Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2016 - APREL

 

 

 

 

 

BAKI-2016 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Aprel - 2016

 

 

BAKI-2016

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel – 2016 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2016.- 153 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2016 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxa-nasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik infor-masiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Əsasnaməsi: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S. 3.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi, aparatın işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 aprel 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S. 3.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin strukturu: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S. 3.

4. Azərbaycan milli kulinariya sahəsinin əməkdaşlarına “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 21 aprel 2016-ci il //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S. 2.

5. Nasir Əbdüləziz Əl-Nasirin “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 22 aprel 2016-cı il: [BMT-nin Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 23 aprel.- S. 2.

6. Fəaliyyət Planının təsdiqi barədə: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri; 8 aprel 2016-cı il: [“Multikulturalizm ili” çərçivəsində tədbirlərin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.3.

7. “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri; 19 aprel 2016-cı il //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.3.

8. Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı: Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatları Komissiyası bildirir ki, elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə 2016-cı ilin Dövlət Mükafatlarına aşağıdakı işlər təqdim olunmuşdur //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.2.

 

____________

 

9. Azəri, L. “İnsanların kitabla bayramlaşması sevindirici haldır”: Bakıda növbəti dəfə “Oxu Günü” keçirildi : [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi əməkdaşlarının iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 12.

10. Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü ilə bağlı tədbirlər // Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

11. Bölgələrdən xəbərlər //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

12. Daşkənddə “Azərbaycanın mədəni irsi” kitabının təqdimatı: [Nizami Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyatı Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 12.

13. Əliyeva, İ. Hamının sevimlisi: Ziyalı qadınlarımız: [Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cəmilə Səttarova haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S.7.

14. Fariz. Davamlı ünsiyyət mədəniyyət müəssisələrinin işinə müsbət təsir edir: Mədəniyyət və Turizm nazirinin vətəndaşlarla növbəti görüşü Salyan şəhərində keçirildi: [Əbülfəs Qarayevin görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 5.

15. Fariz. Mədəniyyət və Turizm naziri Ucarda vətəndaşlarla görüşüb //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 5.

16. Fərəh Əbdülrəhim qızı Şəkinskaya: [Əməkdar mədəniyyət işçisinin vəfatı ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel. - S. 4.

17. Gürdalla, İ. “Azərbaycan xalqı milli mədəniyyətinə hər zaman sahib çıxıb”: [TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseinovla söhbət] /söhbəti apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 13.

18. Hüseynov, F. Mədəniyyət ocaqlarından turizm baxımından da səmərəli istifadə olunmalıdır: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mədəniyyət müəssisələrinə baş çəkməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 5.

19. Kərimov, K. Tariximiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 21 aprel.- S.5.

20. Qaraqoyunlu, Y. “Azərbaycan coğrafiyasında müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri milli mədəniyyətimizin sinkretik səciyyə daşımasına səbəb olub”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri prosesi obyektiv qanunauyğunluqdur” /yazını qələmə aldı Əli //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 13 aprel.- S.9.

21. Qaraqoyunlu, Y. “Cənubi Azərbaycanda, insanlığın ilk yüksək və parlaq mədəniyyət nümunələri yaradılıb”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “Bu yerlərdə qurulan mədəniyyətlər, təxminən min il sonra çağdaş Ərəbistanın Qərb və Cənub-Qərb yerlərində yaşamış Sami xalqlarını da özünə çəkib”: II yazı... //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 14 aprel.- S.9.

22. Qaraqoyunlu, Y. “İslam dünyasının iki türk imperatorluğu arasında Qərb-Şərq bölümünə ayrılması təkcə islamın deyil...”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “Müsəlman türk dünyasının gələcəyinin və mədəniyyət strategiyasının müəyyənləşməsində böyük rol oynayıb” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 aprel.- S.9.

23. Qaraqoyunlu, Y. “Parfiya mədəniyyəti Ellin,Turan, İran mədəni ənənələrinin sintezindən ibarət idi”: Yasəmən Qaraqoyunlu:” “Vassal asılılıgı əsasında federativ dövlət quruluşuna malik Parfiya imperatorlugunda dini plüralizm hökm sürüb” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 20 aprel.- S.9.

24. Qaraqoyunlu, Y. “Türk və Sami mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələri əsasında yaranmış Nuhun tufanı və ümumdünya daşqını haqqında rəvayətlər...”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “İslamdanöncəki dönəmdə Azərbaycan və İkiçayarasındakı qədim Türk – Sami sivilizasiyalarının qarşılıqlı əlaqələri barədə bilgilər verir”: IV yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 16 aprel.- S.9.

25. Qaraqoyunlu, Y. Yaxın Şərqdə üç əsas millət olub və hər biri özünəməxsus tarixə, mədəniyyətə uyğun sivilizasiya qurub”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “Bu üç millət və mədəniyyətdən birini nəzərə almadan bölgəmizin tarixi və mədəni inkişaf proseslərini obyektiv təhlil etmək qeyri-mümkündür” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 19 aprel.- S.9.

26. Qaraqoyunlu, Y. “Yunanlar qədim tibb, astronomiya və sənayenin ilk və ana təməllərini Şumerlərdən götürüblər”: Yasəmən Qaraqoyunlu: “Şumerlərin xəyal dini inanclarını və dünyagörüşlərini əks etdirən Şumer yazılı mətnlər qədim Şərq xalqlarının ədəbi, fəlsəfi və dini dünya görüşlərində əks olunub”: III yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 aprel.- S.9.

27. Qurbanlı, M. İslami dəyərlər milli mənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsidir: Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət komitəsinin sədri, YAP İcra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının müsahibəsi //İki sahil.- 2016.- 19 aprel.- S.6.

28. Qusarda folklor nümunələri nümayiş olunub //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 2 aprel.- S.7.

29. Mədəni-humanitar əlaqələr müzakirə olunub: [Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Orucovun bu ölkənin Mədəniyyət, İnformasiya və Turizm naziri Altınbek Maksutovla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 10.

30. “Mədəniyyət.az” jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S.10.

31. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının yaranmasının 110 illiyi təntənəli şəkildə qeyd edilib //Azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S. 3; Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 6.

32. Mədəniyyət təsisatlarına metodiki dəstək: [Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən Hacıqabul rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı mövzuda seminarın keçirilməsi və metodiki vəsaitlərin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 3.

33. “Mədəniyyət və gənclərimiz” mövzusunda debatlar: [Ucar Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində ] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 5.

34. Mədəniyyət və Turizm naziri Qətər və Küveytdə görüşlər keçirib: Qarşılıqlı mədəniyyət tədbirləri və turizm əməkdaşlığı ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib: [Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin səfəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 5.

35. Mədəniyyət və Turizm naziri Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib //Azərbaycan.- 2016.- 12 aprel.- S.5; Respublika.- 2016.- 12 aprel.- S.4.

36. Nazir Salyanda mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mədəniyyət müəssisələrinə baş çəkməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 5.

37. Nərimanoğlu, M. Xalqları bir-birinə yaxınlaşdıran vasitə: 15 aprel Beynəlxalq Mədəniyyət Günüdür //Azərbaycan.- 2016.- 15 aprel.- S.8.

38. Prezidentin sərəncamı dövlət idarəçiliyində islahatların davamıdır: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Salyan rayonunda vətəndaşları qəbul etdikdən sonra jurnalistlərə verdiyi müsahibəsindən] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 3.

39. Sadıqova, X. III Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Simpoziumuna start verildi: [Qafqaz Universiteti və Yazıçılar Birliyinin birgə təşkil etdiyi simpozuim haqqında] //Zaman.- 2016.- 22 aprel.- S.7.

40. “Söz” layihəsində şeir gecəsi: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında “Söz” ədəbi layihəsi çərçivəsində keçirilən növbəti tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 4.

41. “Şəki Azərbaycan mədəniyyətinin bütün incəliklərini özündə cəmləşdirir” //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S. 13.

42. Vahid, M. Kitab alternativ dünya: Bu gün ümumdünya kitab günüdür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.6.

43. Veteranlar Azərbaycan dövlətinin yüksək diqqət və qayğısını daim hiss edirlər: [Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatında Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin əməkdaşları ilə görüş keçirilib] //Azərbaycan.- 2016.- 23 aprel.- S. 6.

44. UNESCO-da Novruz ziyafəti: On ölkənin nümayəndəliyinin iştirakı ilə bayram tədbiri //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 16.

45. Zümrüd. Azərbaycanda müxtəlif millətlərin sərbəst yaşamalarına zəruri şərait mövcuddur: [Əbülfəs Qarayev Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini qəbul edib] //Səs.- 2016.- 16 aprel.- S.13.

 

Heydər Əliyev – 93

 

46. Bağırov, A. Vətənə və dövlətə sədaqətlə xidmət yolu: [Daxili İşlər Orqanlarının məqsədyönlü fəaliyyəti Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S.4.

47. Bağırov, T. Ulu öndər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi və sahibkarlığın inkişafı //İki sahil.- 2016.- 27 aprel.- S.10.

48. Bayramov, V. Heydər Əliyev və milli iqtisadiyyatda sahibkarlıq fenomeni //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 aprel.- S.9.

49. Cəfərli, R. İqtisadi inkişafın banisi: Azərbaycanda sahibkarlığa qayğı və himayədarlıq ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S.7.

50. Cəfərov, V. Tənəzzüldən inkişafa keçid: Heydər Əliyev illərlə davam edən böhranı 1996-cı ildə inkişafla əvəzlədi //Ekspress.- 2016.- 23-25 aprel.- S.11.

51. Əliyeva, N. Heydər Əliyev siyasəti və multikulturalizmin Azərbaycan təcrübəsinin vəhdəti //İki sahil.-2016.- 21 aprel.-S.6.

52. Hüseynova, İ. Dövlətçilik tariximizdə ulu öndər Heydər Əliyev irsinin müstəsna yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.6.

53. Hüseynova, İ. Dövlətçilik tariximizdə ulu öndər Heydər Əliyev irsinin müstəsna yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2016.- 27 aprel.- S.4.

54. Hüseynova, İ. Dövlətçilik tariximizdə ulu öndər Heydər Əliyev irsinin müstəsna yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

55. İsmayılbəyli, S. Heydər Əliyev və sahibkarlığın inkişafı //Olaylar.- 2016.- 26 aprel.- S.11.

56. İsmayılov, S. Birləşdirici lider //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.1, 3.

57. Hüseynov, S. Multikulturalizm və tolerantlıq siyasəti sahəsində Heydər Əliyev uzaqgörənliyi //İki sahil.- 2016.- 19 aprel.- S.7.

58. İsmayılqızı, X. Azərbaycançılıq məfkurəsinin müdrik və cəfakeş ideoloqu: Heydər Əliyev-93 //İki sahil.- 2016.- 21 aprel.- S.4.

59. Qayğısız uşaqların sayğı konserti: [Bakı Türk Anadolu Liseyində ulu öndərin ildönümü ilə əlaqədar tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 15.

60. Quliyeva, Z. Ulu öndər Heydər Əliyevin multikulturalizm siyasətində gender amili //İki sahil.- 2016.- 16 aprel.- S.6.

61. Masallıda “Yaz festivalı”: [vətənpərvərlik ruhunda eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 14.

62. Məmmədli, V. Bakı Dövlət Universitetində beynəlxalq elmi konfrans keçirildiu: [“Müasir Biologiyanın innovasiya problemləri” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S.3.

63. Naxçıvanlı, A. Heydər Əliyev multikulturalist dövlət quruculuğunun əsaslarını yaradıb //İki sahil.- 2016.- 28 aprel.- S.16.

64. Piriyev, C. Ulu öndər Heydər Əliyev və sahibkarlığın inkişafı //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.6.

65. Rəhimzadə, N. Heydər Əliyev: Azərbaycan Prezidenti bütün sahibkarların himayədarıdır və dayağıdır //İki sahil.- 2016.- 30 aprel.- S.10.

66. Rzayev, M. Ulu öndərin Milli Kitabxanaya hədiyyə etdiyi şəxsi kitabları //Respublika.- 2016.- 28 aprel- S.10.

67. SDU-da beynəlxalq elmi konfrans keçirilir //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 14.

68. Süleymanov, N. Ulu öndərin ölməz ideyaları sərhəd tanımır //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S.4.

69. Ümummilli lider haqqında kitabın Afinada təqdimatı olub: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun həmmüəllifi olduğu “Görkəmli adamların həyatı” (JZL) seriyasından “Heydər Əliyev” kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 27 aprel.- S.4.

70. Vahidoğlu, O. Sahibkarlığın inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu: Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla və onun tərəqqisi ilə əlaqələndirirdi //İki sahil.- 2016.- 26 aprel.- S.12.

71. Yunanıstanda “Heydər Əliyev: Öndər və onun dövrü” kitabının təqdimatı olub: [Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovun Yunanıstana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S. 4.

 

31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü

 

72. Berlində xatirə axşamı: //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 6.

73. Fərəcov, S. Milli Kitabxanada faciəyə həsr olunan kitab sərgisi: [“31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür” adlı kitab sərgisi çərçivəsində Dürdanə Ağayevanın “Erməni zindanında sekiz gün” adlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S.4; 525-ci qəzet.- 2016.- 1 aprel.- S.4.

74. Muzeydə mart qırğını mövzusunda “açıq dərs”: [İstiqlal Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 2.

75. Nəzərli, T. İşğal //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.12-13.

76. Sultan, M. Soyqırımı tələbə rəssamların gözü ilə //İki sahil.- 2016.- 2 aprel.- S.15.

77. Tarixi yaddaş səhnə əsərlərində: [qan yaddaşımızı təcəssüm etdirən tamaşaların təqdim edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 2.

78. Tarixin qan yaddaşı: Bölgələrdə Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş tədbirlər: [rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 6.

79. Tarixin qanlı salnaməsi: [soyqırımla bağlı rəssamlıq sərgilərinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 4.

 

Dağlıq Qarabağ müharibəsi

 

80. Ağa Xəlil qızı, S. “Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz” //Yeni Təfəkkür.- 2016.- 22 aprel.- S.4.

81. “Ağdam: 5 fraqment” filminin təqdimatı olub: [Mişel İvorun eyniadlı filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.8.

82. Azəri, L. “Biz sabahın əsgərləriyik...”: Şagirdlər üçün “Qanlı Yanvar” filmi nümayiş olundu: [Vahid Mustafayevin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 2.

83. Azərin. Son hadisələr göstərdi ki, biz çox əzmli və qüdrətli xalqıq: [müğənni Azərinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 6 aprel.- S.12.

84. Cavadov, S. Şəhidlər: [Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında şücaət göstərərək qəhrəmancasına həlak olan hərbçilərimizin əziz xatirəsinə] //Azərbaycan.- 2016.- 10 aprel.- S. 8.

85. CBC telekanalı Oleq Babak haqqında film çəkib: [1991-ci ildə Qubadlı rayonunun Cibikli kəndində baş verən hadisələrdə şəhid olmuş ukraynalı hərbçidən bəhs edən “Həyat naminə” filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 9 aprel.- S. 8.

86. Döyüşkən” teatrlarımız: Cəbhə bölgəsində yerləşən teatrlarımız artıq silah səslərinə öyrəşdiklərini deyirlər //Kaspi.- 2016.- 7 aprel. - S.12.

87. Eyvazlı, A. Abidələr yonacaqdı, özü abidəyə döndü...: [şəhid heykəltəraş Samir Kaçayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.17;22.

88. Əliyev, Z. Qarabağ müharibəsi təsviri sənətdə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.30.

89. “Əsgər poçtu” aksiyası: [Beyləqan Rayon Tarix- Diyarşünaslıq Muzeyi işçilərinin keçirdikləri eyniadlı aksiya haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 14.

90. Faxralı, R. Hünər də Bayraqdı; Ovqat //Azərbaycan ordusu.- 2016.- 6 aprel.- S.8.

91. Faxralı, R. Yarımçıq məzuniyyət: 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan əsgərlərimizin ruhuna: (sənədli hekayə) //Ədalət.- 2016.- 13 aprel. - S.3.

92. Fariz. Sənətçilərin Silahlı Qüvvələrə dəstək konsertləri davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 7.

93. Hərbçilərimizlə daha bir görüş Tərtər rayonunda gerçəkləşdi //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 6.

94. Hüseynov, F. İncəsənət ustalarından döyüşçülərimizə musiqi töhfəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 6.

95. Hüseynov, R. 23 ildən sonra oxunan “Yasin”: Azərbaycan əsgərinə qədərsiz ehtiramlarla //Azərbaycan ordusu.- 2016.- 9 aprel.- S.11.

96. Hüseynov, R. Lələtəpə: (Lirik poema) //Azərbaycan ordusu.- 2016.- 20 aprel.- S.8.

97. İbrahimova, M. İgid Əsgərlər //Yeni Təfəkkür.- 2016.- 22 aprel.- S.4.

98. İmamverdiyev, İ. Əsgər marşı //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.7.

99. Qabil. Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan Əsgəri! //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 23 aprel.- S.3.

100. Quliyev, L. “İlk komandir” filminin təqdimatı olmuşdur: [Nizami Abbasın Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Elman Hüseynova həsr etdiyi eyniadlı filminin Tərtər Şəhər Mədəniyyət Evində nümayişi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 13 aprel.- S.8.

101. Lalayev, Ə. Haqq divanın mübarək, Azərbaycan! //İki sahil.- 2016.- 6 aprel.- S.22.

102. Mehriban Əliyeva şəhid anaları ilə görüşdə ağladı //Mövqe.- 2016.- 8 aprel.- S.6.

103. Məhərrəmova, T. Ən gözəl əsəri şəhidlər yazdı...: Yazarların fikrincə, indi hamı Qarabağdan yazmaq istəyir: [Seyran Səxavət, Aqil Abbas və “Ulduz” jurnalının Baş redaktoru Qulu Ağsəsin fikirləri] //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.14.

104. Məmmədli, V. “Azərbaycan əsgərləri” mahnısının təqdimatı olub: [Vəli Turanın prodüserliyi ilə çəkilən eyniadlı klip haqqında] //525-ci qəzet 2016.- 7 aprel.- S.7.

105. Məmmədli, V. Xoreoqrafiya Akademiyasında “Qarabağa qayıdış” mövzusunda tədbir //525-ci qəzet.- 2016.- 6 aprel.- S.2.

106. Məmmədzadə, R. Qarabağsız vətən yox //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.7.

107. Məsud, A. Azərbaycanın tanınmış yazıçısının Rusiyanın birinci televiziya kanalının rəhbərinə məktubu: [“Vremya pokajet” verilişində Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərlə bağlı səsləndirilən qeyri-obyektiv fikirlərlə bağlı] //Azərbaycan.- 2016.- 5 aprel.- S. 10.

108. Milli Kitabxanada “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları” kitabının təqdimatı olub //Xalq qəzeti.- 2016.- 22 aprel.- S.5; 525-ci qəzet.- 2016.- 22 aprel.- S.2.

109. Milli orduya dəstək tədbiri keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2016.- 6 aprel.- S.4.

110. Mirməmməd, G. “Xəyala dalan oğlan”: [şəhidlik zirvəsinə ucalmış gənc heykəltəraş Samir Kaçayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 6.

111. Musaoğlu, Ş. “Vətən sevgisi milləti ayaqda tutan başlıca gücdür”: [şair, bəstəçi Şahin Musaoğlunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şükürlü Müşfiq //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.9.

112. Namazova, L. Yazarlar savaşa hazırdır: “Kaş, İrəvana bayrağı mən sancam...”: [döyüş əməliyyatları haqqında şair və yazıçıların fikirləri] //Bizim yol.- 2016.- 12 aprel.- S.15.

113. Nəğməkar, Y. Şəhidlik dan yeridir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.27.

114. Ordumuz qürur ünvanımızdır: Sənət ocaqlarında Silahlı Qüvvələrimizə, cəbhədə şücaət göstərən igid hərbçilərimizə dəstək tədbirləri keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 3.

115. Rəis, X. Qələbə konserti verməyə hazırlaşırıq!:[sənət adamlarının qələbə ilə bağlı ürək sözləri] //Kaspi.- 2016.- 5 aprel.- S.12.

116. Rəşid, M. Haqq savaşı //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.7.

117. Sadıqova, D. Azərbaycan, ayağa qalx! //Yeni Təfəkkür.- 2016.- 22 aprel.- S.4.

118. Sultanova, M. “Qarabağ cəbhəsində baş verənlər Türkiyə mediasında” //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 7.

119. “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”: [Qazax Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tabeliyində olan müəssisələrin işçilərinin iştirakı ilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 7.

120. Tabutuna sığışmayan kəşfiyyatçı...: Talış kəndində şəhid olan Dilsuz: [Dilsuz Qarayev haqqında] //Azadlıq.- 2016.- 21 aprel.- S.12.

121. Teatrlarda Silahlı Qüvvələrimizlə həmrəylik toplantıları //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 6.

122. Tərtərdə Milli Qəhrəmana həsr olunmuş filmin nümayişi: [Nizami Abbasın Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Elman Hüseynov və Əlyar Əliyevdən bəhs edən “İlk komandir” və “Pəhləvan komandir” filmlərinin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 15.

123. Təvəkküloğlu, A. Əsgər balama //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.7.

124. “Torpaqlrımızı işğaldan azad edək”: Mədəniyyət və tədris ocaqlarından müzəffər ordumuza dəstək: [Milli Kitabxanada Azərbaycan Ordusuna dəstək məqsədilə tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S.4.

125. UNES- də kitab təqdimatı “Qarabağ faciəsi”: [Əməkdar müəllim Əsgər Abdullayevin eyniadlı kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.- 24 aprel.- S.7.

126. “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri”: [AYB-də silahlı qüvvələrimizin uğurlarına həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.2.

127. “Vətən mənə oğul desə...”: [Binəqədi Rayon Mədəniyyət Evində şəhidlər Emin Bağırov və Fəxrəddin Qurbanlının əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 15.

128. Vətənimizə dəstək olaq!: [Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində təşkil edilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 6.

  

Multikulturalizm

 

129. Abdullayev, K. Multikulturalizm siyasətinin nikbinlik və bədbinlik qütbləri: 2016-cı il Multikulturalizm ilidir //Respublika.- 2016.- 13 aprel.- S.5.

130. Abdullayev, M. Sivilizasiyalararası rəqabətdən əməkdaşlığa doğru: multikulturalizmin Azərbaycan-türk modeli //Xalq qəzeti.- 2016.- 3 aprel.- S.5.

131. Abıyev, A. Azərbaycan multikulturalizm məkanıdı: [Millət vəkili, professor Ağacan Abıyevin fikirləri] //Respublika.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

132. Alim. Azərbaycanda hər zaman tolerantlıq, multikulturalizm mövcud olub //Olaylar.- 2016.- 27 aprel.- S.8-9.

133. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” təqdim olunub: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.13.

134. “Azərbaycanın multikultural siyasəti, əqli mülkiyyət və erməni saxtakarlıqları” mövzusunda konfrans keçirilib //Xalq qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.6; Respublika.- 2016.- 23 aprel.- S.4.

135. Bədəlov, Ə. Azərbaycanın yüksək, dinamik inkişafı, dini və milli tolerantlıq məkanı olması ölkəmizdə nüfuzlu beynəlxalq forumların keçirilməsinə böyük zəmin yaradıb //Xalq qəzeti.- 2016.- 24 aprel.- S.1.

136. Bədəlov, Ə. Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 aprel.- S.5.

137. Cavid. “Azlıq” anlayışı və multikulturalizm: Dünya və Azərbaycan təcrübəsi: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 22 aprel.- S.13.

138. Cavid. “Azlıq” anlayışı və multikulturalizm: Dünya və Azərbaycan təcrübəsi: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 23 aprel.- S.13.

139. Cavid. Azsaylı xalqlar //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 26 aprel.- S. 13.

140. Cavid. Qədim Azərbaycanda din və məzhəblərin fəlsəfi mahiyyəti: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 27 aprel.- S. 13.

141. Cavid. Qədim Azərbaycanda din və məzhəblərin fəlsəfi mahiyyəti: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 28 aprel.- S. 13.

142. Cavid. Qədim Azərbaycanda din və məzhəblərin fəlsəfi mahiyyəti: (əvvəli ötən sayımızda, III yazı) //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 aprel.- S. 13.

143. Cəfərli, R. İsveçdə Azərbaycanın tolerantlıq ənənələri yüksək dəyərləndirilir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin İsveç Krallığına səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S.10.

144. Cəfərov, N. Azərbaycan xalqının multikultural təcrübəsi və dövlətimizin multikulturalizm siyasəti //İki sahil.- 2016.- 26 aprel.- S.11.

145. Cəfərov, N. Turk dünyasının multikulturalizmi //Respublika.- 2016.- 9 aprel.- S.7.

146. Dünya Turizm Təşkilatının işçi qrupuna Azərbaycan sədrlik edəcək: Bakıda “Cəmiyyətdə multikulturalizm və turizm” mövzusunda beynəlxalq tədbirin keçirilməsi müzakirə edilib: //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 9.

147. Ələkbərov, U. Multikulturalizm və Azərbaycanın iqtisadi-sosial inkişafı //İki sahil.- 2016.- 22 aprel.- S.4.

148. Əliyev, S. Göygöldə almanların tarixi irsi qorunur: Multikulturalizm ili – 2016: [Göygöldə yaşamış almanlara məxsus abidələr haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 3 aprel.- S.6.

149. Əliyeva-Kəngərli, G. Multikulturalizm – talebirgəlik mədəniyyəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.30-31.

150. Feyziyev, C. Toqquşan sivilizasiyalar Azərbaycanda qovuşur //Olaylar.- 2016.- 29 aprel.- S.12.

151. Gənc alimin məqaləsi İsrail mətbuatında: [Səid Musayevin mədəni-elmi məqaləsi haqqında] //Elm.- 2016.- 1 aprel.- S.5.

152. Həmzəoğlu, K. Sahibə Qafarova: ”İndiki şəraitdə dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoq vacibdir” //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S.4.

153. Hüseynova, I. Multikultural dəyərlərin qorunub saxlanılması və inkişafı Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətidir //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 20 aprel.- S.6.

154. Xudiyev, N. Heydər Əliyev və multikulturalizmin Azərbaycan modeli: [Nizami Xudiyevin fikirləri] //Yeni Azərbaycan.- 2016. - 23 aprel.- S.5.

155. İpək Yolunun multikultural zənginliyi: BMT-nin mənzil-qərargahında simpozium keçirilib: [Nyu-Yorkda “İpək Yolu-2030” layihəsi üzrə simpoziumun keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S.8.

156. İrfan Gündüz: Azərbaycan hər zaman tolerantlığı, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı ilə seçilib: [Dini Qurumlara İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının Türkiyə Böyük Millət Məclisinin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sabiq deputatı, professor İrfan Gündüz ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 21 aprel.- S. 7.

157. İskəndərov M. Multikulturalizm haqqında düşüncələrim: [Qafqaz Universitetinin III kurs tələbəsi Məcid İskəndərovun fikirləri] //Səs.- 2016.- 29 aprel.- S.13

158. Kamalqızı, R. Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir: İlham Əliyev: “Biz kilsəni bərpa etdik, onlar məscidləri dağıtdı //Səs.- 2016.- 29 aprel.- S.10.

159. Kərimzadə, P. Azərbaycan dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm töhfələr verir: Qloballaşan etnosentrizm mühitində Azərbaycan multikulturalizmi nümunəsi //İki sahil.- 2016.- 20 aprel.- S.6.

160. Qasımoğlu, N. Multikulturalizmin ədəbi-bədii irsimizdə dini əksi //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 20 aprel.- S.5

161. Lalə. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabının təqdimatı: Multikulturalizm ili – 2016: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 5.

162. Məmmədli, Hacı S. Multikulturalizmə alternativ yoxdur //Azad Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

163. Məmmədov N. Multikulturalizmin həyat tərzinə çevirilməsi ümummillil lider Heydər Əliyevin Azərbaycana töhfəsidir: [Novruz Məmmədovun musahibəsi] /müsahibəni apardı Emil Qasımov //Respublika.- 2016.- 27 aprel.- S.6.

164. Məmmədzadə, İ. Qloballaşma və multikulturalizmın dərkində bəzi təmayüllər //Respublika.- 2016.- 23 aprel.- S.5.

165. Milli Kitabxanada təqdimat: [“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 2.

166. Multikulturalizm mövzusunda elmi seminar keçirilib: [Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi- Metodiki Mərkəzdə] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 15.

167. Multikulturalizm siyasətinin azərbaycan nümünəsi //Səs.- 2016.- 22 aprel.- S.11.

168. “Multikulturalizm və azərbaycançılıq” mövzusu müzakirə olundu //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S.3.

169. Multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycanda dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılıb: [Quba şəhərində keçirilən konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.5.

170. Musaoğlu, C. Multikulturalizm ocağı Şəmkirdən kilsə ruhlu reportaj //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S. 5.

171. Mükərrəmoğlu, M. Bu gün dünyanın ən böyük mənəvi ehtiyacı qarşılıqlı şəfqət, xeyirxahlıq, anlaşma və dialoqdur //Xalq qəzeti.- 2016.- 24 aprel.- S.4.

172. Nadiroğlu, R. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli dünyaya yayılir //Mövqe.- 2016.- 29 aprel.- S.3.

173. Nəsirov, E. Heydər Əliyev və Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti //İki sahil.- 2016.- 29 aprel.- S.6.

174. Səfərova, S. Məktəb-liseydə “Dünyanın rəngləri” mövzusunda tədbir: [Qax Şəhər 2 saylı məktəb-liseydə keçirilən tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.10.

175. Soltanlı, S.Multikulturalizm Azərbaycanda tarixi hadisədir: Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçiriləcək Qlobal Forumu ölkəmizdəki bu zəngin irsi dünyaya daha geniş tanıdacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 10.

176. Vəliyev, D. Multikulturalizm: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli //Xalq qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.6.

177. Zaman, E. Multikulturalizmin Azərbaycan nümunəsi //İki sahil.- 2016.- 21 aprel.- S.5.

178. Zifəroğlu, V. Multikulturalizm ölkəmizin çoxəsrlik mənəvi sərvətidir //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

 

 

BMT Sivilizasiyalar Alyansının

VII Qlobal Forumu

 

179. Əliyev, İ. Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun rəsmi açılışı olub: Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib: [mərasimdə ölkə başçısı çıxış edib] //Azərbaycan.-2016.-27 aprel.- S. 1, 2, 3.

180. Abasov, C. Azərbaycan Qlobal Foruma uğurla ev sahibliyi etdi: Xarici qonaqlar Bakıda keçirilən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunu yüksək qiymətləndirirlər //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S. 5.

181. Abasov, C. “Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.15.

182. Abasov, C. Azərbaycan Sivilizasiyaları birgə yaşayışa dəvət edir: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu vasitəsilə bütün dünya multikulturalizmin Azərbaycan modeli ilə tanış olacaq //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S. 6.

183. Abasov, C. Azərbaycan üzərinə daha böyük missiya götürüb //525-ci qəzet.- 2016.- 27 aprel.- S. 3.

184. Abasov, C. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu öz işinə başladı: Dünən Bakıda mötəbər tədbir çərçivəsində gənclər forumu keçirildi //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

185. Abdela Nuri: Azərbaycan təkcə nefti və qazı ilə deyil, mədəniyyəti ilə də tanınır: [Efiopiya təmsilçisinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

186. Abdullayev, H. “Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //Olimpiya dünyası.- 2016.- 1-4 aprel.- S.4.

187. Abdullayeva, F. RF İctimai palatası Komissiyasının sədri Bakıda Rus Mədəniyyəti Mərkəzində olub //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

188. Abdullayeva, F. “Rossiya-24”: Sivilizasiyalar Alyansı 10 ildən çoxdur ki, mövcuddur, lakin indi o, həmişəkindən daha aktualdır: [“Rossiya-24” telekanalında Bakıda keçirilən “BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu” barədə reportaj verilib] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 9.

189. Axundova, E. Sülhə, təhlükəsizliyə və inkişafa yönəlmiş təşəbbüslər Bakıda birləşir: Müsahibimiz nasir, publisist, Milli Məclisin deputatı Elmira Axundovadır /müsahibəni apardılar Şəmsiyyə Əliqızı və Röya Şahbazi //İki sahil.- 2016.- 28 aprel.- S.19.

190. Amerikalı ekspert Piter TEYZ: Bakı Forumu Azərbaycanın regionda sülhü və tərəqqini qoruyub saxlamağa marağını bir daha sübut edir //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

191. Arye Qut: Azərbaycan sübut etdi ki, həqiqi sivilizasiyalararası dialoq nümunəsidir: [“İsrailin səsi” dövlət radiosunda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun yekunları geniş şərh olunub] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

192. Avropa Ümumi Hüquq Təşkilatı Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır: [forumun iştirakçısı Avropa Ümumi Hüquq Təşkilatının prezidenti professor Spiridon Floqaitis ilə Ədliyyə Nazirliyində görüş keçirilib] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 14.

193. Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi məsələsi müzakirə edilib //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 2.

194. Azərbaycan bütün dünya ölkələri üçün yaxşı nümunədir: [forumun iştirakçısı, Efiopiya təmsilçisi Ayalev Vorknehin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3; Olaylar.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

195. Azərbaycan hökumətinin gənclərə və idmana qayğısı dünya üçün gözəl nümunədir: [Keniyanın “İmpart Charge” qrupunun nümayəndəsi Vyonne Akotun fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

196. Azərbaycan ilə Malta arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük imkanlar var: [Baş nazir Artur Rasizadə ölkəmizə rəsmi səfərə gəlmiş Malta Respublikasının Xarici İşlər naziri Corc Vella ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S. 4.

197. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belarus Milli Məclisinin sədrini qəbul edib//Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 2.

198. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BƏƏ-nin tolerantlıq üzrə dövlət nazirini qəbul edib //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 2; Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

199. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsinə “Dostluq” ordeni təqdim edib //Azərbaycan.- 2016.- 23 aprel.- S. 1.

200. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

201. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransanın keçmiş Baş naziri Dominik de Villpeni qəbul edib //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 2.

202. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran Prezidentinin müavinini qəbul edib//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 1.

203. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın Xarici İşlər naziri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

204. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan parlamenti Senatının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 2.

205. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Baş nazirinin müavinini qəbul edib//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 1.

206. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maltanın xarici işlər nazirini qəbul edib //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S. 4.

207. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maltanın Prezidenti Mari-Luiz Koleyro Preka ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

208. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Mədəniyyət və İnformasiya nazirini qəbul edib//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 2.

209. Azərbaycan və İran xalqları arasında dini-mənəvi sahədə əlaqələr inkişaf edir //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

210. Azərbaycan və Qırğızıstan arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

211. Azərbaycandakı şirkətlər inklüziv bizneslə bağlı bütün öhdəlikləri icra edirlər //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 5.

212. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva BƏƏ-nin tolerantlıq üzrə dövlət naziri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

213. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Fransanın sabiq Baş naziri Dominik de Villpen ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 2.

214. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qazaxıstan parlamenti Senatının sədri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

215. Azərbaycanın gördüyü işlər BMT və onun qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir: [mətbuat konfransında BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir və Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış ediblər] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 6.

216. Azərbaycanın İtaliya ilə hər zaman isti münasibətləri olub //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 11; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S.3.

217. “Azərbaycanın rolu BMT tərəfindən yüksək qiymətləndirilir”: [mətbuat konfransında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

218. Azəri, L. Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?: [Milli Kitabxanada eyniadlı mövzuda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırma mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 3.

219. Azəri, L. Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu sona çatdı: Forumun yekununda Sivilizasiyalar Alyansının Məşvərət Şurasının işə başladığı elan edildi: [Bakı Konqres Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 5.

220. Bakı forumu baş tutdu: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının bəyannaməsində Bakı forumunun məqsədlərinə çatdığı bildirilir //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

221. “Bakı forumu çox uğurlu olub və öz məqsədinə çatıb”: “BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu yekunlaşdı:” Forumun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanda tolerantlıq birgəyaşama dəyərlərinə olan münasibətin təzahürü idi” //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S.1.

222. Bakı Forumu multikulturalizmin təşviqi baxımından mühüm tədbir oldu: //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 6.

223. Bakı Forumunda qlobal həmrəylik ayı elan edilməsi təklif olunub: //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 27 aprel.- S. 4; Xalq cəbhəsi.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

224. Bakı forumunda mətbuatla bağlı məsələ müzakirə olundu: “Azərbaycan bəşəri ideyaların, plüralist medianın yayılmasının tərəfdarıdır” //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S. 3.

225. Bakı Qlobal Forumunda xarici ölkələrdən 1500-dən çox nümayəndə iştirak edib: [foruma həsr olunmuş mətbuat konfransı barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

226. Bakı Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunu qəbul etməyə hazırdır //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 2.

227. Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində Gənclər Forumu keçirilib: [forumun açılışında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xoşməramlı səfiri Leyla Əliyeva iştirak edib] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 3; Səs.- 2016.- 26 aprel.- S. 5.

228. Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumuna həsr olunmuş konsert //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

229. Bakıda Mədəniyyətlərarası innovasiya mükafatının təqdim edilməsi mərasimi olub //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

230. Bakıda portuqaliyalı rəssamların əsərləri nümayiş olunur: [ Müasir İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

231. Bakıda üç gün davam edən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu uğurla başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 9.

232. “Belə bir tədbirin məhz Azərbaycanda keçrilməsi ölkəmiz üçün çox mühüm bir hadisədir”: Cəbrayıl Fərzəliyev: “Azərbaycan dünyada multikulturalizm diyarı kimi tanınır//Xalq cəbhəsi.- 2016.- 28 aprel.- S. 9.

233. Bədəlov, Ə. Azərbaycan mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü kimi dünyanın diqqət mərkəzindədir //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 aprel.- S.2.

234. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansına həsr olunmuş kitabın təqdimatı: [təqdimatda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev iştirak edib] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7; Respublika.- 2016.-27 aprel.- S.9.; Mədəniyyət.-2016.- 27 aprel.- S. 16.

235. BMT Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun yüksək səviyyəli iclasında Forumun Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 6, 7.

236. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun yüksək səviyyəli iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.6.

237. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Gənclər Forumu işini başa çatdırıb //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S.6; Respublika.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

238. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində məzunların təqdimatı olub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

239. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun ikinci plenar iclası keçirlilib: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva iclasda çıxış edib //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.3.

240. “BMW Group”un vitse-prezidenti: Bakı Forumu mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına mühüm töhfələr verəcək: [“BMW Group”un kommunikasiya strategiyası, korporasiya və market əlaqələndirilməsi üzrə vitse-prezidenti Bill Mak Endryusun fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

241. “Bu form Əliyevin nüfuz sahibi olduğunu sübut etdi”: //Şərq.- 2016.- 29 aprel.- S. 4.

242. Cavanşir. Bakı Forumu qlobal məsələlərin öyrənilməsi üçün gözəl fürsətdir //Azad Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 3.

243. Cavanşir. Forumun Azərbaycanda keçirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir //Azad Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 3.

244. Cəfərli, N. Zanda Kalninya-Lukaşevitsa: “Azərbaycan energetika sahəsində Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşıdır”: [Latviya Xarici İşlər Nazirliyinin parlament katibinin Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevlə və Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Kamran Bayramovla görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

245. Cəfərli, R. Azərbaycan modeli inklüziv cəmiyyət üçün ən mükəmməl örnəkdir: [BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S.8.

246. Cəliloğlu, V. Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir? //Bakı xəbər.- 2016.- 13 aprel.- S.13.

247. Dadaşova G. Azərbaycan-multikulturalizm məkanı: “BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //Olaylar.- 2016.- 2-4 aprel.- S.11.

248. “Davamlı və inklüziv inkişaf naminə idman” mövzusunda iclasda Azərbaycanda keçirilən yarışlardan da bəhs olunub //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

249. Dini-mənəvi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib: [Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Vatikanın Cənubi Qafqaz üzrə elçisi nunsi Marek Solçinski ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

250. Dini rəhbərlər və zorakı ekstremizm: qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı çətinliklər //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

251. Dorina Byanki: Bakı Forumu sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmlənməsinə böyük töhfə verəcək: [forumun iştirakçısı, İtaliyanın Mədəniyyət nazirinin müavini xanım Dorina Byankinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

252. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin gənc nümayəndələri hərbi münaqişə problemlərini müzakirə ediblər //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

253. Ekstremizmin qarşısının alınması yolları: Multikulturalizm, ümumi dəyərlər və plüral cəmiyyət//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.5.

254. “Euronews” kanalı Qlobal Forum barədə reportaj yayımlayıb: [forum barədə videomaterialın yayımlanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

255. Əbülfəs Qarayev: “Bakı prosesi” artıq diplomatik termin kimi dünya səviyyəsində qəbul olunub: [Əbülfəs Qarayevin eyniadlı mövzuyla bağlı fikirləri] //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S. 3.

256. Əli, A. Söz və əməl birliyi //İki sahil.- 2016.- 27 aprel.- S.18.

257. Əliyeva, K. Azərbaycan dünya miqyasında dialoq və əməkdaşlıq məkanıdır: Milli Məclisin deputatı Kamilə Əliyevanın müsahibəsi //İki sahil.- 2016.- 26 aprel.- S.13.

258. Əliyeva K. Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqa və multikultural dəyərlərin qorunmasına mühüm töhfələr verir: [Milli Məclisin deputatı Kamilə Əliyevanin müsahibəsi //Səs.- 2016.- 25 aprel.- S.4.

259. Əliyeva, Y. Dünyanın diqqəti yenidən Azərbaycana yönəlir //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.4.

260. “Əl-Məchar”: Bakı BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna evsahibliyi edir: [İordaniyanın nüfuzlu “Əl-Məchar” nəşrində AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri Asya Hacızadənin forum haqqında məqaləsi dərc edilib] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 9.

261. Əsgərova, N. Siyasətdən kənar incəsənət: [forumun keçirilməsi münasibətilə Muzey Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edilmiş sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 10.

262. Əzizov, X. Tengiz Txilava: Azərbaycan dünyaya bir daha sübut etdi ki, necə mühüm tədbirlər keçirməyə qadirdir: [forumun iştirakçısı, politoloq, Gürcüstanın Art-paralel telekompaniyasının direktorunun sözləri] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

263. Fariz. Fikir plüralizmi inklüzivliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir: Universal dəyərlər və mədəniyyətlərarası tellərin təşviqi davamlı inkişafda vacib amildir: [BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun yüksək səviyyəli iclasının davam etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 4.

264. Fariz. Gənclər və sosial inklüzivlik üzrə qlobal gündəlik: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində Gənclər Forumu keçirilib//Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 6.

265. Feyziyev, C. Toqquşan sivilizasiyalar Azərbaycanda qovuşur //Palitra.- 2016.- 29 aprel.- S.10.

266. Feyziyev, C. Toqquşan sivilizasiyalar Azərbaycanda qovuşur //Palitra.- 2016.- 30 aprel.- S.10.

267. Fələstin səfiri: Bakı Forumu ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəyə yeni inklüziv metodlar gətirdi: [forumun iştirakçısı, Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Nasir Əbdülkərim Əbdürrəhmanın fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 9.

268. Fərqlilik və müxtəlifliklər dünyanı füsunkar edir: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Gənclər Forumu səmərəli fikir mübadiləsi ilə yadda qaldı //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 6.

269. Filipp Keyla: Əsas məsələ qlobal problemlərin həllini debatlar yolu ilə tapmaqdır: [forumda iştirak edən “Euronews” telekanalının prezidentinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

270. “Forum Azərbaycana yalnız müsbət dividentlər gətirəcək” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 aprel.- S. 9.

271. Forum çərçivəsində beynəlxalq fotomüsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [ideyalar yarmarkası və gənclər sərgisinin açılışında] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

272. Forum çərçivəsində gənclər inklüziv təhsil haqqında fikir mübadiləsi aparıblar //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

273. “Forum dünyanın qarşısında duran məsələlərin həllində əhəmiyyətli dövr oldu” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

274. Forum iştirakçıları üçün konsert proqramları: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 16.

275. Forumun Əməkdaşlıq toplantısında “PLURAL+ gənclər videofestivalı”nın qalib filmləri nümayiş olunub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.7.

276. Fransa ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

277. Fransa nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 14.

278. Gənc liderlər problemlərin həllində KİV-in rolundan danışıblar //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

279. Gənclər Forumunun əməkdaşlıq toplantılarının yekunları müzakirə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4, 5.

280. Gənclər tolerantlığın Azərbaycan modelini yüksək qiymətləndiriblər //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

281. Gənclər videofestivalının qalib filmləri nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 8.

282. Gi Mun, Pan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [BMT-nin Baş katibinin üzrxahlığı] //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S.1.

283. Hacalıyev, E. Azərbaycan daha bir beynəlxalq tədbirə evsahibliyi edir: Sabah Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu işə başlayır //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S.1.

284. Hacalıyev, E. Azərbaycan dünyada sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında zəngin əməkdaşlıq ənənələri olan ölkə kimi tanınır //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.3.

285. Hacalıyev, E. Qədimliklə müasirliyin qovuşduğu məkan //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

286. Heydər Əliyev Fondu ilə San Patrignano Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib: [Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunda iştirak edən cəmiyyətin qurucusu və nümayəndəsi Letizia Moratti ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 2.

287. Heydər Əliyev Fondunun İtaliyada gördüyü işlər ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafına mühüm töhfə verir: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın İtaliyanın Mədəniyyət nazirinin müavini xanım Dorina Byanki ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

288. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

289. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva FAO-nun rəsmiləri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

290. Həbibbəyli, İ. Prezident İlham Əliyev Bakını sivilizasiyalararası qlobal əməkdaşlığın paytaxtına çevirdi: Böyük dialoq və müasir çağırışlar: [forumun Azərbaycanda keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S.1, 8.

291. Hüseynov, A. Azərbaycan dünyada multikulturalizm platformasının və sivilizasiyaların mərkəzidir //İki sahil.- 2016.- 27 aprel.- S.15.

292. Həsənov, İ. “Azərbaycan-multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.5.

293. Hüseynov, F. Qlobal mədəniyyətlərarası dialoq üçün yeni çağırışlara cavab: “Bakı prosesi” artıq dünya miqyasında diplomatik termin kimi qəbul olunur: [bu mövzuda bölmə iclasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 4.

294. Hüseynova, İ. Müstəqil Azərbaycan Respublikası və multikultural dəyərlər //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.7.

295. Hacıyeva, M. “Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //Səs.- 2016.- 5 aprel.- S.13.

296. Holger Heyms: Azərbaycanın BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumuna evsahibliyi etməsi təqdirəlayiqdir: [Forumda iştirak edən “Falcon” şirkətlər qrupunun ortağının fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

297. Hüseynli, İ. Dünya Bakıda birləşir: Prezident İlham Əliyevin dünyada sivilizasiyalararası əməkdaşlığın möhkəmlənməsi prosesini müəyyənləşdirən liderlər sırasında olması BMT səviyyəsində rəsmən etiraf edildi:[forumun açılışı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 1.

298. Hüseynli, İ. İlham Əliyevdən dünyaya sülh və əməkdaşlıq çağırışı: Azərbaycanda beynəlxalq terrorizmə və sivilizasiyalararası ziddiyyətlərə qarşı qlobal humanitar-mədəniyyət ittifaqı formalaşdırılır: [forumun açılışı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 1.

299. Hüseynli, İ. Sivilizasiyaların toqquşmasından fəal əməkdaşlığa doğru: Azərbaycan bu istiqamətdə qlobal hərəkatın önündə gedir: [BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 20 aprel.- S. 1.

300. Hüseynov, F. Bakıda keçirilən Qlobal Forum bəşəri problemlərin həlli üçün mühüm platformadır //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

301. Hüseynov, F. İnklüziv cəmiyyətdə özəl sektorun rolu və məsuliyyəti: Qlobal Forum çərçivəsində biznes simpozium keçirildi: [Bakı Konqres Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

302. Hüseynova, R. Mübariz Qurbanlı: “Bakıda keçirilən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu Azərbaycanda multikultural və tolerant mühitin olmasının göstəricisidir” //Səs.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

303. Xose Manuel Qarsiya Marqallo: “İspaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir”: [forumda iştirak edən İspaniya Krallığının Xarici İşlər nazirinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

304. İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun rəsmi açılışında iştirak edib //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

305. İnkişaf, müxtəliflik və dialoq naminə təhsil //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.6.

306. İslam hər zaman Avropa mədəniyyətinə yol göstərib [forum çərçivəsində dünya şöhrətli filosof Əbu Nəsr Əl-Fərabiyə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 5.

307. İsmayıl. Bakı dialoq üçün ideal məkandır: Qlobal Forum iştirakçıları dünya problemlərinin çözüm yerini göstərdilər //Şərq.- 2016.- 29 aprel.- S. 4.

308. İsmayıl. Bakı Forumu Cənubi Qafqaz haqqında tam aydınlıq yaratdi //Şərq.- 2016.- 28 aprel.- S. 3.

309. İsmayıl. 7-ci Qlobal Forum ciddi marağa səbəb olub: Əbülfəz Qarayev mətbuat nümayəndələrinə təşəkkürünü çatdırıb //Şərq.- 2016.- 28 aprel.- S. 3.

310. İsmayılbəyli, S. Bakı sivilizasiyalar arasında hörmət və qarşılıqlı anlaşmanın mərkəzinə çevrilə bildi //Olaylar.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

311. İsmayılqızı, X. Multikulturalizmin alternativi yoxdur //İki sahil.- 2016.- 23, 27 aprel.- S.10, 16.

312. Jan-Fransua Manşel: “Azərbaycan bütün dünya üçün tolerantlıq nümunəsidir”: [Fransa Milli Assambleyasının təmsilçisinin sözləri] //Olaylar.- 2016.- 30 aprel-2 may.- S. 9.

313. Kasım-Jomart Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycanla münasibətlərin həmişə yüksək səviyyədə olmasına böyük önəm verir: [Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun Qazaxıstan parlamenti Senatının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

314. Kiber-ekstremizmә qarşı fәaliyyәt: sosial media, kommunikasiya sistemlәri, videooyunlar: //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

315. Qaçqın böhranı inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi resurs çatışmazlığına səbəb olub //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 6.

316. Qırğızıstan Qlobal Forumda təqdimat keçirmək istəyir: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Aycigit Buranovu qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 3.

317. Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları üçün konsert //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 9; Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

318. Qlobal Forum iştirakçıları üçün maraqlı konsert proqramları hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 3.

319. Qlobal Foruma yüksək səviyyədə hazırlıq görülür: Mədəniyyət və Turizm naziri BMT Baş katibi müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 2.

320. Qlobal Forumun ideyalar yarmarkası və gənclər sərgisi: Tədbir çərçivəsində beynəllxalq fotomüsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Bakı Konqres Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S.16.

321. Qlobal miqrasiya prosesində şəhərlərin rolu: //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 8, 9.

322. Qlobal təhsil vasitəsilə inklüzivliyin və inteqrasiyanın təşviqi Bakı Forumunda müzakirə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 7.

323. Qlobal vətəndaşlıq təhsili uzunmüddətli prosesdir //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

324. Quliyev, N. Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir? //Bakı xəbər.- 2016.- 12 aprel.- S.12.

325. Lalə. Acı həyat hekayələrinin bədii təsviri: Miqrantlar probleminin timsalında: [forum çərçivəsində keçirilən bölmə iclaslarında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

326. Lalə. Gənclər mədəni mübadilənin aparıcı qüvvəsidir: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində Gənclər Forumu keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

327. Lalə. İdeyaların bölüşülməsi üçün uğurlu platforma: İtaliyanın sabiq naziri VII Bakı Qlobal Forumunu yüksək qiymətləndirib: [Əbülfəs Qarayevin Letizia Moratti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 5.

328. Lalə. Qlobal Forum çərçivəsində ikitərəfli görüşlər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin keçirdiyi görüşlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 5.

329. Lalə. Müxtəlif mədəniyyətlərin bir arada olması təkmil dünya yaradır: [Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən biznes simpoziumun açılış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

330. Malik Lingani: “Qlobal Bakı Forumu sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfədir”: Forumun iştirakçısı olan Burkina-Fasonun təmsilçisinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

331. Malta Prezidenti Mari-Luiz Koleyro Prekanın Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

332. Maltanın Prezidenti xanım Marie Louise Colerio Preca Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 3.

333. Mehriban Əliyeva: “Gələcəyimizə çox nikbinliklə yanaşırıq”: “BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumu dialoq və qarşılıqlı anlaşmaya töhfə verəcək” //525-ci qəzet.- 2016.- 28 aprel.- S. 3.

334. Mehtiyeva, M. Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir? //Türküstan.- 2016.- 5-11 aprel.- S.13.

335. Məcdi Dauf: “Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyanın diqqət mərkəzindədir”: [forumun iştirakçısı, Misirin media üzrə ekspertinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

336. Məhəmməd Əl-Dəhşan: Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa dünya miqyasında töhfələr verir: [“Lighthouse Relief” təşkilatının iqtisadçı həmtəsisçisinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

337. Məmmədov, Z. Fondun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi müsabiqənin nəticələri açıqlanıb: [KİV-lərə Dövlət Dəstəyi Fondunun Milli Kitabxanada təşkil etdiyi tədbir haqqında] //İki sahil.- 2016.- 15 aprel.- S.11.

338. Misheck Gondo : Forum gündəmdə olan məsələlərin müzakirəsi baxımından çox əhəmiyyətlidir: [forumuniştirakçısı, Zimbabve Milli Gənclər Assosiasiyasının əməkdaşının fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

339. Mövlud Çavuşoğlu: Biz hər zaman qardaş Azərbaycanın yanında olacağıq: [Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

340. Multikultural cəmiyyətin formalaşdırılmasında Azərbaycanın rolu//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.5.

341. Multikulturalizm və tolerantlıq günümüzün ən vacib ümumbəşəri dəyərləridir: [foruma həsr olunmuş mətbuat konfransı barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

342. Multikulturalizmin, tolerantlığın təbliğində, zorakı ekstremizmə qarşı mübarizədə media ən təsirli vasitədir //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

343. Mustafa Tlili: “Gənclər Forumunda səslənən ideyalar gələcək nəsillər üçün çox faydalıdır”: [forumun iştirakçısı olan ABŞ-da fəaliyyət göstərən tunisli yazıçının fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

344. “Müxtəlifliyi təbliğ etmək əsas missiyamızdır”: Qlobal Forum çərçivəsində “Mədəniyyətlərarası innovasiya mükafatı”nın təqdimat mərasimi keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 8.

345. Müasir dünyada miqrantların hüquqlarının qorunması aktual problemlərdən biridir: [forum çərçivəsində keçirilmiş iclas barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.7.

346. Münaqişə zonalarında sülhün bərqərar edilməsi prosesində qadınların rolu //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

347. Müsabiqənin nəticələri açıqlandı: [Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi “Azərbaycan - multikulturalizm məkanı: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırma mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2016.- 15 aprel.- S. 3.

348. Müstəqil Azərbaycan - 25: multikulturalizmin və tolerantlığın bariz nümunəsi: Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, “Azərbaycan” qəzeti və Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi konfrans //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.12-13.

349. Nadiroğlu, R. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Bakı forumunda dünyaya verilən mühüm mesaj //Mövqe.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

350. Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir: İnklüziv cəmiyyət kimi Azərbaycan modelini örnək götürmək olar //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.5.

351. Natiq. Bakı Forumu əməkdaşlıq baxımından geniş platformaya çevrildi: Aydın Mirzəzadə: ”7-ci Qlobal Forumun Bakıda keçirilməsi beynəlxalq aləmdə ölkəmizə verilən dəyərin göstəricisi idi” // Azad Azərbaycan 2016.- 29 aprel.- S.3.

352. Nifrət çıxışlarının qarşısının alınmasına dair müzakirələr aparılıb //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

353. Nuriyev, A. Dünya mətbuatı Bakıda keçirilən VII Qlobal Forumdan yazır: Tədbir haqqında dərc edilən yazılarda Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə, konfranslara evsahibliyi edən məkan kimi təqdim olunur //Kaspi.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

354. Nümayəndələr Bakı Forumunun təşkilini və nəticələrini yüksək dəyərləndirirlər: [forum iştirakçılarının fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.10.

355. Oljas Süleymenov: Sivilizasiyalar Alyansının Bakı Forumu islam və xristian aləmini sülhə səsləyir: [forumun Türkiyə Milli Əlaqələndirmə Şurasının toplantısında] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.7.

356. “Ölkələri Bakıda qəbul edilən öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırırıq”: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunda “Bakı bəyannaməsi” qəbul olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 2.

357. “Özəl sektorun dinlərarası anlaşmaya və sülhə töhfəsi” mövzusunda əməkdaşlıq toplantısı //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 5.

358. Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin daha da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 2.

359. Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı: [BMT-nin Baş katibi Pan Gi Mun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon açıb] //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel.- S.1.

360. Rebaz Məhəmməd: Azərbaycan belə bir forumun keçirilməsi üçün mükəmməl məkandır: [İraqdan olan iştirakçının fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

361. Rzayev, R. Azərbaycan sivilizasiyaları bir araya gətirməyə çalışır: [MM-in üzvü ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Cavid Əkbərov //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.10.

362. Sadıqov, B. BMT-nin tribunası Azərbaycandadır: İlham Əliyev: “Fərəhlənirik ki, bu gün 140-dan artıq ölkənin nümayəndəsi Sivilizasiyalar Alyansı ilə bağlı mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün Bakıda toplaşıb” //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 1.

363. Sivilizasiyalar Alyansı: Bakıdan verilən mesajlar: Bakı Forumu Azərbaycan cəmiyyətinin barış ruhunu bir daha təsdiqlədi //Azad Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S.3.

364. Sivilizasiyalar Alyansı: Bakının VII Qlobal Foruma möhtəşəm ev sahibliyi //İki sahil.- 2016.- 30 aprel.- S.6.

365. Sivilizasiyalar Alyansı və TÜRKSOY-un rəhbərləri Qəbələdə olublar //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 9.

366. Sivilizasiyalar Alyansının Bakı Forumu inklüziv cəmiyyət quruculuğu üçün dünyaya yeni mesajlar verəcək //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.

367. Sivilizasiyalar Alyansının Bakı Forumu vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektor arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7, 8.

368. Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunun proqramı təsdiqlənib //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 2.

369. Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu işini plenar və bölmə iclasları, yüksək səviyyəli toplantı ilə davam etdirib //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 6.

370. “Sivilizasiyaların musiqili alyansı”: Qlobal Forumun iştirakçıları üçün qala-konsert //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 8.

371. Soltanlı, S. İncəsənət sülh və qarşılıqlı anlaşma yoludur: [Muzey Mərkəzində keçirilən sərgidə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

372. Soltanlı, S. Multikulturalizm Azərbaycanda tarixi hadisədir: Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçiriləcək Qlobal Forumu ölkəmizdəki bu zəngin irsi dünyaya daha geniş tanıdacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 10.

373. “Sosial inteqrasiya sahəsində qabaqcıl metodlar” mövzusunda ikinci plenar iclas keçirilib //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

374. Süleyman. Azərbaycandan dünyaya ünvanlanan tolerantlıq mesajı: QHT sədri : ”Bakı artıq sivilizasiyalar arasında hörmət və qarşılıqlı anlaşmanın mərkəzinə çevrilə bilib” //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S.3.

375. Sülhsevər və inklüziv cəmiyyətlərin formalaşdırılmasında gənclər fəal iştirak etməlidirlər: [forum çərçivəsində keçirilmiş iclas barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.6.

376. “Sülhün bərqərar edilməsi və terrorun aradan qaldırılması” mövzusunda bölmə iclası keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.4.

377. Şarcə Media Mərkəzi AZƏRTAC ilə müştərək layihələr həyata keçirmək istəyir //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 7.

378. Şükürov, C. “Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivlizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.4.

379. Tahir, R. Multikulturalizm mövzusunda jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı //Xalq qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.5.

380. Talal al Hothal: “Bakı Forumu insanları birliyə, birgəyaşayışa səsləyən gözəl prosesdir”: [forum çərçivəsində Alyansın Dostları Qrupunun iclasında] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

381. Teatrlar Qlobal Forum günlərində maraqlı repertuar təqdim edəcək //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 5.

382. “Tolerantlığın Azərbaycan modeli bizim üçün yaxşı nümunədir”: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu çərçivəsində Gənclər Forumu keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 8.

383. Tolerantlığın təbliği və ekstremizmlə mübarizədə media ən təsirli vasitədir //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 6.

384. Ton Nu Vu: “Bakının özünəməxsus arxitekturası insanı heyran edir”: [Vyetnamın “Spread Out” gənclər akademik klubunun nümayəndəsinin fikri] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

385. Turqut, T. Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoq üçün uğurlu məkandır //İki sahil.- 2016.- 27 aprel.- S.19.

386. “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı - Şəki-2016” ilinin açılış mərasimi dostluq və qardaşlığın təntənəsinə çevrildi: [açılış mərasimində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir, TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəz Qarayev iştirak edib] //Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 4.

387. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı - Şəki: Qədim şəhərdə “paytaxt” ilinin təntənəli açılış mərasimi keçiirilib: [“Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 2.

388. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”ndan rəngli görüntülər: [Şəki şəhərindəki “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 16.

389. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana işgüzar səfəri: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 1.

390. Vəliyev, D. Sivilizasiyalararası dialoqun Bakı zirvəsi //Xalq qəzeti.- 2016.- 27 aprel.- S.11.

391. VII Qlobal Forum çərçivəsində biznes simpozium keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 5.

392. VII Qlobal Forum həmrəylik, sülh, qarşılıqlı anlaşma və tərəfdaşlıq işinə öz töhfəsini verəcəkdir //İqtisadiyyat.- 2016.- 29 aprel-2 may.- S.1-2.

393. VII Qlobal Forumunun uğurla keçirilməsi multikulturalizmin təşviqi baxımından mühüm tədbir oldu //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.3.

394. Yeni İpək Yolu layihəsi Şərq və Qərb sivilizasiyaları arasında dialoq üçün yaxşı nümunədir: [forum çərçivəsində keçirilmiş toplantı barədə] //Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S. 8.

395. UNESCO-nun nümayəndəsi Alton Grizl Bakını çox bəyənib //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

396. Zahid Oruc: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu Azərbaycan üçün növbəti tribunadır [Milli Məclisin deputatı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Cavid Əkbərov //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.9.

397. Zorakı ekstremizm əleyhinə platforma və tərəfdaşlıqlar: BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun birinci plenar iclası //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 4.

398. Zülfüqaroğlu, Ə. “Azərbaycan – multikulturalizm məkanı: BMT Sivlizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu ölkəmizə nə vəd edir?” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 9 aprel.- S.8.

 

Beynəlxalq Uşaq Kitab Günü

 

399. Beynəlxalq Uşaq Kitab Günü ilə bağlı sərgi: [Tərtər Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 14.

400. Kİtab ən gözəl nemətdir: [Quba Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel..- S. 15.

401. Lalə. Uşaqların nağıl dünyası və uşaq ədəbiyyatı problemləri: Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü ilə bağlı rəsm sərgisi və dəyirmi masa: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 7.

402. Tağıyeva, Ş. VIII Milli Uşaq Kitabı Sərgisi açılıb: [Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında] //Zaman.- 2016.- 6 aprel.- S. 6.

403. Uşaqların nağıl dünyası: [Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Günü münasibətilə rəsm sərgisi və “dəyirmi masa”nın keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 2 aprel.- S.8.

 

I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay – 90

 

404. Xəlilov, B. I Türkoloji Qurultay: Xalid Səid Xocayev, Fuad Köprülüzadə, Əlibəy Hüseynzadə... //Türküstan.- 2016.- 19-25 aprel.- S.11.

405. Xəlilov, B. Birinci Türkoloji Qurultaydan sonra: Xalid Səid Xocayevin xidmətləri //Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S.11.

406. İsmayılova, N. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan elmi konfrans keçirilib: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində] //525-ci qəzet.- 2016.-15 aprel.- S.2.

407. Tarixi hadisəyə həsr edilən elmi konfrans: [I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

408. Tural. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan elmi konfrans: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 15 aprel.- S.14.

409. Yoloğlu, G. I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay və Türk dünyası: I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay – 90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.30-31.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

410. Abdullayeva, F. Rusiyanın NTV kanalı “Qorxma, mən səninləyəm! 1919” filmini nümayiş etdirib: [Yuli Qusmanın eyniadlı filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 19 aprel.- S.6.

411. ADMİU-nun tələbələri Bartında beynəlxalq teatr festivalına qatılıblar: [Türkiyədə] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 13.

412. Ağalarova, Ş. Fransanın bir sıra şəhərlərində Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 14 aprel.- S.8; 525-ci qəzet.- 2016.- 14 aprel.- S. 7; Palitra.- 2016.- 14 aprel.- S.13; Mövqe.- 2016.- 14 aprel.- S.11; Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 16; Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S.3.

413. Ağalarova, Ş. “YAY Gallery” ölkəmizi Parisdə “Art Paris Art Fair” müasir incəsənət sərgi-yarmarkasında təmsil edir //Azərbaycan.- 2016.- 1 aprel.- S. 4.

414. Almaniyada Azərbaycan konsertləri: [Xalq artistləri, Ramiz Quliyev, Aftandil İsrafilov və Əməkdar artist, müğənni Yaqub Zurufçu] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 5.

415. Aş, xaş, lavaş...: Polşada Azərbaycan mətbəxinə dair üç kitab çap olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel..- S. 9.

416. Azərbaycanı kəşf etməyə tələsin: Nazir Əbülfəs Qarayevin Qətər və Küveytə səfəri bu olkələrin mətbuatında geniş işıqlandırılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 9.

417. Azərbaycanla Körfəz ölkələri arasında əməkdaşlıq inkişaf edir: Mədəniyyət və Turizm naziri Qətərin paytaxtı Dohaya səfərə gedib: [Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 2.

418. Azərbaycanlı yazıçının əsəri Türkiyədə səhnələşdirilir: [Firuz Mustafanın “Müqəvva” pyesi İstanbul şəhərində] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

419. “Bakı yaddaşımda çox gözəl, beynəlmiləl bir şəhər kimi qalıb”: [rusiyalı rəssam Yuri Savçenkonun Azərbaycan haqqında təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 8.

420. Bakıda gənc polyak fotoqrafların sənət festivalı açılıb //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel.- S. 7.

421. Bakıda gürcü rəssamı Lia Şvelidzenin fərdi sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S. 4; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- S.3

422. Braziliyada Azərbaycan kinosu həftəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 2.

423. Braziliyada Azərbayçan sənədli və bədii filmlərindən ibarət kino həftəsi keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 15 aprel.- S. 6; Respublika.- 2016.- 15 aprel.- S. 7.

424. Daşkənddəki “İstirahət dünyası”nda Azərbaycan guşəsi //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 8.

425. Fariz. Bakıda İsveçrə mətbəxi ilə bağlı ustad dərsi: [“Boulevard Hotel”də “Beynəlxalq fransız dili və frankofoniya həftəsi” çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 8.

426. Fariz. Qarabağ irsi alman rejissorun təqdimatında: [Nizami Kino Mərkəzində keçirilən təqdimatda nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 3

427. Filmlərimiz Ekvador paytaxtında nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 4.

428. Gözəlov, P. Naxçıvan xanlığının ikirəngli bayrağı: [müəllifin Rusiya Muzeylərindəki araşdırmaları haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 2 aprel.- S.6.

429. İƏT-in gənc liderlər toplantısında Azərbaycana dəstək //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 5.

430. “Kiçik retrospektiv”: Bakıda gürcü rəssamı Lia Şvelidzenin əsərləri nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 16.

431. Kim, S. Sevginin qarşılığı ehtiras olunca...: [koreyalı vokalçı Sueon Kim ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 7.

432. Qronov, V. ”Maqomayevin oxuduğu səhnəyə çıxanda əsirdim”: [Belarus vokalçı ilə söhbət] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 11.

433. Mədəniyyət sahəsində Azərbaycan – Qətər əməkdaşlığı müzakirə edilib: [Qətər dövlətinin Doha şəhərində] //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S. 7.

434. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində alman deputatla görüş: Qonaq Azərbaycanda alman irsinin qorunmasına görə ölkə rəhbərliyinə təşəkkür edib: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın Almaniya Federativ Respublikası parlamentinin aşağı palatası - Bundestaqının üzvü Kristof Berqnerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 4.

435. Məşhur italiyalı müğənni ilk dəfə Bakıda konsert verib //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 16.

436. Mixail Qusman: Mən də valideynlərim kimi Vətənim Azərbaycanı çox sevirəm: [Azərbaycan Dillər Universitetində professor Lola Barsukun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqinda] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S.7

437. Mirməmməd, G. Kalmık Milli Dram Teatrı ilə daha bir layihə: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 7.

438. Naxçıvanla tanışlıq: [Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri İsmayıl Rüştü Ciritin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin qədim diyarın tarix-memarlıq abidələri, muzeyləri, görməli yerləri ilə tanış olması haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S. 4.

439. Ölkəmiz “Antalya Ekspo 2016” da milli pavilyonla təmsil olunur: [Türkiyənin Antalya şəhərində] //Mədəniyyət.-2016.- 22 aprel. - S. 16.

440. Ölkəmiz Bəhreyndə irs festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 7.

441. Ölkəmiz Londonda beynəlxalq kitab sərgisində təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 3.

442. “Özbək və Azərbaycan müasir poeziyasının xüsusiyyətləri”: [Nizami Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı mərkəzində özbək alim, professor Saodat Muxammadovanın tərtibçisi olduğu eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S.14.

443. “Polşalı memarlar Azərbaycanda”: [Varşava Şəhər meriyasının binasında eyniadlı sərginin açılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 7.

444. Soltan. Türk xalqlarının musiqi mədəniyyəti irsində səs fenomeni: Soydaşlarıımız beynəlxalq simpoziumda iştirak ediblər: [TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseinovun iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 12.

445. Topçu, Y. “Türk dünyasının birliyindən kimsə narahatlıq keçirməməlidir”: [Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Baş müşaviri, keçmiş Mədəniyyət və Turizm naziri Yalçın Topçu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 10.

446. Vaşinqtonda ümumtürk musiqi sənətinin təntənəsi:[Novruz bayramı münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 16.

447. “YAY Gallery” Parisdəki müasir incəsənət sərgi-yarmarkasında //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S. 12; Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 8.

Bax: 504, 516, 545, 579, 594, 637, 643, 655, 677, 679, 748, 761

 

KİTABXANA İŞİ

 

448. Elektron kitabxanalar: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər: [AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda keçirilən tədbir haqqında] //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

449. Əhmədov, E. Görkəmli kitabxanaşünas alim BDU-nun “Fəxri professoru” adına layiq görülüb: [Abuzər Xələfov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 23 aprel.- S.10.

450. Əliyev, Y. “Elektron kitabxanaların formalaşması problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.6.

451. İnnovasiya və müasir texnologiyaların tətbiqi: Kitabxana əməkdaşları üçün treninq: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında eyniadlı mövzuda treninqin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 2.

452. İran universiteti Milli Kitabxana ilə əməkdaşlıq etmək istəyir: [Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun İranın Payam Noor Universitetinin nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 4.

453. İsmixanova, T. Elektron kitabxanaların qurulması ilə bağlı monitorinq və treninqlər keçirilib //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 23 aprel.- S.11.

454. Kitabxana işinin modernləşdirilməsi mövzusunda treninqlər: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 7.

455. “Kitabxanalar innovasiyalar və müasir texnologiyaların tətbiqi şəraitində” mövzusunda treninq keçirilir [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 3.

456. Kitabxanalarda innovasiyalar müasir texnologiyaların tətbiqi: Treninq iştirakçıları layihəyə görə təşəkkürlərini bildirirlər: [C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 12.

457. Lalə.Tariximizin qan daman səhifələri “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımı” kitabının təqdimatı keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 3.

458. Milli Kitabxanada “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları ” kitabının təqdimatı olub //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S.3.

459. Milli Kitabxanada İran nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.7.

460. Milli Kitabxanada “Multikulturalizmin ədəbi-bədii mənbələri” ktabının təqdimatı keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- S.7; Yeni azərbaycan.- 2016.- 16 aprel.- S.5

461. Mükərrəmoğlu, M. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramla: [ümummilli liderin Milli Kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitabların sərgisi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 20 aprel.- S.6.

462. Prezident Kitabxanasının “Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” elektron nəşrinin rus versiyası istifadəyə verilib //Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.8.

463. Sabit, E. Kitabxana xalq üçün mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir: Milli Kitabxananın əməkdaşları üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün daim məsuliyyətlə çalışırlar //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

464. Səfərova, A. AMEA Mərkəzi Elmi Kıtabxanası yeni mərhələdə //Respublika.- 2016.- 15 aprel.- S. 5.

465. Soltan. Elektron kitabxanaların problemləri müzakirə olundu: [AMEA-nın İnformasiya Texnalogiyaları İnstitutunda elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 13.

466. Ulu öndərin Milli Kitabxanaya hədiyyə etdiyi şəxsi kitabları Tərtərdə sərgilənib //İki sahil.- 2016.- 20 aprel.-S.10.

Bax: 66, 73, 108, 109. 124, 133, 165, 218, 337, 347, 658

 

MUZEY İŞİ

 

467. Azəri, L. Bərpaçı-rəssamlar üçün təlim kursları başa çatıb: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 14.

468. Cabbarova, F. Dahi Bülbülün vəfalı yarı: Unudulmaz Adelaida xanımın vəfatından bir il keçir //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.11.

469. Fərəcov, S. Muzeydə Şekspirin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 5.

470. Xalça Muzeyində yanğın təhlükəsizliyi təlimi //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 5.

471. Qəhrəmanova, R. Nəriman Nərimanovun xatirəsi yad olundu: [ədibin Xatirə muzeyində //Respublika.- 2016.- 20 aprel.- S.3.

472. Lalə. “İkinci həyat” – muzey əməkdaşları üçün sərgi-seminar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzi tərəfindən] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 6.

473. Muzeydə dəyirmi masa və ekskursiya: [Qəbələ Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində 18 aprel - Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Gününə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 11.

474. Səməd Vurğunun ev-muzeyində üç kitabın təqdimatı:[Xalq şairinin “Azərbaycan” tarixi poemasının, Aybəniz Vəkilovanın “Aybəniz” kitabının fransızcaya tərcümə olunmuş yeni variantının və Nizami Cəfərovun “Səməd Vurğun və Səmədoğlular” kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 14.

475. “Sərkərdə və hökmdar” sərgisi: [Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində] //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.3.

 

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi – 80

 

476. Əsədova, X. “Qaytağ” tikmələri //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 12.

477. İsgəndərova, T. Bəhmən Mirzənin dua kitabı və portreti //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 12.

478. Quliyev, Ə. “Zamanın dörd rəngi: [Xalq rəssamı Ömər Eldarovun eyniadlı kompozisiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 12.

479. Məlikova, Ə. Mikayıl Abdullayevin “Qız portreti” //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 12.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

480. Qarayev, F. Reklam //İqtisadiyyat.- 2016.- 8-14 aprel.- S.16.

481. Regionlarda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı: Elmi-Metodik Mərkəzin növbəti tədbiri Cəlilabadda keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 7.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

482. “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda milli azlıqlara həsr olunmuş festival keçirilib //Azərbaycan.-2016.- 20 aprel.- S. 7.

483. Bəndəliyev, N. Tarixi yurd yerlərini gəzərkən...: [Şirvan zonasının tarixi məkanları haqqında] //Elm.- 2016.- 1 aprel.- S.7-8.

484. “Əlincəqala” tarixi abidəsi bərpa olunub: [Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 11 fevral tarixli Sərəncamına əsasən] //Azərbaycan.- 2016.- 3 aprel.- S.7.

485. Hüseynov, F. Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü festivalla qeyd olundu: [“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 8.

486. Kərimli, T. Tarixi abidələri qorumaq keçmişi qorumaqdır //Respublika.- 2016.-17 aprel.- S.6.

487. Nargis. Barselonanın tacı-“Tamamlanmayan kilsə”-“La Sağrada Familia” : VI məktub: [İspaniyadakı eyniadlı kilsə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.7.

488. Nərimanoğlu, M. Maddi mədəniyyət nümunələri minilliklərin yadigarlarıdır: 18 aprel Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günüdür //Azərbaycan.- 2016.- 17 aprel.- S.8.

489. Tarixi miras xalqın yaddaşıdır: Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü bölgələrdə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub: //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 3.

490. Tariximizi öyrənək: [Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə Oğuz Rayon Tarix-Diyarşunaslıq Muzeyinin əməkdaşlarının abidələrə ekskursiyalar təşkil etmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 14.

 

RƏNGKARLIQ

 

491. Abbaslı, T. Nöqsanlarımızın qüsursuz TABLOçusu: Möhtəşəm “Molla Nəsrəddin” qələmçilərinin möhtəşəm fırçaçı qardaşı - Əzim Əzimzadə //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 12.

492. Ağayev, E. Gənc rəssam Nicat Muxtarlının yaradıcılıq axtarışları //Palitra.- 2016.- 14 aprel.- S.13.

493. Ağasıyeva, S. Milli təsviri sənətimizin görkəmli siması: [Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

494. Aydınoğlu, T. Xalq Bankın xalqa növbəti hədiyyəsi: [Xalq rəssamı Nadir Əbdürrəhmanovun əsərlərindən ibarət fotoalbomun təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 12 aprel.- S.9.

495. Azəri, L. Regionlarda təsviri, tətbiqi sənətin təbliği və inkişafı: Elmi-praktik seminar bölgələrdəki turizm zonalarında mədəni irsin təbliğinə həsr olunub: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə Dövlət Film Fondunda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 6.

496. Baxşəliyev, R. Tolerant Azərbaycan gənci: [eyniadlı layihənin rəhbəri rəssam, Prezident təqaüdçüsü Dilarə Müzəffərli haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 15 aprel.- S.7.

497. Bakıda “Siyasətdən kənar” adlı müasir incəsənət sərgisi açılıb //Azərbaycan.-2016.-23 aprel.-S.6; Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 3; Yeni Azərbaycan.-2016.- 22 aprel.- S.5

498. Bədii albomun təqdimatı keçirilib: [Xalq rəssamı Nadir Əbdürrəhmanovun “Rəngkarlıq və qrafika” adlı bədii albomunun təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 13 aprel.- S.7; Bizim yol.- 2016.- 12 aprel.- S.12.

499. “Canlı tarix-Ömər Eldarovla görüş”: [ADU-da görkəmli rəssamla görüş haqqında] //İki sahil.- 2016.- 23 aprel.- S.9.

500. Əliyev, Z. Alanyada sənət bayramı: Azərbaycanlı rəssam Vüqar Əlinin beynəlxalq uğuru //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel - S.16.

501. Əliyev, Z. Azərbaycan rəssamlığının “Mircavad əfsanəsi”...:[mərhum rəssam Mircavad Mircavadov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.26.

502. Əliyeva, M. “Xalq əmanəti” layihəsinin yeni töhfəsi: [Xalq rəssamı Nadir Əbdürrəhmanovun “Rəngkarlıq və qrafika” bədii albomunun təqdimatı haqqında] //Respublika.- 2016.- 13 aprel.- S.6.

503. Fariz. Dünəndən yadigar qalan rəsmlər: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin tələbəsi olmuş, həyatdan gənc köçmüş Ləman Kərimovanın xatirəsinə həsr edilən rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 7.

504. Gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin rəsmləri Dünya İncəsənət Sərgisində: [Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində] //Azərbaycan.- 2016.- 9 aprel.- S. 8.

505. “Hisslərin rənglərlə ahəngi”: [“Yeni Gallery” Bakı İncəsənət Mərkəzində Samirə Hüseynovanın eyniadlı xeyriyyə satış-sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 8.

506. Xəlilzadə, F. Mədəniyyətimizə yeni nəfəs gətirən rəssam: Hüseyn Əliyevin rənglərində musiqinin ritmi və ahəngi duyulurdu //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.7.

507. Quliyev, Ə. Sənətin zirvəsində: Xalq rəssamı Altay Hacıyev //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S. 16.

508. Mənim nağıl dünyam” – rəsm müsabiqəsi: [Zaqatala Rayon Nizami Gəncəvi adına Mərkəzi Kitabxanasında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 11.

509. “Post”da qalan sonuncu rəssam : Sürəyya Muğanlı: “Sənət fədakarlar hesabına ayaqda dayanıb” //Azadlıq.- 2016.- 21 aprel.- S.13.

510. Soltanlı, S. Milliliyin tərənnümçüsü: [Xalq rəssamı Altay Hacıyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 10.

511. Soltanlı, S. Sənət zamanı geri qaytara bilir: Xalq rəssamı Cahangir Rüstəmovun 90 illik yubiley sərgisi: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 8.

512. Soltanlı, S. “Sərhədsiz istedadlar” sərgisi: [“Bakı” Rəsm Qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 16.

513. Soydaşımız beynəlxalq festivalın mükafatını qazanıb: [Rumıniyada keçirilən beynəlxalq “Portretlər festivalı”nda rəssam Arif Həsənovun mükafat qazanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 8.

514. Tanınmış teatr rəssamı vəfat edib: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının butaforçu rəssamı Konstantin Xristoforoviç Triandafelidzenin vəfatı ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 14. Bax:GTT

515. Vaqifqızı, G. Nadir Əbdürrəhmanovun rənglər dünyası “Xalq Əmanəti” kimi yenidən canlandı //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.10.

516. “YAY Gallery” ölkəmizi Parisdə “Art Paris Art Fair” müasir incəsənət sərgi-yarmarkasında təmsil edir:[ Fidan Ələkbərlinin sərgisinin təşkil olunması haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 4 aprel.- S.8 .

Bax:76, 78, 79, 88, 401, 467

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

517. Ağayeva T. Azərbaycanda xalça sənətı və xalça alətləri //Zaman.- 2016.- 14 aprel- S.9.

518. Albalıyev, Ş. Bədii tikmə sənəti – güləbətin: Güney Azərbaycanda da qızlarımızın əl işləri bacarıqları yüksək dəyərləndirilir //Xalq cəbhəsi.- 2016. - 13 aprel. - S. 14.

519. “Azərbaycan xalçaları”nın yeni sayı: [eyniadlı elmi-publisistik jurnalın çapdan çıxması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S. 12.

520. Fəxriyyə. “Azərbaycan xalçaları”nın yeni sayında //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 13.

521. Fərəcov, S. Nəfis xətlə yazılan tarix: Cəfər Təbrizinin üzünü köçürdüyü nüsxələr Parisdən Sankt-Peterburqadək məşhur kitabxana və muzeylərdə saxlanılır //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 12.

522. Xalça - milli təfəkkür tərzimiz //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 13.

523. “Xallı tənbəl papağı” dulusçuluq əsəri kimi: Müasir İncəsənət Muzeyində İsrail və Azərbaycan rəssamlarının sərgisi //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 16.

524. Muradov, V. “Xalça toxunduğu bölgənin aynasıdır”: Müsahibimiz Əməkdar incəsənət xadimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor Vidadi Muradovdur /müsahibəni apardı Ağahüseyn Şükürov //Elm.- 2016.- 15 aprel.- S.5.

525. “Novruz sərgisi”: [Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda əl işlərindən ibarət sərginin açılması haqqında] //Elm.- 2016.- 1 aprel.- S.3.

526. Soltan. Tanınmış qobelen ustasının yubiley sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda rəssam Adil Şıxəliyevin 70 illik yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S.7.

 

Qrafika

 

527. Əzizov, Ş. Atlas xəritəçiliyimizin inkişafına bir baxış //Elm.- 2016.- 15 aprel.- S.6.

528. Əzizov, Ş. Atlas xəritəçiliyimizin inkişafına bir baxış //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.6.

529. Əliyev, Z. Azərbaycan ən qədim kitab nişanının vətənidir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.24.

530. Mahmudov, M. Dəyərli tədqiqat əsəri: Yeni nəşrlər: [İradə Ələsgərovanın “Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi” kitabı haqqında] //Yeni Təfəkkür.- 2016.- 15 aprel.- S.4.

531. “Naxçıvan xanlığına məxsus 3 bayraq” kitabının təqdimatı olub: [Naxçıvan MR-in Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyində Pərvin Gözəlovun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 13 aprel.- S.7.

532. Soltan. Karikaturaçı Hafiz Nəsiroğlunun sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda “Molla Nəsrəddin” satira-karikatura jurnalının 110 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 4.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

533. AZƏRTAC-ın əməkdaşı Avropa Peşəkar Fotoqraflar Federasiyasının Sertifikatına layıq görülüb //Azərbaycan.- 2016.- 6 aprel.- S. 6.

534. “Emosiyalar” müsabiqəsi başa çatıb: [Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 11.

535. Rəqibə. Çernobılda 3 gün və ya 6 min adamsız şəkil: [fotoqraf Orxan Əzimin Çernobıl faciəsinin 30 illiyinə həsr etdiyi “ÇernoBıl” adlı ekspozisiyası barədə] //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S.6.

536. Soltan. Bakıda “Gənc polyak sənədli fotoqrafiya festivalı” davam edir: [Müasir İncəsənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 8.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

537. Eldarov, Ö. “Əsl yaradıcılıq standartlıqdan uzaq olmalıdır”: [Xalq rəssamı, heykəltəraş Ömər Eldarovla müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 10.

538. Kamal, R. Milli heykəltəraşlığın Lənkəran nümunəsi: [Lənkəran şəhərinin parklarında uçaldılmış heykəllər haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 21 aprel.- S.8.

539. Osmanova, A. Gənc heykəltəraş Toğrul Ağayevin sənət dünyası //Palitra.- 2016.- 30 aprel.- S.15.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

540. Rəis, X. Dəbə uyma, dəbdən də qalma //Kaspi.- 2016.- 26 aprel.- S.12.

541. Daşkənddə keçirilən festivalda Qarabağın milli geyimləri təqdim edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 16; Palitra.- 2016.- 22 aprel.- S.16.

542. Milli geyim günü: [Bakı Uşaq Teatrı hər ayın bir gününü Milli geyim günü kimi qeyd etmək qərarına gəlib. “Canlı abidələr” adlı yeni layihə çərçivəsində] //Palitra.- 2016.- 16 aprel.- S.15.

543. Mirməmməd, G. Milli geyimlərimiz abidə olaraq qalmasın deyə...: [Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Soltanın fikirləri] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 8.

 

 

MUSİQİ

 

544. Abbasov, A. “Bizim ifa orijinaldan daha üstündü”: [tarzən Azər Abbasovla müsahibə] /müsahibəni apardı Sahib Əsədbəyli //Ədalət.- 2015.- 8 aprel.- S.4.

545. ADMİU-nun tələbəsi Texasda festivalda çıxış edib [Aqil Süleymanov haqqında] //Mədəniyyət.-2016.-5 aprel.- S.10.

546. AMEA-nın adlı mükafatları təqdim olunub: [görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin musiqi irsinin tədqiqində xidmətlərinə görə professor Firəngiz ƏlizadəAMEA-nın akademik Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatına layiq görülüb] //Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel.- S. 5.

547. “Ayrılıq” necə yaranıb?: Azərbaycanın korifey sənətkarlarının dilindən düşməyən nəğmənin tarixçəsi: [sözləri Rəcəb Fərhad İbrahimə, musiqisi Əli Səlimiyə aid olan məşhur mahnı haqqında] //Bizim yol.- 2016.- 22 aprel.- S.15.

548. Azəri, L. “Gün keçdi” – Emin Sabitoğlunun xatirəsinə ithaf: Musiqi məktəblərinin birgə konsert proqramı: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 5.

549. Azəri, L. Zərif duyğulu xanımın coşqun həyat hekayəsi: [Rəşid Behbudov adına 2 saylı 11 illik musiqi məktəbinin kollektivinin təhsil ocağının direktoru Qəmər Quliyevanın 70 illik yubileyini qeyd etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 6.

550. Bakı Musiqi Akademiyasında ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 16.

551. V Beynəlxalq festival-müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S. 12.

552. Böyük musiqiçilər həm də böyük dost idilər: [Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev-muzeyində böyük rus bəstəkarlarının yubileylərinə – Sergey Prokofyevin 125 və Dmitri Şostakoviçin 110 illiklərinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 4.

553. Bünyadov, T. Ay nəğməkar bəstəkar!..: Ramiz Mirişlinin xatirəsinə //Xalq qəzeti.- 2016.- 20 aprel.- S.6.

554. Bünyadzadə, K. Muğam - musiqi ilə yazılmış epos //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.17.

555. Desyatniçenko, P. Muğamın Kanadada fəth etdiyi ürək: [tarzən, professor Ramiz Quliyevdən dərs alan kanadalı Polina Desyatniçenko ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 10.

556. Dmitri Şostakoviç Bakıda anılıb: [Dmitri Şostakoviçin 110 illiyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.12.426 ilə birləşdir

557. Elmi-ifaçılıq müsabiqəsinə yekun vurulub: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 6.

558. Eminzadə, E. Dünyaya mesajı olan gənc vokalçımız: [Emin Eminzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 29 aprel.- S.11.

559. Eyvazlı, G. Musiqi magiyası: [musiqinin yaradıcılığa təsiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.11.

560. Əbilov, E. Qarayev fenomeni: Və yaxud ölməz sənətkarla bağlı unudulmaz bir xatirənin işığında...: [bəstəkar Qara Qarayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.17.

561. Əliyev, Z. Mən özümü “Segah”da tapıram: [xanəndə Zakir Əliyevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Sabit Emin //Azad Azərbaycan.- 2016.- 13 aprel.- S.7.

562. Əzimzadə, Y. Dərs yaradıcılıq tələb edir: [Bakı Musiqi Kollecinin fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.12.

563. Əziz, A. Məqsədin varsa, ardınca getməlisən: [müsahibimiz Xalq artisti, professor Mənsum İbrahimovdur] //Kaspi.- 2016.- 1 aprel.- S.13.

564. Fərəcov, Ç. Şərqdə muğam dəsgahlarının ilk ifaçısı: Ustad xanəndə, Xalq artisti Sara xanım Qədimovanın əziz xatirəsinə //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 12.

565. Fərəcov, Ç. Şərqdə muğam dəsgahlarının ilk ifaçısı: Ustad xanəndə, Xalq artisti Sara xanım Qədimovanın əziz xatirəsinə //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 12.

566. Fərəcov, Ç. Şərqdə muğam dəsgahlarının ilk ifaçısı: Ustad xanındə, Xalq artisti Sara xanım Qədimovanın əziz xatirəsinə //Mədəniyyət.-2016.- 22 aprel.- S. 12.

567. Fərəcov, S. “Ayrılıq”la soydaşlarını qovuşduran sənətkar: [bəstəkar Əli Səlimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S.15.

568. Fərəcov, S. Görkəmli musiqişünas Elmira Abasova yad edildi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 2.

569. Fərəcov, S. Səsi əfsanələşən xanəndə: [Hacı Hüsü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 15.

570. Fərəcov, S. Təhlil və ifa edir gənc musiqiçilər: Respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsinə start verilib: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 5.

571. Fərəcov, S. Uşaq incəsənət məktəbində yeni not və kitabların təqdimatı: [Fikrət Əmirov adına 6 saylı onbirillik uşaq incəsənət məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 7.

572. Fəridə. “Koroğlu” operasının DVD diskinin təqdimatı oldu: DVD Ramil Qasımovun Koroğlu obrazını ifa etdiyi opera əsasında hazırlanıb //Azad Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 7.

573. Fortepiano sinfinin konserti: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Əməkdar incəsənət xadimi Tərlan Seyidovun fortepiano sinfi tələbələrinin konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 6.

574. Gənc vokalçının növbəti uğuru: [G.Şaroyev adına 35 saylı onbirillik musiqi məktəbinin X sinif şagirdi Elyar Əliyevin Rusiyanın Saratov şəhərində keçirilən VI beynəlxalq müsabiqə-festivalda iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 13.

575. Habil Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş gənc kamança ifaçılarının müsabiqəsi //Mədəniyyət.- 2015.- 13 aprel.- S. 4.

576. Hacıyeva, F. “Arzularım, oynamaq istədiyim rollar coxdur”: [Xalq artisti Fidan Hacıyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2016.- 26 aprel.- S.13.

577. Hüseynov, F. İslam dünyası gənc klassik musiqi ifaçılarının müsabiqəsi yekunlaşdı: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 4.

578. Xalq artistləri döyüşə hazırdırlar: [cəbhə xəttində baş verənlərlə bağlı Arif Babayevin, Səkinə İsmayılovanın, Mələkxanım Əyyubovanın və Canəli Əkbərovun fikirləri] //Ədalət 2015.- 8 aprel.- S.4.

579. Xanəndəmiz beynəlxalq müsabiqədə birinci olub: [Əməkdar artist Təyyar Bayramov Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasında keçirilən “Zov Urala” adlı xalq musiqi orkestri və ansambllarının beynəlxalq müsabiqəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 7.

580. Xəlilzadə, F. Səsin nəfəs ağısı: [Xalq artisti İlhamə Quliyeva haqqında] //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.8.

581. Xəlilzadə, F. Şəlalələrdən doğulan səs: Lütfiyar İmanovun reallaşan və reallaşmayan arzuları //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.7.

582. İfaçılıq üzrə respublika müsabiqəsinin zona mərhələsi: [Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 15.

583. İskəndərli, N. Muğam sənətimizdə parlaq imza: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S.6.

584. Kərimi, S. “Qarabağda ən axırıncı olan insanlardan biri də mənəm” : Səyavuş Kərimi: “Ən böyük arzum budur ki, oğlum tarını Cıdır düzündə çalsın”† //Bizim yol.- 2016.- 28 aprel.- S.15.

585. Kərimi, S. “Uşaqlığımı, gəncliyimi istədiyim kimi yaşamışam”: Siyavuş Kərimi: “Hər bir insan üçün ən xoşbəxt dövr öz atasının-anasının yaşadığı zamandır” //Kaspi.- 2016.- 15 aprel.- S.13.

586. Qafarova, Z. O, sənətin məqsədini gözəl əsərlərin təbliğində görürdü: Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Faiq Mustafayev zəngin musiqi irsi ilə yaddaşlarda yaşayacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 11.

587. Qasımova, R. “Məni AYB-yə 75 yaşım olanda üzv elədilər” [tanınmış bəstəkar Ruhəngiz Qasımovanın dedikləri] //Bizim yol.- 2016.- 29 aprel.- S.15.

588. Qədimova, J. Böyük istedad və yüksək mədəniyyət sahibi olan bəstəkar: Oqtay Rəcəbov – 75 //Azad Azərbaycan.- 2016.-26 aprel.- S. 7.

589. Quliyeva, İ. Xəyanəti bağışlamıram: [Xalq artisti İlhamə Quliyeva ilə sağlığında alınmış müsahibə] /müsahibəni apardı Şəmsiyyə Kərimova //Yeni Təfəkkür.- 2016.- 8 aprel.- S.3.

590. Quliyeva, İ. “İstəyirəm ki, siz xoşbəxt olasınız” : İlhamə Quliyeva 2004-cü ildə qəzetimizə verdiyi müsahibədə Azərbaycanın gələcəyinin gözəl olacağını deyirdi //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.7.

591. Mehdizadə, İ. Marş irəli!: (“Bu gün dünəndən başlayır” silsiləsindən) //525-ci qəzet.- 2016.-9 aprel.- S. 13.

592. Məhərrəmova, T. “İstəməzdim ki, əsərlərim mənimlə birgə qocalsın...”: Tahir Əkbərin 70 illik yubileyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər onun arzularının ifadəsinə çevrildi //Kaspi.- 2016.- 20 aprel.- S.10.

593. Məmmədhəsən. Maştağada musiqiçilər öz ifaları ilə tamaşaçıları valeh etdi: 10 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində Beynəlxalq Mədəniyyət Günü qeyd olunub //Azad Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.7.

594. Məmmədli, V. İncəsənət Unversitetinin tələbəsi Texasda konsert verib: [Aqil Süleymanov] //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel.- S.7.

595. Məmmədova, R. Ənənəvi musiqimizə həsr olunan yeni nəşrlər: [Tariyel Məmmədov və Cavanşir Quliyevin “İzahlı muğam lüğəti” kitabı haqqında] //Elm.- 2016.- 15 aprel.- S.7.

596. Məmmədova, R. Estrada nömrəsinin struktur özəllikləri haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S. 8.

597. Məmmədova, Z. “Sənət adamı olsam da, ailəmi qoruyub saxlamışam”: [Xalq artisti Zümrüd Məmmədovanın müsahibəsi] //Ekspress.- 2016.- 19 aprel.- S.13.

598. Milli musiqimiz həm də bizim milli dəyərimizdir: Milli musiqi sənətimizin inkişaf etdirilməsi azərbaycançılıq fəlsəfəsini tanıtmaq deməkdir //Üç nöqtə.- 2016.- 23 aprel.- S. 5.

599. Mikayılqızı, P. Sənətkarın Talehsiz taleyi: [Xalq artisti, bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Şəfiqə Axundova haqqında] //Kaspi.- 2016.- 21 aprel.- S. 15.

600. Mirməmməd, G. Döyüş və poetik ruhu bir-birini tamamlayan iki hökmdar: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında “İki sərkərdə, iki şair” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 11.

601. Mirməmməd, G. Sehrli şeypurun nəğməsi və ya yarımçıq qalmış Simfoniya: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 4.

602. Mirməmməd, G. “Zamanla üz-üzə” bu dəfə “Bəyaz və qırmızı” rəngdə: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadlı IV müasir musiqi layihəsi çərçivəsində keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 4.

603. Mustafayeva, E. Elmi-ifaçılıq müsabiqəsi: Qarşıda daha böyük layihələr var: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 11.

604. Musiqi və incəsənət məktəblərində ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 5.

605. Musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 6.

606. Mustafayev, Ç. “Şəhid arzusu”na adi adamlar da hönkürüb ağlayır: Çingiz Mustafayev: “İnanın, hərdən peşman oluram ki, kaş bu mahnını yazmayaydım”: [eyniadlı mahnının müəllifi ilə söhbət] /söhbəti apardı Tahirə //Şərq.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

607. Nərimanoğlu, M. “Səslən tarım...”: Miniatür nəşrlər: [Xalq artisti, professor Ramiz Quliyevə həsr olunmuş “Ramiz Quliyev: “Səslən, tarım” miniatür kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 24 aprel- S. 8.

608. Ölkəmiz Türk Dili və Mədəniyyəti Festivalında təmsil olunub: [İndoneziyanın paytaxtı Cakartada] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 11.

609. Rafiq Babayev konsertlə anılıb: [Milli Konservatoriyada bəstəkarın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S. 13.

610. Ramazanlı, L. “O gün yaxındadır”: Şəhid qızı Leyla Ramazanlı tezliklə qələbə xəbəri eşidəcəyimizə əmindir: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 7 aprel. - S.13.

611. Sabit, E. Gülüstan mövzusu tükənməzdir: [xanəndə Gülüstan Əliyeva haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 12 aprel.- S.7.

612. Sabit, E. İlahi səsli xanəndə: Aygün Bayramova //Azad Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S.7.

613. Sabit, E. “Leyli və Məcnun” məhəbbətin möhtəşəm abidəsidir : Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun ecazkar melodiyası yenidən pərvazlandı //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

614. Sadıqoğlu, A. Bəstəkarın əbədiyaşar əsərləri: [Xalq artisti Nəriman Məmmədov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 aprel.- S.7.

615. Sadıqoğlu, A. Milli dəyərlərimizi yaşadan əsərlər: [Əməkdar incəsənət xadimi Nazim Quliyev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 10 aprel.- S.6.

616. Səfərova, S. İstedad: [istedadlı gənc və yeniyetmə uşaqların uğurları haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.11.

617. Soltan. İslam Manafov İstanbulda iki konsert verib: [Türkiyədə yaşayan pianoçu həmyerlimiz haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 10.

618. Soltan. Türk xalqlarının musiqi mədəniyyəti irsində səs fenomeni: Soydaşlarıımız beynəlxalq simpoziumda iştirak ediblər: [TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseinovun iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 12.

619. Soltanlı, S. “İrs”ə bağlanan sənət taleyi: [xanəndə Mehman Hacıbəyli haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 10.

620. Tanınmış bəstəkarın yubileyi qeyd olundu: [Mahnı Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Tahir Əkbərin 70 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 4.

621. “Təhlil və ifa edir gənc musiqiçilər”: [BMA-da Qara Qarayev adına III respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsinin başlanması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel.- S.7.

622. Təhminə. Bakıxanovlar ocağının layiqli yetirməsi: Tofiq Bakıxanov //Azad Azərbaycan.- 2016.- 2 aprel.- S. 7.

623. Təhmirazqızı, S. “Həmişə vətən eşqi ilə yazıb-yaratmışam” : Özü Kanadada, ürəyi Azərbaycanla olan bəstəkar: [Əməkdar İncəsənət xadimi Adil Bəbirov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S.13.

624. Yelmaroğlu, Ə. Sadəcə, “Kərimov”: [tar ifaçısı Eldar Kərimov haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.8.

Bax: 83, 446

 

Qəmbər Hüseynli – 100

 

625. Abbaslı, T. 100 yaşın 41 ili...: Rübabca peyvəstə-major, ömürcə şikəstə”-minor bəstəkar – Qəmbər Hüseynli //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 11.

626. Bəstələrində yaşayan sənətkar: [Gəncə Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında musiqili ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 11.

627. Fərəcov, S. Həzin melodiyaların unudulmaz müəllifi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 6.

628. Görkəmli bəstəkar Qəmbər Hüseynli yad edilib: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S. 13.

629. Hüseynov, F. Musiqi sənətimizə dəyərli səhifələr yazmış sənətkar: Qəmbər Hüseynlinin 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 2.

630. Qəmbər Hüseynli yad edildi: [Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S. 13.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

631. Abdulla, K. Poetik enerji axtarışında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının poetikasına giriş”: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının poetikasına giriş” kitabından 2-ci məqalə //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.11.

632. “Aşıq sənəti və Qərb şairləri” Fransada müzakirə edilib //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S. 12.

633. Əhmədoğlu, O. Söz amanatı – Hüseyn Saraclı – 100: [yubileyi münasibətilə nəşr olunan “Söz amanatı” kitabı haqqında] //Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S.12.

634. Fariz. “Folklor paytaxtı”: Bakıda Qusar rayonunun təqdimatı keçirildi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 3.

635. Qəniyev, S. “Deyirəm, sözümü ariflər qana”... : “...Bu Novruz bayramında mənim haqqanəs 96 yaşım tamam oldu...” : [Aşıq Xanmusa haqqında] //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.13.

636. Sarıyeva, İ. Borçalıdan gələn qonaq ustad aşıq...: Aşıq Ziyəddin Borçalı: “Mən ustadlarım Xındı Məmməddən və Xan Kamandardan halallıq almışam” //Bakı xəbər.- 2016.- 2 - 4 aprel.- S.12.

 

BALET VƏ RƏQS

 

637. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından sənət xəbərləri: [Tbilisidə keçirilən Vaxtanq Çabukiani adına uşaq və yeniyetmələrin xoreoqrafiya sənəti üzrə III beynəlxalq festival-müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 aprel.- S. 5.

638. “Burada, həqiqətən, yaradıcı mühit var”: Litvalı xoreoqraf Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında ustad dərsləri keçib: [Əməkdar artist Petras Skirmantas] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 6.

639. İbrahimova, N. Baletdə bir Nigar var...: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının aparıcı solisti, Əməkdar artist Nigar İbrahimova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 11.

640. Milli- mənəvi dəyərimiz – rəqslərımız //Zaman.- 2016.- 12 aprel.- S.10.

641. Rəis, X. Burada hamı rəqs edir: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında əmin olduq ki, rəqs yalnız toylarda şahidi olduğumuz “şıdırğı” hərəkətlərdən ibarət deyil: [Akademiyanın əməkdaşları ilə söhbət] //Kaspi.- 2016.- 15 aprel.- S.12.

642. Şəfa, Ş. Bəşərin ən böyük inqilabı – rəqs: [“Tanqo” rəqsləri haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 aprel.- S.16.

643. “Təbəssüm” rəqs kollektivi beynəlxalq festivalda qızıl medal qazanıb: [Tbilisidə Çobukiani adına 3-cü beynəlxalq rəqs festivalında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 9.

 

 

KİNO

 

644. Abbas, A. “Dolu”dakı komandir kimin obrazıdır?: [Elxan Cəfərovun eyniadlı filmində Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun prototipini yaratması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 22 aprel.- S.2.

645. Abbaslı, T. “Əbdül” həlimliyi, “Kələntər” zalimliyi...: Səhnə və ekranda bütün “növ” rolları “əla növ” oynamış İsmayıl Osmanlı // Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 13.

646. Ağayev, V. Kino sevgisi faydalı işə çevriləndə...: [filmlərimizin elektron arxivini yaratmaqla məşğul olan Vüsal Ağayevlə müsahibə]/müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 11.

647. “Arşın mal alan”ın Tbilisidə premyerasının 100 illiyi qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 16.

648. Azəri, L. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Orxan Fikrətoğlunun yubileyi qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 7.

649. Azəri, L. Kinolentdən sabaha boylanan şəhər //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 11.

650. Buktreyler Festivalının münsiflər heyəti müəyyənləşib //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 10.

651. Əbdürəhmanlı, N. Sovet Azərbaycanının ilk filmləri: [Vladimir Ballyuzekin “Qız qalası əfsanəsi” filmi haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S. 11.

652. Əbdürəhmanlı, N. Sovet Azərbaycanının ilk filmləri: [Vladimir Ballyuzekin “Qız qalası əfsanəsi” haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S. 12.

653. Fariz. Buktreyler festivalının nəticələri açıqlandı: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

654. Həmvətənimizin animasiya layihəsi dünyanı fəth edir: [Xarkovda “Tartoniks” beynəlxalq Ukrayna-Türkiyə animasiya layihəsinin yaradıcılıq komandası və onun müəllifi, həmvətənimiz Elçin Orucovla keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

655. “Hökmdarın taleyi” və “Dua” filmləri Ekvadorun paytaxtında nümayiş olunub //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 6 aprel.- S.8.

656. Hüseynov, F. “Qırmızı bağ” bədii filminin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Mirbala Səlimlinin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S.2.

657. İsax, R. “Spilberqdən artıq deyilik ki”: [rejissor Rövşən İsaxla müsahibə] /müsahibəni apardı Rəqibə //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.8.

658. “Kinematoqrafiya haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanır: [“Kitabxana işi haqqında” qanunun müasir tələblər baxımından yenilənməsi ilə də bağlı fikir mübadiləsinin aparılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 5.

659. “Qadağan olunmuş tarix”: [AMEA-da Ermənistan və Azərbaycanın qadağan olunmuş tarixi” filminin təqdimatı haqqında] //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.8.

660. Məmmədova, İ. “Heydər Əliyev Məktəbi”ndə növbəti mühazirə: [ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans və sənədli filmin nümayişi haqqında] //Səs.- 2016.- 9 aprel.- S.10.

661. Nizami Kino Mərkəzində milli filmlərin pulsuz nümayişi //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 7.

662. “Nizami” Kino Mərkəzində yeni filmlər: [“Osman pazarlama”, “Mayamidə missiya”, “Kloverfild 10” və “Marşrut müəyyən edilib” filmləri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.-2 aprel- S.13.

663. Rza Rzayev: “Dolu” tərcümeyi-halımda önəmli yer tutur” [“Dolu” filmində Drakon rolunun ifaçısı Rza Rzayevlə müsahibə] //Ədalət.- 2016.-28 aprel.- S.4.

664. Şəymən. “Hanı müharibə filmləri?: ”Ağ atli oğlan” “Bizim Cəbiş müəllim”lə nə qədər “Fəryad qoparacaq” //Şərq.- 2016.- 30 aprel.- S.9.

665. “Teleskop” Bursada nümayiş olunub: [Kamran Şahmərdanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 7.

666. Yeni bədii film çəkilir: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Babək Şirinsifətin eyniadlı filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 10.

Bax: 81, 82, 85, 100, 104, 122, 423, 427, 647, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702

 

 

Ceyhun Mirzəyev – 70

 

667. Abbaslı, T. Mətbu bir titr: “Sənət dünyasına “Ögey ana”dan doğulub, həyat dünyasından “Fəryad”la getmiş Mirzəyev Ceyhun...” //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S.12.

668. Abbaslı, T. Ögeyliyi doğmalığa çevirən...: Unudulmaz sənətkar Ceyhun Mirzəyevin nurlu xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S. 11.

669. Ceyhun Mirzəyevin xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 6; Şərq.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

670. Ceyhun Mirzəyevin 70 illik yubileyi keçiriləcək //Şərq.- 2016.- 9 aprel.- S. 11.

 

 

TEATR

 

671. Çin və Azərbaycan kukla teatrları tarixindən söz açılıb: [Azərbaycan Dillər Universitetində] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 15.

672. Dövlət Kukla Teatrı beynəlxalq festivala dəvət alıb //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 5.

673. Əliyeva, K. “Bağ vaxtı olsaydı, bir salxım ağ şanını buluda büküb hədiyyə yollardım ona”: “Teatrşünasın jurnalist və ya digər sənət sahiblərindən fərqi onun “peşəkar tamaşaçı” olmasıdır”: [professor Məryəm Əlizadənin ad günü münasibətilə tanınmış şəxslərin fikirləri] //Kaspi.- 2016.- 14 aprel.- S.11.

674. Fərəcov, S. “Ağ ölümə yox deyək”: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

675. Gülcahan. Yeni teatr: əməl çox olacaq, ya...: [“M.Teatr Production” Teatrının Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının səhnəsində Əməkdar artist Vidadi Həsənovun hazırladığı “Məsəl, ya...” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 7.

676. “Günəş zindanda”: Füzuli Dövlət Dram Teatrında yeni tamaşa: [Asif Şirinovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 7.

677. Gürcüstan teatrında Elçinin “Şekspir” əsəri səhnələşdirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 5; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 6 aprel.- S.8.

678. Həsənoğlu, R. Ailəsinin şirin “bəlası” [Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı: Aygün Əziz //Kaspi.- 2016.- 29 aprel.- S.5.

679. İrəvan teatrı Türkiyədə qastrol səfərindədir //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 7.

680. İrəvan teatrının Türkiyə səfəri davam edir //Mədəniyyət.-2016.- 20 aprel.- S. 4.

681. İsmayılov, M. Moisey, Memo, Murad: “Tamaşanın rejissoru təkcə həyatımı deyil, həyata və sənətə baxışımı da dəyişdi”:[Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin IV kurs tələbəsi Murad İsmayılovla müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2016.-30 aprel.- S.11.

682. Qəribli, Ş. “Vağzallarda, parklarda yatırdım”: [rejissor, teatr və kino aktyoru Şahmar Qəribli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2016.- 22 aprel.- S. 13.

683. Mehdixanlı, N. “Heç kimdən nə ad, nə rol istəmişəm”: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlınin APA-ya müsahibəsi //Bizim yol.- 2016.- 30 aprel.- S.15; Ekspress.- 2016.- 30 aprel.-2 may - S.13; Şərq.- 2016.- 30 aprel.- S.14.

684. Məsimov, Q. “Ağ və Qara” festivaldan uğurla döndü : [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının Baş rejissoru Qurban Məsimovla müsahibə] /söhbəti apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2016.- 28 aprel.- S.11.

685. Mirməmməd, G. Bütün yollar Qarabağa aparır və yaxud aktyor-şairin yubileyindəki düşüncələr: [Nazir Rüstəmovun 60 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 11.

686. Mirməmməd, G. Əgər Bartolo bir az cavan olsaydı...: [Opera və Balet Teatrında oynanılan “Sevilya bərbəri” buff-operası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 7.

687. Mirməmməd, G. Səmimiyyətin qələbəsi və ya ötənlərin nostaljisi: [Milli Teatr Günündə Xalq artisti Cənnət Səlimovanın hazırladığı “Baladadaşın toy hamamı” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 7.

688. Rəis, X. Teatrlarımızın repertuar siyasəti... //Kaspi.- 2016.- 21 aprel.- S. 11.

689. Rus Dram Teatrında premyera: Səhnədən “Sevgi dərsləri...”: [İlqar Safatın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 11.

690. Safat, İ. Dərsə hazırsınız? Vaxt az qaldı...: [rejissor İlqar Safatla müsahibə] /müsahibəni apardı G.Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S.6.

691. Səməndər, Ə. Yubiley gecəsi keçirildi: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında aktyor Nazir Rüstəmovun 60 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel. - S.12.

692. Şirməmmədov, N. “Hələ ölməmişəm...”: [Əməkdar artist Namis Şirməmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2016.- 1 aprel.- S.13.

693. Stanislavski, K. Diletantizm: [müəllifin həyat və yaradıcılıq xatirələri] tərc. etdi Zakir Abbas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.29.

Bax:77

 

Nəsibə Zeynalova – 100

 

694. Bağırova, X. Ürəklərdə yaşayan sənətkar: [kino və teatr sənətimizin unudulmaz simalarından biri olan Nəsibə Zeynalovanın 100 illik yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S.14.

695. Xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın xatirəsi yad olunub: [Fəxri Xiyabanda] //Kaspi.- 2016.- 21 aprel.- S. 12.

696. Mirməmməd, G. Unudulmaz aktrisanın xatirəsi məzarı başında yad edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 4.

697. Nəsibə Zeynalova – 100: Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında yubiley tədbiri keçiriləcək //Kaspi.- 2016.- 20 aprel.- S. 10.

698. Nəsibə Zeynalovanın 100 illik yubiley tədbirləri başlayır //Şərq.- 2016.- 13 aprel.- S.13.

699. Nəsibə Zeynalovanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Suraxanı Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 4.

700. Rəbiqə. Səhnəmizin sönməyən ulduzu: [SSRİ Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S. 10.

701. Zümrüd. Suraxanıda Heydər Əliyev Mərkəzində Nəsibə Zeynalovanın 100 illiyi qeyd edilib //Səs.- 2016.- 21 aprel.- S.5; Palitra.- 2016.- 21 aprel.- S. 16; Mövqe.- 2016.- 21 aprel.- S.5.

 

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

702. Abbaslı, T. Böyük aktlar aktyoru: Səs-sədanı da ayrıca bir obraza çevirmiş Əli Zeynalov: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 13.

703. Dadaşov, R. “Aktyor ifaçı deyil, yaradıcı olmalıdır...”: [Xalq artisti Rəfael Dadaşovla müsahibə] / müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 10.

704. Gülcahan. Yubilyar ilə muzeydə görüş: [Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində Xalq artisti Rəfael Dadaşovun 70 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 11.

705. Kazımov, A. Əfsanəvi sənətkar: Sidqi Ruhulla – 130 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.10.

706. Talıbzadə, A. 70-ci ad günü: Keçmişimizi oynayırıq: [rejissor Ramiz Həsənoğlu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.11.

707. Yusifli, V. Hacı Mustafa – sənət yanğısı sönməyən insan...: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən): [Xalq artisti Hacı İsmayılov haqqında] //Ədalət.- 2016.- 7 aprel.- S.4.

708. Yusifli, V. Səs: (Xalq artisti Mikayıl Mirzəni xatırlarkən) //Kaspi.- 2016.- 14 aprel - S.12.

 

 

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

709. Əlizadə, Ə. Uşaqları zəmanə tərbiyələndirir: [Əməkdar artist Əkbər Əlizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 22 aprel.- S.11.

 

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

710. Fəridə. “Qoca kloun” Trabzona gedir: Gənc Tamaşaçılar Teatrı beynəlxalq teatr festivalında iştirak etmək üçün dəvət alıb //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 aprel.- S.7.

711. Gənc Tamaşaçılar Teatrında yeni səhnə əsəri: [Gülnar Hacıyevanın hazırladığı “Tülkü, tülkü, tümbəki” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 7.

712. “Ağ ölüm” şagirdlərə nümayiş olunub: [Teatrda Ayla Osmanovanın eyniadlı tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 4.

713. Əziz, A. “Məktəbdə “3”-ü atamın hesabına alırdım”: [Xalq Artisti Tariyel Qasımov haqqında] //Kaspi.- 2016.- 8 aprel.- S.12.

 

 

TURİZM

 

714. AITF-2016” sərgisində 29 ölkədən 300-dən çox şirkət iştirak edir //Azərbaycan.- 2016.- 8 aprel.- S.7.

715. Alim. Turizmin inkişafına nə mane olur?: Ölkəyə turistləri necə cəlb etmək olar //Olaylar.- 2016.- 5 aprel.- S.11.

716. ATMU-nun əməkdaşları Avstriyada beynəlxalq tədbirə qatılıblar //Mədəniyyət .-2016.- 22 aprel.- S. 9.

717. Azərbaycanın xaricdəki turizm nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüş: Nümayəndəliklərin hesabatları dinlənilib, müvafiq tapşırıqlar verilib: [Bakı Ekspo Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Azərbaycanın Körfəz ölkələri, Almaniya, Rusiya və Türkiyə üzrə turizm nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel. - S. 9.

718. Azərbaycanın turizm potensialının daha bir təqdimatı Ulyanovskda keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 8.

719. Babayeva, M. Turizm ölkələri, xalqları bir-birinə yaxınlaşdırır //İki sahil.- 2016.- 1 aprel.- S.14.

720. Bakıda Cənubi Koreyanın tibbi turizm imkanlarının təqdimatı //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel..- S. 8.

721. “Baku Guide” bələdçi kataloqunun aprel sayında //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 16.

722. Bayramlı, N. Azərbaycan böyük turizm potensialına malikdir: Ölkəmizin regionlarının turizm imkanları dünyaya uğurla təqdim olunur //Yeni Azərbaycan.-2016.- 9 aprel.- S.8.

723. Bəşirqızı, Z. Turizm bölgələrində təlim kursları keçirilir //Xalq qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.7.

724. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub: Azərbaycanın viza rejimini sadələşdirməsi müsbət qarşılanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 9.

725. “Bütün dünya – bir sərgi”: Azərbaycan beynəlxalq “Turizm və səyahətlər” sərgisi 15 illik yubileyini qeyd edir //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 2.

726. Cabbarova, N. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı və perspektivləri //İki sahil.- 2016.- 8 aprel.- S.16.

727. Çexiyada “Qalaaltı” kurortunun təqdimatı keçirilib: Azərbaycandan ilk olaraq “Qalaaltı” regionunun “Termal Şəhərlər” beynəlxalq marşrutuna üzv qoşulması rəsmiləşib //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 9.

728. Çinin turist bazarı Azərbaycan üçün cəlbedicidir: [Ölkəmiz Pekində beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunub] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 9.

729. Əhmədov, N. Azərbaycan-Türkiyə turizm əməkdaşlığına geniş meydan açıldı //Xalq qəzeti.- 2016.- 13 aprel.- S.6.

730. Əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti ilə Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəz arasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 9.

731. Əsgərova, N. “Naxçıvan” Universitetində turizmin inkişafına həsr olunmuş “Açıq dərs” //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 23 aprel.- S.13.

732. Fransa və Monteneqro ilə turizm əməkdaşlığı müzakirə edilib: [Bakıda keçirilən “AİTF-2016” sərgisində] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 9.

733. “Gedək, yeyək”: [Rusiyanın NTV telekanalında yayımlanan “Poedem, poedim!” verilişinin növbəti buraxılışının Azərbaycana həsr olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 11.

734. Hüseynov, F. Bakıda lüks turizmlə bağlı növbəti görüş keçirildi: [“Fairmont Baku” hotelində “Avropa səyahət bazarı” (“Baku Travel Bazaar Europe”) adlı işgüzar görüşün keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 9.

735. Hüseynov, F. Bakıda sağlamlıq turizminə dair seminar: [“New Baku” hotelində] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 9.

736. Hüseynov, F. Dünyanın turizm təmsilçiləri yenə Bakıda görüşür: 15-ci dəfə keçirilən Azərbaycan beynəlxalq “Turizm və səyahətlər” sərgisinə 29 ölkə və ümumilikdə 300-dən çox şirkət qatılıb: [Bakı Ekspo Mərkəzində baş tutan açılış mərasimində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel. - S. 3.

737. Hüseynov, F. Lüks və işgüzar turizm təmsilçilərinin növbəti Bakı görüşü: [“Fairmont Baku” hotelində “Avropa səyahət bazarı” (“Baku Travel Bazaar Europe”) adlı işgüzar görüşun keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 8.

738. Hüseynov, F. Monteneqroya çarter uçuşları davam edəcək: Bu ölkədən turistlər Bakıdakı “Formula-1” yarışlarına maraq göstərir //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S.9.

739. Hüseynov, F. Onlayn səyahət sisteminin təqdimatı keçirilib: [“AİTF-2016” sərgisi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 9.

740. Hüseynov, F. Yeni əlaqələr gələcəkdə bəhrəsini verəcək: “AİTF-2016” sərgisi perspektiv üçün nə ilə yadda qaldı? //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 8.

741. Hüseynova, M. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar var //İqtisadiyyat.- 2016.- 22-28 aprel.- S.2.

742. Xarici turistlər ölkəmizdə rahat və tam təhlükəsiz şəraitdə istirahət edə bilərlər //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 9.

743. İkili diplom proqramı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub: [Avropa Komissiyasının Moldovada turizm sənayesinin inkişafı üçün mehmanxana menecmenti üzrə bakalavr və magistr hazırlığı” TEMPUS layihəsi çərçivəsində tədbirin təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 9.

744. İşgüzar turizm sənayesinin ən böyük görüş yeri: Azərbaycan yenidən “MEX Frankfurt” sərgisində: [Azərbaycan Konqreslər Bürosu Almaniyanın Frankfurt şəhərində] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 9.

745. Kamal. Yeni iqtisadi şəraitdə turizmin inkişafı böyük önəm daşıyır: Bu sahənin inkişafı ölkəmizdə dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib //Olaylar.- 2016.- 9-11 aprel.- S.13.

746. Kamal, R. Dağlar qoynunda beynəlxalq turizm mərkəzi – Qəbələ //Azərbaycan.- 2016.- 3 aprel.- S.8.

747. Kazanda Azərbaycanın turizm potensialının təqdimatı //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 16.

748. Konqreslər Bürosu Frankfurt sərgisində ölkəmizin turizm imkanlarını təqdim edib: [Almaniyada] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 9.

749. Qazaxıstanın turizm və media nümayəndələri üçün infotur //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 9.

750. Lalə. Nazir Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşüb: Media mənsublarına ölkəmizin turizm imkanları barədə ətraflı məlumat verilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Bakı Konqres Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 5.

751. Mehmanxana və turizm şirkətlərinin nəzərinə: Şəhər turları yeni brend altında həyata keçirilir //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel. - S. 9.

752. Misir Bakı-Qahirə birbaşa aviareysinin açılmasını istəyir: Bu ölkənin Turizm Nazirliyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri gözlənilir //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 9.

753. Musaqızı, L. Turistlərin İçərişəhər macəraları: Gələnlər Bakını bəyənsələr də, insanlarımızın əsəbi olduğunu deyənlər də var //Kaspi.- 2016.- 1 aprel.- S.10.

754. Mükərrəmoğlu, M. Çexiyanın Karlovı Varı şəhərində Qalaaltı regionunun təqdimatı olub //Xalq qəzeti.- 2016.- 21 aprel.- S.7.

755. “Narkomaniyaya yox deyək”: [Bərdə Turizm İnformasiya Mərkəzində eyniadlı mövzuda dəyirmi masanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

756. Nigar. Turizm potensialı xarici iştirakçılara təqdim edilir: Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisində 40 ölkədən 200-dən artıq şirkət iştirak edir: [Bakı Ekspo Mərkəzində] //Palitra.- 2016.- 9 aprel.- S.4.

757. Ordahallı, V. Azərbaycanı ən potensiallı turizm ölkəsi sayan beynəlxalq təşkilatların sayı artır: Samir Əliyev: “Onlar dünyada ən çox gəlir gətirən turistlər hesab olunur...” //Bakı xəbər.- 2016.- 4 aprel.- S.6.

758. Ordahallı, V. Təbriz-Bakı aviareysi və Azərbaycan turizmində İran dövrü...: [Bakıda keçirilən 15-ci Beynəlxalq Turizm Sərgisində İranın “Azar Gasht Maleki” turizm şirkətinin rəhbəri Məhəmməd Malekinin fikri] //Bakı xəbər.- 2016.- 13 aprel.- S.12.

759. Ölkəmiz Almatıda turizm sərgisində təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 8.

760. Ölkəmizin turizm imkanları Dubay sərgisində //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 9.

761. Ölkəmizin turizm imkanları Pekində nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 9.

762. Özbəkistan saytı Azərbaycanın turizm imkanları haqqında //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S.9.

763. Prezident İlham Əliyev “AITF-2016” XV Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ilə tanış olub //Azərbaycan.- 2016.- 9 aprel.- S.3.

764. “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi İsmayıllıda turizm bələdçiləri üçün təlim kursu təşkil edib //Azərbaycan.- 2016.- 14 aprel.- S.8.

765. Rusiyalı turistlərin ölkəmizə marağı artır //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S.9.

766. Rüstəmova, G. Dağ-xizək turizminin beynəlxalq turizmdə yeri //Mədəniyyət.az.- 2016.- № 2.- S.78-79.

767. Rüstəmova, G. İlboyu dəbdə olan turizm istiqaməti – arxeoturizm //Mədəniyyət.az.- 2016.- № 2.- S.94-97.

768. Süleyman. Azərbaycan turizm mövsümünə necə hazırlaşır?: Ölkəyə turistlərin marağının artması üçün yeni infrastruktur layihələr həyata keçirilir //Olaylar.- 2016.- 15 aprel.- S.12.

769. “Skal Bakı”nın yubiley toplantısı keçirilib: Kluba yeni başqan seçilib: [Səyahət və Turizm Peşəkarları Beynəlxalq Assosiasiyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 9.

770. “Şahdağ” Turizm Mərkəzində yay mövsümünə hazırlıqlar başlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 9.

771. Tağıyev, T. Azərbaycana böyük turist axını başlanır //Bakı xəbər.- 2016.- 13 aprel.- S.12.

772. Turizm peşəkarları səyahət həvəskarları bir arada: Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycanın və dünyanın 28 ölkəsinin turizm imkanları, istirahət məkanı və marşrutlar, çeşidli turizm növləri nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 8 aprel.- S. 8.

773. Turizm sənayesi nümayəndələrindən Azərbaycan Ordusuna dəstək //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 2.

774. “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları”nin növbəti sayı çapdan çıxıb: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti tərəfindən] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 9.

775. Turoperator və sağlamlıq turizmi təmsilçiləri Belarusda səfərdə olub //Mədəniyyət.- 2016.- 22 aprel.- S. 8.

776. Türkdilli ölkələrin turoperatorlar konsorsiumu yaradılır: [Qazaxıstanın Şımkənd şəhərində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası ölkələrinin (Qazaxıstan, Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızıstan) turizm şirkətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə turizm üzrə işçi qrupunun 7-ci yekun iclasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S.9.

777. Yaponiya turizm şirkəti ilə qarşılıqlı infoturlar keçiriləcək //Mədəniyyət.-2016.-1aprel.-S.9.

778. Yeniliklərlə dolu ali təhsil ocağı...[ ATMU-nun 10 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2016.- № 2.- S.92-93.

Bax: 146

 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

ŞEİRLƏR

 

779. Abdulla, M. Gedək Qarabağa; Daha dönmüşəm; Batil yuxular və s. //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.13.

780. Abdullayeva, X. Bənövşətək boynubükük: Kaş ki uşaq olaydım; Vətən həsrəti; Bülbül//Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 16.

781. Ağarzayev, T. Gəl dünyanı kəşf edək; Sınmış qartal qüruru //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.23.

782. Albantürk, C. Hamı bir yaşda olur insanlar...; Qəm duruldan ömürlər; Bir sualın simasında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.32.

783. Arabaçı, A. Yaz yağışı; Yoxundan nə qədər yıxılar adam...; Kimi //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.20.

784. Araz, M. Ayağa dur, Azərbaycan! //Ədalət.- 2016.- 6 aprel. - S.1.

785. Aslan, M. Son nazlama; Kənardan baxana döyüş asan gələr; Qazi Gülxanə paşa //Ədalət.- 2016.- 16 aprel.- S.14. 485750

786. Babanlı, F. Vətən çiyinlərdə daşınmalıdır //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.16.

787. Babayev, A. Üşüyəcək; Naməlum əsgərə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.22.

788. Bağıroğlu, H. Söz; Sözün yolunda; Fikir-xəyal içində və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.18.

789. Baxışoğlu, Ş. Küsmə, dünya, mənlə barış; Niyə məni unutmusan, İlahi?; Dünya, sənin əlindən; Tanıya bilmədim //Azad Azərbaycan.- 2016.- 2 aprel.- S. 7.

790. Bəşirli, Ə. “Kişilər var idi, kişilər”: Yaradıcı ömrün pillələri: 1964-cü ildən Jurnalistlər İttifaqının, 1980-ci ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü, dəyərli fəlsəfi-tarixi esselər müəllifi, qələm dostum Hüseynağa Qəniyevin 75 yaşı münasibətilə //Ədalət.- 2016.- 16 aprel.- S.12.

791. Britaniya və Amerika uşaq şeirindən seçmələr: Mahnı; Üç kor siçan; Hoppa və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.21.

792. Buzovnalı, S. Ağlamaz kişilər //Ədalət.- 2016.- 21 aprel.- S.4.

793. Cəfərov, N. Fikrət Qocanın dastanı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.5.

794. Çıraqlı, Q. Yayınır; Kitabların adlarından; Dənizi geyir və s. //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.14.

795. Eminov, A. Gənc İntiqam Yaşarın şeirləri barədə //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.12.

796. Eyvaz, E. Tamdan hissə-hissəyəm...; Niyə axı bu adamı...; Bir səs... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.5.

797. Əhməd, Ə. Ali Baş komandanım, əmrinə müntəzirik! //525-ci qəzet 2016.- 7 aprel.- S.7; Ədalət.- 2016.- 6 aprel. - S.4.

798. Əhməd, Ə. Vətən; Sürüşür; Məni və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.19.

799. Əhmədli, N. Adımı kim qoyubdu //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.22.

800. Ələkbərli, M. Axşamdan yağan bu yağış; Günün xəbərləri; Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə; Bu ilin payızına //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.25.

801. Əlifoğlu, V. Vaxt yazıdı, baxmır yaşa...; Tələsmə əl-qol atmağa; ...; Kim açar qulağın bu qərib səsə... və s. //Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- S. 14.

802. Əzimli, Ə. Köç; Saxla; Arzu və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.23.

803. Fəcri, F. Yuxu; Məmur; Ağ libaslı və s. //Təzadlar.- 2016.- 26 aprel.- S.15.

804. Fərman, B. Canım-gözüm...”Canım-gözüm, ömür elə budur,bu!..”:Bu çəməndən o tərəfdə şoran var...;Baxdım gözlərin-də yaşı görmədim...;Mən özüm özümlə hesab çəkmişəm, //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.22.

805. Fərzəli, A. Onda toylar vardı...; Hicranın hicranlar başı; Mən getdim, salamat qalın və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.11.

806. Firuz Mustafa:”Yazıçı da öz əsəri ilə əsgərin yanında olmalıdır”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 14 aprel.- S.10.

807. Hacıyev, E. Hərdən elə olur ki...; Atılmışlar; İntihar etmək çətin //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.23.

808. Həsənqulu, K. Güzgülər Allahı axtarır; Ya divar...; Qızılgülün qayığı və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.3.

809. Həsənli, E. Vətən oğlu, hazır ol //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.14.

810. Hüseynli, N. Turan //Ədalət.- 2016.- 23 aprel.- S.14.

811. Hüseynzadə, M. Şəhidin anasına dedikləri; Şəhid bacısının dedikləri; Sonuncu əsgər və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.13.

812. Xaçınçaylı, Q. Əhsən sənə, igid əsgər! //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.14.

813. Xaçınçaylı, Q. Məğrur dayan Vətən oğlu //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.16.

814. Xasiyev, H. Yol; Təbiəti sevirəm; Görürsünüz ki... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.32.

815. İbrahimli, G. Başdan yarat; Biz şairlər //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.23.

816. İmamverdi Xankişi oğlu Əbilov: [professorun vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.9.

817. İmanzadə, İ. Ucal bayrağım, ucal...; Kaman dilə gəlir...:(Habil Əliyevi dinləyərkən); Şair və s. //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.20.

818. İsabəyli, Q. Ey türkün övladları //Ədalət.- 2016.- 6 aprel. - S.4; Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.16.

819. İsaq, İ. Eynək axtarır babam; Barışan daşlar; Ayla və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.20.

820. İsmayılqızı, X. İşıqdan keçərək qaranlıqlara, özümü içimə sıxıb gedirəm; Səslər itir göyün neçə qatında...; Kiməm ki – balaca yağış damlası... və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S. 23.

821. Kürdoğlu, H. Tökməsən göz incisi...; Harda qoyun-quzu var...; Gün keçdi, saç ağardı... və s. // Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 9 aprel.- S.6-7.

822. Qarabulaq, H. Məhəbbət zarıncısı: Cokonda; Eynəkli yuxu; İnanmazsan...İnanmazsan... və s. //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.6.

823. Qaratorpaq, S. Necə girdin ürəyimə...; Bilmirəm nə deyim sənə bu yaşda... və s. //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.23.

824. Qədim, K. Ölən, sag əlin başıma; Ölürsəm, Allah öldürsün; Sonra gördülər və s. //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.14.

825. Qəmbərova, M. Şanlı ordumuza: //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S.7.

826. Qəşəmoğlu, Ə. Tarixin türkü; Elə Qərb deyirsən, qərbli deyirsən...; Qəlbi kainata köklənən türklər... və s. //Türküstan.- 2016.- 12-18 aprel.- S.15.

827. Qoca, F. Anam Azərbaycanım //Azərbaycan.- 2016.- 6. aprel.- S.8; 525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.7.

828. Qoca, F. Bahar gəlib, ürəyim qanadlanıb qəfəsdən uça bilər; Bahar elə gəlib, elə gəlib ki...; Yazda ağac əkərlər və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.4.

829. Qocayev, A. İrəli //Azad Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S. 7.

830. Marinetti, T. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.8.

831. Materlink, M. Məyusluq; Niyyət; Gecənin ruhu və s. [Belçika ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Qiyas Əyyub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.25.

832. Mehmanqızı, C. Bu gün ad günüdür sənsizliyiminMəni sevmə; Məni uzaqlarda axtarma daha və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.32.

833. Mehmanqızı, C. Sadəcə unut; Bilirsən necə olur?; Cavabsız suallar üşüdür məni və s. //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.22.

834. Məmmədzadə, R. Qarabağsız vətən yox; Rəhmətlik şair dostum Məmməd Aslana oxuya bilmədiyim şeir; Rəşad Məcidə salam olsun və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.24.

835. Mirlər, M.S. Mələklər ürəyimə, səndən sevgi gətirər: Bir sevda başında dönər dəmadəm...; Sözlərini gözlərinlə əvəz et; Məhəbbət quşlarından və s. //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.8-9; Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 2 aprel.- S.27.

836. Mirseyid, A. Adil Mirseyidin çap olunmamış şeirləri: Mevlana neyi və şair taleyi; Göydələnlərin kölgəsində; Fortopiano üçün atonal musiqi və s. //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.10.

837. Mirzə, R. Haçansa gələrəm yenə; Ömür ver mənə; Bəlkə və s. //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.23.

838. Nağıqızı, M. Gizlədim; Bir ildir; Qocaldı və s. //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.21.

839. Nəbioğlu, N. Haraya çağırır Kəlbəcər səni: Oğlum Nəbiyə; Burnunun ucunda barıt qoxusu!; Anamın dərdini duyan olmadı; Bir gün gedəcəyik dağlara sarı //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S.22.

840. Nəğməkar, Y. Nizami demiş...: Nizami Cəfərova bir könül ərməğanı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.15.

841. Nəzərli, T. Mirzə Şəfi Vazeh; Səni düşünürəm...;Dəniz kənarında, tonqal başında... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.3.

842. Nurəli, T. Payız gecəsində; Heç inanmıram; Bəxt qapısı və s. //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.19.

843. Pərviz, B. Fələkdən qabaq; Dərd; Əllərimə yazılmış şeir və s. //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.18.

844. Rüstəmov, A. Deyiləm; Azərbaycan əsgərləri //Azad Azərbaycan.- 2016.- 6 aprel.- S. 7.

845. Rza, X. Sarı çiçəkli matəm bayrağı...; Tərsinə; Susub və s. //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.13.

846. Rza, O. Azərbaycan; Milli Ordu, qüdrətli ol həmişə!; Vətən naminə və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S. 7.

847. Rza, O. “Rübai karvanı, dördlük çələngi” silsiləsindən nümunələr //Ədalət.- 2015.- 8 aprel.- S.4.

848. Rza, O. “Rübai karvanı, dördlük çələngi” silsiləsindən nümunələr //Ədalət.- 2016.- 13 aprel.- S.4.

849. Sadiq, B. Payız məktubları: (sonet çələngi): Bir misra yaxın gəl...; Güzgülər ölümün cavan üzüdü; Üzündə dil açmış o lal qırışlar və s//Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.21.

850. Sadiq, B. Şəhid arzusutək gülümsə, Vətən: Sonetlər çələngi: Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən...; Bir alın yazısı torpağa düşdü...; Qorqud qopuzunda əridi bir tel... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.25.

851. Sadiq, G. Gileyliyəm; Bir gün; Gedirəm... və s. //Ədalət.-2016.- 2 aprel.- S. 11.

852. Sadıq, İ. Dönməz; Qaldıq dala; Çıxıb gedir və s. //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.21.

853. Sahil, S. İndi məni təklik dimdikləyir xatirələr çatladır məni…: Federiko Qarsia Lorkaya; Quşlar da qayıdacaq öz yuvasına...; Alovun rəqsi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.25.

854. Salmanoğlu, D. Qoy haqqa o dirənsin; Qəlbim bir sirli evdi //Azad Azərbaycan.- 2016.- 9 aprel.- S. 7.

855. Səməndər, Ə. Vətən; Payız qadın; Səndən min addım uzaq //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.23.

856. Sönməz, H. Səni unudanda; Enən eşqim; Bərzəx və s. //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.20.

857. Süleymanov, A. Məmməd Arazım... //Ədalət.- 2016.- 29 aprel.- S.4.

858. Süleymenov, O. Səkkiz yaşındaydım o zaman yəqin Uşaqlıq, yay günü, çox əskilərdə: Oljas Süleymenovun səksən illiyinə: Dağılası poçt suçludur; İssıq; Uşaqlıq, bağçalar, isti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.14-15.

859. Şahin, Ş. Tanrı, yağış, mən...; Yenidən doğulacağam; Məni tanıdınmı... və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S.22.

860. Şeyda, S. Bahar; Pələng pişik; Ataram onu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.32.

861. Şirin, A. Alın yazısı: Ana, mənə ağlama; Yenə dağlar yada düşdü; Şəhlaya //Ədalət.- 2016.- 30 aprel.- S.14.

862. Şırlanlı, Ə. Sən Vətən əsgəri, türk əsgərisən! //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 9 aprel.- S.1.

863. Şirvanlı, M. Milyon-milyon məhəbbət Və yaxud Ey həyat, sən nə qəribəsən!; Sənsiz; Şirvanın dağları //Ədalət.- 2016.- 29 aprel.- S.4.

864. Taqor, R. Qadın; Divanə tək gəzirəm, dolaşıram meşəni...; Məğrurluq və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.10.

865. Talıboğlu, Ə. Təzədən dünyaya gələcəm; Sən gedəli; Sən məni axtarma və s. //Palitra.- 2016.- 5 aprel.- S.15.

866. Təvəkküloğlu, A. Günahkar axtarma //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S.7.

867. Turan, M. Qalanmamış tonqal; Yoxluğun yaxın mənə; Sevindi; Şeir sevgilim //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.23.

868. Turan, M. Yeyər ömrü qız ahı...; Qalanmamış tonqal... Dünən gözümdə qalıb... //Ədalət.- 2016.- 19 aprel.- S.4.

869. Yanar, M. Barmaqları düymədən qoruyun: (reportaj) //Ədalət.- 2016.- 5 aprel. - S.4.

870. Yanar, M. İstərəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.24.

871. Yavərqızı, T. Ürəyimin səsi; Dalğalan, bayrağım! //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S.7.

Bax: 80, 84, 90, 97, 99, 106, 112, 113, 116, 117, 123, 126

 

 

HEKAYƏLƏR

 

872. Abdulla, A. Fizika pilləsi //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.18;23.

873. Allen, V. Mensa gözəlçəsi: [Amerika ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi İlqar Əlfioğlu //Aydın yol.- 2016.- 1 aprel.- S.13.

874. Andersen, H. Ananın hekayəsi: [ingilis dilindən tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.24.

875. Bəxtiyar, N. Quzu //Kredo.- 2016.- 6 aprel. - S.4.

876. Breslin, H. Saatsaz: [ingilis dilindən tərcümə] /tərc.etdi Elcan Salmanqızı //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.11.

877. Bolduin, C. Antonio Canova: [İngilis dilindən tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel - S.18.

878. Cabbarlı, C. “Əhməd və Qumru” //Aydın yol.- 2016.- 1 aprel.- S.6.

879. Əhmədli, N. Kəndimizin ruhu //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.22.

880. Əhmədli, S. Aldanmışlar //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.13.

881. Əhmədli, S. Aldanmışlar //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.13.

882. Əlioğlu, Ə. Canavarın xilası //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.23.

883. Əşrəf, S. Müharibə bitən gün... //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 9 aprel.- S.19.

884. Heminquey, E. Təqib yürüşü: [Amerika ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Mahir N. Qarayev //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.13.

885. Heydərova, Ü. Külək //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.29.

886. Heyse, P. Balaca Lizaveta: [alman ədəbiyyatından tərcümə]/tərc. etdi Qiyas Əyyub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.28-29.

887. Həsənova, X. Xoşbəxtlik yağışı //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 9 aprel.- S.12.

888. Xankişiyeva, A. Sevgi təzahürü //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 9 aprel.- S.12.

889. İsabəyli, Q. Rasim babanın çörək nağılı //Ədalət.- 2016.- 26 aprel. - S.4.

890. Qəsəbova, İ. Toy karvanı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.S.31.

891. Qiyas, Ə. Yarımçıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.20.

892. Ma, L. Sual: [İngilis dilindən tərcümə] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel - S.18.

893. Matviyenko, A. Odlu Əjdaha: (tarixi-fantastik hekayə): [Belarus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Kamran Nəzirli //Ədalət.- 2016.- 16 aprel. - S.11.

894. Məhərrəmov, V. Çayçı //Ədalət.- 2016.- 30 aprel. - S.13.

895. Məhərrəmov, V. Tütəkçalan kişinin nağılı //Kaspi.- 2016.- 30 aprel. - 2 may.- S.22.

896. Məmmədli, İ. Vaxtsız qonaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.18-19.

897. Məmmədli, N. Alatoranlıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.9.

898. Muğanlı, T. Qəribə bir görüş, yaxud İqnat Qazmalı kimdir...: (gerçək hekayə) //525-ci qəzet.- 2016.- 19 aprel.- S.7.

899. Mürsəlqızı, V. Xəyalların bitdiyi yer //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.18.

900. Nəcəfzadə, Q. O, qara, əyri bulud: //Ədalət.- 2016.- 1 aprel. - S.3.

901. Nəzirli, K. Sevgi ağ rəngdə olur: [Paralimpiyaçı idmançılarımıza ithaf edirəm] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.22-23; Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.22-23.

902. Süleyman, Ə. Köhnə dərd //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.19.

903. Varis. Cənubda qar uçqunları: “Gündəlik”dən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.10-11.

904. Varava, V. Yeni gün: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc. etdi Nəriman //Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S.13.

905. Vonnequt, K. Harrison Bergeron: [Amerika ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi İlqar Əlfioğlu //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S.13.

906. Yelin, N. Tambova bilet: [rus ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Güllü Yoloğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.32.

Bax: 87, 91, 110

 

 

POEMALAR

 

907. Faxralı, R. Lələtəpə: (lirik poema) //Ədalət.- 2016.- 23 aprel- S.11.

Bax: 96

 

ESSELƏR

 

908. Əhməd, R. Piyada fədası //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.18.

909. London, C. Həyatın mənası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.6-7.

910. Rəhimov, Ə. Gəlin gülək!.. //Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- S.14.

911. Uelbek, M. Yaşamaq gərək: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi A.Babayev //Ədəbiyyat qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S.22.

912. Vüsal, B. Allahın muradı //Türküstan.- 2016.- 19-25 aprel.- S.15.

Bax: 96 

 

ROMANLAR

 

913. Aytmatov, Ç. Kassandra damğası: XX əsrin cəfəngiyyatlarından //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.16-17.

914. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.30-31.

915. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.14-15.

916. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.14-15.

917. Hofman, H. Atlantida: romandan parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.28.

918. Xanəmir. Maqlar: Dərviş: Xanəmirin Maqlar romanından 4-cü qatdan bir hissəsini oxuculara təqdim edirik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.18-19.

919. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.2.

920. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.2.

921. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.2.

922. Oruc, M. Qara güzgü //525-ci qəzet.- 2016- 2 aprel.- S.18-19.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

923. Abbaslı, S. Ceyhun Hacıbəylinin Qarabağ folkloru ilə bağlı əsəri: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 20 aprel.- S.14.

924. Abbaslı, S. Ceyhun Hacıbəylinin Qarabağ folkloru ilə bağlı əsəri: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 21 aprel.- S.14.

925. Abbaslı, T. Bir eldə ki – səntək şair olmaya, eli, o obanı, o xalqı...: [görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqif haqqında] // Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 13.

926. Abbaslı, T. “Deyən kim, dedirdən kim”...: “Sağa-sola” işlədilən qafil və qabil qafiyələr şairlərindən – Məmməd Rahim... //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 13.

927. Abbaslı, T. Tofiq Mütəllibov: Otuzacan kitabındakı üç minədək şeirindən üç yüzə qədərinə mahnı yazılmış şair... //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 12.

928. Abdulla, K. Qan Turalı öz mətninin içində yoxdur...: [“Fələk qırmancı” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel. - S.13.

929. Abdullayev, S. Bir müqəddəs ziyarət: Dünyanı dağılmağa qoymayan anaların dualarıdır: [Xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə haqqında] //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.7.

930. Abuzərli, N. Rəsul Rzanın söz dünyası //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.21.

931. Adamsızlıq: Xanım İsmayılqızı – 60 //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.9.

932. Ağaoğlu, M. Aleksieviç tərzində kitab: [Dürdanə Ağayevanın “Erməni zindanında sekiz gün” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 2 aprel.- S.13.

933. Ağaoğlu, S. Atamın dostları: [Azərbaycan əsilli türk yazıçısı Səməd Ağaoğlunun atası Əhməd Ağaoğlu barədə xatirələri] //Aydın yol.- 2016.- 1 aprel.- S.9.

934. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.9.

935. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S.9.

936. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S.9.

937. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S.9.

938. Ağaoğlu, S. Atamın dostları //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S.9.

939. Ağayeva, M. Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığında Qarabağ mövzusu //Kaspi.- 2016.- 21 aprel.- S.10.

940. Ağəddin Babayev – 60: [şair-tərcüməçinin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.22.

941. Akimova, E. “Boz ədəbiyyat” və tənqidin mübarizsizliyi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.6.

942. Akimova, E. Ədəbiyyat İnstitutunun fəxri doktoru –Oljas Süleymenov //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.10.

943. Akimova, E. Nəsrimizdə teoloji konsept: “Od və büt” romanı haqqında: [Hüseynbala Mirələmovun eyniadlı əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.16-17.

944. Aqil Abbasın yeni yaşına: [yazıçının 63 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 aprel.- S. 2.

945. Alışarlı, S. Poeziya yalnız ruhun oxuduğu nəğmədir: Sona Vəliyevanın yaradıcılığı haqda qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.19.

946. Allahverdiyeva, L. Keçid dövrü dramaturgiyası yenilik ilə köhnəliyin yolayrıcında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.20-21.

947. Amaşov, Ə. “Gəlin gedək Qarabağa”, yaxud ağrılar və ümidlər qərinəsi: [Ziyəddin Sultanovun eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 3 aprel.- S.7.

948. Amerika dramaturqunun pyesləri Azərbaycan dilində: [Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşrləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 15.

949. Anar. Nəslin yarpaq tökümü: [yazıçı Maqsud İbrahimbəyovun vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.3.

950. Anna Axmatova: Aleksandr Blok haqda xatirələrim //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 23 aprel.- S.7.

951. Aras, O. “Baş” romanı haqqında düşündüklərim: [yazıçı Elçinin “Baş” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.15.

952. Aruz, S. Ekzistensializm və Mövlanə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.26.

953. Aslan Quliyev: “20 ildən artıq müddətə heç yerdə çap oluna bilmədim”: “Ədəbiyyat qəzeti” “Mən necə yazıçı oldum” layihəsində Aslan Quliyevlə müsahibəni təqdim edir /müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.13.

954. Ayvaz, A. Tiflis portreti: [müəllifin şəhər haqqında xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.27.

955. “Azərbaycan eposları” polyak dilində //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 15.

956. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsindən yoğurulmuş kitab: [Reyhan Mirzəzadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Həftə içi.- 2016.- 30 aprel-2 may.- S.4.

957. Azərbaycanlı yazıçının əsəri Türkiyədə səhnələşdirilir: [Yazıçı-dramaturq Firuz Mustafanın “Müqəvva” pyesi İstanbulun “Oda” teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 13.

958. Azəri, L. “Qarabağ əfsanələri”: Yığcam və illüstrativ təbliğat toplusu təqdim olundu: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 5.

959. Bağırlı, A. Qadın nəsri yaxud nəsrdə qadın obrazları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.21.

960. Bahar hərarətli alim ömrü: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əli Qəhrəmanovun 70 illik yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 12.

961. Baharda kövrək payız söhbətı: [Musa Yaqubun müsahibəsi] //Zaman.- 2016.- 12 aprel.- S.5.

962. Bakı Dövlət Universitetində şair Qəşəm Nəcəfzadə ilə görüş olub //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel. - S.7.

963. Bayatlı, T. Poeziyası necədirsə, özü də elədir: Tamam Bayatlı: “Mənəviyyatının təmiz olmasından insanın özünün nə dərəcədə zövq ala biləcəyini Vaqif Bayatlı Odərlə tanış olandan sonra bilmişəm”: [şairin həyat yoldaşı Tamam Bayatlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.12-13.

964. Bayramov, V. “Dördüncü möhür”lə təsdiqlənən həqiqətlər...: Kamran Nəzirlinin “Dördüncü möhür” romanı barədə //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.14.

965. Bəşirli, Ə. “Kişilər var idi, kişilər”: Yaradıcı ömrün pillələri: qələm dostum Hüseynağa Qəniyevin 75 yaşı münasibətilə //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.4.

966. Bəşirov, V. Görkəmli alim, vətənpərvər insan: [pedaqoq Nurəddin Kazımov haqqında] //Respublika.- 2016.- 28 aprel.- S.11.

967. Bəydili, C. Dünyanın ən dərin qəmli romanı...: “Don Kixot”un yazarıyla “Hamlet”in yazarı dörd yüz il öncə eyni gündə – 1616-cı il aprelin 23-də bu dünyadan köçüblər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.4.

968. Bəydili, C. Oğuznamə yaradıcılarının ruhunu şad edən əsər: Əfzələddin Əsgər. Oğuznamə yaradıcılığı. Bakı, “Elm və təhsil” nəşri., 2013, 340 səh. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.15.

969. Blok, A. Blokun Axmatovaya məktubları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.7.

970. Cavad, A. Haqq yolunun müsafiri: [şair, tənqidçi-alim Mirhaşım Talışlının yubileyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.21.

971. Cavidan. Ədəbiyyat müəllimi olmaq: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.5.

972. Cavidan. Ovuca hopmuş yazı: [müəllifin fəlsəfi düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.27.

973. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel. - S.15.

974. Cəfərov, N. Afaq Məsud dünyası: İkinci yazı //525-ci qəzet 2016.- 30 aprel. - S.10.

975. Cəfərov, N. Böyük alim, müəllim və ictimai xadim: Tofiq Hacıyev – 80 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.4-5.

976. Cəfərov, N. Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, yaxud Vaqifin fəlsəfəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.22.

977. Cəfərov, N. Qazax eli yaxud Avrasiyanın döyünən ürəyi: [Qazaxıstanın tarixi və mədəniyyəti haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 9 aprel.- S.9.

978. Cəfərov, N. Türk dillərindən Azərbaycan dilinə tərcümənin missiyası //Aydın yol.- 2016.- 1 aprel.- S.8.

979. Cəmaləddin, G. Özbək şairi ilə görüş: [Sumqayıt Mərkəzi Kitabxanasında Şəhla Qasımova ilə keçirilən görüş haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.8.

980. Cəmaləddin, G. Yaşamaq istəyirəm, yaşatmaq istəyirəm: [Sumqayıt Mərkəzi Kitabxanasında Xalq şairi Fikrət Qocanın oxucularla görüşü haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. 2016.- 30 aprel.- S.8.

981. Cəmil, A. Rəsul Rzanın Qarabağı: [Adil Cəmilin bu mövzuyla bağlı yazdığı silsilə şeirlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.14.

982. Çəmənli, M. Ürək yanmasa...: – (“Ürəyimdən kimlər keçdi” silsiləsindən): [şair Ağamalı Sadiq Əfəndi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.18.

983. Dağlı, S. Bahar oğlu...: Novruza yetişmədi...: [şair, dramaturq Cəfər Cabbarlı haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S. 6.

984. Dəmirçioğlu, N. Sorğu: [mütaliə marağının formalaşması haqqında müəlliflərin fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.29. .

985. “Elastiklik”, “Xoşbəxt görüş”: [Belorusiyada nəşr edilmiş almanaxda azərbaycanlı yazarların əsərlərinin yer alması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.2.

986. Eldar, G. Bütün türk dünyasından boyu görünən – Dərviş Osman Əhmədoğlu: [şair haqqında] //Təzadlar.- 2016.-19 aprel.- S.15.

987. Eyvazlı, G. Okkultizm: [bədii ədəbiyyatda ilham pərisi, təb anlayışı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.11.

988. Ədəbiyyat üzrə on birinci nobelçi: 1910-cu il. Paul Heyse: [tanınmış alman yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 2 aprel.- S.30.

989. Ədəbiyyat üzrə on ikinci nobelçi Moris Materlink (1862-1949): [tanınmış Belçika yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.25.

990. Ədəbiyyat üzrə on üçüncü nobelçi Herhard Hofman (1862-1946): [tanınmış Almaniya yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.28.

991. Ədəbiyyat üzrə on dördüncü nobelçi Robindranat Taqor (1861-1941): [tanınmış hind şairi və yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.10.

992. Ədəbiyyat üzrə on beşinci nobelçi 1914: Romen Rollan (1866-1944): [tanınmış fransız yazıçısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. 2016.- 30 aprel.- S.16.

993. Ədəbiyyatımızda vətənpərvərliyin təbliği //Olaylar.- 2016.- 28 aprel.- S.15.

994. Ədilli, Ş. İsmayıl bəy Qaspıralı: Milli ideya haqqında //Türküstan.- 2016.- 19-25 aprel.- S.7.

995. Əhməd, Ə. Allaha inam, od və büt: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.19.

996. Əhməd, R. Mən Mişel Uelbekəm: [fransız yazıçısı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S.14.

997. Əhməd, V. Akademik Mirzə İbrahimov: [Xalq yazıçısı haqqında] //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S. 4.

998. Əhmədli, B. Göz yaşının çəkisi...: Rəşad Məcidin “Bir də gəlməyəcək...” şeirlər kitabı üzərinə // Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 16 aprel.- S.9.

999. Əhmədoğlu, O. Söz amanatı – Hüseyn Saraclı – 100: [şairin “Söz amanatı” kitabı haqqında] //Türküstan.- 2016.- 19-25 aprel.- S.13.

1000. Əkbərzadə, Ə. Durnalar və göy üzü: Bu gün əslən Qarabağdan olan görkəmli türk şairi Yavuz Bülənd Bakilərin 80 yaşı tamam oldu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.16-17.

1001. Əlabbas: “Mən Allaha sitayişi qələm-kağızla eləmişəm”: “Ədəbiyyat qəzeti” “Mən necə yazıçı oldum” layihəsində yazıçı Əlabbasla müsahibəni təqdim edir /müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.23.

1002. Əlhəm Dəşti: “Qəzəl janrının yaşamasını istəyirəm...”: [gənc şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı Aynur Nurlu //Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S.13.

1003. Əlibəyli, Ş. Atamın gözü ilə...: Ənvər Əlibəyli – 100: [Şəfəq Əlibəylinin öz atası haqqında xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.22-23.

1004. Əlifoğlu, Ş. Mənəvi təkamülə çağırış: [şair Zəki Bayramın “Səni kimə deyim, kimə söyləyim...” kitabı haqqında] //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S. 14.

1005. Əlişanoğlu, T. Tarixi janrın həqiqətləri: 2015-ci ilin tarixi romanları haqqında: [yazıçı Elçinin “Baş” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1006. Əliyar, A. Şeir gecəsi: [AYB-nin üzvü Qədiməli Əhmədin yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.20.

1007. Əliyev, K. Etiraf poeziyası, yaxud Rəşad Məcidin lirik qəhrəmanı: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.18.

1008. Əliyev, K. Mifopoetik düşüncə sistemi: [Pərvanə Bəkirqızının “Mifopoetika və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının poetik strukturu” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.16.

1009. Əliyev, M. “Ədəbi-nəzəri fikrin inkişaf mərhələləri”–Rafiq Yusifoğlu yaradıcılığının yeni bəhrəsi: [şairin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel.- S.7.

1010. Əliyev, Y. Qafqaz Universitetində III beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı simpoziumu keçirilib //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 30 aprel.- S.9.

1011. Əliyev, Z. Hitler Nizaminin yubileyinin keçirilməsinə mane ola bilməyib... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.26.

1012. Əliyeva, G. “Molla Nəsrəddin” – milli kimliyimizin yaddaş kitabı //525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.18.

1013. Əsəd, F. Ayrılığın və ağrının rəngləri: [Xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.12.

1014. Feyziyev, C. “Yeni tatar şeiri antologiyası” – Bakıda nəşr olundu: [Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin yeni nəşri haqqında] //Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S.7.

1015. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.8-9.

1016. Fəhmi, İ. Qapalı dairə və ya bitmək istəməyən XX: Əsərdən fraqmentlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.12-13.

1017. Fəraqinin “Divan”ı təqdim olundu: [Mərkəzi Elmi Kitabxanada] //Elm.- 2016.- 29 aprel.- S.2.

1018. Fərəcov, S. Böyük sənət manifestli: Çağlar həyat eşqli, elm, ədəb-irfan yollu, Vətən-Xalq hallı bir pir İnsan... //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 13.

1019. Fərəcov, S. Diplomat-ədib: Əbdülhəq Hamidin bədii irsi Şərq və Qərb ədəbi-estetik dəyərləri əsasında formalaşıb: [türk şairi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S.15.

1020. Fərəcov, S. Nakam gəncin azadlıq idealları: “Nofəl Tahirzadə – müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda mücahid” kitabının təqdimatı //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S. 15.

1021. Fərəcov, S. Türkologiyada Əhməd Cəfəroğlu imzası //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 15.

1022. Fuad, E. “Yavaş-yavaş azadlığın ağacları qönçələnir…”: [Mənuçöhr Əzizi Harayın yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 aprel.- S.14.

1023. Gənclik və gözəllik şairi: [Binəqədi Rayon MKS-də şair Ənvər Əlibəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Respublika.- 2016.- 13 aprel.- S. 7; Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 12.

1024. Gülayə. Rəngli yuxuların yozumu: [şair Rəsul Rza haqqında] //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.24.

1025. Hacı K. Fransız romanlarında qadın xəyanəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.13.

1026. Hacı K. Orxan Pamukun “Qırmızı saçlı qadın”: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.12.

1027. Hacı K. Ürəyi zəif olanlar oxumasın: Svetlana Aleksiyeviçin “Müharibə qadın simalı deyil” romanı haqqında qeydlər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.5.

1028. Hacıyeva, M. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır: [şair Oqtay Zəngilanlının yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.-26 aprel.- S.14.

1029. Həbibbəyli, İ. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi və mollanəsrəddinçilik: “Molla Nəsrəddin” – 110 //Azərbaycan.- 2016.- 7 aprel.- S. 7.

1030. Həmidov, İ. Araslı yadigarı: [professor Nüşabə Araslı haqqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.23.

1031. Həsənzadə, N. Biz həmişə olduğu kimi, yenə də sizinləyik: [Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə bağlı Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin ölkə başçısına müraciəti] //Azərbaycan.- 2016.- 5 aprel.- S.4.

1032. Hümmətli, Ş. Salman Mümtazın “100 şair” kitabı...: Yaxud, “Azərnəşr”in arxivində gizli qalmış xəzinə //Türküstan.- 2016.- 19-25 aprel.- S.10.

1033. Hüseyn Cavidin “Ana” əsəri müzakirə olunub: [Salyan Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 13.

1034. Hüseyn, F. Böyük alimin arzusu: Məmməd Qocayevin 75 yaşına //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.12.

1035. Hüseyn, F. Ədəbiyyat hamını arzusuna çatdırır: Məmməd Qocayevin 75 yaşına //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.27.

1036. Hüseyn, F. İsa Məsihin son ünvanı, Varavvanın sığınacağı – Çarmıx: Nobel mükafatı laureatı (1951) Per Lagerkvistin “Varavva” romanı barədə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.22-23.

1037. “Hüseynağa Qəniyev öz ideallarının qəhrəmanıdır”: [yazıçı-publisistin 75 illiyi münasibətilə dostlarının, bir vaxtlar birgə çalışdığı iş yoldaşlarının və qələm sahiblərinin ürək sözləri] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 26 aprel.- S.8-9.

1038. Hüseynli, S. Novruz Nəcəfoğludan yeni kitab: Yazıçının ilk romanı – “Nağıl adam” çapdan çıxıb //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.12.

1039. Hüseynoğlu, S. Dağları duman alanda: [şairə Kəmalənin “Ay-ulduzlu gülüstanım” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.32.

1040. Hüseynoğlu, S. Ənvərdən keçən dünya:[tanınmış alim, şair Ənvər Əhməd haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.19.

1041. Hüseynoğlu, S. Seçilmiş əsərlərin 3-cü cildi: [Xəlil Rza Ulutürkün əsərlərinin nəşri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.2.

1042. Xalid, X. Azərbaycan şeirinin ulduzu: İraq-Kərkük ədəbiyyatında: [Kərkük ədəbiyyatına Şəhriyar yaradıcılığının təsiri haqqında] //Türküstan.- 2016.- 12-18 aprel.- S.10.

1043. Xalq şairinin yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsi: [Sumqayıt Şəhər Səməd Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada Xalq şairi Fikrət Qocanın yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

1044. Xanbabazadə, M. İstiqlal şairi: [Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.11-13.

1045. Xeyransa. “Bəxtiyaram mən”: Bəxtiyar Vahabzadənin adına layiq yeni kitab nəşr olundu: [Elnarə Akimovanın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.18.

1046. Xələfli, Ə. Şair Nəcməddinin esse yaradıcılığı: [Nəcməddin Mürvətovun “Bircə söz de, şeir yazım” kitabı haqqında] // Kredo 2016.- 6 aprel.- S.11.

1047. Xəlilov, F. Böyük ədibin taleyindən keçən unudulmaz insan: Mirzə Cəlil bir müddət həyat yoldaşı olmuş Nazlı xanımı ömrü boyu ehtiramla yad edib //525-ci qəzet.- 2016.- 5 aprel.- S.6.

1048. Xəlilov, F. Böyük ədibin taleyindən keçən unudulmaz insan: Mirzə Cəlil bir müddət həyat yoldaşı olmuş Nazlı xanımı ömrü boyu ehtiramla yad edib //525-ci qəzet.- 2016.- 6 aprel.- S.4.

1049. Xəlilov, F. Böyük ədibin taleyindən keçən unudulmaz insan: Mirzə Cəlil bir müddət həyat yoldaşı olmuş Nazlı xanımı ömrü boyu ehtiramla yad edib //525-ci qəzet.- 2016.- 7 aprel.- S.6.

1050. Xəlilzadə, F. Sözünü də axtarırıq, özünü də: [şair, publisist Cavad Cavadlı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 12 aprel. - S.14.

1051. Xiləli, A. Simax Şeyda – 80: [Almaniyada yaşayan şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin tədbiri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.32.

1052. İki görkəmli dövlət xadimi, sərkərdə və şair Bakıda yad olunub: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Şah İsmayıl Xətaiyə və Zəhirəddin Məhəmməd Babura həsr edilmiş “İki sərkərdə, iki şair” adlı tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 8 aprel.- S.2; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 8 aprel.- S.4

1053. İntiqam Yaşarın “...və susarsan” kitabı təqdim olundu: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1054. İslamzadə, Ə. “Qadın olmağ”ın sirrləri: [Pərvinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.19.

1055. Jan Pol Sartr: “Deyə biləcəyim hər şeyi demişəm”: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Nəriman //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S.12.

1056. Kamal, R. Generalın xarabat mistikası: [İsmayıl bəy Qutqaşınlının həyat və yaradıcılğı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.29.

1057. Kamal, R. Qoca qırçı üçün çiçək: İlyas Əfəndiyevin unudulmaz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.25.

1058. Kamal, R. Nəsimi və rus futurizmi: “Mən” Haqqın adı //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 9 aprel.- S.5.

1059. Kamran Nəzirli: “Kaş mən də elə bir əsər yaza bilim”: “Ədəbiyyat qəzeti” “Mən necə yazıçı oldum” layihəsində Kamran Nəzirli ilə müsahibəni təqdim edir /müsahibəni apardı M. Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.28-29.

1060. Karnegi, D. Gözəl təəssürat yaratmağın yolları: Təbəssüm edin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.12.

1061. Kazımzadə, A. O, dünya şöhrətli sənətkar idi: [yazıçı Maqsud İbrahimbəyovun vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat.- qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.3.

1062. Kərimli, X. Milli Onomastikamızın fədakar tədqiqatçısı: Adil Bağırov //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.31.

1063. Kərimov, P. Qəbul olunmuş dua, yaxud “Yarəb, bir nəzər sal söz bağçasına...”: ( Əlişir Nəvai-575): [mətnşünas alim Paşa Kərimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Şəlalə Ana Hümmətli //Türküstan.- 2016.- 26 aprel-3 may.- S.15.

1064. Qarabağlı, S. Ürəyi Azərbaycanla döyünən azadlıq mücahidi: Ceyhun bəy Hacıbəyli milli ədəbi-ictimai fikir tarixinə mühüm töhfələr verib //Kaspi.- 2016.- 26 aprel.- S.15.

1065. Qasımbəyli, Y. Vətəndaşlıq şeiriyyəti //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.21.

1066. Qasımov, P. “Həqiqətdən əbədiyytə”: Kitab haqqında düşüncələrim: [Əlisəfa Əliyevin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 1 aprel. - S.3.

1067. Qazi, V. İntim dildə yaza bilmək: [Azad Yazarlar Ocağının təşkilatçısı Rasim Qaracanın “Qarabağ Dekameronu” adlandırdığı “On bir gecə” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 23 aprel. - S.13.

1068. Qədir, C. “Koroğlu” dərgisinin yeni sayı Sabir Rüstəmxanlıya həsr olunub //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.16.

1069. Qəlbinur, P. “Elm yolunu özüm seçmişəm, ədəbiyyat isə məni özü tapıb” //İki sahil.- 2016.- 1 aprel.- S.13.

1070. Qənimət oğlu, S. Nizamişünaslığa giriş:”Axirət dünyanın ruhudur” //525-ci qəzet.- 2016.- 19 aprel. - S.6.

1071. Qoca, F. Gənc yazar Mirmehdi Ağaoğluya açıq məktub //525-ci qəzet.- 2016.- 19 aprel.- S.7.

1072. Qoca, F. İki Ağcabədi təəssüratı: biri uzaq, biri yaxın... : [müəllifin mövzu ilə bağlı təəssüratları] //525-ci qəzet.- 2016.-2 aprel.- S.15.

1073. Qocayev, M. Aşiqlik zirvəsi: (“Leyli və Məcnun” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.15.

1074. Qocayev, M. Aşiqlik zirvəsi: (“Leyli və Məcnun” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.15.

1075. Qocayev, M. Aşiqlik zirvəsi: (“Leyli və Məcnun” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.15.

1076. Qocayev, M. Aşiqlik zirvəsi: (“Leyli və Məcnun” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.15.

1077. Qocayev, M. Şahlıq zirvəsi: (“Yeddi gözəl” haqqında) //Kaspi.- 2016.- 30 aprel.-2 may.- S.15.

1078. Qonaq, Ə. Ay sonası... : Sona xanım Çərkəzin mərhum ömür yoldaşı, folklorşünas alim Çərkəz Quliyevin doğum gününə: [şairə Sona Çərkəzin “Ölüm son demək deyil...” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 21 aprel.- S. 7.

1079. Qoşqar, A. Günel Şamilqızına açıq məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.18.

1080. Qulu Ağsəsin kitabı ingilis dilində //525-ci qəzet.- 2016.- 14 aprel.- S. 7.

1081. Lavrova, L. Gələcək məkanda cavablar varmı?: [Xalq yazıçısı Anarın “Göz muncuğu” povesti Moskva mətbuatında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.14-15.

1082. Lavrova, L. Gələcək məkanda cavablar varmı...: [Rusiyada nəşr edilmiş “Drujba narodov” jurnalında Anara həsr edilmiş məqalənin yer alması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.4-5.

1083. Marina Svetayevanın “Bu gün” qəzetinə müsahibəsi: [müsahibəni apardı Andrey Sedıx] /rus dilindən tərc etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.32.

1084. Məcidova, X. Çingiz Aytmatovun “Üz-üzə” povesti nəşr olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.2.

1085. Məcidova, X. Ədəbi proses – 2015: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.2.

1086. Məcidova, X. Xalq şairi Fikrət Qoca yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirildi: [AYB Aran bölməsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.27.

1087. Mədətoğlu, Ə. Göz önündəki şam ömrü...: [şairə Sona Çərkəz haqqında] //Ədalət.- 2016.- 23 aprel.- S.10.

1088. Mədətoğlu, Ə. “Söz sevgilimdir” : Dəmir Çeşməlinin yeni kitabı //Ədalət.- 2016.- 20 aprel.- S.4.

1089. Məhərrəmov, V. Könlüm şeir istəyir: “Vətən ürəyimdən başlanır mənim” //Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- S. 11.

1090. Məhfuz, N. Yuxu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.4-5.

1091. Məhtimqulunun Azərbaycan dilinə çevrilmiş “Divan”ı təqdim olundu: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S.2.

1092. Məmmədov, A. Qəşəm Nəcəfzadə ilə görüş //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.32.

1093. Məmmədov, A. “Qütb gecəsi” Ukrayna dilində: [Vaqif Sultanlının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.32.

1094. Məmmədov, A. Vaqif Sultanlının “Səhra savaşı” kitabının təqdimatı olub:[AYB-də] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.32.

1095. Məmmədov, Z. Məhtimqulu Fəraqinin “Divan”ının təqdimat mərasimi: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //İki sahil.- 2016.- 30 aprel.- S.14.

1096. Məmmədova, G. Vətənpərvərlik ruhu aşılayan söz-saz gecəsi: [Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksində şairə Cığatel İsaqızı ilə görüş] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.10.

1097. Məsud, A. Böyük darıxmanın hikmətində: [şair, bəstəkar Xanım İsmayılqızı haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S.9.

1098. Mətbuatda yeni əlifba məsələsi və Cəlil Məmmədquluzadə:[yazıçının Azərbaycan jurnalistikasında rolu] //Şərq.- 2016.- 11aprel.- S.7.

1099. “Milli Qəhrəmanlarımız” kitabının təqdimatı: [“Azərbaycan Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri Elşən Uluxanlının ərsəyə gətirdiyi eyniadlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 5.

1100. Mirhaşım Talışlı – 90: [alim-şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.21.

1101. Miriyev, A. Ürəyin danışdığı sevgi dolu şeirlər: [şair Əbülfət Mədətoğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.15.

1102. Musayeva, İ. Şeir səs və məna arasındakı titrəyişdir...: Ələkbər Salahzadənin şeirləri... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.24.

1103. Musayeva, İ. Şeir səs və məna arasındakı titrəyişdir...: Ələkbər Salahzadənin şeirləri... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.26-27.

1104. Musayeva, İ. Şeir səs və məna arasındakı titrəyişdir...: Ələkbər Salahzadənin şeirləri... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.14.

1105. Müşfiq. “Yeni tatar şeiri antalogiyası” çapdan çıxıb: [görkəmli tatar ədibi Abdullah Tukayın 130 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1106. Nahid Hacızadə – 80: [yazıçının yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.15.

1107. Nasir, Ş. Bədii axtarışlarda yaşanan ömür: [Fikrət Qocanin “Seçilmiş əsərləri”nin nəşri haqqında] //Respublika.- 2016.- 2 aprel.- S. 4.

1108. Nəbioğlu, M. “Ədəbi məktublar”ın müəllifi professor Qəzənfər Paşayevə məktub //Ədalət.- 2016.- 26 aprel.- S.4.

1109. Nəcəfzadə Q. “Mənim ən gözəl şeirlərim ikiqat dünya çempionuna bənzəyir”: [şair Qəşəm Nəcəfzadənin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Anar Əhmədov //Olimpiya dünyası.- 2016.- 1-4 aprel.- S. 3.

1110. Nəsibova, H. Arif Abdullazadə yaradıcılığı elmi təhlil müstəvisində: Və yaxud “Tənhalar cəmiyyəti”nin robinzonları: [ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Arif Abdullazadənin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S. 16.

1111. Nəsibova, H. Şeirimizin “İşıqlı yarpaqları”: [şair İsa İsmayılzadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.30.

1112. Nigar Rəfibəylinin şeirləri ingilis dilində //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S. 13.

1113. Novruzov, T. Ədəbi-nəzəri fikir tarixi haqqında sanballı tədqiqat əsəri: [şair-publisist Rafiq Yusifoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 1 aprel.- S.4.

1114. Nuri, E. Nəsrəddin Tusinin oğurlanan əsərləri //Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S.12.

1115. Nuriyeva, K. Gözəlliyi vəsf edən şair-döyüşçü: Unudulmaz şair Ənvər Əlibəylinin 100 illiyinə //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S. 11.

1116. “Oğul” kitabı oxuculara təqdim olunub: [şairə, publisist Zərəngiz Dəmirçinin eyniadlı kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 1 aprel.- S. 15.

1117. Oljas Süleymenova Fəxri doktor diplomu təqdim olunub: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //525-ci qəzet.- 2016.- 27 aprel.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S.5.

1118. Orxan, R. Kəmalə xanımla görüş: [Yasamal rayonundakı A. Ağaverdiyev adına tam orta məktəbdə Kəmalə Abiyevanın yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 aprel.- S.9.

1119. Otore, B. İspan ədəbiyyatında “sosial poeziya”nın proqram sənədi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.7.

1120. Ömərov, V. Əssar Təbrizi İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında //Səs.- 2016.- 13 aprel.- S.15.

1121. Paşayeva, A. Bahar oğlu: Böyük sənətkar Cəfər Cabbarlıya həsr edilmiş ədəbi-bədii gecə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.20-21.

1122. Pənah, G. Qısa ömürlü sənətkar: [şair Tofiq Mütəllibov haqqında] //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.5.

1123. Pənah, G. Qısa ömürlü sənətkar: [şair Tofiq Mütəllibov haqqında] //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.5.

1124. Pənah, G. Qısa ömürlü sənətkar: [şair Tofiq Mütəllibov haqqında] //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.5.

1125. Rəsulov, Ə. Türkcədən tərcümənin üslub problemləri //Aydın yol.- 2016.- 8 aprel.- S. 10.

1126. Rəsulov, Ə. Türkcədən şeir tərcümələrində təhriflər //Aydın yol.- 2016.- 15 aprel.- S. 8.

1127. Rəsulov, Ə. Türkcədən şeir tərcümələrində təhriflər //Aydın yol.- 2016.- 22 aprel.- S. 8.

1128. Rollan, R. Kali-ana: II hissə: İxtisarla: [Fransa ədəbiyyatından tərcümə] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.16.

1129. Rüstəm, H. “Böyük günah”dan “Qum saatı”na qədər Oqtay Ərgünəş – 70 //Kaspi.- 2016.- 9-11 aprel.- S.20.

1130. Sabit, E. Gün o gün olsun ki, 62-ci bahar 70 olsun!: [şair Ağacəfər Həsənlinin doğum günü münasibətilə] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 30 aprel - S.7.

1131. Sabit, E. “Nəvai irsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında”: Əfqanıstanda keçirilən “Əmir Əlişir Nəvai-575” beynəlxalq elmi simpoziumunda Azərbaycan alimləri iştirak edib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 20 aprel.- S.7.

1132. Sabit, E. Vedibasar yanğısı “Könül varım”da: [şair Vasif Xudiyev haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 19 aprel.- S. 7.

1133. Sabit, E. Zəmanətsiz, mandatsız şair Musa Ələkbərli : Sona Xəyaldan Musa Ələkbərlinin poeziya ilə keçən ömrünə bir baxış: [şairin Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr etdiyi “Gəlir türkün səadəti...” kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 22 aprel.- S.7.

1134. Sadıq Xanəliyev – 80: [şair-publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.32.

1135. Seyran Səxavət: “O məktubun içi məni yandırırdı, çölü başqalarını”: “Ədəbiyyat qəzeti” “Mən necə yazıçı oldum” layihəsində Seyran Səxavətlə müsahibəni təqdim edir /müsahibəni apardı M. Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.28.

1136. “Səhra savaşı”: [AYB-də Vaqif Sultanlının eyniadlı kitabının təqdimat mərasimi haqqında] //Şərq.- 2016.- 22 aprel.- S.12.

1137. Səfərova, S. “Bu dünyanı nağıl bilək”: [31 saylı məktəbdə şairə Kəmalə Abıyevanın yaradıcılığına həsr edilmiş tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 30 aprel.- S.16.

1138. Səfərova, S. Məktəbdə yubiley tədbiri: [221 saylı məktəbdə Abdulla Şaiqin 135 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 30 aprel.- S.16.

1139. Səfiyev, N. Hafiz Rüstəm dünyası: Hafiz Rüstəm – 65] //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.12.

1140. Səfiyev, N. Hafiz Rüstəm dünyası: Hafiz Rüstəm – 65: [şair-publisistin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.12.

1141. Səfiyev N. Hafiz Rüstəm dünyası: Hafiz Rüstəm – 65 //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.12.

1142. Səlim Babullaoğlu beynəlxalq mükafata layiq görülüb: [şair Səlim Babullaoğlunun Serbiyada “ARTE” Beynəlxalq Ədəbiyyat Ödülü ilə təltif olunması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 19 aprel.- S. 7.

1143. Sərvaz. Bakı Dövlət Universitetində: Universitetin filologiya fakültəsində mətbuat və oxucu problemi müzakirə edildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.17.

1144. Simax Şeyda-80: [Almaniyada yaşayan şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 23 aprel.- S.9.

1145. Sultanov, E. Azərbaycanlılar nə oxuyurlar: [müəllifin 1892-ci ildə “Novoye obozrenie” qəzetində dərc olunmuş məqaləsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.24-25.

1146. Sultanova, X. Rüstəm Behrudi yaradıcılığında mifopoetik ənənə //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.17;23.

1147. Sumqayıtda bədii qiraət müsabiqəsi keçirilib: Müsabiqə Xalq şairi Fikrət Qocanın poeziyasına həsr olunub //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1148. “Sükutun səsi” kitabının təqdimatı keçirilib: [şairə Sevinc Məmmədovanın eyniadlı kitabı] //Mədəniyyət.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

1149. Şamil, Ə. Millətin naminə, ana dili uğrunda və elm yolunda yaşanmış ömür- Ata Tərzibaşı: [tədqiqatçı alim haqqında] //525-ci qəzet.- 2016. -20 aprel. - S.9-11.

1150. Şamiloğlu, R. Musa Ələkbərlinin yaradıcılığında Vətən və vətəndaş mövqeyi //Kaspi.- 2016.- 23-25 aprel.- S.21.

1151. Şamiloğlu, R. Vətəndaş şair: Musa Ələkbərli yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu prioritet təşkil edir //Azad Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1152. Şarovski, A. “Yalana və saxtakarlığa qarşı amansız idi”: [yazıçı Maqsud İbrahimbəyovun vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.3.

1153. Şirvanlı, T. Həkim Qəni haqqında xatirələrim: [şair, qəzəlxan, füzulişünas alim, tərcüməçi, tibb xidməti polkovniki, prezident təqaüdçüsü haqqında] //Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.7.

1154. Şükürlü, M. Moskvadakı Azərbaycan İcması Evində ədəbi tədbir //525-ci qəzet.- 2016.- 26 aprel.- S.7.

1155. Şükürlü, M. Pedaqoji Universitetdə Qəşəm Nəcəfzadə ilə görüş //525-ci qəzet.- 2016.-30 aprel. - S.15.

1156. Tağısoy, N. “Baş” romanında süjet sistemləri: tarixi fon və bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər: [yazıçı Elçinin eyniadlı romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 aprel.- S.14.

1157. Tağısoy, N. “Baş”da süjet sistemləri: tarixi fon və bədii uydurmalar, personajlar və xarakterlər: II yazı //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel.- S.14.

1158. Tağısoy, N. “9-cu meydan”da “9” rəqəminin interpretasiyası: Elbəyi Cəlaloğlu nəsrinin özünəməxsusluğu //Olaylar.- 2016.- 9-11 aprel.- S.11; 13.

1159. Tağısoy, N. “9” un simvolik interpretasiyası: [publisist Elbəy Cəlaloğlunun yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.20.

1160. Tağıyev, A. Dosta təsəlli əvəzi: Novruz Nəcəfoğluya //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S.12.

1161. Tağızadə, R. Bir payız axşamı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.17.

1162. Talıbzadə, A. 70-ci ad günü: Keçmişimizi oynayırıq: [rejissor Ramiz Həsənoğlu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.11.

1163. Telmanoğlu, X. Sərinləşdirici və qoruyucu odun ovqatı: [şair Mir Sədi Mirlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.27.

1164. Tofiq İsmayılov: [yazıçı, rejissorun vəfatı münasibətilə AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.9.

1165. Turan, A. Ədəbiyyatın hüsnü “Drina körpüsü”ndə: [Serb yazıçısı İvo Andriçin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.17.

1166. Uşaq yazıçısı ilə görüş və kitab təqdimatı: [Gülzar İbrahimova haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

1167. Ülvi, A. Azərbaycanda Qabdulla Tukay şəxsiyyətinə həssas münasibət: Görkəmli tatar ədibinin vəfatı xəbərini ilk olaraq “Molla Nəsrəddin” yayıb //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.7.

1168. Ülvi, A. “Əfqanlar cəbhə bölgəmizdə baş verənləri addım-addım izləyirlər”: [Böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin 575 illiyi münasibətilə Əfqanistanda keçirilən beynəlxalq simpoziumda iştirak edən filologiya eləmləri doktoru Almaz Ülvi ilə müsahibə] /müsahibəni qələmə aldı Rəbiqə Nazimqızı //Aydın yol.- 2016.- 29 aprel.- S.10.

1169. Ülvi, A. Xatirələr qovşağında: [akademik Musa Əliyev və Səməd Vurğun haqqında] //Elm.- 2016.- 15 aprel.- S.4.

1170. Ümbülbanu. Mənəviyyat məbədinin sönməyən işığı: [ədəbiyyatşünas alim İmamverdi Əbilov haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 aprel.- S.8.

1171. Ümummilli lider haqqında kitabın Afinada təqdimatı olub: [yazıçı-dramaturq, publisist Hüseynbala Mirələmovun həmmüəllifi olduğu “Görkəmli adamların həyatı” (JZL) seriyasından “Heydər Əliyev” kitabının təqdimatı olub] //525-ci qəzet.- 2016.- 27 aprel.- S.4.

1172. Vahid, M. Qan Turalının İsgəndərsayağı çözümü: [yazıçının “Fələk qırmancı” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.17.

1173. Vahid, T. “İvon Bottonun arzuladığı həyat” və ya tərsinə çevrilmiş dünya: [Fransada yaşayan həmyerlimiz yazıçı-jurnalist Şain Sinarianın eyniadlı əsəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 30 aprel .- S.9.

1174. Vahid, T. Yaddaş güzgüsündəki keçmiş: [Əli Əmirlinin “Ağdamda nəyim qaldı” romanı haqqında müəllifin fikirləri] //525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S. 17.

1175. “Vətən əmanəti”: [AYB-də vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.2.

1176. Yazıçılar Birliyində Tofiq Məliklinin “Dahinin tənhalığı” kitabının təqdimatı olub: [türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarcaya həsr edilmiş kitab haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.2.

1177. Yunisli, F. “Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri”: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Lütviyyə Əsgərzadənin eyniadlı monoqrafiyasının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 20 aprel.- S. 15.

1178. Yusifli, V. “Açil, ay bağlanan qapı”: (Ətraf Sərrafın şeirləri haqqında): [“Belə sevəcəyəm səni, ay Vətən” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 22 aprel.- S.3.

1179. Yusifli, V. Bir əlində ürəyi, bir əlində qələmi : [“Belə sevəcəyəm səni, ay Vətən” kitabı haqqında]: (Gəray Göyyurdun şeirləri haqqında) //Ədalət.- 2016.- 20 aprel.- S.3.

1180. Yusifli, V. Dəli sevda şairi: Gülnar Səmanın “Gül” kitabına ön söz //525-ci qəzet.- 2016.-30 aprel.- S.23; Azad Azərbaycan.- 2016.-30 aprel.- S.7.

1181. Yusifli, V. Dua yağışı: [şair, bəstəkar Xanım İsmayılqızının eyniadlı kitabı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 2-4 aprel.- S.18.

1182. Yusifli, V. Əyalətdə yaşasa da...: [şair Qəni Bəxtəvərin “Səhraya qan yağır” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 16 aprel.- S.16.

1183. Yusifli, V. Haykular, vakalar milli şeirimizdə: [şairə Güləmail Murad haqqında] //Kaspi.- 2016.- 16 aprel.- S.24.

1184. Yusifli, V. “Keçsə də illər, unutmaz...”: [şair Hacı Ələmdar Mahir haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 aprel.- S.15.

1185. Yusifli, V. Osman Sarıvəlli dünyası: (Şairin anadan olmasının 110 illiyinə) //Ədalət.- 2016.- 23 aprel.- S.15.

1186. Yusifli, V. Şair Füzuli – alim Füzuli: Tənqid tariximizdən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.26-27.

1187. Yusifli, V. Şeirin Maarif Soltan cığırı...: (Maarif Soltanın 60 yaşı tamam olur) //Ədalət.- 2016.- 9 aprel.- S.15.

1188. Yusifli, V. Unudulmayan bir şair: Böyükağa Qasımzadə: (şairin 100 illiyinə) //Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- S.15.

1189. Zeynallı, C. Haçansa gülməyi öyrənəcəm...: [Almaniya yazıçısı Herman Hessenin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 30 aprel.- S.27.

1190. Zeynallı, C. Fermerin yazıçılığı...: [Amerika yazıçısı Uilyam Folkner haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.8.

1191. Zümrüd. Gənclik və gözəllik şairi Ənvər Əlibəyli – 100: [Binəqədi Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində şairin yubileyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Səs.- 2016.- 14 aprel.- S.12.

 

Səməd Vurğun – 110

 

1192. “Ədəbiyyatımızın müsəlləh əsgəri”: [Səbail Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında Xalq şairinin yubileyinə həsr edilmiş eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 29 aprel.- S. 7.

1193. Xalq şairinin yubileyinə həsr olunan şeir gecəsi: [S.Vurğunun Poeziya evində] //Mədəniyyət.- 2016.- 13 aprel.- S.15.

1194. Kamal, R. Vurğun gülüşü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.17.

1195. Qasımzadə, İ. Səməd Vurğun 20 il də yaşasaydı...: Ramiz Rövşənə İntiqam Qasımzadənin 7 sualı //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.19.

1196. Nəzirli, Ş. Səməd Vurğunun eyni mövzuda iki şeiri: “Qürbət eldə can vermərəm ölümə” //Xalq qəzeti.- 2016.- 3 aprel.- S.7.

1197. Paşayev, Q. “Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadəyə: [Xalq şairinin yubileyi münasibətilə jurnalda dərc olunmuş yazı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.5; 525-ci qəzet.- 2016.- 9 aprel.- S.13.

1198. Səməd Vurğun – 110: [Xalq şairinin yubileyi münasibətilə AYB-nin tədbiri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.19.

1199. Səməd Vurğunun ev-muzeyində üç kitabın təqdimatı //Mədəniyyət.- 2016.- 15 aprel.- S. 14.

1200. “Şair, nə tez qocaldın sən?”: [Bərdə Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Xalq şairinin yubileyinin qeyd olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 14.

1201. Tərtərli, Q. Ölümsüz ömür: (Ölməz Səməd Vurğunun əziz xatirəsinə) //Ədalət.- 2016.- 30 aprel.- S.29.

1202. Vüsal, B. Gözü yolda qoymazlar... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.9.

 

 

Mir Cəlal Paşayev – 108

 

1203. Əliyev, S. Mir Cəlal Paşayev çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarındandır: [Gəncədə yazıçının ildönümünün təntənə ilə qeyd edilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 27 aprel.- S. 12.

1204. Gəncədə Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 108-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Səs.- 2016.- 27 aprel.- S.10.

1205. Xəlilov, Z. Gəncədə Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi yad edildi //Respublika.- 2016.- 28 aprel.- S. 10.

1206. Xəlilzadə, F. İllərin ucalığında: Mir Cəlal Paşayev çox sadə və genişürəkli bir insan idi //Kaspi.- 2016.- 26 aprel.- S.6.

1207. Mürsəlova O. Müdrik insan – Mir Cəlal Paşayev //Səs.- 2016.- 26 aprel.- S.5.

1208. Sərdarov, E. Görkəmli yazıcı, alim, pedaqoq //Respublika.- 2016.- 27 aprel.- S. 10.

 

Söhrab Tahir – 90

 

1209. Hacıyeva, Y. İki əsrin milli şairi: [Söhrab Tahir haqqında] //Ədalət.- 2016.- 2 aprel.- S.7.

1210. Hüseynoğlu, S. Heç vaxt vətən eşqin ikiləşmədi: Xalq şairi Söhrab Tahirə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.27.

1211. Məmmədli, E. Ayaqları kəsilən Söhrab Tahiri ayaqda saxlayaq...: [şair haqqında] //Təzadlar.- 2016.- 19 aprel.- S.14.

1212. Savalan, A. Söhrab Tahir – 90: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin tədbiri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.19.

 

Teymur Əhmədov – 85

 

1213. Böyük yoldan səhifələr: Teymur Əhmədov – 85 //Kredo.- 2016.- 6 aprel.- S.3. 483641

1214. Böyük yoldan səhifələr: Teymur Əhmədov – 85 ///Kredo.- 2016.- 10 aprel.- S.3-5.

1215. Böyük yoldan səhifələr: Teymur Əhmədov – 85 //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.3-5.

1216. Əhmədli, B. Ədəbiyyatşünaslığımıza böyük töhfə: Professor Teymur Əhmədovun 5 cildlik “Seçilmiş əsərləri” haqqında //525-ci qəzet.- 2016.- 12 aprel.- S.6.

1217. Əhmədli, B. Ədəbiyyatşünaslığımıza böyük töhfə: Professor Teymur Əhmədovun 5 cildlik “Seçilmiş əsərləri” haqqında //525-ci qəzet.- 2016.- 13 aprel.- S.4.

1218. Əhmədli, B. Ədəbiyyatşünaslığımıza böyük töhfə: Professor Teymur Əhmədovun 5 cildlik “Seçilmiş əsərləri” haqqında //525-ci qəzet.- 2016.- 14 aprel.- S.6.

1219. Teymur Əhmədovun seçilmiş əsərləri beş cilddə //Azərbaycan.- 2016.- 2 aprel.- S.8; 525-ci qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S. 12; Respublika.- 2016.- 2 aprel.- S. 4.

 

 

Şövkət Zərin Horovlu – 75

 

1220. Nəcəfova, M. Ömrünü müharibələrdə yaşayan şairə //525-ci qəzet.- 2016.- 14 aprel.- S.7.

1221. Şövkət Zərin Horovlu – 75: [şairənin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 2 aprel.- S.25.

1222. Yusifli, V. Xan Arazın şair qızı: Şövkət Zərin Horovlunun 75 yaşına //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.12.

 

 

Seyran Səxavət – 70

 

1223. Rüstəmxanlı, S. Sözün Səxavəti: [yazıçı Seyran Səxavət haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 9 aprel.- S.29.

1224. Seyran Səxavət: ”Qarabağ haqqında ən yaxşı roman Ali Baş Komandanın, Müdafiə Nazirliyinin və xalqımızın böyük dəstəyi ilə yazılmağa başlanıb: [yazıçının müsahibəsi] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //525-ci qəzet.- 2016.- 6 aprel.- S.3.

1225. Seyran Səxavətin 70 illik yubileyi qeyd olundu: [AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.13.

1226. Səxavət, S. Dünya həqiqəti dərk etməlidir: [yazıçı Seyran Səxavətlə Dağlıq Qarabağ müharibəsi ilə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Kredo.- 2016.- 15 aprel.- S.4.

1227. Şəfa, Ş. Seyran Səxavətin 70 illik yubileyi qeyd olundu: [AYB-də] //Ədalət.- 2016.- 16 aprel.- S.16. 485732

1228. Şükürlü, M. Seyran Səxavətin 70 illiyi Yazıçılar Birliyində qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2016.- 16 aprel.- S.13.

1229. Yusifli, V. “Mən zamanın içindəyəm...”: – Seyran Səxavət – 70: yaxud “yoldaşlar, bu uşağın böyük gələcəyi var!” //525-ci qəzet.- 2016.- 15 aprel.- S.4.

 

 

İmamverdi Əbilov

 

1230. Akimova, E. Ömrün və elmin bitməyən romantikası: [tanınmış alim haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.6.

1231. Cəfərov, N. Patriarx: [tanınmış alim haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.6.

1232. Əbilov, İ. “Heydər Əliyev təkrarsız şəxsiyyət idi”: Əməkdar müəllim, Prezident təqaüdçüsü, professor İmamverdi Əbilovla söhbət /söhbəti apardı Ellada Umudlu //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 16 aprel.- S.7.

1233. Musayeva, İ. “O, bunu bacardı...”: Ədəbi-estetik düşüncəmizin İmamverdi Əbilov portreti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 aprel.- S.20.

1234. Paşayev, Q. İmamverdi müəllim nümunə məktəbi idi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.7.

1235. Rüstəmxanlı, S. Sonuncu zəng //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.8.

1236. Şəmsizadə, N. Ədəbiyyatın əbədiyyətini yaşayan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.8.

1237. Yaqub, M. Böyük itkinin təsəllisi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 16 aprel.- S.7.

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

1238. О награждении Насира Абдулазиза Аль-Насера орденом «Достлуг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С. 1.

1239. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры» сотрудникам сферы Азербайджанской национальной кулинарии: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 22 апреля.- С. 1.

1240. Об освобождении С.Р.Нуриева от должности начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики» //Бакинский рабочий.- 2016.- 13 апреля.- С. 1.

1241. Об утверждении Положения и структуры Управления Приморского бульвара при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, установлении предела численности работников его аппарата: Указ Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 апреля.- С. 2.

 

____________

 

1242. Асадова, И. «Карабах наш и будет нашим!»: Деятели культуры провели различные акции в поддержку политики президента и Вооруженных сил Азербайджана //Эхо.- 2016.- 7 апреля.- С. 8.

1243. Баламетова, С. 15 апреля отмечается Международный день культуры //Неделя.- 2016.- 15 апреля.- С. 6.

1244. В Азербайджане продолжаются реформы с целью повышения гибкости государственного управления: Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Распоряжение о совершенствовании структуры Министерства Культуры и Туризма //Вышка.- 2016.- 1 апреля.- С. 7.

1245. Джафарова, Н. К 110-летию выхода в свет первого номера журнала «Молла Насреддин» //Наука.- 2016.- 15 апреля.- С. 15.

1246. Информация Комиссии по государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 8.

1247. Кязимова, С. Сказки от «звезд»: В Park Bulvar весело и с пользой отметили Международный день детской книги //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 апреля.- С. 4.

1248. Мероприятие, посвященное памяти шехидов Карабахской войны: [с участием деятелей культуры] //Эхо.- 2016.- 22 апреля.- С. 8.

 

 

Год Мультикультурализма

 

1249. «Азербайджанский мультикультурализм» в вузах Нахчывана //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

1250. Алиева, Г. Чудеса — да и только: Основой развития науки в Азербайджане провозглашены мультидисциплинарные исследования //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 апреля.- С. 1.

1251. Ализаде, А. Точная идеологическая цель //Наука.- 2016.- 1 апреля.- С. 9-10.

1252. В Баку открылась выставка современного искусства «Вне политики» //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

1253. В Израиле представлен музыкальный клип, посвященный азербайджанскому мультикультурализму и толерантности //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

1254. В Национальной Библиотеке прошла презентация книги: «Литературно-художественные источники мультикультурализма» //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 апреля.- С.5.

1255. В Храме Атешгях прошел фестиваль народов Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2016.- 20 апреля.- С. 5.

1256. Кусарский район представил в Баку свои традиции и обычаи: В Театре Юного Зрителя состоялись очередные выставки и концерт //Неделя.- 2016.- 15 апреля.- С. 4.

1257. Мультикультурализм и толерантность являются важнейшими общечеловеческими ценностями нашего времени //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 6.

1258. Насиров, Р. Азербайджан признан в мире образцом реальной толерантности, но всегда лучше убедиться в этом воочию //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 апреля.- С. 6.

1259. Нахчыванлы, А. Патриотизм и мультикультурализм как нравственные ценности политического курса Президента Азербайджана Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 22 апреля.- С. 4.

1260. Нифтиев, Н. Азербайджан - мой край родной: Культура национальных меньшинств как составная часть общенациональной культуры //Каспiй.- 2016.-16 апреля.- С. 20.

1261. Обсуждался вопрос налаживания связей между Азербайджаном и странами Латинской Америки в области мультикультурализма //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 апреля.- С. 6.

1262. Объявление в Азербайджане «Года мультикультурализма» - пример значения, придаваемого культуре малочисленных народов //Вышка.- 2016.-22 апреля.- С. 2.

1263. Только диалог: В Азербайджане люди разных религий живут единой семьей //Каспiй.- 2016.-16 апреля.- С. 20.

 

 

VII Глобальный форум Альянса

цивилизаций ООН

 

1264. Абаскулиева, Э. Учиться жить вместе: Представители мирового сообщества собрались в Баку для поиска ответов на глобальные вызовы //Азербайджанские известия.- 2016.- 26 апреля.- С. 1.

1265. Азербайджан полностью готов к проведению VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН //Бакинский рабочий.- 2016.- 20 апреля.- С. 4-5.

1266. Алиев, И. В Баку состоялось официальное открытие VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН: В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 1-3.

1267. Алиева, М. Cостоялось второе пленарное заседание VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН: На заседании выступила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 4-5.

1268. «Аль-Маджхар»: Баку принимает Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 8.

1269. Арье Гут: «Азербайджан доказал, что является подлинным образцом межцивилизационного диалога //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 9.

1270. Асадова, И. Вне политики: Гости и участники Глобального форума Альянса цивилизаций ООН ознакомились с шедеврами азербайджанского изобразительного искусства //Эхо.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1271. Асадова, И. Вышел в свет новый номер журнала Mədəniyyət.аz: Читателям представлена информация о VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля //Эхо.- 2016.- 14 апреля.- С. 8.

1272. Асадова, И. Культурная жизнь Баку в преддверии Глобального форума Альянса цивилизаций ООН //Эхо.- 2016.- 14 апреля.- С. 8.

1273. Бакинский форум Альянса цивилизаций адресует миру новые месседжи для построения инклюзивного общества //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 5.

1274. Бакинский форум Альянса цивилизаций ООН внесет свой вклад в развитие связей между гражданским обществом и частным сектором //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 7.

1275. Бакинский форум является еще одним подтверждением растущего авторитета Азербайджана в мире //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 7.

1276. Баннаева, Н. Искусство вне политики: Состоялось открытие вернисажа, посвященного Бакинскому форуму Альянса цивилизаций //Азербайджанские известия.- 2016.- 26 апреля.- С. 4.

1277. Бахшалиева, Г. О технологиях сосуществования: Гевхар Бахшалиева: Азербайджан по праву принимает Альянс цивилизаций /провел беседу С.Баяд //Каспiй.- 2016.- 26 апреля.- С. 4.

1278. Более 1500 представителей зарубежных стран приняли участие в Бакинском глобальном форуме //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 7.

1279. В Баку в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН состоялся Молодежный форум //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 3-4.

1280. В Баку состоялось официальное открытие VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН: В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 1,3.

1281. В Баку успешно завершился продолжавшийся три дня VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 7.

1282. В рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН состоялась презентация выпускников //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 6.

1283. В рамках VII Глобального форума состоялся бизнес-симпозиум //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С.6.

1284. В рамках Форума состоялось награждение победителей международного фотоконкурса //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1285. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с представителями международных организаций //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 4.

1286. Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 1.

1287. Гасымоглу, Н. Нариман Гасымоглу: «Проведение Форума Альянса цивилизаций ООН в Баку поможет развеять мифы армян об Азербайджане» //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 10.

1288. Глобальное гражданское образование – долгосрочный процесс //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С.7.

1289. Защита прав мигрантов является актуальной проблемой в современном мире //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 5.

1290. Ильхам Алиев: «Проведение в Баку Глобального форума-знак признания нашей деятельности и продвижения ценностей межкультурного диалога» //Вышка.- 2016.- 29 апреля.- С. 1-2.

1291. Концерт, посвященный VII Глобальному форуму Альянса цивилизаций ООН в Баку //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1292. Медиа являются самым действенным средством в пропаганде мультикультурализма, толерантности и борьбе против насильственного экстремизма //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 4.

1293. Медиа-центр Шарджи намерен осуществлять совместные проекты с АЗЕРТАДЖ //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 9.

1294. Молодежи следует активно участвовать в формировании миролюбивых и инклюзивных обществ //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 4-5.

1295. Молодежный форум Альянса цивилизаций ООН завершил работу //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С.7.

1296. Молодежь высоко оценила азербайджанскую модель толерантности //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 5.

1297. На Бакинском форуме обсуждены поощрение инклюзивности и интеграции посредством глобального образования //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 6.

1298. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым выражена уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-французских связей //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 2.

1299. На заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН обсуждены важные вопросы //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С.5.

1300. На заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН принята Бакинская декларация Форума //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 5-6.

1301. На заседании Форума по вопросам сотрудничества были продемонстрированы фильмы, победившие на молодежном видеофестивале PLURAL+ //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 6.

1302. На 7-м Глобальном Форуме АЦ ООН состоялась выставка Молодежного Форума ОИС //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 8.

1303. Назимоглу, Н. Бакинские сигналы: Президент Турции напомнил, что Азербайджан по праву считается историческим центром цивилизаций //Азербайджанские известия.- 2016.- 28 апреля.- С. 1.

1304. Насир Абдулазиз Аль-Насер: Азербайджанскую модель можно взять как пример инклюзивного общества //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 3.

1305. Насиров, Э. Меседж миру: Эльман Насиров: Армянам нечего сказать на форуме Альянса цивилизаций: [беседа с депутатом ММ] /провел А.Саидов //Каспiй.- 2016.-29 апреля.- С. 4.

1306. Образование во имя развития, разнообразия и диалога //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 4.

1307. Обсуждены итоги заседаний по вопросам сотрудничества Молодежного форума //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 5-6.

1308. Олжас Сулейменов: «Бакинский форум Альянса цивилизаций призывает исламский и христианский мир к миру» //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 6.

1309. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 2.

1310. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с государственным министром по толерантности ОАЭ //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 5.

1311. Презентация книги, посвященной Альянсу цивилизаций ООН //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1312. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил верховному представителю ООН по Альянсу цивилизаций орден «Достлуг» //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С.2.

1313. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 2.

1314. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Ирана //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 1.

1315. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра по толерантности ОАЭ //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 3.

1316. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Сената парламента Казахстана //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 2.

1317. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государства Катар //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 1.

1318. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра культуры и информации Королевства Саудовская Аравия //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 2.

1319. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Беларуси //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 2.

1320. Проведены обсуждения по предотвращению риторики ненависти //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 6.

1321. Проводимая Азербайджаном работа получает высокую оценку ООН и ее структур //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1322. Проект «Новый Шелковый путь» — хороший пример для диалога между цивилизациями Востока и Запада //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 7.

1323. Пути предотвращения экстремизма: мультикультурализм, общие ценности и плюралистическое общество //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 3.

1324. Роль Азербайджана в формировании мультикультурального общества //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 3.

1325. Роль городов в процессе глобальной миграции //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 7.

1326. «Россия 24»: Альянс цивилизаций существует уже более 10 лет, однако сейчас он как никогда актуален //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 3.

1327. Сафаров, Б. VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Баку //Эхо.- 2016.- 27 апреля.- С. 1-2.

1328. VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Баку //Мир литературы.- 2016.- №4.- апрель.- С. 1-2.

1329. VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН продолжил работу пленарными и секционными заседаниями //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 6-7.

1330. Состоялось секционное заседание на тему «Установление мира и устранение террора» //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 5.

1331. Сотрудничество между Францией и Азербайджаном во всех сферах основано на дружбе и взаимном уважении //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 5.

1332. Талал аль Хотхал: «Бакинский форум является прекрасным процессом, призывающим людей к единству и сосуществованию» //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 7.

1333. Хаиров, Р. Рустем Хаиров, глава Фонда «За выживание и развитие человечества»: «Бакинский форум Альянса цивилизаций ООН прошел на самом высоком уровне» //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 апреля.- С. 2.

1334. Эрдоган, Р. Состоялось официальное открытие VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН: Речь Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 3.

1335. Ягубоглу, У. Во благо человечества: Успех Альянса цивилизаций ООН - успех Азербайджана! //Каспiй.- 2016.- 28 апреля.- С. 4.

 

 

«Шеки - Культурная столица тюркского

мира- 2016»

 

1336. Асадова, И. Шеки - в центре внимания тюркского мира //Эхо.- 2016.- 30 апреля.- С. 10.

1337. Праздник тюркской культуры: [открытие года «Шеки - Культурная столица тюркского мира- 2016»] //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 апреля.- С. 1.

1338. Церемония открытия года «Шеки — культурная столица тюркского мира 2016» превратилась в торжество дружбы и братства //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 9.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

1339. Абаскулиева, Э. От сердца к сердцу: Во Франции завершились Дни культуры Азербайджана //Азербайджанские известия.- 2016.-19 апреля.- С. 4.

1340. Асадова, И. Баку поговорит о Шекспире: В связи с 400-й годовщиной смерти великого поэта будет рассмотрена история и неувядающая злободневность его произведений //Эхо.- 2016.- 15 апреля.- С. 8.

1341. Асадова, И. British Film Spring: В Баку стартует Фестиваль британского кино //Эхо.- 2016.- 15 апреля.- С. 8.

1342. Асадова, И. Весна в стиле британского кино: В Киноцентре «Низами» демонстрируют фильмы, вошедшие в программу British Film Spring //Эхо.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1343. Асадова, И. «Идеальный» Эрос Рамазотти: Остановка в Баку: [о концерте итальянского певца в комплексе Baku Cristal Hall] //Эхо.- 2016.- 29 апреля.- С. 8.

1344. Асадова, И. «Латинские жемчужины» в Центре Гейдара Алиева: В Баку состоится концерт известного французского аккордеониста Паскаля Конте и The Travelling Quartet //Эхо.- 2016.- 14 апреля.- С. 18.

1345. Асадова, И. «Малая ретроспектива» большого художника: В Баку открывается выставка Лии Швелидзе //Эхо.- 2016.- 15 апреля.- С. 8.

1346. Багирова, Т. Лучшее из Британии: В киноцентре «Низами» состоялось открытие Второго фестиваля «Весна британского кино» //Азербайджанские известия.- 2016.- 28 апреля.- С. 1.

1347. Баннаева, Н. Время вернисажей: Весна-традиционный период оживления выставочной деятельности: [о выставке польских фотохудожников в Центре Современного Искусства] //Азербайджанские известия.- 2016.- 9 апреля.- С.3.

1348. Борисов, М. Михаил Борисов, профессор Театрального института им. Б.Щукина (Россия): «Надеюсь, что весь Баку будет знать, что мы набираем в Вахтанговскую школу студентов» //Азербайджанские известия.- 2016.- 23 апреля.- С. 1-2.

1349. В Баку открылась выставка португальских художников I wanna be adored:[в Музее Современного Искусства] //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 11.

1350. В Баку состоялась презентация фильма «Ağdam. 5 fraqment»: [режиссер фильма Мишель Ивор] //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

1351. В Консерватории Узбекистана состоялось открытие кабинета имени Узеира Гаджибекова //Вышка.- 2016.- 1 апреля.- С. 7.

1352. В Польше изданы три книги в серии «Азербайджанские эпосы» : [ «Кёроглу», «Огузхан» и «Азербайджанский фольклор»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 14 апреля.- С.7.

1353. В столице открылась выставка работ португальских художников //Ежедневные новости.- 2016.- 14 апреля.- С. 7.

1354. Выставка «Пятнистая шапка Тембель»: [о выставке израильского художника Ройи Маайан в Музее Современного Искусства] //Неделя.- 2016.- 8 апреля.- С. 19.

1355. Гусейнова, Ф. По следам Карабахского коня: Состоялась премьера документального фильма «Sarılar – Qarabağ atının izi ilə»: [немецкого режиссера Вилли Неуманна] //Каспiй.- 2016.- 18 апреля.- С. 4.

1356. Дюсен Касеинов: «АЗЕРТАДЖ уделяет большое внимание освещению мероприятий ТЮРКСОЙ» //Бакинский рабочий.- 2016.- 30 апреля.- С. 6.

1357. Завершается Второй фестиваль «Весна британского кино» //Неделя.- 2016.- 29 апреля.- С. 15.

1358. Зельдин, В. Владимир Зельдин, народный артист СССР: «Живите долго, долго, долго и — будьте счастливы!» //Азербайджанские известия.- 2016.- 2 апреля.- С. 1, 3.

1359. Зоран Чарапич: Сегодня Хорватия как никогда близка для азербайджанских туристов: [презентация, организованнная хорватским туроператором Atlantis Travel] //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 апреля.- С. 7.

1360. На сцене Грузинского государственного театра Озургети поставлен спектакль «Шекспир» по пьесе народного писателя Эльчина //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 апреля.- С. 7.

1361. Обоюдная любовь: Вахтанг Кикабидзе: «У меня с Баку обоюдная любовь» //Каспiй.- 2016.-2 апреля.- С. 17.

1362. Олжасу Сулейменову присуждено звание почетного доктора Института литературы имени Низами НАНА //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 10.

1363. По следам карабахского коня «Низами»: [о премьере документального фильма «Sarılar - Qarabağ atının izi ilə» режиссера Вилли Неуманна в киноцентре «Низами»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 19 апреля.- С. 13.

1364. Сингапур, Фландрия и Греция борются за внимание азербайджанских туристов: [семинар B2B Luxury & MICE Workshop в Баку] //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 апреля.- С. 6.

1365. Скирмантас, П. Путь к успеху: Мастер-классы литовского хореографа Пятроса Скирмантаса в Бакинской Академии Хореографии» /беседу провел А. Бабазаде //Каспiй.- 2016.-21 апреля.- С. 13.

1366. Состоялось открытие Международной ботанической выставки «Анталья Экспо 2016»: На выставке при поддержке Центра Гейдара Алиева сооружен национальный павильон Азербайджана: [представлены работы современных азербайджанских художников] //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 апреля.- С. 10.

1367. Ханова, П. (Пелагея). Пелагея, певица (Россия): «Азер очень талантливый мальчик. Он буквально живет музыкой»: [интервью с наставницей Азера Насибова в шоу «Голос. Дети»] //Азербайджанские известия.- 2016.-30 апреля.- С. 3.

1368. Швелидзе, Л. Малая ретроспектива: Современное искусство должно задавать вопросы: [беседа с грузинским художником Л. Швелидзе] /провела Ч.Гасанова //Каспiй.- 2016.-19 апреля.- С. 12.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

1369. Обсуждены возможности сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Обществом Сан-Патриньяно //Бакинский рабочий.- 2016.- 28 апреля.- С. 2.

1370. Проводимая в Италии Фондом Гейдара Алиева работа вносит важный вклад в развитие связей наших стран //Бакинский рабочий.- 2016.- 27 апреля.- С. 5.

 

 

Библиотечное дело. Библиография

 

1371. В Национальной Библиотеке состоялась презентация книги «Геноциды 1918 года против азербайджанского народа» //Бакинский рабочий.- 2016.- 22 апреля.- С. 6.

 

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

1372. Председатель Правительства Российской Федерации побывал в Центре Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 апреля.- С. 5.

1373. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Насиминском районе //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 апреля.- С. 1.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

1374. Дадашева, А. «Шах Исмаил I - полководец и государь»: [о выставке в Национальном Музее Истории] //Эхо.- 2016.- 19 апреля.- С. 8.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

1375. Исмайылов, З. Представлен новый электронный проект «Армянский вандализм: азербайджанские памятники, находящиеся в плену»: [Президентской Библиотекой подготовлена русская версия] //Вышка.- 2016.-22 апреля.- С.2.

1376. Манафов, Ш. Этот загадочный Гобустан: Нашим предкам нельзя отказать в практичности и вкусе //Каспiй.- 2016.-23 апреля.- С. 12-13.

1377. Наследие малых народов: В Баку отметили Международный день памятников и исторических мест //Каспiй.- 2016.-20 апреля.- С. 13.

1378. Халаф оглу, С. Монетные клады Азербайджана //Вышка.- 2016.-8 апреля.- С. 11.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

1379. Алиева, С. Художник, пишущий светом: [о творчестве фотохудожника Таира Джафарова] //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 41-46.

1380. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова: «Настанет день, когда наш флаг взовьется над любимой Шушой»: Интервью с известным художником //Эхо.- 2016.-6 апреля.- С.8.

1381. Багирова, Т. Певец труда и красоты: [в Музее Искусств открылась выставка Народного художника Джахангира Рустамова] //Азербайджанские известия.- 2016.-7 апреля.- С. 8.

1382. Вагабова, Д. Возвращение к себе: Заметки о творчестве Зейгама Азизова: [художника и философа] //Yol.- 2016.- №1(55).- С. 38-42.

1383. Гусейнова, Ф. Символ интеллигенции...: В Xalq Bank состоялась презентация художественного альбома: [Надира Абдурахманова] //Каспiй.- 2016.-12 апреля.- С. 13.

1384. Гусейнова, Ф. Творческое наследие: Рядовые труженики в картинах Джахангира Рустамова //Каспiй.- 2016.-5 апреля.- С. 13.

1385. Дадашева, А. Мир красок Надира Абдурахманова в проекте «Халг аманаты»: Представлен художественный альбом, охватывающий все этапы жизни и творчества мастера //Эхо.- 2016.- 6 апреля.- С. 8.

1386. Ибрагимова, М. Сотвори свой шедевр: Марзия Ибрагимова: Мечтаю прославить нашу страну с помощью своих картин / беседу с художником провела В.Третьякова //Каспiй.- 2016.-14 апреля.- С. 13.

1387. Ислам, А. Благородная миссия: Мир красок художника в культурном проекте Xalq Əmanəti: [Надир Абдурахманов] //Каспiй.- 2016.-13 апреля.- С. 12.

1388. Мехтиев, Р. Рашад Мехтиев: «Можно словами сказать «я люблю тебя», а можно показать это на картине»: Интервью с Заслуженным художником Азербайджана, почетным академиком Императорской академии художеств России //Эхо.- 2016.-9 апреля.- С. 10.

1389. Мир-Багирзаде, Ф. Под впечатлением сновидений: [о творчестве художников Д.Алиевой и Р. Алекперова] //Наука.- 2016.-15 апреля.- С. 16.

1390. Муфидзаде, Д. Джамиль Муфидзаде, Народный художник Азербайджана: «Если творишь, думаешь и развиваешься, то обязательно достигнешь своей цели»: [беседа с художником] /провела С.Кязимова //Азербайджанские известия.- 2016.-16 апреля.- С. 1, 3.

1391. Самед, М. О Париже, Лувре и Саттаре Бахлулзаде //Каспiй.- 2016.-16 апреля.- С. 18.

1392. Работы юной художницы Марьям Алекберли на Выставке мирового искусства»: [в Дубае] //Бакинский рабочий.- 2016.-9 апреля.- С. 7.

1393. Равилова, Г. Рождение чуда: Гюнель Равилова: Многие мои полотна находятся в частных зарубежных коллекциях /беседу с художником провела В.Третьякова //Каспiй.- 2016.-2 апреля.- С. 18.

1394. Рядовые труженики в картинах Джахангира Рустамова //Бакинский рабочий.- 2016.-5 апреля.- С. 10.

1395. Третьякова, В. Шоу двух стихий: Эмиль Азиз: Мы все скучаем по Баку нашего детства: [выставка картин художника в Port Baku Mall] //Каспiй.- 2016.-13 апреля.- С.13.

1396. «YAY Gallery» представляет нашу страну на выставке-ярмарке современного искусства «Art Paris Art Fair» [художник Аида Махмудова] //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 апреля. - С. 6.

1397. Эльчин. Весенний дождь любви: [о юной художнице Марьям Алекберли] //Каспiй- 2016.- 9 апреля. - С.12-13.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

 

1398. Гашимова, Ф. Великое наследие: Ковроткачество как национально-духовная ценность //Каспiй.- 2016.- 16 апреля.- С. 17.

1399. Касимова, Л. Холодный фарфор или Как превратить хобби в дело всей своей жизни: [беседа с художником-декоратором Л.Касимовой] /провела В.Третьякова //Каспiй.- 2016.- 23 апреля.- С. 19.

1400. Мурадов, В. Баш Дашагыл: История и ковры //Yol.- 2016.- №1(55). - С. 28-37.

1401. Тагиева, Р. Азербайджанский ковер эпохи Сефевидов //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 32-35.

 

 

ГРАФИКА

 

1402. Гасанзаде, Д. Мир Сеид Али-достойный преемник Султана Мухаммеда: [о представителе Тебризской школы миниатюрной живописи Мир Сеиде Али] //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 18-25.

1403. Ибрагимова, Х. Газанфар Халыгов: от «Моллы Насреддина» до «Кирпи»- живописец, плакатист, оформитель: [о творчестве художника Г.Халыгова] //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 26-31.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

1404. Алиева, С. Художник, пишущий светом: [о творчестве фотохудожника Таира Джафарова] //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 26-31.

1405. Исмаилов, Н. Нестандартный ракурс: Нариман Исмаилов: У фотографа должен быть четкий внутренний цензор качества /беседу провела В.Третьякова //Каспiй- 2016.- 15 апреля. - С. 13.

 

СКУЛЬПТУРА

 

1406. Хагверди, Г. Гусейн Хагверди: «Я перевожу цвет в камень»: Интервью с известным скульптором, Заслуженным художником Азербайджана //Эхо.- 2016.- 14 апреля.- С. 8.

 

 

МУЗЫКА

 

1407. Аббасова, Р. Секрет успеха Джейлы, или Путеводная звезда по имени Музыка: [о творчестве скрипачки Джейлы Сеидовой] //Каспiй.- 2016.- 16 апреля.- С. 12-13.

1408. Алиева, А. От клавиш - к гавалу: Арзу Алиева: Сегодня я представляю азербайджанский мугам на мировых сценах: [беседа с солисткой ТОиБ А.Алиевой] /провела Н.Атешгях //Каспiй.- 2016.- 23 апреля.- С. 17.

1409. Алиева, Э. Большой композитор для маленьких: Жизнелюбие, чистое сердце: [о творчестве Октая Зульфугарова] //Каспiй.- 2016.- 2 апреля.- С. 12-13.

1410. Асадова, И. Лучшие исполнители классической музыки исламского мира: Награждение прошло в Баку //Эхо.- 2016.- 23 апреля.- С. 10.

1411. Асадова, И. Сиявуш Керими: «Назвать мугам армянским- это нонсенс высочайшего уровня»: Азербайджанские деятели культуры комментируют абсурд Ларисы Долиной //Эхо.- 2016.- 12 апреля.- С. 1, 8.

1412. Бадалбейли, Ф. Американский калейдоскоп: Гастрольное турне азербайджанского пианиста /беседу провела И.Афет //Каспiй.- 2016.- 23 апреля.- С. 16.

1413. Багирова, Т. Кипучая энергия творчества: Главной темой в научной деятельности Эльмиры Абасовой было творчество великого Узеир бека Гаджибейли //Азербайджанские известия.- 2016.- 16 апреля.- С. 3.

1414. В Баку стартовал V Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей стран исламского мира //Бакинский рабочий.- 2016.- 20 апреля.- С. 7.

1415. Дадашева, Н. Песня, обнявшая мир: Гамбар Гусейнли – 100: [памяти композитора] //Каспiй.- 2016.- 12 апреля.- С. 12-13.

1416. Ибрагимов, М. Мансум Ибрагимов: «Мы вернем свои земли и споем «Карабах шикестеси» в Шуше: Интервью с известным ханенде, Народным артистом Азербайджана /провела С.Франк //Эхо.- 2016.- 22 апреля.- С. 8.

1417. Ислам, А. «Наша цель-это подготовка оркестровых музыкантов»: Известные зарубежные профессора провели мастер-классы в Музыкальной Академии //Эхо.- 2016.- 29 апреля.- С. 8.

1418. Ислам, А. Правнук Самеда Вургуна выступил в БМА: Молодой музыкант покорил всех своим исполнением //Эхо.- 2016.- 15 апреля.- С. 8.

1419. Ислам, А. С тоской в сердце...: В Баку почтили память дирижера, Заслуженного деятеля искусств АР, профессора Азада Алиева //Эхо.- 2016.- 16 апреля.- С. 10.

1420. Ислам, А. Тарлан Сеидов: «Меня всегда озадачивало, что дети часто играют, не осознавая музыкального содержания» //Эхо.- 2016.- 27 апреля.- С. 8.

1421. Кафаров, С. Ее творческое кредо: Бакинское наследие и штрихи к музыковедческой стезе Раи Аббасовой //Каспiй.- 2016.- 21 апреля.- С. 11.

1422. Махмудова, Г. Фархад Бадалбейли: «Ходжалы стал символом, призывающим нас к победе»: Экскурс по гастрольному турне Народного артиста Азербайджана //Эхо.- 2016.- 23 апреля.- С. 10.

1423. Меликов, Г. Национальный код: Гусейн Меликов: Мугам - первооснова азербайджанской культуры: [беседа с ханенде] /провела Н.Атешгях //Каспiй.- 2016.- 9 апреля.- С. 16.

1424. Мустафаева, Э. Диалог искусства и науки: В БМА подведены итоги научно-исполнительского марафона: [Республиканский научно-исполнительский конкурс имени Гара Гараева] //Каспiй.- 2016.- 22 апреля.- С. 12.

1425. Наджи, Ф. Служение музыке: о [жизни и творчестве Народного артиста Васифа Адигезалова] //Yol.- 2016.- №1(55).- С. 79-85.

1426. «М.Ростропович — гражданин мира» //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 апреля.- С. 1.

1427. III Республиканский научно-исполнительский конкурс имени Гара Гараева //Неделя.- 2016.- 8 апреля.- С. 19.

1428. Ханбекова, В. Не просто заимствование, а настоящий плагиат: Азербайджанский мугам поперек армянского горла //Каспiй.- 2016.- 29 апреля.- С. 13-14.

1429. Эфендиева, И. Память сердца: Имруз Эфендиева: Учиться никогда не поздно - теперь я это уже точно знаю!: [беседа с Заслуженным деятелем искусств, доктором искусствоведения] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2016.- 2 апреля.- С. 8-9.

1430. Юный азербайджанец на сцене концертного зала имени Арнольда Каца: [Муртуза Бюльбюль] //Бакинский рабочий.- 2016.- 19 апреля.- С. 6.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

1431. Кязимова, С. В ожидании евростарта: В букмекерский топ-список на «Евровидении-2016» входит и Азербайджан: [Семра Рагимова будет представлять нашу страну] //Азербайджанские известия.- 2016.- 14 апреля.- С. 4.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

1432. Багиров, А. Мудрый ашуг Тебриза: о творчестве ашуга Хастэ Гасыма //IRS Наследие.- 2016.- №1(79). - С. 4-11.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

1433. Асадова, И. Девять золотых медалей в Грузии завоевали азербайджанские танцоры на Международной Олимпиаде: [в Тбилиси] //Эхо.- 2016.- 21 апреля.- С. 8.

1434. Ахмедов, Ф. Школа икусств «Карабах»: Фамил Ахмедов: Танец «Яллы» - визитная карточка Азербайджана: [беседа с руководителем школы в Москве] //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 апреля.- С. 13.

1435. Ибрагимова, Н. Прима нашего балета Нигяр Ибрагимова: Для меня большая честь представлять Азербайджан за рубежом /провела беседу Ч.Гасанова //Каспiй.- 2016.- 16 апреля.- С. 19.

1436. Микеладзе, Г. Благороднейшее из искусств: Макар Ферштандт: Трудные роли делают меня счастливее…: [о творчестве артиста балета] //Каспiй.- 2016.- 16 апреля.- С. 16-17.

1437. Мурадова, Т. На алтарь искусства: Тарана Мурадова: Если бы зритель мог услышать биение наших сердец перед выходом на сцену!: [беседа с примой национального танца] /провела Р.Аббасова //Каспiй.- 2016.- 9 апреля.- С.8-9.

 

 

КИНО

 

1438. «Азербайджанфильм» почтил память актера и режиссера Джейхун Мирзоева //Неделя.- 2016.- 15 апреля.- С. 19.

1439. Асадова, И. Семейный киновечер с участием Гамиды Омаровой и Аяза Салаева: Организовали активисты Active Mom's Club //Эхо.- 2016.- 21 апреля.- С. 8.

1440. Багирзаде, С. Сугра Багирзаде, Заслуженная артистка Азербайджана: «Песню «Джуджалярим» знал и пел весь мир» //Азербайджанские известия.- 2016.- 9 апреля.- С. 3.

1441. В Баку наградили победителей первого Фестиваля буктрейлеров //Ежедневные новости.- 2016.- 9 апреля.- С. 3.

1442. Гаравелиева, Д. Ирена Билич: «Фильмы Вагифа Мустафаева зритель узнает сразу»: В Париже стартовал кинофестиваль «Европа вокруг Европы» //Эхо.- 2016.- 13 апреля.- С. 8.

1443. Гусман, Ю. Долгая дорога до экрана: Юлий Гусман: Выход в телеэфир картины «Не бойся, я с тобой! 1919» важен именно сейчас, в период эскалации нагорно-карабахского конфликта: [беседа с режиссером фильма] //Каспiй.- 2016.- 19 апреля.- С. 9.

1444. Джабраил, Т. Р. Тахмина Рафаэлла Джабраил, актриса и сценарист: «Характер определяется действием. Нельзя сидеть, опустив руки, и ждать, когда тебе повезет» //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 апреля.- С. 1, 3.

1445. Законодательная база киноиндустрии в Азербайджане требует усовершенствования //Вышка.- 2016.- 15 апреля.- С. 15.

1446. Мамедов, М. Ощущения оживают вдали…: Тахмина Рафаэлла: Азербайджан богат событиями, о которых нужно писать книги и снимать кино //Каспiй.- 2016.- 30 апреля.- С. 20.

1447. На российском НТВ состоялась премьера фильма Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919» //Бакинский рабочий.- 2016.- 19 апреля.- С. 6.

1448. Скончался актер и режиссер Тофиг Исмайлов //Ежедневные новости.- 2016.- 1 апреля.- С. 10.

1449. «Я возвращаюсь домой»: Фильм повествует о героизме азербайджанских офицеров, служивших на аэродроме Ситалчай на территории Азербайджана: [режиссер-Самир Керимоглу] //Неделя.- 2016.- 8 апреля.- С. 15.

 

 

ТЕАТР

 

1450. Алиева,У. «Проделки Фигаро» на сцене Театра Оперы и Балета: В Баку показали «Севильского цирюльника» с участием звезд из разных стран //Эхо.- 2016.- 20 апреля.- С. 8.

1451. Асадова, И. Фахраддин Манафов: «Ради таких моментов стоит жить... »: Или Ильгар Сафат представил в Русском Драмтеатре спектакль «Казанова: уроки любви» //Эхо.- 2016.- 26 апреля.- С. 8.

1452. Гасанова, Ч. Уроки любви от Фахраддина Манафова: История Казановы на новый лад //Каспiй.- 2016.- 2 апреля.- С. 16-17.

1453. Багирзаде, Л. Остановиться, оглянуться: Новое прочтение произведений Эльчина Государственным Музыкальным Театром прозвучало как посыл общес-тва: спектакле режиссера Джаннет Селимовой «Baladadaşın toy hamamı»] //Азербайджанские известия.- 2016.- 2 апреля.- С.3.

1454. Кязимова, С. Уроки любви от Казановы: Фахраддин Манафов успешно дебютировал на сцене Русского Драматического Театра: [об одноименном спектакле режиссера И.Сафата] //Азербайджанские известия.- 2016.- 28 апреля.- С.4.

1455. Мамедов, Э. Монолог зрителя: Награда приме бакинской сцены: [о творчестве актрисы Русского Драматического Театра им. С.Вургуна Л.Духовной] //Мир литературы.- 2016.- №4.- апрель.- С. 10.

1456. Микеладзе, Г. Гордость абшеронского парня: «Baladadasın toy hamamı» - премьера музыкального театра по рассказам Эльчина: [в постановке режиссера Дж.Селимовой] //Каспiй.- 2016.- 2 апреля.- С. 16-17.

1457. Ханджанбекова, Ф. Книга о первой в истории Азербайджана женщине-театральном режиссере: [Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова] //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 апреля.- С. 5.

 

 

Насиба Зейналова- 100

 

1458. Агаев, Н. Гайнана на все времена: Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся азербайджанской актрисы Насибы ханым Зейналовой //Азербайджанские известия.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

1459. Асадова, И. Книга о Насибе Зейналовой будет издана на трех языках //Эхо.- 2016.- 21 апреля.- С. 8.

1460. Асадова, И. 100 лет со дня рождения великой «гайнаны»: В Баку состоится мероприятие, посвященное творчеству Насибы Зейналовой //Эхо.- 2016.- 19 апреля.- С.8.

1461. Готовится к изданию книга о Насибе Зейналовой //Бакинский рабочий.- 2016.- 21 апреля.- С. 6.

1462. Гусейнзаде, Р. Великая актриса Насиба Зейналова – 100 //Каспiй.- 2016.- 21 апреля.- С. 10-11.

1463. Новрузов, Д. Джангир Новрузов, актер и режиссер: «Мама была очень искренним человеком» //Азербайджанские известия.- 2016.- 23 апреля.- С. 3.

 

 

ТУРИЗМ

 

1464. Ализаде, Д. Президент Азербайджана ознакомился с международными выставками: Глава государства пожелал удачи их работе //Эхо.- 2016.- 9 апреля.- С. 4.

1465. Алиярова, М. В стране будет создан туристический реестр //Неделя.- 2016.- 15 апреля.- С. 4.

1466. Ахундов, А. Туризм в бюджетном формате: Морские курорты Азербайджана включены в пятерку наиболее популярных направлений летнего отдыха в СНГ //Азербайджанские известия.- 2016.- 21 апреля.- С. 3.

1467. Президент Ильхам Алиев ознакомился с XV Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий AITF 2016 //Бакинский рабочий.- 2016.- 9 апреля.- С. 4.

1468. Самедов, Н. Замминистра Назим Самедов о завершении зимнего туристического сезона и увеличении числа туристов из Ирана //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 апреля.- С.5.

1469. Хайрулина, Т. Место встречи – Баку: В Баку проходит юбилейная международная выставка туризма AITF-2016 //Каспiй.- 2016.- 9 апреля.- С. 10.

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

 

ПУБЛИЦИСТИКА

 

1470. Агаев, Н. «Навсегда в сыновья тебе дан...»: Бес-смертная муза Самеда Вургуна не потеряла своей актуальности и сегодня //Азербайджанские известия.- 2016.- 9 апреля.- С.3.

1471. Асадова, И. Натиг Расулзаде: «Окончательная победа не за горами!»: Известный писатель обратился к своим соотечественникам //Эхо.- 2016.- 7 апреля.- С. 8.

1472. Асадова, И. «Одиночество гения»: В Союзе писателей состоится презентация книги Тофика Меликли //Эхо.- 2016.- 12 апреля.- С. 18.

1473. Асланова, Р. Огонь бессонных ночей: [о творчестве поэта и переводчика Надежды Паиной] //Азербайджанские известия.- 2016.- 16 апреля.- С. 3.

1474. Багирова, Т. Песни сердца: Исполнилось сто лет со дня рождения замечательного поэта Энвера Алибейли //Азербайджанские известия.- 2016.- 30 апреля.- С. 3.

1475. Баннаева, Н. «Я дервиш, вечный странник, пилигрим…»: Творческий вечер поэта и переводчика Ильxама Бадалбейли не мог обойтись без стихов //Азербайджанские известия.- 2016.- 2 апреля.- С. 3.

1476. В Союзе писателей состоялась презентация книги Тофика Меликли «Одиночество гения» //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 апреля.- С. 7.

1477. Ислам, А. Гении уходят в вечность… Короткая, непростая и очень насыщенная жизнь Араза Дадашзаде //Каспiй.- 2016.- 9 апреля.- С. 18-19.

1478. Книга азербайджанского поэта издана на английском языке: [автор книги «Dawn» (Рассвет) -Гулу Aгсяс, переводчик и автор предисловия- Камран Назирли] //Бакинский рабочий.- 2016.- 13 апреля.- С. 7.

1479. Лаврова, Л. Есть ли ответы в пространстве будущего?: [о жизни и творчестве Народного писателя Анара] //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 апреля.- С. 11-12.

1480. Саидов, А. Награда из Сербии: Салим Бабуллаоглу удостоен престижной литературной премии //Каспiй.- 2016.- 19 апреля.- С. 13.

1481. Сардаров, Э. Видный писатель, ученый и педагог: [памяти Мир Джалала Пашаева] //Вышка.- 2016.- 29 апреля.- С. 8.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1. Azad Azərbaycan

2. Aydın yol

3. Azərbaycan

4. Azərbaycan müəllimi

5. Bakı xəbər

6. 525-ci qəzet

7. Ekspress

8. Ədalət

9. Ədəbiyyat qəzeti

10. Həftə içi

11. Xalq cəbhəsi

12. Xalq qəzeti

13. İki sahil

14. İqtisadiyyat

15. Kaspi

16. Kredo

17. Mədəniyyət

18. Mövqe

19. Olaylar

20. Palitra

21. Respublika

22. Səs

23. Şərq

24. Təzadlar

25. Türküstan

26. Üç nöqtə

27. Yeni Azərbaycan

 

 

 

Список использованных газет

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Неделя

7. Эхо

8. IRS-Наследие

9. Yol

 

 

 

Mündəricat

Mədəniyyət ...................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqındarəhbər materiallar........

 4

Heydər Əliyev-93.............................................................................

9

31 mart-Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü...................................

12

Dağlıq Qarabağ müharibəsi...........................................................

12

Multikulturalizm..............................................................................

17

BMT Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu....................

21

Beynəlxalq Uşaq Kitab Günü........................................................

43

I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay-90..............................................

43

Mədəni əlaqələr .............................................................................

44

Kitabxana işi .................................................................................

48

Muzey işi .......................................................................................

50

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi-80.........................................

51

İnformasiya və reklam işi...............................................................

51

Tarix və mədəniyyət abidələri ......................................................

52

Rəngkarlıq ....................................................................................

53

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...........................................................

55

Qrafika .........................................................................................

56

Bədii fotoqrafiya..........................................................................

57

Heykəltəraşlıq ...............................................................................

57

Moda və dizayn............................................................................

58

Musiqi ...........................................................................................

58

Qəmbər Hüseynli-100....................................................................

66

Xalq Yaradıcılığı............................................................................

67

Balet və rəqs ..................................................................................

67

Kino ...............................................................................................

68

Ceyhun Mirzəyev-70.....................................................................

71

Teatr ..............................................................................................

71

Nəsibə Zeynalova-100 ..................................................................

73

Akademik Milli Dram Teatrı........................................................

74

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ................................................

75

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ...............................

75

Turizm .........................................................................................

76

Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünasliq ..........................................

82

Şeirlər ............................................................................................

82

Hekayələr ........................................................................................

89

Poema...............................................................................................

91

Esselər ...........................................................................................

91

Romanlar ........................................................................................

92

Ədəbiyyatşünasliq və ədəbi tənqid ................................................

93

Səməd Vurğun –110 ........................................................................

115

Mir Cəlal Paşayev – 108 ................................................................

116

Söhrab Tahir – 90.............................................................................

117

Teymur Əhmədov-85.....................................................................

117

Şövkət Zərin Horovlu-75 .............................................................

118

Seyran Səxavət-70...........................................................................

118

İmamverdi Əbilov...........................................................................

119

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı .................................

149

 

Содержание

I.Культура .....................................................................................

120

Руководящие материалы по культуреи искусству.....................

 120

Год Мультикультурализма……………….....................….........

121

VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН................

123

«Шеки – Культурная столица тюркского мира – 2016»....…....

130

Культурные связи …….....…..…………………….............…....

130

Фонд Гейдара Алиева…...........…………………………...……

134

Библиотечное дело. Библиография……….....………………..

134

Дворцы и дома культуры. Парки культуры и отдыха…….....

134

Музейное дело ............................................................................

134

Памятники истории и культуры ...............................................

135

Изобразительное искусство ......................................................

135

Декоративно- прикладное искусство…......………...…………

137

Графика ........................................................................................

138

Художественная фотография ....................................................

138

Скульптура……...…...........…………..…………..............…….

138

Музыка ..........................................................................................

139

Эстрада. Цирк ..............................................................................

141

Самодеятельное творчество.......................................................

141

Балет. Танцы ..............................................................................

142

Кино ...........................................................................................

142

Театр ............................................................................................

144

Насиба Зейналова -100….....…………………………………..

145

Туризм …………………………...........…...................................

145

Литературоведение и литературная критика ...........................

147

Публицистика .............................................................................

147

Список использованных газет ...................................................

150

 


Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Aprel
- 20
16

 

 

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Babayeva

Korrektor:

A.Qocayeva

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 9.5 ç.v.

Sifariş: 12

Çapa imzalanmışdır: 05.05.2016

Tirajı 50

Pulsuz