E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

TƏXƏLLÜSLƏRİ


 Ömər Faiq Nemanzadənin də müxtəlif qəzet və jurnallarda istifadə etdiyi açıq və gizlin təxəllüsləri

Ömer Neman Ağazade-Tərcüman, 1895

Müəllim Nemanzadə –Tərcüman, 1898

NemanzadəŞərqi Rus, 1904

Göy altında, yer üstünde – kara hayraniMolla Nəsrəddin, 1906

Bir Qarslıİrşad, 1906

Bir İranlı – İrşad, 1906

Bir Cavanİrşad,1906 – 1907

Naməyus İrşad, 1906 – 1907

Ömər Əlioğluİrşad, 1907

Ümid – İrşad, 1907

ÜmidvarMolla Nəsrəddin

Ala QarğaMolla Nəsrəddin

Bazar CücəsiMolla Nəsrəddin

Vızvıza Molla Nəsrəddin

GeybiMolla Nəsrəddin

Cəhrəçi xalaMolla Nəsrəddin

Çoban Molla Nəsrəddin

DeliMolla Nəsrəddin

DərdliMolla Nəsrəddin

DərdiməndMolla Nəsrəddin

DərdməndMolla Nəsrəddin

DoşabüddevleMolla Nəsrəddin

Mozalan Molla Nəsrəddin, 1908

Heyrani Molla Nəsrəddin, 1909

HətəkçiMolla Nəsrəddin

ƏgrəbüddəvləMolla Nəsrəddin

LağlağıMolla Nəsrəddin

MəşrutəçiMolla Nəsrəddin, 1909

Molla Qulu Molla Nəsrəddin

Molla NəsrəddinMolla Nəsrəddin

MöminMolla Nəsrəddin

N. –Həyat,1906, Yen İqbal, 1916

Ümidvarİrşad, Azərbaycan

İynəYeni Fikir, 1924 – 1926

Ömər FaiqAçıq Söz, 1916, Yeni Yol, 1923

Faiqİqbal, 1913, Kommünist, 1921


<< Geri