Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2020 - İYUL

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyul - 2020

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

A.Zeynalova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat [elektron resurs]: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul – 2020 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. A.Zeynalova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 70 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar

 1.   “Bizi birləşdirən mədəniyyət”in budəfəki qonaqları gənclər olub: [“Mədəniyyət” kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin “Bizi birləşdirən mədəniyyət” layihəsi çərçivəsində keçirilən musiqili tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.-3 iyul.- S.3.

2.   Cəfərova, S. Mədəniyyət sahəsində onlayn kommunikasiyalar üzrə strategiya //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.7.

3.   Dəyişən reallığa uyğunlaşan mədəniyyət: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Rəqəmsal dünyanın yeni mədəniyyət məkanlarına inteqrasiyası və insanlara psixoloji təsiri” adlı vebinarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.4.

4.   Heydərli, İ. Mədəniyyətdəki mədəni niyyət: [müəllifin mədəniyyət barədə fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.30.

5.   Mədəniyyətdə iqtisadi yanaşma yolları: Mütəxəssislərin iştirakı ilə mövzuya dair müzakirə aparılıb: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən “Mədəniyyətdə iqtisadi yanaşma: kreativ sənaye” adlı vebinarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.4.

6.   Mədəniyyət işçiləri üçün açıq təlimlər: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi təlimlərə başlaması haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.4.

7.   Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.-S.3.

8.   Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Anar Kərimov nazirliyin kollektivinə təqdim edilib //Mədəniyyət. - 2020.-24 iyul.- S.3.

9.   Məmmədli, N. Bölgələrdə mədəni həyat //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.1;3.

10.    Məmmədli, N. Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələri işini onlayn formada davam etdirir //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.3.

11.    Məmmədli, N. Regional mədəniyyət idarələrindən xəbərlər //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.4.

12.    Məmmədli, N. Regional mədəniyyət idarələrindən xəbərlər //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.4.

13.    Məmmədli, N. Yerlərdə mədəniyyət müəssisələrinin işi onlayn formatda davam etdirilir //Mədəniyyət. - 2020.- 9 iyul.- S.3.

14.     Rəis, X. “Hər barmağında bir mərifət” olan mədəniyyət yazarlarımız: Tikən-toxuyan, musiqi alətlərində ifa edən, oxuyan, şeir-hekayə yazan jurnalistlər: [“Mədəniyyət” qəzetinin yazarı Gülcahan Mirməmməd, “Yeni Müsavat” qəzetinin yazarı, peşəkar pianoçu Xalidə Gəray, Kulis.az-ın əməkdaşı Günel Musa, “525-ci qəzet”in mədəniyyət yazarı Şahanə Müşfiqin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 10 iyul.-S.12.

     Bax: 164

Milli Mətbuat Günü – 145

15.    Bayramova, O. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda milli-mədəni hərəkatın təşəkkülü: (M.F.Axundzadə və H.B.Zərdabi): [Milli Mətbuatın 145 illiyi münasibətilə müəllifin “Əli bəy Hüseynzadə həyat və yaradıcılığı” elmi monoqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2020.- 8 iyul.- S.5.

16.    Əliyeva, M. Milli Mətbuat Günü həm də oxucular üçün bayramdır //Mədəniyyət.- 2020.- 22 iyul.- S.6.

17.    Həsən bəy Zərdabinin ev-muzeyində tədbir keçirilib: [milli mətbuatın yaranmasının 145 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.3.

18.    Quliyev, Ə. XX əsrin ilk milli qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühiti //İki sahil.- 2020. - 7 iyul. - S.22.

19.    Quliyev, Ə. Q. Milli mətbuatımızın banisi, böyük maarifçi-ziyalı: Həsən bəy Zərdabi: “Bizim zəmanəmiz elm zamanıdır...” //Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 17 iyul.- S.6.

20.    Quliyev, Ə. Q. Milli mətbuatımızın banisi, böyük maarifçi-ziyalı: Həsən bəy Zərdabi: “Bizim zəmanəmiz elm zamanıdır...” //Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 24 iyul.- S.1; 6.

21.    Qurbansoy, F. Ə. C. Cabbarlının açılmamış jurnalistika sirləri: Azərbaycan mətbuatı-145 //Yeni Təfəkkür.- 2020.- 17 iyul.- S.4.

22.    Mədəniyyət Nazirliyi Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistləri təbrik edib //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.3.

23.    Məmmədli, N. Milli mətbuatımızın 145 illiyi müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub: [bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində] //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.3.

24.    “Milli mətbuat – 145” adlı virtual sərgi: [Milli Kitabxananın təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı sərgi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.6.

25.    “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası milli mətbuatın 145 illiyinə töhfədir //Mədəniyyət.- 2020.- 9 iyul.- S.3.

26.    Mustafa, F. Jurnalistikamız ədalət və həqiqət prinsiplərinə sadiqdir: Azərbaycan Milli mətbuatı 145: [yazıçı-dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi Firuz Mustafa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Məsaim Abdullayev //Xalq qəzeti.- 2020.- 12 iyul.- S.7.

27.    Nasir, Ş. XX-XXI əsərlərin qovşağında milli mətbuatın çətin və şərəfli mübarizəsi: Teymur Əhmədovun jurnalistik fəaliyyətinə bir nəzər //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.3;5.

28.    Yusifova, S. 145 il əvvəl səpilən toxum: Milli mətbuatın yubileyi münasibətilə poçt markası buraxılıb //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.6.

 

“Könüllülər ili” – 2020

 29.    “Mənim yay tətilim – 2020”: Müsabiqəyə rəsm qəbulu davam edir: [“Könüllülər ili” çərçivəsində elan edilən Respublika uşaq rəsm müsabiqəsi] //Mədəniyyət. - 2020.- 9 iyul.- S.3.

30.    Videokonfransda Azərbaycandakı könüllülər hərəkatından bəhs olunub: [İspaniyadakı səfirimiz Anar Məhərrəmovun könüllülük hərəkatı barədə keçirdiyi videokonfrans haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.3.

 

Multikulturalizm

 31.    Azəri, L. “Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda ön sıralarda dayanmağa hazırıq”: Azərbaycandakı etnik icma rəhbərlərinin bəyanatı: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən verilən məlumat haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.4.

32.    Multikultural və dinlərarası dialoqda dini kimlik: Azərbaycan və Belçika modeli mövzusunda müzakirələr aparılıb: [eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.4.

 MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 33.    Almaniya portalında İçərişəhər, İspaniya portalında isə Xınalıq haqqında //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.8.

34.    Cəbrayıloğlu, E. Bolqarıstanlı tanınmış rejissordan Azərbaycana dəstək: [Xristo Stoyçevin ölkəmizdəki teatrlarla sıx yaradıcılıq əlaqələri haqqında] //Ədalət. - 2020.- 16 iyul.- S.8.

35.    “Çölçü” filminin yeni mükafatları: [Şamil Əliyevin eyniadlı filmi Avstraliya, Nepal və Hindistanda keçirilən onlayn müsabiqələrdə mükafat qazanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 1 iyul.- S.8.

36.    “İncəsənət və müasirlik”: [Gürcüstan Teatr və Kino Universitetinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı mövzuda İncəsənət tədqiqatçılarının XIII Beynəlxalq elmi konfransı keçirilib] //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.5.

37.    “İstedadlı uşaqların sorağında”: Azərbaycan və özbək şagirdləri arasında onlayn festival: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.7.

38.    Mədəni əlaqələrin qurulmasında muzeylərin rolu: [Tbilisidə yerləşən Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin fəaliyyəti timsalında onlayn müzakirə təşkil olunub] //Mədəniyyət. - 2020.- 9 iyul.- S.5.

39.    “Milli birlik və bərabərlik”: Ankarada təşkil olunan onlayn sərgiyə heykəltəraş və rəssamlarımız da qatılıb //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.1.

40.    “Müstəqilliyimiz xalqlarımızın uğurlarının zirvəsidir”: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 102-ci ildönümünə həsr edilmiş onlayn forumun keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1iyul.- S.8.

41.    Sajedi, A. Afarin Sajedi: “Qadınlara qarşı dəyişiklikləri görürəm, ancaq feminist ideyaları müdafiə edən biri deyiləm”: [Cənubi Azərbaycanlı rəssam Afarin Sajedi ilə söhbət] /müsahibəni apardı Dəniz Pənahova //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 18 iyul.- S.32.

42.    Sultanova, M. “Azərbaycan rüzgarı” Milli Ordumuzun tarixinə həsr olunub: [Türkiyədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 102-ci ildönümünə həsr edilmiş eyniadlı mədəni tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1iyul.- S.8.

43.    Sultanova, M. “Türk dünyası öncülləri”: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOY tərəfindən həyata keçirilən eyniadlı layihə çərçivəsində türk şairi Mirzə Məzun Qaşqayinin 190 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.2.

44.    Svetliçnaya, S. “Brilyant əl”in ulduzu: Və ya tənhalıqda keçən yubiley: [Rusiya teatr və kino aktrisası Svetlana Svetliçnaya ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə //Kaspi. - 2020.- 3 iyul.-S.15.

45.    Tacikistan portalında xalça sənətimiz haqqında yazı //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.3.

    Bax: 30; 107; 124; 153

 KİTABXANA İŞİ

46.    Kitabxanaşünas alimə həsr edilmiş virtual sərgi: [Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən professor Xəlil İsmayılovun 75 illiyi münasibətilə edən virtual sərgi təqdim olunub] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.-S.3.

47.    Milli Kitabxana Azər Rzayevin not məcmuəsini nəşr etdirib //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.2.

48.    “Nəriman Nərimanov” elektron layihəsi istifadəyə verilib: [Prezident Kitabxanasında yazıçı, maarifçi, ictimai-siyasi xadim Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə hazırlanan elektron layihə haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.4.

49.    Not məcmuələrinin onlayn kitabxanası: [Milli Kitabxana Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə “Milli musiqi xəzinəmizdən (Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondundan)” adlı layihə çərçivəsində nəşr etdiyi Azərbaycan bəstəkarlarının not məcmuələrini onlayn “Musiqi kitabxanası” təqdim edilib] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.6.

50.    Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti: [Bakı Dövlət Universitetində Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı onlayn elmi seminarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.1.

51.    Virtual sərgilər: [Səbail rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 3 nömrəli filialı, Nəsimi rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və Milli Kitabxanada keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.5.

    Bax: 24

MUZEY İŞİ

 52.    Lalə. Milli İncəsənət Muzeyinin virtual təqdimatları //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.5.

53.    Muzeydə görkəmli pedaqoq və publisistin fotoşəkilləri saxlanılır: [Tarixi Muzeyində Qafur Rəşad Mirzəzadənin fotoşəkillərinin saxlanılması haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.6.

54.    Muzeydə keçən yarım əsr: [Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində çalışan Tutuxanım Məmmədovanın 70 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.4.

55.    Muzeylər və hərb tariximiz: [“Muzeylər və müasir Azərbaycanın hərb tarixinin şanlı mövzusunda keçirilən videokonfrans haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.4.

56.    Nərimanoğlu, M. Susdurulan dillər, “danışan” sənədlər: Siyasi Repressiya Qurbanları Muzeyinin ekspozisiyası Azərbaycan tarixinin ən acı səhifələrini əyani sürətdə əks etdirir //Azərbaycan. - 2020.- 24 iyul.- S.11.

     Bax: 38

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 57.    Əliyev, Z. A. Şəki Xan sarayında avropalı “izi” //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.7.

58.    İşğal altındakı abidələrə qarşı vandalizm faktları araşdırılıb: [AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu tərəfindən] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.2.

59.    Mədətoğlu, Ə. Danışan kurqanlar: [Yuxarı Qarabağın tarixi abidələri haqqında] //Ədalət. - 2020.- 18 iyul.- S.4.

60.    Nərimanoğlu, H. Şəki Xan sarayı və izi itirilən heykəl - Bir xəbərin xatirəsi //525-ci qəzet. - 2020.- 7 iyul.- S.10.

61.    Orxan, V. “Müqəddəs Hikmət”in yeni dönəmi: 1500 illik tarixində pravoslav kilsəsi, katolik kilsəsi, məscid, muzey kimi fəaliyyət göstərmiş Aya Sofya yenidən ibadətə açılır: [Sultanəhməd meydanında yerləşən Aya Sofya məscidi haqqında] //Mdəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.6.

62.    Şuşa şəhərindəki memarlıq abidələrinin bərpa eskiz layihələri hazırlanıb //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.4.

  

II. İNCƏSƏNƏT

63.    Əliyev, Z. A. Abşerona məhəbbətlə : Görkəmli memar-etnoqraf Hacıəmi Atakişiyevin xatirəsinə həsr olunur //Kaspi. - 2020.- 4-6 iyul.- S.16.

64.    Əliyev, Z. A. 100 yaşlı Rəssamlıq Kolleci //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.7.

65.    Həsənova, C. İ. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı pandemiya dövründə //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.5.

66.    Həşimov, M. “Dərd odur ki, qeyri-peşəkarlara uduzduq”: Məzahir Həşimov: “İncəsənət Universitetinin gücü kadr yetişdirməyə çatmır” /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2020.- 9 iyul.- S.15.

67.    Pandemiya dövründə incəsənətin inkişafı //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.5.

68.    Pənahova, D. Epidemiyalar sənət tarixində //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 18 iyul.- S.23.

69.    Rəis, X. Bulaq suyu, dağ havası...: İncəsənət xadimləri rayonlara gediş-gəlişin bərpa olunması, çimərliklərin açılması arzusundadırlar: [rejissor Ramin Hacıyev, Sərvər Əliyev, Rejissor, aktrisa İhamə Əhmədova, Zülfiyyə Qurbanovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 22 iyul.-S.12.

  

RƏNGKARLIQ

70.    Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının yeni virtual layihələri //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.3.

71.    Bölgələrdə yaşayıb-yaradan rəssamlar üçün yeni layihə: [Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə yeni layihəyə start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.7

72.    “Dünyamızı qoruyaq: Türk dünyasının adət-ənənələri”: Onlayn rəsm müsabiqəsi başa çatıb: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı müsabiqə haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.8.

73.    Əliyev, Z. A. Xan qızının rənglər aləmi: [şairə Xurşudbanu Natəvan haqqında] //Kaspi. - 2020.- 18-20 iyul.- S.16.

74.    Mətin, N. “Yaşadığım heç nəyə görə peşman deyiləm” - Rəssam Nəvai Mətin: [rəssam ilə müsahibə] //Türküstan. - 2020.- 7-13 iyul. S.7.

75.    Müşfiq, Ş. Rəssam Nəvai Mətin “Yaşadığım heç nəyə görə peşman deyiləm”: “Məni bi sənətə gətirən hələ lap uşaqlıqda yaranan həvəsim, ətrafımdakı insanların münasibəti olub” //525-ci qəzet. - 2020.-3 iyul.- S.16.

76.    Səfərova, S. “Müsabiqələrdə bərabər qələbələrə imza atırıq”: VIII Beynəlxalq Uşaq Rəsm Müsabiqəsi qaliblərinin uğur hekayələri //Azərbaycan müəllimi. - 2020.- 3 iyul.- S.7.

77.    Uşaq rəsm müsabiqəsi davam edir: [“Könüllülər ili” çərçivəsində elan edilən “Mənim yay tətilim–2020” Respublika uşaq rəsm müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.5.

78.    “+5C” adlı yeni virtual layihə: [Rəsm Qalereyasında eyniadlı virtual layihəyə start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.3.

    Bax: 39; 41

  DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 79.    Bəylərli, T. Naxçıvanda xalçaçılığın tarixi inkişaf yolu sistemli araşdırılır //525-ci qəzet. - 2020.- 9 iyul.- S.11.

80.    Xalçaçılığın təbliği və qorunması mövzusunda təlimlər: [“Xalça Dünyası Assosiasiyası” İctimai Birliyi “Xalçaçılığın təbliği, mədəni və maddi irsinin qorunması” mövzusunda təlimlərə başlayıb] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.4.

81.    Kəlağayıdan “İpək sərvət”: Azərbaycanlı dizaynerin kolleksiyası onlayn dəb həftəsində təqdim edilib: [dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda keçirilən tədbirdə iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.8.

82.    Kəlağayı sənəti mədəni brendinq nümunəsi kimi: Mədəni marketinq imkanlardan istifadə videokonfransda müzakirə olunub: [Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin təşəbbüsü ilə “Müasir mədəni brendinq: kəlağayı sənəti” adlı videokonfrans keçirilib] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.5.

    Bax: 45

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 83.    Görkəmli tişə ustası: [heykəltəraş Cəlal Qaryağdı haqqında] //Həftə içi. - 2020.-16-22 iyul.- S. 12.

     Bax: 39

 

MUSİQİ

 84.    Azəri, L. “Bəzən mənə “drampozitor” deyə müraciət edirlər”: [Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.5.

85.    Azəri, L. Tar ifaçılığının təbib ustadı: [Xalq artisti Hacı Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.5.

86.    Bağırov, A. Çox az qalıb: Abbas Bağırov: “İnşallah, o raketlərin hamısı başlarına yağacaq”: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Ərəbova //Şərq. - 2020.- 13 oktyabr.- S.15.

87.    Bahadurqızı, Y. Ellər unutmayıb o sənətkarı...: Mahir ifaçı Həsrət Hüseynovun müasir incəsənətimizdə silinməz izi var //525-ci qəzet. - 2020.- 4 iyul.- S.20.

88.    Bayramova, N. Elmi tədqiqat laboratoriyasının növbəti seminarı: [kamança ifaçısı Arif Əsədullayev tərəfindən “Rast” ailəsinə daxil olan muğamlar – “Mahur-hindi” və “Orta mahur” adlı onlayn seminarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.4.

89.    “Bir udum havaya möhtac olmamaq üçün...”: [Bu sözləri Xalq artisti, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun İctimai Nəzarət Şurasının üzvü Fərhad Bədəlbəyli deyib] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.-S.2.

90.    Dağlı, E. Muğam sənətimizin bu günü: [azərbaycan muğamları haqqında] //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.12.

91.    Dünya şöhrətli müğənni soydaşımız Sami Yusufdan Azərbaycana dəstək: [Ermənistanın Azərbaycan sərhəddi Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatla əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.4.

92.    Əmirov, C. Varislər: Cəmil Əmirov: “Musiqi onun həyatının mənası idi: [Fikrət Əmirovun oğlu Cəmil Əmirovla söhbət] /müsahibəni apardı Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.16-17.

93.    Fərəcov, S. İlk bəstələrini Üzeyir bəy dinləmişdi: [Xalq artisti Azər Rzayevin 90 illiyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.6.

94.    Fərəcov, S. Milli ifaçılıq məktəbimizin görkəmli nümayəndəsi: [Xalq artisti Zöhrab Adıgözəlzadə haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.6.

95.    Fərəcov, S. Opera ifaçılığında unudulmaz imza: [Xalq artisti Ağababa Bünyadzadənin 105 illiyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.7.

96.    İbrahimov, M. İ. “Faciə özünə vurğunluqla başlayır”: Xalq artisti Mənsum İbrahimov: “Sənətkar arzu ilə yaşayır”: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövsən Tahir //Üç nöqtə. - 2020.- 14 iyul - S.12.

97.    Kərimi, G. Bir əsrin iki Şəfiqəsi: Yaxud : Gözlərimin işığı sənsən...: [Bəstəka Şəfiqə Axundova və Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova haqqında] //Ədalət. - 2020.- 25 iyul.- S.10.

98.    “Kimlərə qaldı dünya” Ömür vəfa etsəydi, bu günlər Məmmədbağır Bağırzadə 70 yaşını qeyd edəcəkdi: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.7.

99.    Köçərli, S. “Hansı ruha, rəftara sahibsənsə, alət vasitəsiylə də onu təqdim edirsən”: Sübhan köçərli: “Qarmonun ecazkar səsi, geniş imkanları alətin bu günə kimi öz aktuallığını qoruyub saxlamasına imkan yardıb”: [Gənc qarmon ifaçısı Sübhan Köçərli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə. - 2020.- 23 iyul - S.12.

100. Qəniyev, T. “Azərbaycanı hər zaman hər yerdə qürurla təmsil etmişəm”: “Vətənə xidmət üçün ordan gələn bir telefon zəngi mənim üçün yetərlidir”: [Musiqişünas, Azərbaycanın Əməkdar artisti Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sultanova Mehparə //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.-S.7.

101. Qurbanlı, R. Vərəmin yetim qoyduğu, “cəllad”ın sevdiyi, güllələnib öldürülən xanım pianoçumuz-həyat hekayəti //Unikal. - 2020.- 11 iyul.- S.20.

102. Məhərrəmova, T. Şirin səsin sahibi: Və ya Üzeyir Hacıbəyovun küçədə tapdığı istedad: [müğənni Gülağa Məmmədov haqqında] //Kaspi. - 2020.- 14 iyul.-S.15.

103. Mustafayev, M. Sənətdə qalmağımın əsas səbəbindən biri də tamaşaçı sevgisidir: Mustafa Mustafayev: “Elə bir xanəndə yoxdur ki, sənətə gələndə ifaları az da olsa kiminsə oxularına bənzəməsin”: [gənc xanəndə ilə müsahibə] //Kaspi. - 2020.- 18-20 iyul.- S.9.

104. Rəhimli, İ. Ə. Səs sehrinin cazibəsi: Xanəndə-müğənni Elnarə Abdullayevanın ifaçılığı haqqında emosional qənaətlər //525-ci qəzet. - 2020.- 8 iyul.- S.13.

105. Rəhmanlı, Ə. M. Mahir ritmlər ustası: [ritm və zərb alətlərinin utası Mirzəli Ağasaleh oğlu Abasəliyev haqqında] //Kredo. - 2020.- 29 iyul.- S.12; //Unikal. - 2020.- 25 iyul.- S.20.

106. Sarıyeva, İ. Azərbaycanın klassik musiqisi azərbaycançılıq ideyasının təbliğində hansı rolu oynayıb... //Bakı Xəbər. - 2020.- 22 iyul.- S.10.

107. Skripkaçı həmyerlimizin yeni videoklipi təqdim edilib: [Almaniyada yaşayan həmyerlimiz Fəridə Rüstəmovanın iştirakı ilə “Youtube” kanalında təqdim edilən videoklip haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.8.

     Bax: 1; 47  

XALQ YARADICILIĞI

108. Bahadurqızı, Y. Aşıq Bilal oğlu Aşıq Ağalar //Ədalət. - 2020.- 9 yiul.- S.7.

109. Bahadurqızı, Y. Aşıq Bilal öğlu Aşıq Ağalar: [Aşıq Ağalar haqqında] //Ədalət. - 2020.- 11 iyul.- S.4.

110. Bahadurqızı, Y. “Ellər səni yad eyləyəcək...”: Aşıq Ağalar yüzlərlə şeiri, 4 dastan-rəvayəti və qəlb titrədən avazı ilə yaddaşlara köçüb //Mədəniyyət. - 2020.-24 iyul.- S.6.

111. Bahadurqızı, Y. Şirvan bülbülü-Aşıq Şakir Hacıyev: [aşıq Şakir Hacıyev haqqında] //Ədalət. - 2020.- 4 iyul.- S.13.

112. Cəfərov, Ş. M. “Ozan-aşıq ensiklopediyası”dövlət qayğısına layiqli bir cavabdır: Əməkdar elm xadimi Musa Qasımlının rəhbərliyi ilə gerçəkləşən  eyniadlı  ensiklopediya haqqında] //Respublika. - 2020.- 26 iyul.- S.7.

113. Fərəcov, S. “Koroğlu aşığı” kimi tanınan ustad: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, usta aşıq İsfəndiyar Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.7.

114. Qurbanqızı, Z. “Ozan-aşıq ensiklopediyası”dövlət qayğısına layiqli bir cavabdır: [Əməkdar elm xadimi Musa Qasımlının rəhbərliyi ilə gerçəkləşən  eyniadlı  ensiklopediya haqqında] //Respublika.- 2020.- 26 iyul.- S.7.

115. Təhmirazqızı, S. Azərbaycanın folklor kollektivləri: I yazı. Qəbələ rayonunun folklor //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.-S.7.

116. Ustad aşıq Mahmud Məmmədov vəfat edib //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.4.

117. Ustadlarım gəlib-gedər, sazım-sözüm əbədidir: [aşıq ədəbiyyatının nümayəndəsi Narınc Xatunun 90 illiyinə həsr olunmuş onlayn konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.5.

 

Aşıq Ələsgər – 200

 118. Aslan, Q. Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi qarşısında: Zəngin sənət xəzinəsi //Respublika. - 2020.- 11 iyul.- S.6.

  

BALET VƏ RƏQS

119.  “Azərbaycan qaytağı rəqsləri” toplusu işıq üzü görüb //525-ci qəzet. - 2020.- 2 iyul.- S.14.

120. “Azərbaycan qaytağı rəqsləri”: Elmi araşdırmaların nəticəsi olan toplu işıq üzü görüb: [Rauf Bəhmənlinin eyniadlı toplusu haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S.5.

121. Səfərova, A. Şərur yallıları //Ədalət. - 2020.- 16 iyul.- S.7.

122. “Səma” rəqs ansamblı beynəlxalq virtual yarışmada uğur qazanıb: [Türkiyənin Dənizçilik bayramı münasibətilə keçirilən onlayn yarışmasında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.5.

 

 KİNO

123. “Arşın mal alan” erməni riyası ilə üz-üzə: ABŞ-da film çəkdilər //Türküstan. - 2020.- 7-13 iyul.- S.24.

124. Azərbaycan filmi Sarayevo festivalında: [Rüfət Həsənovun hazırladığı “Daxildəki ada” tammetrajlı bədii filmin müsabiqədə yer alması haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.8.

125. Azərbaycanlı rejissorun filmi Venesiya festivalında: [Hilal Baydarovun “Səpələnmiş ölümlər arasında” adlı tammetrajlı filmi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.1.

126. Azəri, L. “İndiyədək çalışmışam ki, çiynimə düşən yükü layiqincə daşıyım”: Elxan Qasımov: “Mənim ixtiyarım yoxdur ki, xalqın cavan, saf Şofer Əhmədə olan məhəbbətini korlayam”: [Əməkdar artist haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 1 iyul.- S.5.

127. Azəri, L. 122 yaşlı Azərbaycan kinosu: Kino təkcə əyləncə növü deyil, həm də güclü ideoloji silahdır //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.1;3.

128. Ələsgər Ələkbərovun 110 illiyi münasibətilə virtual sərgi: [Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin sənədləri əsasında hazırlanmış virtual sərgi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.- S.2.

129. Əmirli, Ş. Y. Kinonu yazan adam: [Əməkdar incəsənət xadimi Rasim İsmayılovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.7.

130. Əmirli, Ş. Y. Sənətin zirvəsində: [Xalq artisti Ələsgər Ələkbərovun 110 illiyi ilə əlaqəd] //Mədəniyyət. - 2020.- 17 iyul.- S.7.

131. Fərəcov, S. Epizodik rollarda da istedad və bacarığını əsirgəmirdi...: [Əməkdar artist Tanilya Əhmərovanın 70 illiyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət. - 2020.- 3 iyul.- S. 5.

132. Kinomuzun Ulduzu dünyasını dəyişib: [aktrisa və pianoçu Tamilla Rüstəmova] //Mədəniyyət. - 2020.- 24 iyul.- S.4.

133. Kino sənətində silinməz izlər”: Sənədli filmin premyerası: [“Mədəniyyət” kanalında Xalq artistləri Oqtay Mirqasımov və Həsənoğlunun fotoqraf-rəssam Pərviz Quliyevə həsr etdikləri eyniadlı filmin premyerası haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 30 iyul.- S.5.

134. Qurbanlı, R. Məhəbbətlərinin özülü elə səhnədə qoyuldu: “Deyib-gülməyi, yeyib-içməyi çox xoşlayırmış, elə bunun da güdazına gedir”: [Xalq artisti Əliağa Ağayev haqqında] //Üç nöqtə. - 2020.- 16.iyul - S.12.

135. Qurbanlı, R. “O gündən Şəmsin günəşi batıb”: [aktrisa Almaz Əsgərova haqqında] //Üç nöqtə. - 2020.- 25.iyul - S.12.

136. Qurbanlı, R. “Səməndər adlı quş həmişə oda yanır, yanır, amma heç vaxt ölmür”: Sevib- seçdiyi qızla evlənəndə Səməndəri tanımayan yox idi: [Xalq artisti Səməndər Rzayev haqqında] //Üç nöqtə. - 2020.- 21.iyul - S.12.

137. Qurbanlı, R. Tamam fərqli teatr, fərqli estetika, yeni cığırlar, yeni qastrollar: “Tamaşaçını gözəllik və gənclik cəlb edir”: [Xalq artisti Mehriban Zəki haqqında] //Üç nöqtə. - 2020.- 9 iyul - S.12.

138. Mahmudbəyov, Ş. “Zabelinə səslənirəm, niyə susub oturursunuz?”:[Xalq artisti Şeyx Əbdül Mahmudbəyovla müsahibə] /müsahibə götürən Samirə Ərəbova //Şərq.- 2020.- 30 iyul.- S.13.

139. “Mədəniyyət” kanalında “Vətən borcu” filminin premyerası: [şəhid Mühüd Orucova həsr edilmiş eyniadlı sənədli filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət. - 2020.- 15 iyul.- S.5.

140. Mirməmməd, G. Biz istəyəndə evimizə gələn “qonşu”lar: [teleseriallar haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 17 iyul.- S.5.

141. Moskvada dəfn edilən Tamella Rüstəmova haqda bilmədiklərimiz-Aktrisanın qızı, kürəkəni, nəvəsi və 2-ci həyat yoldaşı... //Türküstan. - 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.24.

142. Müşfiq, Ş. Qısa ömrün böyük və aydın izləri: Məhrum aktyor Ruslan Nəsirov azərbaycan kino sənətinə verdiyi dəyərli nöhfələrlə yadda qalıb //525-ci qəzet. - 2020.- 2 iyul.- S.13.

143. Müşfiq, Ş. Sənət üfüqlərində erkən qürub edən “Şəms”: [aktrisa Almaz Əsgərovanın yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 4 iyul.- S.24.

144. Rəhmanlı, Ə. M. Ritmlərin mahir ustası //Unikal. - 2020.- 25 iyul.- S.20.

145. Rəis, X. Hədəf uğurun yarısıdır!: [Gənc rejissor Mir Qa-bil Əkbərov, rejissor Asiman Ağa Rövşən, rejissor Ayla Bəhramqızının mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 23 iyul.-S.12.

146. Rəis, X. Milli kinomuz 123 yaşına böyük ümidlərlə daxil olur: Mütəxəssislər deyir ki, son illər kino sənayesində müəyyən uğurlarımız olsa da, hələ çox az yol qət etmişik: [kinorejissor Elxan Cəfərov, Xalq artisti Qurban İsmayılov, Əməkdar artist Azad Şükürov, gənc rejissor Amil Məmibəylinin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 31 iyul.- 4 avqust.- S.14.

147. Rəis, X. Nələr istəyirdik, amma nələr gördük?: Və ya yeni kino mövsümündən umduqlarımız: [Gənc rejissor Amil Məmibəyli, Məzahir Həşimov, Rejissor, aktyor Kamal Yaşarın mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 23 iyul.-S.14.

148. Rəis, X. Pandemiyanın qurbanları: işsiz aktyorlar: Film, serial çəkilişləri dayanıb, el şənlikləri də keçirilmir...: [Əməkdar artist, aktyor Elnur Kərimov, Aktrisa Nəzakət Məmmədova, Günel Həmidova, Günel Məmmədova, Aktyor Vüsal Murtuzəliyev, Türkay Cəfərlinin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2020.- 15 iyul.-S.12.

149. Rəis, X. Seriallarımız pandemiyanı niyə “görmədi”?: Hətta növbəti mövsümdə də koronavirus, karantin mövzularına yer verməyə ehtiyac olmadığını düşünənlər var: [rejissor Rüfət Şahbazov, Ramin Hacıyev, Yazıçı-ssenarist Pərviz Seyidli, “Uçurum” seriyalının ssenaristi Xanım Aydının mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 14 iyul.-S.12.

150. Zeynal, Ə. Yaddan çıxmış sənətkarlar: Gəray bəyin qızı-Sənət dostlarının itirdiyi aktrisa //Unikal. - 2020.- 25 iyul.- S.21; //Türküstan. - 2020.- 21-27 iyul.- S.24.

 

Bax: 35; 36; 163

 TEATR

 151. Abbas, Ü. Karantində fəhləlik edən teatr direktoru : Ümüd Abbas: “Maddi çətinliklər başlayanda, sənət qalır ikinci, üçüncü, hətta dördüncü planda”: [gənc rejissorla müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2020.- 1 iyul.-S.12.

152. Atakişiyeva, A. Ç. “Oynadığım hər bir roluma ayrıca sevgim var”: Asya Atakişiyeva: “Uşaq tamaşalarında oynamaq,uşaqlar qarşısında çıxış etmək mənim üçün həqiqətən bir zövqdür”: [Aktrisa ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə. - 2020.- 28 iyul - S.12.

153. Cəfərov, E. Ervin Piskatorun siyasi teatrı: [yaradıcılığı haqqında] //Kaspi. - 2020.- 23 iyul.-S.10.

154. Cəfərov, H. Kiçik rolların mahir ifaçısı: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Ağaddin Babayev //Ədalət. - 2020.- 9 iyul.- S.8.

155. Əməkdar artist Tofiq Hüseynov vəfat edib //Mədəniyyət. - 2020.- 9 iyul.- S.4.

156. Həmidova, G. “Şeir söyləmək iki ürək tələb edir”: Günel Həmidova: “Mənə elə gəlir ki, yumaq öz qaydasında dolanır, hələ ki ilişməyib”: [Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2020.- 16 iyul.-S.15.

157. Həmidov, M. Mübariz Həmidov: Yaradıcılıq fikir müxtəlifliyini sevir: [Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Leyla Eynullayeva //Kaspi. - 2020.- 16 iyul.-S.11.

158. Həmidov, M. “Retro tamaşalarla nəsillər arasında mənəvi körpü yaratmağa çalışırıq”: Müsahibimiz Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının direktoru, əməkdar artist Mübariz Həmidovdur: [Əməkdar artist Mübariz Həmidovla müsahibə] /müsahibəni apardı Leyla //525-ci qəzet. - 2020.- 17 iyul.- S.12.

159. Qafarlı, V. Pandemiya teatrı, yaxud teatrda pandemiya //Kaspi. - 2020.- 23 iyul.-S.11.

160. Mehrəliyev, V. “Burdan baxanda, Azərbaycan teatrı görünmür”: Moskvada təhsil alan aktyor, rejissor Vüsal Mehrəliyev: Savadsızlar nə qədər çox olsa, bəziləri üçün bir o qədər yaxşıdır: [aktyor, rejissor Vüsal Mehrəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2020.- 3 iyul.-S.12.

161. Məmmədli, C. Gəncliyi mədəniyyətə biganəlikdə qınamaq düzgün deyil”: [ƏSA Teatrının aktrisası, yazıçı, rəssam Cəmilə Məmmədli ilə müsahibə] //525-ci qəzet. - 2020.-4 iyul.- S.16.

162. Mustafayeva, A. Səhnəyə yubiley mərasimi üçün çıxan qəhrəmanlar //Kaspi. - 2020.- 16 iyul.-S.12.

163. Nasir, Ş. Ömrü bir nağıla bənzəyən sənətkar: Bu gün Xalq artisti Barat Şəkinskayanın doğum günüdür //Hərbi And. - 2020.- 3 iyul.- S.15.

164. Növbəti canlı yayım opera sənətimizin yaranmasına həsr olunub: [“Mədəniyyət” kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin “Bizi birləşdirən mədəniyyət” layihəsi Opera və Balet Teatrının 100 illiyinə həsr edilib] //Mədəniyyət. - 2020.-9 iyul.- S.4.

165. Rəis, X. Olmayan mövsümün sonu //Kaspi. - 2020.- 16 iyul.-S.10.

166. Rəis, X. Səhnədən zala enən tamaşalar: İnteraktivlik, izləyicilərin tamaşalarda iştirakı getdikcə populyarlaşır: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Cəfərov, rejissor Tərlan Rəsulov, əməkdar artist İntiqam Soltan, Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının ədəbi hissə müdiri Həmidə Rüstəmovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 24 iyul.-S.12.

167. Rəis, X. Yarımçıq teatr mövsümü: Mütəxəssislər başa çatan mövsümün əyər-əskikliklərini sadalayır: [Əməkdar artist, Pantomima Teatrının direktoru Elman Rəfiyev, rejissoru Bəhram Osmanov, Sənətşünas Ənvər Börüsoy, teatrşünas Elçin Cəfərov, yazarı Şahanə Müşfiqin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi. - 2020.- 8 iyul.-S.12.

168. Soltan, İ. İntiqam Soltan: “Kabinet teatr direktoru üçün deyil”: [Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru, Əməkdar artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2020.- 9 iyul.- S.10.

169. Sadıqov, Ə. Teatra həsr olunmuş həyat yolu: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İftixar Fərhad oğlu Piriyev haqqında] //Respublika. - 2020.- 1 iyul.- S.7.

170. Teatr xadimi Cəbrayıl İsrafilov vəfat edib //Mədəniyyət. - 2020.- 22 iyul.- S.5.

 

Bax: 34; 36; 44

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

 171. Ələkbərzadə, M. “Məni qadın taleləri maraqlandırır”: Mehriban Ələkbərzadə: “Ətrafımda az adam var”: [Aktrisa ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir //Üç nöqtə. - 2020.- 11 iyul - S.12.

172. Məhərrəmova, T. Səhnəmiz xarakterik aktyorunu itirdi: O, komik rollar oynasa da, həyatda çox ciddi insan idi: [“Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası, əməkdar artist Tofiq Hüseynovun vəfatı ilə bağlı] //Kaspi. - 2020.- 7 iyul.- S.7.

173. Mövsümü onlayn rejimdə başa vurdular: [Akademik Milli Dram Teatrı və İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı] //Mədəniyyət.- 2020.- 22 iyul.- S.5.

 

 

 BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

174. Acalova, G. Qürbətdən gələn səs; Qəribə qadın;İnanmadım; Haralardasan; Bu gün səni gördüm //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.23.

175. Adışirin, N. Qayıtdım; Dünya tamam yasa batıb; Gecənin mənzərəsi; Sən hardan bilirsən?; O gözəl; Mən yenə gəlmişdim; Tablo //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.-S.15.

176. Adonis. “Küləyin yaddaşı” kitabından; Florensiya və Hüseyni salamlama; Bulud üçün güzgü; Yuxu üçün güzgü; Küləyin yaddaşı; Ovsun yeri: [Suriya ədəbiyyatı] /tərc. etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.13.

177. Ağa, A. Payız keçib buradan, Yolunda yarpaq qalıb...; Kərəm mənim qardaşımdı; Bağban; Yaz; Məsələn; Könlümdən; Təndir çörəyi; Qalıb; Nəğmə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.29.

178. Aruslu, B. “Şairlikdir sonu da...” - Babək Aruslunun şeirləri; Müşfiq; Payız; Şairlikdir sonu da; Göyçə //525-ci qəzet. - 2020.- 31 iyul.- S.15.

179. Aslanxanlı, M. Xəzəllər üstümə tökülməz, gülüm, Salsan bircə yarpaq yadına məni; Qalx, ey könül, bəlkə yetdik...; Gecəylə söhbətim; Bir qış axşamında; Adına biçilər; O qış gecəsi; Babaların uyuduğu; Sən məni qaytardım qədimliyimə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.29.

180. Baladdinqızı, M. Danış mənə, necesen...; Bitmək bilməyən payız yağışım...; Bütün ayrılıqlar //Kaspi.- 2020.- 4-6 iyul.-S.12.

181. Cavi Dan. Qanla yazılan romanlar: [müharibə mövzulu ədəbiyyat haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.2.

182. Cəmil, A. Yaralı sinədə dərd çiçək açar Yağışdan sonrakı göbələk kimi...; Tanrı qəzəbinə gəldi yer üzü; Məni qınamayın; Qismətin olmasa; Yaşamaq; Böyük şəhərlərdə; Bu payız; Əsa; Hamısı yuxu; Sən görmədin; Keçib //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.22.

183. Emin, İ. Daşdan daha daş: [Makedoniya ədəbiyyatı] /uyğunlaşdıran Anar //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.32.

184. Emmanuel, P. Bircə an; Sıxılmış dişlər [Fransa ədəbiyyatı] / tərc. etdi Cavansir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.30.

185. Fuad, E. Tanıyaq və tanıdaq!; Bəlkə də ölülər bizə ağlayır: [Güney Azərbaycan şairi Fərzi Fərman Mövlanə haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 24 iyul.- S.15.

186. Fuad, E. Tanıyaq və tanıdaq; Gəl gedək məndə gəzək; Gilənar bağı: [Güney Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Ramin Cahangirzadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 31 iyul.- S.15.

187. Həsən, E. Ayda axtarıram səni //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.-S.15.

188. Həsənzadə, N. Ə. Nəsimi; Ülvi Bünyadzadə” küçəsi; Yuxuda; “Oxucu” məktubu; Dəniz və göz yaşı; Sürgün həyatı; Fatehin ad günü; Ənvər; Elçin, bir şeir de...; Daş-əziz oldu; ata; Əbədiyyət; Yazıçı Pərvinə; Bir dekan varıydı...; Ana ürəyi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.4-6.

189. Hüseynzadə, X. İndi tənha dəniz və unudulmuş qağayılar qalıb baş-başa...; Sakit gün; Dəniz darıxanda...; Soyuq günəş; Yağış yağmayanda...; Unudulan qağayılar // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.25.

190. Hüseynzadə, M. Ə. Sinəsi gülləyə mərd duranların Qanı yüz bayrağın üzünə çıxar; Sən niyə gəldin; İlk və son xəta; Kirayə evlərdə qalan şairlər; Müəllim; 65-lərə; Çıxar; Sağ olsun; Qorudu; Bölgü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.19.

191. Xaçınçaylı, Q. Bir daha yuxuma girməzsəm; Yağış; Gəlibsə, tapacaq səni; Nələr deyir; Ucuzlaşır; Təbriz; Azadlıq // Ədalət.- 2020.- 2 iyul.- S.8.

192. İlhamoğlu, Z. Külümün altında; Çatmır; Könlüm; Olmayaydı; Yaşamaq; Gedecəm dünyanın o bir başına; Giley-güzar; Şair ömrü //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.- S.15.

193. Jacqmin, F. Qar kitabı: [Fransa ədəbiyyatı] /tərc etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.31.

194. Koran, P. Ağappaq Paris; Payız: [fransa ədəbiyyatı] tərc etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.31.

195. Köhnəqala, M. Mənim halımdan narahat deyil daşdan baxan əziz anam...; Neoqəzəl; Başqa heç nə istəmirəm; Skleroz tənha; Sənin; Dəyir xətrimə; Bu bir tələdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.2-3.

196. Qafarlı, A. Şəki; Mənimlə eşqdən danış; Səni xatırladıqca; Havasına; Sən necə darıxdın məndən ötəri; Bu gecə yuxumun qonağı oldun //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.-S.15.

197. Qasımzadə, Q. Kiçik Asiyada böyük insan: Tofiq Fikrətə; Gülə bilmədim...; Ən gözəl pəncərə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.6-7.

198. Qəhrəman, İ. Nə olsun dizlərim əlçatan yerdi, Əlim, dizlərimin günahı nədir?!; Əlim, dizlərimə niyə döyürsən; Söz oğrularına; Ayrılığın sabahı; Tapşırma; Çiyələkli şeir; Tellim; Gözəl və qoca; Bilmədim; Gəraylı; Fərqanənin ölümünə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.23.

199. Qəşəmoğlu, Ə. Utandım səndən, Ata; Yolumuz; Yağışın gözəli; Bu daşa bu gölə niyə atdılar?; Ümidim getdiyim yol; Ümid yerim; Sərhəd; Gəl, dövranın şəklin çəkək; Həyat; Doğma ellər //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.-S.13.

200. Qurbanov, F. M. Ana, muğayat ol; Dəymə, fələk; Nazlı; Halal eylə / təqdim etdi Bədirxan Əhmədli // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.29.

201. Lömer, J. P. Üzük: [Fransız ədəbiyyatı] / tərc etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.31.

202. Məhəmməd. Akif Səməd, başımızın...; Qərib Mehdiyə; Barat Vüsala məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.25.

203. Məhəmmədqızı, T. Bir quş olub uça bilsəm yanına; Şuşam; Bəslədim; Mənim vətənimdir; Bu dünya; Dağlara və s. //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.15.

204. Məmmədzadə, R. “Sənə salam olsun, Ayasofya!” – Ramiz Məmmədzadənin şeirləri //525-ci qəzet. - 2020.- 30 iyul.- S.12

205. Mişo, A. Əlifba; Xoşbəxtlik / tərc etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.30-31.

206. Müslüm, F. Dəfn edin bu yönü ,üz, Qarabağa; General Polad Həşimova; Keçirəm; Şuşa xatirələri; Heyif bu günlərə //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.14

207. Pənah, G. Dünən də şəhid var, bu gün də şəhid...; Çıxıblar əlindən çərxi fələyin... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.28.

208. Prever, J. Nəfəs kimi dayanmaq...: [Fransa ədəbiyyatı] / tərc etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.31.

209. Rəşid, M. Əvvəl... Sonra... - Müharibə və evimiz haqqında ballada //525-ci qəzet.- 2020.- 2 iyul.- S.13.

210. Səxavətqızı, M. İntiqam zamanıdır: [general Polad Həşimov haqqında] //Hərbi And.- 2020.- 24 iyul.- S.9.

211. Səxavətqızı, M. Qisas alan şəhidim: [şəhid kapitan Toğrul Məmmədov haqqında] //Hərbi And.- 2020.- 10 iyul.- S.10.

212. Şar, R. Xəlbir: [Fransa ədəbiyyatı] /tərc. etdi Cavanşir Yusifli // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.31.

213. Şəfəq, Ş. Qar çiçəyim: Yoruldum; Qayıt; yuxumu necə yozum; Yenə //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.-S.11.

214. Şova, K. (Rumıniya ədəbiyyatı) İlan; Əgər mən...; Ev; Cazibələr; Nə zaman heç kim...; Qızıl ulduz; Uğur; Ana; Bələdçi qadın; Şir balası kimi; Dostluq; Sükut və səs-küy;Yuxularımdakı məxluq / tərcümə etdi: Afaq Şıxlı //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.-S.12.

215. Şova, K. (Rumıniya ədəbiyyatı) Sən gözəlsən; İndi burda, hər yerdə...; Dağ xoruzu; Gəzinti; heç yerdə və s. / tərcümə etdi: Xanım Aydın //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.-S.12.

216. Şova, K. (Rumınya ədəbiyyatı) Tənha qadınlar; Dünyaya yenidən gəlmək;Bir ağa ehtiyac; Oğlumu gözləyərkən və s. /tərcümə etdi: Afaq Sıxlı //Kaspi.- 2020.- 4-6 iyul.-S.13-14.

217. Tağızadə, R. Sənlə olduğum yerlər yenə sevgi qoxuyur...; Bas bağrına Bayrağı; Vaxtsız gələn payız; Ömrün baharı, qışı; Xəsis dünya; Sükut məqamı; Vağzallar...ayrılıqlar; Gecə xatirəsi; Dəniz gözlü sarışın qız; Əsir qalan əzayla sahibinin söhbəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.26.

218. Vüsal, B. Ziyarət //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.24.

219. Yurdoğlu, E. Gedək adamsızlığa; Şəhərdə kəndli şair; Yaxın və uzaqsan mənə; Dəli möcüzə; Ağrı canda sağ qalır; Təklik səssizliyi ağrıtmaz məni; Gecəyə pıçıladayan sirr; Çıxdım yerin altına; Mənim tənhalığım xatirə seli; Ordubad yollarında; Dəyərli müəllimim Hüseyn Həşimliyə Seyid Əzim Şirvani sovqatı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.12.

  

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

220. Azər, A. Allahın çəkici //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.30.

221. Bayramoğlu, T. Daxma...Yağış...və Ümid //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.28-29.

222. Bünyad, Y. Şaftalı ağacına rekviyem //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.19.

223. Camalzadə, Q. O. Bir də olmaz... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.32.

224. Əlioğlu, Ə. Oğul oxşarı: [Vaqif Sultanlının eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 28 iyul.- S.15.

225. Əsəd, F. Yuxu dövrü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.30.

226. Kafka, F. Qonşum: [Almaniya ədəbiyyatı] //Türküstan.- 2020.- 30 iyun-6 iyul.- S.23.

227. Kamal, R. Taykeş çarığın nağılı: “Etno(bio)qrafik sms – yazılar” silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.21.

228. Qasımzadə, P. Karantində itik // Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.18-19.

229. Qoca, X. Abırlı maşın //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.23.

230. Məcidli, İ. Q. Baba yanğısı... //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.14.

231. Nargis. Əzgil ağacı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.9.

232. Rahib, Ə. (İran ədəbiyyatı) Yaşamaq olmaz; Gözəl bir həyat; Ayaq izi; Səni gözləyərkən; Duel və s. / tərcumə etdi: Məhəmməd Nuri //Kaspi.- 2020.- 4-6 iyul.- S.11.

233. Rəxşanlı, R. Ləyaqət hissi //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.15.

234. Səlahəddin, M. Nəvələrin nənəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.28.

235. Vəliyeva, S. M. Quşların duası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.8-9.

  

ESSELƏR

236. Qaraxanoğlu, M. Kamal Abdullanın Füzulisi...: // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.20-21.

237. Rüstəmov, A. Sənsiz //525-ci qəzet. - 2020.-21 iyul.- S.14.

238. Şahin, Ş. Can de ki, can da eşidəsən //Ədalət. - 2020.- 28 iyul.- S.6.

239. Şahin, Ş. Təndir çörəyi, köhnə dükan və neft lampası // 525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyul.- S.14.

240. Vüsal, B. Həqiqət //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.- S.13-14.

241. Vüsal, B. Mağara //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.- S.12-13.

 

POEMALAR

242. Xələfli, Ə. R. Karvan gəlir yola bax... //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.8-9.

243. Xələfli, Ə. R. Könlümə yol aradım... //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.8-9.

244. Xələfli, Ə. R. Tanrıya üz tutdum //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.8.

245. Yusifli, V. Ə. Vüsal Nurunun təzə romanı: [“Qaraqaşlı”romanı haqqında] //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.15.

 

POVESTLƏR, PYESLƏR

246. Anarqızı, G. Sərhədsiz səma - Radio pyes //525-ci qəzet. - 2020.-22 iyul.- S.19

  

ROMANLAR

247. Cəfərov, N. Q. Başsızlığın başdaşı // 525-ci qəzet.- 2020.- 1iyul.- S.18.

248. Hacı, K. Kəpənək parkı: Romandan parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.20-21.

249. Mirələmov, H. F. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.2.

250. Mirələmov, H. F. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.2.

251. Mirələmov, H. F. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.2.

252. Mirələmov, H. F. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr // Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.2.

  

PUBLİSİSTİKA

 253. Hər ömür bir nəğmədir: Bu gün görkəmli jurnalist və publisist Svetlana Nəcəfovanın 82 yaşı tamam olur //Hərbi And.- 2020.- 10 iyul.- S.17.

254. Mustafayev, Ramil Feyzi oğlu. Varislər: O adam mənim yaddaşımın payızından boylanır...: [Feyzi Mustafayevin oğlu ilə söhbət] / söhbətləşdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.24-25.

255. Vasif Quliyev: “Maddiyatı vətənindən üstün tutursansa, səndən vətənpərvər olmaz”: [Tədqiqatçı-jurnalistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Natəvan Abdulla //525-ci qəzet. - 2020.- 29 iyul.- S.21

  

IV. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 256. Abbasqulu ağa Bakıxanovun Təbrizdə aşkarlanan qəzəli //Mədəniyyət.- 2020.-9 iyul.- S.4.

257. Abdullayeva, T. “Hürriyyət əndəlibi”nin şeirləri İstanbul mətbuatında: [Məhəmməd Hadinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.27.

258. Abidqızı, G. Çırpınırdı Qara dəniz: [şair Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.4.

259. Ağayev, R. 38-il öncəki 29 iyul günü Şuşada: 29 iyul 1982-ci il: Şuşa Vaqif poeziya günləri //525-ci qəzet. - 2020.- 29 iyul.- S.7.

260. Allahverdiyev, C. V. İstedad və şəxsiyyətin vəhdəti //525-ci qəzet. - 2020.- 24 iyul.- S.11

261. Allahverdiyev, C. V. İstedad və şəxsiyyətin vəhdəti-Buludxan Xəlilov // Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.16.

262. Anar. Xocalı acısı, Xocalı ağısı: [Ələkbər Salahzadənin “Xocalı xəçilləri” poeması haqqında] // 525-ci qəzet. - 2020.- 29 iyul.- S.13.

263. Aran ədəbi toplusu bir ocaq altında: [bu günlərdə işıq üzü görən “Bir ocaq başında: Aran ədəbi toplusu” haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.21.

264. Aras, O. Əli və Nino”nun Nino Kipianisi: [Orxan Aras araşdırması] //525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- S.12.

265. Aslanov, V. İ. Dil tariximiz yenidən yazılmalıdır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.7.

266. aybKitabdan “Ölməzliyə gedən yol”; [Tamaşa Xəyalinin Rahib Məmmədova həsr olunmuş eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.18.

267. Azərbaycan tarixi poemalarında qadın şairlərimizin bədii obrazının tərənnnüm xüsusiyyətləri //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.3;5;7;10.

268. Azərbaycan yazıçısı “2015-2019-cu illərin ən yaxşı yazıçısı” adına layiq görülüb: [Kamran Nəzərli] //525-ci qəzet. - 2020.- 29 iyul.- S.13.

269. Babayev, G. İşıqlı əməlləri Aqşin Babayevi daima yaşadacaq”: [Gündüz Babayevlə müshibə] / müsahibəni apardı Natiq Əhmədov //525-ci qəzet.- 2020.-18 iyul.- S.19.

270. Babayeva, G. “Qarabağnamələr”də yeni səhifə: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səbinə Əhmədovanın “Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti (XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəlləri)” adlı monoqrafiyası haqqında] //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.12.

271. Başın uca olsun, Vətən!: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar Şurasının II Qarabağ Müharibəsi ilə bağlı paylaşımı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.27.

272. Behrudi, R. H. “Geri çəkilsək Qarabağı itirə bilərik”: Rüstəm Behrudi: “Çünki növbəti dəfə xalqın qəzəbi, istəyi belə çox olmayacaq, bir yerə yığışmayacaq”: [şair ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Ərəbova //Şərq.- 2020.- 18 iyul.- S.13.

273. Bədəlov, N. Pəncərə fonunda portret: Aqşin Babayev haqqında düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.16-18.

274. Bədəlova, T. Elmə təmənnasız xidmətə sərf olunmuş ömür: Xəlil Yusifli-85 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.21.

275. Bəxtiyar Aslan “Azərbaycan ədəbiyyatına duyduğum sevginin kökündə millət sevgisi var”: [Müsahibimiz türkiyəli yazıçı, “Türk ədəbiyyatı” jurnalının baş redaktoru Bəxtiyar Aslandır] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet. - 2020.- 24 iyul.- S.10

276. Bəkirqızı, P. “Şəxsin görünür rütbeyi-əqli əsərindən”...: [Tahirə Məmmədin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.20-21.

277. Bəydili, C. Prof. Seyyid Hüseyn Nasr...: [İranlı Professor Seyyid Hüseyn Nasrın fikirləri Cəlal Bəydilinin təqdimatında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.7.

278. “Bir ocaq başında”: Aran ədəbi toplusu işıq üzü görüb [Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dəstəyi ilə eyniadlı toplunun işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.6.

