Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2018 - İYUN

 

 

 

 

 

BAKI-2018 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyun - 2018

 

 

BAKI-2018

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun – 2018 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 138 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2018 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etdirməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, turizm və bədii ədəbiyyat haqqında rəhbər materiallar

1. “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 may 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-23 iyun.- S.1.

2. “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 may 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.11.

3. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 may 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.12.

4. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1 may 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-30 iyun.- S.7.

__________

5. “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1133-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 19 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-23 iyun.- S.2.

6. “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1179 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 iyun 2018-ci il //Respublika.- 2018.-12 iyun.- S.3.

7. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1136-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 may tarixli 162 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.12.

__________

8. Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 iyun 2018-ci il //Respublika.- 2018.-12 iyun.- S.1.

9. Goranboy şəhərində əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-6 iyun.- S.5.

10. “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.11.

11. İmran Qasımovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 28 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.-2018.-29 iyun.- S.2.

12. İsa Muğannanın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 31 may 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-1 iyun.- S.2.

13. Mehdi Hüseynzadənin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 23 iyun 2018-ci il Azərbaycan.-2018.-24 iyun.- S.2.

14. Naftalan şəhərində yeni körpələr evi-uşaq bağçası binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-6 iyun.- S.5.

15. O.M.Mirqasımovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 7 iyun 2018-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.-8 iyun.- S.2.

16. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1098-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 iyun 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-30 iyun.- S.7.

__________

17. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 255; 7 iyun 2018-ci il //Xalq qəzeti.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

18. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 254; 7 iyun 2018-ci il //Xalq qəzeti.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

__________

19. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi haqqında əsasnamə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Mədəniyyət.- 2018.-8 iyun.- S.10-11.

__________

20. Avropa Mühafizəkarlar və İslahatçılar Alyansının nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub //Azərbaycan.- 2018.- 9 iyun.- S.2.

21. Avropa Tarixi Termal Şəhərlər Assosiasiyası ölkəmizlə əməkdaşlıqda maraqlıdır: Mədəniyyət naziri qurumun prezidenti ilə görüşüb: [Şabran rayonundakı “Qalaaltı” kurortunda ke-çirilən “Termal şəhərlər” konfransında Əbülfəs Qarayevin Giuseppe Bellandi ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.8.

22. Avropada Mühafizəkarlar və İslahatçılar Alyansının sammiti çərçivəsində “Bakı Ekspo 2025”in təqdimatı olub //Azərbaycan.- 2018.-10 iyun.- S.5.

23. “Azərbaycan mətbəxi haqqında rəvayətlər”in təqdimatı oldu: [Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının və Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə] //525-ci qəzet.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

24. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.10-11.

25. Azərbaycan UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə üzv seçilib: [bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi birgə bəyanat yayıb] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.6.

26. Azərbaycanın Baş naziri Paris şəhərinə səfərə yola düşüb: [Bakının “Ekspo 2025” Ümumdünya Sərgisinə namizədliyi münasibətilə keçiriləcək təqdimat mərasimində iştirak etmək üçün] //Azərbaycan.- 2018.-12 iyun.- S.5.

27. Azəri, L. Ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığı bütün sahələri əhatə edir: Mədəniyyət naziri Qazaxıstan nümayəndə heyəti ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin Mahmud Kasımbekovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.3.

28. Bədəlov, Ə. Zəngin tarixi-mədəni irsimizin, adət-ənənələrimizin əsasında müasir, güclü Azərbaycan qurmuşuq: [milli adət-ənənlərimiz haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 24 iyun.- S.7.

29. “Euronews” telekanalında dolma haqqında növbəti veriliş //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.16.

30. Əliyeva, A. Əbədi maarif ziyası: Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan xalqının mədəni inkişafında müstəsna xidmətləri ilə yadda qalıb //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.13.

31. Əmiraslanov, T. Azərbaycan dünyanın mətbəxt paytaxtına çevriləcək: [Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri, kulinar Tahir Əmiraslanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Təhminə Muxtarqızı //Azad Azərbaycan.- 2018.- 22 iyun.- S. 4.

32. Hüseynov, F. Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ölkəmizin müasir inkişafını ehtiva etməlidir: Nazir Əbülfəs Qarayev Qəbələdə vətəndaşlarla görüşüb //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.10.

33. İçərişəhərdə “Yay yemək festivalı” //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

34. Kazımzadə, A. Bir nəslin üç nümayəndəsi: Və ya şəcərənin layiqli davamçısı Ələkbər Kazımovski //Kaspi.- 2018.- 30 iyun - 2 iyul.- S.8.

35. Qafqaz İslam Ordusu – qardaşlıq səhifəsi: [Dövlət İdarəçilik Akademiyasında eyniadlı mövzuda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2018.-22 iyun.- S.4.

36. Mədəniyyət işçiləri üçün səyyar seminar-treninqlər: [regionlarda keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-22 iyun.- S.4.

37. Mükərrəmoğlu, M. “Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı regionların mədəni irsinin təbliğinə xidmət edir //Xalq qəzeti.-2018.- 29 iyun.- S.7.

38. Müşfiq, Ş. İşğal zülmətindəki muzeylərimiz və abidələrimiz: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği //525-ci qəzet.-2018.- 26 iyun.- S.8.

39. Nazir Ramazan bayramı münasibətilə mədəniyyət ictimaiyyətini təbrik edib: [Əbülfəs Qarayevin təbriki haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.4.

40. Novruz Məmmədov: Bakının “Ekspo 2025” sərgisinə ev sahibi seçilmək şansı daha çoxdur: [Baş nazir Novruz Məmmədov Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının 163-cü sessiyasında iştirak edib] //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.4.

41. Ölkəmiz növbəti dəfə UNESCO-nun Hökumətlərarası Komitəsinə üzv seçilib //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.4.

42. Parisdə Bakının “Ekspo 2025” Ümumdünya Sərgisinə namizədliyinin təqdimatı olub: Təqdimat Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının 163-cü sessiyasında keçirilib: [Baş nazir Novruz Məmmədov Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının 163-cü sessiyasında iştirak edib] //Azərbaycan.- 2018.-14 iyun.- S.4.

43. Parisdə Bakının “Ekspo 2025”ə ev sahibliyinə namizədliyi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib: [Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun Baş Assambleyasının 163-cü sessiyasında] //Azərbaycan.- 2018.-15 iyun.- S.10.

44. Sadıqov, S. Milli irsimizin yorulmaz tədqiqatçısı: Ziyadxan Əliyev – 70 //Palitra.- 2018.- 23 iyun.- S.10.

45. Səmədov, O. Mədəniyyətimizin hamisindən bəhs edən yeni kitab: [Əzizə Ələkbərovanın tərtib etdiyi “Mehriban Əliyeva – Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi” adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.8.; Kaspi.- 2018.- 5 iyun.- S.9.; 525-ci qəzet.- 2018.- 5 iyun.- S.4.; Mövqe.- 2018.- 5 iyun.- S.4.

46. Turan, T. Saxta insanlar səltənətində: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun “Vəsiyyət” pyesi rejissor Firudin Məhərrəmovun quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.16.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

47. Adil, N. Bu bizim şanlı səhifəmizdir //Olaylar.- 2018.- 12 iyun.- S.10.

48. Akademik İsa Həbibbəyli: Dünya kitabxanalarında saxlanılan Azərbaycan əlyazmalarının araşdırılması mühüm məsələdir: [AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnsititutunda keçirilən konfrans haqqında] //İki sahil.- 2018.-14 iyun.- S.12.

49. Albalıyev, Ş. 2018-ci il – “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” “Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları (1918-1920)”: [professor Cəlal Qasımovun eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.7.

50. Alışlı, C. 100 il sonra bədii obrazlarla qayıdan cümhuriyyətçilər: [ADR xadimlərinə həsr olunmuş filmlər haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 iyun.- S.4.

51. ABŞ-ın Daxili İşlər və Ekologiya naziri Rayan Zinke: “Müttəfiq, dost və tərəfdaş olan Azərbaycan həm region, həm də dünya üçün çox vacib ölkədir”: [ABŞ-da Cümhuriyyətin yubileyi və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə təntənəli ziyafət təşkil edilib] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.8.

52. Aslan, V. Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı //Ədalət.- 2018.- 5 iyun.- S.5.

53. Astana Humanitar Forumunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən söz açılıb: Qazaxıstanın paytaxtı Astanada III Humanitar Forum keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.8.

54. “Avropa şəhərciyi” yenidən Bakıda...: Festival Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunub: [Dənizkənarı Milli Parkda Avropa mədəniyyəti bayramı – “Avropa şəhərciyi – 2018” festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.16.

55. “Azadlıq nəğməsi” romanı işıq üzü görüb: [yazıçı-publisist Sabir Şahtaxtlının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr etdiyi eyniadlı romanı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 30 iyun - 2 iyul.- S.9.

56. “Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında”: [AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnsititutunda Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-15 iyun.- S.5.

57. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsi milli yaddaşımıza qaytarılır: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 12 iyun.- S.13.

58. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilən “Birinci dubldan” sənədli filminin təqdimatı olub: [Nizami Kino Mərkəzində təqdim olunan filmin ssenari müəllifi və rejissoru Oleq Şommer, baş prodüseri Leyla Əliyevadır] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2018.- 7 iyun.- S.9.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.6.

59. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Azadlıq nəğməsi” siyasi-tarixi romanı çap edilib: [Sabir Şahtaxtının eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 29 iyun.- S.11. ; Yeni Azərbaycan.-2018.- 28 iyun.- S.7.

60. AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş kitabların təqdimatı və “Libraff“ mağazasının açılışı olub //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 9 iyun.- S.2.

61. “Azərbaycan mətbəxi haqqında rəvayətlər” Ukrayna dilində: [Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə işıq üzü görən eyniadlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.4.; Xalq cəbhəsi.- 2018.- 8 iyun.- S.16.

62. Azərbaycan ordusu: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100 //İqtisadiyyat. - 2018.- 21-27 iyun.- S.5.

63. “Azərbaycan romantikləri və Xalq Cümhuriyyəti”: [Hüseyn Cavidin ev-muzeyində keçirilən eyniadlı konfrans Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad və Abdulla Şaiqin Cümhuriyyət dövrü yaradıcılığına həsr olunub] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.4.

64. Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində ABŞ-ın aparıcı tərəfdaşıdır: Bu fikir ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri Rocer Uikerin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı bəyanatında yer alıb //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.6.

65. Azəri, L. Riqada Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş konsert //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.7.

66. Azəri. Hacı Zeynalabdin: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli: [1924-cü il “Yeni Qafqasiya” dərgisinin 2-ci sayında nəşr olunan məqalə haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.11.

67. Babanlı, Y. Mütərəqqi milli və bəşəri inkişafa söykənən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə elektrik təsərrüfatına strateji baxış olub //Olaylar.- 2018.- 5 iyun.- S.8.

68. Baxışov, V. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi-məbusanında Nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

69. Baxışov, V. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi-məbusanında Nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

70. Baxışov, V. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi-məbusanında Nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 9 iyun.- S.4.

71. Baxışov, V. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi-məbusanında Nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

72. Baxışov, V. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi-məbusanında Nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 13 iyun.- S.7.

73. Baxışov, V. Azərbaycan cümhuriyyəti məclisi-məbusanında nuxa qəzasını təmsil edən şəxslər //Ədalət.- 2018.- 14 iyun.- S.7.

74. Bakıda “LİBRAFF Park Akademiya” kitab mağazasının açılışı olub: [Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin Cümhuriyyətin yubileyinə dair kitablarının sərgisinə həsr edilən tədbiri haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-9 iyun.- S.5.

75. Bayramoğlu, A. Əhməd Cavadın “Yenə böhran” məqaləsi: Axtarışlar, tapıntılar: [1919-cu ildə çap olunmuş məqalə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.9.

76. Behbudov, Q. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətində hüquqi dövlət quruculuğu məsələləri və siyasi-hüquqi fikrin inkişafı //İki sahil.- 2018.- 9 iyun.- S.19.

77. Bəhramov, C. Bakı nefti və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi taleyi //Xalq qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.6.

78. Bilman. “Kaspi nəşrləri” daha iki kitabı oxuculara təqdim etdi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Vilayət Quliyevin “XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları” və “Əlimərdan bəy Topçubaşov” adlı kitabının təqdimatı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

79. “Birinci dubldan”: Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr edilən sənədli filmin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Oleq Şommerdirin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.8.

80. Böyükkişi, F. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yoxdan var olan ordusu: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə //Türküstan.- 2018.- 21-25 iyun.- S.12.

81. Böyükkişi, F. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yoxdan var olan ordusu: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.12.

82. Böyükkişi, F. Tariximizin ən şərəfli və qürurlu günü: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə //Türküstan.- 2018.- 5-11 iyun.- S.12.

83. Böyükkişi, F. Tariximizin ən şərəfli və qürurlu günü: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə //Türküstan.- 2018.- 15-20 iyun.- S.12.

84. Cavad, Ə. Yenə böhran: [Əhməd Cavadın 1919-cu ildə çap olunmuş məqaləsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.9.

85. Cəfərli, R. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı qlobal çağırışlar Azərbaycanda uğurla reallaşır: [Cümhuriyyətin yubileyi ilə əlaqədar keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.9.

86. Cəfərov Məmməd Yusif: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100: [tanınmış ADR xadimi haqqında] //İqtisadiyyat.- 2018.- 14-20 iyun.- S.11.

87. Cəfərov, E. İnkişafın Azərbaycan modeli Cümhuriyyətin iqtisadi irsinin təntənəsidir: [AXC haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.1; 10.

88. Cümhuriyyət bayramı: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli: [1926-cı il “Yeni Qafqasiya” dərgisinin 3-cü sayında nəşr olunan məqalə haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 24 iyun.- S.6.

89. “Cümhuriyyət dövründə səfərbərlik və hərbi çağırış (1918-1920)” kitabının təqdimatı olub: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında tədqiqatçı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Aşırlının eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 23 iyun.- S.4.; Xalq qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.8.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 23 iyun.- S.5.; Şərq.-2018.- 23 iyun.- S.5.

90. Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi münasibətilə: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

91. Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əlaqədar virtual sərgi: [Milli Arxiv İdarəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

92. Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş klipin təqdimatı: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında İbrahim Babayevin ifa etdiyi “Azərbaycan” adlı əsərin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.10.

93. Cümhuriyyətin tarixi və şəxsiyyətləri incəsənətdə: [AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu tərəfindən keçirilən “Azərbaycan incəsənətində Xalq Cümhuriyyətinin tarixi və şəxsiyyətləri” adlı elmi konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.9.

94. Cümhuriyyətin yadigarı, müstəqilliyimizin rəmzi: Goranboyda Bayraq muzeyinin açılışı olub //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.2.

95. Daşkənddəki soydaşlarımızın bayram tədbiri: [Daşkənddəki Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin Cümhuriyyətin yubileyi ilə bağlı keçirdiyi tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.11.

96. “Dədə Qorqud” kamera orkestri beynəlxalq festivalda çıxış edib: [Finlandiyanın İmatra şəhərində XV Beynəlxalq “Ağ və Qara” Teatr Festivalı çərçivəsində Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.5.

97. Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı: Biz tariximizi öyrənərək, tarixdən ibrət dərsi götürməliyik: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın dövlət-din modeli: əsas istiqamətlər” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 2 iyun.- S.5.

98. Dünyaminqızı, Q. Cümhuriyyətin ən gənc naziri: Cümhuriyyət-100, O, həbs düşərgəsində işgəncələrin qurbanı olub: [dövlət xadimi Cəmo bəy Hacınski haqqında] //Kaspi.- 2018.- 22 iyun.- S.15.

99. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun hərbi hissəsi üçün yeni xidmət və yaşayış kompleksi istifadəyə verilib: Azərbaycan Ordusu - 100 //Azərbaycan.-2018.- 24 iyun.- S.3.

100. Ələsgərova, İ. Xalqımızın dövlətçilik tarixinin şərəfli səhifəsi //Xalq qəzeti.- 2018.- 1 iyun.- S.10.

101. Əliyev, Y. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə dəyərli töhfə: [Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Seçilmiş pedoqoji əsərləri” kitabının çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 1 iyun.- S.15.

102. Əliyeva, A. Cümhuriyyət dövrü milli mətbuatımız: Milli mətbuat istiqlal düşüncəsinin formalaşmasında aparıcı rol oynayıb //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.12.

103. Əliyeva, A. Günahsız müqəssir: Əliabbas Müznib və ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət marşını yazan şəxsiyyət: [cümhuriyyətçi şair, ədəbiyyatşünas haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

104. Əliyeva, A. Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can: (İstiqlal şairi Əmin Abidin 120 illik yubileyi tamam olur): [ədəbiyyatşünas, şair haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

105. Əliyeva, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maliyyə və pul-kredit islahatları: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli //Azərbaycan.- 2018.-7 iyun.- S.11.

106. Əliyeva, S. Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş “Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı başlayır: [Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə “100 illik tariximiz” devizi altında keçirilən festival haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.9.

107. “ƏSA” teatrından növbəti premyera: [Cümhuriyyətin yubileyinə töhfə olaraq Elşən Əsgərovun hazırladığı “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.10.

108. “Əsərimi Azərbaycanın gözəlliyinə və tarixinin faciəli səhifələrinə həsr etmişəm”: [eston yazıçısı Kersti Kivirüütin Cümhuriyyətin yubileyinə həsr etdiyi “Küləklər şəhəri” romanı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.15.

109. Fariz. “Bölgələrdən bölgələrə” Yaradıcılıq Festivalı: Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə keçirilən festival regionların mədəni irsinin təbliğinə xidmət edir: [Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə “100 illik tariximiz” devizi altında keçirilən eyniadlı festival haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.8-9.

110. Fərəcov, S. “Şuşanın sədaları”: Cümhuriyyətin və Milli Ordunun 100 illiyi münasibətilə konsert: [Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli adına konsert salonunda Şuşa Şəhər musiqi məktəbləri şagirdlərinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun. - S.7.

111. Fərəcov, S. Mühacirətdə keçən alim ömrü: [Cümhuriyyət illərində mədəni quruculuq işlərinə qoşulmuş şərqşünas alim, poliqlot Məhəmməd Ağaoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.13.

112. Fərəcova, Z. İki tarixin bir sevinci...: [Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 26 iyun.- S.6.

113. Fərəcova, Z. Silinməyən izlər: [ADR xadimləri haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 12 iyun.- S.9.

114. Fərzəliyev, Z. Tariximizin siyasi romantika dövrü: [Cümhuriyyətin yubileyi haqqında] //Elm.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

115. Filadelfiyada Azərbaycan bayrağı ucaldılıb: [Pensilvaniya ştatında yaşayan Azərbaycan icmasının fəalları və Filadelfiya şəhər meriyasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

116. Finlandiyada “Dədə Qorqud” kamera orkestrinin konserti: [İmatra şəhərində keçirilən 15-ci Beynəlxalq Ağ və Qara Teatr Festivalı çərçivəsində Cümhuriyyətin yubileyi qeyd edilib] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

117. Gəncədə Xalq Cümhuriyyətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: [“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycan dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” mövzusunda] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.4.

118. Gəncəli, S. “Füyuzat”ın yüzüncü sayı: [Cümhuriyyət dövründə nəşr olunan eyniadlı jurnal haqqında] //Respublika.-2018.-15 iyun.- S.13.

119. Həmid, E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans: [Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə] //Respublika.- 2018.-7 iyun.- S.6.

120. Həmidov, H. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin formalaşması prosesinə ictimai-siyasi baxış //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 iyun.- S.5.

121. Həmzəoğlu, K. Aygün Səmədzadənin “İstiqlal”ı və “Azərbaycan”ı: [bəstəkarın “Yaşıl Teatr”da Cümhuriyyətin yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı sənət gecəsinin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

122. Həmzəyev, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindəki Litva konsulunun istiqlal mövzulu əsəri: Tərcüməçidən ön söz: [Litva yazıçısı, tanınmış ədəbiyyatşünas alim Vintsas Kreve-Mitskəviçyusun “Şərq hekayətləri” adlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

123. Hümmətli, Ş. Yüzillik bir tarixə elmi baxış- “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: və milli ədəbi dilin inkişaf tarixi (1918-2018)”: [Sayalı Sadıqova və Şəbnəm Həsənlinin eyniadlı kitabı haqqında] //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.13.

124. Hüseynov, Ş. Azərbaycan Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.20-21.

125. Hüseynov, Ş. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.- 2018.- 15 iyun.- S.20-21.

126. Hüseynov, Ş. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.20-21.

127. Hüseynov, Ş. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.- 2018.- 23 iyun.- S.20-21.

128. Hüseynov, Ş. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir: Nuru Paşa Həzrətləri şərəfinə böyük bir ziyafət: [yazıdakı məqalələr bu qəzetlər əsasında tərtib edilib : “Azərbaycan” 12 noyabr 1918, №37; “Azərbaycan” 14 təşrini-sani (noyabr) 1918, №39; “Azərbaycan”, 26 mart 1919, №145; “Yeni Qafqasya” 28 Mayıs 1924, №174; ”Odlu-Yurd”, may 1930, №15] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.20-21.

129. Hüseynova, M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100 //İqtisadiyyat.-2018.- 28 iyun-4 iyul.- S.7.

130. Hüseynzadə, F. Astanada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi qeyd olunub //Palitra.- 2018.- 21 iyun.- S.13.

131. Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə mənbələrində: İstanbulda nadir sənədlərdən ibarət toplular nəşr olunub: [Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.12.

132. Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi şərəfinə: Bakıda ən böyük “Libraff Park Akademiya” kitab mağazasının açılışı və “TEAS Press” nəşrlərinin təqdimatı keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.8.

133. İki tədris ocağının birgə konserti: [Habil Əliyev adına Ağdaş Şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin və Şamaxı Şəhər İncəsənət təhsili mərkəzinin Cümhuriyyətin yubileyi ilə bağlı birgə təşkil etdikləri konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2018.- 8 iyun.- S.9.

134. İlyasova, Ə. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tədbir keçirilib: [Cümhuriyyətin yubileyi və professor Dilqəm Quliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyində bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı (1918-2018)” monoqrafiyasının təqdimatı ilə bağlı] //Olimpiya dünyası.- 2018.- 5-11 iyun.- S.3.

135. “İpək əsərlər, ipək səslər”: Şəffaf ipək üzərində rəsm və təkəlduz işləri sərgilənib: [Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə “Azərkitab” Kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.9.

136. “İpək Yolu - dialoqa aparan yol”: Ölkəmiz Xorvatiyada beynəlxalq festivalda təmsil olunub: [Xalq Cümhuriyyəti qurucularının xatirəsinə həsr edilmiş “Əbədi ezamiyyət” sənədli filmi ilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.16.

137. İsmayıl. Milli mətbuatımızın “Məşəl”i, “Tartan-partan”ı...: [Cümhuriyyət dövründə cap olunan eyniadlı satirik jurnallar barədə] //Şərq.- 2018.- 5 iyun.- S. 11.

138. İsmayılov, İ. Nuru Paşanın adının əbədiləşdirilməsi vəfa borcumuzdur: [İlham İsmayılovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mövlud Ahıskalı //Türküstan.- 2018.- 5-11 iyun.- S.9.

139. İsmayılova, Ü. Sələflərin yadigarları: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: [126 saylı məktəbdə keçirilən bədii tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 8 iyun.- S.14.

140. Kazımov, İ. Salam türkün bayrağına!: Yaxud; baxaq dilimizə... nələr görünür?: [Əhməd Cavad haqqında] //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.4.

141. “Kaspi nəşrləri” seriyasından çap edilən iki yeni nəşrin təqdimatı keçirildi: [AXC-nin yubileyi çərçivəsində çap olunan kitablar haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.3.

142. “Kaspi nəşrləri” seriyasından iki yeni kitabın təqdimatı olub: [Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində – “XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları” və Əlimərdan bəy Topçubaşovun “Kaspi”dən seçmələr”i təqdim edilib] //Azərbaycan.- 2018.- 2 iyun.- S.7.

143. Qafarova, Q. Ana dilində ilk orta məktəb: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100: [Abdulla Şaiqin “Nümunə məktəbi” haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 1 iyun.- S.1; 13.

144. Qalereyaların Cümhuriyyət sərgiləri: [Qusar və Lerik Dövlət Rəsm Qalereyasında rayon məktəblilərinin rəsm işlərindən ibarət sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.11.

145. Qaliboğlu, S. “Azərbaycanım” uşaq rəsm festivalı başa çatdı: [Xətai Sənət Mərkəzində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində eyniadlı Respublika Uşaq rəsm festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.5.

146. Qaliboğlu, S. Əskişəhərdə Cümhuriyyətə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: [“100 ilində Azərbaycan Cümhuriyyəti” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.11.

147. Qaliboğlu, S. Gəncəli rəssamın Bakıda sərgisi keçirildi: [“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində Xətai Sənət Mərkəzində Fərhad Əliyevin fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun. - S.9.

148. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Əliağa Şıxlinski //Bakı Xəbər.- 2018.- 7 iyun.- S.15.

149. Qədiroğlu, M. Kişinyov şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş bayram tədbiri: [Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qudsi Osmanovun iştrakilə] //Respublika.- 2018.- 2 iyun.- S.4.

150. Quliyev, V. Cümhuriyyət məmurunun dünya şöhrəti (Məhəmməd Ağa-Oğlu): AXC-100 //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.18-19.

151. Quliyev, V. Cümhuriyyət məmurunun dünya şöhrəti (Məhəmməd Ağa-Oğlu): AXC-100 //525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.18-19.

152. Quliyev, V. Cümhuriyyət məmurunun dünya şöhrəti (Məhəmməd Ağa-Oğlu): AXC-100 //525-ci qəzet.- 2018.- 15 iyun.- S.18-19.

153. “Laçın” musiqi qrupu Litvada beynəlxalq folklor festivalına qatılıb: [Cümhuriyyətin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

154. Manafova, A. Məktəb-studiya şagirdlərinin yubiley konserti: [Bakı Musiqi Akademiyasında Cümhuriyyətin 100 və Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyi münasibətilə keçirilən konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.13.

155. Məhərrəmova, T. Cümhuriyyət İlinə dəyərli töhfə: “Kaspi nəşrləri” seriyasından çap edilən iki yeni nəşrin təqdimatı keçirildi: [“XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları” və Əlimərdan bəy Topçubaşovun “Kaspi”dən seçmələr” adlı kitablarının təqdimatı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.12-13.; 525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.6.

156. Məmmədov, C. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlət-din münasibətləri //525-ci qəzet.- 2018.- 21 iyun.- S.6.

157. Məmmədov, M. Şagirdlərin ifası hamını heyran etdi: 24 saylı Musiqi məktəbi “Cümhuriyyət – 100” adlı konsert proqramı keçirib: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

158. Məmmədova, A. Üçrəngli bayrağımız //Elm.- 2018.- 1 iyun.- S.6.

159. Mirişli, E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Ordu //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.9.

160. Mirişli, E. Gəncə doğumlu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət Xadimləri //Türküstan.- 2018.- 5-11 iyun.- S.7.

161. Mirməmməd, G. “Cavad xan” səhnəyə çıxdı: Cümhuriyyətin yubileyinə ithaf edilmiş və elə yüzilliyə yaraşan tamaşa: [Kamilla Hüseynovanın Akademik Opera və Balet Teatrında hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.8.

162. Mirzəyev, T. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində təhsil //Türküstan. - 2018.- 15-20 iyun.- S.16.

163. Mirzəyev, T. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində təhsil: I yazı //Türküstan. - 2018.- 5-11 iyun.- S.5.

164. Muradov, Z. Cümhuriyyətimizin xilası və ordu quruculuğumuz naminə fədakarlıq örnəyi: Sibir sürgünündən qaçaraq Gəncəyə gələn və burada milli mücadiləmizə qoşulan Azərbaycan əsilli Hüsaməddin Tuğacın şərəfli ömür yolu //525-ci qəzet.- 2018.- 28 iyun.- S.6.

165. Muradov, Z. Cümhuriyyətimizin xilası və ordu quruculuğumuz naminə fədakarlıq örnəyi: Sibir sürgünündən qaçaraq Gəncəyə gələn və burada milli mücadiləmizə qoşulan Azərbaycan əsilli Hüsaməddin Tuğacın şərəfli ömür yolu //525-ci qəzet.- 2018.- 29 iyun.- S.6.

166. Musaoğlu, C. Şəmkirdəki Cümhuriyyət konfransından görünən Vətən: [ədəbi-bədii tədbir haqqında] //Ədalət.- 2018.- 5 iyun.- S.6.

167. Musayev, A. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi platforması: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100 //İqtisadiyyat.- 2018.- 7-13 iyun.- S.9.

168. Musiqi və rəqs ritmlərimiz Vaşinqtonun mərkəzində səslənib: [“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində “Ritm” rəqs qrupunun konsert proqramı ilə çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun. - S.9.

169. Musiqili Teatrın 13 yaşlı aktyoru mükafat qazanıb: [Cümhuriyyətin yubileyi və 1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş layihənin qalibi Rahib Məmmədzadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.13.

170. Mustafa, N. Diplomat Teymur bəy Makinski: Ermənistan hökuməti onu həbs etmək üçün cinayət işi açmışdı //Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.10.

171. Mürvətqızı, S. “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətcilik tarixində”: Akademik İsmayıl Hacıyevdən fundamental tədqiqat: [AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədrinin eyniadlı kitabının nəşri haqqında] //İki sahil.- 2018.- 9 iyun.- S.20.

172. Mürvətqızı, S. Şərəf tariximiz: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir haqqında] //İki sahil.- 2018.- 13 iyun.- S.8.

173. Niyarlı, M. Vətəndən vətənə: Povestdən parça: [Cümhuriyyətin yubileyi ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.8-9.

174. Nurlan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mədəniyyət siyasəti //Olaylar.- 2018.- 5 iyun.- S.10.

175. Nyu-Yorkda Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş konsert //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.16.

176. Orxan, V. Yüz il əvvəlin zəfər yolu...: Bir gün Qarabağdan da keçəcək...: [Silahlı Qüvvələrin və Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.11.

177. Ömərov, V. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və demokratik parlamentarizm //Səs.- 2018.- 13 iyun.- S.7.

178. Pirimova, N. Yenilməz “Cavad xan”: [Kamilla Hüseynovanın Akademik Opera və Balet Teatrında Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2018.- 14 iyun. - S.12.

179. Prezident Kitabxanasının “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” elektron nəşri əsaslı surətdə yenilənib //Azərbaycan. - 2018.-1 iyun.- S.12.

180. Rostropoviçlərin ev-muzeyində musiqili axşam: [Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.7.

181. “SABAH” incəsənət festivalı”nın qalibləri mükafatlandırılıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Cümhuriyyətin yubileyinə həsr edilmiş festival haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-12 iyun.- S.8.

182. Sadıqov, B. Qəzet sıradan çıxır...: Onun yerini nə tutur və hansı fəsadlar yaranır //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

183. Salmanlı, R. Qayalara qanla yazılan döyüş: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli: [Məcid ağa Məmməd ağa oğlu Şəkibəyov və Əsgər ağa Şəkibəyov haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 12 iyun.- S.9.

184. Səmərqənddə “Azərbaycan mədəniyyəti həftəsi”: [Cümhuriyyətin yubileyi və 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.16.; Xalq cəbhəsi. - 2018.- 9 iyun.- S.16.; 525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.13.; Palitra.- 2018.- 13 iyun.- S.7.

185. Sərvaz. Mayın 28-də Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.2.

186. “Son iclas”ın Bakı Ali Neft Məktəbində təqdimatı keçirilib: [Cümhuriyyətin yubileyinə həsr olunmuş film haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.12.

187. Süleymanov, M. Ulu öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti generalları //Hərbi And.-2018.-15 iyun.- S.9.

188. Şagird və tələbələrin birgə konserti keçirilib: [F.Əmirov adına 6 saylı onbirillik İncəsənət məktəbində Cümhuriyyətin yubileyinə həsr edilmiş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

189. Şagirdlərin daha bir hesabat konserti: [K.Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin Mahnı Teatrında Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə təşkil etdiyi konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.9.

190. Şüküroğlu, L. Milyonçu mesenatın nazir övladı: Mirzə Şəmsi oğlu Əsədullayev: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100 //525-ci qəzet.- 2018.- 13 iyun.- S.6.

191. Şüküroğlu, L. Milyonçu mesenatın nazir övladı: Mirzə Şəmsi oğlu Əsədullayev: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100 //525-ci qəzet. - 2018.- 14 iyun.- S.6.

192. Tanınmış rəssamın əsərləri təqdim olunacaq: [“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində Xətai Sənət Mərkəzində Fərhad Əliyevin fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-6 iyun. - S.9.

193. Tofiq, H. “Quba bölgəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə”: [Quba rayonunda Cümhuriyyətin yubileyinə həsr olunmuş tədbir barədə] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

194. Uşaq Filarmoniyasının “Məzəli Şalı” adlı konserti: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə keçirilən eyniadlı konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.5.

195. “Üç dənizin səsi”ndən Cümhuriyyətin 100 illiyinə: “Tekfen” orkestri Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edib: [Heydər Əliyev Mərkəzində Cümhuriyyətin yubileyinə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.16.

196. Vəliyev, İ. Tarix və müasirlik: “Kaspi nəşrləri” seriyasından “XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları” kitabı 100 illik zəngin dövlətçilik irsimizə sanballı töhfədir: [Heydər Əliyevin anadan olmasının 95, Cümhuriyyətin yaranmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş kitab haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-22 iyun.- S.7.

197. “Yaşa, mənim Azərbaycanım!”: Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş müsabiqəyə yekun vurulub: [İçərişəhərdə eyniadlı rəsm sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.16.

198. Yunusova, G. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələrində Yaponiya mövzusu //525-ci qəzet.- 2018.- 1 iyun.- S.6.

199. Yusifoğlu, Q. “Cümhuriyyətin 9 şəkli”nin təqdimatı: [rejissor Elxan Cəfərovun ADR xadimlərinə həsr etdiyi eyniadlı bədii-sənədli filmin Nizami Kino Mərkəzində təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 iyun.- S.7.

 

Bax: 213; 215; 218; 388

 

Azərbaycan Silahlı qüvvələri – 100

200. Abbasov, C. 100 illiyin hərbi paradı: Düşmənə göz dağı: [Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illik yubileyi münasibətilə iyunun 26-da Bakının Azadlıq meydanında keçirilən hərbi parad haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 29 iyun- S.5.

201. “Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi” münasibətilə yeni poçt markası dövriyyəyə buraxılıb: [Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “Azərmarka” MMC tərəfindən] //Azərbaycan.-2018.- 26 iyun- S.9.

202. Azərbaycan Ordusu müstəqil dövlətimizin ərazilərinin etibarlı keşikçisidir: Azərbaycan Silahlı qüvvələri-100 //Xalq qəzeti.-2018.- 26 iyun.- S.5.

203. Fərəcova, Z. Bakı möhtəşəm hərbi parada hazırlaşır: [Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi münsibətilə] //Azərbaycan.- 2018.- 24 iyun.- S.1.

204. Hərb sənətimizdən bəhs edən sərgi: [Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Azərbaycan Ordusunun 100 illiyinə həsr olunan “Ordum varsa, yurdum var!” mövzusunda sərgi açılıb] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.11.

205. Hüseynov, F. Ordum varsa, yurdum var...: Saz-söz ustalarının Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyinə sənət töhfəsi: [Müslüm Maqomayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

206. Məmmədova, T. Yazarların əsgərlik xatirələri və hərbi paradın yaratdığı ruh: Bu dünyada doğma Azərbaycanın əsgəri olmaqdan qürurlu hec nə yoxdur //Kaspi.- 2018.- 30 iyun- 2 iyul.- S.10.

207. Mirməmməd, G. “Uzaq sahillərdə”ki və bugünkü qəhrəmanlarımız: Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi şərəfinə //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.13.

208. Murad, G. Azərbaycan ordusu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.28.; 525-ci qəzet.- 2018.- 26 iyun.- S.7.

209. Nəzərli, T. Yüz il əvvəlin yüz il sonrası: [Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.2-3.

210. Rza, O. Milli Ordu, qüdrətli ol həmişə! //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.28.

211. Silahlı Qüvvələrimiz mütəşəkkil hərbi qüvvəyə çevrilib: [“Gülüstan” sarayında keçirilmiş təntənəli mərasim haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 28 iyun.- S.6.

 

Bax: 51; 80; 81; 110; 159; 176; 216

 

Heydər Əliyev – 95

212. Axundova, E. Heydər Əliyev mənə dedi: “Yaz, Elmira, səndə yaxşı alınır”: [müsahibimiz, nasir, publisist, tərcüməçi, ədəbiyyatşünasin ümummilli lider haqqında xatirələri] /müsahibəni apardı Əziz Məmmədov //İki sahil.- 2018.- 5 iyun.- S.6.

213. “Azərbaycanın xarici siyasəti və həqiqi dostları” Qırğızıstanda nəşr olunub: [Qafar Əliyevin Cümhuriyyətin yubileyi və Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi ilə əlaqədar nəşr edilən eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun. - S.15.

214. Babanlı, V. Üç görüşün unudulmaz təəssüratı: [müəllifin Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri] //Azərbaycan.- 2018.- 15 iyun.- S.5; 9.

215. Bayramov, Z. Kitab bayramı hər kəsin bayramıdır: [Quba Rayon MKS-in təşkilatçılığı ilə ulu öndərin və Cümhuriyyətin yubileylərinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Respublika.- 2018.- 3 iyun.- S. 5.

216. Gəncədə “Ümummilli lider Heydər Əliyev və Silahlı Qüvvələr” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib: [Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar təşkilatının təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2018.- 24 iyun.- S.3.

217. Hüseynov, F. “Qalxan və qılınc” sənədli filmi təqdim olundu: [Etibar Məmmədovun Heydər Əliyevin yubileyinə həsr etdiyi filmin Nizami Kino Mərkəzində nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.2.

218. İtaliya televiziyasında Azərbaycana həsr olunmuş veriliş: [“Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” kitabının təqdimatı və Cümhuriyyətin yubileyilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.2.

219. Qocayeva, Ə. “Heydər Əliyev” biblioqrafiyası çap olunub: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada təqdimatı olub] //Respublika.- 2018.-3 iyun.- S.2.

220. Məmmədova, S. Əbədi Qurtuluş: [Səbail rayonunda keçirilmiş ədəbi-bədii bayram tədbiri haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

221. Mirələmov, H. Heydər Əliyevin dövlət quruculuğunun əsas prinsipləri: [Milli Məclisin deputatlarının 1993-cü ilin iyun hadisələri ilə bağlı fikirləri] //Azərbaycan.- 2018.- 15 iyun.- S.8.

222. Musayeva, Ü. Asim Yadigarın yaradıcılığında Heydər Əliyev obrazı //Ədalət. - 2018.- 15 iyun.- S.12.

223. Nağısoylu, M. Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin böyük mühafizi, təbliğatçısı idi //Azərbaycan.- 2018.- 14 iyun.- S.10.

224. Sadıqova, S. Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin inkişafı //Respublika.- 2018.-5 iyun.- S.6.

225. Salamoğlu, T. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ədəbiyyat strategiyası: Və müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının qarşısında duran vəzifələr //Kredo.- 2018.- 14 iyun.- S.4;6-7.

226. Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilən rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən müsabiqə haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-9 iyun.- S.6.

227. Ulu öndərə həsr edilən “Qalxan və qılınc” sənədli filminin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Etibar Məmmədovun hazırladığı eyniadlı filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.2.

 

Bax: 154; 196; 238

 

 1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü

228. Arzu Əliyeva Heydər Əliyev Mərkəzinin parkındakı Uşaq Festivalında olub //Azərbaycan.- 2018.- 3 iyun.- S.3.

229. Azəri, L. Uşaqlara beşik nəğmələri kimi musiqilər gərəkdir: 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür: [bu ərəfədə ölkəmizdə həyata keçirilən layihələrlə bağlı bir neçə mütəxəssisin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.10.

230. Bayram şənliyində sərgi və konsert: [Lənkəran Şəhər Mədəniyyət mərkəzində “Xoşbəxt olsun uşaqlar” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.9.

231. Fariz. Beynəlxalq uşaqları müdafiə gününə həsr olunmuş konsert: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.2.

232. Fərəcov, S. “Uşaqlara məhəbbətlə”: Uşaq incəsənət məktəbinin konserti: [F.Əmirov adına 6 saylı onbirillik Uşaq incəsənət məktəbində təşkil olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

233. Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında Uşaq festivalı keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva festivalda olub] //Azərbaycan. - 2018.- 1 iyun.- S.7.

234. Xalq artisti uşaqlar üçün oxuyub: [4 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində Fidan Hacıyevanın konsert proqramı ilə çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.10.

235. Muzeylərdə uşaqların bayramı: [Xalça Muzeyində və Abdulla Şaiqin ev-muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.4.

236. Mükərrəmoğlu, M. Uşaqlar filmlərimizin qəhrəmanlarıdır //Xalq qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.9.

237. Növbəti sərgi uşaqlar üçün nəzərdə tutulub: [Xətai Sənət Mərkəzində Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin rəsm sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.9.

 

Milli Qurtuluş Günü

238. Cəfərov, N. Qurtuluş epopeyasının qəhrəmanı: [Heydər Əliyev haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.3.

239. Gənclər kitabxanasında dəyirmi masa: [Milli Qurtuluş Günü münasibətilə keçirilən ədəbi-bədii kompozisiya haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.6.

240. Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş konsert: İyunun 12-də Heydər Əliyev Sarayında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.6.

241. “Oyuq” teatr-studiyasının “Nəğmə çələngi”: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrında Milli Qurtuluş Günü və müqəddəs Ramazan bayramına həsr edilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.2.

242. “Şərəf tariximiz” adlı konsert proqramı: İyunun 12-də Heydər Əliyev Sarayında Qurtuluş Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

243. Teatr-studiya yetirmələrinin “Nəğmə çələngi”: [Dövlət Kukla Teatrının nəzdindəki “Oyuq” teatr-studiyasında Milli Qurtuluş Günü və Ramazan bayramı münasibətilə keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.5.

 

“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”

244. Ağalarov, V. Qoca Şərqin qapısından dünyaya sülh ismarıcı: [Naxçıvan MR-in İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunması haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.9.

245. Azərbaycan ISESCO-da öz mövqeyi ilə seçilən üzvlərdəndir: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tüveycri, Tacikistanın Mədəniyyət naziri Şamsiddin Şodibek və Əlcəzairin Mədəniyyət naziri Azzedine Mihoubi ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2018.-21 iyun.- S.4.

246. Azərbaycanın qədim diyarındakı zəngin mədəni irsə yüksək qiymətin təzahürü: [Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in açılış tədbiri keçirilib] //Azərbaycan.- 2018.- 21 iyun.- S.1; 3.

247. Azəri, L. Mədəni sənaye sahələrində investisiyaların əhəmiyyəti: [Xalça Muzeyində “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan – 2018” tədbiri çərçivəsində “Mədəni sənaye sahələrində investisiyaların əhəmiyyəti və gənclər arasında işsizliyin azaldılmasında onun rolu” mövzusunda keçirilən seminar haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.9.

248. “Bizimlə birlikdə olmağınız Azərbaycana hörmətin, aramızdakı dostluğun təzahürüdür”: Nazir Əbülfəs Qarayev “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 2018” mərasimində iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş nümayəndə heyətləri ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2018.-22 iyun.- S.6.

249. Bu qədim diyarın zəngin tarixi-mədəni irsi var: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş: [“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” tədbirləri çərçivəsində] //Mədəniyyət. - 2018.-22 iyun.- S.5.

250. Həbibbəyli, İ. Naxçıvan - İslam mədəniyyətinin paytaxtı //Azərbaycan.- 2018.- 21 iyun.- S.1; 4.

251. “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı”nda elmi forum təşkil olunub: [“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” tədbirləri çərçivəsində “İslam dəyərləri: Ramazan və Qurban bayramları” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-15 iyun.- S.11.

252. İslam mədəniyyətinin tarixi və bu günü bir arada: “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 2018” ilinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib: [Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.-22 iyun.- S.3.

253. İSESCO-nun “Yaşıl şəhər strategiyası” ilə bağlı ekspertlərin görüşü: [2018-ci ilin “İslam Mədəniyyəti Paytaxtı” Naxçıvanda İSESCO-nun “Yaşıl şəhər strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı ekspertlərin keçirdiyi görüş haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-29 iyun.- S.10.

254. İsmayılqızı, X. Səndə tarixlərin çox nişanı var: “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan-2018” //İki sahil.- 2018.- 26 iyun.- S.8.

255. “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” adlı dəyirmi masa keçirilib: [Qaradağ Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.-1 iyun.- S.4.

256. “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”in açılışı olub //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 21 iyun.- S.6.

257. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib //Azərbaycan.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

258. Naxçıvanda “İslam mədəniyyətinin paytaxtı 2018” ilinin açılış mərasimi keçiriləcək: İyunun 20-də gerçəkləşəcək təntənəli tədbirə hazırlıq məsələləri müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2018.-8 iyun.- S.3.

259. XV əsr salnaməçisi: Naxçıvan Azərbaycan üçün möcüzə, Nehrəm isə bu möcüzənin həqiqət qapılarıdır //Xalq qəzeti.- 2018.- 12 iyun.- S.11.

260. Səfərli, H. Naxçıvan şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsini şərtləndirən amillər //İki sahil.- 2018.- 6 iyun.- S.16.

 

“Multikulturalizm” 

261. Azərbaycan milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı bütün öhdəliklərini yerinə yetirir: [Strasburqda keçirilən yüksək səviyyəli konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-21 iyun.- S.2.

262. Nəcəfov, E. Azərbaycan dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır: [multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfovla müsahibə] /müsahibəni apardı Qüdrət Piriyev //Xalq qəzeti.-2018.- 29 iyun.- S.5.

263. Niftiyev, N. Uşaqlığım indiki halımdan daha varlı olub: Əlimdə Bakı Dövlət Universitetinin diplomu ilə fəhlə işləyirdim: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Məşvərət Şurası və Bakı Slavyan Universiteti Multikulturalizm kafedrasının üzvü Niyaz Niftiyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Əhmədova //Üç nöqtə.- 2018.- 5 iyun.- S.10.

264. Robert Mobili: Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ölkəmizdəki multikultural dəyərlərin qorunmasının daha bir təzahürüdür: [Alban-Udi Xristian dini icmasının sədri Robert Mobilinin Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdəki dini icmalara yüksək diqqət və qayğısı haqqında fikrləri] //Azərbaycan.- 2018.-13 iyun.- S.6.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

265. ABŞ-da keçirilən beynəlxalq konfransda Qarabağ xalçalarından danışılıb //Həftə içi.-2018.- 23-25 iyun.- S.8.

266. ABŞ-da keçirilən konfransda Qarabağ xalçalarından danışılıb: [Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikovanın XIV Beynəlxalq Şərq Xalçaları Konfransında ölkəmizi təmsil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun. - S.16.

267. Azərbaycan Beynəlxalq festivalda təmsil olunub: [Belarusda] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

268. Azərbaycan və Qazaxıstan bütün beynəlxalq tədbirlərdə bir-birini dəstəkləyir: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Qazaxıstan Respublikası Prezidenti Dəftərxanasının rəhbəri Mahmud Kasımbekovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2018.-15 iyun.- S.14.

269. Azərbaycandan Vyana Təbiət Tarixi Muzeyinə hədiyyə: [Azərbaycan tərəfindən bu muzeyə hədiyyə edilən meteorit parçasının təqdimat mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.8.

270. Azərbaycanın fəxri adlarına layiq görülmüş peterburqlular: [balet truppasında aparıcı rolların ifaçısı Timur Əsgərovun, gitaraçı Həsən Bağırovun, Yelena Obraztsovanın və Elnarə Məmmədovanın “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti” fəxri adına layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.13.

271. Azərbaycan-İtaliya arxeoloji ekspedisiyası Goranboyda tədqiqat aparır //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

272. Azəri, L. Təbiət və dəbin vəhdəti: Heydər Əliyev Mərkəzində “Moda məkanı” sərgisi: [Aleksandr Vasilyev Fondunun təqdimatında eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.9.

273. Bakıda musiqi bayramı: İyunun 21-də paytaxtdakı “YAY” qalereyasında musiqi bayramı təşkil olunub: [tədbirin Fransanın ölkəmizdəki səfirliyi və Fransız İnstitutu tərəfindən təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.2.

274. Bəşəriyyətin mədəni irsində Azərbaycan xəzinəsi: Muğam sənətimizin UNESCO-nun siyahısına daxil edilməsinin ildönümü qeyd edilib: [Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.6.

275. Bolqarıstanda Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi: [“Soleil” 8-ci Beynəlxalq Frankofoniya Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət. - 2018.-22 iyun.- S.4.

276. Bolqarıstanın Sozopol şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib: [“Soleil” 8-ci Beynəlxalq Frankofoniya Festivalı çərçivəsində] //Xalq cəbhəsi. - 2018.-22 iyun.- S.16.

277. Çin nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub //Azərbaycan. - 2018.-2 iyun.- S.6.

278. “Diriliş Ertoğrul”un Bahaduru Musiqili Teatrda: [Türkiyənin məşhur aktyor və rejissoru Ərtoğrul Postoğlu və xanımı İlkay Özdin Postoğlunun paytaxtımıza səfəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.10.

279. Doğru zamanda doğru məkan: Parisdə Bakının “Ekspo 2025” Dünya Sərgisinə namizədliyinin təqdimatı olub: [Azərbaycan nümayəndə heyətinin tədbirdə iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.4.

280. Əhmədova, İ. MDB ölkələrinin mədəni, elmi və təhsil elitası Astanada toplaşıb: Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, AMEA-nın vitse-prezidenti Nərgiz Paşayeva “Birlik ulduzları” mükafatı ilə təltif edilib: [Astanada “MDB-də dialoq - XXI əsrdə humanitar əməkdaşlığın perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş forum haqqında] //İki sahil.- 2018.- 22 iyun.- S.4.

281. Ələddinqızı, N. Azərbaycan ilə Həştərxan vilayəti arasında əlaqələr genişlənir: [Heydər Əliyev Fondunun Rusiya filialının rəhbəri Leyla Əliyevanın iştirakı ilə] //Səs.- 2018.- 6 iyun.- S.4.

282. Əlizadə, Z. “Serbiyada Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük maraq var”: Zərifə Əlizadə: Serbiyadakı həmvətənlərimiz həvəslə bizim layihələrimizdə iştirak edirlər: [Serbiyada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

283. Finlandiyada soydaşımızın rəhbərliyi ilə orkestr yaradılıb: [Azərbaycan-Finlandiya “Dostluq” Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərovanın rəhbərliyi ilə “Alovlar” kamera orkestrinin yaradılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.10.

284. Gürcüstan rəssamlarının “Cari vəziyyət”i: Sərgidə 25 rəssamın əl işləri nümayiş olunur: [Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun .- S.16.

285. Heydər Əliyev Mərkəzində “Moda məkanı” sərgisi açılıb: [kolleksiyaçı, moda tarixçisi Aleksandr Vasilyevin sərgisi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-5 iyun.- S.6.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 5 iyun.- S.3.

286. Heydər Əliyev Mərkəzində Gürcüstan rəssamlarının sərgisi açılıb: [“Cari vəziyyət” adlı sərgi haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 28 iyun.- S.10.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 28 iyun.- S.7.

287. Heydər Əliyev Mərkəzində Yana Melikayeva və Askar Abdrazakovun konserti olub //Azərbaycan.- 2018.-3 iyun.- S.6.

288. İCOM-un Baş Assambleyasının iclası: [UNESCO-nun Parisdəki mənzil-qərargahında Beynəlxalq Muzeylər Şurası Baş Assambleyasının 33-cü iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.6.

289. Qaliboğlu, S. “Bu sərgi atlara olan sevgimdən yaranıb”: Latviyalı xanım Datse Ştrausanın “Canlı irs” adlı rəngkarlıq sərgisinin əsas qəhrəmanları Qarabağ atlarıdır: [Muzey Mərkəzində eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.9.

290. Qarabağın mədəni irsi mövzusunda konfrans keçiriləcək: [Günay Əfəndiyevanın İstanbul şəhərində İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti Araşdırma Mərkəzinin direktoru Halit Erenlə görüşü çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2018.-15 iyun.- S.4.

291. Məmmədov, N. Beynəlxalq konfransda Qarabağ xalçalarından danışılıb: [ABŞ-da] //İki sahil.- 2018.- 22 iyun.- S.10.

292. Minzələ teatrı “İblis”i festivala aparır: [Tatarıstanın S.Amutbayev adına Minzələ Dövlət Dram Teatrında şair-dramaturq Hüseyn Cavidin eyniadlı pyesinin tamaşaya qoyulması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.11.

293. Mirməmməd, G. “Star of Asia” festivalı başlayır: [Almatıda keçirilən festivalda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.13.

294. Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, AMEA-nın vitse-prezidenti Nərgiz Paşayeva “Birlik ulduzları” mükafatı ilə təltif edilib: [Astanada “MDB-də dialoq - XXI əsrdə humanitar əməkdaşlığın perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş forumda] //Respublika.- 2018.- 22 iyun.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 22 iyun.- S.3.

295. Moskvada İslam dünyasının keramika sərgisi: [Rusiyada “Fərqli incəsənət: XIV-XVIII əsrlər İslam dünyası keramikasında gözəllik formulu” adlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.16.

296. “Muğam beynəlxalq musiqidir, onu hamı sevir”: [bu fikri “Mugham Souls” qrupunun ifaçısı Pyer Treqomen UNESCO-nun baş qərargahında təşkil edilmiş konsertdən sonra AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.6.

297. Muğam Mərkəzində Fransanın məşhur caz ifaçılarının dueti səslənib //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 12 iyun.- S.16.

298. Muzeylər arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib: [Abdulla Şaiqin ev-muzeyinin və İ.A.Qonçarovun memorial muzeyinin (Ulyanovsk şəhəri) əməkdaşlarının Bakıda təşkil olunmuş telekörpüdə iştirak etmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

299. Nərgiz Paşayeva “Birlik ulduzları” mükafatı ilə təltif edilib: [Astanada “MDB-də dialoq - XXI əsrdə humanitar əməkdaşlığın perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş forumda] //Səs.- 2018.- 22 iyun.- S.5.

300. Nigeriya televiziyasında Azərbaycan haqqında veriliş //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun. - S.16.

301. “Nursultan Nazarbayev. Həyat yolu” kitabının təqdimatı olub: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //İki sahil.- 2018.- 14 iyun.- S.11.

302. Ölkəmiz “Qızıl əllər” sərgisində təmsil olunub: [Daşkənddə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin bu şəhərdə təşkil etdiyi eyniadlı beynəlxalq sərgidə] //Mədəniyyət. - 2018.- 8 iyun.- S.8.

303. Özbatur, C. Azərbaycan mükəmməl, istiqanlı insanların yaşadığı ölkədir: [rejissor və prodüser Can Özbaturla müsahibə] /müsahibəni apardı Türkan Turan //525-ci qəzet.- 2018.- 14 iyun.- S.5.

304. “Paris Match” müsabiqəsinin qalibləri sırasında: [ölkəmizi yarışmada Speos Paris Fotoqrafiya İnstitutunun tələbəsi Maya Bağırova təmsil edib] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.16.

305. Parisdə türk dünyası ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib: [Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 21 iyun.- S.16.

306. Parisdəki diplomat xanımlar mədəni irsimizlə tanış olublar //Mədəniyyət. - 2018.- 8 iyun.- S.7.

307. Paytaxtımızda məşhur rusiyalı dizaynerin sərgisi açılıb: [“Port Baku Mall”un bədii qalereyasında Kirill İstominin “LivingwithArt” adlı fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.16.

308. Rusiya Federal Məclisi Dövlət Dumasının sədri Heydər Əliyev Mərkəzində olub //Azərbaycan.- 2018.-26 iyun.- S.3.

309. Sağırkaya, S. “Əhməd Cavad kimi şəxsiyyətlər bizi aydınladan ulduzlardır”: [TRT Telekanalın koordinatoru Sedat Sağırkaya ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.15.

310. “Türk dünyası: maarifçilik və identiklik”: Parisdə keçirilən beynəlxalq konfransda türk xalqlarının irsindən bəhs olunub: [Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzində eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.8.

311. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb: [Günay Əfəndiyevanın Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Adel İbrahimlə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-1 iyun.- S.11.

312. Türkeş, T. Bu görüş sanki bir-birini itirən qohumların qovuşmasına bənzəyirdi: [Türk Dövlət və Topluluqları Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi Fondunun rəhbəri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.15.

313. UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin sessiyası: [Bəhreyn Krallığının paytaxtı Manama şəhərində UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 42-ci sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.7.

 

Bax: 65; 96; 116; 136; 149; 168; 175; 184; 213; 333; 334; 335; 339; 375; 382; 389; 393; 394; 407; 416; 423; 425; 435; 436; 442; 448; 459; 480; 510

 

Bakıda İran Mədəniyyəti Günləri

314. Azərbaycan və İran xalqlarını birləşdirən tarixi və mədəni əlaqələrdir: [Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami İrşad naziri Seyid Abbas Salehinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib] //Azərbaycan.-2018.-28 iyun.- S.6.; Xalq qəzeti.-2018.-28 iyun.- S.4.

315. Azərbaycanda İran İslam Respublikasının mədəniyyət günləri keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2018.-22 iyun.- S.2.

316. Azəri, L. “Mədəniyyət günləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına müsbət təsir göstərir”: Azərbaycanda İran mədəniyyəti günləri çərçivəsində görüş və tədbirlər //Mədəniyyət.-2018.-29 iyun.- S.5.

317. Bakıda “Məhəmməd: Allahın elçisi” filmi göstərildi: [İran Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Nizami Kino Mərkəzində Məcid Məcidinin eyniadlı filminin nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.13.

318. Bakıda İran Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında, Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı] //Respublika.-2018.-29 iyun.- S.5.

319. Hüseynov, F. Mədəniyyət keçmişimizi və bu günümüzü gələcəyə birləşdirir: Bakıda İran mədəniyyəti günlərinin açılış mərasimi oldu: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.-2018.-29 iyun.- S.3.

320. Lalə. Mədəniyyət günləri çərçivəsində film və tamaşa nümayişi: İranlı rejissorun məşhur ekran əsəri Bakıda göstərildi: [Nizami Kino Mərkəzində Məcid Məcidinin “Məhəmməd: Allahın elçisi” bədii filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-29 iyun.- S.2.

321. Məcidi, M. “Qərb dünyası dinimizin həqiqi olmayan simasını ortaya qoyub”: “Məhəmməd Allahın elçisi” filminin rejissoru Məcid Məcidi: İslam ölkələrinin əhalisi, din və dövlət xadimləri İslamın həqiqi simasını göstərməyə çalışmırlar: [İran Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Bakıya təşrif buyurmuş məşhur iranlı kinorejissorla müsahibə] //Reytinq.- 2018.- 30 iyun.- S.11.

322. Məcidi, M. “Məhəmməd. Allahın Elçisi” filminin bəstəkarı bir milyon dollardan imtina etdi: Məsid Məcidi: “Peyğəmbər haqqında çəkdiyim bu film okeanda bir damla kimidir”: [İran Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Bakıda olan eyniadlı filmin rejissoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn; Cahan Seyidzadə; Əsəd Cavanşir //Kaspi.- 2018.- 30 iyun- 2 iyul.- S.12.

323. Məmmədova, S. Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlər bir çox ölkələrə nümunədir: [Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov İranın Mədəniyyət və İslami İrşad naziri Seyid Abbas Salehinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb] //Azərbaycan.-2018.-29 iyun.- S.2.

324. Mükərrəmoğlu, M. “İran və Azərbaycan ortaq mədəniyyətə və tarixə malikdir”: [İran mədəniyyəti günləri çərçivəsində mətbuat konfransı haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 29 iyun.- S.11.

325. Müşfiq, Ş. Bakıda İran Mədəniyyəti günləri keçirilir //525-ci qəzet.- 2018.- 29 iyun.- S.7.

326. Parisa Arsalani: Azərbaycandan həmişə böyük diqqət və sevgi görmüşəm: [İran azərbaycanlısı sənətçi Parisa Arsalani ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.10.

327. Prezident İranın Mədəniyyət və İslami İrşad nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib: [İran mədəniyyəti günləri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2018.-29 iyun.- S.2.

328. Tağıbəyli, V. Qədim mədəniyyətin möcüzələri: [İran Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Muzey Mərkəzində təşkil edilmiş xalçalar və əl işləri sərgisi haqqında] //Həftə içi.-2018.- 30 iyun-2 iyul.- S.4.

 

“Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoq – 10

329. “Bakı Prosesi” dünya gündəliyinin önəmli hissəsidir //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

330. “Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoqun dəstəklənməsi üçün mühüm qlobal platformadır: [Parisdə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatcılığı və Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin iştraki ilə Cümhuriyyətin yubileyinə həsr edilmiş eyniadlı tədbir haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

331. Parisdə “Bakı Prosesi”nin 10 illik yubileyi qeyd edilib: [Heydər Əliyev Fondu, ölkəmizin Fransadakı səfirliyi və UNESCO yanında daimi nümayəndəliyimizin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2018.-13 iyun.- S.7.

332. Parisdə “Bakı Prosesi”nin 10 illiyinə həsr olunmuş mərasim keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.3.

 

KİTABXANA İŞİ

333. Əməkdar elm xadimi Lidiya Mixaylovna Qranovskaya şəxsi kitabxanasını ADU-ya hədiyyə edib //Yeni Azərbaycan.-2018.- 29 iyun.- S.5.

334. Milli Kitabxanada Rumıniya sərgisi: [Böyük Birliyin 100 illiyi münasibətilə “Böyük Birlik: Birinci Dünya müharibəsindəki qələbədən böyük Rumıniya hökmdarlarının taclandırılmasına qədər” adlı fotosərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.3.

335. Milli Kitabxanada Rumıniya sərgisi: [Böyük Birliyin 100 illiyi münasibətilə “Böyük Birlik: Birinci Dünya müharibəsindəki qələbədən böyük Rumıniya hökmdarlarının taclandırılmasına qədər” adlı fotosərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

336. Milli Qurtuluş Günü münasibətilə konsert və sərgilər: [Milli Kitabxanada, Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində və Siyəzən rayonunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.2.

337. Nasir, Ş. Akademik Ramiz Mehdiyevin “Biblioqrafiya”sı haqqında: elmi-publisistik düşüncələr //Respublika.- 2018.-7 iyun.- S.4.

338. Tanınmış şahmat məşqçisinin kitablarından ibarət fond yaradılıb: [Fuad Cəfərovun zəngin kitabxanasının Binəqədi Rayon Mərkəzi Kitabxanasına hədiyyə edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

 

Bax: 57; 179; 215; 219; 239; 408; 722; 727; 935; 945; 947; 949; 950; 952; 972

 

MUZEY İŞİ

339. Azəri, L. Ölkəmiz Moskvada “İntermuzey-2018” sərgisində təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.10.

340. Goranboyda Bayraq Muzeyi açılıb: [Prezident İlham Əliyevin Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2018.- 6 iyun.- S.1.

341. Lalə. Tarix-diyarşünaslıq muzeylərində ekspozisiya işinin təşkili: Bu sahədə fəaliyyətin yeni formalarının tətbiqi müzakirə olundu: [Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda “Tarix və Tarix-Diyarşünaslıq muzeylərində ekspozisiya işinin təşkili istiqamətləri” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.4.

342. Məmmədova, S. Açıq səma altında canlı bitki muzeyi: Qafqazın ən zəngin kolleksiyasında - Mərkəzi Nəbatat Bağında 3000-ə yaxın bitki sortu və növü mühafizə olunur //Azərbaycan.- 2018.-10 iyun.- S.5.

343. “Muzeyin dostları” adlı tədbir keçirilib: [Sumqayıtın Tarix Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

344. Muzeylər arasında əməkdaşlıq sənədi imzalanıb: [Xalça Muzeyi Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Rusiya Etnoqrafiya Muzeyi ilə əməkdaşlıq haqqında protokolu imzalaması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.7.

345. Ruzigar, F. Gəncədə bir ünvan var...: Vətəndaş mövqeyi: şəxsi evdə “Vətən igidləri muzeyi”: [Gəncə şəhər sakini Elnarə Tağıyevanın şəxsi təşəbbüsü və şəxsi evində təşkil etdiyi eyniadlı kolleksiyalar haqqında] //Ədalət.- 2018.- 14 iyun.- S.6.

346. Sarıyeva, İ. Muzeylərimizdə Milli Qəhrəmanlar fondları – yeni ideya...: Milli İstiqlal Muzeyində 10 Milli Qəhrəmanın fondu var //Bakı Xəbər.-2018.- 23-25 iyun.- S.13.

347. Seyfəddinqızı, Q. “...Bu saatı Cəfər Cabbarlıya Nuru Paşa bağışlayıb”: [C. Cabbarlının ev-muzeyinin direktoru Qəmər Seyfəddinqızı ilə müsahibə] //Bizim yol.- 2018.- 9 iyun.- S.15.

348. Şəhid qəhrəmanın xatirəsi yad edilib: [Hərb Tarixi Muzeyində Ülfət Kərimovun anım gününə həsr olunan “El qəhrəmanları” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

349. Tarix-diyarşünaslıq muzeyində “İşıqlı ilmələr”: [Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin təbliği və inkişafı məqsədilə Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.12.

 

 Bax: 94; 269

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

350. Cəfərov, Ə. Əlli il əvvəl bu gün: Azərbaycanda Azıx paleolit mağarasından, təqribən 400 min il əvvəl yaşamış insanın çənə sümüyü tapılmışdır //Xalq qəzeti.- 2018.- 13 iyun.- S.10.

351. “Əbədi gənc, qədim şəhər”: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində keçirilən eyniadlı layihənin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.2.

352. Əliyeva, İ. Sənətin qüdrətinə tapınan alim [professor Gülçöhrə Məmmədova haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-30 iyun.- S.10.

353. Gözəlov, P. Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrini əks etdirən mənbələri araşdırmaqdan qürur duyuram: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru, “QƏSR” Mədəni İrsi və Tarixi Abidələri Qoruyaq İctimai Birliyi sədrinin birinci müavini Pərvin Gözəlovla müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2018.- 7 iyun.- S.4.

354. Mədətoğlu, Ə. Mədəniyyət nümunələri etiraf edir]: Öz keçmişini bilməyən gələcəyi üçün də vuruşmayacaq: [Ağcabədi rayonunun tarixi abidələri haqqında] //Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.5.

355. Yunusoğlu, Q. Milli-mənəvi və tarixi-mədəni abidələrimizə qarşı soyqırımı siyasəti (1918-1920-ci illərdə) //Bakı Xəbər.- 2018.- 5 iyun.- S.10.

 

İNCƏSƏNƏT

356. Azəri, L. “Ömür qısa, incəsənət isə əbədidir...”: [Muzey Mərkəzində Əməkdar incəsənət xadimi Leyla Axundzadəyə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S. 2.

357. Lalə. Tədris ilinin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirildi: [nazir Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində 2017-2018-ci tədris ilinin yekunlarına həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.7.

 

RƏNGKARLIQ

358. Azəri, L. “Gözəlliyi və mədəni irsi qovuşdur”: Rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi: [3 saylı Uşaq-gənclər inkişaf mərkəzində eyniadlı sərginin yekunu haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

359. Balaca rəssamlar mükafatlandırılacaq: [Xətai Sənət Mərkəzində “Azərbaycanım” adlı Respublika Uşaq Rəsm Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.3.

360. Əliyev, Z. Mübarizə ruhlu “Müharibəli Novruz”: [rəssam Nəcməddin Hüseynovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.11.

361. Əliyev, Z. Rəssamların 70 yaşlı düşməni: Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev: Məni öldürmək üçün plan hazırlamışdılar. Son anda: [rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.10.

362. Fərəcov, S. Milli İncəsənət Muzeyində Toğrul Nərimanbəyov yad olundu: [SSRİ Xalq rəssamının anım günü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.3.

363. “Hər uşaq bir çiçəkdir”: [Sumqayıt Şəhər Poeziya evində modelyer-rəssam Günel Hüseynovanın eyniadlı fərdi sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-6 iyun.- S.9.

364. Həvəskar rəssamların sərgisi: [İçərişəhərdəki Müasir İncəsənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.6.

365. Qaliboğlu, S. “Rəng, cizgi, insan”: [İçərişəhərdəki “NUR Art House” qalereyasında rəssam Nəcməddin Hüseynovun eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.11.

366. Məmmədli, Q. “Bu işi Almaniyada görsəydim, fiaskoya uğrayardım”: Rəssam-texnoloq Qismət Məmmədli: Harada yaradıcılıq varsa, biz ordayıq /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 22 iyun.- S.15.

367. Sadıqov, F. Rəssamlıq Akademiyası təhsil ilini necə yekunlaşdırır?: Fuad Sadıqov: Əsas məqsədimiz xarici tələbələrə Azərbaycan dilini öyrətmək və onları Azərbaycan incəsənəti ilə tanış etməkdir: [Akademiyada mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 21 iyun.- S.7.

368. “Saf rənglər” – uşaq və yeniyetmələrin növbəti rəsm festivalı: [Rəssamlıq Akademiyasında eyniadlı beşinci beynəlxalq rəsm yaradıcılığı festivalının açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.6.

369. Sarıyeva, İ. Azərbaycanda şam hisini boya kimi işlədən ilk rəssamımızın əl işləri...: [İçərişəhərdəki “NUR Art House” qalereyasında rəssam Nəcməddin Hüseynovun eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Bakı Xəbər.-2018.- 23-25 iyun.- S.13.

370. Şirvandan Quba və Xaçmaza sənət səfəri: [Şirvan Dövlət Rəsm Qalereyasının kollektivi və dərnək üzvləri Quba Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil etdikləri rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.9.

371. Toğrul Nərimanbəyovun xatirəsi anılacaq: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.2.

372. Uşaq rəsm festivalına yekun vurulub: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 8 iyun.- S.16.

373. “YAY” qalereyasında “Cismani peyzajlar”: [eyniadlı sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.6.

 

Bax: 135; 144; 147; 192; 197; 226; 237

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

374. “Azərxalça” daha bir qədim xalçanı aşkara çıxarıb: [Şahbuzun Biçənək kəndində 1870-ci ildə toxunmuş xalça haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 14 iyun.- S.8.

375. Daha bir qədim xalçamız Cənubi Afrikadan gətirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.15.

376. Dekorativ toxuma ustasının əl işlərindən ibarət sərgi: [Xaçmaz Dövlət Rəsm Qalereyasında Könül Əsgərovanın əl işlərindən ibarət sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.11.

377. Ədilzadə, Ə. Lahıc misgərlik sənətinin izi ilə...: I Yazı //Ədalət.-2018.- 29 iyun.- S.4.

378. Əhmədova, K. “Müzeyimiz dünyada “Ən gözəl xalça evi”: “Üç nöqtə” qəzetinin Azərbaycan Xalça Muzeyindən reportajı //Üç nöqtə.- 2018.- 2 iyun.- S.8-9.

379. Əliyev, Z. “Səttarın arzusu” necə yarandı?: [xalçaçı-rəssam Eldar Mikayılzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.12.

380. Fərəcov, S. Gözəl xətt gözləri oxşayır...: Azərbaycan xəttatlıq sənətinin köklü ənənələri var //Mədəniyyət.- 2018.-13 iyun.- S.13.

381. Xalça Muzeyi beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir: Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi ilə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb: [Aleksandr Sedov və Şirin Məlikova arasında imzalanan saziş haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.6.

382. Xalçalarımız Çində beynəlxalq sərgidə nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.15.

383. Xətai Sənət Mərkəzində “Təcəssüm” sərgisi: Türkiyəli və azərbaycanlı ustaların əl işləri nümayiş olunacaq //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun .- S.4.

384. 148 yaşlı Naxçıvan xalçası nadir nümunədir //İki sahil.- 2018.-14 iyun.- S.12.

 

Bax: 265; 266; 291; 328

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

385. Əli, A. Babəkə Bakıda heykəl qoyulmalıdır: [yazıçı Akif Əli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı A.Məmmədli //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.6-7;10.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

386. Dünya Qaçqınlar Günü ilə bağlı tədbir: [Muğam Mərkəzində qaçqın və məcburi köçkünlərin acınacaqlı həyatından bəhs edən fotosərginin təşkili haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.2.

387. Həmkarımız Yaşar Xəlilovun xatirəsinə: Yarım əsr fotokamera ilə //Xalq qəzeti.-2018.- 29 iyun.- S.10.

 

MODA VƏ DİZAYN

388. Könül Vəlibəyli: Ötən 10 ilimin ən gözəl bəhrəsi...: Cümhuriyyət ilində milli geyimlərimizə göstərilən ciddi münasibət və geniş ictimai rəğbət oldu: [Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəri Könül Vəlibəyli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2018.- 9 iyun.- S.12.

389. “Port Baku Mall”un bədii qalereyasında məşhur dizayner Kirill İstominin şəxsi sərgisi açılıb: Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəsmləri də nümayiş olunur: [vitse-prezident tədbirdə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.7.

390. Rəis, X. Xanım-xatın nənələrimiz kimi geyinək: Könül Vəlibəyli: Övladlarımıza uşaqlıqdan milli geyimlərimizi tanımağı, seçməyi və sevməyi öyrədirik: [Bakı Milli Geyim Evi haqqında] //Kaspi.- 2018.- 8 iyun.- S.11.

 

MUSİQİ

391. Abbaslı, T. Misilsiz Vətən tərənnümçüsü: [SSRİ Xalq artisti Rəşid Behbudov haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.12.

392. Abbasov, C. Fədakarlıq və unudulmazlıq düsturu: professor Ramiz Zöhrabov //525-ci qəzet.- 2018.- 22 iyun.- S.6.

393. Azərbaycanın Xalq artisti, sevilən bəstəkar-müğənni EMİN Tbilisidə konsert proqramı ilə çıxış edib //Azərbaycan.- 2018.- 2 iyun.- S.8.

394. Azərbaycanlı dirijor beynəlxalq müsabiqədə: [Parisdə keçirilən IV Beynəlxalq dirijorlar müsabiqəsində Fuad İbrahimovun iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.9.

395. Azəri, L. 70 il öncə səhnəyə çıxan “Nizami”: [Xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin dahi şair Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi eyniadlı operası haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.15.

396. Azəri, L. Bakı yayının caz havası...: [Muğam Mərkəzində “Baku Summer Jazz Days” layihəsi çərçivəsində növbəti konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.16.

397. Azəri, L. Musiqi təhsilində aparılan optimallaşdırma bəhrəsini verir: Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərini yüksək nailiyyətlərlə bitirən məzunlara şəhadətnamələr təqdim olundu: [L. və M.Rostropoviçlər adına 21 saylı onbirillik Musiqi məktəbində keçirilən tədbirdə nazir Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun. - S.5.

398. Azəri, L. Sənət uğurlarımın ünvanı Azərbaycandır: Gənc ifaçı vətəndən uzaqda ölkəmizi layiqincə təmsil edir: [violin ifaçısı Kamran Ömərli haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.11.

399. Bağırova, T. Azərbaycan operalarının rolu və əhəmiyyəti: [Aytən Babayevanın “Azərbaycan operalarında dramaturji xəttin həllində xor səhnələrinin rolu” adlı kitabi haqqında] //Respublika.- 2018.- 2 iyun.- S.6.

400. Bəhmənli, V. Bəyaz gecələrdən parlaq sabaha: [müğənni Səyyad Əlizadə haqqında] //Ədalət.-2018.- 29 iyun.- S.5.

401. Bəşirqızı, Z. Zirvəyə gedən yolun ilk böyük uğuru...: [gənc musiqiçi Ceyhun Əzizovun uğurları haqqında] //Xalq qə-zeti.- 2018.- 23 iyun.- S.9.

402. Cavadov, Z. H.Sarabski adına 7 saylı Uşaq Musiqi məktəbi //Respublika.- 2018.- 3 iyun.- S.8.

403. Cavadov, Z. Laçın rayon 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbi: [fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2018.-8 iyun.- S.8.

404. Cavadov, Z. Musiqi məktəbinin 30 illik yubileyi: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında 36 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin təşkil etdiyi hesabat konserti haqqında] //Respublika.- 2018.- 13 iyun.- S.8.

405. Cavadov, Z. Nümunəvi uşaq incəsənət məktəbi: [Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq incəsənət məktəbi haqqında] //Respublika.- 2018.- 9 iyun.- S.7.

406. Cavadov, Z. Zəngilan Uşaq Musiqi məktəbi //Respublika.- 2018.-5 iyun.- S.7.

407. “Caz improvizasiya sənəti”: Azərbaycanlı pianoçu Moskva Dövlət Konservatoriyasında çıxış edib: [beynəlxalq müsabiqələr laureatı Riad Məmmədovun çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.9.

408. “Dağlar qızı Reyhan” necə yaranıb?: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının “Vikipediya” metodik mərkəzinin könüllüləri tərəfindən eyniadlı mahnı haqqında məqalə hazırlanaraq internetdə yerləşdirilib] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.15.

409. Əhmədov, İ. Yaşım az olsaydı, itirdiklərim məni bu qədər sarsıtmazdı...: [Əməkdar artist İlkin Əhmədovla söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.24-25.

410. Əhmədova, A. O qədər dizi cırıq şalvar geyinmişik ki...: Vamiq Məmmədəliyev: O günlərin çətinliyi, gözəlliyi xatirələrimdədir: [tarzən Vamiq Məmmədəliyev haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 13 iyun.- S.12.

411. Fərəcov, S. Cavad xan mövzusu sanki taleyimə çevrildi...”: [Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Sərdar Fərəcovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.13.

412. Fərəcov, S. Görkəmli opera müğənnisinin xatirəsi anıldı: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində SSRİ Xalq artisti Lütfiyar İmanovun 90 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

413. Fərəcov, S. Qəlboxşayan ahəng, təkrarsız həzinlik...: Unudulmaz xanəndə Qulu Əsgərovun 90 illik yubiley gecəsi: [Muğam Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.6.

414. Fərəcov, S. Musiqinin “İpək Yolu” yenə Şəkidən keçir: Qədim şəhərdə ənənəvi beynəlxalq festival başlayıb: [“İpək Yolu” IX Beynəlxalq Musiqi Festivalı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.9.

415. Görkəmli xanəndə Qulu Əsgərov anılacaq: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

416. Gülcahan. Adı dillər əzbəri Minə: [Bakıda keçirilmiş Vokalçıların Bülbül adına VII Beynəlxalq Müsabiqəsinin Qran-Pri mükafatını Türkiyəyə aparmış Minə Kurtoğlu haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.15.

417. Heydər Əliyev Fondunun təqdim etdiyi azərbaycanlı dirijor beynəlxalq müsabiqədə: [dirijor Fuad İbrahimov Parisdə keçiriləcək Yevgeni Svetlanov IV Beynəlxalq dirijorlar müsabiqəsində] //Azərbaycan.- 2018.-21 iyun.- S.8.

418. Heydər Əliyev Sarayında Bülbülün 120 illik yubileyi qeyd edilib: [yubiley gecəsində Vokalçıların Bülbül adına VII Beynəlxalq Müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib] //Azərbaycan.- 2018.-9 iyun.- S.5.

419. Həmzəoğlu, K. Aygün Səmədzadənin “İstiqlal”ı və “Azərbaycan”ı: [bəstəkarın “Yaşıl Teatr”da eyniadlı konsert proqramları haqqında] //İqtisadiyyat.- 2018.- 14-20 iyun.- S.10.

420. Hüseynov, H. İndiki səslərin 98-faizi bic səsdir...: [“Şur” ansamblının rəhbəri Hüseyn Hüseynovla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2018.- 8 iyun.- S.6.

421. Hüseynov, R. Tofiq Bakıxanovun Xəzər himni: [görkəmli bəstəkarın yaradıcılığı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 iyun.- S.5.

422. Xəzər Universitetində Fikrət Əmirov adına konsert mərkəzi açılıb //Mədəniyyət. - 2018.- 8 iyun.- S.8.

423. Kiyevdə Müslüm Maqomayevin xatirəsi anılıb: [Ukrayna Milli Akademik Opera Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.10.

424. “Klassik musiqi inciləri”: [Muğam Mərkəzində pianoçu Arzu Səfərovanın yaradıcılıq gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

425. Kreml Sarayında “Min bir gecə”: Fikrət Əmirovun məşhur əsəri “Kreml Baleti”nin təqdimatında //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.10.

426. Qulu Əsgərovun 90 illik yubileyi keçirilib: [Muğam Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 15 iyun.- S.16.

427. Qurbanlı, R. Ağcabədidə dünyaya gələn şuşalı: [bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 21 iyun.- S.12.

428. Qurbanlı, R. Dörd infakt, fəxri ad aldanışı, Əzrayıldan xəbərsiz ölüm... [tarzən Mirzə Mansur haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 26 iyun.- S.12.

429. “Muğamat var olan yerdə”: [Şəki şəhərində M.F.Axundzadə adına Mədəniyyət mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

430. Musiqi məktəbinin 30 illik yubileyi münasibətilə konsert: [Dövlət Mahnı Teatrında 36 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.2.

431. Musiqi məktəbinin şagirdi respublika müsabiqəsinin qalibi olub: [Xırdalan Şəhər 11 illik Musiqi məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə 3-cü sinif şagirdi Nuray Mehdiyeva Bakıdakı Rus Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən keçirilən XIV Respublika festival-müsabiqəsinin qalibi olub] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun. - S.13.

432. Musiqi və incəsənət məktəblərinin fəaliyyəti müzakirə olunub: [Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun. - S.11.

433. Musiqinin təbiətə təsiri //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.15.

434. Nəzərov, M. Azərbaycan operalarının inkişafında xor səhnələrinin yeri və rolu: [Aytən Babayevanın “Azərbaycan operalarında dramaturji xəttin həllində xor səhnələrinin rolu” adlı kitab haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 8 iyun.- S.5.

435. Nigeriyada ilk dəfə Azərbaycan musiqisi səslənib //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun. - S.5.

436. Özbəkistan telekanalında Zeynəb Xanlarova haqqında veriliş //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.15.

437. Rəşid Behbudovun vəfatının ildönümündə xatirəsi anılıb: [Fəxri xiyabanda] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.14.

438. Sarıyeva, Ə. Müəllim ömrünün ziyası: [Şuşa Humanitar Kollecinin rəhbəri Rəsul İsmayılov haqqında] //Respublika.-2018.-24 iyun.- S.7.

439. Səfərova, S. “Alqışlardan hiss edirdim ki, birinci yeri tutacağam”: [gənc musiqiçi Sevda Cəbrayılova haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 14 iyun.- S.13.

440. Səfərova, S. Nailiyyətlərim artdıqca daha çox həvəslənirdim: [gənc musiqiçi Kənan Xəlilzadə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 8 iyun.- S.14.

441. “Sən gəlməz oldun”: Heydər Əliyev Sarayında Ələkbər Tağıyevin sevilən mahnıları səslənib //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.2.

442. Sumqayıtlı ifaçılar Ankarada Ramazan festivalında çıxış ediblər //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.9.

443. Teymurova, N. “Bu konsertimdə tamaşaçıları təəccübləndirəcəyəm”: Nəzakət Teymurova: Solo-konsertdə səhnəni kimləsə paylaşmağı sevmirəm, qəbul da etmirəm: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 5 iyun.- S.12.

444. “Tədris ilinin son akkordları”: Musiqi məktəbinin hesabat konserti: [C.Hacıyev adına 3 saylı onbirillik Musiqi məktəbinin yekun konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.4.

445. Turan, A. “Caz sadəcə, musiqi deyildir”...: [bəstəkar- cazmen Vaqif Mustafazadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.10-11.

446. “Unudulmayanlar” silsiləsindən: [Muğam Mərkəzində eyniadlı layihə çərçivəsində xanəndə Qulu Əsgərovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2018.- 6 iyun.- S.10.

447. Unudulmaz müğənni musiqi axşamında yad edilib: [Dövlət Mahnı Teatrında SSRİ Xalq artisti Rəşid Behbudovun xatirəsinə həsr edilmiş konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.9.

448. Uşaq incəsənət məktəbi şagirdlərinin uğurları: [Sumqayıt Şəhər Bülbül adına məktəbin şagirdlərinin Mahaçqala şəhərində keçirilən IV Beynəlxalq festivalda uğur qazanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.9.

 

Bax: 65; 90; 121; 157; 168; 180; 188; 189; 205; 207; 231; 240; 242; 273; 274; 296; 488

 

Bülbül – 120

449. Gəncədə Bülbülün adını daşıyan küçə və barelyef açılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

450. Heydər Əliyev Sarayında Bülbülün 120 illik yubileyi qeyd edilib //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 9 iyun.- S.5.

451. Konsert əsl mədəniyyət bayramına çevrilib: [Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Bülbülün yubileyi münasibətilə keçirilmiş konsert haqqında] //Azərbaycan. - 2018.-12 iyun.- S.8.

452. Mirməmməd, G. Bülbül sənətinə layiq yubiley, Azərbaycan adına yaraşan törən...: [Heydər Əliyev Sarayında keçirilən mərasim haqqında] //Mədəniyyət. - 2018.- 13 iyun.- S.5.

453. Mirməmməd, G. Səs yarışının həyəcanı: Bakıda Vokalçıların Bülbül adına VII Beynəlxalq Müsabiqəsi keçirilir: [Bülbülün 120 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.3.

454. Mirməmməd, G. Vokalçıların Bülbül adına VII Beynəlxalq müsabiqəsi keçiriləcək: [Bülbülün 120 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.7.

 

Qara Qarayev 100

455. Azəri, L. Müsabiqələr gənc musiqiçilərin yetişməsi üçün əhəmiyyətlidir: Qara Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika müsabiqəsinin yekun konserti: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

456. Dahi bəstəkar tələbələrinin yaddaşında: [Bəstəkarlar İttifaqında yubileylə bağlı “Qara Qarayevin sinfinin məzunları” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

457. Əsrin hüdudlarını aşan sənətkar: Moskvada Qara Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılıb //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.4.

458. Təhmirazqızı, S. Qara Qarayev sinfinin məzunları: [Bəstəkarlar İttifaqında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.10.

 

XALQ YARADICILIĞI

459. Aşıq Kamandar yad edilib: [Gürcüstanın Rustavi və Marneuli şəhərlərində] //Palitra.- 2018.- 15 iyun.- S.16.

460. “Aşıq musiqisi axşamları” layihəsinə yekun vurulub: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.6.

461. Əməkdar elm xadimi haqqında yeni kitab: [Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlıya həsr olunan “Məhərrəm Qasımlı. Ömür yolu və biblioqrafiya” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 30 iyun.- S.19.

462. Lalə. “Dastan gecələri”nin növbəti konserti: [Muğam Mərkəzində keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.9.

463. Nəbioğlu, M. Sənətin Azər Xanlaroğlu həqiqəti //Ədalət.- 2018.- 7 iyun.- S.6.

 

Aşıq Şəmşir – 125

464. Aşıq Şəmşirin 125 illik yubileyi UNESCO-da qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.7.; 525-ci qəzet.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

465. Əməkdar elm xadimi haqqında biblioqrafiya çapdan çıxıb: [Məhərrəm Qasımlının anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə “Məhərrəm Qasımlı. Ömür yolu və biblioqrafiya”adlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

466. Əyyublu, M. Aşıq Hüseyn Bozalqanlı tarixi faktlar fonunda: [haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

467. Gədəbəy Aşıq Məktəbində görüş: [Aşıq Dəmir Vəliyevlə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

468. Göygöl rayonunda Aşıq Şəmşirin 125 illiyi qeyd edilib: //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.11.

469. Qaliboğlu, S. Folklor kollektivlərinin fəaliyyətinə dair müzakirələr aparılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.6.

470. Pirəliyeva, E. Ustad aşıqları unutmayaq: Miskin Vəlinin miskin yaradıcılığı //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.15.

471. “Sazda-sözdə Dədə Şəmşir”: [Gədəbəy Aşıq Məktəbinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Aşıq Şəmşirin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.13.

472. Seyidzadə, H. Əsl söz ustadı, dəyərli ədəbiyyatşünas: Məhərrəm Qasımlı: [“Ömür yolu və biblioqrafiya” adlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

 

BALET VƏ RƏQS

473. Mirməmməd, G. Bakıda beynəlxalq rəqs müsabiqəsi keçiriləcək: [Heydər Əliyev Sarayında Qəmər Almaszadə adına II Beynəlxalq Rəqs Müsabiqəsinin təntənəli açılış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

474. Mirməmməd, G. Bakıda Qəmər Almaszadə adına II Beynəlxalq Rəqs Müsabiqəsi keçirildi //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.6.

475. Müşfiq, Ş. Qəmər Almaszadə adına müsabiqənın qalibləri mükafatlandırıldılar: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında mükafatlandırılma mərasimi və qala-konserti keçirilib] //525-ci qəzet.- 2018.- 29 iyun- S.7.

476. Piriyeva, Cə. “Baletə oğlan tapılmır, çünki...” [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının müəllimi Cəmilə Piriyevanın Teleqraf.com-a müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 30 iyun.- S.15.

 

Bax: 178

KİNO

477. Balayev, R. “Sənət adamı qalmayıb ki, onunla oturub dərdləşəsən”: [müsahibimiz aktyor, Xalq artisti Rasim Balayevdir] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.-2018.- 30 iyun.- S.13.

478. Bayramov, H. Nankorluq və xəyanətin bariz nümunəsi: [kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun “Qafqaz üçlüyü” filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

479. Cahangir, Ə. İbrahimbəyovun üçbaşlı ilanı: [kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari müəllifi olduğu “Qafqaz üçlüyü” filmi haqqında] //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.20.

480. “Edam günü” bədii filmi Barselonada “Ən yaxşı” olub: [Elşən Heydərovun çəkdiyi eyniadlı filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.16.

481. İmanquliyev, B. Məşhurun xəyanəti: özünə, sənətinə və xalqına: [kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun “Qafqaz üçlüyü” filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 6 iyun.- S.11.

482. İsmayıloğlu, A. Xarakterlər ustası: [tanınmış aktyor Hacıməmməd Qafqazlının 120 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.32.

483. Kinorejissor Oqtay Mirqasımov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

484. “Qafqaz üçlüyü” filminə Nəriman Qasımoğlunun baxışı: [ssenarist, rejissor Rüstəm İbrahimbəyovun eyniadlı bədnam filmi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 9 iyun.- S.7.

485. Qurbanlı, R. Biz hələ də onun yoxluğuna alışmamışıq: [Xalq artisti Telman Adıgözəlov haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 23 iyun.- S.11.

486. Qurbanlı, R. Məşhur kinorejissorun müəmmalı intiharı //Üç nöqtə.-2018.- 22 iyun.- S.12.

487. Milli Qəhrəmanlara həsr edilmiş filmlərin nümayişi: [Ağsu rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində “Vətənə bağışlanan ömür”, “Onun 19 yaşı vardı”, iyunun 6-da isə İsmayıllı Rayon Mədəniyyət mərkəzində “Xüsusi təyinatlı” sənədli filmlərin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.9.

488. “Novator” – tanınmış tarzən haqqında film: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Namiq Zeynalovun tarzən, professor Həmid Vəkilovun yaradıcılığına həsr etdiyi eyniadlı filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.13.

489. Pərvin. Qəribə adam... Şamil...: [aktyor Şamil Süleymanlı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.12.

490. Rəis, X. Azərbaycan kinosunda “köhnə-təzə” toqquşması: Yeni dövrü və tamaşaçı istəyini əsas gətirənlər, əsl sənət əsərlərinin çəkilmədiyini də etiraf edirlər: [incəsənət xadimlərinin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

491. “Ruhun həsrəti” filminin təqdimatı olub: [rejissor Sevinc Orucovanın kəşviyyatçı polkovnik-leytenant, aprel döyüşçüsü Raquf Orucova həsr etdiyi eyniadlı filminin təqdimatı haqqında] //İki sahil.-2018.- 28 iyun.- S.10.

492. Zeynalova, A. Ailə həyatım serialdakına bənzəmir: Aygün Zeynalova: “Cox seriallarda iştirakçıların bəziləri peşəkar aktyorlar deyillər, təhsilləri yoxdur”: [aktrisa Aygün Zeynalovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Aliyə //Üç nöqtə.-2018.- 29 iyun.- S.12.

 

Bax: 50; 58; 79; 186; 199; 227; 236

Azərbaycan kinosu – 120

493. Azəri, L. Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.12.

494. Bayramov, M. Azərbaycan kinosu 120: tarixi , bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Mövqe.-2018.- 26 iyun.- S.7.

495. Bayramova, Y. Yaşayan sənət: “Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri” //Şərq.-2018.- 30 iyun.- S.12.

496. Bingöl, N. Azərbaycan kinosu - 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Kaspi.- 2018.- 21 iyun.- S.13.; Ekspress.- 2018.- 21 iyun.- S.11.

497. Cəlilova, G. Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Bakı Xəbər.- 2018.- 12 iyun.- S.- 15.

498. Əliyev, S. Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.15.

499. Hüseynova, M. Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan kinosunda: “Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri” //İqtisadiyyat.-2018.- 28 iyun-4 iyul.- S.4.

500. Məmmədli, N. Azərbaycan kinosu - 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Ekspress.- 2018.- 30 iyun.- S.11.

501. Məmmədova, A. Azərbaycan kinosu - 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Ekspress.-2018.- 28 iyun.- S.11.

502. Muradova, N. “Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri” //Olaylar.-2018.- 28 iyun.- S.10.

503. Rəsulova, İ. Azərbaycan kinosu – 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Bizim yol.- 2018.- 21 iyun.- S.13.

504. Rzayeva, M. “Azərbaycan kinosu 120; tarixi, bu günü və gələcək pesrspektivləri”: Milli kinomuz Azərbaycanı təmsil etmək hüququna sahibdir //Şərq.- 2018.- 1 iyun.- S. 12.

505. Suvar, A. Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri //Azad Azərbaycan.-2018.- 30 iyun.- S.7.

506. Şahverdiyev, C. “Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri” //Xalq cəbhəsi.-2018.- 28 iyun.- S.12.

507. Tağıyev, T. Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilən 120 yaşlı kinomuz: Həmidə Ömərova: Azərbaycan kinosunun gələcəyi əmin əllərdədir //Palitra.- 2018.- 21 iyun.- S.12.

508. Vahidoğlu, O. Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri: Abbas Mirzə Şərifzadə: Kino musiqidi, teatrdı, ədəbiyyatdı, bir sözlə, özgə aləmdi: [ssenarist Orxan Muxtarlının fikirləri] //İki sahil.- 2018.- 21 iyun.- S.14.

509. Zeynallı, C. “Azərbaycan kinosu 120: tarixi, bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri” //Türküstan.- 2018.- 21-25 iyun.- S.16.

 

TEATR

510. Almaniyada gənc dramaturqların teatr festivalı keçirilib: [festivalda yazıçı Ülviyyə Heydərovanın iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-22 iyun.- S.10.

511. Aydınoğlu, T. Ömürdən uzun gecə: [Nicat Mirzəzadənin Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.8.

512. Bağırzadə, B. “Valideynlər müəllimin yanında olmalıdırlar, qarşısında yox”: Bəhram Bağırzadə: Müəllimimiz bizim ikinci anamız olub: [“Bakılı oğlanlar”dan biri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Jalə Mütəllimova //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 22 iyun.- S.8.

513. Bürcəliyev, A. Psixoloji pyeslərin mahir rejissoru: Vaqif Şərifovun 75 yaşı tamam olur: [Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, rejissor haqqında] //Cümhuriyət.- 2018.- 15-20 iyun.- S.14.

514. Dadaşov, M. O, son dəfə bir nöqtəyə baxıb “peşman olmuşam”- dedi və gözlərini yumdu...: [Gündüz Abasovun qızı ilə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 30 iyun.- S.6-7.

515. Əhmədova, A. Bədii qiraət həmişə çətinə düşəndə köməyimə çatır: [Əməkdar artist Azad Şükürov haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 12 iyun.- S.14.

516. Əsgərov, N. Elə mənfi obrazlarım olub ki, o obraza nifrət etmişəm: Niftulla Əsgərov: O aktyor ki, həyəcan keçirərək səhnəyə çıxmadı, o aktyor deyil: [N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Üç nöqtə.- 2018.- 5 iyun.- S.12.

517. Əyyublu, M. Səhnəmizin gülüş ustadı: Hacıbaba Bağırov //Azad Azərbaycan.-2018.- 29 iyun.- S.7.

518. Fərəcov, S. Peşəkar səhnəmizin “Cənubda görünən ulduz”u: Ələkbər Süheyli teatra ülvi tellərlə bağlı idi //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

519. Fərəcov, S. Teatra inam və sədaqət: [Gürcüstanın Əməkdar artisti Abbas Qurbanov haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun. - S.13.

520. “Xatirələr” tamaşası Cocuq Mərcanlıda nümayiş olunub: [Mir Cəlal Paşayevin 110 illik yubileyi münasibətilə Əməkdar artist Məmməd Səfanın hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.4.

521. İftixar Piriyev: “Teatr mənim həyatımdır”: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Saminə Hidayətqızı //Bakı xəbər.- 2018.- 12 iyun.- S.- 12.

522. Qasımov, M.S. İblis bizim içimizdədir: Məmməd Səfa: Dərviş kimi yaşamağa haqqım yoxdur: [Xalq artisti Məmməd Səfa Qasımovla müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Əliyeva-Cəfərova //Kaspi.- 2018.- 28 iyun.- S.10-11.

523. Qəhrəmanov, Ə. Naxçıvan Teatrının ilk baş rejissoru: Səhnə vurğunu Həsən Səfərli //525-ci qəzet.- 2018.- 8 iyun.- S.6.

524. Qurbanlı, R. “Gəlişi gözəl sözlər, vədlər verməyi xoşlamazdı”: [rejissor Hüseynağa Atakişiyev haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 30 iyun.- S.12.

525. Lənkəran teatrının “Moskvalı gəlin”i Yardımlıda: [Adil Zeynalovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

526. Mehrəliyev, İ. “Qızlar özlərini daha çox istədir” : İslam Mehrəliyev: İşlərim çoxdur deyə, uşaqlarımı başlı-başına burax-mıram: [aktyor, aparıcı İslam Mehrəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

527. Məhərrəmova, T. O, sənətindən həzz alan aktrisa idi: Sofa Bəsirzadənin Fəxri Xiyabanda dəfn edilməsi üçün yer ayrılsa da, onu öz vəsiyyətinə uyğun olaraq, atamın yanında dəfn etdik: [oglu Camalın xatirələri haqqında] //Kaspi.- 2018.- 12 iyun. - S.9.

528. Məmmədov, V. “Rəhbər işləyən hər kəs insanlarla dil tapmağı bacarmalıdır”: Mingəçevir Teatrının direktor müavini Vüsal Məmmədov: Həm ölkəmizin, həm də şəhərimizin ictimai-siyasi həyatında daha aktiv rol oynamaq istəyirəm: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının gənc direktor müavini ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 1 iyun.- S.12.

529. Mustafayev, S. Azərbaycan turistlər üçün cəlbedici ölkəyə çevrilir //Mövqe.-2018.- 30 iyun.- S.10.

530. Mükərrəmoğlu, M. Səhnəyə olan böyük sevgi onu hamının sevimlisinə çevirdi: Hökümə Qurbanova – 105 //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 iyun.- S.5.

531. Müşfiq, Ş. “Bir edam məhkumunun son günü” Bakıda: [Allahverdi Musayevin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 21 iyun.- S.7.

532. Novruzova, N. “9 yaşlı Nəsibə özü özünə elçi gəlib”: Əfsanəvi aktrisamız haqqında heç yerdə eşitmədiyiniz qeyri-adi faktlar: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın nəvəsi ilə müsahibə] //Bizim yol.-2018.- 30 iyun.- S.15.

533. Orxan, R. Sənətində boyundan uca olan aktyor: Onu “iki teatrın qəhrəmanı” adlandırırlar: [aktyor Habil Xanlarov haqqında] //Kaspi. - 2018.- 12 iyun. - S.15.

534. “Ömürdən uzun gecə” nümayiş olunub: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında Nicat Mirzəzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.5.

535. Pərviz Məmmədrzayev: Qorxdum... sevgimi itirməkdən qorxdum: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Cəfərova, Dağlar Yusif //Kaspi.- 2018.- 7 iyun.- S.10-11.

536. Rəhimli, İ. Dost təbriki: [həmyerlimiz Məmmədəli Ağayevin Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı ilə təltif olunması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.23.

537. Timur Əsgərov “Cəvahirat” baletində: [Sankt-Peterburq Dövlət Akademik Mariinsk Teatrında Timur Əsgərovun rol alması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.13.

 

Bax: 107; 161; 178; 292; 881; 909

 

Fuad Poladov – 70

538. İsrafilov, İ. “Bədənin ruhuna xəyanət etdi”: [Xalq artisti Fuad Poladov haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 14 iyun.- S.12.

539. Nəccari, Ü. Maviliklərin müsyösü: Fuad Poladovun əziz xatirəsinə ithaf olunur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.15.

540. Nəccari, Ü. Maviliklərin müsyösü: Fuad Poladovun əziz xatirəsinə ithaf olunur //Ədalət.- 2018.- 14 iyun.- S.8.

541. Rəsulova, S. Əbədilik at belində olacaq Sənətkar: : Fuad Poladov – 70 //Ədalət.- 2018.- 21 iyun.- S.5.; Azad Azərbaycan.- 2018.- 15 iyun.- S.7.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

542. Akademik Milli Dram Teatrında “Manqurt”un premyerası: [İzamə Babayevanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın premyerası haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.6.

543. Azər Paşa Nemətov: “Atamı Gənc Tamaşaçılar Teatrında çox incitmişdilər...”: [Xalq artistinin müsahibəsi] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 iyun.- S.4.

544. Azəri, L. Sənət və ailə sevgisini eyni paylaşan aktrisa: Xalq artisti Sofiya Bəsirzadənin 100 illiyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət. - 2018.- 13 iyun.- S.7.

545. Cəfərova, B. Qətibə İnanc obrazı Bəsti Cəfərova əfsanəsinin var olmasını sübuta yetirdi...: [Xalq artisti ilə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.12-13.

546. Əfəndiyev, T. Azər Paşa Nemət tamaşalarının estetik özəllikləri //525-ci qəzet.- 2018.- 1 iyun.- S.4.

547. Xalq artisti Hacıağa Abbasovun 130 illiyi qeyd edilib: [H.Abbasov adına Mədəniyyət mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.8.

548. Xalq artisti Sofa Bəsirzadənin 100 illiyinə həsr edilən tədbir //Xalq qəzeti.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

549. Kazımov, A. Doya bilmirlər: [Xalq artistləri Rafik Əzimov və Hacı İsmayılov haqqında] //Ədalət.- 2018.- 7 iyun.- S.6.

550. Korifey sənətkarın xatirəsi yad edilib: [Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında rejissor Mehdi Məmmədovun 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.6.

551. Milli Dram Teatrında yeni tamaşa: Çingiz Aytmatovun məşhur romanı səhnələşdirilib: [İzamə Babayevanın hazırladığı “Manqurt” tamaşasının premyerası haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.3.

552. Mükərrəmoğlu, M. O, sənətə müqəddəs varlıq kimi baxırdı: Kamal Xudaverdiyev-80 //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 iyun.- S.7.

553. Müşfiq, Ş. “Ömürdən uzun gecə”dəki bəşəri ağrı və yurd dərdi: Hidayətin əsəri əsasında hazırlanmış tamaşanın premyerası barədə qeydlər: [Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Nicat Mirzəzadənin hazırladığı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.17.

554. Nemət, A. O mələksimalı, pak insana borcum çoxdur: [Xalq artisti Azər Paşa Nemətlə müsahibə] //Bizim yol.- 2018.- 13 iyun.- S.15.

555. Nemət, A. O mələksimalı, pak insana borcum çoxdur: [Xalq artisti Azər Paşa Nemətlə müsahibə] //Bizim yol.- 2018.- 14 iyun.- S.15.

556. Nemətov, A. Teatr rejissoru kərpic kimi olmalıdır: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Xalq artisti Azər Paşa Nemətovun APA-ya müsahibəsi] //Ekspress.- 2018.- 13 iyun.- S.9-13.

557. Osmanov, B. “Yaxşı ədəbiyyat yoxdursa, yaxşı dramaturgiya ola bilməz...”: [rejissor Bəhram Osmanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.18-19.

558. Seyidzadə, H. Səhnəmizin unudulmaz Əmir Teymuru: [Əməkdar artist Hamlet Xanızadə haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13 iyun.- S.7.

559. Tanınmış aktyor Hacıməmməd Qafqazlının xatirəsi yad olundu: [Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar artist Hacıməmməd Qafqazlının 120 illiyinə həsr olunan tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.3.

 

Həsənağa Turabov – 80

560. Fərəcov, S. Təzadlı obrazlar ustası: Xalq artisti Həsənağa Turabovun xatirəsi yad edildi: [C.Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.-13 iyun.- S.7.

561. Həsənağa Turabov anıldı: [C.Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyində Xalq artistinin 80 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib] //525-ci qəzet. - 2018.- 9 iyun.- S.13.

562. Xalq artisti Həsənağa Turabovun xatirəsi anılacaq: [Dövlət Teatr Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.-6 iyun.- S.2.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

563. Alıqızı, M. “Mən elə birini sevdim ki...”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı “Cəza” tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 23 iyun.- S.12-13.

564. Bir gündə iki premyera: Gündüz balacalar üçün “Şirinlər”, axşam seansında benefis-tamaşa: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Elşad Rəhimzadənin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşanın və Bəhram Osmanovun hazırladığı “Ana” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.11.

565. Dadaşov, M. “Səhnəyə reallıq çıxmalıdır, başqa yol yoxdur”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru ilə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.18.

566. Əşrəf, S. Oğlunun qatilini evində gizlədən ana...: [Bəhram Osmanovun quruluş verdiyi “Ana” tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.21.

567. Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Tənbəl Əhməd”in premyerası: [Ayla Osmanovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 13 iyun.- S.2.

568. “Kimdir müqəssir?” tamaşası nümayiş olunub: [Elşən Zeynallının hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.6.

569. Məmmədova, G. Xarici gözəllik gəldi-gedərdi, ağıl və istedad isə daimidir: Günel Məmmədova: Ən sağlam arıqlamaq idman və rəqslə arıqlamaqdır: [teatrın aktrisası ilə müsahibə] //Kaspi.- 2018.- 13 iyun.- S.12.

570. Müşfiq, Ş. “Dəlixanada qətl”in motivləri: ağrılar və doğrular: [Cənnət Səlimovanın quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.12.

571. Rəis, X. Bakı Uşaq Teatrı kimi müqəssir bildi?: [Elşən Zeynallının hazırladığı “Kimdir müqəssir?” tamaşasının nümayişi haqqında] //Kaspi.- 2018.- 14 iyun.- S.11.

572. “Tənbəl Əhməd” nümayiş olundu: [Ayla Qasımovanın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Cümhuriyət.- 2018.- 13 iyun.- S.14.

 

Bax: 194

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

573. Fariz. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası buraxılış kursunun sənət hesabatı: “Xoşbəxt evliliyin qaydaları” tamaşası nümayiş olunub: [Hafiz Quliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.6.

574. Mirməmməd, G. İstədiyi kimi yaşamağı kimlər bacarır?: [Ağakişi Kazımovun hazırladığı “İstədiyim kimi yaşamışam” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 22 iyun.- S.10.

575. Mirməmməd, G. “Qodonun intizarında” olanların həsrəti bitdi: [Yunis Vəlipurun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.2.

 

Bax: 169

TURİZM

576. Abdullayev, M. Regionlarda yay turizm mövsümü uğurla start götürüb //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 2 iyun.- S.7.

577. Bağırov, T. Ölkəmizin turizm mənzərəsi: 182 ölkədən 847,6 min turist //İki sahil.- 2018.- 22 iyun.- S.12.

578. Bayramova, Z. Azərbaycana turist axını güclənir //Səs.-2018.- 29 iyun.- S.12.

579. Cəlilova, G. Azərbaycan rus turistlər üçün ən cəlbedici ölkələr sirasında //Bakı Xəbər.- 2018.- 13 iyun.- S.- 11.

580. Eyyubov, E. Sağlamlığınız üçün Azərbaycana gəlin!: [Azərbaycanın müalicə-istirahət kompleksləri haqqında] //İki sahil.- 2018.- 9 iyun.- S.18.

581. Əkbərov, C. Rusiyalı turistlər Azərbaycana üstünlük verirlər: Turizm sektorunda aparılan islahatlar Azərbaycanı xarici turistlər üçün daha da cəlbedici edib //İki sahil.- 2018.- 23 iyun.- S.10.

582. Ələddinqızı, N. Turizm sürətlə inkişaf edən iqtisadı sektora çevrilib //Səs.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

583. Fariz. Azərbaycanın termal suları tükənməz sərvətdir: “Qalaaltı” kurortunda “Termal şəhərlər” beynəlxalq mədəni marşrutunun konfransı keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.3.

584. Hadiyev, E. Həm istirahət, həm də müalicə: Tibbi turizm üçün də Azərbaycan əlverişli məkandır //Azərbaycan.- 2018.-8 iyun.- S.3.

585. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın istedadlı gənclərini birləşdirir: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Rusiya Federasiyasının Kaluqa vilayətində şəhərətrafı “PineRiver” otelində tələbələrin “Turizm toplantısı” turniri keçirilib] //Azərbaycan.- 2018.-15 iyun.- S.14.

586. Quliyev, L. Mingəçevirə şöhrət gətirənlər: Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzi yeni mövsümə hazırdır //Azərbaycan.- 2018.-10 iyun.- S.6.

587. Mehdiyev, N. Turistlərimiz yeni, daha ekzotik istiqamətlər istəyir: “AlisonTravel” turizm şirkətinin rəhbəri Nizami Mehdiyev: Turizm infrastrukturu nəinki Bakıda, həmçinin regionlarımızda inkişaf etdirilməlidir: [“Alison Travel” turizm şirkətinin rəhbəri ilə müsahibə] //Palitra.- 2018.- 22 iyun.- S.13.

588. Məmmədova, S. Turizmin inkişafı üçün 20 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur: [Milli Məclisin iqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında bir sıra qanun layihələrinə təklif olunan dəyişikliklər müzakirə olunub] //Azərbaycan.- 2018.-23 iyun.- S.4.

589. Nadiroğlu, R. Azərbaycana üz tutan turistlərin sayında dinamik artım yaşanır: [iqtisatçı-ekspertlər N.Cəfərlinın və M.Ağakərimovun fikirləri] //Mövqe.-2018.- 26 iyun.- S.7.

590. “Neftçi İdman Klubu” “Atam, anam və mən” turizm yarışı keçirdi //İki sahil.- 2018.- 14 iyun.- S.30.

591. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları Naftalanı sanatoriya-kurort mərkəzinə çevirib //Olaylar.-2018.- 23-25 iyun.- S.15.

592. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları turizmin inkişafına təkan verib //Olaylar.- 2018.- 2-4 iyun.- S.15.

593. Rəsulova, R. Çənnəb: istirahətin doğru ünvanı: [Ordubadın eyniadlı kəndi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 iyun.- S.7.

594. Səlimov, Ə. Xalxal turistlərə gəl-gəl deyir: [Oğuz rayonunun Xalxal kəndi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 10 iyun.- S.4.

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

595. Amin, S. İkincilərə; Mən əbruyam...; 1.84...; Mövludun şeiri; Tanımadığım gözəl qadınlara...; Bütün baharlara //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.26.

596. Aleysandre, V. Torpaq; Alov; Hava; Dəniz; Gənclik: [İspan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Çingiz Ağasıyev; Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.32.

597. Aslangül, E. Bizi susuz çöllər öldürəcək: Şairlər üçün elegiya: Şahtikan; Beyrəyin Güləngilə yazdığı şeir; SƏS surəsi; Ayə(de!); Ayə(həqqül-yəqin) və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.12.

598. Babayev, B. Mirzə Ələkbər Sabirə elegiya //Kredo.- 2018.- 7 iyun. - S.11.

599. Boysunar, T. Qurandan fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.3.

600. Cavad, Ə. Bismillah //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.2. 

601. Cavadov, S. Təzad; Mən arzuyam; Sevənlərə hədiyyə //Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.11.

602. Cumabayev, M. Qazax dili; Dostluq və göz yaşı; Yer üzünə və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 14 iyun.- S.7.

603. Eyyublu, K. El-oba şairləri ümumxalq məhəbbəti qazanırlar: Qocalanda; Atalar; Gəlsin; Dönüm və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 29 iyun.- S.15.

604. Əlioğlu, Ç. Adını qoymağı unutduğum yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.5.

605. Əsgərov, M. Şeirin insan ruhuna təsiri əvəzsizdir: Bilməzsən; Gedəsən; Gözəl; Gördüm və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.-2018.- 21 iyun.- S.15.

606. Əsgərzadə, L. Od aldı, yandı qanadım...; Səni dağ bilirdim... //Kaspi.- 2018.- 23-25 iyun.- S.15.

607. Əziz, V. Bakı – yer üzündə ən gözəl ünvan...; Adam olmaq elmi...; Olsun...; Gedir iki qardaş qucaqlaşaraq...; Etiraf edirəm mən öz payıma..; Halal olsun eşqimizə...; Eyniliklər, fərqlər...; Ətirli misralar gətirir külək...; Əgər sənin üçün yaranmışamsa...; Daş qopdu qalasından... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.20.

608. Əzizxanlı, Q. Hər səhər beləcə; Bir tale ki, pəncərədən daş kimi gəlsin; Ayrılıqlar başladı; Dağlar hələ oyanmayıb; Duyğular; Əvvəl dənə-dənə...; Nəşə Qaraböcək; Gözəl ayrılıq //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.13.

609. Fərəcli, X. Dəli bir istək var canımda indi...; Yaşadıq nə yaşadıqsa...; Gözünün yaşı; Sevə biləcəyin bir kimsə ola; Udacaq...; vaxtsız yağmış qar altda... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.11.

610. Horovlu, Ş. Şeir doğulur; Səndən sonra; Bəsimdi; Ölmək həvəsimi; Bacarmadım; Yovşandan öyrəndim şeir yazmağı; Payız fəslinə; Qayıtmağım gəlir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.24.

611. Hüseynzadə, K. Gəl bir nağıl icad eləyək, qüssə çəkincə...; Biri var...; “Ölərəm, - demişdim, - ölsən”...; Nə bilim, ey qara gözlüm...; Saçının bir teli olsaydım əgər... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.12.

612. Xosrov, R. Gör əllərim necədi; Səni sevməmək çətindi; Gözün göy, qəlbin bulud; Tərgitdim sevməyi mən səndən sonra; Dağınıq saçlar; Sənə qartopu gətirdim; Beşik və göz yaşı; Bu şəhidin öp ayağın; Ölmədim, sevdim səni //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.27.; Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.14.

613. Xosrov, R. Mənimcün yuxular görüş yeridir; Deyəsən, ömrümün payız fəslidir; Basdırdılar o ağacı və s. //525-ci qəzet.-2018.- 8 iyun.- S.7.

614. İsabəyli, Q. Qış...yay...yaz...; Nəzrin və yuxu...; Qar; Ay pişik; O; Siçan...Pişik...; Dəh-dəh; Gül; Quş; Çəngəl-bıçaq; Günəş; Anarın sualı; Bəs; Quzu; Yuxu; Tək; Ot...zəmi...; Babam, arılar və mən; Qış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.9.

615. İşıq, S. Ölümlü dünyanın sağ tərəfi...; Anam; De görüm, tənhalıq necədir, Allah?! //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.21. 

616. Kanapyanov, B. Bilmədik heç ömrün əvvəli nədir...; Oğlan; Dinləmək-eşitmək və s. [qazax ədəbiyyatı] /tərc.etdi Məmməd İsmayıl //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.27.

617. Kərimli, X. Dünya mənim ovcumdadır...: İlahi; Adam var...; Saz havası; Tanrı müjdəsi və s. //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.13.

618. Qəbbani, N. Gözlərinin mavi limanında...; Bilqeys...; Səni niyə sevirəm?...; Qorxuram... və s. /tərc.etdi Ümid Nəccari //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.30.

619. Qəhrəman, İ. Sən məni gözəl unudarsan; Şirin ağla məni; Kitab üstü götürmək; Sevgi və qüssə və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.14.

620. Qoşqar, A. Bu çay yatağa sığmaz...; Necə qıyırsınız...; Üzündə gün işığı; İki göz gərəkdi...və s. //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 2 iyun.- S.15.

621. Məmmədov, R. Yenilməz komandanım; Azərbaycan; Kursant marşı; Mənimdir //525-ci qəzet.-2018.- 26 iyun.- S.7.

622. Məmmədov, T. Eylədim; Güzar eylə; Tanrı töhfəsi; Gəlmişəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.15.

623. Məsim, E. Ürəklərin dərdi; Deyirlər; Son nəfəsdə; Könül; Həyatı; Qafiyə dərdi //Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.14.

624. Mirzəzadə, G. Vətən daşı; Od ürəkli şəhidim; Vətən bölünməz: Şeirlər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı şəhid Samid İmanovun parlaq xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2018.- 28 iyun.- S.7.

625. Murad, G. Durna lələyilə yazacağam mən; Vətənim; Azərbaycanım; Şükür deyir “Azərbaycan” //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.21.

626. Nəğməkar, Y. Gəlmişəm, tut ağacı... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.22.

627. Nəzər, A. Yaz qaldı; Tanrım, özün qoru...; Ağac olmaq istəyirəm; Anam, yenə... və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

628. Nəzərli, T. Ağrı; Dəniz həmən dəniz...; Şəmmədoğlu Şahismayıla məktub; Astana işıqları; Gənc şair; Sevgi ucalığı; Gözlərimin son sözü; Bir zaman məni də sevərdi bir qız //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.5.

629. Nurəli, T. Dərbənd; Fantom ağrılar; Səni gözləyirdim; Tatarı //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 30 iyun.- S.4.

630. Nurəli, T. Elə bil qar yağıb...; Gələcəkdəki keçmiş; Hayıf //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.17.

631. Po, E. A. Qarğa: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Həmid Piriyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.27.

632. Rəhimli, X. Nə var bu ömrün sonunda...; Ətirli bağçasan...; Bilmirəm necə oldusa...; Elə bil nəfəsin gəlir...; Təzədən yaşamaq sorğusuna və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.19.

633. Rəsul, A. Azərbaycan torpağı; Qırçılar; Xəzər sahilində qocalar; Şah ilə mat arasında; Baxın üzü yuxarı və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.19.

634. Rəşid, M. Mübariz; Qumru; Ulduzlar; Mötərizə; Ay da gəlir dalımca //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 23 iyun.- S.12.

635. Rza, O. Milli Ordu, qüdrətli ol həmişə! //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.28.

636. Sibirel, E.N. Qəribsəmişəm: Əsgər çəkmələri; Bu sevgi; Mənəm və s. //525-ci qəzet.-2018.- 1 iyun.- S.7.

637. Süleymanoğlu, F. Bulaqdı; Batabat; Ürəyim; Dinə bilmədim və s. //Ədalət.-2018.- 26 iyun.- S.8.

638. Şahtaxtı, S. Anamla söhbət //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.19.

639. Şairin ilk kitabı – Hamlet İsaxanlı: Tək qalmaq istəyirəm; Baş açmadım bu dünyadan; Şər və Xeyir; Ömür yolu; Qədim sual: [şairin “Təzadlar” kitabından şeirlər] /hazırladı Aysu Kərimova //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.18.

640. Turan, M. Bir belə günahdan sonra...; Dünyanın boz üzündəyəm...; Keçmişəm özümdən... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.23.

641. Ülvi, Ə. Yeri; Sonradan düşündüm; Bu gecə və s. //Kaspi.- 2018.- 23-25 iyun.- S.21.

642. Vahid, Ş. Ağrıdım saçımdan dırnağımadək; Söz başına qalır; Bağlayacaq; Gedim və s. //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.23.

643. Vəkil, Ə. Azərbaycanın bayrağı; Cinaslı bayatılar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.23.

644. Yusifoğlu, İ. Dilinə pay çıxan qız; Babam nə zaman yatır; Yovşan ətridi; Əriştə; Küftə; Nənəmin sandığı var; “Şeytan bala”; Düş gəl yerə, güləşək; Ayna; Günəbaxan; Aytənəm; Çaydan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.23.

 

Bax: 208; 210

 

HEKAYƏLƏR

645. Aslangül, E. Qızıl balıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.28.

646. Cavanşirzadə, Ş. Əsarət //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.20.

647. Eyvazlı, G. Muxtar //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 30 iyun.- S.21.

648. Əbilov, E. İnam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.8.

649. Fərəcov, F. Stəkan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.28-29.

650. Fərəcov, F. Varlı: “Müstəqillik və quruculuq” silsiləsindən //Ədalət.-2018.- 28 iyun.- S.8.

651. Güney, F. Balaca yanlışlıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.28.

652. Quliyev, A. Burulma və ya çağırış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.9.

653. Müzəffərli, A. İşığa doğru; Şeytanın üzrxahlığı; Mənə dəniz verin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.14.

654. Narıngül. Uğur böcəyi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.5.

655. Pərvin. Ala qarğa //525-ci qəzet.-2018.- 23 iyun.- S.18-19.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.20-21.

656. Pərvin. “Dəniz” Aptek: “Çok yorğunum, kaptan” //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.16-17.

657. Şamilqızı, G. Balaca Qara Corab //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.16-17.

658. Şəfaqət, H. Ev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 19 iyun.- S.14.

659. Yan, Mo. Gözlənilməz görüş: [Çin ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.24.

660. Zakirova, P. İtki //525-ci qəzet.-2018.- 26 iyun.- S.8.

 

ESSELƏR

661. Əskər, R. Bütün dövrlərin ölməz şairi: [qazax şairi Mağcan Cumabayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 iyun.- S.7.

662. Gültən, S. Anamın yuxu gördüyü ev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.25.

663. Munis, G. XX əsrin Şirini... yoxsa eşq fədaisi: [şair Əbülfət İslamın “Şəhid sevgililər” kiabı haqqında] //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.16.

664. Rəşidzadə, L. Müqəddəslik: İmam Hüseyn (Ə.S.) məktəbinin sirri, fəlsəfəsi, estetikası və əxlaqı barədə //525-ci qəzet.- 2018.- 15 iyun.- S.14-15.

665. Vüsal, B. Düz düzdə qalmırmış... //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun.- S.20-21.

 

ROMANLAR

666. Bellou, S. Yerlə göy arasında: Romandan parça: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.32.

667. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.2.

668. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.2.

669. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.-2018.- 21 iyun.- S.2.

670. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar)
//Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.2.

671. Tağıyev, A. İspan çəkməsi //Ədalət.-2018.- 2 iyun.- S.16.

 

POEMALAR

672. Xələfli, Ə. R. Bir ayrılıq odu var...: Şair Hüseyn Kürdoğlunun xatirəsinə poema-epos //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.8-9.

673. Yaqub, Z. Böyük ömrün dastanı: Poemadan bir parça //Ədalət.- 2018.- 15 iyun.- S.3.

 

POVESTLƏR 

674. Eminov, A. “Yeniyetmələr”: Povestdən bir parça //Ədalət.-2018.- 9 iyun.- S.14.

675. Eminov, A. “Yeniyetmələr”: Povestdən bir parça //Ədalət.- 2018.- 15 iyun.- S.11.

676. Eminov, A. “Yeniyetmələr”: Povestdən bir parça //Ədalət.-2018.- 23 iyun.- S.16.

677. Eminov, A. “Yeniyetmələr”: Povestdən bir parça //Ədalət.-2018.- 30 iyun.- S.16.

 

Bax: 173

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

678. Abasova, L. Dəyərli biblioqrafiya: [Azərbaycan Milli Kitabxanasının hazırladığı “Mustafa Çəmənli” biblioqrafik göstəricisi haqqında] //Ədalət.-2018.- 14 iyun.- S.7-8.

679. Abbasova, G. Kamal Abdulla dünyasında “Kitabi-Dədə Qorqud”: İki pyes haqqında bir yazı //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.14.

680. “Açıq kitabxana”da gənc şairin imza günü: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən “Açıq kitabxana”da şair İntiqam Yaşarın “Evdə yoxam” adlı şeirlər kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 13 iyun.- S.8.

681. Akimova, E. Hekayə diskurs kimi: Vaqif Nəsib – “SƏBRİ səbri”: [yazıçının eyniadlı hekayəsinin təhlili] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.8.

682. Akimova, E. 2017-ci ilin ədəbi təqvimi – keçmiş davamedici zaman //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.-S.5-7.

683. Aqil Abbas: Qədir Rüstəmovla indi də dərdləşirəm...: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günay Elşadqızı //Ədalət.- 2018.- 2 iyun.- S. 8-9.

684. Albalıyev, Ş. “Gəncənin dastanı”: [şair Mikayıl Yanarın eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.16.

685. Aras, O. “Mən orda necə kirayə evlər dəyişdim, hamısında çoxlu əlyazmalar, gündəliklər tapdım”: Orhan Arasla söhbət: [türk yazarı ilə] /söhbəti apardı Nuranə Nur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.14-15.

686. Aytel, İ. Göy, işıq, səs: (Xəzangül Hüseynovanın “Özümü axtarıram” kitabından sonra...) //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.22.

687. Ayvaz, O. Ağılsız, məhəbbət romanları yazan axmaq bir qadın kimiyəm…: [şair Füruğ Fərruxzadın həyatı, hüzn dolu şeirləri haqqında] //Ədalət.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

688. Ayvaz, O. Nəsiminin yaradıcılığında hürufi görüşlər: [şair İmadəddin Nəsimi haqqında] //Ədalət.- 2018.- 1 iyun.- S.6.

689. Ayvaz, O. Yazıçı olmasaydım, Çingiz Abdullayev kimi...: [mövzuyla bağlı yazarların münasibəti] //Ədalət.- 2018.- 12 iyun.- S.6.

690. Azəri, Ə. Yazıçı öz stili, yazı üslubu ilə seçilməlidir: Əli Bəy Azəri: Kitab oxumayan insan şəxsiyyət olaraq formalaşa bilməz: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Azad Azərbaycan.-2018.- 1 iyun.- S.7.

691. Babasoy, Ü. Futliteratura: [futbolun ədəbiyyata bağlılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.25.

692. Babasoy, Ü. Kalvinonu oxumayanlar üçün: [bədii əsərlərin mütaliəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.25.

693. Babayev, B. Ədəbiyyatşünas alimin yaradıcılıq üfüqləri: [Təyyar Salamoğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 21 iyun .- S.8.

694. Babayev, B. Nigaran poeziya: [Xalq şairi Nigar Rəfibəyli haqqında] //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.3;5.

695. Babayeva, E. Azərbaycan və türk ədəbi əlaqələri //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış. - 2018.- 2 iyun.- S.20-21.

696. Bağırlı, A. Poeziyada görünən uşaq dünyası //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.24-25.

697. Bayramoğlu, A. Taleyin formatında: “Kredo” qəzetinin baş redaktoru Əli Rza Xələfliyə açıq məktub //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.16.

698. Bayramov, İ. Ziyalı ömrünün akkordları: (Həsən Bayramov – 65) //Palitra.- 2018.- 22 iyun.- S.12.

699. Bayramov, Q. Sözün işığını tutub gedən şair: [Vəliyulla Novruz haqqında] //Ədalət.-2018.- 29 iyun.- S.8.

700. Behbudova, A. Nə Vətən məndən doydu, nə mən Vətəndən...: [mərhum publisist Vaqif Məmmədov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.29.; Palitra.-2018.- 13 iyun.- S.13.

701. Beynəlxalq ədəbiyyat mükafatı: Kosovadan Məmməd İsmayıla: [şairə beynəlxalq ədəbi mükafatın təqdim olunması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 2 iyun.- S.32.

702. Bəxtiyar, N. Xarı bülbül: [Qarabağ xanı İbrahim xanın qızı Xurşudbanu Natəvanın bibisi, şairə Ağabəyim ağa haqqında] //Ədalət.-2018.- 5 iyun.- S.7.

703. Bəxtiyar, N. Xarı bülbül: [şairə Ağabəyim ağa Ağabacı haqqında] //Ədalət.-2018.- 6 iyun.- S.7.

704. Bəkir Çobanzadənin 125 illiyi beynəlxalq konfransla qeyd edildi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //525-ci qəzet.-2018.- 26 iyun.- S.7.

705. Bəkirqızı, P. “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” müasir elmi-nəzəri və milli-ideoloji kontekstdə: [ədəbiyyatşünas Pənah Xəlilovun eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018. -12 iyun. - S.6.

706. Buludxan Xəlilov: Yazıçılarımız bədii əsərlərində ermənilərin iç üzünü açıblar: [ADPU-nun filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktoru, professorla müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //Palitra.- 2018.- 1 iyun.- S.13.

707. Cabbarlı, N. Roman janrı-yeni texnologiyalar, yeni poetik xüsusiyyətlər //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.12-13.

708. Cahangirova, N. Müasir hekayəyə bir nəzər //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.25-26.

709. Cəfər Bünyadzadə və onun “Məhəbbət uğrunda siyasət” romanı: [“Tuti” jurnalının baş redaktorunun yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.10-11.

710. Cəfərli, A. Şərif Ağayarın “Ağ göl”də dedikləri...: [roman haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.22.

711. Cəfərli, B. Bilirdim ki, məni şair edən qızı heç vaxt mənə verməzlər: Tanınmış şair Bəydadaş Cəfərli 60 yaşa çatdı: [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı İradə Sarıyeva //Bakı Xəbər.- 2018.- 6 iyun.- S.13.

712. Cəfərov, N. Ali təhsilimizin “tərcümeyi-hal”ı : “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” ensiklopedik soraq kitabı zəngin və mötəbər qaynaqdır: [fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Misir Mərdanovun və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ədalət Tahirzadənin tərtib etdikləri eyniadlı kitab haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.12.

713. Cəfərov, N. Vaqif... Və Yusifli: [tənqidçi haqqında] //525-ci qəzet . -2018.- 1 iyun.- S.7-8.

714. Cəfərov, N. “Yatağına sığmayan çay”ın poeziyası: [Avdı Qoşqarın “Bu çay bu yatağa sığmaz” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.8-9.

715. Çəmənli, M. Səni sənsiz ananlar: Tanınmış naşir Bəhruz Axundovun vəfatından 1 il keçir //525-ci qəzet.- 2018.- 30 iyun.- S.18.

716. Dirili, Y. İsmayıl İmanzadənin yaradıcılığında ekoloji fikirlər //Ədalət.-2018.- 28 iyun.- S.6.

717. Dirili, Y. İsmayıl İmanzadənin yaradıcılığında ekoloji fikirlər //Ədalət.-2018.- 29 iyun.- S.6.

718. Elcanlı, S. Qoca kahinin səhvi və ya “Qiyamət” öncəsi düşüncələr: [şair Ağalar Mirzənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.18-19.

719. Elsevər, İ. “Əli və Nino” romanında folklor motivləri: [əsərin yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə məxsus olması fikri haqqında] //Ədalət.-2018.- 28 iyun.- S.7.

720. Elsevər, İ. “Əli və Nino” romanında folklor motivləri: [əsərin yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə məxsus olması fikri haqqında] //Ədalət.-2018.- 29 iyun.- S.7.

721. Esmira F. 2017-ci ilin epik şeiri: Tənəzzül, yoxsa inkişaf? //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış. - 2018.- 2 iyun.- S.19.

722. “Evdə yoxam“ təqdim edilib: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən “Açıq kitabxana”da şair İntiqam Yaşarın eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 12 iyun.- S.16.

723. Eyvazov, P. Sönməyən zəka işığında: [dilçi-alim, türkoloq Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans] //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.16.

724. Əbilov, T. “Bakıya baxanda ürəyimdən bunu demək ke-çir –“İtirdiklərim halal xoşun olsun...”: Şair Tərlan Əbilovla söhbət / söhbəti apardı Nuranə Nur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.7.

725. “Ədəbi proses” elmi yaradıcılıq müşavirələri davam edir: [Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.5.

726. “Ədəbi proses-2017” mövzulu Yaradıcılıq müşavirəsi oldu: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.21.

727. Ədəbi tərcümələr xalqlararası dostluq münasibətlərinə töhfədir: Ukrayna yazıçılarının əsərləri təqdim olunub: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.-2018.- 13 iyun.- S.8.

728. Əflarun Cəfərli: [tanınmış yazarın vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.32.

729. Əhməd, V. Elm və bədii yaradıcılığın qovuşuğunda //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.30.

730. Əhmədli, N. Gənc şair Roma Xosrovun kövrək poeziya dünyası //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 30 iyun.- S.27.

731. Əlağa qızı, G. Nəriman Həsənzadə səmimiyyəti //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.13.

732. Ələkbərov, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Qasım bəy Zakir //Türküstan.- 2018.- 5-11 iyun.- S.6.

733. Ələkbərov, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Qasım bəy Zakir: II yazı //Türküstan.- 2018.- 15-20 iyun.- S.6.

734. Ələkbərov, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mir Mövsüm Nəvvab: I yazı //Türküstan.- 2018.- 21-25 iyun.- S.6.

735. Ələkbərov, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mir Mövsüm Nəvvab: II yazı //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.6.

736. Ələsgərova, S. “Bir çay axır aramızdan”: Söhrab Tahirin “Səttarxan” poemasında xalq və xalqına inanan qəhrəman problemi //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.11;15.

737. Ələsgərova, S. Mədinə Gülgün yaradıcılığında ana, vətən mövzusu və Cənub həsrəti //Kredo.- 2018.- 21 iyun - S.10-11.

738. Əlişanoğlu, T. Ədəbi proses hərəkatı: praktikadan gerçəkliyə: AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına ədəbiyyat İnstitutunda “İlin ədəbi yekunları” //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.16.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.24-25.

739. Əliyev, Z. Ruhların “Görüş”ü: Əli bəy Hüseynzadə və övladlarının yaradıcılığı haqqında //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun.- S.24.

740. Əliyeva, A. Azərbaycan mətbuatının məşəli – Zərdabi: 22 iyul Zərdabinin doğum günüdür //Türküstan.- 2018.- 21-25 iyun.- S.10.

741. Əliyeva, A. Öz taleyinin şeirini yazan şair: Eldar Baxış //Azad Azərbaycan.- 2018.- 23 iyun.- S.7.

742. Əliyeva, A. Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can: (istiqlal şairi Əmin Abidin 120 illik yubileyi tamam olur) //Azad Azərbaycan.- 2018.- 8 iyun.- S.7.

743. Əməkdar elm xadimi haqqında yeni kitab: [Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlıya həsr olunan “Məhərrəm Qasımlı. Ömür yolu və biblioqrafiya” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.19.

744. Əsgərov, H. Kinodramaturgiyamızın klassiki: [yazıçı-dramaturq Mehdi Hüseyn haqqında] //Respublika.- 2018.- 12 iyun.- S.9.

745. Əyyublu, M. Fərid Hüseynin şeirlərinə kiçik baxış //Azad Azərbaycan.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

746. Əyyublu, M. Haqq dərgahından pay alan şair: Vaqif Məmmədov //Azad Azərbaycan. - 2018.- 29 iyun.- S.7.

747. Əyyublu, M. Səadət Butanın söz çələngi: [şairə haqqında] //Azad Azərbaycan.-2018.-22 iyun.-S.7.

748. Fəhmi, İ. Karvandan avtobusa: “Şərq arxetipləri” kitabından //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.12-14.

749. Fəhmi, İ. Nizam və improvizasiya: [gənc şair Kamal Hüseynzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.12.

750. Füzuli “Divan”ının əlyazması “Dünya Yaddaşı”nda: UNESCO-nun müvafiq sertifikatı AMEA-ya təqdim edilib: [AMEA Əlyazmalar İnstitutunda Məhəmməd Füzulinin “Divan”ının əlyazma nüsxəsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı” Beynəlxalq reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı keçirilən təqdimat haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 1 iyun.- S.6.

751. Hacıyeva, K. Azərbaycanda bilinməyən Azərbaycan dastanı: [“Əşrəf bəy ilə Zöhrə xan” hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.29.

752. Heydərova, Ü. İnam olmasa, uğur da olmaz: Azərbaycanı “Next Stage Europe 2018” beynəlxalq festivalında təmsil edən gənc dramaturq Ülviyyə Heydərova: Alman tamaşalarının havasını udduq: [yazıçı-publisist, Az.TV-nin əməkdaşı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 12 iyun.- S.21.

753. Həbibbəyli, İ. Ədəbi proses hərəkatı: icmal tənqidindən monoqrafik dərinliyə: [müəllifin mövzu ilə bağlı fikirləri] //525-ci qəzet. - 2018.- 2 iyun.- S.10-11.

754. Həbibbəyli, İ. Ədəbi proses hərəkatı: İcmal tənqidindən monoqrafik dərinliyə //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış. - 2018.- 2 iyun.- S.2-4.; 525-ci qəzet.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

755. Həsənova, L. Azərbaycanın rusdilli nəsri //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.16-17.

756. Həsənova, N. Fərid Hüseynin “Bir də heç vaxt”ı: [şairin eyniadlı şeirlər toplusu haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 2 iyun.- S.31.

757. Hüseynoğlu, Ə. Bədii əsərlərdə yaşayan qəhrəmanlar xalqın yaddaşına köçür //Palitra. - 2018.- 7 iyun.- S.15.

758. Hüseynoğlu, S. Ənvərdən keçən dünya: [şair Ənvər Əhmədin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.21.

759. Hüseynoğlu, S. “Seçilmiş əsərlər”in poetik hikməti: [Hikmət Mahmudun yeni kitabları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.23.

760. Hüseynoğlu, S. Yazılanlar həyat izləri kimi: [Xeyrəddin Qocanın “Yazdıqlarım, yazılanlar” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.30.

761. Hüseynov, M. Poetik pafos və lirik ovqat zənginliyi: [şair Adil Həsənoğlu haqqında] //Ədalət.-2018.- 15 iyun. - S.13.

762. Hüseynov, M. Poetik pafos və lirik ovqat zənginliyi: [şair Adil Həsənoğlu haqqında] //Ədalət.-2018.- 23 iyun. - S.13.

763. Hüseynov, N. Bölgələrdə ədəbi həyat //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.22.

764. Hüseynov, Y. Uzaq və yaxın Polşa: [Rövşən Ağayevin eyniadlı sənədli-bədii povestinin çapdan çıxması haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 5 iyun.- S.4.

765. Hüseynova, H. Bütün yolların başlanğıcı-təhsil: [təhsilin əhəmiyyəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.28.

766. Hüseynova, H. Gəl sənə nağıl danışım: [Şövkət Zərin Horovlunun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.10.

767. Hüseynzadə, X. Doğulmadan ölən istedad: [Ernest Heminqueyin “Klimancaro qarları” hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.27.

768. Xaçınçaylı, Q. AYB-də Gəncə yaşantısı: [şair Mikayıl Yanarın “Gəncənin dastanı” kitabının təqdimatı ilə bağlı AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Həftə içi.-2018.- 5 iyun.- S.8.

769. Xaçınçaylı, Q. Sevgi də bir dünyadır...: [şair Əjdər Əlizadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 21 iyun.- S.8.

770. Xavəri, S. Zamanın poetik “stop kadr” anı: Beytin poesemantik struktur səviyyəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.19.

771. Xavəri, S. Zamanın poetik “stop kadr” anı: Füzulinin “Heyrət, ey büt...” beyti bədii mətnin semantik təhlili prizmasından: I məqalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.3.

772. Xavəri, S. Zamanın poetik “stop kadr” anı: Füzulinin “Heyrət, ey büt...” beyti bədii mətnin semantik təhlili prizmasından //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.13.

773. Xələfli, Ə. R. Səni sarsıtmaz zaman, yaxud müdriklər Tanrının elçiləridir: [Hikmət Mahmudun yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.1;16.

774. Xələfli, Ə. R. Tarix ən böyük şamandır: Yaxud, Həvva Adəmsoyun “Şeyx, imam Şamil” kitabı haqqında düşüncələr //Kredo.- 2018.- 7 iyun. - S.1.

775. Xələfli, Ə. R. Tarix ən böyük şamandır: Yaxud, Həvva Adəmsoyun “Şeyx, imam Şamil” kitabı haqqında düşüncələr 
//Kredo.-2018.- 14 iyun. - S.5.

776. Xələfli, Ə. R. Ustad yanan ocaqda: Şair Hüseyn Kürdoğlunun həyatı və yaradıcılığı haqqında məqalələr, xatirələr, düşüncələr //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.8-9.

777. Xələfli, Ə. R. Ustad yanan ocaqda: Şair Hüseyn Kürdoğlunun həyatı və yaradıcılığı haqqında məqalələr, xatirələr, düşüncələr //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.8-9.

778. Xələfli, Ə. R. Ustad yanan ocaqda: Şair Hüseyn Kürdoğlunun həyatı və yaradıcılığı haqqında məqalələr, xatirələr, düşüncələr //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.8-9.

779. İmanova, İ. Ədəbiyyat yaradılışdan mənim içimdə, ruhumda olub: [gənc yazar İlahə İmanova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 28 iyun.- S.15.

780. İmran Qasımovun və Mehdi Hüseynzadənin 100 illik yubileyləri qeyd ediləcək: [Xalq yazıçısının və Sovet İttifaqı Qəhrəmanının] //Mədəniyyət . -2018.- 29 iyun .- S.2.

781. “XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” nəşr edildi: [Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin eyniadlı (Xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar) kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

782. Kadıoğlu, M. “Atlakvida” əsərində Atillanın ölümünə dair fikirlərə 800 il sonra cavab...: [eyniadlı bədii personaj haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.20-21.

783. Kamal, R. Əbdürrəhim bəy və pasport: [Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.25.

784. Kamal, R. Mirzə Cəlilin tanatoqrafiyası: [ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.26.

785. Kazımov, İ. Mifdən yazıya gələn gizlinlər: [yazıçının Kamal Abdulla “Mifdən yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 28 iyun.- S.4-5.

786. Kazımov, İ. Mifoloji mətnlərin bədii poetikası: Kamal Abdulla düşüncə palitrasında: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet. - 2018.- 7 iyun.- S.6.

787. Kitabxanada tanınmış yazıçı və kinodramaturqla görüş: [Binəqədi Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Natiq Rəsulzadə ilə oxucuların görüşü haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 13 iyun.- S.6.

788. Koronon, El M. Zərdüşt irsi və muğam: [muğam və fəlsəfə uyğunluqları haqqında] /ruscadan çevirəni Niyazi Mehdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.4.

789. Qabiloğlu, M. Müşfiq Cabiroğluna vida sözü //Ədalət.- 2018.- 12 iyun.- S.6.

790. Qasımbəyli, Y. Diyadindən dünyaya addımlayan alim – Kamran Əliyev [Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktorunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.14-15.

791. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Sədi Şirazi //Bakı Xəbər.- 2018.- 5 iyun.- S.15.

792. Qarayeva, G. Uşaq nəsri və dramaturgiyasının müasir durumu və perspektivləri //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.17-18.

793. Qardaşxan Əzizxanlı (Haqqarar) – 60: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.13.

794. Qasımoğlu, N. Quran dilinin statusu haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.6-7.

795. Qəniyev, H. Əkiz talelər: Əlövsət Bəşirlinin 80 yaşına //Ədalət.-2018.- 2 iyun.- S.12.

796. Qoşqar, A. Mənim tanıdığım Əlabbas: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.26.

797. Quliyev, M. Bizim ellər yerindəmi...: [ictimai-siyasi xadim İmamverdi İsmayılov haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-8 iyun.- S.4.

798. Quliyeva, M. Klassik ədəbiyyatın həqiqi varisləri: [ədəbiyyatşünas alimlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.10-11.

799. Quliyeva, M. Məmnunluğumu gizlətmək istəməzdim...: [“İlin ədəbi yekunları 2018” müzakirələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.22-23.

800. Qurbani, A. “Bu intizarın ömrü uzun olmayacaq”: [AYB-nin üzvü, polkovnik Abdulla Qurbani ilə söhbət] /söhbətləşdi Cəmilə Azər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.2-3.

801. Lalə. “Müasirlərlə dialoq” layihəsində növbəti görüş: [Bəstəkarlar İttifaqında ədəbiyyatşünas alim Tərlan Quliyevlə eyniadlı layihə çərçivəsində “Mədəniyyətimiz, mənəviyyatımız: yaxın-uzaq tarix – “Dədə Qorqud” mövzusunda keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 15 iyun.- S.2.

802. Mahmud, H. Şeyx Şamilə məhəbbətlə: [tədqiqatçı Həvva Adəmsoyun “Şeyx İmam Şamil” kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 21 iyun. – S.6.

803. Mehdi, Q. O gün uzaqda deyil: Təəssürat: [rayonlarımızın işğalı zamanı erməni şovinistlərinin xalqımızın başına açdıqları müsibətlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.25.

804. Mehrəliyev, E. Ədəbi redaktənin əsasları: [Asif Rüstəmlinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.32.

805. Mehrəliyev, E. Ədəbi redaktə yazılı dilin keşiyində: (professor A. Rüstəmlinin “Ədəbi redaktənin əsasları: tarixi, nəzəryyəsi, təcrübəsi” adlı yeni kitabı haqqında qeydlər) 
//Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.10.

806. Mehrəliyev, E. Publisistika: meyillər, problemlər, axtarışlar //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.31.

807. Mədətoğlu, Ə. Məktəbli yazıçı: Nicat Əsədlinin ilk kitabı barəsində təəssüratım //Ədalət.- 2018.- 22 iyun.- S.6.

808. Mədətoğlu, Ə. Naxçıvanda açdığım səhər: [şair İbrahim Yusifoğlu haqqında] : Dördüncü yazı //Ədalət.-2018.- 13 iyun.- S.5.

809. Mədətoğlu, Ə. Naxçıvanda açdığım səhər: Gecələri də özəl olan şəhər: Beşinci yazı: [müəllifin Naxçıvana səfəri haqqında] //Ədalət.-2018.- 14 iyun.- S.8.

810. Mən bir bal arısıyam...: [Siracəddin Hacının “Fatihə surəsinin anlamı” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.7.

811. Məmməd Oruc: “Mən başqa qatarın sərnişiniyəm”: [yazıçıyla müsahibə] /müsahibəni apardı Nuranə Nur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.6.

812. Məmmədli, N. Bir yuxu gördüm: [görkəmli şairə Nigar Rəfibəyli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 30 iyun.- S.6

813. Məmmədli, P. Cənubda ədəbi proses //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış. - 2018.- 2 iyun.- S.23.

814. Məmmədov, S. Sənsiz qeyd etdiyimiz 70 yaşın mübarək, ATA!: (şair-publisist Vaqif Məmmədovun əziz xatirəsinə) //İki sahil.-2018.- 23 iyun.- S.14.; Palitra.- 2018.- 28 iyun.- S.12.

815. Məti Osmanoğlu – 60: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.10.

816. Mirələmov, H. 70-ci pillə: [Mayıl Tağı oğlu Bağırov haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 24 may.- S.6.

817. Musayev, D. Öncə şair Dilsuzu, sonra dost Dilsuzu tanımışam: [şair Dilsuz Musayev haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 9 iyun.- S.12.

818. Mustafa, N. Daha “...bir nəzər”: Səhv nəzərləri sərf-nəzər etmə vaxtı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.11.

819. Mustafa, N. Daha “...bir nəzər”: Səhv nəzərləri sərf-nəzər etmə vaxtı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.22.

820. Mustafa, N. Daha “...bir nəzər”: Səhv nəzərləri sərf-nəzər etmə vaxtı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.26-27.

821. Mustafayeva, A. İlin dramaturji mənzərəsi //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.11.

822. Mürvətqızı, S. “Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti”: [Buludxan Xəlilovun eyniadlı kitabı haqqında] //İki sahil.- 2018.- 8 iyun.- S.14.

823. Müşfiq Cabiroğlu: [tanınmış yazarın vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.32.

824. Müşfiq, Ş. “Ədəbi proses – 2017” mövzulu Yaradıcılıq müşavirəsi oldu: AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda eyniadlı mövzuda //525-ci qəzet.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

825. Müşfiq, Ş. İntiqam Yaşar “Evdə yoxam”ı təqdim etdi: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən “Açıq kitabxana”da şairin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

826. Müşfiq, Ş. VIII Şairlər Günü qeyd edildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 iyun.- S.7.

827. Müşfiq, Ş. Şair Fikrət Sadıqın xatirə gecəsi keçirildi: [Azərbaycan Dövlət Film Fondunda] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.12.

828. Müşfiq, Ş. Tərcümə işimizə və tərcüməşünaslığa misilsiz töhfə: “Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası” işıq üzü görüb: [ideya müəllifi ADU-nun rektoru, akademik Kamal Abdulla olan eyniadlı kitabin təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.11.

829. Nahid Hacızadənin xatirə günündə: [AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.28.

830. Nağısoylu, M. Varı/vari morfemi: şəkilçi, yoxsa qoşma //525-ci qəzet.- 2018.- 6 iyun.- S.8.

831. Nargis. Günahlarımdan göydələnlər inşa edirdim: [müəllifin ədəbi-fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.31.

832. Nasir, Ş. Milli istiqlalımızın alovlu şairi – Xəlil Rza Ulutürk //525-ci qəzet. - 2018.- 6 iyun.- S.6.

833. Natil, X. Bir az sevgi, bir az da...: Adil Həsənoğlunun eyniadlı kitabı haqqında //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.23.

834. Nəcəfzadə, Q. “Şair, nə incədir rübabın sənin” və yaxud, sözün işığını tutub sözə doğru gedən şair...: Vəliyulla Novruz. – 60 //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.6;11.

835. Nəriman Nərimanovu niyə güllələmək istəyiblər?: Firdovsiyyə Әhmədova: Nərimanovun evdə qonaqlıq verməsi versiyası absurddur: [yazıçı, publisistin söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2018.-28 iyun.-S.7.

836. Nəsib, V. Vaqif Səmədoğlu ilə üzü Muğana: [Xalq şairi haqqında müəllifin xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.14.

837. Nəzrin. Şabranda Xaqani Poeziya Günləri: [Şairlər Günü çərçivəsində keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 12 iyun.- S.7.

838. Nizami Cəfərovun “Ədəbiyyat söhbətləri”: [müəllifin kitabına yazdığı ön söz] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.13.

839. Novruzoğlu, R. Əsrin imamı, yaxud ay işığında məktub: (romandan səhifələr): (dini-tarixi araşdırmalar) //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.12-14.

840. Novruzoğlu, R. Əsrin imamı, yaxud ay işığında məktub //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.12-14.

841. Novruzoğlu, R. Əsrin imamı, yaxud ay işığında məktub: (romandan səhifələr): (dini tarixi araşdırma) //Kredo.- 2018.- 21 iyun.- S.12.

842. Novruzoğlu, R. Əsrin imamı, yaxud ay işığında məktub //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.12;14.

843. Nurəli, T. Əsl vəlvələ, sözü “qətlə yetirəndə” düşür: Tofiq Nurəli: Gözəlliklər uğrunda həmişə ən əvvəl söz vuruşur: [şair Tofiq Nurəli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn; G.Şamilqızı; A.Kərimova; A.Quliyeva //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.16-17.

844. Oğuz, Y. Türk dünyasını öz əsərlərində birləşdirən yazıçı-dramaturq…: [yazıçı-publisist Yunus Oğuzla müsahibə] /müsahibəni apardı İradə Sarıyeva //Bakı Xəbər.-2018.- 15 iyun.- S.10.

845. Ol, Ə.; Şamilqızı, G.; Kərimova, A. Ədəbiyyat çıxış yoludur: şair, publisist, tərcüməçi Əjdər Olun müsahibəsi /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 23-25 iyun.- S.16-17.

846. Oljas Süleymenov: “Bakı mənə doğmadır”: [dünya şöhrətli qazax ədibi ilə söhbət] /söhbətləşdi Ağacəfər Həsənli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.24.

847. Orucov, H. Mənim çaylarımın mənbəyi-çeşmə, Mənim çaylarımın mənsəbi-uzaq...: [yazıçı Hidayət Orucovla müsahibə] /müsahibəni apardı Kifayət Əsgərova //Xalq qəzeti.-2018.- 24 iyun.- S.6.

848. Osmanoğlu, M. “İndi yaranan mətnlərdə həyatın ahəngi çatışmır...”: 60 yaşı tamam olan tanınmış ədəbiyyatşünas Məti Osmanoğlu yubiley ərəfəsində həyat və ədəbiyyat haqqında düşüncələrini bölüşür //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun.- S.19.

849. Osmanoğlu, M. Qars səfərindən qeydlər: [müəllifin səfər təəssüratları] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.18-19.

850. Osmanoğlu, M. Sözün zamanla dialoqu: deyilənlər və deyilməyənlər: [“Xalqın şairi” şair müsabiqəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.10-11.

851. Öztürk, X. A. Şairanə ibadət: Dərviş şair Rafiq Odayı oxurkən düşündüklərim //Ədalət.-2018.- 13 iyun.- S.7.

852. Paşayev, Q. Şanlı nəsillərin yadigarı: [şair, tərcüməçi Nigar Rəfibəyli haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 24 iyun.- S.6.

853. Pərvin. Sabirin işığında: Şamaxıda “Sabir Poeziya günləri” keçirildi //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.15.

854. Rəsulov, Ə. “Üçüncü qərinə”nin otuz beşillik şairi: [Rafiq Yusifoğlunun kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 23 iyun.- S.14-15.

855. Rəşid, M. Nə yaxşı ki, varsınız!: şair Çingiz Əlioğlunun doğum gününə //525-ci qəzet.- 2018.- 29 iyun.- S.7.

856. Rəşidzadə, L. İrfan nəğmələri: (Əli Hacı poeziyası: yerlə göy arasında) //Ədalət.-2018.- 9 iyun.- S.10-12.

857. Sadıxlı, G. Söz tablosunun sehrində: [Aqşin Evrənin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 iyun.- S.8.

858. Sadıq, İ. Xalqın bağrından qopan nəfəs //Azərbaycan.- 2018.-10 iyun.- S.5.

859. Sadıq, İ. Musanın sevgi dünyası: [şair Musa Ələkbərlinin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2018.- 14 iyun.- S.6.

860. Salamoğlu, T. “Bir ayrılıq odu var...”ın müəllifi və qəhrəmanı: [Əli Rza Xələflinin eyniadlı poeması və Hüseyn Kürdoğlunun həyat və sənət yolundan bəhs edən ədəbi-publisistik düşüncələr – esseləri haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 iyun.- S.8.

861. Salman, Ə. Hissin və idrakın vəhdətində Şairin obrazından cizgilər: Vəliyulla Novruz –60 //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.10.

862. Salmanlı, R. Qürur hissi doğuran “Nəriman Nərimanov”: Kitab rəfi: [professor Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası”, “Nəriman Nərimanov həyatı, mühiti və yaradıcılıq yolu” kitabları haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 14 iyun.- S.13.

863. Sarıyeva, İ. Tanınmış sənətçi Zülfiyyə Eldarqızının “Qəm pəncərəsinin o üzündə” və onun yaradıcılığına həsr edilmiş “Bütün gözəlliyi Tanrım o sərvinaza verib” kitablarının təqdimat mərasimi keçirildi...: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Bakı Xəbər.-2018.- 21 iyun.- S.12.

864. Seyfəddin Eyvazov – 70: [tanınmış alim-publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.30.

865. Seyfəddinqızı, Q. “...Bu saatı Cəfər Cabbarlıya Nuru Paşa bağışlayıb”: [C.Cabbarlının ev-muzeyinin direktoru Qəmər Seyfəddinqızı ilə müsahibə] //Bizim yol.-2018.- 9 iyun.- S.15.

866. Səlim, M. Bir şair vardı – Rövzət: [Rövzət Dəmirçizadənin “Dünyaya və özümə bir baxış” adlı şeir kitabı haqqında] //Ədalət.-2018.- 23 iyun.- S.12.

