Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 Dünya Uşaq ədəbiyyatı

 

   Ədəbiyyat Antologiyası

 

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı

 

  Azərbaycan xalq ədəbiyyatı

 

  Lüğət və ensiklopediyalar

 

  Azərbaycan dili və tarixi

 

  Dünya  ədəbiyyatı

 

 

 


 Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Abbaszadə Hüseyn.                             

Alımas İldırım.

Anar.

Aşıq Şəmşir.                                          

Balaş Azəroğlu.

Bəxtiyar Vahabzadə.

Cabbarzadə Zeynal.

Cabir Novruz.

Cəfər Cabbarlı.

Cəfərzada Əzizə.                                

Əfəndiyev İlyas.  

Əhməd Cavad.

Əkrəm Əylisli.

Əlağa Vahid.

Elçin.

Əli Kərim.

Əliağa Kürçaylı.

Ənvər Əlibəyli.

Fikrət Qoca.

Gülgün Mədinə.

Həbib Sahir.

Həkimə Billuri.

Həmid Nitqi (Aytan).

Həsənzadə Nəriman.

Hidayət.                                              

Hüseyin Cavid. 

Hüseyn Arif.

Hüseyn Cavid.

İbrahimbəyov Maqsud.                    

İbrahimbəyov Rüstəm.   

İbrahimov Hüseyn.

İbrahimov Mirzə.

İsa Muğanna.

İsi Məlikzadə.

İslam Səfərli.

İsmayıl Şıxlı.

Mehdi Hüseyn.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar.

Məmməd Araz.

Məmməd Aslan.                                 

Məmməd Rahim.                                              

Məmmədxanlı Ənvər.

Mikayıl Müşfiq.

Mir Cəlal.

Mirvarid Dilbazi.

Nəbi Xəzri.

Nərimanov Nəriman.

Nəzmi Əli.                                           

Nigar Rəfibəyli.

Nüsrət Kəsəmənli. 

Ordubadi Məmməd Səid.

Osman Sarıvəlli.

Qabil.

Qasımzadə Qasım.

Qılman İlkin.

Rəfiq Zəka Xəndan.

Rəsul Rza.

Rzaquluzadə Mikayıl.                                      

Sabir Rüstəmxanlı..

Sabit Rəhman. 

Səhənd.                                                        

Səməd Vurğun.

Seyidzadə Mir Mehdi.                                       

Söhrab Tahir AzərAzər.

Süleyman Rəhimov.

Süleyman Rüstəm.

Süleymanlı Mövlüd.                                         

Tofiq Bayram.

Vaqif Səmədoğlu.

Vəliyev Əli.

Xəlil Rza.

Yusif Səmədoğlu.

Zəlimxan Yaqub.

Zeynal Xəlil.

 

 Dünya Uşaq ədəbiyyatı

 

 

Alfons Dode.

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri

Britaniya adalarının xalq nağılları

Ceyms Ferıimor Kuper.

Ellada qəhrəmanları.

Fransua Rable.

Lüis Keroll.

Mark Tven.

Rus uşaq ədəbiyyatı.

Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi

 

 

Ədəbiyyat Antologiyası

 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr .İki cilddə.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr  Uç cilddə

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası  Uç cilddə

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları)

XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər)

 

 

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Abbas Səhhət.

Abdulla Şaiq.  

Ağaoğlu Əhməd 

Aşıq Alı

Aşıq Ələsgər. Əsərləri

Axundov Süleyman Sani

Axundzadə Mirzə Fətəli.  

Bakıxanov Abbasqulu ağa

Bərdəi Şeyx İbrahim Gülşəni               

Cəfər Cabbarlı

Çəmənzəminli Yusif Vəzir.

Çobanzadə Bəkir              

Dastani-Əhməd Hərami

Dünyabəyoğlu Abdulla bəy

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev.

Əfəndiyev Rəşid bəy        

Əhməd Cavad

Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni

Əmin Abid           

ƏssarTəbrizi        

Fədai.

Hacıbəyli Izeyir. 

Həbibi. Şeirlər

Həqiqi Cahan şah             

Heyran xanım    

Hüseyn Cavid

Hüseynzadə Əli bəy          

İmadəddin Nəsimi.

Kişvəri. Əsərləri

Köçərli Firidun bəy.

Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm

Marağayi Zeynalabdin

Məhəmməd Əmani.

Məhəmməd Füzuli.

Məhəmməd Hadi.

Məhsəti Gəncəvi.

Məmmədquluzadə Cəlil.

Məsihi. Vərqa və Gülşa

Mikayıl Müşviq 

Mirzə Ələkbər Sabir.

Mirzə Şəfi Vazeh.

Möcüz Mirzəli    

Molla Cümə        

Molla Pənah Vaqif.