279. Burcəliyev, A. M. Vətənə dönmək arzusu ilə yaşayan böyük şair: Böyük Nazim Hikməti xatırlayarkən Böyük şair Nazim Hikməti xatırlayarkən //Cümhuriyət.- 2020.- 7 iyul .- S.14.

280. Cabbarlı, N. M. “Lo” nə zamansa tarixi romana transformasiya edəcək” //525-ci qəzet. - 2020.- 25 iyul.- S.20,21.

281. Cavad, A. Qəlb ömrü: “Qəlbindəkini deməyən qəlpdir” //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.6.

282. Cavad, A. Sevda ömrü: Sevda Əlibəyli – 60 //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.15.

283. Cavi Dan. İnsan tanrının yerə düşən sözüdür: [dünyanın yaradılışı haqqında müəllifin fəlsəfi fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.9.

284. Cəfərov, Ş. M. “Söz” jurnalı mənəviyyat işığında: [Sevda Əlibəylinin 60 illiyi münasibətilə] //Respublika.- 2020.- 26 iyul.- S.7.

285. Cümhuriyyət dövrü və müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı: Elmi nəşr Daşkənddə özbək dilində işıq üzü görüb: [“Azərbaycan Demokratik Respublikası və müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyul.- S.7.

286. Dadaşova, İ. “Azərbaycan ədəbi tənqidi” kitabı dəyərli elmi-nəzəri mənbə və birliyin təcəssümü kimi: [Vaqif Sultanlının eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 28 iyul.- S.14.

287. Elm və təhsil fədaisi və ya 70 yaşın hekayəti: [professor Yədulla Ağazadənin 70 illiyi münasibətilə] //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.14.

288. “Ey müsəlmanlar, birləşin ki, dağınıq millət çox tez puç olar...”: Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi”nin səhifələrində yazırdı: [tarix üzrə fəls. d-ru Esmira Cavadovanın araşdırmaları haqqında] //Kaspi.- 2020.- 31 iyul.- 4 avqust.- S.15.

289. Əhmədgil, A. Nəsimi sevdalı bir makedon şairi: [İlhami Emin haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.32.

290. Əhmədli, B. “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktoruna!: [Füzuli Qurbanovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.29.

291. Əhmədov, H. “Heç gözləmədiyim vaxtda qanadlarımı elə qırdılar ki...”: “Görkəmli şəxsiyyətləimizin tanınmayan varisləri tapıb onlara Azərbaycanı sevdirmək mənim ən böyük uğurumdur” / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet. - 2020.-22 iyul.- S.16

292. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: VI Yazı Əhməd bəy Ağaoğlu: [ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında] //Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.6.

293. Ələkbərli, F. Cəfər Cabbarlı və milli maarifçilik //Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.10.

294. Ələkbərli, F. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və Azərbaycan mədəniyyəti //Türküstan.- 2020.- 7-13 iyul. S.10.

295. Ələsgərova, S. İ. Sözün işıq biləndə: Görkəmli Azərbaycan alimi Nizami Xudiyevin həyat və yaradıcılıq salnaməsinə bir nəzər //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.7;9.

296. Əlifoğlu, Ş. Deyimlər, yozumlar //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.15.

297. Əlifoğlu, Ş. Paronimlər lüğəti: [alim Nərgiz Hacıyevanın “Azərbaycan dilinin poronimlər lüğəti” kitabı haqqında] //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.14.

298. Əliyar, A. B. Ağrılardan işığa boylanmaq...: [yazıçı-publisist Aydın Tağıyev haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.19.

299. Əliyar, A. B. Nə deyim ki...: [yazıçı-publisist AydınTağıyev haqqında] //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.11

300. Əliyeva, A. Azərbaycan mətbuatının məşəli-Zərdabi //Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.7.

301. Əliyeva, A. Şamaxıdan doğan günəş- Seyid Əzim Şirvani //Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.- S.15.

302. Əliyeva, N. Yazıçı, tərcüməçi Nağı Nağıyevin anadan olmasından 110 il ötür //525-ci qəzet.- 2020.- 10 iyul.- S.12.

303. Əlizadə, S. Azərbaycan tarixi poemalarında qadın şairlərimizin bədii obrazının tərənnnüm xüsusiyyətləri //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.6.

304. Əsgərzadə, L. Bu dünyadan Füruğ (Fərruxzad) keçdi: [fars ədəbiyyatı] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.27.

305. Əsgərzadə, L. Ədəbiyyatımızın və ədəbiyyatşünaslığımızın gerçək fədakarı: [yazəçı Tahirə Məmməd haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.18.

306. Fərəcov, R. Oralarda bir ünvan var... [jurnalistika Yaqut Bahadurqızı haqqında] //Kaspi.- 2020.- 4-6 iyul.- S.15.

307. Fətullayev, C. Dünya üzünə açıq olsun: [professor Yədulla Ağazadənin 70 illiyi münasibətilə] //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.14.

308. Fuad, E. Mən əsir ellərin şairiyəm - Həbib Sahir: [Cənubi Azərbaycanın ən görkəmli simalarından birinin yaradıcılığı haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 2 iyul.- S. 14.

309. Fuad, E. Mən əsir ellərin şairiyəm - Həbib Sahir: [Cənubi Azərbaycanın ən görkəmli simalarından birinin yaradıcılığı haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 4 iyul.- S. 14.

310. Fuad, E. Mən əsir ellərin şairiyəm - Həbib Sahir: [Cənubi Azərbaycanın ən görkəmli simalarından birinin yaradıcılığı haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 7 iyul.- S. 14.

311. Fuad, E. Mən əsir ellərin şairiyəm - Həbib Sahir: [Cənubi Azərbaycanın ən görkəmli simalarından birinin yaradıcılığı haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 9 iyul.- S. 14.

312. Hacıyeva, A. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov haqqında xatirələrim //Respublika.- 2020.- 26 iyul.- S.6.

313. Həbibbəyli, İ. Ə. Böyük qazax mütəfəkkiri Abay və Azərbaycan: [qazax şairi, yazıçı Abay Kunanbayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- S.14.

314. Həbibbəyli, İ. Ə. Ədəbiyyatdan əbədiyyətə: [Özbək yazarları haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.-18 iyul.- S.14,15.

315. Həbibbəyli, İ. Ə. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru Azər Turana: [Zümrüd Quluzadənin ədəbi fəlaiyyəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.7.

316. Həbibbəyli, İ. Ə. “Qələmin səsi”ndən xalqın sözünə: [Yusif Nəğməkarın eyniadlı şeirlər kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.12-13.

317. Həbibbəyli, İ. Ə. Möhtəşəm Azərbaycançılıq hadisəsi: [Anarın “Yaşamaq haqqı” adlı kitabı barədə] //525-ci qəzet.- 2020.- 1iyul.- S.14.

318. Həsənqızı, B. “Ümidlər həsrətin bağrını yarar...”: İmamverdi Ölməz (Zeynalov) - 75 //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.12.

319. Həsənzadə, N. Ə. Nəsillərə örnək bir insan portreti: Ələşrəf Niftiyev-75 //Yeni Təfəkkür.- 2020.- 17 iyul.- S.3.

320. Hüseyn, F. Ağlın toxluğundan qəlbin aclığına: Lev Tolstoyun “Anna Karenina” romanı haqqında: [Rus ədəbiyyatı] //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.- S.8-9.

321. Hüseyn, F. Hamının xoşbəxtliyi: (Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması əsasında) //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.-S.11.

322. Hüseyn, F. Silinməz hərflər əlifbası: “Bitməz gün” şeirinin tarixçəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.30-31.

323. Xanoğlan, V. Şəxsiyyət meyarı və vətəndaş amalı ilə: Timuçin Əfəndiyev-75 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.22-23.

324. Xanoğlan, V. Şəxsiyyət meyarı və vətəndaş amalı ilə: [Timuçin Əfəndiyev haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.-21 iyul.- S.10;11.

325. Xələfli, Ə. R. Böyüklüyün İsmayıl İbrahimov zirvəsi: yaxud böyüklər mənən yaşayır, onlar əbədidir və ölmürlər //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.11.

326. Xələfli, Ə. R. Cəbhənin ön xəttində: Jurnalist, yazıçı-publisist Nəzirməmməd Zöhrablıya üzrxahlıq məktubu //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.1.

327. Xələfli, Ə. R. Əbədi həyatın varisliyi, yaxud ölməyən duyğular, yaşayan hisslər: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.13.

328. Xələfli, Ə. R. Hər kəs öz karvanında yaxud “iki yarpaq” hekayəsi: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2020.-16 iyul.- S.13;14.

329. Xələfli, Ə. R. “Kaş yerinə mən olaydım”, ey Vətən:  [Sevindik Nəsiboğlu yaradıcılığ haqqında] //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.12.

330. Xələfli, Ə. R. Könül qapısında düşüncələr: Sevindik Nəsiboğlunun yeni kitabı //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.8-9.

331. Xələfli, Ə. R. Sevindik Nəsiboğlu – “çıxış yolu”nda, yaxud “kaş yerinə mən olaydım”, ey Vətən! //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.14.

332. Xələfli, Ə. R. Sözün adlı tərəfi: Şair, publisist Vəliyulla Novruza ad günü təbriki //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.1;4.

333. Xələfli, Ə. R. Şuşanın uzaq yolu: yaxud “Gecə yağışı”ndan sonra düşüncələr: [yazıçı-publisist Şəfəq Nasir haqqında] //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.13.

334. Xələfli, Ə. R. Tanrının icazəsi: [yazıçı Hüseynbala Mirələmovun 75 illiyi münasibətilə] //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.1;16.

335. Xələfli, Ə. R. ...Tehran vardı: [tərcüməçi, jurnalist Tehran İmran oğlu Vəliyev haqqında] //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.1.

336. Xələfli, Ə. R. Tənhalığın faciəsi: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.13.

337. Xəlilov, Z. Mənalı ömrü yolu: [Vəli Şirindil oğlu Amanov haqqında] //Respublika.- 2020.- 29 iyul.- S.6.

338. Xudiyev, N. M. “Mir Cəlalın poetikası”triologiyası haqqında qeydlərim //Ədalət.- 2020.- 15 iyul.- S. 4

339. İbrahimov, S. M. Əhmədi Təbrizi müasir tədqiqatlarda //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.6.

340. İbrahimov, S. M. Xəlili divanının nəşri bizə nə verdi?: [görkəmli mətnşünas alimimiz Firuz Rifahi haqqında] //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.10.

341. İki adın arasında: [yazıçı Şəfəq Nasirin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.13.

342. İmamverdi, Ö. Nə yaxşı ki, “Yada düşdü” var...: [şair-publisist Nəzakət xanım haqqında] //Bakı xəbər.- 2020.- 9 iyul.- S.11.

343. Kazımov, İ. B. Azərbaycan dilinin inkişafı və onu zənginləşdirən mənbələrin tədqiqi: [akademik Möhsün Nağısoylu və professor Sayalı Sadıqovanın “Azərbaycan ədəbi dilinin zənginləşmə mənbələri və inkişafı” monoqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2020.- 3 iyul.- S.7.

344. Kazımov, İ. Toqat səfəri: (Publisistik qeydler): [müəllifin təəssuratları haqqında] //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.4.

345. Kərimli, T. H. Klassik ədəbiyyatşünaslığımızın korifeyi: [əməkdar elm xadimi Xəlil Yusiflinin yaradıçılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 17 iyul.- S.10;11.

346. Qadına görə başına bəla gələn məşhurlar: onların arasında Müşfiq də var //Unikal.- 2020.- 18 iyul.- S.20.

347. Qaragözova, E. Yunus Oğuzun romanları: tariximizin bədii salnaməsi //525-ci qəzet.- 2020.- 15 iyul.- S.20.

348. Qasımoğlu, N. Heç ağıllarına gəlməzdi...Heç ağlıma gəlməzdi: [müəllifin xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.14-15.

349. Qasımzadə, Q. Azərbaycandan Aşiyana bir ziyarət: Qasım Qasımzadənin Aşiyan qeydləri: Qasım Qasımzadə Türkiyənin “İlhamur” ədəbiyyat dərgisində /təqdim etdi Mesut Kaplan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.6.

350. Qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün...: Zərdabinin maarif və mədəniyyətə səsləyən fikirləri //Mədəniyyət.- 2020.- 15 iyul.- S.6.

351. Qoşqar, A. “Təkcə sevgidir ki, uymaz hesaba...”: Adilə Nəzərin şeirlərinə bir nəzər... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.27.

352. Quliyev, T. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına ilk elmi münasibət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.28.

353. “Quran hekayətləri” çapdan çıxıb: [islamşünas Sədrəddin Bəlağinin eyniadlı kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 3 iyul.- S.7.

354. Mehdi, N. M. “Mən” olmağın tarixçəsindən: 80-ci illər. Homo Sovetikus görməmiş homo kimi: [müəllifin həyat xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.8-9.

355. Mehdi, N. M. “Mən” olmağın tarixçəsindən: Azərbaycanda marksizm-leninizm ideolojisi ilə vida dönəmi 80-ci illərin ikinci yarısı: [müəllifin həyat xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.8-9.

356. Mehri. Sözün bayatı rəngi: [yazıçı Təranə Arifqızının eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.17.

357. Mədətoğlu, Ə.  Bütün zamanların İlyas Əfəndiyevi //Ədalət.- 2020.- 28 iyul.- S.7.

358. Mədətoğlu, Ə. Kimlərə qaldı dünya...: Hec Süleymana da qalmadı //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.8.

359. Mədətoğlu, Ə. ...Sonuncudan əvvəlki: Bu fəsli yaşayıram(mi?!): [İmamverdi İsmayılovun “Sonuncu fəsil” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2020.- 10 iyul.- S.3

360. Məhəmməd Hadinin sənət idealları və müasir dövr: [Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.-9 iyul.- S.6.

361. Məhərrəmli, Q. M. Peşəkar naşir, mübariz insan, həssas dost: Tanınmış naşir, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rafiq İsmayılovun 60 illik yubileyinə //525-ci qəzet.- 2020.-4 iyul.- S.14

362. Məhərrəmova, T. Milli ruh oyaq olanda: “Bu günlərin yüksək döyüş əhval-ruhiyyəsi öz poetik ifadəsini tapmalıdır”: [Yazıçı-tərcüməçi Nəriman Əbdürrəhmanlı, Kamran Nəzirli, Yazıçı Kənan Hacının mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.- S.10.

363. Məmmədov, B. Ən yeni tariximizi səngərlərdə yazan alim: [Lətif Şüküroğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 9 iyul.- S.12.

364. Məmmədov, B. Yazı masası səngər olan jurnalist: [yazıçı Rəşid Faxralı haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 16 iyul.- S.14.

365. Məmmədli, N. F. Adı əməllərindən boylanan adam – Aydın Quliyevin 60 yaşına: [“Bakı xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.-21 iyul.- S.13.; Şərq. - 2020.-18 iyul.- S.10.

366. Məmmədli, N. “Bioqrafiyam ən böyük sərvətimdir” – Natiq Məmmədli: [yazıçı Natiq Məmmədlinin müsahibəsi] / müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- S.17.

367. Məmmədli, S. Sadəcə, Şahin Musaoğlu: [şair, həkim Şahin Musaoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- S.20.

368. Məmmədzadə, R. “Çay-çaya qovuşmaz sular daşmasa...”: [Təhsil İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Zəhra Muradova haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 30 iyul.- S.16

369. Mərhum şair Fərqanə Mehdiyevanın kitabı “ulduzlu nəşrlər”də //525-ci qəzet.- 2020.-17 iyul .- S.16.

370. Məsud, A. “Dilin söz ehtiyatının kəmiyyəti onun zənginliyini müəyyən etmir”: Afaq Məsud: “Mövcud orfoqrafiya qaydalarının ciddi redaktəyə və düzəlişlərə ehtiyacı var”: [Xalq yazıçısı Afaq Məsudun AZƏRTAC-a müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.4.

371. Mirişli, A. Zülmətin qaranlığını işiqlandıran şair: [Xalq şairi Məmməd Araz haqqında] //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.11

372. Mirələmov, H. F. Çaldırana gedən yol: Romandan səhifələr //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.2.

373. Muradov, Z. Nizami zəvvarı: 85 yaşlı nizamişünas, fizik. riyaziyyatçı Sabir Həsənzadənin fikir dünyası //525-ci qəzet. - 2020.- 25 iyul.- S.23.

374. Musaoğlu, Ş. İgid əsgər, möhkəm dayan!: [şair Şahin Musaoğlula müsahibə] /müsahibəni apardı Natəvan Abdulla //25-ci qəzet. - 2020.- 23 iyul.- S.13

375. Müşfiq, Ş. “Sağ qalan varmı?!”: [yazıçı Şahanə Müşfiq haqqında] //Ədalət.- 2020.- 25 iyul.- S.13

376. Nağısoy, M. Daşlaşan həqiqətin poeziyası: Professor Mahirə Nağıqızının “Onun daş nağılı” kitabı haqqında təəssüratlar //Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 3 iyul.- S.6.

377. Nargis. Pərviz Cəbrayılın “Yad dildə” romanında modernizmlə postmodernizmin delimitasiyası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.14.

378. Nasir, Ş. Ədəbiyyatımızın Mirzə Fətəli əsri //Hərbi And. - 2020.- 24 iyul.- S.18

379. Natiq, G. Gözəl günlər naminə...: Covid-19 pandemiyası ilə mübarizədə ön cəbhədə vuruşan həkimlərə ithaf olunur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.10-11.

380. Natiq, G. Kamal Abdullanın hekayələrini oxuyur və xatırlayıram... //525-ci qəzet.- 2020.- 15 iyul.- S.16.

381. Nəbibəyov, M. Ədəbiyyatımızın düşünən beyni- Vaqıf Aslan: Professor Fərman İsmayılov:”Vaqif özünü qoru!Sən ədəbiyyatımızın təkcə yazan əli yox.həm də düşünən beynisən” //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.9.

382. Nəcəfxanlı, Ə. Nurməmməd Ağanın nur dolu nəğmələri: [“Hər görüşdə ayrılıq var” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.15.

383. Nəcəfzadə, Ə. B. Nizami irsinin yorulmaz tədqiqatçısı //525-ci qəzet. - 2020.- 28 iyul.- S.11.

384. Nəcəfzadə, Q. M. Söyüdlü arxın düşüncələri: Tanınmış şair Sərvaz Hüseynoğlunun 60 illik yubileyinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.20-21.

385. Nəğməkar, Y. Göy üzünün həsrəti: Nazim Əhmədlinin şeyirlərini oxuyarkən... //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.23.

386. Novruzov, N. Bir ailə haqda tarixi-publisistik roman: Real hadisələr fonunda möhtəşəm və iztirablı talelər toplusu: [Jurnalist-tədqiqatçı Vasif Quliyevin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin şan-şöhrətli Mehmandarovlar ailəsinin keşməkeşli həyatından yazılmış yeni kitabı haqqında] //Mövqe.- 2020. - 14 iyul. - S.10.

387. Novruzov, N. “Mehmandarovlar”: “Bir alənin iztirablarla dolu taleyindən bəhs edən tarixi-publisistik əsər: [Tədqiqatçı-jurnalist Vasif Quliyevin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet. - 2020.- 24 iyul.- S.14

388. Oğuz, Y. “Çox sürətlə yazıram, beş yüz səhifəlik kitabi iki aya bitirə bilirəm” /müsahibəni apardı Şəhanə Müşfiq //525-ci qəzet. - 2020.-22 iyul.- S.15.

389. Oğuz, Y. Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: On dördüncü yazı //Olaylar.- 2020.-4-6 iyul.- S.9.

390. Osmanov, V. “Dəniz də qadın kimidir”- Çan mülayim, çan qəzəbli: [Rafael Tağızadənin yaradıçılığı haqqında] //Ədalət.- 2020.- 10 iyul.- S.4

391. Osmanov, V. Dənizlə qol-boyun poeziya: [şair Rəfail Tağızadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.- 9 iyul.- S.14.

392. Osmanoğlu, M. Qiyamın cəzası və mükafatı: [Əlabbasın “Qiyamçı” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.13.

393. Pənahova, D. Evlərin, ağacların, daşların və insanların gülümsəyən gözlərinin altında kölgə vardır: [Amerikalı yazıçı Silviya Platın “Şüşə qab” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.26.

394. Pərvin. “Son ana qədər gəmidə qalmağa çalışmalıyıq”: Pərvin: “İndi dünya mənim üçün oğlumdan ibarətdir”: [yazıçı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva //Şərq.- 2020.- 11 iyul.- S.8.

395. Prezident Kitabxanasının “Nəriman Nərimanov” elektron layihəsi istifadəyə verilib //Yeni Azərbaycan.- 2020. - 3 iyul. - S.4.

396. Rzasoy, S. Azərbaycan bədii düşüncə tarixinin təsəvvüfi-irfani qaynaqları: [Sədrəddin Hüseynin “Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı” kitabı haqqında] //Respublika.- 2020.- 30 iyul.- S.7.

397. Salamzadə, Ə. Müəllim ucalığı, alim mötəbərliyi //525-ci qəzet.- 2020.- 16 iyul.- S.11.

398. Sarıyeva, İ. Azərbaycançılıq ideyasının tarixi qaynaqları - Mirzə Fətəli Axundovun bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşləri… //Bakı xəbər.- 2020.- 11-13 iyul.- S.10.

399. Sarıyeva, İ. Ədəbi irsimizdə azərbaycançılıq ideyasının daha bir önəmli mənbəyi-Bakıxanov... //Bakı xəbər.- 2020.- 31 iyul.- S.11.

400. Sarvan, S. O dərdli uşağın göz yaşı üçün...: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Ermənistanın Azərbaycan sərhəddi Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat zamanı yazdığı eyniadlı şeiri haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 22 iyul.- S.7.

401. Seyidəliyev, N. Ana dilimiz milli varlığımızdır: 1 Avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür //Respublika.- 2020.- 31 iyul.- S.9.

402. Seyidzadə, C. Xoşbəxt küçənin qadınları: [müəllifin düşüncələri] // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.26.

403. Səma, G. “Məhəmməd Hadinin sənət idealları və müasir dövr” adlı onlayn elmi konfrans keçirilib: [AMEA Nizamı Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //525-ci qəzet.- 2020.- 4 iyul.- S.17.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.15.

404. Sənan, F. “Lo”romanı yaxın tariximizin aydın bədii güzgüsüdür: Yazıçı Əjdər Ola açıq məktub: [Yazıçınin eyni adlı romanı haqqımda] //525-ci qəzet.- 2020.- 11 iyul.- S.19.

405. Suvar, A. “Yaşamaq haqqı”nı haqq edən yazıçı: [Xalq yazıçısı Anar haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.15.

406. Süleyman, V. Duyğuların pandemiyası və yaxud Aysel Səfərli “Karantin boşluğu”nda //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 iyul.- S.31.

407. Şahin, Ş. Can de ki, can da eşidəsən //Ədalət.- 2020.- 28 iyul.- S.6.

408. Şəmsizadə, N. Halallığın mənəvi meyarı //525-ci qəzet. - 2020.- 23 iyul.- S.14

409. Şəmsizadə, N. Klassik şeirdə mistik yaşantının metaforası // Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.28.

410. Şəmsizadə, N. Naxçıvana-professor Hüseyn Həşimlinin vəfatı ilə bağlı vida məktubu //Ədəbiyyat qəzeti. - 2020.- 4 iyul.- S.29.

411. Tağısoy, N. Muxtar Auezovun yaradıcılığı: ənənədən novatorluğa: [Qazax yazıcısı haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2020.- 28 iyul.- S.14.

412. Talıboğlu, Ə. “Şərəfli bir ömür...”: [şair Vahid Tumaslı haqqında] //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.10.

413. Tanınmış ədibin 110 illiyinə həsr olunan elmi konfrans: [yazıçı Nağı Nağıyevin yubileyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2020.- 17 iyul.- S.4.

414. Tapdıqqızı, S. “Günəşin başqa adı” - Gənc şairin ilk kitabı nəşr edilib: [Məsim Rəfilinin eyniadlı kitabı haqqında] //Cümhuriyət.- 2020.- 9 iyul .- S.14.

415. Telmanğızı, N. Azərbaycanın ən görkəmli triosu: [Azərbaycanın ziyalıları haqqında] //Ədalət.- 2020.- 2 iyul.- S.7.

416. Tuncay, İ. Rəngli nağıllar... //Ədalət.- 2020.- 11 iyul.- S.3;4

417. Turan, A. Anardan görünən Azərbaycan: [Anarın “Yaşamaq haqqı” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.10-11.

418. Ulusel, R. S. Bilgəlik və danəndəlik: XXI əsrin aforizmləri // Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.- S.8.

419. Ulusel, R. S. Döşüncə əsilzadəliyi: XXI əsrin aforizmləri //Kaspi.- 2020.- 4-6 iyul.- S.15.

420. Ustac, Z. “Sözün xaqanı” haqqında söz: [Sona İsmayılovanın eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.6.

421. Vahid, M. Seyid Əzim və Füzuli: ənənə və davamçılıq məsələlərinə ədəbiyyatşünaslığımızın münasibəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.24-25.

422. Vəli, Ş. Həyat dadı verən sətirlər: İmdat Avşarın hekayə və şeirləri haqqında təəssüratım //525-ci qəzet.- 2020.- 8 iyul.- S.19.

423. Vəliyev, R. “Mən ilhamı bu bağlardan almışam”: [şair Musa Ələkbərli haqqında] //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.12

424. Yazıçı Kamran Nəzirli “London Ədəbi Mükafatı”nın nominantıdır //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.8.

425. Yurdoğlu, E. Sözümüzün, elmimizin Hüseyn Həşimli itkisi: [Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimli haqqında] //525-ci qəzet.- 2020.-3 iyul.- S.11.

426. Yusifli, C. Yalnız yazıçının bildiyi sözlər, yaxud yapon yaylığı: [Samirə Əşrəfin “Yapon yaylığı” hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.11.

427. Yusifli, V. Ə. İki Eldar. Faciəli talelər: “Unudulmazlar” silsiləsindən: [Eldar Baxış və Eldar Nəsibli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.31.

428. Yusifli, V. Ə. Məmməd Cəfər sevgisi: [ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər haqqında] //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.15

429. Yusifoğlu, İ. “Yolun doxsanadır”: Yazan şairin yeni kitabı: [şair Yaqub Salman haqqında] //Ədalət.- 2020.- 4 iyul.- S.13

 

Əbdurrəhim bəy Haqverdiyev - 150

430. Babayeva, G. “Xortdanın cəhənnəm məktubları”: mifik aləmdən gerçək dünyaya //525-ci qəzet.- 2020.- 2 iyul.- S.11.

431. Bəkirqızı, P. Ə. Haqverdiyevin “Pəri Cadu” dramında demonik obrazlar sistemi: semantika və funksiya: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.26-27.

432. İspaniyada Haqverdiyevin 150 illiyinə həsr olunmuş poçt markası hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2020.- 15 iyul.-S.1.

433. Valehoğlu, F. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Gürcüstan: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150 //Mədəniyyət.- 2020.- 1 iyul.- S.1;6.

  

Nəriman Nərimanov – 150

434. Ağasiyev, V. Odessa səhifələri: (Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyətinin Odessa dövrü) //Respublika.- 2020.- 28 iyul.- S.4;5.

435. Əliyev, R. Nəriman Nərimanov-siyasətçi: Nəriman Nərimanov-150 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.12-14.

437. Hacıyeva, A. “Bir şəhid ailənin tarixçəsi”: [“Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi”ndə çapdan çıxmış Nəriman Nərimanova həsr edilmiş eyniadlı kitab haqqında ] //Respublika.- 2020.- 26 iyul.- S.6.

438. Hacıyeva, A. Din fenomenini dərkin Nərimanov təcrübəsi //Respublika.- 2020.- 26 iyul.- S.5.

439. Hacıyeva, A. Nəriman Nərimanov ədəbi irsinin ardıcıl və ciddi tədqiqatçısı: [professor Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanov: həyatı, mühiti və ədəbi-bədii yaradıcılığı” adlı monoqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2020.- 7 iyul.- S.5.

440. Muradova, Z. B. Nəriman Nərimanov //Respublika.- 2020.- 29 iyul.- S.4.

441. “Nəriman Nərimanov” elektron layihəsi istifadəyə verilib: [Prezident Kitabxanasında yazıçı, maarifçi, ictimai-siyasi xadim Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə hazırlanan elektron layihə haqqında] //Mədəniyyət. 2020.- 3 iyul.- S.4.

442. Nəsiboğlu, S. Agahlıq səltəntinin əmlsaleh sahibi: Nəriman Nərimanov -150 //Kredo.- 2020.- 2 iyul.- S.7.

443. Nəsiboğlu, S. Agahlıq səltəntinin əmlsaleh sahibi: Nəriman Nərimanov -150 //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.5;7.

444. Sadıqova, S. A. N. Nərimanov və Azərbaycan dili //Respublika.- 2020.- 15 iyul.- S.6.

445. Sadıqova, S. A. N. Nərimanov və Azərbaycan dili //Respublika.- 2020.- 17 iyul.- S.6.

446. Səfiyev, E. Nəriman Nərimanov Rusiya K(b)P MK-nin Qafqaz Bürosunda ermənilərin Dağlıq Qarabağ manipulyasiyasının qarşısını nece aldı...: Nəriman Nərimanovun 150 illiyinə həsr olunur... //Bakı xəbər.- 2020.- 28 iyul.- S.12.

 

Yunus Oğuz – 60

447. Dövlət, Millət və Dost fədaisi: Yunus Oğuz-60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə] //Olaylar.- 2020.- 17-21 iyul.- S.12.

448. Qaragözova, E. Tariximizin şanlı səhifələri Yunus Oğuzun qələmində: Yunus Oğuz-60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə] //Olaylar.- 2020.- 17-21 iyul.- S.8-9.

449. Nadir, Z. Körpüsalan: Yunus Oğuz-60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə] //Olaylar.- 2020.- 22-30 iyul.- S.15.

450.  Oğuz dünyasının Yunus Oğuzu: Yunus Oğuz-60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə ziyalıların təbrikləri] // Olaylar.- 2020.- 22-30 iyul.- S.8-9.

451. Oğuz, Y. Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: On beşinci yazı //Olaylar.- 2020.- 10-16 iyul.- S.13.

452. Oğuz, Y. Keçmişdən gələcəyə nə daşıyırıq?: Fəlsəfi-tarixi-publisist düşüncələrim: On altıncı yazı //Olaylar.- 2020.- 17-21 iyul.- S.13.

453. Sözdən yaranan adam: Yunus Oğuz-60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə ziyalıların təbrikləri] //Olaylar.- 2020.- 22-30 iyul.- S.12-13.

454. Yunus Oğuz-60: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.14.

 

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

455. Aras, O. Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinə xaricdən baxış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.7.

456. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında etnoqrafiya məsələləri”: [Aytəkin Qəhrəmanovanın eyniadlı monoqrafiyası işıq üzü görüb] //525-ci qəzet.- 2020.- 14 iyul.- S.13.

457. Salamoğlu, T. “Ölülər”ın poetikası və İslam: birləşən mövqelər: [Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərinin təhlili] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.18-19.

458. Sarıyeva, İ. Əbədi - bədii fikir tariximiz azərbaycançılıq ideyasının mənbələrindən biri kimi - Cəlil Məmmədquluzadə... //Bakı xəbər.- 2020.- 16 iyul.- S.10.

  

Kamal Abdullanın 70 illiyi qarşısında

459. Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın yeddi cildliyinin birinci cildi işıq üzü görüb: [romanları dərc olunmuş cild haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.6.

 

Sabir Əhmədli - 90

460. Akimova, E. S. Ömrün urasında yaşanan və yazılanlar: [Xalq yazıçısı Sabir Əhmədlinin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.4-5.

461. Akimova, E. S. Sabir Əhmədli - İki epoxanın yazarı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.4-6.

462. Ağrılarına sığınıb yaşayan yazıçı -Sabir Əhmədli //Hərbi And.- 2020.- 24 iyul.- S.17.

463. Ədəbiyyata “Poçtalyon”la gəlmişdi...; [Xalq yazıçısı Sabir Əhmədlinin 90 illiyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2020.- 9 iyul.- S.6.

464. Anar. Ağrılı ömür: Sabir Əhmədli-90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.2-3.

  

Səddad Cəfərov - 80

465. Döyüşçü iradəsi: [poliqrafçı alim Şəddad Cəfərovun yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.11.

466. Gördüyümüz həyatın üzündə, yaxud Şəddad Cəfərov “Nəsr İmanquliyev məktəbi”ndə //Kredo.- 2020.- 9 iyul.- S.11.

467. Xələfli, Ə. R. Mənim Şəddad babam: [poliqrafçı alim Şəddad Cəfərovun yaradıcılığı haqqında ] //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.11.

468. Qəhrəmanlar ölmür, qəhrəmanlıq isə əbədi anlayışdır //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.11.

  

ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏR

469. Aydın, X. “Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur”: [Erix Mariya Remarkın eyniadlı romanı haqqında] //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.- S.14.

470. “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə”: [İlyas Əfəndiyevin və Xalq şairi Nəbi Xəzrinin hekayəsi Türkiyə portalında] //Mədəniyyət.- 2020.-9 iyul.- S.7.

471. “Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yol”: Professor Dilarə Seyidzadənin kitabı türk dilində nəşr edilib //Mədəniyyət.- 2020.- 17 iyul.- S.6.

472. Elgezek, A. Qardaşlarımıza güc göstərənlər bilsinlər ki...: [qazax müəllifdən ölkəmizə dəstək] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.- S.18.

473. Əbülqazi “Oğuznamə”sinin ritual-mifoloji semantikası: [professor Seyfəddin Rzasoyun eyniadlı kitabının Türkiyədə işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.6.

474. Ənvər Məmmədxanlının “Buz heykəl”i ispan dilində //Mədəniyyət.- 2020.- 15 iyul.- S.7.

475. Gənc yazarın kitabı Türkiyədə çapdan çıxıb: [Qismət Rüstəmovun “Gələcəyin tarixi” adlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 30 iyul.- S.8.

476. Gənc yazıçının hekayələr kitabı Türkiyədə çap olunub: [Mirmehdi Ağaoğlunun “Her şey oğlum için” adlı hekayələr kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 17 iyul.- S.7.

477. Qriqoryevna, D. A. [Rusiya ədəbiyyati] Anna Qriqoryevna Dostoyevskaya xatirələri /tərc. etdi: Xanım Aydın //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.-S.9.

478. Qriqoryevna, D. A. [Rusiya ədəbiyyatı] Anna Qriqoryevna Dostoyevskaya xatirələri /tərc. etdi: Xanım Aydın //Kaspi.- 2020.- 18-20 iyul.-S.11.

479. Qriqoryevna, D. A. [Rusiya ədəbiyyatı] Anna Qriqoryevna Dostoyevskaya xatirələri / tərc etdi Xanım Aydın //Kaspi.- 2020.- 25 iyul.-S.16.

480. “Məhtimqulu və Türk dünyası” mövzusunda onlayn konfrans: [Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 1 iyul.- S.6.

481. Nasr, S. H. Əbədi hikmət axtarıcısı: [İranlı Professor Seyyid Hüseyn Nasrın fikirləri Cəlal Bəydilinin təqdimatında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 4 iyul.- S.7.

482. Panteleyeva, V. İlk udmurt şairəsi-Aşalçi Oki /tərc. etdi Günel Eyvazlı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.32.

483. Salmanqızı, E. Don juanın məntiqi: [Lord Bayronun yaradıcılığı haqqında] /İngilis dilindən tərcümə etdi: Elcan Salmanqızı //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.-S.11.

484. Salmanqızı, E. Molyer “Meşşan zadəganlıqda” pyesi və dövrün qanunları /İngilis dilindən tərcümə etdi: Elcan Salmanqızı //Kaspi.- 2020.- 11-13 iyul.-S.8.

485. “Sehrbazlar dərəsi” alman dilində: [Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın eyniadlı romanı haqqında] //Mədəniyyət.- 2020.- 1 iyul.- S.7.

486. Səməd B. “Balaca qara balığ”ın taleyi: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] //Kredo.- 2020.- 16 iyul.- S.10.

487. Səməd B. “Balaca qara balığ”ın taleyi: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] //Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.10.

488. Səməd B. “Balaca qara balığ”ın taleyi: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] //Kredo.- 2020.- 29 iyul.- S.6-7.

489. Səməd Vurğunun şeirlər kitabı qardaş ölkədə nəşr olunub //525-ci qəzet.- 2020.-4 iyul.- S.13

490. Süleyman, Ş. “Azərbaycanın ən böyük sərvəti vətənpərvər insanlarıdır: [Həmsöhbətimiz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr kafedrasının azərbaycanlı müəllimi, şərqşünas, tədqiqatçı, yazar Şəhrizad Süleymandır] / müsahibəni apardı Qədir Cavid //525-ci qəzet.- 2020.-18 iyul.- S.17.

491. Yavuz Akpınar: Əsl hədəf ortaq milli kimlik, yəni türklükdür, ortaq dil deyil! Kimlik ayrı olacaqsa dilinin ortaq olmasının nə əhəmiyyəti var?: [professor Yavuz Akpınarla söhbət] /söhbəti apardı Azər Turan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 11 iyul.- S.16-17.

 

Bax: 176; 183; 184; 185; 186; 193; 194; 197; 201; 205; 208; 211; 214; 215; 216; 226; 232; 257; 264; 275; 277; 285; 289; 308; 309; 310; 311; 313; 314; 320; 339; 340; 344; 349; 411

  

КУЛЬТУРА

492. О выделении дополнительной финансовой помощи прессе в Азербайджанской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.1.

493. О награждении представителей средств массовой информации Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.2.

494. О награждении сотрудников средств массовой информации «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.2.

495. О назначении А.Г.Керимова первым заместителем министра культуры Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 июля.- С.1.

496. О предоставлении полномочий по временному исполнению обязанностей министра культуры Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 июля.- С.1.

497. О предоставлении представителям средств массовой информации персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.1.

498. О присвоении почетных званий сотрудникам средств массовой информации Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.1.

499. О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 1 июля.- С.2.

500. Об отзыве А.Г.Керимова с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 июля.- С.1.

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 501. Сулейманова, Ф. Всемирный день Бакинцев - 1 июля: Праздник, который объединяет всех //Каспiй.-2020.- 2 июля.- С.12.

  

Патриотизм и солидарность против армянской агрессии

 502. Джалилова, К. Вместе мы-сила!: Azerbaijani Ladies Club доносит миру правду об Азербайджане: [беседа с руководителем одноименной женской организации Камалей Джалиловой, проживающей в Нидерландах] /беседу провела А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 30 июля.- С. 9.

503. Ислам, А. Сохранить, живя за границей, родной язык: Дело государственной важности и обязанность матерей: [онлайн-конференция на тему «Роль матери в сохранении и использовании родного языка в семьях, дети которых родились за рубежом», подготовленная обществом культуры «Монреаль-Канада-Азербайджан»] //Каспiй.- 2020.- 15 июля.- С.12.

504. На центральном мосту Праги вывешен постер «Карабах – это Азербайджан!»  //Бакинский рабочий.-2020.- 25 июля.- С.7.

505. Помощник Президента Азербайджана встретился с представителями интеллигенции и общественными деятелями: [в Центре Гейдара Алиева]  //Бакинский рабочий.- 2020.- 22 июля.- С.4.

506. Представители азербайджанской интеллигенции выразили протест гендиректору Первого канала Константину Эрнсту //Бакинский рабочий.-2020.- 25 июля.- С.7.

507. Руководители этнических общин в Азербайджане выступили с совместным заявлением, осуждающим военные провокации Армении против Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 июля.- С.5.

508. Снят новый фильм о Карабахской войне: [режиссер-постановщик-Сирадж Мустафаев]  //Ежедневные новости. -2020.- 31 июля.- С.10.

509. Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви выступили с заявлением «Мир и справедливость Нагорному Карабаху» //Бакинский рабочий.- 2020.- 21 июля.- С.6.

510. Союз писателей направил протест в оргкомитет Каннского кинофестиваля //Ежедневные новости.-2020.- 3 июля.- С.10.

511. Стартует проект под названием «Я тоже солдат»: [на телеканале «Меденийет] //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.3; Ежедневные новости. -2020.- 24 июля.- С.10.

512. Человек изнутри: Алекс Векслер четко изложил  Ицхаку Шамиру факты о карабахском конфликте: [гость онлайн-встречи в АзИз обозреватель Израильского радио и телевидения Алекс Векслер] //Каспiй.- 2020.-10 июля.- С. 13.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

513. В Баку открылась онлайн-выставка «Диорамы Музея Победы»: [в РИКЦ] //Вышка.-2020.- 10 июля.- С.16.

 

См: 531: 546: 563

  

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

514. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» в Исмаиллы //Бакинский рабочий.-2020.- 30 июля.- С.3.

515. Состоялось открытие нового здания Балакенской городской детской школы искусств //Бакинский рабочий.-2020.- 31 июля.- С.1.

  

День национальной печати - 145

516. Алиева, Г. Электронный «Экинчи»: За цифровыми технологиями закрепляется ключевая роль в формировании нового общественного порядка //Каспiй.-2020. - 9 июля. - С.10.

517. Алиева, С. Великий подвижник: Гасан бек Меликзаде Зардаби глазами Гусейна Байкара //Каспiй.-2020. - 22 июля. - С.10-11.

518. Алиева, С. Новое мышление, свежий язык и образы: Журнал «Молла Насреддин» привел к большому оживлению национальной прессы: [о сюжете на канале AzTV с участием академика Исы Габиббейли и профессора Вюгара Ахмеда] //Каспiй.- 2020.- 28 июля.- С. 10.

519. Асланов, А. Национальная печать: История, традиции, современные вызовы и тренды: Наш собеседник – председатель Правления АЗЕРТАДЖ, вице-президент OANA Аслан Асланов //Бакинский рабочий.- 2020.- 24 июля.- С.5-6.

520. В Губе открылся парк и памятник Гасан беку Зардаби //Ежедневные новости.- 2020.- 24 июля.- С.10.

521. Изготовлена почтовая марка по случаю 145-летия азербайджанской национальной печати: [художник-Вугар Эйюбов] //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.3; Ежедневные новости . -2020.- 24 июля.- С.10.

522. Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила представителей СМИ по случаю 145-летнего юбилея национальной печати //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.1.

523. Представители СМИ: Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева наша печать переживает новый этап развития //Бакинский рабочий.- 2020.- 30 июля.- С.5.

524. Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах //Бакинский рабочий.- 2020.- 28 июля.- С.3-4.

525. Президент Ильхам Алиев разместил на своей официальной странице в Facebook публикацию по случаю Дня национальной печати //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.1.

526. Пропагандируя традиции: Национальная пресса отметит 145-летний юбилей //Каспiй.-2020.- 1 июля.- С.3.

527. Состоялся вебинар, посвященный 145-летнему юбилею азербайджанской национальной печати //Бакинский рабочий.- 2020.- 23 июля.- С.2.

528. 145-летие национальной печати: 22 июля День национальной прессы //Неделя.- 2020.- 24 июля.- С.4.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

529. Алиев, З. Жемчужина зодчества: Европейский след во Дворце шекинских ханов: [о версии появления в настенных росписях дворца  итальянской березы] //Каспiй.-2020. - 30 июля. - С.13.

530. Ахундов, Ф. Беседа двух бакинцев: Влюбленные в свой город Бахрам и Фуад: [онлайн-беседа  Б.Багирзаде с исследователем-историком, гидом Ф.Ахундовым] /записала А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 2 июля.- С. 12-13.

531. В Индонезии выпущены почтовые марки, посвященные Ичеришехер //Ежедневные новости.-2020. - 3 июля. - С.10.

532. Гасанов, Ф. Заповедник «Хыналыг» включен в список кандидатов всемирного наследия ЮНЕСКО //Вышка.-2020. - 10 июля. - С.9.

533. Гасымов, Р. Старый город готовит сюрпризы: Самое туристическое место в Баку ждет гостей: [интервью с главой Управления историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» Риадом  Гасымовым] //Каспiй.-2020. - 9 июля. - С.13.

534. На испанском новостном портале опубликована статья о включении заповедника «Хыналыг» в первоначальный список всемирного наследия ЮНЕСКО //Бакинский рабочий.- 2020.- 11 июля.- С.2.

 

 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

535. Азербайджанский музей представил редкие кадры деятелей культуры: [Музей музыкальной культуры опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии] //Ежедневные новости.-2020.- 10 июля.- С.10.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

536. Зульфугарова, С. Миссия выполнима: Центральная научная библиотека как информационный провайдер исследовательского потенциала НАНА: [статья  директора Научной библиотеки НАНА] //Каспiй.-2020.- 28 июля.- С.10.

537. Пропагандируя наследие: Уникальные сборники нот азербайджанских композиторов в онлайн-формате: [в Национальной библиотеке состоялась  презентация  в рамках проекта «Из национальной музыкальной сокровищницы»] //Каспiй.-2020.- 29 июля.- С. 13.

 

ИСКУССТВО

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

538. Баннаева, Н. Бесценное наследие: Мир образов Маиса Агабекова: [памяти  народного художника] //Каспiй.- 2020.- 1 июля.- С.13.

539. Онлайн-экскурсии в Qgallery: Художественная галерея продолжает радовать любителей искусства: [галерея «Гыз галасы»] //Каспiй.- 2020.- 29 июля.- С.13.

                                           

 ГРАФИКА

540. В Азербайджане введены в обращение почтовые марки на тему «Древние почтовые маршруты»: [художник-Вугар Эйюбов] //Бакинский рабочий.- 2020.- 30  июля.- С.5.

541. В Азербайджане выпущены почтовые марки на тему «Древние почтовые маршруты»: [художник-Вугар Эйюбов] //Ежедневные новости.- 2020.- 31  июля.- С.10.

 

См: 521

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

542. Мастер из Газаха превращает металл в произведение искусства: [художник по металлу Гафур Набиев] //Неделя.- 2020.- 24 июля.- С.19.

  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

543. Азербайджанские фотографы завоевали золотые медали на международном конкурсе: [Azerbaijan Photo Salon 2020, организованном фотоклубом «Гилавар»] //Бакинский рабочий.- 2020.- 3 июля.- С.3.

544. Подведены итоги конкурса: [Azerbaijan Photo Salon 2020] //Ежедневные новости.- 2020.- 10 июля.- С.10

  

МУЗЫКА

545. Аббасова, Р. На пути сохранения национального достояния: Вышел в свет пятый том «Azərbaycan musiqi tarixi»: [под редакцией академика З.Сафаровой] //Каспiй.- 2020.-11 июля.- С.8-9.

546. Концерт Ансамбля Алима Гасымова вошел в онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля //Ежедневные новости . -2020.- 3 июля.- С.10.

547. Мехмандаров, М. Музыка-важный аспект детельности Türksoy: Онлайн-общение соотечественников-виртуозов: [беседа со скрипачом, дирижером и представителем династии Мехмандаровых-Мустафой] /провела С. Зульфугарова,записала А. Ислам //Каспiй.- 2020.- 29 июля.- С.12-13.

548. Названы новые даты проведения Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева //Ежедневные новости . -2020.- 17 июля.- С.10.

549. Опубликованы редкие фотографии маэстро Ниязи и американского пианиста Вана Клайберна //Ежедневные новости.- 2020.- 24 июля.- С.10.

550. Очередной выпуск проекта Центра мугама посвящен азербайджанскому оперному искусству: [выступление  вокалистов к 100-летию ТОиБ] //Бакинский рабочий.- 2020.- 8 июля.- С.3.

551. Рагимбейли, Н. Единственные и неповторимые: Пропагандируя корифеев мугамного искусства: [беседа с завотделом Института фольклора Наилей Рагимбейли о проекте «Встреча с партнерами»] /провела А. Ислам //Каспiй.- 2020.- 9 июля.- С.12.

552. Рзагулиева, А. Некарантинные размышления: Айтадж Рзагулиева о музыке, образовании и вообще о жизни: [беседа с пианисткой, преподавателем университета Мармара] /провела А. Ислам //Каспiй.- 2020.- 10 июля.- С.12.

553. Сезон концертов в Германии начался с «Азербайджанской сказки»: [композитора Хадиджи Зейналовой]  //Ежедневные новости . -2020.- 17 июля.- С.10.

554. Юный азербайджанец победил в двух номинациях международного конкурса: [выпускник музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева Искандер Гасанзаде на Golden Voice]  //Ежедневные новости . -2020.- 17 июля.- С.10.

  

ТАНЦЫ. БАЛЕТ

555. Патриотический клип: «Мой Азербайджан» - новый номер танцора Фарида Казакова: [на композицию Муслима Магомаева] //Каспiй.- 2020.- 29 июля.- С. 13.

  

ЭСТРАДА

556. Джафаров, М. Джаз звучит на средневековом уде: Мирджавад Джафаров: Музыку нужно воспринимать как духовное наследие, переданное нам предками: [беседа с руководителем эстрадно-фольклорного ансамбля «Джанги»]  //Каспiй.- 2020.- 10 июля.- С. 12-13.

557. Ислам, А. Он не ушел, а просто растворился во всех нас: К 50-летию легендарного Анара Мамедханова //Каспiй.- 2020.- 25 июля.- С. 12-13.

558. Первый вице-президент Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде //Бакинский рабочий.- 2020.- 14 июля.- С.3.

  

КИНО

559. Азербайджанский фильм вошел в основную программу Венецианского фестиваля: [фильм Səpələnmiş ölümlər arasında («Между смертями») режиссера Хилала Байдарова] //Ежедневные новости. -2020.- 31 июля.- С.10.

560. Омарова, Г. Субботние беседы: Онлайн-встреча с актрисой Гамидой Омаровой: [беседа с народной артисткой в очередном одноименном  проекте] /провел Н.Бахышов, записала А.Ислам //Каспiй.- 2020.- 1 июля.- С.11.

561. Победа «Внучки» - азербайджанский режиссер стала первой в Грузии: [Афаг Юсифли на фестивале документальных фильмов CineDoc] //Неделя . -2020.- 24 июля.- С.19.

562. Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве представлен на международном кинофестивале в США: ежиссер и автор сценария картины «100 лет славной жизни» -Джалаладдин Гасымов] //Ежедневные новости . -2020.- 10 июля.- С.10.

563. Фильм о девушке из села Хыналыг получил две награды на кинофестивале в Москве: [кинокомпания Narimanfilm  и режиссер  Ксения Лагутина] //Ежедневные новости. -2020.- 31 июля.- С.10.

 564.   Фильм «Степняк» получил новые награды: [ре­жис­­­­сер-Шамиль Алиев] //Ежедневные новости. -2020.- 24 ию­ля.- С.10.

    

См: 508

ТЕАТР

565. Бабазаде, А. В плену у животворящих красок: Севда Самедова убеждает зрителя в реальности образа: [о творчестве художника по гриму Академии хореографии] //Каспiй.- 2020.- 28 июля.- С.12.

566. Гамидов, М. Верх над глобальной бедой: Непоколебимая миссия театра, не дрогнувшего в условиях пандемии: [беседа с директором Сумгайытского Драмтеатра М.Гамидовым] //Каспiй.- 2020.- 22 июля.- С.13.

  

III. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

567. Мамедзаде, И. Диалог о философии, гуманизме и просвещении: [беседа с директором Института философии НАНА, профессором Ильхамом Мамедзаде  о книге «Философия о современности, истории и культуре»] / провел Ф. Гасанов //Вышка. - 2020.- 17 июля. - С.8-9.

568.Раскина, Е. Взгляд сквозь века: Азербайджанская литература - это пространство взаимополезного диалога: [о книге академика Исы Габиббейли «Литература, время, современность»] //Каспiй.- 2020.- 2 июля.- С. 11.

 

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1.     Azad Azərbaycan

2.     Azərbaycan

3.     Azərbaycan müəllimi

4.     Bakı Xəbər

5.     525-ci qəzet

6.     Cümhuriyət

7.     Ədalət

8.     Ədəbiyyat qəzeti

9.     Həftə içi

10.  Hərbi And

11.  Xalq cəbhəsi

12.  Xalq qəzeti

13.  İki sahil

14.  Kaspi

15.  Kredo

16.  Mədəniyyət

17.  Olaylar

18.  Respublika

19.  Şərq

20.  Türküstan

21.  Uni­kal

22.  Üç nöqtə

23.  Yeni Azərbaycan

24.  Yeni Müsavat

 

 

Список использованных газет

  

1.     Бакинский рабочий

2.     Вышка

3.     Еже­днев­­ные новости

4.     Каспiй

5.     Мир литературы

6.     Неделя

 

 

Mündəricat                    

  

I. Mədəniyyət ....................................................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat

 

haqqında rəhbər materiallar ..............................................................................................

4

Milli Mətbuat Günü – 145 ...............................................................................................

5

“Könüllülər ili” – 2020 ....................................................................................................

7

Multikulturalizm ...............................................................................................................

7

Mədəni əlaqələr ................................................................................................................

7

Kitabxana işi ......................................................................................................................

9

Muzey işi ...........................................................................................................................

10

Tarix və mədəniyyət abidələri .........................................................................................

11

II. İncəsənət ......................................................................................................................

11

Rəngkarlıq ...........................................................................................................................

12

Dekorativ-tətbiqi incəsənət .............................................................................................

13

Heykəltəraşlıq ....................................................................................................................

14

Musiqi ...............................................................................................................................

14

Xalq yaradıcılığı ................ ...............................................................................................

17

Aşıq Ələsgər – 200 ..........................................................................................................

18

Balet və Rəqs ....................................................................................................................

18

Kino ...................................................................................................................................

18

Teatr ...................................................................................................................................

21

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı ..........................................................

24

III. Bədii ədəbiyyat ..........................................................................................................

25

Şeirlər ................................................................................................................................

25

Hekayələr.Nağıllar ............................................................................................................

29

Esselər ...............................................................................................................................

30

Poemalar ............................................................................................................................

31

Povestlər. Pyeslər ........................................................................................................

31

Romanlar ...........................................................................................................................

31

Publisistika ........................................................................................................................

32

IV. Ədəbiyyatşünaslıq .......................................................................................................

32

Əbdurrəhim bəy Haqverdiyev – 150 ................................................................................

47

Nəriman Nərimanov – 150 ...............................................................................................

48

Yunus Oğuz – 60 ...............................................................................................................

49

Cəlil Məmmədquluzadə – 150 .........................................................................................

50

Kamal Abdullanın 70 illiyi qarşısında .............................................................................

50

Sabir Əhmədli – 90 ...........................................................................................................

50

Səddad Cəfərov – 80 ........................................................................................................

51

Ədəbi əlaqələr ..................................................................................................................

51

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ...............................................................................

66

 

 

Содержание

 

I.Культура ................................................................................................................................................

54

Руководящие материалы по культуре и

 

искусству ...........................................................................................................................

55

Патриотизм и солидарность против

 

армянской агрессии ..........................................................................................................

55

Культурные связи ............................................................................................................

57

Дворцы и Дома Культуры ...............................................................................................

57

День на­цио­нальной печати –145 .................................................................................

57

Памятники истории и культуры ......................................................................................

59

Музейное дело ..................................................................................................................

59

Библиотечное дело ...........................................................................................................

60

II. Искусство .....................................................................................................................

60

Изобразительное искусство ...........................................................................................

60

Графика ...............................................................................................................................

60

Декоративно-прикладное искусство .............................................................................

61

Художественная фотография .........................................................................................

61

Музыка ...............................................................................................................................

61

Балет.Танцы .......................................................................................................................

63

Эстрада ...............................................................................................................................

63

Кино ....................................................................................................................................

63

Театр ...................................................................................................................................

64

III. Художественная литература .....................................................................................

65

Литературоведение. Литературная критика ..................................................................

65

Список использованных газет ........................................................................................

67

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

İyul
- 2020

 

                                

                    

 

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Əhmədova