867. Sofiyeva, M. Bədii tərcümə – Mədəniyyətlərin təması //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.28-29.

868. “Şairlər günü” Bakıda da qeyd edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.4.

869. Şərifova, S. Yunus Oğuzun “Ovçu” əsərində bədii və sənədli janr xüsusiyyətlərinin qarışıqlığı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.22.

870. Şəymən. “Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar”: [Sona Həsənlinın eyniadlı kitabı haqqında] //Şərq.- 2018.- 5 iyun.- S. 12.

871. Şirvan, G. S. Poetik andın “mən beləyəm” hökmü: [şair Vüsal Hicranoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 7 iyun. - S.6.

872. Şükürov, Ə. Vaqif Yusiflinin ömür yolu gənclərimiz üçün örnəkdir: Masallıda tənqidçi Vaqif Yusifli ilə görüş keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2018.- 26 iyun.- S.7.

873. Tağısoy, N. Bədii obraz məkan və zaman xronotopları konteksində: [şair Əli Rza Xələflinin “Qiyamətdən bir gün əvvəl” kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 7 iyun. - S.7.

874. Tağısoy, N. 90-cı illərin əvvəlləri türkmən ədəbiyyatına eksklüziv nəzər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.29.

875. Tağısoy, N. İsa Kapayevi tanıyırıqmı?: [noğay yazıçısı, şairi, publisisti İsa Suyun Kapayev haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 13 iyun.- S.14.

876. Taisoğlu, T. O kim idi... uzaqdan yad bir adam kimi gəlib keçdi...: Kamal Abdullanın esseləri haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.15.

877. Tanınmış nasir və publisist Xeyrəddin Qocanın “Yazdıqlarım...Yazılanlar...” kitabı çapdan çıxıb //Xalq qəzeti.- 2018.- 5 iyun.- S.6.

878. Tanınmış şairə Sona Vəliyevanın “Dünya gözlərimdə çəhrayı rəngdə” kitabı Daşkənddə özbək dilində çap edilib //Azərbaycan. - 2018.- 12 iyun. - S.8.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 12 iyun.- S.3.

879. Tarixin ən vacib mərhələsində siyasət meydanına çıxan şəxsiyyət: [Heydər Əliyev Mərkəzində Qazaxıstanın milli lideri Nursultan Nazarbayevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən “Nursultan Nazarbayev. Həyat yolu” kitabının Azərbaycan dilində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.9.

880. Turan, A. Baş redaktordan: [qəzetin xüsusi buraxılışı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.32.

881. Turan, T. Saxta insanlar səltənətində [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun “Vəsiyyət” pyesi rejissor Firudin Məhərrəmovun quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.16.

882. Türk dillərinin tədqiqinə dair yeni kitab: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynel Məşədiyevanın “İnfinitivı i imena deystviya v tyarkskix yazıkax” (“Türk dilllərində məsdərlər və feili isimlər”) adlı növbəti – dördüncü kitabı işıq üzü görüb] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

883. Urud, M. Bizim ellər yerindəmi...: İmamverdi İsmayılovun 60 illik yubileyinə //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.14-15.

884. Vaqifqızı, Q. O, Turan sevdasından əl çəkmirdi: Qətibə Vaqifqızı: Əliabbas Müznib cəmiyyətdə gördüyü və görmək istədiklərini tərənnüm edərək şeirə çevirirdi: [türkoloq Qətibə Vaqifqızı ilə müsahibə] //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.18-19.

885. Varis. “Uşaqlıqdan devizim “Daim irəli!”dir...”: [yazıçı Varislə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəhanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.11.

886. Veysəlli, N. Geriyə yol varmı...: [Nemət Veysəllinin həyatının ayrı-ayrı əhəmiyyətli məqamları haqqında] //Ədalət.-2018.- 1 iyun.- S.7.

887. Veysəlli, N. Geriyə yol varmı... //Ədalət.-2018.- 2 iyun.- S.14.

888. Veysəlli, N. Geriyə yol varmı... //Ədalət.-2018.- 5 iyun.- S.7.

889. Vəkilova,N. “Heç vaxt atam mənə uzaq olmayıb”: Nigar Vəkilova: Uduzduğunu bilə-bilə güclü qalmaq çox çətindir: [Vaqif Səmədoğlunun qızının atası haqqında müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ayxan Ayvaz //Üç nöqtə.- 2018.- 7 iyun.- S.12.

890. Vəli, Ş. Ruh yanğınından sağ çıxmaq: “Ünvanımı tapan kitablar” silsiləsindən: [şair-publisist Elxan Yurdoğlunun “Ulduz çoxluğu qədər təklik” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 8 iyun.- S.8.

891. Vəliməmmədov, H. Kəmalə xanımın sənətinə layiq: [şairə Kəmalə Ağayevanın yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2018.- 9 iyun.- S.13.

892. Vəliyeva, S. Dədə Qorqudun sirr verdiyi alim: Kamran Əliyev – 65 //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun.- S.12.

893. Vüsal, B. “Cavadxan” romanı – Gəncənin ruhu kimi!: Yazıçı Nüşabə Əsəd Məmmədliyə məktub: [eyniadlı kitabın nəşr olunması münasibətilə] //Türküstan.- 2018.- 26 iyun-2 iyul.- S.16.

894. Yaqub, M. Səs və ya kiçik müdriklər: [müəllifin bədii-fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.4.

895. Yaqubova, M. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin səviyyəsinə ümumi baxış //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.14-15.

896. Yusifli, C. İlin ədəbi tənqidi: Zaman kontekstində baxış //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.9-10.

897. Yusifli, V. İsa Hüseynovdan Muğannayədək: Böyük tərcümeyi-haldan bir neçə sətir / //Ədalət.- 2018.- 23 iyun.- S.15.

898. Yusifli, V. “Qara qan” trilogiyası haqqında düşüncələrim: [Fazil Güneyin eyniadlı romanı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 15 iyun.- S.15.

899. Yusifli, V. Məmməd Namazın 75 yaşına: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2018.- 2 iyun.- S.15.

900. Yusifli, V. Ömür keçir, gün keçir...: Yazıçı-publisist Əlövsət Bəşirlinin 80 yaşına //525-ci qəzet.- 2018.- 2 iyun.- S.22.

901. Yusifli, V. Poeziya...Poeziya... //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 2 iyun.- S.8-9.

902. Yusifli, V. Şəkidən gələn səslər: [şair Ramiz Orsər Şəkinin neçə əsrlik tarixi boyu yaşayıb-yaradan söz adamları haqqında eyniadlı ensiklopedik kitab nəşr etdirib] //Ədalət.-2018.- 9 iyun.- S.15.

903. Yusifli, V. Ürəyində sözü varsa...: [şairə Xatirə Rəhimbəyli haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 30 iyun- S.17-18.

904. Zairova, X. Azərbaycan və Qərb ədəbi əlaqələrinin izi ilə: Ədəbi proses-2017 //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.-2018.- 2 iyun.- S.27.

 

Bax: 46; 52; 103; 104; 140; 212; 385

 

Mir Cəlal – 110

905. Cəfərov, N. Mir Cəlal, yaxud ədibin idealları //Üç nöqtə.- 2018.- 8 iyun.- S.12.

906. Əndəbil kəndinin Mir Cəlal məhəlləsi: [Mir Cəlalın şəcərəsi və soy-kökü haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 iyun.- S.4.

907. Fərhadqızı, U. Sabirin sənət dünyası haqqında monoqrafiya: [Mir Cəlalın “Mirzə Ələkbər Sabirin Sənət dünyası” monoqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.10.

908. Görkəmli ədib və alimə həsr edilmiş tədbir: [Səbail Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.4.

909. “Xatirələr” tamaşası Cocuq Mərcanlıda nümayiş olunub: [yubiley münasibətilə Əməkdar artist Məmməd Səfanın hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.4.

910. Qocayeva, Ə. Mir Cəlal yazılı abidələrlə yad edildi: “Mir Cəlal” biblioqrafiyası //Respublika.- 2018.- 21 iyun.- S.6.

 

Mikayıl Müşfiq – 110 

911. Abbaslı, T. Ulu poeziyamızın ƏBƏDİGƏNCi: Düşmən qələmi ömrünü yarımçıq kəssə də, sözü bütöv, irsi əbədi Mikayıl Müşfiq... //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.12.

912. Adəmsoy, H. Müşfiqin baxışları: Mikayıl Müşfiqin əziz xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

913. Azəri, L. Xalqı, vətəni sevən şairlər unudulmurlar: Mikayıl Müşfiq anadan olmasının 110-cu ildönümündə yad edildi: [şairin Bakıdakı büstünün ziyarət olunması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 6 iyun.- S.4.

914. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində VIII “Şairlər Günü” ilə bağlı tədbir keçirilib: [Mikayıl Müşfiqin xatirəsinin anım gününə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.4.

915. Camalsoy, E. Kainat olduqca şeir də olacaq: [şair haqqında] //Azad Azərbaycan.-2018.- 9 iyun.- S.7.

916. Əliağaqızı, G. Xəyalımda millət, ruhumda vətən: 110 yaşın mübarək, cavan Müşfiq //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.5.

917. Əliyeva, A. Azərbaycan poeziyasında Müşfiq zirvəsi: II yazı //Türküstan.- 2018.- 5-11 iyun.- S.10.

918. Əliyeva, A. Azərbaycan poeziyasında Müşfiq zirvəsi: III yazı //Türküstan.- 2018.- 15-20 iyun.- S.10.

919. Əliyeva, A. Faciəli rollarin baş qəhrəmanı: Mikayil Müşfiq //Azad Azərbaycan.-2018.- 2 iyun.- S.7.

920. Gözdən yaş çıxarmı ürək yanmasa…: [şair haqqında] //Üç nöqtə. - 2018.- 6 iyun.- S.12.

921. Kənan. “Bir daha şairlər güllələnməsin”: Mikayıl Müşfiqin əziz ruhuna //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.5.

922. Quliyev, V. Müşfiqin Şuşalı günləri: “Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər” silsiləsindən //525-ci qəzet.- 2018.- 30 iyun- S.16-17.

923. Quliyeva, S. Azadlıq carçısı: Mikayıl Müşfiq – 110 //Azərbaycan.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

924. Məhərrəmova, T. Qısa ömrün əbədi sevgisi: Mikayıl Müşfiqin Azərbaycan poeziyasındakı yeri həmişə ən ucalarda olacaq //Kaspi.- 2018.- 5 iyun.- S.9.

925. Məhərrəmova, T. Məhəbbət şairi anıldı...: Mikayıl Müşfiqin 110 illiyi büstü qarşısında qeyd edildi //Ekspress.-2018.- 6 iyun.- S.13.

926. Mikayıl Müşfiq: Mətn F.D.Aşnin, B.M.Alpatov və D.M.Nasilovun birgə hazırladığı “Repressiya olunmuş türkologiya” kitabından tərcümə edilmişdir. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.4-5.

927. Mikayıl Müşfiqin adını daşıyan məktəbdə anım mərasimi [Xızı rayonu Giləzi qəsəbə tam orta məktəbində] //Mədəniyyət. - 2018.- 8 iyun.- S.6.

928. Mükərrəmoğlu, M. “Əbədiyyət nəğməsi”: [şairin xatirəsinə həsr olunmuş poeziya günü haqqında]: Mikayıl Müşfiq-110 //Xalq qəzeti.- 2018.- 7 iyun.- S.12.

929. Müşfiqin xatirəsi daim Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq: [şairin xatirəsinin anma tədbirləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.4.

930. Nakam şairin ata ocağında anım tədbiri: [şairin yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.4.

931. Tofiq, H. 110 yaşlı Mikayıl Müşfiq: Dahi şairin yubileyi ilə əlaqədar büstü ziyarət olunub //Azad Azərbaycan.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

İsa Muğanna – 90

932. Abbaslı, T. Bütöv bir “iki” İsa: biri ədəbiyyatımızda “60 –cılar”ın bayraqdarı olmuş Hüseynov, biri – SafAğ YOLlu MUĞANNA...: [Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simasının yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.-2018.- 13 iyun.- S.12.

933. Aydın, Ü. Böyük Xalq yazıçısının ömür yoluna kiçik səyahət [İsa Muğanna haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 13 iyun.- S.14.

934. İsa Muğannanın 90 illik yubileyi qeyd ediləcək: [Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simasının yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 1 iyun.- S.2.

935. Şahanə. Milli Kitabxananın növbəti sərgisi – “İsa Muğanna-90”: [Xalq yazıçısının 90 illik yubileyi ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 iyun.- S.8.

936. Vüsal, B. İsa Muğanna – Sonuncu: Ənəlhəq deyən kişi...: [Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simasının yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2018.- 12 iyun.- S.8.

937. Yusifli, V. İsa Hüseynovdan Muğannayədək: Böyük tərcümeyi-haldan bir neçə sətir //Ədalət.- 2018.- 30 iyun.- S.15.

 

Anar – 80

 938. Müşfiq, Ş. “Qəm pəncərəsinin o üzündə” təqdim edildi: [Zülfiyyə Eldarqızının Xalq yazıçısı Anarın kino yaradıcılığına həsr etdiyi eyniadlı monoqrafiyanın və Əməkdar jurnalist Hikmət Xudiyevin (Cəmilzadənin) Z.Eldarqızının səhnə fəaliyyətindən, ömür yolundan bəhs edən “Bütün gözəlliyi Tanrım o sərvinaza verib” kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 iyun.- S.7.

939. Paşayev, Q. Ədəbiyyatımızda və ictimai həyatımızda Anar fenomeni: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 23 iyun.- S.10-11.

940. Paşayev, Q. Ədəbiyyatımızda və ictimai həyatımızda Anar fenomeni //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.6-7.

 

Əli Vəkil – 80

941. Əli Vəkil – 80: [tanınmış şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.29.

942. İsmayıl, E. Göyçə həsrətli şair: [tanınmış şair Əli Vəkil haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 23 iyun.- S.29.

943. Meydanlı, F. Bir yeni səksən də yaraşır sənə...: (“ƏliVəkil-80” silsiləsindən) //Ədalət.-2018.- 28 iyun.- S.6.

944. Meydanlı, F. Şair sözü əbədiyaşardır: [şair Əli Vəkil haqqında] //Respublika.- 2018.- 14 iyun.- S.10.

945. Milli Kitabxanada “Əli Vəkil – 80” sərgisi //525-ci qəzet.- 2018.- 12 iyun.- S.3.

946. Ülvi, A. Ömrün ağır yüklü karvanı: Əli Vəkilin 80 illiyinə //525-ci qəzet. - 2018.- 7 iyun.- S.7.

Elçin – 75

947. Azəri, L. Azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət edən əsər: Xalq yazıçısı Elçinin Misirdə nəşr olunmuş “Baş” romanının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.5.

948. Ələsgərov, B. Ömrün 75-ci baharı: Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılıq yolu haqqında qeydlər //525-ci qəzet.-2018.- 29 iyun.- S. 7.

949. Xalq yazıçısı Elçinin “Baş” romanının təqdimatı keçirilib: [M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada Misirdə ərəb dilinə tərcümə olunmuş kitabın təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 2 iyun.- S.7.

950. Xalq yazıçısı Elçinin “Baş” romanının təqdimatı olub: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Misirdə ərəb dilinə tərcümə olunmuş kitabın təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 2 iyun.- S.3.

951. İdrisoğlu, A. Ad özünü doğruldanda, yaxud Elçin dünyası: (esse): [Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 5 iyun.- S.7.

952. Müşfiq, Ş. Elçinin “Baş” romanının ərəbcə nəşri təqdim olundu: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //525-ci qəzet.-2018.- 2 iyun.- S. 13. //Ekspress.-2018.- 2-4 iyun.- S. 13.

953. Naibə. Elçinin “Baş” romanının təqdimatı olub: [M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçirilən tədbir haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.8.

954. Pənah, G. Geriyə dönməyən zaman: (monoqrafiyadan): Elçin – 75 //Kredo.- 2018.- 7 iyun.- S.3.

955. Pənah, G. Geriyə dönməyən zaman: (monoqrafiyadan): Elçin – 75 //Kredo.-2018.- 14 iyun.- S.3.

956. Pənah, G. Geriyə dönməyən zaman: (monoqrafiyadan): Elçin -75 / //Kredo. - 2018.- 21 iyun.- S.15.

957. Pənah, G. Geriyə dönməyən zaman: (monoqrafiyadan): Elçin -75 //Kredo.-2018.- 28 iyun.- S.3.

958. Türk dilində ilk “İsgəndərnamə”nin surəti Bakıya gətirilib: [filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovun Tehranın Məclis Kitabxanasından Osmanlı şairi Tacəddin İbrahim Əhmədinin eyniadlı poemasının surətini əldə etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.2.

 

Avdı Qoşqar – 60

959. Həsənoğlu, A. Poetik düşüncədəki sevdalar: Avdı Qoşqarın 60 illiyinə //525-ci qəzet.-2018.- 8 iyun.- S.7.

960. Hüseynoğlu, S. Yaddaşdan heç nəyi gizlətmək olmur: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin tədbiri] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 2 iyun.- S.32.

961. Müşfiq, Ş. Avdı Qoşqarın 60 yaşı qeyd olundu: [AYB-də] //525-ci qəzet.-2018.- 1 iyun.- S.7.

 

 Kamran Nəzirli – 60

962. Kamran Nəzirli – 60: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.23.

963. Müşfiq, Ş. Kamran Nəzirlinin 60 illik yubileyi qeyd olundu: [AYB-də] //525-ci qəzet.-2018.- 21 iyun.- S.7.

964. Rza, O. Mübarək: Tanınmış yazıçı Kamran Nəzirlinin 60 yaşına //525-ci qəzet.-2018.- 28 iyun.- S.7.

965. Yusifli, V. Kamran Nəzirli: Altmışdan o yana //525-ci qəzet.-2018.- 29 iyun.- S.8.

 

Nəriman Əbdülrəhmanlı – 60

966. Bəşirov, S. Xarakter: [yazıçının yubileyi münasibətilə] //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun.- S.11.

967. Əhmədli, B. Cəmiyyəti düşündürən yazıçı: Nəriman Əbdülrəhmanlının 60 illiyinə //525-ci qəzet.- 2018.- 15 iyun.- S.16-17.

968. Yazıçı Nəriman Əbdülrəhmanlının 60 illik yubileyi qeyd olunub: [Tərcümə Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 iyun.- S.7.; Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.; Mədəniyyət.- 2018.- 6 iyun.- S.12.

 

Ədəbi əlaqələr

969. ADA Kitabxanasında S.Frederik Starın “İtirilmiş maarif: Mərkəzi Asiyanın Qızıl Dövrü” kitabının təqdimatı keçirilib //Azərbaycan.- 2018.- 23 iyun.- S.5.; Xalq qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.6.

970. “Azərbaycan hekayələri” Britaniyada təqdim olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.13.

971. Azərbaycanlı şairənin kitabı özbək dilində çap edilib: [Sona Vəliyevanın “Dünya gözlərimdə çəhrayı rəngdə” kitabı] //Mədəniyyət.-2018.- 13 iyun. - S.15.

972. Bakıda Ukrayna yazıçılarının əsərləri təqdim olundu: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //525-ci qəzet.-2018.- 9 iyun.- S.13.; Xalq cəbhəsi.-2018.- 9 iyun.- S.16.

973. Cabbarlı, N. Dünyaya gəlmək istəməyənlərin intihar seçimi...: “Kassandra damğası” povesti haqqında: [Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.18-19.

974. Cəfərov, N. Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi Mərkəzi: tarixi təşəbbüslərdən tarixi uğurlara //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.4.

975. Əzizəli, B. Məhəmməd İqbalın “Cavidnamə” əsərində Eşq: [pakistanlı şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.20.

976. Festivallar Festivalının baş mükafatı Azərbaycana gətirildi: [Varisin Rusiyada “LİFFİ-2018” ədəbiyyat üzrə festivalın baş mükafatına layiq görülməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.23.

977. Fərəcov, S. Qazax ədəbi-ictimai fikrinin görkəmli nümayəndəsi: [yazıçı, dramaturq, akademik Muxtar Auezov haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 22 iyun.- S.15.

978. Fərəcov, S. Özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi: [Xalq yazıçısı Aybəkin Musa Daşməhəmmədov haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 8 iyun.- S.15.

979. Hacı K. Çarmıxa aparan yol: Joze Saramaqonun “İsanın İncili” romanı üzərinə qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 2 iyun.- S.30.

980. Həsən, M. Çingiz Aytmatov taleyində “Qrinviç” – Boranlı: Çingiz Aytmatov – 90 //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.14-15.

981. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 2 iyun.- S.16-17.

982. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.16-17.

983. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.16-17.

984. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.16-17.

985. İngilis şərqşünası Maykl Aksvörtinin “Nadir şah” əsərinin Azərbaycan dilində nəşrinin təqdimatı olub: [AMEA-da] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 23 iyun.- S.3.

986. İsmayıl, M. Yenə əvvəlkitək bəxtimə hakim: Ulduzlu göylərin tale qisməti...: [qazax şairi Baxıtjan Kanapyanov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 23 iyun.- S.27.

987. Kamyu, A. Absurd və intihar //Ədalət.- 2018.- 6 iyun.- S.7.

988. Karataş, Y. Tənhalığımı heç nəyə dəyişmərəm: Türkiyəli şairə Yelda Karataş: Bütün əzilənlərin azadlığı üçün yazıram: [şairə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2018.- 2-4 iyun.- S.11.

989. Kənan, H. Xəyanət üçün zəhər: Emil Zolyanın “Tereza Raken” romanı üzərinə qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.31.

990. Kənan H. Obrazlarına məğlub olmuş yazıçı: [tatar yazıçısı Danil Salihovun “Qəribə adam” kitabının Xanım Aydın tərəfindən tərcümə olunması haqqında] //Kaspi.-2018.- 30 iyun.- S.24.

991. Kolodnı, L. Şair və katib – Anna Axmatova /tərc. etdi Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2018.- 23-25 iyun.- S.18-19.

992. Kolodnı, L. Şair və katib – Anna Axmatova /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Kaspi -2018.- 30 iyun.- S.14-15.

993. “Qılınc və qələm” romanı Türkiyədə nəşr olunub: [Məmməd Səid Ordubadinin romanı] //Kaspi.- 2018.- 30 iyun - 2 iyul.- S.9.

994. Qismət, A. Bəxtəvər Şoloxov: [rus yazıçısı Mixail Şoloxovun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.31.

995. Qocabəyli, N. Fani və əbədi həyat: “Milad” hekayəsi üzərinə bir yorum...: [tanınmış rus yazarı V. Nabokovun eyniadlı hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 23 iyun.- S.30.

996. Mədətli, E. Azərbaycanlı türkoloq Ukraynada yüksək elmi nailiyyətə imza atıb: [Azərbaycanlı və Ukraynalı Ziyalılar Assambleyasının sədri Fərhad Turanlı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 28 iyun.- S.7.

997. Məmmədli, R. Qələm var aləmə bərabər...: [Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.13.

998. Orxan Pamuk: Tarixdə mənim qədər dəyişiklik görən çox az yazıçı var: Qəribə duyğudur bu: 40 il nədir, hələ 400 il də yazaram...: Amma “o biri tərəf”ə çox qalmadığını da bilirəm: [türk yazıçısı Orxan Pamukla müsahibə] /müsahibəni apardı Ramil Əhməd //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun- S.8-10.

999. “Özbək şeir çələngi” kitabının təqdimatı keçirilib: [Özbəkistan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 iyun.- S.15.

1000. Özbəkistan nümayəndələri Ədəbiyyat İnstitutunda: [Daşkənd Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun rektoru professor Şöhrət Siracəddinov İnstitutun qonağı olub] //525-ci qəzet.-2018.- 30 iyun- S.15.

1001. Özümə bir heykəl ucaltmışam ki...: Bakıda Puşkinin doğum günü qeyd olunub: [anadan olmasının 219-cu ildönümü ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 8 iyun.- S.6.

1002. Sahil, S. Rəmis Aymətin poeziyası: [tatar şairinin Azərbaycan dilində “Şimşəklər qoynunda” kitabı işıq üzü görüb] //Kaspi.-2018.- 9-11 iyun. - S.18.

1003. Svetlana Aleksiyeviç: Biz gələcəyə qətiyyən hazır deyilik: [Nobel mükafatçısı olan Belarus yazıçısı ilə müsahibə] /tərc.etdi Nadir Qocabəyli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- S.9.

1004. Şahanə. “Özbəkistan-Azərbaycan” Dostluq Cəmiyyəti Yunus Oğuzu mükafatlandırdı: [yazıçıya eyniadlı mükafatın təqdim edilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 iyun.- S.7.

1005. Tərcümə Mərkəzində Ukrayna yazıçıları ilə görüş: [Ukrayna Yazıçılar Birliyinin sədri Vladimir Danilenkonun başçılığı ilə] //Mədəniyyət.-2018.- 8 iyun.- S.15.

1006. Türkiyədə Mübariz İbrahimov haqqında kitab çap olunub: [şair-tərcüməçi Yurtseven Şenin müəllifi olduğu “Mübariz” romanı] //Mədəniyyət.- 2018.- 15 iyun.- S.9.

1007. “TÜRKSOY kitabxanası”ndan növbəti nəşr: [tatar ədəbiyyatının nümayəndəsi Robert Minnullinin “Bülbüllərin toyu” şeirlər kitabının Bakıda çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 8 iyun.- S.15.

1008. Ukrayna yazıçıları Tərcümə Mərkəzində: [Ukrayna Yazıçılar Birliyinin sədri Vladimir Danilenkonun başçılığı ilə] //525-ci qəzet. - 2018.- 7 iyun.- S.8.

1009. Zümrüd. Ukraynalı yazıçılar BSU-da olublar //Səs.-2018.- 9 iyun.- S.10.

Bax: 596; 616; 618; 631; 666

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

1010. О мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Геранбой: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 июня.- С.8.

1011. O награждении О.M.Mиркасимова орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 июня.- С.2.

1012. О проведении 90-летнего юбилея Исы Муганны: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2018.- 1 июня.- С.3.

1013. О проведении 100-летнего юбилея Имрана Касумова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2018.- 29 июня.- С.1.

