Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2017 - DEKABR

 

 

 

 

 

BAKI-2018 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Dekabr - 2017

 

 

BAKI-2018

 

 

Baş redaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr – 2017 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resurslarının Yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 149 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2018 

 

 M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi 2006-cı ildən etibarən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etdirir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

 Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb. 2017-ci ilin aprel ayında isə Milli Kitabxanada aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi ilə Diyarşünaslıq və elmi biblioqrafiya şöbəsi birləşdirilərək Diyarşünaslıq və Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi adlandırılıb. Hazırda bu şöbədə adı çəkilən göstəricinin hazırlanması davam etdirilir. Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

Tel.: 493 98 96 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

1.  “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 oktyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 10 dekabr.- S.3.  

2.   “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 oktyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 17 dekabr.- S.4.  

__________

3.   “Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi və bu sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın, “Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi üçün dövlət rüsumunun məbləği”nin və “Açıq məkanda reklam yayımına görə ödənilən haqqın məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.4.    

4.   Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Meksika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında təhsil, elm, gənclər, mədəniyyət və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-17 dekabr.- S.5.    

5.   Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair Sazişin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 29 noyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-1 dekabr.- S.2.   

6.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1566 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.4.    

7.   Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Türkmənistanın Turizm üzrə Dövlət Komitəsi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 29 noyabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-3 dekabr.- S.2.   

8.   “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 17 noyabr tarixli 867-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-17 dekabr.- S.4.   

9.   “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 755-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam  haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1568 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.4.     

__________

10.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində orta musiqi məktəbinin əməkdaşlarına “Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 19 dekabr 2017-cı il: [musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.1.    

11.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində orta musiqi məktəbinin əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 19 dekabr 2017-cı il: [musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.3.    

12.    Elza İbrahimovanın 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 22 dekabr 2017-cı il //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.2.  

13.    F.Ş.Bədəlbəylinin “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 25 dekabr  2017-cı il: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-26 dekabr.- S.4.   

14.    Quba şəhərində çoxmənzilli binaların əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 7 dekabr 2017-cı il //Azərbaycan.- 2017.-8 dekabr.- S.4.   

15.    Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzinin əməkdaşlarına “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 30 noyabr 2017-ci il: [muzey eksponatlarının qorunması, bərpası və konservasiyasında səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-1 dekabr.- S.2.  

16.   “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 829-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 8 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-10 dekabr.- S.3.  

17.    Ö.H.Eldarovun “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 20 dekabr 2017-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.1.

18.    R.Y.Babayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-29 dekabr.- S.2.    

19.    Sabirabad şəhərində çoxmənzilli binaların əsaslı təmiri və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 30 noyabr 2017-ci i //Azərbaycan.- 2017.-1 dekabr.- S.2.

20.    S.İ.Məmmədovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il: [Azərbaycanda rəssamlıq sənətinin inkişafındakı və təbliğindəki böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-29 dekabr.- S.2.   

21.    Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 20 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.2.    

22.    Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında xidmətləri olan şəxslərin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 20 dekabr 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.2.    

__________

23.    Açıq məkanda reklam fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 598; 26 dekabr 2017-ci il //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 dekabr.- S.4.    

24.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 29 avqust tarixli 294 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mədəni sərvətlərin  idxalı,  ixracı və  Azərbaycan  Respublikasının ərazisindən  tranzitlə  keçirilməsi Qaydası”nda  dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 522; 29 noyabr 2017-ci il //Xalq qəzeti.- 2017.-1 dekabr.- S.4.  

25.    “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 7 avqust tarixli 1573 nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 529; 6 dekabr 2017-ci il //Xalq qəzeti.- 2017.- 8 dekabr.- S.7.   

26.    “Nüsxələrinə nəzarət markası yapışdırılması nəzərdə tutulan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin (audivizual əsər, fonoqram, kompüter proqramı, məlumat toplusu, kitab) dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 561; 15 dekabr 2017-ci il //Xalq qəzeti.- 2017.- 21 dekabr.- S.6.    

__________

27.    Açıq məkanda reklam yayımına görə ödənilən haqqın məbləği: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.5.   

28.    Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi üçün dövlət rüsumunun məbləği: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.5.   

29.    Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi və bu sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.5.   

__________

30.    Azərbaycan UNESCO ailəsinin ən fəal üzvlərindən biridir: Ölkəmizin təşkilata üzvlüyünün 25 illiyi ilə bağlı tədbir: [“Muğam klub”da keçirilən mədəni tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.2.     

31.    Azərbaycançılıq fəlsəfəsi və qloballaşma dövründə mədəniyyətlərin dialoqu: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.10.   

32.    Azəri, L. Mədəni zənginliyimiz dünya müstəvisində: [UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.11.    

33.    Bakı Slavyan Universitetində müzakirələr: “XXI əsr-dünyaya baxış: təhsil və mədəniyyətin harmoniyası”: [tədbirdə BSU-nun rektoru professor Nurlana Əliyevanın rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağının yaranma tarixi, universitetdə fəaliyyət göstərən 11 tədris və mədəniyyət mərkəzi barədə məlumat verməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-9 dekabr.- S.4.  

34.    Bakıda Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün 25 illiyi qeyd olunub: [UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.5.   

35.    Bakıda ISESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının növbəti iclası keçirilib: [iclasda komissiyanın sədri Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.15.

36.    “Bakıxanovlar şöhrət zirvəsində”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə  hazırlanan eyniadlı kitabın nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-20 dekabr.- S.11.   

37.    Beynəlxalq tədbirlərlə zəngin il: Yola saldığımız 2017-ci ildə Azərbaycan bir sıra nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etdi, paytaxtımız yenə mədəni ünsiyyətin əsas məkanına çevrildi: [Muğam Mərkəzində keçirilən kollegiya iclası  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.6.   

38.    Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun fəaliyyəti təqdirlə qarşılanır: [Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun eyniadlı mövzuya aid fikirləri] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.4.

39.    Bədəlbəyli, F. Yola saldığımız il əlamətdar hadisələrlə yadda qalacaq //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.3.   

40.    Böyük İpək Yolunun tarixi şəhərlərinin dünya irsində yeri: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində rəsmilərin və alimlərin iştirakı ilə görüş keçirilib: [Böyük İpək Yolu üzərində mövcud olan tarixi şəhərlərin UNESCO-nun Dünya İrs Siyahısına salınması  məqsədilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.3.  

41.    Cabbarova, N. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi – Şəki şəhəri //İqtisadiyyat.- 2017.- 14-20 dekabr.- S.4.     

42.    Cavadov, S. İnsanla torpağın ortaq bayramı: Lənkəranda “Çay, Çəltik, Sitrus festivalı” keçirilmişdir: [Lənkəran şəhəri – Heydər Əliyev Xatirə parkında keçirilən tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.7.

43.    Cəfərov, N. Birlik həmişə qələbənin rəhnidir //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.2.   

44.    Dilimiz mənəvi varlığımız, zənginliyimizdir: [Mingəçevir Turizm Kollecində “Azərbaycan dilinin işləkliyinin genişləndirilməsi və saflığının qorunması” adlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.9.

45.    Eldarov, Ö. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutur //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.2.  

46.    Əliyev, İ. İlk dəfə Lənkəranda çay, çəltik və sitrus festivalı keçirildi: [Heydər Əliyev xatirə parkında kecirilən tədbir haqqında] //Səs.- 2017.- 21 dekabr.- S.12.    

47.    Fariz. Mədəniyyət və turizm idarələrinin inteqrasiyalı idarə edilməsi: Yeni Tvinninq planının təqdimatı keçirildi: [Sabirabad Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.4.    

48.    Fariz. Mədəniyyət və Turizm naziri Sabirabadda vətəndaşlarla görüşüb: [nazir Əbülfəs Qarayev] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.6.    

49.    Fərəcova, Z. Azərbaycan dünyada mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə verir: [2017-ci ildə ölkəmizdə düzənlənən mötəbər tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-14 dekabr.- S.6.

50.    “Gəncə-Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Mədəniyyət Paytaxtı-2017” layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib //Yeni Azərbaycan.-2017.-  23 dekabr.- S.11.     

51.    Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında “Red Bull Illume” fotosərgisinin açılışı olub: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva mərasimdə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.6.     

52.    Hüseynov, F. İşə məsuliyyət və səmərəli fəaliyyət: Regional idarələrin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib: [Sabirabad şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə regional mədəniyyət və turizm idarələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.4.

53.    Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə yekun vurdu: [Muğam Mərkəzində keçirilən kollegiya iclası  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.3-4.  

54.    ISESCO-nun baş direktoru “Bakı Dövlət Universitetinin dostu” adına layiq görülüb: [ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakı Dövlət Universitetində olub] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.15.

55.    Kərimi, S. Uğurlarımız fərəh doğurur //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.3.   

56.    Qafarlı, E. TÜRKSOY-la Azərbaycan arasında əməkdaşlıq genişlənir: 2018-ci il də müxtəlif layihə və tədbirlərlə zəngin olacaq: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin TÜRKSOY-dakı təmsilçisi Elçin Qafarlı ilə söhbət] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova  //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.7.   

57.    Lalə. Xalqlarımızın mədəniyyətini dünyada birgə səylərlə təbliğ etməliyik: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində TÜRKSOY-un nümayəndə heyəti ilə görüş //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.  

58.    Lalə. İSESCO üzrə Milli Komissiyanın ikinci iclası keçirildi: “Azərbaycan təşkilatda daima öz mövqeyi ilə seçilən ölkələrdən biridir”: [Bakı Biznes Mərkəzində keçirilən iclasda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-27 dekabr.- S.8.  

59.    Leyla Əliyeva xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün keçirilən şənlikdə iştirak edib: [Zirə Mədəniyyət Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.15.  

60.    Lənkəranda “Çay, çəltik və sitrus festivalı” keçirilib: [Heydər Əliyev Xatirə parkında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-22 dekabr.- S.15.  

61.    Memarlar yeniləşən Azərbaycanın müasir simvollarını yaradırlar: Azərbaycan Memarlar İttifaqının XIX qurultayı keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən qurultayda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.3.   

62.    Metodistlərin Ümumrespublika seminar-müşavirəsi keçirildi: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində  keçirilən müşavirədə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 27 dekabr.- S.5.   

63.    Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti müzakirə edilib: [Qusar Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.   

64.    Mədəniyyət sahəsinin inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür: [Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfəri çərçivəsində “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayında əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub] //Azərbaycan.- 2017.-16 dekabr.- S.4.   

65.    Mədəniyyət və Turizm naziri Sabirabadda vətəndaşlarla görüşüb: [Əbülfəs Qarayev] //Respublika.- 2017.- 16 dekabr.- S.8.   

66.    Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə BP şirkəti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb: Goranboy rayonu ərazisində aşkar edilmiş arxeoloji tapıntı tədqiq olunacaq: [keçirilən görüşdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.3.    

67.    Mədəniyyət və turizm ölkələrarası əlaqələrdə xüsusi yer tutur: Nazir Əbülfəs Qarayev Türkiyə, Böyük Britaniya və Yunanıstanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.5.   

68.    Mədəniyyət və turizmlə bağlı ilin yekunları müzakirə olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2017.- 28 dekabr.- S.7.    

69.    “Məscidlər: İslamın möhtəşəmliyi” kitabının təqdimatı keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində Leyla Uluxanlının eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.

70.    Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya təqdimatında diaspor təşkilatlarının rolu //Xalq qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.9.    

71.    Ömərov, V. Azərbaycan xalqının oyun-tamaşa ənənələri //Səs.-2017.- 26 dekabr.- S.15.  

72.    Regional idarələrin saytları istifadəyə verilib: [Sabirabad şəhərində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.4.   

73.    Sarıyeva, İ. “Dolma” nəhayət ki, UNESCO-nu fəth edə bildi...: Tahir Əmiraslanov: “Biz buna Mehriban xanım Əliyevanın apardığı məqsədyönlü işlər sayəsində nail ola bildik //Bakı xəbər.- 2017.- 8 dekabr.- S.13.  

74.    Səlimov, Ə. UNESCO Şəkini seçdi: Qədim sənətkarlıq mərkəzi beynəlxalq “Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi” siyahısına salınıb //Azərbaycan.- 2017.-8 dekabr.- S.1; 7.

75.    “Sənətkarlıq, folklor və milli mətbəx yarmarkası”: [İsmayıllı şəhərində keçirilən eyniadlı tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.   

76.    Universitetdə TÜRKSOY kafedrası açılıb: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.  

77.    Ümumdünya Forumu mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq etmək üçün əsas qlobal platformadır: [BMT Baş Assambleyasının iclasında “Dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun, qarşılıqlı anlaşmanın və sülh naminə əməkdaşlığın təşviqi” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib] //Azərbaycan.- 2017.-14 dekabr.- S.2.  

 

Bax: 155; 169; 173; 179; 191

 

Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə

78.    Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib: [Fransada] //Üç nöqtə.- 2017.- 13 dekabr.- S.9.

79.    ATMU-da ulu öndərin anım günü //Mədəniyyət.-2017.- 13 dekabr.- S.6.    

80.    Azərbaycanın özü qədər əbədi: Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.2.   

81.     Azəri, L. “Sən elə bir zirvəsən”: [Siyasi Sənədlər Arxivində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.6.   

82.    Azəri, L. Ulu öndərə ithaf olunmuş musiqi axşamı: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.2. 

83.    Cəfərli, T. Təsviri sənətimizin əzmkar və yenilməz müdafiəçisi: Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə daim rəssamların, heykəltəraşların, memarların yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib //Kaspi.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.  

84.    Cəfərov, E. Əbədiyaşar xatirə: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında “Qəlbin yaddaşı” adlı anım mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 13 dekabr.- S.6.

85.    “Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda elmi sessiya: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında  ümummilli liderin anım gününə həsr olunmuş elmi sessiyanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.6.   

86.    Həsənzadə, N. Əbədi yaddaşımızın Heydər Əliyev məqamı: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə söhbət] /söhbəti apardı Elnarə Akimova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.2-3.   

87.    Xalqa bağışlanan ömür: [Dövlət İdarəçilik Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümünə həsr olunmuş mədəni tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.6.    

88.    Lalə. Azərbaycanın özü qədər əbədi: Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş konfrans: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.5.   

89.    Mehdiyev, M. “Sən elə bir zirvəsən!...”: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivinin inzibati binasında keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 13 dekabr.- S.11.     

90.    Mehriban Zəki: “Heydər Əliyevin adımı fəxri adlar siyahısına əlavə etməsi mənim üçün çox böyük stimul idi”: [Əməkdar artistin söhbəti] /söhbəti qələmə aldı Pərvin //525-ci qəzet.- 2017.- 12 dekabr.-  S.4.   

91.    Məhərrəmova, T. Heydər Əliyev incəsənətin hamisi idi: Ulu öndər xatirələrdə böyük hörmətlə anılır //Kaspi.- 2017.- 13 dekabr.- S.9.   

92.    Mirzəyeva, A. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunda tolerantlıq və multikultural dəyərlər //Xalq qəzeti.- 2017.- 10 dekabr.- S.5.    

93.    Muzeydə xatirə tədbiri: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.2.   

94.    Naxçıvanda “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda konfrans keçirilib: [“İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2017.-7 dekabr.- S.6.   

95.    Rəis, X. Müasir Azərbaycanın memarı, unudulmaz şəxsiyyət: Sənət adamları ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini bölüşürlər //Kaspi.- 2017.- 13 dekabr.- S.10.  

 

Bax: 294

 

Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü

96.    Bayram bayrama qovuşanda... [Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.     

97.    Dənizkənarı Milli Parkda “Qış nağılı” festivalı başlanılıb //Azərbaycan.- 2017.- 31 dekabr.- S.6.   

98.    Dəyirmi masa keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə  keçirilən  tədbirdə “Heydər Əliyev Vətənin keşiyində” filminin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.   

99.    Mehriban Əliyeva: “Biz yenə də birlikdəyik”: Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib: Mehriban Əliyevanın çıxışı: [Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva uşaqların bayram şənliyində iştirak ediblər] //Azərbaycan.- 2017.-30 dekabr.- S.1-2.   

100.  Fariz. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr olunmuş konsert: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.    

101.  Fərəcova, Z. Mənəvi birliyin rəmzi //Azərbaycan.- 2017.-31 dekabr.- S.1; 6.  

102.  Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib: [“Buta” sarayında təşkil edilmış şənlik haqqında] //İki sahil. - 2017.- 30 dekabr.- S.4.     

103.  Hüseynov, F. ATMU-da bayramlarla bağlı tədbir keçirilib: [Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə keçirilən musiqili kompozisiya haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.6.   

104.  İmanquliyev, B. Yeni il – Tokiodan Londona, yanvardan dekabra kimi //Azərbaycan.- 2017.- 31 dekabr.- S.3-4.   

105. Mingəçevir Turizm Kollecinin bayram şənliyi //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.   

106.  Moskvada Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr edilən tədbir keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S.11.   

107.  Regional idarənin müəssisələrində bayram tədbirləri: [regionlarda keçirilən musiqili tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.5.    

108.  Tofiq, H. 31 dekabr Azərbaycanlıların ümumdünya birlik günüdür: Səbaildə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ilə bağlı tədbir keçirilib //Azad Azərbaycan.-2017.- 23 dekabr- S. 5.    

109.  Vəliyev, M. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ilə bağlı tədbir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Respublika.- 2017.- 23 dekabr.- S.7.

110.  “Yeni il gəlir” adlı konsert proqramı: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.   

 

“Multikulturalizm”

111.  Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən biridir:   [Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ravvin Mark Şnayeri qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.2.     

112.  Cəfərov, Q. Multikultural dəyərlər diqqət mərkəzində //Respublika.- 2017.- 16 dekabr.- S.11.   

113.  Eminov, T. Multikulturalizmin dünyaya Azərbaycan örnəyi: [Multikulturalizm siyasəti haqqında] //Ədalət.- 2017.- 26 dekabr.- S.6.  

114.  İmamverdiyev, E. Azərbaycanda mültikultural dəyərlər insan hüquqları konteksində //Səs.- 2017.- 14 dekabr.- S.9.  

115.  İmanlı, K. Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti: ənənə və müasirlik //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S. 8.   

116.  İsmayılqızı, X. Bütün dinlərə qarşılıqlı hörmət xalqımızın həyat tərzidir //İki sahil.- 2017.-15 dekabr.- S.13.  

117.  Qarayeva, L. Çoxmədəniyyətliliyin və tolerantlığın Azərbaycanda tarixi ənənələri mövcuddur //Azərbaycan.- 2017.-29 dekabr.- S.6.     

118.  Lo.s Anceles  din xadimləri: Azərbaycan multikulturalizmi bütün dünyaya örnəkdir: [Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev Azərbaycanın tarixi tolerantlığı və multikulturalizm ənənələri haqqında cıxış edib] //İki sahil.- 2017.- 9 dekabr.- S.11.

119.  Məhərrəmov, K. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.9.   

120.  Məmmədov, S. Mehriban Əliyeva: Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini və milli müxtəlifliyindədir //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.3.   

121.  Məmmədova, G. Azərbaycanda çoxmədəniyyətliyin və tolerantlığın tarixi ənənələri //Xalq qəzeti.- 2017.- 19 dekabr.- S.8.   

122.  Vəliyev, Z. Mültikulturalizm dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir //Respublika.- 2017.- 17 dekabr.- S.7.

 

Bax: 92      

“İslam Həmrəyliyi İli” – 2017

123.  Azərbaycan İslam həmrəyliyi baxımından dünyaya nümunədir: [Yevlax şəhərində keçirilən tədbir haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2017.-20 dekabr.- S.4.

124.  Azərbaycan İslam həmrəyliyinə, müsəlman ölkələri arasında əməkdaşlığa davamlı töhfəsini verəcək: [Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqaz respublikalarından olan bir qrup müsəlman din xadimindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.2.  

125.  Azərbaycan İslam həmrəyliyi işinə böyük töhfələr verir //İqtisadiyyat.- 2017.- 28 dekabr-3 yanvar.- S.3.   

126.  Baxşəliyev, R. Azərbaycan İslam Həmrəyliyi prosesinə böyük töhfə verir: Prezident İlham Əliyev Fələstin-İsrail münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini dəstəklədiyini bəyan etdi //Azərbaycan.- 2017.-15 dekabr.- S.1; 6.   

127.  Bakıda “İslam həmrəyliyinin güclənməsində medianın rolu” mövzusunda konfrans keçirilib //Azərbaycan.- 2017.-1 dekabr.- S.10.  

128.  Bakıda “Prezident İlham Əliyevin siyasəti və İslam həmrəyliyi: anlaşmadan əməkdaşlığa doğru” mövzusunda konfrans keçirilib: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2017.-19 dekabr.- S.4.  

129.  Cəfərli, R. Həmrəyliyə çağırışın Azərbaycan nümunəsi: İslam aləminin birliyi üçün ən böyük siyasi iradəni İlham Əliyev göstərdi: [Heydər Əliyev Mərkəzində “2017 - İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 27 dekabr.- S.1; 5.   

130.  Ələsgərli, M. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsində Azərbaycanın rolu //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 dekabr.- S.5.      

131.  Əliyeva, İ. Yeni İslam intibahı Bakıdan başlayır: 50-dən artıq ölkədən 300-ə yaxın yüksək səviyyəli təmsilçi islam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi yollarını bu gün Azərbaycanda müzakirə edəcək //Azərbaycan.- 2017.- 21 dekabr.- S. 1; 10.

132.  “İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində növbəti müsabiqə: [Bakı Xətai Sənət Mərkəzində “İslam həmrəyliyi və multikultural dəyərlər tolerantlığın əsasıdır” rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.4.      

133.  İslam həmrəyliyinin güclənməsində medianın rolu: [Bakıda “İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində eyniadlı  konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.5.

134.  “İslam sivilizasiyası və incəsənətinin vəhdəti”: [İranın ölkəmizdəki səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzində eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.10.  

135.  Kərimov, Ə. İslam dünyasının həmrəylik yolu //Azərbaycan.- 2017.-30 dekabr.- S.7.   

136.  Qaliboğlu, S. İslam həmrəyliyi incəsənətdə: Sərgidə 20-dən çox müəllifin əsərləri nümayiş olunur: [“Qalereya 1969” salonunda “İRS. İslam həmrəyliyi incəsənətdə” adlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.3.  

137.  Məmmədov, H. Azərbaycan İslam Həmrəyliyinin  sabitlik adasıdır //Respublika.- 2017.-10 dekabr.- S.5.

 

Bax: 94      

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

138.  Alman məskənlərinin 200 illiyi ilə bağlı tədbirlər Şəmkirdə davam etdirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.7.  

139.  Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında ədəbi-mədəni əməkdaşlığa dair  üçtərəfli memorandum imzalanıb: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Əzəli dostluq riştələri: Azərbaycan-Özbəkistan mədəni-ədəbi əlaqələri” mövzusunda elmi konfrans keçirilib] //İki sahil.- 2017.- 9 dekabr.- S.15.     

140.  Azərbaycan-Gürcüstan mədəni əlaqələrinin inkişafı fondu yaradılıb: Fond mədəni irsimizi qoruyacaq və dünyada təbliğ edəcək //Üç nöqtə.- 2017.- 8 dekabr.- S.9.

141.  “Azərbaycandakı alman irsi dostluğumuz üçün möhkəm bünövrədir”: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Mixael Kindsqrabla almanların Azərbaycana köçürülməsinin 200 illiyi ilə bağlı Göygölə səfər etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.

142.  “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ustad dərsləri təşkil olunub: Almaniyanın kino sənayesi şirkətinin nümayəndələri təcrübələrini bölüşüblər //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.8. 

143.  Azərbaycanlı rəssamların əsərləri Kannda nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.16. 

144.  Azəri, L. “Mələyin qanadı altında”: Azərbaycan və gürcü rəssamlarının kukla sərgisi: [Muzey Mərkəzinin İncəsənət qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.   

145.  Azəri, L. Türkiyəli gənc rəssamın “Bir millət, iki dövlət” sərgisi: [Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində Alp Gürhan Yalçınerin eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.6.   

146.  Babayev, A. Lənkəran teatrının truppası İrandan qayıdıb //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.10.   

147.  “Bakı Prosesi”: 10 il ərzində aparılan mədəni diplomatiya: Mədəniyyət //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.10.

148.  Bakıda “İsveçrə və onun təbiəti“ mövzusunda rəsm sərgi //Palitra.- 2017.- 14 dekabr.- S.16.   

149.  Bakıda Beynəlxalq ərəb dili günü qeyd edilib: [tədbirdə məşhur Misir xəttatı Mustafa Məhəmməd Amrin  sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.2.   

150.  Çində azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzi açılıb //Yeni Azərbaycan.- 2017.-  21 dekabr.- S.7.   

151.  Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində ilin yekun tədbiri //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.16.  

152.  Dünya mədəniyyət və turizm konfransı: [Omanın paytaxtı Məsqət şəhərində keçirilən II Dünya Turizm və Mədəniyyət Konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.3.  

153.  Əliyeva, İ. “Bakı prosesi” sülh və əməkdaşlığı möhkəmləndirən qlobal platformadır //Azərbaycan.- 2017.- 3 dekabr.- S.4.  

154.  Heydər Əliyev Mərkəzində Mikelancelo Merizi da Karavacconun əsərləri sərgilənir: [“Karavacco – Opera Omnia” adlı sərgidə rəssamın 40-dək əsərinin rəqəmsal texnologiyadan istifadə edilərək hazırlanmış reproduksiyaları təqdim edilib] //Azərbaycan.- 2017.-15 dekabr.- S.4.; Yeni Azərbaycan.- 2017.- 15 dekabr.- S.3.   

155.  Xədicə. İtaliyada Azərbaycan Mətbəxi Festivalı //525-ci qəzet.- 2017.- 2 dekabr.-  S.18.   

156.  25 illik əməkdaşlığın elektron xronikası: [Prezident Kitabxanasının hazırladığı “Azərbaycan - UNESCO əlaqələri” elektron layihəsinin internet istifadəçilərinə təqdim edilməsi haqqında]//Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.8.

157.  Kılıc, Ö. “Özünü türk dünyasına həsr etmiş nəslin nümayəndəsiyəm”: [türkiyəli rejissor Öner Kılıcın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova  //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.13.   

158.  Qaliboğlu, S. Astaralı balaca rəssamlar beynəlxalq sərgiyə hazırlaşır: [Çexiya Respublikasında keçiriləcək “Lidice-2017” 46-cı Beynəlxalq Uşaq Təsviri İncəsənət Sərgisinə] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.6.  

159.  Madriddə keçirilən “Milad Bayramı – Mədəniyyətlər sərgisi”ndə Azərbaycan da təmsil olunub //Respublika.- 2017.- 19 dekabr.- S.4.    

160.  MDB-nin yaradıcı və elmi ziyalılarının forumu: Tədbir çərçivəsində “Birlik ulduzları” mükafatının növbəti təqdimatı olub: [Moskvada keçirilən mədəni  tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.5.           

161.  Meltem Miraloğlu: “Azərbaycan yuxu kimi bir ölkədir”: [III “Türk Filmləri Həftəsi”lə bağlı Bakıda qonaq olan türkiyəli aktrisanın Azərbaycanla bağlı xoş təəssüratları, sənəti və çəkildiyi filmlər haqqında söhbəti] /söhbəti qələmə aldı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.24.

162.  Məşhur hind aktyoruna həsr edilən filmin təqdimatı keçirilib: [Bakıda telejurnalist Namiq Qurbanın hazırladığı “Dharmendra - Məhəbbət elçisi” adlı sənədli bioqrafik filmin təqdim olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.12.     

163.  Məşhur italyan rəssam Karavacconun əsərləri Heydər Əliyev Mərkəzində təqdim ediləcək //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 8 dekabr.- S.6.   

164.  Misirli xəttatın əl işləri nümayiş olunub: [Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Mustafa Məhəmməd Ömərin əl işləri] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.15.   

165.  Möhtəşəm tabloların rəqəmsal reproduksiyası: Heydər Əliyev Mərkəzində “Karavacco - Opera Omnia” sərgisi: [sərgidə  italyan rəssamı Mikelancelo Merizi da Karavacconun 40-dək əsərinin rəqəmsal reproduksiyasının təqdim edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.16.

166.  Özbəkistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi uşaq xeyriyyə festivalında //Mədəniyyət.- 2014.- 20 dekabr.- S.16.   

167.  Polşalı pianoçu Rostropoviçlərin ev-muzeyinin qonağı olub: [Aqneşka-Pjemık-Brılan] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.13.  

168.  Rəhimova, N. Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından nümunə Moskvadakı sərgidə: [El Lisitskinin “Şəhər” (suprematizm) əsəri] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.16.   

169.  Romada Azərbaycan mətbəxi festivalı keçirilir: Kulinariya zənginliyi ilə dünyada tanınan italyanlar milli yeməklərimizin dadına baxırlar //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.2.  

170.  Rumıniya ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verilir: Diaspora təşkilatlarımız iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir //Üç nöqtə.- 2017.- 12 dekabr.- S.9.  

171.  Sudanın “əl-Ray əlamm” qəzeti Azərbaycandan yazıb: [məqalədə ölkəmizin turizm imkanlarından danışılır] //Azərbaycan.- 2017.- 21 dekabr.- S.8.   

172.  Sultanova, M. Beynəlxalq Dədə Qorqud teatr əsərləri müsabiqəsinə yekun vuruldu: [Ankarada keçirilən mükafatlandırma mərasimi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.6.  

173.  Sultanova, M. Ölkəmiz Ankarada xeyriyyə tədbirində təmsil olunub: [milli yeməklərin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.16.   

174.  Sultanova, M. Türk dünyası coğrafiyasında tarixi-mədəni irs: Qarabağ abidələri: [Ankarada  eyniadlı mövzuda keçirilən simpozium haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.10.   

175.  Sultanova, M. TÜRKSOY-un mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının toplantısı keçirilib: Türkiyənin Kastamonu şəhəri 2018-ci il üzrə “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilib: [Qazaxıstanın Türküstan şəhərində keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.3.  

176.  Şahanə. Şimali Kipr Türk Respublikasının təmsilçisi Musiqili Teatrda //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.7. 

177.  Şimali Kiprin təmsilçisi Musiqili Teatrda olub: [xanım Ufuk Turganer] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.4.

178.  Tağıyev, T. Daşkənddə Azərbaycanı təbliğ edən fəallar mükafatlandırılıb //Palitra.- 2017.- 30 dekabr.- S.11.   

179.  Tələbələr Romada mətbəximizin təamlarını təqdim ediblər //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.   

180.  Tofiq, H. Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında: Əlyazmalar İnstitutunda II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib  //Azad Azərbaycan.- 2017.- 1 dekabr.- S.5.

181.  “Türk Dünyası Kinematoqrafçılar Birliyinin toplantısı keçirilib: [İstanbulda keçirilən toplantıda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.8.      

182.  Türkiyəli aktyor Bakı teatrından xoş təəssüratla ayrılıb: [Tamer Karadağlının və Məlahət Abbasovanın Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının yaradıcı kollektivi ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.  

183.  Tüzen, A. “Bakıda xalçalarımızın sərgisini keçirməyi düşünürük”: [Ankara Vəqflər Baş Direktorluğu Mədəniyyət və qeydiyyat idarəsinin müdiri ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.11.   

 

Bax: 106; 160; 183; 210; 212; 258; 261; 288; 289; 298; 304; 307; 322; 323; 332; 335; 338; 342; 350; 364; 369; 386; 388; 408; 410; 422; 425; 428; 448; 458; 462; 469; 470; 473; 477; 480; 493; 494; 499; 500; 505; 531; 538; 541; 564; 588; 592; 594; 595; 598

 “2017 – İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və

mədəniyyətlərarası dialoq”

184.  Azərbaycan dövləti və xalqı Səudiyyə Ərəbistanının Ermənistanla əlaqə qurmamasını yüksək qiymətləndirir: [Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının İslam işləri, Dəvət və İrşad nazirinin birinci müavini Tofiq Əl-Sudeyrini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.-22 dekabr.- S.5.    

185.  Beynəlxalq konfrans işini plenar iclasla davam etdirib: Konfransda dövlət başçılarına, beynəlxalq təşkilatlara və dini liderlərə müraciət qəbul olunub: [“2017 – İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 22 dekabr.- S.8.  

186.  Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq: “2017 – İslam həmrəyliyi ili: dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.2.    

187.  Əliyev, İ. Azərbaycan sivilizasiyalararası, dinlərarası əməkdaşlığın uğurla gerçəkləşdiyi məkandır: Prezident İlham Əliyev ölkədə dinlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə tənzimlənməsini, müsəlmanlar arasında mövcud olan birliyi və qarşılıqlı anlaşmanı Azərbaycanı gücləndirən əsas amillərdən biri kimi səciyyələndirdi: Prezident İlham Əliyevin nitqi: [Heydər Əliyev Mərkəzində “2017 - İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışlar]  //Azərbaycan.- 2017.- 22 dekabr.- S. 1-4.  

188.  ISESCO-nun baş direktoru: “Azərbaycanda əldə olunan möhtəşəm uğurlar islam dünyasında və ondan kənarda böyük maraqla qarşılanır”: [Prezident İlham Əliyev  ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.-22 dekabr.- S.5.   

189.  Özbəkistan Prezidentinin dövlət müşaviri: “Xalqın tolerantlığı və sülhün qorunub saxlanmasına ölkələrimizin bir çox eyni yanaşması var”: [Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikası Prezidentinin dövlət müşaviri Rüstəm Kamilovu qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.-22 dekabr.- S.5.   

190.  Şövqi İbrahim Allam: “2017 – İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda beynəlxalq konfrans islam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə böyük töhfədir”: [Prezident İlham Əliyev Misir diyarının müftisi Şövqi İbrahim Allam ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2017.-22 dekabr.- S.5.   

 

UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyası

191.  Mədəni irsimizin dünyada növbəti təntənəsi: Milli mətbəximizin ləziz nemətlərindən dolmanın hazırlanma-paylaşma ənənəsi və musiqi irsimizin ecazkar nümunəsi olan kamançanın hazırlanması və ifaçılıq sənəti UNESCO-nun siyahısına salınıb: [Koreya Respublikasının Jeju adasında UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.8.  

192.  UNESCO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyası davam edir: [Koreya Respublikasının Jeju adasında davam edən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.2.   

193.  UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyası işə başlayıb: [Koreya Respublikasının Jeju adasında keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-5 dekabr.- S.8.  

194.  UNESCO-nun QHT Forumunda Ermənistanın təxribatçılığı pislənilib: [Koreya Respublikasının Jeju adasında UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci sessiyasında] //Mədəniyyət.-2017.- 13 dekabr.- S.5.

 

Bakı “Expo 2025”

195.  Bakı “Expo 2025”ə layiqincə ev sahibliyi etməyə hazırdır: [İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərindəki mənzil-qərargahında Bakı şəhərinin “Ekspo 2025” Ümumdünya Sərgisinə namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.2.  

196.  Bakının “Expo 2025” Ümumdünya Sərgisinə ev sahibliyinə namizəd şəhər olması ilə bağlı təqdimat keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2017.-15 dekabr.- S.4.   

197.  Bakının “Ekspo 2025” Dünya Sərgisinə namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, adət və ənənələri, dini tolerantlığına dair videoçarxların nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.2.   

198.  Cəfərli, R. Bakı “Expo 2025” üçün ideal məkandır: [Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun 2025-ci ildə keçiriləcək Ümumdünya Sərgisinə (“Expo 2025”) ev sahibliyi etmək üçün Bakının namizədliyi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-17 dekabr.- S.1; 6.    

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

199.  Maştağa Mədəniyyət Mərkəzinin yeni binası istifadəyə verilib //Respublika.- 2017.- 7 dekabr.- S.4.  

200.  Mədəniyyətin inkişafı hər zaman Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın diqqət mərkəzindədir: [Mehriban Əliyeva Xalq artisti Hacıağa Abbasovun adını daşıyan Maştağa Mədəniyyət Mərkəzinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-7 dekabr.- S.5.  

201.  Paytaxtda yenilənən mədəniyyət ocaqları: Maştağa Mədəniyyət mərkəzinin və Rostropoviçlər adına Musiqi məktəbinin yeni binaları istifadəyə verilib //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.3.   

202.  Sumqayıtın gəzməli yerlərinə daha bir ünvan əlavə olunub: [Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfəri çərçivəsində Lüdviqşafen parkında əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub] //Azərbaycan.- 2017.-16 dekabr.- S.4.

 

Bax: 353   

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

203.  Qarayev, F. M. Reklamın vizual tərtibatı üçün psixoloji üsullar //İqtisadiyyat.- 2017.- 14-20 dekabr.- S.8.    

204.  Qarayev, F. M. Reklamın vizual tərtibatı üçün psixoloji üsullar //İqtisadiyyat.- 2017.- 21-27 dekabr.- S.8.   

 

KİTABXANA İŞİ

205.  Aşıq sənətinə töhfə – “Ozan” elm və sənət toplusu: [Milli Kitabxanada eyniadlı toplunun təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.5.   

206.  Fərəcov, S. Görkəmli nasir, tarix və mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı: “Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Biblioqrafiya” kitabının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.    

207.  Hüseynov, F. “İlin ən yaxşı kitabxanası” müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: Sabirabad rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində “İlin ən yaxşı kitabxanası” müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirildi: [mərasimdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin qalibləri təbrik etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.6.   

208.  Kitabxanaçılar üçün təlimlər: [Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin kitabxanaçıları üçün] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.  

209.  Kitabxanalardakı “Amerika guşələri”ndə silsilə tədbirlər keçirilib: [regionlarda] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.11.   

210.  Lalə. Hindistan səfiri Milli Kitabxana ilə tanış olub: [Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Sancay Rana] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.    

211.  Nazirliyin kitabxana-informasiya sahəsində növbəti layihəsi Gəncədə gerçəkləşib: [“Xalqların qədim irsinin qorunması və təbliğində kitabların rolu” mövzusunda keçirilən kitabxana mütəxəssislərinin konfransı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.  

212.  Şahanə. Milli Kitabxanada Hindistan səfiri ilə görüş olub: [Sancay Rana ilə] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 dekabr.- S.2.    

213.  Şahanə. “Ozan” elm və sənət toplusu nəşrə başlayıb:  [M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin eyniadlı yeni nəşrinin təqdimatı keçirilib] //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.    

214.  UNESCO ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən birini təşkil edir: [Prezident Kitabxanasının hazırladığı “Azərbaycan – UNESCO əlaqələri” elektron layihəsi internet istifadəçilərinə təqdim edilib] //Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S.12.

 

Bax: 88; 401; 403; 504; 542; 757; 804; 1013; 1025; 1026  

 

MUZEY İŞİ

215.  Bayramov, V. Aşıq Ələsgər irsinə məhəbbətlə...: [Hüseyn Həsənovun yaratdığı Azərbaycan Aşıqlar Muzeyi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 14 dekabr.- S.7.

216.  Dünya okeanlarının inciləri Xalça Muzeyində: [“Azərbaycanın ilk malakofauna muzeyi “Rinay”: Dünya okeanlarının inciləri” sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.8.    

217.  Gənclərin dövlətə məhəbbət ruhunda yetişməsi daim diqqətdədir: [Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfəri çərçivəsində Bayraq Muzeyinin açılışında iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-16 dekabr.- S.3.    

218.  Hüseynov, F. Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzinin 60 illiyi qeyd olundu: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.5.    

219.  Hüseynov, F. Paytaxt muzeylərinin fəaliyyətinə həsr olunan müşavirə keçirildi: [Milli İncəsənət Muzeyində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə keçirilən müşavirə  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.3.  

220.  Xəlilov, Z. Mirzə Şəfi  Vazeh muzeyi ilə tanışlıq: [Gəncədə] //Respublika.- 2017.- 1 dekabr.- S. 6.   

221.  Mirzəyeva, S. Uzun ömrün salnaməsi: [muzeylərin yaranması haqqında] //Səs.- 2017.- 20 dekabr.- S.13.    

222.  Müşfiqə. Azərbaycan Xalça Muzeyində “Muzey və könüllülər” adlı tədbir keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.   

223.  Nərimanoğlu, M. “Qara dastan – 37”: Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin növbəti sərgisi siyasi repressiyanın 80 illiyinə həsr olunub //Azərbaycan.- 2017.-19 dekabr.- S.7.

 

Bax: 168; 242; 306  

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

224.  Azəri, L. Tarixi-mədəni irsi yaşadan məkanların yubileyləri: [“Qobustan” Milli Tarixi-Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50, Xalça Muzeyinin 50, “Yuxarı Baş” qoruğunun 50 və Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzinin 60 illiyinə həsr olunan tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.5.    

225.  Dövlət başçısından ciddi tapşırıq: “Yanardağ”  Qoruğunda qısa müddət ərzində yüksək standartlara cavab verən şərait yaradılsın: [Prezident İlham Əliyev “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunda olub] //Azərbaycan.- 2017.-30 dekabr.- S.1.   

226.  Mədətoğlu, Ə. Əsir Abidələr: [Azıx mağarası haqqında] //Ədalət.- 2017.- 12 dekabr.- S.7.   

227.  Mədətoğlu, Ə. Əsir Abidələr: [Azıx mağarası haqqında: ] //Ədalət.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.  

228.  Mədətoğlu, Ə. Tarixin şahidi qalalar: [Azərbaycan ərazisində] //Ədalət.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.  

229.  Mədətoğlu, Ə. Tarixin şahidi qalalar: [Qalalar haqqında] //Ədalət.- 2017.- 14 dekabr.- S.3.   

230.  Sarıyeva, İ. Naxçıvanda yeni qədim şəhər //Bakı Xəbər.- 2017.- 2 dekabr.- S.14.   

231.  Zəngin tarixi-mədəni irsi yaşadan məkanın yubileyi: Şəkidə “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun 50 illiyi qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.4. 

 

Bax: 174  

İNCƏSƏNƏT

232.  “YARAT”da “Dağılaraq zirvələrə doğru qalxırıq” adlı qrup sərgisi açılıb //Xalq qəzeti.- 2017.- 17 dekabr.- S.4.  

 

RƏNGKARLIQ

233.  Bakı Media  Mərkəzində “Müsiqinin rəngləri” adlı unikal layihənin təqdimatı olub //Respublika.- 2017.- 24 dekabr.- S.5.    

234.  Bakıda “Reinkarnasiya – tanımadığınız İçərişəhər” sərgisi açılıb: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yaranmasının 10 illiyinə həsr olunan sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-2 dekabr.- S.7.  

235.  Bərdə Dövlət Rəsm Qalereyasında sərgi-satış yarmarkası //Mədəniyyət.- 2017.-22 dekabr.- S.12.   

236.  “Dağılaraq zirvələrə doğru qalxırıq”: [“YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində eyniadlı  rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.3.    

237.  “Doğma diyar”ın yekun sərgisi açılacaq: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.   

238.  Elçin. Rəssam Muxtar Manaflının həyatı, sənəti və bu dünyadan qaçışı //525-ci qəzet. - 2017.- 2 dekabr.- S.16. 

239.  Əliyev, Z. “Sərt üslub”un lirik çalarları: [Əməkdar rəssam Rafael Abasov haqqında] //Kaspi.- 2017.- 9 dekabr.- S.16.   

240.  Əliyeva, M. Rəssamın sənət dünyası: [V. Səmədova adına sərgi salonunda rəssam Rafiq Quliyevin “Mən Azərbaycanlıyam” adlı sərgisinin nümayişi haqqında] //Respublika.- 2017.- 10 dekabr.- S.7.   

241.  Əmircanlı rəssamların sərgisi açılıb: [Suraxanı rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin  108 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.8.   

242.  Fərəcov, S. Muzey işi onun həyatı idi: [Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.10.   

243.  “Fövqəladə hallar uşaqların gözü ilə” VII Ümumrespublika uşaq yaradıcılıq müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Akademiyasında] //İki sahil.- 2017.-15 dekabr.- S.7.   

244.  Heybətov, Ə. “Azərbaycanın ən zəngin rəssamı mənəm”: Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Əşrəf Heybətov: “Mən harada yaşayıramsa, ora elə Azərbaycandır”: [rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Muradxanlı //Yeni Müsavat.- 2017.- 7 dekabr.- S.10.  

245.  İbrahimli, F. “Qırmızıdan düzgün istifadə etməyəndə o rəng əsərdə çığırır”: [rəssam Fikrət İbrahimli ilə ART müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.21.   

246.  “İçərişəhər” qoruğunun fəaliyyətini əks etdirən fotosərgi: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yaranmasının 10 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.4.    

247.  Qaliboğlu, E. Soltan Soltanlının bənzərsiz sənət dünyası: Tanınmış rəssamın çəkdikləri çağdaş incəsənətin, rəssamlığın yetkin örnəkləridir //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 6 dekabr.- S.14.  

248.  Qaliboğlu, S. “Doğma diyar” rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi açıldı: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.3.   

249.  Qaliboğlu, S. Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev anılıb: [Goranboy Dövlət Rəsm Qalereyası Niyazi Aslanov adına Tapqaraqoyunlu kənd tam orta məktəbində] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.7.

250.  Qaliboğlu, S. “İlin ən yaxşı rəsm əsəri” müsabiqəsinin sərgisi: [V.Səmədova adına sərgi salonunda eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.16.  

251.  Qaliboğlu, S. Qalın rənglərin gözəlliyi: “Bu da mənim yolumdur. Rəngləri qatbaqat vururam. İstədiyim alınana kimi belə edirəm”: [rəssam  Nağdəli Xəlilov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.15.  

252.  Qaliboğlu, S. Rəssam Rafiq Quliyevin “Mən azərbaycanlıyam” sərgisi: [V.Səmədova adına sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.2.  

253.  Qaliboğlu, S. Yubilyar rəssamın sulu boya sərgisi: [V. Səmədova adına sərgi salonunda Hafiz Kərimovun 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilən sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.8.  

254.  Qasımov, R. Qubarlı ömrün sönməyən nuru: Üzeyir Hacıbəyli musiqi mədəniyyətimizdə hansı zirvədədirsə, Bəhruz Kəngərli də təsviri sənətimizdə həmin ucalıqdadır //Kaspi.- 2017.- 6 dekabr.- S.10-11.   

255.  Mehriban Əfəndinin əsərləri sürrealizm sərgisində: [Avropada keçiriləcək sərgidə  ölkəmizi Əməkdar rəssamın təmsil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.16.      

256.  Mükərrəmoğlu, M. Rəssamlıq onun tale yazısı idi: [Səttar Bəhlulzadə haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 15 dekabr.- S.8.    

257.  Neft çəlləkləri üzərində rəsm əsərləri: [“Art Tower” qalereyasında “H.E.Art” adlı rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.   

258.  Rəhman, X. Kiyevdə azərbaycanlı rəssamın sərgisi açıldı: [Rasim Seyidovun sərgisinin açılış mərasimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.   

259.  Rəhman, X. Tahir Salahovun doğum günü qeyd edildi: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda yerləşən Tahir Salahovun ev-muzeyində] //525-ci qəzet.- 2017.- 1 dekabr.- S.8.  

260.  Rüstəmli, A. Təbiiliyin harmoniyası: [rəssam, heykəltəraş, qrafika ustası Rafiq Məhərrəm oğlu Quliyev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-1 dekabr.- S.6.; Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.12.    

261.  Sofiyada gənc rəssamlar mükafatlandırılıb //Həftə içi.- 2017.- 13 dekabr.- S.8.    

262.  Sultanlı, V. Qürbət sularında üşüyən sevgi adası: Gündüz Əlizadənin xatirəsinə: Esse-rekviyem //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.9.   

263.   Sumqayıtda 50 yaşlı təsviri sənət ünvanı: [S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasının 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-22 dekabr.- S.12.  

264.  Şamaxılı bərpaçı-rəssamın 70 illiyi qeyd edilib: [Şamaxı Rayon Mədəniyyət mərkəzində Bəybala Qarayevin yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.10.    

265.  Tanınmış rəssam Sakit Məmmədov və yetirmələrinin sərgisi //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.16.    

266.  Turan, A. Məşhur rəssamın sərgisi: [“NUR Art House” qalereyasında rəssam Sakit Məmmədov və tələbələrinin sərgisi] //Xalq qəzeti.- 2017.- 19 dekabr.- S.9.   

267.  Vətənin tərənnümü – “Mən azərbaycanlıyam” rəsm sərgisində: [V.Səmədova adına sərgi salonunda  tanınmış rəssam Rafiq Quliyevin eyniadlı sərgisinin keçirilməsi haqqında] //İki sahil.- 2017.- 6 dekabr.- S.14.   

268.  “Yaşıl incəsənət” sərgi-müsabiqəsi: [Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Muzey-sərgi kompleksində  keçirilən  eyniadlı sərgi haqqında] //Mədəniyyət. - 2017.- 15 dekabr.- S.12.

 

Bax: 132; 136; 143; 158      

Ömər Eldarov – 90

269.  Anar. Heykəlin şeiriyyəti:: “Səhər-səhər” rubrikası: [Xalq rəssamı, görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov haqqında]  //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.11;13.     

270.  Eyvazlı, G. Pandora-gözəl pislik: [Xalq rəssamı Ömər Eldarov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.6.     

271.  Əliyev, Z. Milli heykəltəraşlığımızın lideri: O, bu böyük sənət ölçüsünü bütün ömrü boyu ləyaqətlə qoruyub: [heykəltəraşın yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2017.- 21 dekabr.- S.15.     

272.  Əliyev, Z. Səttar Bəhlulzadə dühasının parlaq plastik ifadəsi: Bir əsərin tarixçəsi: [heykəltəraşın yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-15 dekabr.- S.12.      

273.  Heydər Əliyev Mərkəzində Xalq Rəssamı Ömər Eldarovun fərdi sərgisi açılıb: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərginin açılışında  iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-22 dekabr.- S.9.; İki sahil.- 2017.- 22dekabr.- S.10.  

274.  “Heydər Əliyev” ordenli Ömər Eldarov: [Prezident İlham Əliyev Xalq rəssamına “Heydər Əliyev” ordenini təqdim edib] //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.1.   

275.  Həbibbəyli, İ. Düşünən və yaşayan heykəltəraşlıq: [Xalq rəssamı haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.1; 7.   

276.  Hüseynov, R. Atı qanadlı atlı: [Xalq rəssamı Ömər Eldarovun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23 dekabr.- S.18;20.  

277.  Xalq rəssamı Ömər Eldarov “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib //Mədəniyyət.- 2017.-22 dekabr.- S.2.    

278.  Milli heykəltəraşlığımızın lideri: [Xalq rəssamı  haqqında] //İki sahil.- 2017.- 21dekabr.- S.10.    

279.  Müşfiq, Ş. Akademik Ömər Eldarovun 90 illiyi qeyd olundu: [AMEA-nın Alimlər evinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 23 dekabr.- S.32.  

280.  Müşfiq, Ş. Heydər Əliyev Mərkəzində Ömər Eldarovun sərgisi açıldı //525-ci qəzet.- 2017.- 23 dekabr.- S.32.    

281.  Təbrik: [Xalq rəssamının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.6.      

282.  Zeynalov, A. Heykəltəraşlığımızın canlı klassiki: Akademik Ömər Eldarov – 90 //Xalq qəzeti.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.   

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

283.  Abdullayev, M. Azərbaycanın regionlarında yeni xalçaçılıq fabrikləri yaradılır //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.   

284.  Azərbaycanın tarixi qəhrəmanları gənclərin gözü ilə: [Daş Salnamə Muzeyində yeniyetmə və gənclərin əl işlərinin nümayişi haqqında] Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.9.   

285.  Dünyanın ən qədim xalısından bəhs edən kitab: [Xalçaçı rəssam Məmmədhüseyn Hüseynovun müəllifi olduğu  “Pazırık xalısı – rəmzlər dünyası” kitabının nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.

286.  Əliyev, Z. Qobelen psixoloji yaşantıların daşıyıcısı kimi: [Adil Şıxəliyev haqqında] //Kaspi.- 2017.- 23-25 dekabr.- S.24.    

287.  Həsənli, T. Quba xalçaçılığının Qonaqkənd qolu //525-ci qəzet. - 2017.- 1 dekabr.- S.6.  

288.  Xalça Muzeyində qədim parça qalıqları bərpa olunub: [arxeoloji parçaların bərpası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.10.   

289.  Kazımova, Z. Xalça Muzeyində III-V əsrə aid olduğu güman edilən parça qalıqları bərpa olunub //Xalq qəzeti.- 2017.- 10 dekabr.- S.8.   

290.  Qubada güclü xalçaçılıq ənənələri formalaşıb: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Quba filialının açılışında iştirak ediblər] //Azərbaycan.- 2017.-8 dekabr.- S.3-4.   

291.  Nərimanoğlu, M. Ağaca, daşa “can verənlər”: xalq sənətkarlığı: bədii oyma //Azərbaycan.- 2017.-14 dekabr.- S.7.     

292.  Salamzadə, Ə. “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik” //Xalq qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.9.  

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

293.  Çobanoğlu, F. Qızıl mükafata layiq görülmüş ilk azərbaycanlı fotoqraf: [1976-cı ildə Amerikanın 200 illiyi şərəfinə  təşkil  olunmuş  sərgidə mükafat almış Rafiq Nağıyev haqqında] //Respublika.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.    

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

294.  Əliyev, S. Hisslərini əsərlərində yaşadan sənətkar: [heykəltəraş Şərif Şərifov  haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 13 dekabr.- S.6.   

295.  Əliyev, Z. Eşqə sədaqətli, vətənə məhəbbətli şairin abidəsi: Bir əsərin tarixçəsi: [heykəltəraşlığın  orijinal biçimli əsəri  olan Əlağa Vahidin  tunc abidəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-27 dekabr.- S.12.  

296.  Sultanova, M. Heykəltəraş soydaşımızın sənət evi vətənimizi təqdim edəcək: “Başqa bir ölkədə yaşadığın zaman mütləq öz vətənini düşünməlisən”: [Ankarada yaşayan soydaşımız Sait Rüstəm haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-27 dekabr.- S.15.   

 

MODA VƏ DİZAYN

297.  Bakı Milli Geyim Evinin təlim-tədris mərkəzi açılıb: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.4.   

298.  Fəxriyyə  Xələfovanın işləri ilk  dəfə Ermitajda təqdim olunur  //Respublika.- 2017.- 7 dekabr.- S.8.   

299.  Fəxriyyə Xələfova “Azərbaycanın qüruru” ordeni ilə təltif olunub //İki sahil.- 2017.- 23 dekabr.- S.23.   

300.  Fəxriyyə Xələfova Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə görə mükafatlandırılıb: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxriyyə Xələfova “Azərbaycanım” beynəlxalq jurnalının təsis etdiyi “Azərbaycanın qüruru” ordeni ilə təltif olunub] //Azərbaycan.- 2017.-23 dekabr.- S.15.    

301.  Fəxriyyə Xələfova: “Ümidvaram, Azərbaycanın gənc modelyerləri “Ermitaj”ın Elm-Tədris Mərkəzinin ilk dinləyicilərindən olacaqlar”: [“Ermitaj” muzeyinin daimi ekspozisiyasında rəssam-modelyer, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxriyyə Xələfovanın işləri yer alıb] //Azərbaycan.- 2017.- 12 dekabr.- S.11.   

302.  Hüseynov, F. Milli geyimlərimiz – ənənədən gələcəyə: “Sara Xatun” jurnalının yubiley buraxılışının və Bakı Milli Geyim Evinin yeni kolleksiyasının təqdimatı keçirildi: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.8.

303.  Qurbanova, N. “Şubanı dünya geyim mədəniyyətinə Azərbaycan verib” //Həftə içi.- 2017.- 29 dekabr.- S.7.   

304.  Modelyer Fəxriyyə Xələfovanın geyim nümunələri Ermitajda sərgilənəcək: [Sankt-Peterburqdakı Dövlət Ermitajında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.16.  

305.  Sarıyeva, İ. Azərbaycanda moda tarixçiliyi elmi…: [sənətşünaslar Səkinə Baharlının və Şəlalə Maqsudun moda  geyim mədəniyyəti haqqında  fikirləri] //Bakı xəbər.- 2017.- 5 dekabr.- S.13.  

306.  Sarıyeva, İ. Muzeylərimiz müasir milli geyim evləri ilə necə əməkdaşlıq edirlər?: Könül Vəlibəyova: “Çox yaxşı olardı ki, ölkəmizdə Milli Geyim Muzeyi yaradılsın”: [Bakı Milli Geyim Evinin rəhbərinin fikirləri]  //Bakı xəbər.- 2017.- 5 dekabr.- S.12.  

307.  Səmərqənddə Qarabağ geyimlərinın  dəb sərgisi //İki sahil.- 2017.- 2 dekabr.- S.22.  

 

MUSİQİ

308.  Abbaslı, T. Tək elə dil-dodağıyla yox: əl-qolu, bər-bədəni, qaş-gözüylə də oxuyub getmiş, səs-avazısa əbədi qalmış Baba Mirzəyev... //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.15.  

309.  Ağaxan Abdullayev anıldı: Görkəmli xanəndənin vəfatının bir ili münasibətilə xatirə mərasimi keçirildi:[Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsində] //Ekspress.- 2017.- 26 dekabr.- S.13.  

310.  Ağayeva, C. Hər zaman xoş xatirələrlə anılır: [musiqiçi Cəmilə Hacı qızı Məmmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.  

311.  Azərbaycanlı dirijora “Mədəniyyət əlaçısı” mükafatı: [Ağaverdi Paşayevə Qazaxıstanda  eyniadlı döş nişanının təqdim edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.  

312.  Azəri, İ. Musiqinin qurduğu ailə: İbrahim Azəri: “Səbinə səhnəyə çıxanda, mən ondan daha çox həyəcanlanırdım”: Səbinə Ərəbli: “Əziyyət çəkdim, solo konsert verdim, heç bir jurnalist ondan yazmadı”: [xanəndə Səbinə Ərəbli və onun həyat yoldaşı aparıcı İbrahim Azəri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 5 dekabr.- S.12.

313.  Azəri, L. Sərhədləri aşan musiqi: [yola saldığımız ildə ölkəmizin musiqi həyatında baş verən hadisələr haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.11.   

314.  Azəri, L. “Yeddi gözəl” əsəri əsasında səs instalyasiyası: [Şirvanşahlar sarayında Nizami Gəncəvinin eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan “Vertiqo” səs instalyasiyasının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.11.  

315.  Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında müəllif konserti: [Əməkdar mədəniyyət işçisi  Eldar Dadaşovun musiqi kompozisiyaları səsləndirilib] //Mədəniyyət.-2017.- 27 dekabr.- S.6.     

316.  Bakı Media Mərkəzində “Musiqinin rəngləri” adlı unikal layihənin təqdimatı olub: [Arzu Əliyevanın dəstəyilə pianoçu Səidə Tağızadə və Əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevin birgə ideyası olan layihənin təqdimatı keçirilib] //Azərbaycan.- 2017.-24 dekabr.- S.12.  

317.  Bakıxanov, T. “Yaradıcılıq həvəsim tükənmir”: 88 yaşına qədəm qoyan bəstəkar Tofiq Bakıxanov qocalığı hiss etmədiyini deyir /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2017.- 12 dekabr.- S.9.    

318.  Bəstəkar Azad Zahidin 60 illiyi qeyd edilib: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.5.

319.  “Biz bir ailəyik” adlı konsert: Beynəlxalq əlillər gününə həsr olunmuş tədbirlər //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.5.  

320.   Cavadov, Z. Daha bir musiqi məktəbi əsaslı təmirdən  sonra istifadəyə verilib: [34 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2017.- 23 dekabr.- S.5.   

321.  Cavadov, Z. Şuşa Uşaq Müsiqi  məktəbi: [məktəbin direktoru Rauf Məhərrəmovun söylədikləri] //Respublika.- 2017.- 10 dekabr.- S.5.    

322.  Caz-muğamın korifeyi: Özbəkistan saytı Vaqif Mustafazadəni yad edib //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.5.   

323.  “Cəngi” qrupu Paris cazsevərlərinin qəlbini fəth edib //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.8.   

324.  Dahi sənətkarın xatriəsinə hörmətin daha bir təzahürü: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Rostropoviçlər adına Musiqi Məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib //Azərbaycan.- 2017.-7 dekabr.- S.5.; Respublika.- 2017.- 7 dekabr.- S.3.   

325.  “Dünya harmoniyası” müsabiqəsinə qala-konsertlə yekun vurulub: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin yaranmasının 80 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.3.   

326.  Əhmədalılar, T. Ağabacı Rzayeva: Nəinki Azərbaycanın, həm də Yaxın Şərqin ilk qadın bəstəkarı //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.13.    

327.  Əhmədova, M. Ustadla görüş – ustad dərsləri: [G.Şaroyev adına 35 saylı onbirillik Musiqi məktəbində “Səslən, tarım” adlı musiqili tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.   

328.  Əsədullayeva, K. Sənətə bağlı ömür: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Elxan Məmmədovun 70 illiyi, əmək fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.13.; Azad Azərbaycan.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.  

329.  Fariz. Tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün hər cür şərait yaradılır: Paytaxtda daha bir musiqi məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışı keçirilib: [34 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin  açılış mərasimində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 27 dekabr.- S.6.   

330.  Fərəcov, S. Gənc bəstəkarların növbəti yaradıcılıq hesabatı: [Bəstəkarlar İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.5.       

331.  Fərəcov, S. Xeyriyyəçi və ustad musiqiçi: [Mahmud ağa Əhməd ağa oğlu Məmmədzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.13.   

332.  Fərəcov, S. Kamança dünyanın mədəni xəzinəsində: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “Kamançanın hazırlanması və ifaçılıq sənəti UNESCO-nun siyahısında” adlı tədbirin  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.10.   

333.  Fərəcov, S. Tanınmış bəstəkarın 60 illiyinə həsr olunan elmi konfrans: [Bəstəkarlar İttifaqında  Əməkdar incəsənət xadimi  Cəlal Abbasovun yubileyinə həsr edilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.5.   

334.  Fikrət Əmirovun 95 illiyi münasibətilə konsert: [Dövlət Uşaq Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.      

335.  Görkəmli tarzən Tehranda ustad dərsləri keçəcək: [Xalq artisti, professor Ramiz Quliyevin Tehranın Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində ustad dərsləri keçməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.3.    

336.  Həsənli, H. Könüllərdə çağlayan musiqi: [klarnet  ifaçısı Şəmsəddin İmanov haqqında] //Ədalət.- 2017.- 2 dekabr.- S.13.   

337.  Höte İnstitutunun təşəbbüsü ilə Bakıda “İpək Yolu” festivalı keçirilir: Festivala Almaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Azərbaycandan musiqiçilər qatılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.5.  

338.  Hüseynov, F. “Azərbaycan, Qarabağ və sülh üçün oxu”: Özbəkistanda hazırlanan klipin təqdimatı keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.6.  

339.  Hüseynova, N. Sənətimə sonsuz sevgim var: Əməkdar artist Nuriyyə Hüseynovanın müsahibəsi: [müsahibəni  apardı Şəfiqə Dadaşova] //İki sahil.- 2017.- 6 dekabr.- S.12.  

340.  Xaçınçaylı, Q. Murad Rzayev – 70: [“Qarabağ bülbülləri”nin rəhbəri haqqında] //Həftə içi.- 2017.- 7 dekabr.- S.7.   

341.  Xəyalə. Röyanın Türkiyədə uğuru: İlk dəfə azərbaycanlı ifaçıya “Altın kelebek” mükafatı verilib //Kaspi.- 2017.- 12 dekabr.- S.12.     

342.  Xırdalan məktəbliləri Tbilisidə çıxış ediblər: [Xırdalan Şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin kollektivinin Gürcüstana səfəri haqqında]  //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.4.  

343.  İbadova, F. “Mənim bu gün də maşınım yoxdu, amma dəyərli sənətim var”: [Əməkdar artist  Firuzə İbadovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə //Şərq.- 2017.- 15 dekabr.- S. 13.   

344.  İncəsənət məktəbinin 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq müsabiqə: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş gənc ifaçıların “World Harmony” adlı I Beynəlxalq müsabiqəsinin açılış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.   

345.  Kamança milli mədəniyyət  nümunəmiz kimi tanındı: [“Kamança simli musiqi alətinin hazırlanması və ifaçılıq sənəti” UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib] //Həftə içi.- 2017.- 8 dekabr.- S.8.  

346.  Qaliboğlu, S. Balakəndə dambır sənəti və haylaçılıq: [qədim musiqi aləti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.11.  

347.  “Qarabağ” musiqi qrupu İrana gedir //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.2.   

348.   Qavrilova, T. “Dünyada gözəl soprano səslər daha çoxdur”: [Belarus Milli Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Tatyana Qavrilovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.12.   

349.  Qurbanov, S. Muğamımızı yaşadaq...: [xanəndə Əlikram Gəncili haqqında] //Ədalət.- 2017.- 6 dekabr.- S.5.  

350.  Lalə. “Cəngi” musiqi qrupu Fransada və Almaniyada konsert proqramları ilə çıxış edib //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.5.   

351.  Lalə. Təsniflər “Muğam və mənəviyyat”ın vəhdətində: [Muğam Mərkəzində eyniadlı  konsert  proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.5.   

352.  Maestronun ev-muzeyində beynəlxalq layihə çərçivəsində konsert: [Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin  ev-muzeyində“Artistic Research Knowledge Network Eurasia” beynəlxalq layihə çərçivəsində keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.8.  

353.  Mədəniyyət evinə görkəmli xanəndənin adı verilib: [Xəzər rayonundakı Türkan qəsəbə Mədəniyyət evinə Xalq artisti Ağaxan Abdullayevin adının verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.13.  

354.  Məhərrəmova, T. “Qatar”ın mahir ifaçısı: Tükəzban İsmayılova səhnədə ifasını bitirəndən sonra tamaşaçıların alqışları kəsilmirdi:  [Xalq artisti haqqında] //Kaspi.- 2017.- 21 dekabr.- S.13.   

355.  Məmmədli, R. “Biz nəvə xəstələriyik”: Rəhman Məmmədli: “Nəvə babanı, nənəni vəzifəsindən asılı olmayaraq, qarşısında diz çökdürən, əyən bir varlıqdır”: [gitara ifaçısı ilə müsahibə] //Kaspi.- 2017.- 1 dekabr.- S.11.  

356.  Məmmədov, M. Sənətinin zirvəsini fəth edən insanlar daim qəlblərdə yaşayır: 3 saylı onbirillik musiqi  məktəbində  Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyi qeyd olunub //Azad Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S. 4.  

357.  “Muğam axşamları”na yekun vurulub: [Muğam Mərkəzində eyniadlı layihənin yekun konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.   

358.  “Muğam axşamları”nda daha bir konsert: [Muğam Mərkəzində eyniadlı konsert proqramının keçirilməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.4.  

359.  “Muğamat var olan yerdə”: Layihə çərçivəsində növbəti konsert: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.2.   

360.  Musiqi məktəbində “Səslən tarım” adlı tədbir keçirilib: [35 saylı onbirillik Musiqi məktəbində “Səslən tarım” adlı tədbir çərcivəsində Xalq artisti, professor Ramiz Quliyevlə görüş və ustad dərsi keçirilib] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.   

361.  Musiqi məktəbinin müəllim və şagirdlərinin yubiley konserti: [Muğam Mərkəzində Bülbül adına Orta-ixtisas musiqi məktəbinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.   

362.  “Musiqinin rəngləri” layihəsinin təqdimatı: [Bakı Media Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.16.  

363.  Mükərrəmoğlu, M. TÜRKSOY 2018-ci ili “Qara Qarayev İli” elan etdi: [bəstəkarın 100 illik yubiley tədbirləri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 14 dekabr.- S.7.   

364.  Müşfiq, Ş. “Cəngi” etno-caz qrupu Fransada konsert verdi //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.7.         

365.  Müşfiq, Ş. Vaqif Mustafazadə konsert proqramı ilə anıldı: [cazmenin ev-muzeyində] //525-ci qəzet.- 2017.- 19 dekabr.- S.7.     

366.  Nəbizadə, Z. “Muğam ifaçılığında təkəbbürə qapılmaq olmaz”: [Xalq artisti Zabit Nəbizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.24.    

367.  “Nəğmə dolu bir ürəyəm”: Elza İbrahimovanın bənzərsiz melodiyaları səslənib: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.6.

368.  Oqtay Kazıminin xatirəsinə həsr edilmiş konsert: [Milli Konservatoriyada Xalq artistinin 85 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.13.    

369.  Parisdə möhtəşəm Muğam gecəsi: [Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının dəstəyilə Qoçaq Əsgərovun ifasında keçrilmiş tədbir haqqında] //Bakı xəbər.- 2017.-30 noyabr.- S.15.   

370.  Paytaxtın uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlı müşavirə keçirilib: [Bakı şəhərindəki Uşaq Musiqi və incəsənət məktəblərində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.4.   

371.  Pərvin. Tarın dostu... Tarzən dostumuz...: [Muğam Mərkəzində Azərbaycanın Xalq artisti Fikrət Verdiyevin 70 yaşı, səhnə fəaliyyətinin isə 55 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.12.   

372.  Pianoçuların növbəti elmi-ifaçılıq müsabiqəsi: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında bəstəkar, Xalq artisti Cövdət Hacıyevin 100 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.  

373.  Rəhimov, N. Dərsdə ritmik musiqidən faydalanmaq olar: Mnemonik texnika səmərəli metod kimi qəbul edilib //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 dekabr.- S.4.   

374.  Rəhman, X. Bəstəkar Azad Zahidin 60 illiyi qeyd olundu: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.  

375.  Rəhman, X. Musiqişünas professor Elmira Abbasovanın xatirəsi anıldı: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının təşəbbüsü ilə görkəmli musiqişünasın 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.  

376.  Seyidzadə, T. Yaradıcılığı ilə hər zaman diqqət  çəkən görkəmli müsiqişunas: Əməkdar incəsənət xadimi, professor Elmıra Abbasovanın 85 illik yubileyi qeyd olunub: [Üzeyir Hacıbəyov adına Musiqi Akademiyasında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.  

377.  Səfərova, S. “Səhnəyə qalib olmaq iddiası ilə çıxırdım”: Prezident təqaüdçüsü Zərrin Əliyeva: “Anama zəng edib bir dünya sevinc bəxş etdim” //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 29 dekabr.- S.15.  

378.  Səhnədə gənc istedadlardır: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında “Gənc istedadlar” adlı konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-6 dekabr.- S.3.  

379.  80 yaşlı musiqi məktəbi: [Ağdaş Şəhər Habil Əliyev adına Uşaq Musiqi məktəbinin yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.6.  

380.  Soltan. Ustad sənətkarın 70 illik yubileyi qeyd olunub: [Şamaxıda Əməkdar mədəniyyət işçisi, zurna və balaban ifaçısı Rasim Ələsgərovun yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.13.   

381.  “Sözlərin melodiyası”: Şəhriyar İmanov Abu-Dabidə konsert verib: [tar ifaçısı] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.16.    

382.  “Suvar” folklor qrupu Bakıda çıxış edəcək: [“YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində Dağıstanın eyniadlı folklor qrupu] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.5.

383.  Şövkət Məmmədova konsert-tamaşa ilə anıldı: [C.Hacıyev adına 3 saylı onbirillik Musiqi məktəbində SSRİ Xalq artistinin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə  keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.-27 dekabr.- S.7.   

384.  Şövkət Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş konsert-tamaşa: [C.Hacıyev adına 3 saylı onbirillik Musiqi məktəbində SSRİ Xalq artistinin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə  keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2017.-27 dekabr.- S.7.   

385.  Tanınmış musiqişünasın yubileyinə həsr edilmiş elmi seminar: [Milli Konservatoriyada Abbasqulu Nəcəfzadənin 60 illiyi münasibətilə keçirilən seminar haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.  

386.  Təmsilçimiz Moldovada festivalda birinci olub: [mahnı, rəqs və model yarışı və istedadlı ulduzların festivalında Hüseyn İmanovun uğur qazanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-6 dekabr.- S.2.   

387.  Tofiq Bakıxanov: Naxçıvanda yenə də böyük mədəniyyət bayramının şahidi olduq: [bəstəkar Nəriman Məmmədovun 90 illik yubiley tədbiri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.7.  

388. Tofiq, H. Kamança YUNESKO-nın siyahısına daxil edilib //Azad Azərbaycan.- 2017.- 8 dekabr.- S.5.  

389.  Vaqıfqızı, L. Tənbur ifaçılığı və hayla yaradıcılığı: 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 14 dekabr.- S.14.   

390.  Vaqıfqızı, L. Tənbur ifaçılığı və hayla yaradıcılığı: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 15 dekabr.- S.14.    

391.  Yahyayev, T. “Hazırlıqlı olmasam, səhnəyə çıxmaram”: Taleh Yahyayev: “Yüngül mahnıların pərəstişkarları məni tanımasa, yaxşıdır”: [istedadlı ifaçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.   

392.  Yeniyetmə ifaçının növbəti uğuru: [Ləman Seyidovanın  Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən pianoçuların II Beynəlxalq “Edelwiess” müsabiqəsindəki uğuru haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.7.

393.  “Zaman və uşaq musiqisinin müasirliyi”: Elmi-praktik konfrans keçirilib: [Bəstəkarlar İttifaqında eyniadlı mövzuda keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.11.

 

Bax: 82; 95; 103; 110; 254; 464; 465   

 

Əhməd Bakıxanov – 125

394.  Fərəcov, S. Görkəmli tarzənin və musiqi məktəbinin yubileyləri qeyd olundu: [Mahnı Teatrında  Xalq artisti Əhməd Bakıxanovun  anadan olmasının 125, sənətkarın adını daşıyan 6 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin 80 illiyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.7.

395.  Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanovun xatirəsi yad edilib: [Muğam Mərkəzində tarzənin 125 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.2.

396.  Müşfiq, Ş. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov anılıb: [Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.12.

 

Bülbül – 120

397.  Abdullayeva, A. Bülbül yaradıcılığına dair ilk biblioqrafik mənbə //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.9.   

398.  Bəşirov, V. Azərbaycanın Bülbülü: Müsəlman aləmindən İtaliyada təhsil alan ilk vokalçı //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 15 dekabr.- S.13.   

399.  Bülbülün anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş musiqi festivalının qalibləri mükafatlandırılıblar: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2017.-24 dekabr.- S.12.

400.  Bülbülün 120 illiyinə həsr edilən musiqi festivalı: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.2.     

401.  Fərəcov, S. Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi: “Bülbül. Biblioqrafiya” kitabı və “Bülbül” elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada SSRİ Xalq artisti Bülbülün anadan olmasının 120 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.      

402.  “Koroğlu”nun növbəti tamaşası Bülbülün 120 illiyinə həsr olunacaq: [Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.4.  

403.  Rəhman, X. Milli Kitabxanada Bülbüllə bağlı elmi konfrans: [konfrans çərçivəsində görkəmli müğənniyə həsr edilmiş “Bülbül. Biblioqrafiya” kitabının və “Bülbül” elektron məlumat bazasının təqdimatı] //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.   

404.  Seyidzadə, T. Bülbül vokal sənətində yeni bir məktəb yaradıb: [239 saylı tam orta məktəbdə Xalq artisti Bülbülün  yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçırılməsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.  

405.  Yusifoğlu, Q. “Bülbül və Azərbaycan poeziyası”: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 27 dekabr.- S.16. 

 

Tofiq Quliyev – 100

406.  Anar. O işıqlı ad – Tofiq Quliyev //525-ci qəzet.- 2017.- 2 dekabr.- S.9.    

407.  Mingəçevir Turizm Kollecində yubilyar musiqiçilərə həsr olunmuş konfrans: [Xalq artisti Tofiq Quliyevin anadan olmasının 100  və pianoçu, bəstəkar Fərhad Bədəlbəylinin 70 illik yubileyi münasibətilə keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.4.      

408.  Rəhman, X. Vyanada Tofiq Quliyevin 100 illik yubileyi qeyd edildi //525-ci qəzet.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.   

409.  Təhmirazqızı, S. Düşündürücü mahnılar eşitmək arzusu ilə: Tofiq Quliyev adına estrada mahnı janrında respublika müsabiqəsi elan olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.15.   

410.  Vyanada görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin yubiley gecəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.8.  

 

Nəriman Məmmədov – 90

411. Bəstəkar Nəriman Məmmədovun yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.2.    

412.  Məmmədova, G. Tanınmış bəstəkar və musiqi xadimi: [Nəriman Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2017.- 16 dekabr.- S.11.   

413.  Müşfiq, Ş. Bəstəkar Nəriman Məmmədovun 90 illiyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.8.    

 

Emin Sabitoğlu – 80

414.  Azəri, L. Unudulmaz mahnılar müəllifinin yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Xalq artistinin yubileyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.  

415.  Emin Sabitoğlu yaradıcılığında teatr və kino musiqisi: Muzeydə yubiley tədbiri keçirilib: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.4.   

416.  Əliyeva, İ. Məni axtarın... nəğmələrimdə: Emin Sabitoğlu – 80 //Azərbaycan.- 2017.- 1 dekabr.- S.11.  

417.  Görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlunun 80 illiyi qeyd edilib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2017.-2 dekabr.- S.7.; Respublika.- 2017.- 2 dekabr.- S.7.  

418.  Hüseynov, F. Sənətkarın xatirəsi anıldı: [Fəxri Xiyabanda] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.  

419.  Mükərrəmoğlu, M. Emin Sabitoğlunun 80 illiyi ilə bağlı tədbir: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Xalq qəzeti.- 2017.- 5 dekabr.- S.5. 

420.  Unudulmaz melodiyaları ilə yaşayan sənətkar //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.2.   

 

Müslüm Maqomayev – 75

421.  Böyük sənətkarın xatirəsi yad olunub: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.8.   

422.  Daşkənddə M.Maqomayevin 75 illiyi ilə bağlı konsert keçirilib //Palitra.- 2017.- 7 dekabr.- S.16.  

423.  “Müslüm Maqomayev gənclərin ifasında”: [Müslüm Maqomayev adına 26 saylı 11 illik musiqi məktəbində SSRİ Xalq artistinin yubileyinə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında]  //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.3.

424.  Müslüm Maqomayev gənclərin ifasında: Müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Müslüm Maqomayev adına 26 saylı 11 illik musiqi məktəbində SSRİ Xalq artistinin 75 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.5.   

425.  Rəhman, X. Daşkənddə Müslüm Maqomayevin 75 illiyi konsertlə qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.7.  

 

Fərhad Bədəlbəyli – 70

426.  Anar. İstedadın cazibəsi //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.4.   

427.  Azəri, L. Görkəmli pianoçunun 70 illiyinə həsr olunan musiqi gecəsi: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında  Xalq artistinin yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 27 dekabr.- S.3.    

428.  “Bir arzum var: Şuşada konsert vermək!”: Moskvada görkəmli Azərbaycan musiqiçisi Fərhad Bədəlbəylinin yubiley gecəsi keçirilib //Ekspress.- 2017.- 15 dekabr.- S.13. 

429.  Dadaşzadə, Z. Sənətin möcüzəsi: Fərhad Bədəlbəyli –70 //Azərbaycan. - 2017.- 26 dekabr.- S.11.     

430.  Əliyev, İ. Fərhad Bədəlbəyli: “Azad Azərbaycanın Prezidentindən “İstiqlal” ordeni almağımın böyük mənası var”: Prezident İlham Əliyevin nitqi: [İlham Əliyev Xalq artisti, görkəmli pianoçu Fərhad Bədəlbəyliyə “İstiqlal” ordenini təqdim edib] //Azərbaycan.- 2017.-26 dekabr.- S.4.   

431.  Fərhad Bədəlbəyli “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.2.  

432.  Fərhad Bədəlbəyli Azərbaycan mədəniyyətini dünyada layiqincə təmsil edib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq artistinin yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S.11.

433.  Fərhad Bədəlbəylinin 70 illik yubiley tədbiri keçirildi: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //525-ci qəzet.- 2017.- 28 dekabr.- S.7.    

434.  Fərhad Bədəlbəylinin 70 illik yubileyi geniş konsert proqramı ilə qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Respublika.- 2017.- 26 dekabr.- S.15.   

435.  Fərhad Bədəlbəylinin 70 illiyinə həsr edilmiş konsert: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.2.   

436.  Fərhad Bədəlbəylinin yubileyi: Filarmoniyada geniş konsert proqramı ilə qeyd edildi //Ekspress.- 2017.- 27 dekabr.- S.13.   

437.  Kərimova, S. “İstiqlal” ordenli yubilyar: Prezident İlham Əliyev Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyliyə “İstiqlal” ordenini təqdim edib //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 29 dekabr.- S.2.  

438. “Mənim ancaq bir arzum var: Şuşada konsert vermək!”: Moskvada görkəmli Azərbaycan musiqiçisi Fərhad Bədəlbəylinin yubiley gecəsi keçirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.8. 

 

Bax: 407    

Sərdar Fərəcov – 60

439.  Fərəcov, S. Bəstəkar Sərdar Fərəcovun yubileyinə həsr edilən konsert: [Bəstəkarlar İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.3.  

440.  Fərəcov, S. Ömrün altmışında tükənməz yaradıcılıq şövqü: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində Sərdar Fərəcovun 60 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.    

441.  Fərəcova, H. Dahi Üzeyir Hacıbəyliyə mənəvi oğulluq missiyası: [Üzeyir Hacıbəylinin ev- muzeyinin direktoru, istedadlı üzeyirşünas və bəstəkar Sərdar Fərəcov haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.   

442.  Filarmoniyada tanınmış bəstəkarın yubileyi qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.12.   

443.  Heydərova, A. Ömrün gözəl çağında: Əməkdar incəsənət xadimi, musiqiçi, bəstəkar, tədqiqatçı Sərdar Fərəcovun 60 illiyi münasibətilə //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.12.   

444.  Məmmədli, F. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin layiqli nümayəndəsi: Sərdar Fərəcov – 60 //525-ci qəzet.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.   

 

XALQ YARADICILIĞI

445.  Aşıq Yanvarın yubileyi qeyd olunub: [İsmayıllı Rayon Mədəniyyət evində] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.  

446.  Aşıq, Ə. Sənətkarı eldən soruş...: “Aşıq sözü aşiq sözündən törəmədir”: [Aşıq Əlifağa ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Samir Qurbanov //Ədalət.- 2017.- 19 dekabr.- S.8.   

447.  Əyyub, M. El sənətkarları unudulmur: Aşıq Əzizxan Bəndəliyev //Azad Azərbaycan.- 2017.- 19 dekabr.- S. 7.   

448.  İranda beynəlxalq aşıq festivalı: [Elxan Cəlilovun ölkəmizi   təmsil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.4.  

449.  Qorxmaz Tofiqoğlu: “Sazın qüdrəti hər cür mənfi ehtimalı puça çıxarır”: [İctimai Televiziyanın “Ozan məclisi” proqramının müəllifi və aparıcısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.-2017.- 19 dekabr.- S.7.    

450.  Mahmud. Elm və sənət toplusu “Ozan”ın ilk buraxılışında...: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin yeni nəşri olan eyniadlı toplu haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 8 dekabr.- S.7.  

451.  Mirişova, F. Klassik havalar və dastan bilicisi: 1984-cü ildə Aşıq Şakirin səsi sovet hakimiyyətinin ideoloji düşməni olan ölkələrdə dinlənilirdi //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 28 dekabr.- S. 14.  

452.  Ölkəmiz Tehranda aşıq festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.   

453.  “Sazımızın qüdrəti, sözümüzün hikməti”: [Ağstafa Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.7.

 

Bax: 205; 213; 215  

BALET VƏ RƏQS

454.  Abbaslı, T. Əminə Dilbazi : şeiriyyət yurdundan çıxıb, düzü-dünyanı sarmış füsunkar rəqsiyyat poeziyası... //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr. - S.13.  

455.  Babazadə, Ə. Yüksək sənətin sevdası: Peşəkar qrim ustası, pedaqoq Sevda Səmədovanın yubileyi münasibətilə: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının pedaqoqu haqqında] //Mədəniyyət.- 2017 -6 dekabr.- S.13.  

456.  Görkəmli rəqqasə Xumar Zülfüqarovanın yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.10.   

457.  Görkəmli rəqqasənin yubileyinə həsr edilmiş tədbir: [Məmməd Səid Ordubadinin xatirə muzeyində Xalq artisti Xumar Zülfüqarovanın anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.10.   

458.  Rusiyanın “Balet” jurnalı Azərbaycan rəqs sənətinin baharından yazır //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.8.  

459.  Şəymən. “Köçəri” ermənilərin rəqsi deyil: Azərbaycanın musiqiçiləri,Bəstəkarlar İttifaqı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi UNESCO qarşısında məsələ  qaldırmalıdır //Şərq.- 2017.- 8 dekabr.- S. 10. 

 

KİNO

460.  Abbaslı, T. O, bütöv bir canlı Səhnə: bütün Azərbaycan anşlaq Salon, bütün xalq isə qəşşi-Tamaşaçı idi...: [Xalq artisti Lütfəli Abdullayev haqqında]  //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.13.  

461.  Adamlar içində tənha: Mərhum rejissor Şamil Mahmudbəyovun son filmi təqdim olunub: [Nizami Kino Mərkəzində  “Adam” qısametrajlı bədii filminin təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.16.  

462.  Aktyorlarımız Türkiyədə mükafata layiq görülüblər: [5-ci Antakya Beynəlxalq Film Festivalında Hikmət Rəhimovun və İlahə Həsənovanın mükafata layiq görülmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.    

463.  Azəri, L. Kino lentində qalanlar: [2017-ci il də Azərbaycan kinosunda yadda qalan əlamətdar hadisələr  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.12.    

464.  Azəri, L. Milli kinomuzda əcnəbi musiqilər //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.10.   

465.  Azəri, L. Milli kinomuzda əcnəbi musiqilər: İkinci yazı //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.13.        

466.  Beynəlxalq kino günü münasibətilə konsert: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.5.   

467.  “Biz bir filmi bir aya dublyaj edirdik, indi bir günə edirlər”: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Əsəd Əsədov haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 28 dekabr.- S.10.   

468.  Cabbarov, Ə. Prosesin hədəfə çatması üçün onun dərk olunması vacibdir: [prodüser, rejissor, kinematoqraf Əli İsa Cabbarovla söhbət] /söhbəti apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.12-13.  

469.  “Çölçü” beynəlxalq festivalda mükafat qazanıb: [Şamil Əliyevin eyniadlı filmi Hindistanın Kəlküttə şəhərində keçirilən beynəlxalq film festivalında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.16.    

470.  Daha bir Qarabağ filmi beynəlxalq mükafat aldı...: [Amil Məmiyevin “Qara bağ” filmi Türkiyədə kecirilən Hak-İş  Beynəlxalq Qısa Film Festivalında “Ən yaxşı film” nominasiyasının qalibi oldu] //Bakı xəbər.- 2017.- 23-25 dekabr.- S.13.    

471. “Daşla danışan adam”: [Bilik Fondunda Nicat Qafuroğlunun  hazırladığı eyniadlı filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.15.  

472.  “Döyüşçü” filmi Kann Qızıl Mükafatına layiq görülüb: [BP-nin ikiqat paraolimpiya çempionu İlham Zəkiyev haqqında çəkilmiş film] //Azərbaycan. - 2017.- 26 dekabr.- S.8.   

473.  “Əli və Nino” filmi Zaqrebdə nümayiş olunub: [Asif Kapadianın hazırladığı eyniadlı film Xorvatiyanın paytaxtında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.5.   

474.  Əmirhüseyn Məcidovun 80 illik yubileyi qeyd edildi: [Dövlət Film Fondunda] //Şərq.- 2017. -1 dekabr.- S.13.   

475.  Əsgərov, H. Görkəmli kinorejissor: [Ağarza Quliyev haqqında] //Respublika.- 2017.- 3 dekabr.- S.3.

476.  Əsgərov, H. Rəssamlıqdan başlayan sənət yolu: [kinorejissor Əlisəttar Atakişiyev haqqında] //Respublika.- 2017.- 31 dekabr.- S.6.   

477.  “Əzəli dostluq riştələri”: Səmərqənddə Azərbaycan mədəniyyəti həftəsində sənədli filmin təqdimatı: [Eldar Məmmədovun hazırladığı eyniadlı  filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.16.      

478.  Əzməmmədov, N. “Vicdanın nə tərifi var, nə də ölçüsü...” //Üç nöqtə. - 2017.- 19 dekabr.- S.12.   

479.  Görkəmli rejissorun yubileyi qeyd edilib: [Dövlət Film Fondunda  televiziya rejissoru Əmirhüseyn Məcidovun 80 illiyinə həsr edilmiş tədbin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-1 dekabr.- S.3.  

480.  Xədicə. “Əli və Nino” filmi Xorvatiyada nümayiş olundu: [Asif Kapadianın hazırladığı eyniadlı film Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə] //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.5. 

481.  Xədicə. Aydın Kazımzadədən “Kino və zaman”: [tanınmış kinoşünasın eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında]  //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.12.   

482.  Xəyalə. Nakam sevgi, yarımçıq ömür və... vəfasızlıq nağılı: [Əməkdar artist Vəfa Fətullayeva haqqında: //Üç nöqtə.- 2017.- 16 dekabr.- S.12.   

483.  “Kino və zaman” kitabı çapdan çıxıb: [Əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.     

484.  Qurbanlı, R. Nazir qızını sevən Azərbaycan aktyoru: [Xalq artisti Lütfəli Abdullayev haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 13 dekabr.- S.12.      

485.  Qurbanlı, R. Ölümü də  gözəl olan qızın nağılı: Hüsnü-camalı ilə Miranşahı Valeh edən Şəms: [aktrisa Almaz Əsgərova haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 6 dekabr.- S.12.   

486.  Manafov, F. “Yaradıcı adam gərək ac qarına sənət yaratsın”: [Xalq artisti, tanınmış aktyor  Fəxrəddin Manafovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə //Şərq.- 2017.-16 dekabr.- S.13.   

487.  Məhərrəmova, T. Unudulan aktyor: Və ya “romantizmin son ulduzu”: [Xalq artisti Həsənağa Salayev haqqında]  //Kaspi.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.  

488.  Milli kino tariximiz “Kino və zaman” da //Azad Azərbaycan.- 2017.- 16 dekabr.- S.7.   

489.  Mirməmməd, G. Mixaylodan Lirədək: unudulmaz Nodar Şaşıqoğlu: [Dövlət Rus Dram Teatrında  Xalq artisti  Nodar Şaşıqoğlunun 90 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.10.  

490.  Mirzəzadə, Z. “Kinoteatrlar artsa da tamaşaçı artmır”: [rejissor-prodüser Zaur Mirzəzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Qan Turalı //Ədalət.- 2017.- 9-11 dekabr.- S.20.     

491.  Mükərrəmoğlu, M. “Kino və zaman” kitabı nəşr olunub: [Aydın Kazımzadənin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti. - 2017.- 17 dekabr.- S.8.    

492.  Mükərrəmoğlu, M. 50 il ekranlarda: [Kamil Rüstəmbəyovun “Dağlarda döyüş” filmi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 3 dekabr.- S.5.  

493.  Müşfiq, Ş. IV “İpək Yolu” Beynəlxalq Film festivalı yekunlaşdı: [Çinin Fuçjou şəhərində rejissor İlqar Safatın “İçəri şəhər” filminə baxış olub] //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.3.  

494.  “Nar bağı” və “Üçüncü günün adamı” Türkiyədə festivalda: [İlqar Nəcəfin və Babək Şirinsifətin hazırladığı eyniadlı filmlər] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.16.   

495.  Nərimanoğlu, M. Ekran əsərlərinin əhəmiyyəti dünəni və bugünü kadrlarda yaşatmaqdır: 28 dekabr Beynəlxalq Kino Günüdür //Azərbaycan. - 2017.- 28 dekabr.- S.5.   

496.  Rus Dram Teatrında əfsanəvi “Mixaylo”nun yubileyi qeyd edilib: [Xalq artisti, aktyor Nodar Şaşıqoğlunun] //Respublika.- 2017.- 20 dekabr.- S.6.    

497.  Seyidzadə, T. “Əlli il Azərbaycan səhnəsində”: [AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda  Sona Xəyalın tanınmış aktyor  Əhməd Anatolluya həsr etdiyi eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.  

498.  Səs operatoru Əsəd Əsədovun yubileyi qeyd olunub: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.12.   

499.  Səudiyyə Ərəbistanında “Əli və Nino” filminin təqdimatı olub: [Asif Kapadianın hazırladığı eyniadlı film Ər-Riyadda keçirilən “Səfirin seçimi” adlı kinofestivalda] //Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S.11.    

500.  Şahanə. Azərbaycan filmləri beynəlxalq festivalın finalında: [“Nar bağı” və “Üçüncü günün adamı” Türkiyədə 5-ci Antakya Beynəlxalq Film Festivalının uzunmetrajlı film müsabiqəsinin finalında mübarizəyə qatılacaq] //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.7.  

501.  Şamil Mahmudbəyovun son filmi təqdim olunacaq: [Nizami Kino Mərkəzində  “Adam” qısametrajlı bədii filmi] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.

502.  “Zəngəzur” sənədli filminin təqdimatı olub: [Bakıda Teymur Nəcəfzadənin hazırladığı eyniadlı filmin təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.15.

 

Bax:  90 

TEATR

503.  Azadə, G. “Bizi direktorun otağına çağırıb danladılar: Elman Rəfiyev: “Dedim ki, sizə söz verirəm, tarix imtahanından ən yüksək qiyməti alacağam”: [“Məktəb illəri” rubrikasının qonağı Əməkdar artist, Pantomim Teatrının direktoru haqqında]  //Kaspi.- 2017.- 1 dekabr.- S.16.   

504.  Azəri, L. “Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası”nın təqdimatı keçirildi: [M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada professor İlham Rəhimlinin eyniadlı kitabının təqdimatında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.2.    

505.  Bayramlı, M. Cahangir Novruzov Türkiyədə ən yaxşı teatr rejissoru adına layiq görülüb //Yeni Azərbaycan.-2017.-  23 dekabr.- S.11.   

506.  Bürcəliyev, A. Bir ömrün səhnə tarixçəsi: [Əməkdar artist Ella Yaqubova haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.12.  

507.  Çingiz, İ. “Atam dedi ki, əgər məndən yaxşı aktyor olacaqsansa, oxu”: İbrahim Çingiz: “İstəmişəm ki, cəmiyyətdə özümə görə hörmət qazanım, valideynlərimə görə yox”: [Əməkdar artist  Çingiz Əhmədovun aktyor oğlu ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 14 dekabr.- S.14.   

508.  Elvüsal, H. “Unudulan adam”?!: [Əməkdar artist, Prezident mükafatçısı Nübar Novruzova haqqında] //Ədalət.- 2017.- 14 dekabr.- S.3.    

509.  Əhmədova, K. “Gənclik illərimin ən əziz xatirəsi sevgi idi”: Ağaxan Salmanlı: “İmkansızlıq səbəbindən bütün yayı kənddə qalırdım” //Üç nöqtə.- 2017.- 8 dekabr.- S.12.   

510.  Əhmədzadə, R. “Kənardan baxanda Kukla Teatrı adama asan gəlir”: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəşad Əhmədzadənin fikirləri] //Bizim yol.- 2017.- 23 dekabr.- S.15.  

511.  “ƏSA” teatrı növbəti tamaşasını təqdim edib: [Nihad Qulamzadənin hazırladığı  “Adamlar və siçanlar”  tamaşası Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.5.   

512.  Fərəcov, S. Bir aktrisanın sənət yolu: [Əməkdar artist Əzizə Məmmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.14.  

513.  Füzuli Teatrında “Qış möcüzəsi”: [Asif Şirinovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-15 dekabr.- S.3.   

514.  Gülcahan. “İblis nədir” sualına cavab axtarılır: Gəncə Dövlət Dram Teatrında H.Cavidin “İblis” faciəsi əsasında “İblis nədir?” adlı tamaşa hazırlanıb: [İradə Gözəlovanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2017.-20 dekabr.- S.5.

515.  Xədicə. Xalq artisti Sona Hacıyevanın 110 illiyi qeyd olundu: [Teatr Xadimləri İttifaqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.    

516.  İsrafilov, İ. Kral ölür?: [Ərşad Ələkbərovun  Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının səhnəsində hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.11.   

517.   İsrafilov, İ. Teatr tamaşaçıdan başlayır: [Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Cahangir Novruzovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.11.   

518.  İsrafilov, İ. Teatr təhsilimiz haqqında bəzi mülahizələr //Kaspi.- 2017.- 7 dekabr.- S.12.   

519.  Kukla Teatrında “Qış nağılı”: [Anar Məmmədovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.    

520.  Lənkəran teatrında uşaqlar üçün yeni tamaşa: [Emil Əsgərovun  hazırladığı “Şaxta baba və pərilər”  tamaşasının nümayişi haqqında]  //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.10.  

521.  Mədəniyyətin inkişafında xidmətlərinə görə: Xalq artisti Azər Paşa Nemətova orden təqdim olundu: [2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.4.  

522.  “Məhəbbət və ağ ölüm” tamaşası bölgələrdə nümayiş olunub: [Nicat Mirzəzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.4.  

523.  “Məhəbbət və ağ ölüm”ün bölgələrdə nümayişi davam edir: [Nicat Mirzəzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.6.   

524.  Məmmədov, B. “Bu səviyyəyə öz gücümlə gəlib çıxmışam”: Aktyor Bəhruz Məmmədov teatrda səhnə fəhləsindən quruluş hissə müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlib: [Bakı Uşaq Teatrının quruluş hissə müdiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 15 dekabr.- S.11.

525.  Məmmədov, M. “Aktyor öz rolunun vəkili olmalıdı”: Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru Maqsud Məmmədovun fikrincə, teatr sahəsində güclü islahatlara ehtiyac var: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2017.- 30 dekabr.- S.10.   

526.  “Min möhtəşəm günəş”in növbəti nümayişi: [İrəvan Dövlət  Teatrında Elvin Mirzəyevin  hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.2.   

527. Mingəçevir teatrında “Səhər qatarı”: [Xəzər Gəncəlinin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.   

528.  Mirməmməd, G. “Atilla” Sumqayıtda səhnəyə çıxacaq: [Əməkdar artist Firudin Məhərrəmovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.7.  

529.  Mirməmməd, G. “Hökm” səhnədə veriləcək: [Sumqayıt  Dövlət Musiqili Dram Teatrında Əməkdar artist Namis Şirməmmədovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.5.

530.  Mirməmməd, G. Səhnədə keçən bir il...: [2017-ci ildə   teatr mühitində baş verən tamaşalar haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 29 dekabr.- S.10.     

531.  Moldovada azərbaycanlı rejissorun quruluşunda tamaşanın premyerası: [Tural Mustafayevin  hazırladığı “Əziz Pamela” tamaşası  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.3.  

532.  Opera səhnəmizdə yeni Əsli və Leyli: [Opera və Balet Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin  hazırladığı “Əsli və Kərəm” operasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.6.   

533.  Rəhimli, İ. 20 rejissor haqqında 120 cümlə: Milli teatrımızın naxışları //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.28-29.      

534.  Rəhimli, İ. Teatr tariximizdən: Cəlil Bağdadbəyov //525-ci qəzet.- 2017.- 12 dekabr.-  S.7.   

535.  Rəis, X. “Şah İsmayıl” operasının maraqlı debütləri: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Kaspi.- 2017.- 21 dekabr.- S.11.   

536.  Səbuhi Əhmədov: “Ağdamlı tamaşaçıların qarşısına Aydın kimi çıxmaq mənim arzumdu”: [Ağdam Dövlət Dram Teatrının rejissoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Pirimova //Kaspi.-2017.- 21 dekabr.- S.12.   

537.  Səfərova, S. “Şah Qacarın uşaqlığını oynamışam”: Beynəlxalq müsabiqələr qalibi Canəli Canəliyev görkəmli sənətkarlarla səhnəni bölüşməyindən qürurlanır //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 1 dekabr.- S.15.    

538.  Sultanova, M. Cahangir Novruzov Türkiyədə mükafata layiq görülüb: [Əməkdar incəsənət xadiminin “XVII Direklerarası Seyirci Ödülləri” teatr mükafatına layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.16.   

539.  Şahanə. “Məhəbbət və ağ ölüm” tamaşası bölgələrdə: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının kollektivi Marat Haqverdiyevin eyniadlı tamaşası ilə bölgələrdə çıxış edib] //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.7.  

540.  Tələbə aktyorlar iqtisadçı tələbələr qarşısında: Bilik Fondunun “Mədəni maarifləndirmə” proqramı çərçivəsində mühazirə və tamaşa: [Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdindəki Dövlət Pedaqoji Kollecində “Mizan” Tələbə dram dərnəyinin iştirakı ilə nümayiş olunan tamaşalar haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.10.  

541.  Tofiq Heydərov: “Bu festival bizim üçün təcrübə mənbəyi oldu”: [Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 14 dekabr.- S.11.   

542.  Üçcildlik “Azərbaycan teatr ensiklopediyası”nın təqdimatı oldu: [M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada professor İlham Rəhimlinin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 27 dekabr.- S.3. 

543.  “Ümid” tamaşasının premyerası olub: [Dövlət Pantomima Teatrında  Bəxtiyar Xanızadənin hazırladığı eyniadlı tamaşanın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.4.  

544.  Yevlaxda Kukla Xalq Teatrının tamaşası göstərilib //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.4.   

545.  Yuğ səhnəsində “Quş dili”ndə danışdılar: [Əbdülqəni Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.5.  

546.  “YUĞ” Teatrı “Quş dili”ndə danışacaq: [Əbdülqəni Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2017.- 7 dekabr.- S.10.

 

Bax: 146; 176   

Akademik Milli Dram Teatrı

547.  Azəri, L. Sevgini etiraf etməyi də bacarmaq lazımdır: [teatrda Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı “Qətibə İnanc” tamaşasının premyerası haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.10.   

548.  Hüseynov, F. Vətəni coşqun məhəbbətlə sevən səhnə xadimi: Xalq artisti Mikayıl Mirzənin 70 illiyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.6.  

549.  Xalq artisti Sona Hacıyevanın 110 illiyinə həsr olunmuş xatirə tədbiri: [Teatr Xadimləri İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.13.  

550.  “Qılınc və qələm” yeni yozumda səhnəyə gəlir: [Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı eyniadlı tamaşa teatrın səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.6.   

551.  Lalə. Milli Dram Teatrında “Qətibə İnanc” tamaşasının premyerası: [Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.2.

552.  Mədətov, A. Məhəbbəti rədd edilən qadının faciəsi: [Akademik Milli Dram Teatrında rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun quruluş verdiyi “Qətibə İnanc” tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 27 dekabr.- S.6.

553.  “Müəllim birdən qayitdı kı, oğlum, səndən yaxşı artist olar a...: Rafiq Əzimov: Sənətə biganə qalsan, o səndən intiqam alacaq”: [Xalq artisti haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 9 dekabr.- S.12.        

554.  Mütəllimova, F. “Rahatlığım olsaydı, on uşaq böyüdərdim”: Firəngiz Mütəllimova: “Əhd eləmişəm ki, Şuşa alınsın, mədəniyyət evinin qabağında ayaqyalın oynayacam”: [Xalq artisti ilə müsahibə] Xalq cəbhəsi.- 2017. - 8 dekabr.- S.13. 

555.  Rəhman, X. Xalq artisti Mikayıl Mirzənin anadan olmasının 70 illiyi qeyd edildi //525-ci qəzet.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.  

556.  Vahidqızı, Ü. Xalq artisti Sona Hacıyevanın 110 illiyi qeyd olunub: [teatrda keçirilən yubiley tədbiri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 27 dekabr.- S.16.  

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

557.  Könül. “Əgər sənətə xəyanət  etməsən, o da sənə etməz”: [teatrın rejissoru Nicat Kazımov  haqqında] //Üç nöqtə.- 2017.- 15 dekabr.- S. 12.   

558.  Lalə. “İstədiyim kimi yaşayıram”: [Ağakişi Kazımovun hazırladığı eyniadlı tamaşa teatrın səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.4.   

559.  Lalə. Uşaqlar üçün maraqlı Yeni il tamaşası: [Elşad Rəhimzadənin hazırladığı “Hörümçək adam” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət. - 2017.- 8 dekabr.- S.6.  

560.  Mirməmməd, G. “Kimin üçün nəhəng, kimin üçün də cırtdan Qulliver: [Elşad Rəhimzadənin hazırladığı “Qulliver” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.11.  

561.  Nəzrin. Məktəblilər Pərvinin pyesini oynadılar: Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində gənc dramaturqun “Mauqlinin Yeni ili” pyesi səhnələşdirildi: [teatrın aktrisası Gülər Nəbiyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.  

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

562.  Ələsgərli, Ç. “Qafqazlı qardaşqızı” operettası yeni quruluş və yeni ifalarda: [Əməkdar incəsənət xadimi Alik Usubovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-15 dekabr.- S.10.   

563.  Lalayev, Ə. “Teatr böyük bir şərtilikdir”: [teatrın direktoru Əliqismət Lalayevlə ART müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.25.  

564.  Musiqili Teatrın direktoru Fəcr festivalının münsiflər heyətində: [Əliqismət Lalayevin İranda keçiriləcək 36-cı Beynəlxalq Fəcr Teatr Festivalında iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.3.

 

Bax: 182    

TURİZM

565.  Abdullayev, M. Azərbaycanın regionlarının turist cəlbediciliyi artır: [Milli Turizm Təbliğat Bürosunun mətbuat katibi Kənan Quluzadənin söylədikləri] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 2 dekabr.- S.7.  

566.  “ASAN Viza” sistemi turizm sektorunda ciddi dönüş yaradıb: [bu sözləri Prezidenti İlham Əliyev   Quba Rayon mərkəzində Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “ASAN həyat” kompleksinin açılışı zamanı deyib] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.2.  

567.  Avropa İttifaqı ilə turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədovun   Kestutis Yankauskas  ilə görüşü] //Mədəniyyət.-2017.- 27 dekabr.- S.5.   

568.  Azərbaycanla Oman arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Omanın paytaxtı Məsqət şəhərində II Dünya Turizm və Mədəniyyət Konfransında iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.9.   

569.  Azəri, N. Regionlarda qış turizm mövsümünə start verilib //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 26 dekabr.- S.11.    

570.  Bakı Şopinq Festivalının payız mövsümü uğurlu olub: Festival müddətində ümumilikdə 34 milyon manata yaxın alış-veriş həyata keçirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S. 9.

571.  Bu il turizm sənayemiz üçün uğurlu il olub: [Baku Shopping Festivalı haqqında] //Səs.- 2017.- 30 dekabr.- S.12.     

572.  Cəlilova, G. Azərbaycanda atçılıq turizminin perspektivləri…: Bahadur Bilalov: “Atçılıq turizminin inkişafı istiqamətində əsas iş sahibkarların üzərinə düşür”: [Turizm sahəsi üzrə ekspertin söylədikləri] //Bakı xəbər.- 2017.- 1 dekabr.- S.15.  

573.  Çövkən oyunu üzrə növbəti “Prezident kuboku” yarışları keçirilir: [Şəkinin Daşüz kəndində yerləşən Atçılıq Turizm Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.9.  

574.  Çövkən oyunu üzrə yarışların Şəki mərhələsi başa çatıb: Oyunların yarımfinal və final mərhələsi həftəsonu Bakıda keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.9.   

575.  Əhmədova, K. Halal türizm ölkəmizə marağı artıra bilər //Üç nöqtə.- 2017.- 28 dekabr.- S.10.   

576.  Əliyev, M. Regionlarımız turistik zonaya çevrilir: Tariximiz və təbiətimizin ortaya qoyduğu böyük potensialı faydalı reallığa çevirmək məqsədimizdir //Kaspi.- 2017.- 7 dekabr.- S.13.  

577.  Fariz. Azərbaycanın turizm tarixində yaddaqalan ilk: Bakı dünyanın şopinq festivalı şəhərlərinin siyahısına daxil oldu //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S. 9.   

578.  Gənc turizm bələdçiləri fəaliyyətə hazırdır //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.9.   

579. Hər kəsin zövq və istəyinə uyğun istirahət-səyahət bələdçisi: “Baku Guide” kataloqunun növbəti sayı çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.16.   

580.  Hüseynov, F. ATMU-da açıq dərs keçirilib: [“Aqromarketinq” və “Tikinti sahəsinin marketinqi” mövzularında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S. 9.  

581.  Hüseynov, F. Azərbaycan Turizm Şurasının növbəti iclası keçirildi: “Şopinq festivalları ölkəmizdə ticarət dövriyyəsinin artmasına müsbət təsir göstərib”: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.7.    

582.  Hüseynov, F. Dağ-xizək kompleksləri qış turizm mövsümünə hazırdır //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.9.   

583.  Hüseynov, F. Gənclər üçün turizm təlim proqramları təşkil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.6.

584.  Hüseynov, F. Turizm imkanlarının tanıdılmasında sərgilərin mühüm rolu var //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S. 9.    

585.  Hüseynov, F. Turizm Şurasının fəaliyyətə başlamasından bir il ötür //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.9.  

586.  Hüseynov, F. Uğurlu təbliğat, yaddaqalan layihələr: Milli Turizm Təbliğat Bürosunun fəaliyyətinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirildi: [Mətbuat Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.10.   

587.  İkinci Bakı Şopinq Festivalı zamanı ümumi dövriyyə 30 milyon manatdan çox olub //Azərbaycan.- 2017.-6 dekabr.- S.8.  

588.  İtaliya portalı Bakının görməli yerləri haqqında //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.9.  

589.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanda turizm infrastrukturu genişlənir və xidmətin səviyyəsi yüksəlir //Xalq qəzeti.- 2017.- 17 dekabr.- S.7.   

590.  Nərimanoğlu, M. Ekoturizm: dumanlı hava, sıldırım qayalar, dağ cığırları və ...:  Çıraqqalaya budəfəki yürüş təbiətsevərlərin həm də vətən sevgiləri ilə  yadda qalıb: [Gənclər Fondu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə “Çıraqqala” tarix-memarlıq qoruğuna] //Azərbaycan.- 2017.-21 dekabr.- S.11.    

591.  Novruz, N. Turizm sənayesi iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilir //Mövqe.- 2017.- 5 dekabr.- S.11.  

592.  Pakistanla Azərbaycan arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədov Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Səid Mohmand ilə görüşüb] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.8.   

593.  Salayev, N. Azərbaycanın turizmdən gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə artacaq //Bakı xəbər.- 2017.- 21 oktyabr.- S.11.   

594.  “Skylife” jurnalı: “Bakı Qafqazın ən gözəl şəhəridir”: [Türkiyənin turizm jurnalında Bakı haqqında məqalə dərc olunub] //Azərbaycan.- 2017.-14 dekabr.- S.3. 

595.  Sofiyada Azərbaycanın turizm potensialının təşviqi kampaniyası //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.9.   

596.  “Şahdağ”da qış turizm mövsümü başlanıb //Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.9.   

597.  Tağıbəyli, V. “10 ay ərzində BƏƏ-dən Azərbaycana 100 min turist gəlib” //Həftə içi.- 2017.- 5 dekabr.- S.4.  

598. Turizm imkanlarımız Varşavada beynəlxalq sərgidə nümayiş olunub: [“TT Warsaw 2017” beynəlxalq turizm sərgisində] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.9.   

599.  “Turizm sinergetikası: bioloji  və sosial inkişaf tələbələrin gözü ilə”: ADPU-da “Beynəlxalq davamlı turizm ili”nin yekun konfransı keçirilib //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 29 dekabr.- S.6.  

600.  Turizm Şurasının fəaliyyətə başlamasından bir il ötür //Xalq qəzeti.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.    

601.  Üç saata elektron viza: Yenilik “Turizm haqqında” qanunda da əksini tapacaq //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.3.   

602.  Zümrüd. Azərbaycanın turizm potensialı və ölkənin tanıdılması geniş kütləyə çatdırılacaq //Səs.- 2017.- 15 dekabr.- S.11.

 

Bax: 67; 171  

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

603. Abbas, S. İnsan öz-özünə sığışmayanda; Görüşmək nə yaxşıdır; Şirin yar; Gəlməz; Hanı; Nə qaldı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.27.   

604. Abdin, T. Gedək: (Dostum Əbülfət Mədətoğlunun 59 yaşına) //Ədalət.- 2017.- 30 dekabr.- S.11.  

605. Abdulla, K. Alın yazısı hədər yazılmır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.11.  

606. Anar. Rus şairlərindən çevirmələr //525-ci qəzet.- 2017.- 23 dekabr.- S.15.  

607. Araz, M. Babək qılıncı: Ballada //Ədalət.- 2017.- 28 dekabr.- S.2.   

608. Araz, M. ...Dünya heç kimin! - deyən şair; Mənim Naxçıvanım; Qarabağ düzü; Üstümə qayıdan yazılarım və s. //Ədalət.-2017.- 1 dekabr.- S.5.  

609. Babaşov, B. Müəllim //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.  

610. Budaq, R. Nağıl de nağıllaşaq; Dünya yarpağa bələnir; Dalğalar və s. //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.- S.22.  

611. Cahan, M. Səni bağışlayıram...; Sütunsuz şeir...; Sənsizlik şəhəri...; Gedəndə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 2 dekabr.- S.2.  

612. Cavadov, S. Əlvida, ötən il, salam, Təzə il! //Azərbaycan.- 2017.- 31 dekabr.- S.8.  

613. Cəfərov, Ə. Leysanda islanan misralar: Xalq şairi Rəsul Rzaya; Dördlüklər; Dünya bu gün; Qısqanıram mən və s. //Olaylar.- 2017. - 16-18 dekabr.- S.13.  

614. Cəmil, A. Bədbin tanışıma nikbin məktub; Payızla üz-üzə; Yarı bahar, yarı qışam; Bu karvanda; Sənin şəhərin; O eşqin sarayı uçmayıb, gülüm; Sirri açılmayan sabahdı onlar; Qayıt; Onun yolu – haqqın yolu; Ürəyinlə əritmisən daşı sən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.26. 

615. Elsevər, S. Səhərlər pəncərəsinin altında oynayan...;
Ləvəngi; Balaca feminist və s. //Kaspi.-2017.- 2-4 dekabr.- S.18.  

616. Ələkbərli, M. İlahi; Bir qatar yol gedir; Qaranquşla söhbət; Bu körpə Zəhranın qanı; Qovuşa bilmədim o məhəbbətə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.29.  

617. Əlihüseyn, V. Həyatımın qadını; Səndən öncə darıxdığım bir qadın var; Mən də elə darıxıram //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.18.   

618. Əlioğlu, Ç. Səni düşünürəm; Vida şeiri; Yaxşı adamlar (“Yaxşılıq” şeirinin müəllifi Söhrab Tahirə); Narlı gecə: “Toğrul Nərimanbəyovun emalatxanasında”n və s. //Ədalət.-2017.- 2 dekabr.- S.14.  

619. Əlioğlu, Ə. Mənimlə gedir; Puçurlar; Sərçələr; Buynuzu çıxıb; Tumurcuqlar və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.25.   

620. Əsəd, A. Ölkəm əmin əllərdədir //Ədalət.- 2017.- 23 dekabr.- S.9.    

621. Əzimli, Ə. Söz; Şahid; Payız küləyi; Xatirə və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 13 dekabr.- S.7. 

622. Əziz, M. Mənim; Tikanlar; Keçdiyim yolları salamlayıram //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.23.  

623. Əziz, M. Sevinə-sevinə öləcəyəm mən; Özümə məktub; Ağlama və s. //Ədalət.- 2017.- 9-11 dekabr.- S.22.  

624. Əziz, V. Daha ikimiz də cəhənnəmliyik...; Payız şabaş yağdırır...; Getmisən... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-9 dekabr.- S.7. 

625. Həsənli, İ. Mən niyə şair ola bilmədim... //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.23.  

626. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.16-17. 

627. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.16-17.  

628. Horovlu, Ş. Payız donunda; Hardan biləsən ki...; İki damla yaş; Yol; Bacarmadım; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.24.    

629. Hüseynoğlu, S. Sən adlı zamandayam mən; Qaçqın; Biz iki davakar uşaq kimiyik...; Nədən qorxuramsa və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.26.   

630. Hüseynov, Q. Əli Fəhminin vəfatına: Ağa Cavadın vəfatına //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.2.  

631. Xanbabazadə, M. Şairlərə daş atmayın; Xəlil Rza Ulutürklə görüş //Ədalət.- 2017.- 30 dekabr.- S.16.  

632. İbrahimli, G. Dostla söhbət; Səni gözləyirəm; Məni ayrılıqla qorxudan adam...; Sən də get; Bir ev təkliyim var bu gecə... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.11.   

633. İsmayılov, R. Bitməz; Varsa; Görmüşəm; Törəyər və s.
//Ədalət.-2017.- 5 dekabr.- S.7. 

634. Kəbirli, T. Yetişər zəfər çağı: Humay qayasını düşünərkən; Səhv etmirikmi? //Ədalət.- 2017.- 6 dekabr.- S.8.   

635. Kərimova, A. Gənc şairin ilk kitabı – Maarif Soltan: Kəndimizin kədəri; Atamın dediklərindən; Bir təpə üstündə düşündüklərim; Ötür... //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.17.   

636. Qafarlı, Z. Döğru; Yaşamaq; Canım; Mən niyə təkəm və s. //Ədalət.- 2017.- 9-11 dekabr.- S.23.  

637. Qaraçaylı, V. Göy hasarın üstündən sallanan ağ yasəmən...; Zəlimxan köçür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.25.   

638. Qoca, F. Anam Azad Azərbaycan //Azərbaycan.- 2017.- 21 dekabr.- S.12.; Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.3.   

639. Qoca, F. Qüds //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.3.; 525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.     

640. Qoca, F. Xalqın səninlədir, zəfər sənindir... //Azərbaycan. - 2017.- 24 dekabr.- S.1.  

641. Lee, L. Uşaqlıq üçün himn: [amerikan ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.29.  

642. Mahmudzadə, L. Sona yetir məktəb illəri //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.  

643. Mədətoğlu, Ə. Sizə ahımı göndərdim //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.- S.14.   

644. Məmmədzadə, R. Beşik himni; Yaşamaq olmaz; “Ağdamın baməzə adamları” silsiləsindən: I “Dəli” Dilbər; II Oxuyan Elman və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.22.  

645. Murquzova, M. Sülh; Oxumaq //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.  

646. Musa, M. Vətənimi sevirəm //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.  

647. Mustafa, R. Günel; Sən yaxşı adamsan; Bir də görürsən ki...;  Unutmayacam səni; Köhnə Bakı; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.4.  

648. Müşfiq, Ş. Ölmək gərək bəzən; Nə fərqi; Getmək düşüb könlümə; Düşüncə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.11. 

649. Nizam, M. İçində; Niyə dilənirsən... ; Hava bürosu və s. //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S. 12.  

650. Nurəli, T. Gecikmək və ya nəsillər qatarı; Video şeir; Balıq; Darıxmaq və s. //Kaspi.- 2017.- 2-4 dekabr.- S.14.  

651. Nurəli, T. Səni gözləyirdim; Tale; Sual; Mənim adım və s. //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.18.   

652. Pas, O. Himn üçün başlanğıc: Gözlərin (1943-1948); Unutmaq; Yaşıl mürəkkəblə yaz; Bağ;  Küçəylə gedirəm...: [fransız ədəbiyyatı] /tərc. etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.5.  

653. Paşa, E. Daha adicə sözdü, daha adi xəbərdi...;
İtirdim; Niyə //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.10.  

654. Paşa, Ə. Odlar diyarı; Ürək ağrıyanda; Qocalar, ay qocalar; Dörd divar içində keçirər qışı...; Dağlar //Ədalət.- 2017.- 19 dekabr.- S.8.  

655. Paşa, O. Sazım; Ay qoca dünya; Bu yol yaman uzaq oldu //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14.    

656. Piri, E. Şəhid oğlunun dedikləri //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14. 

657. Rəhimli, X. Ağlayaq demədim, gülək demişəm...; O dağlarda, qayalarda yatmağım...; Odumda, istimdə qalıb və s. “Xatirə dəftəri”ndə...; //Ədalət.- 2017.- 21 dekabr.- S.7.  

658. Rüstəmxanlı, S. “İçimizdəki nəciblik yox olmağa deyil, böyüməyə hesablanıb”: Dialoqun davamı: II silsilə. 10-cu, sonuncu məktub: [cənublu yazar Güntay Gəncalpın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 oktyabr.- S.19.    

659. Rza, O. Adlar, şəxsiyyətlər – rübailərdə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.26.   

660. Rza, O. Mübarək!: Yazıçı-dramaturq İmir Məmmədliyə //525-ci qəzet.- 2017.- 13 dekabr.- S.8.  

661. Rza, O. Səkkizliklər //Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- S.14.  

662. Sadıq, İ. Bir salam deyin; Gözüm yol çəkir; Mən məni məndə gördüm; Sən demə; Qoruya bilmir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.23.  

663. Sahil, S. Ayrılıq çarmıxındayam; Kölgənin rəqsi; Qara bulud və s. //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.- S.19.   

664. Saqif. Ürəyimi asmışam bir yarımçıq misradan: Dünən dəfn eləmişəm bir sevgini içimdə...; Mən sənin bir yay günü keçib getdiyin şəhər...; Sınadım, sınıq çıxdı... və s. //Ədalət.- 2017.- 16 dekabr.- S.16.  

665. Saleh, İ. Nəvələrim: 1. Elvin ; 2. Nərmin; 3. Ülvi; 4. Aydan; 5. Emil; 6. Tural //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S. 13.  

666. Salman, Ə. İlahi, sən bizi sözə bağışla; Qarabağ hey...; Hələ almamışıq qisasınızı və s. //Ədalət.- 2017.- 16 dekabr.- S.14.    

667. Savalan, A. Ay şəkil çəkən; Kimi //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.- S.22.  

668. Süleymanlı, X. Yaxşı ki, yoxsan...; Balıq yaddaşı; Günahkar; Ağ günə çıxdımı qara gözlərin? //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.18.  

669. Süleymanlı, M. Özümə; Şairlərə; Ay ana; A dünya və s. //Ədalət.- 2017.- 15 dekabr.- S.8.  

670. Şahin, Ş. Əleyküm salam; Cibimi çırpıb çıxdım şəhərdən; Unutmusan deməli və s. //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.23.  

671. Şəfa, Ş. Dərdlərim; Təkliyin səsi; Sətir-sətir söz; Hamıdan biri //Ədalət.- 2017.- 9-11 dekabr.- S.19.   

672. Şəfaqət, H. ...Keç ağ xəyallarınla gecənin ortasından...; Bir quş uçdu budağından...; Sən indi öldürməyə hazırlaşırsan... və s. //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 30 dekabr.- S.5.  

673. Teymur, M. Mövludun söz yolu, şeir yolu var //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S. 14.  

674. Turan, M. Alışdı sinəmdə qoxun... //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.- S.19.  

675. Turan, M. Dodaqlarının bir öpüş yanğısı vardı; Məni buralarda sevən olmadı...; Dünyanın... Taleh Mansura və s. //Ədalət.- 2017.- 29 dekabr.- S.7.  

676. Vüsal, B. Anar dastanı //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.3.  

677. Vüsal, B. Cavad heyətin xəstəsi; Yaddan çıxmaz Xəlil Rza; Zirvədə və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.23.  

678. Vüsal, B. “Sevgi planeti”nin şairi – Əbülfət Mədətoğlu... //525-ci qəzet . -2017.- 28 dekabr.- S.7.  

679. Yanar, M. Qoyub yaddaşlarda öz büstünü o: [Qəzənfər Paşayevin 80 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.29.   

680. Yaşar, İ. Ömür adlanır; Getdin...; Əllərin üşüdükcə; Payız sükutu və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.7.  

681. Yeganə. Adamlar; Böyüdü; Burlaxatun və s. //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.22. 

682. Yusifoğlu, R. Yaşıl, ya bəyaz ada;  Mənim üçün; Vətəndən uzaqlaşdıqca; Sahildə düşüncələr və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.10.   

683. Zaks, N. Sən gecələrin yanındasan...; Elə ki...; Sakitlik və s.: [İsveçrə ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.23. 

684. Zeynaloğlu, Ə. Azərbaycan bayrağı; Himni doğma Vətənin; Azad Azərbaycanın azad vətəndaşıyıq //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 8 dekabr.- S.14. 

 

HEKAYƏLƏR

685. Abdullah, M. Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik... //Ədəbiyyat qəzeti -2017.- 23 dekabr.- S.5.  

686. Abdullah, M. İlğım //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S. 11. 

687. Aran, S. Oynama və ya Səltənətin bir gündə üç dəfə bayılması //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.14-15.  

688. Baum, F. Şən dəyirmançı: [ingilis dilindən tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.-  S.11.  

689. Bərgüşadlı, R. Sənubər müəllimə //Kaspi.- 2017.- 16-18  dekabr.-  S.13.  

690. Bərgüşadlı, R. Zamanın nəbzi //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.8.  

691. Bəyim, N. Kəpənək sevgisi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.26-27.  

692. Borxert, V. Çörək //Kaspi.-2017.- 2 dekabr.- S.18.  

693. Elçin. Rəssam Muxtar Manaflının həyatı, sənəti və bu dünyadan qaçışı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.6-7.  

694. Elçin. Tut budağı, Ərik Budağı və Sarı Bülbülün nağılı //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 30 dekabr.- S.4-5.; 525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.14.  

695. Fərəcov, F. Asan xidmət //Ədalət.- 2017.- 23 dekabr.- S.14.  

696. Fərəcov, F. Papaq //Ədalət.- 2017.- 30 dekabr.- S.14.  

697. Fikrətoğlu, O. Ağrı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.24.  

698. Fikrətoğlu, O. Cemin atası //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 2 dekabr.- S.8-9.   

699. Fikrətoğlu, O. Qürbətdə //Kaspi.-2017.- 2 dekabr.- S.21.  

700. Hacı K. Yeraltı külək: uzun hekayə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.20-22.  

701. Heminquey, E. Yağış altında pişik balası: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nəccar Ümid //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.29.  

702. Hüseynzadə, X. Qatır Qulam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.18.  

703. Xəlil, Z. Qarğaların dostluğu; Ayı və armud; Pəri və Miri; Adil məktəbə gedir və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.8-9.   

704. İmranoğlu, K. Markesin ölümü //525-ci qəzet.- 2017.- 2 dekabr.-  S.23-24.  

705. İmranoğlu, K. Natura //Kaspi.- 2017.- 16-18  dekabr.-  S.20-21.  

706. İsabəyli, Q. Aauuu...; Ayı və ovçular; Şəm-Şəmlə Nökərin əhvalatı  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.11.   

707. İsgəndərli, B. Amerika sevdası, yaxud boşa çıxmış xəyallar //525-ci qəzet.- 2017.- 13 dekabr.- S.8.   

708. Kamal, R. Yazı masası haqqında ballada //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.12.  

709. Kəngərli, A. Atasının balası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.12.  

710. Qismət, A. Şi-Tsu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.4.  

711. Qiyas, Ə. Düd...Düüd...Düüüd... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.8.  

712. Lavson, H. Müəllimin səhvi: [amerikan ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 9-11  dekabr.-  S.24.  

713. Ma, L. Dərs /ingilis diluindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 16-18  dekabr.-  S.24.   

714. Ma, L. Yığmaq /ingilis diluindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 16-18  dekabr.-  S.24.   

715. Mopassan, G. Müqəddəs: [fransız ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 9-11  dekabr.-  S.11. 

716. Nəccari, Ü. Falçı: 21 Azər hərəkatı xatirəsinə...
//Ədəbiyyat qəzeti . -2017.- 2 dekabr.- S.4-5.  

717. Nəccari, Ü. Sarı cənnət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.3.   

718. Nəzirli, K. “Ən qısa hekayələr” silsiləsindən //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.15.  

719. Nəzirli, K. Şopenin sonatası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.6-7.  

720. Sultanlı, V. Çarpaz kölgə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.5.  

721. Vəlioğlu, Ə. Mirzəhüseyn segahı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.28.  

722. Vonnegut, K. Harrison Berqeron: [ingilis dilindən tərcümə]  /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.-  S.18.   

723. Zeynalov, E. “Boğa” //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.7. 

 

ESSELƏR 

724. Babullaoğlu, S. Rəqəmlərdən mətləblərə... //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.13. 

725. Hüseyn, F. Məcnunlar və Leyli //Kaspi.-2017.- 2 dekabr.- S.11. 

726. Mehdi, Q. Əzizim Sərvaz...: Təəssürat-esse: [şair Sərvaz Hüseynoğluya həsr olunur]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.25.  

727. Niyazov, X. Xeyirxahlığın fəlsəfəsi və fəlsəfəsiz xeyirxahlıq //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.10.   

728. Yusifli, C. Qorxmaz müəllim yaxud ömür mətni: [professor Qorxmaz Quliyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.14-15.   

 

NOVELLALAR

729. Qoca, X. Yeni il gülüşü //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.12.  

ROMANLAR

730. Bıçakçı, H. “Uyku sersemi”: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nərmin Cahangirova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.

731. Cavi Dan. Məhsəti: romandan parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.2.   

732. İbrahimov, M. Mayak: Romandan parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.18-19.  

733. Rubanov, A. Patriot: Romandan parça //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 30 dekabr.- S.21. 

 

POEMALAR

734. Qiyaslı, Ə. Zəkalar kəhkəşanında: Həsən Əliyev – 110 //Ədalət.- 2017.- 12 dekabr. - S.5.  

 

POVESTLƏR

735. Həsənbəy, Y. Əbdül dayı //Ədalət.- 2017.- 6 dekabr.-  S.7.  

736. Həsənbəy, Y. Əbdül dayı //Ədalət.- 2017.- 7 dekabr.-  S.7.  

737. Həsənbəy, Y. Əbdül dayı //Ədalət.- 2017.- 8 dekabr.-  S.3.  

738. Həsənbəy, Y. Əbdül dayı: povestdən parça //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.-  S.21.   

739. Şamilqızı, G. Div olanda noolar... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.20-24.  

 

PYESLƏR

740. Elçin. Şeytan əməli: Absurd: “Maskalar” silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.10-11. ; 525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.14.     

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

741. Abbaslı, T. “Balaca” xalqın Böyük Oğlu!: Ən dramatik dövrlərimizdən birinin (və hələ ki sonralarımızın) baş dramaturqu – Cəfər Cabbarlı... //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr. - S.13.  

742. Abbaslı, T. Salamat yat, ŞAİRimiz, salamat...: Səni çox incitmiş bu dünyada buçağkı sayğı-sanın sarı arxayın ol, o dünyadan muğayat...: [Məmməd Arazın yaradıcılığı haqqında]  //Mədəniyyət.-2017.- 1 dekabr.- S.15.  

743. Abbaslı, T. Teodor Drayzer -: “Okeanın o tayı” da adlandırdığımız möcüzələr ölkəsinin ədəbi-bədii “Kolumb”u...: [Amerika ədəbiyyatçısı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr. - S.13.   

744. Abdullayev, M.  Mətbu sözün sehri: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı-publisist Afət Sadıqoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 dekabr.- S.8.   

745. Adil, N. Elçin Hüseynbəyli “Yenə iki od arasında” adlı yeni romanını təqdim etdi: Yunus Oğuz: “Müəllif  bu romanda sanki Çəmənzəminlinin məhbəs həyatını yaşayıb, onunla bir yerdə Sibirdə olub”:  [AYB-də] //Olaylar.- 2017. - 14 dekabr.- S.8.  

746. Ağamusa, D. Üç il ayrılıq...: [Nurəngiz Günün xatirəsinə həsr olunur] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 oktyabr.- S.23.   

747. Albantürk, A. C. Qubalı ziyalılardan biri: [yazıçı, jurnalist, tərcüməçi Əhməd Həmid oğlu Xaspoladov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.12.    

748. Alim. “Fəxr etməliyik ki, Yunus Oğuz kimi fədaimiz var”: Yunus Oğuzun “Atabəy Eldəniz” tarixi romanının təqdimatı keçirilib: [AYB-də] //Olaylar.- 2017. - 27 dekabr.- S.9.  

749. Amin, S. Bu ömür ki var - əvvəli hanı?: [Kamal Abdullanın “Alın yazısı hədər yazılmır” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.11.  

750. Amin, S. Sənət, siyasət, cəmiyyət: [siyasi hadisələrin bədii ədəbiyyatda əksi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.29.  

751. Anar. Əlvida 17, salam 18!: “Səhər-səhər” rubrikası //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.11.  

752. Aran, S. Oyanma və ya Səltənətin bir gündə üç dəfə bayılması //Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- S.12.; 525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.16.   

753. Azəri, L. “Qarabağ lətifələri” toplusu təqdim edildi: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.5.   

754. Azəri, L. Yaxşılıq deyilsə əgər vərdişin, söylə bu dünyada bəs nədir işin...: [Buzovna qəsəbəsindəki Ruhulla Axundov adına Mədəniyyət evində  şair Hacı Mailin xatirəsinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.13.  

755. Azəri, L. “Yeddi gözəl” əsəri əsasında səs instalyasiyası: [Şirvanşahlar sarayında Nizami Gəncəvinin eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan “Vertiqo” səs instalyasiyasının təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.11.  

756. Babanlı, V. Özümlə müsahibəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.12-13.   

757. Bayramqızı, Ə. “Ozan” elm və sənət toplusu təqdim edilib: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 27 dekabr.- S.6. 

758. Bayramov, Q. Poetik fikrin təbiiliyi...: [şair Sahib Əliyev haqqında] //Ədalət.- 2017.- 14 dekabr.- S.4.  

759. Bayramov, V. Şeirlərində də elə özü olan şair...: [Əli Nəcəfxanlının “Söz yerə düşməsin” adlı şeirlər kitabı haqqında]  //Xalq qəzeti.- 2017.- 10 dekabr.- S.7.   

760. Bayramov, V. Təbiət təravətli şair dünyası: [Hikmət Mahmudun “Seçilmiş əsərləri” haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 24 dekabr.- S.16.     

761. Bərdəli, B. Nurəngiz Günün poemalarında müharibə və insan amili //525-ci qəzet.- 2017.- 20 dekabr.- S.7. 

762. Cabiroğlu, M. Cabir Novruz: “Məni taparsınız şeirlərimdə”: [Cabir Novruzun oğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sərvaz Hüseynoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.5.  

763. Camalov, K. Pak və ülvi duyğuların tərənnümçüsü Süsən Kərimli: [şairin “Bir ömürlük xatirə” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.  

764. Cəfərov, N. “Azərbaycan-qazax ədəbi əlaqələri”: [Pərixanım Soltanqızının eyniadlı kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.  

765. Cavi, D. Kabinədə zəng gözləyən yazarlar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.22.  

766. Cavidan. Şeir yazmaq: [Kamal Abdullanın “Alın yazısı hədər yazılmır” şeiri haqqındda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.11.  

767. Cəbrayıl, P. “Öz əsərini danışdır”: Pərviz Cəbrayıl-“Öləngi”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.18-19.   

768. Cəbrayıloğlu, E. Onun adı Rey: Kəşfiyyatçının ilk kitabında toplanan maraqlı xatirələri //Ədalət. -2017.- 2 dekabr.- S.10.   

769. Cəfərov, N. İslam Sadığın yaradıcılığı və folklor //Ədalət.- 2017.- 21 dekabr.- S.6.   

770. Cəfərov, N. Tarix yalnız arxada qalmır, həm də öndən gəlir...: Yunis Oğuzun “Ovçu” romanı haqqında //525-ci qəzet.-2017.- 12 dekabr.- S.7. 

771. Elvüsal, H. Kəlbəcərə gedən qatar: [şair-publisist, tərcüməçi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Adil Cəmilin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 29 dekabr.- S.6.  

772. Elsevər, İ. Şumer dövrünün adamı: Yaxud şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələrimiz İslam Sadıq yaradıcılığında //525-ci qəzet.- 2017.- 22 dekabr.- S.4.   

773. Eminov, A. Bir həftənin payız ritmləri: (Vahid Əzizin şeirləri haqqında) //Ədalət.- 2017.- 28 dekabr.- S.6.  

774. Eminov, A. Əliağa Kürçaylının “Daşlar”ı: [şairin silsilə şeir yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.29.  

775. Eminov, M. İmir Məmmədlinin 60 yaşı...: ...Azərbaycan Yazıçılar Birliyində qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.   

776. Eyvaz, E. Yaşananları unutmaq mümkünsüzdür: Elnaz Eyvazlı: “Analıq da, yaradıcılıq da, Tanrı tərəfindən verilən, lakin hamıya qismət olmayan müqəddəs bir yükdür”: [şairə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aytac Quliyeva //Kaspi.-2017.- 2 dekabr.- S.20.  

777. Eyvazlı, G. Əhməd Sami Elaydinin rakursunda  Azərbaycan ədəbiyyatı  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-9 dekabr.- S.9.  

778. Əbülfət. “Zəlimxan özü var xatirələrdə”: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqub haqqında] //Ədalət.- 2017.- 26 dekabr.- S.8.  

779. Əfqan Əsgərov: “Mən o tarixi yaşamışdım... və yazmalıydım”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Cahanxanım Seyidzadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.14-15.   

780. Əhmədalılar, T. Henrix Heyne - : “Məni alman dilində öpər və elə o dildə deyərdilər: “Mən səni sevirəm!..” yazsa da, Fransada dəfn edilməyə məhkum şair... //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.14.   

781. Əhmədli, B. Türklüyün keçmişinə işıq tutan roman: Türk yazarı Muhsin Kadıoğlunun “Nar ölkəsi. Əndəlusun son illəri” tarixi roman üzərinə //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.12.   

782. Əlabbas. Üç qalın roman: [müəllifin məzuniyyətdə olduğu zaman oxuduğu -  Erix Mariya Remarkın “Zəfər tağı”, Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” və Səməndər Məmmədovun “Faxralılar” romanları haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 7 dekabr.- S.7-8.  

783. Əli, S. Sabahatdin Alinin həyat yoldaşı Aliyəyə məktubu: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.19.  

784. Əliqızı, A. M. Ə. Möcüz Şəbüstəri: [yazıçının həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.28-29.    

785. Əlişanoğlu, T. Elnarə Akimova haqqında bitməmiş fikir //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.17.   

786. Əlişanoğlu, T. Sabir Rüstəmxanlının sunamisi: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.24-25.    

787. Əliyev, K. Ədəbi-elmi düşüncənin İsa Həbibəyli modeli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.18-19.  

788. Əliyeva, A. Bahar aşiqi olan zərif şairimiz: Mədinə Gülgün //Azad Azərbaycan.- 2017.- 22 dekabr - S. 7. 

789. Əliyeva, A. Detektiv əsərlərin banisi: Cəmşid  Əmirov //Azad Azərbaycan.- 2017.- 29 dekabr - S. 7.  

790. Əliyeva, A. Elm və təhsil fədaisi: Teymur Bünyadov //Azad Azərbaycan.-2017.- 26 dekabr - S. 7.   

791. Əliyeva, A. Qocalığın çıçəklənən sahilində olan şair: Əlisa Nicat //Azad Azərbaycan.- 2017.- 23 dekabr - S. 7.  

792. Əsəd, F. “Xoşbəxt olmaq istəsəm”: [şair Adil Mirseyidin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.8.  

793. Əsgərova, S. Zülmətdə işıq var-desəm o, sənsən: [şair Nəriman Həsənzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.19.  

794. Əşrəf, S. Ağ göl səmasının pıçıltıları...: [yazıçı Şərif Ağayarın yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.-  S.16.  

795. Əyyub, M. Adilə Nəzərin poeziya aləmi: [şairə haqqında] //Palitra.- 2017.- 20 dekabr.- S.15.  

796. Əyyub, M. Qəlbində Vətən  həsrəti  inildəyən şair: [Zəki İslam haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 23 dekabr - S. 7.  

797. Əyyub, M. Şair üçün ən böyük ilham mənbəyi oxuculardır: Mikayıl Bozalqanlı: “Şeir yazmaq bir peşə deyil, bu hiss, duyğu, eşq, ruh məsələsidir”: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Azad Azərbaycan. -2017.- 1 dekabr.- S.7.  

798.  Əyyub, M. Şeir haqqında düşüncələr... //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 30 dekabr- S.13.  

799. Əyyub, M. Uşaq ədəbiyyatına dəyərli töhfə verən şair: [Xalq şairi İlyas Tapdığın fikirləri] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 dekabr.- S.7.  

800. Əzimli, Ə. Eşqin cazibəsində: [yazıçı-publisist Mənzərə Sadıqovanın “Qadınlar və kişilər” kitabı haqqında] //Respublika.- 2017-10 dekabr.- S.7.   

801. Fazil Güneyin “Qara qan” trilogiyasının təqdimatı olub: [AYB-də] //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 6 dekabr- S.16.   

802. Fəhmi, İ. Ürək...Ürək: [Anarın həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.3.  

803. Fərəcov, S. Cəfakeş alim, el ağsaqqalı: [filologiya elmləri doktoru, professor İmamverdi Əbilov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.11. 

804. Fərəcov, S. Görkəmli nasir, tarix və mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı: “Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Biblioqrafiya” kitabının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada]  //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.3.  

805. Fərəcov, S. Milli və islam dəyərlərinin yorulmaz təbliğatçısı: [pedaqoq, naşir, jurnalist və ictimai xadim Mustafa Lütfi Şirvani haqqında] //Mədəniyyət. - 2017.- 27 dekabr.- S.15.  

806. Fərəcov, S. Şuşalı Qəmər bəyim Şeyda: [şairənin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.15.  

807. Fərəcov, S. Türkmən ədəbiyyatının maarifçi şairi: [Dövlətməhəmməd Məhdumqulu oğlu Azadi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.15.  

808. Folklorun sosial aspektləri: kommunikasiya və virtual ənənə: [AMEA-nın Folklor İnstitutunda eyniadlı mövzuda keçirilən elmi konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.13.  

809. Hacı K. Məşədi Azərin tənhalığı: [şair Məşədi Azər Buzovnalının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.8-9.  

810. Hacıyev, A. “Dədə Qorqud“ eposunda şaman görüşləri: 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.-22 dekabr.- S.14.  

811. Hacıyev, A. “Dədə Qorqud“ eposunda şaman görüşləri: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.-23 dekabr.- S.14.  

812. Hacıyeva, A., Ələsgərov, B. Professor Buludxan Xəlilovun fəaliyyətinə biblioqrafik yanaşma: [Tarix elmləri doktoru Bəybala Ələsgərovun tərtib etdiyi “Professor Buludxan Əziz oğlu Xəlilovun biblioqrafiyası” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 dekabr.- S.8.; İqtisadiyyat.- 2017.- 14-20 dekabr.- S.7.     

813. Həbibbəyli, İ. Anadilli ədəbiyyat epoxası: Həsənoğludan Füzuliyədək: Dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri: [şair İzzəddin Həsənoğlu və Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı haqqında]  //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.8-9.  

814. Həbibbəyli, İ. Görkəmli ədəbiyyatşünas və fədakar mətnşünas: [tanınmış alim Əliyar Səfərli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.7. 

815. Həbibbəyli, İ. Maarifçilik və realizm: Dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri: [yazıçı-dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında]  //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.8-9.  

816. Həbibbəyli, İ. Ortaq başlanğıcdan ölkə ədəbiyyatına və dünya miqyasına doğru: Dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri //525-ci qəzet.-2017.- 2 dekabr.- S.8.  

817. Həmid Herisçi: Gənclər bu gün ədəbi qəhrəman yarada bilməyib, bütün güclərini “ədəbi qurban” surətini yaratmağa səfərbər edirlər: [yazıçı-publisistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Cahanxanım Seyidzadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.10.  

818. Həsənli, M. Yazıçı Əkrəm Qaflanoğlunun qubalı şagirdlərlə görüşü olub: [Quba rayonunun şəhid Elman Məmmədov adına Səbətlər kənd tam orta məktəbində] //525-ci qəzet.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.  

819. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.16-17.  

820. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.16-17.   

821. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.16-17.   

822. Hüseynbəyli, E. Arzulardan əvvəlki və sonrakı Şərif: [yazıçı Şərif Ağayarın “Arzulardan sonrakı şəhər” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.9.  

823. Hüseynoğlu, S. Müdrik insanların məsud həyatı: [akademik Nizami Cəfərovun həyat və yaradıcılğı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.22.  

824. Hüseynoğlu, S. O gözlər yaddaşdan baxır: Firuzə Məmmədlinin “Söz macalı” kitabı üzərinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.13. 

825. Hüseynoğlu, T. Milli dirçəliş, I türkoloji qurultay və ədəbiyyat məsələləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.26-27.  

826. Hüseynoğlu, T. Milli dirçəliş, I Türkoloji qurultay və ədəbiyyat məsələləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.18-19.   

827. Hüseynoğlu, T. Milli dirçəliş, I Türkoloji qurultay və ədəbiyyat məsələləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.20-21.  

828. Hüseynov, Ç. “Ermənilərin bizdən bircə fərqi odur ki...”: [məşhur yazıçının fikirləri] //Olaylar.- 2017. - 13 dekabr.- S.12.  

829. Hüseynov, F. “Türk dünyasının nağıl bağı”: Respublika Uşaq Kitabxanası və TÜRKSOY-un birgə layihəsi əsasında hazırlanan kitabın təqdimatı: [Xalça Muzeyində  Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə keçirilən eyniadlı kitabın təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.8. 

830. Hüseynov, Ş. “Mən 100 illiyi bayram eləməyə başlamışam”: Şirməmməd Hüseynov: “Vətən sevgisi insan ömrünü uzadan birinci dərmandır”: [qocaman jurnalistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Elşad Paşasoy //Yeni Müsavat.- 2017.- 18 dekabr.- S.6.   

831. Hüseynzadə, F. “Yeni Qazax Şeiri Antalogiyası“ kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Palitra . -2017.- 5 dekabr.- S.6.  

832. Xalq şairi Qabilin yeddicildlik külliyyatı çap olunub //Xalq qəzeti.- 2017.- 17 dekabr.- S.6.  

833. Xanbabazadə, M. “Burada bir qız yaşardı...”: Yazıcı Səyavuş Süleymanlının povesti haqqında düşüncələrim //Azad Azərbaycan.-2017.- 5 dekabr.- S.7.  

834. Xeyransa. Nizami Tağısoyun yeni monoqrafiyasının təqdimatı keçirilib: [“Elçinin “Baş” romanı struktur-funksional təhlil müstəvisində” monoqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.31.  

835. Xədicə. Mirzağa Quluzadənin 110 illiyi elmi sessiya ilə qeyd edildi: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli ədəbiyyatşünas alimin yubileyinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 dekabr.- S.3.; Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.   

836. Xədicə. “Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Biblioqrafiya” təqdim olundu: [Milli Kitabxanada yazıçının anadan olmasının 130 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 20 dekabr.- S.8. 

837. Xələfli, Ə. Hikmətin elmi - elmin hikməti: [professor Hikmət Mahmudovun biblioqrafiyası haqqında] //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.10.  

838. Xəlilzadə, F. Ömrün yüzündə görüşmək arzusu: Və ya köhnə tanış haqda ilk yazı: //Kaspi.- 2017.- 27 dekabr.- S.15.  

839. İbrahimli, Q. “Əbülfəz Elçibəydə bir Məmməd Araz sevgisi vardı...”: [müəllifin Məmməd Araz haqqında fikirləri] //Bizim yol. - 2017.- 27 dekabr.- S.15.  

840. İsgəndərov, B. Alim zəkası, müəllim ziyası: Professor Aslan Bayramovun 70 yaşına //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.8.  

841. İsmayıl. “Atabəy Eldəniz”: Yunus Oğuzun yeni tarixi romanı təqdim olundu: [AYB-də] //Şərq.- 2017.-27 dekabr.- S.6.  

842. “İlahi, Ramiz Rövşənə görə çox sağ ol!”: Yazarlar doğum günündə görkəmli şair haqqında danışırlar //Bizim yol.- 2017.- 16 dekabr.- S.15.  

843. İlyasoğlu, R. Şair Oqtay Rza ilə görüş keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Respublika.- 2017.- 16 dekabr.- S.11.  

844. İsmayıl Öməroğlu: [tanınmış şairin vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.32.  

845. İsmayılqızı, X. “Məni intihardan telefon zəngi xilas etdi”: Şair, bəstəkar Xanım İsmayılqızının Kult.az-a müsahibəsi //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.   

846. İsmayıloğlu, A.  “Sözə qənaət dövrüdür”: [AYB-də şair, yazıçı və dramaturq İmir Məmmədlinin 60 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 9 dekabr.- S.31.  

847. İsmayılov, İ. Yarpaq tökümü və yaxud düşüncələrim...: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //525-ci qəzet.-2017.-5 dekabr.-S.7. 

848. İsmayılov, İ. Yarpaq tökümü və yaxud düşüncələrim...: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //525-ci qəzet.-2017.-13 dekabr.-S.6.    

849. İsmayılov, İ. Yarpaq tökümü və yaxud düşüncələrim...: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2017.- 19 dekabr.- S.6.  

850. İsmayılov, İ. Yarpaq tökümü və yaxud düşüncələrim...: //525-ci qəzet.-2017.- 26 dekabr .- S.8.  

851. İsmayılova, Ə. Günümüzün insanı: “Kimsə var xatırlamağa” – Kamal Abdulla //Ədalət.- 2017.- 5 dekabr.- S.5.  

852. Kamranqızı N. “Tənhalıq içində əllər üşüyür”: Sumqayıt Şəhər Poeziya Klubunda Lilpar Cəmşidqızının  kitablarının təqdimatı olub //Azad Azərbaycan.- 2017.- 16 dekabr.- S.7.  

853. Kazımoğlu, M. “Folklorda ifa prosesini araşdırmaq çox vacibdir”: Muxtar Kazımoğlu: “Xalq arasında şifahi ədəbiyyatla yanaşı, şifahi tarix nümunələri də yaşayır və nəsildən-nəslə ötürülür”: [AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlu – İmanovla müsahibə]  /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //Palitra.- 2017.- 22 dekabr.- S.13.   

854. Kazımoğlu, M. Məmmədhüseyn Təhmasib və folklorumuzun bəzi ağrılı nöqtələri: Məmmədhüseyn Təhmasib – 110 //525-ci qəzet.-2017.- 2 dekabr.- S.10;24.  

855. Kərimova, A. “Sola dönməyi qadağan edən” kitabın təqdimatından...: [“Kitabevim.az” kitab mağazasında şair-tərcüməçi Cəlil Cavanşirin eyniadlı esselər toplusunun təqdimatı və imza gününün keçirilməsi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 23-25 dekabr.- S.16.  

856. Kərimova, A. Tarix rəqəmlərdən ibarət deyil...: “Atabəy Eldəniz” kitabı təqdim olundu: [AYB-də şair-yazıçı Yunus Oğuzun eyniadlı kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 30 dekabr.-  S.17.   

857. Kərimzadə, Y. “Atam yaddaşımın bir köşəsində yaşayır”: [yazıçı, ssenarist Yeganə Kərimzadə ilə söhbət] /söhbəti apardı Faiq Balabəyli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.6.  

858. Qaliboğlu, S. “Türk dillərinin qədim leksikası”: [Baba Məhərrəmlinin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.13.  

859. Qaliboğlu, S. “Baş” romanı struktur-funksional təhlil müstəvisində: Xalq yazıçısı Elçinin əsəri haqqında monoqrafiyanın təqdimatı: [Bakı Slavyan Universitetində professor Nizami Tağısoyun eyniadlı monoqrafiyasının təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.11. 

860. Qaliboğlu, S. “Repressiya və folklor” mövzusunda elmi konfrans keçirilib: [AMEA-nın Folklor İnstitutunda] //Mədəniyyət.-2017.- 22 dekabr.- S.13.   

861. Qan T. Ədəbiyyatın kor dalanı: [bədii ədəbiyyatda durğunluq dövrü haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 2 dekabr.- S.23.  

862. Qan Turalı: İstedadın bir ölçüsü də özünü mətndə gizlətməkdir: [“Açıq müstəvi”də yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Cahan Xanım //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.22.  

863. Qaraoğlu, F. “Tarixdə iz buraxanlar: Abbasqulu ağa Bakıxanov //Bakı Xəbər.- 2017.- 8 dekabr.- S.15.  

864. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Cəfər Cabbarlı  //Bakı Xəbər.- 2017.- 27 dekabr.- S.14. 

865. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Hacı Zeynalabdin Şirvani //Bakı Xəbər.- 2017.- 26 dekabr.- S.15.  

866. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Mikayıl Müşfiq //Bakı Xəbər.- 2017.- 15 dekabr.- S.13.   

867. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Mirzə Fətəli Axundov //Bakı Xəbər.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.15.  

868. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Nəcəf bəy Vəzirov //Bakı Xəbər.-2017.- 9-11 dekabr.- S.15.    

869. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Seyid Əzim Şirvani //Bakı Xəbər.- 2017.- 13 dekabr.- S.15.  

870. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Süleyman Rüstəm //Bakı Xəbər.- 2017.- 14 dekabr.- S.15.  

871. Qardaş xalqların ədəbiyyatına yeni töhfə – “Yeni Qazax şeiri antologiyası” //Xalq qəzeti.-2017.- 5 dekabr.- S.5.  

872. Qasımbəyli, Y. Sevmək - ürək işidir: (Əbülfət Mədətoğlunun sevgi səltənətində) //Ədalət.-2017.- 2 dekabr.- S.9.; 525-ci qəzet.-2017.- 1 dekabr.- S.8.  

873. Qasımov, H. Qazaxda Osman Sarıvəlli poeziya bayramı //Xalq qəzeti. - 2017.- 19 dekabr.- S.9.  

874. Qəbələdə keçirilən “Poeziya günü” şeirsevərləri bir araya gətirib: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak edib, öz şeirlərini səsləndirib //Azərbaycan.- 2017.-17 dekabr.- S.5.; Respublika.- 2017.- 17 dekabr.- S.5.      

875. Qədir, C. Yeddi adam, bir bədən: Xəyalə Muradın “Adsız”ı: “Bir gün bir kitab oxudum...” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.30-31.  

876. Qəlbinur, P. Tüstü də var ocaq söndürür: [Hacı Cəfər Həkim Quliyevin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 26 dekabr.- S.4.  

877. Qəşəmoğlu, Ə. Olduqca vacib, aktual mövzu: [Sayman Aruzun məqalələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.30.  

878. Qismət, A. Yazıçılar: turizmdən qazanılan milyonlar: [tanınmış yazarların əsərlərində təsvir olunan turizm məkanları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.8.   

879. Qoca, F. Orda bəzi hakimlər də məhkum stulunda oturacaq: [müəllifin oğlu Yalçının qətli ilə bağlı fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.15.  

880. Quliyev, M. İsa Sultan Şahtaxtinskinin şəcərəsi və varisləri haqqında mühüm bilgilər //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.6.   

881. Quliyev, V. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – Diplomat: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 //525-ci qəzet.-2017.- 23 dekabr.- S.26.  

882. Quliyev, V. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – Diplomat: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.18-19.  

883. Quluzadə, Z. “İlk Cümlə Texnikası”na dair qeydlər [tərcümə məsələləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.21.  

884. Lələdağ, Ə. Vətən oğlu Məmməd Araz //Ədalət.-2017.- 1 dekabr.- S.6.   

885. Mahmud, Ə. Musa Yaqubun poeziya dünyası: “Heç bir zaman sandıq şeirlərim olmayıb” //Azad Azərbaycan.- 2017.-12 dekabr.- S.7.   

886. Mehdi, Q. Hüznlü “Rübail”: Mərhum şair Rübailin əziz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.15.  

887. Mehdiyeva, S. Ərəbdilli Azərbaycan şairləri haqqında sanballı tədqiqat //525-ci qəzet.- 2017.- 12 dekabr.- S.6.  

888. Mədətoğlu, Ə. Bir günüm bir ömrə yetər: Deyən Kişi dünya ilə heç-heçədi: [şair Sabir Yusifoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Ədalət. - 2017.- 5 dekabr.- S.6.  

889. Mədətoğlu, Ə. Dinləyicisi olduğum müsahibə: Söhbət “Həyat düşüncələri”ndən gedir: [folklorşünas alim Qəzənfər Paşayevin eyniadlı kitabı haqqında]  //Ədalət.- 2017.- 22 dekabr.- S.6.   

890. Mədətoğlu, Ə. “Fotodastan”: Qəzənfər Paşayevin sözlə fotosunun birləşdiyi ünvan //Ədalət. -2017.- 1 dekabr.- S.4.  

891. Mədətoğlu, Ə. “Hər günümdə bir damla yaş kirpikdə üzərlik...” //525-ci qəzet. - 2017.- 23 dekabr.- S.31.   

892. Mədətoğlu, Ə. İnandım qayıdacağına: [şair Sona Vəliyevanın “Dünya tanrı biçimdədir” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- S.9.  

893. Mədətoğlu, Ə. “Səhrada açılan tənha güləm mən”: İltizam Rüstəmin kitabı haqqında qısa qeydlər //Ədalət.- 2017.- 19 dekabr.- S.6.   

894. Mədətoğlu, Ə. “Sözümdə vətən ətri var”: Əvəz Mahmud Lələdağın söz dünyasına atüstü baxış //Ədalət.-2017.- 5 dekabr.- S.7.   

895. Mədətoğlu, Ə. “Sunami” dən... Sunamiyə...: [yazıçı Vaqif İsaqoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət. - 2017.- 27 dekabr.- S.6.   

896. Məhərrəmov, V. “Mənim müharibəm” mübarizəyə səsləyir...: [yazıçı-publisist Nemət Veysəllinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 20 dekabr.- S.5.  

897. Məhərrəmova, T. Ədəbiyyatda humanist aksiyalara ehtiyac var?: [yazıçıların mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.10.  

898. Məhərrəmova, T. Ədəbiyyatımıza böyük məhəbbət: [Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatının  inkişafına, klassik və müasir ədəbi şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsinə, ədəbiyyatımızın bütün dünyada yetərincə təbliğ olunmasına böyük önəm verməsi haqqında] //Kaspi.- 2017.- 23-25 dekabr.- S.11.  

899. Məhərrəmova, T. “Sandıq ədəbiyyatı” varmı?: [şair və yazıçıların mövzu ilə əlaqədar fikirləri] //Kaspi.-2017.- 2-4 dekabr.- S.10.  

900. Məmməd Araz anıldı: Fəxri Xiyabanda şairin məzarı ziyarət edildi //Ekspress.- 2017.- 2-4 dekabr.- S.13.  

901. Məmmədli, C. İçində Vətən, Universitet, elm sevgisi yaşadan adam: İsmayıl Məmmədov //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.10.    

902. Məmmədov, Z. Qazaxda Xalq Şairi Osman Sarıvəlliyə həsr olunmuş poeziya bayramı //İki sahil.- 2017.-19 dekabr.- S.12.  

903. Mətbuat Şurasında türk dünyasının yazarları ilə görüş //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.15.  

904. Mirələmov, H. Heyrət...Təəccüb...Məmnunluq...: Naxçıvan  düşüncələri:  [Hüseynbala Mirələmovun Naxçıvan MR-ə səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-5 dekabr.- S.1; 4.   

905. Mirzəzadə, Q. Qoşa qanadla pərvazlanan yaradıcılıq: Mərhum şair və tərcüməçi Vilayət Rüstəmzadənin 80 illiyinə //525-ci qəzet.- 2017.- 20 dekabr.- S.6.   

906. Muradoğlu, N. Araz dərdi – “Arazbarı”: Sona Vəliyevanın “Arazbarı” kitabı əsasında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.15.  

907. Muradoğlu, N. Şaman şairin qurban duası: Rüstəm Behrudinin poeziyasına bir baxış //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.16.   

908. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” bolqar dilində //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.  

909. Müjdat Gezen: “Gülüş insanlara yaraşır”: [Türkiyənin tanınmış aktyoru, rejissoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 7 dekabr.- S.11.    

910. Mükərrəmoğlu, M. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı Bolqarıstanda nəşr olunmuşdur //Xalq qəzeti.- 2017.- 19 dekabr.- S.9.  

911. Müşfiq, Ş. Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi: Şeyx Sənanın ümumbəşəri amallar axtarışı, yaxud dini-mənəvi yüksəliş yolundakı sələflər və xələflər: [Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.    

912. Müşfiq, Ş. Elçin Hüseynbəyli “Yenə iki od arasında”nı imzaladı: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.  

913. Müşfiq, Ş. Əjdər Olun oxucuları ilə daha bir görüşü oldu //525-ci qəzet.- 2017.- 19 dekabr.- S.7.  

914. Müşfiq. Fərqanə Mehdiyeva gənc ədiblərin qonağı oldu: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.  

915. Müşfiq, Ş. Qəbələdə vətənpərvər ruhlu Poeziya günü: [Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Söz” ədəbi layihəsinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dəstəyilə] //525-ci qəzet.- 2017.-20 dekabr.- S.7. 

916. Müşfiq, Ş. Məhərrəm Qasımlının “Orxan Paşa” imzalı söz töhfələri: [“Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.7.  

917. Müşfiq, Ş. Səlim Babullaoğlu: “2017-ci ildə kifayət qədər uğurlu işlər görmüşük” //525-ci qəzet.- 2017.- 30 dekabr.- S.19.  

918. Nağılı, S. Zamansızlıq: Ədəbi portret: [yazıçı Orxan Fikrətoğlunun yaradıcılığı haqqında]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.13.   

919. “Nağıllara səyahət” müsabiqəsi elan edilib: [uşaq və yeniyetmələrin mütaliəsinə dəstək vermək məqsədilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.   

920. Nağısoylu, M. Ana dilimiz və onu yaşadanlar haqqında dəyərli kitab: [Sədaqət Həsənovanın “Dilimiz mənəvi kimliyimizdir” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 21 dekabr.- S.7.  

921. Nağıyev, C. Kamal Abdulla və onun Dastan poetikası //525-ci qəzet. - 2017.- 2 dekabr.- S.19. 

922. Nağıyev, C. Kamal Abdulla və onun Dastan poetikası //525-ci qəzet. - 2017.- 9 dekabr.- S.18.  

923. Nargis. Rəngsiz qadın: [müəllifin düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.15.   

924. Nəsibova, H. “Qarabağ oyunu” poemasının ictimai ovqatı: [Ələmdar Quluzadənin eyniadlı əsəri haqqında] 
//Ədəbiyyat qəzeti . -2017.- 23 dekabr.- S.29.   

925. “Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının dahisi kimi”: AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda “Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının dahisi kimi” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. //Azad Azərbaycan.- 2017.- 9 dekabr.- S.5.   

926. Nizaminin “İqbalnamə”si özbək dilində nəşr edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 29 dekabr.- S.15.  

927. Nuri, Ə. Payız notları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.25.  

928. Osmanoğlu, M. “Aldanmış kəvakib”də ironiya: Sevimli tələbəm Elnurə Pirəliyevaya ithaf edirəm: [yazıçı, ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundovun eyniadlı əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.22-23.  

929. Osmanoğlu, M. Bir araya gəlmək istəyi varsa...: [Nizami Gəncəvi barədə müzakirələrə müəllifin münasibəti] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 2 dekabr.- S.3.   

930. Osmanova, G. Elmlərin inteqrasiyası və folklor: [“Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunan “Folklorun funksional strukturu: multidissiplinar kontekst” adlı kitab haqqında] //Kaspi.-2017.- 2-4 dekabr.- S.15.  

931. Paşa Qəlbinur...: [şairin “Cakondanın sirri və ya da Vinçi kodu” monoqrafik essesi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.30.   

932. Pərvin. Ankara... Ankara: [Avrasiya Yazarlar Birliyinin keçirdiyi “Kitabi Dədə Qorqud” pyes yarışması haqqında] //525-ci qəzet. - 2017.- 30 dekabr.- S.16-17.  

933. Pərvin. “Türk dünyasının nağıl bağı” təqdim edildi: [Azərbaycan Xalça Muzeyində F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının TÜRKSOY-la birgə layihəsi əsasında çap olunan eyniadlı kitabının təqdimatı və uşaqların nağıllara çəkdikləri rəsmlərin sərgisi keçirilib] //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.

934. Ramiz Rövşən: “Ən çox küsdüyüm adam atam olub”: [şairin  müsahibəsi] //Bizim yol.-2017.- 2 dekabr.- S.15.   

935. Rəsuloğlu, E. Əliağa Kürçaylının bədii yaradıcılığında yunan mövzusu //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.10.  

936. Rəsulzadə, R. Ağ-qara rənglərin vəhdəti...: Rafael bəyin kitablarında ümumiləşdirilmış bu cəhət diqqətimi çəkir: [Əməkdar rəssam Rəis Rəsulzadənin Rafael Hüseynov haqqında söylədikləri] //Şərq.-2017. - 1 dekabr.- S.12.   

937. Rüstəmov, İ. Cəfakeş alim, istedadlı Zərdabişünas: Və ya Zərdabi ilə yenidən tanış olmaq istəyənlər üçün yol göstəricisi //Kaspi.- 2017.- 26 dekabr.- S.15.   

938. Sadıq, İ. Nəsimi yaradıcılığı bir dəryadır: [filosof-şair İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 9 dekabr.- S.14.   

939. Sadıqoğlu, A. Şair-dramaturq Ramiq Muxtarın 75 illik yubiley gecəsi: [Mahnı Teatrında keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 13 dekabr.- S.10.  

940. Sadıqova, S. Orta əsr əlyazmalarına dair sanballı tədqiqat: Akademik Möhsün Nağısoylunun “Seçilmiş əsərləri” nəşr edilib  //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.8.   

941. Sadıqova, S. Orta əsr əlyazmalarına dair sanballı tədqiqat: Akademik Möhsün Nağısoylunun “Seçilmiş əsərləri” nəşr edilib //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.6.  

942. Sara Osmanlı – 70: [ədəbiyyatşünasın yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.32. 

943. Sarıyeva, İ. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında kriminal janr… //Bakı Xəbər.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.  

944. Savalan, A. “Sözün özü”: [AYB-də Məmməd Aslanın eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.28. 

945. Seyidli, P. Personaj: Minimalist üslubda kino ekspressiya //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.31.  

946. Səma, G. İlham Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı: [klassik və müasir ədəbi şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsi, ədəbiyyatımızın bütün dünyada yetərincə təbliğ olunması haqqında] //Kaspi.- 2017.- 23-25 dekabr.- S.10.   

947. Sərvaz. Filologiya üzrə ən gənc qadın elmlər doktoru: [tanınmış yazıçı və alim Elnarə Akimovanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.11.  

948. Sultanov, Z. Həsən bəy Zərdabi doğulduğu torpaqda qədirbilənliklə yad edildi: Həsən bəy Zərdabinin xatirə günü //Xalq qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.10.   

949. Süleyman Əlisa: “Dünya evimizdən, kəndimizdən başlanır...”: [şair və publisistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.  

950. Şahanə. Akademik Tofiq Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü gördü //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.   

951. Şahanə. “Ədəbiyyatsız dünya”nın təqdimatı keçirildi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında şair və ədəbiyyatşünas Qismət Rüstəmovun tərcümə etdiyi eyniadlı kitabın təqdimatı] //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.  

952. Şahanə. “Əlli il Azərbaycan səhnəsində” təqdim edildi: [Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda eyniadlı kitabın təqdimat mərasimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.  

953. Şahanə. Fikrət Qoca Laçın məktəblilərinin qonağı oldu: [Laçın Rayon 6 saylı tam orta məktəbdə]  //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.   

954. Şahanə. Xətainin 530 illiyinə həsr olunmuş sərgi açıldı: [Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyində “Xətainin qılıncı və qələmi” mövzusunda sərginin təqdimatı olub] //525-ci qəzet. - 2017.- 2 dekabr.- S.18.  

955. Şahanə. “Qara qan – trilogiya”nın təqdimatı olub: [Mətbuat Mərkəzində  yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist Fazil Güneyin eyniadlı romanının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.   

956. Şahanə. Qəzəlxan şair Həkim Qəni yad edildi: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında şairin 100 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 2 dekabr.- S.9.   

957. Şahanə. Məmməd Aslanın “Sözün özü” kitabı təqdim edildi: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2017.- 29 dekabr.- S.4.  

958. Şəmkirli, M. Unuda bilmədəyim Nəbi  Xəzri //Ədalət.- 2017.- 27 dekabr.- S.7.  

959. Şəmsizadə, N. Bəşəri kədər və milli qürur: [Fazil Güneyin “Qara qan” trilogiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.22.  

960. Şəmsizadə, N. Ziyalı mənəviyyatı – alim zəkası: [tanınmış alim Hüseyn Həşimli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.10.   

961. Şərifova, S. Bahar Bərdəlinin bədii, tənqidi və elmi fəaliyyəti: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 29 dekabr.- S.7.  

962. Tağıyev, A. Sözün və səsin böyük Mirzələri: Görkəmli ədibimizi və təkrarsız müğənimizi xatırlayarkən...: [Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov və Xalq artisti Mirzə Babayev haqqında] //525-ci qəzet. - 2017.- 13 dekabr.- S.8.  

963. Tahirli, A. Vətən sevgisindən doğan “Vətən” Cəmiyyəti: “Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyi münasibətilə //Xalq qəzeti. - 2017.- 29 dekabr.- S.9.

964. Tahirli, A. Vətən sevgisi – “Vətən” Cəmiyyəti: Yeni tariximizdə özünəməxsus rolu olan “Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyinə //525-ci qəzet . -2017.- 27 dekabr.- S.6. 

965. Tahirli, A. Vətən sevgisi – “Vətən” Cəmiyyəti: Yeni tariximizdə özünəməxsus rolu olan “Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyinə ///525-ci qəzet . -2017.- 28 dekabr.- S.6.  

966. Tahirli, A. Vətən sevgisindən doğan “Vətən” Cəmiyyəti: “Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyi münasibətilə //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 dekabr.- S.5.  

967. Tanınmış şairin xatirəsi anılıb: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında şair İlyas Tapdığın anım mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.3.  

968. Tarverdiyev, A. Parisdə bir qərib: Təbrizdə başlayıb Parisdə bitən faciəli bir ömür: [təbrizli yazar Qulamhüseyn Saedi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 23 dekabr.- S.12-13.  

969. Teyyub, F. “Çaylar dənizlərin analarıdır”: [şair Şəkər Aslanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.30.; 525-ci qəzet.-2017.- 27 dekabr.- S.8.   

970. Təkləli, M. Türk əsilli ruslar – Dostoyevski: Dostoyevski: “Dünyanı yalnız gözəllik xilas edəcək!” 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.-2017.- 26 dekabr- S.14.   

971. Təkləli, M. Türk əsilli ruslar – Dostoyevski: Dostoyevski: “Dünyanı yalnız gözəllik xilas edəcək!”: 2-ci yazı  //Xalq cəbhəsi. - 2017.- 27 dekabr- S.14. 

972. Topçubaşov, Ə. Əlimərdan bəy Topçubaşovun kədərli bir məktubu: [müəllifin məktubu Vilayət Quliyevin təqdimatında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.4-5.  

973. Turaboğlu, X. Həyat faktının bədii dərki: [şair Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.19.  

974. Turan, A. Eşerin “Uçan quşlar”ı Xudu Məmmədov səmasında: Xudu Məmmədov – 90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.20-21.  

975. Turan, A. “Qədim Şirvan elinə səyahət”: [Kamil İbrahimovun eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 31 dekabr.- S.12.  

976. “Türk dünyasının nağıl bağı” kitabının təqdimatı: [Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.2.  

977. Ulusel, R. Çadırları qurulub-sökülən dünyanın burasında: [Vaqif Bayatlı Odərin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 2 dekabr.- S.9.  

978. Uşaq yazarlarının kitabxanalarda görüşlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb: [15 şəhər və rayon mərkəzi kitabxanasında   Gülzar İbrahimovanın, Solmaz Amanovanın və Sevinc Nuruqızının keçirdiyi görüşlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.6.  

979. Uşaq yazıçısı ilə görüş: [Binə qəsəbəsində  Gülzar İbrahimova ilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.   

980. Üçtərəfli memorandum imzalanıb: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Əzəli dostluq riştələri: Azərbaycan-Özbəkistan mədəni-ədəbi əlaqələri” mövzusunda keçirilmiş elmi konfrans çərçivəsində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.13.    

981. Vahidqızı, Ü. “İqbalnamə” Özbəkistanda işıq üzü görüb: [Nizami Gəncəvinin eyniadlı əsərinin nəşri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 28 dekabr.- S.8.  

982. Vahidqızı, Ü. “Yer üzünün Azərbaycan təntənəsi”: [şair Tofiq Bayram haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.7.  

983. Vüsal, B. Bir sevginin manifesti: [gənc şair Məhəmmməd Turan haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.13.   

984. Vüsal, B. Xətadı qeyri-aşq... //Türküstan.- 2017.- 28 noyabr -4 dekabr.- S.15.  

985. Yaqub, M. Babadağda bir dəli Dağ kəli qalıb... //Ədalət.- 2017.- 20 dekabr.- S.5.  

986. “Yenə iki od arasında” romanının təqdimatı və imza günü: [Sumqayıt şəhəri Əli Kərim adına Poeziya evində  yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin  eyniadlı romanının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.   

987. “Yenə iki od arasında” romanının təqdimatı: [AYB-də yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin  eyniadlı romanının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2017.- 15 dekabr.- S.15.  

988. Yunus Oğuz “Atabəy Eldəniz”i təqdim etdi: [AYB-də]
//525-ci qəzet . -2017.- 27 dekabr.- S.7.  

989. Yunus Oğuzun “Atabəy Eldəniz” romanının təqdimatı olub: [AMEA-da] //Ədalət. - 2017.- 26 dekabr.-  S.7.  

990. Yurdoğlu, E. “Öz əsərini danışdır”: Elxan Yurdoğlu-“Eynəli bəy Sultanov”: [yazıçı ilə eyniadlı əsəri haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.14-15. 

991. Yusifli, C. Uşaqlığın himni: [ingilis dilli şair Li-Young Leenin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.28.  

992. Yusifli, V. Azərbaycan qəzəli:  V yazı: [şair Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2017.- 2 dekabr.- S.15. 

993. Yusifli, V. Azərbaycan qəzəli: [şair Seyid Əzimin qəzəlləri haqqında]: VI yazı //Ədalət.- 2017.- 30 dekabr.- S.15.  

994. Yusifli, V. Elçinin “missiya”sı //Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- S.15.  

995. Yusifli, V. “Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi özünüdərk”: [yazıçı-tədqiqatçı Loğman Rəşidzadənin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.14.  

996. Yusifli, V. Qəzənfər müəllimin Şuşaya yürüşü niyə baş tutmadı?: [şair Əjdər Olun yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 20 dekabr.- S.7.  

997. Yusifli, V. Mənim tanıdığım Əliyar Səfərli: [filologiya elmləri doktorunun yaradıcılığı haqqında]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.27.  

998. Yusifli, V. Ovqatın bütün rənglərində ehtiyac duyulan insan: Müəllimim, ustadım, anam – Əzizə Cəfərzadə //Kaspi.- 2017.- 28 dekabr.- S.15.  

999. Yusifli, V. Tanış olun: Əjdər Yunis Rza: [şair haqqında] //Ədalət.- 2017.- 16 dekabr.- S.15.   

1000. Yusifli, V. Unutmadığım Vilayət Rüstəmzadə: [ədəbiyyatşünas alimin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.7.  

1001. Yusifli, V. Zakir Bayramlının “Çağlayan bulağ”ı: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2017.- 5 dekabr.- S.8.   

1002. Yusifli, V. Zamanın çaşdıra bilmədiyi şair: (Yusif Həsənbəyin 85 yaşına) //Ədalət.- 2017.- 23 dekabr.- S.15. 

1003. Zərdabişünas alim Esmira Cavadovanın 75 illik yubileyi ilə bağlı toplantı keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2017.-14 dekabr.- S.3. 525-ci qəzet.- 2017.-14 dekabr.- S.3.; Kaspi.- 2017.-14 dekabr.- S.6.  

1004. Zülaloğlu, A. Xatirəmdə yaşayan Zəlimxan Yaqub //Ədalət.- 2017.- 26 dekabr.- S.6.

 

Bax: 86; 262; 269   

Molla Pənah Vaqif – 300

1005. Anar. Yoxluqdan varlığa: “Səhər-səhər” rubrikası //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.10-11.  

1006. Aslan, V. Molla Pənah Vaqif və Şəki ədəbi mühiti //Ədalət.- 2017.- 9 dekabr.- S.4.  

1007. Bayramov, Q. Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti //Ədalət.- 2017.- 21 dekabr.- S.7.   

1008. Bayramov, Q. Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti //Ədalət.- 2017.- 22 dekabr.- S.7.  

1009. Bayramov, Q. Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti //Ədalət.- 2017.- 23 dekabr.- S.4.   

1010. Bayramov, Q. Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti //Ədalət.- 2017.- 26 dekabr.- S.7.   

1011. Bilman. Türk dünyasının böyük şairi: Molla Pənah Vaqif: [Pirallahı rayonundakı 186 saylı tam orta məktəbdə  şairin yubileynə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.  

1012. Əhmədov, R. Mirzə Fətəli Axundzadənin ədəbi tənqidi: Və ya onun imtahanından üzüağ çıxan Molla Pənah Vaqif //Kaspi.-2017.- 2 dekabr.- S.7.  

1013. Əliyev, S. Qazaxda kitab sərgisi keçirilib: [tədbirdə akademik Nizami Cəfərovun “Molla Pənah Vaqif” və Milli Kitabxananın nəşr etdirdiyi “Molla Pənah Vaqif. Biblioqrafiya” kitablarının təqdimatı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2017.-8 dekabr.- S.7.     

1014. Fariz. Üç əsri arxada qoyan qüdrətli söz ustadı: Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi təntənəli mərasimlə qeyd olundu: [Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.2.   

1015. Görkəmli ədiblərin yubileyləri kitabxanalarda qeyd edilib: [Xətai Rayon   Mərkəzi Kitabxanasında Hüseyn Cavidin 135 illiyi və Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanasında   Molla Pənah Vaqifin yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.2.  

1016. Görkəmli şairin 300 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Biləsuvar rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət. - 2017.- 27 dekabr.- S.11.  

1017. Xədicə. Qazaxda Molla Pənah Vaqif bayramı //525-ci qəzet.- 2017.- 6 dekabr.- S.7.  

1018. Qasımov, H. Qazaxda Molla Pənah Vaqifin 300 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm tədbir //Xalq qəzeti.- 2017.- 7 dekabr.- S.10.    

1019. Qazaxda Molla Pənah Vaqifin 300 illiyi qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.5.   

1020. Lalə. Türk dünyasının iki böyük şairi bir tədbirdə anıldı: [Milli Kitabxanada Qaysın Quliyevin   anadan olmasının 100 illiyi  və Molla Pənah Vaqifin yubileyi ilə əlaqədar TÜRKSOY tərəfindən təşkil olunan tədbirlərin yekun mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 13 dekabr.- S.4.    

1021. Mahmud. Pirallahıda Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi qeyd edilib //Palitra.- 2017.- 15 dekabr.- S.13.  

1022. Məcidova, X. Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.13.  

1023. Molla Pənah Vaqifin 300 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçiriləcək: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.2.  

1024. Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi təntənəli mərasimlə qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 8 dekabr.- S.10.   

1025. Mükərrəmoğlu, M. TÜRKSOY “Molla Pənah Vaqif İli”nə yekun vurdu: Tədbirdə həm də Kabardin-Balkar şairi Kaysın Kuliyevin 100 illik yubileyi də qeyd olundu: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 9 dekabr.- S.8.     

1026. Müşfiq, Ş. Bakıda Qaysın Quliyevin 100 illik yubileyi keçirildi: [Xalq şairinin yubileyi ilə əlaqədar TÜRKSOY tərəfindən keçirilən yekun tədbirində Kabardin-Balkar şairinin 100 illiyi də qeyd olundu] //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.    

1027. Müşfiq, Ş. Vaqifin 300 illik yubileyi Milli Dram Teatrında qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2017.- 9 dekabr.- S.7.  

1028. “Sevən Molla Pənah Vaqif sevilir”: [Ağsuda  şairin yubileyi münasibətilə  keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.14.  

1029. Türkiyədə Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi qeyd olunur: Tədbirlərdə  diaspora təşkilatlarımız fəal iştrak edıblər //Üç nöqtə.- 2017.- 6 dekabr.- S.9.   

1030. Vaqifin 300 illik yubileyi Şimali Kiprdə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 27 dekabr.- S.3.  

1031. Zakirova, P. Molla Pənah Vaqifin əsərlərinin tədqiqi və nəşri tarixinə dair //Ədalət.- 2017.- 16 dekabr.- S.4.  

 

Hüseyn Cavid – 135

1032. Azəri, L. Həqiqət və məhəbbət aşiqinin yubiley gecəsi: [Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.5.  

1033. Bayramqızı, Ə. Hüseyn Cavidin və Kazım Qarabəkir Paşanın xatirələri yad edildi //Xalq qəzeti.- 2017.- 19 dekabr.- S.10. 

1034. Böyük Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin 135 illiyi təntənəli şəkildə qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Azərbaycan.- 2017.-19 dekabr.- S.3.; Respublika.- 2017.- 19 dekabr.- S.4.    

1035. Carçı, S. Hüseyn Cavid yaradıcılığında İslam həmrəyliyi //Türküstan.- 2017.-28 noyabr.- 4 dekabr.- S.16. 

1036. Əliyev, K. İdrakın gücü və gücsüzlüyü: Hüseyn Cavid – 135 //Azərbaycan. - 2017.-22 dekabr.- S.11.  

1037. Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyinə həsr olunan gecə keçirildi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //525-ci qəzet. - 2017.-20 dekabr.- S.7.  

1038. Kəngərli, G. Türkçülük və romantizmin vəhdəti: [şair, dramaturq Hüseyn Cavid haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 23 dekabr.- S.23;27.  

1039. Qaliboğlu, S. Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Kürdəmir Şəhər Səyavuş Paşayev adına 6 saylı orta məktəbdə] //Mədəniyyət.- 2017.- 1 dekabr.- S.7.  

1040. Quliyeva, G. Ədəbiyyatdan dərs nümunəsi: Hüseyn Cavid yaradıcılığı tədrisdə //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 22 dekabr.- S.8.   

1041. Lalə. “Türk dünyasının qüdrətli qılınc və qələmi”: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında şair-dramaturq Hüseyn Cavid və Türkiyənin hərbi xadimi Kazım Qarabəkir paşanın 135 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı mövzuda  keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 20 dekabr.- S.8.  

1042. “Mənim tanrım gözəllikdir...”: [Şirvan şəhəri və Ağdaş Rayon Mərkəzi Kitabxanasında şairin yubileyi ilə bağlı keçirilən  tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.6.  

1043. Müşfiq, Ş. “Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr”: AMEA-nın Rəyasət Heyətində böyük ədibin 135 illiyilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilib //525-ci qəzet. - 2017.- 15 dekabr.- S.4. 

1044. Nağısoylu, M. Hüseyn Cavid dilinin bədii xüsusiyyətləri haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.24-25.  

1045. Cəfərov, Ş. Şərq ədəbiyyatında ideal ana obrazı: Hüseyn Cavid əsərlərində qadınların mənəvi təkamülü //Azərbaycan müəllimi. - 2017.- 29 dekabr.- S.11. 

1046. “Sözləri Hüseyn Cavidindir”: [Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin ev-muzeyi tərəfindən hazırlanmış eyniadlı mahnı albomu  buraxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 22 dekabr.- S.2. 

1047. Şahanə. Füzuli məktəbliləri Hüseyn Cavidi yad etdilər: [Bakı şəhərində yerləşən 56 saylı məktəbdə] //525-ci qəzet.- 2017.- 16 dekabr.- S.12.  

 

Həkim Qəni – 100

1048. Bakıxanov, T. Həkim Qəninin haqqında xatirələrim //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.  

1049. Əkbərov, C. Nikbin təbiətli, gur səsli qorxmaz kişi: [Xalq artisti Canəli Əkbərovun şair, qəzəlxan haqqında xatirələri]  //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.4.   

1050. Hacıyev, T.; Hacıyeva, M. Həkim Qəni fenomeni //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.5.   

1051. Hüseynov, R. Həkim Qəninin zənginliyi //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.6-7.  

1052. Xələfli, Ə. Dünya bilər Qəni kimdi... //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.1.    

1053. İlyasoğlu, R. Görkəmli muğam ustadının xatirələri: [şair, qəzəlxan haqqında muğam ustası Əlibaba Məmmədovun xatirələri]  //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.2.   

1054. Qəni oğlu, C. Atamı xatırlayarkən //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.  

1055. Qəni oğlu, C. Dünyada bir Qəni vardı...: Cavid Həkim Qəni oğlu ilə müsahibə /müsahibəni apardı Əlirza Xələfli //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.3;16.  

1056. Məmmədəliyev, V. Gözəl şair, nadir istedadlı insan: Həkim Qəni –100 //Kredo.- 2017.- 15 dekabr.- S.7.  

 

 Cəmil Əlibəyov 90

1057. Eminov, M. Bizi yada salırmı?..: Cəmil Əlibəyov – 90: [yazıçı-publisist, Əməkdar incəsənət xadimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 5 dekabr.- S.7.  

1058. Əlibəyov, C. Cəmil Əlibəyov – 90: [müəllifin İmamverdi Əbilova yaradıcılıq məktubu] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.11.  

1059. Mədətoğlu, Ə. Canlı tarix: [yazıçı-publisist, Əməkdar incəsənət xadimi haqqında] //Ədalət.-2017.- 5 dekabr.- S.7. 

 

Ədəbi əlaqələr

1060. Ariadna, E. Efron Ariadnanın anası Marina Svetayeva haqqında xatirələri: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xanım Aydın //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.31.  

1061. Cemal, S. Cemal Süreyanın həyat yoldaşı Zühal Tekkanata yazdığı məktublar: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.28.   

1062. Əlioğlu, Ç. Çingiz Aytmatov: Əsər günah yuyan etiraf kimi yazılmalıdır: Çingiz Əlioğlu ilə Çingiz Aytmatov barədə söhbət /söhbəti apardı Azər Turan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.6-7. 

1063. Fərəcov, S. “Şeirlərimi təmizqəlbli millətim üçün söyləyirəm...”: [Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasında anadan olmuş şair, jurnalist Babiç Şeyxzadə  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 15 dekabr.- S.15.  

1064. Gündoğdu, C. Şairlərin şöhrəti öləndən sonra başlayır: Cenk Gündoğdu: “Çılpaq həqiqətlərə ironiyalar geyindirməyə məhkumuq”: [Türk yazarı ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Ədalət.- 2017.- 9-11 dekabr.- S.12.  

1065. Hacı K. Vicdan yolunda müəmmalı qəza və ya Alber Kamyunun “Çöküş”ü: [fransız yazıçının həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.31.   

1066. Hamid, M. Mohsin Hamid və “Qərbə çıxış” romanı: [pakistanlı yazıçı Mohsin Hamidin söhbəti] /Meqan Labrisin qələmə aldığı söhbəti ingilis dilindən tərc.etdi Baycan //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.11.

1067. Hüseynzadə, X. Knut Hamsunun torpaq sevgisi: [Norveç yazıçısının yaradıcılğı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 23 dekabr.- S.27.  

1068. Hüseynzadə, X. “Səni qurtum-qurtum deyil, damla-damla içəcəyəm”: [türk yazarı Gültən Akının həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.30.   

1069. Görgülü, M. “Öz əsərini danışdır”: Mehmet Ümit Görgülü – “Cibimizdəki cinnət”:  [türk yazarla eyniadlı əsəri haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.12-13.  

1070. İmran, G. Rolan Bart – Müəllifi öldürən adam: [fransız yazarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 16 dekabr.- S.30.  

1071. Qaliboğlu, S. “Türk dillərinin qədim leksikası”: [Baba Məhərrəmlinin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 8 dekabr.- S.13.  

1072. Qismət, A. Marsel Prust anasından savayı heç bir qadını sevmədi: [fransız yazıçının həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 2 dekabr.- S.27.  

1073. Qismət, A. Sirli Abe: [yaponiyalı yazar, dramaturq, ssenarist Kobo Abe haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.31.  

1074. Pərvin. Azərbaycan alimləri Bursada Çingiz Aytmatova həsr olunmuş konfransda //525-ci qəzet. - 2017.- 1 dekabr.- S.5.   

1075. Paçxataşvili, G. Gözləri qəlbinə köçmüş şair...: [Eldar Həsrətin yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2017.- 16-18 dekabr.- S.22.; Şərq.- 2017. -6 dekabr.- S.12.   

1076. “Respublika Xatirə Kitabı”nın şəhid Aydın Abdullayev haqqında povesti çapdan çıxdı: Kitabın müəllifi “Bakı-Xəbər”in əməkdaşı İradə Sarıyevadır //Bakı Xəbər. - 2017.- 7 dekabr.- S.4.   

1077. Smit, Z. Zedi Smit yazıçı uğursuzluğu haqqında: Mənbə: Zedi Smit. “Fail better” essay for Guardian, Yanuary 13, 2017.: [Böyük Britaniya ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Günay Rzalı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 2 dekabr.- S.14-15.  

1078. Smit, Z. Zedi Smit yazıçı uğursuzluğu haqqında: Mənbə: Zedi Smit. “Fail better” essay for Guardian, Yanuary 13, 2017.: [Böyük Britaniya ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Günay Rzalı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-9 dekabr.- S.10.   

1079. Sonuncu Nobel mükafatçısının romanı Azərbaycan dilində: [yapon əsilli Britaniya yazıçısı Kazuo İşiquronun “O günlərdən qalanlar” kitabı] //Mədəniyyət.- 2017.- 6 dekabr.- S.10. 

1080. Şnakenberq, R. Böyük yazarların sirli həyatı: Artur Konan Doyl: [Böyük Britaniya ədəbiyyatı] /tərc.etdi Qiyas Əyyub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 30 dekabr.- S.30-31.

 

Bax: 626; 627; 641; 652; 701; 713; 714; 819; 820; 821; 908; 910; 926

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

1081. О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Сумгайыт: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С.3.

1082. О награждении группы лиц медалью «Терегги» по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 декабря.- С.1.

1083. О награждении медалью «Терегги» лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С.3.

1084. О награждении О.Г. Эльдарова орденом «Гейдар Алиев»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С.1.

1085. О награждении Р.Ю. Бабаева орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 декабря.- С.1.

1086. О награждении С. И. Мамедова орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 декабря.- С.1.

1087. О награждении сотрудников средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 20 декабря.- С.1.

1088. О награждении Ф.Ш.Бадалбейли орденом «Истиглал»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 26 декабря.- С.1.

1089. О присвоении группе лиц почетных званий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 29 декабря.- С.1.

1090. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры» сотрудникам Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 1 декабря.- С. 2.

1091. О присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыта: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С. 2.

1092. О присвоении сотрудникам средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики почетного звания «Заслуженный учитель»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 20 декабря.- С. 1.

1093. О проведение 80-летнего юбилея Эльзы Ибрагимовой: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2017.- 23 декабря.- С. 2.

____________

1094. Асадова, И. Главное и лучшее в культурной жизни Азербайджана: [итоги года] //Эхо. - 2017.- 30 декабря.- С.11.

1095. В Ичери шехер стартует новогодний фестиваль «Гыш галасы» //Бакинский рабочий.-2017.- 1 декабря.- С. 6.

1096. В Нахчыване отмечен 110-летний юбилей академика Гасана Алиева: [мероприятие и презентация документального фильма в Нахчыванском Драматическом Театре]  //Бакинский рабочий. - 2017.- 15 декабря.- С.2-3.

1097. Кязимова, С. Холодные руки, горячее сердце: В Баку стартовала традиционная новогодняя благотворительная ярмарка //Азербайджанские известия.- 2017 - 5 декабря.- С. 4.

1098. Проанализирован опыт Азербайджана в борьбе с пиратством и контрафакцией в цифровой среде: [конференция, подготовленная Агентством по Авторским Правам] //Бакинский рабочий. - 2017.- 14 декабря.- С.3.

1099. Состоялась церемония закрытия проекта «Гянджа – культурная столица Содружества Независимых Государств - 2017» //Бакинский рабочий. - 2017.- 23 декабря.- С.3.

1100. Эфендиева, Г. Ответственная миссия: Международный фонд тюркской культуры и наследия укрепляет связи между тюркскими народами: [беседа с президентом Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Г.Эфендиевой] /провела Н.Баннаева //Каспiй. - 2017.- 29 декабря.- С.10.

 

Памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

1101. В Малайзии состоялась презентация книги «Гейдар Алиев» на малайском языке, открылась выставка «Открой для себя Азербайджан» //Бакинский рабочий. - 2017.- 16 декабря.- С. 8.

1102. В посольстве Азербайджана в Беларуси почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева //Бакинский рабочий. - 2017.- 13 декабря.- С. 6.

1103. В столице США почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева //Бакинский рабочий. - 2017.- 13 декабря.- С. 6.

 

Азербайджан  и ЮНЕСКО – 25

1104. Алиева, Г. Модель развития для остальных: Азербайджан: четверть века в UNESCO //Каспiй.- 2017.- 21 декабря.- С. 10.

1105. Асадова, И. Азербайджан пополняет список нематериального культурного наследия UNESCO: Еще одна заявка одобрена комитетом //Эхо.- 2017.- 8 декабря.- С. 8.

1106. Асадова, И. Азербайджанская долма-культурное наследие ЮНЕСКО: Одно из самых вкусных блюд нашей национальной кухни - в центре внимания всего мира //Эхо.- 2017.- 7 декабря.- С.1, 8.

1107. В Баку отмечено 25-летие членства Азербайджана в ЮНЕСКО //Бакинский рабочий. - 2017.- 20 декабря.- С.4.

1108. Гаджиева, Л. Азербайджанская кяманча, итальянская пицца и… армянский «Кочари»: В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены еще два образца нематериальной культуры Азербайджана //Азербайджанские известия.- 2017 - 9 декабря.- С.3.

1109. Ислам, А. Источник божественной музыки: Кяманча включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия UNESCO //Каспiй.- 2017.- 9 декабря.- С.14.

1110. Традиция приготовления и подачи долмы включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как азербайджанская традиция //Бакинский рабочий. - 2017.- 7 декабря.- С. 7.

 

День солидарности азербайджанцев мира

1111. Абаскулиева, Э. Делом откликаясь на призыв Родины  //Азербайджанские известия.- 2017.- 30 декабря.- С. 1.

1112. В Бакинском госуниверситете отметили День солидарности азербайджанцев мира //Бакинский рабочий. - 2017.- 29 декабря.- С. 7.

1113. В Киеве отметили День солидарности азербайджанцев мира //Бакинский рабочий. - 2017.- 28 декабря.- С. 3.

1114. «День поэзии» в Габале собрал любителей стихов //Бакинский рабочий. - 2017.- 19 декабря.- С. 5.

 

Год Исламской солидарности - 2017

1115. Али Гасанов: «Азербайджан придает большое значение усилению солидарности в исламском мире» //Бакинский рабочий.-2017.- 2 декабря.- С.5.

1116. Алиев, И. В Баку состоялась международная конференция на тему «2017-Год исламской солидарности: Межрелигиозный и межкультурный диалог» //Бакинский рабочий.-2017.- 22 декабря.- С.1-4.

1117. Алиев, И. В Стамбуле прошел Саммит Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима: Выступление Президента Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.-2017.- 14 декабря.- С.1-2.

1118. В Баку состоялась конференция на тему «Роль медиа в усилении исламской солидарности» //Бакинский рабочий.- 2017.- 1 декабря.- С. 5.

1119. В Нахчыване состоялась конференция на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев-создатель религиозной солидарности» //Бакинский рабочий.- 2017.- 8 декабря.- С. 6.

1120. Выступление Президента Азербайджана на саммите ОИС широко освещено в медиа Турции //Бакинский рабочий.- 2017.- 15 декабря.- С. 2.

1121. Мамедова, А.  Единство исламской цивилизации в живописи: В Культурном центре Посольства ИРИ в  Баку открылась выставка мастеров мусульманских стран //Каспiй.- 2017.- 27 декабря.- С. 12.

 

Мультикультурализм

1122. Абаскулиева, Э. Связь на протяжении веков:  Книга «Удины. История. Современность.»: [о втором издании одноименной монографии Р.Гусейнзаде и Г.Джавадова]  //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 декабря.- С. 3.

1123. Аббасов, Т. Мультикультурализм как противоядие от вызовов  //Бакинский рабочий.- 2017.- 23 декабря.- С. 6.

1124. Генеральная Ассамблея ООН: Всемирный форум ключевая глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога //Бакинский рабочий.- 2017.- 14 декабря.- С. 4.

1125. Гумбатова, Т. Жизнь немцев-колонистов за Кавказом //Вышка.- 2017.- 1 декабря.- С. 10.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1126. Аббасова, Р. К вопросу о профессиональных контактах: Николай Цискаридзе: Балет «Легенда о любви» Арифа Меликова-один из моих любимых спектаклей //Каспiй.- 2017.- 9 декабря.- С.16-17.

1127. Агазаде, Х. Влияние русской литературы и культуры на Азербайджан: [о проектах фонда «Русский мир»] //Новое время.- 2017.- 9 -11 декабря.- С. 11.

1128. Алиев. Г. Музыка как отражение его души: Видеть планету мирной-жизненное кредо Дюсена Касеинова: [концерт к 70-летию генерального секретаря ТЮРКСОЙ в Анкаре] //Каспiй. - 2017.- 2 декабря.- С.11.

1129. Асадова, И. «Двойной стандарт»: Грузинский и австрийский художники представят в Баку совместный проект: [М.Хиршбихлер и Н. Кутателадзе] //Эхо.- 2017.- 20 декабря.- С. 8.

1130. Асадова, И. «Караваджо - Opera Omnia»: В Центре Гейдара Алиева представлены уникальные творения великого итальянского живописца //Эхо.- 2017.- 15 декабря.- С. 8.

1131. Асадова, И. Журналу «Русский язык и литература в Азербайджане» - 70 лет: [мероприятие в Бакинском Славянском Университете] //Эхо.- 2017.- 29 декабря.- С. 8.

1132. Асадова, И. Константин Райкин: «Для меня Баку это богатейший источник культурных традиций»: [гастроли Театра «Сатирикон» в РДТ имени С.Вургуна] //Эхо.- 2017.- 26 декабря.- С. 8.

1133. Асадова, И. Мистика, монументальность и феномен самосознания: [о совместной выставке художников  Грузии, США, Бельгии и Великобритании в YARAT] //Эхо.- 2017.- 19 декабря.- С. 8.

1134. Асадова, И. Разрушаясь, стремимся ввысь: YARAT представит новый проект, отражающий двойственность положения человечества: [о выставке инсталляций зарубежных художников  в YARAT] //Эхо.-2017.- 14 декабря.- С. 8.

1135. Асадова, И. Российский ученый отреставрировала в Баку ценные находки: [директор Реставрационного Центра  Наталья Синицына в Музее Азербайджанского Ковра] //Эхо.- 2017.- 7 декабря.- С. 8.

1136. Асадова, И. Сын посла показал бакинцам «Вашингтон»: Молодой фотограф познакомил азербайджанцев со своим творчеством:  [о фотовыставке Меттью Секута в Галерее «Art Villa»] //Эхо.- 2017.- 26 декабря.- С. 8.

1137. В Астане открылся Музей Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2017.- 12 декабря.- С. 3.

1138. В Баку пройдет выставка кукол: [в Музейном Центре]  //Ежедневные новости.- 2017.- 15 декабря.- С.103.

1139. В Центре Гейдара Алиева будут представлены произведения известного итальянского художника Караваджо //Бакинский рабочий.-2017.- 8 декабря.- С.10.

1140. В Центре Гейдара Алиева открылась выставка произведений Караваджо //Бакинский рабочий.-2017.- 15 декабря.- С.7.

1141. Гаджиева, Л. Мастер света и тени: В Центре Гeйдapа Aлиeва открылась выставка «Караваджо - опера Омниа»: [представлены репродукции произведений итальянского художника] //Азербайджанские известия.- 2017 - 16 декабря.- С.3.

1142. Жвания, И. Иракли Жвания: «Баку-мое место!»: Интервью с известным грузинским скульптором /провела И.Асадова //Эхо.- 2017.- 22 декабря.- С.8.

1143. Жвания, И. Нам не дано предугадать…: Интервью с известным грузинским скульптором Ираклием Жвания /провела Е.Малахова //Каспiй.- 2017.- 19 декабря.- С.11.

1144. Ислам, А. Польский этнодизайн в Баку: Презентация работ мастеров в Центре современного искусства YARAT //Каспiй.- 2017.- 8 декабря.- С.13.

1145. Касеинов, Д. Маленькая история тюркских стран:  Если где-то не знают Гара Гараева или Курмангазы, значит, мы мало работаем: [беседа с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Д.Касеиновым] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2017.- 13 декабря.- С.8-9.

1146. Кязимова, С. Диалог культур: [о I фестивале искусства и музыки «Шелковый путь», организованном Goethe-Zentrum Baku] //Азербайджанские известия.-2017.- 16 декабря.- С. 1, 3.

1147. Кязимова, С. Под крылом ангела: Азербайджанские и грузинские кукольники представили свои уникальные работы на совместной выставке: [в Музейном Центре] //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 декабря.- С.4.

1148. Манафов, Р. «Морозко» в Баку: [гастроли московских артистов в РДТ имени С.Вургуна] //Эхо.- 2017.- 12 декабря.- С.8.

1149. Манафов, Р. «Под крылом ангела»: В Баку состоится выставка кукол грузинских и азербайджанских художников: [в Музейном Центре] //Эхо.- 2017.- 13 декабря.- С.8.

1150. Микеладзе, Г. Завтрак с Цискаридзе: Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе готов оказать поддержку коллегам в Баку //Азербайджанские известия.- 2017 - 2 декабря. - С.3.

1151. Очаг культуры и храм науки в Баку: Валентин Петрович Денисов рассказал как РИКЦ стал настоящим домом дружбы, домом российско-азербайджанских гуманитарных связей //Неделя.- 2017 - 8 декабря. - С.9.

1152. Райкин, К. Зал аплодировал стоя: В Баку прошли гастроли театра «Сатирикон» [беседа с актером, руководителем театра К. Райкиным] /провела Ф.Ханджанбекова  //Каспiй.- 2017 - 30 декабря. - С.13.

1153. Ханджанбекова, Ф. «Баку глазами русских художников конца XIX-начала XX веков»: [лекция в рамках проекта «Беседы об искусстве» в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2017.- 15 декабря.- С. 6.

 

Всемирная выставка «Ехро 2025»

1154. Азербайджан может внести свой вклад в движение Ехро //Бакинский рабочий.- 2017.- 13 декабря.- С. 3.

1155. Асадова, И. Дмитри Керткентзес: «Баку доказал, что умеет принимать крупные международные делегации» //Эхо.- 2017.- 14 декабря.- С. 8.

1156. Баку величественный город и самый перспективный кандидат на проведение выставки Ехро-2025 //Бакинский рабочий.- 2017.- 15 декабря.- С. 4.

1157. В штаб-квартире ОИС прошла презентация в связи с выдвижением кандидатуры города Баку на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025» //Бакинский рабочий.- 2017.- 23 декабря.- С. 3.

1158. Газета L’Opinione написала о выдвижении Баку городом - кандидатом на проведение Expo 2025 //Бакинский рабочий.- 2017.- 19 декабря.- С. 5.

1159. Дмитрий Керкенцез: Aзербайджан – новое и очень интересное пространство для «Expo-2025» //Бакинский рабочий.- 2017.- 13 декабря.- С. 6.

1160. Насиров, Р. В ходе Eхро 2025 Азербайджан докажет, что успешно воплотил в жизнь девиз о превращении «черного золота» в человеческий капитал //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С. 5-6.

1161. Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок //Бакинский рабочий.- 2017.- 13 декабря.- С. 2.

1162. Презентация в связи с выдвижением Баку в качестве города-кандидата на проведение Всемирной выставки «Ехро 2025» //Бакинский рабочий.- 2017.- 15 декабря.- С. 4.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1163. Знакомство с условиями, созданными в парке Людвигсхафен в Сумгайыте после капитального ремонта //Бакинский рабочий.- 2017.- 16 декабря.- С. 6.

1164. Президент Ильхам Алиев в Сумгайыте ознакомился с условиями, созданными во Дворце культуры «Кимьячи» после капитального ремонта //Бакинский рабочий.- 2017.- 16 декабря.- С. 5.

1165. Сдано в эксплуатацию новое здание Маштагинского центра культуры: В церемонии открытия приняла участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий. - 2017.- 7 декабря.- С.3.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕДЕЛО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

1166. Мамедова, Л. Для детей-книголюбов Азербайджана: О проектах в сфере развития и поддержки детского чтения //Вышка. - 2017.- 29 декабря.- С.10.

1167. Мастер-класс в библиотеке: [о проекте «Писатель – библиотека – читатель» в библиотеке школы №248] //Мир литературы. - 2017.- № 10 (124) декабрь.- С.10.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

1168. Лейла Алиева приняла участие в празднестве, проведенном для детей, нуждающихся в особой заботе: [в ДК Зиря] //Бакинский рабочий.-2017.- 23 декабря.- С.6.

1169. Фонд Гейдара Алиева организовал традиционное праздничное веселье для детей //Бакинский рабочий.-2017.- 30 декабря.- С.4.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1170. Алиева, Э. Коллекция-юбиляр: Миниатюрные книги, завоевавшие мировое признание: [о Музее Миниатюрной Книги и его директоре З.Салаховой] //Каспiй.-2017.- 23 декабря.- С.12-13.

1171. Асадова, И. «Азербайджанский национальный комитет ИКОМ–25»: Комитет, занимающийся спасением культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и их защитой от незаконной торговли, отмечает юбилей: [о развитии музейной работы ИКОМ] //Эхо.- 2017.- 14 декабря.- С. 8.

1172. В Губе открылся Музей Флага: [в рамках поездки Президента Ильхама Алиева в Губинский район] //Бакинский рабочий.-2017.- 8 декабря.- С.4.

1173. В Сумгайыте открылся Музей Флага //Бакинский рабочий.-2017.- 16 декабря.- С.4.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1174. Абдуллаева, А. Источник креатива и вдохновения в сердце Баку–Традиционный центр искусства «Ичеришехер»: [беседа с директором центра А. Абдуллаевой] //Бакинский рабочий.- 2017.- 7 декабря.- С. 6.

1175. Алиева, Г. Чайхана из старинной чинары:  Басгал - это дорога, устланная шелком: [об историко-культурным заповеднике] //Каспiй.- 2017.- 14 декабря.- С. 13.

1176. Открывается выставка по случаю 10-летия «Ичеришехер» //Ежедневные новости.- 2017.- 1 декабря.- С. 10.

1177. Шамхал, Л. Пути наскального искусства: Заповедник «Гала» включен в проект Международной туристической организации //Каспiй.- 2017.- 20 декабря.- С. 12.

 

ИСКУССТВО

1178. Кязимова, С. Все оттенки жизни: Проект «Цвета музыки» вновь явил неразрывную связь между музыкой и живописью: [презентация музыкально-художественного проекта в Баку Медиа Центр] //Азербайджанские известия.-2017.- 26 декабря.- С. 4.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1179. Азербайджанская художница представит картины на самой большой выставке сюрреализма в Европе: [Заслуженный художник Мехрибан Эфенди в проекте «Международный сюрреализм сегодня»] //Бакинский рабочий.-2017.- 14 декабря.- С. 5.

1180. Алиева, С. Художник со светящейся душой:  В галерее Nur ART Hause открылась выставка произведений Сакита Мамедова //Каспiй.-2017.- 26 декабря.- С. 13.

1181. Алиева, Э. Открыть ту самую дверь:  Лала Оруджева: Я сидела тихо и наблюдала, как дедушка подбирает цвета...: [из беседы с молодым художником, внучкой Заслуженного художника  Мамедали Исмаилова]  //Каспiй.-2017.- 16 декабря.- С. 11.

1182. Асадова, И. Ирина Эльдарова - почетный член РАХ: Заслуги известного азербайджанского художника отметили в Российской Академии Художеств //Эхо.- 2017.- 8 декабря.- С. 8.

1183. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова представит свою картину в Гранд Пале: Обладатель «Золотого полотна» вновь покорила отборочное жюри выставки ART EN CAPITAL //Эхо.- 2017.- 14 декабря.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1184. Аббаслы, Э. Магия авторской куклы: Эльмира Аббаслы: От рукотворных произведений - к философским медитациям: [беседа с художником-прикладником] /провела Г.Микеладзе //Каспiй.- 2017.- 2 декабря.- С.16-17.

1185. Асадова, И. «Шелковые сокровища Азербайджана: Вчера, сегодня, завтра»: Ведущие эксперты обсудят в Баку раннюю азербайджанскую вышивку //Эхо.- 2017.- 1 декабря.- С.8.

1186. Баннаева, Н. Ткань из глубины веков: В Азербайджанском Музее Ковра отреставрированы фрагменты текстиля III-IV вв. //Каспiй.- 2017.- 12 декабря.- С.13.

1187. В Нахчыване найдено древнейшее ювелирное украшение Кавказа: [золотое ожерелье в Овчулар Тепеси] //Бакинский рабочий.- 2017.- 20 декабря.- С.7.

1188. Ислам, А. Шелковые сокровища: В Музее Искусств проходит выставка старинных образцов вышивок //Каспiй.- 2017.- 6 декабря.- С.12.

1189. Микеладзе, Г. Талант - путь к творческой свободе: Четвертая персональная выставка художника Фарах Алиевой: [в Университете Культуры и Искусства] //Каспiй.-2017.- 23 декабря.- С. 16-17.

1190. Очередной филиал ОАО «Азерхалча» открыт в городе Губа: [в рамках поездки Президента Ильхама Алиева в Губинский район] //Бакинский рабочий.- 2017.- 8 декабря.- С. 4-5.

1191. Сеидова, Ф. Печати и перстни-печатки: Знак власти, силы и лидерства: [разновидность ювелирного искусства] //Каспiй.-2017.- 14 декабря.- С. 12.

 

ГРАФИКА

1192. Асадова, И. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: В Баку проходит выставка социальных комиксов: [художника Зохраба Салам-заде в галерее Art Tower] //Эхо.- 2017.- 29 декабря.- С. 8.

1193. В Ичеришехер пройдет выставка, посвященная памяти мультипликатора Назима Мамедова //Ежедневные новости.- 2017.- 1 декабря.- С. 10.

1194. В Музейном Центре откроется персональная выставка Бахрама Багирзаде Art In Boxes: [представлены карикатуры заслуженного артиста] //Бакинский рабочий.- 2017.- 16 декабря.- С. 10.

1195. Гусейнзаде, Р. Яркий гимн цвету: Когда душа Назима Мамедова по-прежнему живет в красочных картинах: [о творчестве художника] //Каспiй.- 2017.- 8 декабря.- С.13.

 

СКУЛЬПТУРА

Омар Эльдаров – 90

1196. В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Омара Эльдарова //Бакинский рабочий.- 2017.- 22 декабря.- С. 7.

1197. Президент Ильхам Алиев вручил народному художнику Омару Эльдарову орден «Гейдар Алиев» //Бакинский рабочий.- 2017.- 21 декабря.- С. 2.

1198. Эльдаров, О. Омар Эльдаров, народный художник Азербайджана: «Новое поколение художников и скульпторов - это талантливая и целеустремленная молодежь» /интервью //Азербайджанские известия.- 2017.- 23 декабря.- С. 1, 3.

 

     ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1199. В парке Центра Гейдара Алиева состоялось открытие фотовыставки Red Bull Illume //Бакинский рабочий. - 2017.- 20 декабря.- С. 5.

1200. Издан фотоальбом «IV Игры исламской солидарности глазами азербайджанских фотографов» //Бакинский рабочий. - 2017.- 9 декабря.- С. 3.

1201. Ислам, А. Запечатлеть настоящее лицо:  Портретная фотография: Вечная тема любого вида изобразительного искусства: [о фотовыставке в галерее Art Tower]  //Каспiй. - 2017.- 20 декабря.- С. 13.

1202. Кязимова, С. Портрет современника: Экспозиция фотовыставки «Лица» раскрывает внутренний мир и характеры ее героев: [портретная фотография в галерее Art Tower] //Азербайджанские известия.- 2017- 19 декабря.- С.4.

1203. Кязимова, С. Три мгновения жизни: Работы Агдес Багирзаде отобраны на международную выставку арт-фотографий Brooklyn-2017 //Азербайджанские известия.- 2017- 7 декабря.- С.4.

1204. Памяти коллеги: [фотокорреспондента Рафика Нагиева] //Бакинский рабочий. - 2017.- 7 декабря.- С.5.

1205. Яваргызы, И. Палитра характеров и возрастов на выставке в Баку: [о фотовыставке в галерее Art Tower] //Эхо.- 2017- 16 декабря.- С.10.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1206. Манафов, Р. «Вода глазами детей»: В галерее ArT Tower в Ичеришехер состоялось открытие выставки учеников Art school //Эхо. - 2017.- 13 декабря.- С.8.

 

МОДА. ДИЗАЙН

1207. Асадова, И. В Excelsior Hotel & Spa прошло собрание клуба профессионалов и любителей моды Baku Fashion Club: [под руководством Л. Гуторовой-Пойраз] //Эхо.- 2017.- 5 декабря.- С.8.

1208. Асадова, И. Фахрия Халафова расскажет о моде и главных тенденциях: Известный модельер проведет встречу в Университете Культуры и Искусств //Эхо.- 2017.- 22 декабря.- С.8.

1209. Впервые работы азербайджанского дизайнера Фахрии Халафовой представлены в Эрмитаже //Бакинский рабочий.-2017.- 8 декабря.- С.10.

1210. Манафов, Р. Фахрия Халафова: Надеюсь, начинающие модельеры из Азербайджана станут одними из первых слушателей учебного центра Эрмитажа: [работы Заслуженного деятеля искусств вошли в постоянную экспозицию галереи]  //Эхо.- 2017.- 12 декабря.- С.8.

1211. Фахрия Халафова: «Надеюсь, начинающие модельеры из Азербайджана станут одними из первых слушателей учебного центра Эрмитажа» //Бакинский рабочий.- 2017.- 12 декабря.- С.5.

 

МУЗЫКА

1212. Аббасова, Р. Полвека в строю: Славная летопись музыкальной школы СГБ //Каспiй.- 2017.- 21 декабря.- С.11-12.

1213. Алиева, Э. Песни, несущие любовь и доброту: Вечер памяти Эмина Сабитоглу: [в Филармонии] //Каспiй.- 2017.- 5 декабря.- С.13.

1214. Алиярова, Н. Наша музыка в США: В Нью-Йорке с успехом прошел концерт азербайджанской пианистки: [беседа с  нашей соотечественницей Наргиз Алияровой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2017.- 5 декабря.- С.12-13.

1215. Асадова, И. Молодежь поет песни Муслима Магомаева: [гала-концерт  учащихся музыкальных школ, посвященный 75-летию со дня рождения великого вокалиста] //Эхо.- 2017.- 29 декабря.- С.8.

1216. Асадова, И. Музыкальный вечер в доме - музее Ростроповичей: Состоялся в Баку в рамках международного проекта //Эхо.- 2017.- 9 декабря.- С.10.

1217. Асадова, И. Рамиз Кулиев в Тегеране: Выдающийся тарист выступил с концертом и провел мастер-классы //Эхо.- 2017.- 29 декабря.- С.8.

1218. Багирзаде, Л. Аккорды ярких успехов: Юные пианисты достойно представили Азербайджан в Вене: [Эльмира Мусеибзаде  и Али Адигезалов студенты Бакинского Музыкального Колледжа] //Азербайджанские известия.- 2017. - 9 декабря.- С.3.

1219. Байрамова, Л. Когда-то мне предрекали большое математическое будущее, но победила музыка: Мир глазами композитора: [из беседы с Джалалом Аббасовым]  //Каспiй- 29 декабря.- С.12-13.

1220. Буланова, О. 105 лет прошло со дня рождения Агабаджи Рзаевой: Первого дипломированного композитора-женщины в истории Азербайджана //Азербайджанские известия.- 2017. - 16 декабря.- С.10.

1221. Буланова, О. Тайны Баку: «Лейли и Меджнун» -первая опера на мусульманском Востоке //Эхо.- 30 декабря.- С. 13.

1222. В память о маэстро: Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Музыкальной школы имени Ростроповичей //Каспiй.- 2017.- 7 декабря.- С.3.

1223. Гярмруди, Ф. Мугам и духовность: Импульс музыкальному исполнительству: [беседа с руководителем одноименного проекта, музыкантом Ф.Гярмруди] /провела А. Ислам //Каспiй.- 2017.- 27 декабря.- С.12.

1224. Зейналов, А. Когда вокалист растворяется в музыке…: Азер Зейналов: Если мелодия не вызывает трепета в моей душе, я не смогу донести ее красоту до слушателей: [беседа с музыкантом] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2017.- 30 декабря.- С.12.

1225. Иманов, В.Триумф звездной пары: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли новый сезон миланского оперного театра «Ла Скала» //Азербайджанские известия.- 2017.- 14 декабря.- С.4.

1226. Ислам, А. На свет искусства и личности: Основоположнику вокальной школы Бюль-Бюлю посвящается: [о презентации книги «Бюль-Бюль. Библиография» в Национальной Библиотеке]  //Каспiй.- 2017.- 26 декабря.- С.12.

1227. Ислам, А. Наедине с миром Узеир бека в его доме: Сардар Фараджев: Свет гения великого композитора всегда наполнял меня и давал силы… //Каспiй.- 2017.- 28 декабря.- С.12-13.

1228. Мамедова, А. Азербайджанская музыка звучит в Европе: В Вене состоялась научно-музыкальная презентация: [о презентации книги «Дмитрий Шостакович и азербайджанская музыкальная культура» музыковеда Фарах Таировой] //Каспiй.- 2017.- 1 декабря.- С.13.

1229. Манафов, Р. В Азербайджане объявлен конкурс имени Тофига Гулиева, посвященный 100 - летию выдающегося композитора  //Эхо.- 2017.- 9 декабря.- С. 10.

1230. Манафов, Р. «Муслим Магомаев. Возвращение»: На российском телеканале НТВ состоится премьера документального фильма посвященного 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, легендарного азербайджанского исполнителя и композитора: [автор фильма-Т.Миткова] //Эхо.- 2017.- 13 декабря.- С. 8.

1231. Научно-музыкальное шествие Сураи Агаевой [о книге «Энциклопедия азербайджанского мугама»] //Вышка.- 2017.- 29 декабря.- С. 11.

1232. Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Музыкальной школы имени Ростроповичей //Бакинский рабочий.- 2017.- 7 декабря.- С. 3.

1233. Худавердиева, Т. Страж великого наследия:  К 60-летию композитора, педагога и публициста Сардара Фараджева  //Каспiй.- 2017.- 23 декабря.- С. 18.

 

Фархад Бадалбейли – 70

1234. Асадова, И. Ильхам Алиев вручил Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал» //Эхо.- 2017.- 27 декабря.- С. 8.

1235. Бадалбейли, Ф. Фархад Бадалбейли, народный артист СССР: «Иногда в творчестве очень помогает и шутка»: [беседа с музыкантом] //Азербайджанские известия.- 2017.- 16 декабря.- С.3.

1236. Президент Ильхам Алиев вручил народному артисту Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал» //Бакинский рабочий.- 2017.- 26 декабря.- С. 4.

1237. Счастье жить в музыке: Юбилейный концерт Фархада Бадалбейли в Москве собрал многочисленных друзей прославленного музыканта //Азербайджанские известия.- 2017.- 16 декабря.- С.3.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

1238. Асадова, И. Горячие анонсы «Жары»: [о предстоящем музыкальном фестивале]  //Эхо.- 2017.- 27 декабря.- С.8

1239. Асадова, И. EMIN на концерте в Баку: «Меня можете не охранять, я здесь дома»: [о выступлении музыканта во Дворце Гейдара Алиева] //Эхо.- 2017.- 19 декабря.- С.8

1240. Асадова, И. По пути в Баку сольник в Сrocus City Hall: Стартуют концерты Емина в поддержку альбома «Прости, моя любовь» //Эхо.- 2017.- 6 декабря.- С.8.

1241. Дадашева, А. Ляман Дадашева призывает соратников к единству: [о творчестве певицы, полуфиналистки проекта «Голос Азербайджан»] //Эхо.- 2017.- 28 декабря.- С.8.

1242. Нагиев, Т. «Есть команды, которые выигрывают только благодаря залу»: Интервью с фронтменом команды КВН «Сборная Баку» Тамерланом Нагиевым /провела И.Асадова //Эхо.- 2017.- 15 декабря.- С.8

1243. Яваргызы, И. Рашад Азизов: «Сборная Баку» уже готова передать эстафету молодым кавээнщикам!»: В Баку состоялся финал Азербайджанской лиги КВН //Эхо.- 2017.- 20 декабря.- С.8.

 

  БАЛЕТ. ТАНЦЫ

1244. Бабазаде, А. Очарованная и чарующая танцем: В Бакинской Академии Хореографии отметили 90-летие со дня рождения одной из ярких представительниц национальной школы хореографии Хумар Зульфугаровой //Эхо.- 2017.- 1 декабря.- С.8.

 

КИНО

1245. Агамалиев, Р. Импульс национальной анимации: Мультфильмы как средство воспитания детей: [беседа с кинорежиссером Р.Агамалиевым] /провела А.Мамедова //Каспiй.- 2017.- 28 декабря.- С.13.

1246. Асадова, И. «Али и Нино» показали в Саудовской Аравии: [об одноименном фильме А.Кападиа] //Эхо.- 2017.- 28 декабря.- С. 8.

1247. Асадова, И. «Вагиф Мустафаев–это бренд»: [о мировой известности кинорежиссера] //Эхо.- 2017.- 28 декабря.- С. 8.

1248. Асадова, И. «Современная азербайджанская анимация»: В Баку пройдет конференция, посвященная современной анимации, и презентация книги //Эхо.- 2017.- 21 декабря.- С. 8.

1249. Дадашева, А. «Щедрый скупой»: В Баку показали фильмы о знаменитых азербайджанских меценатах: [созданных  центром ARB ARAN в Музее Истории] //Эхо.- 2017.- 26 декабря.- С. 8.

1250. Мехти, У. Ульви Мехти: «То, что Баку остался без кинофестиваля-это нонсенс!»: Интервью с киноисториком-кинопублицистом, членом Гильдии Киноведов и Кинокритиков России /провела И.Асадова //Эхо.- 2017.- 21 декабря.- С. 8.

1251. Хатамов, М. Горизонты отечественного кинематографа: Мушфиг Хатамов: Если наше кино демонстрируется в пятидесяти странах мира, это о чем-то говорит: [беседа с директором киностудии «Азербайджанфильм»] /провела А.Ислам  //Каспiй.- 2017.- 14 декабря.- С. 8-9.

1252. Шихлинский, З. Нарды моей судьбы: Кинорежиссер Зия Шихлинский рассказал, как ему прочили партийную карьеру, но он выбрал кино: [беседа с заслуженным деятелем искусств] //Неделя.- 2017.- 22 декабря.- С.19.

 

ТЕАТР

1253. Азерпаша Нейматов награждён орденом: [ «За службу Отечеству» второй степени] //Эхо.- 2017.- 27 декабря.- С. 8.

1254. Алиева, Р. Герой на все времена: [к 90-летию Нодара Шашикоглу] //Вышка.- 2017.- 22 декабря.- С.11.

1255. Асадова, И. В Баку пройдет вечер памяти великого Нодара Шашиоглы: Ведущим мероприятия будет Александр Шаровский //Эхо.- 2017.- 8 декабря.- С. 8.

1256. Асадова, И. «Меме» - последние штрихи накануне грандиозной премьеры: В Русском драмтеатре представят спектакль Эмина Мирабдуллаева по пьесе Натига  Расулзаде //Эхо.- 2017.- 7 декабря.- С. 8.

1257. Асадова, И. Эмин Мирабдуллаев: В лице Натига Расулзаде обрел не только интересного драматурга…:  В Русском Драматическом Театре состоялась премьера спектакля «Меме»  //Эхо.- 2017.- 19 декабря.- С. 8.

1258. Ислам, А. Моноспектакль как театр одного актера: Элитарный вид искусства, ориентирующийся на интеллектуалов: [о спектакле «Наказание» режиссера  Мехрибан Алекперзаде  в ТЮЗе] // Каспiй.- 2017.- 22 декабря.- С. 13.

1259. Манафов, Р. «Дорогая Памела»: В Молдове под руководством азербайджанского режиссера состоялась премьера спектакля: [Турал Мустафаев в Гагаузском Национальном Театре имени Д.Танасоглу] //Эхо.- 2017.- 13 декабря.- С. 8.

1260. Микеладзе, Г. «Сильва» собирает аншлаги: Классическая оперетта Имре Кальмана вновь в репертуаре Музыкального Театра: [режиссер-Борис Лукинский] //Каспiй.- 2017.- 22 декабря.- С.12.

1261. Панахова, А. Актриса. Личность. Деятель: К 25-летию Муниципального Театра Амалии Панаховой: [беседа с народной артисткой] //Каспiй.- 2017.- 2 декабря.- С.12-13.

1262. Панахова, А. Моя счастливая звезда: Амалия Панахова рассказала о жизни, о времени, о театре //Неделя.- 2017.- 15 декабря.- С.19.

1263. Хакимов, А. О планах мышей и людей: При поддержке посольства США в Азербайджане состоялась премьера постановки инклюзивного театра: [о спектакле «Люди и мыши» режиссера Н. Гуламзаде в Театра «ЭСА»] //Эхо.- 2017.- 21 декабря.- С.8.

 

ТУРИЗМ

1264. Алекперова, Дж. Эко-и лечебный туризм в Азербайджане //Эхо.- 2017.- 27 декабря.- С.1, 3.

1265. Асадова, И. Азербайджан лидирует в Грузии по количеству туристов за 2017 год //Эхо.- 2017.- 14 декабря.- С. 8.

1266. Асадова, И. Baku Guide-самое новое и интересное о Баку //Эхо.- 2017.- 7 декабря.- С. 8.

1267. Буланова, О. В Нафталан за чудо-нефтью //Эхо.- 2017.- 30 декабря.- С. 16.

1268. Гаврилова, О. Пламенные башни Баку:  Flame Towers стали современным символом азербайджанской столицы //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 декабря.- С. 3.

1269. Гаджиева, Л. «Шахдаг» открывает сезон: Популярный горнолыжный курорт приготовил для своих гостей немало сюрпризов  //Азербайджанские известия.- 2017.- 21 декабря.- С. 3.

1270. Рустамова, Э. Туристический рынок нужно исследовать  //Эхо.- 2017.- 28 декабря.- С. 1-2.

1271. Хайрулина, Т. Туристы выбирают  Азербайджан: С начала года страну посетили миллионы иностранцев  //Каспiй.- 2017.- 13 декабря.- С. 11.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1272. Асадова, И. «Мой поэтический народ»: В Баку презентована книга на лезгинском языке: [главного редактора  газеты «Самур» С.Керимовой в РИКЦ] //Эхо.- 2017.- 26 декабря.- С. 8.

1273. Буланова, О. «Его талант не только в сердце…»: Исполняется 93 года со дня рожления выдающегося азербайджанского поэта Наби Хазри //Эхо.-2017.- 9 декабря.- С. 10.

1274. Бураковская, О. Памяти Мамеда Араза: 13 лет назад ушел из жизни выдающийся поэт, публицист и журналист //Эхо.- 2017.- 2 декабря.- С.10.

1275. В Баку наградили лучших писателей 2017 года: [в клубе «Натаван»] //Ежедневные новости.-2017.- 22 декабря.- С. 10.

1276. Мамедова, А. Вторая жизнь восточной газели: Увидел свет сборник «Хазарский альманах»: [изданный Союзом Писателей, в который вошли стихи и газели, написанные в форме аруз] //Каспiй.-2017.- 26 декабря.- С. 12.

1277. Сборник рассказов Леонида Андреева издан на азербайджанском языке:  [перевод Ровшана Рамизоглу] //Бакинский рабочий.- 2017.- 23 декабря.- С.7.

1278. Сулейманова, Ф. «Луч» подвел итоги: Ассоциация расширила рамки своей деятельности: [собрание членов одноименной литературно-творческой ассоциации] //Каспiй. - 2017.- 20 декабря.- С.12.

 

Гусейн Джавид – 135

1279. Алиев, К. На свете нет профессии прекраснее: Кямран Алиев: Если люди научатся понимать друг друга, исчезнут войны: [беседа с литературоведом] /провел Ф.Гусейн //Каспiй.- 2017.- 23 декабря.- С.19-20.

1280. Алиева, Г. Возвысивший идеологию тюркизма: Уникальность великого Джавида-в монументальности и силе воздействия //Каспiй.- 2017.- 15 декабря.- С.12.

1281. В Академии наук прошла конференция, посвященная 135-летнему юбилею Гусейна Джавида и Кязыма Карабекира //Бакинский рабочий.- 2017.- 20-декабря.- С. 7.

1282. Кязимова, С. Воины пера и меча: В Баку отметили 135-летний юбилей Гусейна Джавида и Кязыма Карабекира //Азербайджанские известия.- 2017.- 23 декабря.- С. 3.

1283. Торжественно отмечено 135-летие со дня рождения великого азербайджанского поэта Гусейна Джавида: [спектаклем на основе произведений поэта в постановке Народного артиста Вагифа Асадова на сцене Аздрамы] //Бакинский рабочий.- 2017.- 19 декабря.- С. 4.

 

Молла Панах Вагиф – 300

1284. Асадова, И. «Сокровищница тайн»: Мероприятие, посвященное Молла Панах Вагифу состоялось в Газахе //Эхо.- 2017.- 5 декабря.- С.8.

1285. Бабаева, Н. Певец красоты человеческой //Мир литературы.- 2017.- № 10 (124) декабрь.- С.7.

1286.  Гусейнова, Т. Я правду искал...: К 300 - летию великого поэта-гуманиста  //Каспiй.- 2017.- 9 декабря.- С.20.

1287. Ислам, А. Певец любви и красоты: Молла Панах Вагиф – 300 //Каспiй.- 2017.- 16 декабря.- С.13.

1288. Ислам, А. Связующий фактор:  Делегация Türksoy приняла участие в мероприятиях в Баку: [научно-практическая конференция в Национальной Библиотеке] //Каспiй.- 2017.- 12 декабря.- С.9.

1289. Салаев, Г. Моллах Панах Вагиф - поэт и дипломат: Или о том, что рукописи горят, но не сгорают //Эхо.- 2017.- 2 декабря.- С.13.

 

ПОЭЗИЯ

1290. Велиева, С. Мир, где повстречались мы с тобой: [стихи в переводе Ниджата Мамедова] //Мир литературы.- 2017.- № 10 (124) декабрь.- С.11.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1. Azad Azərbaycan

2. Azərbaycan

3. Azərbaycan müəllimi

4. Bakı xəbər

5. 525-ci qəzet

6. Bizim yol

7. Ekspress

8. Ədalət

9. Ədəbiyyat qəzeti

10. Həftə içi

11. Xalq cəbhəsi

12. Xalq qəzeti

13. İki sahil

14. İqtisadiyyat

15. Kaspi

16. Kredo

17. Mədəniyyət

18. Mövqe

19. Olaylar

20. Palitra

21. Respublika

22. Səs

23. Şərq

24. Türküstan

25. Üç nöqtə

26. Yeni Azərbaycan

27. Yeni Müsavat

 

 

 

Список использованных газет

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Мир литературы

7. Неделя

8. Новое время

9. Эхо

 

Mündəricat

 

  I. Mədəniyyət .....................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında

 

rəhbər materiallar ...................................................................

4

Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə .............................................

15

Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü.........................

17

“Multikulturalizm”....................................................................

18

“İslam Həmrəyliyi İli” – 2017 ...............................................

19

Mədəni əlaqələr .......................................................................

21

“2017 – İslam Həmrəyliyi İli:

 

Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq”..................................

26

UNES­­CO-nun Qeyri-Maddi Mədəni

 

İrsin Qorunması üzrə Hö­ku­mət­­lərarası

 

Komitəsinin 12-ci sessiyası ..................................................

27

Bakı “Expo 2025”.....................................................................

28

Saraylar, Mədəniyyət Evləri və

 

İstirahət Parkları ....................................................

29

İnformasiya və Reklam işi .....................................................

29

Kitabxana işi ............................................................................

30

Muzey işi .................................................................................

31

Tarix və mədəniyyət abidələri ................................................

32

II.İncəsənət ..............................................................................

33

Rəngkarlıq ...............................................................................

33

Ömər Eldarov – 90 ..................................................................

37

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...................................................

38

Bədii fotoqrafiya .....................................................................

39

Heykəltəraşlıq ..........................................................................

39

Moda və Dizayn …………………………………………

40

Musiqi ......................................................................................

41

Əhməd Ba­kıxanov – 125 .......................................................

50

Bülbül – 120 ............................................................................

51

Tofiq Quliyev – 100 ................................................................

52

Nəriman Məmmədov – 90 ......................................................

52

Emin Sabitoğlu – 80 ................................................................

53

Müslüm Maqomayev – 75...................................................

53

Fərhad Bədəlbəyli – 70 ...........................................................

54

Sərdar Fərəcov – 60 ................................................................

55

Xalq yaradıcılığı ......................................................................

56

Balet və Rəqs ...........................................................................

57

Kino .........................................................................................

58

Teatr .........................................................................................

62

Akademik Milli Dram Teatrı...................................................

67

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ...................

68

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ...................................

69

III. Turizm ...............................................................................

69

IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ........................

73

Şeirlər .......................................................................................

73

Hekayələr .................................................................................

79

Esselər ......................................................................................

81

Novelallar ................................................................................

82

Romanlar ..................................................................................

82

Poemalar ..................................................................................

82

Povestlər  .................................................................................

82

Pyeslər .....................................................................................

83

V. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid ..............................

83

Molla Pənah Vaqif – 300 ........................................................

107

Hüseyn Cavid – 135 ................................................................

109

Həkim Qəni – 100 ...................................................................

111

Cəmil Əlibəyov – 90 ...............................................................

112

VI. Ədəbi əlaqələr ...................................................................

112

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .................................

143

 

 

Содержание

I.Культура .................................................................

115

Руководящие материалы по культуре

 

и искусству .............................................................

115

Памяти общенационального лидера Гейдара Алиева..........

117

Азербайджан  и ЮНЕСКО – 25 ...........................

118

День солидарности азербайджанцев мира ..........

119

Год исламской солидарности – 2017..................

119

Мультикультурализм ..............................................

120

Культурные связи ...................................................

120

Всемирная выставка «Ехро 2025» .......................

124

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки Культуры и Отдыха ....................................

125

Библиотечное Дело. Библиотековедение ...........

125

Фонд Гейдара Алиева ...........................................

125

Музейное дело ......................................................

126

Памятники истории и культуры ............................