Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda” sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

  Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev I cild .-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 320 s.

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /H. Abbaszadə II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s.

Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Anar.- B.: Lider, 2004. -416 s.

  Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 224 s.

 Araz Məmməd.
Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 232 s.

  Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

Aslan Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006. -320 s.

Aşıq Şəmşir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Aşıq Şəmşir .-B.: Avrasiya press, 2006.-400 s.

Azərazər Söhrab Tahir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: /Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 272 s.

Azəroğlu Balaş. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.- 288 s.

Bayram Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.- 328s.

Billuri Həkimə Qurban qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.- 224 s. 

Cabbarzadə Zeynal Əliabbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 224 s.

 Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Aləmdə səsim var mənim [Mətn]: [tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 432 s.

Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Eldən-elə[Mətn]: [Tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  384 s.       

Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.- 280 s.

Elçin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 424 s.

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 280 s.  

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 280 s.

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.-  448 s.   

Əlibəyli Ənvər. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -224 s.

Əylisli Əkrəm Nəcəf oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004. -368 s.

 Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Operalar: Musiqili komediyalar; Satirik hekayələr; Səhnəciklər /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Felyetonlar: Məqalələr II cild /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 336 s.

Hidayət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 488 s.

 Xəlil Zeynal.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.  

Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri I cild.- B.: Lider, 2004. -248 s.

zri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri. II cild.- B.: Lider, 2004.- 264 s.

 İbrahimbəyov Maqsud.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev I cild. B.: Avrasiya press, 2007.- 392 s.

İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev.- II cild.- B.: Avrasirya Press, 2007.- 240 s.

  İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /R.İbrahimbəyov.- I cild.- B.: Avrasiya press, 2006. 312 s.

  İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /R.İbrahimbəyov.- II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 288 s.

 İbrahimov Hüseyn Məhəmmədəli oğlu. Əsrin ondabiri[ Mətn]: Roman /H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli B.: Avrasiya Press, 2005.- 384 s.

 İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

 İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

 İldırım Almas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.- 160 s. 

 İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. I cild/Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.

 İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. II cild/Qılman İlkin II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 408 s.

Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn]Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]  /Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 256 s.

Kürçaylı Əliağa Həsənağa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev .-B.: Şərq-Qərb, 2004. -400 s.

Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005. 280 s.

Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.- 320 s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press,  2005. -312 s.

Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Məmmədxanlı. B.: Avrasiya Press, 2005.- 416 s.

Mir Cəlal.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]  /Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

Muğanna İsa. İdeal [Mətn]: [Roman] /İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.- 536 s.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 352 s., 1 portr.

Məmməd Rahim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-272 s.

Məmməd Rahim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-368 s.

Nəzmi Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Nəzmi; Tərt. və ön sözün müəll. F.Hüseynov; Red. E. Qasımova.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-544 s.

Nitqi Həmid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H. Nitqi; Tərt. ed. və ön sözün müəll. S. Nəbioğlu; Red. U. Rəhimoğlu.-B.: Avrasiya  Press, 2005. -152 s.

Novruz Cabir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Cabir Novruz; Ön sözün müəllifi: Müşfiq Cabiroğlu.-B.: Lider, 2004.-288 s.

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [roman] /M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

 Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [Roman] /Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə
B.: Şərq-Qərb, 2005.- 416 s.

Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev B.: Şərq-Qərb, 2004.- 392 s.

Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.- 312 s.

Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.- 328 s.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 256 s.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 280 s.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 344 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 248 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. I cild  /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.- 304 s.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. II cild /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.- 320 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.- 255 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild B.: Öndər, 2005.- 336 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild B.: Öndər, 2005.- 264 s.

Rzaquluzadə Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev]B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

Sahir Həbib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005. -192 s.

Sarıvəlli Osman Abdulla oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov / B.: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.

Seyidzadə Mir Mehdi Həsən oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.

Səfərli İslam Əhməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.- 224 s.

Səhənd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

Səmədoğlu  Yusif. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005. 320 s.

Səmədoğlu Vaqif. Uzaq yaşıl ada [Mətn] /Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-480 s.

Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 480 s.

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İsmayıl Şıxlı II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 400 s.

Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (Şeirlər).- B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.- 328 s.

Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (Poemalar).- B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.- 320 s.

Vahid Əliağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..- 472 s.

Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu B.:AvrasiyaPress, 2005.-320s.

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 264 s.

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 248 s.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

Vurğun Səməd. Əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005. -400 s.

Vurğun Səməd.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə: [Məqalələr, məruzələr, nitqlər və oçerklər] /Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005. -384 s.

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 496 s.

 

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 568 s.

 

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 536 s.

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva] I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə.- Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

Zəka Rəfiq Xəndan. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan B.: Şərq-Qərb, 2004.- 360 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved