Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2016 -SENTYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2016 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Sentyabr - 2016

 

 

BAKI-2016

 

 

Baş redaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr – 2016 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2016.- 106 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2016 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxa-nasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik infor-masiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. A.A.Paşayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2016-cı il: [Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

2. Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 19 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.2.

3. Azərbaycan Respublikasında “Turizm işçiləri Günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.-2 sentyabr.- S.4.

4. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 2 sentyabr.- S.4.

5. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 2 sentyabr.- S.4.

6. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 19 sentyabr 2016-cı il: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.2.

7. Ə.Yusif qızının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 15 sentyabr.- S.3.

8. Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının üzvlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

 

__________

 

9. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 6 iyul tarixli 165 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Filmlərin yayımı və nümayişi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 334; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 6 sentyabr.- S.6.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 oktyabr tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun xüsusi rejimi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 331; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.9.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 325; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.9.

12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 357; 21 sentyabr 2016-cı il: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.10.

13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların Təsnifatı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 356; 21 sentyabr 2016-cı il: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.10.

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 iyul tarixli 375 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsində yerləşən tarix-mədəniyyət qoruğu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 329; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.9.

15. “Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğunun, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun və “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 220 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 330; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.9.

16. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 3 oktyabr tarixli 464 nömrəli qərarına əsasən təsdiq olunmuş “Naxçıvan MSSR-nin Culfa rayonunda yerləşən “Gülüstan” tarix-mədəniyyət qoruğu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 328; 1 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.9.

 

 

17. Avropa İttifaqının Mədəniyyət və yaradıcılıq proqramı ilə bağlı görüş: [Sevda Məmmədəliyevanın Avropa İttifaqının Mədəniyyət və yaradıcılıq proqramının koordinatorları ilə görüşməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S. 7.

18. Azəri, L. Bədii təhsil: problemlər, perspektivlər: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan müxtəlif müsabiqələr gənc istedadların üzə çıxarılmasına, bu sahədə qabaqcıl kadrların yetişməsinə zəmin yaradır //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.10.

19. Bağırov, F. “Diplomatik fəaliyyətimdə mədəniyyət hər zaman xüsusi yer tutur”: [Azərbaycanın Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Bağırovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.10.

20. Cavid. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 23 sentyabr.- S.13.

21. Cavid. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 24 sentyabr.- S.13.

22. Cəlilabadda mədəniyyət işçiləri arasında debatlar //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S. 4.

23. Dini mədəniyyət nümunələrinin nümayişi imkanları müzakirə edilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Bakı və Azərbaycan arxiyepiskopu Aleksandr ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

24. Əli, A. Odlar Yurdunun mədəniyyəti: Publisistik düşüncələr //İki sahil.- 2016.- 28 sentyabr.- S.22.

25. Əsrlərdən miras qalmış tarixi və mədəni irs: Qafqaz Albaniyası haqqında layihə həyata keçirilir //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.13.; 525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

26. Hüseynov, F. “Avropa İrs Günləri” çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.9.

27. Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm nazirinin əhali ilə növbəti görüşü Biləsuvar rayonunda keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.5.

28. İslam Həmrəylik Oyunları zamanı Bakıda mədəni tədbirlər təşkil ediləcək: İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Oyunlara hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün ölkəmizə səfər edib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.8.

29. Maddi-mənəvi sərvətlərin tanıdılması ilə bağlı maarifləndirmə layihəsi: [Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi lahiyənin başa çatması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.12.

30. Mədəniyyət ocaqları Qurban bayramı münasibətilə tədbirlər keçirib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

31. Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq: Tvinninq layihəsinin koordinatoru ilə görüş: [maddi mədəni irs üzrə italyan mütəxəssisi Alessandro Bianki ilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.4.

32. Milli Məclisin komitə iclasları keçirilib: [iclasda “Mədəniyyət haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə də baxılıb] //Azərbaycan.- 2016.- 17 sentyabr.- S.3.

33. Nərimanoğlu, M. Ölkəmizin “Mədəniyyət paytaxtları”nın coğrafiyası genişlənir //Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.

34. Prezident Xaçmaz və Qusar rayonlarına səfər edib: Hər iki rayonda yeni mədəniyyət və sosial obyektlər istifadəyə verilib, təsərrüfat müəssisələri və infrastruktur layihələrinin açılışı keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.2.

35. “Respublikaların sərvətləri”: “MİR” telekanalında silsilə proqramın ilki Azərbaycana həsr olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.14.

36. Səfirlər Naxçıvanın yerli istehsal məhsullarının nümayiş etdirildiyi sərgiyə baxıblar: [Naxçıvan MR-in tarix-memarlıq abidələri və mədəniyyəti ilə tanışlıq] //Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.5.

37. Tarix-memarlıq qoruğunda sərgi: [Hacıqabul rayonundakı “Pir Hüseyn Xanəgahı” Tarix-memarlıq qoruğunda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S. 7.

 

“Multikulturalizm ili – 2016”

 

38. ABŞ senatorları Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində olublar //Azərbaycan.- 2016.- 30 sentyabr.- S.8.; İki sahil.- 2016.- 30 sentyabr.- S.18.

39. Azərbaycan dünyada tolerantlıq və multikulturalizm nümunəsinə çevrilib //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 29 sentyabr.- S.6.

40. Azərbaycan: Multikulturalizm qarşılıqlı zəmində formalaşan birgəyaşayış mədəniyyətidir //Respublika.- 2016.- 29 sentyabr.- S.6.

41. Azərbaycandakı multikulturalizm fotolarda: Fotoqraflarımız beynəlxalq festivalda iştirak ediblər: [Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində keçirilən beynəlxalq foto festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.13.

42. Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələr beynəlxalq sülhə töhfə verir: IV Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun müzakirə gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3.

43. Azəri, L. Azərbaycan musiqisi multikulturalizm kontekstində: “Multikulturalizm ili – 2016” //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.10.

44. Baxşəliyev, R. Multikulturalizm və tolerantlığın dünyada ən mükəmməl nümunəsi: Xarici dövlətlər bu sahədə Azərbaycan təcrübəsindən yararlanmağa çalışırlar //Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.7.

45. Bakıda “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Azərbaycan.- 2016.- 9 sentyabr.- S.7.

46. Bakıda “Multikultural cəmiyyət və turizm” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edib] //Azərbaycan.- 2016.- 28 sentyabr.- S.11; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 28 sentyabr.- S.8.

47. Bakıda V Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilir //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.2.

48. Cavanşir. Azərbaycan həmişə multikultural ənənələrə üstünlük verib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3. �

49. Dadaşev, M. BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu: Azərbaycan multikulturalizmi dünyada mütərəqqi model kimi qəbul olunur //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 27 sentyabr.- S. 15.

50. Hüseynov, F. “Multikultural cəmiyyət və turizm”: Dünya Turizm Günündə dəyirmi masa keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.9.

51. Xələfov, A. Multikulturalizm dəyərlərinin kitabxana-informasiya məkanında təbliği problemləri //Respublika.- 2016.- 25 sentyabr.- S.4.

52. Koryagina, L. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşıyam: 2016-cı il “Multikulturalizm ili”dir: [Lənkəranda yaşayan ruslar haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 16 sentyabr.- S.7.

53. Məmmədov, S. Bakıda V Beynəlxalq Humanitar Forum işinə başlayır //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 sentyabr.- S.6.

54. “Multikultural cəmiyyət və turizm”: Bakıda bu mövzuda “dəyirmi masa” keçirilib //İki sahil.- 2016.- 28 sentyabr.- S.14.

55. “Multikulturalizm dünyanın hər yerində”: Foto və poster müsabiqəsi elan edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.3.

56. Nigar. İ. Həbibbəyli: “Multikulturalizm dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib”: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın işə başlaması haqqında] //Palitra.- 2016.- 9 sentyabr.- S.5.

57. Orucoğlu, Z. “Bu torpağın övladıyıq”: [Lerik Rayon Siyov kənd klubunda “Multikulturalizm ili” çərçivəsində “ eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.7.

58. Rövşən. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tədbirləri davam edir: Qubada “Azərbaycanın multikultural mühiti və ona qarşı təhdidlər” mövzusunda toplantı keçirilib //Səs.- 2016.- 3 sentyabr.- S.12.

59. Tolerantlıq Azərbaycanda həyat tərzinə çevirilib //Səs.- 2016.- 1 sentyabr.- S.9.

60. Ümumdünya Yəhudi Konqresinin nümayəndə heyəti Bakıda dağ yəhudiləri sinaqoqunda olub //Azərbaycan.- 2016.- 17 sentyabr.- S.4.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

61. Abdullayeva, F. Moskvada Beynəlxalq Kitab Sərgisi //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

62. Ağalarova, Ş. Azərbaycan şəhərciyi: “I love Baku” brendi ziyarətçilərin diqqətini daha çox cəlb edir: [Parisin mərkəzində, Eyfel qülləsinin yanında açılmış və Heydər Əliyev Fondunun ən uğurlu layihələrindən biri olan “Azərbaycan şəhərciyi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.12.

63. Ağalarova, Ş. Azərbaycanın və Fransanın 13 şəhəri arasında qardaşlaşma sazişi imzalanıb: Mehriban Əliyeva Parisdə növbəti “Azərbaycan şəhərciyi”nin rəsmi açılışını etdi //Bakı xəbər.- 2016.- 21 sentyabr.- S. 4.

64. Ağalarova, Ş. Fransanın böyük turizm şirkətlərinin rəhbərləri “Azərbaycan şəhərciyi”ndə: [Parisdə keçirilən tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 25 sentyabr.- S.6.

65. Ağalarova, Ş. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nin rəsmi açılışı olub: Birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib //Səs.- 2016.- 21 sentyabr.- S. 6.

66. Almaniyanın “Millətlər Filarmoniyası” orkestri Qəbələdə alqışlanıb //Mədəniyyət 2016.- 28 sentyabr.- S.5.

67. Azərbaycan Beynəlxalq Moskva Kitab Sərgisində təmsil olunur: [Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında Azərbaycan stendi təqdim edilib] //Azərbaycan.- 2016.- 9 sentyabr.- S.12.

68. Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Parisdə “Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyi”ndə təmsil olunur //Azərbaycan.- 2016.- 25 sentyabr.- S.6.

69. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin müdafiə, mədəniyyət və turizm nazirlərinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyətlərini qəbul edib //Azərbaycan.- 2016.- 28 sentyabr.- S.7.

70. Azərbaycanlı musiqişünaslar Qazaxıstanda konfransda iştirak ediblər: [Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş “Göy bayrağım, dalğalan” devizi altında festival və konfransda] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.15.

71. Babanlı, Y. Los-Ancelesdə Qarabağa həsr olunan sənədli filmin premyerası keçirilib: [tanınmış amerikalı muğam ustası Cefri Verbokun çəkdiyi “Gənc səslər, qədim nəğmə” adlı sənədli film haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 17 sentyabr.- S.5.

72. Bakıda “Xəyanətdən qələbəyə” sənədli filminin təqdimatı olub: [Türkiyədə iyulun 15-də baş vermiş dövlət çevrilişinə cəhddən bəhs edən eyniadlı sənədli filmin təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 8 sentyabr.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 8 sentyabr.- S.10.

73. Bakıda hind mətbəxi festivalı //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.9.; 525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.12.

74. Bakıda rusiyalı rəssamın sərgisi: [Olya Kroytorun fərdi rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.2.

75. Batumidəki gözəllik müsabiqəsində milli geyimlərimiz nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

76. Belqradda Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri Assosiasiyasının konqresi //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

77. Bolqarıstanın Veliko Tırnovo şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunan “Trapezitsa” Memarlıq Muzeyi Qoruğunun açılışı olub //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

78. Britaniya və İraqla mədəniyyət və turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub: Mədəniyyət və Turizm naziri iki ölkənin Bakıdakı diplomatları ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.3.

79. Bruklin ilə Bakı arasında mədəni mübadilə proqramı yaradılacaq: Mədəniyyət və Turizm naziri amerikalı nümayəndə heyətini qəbul edib //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.4.

80. Əliyeva, M. Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin möhkəmlənməsinə Heydər Əliyev Fondundan böyük töhfə: Mehriban Əliyeva: “Humanitar və mədəniyyət sahəsində əlaqələr xalqlarımızı bir-birinə daha yaxınlaşdırır, daha yaxşı tanıdır və əməkdaşlığın güclənməsinə xidmət edir”: [Birinci xanım Mehriban Əliyevanın çıxışı] //Azərbaycan.- 2016.- 21 sentyabr.- S.4.

81. Əliyeva, M. Birinci xanım Mehriban Əliyevaya Veliko Tırnovo şəhərində fəxri vətəndaş və fəxri doktor diplomları təqdim edilib: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı //Azərbaycan.- 2016.- 23 sentyabr.- S.4.

82. Əliyeva, M. Bolqarıstanın Veliko Tırnovo şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunan “Trapezitsa” Memarlıq Muzeyi Qoruğunun açılışı olub: Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak edib: [Birinci xanım Mehriban Əliyevanın çıxışı] //Azərbaycan.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

83. Əzizəliyeva, B. Britaniya Muzeyi Nizami Gəncəvini necə təqdim edir... //525-ci qəzet.- 2016.-17 sentyabr.- S.20.

84. Fransa kanalında ölkəmiz haqqında sənədli film yayımlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.9.

85. Fransa paytaxtında “Azərbaycan şəhərciyi”nin açılışı olub: Sentyabrın 19-da Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nin rəsmi açılışı olub. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.2.

86. Fransada Azərbaycan musiqisi festivalı: [Fransanın Alzas regionunun Müluz şəhərində Azərbaycan musiqisinə həsr edilmiş “İki dünya” adlı musiqi festivalının keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 20 sentyabr.- S.7.; Ekspress.- 2016.- 20 sentyabr.- S.13.

87. Gülər. Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu: Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edəcək //Ekspress.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

88. Hüseynov, F. Mədəni əlaqələr ölkələrarası münasibətlərə müsbət təsir edir: Bakıda Moldova Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə tədbir keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.8.

89. “Xalqlar dostluğu” sərgisində Azərbaycan guşəsi: [Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində Azərbaycan xalqının zəngin milli-mədəni irsi, turizm potensialını əks etdirən stend sərgilənib] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.16.

90. “İki ölkəni həm də mənəvi dəyərlər birləşdirir”: Bakıda Əfqanıstanın Milli günü qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.4.

91. İndoneziya ilə turizm mübadiləsinin artırılması üçün imkanlar var: İki ölkənin turizm assosiasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu hazırlanacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

92. İranda Azərbaycan mədəniyyəti günləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib: Mədəniyyət günlərinin bu ilin sonunda keçirilməsi nəzərdə tutulub //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

93. İranla mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: Qonşu ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günlərinə hazırlıq görülür, İrandan ölkəmizə turist axını isə aviareyslərin artırılmasına zərurət yaradıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

94. İsveçrə məktəblərində Azərbaycan rəqsləri həftəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.10.

95. “Kütləvi xoşbəxtlik” və “Dəli yığıncağı”: [İranın “Neğab” teatrı Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında “Kütləvi xoşbəxtlik” tamaşasını təqdim edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.6.

96. “Qız qalası” beynəlxalq incəsənət festivalı bu dəfə Parisdə keçiriləcək: Festival çərçivəsində Bakıda “Daşın nəğməsi” heykəltəraşlıq simpoziumu təşkil olunacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.8.

97. Lalə. Milli İncəsənət Muzeyində İsrail ifaçılarının konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.5.

98. Mexikoda “Azərbaycan təqdimatı” olub //525-ci qəzet.- 2016.- 22 sentyabr.- S.7.

99. Mədəniyyət və Turizm naziri TÜRKSOY-un baş katibi ilə görüşüb: [Şəki - Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı – 2016” ili çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

100. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi COMCEC-in iclasında təmsil olunur: [Ankara şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Daimi Komitəsinin (COMCEC) turizm üzrə işçi qrupunun 8-ci iclasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.3.

101. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Almaniya və Hindistan səfirləri ilə görüş: Cənubi Qafqazda alman məskənlərinin 200 illiyi münasibətlərin dərinləşməsinə töhfə verəcək //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.4.

102. Məmmədov, C. “Fəaliyyətimizlə Azərbaycanın adını hər zaman uca tutmağa çalışırıq”: “Əsas hədəflərimiz Əskişəhərdə “Azərbaycan parkı” və “Azərbaycan Mədəniyyət evi” layihələrini həyata keçirməkdir”: [Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin rəhbəri Cavid Məmmədovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.12.

103. 1000 yaşlı Konyakın yubileyinə Tovuzdan sovqat aparılıb: Mərasimdə “Sarı gəlin” səslənib, şəhər meriyasına xalça hədiyyə edilib: [Fransanın Konyak şəhərinin 1000 illik yubileyi münasibətilə təşkil olunan təntənəli tədbirdə ölkəmizin də iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.16.

104. Musa, S. “Amerika musiqisinin elçiləri” Azərbaycanda //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.16.

105. Otarbayev, M. “Biz “Arşın mal alan”ı seyr edərək böyüdük”: [Qazaxıstan Respublikasının Ankaradakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri, yazıçı, tərcüməçi Malik Otarbayevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.13.

106. Ölkəmiz Dünya Köçəri Oyunlarında təmsil olunur: [Qırğızıstanın İssık-Kul gölünün sahilindəki Çolpon-Ata şəhərində keçirilən oyunlarda II Dünya Köçəri Oyunlarında təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.3.

107. Ölkəmiz Moskvada beynəlxalq kitab sərgisində təmsil olunur: [Moskvada XXIX Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.4.; Palitra.- 2016.- 9 sentyabr.- S.13.

108. Ölkəmiz türk dünyası aşıq sənəti simpoziumunda təmsil olunub: Sentyabrın 23-dən 25-dək Türkiyənin Qars şəhərində Dünya Qarapapaq Türkləri Birliyinin (KARPAT) təşkilatçılığı ilə Türk dünyası aşıq sənəti simpoziumu və mədəniyyət şöləni keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.4.

109. Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi” açıldı //Ədalət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.2.

110. Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nə böyük maraq var: “I love Baku” brendi ziyarətçilərin diqqətini xüsusilə cəlb edir //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.4.

111. Sultanova, M. Türk respublikalarının müstəqilliyinin 25 illiyi şərəfinə: TÜRKSOY Xalq çalğı alətləri orkestrinin qala konsertləri //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.16.

112. Tural. Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nin rəsmi açılışı olub //Palitra.- 2016.- 21 sentyabr.- S.4.

113. Türkiyədə keçirilən musiqi festivalında ölkəmiz də təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.12.

114. Türkiyəli alimin Qobustan haqqında kitabı çapdan çıxıb: [professor Cengiz Alyılmazın “Qobu”stanın sirri (Qıpçaqlara gedən yol)” elmi kitab-albomu haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.11.

115. Ukraynalı balet ulduzları Bakı səhnəsində //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

116. Ukraynanın rok qrupu Yaşıl Teatrın səhnəsində //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.11.

117. Ümumtürk mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliği ortaq hədəfdir: [Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Nabi Avcının Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.4.

Bax: 31, 125, 132, 136, 173, 191, 195, 209, 211, 216, 226, 233, 300, 301, 311, 350, 402, 412, 444

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

118. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Pakistanda növbəti xeyriyyə tədbiri keçirilib: [Qurban bayramı münasibətilə] //Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.5.

119. Nərimanoğlu, M. Heydər Əliyev Fondu təhsillə bağlı layihələri uğurla həyata keçirir //Azərbaycan.- 2016.-15 sentyabr.- S.5.

Bax: 65

 

 

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

120. Əliyev, A. Yeni Dənizkənarı bulvar kompleksi Sumqayıtın vizit kartı olacaq //Azərbaycan.- 2016.-11 sentyabr.- S.7.

121. Prezident İlham Əliyev Mingeçevirə səfər edib: [yenidən qurmadan sonra muzeydə və parklarda görülən işlərlə bağlı] //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr .- S.2.

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞI

 

122. Qarayev, F. M. Sərgilər reklamın vacib elementi kimi //İqtisadiyyat.- 2016.- 9-15 sentyabr.- S.10.

123. Qarayev, F. M. Yarmarkalar reklamın tərkib hissəsi kimi //İqtisadiyyat.- 2016.- 16-22 sentyabr.- S.8.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

124. “Açıq kitab” onlayn mütaliəçilərin portalıdır! //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

125. Astanada kitabxanaçıların beynəlxalq konqresi keçirilib: [Milli Kitabxananın direktor müavini Ədibə İsmayılovanın və Kitabxanaşünaslıq elmi-tədqiqat şöbəsinin müdiri Aygün Hacıyevanın iştirakları haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.10.

126. Biz nöqtədən başladıq...: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.12.

127. Cavadov, Z. Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi xalqın xidmətindədir //Respublika.- 2016.- 1 sentyabr.- S.6.

128. Cəbhəyanı qəsəbədə “Açıq kitabxana” tədbiri: [Ağdam rayonunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.4.

129. “Hər kitab yeni bir dünyadır”: Bölgələrdə kitabxana layihələri davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.7.

130. Kitabxanalarda tədbirlər //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.7.

131. Kitabxanalarda uşaqlar üçün tədbirlər keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

132. Qazaxıstanlı deputat Milli Kitabxanada olub: [profes-sor Nurlan Dülambekov] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S. 10.

133. Lalə. Milli Kitabxanada Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri ilə görüş keçirildi: Sentyabrın 27-də Milli Kitabxanada Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Nabi Avcı ilə Azərbaycan şair və yazıçılarının, ziyalıların görüşü keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.4.

134. Latviya səfiri Milli Kitabxanada olub: [Yuris Maklakovs və səfirliyin ikinci katibi İeva Majore] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

135. Məhəmməd. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının hesabatı: Kitabxananın oxucuların istifadəsinə verilməsinin 1 ili tamam olur //Olaylar.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

136. Milli Kitabxananın nümayəndələri beynəlxalq konqresdə: [Astanada Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş Kitabxanaçıların Beynəlxalq Konqresində] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.12.

137. Mütaliə mənəvi zənginlik mənbəyidir: Bölgələrdə kitabxana layihələri çərçivəsində tədbirlər //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.11.

138. Nərimanoğlu, M. Elektron kitabxanalar oxu mədəniyyətinin inkişafında mühüm vasitədir //Azərbaycan.- 2016.-11 sentyabr.- S.5.

139. Ömrümüzü kitabla mənalı edək: Bölgələrdə mütaliənin təbliği ilə bağlı tədbirlər davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.7.

140. Sarıyeva, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə kitabxanaların yaradılması siyasəti azərbaycançılıq təcəssümü kimi...: I yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 20 sentyabr.- S.15.

141. Sarıyeva, İ. Milli Kitabxananın yaradılması azərbaycançılıq təcəssümü kimi...: II yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 21 sentyabr.- S.15.

Bax: 51, 354, 556, 559, 615, 645, 660, 682, 684, 691

 

MUZEY İŞİ

 

142. Bölgələrdə yeni mədəniyyət ocaqları istifadəyə verilib //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.2.

143. Lalə. Beynəlxalq Muzeylər Şurası Azərbaycan Milli Komitəsinin iclası keçirilib: [Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3.

144. Masallı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışı olub: [Prezident İlham Əliyevin rayona səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.4.

145. Mingəçevir Şəhər Tarix Muzeyi ilə tanışlıq: [Prezident İlham Əliyevin Mingəçevir şəhərinə səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 22 sentyabr.- S.3.

146. Salyan Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi istifadəyə verilib: [Prezident İlham Əliyevin rayona səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.7.

147. Sarıyeva, İ. Diyarşünaslıq muzeyləri, Naxçıvan təcrübəsi – azərbaycançılıq təcəssümü kimi...: I yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 24 sentyabr.- S.15.

148. Sarıyeva, İ. Diyarşünaslıq muzeyləri, Naxçıvan təcrübəsi – azərbaycançılıq təcəssümü kimi...: II yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

149. Sarıyeva, İ. Lənkəran, Astara, Masallı və Lerik tarix-diyarşünaslıq muzeyləri müasir azərbaycançılıq ünvanları kimi...: III yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 30 sentyabr.- S.15.

150. Sarıyeva, İ. Zaqatala, Balakən, Şəki, Qəbələ, Oğuz və İsmayıllı tarix-diyarşünaslıq muzeyləri müasir azərbaycançılıq ünvanları kimi: I yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 28 sentyabr.- S.15.

151. Sarıyeva, İ. Zaqatala, Balakən, Şəki, Qəbələ, Oğuz və İsmayıllı tarix-diyarşünaslıq muzeyləri müasir azərbaycançılıq ünvanları kimi: II yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 29 sentyabr.- S.15.

152. Sultan, M. Universitet rəhbərliyi Heydər Əliyev muzeyində: [NDU kollektivinin muzeyə ziyarəti haqqında] //İki sahil.- 2016.- 28 sentyabr.- S.24.

Bax: 121, 204, 208

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

153. I Kültəpə yaşayış yeri Cənubi Qafqazın ən qədim Neolit abidəsidir: Naxçıvan xəbərləri //Azərbaycan.- 2016.- 29 sentyabr.- S.8.

154. Hadiyev, E. Odlar yurdunun od saçan məbədi: Tarixi abidələrimiz: [Bakının Suraxanı rayonundakı Atəşgah abidəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 6 sentyabr.- S.11.

155. İbrahimov, K. İçərişəhərdə yeraltı yollar: Tarixi abidələrimiz //Azərbaycan.- 2016.- 6 sentyabr.- S.11.

156. Mədətoğlu, Ə. Əlincəyə gedən yol: Birinci yazı: [Naxçıvan şəhərində yerləşən Əshabi-kəhf ziyarətgahı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.4.

157. Mədətoğlu, Ə. Əlincəyə gedən yol: İkinci yazı //Ədalət.- 2016.- 20 sentyabr.- S.4.

158. Mədətoğlu, Ə. Əlincəyə gedən yol: Üçüncü yazı //Ədalət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.4.

159. Mədətoğlu, Ə. Əlincəyə gedən yol: Dördüncü yazı //Ədalət.- 2016.- 22 sentyabr.- S.4.

160. Mədətoğlu, Ə. Əlincəyə gedən yol: Beşinci yazı: //Ədalət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.4.

161. Müseyibli, N. Mil-Qarabağ abidələrinin görkəmli tədqiqatçısı: [Aleksandr Aleksandroviç İyessen haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 1 sentyabr.- S.5.

162. Naxçıvandakı Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpa edilir //Azərbaycan.- 2016.- 2 sentyabr.- S.8.

163. Nuri, E. Bakının gizli abidələri //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.6.

164. Səlimov, Ə. Tarixi yaşadan Şəki: [adı çəkilən şəhərin tarixi abidələri və turizmi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

165. Zümrüd. Qədim Alban məskəni – Qalatəpədə arxeoloji tədqiqatlar davam etməkdədir //Səs.- 2016.- 2 sentyabr.- S.13.

166. Zümrüd. Naxçıvan qədim abidələrimizin beşiyi olub //Səs.- 2016.- 29 sentyabr.- S.2.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

167. Hüseynov, F. Paytaxtdakı sənət məkanında bölgələrin mədəni zənginliyi nümayiş olunur: Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarının folklor kollektivlərinin çıxışları və el sənətkarlığı sərgisi maraqla qarşılandı //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.8.

168. Hüseynov, F. Paytaxtdakı incəsənət məkanında regionların növbəti təqdimatı: Ağstafa, Qazax və Tovuz rayonlarının folklor kollektivlərinin konserti və el sənətkarlarının sərgisi //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

169. Qaliboğlu, S. Bakı İncəsənət Mərkəzinin 30 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.13.

170. Lalə. Milli Konservatoriyada yeni fakültələr açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.4.

171. Masallıda uşaq-incəsənət məktəbi istifadəyə verilib: [Prezident İlham Əliyevin rayona səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 4 sentyabr.- S.3.

172. “Uçmağı bizimlə öyrən”: [“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.8.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

173. Abdullayeva, F. Rusiya paytaxtında Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

174. Ağayev, E. Gənc rəssamın yaradıcılıq axtarışları: [Zərnişan Yusif haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.12.

175. Cəfərov, M. “Təcrübəmi türkiyəli tələbələrə öyrədirəm”: [tanınmış rəssam, soydaşımız Mənsur Cəfərovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.12.

176. “Evin sirləri” ARTIM Layihə Məkanında: [YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində Azərbaycan rəssamlarının eyniadlı qrup sərgisinin açılması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.12.

177. “Ənənə və müasirlik”: [Sənubər Səmədovanın eyniadlı fərdi rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.4.

178. Əliyev, Z. Ədəbiyyat nümunələrinə nüfuzetmə bacarığı: [rəssam Arif Hüseynovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.30.

179. Əliyev, Z. Ənənə ilə müasirliyin bütövlüyü //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.24.

180. Əliyev, Z. Qara rəngin işığı: [tanınmış rəssam Ələkbər Rzaquliyev haqqında] //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.24.

181. Görkəmli rəssam Ucal Haqverdiyevin xatirəsi yad edilib: [“XX-XXI əsr Azərbaycan rəngkarlığı” muzeyində] //Azərbaycan 2016.- 3 sentyabr.- S.6.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 3 sentyabr.- S.4.

182. Xəlilzadə, F. Bədurə Əfqanlı sənəti: [Xalq rəssamı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.7.

183. “İstedad sorağında”: Rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub: [Bakıdakı Xətai Sənət Mərkəzində keçirilən eyniadlı rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.6.

184. Kiçik Şəmsin sənət sevinci: [Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasında “Şahzadə Şəmsin sehrli fırçası” adlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

185. Qaliboğlu, S. “Rəssamla görüş” layihəsində Ucal Haqverdiyevin xatirəsi anılıb: “O, özünü hansısa janrla məhdudlaşdırmırdı, ona görə əsərləri daha geniş, dolğun mənalar ifadə edir”: [”XX-XXI əsr Azərbaycan rəngkarlığı” muzeyində “Rəssam haqqında xatirələr. Bütünay Haqverdiyev atası Ucal Haqverdiyev haqqında” adlı anım tədbirinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

186. Qaliboğlu, S. “Tamaşaçı zövqünü nəzərə almağa məcburuq”: “Karvan art” qalereyasının bir yaşı tamam oldu //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.15.

187. Qaliboğlu, S. Heykəltəraş, rəssam, naşir: Müslüm Eldarov – 60 //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.14.

188. Qaliboğlu, S. Qalereyada yeniyetmə və gənclərə təsviri sənətin sirləri öyrədilir: [Lənkəran Dövlət Rəsm Qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.7.

189. Qaliboğlu, S. Rəssam Sənubər Səmədovanın yubiley sərgisi: [“Ənənə və müasirlik” adlı fərdi sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.11.

190. Qaliboğlu, S. Toğrulun yadigarı: Əsmər Nərimanbəyova Bakıda atasının ev-muzeyini yaratmaq istəyir //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.10.

191. Moskvada daha bir “Görüş”: Rusiya paytaxtında Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.5.; 525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.12.

192. “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi”: Beynəlxalq rəsm festivalının albom-kataloqunun təqdimatı: [Naxçıvan MR-in Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.7.

193. Naxçıvanda rəsm və əl işlərinin sərgi-satışı //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.7.

194. Naxçıvanda uşaqların ənənəvi rəsm sərgisi: [Naxçıvan MR-in Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına rəsm salonunda keçirilən ənənəvi “İrs” uşaq rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.7.

195. Rasim. Moskvada Azərbaycanın Xalq Rəssamı Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb //Palitra.- 2016.- 9 sentyabr.- S.13.

196. Rəis, X. “Rəssam dünyaya geniş baxmağı bacarmalıdır”: [gənc rəssam Zərifə Məmmədova haqqında] //Kaspi.- 2016.- 23 sentyabr.- S.11.

197. “Rəssam haqqında xatirələr”: [“XX-XXI əsr Azərbaycan rəngkarlığı” muzeyində Ucal Haqverdiyevə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.2.

198. Rəsm və əl işlərindən ibarət sərgi-satış: [Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında keçirilən sərgi haqqında] //İki sahil.- 2016.- 30 sentyabr.- S.23.

199. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin və istedadlı qadınların rəsm və əl işlərindən ibarət sərgi-satış təşkil edilib: [Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında] //Azərbaycan.- 2016.- 30 sentyabr.- S.12.

200. Soltan. Mərhum rəssam-animatorun sərgisi açılıb: [“Port Baku Mall” ticarət mərkəzində Nazim Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

201. Soltan. Rəssam soydaşımızın əsəri xatirə sikkəsi üzərində basılıb: [İstanbulda yaşayan soydaşımız Rafiq Əzizov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.10.

202. Tanınmış rəssamın “Xatirələrim” sərgisi: [İntiqam Ağayevin eyniadlı fərdi sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.16.

203. Tanınmış rəssamın sərgisi açılacaq: [Vüqar Əlinin sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.6.

Bax: 539

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

204. Asimqızı, A. İkinci həyat verilən eksponatlar: Azərbaycan Xalça Muzeyində keçirilən “Bərpa olunmuş eksponatlar” adlı sərgi insanı xəyalən keçmişə aparır //Kaspi.- 2016.- 21 sentyabr.- S.10.

205. “Azərbaycan xalçaları”nın yeni sayı çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S. 15.

206. “Balaca əllərin böyük işləri”: [Siyəzəndəki Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.11.

207. “Barmaqlardan süzülən xallar”: [Sevinc Osmanovanın eyniadlı layihəsi çərçivəsində Şəmkir rayonunda keçirilən növbəti tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.7.

208. Fərəcov, S. Xalça Muzeyində “Bərpa olunmuş eksponatlar” sərgisi //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.4.

209. Hacıyev, İ. Sofiyadakı festivalda Azərbaycan xalçaları nümayiş etdirilib //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

210. Hüseynov, F. Bakıda bölgələrin folklor kollektivlərinin çıxışları davam edəcək: [el sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgi-yarmarkanın təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

211. Hüseynov, F. Xalçalarımız Dünya Şahmat Olimpiadasının qonaqlarına nümayiş olunur: “Burada istirahət etməklə bərabər, həm də Azərbaycan haqqında məlumatlar əldə etmiş oluruq”: [litvalı qonaq Arunas Olekasın Azərbaycan xalçaları ilə bağlı təəssüratı] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.4.

212. Xalçaçılıq sənətinin təbliği ilə bağlı layihə həyata keçirilir: [Sumqayıtda keçirilən “Yeniyetmə və gənclər arasında xalçaçılıq sənətinin təbliği” adlı layihənin açılış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.15.

213. İmanquliyev, B. Xalçaçılıq sənaye üsulu ilə inkişaf etməlidir: Prezidentin müvafiq qurumların qarşısına qoyduğu bu vəzifə tezliklə reallaşacaq //Azərbaycan.- 2016.- 11 sentyabr.- S.8.

214. İstedadlı xanımların əl işləri nümayiş olunub: [Naxçıvan MR-in Sədərək rayonunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.7.

215. Lalə. Tərtərdə XVIII əsrə aid olduğu ehtimal edilən kilim tapılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.13.

216. Özbəkistandakı “Atlas festivalı”nda Azərbaycan kəlağayıları nümayiş etdirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S. 13.

217. Sədərək rayonunda istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət sərgi-satış təşkil edilib //Azərbaycan.- 2016.- 8 sentyabr.- S.6.

218. “Türkün inancı, tarixin qazancı”: Azərbaycan Xalça Muzeyində xalça kəsimi mərasimi //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

219. Yeniyetmə və gənclər arasında xalçaçılıq sənətinin təbliği //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.12.

220. Zümrüd. “Azərbaycan xalça sənəti” sərgi-aksiyası keçirilir: [“Kristal Zal”da] //Səs.- 2016.-1 sentyabr.- S.10.

 

Bax: 193, 198, 199

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

221. Qasımov, F. Milli heykəltərəşlığımızın Fuad Əbdürrəhmanov zirvəsi //Kaspi.- 2016.- 28 sentyabr.- S.14.

Bax: 96

 

 

MUSİQİ

 

222. Abbaslı, T. Əbədi səslənəsi SƏS: Bu Səs sahibinin 1897-1961 tarixçəli sənəd ad-soyadı; Murtuza Məşədi Rza oğlu Məmmədov, əbədiyyət müddətli sənət adı; BÜLBÜL!.. //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.13.

223. Azəri, L. Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının 80 illiyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.5.

224. Azəri, L. Gənc ifaçının konserti: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında skripka ifaçısı Kamran Ömərlinin solo konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.10.

225. Cəfərov, S. Xalq artisti: Opera “Səsim var, istədiyim mahnını oxuya bilərəm” demək deyil: [vokalçı Samir Cəfərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Şəfiqə Dadaşova //İki sahil.- 2016.- 7 sentyabr.- S.12.

226. Əməkdar artist Salman Qəmbərov Avropada çıxış edəcək: [Almaniya və Niderlandın şəhərlərində keçiriləcək “Bütün Şərq ölkələrindən ulduzlar” adlı konsert proqramında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.3.

227. Əsgərzadə, Q. Xatirələrdə olduğu kimi qalan sənətkar: Xalq artisti İlhamə Quliyevanın əziz xatirəsinə //Вышка.- 2016.- 2 сентября.- С.8.

228. Fariz. “Retro Bakı” layihəsinin konsertləri davam edir: “Retro mahnılar heç zaman yaddan çıxmır, ötən dövrün musiqiləri insanda nostalji hislər oyadır //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.8.

229. Fateh. Bir gündə o qədər iş görürəm ki, hətta az olur: [DJ Fatehlə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2016.- 9 sentyabr.- S.12.

230. Fazil, Ş. Tofiq Bakıxanov və İran: [Xalq artisti, bəstəkar haqqında] //Respublika.- 2016.- 22 sentyabr.- S.10.

231. Fərəcov, S. “Musiqi sülhə səsləyir”: Sentyabrın 7-də Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı ilə birgə “Musiqi sülhə səsləyir” adlı tədbir keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.5.

232. Firəngiz Əlizadə beynəlxalq müsabiqənin münsiflər heyətinin sədri olub: [Sankt-Peterburq Dövlət Filarmoniyasında keçirilən bağlanış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

233. Fransa paytaxtında azərbaycanlı musiqiçinin konserti: [Fransada yaşayan Etibar Əsədli haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.8.; 525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.13.

234. Görkəmli ifaçıya həsr edilmiş sənət axşamı: [Xalq artisti, professor Rasim Abdullayevə həsr edilmiş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.5.

235. Heydər Əliyev Sarayında “Brodvey şou”: [“Baku Sinfonietta” orkestrinin iştirakı ilə keçirilən eyniadlı konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.16.

236. Heydər Əliyev Sarayında gənc caz ifaçılarının konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.4.

237. Hərbi hissələrdə özfəaliyyət kollektivlərinin baxış-müsabiqəsi keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.7.

238. “Xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılıq müsabiqəsi – 2016”nın V mərhələsi başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 2 sentyabr.- S.8.

239. Qaliboğlu, S. “İfaçı gərək həmişə formada olsun”: [Əməkdar artist, hazırda Almaniyada yaşayan orqan ifaçısı Rəna İsmayılova haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.12.

240. Qaliboğlu, S. İslam Manafovun albomu alman şirkəti tərəfindən satışa çıxarılıb: [tanınmış pianoçu haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.10.

241. Qasımov, A. “Monoton yaşamağı sevmirəm”: Alim Qasımov sadə insan həyatı yaşadığını düşünür: [Xalq artisti, xanəndə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aynurə Məmmədova //Kaspi.- 2016.- 7 sentyabr.- S.13.

242. Lalə. “Sənətə sədaqət”: Tanınmış ifaçı haqqında kitab hazırlanıb: [kamança ifaçısı, Əməkdar artist Mirnazim Əsədullayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

243. Lalə. Görkəmli bəstəkarın ad günü münasibətilə konsert təşkil edilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Arif Məlikovun əsərlərindən ibarət konsert proqramının təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

244. Mehmandarov, M. “Bu anlarda duyduğun zövq, qürur, sevinc doğrudan da sözə gəlmir”: [Vyana Konservatoriyasının dirijorluq fakültəsində təhsil alan istedadlı gənc Mustafa Mehmandarovla müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.13.

245. “Mənim dünyam”: Ələkbər Tağıyevin mahnılarından ibarət konsert: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3.

246. Musiqi xərçəng xəstəliyinin müalicəsinə müsbət təsir göstərir //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.15.

247. “Musiqi sülhə səsləyir”: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində eyniadlı tədbirin təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.3.

248. Nərimanoğlu, M. İstedadlı tarzən: [Rafiq Rüstəmov haqqında]�//Azərbaycan.- 2016.-11 sentyabr.- S.9.

249. Növrəsli, N. “Uzun müddət bu günü gözləmişəm”: Əməkdar artist Nurlan Növrəsli: Adımın qarşısına böyük bir status əlavə olunub, bunun məsuliyyətini dərk edirəm: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 21 sentyabr.- S.12.

250. Paytaxtımızda növbəti beynəlxalq uşaq muğam festivalı //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

251. “Retro Bakı”dan növbəti konsert proqramı: [Bakının Fəvvarələr meydanında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.8.

252. Soltan. Balaban üçün ilk simfonik əsər: Bəstəkar İlyas Mirzəyevin əsəri tanınmış sənətçi Əlixan Səmədovun ifası üçün nəzərdə tutulub //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

253. Tanınmış violonçel ifaçısına həsr olunmuş konsert: [professor Rasim Abdullayevə həsr olunmuş musiqi gecəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.2.

Bax: 43, 70, 86, 113

 

18 sentyabr – Milli Musiqi Günüdür

 

254. Bakıxanov, T. Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylini hər zaman böyük ehtiram və rəğbətlə xatırlayıram: 18 sentyabr –Milli Musiqi Günüdür //Xalq qəzeti.- 2016.- 18 sentyabr.- S.10.

255. Bölgələrdə “Milli musiqi Günü” qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.11.

256. Bütün bəşəriyyət üçün mənəvi sərvət //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.3.

257. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi yad olunub //Xalq qəzeti.- 2016.- 18 sentyabr.- S.6.

258. Dövlət Teatr Muzeyində Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuş sərgi: [bəstəkarın anadan olmasının 131-ci ildönümü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.2.

259. Fərəcov, S. Əbədi iftixarımız: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirillik uşaq incəsənət məktəbində “Əbədi iftixarımız – Üzeyir Hacıbəyli” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.15.

260. Fərəcov, S. Üzeyir bəyin evində “Qürbətdən gələn səslər”in təqdimatı: [tərtibçi Aslan Kənanın Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət həyatından bəhs edən kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.10.

261. Fərəcov, S. “Türk dünyasının musiqi ulduzu”: [professor Zemfira Səfərovanın “Türk dünyasının Muzik Yıldızı Üzeyir Hacıbəyli” adlı monoqrafiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.5.

262. Həsənova, T. Oxşar taleli bəstəkarlar: Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqomayevin adları xalqımızın mədəniyyət tarixinə əbədi həkk olunub //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.7.

263. Hüseynov, F. Dahi bəstəkarın sənət işığında: Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş növbəti beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.3.

264. Hüseynov, F. Milli Musiqi Günü təntənəli şəkildə qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.8.

265. İbrahimov, M. Azərbaycan muğamı dünyada şöhrət tapıb: 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2016.- 18 sentyabr.- S.8.

266. Kərim, A. Dahi sənətkara sonsuz ehtiramla... //525-ci qəzet.- 2016.- 20 sentyabr.- S.8.

267. Qarabağ Muğam Mərkəzində konsert proqramı: [Milli Musiqi Günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.8.

268. Qasımlı, A. Mənalı ömrünü Azərbaycan musiqisinin yüksəlişinə həsr edən dahi: Milli iftixarımız Üzeyir bəy Hacıbəyli //Türküstan.- 2016.- 27 sentyabr- 3 oktyabr.- S.10.

269. Milli musiqi günü müxtəlif tədbirlərlə qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.11.

270. Milli musiqi gününə həsr edilmiş tədbir: [Məmməd Səid Ordubadinin xatirə muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

271. Sarıyeva, İ. 18 sentyabr – Milli Musiqi Günü azərbaycançılıq təcəssümü kimi... //Bakı xəbər.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.12.

272. Səfiyaroğlu, M. Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbir: [Zərdab Rayon Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.7.

273. “Türk dünyasının Muzik Yıldızı Üzeyir Hacıbəyli”: [professor Zemfira Səfərovanın Ankarada çapdan çıxmış eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.8.

274. Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi Serbiyada anılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.14.

275. Zemfira Səfərovanın Üzeyir Hacıbəyli haqqında əsəri Türkiyədə: [professorun “Türk dünyasının Muzik Yıldızı Üzeyir Hacıbəyli” adlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

 

 

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı

 

276. “Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünaslarının elektron kataloqu” təqdim edildi: [Muzey Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2016.- 22 sentyabr.- S.7.

277. Azəri, L. “Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünaslarının elektron kataloqu”nun təqdimatı: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.3.

278. Fərəcov, S. Üzeyir Hacıbəyli festivalı çərçivəsində görüş-konsertlər //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.6.

279. Fortepiano musiqisi axşamı: [Nərgiz Əliyevanın solo konsertinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.6.

280. Qaliboğlu, S. Üzeyir Hacıbəyli festivalında orqan musiqisi konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

281. Qarabağ Muğam Mərkəzində festival konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

282. Lalə. Üzeyir Hacıbəyli musiqi festivalı davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

283. Lalə. Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıq müzakirə edildi: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin Milli Kitabxanada keçirdiyi müşavirə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.3.

284. Musiqi festivalı çərçivəsində daha bir tədbir //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.4.

285. Teatrlar yeni mövsümə start veriblər //Mədəniyyət.-2016.- 21 sentyabr.- S.4.

286. Üzeyir Hacıbəyli beynəlxalq musiqi festivalı sona çatdı //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.3.

287. Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində “Konsert-görüş” keçirilib: [bəstəkarın ev-muzeyində] //Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.

288. Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

289. Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyab.- S.3.; Palitra.- 2016.- 9 sentyab.- S.13.

 

 

Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarovun xatirəsinə

 

290. Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov son mənzilə yola salınıb //Azərbaycan.- 2016.- 1 sentyabr.- S.2.

291. Fərəcov, S. Görkəmli bəstəkar son mənzilə yola salındı: [Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Xalq artisti Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarovun vida mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.6.

292. Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarov: [bəstəkar, Xalq artistinin vəfatı ilə bağlı nekroloq] //Azərbaycan.- 2016.- 1 sentyabr.- S.2.; Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.6.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

293. Qaliboğlu, S. Aşıq Mirzə Bilal anılacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.13.

294. “Misri” – gənc aşıqların səs incisi”: Audio diskin təqdimatı keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S. 4.; 525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

295. Sarıyeva, İ. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi “Misri” – gənc aşıqların səs incisi” adlı audio diskin təqdımatını keçirdi... //Bakı xəbər.- 2016.-7 sentyabr.- S.13.

296. Səma, G. “Hüseyn Saraçlı dastanı”: Aşığın ömür yolunu qələmə almaqda Zəlimxan Yaqubun məramı əsl insan həyatı yaşayanların örnək kimi dəyərləndirilməsi olub //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.7.; Türküstan.- 2016.- 16-19 sentyabr.- S.15.

Bax: 108

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

297. Hüseynov, F. “Xoreoqrafiya sənətinin inkişafı üçün zəruri addımlar davam etdiriləcək”: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında yeni tədris ilinə start verildi //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.4.

298. Vəliməmmədov, H. Qədim rəqslərə yeni həyat verilir //Azərbaycan.- 2016.- 25 sentyabr.- S.7.

Bax: 94, 223

KİNO

 

299. Abbaslı, T. O, illərlə belə də deyib: “Nə bağırırsan, xalq?! Varındır – ver, yoxundur – sus, öl!..”: [Xalq artisti Həsənağa Salayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.13.

300. Azərbaycanlı rejissorun filmi Kazan festivalında: [Mahir Canasın “Mən qayıtdım” filmi] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.16.

301. Babanlı, Y. Los-Ancelesdə “Azərbaycan kinosu gecəsi” layihəsinə start verilib: [Elçin Musaoğlunun ssenarisi və rejissorluğu əsasında “40-cı qapı” filminin nümayişi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 6 sentyabr.- S.12.

302. “Dərs” beynəlxalq festivalda “Ən yaxşı film” oldu: [Rafiq Əliyev və Cavid Təvəkkülün eyniadlı bədii filmi Rusiyanın Krasnodar diyarının Anapa şəhərində keçirilən 25-ci “Kinoşok” beynəlxalq film festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.16.

303. Əbdülrəhmanlı, N. Səssizlikdən səsə: [Azərbaycan səssiz kinosunun son ekran işi olan 1935-ci ildə çəkilmiş “Məhəbbət oyunu” filmi haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

304. Əsgərov, H. Kino mənim həyatımdır: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperator Hatəm Əsgərov haqqında] //Respublika.- 2016.- 22 sentyabr.- S.10.

305. Əşrəf, S. Kinoda səsin yaranması...: [səssiz və səsli filmlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.29.

306. İki filmimiz beynəlxalq festivalda: [Elçin Musaoğlunun “Nabat” və Cəfər Axundzadənin “Dmitrov küçəsi 86” filmləri Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək “Didor” beynəlxalq film festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.3.

307. “Qırmızı bağ”ın beynəlxalq premyerası: [Mirbala Səlimlinin çəkdiyi film 12-ci Avrasiya Beynəlxalq film festivalının əsas müsabiqə proqramına daxil edilib] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.16.

308. Lalə. 73-cü Venesiya film festivalı işə başlayıb: Budəfəki kino müsabiqəsində müharibə və sevgi mövzusunda ekran əsərləri çoxluq təşkil edir //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.16.

309. Los-Ancelesdə “Azərbaycan kinosu gecəsi” //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.8.

310. Mürvətova, H. Qəhrəman obrazlar ruhuma daha yaxındır: [Əməkdar artist, dublyaj ustası, Hüsniyyə Mürvətova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 2 sentyabr.- S.12.

311. “Nabat” və “Dmitrov küçəsi 86” filmləri “Didor” film festivalında: [Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək festivala Elçin Musaoğlunun və Cəfər Axundzadənin filmlərinin dəvət alması haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

312. Nəriman. Repressiyalar dövrünün kinosu //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.9.

313. “Onun atası” qısametrajlı bədii filmi nümayiş olunub: [YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində Zamin Məmmədovun çəkdiyi eyniadlı sənədli filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.11.

314. Rəhimli, İ. Səsin hüsnü-lətafəti: Və yaxud sözlə qəlblərə açılan pəncərə: [Xalq artisti Rasim Balayevin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.8.

315. Rəis, X. Kino və tamaşada reklam qadağası: Mədəniyyət müəssisələri bu yeniliyin onların işinə təsiri olmadığını bildirirlər //Kaspi.- 2016.- 7 sentyabr.- S.12.

316. “Üç gün və bir ömür” filminin çəkilişləri yekunlaşıb: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında rejissor Babək Şirinsifətin quruluşunda hazırlanan eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

317. “Yol kənarı” gənc aktyorların təqdimatında: [Anar Qasımovun çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.13.

Bax: 71, 330, 341, 353, 373

 

 

TEATR

 

318. “Arılar arasında”: Naxçıvan Musiqili Dram Teatrında yeni tamaşanın məşqləri: [Kamran Quliyevin səhnələşdirdiyi tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.6.

319. Bakı Uşaq Teatrı meydan tamaşalarına yekun vurub //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

320. Cəlilabad Xalq teatrının üzvləri Lənkəran teatrında //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.7.

321. Dövlət Kukla Teatrı müsabiqə elan edib: “Oyuq” studiyasına istedadlı uşaqlar dəvət olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.6.

322. Əməkdar artist uşaqlara nağıl-tamaşa təqdim edib: [Rəhman Rəhmanovun Mingəçevirdəki uşaq bağçaları-körpələr evlərində “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılını kuklaların dili ilə balacalara təqdim etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

323. İrəvan Azərbaycan Dram Teatrı mövsümün açılışına hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

324. İstanbul səhnəsindəki “Müqəvva”: [Elçin İmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.12.

325. Kukla Teatrı yubiley mövsümünə hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.3.

326. Qax Kukla Teatrında pərdələr açılır //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

327. Qazax teatrı mövsümü premyera ilə açıb: [Zülfüqar Abbasovun səhnələşdirdiyi “Solğun çiçəklər” melodramı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

328. Qusar teatrında iki yeni səhnə əsəri: [Bağır Əhmədovun hazırladığı “Arvadımın əri” və “Çal, oyna“ səhnə əsəri] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.6.

329. Lənkəran Dövlət Dram Teatrı yeni mövsümə hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.11.

330. Manafov, F. “Düz 102 yaşıma qədər vaxtım var”: “Teatrsız aktyor idman zalı olmayan idmançıya bənzəyir”: [Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun müsahibəsi] //Bizim yol.- 2016.- 30 sentyabr.- S.15.

331. “Məhşər günü” “Yuğ”da nümayiş olunub: [rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.5.

332. Nicat Kazımov Qaqauz teatrı üçün tamaşa hazırlayıb //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S. 12.

333. Rəfiyev, E. Qızımı nəvəmdən çox istəyirəm: [Pantomim Teatrının direktoru, Əməkdar artist Elman Rəfiyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 16 sentyabr.- S.11.

334. Rəis, X. Sözün sehrinə düşənlər: “Səhnə danışığı” dərsindən reportaj //Kaspi.- 2016.- 30 sentyabr.- S.11.

335. Rəis, X. Teatrlarımız mövsümə necə başlayır? //Kaspi.- 2016.- 8 sentyabr.- S.10.

336. Səfa, M. “Çoxlu kitab oğurlamışam”: Mütaliəni dəbə çevirək: [“YUĞ” Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mətanət Vahid //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.20-21.

337. Səlimova, C. Qurduğu dünyanın xoşbəxti: [Mədəniyyət və İncəsənət Universetinin professoru, tanınmış rejissor, Xalq artisti Cənnət Səlimova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Əziz //Kaspi.- 2016.- 23 sentyabr.- S.12.

338. Şuşa teatrının yeni mövsümü: [Lalə Şirinovanın səhnələşdirdiyi “Solğun çiçəklər” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.7.

Bax: 299

 

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

339. Abbaslı, T. Səhnələr...: Bunların çoxunda əla, gözəl, misilsiz oynayan, birində isə yarımçıq qalan Siyavuş Aslan...: [Xalq artistinin anadan olmasının 81-ci ildönümü ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.13.; 525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

340. Abbaslı, T. Yaşar Nuri: Böyük sənət, sehrli səhnə və ekran nuru... //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.12.

341. Eldarqızı, Z. Səhnəmizin iftixarı: [Lütfi Məmmədbəyov haqqında] //Bakı xəbər.- 2016.- 7 sentyabr.- S.15.

342. Görkəmli sənətkarın xatirəsi anılıb: [Xalq artisti Siyavuş Aslanın anadan olmasının 81-ci ildönümü ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.2.

343. Xalq artisti Yaşar Nurinin məzarı ziyarət olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.14.

344. İsmayılov, H. “Nə villa istəyirəm, nə cip sürmək”: [Xalq artisti Hacı İsmayılovun yaradıcılığı haqqında] //Şərq.- 2016.- 22 sentyabr.- S.13.

345. Kitabxanada Yaşar Nurinin xatirəsi anıldı: [Binəqədi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

346. Milli Dram Teatrında “Şekspir”in növbəti tamaşası: [Xalq yazıçısı Elçinin “Şekspir” əsəri əsasında səhnələşdirilən eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.5.

347. Milli Dram Teatrında yeni mövsüm “Qarabağnamə” ilə açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.7.

348. Rəhimli, İ. Səhnə səmimiyyətinin işığı: Aktyor Sabir Məmmədovun yaradıcılığı haqqında qısa söz düzümü //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.11.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

349. Gənc Tamaşaçılar Teatrı qastrollara hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.6.; 525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

350. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru növbəti festivala dəvət alıb: [Moskvada keçiriləcək “Territoriya” XI Beynəlxalq müasir incəsənət festival-məktəbində Eşqin Quliyevin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

351. İftixar. Sevilən sənətkar: [teatrın aktyoru Yasin Qarayevin 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.11.

352. Mirməmməd, G. Əntiqə üçlük”dən bir tamaşa: Müəllif Türkiyədən, rejissor Azərbaycandan, ifaçılar Qaqauz Yerindən: [Əməkdar artist Nicat Kazımovun Moldova Respublikasından yaradıcılıq ezamiyyətindən qayıtması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.10.

353. Salmanlı, A. “Adətən sonbeşiklər ərköyün böyüyür, mənsə əsgər böyüdüm”: [Xalq artisti Ağaxan Salmanlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2016.- 30 sentyabr.- S.12.

354. Yeni mövsümə yeni tamaşalarla: [teatrın 89-cu mövsümə start verməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

 

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

 

355. Dövlət Musiqili Dram Teatrında yeni tamaşanın məşqlərinə başlanılıb: [Xalq artisti Kamran Quliyevin quruluşunda] //Azərbaycan.- 2016.- 3 sentyabr.- S.6.

356. Elçinin “Şekspir”i Musiqili Teatrda: [rejissor Məlahət Abbasovanın hazırladığı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.2.

357. Əliqismət Lalayev: “60 illik yubleyimdə mənə bundan böyük hədiyyə ola bilməzdi”: [teatrın direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 22 sentyabr.- S.11.

358. Əliyeva, Ü. Villa əvəzinə bir dəstə çiçək: [teatrın aktrisası Ülviyyə Əliyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2016.- 24 sentyabr.- S.13.

359. Fəridə. Musiqili Teatr 107-ci mövsümə start verdi: Yeni mövsümün açılışı “O olmasın, bu olsun”la başladı: [Cənnət Səlimovanın dahi Üzeyir Hacıbəylinin komediyası əsasında hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.7.

360. Musiqili Teatr mövsümə “O olmasın, bu olsun”la başlayır: [Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.3.

361. Musiqili Teatrda “Toya bir gün qalmış”: [Əsgər Əsgərovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.5.

362. Musiqili Teatrda Gülnar Salmanovanın xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.6.

363. Musiqili Teatrda yeni mövsümün ilk premyerası //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.5.

364. Ülviyyə Əliyeva: “Aktrisa hər rolun öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdır”: [teatrın aktrisası Ülviyyə Əliyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2016.- 8 sentyabr.- S.11.

 

Mobil Əhmədov – 85

 

365. Abbaslı, T. Sənətdə Mobil tonallığı: Səhnələrdə çox mobilliklər etsə də, parlam-populyarlıqda, mətbu təbliğ-təşviqdən yarımamış Mobil Əhmədov... //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.13.

366. Gəncəli, S. Adını milli mədəniyyət tarixinə yazmışdı: Ustad sənətkarlarımız: [mərhum Xalq artisti Mobil Əhmədovun 85 illiyi ilə bağlı] //Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.7.

367. Muradov, Z. Gəncənin müqbil oğlu: [Xalq artisti Mobil Əhmədovun 85 illik yubileyi ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.20.

368. “Ustada ehtiramla” kitabının təqdimatı olub: [Xalq artisti Mobil Əhmədovun (1931-2006) 85 illik yubileyi ilə bağlı Əməkdar artist Ramil Qasımovun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.6.

 

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

 

369. Mövsüm “Leyli və Məcnun”la açılacaq, “Bal-Maskarad” da olacaq: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.6.

370. Opera və Balet Teatrında mövsümün ilk premyerası: [Əyyub Quliyevin quruluşunda hazırlanan “Bal-Maskarad” operasının konsert tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S. 5.

371. Savalan. Opera və Balet Teatrı yeni mövsümü “Leyli və Məcnun”la açdı: [Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.8.

 

 

II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı

 

372. Fyodorova, V. “Teatr festivalı gələcəyi düşünənlərin sərmayəsidir”: [rusiyanın Əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış teatrşünas və tənqidçi Valentina Fyodorova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.6.

373. İran sənətçiləri Lənkəran teatrında olublar //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.12.

374. Mirməmməd, G. Bakıda davam edən Şəki təəssüratı: [festivalın başa çatması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.10.

375. Mirməmməd, G. Şəkidə TÜRKSOY Teatr direktorları şurasının 5-ci toplantısı keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.7.

376. Mirməmməd, G. Teatr teatra bənzəməz, təəssürat da o birisinə... //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.6.

377. Mirməmməd, G. “Üç məkan” II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı başa çatdı: “Vaqif”lə yeni görüşlərədək” dedik, əlvida demədik //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.2.

378. Mirməmməd, G. “Üç məkan”da yeddi ölkə və on iki tamaşa //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.6.

379. Mirməmməd, G. “Üç məkan” II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı: “Zəng”dən sonra “Yeddi gözəl” gəldi //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.5.

380. Mirməmməd, G. “Üç məkan”a xoş gəldiniz!: II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalına start verilib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.2.

381. Pirimova, N. “Üç məkan” II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı davam edir //Kaspi.- 2016.- 22 sentyabr.- S.10.

382. Talıbzadə, A. Ev yiyəsi və qonaq: (festivalın gürcü qonağı) //Kaspi.- 2016.- 29 sentyabr.- S.10.

383. “Üç məkan” II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı: Xoş xatirələr qəfil qırılmış mirvari boyunbağıya bənzər //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.6.

 

IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı

 

384. Beynəlxalq teatr təşkilatlarının rəhbərləri Bakıya gələcək //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.5.

385. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransında 40-dan çox ölkə təmsil olunacaq //Palitra.- 2016.- 8 sentyabr.- S.13.

386. Dünya teatrlarının çağdaş problemləri Bakıda müzakirə olunacaq //Mədəniyyət.-2016.- 23 sentyabr.- S.6-7.

387. Hüseynov, F. Bakı növbəti beynəlxalq teatr konfransına ev sahibliyi edəcək: “İnanıram ki, beynəlxalq konfrans Azərbaycan və dünya teatr sənətinin inkişafı üçün birgə layihələrin hazırlanması baxımından da əhəmiyyətli olacaq” //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.5.

 

 

TURİZM

 

388. Abdullayev, M. Azərbaycanın regionlarının turizm potensialından səmərəli istifadə olunur //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 3 sentyabr.- S.6.

389. Abdullayeva, N. “Turizm ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevriləcək” //Palitra.- 2016.- 6 sentyabr.- S.5.

390. ABŞ səfiri Naxçıvanın turizm imkanlarını yüksək qiymətləndirib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.9.

391. ABŞ səfiri: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar var”: [fövqəladə və səlahiyyətli səfir Robert Sekutanın Naxçıvan MR-ə səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 11 sentyabr.- S.2.

392. Amanov, R. İsmayıllı: turizm rayonu ölkəyə və dünyaya tanıdır //Respublika.- 2016.- 20 sentyabr.- S.9.

393. Asimqızı, A. Turizm sahəsində ciddi inkişaf gözlənilir //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.8.

394. ATMU-da I kurs tələbələri ilə görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.8.

395. Azərbaycan hotelləri Rusiya səyahət saytında ön sıralarda //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.9.

396. Azərbaycan müsəlman turistləri üçün ən yaxşı istiqamətlər siyahısında //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.2.

397. Azərbaycan Türkiyənin turizm təcrübəsindən istifadə etməkdə maraqlıdır //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

398. Azərbaycanın ən qədim və unikal kəndi – Xınalıq: Bura mehriban, zəhmətkeş insanların məskənidir //Azərbaycan.- 2016.- 25 sentyabr.- S.5.

399. Bilalov, B. “Dəyişikliklər ölkəyə xarici turist axınına səbəb olacaq”: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Turizm biznesi kafedrasının müdiri, dosent Bahadur Bilalovla müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 2016.- 7 sentyabr.- S.5.

400. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin jurnalında Azərbaycandan söz açılır //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.9.

401. Bölgələrdə “Turizm günü” tədbirləri //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.9.

402. Britaniya qəzeti Azərbaycanın turizm potensialı haqqında //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.5.

403. Britaniya səfiri Qəbələnin tarixi məkanları, turizm obyektləri ilə tanış olub //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.8.

404. Cəlilova, G. Turizm sektorunda peşə sertifikatları tətbiq olunmağa başladı //Bakı xəbər.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.12.

405. Ekoloji Turizm Şurası yaradılıb: [Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində] //Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.4.

406. Ərəb turistlər “Şahdağ” Turizm Mərkəzinə böyük maraq göstərir //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.9.

407. Fariz. ATMU builki qəbul göstəricisinə görə ölkə üzrə beşinci yerdədir: Elmi şuranın iclasında yeni tədris ilinin iş planları təsdiq edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr. - S.9.

408. Fariz. Bakı Turizm Peşə Məktəbində Bilik günü: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev mərasim iştirakçılarını yeni tədris ilinin başlaması münasibətilə təbrik edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.3.

409. Fariz. Dünya Turizm Günü müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr. - S. 9.

410. Fariz. Rusiyalı jurnalistlər üçün “Şahdağ”a press-tur təşkil edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.9.

411. Fariz. Turizm sektorunun təmsilçiləri təltif olundu: [turizm işçilərinin peşə bayramı münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.3.

412. Hüseynov, F. “Məmnuniyyətlə Azərbaycanı seçdik”: Əcnəbi turistlərin ölkəmizlə bağlı təəssüratları //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.9.

413. Hüseynov, F. “Shopping festival”lar turizm sənayesinin inkişafına təkan verir //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S. 9.

414. Hüseynov, F. “Turizm əlaqələrindən böyük gözləntilərimiz var”: “Azərbaycan və Türkiyə digər ölkələrdə turizm potensialının tanıdılması üçün birgə tədbirlər görəcək” //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.8.

415. Hüseynov, F. “Turizmdə xidmət keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi əsas istiqamətlərdəndir”: Mədəniyyət və Turizm naziri turizm işçilərinin peşə bayramı münasibətilə mətbuat konfransı keçirdi //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.8.

416. Hüseynov, F. Turizm və Menecment Universitetində yeni dərs ili başlandı: “Ölkəmizin turizm potensialını layiqli səviyyədə təqdim etmək üçün hər zaman yüksəkixtisaslı kadrlara ehtiyacı var” //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.3.

417. İtaliyalı jurnalistin Bakı təəssüratları //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr. - S.8.

418. Qələndərli, N. Regionlarda turizmin inkişafı strateji prioritetlərdən biri kimi müəyyənləşdirilib: Turizm sahəsində həyata keçirilən uğurlu siyasət bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verir //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 30 sentyabr.-S.11.

419. Quliyev, R. Azərbaycan turizmində yeni mərhələnin başlanğıcı: [Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Ruslan Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Süleyman İsmayılbəyli //Olaylar.- 2016.- 7 sentyabr.- S.10.

420. Qusarın üç dildə turist xəritəsi hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.5.

421. Lalə. Dəniz və günəşlə bol şəhərdə rahat istirahət: Türkiyə jurnalında Azərbaycan haqqında məqalə dərc edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.8.

422. Lənkəran MDB-nin populyar turizm məkanlarının beşliyində //Mədəniyyət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.9.

423. Mehdizadə, Ş. Mövsümə baxmayan turizm //Kaspi.- 2016.- 15 sentyabr.- S.6.

424. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzdə iclas: [“Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” sərəncama həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.11.

425. Mingəçevir Turizm Kollecində Bilik Günü //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S. 4.

426. Mingəçevir Turizm Kollecində peşə bayramı //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.9.

427. Miriyev, A. Turizm xidmətlərindəki qiymət problemləri həll olunacaq //Palitra.- 2016.- 3 sentyabr.- S.6.

428. Muzeydə “Turizm günü”: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində ölkəmizin turizm işçilərinin peşə bayramı münasibətilə tədbir keçirilib] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.8.

429. Müalicə turizminə il boyu böyük tələbat var //Mədəniyyət.- 2016.- 23 sentyabr. - S.9.

430. Nadiroğlu, R. Turizmin inkişafında növbəti mühüm addım atıldı //Mövqe.- 2016.-3 sentyabr.- S.4.

431. Nigar. Yay aylarında Şəkiyə 50 mindən çox turist gəlib //Palitra.- 2016.- 15 sentyabr.- S.13.

432. Novruz, N. Yay turizmində renessans baş verib: İndi qış turizmində vəziyyətin necə olacağı maraq doğurur //Mövqe.- 2016.- 2 sentyabr.- S.14.

433. Ölkəmizin turizm imkanları Tokio sərgisində: [“JATA Tourizm EXPO – 2016” beynəlxalq turizm sərgisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.8.

434. Region teatrlarında yeni mövsüm başlayıb //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S. 7.

435. Rəsulova, R. Naxçıvan turistlərin yolunu gözləyir //Xalq qəzeti.- 2016.- 1 sentyabr.- S.5.

436. Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının toplantısı keçirilib: “Assosiasiyaya üzv olan sanatoriyalar bir-biri ilə rəqabət aparmır, çünki hər müəssisənin öz müalicə vasitəsi var” //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.9.

437. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının binası yenidən qurulub: [Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfəri çərçivəsində binaya baxış keçirib] //Azərbaycan.- 2016.- 28 sentyabr.- S.2.

438. “Şahdağ” Turizm Mərkəzində yay mövsümü başa çatıb //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.9.

439. Tağıyev, T. Azərbaycan turizminin inkişafını şərtləndirən yeni amillər ortaya çıxır //Bakı xəbər.- 2016.- 30 sentyabr.-S.11

440. Turizm işçiləri günü bölgələrdə çeşidli tədbirlərlə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.7.

441. Turizm sektorunda yeni inkişaf mərhələsi başlayır //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.9.

442. Turizm sənayesi işçiləri ölkə başçısına təşəkkür edib //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.9.

443. Turizm Şurasının yaradılması turizm sənayesinin inkişafına müsbət təsir göstərəcək: [“Turizm işçiləri Günü” peşə bayramı münasibətilə keçirilən mətbuat konfransında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 28 sentyabr.- S.11.

444. Türkiyə ilə müştərək mədəni turizm layihəsi həyata keçiriləcək: Mədəniyyət və Turizm naziri Bakıda səfərdə olan türkiyəli həmkarı ilə görüşüb: [turizm işçilərinin peşə bayramı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.3.

445. Yanardağ Müalicəvi Sanatoriyasının möcüzələri: [Masallı rayonunda] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.8.

446. Yusifli, R. Azərbaycan dünyanın aparıcı turizm ölkələrindən birinə çevrilir //Respublika.- 2016.- 1 sentyabr.- S.3.

Bax: 50, 91, 100, 164

 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

ŞEİRLƏR

 

447. Abdıyev, E. Sən, mən, heç nə; Nifrətlər məhəbbətləri korşaldıb; Məni unutsa və s. //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.22.

448. Adışirin, T. Məni sevirsənsə; Təbiət; Yoxdu; Ömrümə həsrətin köçür //Ədalət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.4.

449. Akif, R. Qayıt; Gülüm, ümid vermə; Fələyin qəlbi daşdır və s. //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.22.

450. Arabaçı, A. Danışır gözümdə yaş adam kimi; Yada sal; Yuxu; Kimi və s. //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.21.

451. Aslan, M. Məmməd Aslansız ötən bir il: Son nazlama; Kənardan baxana döyüş asan gələr; Qazi Gülxanə paşa və s. //Ədalət.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

452. Bahaduroğlu, V. Düşüncələr; Gəlmisən; Düşürsən və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.18.

453. Bayram, T. Azərbaycan deyəndə; Ana dilim; Gəlirəm Xəzəri yara-yara //Ədalət.- 2016.- 10 sentyabr.- S.12.

454. Bayramov, V. Dağlaroğlu; Gəlmişəm //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.20.

455. Behrudi, R. Salam, dar ağacı; Boz qurd; Vida türküsü //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.16.

456. Bəhmənli, V. Sevgi Tanrısı da bezardı yoxdan!...: Uzun iş; Xatirat; Qanadsız eşq və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.3.

457. Cavadov, S. Yollar, körpülər //Azərbaycan.- 2016.- 25 sentyabr.- S.8.

458. Cəfərli, T. Unutmaq; Yalnızlıq şeirləri; Təqvim və s. //Ədalət.- 2016.- 17 sentyabr.- S.13.

459. Cəmaləddin, G. Mələklər qonası çiyinləri yox, Su yuyub aparar günahlarını: Balıqlar ağlamazlar ki...; Mən səni belə tanıdım həyat; Mən öylə bir yerdəyəm... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.26.

460. Dilsuz. Şeirlərdə Atatürk: [Mustafa Kamal Atatürkə həsr olunmuş şeirlər Dilsuzun təqdimatında] //Ədəbiyyat qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.18-19.

461. Dinməz. Qorxu; Gəlmə gecə; Qaranlıq və s. /İlham Qəhrəmanın təqdimatında //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.18.

462. Əsədullayeva, L. Mələk seçdin //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.20.

463. Həsənli, A. Mənim ayaqlarım getmir qabağa, Hələ nəfəs dərir sən gedən yolda: Və bir gün; Sözün zəhmi; İnam və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.14-15.

464. Xəzəl. Ən acıqlısı nədir?!; Kürədən qaçmağı bacarmır saatlar...; Mən yorğun düşəndə... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.23.

465. İman, Q. Soruşsalar günahımı...; Dünyaya ümidli olub yaşarıq...; Ürəyimdən keçənlər də... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.30.

466. İsgəndərzadə, E. Xoşbəxtlik; Gəzirəm; Bilmirsən sonrası və s. //525-ci qəzet.- 2016.-17 sentyabr.- S.22.

467. Qafarova, V. Yalvardım; Yağmur olsam...; Unutmağa nə var ki //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.

468. Qədim, K. Ölüm yola verir məni; Qərib Tanrıya gedəsən...; Gəzəsən özünü bir ömür boyu və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.22.

469. Qədim, K. Ürək-qiyamçı; Şəklini çəkib pul istəyirlər; Xəstəxana odaları və s. //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.22.

470. Qoca, F. Qədim Şəki; Şəki; Allah bilir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.2-3.

471. Mehmanqızı, C. Sənsizliyin astanasında; İyun necə soyuq imiş; Ayrılıq yeri və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.21.

472. Məhiqızı, E. Bir zamanlar bizim idi uzaqlar: Bambaşqa olmadı olanlar da...; Bütün fəsillərdə payızdı...; Uçmaq qədər böyümədi qollarım... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.23.