Molla Vəli Vidadi.

Musabəyov İbrahimbəy  

Mustafa Zərir     

Müznib Əliabbas               

Natəvan Xurşidbanu.

Nəbati Seyid Əbülqasim. 

Nəcəf bəy Vəzirov.

Nemanzada Ömər Faiq    

Nərimanov Nəriman

Nəvvab Mir Mövsün        

Nizami Gəncəvi.

Qaracaoğlan       

Qasım bəy Zakir.

Qazi Bürhanəddin.

Qəmküsar Əliqulu             

Qövsi Təbrizi.

Qul Əli.

Qurban Səid                        

Qurbani     

Qutqaşınlı İsmayıl bəy

Şah İsmayıl Xətayi.

Saib Təbrizi.

Sarabski Hüseynqulu       

Səməd Mənsur   

Seyid Hüseyn     

Şirvani Seyid Əzim.

Soltan Məcid Qənizadə    

Süleyman Sani Axundov.

Tağı Şahbazi (Simurq)

Tusi Xacə Nəsirəddin.

Xaqani Şirvani. 

Zərdabi Həsənbəy

  

 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı

 

 

Atalar sözü

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan dastanları Beş cilddə.

Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr).

Azərbaycan nağılları Beş cilddə.

Azərbaycan xalq mahnıları  Iki cild.

Azərbaycan xalq mahnıları Uç cilddə.

Dədə Qorqud dünyası Məqalələr

Dədə Qorqud kitabı Ensiklopedik lüğət

El çələngi (xalq şerindən seçmələr)

Kitabi-Dədə Qorqud Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər

Koroğlu

Koroğlu Paris nüsxəsi

Molla Nəsrəddin lətifələri

Qaçaq Nəbi

Qorqud ədəbiyyatı Bədii əsərlər

Tapmacalar

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər

 

 

Lüğət və ensiklopediyalar

 

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası . Iki cilddə

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. I cild.

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. III cild.

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. IV cild.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti . İki  cilddə

Rusca-azərbaycanca lüğət Üc cilddə.

İngiliscə-azərbaycanca lüğət.

 

 

 

Azərbaycan dili və tarixi

 

Agamusa Axundov                           
Fəridə Məmmədova                         
Heydər Hüseynov             
Məmmədağa Şirəliyev     
Oqtay Əfəndiyev
Sara Aşurbəyli    
Yusif Yusifov
Zakir Məmmədov             
Zemfira Səfərova
Ziya Bünyadov  

 

 Dünya ədəbiyyatı

 

 

Anderson Hans Kristian
Aristotel         

Aytmatov Çingiz     

Balzak Onore de        

Barto Aqniya

Bayron Corc   

Blok Aleksandr          

Bualo             

Bulqakov Mixail        

Bunin İvan

Cami Əbdürrəhman   

Çapek Karel   

Çexov Anton             

Covanyoli Rafaello    

Çukovski Korney

Dante Aligyeri

Defo Daniel   

Dəhləvi  Əmir Xosrov

Dostoyevski Fyodor   

Drayzer Teodor          

Düma Aleksandr        

Əlisir Nəvai    

Esxil               

Əziz Nesin

Firdovsi Əbülqasim    

Fonvizin Dmitri                     

Göte İohann Volfqand           

Güntəkin Rəşad Nuri

Hafiz Şirazi    

Heminquey Ernest

Homer

Hüqo Viktor   

İrvinq Stoun

Jül Vern         

Kafka Frans   

Korolenko Vladimir   

Krılov İvan     

Kuper Fenimor           

Kuprin Aleksandr      

Lermontov Mixail      

London Cek   

 Mark Tven    

Mitkeviç Adam

Mixalkov Sergey

Mopassan       

Nazim Hikmət

Nehru Cəvahirləl

Oleşa Yuri

Ömər Xəyyam

Ostrovski Aleksandr  

Paustovski Konstantin

Prişvin Mixail

Prosper Merime          

Puşkin Aleksandr       

Qarin-Mixaylovski Nikolay   

Qaşek Yaroslav          

Qonçarov İvan           

Qoqol Nikolay           

Qorki Maksim

Qriboyedov Aleksandr                      

Rable Fransua            

Radişsev Aleksandr

Rustavelli Şota           

Saltıkov Şedrin Mixail

Sədi Şirazi      

Şekspir Vilyam          

Sent-Ekzüperi Antuan

Servantes Saavedra    

Seton-Tompson Ernest

Şiller Fridrix   

Şoloxov Mixail

Stiventos Roberts       

Süleymanov Oljas

Svift Conatan 

Taqor Rabindranat                 

Tofiq Fikrət

Tolstoy Lev    

Turgenev İvan

Voyniç Etel

Yan Vasili

Yesenin Sergey

Yunus İmrə

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved