Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2016 - İYUN

 

 

 

 

 

BAKI-2016 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyun - 2016

 

 

BAKI-2016

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun – 2016 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2016.- 109 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2016 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxa-nasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik infor-masiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. A. N. Qurbanova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il: [Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 25 iyun.- S.2.

2. Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə görə bir qrup şəxsə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 iyun 2016-cı il: [elm, mədəniyyət, incəsənət və jurnalistika sahəsindəki nailiyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S.2.

3. C. M. Cəfərovun Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 23 iyun 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 24 iyun.- S.2.

4. Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 13 iyun 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 14 iyun.- S. 2.

5. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 2 iyun 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S.2.

6. R. M. Fətəliyevə “Xalq artisti” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 6 iyun 2016-ci il: [kinematoqrafiya sahəsindəki uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 7 iyun.- S.2.

7. R. M. Fətəliyevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 6 iyun 2016-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 7 iyun.- S.2.

8. V. A. Muradovun “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 iyun 2016-ci il //Azərbaycan.- 2016.- 11 iyun.- S.2.

9. Y. Y. Axundzadəyə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il: [Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 25 iyun.- S.2.

 

________

 

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 dekabr tarixli 408 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemindən istifadə Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 241; 22 iyun 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 25 iyun.- S.6.

________

 

11. Abdullayeva, N. “Həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Milli Ensiklopediya böyük rol oynamalıdır”: [AMEA-da Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Palitra.- 2016.- 9 iyun.- S.7.

12. Amanov, R. Zaqatala: mədəniyyətə qayğı dünənimizə, bugünümüzə, gələcəyimizə qayğıdır: (Azərbaycanda və xaricdə keçirilən simpozium, forum, konfrans materialları əsasında): [rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Zümrüd Ağakişiyeva haqqında //Respublika.- 2016.- 22 iyun.- S.6.

13. Aşırlı, A. I Bakı Türkoloji Qurultayı Azərbaycan mətbuatında //Şərq.- 2016. - 17 iyun.- S.5.

14. Aşırlı, A. I Bakı Türkoloji Qurultayı Azərbaycan mətbuatında //Şərq.- 2016. - 18 iyun.- S.5.

15. Aşırlı, A. I Bakı Türkoloji Qurultayı Azərbaycan mətbuatında //Şərq.- 2016. - 21 iyun.- S.5.

16. Aşırlı, A. I Bakı Türkoloji Qurultayı Azərbaycan mətbuatında //Şərq.- 2016. - 22 iyun.- S.5.

17. Avropa Şurası Mədəniyyət, irs və landşaft məsələləri üzrə Rəhbər Komitəsinin iclası: [Fransanın Strasburq şəhərində keçirilən eyniadlı iclasda Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 3.

18. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 50 illik yubileyi qeyd olunub: [AMEA-da] //Azərbaycan.- 2016.- 9 iyun.- S.5; Xalq qəzeti.- 2016.- 9 iyun.- S.7; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 9 iyun.- S.4.; Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 11 iyun.- S.2.

19. Azəri, L. Gəncə şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər: [adı çəkilən şəhərin mədəniyyəti və turizmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.12.

20. Bakı Turizm Peşə Məktəbində plov festivalı //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S. 3.

21. “Bəsləsən atlas olar tut yarpağından”: [Qax rayonunun Qum kəndində keçirilən eyniadlı festivalda tutdan hazırlanan mətbəx nümunələri və məhsulların nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 7.

22. Daşkəsəndə mədəniyyət müəssisələri rəhbərlərinin iştirakı ilə işçi müşavirə //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.2.

23. Elm, mədəniyyət, media sahəsində tanınan diaspor nümayəndələri təltif olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.2.

24. Hadiyev, E. Təməl möhkəm olanda...: Zirə Mədəniyyət Mərkəzində yeniyetmə və gənclərin mənalı istirahəti, hərtərəfli inkişafı üçün hər şərait var //Azərbaycan.- 2016.- 29 iyun.- S.7.

25. Hüseynov, F. “Bölgələrdən paytaxta” layihəsində Lənkəranın təqdimatı: Bənzərsiz təbiəti, zəngin mədəniyyət və mətbəxi turistlərin bu bölgəyə marağını artırır: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında reallaşan eyniadlı təqdimat haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.3.

26. Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm nazirinin vətəndaşlarla növbəti görüşü Samuxda keçirildi: “Mövcud problemlər dinlənildi, bir sıra maraqlı təklif və təşəbbüslər irəli sürüldü” //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.5.

27. Hüseynov, F. Türkdilli dövlətlərin müstəqilliyinin 25 illiyinə sənət töhfəsi: TÜRKSOY-un təşəbbüsü ilə yaradılan xalq çalğı alətləri orkestri konsert proqramı təqdim edib: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.3.

28. Qasımov, H. Qafqazın ən böyük Kitab evi Gəncədə açıldı //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 iyun.- S.6.

29. Quliyev, L. Ağdam “mədəniyyət beşiyi” adını inamla doğruldur //Azərbaycan.- 2016.- 1 iyun.- S. 8.

30. Qusar rayonunda “Vətənpərvərlik həftəsi”: [Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı keçirilən musiqili tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 11.

31. Lalə. Teatr-konsert müəssisələrinin mətbuatla əlaqələri müzakirə olunub: Yaxın vaxtlarda nazirlik tərəfindən mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətini əks etdirən yeni sayt təqdim ediləcək : [Milli Kitabxanada eyniadlı mövzuya dair keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.4.

32. Mədəniyyət və Turizm naziri Samux rayonunda vətəndaşlarla görüşüb: [nazir Əbülfəz Qarayev] //Azərbaycan.- 2016.- 11 iyun.- S.3; Respublika.- 2016.- 11 iyun.- S.4; İki sahil.- 2016.- 11 iyun.- S. 19.

33. Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Koreya portalına müsahibə verib //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.4.

34. Məmmədhəsən. “Bölgələrdən paytaxta” : Nöbvəti layihə Lənkərana həsr edilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 8 iyun.- S.7.

35. Naxçıvanda “İstedadlı uşaqlar” festivalı: [“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.5.

36. Naxçıvanın “İslam mədəniyyəti paytaxtı” elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.2.

37. Ölkəmizin “Yəhudi irsi üzrə Avropa marşrutu” layihəsində iştirakı müzakirə olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.5.

38. Pərvin. TÜRKSOY-dan müstəqilliyimizə ərmağan: [TÜRKSOY-yun Filarmoniya salonunda keçirdiyi konsert proqramı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 iyun.- S.4.

39. Sabirabad və Ağcabədidə kitab bayramları: [ulu öndər Heydər Əliyevin döğum günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.11.

40. Sultanov, A. Xalqın inkişaf səviyyəsinin göstəricisi: [Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 50 illik yubileyinə həsr olunan tədbirin keçirilməsi haqqında] //Elm.- 2016.- 10 iyun.- S.4.

41. Sumqayıt mədəniyyət evləri və klub müəssisələrinin hesabat konsertləri //Mədəniyyət.-2016.- 15 iyun.- S.10.

42. Topçu, Y. “Azərbaycanın hər bölgəsi türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmağa layiqdir”: [sabiq Mədəniyyət və Turizm naziri Yalçın Topçu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 11.

43. Vahabov, S. Bizi sevir, əməyimizi qiymətləndirirlər: [“Türk dünyasının qeyri-maddi, mədəni irs paytaxtı” seçilmiş Şəki şəhəri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 12 iyun.- S.6.

44. Zeynalov, V. “Mədəniyyət evləri yalnız dövlətdən aldığı vəsaitlə qane ola bilməz”: [Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəisi Vüqar Zeynalovun APA-ya müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 9 iyun.- S.15.

 

 

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü

 

45. Aydınoğlu, T. “Qurtuluş” azadlıq erasının başlanğıcı oldu: [Xalq şairi Fikrət Qocanın ulu öndər Heydər Əliyevin Qurtuluş konsepsiyasının əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 15 iyun.- S.6.

46. Baxşəliyev, R. Səbaildə möhtəşəm bayram tədbiri keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 14 iyun.- S. 4.

47. Bölgələrdə bayram tədbirləri //Mədəniyyət .- 2016.- 17 iyun.- S.14.

48. Əliyev, S. Qazaxda möhtəşəm bayram tədbiri //Azərbaycan.- 2016.- 17 iyun.- S. 12.

49. Gənc rəssamın fərdi rəsm sərgisi: [Xumar Kazımlının] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.7.

50. Kitabxanaların onlayn görüşü //Mədəniyyət.-2016.- 15 iyun.- S.15. bax

51. Məmmədov, Z. Qurtuluşdan başlanan yüksəliş: [Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti haqqında] //İki sahil.- 2016.-14 iyun.- S.11.

52. Mükərrəmoğlu, M. “15 İyun – Milli Qurtuluş Günüdür” adlı kitab sərgisi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Xalq qəzeti.- 2016.- 14 iyun.- S.5.

53. Nərimanov rayonunda 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib //Yeni Azərbaycan.-2016.- 15 iyun.- S.5.

54. Vəliyev, M. Möhtəşəm bayram tədbiri //Respublika.- 2016.- 14 iyun.- S.8.

 

 

Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü

 

55. Azəri, L. Musiqi məktəbində bayram tədbiri: [Şövkət Ələkbərova adına 20 saylı Uşaq Musiqi məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.6.

56. Bakı musiqi məktəblərinin açıq səma altında bayram konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.2.

57. “Bugünün qönçələri, sabahın çiçəkləri”: [Xalça Muzeyinin keçirdiyi eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.8.

58. Dünyanı uşaqlara verək: Bölgələrdə 1 İyun – Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.7.

59. Fərəcov, S. Bütün uşaqların qayğıya ehtiyacı var: [Cəfər Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.2.

60. Fərəcov, S. Dövlət Uşaq Filarmoniyasından daha bir konsert proqramı //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S 6.

61. Hüseynov, F. Uşaq Filarmoniyasında növbəti musiqi axşamı //Mədəniyyət.-2016.-1 iyun.- S.3.

62. “Musiqi fidanları”: [Niyazinin mənzil-muzeyində eyniadlı konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.5.

63. Roman Viktyukun teatrı Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə Bakıda qeyri-adi tamaşa təqdim edib: [“ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S.7.

64. Uşaqların bayram günündə açıq havada sərgi və konsert //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.8.

 

Bax: 87

 

28 May – Respublika Günü

 

65. İsmayılov, O. 28 May – Respublika Günü Londonda təntənəli şəkildə qeyd olunub //Azərbaycan.- 2016.- 1 iyun.- S.6.

66. Məktəbdə “Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti günləri”: [Sabunçu rayonu E. Məhərrəmov adına 137 saylı tam orta məktəbdə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.14.

67. Məktəblərin bayram konsertləri: [Sumqayıt şəhər Ə.Bakıxanov adına Uşaq İncəsənət məktəbinin müəllim və şagird kollektivinin Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbində hesabat konserti ilə çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.11.

68. Respublika Günü bölgələrdə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.11.

69. Respublika Günü münasibətilə konsert proqramları: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Georgi Şaroyev adına 35 saylı onbirillik musiqi məktəbi şagirdlərinin keçirdikləri tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.7.

70. Samuxda “Əbədi ezamiyyət” filmi nümayiş olunub: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.13.

71. Torpaq, uğrunda ölən varsa, Vətəndir!: [F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası kollektivinin keçirdiyi tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.13.

 

 

Multikulturalizm

 

72. Abbasov, V. Yeni nəşrin işığı: “Multikulturalizm” jurnalının ilk sayı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S.14.

73. Abdullayev, K. “Azərbaycana olan maraq Azərbaycana sevgiyə çevrilməkdədir”: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri, akademik Kamal Abdullayevin müsahibəsi] //Aydın yol.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

74. Arye Qut: Multikulturalizm, dini dözümlülük Azərbaycanın ən böyük milli sərvətidir: [İsrailin “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq əlaqələr üzrə tanınmış ekspertin AZƏRTAC-a müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2016.- 12 iyun.- S.2.

75. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” təqdim edilib: [Qəbələ rayonunda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin nəşri olan eyniadlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 5.

76. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” müzakirə olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S. 6.

77. Azərbaycan multikulturalizmi beynəlxalq ictimaiyyətin gözü ilə //İki sahil.- 2016.- 24 iyun.- S.6.

78. Azərbaycanda dinlərarası münasibətlər yüksək səviyyədədir //Azərbaycan.- 2016.- 2 iyun.- S. 5.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 2 iyun.- S.5.

79. Azərbaycanda həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti ölkənin inkişafında mühüm rol oynayır //Azərbaycan.- 2016.- 12 iyun.- S.2.

80. Azəri, L. “Multikultural dəyərləri yaşadaq”: [Xaçmazda möhtəşəm multikulturalizm festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.8.

81. Baxşəliyev, R. Azərbaycanın tolerantlıq və dinlərarası birgəyaşayış modeli Böyük Britaniyada maraqla qarşılanıb: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri, akademik Kamal Abdullayevin bu səfərlə və keçirilən tədbirlərlə bağlı açıqlaması ] //Azərbaycan.- 2016.- 2 iyun.- S.5.

82. Bilik Fondunda “Multikulturalizm” jurnalının təqdimatı oldu: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında] //Azərbaycan.- 2016.- 30 iyun.- S.5.

83. Cavid. “Azərbaycan etnik, mədəni baхımdan zəngin ölkədir”: Antropoloqlar Azərbaycan xalqının tolerantlığının tarixi köklərini araşdırıb dünyaya bir nümunəvi təcrübə kimi təqdim edə bilərlər //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 17 iyun.- S.13.

84. Cavid. Multikulturalizm: Nəzəri yanaşmalar və gündəlik həyatın reallıqları: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 14 iyun.- S.13.

85. Cavid. Multikulturalizm: Nəzəri yanaşmalar və gündəlik həyatın reallıqları: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 iyun.- S.13.

86. Danilova, L. Azərbaycan biz rusların da doğma yurdudur: Multikulturalizm İli – 2016 //Azərbaycan.- 2016.- 9 iyun.- S. 9.

87. “Dostluq dünyamız”: [Heydər Əliyev Sarayında Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü və “Multikulturalizm İli” münasibətilə keçirilən eyniadlı ümumşəhər mahnı və rəqs festivalı haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 3 iyun.- S.5.

88. Ələddinqızı, N. Azərbaycan multikulturalizm modeli dünyaya örnəkdir: YAP Quba Rayon təşkilatı Qırmızı Qəsəbə ərazi ilk partiya təşkilatında “Multikulturalizm ili” çərçivəsində tədbir keçirilib //Səs.- 2016.- 25 iyun.- S. 12.

89. Əliyev, A. Xaçmazda “Multikultural dəyərləri qoruyaq” festivalı keçirildi //Azərbaycan.- 2016.- 26 iyun.- S.12.

90. Əmircanov, P. Xaçmazda möhtəşəm multikulturalizm festivalı //Xalq qəzeti.- 2016.- 26 iyun.- S.6.

91. Fərəcov, S. Uşaq incəsənət məktəbinin yaradıcılıq hesabatı: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirillik uşaq incəsənət məktəbində “Multikulturalizm ili”nə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.7.

92. Fərəcov, S. Uşaq incəsənət məktəbinin yaradıcılıq hesabatı: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirillik uşaq incəsənət məktəbində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 4.

93. Fransalı senatorlara Azərbaycandakı multikultural və tolerant mühit barədə məlumat verilib //Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S. 4.

94. Gəncədə “Multikulturalizm çərçivəsində milli və dini icmaların həmrəylik nümayişi” adlı tədbir keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2016.-1 iyun.- S.6.

95. Göygöldə “Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 30 iyun.- S.5.

96. Haqverdiyev, H. Azərbaycanda multikulturalizmin tarixi-coğrafi aspektləri //Respublika.- 2016.- 19 iyun.- S.7.

97. Hüseynli, Q. Sivilizasiya və multikulturalizm //Respublika.- 2016.- 18 iyun.- S.6.

98. Xudiyev, N. Heydər Əliyev və multikulturalizmin Azərbaycan modeli //Səs.- 2016.- 17 iyun.- S.8-9.

99. Kamal Abdullayev: Azərbaycana olan maraq Azərbaycana sevgiyə çevrilməkdədir: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədrinin müsahibəsi] //Xalq qəzeti.- 2016.- 2 iyun.- S.4.

100. Quliyeva, A. Azərbaycanın multikulturalist ənənəli dövlət siyasəti beynəlxalq münasibətlər sistemində: (Azərbaycanda və xaricdə keçirilən simpozium, forum, konfrans materialları əsasında) //Respublika.- 2016.- 22 iyun.- S.6.

101. Quliyeva, A. Azərbaycanın multikulturalist ənənəli dövlət siyasəti beynəlxalq münasibətlər sistemində: (Azərbaycanda və xaricdə keçirilən simpozium, forum, konfrans materialları əsasında) //Respublika.- 2016.- 23 iyun.- S.6.

102. Quliyeva, A. Azərbaycanın multikulturalist ənənəli dövlət siyasəti beynəlxalq münasibətlər sistemində: (Azərbaycanda və xaricdə keçirilən simpozium, forum, konfrans materialları əsasında) //Respublika.- 2016.- 24 iyun.- S.6.

103. Qurbanlı, M. “Xalqımızın öz milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığıdır”: Azərbaycanda mövcud olan dini dözümlülük və tolerantlıq dövlət siyasətidir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının fikirləri] //Üç nöqtə.- 2016.- 8 iyun.- S.5.

104. Qurbanov, Ə. Multikulturalizm, dinşünaslıq və islamşünaslıq elmləri dialektik vəhdətdə //Respublika.- 2016.- 19 iyun.- S.7.

105. Qurbanov, Ə. Multikulturalizm, dinşünaslıq və islamşunaslıq elmləri dialektik vəhdətdə //Respublika.- 2016.- 12 iyun.- S.13.

106. Lalə. “Multikulturalizm və kitab” mövzusunda konfrans: Tədbirdə yeni nəşrin və elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 4.

107. Məhərrəmli, K. Multikulturalizm ili və informasiya yüksəklikləri //525-ci qəzet.- 2016.- 7 iyun.- S.4.

108. Məmmədzadə, İ. Qloballaşma və multikulturalizmin dərkində bəzi təmayüllər //Elm.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

109. “Multikultural dəyərlər və tolerantlıq Azərbaycanın ən qiymətli sərvətlərindəndir” mövzusunda konfrans keçirilib //Səs.- 2016.- 8 iyun.- S.8-9.

110. Multikultural dəyərlərin təbliği: [“Multikultural dəyərlərin təbliğində gənclərin rolu” mövzusunda Zaqatala rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən dəyirmi masa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-1 iyun.- S.11.

111. Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik: [Goranboyda keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 29 iyun.- S.5.

112. Multikulturalizm gənclərin gözü ilə //Səs.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

113. “Multikulturalizm ili”nə həsr olunmuş dəyirmi masa: [Qazax Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 12.

114. “Mücirəddin Beyləqani dünyası” təqdim edilib: [eyniadlı toplunun təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.6.

115. Mükərrəmoğlu, M. Milli Kitabxanada “Multikulturalizm və kitab” mövzusunda konfrans keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S. 10.

116. Nadiroğlu, R. “Multikulturalizmin Azərbaycan modeli –dini radikalizmə və ekstremizmə qarşı maarifləndirmə” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

117. Nəcəfxanlı, Ə. Lənkəran: etnik özəlliyin əlvan naxışları: 2016 – Multikulturalizm İli //Xalq qəzeti.- 2016.- 12 iyun. - S. 5.

118. Nərimanoğlu, M.Qardaşlaşmış məktəblər” həm də “bilik körpüsü”dür: [Bakı şəhəri 145 saylı tam orta məktəbdə ədəbi-bədii kompozisiyanın təşkil olunması haqqında] //Azərbaycan.-2016.- 9 iyun.- S.11.

119. Nəzakət. Bilik Fondunda “Multikulturalizm” jurnalının təqdimatı oldu //Səs.- 2016.- 30 iyun.- S.13.

120. Sarıyeva, İ. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni dünya universitetlərində multikulturalizmin Azərbaycan modelini təbliğ edir...: I yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 17 iyun.- S. 15.

121. Sarıyeva, İ. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni dünya universitetlərində həm də azərbaycançılıq təbliğatıdır...: II yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 18-20 iyun.- S. 15.

122. Sarıyeva, İ. Azərbaycan və Qərb tolerantlığının fərqləri azərbaycançılıq göstəricisi kimi... //Bakı xəbər.- 2016.- 9 iyun.- S.15.

123. Səlimov, Ə. Oğuzu vətən seçiblər: [Dağ yəhudiləri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 9 iyun.- S.9.

124. Şahsevənli, Z. “Azərbaycan multikultural dəyərləri ilə unikal bir ölkədir”: [Nəbi Yusifovun “İlham Əliyev və dünya siyasəti” kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.- 5 iyun.- S.4.

125. Şahverdiyev, C. Tarixən unikal çoxmillətli ölkə – Azərbaycan //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 iyun.- S. 12.

126. “Tolerantlığımızın gələcəyi”: [Rəssamlar İttifaqında uşaqların eyniadlı yaradıcılıq sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun. - S.12.

127. Uğur. Qəbələdə və Oğuzda yaşayan udilər: Onlar öz adət-ənənələrini qoruyub saxlaya biliblər //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

128. “Uşaq kitab karvanı” “Folklor paytaxtı”nda sona çatıb: [“Multikulturalizm İli”nə həsr olunan layihə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.5.

129. Uşaq kitab karvanı Şimal bölgəsindən keçdi: [“Multikulturalizm İli” çərçivəsində həyata keçirilən səyyar kitab sərgiləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 6.

130. “Uşaq kitab karvanı” yenə yola çıxıb: Budəfəki layihə ölkəmizin Şimal bölgəsini əhatə edir: [“Multikulturalizm İli” çərçivəsində eyniadlı layihəyə start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun. - S.3.

131. Zaqatalada multikulturalizm mövzusunda sərgi //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.8.

132. Zeynalov, M. Multikulturalizm siyasətinin prinsipləri və Azərbaycan //Respublika.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

 

“Formula-1” Qran-Pri yarışları – 2016

 

133. Abdullayev, M. “Azərbaycan “Formula – 1” tarixində yeni standartlar müəyyən etdi” //Xalq qəzeti.- 2016.- 22 iyun.- S.5.

134. Abdullayev, M. “Bakı ən mötəbər idman yarışlarını əla keçirməyi bacarır” //Xalq qəzeti.- 2016.- 23 iyun.- S.3.

135. Abdullayev, M. “Bakı treki bizə unudulmaz anlar yaşadır” //Xalq qəzeti.- 2016.- 19 iyun.- S.4.

136. Abdullayeva, N. “Formula 1“-i izləmək üçün Bakıya xeyli turist gəlib: Ailəsi ilə birlikdə Bakıya gələn iranlı turist Hasani: “Formula 1” yarışlarını izləməyə gəlmişik. Bu yarışmanın ardıcıl olaraq beş il Azərbaycanda keçirilməsi turizm sənayesinin inkişafına xeyli təkan verəcək” //Palitra.- 2016.- 18 iyun.- S.4.

137. Abdullayeva, N. Bakıda “Formula-1” Avropa Qran-Prisinə start verildi //Palitra.- 2016.- 18 iyun.- S.2.

138. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidentini qəbul edib: [Jan Todu] //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 3.

139. “Azərbaycan zəngin adət-ənənəyə malik ölkədir”: Fernando Alonso “Sehrli ilmələr” qalereyasında xalça toxuyub: [“Formula 1” üzrə ikiqat dünya çempionu, Avropa Qran-Prisinin rəsmi elçisi] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.3.

140. Baxşəliyev, R. Müasir inkişafın daha bir formulu: [AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin, Milli Məclisin deputatı, professor, Rafiq Məmmədhəsənovun söylədikləri] //Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S. 7.

141. Baxşəliyev, R. Sülh carçısı, Zəfər ünvanı...: Avropa “Formula-1” Qran-Prisinə evsahibliyi edən Azərbaycanı yenidən kəşf etdi: [mövzu ətrafında siyasətçilər Siyavuş Novruzovun, Elman Məmmədovun və Tahir Rzayevin fikirləri] //Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S.6.

142. “Bakı bizə həyəcanlı anlar yaşatdı”: [yarışı izləmək üçün Bakıya gəlmiş bir neçə idmansevərlə söhbət] /söhbəti apardılar Paşa Əmircanov və Rafiq Salmanov //Xalq qəzeti.- 2016.- 21 iyun.- S.5.

143. Bakıda keçirilən Formula-1 Avropa Qran-Prisi uğurla başa çatdı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qran-Prinin açılış mərasiminə və final yarışına baxıb //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 2.

144. Bayramqızı, Ə. “Formula-1” in əfsanəvi pilotları: Şumaxer və Sennanın həyat hekayəsi //Xalq qəzeti.- 2016.- 22 iyun.- S.6.

145. Bayramov, O. AZƏRBAYCAN “Formula-1” ailəsində! //Xalq qəzeti.- 2016.- 19 iyun.- S.6.

146. Bayramov, O. Mükəmməl və möhtəşəm!: Bakıda “Formula – 1” Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin növbəti təntənəsinə çevrildi //Xalq qəzeti.- 2016.- 21 iyun.- S.5.

147. Bayramov, V. “Formula-1” Azərbaycanı dünyaya daha yaxından tanıdacaq//Xalq qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.5.

148. Bədəlov, Ə. “Azərbaycan Olimpiya Oyunlarını da yüksək səviyyədə keçirməyə qadir ölkədir” //Xalq qəzeti.- 2016.- 21 iyun.- S.6.

149. Cəfərli, R. “Eurovision”dan “İslamiada”yadək: “Formula-1” bu silsilədə estafeti uğurla davam etdirdi //Azərbaycan.- 2016.- 30 iyun.- S.7.

150. Cəfərli, R. Bakıda “Formula-1” günləri: Azərbaycan bu beynəlxalq idman yarışını da yüksək səviyyədə keçirir //Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 1;5.

151. Cəfərov, E. “Formula-1” həyəcanı başladı //Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 1.

152. Dünya mediasının diqqət mərkəzində //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 3.

153. “Formula-1”: Avropa Qran-Prisinin əyləncə proqramı möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 6.

154. “Formula-1” Avropa Qran-Prisinin sıralama yürüşündə Niko Rosberq birinci olub: Azərbaycan bu beynəlxalq idman yarışını da yüksək səviyyədə keçirir //Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 5.

155. “Formula-1” Azərbaycanın idman sahəsində yeni bir mərhələ sayıla bilər” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 iyun.- S. 8.

156. “Formula-1” dünya mətbuatında: Avropa Qran-Prisinin əyləncə proqramı möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 7.

157. Formula-1 xəritəsində yeni ünvan: Dünyanın ən nüfuzlu avtomobil idmanı yarışmasının Bakı Qran-Prisi uğurla gerçəkləşdi //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 3; 8.

158. “Formula-1” şəhərciyi: Əyləncə, adrenalin və sürət: [Dənizkənarı Milli Parkda təşkil olunmuş əyləncəli tədbirlər haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 iyun.- S.9.

159. “Formula-1 şəhərciyi”ndə əyləncəli proqramlar //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 9.

160. Həbibbəyli, İ. Müasir inkişafın daha bir formulu //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S.5.

161. Hilaloğlu, R. “Formula-1” mövsümünün ən maraqlı tədbiri – Avropa Qran-Prisi başa çatdı //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 6.

162. Hilaloğlu, R. “Formula-1” təkcə yarış deyil, həm də maraqlı istirahətdir: Möhtəşəm yarış keçirən Bakı turistləri valeh edir //Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 3.

163. Hilaloğlu, R. Bakı “Formula-1” Avropa Qran-Prisinə layiqli evsahibliyi etdi //Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S.6.

164. Hüseynov, F. Formula-1 həyəcanı Bakı üçün yeni sınaq və təcrübə oldu //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 3.

165. İçərişəhərdə “Meydan bazarı” təşkil olunub: [zərgərlik, batika, keramika və taxtaoyma sənəti nümunələrinin, eləcə də zəngin milli mətbəxin sərgi-satışının təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 9.

166. İmanquliyev, B. Sürətlə ucalan şəhər sürət yarışına qucaq açıb: [“Formula-1” idman yarışması və paytaxtımızın qonaqları olan əcnəbilərin fikirləri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 6.

167. İmanquliyev, B. Şərqin Dan ulduzu: [“Formula-1” idman yarışması və paytaxtımızın qonaqları olan əcnəbilərin fikirləri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 21 iyun.- S. 7.

168. İsayev, X. Azərbaycanın beynəlxalq Olimpiya hərəkatında özünəməxsus yeri var: [Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər İsayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Leyla Qurbanova //Xalq qəzeti.- 2016.- 30 iyun.- S.5.

169. İsmayılov, R. Azərbaycan regionun siyasi, mədəni və idman mərkəzinə çevrilib: Bakı dünyada Şərqlə Qərbin koloriti-nin cəmləşdiyi elitar turnirlər şəhəri kimi tanınmağa başlayır //Kaspi.- 2016.-21 iyun. - S.4.

170. Qurbanova, L. “Formula – 1” -idman tariximizin daha bir möhtəşəm səhifəsi //Xalq qəzeti.- 2016.- 22 iyun.- S.5.

171. Məmmədov, S. “Formula – 1” Azərbaycanın güclü dövlət obrazını daha da möhkəmləndirəcək //Xalq qəzeti.- 2016.- 22 iyun.- S.6.

172. Mənsimov, E. Bakı bulvarı “Formula-1” həyəcanını daha da unudulmaz etdi: Dənizkənarı Milli Parkda müxtəlif millətlərin nümayəndələrini görmək mümkün idi: [xarici qonaqların Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət incilərinə vurğunluqları haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S. 7.

173. Mənsimov, E. Konsertlər, festivallar, sərgilər: “Formula-1” izləyicilərini Bakıda gərgin yarışla bərabər, unudulmaz mədəniyyət tədbirləri və əyləncəli anlar gözləyir //Azərbaycan.- 2016.- 17 iyun.- S.7.

174. Multikulturalizm ölkəsində sürət yarışı: Rəsm sərgisində 100-dək əsər nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 9.

175. “Formula-1”-in texnoloji təminatı yüksək səviyyədə qurulmuşdur //Xalq qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.5.

176. Nəsirov, E. “Azərbaycan bu yarışı keçirməklə sübut etdi ki...”: [millət vəkili Elman Nəsirovla müsahibə] /müsahibəni apardı Şəfa Tapdıq // Kaspi 2016.-21 iyun. - S.5.

177. Nigar Arpadarai: Bakı Qran-Pirisi maraqlı və möhtəşəm alındı: [Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin Marketinq və Kommunikasiya Departamentinin direktoru Nigar Arpadarainin AZƏRTACA müsahibəsi] //Respublika.- 2016.- 25 iyun.- S.5.

178. “Sürət, həyəcan və sevinc dolu anlar üçün Bakıya minnətdarıq!”: [“Formula — 1”-in bir neçə fanatı ilə söhbət] /söhbəti qələmə aldılar Məsaim Abdullayev və Leyla Qurbanova //Xalq qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.4.

179. Turan, A. Bakı – “Formula 1”-in yeni ünvanı //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.3.

180. Yusifli, R. “Formula-1” yarışı Azərbaycanın turizm potensialını yenidən dünyaya tanıdacaq //Respublika.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

181. Ağazadə, Z. Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri, tanınmış bəstəkar Polad Bülbüloğlu ilə Minsk-Bakı videokörpüsü keçirilib: [Polad Bülbüloğlunun “Eşq və ölüm” baletinin Belarus premyerası haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 11 iyun.- S.4.; Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.8.

182. Almaniya muzeylərində Azərbaycana aid eksponatlar //Mədəniyyət.- 2016.-22 iyun.- S. 10.

183. Andorrada Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin VIII Ali Səviyyəli toplantısı keçirilir //Azərbaycan.- 2016.- 14 iyun.- S.3; Səs.- 2016.- 13 iyun.- S.11.

184. Ankaradakı Ramazan festivalında Azərbaycan gecəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 16.

185. “Antalya Ekspo 2016” sərgisində Azərbaycan pavilyonunun açılışı keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.2.

186. Arac, M. “Bizim münasibətlərimiz, sadəcə, dostluq, qardaşlıq deyil”: [Türkiyə Keçlörən Bələdiyyəsi Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin müdiri Mustafa Aracla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sulatnova //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.11.

187. Azərbaycan filmləri Polşada festivalda mükafata layiq görülüb: [XI Beynəlxalq Film Festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.5.

188. Azərbaycan xalçaları Bolqarıstanda festivalda nümayiş etdirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 16.

189. Azərbaycan musiqisi növbəti dəfə Yaponiyada səslənib: [Kanaqava prefekturasının Saqami Qızlar Universitetində “Nəfəsli alətlər orkestrinin 50 illik yubileyi”nə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun- S. 15.

190. Azərbaycan rənglərinin Budapeştə səyahəti: [Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Azərbaycanın gənc qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət açılan rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 16.

191. “Azərbaycanı tanıyaq”: Daşkənddəki yay düşərgəsində tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.16.

192. Azərbaycanla İran arasında mədəni əlaqələr inkişaf edir: Bu sahədə əməkdaşlıq və müştərək layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 4.

193. AŞPA-da “Mədəniyyət və demokratiya” müzakirələri: Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdiyi vandalizm aktları diqqətə çatdırılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.2.

194. “Bakı ulduzları” rəqs qrupu Fransada çıxış edib //Mədəniyyət 2016.- 29 iyun. - S.2.

195. Bakıda Koreya milli mətbəxi festivalı keçirilib: [5 saylı “ASAN xidmət” mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.8; Respublika.- 2016.- 10 iyun.- S.8.

196. Bakıda Rusiya günu qeyd olunub //Respublika.- 2016.- 9 iyun.- S.7.

197. “Balaca və Karlson” musiqili tamaşası nümayiş olunub: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.16.

198. Berlində Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birgə aksiyası keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 8 iyun.- S.7.

199. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə tanışlıq Türkiyə Baş nazirinin xanımında zəngin təəssürat yaradıb: [Semiha Yıldırım] //Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S 6.

200. “Cəngi” qrupu beynəlxalq festivalda ölkəmizi təmsil edib: [“Astana axşamları” musiqi festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

201. Çaykovski adına festivalda Azərbaycan günü: “Bu konsertdən sonra məndə Azərbaycana getmək arzusu yarandı”: [pianoçu Murad Hüseynov və Əməkdar artist, Rusiya Böyük Teatrının solisti Elçin Əzizovun festivalda iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.8.

202. Çin nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub //Respublika.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

203. Erden, S. “Türkiyənin ilk Leylisi olmağımın qürurunu yaşayıram”: [Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrının aktrisası, vokalçı Selva Erdenerlə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvanə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.10.

204. “Euronews” telekanalı ilə əməkdaşlıq davam etdirilir //Mədəniyyət.- 2016.-1 iyun.- S.8.

205. Əliyeva, A. Azərbaycan İpək Yolunun sülhün, təhlükəsizliyin və tolerantlığın təminatçısı kimi əhəmiyyətini dünyaya çatdırır: [İspaniyanın Valensiya şəhərində UNESCO İpək Yolu layihəsinin onlayn platformasının ikinci beynəlxalq forumunda Azərbaycana aid guşədə mədəniyyətimizi, turizm potensialımızı əks etdirən təbliğat materiallarının, broşürlərin və CD-lərin təqdim edilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 11 iyun.- S.4.

206. Əmirqızı, G. “Gözəl Azərbaycan” layihəsinə start verildi: Şirkət təmsilçisi: “Bu Azərbaycandakı ən böyük sosial layihələrdən biri olacaq”: [“Gözəl zəkalar”, “Gözəl mədəniyyət”, “Gözəl xalq” və “Gözəl təbiət” adlı dörd hissədən ibarət layihə haqqında] //Bizim yol.- 2016.- 6 iyun.- S.11.

207. Əsgərov, Ü. Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin anadan olmasının 217-ci ildönümü qeyd edildi //Səs.- 2016.- 7 iyun.- S.13.

208. Əskişəhərdə Qarabağ və Gəncə küçələri //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.15.

209. Ətapur, N. “Təbrizdəki məktəbimizdə milli musiqimiz tədris olunur”: “Məktəbdə bütün milli musiqi alətlərimiz öyrədilir. Öz mütəxəssislərimiz, Bakıda, Naxçıvanda təhsil alıb qayıdan tələbələrimiz var”: [musiqiçi Nasir Ətapurun müsahibəsi] /müsahibəni apardı S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun- S. 11.

210. Fariz. Mədəniyyət və Turizm Naziri Fransa nümayəndə heyəti ilə görüşüb: Fransada Azərbaycan turizm səfərlərinin təşviq edilməsi məqsədilə memorandum imzalanıb: [Əbülfəs Qarayevin Fransanın ölkəmizdə səfərdə olan turizm şirkətlərinin nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-29 iyun.- S.5.

211. Fransa səfirliyi musiqi axşamı təşkil edib //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 10.

212. Fransa Turizm Agentliklərinin Milli Sindikatının regional toplantısı //Mədəniyyət.- 2016.-29 iyun.- S.5.

213. Gənc musiqiçilərimiz Moskvada festivala qatılıblar: [“Moskva dostları qarşılayır” festivalına] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.2.

214. Gənclərimiz Almaniyada mədəniyyət festivalına qatılıblar: [“Mədəniyyətlərin festivalı – 2016” tədbirinə] //Mədəniyyət.- 2016.-17 iyun.- S.5.

215. Heydər Əliyev Mərkəzində tanınmış rəssam Corc Kondonun fərdi sərgisi açılıb: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərgi ilə tanış olub //Azərbaycan.- 2016.- 17 iyun.- S 9.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 17 iyun.- S. 9; //İki sahil.- 2016.- 17 iyun.- S.7.

216. Hüseynov, F. Mədəniyyət və turizm naziri TÜSİAB-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb: Türkiyəli iş adamları Azərbaycanın turizm sənayesinə investisiya qoymaqda maraqlıdır //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.3. bax: turizm

217. “İpək və ədviyyatlar”: Buxarada ənənəvi beynəlxalq festival və konfrans //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.16.

218. Kukla Teatrı Yunanıstanda tamaşalar göstərib //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.3.

219. Kukla Teatrı Yunanıstandan qayıdıb //Bizim yol.- 2016.- 6 iyun.- S.15.

220. Qəbələdə meksikalı rəssamın əl işləri sərgilənib: [Marqarita Moralesin fərdi sərgisi] // Mədəniyyət 2016.- 17 iyun.- S.6.

221. Lalə. “Cəngi” estrada-folklor ansamblı Qazaxıstanda çı-xış edib: [“Astana axşamları” musiqi festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 4.

222. Lalə. Ölkəmiz Moskvada ”Ənənələr və müasirlik” festivalında təmsil olunub: [X Beynəlxalq Təsviri İncəsənət Festivalında SSRİ Xalq rəssamı Tahir Salahovun, Əməkdar rəssamlar Sakit Məmmədovun, Rəşad Mehdiyevin, digər gənc və istedadlı rəssamların əsərlərinin sərgidə yer alması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.8.

223. Los-Ancelesdə Azərbaycan kulinariyası üzrə ustad dərsi //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.8.

224. Marqarita Moralesin əsərləri Gəncədə sərgiləndi: [meksikalı rəssamın] //Həftə içi.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

225. Melburnda “Azərbaycan evi” açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.15.

226. Mədəniyyət və Turizm naziri Moskvada mükafata layiq görülüb: [“Ənənə və müasirlik” X Beynəlxalq İncəsənət Festivalında Əbülfəs Qarayevin təltif olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.8.

227. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində BMT təmsilçisi ilə görüş: BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycan nümayəndəliyi ilə əməkdaşlıq müzakirə edilib: [Əbülfəs Qarayevin Qulam İsakzai ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.2.

228. “Mədəniyyətlərin beynəlxalq dialoqu: Azərbaycan-Rusiya”: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.2.

229. Mirməmməd, G. 50 illik yubileyə “Son ştrix” hədiyyəsi: [Gürcüstan Dövlət Pantomima Teatrının 50 illiyinə həsr olunan beynəlxalq festivalda Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.4.

230. Mükərrəmoğlu, M. “Kristal Kale” Beynəlxalq Film Festivalında iki Azərbaycan filmi: [Elçin Musaoğlunun “Nabat” və Asif Rüstəmovun “Axınla aşağı” tammetrajlı bədii filmləri Türkiyənin eyniadlı Film Festivalında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S. 6.

231. Ölkəmiz Gürcüstanda beynəlxalq festivalda təmsil olunub: [festivalda Azərbaycanın milli suvenirləri, geyimləri nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun. - S.9.

232. Ölkəmiz Qafqaz Caz Festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun. - S. 10.

233. Özkald, A. “Bakıda keçirəcəyimiz qurultay gücümüzü daha da artıracaq”: [Türk Dünyası Mühəndislər və Memarlar Birliyinin rəhbəri Akif Özkaldla söhbət] /söhbəti apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.10.

234. “Rossiya 24” telekanalının “İşgüzar səyahət” proqramında Azərbaycanın uğurlarından bəhs olunub: [Andrey Şlyapnikov Azərbaycanla bağlı hazırladığı verilişdə Bakının İçərişəhər hissəsi və Naftalanla bağlı görüntlülərlə] //Azərbaycan.- 2016.- 14 iyun.- S.7.

235. Sultanova, M. Duz mağaraları ilə məşhur şəhər: [Türkiyənin Çankırı bölgəsində yer alan duz mağaraları haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.10.

236. Şamaxıda “Rənglərin simfoniyası” adlı fərdi yara-dıcılıq sərgisi açılıb: [meksikalı rəssam Marqarita Moralesin] //Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S.8.; Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 6.

237. Tacikistanda Azərbaycan filmləri festivalı keçirilib: //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 6.

238. Tanınmış rəssam Corc Kondonun fərdi sərgisi açılıb: Sərgidə müəllifin 70-dən çox əsəri, o cümlədən rəsmləri, heykəltəraşlıq nümunələri yer alıb: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Bizim yol.- 2016.- 18 iyun.- S. 15.

239. Toymuş, İ. “Mədəniyyətlərimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq niyyətindəyik”: [Kayseri Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin müdiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //525-ci qəzet.- 2016.- 14 iyun.- S.5.

240. Türkiyə Baş nazirinin xanımı Azərbaycan Xalça Muzeyi ilə tanış olub: [Semiha Yıldırım] //Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

241. Türkiyə Baş nazirinin xanımı Bibiheybət ziyarətgah kompleksi ilə tanış olub: [Semiha Yıldırım] //Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S.6.

242. “ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsi Roman Viktyuk Teatrının “Zamanların əvvəli və sonunda” tamaşasını uğurla təqdim edib: [İtaliyada] //Yeni Azərbaycan.- 2016.-2 iyun.- S.8.

243. “ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsi tanınmış teatr rejissoru Roman Viktyukun qeyri-adi yaradıcılıq gecəsini keçirib //Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S.14.

244. Yaponiyada Naxçıvan haqqında fotosərgi və təqdimat //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun. - S. 8.

245. Yunisli, F. Fransız etnoqrafın gördüyü Azərbaycan: [Paris Coğrafiyya Cəmiyyətinin üzvü Baron de Bayın Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan xalqının etnik-mədəni sisteminə göstərdiyi münasibəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.15.

 

Bax: 211, 218, 227, 261, 276, 312, 321, 478, 484

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

246. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə uşaqlar üçün növbəti şənlik təşkil olunub: [Suraxanı rayonunun 2, Xətai rayonunun 3 saylı Uşaq evlərinin və Daun Sindromlu Şəxslərin Reabilitasiya Mərkəzində vitse-prezident Leyla Əliyevanın iştirakı haqqında] //Azərbaycan 2016.- 24 iyun.- S.3.; Xalq qəzeti.- 2016.- 24 iyun.- S.3.

247. “Mehriban Əliyeva. Azərbaycanın birinci xanımının fəaliyyəti mətbuat səhifələrində” elektron nəşrinin təqdimatı olub: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında] //Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.3; Xalq qəzeti.- 2016.- 10 iyun.- S.2. Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.4; Azad Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.4.

248. Tural. “Mehriban Əliyeva. Azərbaycanın birinci xanımının fəaliyyəti mətbuat səhifələrində” elektron nəşrinin təqdimatı olub //Palitra.- 2016.- 10 iyun.- S.4.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

249. Avropanın Milli Kitabxana rəhbərlərinin illik görüşü: [Kərim Tahirovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-1 iyun.- S.3.; 525-ci qəzet.- 2016.-1 iyun.- S.7.

250. Azəri, L. Müasir innovasiyalar zamanın tələbidir: Milli Kitabxanada elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı treninqlər başlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.5.

251. Dənizkənarı park-bulvarda səyyar kitabxana xidməti //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.8.

252. Əliyeva, İ. “Zəngəzur dağlarında”n görünənlər: Yeni nəşrlər: [görkəmli dövlət xadimi Nəzər Heydər oğlu Heydərovun bədii-publisistik janrda qələmə aldığı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S.7.

253. Hacıyeva, A. Milli Kitabxanadan oxucularına yeni töhfə: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədibə İsmayılovanın tərtib etdiyi “Oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri, innovativ yeniliklərin tətbiqi təcrübəsi” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.15.

254. İKT-nin inkişafı və kitabxanalar: [Astara Rayon Mərkəzi Kitabxanasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) regionlarda inkişafı ilə bağlı səyyar seminarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.12.

255. Kitabxanalarda “Turizm informasiya masası” //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.8.

256. Qurbanov, A. Azərbaycan mədəniyyətinin yeni tarixi nailiyyəti: [Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə layihəsi olan Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyasının nəşri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 9 iyun.- S.10.

257. Məmmədov, A. Dost kimi bir qohum, qohum kimi dost: [Bakı Dövlət Universitetinin “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri” kafedrasının dosenti, tаriх еlmləri nаmizədi Aşur Əliyev haqqında] //Ədalət.-2016.- 4 iyun.- S.10.

258. Milli Kitabxanada “Morelin ixtirası” kitabının təqdimatı keçirilib: [Argentina yazıçısı Adolf Bio Kasaresin eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.-2016.-3 iyun. - S.6; 525-ci qəzet.-2016.- 3 iyun. - S.2.

259. Milli Qurtuluş Günü münasibətilə kitab sərgisi: [M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.13.

260. “Morelin ixtirası” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [Milli Kitabxanada Argentina yazıçısı Adolf Bio Kasaresin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.-2016.- 4 iyun. - S.13.

 

Bax: 31, 52, 115, 247, 468, 470, 472

 

 

MUZEY İŞİ

 

261. Çinli qonaqlar Azərbaycan Xalça Muzeyindən xoş təəssüratla ayrılıb //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 2 iyun.- S.7; İki sahil.- 2016.- 2 iyun.- S.7.

262. Əliyev, A. Zəngilanın tarixini yaşadan muzey: [Tarix-diyarşünaslıq muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 15 iyun.- S.10.

263. Xalça Muzeyində “Ailə festivalı” //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.9.

264. Lalə. Muzeylərimizin beynəlxalq əlaqələri genişlənib: Beynəlxalq Muzeylər Şurası Azərbaycan Milli Komitəsinin yeni sədri seçilib //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.5.

 

Bax: 182, 267, 271

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

265. “İnnomasiya hamı üçün”: UNESCO Proqramının Hökumətlərarası Şurasının sessiyası: [UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin Fransada keçirilən IX sessiyasında Lətifə Məmmədovanın iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

266. Cavid. Qafqaz Albaniyasının qədim dini məbədləri //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 11 iyun.- S.13.

267. “Əlincəqala” tarixi abidəsi və muzeyi istifadəyə verilib: [Naxçıvan Muxtar Respublikasında] //İki sahil.- 2016.- 18 iyun.- S.8-9.

268. Əsədov, V. Qafqaz Albaniyasının dini məbədləri //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 10 iyun.- S.13.

269. “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksində təmir-bərpa işləri aparılıb: [Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S. 3.

270. Prezident İlham Əliyev Nardarandakı “Rəhimə xanım” məscid-ziyarətgah kompleksi ilə tanış olub //Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S.3.

271. Seyidzadə, T. Əlincə qalası muzeyə çevrilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 22 iyun.- S.7.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

272. Həmişə müasir olan qədim sənət nümunələri //Azərbaycan.- 2016.- 19 iyun.- S. 8.

273. Səlimov, Ə. Möhtəşəm tarix – modern inkişaf: Lahıc sənətkarlıqla elmin qovuşduğu məkandır //Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S.1;7.

274. Uşaq İncəsənət məktəbinin 45 illiyi qeyd edilib: [Sumqayıt Şəhər Bülbül adına Uşaq İncəsənət məktəbi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 5.

275. Zümrüd. İsmayıllıda “Sənətkarlıq bazarı” //Səs.- 2016.- 23 iyun.- S. 13.

 

RƏNGKARLIQ

 

276. Ağalarova, Ş. Luvr muzeyində istedadlı gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin fərdi sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2016.- 1 iyun.- S.11; Yeni Azərbaycan.- 2016.-1 iyun.- S.6; Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.16.

277. Azərbaycanlı rəssamdan böyük uğur: Nigar Nərimanbəyova Fransada ən yaxşı rəssam seçilib //Ekspress.- 2016.- 10 iyun.- S.13; Bizim yol.- 2016.- 10 iyun.- S.15.

278. Əbdürəhmanlı, N. Teymur Ağalıoğlu – təbiəti sənətləşdirən və sənədləşdirən rəssam //Aydın yol.-2016.- 10 iyun.- S.11.

279. Əliyev, Z. “Bədii güzgü”nün sərtliyi: Bəhruz bəy Kəngərlinin “Qaçqınlar” silsiləsi haqqında //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.24.

280. Əliyev, Z. Abşeron rəssamlıq məktəbi: [rəssam Mircavad Mircavadovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.30.

281. Əliyev, Z. Cizgilərə hopan ömür...: [Xalq rəssamı Cəmil Müfidzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.30.

282. Əliyev, Z. Keramikanın fəlsəfi düşündürücü qatı: [rəssam Məzahir Avşar haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 11 iyun.- S.28.

283. Əliyev, Z. Obrazlı cızgilərin düşündürücülüyü: Ayxan Rəsulovun yaradıcılığı haqqında düşüncələr... //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.24.

284. Gülcahan. Elçin Məmmədovun 70 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.3.

285. Xalq rəssamı Baba Əliyevin yubiley sərgisi: [Milli İncəsənət Muzeyində rəssamın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət 2016.- 3 iyun.- S.3.

286. İstirahət məkanlarında sərgilər: [“Qəbələnd” istirahət və əyləncə mərkəzində həvəskar rəssam Ruzanna Bəşirovanın əl işlərindən ibarət fərdi sərginin təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət 2016.- 29 iyun.- S. 4.

287. Kino sənətində keçən illər: Qrim rəssamının 65 illik yubileyi qeyd olunub: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Elbrus Vahidovun 65 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.6.

288. Qaliboğlu, S. “Parlaq işıqlar şəhərində”: [YARAT Müasir İncəsənət Məkanı “ARTIM” layihələr məkanında bir qrup rəssamın eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.6.

289. Qaliboğlu, S. “Rəssam nə çəkirsə-çəksin, ortaya yaradıcılıq çıxmalıdır”:“Sənətdə öz yolunu tapmaq, göydən paraşütlə tullanmaq kimi bir şeydir. Paraşüt açıla da bilər, açılmaya da” : [rəssam İsa Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.15.

290. Qaliboğlu, S. Gənc rəssamın “Yasəmən” sərgisi: [Əfşan Əsədovanın eyniadlı fərdi sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 16.

291. Qaliboğlu, S. Gənc rəssamın ilk fərdi sərgisi: [V.Səmədova adına sərgi salonunda rəssam Rüstəm Məmmədovun ilk fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.16.

292. Qaliboğlu, S. Görkəmli rəssam Baba Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılıb: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.5.

293. Qaliboğlu, S. Muzey Mərkəzində “Rənglərin formulu”: Vüqar Muradov yeni sərgisini təqdim etdi //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.9.

294. Qaliboğlu, S. Rəssam müəllimlərin “Rəngli duyğular”ı: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.16.

295. Qəbələdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların satış-sərgisi: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.15.

296. Lənkəranda rəsm qalereyalarının əməkdaşları üçün təlim //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 2.

297. Maral Rəhmanzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi: [4 saylı Uşaq İncəsənət məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

298. Mehdizadə, G. “Rəsm əsərimin Ankarada Atatürkün ev muzeyində sərgilənməsi qürurverici duyğudur”: Günay Mehdizadə: “Canlı rəsm simpoziumları multikultural mədəni dəyərlərin vəhdəti üçün olduqca uğurludur”: [Rəssamlar İttifaqının üzvü, tanınmış və istedadlı rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

299. Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Parisdə Toğrul Nərimanbəyovun məzarını ziyarət edib: [Sevda Məmmədəliyevanın Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S. 4.

300. Məmmədov, K. “Əsərlərimə incə notları Azərbaycanın zəngin ruhu verir”: “İnsan vətənindən uzaqda yaşayanda öz dilinə, adətlərinə, mədəniyyətinə daha dərindən dəyər verir”: [Ukraynada yaşayan Əməkdar rəssam, heykəltəraş Katib Məmmədovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı S. Qaliboğlu //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.12.

301. “Mənim müəllimim təbiətin özüdür”: Müsair İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.16.

302. Mirməmməd, G. Ömrün yeddi rəngi: [Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 3 iyun.- S.10.

303. Moskvada azərbaycanlı rəssamın yubiley sərgisi: [Dövlət Şərq Muzeyində Abbas Kazımovun 60 illik yubileyi münasibətilə “Rənglərin qafiyəsi” adlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

304. Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq Rəssamı Hüseyn Əliyevin “Mənzərələr” adlı sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2016.- 2 iyun.- S.6; Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.16; Yeni Azərbaycan.- 2016.-2 iyun.- S.7.

305. Nigar Nərimanbəyova Fransada “İlin ən yaxşı rəssamı” adını qazanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.16.

306. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı rəssamın Muzey Mərkəzində sərgisi: [Bayram Salamovun] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.16.

307. Səmədağa Cəfərovun yubiley sərgisi: [“1969” qalereyasında rəssamın 70 illik yubileyi münasibətilə açılacaq sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.16.

308. Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasında “Rənglərin rəqsi”: [eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 10.

309. Süleymanova, H. Düşündürən rənglər: Vüqar Muradov yeni sərgisini təqdim etdi: [Muzey Mərkəzində rəssamın “Rənglərin formulu” adlı sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniy-yət.- 2016.- 10 iyun.- S.15.

310. Şəkidə yerli fırça ustalarının sərgisi //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.16.

311. “Torpaq və insan”: Sumqayıtda Əşrəf Heybətovun yubileyi münasibətilə sərgi: [Əməkdar rəssamın 65 illik yubileyi münasibətilə keçirilən sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.13.

312. Ukraynada Azərbaycan rəssamlarının sərgisi: [Səbinə Şıxlinskaya və Eldar Əkbərovun müasir incəsənət əsərlərinin təqdimatı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2016.-17 iyun.- S.6.

313. “Vergilər uşaqların gözü ilə”: Rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi: [Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.5.

314. YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində “Müqavimət haqqında 300 söz” və “Kiçik yalanlar” adlı sərgilər açılıb //Respublika.- 2016.- 12 iyun.- S.7; Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.16.

 

Bax: 49, 126, 131, 174, 190, 222

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

315. Ağayeva T. Qarabağ atları Azərbaycan xalçalarında //Zaman.- 2016.- 3 iyun.- S.11.

316. AMEA-da Xalçaşünaslıq sektoru yaradılır //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 4.

317. Bakıda “I Beynəlxalq türk dünyasının ortaq dili naxışlar” mövzusunda simpozium işə başlayıb: [Azərbaycan Xalça Muzeyində] //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S 8.

318. “I Beynəlxalq Türk Dünyasının Ortaq Dili Naxışlar” simpoziumu keçirilib: [Azərbaycan Xalça Muzeyində] //Olaylar.- 2016.- 2 iyun.- S.4.

319. Dərbənddə Azərbaycan və Dağıstan alimlərinin görüşü: Birgə layihə əsasında “Dərbənd xalçaçılığı: mədəniyyətlərin müştərək tarixi” kitabı ərsəyə gəlib //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.12.

320. Əliyev, Z. El sənəti-el şöhrəti: Ağacoyma ustası Seyfəddin Mənsimoğlunun yubiley portreti //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun- S 11.

321. Kəngərli, Q. Özbəkistanda Azərbaycan kəlağayılarının təqdimatı keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S.7; Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.8; 525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.13.

322. Qaxda sənətkarların satış-sərgisi //Mədəniyyət.-2016.- 8 iyun. - S.9.

323. Milli geyimin təbliği üzrə layihənin təqdimatı: [modelyer, dizayner, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Xəlilovanın kataloqunun təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 11.

324. Nərimanoğlu, M. Mismar və saplardan yaranan incə sənət: filoqrafiya: [filoqrafiya sənəti ilə məşğul olan Aytən Əliyeva haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 29 iyun.- S.7.

325. Novruz, G. Yeddi ilməyə doğru yeddi addım...: [“Azərilmə” haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 21 iyun.- S.8.

326. Tural. Özbəkistanda Azərbaycan kəlağayılarının təqdimatı keçirilib: [Daşkənddə “Azərbaycan kəlağayı sənəti və onun özəllikləri” adlı tədbir keçirilib] //Palitra.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

327. Türk dünyasının ortaq dili – naxışlar: Beynəlxalq simpozium qədim xalça sənətinə həsr olunub: [Azərbaycan Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.4; 525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.12.

 

QRAFİKA

 

328. Qaliboğlu, S. Torpaqdan yaradan rəssam: [qrafik, rəngkar və keramikaçı Mirteymur Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.11.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

329. Loğmanoğlu, S. Modelyer Gülnarə Xəlilovanın geyimlərindən ibarət kataloqun təqdimatı keçirilib: [“RİTZ” restoranında] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 17 iyun.- S.6.

 

Bax: 323

 

MUSİQİ

 

330. Abbaslı, T. Rəşid dünyası... Dünya Rəşidi...: İfa dünyasına xordan başlayıb, dünyasını Dünya solisti olaraq dəyişmiş Rəşid Behbudov!.. //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.13.

331. Abbaslı, T. Səsin Zülfü odası: Dünya musiqilərinin “muğam gözəlliyi”ndə Zülfü Adıgözəlov sədası... //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.10.

332. Abbaslı, T. Yenə “Fatma şikəstə”!..: Təkrar-təkrar, təkrir-təkrir, dönə-dönə...: [Əməkdar artist Fatma Mehrəliyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

333. Azərbaycan musiqisinə qarşı növbəti təxribat: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Almaniyada keçirilən “Sarı gəlin” konsertləri ilə bağlı bəyanat yayıb //Mədəniyyət.- 2016.-1 iyun.- S.7.

334. Azəri, L. Doğma yurdun ölməz tərənnümçüsü: Rəşid Behbudovun anım günündə məzarı ziyarət olundu //Mədəniyyət 2016.- 10 iyun.- S.13.

335. Bakı Musiqi Akademiyasında xatirə konserti: [Əməkdar incəsənət xadimi, professor Oqtay Abasquliyevin xatirəsinə həsr olunmuş solo-konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.10.

336. Balaca istedadların tamaşa və konserti: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən “Oyuq” teatr-studiyasının balaca istedadlarının Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə keçirdikləri tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.5.

337. Böyük sənətkarın xatirəsi musiqi axşamı ilə yad olundu: [2 saylı 11 illik musiqi məktəbində Rəşid Behbudovun yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

338. Bülbülün memorial muzeyində xatirə tədbiri: [anadan olmasının 119-cu ildönümü ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.7.

339. Cabbarova, F. Bülbül təkrarsızlığı: sehrli səs və möcüzəli ifalar: [Xalq artisti Bülbül haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S. 24.

340. Cavadov, Z. Sumqayıt Musiqi Kolleci: [kollecin direktoru, Əməkdar müəllim Rasim Quliyevlə söhbət] //Respublika.- 2016.- 23 iyun.- S.8.

341. Cəfərova, X. “Kamança çox qədim alətdir”: [gənc kamançaçı Xətayə Cəfərovayla müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı //Həftə içi.- 2016.- 30 iyun.- S.4.

342. Daha bir musiqi məktəbinin yekun konserti: [Tofiq Quliyev adına 12 saylı onbirillik musiqi məktəbinin Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təqdim etdiyi hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 4.

343. Əliyeva, G. “Məni yaşadan sənətdir”: Müsahibimiz Azərbaycanın Əməkdar artisti, Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti, Milli Konservatoriyanın dosenti Gülüstan Əliyevadır /müsahibəni apardı Zümrüd Bayramova //Səs.- 2016.- 21 iyun.- S.12.

344. Əmircanov, P. Balaca pianoçunun uğuru: [Nigar Quliyeva haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 5 iyun.- S.8.

345. Əsədova, F. Səs bulaq kimi çağlasın deyə...: Foneatr nədən danışdı?: [Fəxriyyə Əsədovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.10.

346. Fariz. “Azərbaycan – doğma diyar”: Milli azlıqların növbəti respublika festivalı keçirilir //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.3.

347. Fariz. Gənc pianoçunun solo konserti: [Abşeron rayonunun Mədəniyyət Mərkəzində pianoçu Fidan Əmişovanın konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.4.

348. Fərəcov, S. Bəstələri bu gün də sevilərək dinlənilir: [Xalq artisti Hacı Xanməmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.14.

349. Fərəcov, S. Birlik və qardaşlığımızın musiqi dili ilə nümayişi: [Şəki “İpək yolu” Beynəlxalq musiqi festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.4.

350. Fərəcov, S. Ruhumuzu ovunduran ustad: [tarzən Vamiq Məmmədəliyevin 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.10.

351. Fərəcov, S. Şuşalıları bir yerə toplayan məlahətli səs: [xanəndə Məhəmmədqulu Şuşinski haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.13.

352. Filarmoniyada daha bir yaradıcılıq hesabatı: [2 saylı 11 illik musiqi məktəbinin Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında verdiyi hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

353. Gənc skripkaçıya Qran-Pri mükafatı təqdim edilib: [Moskvada Sergey Prokofyev adına II Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsində iştirak edən azərbaycanlı Ceyla Seyidova haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.5.

354. Görkəmli tarzən mədəniyyət evinin qonağı olub: [tarzən Vamiq Məmmədəliyevin 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.-2016.- 10 iyun.- S.4.

355. Hüseynov, F. Kamanla birgə əbədiləşən sənətkar: Habil Əliyevin qəbirüstü abidəsinin açılış mərasimi keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.4.

356. Xan Şuşinski adına festivalın qalibləri mükafatlandırılıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 iyun.- S.7.

357. İbrahimova, A. Gənc pianoçunun yeni uğuru: [Murad Abasov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.15.

358. İmişlidə musiqi məktəbi şagirdlərinin konserti: [İmişli Rayon Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

359. İsmayılova, S. Səsin də su kimi lətafəti var...: Müsahibimiz Xalq Artisti, “Şöhrət” ordenli, Prezident təqaüdçüsü Səkinə İsmayılovadır //İki sahil.- 2016.- 8 iyun.- S.13.

360. Kazımlı, G. Muğam ocağı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 24 iyun.- S.7.

361. Köçərli, S. Bu gün “danışan” ifaçılar azdır: [gənc qarmon ifaçısı Sübhan Köçərli ilə müsahibə] /müsahibəni aprardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 3 iyun.- S.11.

362. Qaflanoğlu, Ə. Sənətin bənzərsizliyi və möhtəşəmliyi: Mirnazim Əsədullayev sənətkarlığı haqqında düşüncələr: [kamança ifaçısı, Əməkdar artist haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 iyun.- S.6.

363. Lalə. Xan Şuşinski adına muğam festivalının yekun konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.10.

364. Lalə. Uşaq musiqi məktəbinin hesabat konserti: [Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.5.

365. Mədəniyyət evinin yaradıcılıq hesabatı: [Sumqayıtda Nəriman Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S. 11.

366. Məlikaslanov, R. “İndi özümdən öyrənirəm”: [Xalq artisti, məşhur dirijor, Türkiyədə yaşayan soydaşımız Ramiz Məlikaslanovla müsahibə] /müsahibəni apardı S. Qaliboğlu //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.13.

367. Məmmədəliyev, V. “Yaxşı ki bu sənətdəyəm”: [Əməkdar artist Vamiq Məmmədəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2016.- 8 iyun.- S.10.

368. Muradov, İ. “Mən sadəcə göründüyüm insanam”: İlqar Muradov: “Belə olanda rahat oluram. Həyat tərzim, daxili dünyam mənə belə olmağı öyrədib”: [Əməkdar artistlə masahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2016. - 18 iyun.- S.13.

369. Mustafayev, S. “İrs” mənim övladımdır”: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Sidqi Mustafayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı //Həftə içi.- 2016.- 21 iyun.- S.4.

370. Mükərrəmoğlu, M. Xalqımızın səsini dünyaya çatdıran qurultay nümayəndəsi: [gənc vokalçı Emin Eminzadə haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 5 iyun.- S.3.

371. Müsabiqə qaliblərinin qala-konserti: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında III respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsi qaliblərinin qala-konsertinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.3.

372. Naxçıvan Uşaq Filarmoniyası solistlərinin solo konserti: [Rəna Mehralıyeva və Ataxan Quliyevin solo konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.6.

373. Naxçıvanda xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılığı müsabiqəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.2.

374. Nərimanoğlu, M. Qurban Pirimovun yadigarı: İstedad sorağında: [tar ifaçısı Asim Pirimov haqqında] //Azərbaycan 2016.- 25 iyun.- S.8.

375. Nəsirova, K. Ömrün illərini vərəqləyərkən: [Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Şəhla Həsənovanın 60 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.-17 iyun S.11.

376. Novruzov, A. Tar ifaçılığı sənətimizin görkəmli nümayəndəsi: Əməkdar artist Vamiq Məmmədəliyevin 70 illiyinə //525-ci qəzet.- 2016.- 9 iyun.- S.6.

377. Prezident təqaüdçüləri Gəncədə çıxış ediblər: [Gəncə şəhərinin “2016-cı il Avropa gənclər paytaxtı” seçilməsi ilə əlaqədar keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.6.

378. Rəhimzadə, N. Ürəklərdə yaşayan bəstəkar: [Bəhram Nəsibov haqqında] //İki sahil.- 2016.- 21 iyun.- S. 12.

379. Uğur. Zaqatalada yaşayan azsaylı xalqların musiqi mədəniyyəti: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.-2 iyun.- S.13.

380. VIII Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb: Festival çərçivəsində fortepiano ifaçılarının müsabiqəsi də keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 2.

381. Yeniyetmə pianoçu beynəlxalq müsabiqədə iki diplom qazanıb: [Nuray Əliyevanın İtaliyada keçirilən müsabiqədə iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

382. Zeynallı, C. “Hec bilmirəm necə oldu ki,”onunla ev-ləndim: Cavan Zeynallı: “Quşların da öz mahnıları, repertuarları var”: [Əməkdar artistin müsahibəsi] //Yeni Müsavat.- 2016.- 7 iyun.- S.12.

 

Bax: 27, 30, 62, 91, 189, 199, 200, 201, 209, 213, 221, 232, 544

 

Şəki “İpək yolu” VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı

 

383. “İpək yolu”nun musiqi telləri yenə Şəkidə qovuşur: “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” növbəti beynəlxalq festivala ev sahibliyi edir //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.9.

384. Pərvin. Şəki “İpək yolu” VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı açıq elan olundu //525-ci qəzet.- 2016.- 29 iyun.- S.4.

385. Səlimov, Ə. Şəki “İpək yolu” VII Beynəlxalq musiqi festivalına start verilib: Təşkilatçılar da məmnundurlar, iştirakçılar da... //Azərbaycan.- 2016.- 29 iyun.- S.7.

386. Şəki beynəlxalq musiqi festivalına ev sahibliyi edir: Türkiyənin “Şimdi” ansamblı festivalın səhnəsində çıxış edib //Palitra.- 2016.- 29 iyun.- S.15.

387. Şəki xanlarının sarayının qarşısında ecazkar Yaponiya musiqisi səslənib //Azərbaycan.- 2016.- 30 iyun.- S.8.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

388. Aşıq Aydın Çobanoğlunun 65 illik yubileyi qeyd edilib: Dövlət Mahnı Teatrında //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun. - S. 13.

389. Aşıq Kərəm İncəliyə həsr edilmiş kitab işıq üzü görüb //Mədəniyyət 2016.- 22 iyun. - S.14.

390. Aşıqlar Birliyi idarə heyətinin iclası keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 7.

391. Dədə Şəmşir sənətinin işığında: Tehranda aşıqlar festivalı keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.8.

392. “Elxan ömrü, saz ömrü”: [Elxan Məmmədlinin 70 illik yubileyi münasibətilə nəşr olunan eyniadlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.14.

393. “İsmi Pünhan” işıq üzü görüb: [Molla Cumanın 160 illik yubileyi münasibətilə eyniadlı kitabın nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun. - S. 6.

394. Qəniyev, S. O, sazla-sözlə yaşayırdı...: [aşıq Şakir haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 iyun.- S. 14.

395. Rüstəmli, A. Göyəmli gəraylısı: [sazbənd Qəzənfər Tağılının yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 iyun.- S.4.

396. Salmanov, R. “Bir millətim, bir sazımdı, bir Vətən”...: [sazbənd Qəzənfər Tağılının eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

397. Uğur. Avarların folkloru //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 4 iyun.- S. 13.

398. Uğur. Saxurların folklor nümunələri //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 7 iyun.- S.13.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

399. “Asiman”ın yubileyində dostların görüşü: [Heydər Əliyev Sarayında “Asiman” rəqs qrupunun 20 illik yubileyi münasibətilə keçirilən “Dostlar asimanda görüşür” adlı konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S.11.

400. Babazadə, Ə. “Rəqs sənətində yenilikləri qəbul etməkdən çəkinməyin”: Niderlandlı xoreoqraf Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında ustad dərsləri keçib //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.11.

401. Əfəndiyev, T. “Xoreoqrafiya Akademiyasının xüsusi dövlət qayğısına ehtiyacı var”: [akademiyanın rektoru Timuçin Əfəndiyevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ceyhun //525-ci qəzet.- 2016 -21 iyun. - S.5.

402. Hüseynov, F. Alqışlar üçün hesabat: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası məzunlarının buraxılış konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.6.

403. Kərimova, C. “Klassik balerina olsam da...”: “Kinoya çəkilmək barədə dəvət alsam, özümü bu sahədə də sınayardım”: [Opera və Balet Teatrının aparıcı balerinalarından biri Cəmilə Kərimova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.11.

404. Qubada beynəlxalq folklor-rəqs festivalı: [Azərbaycan, Türkiyə, Moldova və Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 8.

405. Tələbə rəqqaslar hərbiçilər qarşısında çıxış ediblər: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası tələbələrinin Qobustanda konserti: [Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə “Bura Vətəndir” adlı bayram tədbirində] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 10.

 

Bax: 194

 

KİNO

 

406. Abbaslı, T. Çiçək tək incə...: İpək kimi zərif, şimşəktək şaqraq Səs, Hökümlü Səda, lətif hal-əda mücəssəməsi – Hökumə Qurbanova!: [Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, görkəmli teatr və kino aktrisası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.13.

407. Azəri, L. Üç gün və bir ömür”: Yeni bədii film çəkilir: [Babək Şirinsifətin hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.6.

408. Fariz. Xalqa xidmətdə keçən ömür yolu: Görkəmli dövlət xadimi, akademik Vəli Axundovun 100 illik yubileyi qeyd olundu: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Yavər Rzayevin lentə aldığı “Vəli Axundov. XXI əsrdən baxış” adlı sənədli filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.2. //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.12.

409. Fərəcov, S. Kino sənətimizdə Hüseyn Seyidzadə yolu: [kinorejissor haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.12.

410. Fətəliyev, R. Daha nüfuzlu ola bilərdim: [kino-ssenarist və rejissor Ramiz Fətəliyevin Azadlıq radiosuna müsahibəsi] //Ekspress.- 2016.- 8 iyun.- S.13.

411. Həbib İsmayılovun 110 illiyi qeyd olundu: [Dövlət Film Fondunda] //Bizim yol.- 2016.- 15 iyun.- S.2.

412. Hüseynov, F. “Yarımçıq xatirələr” həbsxanada nümayiş olundu: [Elxan Cəfərovun quruluş verdiyi eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

413. Hüseynov, F. Kinoya həsr olunan ömrün 70-ci zirvəsi: Tanınmış ssenarist və kinorejissor Ramiz Fətəliyevin yubileyi qeyd olundu: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.2.

414. “Köşk” filminin çəklişləri başlanıb: [rejissor Mirsadıq Ağazadənin hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

415. Qəbələdə yeni filmlər nümayiş olunur: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının istehsal etdiyi filmlər] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

416. Quliyeva X. “Tütək səsi” nin Millisi: “O kadr milis maşınlarının nəzərəti altında çəkıldı”: [aktrisa Xalidə Quliyevanin müsahibəsi] //Bizim yol.- 2016.- 8 iyun.- S.15.

417. Lalə. Görkəmli rejissorun xatirəsi yad olundu: [Dövlət Film Fondunda kinorejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Həbib İsmayılovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 2.

418. Lalə. Nadir almazın axtarışı: “Xeyirlə Şərin rəqsi” bədii filminin təqdimatı keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində Yavər Rzayevin eyniadlı filminin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.6.

419. Mirməmməd, G. “Lətif”dən “Dərs”ədək: Ekran önündə yaranan düşüncələr: [uşaq obrazları yaradılan “Lətif”; “Ögey ana”; “Bizim Cəbiş müəllim” və s. filmlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.13.

420. Rəis, X. Onlar uşaqları filmə çəkmirlər, film çəkməyi öyrədirlər: Azərbaycan ilk Uşaq Kino Məktəbindən reportaj //Kaspi.- 2016.- 17 iyun.- S.11.

421. Verdiyev, M. “Mən həmişə inqilabçı olmuşam”: “Babək” filminin Buğdayı 20 ildən sonra Azərbaycana qayıdıb: [Məhəmməd Verdiyevin müsahibəsi] //Bizim yol.- 2016.- 4 iyun.- S.15.

 

Bax: 70, 187, 230

 

III Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı

 

422. Bakı üçünçü beynəlxalq turizm filimləri festivalına start verilib //Respublika.- 2016.- 2 iyun.- S.6.

423. Fariz. III Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı yekunlaşdı: Qran-Pri, beş nominasiya üzrə mükafatlar, milli mükafat və münsiflər heyətinin xüsusi mükafatı sahiblərinə təqdim olundu: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2016.- 8 iyun.- S.8.

424. “Festival ölkəmizin turizm potensialının tanıdılmasına təkan verir”: Bakıda III Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı keçirilir: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S. 3.

425. Hüseynov, F. Turizm filmləri ilə dünya turu //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.9.

426. Mükərrəmoğlu, M. III Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalının açılış mərasimi //Xalq qəzeti.- 2016.- 2 iyun.- S.8.

427. III Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalının qalibləri mükafatlandırılıblar: [Nizami Kino Mərkəzində] //Respublika.-2016.- 4 iyun.- S.15.

 

TEATR

 

428. Eldarqızı, Z. İyunun 20-də doğum gününü qeyd edəcək aktrisa İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında necə qarşılanıb?: Zülfiyyə Eldarqızı: “Teatrda hansı qapını açdımsa, orada tələbələrimi gördüm”: [bədii qiraətçi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İradə Sarıyeva //Bakı xəbər.- 2016.- 18-20 iyun.- S. 11.

429. Elman Rəfiyev:Pantomima Teatrı 3D xarakteri daşıyır”: Əməkdar artist Elman Rəfiyev: Bəxtiyar Xanızadə canlı korifeydir...: [Əməkdar artist, Pantomim Teatrının direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.-2 iyun.- S.10.

430. Fərəcov, S. İlk qadın teatr rejissorumuz: [Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ulduz Rəfili haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.14.

431. Fərəcov, S. O, səhnəni müqəddəs məbədgah hesab edirdi...: Azərbaycanın XX əsr mədəniyyət salnaməsində aktyor, rejissor, pedaqoq, dramaturq, Əməkdar artist Mirmahmud Kazı-movskinin adı hörmətlə çəkilir //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

432. Fərəcov, S. Səhnədə bir kəlmədən başlanan uğur: [Xalq artisti Əli Qurbanov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 13.

433. Füzuli Dövlət Dram Teatrında “Həmyerlilər”: [Əli Hüseynovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 13.

434. Hacıyev, R. Qızlarıma olan sevgim heç nə ilə müqayisə olunmaz: [rejissor Ramin Hacıyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 10 iyun.- S.11.

435. Hüseynov, R. “Teatrda ən çox danlanan aktyor mənəm”: [Bakı Uşaq Teatrının aktyoru Rauf Hüseynovla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 24 iyun.- S.11.

436. Xalq teatrı 16 illik fasilədən sonra tamaşaçıların görüşü-nə gəlib: [Sumqayıt Şəhər 28 May Diyarşünaslıq evinin nəzdində fəaliyyət göstərən sənət məbədi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.5.

437. Xocalı rayon Mədəniyyət evində tamaşa: [Orxan Vahidoğlunun “Qara paltarlı qadın” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

438. Kamalov, Ə. “Dərbənd teatrında çalışmaq mənim üçün bir missiyadır”: “Ac həriflər”in qastrolundan sonra mənəvi toxluq verən söhbət: [Dərbənd Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının Baş rejissoru Ərtoğrul Kamalovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 6.

439. Kazımov, A. Bir məkana sığmırdı: [Xalq artisti, teatr və kino aktyoru Kazım Ziya haqqında] //Respublika.- 2016.- 23 iyun.- S.7.

440. “Qatil” yenə səhnədədir...: [rejissor Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 10.

441. Lənkəran teatrında premyera“Əsrlərin harayı”: [Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovun quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.10.

442. Məlik, R. “Yalan deyirlər, teatra əslində maraq çoxalıb”: “Bir dəfə rol oynamayan müəllim teatrdan nə öyrədə bilər?”: [Xalq artisti Ramiz Məliklə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2016.- 21 iyun.- S.13.

443. İsmayıloğlu, A. Maks Raynhardtın alman teatrı: Dünyanın örnək səhnə ocaqları //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 12.

444. Mingəçevir Dram Teatrında premyera: [Xalq artisti Valeh Kərimovun “Gəl, qohum olaq” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.5.

445. Mirməmməd, G. Bugünün “Vaqif”i Şəkidən gəldi: [Qüdrət Məmmədovun hazırladığı eyniadlı tamaşa teatrın səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.6.

446. Mirməmməd, G. “Qohumlar” var ki...: [Rusiyanın Əməkdar incəsənət xadimi Boris Manciyevin Bakıda hazırladığı eyniadlı ikihissəli müzikli haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.7.

447. Niyaz Qasımov: “O da bilir ki, mən daha istedadlıyam”: [Bakı Uşaq Teatrının aktyorunun müsahibəsi] //Kaspi.- 2016.- 9 iyun.- S.11.

448. Pirimova, N. Taleyin qəribə oyunu: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsinin tələbələrinin diplom tamaşalrı “Səda” Tədris Teatrında] //Kaspi.- 2016.- 9 iyun.- S.12.

449. Polis şöbəsində “Olmadı elə, oldu belə”: [Füzuli Dövlət Dram Teatrında Asif Şirinovun eyniadlı tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

450. Rəis, X. Geridə qoyduğumuz teatr mövsümü sənət adamlarının yaddaşında necə qaldı? //Kaspi.- 2016.- 23 iyun.- S.11.

451. “Sabir” Gəncə teatrının səhnəsində: [İradə Gözəlovanın eyniadlı tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.5.

452. “Sənətkarın taleyi” tamaşasının premyerası olub: [S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında İrana Tağızadənin eyniadlı tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.3.

453. “Solğun çiçəklər” yeni yozumda: Azərbaycan dramaturgiyasının klassiki sayılan Cəfər Cabbarlının “Solğun çiçəklər” melodramı Qazax Dövlət Dram Teatrında Xalq artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 7.

454. Süleymanova, A. “Ac həriflər”: (Ə.Haqverdiyevin eyniadlı əsəri əsasında): [Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının Ər-Toğrulun eyniadlı tamaşasını səhnəyə qoyması haqqında] //Kaspi.- 2016.- 9 iyun.- S.10.

455. Süleymanova, A. Ağlamamaq üçün gülürük...: (“Ölülər” komediyasının muasir qəhrəmanları): [Azərpaşa Nemətovun hazırladığı “Ölülər” komediyası haqqında] //Kaspi.- 2016.-2 iyun.- S.11.

456. Teatrların bölgələrə qastrol səfərləri //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.5.

457. “Zamanların əvvəli və sonunda”: Roman Viktyuk Teatrının tamaşası Bakıda təqdim edilib: [“ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsi Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Roman Viktyuk Teatrının tamaşası təqdim edilib] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.6.

 

Bax: 219

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

458. Əzimov, R. “Nə yaxşı kı, teatrda Azərpaşa Nemətov var”: Rafik Əzimov: “Milli Dram Teatrı uçurumda idi, o qaytardı”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2016.- 6 iyun.- S.13.

459. Hüseynoğlu, S. Ədəbiyyatımızın dirlik simvolu: “Ölülər” – 100: [Cəlil Məmmədquluzadənin eyniadlı əsərinin ilk tamaşasının yubileyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Ədəbiyyat.- qəzeti 2016.- 25 iyun.- S.12.

460. ...“Qürbətdən gələn məktublar” isə Qaxda nümayiş etdirilib: [rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.10.

461. Milli Dram Teatrı bölgələrdə “Xəcalət” tamaşasını təqdim edib: [Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 13.

462. Mirməmməd, G. Bizi deyib gələn “Ölülər”: Səhnədə göstərilənlər və bizim gördüklərimiz barədə: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.12.

463. Osmanov, B. “Teatrda canlı ünsiyyət imkanı var”: Bəhram Osmanov: “Bunu heç bir sosial media ilə əvəzləmək, müqayisə etmək mümkün deyil”: [Əməkdar incəsənət xadimi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2016.- 8 iyun.- S.13.

464. “Ölülər” yeni quruluşda səhnəyə qayıtdı: Cəlil Məmmədquluzadənin ölməz tragikomediyası 100 il sonra daha bir premyerasını yaşadı: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.5.

465. Yusifli, V. Səs: (Xalq artisti Mikayıl Mirzəni xatırlarkən) //Ədalət.- 2016.- 7 iyun - S.4.

466. Yüz ilin “Ölülər”i və “Ölülər”in yüz ili: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.6.

467. Zümrüd. “Ölülər” əsəri yeni quruluşda nümayiş olundu: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında] //Səs.- 2016.- 29 iyun.- S.11.

 

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

468. “Baladadaşın toy hamamı”nın yaradıcı heyəti ilə görüş: [Milli Kitabxanada Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın yaradıcı heyəti ilə keçiriləcək görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.7.

469. Cəbrayıloğlu, E. Uğur onun qismətidir: Sevdiyi işi sevə-sevə görən Əliqismət Lalayevin 60 illiyinə //Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S. 10.

470. Fəridə. “Baladadaşın toy hamamı”: [Milli Kitabxanada Cənnət Səlimovanın eyniadlı tamaşasının yaradıcı heyəti ilə keçirilən görüş haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

471. Xəlilzadə, F. O gülmürdü, güldürürdü: Hacıbaba Bağırov həmişə tamaşaçıya təbəssüm bəxş edib, güldürə-güldürə düşündürüb //Kaspi.-2016.- 11-13 iyun.- S.7.

472. Lalə. Milli Kitabxanada “Baladadaşın toy hamamı”nın yaradıcı heyəti ilə görüş: “Aktyorların öz oyunları haqqında tamaşaçı rəylərini öyrənməsi çox əhəmiyyətlidir”: [Cənnət Səlimovanın eyniadlı tamaşasının yaradıcı heyəti ilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.6.

473. Musiqili Teatr Xaçmazda balacalar üçün tamaşa göstərib //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.5.

474. Musiqili Teatrın aktrisası festivaldan diplomla qayıdıb: [Kiyevdə keçirilmiş IV “O-FEST” Beynəlxalq Musiqi Festivalında ölkəmizi Əməkdar artist Nərgiz Kərimovanın təmsil et-məsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S.11.

475. Pirimova, N. Mindən bir gecə əskik: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının Baş rejissoru İradə Gözəlovanın Musiqi Teatrda hazırladığı “999-cu gecə” adlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2016.-2 iyun.- S.12.

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

476. Azəri, L. “Həyatımla yaradıcılığım bir-birini tamamlayır”: [Xalq artisti Yasin Qarayevin 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.11.

477. Bəhram Osmanov: “Oradakı aktyorlar məni gözləyirdilər”: [Teatrın baş rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 30 iyun.- S.10.

478. Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Uzuncorab Peppi”: Yeni tamaşaya isveçli və azərbaycanlı rejissor quruluş verir: [Roni Danielson və Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanov] //Mədəniyyət .-2016.- 22 iyun.- S. 2.

479. Gülcahan. Teatrda “Rənglər, duyğular, düşüncələr” sərgisi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.8.

480. “Hekayəti-xırs quldurbasan” Londonda maraqla qarşılanıb: [Cənnət Səlimovanın eyniadlı tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 iyun.- S.7; Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S. 16.

481. Həmidov, M. Bir ayda üç festival, bir qastrol: [teatrın direktoru Mübariz Həmidovla müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.7.

482. Mirməmməd, G. Hiylə var ki, xeyirxahlığa xidmət edir: [rejissor Gülnar Hacıyevanın “Tülkü, tülkü, tümbəki” pyesi əsasında hazırlanan tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 10.

483. Mirməmməd, G. İsti günün sənət hərarətli məclisi: [Xalq artisti Ağaxan Salmanlının 75, Yasin Qarayevin 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.6.

484. “Uzuncorab Peppi”nin məşqləri başlanıb: [Roni Da-nielson və Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovun quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 5.

 

TURİZM

 

485. Abdullayev, M. Azərbaycan yüksək səviyyəli turizm ölkəsinə çevrilir //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S. 7.

486. Abdullayev, M. Azərbaycanın regionlarının turizm potensialından geniş istifadə olunur //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 23 iyun.- S. 8.

487. Ankarada COMCEC işçi qrupunun iclası: [İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Daimi Komitəsinin iclasında turizm və digər sahələr üzrə məsələlərin müzakirə olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

488. Asimqızı, A. Viza probleminin asan həlli: Elektron vizaların verilməsi prosedurunun “Asan Xidmət”ə həvalə edilməsi razılıqla qarşılanıb //Kaspi.- 2016.- 3 iyun.- S.6.

489. ATMU-nun turizm nəşrləri: [“Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları” beynəlxalq jurnalının növbəti sayının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun. - S.9.

490. Azərbaycan və Qazaxıstanın turizm təmsilçilərinin görüşü //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.2.

491. Babaxanov, N. Təbiətin gətirdiyi gəlir: Azərbaycanın mövcud turizm potensialından səmərəli istifadə olunması bu sahənin inkişafının əsas şərtidir //Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.6.

492. Bayramov, M. Turizm sektoru yeni inkişaf yolunda //Mövqe.- 2016.- 15 iyun.- S.6.

493. Dağlar qoynunda yay istirahəti: [Qax rayonu haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.9.

494. Əliyev, S. Kənd turizmi: daha sərfəli, daha keyfiyyətli: Gədəbəydə turizmin bu istiqamətinin inkişafı üçün geniş imkanlar var //Azərbaycan.- 2016.- 8 iyun.- S. 2;8.

495. Əlləddinqızı, N. Turizm sürətlə inkişaf edən iqtisadi sektora çevrilib //Səs.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

496. Fariz. Azərbaycanda turizm: strateji baxış: İctimai müzakirələrdə turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı görülən və görüləcək işlərdən söz açılıb: [İqtisad Universitetində keçirilən ey-niadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.3.

497. Fətəliyev, A. Xoşbəxt yaşamağın yeganə yolu pozitiv olmaqdır: [Chevrolet Azərbaycanın Marketinq departamentinin direktoru və Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi Anar Fəth Fətəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.-2016.-17 iyun.- S.8.

498. “Gördüyüm mənzərəni sözlə təsəvvür edə bilmirəm”: Fransalı turistin Xınalıq təəssüratı: [Quba rayonunun Xınalıq kən-dini ziyarət etmiş Kventin Merellinin təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.10.

499. Göyçayda “Gənclər üçün turizm və mədəniyyət dü-şər-gəsi” //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.9.

500. Hotelçilik ixtisası üzrə fənn proqramının müzakirəsi keçirilib: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun. - S.9.

501. Hüseynov, F. Azərbaycan turizmi: mövcud imkanlar daha böyük inkişaf üçün zəmindir //Mədəniyyət.- 2016.-10 iyun.- S.12.

502. Hüseynov, F. Naxçıvana tur təşkil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.9.

503. Hüseynov, F. Naxçıvana turist səfərləri artıb //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S. 9.

504. Hüseynov, F. Turizm və Menecment Universiteti növbəti məzun buraxılışına hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.4.

505. İlk piknik zonasına gələn turistlərin sayı artmaqdadır: [Qobustan rayonu ərazisində yerləşən “Qobulənd” istirahət mərkəzi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.16.

506. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələn turistlərin sayı artıb //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 7.

507. İsmayıllıda “Sənətkarlıq bazarı”nın açılış mərasimi keçirilib: Layihə bölgələrdə turizmin inkişafına və regional marşrutların populyarlaşdırılmasına xidmət edir //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S.8.

508. İstirahət mərkəzində səyyar kitabxana xidməti: [Qəbələ rayonunda turistlər və yerli sakinlərin istirahətini daha maraqlı etmək üçün] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 7.

509. Küveyt qəzetində Azərbaycan haqqında məqalə //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.9.

510. Küveytin media nümayəndələri ölkəmizə səfər edib //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.9.

511. Qara dəniz regionunda turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.3.

512. Qələndərli, N. Turizm sahəsində həyata keçirilən uğurlu siyasət regionların sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verir //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun. - S.7.

513. Qorqud. Azərbaycan turizmi: mövcud vəziyyət və perspektivlərin dəyərləndirilməsi zərurəti //Bakı xəbər.-2016.-9 iyun.- S.15.

514. Qorqud. Qalaaltı Hotel və Sanatoriya kompleksində xidmət paketlərinə iyun endirimləri //Palitra.- 2016.- 9 iyun.- S.15.

515. Quliyeva, A. Azərbaycan turizmi: Mövcud vəziyyət və perspektiv imkanların dəyişdirilməsi zərurəti //525-ci qəzet.- 2016.-14 iyun.- S.4.

516. Lənkəranda turizm işçiləri üçün treninqlər başa çatıb //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S. 9.

517. Məhərrəmzadə, Ə. Azərbaycan turizm sektorunun böyük inkişaf perspektivləri //Respublika.- 2016.- 18 iyun.- S.5.

518. Məmmədova, A. Azərbaycan turizmi: mövcud vəziyyət və perspektiv imkanların dəyərləndirilməsi zərurəti //Ekspress.- 2016.- 14 iyun.- S.11.

519. Məmmədova, Y. Məqsəd Azərbaycan turizminin böyük imkanlarını təqdim etməkdir //İqtisadiyyat.- 2016.- 10-13 iyun.- S.2.

520. Mənsimov, E. Paytaxtımız “Formula -1” yarışları ərəfəsindədir //Azərbaycan.- 2016.- 3 iyun.- S. 1; 6.

521. “Müasir İpək Yolu” mədəni turizm marşrutu layihəsi reallaşır: Dörd ölkədən 11 turizm şirkətinin tərəfdaş olduğu layihə üzrə memorandum imzalanıb: [Qazaxıstanın Çolpan-Ata şəhərində Türkdilli dövlətlərin keçirdiyi görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.9.

522. Nigar. Azərbaycandan Türkiyəyə turizm çağırışı //Palit-ra.- 2016.- 2 iyun.- S.4.

523. Ölkəmiz Seul sərgisində mükafatlandırılıb: [Koreya Respublikasında keçirilən “KOTFA 2016” beynəlxalq turizm sərgisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S.9.

524. Ölkəmiz Seulda beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunur: [Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda “KOTFA 2016” sərgisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.3.

525. Pərvin. “Azərbaycan turizmi: mövcud vəziyyət və perspektiv imkanların dəyərləndirilməsi zərurəti”: Azərbaycan: Tu-ristlərin cazibə mərkəzi :10 yaşını qeyd edən “Yol” jurnalı səyahətsevərlər üçün ən gözəl bələdçidir //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S. 8.

526. Regionlarda yay turizm mövsümünə hazırlıqla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 8 iyun.- S.8.

527. Rusiya saytı Azərbaycanın turizm imkanları haqqında //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.8.

528. Soçidə Azərbaycanın turizm imkanlarına dair təqdimat keçirilib: Ölkəmiz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 7.

529. “Şahdağ” Turizm Mərkəzi yay mövsümünü açıq elan edir //Mədəniyyət.- 2016.-10 iyun.- S.9.

530. “Şahdağ” Turizm Mərkəzində əyləncəli həftəsonu: “Velosipedçilər günü” və “Graffiti festival” təşkil olunacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.16.

531. Şəkidə turistlər üçün mədəni proqramlar təşkil olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 10 iyun.- S.8.

532. Şəkidə turistlər üçün yeni layihə: Qala divarları ərazisində atçılıq üzrə turizm marşrutunun təqdimatı keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.7.

533. Turizm axtarış saytlarında “Şahdağ” və “Tufandağ”a xüsusi maraq: “Şahdağ” Turizm Mərkəzi ilk üçlükdədir, dağ gəzintisi üzrə isə ön sıralardadır //Mədəniyyət.- 2016.-24 iyun.- S. 9.

534. Turizm haqqında yeni qanun layihəsi müzakirə olunub: [Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S.9.

535. Turizm tədrisi ilə bağlı ali məktəblərlə əməkdaşlıq davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 7.

536. Turizm üzrə “Etika mükafatı” təsis edilib: [Birləşmiş Millətlər Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) və Dünya Turizm Etika Komitəsi qurumunun təsis etdiyi mükafat haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 3.

537. Turizm və Menecment Universitetində görüşlər: [Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) Bakıdakı nümayəndəliyi ilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S.9.

538. Turizm-xidmət sahəsi üzrə praktik təcrübə: Treninq iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edilib: [5 nömrəli Bakı Peşə Liseyində] //Mədəniyyət.- 2016.-24 iyun.- S. 9.

539. “Turizmdən daha böyük gəlir götürmək istəyiriksə...”: İqtisadçı ekspert Pərviz Heydərov: ”Xidmət ilə qiymətin dinamikasında nisbətin əslində tərsmütənasib inkişafa diqqət yetirməliyik” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 iyun.- S. 9.

540. Uzunömürlülər diyarında istirahət imkanları: [Lerik rayonunun təbiəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S.7.

541. Yeni hazırlanan “Turizm haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 11 iyun.- S.4.

542. Yəhudi irsi üzrə Avropa marşrutu Azərbaycandan keçir: Avropa Yəhudi Mədəniyyəti və İrsinin Qorunması və Təbliğatı Assosiasiyasının nümayəndələri ölkəmizdə səfərdədir //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.9.

543. Yunisli, F. Azərbaycan turizmi: davamlı inkişaf üçün nə etməliyik? //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun. - S.12.

544. Zaqatalada incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert təşkil edilib: [“Regionlarda turizmin inkişafı” layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 iyun.- S. 7.

 

Bax: 180

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

Şeirlər

 

545. Abiyeva, K. Məzunlarıma //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

546. Ağa, A. Əllərimiz; Qoca; Tellər, küləklər və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.7.

547. Ağa, A. Qoca; Düşür; Şəkillər; Top-xatirə və s. //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.22.

548. Alarlı, B. İllər //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

549. Alarlı, B. Yuxu; Büt; Xırda və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.22.

550. Aygün Yavər qızının şeir dünyası...: Əgər qadın olmasaydım...; Yorğun baxtım; Bayramdan-bayrama və s. //Ədalət.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

551. Bağırov, H. Getmədim göylərdən enən yolları; Gəl kənarda duraq, könül; Bir gün dönəcəyik biz o yurdlara və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.29.

552. Bayramlı, M. Xəritələnmiş əl //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.29.

553. Berk, İ. Ayrılığın ürəyi; Üç dəfə seni sevirəm deyə oyandım; Eşq və s.: [türk ədəbiyyatı] /təqdim etdi Ayişə Nəbi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.7.

554. Cavadov, S. Meyvələr şahıdır, başında tac var //Azərbay-can.- 2016.- 7 iyun.- S.8.

555. Cəfəri, Ç. Burada bir kücə var sənsizlikdən darıxır: Yenilikdir; Heç kimsəni sevmir; Gəl və s. /İlham Qəhrəmanın təqdimatında //Kaspi.- 2016.- 4-6 iyun.- S.14.

556. Əbülfəz Ü. Dünyada; Onsuz da...; Qəribə qatardır, ömür qatarım və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.21.

557. Əhmədli, N. Dünyanın dəli çayları, dönüb axırlar üstümə: Gəl, bir az dua edək; Silkələmə nar ağacın //525-ci qəzet.- 2016.-25 iyun.- S.22.

558. Əlizadə, A. Bacımın balıncı; Sarmaşıq; Bacılar və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.23.

559. Əzimli, Ə. Bu yol; Qaytar; Bomboz günlərdə; Yadımdan çıxdı adım və s. //Ədalət.- 2016.- 9 iyun.- S.4.

560. Əzimli, Ə. Gecə düşüncələr; Quru səs; Yarpaq ölümü və s. //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.15.

561. Fərruxzad, F. Puç; Gecənin soyuq xiyabanlarında; Yuxu; Yorğun: [fars dilindən tərcümə] /tərc. etdi Məhəmməd Nuri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.31.

562. Hacıyev, E. Yuxusuzluq himni //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.29.

563. Hüseyn, F. Xilaskar qan kilsəsində; Fikir yorğununun dedikləri; Çara məktub və s.: “Səfər şeirləri” silsiləsi – Sankt-Peterburq //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.17.

564. Hüseynbəyli, F. Zamanı tutmaq olmur; Dünya bir tərəfdə, sən bir tərəfdə; Özünü qoru //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.8-9.

565. Hüseynzadə, M. Özünü becərdin; Atamız şeir yazsın...; Yetmiş yetir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.27.

566. Xəzri, N. Qanadsız ev – tufandakı gəmidir, o nə batır, nə limana yetişir: İstiqlal marşı; Şuşa; Şuşanın yolları və s.//Aydın yol.- 2016.- 10 iyun.- S.7.

567. İsgəndərova, Z. Keçmişə səfər; Kiməm mən; Sevmə məni; Sonuncu şeir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.29.

568. İsmayıl, İ. Sustu yüreğim; Gelme; Bulamazsın və s. //Türküstan.- 2016.- 14-20 iyun.- S.15.

569. İsmayılov, A. Dünyaya bəzəkdir körpə gülüşü: Belə bayram olaydı (1 İyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günüdür); Qoruyun təbəssümü //Azad Azərbaycan.- 2016.- 1 iyun.- S.7.

570. İsmayılzadə, M. Şəhidlərə himn oxuyur körpə uşaq //Ədalət.- 2016.- 15 iyun.- S.4.

571. İsrafilova, F. Ya Qarabağ, ya ölüm! Özgə çarə yox artıq!... //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

572. Qafarlı, Z. Düşmədi; Zeynəbim; Bu dəniz və s. //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.22.

573. Qaraqızı, Z. Əziz anam, ağlama!; Qələbəylə dönəcəyəm yanına //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

574. Qurbanov, S. Cavidin ev-muzeyində; Yadına düşər ki, unudulmuşam; Məni aldatmağın çətin ki, deyil və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.20.

575. Məmmədova, N. Xocalım //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 4 iyun.- S.10.

576. Nəğməkar, Y. Ağrın uzanmasın!...: (İstedadlı qələm qardaşım Sayman Aruza) //525-ci qəzet.- 2016.- 21 iyun.- S.7.

577. Nəğməkar, Y. Mənim şeirlərimin adı Yusifdir; Gözləyir...; Göy sözü və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.18.

578. Nurəli, T. Küləkli pəncərə; Yol; Ayna üçün; Qəmli bir nəğmə və s. //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.16-17.

579. Nuri, Ə. Yağışı qarşılamaq; Bir ürək və... üç nöqtələr...; Bir yağış dindirdi məni və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.4-5.

580. Osmanlı, D. “Öz canımı oxuyuram” silsiləsindən: Adam özünü tanısın...; Öz canımı oxuyuram; İsmarış və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.11.

581. Pirəliyev, Ə. Təbrizim mənim //Azad Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

582. Rövşən, R. Yavaş-yavaş sevdim səni: Qara paltarlı qadın; Yavaş-yavaş sevdim səni; Gəlin açın yumruğumu və s. //Ədalət.- 2016.- 4 iyun.- S.14.

583. Rübail. Kül üstündə bitən çiçək //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S.22.

584. Sabirqızı, F. Ağ saatlarla da vaxt qara gedir...; Bir gün...; Ovcuma yükdü xətlər... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.15.

585. Sadiq, B. Payız məktubları: Sonet çələngi: Bir misra yaxın gəl, bənövşəgözlüm...; Güzgülər ölümün cavan üzüdü...; Üzündə dil açmış o lal qırışlar... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.3.

586. Səma, G. Sənsizlik Ürəyimə düşdün; Sən ki yaxşı bilirdin... //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.22.

587. Sözlü, H. Olsun; Yollar; Ulu dağlar və s.: Hüseyn Sözlü – 70 //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.21.

588. Şahin, Ş. Ürəyimə yatmadı; Məni tanıdınmı...; Sevgidən o yana və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.21.

589. Şimşək, Ə. Düşünək //Azad Azərbaycan.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

590. Təvəkküloğlu, A. Dərd çəkmə; Səndən xəbər yox; Yaşamaq ölçüləri; Adı //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.15.

591. Turan, M. Yoxluğun yaxın mənə...; Xəbərim olmasın; Səni sevirəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.27.

592. Ülvi, Ə. Çıxar; Olubdur; Elə inanmışam və s. //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.19.

593. Ümid, G. Qış nağıllı; Ölümqabağı şeir; Onda və s. //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.18.

594. Yesenin, S. Gecədi, yuxum da ərşə cəkilib; Gicitkən üstündə şeh parıldayır; Əlvida, ey Bakı, bu da son görüş və s. [rus ədəbiyyatından tərcümələr] /tərc etdi Nuri Əlizadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.13.

595. Yusifoğlu, R. Bir yağış yağır ki...; Bu gecə sübhəcən; Əsl yaşamalı gün indi gəldi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.20.

 

 

Hekayələr

 

596. Abasova, A. Stəkan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.28.

597. Aran, S. Sazaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.4.

598. Barbüs, A. Şəfqət: [rus dilindən tərcümə] /tərc. etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.24.

599. Bəxtiyar, N. Quzu //Ədalət.-2016.- 22 iyun. - S.4.

600. Bunin, İ. “Ümid”: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Xatirə Nurgül // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.13.

601. Əbdülhəlimov, H. Əşrəfi şillə – (xatirə-hekayə) //525-ci qəzet.- 2016.- 21 iyun.- S.7-8.

602. Əhmədov, X. Tut ağacının kölgəsi //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.17.

603. Əlioğlu, Ə. Dərman //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.20.

604. Əlioğlu, Ə. Qırma //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.20.

605. Ənsər, B. Günəş kimindir? //Türküstan.- 2016.- 7-13 iyun.- S.13.

606. Əşrəfqızı, R. Cavanam, keçmə məndən //525-ci qəzet.- 2016.- 14 iyun.- S.7-8.

607. Heydərova, Ü. İçərişəhərli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.14-15.

608. İsmayılov, İ.Yurd gürzəsi //Azərbaycan.- 2016.- 10 iyun.- S.5; Ədalət.- 2016.- 11 iyun. - S.5.

609. Kanetti, E. Uşaqlığın tarixçəsi: [avstriya dilindən tərcümə] /tərc. etdi Nəriman Əbdülrəhmanlı //Aydın yol.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

610. Quluzadə, Z. Simruq lələyinə yanan ümidlər: Qaçış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.3.

611. Mehdi, Q. İslahat(çı) – (çoxseriyalı hekayə) //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.21-22.

612. Mişima, Y. Turşəng çiçəkləri: [Yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.26.

613. Nəbi, A. Alma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.25.

614. Nəzərli, T. Puçur yeli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.5.

615. Nəzirli, K. Qaranlıq oğruları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.24.

616. Nəzirli, K. Sarışın mələk //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.21.

617. Osamu, D. Gilənar çiçəkləri və fileyta: [Yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Güldəstə //Aydın yol.- 2016.- 17 iyun.- S.13.

618. Səxavət, S. Kenquru: Bakıda Yusif Səmədoğlu ilə qəbirüstü söhbət //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.22.

619. Şahani, X. Uğurun sirri: [fars ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Bəhlul Seyfəddinoğlu //Aydın yol.- 2016.- 10 iyun.- S.13.

620. Teru, P. Kiçik hekayələr: [Amerika ədəbiyyatından tərcümə] /tərc etdi İlqar Əlfi //Aydın yol.- 2016.- 24 iyun.- S.13.

621. Vəli, Ş. Ölü doğulan şeir //525-ci qəzet.- 2016.- 23 iyun.- S.7.

622. Yılmaz, Ş. Sürgün //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.22-23.

 

 

Elegiya

 

623. Rəhimov, Ə. Ah, ürək...ürək! //Ədalət.- 2016.- 10 iyun. - S.4.

 

Esselər

 

624. Abdulla, K. Birun və əndərun: “Düma ilə Coys arasında” kitabından //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S.18-19.

625. Abdurəhmanova, F. Sonuncu dərs //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.23.

626. Faxralı, R. Dağların yallısı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.8.

627. Hesse, H. Kitabın sehri: [alman ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Ağaddin Babayev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.9.

628. İsax, A. Bir damla göz yaşı... //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.-S.23.

629. İsax, A. İslanmış nağıl... //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.23.

630. İsax, A. Vurmaz demə //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.23.

631. Qrin, Q. İtirilmiş uşaqlıq: [ingilis ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Ağaddin Babayev//Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.30.

632. Vüsal, B. Hədisi–Zülf yaxud zülfün dastanı //Ədəbiyyat qəzeti.-2016.- 4 iyun.- S.26.

633. Vüsal, B. Hədisi-Zülf, Zülfün dastanı, yaxud, “Könlüm qondu zülfünə”... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 21-27 iyun.- S.15.

634. Vüsal, B. Kamalın meracı //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S.14;17.

 

Poemalar

 

635. Məftun, M. Müslümün səsi: Məftun Maşallah – 60 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.28.

 

Povestlər

 

636. Cəlaloğlu, E. 9-cu meydan //Türküstan.- 2016.- 14-20 iyun.- S.12.

637. Cəlaloğlu, E. 9-cu meydan //Türküstan.- 2016.- 7-13 iyun.- S.12.

638. Cəlaloğlu, E. 9-cu meydan //Türküstan.- 2016.-21-27 iyun.- S.12.

639. Nəcəfoğlu, N. Qoytuləli körpüsü – “Bir sədanın ardınca” povestindən parça //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.18-19.

640. Nəcəfoğlu, N. Qoytuləli körpüsü – “Bir sədanın ardınca” povestindən parça //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S.18-19.

 

 

Pyeslər

 

641. Bekket, S. Düyün: [irlandiya ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Elçin //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.15.

 

 

Novellalar

 

642. Akinari, U. Eşq və şərin şərabı: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Şükür Şənol //Ədalət.- 2016.- 4 iyun.- S.14.

643. Akinari, U. Eşq və şərin şərabı: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Şükür Şənol //Ədalət.- 2016.- 11 iyun.- S.13.

644. Akinari, U. Eşq və şərin şərabı: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Şükür Şənol //Ədalət.- 2016.- 18 iyun .- S.13.

645. Akinari, U. Eşq və şərin şərabı: [yapon ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Şükür Şənol //Ədalət.- 2016.- 25 iyun .- S.16.

 

 

Romanlar

 

646. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.14-15.

647. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.18-19.

648. Moriak, F. Keçmiş zamanların yeniyetməsi: Romandan parça: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.10-11.

649. Moriak, F. Keçmiş zamanların yeniyetməsi: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.12-13.

650. Moriak, F. Keçmiş zamanların yeniyetməsi: Romandan parça: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.8.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

651. Abbaslı, T. Başdan-başa təbiət təbli... xalq duyğulu, elat qəlbli, “Arif” təxəllüsü ilə bahəm “qağa” ləqəbli Hüseyn Arif //Mədəniyyət.- 2016.-15 iyun.- S.13.

652. Abbaslı, T. Zər-zəriflik...: Ulu sənət, ali ailə-məişət, dönməz millət-vətən-Pərvərlik...: [Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S. 13.

653. Abdullayev, T. Həyat həqiqətlərinin ədəbi-bədii ifadəsi: Yazıçı-publisist Əlisəfa Azayev haqqında söz //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.14.

654. Ağabalayeva, S. Sonun şifrəsi: [Vaqif Səmədoğluna ithaf olunur] //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.16-17.

655. Ağabalayeva, S. Söz vaxtı //525-ci qəzet.- 2016.- 21 iyun.- S.6.

656. Ağabalayeva, S. Söz vaxtı: [Fikrət Qocanın yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.-18 iyun.- S.23.

657. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 10 iyun.- S.9.

658. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 17 iyun.- S.9.

659. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 24 iyun.- S.9.

660. Ağaoğlu, S. Atamın dostları: [Azərbaycan əsilli türk yazıçısı Səməd Ağaoğlunun atası Əhməd Ağaoğlu haqqında xatirələri] /tərc. etdi Vilayət Quliyev //Aydın yol.- 2016.- 3 iyun.- S.9.

661. Ağazadə, Z. Minskdə Leyla Əliyevanın Belarus dilində şeirlər kitabının təqdimatı olub: //Azərbaycan.- 2016.- 25 iyun.- S.1.; Respublika.- 2016.- 25 iyun.- S.5.

662. Akademik Ziya Bünyadovun kitabı serb dilində: [ölkəmizin Serbiya Respublikasındakı səfiri Eldar Həsənovun dəstəyi ilə “Azərbaycan VII-IX əsrlərdə” kitabı işıq üzü görüb] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.31.

663. Akimova, E. Səni axtarıram, poeziya: Məqalə bu ilin aprel ayında AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda “İlin ədəbi yekunları - 2015” mövzusunda elmi-yaradıcılıq müşavirəsində səsləndirilmiş məruzə əsasında hazırlanmışdır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.12.

664. Aqşin Yenisey: “Ən yaxşı misralarımı, cümlələrimi zibilə atılacaq kağız-kuğuza yazmışam”: “Ədəbiyyat qəzeti” “Mən necə yazıçı oldum” layihəsində Aqşin Yeniseylə müsahibəni təqdim edir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S. 14-15.

665. Alıoğlu, S. Istedadlı jurnalist, vətənpərvər şair: [Tofiq Hüseyn haqqında] //Respublika.- 2016.- 5 iyun.- S.8.

666. Amaşov, Ə. Söz və mətbuat azadlığını ölkəmizdə demokratik inkişafın əsası kimi araşdıran dəyərli elmi mənbə: Yeni kitablar: [Əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadənin “Söz və mətbuat azadlığı demokratik inkişafın əsası kimi: Azərbaycan təcrübəsi” adlı monoqrafiyası haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 5 iyun.- S.7.

667. Anabacı: [Azərbaycanın görkəmli nümayəndəsi Abdulla Şaiqin eyniadlı hekayəsi haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 17 iyun.- S. 7.

668. Anar. Fərəh, ümid, faciə – Birinci Türkoloji Qurultay haqqında düşüncələr: [müəllifin eyniadlı məqaləsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.-23 iyun.- S.4;6.

669. Andorrada Nizaminin əsərlərinin əlyazmaları sərgilənib: [dahi şairin 875-ci ildönümünə həsr edilən sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 3.

670. Argentina yazıçısının kitabı Azərbaycan dilində: [Adolf Bio Kasaresin “Morelin ixtirası” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun. - S.15.

671. Atalı, İ. Musa Yaqub poeziyasında həmişə dirilik, doğmalıq, təbiilik görmüşəm //Türküstan.- 2016.- 14-20 iyun.- S.16.

672. Azərbaycan aliminin kitabı Londonda çap olunub: [professor Fəxrəddin Veysəllinin “Fonetika və fonologiya problemləri” kitabı] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 15.

673. Babazadə, V. Elmlə poeziyanın vəhdəti: Hikmət Mahmud – 80 //525-ci qəzet.- 2016.- 9 iyun.- S.7.

674. “Baş” romanında milli çalar və yerli kolorit: [Xalq yazıçısı Elçinin eyniadlı romanı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.18.

675. Bayram, A. Tanınmış tənqidçi, vətən sevdalı alim: [ədəbiyyatşünas Qurban Bayramov haqqında] //Respublika.- 2016.- 19 iyun.- S.5.

676. Bəxtiyar Vahabzadə həmışə bizimlədir: Nizami rayonundakı 10 saylı orta məktəbdə Xalq şairinin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 8 iyun.- S.7.

677. “Bəxtiyar Vahabzadə və əxlaqi dəyərlərimiz” kitabi çap olunub //Zaman.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

678. Bəxtiyar, N. Xarı bülbül əfsanəsi və Ağabəyim ağanın hüznlü taleyi: [Azərbaycanın böyük qızı, şairə Ağabəyim Ağanın həyatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 24 iyun.- S.4.

679. Bizim olanlara sahib çıxmalıyıq - qaynaqlarla, faktlarla...: “Çağdaş ədəbiyyatşünaslıqda klassik irs məsələləri”: [ədəbiyyatşünas alim İmamverdi Həmidov, filologiya üzrə elmlər doktoru Ataəmi Mirzəyev, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Səadət Şıxıyeva, Azər Turan, tənqidçilər İradə Muayeva və Elnarə Akimovanın mövzu ilə bağlı fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.16-17.

680. Bizim olanlara sahib çıxmalıyıq – qaynaqlarla, faktlarla...: “Çağdaş ədəbiyyatşünaslıqda klassik irs məsələləri” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 iyun.- S.16-17.

681. Cavid öz içindən başlayaraq kainatın sonsuzliğuna qədər vara bildi: [Sona Vəliyeva şair, dramaturq Hüseyn Cavid haqqinda] //Səs.- 2016.- 7 iyun.- S.8-9.

682. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: doqquzuncu yazı: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun. - S.15.

683. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: onuncu yazı //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun. - S.15.

684. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: yeddincı yazı: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun. - S.15.

685. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: səkkizincı yazı: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun. - S.20.

686. Dünyaminqızı, Q. Özününküləri aşağılayan bolşevik: [Səməd Ağamalıoğlunun türkoloji fəaliyyəti haqqında] //Kaspi.- 2016.- 14 iyun.- S.15.

687. Elçin. Pauzaların dedikləri: Semyuel Bekket haqqında söz //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.14.

688. Etimad Başkeçid: “Mənə elə gəlir televizordan kimsə məni müşahidə eləyə bilər”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.20.

689. Əfəndiyev, Ş. Öz ürəyinə aldanan adam: Şair-publisist Tofiq Hüseynin 70 yaşına //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.22.

690. Ələsgərov, B. Ömrün 80-ci yayı...: [şair Nəcməddin Həsənov haqqında] //İqtisadiyyat.- 2016.- 10-13 iyun.- S.5.

691. Əliyev, E. Kamal Abdulla ilə Umberto Eko arasında “birinci və sonuncu görüş...”: [eyniadlı məqalənin “Literaturnaya qəzeta”nın 1-7 iyun saylarında dərc edilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 7 iyun.- S.7.

692. Əliyev, M. Əbədiyaşar şairimiz Tofiq Bayram: Unudulmaz söz sənətkarının vəfatından 25 il keçir //525-ci qəzet.- 2016.- 2 iyun.- S.4.

693. Əliyev, M. Əbədiyaşar şairimiz Tofiq Bayram: Unudulmaz söz sənətkarının vəfatından 25 il keçir //525-ci qəzet.- 2016.- 1 iyun.- S.6.

694. Əliyev, M. Əbədiyaşar şairimiz Tofiq Bayram: Unudulmaz söz sənətkarının vəfatından 25 il keçir //525-ci qəzet.- 2016.- 3 iyun.- S.4.

695. Əlizadə, M. Sözün qüdrəti düşüncəyə təslim ediləndə...: Oqtay Ərgünəş –70 //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.14.

696. Əsgərli, S. Qərib qərib olmadı: [AYB-də yazıçı Qərib Mehdinin 80 illik yubleyi ilə bağlı keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.5.

697. Fərəcov, S. Gənclər Kitabxanasında “Oğul” kitabının təqdimatı: [şair-publisist Zərəngiz Dəmirçi Qayalının eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun.- S.12.

698. Fərəcov, S. Kəskin qələmli Tofiq Fikrət: [Osmanlı Türkiyəsində mübariz ruhlu yaradıcılığı ilə seçilən şair haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 17 iyun.- S. 15.

699. Fətəliyev, R. Bir şeir – bir ensiklopediya: Səməd Vurğunun “Azərbaycan”ı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2016.- 14 iyun.- S.6.

700. Fətəliyev, R. Bir şeir – bir ensiklopediya: Səməd Vurğunun “Azərbaycan”ı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2016.- 15 iyun.- S.4.

701. Gəncədə Nigar Rəfibəyli Poeziya günü //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S. 12.

702. Gürcüstanda azərbaycanlı şair-jurnalistin xatirəsi anılıb: Marneulidəki azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinə kitablar hədiyyə olunub: [Fikrət Mursaqulovun rus dilində çapdan çıxmış “Uteşenie” (“Təsəlli”) şeirlər kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.14.

703. Hacı, K. Sadiq Hidayətin “Mən”i və ya yer üzündən qaçış //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.4.

704. Hacıyeva, M. “Vətən sevgisinin müddəti isə ömürdən o tərəfə keçir”: II yazı: [Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 30 iyun.- S. 14.

705. Hacıyeva, M. Mən dərddən qaçanda dərd yalqız qalır…: [Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı haqqında]: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 iyun.- S. 14.

706. Hacıyeva, M. O sənli günlərin…: Ruzgar Əfəndiyevanın məhəbbət ətirli şeirləri... //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 25 iyun.- S. 14.

707. Həbibbəyli, İ. Bir dünyalıq ədəbiyyat söhbəti, yaxud esselərdən ibarət roman: [yazıçı Kamal Abdullanın yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.10-11.

708. Hüseynoğlu, S. Gül əvəzinə söz: Qərib Mehdi – 80 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.21.

709. Xalq şairi Fikrət Qoca Dövlət Mükafatına layiq görüldü //525-ci qəzet.- 2016.-1 iyun.- S.7.

710. Xəlilov, B. Vəli Xuluflunun “Yeni türk əlifbası ilə yazı qaydaları” kitabı //Kaspi.- 2016.- 4-6 iyun.- S.21.

711. Xəlilov, B. Yeni əlifba Komitəsinin IV plenumu: Xuluflu, Çobanzadə, Xabayev //Türküstan.- 2016.- 14-20 iyun.- S.11.

712. Xəlilov, B. Yeni əlifba Komitəsinin IV plenumundan bəzi məqamlar //Türküstan.- 2016.- 21-27 iyun.- S.11.

713. Xəlilzadə, F. Dilimiz əbədi sərvətimizdir: Dilə sevgi təkcə onu bilməkdən yox, düzgün işlətməkdən qaynaqlanır: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Salatın Əhmədlinin “Ana qaynaq-ulu kök” və “Sözlərin üslubi layları” kitabı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.7.

714. İsmayılova, N. Eynəli bəy Sultanovun “Hekayələr”i təqdim edildi: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində] //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.17.

715. Kamal, R. Qorqudçunun inancı: Akademik Tofiq Hacıyevin unudulmaz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.26.

716. Kamal, R. Mir Möhsün Nəvvab iki od arasında: [şairin “Qafqaz erməni tayfası ilə müsəlmanların vuruş və iğtişaş tarixləri” əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.6.

717. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Molla Pənah Vaqif //Bakı xəbər.- 2016.- 3 iyun.- S.13.

718. Qasımov, R. Görkəmli söz ustadı: Əbədiyaşar Cəlil Məmmədquluzadə ilk sözündən tutmuş son sözünə qədər vətəndaşlıq dərsliyidir //Kaspi.- 2016.-15 iyun.- S.15.

719. Qədir, C. IV Beynəlxalq Mahmud Qaşqarlı hekayə müsabiqəsinə start verildi: [Ankarada yerləşən Avrasiya Yazarlar Birliyində] //Ədalət.- 2016.- 9 iyun.- S.4.

720. Qocayev, M. Fatehlik şərəfi: (“Şərəfnamə” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 4-6 iyun.- S.18.

721. Qocayev, M. Fatehlik şərəfi: (“Şərəfnamə” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 18-20 iyun.- S.20.

722. Qocayev, M. Peygəmbərlik səadəti: (“İqbalnamə” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.18.

723. Qocayev, M. Peygəmbərlik səadəti: (“İqbalnamə” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 25-28 iyun.- S.25.

724. Qurbanqızı, Z. Güney ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sakibə Ələsgərova haqqında] //Respublika.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

725. Mədətoğlu, Ə. “İşığa gedən yol” : [şairə Sona Vəliyevanın eyniadlı kitabı haqqında] Haqdan yanan işığa açılan qapı //Ədalət.- 2016.- 25 iyun.- S.10.

726. Mədətoğlu, Ə. “Bəyazın nəğmələri”: [şair Vaqif İsaoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 8 iyun.- S.4.

727. Mədətoğlu, Ə. “Ərgünəş” imzalı qələm adamı: Söhbət Oqtay Əliyevin yaradıcılığından gedir //Ədalət.- 2016.- 14 iyun.- S.6.

728. Mədətoğlu, Ə. Ruhun baxışları altında: “Anama məktub”larla söhbət: //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S.14-19.

729. Mədətoğlu, Ə. Ruhun baxışları altında: Birinci yazı: “Anama məktub”larla söhbət: : [Yusif İldırımzadənin “Məktub” adlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.9; Ədalət.- 2016.- 11 iyun.- S.8.

730. Mədətoğlu, Ə. Ruhun baxışları altında: İkinci yazı: “Anama məktub”larla söhbət: //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun.- S.9; Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S.8.

731. Məmmədli, C. Mikrovətən ətrafında makro düşüncələr: Əli Əmirlinin “Ağdamda nəyim qaldı”? (avtobioqrafik roman)”ı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2016.- 18 iyun.- S. 16;19.

732. Məmmədli, E. “Ən ağır iş, ən kasıb gün qismətim”: Azərbaycanın ağrıları, dərdləri ilə 90 il ömür sürən Söhrab Tahirin dünyasını dəyişməsindən 40 gün ötür... //Təzadlar.- 2016.- 14 iyun.- S.14.

733. Məmmədov, E. O, daha çox xalqının maariflənməsini düşünürdü: [Eynəli bəy Sultanovun anadan olmasının 150 illiyi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 12 iyun.- S.5.

734. “Mənə elə gəldi ki, bütün Azərbaycan Aşağı Veysəllidədir...”: Yazıçı Seyran Səxavət ön cəbhədə əsgərlərlə görüşüb //525-ci qəzet.- 2016.- 25 iyun.- S. 13.

735. Məsimoğlu, Q. Sözünün başına dolanan şairə: [AYB-nin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Əzizə Ağahüseynqızı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 4 iyun.- S.12.

736. Musayeva, İ. 2015-ci ilin ədəbi tənqidi Qürbət Mirzəzadənin təqdimatında... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.8.

737. Musayeva, İ. Ölümdən sonra ilk kitab: V. Səmədoğlunun “Görzəçöl yazıları” kitabı haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 11 iyun.- S.14-15.

738. Mümtaz, S. Mikayıl Müşfiqin atası Vüsuqi haqda yeni tapıntılar //Türküstan.- 2016.- 7-13 iyun.- S.15.

739. Müşfiq. Əjdər Olun rusca hekayələr kitabı nəşr olundu //525-ci qəzet.- 2016.- 11 iyun. - S.12.

740. “Müşfiqin ürəyi yarpaqdan incə”: Ölməz şairin xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.15.

741. Nağısoylu, M. Görkəmli türkoloq və ədəbi dil tarixçisi: Tofiq Hacıyev – 80 //Xalq qəzeti.- 2016.- 12 iyun.- S.6.

742. Nasir, Ş. “Sözün yeddi gözəli” - az sözlə ifadə olunan böyük mətləblər: [şair Əli Rza Xələflinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 iyun.- S.4.

743. Nasir, Ş. “Sözün yeddi gözəli” – az sözlə ifadə olunan böyük mətləblər //525-ci qəzet.- 2016.- 22 iyun.- S.4.

744. Nasir, Ş. “Sözün yeddi gözəlı”: Düşüncələr, təəssüratlar: [Əli Rza Xələfinin eyniadlı kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.- 7 iyun.- S.5.

745. Nazimqızı, R. Azərbaycan bayatılarını rusca dilləndirən mütərcim: [AYB-nin üzvü şair, tərcüməçi Vladimir Qafarov haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 10 iyun.- S.6.

746. Nəbioğlu, M. İstiqlal şəhidinə möhtəşəm ədəbi abidə: [Molla Cumanın “İsmi Pünhan” adlı şeirlər kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 24 iyun. - S. 15. .

747. Nəcəfzadə Q. Uşaqlar üçün dəyərli kitab: (İlham İlhaminin uşaq şeirləri haqqında) //Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S.11.

748. Nərimanoğlu, M. Daş duyğuları isidən poeziya: Məmməd Araz düşüncələri fırça ilə məhz belə dil açır //Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S.6.

749. Orxan, R. Zəhmət və iradənin ucaltdığı insan:Və ya alim olmaq istəməyən, “qəfildən” dramaturq kimi peyda olan Akif Həsənoğlu //Kaspi.- 2016.- 9 iyun.- S.15.

750. Ömər Xəyyamın rübailəri Mirmehdi Seyidzadənin tərcüməsində //Aydın yol.- 2016.- 3 iyun.- S. 7.

751. Ömərov, V. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun etik konsepsiyasında insan haqları probleimi //Səs.- 2016.- 14 iyun.- S.15.

752. Ömərov, V. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun humanizm konsepsiyası insanpərvərliyin təcəssümüdür //Səs.- 2016.- 12 iyun.- S. 15.

753. Polad Bülbüloğlunun kitabı Rusiyada işıq üzü gördü: [“Mədəniyyətlərin beynəlxalq dialoqu: Azərbaycan-Rusiya” kitabı haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 3 iyun.- S.16.

754. Professor Kamran Əliyevin “Açıq kitab - “Dədə Qorqud” əsərinin müzakirəsi olub //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.17.

755. Rəsulova, Ə. Səməd Vurğunun poeziyasında müharibə mövzusu //Respublika.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

756. Rusiya paytaxtında Anarın yeni kitabları işıq üzü görüb //525-ci qəzet.- 2016.- 21 iyun.- S. 7.

757. Rüstəmli, A. Ədəbi tənqidimizin fədaisi: [Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Qurban Bayramlının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.19.

758. “Sabir poeziya günləri” bu il Xaçmazda qeyd edildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.3.

759. Sadiq, B. “Əcəlin könlündən keçirəm hər gün” : Şair Balayar Sadiq belə hesab edir ki, təməlində əxlaq dayanmayan poeziya heç kimə lazım deyil: [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2016.- 25 iyun.- S.10.

760. Sadıq, İ. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “İki od arasında” romanındakı bayatılar //Təzadlar.- 2016.- 21 iyun.- S.14.

761. Salamoğlu, T. Eposdan romana doğru: “Qarlı aşırım”da epos ənənələri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 25 may.- S.28-29.

762. Sarıyeva, İ. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında azərbaycançılıq elementləri... //Bakı xəbər.- 2016.- 21 iyun.- S. 15.

763. Səma, G. Ədəbi gəncliyimizin 2015-ci ildəki fəaliyyətinə bir baxış: [gənc yazarların ədəbi prosesləri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.14.

764. Səma, G. Ədəbi gəncliyimizin 2015-ci ildəki fəaliyyətinə bir baxış //525-ci qəzet.- 2016.- 7 iyun.- S.17.

765. Sərdarov, E. Tarixi yaddaşımızın etibarlı saxlanc yeri: [professor Ataxan Paşayevin eyniadlı kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.- 29 iyun.- S.6.

766. Sərgüzəşt, yaxud Məşədi Qurbanın dəftərçəsindən bir nəbzə: [yazıçı Sultan Məcid Qənizadənin eyniadlı hekayəsi haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 24 iyun.- S.11.

767. Soytürk, H. “Xudafərin” – 11 ilin söz körpüsü: “Dərgi Güney Azərbaycanda gənc şair və yazıçılar üçün əsl məktəbə çevrildi”: [“Xudafərin”dərgisinin baş redaktoru Hüseyn Şərqi Dərəcək Soytürkün müsahibəsi] /müsahibəni apardı Qaliboğlu, S. //Mədəniyyət.- 2016.- 29 iyun.- S.11.

768. Soyuq ocaq...: Yaxud vətəndaşlıq qayəsini əks etdirən könül pıçıltıları: [Firuzə Şahların “Yaşadığım illər - yaşanmış əsrlər” adlı şeirlər toplusu haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 4 iyun.- S.16.

769. Şabranda Xaqani Poeziya günləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.2.

770. Şabranda Xaqaniyə həsr olunmuş poeziya gecəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 15 iyun.- S. 5.

771. Şairəm, çünki vəzifəm budur...: Xaçmazda “Sabir poeziya günü” keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 1 iyun.- S.2.

772. Şəfa, Ş. Akademik Ziya Bünyadovun kitabı Serbiyada çap edilib: [“Azərbaycan VII-IX əsrlərdə” kitabının nəşr olunması haq-qında] //Ədalət.- 2016.- 9 iyun.- S.4.

773. Şəmkirli, M. Torpaq, Vətən //Ədalət.- 2016.- 9 iyun.- S.4.

774. Şükürlü, M. “Sabir poeziya günləri” Xaçmazda qeyd edildi //525-ci qəzet.- 2016.- 1 iyun.- S.7.

775. Şükürlü, M. Ədəbiyyatşünas Qurban Bayramovun 70 illiyi qeyd edilib: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2016.- 7 iyun.- S.7.

776. Şükürlü, M. Şair Barat Vüsalın ikicildliyi təqdim edildi [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 iyun.- S.7.

777. Şükürlü, M. VI şairlər Günü keçirilib: Ənənəvi poeziya bayramı bu il Xalq şairi Vaqif Səmədoğluya həsr edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 7 iyun.- S.7.

778. Tağısoy, N. “Baş” özünəməxsus roman tipi kimi : [Elçinin eyniadlı romanı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 25 iyun.- S.11.

779. Tahir, S. Xalq şairinin xatirəsi yad olunub: Xalq şairi Söhrab Tahirin vəfatından qırx gün keçdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.2.

780. Tahirqızı, G. Məzahir Hüseynzadənin yeni kitablarının təqdimatı: [Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi və AYB Gəncə bölməsinin təşkilatçılığı ilə təqdimat mərasimi keçirilib] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.23.

781. Turan, A. Sürüşür qəlbimdə soyuq bir kədər: “Modernizm dalğası” silsiləsindən: II yazı : [Faiq İsmayılov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.16.

782. Üç nəslin kitabları Türkiyədə //525-ci qəzet.- 2016.- 4 iyun.- S.13.

783. Vəliyeva, S. Cavid öz içindən başlayaraq kainatın sonsuzluğuna qədər vara bildi: Sona Vəliyeva: “Onun yaradıcılığının əsas ideyası məhəbbət və həqiqətin dərki idi”: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Hüseyn Cavid yaradıcılığının araşdırmaçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2016.- 4-6 iyun.- S.18.

784. “Yazdım ki, unudulmayaq”: [Masallı Rayon Mərkəzi Kitabxanasında yazıçı Allahverdi Nəzirovun “Yazdım ki, unudulmayaq” kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2016.-1iyun.-S.15.

785. Yoloğlu, G. Çingiz Aytmatovun Tanrı axtarışı: Aytmatov və şamanlıq //Türküstan.- 2016.- 7-13 iyun.- S.16.

786. Yunisli, F. “Tanrının açılmaz sirridi şair...”: Şairlər Günü Vaqif Səmədoğlunun xatirəsinə həsr olunmuşdu //Mədəniyyət.-2016.- 8 iyun.- S.11.

787. Yusifqızı, M. Fikir qatarı: şair Əli Aslanoğlunun şeirləri barədə //Kaspi.- 2016.- 4-6 iyun- S.22.

788. Yusifli, V. “Əzrayılın görüşünə əldə bənövşə gedirəm”: [istedadlı şair Anar Həbiboğlu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 18 iyun.- S.7.

789. Yusifli, V. “Şeiri tənqid etmək onu yazmaqdan çətindir”: (“Ədəbi tənqid tariximizdən”): [ədəbiyyatşünas, dilçi Xətib Təbrizi haqqında] //Ədalət.- 2016.- 11 iyun.- S.15.

790. Yusifli, V. Bölgələrdə ədəbi həyat: (2015-ci ilin ədəbi yekunlarına həsr olunan elmi yaradıcılıq müşavirəsindəki məruzəsi əsasında) //Ədalət.- 2016.- 24 iyun.- S.3.

791. Yusifli, V. Bu şəkil ona bənzəyir: [yazıçı Şahnaz Nəsirovanın “Bu şəkil mənə bənzəmir” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S.15.

792. Yusifli, V. Qərib hey!..: [yazıçı Mehdi Qərib haqqında] //Ədalət.- 2016.- 25 iyun.- S.15.

793. Yusifli, V. Müəllim ömrü - şair ömrü: [şair Murad Heydər oğlu haqqında] //Ədalət.- 2016.- 21 iyun.- S.4.

794. Yusifli, V. Yunis Əmrə yolu ilə... //Ədalət.- 2016.- 4 iyun.- S.15.

795. Yusifzadə, C. “Müasir ədəbi prosesdə əsas problem intelllektin, mütaliənin azlığıdır”: [şair Camal Yusifzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəfiqə Nazimqızı //Aydın yol.- 2016.- 17 iyun.- S.6.

796. Zümrüd. “Sədi Şirazi dünyası” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirildi: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Səs.-2016.-2iyun.-S.13.

 

 

Sabir Rüstəmxanlı – 70

 

797. Babayeva, G. Sabir Rüstəmxanlının “məhəbbət məktubu”...: (“Ömür kitabı”nı vərəqlərkən) //Ədalət.- 2016.- 18 iyun.- S.12.

798. Balabəyli F. Yol davam edir: [Xalq şairi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 4 iyun.- S.13.

799. Cəlaloğlu, E. “Difai”nin canlı bürcləri: [yazıçının eyniadlı romanı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 11-13 iyun.- S.21.

800. Məmmədli, C. Vətənə, millətə bağlı şair ömrü //525-ci qəzet.- 2016.- 9 iyun.- S.7.

801. Sabir Rüstəmxanlının 70 illiyinə həsr edilmiş tədbir: [Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.6.

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и

искусству

 

802. О награждении Р.М.Фаталиева орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 7 июня.- С.1.

803. О назначении В. А. Мурадова председателем Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 11 июня.- С.1.

804. О предоставлении А.Н.Гурбанову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 25 июня.- С.1.

805. О предоставлении Ю.Е.Ахундзаде персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 25 июня.- С.1.

806. О присвоении почетных званий группе лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 июня.- С.2.

807. О присвоении Р.М.Фаталиеву почетного звания «Народный артист»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 7 июня.- С.1.

808. О присуждении специальной стипендии молодым талантам: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 июня.- С.2.

809. О создании Организационного комитета в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры 2018 года: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 июня.- С.2.

810. Об освобождении Д. Джафарова от должности ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 24 июня.- С.2.

 

___________

 

811. Абульфас Гараев удостоен международной премии: [«ВЕРА» на фестивале «Традиции и современность» в России] //Азербайджанские известия.- 2016.- 2 июня.- С.1.

812. Азербайджанская Национальная энциклопедия отпраздновала свой 50-летний юбилей //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 июня.- С.6.

813. Асадова, И. Абульфас Гараев удостоен международной премии: Награждение состоялось в рамках международного фестиваля «Традиции и современность» //Эхо.- 2016.- 3 июня.- С.8.

814. В Лондоне торжественно отмечен День Республики: Посольство Азербайджана в Великобритании организовало официальный прием по случаю 28 Мая – Дня Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 июня.- С.7.

815. Министр культуры Азербайджана удостоен в России премии «ВЕРА»: [в рамках международного фестиваля «Традиции и современность»] //Ежедневные новости.- 2016.- 4 июня.- С.3.

816. Состоялось вручение наград за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры //Бакинский рабочий.- 2016.- 4 июня.- С.6.

 

 

 

Гран-При Европы «Формула-1»

 

817. АЗЕРТАДЖ удостоен диплома Операционной компании «Бакинское городское кольцо» //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 июня.- С.4.

818. Алекперова, Дж. Этим летом Азербайджан посетят до 60 тысяч туристов: Только посмотреть на соревнования этапа Гран-при Европы Формулы-1 в Баку приедут более 8 тысяч человек //Эхо.- 2016.- 15 июня.- С.1-2.

819. Асадова, И. Культурный Баку для гостей Гран-при Формулы-1: Столичные театры подготовили зрителям интересную программу //Эхо.- 2016.- 15 июня.- С.8.

820. Асадова, И. Флаг КВН на трассе Формулы-1 в Баку: В Баку состоялась первая вечеринка в рамках эстафеты юбилейного флага КВН //Эхо.- 2016.- 17 июня.- С.8.

821. Асадова, И. Четыре незабываемых дня: Обзор развлечений на Baku City Circuit //Эхо.- 2016.- 18 июня.- С.10.

822. В Баку успешно завершился Гран-при Европы «Формула-1»: Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмотрел церемонию открытия Гран-при и финальное соревнование //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 июня.- С.4-5.

823. Велиева, С. Развлечения для всех и каждого: Дебютный этап «Формулы-1» в Баку предлагает насыщенную культурную программу //Азербайджанские известия.- 2016.- 18 июня.- С.3.

824. Иманов, В. Уникальное путешествие по Бакинскому бульвару для гостей «Формулы-1» //Вышка.- 2016.- 10 июня.- С.15.

825. Развлекательная программа Гран-при Европы «Формула-1» завершилась грандиозным салютом //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 июня.- С.10.

 

 

Год Мультикультурализма

 

826. Абаскулиева, Э. Вместе против общей угрозы: [о «круглом столе» в Центре Мультикультурализма] //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 июня.- С.1.

827. Алиева, С. Мультикультурализм со школьной скамьи: В школе N145 Низаминского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное Году мультикультурализма в Азербайджане //Эхо.- 2016.- 10 июня.- С.8.

828. В программе телеканала «Россия-24» рассказано об успехах Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 июня.- С.15.

829. Мультикультурализм станет еще одной опорой в отношениях между Россией и Азербайджаном //Бакинский рабочий.- 2016.- 10 июня.- С.4.

830. Нифтиев, Н. Сбалансированное развитие: Экономика и туризм в контексте мультикультурализма //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.12.

831. Проводимая в Азербайджане мультикультуральная политика играет важную роль в развитии страны //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 июня.- С.2.

832. Роида Рзаева: «Азербайджан — мировоззренческий синтез культур Востока и Запада» //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 июня.- С.5.

833. Темников, Р. Уникальная модель толерантности: Фонд «Знание» пропагандирует идеологию, объединяющую все население страны //Каспiй.- 2016.- 3 июня.- С.9-10.

 

 

Международный день защиты детей

 

834. Большой праздничный концерт в честь Международного дня защиты детей: [организован Управлением Культуры и Туризма] //Неделя.- 2016.- 3 июня.- С.19.

835. В Баку проходит фестиваль искусств «Save the children s world» //Ежедневные новости.- 2016.- 10 июня.- С.10.

836. Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Дню защиты детей //Ежедневные новости.- 2016.- 10 июня.- С.10.

837. Необычная постановка Театра Романа Виктюка в Баку в День защиты детей //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 июня.- С.6.

838. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в Международный день защиты детей побывала в детских учреждениях //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 июня.- С.5.

839. По инициативе Фонда Гейдара Алиева организовано очередное празднество для детей //Бакинский рабочий.- 2016.- 24 июня.- С.4.

840. Театр Романа Виктюка в Баку в День защиты детей //Вышка.- 2016.- 3 июня.- С.19.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

841. Азербайджанские специалисты приняли участие в международном фестивале ковра: [в Грузии] //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 июня.- С.6.

842. Алиева, Г. Вписаться в мировой контекст: Современный уголок культуры, где изучают и пропагандируют Азербайджан: [Центр «Азербайджановедения» в Екатеринбурге] //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.18.

843. Асадова, И. История дружбы, добрососедства и многовекового совместного проживания: В Баку торжественно отметили День России //Эхо.- 2016.- 10 июня.- С.8.

844. Асадова, И. Победителей наградили: В Азербайджане состоялась торжественная церемония награждения победителей Олимпиады по русскому языку и литературе //Эхо.- 2016.- 8 июня.- С.8.

845. Асадова, И. Портретист несуществующих людей представил свои работы в Баку: В Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием «Джордж Кондо. Избранное из личной коллекции» //Эхо.- 2016.- 18 июня.- С.10.

846. Асадова, И. Президент Беларуси: «Проект будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном»: [третий ежегодный фестиваль «Балетное лето в Большом» в Театре Оперы и Балета Беларуси] //Эхо.- 2016.- 17 июня.- С.8.

847. В Азербайджане состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканской олимпиады по русскому языку и литературе: [в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 июня.- С.6.

848. В Андорре открылась выставка, посвященная 875-летию со дня рождения Низами Гянджеви //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 июня.- С.6.

849. В Баку открылась фотовыставка, посвященная Дню России: [в РИКЦ] //Эхо.- 2016.- 14 июня.- С.8.

850. В Баку прошел фестиваль корейской кухни //Бакинский рабочий.- 2016.- 10 июня.- С.5.

851. В Баку, у памятника А.С.Пушкину отметили 217-ую годовщину со дня рождения великого русского поэта //Бакинский рабочий.- 2016.- 7 июня.- С.10.

852. В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного художника Джорджа Кондо: Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 июня.- С.4.

853. Гиоргадзе, М. Михаил Гиоргадзе: «Нас объединяет многовековая традиция партнерских и братских отношений»: Эксклюзивное интервью c министром культуры и охраны памятников Грузии /провела И.Асадова //Эхо.- 2016.- 1 июня.- С.1, 8.

854. Дни азербайджанской культуры на Крите //Азербайджанские известия.- 2016.- 2 июня.- С.1.

855. Ислам, А. Воспоминания минувших дней: В объективе ученых - культура Венгрии //Каспiй.- 2016.- 1 июня.- С.13.

856. Кутильо, Д. Конструктивный диалог: Италию и Азербайджан связывают крепкие экономические и культурные узы: [беседа с послом Италии в АР Д. Кутильо] /провел Р.Темников //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.8.

857. Кязимова, С. Объединяющая культура: В фестивале «Традиции и современность»: Азербайджан принял участие с наибольшим числом работ //Азербайджанские известия.- 2016.- 4 июня.- С.3.

858. Между Каннами и Габалой будет подписана Хартия о сотрудничестве: [о визите делегации города Канны в Габалинский район] //Ежедневные новости.- 2016.- 3 июня.- С.10.

859. Нурани. В Баку прошел концерт в честь Дня музыки: Местом его проведения стало кафе Paris Bistro: [21 июня День французский музыки] //Эхо.- 2016.- 23 июня.- С.8.

860. Сигалова, А. Признаться в любви, не прибегая к словам: Алла Сигалова: «Азербайджанцы прекрасно приспособлены к танцевальному искусству»: [беседа с хореографом Школы-студии МХАТ] //Каспiй.- 2016.- 14 июня.- С.12.

861. «Симфония цвета» прибыла в Шамахы: [о выставке мексиканской художницы Маргариты Моралес] //Вышка.- 2016.- 24 июня.- С.16.

862. Совместный проект»: [встреча в Дербентском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике] //Наука.- 2016.- 10 июня.- С.16.

863. Творческая сцена ÜNS провела потрясающий вечер известного театрального режиссера Романа Виктюка //Бакинский рабочий.- 2016.- 4 июня.- С.8.

864. Творческая сцена ÜNS с большим успехом представила спектакль Театра Романа Виктюка «В начале и в конце времен» //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 июня.- С.7.

 

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

865. В Центре Гейдара Алиева организован «круглый стол», посвященный Всемирному дню окружающей среды //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 июня.- С.5.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

 

866. Абаскулиева, Э. Миссия добра: [презентация электронного издания «Мехрибан Aлиeва. Деятельность первой леди Азербайджана на страницах печати» в Президентской Библиотеке] //Азербайджанские известия.- 2016.- 14 июня.- С.1.

867. Состоялась презентация электронного издания «Мехрибан Алиева. Деятельность первой леди Азербайджана на страницах печати»: [в Президентской Библиотеке] //Бакинский рабочий.- 2016.- 10 июня.- С.2.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

868. Везирова, Л. О бедной культуре замолвите слово: Музейный центр отмечает 25 лет большого пути: [беседа с директором музея Л.Везировой] /провела: Т.Иванаева //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.20.

869. Фарзалиев, Ч. Дом муз: Чингиз Фарзалиев: Что бы ни происходило в истории государства, мы должны сохранить свою национальную культуру: [беседа с директором Музея Искусств] /провела Т.Иванаева //Каспiй.- 2016.- 4 июня.- С.20.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

870. Буланова, О. Тайны Баку: Баня «Фантазия»: фантазия роскоши //Эхо.- 2016.- 18 июня.- С.5.

871. В Барде реставрируют мавзолей «Аллах-Аллах» //Ежедневные новости.- 2016.- 3 июня.- С.5.

872. Ознакомление с комплексом мечети-святилища «Рагима ханум» в Нардаране //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 июня.- С.2.

873. Сдан в эксплуатацию комплекс Зиринской Джума-мечети: В церемонии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 июня.- С.2.

874. Эюбов, Э. Исмаиллы - земля, где рождаются легенды: О Селе Лагич, шапке Мономаха и многом другом //Каспiй.-2016.- 30 июня.- С.8-9.

 

 

ИСКУССТВО

 

875. Асадова, И. Little Lies и «300 слов о Сопротивлении»: Центр современного искусства YARAT представил две масштабные и креативные выставки //Эхо.- 2016.- 11 июня.- С.10.

876. Кязимова, С. Прошлое или настоящее?: Новые проекты Yarat! ломают представление о времени и пространстве //Азербайджанские известия.- 2016.- 11 июня.- С.3.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

877. Асадова, И. «Аплодисменты жюри» для Нигяр Нариманбековой: Группа художников ассоциации «Стелла Арт Интернешнл» удостоена приза международного фестиваля «Традиции и современность» //Эхо.- 2016.- 8 июня.- С.8.

878. Асадова, И. «Игра света и тени» в работах Джамиля Гусейнова: В Баку открылась выставка молодого художника: [в галерее «Гыз галасы»] //Эхо.- 2016.- 15 июня.- С.8.

879. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова - «Лучший художник 2016 года во Франции и в Европе»: Национальная федерация культуры Франции наградила азербайджанского художника высшей наградой знаменитого Осеннего салона независимых художников Франции - TOILE D'OR //Эхо.- 2016.- 9 июня.- С.8.

880. Асадова, И. «Пейзажи» Гусейна Алиева: В Музее современного искусства открылась выставка одного из самых выдающихся представителей изобразительного искусства нашей страны //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 июня.- С.8.

881. В Лувре открылась персональная выставка талантливой молодой художницы Марьям Алекберли //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 июня.- С.8.

882. В Москве открылась выставка известного азербайджанского художника: [Аббаса Кязимова в Музее Востока] //Ежедневные новости.- 2016.- 3 июня.- С.10.

883. В Музее современного искусства состоялось открытие персональной выставки народного художника Гусейна Алиева под названием «Пейзажи» //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 июня.- С.6; Азербайджанские известия.- 2016.- 4 июня.- С.1, 3.

884. Васильева, В. Диалог со зрителем: Известный азербайджанский художник отметил 60-летний юбилей вернисажем «Рифмы цвета»: [Аббас Кязимов] //Каспiй.-2016.- 3 июня.- С.14.

885. Гурбанов, Г. Гудрат Гурбанов, художник: «Мечтаю написать Худаферинский мост с натуры» /беседу провела Р.Асланова //Азербайджанские известия.- 2016.- 11 июня.- С. 3.

886. Динамизм и движение: Открылась персональная выставка Гусейна Алиева под названием «Пейзажи» //Каспiй.- 2016.- 11 июня.- С. 3.

887. Мирзоева, С. Тема творчества — героика: Юбилейная выставка стала достойной данью памяти известного художника: [Бабы Aлиeва в Музее Искусств] //Азербайджанские известия.- 2016.- 18 июня.- С. 3.

888. Нариманбекова, Н. Нигяр Нариманбекова: «Как можно продавать волшебство, любовь, доброту или милосердие? »: [беседа с художником] /провела И.Асадова] //Эхо.- 2016.- 25 июня.- С.10.

 

 

ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

889. Гундорина, И. Ирина Гундорина, кукольный мастер: «Нам, восточным людям, бледные, серые тона не идут. Наша фишка — это цвет» //Азербайджанские известия.- 2016.- 4 июня.- С.1, 3.

 

ГРАФИКА

 

890. Буланова, О. Тайны Баку: Шедевр конструктивизма - «Азернешр»: [первый печатный книжный знак в Азербайджане - экслибрис «Азернешр» Людвига Книта] //Эхо.- 2016.- 4 июня.- С.1, 7.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

891. Алекперова, Г. Неподражаемый мегаполис: Фотовыставка «Алекпер Агасиев – Амстердам» //Каспiй.- 2016.- 29 июня.- С.13.

892. Асадова, И. Еще одна медаль фотографа: Ильгар Джафаров отличился на Первой Международной цифровой фотовыставке в Гонконге //Эхо.- 2016.- 30 июня.- С.8.

893. Велиева, Х. Новые мэтры азербайджанской фотографии: Обзор echo.az самых талантливых имен в отечественном фотоискусстве //Эхо.- 2016.- 18 июня.- С.10.

894. Кязимова, С. Решающий момент: Снимок Ильгара Джафарова отмечен на международной выставке художественной фотографии Goodlight-2016 //Азербайджанские известия.- 2016.- 9 июня.- С. 4.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

895. Азербайджанский дизайнер презентовала кАталог национальных костюмов: [Гюльнара Халилова] //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 июня.- С. 6.

896. Ализаде, С. Самира Ализаде, дизайнер интерьера: «Рада, что мне удалось совместить увлечение с работой» /провела беседу Р.Асланова //Азербайджанские известия.- 2016.- 25 июня.- С. 3.

897. Асадова, И. Посол Иордании восхищен: Национальными костюмами Азербайджана и выразил желание реализовать проект Гюльнары Халиловой //Эхо.- 2016.- 15 июня.- С.8.

898. Асадова, И. Тунзаля Агаева и дочь Анара Мамедханова: Стали лицами нового проекта, посвященного пропаганде национальной одежды в Европе: [модельера Гюльнары Халиловой] //Эхо.- 2016.- 21 июня.- С. 8.

899. Кязимова, С. Неразрывная связь времен: Национальные платья в исполнении Гюльнары Халиловой и красочны, и самобытны //Азербайджанские известия.- 2016.- 23 июня.- С. 4.

 

 

МУЗЫКА

 

900. Аббасов, Д. Музыка свыше, или Откровения композитора: [беседа с Заслуженным деятелем искусств Джалалом Аббасовым] /провела С.Кулиева //Каспiй.- 2016.- 11 июня.- С.8-9.

901. Асадова, И. Юные скрипачи Зенфиры Багирзаде выступили с концертом: Концерт состоялся в «Капельхаусе» //Каспiй.- 2016.- 9 июня.- С.8.

902. Ахундова, Е. Оркестр культуры: Норвежские мастера провели мастер-классы для студентов духовиков и струнников: [беседа с проректором БМА по международным связям Е.Ахундовой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2016.- 3 июня.- С.13.

903. В Баку поставили памятник Рашиду Бейбутову: [скульптора Фуада Салаева] //Ежедневные новости.- 2016.- 17 июня.- С.10.

904. В Минске состоялась премьера балета «Любовь и Смерть» Полада Бюльбюльоглу //Ежедневные новости.- 2016.- 17 июня.- С.10.

905. В России издана брошюра Полада Бюльбюльоглы: [«Международный диалог культур: Азербайджан-Россия»] //Ежедневные новости.- 2016.- 3 июня.- С.5.

906. Грузинские гастроли: Азербайджанская хоровая капелла приняла участие в международном фестивале //Каспiй.- 2016.- 3 июня.- С.13.

907. Ислам, А. Фархад Бадалбейли дал напутствие выпускникам: В БМА состоялся концерт, посвященный очередному выпуску студентов //Эхо.- 2016.- 29 июня.- С.8.

908. Ислам, А. Pera piano: В Турции прошел международный музыкальный конкурс: [инициатор его проведения выпускник БМА Рафаэль Гасымов] //Каспiй.- 2016.- 11 июня.- С.20.

909. Кязимова, С. Дарование высокой пробы: «Золотая книга» юных талантов Азербайджана пополнилась новыми именами //Азербайджанские известия.- 2016.- 18 июня.- С.3.

910. Мамедов, Т. Пропагандируя наследие: Бакинской Музыкальной Академии - 95: [беседа с доктором искусствоведения Т.Мамедовым] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2016.- 18 июня.- С.20.

911. Мустафаева, Э. «Бременские музыканты» как итоговый экзамен: Детский оперный театр школы - студии БМА отчитался перед зрителями и педагогами //Эхо.- 2016.- 14 июня.- С.8.

912. П.Бюльбюльоглу: «Вручение премии «Звезды Содружества» — радостная весть, которая разнесется по всему СНГ»: [церемонии вручения премии в Минске] //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 июня.- С.7.

 

 

VII Международный музыкальный фестиваль «Великий шелковый путь»

 

913. Асадова, И. Стартовал «Шелковый путь»: В Шеки проходит традиционный VII Международный музыкальный фестиваль //Эхо.- 2016.- 29 июня.- С.8.

914. Гусейнова, Ф. Высокое искусство: На старте музыкальный фестиваль «Шелковый путь» //Каспiй.- 2016.- 24 июня.- С.12.

915. Гусейнова, Ф. Символ Шелкового пути: В Шеки проходит Международный музыкальный фестиваль //Каспiй.- 2016.- 29 июня.- С.11.

916. Микеладзе, Г. Моцарт - Ализаде: В Берлине начался цикл концертов выдающихся композиторов //Каспiй.- 2016.- 29 июня.- С.12.

917. Перед Дворцом шекинских ханов прозвучала чудесная японская музыка //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 июня.- С.7.

918. Следуя суфийской традиции: В Шеки выступил турецкий ансамбль «Шимди» //Каспiй.- 2016.- 29 июня.- С.11.

 

 

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

919. Аcадова, И. «Азнефть» - самая веселая и находчивая!: В Баку состоялось открытие нового сезона игр Азербайджанской региональной лиги КВН //Эхо.- 2016.- 2 июня.- С.8.

920. Асадова, И. Ичери шехер, Каспий и Баку в новом клипе Emina: Певец представил результат экранизации песни «Рядом проснуться» //Эхо.- 2016.- 3 июня.- С.8.

921. Асадова, И. Песня EMINА получила премию МУЗ-ТВ 2016: Певец получил награду за свой хит «Boomerang» //Эхо.- 2016.- 14 июня.- С.8.

922. Аcадова, И. Рашад Азизов: «Не на словах, а на деле»: Воплощают азербайджанские квээнщики в реальность задачи, которые ставит молодежная политика господина Президента //Эхо.- 2016.- 23 июня.- С.8.

923. Атаев, Т. «Музыка - часть моей жизни... »: Айгюн Аскерова выступила с концертом в одном из столичных клубов //Эхо.- 2016.- 3 июня.- С.8.

924. Велиева, Х. Азербайджанским рокерам чуть не сорвали победу: Tbilisi JAM Fest-2016 завершился победой Азербайджана //Эхо.- 2016.- 8 июня.- С.8.

925. Велиева, Х. PYRAWEED: «Возможно, в Азербайджане и нет рока, но он есть у нас внутри... »: После победы в Грузии азербайджанская рок-группа едет на фестиваль Wacken Open Air в Германию //Эхо.- 2016.- 15 июня.- С.8.

926. Ирада, А. Emin выступил в Лондоне: На фестивале, организованном Найлом Роджерсом //Эхо.- 2016.- 29 июня.- С.8.

927. Мурадов, И. Ильгар Мурадов, заслуженный артист Азербайджана: «Любовь зрителей для артиста — это наивысшее счастье» /интервью с певцом провел С.Закаряев //Азербайджанские известия.- 2016.- 15 июня.- С.1, 3.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

928. Буланова, О. Нам разлуки суждены, но мы надеемся на встречу!: В Театре песни им. Рашида Бейбутова прошел концерт Бакинского клуба авторской песни //Эхо.- 2016.- 25 июня.- С.10.

929. Завершился IV Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества «Saf rənglər» («Чистые цвета») //Вышка.- 2016.- 17 июня.- С.15.

930. Мансуров, И. Шекспир и Чехов в поисках души: В Московской аудитории Бакинского славянского университета состоялась литературно-театрализованная лекция //Эхо.- 2016.- 7 июня.- С.8.

931. Нариманбекова, И. Театр как школа чувств: В Центре современного искусства Yarat свое представление показали юные артисты из театральной студии Əlifba //Эхо.- 2016.- 7 июня.- С.8.

932. Сулейманова, Ф. Хары бюльбюль – в Музее искусств Азербайджана: Благотворительная выставка-распродажа картин и изделий декоративно-прикладного характера учащихся Образовательного лицея «Каspi» //Каспiй.- 2016.- 14 июня.- С.9.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

933. Микеладзе, Г. Балет малой формы - это актуально: Сказки «Кошкин дом» и «Красная Шапочка» - на сцене: [Театра Песни Рашида Бейбутова] //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.16-17.

934. Микеладзе, Г. Коронный номер: Нигяр Ибрагимова и Гюльагаси Мирзоев исполнили адажио из балета «Семь красавиц» в Бишкеке //Каспiй.- 2016.- 10 июня.- С.12.

935. Микеладзе, Г. Самый титулованный профессионал: Тамилла Ширалиева: Я с балетом расставаться не собираюсь. И он, надеюсь, не останется без меня //Каспiй.- 2016.- 4 июня.- С.16-17.

 

 

КИНО

 

936. Буланова, О. Тайны Баку: История кинематографии //Эхо.- 2016.- 11 июня.- С.7.

937. В Белграде состоялась презентация книги о Баку: [Заслуженного артиста Бахрама Багирзаде] //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 июня.- С.6.

 

 

Рамиз Фаталиев- 70

 

938. Асадова, И. Юбилей Рамиза Фаталиева //Эхо.- 2016.- 9 июня.- С.8.

939. Известному азербайджанскому киносценаристу исполнилось 70 лет //Неделя. - 2016.- 17 июня.- С.15.

940. Рамиз Фаталиев отметил 70-летний юбилей: [в киноцентре «Низами»] //Ежедневные новости.- 2016.- 10 июня.- С.10.

941. Творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею Рамиза Фаталиева »] //Неделя.- 2016.- 10 июня.- С.19.

 

 

III Бакинский международный фестиваль туристических фильмов

 

942. Асадова, И. В Баку стартовал фестиваль туристических фильмов: Жюри отобрало 78 картин из 28 стран //Эхо.- 2016.- 3 июня.- С.8.

943. Асадова, И. Гран-при уехал в Хорватию: В Баку подведены итоги III Бакинского международного фестиваля туристических фильмов //Эхо.- 2016.- 7 июня.- С.8.

944. Кязимова, С. Путешествуя по миру: Гран-при III Бакинского международного фестиваля туристических фильмов достался хорватскому режиссеру Эрве Тирмарше //Азербайджанские известия.- 2016.- 7 июня.- С.4.

 

 

ТЕАТР

 

945. Алиева, Э. В ком билось пламенное сердце: Мохсун Санани в воспоминаниях современников //Каспiй.- 2016.- 25 июня.- С.19.

946. Алиева, Э. Новая встреча с Пуччини: Классика на сцене Азербайджанского Государственного Академического Театра Оперы и Балета //Каспiй.- 2016.- 4 июня.- С.18.

947. Амирбеков, О. Олег Амирбеков: «Между понятиями рейтинг и качество нельзя ставить знак равенства: Интервью с актером Азербайджанского Государственного Русского Драматического Театра имени С.Вургуна /провела Х.Велиева //Эхо.- 2016.- 24 июня.- С.8.

948. Асадова, И. «Казанова: уроки любви» на закрытие сезона: 95-й театральный сезон в Русском Драмтеатре закроют спектаклем Ильгара Сафата //Эхо.- 2016.- 30 июня.- С.8.

949. Греческий вояж: Коллектив Кукольного Театра успешно выступил в Элладе //Каспiй.- 2016.- 10 июня.- С.12.

 

 

Рита Амирбекова-60

 

950. Асадова, И. Смешно и здорово!: В Русском Драмтеатре отметили юбилей заслуженной артистки Азербайджана Риты Амирбековой //Эхо.- 2016.- 7 июня.- С.8.

951. Микеладзе, Г. Образ счастья: Для юбилейного бенефиса актрисы Риты Амирбековой РДТ выбрал спектакль «Семейка Блисс» //Азербайджанские известия.- 2016.- 25 июня.- С.3.

952. Микеладзе, Г. Эксцентрическая комедия для Риты Амирбековой: РДТ празднует юбилей заслуженной артистки Азербайджана //Каспiй.- 2016.- 18 июня.- С.16-17.

 

 

ТУРИЗМ

 

953. Асадова, И. Возрожденная легенда Шабрана: Репортаж о «жемчужине» лечебного туризма в Галаалты //Эхо.- 2016.- 11 июня.- С.10.

954. Манафов, Ш. В толще Соляной горы: «Дуздаг» - один из самых раскрученных брендов Нахчывана //Каспiй.- 2016.- 11 июня.- С.12-13.

955. Рзаев, Т. Открыт летний сезон в «Шахдаге» //Неделя.- 2016.- 11 июня.- С.12-13.

956. Страхование туристов может стать обязательным //Ежедневные новости.- 2016.- 3 июня.- С.4.

957. Туризм в Азербайджане: Стратегический взгляд на перспективы приоритетной сферы //Каспiй.- 2016.- 11 июня.- С. 13.

958. Шахдаг входит в первую тройку самых популярных курортов для трекинга в странах СНГ //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 июня.- С.5.

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

 

959. В Минске состоялась презентация книги стихов Лейлы Алиевой на белорусском языке: [в переводе Татьяны Сивеч] //Бакинский рабочий.- 2016.- 25 июня.- С.2.

960. Абдулла, К. Первая и последняя встреча с Умберто Эко… //Бакинский рабочий.- 2016.- 4 июня.- С.9.

961. Абдуллаев, Ч. Дорогой Натик!: Чингиз Абдуллаев первым поздравил коллегу и друга с днем рождения: [Натиг Расулзаде] //Эхо.- 2016.- 7 июня.- С.8.

962. Андреева, Е. Елена Андреева: «Эти фантазии длились примерно с семи до двадцати лет... »: Интервью с известной писательницей и сценаристом /провела И.Асадова //Эхо.- 2016.- 11 июня.- С.10.

963. В США издана книга «История семьи моей матери»: [Юсифа Панахпура, которая посвящена истории семьи Шихлинских] //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 июня.- С.2.

964. Расулзаде, Н. Монолитное издание: Увидел свет двухтомник Натига Расулзаде /беседу провела Ф.Сулейманова //Каспiй.- 2016.- 29 июня.- С. 13.

965. Расулзаде, Н. Натик Расулзаде: «Читателя стало меньше, но он стал крепче»: Известный писатель провел творческие встречи, автограф-сессию и презентацию новых книг /провела беседу И.Асадова //Эхо.- 2016.- 14 июня.- С.8.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1. Aydın yol

2. Azad Azərbaycan

3. Azərbaycan

4. Azərbaycan müəllimi

5. Bakı xəbər

6. 525-ci qəzet

7. Bizim yol

8. Ekspress

9. Elm

10. Ədalət

11. Ədəbiyyat qəzeti

12. Həftə içi

13. Xalq cəbhəsi

14. Xalq qəzeti

15. İki sahil

16. İqtisadiyyat

17. Kaspi

18. Kredo

19. Mədəniyyət

20. Mövqe

21. Olaylar

22. Palitra

23. Respublika

24. Səs

25. Şərq

26. Təzadlar

27. Türküstan

28. Üç nöqtə

29. Yeni Azərbaycan

30. Yeni Müsavat

 

 

Список использованных газет

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Неделя

7. Эхо

8. IRS-Наследие

9. Yol

 

 

 

Mündəricat

Mədəniyyət ...........................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar .......

4

15 İyun –– Milli Qurtuluş Günü ..............................................

8

Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü .......................................

9

28 May – Respublika günü .....................................................

10

Multikulturalizm.......................................................................

11

“Formula – 1” Qran-Pri yarışları – 2016 .................................

17

Mədəni əlaqələr .......................................................................

21

Heydər Əliyev Fondu ..............................................................

28

Kitabxana işi ............................................................................

28

Muzey işi ..................................................................................

30

İnformasiya və Reklam işi ......................................................

30

Tarix və Mədəniyyət abidələri .................................................

31

İncəsənət .................................................................................

31

Rəngkarlıq ................................................................................

32

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ......................................................

36

Qrafika .....................................................................................

37

Moda və dizayn.........................................................................

37

Musiqi ......................................................................................

37

Şəki “İpək yolu” VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı...................

43

Xalq yaradıcılığı .......................................................................

43

Balet və rəqs .............................................................................

44

Kino ..........................................................................................

45

III Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı..................................

47

Teatr .........................................................................................

48

Akademik Milli Dram Teatrı....................................................

51

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ...........................................

52

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ..........................

53

Turizm ......................................................................................

54

Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünasliq .....................................

60

Şeirlər .......................................................................................

60

Hekayələr .................................................................................

63

Elegiya.....................................................................................

65

Esselər ......................................................................................

65

Poemalar...................................................................................

66

Povestlər ..................................................................................

66

Pyeslər......................................................................................

66

Novellalar................................................................................

67

Romanlar .................................................................................

67

Ədəbiyyatşünasliq və ədəbi tənqid ........................................

68

Sabir Rüstəmxanlı – 70.............................................................

79

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı .........................

81

 

Содержание

I.Культура ...............................................................................

81

Руководящие материалы по культуре и искусству ...............

81

Гран-При Европы «Формула-1»……………………………

83

Год Мультикультурализма ………………………………...

84

Международный день защиты детей....................................

85

Культурные связи …………………………………………...

85

Дворцы и Дома культуры. Парки

 

Культуры и отдыха …………………………………………

88

Бибилиотечное дело. Библиотековедение…………………

88

Музейное дело .......................................................................

89

Памятники истории и культуры ...........................................

89

Искусство ……………………………………………………

90

Изобразительное искусство ..................................................

90

Декоративно- прикладное искусство………………………

91

Графика ..................................................................................

92

Художественная фотография ................................................

92

Мода. Дизайн ..........................................................................

93

Музыка ....................................................................................

93

VII Международный музыкальный фестиваль

 

«Великий шелковый путь» …………………………………

95

Эстрада. Цирк……………………………………………….

96

Самодеятельное творчество………………………………...

97

Балет. Танцы ...........................................................................

97

Кино .........................................................................................

98

Рамиз Фаталиев – 70 ………………………………………..

98

III Бакинский международный

 

фестиваль туристических фильмов ………………………..

99

Театр ........................................................................................

99

Рита Амирбекова 60………..………………………......

100

Туризм …………………………….........................................

100

Литературоведение и литературная критика ......................

101

Публицистика ........................................................................

101

Список использованных газет ..............................................

104

 


Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

İyun
- 20
16

 

 

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Babayeva

Korrektor:

A.Qocayeva

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7 ç.v.

Sifariş: 19

Çapa imzalanmışdır: 04.07.2016

Tirajı 50

Pulsuz