AÇIQ KİTABXANANIN FONDU

"MİLLİ MUSİQİ" guşəsi

Onlayn oxu:

Sərlövhə

Abdulla Şaiqin sözlərinə bəstələnmiş musiqi əsərləri

Müəllif

 

Nəşriyyat

Aspoliqraf

Nəşr yeri

Bakı

Nəşr ili

2011

Səhifə

271, [1] s.

Seriya

 

Annotasiya

Bu əsərlər xalq arasında, xüsusilə məktəblilər və gənclər arasında daha artıq həvəslə qarşılanmışdır. Bu gün həmin şeirləri və onlara qoşulmuş musiqiəsərlərini seçib, toplayıb nəşrə hazırlamışlar. Rəşid Şəfəqin zəhməti nəticəsində məcmuədə bəstəkarlarımızdan Üzeyir bəy Hacıbəyli, Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev və başqalarının mahnıları, o cümlədən xor üçün bəstələnmiş əsərləri toplanmışdır. İçindəkilər Kitabda həmçinin: Solist, uşaq xoru və fortepiano üçün mahnılar ; Uşaq "a capella" xoru üçün əsərlər ; Azərbaycan uşaq xalq mahnıları ; Səhnə əsərlərinə yazılmış musiqi İçindəkilər: Dağlar sultanı Bənövşə Oyan, oğlum; Cütçü; Məktəbdə Donşan və uşaq Tapmaca - mahnı Vaqonda; Bənövşəyəm, bənövşə; Mənim atım Zəfər bizimdir Zəfər marşı Fırça Qərənfil; Oynayaq top- top; Nağara; Təmizlik; Yüksəlsin şeypur səsi Ana Vətənim; Top oyunu; May bayramı Uşaq və dovşan; Bahar Zanbaq; İnqilab nəsliyik biz Kəpənək; Nağaramı çalıram İdman marşı Payız gecəsi Qızılgül; Bahar Dəmirçi nəğməsi; Bahar Məktəblilər marşı Bənövşə; Balaca dəmirçilər; Kəpənək; Bülbül; At; Xoruz; Bahar nəğməsi; Keçi Tonqal Həpimiz bir günəşin zərrəsiyik! Yad et! Kəpənək Uşaq və bənövşə Vətən nəğməsi Kür çayı Arı Səhər Top- top oyunu Zanbaq; Sən güləndə Xoruz ; Can, gülüm, can- can; Çoban; Yağışdan sonra; Qış nəğməsi; Bahar nəğməsi; Qoyunlar; Səhər çağında; Külək Eloğlunun mahnısı( "Eloğlu" pyesinə yazılmış musiqidən) Bahar gözəlləməsi; Oxu bülbülüm( "Fitnə" pyesinə yazılmış musiqidən) Gözəl təbiət; Oxu bülbülüm ( "Fitnə" pyesinə yazılmış musiqidən) Bahar xoru və rəqsi; Ana yurdum- Azərbaycan ( "Tülkü həccə gedir" pyesinə yazılmış uşaq nağıl- operasından) Bahar nəğməsi ("Gözəl bahar" pyesinə yazılmış uşaq operasından ) Nailə və Səkinənin dueti; Malikin ariozosu; Bəhlul Danəndənin nəğməsi və xor; Malikin nəğməsi və xor; Nailənin ariyası; Harun ər- Rəşidin ariyası; Münirə və Xədicənun dueti; Münurənin ariyası; Malik və Münurənin dueti; "Biz günahsız bəndələrik"xoru; Harun ər Rəşidin monloqu; Xalid və Nailənin dueti; Kvartet; "Xəlifəmiz, xəlifə"( "Bir saatlıq xəlifə" pyesinə yazılmış musiqidən)  

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası © Bütün hüquqlar qorunur