AÇIQ KİTABXANANIN FONDU

"UŞAQ" guşəsi

Onlayn oxu:

Sərlövhə

Balalara hədiyyə

Müəllif

Firudin bəy Köçərli

Nəşriyyat

Şərq-Qərb

Nəşr yeri

Bakı

Nəşr ili

2013

Səhifə

171, [1] s.

Seriya

Dünya ədəbiyyatı antologiyaları

Annotasiya

Balalara hədiyyə kitabının ilk nəşri Bakıda "Kaspi" mətbəəsində ərəb əlifbası ilə çap olunmuşdur.“Balalara hədiyyə” kitabında “Qarı və pişik”, “Xoruz və padşah”, “Şəngülüm, Məngülüm”, “Pıspısa xanım və siçan bəy”, “Göyçək Fatmanın nağılı”, “Nazikbənazik-Tazikbətazik” nağılları verilmişdir. Hər nağıldan sonra məsəllər, yanıltmaclar, sayaçı sözlər, düzgülər yazılmışdır ki, bu da hər bir nağıl və hekayətin uşaqların yadda qalmasına kömək edən vacib amillərdəndir.Kitabda həmçinin bostan, tarla bitkiləri, ağaclar , kollar, otlar, çiçəklər haqqında, məlumatlar verilmişdir.

 

 Azərbaycan Milli Kitabxanası © Bütün hüquqlar qorunur