close

Açıq Kitabxana"da guşələr

"Açıq Kitabxana"da “Uşaq guşəsi”, “Mən oxudum, sən də oxu”, “Dövri mətbuat” və “Milli musiqi” guşələri yaradılıb oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

“Açıq kitabxana”da təşkil olunmuş “Uşaq guşəsi”ndə azyaşlı və məktəbyaşlı uşaqlar üçün kitablar və jurnallar milli nəşriyyatlar tərəfindən çap olunan, oxucular və müəlliflər tərəfindən Milli Kitabxanaya hədiyyə olunan kitablar nümayiş olunur. Bu isə “Açıq kitabxana”nı ailəvi mütaliə mərkəzinə çevirır.

Uşaqlar üçün maraqlı olan yerli və xarici sehrli nağıllar, məişət nağılları, müxtəlif hekayələr, “Hökmdarlar və sərkərdələr”, “Prezidentlər və dövlət xadimləri”, “Tarixi şəxsiyyətlər” və s. seriyalarla çap olunmuş silsilə uşaq kitabları kiçikyaşlı oxucularımızın xüsusi marağına səbəb olmuşdur.

Açıq kitabxanada ayrı-ayrı oxucular, yazıçılar, şairlər, görkəmli elm və mədəniyyət xadiməri tərəfindən kitabxanaya hədiyyə edilən kitablar nümayiş olunur və onların mütaliəsinə şərait yaradılır. Eyni zamanda bu kitabxanada oxucular tərəfındən ən çox bəyənilən və müraciət olunan “Mən oxudum, sən də oxu” devizi altında “Kitabı kitaba dəyişmə” guşəsi də fəaliyyət göstərir. Burada həm ictimai-siyasi məzmunlu ədəbiyyat, həm milli ədəbi nümunələr, həm də dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri toplanmışdır.

“Kitabı kitaba dəyişmə” guşəsi vasitəsilə hər bir vətəndaş mütaliə etdiyi öz kitabını guşəyə təhvil verməklə oxumadığı yeni bir kitab əldə edə bilir. Belə ki, vətəndaşa artıq özünün mütaliə etdiyi kitabı gətirərək həmin guşəyə təhvil verib və əvəzində mütaliə etmədiyi kitabı apararaq özünün iş və yaşayış yerində mütaliə etmək imkanı yaradılmışdır. Beləliklə guşəyə müraciət edən hər bir kəs mütaliə etdiyi və artıq ona lazım olmayan kitabların digər şəxslər tərəfindən də mütaliə olunmasına şərait yaradır. Nəticədə insanlar həm təmənnasız olaraq yeni kitablar götürüb oxumaq və sonra gətirib yenisi ilə dəyişmək imkanı qazanırlar, həm də daha çox oxunan kitabları müəyyən edə bilirlər.

Məlumdur ki, bu gün oxucuların əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələridir. Buna görə də, Açıq Kitabxanaya təqdim edilən kitablar latın qrafikalı nəşrlər olsa, daha məqsədəuyğun olar.

“Dövri mətbuat guşə”sində oxucular üçün maraqlı jurnallar və qəzetlər toplanmışdır. Burada “Azərbaycan”, “Azərbaycan xalçası”, “Yada düşdü”, “İrs”, “Yazı” ədəbiyyat dərgisi, “Ulduz”, “Mədəniyyət.az”, “Baku”, “Port Baku”, “Forbes.Life” jurnallarının və bir sıra qəzetlərin yeni nömrələri müntəzəm olaraq oxucuların istifadəsinə təqdim edilir.

“Milli musiqi guşəsi”ndə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, musiqi ədəbiyyatı və jurnallar toplanmışdır.