Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2020 - FEVRAL

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Fevral - 2020

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

Ə.Qocayeva, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral – 2020 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. Ə.Qocayeva, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 155 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:[email protected]

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar

1.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “ADA” Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 8 iyul tarixli 211 nömrəli, “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 26 dekabr tarixli 432 nömrəli , “Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 21 dekabr tarixli 710 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 27 fevral 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 28 fevral.- S. 3.

2.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Altıağac Milli Parkı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə ”2004-cü il 23 noyabr tarixli 147 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Abşeron Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 27 aprel tarixli 227 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 19 noyabr tarixli 18 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 31 yanvar 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 2 fevral.- S.3.

3.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət təbiət və biosfer qoruqlarının ümumi Əsasnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikasının milli parklarının ümumi Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 4 iyul tarixli 531 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 977 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Hirkan Milli Parkı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 24 aprel tarixli 57 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 31 yanvar 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 2 fevral.- S.3.   

4.    “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1511-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 aprel tarixli 627 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 31 yanvar 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 2 fevral.- S. 2.

5.    Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 24 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 25 fevral.- S.1; Xalq qəzeti.- 2020.- 25 fevral.- S. 2.  

___________

6.    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 80 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 11 fevral.- S.2.; Respublika.- 2020.- 11 fevral.- S.1.; Xalq qəzeti.- 2020.- 11 fevral.- S.1.

7.    Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 31 yanvar 2020-ci il // Azərbaycan.-2020.-1 fevral.- S. 1.; Xalq qəzeti; 2020.- 1 fevral.- S. 3.; Respublika.- 2020.- 1 fevral.- S. 1.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.2.

8.    Ə. B. Məmmədovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 fevral 2020-ci il: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 5 fevral.- S. 2.; Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S. 1.; Respublika.- 2020.- 5 fevral.- S. 1.

9.    Əziz Mirəhmədovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 28 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 29 fevral.- S.3.; Respublika.- 2020.- 29 fevral.- S.1.; Xalq qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.3.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.2. 

10.     F. İ. Nəcəfovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 fevral 2020-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 16 fevral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2020.- 16 fevral.- S. 4.; Respublika.- 2020.- 16 fevral.- S.1.

11.     İçərişəhərin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsinin 20 illiyinin qeyd olunması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 28 fevral.- S.2.; Xalq qəzeti.- 2020.- 28 fevral.- S.2.

12.     2020-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.-2020.- 12 fevral.- S.2.

13.     Nəriman Nərimanovun 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı  // Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S.4.; Xalq qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 1;Respublika.- 2020.- 15 fevral.- S.1.

14.     P. Bülbüloğlunun “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 3 fevral 2020-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S. 1.; Xalq qəzeti.- 2020.- 4 fevral.- S. 3.; Respublika.- 2020.- 4 fevral.- S. 1.

15.     “YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 sentyabr tarixli 1006 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 fevral 2020-ci il // Azərbaycan.- 2020.- 27 fevral.- S.2.

___________

16.     AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna yeni əlyazma və çap kitabları daxil olub: [Muxtar Respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 24 yeni əlyazma və çap kitabı] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S.8.

17.     Azərbaycan və Rusiya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı fəal inkişaf etdirirlər: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Federasiyası Prezidentinin Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoyla görüşüb] // Respublika.- 2020.- 7 fevral.- S.6.; 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

18.     “Baku Guide” – mədəniyyət və istirahət aləmində bələdçiniz // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.8.

19.     Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb; [İsveçrənin paytaxtı Bern şəhərində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S.11.

20.     Cavidan. “Mədəniyyət və incəsənət sektorunun iqtisadiyyatda dəyər yaratma potensialı genişdir”: [Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədovun “Mədəniyyət və incəsənət sahələri biznes forumu: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxışı] // Palitra.- 2020.- 28 fevral.- S.12.

21.     Cəlaloğlu, E. Yardımlıdan əsən rüzgar: [rayonun tarixi və mədəniyyəti haqqında] // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 19.

22.     Cəlaloğlu, E. Yardımlıdan əsən rüzgar // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.19.

23.     Cəlaloğlu, E. Yardımlıdan əsən rüzgar // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S. 19.

24.     Elmi işlərlə bağlı dinləmə-müzakirələr: [Qara Qarayevin ev-muzeyində Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin Bədii təhsil şöbəsinin əməkdaşlarının elmi işləri ilə bağlı tədbirin  təşkil edilməsi haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.-21 fevral.- S. 2.

25.     Ermənilərin törətdiyi soyqırım haqqında yeni kitab: [türkiyəli araşdırmaçı, yazar Dərya Akdəmirin 12 hekayədən ibarət “Qaçaqaç” silsiləsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

26.     Əbülfəs Qarayev Sumqayıt mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyəti ilə tanış olub // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.12.

27.     Əfəndiyev, T.Heydər Əliyev fenomeni və milli mədəniyyətimiz // Hərbi And.- 2020.- 21 fevral.- S. 12-13.

28.     Əliyeva, M. Şəhid baş leytenant doğum günündə anılıb: [Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi işçilərinin iştirakı  ilə Əbubəkr İsmayılovun xatirəsinin yad edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.6.

29.     İslam mədəniyyətində birgəyaşayış təcrübəsi: [Bakıda “İslam mədəniyyətində birgəyaşayış təcrübəsi” mövzusunda keçiriləcək simpozium haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.2.

30.     İsrafilova, A. Mədəniyyətlərin dialoqunda Şərq-Qərb konteksti // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.7.

31.     Kərimli, T. H. Ümummilli lider Heydər Əliyevin solmaz obrazı: [professor Ərtegin Salamzadənin və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xəzər Zeynalovun “Təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı” adlı fundamental elmi nəşri haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S.3.

32.     Kərimov, Q. Vətəndaşa həssas və qayğıkeş münasibətin mükəmməl örnəyi: [Mehriban Əliyevanın siyasi-ictimai və sosial-mədəni fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-21 fevral.- S. 1; 6.

33.     Qaliboğlu, E. İrəvan şəhərində təhsil, mədəniyyət, sənətkarlıq: [Nazir Əhmədlinin “İrəvan şəhərinin Kameral təsviri” adlı kitabının I cildi haqqında]: 6-cı yazı // Xalq Cəbhəsi.-2020.- 15 fevral.- S.13.

34.     Quliyev, E. Şərəfli missiya: [Mehriban Əliyevanın siyasi-ictimai və sosial-mədəni fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 21 fevral.- S. 1; 5.

35.     Qurbanlı, M. Ali dəyərlərin qoruyucusu: [Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Azərbaycanım milli mədəniyyətinin inkişafındakı rolu haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-21 fevral.- S. 1; 5.

36.     Qurbanov, R. Dəyərlərdən doğan milli maraq // Azərbaycan.- 2020.-1 fevral.- S.7.

37.     Lalə. Mədəniyyət biznesi: mövcud vəziyyət və perspektivlər: “Yaradıcı sənayenin formalaşması ölkəmizdə yeni strateji istiqamətlərdən biri kimi prioritet məsələdir”: [YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində keçirilən  eyniadlı forumda mədəniyyət və incəsənət sahəsində biznesin inkişafına dair aparılan müzakirələr haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S. 1; 3. 

38.     Lalə. Mədəniyyət naziri Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayev Mixail Şvıdkoyla] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S. 1; 2.   

39.     Mədəniyyət naziri beş ölkənin səfirləri ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayev Fransa, Əlcəzair, İordaniya, İsrail və Tacikistanın səfirləri ilə görüşüb] // Mədəniyyət.- 2020.-12 fevral.- S.3.

40.     “Mədəniyyət vasitəsilə sülh”: Bakıda Rerix Beynəlxalq Mərkəzinin sərgisi açılıb: [Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində “Rerix Paktı – mədəniyyət vasitəsilə sülh” sərgisinin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.1;2.   

41.     Mədəniyyət-yaradıcılıq mərkəzi: [BDU - da eyniadlı mərkəzin yaradılması haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

42.     Məmmədli, N. Xalqımın toy kimi bir adəti var...: [Milli İncəsənət Muzeyində “Deyirlər ki, toy olacaq” adlı mühazirənin səsləndirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.1;2.

43.     Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul ediblər: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Sumqayıt şəhərində və Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev Xızı rayonunda vətəndaşlarla görüşüb] // Azərbaycan.- 2020.- 1 fevral.- S.7.; Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.4.

44.     Milli televiziyanın 64 yaşı qeyd olunub: [Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin  Mədəniyyət Mərkəzində televiziyanın 64, “Mədəniyyət” kanalının isə 9 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 6.

45.     Müşfiq, Ş. “Azərbaycanın mədəni marşrutlar potensialı” mövzusunda Respublika müşavirəsi keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən müşavirədə mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev də çıxış etmişdir] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.4.

46.     Nəcəfov, Ə. Milli-mənəvi dəyərlərimizlə qürur duymalıyıq: Yaddaş xəzinəmiz // Azərbaycan.-2020.- 12 fevral.- S.6.

47.     “Nitq mədəniyyəti: natiqlik” mövzusunda açıq dərs: [Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən  Gənclər Kitabxanasında ilk simulyasiya açıq dərsinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 7 fevral.- S.4. 

48.     On gənc Prezident mükafatına layiq görülüb: [elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən  şəxslərə mükafatların verilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.2.

49.     Rayonlarda sakinlərin növbəti qəbulu keçirilib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Masallıda, Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev Yardımlıda, nazir müavini Rafiq Bayramov isə Cəlilabadda vətəndaşlarla görüş keçirib] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.3.

50.     Rəis, X. “Dəli yığıncağı” niyə dəbə mindi?: Sənətşünas indiki tamaşalarda cəmiyyətə ötürülməli mesajların olmadığını vurğulayır, tənqidçi isə müasir dramaturgiyanın zəif olduğunu əsas gətirir: [sənətşünas Ənvər Börüsoy, tənqidçi Nərgiz Cabbarlı və yazar Ramilə Qurbanlının mövzu ilə bağlı fikirlər] // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral S.6.

51.     Rəis, X. Azərbaycan mədəniyyətinin aynası: İncəsənət nümayəndələri “Kaspi” qəzetinin yaşamasını zəruri hesab edirlər: [Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının, Fidan Hacıyevanın, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Teatr, kino və televiziya” şöbəsinin müdiri Vidadi Qafarovun və başqalarınını mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 5 fevral.- S.9.

52.     Sevinc. Ekoloji mədəniyyət: Ekspertlər hesab edirlər ki, təhsil ocaqlarında ekoloji maarifləndirmə sahəsində dərslərin genişləndirilməsi vacibdir // Həftə içi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.6.

53.     Sumqayıtda mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı tapşırıqlar verilib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev bir sıra mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.4.

54.     “Şərəf” ordeni mənim üçün Vətənimə məhəbbətimin rəmzidir”: Mixail Qusman: Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən bakılıyam, mən azərbaycanlıyam: [İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının TASS informasiya agentliyinin baş direktorunun birinci müavininə ordeni təqdim etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.1; 2.

55.     Təmasda olan mədəniyyətlər: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın İsveçrənin paytaxtı Berndə “Təmasda olan mədəniyyətlər – Mərkəzi Asiya ticarətin, mədəniyyət mübadiləsinin və biliyin ötürülməsinin mərkəzi kimi” mövzusunda  keçirilən konfransda iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.3.

56.     “Ümumtürk mirasının nə qədər zəngin olduğunu dünyaya sübut etməliyik”: Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Türkiyənin xəbər agentliklərinin əməkdaşlarına müsahibə verib // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.4.

57.     Vətəndaşların təklifləri mədəniyyətə həssas münasibətdən xəbər verir: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Masallı rayonunda vətəndaşlarla görüşü haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 1; 3.; 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.13.

 

2 fevral – Gənclər Günü

58.     Azəri, L. Gənclərin uğurları gələcəyin xoş sorağıdır: [Mədəniyyət Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırılan gənclər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.4.

59.     Azəri, L. Ötən ilin fəal gəncləri mükafatlandırılıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.3.

60.     Bakıda gənc rəssamların “Axın” adlı qrup sərgisi açılıb: [“Baku Book Center”də] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.16.

61.     Gənc mədəniyyət işçiləri təltif olunub: [Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən Mingəçevir Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində]  // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.4.

62.     GTT-nin əməkdaşları Gənclər Günü münasibəti ilə təltif olunub // Kaspi.- 2020.- 6 fevral.- S.12.

63.     Gənclər Günü ilə bağlı tədbirlər: [regionların Mədəniyyət mərkəzlərində] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.4.

64.     Xalça muzeyində daunsindromlu uşaqlar üçün tamaşa // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.3.

65.     Xətai Sənət Mərkəzində sərgi: [rəsm sərgisi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 5 fevral.- S.4.

66.     İstedadlı gənclər dövlət qayğısı ilə əhatə olunub: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən “Gəncliyin səsi” festivalının açılış mərasimində söylədiyi fikir] // Mədəniyyət.-2020.- 5 fevral.- S.3.

67.     Kitabxanalarda Gənclər Günü // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.3.  

68.     Lalə. “Gəncliyin səsi” – gələcəyin sənət nəfəsi: [eyniadlı festivalın açılış mərasimində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.1;3.

69.     Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı gənclərinin disput klubunun açılış mərasimi olub// Xalq qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.9.

70.     Mədəniyyət könüllülərinin regional konfransları: [Sabirabad Rayon Mədəniyyət Mərkəzində  və Ağstafa Şəhər Musiqi Mərkəzində  keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.4.

71.     Məmmədli, N. Muzeylərdə “açıq qapı” aksiyası: [ənənəvi “Gəncliyin səsi” festivalı çərçivəsində keçirilən aksiya haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.4.

72.     Nurəddin. Gənc rəssamların sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

73.     Şükürov, Ə. Masallıda “2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü” qeyd edilib: [Masallı Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə “İlqar Plaza” şadlıq sarayında keçirilən tədbir haqqında] // Ədalət.- 2020.- 4 fevral.- S.4.

74.     Teatr muzeyində tədbir // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.3. 

 

21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü

75.     “Ana dilimiz – mənəvi sərvətimiz”: [Turizm və Menecment Universitetində  Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibətilə  keçirilən eyniadlı tədbir haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.-26 fevral.- S.6.

76.     Beynəlxalq Ana Dili Gününə həsr edilmiş kitab sərgisi: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbir və sərgi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 fevral.- S.16.

77.     “Dilim dillər tacıdır”: [Nərimanov Rayon  Mərkəzi Kitabxanasında  21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibətilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 3. 

78.     Kitabxanada Beynəlxalq Ana Dili Günü ilə  bağlı  kitab sərgisi  təşkil olunub: [Sabuncu Rayon MKS-nin 12 saylı filialında] // Unikal.- 2020.- 22 fevral.- S.21.

79.     Milli Kitabxanada Beynəlxalq Ana Dili Gününə aid kitab sərgisi // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.12.

80.     Mustafayev, F. Kino dilinin üslubu və semantik xüsusiyyətləri: 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 fevral.- S. 9.

81.     Respublika Uşaq Kitabxanasında “Ən böyük sərvətimiz- Ana dili” tədbiri keçirilib// 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S. 19.

82.     Rəhmanova, N.Heydər Əliyev və nitq mədəniyyəti: 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.5.

83.     Rzayeva, M. “Ruçka” yox - qələm...: Böyüklər heç olmasa bu uşaqlardan örnək götürsünlər // Şərq.- 2020.- 22 fevral.- S.8.

84.     Sadıqova, S. Qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinin qorunması və inkişaf etdirilməsi // Respublika.- 2020.-23 fevral.- S. 7.

85.     Salmanlı, R. Milli varlığımızın ifadəsi: 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür// Azərbaycan.- 2020.-21 fevral.- S.10.

86.     Seyidov, T. “Doğma dilim, ana dilim”: [Yasamal rayonundakı 176 saylı orta məktəbdə Cəfər Cabbarlı adına Respublika Kitabxanasının eyniadlı tədbiri haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S.3.; Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.3.

87.     Teatr Muzeyində “Dilin özü, sözün izi” adlı tədbir təşkil edilib// 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S. 12.

88.     UNESCO-da Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd edilib: [Parisdə UNESCO qərargahında keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-26 fevral.- S. 8.

 

“Könüllülər ili” – 2020

89.     Məmmədov, H. “Könüllü fəaliyyət gənclərə özlərini kəşf etməyə şərait yaradır”: Hüseyn Məmmədov: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən könüllülərin əzmkarlığının bəhrəsidir ki, 2020-ci il Könüllülər ilidir: [Turizm Könüllüləri Təşkilatının direktoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 8 fevral.- S.14.

90.     “Nağıl dolu dünya”: [F.Əmirov adına 6 saylı onbirillik İncəsənət məktəbində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.3.

91.     Nənəm, babam, çox yaşa!: [Sumqayıt Şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın təşkilatçılığı ilə “Könüllülər ili” və 8 fevral – “Beynəlxalq Nənələr və Babalar Günü” ilə əlaqədar  keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.4.

92.     Nərimanoğlu, M. Onlar həvəslə fəaliyyət göstərirlər: 2020-ci il “Könüllülər ili”dir: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Sabunçu Rayon MKS-nin 12 saylı kitabxana filialı əməkdaşlarının şəhid Əvəz Paşayev adına Mədəniyyət evi ilə birgə gənc könüllülərlə təşkil etdiyi görüş haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S. 10.

93.     Tağıyev, A. Könüllülük – sevgi, vətənpərvərlik və xeyirxahlıqdan doğan hərəkat // Xalq qəzeti.- 2020.- 9 fevral.- S.7.

 

Növbədənkənar parlament seçkiləri 2020-2025-ci illər

94.     Əzimov, R. Ə. Bu seçkilərdə də mədəniyyət işçiləri fəallıq göstərdilər // Xalq qəzeti.- 2020.- 13 fevral.- S.9.

95.     Kərimi, S. Ə. Seçkilərin demokratik və ədalətli keçməsinə şübhə ola bilməz // Xalq qəzeti.- 2020.- 13 fevral.- S.9.

96.     Mədətoğlu, Ə. Bir gecə, bir gün...: Mənəvi müstəvi havası üstə: [müəllifin seçkilər haqqında fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S.8.

97.     Rüstəmov, T. Xalq şairi Fikrət QOCA: Yeni seçilmiş parlament xalqımızın ümidlərini doğruldacaq // Xalq qəzetiş-2020.- 14 fevral.- S.4.

 

Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü

98.     Ağdamda “Xocalı həsrəti” adlı rəsm sərgisi açılıb: [Quzanlı qəsəbəsindəki Heydər Əliyev Mərkəzində] // Palitra.- 2020.- 21 fevral.- S. 15.

99.     Aslanova, E. Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər: [Türkiyədə keçirilən mədəni tədbirlər haqqında] // Respublika.- 2020.-27 fevral.- S. 4.

100. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında “Xocalı həftəsi”: // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.3.

101. Bilman. Bişkekdə Xocalı faciəsi anılıb: Nüsrət Məmmədov: Xocalıda baş vermiş soyqırımı aktı xalqımıza qarşı planlı şəkildə gerçəkləşdirilmiş terror hadisəsidir // Azad Azərbaycan.- 2020.- 27 fevral.- S.3.

102. Dünya Xocalı gerçəyinə şahidlik etsin!: Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi müxtəlif ölkələrdə yad olunub: [diplomatik nümayəndəliklərimizin, diaspor təşkilatlarımızın və ictimai qurumların iştirakı ilə ] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.1;8.

103. Əliyeva, M. İllərin sağalda bilmədiyi yara: [Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin Kürdəmir Rayon Mərkəzi Kitabxanasında keçirdiyi eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.5.

104. “Əsgər papağı” bölgələrdə nümayiş olunub: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsindəki Muğam Mərkəzində Sərdar Gözəlovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 2. 

105. “Faciəni unutmayaq...”: [Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Respublika Uşaq Kitabxanasının “İdrak” liseyi ilə birgə  keçirdiyi eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 2.

106. Fərəcov, S. Milli Kitabxanada Xocalı haqqında nəşrlərin təqdimatı: [Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Kitabxananın birgə keçirdiyi “Xocalı- XX əsrin soyqırımı” adlı kitab sərgisində Səriyyə Müslümqızının  “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər” və Meyxoş Abdullahın rus dilində “Əsir qadın”(“Plenniцa”) kitablarının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 5.

107. Gənclər Kitabxanasında “Xocalı harayı” // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 fevral.- S. 16.; Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.5. 

108. Heydər Əliyev Sarayında anım tədbiri// Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 3.

109. Həmidə. Şuşa teatrında Xocalı: [Lalə Şirinovanın hazırladığı “Xocalı” adlı kompozisiyanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S.4. 

110. Xalça Muzeyində mühazirə: [“Xocalı Azərbaycanın qara tarixinin qanlı səhifəsi” mövzusunda keçirilən tədbir  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S.4.

111. Xocalı faciəsindən bəhs edən “Ağrı” romanı Monteneqro dilində çap olunub: [israilli ekspert Arye Qutun atası Əmir Qutla birlikdə yazdığı eyniadlı roman haqqında]  // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- S. 7.

112. “Xocalı həftəsi”nə yekun vurulub: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında ] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.2.

113. Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ithaf: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.

114. “Xocalı ruhlarının harayı”: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 3.

115. Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər: // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

116. Xocalı soyqırımının qurbanları Filarmoniyada xatirə konserti ilə yad edilib// 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S. 13.

117. “Xocalı şəhid şəhər” adlı rəsm müsabiqəsinə qeydiyyat başa çatıb // 525-ci qəzet.-2020.- 7 fevral.- S.8.

118. “Xocalı – şəhid şəhər” rəsm müsabiqəsinə yekun vurulacaq // Mədəniyyət.-2020.- 12 fevral.- S.3.

119. Xocalıda qətlə yetirilən soydaşlarımızın xatirəsi yad edildi: [Dövlət Sərhəd Xidmətinin Siyasi Repressiya Qurbanları Muzeyində, Azərbaycan Milli İstiqlal Muzeyində və Respublika Hərbi Prokurorluğunun Memorial Soyqırım Muzeyində]// Respublika.- 2020.-27 fevral.- S. 4.

120. Xocalıdan acılı xatirələr: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində “Xocalı fəryadı” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 6.

121. İndoneziyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş poçt markaları buraxılıb: [Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə “İndoneziya Poçt” dövlət şirkəti tərəfindən] // Azərbaycan.- 2020.- 21 fevral.- S.10.

122. İrəvan Teatrı “Xocalıya ədalət” kompozisiyasını təqdim edib: [“Xocalıya ədalət!” kompaniyası çərçivəsində  Nicat Mirzəzadənin hazırladığı eyniadlı kompozisiya haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.12.

123. Karim İfrak: “Xocalıya ədalət!” kampaniyası beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq baxımından çox önəmlidir”: [Parisdəki Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak edən Fransa Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin tədqiqatçısınin fikri] // Azərbaycan.- 2020.- 23 fevral.- S. 9.

124. Qəbələ qoruğunda xatirə mərasimi // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 4. 

125. Qədiroğlu, M. Xarkov şəhərində Xocalı qurbanlarının anım gecəsi keçirilib: [tədbirdə elm və mədəniyyət xadimlərinin, diaspor və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçilərinin iştirakı haqqında] // Respublika.- 2020.-23 fevral.- S.6.

126. Qusar teatrında “Əsir qadın”: [Laləzar Hüseynovanın hazırladığı  eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S. 4.

127. Məcburi köçkünlər “Xocalı-bu olub” tamaşasına baxıblar: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Pantomima Teatrının hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Respublika.- 2020.- 26 fevral.- S. 4.; Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 5. 

128. Mədəniyyət müəssisələrində Xocalı xatirəsi // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 1; 4.

129. Məmmədli, N. “Xocalı – şəhid şəhər”: Uşaq rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi: [Xətai Sənət Mərkəzində  keçirilən eyniadlı rəsm müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 3.

130. Milli Dram Teatrında Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılıb: [Bəhram Osmanovun hazırladığı “Xəcalət” tamaşası ilə] // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.8.

131. Milli İncəsənət Muzeyinin kollektivi Cocuq Mərcanlıda: [anım tədbirinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.1; 2. 

132. Milli Kitabxanada Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib: [“Xocalı- XX əsrin soyqırımı” mövzusunda kitab sərgisinin açılışı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 13.; Palitra.- 2020.- 26 fevral.- S.13. 

133. Muradlı, X. “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər”: İstanbulda Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib: [tədbirdə eyniadlı kitabın təqdimatı və  “Xocalı zülmət bir gecə” sənədli filminin nümayişi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-21 fevral.- S.10.

134. Muzeylərdə anım tədbirləri: [Üzeyir Hacıbəylinin ev- muzeyində və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində keçirilən tədbirlər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.4.

135. Mükərrəmoğlu, M. Bu faciə unudulan deyil...: [Milli Kitabxanada “Xocalı – XX əsrin soyqırımı” mövzusunda kitab sərgisinin açılışı, Səriyyə Müslümqızının “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər” və Meyxoş Abdullahın rus dilində “Пленница…” (“Əsir qadın”) kitablarının, ”Xocalı soyqırımı” adlı elektron məlumat bazasının və Xocalı ilə bağlı hazırlanan sənədli filmin təqdimatı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 26 fevral.- S. 8.

136. Mükərrəmoğlu, M. Sənət əsərləri Xocalı soyqırımını törədənləri lənətləyir // Xalq qəzeti.- 2020.- 27 fevral.- S. 5.

137. Müşfiq, Ş. İstanbul Universitetində Xocalı soyqırımı konfransı: Türkiyədə İstanbuldakı “Avrasiya- bir” strateji araşdırmalar mərkəzində də xüsusi panel təşkil edilib // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.8.

138. Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyində Xocalı faciəsi yad edilib // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 7.

139. Novruzov, K. “Üç nöqtə”: Şəhidlərin ruhuna ehtiram nümunəsi: [Radio-televiziya jurnalistikası kafedrasının müəllimi Natəvan Dəmirçioğlunun rəhbərliyi ilə 20 Yanvar şəhidləri və Xocalıda qətl edilənlərin xatirəsinə həsr olunan eyniadlı radiotamaşa haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 9.

140. Nurəddin. Əsrin faciəsi türk, azərbaycanlı və qırğız rəssamların əsərlərində: Muzey Mərkəzində “Xocalıda can qaldı” adlı anım tədbiri // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 5.

141. Orucoğlu, Z. Xocalısız illər: [Nizami Gəncəvi adına Masallı Rayon Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş etdirilən eyniadlı ədəbi-bədii kompozisiya  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

142. Ömərova, E. UNEC-də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü qeyd olunub:[Elman Telmanoğlunun və Vahid Orucoğlunun hazırladıqları “Arzu və Murad” tamaşasının  nümayişi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 27 fevral.- S.8.

143. Rəis, X. Torpaqlarımızın işğalından bəhs edən “Həsrət” filmi sosial şəbəkədə: Rüfət Şahbazov: Hər bir rejissorun karyerasında bir neçə belə film olmalıdır // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- S.12.

144. Rəis, X. “Xocalı soyqırımı hamımızın faciəsidir”: Azərbaycan Türkiyə Vizyon Teatrı Xocalı hadisələrinə həsr olunmuş tamaşa hazırlayıb: [Kamran Dadaşzadənin  “Cəhənnəmdə 8 gün” tamaşası haqqında] // Kaspi.- 2020.- 25 fevral.- S. 12.

145. Rəis, X. Xocalı faciəsi haqda dünyaya çıxarılası filmimiz niyə yoxdur?: Böyük vəsait lazım olduğunu deyən də var, “müharibədə qalib gələk, sonra çəkərik” deyən də...: [Xalq yazıçısı Sabir Rüstəmxanlının, Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematoqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Elşad Əliyevin, “Çölçü” filmi ilə 5 qitə festivallarında qalib olan rejissor Şamil Əliyevin və Xalq artisti Şeyx Əbdülün mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 18 fevral.- S.12.

146. Romada Leyla Əliyevanın ideya müəllifi olduğu “Xocalı. 20 il, 10 hekayə. Bunlar həqiqət ola bilərdi...” kitabındakı hekayələr əsasında ədəbi-musiqili tamaşa nümayiş etdirilib: [Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə] // Azərbaycan.- 2020.- 27 fevral.- S.4.

147. Savalan. Bəstəkarlar İttifaqında faciə qurbanları yad olunub// Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 5.

148. Soyqırım qurbanları kitab sərgisi ilə anılıb: [Milli Kitabxanada “Bakıda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı- 115” adlı kitab sərgisinin keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S. 8.

149. Soyqırımına həsr edilən “Sükut”: [Hərbi Dəniz Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində eyniadlı foto-sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 3.

150. Soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər: [Turizm və Menecment Universitetində “Əsrin soyqırımı: Xocalı” və Bakı Musiqi Akademiyasında keçirilən  tədbirlər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S. 6.

151. Şagirdlərin rəsm sərgisi: [Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Mingəçevir Şəhər İncəsənət məktəbində şagirdlərin “Xocalı harayı” adlı rəsm sərgisinin  təşkil edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 3.

152. Şəymən. “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər”: İstanbulda Xocalı faciəsindən bəhs edən kitabın təqdimatı olub: [Türkiyənin “29 Mayıs” Universitetində] // Şərq.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

153. Təhmirazqızı, S. Xocalı faciəsi musiqidə // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 5.

154. Türkiyə Böyük Millət Məclisində sərgi: [rəssamların əsərlərinin sərgisi] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.2.

155. Ümumxalq hüznü, yaddaşlardan silinməyən Xocalı faciəsi Türkiyədə anılıb: [Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun təşkil etdiyi tədbirdə soyqırıma həsr olunmuş foto-sərgi və “Xocalı zülmət bir gecə” sənədli filminin nümayişi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S. 7.

156. YAP İcra Katibliyində “Xocalı faciəsi fotolarda” adlı sərgi açılıb // Respublika.- 2020.- 26 fevral.- S. 4.  

157. Yusifoğlu, Q. “Dünyanın tanıdığı faciə – Xocalı soyqırımı”: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində keçirilən eyniadlı elmi sessiya haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 25 fevral.- S. 10.

 

Bax: 619; 624; 709; 754

 

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günü

158. Mehdiyeva, F. Ünvanlı alqışlar: [DTX-nin  Mədəniyyət Mərkəzində Şahin Musaoğlunun Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr etdiyi “Mübariz” adlı liberettosu haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S. 12.

159. Məhərrəmli, Z. Əbədiyyət nəğməsi: [DTX-nin Mədəniyyət Mərkəzində “Mübariz” adlı musiqili tamaşanın sənətsevərlərə təqdim edilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 fevral.- S.21.

160. Mübariz İbrahimov hər bir gəncimizə örnəkdir: [İsmayıllı Rayon Gənclər və İdman İdarəsində keçirilən tədbir haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 9 fevral.- S.6.

161. “Mübarizlər yolu”: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin dəstəyi ilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.4.

162. Mübarizlik odasıdır  “Mübariz”: [Şahin Musaoğlunun eyniadlı  əsəri haqqında] // Hərbi And.- 2020.- 14 fevral.- S.16.

163. Rəxşanlı, R. Gizir Mübarizin məktubu: (Sənədli hekayə)  // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.10.

 

Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü

164. Məmmədli, N. Ən dəyərli hədiyyə: 14 fevral “Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü”dür // Mədəniyyət.-2020.- 14 fevral.- S.7.

165. Milli Kitabxanada Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü qeyd edilib // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.12.

166. Respublika Uşaq Kitabxanasından hədiyyə: [Kitabxananın “Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü” ilə əlaqədar “Yaşa” mərkəzində tədbir keçirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S.7.

 

Novruz bayramı

167. Boz ay gəldi – gah bozaracaq, gah qızaracaq...: [yeni günün – Novruzun gəlişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-21 fevral.- S.1.

168. Fərəcova, Z. Xeyir-bərəkət bayramı: İlk  müjdəçi // Azərbaycan.- 2020.-12 fevral.- S.6.

169. Fərəcova, Z. Su çərşənbəsi // Azərbaycan.- 2020.- 25 fevral.- S.5.

170. İlaxır çərşənbələrin ilki 25 fevraldadır // Mədəniyyət.-2020.- 12 fevral.- S.2.

171. Nəbiyeva, A. Su çərşənbəsi // Respublika.-2020.-25 fevral.- S.6.

172. Sarıyeva, İ. Məşhur “Xıdır Nəbi”nin tarixini bu qədər dəyişdirən kimlərdir...: Atəş Əhmədli: Xıdır Nəbi mərasiminin müxtəlif zamanlarda keçirilməsi vaxtilə bayram, mərasim mədəniyyətimizə qarşı ideoloji basqılarla da əlaqəlidir // Bakı Xəbər.- 2020.- 11 fevral.- S.15.

 

Kulinariya

173. “Sağlam qida, sağlam həyat”: [Lənkəran şəhərində keçirilən “Milli mətbəximizin zənginliyi tariximizdir” adlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral .- S. 6.

 

Multikulturalizm

174. ABŞ yəhudiləri: Azərbaycanın multikultural ənənələrin qorunmasına yönəlmiş siyasəti təqdirəlayiqdir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin  sədri  Mübariz Qurbanlının yəhudilərdən ibarət ABŞ nümayəndə heyətini  qəbul etməsi haqqında] // Respublika.- 2020.- 6 fevral.- S.3.

175. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yeni binada fəaliyyətə başlaması ilə bağlı tədbir keçirilib: [tədbirdə akademik Kamal Abdullanın və başqalarının çıxışları haqqında ] // Azərbaycan.- 2020.- 21 fevral.- S.11.

176. İsmayılov, R. Mürəkkəb regionda uğurlu xarici siyasət: Azərbaycan dünyaya multikulturalizm, tolerantlıq və səmərəli əməkdaşlıq modelini təqdim edir: [millət vəkili Pərvin Kərimzadənin və politoloq Nəzakət Məmmədovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- S.10.

177. “Qış Məktəbi”nin iştirakçıları Şəkinin tarixi məkanlarında: [Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S. 9.

178. X Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi başlayıb: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan multikulturalizmi modelinin bəşəri sülhə töhfəsi” adlı layihə haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 18 fevral.- S.9.

179. X Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin bağlanış mərasimi keçirilib: [“Azərbaycan multikulturalizmi modelinin bəşəri sülhə töhfəsi” adlı Qış Məktəbinin] // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 5.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

180. Ağalarova, Ş. Azərbaycan UNESKO-nun Hökümətlərarası Komitəsinin  14-cü sessiyasının bürosunun sədr müavini seçilib // Xalq qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 4.

181. Ağalarova, Ş. İzabel Anatol-Qabriel: UNESKO-nun baş qərargahındakı sərgi Azərbaycanın xalça sənətini yaxından tanımağa imkan yaradır: [UNESKO-nun Dünya İrs Mərkəzinin Avropa və Şimali Amerika bölməsinin rəhbərinin AZƏRTAC-a müsahibəsindən] // Xalq qəzeti.- 2020.- 2 fevral.- S. 5.

182. Ahıskalı, M. Özbəkistanda yeni hakimiyyət dönəmində Azərbaycan diasporunun durumu: Azərbaycan və Özbəkistanı yaxın milli adət və ənənələr, ümumi dil qrupu, mədəniyyət və din birləşdirir // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 15.

183. Akademik Musiqili Teatra Bişkekdən hədiyyə: [konsul  Davron Almazbekovun teatrın qonağı olması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 2.

184. Arif Məlikov Sankt-Peterburqda “Məhəbbət əfsanəsi”nin tamaşası ilə anılıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S. 14.

185. “Azərbaycan – sivilizasiyaların kəsişməsində”:Fransa telekanalının çəkdiyi sənədli filmin premyerası:  [Heydər Əliyev Fondu və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində  Bualem Geritli tərəfindən çəkilən eyniadlı filmin təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 8.

186. Azərbaycan UNESKO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin sessiyasına qatılıb: [Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın tədbirdə iştirakı haqqında] //Ədalət.-2020.- 13 fevral.- S.5.

187. Azərbaycan və Çexiya ifaçıları eyni səhnəni bölüşüb: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 3.

188. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva İtaliyanın Kuirinale Sarayı ilə tanış olub :  [səfər çərçivəsində Romada] // Azərbaycan.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

189. Azərbaycanın mədəniyyəti, mətbəxi, adət-ənənələri haqqında məlumat Özbəkistan telekanalında // Kaspi.- 2020.- 5 fevral.- S.15.

190. Azərbaycan-İtaliya mədəni əlaqələri maraqlardan daha çox dəyərlərə söykənir: [Mədəniyyət Nazirliyi Aparat rəhbərinin müavini Vasif Eyvazzadənin fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 1; 4.

191. Azərbaycanlı bəstəkarın “Moizə”si gürcü ansamblın ifasında: [Rüfət Ramazanovun eyniadlı əsəri] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.8.

192. Azəri, L. Şopen müsabiqəsindən Qran-Pri ilə: [Leyla Zeynalovanın Estoniyanın Narva şəhərində keçirilən XIII Beynəlxalq Şopen Müsabiqəsində mükafata layiq görülməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 1; 4.

193. Bax yaradıcılığına həsr edilmiş tədbir: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində bəstəkar  İ.S.Baxın yaradıcılığına həsr edilmiş konsert-məruzənin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-12 fevral.- S.5.

194. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti İsveçrədə görüşlər keçirib: [Günay Əfəndiyevanın Bern  şəhərində “Təmasda olan mədəniyyətlər – Mərkəzi Asiya ticarətin, mədəniyyət mübadiləsinin və biliyin ötürülməsinin mərkəzi kimi” mövzusunda  keçirilən konfransda iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 4.

195. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Romada Kuirinale Sarayı ilə tanış olub: [Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya rəsmi dövlət səfəri çərçivəsində] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.1.

196. Bizim də kimonomuz var: Tokio Olimpiadası üçün hazırlanıb: [Tokioda “İmegine One World – Kimono Project” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan kimonosunun təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 8.

197. Əbülfəs Qarayev Britaniya Şurasının İncəsənət Şəbəkəsinin baş ofisində görüş keçirib: [Böyük Britaniyaya səfəri çərçivəsində] // Azərbaycan.- 2020.-19 fevral.- S.2.

198. “Gözəl Bakı-məhəbbət və əfsanələr şəhəri”: [İndoneziyanın “The Jakarta Post” qəzetində çıxan eyniadlı məqalə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 8.

199. İranlı dirijor Akademik Musiqili Teatrda: [Bərdia Kiyarəs]  // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral. - S. 3.

200. Karaibrahimgil, N. Özünü tanımağa çalışan həyat yolçusu: Nil Karaibrahimgil: Heç bir imza qırılan iki qəlbi birlikdə tuta bilməz: [Türkiyə sənətçisi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: X. Rəis // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S.14.

201. Kitablarımız Minsk sərgi-yarmarkasında: Belarusun paytaxtında XXVII Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası keçirilir: [sərgidə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizin stendinin  qurulması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S. 1; 2.  

202. Kukla teatrının direktoru beynəlxalq festivalda: [Rəşad Əhmədzadənin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl Füceyra şəhərində keçirilən festivalda ölkəmizi təmsil etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020 .- 28 fevral.- S. 3.; 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.9. 

203. Lalə. “İnformasiya hamı üçün”: UNESCO Proqramının Azərbaycan Komitəsinin növbəti iclası keçirildi: [iclasda İFAP-ın Azərbaycan Komitəsinin sədri Rəşad Əzizov və Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ inkişaf şöbəsinin Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sektorunun müdiri Nuriyyə Məmmədova çıxış ediblər] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S1;4.

204. Lalə. İsveçrə səfiri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində: “Le Roi Angus” musiqi qrupunun konserti ilə bağlı razılıq əldə olunub: [Muriel Peneveyre ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 3.

205. Macarıstanda Azərbaycan kinosu günləri: [Mədəniyyət Nazirliyi və ölkəmizin Macarıstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 8.

206. Mariya Teatrı “Məhəbbət əfsanəsi” tamaşasını Arif Məlikova həsr edib // Unikal.- 2020.- 22 fevral.- S.21.

207. Mədəniyyət naziri Britaniya Şurasının baş ofisində görüş keçirib: Britaniya Şurasının ölkəmizdə incəsənət layihələri və yaradıcı sənayelərin inkişafına dəstəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb: [Əbülfəs Qarayevlə Karoline Mebay arasında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 3.

208. Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Böyük Britaniyada görüşləri davam edir: [nazir Əbülfəs Qarayev Koventri Universitetində “Yaradıcı sənayelər: imkanlar və çağırışlar” mövzusunda mühazirə ilə çıxış edib] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S.9.; Respublika.- 2020.- 20 fevral.- S. 3.; Yeni Azərbaycan.- 2020.-20 fevral.- S. 3.

209. Mirməmməd, G. İlk addım atan “Şum bola” oldu: [Özbəkistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının Bakıya qastrol səfəri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral .- S. 1; 4.

210. Mükərrəmoğlu, M. Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq xalqların yaxınlaşmasına önəmli töhfələr verir: [UNESKO və TÜRKSOY-la  əməkdaşlıq haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 9 fevral.- S.5.

211. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan–İtaliya: mədəni əlaqələr genişlənir: [səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və  Leyla Əliyeva məşhur Villa Borghese parkında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət edərək  gül dəstələri qoyublar ] // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 8.

212. Nəsiboğlu, S. Tikanlı məftillərin “Bayatı-Şiraz”ı və ya Artan qardaşıma töhfə: [İran müğənnisi Yaşar Şadpur və Artan Fərbəxti haqqında] // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.14.

213. Novruzov, R. Dialoq mədəniyyətlər arasında təmas nöqtələrinin axtarışıdır: [Bakıda keçirilən “Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransı haqqında] // Xalq qəzeti.-2020.- 1 fevral.- S.11.

214. Özbəkistan Teatrı Bakıda qastrol səfərindədir // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 8. 

215. Özbəklərin “Şuluq”u Bakıdadır:[Özbəkistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının Bakıya qastrol səfəri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 2.

216. Parisdə “Azərbaycan-sivilizasiyaların kəsişməsində” sənədli filminin premyerası olub // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.12.

217. Sankt-Peterburq Mədəniyyət Forumunda ölkəmizin iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparılıb: [ölkəmizdə keçiriləcək Beynəlxalq Sankt-Peterburq Mədəniyyət Forumu haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-21 fevral.- S.3.

218. Siyami, R. Rejissor Rza Siyami:  “İranda türkcə film sahəsində sürətli bir irəliləyiş var” /müsahibəni apardı: A.Seyid // Türküstan.- 2020.- 25 fevral- 2 mart.- S. 4.

219. Tokioda beynəlxalq festivalda Azərbaycan da təmsil olunub: [Mequro şəhərində] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 4-5 fevral.- S.16.

220. TÜRKSOY mükafatlandırılıb: [“Tiyatro” qəzetinin təsis etdiyi Anadolu teatr mükafatının “Beynəlxalq sənətə evet” nominasiyası üzrə təltif olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

221. UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin sessiyası başa çatır: [Komitənin Parisdə keçirilən 13-cü sessiyasında Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva və  səfir Anar Kərimovun iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.1;2.

222. UNESCO-da ölkəmizdəki mədəni özünüifadə müxtəlifliyindən danışılıb: [Parisdə keçirilən Hökumətlərarası Komitənin 13-cü sessiyasında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.1; 2.

223. Vyana Ştraus Festival Orkestrinin Bakıda növbəti konserti: [Heydər Əliyev Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.8.

224. Yaradıcı sənayelərin formalaşmasında Britaniya təcrübəsindən də istifadə olunacaq: Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Koventri Universitetində mühazirə ilə çıxış edib// Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.3.

225. “Yazıçı və zaman...” mövzusunda beynəlxalq simpozium: [Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində  “Yazıçı və zaman: ədəbiyyat mədəniyyətlər dialoqunun tərkib hissəsi kimi”  beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-14 fevral.- S.4.

 

      Bax: 17; 38-40; 54-56; 146; 299; 309; 316; 317; 318; 323; 329; 333; 338; 341; 363; 377; 378; 389; 391; 415; 421; 430; 431; 437; 438; 439; 451; 453; 464; 470; 477; 491

 

İtaliyada “Azərbaycan Mədəniyyəti ili”

226. Baxşəliyev, R. İtaliyada Azərbaycan ili: Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə dövlət səfəri zamanı imzalanan Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə strateji tərəfdaşlığın gələcək istiqamətlərini müəyyənləşdirdi: // Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.1;5.

227. Bayramov, V. “Avropa məkanında İtaliya bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş ölkədir” // Xalq qəzeti.- 2020.- 27 fevral.- S.4.

228. 2020-ci il İtaliyada “Azərbaycan ili” elan olunub: “Bu, bizim əlaqələrimizi, dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı artırmağa kömək edəcək”: [Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına səfəri zamanı dedikləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.1; 2.

229. İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət ilinin açılışı münasibətilə konsert proqramı təqdim olunub: [Romadakı Kuirinale Sarayında] // Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.3.; Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.2.

230. Qulamova, N. 2020-ci ilin İtaliyada “Azərbaycan mədəniyyəti ili” elan edilməsi xalqımıza göstərilən böyük etimaddır // Xalq qəzeti.- 2020.-23 fevral.- S. 4.

231. Mükərrəmoğlu, M. İtaliya Azərbaycanın tarixi abidələrinin qorunması və tanıdılmasına kömək edəcək: [2020-ci ilin İtaliyada “Azərbaycan mədəniyyəti ili” elan edilməsi haqqında ] // Xalq qəzeti.- 2020.- 25 fevral.- S.8.

232. Prezident İlham Əliyev Romada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət edib // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S. 1.

233. Romada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi üçün nəzərdə tutulan bina ilə tanışlıq: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın İtaliyaya səfəri çərçivəsində]// Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.5.

234. Romada Nizami Gəncəvinin abidəsi ziyarət edilib: [Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri çərçivəsində Mehriban Əliyeva və  Leyla Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoyublar] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.2.

235. Süleyman. Azərbaycan mədəniyyəti üçün Avropaya açılan daha bir qapı: Dövlət başçısının İtaliya səfəri və bu ölkədə “Azərbaycan ili”nin elan edilməsi bu prosesi daha da sürətləndirəcək // Olaylar.- 2020.-22-24 fevral.- S. 5.

 

Özbəkistanda “Qarabağ – Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi”layihəsi

236. Hüseynzadə, F. Almaniyalı diplomat: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır: [Özbəkistanda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi” adlı layihəsi çərçivəsində Volf-Ruthart Bornun fikirləri] // Palitra.- 2020.- 14 fevral.- S. 11.

237. Qarabağın mədəni irsi Özbəkistanda tanıdılacaq: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə “Qarabağ – Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi” adlı   tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.1;8.

238. Özbəkistan telekanalında mədəni irsimizdən söhbət açılıb // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.8.

239. Özbəkistanda “Qarabağ - Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi” adlı layihə // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 fevral.- S.16.

240. Özbəkistanda “Qarabağ-Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi” tədbirləri başlanıb: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin eyniadlı layihəsi ilə tədbirin keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S.9.

241. Özbəkistanda ölkəmizlə bağlı şeir müsabiqəsi: [Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində  “Qarabağ – Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi” adlı layihə çərçivəsində “Hər anımız Vətən desin!” adlı şeir müsabiqəsinin elan edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 8.

 

KİTABXANA İŞİ

242. Cavadov, Z. Yasamal Rayon kitabxanaları 2019-cu ildə: [MKS-in direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, fəxri mədəniyyət işçisi Lətifə Məmmədovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Respublika.- 2020.- 2 fevral.- S.3.

243. Əhmədov, E. Görkəmli kitabxanaşünas alimin elmi və pedaqoji fəaliyyəti: [professor, “Şöhrət”ordenli Abuzər Xələfov haqqında] // Respublika.- 2020.- 8 fevral.- S.6.

244. Ələsgərova, İ. Kitabşünaslıq kadr hazırlığı problemləri və onların həlli yolları // Respublika.- 2020.- 8 fevral.- S.5.

245. Ələsgərova, İ. Kitabşünaslıq kadr hazırlığı problemləri və onların həlli yolları // Respublika.- 2020.- 10 fevral.- S.8.  

246. Fərəcov, S. Milli Kitabxananın nəşrləri Tarix İnstitutuna təqdim olundu // Mədəniyyət.- 2020. - 21 fevral.- S. 6.

247. Gənclər Kitabxanasının əməkdaşları ADA Kitabxanasının iş təcrübəsini öyrəniblər // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.13.

248. Məmmədli, N. Respublika Kitabxana Kollektorunun 100 yaşı tamam olur // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.1; 5.

249. Məmmədli, N. “Yığılıb dağ kimi hər yanda kitab...”: Keçmişdən günümüzə kitablar oxuculara necə çatdırılıb?// Mədəniyyət.- 2020.-5 fevral.- S.7.

250. Milli Kitabxana ilə Qazaxıstan kitabxanaları arasında əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S. 13.

251. Milli Kitabxana və Tarix İnstitutunun əməkdaşlığında yeni səhifə: [Mədəniyyət Nazirliyi, Tarix İnstitutu və Milli Kitabxananın təşkilatçılığı ilə] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S.8.

252. Milli Kitabxanada argentinalı yazarın kitabının təqdimatı keçiriləcək: [Rodolfo Dinselin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş “Tanqo rəqsi” kitabının təqdimatı ilə  bağlı Argentinanın Azərbaycandakı səfirinin müavini xanım Korina Beatriz Lehmann Milli Kitabxanada olması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S. 7.

253. Mürsəlov, N. Kitabxanaçı ömrü: [ADMİU-nun Kitabxana-informasiya Mərkəzinin müdiri Tamilla Məhərrəm qızı Əsgərovanın 50 illik yubileyi ilə əlaqədar] // 525-ci qəzet.-2020.- 12 fevral.- S.23.

254. Nurəddin. Tarix İnstitutunun nəşrləri xarici ölkə kitabxanalarına göndəriləcək: [Milli Kitabxanada eyniadlı mövzuya həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.6.

255. Respublika Uşaq Kitabxanasına ekskursiya: [Nəsimi rayonu 164 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin Uşaq Kitabxanasına ekskursiya etmələri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.2.   

256. Respublika Uşaq Kitabxanasında görüş: [“Kitabxana pedaqoji mükəmməlliyin tükənməz mənbəyidir” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 3.

257. Şahanə. Mərkəzi Elmi Kitabxananın Lüğətlər Fondunda nadir nəşrlər toplanıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 9.

258. Tarix İnstitutunun xarici dillərdə nəşr olunan kitabları dünya kitabxanalarına göndəriləcək: [Mədəniyyət Nazirliyi, Tarix İnstitutu və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş tədbir haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S.6.  

259. Tarix İnstitutunun xarici dillərdəki nəşrləri Milli Kitabxanaya təqdim edildi // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.13.

260. Tarix İnstitutunun kitabxanası zənginləşir: [AMEA Tarix İnstitutunda Azərbaycan Milli Kitabxanasının son illərdə nəşr olunan kitablarının elmi müəssisəyə təqdimat mərasimi keçirilib] // Azərbaycan.- 2020.-20 fevral.- S. 9.

261. “Vahidəm, xəlqimin qəzəl şairiyəm”: [Yasamal Rayon MKS-nin Ə.Vahid adına 1 saylı kitabxana filialında şairin 125 illiyi ilə əlaqədar tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 fevral.- S. 3. 

 

Bax: 47; 76-79; 81; 86; 92; 103; 105; 106; 107; 132; 135; 148; 160; 164; 165; 166; 201; 293; 399; 400; 432; 1104

 

5-ci Buktreyler Festivalı

262. 5-ci Buktreyler Festivalına start verilib: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşan ənənəvi  festival haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.8.

263. Beşinci Buktreyler Festivalında iştirak üçün 8 addım: // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.8.

264. Buktreyler festivalına qeydiyyat aprelin 1-də bitəcək // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.4.

 

MUZEY İŞİ

265. Cəbrayıl Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin bir sıra eksponatları üzərində bərpa işləri aparılıb // Kaspi.- 2020.- 18 fevral.- S.15.

266. Ələddinqızı, N. Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 80 illik tarixi yolda: Dövlət başçısının Sərəncamı ilə muzeyin 80 illik yubileyi qeyd ediləcək // Səs.-2020.- 12 fevral.- S.11.

267. Xalça Muzeyi Rusiya Etnoqrafiya Muzeyi ilə birgə layihəyə başlayıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.12. 

268. İstiqlal Muzeyi ziyarət olunub: [Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən] // Ədalət.- 2020. - 13 fevral.- S.5.

269. Qəhrəmanova, R. Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyi// Respublika.- 2020.- 5 fevral.- S.4.

270. Masallı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə gənclərin ekskursiyası: [Masallının “Gənclər paytaxtı” seçilməsi və bölgənin mədəni irsinin gənclərə tanıdılması məqsədilə] // Mədəniyyət.- 2020.-21 fevral.- S. 3.

271. Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 80 illiyi qeyd ediləcək // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.1; 2.

272. Muzeyin bir sıra eksponatları bərpa edilib: [Cəbrayıl Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyindən  Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinə daxil olan 25 ədəd eksponatın bərpa edilməsi haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 18 fevral.- S.16.

273. Muzeylər arasında əməkdaşlıq: [Bərdə, Tərtər, Mingəçevir,Yevlax Şəhər Tarix-Diyarşünaslıq və digər muzeylərin əməkdaşlarının Füzuli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olmaları haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.2.

274. “Nənəmin sandığından...”: Xalça Muzeyi uşaq və yeniyetmələri dəvət edir: [milli geyimlərimizin tarixi, həmçinin materiallardan istifadə qaydaları, məmulatın tikilmə üslubu haqqında nəzəri və praktik dərslərin keçirilməsi məqsədilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.4.

275. Nərimanoğlu, M. Əsrlərin yadigarları “Əfsanələr paytaxtı”nda: 3 minillik tarixi bugünədək saxlamış 14 mindən artıq mədəni, etnoqrafik eksponat Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin fondunda qorunur // Azərbaycan.- 2020.-5 fevral.- S. 6.

276. Səfərova, A. Tarixi  yaddaşın saxlanc yeri: [Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 27  fevral.- S.6.

277. Tağıyeva, Ə. Qəriblik Vətən sevgisinin həsrətidi: Qadın gülərsə...: [Masallı Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Əntiqə Tağıyeva ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı: T. Teymurqızı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 18 fevral.- S.3.

278. Üzeyir ocağında bir gün: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində  eyniadlı  musiqili tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 7.

 

Bax: 87; 131; 134

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

279. Bəxtimşah. Mədəni tarixi abidələrimiz təbliğ edilir: [Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyilə “Mədəni tarixi abidələrimizin təbliği” adlı layihə çərçivəsində Suraxanı Gənclər Evində keçirilən tədbir haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S.7.

280. Binnətova, N. Əskipara-işğal edilmiş ərazi və abidələr // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S. 11.

281. Əliyev, A. “Dağlıq Qarabağ abidələri - erməni terroru” internet məkanında: [Gənclər Fondunun maliyyə, Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilati dəstəyilə keçirilən tədbir haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 2 fevral.- S. 7.

282. Fərəcova, Z. İçərişəhərin rəmzlərindən biri – Qoşa qala qapısı: Danışan tarix // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.10.

283. İmaməliyeva, N. Cəlilabadda “3 qəbir” ziyarətgahı // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 5; 15.

284. İrəvanlı, M. Ağsunun tarixi keçmişi: [tarixi və memarlıq abidələri haqqında] // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.11.

285. İsayev, V. Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu // Respublika.- 2020.- 16 fevral.- S.5.

286. Kazımoğlu, M. Tarixçinin Güney Azərbaycan mesajı: Maarif  Xalıqov – 70 // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.12.

287. Muradlı, X. Sirli mağara, müqəddəs ziyarətgah: [Naxçıvanda ən müqəddəs yerlərdən sayılan “Əshabi-Kəhf” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi haqqında] //Azərbaycan.- 2020.- 23 fevral.- S.11.

288. Sarıyeva, İ. Tarixi abidələrimizin bərpası da Dövlət İnvestisiya Proqramına salındı...: [Rizvan Qarabağlı və Fariz Xəlillinin mövzu ətrafında fikirləri] // Bakı Xəbər.- 2020.- 7 fevral.- S.14.

289. Sarıyeva, İ. Tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpa tenderlərinə böyük şübhələr var - niyə həmişə eyni şirkətlər qalib “çıxır”?: Rizvan Qarabağlı: Heç zaman tenderlərin nəticəsi məni təmin etmir:  // Bakı Xəbər.- 2020.- 19 fevral.- S.15.

290. Sarıyeva, İ. Dağlıq Qarabağda erməni irsinin izlərinin birmənalı yoxluğu mübahisəsiz fakt kimi...: Qasım Hacıyev: Bütün dünya tarixçiləri bilir ki, ermənilər Dağlıq Qarabağa, eləcə də Azərbaycanın digər ərazilərinə “Gülüstan” və “Türkmənçay” müqavilələrindən sonra köçürülüblər: [Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində ermənilərin qəsb etdikləri torpaqlarımızda maddi mədəniyyət abidələrini dağıtması barədə müzakirələr] // Bakı Xəbər.- 2020.- 19 fevral.- S. 6.

291. Şükürzadə, İ. Hasıllı Məscidi: [Cəlilabad rayonunun memarlıq abidələrindən biri olan Hasıllı kənd məscidi haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S.7.

292. Tələbələr Qəbələ qoruğunda: [İlahiyyat İnstitutunun bir qrup müəllim və tələbəsinin Qəbələ Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinə səfər etmələri haqqında ] // Mədəniyyət.-2020.- 7 fevral.- S.4.

 

II. İNCƏSƏNƏT

293. “Azərbaycan incəsənəti: öyrənərək öyrədək”: [Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.4.

 

Bax: 31

 

RƏNGKARLIQ

294. Asimqızı, A. “7-ci sinfə qədər danışmamışam”: Xalq rəssamı Xanlar Əhmədov: Məqsədim sənət arxasınca getmək yox, pul qazanmaq olsaydı, indi milyoner idim // Kaspi.- 2020.- 7 fevral.- S.12.

295. Azəri, L. Qarabağ tarixinə qravürlərlə səyahət: [Bakı Kitab Mərkəzində Xalq rəssamı Arif Hüseynovun “Qarabağnamə. Tarixin səhifələri” kitab-kataloqunun təqdimat mərasimi keçirildi] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 1; 4.

296. Əliyev, Z. Bədii ümumiləşdirmələr ustası: Əməkdar rəssam Tahir Məmmədovun yaradıcılıq axtarışları haqqında... // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S. 23.

297. Əliyev, Z. “Hicran” düşdü aralığa...: Rəssam Hicran Seyidovun sənət dünyası haqqında // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S.24.

298. Əliyev, Z.Sənətşünas-rəssam taleyi: [Adil Qazıyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.7.

299. Ənənə və müasirlik: Parisdə tələbələr ölkəmizlə bağlı sərgi təşkil ediblər: [Paris İncəsənət və Mədəniyyət Ali Məktəbinin və Fransadakı səfirliyimizin dəstəyi ilə “Azərbaycan: ənənə və müasirlik” adlı sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.8.

300. Fariz.“Bir inci rəssam”: Vəcihə Səmədova və Lətif Feyzullayevin əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [“Rolls-Royce Motor Cars Baku” salonunda düzənlənən eyniadlı sərgi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.8.

301. Gənc rəssamlar təltif olunub: [1 saylı Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Təsviri sənət qalereyasında “Qış möcüzəsi” adlı sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

302. Quliyeva, F. Üç yaxşıdan biri: Mərhum rəssam Məmməd Qasımovun 95 illiyinə // 525-ci qəzet.-2020.- 5 fevral.- S.21,22. 

303. Maksim Hüseynov: Rəssamlıq da bir növ asılılıq kimidir: Məncə, rəssamlığı öyrənməyin ən yaxşı yolu praktikadır: [gənc həvəskar rəssamla müsahibə] / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S.8.

304. Memar-rəssamın fərdi sərgisi: [“Yeni Qallery” Bakı İncəsənət Mərkəzində Zərnaz İmanzadənin  sərgisinin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.3.

305. Məmmədli, N. “Doğma diyar”ın sərgi-pleneri: [Xətai Sənət Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

306. Məmmədli, N. Gənclərin qrup “Axın”ı: [Bakı Kitab Mərkəzində gənc rəssamların  eyniadlı sərgisinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.8.

307. Məmmədli, N. Rənglərin və formaların dolğun kompozisiyası: [“Yeni Qallery” Bakı İncəsənət Mərkəzində Zərnaz İmanzadənin fərdi sərgisinin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.

308. Nərimanoğlu, M. Satirik qrafikanın əsasını qoyan rəssam: Azərbaycan karikatura sənətinin banisi, Xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin ev-muzeyindən reportaj // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.10.

309. Parisdə Azərbaycan qadınına həsr edilmiş sərgi açılıb: [Paris İncəsənət və Mədəniyyət Ali Məktəbinin (EAC) və Fransadakı səfirliyimizin dəstəyi ilə “Azərbaycan: ənənə və müasirlik” adlı sərginin açılışı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 6 fevral.- S.16.

310. Şagird rəssamın “Uğur qatarı”: [Xətai Sənət Mərkəzində Məryəm Məmmədovanın  eyniadlı fərdi sərgisinin açılışı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.4.

 

Bax: 60; 72; 117; 118; 129; 140;  151; 154

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

311. Albalıyev, Ş. Azərbaycan  xalçaçılıq  və tikmə  sənətindəki naxış motivləri: (folklor təzahürü və mifoloji semantikası) // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S.15.

312. “Azərxalça” ASC-nin Kürdəmir filialı istifadəyə verildi: [Prezident İlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna səfəri çərçivəsində “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kürdəmir filialı istifadəyə verilib] // Azərbaycan.- 2020.- 13 fevral.- S.5.; Xalq qəzeti.- 2020.- 13 fevral.- S.5.

313. Cəlal, D. Təkliyimi hiss edəndə...: Kəlağayı Günü // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.14.

314. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə UNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılıb // Unikal.- 2020.- 1 fevral.- S. 21.

315. İmanquliyev, B. Azərbaycan xalçalarının sehri // Azərbaycan.- 2020.-29 fevral.- S.1; 8. 

316. Milli Xalça Muzeyi ilə Ermitaj arasında əməkdaşlıq memorandumu: [Rusiya Federasiyası ilə anlaşma və əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanması haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 12 fevral.- S.4.

317. Milli Xalça Muzeyinin Rusiya muzeyləri ilə əməkdaşlığı genişlənir: Sankt-Peterburqda Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin sərgisi keçiriləcək // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.1; 8.

318. Moskvada “Sovet Azərbaycanının əks-sədası...” davam edir: [Rusiya Dövlət Şərq Muzeyində “Sovet Azərbaycanının əks-sədası. Xalça. Tikmə. Plakat” adlı sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.

319. Nərimanoğlu, M. Şəbəkələr: Memarlıq inciləri // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.10.

320. Soltanov, R. Azərbaycan xalçalarına dünyada tələb artır: Tural Səfərov: Azərbaycan xalçalarının keyfiyyəti, naxış elementlərinin zənginliyi dünyada onlara daha çox tələbatın yaranmasına səbəb olub // Mövqe.- 2020.- 14 fevral.- S.7.

321. Şəkidə bədii tikmə ustasının sərgisi: [Şəki Dövlət Rəsm Qalereyasında Türkan Əhmədovanın əl işlərindən ibarət sərginin  açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.5.

322. Təhsil naziri tələbələrin əl işlərinə və tamaşasına baxıb: [Ceyhun Bayramovun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində olması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.4.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

323. Həmvətənimiz “Qızıl göz” mükafatına layiq görülüb: [Rusiyada yaşayan həmvətənimiz Əməkdar incəsənət xadimi Tofiq Şahverdiyevin Peşəkar Fotoqraflar Beynəlxalq Gildiyasının eyniadlı mükafatına layiq görülməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 12 fevral.- S.8.

324. Həsənov, V. Fotoqraf Vahid Həsənov: Bir kadrı tutmaq üçün iki gün ancaq su ilə qidalandığım vaxtlar olub: Xoşbəxtəm ki, insanlardan daima dəstək görmüşəm: [fotoqrafla müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.14.

325. Məmmədli, N. Gənc fotoqrafın fərdi sərgisi: [Bakı Fotoqrafiya Evində  Xaliq Vəlizadənin “Spektrum” adlı fərdi sərgisinin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S.2.

 

Bax: 149

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

326. Əliyev, Z. Heykəltəraş ömrü: Nicat Məmmədovun gecikmiş yubiley portreti... // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S. 16.

327. Fərəcov, S. Zərif əllərin yaratdığı ölməz əsərlər: [heykəltəraş  Elmira Hüseynova  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.7.

328. Heykəltəraş Fazil Nəcəfov “Şöhrət” ordeninə layiq görülüb: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə]  // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 2.

329. Hüseynli, E. Vileyka şəhərində görkəmli sərkərdəmizə əzəmətli abidə ucaldılıb: Belarusda Həzi Aslanovun 110 illiyi münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilir // Azad Azərbaycan.-2020.- 6 fevral.- S.2.

330. Süleymanova, H. 85 illik heykəltəraş ömrü: Fazil Nəcəfov müraciət etdiyi fiqurlarla insanın daxili aləmini, ağrı-acılarını açmağa can atır  // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 6.

 

MODA. DİZAYN

331. Kərimli, A. “Mən dəbə yox, dəb mənə uyğunlaşır”: Aynur Kərimli: Gözəlliyin on olduğunu nəzərə alsaq, hazırda onun yarısı saç və makiyajın payına düşür: [ARB televiziyasında yayımlanan “Tərz+” verilişinin aparıcısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı X.Rəis // Kaspi.- 2020.- 21 fevral.- S. 11.

 

MUSİQİ

332. Aprel şəhidinin xatirəsi yad edilib: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 4.

333. Aydınoğlu, T. Azərbaycan opera müğənnisinin Polşa səhnəsində daha bir uğurlu çıxışı: [tenor ifaçı Tərlan Şahbazi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 9 fevral.- S.6.

334. Azərbaycanın ilk peşəkar qadın pianoçusu repressiya qurbanı oldu: Repressiya qurbanı olmuş ziyalıların həyatından məqamlar: [pianoçu Xədicə Qayıbova haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-19 fevral.- S. 7.

335. Azəri, L. “Söz” layihəsində soyqırımı qurbanları anıldı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 4.

336. Azəri, L. Tanınmış bəstəkar-pianoçunun xatirəsi yad olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Cahangir Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.1; 2.; 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.12.

337. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində uşaqlar üçün musiqili proqram təqdim edilib: [Beynəlxalq Təmənnasız Xeyirxahlıq İfadəsi Günü münasibətilə “Yer üzünün günəşidir – xeyirxahlıq!” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Kaspi.- 2020.- 18 fevral.- S.12.

338. Bəstəkar soydaşımızın “Qərarsız pıçıltılar”ı: Avstriyada ilk dəfə ifa olunub: [Avstriyada yaşayan  Aria Torkanbourinin tar və orkestr üçün bəstələdiyi eyniadlı əsərinin ifası  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-5 fevral.- S.8.

339. Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xatirəsi anılıb: [Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin 5 saylı İncəsənət məktəbində keçirilən tədbir haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 6.

340. Britaniya ilə yaradıcı sənayelər sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: Mədəniyyət naziri Edinburq Mədəniyyət Sammitinə dəvət edilib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Bakıda səfərdə olan Böyük Britaniya baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baroness Emma Nikolson ilə görüşü haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 2.

341. Caz ustası İsfar Sarabski Almaniyada: [Əməkdar artistin konsert proqramı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.-8 fevral.- S.16.

342. Əhmədli, A. “Sənətimin qədrini bilirəm”: Almaxanım Əhmədli: Sirlərimi Allahla bölüşürəm: [xanəndə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: R.Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 25 fevral.- S. 12.

343. Əliyev, A. Nəsildən gələn fitrət: İstedad: [pianoçu Günəş Hacıbalayeva haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S. 10.

344. Fərəcov, S. “Yer üzünün günəşidir xeyirxahlıq”: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  keçirilən eyniadlı musiqili tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 3.

345. Fərəcova, Z. Sənətinin vurğunu: Musiqi xadimləri: [tanınmış musiqişünas, etnoorqanoloq və pedaqoq Səadət Abdullayeva haqqında] // Azərbaycan.- 2020.-5 fevral.- S. 6.

346. Firəngiz Əlizadə Təhsil Nazirliyinin medalına layiq görülüb: [“Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi” medalına] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.3.

347. Görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlovun yaşadığı evin qarşısında barelyefi açılıb // Xalq qəzeti.- 2020.- 19 fevral.- S.11.; Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S.1;2.

348. Hacı, K. Maestronun portreti: Fazil Rəhmanzadənin “Ən böyük Niyazi, ondan böyük yox!..” kitabına ön söz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.20-21.

349. Heydər Əliyev Sarayında “Muğam dünyamıza səyahət”: [eyniadlı konsertin  keçirilməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 8.

350. Heydər Əliyev Sarayında gənclərin “Mix”i: [eyniadlı  konsert proqramı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-14 fevral.- S.5.

351. Hər şəhərin öz melodiyası var...: [Heydər Əliyev Sarayında şanson ifaçısı Cəlal Abbasovun “Şanson gecəsi” adlı konsertinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 8.

352. Hüseynov, Ə. Qədir Rüstəmovun azadlığı: [Xalq artisti haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 19.

353. Hüseynov, Ə. Sevgimizdən usanmayaq...: [musiqi sənəti haqqında]: (I yazı) // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.22.  

354. Hüseynov, Ə. Sevgimizdən usanmayaq...: [musiqi sənəti haqqında]: (II yazı) // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S. 17.

355. Xəlilova, E. “İllərdir səhər saat 6-nın yarısı oyanıram...”: Elnarə Xəlilova: Səhnədə olan bir xanım üçün 4 uşaq böyütmək, inanın cəsarət tələb edir: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: T.Məmmədova // Şərq.- 2020.- 25 fevral.- S.13.

356. Xəlilzadə, F. Bir səsin naxışları: Və ya Şərq musiqisinin peyğəmbəri: [xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında] // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- S.11. 

357. İmamverdiyeva, G. “Şuşa mənim həsrətimdir”: Müsahibimiz gənc xanəndə, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti Günay İmamverdiyevadır. Onunla muğamdan, müasir musiqidən, pedaqoji fəaliyyətindən və Şuşadan danışdıq/müsahibəni apardı: Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.14.

358. İslam, A. Bir səsdə min səda...: Və ya müəllimin müvəffəqiyyətli yaradıcılıq yolunun tələbə və şagirdlərdə əksi: [Əməkdar artist, vokalist İlham Nəzərov haqqında] // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S. 15. 

359. İsmayılov, R. “ABŞ-da böyük şirkətlərlə müqavilə bağlamışam”: Ruhin İsmayılov: Milli musiqi alətlərimizi dünyaya tanıtdıracam: [bəstəkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Tahirə // Şərq.- 2020.- 6 fevral.- S.13.

360. Kökdən düşmüş piano...: Ustalar üçün növbəti təlim kursu: [BMA-da fortepiano və royal alətinin təmiri, köklənməsi və nizamlanması üzrə təlim kursunun keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 5.

361. Quliyeva, N. “Əsas vəzifəmiz yüksək səviyyədə professional musiqiçi kadrlar yetişdirməkdir”: Nərminə Quliyeva: Çalışırıq ki, təlim-tədris işini bizim Konservatoriyamızın yüz illik ənənələri və müasir təhsil texnologiyaları əsasında quraq /müsahibəni apardı: O.İsgəndərova // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.14.

362. Quliyeva, N. “Məktəbdən qaçıb, böyük həvəslə onun konsertinə qulaq asmağa gedirdim”: Nərminə Quliyeva: Dərslərimizə maraq və ehtiyac olduğuna görə, bizi gecə saat 12-yə kimi buraxmırdılar: [Əməkdar müəllim, professor,Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Ofelya İsgəndərova // Kaspi.-2020.- 6 fevral.- S.15.

363. “Qürbətdən vətən sədaları”: [İsrailin Tel-Əviv şəhərində Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun xatirəsinə həsr olunmuş  tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.6.

364. Lalə. “Dünya harmoniyası” müsabiqəsinə yekun vurulub: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında III Beynəlxalq klassik və folklor musiqi müsabiqəsinin yekunu haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 1; 2.

365. Marağalı, R. Ramin Marağalı: Sosial media və xalq musiqisi xalqımızı bir araya gətirir // Türküstan.- 2020.- 25 fevral- 2 mart.- S.4.

366. Mədətoğlu, Ə. Dədə Süleymana üç kəlməlik təbrik: Dünən onun doğum günü idi: [xanəndə Süleyman Abdullayev haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.7.

367. Məhərrəmova, T. Dünyanın ən gözəl Karmeni olan azərbaycanlı: Onu alqışlayanlar arasında Şalyapin də var idi: [Xalq artisti, opera müğənnisi Fatma Muxtarova haqqında] // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- S. 15.

368. Məhərrəmova, T. Üzeyir bəyin tələbəsi olan bəstəkar, dirijor, pedaqoq: Onun yaratdığı mahnı və rəqs ansamblının fəaliyyəti Naxçıvanın musiqi mədəniyyəti tarixinin zəngin səhifələrindən birinə çevrildi: [bəstəkar Məmməd Məmmədov haqqında] // Kaspi.- 2020.- 18 fevral.- S.15.

369. Məmmədli, C. “Jay Meel”: “Bilirdim ki, məşhur olacağam...”: “Maliyyə sarıdan problemlər olduğundan yeni mahnılar gec-gec yaranır”: [müğənni Cəmil Məmmədli ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı: G. Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.14.

370. Mərkəzi İncəsənət Məktəbində klassik musiqi ilə bağlı tədbir keçirilib: [alman bəstəkarı İ.S.Baxın yaradıcılığına həsr edilən tədbir haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S. 13.

371. Milli Konservatoriyada UNESKO klubunun təqdimatı olub: [mərasimdə Xalq artisti,Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimi də iştirak edib] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 9.

372. “Muğam axşamları” adlı layihəsi çərçivəsində “Bayatı Şiraz” təqdim olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Unikal.- 2020.- 8 fevral.- S.21. 

373. Muğam Mərkəzində “Gəncləşən muğam” layihəsinin  növbəti konserti  təqdim edilib// Unikal.- 2020.- 8 fevral.- S.21.

374. “Muğam. Nəsillərdən nəsillərə” layihəsinin təqdimatı olub: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.12. 

375. Muğam sənətimizin canlı əfsanəsi: [ustad xanəndə Arif Babayev haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 11.

376. Musiqi qanadlarında dostluq: [Xırdalan Şəhər onbirillik Musiqi məktəbinin müəllim və şagird kollektivinin Ağdaş Şəhər Habil Əliyev adına 1 saylı Musiqi məktəbinin qonağı olması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.3.

377. Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində tanınmış həmvətənimizlə görüş: Mixail Parxomovski: Mən Qara Qarayevin musiqisi ilə tərbiyə olunmuşam: [skripka ifaçısı, Rusiyanın Əməkdar artisti ilə keçirilən görüş haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.

378. “Natiq” ritm qrupu “Zərb şou”da: [Daşkənddə keçirilən musiqili tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.8.

379. “Nəfs səhrasında ruhların hidayət ulduzu”: [Nuha İbrahim Saliminin bəstəkar, müğənni Sami Yusifə həsr etdiyi eyniadlı məqalə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 1; 8.

380. Nəsiboğlu, S. İki dirijordan biri – Çingiz Hacıbəyov // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.9.

381. Nəsiboğlu, S. Leylinin və iqtisadi atası: Camal Paşayev – 125: [bəstəkar, yazıçı, jurnalist, iqtisadçı haqqında] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.14.

382. Rəcəbov, O. M. Elm, təhsil, mədəniyyətin inkişafı diqqət və qayğı tələb edir // Respublika.- 2020.- 9 fevral.- S.3.

383. Röya Ayxan: Keçmişdən danışmağı sevmirəm: Ən çətin günlərimi yaxşı gün kimi mənə xatırladan insanlar əsəblərimə toxunur: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Musa // 525-ci qəzet.-2020.- 8 fevral.- S.16, 24. 

384. Rusiya Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzində konsert: [“Səmt” estrada kollektivinin Bakıdakı İnformasiya Mərkəzində verdiyi konsert proqramı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 4.

385. Savalan. Qısa ömrə sığan sənət şöhrəti: [Əməkdar artist Məmmədağa Muradov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.6.

386. Seyidov, T. Muğamın qüsursuz ifaçısı: Bəhram Mansurov: Tar sənətimiz, muğamlarımız yaşadıqca ölməz sənətkarımız da xatırlanacaq //   Azad Azərbaycan.- 2020.- 13 fevral.- S.7.

387. Şuşalı, X. “Çox şanslı bir xanımam”: Xuraman Şuşalı: Həm xına aparıcılığı, həm müğənnilik edən, həm də sırf özünün dekor şirkəti olan müğənni mənəm: [müğənni ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 1 fevral.- S.12.

388. Tanınmış pianoçu Adilə Əliyevanın ustad dərsləri: [Bakı və Sumqayıt şəhərlərində] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 3.

389. Tenor soydaşımız Polşa səhnəsində: [Kaliş şəhərində  Tərlan Şahbazlının çıxışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.8. 

390. Uşaq-gənclər xalq çalğı alətləri orkestrinin konserti: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.

391. Vəliyev, Y. Cenevrə Konservatoriyasının 11 yaşlı azərbaycanlı tələbəsi: [gənc pianoçu Ləman Seyidova haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 6 fevral.- S. 7.

392. “World harmony” müsabiqəsi davam edir: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında III Beynəlxalq klassik və folklor musiqi müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.2.

 

Bax: 95; 153; 278; 932

 

Qara Qarayev – 102

393. Bəstəkarlar İttifaqında Qara Qarayev haqqında məruzələr dinlənilib // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.8.  

394. Fərəcov, S. Bəstəkarlar İttifaqında Qara Qarayevə həsr olunmuş konfrans // Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.3.

395. Qara Qarayev ev-muzeyində yad edilib// 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.8.

396. Qarayeva, Z. “Evdə bütün həyat  atama  həsr olunmuşdu”: Qara Qarayevin qızı -müsahibə // Unikal.- 2020.- 15 fevral.- S.21.

397. Lalə. Əsərləri ilə əbədiyaşarlıq qazanmış bəstəkar: Qara Qarayevin ev-muzeyində xatirə mərasimi keçirildi // Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.3.

398. Mərkəzi İncəsənət Məktəbində anım tədbiri// Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.3.

399. Milli Kitabxanada sərgi // Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.3.

400. Müşfiq, Ş. Milli Kitabxanadan dahi bəstəkara böyük ehtiram: [tədbir və sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.8.

401. Nurəddin. Dahi bəstəkarın doğum günündə məzarı ziyarət olundu // Mədəniyyət.- 2020.-7 fevral.- S.6.

 

Əlibaba Məmmədov – 90 

402. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Xalq artisti Əlibaba Məmmədovu təbrik edib: [rəsmi “Instagram” səhifəsində] // Azərbaycan.- 2020.- 6 fevral.- S.1.; Xalq qəzeti.-2020.-  6 fevral.- S.1.; Respublika.- 2020.-  6 fevral.- S.2.; Səs.-2020.-  6 fevral.- S.2.; Yeni Azərbaycan.- 2020.- 6 fevral.- S.1.

403. Azəri, L. “Gəncləşən muğam” layihəsində növbəti musiqi gecəsi: Konsert proqramı ustad xanəndə Əlibaba Məmmədovun 90 illiyinə həsr olunmuşdu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.   

404. Bayramova, Z. “Muğam kimi ümumbəşəri sənətin beşiyi Azərbaycandır”: [Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Əlibaba Məmmədova “Şərəf” ordenini təqdim edərkən bu fikri bir daha vurğuladı] // Səs.- 2020.- 13 fevral.- S.5.

405. Əliyev, İ. H. “Muğamı yaşatmaq bizim üçün müqəddəs vəzifədir”: Bunu Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Əlibaba Məmmədova “Şərəf” ordenini təqdim edərkən bir daha vurğuladı // Azərbaycan.- 2020.-12 fevral.- S. 1-2.; Xalq qəzeti.- 2020.-12 fevral.- S. 1-2.; Respublika.- 2020.-12 fevral.- S. 1-3.

406. Fərəcov, S. F. Mədəniyyətə dövlət qayğısının parlaq nümunəsi: [Prezident  İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın və qızları Leyla Əliyevanın fevralın 11-də Heydər Əliyev Mərkəzində Xalq artisti Əlibaba Məmmədovla görüşü haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 13 fevral.- S.7.

407. Fərəcova, Z. Ustad xanəndə: Əlibaba Məmmədov – 90 // Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S.6.

408. “Gəncləşən muğam” layihəsinin növbəti konserti Xalq artisti Əlibaba Məmmədova həsr olunub: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində]  // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.9.

409. “Gəncləşən muğam”ın yeni konserti Əlibaba Məmmədova həsr edilib// 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.15. 

410. “Muğamı yaşatmaq bizim üçün müqəddəs vəzifədir”: Prezident İlham Əliyev ustad xanəndə Əlibaba Məmmədova “Şərəf” ordenini təqdim edib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.1;2.

411. Musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə: [Xalq artisti Əlibaba  Məmmədov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

412. Nasir, Ş. “Ürək deyir yaşa hələ...”: [Xalq artisti, xanəndə, bəstəkar haqqında] // Respublika.-2020.- 8 fevral.- S.6.

413. Rəhimov, N. Musiqi Kollecində Əlibaba Məmmədovun 90 illik yubileyi qeyd edilib  // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 7 fevral.- S.13.

 

Polad Bülbüloğlu – 75

414. Abbasov, İ. Mədəniyyətə dövlət qayğısının daha bir nümunəsi: [Prezident İlham Əliyevin Xalq artistini təltif etməsi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S.7.

415. Abdullayeva, F. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunu 75 illiyi münasibətilə təbrik edib // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S.7.

416. Abdullayeva, F. Rusiyanın baş naziri Polad Bülbüloğlunu yubileyi münasibətilə təbrik edib: [Mixail Mişustin] // Xalq qəzeti.-2020.- 5 fevral.- S.7.

417. Axundov, C. Polad Bülbüloğluya yubiley təbriki: [Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Cavanşir Axundoun təbriki] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.11.

418. Azad. Vətənə xidməti dəyərləndirməyin ali nümunəsi: [Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən Xoşbəxt Yusifzadənin və Polad Bülbüloğlunun mükafatlandırılması və ölkə başçısı ilə Xoşbəxt Yusifzadə arasında olan dialoq  ] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.5.

419. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Polad Bülbüloğlunu təbrik edib: [birinci xanım bəstəkarın “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olunması münasibətilə  “instagram” səhifəsində paylaşım edib]// Azərbaycan.- 2020.- 5 fevral.- S.1.; Xalq qəzeti.-2020.-  5 fevral.- S.1.; Respublika.- 2020.-  5 fevral.- S.1.; Səs.-2020.-  5 fevral.- S.2.; Yeni Azərbaycan.- 2020.- 5 fevral.- S.1.

420. Azəri, L. “Hər zaman partitura yazanda onun sözləri qulağımda səslənir”: Qara Qarayevin ev-muzeyində Polad Bülbüloğlu ilə görüş // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.7.

421. Belarus Prezidenti Polad Bülbüloğlunu təbrik edib: [Aleksandr Lukaşenko] // Xalq qəzeti.-2020.- 5 fevral.- S.7.

422. “Eşq və ölüm” baleti nümayiş olunub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 7 fevral.- S.13.  

423. “Eşq və Ölüm” müəllifin yubileyi münasibətilə nümayiş olunub: [Akademik Opera və Balet Teatrında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

424. Əliyev, İ. H.; Bülbüloğlu, P. M. Prezident İlham Əliyev Polad Bülbüloğluna “Heydər Əliyev” ordenini təqdim edib.  [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2020.- 4 fevral.- S.3.; Respublika.- 2020.- 4 fevral.- S.5.; Səs.- 2020.- 4 fevral.- S.5.; Palitra.- 2020.- 4 fevral.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.2.

425. Əliyev, R. Polad Bülbüloğlunun 75 illik yubileyinə dost təbriki // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.16.

426. Əsgərlərlə birgə, Qarabağa yaxın yerdə...: Polad Bülbüloğlunun 75 illik yubileyi cəbhə bölgəsində qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.1; 3.

427. “Gəl, ey səhər”: [Bərdə Rayon Mədəniyyət Mərkəzində  Xalq artisti Polad Bülbüloğlunun yubileyi  münasibətilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.2.

428. Heydər Əliyev Sarayında Xalq artisti Polad Bülbüloğlunun yubiley konserti təşkil olunub // Azərbaycan.-2020.- 8 fevral.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.5.

429. Həbibbəyli, İ. Ə. Böyük sənətin reallığı və əfsanəsi: [Xalq artisti  Polad Bülbüloğlunun “Heydər Əliyev” ordeninə layiq görülməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.9.

430. Hüseynova, L. Polad Bülbüloğlu: şəxsiyyətin və sənətin cazibəsi// Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.5.; 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.10-11.

431. Krasovskaya, N. Rusiya-Azərbaycan: iki mədəniyyətin məhsuldar sintezi: [Polad Bülbüloğlu haqqında Rusiya–Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin rəhbəri Nataliya Krasovskaya ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Fəridə Abdullayeva // Xalq qəzeti.- 2020.- 7  fevral.- S.13.

432. Milli Kitabxanada Polad Bülbüloğlunun 75 illiyi qeyd edilib // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.13.

433. Nizamiqızı, H. Bir təzə nağıl başlar dünya...  Zamanın dayandığını hiss etdirəcək qədər möhtəşəm konsertdən qeydlər: [Heydər Əliyev Sarayında keçirilən Xalq artistinin yubiley gecəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.1; 3.

434. Orucov, E. Azərbaycanın Rusiyadakı haqq səsi: Polad Bülbüloğlu – 75 // Xalq qəzeti.- 2020.- 7 fevral.- S.14.

435. Polad Bülbüloğlunun 75 illik yubileyi cəbhə bölgəsində qeyd olunub // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S.7.

436. Rusiya Prezidenti Azərbaycanın səfiri Polad Bülbüloğlunu Fəxri fərmanla təltif edib: [Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına verdiyi böyük töhfələrə görə] // Azərbaycan.- 2020.- 7 fevral.- S.6.; Xalq qəzeti.-2020.- 7 fevral.- S.16.

437. “Sizin yaradıcılığınız qəlbləri yenilməz ruh yüksəkliyi ilə əhatə edir”: [birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bəstəkar, müğənni və ictimai xadim Polad Bülbüloğlunun  “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olunarkən söylədiyi fikir] //Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

438. “Şah əsərim Qələbə marşı olacaq”: [bəstəkar və müğənni Polad Bülbüloğlunun fevralın 4-də Beyləqanda yerləşən N saylı hərbi hissədə olarkən jurnalistlərə müsahibəsində söylədiyi fikri]// Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

439. Vladimir Putindən Polad Bülbüloğluna təbrik məktubu: [Rusiya Prezidentindən]// Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.2.

 

Ağaxan Abdullayev – 70

440. Ağaxan Abdullayev İncəsənət Məktəbində anılıb: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı İncəsənət məktəbində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.13.

441. Azəri, L. “Muğam mənim üçün havadır, nəfəs qədər əzizdir”: Ustad xanəndə Ağaxan Abdullayevin 70 illiyində xatirəsi yad edildi // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.5.  

442. Fərəcov, S. “Neylərəm” adlı xatirə gecəsi: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı İncəsənət məktəbində // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.5.

443. Xalq artisti Ağaxan Abdullayevin 70 illiyi qeyd edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.13. 

444. Sumqayıtda Ağaxan Abdullayevin xatirəsi anılıb: [Nizami Gəncəvi adına kitabxana-klubda] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.6.

 

XALQ YARADICILIĞI

445. “Aşıq musiqisi axşamları”nda “Aslan şahla İbrahimin dastanı”: [Muğam Mərkəzində  eyniadlı layihə çərçivəsində aşıq Cahangir Sənanoğlunun konserti haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.3.

446. Azəri, L. Hər kəs yüz il yaşamasa...: “Aşıq musiqisi axşamları” layihəsində bir əsrlik yubiley: [Muğam Mərkəzində eyniadlı layihə çərçivəsində aşıq Dünyamalı Kərəmin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 5.

447. “Qoca qartalın əbədi uçuşu”: [Mahnı Teatrında aşıq Mikayıl Azaflıya həsr olunmuş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S.6.

448. Nəbioğlu, M. Sənətiylə  öyünməyə haqqı var: [aşıq Tərmeyxan Qurbanov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S. 5.

449. Nərimanoğlu, M. Uşaqlıqdan başlayan sənət yolu: Aşıq Şəmşir adına Kəlbəcər Rayon Mədəniyyət Evinin 50 yaşlı Uşaq aşıqlar ansamblının uğurları bu gün də davam edir // Azərbaycan.- 2020.- 12 fevral.- S.6.  

450. Savalan. Borçalı aşıq mühitinin ustadı: [Sadıq Həsən oğlu Sultanov  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.6.

 

Bax: 472; 770

 

BALET VƏ RƏQS

451. Azərbaycan rəqsləri Özbəkistan televiziyasında // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

452. “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası: ənənədən başlanan yol”: [Timuçin Əfəndiyevin eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 fevral.- S. 7.

453. “Banu” rəqs kollektivi Türkiyədə festivalda iştirak edib: [şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin eyniadlı kollektivinin çıxışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.4.

454. Fərəcov, S. Xalq rəqslərimizdə tarixi, etnoqrafik, estetik meyarlar: Xalça Muzeyində mühazirə təşkil edilib: [“Azərbaycan xalq rəqs sənətində tarixi, etnoqrafik, etikestetik meyarların təcəssümü” mövzusunda keçirilən mühazirə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S. 5.

455. Həzi Aslanov haqqında bədii-xoreoqrafik kompozisiya: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında keçirilən tədbir haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.-28 fevral.- S. 6.

456. Şahanə. “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası: ənənədən başlanan yol” kitabı işıq üzü görüb: [Timuçin Əfəndiyevin eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.12.

 

Bax: 112

 

KİNO

457. Abbaslı, T. Səhnə həyatı… Həyat səhnəsi...: Birincidə yaratdıqlarından çox-çox az yaşamış Hamlet Xanızadə... // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.6.   

458. Adıgözəlov, O. “Kommersiya ilə sənət paralel gedir- nə şiş yanır, nə də kabab”: Gənc rejissor Orxan Adıgözəlov: Bütün gücümü, enerjimi sənətə yönəltmək və bu sahədə qalıcı olmaq istəyirəm: [gənc rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı: G. Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.14.

459. Ağamalıyev, R. Rəşid Ağamalıyev: Mən arzulayardım ki, milli animasiya kinomuz öz yolunu tapsın: [Bakıda ilk dəfə keçirilən Animasiya kinosu festivalının təşkilatçısı ilə söhbət] /müsahibəni apardı: S.Elsevər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 30.

460. Aydınoğlu, T. “Ulu türkün Təbrizi”: [Nizami Kino Mərkəzində Milli Qəhrəman Təbriz Xəlilbəyliyə həsr olunmuş eyniadlı sənədli film haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 28 fevral.- S.10. 

461. Azəri, L. Başqalarının səhvi təkrarlanmasın deyə...: “Sevgi romanı” bədii filminin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Vüsal Hacı Qədirin  eyniadlı filminin] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 4.

462. Azəri, L. Ekranlara “Titrəmə” gələcək...: [Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Amil Amalın  çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.2.

463. Bədii və animasiya film ssenariləri müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.12.

464. “Çölçü”yə Hindistandan daha bir mükafat: [Şamil Əliyevin filmi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 8. 

465. Eldarqızı, Z. “Qəti qərar vermişdim ki, teatra qayıtmaq yoxdur...”: Həmsöhbətimiz sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, kinoşünas və aktrisa Zülfiyyə Eldarqızıdır /müsahibəni apardı: Ş. Müşfiq  // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.15.

466. Əliyeva, İ. Azərbaycan gözəli: Leyla Bədirbəyli – 100 // Azərbaycan.-2020.- 2 fevral.- S.8.

467. Əmirli, Ş. Sənəti ona güc verirdi: [Xalq artisti Sofiya Bəsirzadə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 1; 7.

468. Fərəcov, S. Gözəlliklə istedad birləşəndə...: [Xalq artisti Xuraman Hacıyevanın 75 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 7. 

469. Hacıyev, R. “Aktyorsan da, kimsən ki? Mütrüfsən”: Ramin Hacıyev: Özümü ulduz kimi hiss etməmişəm: [rejissor və aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı: R.Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 18 fevral.- S. 12.

470. İsveçdə “Can Qarabağ” sənədli filminin təqdimatı: [Rahim Sadıqbəylinin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S. 8.

471. Kinostudiyada yubiley tədbirləri: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Arif Səfərovun 75 və Azər Quliyevin 60 illiyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.5.

472. “Qoca qartalın əbədi uçuşu” təqdim edilib: [Elnurə Kazımovanın Aşıq Mikayıl Azaflıya həsr  etdiyi eyniadlı sənədli filmin təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.12. 

473. Quliyev, A.Harmoniya: Arif Quliyev: Mən öz sənətimin fəhləsiyəm: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: S. Əfşan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 22.

474. Qurbanlı, R. Moskvanın qadağası, Heydər Əliyevin dəstəyi, özünü asan vicdan... – Bizim filmlər: [Xalq artisti, rejissor Rasim Ocaqovun səhnələşdirilmiş filmləri haqqında] // Unikal.- 2020.- 8 fevral.- S.20.

475. Məmmədli, N. “Ulu türkün Təbrizi” sənədli filmi təqdim olundu: [Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Nizami Kino Mərkəzində  Kəmalə Musazadənin çəkdiyi eyniadlı film] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 3. 

476. Məmmədov, F. Mənfi obrazlar “əyninə biçilən” aktyor: Fikrət Məmmədov: Yaradıcı bir insan kimi həyatımın 25 ilini itirmişəm / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2020.- 6 fevral.- S.14.

477. Miriyev, A. Dünya birliyi Dağlıq Qarabağ bölgəsini Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi olaraq tanıyır: [İsveçdə “Can Qarabağ” sənədli filminin təqdimatı keçirilib] // Palitra.- 2020.- 11 fevral.- S.11.

478. Musayeva, Y. “Qarabağ: əcdadlarımızın mirası”: [Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda eyniadlı sənədli filmin nümayişi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S. 9.

479. Mükərrəmoğlu, M. Gözəllik əfsanəsi: Leyla Bədirbəyli – 100 // Xalq qəzeti.- 2020.- 5 fevral.- S.10.

480. Mükərrəmoğlu, M. Xatirələrdə yaşayır: Möhsün Sənani-120: [Xalq artisti haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 16 fevral.- S.7.

481. Müşfiq, Ş. “Köpək” filminin uğursuz taleyi: [Tofiq Tağızadənin “Köpək” filmi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 18.

482. Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında 2019-cu tədris ilinin nəticələri ilə bağlı yekun müşavirə keçirilib: [general-leytenant Kərəm Mustafayevin müşavirəni açıq elan etməsindən sonra  ordu quruculuğundan bəhs edən “Ordumuz qürurumuzdur” adlı filmin nümayişi haqqında] // Respublika.- 2020.- 2 fevral.- S.3.

483. “Naxçıvandan dünyaya”: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə eyniadlı sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S.5.   

484. Osmanoğlu, M. “Sonuncu” və ya dəyişikliyin uğurlu başlanğıcı: [tanınmış rejissor, Xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun “Sonuncu” bədii filmi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.24.

485. Rəis, X. 2 saatlıq, 45 dəqiqəlik, yoxsa 25 dəqiqəlik serial?: Telekanalın formatı nə tələb edirsə, ona uyğun da...: [Əməkdar artist Ramin Hacıyev, rejissor Vüsal Məmmədov və ssenarist Valeh Əhmədovun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 20 fevral.- S. 14.

486. Rəis, X. Seriallar qadınlar üçün çəkilir?: Mütəxəssislər ailə-məişət mövzusunda davam edən hadisələrin qadınları daha çox maraqlandırdığını deyirlər: [rejissorlar Rüfət Şahbazov, Ramin Hacıyev, Əziz Şahbazov, Şahin Qəhrəman və ssenarist Pərviz Seyidlinin mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 19 fevral.- S.12.

487. “Ulu türkün Təbrizi” filmi təqdim olunub: [rejissor Kəmalə Musazadənin çəkdiyi eyniadlı filmin “Nizami” Kino Mərkəzində təqdim olunması haqqında] // Unikal.- 2020.- 29 fevral.- S.21. 

 

Bax: 80; 94; 145

 

Aydın Kazımzadə – 80

488. Azəri, L. Kino tariximizə həsr edilən ömür: Aydın Kazımzadənin 80 illiyi qeyd olundu: [Dövlət Film Fondunda] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 1; 2.

489. Görkəmli kinoşünas Aydın Kazımzadənin 80 illiyi qeyd ediləcək // Mədəniyyət.-2020.- 14 fevral.- S. 2.

490. Mükərrəmoğlu, M. Milli kino tariximizin yorulmaz tədqiqatçısı: [Azərbaycan Dövlət Film Fondunda görkəmli kinoşünas, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsü Aydın Kazımzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 fevral.- S. 7.

 

TEATR

491. Abbaszadə, N. Türk seriallarının məşhur parodiyaçısı: Nahid Abbaszadə: Niyyətim heç də sevilmək və izlənmə rekordu qırmaq deyildi: [İnstagram səhifəsində 329 min, Youtube-da isə 320 mindən çox izləyicisi olan parodiyaçı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2020.- 14 fevral. - S.11.

492. Ağdam Teatrı “Günahsızlar”-ın sorağında: [Kərim Həsənlinin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S. 9.

493. “Akvariuma xüsusi sifariş”: [Nicat Mirzəzadənin İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında hazırladığı eyniadlı tamaşanın Rus Dram Teatrında nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.5.

494. Babayev, A. Ömrün kamillik zirvəsində: Adil Zeynalov-60: (Portret cizgiləri) // Azad Azərbaycan.- 2020.- 27 fevral.- S. 7.

495. Bürcəliyev, A. Kuklaların rəqsi: Qax Dövlət Kukla Teatrı // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.10.

496. Cəfərov, E. Yuğ Dövlət Teatrı müstəqillik dövrü hadisələrinə refleksiya kimi: [teatr rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun teatrın yaranmasındakı  rolu haqqında] // Kaspi.- 2020.- 13 fevral.- S.12.

497. Cəfərova, K. Teatrşünaslıq elmi kiberməkanda // Kaspi.- 2020.- 13 fevral.- S.10.

498. Əbülfəzəmin. Hürufilik və şəbeh: [İftixar Piriyevin Bərdədə nümayiş olunmuş İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr etdiyi “Haqq mənəm” tamaşası haqqında ] // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S.10.

499. Əhmədzadə, R. Dövlət Kukla Teatrı tamaşaçılarının səhnə zövqünə xitab etməyə çalışır: [teatrın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadənin AZƏRTAC-a müsahibəsi] //Ədalət.- 2020.- 11 fevral.- S.8.

500. Əliyeva, A. Milli birliyi olan xalqlarla bütün millətlər hesablaşır: Afət Əliyeva: Vətənə olan sevgimi, düşmənə olan nifrətimi Şuşa səhnəsində hayqırmaq istəyirəm...: (Portret cizgisi) [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Qabil İbrahimli // Azad Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.7.

501. Əməkdar artist Xudayət Əsgərov mükafatlandırılıb: [anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə]  // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S. 5.

502. Həmidə. Mingəçevirdən gələn “Caninin etirafı”: [Ağalar İdrisoğlunun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 fevral.- S.4.

503. Həmidə. Tənha xoşbəxt səfilin arzuları...: [“Human” teatrında Pərviz Məmmədrzayevin hazırladığı “Mənim” psixoplastik tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 5 fevral.- S.1;3.

504. İrəvan teatrı Bərdədə qastrolda olub // Mədəniyyət.- 2020.- 26 fevral.- S.6.

505. Kukla Teatrında yeni tamaşa: [Anar Məmmədovun “Qızıl balıq” tamaşasının təqdim ediləcəyi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.19.

506. Qurbanova, P.  “Qadın bildikləri  barədə  sussa yaxşıdır” - Xalq artisti  nisgilli və sevincli günlərini  bölüşür: [ Pərvanə Qurbanova ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı R.Qurbanlı // Unikal.- 2020.- 15 fevral.- S.20.

507. Qurbanova, Z. “İncəsənətdə baş verən hadisələr gizlin qalmır”: Zülfiyyə Qurbanova: Yoluma daş hörənlər çox olub: [gənc və istedadlı aktrisa ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 11 fevral.- S.12.

508. Ləzgi teatrında ingilis dilində tamaşa: [Laləzar Hüseynovanın hazırladığı “Hərənin öz ulduzu” tamaşası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-21 fevral.- S. 4.

509. Mədəniyyət mərkəzində “Varlı ürək”: [Sumqayıt Şəhər N.Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzində Kamil Ağazadənin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 7.

510. Məhərrəmova, T. Həvəskarlar dərnəyindən böyük səhnəyə: O, 60 il sənət üçün yaşayıb, səhnəni sevib // Kaspi.- 2020.- 11 fevral.- S.15.

511. Məmmədova, F. Dedi-qodular bekarçılıqdan yaranır: Fəridə Məmmədova: İnsanda daxili mədəniyyət zəngin olanda nəyə desən nail olmaq olur: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Qabil İbrahimli // Azad Azərbaycan.- 2020.- 6 fevral.- S.7.

512. “Mən ağacam” tamaşası: [“Yuğ” Dövlət Teatrında Əbdülqəni Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 8 fevral.- S.16.

513. Mirzəzadə, N. Haqq təntənədən uzaq olur: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında İftixar Piriyevin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar  hazırladığı “Haqq mənəm” tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.6.

514. Müşfiq, Ş. Hamletin susqunluğuna “Rebus” yozumu: [Ceyhun Dadaşovun “Rebus” teatrında hazırladığı “Hamlet X” tamaşası Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.16.

515. Müşfiq, Ş. Yeni müstəqil teatr yaradıldı: [Teatr Xadimləri İttifaqının tərkibində yeni yaradılan Tenda Teatrında Müşfiq Əliyevin hazırladığı “Teatral komediya” adlı ilk tamaşanın nümayişi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.13.

516. Müzəffəroğlu, İ. Məcnun kimi nakam getdi: [Xalq artisti Hüseynqulu Sarabski haqqında] // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S. 20.

517. Nəzər, R. “Artıq həyata qarşı sərtəm”: Rüfət Nəzər: Zaman sadəcə irəli gedir, biz insanlar dəyişmişik: [respublikanın “Fəxri Mədəniyyət işçisi”  adına layiq görülmüş aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

518. Nizamiqızı, H. “Dejavü” – “çoxdan görülmüş”ə dönmək: [Pantomima Teatrında Səbinə Hacıyevanın və Bəhruz Vaqifoğlunun  hazırladıqları eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.6.

519. Nizamiqızı, H. “Kloun bizzz”ik: Kloun olmaq istəməsək də…: [Mikayıl Mikayılovun  hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.5.

520. Orxan, R. Mingəçevir teatrının Bakıda “Akademik” turnesi: [Ağalar İdrisoğlunun hazırladığı “Sənsiz” tamaşası haqqında] // Вышка.- 2020.- 28 февраля.- С.8-9.

521. “Oyun”un “Solğun sevgilər”i yenidən səhnədə: [Kukla Teatrında Səidə Haqverdiyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 29 fevral.- S.16.; 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.13.

522. “Özəl teatrlara dəstək”: [Mədəniyyət Nazirliyinin eyniadlı layihəsi haqqında] // Kaspi.- 2020.- 6 fevral.- S.12.

523. Rəis, X. “Küllücə”nin ilk “Bahar”ı: Kukla Teatrında əngəlləri səhnədə aşdılar: [Səidə Haqverdiyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S. 6.

524. Rəis, X. Kukla Teatrının toruna düşən “Qızıl balıq”: [Anar Məmmədovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Kaspi.- 2020.- 20 fevral.- S. 12.

525. Rəis, X. Səhnədə yaşayanlar: Və ya Kukla Teatrında “dünyaya göz açan” kuklaların hazırlanması prosesindən reportaj: [teatrın baş rəssamı İqbal Əliyevin mövzu ətrafında fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S.8.

526. Rəis, X. “Tanış-tapşırıq” teatrı: Belə söhbətlər hər zaman olsa da, teatrların əməkdaşları bu yollarla aktyor işə götürmədiklərini bildirirlər: [teatrşünas Elçin Cəfərovun mövzu ətrafında fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S.8.

527. Rüstəmov, N. “Yalançı dostların sayı çoxdur”: Nurlan Rüstəmov: Həyatımı teatra bağlamışam: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı: R.Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 22 fevral.- S. 12.

528. Səhnəyə “Bahar” gəldi: [Kukla Teatrında Səidə Haqverdiyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

529. Soltanlı, İ. Söhbət teatrdan düşsün...: İntiqam Soltan: Səhnədə elə oynamalısan ki, sənə baxan peşmanlıq hissi keçirməsin: [Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru və bədii rəhbəri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Həmidə // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 6.

530. Sultanov, F. Səlahiyyətli nümayəndə: [aktyor sənətinin məsuliyyəti haqqında] // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S. 11.

531. Şah Mat Teatrının yeni tamaşası – “İstehkam” maraqla qarşılanıb: [Ümid Abbasın görkəmli yapon dramaturqu Kobo Abenin əsəri əsasında hazırladığı eyniadlı tamaşanın Milli Dram Teatrının Abbas Mirzə Şərifzadə səhnəsində nümayişi haqqında.] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.12.

532. Şahanə. İrəvan Teatrının təqdimatında- “Soyqırımı tarixinin dastanı” tamaşası // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.13.

533. Taclı, G. “Caninin etirafı”: Mingəçevir Teatrının Bakı şəhərində möhtəşəm qastrolu// Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 fevral.- S.7.

534. Taclı, G. Mingəçevir Teatrı “Caninin etirafı” ilə Bakıda qastroldadı: [Qəmbər Şəmşiroğlu və onun pyesi əsasında Nəriman Ocaqlının və Ağalar İdrisoğlunun səhnələşdirdiyi eyniadlı tamaşa haqqında]  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 18 fevral.- S.7.; 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.12.

535. Talıbzadə, A. Xor və kor həqiqət: [Mikayıl Mikayılovun Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Sabah” qruplarının IV kurs “Aktyor sənəti” bölməsi tələbələrilə Sofoklis “Tiran Edip” tragediyasını tamaşaya hazırlaması haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 4-5.

536. Vəliyeva, T. Nəsillərə örnək ömür yolu: [teatrdakı fəaliyyətini dayandırıb döyüşlərə qatılan qəhrəman Mikayıl Əhməd haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.18.

537. Yaqubov, Ş. “Aktyor yaşa dolduqca ciddi əsərlərdə oynamaq istəyir”: Şıxı Yaqubov: Gecə saat 3-də rol verilib, səhər 8-də isə tamaşaya çıxmışam: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının Əməkdar artisti, Prezident təqaüdçüsü ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: K.Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 15 fevral.- S.12. 

538. “Yeddi nar çubuğu” yenə səhnədə: [Kukla Teatrında Qurban Məsimovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.2.

 

Bax: 64; 104; 109; 122; 126; 127; 141; 142; 144; 159; 209

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

539. “Almaz” yenidən səhnədə: [Anar Sadıqov və Əlif Cahangirlinin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-14 fevral.- S. 5.

540. Etibaroğlu, T. “Manqurt”laşan xülyalar: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Anar Babalının hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S.12.

541. Əmirli, Ş. Örnək sənət ömrü: [Xalq artisti Əliabbas Qədirov  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 6.

542. Həmidov, Ə. “Mən teatrı sevən insanam”: Əjdər Həmidov: Səhnədən kənarda yaralı quş olaram, çırpınıb, ölə bilərəm: [kino və teatr aktyorunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı: T. Məmmədova // Şərq.- 2020.- 22 fevral.- S. 13.

543. Xəlilzadə, F. Həyatın rənglərini səhnəyə gətirən sənətkar: Tofiq Kazımovun teatra gəlişi səhnəyə yeni fikir, yeni düşüncə gətirdi // Kaspi.- 2020.- 4 fevral.- S.11.

544. “Qızıl açar və ya Buratinonun macəraları”: [Əlif Cahangirlinin hazırladığı  eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 11 fevral.- S.16.  

545. Məhərrəmova, T. Rahat həyatı ətalət sayan aktyor: Və ya həmişə özündən narazı olan Əliabbas Qədirov // Kaspi.- 2020- 13 fevral.- S.15.

546. Milli Dram Teatrı uşaqları dəvət edir: [Əlif Cahangirlinin hazırladığı  “Çipollino”  tamaşasına] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S.2.

547. Zəhmli Xəlifə, bəyin “sağ əli”, məzara gül gətirən sirli qadın...: [aktyor Hamlet Bəbir oğlu Xanızadə haqqında] // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S.24.

548. Ziya Ağa Gənclər üçün Prezident mükafatına layiq görülüb: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Ziya Ağa haqqında] // Kaspi.- 2020.- 13 fevral.- S.10.

 

Bax: 130; 199

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

549. “Baladadaşın toy hamamı”: [ Cənnət Səlimovanın hazırladığı  eyniadlı  tamaşanın nümayişi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 11 fevral.- S.16.

550. “Hamlet-X” tamaşası nümayiş olunub: [Ceyhun Dadaşovun hazırladığı  eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.3.

551. Musiqili Teatrda Çingiz Aytmatovun “Cəmilə”si səhnələşdirilir: [Anar Babanlının quruluşunda gənc yazar Cavid Zeynallının səhnələşdirəcəyi tamaşa haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.13.

 

Bax: 183

 

Səməndər Rzayev – 75

552. Məmmədli, E. Sənətə bağışlanan ömür: Səməndər Rzayev // Azad Azərbaycan.- 2020.- 11 fevral.- S.7.

553. Rzayeva, R. Özü-özünü yaşadan adam...: “Onun bu dünyadan hansısa umacağı, maddi cəhətdən böyük gözləntiləri yox idi”: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Əməkdar artistin qızı Rübabə Rzayeva ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı // Şərq.- 2020.- 8 fevral.- S.13.

554. Səməndər Rzayevin 75 illik yubileyi qeyd edildi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] // Unikal.-2020.- 1 fevral.- S. 21.

555. Səməndər, R. O, sənətinə sadiq idi…: [“Varislər”in bu dəfəki qonağı Rübabə Səməndərdir] / müsahibəni apardı Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.26-27.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

556. Əliyeva, L. “Qəlbim uşaqlıqdan aktrisa olmaqla döyünürdü”: Lətifə Əliyeva: Qardaşım rəhmətə gedəndə hörüklərimi qardaşım oturan skamyaya bağlamışdım ki...: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 6 fevral.- S.12.

557. Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Dəli yığıncağı”nın premyerası: [Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı  tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-14 fevral.- S.1.

558. Məmmədova, S. “Hər il oynadığım obrazlarımın doğum gününü qeyd edirəm”: Səbinə Məmmədova: Tamaşaçılar tərəfindən mənfi xarakterim gözəl qəbul olundu: [aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: K. Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 27 fevral.- S.12.

559. Məmmədova, S. “Ölümü ilə barışmayıb öz külündən doğulan səməndər quşu”: Səbinə Məmmədova: Yenidən başlamaq üçün ölməliyəm: [aktrisa ilə müsahibə] /  müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 4 fevral.- S.12.

560. Müzəffər, K. “Kədər məni xoşbəxt edir”: Kəmalə xanım Müzəffər: İnsanlar niyə fərqli həyat sürürlər?: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı: R.Tahir // Üç nöqtə.- 2020.- 20 fevral.- S. 12.

 

Bax: 62; 113; 842; 969; 1080

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

561. Əzizoğlu, İ. Səhnəmizin yeni Əsgəri: “Arşın mal alan” tamaşasından təəssüratlar: [aktyor-vokalçı Ramil Qasımov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.13.

 

Bax: 422; 423

 

III. BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

562. Abdulla, O. Salam // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S. 13.

563. Abdulla, S. Bir yağışlı gündə; Ağ nəfəs; May fraqmentləri; Va-bank; Şər vaxtı al-qırmızı; Bir payız xatirə; Gözəl aldanışlar; Ömür xətti // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 26.

564. Abiyeva, K. Bayrağım; Yoxa çıxıram daha; Cahillərə; Həyat; İtirdim; Sənsiz olanda; Qisas arzusu; İzelə; Niyə; Vəsiyyət; O nə vaxtdı?; Bahalı ağaclar // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.23.

565. Ağa, A. Ən gözəl xatirəsi sənin əllərindi...; Ağac haqqında nağıl; Bir it qacırdı yolla; Çiçəklər əllər; Tüstülərdə göz yaşı; İsmin 7-ci halı; Gəl belə danışaq, kədərli dostum; Nəğmə  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.9.

566. Ağa, A. Tüstülərdə göz yaşı; Çiçəklər, əllər; İsmin 7-ci halı; Ağac haqqında nağıl; Çayda balıq nağılı // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.23.

567. Albalıyev, Ş.Hansı dağam ürəyində, ay ana? // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 12.

568. Aslangül, E. Gözləyən adamın şeiri // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S. 23.

569. Atəşi, N.Röya kimi məhəbbət; Bir gün; Sarılsan, “dur” deməyəcəyəm; Məzəmmət eləmə belə; Qadın olmaq istəyirəm bir daha; Ümid; Mil gəzirəm gözlərimə çəkməyə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.13. 

570. Aytel, İ. Ağlat, bəlkə kiriyəm...; Savabdan huzur edən...; Aman Allah, bu gecə...; Günah işləyəsən xirtdəyə qədər...; Bilsəm, bir axşamçağı... və s. // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 19.

571. Bayramqızı, P. Zamanın sınağı; Əlində; Gəlimmi; Səni məhəbbətə bağışlamışam; İnciklik; Köhnə şeir; Sevgidən üstün sevgi // Ədalət.- 2020.- 27 fevral.- S. 6.

572. Bayramov, Z. Bir gecə  anamın qonağı oldum; Varmış taleyimdə ana itkisi // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

573. Benedetti, M. Sirlərin içindən boylanan adam; Sənin üzün; Dəyiş-döyüş; Səmimiyyət; İnanc və s.: [Uruqvay ədəbiyyatı] /tərc.etdi Fərid Hüseyn // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 16-17.

574. Bədəlbəyli, İ.İki qış etüdü; Sevgi cəzası; Tanrı da məhkumdur; İnanıram! Sonet; Yer üzündə izlərin; Son görüş; Nəğmə /tərcümə etdi:  A.Şıxlı // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.23.

575. Bəxşi, Ə.Yazıçı olmaq; Tək ağac // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S. 15.

576. Bünyadov, T. Yerindəmi?.. // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 18.

577. Çaylı, Ə.Məndədi; Seyrə çıxmışam; Seyrə Qardaş; Axtar; Getdi; Könül // Həftə içi.- 2020.- 20-21 fevral.- S. 8.

578. Çoi, D. Mükəmməl qılınc; Yağış damcıları: [Koreya ədəbiyyatı] /Məmməd İsmayılın təqdimatında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 23.

579. Dadaş, G.Gəzirik, yoxdu bizim daimi bir məsgənimiz...; Varis // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S.12.

580. Eyvazlı, K. Azərbaycan polisi; Yaxşılıq // Ədalət.- 2020.- 6 fevral.- S. 7. 

581. Əhmədoğlu, A.Gözəl adına qurban!; Bütövləşməyə gəldik;  Bir ölkəmiz vardır // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 4.

582. Əliqızı, G.Könül; Gələcəksə, o yar gəlsin; Dünya; Bir köçkün elin qızıyam; Kaş ayrı bir dünya ola; Sən yaşayasan deyə... // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S. 15.

583. Əlioğlu, N.Dünya bir də doğmaz...:Aqil Abbasa //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 19.

584. Əliyeva, L. Mən varam, bir Mən var, o mən deyiləm...; Günəş tərk edəndə qürubda səni...; Ən uzaq ölkəyə yol gedəndə mən...; Baxıram göylərə, özgə nə lazım...; Sevinci, kədəri qaytar özümə...; Sənə vurulmuşam, yaxşı bilirəm...; Ümid uşaqlıqdan açaraq qucaq...; Gecə mən soruşdum arzularımdan...; Qəzəb alovlanan daş kimi sönməz...; Sən sönmək bilməyən bir odsan belə...; Gül üstdə kəpənək şüşə dalında... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 5. 

585. Əsgərzadə, L. Baxdım Aylı göylərə, Göylər çiçək açıb, nə?; Salam; Düşüncələr; Külləmi oynayırsan; Bu gecə; Bir Ay ömrü yaşadım mən; Ay od, Ulduz pərvanə; Yenə; Bəzi şeylərim var; İztirab, təlaş və kölgən; Bir gün  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 25.  

586. Əzimzadə, N. Yay sonundakı gecələr; Zalımlıq nədir?; İsimsiz bağça  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 5.

587. Fikrət, A. Nağıl; Karvan; Həyat bilgisi dərsi; Özgə yuxusu; Buz; Son kəsim; Keçir; Get; Nə yaxşı ki // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 20. 

588. Horovlu, Ş. Gecikmə, uzaqlardan ömrümə gələn adam: Bilmirəm; Payız şeiri; Yadımdadı bir vaxtlar...; Mənim dostum dalğalar; Xəzərə yağış yağır; Ürəksiz adam; Ürəyimdə gözləyirəm; Allah bəndəsi; Bu ömrü dəyişirəm... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.25.

589. Hüseyn, A. Adam elə darıxır ki...; Qorxma; Bundan sonra alınmaz; Ümidsiz; Sevməsən də unutma və s. // Kaspi.-2020.- 1-3 fevral.- S.22. 

590. Xanbabazadə, M. Şairlərə daş atmayın //Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S. 15.

591. Xəlilqızı, A. Qadın // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.15.

592. Xəlilov, M. Sandım ehtirasım tamam solubdu...; Gözə görünmədən qaynar yer altda...; Qorxdum məhəbbətim cavabsız qala...; De yuvan hardadı...; Dönüşdən qaçmağa güman yoxdusa... və s.: [rus ədəbiyyatı] / tərc.etdi Nurafiz // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 22.

593. İldırım, A.Nargin - Ölüm Adası // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.15.

594. İlhamoğlu, Z.Gedəcəm dünyanın o bir başına:
Özünə dəyər ver!; Adam; Külümün altında; Şair ömrü; Çatmır; Reallıq; Olmayaydı; Kitabları oxuduqca...; Düşünüb addım at...; Sənsizlik //Ədalət.- 2020.- 11 fevral.- S. 7.

595. İmanzadə, İ. Peyğəmbər əfəndimiz; Sevəsən; Daşa söykənən gəlin; Hacı Qaraman; Gedək söz dirilən yerə; Baxışlarım; Qalmışam; Aldatma özünü...; Bu bəlalı sevgi...; Gedirsən...; Çayın sahilində bir qız ağlayır // Ədalət.- 2020.- 20 fevral.- S.8.

596. İsabəyli, Q.Qaqaşım Şəm-Şəm ki, mənə “Zeynəb şirin qızdı” - deyir...; Ay baba, nə xəbərdi...; Zeynəb cığalçılıq edir; Pinti maşın; Ay baba; Fərari; Çaqqallar; Baba; Küçük; Ən ağır söz; Zeynəb; Kimi çox istəyirsən; Ən böyük canlı; Bibim oğlu Muhamməd; Şirniquş; Şəm-Şəm və Zeynəb; Məktəbimiz; Nə olsun; Baaa-baaa...; İldırım // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 23.

597. Kərbasi, Z.Eşqimizin göyləri; Sənin qucağında; Anbaan sevgi // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S. 15.

598. Kim, K. Qar çiçəkləri; Şeir yazmaq: [Koreya ədəbiyyatı] /Məmməd İsmayılın təqdimatında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 22.

599. Kiryuşin, V. Kamançı; Yol yoldaşı; Təqvim: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi  Səlim Babullaoğlu; Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 22.

600. Kovalyova,  İ. Ağ beretli qız: Ailə fotosu; Fəsəli həftəsi: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Səlim Babullaoğlu; Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 19.

601. Qarabağlı, R. Vermərəm yadlara ölsəm də yenə: Cənnət qucağında ana vətənim: Ana vətənim; Böyürtkən kolu; Qarabağ; Vətənimin bülbülləri danışırmış; Sərhəddən başlayır vətən; Üç rəngli bayraq; A son zəng; Həkim; // Ədalət.- 2020.- 4 fevral.- S.6.

602. Qaraçaylı, V. Bilmirəm; Qayalar; Lələtəpə; Analı dünyam; Ata; Turan; Nənələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 27.

603. Qaratorpaq, S. Qoy bir azca aldadım...; Gedirsən, get...; Çəkib köçünü getdi...; Açılan səhərin əlləridi... və s. // Kaspi.-2020.- 1-3 fevral.- S. 23.

604. Qədim, K. İlahi, bu təhrif, yalnış adamlar, Düzü görə-görə çaşı sevirlər: Bir gün Tanrı baxa üzümə bəlkə...; Bumu adam işi...; Adım; İçim təmizlənir səndən və s. // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.14.

605. Qədim, K. Toz basıb üstünü xatirələrin...;
Bax, bu da “Azadlıq” stansiyası...; Kimsə unudub gedib...; Dərdindən öldüyüm bir qadın olub... və s. // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 18.

606. Qəşəmoğlu, Ə.Gəl dövranın şəklin çəkək...; Səni xilas etdi sirli təbiət...; Qəlbində bir işıq oyana bilsə; Kimin qəlbi hayandadır, kim bilir; Dünyadan küsmə hələ; Quşların qarğışları; Gəl dövranın şəklin çəkək; Məlakələr və heyva çiçəyi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.25.

607. Qəşəmoğlu, Ə.Yaralı yurdum...; Naxçıvan; Şirvan şikəstəsi; Təbrizin qönçələri; Daşkəsən dağlarında; Qürur içində kədər; Məni inlətmə, kaman;Doğma ellər; kövrək suallar; Məhkəmə // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.23.

608. Qlovyuk, S. Səninlə bir oyun başladıq ki, biz: Gözəl bahar, səsin gəldi nəhayət...; Çağlayan çay...; Dəniz köpüklənib haray qoparır...; Qaş qaralır yenə səssizlik çökür...; Bu qəfil başlanan yağışın altda...; Amansız küləkdə...; Təbəssüm dartıbdı yanaqlarını...; Gör necə parlaqdır... [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Günel Şamilqızı; Səlim Babullaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 18.

609. Qoca, F. Azərbaycan üzü yaza gedir: (Yarızarafat, yarıdoğru)   Yenə...; Yaza gedir; Nihilis; Gedir; Üzü yaza gedir; Abırsız adam; Gedirəm; Bahar//525-ci qəzet.-2020.- 8 fevral.- S. 17; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.11.

610. Qoca, F. Mən kiməm; Vəzifə; Qarayanız gözəl qız //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 13.

611. Qualtieri, D. Xocalı: ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımına /tərcümə etdi: M.Nuriyev; Q.Ağsəs // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

612. Latınin, V. Mən hiylə qatmamışam sözlərimə yazanda: Səxavət; Ulduzlu gecə; Cənubdan qayıdış; Buxaranın önündə; Saz: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Günel Şamilqızı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 21.

613. Məhəmməd.Ustad şairimiz Məzahir Hüseynzadəyə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 28.

614. Muğanlı, S.Sənsiz o gecə...; ohebbo dedim, it qapdı məni // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S.15.

615. Nadiroğlu, V.Təcnis; Ürəkdə tar çalır; Bir gün dönəcəyik...; Gedirəm qürbətə... // Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S. 14.

616. Namaz, M.Balalarımız üçün; Yanıltmaclar; Göz; Bu qız gəlib şəhərdən; Fidan; Sevgi; Qar; Qadan alım; Layla; Külək // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.30.

617. Nargis.Xocalıdakı körpə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 2.

618. Nargis.Sən Xarıbülbülsən! // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 19.

619. Nəbiyev, K.Xocalının qanlı yuxusu; Xocalının qisası // Ədalət.- 2020.- 19 fevral.- S. 4.

620. Nəccari, Ü. Qızcığaz; Sülh bayrağı; İkiayaqlı qəfəs // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 17.

621. Nəcəfov, Q.Qocalıram; Bayatılar; Qəzəl ahəngində // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 19.

622. Nəcəfzadə, Q. Əlimdə təzə şeirlərin əli; Bir dəfə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.25. 

623. Nəsiboğlu, R.Alqış; Axşam; Bir nöqtə gözləyir...; Həsrət; Məktub; “Şam ağacı toz çəkən olur”; Tənha işıqlar // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S. 15.

624. Nəsiboğlu, S. Xocalım; Soyqırım var Xocalıda; Əbədiyyət məkanı... // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S. 10.

625. Nicat, Ə.Köhnə və təzə düşüncələr: Frans Kafkaya; F.H-ya; Xanlara; Üzeyirə; Şərqiyyə; Oxun da əcəb oxdur // Hürriyyət.- 2020.- 13-14 fevral.- S.14.

626. Özmən, Q. Ləkə; Daşlıq; Bəlkə səssizcə; Daş dilə gəlsə və s.: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Fərid Hüseyn  // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S.12.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 8-9.

627. Piri, E.Venesiyaya on-onbirinci məktublar; İsanın məzarı başında və ya yalanın həqiqəti; Təmiz yalan – bir uşağın dilindən əlcəkli qar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 31.

628. Rəhimbəyli, X. Daha bundan belə Yer övladıyam... // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.23.

629. Rəvan, Ə. Tanrıya məktub; Darıxmaq dərd deyil; Sevdasına birinin; Başım, gözüm üstünə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 7.; Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 21.

630. Sabir, M.Ə. Qorxuram // Ədalət.- 2020.- 21 fevral.- S. 1; 2. 

631. Sadiq, B. Özümə məktublar: Sonetlər çələngi; I-XV  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S. 9.

632. Sapfo.Deyin hamıya; Biz kef edəcəyik; Dayanıb yatağımın başında; Soruşdum özümdən; Günortaüstü; Sadəcə; Bir vaxtlar; Səni çağırıram, Qonqila; Bircə şey bilirik /tərcümə etdi: H.Piriyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 32.

633. Səbuhi, Ş. A. Qitələr: Rübailər; Dübeytlər: (Filoloji tərcümə) /tərc.etdi Məhəmməd Nuri // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 10.

634. Sorokin, V.Canlı alovlar; Sənsiz günlər; Düşünürdüm - hələ həyat öndədir...; Quşalbalı çiçəkləyir; De... /tərcümə etdi: Nurafiz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.7.

635. Sözay, Q. Sürünür baxışlarda həsrətlər dizin-dizin; Payız qadın; Natamam gənclik; Güclü qadın; Çağırır məni; Payız qəlbim; Ünvansızlaşıram // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.29.

636. Şirinzadə, M. Yağış – göz yaşlarımdır mənim...; Necə də yalqızdır...; Xatirə dəftərimdən...; Yağış...; Yalqızlıq...; Göy qurşağı... və s.: [fars ədəbiyyatı] /tərc.etdi  Məhəmməd Nuri // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 10.  

637. Tuncay, İ. Qadın... poeziya...; Adam elə darıxır ki...; Qorxma; Bundan sonra alınmaz; Ümidsiz; Arxasınca ağladığım; Sevməsən də unutma; Qaranlıq // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S.14.

638. Vitakov, A. Amma ki, qaldırmır atamdan hündürə...:  Mən şimal günəşinin altında doğulmuşam; Məni göyə qaldıran atamdan...; Ribinsk şəhəri – sanki arı pətəyiydi...; Briz güclənir... [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Qismət Rüstəmov // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.20.

639. Vüsal, B.Daşlar; Soy; Olar; Çatacaq; Masa; Günəğaşı // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.14.

640. Yusifoğlu, İ.Bu nəğməm sənədir, doğma Naxçıvan!; Bütün istəyinə çatıb Naxçıvan; Şərurun; Əlincə; Günnütüm; Oğuz torpağıdır özü kərkinin; Axura kəndi; Ordubadın “Göygöl”ü // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.15.

641. Zəngilanlı, O.Əhsən İlham Heydər oğlu! // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.7.

 

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

642. Abdulla, A.Yekəpər // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.15; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.15.

643. Ağazadə, S.Nə vərdişim ol, nə də məcburiyyətim... // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.10.

644. Ağsəs, Q. Duman: Hekayə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 3.

645. Arifqızı, T.Təzyiq  // Ədalət.- 2020.- 7 fevral.- S. 4.

646. Bəşirli, Ə.Üfüqdə qaralan dağlar: [general-polkovnik Namiq Abbasov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S. 17.

647. Butsati, D.Sehirli pencək: İnsanın əzəməti /tərc.etdi: A.Yaşar // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S.15;14.

648. Cabbarlı, A. Həyat  etüdləri: “...Şalvarında qırmızı yox, belində də tapançası” // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.14.

649. Cabbarlı, A.Elbrus Şahdağlinskinin sonuncu arzusu // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S. 6.

650. Cəmil, A. Şikar duası; Meşəbəyinin papağı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.26.

651. Elsevər, S.Cəza // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.11.

652. Eminov, A.Buğa  // Ədalət.- 2020. - 12 fevral.- S.4.

653. Eyvazlı, G. Kahin – Enarey // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.9.

654. Əliyev, O. Satirik qələmlə; İtlərin  sümük davası; Üzü tüpürcəklilər // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.13.

655. Əliyev, Ş. Düşmən // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.5;16.

656. Əsəd, F.Kəsilən ağaclara ağı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.27.

657. Fərzili, D.Səssiz alqışlar // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.22.

658. Genc, E.Üç masa, bir məzar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.28-29.

659. Hümmətqızı (İsayeva), M. Ata yadigarı // Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S. 15-16.

660. Hümmətqızı, M. Təşəkkür borcu // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.22.

661. İsmayıloğlu, A. Cənnətin yolu: Hekayə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 30.

662. Qaflanoğlu, Ə. Yuxu: Hekayə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 31.; 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 23.

663. Qismətoğlu, F. Düyün: Yaxud yolun ortasına atılmış meyit // Ədalət.- 2020.- 22  fevral.- S.6.

664. Qismətoğlu, F. Düyün: Yaxud yolun ortasına atılmış meyit //Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S. 6. 

665. Qismətoğlu, F.Düyün: Yaxud yolun ortasına atılmış meyit // Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S. 6.

666. Qismətoğlu, F.Düyün: Yaxud yolun ortasına atılmış meyit // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.6.

667. Qoca, X. Ən yaxşısı ölməmək; Koronavirus; Yaltaqlardan vergi: Hekayələr // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 29.

668. Makarova, S. Bir parça xoşbəxtlik: Hekayə: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi: Nəcibə Bağırzadə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 14.

669. Məmmədli, N. Qərib bir quş kimi // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 20.

670. Məmmədov, V.Mənim ölməz ideallarım: [Mirzə İbrahimov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S.7.

671. Mətin, N. Mənim Tanrım...: Hekayə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 29.

672. Müzəffərli, A.Zəri çərxi-fələk atanda: (hekayə) // Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S. 10.

673. Nəsiboğlu, S. Çılğın gödəkcə // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 14. 

674. Nicat, Ə. Bütün zamanların gözəli // Hürriyyət.- 2020.- 27-28 fevral.- S.14.

675. Nicat, Ə. Bütün zamanların gözəli // Hürriyyət.- 2020.- 29 fevral-2 mart.- S.13.   

676. Oruc, M. Dərsarası dərs // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.4;5.

677. Orucov, F. Bir gecənin əfsanəsi: [Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasının 8-ci ildönümü ilə əlaqədar] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S.14.

678. Pessoa, F. Tütün dükanı /tərcümə etdi: H.Piriyev // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.31.

679. Rəxşanlı, R. Gizir Mübarizin məktubu: (Sənədli hekayə) // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 10. 

680. Sorrentino, P. Livio Kaza: [italyan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Azad Yaşar // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 14.

681. Sultanov, Ə. Xocalı qartalı: [Azərbaycanın Milli Qəhrəman Əlif Hacıyevin  xatirəsinə] // Ədalət. - 2020.- 27 fevral.- S. 7.

682. Süleymanlı, M.Dərsdən öncə yazılanlar...; Ovçu Oralın quş dilini bilməsi; Yol üstü; Anaş qaz; Aykəm babanın arxacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.6-7.

683. Şahverdiyeva, S.Sonuncu məktub: [Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasının 8-ci ildönümü ilə əlaqədar] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S.14.

684. Trapeznikov, A. Filmin çəkilişləri zamanı bircə heyvan da zərər çəkməyib: Pişiyin hekayəsi: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Məqsəd Nur // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 13-14.

685. Yexalov, A. Komada: Hekayə: [rus ədəbiyyatı] / tərc.etdi Dürdanə İbrahimova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.16-17.

686. Zeynal, C. Qərib dağlar; Ocaq dağdağanı; Qaya kölgəsi; Apararmısan; Uşaqlıq şəklimə baxarkən; Qamçı // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.15.

687. Zeynallı, C.Tarix müəlliminin kədəri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.22-23.

 

Bax: 163

 

ESSELƏR

688. Həziyev, B. Gerçəklərdən qaçarkən...: Koronavirusun bizə tanıtdırdığı biz: Qorxularımızın essesi // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.8.

689. Kamal, R.”Açıq dərs”; I Hölderlin ölümü; II “İsgəndəriyyə, İsgəndər...”: Hölderlin və Kavafis (ikihissəli minimühazirə-esse) // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 13.

690. Mehdiəliyev, A. Mirtəqəvi Hüseyn fenomeni: (Esse) //Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S. 7.

691. Məcid, R.Qələmsiz yazılanlar: Status-esselər //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 11.

692. Mədətoğlu, Ə. Yaxşılardan xali olmayan...: Dünya ilə dərdləşmə // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S. 8.

693. Mirələmov, H. Çaldırana  gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.2.

694. Nəsirsoy, P.Yol // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.22.

695. Rəhimov, Ə.İki papaqlı kişi // Ədalət.-2020.- 8 fevral.- S.10.

696. Rəhimov, Ə.Qurban qəhrəman idi // Ədalət.- 2020. - 11 fevral. - S. 6.

697. Rəhimov, Ə.Qurban qəhrəman idi // Ədalət.- 2020. - 12 fevral. - S.3.

698. Rəşid, Ə.Salam əsgər! – Sənə deyiləcək sözüm var! // Ədalət.-2020.- 8 fevral.- S. 12.

699. Sahəd, A.Unutdummu?: Bu yazını sənin dilindən yazıram  // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 24.

700. Şahin, Ş. Pantomimo // Ədalət.- 2020.- 11 fevral.- S. 5.; 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.15.

701. Şəfaqət, H. Otaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.3.

702. Şükürlü, Ə. Suprematizmdən Ədəbi Suprematizmə // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.23.

703. Tağıyeva, N. “Möcüzə”: [türk kinorejissoru Nuri Bilge Ceylanın xatirəsinə] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 23.

704. Tuncay, İ. Yola verməklər // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.1;3.

705. Turan, T. Fədakar olmağın zərərləri // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.8.

706. Turan, T. İspanaq // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S.22.

 

POEMALAR

707. Bədirxanlı, Ə. Azadlığa gedən yol // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 12; 16.

708. Bədirxanlı,  Ə. Xocalı; Proloq; I hissə Yaşamaq istəyirəm; II hissə Dondum heykələ döndüm, bir ana qucağında; Epiloq // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.12.

709. Məmmədova, N. Şəhid zirvəsi: Xocalı faciəsinə həsr olunur // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.5;16.

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR. FELYETONLAR

710. İvanov, N. Qızılı-qızıl: Novella: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əjdər Ol // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 12.

711. Qüdrət, T.Ləyaqət və ya qazanılmış üç manat //Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 12.

712. Oğuz, Y. Gülməşəkər namizədlər: Felyeton  // Olaylar.- 2020.- 4-5 fevral.- S. 9.; Azad Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S. 3.

713. Oğuz, Y.Fələyin seçki küləyi: (Felyeton) //Azad Azərbaycan.- 2020.- 13 fevral.- S. 4.; Olaylar.- 2020.- 13-14 fevral.- S. 9.

 

ROMANLAR

714. Hüseynbəyli, E.Qarağac: (romandan parça) // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.20.

715. Kozlov, Y. Çiçəklənən əl ağacı: “aZADlıq” romanından fraqment: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Məqsəd Nur // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 15; 17.

716. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 2.

717. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 2.

718. Mirələmov, H.Çaldırana  gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 2.

719. Mirələmov, H.Çaldırana  gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 2.

720. Şəfahət, Q. Sandıq romanından bir  parça // Ədalət.- 2020.- 25 fevral.- S. 7.

 

IV. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

721. Abbas, A.Yaxşı ki məni vurdular, səni vursaydılar elə biləcəkdilər mən vurdum: (Elməddin Sərdarın ad gününə): [“Dolu” romanının qəhrəmanı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S. 1; 2.

722. Abbas, G.Bəxtiyar Vahabzadə haqqında xüsusi nəşrin təqdimatı oldu: Türkiyədə çıxan “Temrin” dərgisinin bir sayı bütövlükdə Azərbaycanın Xalq şairinə həsr edilib // 525-ci qəzet.-2020.- 14 fevral.- S. 9.

723. Abbaslı, T. Bu yazı – anım mayalı; 40 ildir xatirələrdə yaşayan Əliağa Kürçaylı: [şairin yaradıcılığı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 6.

724. Abbasov, B. Varislər: Bəhlul Abbasov: Həyatlarını düzgün qura bilməyənlər qorxurdu ondan...:[yazıçı-dramaturq Seyfəddin Dağlının oğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.4-5.

725. Abdulla, A. Peşmanlıqdan sevincə keçid: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyində şair, publisist Fərid Hüseynin eyniadlı (şeirlər) kitabının təqdimat mərasimi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 8.; Ədəbiyyat qəzeti  2020.- 22 fevral.- S.30.

726. Abdulla, Q. Telekanallarda dilimizin qəsdinə durublar // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.12;15.

727. Abdullah, M. “Unutduğum göy üzü”ndəki qərib ruhlu şair: [şair, publisist Nazim Əhmədlinin eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.18.

728. Abdullaoğlu, R. Bu cür ədəbiyyatların cəmiyyət üçün heç bir faydası olmayacaq – Rövşən Abdullaoğlu: [yazıçı-psixoloqla müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Adil // Olaylar.- 2020.- 4-5 fevral.- S.12.

729. Abdullayev Çingiz: İstərdim, bizim də gənclərin dünyada səsi eşidilsin: Çingiz Abdullayev: Qoy, dünya bizim də istedadlı gənclərimizi tanısın. Əminəm ki, bizim də gənclərdən dünyada çap olunanlar olacaq: [Xalq yazıçısının fikri] /yazını qələmə aldı Ayyət Əhməd // Şərq.-2020.- 4 fevral.- S. 6. 

730. Adilqızı, N. “Xaosdan zəkaya doğru”: [Hüseyn Əlixanovun eyniadlı kitabı haqqında] // Respublika.- 2020.- 8 fevral.- S. 5.

731. Adışirin, T.Nağıllarda “Kitabi-Dədə Qorqud” paralelləri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.31.

732. Afaq Məsud: Xalq azad nəfəs almaq istəyirdi: [müəllifin Ukraynada çap olunan “Azadlıq” romanı haqqında müsahibəsi] /müsahibəni apardı Marina Qonçaruk //525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 13.

733. Ağakərimov, İ. Vicdanlı tədqiqatın dəyərli məhsulu: Və ya Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsi: [filoloq alim Sevinc Rəsulovanın eyniadlı kitabı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 25 fevral.- S.15.

734. Ağbaba, A.Bulaq saflığını yaşayan ömür: Şairlik və müəllimlik onun fitrətindədir:[Əməkdar müəlim, şair Rafiq Yusifoğlu haqqında] // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 7 fevral.- S.14.

735. Ağrını yaşadan həyəcanlar: “Taleyin acı üzü”: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S. 13.

736. Akimova, E. “Sevgi heykəli” önündə şair duaları: [Faiq Hüseynbəylinin eyniadlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S. 13.

737. Alarlı, B. Roman haqqında roman: yaxud Qalib Şəfahətin “Sandığ”ından çıxanlar // Ədalət.- 2020.- 20 fevral.- S.6.

738. Alarlı, B. Roman haqqında roman: yaxud Qalib Şəfahətin “Sandığ”ından çıxanlar // Ədalət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

739. Albalıyev, Ş. Həyatdan gələn səslər: [APU-nun Quba filialının müəllimi Şükür Baxışovun yaradıcılığı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 15.

740. Albalıyev, Ş.Qurbaninin “Əkdiyi” bənövşə: [şair Ənvər Şıxlar Mehdiyevin “Mən də bir ünvanam ünvan içində” kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.10;12.

741. Allahmanlı, M. XIV əsr Azərbaycan poeziyası Fəzullah Nəimidən İmadəddin Nəsimiyə // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.4.

742. Allahmanlı, M.XIV əsr Azərbaycan poeziyası Fəzlullah Nəimidən İmadəddin Nəsimiyə // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.10.

743. Anar. “Hamını və hər şeyi satan adamın mənəviyyatdan danışması gülməlidir”: [AYB-nin sədrinin müsahibəsi] /qələmə aldı Qələndər Xaçınçaylı // Həftə içi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 7. 

744. Anar. “Özünə qayıtmaqçün gərək “özündən getməyəsən”: Anarla söhbət:  /söhbəti apardı: S.Hidayətqızı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S. 10.

745. Ankarada Vaqif Səmədoğlu anılıb // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S.15.

746. Aras, O. Ay işığından ağ işığa: [Aydın Qurbanoğlunun xatirəsinə] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S. 15. 

747. Aras, O. Bir saxta dərvişin hekayəsi: [Arminius Vamberi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.31.

748. Aras, O. Müəllim: [Krım-tatar maarifçi-publisisti İsmayıl Qaspıralı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.8. 

749. Aydın Qurbanoğlu: [AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 32. 

750. Aydın, X. “Qara qan”ın təqdimatı: [Bakı Kitab Mərkəzində yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist Fazil Güneyin eyniadlı romanı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.12.

751. Aydın, X.; Yusifli, C.Ən dəyərli müəlliflərin, ən maraqlı imzalarin ünvanı: Və ya 3 yaşlı artkaspi.az qələm adamlarının gözündə: [ədəbiyyat və mədəniyyət saytının yaranmasının 3 yaşı münasibətilə] // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral S.8-9;10.

752. “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” jurnalının yeni sayı: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun eyniadlı jurnalının 2019-cu ilə olan ikinci sayı işıq üzü görüb] // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 9. 

753. AYB-nin Gənclər Şurasının “Ulduz”u // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 9. 

754. Azərbaycanlı yazıçının Xocalı faciəsi ilə bağlı romanı rus dilində: [yazıçı Meyxoş Abdullahın real faktlar üzərində yazılan “Əsir qadın” romanı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.32.

755. Azəri, L.“Hacı Zeynalabdin Tağıyev – uşaqlar üçün” kitabı təqdim edildi: [Tarix Muzeyində  Bəhram Bağırzadənin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.3.

756. Babayev, A.Varislər: Arzu Babayev: Ölümündən əvvəl ailə üzvlərini  başına toplayıb şeir oxudu: [“Varislər”in bu dəfəki qonağı Xalq şairi Nəbi Xəzrinin oğludur] /müsahibəni apardı: Ə.Qiyas  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.16-17.

757. Babayev, B.İddiasız alim: [ədəbiyyatşünas, tənqidçi-esseşünas Mətanət Vahidin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.4;5.

758. Babayev, F. Maarif Xalıqov və onun “Ömrün ağlı-qaralı zolaqları” kitabı: Maarif Xalıqov – 70 //  Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.12.

759. Babayeva, G.Təbiətə vurğunluğun bədii ifadəsi: [Elçin Mehrəliyevin bədii yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 fevral.- S. 14.

760. Balabəyli, F.Şair Faiq Balabəyli ilə söhbət-dərdləşmə /müsahibəni apardı: Ə.Əzimli // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

761. Bayramov, Q. Xalqın sözçüsü şair: [şair Nəcməddin Mürvətovun yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.6.

762. Bayramov, Q. Nəcməddin Mürvətovun “İnsanlıq fənnin”dən poetik dərsləri...: [şair haqqında] // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 23.  

763. Bayramov, Q.Xalqın sözçüsü şair: [Nəcməddin Mürvətovun yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 6.

764. Bayramov, Q.Xalqın sözçüsü şair // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 6.

765. Bayramova, Y. Zəlimxan Yaqubun kəndçiləri arzularına qovuşdu: Gürcüstanda şairin adına Poeziya Evinin inşası xalqlar arasında əlaqələri gücləndirəcək // Şərq.- 2020.- 20 fevral.- S.12.

766. Behrudi, R. Yaşıl simfoniya və yaxud heykəl qu quşu: [şair-publisist Zabil Pərvizin yaradıcılığı haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S. 7.

767. Bədəlzadə, A.Musa Yaqub poeziyasının estetik meyarları // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.24.

768. Bəxtiyar Vahabzadə anılıb: [AYB-nin sədri, Xalq yazıçısı Anarın rəhbərliyi ilə bir qrup ziyalı və ədib Fəxri xiyabanda şairin məzarını ziyarət ediblər] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.15.

769. Biz məhz o sənədlərin əsasında real tariximizin mənzərəsini yarada bilərik: Müzakirə saatı: Milli ədəbi-mədəni düşüncə tariximizə baxış: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyyə Əhmədova, filologiya elmləri doktorları Alxan Bayramoğlu, Elnarə Akimova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şahbaz Şamıoğlu və “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoru Azər Turan tədbirdə iştirak etmişlər] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 8-10.

770. “Borçalı aşıqları”:[Musa Nəbioğlunun və Mahmud Kamaloğlunun eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S.6.

771. Böyükkişi, F. Kəndi dünyam və 63 yaşım...: (İllər, illər, ay illər, yaxud da “Ənvər Rza dastanı...”) // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.21.

772. Böyükkişi, F. Kəndi dünyam və 63 yaşım...: (İllər, illər, ay illər, yaxud da “Ənvər Rza dastanı...”) // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S.21.

773. Camalov, K. Ədəbi-ictimai və pedaqoji fikir tariximizdə müstəsna yer tutan ədib: [Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.20.

774. Camalov, K.Hüseyn Cavid yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi və onun mahiyyətinə nəzəri baxış // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 7 fevral.- S.12.

775. Cavanşir Yusiflinin yeni kitabı: [“Sözdən əşyaya” adlı kitabı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 9. 

776. Cavid, R.“Azğın”: roman, yoxsa cızma-qara gündəlik?:  [şair-tərcüməçi Cəlil Cavanşirin eyniadlı romanı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.10.

777. Cəbrayıloğlu, E. Bu ömür görüş  yerimiz: Sona Vəliyevanın  lirik  duyğular və  vətənpərvərlik  hissələri aşılayan  poeziyası  haqqında // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S.7.

778. Cəfərov, N.Dilin tarixi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.20-21.

779. Cəmil, A.Fəlsəfi düşüncənin lirik ovqatı: [istedadlı şairə Leyla Əliyevanın “Ünsiyyət” adlı yeni şeirlər kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 4.

780. Cümşüd, S.Mirzə Baxış Nadimə qayğı baxışı: [şairin seçilmiş əsərlərinin  işıq üzü görməsi haqqında] //Ədalət.- 2020.- 13 fevral.- S.6.

781. Dadaş, G. “Hər kəsin öz eşqi”: [müəllif Fərid Hüseynin tanınmış şairlərin xanımlarından aldığı müsahibələrdən ibarət eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S.6.

782. Dadaşlı, Y. Çağdaş ədəbi prosesin elmi hadisəsi: [filologiya elmləri doktoru, professor Təyyar Salamoğlunun “Azərbaycan tənqidi realizminin estetikası” kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.7.

783. “Darıxan nəğmələr” təqdim olunacaq: [şair Tofiq Nurəlinin eyniadlı şeirlər kitabı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.7.

784. “Dədəm Qorqudun sözü”: [professor Əzizxan Tanrıverdinin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S. 6.

785. “Dərbənd: Tarixi oçerklər” kitabı çapdan çıxıb: [Nurulla Əliyevin eyniadlı kitabı haqqında]  // Yeni Azərbaycan.- 2020.- 14 fevral.- S.8.; Respublika.- 2020.- 23 fevral.- S.8.

786. Dirili, Y.“Əzizə Cəfərzadənin kəndi”, yaxud bənzəri olmayan nar bağlarının məskəni: 1-ci yazı: [Xalq yazıçısı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 fevral.- S. 14.

787. Dirili, Y.“Əzizə Cəfərzadənin kəndi”, yaxud bənzəri olmayan nar bağlarının məskəni: 2-ci yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 15 fevral.- S. 14.

788. Elbrusqızı, G.Sözləri ən əziz yadigardır: Unudulmaz alim, müəllim və yazıçı Şahlar Həsənoğlunun vəfatından 40 gün keçdi // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.19.

789. Elçin. “Mütaliənin bizə məhrəm olan psixoloji mündəricəsi dəyişilib”: Xalq yazıçısı Elçinlə müsahibəni təqdim edirik /müsahibəni apardı  Qan Turalı // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S. 8-9; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 4-6.

790. Eminoğlu, T. Knut Hamsun: bir medalın iki üzü: [Norveç yazıçısının “Pan” romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S. 23.

791. Eminov, A. M. P. Vaqifdə  ali  müdriklik hissi və  gözəllik anlamı // Ədalət.- 2020.- 27 fevral.- S. 7.

792. Eminov, A. M. P. Vaqifdə  ali  müdriklik hissi və gözəllik  anlamı // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S. 4.

793. Eyvazlı, G. İndi ədəbi mühitdə yaxşı şeirin, essenin, hekayənin dövrüdür: “Bizi ayaqda saxlayan milli dəyərlərimizdir”: [yazıçı, tərcüməçi Günel Eyvazlı ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn, Rəvan Cavid // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 16-17.  

794. Eyvazova, R.Mənim fikrimcə...: [müəllifin  İsmayıl Kazımovun qəzetdə dərc edilən yeni qrammatikalarla bağlı məqalələrinə qarşı təklifi haqqında] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.16.

795. Ədəbiyyat İnstitutunda Əlişir Nəvai konfransı: [dahi özbək şairinin 579 illiyinə həsr olunmuş “Əlişir Nəvai ədəbi və elmi irsinin öyrənilməsi” adlı Beynəlxalq elmi konfrans haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.12.

796. Ədilli, Ş.Ağa Məhəmməd şah Qacar bədii əsərlərdə // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 8.

797. Əhməd, D.Ölüm adası Nargin: Almas İldırımın unudulmuş şeiri // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.15.

798. Əhmədli, B.Gerçək və intellektual türkçü Muhsin Kadıoğlu: [Bəsirə Əzizəlinin tanınmış türk yazar və araşdırmaçısına həsr etdiyi “Son yüzilliyin türkçü ideoloqu Muhsin Kadıoğlu” monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.19.

799. Əhmədov, A. O qədər şey asılıdır sadəcə demək istədiklərimdən // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 6.

800. Əhmədov, A. O qədər şey asılıdır sadəcə demək istədiklərimdən // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.14.

801. Əhmədov, A.O qədər şey asılıdır sadəcə demək istədiklərimdən // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.8.

802. Əjdər Olun qələminin səriştəsi imkan verib ki, o bütövlüyü yaratsın: “Ədəbiyyat qəzeti”nin müzakirə saatı: [ziyalıların mövzu ətrafında fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.16-19.

803. Əlabbasın hekayəsi özbək dilində: [“Yolda adam” hekayəsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.32.

804. Ələkbərli, F.Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani) // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 6.

805. Ələkbərli, F.Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani): III yazı // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.6.

806. Ələkbərli, F.Azərbaycan- Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani): IV yazı //Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.6.

807. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Əli bəy Hüseynzadə (Turani): V yazı // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 6.

808. Ələsgərov, B.Bilal Alarlı və onun Rəsul Rza haqqında araşdırması: [Bilal Alarlının “Rəsul Rza yaradıcılığında novatorluğun folklor qaynaqları” adlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.18.

809. Əli bəy Hüseynzadə haqqında ilk fundamental biblioqrafiya işıq üzü görüb: [Vəzufə Xudiyevanın  “Əli bəy Hüseynzadə - biblioqrafik monoqrafiya”sı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 27 fevral.- S.16.; Kaspi.- 2020.- 27 fevral.- S.15.; Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.7.

810. Əlifoğlu, Ş. Gözümüzü dağlayan, könlümüzü odlayan faciələrimiz: [folklorşünas alim Fəridə Hicranın “Qarabağda talan var” kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.12;15.

811. Əlifoğlu, Ş. Tarixə dönən məktublar: [türkoloq, tarixçi, publisist Mirzə Ənsərlinin tərtibçiliyi ilə professor Abbas Zamanovla Əhməd Cəfəroğlunun yazışmalarından ibarət olan “Məktublarda yaşanan tarix” adlı kitab haqqında] // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.15. 

812. Əlioğlu, P. “O, Kafkanı çox sevirdi”: [“Varislər”in bu dəfəki qonağı şair Əli Kəriminin oğludur] Varislər /müsahibəni apardı: Ə.Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.10-11. 

813. Əlioğlu, P.Filologiya elmində Turxan Gəncəyi zirvəsi: [İngiltərədə yaşayıb-yaratmış görkəmli soydaşımız, mərhum ədəbiyyatşünas, dilçi alimin 95 yaşının tamam olması münasibətilə] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.19.

814. Əlişanoğlu, T. T. Mustafayinin ədəbi proses divanı: [“Ədəbiyyat söhbəti” adlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S. 14.

815. Əliyar, Ay B. Bir daha “Lo”ya düşmək kimi: [Əjdər Olun eyniadlı romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.19.

816. Əliyar, Ay B. Gecə səsləri...: [yazıçı-publisist Novruz Nəcəfoğlunun “Yuxuya gedib gecə” kitabı haqqında] // Kaspi.-2020.- 8-10 fevral.- S. 21. 

817. Əliyev, O.Sözə fərqli baxış // Ədalət.- 2020.- 13 fevral.- S.6.

818. Əliyeva, A.Repressiya dalğasının qurbanı – Məmməd Kazım Ələkbərli // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 17.

819. Əliyeva, G.Mollanəsrəddinçilər və psixi həyatın fenomenoloji təhlili Kamal Camalov yaradıcılığında: “Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları” adlı monoqrafiyada mənəvi dəyərlərin təbliği  // Palitra.- 2020.- 12 fevral.- S.13.; Palitra.- 2020.- 14 fevral.- S.13.

820. Əndəlib, S. Nəcib şairin şeirləri: Şair Nazim Əhmədlinin Təbrizdə çap olunan “Buludları üstümə ört” adlı şeirlər kitabı haqqında təəssüratlarım // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.15.

821. Əsgərli, F.Poeziyanı istedadlar yaşadır: [gənc şairə Aynur Qafarlı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S.12.

822. Əsgərli, N. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Vahid Aslanın “Yağış havası” adlı yeni kitabının təqdimatı keçirildi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 32. 

823. Əsgərzadə, Q. Xalq şairinin xatirəsi anıldı: [Qaradağ rayonu, Ə.Əmirov adına Mədəniyyət sarayında Xalq şairi Cabir Novruzun yaradıcılığına həsr olunmuş “...Sənsiz olanda” adlı ədəbi-bədii gecə haqqında] // Yeni Təfəkkür.- 2020.- 7 fevral.- S. 4.

824. Əskər, R. Böyük sülalənin banisi: O, yaradıcı şəxsiyyət kimi beş əsrə yaxındır ki, milyonlarla insanın qəlbinə hakimdir: [hökmdar Zəhirəddin Məhəmməd Babur haqqında] // Kaspi.-2020.- 5 fevral.- S. 15.

825. Əskər, R.Nəvayinin xəmsəsi ana dilimizdə // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 13.

826. Feyziyev, C. “Hobbim - çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tapmaqdır”: Cavanşir Feyziyevlə söhbət /müsahibəni apardı: S.Babullaoğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.12-15.

827. Fərəcov, S. Detektiv əsərlər müəllifi: [nasir, jurnalist, ssenarist Cəmşid Əmirov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S. 7.

828. Fərəcov, S. Xalq hikmətlərindən ilham alan yazıçı: [Xalq yazıçısı Əli Vəliyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S. 6. 

829. Fərəcov, S. Milli düşüncənin carçısı: [şair Məşriq Elbəy Yunusov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S.6.

830. Fərəcova, Z. Azad ruhlu tənha adam...: Rus ədəbiyyatı: [görkəmli rus yazıçısı Antоn Çeхоv haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S.7. 

831. Fərəcova, Z. Filologiyanın mürəkkəb sahələrinin tədqiqatçısı: Elm xadimləri: [fılologiya elmləri doktoru, professor Əlövsət Abdullayev haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 20 fevral.- S.11.

832. Fərid Hüseynin yeni kitabları təqdim olundu: [AYB-də keçirilən tədbir haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 19.

833. Fərzəliyev, M. “Qəribə adam”: [həmyerlimiz Nazim Muradov Rüstəm Behrudinin eyniadlı kitabının struktur-semantik özəllikləri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S. 15. 

834. Gənclərə hədiyyə: [Elşən Zeynallının Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər” əsərini səhnələşdirməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S.7.    

835. Göytəpəli, M.Yazmaq, yaratmaq həvəsi ilə istedadın vəhdəti: [şair Adəm Asnının “Sığallı xatirələr” adlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 13 fevral.- S.7.

836. Hacı, K. “Təmrin”in Bəxtiyar pəncərəsi: [Türkiyədə nəşr edilən eyniadlı dərginin 2020- ci ildəki ilk nömrəsi Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr edilib] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 14-15.

837. Hacı, K.Zamanla həmahəng...: [Xalq şairi Rəsul Rza haqqında] // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S. 16.

838. “Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz dövrünün aynasında”: [Əlyazmalar İnstitutunda eyniadlı kitabın nəşr edilməsi haqqında]
// Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 7.

839. Həbibbəyli, İ.Milli qürur hissinin, vətən sevgisinin təcəssümü: “Ovçu” romanı: [Yunis Oğuzun eyniadlı romanı haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 fevral.- S.7; Olaylar.- 2020.-25-26 fevral.- S.9.

840. Həmidə.Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik...: [Xalq şairi Ramiz Rövşənin yaradıcılığı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 4.

841. Həsənli, A.Min ilin tanışı: Dostum Oqtay Allahverənoğlunun 70 yaşının işığında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.28.

842. Həsənzadə, N. “Qış gecələri”nin nağılı yox, “Ölüm, ya olum” məsələsi: Xalq yazıçısı Anarın yeni pyesinin tamaşası haqqında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 9.

843. Hüseyn, F. Şeirdə təbiət: [türk yazarı Qönçə Özmənin yaradıcılığı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 17.; Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 1 fevral.- S. 8.

844. Hüseynbəyli, E. Şeytan almaları...: (“Paralel dünyalar” silsiləsindən) // Olaylar.- 2020.- 6-7 fevral.- S. 13.

845. Hüseynbəyli, E.Namaz quşu və mutant giləmeyvələr...: (“Paralel dünyalar” silsiləsindən) // Olaylar.- 2020.- 15-17 fevral.- S.13.

846. Hüseynbəyli, E.Üç meşə o tərəfdə...: (“Paralel dünyalar” silsiləsindən) // Olaylar.- 2020.- 20-21 fevral.- S.13.

847. Hüseynov, E. Türk qanlı, İslam imanlı, Avropa qiyafəli Əli bəy Hüseynzadə: Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan dahi füyuzatçının anadan olmasından 156 il keçir // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.7.

848. Hüseynov, Ə. Sənət mühiti haqqında yaddaş lövhələri: [müəllif Əlisəfdər Hüseynovun yazıçı Elçin, Əbülfət Əliyev və Rauf Ağayevlə bağlı xatirələri] //525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.20.  

849. Hüseynzadə, X. Təranə Vahidin “Barelyef” hekayəsində yazıçı taleyi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 6. 

850. Hüseynzadə, X.Dünyanın düz adamı: Fərqanə Mehdiyevanın şeirləri haqda // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.27.

851. Xalq yazıçıları Anar və Çingiz Abdullayevə “BDU-nun 100 illiyi” medalları təqdim olundu // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 11.

852. Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı haqqında yeni kitab: [şair-publisist Elçin İsmayılın “Dəli Kür ömrü” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.12.

853. Xanəli Toliş – 80: [AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.32.

854. Xasiyev, H.Əsl şair ölmür, ay Şair Alxasov! // Hürriyyət.- 2020.- 13-14 fevral.- S. 13.

855. Xələfli, Ə. “Yazıçı” dərgisində Dərbənd və Dərbənd yazarları // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.16.

856. Xələfli, Ə.Həqiqətin bir üzü: Baş redaktordan: [yazıçı Hüseynbala Mirələmov haqqında] //Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.1.

857. Xələfli, Ə.Professor Roza Eyvazovanın son yazısı: [filologiya elmləri doktoru haqqında] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.16.

858. Xəlil, Z.Canlı, oynaq və yumorla qanadlanan nağıllar: Xalq yazıçısı Elçinin “Mənə niyə gülürlər” kitabı haqqında qeydlər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 6-7.

859. Xəyyam, Ö.“İndiki dünyadan xoşum gəlmir...”: “Mən bizdə poeziyanın yüksəlişinə sevinmirəm – şeir yeniyetməlik, cavanlıq sevdasıdır”: [gənc yazarla müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 14. 

860. Xocayeva, B. Mənim adımı İsmayıl Hikmət qoyub. “Bəhicə” işıqlı deməkdir”: [Xalid Səid Xocayevin yadigarı mərhum Bəhicə xanımın 2009-cu ildə Azər Turanla söhbəti] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.24-25.

861. Xudiyev, N. Dəyərli monoqrafiya: “Nəzakət Məmmədlinin yaradıcılıq yolu”: [alim-pedaqoq, ədəbiyyatşünas-tənqidçi Allahverdi Eminovun eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S. 7.

862. Xuduoğlu, Ş. Dostumu axtardığım gün: Həyatınızda rol oynamış insanları axtarmağı unutmayın: [“Yazıçı” nəşriyyatının keçmiş redaktoru Eldar Quliyevin qardaşı ilə söhbət]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.10.

863. İdrisoğlu, A. Qu quşu haqqında əfsanə: (Pritça) //Azad Azərbaycan.- 2020.- 11 fevral.- S. 7.

864. İdrisoğlu, A. Mən gecikmişdim, səncə...: (Etüd): 70 yaşın işığında:  [müəllifin yubileyi ərəfəsində hekayələrindən, publisist yazılarından bəzi seçmələr] //Azad Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.7. 

865. İlham Bədəlbəyli – 70: [AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.27.

866. “İlk poliqrafçı alim”: Sevda Əlibəylinin kitabında naşirin obrazı // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 11.

867. İrəvanlı, M. Qırxbulaqdan ucalan səs: [professor, şair və publisist Adil Mirzə oğlu Ramazanov haqqında] // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 11.

868. İrəvanlı, M.İstedad korifeyləri və ...çayxana qarğaları: [AYB-nin yaranma tarixi haqqında] // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 11.

869. İsaoğlu, V. Aydın  Uluxanlının  özü və sözü // Ədalə.- 2020.- 22 fevral.- S.13.

870. İsaoğlu, V. Yaza bilən  yazıcı: [Pərvanə Bayramqızının ədəbi yaradıçılığı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.14.

871. İsgəndərzadə, E. “İnternet tozlanması ilə şeir yazanların şair olacağına inanmıram”: “Sənət hücrəsi”nin qonağı professor, şair Elçin İsgəndərzadədir /müsahibəni apardı: K.Hacı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.26-27.

872. İsmayıl, Z.Parlaq uğurlarla zəngin alim ömrü: AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əbülfəz Quliyevin 70 illik yubileyinə // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.16.

873. İsmayıl. “Həyat”ın 325 sayı işıq üzü görüb: Bu qəzetin əsas qayəsi vətənə, xalqa, türkçülüyə xidmət idi: [eyniadlı qəzetin tarixi haqqında tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Aşırlının “Azərbaycan mətbuat tarixi, 1875-1920-ci illər” kitabından qeydlər] // Şərq.- 2020.- 15 fevral.- S.11.

874. İsmayıl. “Həyat”ın dili ümumtürk ədəbi dil konsepsiyasına əsaslanırdı: Azərbaycanda ümumtürk ədəbi dil konsepsiyasını ortaya qoyan və müdafiə edən Əli bəy Hüseynzadə olub: [eyniadlı qəzetin tarixi haqqında tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Aşırlının “Azərbaycan mətbuat tarixi, 1875-1920-ci illər” kitabından qeydlər] //Şərq.- 2020.- 15 fevral.- S.11.

875. İsmayıl. “Həyat”ın dili ümumtürk ədəbi dil konsepsiyasına əsaslanırdı: Azərbaycanda ümumtürk ədəbi dil konsepsiyasını ortaya qoyan və müdafiə edən Əli bəy Hüseynzadə olub //Şərq.- 2020.- 18 fevral.- S.11.

876. İsmayılov, İ. Haqqını ala bilməyən yazıçı: İsrail İsmayılov: Hər bir insan ona yazılmış taleyin icraçısıdır: (Portret cizgiləri): [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ağalar İdrisoğlu // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 fevral.- S. 7.

877. Kamal, R. Qapımızın alın yazısı: [müəllifin xatirələri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 11.

878. Kamran Əliyevin 10 cildlik əsərlərinin çapı başa çatdı // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.7.; Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 22 fevral.- S.32.

879. Kazımov, İ. Müasir Azərbaycan dilinin Assosiativ qrammatikası // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 4.

880. Kazımov, Q. Gözlənilməz görüş: [Soltanlı Valeh Lətif oğlu haqqında] // Kredo.-2020.- 6 fevral.- S. 3. 

881. Kazımov, Q. Gözlənilməz görüş  // Kredo.-2020.- 13 fevral.- S.3.  

882. Kazımov, Q. Gözlənilməz görüş // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.3.

883. Kazımov, Q. Gözlənilməz görüş // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 3.

884. Kazımov, Q. Gözlənilməz görüş // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 3.

885. Köklü abidələr kimi: AMEA-nın“Türkologiya” jurnalının baş redaktoru, akademik Kamal Abdulla ilə jurnalın redaksiya heyətinin üzvü, professor Aydın Ələkbərlinin söhbəti  // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S.16-17.

886. Qaliboğlu, E. İrəvan xanlığı işğaldan sonra: 4-cü yazı: [Nazir Əhmədlinin “İrəvan şəhərinin Kameral təsviri” adlı kitabı haqqında]  //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 11 fevral.- S.13.

887. Qaliboğlu, E. İrəvan xanlığının işğalı…: 3-cü yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 8 fevral.- S. 13. 

888. Qaliboğlu, E.İrəvan əyalətində idarəetmə sistemi: 5-ci yazı  // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 fevral.- S. 13.

889. Qaliboğlu, E.İrəvan xanlığına aid kameral siyahılarda demoqrafik vəziyyət: işğaldan əvvəl və sonra: 7-ci yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 18 fevral.- S.13.

890. Qaradağlı, V.Varislər: Vüqar Qaradağlı: Atamın sevdiyi səslər...: [“Varislər”in budəfəki qonağı əvəzsiz diktorlardan biri olan Aydın Qaradağlının oğlu, BDU-nun ərəb dili kafedrasının müdiri Vüqar Qaradağlıdır] /müsahibəni apardı: Ə.Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 8-9.

891. Qaraxanlı, E. Duyğular barədə duyğu yazısı: Qənirə Paşayevanın “Hesab vaxtı” kitabına sözardı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.5.

892. Qarayeva S. “Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsinin şəhər mərhələsi keçirilib: [ümumtəhsil məktəblərinin VIII-XI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S. 10.

893. Qasımov, R. Ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin unudulmaz Qəmküsarı: [Əliqulu Ələkbər oğlu Nəcəfov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 21.

894. Qədir, C.Mikayıl Müşfiq doğulduğu ünvanda anılıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.23.

895. Qismətoğlu, F.Bir yaşıl yarpaq: [Elçin Kazıminin “Müşfiq Cabiroğlu – 55” adlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 19 fevral.- S.3.

896. “Qobustan” jurnalının 50 illiyi qeyd edilib: [Bakı Kitab Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.5.

897. Quliyev, T. Qəribin tənha məzarı: (Elegiya) //Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 fevral.- S. 7.

898. Qulu Ağsəs: “Duman”dakı bütün personajlar uydurmadır: [Əməkdar jurnalist və şairin “Ədəbiyyat qəzeti”nin əməkdaşına açıqlaması] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 23.

899. “Qüdrətli Azərbaycan naminə”: BSU-nun rektoru, professor Nurlana Əliyevanın yeni kitabı nəşr olunub // İki sahil.-2020.- 7 fevral. - S. 5.; Yeni Azərbaycan.- 2020. -7 fevral. - S.12. 

900. Liseydə Elçin Hüseynbəyli ilə görüş: [Xətai rayonundakı Heydər Əliyev adına liseydə] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S. 4.; 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S. 9.

901. “Lo” romanı yenidən nəşr edildi: [Əjdər Olun eyniadlı romanı 2-ci dəfə nəşr olunmuşdur] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S. 23.

902. Mehdi, N.Moskva aspiranturası. Bir az tələbələrdən, bir az qızlardan, bir az da ordan-burdan: “Mən” olmağın tarixçəsindən: [müəllif Niyazi Mehdinin şəxsi həyatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.20-21.

903. Mehdi, N.Moskva dostlarım haqqında: “Mən” olmağın tarixçəsindən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.19.

904. Mehdiyeva, F.Sözü də, sağlıq durumu da oxucu diqqətində olan şairə: [şairə xanım Fərqanə Mehdiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: Ə.Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 19 fevral.- S.3.

905. “Mehmandarovlar” kitabında məşhur bir nəslin şəcərə bioqrafiyası araşdırılıb: [naşir Vasif Quliyevin Azərbaycanın görkəmli sülalələrindən olan Mehmandarovlar barədə qələmə aldığı kitab  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.12.

906. Mehri. “Ulduz”un yanvar sayı: Jurnalın bu il üçün ilk buraxılışını AYB-nin Gənclər Şurası hazırlayıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 13.

907. Mədətli, E.Məhəmməd Naxçıvani və onun Təbrizdə elmi-maarifçi fəaliyyəti: [tarixçi, dilçi alim, filosof və şair haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.20-21.

908. Mədətoğlu, Ə. “Bulağ”ın şah damarındakı adam: İndi onun 75 yaşı olur: [yazıçı-publisist İntiqam Mehdizadə haqqında] // Ədalət.- 2020.- 14 fevral.- S.3.

909. Mədətoğlu, Ə. “Möcüzə”ni “Xəyanət”də sınayan qələm: [Gülər Eldarqızının eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 25 fevral.- S. 6.

910. Mədətoğlu, Ə. Gecələr yazılan məktub: “Yaralı arzular” kitabının müəllifi Ülkər Nicatlıya oxucu sayqısı // Ədalət.- 2020.- 21 fevral.- S. 4.

911. Mədətoğlu, Ə. Sevgim haqdan gəlir...: Söz  dəstəyim dostlardan: [Əbülfət Mədətoğlu haqqında] // Ədalət- 2020.- 29 fevral.- S.8.

912. Mədətoğlu, Ə. Tarixdən yarpaqlar kimi: Gələcək kitab barəsində düşüncələrim: [Ələmdar Məmmədovun yeni çıxacaq ”Tarixi şəxslərin fatal səhvləri” kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.12.

913. Mədətoğlu, Ə. Üstümə  düşən  işıq: Onun kölgə  olmasını istəməzdım: [müəllif Əbülfət Mədətoğlunun özü ilə bağlı düşüncələri] // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S. 8.

914. Mədətoğlu, Ə.Suya oxunan dua: Onun aydınlığa çıxacağına inanırsınızmı?..: [müəllifin mövzu haqqında düşüncələri] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.8.

915. Məhərrəmli, Q. Elmimizdə və şeirimizdə Şahin Fazil imzası // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S. 14. 

916. Məhərrəmli, Z. Vətən dərdli misralar: Nəzakət Məmmədlinin poeziyası barədə qeydlər // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.11.

917. Məhərrəmova, T. Ədəbiyyat adamı millət vəkili olmaq istəyirsə...: “İndi tamam başqa münasibətlər formalaşmalıdır”: [yazıçı-publisist Nəriman Əbdülrəhmanlının, İlqar Fəhminin, şair Aqşin Yeniseyin və başqalarının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 10. 

918. Məhərrəmova, T. Sözün qüdrətli ustadı: O, Azərbaycanın ilk dirijoru olub: [Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin adının UNESKO-nun 2020–2021-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edilməsi haqqında]  // Kaspi.- 2020.- 6 fevral.- S. 13.

919. Məhərrəmova, T. Yazıçılar günü olarsa...: “Onlara hər şeyi bəyəndirmək olmur”: [yazıçı Natiq Rəsulzadə, şair Sabir Rüstəmxanlı, nasir Elçin Hüseynbəyli, tənqidçi Əsəd Cahangir, Aslan Quliyev və Cavid Zeynallının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.8. 

920. Məmmədli, C. Duyğulu bir kitab haqqında ədəbi düşüncələr: [tanınmış alim və filosof Səlahəddin Xəlilovun “Xatirələrdə davam edən dostluq: şəxsiyyətlər, portretlər” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 16-17.

921. Məmmədli, C. Rəşad Məcidin sevgi notları: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] // Şərq.- 2020.- 22 fevral.- S.10.

922. Məmmədli, C.Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı “Temrin” dərgisində: [Türkiyənin eyniadlı dərgisində] // 525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 21.

923. Məmmədov, S. Tanrısı qəlbindədir şairin: [Vahid Aslan haqqında] // Ədalət.- 2020.- 4 fevral.- S. 5.

924. Məmmədov, V. Mənim ölməz ideallarım: [tanınmış ədib, siyasi və ictimai xadim Mirzə İbrahimov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 20 fevral.- S. 6.

925. Məmmədov, V. Mənim ölməz  ideallarım: [Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə haqqında] // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S.4. 

926. Məmmədov, V. Mənim ölməz  ideallarım: [Xalq şairləri Məmməd Araz və Xəlil Rza haqqında] // Ədalət.- 2020.- 25 fevral.- S. 6. 

927. Məmmədova, Y. “Çərşənbə axşamları” müzakirəsi davam edir: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Kənan Hacının “Sonuncu Dərviş” adlı roman-kitabının müzakirəsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.21.

928. Məşhur nəslin bioqrafiyası araşdırılıb: [naşir Vasif Quliyevin Azərbaycanın görkəmli sülalələrindən olan Mehmandarovlar barədə qələmə aldığı kitab haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 19 fevral.- S.7. 

929. Mirişli, E.Ergenekon dastanı // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 7.

930. Mirzəbəyli, E. Öz potensialını üzə çıxarmaq üçün ədalətli rəqabət mühiti olmayanda, yorulursan: Elçin Mirzəbəyli: Yorulmaq üçün səbəb çox olsa da, prinsiplərimə və xarakterimə uyğun olaraq, yoluma davam edirəm və hər gün yenidən doğuluram: Müsahibimiz “Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru, şair, publisist Elçin Mirzəbəylidir /müsahibəni apardı Vüsalə Selcan // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.15. 

931. Mirzəyeva, L.Vətən vurğunu: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Həsən Savalanın yaradıcılığı haqqında] // Respublika.- 2020.- 14 fevral.- S. 6.

932. Muğam Mərkəzində daha bir yubiley: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin “Aşıq musiqisi axşamları” layihəsi çərçivəsində AYB-nin üzvü, Gürcüstanın “Şöhrət” ordenli ziyalısı Dünyamalı Kərəmin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.19.

933. Muradov, C. “Unudulmaz xatirələr” kitabından bəzi kəlamlar və ibrətamiz hadisələr // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.14-15.

934. Mustafayev, F. Tədqiqatçı alim, tanınmış lüğətçi: [filologiya üzrə elmlər doktoru Nəriman Seyidəliyev haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.30.

935. Mustafayeva, M. Aylı qələmin aylı sözləri yaxud ürək gedən tərəflər...: [şair Barat Vüsal haqqında] // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S.20.

936. Mustafayeva, M. Aylı qələmin aylı sözləri yaxud ürək gedən tərəflər... // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.20.

937. “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalının növbəti sayı:[AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun eyniadlı beynəlxalq elmi jurnalının növbəti nömrəsi nəşr olunub] // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.7.

938. “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalının yeni sayı çıxıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S. 5.

939. Müşfiq, Ş. “Azərbaycan”ın 2020-də ilk sayı: [eyniadlı jurnalın] //525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.13. 

940. Müşfiq, Ş. “Sevdiyim əsər” və “Təkrarın tənhaliğı” təqdim olundu: [AYB-də şair, publisist Fərid Hüseynin eyniadlı kitablarının təqdimat mərasimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.13.

941. Müşfiq, Ş. “Şair üçün nə qocalıq, nə ölüm var!”: Unudulmaz şairimiz Adil Babayev 95 illik yubileyində böyük ehtiramla anıldı // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 16.

942. Müşfiq, Ş. “Ulduz”un yeni sayının təqdimatı oldu: [AYB-də] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 16.

943. Müşfiq, Ş.50 yaşlı “Qobustan”ın işığında deyilənlər: [Bakı Kitab Mərkəzində keçirilən tədbirdə Xalq yazıçısı Anar çıxış edib] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 10-11.

944. Natiq, G. Gələcəyə yazılan əsər: [Əjdər Olun “Lo” romanı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S. 11.

945. Natil, X.Allah bilən məsləhətdir...: (Tofiq Abdinin şeirləri haqqında bir neçə söz) // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.14.

946. Nərimanoğlu, M.“Ötən ilin son gecəsi”nin nağılı: Dost itkisinə yazılan elegiyada Azərbaycan polisinin fəaliyyətindən söz açılır: [Rahib Qarayevin Daxili işlər orqanlarında 33 illik xidməti olmuş Şükür Mehtiyevə həsr etdiyi eyniadlı kitabı haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 14 fevral.- S.8.

947. Nəsiboğlu, S. “Çuvalduzun həqiqəti”: Mirzə Ələkbər Sabirin 157 illiyinə // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 14.

948. Nəsir İmanquliyevin ömür yolundan bəhs edən “Mətbuat fədaisi” kitabının təqdimatı keçirilib: [“Azərkitab” Kitab Təbliğatı Mərkəzi, Azərbaycan Mətbuat Şurası və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ] // Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S. 5.; Xalq qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.7; 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S. 11.

949. Nəsrəddinov, N.Latın qrafikalı ilk türk kitabımız: 1916-cı ildə Almaniyada çap olunmuş türkdilli pedaqoji poema və yaxud latın qrafikalı ilk kitablarımızdan biri haqqında: [alman alimi Hans Stumme və türk aydını Halil Fikretin birgə yazdıqları “Türkische Lesestoffe” (“Türkiyə almanaxı”) kitabı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 7.

950. Nəsrəddinov, N.Latın qrafikalı ilk türk kitabımız: 1916-cı ildə Almaniyada çap olunmuş türkdilli pedaqoji poema və yaxud latın qrafikalı ilk kitablarımızdan biri haqqında // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 12.

951. Nəsrin açılan qolları: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 13. 

952. Novruzov, K.Rafiq Əliyevin kitabı təqdim olunub: [Xəzər Universitetində dünya şöhrətli alim, texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyevin 78 illiyi ilə bağlı “Su kimi sakit və güclü” kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.15.

953. Novruzov, T.Heydər Əliyev irsinin tədqiqi işinə daha bir dəyərli töhfə: Professor Mahirə Hüseynovanın “Missiya” adlı monoqrafiyası bu məqsədə xidmət edir // Yeni Azərbaycan.- 2020.- 19 fevral.- S. 5; Palitra.- 2020.- 18 fevral.- S.13.

954. Nuranə N. “Bəlkə də 124 min  peyğəmbərin arasında qadınlar da olub”: [AYB-nin üzvü, gənc yazıcı ilə müsahibə] /musahibəni apardı E.Piri // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.10.

955. Nuri, Ə. İşığa doğru: [şair Mehman Göytəpəli haqqında] // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.12.

956. Oğuz, Y. Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: Dördüncü yazı // Olaylar.- 2020.- 8-9 fevral.- S. 9. 

957. Oğuz, Y. Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: Üçüncü yazı // Olaylar.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 9.

958. Oğuz, Y.Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: Beşinci yazı // Olaylar.- 2020.- 15-17 fevral.- S.9.

959. Oğuz, Y.Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: Altıncı  yazı // Olaylar.- 2020.- 22-24 fevral.- S.9.

960. Onlar az sayları ilə cəmiyyəti irəli apara bildilər: Müzakirə saatı: Milli ədəbi-mədəni düşüncə tariximizə baxış: II hissə: [müzakirədə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyyə Əhmədova, filologiya elmləri doktoru Alxan Bayramoğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şahbaz Şamıoğlu, filologiya elmləri doktoru Elnarə Akimova və “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoru Azər Turan iştirak etmişlər] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.10-12.

961. Orucov, A.Əliağa Vahid irsinin tədqiq yönlərinə dair mülahizələr // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S.13.

962. Orucov, A.Şəhriyar haqqında düşüncələr: Övladımız məzhəbini danmasın, Hər içi boş sözlərə aldanmasın: [şair Şəhriyar Məhəmmədhüseynin yaradıcılığı haqqında] // Hürriyyət.- 2020.- 15-17 fevral.- S.13.

963. Osmanoğlu, M. Xoş niyyət, namuslu söz və xeyir əməl sahibi: [Günel Eyvazlının yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.29.  

964. Osmanoğlu, M.; Süleyman, V. Qatarda 18 əhvalat: Həyat ibrət məktəbidir; Aləm Kəngərlinin bədii həqiqəti: [nasirin eyniadlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.28-29.

965. Osmanoğlu, M.İşıqları söndürüb qaranlığı yandıranda başlayan nağıl: [Günay Ümidin şeirləri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.29.

966. Ömər, A. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eyləyərək, Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya...: [əslən Azərbaycanlı olan iş adamı, araşdırmacı yazar Əli Polad haqqında] // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 10.

967. Paşayev, Q. “Yada düşdü” dərgisinin baş redaktoru Nəzakət Məmmədliyə açıq məktub // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S.23.

968. Paşayev, Q.O, ürəyincə olan bir ömür yaşadı: [Cümşüd Muradov haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.14.

969. Pərvin. Yay günlərindən Qış gecələrinə...: [Gənc Tamaşacılar Teatrında Bəhram Osmanovun Xalq yazçısı Anarın “Şəhərin qış gecələri” pyesini səhnələşdirməsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 1 fevral.- S.6-7.

970. Piri, E. Gecələr şair kimi ağlamaq da olar: [Aqil Abbasın Gənc Ədiblər Məktəbində gənclərlə görüşü zamanı birisinin ona göndərdiyi yazı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 20 fevral.- S.4.

971. Rafiq Şamiloğlu – 80: [yubiley münasibətilə AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.32.

972. Rəis, X. “İşığı sönməyə qoymayaq, qaranlıqlar onsuz da çoxdur”: Ədəbiyyat adamlarından  “Kaspi”yə dəstək: [şair Səlim Babullaoğlunun, yazıçı Əjdər Olun, Elnarə Akimovanın və başqalarınını mövzu ilə bağlı fikirləri // Kaspi.- 2020.- 5 fevral.- S.7.

973. Rəis, X.“Dəli yığıncağı” niyə dəbə mindi?: Sənətşünas indiki tamaşalarda cəmiyyətə ötürülməli mesajların olmadığını vurğulayır, tənqidçi isə müasir dramaturgiyanın zəif olduğunu əsas gətirir: [sənətşünas Ənvər Börüsoy, tənqidçi Nərgiz Cabbarlı və yazar Ramilə Qurbanlının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S.6.

974. Rəis, X.“Təkrarın tənhalığı”nda “Sevdiyim əsər”: Yazıçılar Birliyində gənc şair Fərid Hüseynin yeni kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib: [şairlər Rəşad Məcidin, Səlim Babullaoğlunun,şair-publisist Əjdər Olun, yazıçı Seyran Səxavətin, akademiklər Muxtar İmanovun, Möhsün Nağısoylunun, Kamran Əliyevin və professor Cahangir Məmmədlinin təqdimatla bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 12 fevral.- S.7.

975. Rəsul Rzanın “Rənglər”i latış dilində: [Xalq şairinin eyniadlı silsiləsinin Latviyada çap olunması haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.12.; Mədəniyyət.-2020.- 5 fevral.- S.7.

976. Rəşid, Ə.Azərbaycan tarixinin qara zolağında A.S.Qriboyedov izi // Ədalət.- 2020.- 11 fevral.- S. 3.

977. Rəşid, Ə. Eminquey dostlarını başına topladı – “Günəbaxan”ın təqdimatı keçirildi:[eyniadlı şeirlər kitabının] // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S.5.

978. Rəşidzadə, L. Roman və qəhrəman: (Əli İldırımoğlu yaradıcılığında obraz-qəhrəman konseptinə Vaqif Yusiflinin “Romanlar, qəhrəmanlar” monoqrafiyasına analitik baxış) // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.20-21.

979. Rüstəmxanlı, S.Seçkinin ədəbiyyat havası: Haraya və nə məqsədlə getməyimizdən asılı olmayaraq, Ədəbiyyat havası həmişə nəfəsimizi genişləndirir: [Milli Məclisə seçkilər zamanı müəllifin Nefçalaya səfəri və oradakı görüşləri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.18-19.

980. Rüstəmova, A.1918-1920-ci illərin Türkiyəsi “Azərbaycan” qəzeti səhifələrində: Yeni nəşrlər: [tarix üzrə elmlər doktoru Vaqif Şirin oğlu Abışovun  “Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru. (“Azərbaycan” qəzetinin materialları əsasında. 1918-1920)” kitabı haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 16 fevral.- S.12.

981. “Saçları səməni oğlan” adlı nağıl kitabı nəşr olunub: [ Vüqar Haqverdiyevin eyniadlı yeni nağıl kitabı  haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.32.

982. Sadiq, B. İşığa bələnmiş poeziya: (Şair Mübariz Hüseynin yaradıcılığı haqqında düşüncələr ) // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S. 12.  

983. Sadiq, B. Laçın həsrətli  şair: (Xuraman Camalqızının yaradıcılığı haqqında  qeydlər) // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.12.

984. Sadiq, B.Sözün poetik ovqatı: (Sürəyya Nəsibin yaradıcılığı haqqında qeydlər) // Ədalət.- 2020.- 13 fevral.- S.5.

985. Sahil, S. Sadə poeziyanın həqiqətləri // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 15. 

986. Sahil, S. Təmənnasız yazmaq: [yazıçının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.12.

987. Salim, F. Vyana qapıları: Və ya sərhədləri Allah yaratmayıb, insan yaradıb: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] // Kaspi.-2020.- 11 fevral.- S.11.

988. Sarıbaş, N. İki Füsun arasında: [türk yazarı Didəm Madak haqqında] /tərc.etdi Aytac Quliyeva // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 18-19.

989. Seyidov, T. “Sona Amal yaradıcılığı publisistikada”: yeni kitab nəşr edilib: [tanınmış jurnalist Mahmud Əyyublunun eyniadlı kitabının işıq üzü görməsi haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.7.

990. Seyidova, G. Elbəyi Cəlaloğlu yaradıcılığı haqqında bir neçə söz // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S.19.

991. Səddinov, F. Oxucu məktubu: “525-ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcidə və yaradıcı heyətin üzvlərinə//525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 23. 

992. Səxavət, S. “25 il bundan qabaq kişilikdən istefa vermişəm...”: Seyran Səxavət deyir ki // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.7.

993. “Səlim Babullaoğlunun şeirləri ciddilik aktıdır”: [filologiya elmləri doktoru, professor Cavanşir Yusiflinin şairin poetik mətnləri barədə filoloji qeydlər və söhbətlərdən ibarət irihəcmli “Sözdən əşyaya” adlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S. 16-18.

994. Səma, G. “Ədəbi cərəyanlar: poetikası və estetikası”: Ədəbiyyat İnstitutunda bu mövzuda ikinci elmi sessiya keçirilib: [AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda  keçirilən eyniadlı sessiya haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.18.

995. Səma, G. Ədəbiyyat İnstitutunda “Səbəbi sənsən”in müzakirəsi keçirildi: [Rəşad Məcidin eyniadlı şeirlər kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 19.

996. Səma, G. “İlin alimi” diplomu təqdim olunub: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda növbəti elmi şura keçirilib:[Şükufə Vəliyevaya, Gülnar Qənbərovaya və Elxan Nəcəfova] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.21.

997. Sərvaz. “Qələmlə, Silahla...” kitab-albomu təqdim olundu: [AYB-də Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin tərtibçisi və ideya müəllifi olduğu eyniadlı kitab-albomunun təqdimatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.25.

998. Sərvaz. “Yazıçı” dərgisinin dekabr sayı: [Məlik Əbil soyunun yadigarlarından olan usta Vəlinin yaradıcı övladlarına həsr olunub] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 32. 

999. Sərvaz.Əli bəy Hüseynzadə irsinə məhəbbətlə: [Əli bəy Hüseynzadənin 155 illiyi və BDU-nun 100 illiyi münasibətilə “Mütərcim” nəşriyyatı tərəfindən yenidən nəşr olunmuş biblioqrafiya haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

1000. Söz uğrunda mübarizə:Sevda Əlibəylinin kitabında naşirin obrazı // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.11.

1001. “Sözdən əşyaya”: [professor Cavanşir Yusiflinin eyniadlı tədqiqat əsərinin nəşri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.7.

1002. Sözün qanlı köynəyi: “Taleyin acı üzü”ndə görünən və görünməyən tərəflər: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.13.  

1003. Sultanova, M. TÜRKSOY-da Vaqif Səmədoğlunun xatirəsi yad edildi: [Ankarada Xalq şairinə həsr olunmuş anım panelinin təşkil edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 7 fevral.- S.1;2.

1004. Süleyman, V. Yağış damlasında gəl…: [Əfsanə Rəvanın şeirləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.7.; Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S.21. 

1005. Şabanoğlu, M.Azərbaycan  mesenatı dağıstanlı   şairin qələmində...: [mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həsr edilmiş  şair Məhəmməd əl-Kahinin “Xəmsu Qəsaid”  kitabı haqqında] // Olaylar.- 2020.- 13-14 fevral.- S. 13.

1006. Şahanə. “Romantizm: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri” kitabı nəşr olunub: [ədəbiyyatşünas, professor Timuçin Əfəndiyevin yeni kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.7.

1007. Şahin, Ş. O gedəcək...: [şairə qızı Fəridə İşık-Vüsal haqqında] // Ədalət.- 2020.- 19 fevral.- S.3.

1008. Şəfaqət, H. Bətn-Sirr (əfsanəsi): Mən sənin əlindən alınmış bətnindən gəldim, ey kişi...  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 31.

1009. Şəkidə Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 1; 2;525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.13.

1010. Şəmsizadə, N. Şairin vətən məhəbbəti və torpaq sevgisi: [Zakir Bayramlı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.18.

1011. Şükürbəyli, F. “Lələ” istilahı haqqında bir neçə söz  // Ədalət.- 2020.- 13 fevral.- S.7.

1012. Şükürbəyli, F.Lələ təxəllüslü el şairi kimdir?: [eyni təxəllüslü şairlər haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S. 14.

1013. Şükürbəyli, F. Lələ təxəllüslü el şairi kimdir? // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S.6.

1014. Tağısoy, N. Mənəvi reallıqlar və Anar yaradıcılığı // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.9.

1015. Tağıyev, A. “Xatirələr işığında”kı işıqlı adam...: [İmamverdi Əbilovun eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.21.

1016. Tağıyev, A. Ürəklə dost dediyim insan: Qələm və əməl dostum Oktay Abbasın 70 yaşına: [şair-publisist haqqında] 
// 525-ci qəzet.-2020.- 7 fevral.- S.14. 

1017. “Taleyin acı üzü”:[yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 13.

1018. “Taleyin acı üzü” // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.13.

1019. Talıblı, M. Pafossuz ziyalı, mütəvazi alim: “Su kimi sakit və güclü” insan haqqında düşünərkən...: [dünya şöhrətli alim, texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyevin eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.17.

1020. Tədqiqatçı Bəsirə Əzizəlinin yeni kitabı nəşr olunub: [alimin tanınmış türk yazarı və araşdırmaçısı, İstanbul Texnik Universitetinin əməkdaşı Dr.Muhsin Kadıoğluya həsr etdiyi “Son yüzilliyin türkçü ideoloqu Muhsin Kadıoğlu” monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 19.   

1021. Təhməz, B.“Payızda üşüyən çiçək” kitabı Tehranda nəşr olunmuşdur: [şair-publisist İbrahim Yusifoğlunun uşaq şeirləri kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S.14.

1022. Təhməz, B.“Payızda üşüyən çiçək”: [şair-publisist İbrahim Yusifoğlunun eyniadlı uşaq şeirləri kitabı haqqında]
// Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S.13.

1023. Turan, A. “Ədəbi “Kəpənək effekti” - ədəbiyyatlaşmış bir dünyanın kitabı: [tanınmış tənqidçi – esseist Mətanət Vahidin “Ədəbiyyat qəzeti” yayınları seriyasından eyniadlı kitabına ön sözü haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.8-9.

1024. Turan, A. Metafizik və sürreal işıq, yaxud Bəhicə xanımın son yuxusu: [Xalid Səid Xocayevin bugünlərdə dünyasını dəyişmiş qızı Bəhicə xanım haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 24.

1025. Turan, T. Qurbağa kimi...: [müəllifin mövzu ətrafında düşüncələri] // 525-ci qəzet.-2020.- 8 fevral.- S.23. 

1026. Turan, T. Ölüm səssizliyi: [Türkan Turanın mövzu ətrafında fəlsəfi düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.17.

1027. Turan, T.Krım-Tatar ədəbiyyatının barıt qoxulu şairi Musa Cəlil // Türküstan.- 2020.- 6-10 fevral.- S. 23.

1028. Turan, T.Qadının gedişi...: [Müəllifin mövzu ətrafında düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.15.

1029. Ulusel, R. Planetləşmiş şüur nəyə qadirdir: II məqalə; İnsanlıq Birlik idealında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S. 27.

1030. Ulusel, R. Sevgi və Gözəllik: körpüləri, sıldırımları ilə: XXI əsrin Aforizmləri // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 15.

1031. Ulusel, R.XXI əsrin Aforizmləri: Beşinci hissə // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S. 13.

1032. Ustac, Z. “Harda ədalət varsa, orda həyat, yaşam var”: [şair-publisistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı // Həftə içi.- 2020.- 29 fevral.- 2 mart.-S.8.

1033. Ülvi Babasoyun kitabı çap olunub: [“Doğumun unuduluşu” kitabı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 9.  

1034. Ülvi, A. Əlişir Nəvainin “Mizan ül-əvzan” əsərinin nəzəri-estetik məzmunu // Kaspi.- 2020.- 1-3 fevral.- S. 19-21.

1035. Ülvi, A. Əlişir Nəvainin “Səb`at əbhur” (“Yeddi dəniz”) əsərinin tədqiqi tarixindən // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S. 11.

1036. Ülvi, A. Xalid Səid Xocayev şəxsiyyəti və ata həsrətli Bəhicə xanım // 525-ci qəzet.-2020.- 7 fevral.- S.11;16. 

1037. Varisin yeni romanı çap olundu: [yazıçı Varis Yolçuyevin “Qırmızı ləçəklər” romanı haqqında]  // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.7.

1038. Vəkilova, N. “Vaqif müəllimlə bağlı gördüyüm bütün işlər ömrümün mənasıdır”: Nüşabə Vəkilova: Əgər dayansam, onda mənim də həyatım dayanacaq: [Vaqif Səmədoğlunun həyat yoldaşı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: A.Əhmət // Şərq.- 2020.- 27 fevral.- S. 5.

1039. Vəli, Ş.İnsanlığı olduğu kimi sevmək...: Şahanə Müşfiqin Türkiyədə çıxmış şeirlər kitabı haqqında düşüncələr // 525-ci qəzet.- 2020.- 19 fevral.- S.19.

1040. Vəliməmmədov, H. Biz mehriban dostlar idik: Şair Şəkər Aslan haqqında xatirələrim //Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.13.

1041. “Vətən mücahidləri” təqdim edildi: [Gülnarə Sadiqin, Manya Səxavətqızının və Aysel Nəsirzadənin həmmüəllifi olduqları “Aprel döyüşləri salnaməsi” –“Vətən mücahidləri” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 13. 

1042. Vüsal, B. “Könlü paşanın biri”, yaxud “Kimlər haqqın yanar çıraqlarıdır”: [şair Kəmaləddin Qədim haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 30.

1043. Vüsal, B. Şaman andı yaxud zirvədə çıxan yorğunluq...: Vaqif Aslan-70: [şair haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.18,19.

1044. Yaqub, M. Xalq şairi Musa Yaqub: Həmişə sözümü yerində və zamanında demişəm /müsahibəni apardı: T.Turan // Türküstan.- 2020.- 25 fevral - 2 mart.- S. 22.

1045. Yaqubov, Ş. İddiasız adam: (Ömürlüyümdən bir parça): [yazıçı-publisist Tofiq Abdin haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S.18. 

1046. “Yaza bilməyən yazıçı”: [Yasamal Rayon MKS-də yazıçı Pərvanə Qarayevanın eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral.- S. 4.

1047. “Yazıçı və zaman...” mövzusunda beynəlxalq simpozium: [Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində “Yazıçı və zaman: ədəbiyyat mədəniyyətlər dialoqunun tərkib hissəsi kimi” beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 fevral.- S. 4.

1048. Yazıçı Yaşar Bünyadın yeni hekayələr kitabı işıq üzü görüb // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.32.

1049. Yeni nəşrlər kitabxanalara və musiqi məktəblərinə paylanılacaq: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Səməd Mənsurun “Şeirlər. Felyetonlar. Pyeslər” kitabının işıq üzü görməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 7 fevral.- S.7.

1050. Yeni roman: [“Elm və Təhsil” nəşriyyatında Məlahət Hümmətqızının “Villa” adlı romanının işıq üzü görməsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.32.

1051. Yusifli, C. Bədii mətnin möhtəşəm tənhalığı: II yazı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.28.

1052. Yusifli, C. Sirlərlə oyun, yaxud nəsr məkanında sirlərin oyunu: “Mən” olmağın tarixçəsindən: [bədii əsərlərdəki sirli məqamlar haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.23.

1053. Yusifli, V.Borçalıya gedən yollar: [Eyvaz Borçalı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.29.

1054. Yusifli, V.Cavid irsinin tədqiqinə möhtəşəm töhfə: [tərtibçi-müəllif, filologiya üzrə elmlər doktoru olan Gülbəniz Babaxanlının “Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu” haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.18.

1055. Yusifli, V. “Dağlar mənim ürəyimdə”: (Məmməd Aslan-80) // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S.15.

1056. Yusifli, V. “Ey insan! Ananı daim uca tut!”: Sərdar Əliyevin “Mən yandım, sən tükəndin” kitabından duyduqlarım // Kaspi.- 2020.-22-24 fevral.- S.15.

1057. Yusifli, V.Əli Vahid Çaylının “Könül nəğmələri”
// Ədalət.- 2020.- 8 fevral.- S.15.

1058. Yusifli, V. “Hidayət və  teatr”: [şair-dramaturq Hidayət Orucov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.15.

1059. Yusifli, V. Şəlalə  sevgisi: (Sərdər Əsəd-90) // Ədalət.- 2020.- 22 fevral.- S.15. 

1060. Yusifli, V. Unudulmazlar: İkinci yazı: [Abbas Abdulla, Ələkbər Salahzadə və İsa İsmayılzadə haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 8 fevral.- S.18. 

1061. Yusifoğlu, İ.Kövrək xatirələrin işığında müdrikləşən ömür: [şair, dramaturq Nizami Muradoğlu haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 fevral.- S. 9. 

1062. Yusifoğlu, İ.Kövrək xatirələrlə qazanılan müdriklik // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.17.

1063. Yusifzadə, K.Bərpa, yoxsa vandallıq?: [Fərrux Əhmədovun “Gəncənin tarix yaddaşı” adlı əsəri haqqında] // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.8.

 

Bax: 31; 46; 96; 97; 162; 335; 348; 381; 461

 

2019-cu il – “Nəsimi ili”

1064. Albalıyev, Ş. Dövlət qayğısından irəli gələn elmi töhfə: [akademik Möhsün Nağısoylunun “Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər” adlı monoqrafiyası haqqında]  //Azərbaycan.-2020.- 5 fevral.- S.7. 

1065. Əliyev, A. Sumqayıtda “Gənci-Nihan mənəm” layihəsinə yekun vurulub: [Sumqayıt Gənclər Evində şairin yaradıcılığına həsr edilən bədii qiraət müsabiqəsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S. 7.

1066. Əliyev,  M.Nəsimi irsinə vurğunluqla yazılmış dəyərli elmi əsər: [Səadət Şıxıyevanın eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 12.

1067. Los-Ancelesdəki UCLA Universitetində İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.13.; Unikal.- 2020.- 22 fevral.- S. 19.  

1068. Müşfiq, Ş. “Mənəm, mən...” – sözün səhnədəki təntənəsi: [Yuğ Dövlət Teatrında Mehriban Ələkbərzadənin şairin yubileyinə həsr etdiyi eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S. 17.   

1069. “Nəsimidən nəsimlər” kitabının təqdimatı olub: [Əlyazmalar İnstitutunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vərağa Almasov və ilahiyyatçı Həsən Hüseyninin eyniadlı kitabının] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.-25 fevral.- S.15.

1070. Pənah, G.Orta əsrlər poeziyası -böyük mütəfəkkir cahana sığmayan Nəsimi: [Əməkdar elm xadimi İsa Həbibbəylinin filosof-şair İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı haqqında fikirləri] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S.7.

1071. Pənah, G. Orta əsrlər poeziyası-böyük mütəfəkkir, cahana sığmayan Nəsimi: [Əməkdar elm xadimi İsa Həbibbəylinin filosof-şair İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı haqqında fikirləri] // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- S.7.

1072. Səma, G. “Cahana sığmayan Azərbaycan şairi”: [İsa Həbibbəylinin eyniadlı kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S. 16. 

1073. Tağısoy, N. Nəsimi: edamdan sonrakı həyat: [Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Paşayevin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S. 17.

 

Bax: 504; 513; 742

 

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

1074. Aranlı, Ş. Böyük ədibin Kəhrizli həyatı: Realist sənətkar: [yazıçı-dramaturqun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 8 fevral.- S.7.

1075. Dünyaminqızı, Q.“Molla Nəsrəddin” jurnalının qarşısında qoyulan tələb: Və ya “Allahsız” necə və kimlər tərəfindən yaradıldı?: [“Molla Nəsrəddin” jurnalının Allahsızlar Cəmiyyətinin orqanına çevrilməsi haqqında] // Kaspi.- 2020.- 12 fevral.- S.15.

1076. İsmayıl. “Şərqi-rus”un misilsiz xidmətləri olub: Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Nəzmi, Məmməd Səid Ordubadi kimi dövrün böyük publisistləri məhz bu nəşrdə xalqa sözünü çatdırıb // Şərq.- 2020.- 8 fevral.- S.11.

1077. Məmmədli, A. Cəlil Məmmədquluzadənin publisistikası azərbaycançılıq kontekstində // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 fevral.- S.12. 

1078. Məmmədova, Y. Yaşayan Mirzə Cəlil və “Molla Nəsrəddin”  // Mədəniyyət.- 2020.- 5 fevral.- S. 6. 

1079. Müşfiq, Ş. Cəlil Məmmədquluzadənin yubileyinə dəyərli töhfə: [Əməkdar jurnalist Hüseyn Əsgərovun “Mirzə Cəlilin satira desantları Naxçıvanda” adlı kitabı haqqında]  //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.13.

1080. Nizamiqızı, H. Mən dəliyəm, sən dəlisən, kim dəli?...: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Cənnət Səlimovanın hazırladığı “Dəli yığıncağı”  tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-19 fevral.- S. 1; 4.

 

Nəriman Nərimanov – 150

1081. Əhmədov, T.Bir şəhid ailənin tarixçəsi: [dövlət xadimi və onun ailəsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 18 fevral.- S.5.

1082. Əhmədov, T. Bir şəhid ailənin tarixçəsi// Ədalət.- 2020.- 20 fevral.- S.5.

1083. Əhmədov, T. Bir şəhid ailənin tarixçəsi// Ədalət.- 2020.- 27 fevral.- S.5. 

1084. Əhmədov, T. Bir şəhid  ailənin  tarixçəsi // Ədalət.- 2020.- 29 fevral.- S.9.

1085. Əhmədov, T.Nəriman Nərimanov // Respublika.- 2020.- 16 fevral.- S. 4.

1086. Əhmədov, T.Nəriman Nərimanov // Respublika.- 2020.- 18 fevral.- S.4.

1087. Əhmədov, T.Nəriman Nərimanov bu gün də bizimlədir // Respublika.- 2020.- 15 fevral.- S. 4; 5.

1088. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 19 fevral.- S. 3.

1089. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 20 fevral.- S. 4.

1090. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 23 fevral.- S.4.

1091. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 25 fevral.- S.5. 

1092. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 29 fevral.- S.6.

1093. Nəriman Nərimanov – 150 [dövlət xadimi, yazıçı, publisistin yubileyi ilə əlaqədar] // Respublika.- 2020.- 28 fevral.- S.4.  

1094. Nəriman Nərimanov – 150 // Respublika.- 2020.- 22 fevral.- S. 6.

1095. Yunisli, F. “Bir kəndin sərgüzəşti” əsərində erməni məkri// Mədəniyyət.- 2020.-26 fevral.- S. 7.

 

Məmmədəmin Rəsulzadənin anım günü

1096. Nuri, E. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dəhşətli ailə faciəsi...  // Unikal.- 2020.- 1 fevral.- S.19.

1097. Rəşid, Ə. Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə Can, Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!”: [Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimi, siyasətçisi və publisisti haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 fevral.- S.7.

1098. Tarix İnstitutunda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü anılıb //Şərq.-2020.- 1 fevral.- S.7.

 

Əziz Mirəhmədov – 100

1099. Əliyeva, A.Çoxsahəli elmi yaradıcılıq insanı Əziz Mirəhmədov // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.17.

1100. Əliyeva, A.Çoxsahəli elmi yaradıcılıq insanı Əziz Mirəhmədov // Türküstan.- 2020.- 18-24 fevral.- S.17.

1101. Əliyeva, A.Görkəmli ədəbiyyatşünas və mətnşünas // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S. 6.

1102. Həbibbəyli, İ.Yeni tipli ədəbiyyatşünaslıq nümunəsi: [görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, ədəbiyyat tarixçisi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.10-11.

1103. Quliyev, V. Müəllimim və dostum: [görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, mətnşünas və ədəbiyyat tarixçisi, AMEA-nın müxbir üzvü haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 fevral.- S. 10-11.  

1104. Milli Kitabxanada “Əziz Mirəhmədov – 100” adlı kitab sərgisi açılıb //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S.12. 

 

Şəddad Cəfərov –  80

1105. “Atalar üçdən deyib”: [Ağəddin Mansurzadənin ustad poliqrafçı bəhs edən sənədli povesti haqqında] // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S.11.

1106. Xələfli, Ə.Önə çıxmağın birinci şərti: [yazışı-publisist Sevda Əlibəylinin poliqrafçının ömür yoluna həsr edilib] // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 11.

1107. Nəsiboğlu, S. “Azərbaycan” nəşriyyatının Nyutonu: Şəddad Cəfərov –  80 // Kredo.-2020.- 6 fevral.- S. 14. 

1108. Yusifli, V. Azərbaycan kitabının hamisi və dostu: O, bu şöhrətin zirvəsinə necə yüksəlib? // Kaspi.- 2020.- 4 fevral.- S.15.

1109. Yusifli, V. Nəşriyyat işinin kamil bilicisi: Görkəmli poliqrafçı Şəddad Cəfərovun 80 illiyinə // 525-ci qəzet.-2020.- 7 fevral.- S.13.

 

Əhməd Qəşəmoğlu – 70

1110. Əhməd Qəşəmoğlu – 70: [AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.25.

1111. Qarayeva, G.Ahəngə köklənən ömür: [haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.24.

1112. Umudova, K. Rəngləri ahəngə salan poeziya // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.13-14.

 

Məmməd İlqar – 70

1113. Əhmət, A. Zərif düşüncənin şairi...: ...Məmməd İlqarın 70 illik yubileyi keçirilib // Şərq.- 2020.- 25 fevral.- S.12.

1114. Məmməd İlqar – 70: [AYB-nin  təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.32.

1115. Müşfiq, Ş. Şair Məmməd İlqarın 70 illik yubileyi qeyd edilib: [Atatürk Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2020.- 5 fevral.- S.16. 

 

İsa Həbibbəyli – 70

1116. Əhmədli, S. Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi: Akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatlarında // Kredo.-2020.- 6 fevral.- S.7.

1117. Əhmədli, S. Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi: Akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatlarında // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.5;16.

1118. Əlişanoğlu, T. Azərbaycan humanitar elminin böyük uğuru: [Moskvanın “Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatında akademik İsa Həbibbəylinin “Ədəbiyyat, zaman və müasirlik” kitabının nəşri haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.14-15.

1119. Mustafayev, M. Ədəbiyyat tariximizin yeni dövrləşdirilməsi: [akademik İsa Həbibbəylinin ”Azərbaycan ədəbiyyatı dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri” monoqrafiyası haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.26-27.  

1120. Şirinov, Ə. Elimizin həbibi - İsa Həbibbəyli?: [akademikin haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S.20-21.

 

Zəlimxan Yaqub – 70

1121. Çobanov, M.; Çobanlı, M. “Fələkdən gileyliyəm”: Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun ölümünə qəsidə-mərsiyə // Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S.1;8-9. 

1122. Xələfli, Ə. R. Fələkdən gileyliyəm: Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun ölümünə qəsidə-poema  //Kredo.- 2020.- 6 fevral.- S.5.

1123. Mədətoğlu, Ə. 70 yaşlı Zəlimxan yanğısı // Ədalət.-2020.- 6 fevral.- S. 7. 

1124. Mədətoğlu, Ə. “Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə”: (IV cild): [Musa Nəbioğlunun eyniadlı kitabı haqqında]  // Ədalət.- 2020.- 21 fevral.- S. 3.

1125. Zəlimxan Yaqubun 70 illiyi münasibətilə: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Nizami Rayon MKS-nin 2 saylı filialının Cəbrayıl rayonu, akademik Əşrəf Hüseynov adına Əmirvarlı kənd tam orta məktəbin şagirdləri ilə keçirdiyi tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S.3.

 

Gülhüseyn Kazımlı – 70

1126. Bayramov, Q. Dəyərli şair, alim və publisist: Gülhüseyn Kazımlı – 70 // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.8-9.  

1127. Bayramov, Q. Mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın yorulmaz tədqiqatçısı: Dəyərli alim, şair və publisist Gülhüseyn Kazımlının 70 yaşına //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.20.

1128. Gülhüseyn Kazımlı – 70: [AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.32. 

1129. Xələfli, Ə. R.Gül Hüseyn olmağın şərəfi: yaxud ziyalı portretindən cizgilər: Şair publisist Gülhüseyn Kazımlıın 70 illik yubileyindən qeydlər // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S.1;16.

1130. İbrahimov, M. Qədim muğamın fəal təbliğatçısı // Azərbaycan.- 2020.- 4 fevral.- S.11. 

1131. Muğam ifaçılarının yaxın dostu: Şair-publisist Gülhüseyn Kazımlının yaradıcılıq gecəsi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 fevral. - S.5.

 

Kamal Abdulla – 70

1132. Albalıyev, Ş. “Sirlərin sərgüzəşti”nin müzakirəsi: [Xalq yazıçısının eyniadlı kitabı haqqında] // Kredo.-2020.- 6 fevral.- S.16. 

1133. Həsənli, A. “Mənim Füzulim” – hamının Füzulisidir: [Xalq yazıçısının Məhəmməd Füzuliyə həsr etdiyi esselərindən ibarət yeni nəşri haqqında] // 525-ci qəzet.-2020.- 8 fevral.- S.14-15. 

1134. İsmayıl, Z.Elmi və bədii yaradıcılığın zirvəsində: [haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 fevral.- S.21.

1135. Qəribova, J. Var ilə Yox arasında: (Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın əsərlərində “Yox”un antologiyasına qısa bir baxış) // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.16.

1136. Mehdi, N. “Mənim Füzulim”i (B., 2019) refleksiya edəndə”: [yazıçının eyniadlı kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.12.

1137. Mədətoğlu, Ə. Ay adam!..: “Mənim Füzulim”in işığında // Ədalət.-2020.- 6 fevral.- S.5. 

1138. Natiq, G. Sirrin ölümündən sonra baş verənlər: Kamal Abdulla-70: [yazıçının “Sirlərin sərgüzəşti” adlı möhtəşəm tədqiqat əsəri  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.15.

1139. Sarıhüseynoğlu, V.Füzuli poetikasına Üç başvuru və ya Füzuli kantatası: Kamal Abdulla – 70: [Kamal Abdullanın “Ədəbiyyat qəzeti”ndə esse kimi təqdim olunan üç poetik söhbəti haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.12-13.

 

Vəli Qaraçaylı – 55

1140. Cahangir, Ə. Sərhədləri aşan şair: şair Vəli Qaraçaylının 55 illiyinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 28.  

1141. Sarıhüseynoğlu, V. Qaraçaylı çağlayanı: Vəli Qaraçaylı – 55 // Ədalət.- 2020.- 6 fevral.- S. 7. 

1142. Şair Vəli Qaraçaylının 55 illik yubileyi qeyd olundu: [AYB-də] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 15 fevral.- S.32. 

 

Ədəbi əlaqələr

1143. Akpinar, Y. Azərbaycanı sevən və sevdirən Yavuz Akpınar: [türkoloq alimlə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Əhmədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 7 fevral.- S.14.

1144. Anar. Xəzər qonşumuz Qazaxıstan: [Qazaxıstan ədəbiyyatının nümayəndələri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.10, 12.

1145. Ay, A.Əlişir Nəvai – 579: [özbək şairinin yubileyi ilə əlaqədar] // Olaylar.- 2020.- 22-24 fevral.- S.14.

1146. Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən konfransda təmsil olunub: [Daşkənddəki Nəvai adına Ədəbiyyat Muzeyində “Suyima Qəniyevanın elmi irsi və mətnşünaslıq məsələləri” mövzusunda keçirilən elmi-ədəbi konfrans haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-26 fevral.- S.8.

1147. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri Koreya dilində: [şairin seçilmiş əsərlərinin Koreya dilinə tərcümə edilərək kitab şəklində koreyalı oxuculara təqdim olunması haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.32.; Mədəniyyət.- 2020.- 28 fevral.- S. 8.

1148. Çağdaş rus ədəbiyyatı: Rusiya Yazıçılar İttifaqı ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi arasında əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanıb //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.11.

1149. Daşkənddə “Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili” kitabının təqdimatı keçirilib: [Elçin İbrahimovun eyniadlı kitabı haqqında] // Yeni Azərbaycan.- 2020.- 15 fevral.- S.8.

1150. Ədəbi əlaqələr və birgə layihələr müzakirə olunub: [Argentinanın Azərbaycandakı səfiri Serxio Perez Gunellanın və səfirliyin mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri xanım Korina Lemannın Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzində olmaları haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-12 fevral.- S.4.

1151. Əhmədli, B. Kim Jiha: Tərəddüdsüz irəliyə doğru yürüyün!: Çağdaş Koreya poeziyası // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.21. 

1152. Əliyev, M. Orxan Pamuk zirvəsi: [türk yazıçısı haqqında] // Kredo.- 2020.- 13 fevral.- S. 4.

1153. Əliyev, M.Orxan Pamuk zirvəsi // Kredo.- 2020.- 17 fevral.- S. 5.

1154. Əliyev, M.Orxan Pamuk zirvəsi // Kredo.- 2020.- 21 fevral.- S. 8-9; 12.

1155. Əskər, R. Nəvayi və Baburun vətənində görüşlər: Həzrət Nəvayi haqqında ümumi bilgi: [Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında keçirilən tədbir haqqında] // Türküstan.-2020.- 25 fevral - 2 mart.- S.8.

1156. Füruğ, Q.“...Ailəmizdə ilk öləcək şəxs mənəm...”: Füruğ Fərruxzadın qardaşı Firidun Fərruxzada yazdığı məktublar: [məşhur İran şairəsinin aktyor, bəstəkar, şair, siyasi xadim olan qardaşına tarixi məktubları] /tərcümə edən: M. Nuri // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.12;13.

1157. Hüseyn, F. Şeir hekayəti: [Uruqvay şairi Mario Benedettinin yaradıcılığı haqqında] // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S.16.

1158. İbrahim Yusifoğlunun İranda şeirlər kitabı işıq üzü görüb: [şair-publisistin “Payızda üşüyən çiçək”  uşaq şeirlərindən ibarət kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S. 12. 

1159. Kanudo, R. Yeddi sənətin manifesti /tərc.etdi Zakir Abbas//Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.10.

1160. Kolodnı, L. Barışmaz şairlər: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S.12-13.

1161. Qarayeva S.Məmməd Oruc Rusiyada ədəbi mükafata layiq görülüb: Mükafata layiq görülənlər arasında Rusiyada yaşayan həmyerlimiz Knyaz Qoçaq da var: [Azərbaycan yazıçısı, publisist, tərcüməçi Məmməd Oruc  “Ədəbiyyatı birləşdirən tellər” diplomu ilə tətif olunması haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 22 fevral.- S.13.

1162. Qriqoryevna, D. A.Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri /tərcümə etdi: X.Aydın // Kaspi.- 2020.- 15-17 fevral.- S.11.

1163. Qriqoryevna, D. Xatirələr: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xanım Aydın // Kaspi.- 2020.- 8-10 fevral.- S.14-15.

1164. Qriqoryevna, D.A. Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri /tərcümə edən: X.Aydın // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.- 2 mart.- S.11.

1165. Qriqoryevna, D.A.Dostoyevskaya Anna Qriqoryevnanın xatirələri /tərcümə edən: X.Aydın // Kaspi.- 2020.- 22-24 fevral.- S.11.

1166. Quliyev, V. Puşkin və Şuşa //525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.10.

1167. Malkolm Qladvel: Məni yaradan kitablar: [Böyük Britaniya ədəbiyyatı] /tərc.etdi Elcan Salmanqızı // Kaspi.-2020.- 1-3 fevral.- S.13.

1168. Mehri. Şahanə Müşfiqin kitabı Türkiyədə nəşr edilib: [gənc yazarın “Şahanənin nağılı” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2020.- 8 fevral.- S.13. 

1169. Məmməd, İ. Bir cüt göyərçin kimi...:  [Cənubi Koreya şairləri Kooseul Kim və Donq Ho Çoi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S. 22.

1170. Məşhur amerikalı yazıçı ADA Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülüb: [universitetdə keçirilən təqdimat mərasimində rektor Hafiz Paşayev fəxri doktor diplomunu qonağa təqdim etməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 14 fevral.- S.7.; Respublika.- 2020.- 14 fevral.- S.3.

1171. Motılyova, T. Romen Rollanın “Jan Kristof” romanı /tərcümə etdi: X.Nurgül // Kaspi.- 2020.- 29 fevral.-2 mart.- S.10. 

1172. Müşfiq, Ş. “Kardeş kalemler”in yeni buraxılışında...: [Avrasiya Yazarlar Birliyinin aylıq mətbu orqanı olan eyniadlı dərgisinin bu ilə olan yeni buraxılışı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 fevral.- S.24.

1173. Müşfiq, Ş. Faiq Ələkbərlinin kitabı Türkiyədə çap olundu: [fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosentin “Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və Tanrıçılıq” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 fevral.- S.8.

1174. Orucov, A. Şəhriyar haqqında düşüncələr: II yazı: [şairin yaradıcılığı haqqında] // Hürriyyət.- 2020.- 15-17 fevral.- S.13.

1175. Orucov, A. Şəhriyar haqqında düşüncələr: Övladımız məzhəbini danmasın, Hər içi boş sözlərə aldanmasın: II yazı: // Hürriyyət.- 2020.- 20-21 fevral.- S.14.

1176. Piri, E. Azərbaycanlı yazıçı beynəlxalq mükafat aldı: [Moskva şəhərində keçirilən “V Beynəlxalq ədəbiyyat mükafatı-ən yaxşı tərcümə əsərlərinə görə” adlı tədbirdə Məmməd Orucun “Ədəbiyyatı birləşdirən tellər” adlı mükafata layiq görülməsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 21 fevral.- S. 3.

1177. Ramiz Əskər ÖzbəkistanYazıçılar İttifaqının fəxri üzvü seçilib: [“Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında professorla keçirilən görüş haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-14 fevral.- S. 4.

1178. Seferis, Y. Bir şairin gündəliyi: (1945-1951): Gündəlikdən parça /tərc.etdi Həmid Piriyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S. 32.

1179. Səma, G.Ədəbiyyat İnstitutunda Əlişir Nəvai təntənəsi: [dahi özbək şairi Əlişir Nəvainin 579 illiyinə həsr olunmuş “Əlişir Nəvai ədəbi və elmi irsinin öyrənilməsi” adlı Beynəlxalq elmi konfrans haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 22 fevral.- S.10.

1180. Sultanova, M.Tanınmış qırğız şairinin yubileyi Ankarada qeyd olundu: Nəsiminin şeirlərini qırğız dilinə çevirən Kojogeldi Kultegin Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edildi // Mədəniyyət.- 2020.- 21 fevral.- S.8.

1181. Şahanə.Görkəmli türk alimi Əhməd Kabaklının anım günü keçirilib: [Türk Ədəbiyyatı Vəqfində alimin xatirəsinə həsr olunmuş “Xatirələr işığında Əhməd Kabaklı” adlı tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 12 fevral.- S. 12.

1182. Tural.Azərbaycan alimləri Özbəkistanda beynəlxalq konfransda iştirak ediblər: [Daşkənddəki Əlişir Nəvai adına Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetində “Əlişir Nəvai və XXI əsr” adlı beynəlxalq konfrans haqqında] // Palitra.- 2020.- 11 fevral.- S.13.

1183. Turan, T.Müasir türk şeirinə və romanına orijinallıq gətirən adam Murat Menteş: [türk yazarın yaradıcılığı haqqında] // Türküstan.- 2020.- 11-17 fevral.- S.23.

1184. Türk dünyası ədiblərinin irsinin təbliğində əməkdaşlıq: [Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri Yakup Öməroğlunun Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunu ziyarət etməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2020.- 5 fevral.- S.6.  

1185. “Türkologiya” jurnalı yeni əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb: [AMEA-nın Rəyasət Heyəti “Türkologiya” jurnalı və Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi arasında imzalanmış memorandum haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 fevral.- S. 9.

1186. Türkoloqlar Özbəkistanda beynəlxalq konfransda iştirak ediblər: [“Əlişir Nəvai və XXI əsr” adlı beynəlxalq konfrans haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S. 7.

1187. Vəli, Ş. Düşüncə döngələri...: [Dilek Yükselin “Pompeyi sevərkən” hekayəsi Aslan Quliyevin tərcüməsində və Qulu Ağsəsin “Duman” hekayəsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 29 fevral.- S.12.

1188. Vilyamoviç, Y. Böyük ədəbiyyat, zaman və müvəqqətilik haqqında: Anarın seçilmiş nəsri Moskvada – “Roman-qazeta”da: [eyniadlı jurnalın redaktoru Yuriy Vilyamoviçlə müsahibə] /müsahibəni apardı: L.Lavrova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 29 fevral.- S. 6; 7.

1189. Yakup Öməroğlu Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunu ziyarət edib//525-ci qəzet.-2020.- 5 fevral.- S.13.

1190. Yunus Oğuz: Əsas prinsipim hökmdarların həyatlarını obyektiv şəkildə araşdırmaqdan ibarətdir: [yazıçının Özbəkistanda nəşr olunan “Pravda  vostoka” qəzetindəki  müsahibəsi haqqında] // Olaylar.- 2020.-27-28 fevral.- S. 6.

 

Bax: 111; 137; 252; 573; 592; 599; 600; 608; 612; 626; 636; 638; 668; 680; 684; 685; 703; 710; 715; 745; 790; 830; 922; 975; 988

 

Abay Kunanbayev  – 175

1191. Anar. “Ağaclar quruyub qocalar kimi, göylərə yalvarır budaqlarıyla”: Abayın 175 illiyinə  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 8 fevral.- S.3.   

1192. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda görüş: [Qazaxıstan filosofu Əl-Fərabinin anadan olmasının 1150 illik, qazax şairi Abay Kunanbayevin 175 illik yubileyləri  ilə əlaqədar  keçirilən tədbirlər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 12 yanvar.- S. 4.

1193. Xaçınçaylı, Q. BDU-da “Abay ili”nə start verildi //Həftə içi.- 2020.- 4-5 fevral.- S.8.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 1 fevral.- S.29.

1194. Sultanova, M.Türkiyə paytaxtında “Abay Kunanbayev ili”nin açılışı //Mədəniyyət.- 2020.- 12 fevral.- S. 8.

 

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре, искусству и литературоведению

1195. О награждении А.Б.Мамедова орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 5 февраля.- С.5.

1196. О награждении орденом «Шохрат» Ф.И.Наджафова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 февраля.- С.2.

1197. О награждении П.Бюльбюльоглу орденом «Гейдар Алиев»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 февраля.- С.3.

1198. О предоставлении Президентских премий для молодежи 2020 года: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 февраля.- С.2.

1199. О проведении 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 11 февраля.- С.2.

1200. О проведении 20-летия включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 февраля.- С.1.

1201. О проведении 100-летнего юбилея Азиза Мирахмедова:  Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 февраля.- С.2.

1202. О проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Ахвердиева: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 февраля.- С.1.

1203. О проведении 150-летнего юбилея Наримана Нариманова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 февраля.- С.4.

1204. Об утверждении нового состава Комиссии по Государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы: Указ Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.3.

 _____________

1205. Абульфас Гараев провел встречу в головном офисе арт-сети Британского совета: [с директором Arts Network Каролиной Мебай] //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 февраля.- С.2.

1206. Президент Ильхам Алиев вручил Михаилу Гусману орден «Шараф» //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 февраля.- С.2-3.

 

Ходжалинский геноцид 28

1207. Азербайджанский национальный музей искусств провел мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.7.

1208. Алиева, Г. Без срока давности: Зло, оставшееся без возмездия, будет повторяться вновь: [о мероприятии в НАНА] //Каспiй.- 2020.- 26 февраля.- С.12.

1209. «Бесконечный коридор» - фильм литовского режиссера о Ходжалинском геноциде: [Александраса Брокаса]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С5.

1210. В Бакинском госуниверситете почтили память жертв Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.7.

1211. В Берлине организована выставка произведений народного художника Азербайджана, посвященных Ходжалинской трагедии: [Ашрафа Гейбатова] //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.9.

1212. В зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии состоялся концерт, посвященный Ходжалинской трагедии //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 февраля.- С.6.

1213. В Израиле почтили память жертв Ходжалы //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.6.

1214. В Индонезии выпущены почтовые марки, посвященные Ходжалинскому геноциду //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 февраля.- С.7.

1215. В Киеве прошло мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 февраля.- С.3.

1216. В киевской школе почтили память жертв Ходжалы //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 февраля.- С.6.

1217. В Кишинэу состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 29 февраля.- С.6.

1218. В Конституционном суде состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.5.

1219. В Москве состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине трагедии в Ходжалы //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.4.

1220. В парке Ходжалы, где расположен памятник «Крик матери», проводятся подготовительные и благоустроительные работы //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 февраля.- С.7.

1221. В Швейцарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.6.

1222. Газета «Аргументы недели» опубликовала статью «Ходжалы - боль, которую не залечить» //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.3.

1223. Ислам, А. Мы помним!: Город-шехид Ходжалы и его невинные жертвы: [о художественно-музыкальной постановке в Центре мугама] //Каспiй.- 2020.- 27 февраля.- С.13.

1224. Ислам, А. Мы придем, Карабах!: В Союзе композиторов почтили память жертв Ходжалы //Каспiй.- 2020.- 26 февраля.- С.13.

1225. Мурад, Г. Мать шехида: Стихи //Мир литературы. - 2020.  - №2(149), февраль  - С.13.

1226. На сайте Lenta.ru размещены информация о Ходжалинской трагедии и фотографии жертв //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.5.

1227. Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила на своей странице в Instagram публикацию в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С.3.

1228. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.1-2.

1229. Российская газета «Дни.ру»: «Память о событиях в Ходжалы важна не только для Азербайджана, но и для всего мира» //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.5.

1230. Савельев, Д. Дмитрий Савельев: «Память о Ходжалы останется жить в поколениях»: [интервью депутата Госдумы и руководителя Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан] //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.5.

1231. Тагизаде, Р. Посвящение: Стихи //Мир литературы. - 2020.  - №2(149), февраль  - С.13.

1232. Утвержден план мероприятий по проведению 28-й годовщины Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 февраля.- С.4.

1233. Ходжалы: незаживающая рана нашего народа: У памятника «Крик матери» почтена память жертв Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 февраля.- С.4.

 

День молодежи

1234. В Вене по случаю Дня молодежи состоялась  встреча азербайджанской диаспорской молодежи //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 февраля.- С.5.

1235. В стране выбрана молодежная столица – 2020: [Масаллы] //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.6.

1236. Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана  //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 февраля.- С.1.

 

Мультикультурализм

1237. Аббасов, Т. Мультикультурализм в действии как он есть: [о зимней школе для иностранных студентов]   //Бакинский рабочий.- 2020.- 18 февраля.- С.6.

1238. Аббасов, Т. Творческий семестр: Школа мультикультурализма готова принять гостей: [иностранных студентов из 20 государств]  //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С.4.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1239. Азербайджан и Россия углубят сотрудничество в сфере науки и образования: [о встрече академика Р.Мехтиева с представителем Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М. Швыдким] //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 февраля.- С.2.

1240. Азербайджанские ковры представлены на выставке в Москве: [ «Эхо Советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат» в Музее Востока] //Неделя.- 2020.-7 февраля.- С.19.

1241. Баннаева, Н. Музейный дуэт: Азербайджан и Марокко расширяют культурные связи: [о сотрудничестве Музея ковра с музеями королевства] //Каспiй.- 2020.- 1 февраля.- С.15.

1242. Баннаева, Н. Прошлое в новом ракурсе: В Москве открылась выставка «Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат»: [в Музее Востока] //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С.16.

1243. В Астрахани состоится молодежный фестиваль «Премия Каспий - 2020», организованный Азербайджанским молодежным объединением России //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 февраля.- С.6.

1244. В Венгрии проходят Дни азербайджанского кино //Бакинский рабочий.- 2020.- 20 февраля.- С.7.

1245. В Международном центре мугама прошел музыкально-театрализованный вечер, посвященный творчеству Моцарта: [в постановке студентов БМА] //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 февраля.- С.4.

1246. В Минске торжественно отмечено 110-летие Ази Асланова: [в Музее истории ВОВ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 февраля.- С.7.

1247. В Москве открылась выставка «Эхо Советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат» //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 февраля.- С.4.

1248. В РИКЦ открылась фотовыставка, посвященная окончанию Сталинградской битвы //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.10.

1249. Зискинд, Г. Быть героем - нет выше удела: В Баку почтили память великого татарского поэта Мусы Джалила: [в Центре татарской культуры «Туган тел»] //Каспiй.- 2020.- 19 февраля.- С.13.

1250. Международный проект «Дорога памяти»: [мероприятие к 75-летию победы в ВОВ в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 февраля.- С.6.

1251. На популярном калифорнийском телеканале KUSI News прошла передача об Азербайджане: [видеоролик и интервью генконсула Насими Агаева] //Бакинский рабочий.- 2020.- 5 февраля.- С.7.

1252. На телеканале France 2 состоялся показ документального фильма «Азербайджан-на перекрестке цивилизаций»: [режиссер – Буалем Геритли] //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 февраля.- С.6.

1253. Сулейманова, Ф. Встреча в Эрмитаже: [директора Музея искусств Чингиза Фарзалиева и Михаила Пиотровского] //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.10.

1254. Ханджанбекова, Ф. «Пакту Рериха» - 85 лет: [о выставке  работ русского художника, сценографа, писателя в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 февраля.- С.6.

 

2020-й год – Год азербайджанской культуры в Италии

1255. Гаджиев, Х. Хикмет Гаджиев: «Государственный визит Президента Азербайджана в Италию по своей сути и содержанию можно назвать историческим»: [интервью зав отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента] //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.6.

1256. Ознакомление со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 февраля.- С.5.

1257. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом Италии //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 февраля.- С.6.

1258. Представлена концертная программа по случаю открытия Года азербайджанской культуры в Италии //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 февраля.- С.2.

1259. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.3.

1260. Президент Ильхам Алиев посетил в Риме памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви //Бакинский рабочий.- 2020.- 20 февраля.- С.1.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ.

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА.

1261. Ислам, А. Клубок любовных историй Ичери шехер: Фуад Ахундов преподает нам свою историю Баку: [об открытии Consept Store & Gallery «Narjih» лекцией востоковеда, гида-историка]  //Каспiй.- 2020.- 14 февраля.- С.12-13.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

1262. Асланов, А. АЗЕРТАДЖ-100: взгляд на вековой путь с пяти различных временных позиций: О вехах развития Азербайджанского государственного информационного агентства,  первая информация которого увидела свет 2 марта 1920 года //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.7-9.

 

ФОНД  ГЕЙДАРА АЛИЕВА

1263. В Москве по инициативе Лейлы Алиевой прошла конференция на тему «Азербайджанская молодежь России» //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 февраля.- С.3.

1264. В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор: [в Пираллахинском районе столицы] //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 февраля.- С.4.

1265. В рамках проекта «Наш двор» в Сабаильском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор  //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 февраля.- С.3.

1266. Фонд Гейдара Алиева готовит новые издания, посвященные Азербайджану: [о различных сферах с фотоиллюстрациями] //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 февраля.- С.5.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1267. Завершается восстановление исторического памятника «Сыныг Кёрпю»: [из сообщения пресс-секретаря Госслужбы по охране и восстановлению культурного наследия Фариза Гусейнова] //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.6.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1268. Ашурли, Р.  Маленькая женщина с характером Наполеона: Интересные факты из жизни Сары ханым Ашурбейли: [мероприятие памяти доктора исторических наук в Музее истории] //Каспiй.- 2020.- 1 февраля.- С.10-11, 18.

1269. В Губинском районе открылся Музей истории и культуры горских евреев //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.6.

1270. В Израиле представлены туристические возможности Азербайджана: [на выставке «IMTM 2020» и презентация Музея горских евреев] //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 февраля.- С.7.

1271. Велиханлы н. Время все расставит по своим местам: Наиля Велиханлы: Азербайджан - сам по себе музей, где ни копнешь - факты древней культуры!: [беседа с академиком, директором Музея истории] //провела Р. Аббасова //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С.12-13.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

1272. В Национальной библиотеке состоялась презентация книг Института истории: [на иностранных языках] //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 февраля.- С.2.

1273. Малахова, Е. Листая пожелтевшие страницы…: Библиотечное дело в Азербайджане успешно развивается: [о семинаре в Республиканской детской библиотеке] //Каспiй.- 2020.- 26 февраля.- С.11.

 

II. ИСКУССТВО

1274. В Бакинском книжном центре состоялась презентация альбома «Изобразительное искусство Азербайджана»: [изданного Союзом Художников] //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 февраля.- С.3.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1275. Работы азербайджанской художницы представлены на ярмарке современного искусства в Москве: [Нигяр Сулейман на арт-форуме Art Russia] //Ежедневные новости.- 2020.- 28 февраля.- С.10.

1276. Шихлинская, С.  Всегда есть потайная дверь, которую можно открыть: Сабина Шихлинская: Моя жизнь – движение по спирали…: [беседа с заслуженным художником] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 1 февраля.- С.16-17.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1277. Мамедова, А. Орнаменты, знакомые с детства: В Гымыле и Лагиче помнят древние традиции ковроткачества //Каспiй.- 2020.- 29 февраля.- С.13.

1278. Открылся Кюрдамирский филиал ОАО «Азерхалча» //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 февраля.- С.3-4.

1279. Тагиева, Р. Ковер - навсегда!: Неотъемлемая часть жизни азербайджанцев с древнейших времен: [беседа с заслуженным деятелем культуры Ройей Тагиевой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 19 февраля.- С.12.

 

ГРАФИКА

1280. В Баку презентована книга «Карабахнаме. Страницы истории»: [об альбоме графических работ народного художника Арифа Гусейнова] //Ежедневные новости.- 2020.- 28 февраля.- С.10.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1281. Объявлен фотоконкурс «Мечети Азербайджана»: [проект  руководителя Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова] //Ежедневные новости.- 2020.- 21 февраля.- С.10.

 

СКУЛЬПТУРА

1282. Рзаев, Т. Архитектурное наследие эпохи Гейдара Алиева: Модернизм 70-80-х, которым мы можем гордиться: [и скульптурное наследие]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 февраля.- С.3.

 

МУЗЫКА

1283. Азербайджанский вокалист выступил с хором учителей Польши: [тенор Тарлан Шахбази] //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 февраля.- С.6.

1284. Дадашева, Н. Гара Гараев. Путь преодолений: Немеркнущее музыкальное наследие композитора – современный бренд, визитная карточка национальной культуры //Каспiй.- 2020.- 6 февраля.- С. 12-13.

1285. Зейнаб Ханларова выступит с концертом в Баку: [18 марта в Бакинском конгресс центре] //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.10.

1286. Известный бакинец преподнес подарок государственному Музею музыкальной культуры: [скрипач Михаил Пархомовский подарил нотную библиотеку из 232 партитур музыки  азербайджанских и российских композиторов] //Ежедневные новости.- 2020.- 21 февраля.- С.10.

1287. Иманов, В. «Легенда о Любви» Арифа Меликова триумфально возвращается на Родину!: [из воспоминаний композитора] //Вышка.- 2020.- 21 февраля.- С.8.

1288. Ислам, А. Балабан - зов предков: Успешный дебют ансамбля «Yeni nəfəs»: [из беседы с руководителем коллектива,  народным артистом Ильхамом Наджафовым] //Каспiй.- 2020.- 21 февраля.- С. 13.

1289. Ислам, А. Когда душа растворяется в мугаме: Гюльгусейн Казымов-70: [мероприятие в Центре мугама] //Каспiй.- 2020.- 7 февраля.- С. 11-12.

1290. Мамедова, З. Мечтаю спеть в Шуше…: Мугам в жизни, в аудитории, на сцене и в окопах: [беседа с народной артисткой Зумруд Мамедовой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 20 февраля.- С. 12-13.

1291. Микеладзе, Г. Триумф во славу Азербайджана: Баку может и должен стать Меккой мировой академической музыки: [о творческой деятельности Франгиз Ализаде] //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С. 14-15.

1292. Народный композитор Алекпер Тагиев: Архивы истории //Новое времяй.- 2020.- 26 февраля.- С. 13.

1293. Открыт барельеф на стене дома, в котором жил выдающийся композитор Васиф Адыгезалов: [скульптор-Аслан Рустамов]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 февраля.- С. 4.

1294. Подведены итоги Международного конкурса молодых исполнителей классической и народной музыки World harmony: [в Филармонии имени М.Магомаева]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 26 февраля.- С. 7.

1295. Шарифов, М. Истинный дух древнего Востока:  Сохраним музыкальное наследие наших предков: [беседа с единственный в мире исполнитель на древнем чагане, народным артистом Мунисом Шарифовым] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.- 2020.- 22 февраля.- С.11-12.

1296. Юная пианистка удостоена премии Гран-при в Эстонии: [студентка БМА Лейла Зейналова на XIII Международном конкурсе имени Шопена] //Ежедневные новости.- 2020.- 28 февраля.- С. 10.

 

Алибаба Мамедов90

1297. В Центре мугама состоялся концерт, посвященный юбилею народного артиста Алибабы Мамедова //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 февраля.- С.4.

1298. Гусейнзаде, Р. Молодеющий мугам: В Мугамном центре состоялся концерт, посвященный юбилею народного артиста Алибабы Мамедова //Каспiй.- 2020.- 7 февраля.- С. 12.

1299. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народного артиста Алибабу Мамедова //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 февраля.- С.1.

1300. Президент Ильхам Алиев вручил народному артисту Алибабе Мамедову орден «Шараф» //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 февраля.- С.1-2.

 

Полад Бюльбюльоглу75

1301. Аббасова, Р. Торжество жизни: К юбилею Полада Бюльбюльоглу //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С.17.

1302. Во Дворце Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт народного артиста Полада Бюльбюльоглу //Бакинский рабочий.- 2020.- 12 февраля.- С.12-13.

1303. Ислам, А. Когда свято имя Учителя: Празднование юбилея Полада Бюльбюльоглу-триумф азербайджанского музыкального искусства //Каспiй.- 2020.- 11 февраля.- С.12-13.

1304. Ислам, А. Любовь и Смерть: Легендарный тюркский эпос на балетной сцене: [об одноименном балете вТОиБ]  //Каспiй.- 2020.- 11 февраля.- С.12-13.

1305. Красовская, Н. Россия-Азербайджан: Плодотворный синтез двух культур: [беседа с руководителем Центра российско-азербайджанской дружбы Н.Красовской] //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 февраля.- С.5.

1306. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Полада Бюльбюльоглу //Бакинский рабочий.- 2020.-5 февраля.- С.1.

1307. Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден «Гейдар Алиев»  //Бакинский рабочий.- 2020.- 4 февраля.- С.3.

1308. Президент России Владимир Путин поздравил посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу с 75-летием //Бакинский рабочий.- 2020.- 5 февраля.- С.7.

1309. Президент России наградил посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглу почетной грамотой Президента  //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 февраля.- С.2.

 

БАЛЕТ.ТАНЦЫ

1310. Балет «Щелкунчик» в постановке Эльдара Алиева: [хореограф-постановщик, балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 февраля.- С.5.

 

КИНО

1311. Очередной успех фильма «Cтепняк»: Фильм Шамиля Алиева «Степняк» продолжает завоевывать новые высоты: [об участии картины на международном фестивале фильмов в Калькутте] //Бакинский рабочий.- 2020.- 19 февраля.- С.6.

1312.  Стартовал V Фестиваль буктрейлеров: [из сообщения директора фестиваля Руслана Сабирли]  //Ежедневные новости.- 2020.- 7 февраля.- С.10.

1313.  Тофиг Шахвердиев удостоен премии «Золотой глаз» в России: [кинорежиссер, народный артист]  //Ежедневные новости.- 2020.- 14 февраля.- С.10.

 

ТЕАТР

1314.  Жизнь, посвященная театру: [о творчестве народного артиста Александра Шаровского]  //Неделя.- 2020.- 14 февраля.- С.19.

1315.  Ислам, А. «Братья Карамазовы» - на азербайджанской сцене: Противоборство характеров и идей: [об одноименном спектакле Ираны Тагизаде на сцене РДТ имени С.Вургуна]  //Каспiй.- 2020.- 18 февраля.- С.12-13.

1316.  Ислам, А. Гарнир по французски:  Динамичная и остроумная комедия на бакинской сцене: [из беседы с актером Музыкального театра Эмилем Гейдаровым об одноименном спектакле режиссеров А.Алескерова и Б.Графкина]  //Каспiй.- 2020.- 25 февраля.- С. 13.

1317.  Сулейманова, Ф. Лебединое озеро: Легендарная история любви-на бакинской сцене: [об одноименном балете в ТОиБ]   //Каспiй.- 2020.- 18 февраля.- С.12-13.

1318.  Спектакль «Севильский цирюльник» покажут к женскому празднику: [в ТОиБ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 25 февраля.- С.10.

 

III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1319. Гияс, Э. Недоношенный: [Рассказ] //Мир литературы.- 2020.- № 11 (148), январь. – С.12-13.

 

ПОЭЗИЯ

1320. Алиева, Л. Поздравляю: [Стихи] //Мир литературы.- 2020.- № 11 (148), январь. – С.8.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1321.  Абдуллаев, Ч. О времени и людях: [беседа с народным писателем Чингизом Абдуллаевым] /провел Д. Савельев //Мир литературы. - 2020. - №2(149), февраль  - С.6.

1322.  Ага Халилгызы, С. Мы должны оставить после себя след…: Наше поколение выросло на духовности писателей прошлых веков, потому обязано углублять и приумножать наследие, доставшееся нам от предков: [беседа с писателем и поэтом Севиндж Ага Халилгызы] /провела А.Ислам] //Каспiй.- 2020.- 4 февраля.- С.12-13.

1323.  Алиева, Г. Тора глубже океана: Презентовано переведенное на азербайджанский язык Священное писание евреев: [о презентации перевода Теймура Садыгова в Научной библиотеке НАНА] //Каспiй.- 2020.- 15 февраля.- С.11.

1324.  Ахмади, Х.З. Гудси - не просто поэт, а великий поэт! Хадйе-Захра Ахмади: Мне посчастливилось стать первооткрывателем многих произведений гениального азербайджанского автора: [беседа с литературоведом из Тебриза, диссертантом Музея литературы имени Низами] /провела А. Ислам //Каспiй.- 2020.- 8 февраля.- С.10-11.

1325.  Ахундова, Э. Высокая планка Эльмиры Алиевой: Светлой памяти коллеги и друга посвящается //Каспiй.- 2020.- 29 февраля.- С.9.

1326.  Ахундова, Э. «Танцевальная мелодия» Мамеда Оруджа: О некоторых произведениях талантливого азербайджанского прозаика, к сожалению, почти не известных русскоязычному читателю //Каспiй.- 2020.- 28 февраля.- С.1-11.

1327.  Балакишиева, Н. О нем в строках не уместиться...: [памяти заместителя председателя Союза писателей Назима Ибрагимова] //Мир литературы. - 2020.- №2(149), февраль  - С.7-8.

1328.  Борьба за престижную награду: Гашам Исабейли в числе кандидатов премии имени Ганса Христиана Андерсена //Каспiй.- 2020.- 12 февраля.- С.13.

1329.  В Баку состоялась презентация книги Валентины Эфендиевой: [«Землячество казаков Азербайджана»] //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 февраля.- С.5.

1330. В Киеве состоялась презентация сборника газелей Насими: [на украинском языке в Укринформе] //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 февраля.- С.7.

1331.  В ТЮРКСОЙ почтили память известного азербайджанского поэта: [Вагифа Самедоглу] //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 февраля.- С.6.

1332.  Вышла в свет книга «Мехмандаровы»: [журналиста, публициста Васифа Гулиева] //Ежедневные новости.- 2020.- 21 февраля.- С.10.

1333.  Гасанов, Ф. Землячество казаков Азербайджана: [об одноименной книге Валентины Эфендиевой] //Вышка.- 2020.- 7 февраля.- С.11.

1334.  Джафарова, Т. Если б звезды ступеньками стали...: [о поэтическом творчестве Лейлы Алиевой] //Мир литературы. - 2020.- №2(149), февраль  - С.3-4.

1335.   Иманова, С. Памяти дорогого друга, учителя, советчика и светлого человека собкора «МЛ» Везира Касумова //Мир литературы. - 2020. - №2(149), февраль  - С.8.

1336.  Ислам, А. Памятник Литературе и Книге: Блистательные литературные диалоги в уникальном проекте «Публикации «Каспiй»-«Kaspi»: [о презентации книг поэта и журналиста Фарида Гусейна в клубе «Натаван»] //Каспiй.- 2020.- 13 февраля.- С.9-10.

1337.  Книга Расула Рзы издана на латышском языке: [сборник стихов «Цвета»] //Мир литературы.- 2020.- №2(149), февраль  - С.2.

1338.  Меликли, Т.  Слово, которое создает человека: Тофик Меликли: Когда я основал в Москве общество «Оджаг», первым делом организовал Новруз байрамы: [беседа с литературоведом, тюркологом] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.- 2020.- 22 февраля.- С.8-9; 29 февраля.- С.8;12.

1339.  Меликов, И. Нас вдохновляющий Ильхам: [о жизни и творчестве философа-поэта Ильхама Бадалбейли] //Мир литературы. - 2020.  - №2(149), февраль  - С.4-5.

1340.  Микеладзе, Г. Миссия народного писателя: Читая «кардиограмму» Натига Расулзаде: [о творчестве заслуженного деятеля искусств] //Каспiй.- 2020.- 15 февраля.- С.8-9.

1341.  Обширное творческое наследие Абдуллы Шаига: Архивы истории //Новое время.- 2020.- 14 февраля.- С.13.

 1342. Состоялась презентация книги «Подвижник печати», повествующей о жизненном пути Насира Имангулиева: [доктора философии по филологии Шарафа Джалили в рамках проекта «Туран Банка»] //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 февраля.- С.5.

 

    İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 

1.      Azad Azərbaycan

2.      Azərbaycan

3.      Azərbaycan müəllimi

4.      Bakı Xəbər

5.      525-ci qəzet

6.      Cümhuriyət

7.      Ədalət

8.  Ədəbiyyat qəzeti

9.  Həftə içi

10. Hərbi And

11.  Hürriyyət

12.  Xalq cəbhəsi

13.  Xalq qəzeti

14.  İki sahil

15.  Kaspi

16.  Kredo

17.  Mədəniyyət

18.  Olaylar

19.  Palitra

20.  Respublika

21.  Səs

22.  Şərq

23.  Unikal

24.  Üç nöqtə

25.  Вышка

26.  Yeni Azərbaycan

27. Yeni Müsavat

 

 

 

 

Список использованных газет

 

1.      Азербайджанские известия

2.      Бакинский рабочий

3.      Вышка

4.      Ежедневные новости

5.      Каспiй

6.      Мир литературы

7.      Неделя

8.      Новое время

 

 

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət ....................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat

 

haqqında rəhbər materiallar ............................................

4

2 fevral – Gənclər Günü ...................................................

12

21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü ...........................

14

“Könüllülər ili” – 2020 ......................................................

15

Növbədənkənar parlament seçkiləri

 

2020-2025-ci illər ..............................................................

16

Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü .....................................

16

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günü .......

23

Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü ..................................

23

Novruz bayramı ................................................................

24

Kulinariya ...........................................................................

24

Multikulturalizm..................................................................

25

Mədəni əlaqələr .................................................................

25

İtaliyada “Azərbaycan Mədəniyyəti ili” ........................

31

Özbəkistanda “Qarabağ – Azərbaycan

 

mədəniyyətinin beşiyi” layihəsi ......................................

32

Kitabxana işi .......................................................................

33

5-ci Buktreyler Festivalı ...................................................

35

Muzey işi ............................................................................

35

Tarix və mədəniyyət abidələri ..........................................

37

II. İncəsənət .......................................................................

38

Rəngkarlıq ..........................................................................

39

Dekorativ-tətbiqi incəsənət .............................................

41

Bədii fotoqrafiya ...............................................................

42

Heykəltəraşlıq ....................................................................

42

Moda.Dizayn .....................................................................

43

Musiqi .................................................................................

43

Qara Qarayev – 102 ..........................................................

50

Əlibaba Məmmədov – 90 .................................................

50

Polad Bülbüloğlu – 75 ......................................................

52

Ağaxan Abdullayev – 70 .................................................

55

Xalq yaradıcılığı .................................................................

55

Balet və Rəqs .....................................................................

56

Kino .....................................................................................

57

Aydın Kazımzadə – 80 ...................................................

60

Teatr ....................................................................................

61

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı ..........

66

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı .............

67

Səməndər Rzayev – 75 ......................................................

67

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ................

68

Azərbaycan Dövlət Akademik

 

Opera və Balet Teatrı ........................................................

69

III. Bədii ədəbiyyat ............................................................

70

Şeirlər ..................................................................................

70

Hekayələr.Nağıllar .............................................................

77

Esselər .................................................................................

80

Poemalar .............................................................................

82

Novellalar. Oçerklər. Felyetonlar .....................................

82

Romanlar .............................................................................

82

IV. Ədəbiyyatşünaslıq .....................................................

83

2019-cu il – “Nəsimi ili” ..................................................

115

Cəlil Məmmədquluzadə – 150 .........................................

116

Nəriman Nərimanov – 150 ..............................................

117

Məmmədəmin Rəsulzadənin anım günü ........................

118

Əziz Mirəhmədov – 100 ...................................................

119

Şəddad Cəfərov –  80 .......................................................

119

Əhməd Qəşəmoğlu – 70 ...................................................

120

Məmməd İlqar – 70 .........................................................

120

İsa Həbibbəyli – 70 ...........................................................

120

Zəlimxan Yaqub – 70 .......................................................

121

Gülhüseyn Kazımlı – 70 ..................................................

121

Kamal Abdulla – 70 ........................................................

122

Vəli Qaraçaylı – 55 .........................................................

123

Ədəbi əlaqələr ....................................................................

123

Abay Kunanbayev  – 175 ................................................

128

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ...............................

149

 

 

 

Содержание

 

I.Культура .........................................................

130

Руководящие материалы по культуре,

 

искусству и литературоведению ................

130

Ходжалинский геноцид – 28 ........................

131

День молодежи ..............................................

134

Мультикультурализм .....................................

134

Культурные связи ............................................

134

2020-й год – Год азербайджанской

 

культуры в Италии ..........................................

136

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки культуры и отдыха ..............................

137

Информационное дело и реклама ..............

137

Фонд Гейдара Алиева ...................................

138

Памятники истории и культуры ..................

138

Музейное дело .................................................

138

Библиотечное дело ..........................................

139

II. Искусство ....................................................

139

Изобразительное искусство .........................

140

Декоративно-прикладное искусство ..........

140

Графика ............................................................

140

Художественная фотография .......................

141

Скульптура ......................................................

141

Музыка .............................................................

141

Алибаба Мамедов – 90 .................................

143

Полад Бюльбюльоглу – 75 .............................

143

Балет. Танцы ....................................................

144

Кино ....................................................................

144

Театр ...................................................................

144

III. Художественная литература ...................

146

Поэзия ................................................................

146

IV. Литературоведение ..................................

146

Список использованных газет ......................

150

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Fevral
- 2020

 

 

                                

Korrektor:

Z.Hüseynova

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Hüseynova

                       

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 9, 6 ç.v.

Sifariş: 07

Çapa imzalanmışdır: 05.03.2020

Tirajı 150

Pulsuz