E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I

"Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir"

H.Ə.Əliyev


"Kitab hər bir xalqın milli qüruru, vətənə məhəbbət mənbəyidir"

A.A.Xələfov


 

                   
1946, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə" medalı;

1969, "Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı;

1970, "Şərəfli əməyə görə" medalı;

1971, Ümumittifaq "Bilik" Cəmiyyətinin fəxri fərmanı;

1974, "1973-cü il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1976, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi" yubiley medalı;

1977, "1976-cı il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1979, "İşdə əla müvəffəqiyyətlərinə görə" döş nişanı;

1981, Azəbaycan Ali və Orta Ixtisas Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı;

1984, "N.K.Krupskaya" medalı;

1984, "1983-cü il sosializm yarışının qalibi nişanı";

1985, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi" yubiley medalı;

1987, "Fəal işinə görə" nişanı;

1989, "Əmək veteranı" medalı;

1995, "Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 illiyi" yubiley medalı;

2000, "Şöhrət" ordeni;

2000, "1941-1945-ci illər müharibəsi veteranı" nişanı;

2001, "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı;

2001, "Xeyriyyəçilik və maarifçilik" medalı; 2002, Azərbaycanlı alim ABI-nin mükafatı;

2002, "Təhsil sahələri üzrə nailiyyətlərə görə" mükafatı;

2005, "İlin müəllimi" fəxri adı;

2006, "Əlaçı təhsil işçisi" döş nişanı;

2007, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Təqaüdçüsü.

2009, "Qızıl qələm" mediya mükafatı laureatı

2009, ""Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

2019, , Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şərəf" ordeni ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Milli Kitabxanasэ

Elektron Məlumat Bazası Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmışdır