Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2020 - OKTYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Oktyabr - 2020

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

Z.Hüseynova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr – 2020 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. Z.Hüseynova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 128 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar

1.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Abidə qoruqlarının nümunəvi Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 18 mart tarixli 74 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində orta musiqi məktəbinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi barədə” 2008-ci il 10 iyul tarixli 155 nömrəli, “Kinematoqrafiya üzrə yüksək peşəkarlığa malik yerli kadrların ölkədə və ölkə xaricində hazırlanmasına dair Proqram”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 20 sentyabr tarixli 223 nömrəli və “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun bəzi məsələləri barədə” 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 419 Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2020-ci il //Xalq qəzeti.- 2020.- 29 oktyabr.- S.14.

2.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Xızı-Xaçmaz, Quba, Qusar turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması haqqında” 2016-cı il 1 avqust tarixli 286 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında milli mədəni irsə, o cümlədən muzey, arxeologiya, etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya arxivlərinə aid mədəni sərvətlərin üzünün köçürülməsi, çoxaldılması, onların əsasında suvenirlərin, çap məhsullarının istehsalı Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 368 nömrəli, “Mədəniyyət təsisatlarına xüsusi statusların verilməsi Qaydasının və “Xüsusi status almış mədəniyyət təsisatlarının işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilmiş əlavələrin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 382 nömrəli və “Baza maliyyələşdirilməsinin subyektləri olan elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 21 dekabr tarixli 584 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 421 Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 29 oktyabr.- S.14.

3.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi hüquqi rejimi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 22 sentyabr tarixli 150 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq, gənclər kitabxanalarının və kitabxana-klubların nümunəvi strukturu və ştat vahidləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 11 oktyabr tarixli 162 nömrəli, “Dövlət mülkiyyətində olan yaradıcılıq emalatxanalarının, sərgi salonlarının güzəştli şərtlərlə yaradıcı gənclərin istifadəsinə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və “Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında” 2013-cü il 18 noyabr tarixli 327 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 17 iyun tarixli 196 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 417 Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 29 oktyabr.- S.14.

4.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli, “Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar mədəni sərvətlərin müvəqqəti ixracı Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 29 avqust tarixli 293 nömrəli, “Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 29 avqust tarixli 294 nömrəli və “Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığı proqramları”nın və “Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığının təmin edilməsinə yönəlmiş idman növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 24 oktyabr tarixli 354 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 420 Bakı şəhəri, 26 oktyabr 2020-ci il // Xalq qəzeti.- 2020.- 29 oktyabr.- S.14.

 

____________

 

5.    Abdullayev, M. Oçerkist: Qüdrət Piriyev – 70: [jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisinin yubileyi münasibətilə] // Xalq qəzeti.- 2020.- 4 oktyabr.- S.10.

6.    Albalıyev, Ş. Ə. Bayramların ritual-mifoloji və linqvopoetik semantikası // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.14.

7.    Albalıyev, Ş. Ə. Bayramların ritual-mifoloji və linqvopoetik semantikası // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.14.

8.    Anar Kərimov Rusiya və Kolumbiya səfirləri ilə görüşüb: [Mədəniyyət nazirinin birinci müavini] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

9.    “Avropa İrs Günləri” Azərbaycanda da qeyd olunur: [mədəni irsimizin təbliği məqsədilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.6. 

10.     Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində Heydər Əliyev mərkəzlərinin rolu: [Mədəniyyət Nazirliyinin və digər təşkilatların dəstəyi ilə eyniadlı onlayn konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

11.     Cəbrayıloğlu, E. Venera – bizim  Zöhrə  xanım: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, istedadlı alim və  peşəkar jurnalist Zöhrə Əliyeva haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 13.

12.     El bilir ki, sən mənimsən...: Tanınmış sənətçilər Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini səsləndirib: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə cəmiyyətimizdə yeniyetmə və gənclər arasında vətənsevərlik ruhunun inkişafı məqsədilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.2. 

13.     Ələkbərli, F. Azərbaycan türk mentallığı və milli -mənəvi dəyərlər // Türküstan.- 2020.- 6-12 oktyabr.- S.6.

14.     Ələkbərli, F. Azərbaycan türk mentallığı və milli -mənəvi dəyərlər // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr.- S.6.

15.     Ələkbərli, F. Azərbaycan türk mentallığı və milli -mənəvi dəyərlər // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr.- S.6.

16.     Lalə. “Havalansın Xanın səsi...”: Yeni layihə Qarabağın tarixi-mədəni yaddaşına işıq salacaq: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzi “Trend” informasiya agentliyi ilə birgə] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

17.     Mədətoğlu, Ə. Əsrlərin o üzündən gələn yol: Layihənin istiqaməti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği // Ədalət.- 2020.- 31 oktyabr.- S.4.

18.     Məmmədli, N. Bölgələrdəki mədəniyyət ocaqlarından xəbərlər // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

19.     Məmmədli, N. Yerlərdə mədəni həyat davam edir //Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

20.     Nəğməkar, Y. Boyatdan həyata: Bədii qiraət ustası, Əməkdar artist Ağalar Bayramov haqqında bir yarpaq boyu təəssürat // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.13.

21.     Sultanova, M. “Azərbaycan rüzgarı” yenidən Türkiyə ekranında: [Türkiyənin “Bengü Türk” televiziya kanalında eyniadlı proqramın Dövlət Müstəqilliyi Günündə yayımlanması ilə əlaqədar] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.8. 

22.     Yaradıcı sənaye və mədəni irsin qorunması sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: Macarıstan, Yaponiya və Böyük Britaniya səfirləri ilə görüşlər: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimovun keçirdiyi görüşlər haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.4. 

 

Bax: 9

 

II Qarabağ müharibəsi

23.     Dalia, İ. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvünün adından] // Azərbaycan.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1.

24.     Eka, T. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvünün adından] // Azərbaycan.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1.

25.     əl-Tuveycri, Ə. O. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) sabiq Baş direktorunun adından] // Azərbaycan.- 2020.- 11 oktyabr.- S.2.

26.     Heydərova, D. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvünün adından] //Azərbaycan. - 2020.- 30 oktyabr.- S.2.

27.     Kaseinov, D. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [TÜRKSOY-un baş katibinin adından] // Azərbaycan.- 2020.- 13 oktyabr.- S.5.

28.     Qaburiç, K. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvünün adından] // Azərbaycan.- 2020.- 18 oktyabr.- S.3.

29.     Qarri, Y. Ümumdünya Elm və İncəsənət Akademiyasının prezidenti və Baş icraçı direktoru Qarri Yakobsdan: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Ümumdünya Elm və İncəsənət Akademiyasının prezidenti və Baş icraçı direktorunun adından] // Azərbaycan.- 2020.- 10 oktyabr.- S.3.

30.     Luçinski, P. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvünün adından] // Azərbaycan. - 2020.-17 oktyabr.- S.4.

31.     Yakış, Y. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Ümumdünya Elm və İncəsənət Akademiyasının prezidenti və Baş icraçı direktorunun adından] // Azərbaycan.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

32.     Yan, F. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvünün adından] // Azərbaycan.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1.

 

____________

 

33.     Abbas, A. “Qarabağ”ın köhlən atları // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.3.

34.     Abbasov, A.  Əsgər bacım // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.15.

35.     Abdulla, A. Ölməz ruh // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.31.

36.     Abdulla, K. Müharibə və onun  ədəbi-bədii əks-sədası // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 5.

37.     Abdulla, O. Necəsən?;  Salam; Azərbaycan bayrağı // Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6.  

38.     Abdulla, S. Şəhid // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.27.  

39.     Abdullayev, Ç. A.  Niyə siz Azərbaycanın ağrısını eşitmək istəmirsiniz!: [Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin “Rossiya 1” telekanalındakı “Vladimir Solovyovla axşam” siyasi tok şousunun efirində çıxışı] / tərc. etdi Mətanət Vahid // Ədəbiyyat qəzeti.-  2020.- 10 oktyabr.- S.8-9.

40.     Abdullayev, R.  Qarabağ bizimdir, bizdə qalacaq!; Qələbə gözləyir Azərbaycanım! // İki sahil.- 2020. - 3 oktyabr. - S.30.

41.     Adışirin, T.  Vətəni qorumağa yollanan gənc oğullar  // Ədalət.- 2020.- 13 oktyabr.- S.6.

42.     Afaq Məsudun dünya yazıçılarına müraciəti xarici mediada  // 525-ci qəzet.- 2020.- 27 oktyabr.- S.9.

43.     Ağsəs, Q.  “Saat 6-nı gözləyirəm...”  // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.13.

44.     Akimova, E. S. Ermənilərin öldürdüyü uşaqlar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.8.

45.     Akimova, E. S.  Yalnız Qarabağ uğrunda... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.12.

46.     Aktyor olmaq istəyən Milli Qəhrəman: Şəhid olanda çantasından “Hophopnamə” çıxıb: [Milli qəhrəmanımız Şirin Vəli oğlu Mirzəyevin həyatı və keçdiyi yollar haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.11.

47.     Aqil Abbas: “Mən qələbələrə inanıram” // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.3. 

48.     Albalıyev, Ş. Ali baş komandana  // Kredo.-  2020.- 15 oktyabr.- S.7. 

49.     Albantürk, C. A. 80 il öncə dünyaya gələn, 20 il əvvəl həyatla vidalaşan İmran Xəlilov // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.-  S.19.

50.     Allahmanlı, M. Q. Qarabağ, müqəddəs savaş: [otuz il həsrət çəkdiyimiz Qarabağın tarixi haqqında] // Kredo. - 2020.- 22 oktyabr.- S.7.

51.     Alman ekspert Almaniya mətbuatının birtərəfli mövqeyini tənqid edib: [alman nəşrində müəllifləri Mattias Volf və Asif Məsimov olan “Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar alman mətbuatının qərəzli mövqeyini tənqid edirlər” sərlövhəli məqalənin dərc edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.2.

52.     ABŞ-da yaşayan soydaşlarımıza çağırış: [ABŞ-da yaşayan erməni lobbisi  1165 saylı qətnamə təqdim etməsi ilə əlaqədar deputat Tural Gəncəliyevin  soydaşlarımıza çağrış etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.3.

53.     “Amnesty İnternational” Ermənistanın mülki əhaliyə hücumlarını niyə görməzdən gəlir?: [Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin açıqlamasından] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.3.

54.     Anar. Elif Şəfəqə açıq məktub:  [türk yazıçısı Əlif Şəfəqin erməni işğalına haqq verməsi ilə bağlı müəllifin fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.6.

55.     Anar.  Xalq yazıçısı Anardan Silahlı Qüvvələrə dəstək: [bir aylıq Prezident təqaüdünü Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna bağışlaması haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.6.

56.     Anar.  Şuşa nisgili;  Qədim xalq mahnısını dinləyərkən  // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 24 oktyabr.- S.10.

57.     Anar. Tariximizin qeyrət qalası Gəncə: Nizaminin, Cavad xanın şəhəri qüruru və Qələbəmizə sarsılmaz inamı ilə döyüş meydanındadır // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 oktyabr.- S.11.

58.     Anar. Zori Balayanın növbəti sayıqlamaları və bəzi başqa məsələlər haqqında // 525-ci qəzet.- 2020.- 6 oktyabr.- S.10-11.

59.     Arzularımızı reallaşdıran oğullara salam olsun: [Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik İncəsənət məktəbinin müəllim və şagirdlərinin Ordumuza məktub ünvanlaması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.6.

60.     Aslan, V.  Anam, mən şəhid oldum... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.9.

61.     Aslan, V. Salam, Əsgər Tanrıkut! Tanrıkut Əsgər, salam  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.7.

62.     Aslanov, A. Ə. Azərbaycan tarix yazır: yolumuz Qarabağadır: Azərbaycan Prezidenti və Azərbaycan Ordusu 30 ilə yaxın davam edən status-kvonu 10 gündə dəyişdi // Respublika.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.; Xalq qəzeti.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.; Hərbi And.- 2020.- 16 oktyabr.- S.12-13.

63.     Aslanova, E. Y. İstanbul: “Can Azərbaycana Canımız fəda” adlı izdihamlı mitinq // Respublika.- 2020.- 6 oktyabr.- S.11.

64.     Aslanova, E. Y. Türkiyədən Azərbaycana dəstək aksiyaları // Respublika.- 2020.- 24 oktyabr.- S.9.

65.     Asnı, A.  Xalğımın igid əsgəri!; Qarabağ Azərbaycandır!  //  Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6.

66.     Atalı, E.  “İş yoldaşlarımın içində İrəvan erməniləri var”:  [İsveçdə yaşayan Eluca Atalı ilə söhbət] / söhbətləşdi Yəhya  //  Hürriyyət.- 2020.- 20-21 oktyabr.- S.10. 

67.     Avstriyada yaşayan soydaşımız “Qarabağ marşı” bəstələyib: [bəstəkar Aria Torkanbourinin] // Mədəniyyət.- 2020.-16 oktyabr.- S.8.  

68.     Aydınoğlu, T. Vətən müharibəsində söz də qələbəyə səfərbər olunub:  [Qələbə sevinci ilə bağlı akademik Nizami Cəfərov, Xalq şairi Ramiz Rövşən, professor Qulu Məhərrəmli, Kərim Şükürov, jurnalist Seymur Verdizadənin fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2020.-29 oktyabr.- S.9.

69.     Azad edilmiş torpaqlarımızın musiqiçiləri: Qubad Qasımov // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.7.  

70.     Azad olunmuş ərazilərdə həyati əhəmiyyətli tədbirlər görüləcək: [Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə keçirilən xüsusi xidməti müşavirəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.2.

71.     Azərbaycan bu savaşda həm haqlı, həm də güclüdür: Çünki öz torpaqlarını işğaldan azad edir // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.2.

72.     Azərbaycan əsgəri döyüş meydanında beynəlxalq hüquqa uyğun davranır // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.5.

73.     Azərbaycan əsgərinin vətən savaşı: [yazıçı-publisist Şəfəq Nasirin eyniadlı sərlövhəli yazısı haqqında] // Hərbi And.- 2020.- 16 oktyabr.- S.16-17.

74.     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudovun “Real tarix və “Böyük Ermənistan” uydurması” kitabı İsrail dövlətinin rəsmi dövlət dili olan İbri dilində çap olunub // Azərbaycan.- 2020.-11 oktyabr.- S.8.

75.     “Azərbaycan Ordusu ilə fəxr edirəm”: [Əməkdar artisti Teymur Əsgərovun fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.8.

76.     Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarında vuruşur: [Prezident İlham Əliyevin Almaniya Kansleri Angela Merkel ilə telefon söhbəti] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.1.

77.     Azərbaycan PEN klubunun bəyanatı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.3.

78.     Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin bəyanatı: [Erməni  hərbi təxribatı ilə əlaqədar Gəncə şəhərində  tarix-mədəniyyət abidələrinə dəymiş ziyan haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.3.

79.     Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetindən hərbçilərimizə sovqat // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

80.     “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” elektron məlumat bazası: [M. F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanan eyniadlı məlumat bazası  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.6. 

81.     Azəri, L. “Bölgələrdə vətənpərvərlik etüdləri”: [eyniadlı layihə haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

82.     Azəri, L. Söz-sənət xadimlərimizin də öz səngəri, mübarizə meydanı var: [Milli Kitabxanada Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi  ilə birgə elan etdiyi koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.1;3.   

83.     Azəri, L. Vətəndən uzaqlarda olsalar da...: [Rusiyada yaşayan gənc azərbaycanlı musiqiçilər Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda gedən savaşla bağlı etdikləri paylaşımlar haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.3.

84.     Babakərli, P. Xilaskar əsgərim  // Xalq qəzeti.- 2020.- 23 oktyabr.- S.10.

85.     Babayev, V. “Çox şükür ki, ömrüm çatdı, bu günləri gördüm”: 80 yaşlı ustad rejissor Vasif Babayev: Qarabağdakı uğurlarımıza baxıram, ürəyim dağa dönür, bu qələbə xəbərləri ağsaqqal yaşımda məni uşaq kimi kövrəldir: [Xalq artisti Vasif Babayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.18.

86.     Babayeva, G. Haqq Savaşımızla tarixin qızıl səhifələri yazılır // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.11.

87.     Babayeva, G. R.; Babayeva, F. Varislər: Gülarə və Fərizə Babayevalar: “Erməni terroru sevdiyimiz insanı bizdən aldı”: [bəstəkar Rafiq Babayevin varisləri ilə söhbət] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.16-17.

88.     Babazadə, Ə. Əsgər anasının çağırışı: [Azərbaycan və Ukrayna soylarını birləşdirən Olqa xanımın Erməni hərbi təxribatı ilə əlaqədar çağrış etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.5.

89.     Babullaoğlu, S.  Azərbaycan:  Marş // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.15. 

90.     Babullaoğlu, S. Dünya ədəbiyyatçılarına müraciət!:   [erməni millətçilərinin müharibə təxribatları haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 3 oktyabr.- S.20-21. 

91.     Bağırlı, A.  Sənə zəfər yaraşır, Azərbaycan Ordusu!  //  Azərbaycan.- 2020.-7 oktyabr.- S.11.

92.     Bağırov, A. Çox az qalıb: Abbas Bağırov: İnşallah, o raketlərin hamısı başlarına yağacaq: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 13 oktyabr.- S.15.

93.     Bahadır, Ü. Şəhidlərə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.5.

94.     Barat, E. Ali Baş Komandanın səsi: Cəbhə bölgəsindən reportaj // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.22.

95.     Behrudi, R. H. “Bu, son savaşımız olacaq”: Rüstəm Behrudi: 30 ildir çəkdiyim xəcalətdən, utancdan indi uzaqdayam: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 21 oktyabr.- S.9.

96.     Bədəlbəyli, F. Ş. “Şuşanı yenidən tikməli olacağıq...”: Fərhad Bədəlbəyli: Nə Fransa, nə Amerika, nə də Rusiya gəlsin // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr S.24.

97.     Bəhmənli, V.  Mən  əsgərəm, Qarabağ!..; Vətən əsgəri; Gözünə dönüm; Güllər  dedi; Şairin sübh duası; Qarabağ; Şuşa yerindədi,Elnarə // 525-ci qəzet.- 2020.- 27 oktyabr.- S.14,15.

98.     Bəstəkarlar İttifaqı dünya musiqiçilərinə müraciət edib: [Azərbaycanın haqq işinə fəal dəstək olmağı ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.6.

99.     BXA-dan xarici ali təhsil müəssisələrinə məktub göndərilib: [professor Timuçin Əfəndiyev ali məktəblərin  rəhbərlərinə Ermənistanın təcavüzkar siyasəti barədə məlumat xarakterli məktub ünvanlayıb] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.4.

100. Bilal.  Azərbaycan əsgəri  // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.15. 

101. Bişkekdə xalqlarımızın birliyinə həsr olunmuş tədbir: [“Bir millət, iki dövlət – Azərbaycanla Türkiyənin birliyi əbədidir!” adlı dəyirmi masanın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.8.

102. Biz Ermənistana şans verdik. Atəşkəsə razı olmaya da bilərdik...: “Ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin, ondan sonra Azərbaycanın yeni dövrü başlanacaq”: [Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Haber Türk” telekanalına verdiyi müsahibəsindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S1;2.

103. “Biz də sülh istəyirik, lakin biz öz qanuni ərazilərimizi də istəyirik”: [Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə verdiyi müsahibəsindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.1;2.

104. Borçalı, T. S. Döyür qapımızı Zəfər müjdəsi  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11.

105. “Böyük Qələbə anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməyə borcluyuq”: Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva “İnstagram” səhifəsində paylaşım edib // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.2.

106. Bu dəfə son sözü Azərbaycan əsgəri deyəcək!: [Milli Dram Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Xalq artisti Azər Paşa Nemətovun fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3. 

107. “Bu dəstək bizi ruhlandırır, bizə əlavə güc verir”: “Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi dünya miqyasında böyük bir güc olan dövlət var, qardaş ölkə var”: [Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun Bakıya səfər etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.2.

108. “Bu qətiyyətli addımlarınızı alqışlayırıq!”: [YUĞ Dövlət Teatrının kollektivinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyeva müraciəti] // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.9.  

109. Bu torpaqda doğulmuşdu...: [əsgər Solntsev Dmitri Aleksandroviçin torpaqlarımızın Ermənistan işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

110. Bülbüloğlu, P. M. “Bu faciənin günahkarı Nikol Paşinyandır”: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bu ölkənin RBC telekanalına verdiyi müsahibəsindən] // Mövqe.- 2020. - 1 oktyabr. - S.9.

111. “Bütün kəndləri yenidən quracağıq, köçkünlərimizi evlərinə qaytaracağıq”: “Biz sülhsevər xalqıq, lakin biz öz ləyaqətimizi tapdalamağa imkan verməyəcəyik”: [Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın RBK telekanalına verdiyi müsahibəsindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.2.

112. Cavadlı, S. A.  İndi zəfər çağıdır // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

113. Cavi Dan. Yazı, yazıçı, müharibə düşüncələri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.13.

114. Cəlilova, G. Xudafərin körpüsü Azərbaycana və regiona hansı iqtisadi faydaları verəcək…: Natiq Cəfərli: “Geosiyasi baxımdan da Xudafərinin geri alınması olduqca əhəmiyyətlidir” // Bakı xəbər. - 2020.- 21 oktyabr.- S.13.

115. Cəmil, A. Vətən; İrəli! // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.23.

116. “Cənab leytenant”ın yeni sədası: [eyniadlı mahnın   Kukla Teatrının nəzdindəki “Oyuq” teatr-studiyasında Selcanın  avazında qəhrəman oğullarımıza ərməğan edilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 7 oktyabr.- S.6. 

117. Çəmənli, M.  Cəbhə xatiratım: iyirmi yeddi il sonra  //  525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.19.

118. Çinarlı yurdumuz: [Xocavənd Rayonunun Vəng kəndinin bundan sonra Çinarlı adlandırılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

119. Dağlı, İ.  Vətən savaşı // Ədəbiyyat qəzeti.-  2020.- 3 oktyabr.- S.15.

120. Dağlıq Qarabağa sülh və ədalət!: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri adından BƏYANAT // Azərbaycan.- 2020.-17 oktyabr.- S.8.

121. Dini abidələrimizə qarşı erməni vandalizmi // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.6. 

122. Duyğun, R. Böyük qələbəmizin Ali Baş Komandanı:  Azərbaycan ordusu; Ölümə məhkumsan...; Sənə and içirik, Şuşa qalası // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.24. 

123. Dünya bir daha agah olsun ki...: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri və tərəfdaşları Azərbaycanın haqq işinə dəstək verir // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1;2.

124. Dünya bu gözgörəsi gerçəkləri görəcəkmi?: Mənfur düşmən Bərdədə dinc sakinlərə qarşı alçaqcasına qətliam törədib // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.1.

125. Dünya Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd əməllərinə laqeyd qalmasın: Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən xarici ölkələrə müraciət ünvanlanıb: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

126. Dünya ədibləri ermənilərin Gəncə və Bərdə terrorlarına dair bəyanat yayıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.16.

127. Dünya mediasının gözü qarşısında: [Fransanın “Le Monde” nəşri ermənilərin Gəncə şəhərini raket zərbələri ilə atəşə tutması barədə dərc etdiyi məqalə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.8.

128. Dünyanın tanınmış qələm adamları ermənilərin Gəncə və Bərdədə törədikləri terrorla bağlı bəyanat yayıb // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.16. 

129. Düşmən dinc sakinləri hədəfə alıb: 27 nəfər həlak olub // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.1.

130. Düşmən təcavüzü nəticəsində 37 məktəb dağılıb // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.

131. Düşmənə sirr vermə!: [informasiyaların sosial şəbəkələrdə paylaşılması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət ünvanlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.5.

132. Düşmənin barbarlığı sərhəd tanımır: Tərtər qəbiristanlığında dəfn mərasimi topa tutulub: 4 ölü, 4 yaralı // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.1.

133. Düşüncə və dualarım Azərbaycanla bağlıdır: [Sami Yusufin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncədə törətdiyi terrora münasibətini bildirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

134. El Roman.  Suqovuşan-şükür qovuşdurana!  //  525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.21.

135. Elazığdan Azərbaycan qəhrəmanlarına şanlı salam: Türkiyənin Elazığ bölgəsində Azərbaycan Ordusuna dəstək aksiyası keçirilir // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

136. Elcanlı, S. Müqəddəs qələbəyə and içirəm: Publisistik düşüncələr // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.10-11.

137. Elçin. Xalqın qələbəsi və xalqın faciəsi // Ədalət.- 2020.- 22 oktyabr.- S. 3.; Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.4.; Yeni Azərbaycan.-  2020.- 21 oktyabr.- S.6.  

138. Eldarqızı, N. Biz - Azərbaycanıq!:  Yerevanda hal qalmadı; Zəfər intizarında; Qələbə marşı yazaram! // 525-ci qəzet. - 2020.- 13 oktyabr.- S.14.  

139. Eminquey. “Sevincə həsrət qalmış millətin qarşısını heç nə kəsə bilməz”: [İncəsənət xadimlərinin fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

140. Erməni işğalçılarının qanlı 27 sentyabr təxribatı və Azərbaycan Ordusunun bütün cəbhə boyu hücuma keçməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bəyanatı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.3.

141. Ermənistan dünya mədəni irsinə təhlükə yaradır // Unikal.- 2020. - 10 oktyabr.- S. 21.

142. Ermənistanın dövlət terroru: Gəncəyə raket zərbəsi nəticəsində 10 sakin həlak olub // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1;4.

143. “Euronews” Ermənistan ordusunun Azərbaycanın mülki əhalisini atəşə tutması barədə reportaj yayımlayıb // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.1.

144. “Euronews”un çəkiliş qrupu atəşə tutulub //Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.2.

145. Eyvazlı, G. Erməni xisləti-Dəyişməz xarakterin bütün dövrlərdə təkrarı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.26.

146. Əbilov, A. X.  İnşallah, Qələbədən sonra olar:  İndi sənət adamlarının cəbhə bölgəsinə axışması doğru deyil: [yazıçı-kulturoloqla müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 14 oktyabr.- S.15.

147. Əfəndiyeva, G. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Ermənistanın Gəncəyə hərbi təcavüz aktı ilə bağlı bəyanat yayıb: [Gəncə şəhərinin raket hücumuna məruz qalması barədə] // Azərbaycan. - 2020.- 23 oktyabr.- S.3.

148. Əfşar, Ş. Üçrəngli bayrağım; Qəzanız mübarək; Sən üzülmə, ay ana!; Fəqət, qul ölmaz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.29.

149. Əhməd, Ə.  Ali Baş Komandanım! // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.18.  

150. Əhməd, S. Bir haqq savaşı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 10 oktyabr.- S.27. 

151. Əhmədgil, A.  Şuşadanmı gəlirsən? // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

152. Əhmədov, E. “Dolu” filmindəki obrazımın memarı Elxan müəllimdir”: [aktyor Elvin Əhmədovla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 29 oktyabr.- S.8.

153. Ələkbərli, Ə. Y. Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı azad etməyə qadirdir // Xalq qəzeti.- 2020.- 18 oktyabr.- S.2.

154. Ələkbərli, M.  Biz nöqtə yox, nida qoyduq, Bu, Qələbə nişanıdır!!!; Sən elə yoldasan...; İndi hamı vətən deyir...; Axır ki qalmadı nahaq qan yerdə...; Qələbə deyir; Biz nöqtə yox, nida qoyduq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.10.

155. Ələmoğlu, F. Biz birlikdə güclüyük! // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.11.

156. Ələmoğlu, F.  Qarabağım azadlığa qovuşur  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11.

157. Ələmoğlu, F. Mənə qaçqın demə... // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.11.

158. Əlibalayeva, G. Dağlar... // Olaylar.- 2020.- 9-15 oktyabr.- S.24.

159. Əlibalayeva, G. Dəyişdi // Olaylar.- 2020.- 23-29 oktyabr.- S.24.

160. Əlibalayeva, G.  Şəhid anasına baş əysin hamı // Olaylar.- 2020.- 2-8 oktyabr.- S.24.

161. Əlioğlu, Ə. Sərnişin qarışqalar... ; Dənizə cuman dalğıc; Əli-qolu cırmaqlanmış...; Döşək; Uçurum; Dağ çayı; Əkiz pöhrələr; Balıqlar; İşığın dili; Çəyirtkə; Dənizin təpələri; İz; Tutuquşu; Qızıl sarmaşıq // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.8.    

162. Əlişanoğlu, T. Tarixin fürsəti: [müəllifin fikirləri]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.19.

163. Əlişqızı, H.  Ziyalılardan Ordumuza dəstək: [tanınmış ziyalıların fikirləri] // Unikal.- 2020.- 3 oktyabr.- S. 19.

164. Əliyeva, G. “Bir şəhid bacısı, şəhid xanımı kimi qürurluyam”: [Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

165. Əliyeva, J. F. Qisas qiyamətə qalmadı: [Erməni hərbi təxribatı haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 oktyabr.- S.5.

166. Əliyeva, J. F. Növbəti dərs… növbəti müjdə: [cənab İlham Əliyevin qardaş və dost Türkiyənin ən nüfuzlu telekanallarından olan “Haber Türk”ə müsahibəsi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 oktyabr.- S.5.

167. Əliyeva, N. M.  Dünyanı mat qoyan siyasət:  Ermənistan terrorçu dövlət olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Rusiyanın təşəbbüsü ilə:  [Dağlıq Qarabağda baş verən son gərginliklərlə bağlı] // Azərbaycan.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1;4.

168. Əliyeva, N. M. Haqq davasında Zəfər bizimdir: [Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin apardığı siyasi kurs haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 3 oktyabr.- S.1;7.

169. Əliyeva, Z. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini bəşəri cinayətlər poliqonuna çevirib: [Gəncə şəhərinin mülki əhalisini raket atəşinə tutulması haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 oktyabr.- S.11.

170. Əlizamanlı, Ş. “Qələbə bizimlədir”: [Şəmistan Əlizamanlı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5. 

171. Ərəbova, S. “Bayrağımızın Şuşada dalğalanmasını gözləyirik”: Gülyanaq Məmmədova: 30 ildir torpaqlarımıza həsrətik. Amma düşünürük ki, o gün çox uzaqda deyil  // Şərq.- 2020.- 1 oktyabr.- S.13.

172. Əroğul, Ə. İşğaldan azadlığa - Cəbrayıl düşüncələri; 01. Cəbrayıl; 02. Cəbrayıla; 03. Cəbrayılım; 04. Cəbrayılım,Cəbrayıl; 05. Dağlardan gileyliyəm; 06.Vəsiyyət; Vətən; Zirvə; Azərbaycan-Türkiyə; Qara zurna; Qarabağa gedən əsgər //  Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.8-9;12.

173. Ərşad, A. Ucal, mənim RƏHBƏRİM! // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.11.

174. Əsəd, F. Hardakı keşikdəyəm-Vətən məndən başlayır!;  Əsgər məktubları; Xarı bülbül; Vətən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.27.

175. Əsədov, D. Gedirəm; Yurd  həsrəti;Həsrət qalası // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.14.

176. “Əsgərə məktub” onlayn layihəsi: [döyüşlərdə iştirak edən hərbi qulluqçuların döyüş əzminin daha da artırılması məqsədilə] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.4.

177. “Əsgərə məktub”un yeni saytı təqdim olunub: [“ASAN Könüllüləri” Təşkilatının eyniadlı layihəsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.4.

178. Əsgərlərimizin dilindən “Əziz ana”: [Azərbaycan Radiosunun  Ordumuzun qəhrəman əsgərlərinə həsr olunmuş eyniadlı layihəsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.6.

179. Əsgərlərimizin döyüş ruhunu yüksəltmək üçün yeni musiqi əsərləri yazılır: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının erməni silahlı qüvvələrinin Gəncənin mülki əhalisinə qarşı törətdiyi terror aktı ilə bağlı bəyanatı] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3.   

180. Əsgərli, Ə. B. Məslək vuruşunda, səngər başında Kişi qeyrətindən doğulan Vətən // Respublika.- 2020.- 22 oktyabr.- S.5.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.2-4.  

181. Əyyubova, M. Hər işdə bir xeyir var: Mələkxanım Əyyubova: “Yaşa azərbaycan”ı oxudum, uğurlu oldu: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 14 oktyabr.- S.15.

182. Əzəmət, Z. Sizə  zəfər  gətirəcəyik // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 13.   

183. Əzimli, Ə. Vətən: “Qələbə yollarında” silsiləsindən; Üçrəngli bayraq; İgid anası; İgid əsgərlərimizə; Üçkünc məktublar // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

184. Əziz, V.  Ali Baş Komandan...; Azərbaycandır Qarabağ... //  Respublika.- 2020.- 29 oktyabr.- S.10.

185. Əziz, V.  Canım- gözüm Qarabağım...:  Əsgərə şeir sovqatı  //  Azərbaycan.- 2020.- 21 oktyabr.- S.10.

186. Əziz, V. Hünər sənin, zəfər sənin... // Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.1;11. 

187. Əziz, V. Kişisənsə, gəl vuruşaq təkbətək // Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.11.  

188. Əziz, V. Nəğmətək dillərin əzbəri oldun-indi sənin adın düşübdür dəbə, dalınca yollanıb müzəffər Ordun, ləngimə, tez yetiş böyük Qələbə;  Azərbaycandır Qarabağ...; Ləngimə, tez yetiş, böyük qələbə...; Savaş bitib?..; Bu gün bir aydı ki, yurd savaşdadı...; Əsgərin...; Qələbəli Azərbaycan...; Var ol, Ali Baş Komandan...; Tanrı, qoru Azərbaycan Ordusunu...; Ordu...; Yalnız irəliyə, yalnız irəli...; Qarabağım...; Hələ bitmiş saymaq olmaz savaşı...; Hicran az qalırdı “Qərinə” olsun...; Onlar qayıtmadı bu son həmlədən...; “İtqovan”...; Lap az qalır... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.12-13.

189. Faxralı, R. Döyüş andın qələbədi, Azərbaycan əsgəri!:  Əks-hücum əməliyyatından reportaj // İki sahil.- 2020.- 10 oktyabr. - S.27.

190. Faxralı, R. Sən qalibsən, Azərbaycan əsgəri! // İki sahil.- 2020.- 22 oktyabr.- S.26.

191. Fazil, Ş.  Bil ki, bizimdir Qarabağ, vəssalam! //  Respublika.- 2020.- 14 oktyabr.- S.7.

192. Fazil, Ş. Haydı, şanlı ordu, haydı!!! // Xalq qəzeti.- 2020.- 9 oktyabr.- S.10.  

193. Fazil, Ş.  İkinci hücüm // Olaylar.- 2020.- 30 oktyabr.-5 noyabr.- S.24.

194. Fazil, Ş.  “Qarabağa yürüş marşı” // Olaylar.- 2020.- 9-15 oktyabr.- S.24.  

195. Fəhmi, İ.  Göyərçin ədəbiyyatı və ya sülh diktaturası  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.2.

196. Fərəcova, Z. Dağıdılan, talan edilən maddi-mədəniyyət və dini abidələrimiz: Ermənistan bu vandalizmə görə beynəlxalq hüquq müstəvisində məsuliyyətə cəlb olunmalıdır // Azərbaycan.- 2020.- 3 oktyabr.- S.11.

197. Fransız jurnalistlər üçün mətbuat konfransı: [Gəncədə yaşayış massivini raket atəşinə tutması ilə əlaqədar] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.2.

198. Gerani d, Ş. Torpaq insanı udanda qəbir olur, İnsan torpağı udanda -Şəhid:  [şəhidlərə aid bədii yazı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.

199. Gəncədə həlak olanların xatirəsi Moldovada anılıb // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.8.

200. Gəncənin müsəlman, xristian və yəhudi din xadimlərinin bəyanatı: [Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin Gəncəyə hərbi təcavüzü ilə bağlı] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3.

201. Gəncəyə raket hücumu ilə bağlı UNESCO Baş direktoruna müraciət olunub: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimov Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə raket hücumu ilə bağlı] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.1;2.

202. Gülgün, R. Vətən eşqinə qurban: Əsgərə məktub // Azərbaycan.- 2020.-11 oktyabr.- S.8.

203. Güney, F. Alternativsiz lider: [Prezident İlham Əliyev haqqında] // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.2.

204. Hacı, K.  Estafet:  Lələtəpə döyüşlərində həlak olmuş polkovnik Sənan Axundovun əziz xatirəsinə  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.18-19.

205. Haqq savaşında qələbə bizimlədir!: [Yuğ Dövlət Teatr kollektivinin Prezident İlham Əliyevə müraciəti] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.5.  

206. Haqq səsini səssiz də duyurmaq olur: [İsveçdəki Azərbaycan diasporunun Ermənistanın Azərbaycanın şəhər və kəndlərinə qarşı edilən hücumları barədə keçirdiyi aksiya haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.8.

207. Hekayələrlə yazılan tarix: [ADA Universitetinin müharibə ilə əlaqədar “ADA Tarix Yazır” adlı layihəsi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

208. Heybətağaqızı, R.  Azərbaycan ordusu // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.7.   

209. Həbibbəyli, İ. Ə. Məhəmməd Füzulinin ruhu doğma torpağına qovuşdu: [Füzuli Rayon mərkəzinin və kəndlərinin düşməndən azad olunması haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 oktyabr.- S.6.

210. Həbibbəyli, İ. Ə. “Onun dəstəyinə ehtiyacımız yoxdur”:  [müəllifin II qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar Əlif Şəfəqə etirazı] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.12.

211. Həlak olan dinc sakinlərin qisasını döyüş meydanında alırıq: Prezident İlham Əliyev: “Biz heç vaxt mülki şəxslərlə müharibə aparmamışıq, bu gün də aparmırıq”: [Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalına verdyi müsahibəsindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1.

212. Hər şey cəbhə üçün! // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.3.

213. Həsənli, A. H.  Ali Baş Komandanım “irəli” deyir ancaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.21.

214. Həsənli, E. Vətən oğlu, hazır ol düşməni öldürməyə! // Bakı Xəbər.- 2020.- 1 oktyabr.- S.16.   

215. Həsənzadə, N. Ə. “Alov töksün yağış kimi başnıza, Gəncədən”: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva // Şərq.- 2020.- 20 oktyabr.- S.13. 

216. Həsənzadə, N. Ə. “Azərbaycan” qəzeti redaksiyasına!  // Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

217. Həsənzadə, N. Ə. Gəncədən: 11 oktyabr mülki şəxslərə qarşı törədilən terror aktı zamanı həlak olan gəncəlilərin əziz xatirəsinə // Azərbaycan.- 2020.- 16 oktyabr.- S.7.  

218. Həsənzadə, N. Ə. Heydər //  Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.7.

219. Həsənzadə, N. Ə. Mənim igid əsgərlərim:  Səngərə məktub // Azərbaycan.- 2020.- 2 oktyabr.- S.8.   

220. Həsənzadə, N. Ə.  “Millət oyanıb, xalq əvvəlki xalq deyil”: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə müsahibə] / müsahibəni apardı  Samirə  Ərəbova  // Şərq.- 2020.- 9 oktyabr.- S.13.

221. Hüseyn, F. Yumruq günü: Qarabağımıza və şəhidlərimizə ithaf edilir... // Kaspi.- 2020.- 3 oktyabr.- S.9.

222. Hüseynoğlu, S. Əsgərə məktub // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.27.

223. Hüseynov, C. Biz – sənət adamları Prezidentimizlə fəxr edirik // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

224. Hüseynov, R. B. “Bir ümid üçbucağını Bermud üçbucağına çevirmiş riyanın qalib” // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 noyabr.- S.6-7;10.

225. Hüseynov, R. B. Hər nitqi bir əsər: [Prezident İlham Əliyevin xalqa etdiyi müraciətlərindən] // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 oktyabr.- S.8,9.

226. Hüseynov, R. B. Millətin iki Ordusu  // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 oktyabr.- S.6,7.  

227. Hüseynov, R. B. Zəfər gününün astanasında // Xalq qəzeti.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5. 

228. Xalq yazıçısı Afaq Məsud dünya yazıçılarına müraciət edib // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.6.

229. Xalqımızın bu günlər birlik, həmrəylik nümayiş etdirməsi qürur doğurur: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.2.

230. Xanoğlan, V. 60 yaşımda bu beş-altı saatdakı qədər təbrik eşitməmişdim...: [Füzulinin işğaldan azad edilməsi barədə] // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 oktyabr.- S.9.

231. Xaricdə yaşayan tanınmış soydaşlarımızdan dəstək // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.8.

232. Xasayoğlu, R. Azərbaycan, gözün aydın // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.15.

233. Xələfli, Ə. R.  Boyuna Qurban olum, Azərbaycan əsgəri  //  Kredo.- 2020.- 1oktyabr.- S.8. 

234. Xələfli, Ə. R. Çırpınan ürəyin dalğaları:  Gəncşair-publisist Sevindik Nəsiboğluna cavab məktubu // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.10;14.

235. Xələfli, Ə. R. Xələflinin payızı; Boyuna qurban olum, Azərbaycan əsgəri // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.1.

236. Xələfli, Ə. R. Mədəniyyət xadimləri və yaradıcı şəxslər xalqa müraciət ünvanlayıb // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.16.

237. Xələfli, Ə. R. Tarixdən bir yarpaq:  28 il, üç ay, səkkiz gün bundan qabaq: [Milli qəhrəman İbrahim Hüseynov haqqında]  // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

238. Xələfli, Ə. R. Təyinat: Qarabağa  //  Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.1;16.

239. Xələfli, Ə. R.  Üzü Qarabağa // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.8.

240. Xələfli, Ə. R. Üzü yurda:  [Sadıq və Sahibə  Rüstəmovlar haqqında] // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.12.

241. Xələfli, Ə. R. Zəfər tağı - səcdə yerimiz // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.1. 

242. Xələfli, Ə. R. Zəkanın və qətiyyətin təntənəsi: Ali baş Komandana məktub // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.1;2.  

243. Xilaskar ordunun şərəfinə: [dizayner Gülnarə Xəlilovanın Azərbaycan Ordusunun Vətən torpaqlarını azad etməsi şərəfinə şifondan hazırlanmış şərf kolleksiyasını təqdim etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.8.  

244. Xınalı, Z. “Vətən uğrunda canını fəda etmək şərəfdir, o, hər kəsə nəsib olmur”:  [hərbiçi şairə ilə müsahibə]  / Müsahibəni apardı  Azər  Əlizadə  // Olimpiya dünyası.-  2020.- 27 oktyabr.- 2 noyabr .- S.7.

245. Xudafərin körpüsünün UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına salınması məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: [Mədəniyyət Nazirliyi Xudafərin körpüsü ilə bağlı yaydığı bəyanat] // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 oktyabr.- S.10.; İki sahil.- 2020.- 21 oktyabr.- S.18.

246. İbrahimov, M. İ. “Biz inanırıq”: Mənsum İbrahimov: Şanlı bayrağımız Qarabağda dalğalanacaq: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 13 oktyabr.- S.15.

247. İCESCO işğalçı ölkəni beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırır: [Ermənistan işğalçı qüvvələrinin sentyabrın 27-dən cəbhə xətti boyunca Azərbaycanın hərbi mövqelərini və yaşayış məntəqələrini ağır artilleriya atəşinə tutması ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

248. “İçərişəhər” Qoruq İdarəsi Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna vəsait köçürüb // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.12.

249. İllərdir davam edən işğala və ədalətsizliyə son qoyulacaq: “Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir və bizim buna tam haqqımız çatır”: [Azərbaycan Ordusunun Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 1 oktyabr.- S.1;2.

250. İmanzadə, İ. M. Yurd vüsalı ayrılığın sonuymuş... //  525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.6; 10.; Ədalət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.6.

251. “İndi biz göstərdik kim kimdir...”: [Ali Baş Komandan İlham Əliyevin oktyabrın 4-də televiziya ilə xalqa müraciətindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S1;2.

252. İnsanlıq naminə səsinizi ucaldın!: [Xalq yazıçısı Afaq Məsudun dünya yazıçılarına müraciəti] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3. 

253. İsabəyli, Q. İ.  Ya düşmən diz çökəcək, Ya da ki, məhv olacaq!; Sülhü neyləyirik biz...; İntiqam; Cavabsız sual; Şəhid uşağı  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.21.

254. İsgəndərov, R.  “Əslim Bərdədəndir”: Rafael İsgəndərov: Mənim də qohumlarımdan yaralananlar var: [aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 31 oktyabr.- S.13.

255. İsgəndərzadə, E. B.  Zəfər bizim zəfərdi // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

256. İslamabadda “Erməni təcavüzünə son!” aksiyası: [“Ermənistan mülki əhalini qətlə yetirir. Erməni təcavüzünə son!” adlı aksiya haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.8.

257. İslamoğlu, F. Artıq Vətənə dönməyin vaxtıdır!; Şəhidlərin xatirinə...; Qələbə soraqlı nida! // Respublika.- 2020.- 10 oktyabr.- S.10.

258. İslamoğlu, F. Dəyərli ziyalımız, şair publisist Fuad İslamoğlunun şeirlərinin bir neçəsini təqdim edək; Qələbə soraqlı nida!; Şəhidlərin xatirinə...; Artıq Vətənə dönməyin vaxtıdır!; Qarabağ Azərbaycandır!  // Hərbi And.- 2020.- 23 oktyabr.- S.16.

259. İslamzadə, A. Q. “Şəhid olanların sağ əli mənim başıma”: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Tahirə // Həftə içi.- 2020.- 15-21 oktyabr.- S.9.

260. İsmayıl, M.  Boyuna qurban olum, Azərbaycan əsgəri Dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.2.

261. İsmayıloğlu, A. Gəlirik, Vətən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.29.; Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11. 

262. İsmayıloğlu, A. Haqsızın qələbəsi təslim olmaqdır // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.4.

263. İsmayılov, Ş. Azərbaycan əsgəri: Qarabağ // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14.  

264. İşğal altındakı tarix-mədəniyyət abidələrimizə dəyən zərər: [“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər” adlı layihə çərçivəsində eyniadlı kitab və fotoşəkillərdən ibarət kataloqun işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

265. İşğalçı qüvvələr mülki şəxsləri hədəf alıb: 15 nəfər həlak olub, 49 nəfər yaralanıb // Mədəniyyət. - 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

266. İşğaldan azad edilən bölgələrin folkloru daha dolğun tədqiq olunacaq: [filologiya elmləri doktoru İslam Sadıq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sönməz Abbaslının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.6. 

267. Kamal, R.  Müqəddəs savaşımız və sözümüz:  [müharibə mövzusu bədii ədəbiyyatda] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.27.

268. Kamal, R. Pənah xanın ruhu  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.5.

269. Karakoç, Ə.  Qarabağa məktub: [türk ədəbiyyatı]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.16.

270. Kazımqızı, A. Əsgərə məktub // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.27.

271. Kəlmələrin bitdiyi yerdəyik”: [türkiyəli aktrisa Bergüzar Korelin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncədə törətdiyi terrora münasibətini bildirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

272. Kəramət. Qələbə gətirən  payız: Bu, bir ovqat şeiridi:  [şair Kəramətlə müsahibə] / müsahibəni apardı  Əbülfət Mədətoğlu // Ədalət.- 2020.- 31 oktyabr.- S.8.

273. Kərimli, X. Vur, əsgərim, Haqq sənin, həqiqət də sənindir... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.21.; Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.4.

274. Könül. “Milli mənsubiyyəti və qədim tarixi özündə ehtiva edən abidələr tamamilə uçulur”: Dini Komitə: Ermənilərin tarixi-mədəni abidələrimizi dağıtması bütün bəşər mədəniyyətinə qarşı təcavüzdür // Üç nöqtə.- 2020.- 8 oktyabr.- S.10.

275. Qaliboğlu, E. Ermənilərin tarixi saxtakarlığı  və riyakarlığı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 oktyabr.- S.13.

276. Qaliboğlu, E. Ermənilərin tarixi saxtakarlığı  və riyakarlığı  //  Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 27 oktyabr.- S.13.

277. Qarabağ gerçəklərinə həsr olunan roman Türkiyədə çapdan çıxıb:  [yazıçı-publisist Səyyad Aranın “Məzar daşı” romanı]  // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

278. Qarabağ hadisələrini əks etdirən rəsmlər muzeyə təqdim olunub: [rəssam Mir Azər Abdullayevin yaratdığı əsərlərini Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə hədiyyə etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.4.  

279. Qarabağ münaqişəsinə qədər dövlət qeydiyyatına alınan 700-dən artıq tarix və mədəniyyət abidəsi erməni vandalizminin qurbanına çevrilib: [bu fikirləri Mədəniyyət nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini icra edən Anar Kərimov bildirib] // Azərbaycan. - 2020.- 29 oktyabr.- S.4.  

280. Qarabağın hər obasında “Bağçada güllər” açsın: [Milli Xalça Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Şirin Məlikovanın fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.6.

281. Qaraxanlı, E. Z. Qarabağda yeni tarix yazılır; Cəng təbili; Şuşa həsrəti  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.8.

282. Qaraxanlı, E. Z. Ülkümüzün Qarabağ səhifəsi: [müharibə mövzusuna münasibət] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.22.

283. Qaramanlı, N.  İrəli, irəli, ay əsgər oğlum!  // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 oktyabr.- S.16.

284. Qardaş bayraqlar İğdırın Rağbət dağının zirvəsində: [Azərbaycana mənəvi dəstək, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə və hərbi təxribatlarına etiraz məqsədilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.8.

285. Qasım, U. Ön cəbhədə vuruşan bacım oğlu Türkanın timsalında bütün Azərbaycan əsgərlərinə // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

286. Qasımoğlu, N.  Şuşaya az qalıb...  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.4-5.

287. Qasımova, F. Ə. Xilaskarlıq şərəfli missiyadır: Əsgərə məktub //Azərbaycan. - 2020.-21 oktyabr.- S.10.

288. Qasımzadə, M. Ə. Əsgər andı: Azərbaycan - Türkiyə; Şəhidi Allah sevər // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 15.  

289. QDİƏT-nin Mədəniyyət, təhsil və sosial məsələlər komitəsinin 55-ci iclası keçirilib: [“Pandemiya ilə mübarizədə parlamentlərin rolu: sosial aspektlər” mövzusuna həsr olinmuş videokonfransı Baş katib Asəf Hacıyev açıb] // Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.2.

290. Qəhrəman şəhidə həsr olunan nağıl: [şairə Gülarə Munisin şəhid Emin Əliyevə həsr  həsr etdiyi silsilə nağılları  haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.6. 

291. Qəşəmoğlu, Ə. Vur ordum, vur!; Qarabağın taleyi ilə oynayan diplomatlara; Bilirik hardadır bu divin canı; Qaç buradan xain düşmən // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

292. Qismətoğlu, F.  Bir Hüseyn Əfəndi vardır... [şair Hüseyn Əfəndi haqqında]  // Ədalət.- 2020.- 22 oktyabr.- S. 6.

293. Qismətoğlu, F. Vəhşilik // Ədalət.- 2020.- 24 oktyabr.- S.6.

294. Qiyas, Ə. Diriliş marşı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.15.

295. Qiyas, Ə. Ən yeni tarix: Şəhidlərimizin ruhuna ehtiramla // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.27. 

296. Qiyaslı, Ə. Biz birlikdə güclüyük // Respublika.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.

297. Qobustanlı, F. Azərbaycan ordusu // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.14.

298. Qoşalı, Ə. Atəşkəs atəşi kəsmədi...: [2020-ci ilin oktyabrın 10-da, saat 12 – 00- dan etibarən humanitar məqsədlərlə atəşkəs elan olunması barədə] // Xalq qəzeti.- 2020.- 16 oktyabr.- S.9. 

299. Qoşalı, Ə. Qərbin qəribə atəşkəsi: Ermənistan atsın, siz yox! // Xalq qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.8. 

300. Qoşqar, A.  Azərbaycan əsgəri  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.10.

301. Quliyev, C. R. “Vallah, orduya qəbul etsələr, mən də gedərəm”: Cavanşir Quliyev: Hərbçilərimiz əməliyyata başlayanda rahatlıq hissi keçirdim ki, ölməyib o günü görəcəm: [bəstəkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva // Şərq.- 2020.- 2 oktyabr.- S.9.

302. Quliyeva, S. Mənsum İbrahimovun sinif yoldaşı: “Məktəb illərində Mənsumun elm adamı olacağını düşünürdüm”: Sarıtel Quliyeva: Arzu edirəm ki, işğaldan azad edilən torpaqlarımızda Mənsum İbrahimovun konsertinə yığışaq: [Sarıtel Quliyeva ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Abbas  // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.10.

303. Quluzadə, Ə. Qarabağa uzanan zəfər yolumuz qarşısıalınmazdır:  [müəllifin 30 il bundan əvvəl qələmə aldığı “Qara-bağ oyunu” adlı poeması haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3.

304. Lalə. Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinə qarşı Ermənistanın törətdiyi cinayətlər: [ADA Universitetində eyniadlı mövzusunda xarici ölkələrin diplomatik korpus nümayəndələri və media təmsilçiləri üçün brifinq keçirilib] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.1;3.

305. Lalə. Həqiqəti görən və ona arxa çevirən məşhurlar: [“Oskar” mükafatçısı Rassel Krou Qarabağ məsələsində Azərbaycana dəstəyini ifadə etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

306. Lələdağ, Ə. M. Eşq olsun ordumuza; Millət, birləş amandır!; Ölmək istəmirsən, çıx torpağımdan  // Ədalət.- 2020.- 29 oktyabr.- S.6.

307. Lələdağ, Ə. M. Qələbənin addım səsləri: [Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi haqqında] // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.7.

308. Manafov, F. M. “Onların şücaəti haqqında filmlər çəkiləcək”: [Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun Teleqraf.com-a müsahibəsi] // Hürriyyət.- 2020.- 22-23 oktyabr.- S.13.

309. Manafova, A. Sənə güvənirik, Azərbaycan əsgəri!: [F.Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik İncəsənət məktəbinin bir qrup müəllim və şagirdi  Milli Qəhrəmanlarımızı ziyarət etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

310. Mehdixanlı, N. Ə. “Azərbaycan Ordusu öz sözünü deyir”: [Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.16.; Şərq.- 2020.- 1 oktyabr.- S.13. 

311. Mehparə. Can Azərbaycanla qardaş həmrəyliyi: Türkiyənin şəhərlərində ölkəmizə dəstək aksiyaları // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.8.

312. Mədəniyyət Nazirliyi beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb: [Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində hərbi təxribat törətməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

313. Mədəniyyət Nazirliyi “Qarabağnamə” layihəsini təqdim edir: [Ordumuzun Vətən müharibəsindəki zəfərinə dəstək və hər qarışı tarix danışan Qarabağın zəngin mədəni mirasının təbliği məqsədilə] // 525-ci qəzet. - 2020.- 13 oktyabr.- S.16.; Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.1.

314. Mədəniyyət Nazirliyi müzəffər Ordumuza dəstək məqsədilə layihələrə başlayır // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.1.

315. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlanıb: [Erməni  hərbi təxribatı ilə əlaqədar   Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimov tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.3.

316. Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti tələbələrindən Ordumuza dəstək //Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.4.

317. Mədəniyyət-informasiya cəbhəsi də mübariz ruh tələb edir: [erməni hərbi təxribatı ilə əlaqədar bu sözləri  Bakı Musiqi Akademiyasının kollektivi tərəfindən xalqa müraciətdə vurğulanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.

318. Mədətoğlu, Ə. And yerimiz: “Torpaq haqqı” olsun // Ədalət. - 2020.- 10 oktyabr.- S.8. 

319. Mədətoğlu, Ə.  Böyük qayıdış:  Gözlədiyimiz o an gəlib çatdı: [müəllifin düşüncələri]  //  Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S.2.

320. Mədətoğlu, Ə. Göyərən ümidlərimiz:  Biz böyük qələbəni yaşamağa hazırlaşırıq  // Ədalət.- 2020.- 13 oktyabr.- S.7.

321. Mədətoğlu, Ə.  Özüm boyda sipərəm Döyüşən ər oğluna;  Bir az da...; Vətən; Şuşanın yolu  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.25.

322. Mədətoğlu, Ə.  Sevincdən qaynaqlanan göz yaşları: Biz böyük qələbəni yaşamağa hazırlaşırıq // Ədalət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.2.

323. Mədətoğlu, Ə. Və Nida!: [Arzu Əsədin eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 8.  

324. Məftun, M.  Uğurlu əməliyyatların sonu qələbədir! // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.4.  

325. Məhərrəmli, Q. M. “Azərbaycan işğal faktoru ilə barışmır”: [professor Qulu Məhərrəmli ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3.

326. Məhərrəmli, Q. M. Azərbaycanın hər qarış torpağı bizim Vətənimizdir: Qulu Məhərrəmli: O torpağın ətrini duymaq, suyunu içmək, havasını ciyərlərimə çəkmək istəyirəm…: [Əməkdar jurnalistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Mərahim Nəsib //Ədalət. - 2020.- 24 oktyabr.- S.9.

327. Məhərrəmli, Z. İ. Vuran qolun bükülməsin...: Əsgərə məktub // Azərbaycan.- 2020.-17 oktyabr.- S.10.  

328. Məhərrəmova, T. Gözlənilən böyük intibah:  Ruh yenilənəcək, insanların yaddaşı təzələnəcək:  [Yazıçı Elçin Hüseynbəyli, tənqidçi Vaqif Yusifli, hərbi jurnalist, nasir Şəmistan Nəzirli, rejissor Tahir Əliyev, Rövşən İsaxın mövzu ilə bağlı fikirləri haqqında]  //  Kaspi.- 2020.- 24 oktyabr.-S.14.

                                                                         

329. Məhsəti, Ə. Dalğalan bayrağım, ucal, bayrağım // Respublika.- 2020. -3 oktyabr. - S.6.

330. Məmməd, T. Q. Qarabağ savaşı: sözümüz və özümüz: [İkinci Qarabağ Müharibəsinə həsr edilmiş yazı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.21.

331. Məmmədli, F.  Az qalır;  Şanlı Ordumuz // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.28.; 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.15

332. Məmmədli, N. Azğın düşmən dinc sakinləri hədəfə alıb //Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.3.

333. Məmmədli, N. Əsgərdən başlanır Vətən duyğusu, Harda əsgər varsa orda Vətən var; Mən zabit anasıyam!; Qarabağ; Vətən! Səngər // Ədalət.-  2020.- 8 oktyabr.- S.6.

334. Məmmədli, N. Qorxaq düşmən dinc əhalini hədəfə alır // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.4.

335. Məmmədli, N. Zəfər səninlədir, Azərbaycan əsgəri!: Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrindən Ordumuza dəstək aksiyaları // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

336. Məmmədli, N. Ə.  “Düşünürəm ki, “Cavad xan” romanı ən baş əsərimdi”:  Kamran Yusifzadənin nənəsi, yazıçı Nüşabə Əsəd Məmmədli ilə söhbəti / müsahibəni apardı Kamran Yusifzadə  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.14.

337. Məmmədli, N. F.  Bayrağına, himninə, şərəfinə and içən Zabit anasıyam mən!; Mən zabit anasıyam; Zəfər nəğməsi; Səngər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.25.

338. Məmmədov, C. Erməni vandalizmi: Tarixi-mədəni irsimizə qəsd // Elm.- 2020.- 2 oktyabr.- S.8.

339. Məmmədov, M. Ruhun şad olsun Ulu Öndər, Suqovuşan da azad olundu!: Mədət Məmmədov: Madagizin fəth edilib yenidən Suqovuşana çevrilməsi Heydər Əliyevin narahat ruhuna ən böyük ehtiramdır: [H. Zərdabi media mükafatı laureatı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Zeynəb Əkbər //Azad Azərbaycan. - 2020.- 6 oktyabr.- S.3.

340. Məmmədov, N. Xocavənddə erməni vandalizimi: Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğalı və bu işğalın ağır nəticələri haqqında // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.4;15.

341. Məmmədov, S. “Cıdır düzündən sonra Qələbəni çəkirəm”: Sakit Məmmədov: Böyük ölçüdə olacaq,  təxminən 5-6 metrdir: [Xalq rəssamı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 27 oktyabr.- S.12;13. 

342. Məmmədov, S. Havalansın xanın səsi // Ədalət. - 2020.- 10 oktyabr.- S.10.  

343. Məmmədov, S. N. Şuşa // Səs.- 2020.- 23 oktyabr.- S.14.

344. Məmmədova, G. “Qarabağın hər yerində bayrağımız dalğalanacaq”: Gülyaz Məmmədova: İnşallah, dövlətimiz tərəfindən hamısı bərpa olunacaq, abadlaşdırılacaq. O zaman bütün dünya Qarabağa axın edəcək: [xanəndə, Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı S.Ərəbova // Şərq.- 2020.- 30 oktyabr.- S.13.

345. Məmmədova, N.  Vətən sevgisi; Səngər // Respublika.- 2020.- 6 oktyabr.- S.11.

346. Məmmədzadə, R.  Xan Qarabağ, Can Qarabağ // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.23.

347. Məstəli, Ş. Haray, Cəbrayılım, haray, ay haray!;  Qarabağdan  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11.

348. Milli Xalça Muzeyinin onlayn layihələri: [Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərimizdə üçrəngli bayrağımızın dalğalanması ilə bağlı] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.4.

349. Mirələmov, H. F. “Bu gün Qarabağda əsgərlərimizlə bərabər ədəbiyyatımız da döyüşür”: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovla müsahibə] / müsahibəni apardı Məsaim Abdullayev // Xalq qəzeti.- 2020.- 2 oktyabr.- S.8.

350. Mirələmov, H.  F. İlham Əliyev Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifəsini yazır:  Baş Sərkərdənin hərbi zəfərləri məmləkəti, milləti, vətəndaşı daha da böyüdür!  //  Azərbaycan.- 2020.-8 oktyabr.- S.1; 9.

351. Mirzəbəyli, E. “Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulması baxış bucağını dəyişəcək”: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Tahirə // Həftə içi.- 2020.- 22-28 oktyabr.- S.8.

352. Mirzəbəyli, E. İkiqat zəfər: Prezidentimiz siyasi arenada, Ordumuz isə döyüş meydanında işğalçını məğlub edir: [Azərbaycan Prezidentinin Rusiyanın “Rossiya 1” telekanalına  verdiyi müsahibəsi] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5.

353. Mirzəlizadə R.  Dərvişanə Qarabağ qazisinin çubuğu...:   Cəbhə bölgəsindən reportaj  // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.7. 

354. Misirov, H. Azərbaycan bayrağı artıq Murovda dalğalanır // Azərbaycan.- 2020.- 6 oktyabr.- S.7.

355. Mövcud vəziyyətə görə tam məsuliyyət Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür: [Bu sözləri Böyük Britaniya Parlamentinin İcmalar Palatasının üzvü, Azərbaycanla dostluq qrupunun sədri Bob Bləkmən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubunda qeyd edib] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.2.

356. Muğanlı, N. Vətən eşqindən ucalsın Şuşada bayrağımız...: Azərbaycan əsgərlərini qələbəyə səsləyən hərbi mahnı və marşlarımız tezliklə Cıdır düzündə səslənəcək // İki sahil.- 2020. - 10 oktyabr. - S.17.

357. Muxtaroğlu, Ə. Məmməd Araza məktub // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.31.

358. Murad, G. Azərbaycan ordusu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.32.

359. Muradoğlu, N. Qəzan mübarəkdir, Vətən!: Ərənlər, irəli, ərlər, irəli!; Qarabağım- ana yurdum uludur; Salam Xocalı! // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 oktyabr.- S.14. 

360. Musa, Ə. Gözün aydın Cəbrayılım // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.14.

361. Musaoğlu, Ş. “Yuxu gördüm qəlbi təlaş, Bir uşaqdı gözündə yaş”: [şair-bəstəkar, hərbi-vətənpərvərlik ruhunda  yazılan musiqilərin müəllifı Şahin Musaoğlu ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.5.

362. Musiqi mədəniyyətimizə qarşı erməni iddiaları: [“Azərbaycan musiqisinə qarşı aparılan işğalçılıq siyasətinə dair” adlı beynəlxalq konfrans-konsert layihəsinin icrasına başlanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.5.

363. Musiqili Teatr da “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.  

364. Mustafayev, C. Ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunacaq // Respublika.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.

365. Müxtəlif ölkələrdə yaşasaq da, ayrı-ayrı dillərdə danışsaq da...: [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin erməni vandalizmi haqqında dünya muzeylərinə müraciət etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3.

366. Mükərrəmoğlu, M. Xudafərin körpüləri – memarlıq tariximizin inciləri // Xalq qəzeti. - 2020.- 23 oktyabr.- S.11.

367. Mükərrəmoğlu, M. Ordumuz mülki şəxslərə qarşı silah işlətmir: [Xalq artist Ramiz Novruzovun fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2020.-10 oktyabr.- S.9.

368. Mükərrəmoğlu, M. “Şuşanın işğaldan azad olunacağı gün uzaqda deyil”: [Xalq artisti Xuraman Qasımovun fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 oktyabr.- S.9.

369. Mükərrəmoğlu, M. Tarixi və mədəni irsimizə qarşı bəşəri cinayət: [Erməni  hərbi təxribatı ilə əlaqədar mədəni irsimizin  darmadağın edilməsi haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.-11 oktyabr.- S.6.

370. Müqəddəs Qarabağ torpağını öpmək hər birimizə nəsib olsun!: [Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəsmi “İnstagram” səhifəsindəki paylaşımından] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

371. Mürvətqızı, S. Udum- udum Qələbə // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.9.

372. Müslüm, F. Türkiyə Respublikasının Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Teyyub Ərdoğana; Ocağa getmisən, yurda  getmisən; Laçın xatirəsi; Tülkü qələt edər, sənin yanında; Eldar Baxışın əziz xatirəsinə // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.14.

373. Müşfiq, Ş. Avrasiya Yazarlar Birliyindən Azərbaycanın haqq savaşına dəstək // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.9.

374. Müşfiq, Ş.  Erməni qorxaqlığının hər üzünə şahidik...  //  525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.13.

375. Müşfiq, Ş. “Qardaş qələmlər”dən haqq savaşımıza dəstək:  [Avrasiya Yazıçılar Birliyi tərəfindən çap olunan eyniadlı jurnalın oktyabr sayının “Azərbaycan səninləyik” üz qapağı ilə nəşr olunması haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.

376. Müşfiq, Ş. Qurtuluş müjdələrinin ruhumuzdakı əks-sədası // 525-ci qəzet.- 2020.- 7oktyabr.- S.16.

377. Müşfiq, Ş. Müsəlləh əsgərdir onlar bu gündən...:  Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra tanınmış simaları da səfərbər olaraq ön cəbhəyə yollanıblar:  [şair Emin Piri,  Qabil Ədalət, gənc şair Furqan Əhməd və başqaları] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.11.

378. Mütəllimova, F. “Heç kimin onlara yazığı gəlməsin”: Xalq artisti: Mən ermənlərin içində yaşamışam, bilirəm, nədir, kimdilər: [Firəngiz Mütəllimova ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova //Şərq.- 2020.- 17 oktyabr.- S.13.

379. Nağıqızı, M. Son döyüşə hazır ol; Görünür; Tarix yazan əsgər; Cəbhəyə məktub // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 23 oktyabr.- S.13.

380. Nağısoylu, M. Z. Qürur hissimizi artıran tarixi günlər yaşayırıq // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 oktyabr.- S.12.

381. Namiq Kamal, İ. “Bu xalq həqiqətən qəhrəman, cəngavər xalqdır”: İlham Namiq Kamal: Haqqının  tapdalanmağına imkan verməyəcək: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova // Şərq.- 2020.- 24 oktyabr.- S.15. 

382. Nargis.  Mədinə:  [körpə şəhidə rekviyem] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.25.

383. Nasir, Ş. Bayrağımız bütün torpaqlarımızda dalğalanacaq:  [professor Elmira Süleymanovanın fikirləri] // Respublika.- 2020.- 29 oktyabr.- S.9.

384. Natiq, G.  Sülh və müharibə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.8-9.

385. Nemətov, A. Beynəlxalq birlik erməni  faşistlərinə “dur” deməlidir // Azərbaycan.- 2020.-16 oktyabr.- S.8.

386. Nərimanoğlu, M. Azərbaycandan Ermənistana növbəti dərs // Azərbaycan.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.

387. Nəsiboğlu, S. Biz sənin üçün varıq, var ol, Azərbaycanım!; Kənd horadiz; Milli hədəf; Arzusundayam; Qisasın alındı, şəhid!; Azərbaycan əsgəri  // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

388. Nəsiboğlu, S. Böyük Zəfərin astanasında... // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.10.

389. Nəzirli, K. İ. Azərbaycan yazıçısı Kamran Nəzirli Rusiya telekanallarının məşhur aparıcılarına cavab verdi: [erməni millətçilərinin müharibə təxribatları haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.25.

390. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi dünya muzeylərinə müraciət ünvanlayıb: [Gəncənin raket atəşlərinə tutulması ilə bağlı maddi-mədəni irs nümunələrinə dəyən ziyan haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.-15 oktyabr.- S.10.

391. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzindən dəstək: [Erməni  hərbi təxribatı ilə əlaqədar Mərkəzin əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə əmək haqqılarının bir hissəsi Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna köçürülüb] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.3.

392. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzindən ordumuza dəstək // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

393. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və İdarə Heyətinin üzvləri Dağlıq Qarabağa sülh və ədalət tələb edirlər // Azərbaycan.- 2020.- 6 oktyabr.- S.12.

394. Nizami Gəncəvinin Doğma Şəhərini qoruyaq - erməni terroruna yox deyək!: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə kampaniya başlayıb // Azərbaycan.- 2020.-17 oktyabr.- S.8.

395. Nizamiqızı, H. Bir “Cəngi”lik Zəngilan vüsalı: 27 illik həsrətin bitdiyi bu yurd yerimizin də zəngin tarixi-mədəni irsi var // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.1;7.

396. Nizamiqızı, H. Xudafərindən görünən Cəbrayıl: [müzəffər Ordumuzun işğaldan azad etdiyi Cəbrayıl rayonu haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.6.

397. Nizamiqızı, H. Savaşın statusu: Bu gün ölkəmizin haqq mübarizəsini dünyaya daha güclü səslə çatdırmağa borcluyuq // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.5.

398. Nizamiqızı, H. Yol gedirəm Qubadlıya... // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.6.

399. Nurəddin. Mülki əhali yenə düşmən hədəfində: [Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarında ermənilərin terror əməllərinin davam etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

400. Nurəddin. Mülki əhali yenə xain düşmənin hədəfindədir // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.1;3.

401. Nurəddin. Uğursuzluğa düçar olan düşmən dinc əhalini hədəfə alır // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

402. Nurəddin. Vətənsevərlik ruhlu videoçarxlar: [ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir çox mədəniyyət müəssisələrinin Ordumuza mənəvi dəstək, xalqımızda vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədilə hazırladıqları müxtəlif videoçarxlar haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.3.

403. Nurəliyeva, P. Qələbəyə tükənməz  inam: indi hər birimiz Qarabağdan danışmalı, əsgərlərimizi çox yaxında  olan böyük  qələbəyə daha da ruhlandırmalıyıq...: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Pərvin Nurəliyevayla müsahibə] / müsahibəni apardı Afət İslam // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.16.  

404. Ol, Ə.  Qəzan mübarək // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.21.

405. Ol, Ə.  Marş //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.15.

406. Oljas Süleymenov: Azərbaycan mənim üçün doğma  ölkədir:  [Qazaxıstanın tanınmış yazıçısının Azərbaycan Televiziyası vasitəsilə xalqımıza müraciəti haqqında] // Ədalət.- 2020.- 24 oktyabr.- S.5.; 525-ci qəzet.- 2020.- 24 oktyabr.- S.7. 

407. “XIX-XX əsrlərdə Cənubi Qafqaz üzrə beynəlxalq müqavilələr və ermənilərin köçürülməsi” kitabı nəşr olunub: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun himayəsi ilə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, hüquq elmləri doktoru, professor Namiq Əliyevin eyniadlı kitabının rus dilində işıq üzü görməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.

408. 13 yaşlı musiqiçinin böyük arzuları vardı...: [Erməni  hərbi təxribatı  nəticəsində şəhid olan Şəhriyar Nadir oğlu Qurbanov haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

409. Orucov, E. Sənət adamları Prezidentimizin və ordumuzun yanındadır // Xalq qəzeti.- 2020.- 2 oktyabr.- S.6.

410. Orucova, A. “Gözüm Zəngilanı axtarır”: Xanəndə yurd intizarını “Şərq”lə bölüşdü: [xanəndə Almaz Orucova ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə // Şərq.- 2020.- 10 oktyabr.- S.13.   

411. 30 illik həsrətin günləri sayılan vüsalı: “Biz Böyük Qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, Azərbaycan vətəndaşları azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq rahat yaşasınlar”: [şanlı Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə tarixə əbədi həkk olunacaq səhifələr yazması haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.1;2.

412. Özbəkistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən ordumuza yardım // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.

413. Paşayev, Q. M. Qarabağ müharibəsi haqqında Nostradamusun görücülüyü: [Qəzənfər Paşayevin “Nostradamusun möcüzəli aləmi” adlı kitabı haqqında] //  525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.11.

414. Paşayev, Q. M.  Qarabağ müharibəsi və prezident İlham Əliyev haqqında Nostradamusun görücülüyü: [müəllifin “Nostradamusun möcüzəli aləmi” adlı kitabında yer alan bəzi katrenlər haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S.5.

415. Pənah, G. Haqqımız tapdanır, kor gözlər görmür:  2020-ci il 13-14 iyul Tovuz bölgəsində həlak olmuş Şəhidlərimizin xatirəsinə;  Dünən də şəhid vardı...; Haqqı axtaran, Haqqı özləyən  //  Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.12.

416. Piri, E.  Müharibə şeirləri ; Başdaşları utandırdı məni; Mələklərə atılan mərmilər...; Sağ qalan varmı?!; Ayağım özümdən qeyrətli çıxdı; İtirilmiş əllər; Atəşkəs; Məmməd İsmayıla; Gecikmisən;  Səngərdəkilərin acığına // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3.  

417. Rasimoğlu, M. Qısas ağacı; Qarabağ Azərbaycandır; Dünya “Tovuz” Dedi; Qarabağ yolu; Müğamat sevinir  //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.11.

418. “Real tarix və “Böyük Ermənistan” uydurması” ibri dilində çap olunub: [akademik Yaqub Mahmudovun eyniadlı kitabının  İsraildə çapdan çıxması  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.6.

419. Rəsul, S. Azərbaycan əsgəri, sizə arxalanmışıq! // Bakı Xəbər.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.16.  

420. Rəşid, M. Əsgər, sənə salam olsun! // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.16.

421. Rəşid, M.  Mənə zəfər yaraşır!; Əsgər, sənə salam olsun! // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.28.

422. Rüstəm İbrahimbəyov: “Bizim xalqımıza birlik yaraşır, Mən bu birlikdən qürur duyuram”:  [tanınmış yazıçı ilə müsahibə]  /  müsahibəni apardı  Namidə  Bingöl  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.7.

423. Rüstəmxanlı, T. Y. “Qələbə tarixini qətiyyətli Ordumuz, Ali Baş Komandamızıla birlikdə yazacağıq”:    [müəlliflə müsahibə] / Müsahibəni apardı Tahirə // Həftə içi.-2020.- 8-14 oktyabr.- S.8.  

424. Sadıq, İ. Bir səs gəlir Koroğlunun Qalasından, qalasından; Düşmənin ağ bayrağı; Azərbaycan bayrağına; Bizimdi, bizim Qarabağ; Gəlmişəm; Qoymaram; Son davası Xocalının; Məni barıt elə; Çənlibelə; Qalasından  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.29.

425. Sadıqlı, F. İndi mərdlik vaxtı, qeyrət çağıdır:  Ana xeyir-duası döyüşən oğullara güc-qüvvət verir  // Azərbaycan.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.  

426. Salmanlı, R.  Hərb tariximizə yeni şanlı səhifələr yazılır // Azərbaycan.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.  

427. Salmanlı, R. Yolun açıq olsun, Azərbaycan əsgəri!:  Gənclərimiz könüllü olaraq döyüşə getməyi özlərinə şərəf bilirlər //  Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.7.

428. Sarıyeva, İ. Xudafərinə taxılan müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağı hansı tarixi yenidən aktuallaşdırır... // Bakı xəbər.- 2020.- 20 oktyabr.- S.10.

429. Sevgin, D. Ali Baş  Komandanım  //  Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6.

430. Səfərov, E. Qərvəndim // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14.   

431. Səlim Babullaoğlu: “Sülhün damarlarından ədalətin qanı axmasa olmur...”: Qərb ədiblərinin sorğusuna cavab // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.15.

432. Səlimov, A. Cəbrayıl // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.28.

433. Səyyad Aran: “Erməni faşizmi yırtıcı xislətli, ilan təbiətlidir”: [yazıçı-publisist Səyyad Aranla müsahibə] / müsahibəni apardı  Şahanə  Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 oktyabr.- S.8.

434. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna dəstək məqsədilə satış-sərgi: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.

435. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianələr davam edir // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

436. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianələr: [Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin, Milli Kitabxana və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna  köçürdüyü ianələr haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.3.

437. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna ianələr: [Milli İncəsənət Muzeyi, Akademik Musiqili Teatrı, Yuğ Dövlət Teatrı, Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi və Bakı Musiqi Akademiyasının kollektivi tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.

438. Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna Milli Kitabxanadan və Aşıqlar Birliyindən ianə // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.  

439. Sultan, M. “Zəfər görüşü”:  [Ordumuzunn uğurları haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.22.

440. Sultanova, M. “Türkiyə bütün qəlbi və canı ilə Azərbaycanın yanındadır” // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.8.

441. Süleymanlı, S. Bizim haqlı müharibəmiz: Bu gün hər bir yazar, qələmi ilə bir əsgərdir // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.  

442. Şahin, Ş. Qələbə sənindir, Azərbaycan  // Ədalət.- 2020.- 13 oktyabr.- S.6. 

443. Şahin, Ş.  Üzü Şuşaya // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.10.  

444. Şahin, Ş. Vətən çağırır // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.31.  

445. Şahmalıoğlu, T. “Ağdama qayıdanda həyətimizə sürünə-sürünə girəcəm”: Tacir Şahmalıoğlu: Şuşadakı o qayanın yerini bilirəm, onun üstünə çıxıb “Bayatı Şiraz”ı oxuyacam...: [xanəndə ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Banuçiçək Hüseynli // Şərq.- 2020.- 28 oktyabr.- S.13.  

446. Şanlı bayrağımızın əzəmətli təsviri Qoşa Qala qapısında // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.16.

447. Şeyx Babı türbəsi düşmən atəşinə məruz qalıb // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4. 

448. Şəfaqət, H.  Sonra- Sükut:   Buna müharibə barədə qadın dilində danışmaq da deyə bilərsiniz  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.5.

449. Şəmi, H. “Atəşlər sizdəsə, közü bizdədir...”:  [türkiyəli şair və jurnalist Əbdürrahim Karakoçun “Qarabağa məktub” şeiri haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.16.  

450. Şəmi, H.  Doydur həsrətini, doydur hər kəsi, Qoy, Vətən desin ki, sənsən xilaskar, Salam, əsgər! Salam, əsgər!; Salam, əsgər!; Alın; Əsgərə məktub; Gecəgözlü qadın // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.3.

451. Şəmsizadə, N.  Erməni faşizmi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.6.

452. Şəmsizadə, N. Müharibə: Qürur və kədər // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.10.

453. Şirin, A. Hər yan yurdun bayrağına, Hər kəs əsgər paltarına büründü;  Dözümün partlayışı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.14-15.

454. Şuşa yenidən xalqımızın mədəniyyət məbədinə çevriləcək: [Milli Xalça Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Şirin Məlikovanın fikirləri] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 6 oktyabr.- S.16.

455. Tağıyev, A. Zəfər yürüşün uğurlu olsun, yenilməz Ordumuz! // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

456. Tağızadə, R.  Hisslə:  [qələbə hissləri keçirən müəllifin fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.15.

457. Tahir, R. “Bu gün Azərbaycan xalqına qələbə yaraşır”:žSənətkarlar danışdılar: [Xalq artistlərinin fikirləri]  // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5.

458. Tahir, R. “Qarabağda dizin-dizin sürünəcəm”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Şəfəq Əliyevanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Ədalət. - 2020.- 29 oktyabr.- S.8.  

459. Tarixi dini abidələrimizə qarşı erməni vandalizmi // Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.; Yeni Azərbaycan.- 2020.- 9 oktyabr.- S.3.; Xalq qəzeti. - 2020.- 9 oktyabr.- S.7.  

460. Tarixi ədalət döyüş meydanında bərqərar olunur: “Əsgərlərimizin canı-qanı bahasına bu torpaqları azad edirik. Heç bir hədə-qorxu bizi yolumuzdan döndərə bilməz!”: [Ali Baş Komandan İlham Əliyev oktyabrın 26-da xalqa etdiyi müraciətdən] // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.1;2.

461. Teyyub, F. Çağırıb aparın cəbhəyə məni // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14.  

462. Teyyub, F.  Suqovuşan:  Hörmətli Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin “Suqovuşan” tarixi adının bərpa edilməsini onun öz dilindən eşidəndə təsirləndim...  //  Respublika.- 2020.- 10 oktyabr.- S.10. 

463. Turan, A.  Burası Turan qapısı:  “Ordu mənim, dövlət mənim, yurd mənim!”:  [müharibə mövzusunda] // Ədəbiyyat qəzeti.-2020.-3oktyabr.- S.12. 

464. Turan, A. İşğal olunmuş torpaqlarımızda minlərlə kitabxana, milyonlarla kitab məhv edilib: [AMEA Mərkəz Elmi Kitabxananın direktoru Sevil Zülfüqarovanın fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.6.

465. Turan, A. Salam Türkün bayrağına və yaxud dağılan erməni mifi  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.6-7.

466. Turan, T. “Üç meymunu oynayan dünya...”: Tarixin üzündəki şarm  // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.16.

467. Türk dünyası təşkilatları Ermənistanın insanlıq əleyhinə əməllərini pisləyir: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı yaydığı bəyanat haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.3.

468. Türk dünyası təşkilatları işğalçı ölkənin təxribatlarını pisləyir: [Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.

469. Türk dünyası yazarlarından Ermənistanın terror siyasətinə etiraz bəyanatı // 525-ci qəzet.- 2020.- 20 oktyabr.- S.16. 

470. Türk dünyası yazarlarının Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı terror siyasətinin dayandırılmasına dair Bəyanatı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.25.

471. TÜRKSOY-un baş katibi Ermənistanın hücumları ilə bağlı bəyanat verib: [Düsen Kaseinovun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini və obyektləri atəşə tutması ilə bağlı verdiyi bəyanat haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.8.

472. Uğur, E. Ali Baş Komandan...;  Azərbaycan bayrağı; Gözün aydın!; Sən qalib olacaqsan; Bizimdir; Vətən! // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.32.

473. UNESCO-nun rəhbərliyi Ermənistanın son təxribatı barədə məlumatlandırılıb: [ordumuzun Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.2.

474. Urud, M. Savaş deyir // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S.6.   

475. Vaqif məqbərəsi Şuşanın işğalından əvvəl və indi // Hürriyyət.- 2020.- 17-19 oktyabr.- S.16.  

476. Vəfa, Z. Bu vuruşdan dönən deyil Ordum mənim  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.4.

477. Vəlbinəli, A. Polad ürəkli general; Öyrəndim daha; Sənin günahındır; Bir anın içində; Son görüş  // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.15.

478. Vəliyeva, S. M. İlan qoşunu üzərində qələbə:  [İkinci Qarabağ Müharibəsinə aid bədii yazı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.12.

479. Vəliyeva, S. M.  Müjdə, Şuşam, biz gəlirik!;  Şəhid balası; Orada // Kaspi.- 2020.- 10 oktyabr.-S.15.

480. Vətən müharibəsinin ilk qazi şəhəri: 27 illik işğaldan sonra Cəbrayılın düşməndən azad edilməsi böyük zəfərin başlanğıcıdır // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.1.

481. Vətən müharibəsinin informasiya cinahı: [döyüş meydanında əldə olunan uğurların informasiya cinahında da möhkəmləndirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.5.

482. Vətən savaşı üçün mahnılar: [Türkiyəli bəstəkar  Sinan Akçılın Azərbaycan Ordusuna mahnı bəstələməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.8.  

483. “Vətən torpaqlarını azad etmək müqəddəs borcdur”: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlının fikirləri] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.5.

484. Vətənimizi sonadək müdafiə etməyə hazırıq!: Ölkəmizin Rus İcmasından Rusiyanın ermənipərəst dairələrinə cavab: [Azərbaycanın Rus İcmasının bəyanatından] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3.

485. Vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi müsabiqə elan edilib: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

486. Vəziroğlu, B. “Dünya ədaləti görmürsə, güc qalib gələcək”:  Baba Vəziroğlu: Azərbaycan tək deyil, onun yanında 83 milyonluq Türkiyə var:  [yazıçı ilə müsahibə]  / müsahibəni apardı Samirə Ərəbova  // Şərq.- 2020.- 16 oktyabr.- S.13.

487. Vidadi Muradov: Qarabağ da, Qarabağ xalçası da Azərbaycanındır: [bu sözləri “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri professor Vidadi Muradov deyir] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 6 oktyabr.- S.13.; Hərbi And.- 2020.- 9 oktyabr.- S.14.

488. Vilayətoğlu, Z.  İndi qisas zamanı, qələbə zamanıdır, xoş gələcək müjdəli bu çağına qurban, Eeey!; Eeey!; Bəla; Ağlayırdı; Aman dağlar; Ağladım  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.13.

489. Vüsal, B. Yarama torpaq tökün // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.29. 

490. Yazıçılar Birliyinin Həmkarlar İttifaqından Silahlı Qüvvələrə dəstək // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.16.

491. Yenisey, A. “İndi ölməyi bacarmasaq, heç vaxt yaşaya bilməyəcəyik”:  Aqşin Yenisey: Bu müharibə bizi bir millət, bir cəmiyyət, bir mədəniyyət olaraq yenidən doğacaq: [şairlə müsahibə] /  müsahibəni apardı Şəymən Bayramova // Şərq.- 2020.- 6 oktyabr.- S.9.

492. Yunus Oğuz: “Paşinyanın arxasında dayanan qüvvələr də artıq birbaşa Azərbaycana müdaxilə edə bilmirlər” // Səs.- 2020.- 30 oktyabr.- S.10.

493. Yunusov, Ə. Yetişib zaman; Ordum; Yaz əsgər, Vətən əmr eyləyib; Qovüşücağam // Ədalət.- 2020.- 20 oktyabr.- S. 7.

494. Yurdoğlu, E. Zəfər himni // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.14. 

495. Yusifqızı, R. Qar: [ermənilərin müharibə təxribatları haqqında müəllifin fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.21. 

496. Yusifli, C. Formanın müqəddəs sirri-Qarabağ hekayələri: [müəllifin müharibə mövzulu fikirləri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.14. 

497. Yusifli, R. “Qürurlu ol, əsgər anası!” layihəsi həyata keçirilir // Respublika.- 2020.- 9 oktyabr.- S.6.

498. Yusifli, V. Ə.  Poeziya susmur...:  “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri” Tənqidçinin publisistik qeydləri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.28-29.

499. Yusifoğlu, İ. Qiymayın uşaqlara // Ədalət.- 2020.- 22 oktyabr.- S. 6.; 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.14.

500. Yusifoğlu, İ. “Müharibə və uşaqlar”; İntiqam; Niyə bəs; Şir  kimi vuruşuram; Şəhid uşaqlarımız // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.12.

501. Yusifoğlu, R. Qələbə sevinci; Tanrı qorusun türkü; Azərbaycan dronu; Hiddət seli  // Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 23 oktyabr.- S.13.

502. Yusifoğlu, R. Nur saçdı Qarabağa Bayrağımın işığı...; Zəfər dastanı; Qələbə sevinci; Tanrı qorusun türkü; İsti yağışlar; Murovun zirvəsində; Azərbaycan əsgəri; Azərbaycan dronu; Hiddət seli; Təzə tarix yazırıq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.20-21.

503. Yusifzadə, K.  Gəncəlilər ana bətnindən silahla doğulur // Ədəbiyyat qəzeti .- 2020.- 10 oktyabr.- S.2.

504. Zamanlı, M. Başını uca saxla: Şəhid atasının şeiri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.25.

505. Zeynalov, E. M. Təəccüblənməyə bilmirəm...: [türk yazıçısı Əlif Şəfəqin erməni işğalına haqq verməsi ilə bağlı müəllifin etirazı]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.23.

 

“Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı

506.  Baxşəliyev, V. “Qarabağ Azərbaycandır” deyən abidələr: Qarabağın Neolit abidələri ilə Dalma Təpə mədəniyyəti arasında müəyyən xronoloji bağlantı var // Kaspi.- 2020.- 24 oktyabr.-S.7.

507. Cəfərov, N.  Ali Baş Komandanın əmri: İlham Əliyev: Qarabağ Azərbaycandır və nida!  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.4.

508. Əlibalayeva, G. Qarabağ Azərbaycandır // Olaylar.- 2020.- 2-8 oktyabr.- S.24.

509. Hyuston şəhərində “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı: [Texas ştatının eyniadlı şəhərində şüarın təbliğ olunması kampaniyasının davam etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.

510. “Qarabağ Azərbaycandır!”: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasında eyniadlı virtual sərgi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.4.

511. “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı hekayə müsabiqəsi // Mədəniyyət. 2020.- 16 oktyabr.- S.7.  

512. “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı vorkşop: [İcərişəhərdə yerləşən “Art Tower”də “Arts Council Azerbaijan” tərəfindən  hazırlanan layihə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.3.

513. “Qarabağ Azərbaycandır!” xoreoqrafik kompozisiyaları: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının professor-müəllim və tələbə heyətinin iştirakı ilə eyniadı layihənin icrası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.  

514. “Qarabağ Azərbaycandır” qısa hekayə müsabiqəsi keçirilir // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

515. “Qarabağ Azərbaycandır!” plakat sərgisi: [İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsinin müəllim-professor və tələbə heyəti tərəfindən hazırlanan sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.

516. “Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!” adlı virtual sərgi hazırlanıb: [F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının vətənpərvərlik mövzusunda təqdim etdiyi eyniadlı virtual sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 oktyabr.- S.16.  

517. “Qarabağı bərpa etməyə cümlə hazırız!”: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən eyniadlı videoçarxın hazırlanması haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.1.

518. Qurbanov, A.  Qarabağ Azərbaycandır! İRƏLİ!..:   (Ali Baş Komandanın əmri) // Respublika.- 2020.- 4 oktyabr.- S.11. 

519. Milli Kitabxana “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı virtual sərgi hazırlayıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16. 

520. Vətən torpağı oymaq-oymaq düşməndən təmizlənir: 18 gündə 40-a yaxın yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.1.

 

Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi

521. Ağdam Cümə məscidi: [Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində  Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən eyniadlı layihənin davam etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

522. Ağdam Çörək Muzeyi // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.  

523. Azıx mağarası (Xocavənd rayonu) // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

524. Bülbülün Şuşadakı ev-muzeyi //Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

525. El Roman. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi” layihəsi başlanıb: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən eyniadlı layihəyə start verilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.9.

526. Füzuli Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.

527. Gəncəsər monastır kompleksi (Kəlbəcər) // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

528. Hacı Bədəl körpüsü (Qubadlı) // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

529. Hacıquluların malikanəsi (Şuşa) // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

530. Həmidə. Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi: Azərbaycan əsgərinin ayaq səslərini duyan abidələrimiz də bizi gözləyir... // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.1;4.  

531. Həmzə Soltan sarayı (Laçın) // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

532. Xudafərin körpüləri: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən start verilən layihə çərçivəsində növbəti materialın Cəbrayıl rayonu ərazisində yerləşən Xudafərin körpülərinə həsr edilməsi haqqında] // Unikal.- 2020. - 10 oktyabr. - S. 21.

533. Xudafərin körpüləri (Cəbrayıl) // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

534. Xurşudbanu Natəvanın evi (Şuşa) // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

535. Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5. 

536. Köçərli məscidi (Şuşa) // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

537. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən eyniadlı layihəyə start verilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3.

538. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”  // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.

539. “Qarabağ-mədəniyyətimizin beşiyi”: Gürcülü türbəsi // Unikal.- 2020. - 24 oktyabr. - S.21.

540. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”: Xurşidbanu Natəvanın ev-muzeyi // Unikal.- 2020. - 10 oktyabr. - S. 21.

541. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”: [Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində  Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən   eyniadlı layihənin davam etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

542. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi” // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

543. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi” // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

544. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi” //Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

545. “Qarabağ- mədəniyyətimizin beşiyi” layihəsi davam edir // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 oktyabr.- S.16.

546. “Qarabağnamə”: Mədəniyyət Nazirliyi yeni layihəsini təqdim edib: [Ordumuzun Vətən müharibəsindəki zəfərinə dəstək və hər qarışı tarix danışan Qarabağın zəngin mədəni mirasının təbliği məqsədilə] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.4.

547. Qarğabazar karvansarası  (Füzuli rayonu) // Mədəniyyət - 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

548. Laçın Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.  

549. Məlik Əjdər türbəsi (Laçın rayonu) // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

550. Məmər məscidi və Gürcülü türbəsi (Qubadlı) // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

551. Məmmədbəyli türbəsi (Zəngilan rayonu) // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.4.

552. Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi (Şuşa // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

553. Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialı // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5. 

554. Mükərrəmoğlu, M. “Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi”: [Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş ərazilərdə dağıdılan, talan edilən mədəniyyət ocaqları, abidələr haqqında] // Xalq qəzeti.- 2020.- 21 oktyabr.- S.11.

555. Saatlı məscidi (Şuşa) // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.3.

556. Sarı Aşığın Xatirə Muzeyi (Laçın) // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5. 

557. Şahbulaq qalası (Ağdam) // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

558. Şuşa qalası // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.4.

 

“Qarabağ abidələri” sərgisi

559. “Qarabağ abidələri” virtual rejimdə təqdim olundu: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanan eyniadlı sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.13. 

560. Milli Kitabxanada “Qarabağ abidələri” adlı sərgi // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 10 oktyabr.- S.16. 

561. Milli Kitabxananın növbəti virtual sərgisi: [“Qarabağ abidələri”  sərgisi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.6.  

 

“Qarabağ xalq sənətkarlığı” sərgisi

562. “Qarabağ xalq sənətkarlığı” adlı sərgi: [Milli Kitabxanada açılan eyniadlı sərgi haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 13 oktyabr.- S.16.  

563. “Qarabağ xalq sənətkarlığı” adlı sərgi təqdim olunub: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təqdim etdiyi eyniadlı virtual sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 oktyabr.- S.13.  

564. Qarabağ xalq sənətkarlığı” virtual rejimdə təqdim edilib: [Milli Kitabxanada açılan eyniadlı sərgi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.  

 

“Qarabağın məşhur müəllimləri”

565. Qarabağın ən məşhur simalarını siz də tanıyın: Nazirlikdən tarixi günlərdə maraqlı layihə // Hürriyyət.- 2020.- 24-26 oktyabr.- S.16.

566. “Qarabağın məşhur müəllimləri” – Həmidə xanım Cavanşir // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.7.

567. “Qarabağın məşhur müəllimləri”: Süleyman Sani Axundov: [Təhsil Nazirliyinin layihəsi çərçivəsində Qarabağda doğulan və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan tanınmış şəxslər barədə məlumatlar] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.7.

 

Böyük Vətən Müharibəsi – 75

568. İsaqoğlu, V. Hələ yaşamağa dəyər... [Əslən Tovuzlu, Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı Əli Süleymanov və oğlu Talıb Süleymanov haqqında] // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.8.

569. Respublika Gənclər Kitabxanası beynəlxalq foruma qatılıb: [Krasnodar Vilayət Gənclər Kitabxanasının təşkil etdiyi internet forumda iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4. 

 

Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100

570. Abutalıbov, R. A. “Bir ömür iki tale”: Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik yubileyinə: [Yazıçı Şain Sinarianın həmyerlimiz, Fransa Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndəsi haqqında yazılmış eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.16.

571. Əfsanəvi partizanın 100 illiyinə həsr olunmuş virtual sərgi: [Mədəniyyət Nazirliyi və  Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5.

572. “Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100” adlı ədəbiyyat xülasəsi təqdim olunub: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təqdim etdiyi eyniadlı daycesti (ədəbiyyat xülasəsi) haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.12.  

573. Hacıyeva, A. Fransa qəhrəmanı: “Armed Mişel” sənədli povest haqqında təəssürat: [Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı  haqqında] // Respublika.- 2020. -1 oktyabr. - S.11.

574. Müşfiq, Ş. “Bir ömür, iki tale”: əfsanədən həqiqətə: [yazıçı Şain Sinarianın həmyerlimiz, Fransa Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndəsi haqqında yazılmış eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.16.

 

“Könüllülər ili” – 2020

575. “Mənim yay tətilim”: Müsabiqəyə qeydiyyat oktyabrın 15-dək aparılacaq: [“Könüllülər ili” çərçivəsində elan edilən eyniadlı” Respublika uşaq rəsm müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.7. 

 

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət

576. Birpərdəli pyes müsabiqəsinin nəticəsi açıqlanıb: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının təşəbbüsü ilə “Biz birlikdə güclüyük” adlı birpərdəli pyes müsabiqəsinə yekun vurulub] // Mədəniyyət. - 2020.- 14 oktyabr.- S.5.  

577. “COVİD-19 və ÜMİD-20”: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin  rəssamlıq fakültəsinin tələbə və professor-müəllim heyəti tərəfindən hazırlanan eyniadlı sərgi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.  

578. Gözəgörünməz düşmənlə mübarizəni də unutmamalıyıq: Xüsusi karantin rejiminin müddəti daha bir ay uzadılıb // Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.2.

579. Məcid, R. Pandemiya, ədəbi intellektuallıq və ədəbiyyatda yaşamaq formulu: “Ulduz”jurnalı ilə “525-ci” qəzet”in birgə layihəsində  Azərbaycanın  üç tanınmış  söz adamının bu üç suala cavablarını təqdim edirik // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.20.     

580. Ol, Ə., Əhməd, R., Musayeva, İ. Pandemiya, ədəbi intellektuallıq və ədəbiyyatda yaşamaq formulu: “Ulduz” jurnalı ilə “525-ci qəzet”in birgə layihəsində Azərbaycanın üç tanınmış söz adamının bu 3 suala cavablarını təqdim edirik // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.15.

581. Pandemiya dövrünün çətinliklərinə rəğmən...: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin uğurları  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5.

582. Pandemiya musiqi festivallarını efirə daşıyır: Bakı Caz Festivalı üçgünlük televiziya şousu ilə gerçəkləşəcək // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3.

 

Multikulturalizm

583. Bayramlı, E. B. Azərbaycan: Multikultural və tolerant ölkənin tarixi həqiqətləri: Hələ 12 əsr əvvəl Azərbaycanda dünyanın ilk multikultural, tolerant, sülh və qardaşlıq şəraitində formalaşan cəmiyyət və dövlət yaradılmışdı // Səs.- 2020.- 13 oktyabr.- S.15.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

584. Azərbaycan və Böyük Britaniya mədəniyyət əlaqələri müzakirə edilib: [Anar Kərimovun video format görüşü haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.13.

585. Mədəniyyət obyektlərinin oğurlanması və ya qeyri-qanuni ixracı ilə bağlı beynəlxalq konfrans: UNİDRUA Konvensiyasının 25-ci ildönümünə həsr edilən onlayn konfransda ölkəmiz də təmsil olunub: [Mədəniyyət Nazirliyinin oğurlanmış və ya qeyri-qanuni ixrac edilmiş mədəniyyət obyektlərinə dair Romada təşkil olunmuş  onlayn beynəlxalq konfransda təmsil olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.4.

586. Özbəkistanla mədəni əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb: [Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimovun Özbəkistan Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Baxrom Aşrafxanov ilə görüşməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.3.

587. “Türkologiyanın bu günü və sabahı” adlı videokonfrans keçirilib: [Macarıstanda keçirilən tədbirdə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 oktyabr.- S.8.

 

Bax: 21; 22; 67; 482; 569; 633; 637; 639; 640; 648; 662; 664; 696; 697; 706; 867

 

KİTABXANA İŞİ

588. “Dahilərin müharibə haqqında aforizmləri” videoçarx olub: [Xəzər Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin eyniadlı vətənpərvərlik ruhunu əks etdirən videoçarx təqdim etməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

589. Əliağa Vahidlə bağlı virtual sərgi tərtib edilib: [Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən “Böyük qəzəl ustadı Əliağa Vahid”adlı virtual sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.9.

590. İsmayılov, X. İ. Kitabxanaşünaslığa həsr olunan alim ömrü: Professor Xəlil İsmayılov: Kitabxana işini inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə gənclərə bu sahəni sevdirmək lazımdır: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Nurəddin Məmmədli // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.5.

591. Milli Kitabxana beynəlxalq konfransda: [professor Kərim Tahirovun Avropa Milli Kitabxanaları Konfransı təşkilatının onlayn konfransında iştirak etməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.13.

592. Milli Kitabxanada “Qarabağ geyimləri” sərgisi // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.13.

593. Milli Kitabxanadan “Məhəmməd Hadi” virtual sərgisi // 525-ci qəzet. - 2020.- 30 oktyabr.- S.16.  

 

Bax: 80; 82; 438; 516; 519; 559-561; 562-564; 569; 572; 1018

 

MUZEY İŞİ

594. Abbaslı, T. A. Köçkün  adından xilas olan muzey eksponatları: Cəbrayıl Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin direktoru Tariyel Abbaslı: Bu illər  ərzində eksponatlar da mənimlə birlikdə köçkün həyatı  yaşadı / müsahibəni apardı  Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.17.

595. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları Bəhruz Kəngərli Muzeyində // 525-ci qəzet.- 2020.- 6 oktyabr.- S.16.

596. Azəri, L. Yaddaş salnaməsinin saxlancındakı iki sərgidən təəssürat: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 100 // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.5.

597. Qarabağ xanına hədiyyə edilmiş bayraq Tarix Muzeyində: [Mehdiqulu xana Rusiya imperatoru I Aleksandr tərəfindən təqdim olunan bayraq] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 6 oktyabr.- S.16.

598. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açıq dərs: [“Gənc muzeyşünaslar və muzeysevərlər” klubunun üzvləri üçün keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

599. Oruc, K. Uşaqların tərbiyəsində muzeylərin böyük rolu var: Kamran Əsədov: “Muzeylər zamanın müəyyən məqamını özündə yaşadan, uzaq və yaxın keçmişdən soraq verən maddi-mənəvi xəzinədir”: [təhsil eksperti Kamran Əsədovun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Üç nöqtə.- 2020.- 1oktyabr.- S.14.

600. Rəsulova, R. Qələbə ruhlu ömür yolunun ünvanı - Cəmşid Naxçıvanski muzeyi // Hərbi And.- 2020.- 2 oktyabr.- S.8.

601. Şəhid polkovnikin şəxsi əşyaları Tarix Muzeyində: [iyul döyüşlərində şəhid olan İlqar Mirzəyev haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.-16 oktyabr.- S.6.

602. Tarix Muzeyində Mixail Lermontovla bağlı eksponatlar qorunur // Mədəniyyət.- 2020.-22 oktyabr.- S.7.

 

Bax: 522; 535; 548; 553; 556

 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi – 80

603. Bahadurqızı, Y. Sözün, sənətin doğma  beşiyi: AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli  Azərbaycan   Ədəbiyyatı muzeyinın 80  illiyi  tamam olur // 525-ci qəzet. - 2020.- 27 oktyabr.- S.12.

604. Qəhrəmanova, N. 80 yaşı olan “Söz məbədi” haqda film: [akademik Rafael Hüseynovun eyniadlı filmi haqqında] // Mövqe. 2020. - 14 oktyabr. - S.10.  

605. Nuriyeva, K. “Yaddaş körpüsü”ndən “Nizaminin salamı”nı çatdıran “Söz məbədi”: [akademik Rafael Hüseynovun eyniadlı filmi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.13.   

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

606. Azadi, S. Xudafərin körpuləri: Azərbaycanı birləşdirən rəmzi abidə // İki sahil.- 2020. - 20 oktyabr. - S.30.

607. Azərbaycanı birləşdirən 10 əsrlik abidə // Hürriyyət.- 2020.- 20-21 oktyabr.- S.16.

608. Cabbarlı, Ş. Xoş gördük, Xudafərin körpüsü!: Böyük tarixin şahidi öz doğma ölkəsinə qovuşdu // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr S.13.

609. Dağıdılan tarixi abidələr erməni vandalizminin əyani sübutudur // Elm.- 2020.- 23 oktyabr.- S.11.

610. Qafqaz Albaniyasına aid ilk orta əsr xristian abidəsində arxeoloji tədqiqatlar davam edir // Mövqe.- 2020.- 24 oktyabr.- S.13.

611. Qazi, V. İlkin xristianlığın Azərbaycanda izləri // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 oktyabr.- S.24.

612. Qədimov, C. Dövlətçilik tariximizin “daşlaşmış yaddaşı”: [Azərbaycanın qədim tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.9.

613. Malıyev, E. Alban abidələrinin məskəni – Zaqatala: Tarixi abidələrin dərin sirləri var... // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.20.; Ədalət. - 2020.- 24 oktyabr.- S.4.

614. Mədəniyyət Nazirliyi Zəngilandakı məscidin ermənilər tərəfindən təhqir olunması ilə bağlı bəyanat yayıb // Azərbaycan.- 2020.- 25 oktyabr.- S.8.

615. Nasir, Ş. İrəvanda qədim abidələrimizən “Hüseynəli xan məscidi” // Respublika.- 2020.- 18 oktyabr.- S.11.

616. Seyidov, T. Naxçıvanın bir çox tarixi abidələri işğal altındadır // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.3.

617. Şükürzadə, İ. Xolmili kəndinin köhnə qəbirstanlığı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.9.

618. Yunusoğlu, Q. “Azərbaycanın sakral coğrafiyası”: Şəlvəçay hövzəsinin  dini-mənəvi irsi mistik inanclarda, maddi abidələrdə və yer adlarında: V məqalə // Olaylar.- 2020.- 16-22 oktyabr.- S.18.

619. Yunusoğlu, Q. “Azərbaycanın sakral coğrafiyası” silsiləsindən Süsəndağ ətəklərinin müqəddəsliyi: VI məqalə: [Qədim Zəngəzur mahalının zəngin sakral mədəniyyəti, milli abidələri haqqında] // Olaylar.- 2020.- 30 oktyabr.- 5 noyabr.-S.18.

620. Yunusoğlu, Q. Qərbi Azərbaycanın tarixi, dini... zənginliyi, Zəngin və Vedi çaylarının hövzəsi // Olaylar.- 2020.- 2-8 oktyabr.- S.18;19.

 

Bax: 121; 279; 447; 459; 475; 530

 

Şuşa qalası – 270

621. Şuşa qalasının 270 illiyinə həsr olunmuş virtual sərgi açılacaq: [Mədəniyyət Nazirliyi və Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.2.; Unikal.- 2020. - 10 oktyabr. - S. 21.  

622. Şuşa qalasının 270 illiyinə həsr olunmuş virtual sərgi açılıb: [“Bakı” Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə Elturan Avalovun əsərlərindən ibarət sərgi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.12.

623. Şuşa qalasının 270 illiyinə həsr olunmuş virtual sərgi hazırlanıb //525-ci qəzet. - 2020.- 9 oktyabr.- S.16.  

 

II. İNCƏSƏNƏT

RƏNGKARLIQ

624. Ağayev, İ. “Müharibəni xatırlamaq müharibədə olmaqdan daha ağrılıdır”: Bir rəsmin dedikləri: [rəssam İntiqam Ağayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.19.

625. Ağayev, İ. Rəssam əsgər olanda..: [rəssam İntiqam Ağayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.22.

626. Azəri, L. Teatr rəssamlığımızda zərif imza: [Əməkdar incəsənət xadimi İzzət Seyidovanın 110 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.-16 oktyabr.- S.6.

627. Bölgələrdəki rəssamlar üçün əməkdaşlıq imkanları: [Mədəniyyət Nazirliyinin və Rəsm Qalereyası  təşkilatçılığı ilə bölgələrdə yaşayıb-yaradan rəssamlarla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədilə davam edən layihə haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.7.

628. Əliyev, Z. A. Əzim Əzimzadənin naməlum portreti: [Xalq rəssamının 140 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.7.

629. Əliyev, Z. A. Qarabağ həqiqətləri cizgilərin işığında: Xalq rəssamı Arif Hüseynovun yeni qrafik silsiləsi haqqında // Kaspi. - 2020.- 31 oktyabr.- S.16.

630. Əməkdar rəssam Faiq Abdullayev vəfat edib //Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

631. Fərəcov, S. Yaradıcı ömrün solmaz rəngləri: [Əməkdar incəsənət xadimi Lətif Feyzullayev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.7.

632. “Xəzərin dalğaları”nda ustad dərsləri davam edir: [I Bakı Beynəlxalq Sulu boya Festivalı çərçivəsində təşkil olunan ustad dərsləri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.-  S.5.

633. İzmirdə keçirilən sərgidə “Qarabağ xalçası”: [azərbaycanlı rəssam-heykəltəraş Gülnarə Pamuk Muxtarovanın eyniadlı əsəri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.8.  

634. Muradov, V. “Çılpaq musiqi” - insan hisslərinin ifadəsi”: Əməkdar rəssam Vüqar Muradov: Mənim üçün əsas olan insan və onun duyğularıdır: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.19.

635. Muradov, V. Komediyalardan  daha çox  insanları  tragediyalar  cəlb edir: [Əməkdar rəssam Vüqar Muradovla müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Sahəd // 525-ci qəzet.- 2020.- 28 oktyabr.- S.19.

636. Rəsm əsərlərinin satış-sərgisi davam edir: [Ordumuza dəstək məqsədilə Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin virtual satış-sərgisi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.3.

637. Rəssam Nərgiz Quliyeva ölkəmizi beynəlxalq sərgidə təmsil edib: [Dubayda keçirilən sərgi-yarmarkada iştirak etməsi  haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.8.  

638. Sarıca, Ş. “İnsanın ən böyük evi Vətənidir”: Karikaturaçı rəssam Şəhriyar Sarıca: Vətənində axsaxlıq olan insanın xarakterində də axsaqlıq olur: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Natəvan Abdulla // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.18.

639. Sultanova, M. İstanbulun tarixi rəssam Rafiq Əzizin əsərlərində: [İstanbulda rəssamın təşkil edilən sərgisi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.8.  

640. Şahanə. Azərbaycanlı rəssamın daha bir beynəlxalq uğuru: [Nərgiz Quliyeva haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.24. 

641. Şeyxzamanlı, K. “Sosial şəbəkələr insanların həyatında vacib yer tutur”: Rəssam- illüstrator Kənan Şeyxzamanlı: Hər iş həvəskar şəkildə başlayıb sonradan peşəkarlığa keçir: [rəssam-illüstratorla müsahibə] / müsahibəni apardı Günel  Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.23.

642. Vəliyeva, K. Milli mədəni irsi və doğma yurdun təbiətini əsərlərində yaşadan sənətkar: Elmira Şahtaxtinskaya – 90: [Xalq rəssamı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.7.

643. “YARAT”da “Qurban olum” sərgisi // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 3 oktyabr.- S.16.

644. “YARAT”ın “Qurban olum” sərgisi davam edir: [eyniadlı Müasir İncəsənət Mərkəzində tanınmış rəssam Fərid Rəsulovun sərgisinin təşkil olunması haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.17.

 

Bax: 278; 341; 575; 577; 621; 623

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

645. Xələfli, Ə. R. İstedad yanğıdır: Seyfəddin Mənsimoğlunun sənət möcüzəsi: [xəttoyma sənətinin ustadı haqqında] // Kredo.- 2020.-15 oktyabr.- S.1;16.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

646. Əliyev, Z. A. Sənətkar ömrünün müdriklik çağı: Əhməd Salikov-90: [heykəltəraş   haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.7.

647. Fərəcov, S. İlk alitəhsilli qadın heykəltəraşımız:  [Əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayeva haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

648. Fotomüxbirin növbəti uğuru: [AZƏRTAC-ın fotomüxbiri İlqar Cəfərovun  Hindistan Milli Fotoqrafiya Akademiyasının “PERSONA International” mükafatına layiq görülməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 25 oktyabr.- S.8.  

649. Qəniyev, E. “Çəkilən hər bir foto gələcəkdəki keçmişin bələdçisidir”: Gənc fotoqraf Elxan Qəniyev: Həmin gün sevginin son şəklini çəkmişdim: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Abbas Günel // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.23. 

 

MODA. DİZAYN

650. Vəliyev, M. “Postpandemiya dövründə daha çox tünd rəngli geyimlərə üstünlük veriləcək”: Modelyer-stilist Murad Vəliyev: Geyim seçərkən hər zaman geyinə biləcəyin mallara üstünlük vermək lazımdır: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytac Aslan // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.21.

 

Bax: 243

 

MUSİQİ

651. Abdullayev, A. S. “Başım sənətə elə qarışıb ki, zamanın necə keçməyindən xəbərsiz olmuşam”: Xalq artisti Ağasəlim Abdullayev: Əminik ki, haqq işimiz, Vətən müharibəmiz qələbə ilə tamamlanacaq: [müəlliflə müsahibə] / müsahibəni apardı Lalə Azəri // Mədəniyyət.- 2020.-16 oktyabr.- S.5.

652. “Arif Məlikov: tarix və müasirlik”: [ənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Baxşiyeva-İbrahimovanın eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

653. Bəşirov, V. P. Böyük fikirlər eşqi ilə yazılan kitab: [Vidadi Xəlilovun “Dolanaram başına”nın heyrət aləmi” monoqrafiyası haqqında] // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.6.

654. Cəfərov, N. Q. Firidun Şuşinski haqqında ilk kitab: [Aslan Kənanın “XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski” adlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11.

655. “Cıdır düzündə “Xarı bülbül” festivalının keçiriləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirik”: [Xalq artisti, Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin kafedra müdiri Teyyub Aslanovun fikirləri] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.

656. Dadaşzadə, Z. A. Musiqinin nəfəsi: simfonizm zamanda  və məkanda // 525-ci qəzet. - 2020.- 28 oktyabr.- S.13.

657. Əməkdar artist Etibar Qasımbəyli vəfat edib // Mədəniyyət. - 2020.- 28 oktyabr.- S.6.

658. Əmirli, Ş. Y. “Kinonu duyan bəstəkar:  [Xalq artisti Xəyyam Mirzəzadənin 85 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2020.-7 oktyabr.- S.7.

659. Fərəcov, S. Uşaqların sevimli bəstəkarı: [Rəşid Camal oğlu Əliyev haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.6.

660. Fərhad Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığı: [Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında nəşr olunan eyniadlı kitabın tərtibçisi Əməkdar incəsənət xadimi, professor Tərlan Seyidovdur] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

661. Gənc bəstəkarın “Xocalıya” əsəri rəqəmsal platformada: [Abuzər Manafzadənin eyniadlı əsəri haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.3.

662. Gənc vokalçının beynəlxalq müsabiqədə uğuru: [İskəndər Həsənzadə Makedoniyada onlayn formatda keçirilmiş “Musicland 2020” beynəlxalq müsabiqəsində ölkəmizi uğurla təmsil etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5. 

663. Hacıyev, T. “Orta məktəbin ulduzu idim”: [müğənni, aktyor və rejissor Tofiq Hacıyevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 8 oktyabr.- S.12.

664. İbrahimova, A. Gənc vokalçı beynəlxalq müsabiqənin baş mükafatını qazanıb: [Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən  “TESSA” VI Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsində Rüfət Piriyevin Qrin-pri mükafatını qazanması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.4. 

665. İmamverdiyeva, G. “Şuşanın hər küçəsi, hər daşı bir abidədir”: [Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Şakiroğlu // Ədalət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.8.

666. Lalə. 75 yaşlı Cavan: “İnanıram ki, tezliklə böyük qələbə xəbərinin sevincini yaşayacağıq”: [cazmen Cavan Zeynallı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1oktyabr.- S.5.

667. Məhərrəmova, T. Mədəniyyət və incəsənət fədaisi: Onun yüzə qədər mahnısı var ki, hələ ictimaiyyətə təqdim edilməyib: [bəstəkar Şahid Əbdulkərimov haqqında] // Kaspi.- 2020.- 31 oktyabr.- S.14.

668. Məhərrəmova, T. 15 yaşdan başlayan yaradıcılıq: O, əsil vətəndaş ömrü yaşadı: [Xalq artisti Ramiz Mustafayev haqqında] // Kaspi.- 2020.- 17 oktyabr.-S.14.

669. Mirzəliyev, M. Sara Qədimovanın həyat və yaradıcılığı // Hürriyyət.- 2020.- 17-19 oktyabr.- S.14.

670. Musabəyli, H. N. Qarmon sevgisi ilə döyünən ürək...: (Elegiya və ya 32 il ömür sürmüş eloğlumuzun acı taleyi): [qarmon ifaçısı Ayşad Uğurlu haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.8.

671. Musaoğlu, Ş. “Təbabətlə incəsənətin ortaq nöqtəsi var”: [şair-bəstəkar, hərbi- vətənpərvərlik ruhunda  yazılan musiqilərin müəllifı Şahin Musaoğlu ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir  // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.6.

672. Musiqi məktəbi şagirdlərinin uğuru: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin “Qələbə Günü” adlı I onlayn festival-müsabiqəsi keçirməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.

673. Nəsibli, E. “İnsanlar rep və trep tərzində ifalardan daha çox zövq alırlar”: Elgün Nəsibli: “Üç yaşımdan musiqi ilə məşğul oluram”: [gənc ifaçı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Abbas // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.23.

674. Nəzərov, İ. Müslüm ucalığı: [görkəmli bəstəkar Müslüm Maqomayev haqqında] // Azərbaycan.- 2020.- 24 oktyabr.- S.7.

675. Nicat, Ə. Xoşbəxtlik bəxş edən musiqilər // Hürriyyət.- 2020.- 20-21 oktyabr.- S.13.

676. Öyrənmək ustad olmaqda ümdə şərtdir: Tanınmış tarzən Qurban Pirimovun anadan olmasından 140 il ötür // Hərbi And. - 2020.- 23 oktyabr.- S.20.

677. Paşayev, A. Yubiley yubileyə qarışanda...: [maestro ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Lalə Azəri // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.-S.5.

678. Rzalı, N. Nisgilli  ruhun sevinsin, Səxavət!: [xanəndə Səxavət Məmmədov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 oktyabr.- S.16.

679. Sarıyeva, S. “Ermənilər atamın dırnaqlarını kəlbətinlə çıxarmışdılar”: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət. - 2020.-24 oktyabr.- S.16.

680. “Sərhədsiz səs...”: Tanınmış vokalçı haqqında kitab: [Əməkdar artist  İlham Nəzərovova həsr edilmiş eyniadlı kitab   haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 14 oktyabr.- S.5.

681. Səlimov, S. “Tarın səsi Qarabağdır”: tarzən Samir Səlimovla müsahibə / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 16.

682. Süleymanlı, S. Musiqi dünyamız: [Əməkdar artist Məhəbbət Kazımov] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.10.

683. Zeynalov, E. “Qarabağ şikəstəsi”nin tarixi çox qədimdir”: [Opera və Balet teatrının solisti, Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S. 8.

 

Bax: 69; 116; 170; 179; 410; 445

 

18 sentyabr – Milli Musiqi  Günü

Üzeyir Hacıbəyli – 135

684. Əfəndiyev, T. İ. Üzeyir Hacıbəyli publisistikasında milli özünüdərk: Ədəbi düşüncədə milli özünüdərk problemləri // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.12-13.

685. Mədətoğlu, A. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli // Türküstan.- 2020.- 6-12 oktyabr S.5.

686. Mədətoğlu, A. Türk dünyasının milli iftixarı Üzeyir Bəy Hacıbəyli // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.5.

687. Mirzəliyev, M. Milli Musiqimizin banisi - Üzeyr Hacıbəyli // Hürriyyət.- 2020.- 15-16 oktyabr.- S.14.

688. Nəsirova, K. Üzeyir Hacıbəyli: ümumbəşəri əhəmiyyətə malik xəzinə: [Milli Musiqi Günü münasibətilə] // Hərbi And.- 2020.- 2 oktyabr.- S.20-21.

 

XALQ YARADICILIĞI

689. Abdullayev, T. Kim desə dünyadan, yalandı... [Aşıq Əhməd haqqında] // Ədalət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.7.

690. Abdullayev, T. Kim desə dünyadan, yalandı... // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.4.

691. Aşıqlar Birliyinin yeni layihəsi ulu sənətin təbliğinə töhfə olacaq: [“Aşıq dərsləri” adlı yeni layihəyə  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.5.

692. “Girov sazın dastanı” çapdan çıxıb: [aşıq Cabbar Cabbarovun eyniadlı kitabı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

693. “Talıstan” aşıqlar ansamblı yaradılıb: [Aşıqlar Birliyinin  təşəbbüsü ilə İsmayıllı rayonunda ustad aşıq Yanvar Bədəlov adına eyniadlı ansamblın yaradılması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.4.

694. Ustad nəfəsli saz-söz ərməğanı: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin hazırladığı eyniadlı antologiya haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

 

BALET VƏ RƏQS

695.  Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında tədris ili başlanıb // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.4.

 

Bax: 513

 

KİNO

696. “Axşama doğru”: Teymur Hacıyevin filmi Parisdə nümayiş olunur // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8. 

697. Azərbaycanlı rejissorun filmi Parisdə: [Teymur Hacıyevin çəkdiyi “Axşama doğru” qısametrajlı ekran əsərinin təqdimatı haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 20 oktyabr.- S.16.; 525-ci qəzet.- 2020.- 20 oktyabr.- S.16. 

698. Azəri, L. “Mən Gəncəyəm”: Düşmənin insanlıq əleyhinə cinayətləri haqqında sənədli film: [Ramil Ağasıyevin çəkdiyi] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.3.

699. Azəri, L. “Yada sal məni”: Gənc rejissorun filmi ABŞ-da keçirilən festivalın finalında: [Masər Həsənovun çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.4.

700. Cəfərov, E. P. “Dolu” mənə çox doğma filmdir”: [rejissor Elxan Cəfərovla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Ədalət. - 2020.- 22 oktyabr.- S. 8.

701. Elsevər, S. Əsgər atası: “Filmdən həyata”: [yerli və xarici filmlərdə müharibə mövzusu haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.7.

702. Elsevər, S. Müharibədən keçən insanlıq: Filmdən həyata: [yerli və xarici filmlərdə müharibə mövzusu haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.30-31.

703. Elsevər, S. Vuruşan balaca əllər...: “Filmdən həyata”: [yerli və xarici filmlərdə müharibə mövzusu haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.32.

704. Əmirli, Ş. “Yol əhvalatı”nda olanlar: 40 yaşlı ekran əsəri bu gün də tamaşaçılarına gülüş bəxş edir: [Teymur Bəkirzadənin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.7.

705. Əmirli, Ş. Y. Kədərli “Sevil”in uğurlu sədası: [Vladimir Qorikkerin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-16 oktyabr.- S.7.

706. “Hapıtlar” sənədli filmlər festivalında: [Vəli Səyyadinin eyniadlı filminin Türkiyədə keçirilən V Türk Dünyası Sənədli Film Festivalında təmsil olunması haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.  

707. “Həsən Seyidbəyli – 100” sərgisi virtual nümayiş olunur // 525-ci qəzet. - 2020.- 27 oktyabr.- S.9.

708. Kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi: Görkəmli kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin anadan olmasından 110 il ötür // Unikal.- 2020. - 17 oktyabr. - S.19.

709. Kino tariximizdə layiqli iz qoyan böyük sənətkar: [Xalq artisti Muxtar Dadaşov haqqında] // Hərbi And.- 2020.- 9 oktyabr.- S.20.

710. Lalə. ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalına yekun vurulub: [Bakıda onlayn formatda keçirilən eyniadlı festival haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.1;5.

711. Lalə. “Kino mənim taleyimə yazılıb”: Rejissor Akif Rüstəmov: “Bu günlərdə olan yubiley deyil, Vətən müharibəsində qələbə qazanmağımızdır” // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S. 4.

712. Müzəffər komandanın həyat hekayəsi: Nuru paşanın həyatından bəhs edən animasiya filmi: [Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən reallaşan layihə çərçivəsində çəkilən film haqqında] // Mədəniyyət.- 2020. -7 oktyabr. - S.8.

713. Seyidbəyli, Z. Ziya və Məryəm Seyidbəylilər: Müharibə Bakısından uzaq sahillərə...: [ssenarist-kinorejissor Həsən Seyidbəylinin oğlu və qızı ilə söhbət] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.16-18.

714. Tahir, R. “Əsgərlərimizin simalarında qürur görürəm”: [Xalq artisti Nübar xanım Novruzovanın fikirləri] // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.16.

 

Lətif Səfərov – 100

715. Kino onun həyatı idi: Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Lətif Səfərovun doğum günüdür // Həftə içi.- 2020.- 1-7 oktyabr.- S. 12.; Hərbi And.- 2020.- 9 oktyabr.- S.20.

716. Kinorejissor Lətif Səfərovun 100 illiyi tamam olub // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.9.

717. Seyidov, T. Kino onun həyatı idi: Lətif Səfərov // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.10.

 

TEATR

718. Abbaslı, T. Sənət fədakarımız: Böyük Səhnəmizə ilk peşəkar cığır açan ticarətçi – Cahangir Zeynalov: [aktyor, teatr xadimi, pedaqoq haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.6.

719. “Almaların sirri”: Türkiyə-Azərbaycan teatrı ilk tamaşasını uşaqlara həsr edib: [İstanbulda fəaliyyət göstərən teatrda Kəmalə Kamalın hazırladığı eyniadlı  tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət. - 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

720. Cahangirov, İ. Hüseynqulu Sarabski: Səhnə fəaliyyətinin 30 illiyi...: [aktyor, müğənni, rejissor Hüseynqulu Sarabski haqqında] // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.12.

721. Cahangirov, İ. Hüseynqulu Sarabski: Səhnə fəaliyyətinin 30 illiyi... // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.8.

722. Fərəcov, S. Türk xalqlarının sənət salnaməsində iz qoyan sənətkar: [teatr və musiqi xadimi Cəlil bəy Bağdadbəyov  haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-28 oktyabr.- S.6.

723. Hacıbəyov, M. Məcnunsayağı eşq elanı: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Həmidə Nizamiqızı // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.6.

724. Qarayev, Y. Ömrünün yarım əsrini sənətinə həsr edən aktyor: Yasin Qarayev: Teatra dəvətnamə apara-apara qızın ağlını başından aldım: [Xalq artisti Yasin Qarayevlə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2020.- 15 oktyabr.- S.12.

725. Qloballaşma və müasir dünya teatrı: [professor Rafik Sadıxovun və dosent Yeganə Əliyevanın eyniadlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 28 oktyabr.- S.7.

726. Rüstəmova, H. İlk səhnəsinə tələsən teatr: [Füzuli Dövlət Dram Teatrı haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.5.

727. Rzayev, F. “Naxçıvan teatrında rejissor sənəti” monoqrafiyası haqqında: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əli Qəhrəmanovun eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

728. Vaqifoğlu, B. Məşhur aktyor: “Zəngilandan çıxanda anam evin bünövrəsinə beton tökmüşdü ki...”: [Pantomima Teatrının aktyoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Aytən Məftun // Türküstan. - 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.24.

 

Bax: 108; 205; 310; 381; 576

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

729. Mirzəliyev, M. Leyla Bədirbəylinin həyat və yaradıcılığı: Bolqarıstandan göndərilən məktubda nə yazılmışdı? // Hürriyyət.- 2020.- 10-12 oktyabr.- S.14.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

730. Kazımov, N. “Əgər sənətə xəyanət etməsən, o da sənə etməz”: [teatrın  rejissoru və aktyoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Əhmədova // Üç nöqtə.- 2020.- 22 oktyabr.- S.12.

731. Rəhimli, R. Keçid körpüsü: Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının Kiçik səhnəsindən yaradıcı sıçrayış: [İsa Əsədovun hazırladığı “Sözsüz” monotamaşası haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.10.

 

Bax: 403; 458

 

III. BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

732. Abbas, Ş. Laçına;  50 yaş nədir ki?!; Bu qızın; Rübai; Ötrü; Bapbalaca...; Gəzirəm; Nə desən...; Rübai:; Yadıma düşür; İcazə var?; Rübai:; Rübai:; Nömrəyə zəng çatmır...; Rübai:; Rübai:; Ömür vəfa etsə...; Gəl!; Səhər duyğuları // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.15.

733. Abiyeva, K.  Əsgərim, igidim, ay oğlum balam  // Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6. 

734. Ağa, A. Güllələrin yadına düşər Uşaq barmaqlarına bənzəməyi...; Top kimi; Balan sağdı; Səs salmayın; Bayraq şəkli //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.15.

735. Akın, F.  İçimdəki uşaq: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14. 

736. Arabaçı, A.  Tam da o gün... // Ədalət.- 2020.- 6 oktyabr.- S.3.

737. Arikan, Ç.  Aybalam Aybikəm sarı çiçəyim: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14.

738. Aslan, V.  Bu mübarək yerişin, bu duruşun mübarək  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.18. 

739. Aslanzadə, S.  Dərdin alım, bu dərdləri danlama ; Əlində qalmışam; Dərd əhli; Dünyanın ağ günü; Bu yerlər;  Bilmirəm; Dağlar; Hələ uşaq yaşındadır; Mənim tanıdığım dünya; Nağıl; Yarı yaşıma // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.21.

740. Ay, Aydan.  “Məni danışma bu evə, Tanrı!” // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.23.  

741. Babulla. Deyirsən... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.26.

742. Dizlek, İ.  Sus, yazıq etmə nəfəsinə: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14.

743. Doğan, M.   Məndən bilmə: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14. 

744. Eyyubov, N.  Cavanlığım; Azərbaycan-Türkiyə; Təbiət  //  Səs.- 2020.- 23 oktyabr.- S.14.

745. Əhmədian, K. Dənizlə üz-üzə sevgimi açdım:  [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.15.

746. Əliyev, S. Kişilər daşıyar qeyrət yükünü // Ədalət.- 2020.- 29 oktyabr.- S.6.

747. Gönen, M.  Qumral Zindan: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi  Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14. 

748. Gülayə.  Boynumda əbədi haqqın var, Vətən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.32.

749. Horovlu, Ş. Z.  Dolanma ey bulud, əsmə, ey külək... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.18.

750. İmanzadə, İ. S. Yurdu azad olan şairdən Qələbə şeirləri: Vətən аnа, tоrpаq nаmus...; Türkiyə-Azərbaycan; Vətən аnа, tоr-pаq nаmus...  // Cümhuriyət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.14.

751. Kantaroğlu, A.  Kölgən: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14.

752. Karakaya, M. Rüzgarlara söyləyin silməsinlər: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14.

753. Kəndim; Bağlı qapılar...  // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.12.  

754. Kəramət. O məktubu açmayın, partlada bilər zamanı...; Mən sizə; Şərqilərin bütün notlarında sevdim səni; Azan səsi qarışıb kilsə zənglərinə; Toy çadırı qurulsun qəbiristanda // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.23.

755. Kərimi, M. Ayrılığa qol çəkdi; Yasaq  sevğı; Diksinən yanaq; Qara bəxtim; Zikr elədim: [İran ədəbiyyatı] // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 oktyabr.- S.15.

756. Kəsəmənli, N. Bayat: Getmək  istəyirsən bəhanəsiz  get; Etiraf; Dünən toyun idi; Əllərin  nə yaman  soyuqdu gülüm; Bir sevda ağlayır içimdə mənim // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 14.

757. Koplan, R. Getmək – qalmağın növüdür: Çağdaş Niderland poeziyası: Onun məktubları; Onun paltosu; Getmək nə deməkdir; Adadan məktub / tərc. etdi  Səlim Babullaoğlu  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.5.

758. Qiyaslı, Ə. Gəl vuruşaq təkbətək: Hamı bir nəfər kimi // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14. 

759. Qoca, F.  İlham Heydər oğludu! // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.18.

760. Qoca, F. O torpaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.3.; 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.

761. Maruna, B.  Çağdaş xorvat şeiri;  Qiymətli oxucuya; Xorvatlar məni qıcıqlandırırlar; Amerika; Barbos: [Yuqoslav-xorvat ədəbiyyati] / tərcümə və təqdim etdi  Səlim Babullaoğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.26.

762. Mehdi, R. Paşam // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

763. Məftun, M. Sən oldun, xınalı əllərin dostu, Sən oldun, sən oldun, yenə sən oldun!; Ağlama; Sən oldun; Bir türkü de...; Ermənisən ki, Erməni...  //  Ədalət.- 2020.- 8 oktyabr.- S.7.

764. Məmməd, A. Köləsən, miskinsən...: Faşist haylara (ermənilərə)  //  Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S. 5.

765. Məmmədli, İ. M.  Paslanmaz açar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.31.

766. Məmmədov, N. Azərbaycanım  // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.7.

767. Məstəli, Ş. Qısas ağacı; Gəlmişəm, ay ana  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.11.

768. Muradoğlu, N. Üzündə ay işığı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.20.

769. Müzəffəroğlu, S. Ə. Var olsun!;  Azad olsun hər torpağın, hər  daşın; Gəlin, qurban gedək Azərbaycana! // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.15.

770. Nargis.  Dağlarımız bizi çağırırdı... //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.28.

771. Nəccari, Ü. Son səngərim; İşıq dirəkləri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.20.

772. Nəcəfzadə, Q. M. Aybəniz, Nazim və Xoşbulaq:   (Tanınmış şar Aybəniz Kürəkçaylı haqqında bir neçə kəlmə)  //  Ədalət.-  2020.- 22 oktyabr.- S. 7.

773. Nəğməkar, Y.  Azərbaycan, Türk bayrağı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.28.

774. Nicat, Ə. Şeir və sonetlər // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14.

775. Nur, N.  “Darıxmaq orucu tutdum...”; Oyaq ürəyində; Başmağımı tapsana...; Odu üşüyən şam  // Türküstan.-  2020.- 13-19 oktyabr S.23.

776. Nuri, Ə. Bu ağacın kölgəsində bir gözəl şeir yatıb...; Gecə fantaziyası; Səndən sonra; Bir qədəh xatirə süz...; Qadın; Nəğmə; Çətin səndən sonra bu şəhər qala...; Bir ovuc suyun da təpələri var...; Sevgi məktubu; Göz yaşı rəsmi; Məni payız doğub anamdan qabaq; Ağac kölgəsində şeir; Payız adam; İndi yuxu-ların butası yoxdu...; Ürəyində bir şam yandır...; İlahi, nə gözəl ağlayır o qız...; Bir azdan gecəni əridər bu şam... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.24-25.

777. Ol, Ə.   Çağırış // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.13.

778. Paçxataşvili, G.  Havadan qələbə qoxusu gəlir; Sən əsgər atasısan!  //  Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.21.

779. Paşazadə, Y. Çağırış; Laylalar unudulub  // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.23.

780. Piri, E. Sağ qalan  varmı?!  // Ədalət.- 2020.- 24 oktyabr.- S.1.

781. Roman, N.  Nə var;  Axtarma məni; Ağlama. Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6.

782. Rza, X. Evsiz qapı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.23.

783. Saleh, T. Dalğalan göylərdə, Azad bayrağım!; İnqilab qüdrətli nərə çək, Vətən; Mən öz qələmimlə, sən silahınla; Dağdan da daşdan da keçirik, Ana! // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr S.21.

784. Saramaqo, J. Mumiyalama, yaxud şeirdə ikiüzlülük;  Köhnə üsluba elegiya; Bircə dua; Məlumat; Yox demək günü; Çünki zaman axır  /  tərc. etdi  Fərid  Hüseyn  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.3.

785. Səfərli, A. X. Göylərə əmanət elədim səni, Təyyarə kölgəsi düşdü üzümə...; Karantin boşluğu; Karantin sabahı; Karantin gecəsi...; Karantin qapanması; Təyyarə kölgəsi; Ağlayım...; Bir şəkillik ömür olum; Mən səndən sağalmadım // Ədəbiyyat qə-zeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.27.

786. Səma, G. Qardaşım // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.7.; 525-ci qəzet.- 2020.- 9 oktyabr.- S.16.

787. Sənəm, T. Şahinlər; Xarı bülbül // Azad Azərbaycan.-  2020.- 29 oktyabr.- S.11.

788. Şah, N.  Dəniz coşub... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.7.

789. Şeydayev, S. Ali Baş Komandanım //  Azərbaycan.- 2020.- 13 oktyabr.- S.12.

790. Şeydayev, S.  Turan gəlir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.9.

791. Şimşək, Ə. Vəsiyyət // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

792. Şirinov, H.  Hər gün Aşuradır, hər yer Kərbəla... // Azad Azərbaycan.- 2020.- 6 oktyabr.- S.2.

793. Şükürlü, Ə. Ş.  Onun adı Şərəf idi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.29.

794. Tahirli, A. H.  Dərd dili- sözü yandıranda:  [şair Şöhlət Əfşar haqqında]  //  Ədalət.- 2020.- 22 oktyabr.- S. 6.

795. Talıboğlu, Ə. İçimdə bir şey hayqırır; Musa Uruda; Mən şeir yazmıram; Salam olsun; Ey Vətən // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.16.

796. Teyyub, F. Suqovuşan; Mənə deyirlər ki...; Kəlbəcər; Dünyanın  nizamı pozuldu  getdi; Olmaz; Ay göylərin quludu  //  Ədalət.- 2020 .-24 oktyabr.- S.14.

797. Vüsal, B. Döyüşən  Bayraq;  Himn: Körpələr evi;Yurddaş;arı Bülbülün yanı // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.14.

798. Vüsal, B.  Mənim  Çanaqqalam  //  Ədalət.- 2020.- 20 oktyabr.- S. 7.

799. Vüsal, B. Şair dostum Əbülfət Mədətoğluna // Ədalət.- 2020.- 27 oktyabr.- S.6.

800. Yadigar, A. Yaşa, Var ol, Yüz yaşa, Ali Baş komandanım!  //  Ədalət.-  2020.- 8 oktyabr.- S.5.

801. Yurttaş, Ş.  Adı yaşamaqsa: [türk ədəbiyyatı] / tərc. etdi Gülnarə Cəmaləddin // Hürriyyət.- 2020.- 3-5 oktyabr.- S.14. 

802. Yusifli, V. Ə.  Dramaturgiyamızın axtarışları:  [müəllifin mövzu ilə bağlı düşüncələri] // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.15.

803. Yusifoğlu, İ. Haraya qaçır bu adam; Məni günahıma bağışla; ...Bahar olmadı; Qovuşacaqdı...; ...Sən barı çəkmə; Barışma; Gecikmiş misralar; Təzad; Hind filmləri // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.15.

804. Yusifoğlu, İ. Mənim dərdim dərdləşməli dərd deyil; Mən çəkən dərdləri sən barı çəkmə; Gecikmiş misralar; Mənə bir məhəbbət şeiri oxu; Unut məni... Məni unut...; İslatma, yağış, islatma; Düzdə qaldı; Döz ürəyim // Ədalət.- 2020.- 31 oktaybr.- S.12.

805. Zaurlu, V. Vətən oğlu // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 ok-tyabr.- S.23.

806. Zeynal, C. Gözümə  Qarabağ torpağı  tökün // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.23.

 

Bax: 34; 35; 37; 38; 40; 41; 48; 56; 60; 61; 65; 84; 89; 93; 97; 100; 104; 112; 115; 119; 122; 138; 148; 149; 151; 154-161; 172-175; 182-185; 187; 188; 191-195; 208; 213; 214; 217-219; 221; 222; 232; 233; 235; 239; 253; 255; 257; 258; 260; 261; 263; 269; 273; 281; 283; 285; 288; 291; 294-297; 300; 306; 321; 329; 331; 333; 337; 343; 345;-347; 357-360; 372; 379; 387; 404; 405; 415; 416; 417; 419-421; 424; 429-432; 444; 450; 453; 461; 462; 472; 474; 476-479; 488; 489; 493; 494; 499-502; 504; 508; 518

 

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

807. Ağsəs, Q. Peyğəmbərin məqbərəsindən qətil // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.17.

808. Amrah, V. Fantom // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.23.

809. Azər, A. Ay işığında tabut: “Danışan tabutlar” silsi-ləsindən I hekayə  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.28.

810. Azəri, Ə. Hal arvad  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.27.

811. Bünyad, Y.  Yol  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.11.

812. Əlioğlu, Ə. Bir ayaqqabı tayı // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 16.

813. Əlioğlu, Ə. İki hekayə; Quş buraxan nizibala; Balalar...Bəlalar...  //  Ədalət.- 2020.- 29 oktyabr.- S.6.

814. Ərşad, A. Kənddən bağlama var // Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S. 8.

815. Hacı, K. Qələbəyə aparan yol  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.6-8.

816. Həsənoğlu, H.  Üstündən quşların uça bilmədiyi yer  //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.11.

817. Həşimzadə, N. Bu həmin gecə idi ki… // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.32.

818. İdrisoğlu, A. O, Şuşanı yenidən görmək istəyirdi // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.10.

819. Qafarqızı, F. Müqəddəs əmanət // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

820. Muradov, M.  Paslı açar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.11.

821. Ömray, Ç. Şərikli çörək // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.28-29.

822. Piriyev, H.  Məryəm xalanın oğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.9.

823. Rəxşanlı, R. Kəhrəba qaşlı üzük // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.14.

824. Sultan, S.  Sərçə // Ədalət.- 2020.-24 oktyabr.- S.15.

825. Süleymanlı, S.  Əhməd // Azad Azərbaycan.- 8 oktyabr.- S. 11.

826. Süleymanlı, S. Unuda bilmirəm // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.11.

827. Şükürlü, Ə.  Ş.  Dördbucaqlı qətl hadisəsi // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.23.

828. Yursenar, M.  Vanq-Fo necə xilas oldu: [Fransa ədəbiyyatı] / tərc. etdi Həmid Piriyev // Türküstan.- 2020.- 6- 12 oktyabr S.14.  

 

Bax: 204; 1006; 1007

 

ESSELƏR

829. Abdulla, K. Səngərdəki  səs // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.15.

830. Abdullayeva,  N. Susqun qadının intiqamı // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.8.

831. Aras, O.  “Barışın övladları”  //  525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.15.

832. Aslan,  A.  İnanmaq - bacarmaqdır... // 525-ci qəzet.- 2020.- 6 oktyabr.- S.16.

833. Çəmənli, M. Qayıtmasaq, Bülbül küsər, Xan ağlayar... Esse  // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.19.

834. El Roman. Bayrağın ucundakı tozu köynəyilə silən uşaq // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.16.

835. Hüseyn, F.  İntihar ilahəsi: İntihar eskizi; Əbədi əsr; Təbiətin sələfi; İki dayanacaq; Etiraf məqamı; Oğul adı; Xoşbəxtliyin müqayisəsi:  [müəllifin eyniadlı kitabındakı təhlil esselərindən bir neçəsi] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.6-7.

836. Hüseynli, T. Gileyli körpünün zəfər sevinci // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.12.

837. Malik, F. Öz ayağınla gəl!..  // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 oktyabr.- S.10.

838. Mehri, G. Qovuşduq // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.10.

839. Meşeryakov, Y. Samuel Bekket-mümkünsüzlük  [Rusiya ədəbiyyatı]  / tərc. etdi  Əyyub  Qiyas  // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr S.22. 

840. Meşeryakov, Y. Samuel Bekket-mümkünsüzlük:  [Rusiya ədəbiyyatı]  / tərc. etdi  Əyyub  Qiyas  // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.22. 

841. Məcid, R.  Qələmsiz yazılanlar // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.17.

842. Miller, H. Yazıçılıq haqqında düşüncələr: [amerika ədəbiyyatı]  / tərc. etdi  Ziya  Fazil  //  Türküstan.- 2020.- 6-12 oktyabr.- S.15. 

843. Musa, M. “Elif Şəfəqin violonçelinin səsi”  // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.16.

844. Musa, M.  Nicatımız birlikdədir!  // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.22.

845. Nuruqızı, S.  Kəpənək ömrü  //  Ədalət.- 2020.- 24 oktyabr.- S.21.

846. Pərvin. “Əsgərə salam” // 525-ci qəzet.- 2020.- 21 oktyabr.- S.15.

 

Bax: 43; 371; 376; 442; 443; 466

 

ELEGİYA

847. Yaqubova, E. Sən mənim evimin ruh memarı idin // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.10.

 

POEMALAR

848. Fəhmi, İ. Balaca kişilər: Poemadan fraqment // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.5.

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR. FELYETONLAR

849. Abdullayev, M. Oçerkist: Qüdrət Piriyev-70 // Xalq qəzeti.- 2020.- 4 oktyabr.- S.10.

850. Həsənoğlu, H.  Cərrahlar // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.10.

 

POVESTLƏR, PYESLƏR

851. Mehdi, Q. Gülgünün rəngli muncuqları: Povestin sonuncu fəsli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.30-31.

Bax: 439

 

 ROMANLAR

852. Hacı, K. Hacı İsgəndər // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr S.20.

853. Hacı, K.  Hacı İsgəndər  //  Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr- 2 noyabr.- S.20.

854. İldırımoğlu, Ə. Erməni xisləti:  “Daş  yağan gün” romanından...; Bərgüşada  sözüm var... // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 oktyabr.- S.15.

855. Qasım, USolmayan Nərgiz: (Romandan parça)  // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.21.

856. Qasım, USolmayan Nərgiz: (Romandan parça)  // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S.12.

857. Qasım, U. Solmayan nərgiz: (Romandan parça) // Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S. 6.

 

PUBLİSİSTİKA

858. Ələkbərli, F. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq // Türküstan.- 2020.- 6-12 oktyabr.- S.10.

859. Ələkbərli, F. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr.- S.10.

860. Ələkbərli, F. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq  // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr.- S.10.

861. Ələkbərli, F. Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında milli maarifçilik: türkçülük və azərbaycançılıq  // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.10.

 

Bax: 136

 

IV. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

862. Abbas, Z.  Arxilop:  [dünya ədəbiyyatı tarixindən Arxilox haqqında yazı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.23.

863. Abbas, Z. Özgə torpağına göz dikən adam Yad torpaq altında gömüləcəksən:  Bədii oyanış:  [dünya ədəbiyyatı tarixindən silsilə yazılar] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.23. 

864. Abbas, Z.  Safo:  [dünya ədəbiyyatı tarixindən Safo haqqında yazı]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.32.

865. Abdulla, M. Başında cəng havası var: [Elxan Zal Qaraxanlı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.26.

866. Afaq Məsudun yaradıcılığı Misir mətbuatında // Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.8.

867. Afurcalı, B. Unudulmaz Bəkir müəllim: [ədəbiyyatşünas, tənqidçi Bəkir Nəbiyev haqqında] // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.6.

868. Afurcalı, B. Unudulmaz Bəkir müəllim: [ədəbiyyatşünas Bəkir Nəbiyev haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.6.

869. Axundzadə, A.  Varislər:   Anar Axundzadə: “67 ildən sonra Əhməd Cavadın əmanəti bizə çatdı”: [Əhməd Cavadın varisi ilə müsahibə]  /  söhbətləşdi  Əyyub  Qiyas  // Ədəbiyyat qəze-ti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.16-17.

870. Akimova, E. S. Nəsrdə Qarabağ diskursu: Səyyad Aranın “Başdaşı” romanı  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.11.

871. Albalıyev, Ş. Ə.  Folklorşünaslığımıza orijinal töhfə: [folklorşünas Səfa Qarayevin “Dədə Qorqud eposu: xan konsepti, ərgənlik metaforaları və psixoloji komplekslər” adlı kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.15.

872. Albalıyev, Ş. Ə. Folklorşünaslığımıza orijinal töhfə: [folklorşünas Səfa Pənah oğlu Qarayevin “Dədə Qorqud eposu: xan konsepti, ərgənlik metaforaları və psixoloji komplekslər” adlı kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.14.

873. Arzu Kazımqızı Nehrəmli-50:  [Arzu Kazımqızının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.27.

874. Aslan, Q.  Ürəyin şeir yükü:  [şair Fuad İslamoğlunun yaradıcılığı haqqında] // Respublika.- 2020.- 23 oktyabr.- S.7.

875. Aydın, X.  Pandemiya dönəmində “Azərbaycan” jurnalı  //  Kaspi.- 2020.- 10 oktyabr.- S.15.

876. AMEA  Naxçıvan Bölməsində yeni kitabların müzakirəsi olub:  [Asim Yadigarın və Günay Şirəliyevanın kitablarının müzakirəsi haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 14 oktyabr.- S.12.

877. Azərbaycanlı şairin kitabı Türkiyədə çap olunub:  [gənc şair Ramil Əhmədin “Zaman tuneli” adlı kitabı haqqında]  //  525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.16.

878. Babayev, Y. Ədəbiyyat tariximizin dövrləşdirilməsi konsepsiyasına konseptual baxış: (İsa Həbibbəyli. Azərbaycan ədəbiyyatı dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri. Bakı, Elm, 2019): [eyniadlı kitab haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.23;29.

879. Babulla – 75: [şair Babullanın yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.26.

880. Babullaoğlu, S. Balıqlar Adil Mirseyidin, akvarium Matisin...:  [rəssam və şair Nazim Şahın yaradıcılığı haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.7.

881. Babullaoğlu, S. Dirəyin dikələcək, damın örtüləcək:   Aleksandr Səlimovun “Cəbrayıl” şeiri: [ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz Aleksandr Səlimov haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.28.

882. Bahadurqızı, Y. Ümid, sevgi və işıq bəxş edən misralar: [Yadigar Təvəkgülün poetik yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.20.

883. Barat, E. Ömür payı:  Milli Qəhrəman Yusif Əliyevə ithaf  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.18.

884. Bayramlı, Z. N.  “Qəlb şairi” haqqında dəyərli monoqrafiya:  [Səlim Rəfiq Rəfiqoğlunun “Füzuli” monoqrafiyası haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.30.

885. Bayramov, Q. Zaur Ustac-qələmdar olmaq missiyası  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.29.

886. Bayramov, Q. F.  Dövrün maarifçi şairi:  (Tənqidçinin xəfif eksklüziv münasibəti...): [Zaur Ustac haqqında] // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.10.

887. Böyükkişi, F. İ.  Ənvər  Rzanın ruhu ilə söhbətim  //  Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.-  S.21.

888. Cabbarlı, A.  “...Yalnız el yükünə vətəndir könlüm”:  Gəray Fəzli-95 // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.21.

889. Camalov, K. H. Hüseyn  Cavid  yaradıcılığı: vətən eşqilə  yoğrulmuş  misralar // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.19.

890. Cəfərov, H.  Cavid həmişə xəlqimizin  xatirindədir, Vahid, o yoxsa, ruhi ilə həmvətənlərik:  [daxili xidmət polkovniki Həmid Cəfərovun görkəmli ictimai və siyasi xadim şair və dramaturq Hüseyn Cavid haqqında müsahibəsi] / müsahibəni apardı  Hikmət Xudiyev  // Ədalət.- 2020.-24 oktyabr.- S.12.

891. Dəlidağlı, N. Turan ellərinin bütövlüyünü arzulayan sənətkar:  Namiq Dəlidağlı: “Heyif ki, xatirələri təzədən yaşamaq olmur. Elə xatirə olaraq xatırlanır”:  [Namiq Dəlidağlı ilə müsahibə] /  müsahibəni apardı İlhamə  Məhəmmədqızı // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

892. Doğma ocağın odu, işığı: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.13.

893. Dramaturq, jurnalist, uşaq yazıçısı və pedaqoq: [Süleyman Sani Axundov haqqında] // Həftə içi.- 2020.- 8-14 oktyabr.- S. 12.; Hərbi And.- 2020.- 23 oktyabr.- S.20.

894. El Roman.  “Ulduz”un sentyabr sayı çıxıb  // 525-ci qəzet.- 2020.- 6 oktyabr.- S.16.

895. Elçin.  Ədəbi düşüncələr: Bir daha “Ədəbi düşüncələr haqqında // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.14-15.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.11.

896. Elçin. Ədəbi düşüncələr:  Bir daha “Ədəbi düşüncələr haqqında  //  525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14-15.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.12-13.

897. Elçin. Ədəbi  düçüncələr // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.16,17.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.10-11. 

898. Ədəbiyyat İnstitutunun “Uşaq ədəbiyyatı” şöbəsindən Xanımana Əlibəylinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ilk kitab  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.7.

899. Ədəbiyyatımızın böyük dayağı: Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun anadan olmasından 109 il ötür // Mövqe.- 2020. - 29 oktyabr. - S.11.;  Azad Azərbaycan.- 2020. - 29 oktyabr. - S.8.

900. Ədilli, Ş. K.  Ağa Məhəmməd şah Qacar bədii əsərlərdə // Türküstan.- 2020.- 6- 12 oktyabr S.12.

901. Ədilli, Ş. K.  Ağa Məhəmməd şah Qacar bədii əsərlərdə // Türküstan.- 2020.- 13-19 oktyabr S.15.

902. Ədilli, Ş. K. Ağa Məhəmməd şah Qacar bədii əsərlərdə  //  Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr.- S.15.

903. Ədilli, Ş. K. Ağa Məhəmməd şah Qacar bədii əsərlərdə  // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.15.

904. Əfəndiyev, T.  İ. Millət və vətən anlayışları özünüdərkin atributu kimi:  Ədəbi düşüncədə milli özünüdərk problemləri // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.10.

905. Əhmədli, B.   Nəsimişünaslıqda yeni yanaşmalar  // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.10.

