E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


 

                   
1946, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə" medalı;

1969, "Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı;

1970, "Şərəfli əməyə görə" medalı;

1971, Ümumittifaq "Bilik" Cəmiyyətinin fəxri fərmanı;

1974, "1973-cü il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1976, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi" yubiley medalı;

1977, "1976-cı il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1979, "İşdə əla müvəffəqiyyətlərinə görə" döş nişanı;

1981, Azəbaycan Ali və Orta Ixtisas Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı;

1984, "N.K.Krupskaya" medalı;

1984, "1983-cü il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1985, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi" yubiley medalı;

1987, "Fəal işinə görə" nişanı;

1989, "Əmək veteranı" medalı;

1995, "Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 illiyi" yubiley medalı;

2000, "Şöhrət" ordeni;

2000, "1941-1945-ci illər müharibəsi veteranı" nişanı;

2001, "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı;

2001, "Xeyriyyəçilik və maarifçilik" medalı; 2002, Azərbaycanlı alim ABI-nin mükafatı;

2002, "Təhsil sahələri üzrə nailiyyətlərə görə" mükafatı;

2005, "İlin müəllimi" fəxri adı;

2006, "Əlaçı təhsil işçisi" döş nişanı;

2007, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Təqaüdçüsü.

2009, "Qızıl qələm" mediya mükafatı laureatı

2019, ""Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

2019, , Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır