Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2019 - DEKABR

 

 

 

 

 

BAKI-2020 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Dekabr - 2019

 

 

BAKI-2020

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıqova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr – 2019 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıqova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2020.- 168 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2020 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

I. MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında rəhbər materiallar

1.    “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Reklam haqqında” və “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 noyabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 21 dekabr.- S.3.    

2.    “Kinematoqrafiya haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Nəşriyyat işi haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında” və “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 noyabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 22 dekabr.- S.5.    

___________

3.    Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Banqladeş Xalq Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 29 noyabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 1 dekabr.- S.7.   

4.    “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1512-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 628 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 29 dekabr.- S.1.   

5.    “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 12 mart tarixli 115 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 29 dekabr.- S.2.   

___________

6.    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 5 dekabr.- S.3.    

7.    Əlibaba Məmmədovun 90 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.   

8.    “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Reklam haqqında” və “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 noyabr tarixli 1691-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 21 dekabr.- S.3.    

9.    20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 dekabr 2019-cu il //Azərbaycan.- 2019.- 14 dekabr.- S.2.  

10.     “Kinematoqrafiya haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Nəşriyyat işi haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında” və “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 noyabr tarixli 1692-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 22 dekabr.- S.5.   

11.     Leyla Bədirbəylinin 100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 2.; Xalq qəzeti.- 2019.- 30 dekabr.- S. 2.  

12.     Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.; Respublika.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.; Kaspi.- 2019.- 7-9 dekabr.- S.9.  

13.     Yunəyirici-boyaq fabrikinin tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2019-cu il // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 2.   

___________

14.     Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasına “Respublika” statusunun verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 506, 28 dekabr 2019-cu il // Xalq qəzeti.- 2019.- 29 dekabr.- S.2.  

15.     “Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 sentyabr tarixli 379 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 507, 28 dekabr 2019-cu il // Xalq qəzeti.- 2019.- 29 dekabr.- S.2.   

16.     Bayramov, C. 2019-2020-ci dərs ilində “Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsinin keçirilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri; 29 noyabr 2019-cu il // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 6 dekabr.- S.3.   

17.     2020-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı: № 712; 2 dekabr 2019-ci il // Xalq qəzeti.- 2019.- 3 dekabr.- S.6.  

___________

18.     Abbasov, Q. Ə. Azərbaycan zəngin milli-mənəvi dəyərlərə malikdir // Azərbaycan.- 2019.- 31 dekabr.- S.15.  

19.     Almaniya mədəni əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmasını təklif edir: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev  Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Volfqanq Maniqlə görüşüb] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.5.  

20.     Azərbaycan-Bəhreyn: mədəniyyətlərin qarşılıqlı təbliği hər iki tərəfin marağındadır: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Bəhreyn Krallığının ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüşüb] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.3. 

21.     Azərbaycan-İordaniya sənədləri imzalanıb: [Kral Əlahəzrət II Abdullah ibn Al Hüseynin Azərbaycana səfəri çərçivəsində] // Azərbaycan.- 2019.-11 dekabr.- S.2.   

22.     Azərbaycan-Kolumbiya diplomatik münasibətlərinin 25 illiyi qeyd edilib: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.8.  

23.     Azərbaycan Könüllülərinin II Həmrəylik Forumu keçirilib: [tədbirdə Mədəniyyət nazirinin müavini Rafiq Bayramov və digər rəsmilər iştirak ediblər] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.4.    

24.     Azərbaycan mətbəxi və məhsulları beynəlxalq xeyriyyə bazarında: [Sofiya şəhərində xalqımızın mədəniyyət nümunələri nümayiş edilib] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 5 dekabr.- S.16.   

25.     “Azərbaycanın mədəniyyət təqvimi”: [Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə   hazırlanan eyniadlı elektron kataloq haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 26 dekabr.- S.13.    

26.     Azərbaycanın üç tarixi məkanı İSESKO-nun İslam İrsi Siyahısına salınıb: [Mərakeş Krallığının paytaxtı ər-Rabatda keçirilmiş İslam Dünyası İrs Komitəsinin növbədənkənar iclası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.-17 dekabr.- S.11.; Yeni Azərbaycan.- 2019.- 17 dekabr.- S.11.   

27.     Bakı və Moskva şəhərlərinin mədəniyyət müəssisələri arasında əməkdaşlıq: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin nümayəndə heyətinin Moskva şəhərinə səfər etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.3.    

28.     Bölgələrdə vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Saatlı rayonunda, Mədəniyyət nazirinin müavini Rafiq Bayramovun Hacıqabul rayonunda vətəndaşlarla görüşləri haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.4.   

29.     Bölgələrdə vətəndaşlarla növbəti görüş // Respublika.-2019.- 18 dekabr.- S.7.  

30.     Bursada qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub: [Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin  nümayəndələrinin eyniadlı şəhərə səfər etmələri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.4.  

31.     “Culture Guide” mədəniyyət bələdçisinin dekabr sayı çapdan çıxıb // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.8.   

32.     Daşsalahlı, R. Gəlin hamımız bir könüllü olaq: Azərbaycanda Könüllülərin 2-ci Həmrəylik Forumu keçirilib: [forumda Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov çıxış edib] // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 6 dekabr.- S. 2.  

33.     Davamlı inklüziv inkişaf üzrə lider dövlətlər sırasında: UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının 25 illiyi ilə əlaqədar dəyirmi masa keçirilib: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.  

34.     Dil texnologiyaları hamı üçün: dünyada linqvistik çeşidlilik: [Paris şəhərində – UNESCO-nun mənzil-qərargahında eyniadlı beynəlxalq konfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.4.  

35.     Dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi sahəsində Azərbaycanın təşəbbüsləri BMT-də yüksək qiymətləndirilib: [BMT Baş Assambleyası qurumunun Nyu- Yorkdakı iqamətgahında keçirilmiş plenar iclası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.-14 dekabr.- S.3.   

36.     Əbülfəs Qarayev: Qloballaşma dövründə mədəniyyətə təsir formaları da müasirləşib: Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin APA-ya müsahibəsi / müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu // Azərbaycan.- 2019.-29 dekabr.- S.8-9.    

37.     Ədiloğlu, N. Milli mədəniyyətimizdə məşhur Fətullayevlər nəsli: [teatr və kino aktyoru Fateh Fətullayev, rejissor Hafiz Fətullayev, Xalq rəssamı Nüsrət Fətullayev, Əməkdar artist Vəfa Fətullayeva və başqaları haqqında] // Ədalət.- 2019.- 24 dekabr.- S.5.   

38.     Əlifoğlu, Ş. Gürcüstanlı soydaşlarımız etnoqrafik aynada: [şair, etnoqraf alim Əsəd Əliyevin “Gürcüstan azərbaycanlılarının etnoqrafiyası (təsərrüfat məişəti və maddi mədəniyyəti)” adlı monoqrafiyası haqqında] // Kredo.- 2019.- 11 dekabr.- S.14.

39.     Əliqızı, Z. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliği: Görülən işlər dəyərlərimizin, sənət nümunələrimizin milli çərçivədən çıxaraq dünya miqyasında yayılmasına və bəşəri mahiyyət kəsb etməsinə xidmət edir: [yazıçı-kulturoloq Aydın xan Əbilovun, şair-publisist Sabir Rüstəmxanlının, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədr müavini Jalə Əliyevanın və Xalq artisti Mənsum İbrahimovun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 4 dekabr.- S.11.    

40.     Əlioğlu, Y. Ekranda yazılan tarix // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.16.    

41.     Fariz. Prezident İlham Əliyevin siyasəti: mədəniyyətlərarası və dinlərarası harmoniya: “Bu istiqamətdə Azərbaycanda keçirilən tədbirlər ölkəmizin dünyadakı mövqeyini daha da gücləndirir”: [“Park İnn” hotelində eyniadlı konfransda Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.1; 3.  

42.     Həştərxan vilayəti ilə mədəniyyət sahəsində əlaqələr müzakirə olunub: [Mədəniyyət nazirinin müavini Rafiq Bayramovun Mədəniyyət və Turizm naziri Olqa Prokofyeva ilə görüşü haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.5.   

43.     Hüseynova, Ş. Harmoniya: Şərqiyyə Hüseynova: Mənim üçün harmoniya bir yerdə dayanıb, digər yeri tapdalamamaqdır...: [“Harmoniya” layihəsinin qonağı sabiq diktor, Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samirə Əşrəf // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.12.  

44.     “İçərişəhər” İSESCO-nun İslam İrsi Siyahısına daxil edildi // Azad Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.- S.7.  

45.     “İrs” layihəsindən yeni kitabların təqdimatı: [“JW Marriott Absheron” hotelində “Azərbaycan inciləri”, “Gəncə – Nizami yurdu”,“Qədim və gözəl Qarabağ” adlı kitabların təqdimatında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 3.  

46.     Qasımova, X. Mədəniyyətimizin əsl hamisi: [birinci xanım Mehriban Əliyeva haqqında] // Xalq qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.6.   

47.     “Qayaüstü mədəniyyət: mif, rəsm və dünya” mövzusunda beynəlxalq elmi seminar: [A.M.E.A-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında eyniadlı mövzusunda beynəlxalq elmi seminar işinə başlayıb] // Elm.- 2019.- 19 dekabr.- S.4.   

48.     Lalə. Dövlət qayğısı yaradıcı insanların fəaliyyətinə stimul verir: [Milli İncəsənət Muzeyində  mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatların təqdimat mərasimində  Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.1; 2.    

49.     Mədəniyyət naziri diaspor təmsilçiləri ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin görüşləri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.2.    

50.     Mədəniyyət naziri Latviya, İordaniya və İndoneziyanın səfirləri ilə görüşüb // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.3. 

51.     Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Şirvan şəhərində vətəndaşlarla görüşüb: [Vaqif Əliyev] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.    

52.     Mədəniyyət Nazirliyində Litva səfiri ilə görüş: [Əbülfəs Qarayev  Egidijus Navikasla görüşüb] // Mədəniyyət.-2019.- 4 dekabr.- S.2.   

53.     Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə yeni kitablar işıq üzü görüb // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.7.   

54.     Məmmədov, N. Elm və mədəniyyətin təbliği dövlətçiliyimizin əsas istiqamətlərindəndir // İki sahil.- 2019.- 13 dekabr.- S.23.    

55.     Məmmədova, X. Cansağlığı, yaradıcılıq uğurları, pul...: İncəsənət nümayəndələrinin 2020-ci ildən gözlədikləri çoxdur: [Xalq artisti Mübariz Tağıyevin, Teyyub Aslanovun, bəstəkar Faiq Sücəddinovun və başqalarının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 24 dekabr.- S.12.    

56.     Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul ediblər: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Saatlı rayonunda vətəndaşlarla görüşüb] // Azərbaycan.-2019.- 18 dekabr.- S.8.    

57.     Mükərrəmoğlu, M. 2020-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin paytaxtları elan edilib: [ərəb dünyasından Qahirə (Misir), Asiya qrupundan Buxara (Özbəkistan) və Afrika qrupundan Bisau (Qvineya Bisau) şəhərləri] // Xalq qəzeti.- 2019.- 19 dekabr.- S.11.    

58.     Mükərrəmoğlu, M. Mədəni müxtəliflik Azərbaycanın qiymətli sərvətidir // Xalq qəzeti.- 2019.- 4 dekabr.- S. 9.   

59.     Mükərrəmoğlu, M. Mədəniyyətimizin dünyada təbliğinə diaspor təşkilatlarımız daha ciddi yanaşmalıdırlar // Xalq qəzeti.- 2019.- 25 dekabr.- S.15.    

60.     Nazir: Azərbaycan dünyada təkcə neft ölkəsi deyil, həm də mədəniyyət, tarix, tolerantlıq nümayiş etdirir // Mövqe.- 2019. - 19 dekabr.- S.6.   

61.     Nərimanoğlu, M. Mənəvi ucalığın və nəcibliyin ünvanı: [birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki xidmətləri haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 8 dekabr.- S.1-2.    

62.     Nurəddin. Azərbaycan kitabı üçün uğurlu il: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dövlətin mədəniyyət siyasətinə uyğun müxtəlif mövzularda kitabların çap edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S. 7.   

63.     “Port Baku Mall”da “Gingerbread City” adlı sərgi açılıb: [layihənin ideyası “Nargis” jurnalının baş redaktoru Ülviyyə Mahmudovaya məxsusdur] // Azərbaycan.- 2019.- 11 dekabr.- S.6.   

64.     “Prezident İlham Əliyevin siyasəti: mədəniyyətlərarası və dinlərarası harmoniya” mövzusunda konfrans: [Mədəniyyət Nazirliyi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə] // Azərbaycan.-2019.-19 dekabr.- S.3.    

65.     Rəis, X. Bakı Kitab Mərkəzinin nağılla böyüyən uşaqları: “Oxu saatı” layihəsinin qonağı Nurəddin Mehdixanlı: Kitab bir insan üçün yaşayacağı həyat xəritəsidir, daxil olduğu dünyada gedəcəyi yolların, qarşılaşacağı hadisələrin bələdçisidir // Kaspi.- 2019.- 17 dekabr.- S.12.    

66.     Rəis, X. Dövlət qayğısı yaradıcı insanların fəaliyyətinə stimul verir: Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə orden və medalların, fəxri adların vəsiqələri təqdim edildi: [“Xalq artisti” fəxri adına layiq görülən Tünzalə Ağayeva, “Şöhrət” ordeninə layiq görülən Xalq artistləri Ramiz Məlik,  Nurəddin Mehdixanlı və başqaları haqqında] // Kaspi.- 2019.- 25 dekabr.- S.12.    

67.     Sakit, D. Tariximizin, milli adət-ənənələrimizin təbliği turizmin inkişaf konsepsiyası kimi...: Novruz həm dəyəri, həm əyləncəsi, həm də mətbəxi baxımından Milad bayramından daha zəngindir // Yeni Müsavat.- 2019.- 12 dekabr.- S.12.    

68.     Son 16 ildə ölkəmizdə aparılan islahatlar ucqar bölgələrimizi də əhatə edib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin mövzu barədə fikirləri] // Mövqe.- 2019.-  25 dekabr.- S.7.   

69.     Şəfəq Əlixanlı: “Ovqat mənim jurnalist ömrümə bambaşqa bir ovqat qatdı: [Əməkdar incəsənət xadimi  ilə müsahibə] /  müsahibəni apardı Sevinc Qarayeva // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S. 9.   

70.     Şəkidə Memarlar İttifaqının qış plenumu: [Şəki şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin qış plenumunun keçirilməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.4.   

71.     “Tarixin izi ilə”: Almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 200 illiyinə həsr olunan konfrans: [Tarix İnstitutunda] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.6.   

72.     Türk və fars dillərində: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin ali məktəblər üçün yazdığı “Kulturologiya” dərsliyinin türk alim və tərcüməçi İsmət Bora Binatlı tərəfindən “Kültür bilimi” adı ilə çevirilməsi və nəşr etdirilməsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.11.   

73.     Yaradıcı sənaye və regional inkişaf perspektivləri: [Xaçmaz Rayon Mədəniyyət Mərkəzində mədəniyyət işçilərinin eyniadlı mövzuda müşavirəsinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2. 

 

Bax: 204; 228  

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının 16-ci ildönümü

74.     Abasov, M. Milli-mənəvi dəyərlər: xalqımızın əbədi və əvəzsiz sərvəti // Respublika.- 2019.-15 dekabr.- S.7.   

75.     Altunbay, O. Ulu Öndərin Məkkə səfəri və Allah evi Kəbəni ziyarət etməsi // Respublika.- 2019.- 11 dekabr.- S.10.  

76.     Aslanova, E. Y. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında rolu // Respublika.- 2019. - 8 dekabr. - S.4.     

77.     Azərbaycanı dünyaya tanıdan böyük Lider: [M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş tədbir haqqında] // İki sahil.- 2019.- 12 dekabr.- S.25.       

78.     “Azərkitab” – Kitab Təbliğatı Mərkəzində müasir Azərbaycanın qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb // İki sahil.- 2019. - 10 dekabr. - S.19.    

79.     Baxşəliyeva, G. B. Zəmanəmizin dahi azərbaycanlısı // Xalq qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.3.  

80.     Cəfərov, N. Q. Mükəmməl tarixi missiya // Xalq qəzeti.- 2019.- 12 dekabr.- S.1; 7.   

81.     Əhmədli, S. A. Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi: İsa Həbibbəylinin tədqiqatlarında // Kredo.- 2019.- 18 dekabr.- S.8.   

82.     Əhmədli, S. A. Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi: İsa Həbibbəylinin tədqiqatlarında // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.8-9.   

83.     Əliyeva, N. M. Xilaskar Lider: Azərbaycanın özü qədər əbədi // Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.- S.1; 5.   

84.     Əliyeva, N. M. Qüdrətli Azərbaycanın Lideri: [Prezident İlham Əliyev haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 24 dekabr.- S.10.   

85.     Fərəcov, S. Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqisi: Ulu Öndərin musiqi mədəniyyətimizə qayğısından söz açıldı: [Bəstəkarlar İttifaqında “Heydər Əliyev və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı” mövzusunda konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.1; 3.   

86.     Filarmoniyada Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş anım gecəsi təşkil olunub // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 11 dekabr.- S.10.    

87.     Heydər Əliyev Mərkəzində Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” üçcildliyinin təqdimatı olub // Səs.- 2019.- 12 dekabr.- S.8.; Yeni Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.- S.6.        

88.     Həbibbəyli, İ. Ə. Heydər Əliyev: zaman, şəxsiyyət və əbədiyyət... // Səs.- 2019.- 12 dekabr.- S.10.     

89.     Həbibbəyli, İ. Ə. Ümummilli liderlik: miqyası və missiyası: Azərbaycanın özü qədər əbədi// Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.- S.1; 3.  

90.     Hüseynoğlu, S. “Heydər Əliyev haqqında müdrik əhvalatlar” kitabı təqdim edildi: [AYB-də] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.7.   

91.     Hüseynov, N. Multikulturalizmin inkişafında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu // Azərbaycan.- 2019.- 20 dekabr.- S.10.   

92.     Xalq üçün yaşanan ömür: Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş tədbirlər: [Mədəniyyət ocaqlarında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.3.     

93.     İlahiyyat İnstitutunda “Heydər Əliyev: dəyərlərimizin xilaskarı” sənədli filmi nümayiş olunub: [Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun sifarişi ilə hazırlanmış sənədli film Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunub] // Azərbaycan.-2019.- 17 dekabr.- S.11.   

94.     Qarayev, Ə. M. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin böyük himayədarı idi: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına müsahibə verib] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.5.; Səs.- 2019.- 13 dekabr.- S.7.; Yeni Azərbaycan.-2019.- 13 dekabr.- S.5.; İki sahil.- 2019.- 13 dekabr.- S.14.   

95.     Quluzadə, M. Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərə Heydər Əliyev qayğısı  // İki sahil.- 2019. - 7 dekabr.- S.14.   

96.     Meydanlı, F. Ulu Öndərin əbədiyaşar xatirəsinə dəyərli töhfə: [şair Əli Vəkilin “Əbədiyaşar dahi” poeması haqqında] // Respublika.- 2019.- 30 dekabr.- S.7.      

97.     Mədəniyyət müəssisələrində anım tədbirləri // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.    

98.     Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Ümummilli Liderin məzarını ziyarət edib // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.    

99.     Milli dövlətçiliyimizin banisi, müstəqilliyimizin rəmzi: Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 16 il ötdü // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.   

100. Moskvada Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman” roman-tədqiqatının təqdimatı olub // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 14 dekabr.- S.4.   

101. Müşfiq, Ş. Ədəbiyyat Muzeyində Ulu Öndərin xatirəsi anılıb // 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.9.   

102. Müşfiq, Ş. Ümummilli Lider Heydər Əliyev Milli Kitabxanada yad edilib// 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.7.   

103. Nəsiboğlu, S. Azərbaycanın özü qədər əbədi...: [Mədəniyyət Nazirliyi, YAP Səbail rayon Təşkilatı və Milli Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü keçirilib] // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.13.  

104. Nurəddin. Milli Kitabxanada Ulu Öndərin xatirəsi yad olundu // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2. 

105. Pavlo Movçan: Ulu Öndər Heydər Əliyev ədəbiyyata, sözə böyük qiymət verirdi: [Ukraynanın tanınmış şairi, tərcüməçisi, ictimai xadimi, nəsimişünas Pavlo Movçanın Ümummilli Lider Heydər Əliyev haqqında xatirələri] // Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.- S.8.   

106. Salyanda şeir müsabiqəsi keçirilib: [2 saylı tam orta məktəbdə] // Palitra.- 2019.- 13 dekabr.- S.10.

107. Söz – əbədiyaşarı fenomen // Kredo.- 2019.- 11 dekabr.- S.1.  

108. Şahanə. “Heydər Əliyev haqqında müdrik əhvalatlar” kitabının təqdimatı keçirildi: [AYB-də  şair, yazıçı  Əjdər Olun Ümummilli Lider Heydər Əliyevə həsr etdiyi eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.10. 

109. Şəxsiyyət və zaman: [Heydər Əliyev Mərkəzində Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın rus dilində nəşr olunan “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” üçcildlik romanının təqdimat mərasimi  keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.5.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.2.  

110. Şükürova, H. Azərbaycanda multikulturalizm Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // 525-ci qəzet.- 2019.- 6 dekabr.- S.11.   

111. Tarix İnstitutunda Heydər Əliyevə həsr edilən nəşrlər təqdim olunub // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.3.  

112. Ulu Öndərin xatirəsinə dərin ehtiram: Heydər Əliyevin vəfatının 16-cı ildönümü mədəniyyət ocaqlarında xatirə mərasimləri ilə qeyd olundu // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.1.   

113. Urud, M. Zamanın fövqündə: Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev: şəxsiyyət və zaman” çoxcildlik roman-epopeyası haqqında düşüncələr // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.3.   

114. “Ümummilli Lider xatirələrdə”: [Hərbi Dəniz Qüvvələrində Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı “Dahi şəxsiyyət” adlı sənədli filmin  nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.3.   

115. Yusifoğlu, Q. “Müstəqilliyimizin xilaskarı, müasir dövlətimizin qurucusu”: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən tədbir haqqında] // Xalq qəzeti.- 2019.- 12 dekabr.- S.9.    

116. Zeynalov, A. Mədəniyyətimizin bugünki uğurları Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // Xalq qəzeti.- 2019.- 10 dekabr.- S.3.    

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev – 58

117. Aslanov, A. Ə. İlham Əliyev. Əli xalqın nəbzində olan islahatçı Prezident // Xalq qəzeti.- 2019.- 21 dekabr.- S.3.   

118. Bakıxanov, T. Ə. A. Siyasi fəaliyyətdə milli təfəkkürə söykənən lider // Xalq qəzeti.- 2019.- 25 dekabr.- S.9.   

119. Cəfərov, N. Q. Yeniləşən və yüksələn Azərbaycanın qurucusu // Xalq qəzeti.- 2019.- 24 dekabr.- S.9-10.   

120. Həbibbəyli, İ. Ə. İlham Əliyev gerçəkliyi // Azərbaycan.- 2019.- 22 dekabr.- S.1-2.   

121. Həbibbəyli, İ. Ə. İlham Əliyev strategiyası – xalqı zəfərlərə aparan qələbə yolu // Səs.- 2019.- 26 dekabr.- S.10-11.   

122. Xələfli, Ə. R. İlin həqiqəti – Prezidentin qətiyyəti // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.1.    

123. Qarayev, Ə. M. Əbədi müstəqillik üçün mədəniyyət // Azərbaycan.- 2019.- 24 dekabr.- S.1; 8.    

124. Məhərrəmova, T. Mədəniyyətimizin himayədarı: Prezident İlham Əliyev ölkə mədəniyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayır // Kaspi.- 2019.- 24 dekabr.- S.7.    

125. Mirələmov, H. F. Yeni Azərbaycanın müəllifləri: [Prezident  İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.-28 dekabr.- S.2-3.    

126. Orucov, E. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin mədəniyyət siyasətini uğurla davam etdirir // Xalq qəzeti.- 2019.- 24 dekabr.- S.10.   

127. Serageldin, İ. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldinin təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S. 4.    

128. Sereteli, Z. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti, Rusiyanın Xalq rəssamı  Zurab Seretelinin təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 3.   

129. Sturua, G. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Gürcüstan-Azərbaycan Dostluq və Mədəni Əlaqələr Evinin İdarə Heyətinin sədri Georgi Sturuanın təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S.3.   

130. Şvidkoy, M. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Rusiya Federasiyası Prezidentinin Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvidkoyun təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 3.   

131. Tuveycri, Ə. O. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 3.    

132. Yakobs, Q. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [Ümumdünya Elm və İncəsənət Akademiyasının prezidenti Qarri Yakobsun təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 3.   

 

3 dekabr – Beynəlxalq Əlillər Günü

133. Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlı kitab sərgisi: [Milli Kitabxanada] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.2.   

134. Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə: [Mahnı Teatrında keçirilən musiqili tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.7.   

135. Beynəlxalq Əlillər Gününə həsr olunan “Fəqliyik, bərabərik” uşaq festivalı keçirilib // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 4 dekabr.- S.5.  

136. Xalça Muzeyində Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə tədbir // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.    

137. “Mübarizlər” teatrından “Laçına məktub”: [Sabirabad Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Adil İsgəndərov adına Xalq Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən əlillərdən ibarət  eyniadlı kompozisiya-tamaşanın nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.   

138. Şahanə. “3 dekabr – Beynəlxalq Əlillər Günü” adlı kitab sərgisi açılıb: [Milli Kitabxanada] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.12. 

 

Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə “Bakı Prosesi” – 11

139. İsmayılov, H. M. “Bakı prosesi” mədəniyyətlərarası dialoqun çox vacib platformasıdır: [Xalq artisti Hacı İsmayılovun fikirləri] / hazırladı M. Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.- 2019.- 30 dekabr.- S.11.    

140. Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə “Bakı Prosesi”nin 11-ci ildönümü // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1; 3

141. Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə “Bakı Prosesi”nin 11-ci ildönümü // Hürriyyət.- 2019.- 7-9 dekabr.- S.12.   

142. Məmmədov, S. On bir il bundan əvvəl sonradan qlobal hərəkata çevrilmiş “Bakı prosesi” başlanmışdır // Xalq qəzeti.- 2019.- 1 dekabr.- S.5.    

 

“Kreativ Azərbaycan” portalı

143. “Kreativ Azərbaycan” portalının təqdimatı olub: [Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən eyniadlı tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] // Azərbaycan.-2019.- 10 dekabr.- S.3.; Palitra.- 2019.- 10 dekabr.- S.12.   

144. Lalə. Yaradıcı sənaye inkişaf üçün yeni imkanlar açır: “Bu sahəyə yeni təfəkkür gətirmək, təkan vermək vacibdir”: [Bakı Konqres Mərkəzində “Kreativ Azərbaycan” portalının və “Yaradıcı sənayelər: dayanıqlı inkişaf və məşğulluq üçün yeni imkanlar” mövzusunda Nazirlər panelində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.1; 2.  

145. Müşfiq, Ş. “Kreativ Azərbaycan” portalı təqdim edilib: [Bakı Konqres Mərkəzində] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.13.    

 

31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü

146. Akif, U. Yeni il şeiri // Ədalət.- 2019.- 31 dekabr.- S.4. 

147. Autizm sindromlu uşaqlar üçün Reabilitasiya Mərkəzində bayram şənliyi: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva şənlikdə iştirak edib: [“Buta” sarayında] // Azərbaycan.- 2019.- 31 dekabr.- S.4.; Xalq qəzeti.- 2019.- 31 dekabr.- S.6.; Respublika.- 2019.- 31 dekabr.- S.5.; İki sahil.-2019.- 31 dekabr.- S.9.    

148. Brüsseldə muğam axşamı // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.8.   

149. Daşsalahlı, R. Bu nağılda “Biz” vardı: Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların bayram sevinci // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.16.   

150. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar şəhid övladları üçün tədbir keçirilib: [Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S. 10.    

151. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı təqdim olunub: [konserti izləyənlər arasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da olub] // Azərbaycan.-2019.- 31 dekabr.- S.14.; Respublika.- 2019.- 31 dekabr.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2019.- 31 dekabr.- S.6.; İki sahil.- 2019.- 31 dekabr.- S.2.; Səs.- 2019.- 31 dekabr.- S.7.  

152. Ələsgərova, G. Muzeydə sərgi: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.7.   

153. Əliyeva, M. A. Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bayram şənliyində iştirak edib: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın çıxışı: [“Buta” sarayında] // Azərbaycan.- 2019.- 31 dekabr.- S.3-4.; Xalq qəzeti.- 2019.- 31 dekabr.- S.5.; Respublika.- 2019.- 31 dekabr.- S.4-5.   

154. Əsgərov, H. Vüsala səsləyən “Ayrılıq”: Sərhəd hərəkatı-30: [Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ərəfəsində “Ayrılıq” bədii publisistik proqramından bəzi fraqmentlərin 525-ci qəzetin oxucularına təqdim edilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.20-21; 24.    

155. Fərəcova, Z. Teatrlarımızın uşaqlara Yeni il hədiyyələri // Azərbaycan.- 2019.- 31 dekabr.- S.11.    

156. Həsənov, Ə. Masallıda bayram tədbirləri // Respublika.- 2019.- 30 dekabr.- S.8.   

157. Məmmədli, N. “Dostluq, birlik və həmrəylik”: [“Azərkitab” Kitab Mərkəzində eyniadlı  uşaq və yeniyetmələrin rəsm əsərlərinin sərgisi keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.7.   

158. Moskvada Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr edilən tədbir keçirilib // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S. 11.   

159. Muradlı, X. Əlləri soyudan, ürəkləri isidən “Qış nağılı”: [“Nargis” Fondunun təşkilatçılığı və dəstəyi ilə keçirilən “Soyuq əllər, isti ürək: Qış nağılı” xeyriyyə yarmarkası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 12 dekabr.- S.12.   

160. Nərimanoğlu, M. “Buz krallığı”nın paytaxtda Yeni il əyləncələri: 170 tonluq su hovuzu, musiqili fəvvarələr, akva-balet, heyvanların “hoqqaları” - bir-birindən maraqlı şou proqramları Bakı Dövlət Sirkində // Azərbaycan.-2019.- 31 dekabr.- S.13.    

161. Rəis, X. Yeni il şənlikləri – valideyn narazılıqları, uşaq sevincləri: “Biz kollektiv olaraq bütün uşaq şıltaqlıqlarına, valideyn uşaqlıqlarına dözməyə hazırıq, təki razı getsinlər”: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynallı, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının mətbuat katibi Fəridə Rüstəmova, A. Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının mətbuat katibi Həmidə Rüstəmovanın və başqalarının fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.8.  

162. Seyidov, T. “Amalımız həmrəylikdir”: Respublika Gənclər Kitabxanasında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə konfrans keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2019.- 29  dekabr.- S.5.   

163. “Uğurlarımızla 2020-yə”: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında keçirilən sərgi- tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.2.   

164. Zəngilanlı, O. Gəlir mübarəklə Həmrəylik günüm!: [Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik Günü münasibətilə] // Respublika.- 2019.- 30 dekabr.- S.7.   

 

Çövkən milli atüstü oyunları

165. Çövkən milli oyunu üzrə “Prezident kuboku” turnirinə yekun vurulub: [Respublika Milli Atüstü Oyunları Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.1; 4.    

166. “Omar” komandası çövkən milli oyunu üzrə Prezident kuboku turnirinin qalibi olub: [Binə Atçılıq Mərkəzinin qapalı manejində çövkən milli oyunu üzrə Prezident kuboku turnirinin final matçı və üçüncü yer uğrunda qarşılaşma keçirilib] // Azərbaycan.- 2019.- 25 dekabr.- S.11.    

167. Prezident Kuboku uğrunda çövkən yarışı Bakıda davam edəcək: [Respublika Milli Atüstü Oyunları Mərkəzində Prezident Kuboku uğrunda çövkən milli oyunu üzrə yarışların başlaması haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 4.   

168. Şəki növbəti dəfə Prezident Kuboku uğrunda çövkən milli oyununa evsahibliyi edir: [Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirilən yarışlar haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.8.  

 

2019-cu ilin yekunları

169. Azəri, L. İl bitər, musiqi bitməz...: [2019-cu ilin  musiqi mədəniyyəti tarixində yaddaqalan səhifələri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr. - S.5.   

170. Azəri, L. Mədəniyyət Nazirliyi 2019-cu ilə yekun vurdu: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.3.   

171. Cəfərov, E. Azərbaycan teatrının 2019-cu ili: çoxaspektli icmal // Kaspi.- 2019.- 19 dekabr.- S.11.   

172. Həmidə. Pərdələr bağlanmadan: [2019-cu ilin  teatr səhnəsinə qısa nəzər] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.1; 5.  

173. Müşfiq, Ş. Mərkəzi Elmi Kitabxananın 2019-cu il hesabatı: [kitabxananın direktoru Leyla İmanovanın hesabat məruzəsinin şərhi] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.10.  

174. Rəis, X. 2019-cu ilin yaddaqalan mədəniyyət hadisələri: Mədəniyyət jurnalistləri 2019-cu ilin zəngin olduğunu, bundan da artığını 2020-ci ildən gözlədiklərini deyirlər: [“Mədəniyyət” qəzetinin yazarı M.Gülcahanın, “Bakı Xəbər” qəzetinin mədəniyyət yazarı İ.Sarıyevanın, Mediapress.az saytının baş redaktoru K. Ayparanın, AZƏRTAC-ın bölmə müdiri C.Alışlının və Ş.Müşfiqin mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.8.    

175. Savalan. Muzeylərimizin salonlarında: [2019-cu ildə muzeylərimizdə yaddaqalan tədbirlər haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 28 dekabr. - S.5.   

 

Kulinariya

176. Babayeva, S. “Azərbaycan mətbəxində dolmalar. 381 çeşid”: [“Hilton Baku” otelində eyniadlı kitabın ikinci nəşrinin təqdimat mərasimi haqqında] // Вышка.- 2019.- 20 декабря.- С.6.  

177. Zalsburq festivalında mətbəximiz təqdim olunub: [Avstriyanın eyniadlı şəhərində] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S. 8.   

 

Multikulturalizm

178. Aslanqızı, B. Multikulturalizm Mərkəzi cari ili uğurla başa vurur // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 14 dekabr.- S.7.   

179. Bağırov, E. Uğurlu inkişafın arxasında həm də tolerantlıq və multikultural örnəklər dayanır // Azərbaycan.- 2019.-19 dekabr.- S.6.     

180. Cəfərov, M. Azərbaycanda milli tolerantlıq, dinlərarası və millətlərarası münasibətlər ən yüksək səviyyədədir // Respublika.- 2019. - 8 dekabr.- S.7.  

181. Əliyev, S. Mədəni-etnik dəyərlərin qorunmasında  multikulturalizmin rolu // Respublika.-2019.-15 dekabr.- S.7.   

182. Əlizadə, A. Multikulturalizim Azərbaycanda həm həyat tərzidir, həm də dövlət siyasətidir // Olimpiya dünyası.- 2019.-3-9 dekabr.- S. 5.     

183. Hüseynov, Ş. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsidir // Xalq qəzeti.- 2019.- 5 dekabr.- S.13.    

184. Hüseynov, Ş. Multikulturalizm siyasətinin ölkəmiz üçün əhəmiyyəti // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.7.   

185. Hüseynova, S. Azərbaycançılıq və multikulturalizm // Palitra.- 2019.- 25 dekabr.- S.13.     

186. Xəlilova, G. Azərbaycanda multikulturalizm və multikultural dəyərlər // Respublika.- 2019.- 27 dekabr.- S.5.  

187. İmanova, X. Milli-mədəni müxtəliflik xəzinəsi: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin hazırlayıb çap etdirdiyi kitablar haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.13.    

188. İsayev, M. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioriteti, cəmiyyətin həyat tərzidir // Xalq qəzeti.- 2019.- 6 dekabr.- S.10.    

189. İsgəndərzadə, F. Azərbaycanda Multikulturalizm // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.7.   

190. İsmayılov, Y. Azərbaycanda Multikulturalizm // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.-  S.5.   

191. Məhərrəmova, R. Multikulturalizmin dünyada və Azərbaycanda mahiyyəti // Respublika.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.   

192. Məmmədhəsənov, F. Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzidir // Azərbaycan.- 2019.- 15 dekabr.- S.6.  

193. Məmmədzadə, Z. Azərbaycan beynəlxalq multikulturalizmin mərkəzinə çevrilib // Azərbaycan.- 2019.-13 dekabr.- S. 5.   

194. “Multikulturalizm  Azərbaycanda  həyat tərzidir”: Qusarda azsaylı xalqların folklor kollektivləri və ifaçıları çıxış ediblər: [eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.5.    

195. Muradlı, X. İlahiyyat İnstitutunun tələbələri Multikulturalizm Mərkəzini və Heydər məscidini ziyarət ediblər // Azərbaycan.- 2019.- 22 dekabr.- S.7.   

196. Muradov, F. Azərbaycan və multikulturalizm // Respublika.- 2019.-15 dekabr.- S.7.; Xalq qəzeti.- 2019.- 13 dekabr.- S.10.   

197. Naberejnıye Çelnı Dövlət Pedaqoji Universitetində Azərbaycanda multikulturalizm siyasətindən bəhs edilib: [“Mədəniyyətlərin dialoqu təhsil fəaliyyəti kontekstində” mövzusunda Ümumrusiya Elmi-Praktik Konfrans haqqında] // Azərbaycan.- 2019.-13 dekabr.- S. 5.  

198. Nəzərov,  X. Azərbaycanda multikulturalizm nümunəsi // Azərbaycan.- 2019.- 10 dekabr.- S.6.    

199. Səmədov, T. Azərbaycan dünyaya tolerantlıq və multikulturalizm nümunəsi göstərir // Respublika.- 2019.- 1 dekabr.- S.7.    

200. Şahkərimov, E. Multikulturalizm – Azərbaycan Respublikasının irsi // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.23.  

201. Təhməzzadə, G. Xalqımızın multikultural dəyərlərinin Azərbaycan diasporuna təsir imkanları: Azərbaycanda multikulturalizm // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.18.   

202. Zeynalov, M. Azərbaycan multikulturalizminin beynəlxalq əhəmiyyəti // Respublika.- 2019.- 4 dekabr.- S.5.    

 

Bax: 91; 110

 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar

203. Savalan. Bəstəkarlar İttifaqında xatirə görüşü: [Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının sədri Milix Yevdayev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun döyüş yoldaşları ilə  keçirilən görüşdə qəhrəmana həsr edilən əsərin səslənməsi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dektabr.- S.4.  

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

204. Almaniyada Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbir: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə  keçirilən tədbir haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 7 dekabr.- S.13.  

205. Amerikalı qonaq BMA-da olub və Gənclər Kamera Orkestrinin konsertini izləyib // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.4.  

206. Azərbaycan və Qırğız xalqları ortaq köklərə və mədəniyyətə malikdir: [Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikası parlamentinin – Joqorku Keneşin sədri Dastanbek Cumabekovu qəbul edib] // Azərbaycan.- 2019.- 18 dekabr.- S.4.  

207. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Latviya Milli Kitabxanasında: [Elmar Məmmədyarov] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.    

208. “Çoxmillətli Gürcüstan”da azərbaycanlıların təqdimatı: [Azərbaycanın milli adət-ənənələrinin Tbilisidə keçirilən eyniadlı tədbirdə nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.3.  

209. Daşkənddə “Azərbaycan musiqisi və muğamı günləri” çərçivəsində konsert // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.8.   

210. “Gələcək nəsillərə yatırım”: Ümumdünya Turizm və Mədəniyyət Konfransı keçirilib: [Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçirilən  eyniadlı konfransda ölkəmizin təmsil olunması haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 14 dekabr.- S.13.   

211. Gülcahan. Üç axşam opera zövqü: yaxud film kimi tamaşa təəssüratı: [“Sankt-Peterburq Opera” Rusiya Dövlət Kamera Musiqili Teatrının Bakıya səfəri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.1; 5.    

212. Gürcüstanın Milli Muzeyində “İrəvan xanlığı” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [kitabın müəllifi Gürcüstan Milli Muzeyinin baş kuratoru, tarixçi alim, professor Eldar Nadiradzedir] // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 14 dekabr.- S.5.   

213. Heydər Əliyev Mərkəzində Emir Kusturitsa və “The No Smoking Orchestra” qrupunun konserti olub // Xalq qəzeti.- 2019.- 1 dekabr.- S.4.    

214. Qazaxıstan telekanalında ölkəmizlə bağlı veriliş: [“Atameken BusinessTV” televiziya kanalında yayımlanan “Sultanlar qürbətdə” adlı veriliş haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.8.   

215. Mixail Qusman: Mən istəyirəm ki, Vətənim Azərbaycan çiçəklənsin: [Rusiyanın TASS İnformasiya Agentliyi baş direktorunun birinci müavini, jurnalistilə müsahibə] / müsahibəni apardı Fəridə Abdullayeva // Hərbi And.- 2019.- 27 dekabr.- S.9.   

216. “Moskvada dostları qarşılayın”: [eyniadlı festivalda Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.   

217. Müşfiq, Ş. Xoreoqrafiya Akademiyası beynəlxalq konfransda: [Moskvada “İncəsənət ali təhsil müəssisələri beynəlxalq məkanda” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 6 dekabr.- S.11.   

218. Müşfiq, Ş. Mədəniyyət Nazirliyi Ümumdünya Turizm və Mədəniyyət Konfransında təmsil olunub: [Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçirilən 4 -cü “Gələcək nəsillərə yatırım” konfransı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.12.    

219. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Çin Xalq Respublikasında fəaliyyətini gücləndirməkdədir // İki sahil.- 2019.- 7 dekabr.- S.16.     

220. Pərvanə. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dünya miqyasında: Qurum Çində fəaliyyətini gücləndirir: [şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin irsinin araşdırılması və onun dünyada təbliğ olunması məqsədilə fəaliyyət göstərən mərkəz haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019. - 7 dekabr.- S.5.   

221. Prezident Vladimir Zelenski Bakı Slavyan Universitetində Ukrayna Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi ilə tanış olub: [Ukrayna Prezidentinin və xanımı Yelena Zelenskayanın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində] // Azərbaycan.- 2019.- 18 dekabr.- S.5.  

222. Sultanova, M. Ahıska türklərinin deportasiyasının 75-ci ildönümü: Ərdoğan: Ahıska musiqisini, folklorunu, mədəniyyətini daha çox insana çatdırmalıyıq: [Türkiyədə keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.8.  

223. Sultanova, M. Ankarada görkəmli qırğız sənətkarının 70 illiyi qeyd olunub: [qırğız balet ustası Çolponbek Bazarbayevin anadan olması  ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.8.   

224. Sultanova, M. Qırğızıstanın Oş şəhərində TÜRKSOY Daimi Şurasının toplantısı keçirilib: [tədbirdə Azərbaycan numayəndə heyətinin iştirakı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1; 4.  

225. Sultanova, M. Ölkəmiz Ankarada sərgi-yarmarkada təmsil olunub // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.   

226. Tokioda “Azərbaycan musiqisi və rəqsləri axşamı”: [Yotsuya rayonunda keçirilən tədbir haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 4 dekabr.- S.12.   

227. “Transsibir” festivalı Qara Qarayevin musiqisi ilə başlayacaq: [Fransanın Lill şəhərində  keçiriləcək 6-cı “Transsibir” incəsənət festivalı] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.1; 5.   

228. Tural. Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ edilir // Palitra.- 2019.- 18 dekabr.- S.13.  

229. Üç tarixi məkanımız İSESCO-nun siyahısına salınıb: [Mərakeş Krallığının paytaxtı Rabatda keçirilmiş İslam Dünyası İrs Komitəsinin növbədənkənar iclasında Qobustan qayaüstü rəsmləri bu siyahıya salınıb] // Mədəniyyət.- 2019.-18 dekabr.- S.3.   

 

Bax: 19; 20-22; 24; 27; 30; 34; 50; 52; 71; 76; 105; 148; 177; 197; 239; 243; 250; 262; 266; 302; 306; 307; 310; 317; 324; 327; 338; 341; 349; 355; 370; 377; 387; 388; 415; 416; 430; 721

 

UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası

Komitəsinin 14-cü sessiyası

230. Azərbaycan UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin vitse-prezidenti seçilib: [Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 14-cü sessiyasında] // Mədəniyyət.-2019.-20 dekabr.- S.3.   

231. Azərbaycan UNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin vitse-prezidenti seçilib // Azərbaycan.- 2019.- 18 dekabr.- S.7.  

232. Ələddinqızı, N. Qloballaşan dünyamızda xalqların mədəni-mənəvi irsi qorunur: [Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada UNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 14-cü sessiyasında] // Səs.- 2019.- 27 dekabr.- S.10.    

233. “Musiqi ilə qaranlığı aydınlatma”: [Kolumbiyanın paytaxtı Boqotada UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 14-cü sessiyasında ölkəmizin təmsil olunması  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-18 dekabr.- S.8.   

 

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

234. Nərimanoğlu, M. Ölkə ərazisinin 4 faizi milli qoruqlar və parklardır: “Çıraqqala” və “Şabran şəhəri”, “Qədim Şəmkir şəhəri” və “Orta Əsr Ağsu şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu elan edilib // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 9.    

235. Nurəddin. Yasamal Rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin 10 illiyi qeyd olundu: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev mərasimdə çıxış edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.4.   

236. Prezident İlham Əliyev Bakı Ağ Şəhərdə Mərkəzi Bulvar küçəsinin açılışında iştirak edib: [açılış mərasimində birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva da iştirak edib] // Azərbaycan.- 2019.- 25 dekabr.- S.1-3.; Respublika.- 2019.- 25 dekabr.- S.4-5.; Səs.- 2019.- 25 dekabr.- S.6.   

237. Sarıyeva, İ. Göytəpə Arxeoloji Parkının yaradılması prosesi necə gedir...: Fərhad Quliyev: AMEA yanında Arxeoloji Parkın yaradılması işinin sürətləndirilməsi məsələsi AMEA-nın yeni rəhbərliyinin tam diqqətindədir: [AMEA-nın  Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, Tovuz arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri Fərhad Quliyevin mövzu barədə fikirləri] // Bakı Xəbər.- 2019.- 3 dekabr.- S.15.   

238. Sevinc. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən təbiətsevərlərə çağırış: Sözügedən qurum qış tətili günlərində vətəndaşları milli parkları ziyarətə dəvət edib // Həftə içi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.6.   

 

KİTABXANA İŞİ

239. Əliyeva, A. Vedat Akçayöz Prezident Kitabxanasında: [Qars Mədəniyyət və Sənət Dərnəyi ilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşlığı haqqında] // Respublika.- 2019.- 27 dekabr.- S.5.    

240. İsmayılov, N. İ. Kitabxanalarda informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına dair ilk monoqrafik əsər: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Adilə Abdullayevanın “Mədəni-tarixi dəyərlər sistemində informasiya mədəniyyəti və kitabxanalar” adlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.8.  

241. İsmayılov, N. İ. Mədəni dəyərlər sistemində informasiya mədəniyyəti və kitabxanalar: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Adilə Abdullayevanın “Mədəni-tarixi dəyərlər sistemində informasiya mədəniyyəti və kitabxanalar” adlı kitabı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.7.  

242. Məmmədli, N. Cümhuriyyətin yadigarı – 100 yaşlı kitab ünvanı: “Bir kitabxananın tarixi”: [Mirzə Ələkbər Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanası haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.6.   

243. Seyidzadə, T. “Şeiriyyət ilhama çağırır məni”: Kiyev Şəhər Kütləvi Kitabxanasında Bakıdan göndərilən kitabların təqdimatı keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.5.      

244. Seyidzadə, T. Virtual kitabxananın  bir  milyondan artıq izləyicisi var: “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”na oxucuların marağı artır // Azad Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.- S.5.    

245. Tahirov, K. M. Azərbaycan kitabxanaşünaslığının patriarxı: [professor Abuzər Xələfov haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 27 dekabr.- S.12.   

246. Uşaqlar üçün jest dili ilə nağıl saatı: [Uşaq Kitabxanası və “Araxçın MMC/Silent Communication” komandasının birgə təşkilatçılığı ilə eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.7.  

 

Bax: 77; 102-104; 133; 138; 173; 825; 863; 891; 893; 894; 896; 898; 925; 981; 988; 992; 1181

 

UNEC-də Universitetlərarası 1-ci Kitabxana Forumu

247. Abdullayeva, A. T. Kitabxanaların innovativ sistemlərlə təminatı günün tələbidir: Universitetlərarası kitabxana forumu keçirilib: [Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində  bu təhsil ocağının Kitabxana İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Universitetlərarası I Kitabxana Forumunun keçirilməsi haqqında] //  Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.  

248. Abdullayeva, A. T. UNEC-dən daha bir yenilik: ölkədə ilk dəfə universitetlərarası I Kitabxana Forumu keçirilib // İqtisadiyyat.- 2019.- 5-11 dekabr.- S. 4.   

249. Qarayeva, S. UNEC-də Universitetlərarası 1-ci Kitabxana Forumu: Ədalət Muradov: Universitet kitabxanaları arasında kitab mübadiləsi sisteminin qurulmasının vaxtı çatıb: [Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradovun mövzu ilə bağlı fikirləri] // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.9.  

 

MUZEY İŞİ

250. Azərbaycan və Qazaxıstanın incəsənət muzeyləri arasında memorandum imzalanıb // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.4.     

251. Fərəcova, Z. Azərbaycanın ilk dövlət muzeyi: 7 dekabr Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin yaradılması günüdür // Azərbaycan.- 2019.-7 dekabr.- S.7.   

252. Məmmədli, N. Azərbaycan Təbabəti Muzeyi: [fəaliyyəti haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.6.   

253. “Muzey əşyalarının daimi mühafizə portalı”na dair treninqlər yekunlaşıb: [Sumqayıt şəhərində] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.2.  

 

Bax: 175; 1099; 1107

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 100

254. Bayramova, Z. Muzeylər maddi-mənəvi sərvətlərimizdir: Dövlət başçısının Sərəncamı ilə ölkədə tarix elminin inkişafına layiqli töhfələr verən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyi qeyd olunacaq // Səs.- 2019.- 21 dekabr.- S.7.    

255. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyi haqqında sərəncam imzalanıb // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.   

256. Sarıyeva, İ. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 100 illik yubileyə hansı görkəmdə gedir... // Bakı Xəbər.- 2019.- 6 dekabr.- S.14.  

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

257. Aslanova, E. Y. İstanbulda Behbud xan Cavanşirin abidəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər naziri işləmiş Behbud xan Cavanşirin xatirəsinə ucaldılan abidənin açılış mərasimi //Respublika.- 2019.- 20 dekabr.- S.7.   

258. Azərbaycanda tarixi, mədəni, dini abidələrin bərpası istiqamətində əhəmiyyətli layihələr icra olunur: [Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Şahxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə tanış olublar] // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.1-2.   

259. Əliyev, Z. A. Qədim Azərbaycan sarayları: [memarlıq inciləri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.7.  

260. Fətəliyev, R. Müqəddəs dağın görünməyən tərəfləri: Ekzotik görünüşü, geoloji yaşı və tektonik mövqeyi ilə Beşbarmaq qayası mükəmməl bir təbiət abidəsi, turist cəlb edə biləcək möhtəşəm geoturizm obyektidir // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.15.    

261. “Xalça diyarına səyahət”: [Milli Xalça Muzeyində eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.   

262. İstanbulda Behbud xan Cavanşirin xatirəsinə ucaldılan abidənin açılışı olub // Kaspi.- 2019.- 19 dekabr.- S.3.   

263. Mədətoğlu, Ə. Tarixin danışan yerlərinə səyahət: [Azıx mağarası haqqında] // Ədalət.- 2019.- 28 dekabr.- S.4.   

264. Nərimanoğlu, M. Abidələr: tarixin “yaddaş kitabları”: Qarabağın işğal altında qalan ərazilərində maddi mədəniyyət nümunələri də erməni vandalizminin qurbanlarına çevrilib // Azərbaycan.- 2019.-17 dekabr.- S.11.   

265. Nərimanoğlu, M. Mənəviyyatın, saflığın və müqəddəsliyin nümunələri: “Ulu yurdum-nur ocağım” toplusunda inanc və ibadət yerləri, dini-tarixi abidələr barədə, seyid və övliyaların ömür yolları haqqında dolğun məlumatlar əks olunub: [Həşim Həsənoğlunun eyniadlı toplusunun işıq üzü görməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S. 11.  

 

Bax: 26; 44; 70; 229; 1022

 

II. İNCƏSƏNƏT

266. “Bir dəfə Azərbaycanda”: Ölkəmizin Belçikadakı səfirliyində incəsənət sərgisi: [eyniadlı sərgi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.8.   

267. Fərəcov, S. Bakının memarlıq mənzərəsində parlaq imza: [Sadiq Dadaşov haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.7.     

268. Nəcəfli, N. BSU-da Leyla Əliyevanın yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir: [“Səninlə danışmaq istərəm” adlı ədəbi-bədii kompozisiya haqqında] // İki sahil.-2019.- 5 dekabr.- S.16.        

269. “Sərhədsiz incəsənət” beynəlxalq seminarı geniş rezonans doğurub: [Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən  eyniadlı beynəlxalq seminar haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.1; 3.  

 

Bax: 1051

 

RƏNGKARLIQ

270. Ahıska türklərinin sürgün həyatı tablolarda: [rəssam Canpolad Qəhrəmanovun əsərlərində] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.4.   

271. “Doğma diyar” rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub: [Xətai Sənət Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.2.   

272. Əliyev, Z. A. Gerçəkliyə romantik baxış: Rəngkar Namidar Əliyevin bədii axtarışları haqqında // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.24.   

273. Əliyev, Z. A. “Kosmik baxışlar”dan qaynaqlanan rənglər dünyası: Rəssam Əli Səfərlinin bədii irsi haqqında düşüncələr // Kaspi.- 2019. - 7-9 dekabr.- S.24.  

274. Fərəcov, S. Xalq rəssamı Cəmil Müfidzadə vəfat edib // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.6.    

275. Fərəcov, S. Sənət əsərlərinə yeni həyat bəxş edən rəssam: [Fərhad Hacıyevin 90 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.7.   

276. Fərəcov, S. Təbiətdən ilham alan sənətkar: [Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, professor Nadir Əbdürrəhmanov haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.6.    

277. Qasımova, Ş. “Buta hansısa rəssamın çəkdiyi rəsm əsəri deyil”: [Buta sənəti haqqında] // Həftə içi.- 2019.- 26-27 dekabr.- S.8.   

278. Lalə. Təsviri sənətdə təbiət və zəhmətin tərənnümçüsü: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Nadir Qasımovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş sərginin açılışı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 2.   

279. Muxtarzadə, T. Xarakterindəki rəngarəngliyin işlərində də əks olunduğu rəssam: Turan Muxtarzadə: Əgər yaxşı rəssamsansa, nə isə yarada bilirsənsə, əsərlərin mütləq satılacaq: [“Art Studio Turan”ın yaradıcısı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Aygün Asimqızı // Kaspi.- 2019.- 6 dekabr.- S.13.    

280. Rəssamların “sözü”, fotomüxbirin “gözü” ilə... // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 12.   

281. “Sumqayıt uşaqların gözü ilə”: [Sumqayıtın Tarixi Muzeyində  eyniadlı rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.4.   

282. Şəmsizadə, N.; Əliyev, Ş. Gözəl pedaqoq, musiqiçi, rəssam: [Reyhan xanım Topçubaşova haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.6.   

283. Veysəlli, Ü. Vətən həsrəti ilə çırpınan qəlb - rəssam İbrahim Səfi // Ədalət.- 2019.- 10 dekabr.- S.7.   

284. Veysəlli, Ü. Vətən həsrəti ilə çırpınan qəlb - rəssam İbrahim Səfi // Ədalət.- 2019.- 12 dekabr.- S.7.   

285. Veysəlli, Ü. Vətən həsrəti ilə çırpınan qəlb - rəssam İbrahim Səfi // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.- S.4.   

286. Yusifova, A. “Daxili aləmim rəsm çəkməklə  rahatlıq tapır”: Aynur Yusifova: Əlimin  altında heç nə olmasa belə qələmlə nəsə çəkirəm: [müsahibəni verdi  rəssam Aynur Yusifova] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2019.- 19 dekabr.- S.12.  

 

Bax: 37; 116; 126; 157; 163; 950; 1036

 

Səttar Bəhlulzadə –110

287. Abbaslı, T. Səttar TƏBİƏTİ – Təbiət Səttarı: Biri-birini büsbütün tamamlayıb, zənginləşdirib individuallaşdıran duallıq... // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.5.     

288. Əliyev, Z. A. Səttar Bəhlulzadə fenomeni // Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.8.   

289. Malik, F. Füzuli aşiqi rəssam: [Səttar Bəhlulzadə haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 20 dekabr.- S.16.   

290. Muradlı, X. Təbiətin Səttar rəngi: [Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin 110 illiyi haqqında] // Azərbaycan.- 2019.-15 dekabr.- S.6.    

 

Kamil Nəcəfzadə – 90

291. Ekranda və tablolarda yaşayan sənətkar ömrü: Görkəmli kino rəssamı, rəngkar Kamil Nəcəfzadənin 90 illiyi qeyd edildi: [Nizami Kino Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.1.    

292. Fərəcova, Z. Sənətdə bənzərsizlik...: Kamil Nəcəfzadə – 90: [teatr və kino rəssamlığı sahəsində müstəsna xidmətləri olan Xalq rəssamı haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 10.   

293. Mirməmməd, G. Xalq rəssamı Kamil Nəcəfzadənin yubileyinə həsr edilmiş sərgi: [Muzey Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.5.   

 

Tağı Tağıyev irsinin “Xalq əmanəti”nə daxil edilməsi

294. Aydınoğlu, T. Xalq rəssamı Tağı Tağıyevin irsi “Xalq əmanəti”nə daxil edilib: [poeziya və rəsm topluları nəşrləri silsiləsini əhatə edən layihə barədə] // Xalq qəzeti.- 2019.- 25 dekabr.- S.15.   

295. Cəbrayıloğlu, E. Rəssamlıqda ilk yolaçanlardan biri: “Xalq Bank”ın “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində görkəmli rəssam Tağı Tağıyevin rəngkarlıq və qrafika əsərlərindən ibarət albom işıq üzü gördü // Ədalət.- 2019.- 24 dekabr.- S.8.   

296. Cəlilova, G. “Xalq Bank” görkəmli rəssam Tağı Tağıyevin bədii albomunun təqdimatını keçirib: [“Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində nəşr olunan “Tağı Tağıyev. Rəngkarlıq və qrafika” bədii albomunun təqdimatı və rəssamın əsərlərindən ibarət sərginin açılışı haqqında] // Bakı Xəbər.- 2019.- 25 dekabr.- S.15.   

297. Əliyeva, M. Xalq Əmanəti: Tağı Tağıyevin həyat palitrası: [Xalq Bankın əsas binasında “Tağı Tağıyev. Rəngkarlıq və qrafika” bədii albomunun təqdimatı və rəssamın əsərlərindən ibarət sərginin açılışı haqqında] // Respublika.- 2019.- 25 dekabr.- S.11.    

298. Hüseynzadə, F. Yaradıcılığı böyük məktəb olan ustad...: “Xalq Əmanəti” layihəsi xalqımızın mədəni irsinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi, mənəvi dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması məqsədini daşıyır: [“Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində Tağı Tağıyevin həyat və yaradıcılığını əks etdirən “Tağı Tağıyev. Rəngkarlıq və qrafika” bədii albomunun təqdimatı haqqında] // Palitra.- 2019.- 24 dekabr.- S.12.    

299. Xalq əmanəti: Tağı Tağıyevin həyat palitrası: [Xalq Bankın bədii qalereyada “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində nəşr olunan “Tağı Tağıyev. Rəngkarlıq və qrafika” bədii albomunun təqdimatı və rəssamın əsərlərindən ibarət sərginin açılışı keçirilmişdir] // Azərbaycan.- 2019.- 25 dekabr.- S.9.  

300. Məhərrəmova, T. Danışan tabloların rəssamı: Xalq Bank “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində 19-cu nəşrini təqdim etdi: [Xalq rəssamı haqqında] // Kaspi.- 2019.- 25 dekabr.- S.9.    

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

301. Abdullayeva, Z. “30 il bundan əvvəl bu işə başlasaydım, nələr yaratmazdım!?”: Ziba Abdullayeva: Mən gəlinciyimi satanda onunla sağollaşıram: [müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Əhmədova // Üç nöqtə.- 2019.- 14 dekabr.- S.12.    

302. ABŞ-da Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılıb // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 5 dekabr.- S.16.   

303. Aslanov, L. Bərpaya ehtiyacı olan mədəni sərvət – “Qonaqkənd” xalçası // Palitra.- 2019.- 13 dekabr.- S.13.  

304. Həsirçilik sənəti üzrə ustad dərsləri: [Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Mədəni irsin davamlı inkişafı: həsirçilik sənəti” üzrə ustad dərsləri keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.4.     

305. Kazımova, P. Qafqaz Albaniyasının antropomorf keramik nümunələri // Palitra.- 2019.- 20 dekabr.-  S.13.  

306. Koreyada Azərbaycan xalçası toxunur: [“Mədəni məhsul” layihəsi çərçivəsində Kvancu şəhərində] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.8.  

307. Qarabağ xalçaları ABŞ-da sərgilənir // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.8.   

308. Məmmədli, N. “Xalça diyarına səyahət”: Milli Xalça Muzeyi Uşaq şöbəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş festival // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.6.     

309. Mustafayeva, A. Kəlağayı: [milli geyimlərimiz haqqında] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 3 dekabr.- S.13.  

310. Mükərrəmoğlu, M. Cənubi Koreyada Azərbaycan xalçası toxunur // Xalq qəzeti.- 2019.- 18 dekabr.- S.15.    

311. Rəşid, Ə. Kəlağayı: gözəlliyin özü, ismətin sinonimi... // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.16.   

312. Salmanlı, R. Xalçaçılığın inkişafına dövlət qayğısı ildən-ilə artırılır: 7 dekabr Xalça Bayramı Günüdür // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.7.

 

Bax: 261; 277     

 

QRAFİKA

313. “Miniatürlü əlyazmalar kataloqu”: [Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda eyniadlı kataloqun nəşr edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-6 dekabr- S.4.  

314. “Miniatürlü əlyazmalar kataloqu” nəşr olunub // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.7.

315. Rəşid, Ə. Avropada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və Bakı fatehi Nuru Paşanın şərəfinə hədiyyə pul nişanı buraxıldı // Ədalət.- 2019.- 10 dekabr.- S.6.   

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

316. “Azərbaycanım” foto-müsabiqəsi üzrə sərgi və qaliblərin mükafatlandırılma mərasimi keçirilib // Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S. 11.    

317. Fotoqraflarımız İtaliyada keçirilən müsabiqədə iştirak ediblər // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.8‎.  

 

Bax: 869; 963

 

MUSİQİ

318. Abiyeva, K. Şərqin ilk professional qadın bəstəkarı: [Ağabacı Rzayeva haqqında] // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.6.   

319. Ayxan, R. “İçi ilə çölü bir olan adamam”: Röya Ayxan: Həyatın bütün çətin tərəflərini görmüşəm: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 26 dekabr.- S.14.   

320. Azəri, L. “Cafe General Lavine” müasir musiqi layihəsi maraqla qarşılandı: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.  

321. Azəri, L. “Tar alətinin tədrisi və problemləri” mövzusunda seminar: Ramiz Quliyev: Tarda olan yüksək səs, intonasiya heç bir alətdə yoxdur və buna xələl gətirməməliyik: [Rəşid Behbudov adına 2 saylı Musiqi məktəbində eyniadlı seminarın keçirilməsi haqqında]  // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.1; 2.   

322. Bağırov, E.; Qarayusifli, C. Ştrausdan Şönberqədək: Bakıda ilk dəfə səslənən konsert maraqla qarşılandı: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən konsert çərçivəsində  Elşad Bağırov və Cəmilə Qarayusifli ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Lalə Azəri // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.1; 4.    

323. BMA-da Arif Məlikovun xatirəsi anılıb: [Bakı Musiqi Akademiyasında  SSRİ Xalq artistinin  xatirəsinə həsr edilmiş tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 noyabr.- S.2‎.   

324. Bəstəkarımızın əsəri Almaniyada səslənib: [Cəlal Abbasovun solo kontrabas üçün “Münacat 1” əsərinin ifası haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.

325. “Bu, son görüş oldu... o mahnını öyrədib, şəhid olmuşdu...”: Şahin Musaoğlu “İgid əsgər”in hekayətini danışır: [Milli Qəhrəman Yusif Mirzəyevə həsr edilmiş eyniadlı mahnı haqqında] // Unikal.- 2019.- 21 dekabr.- S. 21.   

326. Cavadov, Z. R. Behbudov adına Qobustan Uşaq İncəsənət Məktəbi: [direktor Zaur Cəfərovun məktəb barədə fikirləri] // Respublika.- 2019.- 3 dekabr.- S.7.   

327. Dadaşzadə, Z. A. Azərbaycanın səsi “Riga Symphony” müsabiqəsinin polifoniyasında: [Latviyanın paytaxtında vokalçıların eyniadlı VIII müsabiqə-festivalının keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 20 dekabr.- S.9.  

328. Daşsalahlı, R. Məsafəni yaxınlaşdıran texnologiya-LOLA: Bakı Musiqi Akademiyasında texnologiya və şəbəkələrin misilsiz xariqələr yarada bildiyini nümayiş etdirən virtual konsert keçirilib // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.1; 7.    

329. Estrada sənəti sinfinin inkişafı müzakirə olunub: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] // Mədəniyyət.-2019.- 13 dekabr.- S.3.   

330. Ələddinqızı, N. Muğamın canlı obrazını yaradan tarzən: Mirzə Mənsur – 120 // Səs.- 2017.- 16 noyabr.- S.12.   

331. Əliyev, Z. A. “Ayrılıq” Azərbaycana necə gəldi?: Və ya Rəşid Behbudovun Bakıda yoxa çıxan, Los-Ancelesdə tapılan lent yazısı // Kaspi.- 2019.- 14-16 dekabr.- S.7.   

332. Əliyeva, G. “Hamıdan gizlin nikah kəsdirdik”: Gülüstan Əliyeva: Rəfiqəm dedi ki, ona kənddən ayrı qız alacaqlar, boşuna sevdaya düşmə: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Əhmədova // Üç nöqtə.- 2019.- 7 dekabr.- S.12.    

333. Əlizadə, S. “İlk sevdiyim xanımla ailə həyatı qurdum”: Səyyad Əlizadə: Partada ortadan xətt çəkib qıza dedim ki, mən tərəfə keçsən səni vurub birtəhər edərəm: [müğənni ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2019.- 23 dekabr.- S.12.   

334. Fərəcov, S. Kamança və kamanlı alətlərə həsr olunmuş dəyirmi masa: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Kamançanın əmsallarının, kamança ailəsinin və kamanlı alətlərin ölçü sistemlərinin təyin edilməsi” mövzusunda] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.2.   

335. Filarmoniyada növbəti xeyriyyə konserti // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 13 dekabr.- S.5.   

336. “Gələcəyin ulduzları” festivalının yekun konserti: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində XII Beynəlxalq  klassik musiqi festivalının yekunu haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.3.   

337. Gələcəyin ulduzları” musiqi festivalı: [Bakı Musiqi Akademiyasında  XII Beynəlxalq  klassik musiqi festivalının açılışına həsr olunmuş konsert haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.    

338. Haqşünas, Ə. Ə. “Musiqi bir ilahi eşq, bəyanagəlməz sevgidir...”: [sənətkar həmyerlimiz Əli Haqşunasla müsahibə] / müsahibəni apardı Qiymət Məhərrəmli // Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.24; 21.    

339. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “İncəsənətlə şəfa” rəqs və musiqi qala tədbiri keçirilib: [Heydər Əliyev Fondu, YUNİSEF və İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən] // Azərbaycan.- 2019.-11 dekabr.- S.2.   

340. Heydər Əliyev Mərkəzində Emir Kusturitsa və “The No Smoking Orchestra” qrupunun konserti olub // Azərbaycan.-2019.- 1 dekabr.- S.8.    

341. Heydər Əliyev Mərkəzində “Musica Viva” Moskva Kamera Orkestrinin konserti keçirilib // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.- S.7.  

342. Heydər Əliyev Sarayında növbəti “Zima – 2019” Beynəlxalq Uşaq Festivalı keçirilib: [tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib] // Azərbaycan.- 2019.- 17 fevral.- S.9.; Respublika.- 2019.- 17 dekabr.- S.7.    

343. Həsənova, C. İ. Milli bəstəkarlıq məktəbinin nailiyyətlərinin nümayişi: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 85 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı böyük bir hadisəyə çevrildi // Kaspi.- 2019.- 4 dekabr.- S.15.    

344. Hüseynov, Ə. Yaqub Məmmədov: Yerlə göy arasında: [Xalq artisti, xanəndə haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.16.   

345. Hüseynova, S. Əsl musiqi fədaisi: [bəstəkar, musiqişünas və pedaqoq Nərgiz Şəfiyeva haqqında] // Вышка.-2019.- 20 декабря.- С.9.    

346. Xocalı Şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin 30 illiyi qeyd edilib: [Goranboy rayonunda] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.   

347. İsgəndərli, M. “Yaşadığım hər bir şey mənimdir”: Mətanət İsgəndərli: Heç vaxt özümü düşünməmişəm: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2019.- 12 dekabr.- S.12.  

348. İsmayıloğlu, A. “Üzeyir bəyin publisistikasında musiqi məsələləri”: [Səadət Qarabağlının eyniadlı kitabının təqbimatı haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.5.   

349. Kölndə Qara Qarayevə həsr olunmuş tədbir: [Almaniyanın eyniadlı şəhərində  Qara Qarayev – ölməz düha  adlı konsert proqramı keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.8.  

350. Qarabağ atlarına həsr olunmuş klip: [Binə Atçılıq Mərkəzində müğənni Elnarə Xəlilovanın “Qarabağ atları” adlı yeni mahnı və klipinin təqdimatı olub] // Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S. 12.    

351. Qarabağın sənət havası: Məcburi köçkünlərin iştirakı ilə bədii-musiqili tədbir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.4.   

352. Qulamova, N. K. Bu əsrarəngiz musiqi festivalı yaddaşlara yazıldı // Xalq qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.10.  

353. Qulamova, N. Musiqi festivalı: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı  – 85 // Respublika.- 2019.- 24 dekabr.- S.16.    

354. Qurbanova, E. “Musiqi danışanda hər kəs susur”: Elvina Qurbanova: Çörəyi deyil, ürəyi seçdim və ürəyimin səsi məni beynəlxalq arenaya çıxardı: [skripka ifaçısı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 18 dekabr.- S.12.   

355. Qüdsdə solo konsert: [Almaxanım Əhmədlinin solo konserti haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.2.    

356. Lalə. “Azərbaycan vokalçıları” festivalı rəngarəng proqramla yadda qaldı // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.1; 3.    

357. Lalə. “Qəlbimin nəğmələri” adlı konsert keçirilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Murad Sadıxın] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.3.    

358. Lalə. “Unudulmayanlar”da Qədir Rüstəmov anıldı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  Xalq artisti, xanəndənin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.5.   

359. LOLA audiovizual yayım sisteminin təqdimatı keçirilib: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.    

360. Mədətoğlu, Ə. Muğamın Süleyman Abdullayev nəfəsi // Ədalət.- 2019.- 3 dekabr.- S.7.  

361. Mədətoğlu, Ə. Muğamın Süleyman Abdullayev nəfəsi // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.7.  

362. Mədətoğlu, Ə. Muğamın Süleyman Abdullayev nəfəsi // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.4.   

363. “Məhəbbət əfsanəsi” doğma səhnəyə qayıdır: Arif Məlikovun dünyaca məşhur baleti Bakıda nümayiş olunacaq [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.2‎.   

364. Milli musiqi alətləri ifaçılarının festivalı: [Oğuz şəhərində] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.4.   

365. “Milli musiqi alətlərimiz milli sərvətimizdir”: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında  keçirilən eyniadlı musiqili tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.3.    

366. Mirməmməd, G. İki yol arasında öz istiqamətini seçən adam: [Xalq artisti Fərəc Qarayev haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.4.   

367. Mirzəbəyli, İ. Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli professor Tofiq Bakıxanovun müəllif gecəsi konserti // Xalq qəzeti.- 2019.- 13 dekabr.- S.10.    

368. Mirzəliyev, M. Behbudovların səsi: Zamanının məşhur xanəndəsi Məcid Behbudovun həyat hekayəsi // Hürriyyət.- 2019.- 17-18 dekabr.- S.14.   

369. Misirli, A. Gənc musiqiçinin uğurları: [musiqi müəlliməsi Pərvin Niyazova haqqında] // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.13.   

370. Moskvada Azərbaycan bəstəkarlarının kamera musiqisi səslənib // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.8.   

371. “Muğam axşamları” layihəsinin növbəti konserti: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində ] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.  

372. Musayeva, Y. Əfsanə qadın: [Xalq artisti, professor Xuraman Qasımovanın söhbəti] // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 10.   

373. Müşfiq, Ş. “Qəfil gün doğsa bir gecə”yə hazırlıq uğurla davam edir: Sənətsevərləri Xalq şairi Ramiz Rövşənin şeirləri əsasında möhtəşəm bir konsert proqramı gözləyir: [Heydər Əliyev adına Sarayda Xalq artisti Nəzakət Teymurovayla Əməkdar artist Ehtiram Hüseynovun ifasında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.14.  

374. Nağıyev, H. “Qatıldığım müsabiqələr məndə özümə inam yaradıb”: Hüseyn Nağıyev: Ən böyük hədəfim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi təqaüdünə layiq görülmək və adımı “Qızıl kitaba” yazdırmaqdır: [kamança ifaçısı ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 6 dekabr.- S.11.   

375. Nəsirova, F. Əsrarəngiz tar: [BMA-da dosent Nuridə İsmayılzadənin və Xalq artisti Ramiz Quliyevin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.6.    

376. Novruzov, N. Unudulmaz iki ömrün dastanı: [fizika-riyaziyyat elmlər doktoru Rəhim Hüseynov və onun oğlu dünyaca məhşur bəstəkar, skripkaçı, pedaqoq Fərhəng Hüseynov haqqında] // Respublika.- 2019. - 22 dekabr. - S.7.   

377. Opera ifaçılarımız Ufada: [Başqırdıstan Opera və Balet Teatrında “Haydı, operaya” adlı qala-konsert keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.    

378. Opera və Balet Teatrında qala-konsert: [“Viva opera” adlı qala-konsertdə teatrın aparıcı solistləri çıxış ediblər] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.3.   

379. Pirallahıda “Muğam dünyasına səyahət”: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin dəstəyilə eyniadlı silsilə konsert proqramlarının keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.5.  

380. Sevda İbrahimovanın 80 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Qara Qarayevin ev-muzeyində  bəstəkar, Xalq artisti, professorun yubileyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.4.   

381. Seyid Şuşinskinin 130 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Astara Musiqi məktəbində] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.  

382. Səfərova, S. “Qazandığımız uğurlara görə müəllimlərimizə borcluyuq”: İncəsənət Gimnaziyası şagirdlərinin uğur hekayələri // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 13 dekabr.- S.16.   

383. Sücəddinov, F. M. Sevgi olan yerdə mədəniyyət var: Faiq Sücəddinov: Kitaba əvvəlki sevgi, əvvəlki maraq yenidən oyanmağa başlayıb: [tanınmış bəstəkarla müsahibə] / müsahibəni apardı Xanım Aydın // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.24.   

384. Şabanova, N. “Saxta sevgilərə ehtiyacım yoxdur”: Əməkdar artist Nigar Şabanova: Haqsızlığı qəbul etmirəm: [xanəndənin müsahibəsi] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2019.- 21 dekabr.- S.12.   

385. Tanınmış incəsənət nümayəndələri əlilliyi olan şəxslərlə bir səhnədə: [əlilliyi olan şəxslərin VIII Ümumrespublika Bədii Yaradıcılıq Baxış-müsabiqəsi qaliblərinin iştirakı ilə “Bərabərlik” adlı Qala konsert proqramı haqqında] // Həftə içi.- 2019.- 5-6 dekabr.- S.8.   

386. Tələbələrin ustad xanəndənin yubileyinə töhfəsi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  Xalq artisti Hacıbaba Hüseynovun 100 illiyinə həsr edilən “Muğamat var olan yerdə” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.1. 

387. Ukraynada Maqomayevə həsr olunmuş müsabiqəyə yekun vurulub: [II Beynəlxalq Vokalçılar Müsabiqəsinə] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.2.   

388. Ukraynada Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr olunan müsabiqə: [II Beynəlxalq Vokalçılar Müsabiqəsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.   

389. “Unudulmayanlar”da xanəndə Əbülfət Əliyev anılıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.   

390. Unudulmaz səslər: Erməniləri qəzəbləndirən, Mərkəzi Komitədən töhmət alan Əbülfət Əliyev: [tanınmış xanəndə haqqında ] // Türküstan.- 2019.- 10-16 dekabr.- S.16-17.  

391. Uşaq musiqi məktəbinin yubileyi: [Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Telman Hacıyev adına 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbinin 60 illik yubileyi qeyd olunub] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.2.    

392. Vahidoğlu, O. Sumqayıt Muğam Mərkəzi ilk qonaqlarını qəbul edib // İki sahil.- 2019.- 6 dekabr.- S.19.   

393. Vəliyev, Y. “Oxu tar, səni kim unudar”: [Mədəniyyət Nazirliyi Regional Siyasət şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Tar alətinin tədrisi və problemləri” mövzusunda keçirilən seminar haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 31 dekabr.- S.7.  

 

Bax: 85; 134; 169; 203; 209; 226; 227; 233; 565; 675; 951; 996; 1006; 1032; 1089; 1129; 1130; 1132

 

Əlibaba Məmmədov – 90

394. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun evində qonaq olub // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.   

395. Ələddinqızı, N. “Muğam millətin ruhudur”: Azərbaycanın birinci xanımının sənət və sənətkarlara, Azərbaycan muğamlarına və xalq mahnılarına göstərdiyi diqqət davamlıdır: [birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun evində qonaq olub] // Səs.- 2019.- 6 dekabr.- S.5.   

396. Ələddinqızı, N. Sənət tariximizə möhürünü vuranlara dövlət qayğısı davamlıdır: [Əlibaba Məmmədovun 90 illiyinin qeyd edilməsi münasibətilə] // Səs.- 2019.- 27 dekabr.- S.12.    

397. Əliyeva, M. A. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun evində qonaq olub // Azərbaycan.- 2019.-5 dekabr.- S. 3.; Yeni Azərbaycan.- 2019.-5 dekabr.- S.1.; Xalq qəzeti.- 2019.- 5 dekabr.- S.1.; Respublika.- 2019.-5 dekabr.- S.6.; Səs.- 2019.-5 dekabr.- S.5.   

398. Xalq artisti, xanəndə Əlibaba Məmmədovun 90 illik yubileyi qeyd edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // İki sahil.- 2019. - 28 dekabr.- S.14.   

399. Kərimi, S. Ə. Ustad sənətkara əsl qayğı nümunəsi: [birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun evində qonaq olması haqqında] // Xalq qəzeti.-2019.- 6 dekabr.- S.5.     

400. Məmmədov, Ə. B. Sənətkara qayğı xalqa qayğıdır: [Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Səadət Təhmirazqızı // Mədəniyyət.- 2019.-13 dekabr.- S.4.   

401. Mirzəliyev, M. Əlibaba Məmmədov: Görkəmli xanəndəmizin həyat və yaradıcılığı // Hürriyyət.- 2019.- 19-20 dekabr.- S.14.    

402. Turan, A. Mədəni sərvətimizə, sənətkara verilən dəyər: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın ağsaqqal xanəndəmizə hörmət və ehtiram nümayiş etdirməsi cəmiyyətimiz üçün nümunədir // Kaspi.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.  

 

Vaqif Mustafazadənin vəfatının 40-cı ildönümü

403. Məhərrəmova, T. Dünyanı heyran edən istedad: Vaqif Mustafazadəni Azərbaycan caz musiqisinin banisi və yeni caz fikrinin təsisçisi adlandırırlar // Kaspi.- 2019.- 17 dekabr.- S.11.   

404. Nurəddin. Vaqif Mustafazadənin ev-muzeyində xatirə gecəsi // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S. 5.   

405. Vaqif Mustafazadənin xatirəsi yad edilib: [ev-muzeyində pianoçunun vəfatının 40-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib] // Respublika.- 2019.- 17 dekabr.- S.8.    

 

I Azərbaycan Vokalçılar Festivalı

406. Azəri, L. Elmi-praktik konfransda vokal ifaçılığının inkişaf yoluna nəzər salındı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Vokalçılar Festivalının açılışına həsr olunan elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.2.  

407. Lalə. Vokalçılar festivalı davam edir // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.1; 2.   

408. Vokalçıların respublika festivalı: [“Mədəniyyət” kanalının yeni layihəsi olan klassik vokalçıların respublika festivalı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.1.   

 

XALQ YARADICILIĞI

409. Aşıq Camoy Qurbanovun yubileyi qeyd edilib: [Qazax Rayon  Mədəniyyət Mərkəzində aşığın 65 illik yubileyi qeyd olunub] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.3.    

410. Aşıq havalarından ibarət audio albom: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyi  tərəfindən hazırlanan “Klassiklər və müasirlər” adlı aşıq havalarından ibarət audio albomun işıq üzü görməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019- 18 dekabr.- S.5.    

411. Fərəcov, S. Şöhrəti elləri dolaşan saz-söz ustadı: [Aşıq Hüseyn Bozalqanlı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.   

412. İnternet folkloru, yoxsa internetdə folklor: [Bakı Dövlət Universitetində  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hikmət Quliyevin “İnternet folkloru, yoxsa internetdə folklor: yanaşmalar, problemlər və perspektivlər” mövzusunda elmi seminar keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.6.    

413. “Lənkəran payızı” – ənənəvi folklor festivalı: [Lənkəran Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən eyniadlı folklor festivalı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.4.

 

Bax: 809; 967   

 

BALET VƏ RƏQS

414. Babazadə, Ə. Milli xoreoqrafiya sənətinə dövlət qayğısı // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.14.   

415. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası beynəlxalq konfransda təmsil olunub: [Moskvada “İncəsənət ali təhsili müəssisələri beynəlxalq məkanda” mövzusunda] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.4.    

416. BXA-nın tələbəsinin Özbəkistanda ustad dərsi: [Ruslan Hacıyevin Özbəkistan Xoreoqrafiya Akademiyasında tələbələr üçün Azərbaycan milli rəqsindən ustad dərsi keçməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.   

417. Bakı Tanqo Festivalında qala-gecə: [Nizami Kino Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.   

418. Çimnaz Məmməd qızı Babayeva: [Xalq artisti, bənzərsiz balet ustasının vəfatı ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.6.    

419. Əfəndiyev, T. İ. Azərbaycan balet sənəti və onun inkişafı: (Milli baletin 100 illiyi qarşısında) // 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.10;11.    

420. Məmmədli, N. “Bizim Albert” rəqs festivalına yekun vuruldu: [Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun 50 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.6.   

421. Rəhmanlı, Ə. Aliyə Ramazanovanın yüksək peşəkarlığı: [tanınmış rəqqasə haqqında] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.14.

 

Bax: 217; 226; 339

 

Əminə Dilbazi – 100

422. Əminə Dilbazinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında “Milli xoreoqrafiya sənətinin görkəmli ustadı” mövzusunda  keçirilən elmi sessiya haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.   

423. Fərəcova, Z. Sənət ömrünün əbədiliyinə inanan rəqqasə: Əminə Dilbazi – 100: [Xalq artisti, görkəmli rəqs ustası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 10.   

424. Həmidə. Rəqs sənətimizin su sonası xatırlandı: Əminə Dilbazinin 100 illik yubileyi möhtəşəm proqramla qeyd edildi: [Heydər Əliyev Sarayında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 3.   

425. Qocayev, İ. Əminə Dilbazinin anadan olmasının 100 illiyi qeyd olunub // Şərq.- 2019.- 17 dekabr.- S.6.  

426. Muzeydə Xalq artisti Əminə Dilbazinin xatirəsi yad olunub: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr. - S.5.   

427. Müşfiq, Ş. Əminə Dilbaziyə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında “Milli xoreoqrafiya sənətinin görkəmli ustadı” mövzusunda  keçirilən elmi sessiya haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.10.  

428. Şahanə. Xalq artisti Əminə Dilbazinin 100 illiyi qeyd edilib: [Heydər Əliyev Sarayında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr. - S.12.   

 

KİNO

429. Azəri, L. Kinolentin yaddaşında qalanlar: [Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişaf Konsepsiyası”nın hazırlanması  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.6.   

430. “Çölçü” filminin yeni uğuru: [Şamil Əliyevin eyniadlı filmi İsrailin Afula şəhərində tamaşaçılara təqdim olunub] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.8.    

431. “Əbədi ezamiyyət” sənədli filminin BDU-da nümayişi keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Arzu Əliyevanın baş prodüserliyi ilə] // Mövqe.- 2019. - 17 dekabr.- S.11.  

432. Əmirli, Ş. Y. Güldürən, düşündürən...: [teatr və kino tariximizdə sevilən sənətkarlarımızdan biri olan Münəvvər Kələntərli haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 7.   

433. Əmirli, Ş. Y. Sənət üçün doğulan adam: [kinoaktyor Müxlis Cənizadə haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1; 7.   

434. Fərəcova, Z. Ekran adlı möcüzə...: 28 dekabr Beynəlxalq Kino Günüdür // Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S. 11.   

435. “Həyat sonatası” təqdim olunub: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Yeganə Əbdülməmmədovanın çəkdiyi eyniadlı filmin təqdimatı  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.2.   

436. Hüseynov, Ə. Burla Xatunun “səhvi”: (Xalq artisti Şəfiqə Məmmədovanın kino yaradıcılığı barədə gəzişmələr) // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.19.    

437. Hüseynov, Ə. Hamletin “Hamletliyi”: [Əməkdar artist Hamlet Xanızadə  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.19.     

438. Qarabağla bağlı sənədli filmlər təqdim olunub: [Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə] // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.4.   

439. Qəhrəmanlarının obrazında yaşayan kinorejissor: [Nizami Kino Mərkəzində Fikrət Əliyevin 80 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 18 dekabr.- S.1; 2.   

440. Məhəbbətoğlu, Q. “Mələk” nümayiş olundu: [Nizami Kino Mərkəzində Elmar Məmmədovun filmi] // İki sahil.- 2019.- 10 dekabr.- S.12.  

441. “Mələk” bədii filmi nümayiş olunub // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.5.   

442. Məmmədqızı, T. Rejissor iki işini birdən müzakirəyə çıxardı: Rəhman Əliyevin öz iş prinsipi var // Şərq.- 2019.- 19 dekabr.- S.13.   

443. Məmmədli, N. 55 yaşı ərəfəsində yenidən parlayan “Ulduz”: [Ağarza Quliyevin eyniadlı filminin ekranlara çıxmasının 55 illiyi münasibətilə] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1; 2.   

444. Mükərrəmoğlu, M. Kinorejissor Fikrət Əliyevin 80 illiyi qeyd olundu: [Nizami Kino Mərkəzində] // Xalq qəzeti.- 2019.- 18 dekabr.- S.15.    

445. Nizami Kino Mərkəzində “Mələk” tammetrajlı bədii filmi nümayiş olunub // Yeni Azərbaycan.-2019.- 10 dekabr.- S.5.  

446. “Ölüm hökmü-ömürlük cəza” filminin təqdimatı olub: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 11 dekabr.- S.5.    

447. Rəis, X. Keçmişdən öyrənməli, gələcəyə addımlamalı: İndi sevə-sevə baxdığımız köhnə filmlər də öz zamanında az tənqid olunmayıb: [kinoşünas Aydın Kazımzadənin, Xalq artistləri Rafiq Əzimovun, İlham Namiq Kamalın və Əməkdar artist Niftulla Əsgərovun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 4 dekabr.- S.12.    

448. Rəis, X. Rejissor-ssenarist qarşıdurması: Bunlar deyirlər yaxşı ssenari yoxdur, onlar isə deyirlər ki...: [yazıçı, kinodramaturq İlqar Fəhminin, ssenarist, aktyor Valeh Əhmədovun, rejissor Ramin Hacıyevin və ssenarist Arzu Soltanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.14.   

449. Sarıyeva, İ. Azərbaycan kinolarının lentdən rəqəmsallaşmaya keçidi nə yerdədir...: Cəmil Quliyev: Filmlərimizin kinolentdə bərpa olunması ilə rəqəmsal daşıyıcılara köçürülməsi prosesi paralel aparılmalıdır: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professorun mövzu ilə bağlı fikirləri] // Bakı Xəbər.- 2019.- 21 dekabr.- S.15.    

450. Sarıyeva, İ. Kinolarımız 22 ildir Oskara yol döyür, nəticə yoxdur...: Əli İsa Cabbarov: A kateqoriyalı festivalda mükafatımız olmadığı üçün bizim filmlər “Oskar”a namizəd ola bilmir // Bakı Xəbər.- 2019.- 19 dekabr.- S.15.   

451. Yalçın Heydər oğlu Əfəndiyev: [Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü, professorun vəfatı ilə bağlı] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.5. 

 

Bax: 37; 93; 114; 960; 975  

 

TEATR

452. Abbasov, M. “Kimisə parodiya etdikdə, zal gülürsə, deməli, sən düz deyirsən”: Müşfiq Abbasov: Sosial şəbəkələrdən istifadə, uşaqlara elm kimi öyrədilməlidir: [“Bu şəhərdə” yumoristik teatrının ssenaristi, prodüser, aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı Aygün Əziz // Kaspi.- 2019.- 27 dekabr.- S.12.   

453. Bakı Bələdiyyə Teatrı cəbhəyanı bölgələrdə: [Abdulla Qurbaninin hazırladığı “Çingiz dastanı” tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-11 dekabr.- S.3.  

454. Bayramlı, M.  Teatrlarımızın dekabr afişası hazırdır: Tamaşaçıları bu ayda da zəngin və maraqlı repertuarlar gözləyir // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.   

455. Bayramov, H. B. Vətəndaş təəssübkeşliyindən qaynaqlanan monoqrafiya: [Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas İftixar Piriyevin “Hidayət və teatr” monoqrafiyası haqqında] // Palitra.- 2019.- 3 dekabr.- S.13. 

456. “Bölgə” teatr truppası fəaliyyətini genişləndirir: [Kürdəmir rayonunda eyniadlı teatr truppasının gənc mədəniyyət işçiləri ilə növbəti regional görüşünün təşkil edilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.3.   

457. Bürcəliyev, A. M. Bir teatrın yaradıcılıq yolu: Qazax Dövlət Dram Teatrı // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.7.   

458. Bürcəliyev, A. M. “Kimdir müqəssir” teatr festivalında: [Elxan Zeynallının quruluşunda] // Cümhuriyət.- 2019.- 10 dekabr.- S.14.   

459. Bürcəliyev, A. M. Korifeylər  yetişdirmiş  rayon  teatrı: [Qazax Dövlət Dram Teatrının fəaliyyəti haqqında] // Cümhuriyət.- 2019.- 14-16 dekabr.- S.14.     

460. Bürcəliyev, A. M. Unudulan sənət fədailəri: (Respublikanın Əməkdar artisti Rza Nadirovun əziz xatirəsinə) // Cümhuriyət.- 2019.- 28-30 dekabr.- S.14.   

461. Bürcəliyev, A. M. Unutduğumuz sənət fədaisi: O, sənətkar qürurunu ömrünün sonuna kimi qorudu: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının  mərhum aktyoru, Əməkdar artisti Rza Nadirov haqqında] // Kaspi.- 2019.- 24 dekabr.- S.13.    

462. Bürcəliyev, A. M. Zamanın kəsiyində: [Qazax Dövlət Dram Teatrının fəaliyyəti haqqında] // Ədalət.- 2019.- 21 dekabr.- S.11.  

463. Cəfərov, N. “Qıza ikinci görüşümüzdə evlənmə təklifi etdim”: Novruz Cəfərov: Əsgərlikdəki rejim və diyeta olmasaydı, həyatım bəlkə də cəhənnəmə çevriləcəkdi: [Ağdam Dövlət Dram Teatrının rəhbəri ilə müsahibə] // Üç nöqtə.- 2019.- 28 dekabr.- S.12.   

464. Cəfərov, N. “Qıza ikinci görüşümüzdə evlənmə təklifi etdim”: Novruz Cəfərov: Əsgərlikdəki rejim və diyeta olmasaydı, həyatım bəlkə də cəhənnəmə çevriləcəkdi: [Ağdam Dövlət Dram Teatrının rəhbəri ilə müsahibə] // Üç nöqtə.- 2019.- 31 dekabr.- S.14.   

465. Əliyev, S. Lənkəran Teatrının Bakı tamaşaçıları ilə uğurlu görüşü: Səyad Əliyev: Tamaşanın nümayişindən sonra bizə deyirdilər ki, siz paytaxt teatrlarından heç də geri qalmadığınızı sübut etdiniz: [aktyorla müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 3 dekabr.- S.12.   

466. Əliyev, S. O, həqiqətən teatr sənətinin aşiqi idi: Hüseynağa Atakişiyev – 70: [Əməkdar artist, Prezident mükafatçısı Sərvər Əliyevin müsahibəsi] / müsahibəni apardı Ağalar İdrisoğlu // Azad Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.7.   

467. Əliyev, A. Tamaşadan duyğulu anlar...: [Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında səhnələşdirilən Turqut Özakmanın “Ocaq” tamaşası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 10.    

468. Əliyeva, A. Unudulmuş və ya unudulmaz sənətkarlar: Kiçik obrazlar yaradan böyük aktyor: [tanınmış aktyor Yusif Yulduz haqqında] // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.14.  

469. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və ƏSA Teatrının yeni birgə layihəsi – “And” tamaşasının premyerası olub: [J.B.Molyerin “Xəsis” əsərinin motivləri əsasında hazırlanmış tamaşasının premyerasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib] // Azərbaycan.- 2019.- 24 dekabr.- S.5.; Respublika.- 2019.- 24 dekabr.- S.12.   

470. Əsa teatrı “And” tamaşasını təqdim edib: [Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə] // Kaspi.-2019.- 26 dekabr.- S.11.  

471. Xalq sevgisi onu unudulmağa qoymur: Məlik Dadaşov // Azad Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S.7.   

472. Xalq teatrlarına dair yeni metodiki vəsaitlər: [Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən “Xalq teatrında səhnə tərtibatı və geyimlər” və “Xalq teatrları və özfəaliyyət dram dərnəklərinin repertuar seçimi” adlı metodiki vəsaitlər işıq üzü görüb] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.6.   

473. İdrisoğlu, A. “Üç gün, üç gecə”: Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı hamının diqqətini özünə cəlb edə bildi: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, dramaturq Rafiq Rəhimlinin eyniadlı psixoloji dram əsəri haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 21 dekabr.- S.7.   

474. İradə Gözəlova: Teatrda gizlənə bilməzsən: Uğurları ilə dünyanı gəzən rejissor: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 26 dekabr.- S.10.  

475. Kukla teatrında “O qadın”: [Səidə Haqverdiyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.4.  

476. Kukla Teatrında “Yeddi nar çubuğu”: [Qurban Məsimovun hazırladığı eyniadlı tamaşa] // Unikal.- 2019.- 7 dekabr.- S. 21.   

477. Qurbanlı, R. “Yerlə göy arasında”kı FACİƏ- Aktrisanın acılarla dolu həyat hekayəti: Çəkilməsi mümkünsüz dərdlərlə ölən sənətkar: [Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova haqqında] // Unikal.- 2019.- 28 dekabr.- S. 21.   

478. Məhərrəmova, T. Müdafiə reaksiyası gülüş olan aktrisa: O, sənətini özündən çox sevirdi: [aktrisa Gülşən Qurbanova haqqında] // Kaspi.- 2019.- 19 dekabr.- S.15.   

479. Məmmədov, S. Harmoniya: Sabir Məmmədov: Aktyor mütləq şəkildə müasir olmalıdı: [“Harmoniya” layihəsinin qonağı Xalq artisti ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Samir Əfşan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.5.    

480. Müşfiq, Ş. ADMİU-nun “SABAH”çı tələbələri Rus Dram Teatrının səhnəsində: [Gümrah Ömərin hazırladığı  “Otello əfsanəsi” tamaşasının nümayişi haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 6 dekabr.- S.8.   

481. Müşfiq, Ş. “O qadın”ın yaşadıqları və yaşatdıqları: [Günay Səttarın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.17.    

482. Naxçıvan teatrında “Teleskop” əsəri tamaşaya qoyulub: [Naxçıvan Dövlət Musiqili  Dram Teatrında Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa haqqında] // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S.4.  

483. Nərimanoğlu, M. Bir ocağın iki közü: Xalq artistləri Ələsgər Şərifov və səsi “Bulaq”dan süzülən Məhluqə Sadıqova sənət yollarında əriyən şam ömrü yaşadılar // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 9.    

484. Nizamiqızı, H. Gecikmiş etiraf: Yaxud işıqlı səhnənin qaranlığına elegiya: [Məmmədşah Atayevin 80 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.7.    

485. Regionlarda ustad dərsləri: Xalq teatrları və dram dərnəklərində səhnə yaradıcılığı // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.2.   

486. Rəhimli, İ. Ə. Aktyor əzəməti: [Xalq artisti Yasin Qarayev haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.13.   

487. Rəhimzadə, E. “Kilimarası” teatr aləminə gəlir: Qədəmləri uğurlu olsun...: [teatr rejissoru ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.1; 4.   

488. Rəis, X. Dostuq, amma tamaşada dublyor olana qədər: “O aktyor mənimlə düşmən oldu, salam vermirdi, üzümə baxmırdı”: [Əməkdar artist, rejissor Nicat Kazımovun,  Akademik Musiqili Teatrının aktyoru Elçin İmanovun, Əməkdar artist Elnur Kərimovun və başqalarının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 12 dekabr.- S.14.   

489. Rəis, X. Uşaqlardan kənar düşən uşaq verilişləri: Ekspert: Bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyib, onlara qarşı belə rəftar eləmək olmaz: [Bakı Uşaq Teatrının direktoru, Əməkdar artist İntiqam Soltanın, Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən “Oyuq” teatr-studiyası uşaq qrupunun rəhbəri Səidə Haqverdiyevanın, “Dəcəl Balam” Ailə və Uşaq İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Dilşad Musanın mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.- 2019.- 11 dekabr.- S.12.   

490. Rəis, X. “Yeni ildə uşaqları hara aparaq?”: Məktəblilərin qış tətili günlərində teatrlarımız nə göstərəcək? // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.10.   

491. Rəsulov, E. “Hədəfim Azərbaycanda “Youtube”dan ən çox qazanan sənətçi olmaqdır”: Elcan Rəsulov: Sosial şəbəkə vasitəsi ilə məşhurlaşanların istəyi sonradan televiziya ekranlarında görünməkdir: [komediya aktyoru, stund up ustası ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Şəbnəm Mehdizadə // Kaspi.- 2019.- 20 dekabr.- S.11.   

492. Sarıyeva, İ. 10 illik teatr proqramının icra vəziyyətinə ciddi iradlar var: [X. Rais və V. Qafarovun mövzu barədə fikirləri] // Bakı Xəbər.- 2019.- 26 dekabr.- S.14.   

493. Səfərov, R. “Dəhşətli dərəcədə qısqancam”: Rəşad Cəfərov: “Teatr böyük bir məktəbdir”: [aktyor Rəşad Səfərovla müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2019.- 31 dekabr.- S.12.   

494. Soltan, A. “Hər tamaşa mənim üçün böyük sevinc və qürur mənbəyidir”: Arzu Soltan: İndi teatrı başa düşən tamaşaçı azdır: [ssenarist, yazarla müsahibə] / müsahibəni apardı Könül Oruc // Üç nöqtə.- 2019.- 26 dekabr.- S.12.   

495. Sultanov, F. Özünüaxtarış yollarında: [müəllifin bir il öncə teatrşünas Nigar Pirimovaya verdiyi müsahibə haqqında] // Kaspi.- 2019.- 26 dekabr.- S.12.    

496. Şəki Xalq teatrı 60 yaşını qeyd edib: [M.F.Axundzadə adına Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Xalq teatrının yaranmasının 60 illiyi qeyd edilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.4.   

497. Teatrşünas Məmmədşah Atayevin xatirəsi anılıb: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında] // Mədəniyyət.- 2019.-25 dekabr.- S.4.   

498. “Yeddi nar çubuğu” səhnəyə gəlir: [Qurban Məsimovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.5.   

 

Bax: 139; 155; 161; 171; 172; 801; 941; 957; 1011; 1042; 1045; 1046; 1076; 1081; 1083; 1109; 1115; 1132

III Eksperimental Teatr Festivalı

499. Bürcəliyev, A. M. Teatr Festivalında – Kimdir müqəssir?: [Elxan Zeynallının quruluşunda] // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.14.   

500. Eksperimental Teatr Festivalı: 18 tamaşa nümayiş olunacaq // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.5.   

501. Həmidə. Eksperimentlər səhnəsində: [Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilatçılığı ilə III Eksperimental Teatr Festivalının  keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.1; 2.   

502. Həmidə. Tamaşaçı istəyirsə...: Eksperimental Teatr Festivalı başa çatdı // Mədəniyyət.-2019.- 11 dekabr.- S.1; 5.    

 

“Yuğ” Dövlət Teatrı – 30 və Vaqif İbrahimoğlu – 70

503. Azəri, L. Yuğ teatrının 30 illik yubileyi qeyd olundu: “Azərbaycan üçün təlatümlü dövrdə yaranan bu teatr insanlara yeni ruh vermək istəyirdi”: [Akademik Rus Dram Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlunun 70 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1;2.    

504. Müşfiq, Ş. “YUĞ”çuların zamanda səyahəti: Və Ya Vaqif İbrahimoğlu nağılı // 525-ci qəzet.- 2019.- 6 dekabr.- S.10.   

505. Rəşid, Ə. YUĞ və Vaqif İbrahimoğlu – yubileylər günü: [Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında YUĞ Dövlət Teatrının 30, teatrın banisi, Əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlunun 70 illiyinə həsr olunmuş yubileyin keçirilməsi haqqında] // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.8.    

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

506. Cəfərova,  Ə. Tatamini səhnəyə dəyişən xanım: Əminə Cəfərova: İncəsənət Universitetini bitirmək aktyor olmaq demək deyil: [Akademik Milli Dram Teatrının və Şah Mat Teatrının aktrisası ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 27 dekabr.- S.11.   

507. ƏSA teatrının “And”ı: [Nihad Qulamzadənin hazırladığı eyniadlı  tamaşanın nümayişində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.4.    

508. Lalə. Hardan başlanır teatr?: “Əsa” teatrının son tamaşasından... // 525-ci qəzet.- 2019.- 27 dekabr.- S.8.   

509. Novruz, R. “Hiss etdim ki, onu görməyəndə, səsini eşitməyəndə darıxıram”: Rektor mənə dedi ki, söz dəyirmandakıdır: [Xalq artisti Ramiz Novruzla  müsahibə] / müsahibəni apardı  Könül Əhmədova // Üç nöqtə.- 2019.- 5 dekabr.- S.12. 

 

Bax: 1119; 1121; 1123   

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı

510. Hüseynov, Ə. Qalib və məğlub Səyavuş Aslan // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr .- S.19.   

511. Oxumayıb, yazı-pozu bilmədən də dahi olmaq mümkünmüş: Xalq artisti Lütfəli Abdullayev kimi // Azad Azərbaycan.- 2019.- 10 dekabr.- S.7.   

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

512. Məmmədova, G. “İndi aktual mövzular, hərəkətli tamaşalar sevilir”: Günel Məmmədova: Tamaşaçıların sevgisini qazanmaq asandır, ancaq o sevgini layiqli şəkildə qoruyub saxlamaq çətindir: [aktrisa ilə müsahibə] / müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2019.- 10 dekabr.- S.12.  

513. Nizamiqızı, H. 25 ilin “Dəli”si: Cənnət Səlimova və Şövqi Hüseynovun Nikolay Qoqolun “kiçik adam”ına biçdiyi boy əzəmətlidir: [Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı  tamaşa Şövqi Hüseynovun ifasında] // Mədəniyyət.- 2019.-6 dekabr.- S.1; 5.     

514. Novruzova, N. “Canlı ilanla Kleopatranın ölüm səhnəsini canlandırmışam”: Nübar Novruzova: Bütün obrazlarımı sevirəm: [Əməkdar artistlə müsahibə] / müsahibəni apardı Rövşən Tahir // Üç nöqtə.- 2019.- 17 dekabr.- S.12. 

 

Bax: 1120 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

515. Mirməmməd, G. Hisslər öləndən sonra insanı öldürməyə dəyərmi?: [teatrın səhnəsində rus bəstəkarı Sergey Raxmaninovun “Aleko” operasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 20 dekabr.- S.5.   

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

ŞEİRLƏR

516. Abdıyev, E. Arzu; Eşq; Şeir gecəm; Qapı; Özüm boyda; Hər şəkil adam olmasa da; Özümə çatam; Qəm yemə; Sevdim; Yaşat; Bir ehsanam; Yaşayıram; Yerə; Ümidin var // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.29. 

517. Ağa M. Şirin yuxudan dəng elə yarı, gecə yarı...; Taqətim qalmadı canda, ölürəm həsrətdən... // Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.23.   

518. Ağasəfa. Günəbaxanlar baxanda: Alnı qırışlı adamlar; Bir dəfədir Yerə eniş; Qaya ömrü; Sol qolumun ağrısı; Həkimə vermə yaxamı; İndi yaşamaq belədir; Xəyallarım...Arzularım...; Əbədi savaş; Telefonqulaq; Dərd bazarı // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.23.  

519. Babayeva, O. Bu dünya; Dəniz yaxın olanda; Dövran yaman dövrandır // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.14. 

520. Babullaoğlu, S. Əvvəlinci ayın şeirləri: Fraqmentlər: Azər Turana; “Şərq qəzeti”nin qış sorğusuna cavab: Fərid Hüseynə // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.6-7. 

521. Bano, Ş. Dünyada örnək lider qadın: [hind ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nəriman Həsənzadə // Respublika.- 2019. - 24 dekabr. - S.11. 

522. Bayramlı, Z. Sən ömürlük qismətimsən...; Çıxmamısan yadımdan...; Rübailər; Vətən bayatıları // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.15.

523. Behrudi, R. Məzarlıqda bitən yovşan; Bu qapı // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.23.

524. Buludlu, A. Mənim ürəyimə doldu bu sevgi; Gəl; Atam və mən; Bilmir; O düzə sarı; Qocalıq və s. // Kaspi.- 2019. - 7-9 dekabr.- S.23. 

525. Cahangirova, T. Sənsən görən gözü Azərbaycanın! // Kredo.-2019. - 25 dekabr. - S.7.

526. Cavadpur, Ə. Getmə; Kaş; Sən və Ay; Bəxtəvər zəli; Gözəl yalan; Qatar qayıtmaz // 525-ci qəzet.-2019.- 13 dekabr.- S.15.   

527. Cavanşir. Sən bu torpaqda çox şeyi... // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.20.

528. Cavanşir, D. “Ölümdən yox xətər mənə...”: Gizlə məni od içində; Torpaqla üz-üzə; Mən bir sözdən göyərəcəm; Yalan; Vətən; Uçurum; Gəraylı; Salvador Dali; And ver, soruş; Qanlı yuxular yozulmur// Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.22.   

529. Cəfərli, T. Not şeirləri: Birinci not: “Hər şey gözəl olacaq”; İkinci not:”Axtarıram itirirəm”; Üçüncü not: ”Özünü bağışla, sonra da unut”; Dördüncü not: “Səni danışırdım, ürək dilində” // Ədalət.- 2019.- 28 dekabr.- S.14.

530. Əhməd, Q. Öz məsafəndə; Səni oxuyanda; Reportaj; Saralıb həyatın gül ləpirləri; Gedirsən; Çiyələk ətrin və s. // Kaspi.- 2019. - 7-9 dekabr.- S.22. 

531. Əhmədov, T. Azərbaycanım!; Qarabağdan nigaranam
// Azərbaycan müəllimi.-2019.- 27 dekabr.- S.14.  

532. Əkbərzadə, Ş. Həsrətin mənimdir, özün özgənin:
Ayırar bu dünya bizi nə vaxtsa; Səni; Yollar; Özün özgənin; Üşüdü; Bitməsin və s. // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.6.  

533. Ələmoğlu, F. Deyimlər; Çiçəklən, çiçəklən, Azərbaycanım!; Kim istəməz ki...; Demirəm, dünyanı mənə bağışla...; Etiraf; Bu payız; Olar // 525-ci qəzet.- 2019.- 20 dekabr.- S.15. 

534. Əliqızı, S. Böyük vətənpərvərim: AMEA-nın həqiqi üzvü, Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun 80 illiyinə // Kredo.-2019. - 25 dekabr. - S.7.

535. Əlioğlu, Ə. Dünyanın yeriyən ağaclarıyıq; O sevdanın axırı; Metroda dilənən qarı; Uçub bu sinəmdən ürəyim mənim və s. // Ədalət.-2019.- 7 dekabr.- S.14.

536. Əliyar, A. Sən yol aşiqisən, mən səhər mehi...: Vətən olsun; Yazılmaz; Ömür; Bitmir; Yazacam; Köhnə saat // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.24.

537. Əsədullahi, R. Şahin Fazil: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] /təqdim etdi Maarif Xalıqov // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.15.

538. Fikrətqızı, G. Evimin bir arzusu var // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.21. 

539. Gerani del, Ş. Söndür günəşi, ol böyüyən səhranı adla...: İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun...; Gül üzündə, su üzündə...; Atam yatanda...; Küçəmizə...; Üzümü təbiətə tutub yaşayacam daha... // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.17. 

540. Güləliyev, E. Nur yağsın; Aşiqəm  // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.14.

541. Herisçi, H. Sahilim; Qara Sevda; Son balet; Legioner Otello; Faust; Əhməd haradadır? // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.4.  

542. Həsənbəy, Y. İnsan ürəkli mələk; Diş cərrahı; Hippokrat Gülgəz nənə; Subasmadan qoruyaq dünyamızı; Qızılı yarpaq; Məni atsan, yandıracam özümü; Fitri istedad və s. // Ədalət.- 2019.- 3 dekabr.- S.6. 

543. Həsənli, A. Üşüyən məzar // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.6.

544. Hüseyn, F. Günah suları; Əllərin “bərpası” // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.23. 

545. Hüseynbəyli, F. Bir az Allah gəlir, bir az ah gəlir, Bir az can olursan şeir yazanda: Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür...; Bəlkə bu yazılar yox oldu bir gün...;  Getdikcə yoxuşa yıxılır yollar...; Atamın yükü; Sizin şəhər və s. // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.18. 

546. Hüseyni (İncik), M. Söz; Qələmim; Qarabağda // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.15. 

547. Xudayar, Z. Mən səni sevirəm, sevməsən də sən; Qala; Sevirəm; Məhəbbət yolçusuyam; Bayatılar: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] /təqdim etdi Maarif Xalıqov // Kredo. 2019.- 18 dekabr.- S.15. 

548. İdrisov, Q. Çəkim hicranını... // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.20. 

549. İsabəyli, Q. “Qadına diqqət lazımdı” silsiləsi: Şair və Yetmiş; Kin və təbəssüm; Təcavüz; Cavanlar; Şəmistan Nəzirli; Ey qadın! və s. // Ədalət.- 2019.- 21 dekabr.- S.13.  

550. İsmayıl, R. Keçməmiş: Söz demə; Allaha bax; Qalmayıb; Rəşid müəllim // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.6.     

551. İsmayıl, S. İşdi-qəzadı...!; Başımda şeir havası... // Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.23.

552. Qarayusubov, K. Vətən bizə deyil, biz ona möhtac //Türküstan. - 2019.- 17-31 dekabr.- S.17.

553. Qədir, M. Yol; Qabarlı əllər...; Əllərim...; Və ilaxır // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.20. 

554. Qəhrəman, İ. Hökm yiyəsi; Gözü qaram; Gedənə; Elegiya; Vəsiyyətim; Ömür; Qıvrım-qıvrım; Dəli var; Hərə birinə aldanar; Səni görmək; Çıxmadı; Şairin vətəni sevgidi; Violendə sən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.19. 

555. Qiyaslı, Ə. Bu gün 50 milyonuq; Azərbaycanlıyam, Azərbaycanlı // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.8.  

556. Qoca, F. Biz insanıq // Azərbaycan.-2019.- 13 dekabr.-S.8.  

557. Qoldust, C. Qala bilmirəm; Ana; Ata: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] /təqdim etdi Maarif Xalıqov // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.15.  

558. Mehdixanlı, Q.   Uzaq ol; Nəyə gərək; Qayıt; Gətirin məni; Yazdan xəbər verir // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.14. 

559. Mehdizadə, İ. Səs yadigarı: İstedadlı müğənni həmyerlim Sahibə Abdullayevanın qeyd edilməyən yubileyi münasibətilə // Ədalət.-2019.- 10 dekabr.- S.6.

560. Məcidzadə, A. Anam qocalır; Sevgi yağışları; Sənsiz mənim bircə günüm olmasın; Dünyama gəldim; Yük // 525-ci qəzet.- 2019.-11 dekabr.- S.23.

561. Mədətoğlu, Ə. Adsız şeir; Qadasın aldığım; Bəxtəvərəm; Dua; Çəkirəm; Başqa kimə sığınım və s. // Kaspi.-2019.- 28 dekabr.- S.11. 

562. Mədətoğlu, Ə. “Bir qadına...” silsiləsindən:
Yaşam gerçəkliyi...; Günümün ahı; Nəfəsin göz muncuğum...; Səni; Məscid divarı önündə dua; İstəyirsənsə, yaşayım... və s. // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.7.  

563. Mədətoğlu, Ə. Dərdin görünməyən tərəfi; Bir ağrının şeiri; Ağrıdan doğulan şeir; Ürək ağrısı; Dağlar, məni gözləməyin...; Dəli bir istək; Sualın özündəki cavab; Acı bir təbəssümün şeiri; Pıçıltı...; Mənim bütövlük anlayışım...;  Geçikmiş etiraf; Hələlik; And içirəm // 525-ci qəzet. - 2019.- 29 dekabr.- S.23.

564. Məmmədov, Ə. Vətəndir; Tarix unutmayacaq // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.14.

565. Məmmədzadə, R. Unudulmaz Qədir Rüstəmov: Qədirdən sonra // Ədalət.- 2019.- 12 oktyabr.- S.5.

566. Məmmədzadə, S. Marina Svetayeva // 525-ci qəzet.- 2019.-11 dekabr.- S.23.

567. Məzahim, M. Göylərdən gələn kitabı, Oxu, göylərin eşqinə: Göylərin eşqinə; Anamsız; Varmı?; Düşürəm; Könlümə; Daha məni; Bu dünya; Çəkir məni; Xoşdur; Verildi // Ədəbiyyat qəzeti. - 2019.- 7 dekabr.- S. 30.

568. Mövsüm, R. Bakını daha da gözəlləşdirək!.. // Respublika.- 2019. - 27 dekabr. - S.6.

569. Mövsüm, R. Zirvəyə gedən yolun bələdçisi: [Əməkdar müəllim Səlim Əzimovun 90 illik yubileyinə] // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.5.;  525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.18.  

570. Muxtar, R. Baş komandan  // Səs.- 2019.- 26 dekabr.- S.5.

571. Murad, G. Vətənim; Azərbaycanım; Müəllim; Vətənimlə yaşayıram; Əsgər marşı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.15.

572. Mürsəlova, O. Mənəvi vüqarlı Mehriban xanım! // Səs.-2019.- 3 dekabr.- S.10.   

573. Nəccari, Ü. Özümdən bir səhifə sonra...: Sünbül zəmiləri; Xatirə serrozu // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.23. 

574. Pərvin, T. Əski duaları oxumaq necə...: Əhval-ruhiyyə şeiri; Bağışla; Bu bağın mən adlı dərdi yox imiş...; Ömrün gerçəkləri qaldı baharda // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 32.

575. Rəxşanlı, R. Məktəbimiz; Kitab // Azərbaycan müəllimi.- 2019.- 27 dekabr.- S.14.

576. Rüklü, P. Bəyənmir // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.20. 

577. Rüstəm, Ş. Bircə biləydim; Siz məni heç nəyə tələsdirməyin // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.23. 

578. Sarfraz, M. İlham Əliyev – Azərbaycan xalqının uğurlu lideri!: [çin ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nəriman Həsənzadə // Respublika.-2019. - 24 dekabr. - S.11.  

579. Sevən, C. Sən yuxumu qara basan...; Hönkür-hönkür bu ağlamaq...; Aclığım doyurur hər anda məni...; Büründüm özümün çılpaqlığıma... // 525-ci qəzet.-2019.-6 dekabr.- S.15.

580. Seyidzadə, C. Xatirələr yoxlamaq üçündür ürəyin yaddaşını... // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.3.  

581. Səbuhi, A. Qəzəllər: (filoloji tərcümə): [fars ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Məhəmməd Nuri // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.13.   

582. Səmimi, İ. Tələsirdim; Ümid var; Sən misra – misra; Bir də adladığım yollar; Uzaq düşməmişdik; Təsəllidir; Yadıma düşməz; Dili söz tutmur; Qənimidir; Ümid tükənməyib; Yeriyər; Darıxma // Türküstan.- 2019.- 17-31 dekabr.- S.17. 

583. Sultan, Q. Ürəyim sənə yurddur; Bütün sevgililər qovuşacaqlar; Uzaqlarda biri ola sevməyə; Sən bilməyən darıxmağım; Ürəyimə sığal çək; Qızcığaz; Payızın fatihəsi; Hər qadın; Qadınsızlıq // 525-ci qəzet.- 2019.-7 dekabr.- S.23.  

584. Süleyman, V. Ana, qəbir qonşun özgəsi deyil;
Qızım Səyalıya; Sevginin dilini duyandan bəri; Bir azca; Göndərir; Sənə deyiləsi ürək sözlərim; Yeriydi; O sevgi; Bir gör neyniyirsən... // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.9.  

585. Svetayeva, M. Anna Axmatovaya yazılan şeirlər silsiləsi: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Şükür Şənol // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.13. 

586. Şahin, Ş. Vurur ikimizi bir eşq havası...: Darıxmaq; Badamı ömür; Eşq havası; Tanrı olmaq çətindi; Şəkil çəkirəm; Kimsəsiz çöllərdən fit səsi gəlir; Havaya oynayan qadın; Xatirə axtarışı; Tapmaca //Ədəbiyyat qəzeti. - 2019.- 28 dekabr.- S.28.     

587. Tahirli, R. Qələm də çürüdü qəmdən: Aynalar da olmasa; O inandı, o bilmədi; Bir də məndən bax özünə; Adam da Günəş kimi... // 525-ci qəzet.- 2019.-11 dekabr.- S.23.    

588. Talıboğlu, Ə. Təkcə sənin olaram; Günayın sevdiyi quş; Şirindil qız; Oyanar Ulduz; Mışıl-mışıl uyuyur; Qarçiçəyi; Bizim balaca Bağır; Öyrənəcəm // Ədalət.-2019.- 7 dekabr.- S.11.  

589. Ustac, Z. Dilarə:  (Azərbaycan qadını SQ-nin pilotu Dilarə Babayevaya ithaf olunur)  // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.7. 

590. Vaqifqızı, G. Azərbaycan; Ay vətən oğlu; Yazdım; Gözəldi; Qadınlar /təqdim etdi İbadət Abbasov // Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.7.   

591. Valyexo, S. Özünə, özünə inan; Aforistik notlar: [Çili ədəbiyyatı] / tərc.etdi Azad Yaşar // Kaspi.-2019.- 28 dekabr.- S.15. 

592. Vüsal, B. İlahidən gəlməyəndə...; Bəri gəl; Dünyanı tanıtma mənə; Məni öz qəbrimə qoyun; Barışıq; Dar ağacının bayramı; Adəm; Xalq şairi Fikrət Qocaya; Qurtarmadı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.19. 

593. Yaqub, M. Bu sevgi şeirini kimə yazmısan? -İncə barmaqlara, nazik əllərə...: Dağlar; Dialoq; Mirzə müəllim // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.4. 

594. Yusifli, V. Bir şairə haqqında iki kitab: [şair-publisist  Nəzakət Məmmədlinin yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.- S.15.

595. Yusifoğlu, İ. Bütün istəyinə çatıb Naxçıvan; Şərurun; Əlincə; Günnütüm; Naxçıvanam - gözəlliklər məskəniyəm; Axura kəndi // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.6.

 

Bax: 146; 1002; 1141; 1157; 1171; 1172; 1183; 1188; 1193  

 

HEKAYƏLƏR. NAĞILLAR

596. Abdullah, M. Səma mələyi... // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.14-15. 

597. Ağazadə, M. Qeybə çəkilmişlər // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.21.

598. Babayev, B. Beşinci güllə // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.9.

599. Bağır, Z. Bəylik kostyumu // Ədalət.-2019.- 10 dekabr.- S.7. 

600. Əsgərova, T. Tülkünün göz yaşları // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.23.

601. Hacı, K. Sirr // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.-S.17. 

602. Hümmətqızı, M. Gül dibçəyi // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.7.

603. Hümmətqızı, M. Tənha qadın // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.23.  

604. Məlikzadə, İ. Bünövrə // Azad Azərbaycan.- 2019.- 29  dekabr.- S.7.   

605. Məlikzadə, İ. Bünövrə // Azad Azərbaycan.-2019.- 31 dekabr.- S.7. 

606. Mətin, N. Məscid yolunda gülləri qoxulamaq // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.7. 

607. Murakami, H. Buz adam: [yapon ədəbiyyatı] /tərc.etdi Azad Yaşar // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.18-19. 

608. Namaz, M. Oyna, itkin anası, oyna!  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.19. 

609. Rəxşanlı, R. Gizir Mübarizin yolu // 525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.24. 

610. Rəxşanlı, R. Niyalın yamacında: (Sənədli hekayə) // Azad Azərbaycan.-2019.- 12 dekabr.- S.7.

611. Rulfo, X. Mənim atam: [Meksika ədəbiyyatı] /tərc.etdi Azad Yaşar // Kaspi.-2019.- 28 dekabr.- S.14.  

612. Rulfo, X. Ölümdən sonra: [Meksika ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Azad Yaşar // Kaspi.-2019.- 28 dekabr.- S.14.   

613. Salmanqızı, E. Nağıllar nağıl deyil...: “Çirkin ördək balası”; Piter Pen; “Harri potter” “Hansel və Qretel”; Alis möcüzələr diyarında  // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.11.   

614. Sarıhüseynoğlu, V. Səs Mayılın şahlıq quşu: Bir ömrün arzu göyçəyi // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.6-7. 

615. Yusifli, V. Orijinal hekayələr // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.15.

616. Zeynal, C. Mələk dizi: Dostum Seyran Səxavətə  // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.19;23. 

 

ESSELƏR

617. Bünyadzadə, K. Daşların işığı // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.15.

618. Bünyadzadə, K. Diotima, Hipatiya və... mən // 525-ci qəzet.-2019.- 14 dekabr.- S.14;15. 

619. Bünyadzadə, K. Filosofun ağrısı // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.15.

620. Bünyadzadə, K. İllərin al-veri.., yaxud ömür sarayı // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.16.  

621. Eminoğlu, T. “Tatar çölü”ndə qalan insan: // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.21. 

622. Malik, F. Ağıllı və şən quş // 525-ci qəzet.-2019.- 13 dekabr.- S.16.

623. Malik, F. İki dünya astanasında // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.16.

624. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar: Status-esselər // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.11.  

625. Məcid, R. Qələmsiz yazılanlar: Status-esselər  // 525-ci qəzet.-2019.- 25 dekabr.- S.11. 

626. Mürvətov, N. Ağır hiss; Uca tanrı; Uşaq minnətdarlığı; Bir də dünyaya gəlsəydim: Miniatür esselər // 525-ci qəzet.- 2019.-11 dekabr.- S.22.  

627. Nargis. Dekabr günəşi // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S. 27.   

628. Piri, E. “Səfillər”in “Keçi bayramı”... // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 31.

629. Rəşid, M. Görmək mərifət istər... // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.17.   

630. Şahin, Ş. Çarə // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.21.  

631. Şahin, Ş. Kədərin rəngi: // Ədalət.- 2019.- 28 dekabr.- S.14. 

632. Tağıyev, A. “Kim yatıb, kim oyaq...” və ya insan mənzərələri: [yazıçı-dramaturq   Novruz Nəcəfoğlunun “Yuxuya gedib gecə...” kitabı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 3 dekabr.- S.7.    

633. Tağıyev, A. “Qaranlıqda duyulan sirli sədalar: Yazıçı  Novruz Nəcəfoğlunun “Yuxuya gedib gecə...” kitabından alınan təəssürat  // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.18. 

634. Tağıyeva, N. Qırx ilin özgəsi... // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.24.  

635. Vəli, Ş. Anamın boyat dərdi: [müəllifin ədəbi düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.14.

636. Vüsal, B. Səvadsız savadlılar: Yaxud “Ürək dövləti” // Ədalət.-2019.- 7 dekabr.- S.10.; 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.17.

637. Vüsal, B. Ürək... // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.15. 

638. Yunusova, S. Qanayan yaraların fəryadı // 525-ci qəzet.-2019.- 13 dekabr.- S.16.

 

POEMALAR

639. Abiyeva, K. Şəhidlər xiyabanı: Demək istəmədiyim; Nələr qazanırıq; Məzar var qəhrəmandı; Vətən bir də doğulmur; Şəhidlər xiyabanı...: (lirik poema) // Ədalət. -2019.- 26 dekabr.- S.6.

 

NOVELLALAR.  OÇERKLƏR. FELYETONLAR

640. Cəfərli, Q. Möcüzə: Novella // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.23.

641. Qoca, X. Yeni ilə gülə-gülə: Elan; Poçt qutusu; Cəhənnəmi istəyən yoxdur...; Demokratiya; Nə qədər otlayırsan?; İki qadının söhbəti; Fikrini dəyişdirdi; Vəzifə şirin şeymiş...: novellalar // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.

642. Nəzirli, K. İkinci nəfəs: novella // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.8-9. 

643. Oğuz, Y. İt zülmünü çəkənlər: Felyeton // Olaylar.- 2019.- 28-30 dekabr.- S.6.; Azad Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.3.  

 

POVESTLƏR, PYESLƏR

644. Cabbarov, R. Xəyanətin kəsişməsi: [özbək ədəbiyyatı] /tərc.etdi Ədalət Məmmədov // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.15. 

645. Cabbarov, R. Xəyanətin kəsişməsi /tərc.etdi Ədalət Məmmədov // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.14.   

646. Elçin. Stalin: İki hissə və səkkiz şəkildən ibarət tragi-fars: Bu pyes Mikayıl Müşfiqin və onun timsalında bütün repressiya qurbanlarının xatirəsinə yazılmışdır // 525-ci qəzet.-2019.- 14 dekabr.- S.18-20.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.4-6.    

 

ROMANLAR

647. Cəlaloğlu, E. Yasəmən ətri: XVI  // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.21.

648. Dabija, N. Ev tapşırığı:: Qulaqda ad günü: Romandan parça: [rumın ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 29.

649. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: romandan səhifələr II hissə // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.2.                                                                                                                         

650. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: romandan səhifələr // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.2. 

651. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: romandan səhifələr // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.2.  

652. Mirələmov, H. Çaldırana gedən yol: romandan səhifələr // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.2.

653. Sarıtorpaq, Z. Şəkildən daman qan: Romandan bir parça // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.14-15. 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

654. Abbas, Z. Yerdə yeri olmayan şair: [Kəramətin “Xatirə muzeyi (aDaM)” adlı kitabı haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.23.

655. Abbasov, İ. “Ömür yolum”: Günel Vaqifqızının yeni şeirlər kitabı işıq üzü görüb // Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.7.   

656. Abasova, L. Azərbaycanda kitab mədəniyyəti haqqında monoqrafiya: [filologiya elmləri doktoru İslam Sadığın   “Azərbaycanda kitab mədəniyyəti” adlı monoqrafiyası  ] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.22.  

657. Abdullayeva, T. Şəhidə elegiya: [Fərid Şabanov haqqında] // Kredo.-2019.- 25 dekabr.- S.14-15.

658. Adışirin, T. Ələsgər Əlioğlunun iki şeiri haqqında // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.23.   

659. Adil Mirseyid: Mənə elə gəlir ki, min illərdir Yer üzündə ömür sürürəm: [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı Hacı Kənan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.14-15.  

660. Ağaməmmədova, Ş. “Markesin ölümü”: Semiotik işarələr: [yazıçı Kamran İmranoğlunun (Əliyevin) eyniadlı hekayəsi haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.21.

661. Axundov, B. Qaranlığın işığında: [müəllifin eyniadlı yazısı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.10;11.  

662. Amaşov, Ə. Bu dəfə təkcə sevgidən danışaq...: Dostum Rəşad Məcidlə Yeni il ərəfəsində söhbət // Ədalət.-2019.- 28 dekabr.- S.9.

663. Amaşov, Ə. Dostum Rəşad Məcidlə Yeni il ərəfəsində söhbət: Bu dəfə təkcə sevgidən danışaq... // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.12. 

664. AMEA-da akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyi münasibətilə elmi sessiya: [“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov və Azərbaycan humanitar elminin müasir problemləri” mövzusunda] // İki sahil.- 2019. - 27 dekabr. - S.13.  

665. Akimova, E. Çağdaş uşaq ədəbiyyatının problemləri – zamandan gələn notlar: I yazı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.10-11.

666. Akimova, E. Uşaq ədəbiyyatının praktik imkanları: mətn və onun bədii təsir gücü: II yazı // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.10-11. 

667. Alpsar, F. Üsküdar gözləri dolmuş təpələrdən baxaraq...: Əli bəy Hüseynzadənin qızı Feyzəvər Alpsarla söhbət /  söhbəti apardı Azər Turan // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.10-11. 

668. Anar. Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.1.

669. Anar. Unudulmuş yazıçı: “Söz dünyası” kitabı – II cilddən: Aydınlarımız: [repressiya qurbanı, yazıçı Qantəmir haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.4-5. 

670. Akman, M. “Mən dəli deyildim” hekayəsinin strukturu: [Kamran İmranoğlunun eyniadlı hekayəsi haqqında] // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.14.  

671. Aytel, İ. “İki kəlmə” – Ayrılıq: və yaxud Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığında sevgi şeirləri... // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.14-15. 

672. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində “Ənvər Rzanı xatırlarkən” kitabı təqdim olunub: [Əli İsmayılovun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.32. 

673. Azərbaycan yazıçısı ABŞ-ın nüfuzlu mükafatını aldı: [yazıçı Kənan Hacı ABŞ-ın “Mundus Artium Press” adlı təşkilatının “ İlin kitab icmalı üzrə ən yaxşı yazı” nominasiyasının qalibi mükafatını qazanıb] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 32. 

674. Azəri, L. “Əhsən sənə, Əhsən!“ kitabının təqdimatı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində yazıçı-jurnalist Rafiq Hacıyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.6.

675. Azəri, L. Qəfil gün doğdu bir gecə: [Heydər Əliyev adına Sarayda Xalq şairi Ramiz Rövşənin şeirlərinə bəstələnən mahnılar Xalq artisti Nəzakət Teymurova və Əməkdar artist Ehtiram Hüseynovun ifasında] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.3. 

676. Babasoy, Ü. Ədəbiyyatla cənnəti tapmışam: Ülvi Babasoy: Qızıl ortanı isə həyatda da, ədəbiyyatda da tapmaq istərdim: [tənqidçi, ədəbiyyatşünasla müsahibə] /müsahibəni apardı Rəvan Cavid // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.16-17.

677. Babasoy, Ü. Hər şeyin adını dəyişən misralar: [Səxavət Sahilin “Nar ağacının nəğmələri” kitabı haqqında] // Kaspi.-2019.- 21-23 dekabr.- S.17.

678. Bakı Slavyan Universitetində Xalq yazıçısı Anarla görüş // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.2. 

679. Bayramov, Q. Ruhun beşiyi – poeziya...: [Mahirə Nağıqızının şeir yaradıcılığında ana mövzusu] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.6.  

680. Bayramova, S. Daşa yazılmış şəkil kimi: İsmayıl Şıxlının uşaq hekayələri // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.25.

681. Bayramova, Z. BSU-da “Həmid Araslı-110” adlı tədbir keçirilib // Səs.- 2019.- 28 dekabr.- S.16. 

682. BDU Filologiya fakültəsinin müəllimləri Nobel Komitəsinə etiraz bildiriblər: [Avstriya yazarı Peter Handkeyə verilən mükafata qarşı] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.32. 

683. Bədii publisistikaya dair yeni monoqrafiya: [filologiya elmləri doktoru Vüqar Əhmədin “Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası” adlı monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.13.  

684. Camalov, K. Sözün qüdrəti – səsin sehri Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığında: [alim, şair Əbülfəz Muxtaroğlunun “Ömürdən qalan izlər” şeirlər kitabı haqqında] // Azad Azərbaycan.-2019.- 12 dekabr.- S.7.

685. Cavanşir Yusiflinin “Mətn. İşarə. Məna...”  kitabının təqdimatı: [AYB-də] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.24.     

686. Cəfərli, T. Sükutun poetik cazibəsi: Səlim Babullaoğlunun poeziyasına bir baxış // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.16. 

687. Cəfərov, N. Mənim göz yaşımda balıqlar yatır... [Maşallah Məftunun yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.29. 

688. Cəfərov, N. Söz qalası: [şair, araşdırmaçı Cəlaləddin Budatoğlunun yaradıcılığı  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.19.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 28. 

689. Cəfərova, A. Belə qəmli dayanma: [şair Şamxal Rüstəm haqqında] // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.23.

690. Cəfərova, Z. Torpaq sevgisi: Mustafa Rasimoğlu – 55: [şairin yubileyi münasibətilə] // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.6. 

691. Cəfərova, Z. Torpaq sevgisi: Mustafa Rasimoğlu – 55 // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.13.

692. Cəlil Cavanşir: Keçmişim yoxdur, gələcəyim olmayacaq: [gənc yazarla söhbət] /söhbətləşdi Uluçay Akif // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.8. 

693. Cəlilova, S.; Musayeva, G. Nizami yaradıcılığına dair təlim materiallarından fizikanın tədrisində istifadə  // Azərbaycan müəllimi.-2019.- 20 dekabr.- S.11.

694. Cəmaləddin, G. Söz şairlərin gizli xəzinəsidir: ...və yaxud kitabın qoxusunu, ətrini heç nə ilə əvəz etmək olmaz: / müsahibəni aparadı Eyruz Məmmədov // Unikal.- 2019. - 28 dekabr.- S. 20.  

695. “Dünyada əmanətəm” kitabının təqdimatı keçirilib: [“Akademiya kitab mərkəzi”ndə  şairə  Gilə Əliqızının  eyniadlı kiatbının] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.13.

696. Dünyaminqızı, Q. Bir gəncin “İlk addım”ı: Və ya “mat”ı eşidənlərdən yox, deyənlərdən olasınız: [Kənan Novruzovun eyniadlı kitabı haqqında]  // Kaspi.-2019.- 21-23 dekabr.- S.7. 

697. Elmanoğlu, E. İslam Sadığın şeirləri // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.23. 

698. Elmanoğlu, E. Sevgin poeziyasından gələn addım səsləri: [Dayandur Sevginin “İkinci addım” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.20.

699. Elsevər, İ. İslam Sadığın “Azərbaycanda kitab mədəniyyəti” adlı yeni monoqrafiyası çap olunub // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.32. 

700. Elvüsal, H. “Nə yaxşı görüşdük”: [şair Ənvər Rza haqqında] // Ədalət.-2019.- 24 dekabr.- S.5. 

701. Emin Piri: “Qonorara görə istedadsız birini tərifləyir” [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı Uluçay Akif // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.5. 

702. Eminoğlu, T. “Gözqamaşdırıcı zülmət”dəki suallar: [macar yazarı, jurnalist Artur Kostlerin eyniadlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 14 dekabr.- S.21. 

703. Eminov, A. Kişi xarakteri: [müəllifin düşüncələri] // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.5.

704. Eminov, A. Yusif Həsənbəy yaradıcılığının təkamül yolları: [şair-dramaturqun “Göy qurşağı - cənnət körpüsü” adlı kitabı  haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.17.

705. Ədəbiyyat İnstitutunda “Son səfər”in təqdimatı olub: [yazıçı, ssenarist Hüseynbala Mirələmovun eyniadlı kitabının] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11dekabr.- S.12. 

706. Əhmədli, N. “Şairlərin gizli bir tənhalığı var”: Müsahibimiz şair Nazim Əhmədlidir /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.21.   

707. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Möcüz Şəbüstəri: I Yazı // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.6.  

708. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Möcüz Şəbüstəri: 2-ci yazı // Türküstan.- 2019.- 10-16 dekabr.- S.6.      

709. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Möcüz Şəbüstəri: III yazı // Türküstan.-2019.- 17-31 dekabr.- S.6.  

710. Əli, S. Bir ürək səsindən oynar küləklər, döyülər qapılar...; Üzə bilməyən yağış damcısıyam...; Mən o qadınam ki...; Elə sevərəm – gül kimi... // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.21. 

711. Əlibalayeva, G. Xoşbəxt o kəsdir ki...: [şair Əlirza Cəfər oğlu Abdullayev haqqında] // Olaylar.- 2019.- 10-11 dekabr.- S.12. 

712. Əlifoğlu, Ş. Silahın və qələmin qardaşlığında: Aidə Şirinova – 60: [Atatürk Mərkəzində polis mayoru, şairin “Nəsimitək həqq söylədim, həqq dedim” adlı yubileyinin keçirilməsi haqqında]  // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.16.  

713. Əliqızı, Ş.; Əliyeva, K.  “Qələmin əfsunu”: [BSU-da AYB-nin sədri, Xalq yazıçısı, görkəmli ictimai-siyasi xadim Anarın yaradıcılığına həsr olunmuş eyniadlı tədbir haqqında]  // İki sahil.-2019. - 7 dekabr. - S.16.

714. Əlioğlu, P. İbrahim Tahirin Xəyyamdan tərcümələri: [şair İbrahim Tahir Musayevin yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.22;23.

715. Əliyev, O. Alim ömrünün pozulmaz izləri: [yazıçı, filologiya elmləri doktoru İmaməddin Şahverdi oğlu Zəkiyevin 80 illiyi ilə bağlı] // Xalq qəzeti.-2019.- 8 dekabr.- S.6.

716. Əliyev, R. Müəllimlə şagird arasındakı qırılmaz tellər: [yazıçı-publisist Rövşən Ağayevin ”Uroki fransuzskoqo” (“Fransız dili dərsləri”) adlı sənədli-bədii povesti haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.13.  

717. Əliyeva, A. Qəlblərdə yaşayan şair – Səməd Vurğun // Türküstan.-2019.- 17-31 dekabr.- S.14.

718. Əliyeva, L. Göy qurşağının yeddi rəngini özündə gəzdirən qadına – Dilarə Adilgilə açıq məktub: [“Şərqdə 36 gün və ya üç dəniz arxasına səyahətim” adlı kitabı ilə bağlı] // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.6. 

719. Əsəd Qaraqaplan: “Bir gün bir qızı götürüb qaçdım və evləndik!”: [şair Əsəd Qaraqaplanla müsahibə] /müsahibəni apardı Uluçay Akif // Ədalət.-2019.- 12 dekabr.- S.6.  

720. Fərəcov, S. Ədəbi aləmdə yaşayan və sevilən: Əzizə Cəfərzadə // Azad Azərbaycan.- 2019.- 29 dekabr.- S.7.

721. Fərəcov, S. Mirzə Şəfi nəğmələrinə romanslar yazan bəstəkar: [bəstəkat, dirijor, pianoçu Anton Rubinşteynin 190 illiyi ilə əlaqədar] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.6. 

722. Fərəcov, S.  Müəllifin ilk kitabı: [Səbahət Lənkəranlının “Əllərin yetməyən bir mələyəm mən” adlı şeirlər kitabı haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.7. 

723. Fərəcova, Z. 2019-cu ilin yubilyarları: Prezident İlham Əliyevin verdiyi sərəncamlar görkəmli şəxsiyyətlərimizə, onların fəaliyyətinə və zəngin irsinə diqqət və ehtiramın ifadəsidir: [ədəbiyyat və incəsənət sahəsində] // Azərbaycan.-2019.- 31 dekabr.- S.15.  

724. Fərəcova, Z. Zəhmət uğur gətirir: Elm xadimləri: [Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor, İfrat Əliyeva haqqında]  // Azərbaycan.-2019.-5 dekabr.- S.9.   

725. Firuz Mustafanın “Dəniz köçü” kitabının Özbəkistanda təqdimatı  // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.22.   

726. Fransa-Azərbaycan ədəbi əlaqələri müzakirə edilib: [Dövlət Tərcümə Mərkəzində] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.8.  

727. Fuad, E. Eşqi var idi Şəhriyarın...: Şəhriyar yaradıcılığında qadın // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.28.

728. Fuad, E. Eşqi var idi Şəhriyarın...: Şəhriyar yaradıcılığında qadın: II yazı // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.19. 

729. Fuad, E. Firidun İbrahiminin şərəfli ömür yolu: 1-ci yazı: [dövlət xadimi, natiq və publisistin yaradıcılığı haqqında] // Xalq cəbhəsi.-2019.- 10 dekabr.- S.14.   

730. Fuad, E. Firidun İbrahiminin şərəfli ömür yolu: 2-ci yazı // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 12 dekabr.- S.14.

731. Gülsadə İbrahimli “Femme”ni təqdim etdi: [AZƏRKİTAB kitab evində   şairənin eyniadlı kiatbının təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.13.

732. Güney, F. Elin gücü dilindədir, dilin gücü dövlətində: [dövlət və dil məsələləri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.21. 

733. Günər Əliyev: Uşaq ədəbiyyatımızın inkişafı indi daha çox gənc yazarlardan asılıdır: Uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı: [yazıçı, şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı  Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.15. 

734. “Hikmət yarpaqları”: [şair Əli Şövqi Şeyxzamanlının eyniadlı kitabı haqqında] // Respublika.- 2019.- 19 dekabr.- S.7    

735. Hovuslu, X. “Gəlincik” hekayəsi: Mədinənin psixologiyası: [yazıçı Kamran İmranoğlunun eyniadlı hekayəsi haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.20-21.

736. Hüseyn, F. “Şeir rakursu” rubrikası: İztirab və şeir: [müəllifin oxuduğu müsahibədən təsirlənərək yazdığı şeir] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.21.

737. Hüseyn, F. Şeir və musiqi // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.16.

738. Hüseynli, A. Min illik Azərbaycan tarixini romanlarında yaşadan yazıçı – Yunus Oğuz: [AYB-də yazıçının “Səfəvi Şeyxi” əsərinin müzakirəsi haqqında] // Olaylar.- 2019.- 28-30 dekabr.- S.8-9. 

739. Hüseynoğlu, S. Baratın baratı sevgidən gəlir: B. Vüsalın “Piyada atlı” kitabı üzərinə // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.27. 

740. Hüseynoğlu, S. Tofiq Mütəllibovun bizi bizdən alan şeirləri: [AYB-də şairin “Seçilmiş əsərləri”nin ikicildliyinin təqdimatı haqqında ] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.15.   

741. Hüseynzadə, X. Soyuq gözəllik; Zirvənin kəşfi; Qarsa yağan qar: [Qış nağılını xatırladan yazılar haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.30.

742. Xalq yazıçısı Anar: Türkiyə türkcəsinin ünsiyyət dili kimi qəbul olunması heç bir başqa türk xalqının qəlbinə toxunmaz: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın Müsahibəsi /müsahibəni apardı Xanəmir // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.6-7. 

743. Xələfli, Ə. R. Amalında özü, əməlində sözü: [İnqilab Nadirlinin “Hikmətli dünyam” adlı kitabı haqqında] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.13.

744. Xələfli, Ə. R. Salnamə davam edir: Yazıçı-publisist Ələkbər Zahidovun Neftçala şəhərində keçirilən 65 illik yubleyi və “Müstəqillik yollarında” kitabının təqdimatından qeydlər // Kredo. - 2019.- 4 dekabr.- S.1;16. 

745. Xəlilzadə, F. Sağlam tərif, xeyirxah tənqid: [filologiya elmləri doktoru professor Qulu Xəlilov haqqında] // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.13. 

746. Xiləli, A. “Şairlə bir görüş...”: [Bakı Anadolu Türk Liseyində şair Nəriman Həsənzadə ilə] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.11.

747. İbrahimov, E. Məmmədağa Şirəliyevin türkoloji dilçiliyin inkişafında rolu: Akademik Məmmədağa Şirəliyevin 110 illiyinə // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.15.

748. İbrahimov, S. Yumoristik səhnələr // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.15. 

749. 2019-cu ilin ədəbiyyat mükafatları təqdim olundu: [ilin yazıçısı, şairi və tənqidçisi seçilməyi münasibətilə] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.15.

750. İlham, E. “Hər adamın yanında hər şey danışılmaz”: Ehtiram İlham: O ki qala şeir ola: [şairlə söhbət] /söhbətləşdi Ayyət Əhməd  // Şərq.- 2019.- 14 dekabr.- S.5.

751. İlkin, N. Haqq yolunda ləklənən ömür: (Şair Əbülfət Mədətoğlunun “Bir qadına” adlı şeirlər kitabı haqqında düşüncələrim) // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.9.  

752. İmaməddin Zəkiyev – 80: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nın təbriki // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.21. 

753. İmaməliyeva, L. Şairlik – Tanrıdan sərkərdə rütbəm!: [Xalq şairi Vahid Əzizin yaradıcılığı haqqında] // Kaspi.-2019. - 7-9 dekabr.- S.21.   

754. İnsanlığın poeziyası: Görünməzləri görən insan, yaxud Maşallah Məftunun Şəddad hekayəti // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.11.

755. İnsanlığın poeziyası: Qodmanlı Zülfüqarın “Yaxşılıq” rütbəsi: [şairin Şəddad Cəfərova həsr etdiyi eyniadlı şeiri haqqında] // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.11.  

756. İnsanlığın poeziyası: [Ziya Fəxrəddinin Şəddad Cəfərov haqqında fikirləri] // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.11.

757. İnsanlığın poeziyası:  Zülfüqar Qodmanlıdan bir qəzəl ətri // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.11.  

758. İsmayıl. “Əkinçi”nin nəşrə başlaması və üzləşdiyi problemlər...: “Qəzet bir elektrik cərəyanı kimi bütün müsəlman aləminin içərisindən keçmişdi” // Şərq.- 2019.- 26 dekabr.- S.14.   

759. İsmayıl. Həsən bəy  yorulmadan çalışdı: O, özündən sonra təmiz, yüksək ehtirama layiq ad qoyub getdi //Şərq. - 2019.- 28 dekabr.- S.11. 

760. Kamal, R. Şairin tüfəngi: Müxəmməs-etüd: [Molla Pənah Vaqifə hədiyyə edilmiş tüfəng haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.15. 

761. Kazımov, İ. Sivas: Ənənədən gələcəyə...: Qazi Bürha nəddin şeirlərinin bəzi dil xüsusiyyətləri // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.4. 

762. Kazımov, İ. Sivas: Ənənədən gələcəyə...: Qazi Bürhanəddin şeirlərinin bəzi dil xüsusiyyətləri // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.4;7. 

763. “Körpüsalanlar” alman dilində: [İlyas Əfəndiyevin 1960-cı ildə yazdığı eyniadlı romanı] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.7. 

764. Kulis ilin yazıçılarını seçdi: [Səfər Alışarlının, Həmid Herisçinin və Elnarə Akimovanın ilin yazıçısı, şairi və təndiqçisi seçilmələri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.29.  

765. Qaçayqızı, M. Dindirsən şeir səslənəcək: [Faiq Balabəylinin şeirləri haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.30. 

766. Qaliboğlu, S. Mirzə Şəfi 169 ildən sonra yenidən Almaniyada anılıb: Və ya bir daha böyük şairimizin Avropada necə tanınma(ma)sı haqqında: [Berlinin Humboldt Universitetində və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Xalq Bankın “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində dərc olunan Mirzə Şəfi Vazehin “Bütün əsərləri”nin Azərbaycan, alman və rus dillərində üçcildliyinin təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.7.  

767. Qarayeva, S. Bakı Slavyan Universitetində Xalq yazıçısı Anarla görüş // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.7. 

768. Qarayeva, S. Örnək sayılası ömür yolu: Tanınmış səhiyyə xadimi İsa Hacıyevin 90 illik yubileyinə: [yazıçı-publisist Ağa Zeynallının “Ömrün müdrik çağı” kitabındakı materiallar əsasında]  // 525-ci qəzet.-2019.- 13 dekabr.- S.12.

769. Qasımlı, A. Azərbaycan türklərinin istiqlal mücahidi – Mirzə Bala Məmmədzadə // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.8.     

770. Qasımlı, A. Azərbaycan türklərinin istiqlal mücahidi – Mirzə Bala Məmmədzadə // Türküstan.- 2019.- 10-16 dekabr.- S.8. 

771. Qasımov, C. Xalid Səid Xocayev: [türk-Azərbaycan dilçiliyinin bir elm sahəsi kimi formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan şərqşünas haqqında] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.7.

772. Qasımov, C. Xalid Səid Xocayev: [türk-Azərbaycan dilçiliyinin bir elm sahəsi kimi formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan şərqşünas haqqında] // Kredo.- 2019.- 11 dekabr.- S.7; 14.

773. Qasımov, R. Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin yeni nəşri: Bu nəşr həm də ədəbiyyat tarixinə konseptual baxışın mükəmməl nümunəsidir: [“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adlı fundamental tədqiqat əsəri haqqında] // İki sahil.-2019. - 11 dekabr. -S.26.  

774. Qasımova, G. Konseptual baxışlara malik olan nəzəriyyəçi: Məmməd Cəfər Cəfərov: Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli alimə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib: [“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov və Azərbaycan humanitar elminin müasir problemləri” mövzusunda] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S.5. 

775. Qasımova, L. Sonrakı peşmanlıq: [filologiya üzrə elmlər doktoru Kamran Əliyevin yaradıcılığı haqqında] // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.18.   

776. Qismətoğlu, F. O illərin arxasınca baxma...: [müəllifin düşüncələri] // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.4.  

777. Qismətoğlu, F. ... Və o şəkil: [yazıçı-publisist Rafiq Hacıyev haqqında // Ədalət.-2019.- 21 dekabr.- S.6.

778. Quliyeva, S. “Müşfiq həqiqətləri”silsiləsindən // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.26-27.  

779. Quliyeva, S. Üslubun sehri: [Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Dilarə Adilgilin “Şərqdə 36 gün və ya üç dəniz arxasına səyahətim” adlı kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 20 dekabr.- S.12.  

780. Qurbanlı, R. İntiharı çıxış yolu bilən şair: [Sərdar Əsəd haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.14. 

781. Qurbansoy, F. Güldürməyi bacarmaq hər kişinin işi deyil: Əjdər Olun “Canlı lətifələr, əhvalatlar, deyimlər” kitabı haqqında düşüncələr // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.22-23.

782. Mehdi, N. “Mən” olmağımın tarixçəsi: Parçalar: [müəllif Niyazi Mehdinin şəxsi həyatı haqqında]  // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.30. 

783. Mehdi, N. “Mən” olmağımın tarixçəsi: Parçalar // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.28. 

784. Mehdi, N. 1973-cü il. Rus dünyasında fərasətlənməyim: “Mən” olmağın tarixçəsindən // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.12. 

785. Mehdixanlı, Q. “Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində”: Əli Ələmi və onun qəzəl yazan qələmi: [Qəzəlxan şairin eyniadlı kitabı haqqında]  // Azad Azərbaycan.- 2019.- 28 dekabr.- S.7. 

786. Mehparə. TÜRKSOY azərbaycanlı şairin şeirlər toplusunu nəşr etdirib: [Hidayət Orucovun “Gün aydın, türk dünyası” adlı şeirlər toplusunu] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.8. 

787. Mehrəliyev, E. Lermontovun Qafqaz məhəbbəti: [rus şairi, dramaturq Mixail Yuryeviç Lermontov haqqında] //Kredo. - 2019.- 25 dekabr.- S.6;16.  

788. Mədətoğlu, Ə. Bir il və... bir: Həm də içimdəki sən birlə söhbət // Ədalət.-2019.- 28 dekabr.- S.8. 

789. Mədətoğlu, Ə. Güələr Eldarqızı: “Səssiz xatirə”: Hekayələr və şeirlər: [eyniadlı kitab haqqında] // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.6.    

790. Mədətoğlu, Ə. “Haqqa-ədalətə nökər ürəyim”: [Güloğlan Dünyanın eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.6.

791. Mədətoğlu, Ə. “Ölməyə vətən yaxşı”: Ağsaqqal şair dostum  Əvəz Mahmud Lələdağa: [şairin eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.-2019.- 17 dekabr.- S.6. 

792. Mədətoğlu, Ə. Ön söz əvəzi: [şair-publisist Zakir Bayramlı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.9.

793. Mədətoğlu, Ə. Öz yeri olan adam: Dağı göstərmirlər, görürlər: [yazıçı-publisist Xeyrəddin Qoca haqqında]  // Ədalət.-2019.- 21 dekabr.- S.8. 

794. Mədətoğlu, Ə. “Səssiz xatirə”: Hekayələr və şeirlər  [Gülər Eldarqızının eyniadlı kitabı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 12 dekabr.- S.6. 

795. Mədətoğlu, Ə. Sükutla üz-üzə: Onunla anlaşmaq necə də xoşdu: [müəllifin düşüncələri] // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.8. 

796. Mədətoğlu, Ə. Tanıdığımız Rafiq haqqında beş cümlə: Söhbət yazıçı-publisist Rafiq Hacıyevdən gedir // Ədalət.-2019.- 7 dekabr.- S.14. 

797. Məftun, M. “Azərbaycanda kitab mədəniyyəti” monoqrafiyası təqdim olundu: [AYB-də tanınmış şair, folklorşünas İslam Sadığın eyniadlı monoqrafiyası]  // Ədalət.- 2019.- 3 dekabr.- S.6.

798. Məhərrəmli, Q. “Jurnalistikada peşəkarlıq istedadla yanaşı, mənəvi keyfiyyətləri də əhatə edir: Qulu Məhərrəmli: Bugünkü tələbələrin tənbəlliyi, az mütaliə etmələri məni narahat edir: [professorla müsahibə] /müsahibəni apardı Ayan Rzayeva // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.7.   

799. Məhərrəmova, T. Bədii dil qaydaları pozulanda...: “Sosial şəbəkələrin dilləri bütün cəmiyyətə sirayət edib”: [yazıçılar İlqar Fəhminin, Əliabbas Bağırovun, tənqidçi Vaqif Yusiflinin, və başqalarının mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.10.  

800. Məhərrəmova, T. Bədii zövqü necə formalaşdırmalı?: Elmi-texniki tərəqqi bir tərəfdən insanlara fayda verirsə...: [Buludxan Xəlilovun, Elçin Hüseynbəylinin, Reyhan Yusifbəylinin və Rafiq İsmayılovun  mövzu ilə bağlı fikirləri] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.10.

801. Məhərrəmova, T. Dramaturq, nasir, teatr xadimi, alim və mütərcim: Onu Azərbaycanın ilk peşəkar rejissoru hesab edirlər: [Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev haqqında] // Kaspi.- 2019.- 11 dekabr.- S.15. 

802. “Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb” monoqrafiyasının təqdimatı olub: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz İsmayılovanın] // 525-ci qəzet.- 2019.-20 dekabr.- S.11. 

803. Məmmədli, C. Elçin Mirzəbəylinin poetik dünyası: [“Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktorunun bədii yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.14.

804. Məmmədli, Ş. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları və qaraqalpaqların epos təfəkkürü // Ədalət.-2019.- 24 dekabr.- S.7. 

805. Mirzəliyev, M. Zülmətdə parlayan ulduz...: Firidun bəy Köçərlinin həyat və yaradıcılığı // Hürriyyət.-2019.- 14-16 dekabr- S.14.

806. Mirzəzadə, G. “Müstəqillik yollarında” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [yazıçı-publisist Ələkbər Zahidovun Neftçala şəhərində keçirilən eyniadlı  kitabının təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.14. 

807. Mişel Fukonun “Sözlər və nəsnələr”i Azərbaycan dilində: [professor Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə etdiyi eyniadlı kitab haqqında] // Mədəniyyət.-2019.-13 dekabr.- S.6. 

808. Moskvada azərbaycanlı şairənin yubiley axşamı: [Azərbaycan diasporunun Moskva ofisində Afaq Şıxlının 50 illiyi münasibətilə keçirilən poeziya axşamı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-11 dekabr.- S.3.    

809. Muradlı, X. “Qarabağ aşıq mühiti” monoqrafiyası işıq üzü görüb: [filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Almara Nəbiyevanın eyniadlı monoqrafiyası haqqında] // Azərbaycan.-2019.-15 dekabr.- S.6.     

810. Muradlı, X. Milyonlar içində tənha şair: Ömür səhifələri: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 14 dekabr.- S.7. 

811. Musayev, A. Təcrübəli pedaqoq, zəhmətkeş alim, nəcib insan: Elm xadimləri: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Rüstəmov haqqında]  // Azərbaycan.- 2019.-19 dekabr.- S.7.  

812. Müslüm, F. Hacı Müzəffərə; Payız düşüncələri; Kimidi; Zamanın kölgəsiylə // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.12.

813. Müşfiq, Ş. Bir sədanın ardınca yaşananlar...: Yazıçı Novruz Nəcəfoğlunun yeni kitabında müəllifin iki maraqlı povesti yer alıb // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.22. 

814. Müşfiq, Ş. “Əhsən sənə, Əhsən!..” kitabı təqdim olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində yazıçı-jurnalist Rafiq Hacıyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.14.  

815. Müşfiq, Ş. Günel Natiq yeni kitabını təqdim edib: [AYB-də yazıçı, jurnalistin “Məhəbbət quşları” kitabının təqdimat mərasiminin və imza gününün keçirilməsi haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.8.

816. Müşfiq, Ş. İsveçdə yaşayan Nərgiz Qazi “Ülvi Bünyadzadə – 50” müsabiqəsində mükafat qazanıb: [“525-ci qəzet”in 20 Yanvar şəhidinin 50 illiyi münasibətilə vətənpərvərlik mövzusunda elan etdiyi şeir və esse müsabiqəsi haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr .- S.9.

817. Müşfiq, Ş. Qəfil gün doğdu bir gecə...: [Heydər Əliyev adına Sarayda Xalq şairi Ramiz Rövşənin şeirləri əsasında keçirilən eyniadlı konsert haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.14.    

818. Müşfiq, Ş. Şair Barat Vüsalın yeni kitabı işıq üzü görüb: [“Piyada atlı” kitabı] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.21.   

819. Müşfiq, Ş. Yaxın tariximizə güzgü tutan canlı roman: Yazıçı Əjdər Olun “Lo” əsərindən yaranan təəssürat və düşüncələr // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.11.

820. Müşfiq, Ş. Yunus Oğuzun “Səfəvi Şeyxi” romanı təqdim olundu: [AYB-də] // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.9.  

821. Nargis. Metakədər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.24.

822. Nasir, Ş. Köhnə mətləblərdən təzə söhbətlər: “Molla Nəsrəddin” sayağı: [müəllifin  publisistik düşüncələri] // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.22.  

823. Nasir, Ş. “Ruhun daşqını”nda çırpınanlar: [Əli Rza Xələflinin eyniadlı yeni kitabı haqqında] // Respublika.- 2019. - 22 dekabr. - S.8. 

824. Nəsiboğlu, R. Bircə yol gözünü yuxuma göndər,– Bilim ki, sən məni unutmamısan...: Hələ də bilmirsən varam, ya yoxam...; Bayram qüssəsi; Boşluq qalır; Anama; Qış şeiri; ...Qoymayıblar; Saxla, görüşək // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.31. 

825. Nəsiboğlu, S. Elçinin dünyasına səyahət: [Milli Kitabxanada Elçinin yeni işıq üzü görən kitablarının təqdimat mərasimində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və başqa ictimai xadimlər çıxış ediblər] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.8. 

826. Nəsiboğlu, S. Gəzdim, gördüm, yazdım...: Naxçıvan xatirələri: [Hüseyn Cavidin Naxçıvanına yazdığı 3 məqalə...: 1. Naxçıvandan təbsirə.: 2.Naxçıvana nə lazım?: 3. Naxçıvanda nə gördüm] // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.10;12.

827. Nəsiboğlu, S. Gəzdim, gördüm, yazdım...: Naxçıvan xatirələri: [İbrahim Əbilov;  İsa Həbibbəyli – 70: Əsl Kamillik] // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.10;12. 

828. Nigar.Azərbaycanlı yazıçının romanı “ilin ən çox satılan kitabları” siyasında: [yazıçı Elçin Səfərlinin “İşıq yanan ev” romanı “Forbes Rossiya” jurnalının “İlin ən çox satılan kitabları” siyahısına daxil edilib] // Palitra.-2019.- 27 dekabr.- S.16.

829. Nizami ənənələrini özünəməxsus şəkildə davam etdirən sənətkar – Arif Ərdəbili: [şairin yazdığı “Fərhadnamə” poemasını dahi Nizaminin “Xosrov və Şirin”inin təsiri ilə yazması haqqında] // Hərbi And.-2019.- 27 dekabr.- S.20.

830. Nizami Mirzə – 70: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nın təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.31.     

831. Novruz, V. “Şəhərin qış gecələri”ndə qanlı yanvar faciəsi: [Anarın eyniadlı pyesi 20 Yanvar faciəsinin 30 illiyinə həsr olunub] // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.7. 

832. Orucoğlu, Z. Poetik duyğularla döyünən ürək: [şair Ağamir Cavadın yaradıcılığı haqqında] //Azad Azərbaycan.-2019.- 19 dekabr.- S.7. 

833. Osmanoğlu, M. Ədəbiyyatımızda “Füzuli məsələsi” // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.26. 

834. Osmanoğlu, M. Ədəbiyyatımızda “Füzuli məsələsi” // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.25. 

835. Osmanoğlu, M. Tarix böyük sənətin xeyrinə işləyir: [yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.8.

836. Pənah, G. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm epoxası haqqında İsa Həbibbəylinin elmi-nəzəri fikirləri: İ Həbibbəylinin M.F. Axundzadənin irsinə, “nazimi-ustad” məsələsinə müasir ədəbiyyatşünas baxışları // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.3. 

837. Rahid Uluselin kitabı İranda nəşr edildi: [“Düşüncə Vadisi” adlı kitabı] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.9.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.32. 

838. Ramiz Rövşən: Bəlkə də, ürəklərində məni qısqanırlar, amma... // Ədalət.- 2019.- 21 dekabr.- S.8.   

839. Rüstəmli, İ. Vasifə deyə bilmədiklərim...: Vasif Süleyman – 55 // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 28 dekabr.- S.9.    

840. Rüstəmoğlu, S. Musiqiyə bükülmüş şeirlər: [Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi Fikrət Qocanın yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.7. 

841. Rüstəmoğlu, S. Musiqiyə bükülmüş şeirlər
// Ədalət.-2019.- 24 dekabr.- S.6.  

842. Rüstəmoğlu, S. Musiqiyə bükülmüş şeirlər
// Ədalət. -2019.- 19 dekabr.- S.7.  

843. Rza, M. “Varlıq” bir dərgi kimi yola çıxdı, bir məktəb kimi yoluna davam etdi”: [eyniadlı dərgi haqqında Məhəmməd Rza bəylə söhbət] /söhbətləşdi Pərvanə Məmmədli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.30.         

844. Rzasoy, S. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: konseptual modelləşdirmə təcrübəsi // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.22-23. 

845. Saffari, O. Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanlar //Kaspi. - 2019.- 28 dekabr.- S.19. 

846. Saffari, O. Çağdaş ədəbiyyatımızda Qarabağ // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.17. 

847. Saffari, O. Şeirin övliyası...: [şair Vaqif Bayatlı Odər haqqında] // Ədalət.- 2019.- 12 dekabr.- S.6.    

848. Sahil, S. Şeir təhlili necə olmalı? // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.19.     

849. Sahil, S. Uğurlu və uğursuz misralar // Kaspi.- 2019. - 7-9 dekabr.- S.21. 

850. Salamoğlu, T. Seyid Hüseyn tənqidi XX əsrin əvvəllərində // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.5.

851. Salamoğlu, T. Seyid Hüseyn tənqidi XX əsrin əvvəllərində: [yazıçı, tənqidçi haqqında] // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.8.

852. Salamoğlu, T. Seyid Hüseyn tənqidi XX əsrin əvvəllərində // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.3.

853. Salamoğlu, T. Seyid Hüseyn tənqidi XX əsrin əvvəllərində // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.3.   

854. Sarıhüseynoğlu, V. Gözümüz, sözümüz tuşlanan yerlər... Mərdan Hüseynli – 55 // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.7.   

855. Seçenov Universitetinin Bakı filialında poeziya gecəsi keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə] //Azərbaycan. -2019.- 27 dekabr.- S. 2.; // Respublika.-2019.- 27 dekabr.- S. 4.    

856. Seyidzadə, T. “Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb”: monoqrafiyanın təqdimatı  olub: [AMEA-nın Naxçıvan bölməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz İmayılovanın   eyniadlı monoqrafiyasının] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.- S.5.  

857. Sərvaz. Bütün gözəl şeirlər...: Kəramətin “Xatirə muzeyi (Adam)” kitabı Natəvan klubunda təqdim edildi: [AYB-də]  // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.32.

858. Şair Kəramətin “Xatirə muzeyi”: [AYB-də eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.-20 dekabr.- S.11. 

859. Şair-publisist Həsən Təhməzli yeni kitabı ilə oxucuların görüşünə gəlib: [şairin “Döyüşçü-polisin gündəliyi” adlı kitabı haqqında] // Respublika.- 2019.- 28 dekabr. - S.8. 

860. Şirvanski, H. Mirzə Fətəlinin yubileyinə: [1911-ci ildə dahi dramaturqumuzun yubiley hazırlıqları və şənliklərini ətraflı işıqlandıran, “Kaspi”də çap olunmuş bəzi məqalələrin tərcüməsi] // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.18;19. 

861. Şükürlü, İ. Poetik düşüncənin palitrası: Şair dostum Əliməmməd Ağazadənın 60 illiyinə // Ədalət.- 2019.- 17 dekabr.- S.6. 

862. Tağıyev, A. Yağışda // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.17.

863. “Teyyub Qurban – 85” sərgisi açılıb: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] // 525-ci qəzet.-2019.- 20 dekabr.- S.11.

864. Turan, A. Eşqin Kərbəlası: [Şəhriyar del Geraninin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.16. 

865. Turan, A. Zəki Validi Toğan mifi // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.16-18. 

866. Umudova, K. Güldanda nar ağacı bitirən şair...: Adil Mirseyidin “Son şeir - son vəsiyyət” kitabının təqdimatına sözardı // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.18.

867. “3 alma”nın təşkilatçılığı ilə: [paytaxtdakı Avropa Azərbaycan Məktəbində Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə həsr olunan  tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2019.- 28 dekabr.- S.7.

868. Ülvi, A. Əmir Əlişir Nəvainin elmi-filoloji və nəsr əsərlərinin tədqiqi məsələləri // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.20-21. 

869. Vahid, M. Ədəbiyyat və fotoqrafiya. ”Kollaj düşüncələr”də fotoekfrasis: İntermediallıq silsiləsindən // Ədəbiyyat  qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.5. 

870. “Vaqifli 80”: [ADA Universitetində görkəmli şair Vaqif Səmədoğlunun yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı poeziya gecəsi] // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.9.  

871. Vəli, Ş. Xatırladığım ömür və Əziz Nesinin bildikləri: [türk yazıçısının yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 20 dekabr.- S.13.  

872. Vəli, Ş. Romanda nağıl rəngləri: [yazıçı, tərcüməçi və publisist Ceylan Mumoğlunun yaradıcılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.24. 

873. Vüsal, B. Kimlər haqqın yanan çıraqlarıdır?: [şair Kəmaləddin Qədim haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.22. 

874. Vüsal, B. “Könlü paşanın biri”, yaxud “Kimlər haqqın yanan çıraqlarıdır”: [şair Kəmaləddin Qədim haqqında] // Ədalət.- 2019.- 14 dekabr.-  S.11.   

875. Vüsal, B. Şaman andı, yaxud zirvədə çıxan yorğunluq... [şair Vaqif Aslan haqqında] // Ədalət.-2019.- 28 dekabr.- S.10;15.    

876. Yaşar, A. Şeirimin yaşayacağına ümid bəsləyirəm: Azad Yaşar: Şeirlərlə mən belə naqislərə və mərdimazarlara, şeytanı hər an sevindirənlərə səslənirəm: [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.14.  

877. Yaşar, A. Şeirimin yaşayacağına ümid bəsləyirəm: Azad Yaşar: Şeirlərlə əslində, mən belə naqislərə və mərdimazarlara, şeytanı hər an sevindirənlərə səslənirəm: [şairin ”Konsept” adlı kitabı ilə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.12-13. 

878. Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının üzvləri qəzet və jurnalların redaksiya heyətinə qəbul ediliblər // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.32. 

879. Yəhya Canıyar – 70: [AYB-nin yubiley münasibətilə təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.21. 

880. Yusifli, C. Filoloji fantaziya – şeirin və nəsrin zamanı // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.13. 

881. Yusifli, C. Lirik mətnin identifikasiyası, yaxud operativ mətn modeli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.26-27. 

882. Yusifli, C. Səsin rəsmini çəkmək, şeirə toxunmaq imkanı: II məqalə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.20-21.  

883. Yusifli, V. Naxçıvanın şeir mühiti: “Bölgələrdə ədəbi həyat” silsiləsindən: [ədəbi fikir haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.20;21.  

884. Yusifli, V. Vətənpərvər şair: (Rəfiq Zəka – 90) // Ədalət.- 2019.- 28 dekabr.- S.15. 

885. Yusifli, V. Yaşayan şairlər...: “Unudulmazlar” silsiləsindən ilk yazı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.27.  

886. Yusifoğlu, İ. Məmməd Əkbərlinin şeir çələngindən nümunələr // Ədalət.-2019.- 28 dekabr.- S.11. 

887. Yusifoğlu, İ. “Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası” // Ədalət.-2019.- 26 dekabr.- S.7. 

888. Yusifov, T. Həsrətli nəğmələrin həsrəti: [şair Həsən Əliyevin yaradıçılığı haqqında] // İki sahil.-2019. - 14 dekabr. - S.20. 

889. Zarif, Ç. Hər zamanın öz Elxanı: [şair Elxan Zal Qaraxanlının şeir kitabı haqqında] /Azərbaycan türkcəsinə çevirdi Azər Musayev // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.20-21.

890. Zülfüqarov, R. Ədəbiyyatşünaslığımıza yeni töhfə: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz İsmayılovanın “Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb” adlı monoqrafiyası haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.-20 dekabr.- S.11.; İki sahil.-2019.- 19 dekabr.- S.14. 

 

Bax: 16; 38; 39; 72; 75; 80; 87-90; 96; 100; 101; 106-108; 113; 268; 313; 314; 373; 455

 

Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinin türkcə nəşrinin təqdimatı

891. Adil, N. Nizami Gəncəvinin türk dilində “Xəmsə”si təqdim edildi: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // Olaylar.-2019.- 7-9 dekabr.- S.11. 

892. Araslı, N. Nizami Gəncəvi poeziyasının hind qaynağı haqqında yeni tədqiqat // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.22-23. 

893. Məmmədli, N. Türkiyəli oxucular Nizami irsini bir daha kəşf edəcəklər: “Xəmsə”nin türk dilində nəşrinin təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.3.

894. Müşfiq, Ş. Nizami “Xəmsə”sinin Türkiyə türkcəsində nəşri təqdim olundu: [Milli Kitabxanada] // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.12.  

895. Nəcəfzadə, Ə. Nizami ədəbi məktəbinin görkəmli tədqiqatçısı Mehdi Kazımov // Kredo.-2019.- 11 dekabr.- S.13.  

896. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si türk dilində çap olunub // Xalq cəbhəsi.-2019.- 7 dekabr.- S.13.  

897. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si türk dilində oxucuların ixtiyarına verilib // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.2.    

 

2019-cu il – “Nəsimi ili”

898. Abdullayeva, S. Milli Kitabxanada “Nəsimi ili” təntənəsi: Mütəfəkkir şairə həsr olunmuş nəşrlərin təqdimatı: [yazıçı Hüseynbala Mirələmovun   “Son səfər” povesti, “İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya” kitabı və “İmadəddin Nəsimi – 650” elektron məlumat bazasının təqdimatında  Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //İki sahil. - 2019. - 26 dekabr. - S.10. 

899. Abdullayeva, S. “Nəsimi ili”nə növbəti dəyərli ərməğan: Ədəbiyyat İnstitutunda “Son səfər” təntənəsi: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Milli Məclisin deputatı, tanınmış yazıçı- dramaturq Hüseynbala Mirələmovun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // İki sahil.-2019. - 11 dekabr. - S.22.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.23.

900. Ağaşahqızı, Y. Nəsimi yaradıcılığı: Milli-mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi // İki sahil.- 2019. - 3 dekabr. - S.22.

901. Ağazadə, A. Bakı Bələdiyyə Teatrında yeni Nəsimi obrazı: [Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı “İmadəddin Nəsimi” tamaşası haqqında] // İki sahil.-2019. - 14 dekabr.- S.21.  

902. Alıoğlu, S. “Məndə sığar iki cahan”: [Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsindəki Muğam Mərkəzində “Mübarizlik və kamillik zirvəsi” adlı musiqili ədəbi-bədii tədbirin keçirilməsi  haqqında] // Respublika.- 2019. - 29 dekabr. - S.5.

903. Almaniya nəşri Azərbaycanda ağacəkmə aksiyasından yazıb: [Almaniyada çıxan “Berliner Press” nəşrində birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ağacəkmə aksiyasının keçirilməsi barədə yazı dərc edilib] // Respublika.-2019. - 8 dekabr. - S.5.

904. 650 illik yubiley üçün 650 misra: Nəsimi rumın dilində təqdim olundu: [Moldova Milli Tarix Muzeyində şairin qəzəl və rübailərindən ibarət “Həqq mənəm” kitabı] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S. 31.

905. Ankarada Nəsimiyə həsr olunmuş daha bir tədbir: [“Məndə sığar iki cahan” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 13 dekabr.- S.8.  

906. Aydınoğlu, T. Nəsimi və davamçıları barədə yeni tədqiqat: [Şöhrət Səlimbəylinin “Nəsimi və ardıcılları: Üsuli – Ruhi Bağdadi” adlı kitabının şapdan çıxması haqqında] // Xalq qəzeti.- 2019.- 18 dekabr.- S.14.

907. Azadə, G. Sən bu cahana sığmazsan: “Kaspi” liseyində böyük mütəfəkkir Nəsimiyə həsr olunmuş ədəbi tədbir keçirildi // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.6.

908. Azadəliyeva, A. Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi qüdrətli sima // Azərbaycan müəllimi.-2019.- 20 dekabr.- S.12.  

909. “Azercell” ilə Nəsimi irsindən zövq al!: Lider mobil operator “Audio Kitab” layihəsində dahi şairin əsərlərini üç dildə təqdim edib: [şairin yubileyi münasibətilə] // Azərbaycan.-2019.-10 dekabr.- S.8.; Respublika.-2019. - 8 dekabr. - S.8.       

910. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəşrləri seriyasından: [Sayman Aruzun “Nəsimi” adlı fəlsəfi-psixoloji mənzum dram əsərinin çap olunması haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.32.  

911. Azərbaycanda keçirilən ağacəkmə aksiyası Türkiyənin yerli və beynəlxalq xəbər agentlikləri tərəfindən geniş işıqlandırılıb // Respublika.-2019.- 8 dekabr. - S.5.   

912. Babayeva, M. “Nəsimi İli” gənclərimizin milli ruhda tərbiyəsinə bir çağırış oldu // İki sahil.- 2019. - 27 dekabr. - S.7.  

913. Bağırlı, A. Dünya mənim sədəfimdir, mən dünyanın gövhəriyəm: Klassik irsimiz: İmadəddin Nəsimi – 650 // Azərbaycan.-2019.- 11 dekabr.- S.11.    

914. Balacaların “Nəsimi ili”nə töhfəsi: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.4. 

915. Bayramqızı, Ə. Məktəblilərin “Nəsimi ili”nə töhfəsi // Xalq qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.11.

916. Bayramova, Z. 2019-cu il Azərbaycan mədəniyyəti üçün uğurlu oldu: Cəmiyyətin inkişafına güclü stimul verən mədəniyyətin tərəqqisinə dövlətimizin himayəsi genişmiqyaslı layihələrdə əksini tapdi // Səs.- 2019.- 29 dekabr.- S.11.

917. “Beş tarixin bir ünvanı”: [Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı tədbir çərçivəsində Nəsiminin 650, Cəlil Məmmədquluzadənin 150, Cəfər Cabbarlının 120 və Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi də qeyd edilib] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.4. 

918. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun növbəti kitabı İtaliyada işıq üzü görüb // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.13. 

919. Bədəlov, A. İsmayıllı sakinləri Nəsiminin 650 illiyi ilə əlaqədar 650 min ağac əkmək təşəbbüsünə sevinclə qoşulub, 20 min 200 ağac əkilib // Yeni Təfəkkür.- 2019.- 13 dekabr.- S.2.   

920. Bəşirqızı, Z. Misirdə İmadəddin Nəsimi İrsi tədqiq olunub // Xalq qəzeti.- 2019.- 17 dekabr.- S.15.

921. Bu gün ölkədə 650 min ağac əkiləcək: Azərbaycanımızı yaşıllaşdıraq: [dahi şairin yubileyi ilə əlaqədar] // Xalq qəzeti.-2019.- 6 dekabr.- S. 11. 

922. Camalov, K. Xalq yaradıcılığının zəngin xəzinəsinə Nəsimi yaradıcılığından bir nəzər // Azərbaycan müəllimi.-2019.- 20 dekabr.- S.12.

923. “Canımı qıldım fəda...”: Daşkənddə böyük şairə həsr olunmuş daha bir tədbir: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən eyniadlı poeziya axşamı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.8.   

924. Cavadov, Z. Şuşa Humanitar Kollecdə görkəmli şair İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş tədbir // Respublika.-2019. - 1 dekabr. - S.7.

925. Cəfərli, R. “Son səfər” povestinin təqdimatı keçirilib: [Milli Kitabxanada yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmovun yubileyə həsr olunmuş eyniadlı povestinin] // Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S. 9.

926. Cəfərli, R. Ümummilli hərəkata çevrilən təşəbbüs: [şairin yubileyi münasibətilə həyata keçirilən ağacəkmə kampaniyası haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.1; 4.  

927. Cəfərova, M. “Nəsimi ili”nə töhfə: [AYB-də yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin “Zərrə mənəm, günəş mənəm” adlı kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet. - 2019.- 25 dekabr.- S.15.

928. Çəmənli, M. Tərtibçidən: [filosof-şair haqqında] // Ədalət.-2019.- 24 dekabr.- S.6.

929. Dahi şairə həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının tam orta məktəbində] // Mədəniyyət.- 2019.- 13 dekabr.- S.5. 

930. Daşkənddə Nəsimiyə həsr olunmuş tədbir: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində  keçirilən “Mən əbədiyyət üfüqlərində doğan eşq günəşiyəm” adlı beynəlxalq elmi konfrans haqqında] // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.9.   

931. DSX Akademiyasında Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib // Azərbaycan.-2019.- 29 dekabr.- S.6.   

932. Elmi-nəzəri konfrans: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] // Mədəniyyət.-2019.- 28 dekabr.- S.4.  

933. Eyvazlı, G. “Bu torpaq yenidən Nizamilər, Nəsimilər, Füzulilər yetişdirəcək” – Günel Eyvazlı: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Eyruz Məmmədov // Unikal.- 2019. - 14 ekabr. - S. 20. 

934. Əbədiyyət üfüqlərində doğan eşq günəşi: Daşkənddə Nəsimiyə həsr olunmuş növbəti tədbir: [Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.3. 

935. Əbədiyyət üfüqündə doğan günəş: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.4.; Xalq cəbhəsi.-2019.- 26 dekabr.- S.16.  

936. Əhməd Baba: Nəsimi dünya poeziyasında təkrarolunmaz olduğu kimi, onun adına keçirilən ekoloji aksiya da bənzərsiz oldu: [Türkiyədə fəaliyyət göstərən Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyinin sədrinin mövzu ilə bağlı fikirləri] // Respublika.-2019. - 8 dekabr. - S.5. 

937. Ələddinqızı, N. Təmiz ətraf mühit təmiz və saf cəmiyyətdən başlayır: Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə? İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə? əlaqədar bir gündə 650 min ağacın əkilməsi təbiətin ekoloji cəhətdən saglamlaşmasına töhfədir // Səs.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.   

938. Əkbərov, C. Azərbaycanın ekologiya tarixində əlamətdar gün: YAP İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən ağacəkmə kampaniyasında fəal iştirak etdi // İki sahil.-2019. - 7 dekabr. - S.7. 

939. Əliyeva, A. Əbədiyyət üfüqlərində doğmuş eşq şairi –Nəsimi // Türküstan.- 2019.- 3-9 dekabr.- S.16. 

940. Əliyeva, S. Riqada Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd olunub // Xalq qəzeti.- 2019.- 4 dekabr.- S. 7.

941. Fərəcov, F. “Mən bu cahana sığmazam...”: Beyləqanın “Gənclik” Xalq Teatrının tamaşası maraqla qarşılandı: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Nazim Çırağın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.5.      

942. Gömrük Akademiyasında ədəbi-bədii tədbir // İki sahil.- 2019. - 28 dekabr. - S.6. 

943. Göyüşov, R. “Haqq mənəm...” tamaşası barədə düşüncələr!: [Əməkdar Mədəniyyət işçisi İftixar Piriyevin eyniadlı  pyes əsasında hazırladığı tamaşa haqqında] // Şərq.- 2019.- 14 dekabr.- S.12.    

944. Gürcüstanda Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunan tədbir 
// Mədəniyyət.-2019.- 25 dekabr.- S.8. 

945. “Həqq söylərəm” tamaşası təqdim olunub: [Cəlilabad şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.5.

946. Həsənov, Ə. Lerikdə dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin yubileyi qeyd edilib // Respublika.-2019. - 7 dekabr. - S.7. 

947. Hüseynova, R. Səbail rayonunda dahi mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən “Əbədiyyət üfüqündə doğan günəş” adlı ədəbi-bədii tədbir haqqında] // Səs.- 2019.- 26 dekabr.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.7.

948. Hüseynzadə, F. Krasnoyarskda İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd edilib // Palitra.-2019.- 25 dekabr.- S.13.  

949. Xarkovda Nəsiminin qəzəllər toplusu təqdim edilib // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.12.; Palitra. - 2019.- 4 dekabr.- S.13.

950. Xəlilov, F.; Ağayeva, T. Xalqın birliyinin və həmrəyliyinin təntənəsinə çevrilən möhtəşəm aksiya: [Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun və Xalq artisti Tünzalə Ağayevanın fikirləri]  // Xalq qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.9. 

951. İbişova, R. Nəsiminin poetik dünyası, muğamlarımız və müasir musiqi yaradıcılığı  // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.6.  

952. “İki dünyanın şairi”: ADU-da Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmış ədəbi-bədii gecə keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.- S.5. 

953. İlahiyyat İnstitutunun tələbləri də 650 min ağacəkmə aksiyasında iştirak etdilər // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.4.  

954. “İmadəddin Nəsimi – 650” adlı tədbir keçirilib: [Sumqayıt Dövlət Universitetində] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.29.  

955. İmadəddin Nəsimi dünya dillərində: [TÜRKSOY şairin ildönümü şərəfinə qəzəllərini 15 dildə Ankarada nəşr etdirib] // Azərbaycan.-2019.- 11 dekabr.- S.11.

956. İmadəddin Nəsiminin leksikası oğuz dilləri kontekstində: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Məmmədovun eyniadlı monoqrafiyasının çapdan çıxması haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.6.

957. İrəvan teatrı Balakən və İmişlidə qastrolda olub: [İftixar Piriyevin hazırladığı  “Haqq mənəm” tamaşası ilə] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.2.  

958. İtaliyada “Nəsimi günləri”: [Neapol Şərqşünaslıq Universitetində italyan dilinə tərcümə edilmiş “Nəsimi poeziyası” kitabının təqdimatı haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.22. 

959. İtaliyada “Nəsimi günləri” başa çatıb // Mədəniyyət.-2019.- 13 dekabr.- S.1;2.; Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.9. 

960. Kamal, M. Görmə imkanları məhdud şəxslər üçün yeni layihələrin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar hazırlanmış “Nəsimi” filminin tiflo şərhinin nümayişi haqqında] // Respublika.- 2019.- 6 dekabr.- S.6.

961. Kiyevdə Nəsimiyə həsr edilmiş araşdırmanın təqdimatı: [“Görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin əsərləri Ukrayna dilinə tərcümələrdə” adlı araşdırmanın təqdimatı keçirilib] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.4.    

962. Küveyt qəzetində Azərbaycanda “Nəsimi ili” çərçivəsində keçirilən tədbirlərdən bəhs olunub // Səs.- 2019.- 27 dekabr.- S.5. 

963. Qəriblikdəki məzarın fotohekayəsi: Qəzetimizin əməkdaşının Hələbdə çəkdiyi şəkillərin sərgisi təşkil edildi: [Heydər Əliyev Sarayında fotoqraf Orxan Əzimin çəkdiyi şəkillərin sərgisində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət . -2019.- 28 dekabr.- S.1;2.

964. Qobulu, H. Y. Nəsimi və Quran // Palitra.-2019.- 13 dekabr.- S.15.

965. Lalə. “Nəsimi ili”nə “İlahi” musiqi ilə möhtəşəm final: [Heydər Əliyev Sarayında  Xalq artisti  Firəngiz Əlizadənin “Nasimi passion” vokal-xoreoqrafik tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.2.

966. Latviyada İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş tədbir // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 3 dekabr.- S.13.

967. Madriddə İmadəddin Nəsiminin 650, Aşıq Veysəlin isə 125 illiyi qeyd olunub: [Kantabriya Mədəniyyət Mərkəzində]  // Respublika.- 2019. - 6 dekabr. - S.5.; Palitra.-2019.- 6 dekabr.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.23.  

968. Mahmudzadə, S. “Zərrə mənəm, Günəş mənəm...”: [AYB-də Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin eyniadlı kitab-albomunun təqdimat mərasimində Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov da çıxış edərək öz münasibətini bildirib] // Respublika.- 2019.- 19 dekabr.- S.5.

969. Mehri. “İki cahana sığmayan dahi”: Nəsimiyə həsr olunmuş tədbir-kompozisiya təşkil edilib: [Nazim İsmayılov adına 80 saylı məktəbdə] // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.13.  

970. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir gündə 650 min ağac əkildi // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.4.

971. “Mədəniyyət.AZ” jurnalının “Nəsimi 650” xüsusi buraxılışı // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.8. 

972. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə azərbaycanlı fotojurnalist Hələb şəhərində Nəsiminin məqbərəsini ziyarət edib: [“Mədəniyyət” qəzetinin fotomüxbiri Orxan Əzimov] // Yeni Azərbaycan.-2019.- 18 dekabr.- S.8.; Palitra.- 2019.- 18 dekabr.- S.13. 

973. Məhəbbətoğlu, Q. 2019: Mədəni hadisələrlə zəngin il // İki sahil.- 2019. - 30 dekabr. - S.10.

974. “Məkansız və zamansız Nəsimi” kitabının təqdimatı olub: [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində akademik Rafael Hüseynovun eyniadlı kitabının] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 28 dekabr.- S.15.

975. Məmmədli, N. “Nəsimi”  filmi rəqəmsal formatda nümyiş etdirilib: [Nizami Kino Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.7.    

976. Məmmədli, Ş. Nəsimi poeziyasında folklor: Fərdi yaradıcılığın özünüifadə rakursu // Kaspi.-2019.- 21-23 dekabr.- S.17. 

977. Məmmədova, P. Nəsimi poeziyasında dini-fəlsəfi yozum və onun qaynaqları // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.16.       

978. “Məndə sığar iki cahan”: [Xaçmaz Rayon Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.4. 

979. Mərakeşdə İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş elmi simpozium // Palitra.-2019.- 27 dekabr.- S.13.  

980. Mərakeşdə Nəsimi simpoziumu: [“İnsanlıq şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi” mövzusunda elmi simpozium] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.8. 

981. Milli Kitabxanada İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş kitabların təqdimatı keçirildi //Ədəbiyyat qəzeti. - 2019.- 28 dekabr.- S.27. 

982. Mirməmməd, G. İki mükafat Gəncəyə getdi: Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş intellektual turnir başa çatdı // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.5.  

983. Muradlı, X. “Mənəvi dəyərlər sistemində Nəsimi fenomeni” mövzusunda konfransın materialları çap olunub: [Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə keçirdiyi eyniadlı mövzuda konfransın] // Azərbaycan.-2019.- 29 dekabr.- S.6. 

984. Muradlı, X. “Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər” kitabı nəşr olunub: [akademik Möhsün Nağısoylunun eyniadlı kitabının işıq üzü görməsi haqqında] // Azərbaycan.- 2019.- 27 dekabr.- S. 12. 

985. Mustafayev, O. Rəqabətli ali təhsilə doğru: Hədəfdə yeni alimlər nəslinin yetişdirilməsidir: [şairin yubileyinə həsr olunmuş konfransda Təhsil naziri Ceyhun Bayramov çıxış edib] // Azərbaycan müəllimi.-2019.- 6 dekabr.- S. 1;3. 

986. Müdafiə Nazirliyi ağacəkmə aksiyasında iştirak edib // Azərbaycan.- 2019.- 7 dekabr.- S.4.

987. Mükərrəmoğlu, M. Dünya Nəsiminin yubileyini qeyd edir: [Roma Sapienza Universitetində keçirilən tədbir haqqında] // Xalq qəzeti.- 2019.- 17 dekabr.- S.15.   

988. Mükərrəmoğlu, M. İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd edilib: [Milli Kitabxanada] // Xalq qəzeti.-2019.- 27 dekabr.- S.10.

989. Mükərrəmoğlu, M. Nəsiminin əsərləri xarici ölkələrdə nəşr olunur [İtaliya və Ukraynada nəşr olunan kitablar haqqında] // Xalq qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.11.

990. Mükərrəmoğlu, M. “Nəsiminin lirikası: irfani mündəricə və poetik zinətlər”: [Səadət Şıxıyevanın eyniadlı kitabı haqqında] // Xalq qəzeti.-2019.- 15 dekabr.- S.6. 

991. Müşfiq, Ş. Azərbaycan Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin yubileyində təmsil olunub: [tədbirdə AYB-nin katibi Rəşad Məcid və mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Rza təmsil olunub] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.12. 

992. Müşfiq, Ş. İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr edilmiş nəşrlərin təqdimatı oldu: [Milli Kitabxanada Hüseynbala Mirələmovun “Son səfər” povestinin, “İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya” kitabının və “İmadəddin Nəsimi – 650” elektron məlumat bazasının təqdimatında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // 525-ci qəzet.-2019.- 25 dekabr.- S.12.  

993. Müşfiq, Ş. İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş elmi-nəzəri seminar keçirilib: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] // 525-ci qəzet.- 2019.- 13 dekabr.- S.9. 

994. Müşfiq, Ş. “Zərrə mənəm, günəş mənəm” təqdim olundu: [AYB-də yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin  eyniadlı kiatbının təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.13.  

995. Nağısoylu, M. Nəsiminin “Sığmazam” qəzəli: əlyazma nüsxələrində və müasir nəşrlərdə // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.24-25.

996. “Nasimi passion” vokal-xoreoqrafik tamaşası nümayiş olunacaq: [Heydər Əliyev Sarayında  Xalq artisti  Firəngiz Əlizadənin eyniadlı əsəri əsasında Sankt-Peterburq Balet Akademiyasının professoru, Rusiyanın Xalq artisti Edvald Smirnovun hazırladığı tamaşa] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.

997. Neapolda “Nəsimi poeziyası” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [Neapol Şərqşünaslıq Universitetində] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.11.

998. Nəcəfxanlı, Ə. “Nəsimi yaradıcılığında folklor izləri”: [tədqiqatçı-yazar Aygün Cəfərovanın eyniadlı kitabı haqqında] // Xalq qəzeti.-2019.- 27 dekabr.- S.10.

999. Nərimanoğlu, M. Frankfurt Kitab Yarmarkasında “Nəsimi – 650: [“Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” adlı ədəbi-bədii tədbir haqqında] // Azərbaycan.-2019.- 11 dekabr.- S.11.   

1000. Nəsib, V. Son səfər sarvanı: [yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmovun şairin yubileyinə həsr etdiyi  “Son səfər” povesti haqqında] // Ədalət.-2019.- 26 dekabr.- S.5. 

1001. “Nəsimi 650: Haqqın çarçısı” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans: [akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin moderatorluğu və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilatçılığı ilə] // Palitra.- 2019.- 6 dekabr.- S.4.;  Unikal.-2019. - 7 dekabr. - S. 21.

1002. Nəsimi, İ. Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə!;
Yandırdı eşqin bağrımı, səndən mana dərman gərək; Külli məkanın gövhəri, gövhəri-kanmısan, nəsən?; Bu can pərvanədir, yanır camalın şəmi tabından: Qəzəllər // Azərbaycan.-2019.- 11 dekabr.- S.11. 

                     

1003. “Nəsimi: edamdan sonraki həyat” kitabının təqdimatı keçirilib: [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Paşayevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Xalq cəbhəsi.-2019.- 31 dekabr.- S.15.   

1004. Nəsimi ilə bağlı yeni yanaşmanı əks etdirən kitab: [Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Paşayevin “Nəsimi: Edamdan sonrakı həyat” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 20 dekabr.- S.9.   

1005. “Nəsimi ili” // Azərbaycan müəllimi.-2019.- 20 dekabr.- S.12.

1006. “Nəsimi ili”nə növbəti töhfə: “Nasimi passion” vokal-xoreoqrafik tamaşa: [Heydər Əliyev Sarayında Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin eyniadlı əsəri əsasında] // Unikal.-2019. - 7 dekabr. - S. 19. 

1007. “Nəsimi ili”nə dəyərli töhfə: [Səadət Şıxıyevanın  “Nəsiminin lirikası: irfanı mündəricə və  poetik zinətləri” adlı monoqrafiyası haqqında] // Unikal.- 2019. - 14 dekabr. - S. 21.     

1008. Nəsimi irsi Ukrayna və italyan dillərində: [Xarkov şəhərindəki İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində dahi şairin “Haqq yolu mən özüm oldum” ( “И шляхом Истини постав я сам…”) kitabının təqdimatı və İtaliyada “Nəsimi poeziyası” adlı kitabının nəşri haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.8.  

1009. Nəsimi ispan dilində də “danışdı”: Madriddə tələbələr böyük Azərbaycan şairinin şeirlərindən parçalar səsləndiriblər // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.1;2.

1010. Nəsimi ruhuna ehtiram, təbiətə sevgi və qayğı: [ölkə ərazisində keçirilən ağacəkmə aksiyası haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.4.   

1011. Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş “Mənəm, mən...” adlı tamaşanın premyerası olub: [Dövlət “Yuğ” teatrının eyniadlı tamaşası haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.8.   

1012. Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi Vyetnamda qeyd olunub // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.9.

1013. Nəsiminin qəzəlləri “Audio Kitab” layihəsində: [Bakı Kitab Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.13. 

1014. Nəsiminin məqbərəsindən fotolar: Qəzetimizin fotomüxbiri Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Hələb şəhərində ezamiyyətdə olub: [Orxan Əzim] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.1;4.

1015. Nizamiqızı, H. Nəsimi irsi səhnə layihələrində // Mədəniyyət.-2019.- 25 dekabr.- S.1;5.  

1016. Nizamiqızı, H. Onlar “mənəm” dedi...: [Yuğ Dövlət Teatrında  Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı “Mənəm, mən...”  tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 28 dekabr.- S.2.   

1017. Nurəddin. “Nəsimi ili”ndə yeni nəşrlərin təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada yazıçı Hüseynbala Mirələmovun “Son səfər” povesti, “İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya” kitabı və “İmadəddin Nəsimi – 650” elektron məlumat bazasının təqdimatında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 25 dekabr.- S.1;2. 

1018. Nurlan. Nəsimi irsini dünyaya təqdim edə bildikmi?: Vaqif Abdullayev: Mehriban  Əliyeva “Nəsimi ili”ni klassik sənətin və müasirliyin harmoniyasını yaradan formada cəmiyyətə təqdim etdi: YAP Siyasi Şurasının üzvü Vaqif Abdullayevin fikirləri // Olaylar.- 2019.- 19-20 dekabr.- S.6. 

1019. Ölkənin hər yerində ağacəkmə kampaniyası uğurla həyata keçirilib // Xalq qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.9.  

1020. Özbəkistanda poeziya axşamı keçirilib: [Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində] // Olaylar.- 2019.- 10-11 dekabr.- S.11. 

1021. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonunda ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər
// Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.2. 

1022. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Şahxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə tanış olublar // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.2. 

1023. Salahlı, S. Nəsimi və İslam // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.17.  

1024. Salamoğlu, T. 1920-ci illərin elmi-nəzəri fikrində Nəsimi: İsmayıl Hikmətin tədqiqatları əsasında // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.14. 

1025. Salamoğlu, T. 1920-ci illərin elmi-nəzəri fikrində Nəsimi: İsmayıl Hikmətin tədqiqatları əsasında  // 525-ci qəzet.- 2019.- 7 dekabr.- S.20.  

1026. Sevinc. Ekoloji tarazlığın qorunmasına böyük töhfə: Azərbaycanda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir gündə 650 min ağac əkilib // Həftə içi.-2019.- 7-9 dekabr.- S. 6.

1027. Seyidov, T. “Nəsimi: edamdan sonrakı həyat”: Professor Qəzənfər Paşayevin kitabının təqdimatı keçirilib: [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Paşayevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Azad Azərbaycan. -2019.- 31 dekabr.- S.5.

1028. Seyidzadə, T. “İmadəddin Nəsiminin dövrü: ictimai-siyasi həyat və mədəniyyət”: Dahi Azərbaycan şairinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib: [Şəkidə] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 5 dekabr.- S.5. 

1029. Səbinə. “Nəsimi ili”ndə mədəni irsimizin təbliği: [Bakı Konqres Mərkəzində Türkiyə Universitetləri Məzunlarının II Bakı Forumunun keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.3.   

1030. Səlahəddin Xəlilov: Mühit yaradıcılığa dəstək ola bilmirsə, gərək ən azı mane olmasın: [Nəsimi  fəlsəfəsi  ilə bağlı müəllifin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2019.-21 dekabr.- S.10-11.  

1031. Sərvaz. Edamdan sonrakı həyatın əbədiyaşarlığı: [Qəzənfər Paşayevin “Nəsimi. Edamdan sonrakı həyat” kitabı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.24. 

1032. Sözləri Nəsiminindir: [Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq musiqi məktəbində şairin yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.4. 

1033. Sultanova, M. “Nəsimi” baleti Samsun səhnəsində: [Fikrət Əmirovun eyniadlı baleti Türkiyə səhnəsində] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.8.

1034. Sultanova, M. “Nəsimi dünya dillərində” Moldovada da təqdim olunub  // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.8.

1035. Şahanə. 650 illik yubiley üçün 650 misra: Nəsiminin Rumın dilində nəşr edilmiş əsərlər toplusu Moldovada təqdim olundu // 525-ci qəzet.-2019.- 6 dekabr.- S.8.

1036. “Şairə ithaf” rəsm müsabiqəsinin vaxtı uzadılıb // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.4. 

1037. Şıxıyeva, S. Tədqiqatçı-alim: “Nəsimi” filmi Nəsimini anlamağa mane olur”: [Səadət Şıxıyeva ilə “Nəsimi ili”nin yekunları barədə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf // Ədalət.-2019.-31 dekabr.- S.5.  

1038. Şırlanlı, Ə. Əbədiyyət üfüqlərində doğulmuş eşq günəşi – İmadəddin Nəsimi // Ədalət.- 2019.- 12 dekabr.- S.7.   

1039. Şükürova, T. “Nəsimi ili”nə kiçik bir töhfə: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Məhəmməd oğlu Məmmədovun “İmadəddin Nəsiminin leksikası oğuz dilləri kontekstində” adlı monoqrafiyasının çapdan çıxması haqqında] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.5. 

1040. Şükürova, T. Nəsimi irsi ilə bağlı araşdırmalar davam edir : Möhsün Nağısoylunun  “Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər” adlı kitabı çap olunub // Azad Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.5. 

1041. Ukraynalı bəstəkarın Nəsimiyə ithafı: [Vladimir Quba “Nəsiminin əsərlərinin motivləri əsasında” adlı müəllif kompozisiyası yaradıb] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.8. 

1042. UNEC tələbələrinin “Nəsimi” tamaşası Ankarada anşlaqla qarşılanıb // Azərbaycan.-2019.- 12 dekabr.- S.10.   

1043. Vyetnamda İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi qeyd edilib // Xalq cəbhəsi.-2019.- 10 dekabr.- S.16.  

1044. “Vyetnamın səsi”ndə Nəsimi irsi: [eyniadlı teleradio şirkətində  şairin yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət. - 2019.- 11 dekabr.- S.2.

1045. Yəhyayev, T. “Nəsimi Passion” tamaşasının premyerasında Nəsimi obrazını canlandıracaq müğənni: Taleh Yəhyayev: Fidan Hacıyeva, Samir Cəfərov, Fərid Əliyev, İnarə Babayeva kimi tanınmış opera ifaçıları ilə bir səhnədə çıxış etmək mənim üçün böyük fəxrdir /müsahibəni apardı Ofelya İsgəndərova // Kaspi.- 2019.- 24 dekabr.- S.15.

1046. Yuğ “Mənəm, mən” deyəcək: [Yuğ Dövlət Teatrında yazıçı-dramaturq İlqar Fəhminin pyesi əsasında Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşanın premyerasının  baş tutacağı haqqında] // Kaspi.- 2019.- 19 dekabr.- S.9.

1047. Yusifli, V. Nəsimi və nəsimilik haqqında poetik həqiqətlər: [şair Sayman Aruzun “Nəsimi” mənzum pyesi haqqında] // Ədalət.-2019.- 21 dekabr.- S.15.

1048. Yusifoğlu, Q. “Məkansız və zamansız Nəsimi” kitabının və “Risalə” jurnalının növbəti nömrələrinin təqdimatı olub // Xalq qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.10. 

1049. Yusifoğlu, Q. ”Nəsimi: edamdan sonrakı həyat” işıq üzü görüb: [Qəzənfər Paşayevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] // Xalq qəzeti.-2019.- 31 dekabr.- S.15.  

1050. “Zərrə mənəm, günəş mənəm” kitabının təqdimatı: [yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin eyniadlı kitabı haqqında] // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.9.

 

“İncəsənətdə Nəsimi obrazı” adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans

1051. “İncəsənətdə Nəsimi obrazı”: [AMEA-da keçirilən eyniadlı konfransı giriş sözü ilə açan akademik İsa Həbibbəyli böyük mütəfəkkirin yaradıcılığına verilən yüksək dəyər və ehtiramdan bəhs edib] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.; Xalq cəbhəsi.- 2019.- 3  dekabr.-  S.15.

1052. Mədəniyyət naziri beynəlxalq elmi konfransın bir qrup iştirakçısı ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin “İncəsənətdə Nəsimi obrazı” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək üçün Rusiya, Özbəkistan və Qazaxıstandan ölkəmizə gələn qonaqlarla görüşüb] // Mədəniyyət.-2019.- 4 dekabr.- S.1;3. 

1053. Mükərrəmoğlu, M. “İncəsənətdə Nəsimi obrazı”: [eyniadlı beynəlxalq elmi konfransda İsa Həbibbəylinin və digər iştirakçıların fikirləri] // Xalq qəzeti.- 2019.- 4 dekabr.- S. 9. 

 

“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

1054. “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] // Azərbaycan.-2019.-10 dekabr.- S.6.; Respublika.-2019.-10 dekabr.- S.5.

1055. “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...”: Görkəmli şairin 650 illiyi ilə əlaqədar II Beynəlxalq elmi konfrans təşkil edilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasında  ] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.12. 

1056. “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasında] // Xalq qəzeti.-2019.- 10 dekabr.- S.6.; Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 14 dekabr.- S.13.

1057. “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] // Elm.- 2019.- 19 dekabr.- S.2. 

1058. Seyidzadə, T. “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...”: İsa Həbibbəyli: Nəsimi haqqında çox böyük elmi əsərlər yazılsa da, dahi şairin bu gün yenidən tədqiq edilməsinə böyük ehtiyac var: [yubileyə həsr olunmuş konfransda akademik İsa Həbibbəylinin fikirləri] // Azad Azərbaycan.-2019.- 10 dekabr.- S.7.  

 

Əhməd bəy Ağaoğlu – 150

1059. Ağayev, A. Namus borcu: Əhməd bəy Ağaoğlu – 150 // Azad Azərbaycan.-2019.- 19 dekabr.- S.7.

1060. Altaylı, S. Əhməd Ağaoğlunun düşüncə dünyası // Ədalət.-2019.- 21 dekabr.- S.4.

1061. Azadə, G. “Tarixi iradəli insanları tarix özü qovuşdurur”: “Kaspi” liseyində Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib // Kaspi. -2019.- 25 dekabr.- S.7. 

1062. Ədəbiyyat İnstitutunda Əhməd bəy Ağaoğlunun yubileyi qeyd olunub: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] // Xalq cəbhəsi.- 2019.- 3 dekabr.- S.15.   

1063.  “Əhməd bəy Ağaoğlunun sosial-siyasi və kulturoloji görüşləri”: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında keçirilən eyniadlı elmi sessiya  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-11 dekabr.- S.3.  

1064. Əhmədov, B. Əhməd bəy Ağaoğlunun azadlıq və demokratiya axtarışları  // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.18;19. 

1065. Əliqızı, S. Türk dünyasının mübariz mütəfəkkiri: Əhməd bəy Ağaoğlunun xatirəsinə // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.7. 

1066. Fərəcov, S. Milli mübarizənin ön sıralarında: Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir-sərgi:  // Mədəniyyət.-2019.- 28 dekabr.- S.5.

1067. Hacıyeva, L. BSU-da Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyi qeyd edilib // İki sahil.- 2019. - 26 dekabr. - S.14.  

1068. İki xalqın milli istiqlalının fədakarı – Əhməd bəy Ağaoğlu: [AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Əhməd bəy Ağaoğlu – XX əsr görkəmli Azərbaycan mütəffəkiri” mövzusunda elmi konfrans keçirilib] // Elm.- 2019.- 19 dekabr.- S.6.  

1069. İstiqlal Muzeyində Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılıb // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 26 dekabr.- S.6. 

1070. Qasımova, G. Ağaoğlu Azərbaycan və Türkiyənin istiqlalı uğrunda mübarizə aparıb: Ədəbiyyat İnstitutunda Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib: [AMEA-da] // Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.5. 

1071. Tahirli, A. Əhməd bəy Ağaoğlunun epistolyar irsi
// Xalq qəzeti.-2019.- 27 dekabr.- S.10.   

1072. Tahirli, A. Əhməd bəy Ağaoğlunun epistolyar irsi // Xalq qəzeti.- 2019.- 30 dekabr.- S.10. 

 

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

1073. Cavanşiri, M. “Babamın Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu qədər əhəmiyyətli şəxsiyyət olduğunu bilmirdim”: Cəlil Məmmədquluzadə nəslinin davamçıları ilə söhbət /təqdim etdi Elnarə Akimova // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.20-21.  

1074. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.27.

1075. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi qeyd olunub: [Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda]
// Xalq cəbhəsi.-2019.- 14 dekabr.- S.15.

1076. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubleyinə həsr olunan tədbir keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] // Kaspi.-2019.- 26 dekabr.- S.11.

1077. Kamal, R. Cəlil Məmmədquluzadə: Əlyazma magiyası // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.29.   

1078. Qasımov, R. Cəlil Məmmədquluzadə irsinə qiymətli töhfə: [Elxan Nəcəfovun tərtib etdiyi Cəlil Məmmədquluzadə 150 il: məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər” adlı kitabı haqqında] // İki sahil.- 2019. - 10 dekabr. - S.13.

1079. Lalə. Mədəniyyət naziri Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyini ziyarət edib: [Əbülfəs Qarayev əsaslı təmirdən sonrakı vəziyyətlə tanış olub] // Mədəniyyət.-2019. - 28 dekabr. - S.4.; Palitra.-2019.- 27 dekabr.- S.13.   

1080. Mədəniyyət naziri Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin əsaslı təmirdən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub // Respublika.- 2019. - 27 dekabr. - S.4.

1081. Mirməmməd, G. Bizi deyib gələn ədib, üçüncü əsrindəki yubileyin mübarək!: [Milli Dram Teatrında yubileylə əlaqədar keçirilən tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] // Mədəniyyət.-2019.- 28 dekabr.- S.1;4.

1082. Nəcəfli, N. BSU-da Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib // İki sahil.- 2019. - 3 dekabr. - S.21. 

1083. Nizamiqızı, H. Bəlkə “Anamın kitabı”nı yenidən oxuyaq?!.: [Lalə Şirinovanın Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırladığı “Anamın kitabı” tamaşasının nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 4 dekabr.- S.5.

 

Bax: 917

 

Məhəmməd Hadi – 140

1084. Abdullayeva, T. M. Hadi T. Fikrət və onun ədəbi irsi haqqında: [şairin yaradıcılığında tanınmış türk şairi Tovfiq Fikrətin xüsusi yer alması haqqında] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.15.

1085. Elçin. Ağrıyan şair: Məhəmməd Hadi mənimçün kimdir? // 525-ci qəzet.- 2019.-4 dekabr.- S.15.

1086. Eyvazlı, G. Parla, parlat...: Məhəmməd Hadi – 140 // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.18-19. 

1087. Ələddinqızı, N. Məhəmməd Hadinin 140 illiyi qeyd olunacaq // Səs.- 2019.- 27 dekabr.- S.12.

1088. Həşimli, H. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında mənsur şeir örnəkləri  // 525-ci qəzet.-2019.- 13 dekabr.- S.14.

1089. Məhəmməd Hadinin 140 illiyi və Əlibaba Məmmədovun 90 illiyi qeyd olunacaq // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.

1090. Məhəmməd Hadinin 140 illiyinə həsr edilmiş seminar // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.9.  

1091. Vahabova, S. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında tolerantlıq // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.9. 

1092. Vahabzadə, İ. Təsdiq və inkar: Artur Şopenhauerlə Məhəmməd Hadiyə müqayisəli baxış // 525-ci qəzet.- 2019.- 25 dekabr.- S.18. 

 

Hüseyn Cavid –  137

1093. Albalıyev, Ş. Cavidşünaslığa möhtəşəm abidə: [Sona Vəliyevanın “Hüseyn Cavid ədəbi irsinin poetikası” monoqrafiyası haqqında] // Kredo. -2019.- 18 dekabr.- S.6. 

1094. Albalıyev, Ş. Cavidşünaslığa möhtəşəm abidə: [Sona Vəliyevanın “Hüseyn Cavid ədəbi irsinin poetikası monoqrafiyası haqqında] // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.3. 

1095. Atilla, İ. Şeyx Sənan əsatiri və Hüseyn Cavid 
// Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.9. 

1096. Atilla, İ. Şeyx Sənan əsatiri və Hüseyn Cavid // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.4.

1097. Cavidlə bağ qonşusu idik...: (Dilbər Axundzadənin “Müşfiqli günlərim” kitabından dahi şairlə bağlı olan məqamlar) // Azad Azərbaycan.-2019.- 17 dekabr.- S.7. 

1098. Həşimli, H. Hüseyn Cavidin bəzi şeirlərinin ilk variantına dair // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.13.  

1099. Xudiyev, H. Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Hüseyn Cavid anılıb // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.6.; Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.2.   

1100. İstiqlal Muzeyində Hüseyn Cavidin xatirəsi anılıb: [şair, dramaturqun vəfatının ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət. - 2019.- 6 dekabr.- S.2. 

1101. “Məni gözəl xatırla”: Hüseyn Cavid ən böyük multikultural insan olub: [Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] // Azad Azərbaycan.-2019.- 7 dekabr.- S.7.

 

Bax: 826; 1131

Cəfər Cabbarlı – 120

1102. Abbaslı, T. Epik bir DRAM: Otuz dörd il doqquz aylıq ömür, yüz iyirmi illik yubiley qapsamında.... // Mədəniyyət.-2019.- 28  dekabr.- S.6.

1103. Azəri, L. Cəfər Cabbarlı adına...: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində yeni ekspozisiyanın açılışı və mədəniyyət ocağının 85 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs çıxış edib]  // Mədəniyyət. -2019.- 25 dekabr.- S.1;3. 

1104. Babayev, A. Ədibin arzusu: Cəfər Cabbarlı – 120 //  Azərbaycan.- 2019.- 30 dekabr.- S. 10.; Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.6.; Azad Azərbaycan.- 2019.- 3 dekabr.- S.7. 

1105. Cabbarlı, C. Ey dan ulduzu; Olmasın; Tellər oynadı: Şeirlər // Azərbaycan.-2019.-4 dekabr.- S.11.

1106. C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər”i alqışlarla qarşılandı: [Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Elşən Zeynallının hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Azərbaycan.-2019.- 5 dekabr.- S.9. 

1107. Cəfər Cabbarlının 120 illiyinə həsr olunmuş ekspozisiyanın açılışı: [Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində] // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.2.

1108. Dahi dramaturq Cəfər Cabbarlının Xızıdakı ev-muzeyi əsaslı təmir olunub // Palitra.- 2019.- 17 dekabr.-  S.13.

1109. Dərbənd Azərbaycan teatrında “Vəfalı Səriyyə”: [dramaturqun pyesi əsasında Sərvər Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 25 dekabr.- S.2.

1110. Əliyeva, İ. “Ulduz” və “Ədirnə fəthi”: Səhnə əsərləri // Azərbaycan.-2019.-4 dekabr.- S.11. 

1111. Əsgərzadə, Q. Susmaz duyğular... // Yeni Təfəkkür.-2019.- 13 dekabr.- S.4.  

1112. Fərəcova, Z. Sovet hakimiyyətinin imtina edə bilmədiyi Cəfər Cabbarlı // Azərbaycan.- 2019.-4 dekabr.- S.11.  

1113. Görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin Cəfər Cabbarlı irsi haqqında fikirləri: [Mirzə İbrahimovun, Elçinin və Yaşar Qarayevin] // Azərbaycan.-2019.-4 dekabr.- S.11. 

1114. Həmidə. “Oyun” teatrının “Solğun sevgilər”i: [Dövlət Kukla Teatrında Səidə Haqverdiyevanın hazırladığı   tamaşanın nümayişində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin  iştirak etməsi haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 11 dekabr.- S.1;5. 

1115. Həmidə. Şəkidən gələn “Sevil”: [Şəki Dövlət Dram Teatrında Orxan Həmidlinin hazırladığı eyniadlı  tamaşanın nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.5.

1116. Qiyas, Ə. Cəfər Cabbarlı – 120: Ədəbiyyat söhbətləri – Əyyub Qiyasın təqdimatında // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.9.   

1117. Nərimanoğlu, M. “Azad bir quşdum...”: Cəfər Cabbarlı yalnız nasir deyil, həm də lirik, poetik misralarla könülləri ovsunlayan şair idi // Azərbaycan.-2019.-4 dekabr.- S.11. 

1118. Nəsiboğlu, S. Gəzdim, Gördüm, Yazdım...: Naxçıvan xatirələri: [tarix elmləri doktoru, professor İsmayıl Hacıyev, filologiya elmləri doktoru, professor Əbülfəz Quliyev və dramaturq Cəfər Cabbarlı haqqında] // Kredo.- 2019.- 25 dekabr.- S.10;13. 

1119. Nurəddin. “Cəfər Cabbarlı həftəsi”nə “Yaşar” tamaşası ilə yekun vuruldu: [Akademik Milli Dram Teatrında Mehman Fətullayevin və Emil Əsgərovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.1;5. 

1120. “Oqtay Eloğlu” ilə görüş: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Xalq artisti Vaqif Əsədovun hazırladığı  tamaşanın nümayişi  haqqında] // Mədəniyyət.- 2019.-4 dekabr.- S.5.

1121. Rəhimli, İ. Sənətkar qüdrəti: [Milli Dram Teatrında Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının “Yaşar” tamaşasındakı İmamyar rolu haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.-20 dekabr.- S.10. 

1122. “Sevil” pyesi Şəki teatrında tamaşaya hazırlanır: [Orxan Həmidlinin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] // Azərbaycan.-2019.-4 dekabr.- S.11. 

1123. Süleymanova, A. “Almaz” yeni zaman müstəvisində: Cəfər Cabbarlı – 120: [Akademik Milli Dram Teatrında Xalq artisti Azər Paşa Nemətin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında]  // Kaspi.- 2019.- 5 dekabr.- S.12.   

 

Bax: 917

Əhməd Cəfəroğlu – 120

1124. Əhmədli, B. Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi konsepsiyası: Əhməd Cəfəroğlu – 120 // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.20-21.

1125. İbrahimov, E. Dünya türkologiyasında müstəsna imza – Əhməd Cəfəroğlu: [dilçi və türkoloq alim haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.20. 

1126. Qarayeva, S. Əhməd Cəfəroğlunun 120 illik yubileyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans keçirilib: [“Gəncədən Turan yoluna - Əhməd Cəfəroğlu” adlı konfrans haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.7. 

1127. Qocayev, İ. “Gəncədən Turan yoluna: Türkoloq-alim Əhməd Cəfəroğlunun 120 illik yubileyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans başlayıb // Şərq.- 2019.- 10 dekabr.- S.4. 

1128. Müşfiq, Ş. Əhməd Cəfəroğlunun 120 illiyilə bağlı elmi sessiya keçirilib: [AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.13. 

 

Ərtoğrol Cavid – 100

1129. Ərtoğrol Cavidin musiqi əsərləri: [yeni işıq üzü görən “Ərtoğrol Cavid. Musiqi əsərləri” adlı kitabın tərtibçisi və müəllifi Gülbəniz Babaxanlıdır] // Mədəniyyət.-2019.- 13 dekabr.- S.4.   

1130. Fərəcov, S. Cavid yadigarının mədəni irsimizə yadigarları: [Bəstəkarlar İttifaqında Ərtoğrol Cavidin yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.3. 

1131. Kərim, A. Ərtoğrul Cavid irsinin təntənəsi [Bəstəkarlar İttifaqında şairin yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri” və Ərtoğrul Cavid” adlı 12 cilddən ibarət nəşr toplusunun və “Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət not məcmuəsinin təqdimatı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 25 dekabr.- S.13. 

1132. Nəsiboğlu, S. Gəzdim, gördüm, yazdım...: Naxçıvan xatirələri: [Naxçıvanın tanınmış şəxsiyyətləri Rza Təhmasib, Məhəmməd Hüseyn Təhmasib və Ərtoğrol Cavid haqqında] // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.10;12. 

 

Şirməmməd Hüseynov  – 95

1133.  Abbas, A. “Şirməmməd Hüseynovun çox yaşamasının sirri” // 525-ci qəzet.-2019.- 17 dekabr.- S.16.

1134. Amaşov, Ə. Milli mətbuatımızın unudulmaz patriarxı: Şirməmməd Hüseynov – 95 // Azərbaycan.- 2019.- 17 dekabr.- S.11.

1135. Aslanov, A. Şirməmməd Hüseynov məktəbinin məzunu olmaq böyük fəxarətdir // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.13.  

1136. Aydınoğlu, T. Şirməmməd Hüseynov jurnalistlərin xatirələrində // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.8-9.  

1137. Azərbaycan ziyalıları Şirməmməd Hüseynov haqqında: [Bəxtiyar Vahabzadə, Qulu Xəlilov, Misir Mərdanov, Nəsir Əhmədli, Rəşad Məcid və başqaları]: Professor Şirməmməd Hüseynovun 95 illiyinə həsr olunur// 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.4-5. 

1138. Babayev, E. Ləyaqət və həqiqət simvolu // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.1.

1139. Bakı Dövlət Universitetinində görkəmli alim Şirməmməd Hüseynovun barelyefi açılıb // Azərbaycan.-2019.- 18 dekabr.- S.7.; Xalq qəzeti.-2019.- 18 dekabr.- S.14.; Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.6..

1140. Bayramoğlu, A. Riyaziyyatçı jurnalist // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.3. 

1141. Cavad, Ə. Milli bayrağımıza!: Şeir: [görkəmli tədqiqatçı alim Şirməmməd Hüseynovun “İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr” silsiləsindən] // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.15.  

1142. Ergün Çınar, A. “Odlu Yurd” çıxarkən: [müəllifin Azərbaycan siyasi mühacirətinin İstanbulda nəşr etdiyi eyniadlı ictimai-siyasi toplu haqqında məqaləsinə şərh] // 525-ci qəzet.-2019.- 17 dekabr.- S. 14.

1143. Dünyaminqızı, Q. Böyük mükafat...: “Özünəməxsus tərzdə gözlərini qıyaraq “sonuncu cümlən xoşuma gəldi” dedikdə, dərindən nəfəs aldım, sanki üstümdən dağ götürüldü” // Kaspi.-2019.- 18 dekabr.-S.15. 

1144. Əzimova, A. Milli yaddaşın və milli ruhun simvolu: Şirməmməd Hüseynov // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.2. 

1145. Hüseynov, Ş. Biz hara gedirik: Müsahibimiz siyasi icmalçı, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Hüseynov Şirməmməd Ağaməhəmməd oğludur /müsahibəni apardı Abid Tahirli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.8-9. 

1146. Hüseynov, Ş. Həmişə yaşarlılığın şərti və sirri: [müəllifin “Odlar yurdu” qəzetinin  21 saylı 1991 -ci ilə dərc edilmiş müsahibəsi] /müsahibəni apardı Abid Tahirli // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.12. 

1147. Hüseynov, Ş. “Müsavatçı” komsomollar: [görkəmli tədqiqatçı alim Şirməmməd Hüseynovun “İlk Cümhuriyyətimiz: olmuşlar və düşüncələr” silsiləsindən] // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.15.

1148. Hüseynov, Y. Haqqın öz səsi // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.13. 

1149. Mehdizadə, G. Şirməmməd müəllim REAL TV-də // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.13.  

1150. Məhəmmədzadə, M.B. “Qafqasya dağlıları”:
Diqqət ediləcək bir ixtifal (mərasim); Onuncu ildə!..: (Azərbaycan “Çeka”sının ildönümü münasibətilə): [müəllifin eyniadlı məqalələrinə şərh] // 525-ci qəzet.-2019.- 17 dekabr.- S. 14-15. 

1151. Məmmədli, C. “Gözümdən silinməyən xatirələr”: [Cahangir Məmmədlinin Şirməmməd Hüseynov haqqında xatirələri] / söhbətləşdi Günel Mehdizadə // 525-ci qəzet.- 2019.-17 dekabr.- S.16. 

1152. Niftəliyeva, K. Milli tariximizin istiqlal səhifələri // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.3.  

1153. Rövşənova, E. Şirməmməd Hüseynov iş  yoldaşlarının xatirələrində // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.10-11.   

1154. Rzayev, Y. Əbədiyaşar şəxsiyyət // 525-ci qəzet.- 2019.- 11 dekabr.- S.11.  

1155. Tahirli, A. Həmişəyaşarlığın şərti və sirri: Professor Şirməmməd Hüseynovun anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə: [“Odlar yurdu” qəzetində dərc olunmuş məqaləsi haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 14 dekabr.- S.8.  

1156. Tural. BDU-da Şirməmməd Hüseynovun barelyefi açılıb // Palitra.-2019.- 18 dekabr.- S.13.

1157. Yusif, Ə. Bir Turan yolçusu diyor ki: Şeir // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.15.

1158. Zifəroğlu, V. Böyük jurnalist və yorulmaz tədqiqatçı-alim // 525-ci qəzet.- 2019.- 17 dekabr.- S.2.

 

Nəbi Xəzri – 95

1159. Azəri, L. “Mənim kainatım şeirlərimdir”: Nəbi Xəzrinin 95 illiyinə həsr olunan xatirə gecəsi keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] // Mədəniyyət.- 2019.- 6 dekabr.- S.1;3.  

1160. Dünyalar içində bir ayrı dünyam – Azərbaycan!: [Xalq şairi Nəbi Xəzrinin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə bağlı] // Hərbi and.-2019.- 13 dekabr.- S.15. 

1161. İbrahimova, S. Ağdaşda yubiley tədbirləri: [Ağdaş Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Nəbi Xəzrinin 95, Tofiq Bayramın 85 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirlər haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.32.  

 

Əli İldırımoğlu – 92

1162. Eminov, A. Əli İldırımoğlu yaradıcılığı yeni tədqiqat işığında // 525-ci qəzet.- 2019.-18 dekabr.- S.22. 

1163. Eminov, A. Əli İldırımoğlu yaradıcılığı yeni tədqiqat işığında // 525-ci qəzet.- 2019.-20 dekabr.- S.14.

1164. Eminov, A. Əli İldırımoğlu yaradıcılığı yeni tədqiqat işığında //525-ci qəzet.-2019.-21 dekabr.- S.23. 

1165. Eminov, A. Əli İldırımoğlu yaradıcılığı yeni tədqiqat işığında // 525-ci qəzet.- 2019.-25 dekabr.- S.17.

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi – 85

1166. Əliyev, İ. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə: [Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təbrik məktubu] // Azərbaycan.- 2019.-20 dekabr.- S.5.

1167. Prezident Yazıçılar Birliyini yubiley münasibətilə təbrik edib: Prezident İlham Əliyev dekabrın 19-da Azərbaycan Yazıçılar Birliyini 85 illiyi münasibətilə təbrik edib // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.2.

____________

1168.  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 85 illiyi qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.9. 

1169. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 85 illiyi təntənəli şəkildə qeyd olunub // Kredo.- 2019.- 23 dekabr.- S.1.   

1170. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 85 illiyi təntənəli şəkildə qeyd olunub // Azərbaycan.- 2019.-20 dekabr.- S.10.; Xalq qəzeti.-2019.- 20 dekabr.- S.9. 

1171. Qoca, F. Anam birliyim mənim: Yazıçılar Birliyinin 85 illiyinə // Azərbaycan.- 2019.- 19 dekabr.-S.8.

1172. Qoca, F. Biz insanıq; Anam birliyim mənim: Yazıçılar Birliyinin 85 illiyinə // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.3.; 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.12. 

1173. Məhərrəmova, T. 85 illik tarix: Və ya yazarların həmişə ehtiyac duyduqları ocaq: [İlqar Fəhminin, Baba Vəziroğlunun, Mübariz Örənin və başqalarının fikirləri]   // Kaspi.- 2019.- 21-23 dekabr.- S.10.

1174. Müşfiq, Ş. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 85 illiyi qeyd edilib: [Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən yubiley gecəsi konsert proqramı ilə başa çatıb] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.12. 

1175. Özoral E. Təbrik: [Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.3.   

1176. Suçevyanu, A. Təbrik teleqramı: [Moldova Yazıçılar İttifaqının sədrinin] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.3. 

1177. Yazıçılar Birliyinin 85 illiyi qeyd olundu // Mədəniyyət.-2019.- 20 dekabr.- S.1.  

 

Tofiq Bayram – 85

1178. Əliyeva, A. Məsləkim, silahım yazmaq: [şairin yaradıcılığı haqqında] // Türküstan.-2019.- 17-31 dekabr.- S.16.   

1179. Əliyeva, A. Vətən yanğılı misralar müəllifi // Mədəniyyət.-2019.- 18 dekabr.- S.6.  

1180. Xəlilzadə, F. Şeirimizin Azərbaycan nidası: Tofiq Bayram – 85 // Kaspi.-2019.- 18 dekabr.- S.10.   

1181. “Tofiq Bayram – 85” adlı sərgi açılıb: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.13.  

 

Famil Mehdi – 85

1182. Aslanqızı, B. Famil Mehdinin işıq üzü görməyən şeiri: [müəllifin xatirə dəftərinə öz ürək sözlərini şeirlə yazması haqqında] // 525-ci qəzet.-2019- 27 dekabr.- S.8. 

1183. Mehdi, F. Billurə: Şeir // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.8.

1184. Milli Kitabxanada “Famil Mehdi – 85” adlı kitab sərgisi açılıb // 525-ci qəzet.-2019.- 27 dekabr.- S.8. 

 

Məmməd Aslan – 80

1185. Elvüsal, H. “Ömrümüz harasa yazılı qalır...”: [şair-publisist haqqında] // Ədalət.-2019.- 26 dekabr.- S.5. 

1186. Milli Kitabxanada “Məmməd Aslan – 80” sərgisi
// 525-ci qəzet.-2019.- 25 dekabr.- S.13.

1187. Seyidov, T. Məmməd Aslan anılıb: Şairin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib // Azad Azərbaycan.- 2019.- 29 dekabr.- S.5.  

 

Nurəngiz Gün – 80

1188. Gün, N. Biz ki, qu quşlarıyıq; Ay lolo; O döngəli dalan; Ev eləcə durur; Qəfəs bülbülü; Min il sonra; Ay bu atın yüyənini aparan; Döydüm qapını: Şeirlər // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.20. 

1189. İsgəndərzadə, E. Günəşin elçisi: [müəllifin Nurəngiz Günün yubileyinə həsr etdiyi eyniadlı esse-monoqrafiya haqqında] // Kaspi.- 2019. - 7-9 dekabr.- S.15. 

1190. İsgəndərzadə, E. Günəşin elçisi // Kaspi.-2019. - 14-16 dekabr.- S.15. 

1191. İsgəndərzadə, E. Günəşin elçisi // Kaspi.- 2019. - 21-23 dekabr.- S.12-13. 

1192. Müşfiq, Ş. Beş il Nurəngiz Günsüz: [şairənin  yaradıçılığı haqqında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.16.    

 

İsa Həbibbəyli – 70

1193. Akbaş, A. Torpağı vətən edərlər: İsa Həbibbəyliyə: [şeir] // 525-ci qəzet.-2019.- 14 dekabr.- S.12.

1194. Azərbaycan – Rusiya elmi əlaqələrində yeni addımlar: [İsa Həbibbəylinin Rusiya Elmlər Akademiyası Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Vadim Polonskilə görüşü haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.24. 

1195. Pənah, G. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm epoxası haqqında İsa Həbibbəylinin elmi-nəzəri fikirləri: İ Həbibbəylinin M.F. Axundzadənin irsinə, “nazimi-ustad” məsələsinə müasir ədəbiyyatşünas baxışları // Kredo.- 2019.- 4 dekabr.- S.3. 

1196. Yaqubova, M. Ədəbiyyatın dövrləşdirilməsinin Azərbaycan modeli: [akademikin “Azərbaycan ədəbiyyatı dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri” kitabı haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 21 dekabr.- S.20-22.

 

Bax: 81; 82; 1051; 1053; 1058

 

Rafiq Yusifoğlu – 70

1197. Əsgərli, F. Şairin meyarı: Rafiq Yusifoğlu – 70 // Kaspi.-2019.- 28 dekabr.- S.10.  

1198. Xəlil, Z. İşığa can atan durna qatarı: // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.16-17.  

1199. Mədətoğlu, Ə. “Mən payız axtarıram”: Deyən Rafiq Yusifoğluna 2019-un son məktubu: [şairin yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.-2019.- 26 dekabr.- S.6. 

1200. Rafiq Yusifoğlu – 70: [AYB-nın təbriki] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.16.    

 

Kamal Abdullanın 70 illiyi qarşısında

1201. Abbas, A. Tələbələrə qorxu yox, sevqi aşılayan Kamal Abdulla  // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.1;2.

1202. Xalq yazıçısı Kamal Abdulla: Ünsiyyətdə olduğum adamlara müşahidə obyekti kimi baxmıram: Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, Xalq yazıçısı, akademik Kamal Abdullanın ASAN Radioya müsahibəsini təqdim edirik // 525-ci qəzet.-2019.- 7 dekabr.- S.8.  

1203. Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” kitabının təqdimatı olub // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.3.

1204. Kamal Abdullanın kitabı təqdim edilib: [Bakı Kitab Mərkəzində “Sirlərin sərgüzəşti” kitabı] // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.9.

1205. Kamal Abdullanın “Mənim Füzulim” kitabı işıq üzü görüb // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.4.   

1206. Kamal Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” kitabının təqdimatı oldu: [Bakı Kitab Mərkəzində] // Ədalət.- 2019.- 5 dekabr.- S.8.  

1207. Qaragözova, E. Sirlərin sərgüzəşti, yoxsa əlyazmanın səyahətnaməsi?: [Xalq yazıçısının yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.-2019.- 19 dekabr.- S.6.

1208. “Mənim Füzulim”: Kamal Abdullanın yeni kitabı işıq üzü görüb: [Xalq yazıçısının Məhəmməd Füzuliyə həsr etdiyi esselərindən ibarət yeni nəşri haqqında] // Azad Azərbaycan.-2019.- 31 dekabr.- S.5.

1209. “Sirlərin sərgüzəşti”: Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın yeni kitabı təqdim olunub: [Bakı Kitab Mərkəzində] // Mədəniyyət.-2019.- 6 dekabr.- S.6. 

1210. Yaqubova, M. Hacı Mir Həsən ağa Səyyahın “Sirlərin sərgüzəşti” risaləsi və ya müəllifin ölümsüzlüyü: [Kamal Abdullanın eyniadlı romanı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.18-19.

1211. Zeynallı, C. Kamal Abdulla – 69: Yalnız faktlar /tərtib etdilər Cavid Zeynallı, Elçin İbrahimov; Sərraf Balaxan və Kəramət Böyükçöl // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.12-13.  

1212. Zeynallı, C. Kamal Abdulla ömrü: yalnız faktlarla: /tərtib etdilər:Elçin İbrahimov, Sərraf Balaxan, Kəramət Böyükçöl: [Xalq yazıçısının doğum günü münasibətilə] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.10-11. 

 

Nizaməddin Şəmsizadə – 65

1213. Nə yaxşı ki...: Nizaməddin Şəmsizadə – 65 // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.21. 

1214. Sabirqızı, İ. Cabir Alpoğlu Albantürk: Nizaməddin müəllimin Milli Dirçəlişimizin, Milli ideologiyamızın hazırlanmasında özünəməxsus rolu var: Nizaməddin Şəmsizadə-65: [filologiya elmləri doktoru, professorun Qubada keçirilən yubiley tədbiri haqqında]  // Hürriyyət.- 2019.- 28-30 dekabr.- S.14.

1215. Şəmsizadə, N. Azərbaycançılıq və müstəqil dövlətin diaspor siyasəti // Xalq qəzeti.-2019.- 30 dekabr.- S.7.  

1216. Şəmsizadə, N. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev!: [Nizaməddin Şəmsizadənin Əməkdar elm xadimi fəxri adı alması münasibətilə Prezidentə təşəkkür məktubu] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.11. 

 

Məmməd Arazın xatirəsinə

1217. Abbaslı, T. Bir qələm vardı...: Üslub xatirinə “vardır” yerinə “vardı” deyə xatırlatdığım o Qələm ömrü boyu tufan əydi, su yardı...: [Məmməd Arazın yaradıcılığı haqqında] // Mədəniyyət.-2019.- 13 dekabr.- S.6. 

1218. Bayramqızı, P. Bu yerlərdən getməyən Məmməd Araz: [Xalq şairi haqqında] // Ədalət.- 2019.- 3 dekabr.- S.4. 

1219. Cəlal M. Allahverdi Eminovun “Məmməd Arazın poeziyası” monoqrafiyası təqdim olundu: [AYB-də] // Ədalət.-2019.- 31 dekabr.- S.5. 

1220. Eminquey. Məmməd Arazın sufi həqiqətinə çatmış “Dünya”sı... // Ədalət.-2019.- 21 dekabr.- S.9.

 

Ədəbi əlaqələr

1221. Aydın, X. Karlo Kollodinin “Pinokkionun macəraları”: [italyan ədəbiyyatı] // Kaspi.-2019.- 21-23 dekabr.- S.16.

1222. Babitskaya, V. Həbsxanada qələmə alınan Odisseya: [Avstraliya yazıçısı Qreqori Devid Robertsin “Şantaram” əsəri haqqında] /rus dilindən tərc.etdi Xatirə Nurgül // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.20.  

1223. Cavid, R. Nitsşe necə dahi oldu?: [alman filosofu haqqında] // Kaspi.-2019.- 14-16 dekabr.- S.24.  

1224. Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrilə bağlı tədbir keçirilib: [Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin  təşəbbüsü ilə Daşkənd Toxuculuq və Yüngül Sənaye İnstitutunda] // 525-ci qəzet.- 2019.- 4 dekabr.- S.13. 

1225. Gənc yazar Kamran Murquzovun məqaləsi “Xudafərin” elmi-ədəbi, kültür dərgisinin 181-ci sayında fars dilində dərc olunub // Kredo.-2019.- 18 dekabr.- S.16.

1226. Heyne, H. Mifologiya: [alman ədəbiyyatı] /tərc.etdi Elxan Zal Qaraxanlı // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S.9.  

1227. Hüseyn, F. Cəhənnəmin rəngarəng tarixi: Georges Minoisin “Cəhənnəmin tarixi” kitabından hasillər... // Kaspi.- 2019.- 28 dekabr.- S.12-13. 

1228. İsmayıl, M. İstanbul Kültür Universitetinin professoru...: [türk yazarı Vahit Türk haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.12. 

1229. Menemençioğlu, Ö. Yuxuya ağı: (Amin Maalofun “sivilzasiyanın çöküşü” kitabı haqqında): [Livan ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Rəvan Cavid // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.12.   

1230. Modern Qazaxıstan ədəbiyyatı // Türküstan. -2019.- 17-31 dekabr.- S.23. 

1231. Nuruqızı, S. Bakı-Doha-İncon reysi ilə Sürəyyanın axtarışında...: [“Ağca və Cuppulu” hekayəsi Cənubi Koreya Respublikasında “Sürəyyanın axtarışında” adı ilə çıxacaq] // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 7 dekabr.- S. 26. 

1232. Parmaksız, M. Süveydaya məktublar: kitabdan parçalar // 525-ci qəzet.- 2019.- 18 dekabr.- S.23.

1233. Rançin M. Qraf Lev Tolstoyun “Anna Karenina” romanında “Ailə düşüncəsi”: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S.18-19. 

1234. Şahanə. “Azərbaycanlı şairlərin Türkiyəyə həsr olunan şeirləri” səslənib: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr.- S.12. 

1235. Şahanə. Şəmsəddin Kuzəçinin “İraq mətbuat tarixi” kitabı Bakıda təqdim edilib: [“Azərkitab” kitab mərkəzində İraqlı yazarın eyniadlı kitabı] // 525-ci qəzet.- 2019.- 21 dekabr. - S.22.   

1236. Tağısoy, N. “Beket” dramında folklorla tarixliyin vəhdəti: [yazıçı Muxtar Auezovun yaradıcılığı haqqında] // Ədalət.- 2019.- 7 dekabr.- S.11.   

1237. Tağısoy, N. Mifin reallıqla vəhdəti, Mustay Kərimin söz sənəti: [başqırd şairi Mustay Kərimin yaradıcılığı haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 28 dekabr.- S.31. 

1238. Tural. Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinə dair tədbir keçirilib // Palitra.- 2019.- 4 dekabr.- S.15.

1239. Turan, T. Məni Nazim Hikmət yanıltdı...: [şair, yazıçı, ictimai xadim haqqında] // 525-ci qəzet.-2019.- 21 dekabr.- S.24. 

1240. Türk, V. Türkcə gözəlləməsi // Ədəbiyyat qəzeti.-2019.- 21 dekabr.- S.12.

1241. Vulf, V. Bədii kitabları necə oxumalı?: [ingilis ədəbiyyatı] /tərc.etdi Elcan Salmanqızı // Kaspi.-2019.- 7-9 dekabr.- S. 16-17. 

 

Bax: 220; 537; 547; 585; 611; 612; 648; 725; 763; 807; 904; 918; 923; 934; 940; 948; 949; 958; 959; 966; 1008; 1009; 1020; 1034; 1035; 1042; 1043; 1044

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре, искусству и литературоведению

1242. О мерах по строительству шерстопрядильно-красильной фабрики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 29 декабря.- С.1.

1243. О проведении 90-летия Алибабы Мамедова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 декабря.- С.5.

1244. О проведении 100-летия Лейлы Бадирбейли: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 30 декабря.- С.3.

1245. О проведении 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана Национальной Академии Наук Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 декабря.- С.3.

1246. О проведении 140-летия Мухаммеда Хади: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 декабря.- С.5.

1247. О тридцатой годовщине трагедии 20 Января: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.3.

____________

1248. В Москве вышел в свет очередной номер журнала «ИРС - Наследие» //Бакинский рабочий.- 2019.- 25 декабря.- С.14.

1249. Подготовлен электронный каталог «Календарь культуры Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.6.

 

День солидарности азербайджанцев мира

1250. Абаскулиева, Э. Праздник шествует по миру //Азербайджанские известия.- 2019.- 28 декабря.- С.1.

1251. Алиев, И. Азербайджанцам мира //Бакинский рабочий.- 2019.- 26 декабря.- С.1.

1252. В Москве по инициативе Лейлы Алиевой состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира //Бакинский рабочий.- 2019.- 26 декабря.- С.7.

 

16-я годовщина со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева

1253. Азербайджанский народ с большим уважением почтил память великого лидера Гейдара Алиева:  Многолюдье, наблюдаемое в Аллее почетного захоронения, свидетельствует о вечной любви народа к своему великому сыну //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.5.

1254. Алиева, Г. Триумф стратегии: Роль личности в истории государственного строительства была и остается судьбоносным фактом //Каспiй.- 2019.- 13 декабря.- С.9.

1255. Бабазаде, А. Новый уровень академизма: Гейдар Алиев уделял высокое внимание развитию национального хореографического искусства //Каспiй.- 2019.- 12 декабря.- С.10.

1256. В Москве состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» Эльмиры Ахундовой //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.4.

1257. В Музее литературы почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева //Вышка.- 2019.- 13 декабря.- С.6.

1258. В НАНА состоялась конференция на тему «Гейдар Алиев: общенациональный лидер, время и современный период» //Бакинский рабочий.- 2019.- 11 декабря.- С.2.

1259. В «Российской газете» вышла статья, посвященная презентации трехтомника «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» в Москве //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.3.

1260. В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» //Бакинский рабочий.- 2019.- 12 декабря.- С.2.

1261. Великий сын замечательного народа: Известные политики и деятели культуры поделились своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве //Каспiй.- 2019.- 13 декабря.- С.4.

1262. Виталий Игнатенко: «Гейдар Алиев - человек на все времена» //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.4.

1263. Гасанов, А. Наследие великого лидера: Гейдар Алиев заложил основу нового национального возрождения и независимой государственности //Бакинский рабочий.- 2019.- 12 декабря.- С.4-5.

1264. Гасанова, М. Гейдар Алиев: «Вышка» прошла большой и славный путь» //Вышка.- 2019.- 27 декабря.- С.6.

1265. Михаил Гусман: «Решения, которые принимались Гейдаром Алиевым, позволили вывести Азербайджан из глубочайшего политического и экономического кризиса» //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.4.

1266. Мехтиев, Р. Лидер, адаптирующий развитие Азербайджана к вызовам XXI века //Бакинский рабочий.- 2019.- 11 декабря.- С.7-10.

1267. На проведенной в Киеве церемонии почтения говорилось о заслугах великого лидера перед нашим государством и народом //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.3.

1268. На состоявшемся в Астрахани мероприятии говорилось о незаменимой роли великого лидера в развитии азербайджано-российских отношений //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.5.

1269. Нахчыванлы, А. Общенациональный лидер Гейдар Алиев в сердце и душе, в делах и свершениях азербайджанского народа //Бакинский рабочий.- 2019.- 11 декабря.- С.3.

1270. Первый вице-президент Мехрибан Алиева: «С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева» //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.1.

1271. Стратегия триумфа: Роль личности в истории государственного строительства была и остается судьбоносным фактом //Наука.- 2019.- 19 декабря.- С.1.

1272. Уроки истинного лидерства:  Гейдар Алиев – человек, опередивший время //Бакинский рабочий.- 2019.- 12 декабря.- С.3.

 

Президенту Азербайджанской Республики

Ильхаму Алиеву – 58

1273. Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24» //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.2.

1274. Серагельдин, И. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 26 декабря.- С.5.

1275. Струа, Г. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.4.

1276. Тувейджри, А.О. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.3.

1277. Церетели, З. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 30 декабря.- С.3.

1278. Швыдкой. М. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 30 декабря.- С.3.

1279. Якобс, Г. Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.4.

 

Мультикультурализм

1280. Алиева, Г. В поисках Земли обетованной: Двести лет назад в Азербайджан прибыли первые немецкие переселенцы //Каспiй.- 2019.- 12 декабря.- С.11-12.

1281. Ахундова, Э. Акиф Гилалов-человек, раздвигающий пространство: [о главе Всемирного конгресса горских евреев] //Бакинский рабочий.- 2019.- 10 декабря.- С.4.

1282. В Баку подвели итоги конкурса «Земное и небесное»: [о конкурсе детского творчества в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 декабря.- С.5.

1283. В Баку состоялся V съезд Русской общины Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2019.- 17 декабря.- С.3.

1284. В Набережночелнинском государственном педагогическом университете рассказали о политике мультикультурализма в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.6.

1285. Готлиб, М. Майрон Готлиб, писатель: «Баку обладает магической силой»: [беседа с нашим соотечественником, проживающим в США] /провел С.Князев //Азербайджанские известия.- 2019.- 26 декабря.- С.3.

1286. Инициативы Азербайджана в области поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога получили высокую оценку в ООН //Бакинский рабочий.- 2019.- 14 декабря.- С.5.

1287. Испытано временем: Ректор Холонского института технологий в Израиле о дружбе и братстве между азербайджанским и еврейским народами: [из интервью Эдуарда Якубова] //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.17.

1288. Христиан Йоханнес Генрих: «Осуществляемые в Азербайджане реформы обеспечат дальнейшее развитие страны» //Бакинский рабочий.- 2019.- 17 декабря.- С.3.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1289. В Баку проходят дни российского короткометражного кино: [в РИКЦ] //Ежедневные новости.- 2019.- 20 декабря.- С.10.

1290. В Дербенте установлен памятник видному государственному деятелю, генерал-лейтенанту артиллерии Гусейну Расулбекову //Бакинский рабочий.- 2019.- 10 декабря.- С.5.

1291. В Москве издано учебное пособие «Азербайджановедение»: [доктора исторических наук Ефима Пивовара] //Бакинский рабочий.- 2019.- 19 декабря.- С.4.

1292. В Узбекистане прошли Дни азербайджанской культуры и литературы //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.1.

1293. В Центре Гейдара Алиева выступил Московский камерный оркестр Musica Viva //Бакинский рабочий.- 2019.- 19 декабря.- С.5.

1294. В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra //Бакинский рабочий.- 2019.- 3 декабря.- С.10.

1295. В честь высокого гостя: Официальный прием в  честь Президента Украины Владимира Зеленского //Бакинский рабочий.- 2019.- 18 декабря.- С.4.

1296. Васильева, В. Диалог культур: Новый мост сотрудничества между Баку и Москвой: [о визите делегации Бакинского городского управления по культуре в РФ] //Каспiй.- 2019.- 27 декабря.- С.13.

1297. Васильева, В. «Поэзия манит меня»: В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна прошел литературный вечер: [и презентация книг, полученных в подарок из Азербайджана] //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.20.

1298. Красовская, Н. Россия - Азербайджан: Плодородная почва культурных связей: [интервью руководителя Центра российско-азербайджанской дружбы Наталии Красовской] //Бакинский рабочий.- 2019.- 21 декабря.- С.8.

1299. Куринов, Г. Георгий Куринов, стрит-арт-художник «Буду скучать по азербайджанской доброжелательности и гостеприимству» /беседу провел Д.Савельев //Азербайджанские известия.- 2019.- 28 декабря.- С.1-2.

1300.  Мария Суворовская: «Создавая эту книгу, мне хотелось, чтобы вы увидели другой Азербайджан»: [о книге российской писательницы «Дом у виноградника»] //Бакинский рабочий.- 2019.- 10 декабря.- С.6.

1301. Отмечается 40-летие побратимства Баку и Бордо //Бакинский рабочий.- 2019.- 3 декабря.- С.8.

1302. Президент Владимир Зеленский ознакомился с Украинским культурно-образовательным центром в Бакинском славянском университете //Бакинский рабочий.- 2019.- 18 декабря.- С.6.

1303. Телеканал «Россия-24» показал репортаж о выставке Bakutel: В репортаж вошло и интервью Президента Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 декабря.- С.5.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

1304. Кязимова, С.  Твори добро: На площади Фонтанов развернулась новогодняя благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» //Азербайджанские известия.- 2019.- 5 декабря.- С.4.

1305. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и супруга Президента Украины Елена Зеленская побывали в Центре Гейдара Алиева  //Бакинский рабочий.- 2019.- 18 декабря.- С.5.

1306. Президент Ильхам Алиев ознакомился с реконструкцией, проведенной еще в одном парке Баку: [в Бинагадинском районе] //Бакинский рабочий.- 2019.- 31 декабря.- С.3.

1307. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центральной бульварной улицы в «Баку Белый город» //Бакинский рабочий.- 2019.- 25 декабря.- С.7-8.

 

ФОНД  ГЕЙДАРА АЛИЕВА

1308. Алиева, М. Фонд Гейдара Алиева организовал традиционное праздничное веселье для детей: В праздничном веселье приняла участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2019.- 31 декабря.- С.4.

1309. В рамках проекта «Наш двор» в Бинагадинском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор //Бакинский рабочий.- 2019.- 25 декабря.- С.11.

1310. В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор //Бакинский рабочий.- 2019.- 17 декабря.- С.4.

1311. В Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма организовано праздничное веселье: В веселье приняла участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2019.- 31 декабря.- С.5.

1312. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна //Бакинский рабочий.- 2019.- 25 декабря.- С.11.

1313. «Исцеление искусством»: При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие: [с участием мастеров искусств, имеющих инвалидность] //Каспiй.- 2019.- 11 декабря.- С.13.

1314. Михаил Гусман: «Мехрибан Алиева придает большое значение развитию русского языка в Азербайджане» //Бакинский рабочий.- 2019.- 18 декабря.- С.6.

1315. Очередная благотворительная акция по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой //Бакинский рабочий.- 2019.- 31 декабря.- С.5.

1316. По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченные семьи получают праздничные подарки //Бакинский рабочий.- 2019.- 26 декабря.- С.7.

1317. При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством»: [в Центре Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2019.- 11 декабря.- С.5.

1318. Фонд Гейдара Алиева раздал праздничные подарки малообеспеченным семьям //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 декабря.- С.4.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1319. В Баку презентованы книги по древней истории и культуре Азербайджана: [«Жемчужины Азербайджана», «Гянджа - край Низами» и «Древний и прекрасный Карабах» при поддержке Фонда Гейдара Алиева] //Ежедневные новости.- 2019.- 27 декабря.- С.10.

1320. Датский таблоид рассказал про «Янардаг»: [об «огненном» заповеднике в Абшеронском районе] //Бакинский рабочий.- 2019.- 30 декабря.- С.6.

1321. Евсюков, А. От мифа к миру: [о семинаре «Наскальная культура: миф, художество, мир» в НАНА] //Наука.- 2019.- 19 декабря.- С.10.

1322. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой по благоустройству вокруг усыпальницы Шаххандан в Шамахе //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 декабря.- С.1-2.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

1323. Агамирова, С. Целительная сила искусства: Бакинскую инициативу поддержали многие страны СНГ: [беседа с автором международного семинара «Искусство без границ», завотделом Музея искусств Сабиной Агамировой] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.- 2019.- 14 декабря.- С.10-11.

1324. Искусство без границ: Чингиз Фарзалиев и Гульмира Шалабаева договорились о сотрудничестве: [о меморандуме между национальными музеями искусств Азербайджана и Казахстана] //Каспiй.- 2019.- 4 декабря.- С.13.

1325. Министр культуры ознакомился с Домом-музеем Джалила Мамедгулузаде после капитального ремонта //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.5.

 

ИСКУССТВО

1326. Стартует крупный проект, посвященный Ходжалинскому геноциду: [организованный медиа компанией «EMEDIA GROUP»] //Ежедневные новости.- 2019.- 6 декабря.- С.10.

1327.  Ислам, А. Эмпирическое время: Выставка авторских инсталляций в YARAT //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.15.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1328. Иманов, В. С любовью к людям и жизни: На юбилейной выставке народного художника Кямиля Наджафзаде были представлены его лучшие работы: [к 90-летию мастера кисти в Музейном центре] //Азербайджанские известия.- 2019.- 24 декабря.- С.4.

1329. Ислам, А. Многоцветная палитра Таги Тагиева в проекте «Хаlq Əmanəti»: [об издании альбома художника] //Каспiй.- 2019.- 24 декабря.- С.14.

1330.  Кязимова, С. Все цвета жизни: Очередным проектом Хаlq Bанк стало издание художественного альбома «Таги Тагиев. Живопись и графика» //Азербайджанские известия.- 2019.- 26 декабря.- С.3.

1331. Палитра жизни Таги Тагиева: [об издании альбома художника в проекте «Хаlq Əmanəti»] //Неделя.- 2019.- 27 декабря.- С.19.

 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1332. В Port Baku Mall открылась выставка Gingerbread City: [дизайн художника Рашада Алекперова] //Бакинский рабочий.- 2019.- 11 декабря.- С.5.

1333. Кязимова, С. Пряничный Баку:   В азербайджанской столице открылась выставка Gingerbread City: [в Port BakuMal, дизайн художника Рашада Алекперова] //Азербайджанские известия.- 2019.- 10 декабря.- С.4.

1334. Мамедов, О. Сохраняя эстетику:  Азербайджанский ковчег мультимедийных ковров в Третьяковской галерее: [беседа с художником инсталляции Орханом Мамедовым] //Каспiй.- 2019.- 20 декабря.- С.12.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1335. Ислам, А. Из Стокгольма с любовью: Увидеть красоту там, где ее никто не видит: [выставка фотохудожника Лейлы Асадовой в Арт-галерее Лейлы Хазари] //Каспiй.- 2019.- 12 декабря.- С.14.

1336. Кязимова, С. Мечты о Стокгольме: В художественной галерее Leyla Khazary Art Galery открылась фотовыставка Ирады Асадовой //Азербайджанские известия.- 2019.- 12 декабря.- С.4.

1337. Очередная победа фотокорреспондента АЗЕРТАДЖ Ильгара Джафарова на международном фотоконкурсе: [Through the Viewfinder 2019 в Сербии] //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 декабря.- С.5.

1338. Прошли выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса «Мой Азербайджан»: [в Центре Гейдара Алиева]  //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 декабря.- С.4.

1339. Фотокорреспондент АЗЕРТАДЖ удостоен медалей на международном фотоконкурсе в Сербии: [Ильгар Джафаров]  //Бакинский рабочий.- 2019.- 29 декабря.- С.3.

 

ГРАФИКА

1340. Кязимова, Т. От архитектуры-к оптическим иллюзиям: [о графических работах Алика Кадырова] //Вышка.- 2019.- 13 декабря.- С.12.

 

МУЗЫКА

1341. Абаскулиева, Э. Пою тебя, мой Азербайджан!: [о фестивале вокалистов в Филармонии им.М.Магомаева] //Азербайджанские известия.- 2019.- 19 декабря.- С.1.

1342.  Агаева, С. Еще одно разоблачение фальсификации: Снят фильм об исторической принадлежности балабана Азербайджану: [беседа с искусствоведом Сураей Агаевой] //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.16.

1343. Алиярова, А. Наргиз Алиярова: «Я хочу, чтобы азербайджанская музыка звучала чаще и в хорошем исполнении»: [беседа с пианисткой, заслуженной артисткой, проживающей в США] /провела Ф.Ханджанбекова //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 декабря.- С.6.

1344. Бабаева, Д. О музыке, о времени, о себе...: Светлой памяти композитора Джевдета Гаджиева и легендарной танцовщицы Амины Дильбази: [из беседы с музыкантами Исмаилом и Микаилом Гаджиевыми] //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.19.

1345. Балет «Легенда о любви» известного композитора Арифа Меликова вновь на бакинской сцене: [в постановке балетмейстера Юрия Григоровича] //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 декабря.- С.4.

1346. Бессмертный ханенде: Мугамный центр провел очередное мероприятие проекта «Незабываемые»: [памяти народного артиста Гадира Рустамова] //Каспiй.- 2019.- 19 декабря.- С.13.

1347. Благотворительный концерт: Эрди Тамаш разделил сцену с Эйюбом Гулиевым: [о выступлении Симфонического оркестра ТОиБ и венгерского пианиста  в Филармонии] //Каспiй.- 2019.- 11 декабря.- С.12.

1348.  Брюссельдорф, А. Творчество как момент создания будущего в настоящем: Новаторские исследования Александрии фон Брюссельдорф: [беседа с вокалисткой, внучкой гармониста А.Алиева] //Каспiй.- 2019.- 28 декабря.- С.14-15.

1349. Гаджиева, Л. Памяти великого композитора: Музыка Кара Караева прозвучала в знаменитом концертном зале Кельна Sankta-Klara-Keller: [вечер, организованный Германо-азербайджанским форумом] //Азербайджанские известия.- 2019.- 19 декабря.- С.4.

1350. Гусейнзаде, Р. Классика навсегда! Состоялось торжественное открытие первого Республиканского фестиваля вокалистов: [в Филармонии] //Каспiй.- 2019.- 19 декабря.- С.12.

1351.  Гусейнзаде, Р. Незабвенный голос: В Центре мугама прошел вечер, посвященный ханенде Абульфату Алиеву //Каспiй.- 2019.- 26 декабря.- С.12.

1352.  Дадашева, Н. Одна-единственная страсть: Наргиз Шафиева: «Аршин мал алан» навсегда связал меня с миром музыки: [о творческой деятельности композитора, музыковеда] //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.14.

1353. Зейнаб Ханларова занялась благотворительностью в США: [Фонд «Zeynab Khanlarova Foundation»] //Ежедневные новости.- 2019.- 27 декабря.- С.10.

1354. Ислам, А. В поисках идеала… В Оперной студии состоялся концерт камерной музыки: [благотворительное выступление вокалистов] //Каспiй.- 2019.- 18 декабря.- С.12.

1355. Ислам, А. Праздник там, где звучит саз!: Настоящая история ашыгского искусства: [научный семинар «Ашыгская традиция и песни ашыгов» в Aydin Music Art-Center (АМАС)] //Каспiй.- 2019.- 10 декабря.- С.12-13.

1356. Ислам, А. Триумф классической музыки: Юбилейный вечер бразильского композитора на бакинской сцене: [исполнение Камерным оркестром им.Г.Гараева произведений Клаудио Санторо  в Кирхе] //Каспiй.- 2019.- 11 декабря.- С.12.

1357.  Исмаил-заде, Н. «Мугамный концерт» Анны Акопян: Армения не только захватила исконные земли Азербайджана, но и покушается на наше культурное наследие //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.17.

1358. Международный мугамный центр продолжает реализацию замечательного проекта «Незабываемые»: [мероприятие, посвященное народному артисту, ханенде Гадиру Рустамову] //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 декабря.- С.7.

1359.  Международный центр мугама реализовал очередной концерт в рамках проекта «Путешествие в мир мугама»: [о выступлении лауреатов телевизионных конкурсов мугама] //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 декабря.- С.6.

1360. Мирзоев, С. Конкурс с сюрпризами и судейством азербайджанского музыканта: [беседа с доцентом БМА Самиром Мирзоевым о III Международном конкурсе пианистов Edelweiss 2019] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 5 декабря.- С.13.

1361. Новрасли, А. Тар должен звучать, иначе он не живет:  Арслан Новрасли о мугаме, классике и джазе: [беседа с музыкантом] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.14-15.

1362. Отечественные военнослужающие стали лауреатами фестиваля «Катюша – 2019»: [солисты Военного оркестра Министерства обороны Сабина Асадова и Кянан Гадимов] //Ежедневные новости.- 2019.- 6 декабря.- С.10.

1363. Пазычева, И. Строгая научность с тематическим охватом: Увидел свет сборник статей «Qara Qarayev-100. Sənətin yolları»: [составитель и редактор книги - доктор философии по искусствоведению Кенуль Насирова] //Каспiй.- 2019.- 4 декабря.- С.13.

1364. Пашаев, А. Триумфальный концерт: Проект «Поддержка молодежи» играет особую роль в выявлении новых талантов: [беседа с главным дирижером Государственного оркестра народных инструментов Агаверди Пашаевым] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 20 декабря.- С.13.

1365. Пашазаде, С. Проповедь, мугам и молитва: Коран в музыке мугама представлен в Москве: [интервью тариста Сахиба Пашазаде-исполнителя одноименного произведения Фараджа Караева] //Каспiй.- 2019.- 6 декабря.- С.13.

1366. Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях в доме народного артиста Алибабы Мамедова //Бакинский рабочий.- 2019.- 5 декабря.- С.5.

1367.  Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручили Благодарственное письмо МИД РФ //Бакинский рабочий.- 2019.- 28 декабря.- С.5.

1368. Состоится научно-практическая конференция на тему «Системы измерения и определение коэффициентов кеманчи, семейства кеманчи»: [в рамках проекта Центра Мугама «Dəyirmi masa»] //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.4.

1369. Ягубова, Т. «Эдельвейс» назвал лучших: Студентки бакинского музыкального колледжа удостоились наград Международного конкурса в Вене: [пианистки-Фидан Амирова и Айсель Гафарова] //Азербайджанские известия.- 2019.- 7 декабря.- С. 3.

1370. Ягубова, Т. Юные таланты встретились в Баку: XII Международный фестиваль классической музыки Future Stars назвал победителей: [заключительный вечер в Центре мугама] //Азербайджанские известия.- 2019.- 21 декабря.- С. 3.

 

ЭСТРАДА

1371. Алиева, Э. ЭМИН: Араз Агаларов назвал сына лучшим своим проектом //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.16-17.

1372. Во Дворце Гейдара Алиева торжественно прошел очередной Международный детский фестиваль «Зима-2019» //Бакинский рабочий.- 2019.- 17 декабря.- С.4.

 

День памяти Вагифа Мустафазаде

1373. В Москве вышел в свет альбом Вагифа Мустафазаде //Неделя.- 2019.- 6 декабря.- С.19.

1374. В Москве издан музыкальный альбом Вагифа Мустафазаде //Ежедневные новости.- 2019.- 13 декабря.- С.10.

1375. Самый элитарный пианист России: Музыка Вагифа Мустафазаде повлияла на мою судьбу: [из беседы с российским музыкантом Сеней Соном] //Неделя.- 2019.- 13 декабря.- С.19.

1376. Сорок лет без Вагифа Мустафазаде: На день памяти приехали музыканты из Турции и России //Неделя.- 2019.- 20 декабря.- С.19.

 

БАЛЕТ.ТАНЦЫ

1377.  Агаев, Н. Легендарная королева танца: Амине Дильбази принадлежат исключительные заслуги в сохранении и развитии азербайджанского танцевального искусства //Азербайджанские известия.- 2019.- 26 декабря.- С.3.

1378. В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову: [в Центральной школе искусств имени Гара Гараева] //Бакинский рабочий.- 2019.- 19 декабря.- С.5.

1379. В Баку торжественно отметили 100-летие королевы азербайджанского танца: [народной артистки Амины Дильбази во Дворце Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2019.- 18 декабря.- С.7.

1380. Кязимова, С. Это чудо - аргентинское танго: На бакинской сцене блистали танцоры международного класса: [о Международном фестивале аргентинского танго в киноцентре «Низами»] //Азербайджанские известия.- 2019.- 3 декабря.- С.4.

1381. Танцор Фарид Казаков удостоен гран-при Art Star в России: [выпускник Хореографической Академии] //Ежедневные новости.- 2019.- 20 декабря.- С.10.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1382.  Абаскулиева, Э. Радости третьей весны: Впервые по стране в рамках социального проекта состоялся фестиваль пожилых людей: [в киноцентре «Низами»] //Азербайджанские известия.- 2019.- 26 декабря.- С.4.

1383. Завершился фестиваль пожилых «Третья весна», проводимый Общественным объединением «Региональное развитие» //Бакинский рабочий.- 2019.- 24 декабря.- С.7.

1384. Кязимова, С. Сказка, сотканная из теней: Ученики Международного центра образования и инноваций «XXI век» представили спектакль на английском языке: [в Бакинском театре марионеток] //Азербайджанские известия.- 2019.- 7 декабря.- С.3.

1385. Отмечено 120-летие Джоратской школы: [литературно-художественная композиция, подготовленная учащимися] //Бакинский рабочий.- 2019.- 21 декабря.- С.9.

 

КИНО

1386. Аббасов, А. Анар Аббасов, кинорежиссер: «Танец- часть меня самого»: [беседа с режиссером о мире танцоров в фильме «Битва»] //Азербайджанские известия.-2019.- 14 декабря.- С.1-2.

1387. Байрамов, Э. Эльмар Байрамов, кинорежиссер: «Я не могу сойти с пути, не дойдя до конца»: [интервью] //Азербайджанские известия.-2019.- 21 декабря.- С.3.

1388. Вторая жизнь легендарного «Улдуз»: На презентацию пришла единственная из живых актрис: [заслуженная артистка Сугра Багирзаде на  55-летии фильма Агарзы Гулиева] //Неделя.- 2019.- 6 декабря.- С.19.

1389. Сафат, И. Ильгар Сафат, кинорежиссер: «Роман «Моя необработанная форма» вырос из интересов всей моей жизни»: [интервью] //Азербайджанские известия.- 2019.- 7 декабря.- С.3.

1390. Скончался  Ялчин Эфендиев: [кинорежиссер, народный артист] //Ежедневные новости.- 2019.- 13 декабря.- С.10.

1391. Фильм азербайджанского режиссера стал лучшим в России: [«Битва» Анара Аббасова] //Ежедневные новости.- 2019.- 13 декабря.- С.10.

1392. Фильм «Степняк» назван лучшим в Израиле: [режиссер-Шамиль Алиев] //Ежедневные новости.- 2019.- 13 декабря.- С.10.

1393.  Ханджанбекова, Ф. Газахские ковры: Зия Шихлинский: Свой новый фильм я посвящаю памяти моей мамы: [из беседы с режиссером]  //Каспiй.- 2019.- 28 декабря.- С.24.

 

ТЕАТР

1394. Абаскулиева, Э. Звездопад наград: Публика всегда восторженно принимает юных азербайджанских артистов: [об успехах детского театра «Гюнай» на международном фестивале «Золото нации» в России] //Азербайджанские известия.- 2019.-21 декабря.- С.3.

1395. Асадов, В. Бессмертный феномен: В ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Огтай Эльоглу» по пьесе Дж.Джаббарлы:   [беседа с режиссером Вагифом Асадовым] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 3 декабря.- С.12-13.

1396.  Атакишиев, Ф. Театр как жизнь на преодоление: Фирдовси Атакишиев: Образ Гусейна Араблинского сделал меня мудрее: [беседа с заслуженным артистом] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 17 декабря.- С. 13.

1397. В Кукольном театре расцветут «Семь гранатовых веток»: [художник-постановщик одноименного спектакля по сказке Зульфугара Руфатоглу-Равана Ягубова] //Бакинский рабочий.- 2019.- 6 декабря.- С.6.

1398. В ТЮЗе прошла премьера спектакля «Веселый Эльф и колдунья»: [режиссер-постановщик и автор перевода с русского языка – Айла Османова]  //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.6.

1399. Детский театр «Гюнай» удостоен многочисленных наград Международного фестиваля-конкурса «Золото нации» //Бакинский рабочий.- 2019.- 13 декабря.- С.6.

1400. Микеладзе, Г. Прости за любовь: В РДТ-премьера спектакля по пьесе «Айдын» в честь юбилея Джафара Джаббарлы: [режиссер-Ирана Тагизаде] //Каспiй.- 2019.- 14 декабря.- С.16-17.

1401.  Мир-Гасымова, А. Когда рядом юмор и трагизм…: Премьера спектакля Вагифа Самедоглу «Игра в снежки летом» на сцене РДТ: [беседа с народной артисткой Аян Мир-Гасымовой об одноименном спектакле Александра Шаровского] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2019.- 26 декабря.- С.13.

1402. Мирзагасанов, С. Юбилей продолжается: Сафа Мирзагасанов: В 60 лет жизнь только начинается: [беседа с народным артистом] //Каспiй.- 2019.- 13 декабря.- С.13.

1403. Определены лучшие экспериментальные театры Азербайджана: [закрытие третьего Фестиваля экспериментальных театров «2+1»] //Бакинский рабочий.- 2019.- 12 декабря.- С.5.

1404. Состоялась премьера спектакля «Клятва», являющегося новым проектом Министерства труда и социальной защиты населения и театра «АСА» [режиссер-Нихад Гуламзаде] //Бакинский рабочий.- 2019.- 24 декабря.- С.6.

1405.  Тагизаде, И. Когда фортуна улыбается: Ирана Тагизаде: Для меня реакция зрителя-определяющий фактор творчества: [беседа с режиссером РДТ имени С.Вургуна] /провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2019.- 28 декабря.- С.19.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ

1406. Исмаил, М. Любовь: [Стихи] //Мир литературы.- 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.4.

1407. Шахверди, Н. Вера, Надежда, Любовь: [Стихи] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.9.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1408. Агсес, А. «Сегодня к молодым творческим людям нужно относится бережно»: Интервью с главным редактором журнала «Улдуз» Гулу Агсесом /провел В.Касумов //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.6.

1409.  Аслан, Г. Ангелы среди нас: Гюльнур Аслан: В красивую мистику я верю всегда: [беседа с писателем и поэтом] /провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.18-19.

1410. Балтабаев, Г. Барометр литературы: Гамидулла Балтабаев: Поэзия-зеркало души, проза-зеркало жизни: [беседа с узбекским литературоведом и писателем о творчестве Джалила Мамедгулузаде] /провела Х.Айдын //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.20.

1411. В Международном мугамном центре состоялся вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Наби Хазри //Бакинский рабочий.- 2019.- 7 декабря.- С.7.

1412. В Международном центре мугама: [вечер памяти Вагифа Самедоглу] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.12.

1413. В Москве состоялся вечер поэзии Афаг Шихлы: [к 50-летию поэтессы] //Бакинский рабочий.- 2019.- 10 декабря.- С.5.

1414. Вечер поэзии в Бакинском филиале Сеченовского университета: [прозвучали стихи Лейлы Алиевой в исполнении студентов] //Бакинский рабочий.- 2019.- 27 декабря.- С.4.

1415. Дагаргулия, С. Вехи яркой жизни: [к 70-летию поэта, публициста Сулеймана Гусейнова] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.5.

1416. Иманова, С. «Я не умолкну, пока не увижу свой народ единым!»: [памяти народного поэта Балаша Азероглу] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.3.

1417. Имя твое бессмертно: В Берлине прошла торжественная презентация «Полного собрания сочинений» Мирзы Шафи Вазеха: [в рамках проекта «Xalq Əmanəti»] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.2.

1418.  Ислам, А. Вечно живой памятник слову и духовности: К 150-летию Дж.Мамедгулузаде: [мероприятие в Театре Аздрамы]  //Каспiй.- 2019.- 27 декабря.- С.12.

1419. Ислам, А. По следам фамильной династии, начало которой положил литературный псевдоним поэта: [о поэте XIX века Мирзе Алескере Новрасе, основателе династии Новрасли] //Каспiй.- 2019.- 14 декабря.- С.19-20.

1420. Мамедова, А. Великий патриот: Юбилей Ахмед бека Агаоглу отметили в лицее Каspi //Каспiй.- 2019.- 26 декабря.- С.12.

1421. Мамедханова, Н. Размышления «О времени и о себе»:  Самая великая вещь на свете принадлежать самому себе: [об одноименной книге писателя-публициста Г.Алибейли] //Каспiй.- 2019.- 13 декабря.- С.12.

1422. Мамедов, С. «Большинство в шутку называют меня Хайямом...»: [интервью поэта Сахиба Мамедова] /провел Н.Гасанов //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.8.

1423. Синельников, С. О юбиляре рассказывает  Михаил Синельников: [о жизни и творчестве  поэта Мамеда Исмаила] //Мир литературы.- 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.4.

1424. 120-летие Джафара Джаббарлы в АзТУ: [литературно-художественное мероприятие в Техническом университете] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.12.

1425. 150-летний юбилей азербайджанского писателя отметят в ЮНЕСКО: [Абдуррагим Ахвердиев] //Мир литературы. - 2019.- № 11 (147), ноябрь. – С.12.

1426.  Сулейманова, Ф. Грани таланта: О малоизвестной стороне жизни Вагифа Самедоглу: [о фотовыставке народного поэта в галерее «1969»] //Каспiй.- 2019.- 27 декабря.- С.13.

1427.  Талыбова, А. Поэзия пребудет всегда: Алина Талыбова: Почетнее быть умным читателем, чем плохим литератором: [беседа с поэтом и публицистом] /провела Н.Баннаева //Каспiй.- 2019.- 28 декабря.- С.16-17.

 

Союз Писателей85

1428. Алиев, И. Союзу писателей Азербайджана: [поздравительное письмо] //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 декабря.- С.3.

1429. Сулейманова, Ф. Славная веха: Союз писателей Азербайджана отмечает 85-летие //Каспiй.- 2019.- 21 декабря.- С.9.

1430. Торжественно отмечено 85-летие Союза писателей Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2019.- 20 декабря.- С.4.

 

Год Насими – 2019

1431.  Алиева, Г. Твое слово покорило весь мир: Творчество великого мыслителя - величайшая литературная вершина эпохального значения //Каспiй.- 2019.- 11 декабря.- С.10.

1432. Анисимов, В. Страна огней на «Поморье-Fest»: Азербайджан достойно представлен на Международной молодежной неделе в Архангельске: [презентация активиста Архангельского регионального отделения АМОР Сахавата Велиева]  //Каспiй.- 2019.- 7 декабря.- С.8.

1433. Бабаева, Н. Под знаком великого Насими: В небывалой по масштабам акции озеленения приняли участие сотни тысяч граждан страны //Азербайджанские известия.- 2019.- 7 декабря.- С.1.

1434. В Баку представлен музыкально-хореографический проект «Насими»: в [Музыкальном Театре] //Бакинский рабочий.- 2019.- 3 декабря.- С.9.

1435. В