E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

KİTABLAR


2016

"Kaspi"- maarifçilik meydanı [Mətn] : kitab Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 25 illiyinə və "Kaspi" qəzetinin 135 illik yubileyinə həsr olunur /"Kaspi nəşrləri" layihəsinin rəhbəri, kitabın ideya və ön sözün müəl. S. Vəliyeva ; red. F. Hüseyn.- Bakı: [Zərdabi LTD], 2016.- 651, [1] s.:


2014

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2014 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi ; red hey. : N. Vəlixanlı (baş red.) [və b.].- Bakı: Ziya, 2014.- 406, [1] s.: fotoşək., ill., portr., 25 sm.


2011

Eyyubov, İsmayıl. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ. Eyyubov ; elmi red. M. Əfəndiyev ; red. V. Cəfərova ; rəyçi N. M. Mikayılov, Ə. M. Tağıyev, N. S. İbadov.- Bakı: [s.n], 2011.- 351, [1] s.: portr., 21 sm.


2007

Azərbaycan publisistikası antologiyası [Mətn] /tərt. ed. C. Bəydili (Məmmədov).- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 687, [1] s.: 22 sm.


2000

Kataloq: Hüseyn Cavid (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə); Yusif Vəzir Çəmənzəminli (Yusif Mirbaba oğlu Vəzirov); Ömər Faiq Nemanzadə (Ömər Faiq Lömən oğlu Nemanzadə) [Mətn] /tərt. ed. X. B. Bəşirova, S. N. Hüseynova, F. M. Axundova ; red. İ. R. İsrafilov ; AzEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Catalogue: Huseyn Gavid (Huseyn Abdulla oglu Rasizade); Yusif Vazir Chamanzaminli (Yusif Mirbaba oglu Vazirov); Omar Faig Nemanzada (Omar faig Loman oglu Nemanzada).- Bakı: Elm, 2000.- 72 s.: portr. fotoşək., 21 sm


1992

Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. Ömər Faiq Nemanzadə [Mətn] /Ş. D.Qurbanov; rəyçi. A. Zamanov; red. E.Fərruxzadə.- Bakı: Gənclik, 1992.- 208 s.: portr., fotoşək.-  şək., 22 sm.


1985

Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. Ömər Faiq Nemanzadə [Mətn] /Ş. Qurbanov ; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1985.- 45, [3] s.: 20 sm.


<< Geri