AÇIQ KİTABXANANIN FONDU

"MİLLİ MUSİQİ" guşəsi

 

Onlayn oxu:

Sərlövhə

Fortepiano üçün üçsəsli fuqa

Müəllif

Qarayev Qara Əbülfəz oğlu. 

Nəşriyyat

Təhsil

Nəşr yeri

Bakı

Nəşr ili

2013

Səhifə

16 s.: portr., fotoşək.

Seriya

 

Annotasiya

İlk dəfə nəşr olunan Qara Qarayevin fortepiano üçün Üçsəsli fuqası bəstəkarın erkən əsərlərindən biridir. 1939-cu ildə məşhur "Sarskoselo heykəli" əsərindən iki il sonra yazılan fuqa parlaq konsert üsulu ilə seçilir. Xüsusən fuqada qeyri-ənənəvi tersiya və oktavalı səslərin ikiləşməsi, başda harmonik quruluş və s. vasitələr yolu ilə səslərin tədricən zənginləşməsi nəzərə çarpır. Fuqanın musiqisinin milli köklərə əsaslanması xüsusi maraq doğurur. Belə ki, ekspozisiyada səslərin girişi Avropanın tonika-dominanta sxemi ilə deyil, muğam şöbələrini istinad pərdə-lərinin ardıcıllığı ilə qurulan (cis - f - g) yuxarıya doğru istiqamət ilə başlayır.

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası © Bütün hüquqlar qorunur