473. Muradlı, B. Bacısız quş və bizim şeir; Yalnız sənə izin var; Eşq və s. //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.15.

474. Musaoğlu, İ. Atamın yanına köçdü anam da; Bilmərəm; Dəyişmərəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.31.

475. Mustafa, G. Dünyanın atılmışı; Yuxu gördüm; Arzum budur və s. //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.23.

476. Nəcəfzadə, Q. Şeirimi yazdığım vərəq; Ayağı göbələkli atlar; Əllərimi yuxarı qaldırdığım şəkillər və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.8.

477. Rubtsov, N. Qisas; Qulaq as, Larisa; Elegiya və s.: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.3.

478. Sadiq, B. Ömrün dan yerinə məktublar: Sonet Çələngi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.26.

479. Sadiq, G. Ayrılıq təntənəsi; Alın yazım; Təsadüf //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.20.

480. Saleh, İ. Şəkillərimiz; Sükutun səsi; İşıq kimi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.28.

481. Səlim, M. Deyirəm; Var hələ; Elə bilir ki və s. //Ədalət.- 2016.- 10 sentyabr.- S.13.

482. Səmədoğlu, V. Son gecədir bu gün yenə...; Nəyin istisindən yananlar...; Bir cüt ayaqqabı... və s. //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.12.

483. Şəmşiroğlu, Q. Salamlarım var; Gəzdim; Bir ömür – bir dünya və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.18-19.

484. Şıxlı, A. Səni arzuladım...; Gəlir; Harada ki... və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 29 sentyabr.- S.7.

485. Uğur, E. Məni; Sonda; Hərblər //Ədalət.- 2016.- 10 sentyabr.- S.13.

486. Ülvi, Ə. Anamın; Azan səsi; Nəfsini öldürən və s. //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.23.

487. Yadigar, A. Təxmislər: Xurşidbanu Natəvana; İmadəddin Nəsimiyə; İzzəddin Həsənoğluya //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.23.

488. Yaşar, İ. Kəfkirli saatın köksündə səslənir, sükutun ayaq səsləri: Bütün xəlvət otaqlar; Şeir havası; Əllərin üşüdükcə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.25.

489. Yusifoğlu, R. Amerika səfərindən silsilə şeirlər: Nədənsə; Salam Sakit Okean; Ölürəm və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.19.

 

 

HEKAYƏLƏR

 

490. Abdulla, K. Səsimdən yapış... //Aydın yol.- 2016.- 2 sentyabr.- S. 12.

491. Aydınqızı, X. Qurban //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.15.

492. Azər, A. Hikkəli qadın //525-ci qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.22-23.

493. Bierce, A. Xəbər: [ingilis ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.24.

494. Bierce, A. Qaçış: [ingilis ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.24.

495. Bierce, A. Ölüm diaqnozu: [ingilis ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.19.

496. Böyükçöl, K. Qızımın əlləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.11.

497. Cəfərli, M. Div və cırtdan: Böyük adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.12-13.

498. Cəfərli, M. Div və cırtdan: Kiçik adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.6-7.

499. Cəfərli, M. Div və cırtdan: Kiçik adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.31.

500. Eminli, G. Sevimli təpəgöz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.22.

501. Eminli, G. Silvanın şəxsi faciəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.18.

502. Ədiloğlu, N. Nuhun günahı: hekayə-pritça //525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.8.

503. Ədiloğlu, N. Nuhun günahı: hekayə-pritça //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.29.

504. Fikrətoğlu, O. Düşmən... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.14.

505. Fikrətoğlu, O. Ləkəli təkərləmə: Ürəyilə yaşayan Qəqəni Səfərin ruhuna... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.2-3.

506. Heminquey, E. Yad ölkədə: [amerikan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.20-21.

507. Xəzəl. 07 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.3.

508. İmran, G. Üzük; Dairə //Aydın yol.- 2016.- 17 sentyabr.- S.12.

509. İsgəndərli, B. Gün işığı //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.20.

510. Qismət, A. Qramofon //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.30-31.

511. Məmmədli, İ. Turist səfəri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.15.

512. Munro, H. Açıq qapı: [ingilis ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.24.

513. Ömray, Ç. Dörd divar //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.19.

514. Roqoff, B. Azadlığın dadı: [amerikan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Mahir N. Qarayev //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S. 13.

515. Sahil, S. Gülverənin toyu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.

516. Sela, X. Günah yazdadı: [ispan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Saday Budaqlı //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S. 13.

517. Soltan, R. Patriot imici //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.10.

518. Teru, P. Kiçik hekayələr: [amerikan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi İlqar Əlfi //Aydın yol.- 2016.- 2 sentyabr.- S.13.

519. Unset, S. Qazmada yaşayan xoruzla pişik: nağıl: [Danimarka ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.10-11.

520. Vəli, Ş. Qonağın qəndi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.13.

521. Vəli, Ş. Təklik //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.23.

 

 

ESSELƏR

 

522. Anar. Gecə düşüncələri //525-ci qəzet.- 2016.-3 sentyabr.- S.10-11.

523. Böyükçöl, K. Bir qadın ola //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.29.

524. Faxralı, R. Səs //İki sahil.- 2016.- 28 sentyabr.- S.22.

525. Qrin, Q. “İtirilmiş uşaqlıq”: [Böyük Britaniya ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.27.

526. Murakami, H. Ağ yalan: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Ağəddin Babayev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.9.

527. Rəhimov, Ə. Ayama, ləqəb //Ədalət.- 2016.- 17 sentyabr.- S.16.

528. Rəhimov, Ə. Yalançı sevgi //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.14.

 

 

POVESTLƏR

 

529. Bağır, Z. Qara eynəkli qadın //Ədalət.- 2016.- 1 sentyabr.- S.4.

530. Bağır, Z. Qara eynəkli qadın //Ədalət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.4.

531. Bağır, Z. Qara eynəkli qadın //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.11.

532. Bağır, Z. Qara eynəkli qadın //Ədalət.- 2016.- 6 sentyabr.- S.4.

533. Cəlaloğlu, E. Falçı //Türküstan.- 2016.- 6-15 sentyabr.- S.12.

534. Cəlaloğlu, E. Mehdi //Türküstan.- 2016.- 16-19 sentyabr.- S.12.

 

 

NOVELLALAR

 

535. Akinari, U. Mavi çalma: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Şükür Şənol //Ədalət.- 2016.- 24 sentyabr.- S.16.

536. Deledda, Q. Tələbə və süpürgə kolu yığan qoca: [italyan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.12-13.

537. Mann, T. Ölüm: [alman ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.26-27.

 

 

 

ROMANLAR

 

538. Luis, S. Tələ: Romandan parça: [amerikan ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.30.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

539. Abbaslı, T. Akadem-Adam...: Böyük sənətkarlar yurdu Şuşamızın həm də canlı elm aləmi – Mir Möhsün Nəvvab //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.13.

540. Abbaslı, T. Həyat həqiqətləri ustadı: Sovetizmin yalan-plan çağlarında “Yalan həyatımızın bəzəyidir” yazmış Sabit Rəhman //Mədəniyyət.- 2016.- 21 sentyabr.- S.15.

541. Abdin, M. “Bir evdə yaşasaq da, bir-birimizi görməyə həsrət idik”: [yazıçı Tofiq Abdinin oğlu Mətinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Aydın yol.- 2016.- 2 sentyabr.- S.6.

542. Abdulla, K. Mifoloji dansöküləndə baş verənlər – (poetik enerji partlayışından əvvəl): “Kitabi-Dədə Qorqud dastanının poetikasına giriş” kitabından //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.14.

543. Ağa, M. Məhfuzun arzusuna Korolenkonun cavabı və ya Həlim niyə Darnu kimi olmağı bacarmadı...: [rus yazıçısı Vladimir Korolenkonun “Zərurət” əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.22.

544. Ağaoğlu, M. Prust həyatımızı necə dəyişə bilər?: [Alain de Bottonun Marsel Prusta həsr edilmiş eyniadlı əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.28.

545. Ağaoğlu, S. Atamın dostları: [Azərbaycan əsilli türk yazıçısı Səməd Ağaoğlunun atası Əhməd Ağaoğlu haqqında xatirələri] //Aydın yol.- 2016.- 2 sentyabr.- S.9.

546. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.9.

547. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 17 sentyabr.- S.9.

548. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.10.

549. Akimova, E. Çağdaş ədəbiyyatşünaslığın Azər Turan səhifəsi //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.16-17.

550. Akimova, E. Göyüzünün bu üzünü dinləyən şair – Vaqif Bayatlı Odər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.16-18.

551. Amin, S. Başla, ya boşla: [müəllif Sərdar Aminin fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.25.

552. Amin, S. “Raskolnikov nəzəriyyəsi”, yoxsa “İrrasional adam?”: [F.M.Dostoyevskinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.14.

553. Amin, S. Bəşər, şər və ədəbiyyat //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.4.

554. Aslan, M. Turan mələyi: [Hüseyn Cavidin qızı Turan Cavid haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.18.

555. “Ayaqsız Orxan” Türkiyəni necə fəth etdi?: Müasir türk ədəbiyyatında əvəzsiz rol oynayan Orxan Kamalın həyat hekayəsi //Bizim yol.- 2016.- 16 sentyabr.- S.15.

556. Aydınoğlu, T. Çağdaş oxucunu məfkurə işığına qovuşduran kitab: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 25 sentyabr.- S.4.

557. Azərbaycan şairlərinin kitabları Tehranda çap olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.15.

558. Azəri, L. Əbədi yaşamaq haqqı: Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin vəfatından 20 il ötür //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.11.

559. Azəri, L. “İşığa gedən yol”: Yazıçı-publisist Sona Vəliyevanın Həsən bəy Zərdabi haqqında romanının imza günü və təqdimat mərasimi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.6.

560. Babayev, A. Borxeslə Borxes haqqında: [Argentina yazıçısı Xose Borxes haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.23.

561. Balabəyli, F. Azərbaycan nəsrində müstəqillik dövrünün qəhrəmanı hansı obrazdır...: [şair və yazıçıların sorğu ilə bağlı müzakirəsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.28.

562. Balabəyli, F. Sizcə, çağdaş nəsil klassiklərimizi nə qədər, hansı dərəcədə tanıyır?: [şair və yazıçıların sorğu ilə bağlı müzakirəsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.30.

563. Bərdəli, B. Nurəngiz Gün poeziyasının fəlsəfi çalarları //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.21.

564. Bərdəli, B. Nurəngiz Günün poeziyasında təbiətin tərənnümü //525-ci qəzet.- 2016.-17 sentyabr.- S.16-17.

565. Böyük Amerika ədibi Uilyam Folkner //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.5.

566. Cabiroğlu, M. “Göz yaşların dalğalar”: [Murad Qoçuoğlunun “Bir az gecikəndə” kitabı haqqında] //Həftə içi.- 2016.- 7 sentyabr.- S.4.

567. Cəbrayıloğlu, E. Orda məni xatırlayan varsa...: Tofiq Abdinin doğum gününə //Ədalət.- 2016.- 1 sentyabr.- S.3.

568. Cəfərov, Ə. Nağıllardan boylanan ömür: [ədəbiyyatşünas Əhliman Axundov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.17.

569. Cəfərov, N. Azərbaycanda müasir dünyanın insan hüquqları fəlsəfəsinə əməl olunur: [professor Nizami Cəfərovun müsahibəsi] //Olaylar.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.13.

570. Cəfərov, N. Belə ağır işin öhdəsindən uğurla gəldiniz...: “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoru Azər Turana açıq məktub //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.11.

571. Cəfərov, N. Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına: [AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərovun eyniadlı kitabından ixtisarla] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.13.

572. Cəfərov, N. Əsl ədəbiyyat əsəri: [Vidadi Babanlının “Vicdan susanda” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.10-11.

573. Cəfərov, N. Üzeyir bəyin məktubları: Və ya bu dünyada ayrılıq var, ölüm var...: Ceyhun Hacıbəyli – 125: [araşdırıcı-arxivçi Aslan Kənanın “Qürbətdən gələn səslər” adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.; Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.12.

574. Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”i gürcü dilində nəşr edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.15.; 525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.19.

575. Çərkəz, S. Bu gün sevincdən yazıram...: [şairə Sona Çərkəzin adını verdiyi nəvəsi haqqında] //Ədalət.- 2016.- 8 sentyabr. - S.4.

576. Çərkəz, S. Sənsizliyin ağrısı: [şairə Sona Çərkəz qardaşı Füzuli Məmmədov haqqında] //Ədalət.- 2016.- 16 sentyabr. - S.4.

577. Dilçilik elmimizin əfsanəsi: Buludxan Xəlilovun gördüyü işləri yeni dövr dilçilik tarixinin ilkinlərindən saymaq olar //Şərq.- 2016.- 30 sentyabr.- S.13.

578. Dilsuz. Nazim Hikmət və cocuqlar: Kompozisiya //Ədəbiyyat qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.4-5.

579. Dünyaminqızı, Q. Qələmin şərəfini uca tutmuş Mirzə Fətəli Axundzadə //Ədalət.- 2016.- 2 sentyabr.- S.15.

580. Eyvazlı, G. Gözlərini yum ki, görəsən: Hind eposu –Mahabharata: Mistik hekayələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.27.

581. Eyvazlı, G. Obraz: [bədii ədəbiyyatda ədəbi qəhrəmanlar haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.21.

582. Eyvazlı, G. Ruhsal uçuş, uydurmalar dünyası, keçmiş dövrün xiffəti...: Romantizm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.9.

583. Əhməd, D. Türk agenti ittihamı ilə həbs edilən şair: Mehdi Gəncəlinin kitabı ətrafında: [yazıçının “Azərbaycanlı şair Məhəmməd Hadi-həyatı, sanatı, eserleri” kitabı haqqında] //Türküstan.- 2016.- 27 sentyabr-3 oktyabr.- S.16.

584. Əhmədzadə, M. Ürək ağrıyırsa...: [yazıçı Qaratel Azərinin “Xəyallarla keçən ömür” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 6 sentyabr.- S.4.

585. Əli, A. Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri: Publisistik düşüncələr: [Qazax türkoloqu Nemət Kelimbetovun eyniadlı kitabı haqqında] //İki sahil.- 2016.- 17 sentyabr.- S.18.

586. Əlioğlu, P. Həsən bəy Zərdabi yaradıcılığına dair dəyərli əsər: [Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Esmira Cavadovanın tərtib etdiyi “Həsən bəy Zərdabi (Məlikov). Elmi-köməkçi biblioqrafik göstərici”si haqqında] //Kaspi.- 2016.- 20 sentyabr.- S.15.

587. Əsəd, F. Fikrət Qoca: “Şair ömrü uzun işdi”: [Fikrət Qocanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.15.

588. Əziz, A. Hər kəs özündən sonra yaxşı iz qoymalıdır: [professor Qara Mustafayev haqqında] //Kaspi.- 2016.- 16 sentyabr.- S.12.

589. Fəxri Uğurlu: “Başqa üsullarla şöhrət qazanmaq istəmirəm”: “Ədəbiyyat qəzeti”nin “Mən necə yazıçı oldum” layihəsinin suallarına yazıçı Fəxri Uğurlu cavab verir /müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.25.

590. Fərəcov, S. “Sənsiz qəlbim bir çağlayan sel oldu...”: Novruz Gəncəlinin səmimiyyətlə yoğurulan poeziyası bu gün də oxucu qəlbinə yol tapır //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.15.

591. Fərəcov, S. Zərif qəlbli məğrur yazıçı: [yazıçı Ələviyyə Babayeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-23 sentyabr.- S.12.

592. Fikrətoğlu, O. İdrakın devolvasiyası... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.14.

593. Fikrətoğlu, O. Pol Valeri və Niyazi... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.13.

594. Fuad, E. Dərdin neçə üzü varsa, bilirəm…: [Nüsrət Kəsəmənlinin yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 28 sentyabr.- S.14.

595. Görkəmli ədəbiyyatşünasın beşcildliyi nəşr olunub: [Yaşar Qarayevin “Seçilmiş əsərləri”ndən ibarət 5 cildlik elmi əsərləri və “Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan” adlı məqalələr və xatirələr toplusu] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 sentyabr.- S.15.

596. Görkəmli yazıçı Kamal Abdullanın trilogiyası Rusiyada nəşr olunub //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 10 sentyabr.- S.2.

597. Gülayə. Başqa dünyanın adamı: [şair Adil Mirseyid haqqında] //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.20.

598. Hacı K. Ciyərimə yığılan su: “Dünya ilə alış-veriş” silsiləsindən: [müəllifin xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.12.

599. Hacı K. Sol ayağıyla roman yazan yazıçı: [İrlandiya yazıçısı Kristi Braun haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.19.

600. Hacıyev, T. “Dədə Qorqud” kitabından “Salam, dar ağacı”nacan: [mərhum akademik Tofiq Hacıyevin vaxtilə şair Rüstəm Behrudi haqqında yazdığı məqalə] //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.16.

601. Həbibbəyli, İ. Vətəndaşlıq mövqeyi, plyus lirizm: [Asim Yadigarın poeziyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.14-15.

602. Həbibbəyli, İ. Vətəndaşlıq mövqeyi, plyus lirizm: [Asim Yadigarın poeziyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 20 sentyabr.- S.7.

603. Həmid, T. Qərib bir durnanın harayı kimi...: [tanınmış alim, pedaqoq, şair Aslan Aslanov haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.17.

604. Həsənov, M. Zərdabi ömrünün işığında: Yazıçı Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” romanı barədə qeydlər //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.8-9.

605. Hüseyn, F. Ömür-doğum günü hədiyyəmiz: Mərhum şair Fərhad Mete haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.16-17.

606. Hüseyn, F. Ömür – doğum günü hədiyyəmiz: Mərhum şair Fərhad Mete haqqında: II yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.22-23.

607. Hüseynoğlu, S. “Biz ki, qu quşlarıyıq”: [şairə Nurəngiz Gün haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.25.

608. Hüseynov, F. Vətəndaş şairin 90 illik yubiley gecəsi: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3.

609. Hüseynov, R. Həminki Tofiq Abdin: [yazıçı-publisist Tofiq Abdin haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.16-17.

610. Xəlilov, B. “... Həyat yolum heç də hamar olmayıb”: [professor Buludxan Xəlilovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.14-15.

611. Xəlilova, A. Povest janrı: nəsrdə təbəddülat: Yazıçı problemi, yoxsa... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.28-29.

612. İbrahimova, V. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ingilisdilli alimlərin tədqiqatlarında //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 sentyabr.- S.14.

613. İsaqoğlu, V. “Naməlum” ləqəbli şairin məlum dərdləri: [Abbasqulu Musayev haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

614. İsmayıl, M. Sizin ədəbiyyatda istinad etdiyiniz dəyər kultu hansıdır, konkret hansı müəllif və əsərlər...: [mövzu ətrafında yazarların fikir və müzakirəsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.14-15.

615. İsmayılbəyli, S. “İşığa gedən yol”: Həsən bəy Zərdabi yoluna nur salan dəyərli əsər: Sona Vəliyevanın kitabının imza günü keçirilib: [M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada keçirilən tədbir haqqında] //Olaylar.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.9.; İki sahil.- 2016.- 24 sentyabr.- S.8.

616. İsmayıloğlu, A. “Muşov dağı”nın yeni sayı: [Tehrandakı soydaşlarımızın eyniadlı dərgisi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.15.

617. Kamal Abdulla: “Yazıçı olmurlar, yazıçılığı yaşayırlar”: “Ədəbiyyat qəzeti” Mən necə yazıçı oldum” layihəsində Kamal Abdulla ilə söhbəti təqdim edir /söhbəti apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.2.

618. Kamal, R. Türk etnosunun tarixi poetikasına giriş: [Nizami Cəfərovun “Türkologiyaya giriş” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.10.

619. Kamiloğlu, G. Uca ömür: [yazıçı, dramaturq Hidayət Orucov haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S.13.

620. Kamran Nəzirlinin hekayələri Türkiyə və Rusiya jurnallarında //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S.15.

621. “Könlümü şeirə vermişəm”: [Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət evinin Xalq şairi Süleyman Rüstəmin anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə keçirdiyi eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S.5.

622. Qaraxanoğlu, M. Ədəbiyyatımızda üç cərəyanın yaradıcısı: Yaxud Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin atdığı “Bomba” //525-ci qəzet.- 2016.- 3 sentyabr.- S. 22.

623. Qaraxanoğlu, M. Ədəbiyyatımızda üç cərəyanın yaradıcısı: Yaxud Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin atdığı “Bomba” //525-ci qəzet.- 2016.- 6 sentyabr.- S. 4.

624. Qasımbəyli, Y. Böyükkişi Mirzəzadə: böyük vətəndaş və şair: Qərbi Azərbaycanda yaranmış poeziyada milli bütövlük və istiqlal mübarizəsinin inikası //525-ci qəzet.- 2016.-1 sentyabr.- S.4.

625. Qasımbəyli, Y. Böyükkişi Mirzəzadə: böyük vətəndaş və şair: Qərbi Azərbaycanda yaranmış poeziyada milli bütövlük və istiqlal mübarizəsinin inikası //525-ci qəzet.- 2016.-2 sentyabr.- S.4.

626. Qasımov, H. Elm fədaisi, dəyərli pedaqoq: [professor Buludxan Xəlilovun 50 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.19.

627. Qədir, C. “Tarixi həqiqətlərin izi ilə” Macarıstanda təqdim edildi: [publisist Şəlalə Həsənovanın eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.12.

628. Qədir, C. Ataol Bəhramoğlu Avropa Şeir və Sənət Mükafatına layiq görülüb: [türk şairi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 sentyabr.- S.7.

629. Qismət, A. “Qurşaqdan aşağı zərbələr”: Subyektiv fikir sandığımdan: [məmur yazıçılar haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.9.

630. Qismət, A. Puşkin öz ruhunu Dantesin qızına ötürüb: Gənc Leoniya Puşkinin rəsmini divardan asıb ona xaç çevirərmiş //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.11.

631. Qoca, F. Hər azərbaycanlının güvənc yeri: [müəllifin ulu öndər Heydər Əliyev haqqında xatirələri] //525-ci qəzet.- 2016.- 22 sentyabr.- S.5.

632. Qocayev, M. Dostoyevskini sevmək olarmı? //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.16-17.

633. Qubadova, İ. “Mən Azərbaycanı sevən Rusiya vətəndaşıyam”: Bakıda yazıçı-publisist Aleksandr Fomenkovun yaradıcılıq gecəsi keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.11.

634. Quliyev, Ə. M. Şahtaxtı və türk romançısı Əhməd Midhət əfəndi: O, həyatını qələmi ilə qazanan ilk türk yazıçısıdır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.8-9.

635. Quliyev, V. Türkoloji qurultayın əks-sədası, yaxud vətənə son gəliş: [1926-cı ildə Bakıda keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayda Əli bəy Hüseynzadənin iştirakı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.-10 sentyabr.- S.10-11.

636. Quluzadə, Z. Dilin və ədəbiyyatın mahiyyətdən arınmış estetikası: [türk yazarı Bilge Karasunun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.5.

637. Quluzadə, Z. Ənvər Paşanın son məktubu: Bir müəllifə şəriklik aktı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.1; 3.

638. Quluzadə, Z. Modern ədəbiyyatda minor cığırlar...: “Modernizm” qovluğundan Sizifvari qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.21.

639. Quluzadə, Z. Yaradıcı adamın kriptosuna toxunuş: Bir müəllifə şəriklik aktı: [Frans Kafkanın “Çevrilmə” əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.2-3.

640. Qurbanov, B. Dünyaya sevgi dolu gözlə baxan şair: [alim Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 10 sentyabr.- S.18.

641. Mahmud. Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin beşcildliyi işıq üzü görüb: [Yaşar Qarayevin “Seçilmiş əsərləri”ndən ibarət 5 cildlik elmi əsərləri və “Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan” adlı məqalələr və xatirələr toplusu işıq üzü görüb] //Palitra.- 2016.- 7 sentyabr.- S.15.

642. Mədətoğlu, Ə. “Nəfəsimin qatili”: Dəyanət Osmanlının şeirlər kitabıdır //Ədalət.- 2016.- 8 sentyabr - S.3.

643. Mədətoğlu, Ə. “Səni ömrümə yazmışam”: Şəmsi Vəfadarın yeni kitabı barəsində qeydlərim //Ədalət.- 2016. - 2 sentyabr.- S. 4.

644. Mədətoğlu, Ə. Söz ömrü diləyi ilə: Yubilyara söz hədiyyəsi //Ədalət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

645. Məhərrəmova, T. “İşığa gedən yol”: Sona Vəliyevanın romanının təqdimat və imza mərasimi keçirilib: [Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada] //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.9-10.

646. Məmməd, Z. Qəlb şairi: (Esmira Məhiqızının yaradıcılığı haqqında) //Ədalət.- 2016.- 24 sentyabr.- S.11.

647. Məmmədov V. Şair ömrü – tanrı ömrü...: [Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.22.

648. Məmmədov, R. Elbəyi Cəlaloğlunun zaman axarına fəlsəfi-dialektik baxışları: [yazıçının “9-cu meydan” povesti haqqında] //Olaylar.- 2016.- 1 sentyabr.- S.12.

649. Məmmədzadə, R. Oqtay Rzanın “Əbədiyyət” şeiri və bir müsabiqə haqqında qeydlərim //Ədalət.- 2016.- 10 sentyabr.- S.11.

650. Məsud, A. “Sanki “Orfoqrafiya lüğəti”ni Azərbaycan dilindən tam xəbərsiz insanlar hazırlayıb” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 22 sentyabr.- S.15.; Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.6.

651. Milan Kundera: Dünyamız boşluqda sahibsiz olaraq fırlanır...: [görkəmli çex yazıçısının müsahibəsi] /tərc.etdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.20-21.

652. Musayeva, İ. Modernizm haqqında yanlış yozumlar... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.16-17.

653. Musayeva, İ. Sənə yazdığım məktubları sənə göndərə bilmədim: [mərhum şair Faiq İsmayılovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.8.

654. Musayeva, İ. Yanımızdan ötüb keçdi yeni şeir dalğaları...: Qulu Ağsəsin şeirləri haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.24-25.

655. Nağısoylu, M. Ağamusa müəllimi xatırlayarkən...: [Əməkdar elm xadimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 7 sentyabr.- S.7.

656. Nağısoylu, M. I Türkoloji Qurultaya dəyərli töhfə: [Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitunun əməkdaşı Aleksandr Vasilyevin “Oktyabr əlifbası aeroplanı...” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.24-25.

657. Nargis. Ruhumdakı burulğan: Leykoz xəstəsinin gündəliyindən: [ümidlə yaşayan və sağalan xəstələr haqqında bədii yazı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.27.

658. Nargis. Ümid et, inan və qalib gəl: Leykoz xəstəsinin gündəliyindən: [ümidlə yaşayan və sağalan xəstələr haqqında bədii yazı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.5.

659. Nasir, Ş. Görkəmli pedaqoq, ədəbiyyatşünas alim: [Əsgər Zeynalov haqqında] //Respublika.- 2016.- 25 sentyabr.- S.5.

660. Nigar. Sona Vəliyevanın Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş kitabının imza günü keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Palitra.- 2016.- 24 sentyabr.- S.7.

661. Nizami əsərlərinin tərcüməsi haqqında NKVD-nin xüsusi arayışı //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.10.

662. Nuri, E. Paralel dünyalardakı şifrələr: [gənc şairə Leyla Əliyevanın yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 sentyabr.- S.11.

663. Osmanoğlu, M. Hacı Nurunun şeir dəftəri: [M.F.Axundzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.7.

664. Osmanoğlu, M. Rövşənmi, Uruşanmı...: [müxtəlif aşıqların ifasında “Koroğlu” dastanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.22.

665. Osmanoğlu, M. Sizə kimdən deyim...: [ustad aşıq Hüseyn Saraclı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.20.

666. Paşa, O. Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.27.

667. Paşazadə, R. Keçmiş zamanın axtarışında: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.31.

668. Rüstəm, K. Səmədoğlular, saat neçədir?: [Yusif və Vaqif Səmədoğlular haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.6.

669. Rüstəm, S. Bu yol Təbrizimə aparır məni, Bu yolda kəsəyə-daşa baxmıram //Aydın yol.- 2016.- 9 sentyabr.- S.12.

670. Rüstəmxanlı, S. Ədəbiyyatda qorxu və ya Nobel mükafatı söhbətinə bir aydınlatma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.4.

671. Rüstəmxanlı, S. Qadın ruhunun üsyanı: [gənc yazıçı Aysel Əlizadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.9.

672. Rza, O. Kövrək duyğuların tərənnümçüsü: [şair Sabir Abdinin “Adını sən seç...” kitabı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 10-14 sentyabr.- S.22.

673. Rzayeva, M. Sözlə nəfəs alan adam...: Xoş o şairin baxtına ki, sözünün ağır gələn çağını görür: [şair Vahid Əlioğlu haqqında] //Şərq.- 2016.- 6 sentyabr.- S.12.

674. Sarıtorpaq, Z. Qaranquş xisləti: Yazıçı Şərif Ağayarın “Gülüstan” romanı haqda bəzi qənaətlərim //Aydın yol.- 2016.- 23 sentyabr.- S.7.

675. Seyidzadə, C. İskəndər Palanın “Matəm damlası”: (“Katre-i matəm”) //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.9.

676. Seyidzadə, H. T. “Poçt qutusu” gürcü dilində: Hekayələr kitabı akademik İsa Həbibbəylinin layihəsi əsasında reallaşıb //Azad Azərbaycan.- 2016.- 19 sentyabr- S.7.

677. Səma, G. “Hüseyn Saraçlı dastanı”: Aşığın ömür yolunu qələmə almaqda Zəlimxan Yaqubun məramı əsl insan həyatı yaşayanların örnək kimi dəyərləndirilməsi olub //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 sentyabr.- S.7.; Türküstan.- 2016.- 16-19 sentyabr.- S.15.

678. Səma, G. Barat Vüsalın poema yaradıcılığı: [şairin 65 illiyi münasibətilə seçilmiş əsərlərinin ikicildliyinin çap olunması haqqında] //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.19.

679. Səma, G. Zəlimxan Yaqubun “Hüseyn Saraçlı dastanı” //525-ci qəzet.- 2016.- 22 sentyabr.- S.6.

680. Sənan, F. Həsrətində ovunan şair: [Əyyub Cabbarov haqqında] //Ədalət.- 2016.- 17 sentyabr.- S.14.

681. Sərvaz. Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” romanının imza günündə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.7.

682. Sona Vəliyevanın Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş kitabının imza günü keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “İşığa gedən yol” kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 24 sentyabr.- S.10.

683. “Sözdən asılan arzular”: Güney Azərbaycan şairlərinin antologiyasının təqdimatı: [Quba Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 7 sentyabr.- S. 11.

684. Sübhan. “İşığa gedən yol” təqdim olundu: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada yazıçı-publisist Sona Vəliyevanın milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabiyə həsr etdiyi eyniadlı romanının imza günü və təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2016.- 24 sentyabr.- S.6.

685. Şahin, Ş. “Uşaqlıqdan yaddaşıma yüklənmiş poetik mənzərəni canlandırıram”: [şairə Şahnaz Şahinin müsahibəsi] /müsahibəni apardı İlham Qəhrəmanlı //525-ci qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.15.

686. Şahmursoy, S. İtmiş rəngin tarixçəsi: [şair Tofiq Mahmudun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet. 2016.- 29 sentyabr.- S.7.

687. Şirinov, S. Beytlər arasında məzmun bitkinliyi, məna ardıcıllığı yoxdur: Qəzəldir güli-bustani-hünər”: [Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı haqqında] //Üç nöqtə.- 2016.- 2 sentyabr.- S.5.

688. Şükürlü, Ə. Ş. Qeyri-səlis məntiq və ədəbiyyat: İntellektual poeziya barədə mülahizələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.19.

689. Şükürlü, M. XX əsrin ilk yarısındakı ədəbi-mədəni prosesdə roman faktoru: və ya Azərbaycanda romançılıq ənənəsinin formalaşma dövrünə müasir baxış //525-ci qəzet.- 2016.- 8 sentyabr.- S. 4.

690. Şükürlü, M. XX əsrin ilk yarısındakı ədəbi-mədəni prosesdə roman faktoru: və ya Azərbaycanda romançılıq ənənəsinin formalaşma dövrünə müasir baxış //525-ci qəzet.- 2016.- 9 sentyabr.- S.4.

691. Şükürlü, M. Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” kitabının imza günü keçirildi: [Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.9.

692. Tağısoy, N. Arif Əmrahoğlu tənqidində “Mirzə Fətəli Axundzadənin söz dünyası”: [filoloqun eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 sentyabr.- S.14.

693. Tağızadə, R. Gecə tənhalığı: [müəllifin bədii düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.21.

694. Telmanoğlu, X. İmanın və eşqin ritmi: [Mir Həmzə Seyid Nigarinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.12-13.

695. Təbib, S. Alnında ömrün yazısı: Məmməd Dəmirçioğlunun ruhuna ehtiram //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.13.

696. Vahid, M. “Üşüyorum, kapama gözlerini”: Sevdası məni əridib yox edən azlara ithaf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.5.

697. Vahid, M. Oğurlanmış sözlər: [bədii ədəbiyyatdakı plagiatlıq haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.4.

698. Vəzirova, L. Üç məzarsız qardaş: [yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin nəvəsi Leyla Vəzirova və gəlini Fəridə Vəzirovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Aydın yol.- 2016.- 17-19 sentyabr.- S.10.

699. Yaradıcı adamın kriptosuna toxunuş: [Frans Kafkanın “Çevrilmə” əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.2-3.

700. Yaşar qızı, L. “Zaman sərvətdir”: Atam haqqında xatirələr: [ədəbiyyatşünas alim Yaşar Qarayev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.24-25.

701. Yeganə. Düşüncə poeziyası: [şair Ramiz Rövşənin “Nəfəs” toplusu haqqında] //Kaspi.- 2016.- 3-5 sentyabr.- S.21.

702. Yerışev, Q. Qoqolun dözülməz xəstəliyi: “Dahilərin yaradıcılığında şəxsiyyət və xəstəlik” kitabından: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.6-7.

703. Yerışev, Q. Qoqolun dözülməz xəstəliyi: “Dahilərin yaradıcılığında şəxsiyyət və xəstəlik” kitabından: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 10 sentyabr.- S.15.

704. Yusifli, V. Afət Viləşsoy: [gənc şair haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 sentyabr.- S.3.

705. Yusifli, V. Füzuli ədəbi estetikası: “Tənqid tariximizdən”: VII yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.24-25.

706. Yusifli, V. Füzuli ədəbi estetikası: (Tənqid tarximizdən VIII yazı) //Ədalət.- 2016.- 24 sentyabr.- S.15.

707. Yusifli, V. Xan Arazın şair qızı: (Şövkət Zərin Horovlunun 75 yaşına) //Ədalət.- 2016.- 17 sentyabr.- S.15.

708. Yusifli, V. Milli-mədəni mücadilə yolunun layiqli davamçısı: [yazıçı Ramiz Əkbərin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 30 sentyabr.- S.4.

709. Yusifli, V. Sözün işığını tutub gedən şair: [Vəliyulla Novruzun “Bu gecə gecənin içindən keçdim” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 3 sentyabr.- S.15.

710. Yusifli, V. Şair qocalsa da, şeir qocalmır...: (Camal Yusifzadənin 75 yaşına) //Ədalət.- 2016.- 10 sentyabr.- S.15.

711. Yusifzadə, C. “Şair olmaq istəmirdim”: [şair Camal Yusifzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2016.- 17 sentyabr.- S.10.; Xalq cəbhəsi.- 2016.- 20 sentyabr.- S.4.

 

Səməd Vurğun – 110

 

712. Afşar, Y. “Bir tərəfin bəhri-Xəzər...”: Səməd Vurğun yaradıcılığında milli və bəşəri koloritlər //Türküstan.- 2016.- 16-19 sentyabr.- S.10.

713. Kamal, R. “Şeirin ağladığı bir gözəlliyə...”: Səməd Vurğun yaradıcılığında qadın intiharı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.10.

714. Rüstəmli, A. Səməd Vurğun – aspirantlıqdan akademikliyədək: [Xalq şairinin yubileyi münasibətilə M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın nəşr etdiyi biblioqrafiya haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 24 sentyabr.- S.16-17.

715. “Səməd Vurğun ürəklərdədir”: [Nizami Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Mərkəzi Kitabxanasında Xalq şairinin yubileyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 28 sentyabr.- S.15.

716. Türkaydın. Səməd Vurğun yaradıcılığında milli və bəşəri koloritlər //Türküstan.- 2016.- 27 sentyabr - 3 oktyabr.- S.14.

 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar – 110

 

717. Ədəbiyyat İnstitutunda elmi konfrans...: [AMEA-da “Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın sənət dünyasının üfüqləri” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 17 sentyabr.- S.31.

718. Əhmədoğlu, A. “Heydərbabaya salam”: rusca tərcümənin təqdimatı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində şairin yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 3 sentyabr.- S.23.

719. Əliyev, K. Şəhriyar və folklor: [Cənubi Azərbaycan şairi haqqında] //Kaspi.- 2016.- 24-26 sentyabr.- S.18.

720. Fuad, E. Şəhriyar ənənəvi şeir qəliblərindən sıçrayaraq çıxdı: O, ənənəvi yolu novatorcasına getmək prinsipini əsas götürüb: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 20 sentyabr.- S.14.

721. Fuad, E. Şəhriyar ənənəvi şeir qəliblərindən sıçrayaraq çıxdı: O, ənənəvi yolu novatorcasına getmək prinsipini əsas götürüb: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 sentyabr.- S.14.

722. İsaxanlı, H. Şəhriyar və “Heydərbabaya salam”ın əzəməti //525-ci qəzet.- 2016.- 24 sentyabr.- S.10-11;19.

723. İsayev, O. Şəhriyarın sənət dünyasının üfüqləri: [AMEA-da “Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın sənət dünyasının üfüqləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfrans haqqında] //Elm.- 2016.- 23 sentyabr.- S.3.

724. Qaliboğlu, S. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın sənət dünyasının üfüqləri: Elmi-praktik konfrans keçirilib: [AMEA-da] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 sentyabr.- S. 15.

725. Seyidzadə, H. T. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın sənət dünyasının üfüqləri: Görkəmli şairin 110-illiyinə həsr edilmış elmi konfrans keçirilib: [AMEA-da] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 16 sentyabr.- S.7.

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

726. О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджанской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 сентября.- C.4.

727. О награждении А.Юсиф гызы орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 сентября.- C.4.

728. О награждении Г.А.Микеладзе орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 сентября.- C.2.

729. О награждении орденом «Шохрат» А.А.Пашаева: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.1.

730. О награждении Э.И.Алиевой орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 7 сентября.- C.1.

731. О предоставлении персональных пенсий Президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 20 сентября.- C. 9.

732. О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 20 сентября.- C.9.

733. О присвоении почетных званий членам Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.1.

734. О финансировании некоторых мер, связанных с развитием туризма в Азербайджанской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 сентября.- C.3.

735. Об учреждении в Азербайджанской Республике профессионального праздника «День работников туризма»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 сентября.- C.3.

 

__________

 

736. Асадова, И. Абульфаз Гараев принял американцев и обсудил ряд важных вопросов с гостями //Эхо.- 2016.- 2 сентября.- C.8.

737. Асадова, И. Азербайджан взял несколько наград на XIII Международном конкурсе государств-участников СНГ «Искусство книги» //Эхо.- 2016.- 7 сентября.- C.8.

738. В Азербайджане прошел Международный фестиваль варенья – названы победители //Неделя.- 2016.- 2 сентября.- C.19.

739. Удивительные факты, которые вы не знали об Азербайджане: [статья на портале «Вестник Кавказа» о природе, кухне, культуре Азербайджана, его национальных обычаях и традициях] //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 сентября.- C.6-7.

 

 

Гянджа - культурная столица СНГ и молодежная столица Европы

 

740. Алиева, Г. «Азербайджанский дом» в Молдове //Каспiй.-2016.- 22 сентября.- C.10.

741. Алиева, Г. Гянджа: на перекрестке трех миров: Не забывая прошлого и уверенно глядя в будущее, второй по величине город Азербайджана живет настоящим //Каспiй.- 2016.- 17 сентября.- C.8-9.

742. Асадова, И. Гянджа вступает в статус культурной столицы СНГ: Сегодня в Бишкеке в рамках открытия юбилейного саммита глав государств – участников СНГ древнему азербайджанскому городу будет присвоен статус культурной столицы //Эхо.- 2016.- 16 сентября.- C.8.

743. Древняя Гянджа — культурная столица СНГ //Бакинский рабочий.- 2016.-16 сентября.- C. 6.

744. Кязимова, С. Диалог культур: Древнему азербайджанскому городу Гянджа присвоен статус культурной столицы Содружества Независимых Государств в 2017 году //Азербайджанские известия.- 2016.- 24 сентября.- C.1.

745. Манафов, Р. Гянджа - Молодежная столица Европы – 2016: В Словении прошло мероприятие на эту тему //Эхо.- 2016.- 2 сентября.- C. 5.

 

Год Мультикультурализма

 

746. Алиева, Г. Силами добра и веры хранимые: История немецкой колонии в Азербайджане дала позитивный импульс для развития азербайджано-германских отношений //Каспiй.- 2016.- 10 сентября.- C.8-9.

747. В Азербайджане отметят 200-летие создания немецких поселений на Южном Кавказе //Ежедневные новости.- 2016.- 2 сентября.- C.3.

748. Велиев, И. Азербайджанский мультикультурализм и его особенности //Эхо.- 2016.- 23 сентября.- C.2, 4.

749. Заслушаны выступления руководителей «круглых столов», которые пройдут в рамках V Бакинского международного гуманитарного форума //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 сентября.- C.8.

750. Михаил Гусман: Азербайджан испокон веков являлся примером мультикультурализма //Ежедневные новости.- 2016.- 30 сентября.- C.3.

751. Основатель американской церкви отметил важность азербайджанского мультикультурализма и толерантности: [статья архиепископа Хуана Карлоса Мендеза в газете The Daily Caller] //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 сентября.- C.5.

752. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя руководителя Центра Симона Визенталя в США //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 сентября.- C.2.

753. Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Болгарии Маргаритой Поповой //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 сентября.- C.6.

754. Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Азербайджан — Италия в Сенате Италии //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 сентября.- C.7.

755. V Бакинский международный гуманитарный форум продолжил работу пленарным заседанием //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 сентября.- C.5, 7-8.

756. Рональд Лаудер: «Очень высоко оцениваю уважительное и теплое отношение как азербайджанского народа, так и руководства Азербайджана к еврейской общине» //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 сентября.- C.5.

757. Рустамова, Э. «Молодежный клуб друзей Азербайджана» выдвигает инициативы //Эхо.- 2016.- 1 сентября.- C.4.

758. Сафаров, Б. Азербайджан — один из очагов мультикультурализма в мире //Эхо.- 2016.- 30 сентября.- C.1, 3.

759. Соснов, А. Послание от молокан: Русские переселенцы стали своими в Азербайджане //Наука.- 2016.- 9 сентября.- C.1, 4.

760. Халыгова, С. Восток-Запад: Диалог культур: К вопросу о мультикультурализме //Мир литературы.- 2016.-№09(111) сентябрь.- С.13.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

761. Азербайджан был представлен на международной книжной выставке в Москве //Ежедневные новости.- 2016.- 16 сентября.- C.10.

762. Асадова, И. В Баку отметили 90 лет со дня рождения Евгения Леонова: Мероприятия прошли в рамках проекта «Кино для всех» //Эхо.- 2016.- 8 сентября.- C.8.

763. Асадова, И. Всемирные игры кочевников стартовали: Азербайджан на этом событии представляют спортсмены, судьи, музыканты: [мероприятие в Кыргызстане] //Эхо.- 2016.- 6 сентября.- C.8.

764. Асадова, И. Диана Арбенина вытащила бакинцев на балконы и подняла на ноги весь Зеленый Театр: [о концерте российской рок-певицы] //Эхо.- 2016.- 20 сентября.- C.8.

765. Асадова, И. С любовью из Иерусалима: В Баку прошел потрясающий концерт классической музыки: [орга-низованный Международной ассоциацией «Израиль-Азербайджан»] //Эхо.- 2016.- 7 сентября.- C.8.

766. В Баку завершился международный музыкальный фестиваль Future stars: [в котором участвовали ученики музыкальных школ Азербайджана и Грузии] //Неделя.- 2016.- 30 сентября.- C.19.

767. В Баку пройдет выставка индийской культуры //Ежедневные новости.- 2016.- 2 сентября.- C.10.

768. В Баку состоялась презентация документального фильма «От измены к победе»: [повествующего о попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года] //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 сентября.- С.6.

769. В Лос-Анджелесе состоялась премьера художественного фильма, посвященного Карабаху: [снятого американским мастером мугама Джеффри Вербоком] //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 сентября.- С.5.

770. В Лос-Анджелесе стартовал проект «Вечер азербайджанского кино» //Неделя.- 2016.- 9 сентября.- C. 15; Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C.12.

771. Встреча президента Фонда тюркской культуры и наследия и министра культуры и туризма Турции в Баку //Эхо.-2016.- 29 сентября.- C.8.

772. Вышла в свет монография – «Дербентское ковроткачество»: [совместный труд докторов исторических наук Видади Мурадова и Магомедхана Магомедханова] //Бакинский рабочий. - 2016.- 20 сентября.- C.10.

773. Гвердцители, Т. Гордость за свою культуру: ТамАра Гвердцители: Для меня азербайджанский мугам - великое чудо!: [интервью Народной артистки России] //Каспiй.-2016.- 20 сентября.- C.13.

774. «Молодые голоса, древняя песня» в Лос-Анджелесе: В США состоялась премьера фильма, посвященного Карабаху: [режиссера Джеффри Вербока] //Неделя.- 2016.- 23 сентября.- C.15.

775. На канале Al Jazeera состоится показ фильма «Бесконечный коридор»: [снятый на основе воспоминаний свидетелей Ходжалинской трагедии] //Бакинский рабочий.- 2016.- 10 сентября.- C. 6.

776. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегации во главе с министрами обороны, культуры и туризма Турции //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 сентября.- C. 8.

777. Шачин, С. В Баку состоится премьера новой ленты о первых Евроиграх: [беседа с автором, российским сценаристом Сергеем Шачиным и режиссером Натальей Завозненко] /провел Т.Аббасов //Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C.16.

778. Шачин, С. Сергей Шачин, кинопродюсер (Россия): «Документальное кино прежде всего должно быть честным»: [беседа с автором киноленты «Европейские игры в Баку»] //Азербайджанские известия.- 2016.- 10 сентября.- C.1-2.

 

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

779. Абаскулиева, Э. Наш дом в Париже: [открылся азербайджанский городок — мини-копия нашей страны на площади Жоффр] //Азербайджанские известия.- 2016.- 22 сентября.- C.1.

780. «Азербайджанский городок»: большой интерес к древним ремеслам //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 сентября.- C.7.

781. Алиева, М. В болгарском городе Велико-Тырново состоялось открытие Архитектурно-музейного заповедника «Трапезица», реставрированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева: В церемонии открытия приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.3-4.

782. Алиева, М. Первой леди Мехрибан Алиевой в городе Велико-Тырново вручены дипломы почетного гражданина и почетного доктора: Выступление президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.4-5.

783. Алиева, М. При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Париже состоялось официальное открытие «Азербайджанского городка» //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 сентября.- C.3-4.

784. В болгарском городе Велико-Тырново состоялось открытие Архитектурно-музейного заповедника «Трапезица», реставрированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева: В церемонии открытия приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.3-4.

785. Мустафаев, Б. Мехрибан Алиева приняла участие в открытии «Виллаж д`Азербайджан» //Эхо.-2016.- 21 сентября.- C.1, 8.

786. Первой леди Мехрибан Алиевой в городе Велико-Тырново вручены дипломы почетного гражданина и почетного доктора //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.4-5.

787. По инициативе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в Пакистане проведено очередное благотворительное мероприятие //Бакинский рабочий.- 2016.- 10 сентября.- C.5.

788. При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Париже состоялось официальное открытие «Азербайджанского городка» //Бакинский рабочий.- 2016.-21 сентября.- C.3-4.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

789. В Масаллы открылись Площадь флага и Музей государственных атрибутов Азербайджана: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Масаллинский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C.1.

790. В Сумгайыте состоялось открытие детской школы искусств: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сумгайыт //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 сентября.- C.4.

791. Встреча в новом здании Центра Гейдара Алиева в Сумгайыте с представителями общественности города //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 сентября.- C.4-5.

792. Знакомство с условиями, созданными в парке имени Гейдара Алиева в поселке Ялама: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хачмазский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 сентября.- C.3.

793. Иманов, В. Невидимая жизнь Бакинского бульвара //Вышка.- 2016.- 9 сентября.- C.12.

794. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Площади флага и Музее флага в Хачмазе: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хачмазский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 сентября.- C.2.

795. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Приморского бульвара и городского пляжа в Сумгайыте //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 сентября.- C.2-3.

796. Реконструированный парк Гейдара Алиева – любимое место отдыха сумгайытцев //Бакинский рабочий.- 2016.-28 сентября.- C.3.

797. Cостоялось открытие нового здания Центра Гейдара Алиева: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хачмазский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 сентября.- C.1.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

798. Алиева, Г. Полку хранилищ прибыло: Главное предназначение музеев в том, чтобы люди не забывали свое прошлое, помнили и берегли настоящее: [в Сальяне открылся Историко-краеведческий музей] //Каспiй.-2016.- 8 сентября.- C.12.

799. Алиева, Э. C любовью к Узбекистану: Вышли в свет три миниатюрные книги, посвященные братской стране //Каспiй.-2016.- 10 сентября.- C.19.

800. В Азербайджанском музее ковра открылась выставка «Реставрированные экспонаты» //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 сентября.- C.6.

801. В Масаллы состоялось открытие нового здания районного Историко-краеведческого музея: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Масаллинский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C.4.

802. В Сальяне открылся Историко-краеведческий музей: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сальянский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C.7.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

803. Алиева, Г. Монеты старины глубокой: Каждая новая находка археологов подтверждает, что первые дензнаки в нашей стране появились еще в античности //Каспiй.- 2016.- 28 сентября.- C.10.

804. Буланова, О. Тайны Баку: О чем рассказал аль-Бакуви: [памятники истории и культуры города] //Эхо.- 2016.- 3 сентября.- C.7.

805. Гусейнов, Р. Найденный в Азербайджане дворцовый комплекс является уникальным для всей истории древнего мира: [раскопки в Шамкире] //Вышка.- 2016.-9 сентября.- C.9.

806. Из заповедника «Янардаг» похищен экспонат //Ежедневные новости.- 2016.- 2 сентября.- C.5.

 

 

ИСКУССТВО

 

807. В Масаллы открылась детская школа искусств: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Масаллинский район //Бакинский рабочий.- 2016.- 6 сентября.- C. 3.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

808. Aзербайджан для него — неисчерпаемое вдохновение: [о творчестве Народного художника А.Гусейнова] //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 сентября.- C. 9.

809. Алиев, З. Вне времени и пространства: К 100-летию видного азербайджанского художника Эйюба Гусейнова //Каспiй.- 2016.- 17 сентября.- C.20.

810. Асадова, И. Руфина Абасова: «Счастлива сблизить французов с бессмертными произведениями Кара Караева»: Группа «Пульс» готовится к новым выставкам: [из беседы с художником Р. Абасовой, нашей соотечественницей, входящей в состав одноименной группы] //Эхо.- 2016.- 22 сентября.- C. 8.

811. Асадова, И. «Увидеть Париж» с Нигяр Нариманнбековой: Известный азербайджанский художник показывает своим подписчикам столицу Франции в оригинальном ракурсе //Эхо.- 2016.- 6 сентября.- C. 8.

812. В Баку отмечают юбилей известного кинохудожника: [Джебраила Азимова] //Неделя.- 2016.- 30 сентября.- C. 19.

813. Наджафов, Н. Нияз Наджафов, художник: «День без работы — это потраченный впустую день» //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 сентября.- C.1, 3.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

814. Асадова, И. Красота, величие и мистика Европы: В объективе фотографов Рустама Гусейнова и Айдына Садыхова //Эхо.- 2016.-24 сентября.- С.10.

815. Манафлы, Р. «Культурное наследие в фотографиях»: В галерее Art Villa в Баку прошла фотовыставка под таким названием: [фотохудожника Рустама Гусейнова] //Эхо.- 2016.- 1 сентября.- С.8.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

816. Алиева, Г. В каждом узоре - своя история: Ковры красноречиво рассказывают о таланте, терпении и золотых руках наших мастериц: [журнал «Азербайджанские ковры»] //Каспiй.- 2016.- 6 сентября.- С.13.

817. Презентация нового ковра: [мастера-художника Тариэля Баширова «Вера тюрков – достижение истории» в Музее Ковра] //Новое время.- 2016.- 29 сентября.- С.1.

 

 

 

ГРАФИКА

 

818. Алиев, З. Неизвестное об известном: Азербайджан – родина древнейшего экслибриса //Каспiй.- 2016.- 29 сентября.- С.13.

819. Сказка наяву и мир волшебной фантазии: [памяти художника и режиссера-мультипликатора Назима Мамедова] //Неделя.- 2016.- 2 сентября.- C.19.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

820. Песня в камне: В Баку проходит Международный симпозиум по скульптуре //Каспiй.- 2016.- 29 сентября.- С.13.

821. YARAT представляет выставку скульпторов //Ежедневные новости.- 2016.- 30 сентября.- С.10.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

822. Асадова, И. Азербайджанцы внесли новшество в олимпийское движение: На церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио наш знаменосец был в национальном костюме от модельера Гюльнары Халиловой //Эхо.- 2016.- 9 сентября.- С.8.

 

 

МУЗЫКА

 

823. Асадова, И. Гений, который своей музыкой покорил сердца всех: Выдающемуся композитору Арифу Меликову исполнилось 83 года //Эхо.- 2016.- 16 сентября.- С.8.

824. Багиров, Э. Предназначение свыше: Эльшад Багиров: Дирижер должен читать мысли композитора /беседу провела И.Афет //Каспiй.- 2016.- 24 сентября.- С.20.

825. В Баку отметили День национальной музыки //Ежедневные новости.- 2016.-23 сентября.- С.10.

826. Вечер в честь 80-летия: В Филармонии состоялся юбилей ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова //Неделя.- 2016.-23 сентября.- С.19.

827. Возрождение Феникса: В Детмольде исполнены произведения азербайджанского композитора: [Хадиджи Исмайловой] //Каспiй.- 2016.- 28 сентября.- С.13.

828. Вокалист Ильхам Назаров представил Азербайджан на фестивале в Италии //Ежедневные новости.- 2016.-23 сентября.- С.10.

829. Герой народного азербайджанского эпоса в 3D формате: [о мероприятии, посвященном 131-летию со дня рождения композитора в Доме-музее Узеира Гаджибейли] //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 сентября.- C.6.

830. Дадашева, Э. Музыка, повествующая о мире: Джалал Аббасов – обладатель престижной премии ООН //Каспiй.- 2016.- 21 сентября.- С.13.

831. Ислам, А. Фуад Ибрагимов: «Наша цель – сотрудничество музыкантов Мюнхена и Баку»: Оркестр Baku Chamber Orchestra отправляется на гастроли в Германию //Эхо.- 2016.- 30 сентября.- С.8.

832. Неожиданный подарок Рамиля Гасымова на день рождения Арифу Меликову: [солист ТОиБ исполнил песни композитора] //Неделя.- 2016.-16 сентября.- С.19.

833. РИКЦ и Государственный музей музыкальной культуры отметили День национальной музыки Азербайджана //Вышка.- 2016.-23 сентября.- С.16.

834. С почтением к Мастеру: 85-летие со дня рождения Мобиля Ахмедова отмечено в Музее Бюльбюля //Неделя.- 2016.-16 сентября.- С.19.

 

 

 

VIII Международный фестиваль имени Узеира Гаджибекова

 

835. Алиева, Э. Праздник высокого искусства: Концерт в честь дня рождения великого Узеира Гаджибейли //Каспiй.- 2016.- 30 сентября.- C.13.

836. Асадова, И. До старта 10 дней: В Баку идет подготовка к Международному фестивалю имени Узеира Гаджибекова //Эхо.- 2016.- 8 сентября.- С.8.

837. Асадова, И. Завтра - День рождения великого Узеира Гаджибекова: В Баку состоится день Национальной музыки и стартует VIII Международный музыкальный фестиваль имени Гаджибекова //Эхо.- 2016.- 17 сентября.- С.10.

838. Асадова, И. Музыкальный праздник продолжается: После фестиваля имени Уз.Гаджибекова, в Баку наступит сезон джаза //Эхо.- 2016.- 23 сентября.- С.8.

839. Асадова, И. Наргиз Алиярова подарила бакинцам праздник: В рамках фестиваля Уз.Гаджибекова состоялся великолепный вечер фортепианной музыки //Эхо.- 2016.- 28 сентября.- С.8.

840. Асадова, И. Фестиваль завершен: Восьмой Международный фестиваль имени Узеира Гаджибекова завершился грандиозным концертом в Азгосфилармонии //Эхо.- 2016.- 29 сентября.- С.8.

841. В рамках фестиваля Уз.Гаджибекова состоялся великолепный вечер фортепианной музыки //Вышка.- 2016.- 30 сентября.- С11.

842. Гусейнзаде, Ф. Триумфальный концерт: Чарующая магия музыки Наргиз Алияровой //Каспiй.- 2016.- 28 сентября.- С.13.

843. Израильские музыканты подарили бакинцам великолепный вечер классической музыки //Неделя.- 2016.- 30 сентября.- С.19.

844. Кязимова, С. Достойный венец праздника: VIII Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли завершился грандиозным концертом //Азербайджанские известия.- 2016.- 29 сентября.- С.4.

845. Мурадова, К. Имени великого музыканта: Программа VIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, как всегда, интересна и насыщена //Азербайджанские известия.- 2016.- 20 сентября.- С.4.

846. Мурадова, К. Юбилей в дни фестиваля: Большой музыкальный праздник отметился еще четырьмя яркими событиями //Азербайджанские известия.- 2016.- 24 сентября.- С.3.

847. «Мы опираемся на идеи и достижения Кара Караева, Джевдета Гаджиева и Дмитрия Шостаковича» //Вышка.- 2016.- 30 сентября.- С.11.

848. Презентован электронный каталог азербайджанских композиторов и музыковедов //Эхо.- 2016.-22 сентября.- С.8.

849. Чарующая музыка азербайджанских композиторов //Неделя.- 2016.- 30 сентября.- С.19.

850. Что мы знаем о Джейхуне Гаджибейли //Мир литературы.- 2016.-№09(111) сентябрь.- С.13.

 

Памяти Огтая Зульфугарова

 

851. Его песни пели и взрослые и дети //Вышка.- 2016.- 2 сентября.- С.6.

852. Емельянов, К. Родом из детства: Огтай Зульфугаров занимал особое место в азербайджанском музыкальном искусстве //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 сентября.- С.3.

853. Композитора Огтая Зульфугарова проводили в последний путь //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 сентября.- С.2.

854. Манафов, Р. Скончался народный артист Огтай Зульфугаров //Эхо.- 2016.-1 сентября.- С.8.

855. Огтай Гадир оглу Зульфугаров //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 сентября.- С.2.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

856. Асадова, И. Дисней, Baku Sinfonietta и Эльнур Гусейнов: На сцене Дворца имени Гейдара Алиева представлено Broadway Night Show //Эхо.- 2016.- 28 сентября.- С.8.

857. Асадова, И. Концерты продолжаются: На Площади фонтанов в Баку прошел очередной вечер в рамках проекта Retro Bakı //Эхо.- 2016.- 6 сентября.- С.8.

858. Асадова, И. Эльдар Гасымов выступил в Швеции: В рамках Международного музыкального фестиваля для детей и молодежи //Эхо.- 2016.- 23 сентября.- С.8.

859. Бабаев, Р. Под знаком «Гая»: История ансамбля не утрачивает интереса к себе на протяжении вот уже 55 лет: [беседа с солистом легендарного ансамбля Рауфом Бабаевым] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2016.- 24 сентября.- С.16-17.

860. «Времена года-времена джаза»: Анар Юсифов, объединившись со знаменитым ансамблем «The Moscow Jazz Passengers», представил публике совершенно уникальное прочтение знаменитого цикла Антонио Вивальди //Неделя.- 2016.- 9 сентября.- С.19.

861. Мамедзаде, А. Математик с душой артиста: Азер Мамедзаде: «Парни из Баку» прорвали информационную блокаду: [беседа с актером театра КВН «Планета Парни из Баку»] /провел М.Мамедов //Каспiй.- 2016.- 10 сентября.- С.20.

862. Юсуфов, А. Анар Юсуфов, музыкант: «Наш новый альбом называется Escape — он о тех, кто пытается уйти от рутины и начать все с нуля»: [интервью с лидером группы Orient Xpres А. Юсуфовым] /провела Р.Асланова //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 сентября.- С.3.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

863. Гусейнова, К. Балет как жизнь: Камилла Гусейнова: Мне непередаваемо хорошо наедине со сценой!: [беседа с балериной, Народной артисткой] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2016.- 17 сентября.- С.16-17.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

864. Асадова, И. «Восточная сказка» для молодежи с ограниченными возможностями: В Баку стартовал международный творческий фестиваль //Эхо.- 2016.- 21 сентября.- С.8.

 

КИНО

 

865. Асадова, И. Лучший фильм «Киномалышока» - «Dərs»: Фильм Рафика Алиева и Джавида Тевеккюля победил на престижном кинофестивале в России //Эхо.- 2016.- 15 сентября.- С.8.

866. В Баку представлен художественный фильм о братьях Нобель: [режиссер - Эмин Мирабдуллаев] //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 сентября.- C.7.

867. Известному азербайджанскому режиссеру и сценаристу- 63 года: [Вагиф Мустафаев] //Неделя.- 2016.- 2 сентября.- С.15.

868. Кязимзаде, А. Экранный певец Баку: Ариф Бабаев: Телевидение - моя любовь: [памяти кинорежиссера] //Каспiй.- 2016.- 24 сентября.- С.18-19.

869. Продемонстрирован фильм «Подарок»: [режиссер Эмиль Эфендиев] //Неделя.- 2016.- 9 сентября.- С.15.

870. Режиссер NAZLI: Мабуд Магеррамов хотел откАзаться от роли в фильме: [об одноименном фильме режиссера Рахмана Рафиоглу] //Неделя.- 2016.- 9 сентября.- С.15.

871. Руслан, М. 70-летний юбилей режиссера Рафика Дадашева: [отметили на киностудии «Азербайджанфильм»] //Эхо.- 2016.- 1 сентября.- С.8.

872. Фильм азербайджанского режиссера стартовал на фестивале мусульманского кино: [фильм Махира Джанаса «Я вернулся»] //Неделя.- 2016.- 9 сентября.- С.15.

 

 

ТЕАТР

 

873. Аббасова, Р. Совсем не простая «999-я ночь»: [о премьере одноименного спектакля режиссера И.Гезаловой в Музыкальном Театре] //Каспiй.- 2016.- 10 сентября.- С.16-17.

874. Алиева, У. «Бал-маскарад» в Театре Оперы и Балета: За более чем столетнюю историю впервые на сцене театра при полном аншлаге состоялась премьера оперы Джузеппе Верди //Эхо.- 2016.- 28 сентября.- С.8.

875. Асадова, И. Театр начинается: Столичные театры готовятся к открытию нового сезона //Эхо.- 2016.- 8 сентября.- C.8.

876. Асадова, И. Фахрия Халафова посетила Русский Драмтеатр, где состоялось открытие нового сезона //Эхо.- 2016.- 20 сентября.- C.8.

877. Ислам, А. Спектакль по пьесе великого Низами покорил «Олимп»: В Греции завершился Международный молодежный фестиваль древнегреческой драматургической музыки и спорта, в котором принял участие Азербайджан: [спектакль «Добро и зло» режиссера ТЮЗа Ниджата Кязимова] //Эхо.- 2016.- 30 сентября.- C.8.

878. Мамедов, Э. Эльшан Мамедов, театральный продюсер (Россия): «С годами мои чувства к родине становятся глубже»: [интервью создателя московского Театра ателье «Независимый театральный проект»] //Азербайджанские известия.- 2016.- 24 сентября.- С.1, 3.; Каспiй.- 2016.- 22 сентября.- С.12.

879. Реконструировано здание Сумгайытского Государственного Драматического Театра //Бакинский рабочий.- 2016.-28 сентября.- C.2.

 

 

II Шекинский международный театральный фестиваль

 

880. II Шекинский международный театральный фестиваль успешно завершился //Вышка.- 2016.- 23 сентября.- С.12.

881. Завершился II Шекинский международный театральный фестиваль //Ежедневные новости.- 2016.- 30 сентября.- C.10.

882. Cостоялось открытие II Шекинского международного театрального фестиваля //Неделя.- 2016.- 16 сентября.- С.16.

883. «Три пространства» в Шеки //Вышка.- 2016.- 23 сентября.- С.12.

 

 

ТУРИЗМ

 

884. Азербайджан вошел в список лучших направлений для туристов-мусульман //Бакинский рабочий.- 2016.-7 сентября.- C. 3.

885. Азербайджан предлагает услуги люкс-туризма: Всемирный день туризма отныне будет отмечаться в кАчестве профессионального праздника //Неделя.- 2016.- 16 сентября.- С.9.

886. Ализаде, Д. Работники туризма отметили свой профессиональный праздник: Этот день был учрежден распоряжением Президента страны Ильхамом Алиевым //Эхо.- 2016.-28 сентября.- C.5.

887. Алиева, С. Азербайджану не хватает 500 гостиниц?: По словам экспертов, в связи с наплывом туристов в Азербайджан в стране ощущается острая нехватка трех- и четырехзвездочных гостиниц //Эхо.- 2016.-16 сентября.- C.1-2.

888. Алиева, С. Выездной туризм сократился в Азербайджане на 30%: По словам экспертов, этим летом многие граждане из-за подорожавшего доллара выбрали летний отдых внутри страны //Эхо.- 2016.-22 сентября.- C.3.

889. Алиева, С. «Черный список» туристов: В Азербайджане он существует, однако предназначен исключительно для внутреннего пользования работников туриндустрии //Эхо.- 2016.-10 сентября.- C.1, 3.

890. Ализаде, Д. Работники туризма отметили свой профессиональный праздник: Этот день был учрежден распоряжением Президента страны Ильхамом Алиевым //Эхо.- 2016.-28 сентября.- C.5.

891. Асадова, И. Российские журналисты в восторге от Шахдаг: Гостям была предложена интересная программа и увлекательное путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана //Эхо.- 2016.-21 сентября.- C.8.

892. Буланова, О. Гирканские чудеса: Экотуризм в Азербайджане развивается все активнее //Эхо.- 2016.-17 сентября.- C.16.

893. Буланова, О. Лагич: Город мастеров //Эхо.- 2016.- 24 сентября.- C.16.

894. В Азербайджане создается Совет по туризму: Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с развитием туризма в Азербайджане //Вышка.- 2016.-9 сентября.- C.8.

895. В Азербайджане учрежден День работников туризма //Ежедневные новости.- 2016.-2 сентября.- C.3.

896. Гасанзаде, И. В рейтинге лучших: Азербайджан вошел в список наиболее привлекательных направлений для туристов из мусульманских стран //Азербайджанские известия.- 2016.- 10 сентября.- С.2.

897. Лянкяран вошел в топ-5 популярных курортов СНГ этого лета //Бакинский рабочий.- 2016.-1 сентября.- C.5.

898. Перспективная сфера: О новшествах, ждущих туристическую отрасль страны //Каспiй.- 2016.- 28 сентября.- С.5.

899. Рустамов, И. Координируя усилия: Сфере туризма предстоит стать одним из приоритетных направлений экономики страны //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 сентября.- С.2.

900. Рустамова, Э. В стране развивается круглогодичный туризм? Азербайджан наряду с Арменией вновь оказался в списке недорогих стран для путешествий //Эхо.- 2016.- 29 сентября.- C.1, 3.

901. Стартовала Неделя туризма для детей //Эхо.- 2016.- 29 сентября.- C.8.

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

 

КРИТИКА

 

902. Алиева, Г. Дорога к свету: Новый роман Соны Велиевой эксперты оценивают как литературный памятник великому Зардаби: [о презентации одноименного произведения в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Каспiй.-2016. - 24 сентября.- С.12.

903. Асадова, И. Новый шаг в развитии азербайджанской фантастики: Произведения молодых и известных авторов представлены в новом альманахе, вышедшем в рамках проекта «Моя История» //Эхо.- 2016.- 28 сентября.- C.8.

904. Мамедов, М. Гольфстрим Натига Расулзаде: Гейдар Алиев прочитал книгу молодого писателя и ничего крамольного в ней не нашел: [об одноименном, автобиографическом романе писателя] //Каспiй.-2016. - 24 сентября.- С.13.

905. Мамедов, М. Отворяет память двери… Лейла Бегим: Я любила сочинять сказки, но никогда не видела себя поэтессой: [о жизни и творчестве литератора] //Каспiй.-2016. - 17 сентября.- С.15.

906. Мамедов, Н. Он всегда с нами: [памяти Народного писателя Ильяса Эфендиева] //Вышка.-2016. -30 сентября.- С.12.

907. Пряхин, Г. В поисках нового слова: Рецензия на «Неполную Рукопись» Кямала Абдуллы //Эхо.- 2016.-24 сентября.- C.10.

908. Трилогия Кямала Абдуллы издана в России: [«Под сенью Карагача»] //Ежедневные новости.- 2016.-16 сентября.- C.10.

 

 

ПУБЛИЦИСТИКА

 

909. Микеладзе, Г. Замечательный человек и журналист Галина Микеладзе: Ее года — ее богатство…/провела беседу Ф.Ханджанбекова //Бакинский рабочий.- 2016.-23 сентября.- C.6; Каспiй.-2016. - 17 сентября.- С.12-13.

910. Состоялась презентация новой книги заслуженного журналиста Эльмиры Алиевой: [«О себе и о времени» в Музее Миниатюрной Книги] //Бакинский рабочий.- 2016.-21 сентября.- C.5.

 

 

__________

 

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

1. Aydın yol

2. Azad Azərbaycan

3. Azərbaycan

4. Bakı xəbər

5. 525-ci qəzet

6. Bizim yol

7. Ekspress

8. Elm

9. Ədalət

10. Ədəbiyyat qəzeti

11. Həftə içi

12. Xalq cəbhəsi

13. Xalq qəzeti

14. İki sahil

15. İqtisadiyyat

16. Kaspi

17. Mədəniyyət

18. Mövqe

19. Olaylar

20. Palitra

21. Respublika

22. Səs

23. Şərq

24. Türküstan

25. Üç nöqtə

26. Вышка

27. Yeni Azərbaycan

 

 

Список использованных газет

 

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Наука

 8. Неделя

 9. Новое время

 10. Эхо

 

 

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət ..................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar .........

4

“Multikulturalizm ili – 2016”...........................................................

9

Mədəni əlaqələr ...............................................................................

11

Heydər Əliyev Fondu .......................................................................

17

Saraylar, parklar, mədəniyyət və Istirahət mərkəzləri........................

18

Informasiya və Reklam işi ...............................................................

18

Kitabxana işi .....................................................................................

18

Muzey işi ...........................................................................................

20

Tarix və mədəniyyət abidələri ..........................................................

21

II. İncəsənət ......................................................................................

22

Rəngkarlıq .........................................................................................

23

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...............................................................

26

Heykəltəraşlıq ...................................................................................

28

Musiqi ...............................................................................................

28

18 sentyabr – Milli Musiqi Günüdür................................................

31

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı..........................

33

Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarovun xatirəsinə.......................................

34

Xalq yaradıcılığı ................................................................................

35

Balet və rəqs ......................................................................................

35

Kino ...................................................................................................

36

Teatr ..................................................................................................

38

Akademik Milli Dram Teatrı.............................................................

40

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ...................................

41

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ..................................................

41

Mobil Əhmədov – 85 .......................................................................

42

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ......................

43

II Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı ...................................................

43

IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ................................................

44

III. Turizm .......................................................................................

45

Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ..............................................

51

Şeirlər ...........................................................................................

51

Hekayələr .......................................................................................

54

Esselər ............................................................................................

56

Povestlər .........................................................................................

57

Novellalar........................................................................................

57

Romanlar ........................................................................................

58

Ədəbiyyatşünasliq və ədəbi tənqid ..................................................

58

Səməd Vurğun – 110.......................................................................

73

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar – 110 ..................................................

74

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .................................................

100

Содержание

I.Культура .............................................................................................

76

Руководящие материалы по культуре и искусству .........................

76

Гянджа - культурная столица СНГ и молодежная столица Европы

77

Год Мультикультурализма ...............................................................

78

Культурные связи ................................................................................

80

Фонд Гейдара Алиева .........................................................................

82

Дворцы и дома культуры. Парки культуры и отдыха.......................

83

Музейное дело .....................................................................................

85

Памятники истории и культуры ........................................................

85

II. Искусство .......................................................................................

86

Изобразительное искусство ...............................................................

86

Художественная фотография .............................................................

87

Декоративно-прикладное искусство ................................................

87

Графика ................................................................................................

88

Скульптура............................................................................................

88

Мода. Дизайн .......................................................................................

88

Музыка .................................................................................................

88

VIII Международный фестиваль имени Узеира Гаджибекова .......

90

Памяти Огтая Зульфугарова..............................................................

91

Эстрада. Цирк ......................................................................................

92

Балет. Танцы ........................................................................................

93

Самодеятельное Творчество ..............................................................

93

Кино ......................................................................................................

93

Театр .....................................................................................................

94

II Шекинский международный Театральный фестиваль ...............

95

III. Туризм ...........................................................................................

96

Литературоведение и литературная критика ...................................

98

Публицистика .....................................................................................

99

Список использованных газет ...........................................................

101

 

 


Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Sentyabr
- 20
16

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 6, 6 ç.v.
Sifariş: 29
Çapa imzalanmışdır: 04.10.2016
Tirajı 50
Pulsuz