.  Fərəcov, S. Tarı xanəndə kimi “oxutduran” sənətkar: [tar ifaçısı Məşədi Zeynal haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 29 sentyabr.- S.15.  

190.  Fransanın “La Gazette Musicale” portalı azərbaycanlı bəstəkardan yazır: [Firəngiz Əlizadənin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.3.  

191.  Gülüstan Əliyeva: Dövlətimizin mənə verdiyi adı doğrulduramsa  xoşbəxtəm: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəfiqə Dadaşova //İki sahil.- 2017.- 22 sentyabt.- S.12.  

192.  Hüseynov, F. Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıq müzakirə edilib:  [Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.4.    

193.  Xoyski, L. “Hər şey könlünüzcə olsun”: Fətəli xan Xoyskinin qardaşı nəvəsi: Mürtuza Məmmədova Bülbül adını nənəm verib: [Leyla xan Xoyski ilə müsahibə] //Ekspress.- 2017.- 8 sentyabr.- S.9.  

194.  İbrahimov, M. “Adım gənc istedadlıların “Qızıl kitabı”na yazıldı”: Beynəlxalq müsabiqələr qalibi Murad İbrahimov uğurları çoxaldıqca məsuliyyətinin artdığını etiraf edir: [Murad İbrahimovla söhbət] /müsahibəni apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 29 sentyabr.- S.13.   

195.  Kənan, A. Dünyada səsim qaldı...: Böyük xanəndə Seyid Mirbabayevin 150 illiyinə //525-ci qəzet.- 2017.- 8 sentyabr.- S.4.     

196.  Lalə. Maqomayevin 75 illiyi münasibətilə gənc ifaçıların konserti: [Bakıda Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.2.    

197.  Məhərrəmova, T. Musiqi sənətimizin Bülbülü: Böyük sənətkarın dünyasını dəyişməsindən 56 il ötür //Kaspi.- 2017.- 27 sentyabr.- S.10.   

198.  Məşhur opera cütlüyü Vyana səhnəsində: [Azərbaycanın Əməkdar artisti Yusif Eyvazov və Rusiyanın Xalq artisti Anna Netrebko haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.10.   

199.  Mirməmməd, G. Avropa səhnələrindən gələn səsimiz...: [Azərbaycan musiqisinin təbliği haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.7.   

200.  Mirməmməd, G. Etnik musiqi inciləri: “Trandafur de la Moldova”dan “Laçın”adək: [Muğam Mərkəzində eyniadlı konsert proqramının təqdim olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentybar.- S.4.   

201.  Moskvada Müslüm Maqomayevin xatirə lövhəsinin açılışı olub //Xalq qəzeti.- 2017.-16 sentyabr.- S.3.  

202.  “Muğamın meracı”: Bakıda Alim Qasımov haqqında kitabın təqdimatı olub: [Lətifəxanım Əliyevanın Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadli kitabinin təqdimatı haqqında] //Şərq.- 2017.- 28 sentyabr.- S.13.   

203.  Musiqiçilərimiz Çində mükafatlandırıldı: [Əməkdar artistlər, tarzən Sahib Paşazadə və nağara ifaçısı Kamran Kərimov] //Ekspress. - 2017.- 15 sentyabr.- S.13.   

204.  Müşfiq, Ş. Sarı simdə yaşanan ömrün misilsiz bəhrələri: Ustad tarzən və pedaqoq Əhmədxan Bakıxanovun 125  illiyi tamam oldu //525-ci qəzet.- 2017.- 15 sentyabr.- S.4.   

205.  Müşfiq, Ş. Ulu tarın sirdaşı: Xalq artisti Fikrət Verdiyevin 70 yaşına //525-ci qəzet. - 2017.- 1 sentyabr.- S.12.   

206.  Nərimanoğlu, M. “Leyli və Məcnun” operası ilk dəfə Rusiyada tamaşaçılara təqdim olunacaq: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovun və Arzu Əliyevanın ifalarında] //Azərbaycan.- 2017.-22 sentyabr.- S.9.    

207.  Parisdə Səidə Zülfüqarovanın konserti olub //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.  

208.  “Retro Bakı” layihəsində daha iki konsert //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.5.  

209.  “Retro Bakı” layihəsindən bayram töhfəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.4.   

210.  “Retro Bakı” layihəsinin möhtəşəm bayram konserti: [Qurban bayramı münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.6.   

211.  Seyidzadə, T. Müəllim, alim, görkəmli bəstəkar Əhməd Bakıxanov //Azad Azərbaycan.- 2017.- 9 sentyabr.- S.7.  

212.  Səfərova, S. “İfa etdiyim dəsgahlar “Qızıl fond”da saxlanılacaq”: Almaxanım Əhmədli, VI Muğam Müsabiqəsinin qalibi: “Ən çətin imtahanlarım hələ qarşıdadır”: [gənc xanəndə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 sentyabr.- S.8.   

213.  Şəbnəm. Üzeyir bəyin şah əsəri Moskvaya gedir  : “Şərqin ilk operasını milyonlara sevdirəcəyik”: [“Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Kaspi.- 2016.- 19 sentyabr.- S.6.  

214.  “Şur” kompozisiyası Çində alqışlarla qarşılanıb: İnstrumental ifaçılarımız daha bir festivalda uğur qazanıblar: [tarzən Sahib Paşazadə və nağaraçı Kamran Kərimov Özbəkistandan və Çindən mükafatlarla qayıdıblar] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentybar.- S.5.

 

Bax: 58; 66; 80  

Üzeyir Musiqi Günü

215.  Abbaslı, T. Bənzərsiz DAHİ: Türk-müsəlman dünyasının milli iftixarı Üzeyir bəy Hacıbəyli //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.13.  

216.  Adı özünə yaraşan ansamblın festival töhfəsi: [Beynəlxalq Musiqi Festivalı  haqqında] //Mədəniyyət. - 2017.- 27 sentyabr.- S.8.   

217.  Anar. Üzeyir bəyin qəribə taleyi: “Səhər-səhər” rubrikasında //525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentyabr.- S.11.    

218.  “Arşın mal alan” Serbiya paytaxtında nümayiş olunub: [Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.2.  

219.  Azəri, L. Beynəlxalq festival çərçivəsində daha bir konsert: Bəstəkarlarımızın xor, kamera-vokal və kamera-instrumental əsərləri səslənib: [Bəstəkarlar İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.5.   

220.  Azəri, L. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin 50 illik yubileyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.5.  

221.  Azəri, L. Üzeyir bəyin səhnə əsərlərinin coğrafiyası: Musiqi festivalı çərçivəsində elmi konfrans keçirildi: [Bəstəkarlar İttifaqında “Müasir dövrdə Üzeyir Hacıbəylinin səhnə əsərlərinin geniş coğrafiyası” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.4.  

222.  Bakıxanov, T. Üzeyir bəy Hacıbəylini xatırlayarkən... //Ekspress.- 2017.- 16-18 sentyabr.- S.13.   

223.  Barokko və renessans musiqisi səsləndirilib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.8.     

224.  Beynəlxalq festivalın daha bir konserti Ağcabədidə keçirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.   

225.  Beynəlxalq Üzeyir Hacıbəyli festivalı başa çatıb //Bizim yol.- 2017.- 28 sentyabr.- S.15.  

226.  Bir səhnəni paylaşan iki orkestr: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında  Türkiyənin  Başkənd Akademik Orkestri ilə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin keçirdiyi konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.8.    

227.  Bolkvadze, E. “Şansınız yoxdur” deyənləri dinləməyin”: Tanınmış pianoçunun bu məsləhəti hamı üçündür: [Eliso Bolkvadzenin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.10.   

228.  Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi anılıb //Xalq qəzeti.- 2017.-19 sentyabr.- S.7.; Həftə içi.- 2017.-19 sentyabr.- S.8.  

229.  Dövrləri və zövqləri qovuşduran konsert: [Beynəlxalq Musiqi Festivalı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.8.  

230.  Əhmədova, M. Bakı Musiqi Akademiyasında Rusiya fortepiano triosunun konserti: [Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.8.  

231.  Əliyev, V. İmişlidə dahi Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri səsləndirilib: [Milli Musiqi Günü münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.   

232.  Fariz. “Sevgili canan” adlı konsert proqramı təqdim olundu //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.2.   

233.  Fariz. Dahi bəstəkarın əbədi sənət işığı: Milli Musiqi Günü təntənəli şəkildə qeyd olundu:[Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.3.   

234. Fariz. Festivalın konsert proqramları davam edir: [Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.2.  

235.  Fərəcov, S. “Tarixlərə sığmayan şəxsiyyət”: Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində Milli Musiqi Günü qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.  

236.  Gülcahan. Nağıllardan notlara köçən əsərlərlə vurulan son akkordlar: [Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının başa çatması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.6.  

237.  Həsənova, C. Musiqi dühası: 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2017.-17 sentyabr.- S.5.  

238.  Hüseynov, F. “Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf”: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyniadlı konsert proqramının təqdim olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.    

239.  Kazımov, N. Üzeyir sənəti sönməz məşəldir: [Ü. Hacıbəylinin doğum günü haqqında] //Xalq qəzeti.-2017.-14 sentyabr.- S.7.   

240.  Lalə. Musiqi Günü Berlində də qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.2.   

241.  Maestronun ev-muzeyində kamera musiqisi axşamı: [Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.3.   

242.  Maestronun ev-muzeyində konsert və sərgi maraqla qarşılanıb: [Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev-muzeyində “Kamera musiqi axşamı” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.10.  

243.  Məhərrəmova, T. Hər gün təmasda olduğumuz dahi: Bu məkana gələndə insan təmizlənir, saflaşır: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 19 sentyabr.- S.9.   

244.  Milli Musiqi Günü bəstəkarın ev-muzeyində qeyd edilib //Kaspi.- 2017.- 19 sentyabr.- S.12.    

245.  Milli Musiqi Günü münasibətilə konsertlər //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.4.   

246.  Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş konsert: [Naxçıvan Dövlət Universitetinin incəsənət fakültəsində] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.  

247.  Milli musiqinin bayramı: Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü qeyd edildi: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin başçılığı ilə Fəxri Xiyabanda] //Ekspress.- 2017.- 19 sentyabr.- S.13.   

248.  Mirməmməd, G. Doğma tamaşaların festival variasiyası fərqli olacaq: [Dövlət Musiqili Teatrında  “Arşın mal alan” və “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyalarının oynanılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.    

249.  Mirməmməd, G. Qonşu qonşu ilə unison oxumasa...: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən konsert proqramı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.7.   

250.  Mirməmməd, G. Orkestr Novosibirskdən, dirijor bizdən, musiqi dünyadan...: Üzeyir Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.8.  

251.  Mirməmməd, G. Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlandı //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.2. 

252.  Mükərrəmoğlu, M. Üzeyir Hacıbəyli IX Musiqi Festivalına hazırlıq işləri başlanmışdır: [Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin iştirakı ilə keçirilmiş müşavirə haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-10 sentyabr.- S.5.   

253.  Müşfiq, Ş. Milli Musiqi Günü təntənələri //525-ci qəzet.- 2017.- 19 sentyabr.- S.7.   

254.  Naxçıvanda “Milli Musiqi Günü” qeyd olunub: [Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında keçirilmiş tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-19 sentyabr.- S.2.; İki sahil.- 2017.- 19 sentyabr.- S.5.   

255.  Niftəli, E. Vyanada Milli Musiqi Gününə həsr olunan konsert keçirilib //Xalq qəzeti.- 2017.-28 sentyabr.- S.7.    558022

256.  Orucoğlu, Z. “Arşın mal alan” məktəblilərin ifasında: [Lerik rayonunun Hamarat kənd tam orta məktəbində Milli Musiqi Gününə həsr olunan tədbir keçirilib] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.  

257.   Sadıqoğlu, A. Məmməd Nəsirbəyov – 120: [Xalq artisti, bəstəkar Tofiq Bakıxanovun və Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Nazim Quliyevin birgə yazdıqları tədqiqat əsəri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-10 sentyabr.- S.7.   

258.  Savalan. “Ötən illərin nəğmələri” səsləndi:[Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.3.    

259.  Seyidzadə, T. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı tükənməz bir xəzinədir //Azad Azərbaycan.- 2017.- 20 sentyabr.- S.7.   

260.  Seyidzadə, T. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında “Sükut dövrü” olmayıb //Azad Azərbaycan.- 2017.- 23 sentyabr.- S.7.  

261. Səfərova, Z. İnqilab sonrasının musiqi diskussiyası: ənənə və novatorluq problemi: XX əsrin əvvəllərində Üzeyir Hacıbəylinin yazdığı muğam, opera və  və operettalar haqqında o dövrün mətbuatında gedən diskussiya məsələləri //525-ci qəzet.- 2017.- 19 sentyabr.- S.6.  

262.  Üzeyir bəy Hacıbəyli IX Beynəlxalq Musiqi Festivalının miqyası genişlənir: [festival çərçivəsində gürcüstanlı pianoçu Eliso Bolkvadzen  konsert proqramı ilə çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.   

263. Üzeyir Hacıbəyli – alim, musiqişünas, ictimai xadim: Beynəlxalq festival çərçivəsində konsert-konfrans: [“Xəzər” Universitetində] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.3.  

264.  Üzeyir Hacıbəyli IX Musiqi Festivalı açıq elan edilib: [Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2017.- 19 sentyabr.- S.6.  

265.  Üzeyir Hacıbəyli musiqi festivalının son konsertləri //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.2.  

266.  Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət olunub: Əbülfəs Qarayev: “Onun tarixdə qoyduğu iz heç nə ilə müqayisə oluna bilməz” //Bizim yol. - 2017.-20 sentyabr.- S.15.  

267.  Üzeyir sənətinin ölməz ziyası: [regionlarda keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S.7.    

268.  Vyanada Milli Musiqi Gününə həsr olunan konsert keçirilib //Həftə içi.- 2017.-28 sentyabr.- S.8.   

269.  Zümrüd. 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür: Bu gün Üzeyir Hacıbəylinin 130 illik yubileyidir //Səs.- 2017.-16 sentyabr.- S. 13.

 

XALQ YARADICILIĞI

Aşıq Ədalətə vida 

270.  Anar. Çan kiminçün çalınır, saz kiminçun çalınır?: “Səhər-səhər” rubrikasında: [Aşıq Ədalət haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23  sentybar.- S.11.   

271.  Bünyadov, T. Sındı sədəfli saz...: [Aşıq Ədalət haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentybar.- S.19.  

272.  Əməkdar incəsənət xadimi Ədalət Nəsibov vəfat edib //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentybar.- S.2.  

273.  Müşfiq, Ş. Aşıq Ədalətə vida və ya Saz əmanəti: [Aşıq Ədalət haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentybar.- S.19.   

274.   Osmanoğlu, M. Zamanı dəyişən sənətkar: [aşıq Ədalət haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-16 sentyabr.- S.9.   

275.  Rzayeva, S. Dədə Şəmşirin sənət dünyası //525-ci qəzet.- 2017.- 28 sentyabr.- S.7.     

276.  Sarıyeva, İ. Azərbaycan aşıq sənətinin son mogikanı aşıq Ədalət Nəsibov haqqında vida sözü... //Bakı xəbər.- 2017.- 19 sentybar.- S.15. 

 

KİNO

277.  Ağabalayev, K. Aktyor olmağa çalışıram: [kinoaktyor Kamran Ağabalayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Qan Turalı //Kaspi.- 2017.- 9 sentyabr.- S.16.  

278.  Azəri, L. Kino işinin təşkili və milli kinematoqrafın inkişaf etdirilməsi: [Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin gənc  kinematoqrafçılarla keçirdiyi görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentybar.- S.4.  

279.  Elcanlı, S. Öz yolunun sahibi Sahib: [rejissor Sahib Əhmədov haqqında] //Olaylar.- 2017.- 23-25 sentyabr.- S.12.  

280.  Əskərov, H. Arif Babayevin kinopoetikası: [rejissor Arif Babayevin yaradıcılığı haqqında] //Respublika.- 2017.- 17 sentyabr.- S. 7.   

281.  Fərəcova, Z. Kino mövsümü başlayır: Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilmiş ekran əsərlərinə üstünlük veriləcək //Azərbaycan.- 2017.-15 sentyabr.- S. 11.   

282.  İsmayılov, H. “Bizim sənət asılı sənətdir”: [Xalq artisti Hacı İsmayılovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2017.- 23 sentyabr.- S.13.   

283.  Kazımzadə, A. Dünya bir pəncərədir...: [kinoaktyor, teatr rejissoru Əkbər Fərzəliyevin 85 illik yubileyi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 26 sentyabr.- S.6.   

284.  Kazımzadə, A. Dünya bir pəncərədir...: Və ya Əkbər Fərzəliyevin kino xatirələri: [kinoaktyor, teatr rejissorunun 85 illik yubileyi ilə bağlı] //Kaspi.- 2017.- 20 sentyabr.- S.11.    

285.  Qurbanlı, R. O, özü “son rolunu” oynadı...: [Xalq artisti Həsən Məmmədov haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 20 sentyabr.- S.12.  

286.  Lalə. “Yarımçıq xatirələr” filmi mühafizə alayının əsgərləri üçün nümayiş olunub: [Elxan Cəfərovun çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6. 

287.  Mükərrəmoğlu, M. Ölkəmizdə kino mövsümünə start verildi: Paytaxt və bölgələrdə 242 mədəniyyət müəssisəsində kino nümayişi keçirilir //Xalq qəzeti.- 2017.- 21 sentyabr.- S.4.  

288.  Mükərrəmoğlu, M. Tariximizin kino salnaməçisi: [Xalq artisti Muxtar Dadaşov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 17 sentyabr.- S.6.    

289.  Müşfiq, Ş. Səhnədə və ekranda möcüzələr silsiləsi: Siyavuş Aslan sənəti //525-ci qəzet.- 2017.- 9 sentyabr.- S.12.    

290.  Nəcəf, İ. Mən o filmə ürəyimi qoymuşdum: [Kinorejissor İlqar Nəcəf ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 sentyabr.-S.26.   

291. Pərvin. “Bu, KİNOdu...”: Azərbaycan kinosu – 120 //525-ci qəzet.- 2017.- 16 sentybar.- S.9.   

292.  Rəis, X. Televiziyanın real həyata müdaxiləsi: Seriallarımızda zərərli vərdişlərin təbliğatı yolverilməzdir //Kaspi.- 2017.- 6 sentyabr.- S.12.   

293.  Sarıyeva, İ. Milli Qəhrəmanlar  haqda çəkılən sənədli filmlərdə nələr çatışmır? //Bakı xəbər.- 2017.- 29 sentyabr.- S.14.  

294.  Sarıyeva, İ. Müasir milli kinomuzun bölgələrdə  nümayişinə start verilib...: [kinoşünas Aydın Kazımzadənın fikirləri] //Bakı xəbər.- 2017.- 21 sentyabr.- S. 15.  

295.  “Səs” qısametrajlı bədii filmi beynəlxalq festivalda: [Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının paytaxtında XIII Kazan Beynəlxalq Müsəlman Kinofestivalında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.3.  

296.  “Şəhadət” gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə töhfədir: [rejissoru və ssenari müəllifi Nadir Bədəlov olan eyniadlı filmin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində düzənlənən təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 23 sentyabr.- S.7.    

297.  Turqut, T. Cocuq Mərcanlı haqqında filmin təqdimatı keçirilib: [“İlham Əliyev bizi Cocuq Mərcanlıya qaytardı” kitabının və “Böyük Qayıdışın başlanğıcı” – Cocuq Mərcanlı” filminin təqdimatı haqqında] //İki sahil.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.   

298.  Vəliyev, Ə. “Həyata keçiriləcək tədbirlərin kinoya tamaşaçı marağını artıracağına inanıram”: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin  müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentybar.- S.6-7.   

 

TEATR

299.  Abbaslı, T. Harada... iş - orada baş: Dövrünün ədəbiyyat, mədəniyyət, ictimaiyyət aləmi azmanlarından Sabit Rəhman //Mədəniyyət.- 2017.-27 sentyabr.- S.13.  

300.  Abbasova, M. “Türkiyədə Azərbaycan dramaturqlarının bir neçə əsərini səhnələşdirmişik”:  [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz, rejissor Məlahət Abbasova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 9-11 sentyabr.- S.8.   

301.  Abdulla, E. “Əsgərlikdən gələndə mənimlə o qədər sadə görüşdü ki...”: [mərhum aktyor Fərman Şəkili ilə bağlı oğlunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 14 sentyabr.- S.14.   

302.  Ağayev, N. “Əsl film həm kino peşəkarlarının diqqətini çəkməli, həm də kütlə tərəfindən sevilməlidir”: [rejissor, aktyor Namiq Ağayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 sentyabr.- S.14.   

303.  Aslan, V. Telefon zəngləri: Respublikamızın Əməkdar artisti, rejissor Mərdan Feyzullayevi düşünərkən //525-ci qəzet.- 2017.- 19 sentyabr.- S.8.   

304.  Babayev, A. Səhnədən deyilən söz təsirli olur: Teatrlarımız: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Qabil Mehdixanlı haqqında]  //Azərbaycan.- 2017.-10 sentyabr.- S.5.   

305.  Bayramlı, M. Sənət ocaqları yeni mövsümdə tamaşaçılara nə vəd edir? //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 30 sentyabr- S.7.   

306.  Bayramlı, M. Teatrlarımız yeni mövsümü açıb //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 26 sentyabr.- S.7.    

307.  Fərəcov, S. Mədəniyyətə həsr olunan ömür: [Milli teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan ziyalılarımızdan biri Səkinə Axundzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.15.  

308.  Füzuli Dram Teatrında yeni mövsüm: [Asif Şirinovun  hazırladığı “Özümüz bilərik” tamaşasının nümayişi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-29 sentyabr.- S.4.   

309.  Hacıyev, Ə. “Teatr canlı orqanizmdir, sevgiyə ehtiyacı var”: [Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının direktoru Ədalət Hacıyevin müsahibəsi] /Müsahibəni apardı Mirməmməd, Gülcahan //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.10.   

310.  Hüseynov, F. Teatr və konsert müəssisələrinin fəaliyyəti müzakirə olunub: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Mədəniyyət və Turizm  nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.4.   

311.  İsmayıl. Məmməd  İsmayılının əsərləri Rumıniya və Moldovada çap olunur: [Türkiyədə yaşayan yazıcı həmvətənimiz haqqında] //Şərq.- 2015.- 29 sentyabr.- S.12.   

312.  Qax Dövlət Kukla Teatrının 46-cı mövsümü: [Rahib Məmmədovun hazırladığı “Babamın nəsihəti”  tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S. 7.    

313.  Qaliboğlu, S. Oyun – dünyanın dərk üsulu: [professor Füzuli Bayatın meydan tamaşaları haqqında fikirləri] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.11.  

314.  Qazax teatrı “Bəxtsiz cavan”la pərdəni açıb: [Musa Eyyubovun  hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 sentyabr.- S. 7.    

315.  Mikayılov, M. Rejissor Mikayıl Mikayılov: “İlk cümləni oxuyan kimi anamı düşündüm”: [rejissorla müsahibə] //Kaspi.- 2017.- 7 sentyabr.- S.12.  

316.  Mirməmməd, G. Fələyə boyun əyməyən hökmdarın son “Mərasim”i: [Ərşad Ələkbərovun  hazırladığı eyniadlı tamaşa Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.10.   

317.  Mirməmməd, G. Mövsüm “Mərasim”lə başlayıb, qastrolla davam edir: [rejissor Ərşad Ələkbərovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S. 9.  

318.  Mirməmməd, G. Yeni mövsümü başlayan “Ocaq”: [Sumqayıt  Dövlət Musiqili Dram Teatrında Firudin Məhərrəmovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.6.   

319.  Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 135-ci mövsümünə “Onun iki qabırğası” komediyası ilə başlayıb: [Xalq artisti Kamran Quliyevin quruluşunda] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.7.  

320.  Pərvin. Səsimi unutma: [Yuğ Teatrında Gümrah Ömərin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23 sentyabr.- S.14.     

321.  Rəhimli, İ. Sadəliyin əzəməti: [teatr xadimi Məmmədəli Ağayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-  27 sentyabr.- S.11.   

322.  Rəis, X. Bakı Uşaq Teatrı yeni mövsümü Qusarda açdı //Kaspi.- 2017.- 28 sentyabr.- S.11.   

323.  Rəis, X. Rasim Aşının “Səyyar” teatrı: [Türkiyədə yaşayan rejissor həmyerlimiz haqqında] //Kaspi.- 2017.- 28 sentyabr.- S.12.     

324.  Rəsulov, T. “Yuğ” digər teatrlardan hər zaman fərqlənib: [teatrın rejissoru Tərlan Rəsulovun müsahibəsi] //Ekspress.- 2017.- 9-11 sentyabr.- S.13.

 

Bax: 55; 57; 70; 82; 145    

Akademik Milli Dram Teatrı

325.  Abbaslı, T. Fenomenal-teatral sənətkar: Hər səhnədə bir “lo” salan, özü heç vaxt  gülmədən - hər vaxt hamını uğunduran Siyavuş Aslan.. //Mədəniyyət.- 2017.- 6 sentyabr.- S.13.   

326.  Dadaşov R. “Dözə bilmədim, içimdə çəkdim”: [Xalq artisti Rəfael Dadaşovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədova //Şərq.- 2017.- 20 sentyabr.- S.13.   

327.  Fərəcov, S. Bir rejissorun ömür və sənət yolu: [Xalq artisti Ələsgər Şərifov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-  8 sentyabr.- S.15.    

328.  Qurbanlı, R. “Sən əsl Azərbaycan gözəlisən”: [Xalq artisti Leyla Bədirbəyli haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 6 sentyabr.- S. 12.   

329.  Qurbanlı, R. Həyatda hər şeyim vardı, sevdim də: [teatrın aktrisası Ağasıbəyli İradənın müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2017.- 27 sentyabr- S.12.   

330.  Milli Dram Teatrı tamaşaçıların görüşünə “Qarabağnamə” ilə gəldi: [Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı eyniadlı tamaşa ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.7.   

331.  Mirməmməd, G. “Mən gözəllərdə gözəl ruh araram”...: [Fatma Muxtarova,  Leyla Bədirbəyli və Nəcibə Məlikova haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S. 13.  

332.  Muxtar, R. Tofiq Kazımov haqqında xatirələrim //Səs.- 2017.- 21 sentyabr.- S. 13.  

333.  Nəsibova, R. “Seriallar aktyorları dolandırır”: [teatrın aktrisası Rada Nəsibova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2017.- 22 sentyabr.- S.13.   

334.  Su, A. “Meydanda tək idim...”: [teatrın aktrisası Afət Su ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 20 sentyabr.- S.12.  

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

335.  Azərbaycan Dövlət Gənc  Tamaşaçılar Teatrını yeni mövsümdə böyük yeniliklər gözləyir //Kaspi.- 2017.- 7 sentyabr.- S.10.  

336.  “Cəza” monotamaşasının premyerası: [rejissor Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşa  Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.-2017.- 29 oktyabr.- S. 4.

337.  Gənc Tamaşaçılar Teatrının yubiley mövsümü başlayıb: [Bəhram Osmanovun hazırladığı “Hekayəti-xırs-quldurbasan” tamaşası ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.7.   

338.  “Gənc Tamaşaçılar”da yubiley mövsümü: Teatrda 90-cı mövsümlə əlaqədar iclas keçirildi //Ekspress.- 2017.- 6 sentyabr.- S.13.          

339.  Osmanov, B. Bəhram Osmanov: “Hazırladığım tamaşalarla fəxr etmirəm”: [teatrın baş rejissorunun müsahibəsi] //Ekspress.- 2017.- 7 sentyabr.- S.9.   

340.  Ötən teatr mövsümünün son akkordları...: [teatrın 89-cu mövsümə yekun vurması haqqında] //Kaspi.- 2017.- 7 sentyabr.- S.10.  

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

341.  Bayramlı, M. Musiqili Teatrı yeni mövsümü “Ər və arvad” tamaşası ilə açıb //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 19 sentyabr.- S.7.  

342.  Əmrah Dadaşov: “Ölümlə üz-üzə gəldim”: [teatrın aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2017.- 21 sentyabr.- S.10.  

343.  Qurbanlı, R. Qayınananın son arzusu...: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 13 sentyabr.- S.-12.   

344.  Musiqili Teatrda 108-ci mövsümün açılışı olub //Kaspi.- 2017.- 19 sentyabr.- S.12.  

345.  Pənahqızı, T.. 108 illik sənət və sevgi tarixçəsi: [teatrın fəaliyyəti haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 sentyabr.- S.8.

 

Bax: 56; 248; 284   

 

TURİZM

346.  Ağalarova, Ş. Azərbaycan ilə Fransa arasında turizm sahəsində əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb: [Parisdə keçirilən “Top Resa 2017” beynəlxalq turizm sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev Fransanın “Entreprises de Voyage” şirkətinin vitse-prezidenti Rişar Subyel ilə görüşüb] //Xalq qəzeti.- 2017.-28 sentyabr.- S.6.  

347.  Azər. Türkiyənin nüfuzlu nəşri Azərbaycanın turizm potensialından yazdı //Kaspi.- 2017.- 19 sentyabr.- S.5.  

348.  “Azərbaycan ilk baxışdan özünü sevdirir”: Rusiyanın “Metro” qəzeti ölkəmizin turizm imkanlarından yazır //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.9.  

349.  Azəri, L. Azərbaycanın turizm imkanları ekran əsərlərində: Ölkəmizin təbii gözəllikləri, görməli yerləri və tarixi-mədəni irsindən bəhs edən onlarla film lentə alınıb //Mədəniyyət.- 2017.- 8 sentyabr.- S.9.   

350.  Azəri, L. Şərqlə Qərbin arasında...: Rusiya mətbuatında Azərbaycan turizmindən bəhs edən daha bir məqalə yayımlanıb //Mədəniyyət.- 2017.- 1 sentyabr.- S.5.   

351.  Azəri, N. Ölkəmizdə həyata keçirilən turizm layihələri öz müsbət nəticələrini verir: [Birləşmiş Millətlər Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) və Dünya Turizm Etika Komitəsi qurumunun təsis etdiyi forum haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 19 sentyabr.- S.7.  

352.  Bağırov, N. Turizm sahəsində xidmət keyfiyyəti artırılacaq: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyanın sədri Nahid Bağırovla müsahibə] //Olaylar.- 2017. - 12 sentyabr.- S.12.  

353.  Bayramova, Z. “Şahdağ” Turizm Mərkəzi yay mövsümünü başa vurub //Səs.- 26 sentyabr.- S.11.   

354.  1,8 milyon turist...: Azərbaycana 8  ayda bu qədər əcnəbi gəlib //Ekspress.- 2017.- 22 sentyabr.- S.6.    

355.  Çində Dünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyasının sessiyası keçirilir: Təşkilatın İcraiyyə Şurasının 106-cı sessiyasına Azərbaycan sədrlik edir //Mədəniyyət.- 2017.- 13 sentyabr.- S.2.  

356.  Dünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyasının 22-ci sessiyası davam edir: [Çin Xalq Respublikasının Çenqdu şəhərində keçirilən  sessiyada Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin  iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 sentyabr.- S.3.  

357.  Dünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyasının sessiyası başa çatıb: Nazir Əbülfəs Qarayev bir sıra görüşlər keçirib] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 sentyabr.- S.5.  

358.  Əliyeva, S. Azərbaycan Tokioda keçirilən “JATA 2017” beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunub //Xalq qəzeti.- 2017.-26 sentyabr.- S.11.   

359.  Əsədov, A. Turizm sektoru büdcənin əsas mənbələrindən biri olacaq //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 sentyabr.- S.4.  

360.  Mehdiyev, N. Ölkəmizin böyük turizm potensialı var: Nizami Mehdiyev: “Yaxın  gələcəkdə bu sahədə lider ölkələrdən birinə çevriləcəyimizə inanırıq”: [“Alison Travel” turizm şirkətinin rəhbəri Nizami Mehdiyevlə müsahibə] //Olaylar.- 2017.-14 sentyabr.- S.12.  

361.  Mehdizadə, Ş. Azərbaycana gələn turistlərin narazı qaldıqları məqamlar: Mütəxəssislər onların həlli yollarını göstərdilər //Kaspi.- 2017.- 12 sentyabr.- S.7.   

362.  Mustafayev, S. Turizm  sektoru yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub //Mövqe.- 2017.-21 sentyabr.- S.10.  

363.  Mustafayev, S. Turizm sektorundan büdcə daxilolmaları artır //Mövqe.- 2017.- 28 sentyabr.- S.10.   

364.  Mükərrəmoğlu, M. Turizm: yeni hədəflərə doğru: Strateji Yol Xəritəsi turizmin inkişafına güclü stimul yaradıb //Xalq qəzeti.- 2017.-13 sentyabr.- S.9.  

365.  Nərimanoğlu, M. Turistlərin Azərbaycana marağı artıb: Dünyanın 139 ölkəsindən 1,2 milyondan çox əcnəbi ölkəmizə səfər edib //Azərbaycan.- 2017.- 7 sentyabr.- S.7.  

366.  Ölkəmiz Tokioda beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunub: [“JATA 2017” sərgisində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.9.   

367.  Regional turizm infrastrukturu ən yüksək səviyyəyə çatır: [Prezident İlham Əliyev Lənkəran rayonuna səfəri çərçivəsində “Xəzər Palace” otel kompleksinin açılışında iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.- 6 sentyabr.- S.6.  

368.  Rəsulova, İ. Azərbaycan tibbi turizm üçün unikal ölkədir: Mineral müalicəvi bulaqlar, zəngin təbiət böyük imkanlar yaradır //Bizim yol. - 2017.-23 sentyabr.- S.11.  

369.  Sadıqov, Ə. “Euro- Group” şirkəti  muştərilərə keyfiyyətli xidmət göstəriri: [şirkətin rəhbəri Aydın Əhmədovun fikirləri] //Respublika.- 2017.-  22 sentyabr.- S.5.  

370.  Turizm sənayəsində 40 mindən çox insan çalışır: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin fikirləri] //Üç nöqtə.- 2017.- 28 sentyabr.- S.6.

 

Bax: 49; 84    

Ümumdünya Turizm Günü

371.  Bakıda turizm işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub: [Dünya Turizm Günü və Azərbaycanda “Turizm İşçiləri Günü” peşə bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.5.  

372.  Dünya Turizm Günü bölgələrdə də qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.7.   

373.  Fariz. 27 sentyabr turizm işçilərinin peşə bayramı günüdür //Mədəniyyət.- 2017.- 27 sentyabr.- S.3.   

374.  Hacıyev, A. Olkəmizdə turizmin inkişafı yeni inkişaf mərhələsindədir: [Beynəlxalq Turizm Gününə həsr olunmuş mövzu] //Respublika.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.    

375.  Hüseynov, F. Turizm qeyri-neft sektorunun prioritet istiqaməti kimi dinamik inkişaf edir: Bu sahədə çalışanların peşə bayramı münasibətilə mətbuat konfransı keçirildi: [“JW Marriott Absheron” hotelində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.5.  

376.  “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq  Qoruğunda Koreya Respublikasının kənd təsərrüfatı məhsullarının nümayişi keçirilib: [Dünya Turizm Günü münasibətilə] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.5.  

377.  Mingəçevir Turizm Kollecində Dünya Turizm Günü ilə bağlı konfrans //Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.5.   

378.  Mükərrəmoğlu, M. Dünya Turizm Günü “Davamlı turizm inkişaf üçün alətdir” devizi altında qeyd olunub //Xalq qəzeti.- 2017.-28 sentyabr.- S.7.   

379.  Rəcəbli, H. Ölkəmizdə turizmin yüksələn xətlə inkişafı gələcəyə daha nikbin baxmağa əsas verir: Hadı Rəcəbli: “Ən böyük reklam turistin ölkəmizdən öz vətəninə xoş təəssüratla qayıtmasıdır”: [Milli Məclisin əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri, professor Hadı  Rəcəblinin müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2017.- 28 sentyabr.- S.3.  

380.  Salmanlı, R. Azərbaycan dünyada həm də turistlərin maraq göstərdiyi ölkə kimi tanınır: 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür //Azərbaycan.- 2017.- 27 sentyabr.- S.6.   

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

381.  Abdıyev, E. Bu dünya mənlik olmadı; Yarıdan; Heç kəs //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.22.

382.  Adışirin, T. Zilqara kirpiklərin //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.23.

383.  Albantürk, A.  Üç dilək dua; Dörd türlü dördlük; Beş hallı bayatı; Qaçqın olmasam da //Ədalət.-2017.- 29 sentyabr.- S.7.

384. Albantürk, C. Üç dilək dua;  Dörd türlü dördlük; Ələkbər Salahzadə sayağı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.20.

385.  Allahverdiyeva, R. Yoxluq //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 1 sentyabr.- S.8.

386.  Aytmatov, Ç. Əkinçinin nəğməsi //Kaspi.- 2017.- 23-25 oktyabr.- S.19.

387.  Bahadır, Ü. Unutduqlarına...; Gecə duası; Qoxular... Qorxular //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.3.

388.  Baloğlanova, A. Son zəng //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 1 sentyabr.- S.8.

389.  Behrudi, R.  Dağlar duman olmadan //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.11.

390.  Benice, M.  Qardələn: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.16-17.

391.  Bilgin, A. Ərik ağacının hekayəsi; Sevda türküsü //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.16-17.

392.  Budaq, R. Ağ yol; Behiştin gülləri solmaz //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

393.  Can, N. Xoşca qal, könlümün Nazlısı; Ürəyim dağlarda qaldı; Getmə; Susdum; Ah, mümkün olsa; Mərhaba //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.16-17.

394.  Cəfərli, A.Yaşadacaq dünya səni; Toz qonub sözüm üstə; Həsrət, yerin gor olsun //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

395.  Cumalı, N.Şeir yazmaq;  Günəş dələsi; Yalnızlıq; Şərqi; Yayın işıq seli //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.12-13.

396.  Çapan, C.Quş baxışı: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.17.

397.  Çələbi, A.  Şəfqət: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.16.

398.  Dadaş, G. Ötdü aramızdan bir cüt qağayı //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.- S.21.

399.  Dəmiroğlu,  A. Qarmaqarışıq //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.17.  

400.  Ediboğlu, B. Qaranlıqda keçən gəmilər //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.17.

401.  Eyyubova, M.  Payız //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.  

402.  Eyvazlı, G. Araxna - Hörümçək qadın //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.19.

403.  Əfəndi, A. Həyat qanadlarını çırpır; Kütlə; Reallıqla toqquşan həyat; Zaman içində tək və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.9.

404.  Ərdəm, K. Bu, eşqdir: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.17.

405.  Ərəbsoy, Y. Böyümədi //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.9.

406.  Əroğlu, M. Haydı, oyan: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.17.

407.  Əsəd, F. Ümid ver, Ümid mənə;  Körpətək üzümə gülür //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

408.  Fərrux, A.  Arzum; Yəhərləyin Bozatları; Fani dünya //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.

409.  Fikrət, A. İntihar; Gec; Qadın; Vətəndir; Yorulur və s. //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S.17.

410.  Həsənli, A. Rəşadətin yaşıdı: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin doğum günü münasibətilə müqəddəs ruhuna bağışlayıram //525-ci qəzet.-2017.- 6 sentyabr.- S.8.

411.  Həsənli, A. Mübarək //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

412.  Həsrət, Ə. Sinəmin dağında dumana düşər; Ayrılaq; Divanə duruşu var zirvələrin; Şeirlə aldatmaq olmur qızları; və s. //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.- S.21.

413.  Hümmət, R. Çobanın arvadı; Tiflisdə yay yağmuru; Həsrət; ...Sənə nə, adam...; Sükranlıq və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.3.

414.  İsaq, İ. Mümkünsə... ; Təbəssüm yayı; Sağlam hava; Antiəxlaq vəs. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.27.

415.  İsgəndərzadə, E. Düşüncələr; Bəyaz mələyin gecə duası; Ömür; Təklik və.s. //525-ci qəzet.-2017.-16 sentyabr.- S.23.

416.  İsgəndərzadə, E. Qəbirlə çiçək arası; Düşüncələr; Bəyaz mələyin gecə duası; Qürbət hücrəsində və s. //Kaspi.-2017.- 16 sentyabr.- S. 18.

417.  İsgəndərzadə, E. Yuxu; Qəbirlə çiçək arası; Qürbət hücrəsində; Tüfəng qundağına yazılmış şeir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.7.

418.  İsmayıl, R. Məhəbbətdən danışaq; Neynirəm; İtən ildən danışaq; Vurulmuşam bu kəndə //Ədalət.-2017.- 29 sentyabr.- S.7.

419.  İsrafiloğlu, E. Axtarıram; Sevgi qatili //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

420.  İzgörən, A. Susqun; Uzaq; Qanayan yara //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.16.

421.  Göyçəli, M. Oxu, Elnarə, oxu //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.10.

422.  Kiçik İ. De, gülüm; Necə istəmişdinsə...; Asan deyil , Əlbəttə: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.17.

423.  Qəhrəman, İ. Sevgi; Mərmiyəcən yaşamaq; Anamın sevgisi;  Atam toya gedəndə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.22.

424.  Qoca, F. Hələ gec deyil //Azərbaycan.-2017.- 13 sentyabr.- S.8; Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.8.

425.  Qoca, F.  Şəki; Oxud kəndi; Haqq axtarana; Bayraq meydanı; Cocuq Mərcanlıya məhəbbət qayıdır //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.10.

426.  Qocayev, M.  “İnsan insanı başa düşsə, müharibə olmaz”: Kamran Əliyev: “Dünya romantizmi Azərbaycanda başa çatıb”: [professor Məmməd Qocayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı: Fərid Hüseyn; C.Seyidzadə; A.Kərimova //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.12-13.

427.  Qorxmaz,  A. Sevdim //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.17.   

428.  Lorka, F.  Sevindirici haldır //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.22.

429.  Mehdiyeva, F. Məni yağışda saxla; Bilirsən söz adamıyam; Böyümədim uşaq qaldım; Bircə qırıq şirin ola və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.8.

430.  Mirseyid, A. Bazar günü yağışdan sonra; Qoca Çelsonun portreti; Tənhalıq; Mənzərə; Yuxusuz gecə və s. //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S.11. 

431.  Nur, N. Gedirsən //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.- S.21.

432.  Özgər. Sevda //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.17.  

433.  Rəfibəyli, A. Rübailər və dördlüklər; Əlvida! - deyərək, biz ayrılarkən; Ayrılıq anları yetişdi axı...;  Elləri gəz və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.23.

434.  Rza, O. Sağ ol, professor! //525-ci qəzet.-2017.- 26 sentyabr.- S.8.

435.  Rzanur, H. Elə qəşəng olur ki, ayrılığın səhəri; Suriyadan məktub;  Birdən ağlım karıxdı;  Tapılmaz //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.3.

436.  Rzayeva, E. Əllərin əlimə sığındı, gülüm; Necə unudum mən səni?; Sənəmi qalıb... //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.

437.  Sabirli, R. Vur, komandir; Xocalım //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.

438.  Saleh, İ. Ləkə;  Səsin kökdən düşməsin; Düşünə bilsəydik; Kitab tutdu əlimdən //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.29.

439.  Savalan, A. Qarabağa gedirəm //525-ci qəzet.-2017.-21 sentyabr.- S.7.

440.  Sayar,  A. Müftə //Ədəbiyyat qəzeti $g 2017.- 16 sentyabr.- S.17.

441.  Şırlanlı, Ə. Qərib durna;  Dağlar; Öyrət //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.

442.  Talıblı, T. Gəmisi qayıtmaz liman kimisən... ; Gözünün bir damcı yaşını gizlət; Su; Qarğış; Qürbət //Kaspi.-2017.- 17-19 oktyabr.- S.14.

443.  Tekin, N. Gecən xeyrə qalsın, Gülüm: [türk dilindən tərcümə] /tərc. etdi Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.17.

444.  Tovuz, E. Gördü əyə bilməyəcək; Yoxdumu; Bu dünya mənlik deyilmiş; Şükür; Şeir kitabımı varaqlayan qız; Sevmir vəs. //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.- S.15.

445.  Ulutürk, X. Yurdum, sənin sağlığına //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 sentyabr.- S.6-7.

446.  Ülvi Bünyadzadənin anım günü keçirilib: [Azərbaycan Dillər Universitetində] //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S.9.

447.  Yusifoğlu, İ. Əlincə //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 1 sentyabr.- S.8.

448.  Yücə, Ə.  Ehtimal; Sevdalı sözcüklər; Sevgi: [türk di-lindən tərcümə] /tərc. etdi   Dilsuz. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.16.

449.  Zeynalzadə, N. Gedək dara gedək, qardaş (Kəmaləddin Qədimə); Sən gündüzə, mən gecəyə düşmüşəm //Kaspi.-2017.- 16 sentyabr. - S.23. 

 

HEKAYƏLƏR

450.  Coys, C. Evelin //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.13. 

451.  Fazilqizi, T. Nənəm //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.-  S.22.

452.  Mehdi, Q. Su vətənləşəndə //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.22.

453.  Məhərrəmov, V. Qəribə adamlar //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S. 22.

454.  Musaoğlu, A. Müəlllim //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.4-5.

455.  Tahirzadə, Ə. Elçilik //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.23. 

 

ESSELƏR

456.  Çapli, Ç. Qızıma məktub: [ingilis dilindən tərcümə] /tərc. etdi Elcan Salmanqızı //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.21.  

457.  Hidayət. Ceviz ağacı //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.15.  

458.  Hidayət. İntellektimizin Ağamusa Axundov abidəsi //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.14.

459.  İsmayıl, M. Bəxtsiz arzuların  zoğalı rəngi //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.20.

460.  Qasımoğlu, N. Bu Arəstə xanım Şahsuvarqızıdır, rəhmətlik nənəm //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.22-23.

 

ROMANLAR

461.  Cavi D. İsmin yeddinci halı: bu romanı dənizlərə, qağayılara və çörək qırıntılarına həsr edirəm: [romandan parça] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-9 sentyabr.- S.23.

462.  Qiyas, Ə. Tənha qadın üçün serenada: Anam Çimnaz xanımın əziz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.0-2017.- 16 sentyabr.- S.28-29.

463.  Qiyas, Ə. Tənha qadın üçün serenada: Anam Çimnaz xanımın əziz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.28-29.

464.  Qiyas, Ə. Tənha qadın üçün serenada: Anam Çimnaz xanımın əziz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.28-29.

 

POEMALAR

465.  Əlioğlu, N. Oğul borcu...: Poemadan bir parça //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.13.  

 

PYESLƏR

466.  Cəfərov, M. Get dolangilən, xainsən hələ...  //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.23-24.

 

POVESTLƏR

467.  Əlioğlu, N. Oğul borcu...: Poemadan bir parça //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.13.

468.  Əliyev, K. Müharibə mövzusu və ailə obrazı //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.-  S.14.

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

469.  Abbaslı, T. Bənzərsiz qəlb və qələm təbiətlisi -: Poetik incəliklərilə tər-təbiət AĞAsı, müdrik “hərif”liklərilə el-elat QAĞAsı – Hüseyn Arif //Mədəniyyət.-2017.-13 sentyabr.- S.13.

470.  Abbaslı, T. Əleyk-əssalam, Şəhriyar baba!..: Bu dünyaya xitabəti də, bu dünya barədə həmsöhbəti də DAĞ olmuş zirvəkar baba... //Mədəniyyət.-2017.-22 sentyabr.- S.12.

471.  Abbaslı, T. Harada... iş - orada baş: Dövrünün ədəbiyyat, mədəniyyət, ictimaiyyət aləmi azmanlarından Sabit Rəhman //Mədəniyyət.-2017.-27 sentyabr.- S.13.

472.  Abbaslı, T. Müəllimsiz-təlimsiz Alim: Dahi sənətkarlar yetirmiş Şuşamızın böyük elm-sənədkarı-Mir Möhsün Nəvvab //Mədəniyyət.-2017.-29 sentyabr.- S.12.

473.  Abbaslı, T.  70-in də qutlu, Mustafa!: Ömrü uzunu sadə həyat dünyasını yazı-pozu ilə bəzəmiş, saya ailə-məişət aləmini halal qələm-iynə ilə gözəmiş Çəmənli!.. //Mədəniyyət.-2017.-8 sentyabr.- S.10.

474.  Abbaslı, T. Vətən yanğılı, sənət qayğılı qələm əhli: Ömrü uzunu sadə həyat dünyasını yazı-pozu ilə bəzəmiş, saya ailə-məişət aləmini halal qələm-iynə ilə gözəmiş Çəmənli!.. //525-ci qəzet.-2017.- 14 sentyabr.- S.6.

475.  Abbasova, M. Güney Azərbaycan folkloru dərindən öyrənilir: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mətanət Abbasovanın  müsahibəsi] /müsahibəni apardı S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.-2017.- 22 sentyabr.- S.11.

476.  Abdulla Rəfibəyli – 70: [şairin 70 illiyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.23.

477.  Adışirin, T. Zil qara kirpiklərin; Haqq deyilən sözü axtar; Könlümdə bir ağac var;  Bu torpaq gözümdə nurlanan ocaq və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.21.

478.  Ağamusa, D. Bitməyən düşüncələr...: Nurəngiz Gün, ad günün mübarək! //525-ci qəzet.-2017.- 21 sentyabr.- S.8. 

479.  Akimova, E. Balıq gülüşü, böyümə anı yaxud uşaqlığın son yuxusu: [Mübariz Örənin “Balıq gülüşü”  hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017. 23 sentyabr.- S.18.

480.  Aqşin Babayev: “Nazim Hikmətdən söz açmaq mənim üçün həmişə bəxtiyarlıqdır”: Filologiya elmləri doktoru, professorla müsahibə /müsahibəni apardı Əhməd, Ramil //525-ci qəzet.-2017.- 16 sentyabr.- S.18.

481.  Amin, S. Ağac kölgəsində böyüyər: [Həyatla çarpışaraq böyüyən fidanların timsalında yaradıcı insanların  yaradıcılıqda uğur qazananadək mübarizə aparmalarının vacibliyi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.29.

482.  Anar. Kərkükün mənəvi elçisi - Qəzənfər Paşayevin yubileyilə bağlı düşüncələr: Xalq yazıçısı Anar “Səhər-səhər” rubrikasını davam etdirir//525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.11.

483. Anar. Ziyalı borcu: “Səhər-səhər” rubrikasında: [türkoloq alim Tofiq Məliklinin 75 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.-2017.- 9 sentyabr.- S.9. 

484.  Arxipova, Z.  Türküstanda “Şairlər görüşü” xoş təəssüratlarla yadda qaldı: Molla Pənah Vaqif – 300: [“Dilbar Hotun” jurnalının baş redaktoru Zinaida Arxipovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Sultanova Mehparə //Mədəniyyət.-2017.- 6 sentyabr.- S.11.

485.  Aruz, S. Müasir irfan nəzəriyyəsi: İrfan nədir, irfan haqqında müxtəsər qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.18-19.

486.  Aruz, S. “Post irfan”, ya müasir irfan nəzəriyyəsi //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.10.

487.  Aruz, S. “Post irfan”, ya müasir irfan nəzəriyyəsi: Üçüncü hissə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.8.

488.  Asimqızı, A. “Bəxtiyar Vahabzadə ilə müsahibəyə gedəndə 3 gün kitabxanadan çıxmadım” //Kaspi.-2017.- 8 sentyabr.- S.12.

489.  Aslan, A.Sükutdan sitat”  Elçin  Şıxlı nəşr olunan kitabından danışdı //Şərq.-2017.- 28 sentyabr.- S.13.

490.  Aşırlı, A. Bəy qızı: [Mirvarid Dilbazinin yaradıcılıq dünyası haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.10.

491.  Atababa İsmayıloğlu – 70: [yazıçı-publisistin 70  illiyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.15.

492.  Babayeva, A. Tarix və ədəbiyyat aynasında qadın obrazları: Mustafa Çəmənlinin “Ölüm mələyi” romanına bir baxış //525-ci qəzet.-2017.- 28 sentyabr.- S.6.

493.  Babayeva, A. Tarix və ədəbiyyat aynasında qadın obrazları: Mustafa Çəmənlinin “Ölüm mələyi” romanına bir baxış //525-ci qəzet.-2017.- 29 sentyabr.- S.4.

494.  Bayramov, Q. Nazim Hikmət, Ceviz ağacı və Hidayətin essesi...: [müəllifin Hidayət Orucovun Nazim Hikmətin  “Ceviz ağacı” şeirinə yazdığı essesi haqqında təəssüratları] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.23-24.

495.  Bayramova, G. Bəşər varlığının təkmilləşməsinə xidmət edən əsər: [ professor İdris Abbasov Mirzə Kazımbəyin “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” adlı kitabı haqqında] //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S. 14.

496.  Bayramov, Q. Xəlil Rza Ulutürk: O, bugündür, o, gələcəkdir: [Xalq şairinin “Yurdum, sənin sağlığına” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.6-7.

497.  Behrudi, R. Dünyada ən gözəl başdaşı sözdür: [yazıçı ilə müsahibə] /musahibəni apardı: Nigar İsfəndiyar //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr.- S.12-13.

498.  Bərdəli, B. Nurəngiz Günün “Ağ qanadlar”ı : [şairənin eyniadlı poeması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.11.

499.  Bəşirli, Ə.  Tanrının ömür payı :[yazıçı Böyükxan Bağırlı haqqında] //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.12.

500.  Cahangirova, N. Gündönümü: [Kərim Özcanın eyniadlı romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.25.

501.  Cavanşir, C. Klassiklərlə müqayisə olunan yazıçılarımız: Mübariz Örənin “Balıq gülüşü” kitabı haqqında qeydlər... : //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.-  S.15.

502.  Cavi D. Su üstündə yerimək: [müəllifin nəşr etdirmədiyi hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.11. 

503.  Cəfərov, N. Dinlərin dilləri //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.2-3.

504.  Cəfərov, N. Klassikin müasirliyi: [müəllifin “Elçin. Yazıçının yaradıcılıq yolu” monoqrafiyasına “Son söz”] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.15.

505.  Cəfərov, N. Qürurun üsyanı: [Xəlil Rza Ulutürkün “Yurdum, sənin sağlığına” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.6.

506.  Dünyaminqızı, Q. Rusdilli Azərbaycan mətbuatının tarixini öyrənən ilk kitab: [Lalə Hacıyevanın Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918) adlı kitabı haqqında] //Kaspi.-2017.- 8 sentyabr.- S.6.

507.  Dünyaminqızı, Q. Mühacirət irsinin öyrənilməsi: Və ya istiqlal sevgisi ilə yazılan əsər //Kaspi.-2017.- 12 sentyabr.- S.15. 

508.  Elcanlı, S. Milli mətbuatımızın korifeyi: [elm xadimi və ictimai xadim Nəsir İmanquliyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.18-19.

509.  Elçin. Nizami və onun tədqiqatçısı haqqında bir neçə söz: [müəllifin şərqşünas-alim Yevgeni Bertelsin “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabının Azərbaycan və ingilis  dillərində nəşrinə yazılmış önsöz] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.2.

510.  Elçin. Nizami və onun tədqiqatçısı haqqında qeydlər:  Oksford  Universitetinin Londonda ingilis dilində və Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunan “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabına yazılmış ön söz //525-ci qəzet.-2017.- 23 sentyabr.- S.15.

511.  Elçin. Şeytan sonatası: “Maskalar” silsiləsindən //525-ci qəzet.-2017.- 30 sentyabr.- S.14.

512.  Elçin. Şeytan sonatası: “Maskalar” silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.14-15.

513.  Elçin. Təbrik: [yazıçı-publisist Atababa İsmayıloğlunun 70 illiyi münasibətilə  təbrik məktubu] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.13.

514.  Eyvazlı, G. Darıxma; Sən tanrısan; Qaçdıq; Sərxoşluq nəğməsi və. s. //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S. 21.

515.  Əhmədli, B. Romantizm araşdırmalarına yeni baxış: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vurğun Əyyubun “Azərbaycan romantizmini araşdırarkən...” monoqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.26-27.

516.  Əhmədli, B. Sevgi nəğmələri...: [şair Qəndabın “Səni elə sevdim ki!..” adlı şeirlər kitabı haqqında] //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.18. 

517.  Əhmədli, B. Yazıçı və alim fədakarlığı: Ədəbiyyat xadimləri: [yazıçı, ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayev haqqında] //Azərbaycan.-2017.- 28 sentyabr.- S.7.

518.  Əlioğlu, P. XVII əsr Səfəvilər tarixinə dair anadilli diplomatik sənəd: Qəsri-Şirin sülh müqaviləsi: İmadüddövlə Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini XVII əsrin görkəmli dövlət xadimi, tarixçisi və şairi olub. //525-ci qəzet.-2017.- 13 sentyabr.- S.8.

519.  Əliqızı, A. “Zolaqlı yuva”nın sakinləri: [yazıçı Vaqif Sultanlının eyniadlı hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.31.

520.  Əliyev, K. Məmmədhüseyn Təhmasibin yaradıcılığı folklorşünaslıq məktəbidir  //Kaspi.-2017.- 16 sentyabr.-  S.19-21.

521.  Əliyev, M. İlk anadilli qəzəlimiz: [İzzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 13 sentyabr.- S.8. 

522.  Əliyev, S.  “Məni xalq felyetonlarımla tanıdı” : [şair-publisist Sahib Əliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı  //Həftə içi.-2017.-15 sentyabr.- S.7.

523.  Əliyeva, Y. “Duyğuların ifadəsi”ndən yaranan xoş “Ovqat”: [Adəm Əkbərovun  eyniadlı kitabı haqqında] //İki sahil.-2017.- 26 sentyabr.- S.21.

524.  Əlyar, Ə.  Azərbaycan ədəbiyyatı barədə təsəvvürləri dəyişdim: [tərcüməçi Əkbər Əlyarla müsahibə] //Kaspi.-2017.- 23-25 sentyabr.- S.18.

525.  Əminov A.  Səməd Vurğunun “Karyerist”i //Azad Azərbaycan.0-2017.- 13 sentyabr- S.7.

526.  Əmircanov, P. Xalq şairi Qabilin “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü görüb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyilə] //Xalq qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.10.

527.  Əsgərli, Ə. Professor Yavuz Axundluya vida //525-ci qəzet.-2017.- 21 sentyabr.- S.7.

528.  Əşrəf, S. Məlikməmmədin divə çevrilməsi: Mirmehdi Ağaoğlunun bir hekayəsi haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-9 sentyabr.- S.31.

529.  Fərəcov, S. Ədəbi aləmdə yaşayan və sevilən - Əzizə Cəfərzadə //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.13. 

530.  Fərəcov, S. Türkologiyada Zəki Vəlidi Toğan imzası //Mədəniyyət.-2017.- 22 sentyabr.- S.15.

531.  Fuad, E. Evinin pərvanəsi, yaxud qismətinə dodağında gülüş, gözlərində kədər yaşatmaq yazılan şair... : [Nurəngiz Günün yaradıcılığı  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 21 sentyabr.- S.8.

532.  Hacı K. Qürbətin dəyişən halları: Türk yazıçısı Bürhan Sönməzin “Məsumlar” romanı üzrə qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.29.

533.  Hacı K. Sözün dərgahına qayıtmaq istəyi: [Rüstəm Behrudinin “Dağlar duman olmadan” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.11.

534.  Hacı K. Şərqin Qərbdə döyünən ürəyi: [yazar Elif Şəfəq haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti/-2017.- 30 sentyabr.- S.20.

535.  Hacı K. Zamanın sərhədlərini aşan Voznesenski: [görkəmli rus şairi Andrey Andreyeviç Voznesenski haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.24.

536.  Haqverdiyev, Ə. Xortdanın cəhənnəm məktubları: Müqəddimə //Ədalət.-2017.- 3 oktyabr.- S.1;5.

537.  Haqverdiyev, Ə. Xortdanın cəhənnəm məktubları: Müqəddimə  //Ədalət.-2017.- 29 sentyabr.- S.1;5.

538.  Həbibbəyli, İ. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun çap olunmamış dram əsəri: [“Get dolangilən, xainsən hələ”: ”Plyus bədii yaradıcılıq sisiləsindən”] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.22. 

539.  Həbibbəyli, İ. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun dram əsəri: “Get dolangilən, xainsən hələ”: “Plyus bədii yaradıcılıq” silsiləsindən //525-ci qəzet.-2017.- 9 sentyabr .- S.16-17;23.

540.  Həbibbəyli, İ. Ədəbiyyat tarixçiliyinin elmi konsepsiyasına doğru //525-ci qəzet.-2017.- 30 sentyabr .- S.10-11.

541.  Həbibbəyli, İ.  Qədrşünas tədqiqatçının qiymətli əsəri: [şair-publisist  Elxan Yurdoğlunun Eynəli bəy Sultanova həsr etdiyi “Eynəli bəy Sultanov və folklor” monoqrafiyası  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 13 sentyabr .- S.7.

542.  Həbibbəyli, İ. Ziyalı fədakarlığına nümunə: [professor Qəzənfər Paşayev haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 16 sentyabr.- S.14-15.

543.  Hüseyn, F. Mayakovskinin məhvolma alqoritmi //Kaspi 2017.- 9 sentyabr.- S.18.

544.  Hüseynoğlu, S.  Jan-Pol Sartrın “Divar”ında yazılanlar: [fransız filosofu və yazıçısının eyniadlı hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.27.

545.  Hüseynoğlu, S. Nağılın Babil şahzadəsinə çevirdiyi qızçığaz: [Ədəbiyyat üzrə ilk Nobel mükafatçısı Selma Lagerlöf  haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.-S.32.

546.  Hüseynzadə, X. Kədərli Giyom: [ fransız şairi Giyom Apoliner haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.31.

547.  Hüseynzadə, X. Yaşanmış və bitmiş iki tale... : [fransız şairi Artur Rembo və Pol Verlen haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.12.

548.  Xeyransa. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Qəzənfər Paşayevin 80 illik yubileyi qeyd olunub: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında]  //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.7.

549.  Xəlilzadə, F. Əbədiyyət işığı: Şamil Xurşud çoxlarının qolundan tutan, mənəvi dəstək olan xeyirxah el adamı idi //Kaspi.-2017.- 6 sentyabr.-  S.7.

550.  Xəlilzadə, F. “Müşfiqli günlərim”in əbədiliyi:  (Xatirələr) //Ədalət.-2017.- 13 sentyabr.- S.11.

551.  Xəlil, Z. Yaddaşa qayıdış”, yaxud dünəndən sabaha boylanan sətirlər: [Hikmət Əbdülhəlimovun eyniadlı əsəri haqqında] // 525-ci qəzet.-2017.-27 sentyabr.- S.6.

552.  Xızı rayonunda Mikayıl Müşfiqin xatirə gecəsi //Mədəniyyət.-2017.- 8 sentyabr.- S.7.

553.  İlham, G. Yazıçılıqla uğur əldə etməyin fəndlərini bilən hüquqşünas: Mohsin Hamid və “Könülsüz radikal” romanı //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 22 sentyabr.- S.13.

554.  İlyasov, R. Seyyid Nigarinin varlıq və rasional fəlsəfəsinə dair: [şairin yaradıcılığı  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.-7 sentyabr.- S.6.

555.  İmran, G. Emil Zolya və naturalizm //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.24.

556.  İsaqoğlu, V. Söz ruhun ölçüsüdür: [şair Vaqif Bəhmənlinin poeziyası haqqında] //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.9.

557.  İsmayılov, N. “Payız melodiyası” XXI əsr gənclərinin romanıdır”: [gənc yazar Nail İsmayılovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2017.- 12 sentyabr.- S.7.

558.  “XVIII əsr Azərbaycan lirikası. Məqalələr” kitabı işıq üzü görüb: [tənqidçi-ədəbiyyatşünas, Əməkdar elm xadimi Araz Dadaşzadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.11. 

559.  Kamal, R. Qeybdən gələn səslər:Radio və Səməd Vurğunun ölümü: [Xalq şairi Səməd Vurğunun vəfatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.13.

560.  Qarayeva, G. Arzu Soltanın “Bir pərdəli uşaq pyesləri”ndə pərdəarxası gerçəkləri //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.30.  557741

561.  Qasımbəyli, Y. Görkəmli alimin böyük töhfəsi: Professor  Qəzənfər Paşayevin “Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası” kitabı barədə düşüncələr //525-ci qəzet.-2017.- 19 sentyabr.- S.7.

562.  Qasımbəyli, Y. Görkəmli alimin böyük töhfəsi: Professor  Qəzənfər Paşayevin “Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası” kitabı barədə düşüncələr //525-ci qəzet.-2017.- 20 sentyabr.- S.6.

563.  Qasımbəyli, Y. Görkəmli alimin böyük töhfəsi: Professor  Qəzənfər Paşayevin “Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası” kitabı barədə düşüncələr //525-ci qəzet.-2017.- 21 sentyabr.- S.6.

564.  Qasımbəyli, Y. Görkəmli alimin böyük töhfəsi: Professor  Qəzənfər Paşayevin “Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası” kitabı barədə düşüncələr //525-ci qəzet.-2017.- 22 sentyabr.- S.4.

565.  Qazaxda növbəti Vaqif poeziya günü: [şair, ictimai xadim Molla Pənah Vaqifin adını daşıyan xatirə muzeyində təşkil olunan tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.6.

566.  Qədir, C. Bir gün bir kitab oxudum... : [Qan Turalının “Fələk qırmancı” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.14.

567.  Qismət, A. İztirablı Kafka: [alman dilli, yəhudi əsilli yazıçı Frans Kafka haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.30.

568.  Qismət, A. Uşaqlaşan yazıçılar: [uşaqlar üçün əsər yazan dünya yazıçıları] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-23 sentyabr.- S.31.

569.  Qoca, F. Bir zamanlar Şəkiyə getmişdim: [müəllifin Şəki xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.10.

570.  Qocayev, M.  “İnsan insanı başa düşsə, müharibə olmaz”:  Kamran Əliyev: “Dünya romantizmi Azərbaycanda başa çatıb”: [professor Məmməd Qocayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı: Fərid Hüseyn //Kaspi.-2017.- 30 sentyabr.- S.12-13. 

571.  Quliyev, A. Dilindən düşməsin bu saf dualar...: Leyla Əliyevanın şeirlərilə bağlı təəssüratlarım və düşəncələrim //525-ci qəzet.-2017.- 23 sentyabr.- S.16-17.

572.  Quliyev, A. Dilindən düşməsin bu saf dualar...: Leyla Əliyevanın şeirlərilə bağlı təəssüratlarım və düşəncələrim //525-ci qəzet.-2017.- 30 sentyabr.- S.17.

573.  Quluzadə, Z.  İlk xəyalı kim qurmuşdu...: Hekayə yazmağın texnikasına dair essevari silsilə:  II yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.30.

574.  Quluzadə, Z. lk xəyalı kim qurmuşdu...: Hekayə yazmağın texnikasına dair essevari silsilə: II yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.30-31.

575.  Məcidova, X. Kolumbiya yazıçısı ilə görüş: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda kolumbiyalı yazıçı, professor Konrado Zuluaqa ilə görüş keçirilib] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.15.

576.  Mədətoğlu, Ə. Yorulmuş atların güllələnməsi: Buna hər gün yaxınlaşıram: [Müəllif yorulmuş atları güllələməməyi, yəni insanlar qocalanda onları atmamağı məsləhət görür] //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.8.

577.  Məhərrəmli, Q. Mirzə Kazımbəyin ruhuna ehtiram nümunəsi: [şərqşünas alimin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsəri professor İdris Abbasovun  tərcüməsində] //525-ci qəzet.-2017.- 23 sentyabr .- S.12.

578.  Məhərrəmli, Q. Mirzə Kazımbəyin ruhuna ehtiram nümunəsi : [şərqşünas alimin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsəri professor İdris Abbasovun tərcüməsində] //525-ci qəzet.-2017.- 26 sentyabr .- S.6.

579.  Məhərrəmova, T. Həqiqət, düzlük, səmimiyyət aşiqi: Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan ədəbi-bədii fikir və elm tarixində özünəməxsus yer tutur  //Kaspi.-2016.- 28 sentyabr.- S.6.

580.  Məhyəddinqızı, Ş. “Bitməmiş son”un təəssüratları: [Seymur Şeydayevin eyniadlı kitabı  haqqında] //525-ci qəzet.-2017. - 12 sentyabr . - S.8. 

581.  Məmmədəliyeva, L. Nizami Cəfərov yaxud yaşın akademik zirvəsi //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.-S.26.

582.  Məmmədova, T.  Atama etiraf: [folklorşünas alim, pedaqoq, tərcüməçi Qəzənfər Paşayevin 80 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.-2017.- 9 sentyabr.- S.19.

583.  Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” romanı Türkiyədə oxuculara təqdim olunub //Azərbaycan.-2017.- 31 avqust.- S.6.

584.  Mir Cəlalın xatirəsi anıldı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.2.

585.  Mirzəyeva, A. Ədəbiyyatdan dərs nümunəsi:  M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyasının təhlili //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 16 sentyabr.- S.12.

586.  Molla Pənah Vaqifin özü və tarixin sözü: ADPU-da respublika elmi-praktik konfransı //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 29 sentyabr.- S.6.

587.  Moskvada Nəsiminin xatirə gecəsi keçirilib //Mədəniyyət.-2017.- 20 sentyabr.- S.7.

588.  Murad Köhnəqala: “Əksər yazarlarımızın fəlsəfi hədəfi olmalıdır”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.19.

589.  Mustafa Çəmənli – 70: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.25.

590.  Müşfiq, Ş. “Kərkük sevdalısı Qəzənfər Paşayev” təqdim olundu: [Atatürk Mərkəzində professor Qəzənfər Paşayevin 80 illik yubileyi münasibətilə eyniadlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib] //525-ci qəzet.-2017.- 19 sentyabr.- S.7.

591.  Müşfiq, Ş. Qəzənfər Paşayevin yubileyi AMEA-da qeyd olundu //525-ci qəzet.-2017.- 20 sentyabr.- S.6.  

592.  Müşfiq, Ş. “Yamyaşıl ümidlər”in işığı: [şair Tural Cəfərlinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.16.

593.  Müşfiq, Ş.  “Yenidən başlayacaq ömrüm...” - Bu dünyadan bir Tofiq Abdin keçdi... //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.17.

594.  Nağıyev, C. Kamal Abdulla və onun Dastan poetikası //525-ci qəzet.-2017.- 30 sentyabr.- S.16.

595.  Nəcəfzadə, Q.  “Buynuz” bayatılarında Buynuz fəlsəfəsinin dərki: Şair Fəxrəddin Teyyubun “Buynuz bayatılar”ı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.-2017.-20 sentyabr.- S.8. 

596.  Nəcəfzadə, Q. Qulu Ağsəsin əl çantasından başlayanlar... : [şair, Əməkdar jurnalist  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.-26 sentyabr.- S.7.

597.  Nur, M. “Öz əsərini danışdır”: Məqsəd Nur – “Şəhər meri”: [yazarla eyniadlı əsəri haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə  Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.12-14.

598.  Nurəddin Mirzəxanlı – 70: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.13.

599.  Orucova, A. Azərbaycançılıq   ideologiyasına həsr olunan layiqli əsər: [Zülfiyyə İsmayılovanın və Ramiz Qasımovun “Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası” monoqrafiyası haqqında] //Bakı xəbər.-2017.-30 sentyabr.- S.23.

600.  Osmanoğlu, M. Örən, Freyd və siesta: [Mübariz Örənin “Balıq gülüşü”  hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.18-19.

601.  Osmanoğlu, M. “Vətən dili”nə gələn yol: Bir şeirin beş əks-sədası //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.12-13.

602.  Ömərov, V. Ulu  öndər  Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəni inciləri haqqında //Səs.-2017.- 30 sentyabr.- S.15.    

603.  Paşayev, Q. Anamla bağlı xatirələrim kədərlidir: Vaqif Bəhmənlinin professor Qəzənfər Paşayevlə söhbəti /söhbəti apardı Vaqif Bəhmənli //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.8-9.

604.  Paşayev Q. “Elm sahiblərini əsərlərinin çoxluğu ilə deyil, əməllərinin faydalılığı, əxlaqlarının saflığı və özlərinin xeyirxahlığı ilə sınaqdan keçirmək lazımdır”: Vaqif Bəhmənlinin professor Qəzənfər Paşayevlə söhbəti //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.22-23.

605.  Paşayev, Q. Heç nə səbəbsiz deyil: Vaqif Bəhmənlinin professor Qəzənfər Paşayevlə söhbəti //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.6-7.

606.  Paşayev, Q. “Söz adamları ki var, sözdən söz çəkənlərdi”: Vaqif Bəhmənlinin professor Qəzənfər Paşayevlə söhbəti //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.24-25.

607.  Paşayeva, A. Dünya sözə qalacaq!.. : [Cahangir Məmmədlinin  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ələmdar Cabbarlının poeziya yaradıcılığına həsr etdiyi “Dünya sözə qalacaq” məqaləsi haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 28 sentyabr.- S.7.

608.  Rəşidzadə, L. Günəbaxan ömrü: İstedadlı yazıçı  Böyükxan Bağırov üçün elegiya //525-ci qəzet.-2017.- 30 sentyabr.- S.23.

609.  Rüstəm Behrudi – 60: [şairin yubileyi münaibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.24.   557156

610.  Rüstəmxanlı, S. Güntay Gəncalpla dialoqumuzun davamı: I yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.21.

611.  Rüstəmxanlı, S. Güntay Gəncalpla dialoqumuzun davamı: I yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.20-21.

612.  Rüstəmxanlı, S. Güntay Gəncalpla dialoqumuzun davamı : I yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.21.

613.  Rüstəmxanlı, S. Güntay Gəncalpla dialoqumuzun davamı: II silsilə yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.18.

614.  Rüstəmli, A. Ziyalılıq etalonu: [Xalq yazıçısı Anar haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.10-11.

615.  Seyidli, P. Tək adamın “tək”i: Bir romanın izində: [yazıçı Orxan Fikrətoğlunun “Tək” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.26-27.

616.  Sərvaz. “Bakıya baş çəkim, dönüm Təbrizə”: [Kərküklü şair Fəlah Dəndənoğlu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.29.

617.  Şəmkirli, M. Ədəbi ilişkilərin inkişafına şeir çələngli töhfə //Olaylar.-2017. -22 sentyabr.- S.12.

618.  Tahirli, A. Mühacirin mümuarı, yaxud dalğın və kədərli Ceyhun Hacıbəyli //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.26-27.

619.  Tağı Şahbazinin xatirə barelyefinin açılışı olub: [anadan olmasının 125 illiyi ərəfəsində  yaşadığı evin qarşısında] //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.13.

620.  Tağısoy, N.  Böyük mücahid, dahi sənətkar, milli təəssübkeş Muxtar Auezov //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 30 sentyabr.- S.21.   

621.  Tağısoy, N. Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı //Xalq cəbhəsi.-2017.- 30 sentyabr.- S.14.

622.  Tahir Talıblı: “Tənhalıq da, dərd də insanın özüylə doğulur...”:  [şairin müsahibəsi] /müsahibəni apardı: Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2017.- 3 oktyabr.- S.8.

623.  Tofiq, H. “Hüseyn Cavid və folklor”: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Səfərovanın eyniadlı kitabının təqdimatıhaqqında] //Azad Azərbaycan.-2017.- 15 sentyabr.- S.5.

624.  Turalı, Q. Aktyor olmağa çalışıram: [yazıçı Qan Turalı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: Cahan Seyidzadə //Kaspi.-2017.- 9 sentyabr. - S.16.

625.  Turan, A. Ədəbiyyatımızda “İtirilmiş nəsil” anlayışı yalanların ən böyüyüdür: [yazıçı Azər Turanla müsahibə] /müsahibəni apardı Cahan Seyidzadə //Kaspi.-2017.- 16 sentyabr.-S.16-17.

626.  Ulusel, R. Anı ömür qədər uzadan şeir: [Rüstəm Behrudinin “Dağlar duman olmadan” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 16 sentyabr.- S.11.

627.  Ulusel, R. Platon dəyişdirmək istədiyi dünyanın üfüqlərində: [qədim yunan filosofunun əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.5.

628.  Sadiq, Ş. Millət kimi adam: Şair Rüstəm Behrudinin 60 yaşına //525-ci qəzet.-2017.- 7 sentyabr.- S.7.

629.  Sadıqoğlu, A.  “Əcəmi dastanı”: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Arif Qədimin görkəmli alim Ziya Bünyadovun əziz xatirəsinə ithaf etdiyi eyniadlı romanı haqqında] //Xalq qəzeti.-2017.- 17 sentyabr.- S.6.

630.  Sevgin, D. Gözəl olan nə varsa: Mahirə Nağıqızının “Ruhuna beşiksə, tanı VƏTƏNdir” şeirlər kitabı haqqında düşüncələr //Kaspi.-2017.- 16 sentyabr.- S.23.

631.  Seyidov, E. Müdriki hər şey düşündürür, heç nə narahat etmir: Professor Mirəli Seyidov Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafına mühüm töhfələr verib:[Mirəli Seyidovun oğlu, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Seyidovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.11.

632.  Seyidzadə, H. Hər zaman xoş xatirələrlə anılan Mir Cəlal Paşayev //Azad Azərbaycan.-2017.- 30 sentyabr.- S.7.

633.  Seyidzadə, T. Məhəbbət şairi: Biz Nəbi Xəzrini belə tanıyırıq //Azad Azərbaycan.-2017.- 12 sentyabr.- S.7.  

634.   ma, G. Elşad Ərşadoğlunun poetik dünyası //525-ci qəzet.-2017.-20 sentyabr.- S.8.

635.  Səma, G.  Qəzənfər Paşayevin 80 illik yubileyi qeyd olunub: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Azad Azərbaycan.-2017.- 20 sentyabr.- S.7.

636.  Tağısoy, N. Abrek həyatı Qoxmaz Qorxmazovun “Qisas qılıncı” roman-dilogiyasında //Xalq cəbhəsi.-2017.- 28 sentyabr.- S.14.

637.  Tanınmışı tanıtmaq ehtiyacı: Əməkdar müəllim, şair-publisist Əyyub Şırlanlının 70 yaşı tamam olur //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.14.

638.  Təkləli, M. İlk məhəbbət-ömrün proloqudur: (Anna Axmatovaya həsr olunur)  //Xalq cəbhəsi.-2017.- 29 sentyabr- S.14.

639.  Turan, A. Mavi, masmavi bir ışık... : [türk şairi Əhməd Həmdi Tanpınarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.20.

640.  urlu, F. “Yaradıcı insan istədiyi yazını yazmasa, xəstəlik tapa bilər” //Bizim yol.-2017.- 7 sentyabr.- S.15.

641.  Vahid, T. Unudulmaz Türküstan görüşləri: [Təranə Vahid və  Südabə Ağabalayevanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2017.- 20 sentyabr.- S.4.

642.  Vəli, Ş. Poeziyanın cinsi: [şairə Gülsadənin poeziyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.8.

643.  Vəliyev, Ə. Koroğluşünaslıqda yeni addım: Və ya lazımi tədqiqat əsəri, əhəmiyyətli elmi baza: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun əməkdaşı Aynur İbrahimovanın “Azərbaycan Koroğluşünaslığı: Tarixi və inkişaf mərhələləri” adlı monoqrafiyasının çapdan çıxması haqqında] //Kaspi.-2017.- 19 sentyabr.- S.15.

644.  Vəziroğlu, B.  “Televiziyalarımızda səmimiyyət çatmır”: Baba Vəziroğlu: “Bizim efirlərdə olan aparıcılar efirə çıxanda olurlar tamamilə başqa bir insan” :  [şair, yazıçı, ictimai xadimlə müsahibə] /müsahibəni apardi Tahirə Məmmədova //Şərq.-2017.-13 sentyabr.- S.11.

645.  Yaqubov, Ş. Allah sənə rəhmət eləsin, Dədə Məmməd!..: [şair-publisist Məmməd Aslan  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 27 sentyabr.- S.4.

646.  “Yevgeni Bertels. Böyük Azərbaycan şairi Nizami”: Şair haqqında kitab yenidən nəşr olunub //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.11.

647.  Yusifli, C. Bir ulu eşq ilə: “Dünya səndən kimlər keçdi” silsiləsindən: [Şaiq Vəlinin “Eşq və şərab” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.15.

648.  Yusifli, C. Mətnlərarası virtual əlaqələr: [ayrı-ayrı yazarların əsərləri arasındakı virtual əlaqələrin təhlili] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-16 sentyabr.- S.14-15.

649.  Yusifli, C.  Siesta və balıq gülüşü: [Mübariz Örənin “Balıq gülüşü”  hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.19.

650.  Yusifli, C. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında bədii interyer  //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.4-5.

651.  Yunisli, F. Əli bəy Hüseynzadə - Hüseyn Cavid: düşüncə və ideyanın vəhdəti  //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.12.  

652.  Yusifoğlu, Q. Muzeydə görüş: [akademik Rafael Hüseynov muzeyin Aran regional şöbəsində yeni dərs ili ərəfəsində kürdəmirli ədəbiyyat müəllimləri ilə görüş keçirmişdir] //Xalq qəzeti.-2017.-12 sentyabr.- S.12.

653.  Yusifli, V. Azərbaycan qəzəli: II yazı //Ədalət.-2017.- 30 sentyabr.- S.4. 

654.  Yusifli, V. “Bir şairin sevgisi misralarda göyərər”: Əbülfət Mədətoğlunun yeni şeirlər kitabı haqqında //525-ci qəzet.-2017.- 1 sentyabr.- S.16. 

655.  Yusifli, V. Mustafa Çəmənlinin yetmişinci payızı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 sentyabr.- S.15.

656.  Yusifli, V. Portret cizgiləri: Bu, Musa Ələkbərlidir...: [şairin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 6 sentyabr.- S.7.

657.  Zakirqızı, A.  Böyük nəslin görkəmli övladı : Səməd bəy Ağaoğlu atasının layiqli davamçısı:[Azərbaycan mütəfəkkiri haqqında] //Kaspi.-2017.- 27 sentyabr.- S.11.

658.  Zakirqızı, G. “Bir yerdə ölüb, bəs, niyə min yerdə doğuldu?..”: Bəxtiyar Vahabzadə: “Şeir mənim sənət qayəmdir” //Azərbaycan müəllimi.-2017.- 1 sentyabr.- S.8.

 

Ədəbi əlaqələr

659.  Azərbaycan-Kolumbiya ədəbi əlaqələri genişləndirilir: [Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə -kolumbiyalı yazıçı, araşdırmaçı Konrado Suluaqa ilə görüş keçirilib] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.-30 sentyabr.- S.2.

660.  Azərbaycanlı alim ölkəmizin İrandakı səfirliyinə 1000 nüsxə kitab hədiyyə edib: [filologiya elmləri doktoru, professor Teymur Əhmədovun səfirliyin kitabxanasına öz şəxsi kitabxanasından kitablar hədiyyə etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2013.- 13 sentyabr.- S. 2.

661.  “Bir gəncin manifesti” romanı Türkiyədə çapdan çıxıb: [yazıçı, dramatur Mir Cəlal Paşayevin eyniadlı romanı] //Mədəniyyət.-2017.- 1 sentyabr.- S.2.

662.  Fariz. “Qabriel Qarsiya Markes kimdir?” : [Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində kolumbiyalı yazıçı  Konrado Suluaqanın həmyerlisi haqqında  çıxışı] //Mədəniyyət.-2017.- 29 sentyabr.- S.4.

663.  İsmayıl. Məmməd  İsmayılın əsərləri Rumıniya və Moldovada çap olunub: [Türkiyədə yaşayan şair həmyerlimizin] //Şərq.-2015.- 29 sentyabr.- S.12.

664.  Kolumbiyalı yazıçı ilə AMEA-da görüş keçirilib: [Konrado Suluaqa ilə ] //Azad Azərbaycan.-2017.- 29 sentyabr.- S.4.

665.  Kolumbiya yazıçısı ADU tələbələrinə mühazirə oxuyub: [Əməkdar elm xadimi Kamal Abdulla kolumbiyalı alim, yazıçı Konrado Suluaqa və Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Marta Qalindo ilə görüşüb] //Azərbaycan müəllimi.-2017.-29 sentyabr.- S.9.

666.  Kulbek E.  “İndi bir daha dərk edirik ki, biz vahid xalqıq, bir ağacın qollarıyıq: “Molla Pənah Vaqifin şeirləri qazax dilinə tərcümə edilməlidir və mən bilavasitə bu işlə məşğul olacağam”:  [Qazaxıstanın tanınmış türkoloq və filoloqu Kulbek Ergöbek Sarsenulın müsahibəsi]  /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.-2017.- 20 sentyabr.- S.12.

667.  “Mən fəqət hüsni-xuda şairiyəm...” : [Monteneqronun paytaxtı Podqoritsa şəhərində Azərbaycanın görkəmli şair və dramaturqu Hüseyn Cavidin büstünün və şəhərin mərkəz hissəsində Bakı küçəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.-2013.- 13 sentyabr.- S.4.

668.  Minskdə Zərifə Salahovanın nəşr etdirdiyi kitabın təqdimatı //Mədəniyyət.-2017.-27 sentyabr.- S.15.

669.  Star, F. “İtirilmiş maarif” dövründən bəzi poetik sitatlar: [ingilis dilindən tərcümə] /tərc. etdi  Nəriman Qasımoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 sentyabr.- S.4-5.

670.  Sultanova, M. Türküstanda, Əhməd Yasəvi yurdunda...: [Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyinə həsr edilən “Şairlər görüşü” layihəsi çərçivəsində müəllifin Türküstan səfəri haqqında fikirləri] //Mədəniyyət.-2017.- 8 sentyabr.- S.12.

671.  Təkləli, M. İlk məhəbbət-ömrün proloqudur: (Anna Axmatovaya həsr olunur) //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 29 sentyabr- S.14.

672.  Türkiyədə “Koroğlu” dastanına həsr olunmuş simpozium keçirilib: [“Boludan türk dünyasına “Koroğlu” çalışmalarının dünəni, bu günü, sabahı” adlı simpozium haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 29 sentyabr.- S.15.

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

673.  О дополнительных мерах в связи с проведением с 15 октября по 15 ноября 2017 года фестиваля торговли (shopping festival) в городе Баку: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 29 сентября.- С.1.

674.  О мерах по проведению работ по благоустройству и созиданию в селе Киш Шекинского района: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.2.

675.  О награждении А.Г.Байрамовой медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 27 сентября.- С.1.

676.  О награждении И.Д.Кобзона «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распо-ряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 12 сентября.- С.6.

677.  О награждении лиц, имеющих заслуги в развитии туризма в Азербайджанской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 27 сентября.- С.2.

678.  О награждении M.Г.Aгаева орденом «Достлуг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 8 сентября.- С.1.

679.  О награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.1.

680.  О награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С. 2.

681.  О награждении T.Г.Искендеровой медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С. 1.

682.  О назначении И.И.Мадатова ректором Азербайджанского университета туризма и менеджмента: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 12 сентября.- С.6.

683.  О предоставлении М.В.Оджагову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 16 сентября.- С.3.

684.  О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 16 сентября.- С.3.

685.  О присвоении сотрудникам Азербайджанского государственного музея музыкальный культуры почетного звания «Заслуженный артист»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 27 сентября.- С.1.

686.  О присвоении сотрудникам Азербайджанского музея ковра почетных званий: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.2.

687.  О присвоении сотрудникам Азербайджанcкого национального музея искусств почетного звания «Заслуженный работник культуры»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.2.

___________

688.  Кязимова, С. Забытые бабушкины рецепты: Фестиваль азербайджанской кухни предоставил возможность попробовать старинные и экзотические блюда национальной кулинарии //Азербайджанские известия.- 2017.- 7 сентября.- С.4.

 

V Международная книжная выставка-ярмарка

689.  Azercell  с проектом «Bookmate» на V Бакинский Международной книжной выставке-ярмарке //Новое время.- 2017.- 30 сентября-2 октября.- С.14.

690.  В Баку стартует  книжная ярмарка //Эхо.- 2017.- 28 сентября.- С.8.

691.  Гусейнзаде, Р. Праздник книги: Пропагандируя азербайджанскую литературу //Каспiй.- 2017.- 29 сентября.- С.13.

692.  Кязимова, С. Праздник тех, кто любит читать: V Международная книжная выставка-ярмарка собрала представителей 150 издательств из 40 стран //Азербайджанские известия.- 2017.- 30 сентября.- С.3.

 

Год Исламской солидарности – 2017

 693.  В Стамбуле проходит международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы» //Бакинский рабочий.- 2017.- 26 сентября.- С.10.

 

Мультикультурализм

694.  В Баку открылся Международный конгресс «Диалог языков и культур в европейском образовательном пространстве» //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 сентября.- С.5.

695.  В Баку состоялся «круглый стол» на тему мультикультурализма в туризме Азербайджана и России //Бакинский рабочий.- 2017.- 28 сентября.- С.3.

696.  Гумбатова, Т. Жизнь немцев-колонистов за Кавказом //Вышка.- 2017.- 8 сентября.- С.10.

697.  Kристин Mуттонен: «Aзербайджан обладает позитивным опытом в сфере мультикультурализма, межкультурного и межрелигиозного диалога» //Бакинский рабочий.- 2017.- 9 сентября.- С.3.

698.  Манафов, Р.  «Далекая и близкая Польша»: Вышла в свет книга Ровшана Агаева под таким названием //Эхо.- 2017.- 1 сентября.- С.3.

699.  «Мультикультурализм в туризме» Азербайджана и России: [круглый стол в РИКЦ] //Эхо.- 2017.- 21 сентября.- С.8.

700.  Наджафов, Э. Этибар Наджафов: «Наш опыт в области мультикультурализма проявляется в отсутствии у нас противоречий на этнической и религиозной почве»: [беседа с консультантом Отдела по межнациональным отношениям ПА АР] //Бакинский рабочий.- 2017.- 27 сентября.- С.6.

701.  Президент НАНА: «Азербайджан дал приют многим народам» //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 сентября.- С.5.

702.  Салаев, Г. Таты играют значимую роль  в жизни Азербайджана //Эхо.- 2017.- 16 сентября.- С.13.

703.  Сравнительное исследование: Мультикультурализм в Индонезии и Азербайджане //Каспiй.- 2017.- 12 сентября.- С.13.

704.  Эльмар Mамедъяров: Aзербайджан придает большое значение поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога на всех уровнях //Бакинский рабочий.- 2017.- 26 сентября.- С.10.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

705.  Асад, И. «Крылья Мехико» и другие работы Хорхе Марина: [о выставке мексиканского скульптора в Центре Гейдара Алиева] //Эхо.- 2017.- 7 сентября.- С.8.

706.  Асад, И. Француз, который играет все, выступит в Баку: [аккордеонист Ришар Гальяно]  //Эхо.- 2017.- 20 сентября.- С.8.

707.  Асадова, И. Мечты  российского фотохудожника об Азербайджане: [выставка С.Комковой в галерее NUR Art House] //Эхо.- 2017.- 21 сентября.- С.8.

708.  Бадалова, А. Наши в Бруклине: «Новый рубеж» пропагандирует родной Азербайджан: [беседа с руководителем Центра творческого развития детей My Way] /провел Т.Мамедов //Каспiй.- 2017.- 23 сентября.- С.12-13.

709.  Буланова, О. Азербайджанские книги в Пекине: [о 24-ой Международной книжной ярмарке в Китае] //Эхо.-2017.- 1 сентября.- С.8.

710.  В Волгограде прошел фестиваль азербайджанской культуры: [организованный местным отделением АМОР] //Бакинский рабочий.- 2017.- 19 сентября.- С.6.

711.  В Самарканде прошел международный семинар на тему «Великие моменты диалога в истории человечества»: [XI Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналары»] //Вышка.- 2017.- 1 сентября.- С.8.

712.  Гаджиева, Л. Все краски Страны утренней росы: В Габале состоялся фестиваль, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Корея //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 сентября.- С.3.

713.  Глебова, Л. Ключевой фактор: Россотрудничество: Русский язык в Азербайджане чувствует себя уверенно  //Каспiй.- 2017.- 14 сентября.- С.13.

714.  Иосиф Кобзон: Признание моих заслуг Президентом Азербайджана для меня очень дорого //Бакинский рабочий.- 2017.- 13 сентября.- С.6.

715.  Кязимова, С. История Моцарта и Сальери:The British Council Azerbaijan продолжает показ самых успешных спектаклей лучших театров Великобритании //Азербайджанские известия.- 2017.- 16 сентября.- С.3.

716.  Кязимова, С. Яркие краски Индонезии: [открытие Второго фестиваля культуры Индонезии во Дворце Гeйдapа Aлиeва] //Азербайджанские известия.- 2017.- 12 сентября.- С.1.

717.  Манафов, Р. «Жемчужины этнической музыки»: [концерт с участием фольклорных коллективов Молдовы в Центре Мугама] //Эхо.- 2017.- 15 сентября.- С.8.

718.  На телеканале «Euronews» состоялся показ сюжета о музыкальных традициях Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2017.- 7 сентября.- С.10.

719.  Новая постановка пьесы Эльчина «Шекспир» в Италии: [режиссер-постановщик Патриция Ди Фильвиани] //Бакинский рабочий.-2017.- 20 сентября.- С. 6.  

720.  Нуриев, М. Наши на Апеннинах: Маис Нуриев: У итальянцев много общего с азербайджанцами: [беседа с руководителем культурной ассоциации «Азери» в Италии] /провел: Т.Мамедов //Каспий.- 2017.- 16 сентября.- С.12-13.

721.  Подкорытова, У. Первый резидент: Ульяна Подкорытова-пионер Gogova Foundation Artists Residency: [беседа с художником из России]  //Каспiй.- 2017.- 8 сентября.- С. 13.

722.  Россотрудничеству исполнилось 9 лет! //Неделя.- 2017.- 8 сентября.- С. 19.

723.  Свердловская областная общественная организация «Азербайджан» представлена на Дне народов Среднего Урала //Бакинский рабочий.- 2017.- 7 сентября.- С.8.

724.  Толстой, В. Владимир Толстой, советник президента России: «Азербайджан своей внешней и внутренней (духовной) красотой вдохновлял многих русских поэтов и писателей» //Азербайджанские известия.- 2017.- 23 сентября.- С.3.

725.  Чернова, Т. Саша из фильма «Бахтияр»: [беседа с российской актрисой Т. Черновой] //Вышка.- 2017.- 22 сентября.- С.12.

726.  Чернова, Т. Тамара Чернова, актриса (Россия): «Никогда не чувствовала себя чужой в Баку» /интервью провел В.Иманов //Азербайджанские известия.- 2017.- 23 сентября.- С.1, 3.

727.  Яваргызы, И. Игорь Качаев поделился в Баку своим мастерством: [мастер-класс российского педагога пластической дисциплины в РДТ имени С.Вургуна] //Эхо.- 2017.- 30 сентября.- С.10.

728.  Яваргызы, И. Россотрудничеству - 9 лет!: За годы деятельности проведены сотни культурных и образовательных мероприятий  //Эхо.- 2017.- 8 сентября.- С.8.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

729.  В парке Центра Гейдара Алиева состоялись авиашоу и выставка авиамоделей //Бакинский рабочий.- 2017.- 12 сентября.- С.8.

730.  Гаджиева, Л. Покоряя небо. Пока с земли: В Баку состоялось первое шоу авиамоделирования под открытым небом: [в парке Центра Гeйдapа Aлиeва]  //Азербайджанские известия.- 2017.- 12 сентября.- С.4.

731.  Иманов, В. Центр Гейдара Алиева провел грандиозный фестиваль: Парад классических автомобилей, выставка в небе, народные гулянья //Вышка.- 2017.- 1 сентября.- С.12.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

732.  Библиотеке равных нет: Наша жизнь развивается настолько быстро, что человек просто не успевает за усвоением информации, обрушивающейся на него //Неделя.- 2017.- 15 сентября.- С.17.

733.  Директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров принял участие в Международной конференции в столице Беларуси Минске //Неделя.- 2017.- 22 сентября.- С.19.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

734.  По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Пакистане состоялось очередное благотворительное мероприятие //Бакинский рабочий.- 2017.- 8 сентября.- С.3.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

735.  Азербайджанский музей ковра получил «Сертификат качества 2017 года» //Бакинский рабочий.- 2017.- 14 сентября.- С.4.

736.  Алиева, Г. Заглянуть вглубь веков: Образцы материальной культуры - сокровищница национальной памяти: [об экспонатах Историко-краеведческого музея в Джалилабаде] //Каспiй.- 2017.- 27 сентября.- С. 11.

737.  Асадова, И. Вышивать по - «кайтагски»: Лекции и мастер-классы по даргинской «кайтагской» вышивке  в Музее Ковра //Эхо.- 2017.- 6 сентября.- С.8.

738.  Баннаева, Н. Сохранить исчезающую красоту: [лекции и мастер-классы по даргинской «кайтагской» вышивке  в Музее Ковра] //Каспiй.- 2017.- 7 сентября.- С. 13.

739.  В Минске презентовали книгу, изданную Зарифой Салаховой: [миниатюрная версия «Книги Юдифи» Франциска Скорины] //Бакинский рабочий.- 2017.- 27 сентября.- С.5.

740.  В Национальный музей истории Азербайджана поступил уникальный этнографический материал //Бакинский рабочий.- 2017.- 8 сентября.- С.5.

741.  В Сальяне открылся Музей Флага //Бакинский рабочий.- 2017.- 26 сентября.- С.7.

742.  Ляшко, Б.Богатство палитры и узоров: [лекции и мастер-классы по даргинской «кайтагской» вышивке  в Музее Ковра] //Вышка.- 2017.- 8 сентября.- С.19.

743.  Манафов, Р. Лабиринт: Первый в мире музей культурной экспансии близ Шеки //Каспiй.- 2017.- 9 сентября.- С.12-13.

744.  Сейидзаде, М. Мое божество - красота и любовь:  Репортаж из Дома-музея Гусейна Джавида //Каспiй.- 2017.- 9 сентября.- С. 20.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

745.  Багирова, М. Бронзовый скипетр из кургана: Последняя находка азербайджанских археологов на территории Дашкесанского района датируется ХII-XI веками до нашей эры //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 сентября.- С.3.

746.  Буланова, О. Гала-один из лучших музейных комплексов в мире //Эхо.- 2017.- 30 сентября.- С.16.

747.  Буланова, О. Путешественники прошлого об Азербайджане //Эхо.- 2017.- 16 сентября.- С.16.

748.  Буланова, О. Путешествие по маякам Абшерона: Самые старые построены во второй половине XIX века //Эхо.- 2017.- 23 сентября.- С.16.

œ ИСКУССТВО

749.  Асадова, И. Пленэры и мастер-класс как источники вдохновения: [в галерее Art Tower проходит выставка живописи под названием «Абшерон»] //Эхо.- 2017.- 27 сентября.- С.8.

750.  В галерее Art Tower открылась выставка, посвященная Абшерону //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.3.

751.  Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Государственной Академии художеств //Бакинский рабочий.-2017.- 16 сентября.- С.5.

752.  Кязимова, С.  Вечная сказка Девичьей башни: В VII фестивале искусств «Гыз галасы» приняли участие юные художники //Азербайджанские известия.-2017.- 28 сентября.- С.4.

753.  Манафов, Р. YARAT  представит выставку  «Дальние горизонты»: [работы молодых художников в Центре современного искусства] //Эхо.- 2017.- 12 сентября.- С.8.

754.  Микеладзе, Г. Я бы в зрители пошел - пусть меня научат: Об акции Министерства молодежи и спорта «Творческая лаборатория» //Каспiй.- 2017.- 9 сентября.- С.16-17.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

755.  Алиев, З. Свежее дыхание реализма: О видном азербайджанском портретисте Теймуре Рзаеве //Каспiй.- 2017.- 13 сентября.- С.13.

756.  Асадова, И. Еще одна выставка в рамках Art PAYIZ: [художник Тамилла Гасанова в Port Baku Mall] //Эхо.- 2017.- 28 сентября.- С.8.

757.  Выставка работ молодой азербайджанской художницы Тамиллы Гасановой откроется в Баку //Бакинский рабочий.- 2017.- 27 сентября.- С.7.

758.  Мастер с большим сердцем: Асаф Джафаров [памяти художника]  //Каспiй.- 2017.- 28 сентября.- С.13.

759.  Нариманбекова, Н. Нигяр Нариманбекова оживит поэзию великого Низами /беседу с художником провела И.Асадова //Эхо.- 2017.- 29 сентября.- С.8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

760.  Алиева, Ф. Сказочный мир Фарах Алиевой: Интервью с членом  Международной организации авторских кукол /провела З.Исмайлова //Эхо.- 2017.- 30 сентября.- С.10.

761.  В Центре современного искусства YARAT! Состоится встреча с известными кукольниками: [П.Гусейновым и И.Гундориной] //Бакинский рабочий.- 2017.- 27 сентября.- С.7.

762.  Ляшко, Б. Национальное достояние: В течение двух предстоящих лет в стране войдут в строй 30 новых ковроткацких фабрик: [открытие филиала «Азерхалча» в Шамкире] //Азербайджанские известия.- 2017.- 9 сентября.- С.2.

763.  Ляшко, Б. Чудеса из дерева: Мастер по  декоративно-прикладному искусству Азер Асадов о жизни и о себе //Неделя.- 2017.- 1 сентября.- С.19.

764.  Ханджанбекова, Ф. Живет в Баку мастер: Али Искендеров кудесник художественной резьбы по дереву //Каспiй.- 2017.- 20 сентября.- С.13.

 

ГРАФИКА

765.  Алиев, З. Сабир азербайджанской живописи: [о жизни и творчестве художника Азима Азимзаде] //Каспiй.- 2017.- 6 сентября.- С.13.

766.  Алиев-Кенгерли, Р. Грани таланта: Первая женщина - театральный художник в Нахчыване: [о творчестве Физзы Гулиевой] //Каспiй.- 2017.- 28 сентября.- С.13.

 

СКУЛЬПТУРА 

767.  Буланова, О. Тайны Баку: Советский памятник несоветскому Ахундову: [о памятнике писателю и просветителю  скульптора Сабсая] //Эхо.- 2017.- 23 сентября.- С.13.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

768.  Буланова, О.«Окно в прошлое»: В Port Baku Mall в рамках традиционного фестиваля открылась выставка работ известного телеведущего, журналиста, блоггера и фотографа Кямала Багирли //Эхо.- 2017.- 9 сентября.- С.10.

769.  Открылась фотовыставка победителей конкурса BakuPhoto 2017: [в Ичери шехер] //Ежедневные новости.- 2017.-22 сентября.- С.10.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 770.  Асадова, И. «Семинария девушек»: [гость одноименного проекта доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова]  //Эхо.- 2017.- 7 сентября.- С.8.

771.  Манафов, Р. Naz by Rufat Ismayil: На «Mercedes-Benz Fashion Week» в Стамбуле состоится показ новой  коллекции азербайджанского дизайнера: [Руфата Исмаила]  //Эхо.- 2017.- 15 сентября.- С.8.

 

МУЗЫКА

772.  Аббасова, Р. Бессмертна душа музыканта: Памяти Сарвара Ганиева посвящается //Каспiй.- 2017.- 9 сентября.- С.18-19.

773.  Асадова, И. В Польше отметили 90-летие  со дня рождения Ростроповича //Эхо.- 2017.- 27 сентября.- С.8.

774.  Буланова, О. Фирангиз Ахмедова: Оперная дива //Эхо.- 2017.- 23 сентября.- С.10.

775.  Мецгер, С. Диалог с композитором: Музыка Франгиз Ализаде прозвучала на фестивале в Европе //Каспiй.- 2017.- 7 сентября.- С.12.

776.  Опера «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибейли впервые будет представлена в России //Бакинский рабочий.- 2017.- 22 сентября.- С.3.

777.  Скончался ашуг Адалят //Ежедневные новости.- 2017.- 15 сентября.- С.10.

778.  Создатель Гянджинской филармонии и  ансамбля «Гейгель» отмечает юбилей: [Заслуженный артист Фикрет Вердиев] //Ежедневные новости.- 2017.- 8 сентября.- С.10.

779.  Тарист Сахиб Пашазаде представил Азербайджан на узбекском фестивале //Ежедневные новости.- 2017.- 1 сентября.- С.10.

780.  Шовкет Мамедова первая ласточка азербайджанской оперы: [к 120-летию народной артистки] //Вышка.- 2017.- 8 сентября.- С.9.

 

День Национальной Музыки и Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова

781.  Асадова, И. Музыка повсюду //Эхо.- 2017.- 19 сентября.- С.8.

782.  В Баку состоялось открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли //Неделя.- 2017.- 22 сентября.- С.19.

783.  В Международном центре мугама отметили День национальной музыки //Бакинский рабочий.- 2017.- 20 сентября.- С.4.

784.  В рамках фестиваля Узеира Гаджибейли будет показан балет «Семь красавиц» //Бакинский рабочий.- 2017.- 15 сентября.- С.7.

785.  Гаджиева, Л. Памяти великого Узеир бека: День национальной музыки по традиции стартовал торжественной церемонией у памятника выдающемуся композитору //Азербайджанские известия.- 2017.- 19 сентября.- С.4.

786.  Гаджиева, Л. Праздник молодости и таланта: IX Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова собрал в Баку блистательных исполнителей из разных стран //Азербайджанские известия.- 2017.- 23 сентября.- С.3.

787.  Перед Бакинской музыкальной академией торжественно отпраздновали День национальной музыки //Бакинский рабочий.- 2017.- 19 сентября.- С.6.

788.  Человек-эпоха: Загадка личности великого композитора и публициста Узеир Гаджибейли //Неделя.- 2017.- 15 сентября.- С.18.

789.  Яваргызы, И. Грандиозный праздник музыки завершен //Эхо.- 2017.- 28 сентября.- С.8.

790.  Яваргызы, И. Изобразительное искусство в честь музыки //Эхо.- 2017.- 21 сентября.- С.8.

 

Муслим Магомаев 75

791.  В Баку открылась фотовыставка и прошел концерт в память о Муслиме Магомаеве //Неделя.- 2017.- 15 сентября.- С.19.

792.  В Баку прошел творческий вечер, посвященный Муслиму Магомаеву //Бакинский рабочий.- 2017.- 14 сентября.- С.5.

793.  Ирада, А. Дюссельдорф поет песни Муслима Магомаева //Эхо.- 2017.- 30 сентября.- С.10.

794.  Манафов, Р.Творческий вечер, посвященный памяти Муслима Магомаева, состоялся в Российском информационно-культурном центре в Баку //Эхо.- 2017.- 14 сентября.- С.8.

795.  Плешакова, А. Памятную доску Муслиму Магомаеву  установили под окнами его квартиры //Комсомольская правда.- 2017.- 15 сентября.- С.11.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

796.  Асадова, И. «Кубок Каспия наш!»: Команда КВН «Сборная Баку» обыграла всех в Дагестане //Эхо.-2017.- 20 сентября.- С. 8.  

797.  Алмасова, Э. Уникальный создатель джаз-мугама: [памяти Вагифа Мустафазаде] //Мир литературы.-2017.- №07(121) сентябрь.- С. 14.  

798.  Асадова, И. «Сборная Баку»: От Ельца до Кремля: [команда в Высшей лиге КВН] //Эхо.-2017.- 16 сентября.- С. 10.  

799.  Велиева, Н.Женщина, которая поет: В Crystal Hall прошел «концерт всей жизни» Айгюн Кязимовой //Азербайджанские известия.-2017.- 30 сентября.- С. 3.  

800.  Кадыров, Э. Эмиль Кадыров, певец: «На всех конкурсах я представлял страну, в которой родился. И это – Азербайджан» //Азербайджанские известия.-2017.- 30 сентября.- С. 3.  

801.  Манафов, Р. «Если ты рядом»: Эмин  и А Студио представили новый клип //Эхо.-2017.- 9 сентября.- С. 10.  

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

802.  Микеладзе. Г. Балет мой - жизнь моя:  Памяти народной артистки СССР Лейлы Векиловой //Каспiй.-2017.- 16 сентября.- С. 16-17.  

803.  Мирзоев, Г. Гюльагаси Мирзоев: «Главное-быть хорошим человеком и порядочным гражданином своей страны»: Интервью с солистом ТОиБ имени М.Ф.Ахундова /провела З.Исмайлова //Эхо.-2017.- 23 сентября.- С. 10.  

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 804.  Манафов, Р. Азербайджанский танцор поразил жюри телепроекта НТВ «Ты супер! Танцы»: [ученик интерната Аббасгулу Сафаров] //Эхо.-2017.- 12 сентября.- С. 8.  

 

КИНО

805.  Азербайджанские фильмы представлены на фестивале мусульманского кино в Казани: [«Это любовь» Теймура Даими» и  «Голос» Дариуша Наджафи] //Бакинский рабочий.-2017.- 12 сентября.- С. 10.  

806.  Азербайджанский фильм удостоен сразу трех наград международного кинофестиваля: [о фильме Мирбалы Салимли «Красный сад»] //Ежедневные новости.-2017.- 1 сентября.- С. 10.  

807.  В Центре современного искусства YARAT!: Состоится премьерный показ фильма режиссера Ильгара Наджафа «Гранатовый сад» //Бакинский рабочий.-2017.- 19 сентября.- С. 5.  

808.  Даими, Т. Теймур Даими, кинорежиссер: Любовь - это чувство, не подвластное ни времени, ни обстоятельствам /интервью провела Л.Багирзаде //Азербайджанские известия.-2017.- 16 сентября.- С. 1, 3.  

809.  Манафов, Р. Азербайджанские фильмы признаны лучшими на фестивале мусульманского кино: [о кинокартинах «Голос» - Дариуша Наджафи  и «Это любовь» режиссера Теймура Даими] //Эхо.-2017.- 14 сентября.- С. 8.  

810.  Манафов, Р. «Это любовь» и «Голос»: [о кинокартинах Теймура Даими  и Дариуша Наджафи  на фестивале мусульманского кино] //Эхо.-2017.- 12 сентября.- С. 8.  

811.  Фильм  Родиона Исмайлова получил главный приз престижного кинофестиваля: [о фильме  «Плацкарт» на  фестивале в Австрии] //Ежедневные новости.-2017.- 8 сентября.- С. 10.

812.  Ширинсифет, Б. Урок кинематографа: Бабек Ширинсифет: От меня ждут чего-то наподобие Рэмбо, но это невозможно /беседу с кинорежиссером провел Г.Туралы //Каспiй.-2017.- 16 сентября.- С. 19-20.  

 

ТЕАТР

813.  Азербайджанские актеры награждены медалью ТЮРКСОЙ в Казахстане: [Театр «Йух» на  Первом Международном театральном фестивале  прикаспийских стран] //Ежедневные новости.-2017.- 1 сентября.- С. 10.  

814.  Актриса  Дина Тумаркина отметила юбилей: [актриса РДТ имени С.Вургуна, проживающая в Израиле] //Ежедневные новости.-2017.- 1 сентября.- С. 10.  

815.  Асадова, И. Фахраддин Манафов открыл сезон в Русском драмтеатре: [премьера спектакля «Церемонии» режиссера Аршада Алекперова] //Эхо.-2017.- 19 сентября.- С. 8.  

816.  Буланова, О. Тайны Баку: Бакинский еврейский театр: Короткая, но яркая жизнь //Эхо.-2017.- 1 сентября.- С. 13.  

817.  Буланова, О. Театр Yug открывает сезон //Эхо.-2017.- 16 сентября.- С. 10.  

818.  Буланова, О. Театр Yug — призер фестиваля в Актау //Эхо.-2017.- 1 сентября.- С. 10. 

819.  Буланова, О. «Феномен Театра Музкомедии»: [история театра] //Эхо.-2017.- 23 сентября.- С. 6.  

820.  Манафов, Р. Азербайджанский актер принял участие в ХI Международной летней  театральной  школе: [Джейхун Дадашев в школе  Александра Калягина] //Эхо.-2017.- 16 сентября.- С. 10.  

821.  Манафов, Ф. Фахраддин Манафов, народный артист Азербайджана: «Наш новый спектакль - о главной тайне человека, о тайне бытия»: [о «Церемонии» режиссера Аршада Алекперова на сцене РДТ имени С.Вургуна] //Азербайджанские известия.-2017.- 16 сентября.- С. 3.  

 

ТУРИЗМ

822.  Алиева, С. Баку не подходит для туристических уик-эндов //Эхо.-2017.- 15 сентября.- С.1- 2.  

823.  Алиева, С. Присудят ли нашим пляжам «Голубой флаг» в 2018 году? //Эхо.-2017.- 29 сентября.- С.1- 2.  

824.  Аллахверанов, А. Азер Аллахверанов, глава общественного объединения «Хаят»: «Казахстан может перенять опыт Азербайджана по привлечению туристов из арабских стран» //Азербайджанские известия.-2017.- 26 сентября.- С. 1-2.  

825.  Асадова, И. Выгодный шопинг и много сюрпризов: [II шопинг-фестиваль] //Эхо.-2017.- 28 сентября.- С.8.  

826.  Асадова, И. Гонки, скейтбординг и граффити в Шахдаге //Эхо.-2017.- 7 сентября.- С.8.  

827.  Багиров, Н. Нахид Багиров, глава Ассоциации туризма: «В Азербайджане можно отдохнуть по доступным ценам» //Азербайджанские известия.-2017.- 16 сентября.- С. 2.  

828.  В Лянкяране сдан в эксплуатацию отельный комплекс «Хазар Палас» //Бакинский рабочий.-2017.- 6 сентября.- С. 7.  

829.  В Ставрополе состоялся российско-азербайджанский межрегиональный форум: [«Инвестиции, инновации, туризм»] //Бакинский рабочий.-2017.- 29 сентября.- С. 2.  

830.  В Шахдаге  прошел Международный фестиваль уличной культуры и экстремального спорта //Ежедневные новости.-2017.- 8 сентября.- С. 6.  

831.  Малахова, Е. Прошлое не забыть: Или чем может заинтересовать туристов советский период жизни Баку //Каспiй.-2017.- 23 сентября.- С.13.  

832.  Мамедова, Э. Азербайджанские отели заработали около 137 млн.манатов //Эхо.-2017.- 14 сентября.- С.1- 2.  

833.  Мамедова, Э. В Азербайджане развивается бизнес-туризм //Эхо.-2017.- 1 сентября.- С.1, 5.  

834.  Манафов, Ш. Зеленый туризм: Как Шахдаг возрождает пустеющие села //Каспiй.-2017.- 16 сентября.- С.14-15.  

835.  Раджабли, Х. Развитие туризма по восходящей в нашей стране дает основание с еще большим оптимизмом смотреть в будущее: [интервью председателя комитета Милли Меджлиса] //Бакинский рабочий.-2017.- 28 сентября.- С.2.

836.  Рустамова, Э. С какими проблемами сталкиваются туристы в Азербайджане //Эхо.-2017.- 8 сентября.- С.1, 3.  

837.  Талыбова, М. Старый город встречает гостей: В Ичери шехер состоялся фестиваль, посвященный Международному дню туризма //Азербайджанские известия.-2017.- 30 сентября.- С. 3.  

838.  Требования ужесточаются: Ассоциация туризма Азербайджана расширяет «черный список» //Каспiй.-2017.- 9 сентября.- С. 3.  

 

Всемирный День Туризма

839.  Малахова, Е. Туризм сегодня и завтра: Эксперты из стран СНГ рассказали о развитии данной сферы //Каспiй.-2017.- 29 сентября.- С.12.  

840.  Манафов, Р. Сегодня в Баку пройдет фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма //Эхо.-2017.- 27 сентября.- С.5.  

841.  Яваргызы, И. Неделя туризма в Баку //Эхо.-2017.- 26 сентября.- С.8. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

КРИТИКА

842.  Амирли, А. Писатель, поющий свою песнь: К 70-летию Мустафы Чеменли //Каспiй.- 2017.- 9 сентября.- С. 20.

843.  В Центре мугама пройдет вечер газелей Мамедали Саиля //Ежедневные новости.- 2017.- 22 сентября.- С. 10.

844.  Вышли в свет мемуары Джейхуна Гаджибейли //Бакинский рабочий.-2017.- 1 сентября.- С. 2.  

845.  Манафов, Р. «Красные воспоминания»: Вчера в Ичери шехер в галерее Art Tower состоялась  презентация книги  Али Дамирзаде //Эхо.-2017.- 13 сентября.- С. 8.  

846.  Орхан, Р. «Клятва» – книга об истинной любви и патриотизме: [об одноименном романе писателя Сулеймана Гусейнова] //Вышка.-2017.- 1 сентября.- С. 11.  

847.  Османоглу, М. Литература пестует читателя: Мети Османоглу: Я приветствую тех, кто берет в руки книгу и рекламирует ее /беседу с писателем провел Дж.Сейидзаде //Каспiй.- 2017.- 23 сентября.- С. 17-18.

848.  Ханджанбекова, Ф. Состоялось собрание Ассоциации «Луч»: [посвященное творчеству Тофика Меликли] //Бакинский рабочий.- 2017.- 30 сентября.- С. 10.

849.  Хохлова, Л. Мир литературы Ляман Багировой: [о творческой деятельности писателя] //Мир литературы.-2017.- №7(121) сентябрь.- С. 7.

 

ПОЭЗИЯ

 850. Ирада, А. Стихи великого Насими на разных языках прозвучали в Москве //Эхо.- 2017.- 20 сентября.- С. 8.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1. Azad Azərbaycan

2. Azərbaycan

3. Azərbaycan müəllimi

4. Bakı xəbər

5. 525-ci qəzet

6. Bizim yol

7. Ekspress

8. Ədalət

9. Ədəbiyyat qəzeti

10. Həftə içi

11. Xalq cəbhəsi

12. Xalq qəzeti

13. İki sahil

14. İqtisadiyyat

15. Kaspi

16. Mədəniyyət

17. Mövqe

18. Olaylar 

19. Respublika

20. Səs

21. Şərq

22. Üç nöqtə

23. Yeni Azərbaycan

 

 

Список использованных газет

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Комсомольская правда

7. Мир литературы

8. Неделя

9. Новое время

10. Эхо

 

Mündəricat

     I . Mədəniyyət .....................................................................

4

     Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında

 

     rəhbər materiallar ................................................................

4

     “Multikulturalizm”...............................................................

8

      Mədəni əlaqələr ................................................................

9

  V Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi – Yar­markası ...................

15

     İnformasiya və Reklam işi ...................................................

17

     Kitabxana işi .......................................................................

18

     Muzey işi ..........................................................................

19

     Tarix və mədəniyyət abidələri ..........................................

19

     II.İncəsənət .....................................................................

20

     Rəngkarlıq ........................................................................

20

     Dekorativ-tətbiqi incəsənət .................................................

23

     Bədii fotoqrafiya .............................................................

23

     Heykəltəraşlıq ...................................................................

24

     Moda və Dizayn ..............................................................

24

      Musiqi ..............................................................................

24

     Üzeyir Musiqi Günü.........................................................

29

     Xalq yaradıcılığı ...............................................................

34

     Aşıq Ədalətə vida...............................................................

34

     Kino ....................................................................................

34

      Teatr .................................................................................

36

     Akademik Milli Dram Teatrı...........................................

39

     Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ..................

40

     Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ...............................

41

     III. Turizm ......................................................................

41

      Ümumdünya Turizm Günü ............................................

44

     IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq .....................

46

      Şeirlər ...............................................................................

46

     Hekayələr .........................................................................

51

     Esselər ..............................................................................

51

     Romanlar ...........................................................................

52

     Poemalar ..........................................................................

52

     Pyeslər ............................................................................

52

     Povestlər ........................................................................

52

 V. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid ........................        53

VI. Ədəbi əlaqələr ...........................................................     70

 

 İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ................................     94

 

 

 

Содержание

     I.Культура ........................................................................

72

     Руководящие материалы по культуре

 

и   искусству ...........................................................................

72

V   Международная книжная выставка-ярмарка..................

74

     Год исламской солидарности – 2017...............................

74

     Мультикультурализм .........................................................

75

     Культурные связи ..............................................................

76

     Дворцы и Дома Культуры.

 

     Парки Культуры и Отдыха ………………………………

78

     Библиотечное Дело. Библиотековедение ……………

79

     Фонд Гейдара Алиева .......................................................

79

     Музейное дело ..................................................................

80

     Памятники истории и культуры ....................................

81

     II. Искусство .......................................................................

81

     Изобразительное искусство ............................................

82

     Декоративно-прикладное искусство ………………

82

     Графика .............................................................................

83

     Скульптура ……………………………………….

83

     Художественная Фотография ……………………

84

     Мода. Дизайн …………………………………………

84

     Музыка ...............................................................................

84

     День Национальной Музыки и Международный

 

     музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова ……..

85

     Муслим Магомаев – 75……………………………..

86

     Эстрада. Цирк ....................................................................

87

     Балет. Танцы ......................................................................

87

     Самодеятельное Творчество ………………………

88

     Кино ....................................................................................

88

     Театр ...................................................................................

89

     III. Туризм ..................................................................

90

     Всемирный День Туризма ………………………

92

     IV. Литературоведение и литературная критика ...........

93

     Поэзия …………………………………………….

93

     Список использованных газет .......................................

95

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Sentyabr
- 20
17

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 6, 2 ç.v.

Sifariş: 21

Çapa imzalanmışdır: 16.10.2017

Tirajı 50

Pulsuz