1014. О проведении 100-летнего юбилея Мехти Гусейнзаде: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2018.- 26 июня.- С.3.

1015. Об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2018.- 12 июня.- С.4.

__________

1016. Абаскулиева, Э. Столица исламской культуры: [Нахчыван - столица исламской культуры в 2018 году] //Азербайджанские известия.- 2018.- 21 июня.- С. 1.

1017. Aзербайджан избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия //Бакинский рабочий.- 2018.- 7 июня.- С.4.

1018. Алиев, И. Поздравление азербайджанскому народу по случаю праздника Рамазан //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 июня.- С.4.

1019. В БГУ отметили День национального спасения //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 июня.- С.7.

1020. В Нахчыване отметили День национального спасения //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 июня.- С.3.

1021. В Париже отмечено 10-летие «Бакинского процесса» //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 июня.- С.4.

1022. Состоялось открытие «Нахчыван - столица исламской культуры-2018» //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 июня.- С.2-3.

 

День защиты детей

1023. Aрзу Алиева побывала на Детском фестивале в парке Центра Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 5 июня.- С.6

1024. В парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль: На фестивале присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева //Бакинский рабочий.-2018.- 2 июня.- С.3.

1025. По инициативе Фонда Гейдара Алиева Всемирный день защиты детей отмечен в Пакистане вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 июня.- С.11.

 

Алиев Гейдар – 95

1026. Ахундова, Э. Гейдар Алиев сказал мне: «Пиши, Эльмира, у тебя это неплохо получается»: [беседа с писателем-публицистом Э.Ахундовой] //Бакинский рабочий.- 2018.- 5 июня.- С.5.

1027. Гасанова, М. «Газета «Вышка» прошла большой и славный путь» //Вышка.- 2018.- 8 июня.- С.7.

1028. Калерия Кислова: «Никогда в жизни не встречала настолько душевного и благородного человека, как Гейдар Алиев»: [из воспоминаний бывшего главрежа программы «Время» К.Кисловой] //Вышка.- 2018.- 15 июня.- С.2.

 

2018 – «Год Азербайджанской Демократической Республики»

1029. В Баку стартовал новый фестиваль: [«Из регионов в регионы»] //Ежедневные новости.- 2018.- 29 июня.- С.10.

1030. В Нью-Йорке прошел концерт в связи со 100-летием АДР //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 июня.- С.6.

1031. В финской Иматре выступает камерный оркестр «Деде Горгуд» //Бакинский рабочий.- 2018.- 7 июня.- С.5.

1032. Гасанова, С. Искусство, объединяющее людей: В концерте азербайджанской музыки в нью-йоркском Линкольн-центре приняли участие известные исполнители из разных стран //Азербайджанские известия.- 2018.- 23 июня.- С.3.

1033. Гулиев, А. Блестящий дебют Камиллы Гусейновой, или Новые открытия от «Джавад хана»: [об одноименном балете Ф.Гараева] //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 июня.- С.4.

1034. Гусейнова, Т. Первый патриот Кавказа: К 155-летию со дня рождения Алимардан бека Топчибашева //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.15.

1035. Ислам, А. Азербайджанский мугам в сердце Африки: В Нигерии состоялся вечер национальной музыки //Каспiй.- 2018.- 26 июня.- С.13.

1036. Ислам, А. На все времена: Состоялась презентация книг из серии «Издания «Каспiя» //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.14.

1037. Ислам, А. Триумф национальной хореографической школы: В Музыкальном театре с большим успехом прошел спектакль «Аршин мал алан»: [режиссер-Хафиз Гулиев] //Каспiй.- 2018.- 9 июня.- С.16-17.

1038. Кязимова, С. Под знаком Европы: Традиционный фестиваль Eurovillage в Национальном приморском парке прошел весело и ярко //Азербайджанские известия.- 2018.- 5 июня.- С.4.

1039. Кязимова, С. Символ свободы и благородства: Латвийская художница Даце Штрауса посвятила свою выставку карабахским скакунам //Азербайджанские известия.- 2018.- 2 июня.- С.3.

1040. Меликли, Т. Тофик Меликли: «История АДР – это наша честь, наша гордость»: [беседа с ученым-тюркологом] /провела Ф.Ханджанбекова //Мир литературы.- 2018.- №06(130).- июнь.- С.2.

1041. Музыкальная группа «Лачин» выступила на международном мероприятии в Литве //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 июня.- С.7.

1042. Первое светское: В Бишкеке состоялась конференция к юбилею АДР //Каспiй.- 2018.- 30 июня.- С.9.

1043. Сулейманова, Ф. Живое наследие: Карабахские скакуны покорили латвийскую художницу: [о выставке Д. Штраус в Музейном Центре] //Каспiй.- 2018.- 1 июня.- С.13.

1044. Ханджанбекова, Ф. Явление карабахских коней в Бакинском музейном центре: [о выставке латвийской художницы Д. Штраус] //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 июня.- С.4.

1045. Яркая страница истории мусульманского мира: [о конференции в Научной Библиотеке] //Наука.- 2018.- 1 июня.- С.3.

 

100-летие Вооруженных сил

1046. Аббаскулиева, Э. Жизнь, отданная за Родину: Нциональные герои Азербайджана - неотделимая часть истории наших Вооруженных сил: [презентация документального фильма в киноцентре «Низами»] //Азербайджанские известия.- 2018.- 28 июня.- С.3.

1047. Алиев, И. В Баку прошел торжественный военный парад по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана: На военном параде присутствовал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 июня.- С.4.

1048. Багирова, Ф. «Всегда вместе, всегда рядом»: Турецкие медиа широко осветили военный парад в Баку //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 июня.- С.6.

1049. Выпущена новая почтовая марка, посвященная 100-летию Азербайджанской национальной армии //Бакинский рабочий.- 2018.- 26 июня.- С.7.

1050. The Jerusalem Post: «Азербайджан отмечает 100-летнюю годовщину создания армии» //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 июня.- С.7.

1051. Награждены победители конкурса статей, посвященного 100-летнему юбилею Азербайджанской армии //Бакинский рабочий.- 2018.- 26 июня.- С.7.

 

Мультикультурализм

1052. Пириев, Г. Азербайджан славится в мире как центр мультикультурализма //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 июня.- С.4.

1053. Этибар Наджафов: «В Азербайджане существует совершенная модель государственно-религиозных отношений» //Бакинский рабочий.-2018.- 28 июня.- С.6.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1054. В Баку открылась фотовыставка, посвященная 55-летию полета Валентины Терешковой: [в РИКЦ] //Вышка.- 2018.- 22 июня.- С.16.

1055. В Дагестане проходит Неделя азербайджанской культуры //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 июня.- С.7.

1056. В Национальной библиотеке презентованы книги украинских писателей: [В. Даниленко и Н.Хомича] //Ежедневные новости.- 2018.- 15 июня.- С.10.

1057. В Париже состоялась презентация кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки EXPO 2025: Презентация проведена на 163-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 июня.- С.4.

1058. В художественной галерее Port Baku Mall открылась персональная выставка известного дизайнера Кирилла Истомина: На выставке также представлены рисунки вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 июня.- С.3.

1059. В Центре Гейдара Алиева открылась выставка грузинских художников //Бакинский рабочий.-2018.- 28 июня.- С.7.

1060. В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Заповедник моды»: [в представлении Фонда Александра Васильева] //Бакинский рабочий.-2018.- 5 июня.- С.4.

1061. В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги «Нурсултан Назарбаев. Жизненный путь» //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 июня.- С.5.

1062. В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная азербайджанской женщине //Ежедневные новости.- 2018.- 15 июня.- С.2.

1063. Гаджиева, Л. Из Азербайджана с любовью: В Таллине состоялась презентация романа молодого эстонского писателя Керсти Кивирюют «Город ветров» //Азербайджанские известия.- 2018.- 9 июня.- С.3.

1064. Делегация Азербайджана приняла участие в юбилейном мероприятии по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля Магомед-Салама Умаханова в Махачкале //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 июня.- С.1-2.

1065. Жизнь в искусстве: Произведения Лейлы Алиевой представлены в экспозиции «LivingwithArt»: [о выставке дизайнера К. Истомина с азербайджанским национальным колоритом] //Каспiй.- 2018.- 1 июня.- С.13.

1066. Кязимова, С. Заповедник моды: Александр Васильев представил в Баку часть своей уникальной коллекции одежды и аксессуаров: [в Центре Гeйдapа Aлиeва] //Азербайджанские известия.- 2018.- 7 июня.- С.4.

1067. YARAT представляет персональную выставку всемирно известной индийской художницы Шилпы Гупты //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 июня.- С.10.

 

Дни культуры Ирана

1068. Абаскулиева, Э. Культура, которая объединяет //Азербайджанские известия.- 2018.- 30 июня.- С.1.

1069. Дни культуры Ирана //Азербайджанские известия.- 2018.- 28 июня.- С.1.

1070. Ислам, А. Импульс взаимоотношениям: В Баку проходят Дни культуры Ирана //Каспiй. - 2018.- 29 июня.- С.12.

1071. Обсуждены вопросы развития азербайджано-иранских связей //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 июня.- С.2.

1072. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 июня.- С.10.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1073. Манафова, Г. Брендовые родники: Галина Манафова: Хорошо быть русской и жить в Баку: [беседа с директором Центра Русской Культуры] /беседу провела Г.Алиева //Каспiй.- 2018.- 23 июня.- С.16.

1074. Манафова, Г. Сохранить и приумножить: Храм русской культуры в Баку: [беседа с директором ЦРК Г.Манафовой] //Неделя- 2018.- 22 июня.- С.19.

1075. Мирзазаде, С. Черногория - Азербайджан: Дружба и сотрудничество: В Подгорице есть улица Баку и памятник Гусейну Джавиду: [интервью с директором Культурного центра Азербайджана в Черногории С.Мирзазаде] //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.8-9.

1076. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания России побывал в Центре Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 26 июня.- С.5.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1077. Алиева, Л. Азербайджанцы в Грузии: Дом-музей М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси призван крепить узы дружбы между народами: [беседа с директором музея Л.Алиевой] //Каспiй.- 2018.- 9 июня.- С.8-9.

1078. В Геранбое открылся Музей флага: Поездка Президента Ильхама Алиева в Геранбойский район и город Нафталан //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 июня.- С.1.

1079. Велиханлы, Н. Музей истории - не просто хранилище раритетов: Наиля Велиханлы: Национальное достояние каждого народа должно собираться, изучаться и научно обрабатываться: [интервью с директором музея] /провела беседу Г.Алиева //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.12-13.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

1080. Все об ученом: [проект «Рамиз Мехтиев. Электронная библиотека» в Президентской Библиотеке] //Наука.- 2018.- 1 июня.- С. 2.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1081. Абаскулиева, Э. Страницы забытой истории: Редкие фотографии исторического центра Иревана XIX века опубликованы в новой книге-фотоальбоме: [автор проекта-Ф. Ахундов] //Азербайджанские известия.- 2018.- 30 июня.- С.3.

 

ИСКУССТВО

1082. Ислам, А. Суть ее жизни и миссия: Памяти Лейлы Ахундзаде: [вечер в Музейном Центре] //Каспiй.- 2018.- 26 июня.- С. 13.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

1083. Ахундова, Э. Куклы как отражение вечности: Жемчужина в выставочной короне Центра Гейдара Алиева: [выставка всемирных кукольных композиций] //Каспiй.- 2018.- 23 июня.- С.12-13.

1084. Гусейнзаде, Р. Национальный символ: О карабахских коврах в США: [Ш. Меликова на XIV Международной конференции по восточным коврам] //Каспiй.- 2018.- 23 июня.- С.13.

1085. Презентация: [доклад «Азербайджанские ковроделы» Р. Тагиевой на сайте Метрополитен-музея] //Наука.- 2018.- 1июня.- С.8.

 

СКУЛЬПТУРА

1086. Агаев, Н. Ваятель, породнившийся с Азербайджаном: Всей своей жизнью и творчеством Петр Сабсай был связан с нашей страной //Азербайджанские известия.- 2018.- 30 июня.- С.3.

1087. Ахундова, А. Творчество как смысл жизни: Многие работы замечательного скульптора Эльмиры Гусейновой стали достоянием национального изобразительного искусства: [памяти художника] //Азербайджанские известия.- 2018.- 9 июня.- С.3.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1088. В память о Яшаре Халилове: Полвека с фотокамерой //Бакинский рабочий.-2018.- 29 июня.- С.6.

 

МУЗЫКА

1089. Азербайджанский дирижер - в полуфинале международного конкурса: [успех Ф. Ибрагимова в Париже] //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 июня.- С.6.

1090. В Баку состоялся заключительный концерт этого сезона в рамках проекта «Gənclərə dəstək»: [в Филармонии] //Ежедневные новости.- 2018.- 29 июня.- С.10.

1091. В Театре песни прошел концерт, посвященный памяти Рашида Бейбутова //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 июня.- С.5.

1092. В Филармонии почтили память погибших в мировых войнах: [концерт Симфонического оркестра имени У. Гаджибейли] //Ежедневные новости.- 2018.- 29 июня.- С.10.

1093. Гаджиева, Л. «Жайна, Астана!»: Известный азербайджанский контртенор Ильxам Назаров стал призером международного конкурса Voice of Astana //Азербайджанские известия.- 2018.- 23 июня.- С. 3.

1094. Ислам, А. Послание потомкам: В Центральной научной библиотеке НАНА прозвучали произведения Эдварда Грига: [авторский проект музыканта Е. Богаевской] //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.16-17.

1095. Ислам, А. Право быть услышанным: О Международном конкурсе пианистов им.Аделии Алиевой во Франции //Каспiй.- 2018.- 6 июня.- С.13.

1096. Ислам, А. Ханенде-творец, педагог-созидатель: Состоялся юбилейный вечер, посвященный Гулу Аскерову: [в Центре Мугама] //Каспiй.- 2018.- 21 июня.- С.12.

1097. В древнем Шеки начался IX Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь» //Бакинский рабочий.-2018.- 29 июня.- С.6.

1098. Традиции Шуши продолжают жить: [концерт учеников шушинских музыкальных школ в Союзе Композиторов] //Вышка.- 2018.- 29 июня.- С.9.

1099. Фестиваль расширяет свои границы [Ф.Ализаде и «Шелковый путь» в Шеки] //Вышка.- 2018.- 29 июня.- С.9.

 

Гара Гараев100

1100. «Быть с веком наравне»: В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию Кара Караева //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 июня.- С.6.

1101. Выпускники Гара Гараева: [концерт в Союзе Композиторов] //Вышка.- 2018.- 8 июня.- С.9.

1102. Гараев, Ф. Фарадж Гараев, композитор: «Национальный характер музыки не может не проявиться в самосознании композитора //Азербайджанские известия.- 2018.- 9 июня.- С.1,3.

 

Бюльбюль – 120

1103. В Баку пройдет VII Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля //Бакинский рабочий.- 2018.- 2 июня.- С.7.

1104. Праздник музыки в Баку - Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля //Бакинский рабочий.- 2018.- 5 июня.- С.7.

1105. Самойлова Т. По волне памяти: Во Дворце Гейдара Алиева отметили 120-летие Бюльбюля //Новое время.- 2018.- 12 июня.- С.4.

 

 ЭСТРАДА. ЦИРК

1106. Кязимова, С. В ритме летнего джаза: В фестивале Baku Summer Jazz Days приняли участие известные музыкальные коллективы //Азербайджанские известия.- 2018.- 9 июня.- С.3.

 

 БАЛЕТ. ТАНЦЫ

1107. Аббасова, Р. Парад талантов: В Баку стартует II международный танцевальный конкурс имени Гамэр Алмасзаде //Каспiй.- 2018.- 23 июня.- С.18.

1108. Ислам, А. Всегда живая звезда: В Центре Yarat состоялась презентация фильма о Лейле Векиловой: [режиссер-Б. Аббасзаде] //Каспiй. - 2018.- 22 июня.- С.12.

1109. Мирзоев, Г. О балете. Слово мужчины: Состоялась презентация книги «Жизнь в свете рампы» Гюльагаси Мирзоева: [беседа с автором] /провела Г.Микеладзе //Каспiй.- 2018.- 13 июня.- С.12-13.

 

КИНО

1110. Алиева, Г. Портрет на фоне века: Эльдар Гулиев: Из всех искусств важнейшее - азербайджанское кино: [из беседы с кинорежиссером] //Каспiй.- 2018.- 9 июня.- С.14.

1111. Анар. Светлый человек: [о жизни и творчестве народного артиста, режиссера О.Миркасимова] //Мир литературы. - 2018.- № 06 (130), июнь.- С.10.

1112. Огтай Миргасымов удостоен высшей премии Союза кинематографистов АР //Ежедневные новости.- 2018.- 15 июня.- С.10.

 

ТЕАТР

1113. Агаев, Н. Жизнь, отданная театру: Мехти Мамедов оставил глубокий след в национальной культуре как выдающийся режиссер, актер и блистательный ученый: [к 100-летию народного артиста] //Азербайджанские известия.- 2018.- 2 июня.- С.3.

1114. Зейналов, А. Аждар Зейналов, актер: «Ролей в моей жизни было немало и каждая интересна по-своему»: [беседа с актером Иреванского Драматического Театра имени Дж.Джаббарлы] /провела Э.Абаскулиева //Азербайджанские известия.- 2018.- 23 июня.- С.3.

1115. Ислам, А. Живая и благодарная память: Коллеги и зрители отметили 100-летие Софии Басирзаде //Каспiй.- 2018.- 12 июня.- С.13.

1116. Ислам, А. Магия сцены и образа: Состоялась премьера спектакля «Мать» по Гусейну Джавиду: [режиссера Б. Османова в ТЮЗе] //Каспiй.- 2018.- 5 июня.- С.12.

1117. Шаровская, Н. Секрет профессии: Наталья Шаровская: Мы находимся в центре внимания, но за всем этим стоит тяжелый труд: [беседа с актрисой Русской Драмы] /провела А. Иманова //Каспiй.-2018.- 15 июня.- С.12.

1118. Шахмардан, К. Кямран Шахмардан, режиссер: «Театр не всегда должен развлекать. Меня это утверждение бесит»: [интервью] //Азербайджанские известия.- 2018.- 30 июня.- С. 1;3.

 

ТУРИЗМ

1119. Апостолов, К. Приятные впечатления: Кирилл Апостолов: Поток азербайджанских туристов в Болгарию увеличился вдвое: [беседа с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии] /беседу провел Э.Гусейнов //Каспiй.- 2018.- 30 июня.- С.4.

1120. Минин, И. Россияне променяли Европу на Азербайджан: Родина Шамаханской царицы выходит в лидеры среди туристических направлений //Азербайджанские известия.- 2018.- 28 июня.- С.3.

1121. Популярный испанский журнал Ejecutivos удостоил Азербайджан премии «Международное туристическое пространство» //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 июня.- С.4.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1122. Ахундова, Э. Гейдар Алиев сказал мне: «Пиши, Эльмира, у тебя это неплохо получается»: [беседа с публицистом] //Бакинский рабочий.- 2018.- 5 июня.- С.5.

1123. Гумбатова, Т. Тамара Гумбатова: «Я использую архивные и научные источники»: [беседа с писателем-публицистом] //Вышка.- 2018.- 29 июня.- С.8.

1124. Джафарова, Т. Поэтессы Азербайджана: Мало в какой стране мира голос женщины прозвучал так звонко //Каспiй.- 2018.- 2 июня.- С.19.

1125. Иманова, С. В поисках идеала: [памяти народного писателя Исы Муганна] //Мир литературы.- 2018.- №06(130) июнь.- С.7.

1126. Мамедли, А. Новый этап в сайатоведении: Азербайджанская ашыгская поэзия не перестает волновать умы: [о книге С. Эмир-заде и С. Сараблы «Сайат Нова. Я с хиджрой друга пробудился»] //Каспiй. - 2018.- 22 июня.- С.13.

1127. Мамедов, Н. В поисках смысла истории: О романе Эльчина «Голова» //Мир литературы.- 2018.- №06(130) июнь.- С.12.

1128. Мурсалиева, Х. Судьба одарила нас сердцем поэта: [памяти Н. Рафибейли] //Мир литературы.- 2018.- №06(130) июнь.- С.6.

1129. Расулзаде, Н. Адресовано сердцу: Натиг Расулзаде: В искусстве запретных тем нет: [беседа с народным писателем] /беседу провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2018.- 23 июня.- С.17.

1130. Расулзаде, Н. «Я люблю криминал, там многое возможно…»: [интервью с народным писателем] /провела М.Мурсалова //Неделя.- 2018.- 15 июня.- С.19.

1131. Событие в литературном мире: [о презентации романа «Голова» народного писателя Эльчина на арабском языке в Национальной Библиотеке] //Мир литературы.- 2018.- №06(130) июня.- С.11.

1132. Состоялась презентация труда английского востоковеда Майкла Аксворта «Надир шах» на азербайджанском языке //Бакинский рабочий. - 2018.- 23 июня.- С.3.

1133. Уроки любви Лалы Багировой: [презентация книги писателя в РИКЦ] //Неделя.- 2018.- 2 июня.- С.19.

 

VIII День поэтов, посвященный 110-й

годовщине со дня рождения

Микаила Мушвига

1134. В Баку в День поэта прошла церемония вручения премий //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 июня.- С.10.

1135. В Центре Мугама прошел вечер, посвященный VIII Дню поэтов //Ежедневные новости.- 2018.- 15 июня.- С.10.

1136. Касумов, В. Высокий я избрал себе маршрут //Мир литературы.- 2018.- №06(130) июнь.- С.3-5.

1137.Мамедова, А. Вспоминая Мушвига…: Служители пера тюркского мира отметили юбилей поэта //Каспiй.-2018.- 8 июня.- С.12.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Bizim yol

 7. Cümhuriyət

 8. Ekspress

 9. Elm

 10. Ədalət

 11. Ədəbiyyat qəzeti

 12.  Həftə içi

 13. Hərbi And

 14.  Xalq cəbhəsi

 15. Xalq qəzeti

 16. İki sahil

 17.  İqtisadiyyat

 18.  Kaspi

 19. Kredo

 20. Mədəniyyət

 21. Mövqe

 22. Olaylar

 23. Olimpiya dünyası

 24. Palitra

 25. Respublika

 26. Reytinq

 27. Səs

 28. Şərq

 29. Türküstan

 30. Üç nöqtə

 31. Yeni Azərbaycan

 

 

 

Список использованных газет

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Наука

 8. Неделя

 

Mündəricat

 I. Mədəniyyət ...................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət, turizm və bədii ədəbiyyat

 

haqqında rəhbər materiallar .............................................

4

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 ...........................

10

Azərbaycan Silahlı qüvvələri – 100 ...............................

26

Heydər Əliyev – 95 .........................................................

28

1 İyun –Uşaqların

 

Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ..............................................

30

Milli Qurtuluş Günü ............................................................

31

"Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı – 2018" .......

31

“Multikulturalizm”................................................................

33

Mədəni əlaqələr ................................................................

34

Bakıda İran Mədəniyyəti Günləri ....................................

40

“Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoq – 10 ..............

42

Kitabxana işi .........................................................................

42

Muzey işi ..........................................................................

43

Tarix və mədəniyyət abidələri .......................................

44

II.İncəsənət .....................................................................

45

Rəngkarlıq ......................................................................

46

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...........................................

47

Heykəltəraşlıq ......................................................................

49

Bədii Fotoqrafiya .............................................................

49

Moda və Dizayn ...............................................................

49

Musiqi ...................................................................................

50

Bülbül – 120 ......................................................................

56

Qara Qarayev – 100 ..........................................................

56

Xalq yaradıcılığı ................................................................

57

Aşıq Şəmşir – 125 ................................................................

57

Balet və Rəqs .....................................................................

58

Kino .......................................................................................

59

Azərbaycan kinosu – 120 ................................................

61

Teatr .....................................................................................

62

Fuad Poladov – 70 ...........................................................

65

Akademik Milli Dram Teatrı..............................................

66

Həsənağa Turabov – 80 .................................................

68

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılr Teatrı .................

68

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ................................

69

III Turizm ............................................................................

70

IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ...................

72

Şeirlər ...................................................................................

72

Hekayələr .............................................................................

77

Esselər ...................................................................................

78

Romanlar .............................................................................

78

Poemalar ...............................................................................

79

Povestlər ..............................................................................

79

V. Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid ........................

80

Mir Cəlal – 110 ....................................................................

103

Mikayıl Müşfiq – 110 .......................................................

104

İsa Muğanna – 90 ............................................................

106

Anar – 80 ..............................................................................

107

Əli Vəkil – 80 ......................................................................

107

Elçin – 75 .............................................................................

108

Avdı Qoşqar – 60 .............................................................

109

Kamran Nəzirli – 60 ..........................................................

109

Nəriman Əbdülrəhmanlı – 60...........................................

110

Ədəbi əlaqələr .....................................................................

110

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ...............................

133

 

 

Содержание

I.Культура ...........................................................

116

Руководящие материалы по культуре

 

искусству, туризму и литературоведению ..

116

День защиты детей ...........................................

117

Алиев Гейдар – 95............................................

118

2018 – «Год Азербайджанской

 

Демократической Республики» ..................

118

100-летие Вооруженных сил .........................

120

Мультикультурализм ......................................

121

Культурные связи ...........................................

121

Дни культуры Ирана ......................................

123

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки Культуры и Отдыха ...........................

123

Музейное дело ...............................................

124

Библиотечное дело .......................................

124

Памятники истории и культуры ..................

124

II. Искусство ....................................................

125

Декоративно-прикладное искусство ..........

125

Скульптура ......................................................

125

Художественная Фотография .....................

126

Музыка .............................................................

126

Гара Гараев – 100 ….......................................

127

Бюльбюль – 120 ...............................................

128

Эстрада. Цирк ...................................................

128

Балет. Танцы .....................................................

128

Кино ....................................................................

129

Театр .................................................................................

129

III. Туризм ......................................................

130

IV.Литературоведение и литературная критика .........

131

VIII День поэтов, посвященный

 

110-й годовщине со дня рождения

 

Микаила Мушвига .........................................

132

Список использованных газет .......................

134

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

İyun
- 20
18

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 8, 6 ç.v.

Sifariş: 22

Çapa imzalanmışdır: 09.07.2018

Tirajı 50

Pulsuz