906. Əliyev, E.  “Salam, yetmiş yaşım...”:  Şair Musa Ələkbərlinin yubileyinə: [70 illiyi  münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.7.

907. Fərəcov, S.  Klassik ədəbi irsimizin dəyərli tədqiqatçısı: [professor Mirzəağa Quluzadə haqqında] //  Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

908. Fərəcov, S. Poeziyası ictimai mübarizə silahına çevrilən şair: [Baba bəy Şakir haqqında] // Mədəniyyət.- 2020.-16 oktyabr.- S.6.

909. Fərid Hüseynin yeni kitabı çıxdı: [“Uçurum peyğəmbəri” kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.7.

910. Fikrət Qocanın “Seçilmiş əsərləri”nin beş cildi:  [Xalq şairi Fikrət Qocanın 85 illik yubileyi münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.5.

911. Fuad, E.  Tanıyaq və tanıdaq!: [Cənubi Azərbaycan şairi Mihən Kərimi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 23 oktyabr.- S.15. 

912. Fuad, E. Tanıyaq və tanıdaq:  Kərim Əhmədian: [Cənubi Azərbaycan şairi Kərim Əhmədianin yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.15. 

913. Görkəmli ədəbiyyat tarixçisi və istedadlı ədib:  [Mir Cəlal Paşayev haqqında] // Həftə içi.- 2020.- 1-7 oktyabr.- S. 12.

914. Gülgün, R. Otuz ildən artıq... : [yazıçı Ulduz Qasımın “Solmayan Nərgiz”adlı romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.21.

915. Hacılı, A. A. Yaxın və uzaq Borçalı // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.21.

916. Hacıyeva, M. H.  “İçimdəki sızı” əsərinin müəllifinə:   [Türk yazarı Ziya Zakir Acarın yaradıcılığı haqqında] //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.22. 

917. Həkimli, İ. Kimliyin qiyamət yolu: [yazıçı-publisist Əli Rza Xələflinin “Qiyamətdən bir gün əvvəl” kitabı haqqında] // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

918. Hüseyn, F.  Saramaqonun “iki üzü”: [portuqal yazıçının yaradıcılığı haqqında]  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.3.

919. Hüseynoğlu, S.  İlyas Əfəndiyevin boy çiçəkləri //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.19.

920. Hüseynoğlu, S.  Sizif məhkumluğu, yaxud “Ağaclar torpağın azadlığıdır”:  Adil Cəmilin “Anama layla” kitabı üzərinə  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.30.

921. Hüseynova, Ü. Zaur Ustac yenilikçi şairdir //  Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.12.

922. Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın “Seçilmiş əsərləri”nin üçüncü cildi çap olunub // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.29.; 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.13.

923. Xanbabayeva, A. Varislər: Afət Xanbabayeva: “Azərbaycanın bir qarış torpağı düşmənə qalmayacaq”:  [unudulmaz Əjdər Xanbabayevin varisi ilə müsahibə] / söhbətləşdi  Əyyub Qiyas  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S16-17.

924. Xələfli, Ə. R. Bayatı ovqatlı duyğular: [şair Hikimət Mahmud haqqında] // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.4.

925. Xələfli, Ə. R.  Hər sözü bir əsgər: [şair, ədəbiyyatşünas Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.4.

926. Xələfli, Ə. R. Həyat düşüncələri: [şair Hikimət Mahmud haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.9.

927. Xələfli, Ə. R. İnsandan təbiətə...: [şair Hikimət Mahmud haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.9.

928. Xələfli, Ə. R.  Özü Hikmət, sözü Hikmət: [şair Hikimət Mahmud haqqında] // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.9.

929. Xələfli, Ə. R.   Özü Hikmət, sözü Hikmət  //  Kredo.-  2020.- 8 oktyabr.- S.9.

930. Xələfli, Ə. R. Uşaq aləminin gizlimləri: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.13.

931. İdrisoğlu, A. Deyingən qoca: [monoloq] // Azad Azərbaycan.-  2020.- 1 oktyabr.- S.11.

932. Kamal Abdullanın “Seçilmiş əsərləri”nin yeni cildi çapdan çıxıb // Mədəniyyət.-  2020.- 7 oktyabr.- S.7.

933. Kamal, R.  “Səsinə uçunub oyandığın türkü...”:  [Şaiq Vəlinin yaradıcılığı haqqında] // Türküstan.- 2020.- 27 oktyabr-2 noyabr.- S.23.

934. Kəramət.  Hər bir adam xatirə muzeyidi:  Bir  söhbətdən epizodlar: [şair Kəramətin “Xatirə muzeyi (adam)” adlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.8.

935. Kəramət. “Məsələ almada deyil, başdadı”: Günümüzün gündəlikdən uzaq şairi Kəramətlə söhbət / həmsöhbət oldu Mahmud  Mayıloğlu // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.22-23.

936. Kiçiklər üçün böyük dərslər:  [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]  //  Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.13.

937. “Knyaz” faciəsi ilk dəfə ayrıca çap olunub:  Səhnəyə qoyulmasının 90 illiyi münasibətilə:  [şair-dramaturq Hüseyn Cavidin] //  Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.5

938. Körpüsalan:  [Xalq yazıçısı Anarın 2006-cı ildə rusca yazdığı və Siyavuş müəllimə həsr etdiyi eyniadlı məqaləsinin Azərbaycan dilində tərcüməsi] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.3.

939. Qaliboğlu, S.  “Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyasından // Mədəniyyət.- 2020.- 30 oktyabr.- S.6.

940. Qaragözova, E.  Tarixin burulğanında bir fateh:   Yunus Oğuzun “Çingiz xan”ı:  [yazıçının eyniadlı romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.17.

941. Qaraxanlı, E. Z. Qarabağda Səlcuq şikəstəsi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.14-15.

942. Qasımov, Ə. Turan Cavid – fədakarlıq və mətanət mücəssəməsi // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.18.

943. Qasımov, R. Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsinə mühüm töhfə: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz İsmayılovanın “Naxçıvan ədəbi mühiti Şərq-Qərb kontekstində” adlı monoqrafiyası  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.19.

944. Qazıyev, Y. Kitabi – Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.4.

945. Qazıyev, Y. Kitabi – Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi  //  Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.4.

946. Qazıyev, Y. Kitabi – Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi: Ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibətləri və ailə idarəçiliyi  // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.5.

947. Qazıyev, Y. Kitabi – Dədə Qorqud abidəsində ailə tərbiyəsi: Ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibətləri və ailə idarəçiliyi //  Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.5.

948. Quliyev, E. Söz ilə əbədi yolçuluq və yaxud poetik bütövlük:  [professor Mahirə Nağıqızının yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.12.

949. Quliyev, E. H. İraq-türkman ədəbiyyatı: 1-ci yazı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 17 oktyabr.- S.14.   

950. Quliyev, E. H. İraq-türkman ədəbiyyatı // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 20 oktyabr.- S.14.

951. Mehdi, A.  Şanlı Vətənin qəhrəman övladı:  Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad  //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.9.

952. Mehdi, A. Şanlı Vətənin qəhrəman övladı: Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad // Azad Azərbaycan.- 2020.- 22 oktyabr.- S.9.

953. Məcid, R. Pandemiya, ədəbi intellektuallıq və ədəbiyyatda yaşamaq formulu: “Ulduz”jurnalı ilə”525-ci” qəzet”in birgə layihəsində  Azərbaycanın  üç tanınmış  söz adamının bu uç suala cavablarını təqdim edirik // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.20 .

954. Mədətoğlu, Ə. Sözə verilən könül: [şairə Tamilla Şuşalının əlyazmaları haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.14.

955. Məhərrəmova, T.  Sözünün sahibi olan “köhnə kişi”:  O, elm üçün də, Azərbaycan ziyalı mühiti üçün də nəhəng bir şəxsiyyət idi:  [professor Abbas Zamanov haqqında] // Kaspi.- 2020.- 10 oktyabr.-S.14.

956. Məmmədli, N.  Fəxr edirəm ki, zabitlər anası, zabitlər qayınanasıyam:  Məncə, ən yaxşı ana öz övladlarına vətəni candan çox sevməyi aşılayandır: [“Yada düşdü” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, şair, publisistlə müsahibə]  / müsahibəni apardı  Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.12.

957. Məmmədov T. N. M.Auezov və L.Sobolevin “Abay” faciəsi və S.Vurğunun “Vaqif” dramı arasındakı paralellər //  Ədalət.- 2020.- 13 oktyabr.- S.7.

958. Məmmədova, P. Abay Kunanbayev Əliağa Kürçaylı tərcümələrində: [qazax şairi haqqında] // Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.7.

959. Mir Cəlal adına hekayə müsabiqəsi yekunlaşıb: Səkkiz dildə 539 əsər təqdim olunub  // Mədəniyyət.- 2020.- 14 oktyabr.- S.5.

960. Mir Cəlal adına İkinci Hekayə müsabiqəsi yekunlaşıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 13 oktyabr.- S.16.

961. Mirələmov, H. F.  Qiblə:  Unudulmaz ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf edirəm  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.18-20.

962. Mirzəyeva, Z. Şairin kədər salnaməsi: Hüseyn Hüseynzadədən Hüseyn Arifə... // 525-ci qəzet.- 2020.- 1 oktyabr.- S.14.

963. Müşfiq, Ş. “Ədəbi proses-2019” bu dəfə fərqli təqdimatda:  Ədəbiyyat İnstitutunda ötən ilin ədəbi yekunları ilə bağlı hazırlanmış məruzələr ictimaiyyətə mətbuat vasitəsilə çatdırılıb // 525-ci qəzet.- 2020.- 2 oktyabr.- S.15.

964. Naxçıvan Bölməsində yeni kitabların müzakirəsi: [şair Asim Yadigarın və Günay Şirəliyevanın “Asim Yadigarın yaradıcılıq yolu” adlı kitablarının təqdimatı haqqında] // İki sahil.- 2020. - 13 oktyabr. - S.25.

965. Nemətzadə, H. 1 oktyabr - bizim bayram günümüz sözümün canı Xələfli:  Bu, bizim Baş redaktorumuz Əli Rza Xələflinin ad günüdür  //  Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.6.

966. Nəcəfzadə, Q. Çingiz Abdullayev fenomeni:  [Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 8 oktyabr.- S.13.

967. “Nizami Gəncəvi və Şota Rustaveli” layihəsinin yekunları müzakirə olunub: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 oktyabr.- S.16,17.

968. Nüsrətbəyli, Ç. “Gündə bir neçə saat Tanrıya bənzəmək, maraqlıdı…”:  “Gənclər nə istəyir?” [“Ədəbiyyat qəzeti”nin yeni eyniadlı rubrikası haqqında] / müsahibəni apardı  Əsəd Cahangir // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.14-15.

969. Orxan, R. Vətən, sənin oğlun, arxan bizik!..: Vaqif İbrahim-75 //  Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.10.

970. Osmanoğlu, M. Bütövlük və genişlik işığında: “Ədəbi proses – 2019” müşavirəsinə kənərdan baxış  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.22-23.

971. Osmanoğlu, M. Eşşəyin tapılmağı və ya “Danabaş kəndinin əhvalatları”nda tragizm:  Professor Abbas Zamanovun əziz xatirəsinə  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.20-21.

972. Osmanov, V. Ölməzliyin, ölməzlərin məzarı olmur:   “Hacı İsgəndər” romanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bədii salnaməsidir. Bu savaş günlərində ədəbiyyatımızın belə əsərlərə hava-su kimi ehtiyacı var // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.31.

973. Paşayev, Q. M.  Sabir Rüstəmxanlının sənət dünyası // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.18-19.

974. Polşanın Azərbaycandakı səfiri Ədəbiyyat İnstitutunda  olub // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 oktyabr.- S.14.

975. Rəhimova, A. Filoloji elmimizin Şamil Cəmşidov səhifəsi:  Əlyazmalar İnstitutu-70:  [mənbəşünas, folklorşünas, tədqiqatçı alim  Şamil Cəmşidov haqqında ]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.22.

976. Ruhu Qarabağla səsləşən İlyas Əfəndiyev // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.15.

977. Sadiq, B. Həyat həqiqətlərinin orijinal poetik aynası: (İstedadlı şair Fəxrəddin Teyyubun yaradıcılığı haqqında qeydlər)  // Ədalət.- 2020.- 1 oktyabr.- S.7.

978. Sahəd, A. Xarı bülbül əfsanəsi: [şairə Ağabəyim Ağanın həyatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 3 oktyabr.- S.17.

979. Sahəd, A.  “İdeal”: Uzun sözün qısası:  [İsa Muğannanın (Hüseynov) “İdeal” romanı haqqında] // 525-ci qəzet.-  2020.- 10 oktyabr.- S.17.

980. Salamoğlu, T. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası:  milliliyin həqiqətləri, sinfiliyin illüziyaları: Cəfər Cabbarlı – 120 // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.3;5;7.

981. Seyidov, T. Ədəbiyyatımızın böyük fədaisi: Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.8.

982. Səidə Sübhinin “Ozanın monoloqu” Türkiyədə nəşr olunub: [“Azərbaycan kitabının dünyaya tanıdılması” layihəsi çərçivəsində] // Mədəniyyət.- 2020.- 16 oktyabr.- S.8.

983. Səlimbəyli, Ş. Ə. Ədəbiyyat tariximizin görkəmli tədqiqatçısı:  Əlyazmalar İnstitutu-70:  [görkəmli ədəbiyyatşünas alim Paşa Kərimov haqqında] // 525-ci qəzet.-  2020.- 6 oktyabr.- S.14.

984. Səyyad Aranın Qarabağ barədə romanı Türkiyədə çapdan çıxıb:  [Mədəniyyət Nazirliyinin təsəbbüsü ilə çap olunan “Məzar daşı” romanı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.-  29 oktyabr.- S.16.

985. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru:  [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] // Olaylar.- 2020.- 2-8 oktyabr.- S.20.

986. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 9-15 oktyabr.- S.20.

987. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 16-22 oktyabr.- S.20.

988. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru // Olaylar.- 2020.- 23-29 oktyabr.- S.20.

989. Şamil, Ə. Qaşqaylar və onların folkloru: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] // Olaylar.- 2020.- 30 oktyabr.- 5 noyabr.-S.20.

990. Şəfəqin nağıl gizlinləri: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //  Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.13.

991. Şəmsizadə, N. Tənqidçi olmaq səlahiyyəti  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.24-25.

992. Tağısoy, N. Kamil insan obrazının abayın bədii-fəlsəfi yaradıcılığında əksi: [qazax şairi, ictimai xadim haqqında] //  Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.10.

993. Tağısoy, N. Muxtar Auezovun hekayələrində kompozisiya:  [Qazax yazıçısı  haqqında]  / tərc. etdi E. Borçalı  //  Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 24 oktyabr.- S.14.

994. Taisoğlu, T. Açıq pəncərə: Görünənlər və görünməyənlər: [şair Fəxrəddin Teyyub haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 10.

995. Tanrıverdiyev, V.  Cavad xan haqqında  yeni kitab  nəşr edilmişdir  //  Ədalət.- 2020 .-24 oktyabr.- S.13.

996. Turalı, Q. Tarix və fəlsəfə nəğmələri: [erməni millətçilərinin zamanla dəyişən xainlikləri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 3 oktyabr.- S.26.

997. Turan, A. Şanlı Vətənin qəhrəman övladı:  Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad // Azad Azərbaycan.- 2020.- 29 oktyabr.- S.9.

998. Turan, A. Vaxtdan yüksəkdə dayanan qələm adamı-Rəfael Hüseynov  //  Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr.- S.9.

999. Ülviyyə Heydərovanın monopyesi beynəlxalq festivalda qalib gəlib: [yazıçı-dramaturqun Batumi Beynəlxalq Monodram Festivalında qalib olması haqqında]  // Mədəniyyət.- 2020.- 7 oktyabr.- S.6.

1000. Valehoğlu, F. Professor Əziz Şərif və Gürcüstan Demokratik Respublikası:  Görkəmli alim və ziyalı Gürcüstan türklərinin mədəniyyət və maarifi yolunda mühüm xidmətlər göstərib  //  Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.6.

1001. Varislər:  İsmayıl Qayıbov: “Atam bizimlə vidalaşmadan getdi...”:  [İsmət Qayıbovun varisi ilə müsahibə] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.16-17.

1002. Vəliyulla Novruz: Şeirlərimi bir daha kədər notları üstündə köklənməsini istəməzdim / müsahibəni apardı Faiq Balabəyli  //  Ədalət.-  2020.- 13 oktyabr.- S.6.

1003. Yazıçı həssaslığı və sözün gücü:  [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında]  // Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.13.

1004. Yusifli, C.  Formanın müqəddəs sirri – gözləmək: [müəllifin vətən, torpaq uğrunda gedən döyüşlər haqqında düşüncələri] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.4.

1005. Yusifli, C.  Göz bəbəyi, yaxud mahnı bitənəcən qayıdacam...:   [Ataqamın “Dişlək alma” hekayəsi haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.9.

1006. Yusifli, C. Ömürlə peşmanlıq oyunları: [Mahir Rəsuloğlunun “Ehtiras” hekayəsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.13. 

1007. Yusifli, C. Üfüqdə yazılan sözlər...:  [Vaqif Səmədoğlunun yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.9.

1008. Yusifli, V. Ə.  Dramaturgiyamızın axtarışları:  [müəllifin mövzu ilə bağlı düşüncələri] // Ədalət.- 2020.- 3 oktyabr.- S.15.

1009. Yusifli, V. Ə.  Dramaturgiyamızın axtarışları // Ədalət.- 2020.- 10 oktyabr.- S.15.

1010. Yusifli, V. Ə. İki Şahmar – iki nisgil:  [aktyor Şahmar Hüseynov və şair-publisist Şahmar Əkbərzadə haqqında] //  Ədalət.- 2020.- 13 oktyabr.- S.8.

1011. Zallı, C. 1 oktyabr - bizim bayram günümüz sözümün canı Xələfli:   Mən ona “babam” deyirəm, ancaq o, həm də ilk və böyük müəllimimdir //  Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.6.

 

Bax: 12; 39; 42; 44; 45; 47; 54; 55; 58; 66; 68; 77; 86; 90; 91; 113; 117; 126; 128; 134; 137; 140; 145; 146; 150; 162; 163; 165; 167; 180; 186; 189; 190; 198; 202; 210; 215; 216; 220; 224; 226-228; 233; 234; 237; 238; 240-242; 244; 250; 252; 262; 266-268; 270; 272; 275-277; 282; 286; 290; 292; 293; 298; 299; 303; 307; 318-320; 322-324; 327; 328; 330; 336; 342; 349; 350; 353; 374; 375; 377; 380; 382; 383; 384; 386; 388; 389; 413; 414; 422; 423; 425;-427; 433; 441; 448; 451; 452; 455; 456; 463; 465; 470; 486; 491; 492; 495-498; 503; 505; 507; 511; 514; 579; 593

 

Nəriman Nərimanov – 150

1012. Quluzadə, M.  Bütöv Şərqə məxsus şəxsiyyət:  Nəriman Nərimanov-150:  [dövlət xadimi, yazıçı, publisistin yubileyi ilə əlaqədar] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 1 oktyabr.- S.7.

1013. Quluzadə, M.  Bütöv Şərqə məxsus şəxsiyyət: Nəriman Nərimanov-150:  [dövlət xadimi, yazıçı, publisistin yubileyi ilə əlaqədar] // Azad Azərbaycan.- 2020.- 8 oktyabr.- S.7.

1014. Rəfili, M.  Nəriman Nərimanov // Respublika.- 2020.- 4 oktyabr.- S.9.

1015. Şirinova, R.  Nəriman Nərimanov “Tibb və İslam” əsəri əlyazmalar xəzinəsində // Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.5.

 

Məhəmməd Hadi – 145

1016. Məhəmməd Hadinin əsərlərinin ikinci cildi çap olunub: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən] // 525-ci qəzet.- 2020.- 31 oktyabr.- S.24.

1017. Milli Kitabxanadan “Məhəmməd Hadi” virtual sərgisi  // 525-ci qəzet.- 2020.- 30 oktyabr.- S.16.

1018. Səma, G. Məhəmməd Hadinin əsərlərinin ikinci cildi işıq üzü görüb // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 31 oktyabr.- S.8.

 

Şəddad Cəfərov –  80

1019. Cəfərov, Ş. M.  Senzuraya qayıtmaq... olmaz: [mövzu ilə bağlı müəllifin fikirləri]  //  Kredo.- 2020.- 8 oktyabr.- S.11.

1020. Xələfli, Ə. R. Ötmüş zamanın işığında:  “Acılı-şirinli günlır”in yeni nəşri: [yazıçı Fatma Həsənqızının poliqrafçı Şəddat Cəfərovun 80 illiyinə həsr etiyi eyniadlı kitab haqqında] // Kredo.- 2020.- 15 oktyabr.- S.11. 

1021. “İlk”lərin paradında: Şəddad Cəfərovun ömür yolunda yaşayan fərəh duyğuları // Kredo.- 2020.- 1 oktyabr.- S.11.

1022. Varislik istəyi: [poliqrafçı alim Şəddat Cəfərov haqqında] //  Kredo.- 2020.- 22 oktyabr.- S.11.

1023. Varislik istəyi: [poliqrafçı alim Şəddat Cəfərov haqqında] //  Kredo.- 2020.- 29 oktyabr.- S.11.

 

Abid Tahirli – 65

1024. Rüstəmli, A. H. Mühacirət mətbuatımızın fədakar tədqiqatçısı: Filologiya elmləri doktoru Abid Tahirlinin 65 yaşına  // 525-ci qəzet.- 2020.- 10 oktyabr.- S.18.    

1025. Rüstəmli, A. H.  Mühacirət mətbuatımızın müqtədir mücahidi: [Abid Tahirli haqqında] // Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S. 6.

1026. Rüstəmli, A. H. Mühacirət mətbuatımızın müqtədir mücahidi: [Abid Tahirlinin “Azərbaycan mühacirət mətbuatı” adlı monoqrafiyası haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 10.

 

Məmməd Arazın əziz xatirəsinə

1027. “Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki...:  Bu gün Xalq şairi Məmməd Arazın anadan olmasından 87 il ötür // Hərbi And.- 2020.- 23 oktyabr.- S.16.; Həftə içi.- 2020.- 15-21 oktyabr.- S. 12.; Unikal.- 2020. - 17 oktyabr. - S.21.

1028. Eminquey. Məmməd Arazın sufi həqiqətinə çatmış “Dünya”sı… //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.15.

1029. Əliyeva, N.  Ədəbiyyatımızın, dilimizin Məmməd Araz dühası  //  İki sahil.-  2020. - 15 oktyabr. - S.27.

1030. Xalq şairi Məmməd Araz haqqında monoqrafiya nəşr edilib: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Milli yaddaşın məhək daşı: Xalq şairi Məmməd Araz” adlı monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 7 oktyabr.- S.13.

1031. İsmayıl, Z. H. Məmməd Araz  yaradıcılığında  çağlayan  “Araz”: [Xalq şairinin ədəbi bədii yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2020.- 17 oktyabr.- S. 9.

1032. İsmayıl, Z. H. Məmməd Araz  yaradıcılığında  çağlayan “Araz” //  Ədalət.- 2020.- 24 oktyabr.- S. 11,15.

1033. Məmməd Araz  haqqında monoqrafiyanın təqdimatı olub:   [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Milli yaddaşın məhək daşı: Xalq şairi Məmməd Araz” monoqrafiyasının təqdimatı haqqında]  // 525-ci qəzet.- 2020.- 16 oktyabr.- S.16.

1034. Seyidov, T.  “Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki... : Məmməd Araz yaradıcılığı mənsub olduğu xalqa layiqli şair-vətəndaş xidməti nümunəsidir  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.10.

1035. Seyidov, T.  “Milli yaddaşın məhək daşı: Xalq şairi Məmməd Araz” yeni monoqrafiyanın təqdimatı olub:  [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun eyniadlı monoqrafiyasının təqdimatı haqqında]  // Azad Azərbaycan.- 2020.- 15 oktyabr.- S.9.

1036. Süleymanova, Ə. “Geri dönmə son qələbə xəttinəcən!..”:  Ulu Məmməd Arazın hər misrasında Ana Vətənin, doğma xalqın nəbzi duyulur  // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.14.

1037. Tahir, R. “Rahat uyu, Məmməd Araz, Azərbaycan “Vətən” deyir!”  //  Ədalət.- 2020.- 15 oktyabr.- S.3.

1038. Yurdoğlu, E.  Məmməd Arazın vətənpərvərlik lirikasına yeni elmi baxış:  [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Milli yaddaşın məhək daşı: Xalq şairi Məmməd Araz” adlı monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 15 oktyabr.- S.14.

 

Ədəbi əlaqələr

1039. Cəfərov, N. Q.  Abay və onun mühiti: Erlan Sıdıkovun fundamental təqdimində // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 10 oktyabr.- S.7.

1040. Ədəbiyyat İnstitutu “Horizon 2020” proqramı üzrə layihənin qalibi olub: [layihənin Ədəbiyyat İnstitutu və Polşanın Byalıstok Universiteti ilə birgə həyata keçiriləcəyi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2020.- 9 oktyabr.- S.16.

1041. Finkelşteyn, B. Pandemiyadan sonrakı dünya:  Bədii Tərcümə Mərkəzi təqdim edir: çağdaş Ukrayna ədəbiyyatı  /   tərc. etdi  Elxan  Zal  //  Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.12.

1042. Korotko, A. Ş. Dayanmışam altında uşaqlıq dünyasının...:  Bədii Tərcümə Mərkəzi təqdim edir: çağdaş Ukrayna ədəbiyyatı  / tərc. etdi  Elxan  Zal  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.12.

1043. Mazikina, L. Şərqi sevdirən kitab / tərc. etdi  Xanım Aydın // Kaspi.- 2020.- 31 oktyabr.- S.15.

1044. Mehdibəyova, M. H. Pərvin Etisami yaradıcılığı: [farsdilli Azərbaycan şeirinin  nümayəndəsi haqqında] // Respublika.- 2020.- 20 oktyabr.- S.14. 

1045. Nesin, Ə. Göz yaşları içindən baxan təbəssüm:  [Əziz Nesinlə müsahibə] / müsahibəni apardı Günel Natiq // Türküstan.- 2020.- 22-26 oktyabr.- S.23.

1046. Nizami Gəncəvi və Şota Rustaveli” Beynəlxalq layihəsinin yekunları müzakirə edilib // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 17 oktyabr.- S.25.

1047. Özbək şairinin Azərbaycan həqiqətlərini barədə əsəri nəşr edilib  // 525-ci qəzet.- 2020.- 22 oktyabr.- S.9.

1048. “Sufi və şeir – Osmanlı təsəvvüf şeirinin poetikası”:  [Afaq Əsədovanın elmi redaktorluğu ilə türkiyəli müəllif Mahmud Erol Kılıçın  eyniadlı kitabının Azərbaycan dilində nəşr  edilməsi haqqında]  //  Mədəniyyət.- 2020.- 9 oktyabr.- S.6.

1049. Tağısoy, N. Muxtar Auezovun hekayələrində kompozisiya // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 27 oktyabr.- S.14.

1050. Tağısoy, N. Muxtar Auezovun hekayələrində kompozisiya:  [Qazax yazıçısı  haqqında] // Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 22 oktyabr.- S.14.

1051. Yazarlarımızın əsərləri Fransada çapdan çıxıb // Mədəniyyət.- 2020.- 22 oktyabr.- S.8.

1052. Yeyts, U. B.  Ketlin, Holienin qızı:  [irland ədəbiyyatı]  /  tərc. etdi  Həmid  Piriyev  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 24 oktyabr.- S.24-25.

 

Bax: 269; 406; 449; 735; 737; 742; 743; 745; 747; 751; 752; 755; 757; 761; 784; 801; 828; 839; 840; 842; 862-864; 877; 881; 911; 912; 916; 918; 949; 950; 957; 958; 984; 993; 999

 

 

КУЛЬТУРА

Вторая Карабахская война

1053. Аббасова. Р. Территория толерантности: Азербайджан воюет не с нацией, а с оккупантами! //Каспiй.- 2020.- 17-23 октября.- С.8-9.

1054. Азербайджанская интеллигенция и члены гражданского общества направили обращение международным и региональным организациям //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 октября.- С.5.

1055. АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные СМИ в связи с террористическими атаками Армении на Барду //Бакинский рабочий.- 2020.- 31 октября.- С.3.

1056. АЗЕРТАДЖ направил обращение ведущим мировым новостным агентствам в связи с кровавыми террористическими атаками Армении на Гянджу //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 октября.- С.4.

1057. Актеры Сумгайытского драмтеатра представили патриотический проект //Ежедневные новости.- 2020.- 30 октября.- С.10.

1058. Александр Костин: «Нашим долгом, нашей честью является восстановление целостности нашей Родины, восстановление исторической справедливости» //Бакинский рабочий.- 2020.-9 октября.- С.3.

1059. Алиев, И. Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Sky News //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 октября.- С.3.

1060. Алиев, И. Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству «Интерфакс» //Бакинский рабочий.- 2020.-29 октября.- С.1-4.

1061. Алиев, И. Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Джазира» //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 октября.- С.4-5.

1062. Алиев, И. Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News США //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 октября.- С.4-6.

1063. Алиев, И. Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче The Connect World телеканала CNN International //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 октября.- С.2-3.

1064. Алиев, И. Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете «Фигаро» //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 октября.- С.6-7.

1065. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал видеоинтервью российскому информационному агентству ТАСС //Бакинский рабочий.- 2020.- 20 октября.- С.4-5.

1066. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости //Бакинский рабочий.- 2020.- 16 октября.- С.1-4.

1067. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 октября.- С.1-2.

1068. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому «Первому каналу» //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С. 3.

1069. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому телеканалу РБК //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 октября.- С.1-2.

1070. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 октября.- С.2-3.

1071. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 октября.- С.10.

1072. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews  //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.4.

1073. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.1-2.

1074. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 //Бакинский рабочий.- 2020.- 16 октября.- С.1-2.

1075. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу А-Haber //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 октября.- С.1-3.

1076. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Global //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 октября.- С.3-4.

1077. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 октября.- С.1-3.

1078. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу NTV //Бакинский рабочий.- 2020.- 16 октября.- С.2-3.

1079. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу TRT Haber //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 октября.- С.6-7.

1080. Алиев, И. Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 октября.- С.1-3.

1081. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу //Бакинский рабочий.- 2020.-6 октября.- С.1-2.

1082. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу //Бакинский рабочий.- 2020.-10 октября.- С.1.

1083. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу //Бакинский рабочий.- 2020.-20 октября.- С.1-2.

1084. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу //Бакинский рабочий.- 2020.-21 октября.- С.1-2.

1085. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу //Бакинский рабочий.- 2020.-27 октября.- С.1-2.

1086. Алиев, И. Членам Международного центра Низами Гянджеви //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 октября.- С.1.

1087. Алиева, Г. Сны о Карабахе: Через тернии к победе: Нет ничего дороже и ценнее свободы родной земли: [деятели культуры и искусства об освобождении от оккупации] //Каспiй.- 2020.- 31октября-6 ноября.- С.10-11.

1088. Алиева, М. Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Сегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю: Интервью Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой информационному агентству Trend  //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 октября.- С.4.

1089. Аль-Тувейджри, А. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2020.-13 октября.- С.1.

1090. Анар. Крах армянской мифологии  //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 октября.- С.8.

1091. Армения подвергла обстрелу журналистов, есть раненый //Бакинский рабочий.- 2020.-15 октября.- С.5.

1092. Армянские военнослужащие подвергли артиллерийскому обстрелу мирных жителей в Барде — мировая общественность молчит против этого вандализма //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 октября.- С.3.

1093.  Асланов, А. Азербайджан пишет историю: Наш путь - в Карабах //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 октября.- С.4-5.

1094. «Боевой клич в Баку: «Карабах - это Азербайджан!» //Бакинский рабочий.- 2020.- 13 октября.- С.7.

1095. В популярном турецком сериале поддержали Азербайджан: [«Kalk Gidelim»] //Ежедневные  новости.- 2020.- 23 октября.- С.7.

1096. В селе Ивановка, где проживают молокане, прошла акция солидарности //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 октября.- С.6.

1097. В УМК проведен брифинг для представителей местных и зарубежных медиа в связи с Отечественной войной //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 октября.- С.5.

1098. Видеокадр освобожденного от оккупации поселка Гадрут //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 октября.- С.2.

1099. Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Худаферин Джебраильского района //Бакинский рабочий.- 2020.- 31 октября.- С3.

1100. Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и разграбления Арменией культурного достояния и имущества на оккупированных территориях Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 30 октября.- С.3.

1101. Гасанова, М. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет //Вышка.- 2020.- 23 октября.- С.53.

1102. Генпрокуратура подготовила видеоролики о Гяндже, ставшей жертвой агрессии Армении, на 6 языках //Бакинский рабочий.- 2020.- 30 октября.- С.3.

1103. Гусейнов, А. Искусство и Время: Ариф Гусейнов: Карабахская серия моих работ завершится картинами о нашей победе и взятии Шуши и Ханкенди: [беседа с  народным художником] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 31 октября-6 ноября.- С.12-13.

1104. Джафаров, Э. Да будет победа: [Стихи] //Вышка.- 2020.- 9 октября.- С. 12.

1105. Евдаев, М. Путь, предписанный судьбой: Если ты человек, отмеченный Божьим благословением, то должен помнить хорошее: [беседа с  председателем Общины горских евреев М.Евдаевым] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2020.-24-30 октября.- С. 10-11.

1106. Житель Красной слободы: «Горские евреи сражаются на передовой в Отечественной войне плечом к плечу со своими братьями»  //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 октября.- С.5.

1107. Запускается информационно-аналитический портал Azerbaijan in Focus //Бакинский рабочий.- 2020.- 31 октября.- С.4.

1108. Заявление от имени членов и сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви //Бакинский рабочий.- 2020.-17 октября.- С.6.

1109. Ислам, А. Великая сила искусства: Деятели культуры вносят свой вклад в приближение Дня победы: [видеообращение «Əsgərə salam» (Приветствие солдату) актеров ТЮЗа] //Каспiй.- 2020.- 24-30 октября.- С.13-14.

1110. Ихсаноглу, Э. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2020.-16 октября.- С.4.

1111. Кадры из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района Республики  //Бакинский рабочий.- 2020.-10  октября.- С.5.

1112. «Карабах–колыбель нашей культуры»: Шальвинская келья //Бакинский рабочий.- 2020.-31  октября.- С.4.

1113. Касеинов, Д. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2020.-3  октября.- С.5.

1114. Керимова, Т. Карабах - это Азербайджан!: [объединение «Содружество» в помощь солдатам] //Вышка.- 2020.-23  октября.- С.16.

1115. Коллектив АЗЕРТАДЖ пожертвовал денежные средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики  //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 октября.- С.2.

1116. Кучма, Л. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2020.-24 октября.- С.1.

1117. Лагумджия, З. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2020.-13  октября.- С.5.

1118. Международный центр Низами Гянджеви обратился с призывом к мировым лидерам, ООН и другим международным организациям: «Защитим родной город Низами Гянджеви — скажем «Нет армянскому террору!» //Бакинский рабочий.- 2020.-17 октября.- С.6.

1119. Мехрибан Алиева: «Гянджа–это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!» //Бакинский рабочий.- 2020.-20  октября.- С.2.

1120. МИД: «Заявление МИД Армении об избрании Азербайджанской армией в качестве своей цели религиозных мест богослужения в Шуше — очередное ложное обвинение и провокация» //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 октября.- С.4.

1121. Министерство культуры распространило заявление в связи с осквернением армянами мечети в Зангилане //Бакинский рабочий.- 2020.- 27 октября.- С.8.

1122. Министерство юстиции создало на трех языках электронную информационную платформу «Карабах — это Азербайджан!» //Бакинский рабочий.- 2020.-31 октября.- С.2.

1123. Национальная библиотека представила электронную информационную базу «Национальные герои Азербайджана» //Ежедневные новости.-2020.- 30 октября.- С.10.

1124. Национальный музей азербайджанской лтературы имени Низами Гянджеви распространил обращение к музеям мира об армянском вандализме //Бакинский рабочий.- 2020.-16 октября.- С.8.

1125. Нацкомитет Международного совета музеев призвал мир осудить армянский террор против Азербайджана //Ежедневные новости.- 2020.- 23 октября.- С.10.

1126. Новые кадры из освобожденного от оккупации поселка Гадрут //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 октября.- С.1.

1127. НПО Азербайджана направили обращение генеральному секретарю ООН и президентам стран — сопредседателей Минской группы //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 октября.- С.3.

1128. НПО Азербайджана распространили заявление в связи с угрозами в адрес руководителя отдела агентства ТАСС: [Саадат Кадыровой] //Бакинский рабочий.- 2020.-16 октября.- С.8.

1129. Обращения к главе государства: «Уважаемый Президент, Ваша решительность вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.7.

1130. Олжас Сулейменов: «То, что происходит сейчас, является результатом некомпетентности Минской группы»: [из обращения народного писателя Казахстана по АзТВ] //Вышка.- 2020.- 23 октября.- С.2.

1131. Открылась виртуальная выставка, посвященная 270-летию Шушинской крепости: [экспозиция графических работ Эльтурана Авалова подготовлена МК] //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 октября.- С.1; Ежедневные новости.-2020.- 16 октября.- С.10.

1132. Патриотический танец Фарида Казакова признан лучшим в России: [выпускник Бакинской хореографической академии с номером «Мой Азербайджан»] //Неделя.- 2020.- 30 октября.- С.19.

1133. Перед посольством Франции в Анкаре прошла акция в поддержку Азербайджана: [организована Турецко-азербайджанским фондом дружбы] //Бакинский рабочий.- 2020.-17 октября.- С.6.

1134. Песня «Сары гялин» прозвучала по-новому в поддержку ВС Азербайджана: [в исполнении скрипачки Джейлы Сеидовой] //Ежедневные новости.-2020.- 30 октября.- С.10.

1135. Подготовлен видеоролик с целью доведения реалий об армяно-азербайджанском конфликте до мировой общественности //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 октября.- С.1.

1136. Поднять флаг Победы!: Освобождение наших земель – требование дня: [из заявления академиков НАНА] //Наука.- 2020.- 2 октября.- С.11.

1137. П.Бюльбюльоглу: «Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху, основанную на международном праве» //Бакинский рабочий.- 2020.-22 октября.- С.4.

1138. Полад Бюльбюльоглу: «Азербайджанское общество сейчас полностью поддерживает линию Президента республики и демонстрирует высочайший дух патриотизма» //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.8.

1139. Помощник Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу Аль-Арабия в связи с военными провокациями Армении //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 октября.- С.2.

1140. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву: [обращение поэтесс Узбекистана] //Бакинский рабочий.- 2020.-30 октября.- С.2.

1141. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву: [от кинематографов из Турции, Великобритании, Италии и Португалии]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 октября.- С.1.

1142. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву: [письмо благодарности от руководителей религиозных конфессий]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 2 октября.- С.1.

1143. Президенту пишут: «Ваша решительная, мудрая и смелая политика ведет азербайджанский народ в успешное будущее и к блестящей победе» //Бакинский рабочий.- 2020.- 7 октября.- С.4-5.

1144. Президенту пишут: «Нас очень радует и вдохновляет Ваша решительная политика по освобождению наших находящихся под оккупацией земель» //Бакинский рабочий.- 2020.- 6 октября.- С.11-12.

1145. Реализован проект «Ущерб историческим и культурным памятникам на оккупированных территориях Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 октября.- С.4.

1146. «Росбалт»: «Ереван в его нынешнем военном противостоянии с Баку оказался в полной политической и военной изоляции» //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 октября.- С.4.

1147. Руководители христианских общин в Азербайджане направили обращение к Президенту Франции //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.8.

1148. Русская община Гянджи и западного региона: «Обеспокоены тем, что Армения избрала мишенью гражданское население» //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 октября.- С.4.

1149. Русские жители Гянджи осуждают армянскую агрессию //Бакинский рабочий.- 2020.- 16 октября.- С.5.

1150. С целью поддержки Вооруженных сил открылась виртуальная ярмарка: [в Государственной художественной галерее]  //Ежедневные новости.- 2020.- 23 октября.- С.10.

1151. Снят короткометражный фильм Pray for Ganja:  [режиссер Эльмар Байрамов] //Ежедневные новости. - 2020.- 30 октября.- С.10.

1152. Совместное заявление полномочного представителя Управления мусульман Кавказа в западном регионе, настоятеля Русской православной церкви Александра Невского и Еврейской религиозной общины Гянджи  //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 октября.- С.7.

1153. Султанзаде, В. Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию: Интервью Report c азербайджанским дипломатом Вахдатом Султанзаде //Вышка.- 2020.- 23 октября.- С.7.

1154. Татары Азербайджана выступили с заявлением против экстремистских призывов и армянской агрессии //Бакинский рабочий.- 2020.- 9 октября.- С.4.

1155. Телеканал France 24 распространил репортаж о ракетном обстреле Арменией Гянджи //Бакинский рабочий.- 2020.- 15 октября.- С.7.

1156. Турок-ахыска: «Все проживающие в Азербайджане народы объединились, чтобы нанести врагу сокрушительный удар» //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 октября.- С.5.

1157. Управление мусульман Кавказа совместно с религиозными конфессиями в Азербайджане распространило заявление об Отечественной войне //Бакинский рабочий.- 2020.- 17 октября.- С.5.

1158. Фабрика фейков: Азербайджанский ученый показал, как в Карабахе появляются «старинные армянские памятники»: [из сообщения сотрудника Института архитектуры и искусства НАНА Тельмана Ибрагимова]  //Неделя.- 2020.- 23 октября.- С.19.

1159. Флаг Азербайджана — в центре Джебраила //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.4.

1160. Фото освобожденного от оккупации села Шейбей Джебраильского района //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.6.

1161. Фото освобожденного от оккупации села Шюкюрбейли Джебраильского района //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 октября.- С.6.

1162. Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: «Никол Пашинян отягощает ситуацию»: [из заявления заведующего сектором Администрации Президента Азербайджана]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 октября.- С.4.

1163. Хикмет Гаджиев: «Благодарю турецкую прессу, которая играет значимую роль в донесении до мира правого дела Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2020.- 10 октября.- С.4.

1164. Хикмет Гаджиев дал интервью влиятельному израильскому каналу i24 NEWS в связи с последними провокациями Армении //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 октября.- С.5.

1165. Хикмет Гаджиев: «Недопустимо придание продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана религиозной окраски» //Бакинский рабочий.- 2020.-10 октября.- С.4.

1166. Худаферинские мосты могут войти в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО //Ежедневные новости.- 2020.-23 октября.- С.10.

1167. Художники передали в азербайджанский музей патриотические плакаты: [в Музей истории]  //Ежедневные новости.- 2020.-30 октября.- С.10.

1168. Центр мугама представляет новый проект, посвященный музыкальной истории Карабаха //Бакинский рабочий.- 2020.-30 октября.- С.4.

1169. Швейцарский журналист: «Под градом пуль они ждут своего возвращения» //Бакинский рабочий.- 2020.-22 октября.- С.4.

1170. Эльчин Амирбеков: «Видео- и фотодоказательства преступлений Армении переданы в Европейский суд по правам человека» //Бакинский рабочий.- 2020.-31 октября.- С.2.

1171. Юсиф Эйвазов поддержал земляков: [роликом об Азербайджане Бакинского медиа-центра на своей странице] //Неделя.- 2020.-30 октября.- С.19.

 

Мультикультурализм

1172. Израильский сайт рассказал о первом в мире музее горских евреев: [в Губе]   //Ежедневные новости.- 2020.- 2 октября.- С.10.

 

См.: 1105; 1106; 1147; 1148; 1149; 1152; 1154; 1156

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1173. Бакинский книжный центр реализует проект «Сказочный Азербайджан»: [по инициативе Российской государственной детской библиотеки]   //Ежедневные новости.- 2020.- 2 октября.- С.10.

1174. В Баку открылась онлайн-выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе» : [к 75-летию победы в ВОВ в РИКЦ]  //Ежедневные новости.- 2020.- 23 октября.- С.10.

 

См.: 1095; 1096; 1097; 1130

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1175.  Драгоценные экспонаты: Личные вещи шехида будут переданы в НМИА:  [о передаче документов героя апрельских боев С.Ахундова в Музей истории] //Наука.- 2020.- 2 октября.- С.14.

 

См.: 1124; 1125

 

II. ИСКУССТВО

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1176. В Таллине открылась выставка работ художника – азербайджанца: [Ровшана Нура] //Ежедневные новости.- 2020.- 2 октября.- С. 10.

 

См.: 1103; 1150

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1177. В Национальной библиотеке открылась выставка «Карабахские ковры»: [виртуальная экспозиция] //Ежедневные новости.- 2020.- 23 октября.- С.10.

 

МУЗЫКА

1178. В России вышла в свет виниловая пластинка Муслима Магомаева: [с архивными записями певца] //Неделя. – 2020.- 30 октября.- С. 19.

1179. В России вышла пластинка ко дню памяти Муслима Магомаева //Ежедневные новости. - 2020.- 30 октября.- С. 10.

1180.  Конкурс «Памяти Муслима Магомаева» в Украине объединит деловых людей: [о конкурсе вокалистов в Трускавце] //Ежедневные новости. - 2020.- 16 октября.- С. 10.

1181. Юный отечественный вокалист успешно выстпил на международном конкурсе: [Искендер Гасанзаде на конкурсе «Musicland 2020»] //Ежедневные новости. - 2020.- 2 октября.- С. 10.

1182. Юсиф Эйвазов выступил с Пласидо Доминго: [в Большом Театре] //Ежедневные новости.- 2020.- 30 октября.- С. 10.

 

См.: 1134; 1168; 1170

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

1183.  Африканский певец исполнил «Сары гялин» на азербайджанском языке: [вместе с участником украинского вокального проекта «Голос страны» Вагифом Нагиевым] //Ежедневные новости. - 2020.- 16 октября.- С. 10.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1184. В Азербайджане объявлен конкурс «Джазовые цвета детства»: [об одноименном онлайн-конкурсе детского рисунка]  //Ежедневные новости. - 2020.- 2 октября.- С. 10.

 

КИНО

1185. В Баку назвали победителей Международного фестиваля ANİMAFİLM //Ежедневные новости.- 2020.-23 октября.- С.10.

 

См.: 1151

 

ТЕАТР

1186. Назван победитель конкурса «Вместе мы –сила»: [конкурс одноактных пьес на тему борьбы с пандемией коронавируса, орагинизованных ТЮЗом] //Ежедневные новости.-2020.- 16 октября.- С.10.

 

См.: 1057; 1109

 

III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1187. Аграновский, А. Памяти Альтшуллера-бакинца опередившего время: [изобретателя, писателя-фантаста] //Вышка. - 2020.-23 октября.- С. 11.

1188. Джафаров, Э. Встречи с поэтом: [беседа с Эльханом Джафаровым] /провела М. Гасанова //Вышка.- 2020.-9 октября.- С. 12.

1189. Ислам, А. Свет, рассекающий тьму: Дух просветительства поистине бесссмертен: [о книге доктора  философии Г.Казымлы «Из мрака к свету», посвященной писателю, просветителю и актеру А.Горани] //Каспiй. - 2020.-17-23 октября.- С. 13-14.

1190.  Роман Эльчина Сафарли включен в топ-10 книг о любви в России: [«Когда я вернусь, будь дома»] // Ежедневные новости.- 2020.-16 октября.- С.10.

 

См.: 1090

 

 

 

 

 

 

    İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı Xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Cümhuriyət

 7. Elm

 8. Ədalət

 9. Ədəbiyyat qəzeti

 10. Həftə içi

 11. Hərbi And

 12. Hürriyyət

 13. Xalq cəbhəsi

 14. Xalq qəzeti

 15. İki sahil

 16. Kaspi

 17. Kredo

 18. Mədəniyyət

 19. Olaylar

 20. Palitra

 21. Respublika

 22. Səs

 23. Şərq

 24. Unikal

 25. Üç nöqtə

 26. Yeni Azərbaycan

 

 

Список использованных газет

 

 

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Наука

 7. Неделя

 8. Новое время

 

 

 

Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ..................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və

 

ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar ..........

4

II Qarabağ müharibəsi ....................................................

8

  “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı .................................

52

  Qarabağ – mədəniyyətimizin beşiyi ...........................

53

  “Qarabağ abidələri” sərgisi ...........................................

56

  “Qarabağ xalq sənətkarlığı” sərgisi .............................

57

  “Qarabağın məşhur müəllimləri” ..................................

57

Böyük Vətən Müharibəsi – 75 .......................................

57

Əhmədiyyə Cəbrayılov – 100 ........................................

58

“Könüllülər ili” – 2020 ....................................................

58

Koronavirus pandemiyası dövründə fəaliyyət ............

59

Multikulturalizm.................................................................

60

Mədəni əlaqələr ...............................................................

60

Kitabxana işi .....................................................................

61

Muzey işi ...........................................................................

61

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan

 

Ədəbiyyatı Muzeyi – 80 ..................................................

62

Tarix və mədəniyyət abidələri .........................................

63

Şuşa qalası – 270 ..............................................................

64

II. İncəsənət .....................................................................

65

Rəngkarlıq ........................................................................

65

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ............................................

67

Heykəltəraşlıq ...................................................................

67

Bədii fotoqrafiya ...............................................................

67

Moda.Dizayn ....................................................................

68

Musiqi ................................................................................

68

18 sentyabr – Milli Musiqi  Günü

 

Üzeyir Hacıbəyli – 135 .....................................................

72

Xalq yaradıcılığı ...............................................................

72

Balet və Rəqs ...................................................................

73

Kino ...................................................................................

73

Lətif Səfərov – 100 ..........................................................

75

Teatr ...................................................................................

75

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı .........

77

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ...............

77

III. Bədii ədəbiyyat ..........................................................

78

Şeirlər .................................................................................

78

Hekayələr.Nağıllar ...........................................................

84

Esselər ................................................................................

85

Elegiya ...............................................................................

87

Poemalar ...........................................................................

87

Novellalar. Oçerklər. Felyetonlar ...................................

87

Povestlər. Pyeslər .............................................................

87

Romanlar ..........................................................................

88

Publisistika ........................................................................

88

IV. Ədəbiyyatşünaslıq ....................................................

89

Nəriman Nərimanov-150 .................................................

102

Məhəmməd Hadi – 145 ....................................................

102

Şəddad Cəfərov –  80 ......................................................

102

Abid Tahirli – 65 .............................................................

103

Məmməd Arazın əziz xatirəsinə ......................................

103

Ədəbi əlaqələr ...................................................................

105

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ..............................

124

 

 

Содержание

 

I.Культура ..........................................................

107

Вторая Карабахская война ...........................

107

Мультикультурализм .....................................

119

Культурные связи ...........................................

119

Музейное дело ................................................

119

II. Искусство ....................................................

120

Изобразительное искусство ..........................

120

Декоративно-прикладное искусство ..........

120

Музыка .............................................................

120

Эстрада. Цирк  .................................................

121

Самодеятельное творчество ........................

121

Кино ....................................................................

122

Театр ..................................................................

122

III. Художественная литература ..................

123

Литературоведение ........................................

123

Список использованных газет .....................

125

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Oktyabr
- 2020

 

                                

                    

 

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

 

A.Əhmədova

 

 

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 8 ç.v.

Sifariş: 40

Çapa imzalanmışdır: 05.11.2020

Tirajı 150

Pulsuz