E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA JURNALI

KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA JURNALI

Elmİ-nəzərİ və təcrübİ jurnal

Təsisçi və baş redactor: Abuzər Xələfov - Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri doktoru, professor

Baş redaktor müavini: Knyaz Aslan - Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), dosent

Məsul katib: Pərviz Kazımi

Redaksiya heyəti:

  • Bayram AllahverdiyevTarix elmləri doktoru, professor
  • Xəlil İsmayılovTarix elmləri doktoru, professor
  • Aybəniz Əliyeva-KəngərliFilologiya elmləri doktoru
  • Kərim TahirovFəlsəfə doktoru (Tarix elmləri üzrə)
  • Mayıl ƏhmədovPrezident Kitabxanasının direktoru
  • Lətifə Məmmədova Fəlsəfə doktoru (Tarix elmləri üzrə)
  • Sahib RzayevFəlsəfə doktoru (Filologiya elmləri üzrə), dosent
  • Əli RüstəmovFəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), dosent
  • Elçin ƏhmədovFəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə) dosent

 

Redaksiyanın ünvanı

Bakı, Az1148., Z.Xəlilov küç. 23
BDU, 2 saylı tədris korpusu, mərtəbə 4, otaq № 410

Əlaqə telefonu:

439-03-66., (050) 365-48-41

<< Geri

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır