Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2018 - FEVRAL

 

 

 

 

 

BAKI-2018 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Fevral - 2018

 

 

BAKI-2018

 

 

Baş redaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Diyarşünaslıq və analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral – 2018 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Diyarşünaslıq və analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 147 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2018 

 

 M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi 2006-cı ildən etibarən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etdirir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

 Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb. 2017-ci ilin aprel ayında isə Milli Kitabxanada aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi ilə Diyarşünaslıq və elmi biblioqrafiya şöbəsi birləşdirilərək Diyarşünaslıq və Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi adlandırılıb. Hazırda bu şöbədə adı çəkilən göstəricinin hazırlanması davam etdirilir. Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

Tel.: 493 98 96 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının Diyarşünaslıq və analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

1.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 13 fevral 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 17 fevral.- S.1.    

__________

2.   A.Y.Şarovskinin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 9 fevral 2018-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.- 10 fevral.- S.2.  

3.   A.İ.Babayevin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 16 fevral 2018-ci il: [Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.-20 fevral.- S.2.

4.   Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – “Azərnəşr”in əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 31 yanvar 2018-ci il: [Azərbaycanda nəşriyyat işi sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.-3 fevral.- S.3.   

5.   Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 2 fevral 2018-ci il: [Azərbaycan Respublikasının sosial-ictimai və humanitar-mədəni həyatında göstərdikləri xidmətlərə görə] //Azərbaycan.- 2018.-3 fevral.- S.3.   

6.   Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 31 yanvar 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-1 fevral.- S.1.    

7.   2018-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 31 yanvar 2018-ci il: [mədəniyyət, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusi xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.-3 fevral.- S.3.  

8.   K.C.Cəlilovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 2 fevral 2018-ci il: [Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.-3 fevral.- S.3.  

9.   Qobustan rayonunda xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 21 fevral 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-22 fevral.- S.2.   

10.    “Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzi”nin təsis edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 fevral 2018-ci il: [Xalq yazıçısının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə] //Azərbaycan.- 2018.-2 fevral.- S.2.

11.    Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının 50 illiyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 2 fevral 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-3 fevral.- S.1.   

12.    Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 15 fevral 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-16 fevral.- S.2.

13.    R.Ə.Əzimovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 fevral 2018-ci il: [Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə] //Azərbaycan. - 2018.-3 fevral.- S.3.  

__________

14.    Abbaslı, T. FenomenZadə...: Tək elə Türk-Müsəlman dünyasının yox, bütün dünyanın məşhurlar-məşhuru olmuş soydaşımız!: [dünya şöhrətli alim Lütfi Zadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral. - S.13.     

15.    Azərbaycanın yaradıcılıq təşkilatları öz seçimlərini ediblər: İlham Əliyevin namizədliyini bu seçkilərdə də dəstəkləyəcəklər: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən toplantı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.2. 

16.    Əliyeva, İ. Zamanı qabaqlayan mütərəqqi islahatlar //Azərbaycan.- 2018.- 18 fevral.- S.1; 6.    

17.    Əliyeva, T. Yerlərdə vətəndaşlarla görüşlər bir çox məsələlərin operativ həllinə imkan yaradır: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin 2017-ci ildə regionlarda keçirdiyi görüşlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.7.   

18.    Firudin Qurbanov: “1988-ci ildən bəri ermənilər tərəfindən Qarabağda 4 milyondan çox nüsxə kitab və əlyazma yandırılıb”: [Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə ilk “Novruz mühazirəsi” keçirilib] //Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- S.7.   

19.    Həbibbəyli, İ. Müstəqil Azərbaycanın sabahı: İlham Əliyev seçkilərə yeniləşmiş möhtəşəm Azərbaycan miqyaslı böyük hesabatla gedir //Azərbaycan.- 2018.-7 fevral.- S.1; 5.    

20.    Hüseynov, F. Vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, problemlərin həlli üçün tapşırıqlar verilib: Mədəniyyət və turizm naziri Göyçay, Ağdaş, Ucar və Zərdab rayonlarının sakinləri ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin keçirdiyi görüşlər  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.5.    

21.    İncəsənət xadimlərinə xatirə medalları təqdim olunub: [Mətbuat Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.5.   

22.    İnsanlığa qarşı cinayətlərin antologiyası: Erməni əsirliyinin dəhşətlərindən keçmiş insanların acı hekayətləri: [ingilis dilində nəşr edilmiş eyniadlı kitabın təqdimat mərasimi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.4.

23.    “İnteraktiv “açıq dərs”: “Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi” mövzusu tədrisdə: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 23 fevral.- S.6.     

24.    Quliyev, R. Mədəniyyət işçiləri prezident seçkilərinə həssaslıqla və böyük məsuliyyətlə yanaşırlar //Xalq qəzeti.- 2018.- 13 fevral.- S.3.

25.    “Mədəniyyət” qəzetinin baş redaktoru vəzifəsinə yeni təyinat olub: [Vüqar Mükafat oğlu Əliyev] //Mədəniyyət.- 2018.-2 fevral.- S.4.     

26.    Mədəniyyət və turizm ölkələrarası münasibətlərdə mühüm önəm kəsb edir: Nazir Əbülfəs Qarayev Türkmənistan, Tacikistan və Meksikanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.3.    

27.    “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilib: [2006-cı il 18 aprel tarixli 393 saylı fərmanla] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.2.

28.    Mədəniyyətlə bağlı qanun layihələrinin müzakirəsi gözlənilir: [Milli Məclisin yaz sessiyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.2.   

29.    Mükərrəmoğlu, M. Mədəni dəyərlərimizin təbliğində uğurlu il //Xalq qəzeti.- 2018.-14 fevral.- S.10.    

30.    Niyazov, X. Televiziya ölkənin və xalqın həyatının güzgüsü olmalıdır: [Azərbaycan Televiziyasının efirə çıxmasının 62-ci, onun nəzdindəki “Mədəniyyət” kanalının fəaliyyətə başlamasının 7-ci ildönümü haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.-14 fevral.- S.10.      

31.    Rəsulova, R. Naxçıvan “Azərbaycanın gənclər paytaxtı”dır //Xalq qəzeti.- 2018.- 20 fevral.- S.4.   

32.    Sarıyeva, İ. 31 Mart soyqırımının yüzilliyindən qüsurumuz - böyük faciəmiz barədə kino və iri bədii əsərlər yoxdur...: [sənətşünas Zülfiyyə Eldarqızının və yazıçı Fariz Çobanoğlunun fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.-  9 fevral.- S.13.     

33.    Səfərov, T. İslam mədəniyyətinin və gənclərin paytaxtı – Naxçıvan illərin zəhmətini bütün dünyaya təqdim edir: [Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilməsi haqqında] //İki sahil.- 2018.- 2 fevral.- S.13.     

34.    Səmədzadə, Z. AzTV – Xalqın mənəviyyat çırağı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.11.    

35.    Sultanova, M. Tarixin canlandığı məkan: [“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” olan Kastamonu şəhəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.10.    

36.    Sumqayıtda mədəniyyət müəssisələrinin kollektivləri ilə görüşlər: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.6.    

37.    Şahanə. Azərbaycanlı sənətkarlara TÜRKSOY-un medalları təqdim edildi //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.19.    

38.    TÜRKSOY-un fəaliyyəti türkdilli xalqların birliyinə xidmət edir: Təşkilat bu il də Azərbaycanla bağlı tədbirlər həyata keçirəcək: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovla görüşüb] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.5.     

39.    UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının gələcək fəaliyyət planına dair müzakirələr aparılıb: [XİN-də] //Azərbaycan.- 2018.- 9 fevral.- S.6.    

40.    Vahidqızı, Ü. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində UNESCO ilə əməkdaşlıq məsələlərinə dair iclas keçirilib //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.5.    

41.    Vəliyev, N. Tamaşa hazırlığı: Ezop, yenidən qayıt səhnəyə: Nofəl Vəliyev: SABAH-ın ilk məzunları əməyimizin ən böyük bəhrəsidir: [“Ezop”tamaşası barədə rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Gülnarə İlham //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 9 fevral.- S.12.  

42.    Yeni metodiki vəsaitlər çapdan çıxıb: [Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.10.

 

Bax: 312  

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

43.    ABŞ-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı tədbirlərə “Əli və Nino” filminin nümayişi ilə başlanıb: [Asif Kapadianın quruluşunda] //Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.8.       

44.    Abşeron rayonunda Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Xalq qəzeti.- 2018.-8 fevral.- S.8.  

45.    Anar. “İrəvan xanlığı” türk və alman dillərində də çap olunacaq”: [AMEA-nın Tarix İnstitutunda Cümhuriyyətin yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək] //Palitra.- 2018.- 15 fevral.- S.13.     

46.    Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-fəlsəfi aspektləri ilə: “Ədəbiyyat qəzeti”nin müzakirə saatı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.4-6.   

47.    Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-fəlsəfi aspektləri ilə: “Ədəbiyyat qəzeti”nin müzakirə saatı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-24 fevral.- S.4-7.      

48.    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarix və müasirlik: [AMEA-da eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.13.   

49.    Azərbaycanca internet resursları zənginləşdirilir: Atatürkün “İstiqlal” medalı ilə təltif etdiyi Hacı Cabbar Kömək kim olub?: [Cümhuriyyətin yubileyi ilə əlaqədar AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Azərbaycanca Vikipediya”da eyniadlı məqalənin  yerləşdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-23 fevral.- S.12.    

50.    Beynəlxalq muğam festivalı Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunacaq //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 10 fevral.- S.16.    

51.    Cümhuriyyət tariximiz və müasirlik: [Şəmkir şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-23 fevral.- S.15.    

52.    Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı tədbir: [Saatlı Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.11.    

53.    “Əli və Nino” filmi Genuyada nümayiş etdirilib: [Asif Kapadianın quruluşunda] //Həftə içi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.8.       

54.    Fərəcov, F. Müstəqillik yollarında: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – 100 //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.14.  

55.    Fərəcov, F. Müstəqillik yollarında: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – 100 //Ədalət - 2018.- 17 fevral.- S.14.  

56.    Fərəcov, S. Cümhuriyyət dövrü memarlığının görkəmli nümayəndəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: [Zivər bəy Əhmədbəyov  haqqında]  //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.15.    

57.    Gürcüstanın Parlament Kitabxanasında Rəsulzadənin unikal fotosu //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.12.     

58.    Hüseynov, F. Cümhuriyyətin muzeydə qorunan yadigarları: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100: [Tarix Muzeyində yer alan “Azərbaycan Cümhuriyyəti – 1918-1920” adlı bölmə haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-23 fevral.- S.13.   

59.    Xızıda AXC tarixinə həsr olunmuş “dəyirmi masa: [Şurabad qəsəbəsində] //Xalq qəzeti.- 2018.-8 fevral.- S.4.     

60.    Kaseinov, D. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmaq üçün yaxşı mənada rəqabət var: Düsen Kaseinov: Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı Türkiyədə keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edəcəyik: [TÜRKSOY-un baş katibi ilə söhbət] /Söhbəti apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.6.     

61.    Qaliboğlu, S. “Gəncliyimiz gələcəyimizdir” adlı sərginin açılışı keçirildi: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.3.   

62.    Mediada vətənpərvərlik təbliğatı: Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi ilə bağlı tədbirlər KİV-də geniş işıqlandırılacaq: [Cümhuriyyətin və Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.3.    

63.    Milli dövlətçiliyin ideya əsasları və varislik: Xalq Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı mühazirə: [Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.6.  

64.    Mirələmov, H. Düşüncələrdəki istiqlal: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 //Azərbaycan.- 2018.-6 fevral.- S.4.

65.    “Müstəqilliyimizin tarixini öyrənək”: [Səbail Rayon MKS-nin 3 saylı filialında məktəblilər arasında keçirilən eyniadlı intellektual yarış haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.   

66.    Sarıyeva, İ. Cumhuriyyət qurucularımızın müasir kino obrazları hələ yaradılmayıb: Yalnız “Əli və Nino” filmində Cumhuriyyət dövründən danışılır: [rejissor Şamil Əliyevin fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.-  10-12 fevral.- S.11.    

67.    Sarıyeva, İ. Cumhuriyyətimizin yüz illiyində Nargin (hazırkı Böyük Zirə) adası abidəsi...: “Bakı-Xəbər” qəzeti Nargin adasında qətlə yetirilən günahsız insanların xatirə abidəsinin ucadılmasını təklif edir: [tarixçilər Həyat Məhərrəmovanın və Vaqif Abışovun mövzu ilə bağlı fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.- 15 fevral.- S.14.    

68.    Sultanova, M. “100-cü ilində Azərbaycan Cümhuriyyəti”: [Əskişəhər Anadolu Universitetində keçiriləcək konqres haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.14.     

69.    Vahidqızı, Ü. ABŞ-ın Boston şəhərində “Əli və Nino” filminin təqdimatı olub: [Asif Kapadianın çəkdiyi eyniadlı film] //Xalq qəzeti.- 2018.- 6 fevral.- S.8.    

70.    Vahidqızı, Ü. Özbəkistan mətbuatında ölkəmizlə bağlı “İlin ən yaxşı məqaləsi” müsabiqəsi //Xalq qəzeti.- 2018.- 8 fevral.- S.7.

 

Bax: 177; 979; 980

 

2 Fevral – Gənclər Günü

71.    Fariz. Gənclər Günü münasibətilə musiqili tədbir keçirilib: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.2.   

72.    Gənc rəssam və sənətşünasların görüşü: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.6.    

73.    Gənclər Gününə həsr edilmiş musiqi axşamı: [Muğam Mərkəzində]  //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.8.   

74.    “Gənclərə dəstək” layihəsi çərçivəsində növbəti konsert: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.10.    

75.    Gənclərə Prezident mükafatları verilib: [mədəniyyət, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusi fərqləndiklərinə görə] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.2.

76.    “Gəncliyin səsi” festivalına yekun vurulub: Festivalın son günündə gənclərin təqdimatında “Bankir adaxlı” tamaşası göstərilib //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.         

77.    Xədicə. “Gəncliyin səsi” çərçivəsində gənc yazarlarla görüş: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Şahanə Müşfiq və Fuad Cəfərli ilə] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.-  S.7.     

78.    2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib: Mərasimdə bir qrup gəncə Prezident mükafatları təqdim olunub: [“Buta Palas”da] //Xalq qəzeti.- 2018.-3 fevral.- S.4.

79.    Qaliboğlu, S. Gənc rəssamların ənənəvi sərgisi açılıb: [V.Səmədova adına sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.8.   

80.    Lalə. Gənclər üçün innovativ düşüncə və fəaliyyət imkanı: Növbəti “Gəncliyin səsi” festivalı keçirildi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilən festivalda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.4.    

81.    Məcidova, X. Ədəbiyyat İnstitutunda Gənclər Günü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.11.   

82.    Milli Kitabxanada Gənclər Günü ilə bağlı sərgilər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.4.   

83.    Respublika Gənclər Kitabxanasında dəyirmi masa: [“Azərbaycan gəncliyi – şərəfli adımız” mövzusunda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.5.   

84.    Yaradıcı və istedadlı gənclər mükafatlandırılıb: Onların arasında Milli Dram Teatrının rejissoru və Musiqili Teatrın aktrisası da var: [“Buta Palas”da] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.4.  

 

Beynəlxalq Ana dili Günü

85.    “Ana dilimiz – mənəvi sərvətimiz”: [Turizm və Menecment Universitetində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.6.   

86.    Dil bəşəriyyətin mövcudluğunun vacib şərtidir: UNESCO-nun baş direktoru Beynəlxalq Ana dili Günü ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə müraciət edib //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.3.    

87.    İnternat məktəbində Beynəlxalq Ana dili Günü: [Bilgəh qəsəbəsindəki 11 saylı inteqrasiya təlimli məktəbdə] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.14.  

88.    İsmayıl, Z. Dil milli mədəniyyətin ən böyük nümunəsidir //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.8.    

89.    Müşfiq, Ş. Xoreoqrafiya Akademiyasında Beynəlxalq  Ana dili Günü //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.7.    

90.    Respublika Uşaq Kitabxanasında tanınmış dilçi alimlə görüş: [Nizami Cəfərovla] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.4.    

91.    “Unudulmayan qürur mənbəyimiz”: [Nərimanov Rayon Mərkəzi Kitabxanasında  keçirilən  eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 fevral.- S.6.    

 

Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü

92.    Abdullayeva, N. “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı keçirilir //Palitra.- 2018.- 23 fevral.- S.4.    

93.     Amsterdamda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konsert-rekviyem təşkil edilib //Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2018.- 28 fevral.- S.6.    

94.     “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşası təqdim olunub: [Akademik Milli Dram Teatrında ildönümlə bağlı Gülnar  Hacıyevanın hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.  

95.     Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında soyqırımı qurbanları anılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.3.      

96.     Bayramli, J. “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı olub: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Səs.- 2018.- 23 fevral.- S.5.

97.    “Bir də heç zaman...”: Astanada dünya soyqırımlarına həsr olunmuş fotosərgi təşkil olunub: [Qazaxıstanın paytaxtında təşkil olunan “Bir də heç zaman: Aşarşılık, Holokost,  Kamboca, Xocalı, Ruanda” adlı fotosərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.2.         

98.     Bu dərd unudulmayacaq...: [ildönümə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.

99.     “Cocuq Mərcanlıdan Xocalıyadək!” devizi altında tədbir keçirilib: [Cocuq Mərcanlı Kənd Mədəniyyət evində] //Mədəniyyət.-2018.- 23 fevral.- S.7.  

100.  Əhmədova, F. Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşasının təqdimatı olub: [Akademik Milli Dram Teatrında Gülnar Hacıyevanın quruluşunda] //Respublika.- 2018.- 23 fevral.- S.6.   

101.  Əli Həsənovun “Xocalı soyqırımı” kitabı Bişkekdə qırğız və rus dilllərində çap olunub //Azərbaycan.- 2018.- 20 fevral.- S.5.; 525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.2.; Səs.- 2018.- 20 fevral.- S.4.   

102.  “Əsgər papağı” nümayiş etdirilib: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.   

103.  Fərəcov, S. “Xocalı – XX əsrin soyqırımı” adlı kitab sərgisi açılıb: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.10.   

104.  Fərəcov, S. İstiqlal Muzeyində “Sönmüş ocaqlar”: [keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.4.    

105.  Fərəcova, Z. Rəsmlərdən haray çəkən Xocalı: [Azərbaycan rəssamlarının faciəyə həsr olunmuş əsərləri] //Azərbaycan.- 2018.- 25 fevral.- S.5.    

106.  Heydər Əliyev Mərkəzində “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçirilib: [tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib] //Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- S.7.; Xalq qəzeti.- 2018.- 28 fevral.- S.7.; Respublika.- 2018.- 28 fevral.- S.6.    

107.  Horadizdə Xocalı soyqırımı abidəsi açılıb //Azərbaycan.- 2018.- 25 fevral.- S.2.    

108.  Hüseynov, F. Vətən igid övladları ilə ucalır: Xocalı soyqırımının ildönümündə Milli Qəhrəmanlar haqqında sənədli filmlər nümayiş olundu: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.2.    

109.  Xədicə. Milli Qəhrəmanlara həsr edilən sənədli filmlər nümayiş olundu: [“Nizami” Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.-28 fevral.- S.7.   

110.  Xələfli, Ə. R. Xocalı var, Xocalı //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.1.  

111.  “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçiriləcək: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.    

112.  “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsi keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.2.   

113.  Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə bağlı “Badam ağacı çiçəkləyəndə” tamaşasının təqdimatı olub: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Gülnar Hacıyevanın quruluşunda] //Azərbaycan.- 2018.- 23 fevral.- S.4.     

114.  Xocalı faciəsinin qurbanları Gənc Tamaşaçılar Teatrında anılıb //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 23 fevral.- S.16.   

115.  “Xocalı – XX əsrin soyqırımı” kitab sərgisi və “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi  Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə birgə Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümünə həsr olunmuş təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 24 fevral.- S.6.      

116.  “Xocalı-rekviyem” adlı tədbir keçirilib: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.3.   

117.  Xocalı – sızlayan yaddaş: 26 fevraldan 26 il ötür... //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.2.    

118.  Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı “Qarabağın səsi” adlı rəsm sərgisi və ədəbi -bədii tədbir keçirilib: [Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2018.- 25 fevral.- S.2.    

119.  Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünün keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib //Azərbaycan.- 2018.-13 fevral.- S.2.

120.  “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.4.

121.  “İnsanlıq tarixinin ən böyük zülmlərindən biri Xocalıda yaşanıb” //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.   

122.  İstanbulda “Xocalıya ədalət” fotosərgisi açılıb: [Yıldız Texnik Universitetində] //Azərbaycan.- 2018.- 21 fevral.- S.2.        

123.  İstanbulda Azərbaycan Dostluq Parkının və Xocalı soyqırımı abidəsinin açılışı olub //Səs.- 2018.- 27 fevral.- S.5.; Olaylar.- 2018.- 27 fevral.- S.5.    

124.  İstanbulda Azərbaycan parkı və Xocalı abidəsi açılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.    

125.  “XX əsrin ən qanlı faciəsi”: [Goranboydakı Heydər Əliyev Mərkəzində eyniadlı anım günü] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.7.

126.  Kaliforniyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş film...: [amerikalı kinematoqraflar tərəfindən çəkilmiş “Zülmətdən qaçarkən” filminin təqdimatı haqqında] //Bakı Xəbər.- 2018.- 24-26 fevral.- S.3.    

127.  Qaliboğlu, S. “Unudulmaz dərdimiz – Qarabağ”: [Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.8.   

128.  Qan yaddaşı və tariximiz rəsm əsərlərində: [Xətai Sənət Mərkəzində keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.2.    

129.  Qan yaddaşımız: [Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda kçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.    

130.  Qan yaddaşının rəngləri: [regionlarda keçirilən rəsm sərgiləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.13.   

131.  “Qarabağın səsi” aksiyasına təqdim olunan rəsm əsərləri sərgisinin seçim mərhələsi keçirilib: [Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində] //Xalq qəzeti.- 2018.- 16 fevral.- S.5.    

132.  “Qarabağın səsi” aksiyasına təqdim olunan rəsmlərin sərgisi keçiriləcək: [“Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.16.

133.  “Qarabağın səsi”: Rəsm sərgisi və ədəbi-bədii tədbir keçirilib: [Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.8.  

134.  “Qarabağın səsi”nə təqdim olunan rəsmlər seçildi: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.13.

135.  Qocayeva, Ə. Nahaq tökülən qan yerdə qalmaz: Bir Xocalı ailəsinin faciəsi //Səs.- 2018.- 22 fevral.- S.11; Yeni təfəkkür.-2018.-23 fevral.-S.4.     

136.  Qusar teatrının səhnəsində “Xəcalət”: [Laləzar Hüseynovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.4.   

137.  Lalə. “Qanla yuyulan torpaq”: [Məmməd Səid Ordubadinin xatirə muzeyində keçirilmiş eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.15.   

138.  Lalə. Faciəni yaşadan sənət nümunələri: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.3.   

139.  Leyla Əliyeva “Xocalı 613” adlı klassik musiqi gecəsində iştirak edib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Həftə içi.- 2018.- 28 fevral.- S.5.   

140.  Mahmud. “Sönmüş ocaqlar” adlı tədbir-sərgi təşkil olunub: [İstiqlal Muzeyində] //Palitra.- 2018.- 23 fevral.- S.15.   

141.  Məhəmməd. Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətləri vəhşicəsinə talan edilir: Beynəlxalq təşkilatlar isə bütün bunları görmək, erməni işğalına və erməni vandalizminə “dur” demək istəmirlər //Olaylar.- 2018.- 28 fevral.- S.10.     

142.  “Muğam dünyası” Xocalı faciəsini yad etdi //Olaylar.- 2018.- 27 fevral.- S.5.    

143.  Muzeydə anım tədbiri: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.2. 

144.  Mükərrəmoğlu, M. “Cəzasız cinayət”: [BDU-da  Xocalı soyqırımından bəhs edən filmin nümayişi haqqında] //Xalq qəzeti. - 2018.- 25 fevral.- S.11.  

145.  Mükərrəmoğlu, M. “Sonsuz dəhliz”in “Böyüməyən uşaqlar”ı: Xocalı faciəsi sənət salnaməmizdə: [Andreas Brokasın çəkdiyi eyniadlı sənədli film haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.8.   

146.  Müşfiq, Ş. “Unudulmaz dərdimiz – Qarabağ” adlı rəsm sərgisi açıldı: [Xətai Sənət Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral. - S.7.     

147.  Müşfiq, Ş. “Xocalı şahidləri danışır” kitabının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada “Xocalı – XX əsrin soyqırımı” adlı kitab sərgisinin açılışı və eyniadlı kitabın təqdimat mərasimi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral. - S.6.    

148.  Müşfiq, Ş. Xocalı qurbanları Xoreoqrafiya Akademiyasında anıldı //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral. - S.6.

149.  Nəcəfova, M. “Xocalı Simfoniyası”: N.Günün “Xocalı simfoniyası” poeması haqlı davamızın aynasıdır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.13.   

150.  Nərimanoğlu, M. Xocalıda məhv edilən həm də tarixi və mədəni abidələrimizdir: Bu ulu yurdda minilliklərin şahidləri, əsrlərin yadigarları da vandalizmin qurbanlarına çevrildi //Azərbaycan.- 2018.- 21 fevral.- S.7.     

151.  Seyidov, V. Amsterdamda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konsert-rekviyem təşkil edilib //Respublika.- 2018.- 28 fevral.- S.6.

152.  “Sonsuz dəhliz” Daşkənddə nümayiş etdirilib: [Aleksandris Broksun Xocalı faciəsindən bəhs edən eyniadlı filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.8. 

153.  “Sönmüş ocaqlar”: Tələbələrin soyqırımı mövzusunda rəsmləri sərgilənəcək: [İstiqlal Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.    

154.  Sultanova, M. Qardaş ölkədə Xocalı mövzusunda elmi toplantılar: [Türkiyədə] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.6.    

155.  “Şəhid şəhər Xocalı”: Bölgələrdə soyqırımı qurbanları anılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.5.

156.  “Şəhid şəhər” rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.8.    

157.  “Şəhid şəhər” uşaq rəsm müsabiqəsinə yekun vurulacaq: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.-16 fevral.- S.2.

158.  Şuşa teatrı “Əsgər papağı”nı nümayiş etdirəcək //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.4.    

159.  Tahirli, A. Gənc nəsil, dünya da bilməlidir ki...: [Xocalı faciəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.13.  

160.  Teatrda faciə qurbanları anılıb: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.3.   

161.  Uşaqların “Xocalı” tamaşası: [Mahnı Teatrında   “Günay” Uşaq teatrının ifasında Larisa Tarusovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.7.    

162.  Vəliyev, V. Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəsm sərgisi: Qazaxda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər həyata keçirilir //Respublika.- 2018.- 22 fevral.- S.6.          

 

Novruz bayramı

163.  Bayramova, Z. Novruzun ilk mujdəçisi: Bu gün xalqımız ilk çərşənbə – “Su çərşənbəsi”ni qeyd edir //Səs.- 2018.- 27 fevral.- S.11.    

164.  Əhmədli, A. Folklorşünas: Novruz sırf müsəlmanların bayramı olmayıb: Kosa və Keçəlin pomadalı, kloun kimi səhnəyə çıxmasının əleyhinəyəm: [fəlsəfə doktoru Atəş Əhmədli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Manaflı //Yeni Müsavat.- 2018.- 26 fevral.- S.13.   

165.  Əliyeva, İ. Boz ay //Azərbaycan.- 2018.- 20 fevral.- S.7.

166.  Əliyeva, İ. Xıdır Nəbi bayramı: Növruzaqədərki mərasimlər //Azərbaycan.- 2018.- 10 fevral.- S.7.    

167.  Əliyeva, İ. Kiçik çillə: Novruzaqədərki mərasimlər //Azərbaycan.- 2018.- 15 fevral.- S.12.    

168.  Əliyeva, İ. Su çərşənbəsi //Azərbaycan.- 2018.- 27 fevral.- S.7.      

169.  İsmayılova, E. Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”ında Novruz adət-ənənələri //525-ci qəzet.- 2018.-28 fevral.- S.6.    

170.  Qaliboğlu, E. Novruz bayramı və mətbəx mədəniyyətimiz: Zəngin mətbəxi olan xalq – qədim tarixi, dövlətçiliyi, ciddi, oturuşmuş mədəniyyəti olan xalq deməkdir //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 fevral.- S.13.    

171.  Qaliboğlu, S. Kiçik çillə başlayıb //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.15.     

172.  Manaflı, G. Bu gün su çərşənbəsidir: Su çərşənbəsi bahara doğru dağlarda buzların əriyib çaylara tökülməsini ifadə edir //Yeni Müsavat.- 2018.- 27 fevral.- S.15.   

173.  Manaflı, G. İlin “qırxlı çağı”: Boz ay başladı... //Yeni Müsavat.- 2018.- 20 fevral.- S.15.    

174.  Novruz çərşənbələrindən birincisi...: [Su çərşənbəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.14.   

175.  Rəsulova, İ. Novruz-təbiətin və insanın harmoniyası: Bu bayramda suya, oda, torpağa, yelə – insanı yaşadan təbii ünsürlərə, təbiətə sevgi aşılanır //Bizim yol.- 2018.- 28 fevral.- S.11.   

176.  Salmanlı, R. Çillələr //Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.7.    

177.  Yurdumuza bahar gəlir: [Xətai Sənət Mərkəzində  “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində eyniadlı rəsm müsabiqəsinin elan edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-21 fevral.- S.16.     

 

“Multikulturalizm”

178.  Abasov, C. Multikulturalizm Mərkəzinin 8-ci filialı ABŞ-da yaradıldı: Rəvan Həsənov: Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət sayəsində ölkəmizdəki multikural mühiti Amerikada təbliğ etməyə imkan qazandıq //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.5.     

179.  VI Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi başa çatıb //Azərbaycan.- 2018. -20 fevral.- S.3.   

180.  VI Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Azərbaycanda tolerant mühit barədə məlumatlandırılıb: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində məktəbin iştirakçıları ilə keçirilən görüş haqqıda] //Azərbaycan.- 2018. -18 fevral.- S.3.     

181.  VI Beynəlxalq multikulturalizm yay məktəbinin iştirakçıları Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıblar //Azərbaycan.- 2018.-22 fevral.- S.4.      

182.  Azərbaycanda bu gün multikulturalizm və tolerantlıq hökm sürür: [Prezident İlham Əliyev Amerika Yəhudi Komitəsinin prezidenti Con Şapironun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2018.-27 fevral.- S.1.     

183.  Nəcəfov, E. Multikulturalizm Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin mühüm istiqamətidir //Azərbaycan.- 2018.- 16 fevral.- S.6.    

184.  Tağıyev, T. Azərbaycan multikulturalizm, tolerantlıq, humanitar əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib: Nəsimi Əbilov: Ölkənun başlıca sərvəti multikulturalizmdir: Murad Salmanov: Azərbaycan dünyaya bütün dinlərin bir yerdə yaşamasının mümkün olduğunu nümayiş etdirir: [Sumqayıt Yəhudiləri Dini İcmasının təsisçisi və Vaad L Hatzolas-Amerika Yəhudiləri Təşkilatının Mətbuat katibinin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Palitra.- 2018.- 23 fevral.- S.7.   

185.  Vəliyev, İ. Azərbaycan multikulturalizminin təbliğinə xidmət edən sanballı əsər: [akademik Ramiz Mehdiyevin ideya rəhbərliyi ilə  çapdan çıxmış “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında” adlı  kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 21 fevral.- S.5.   

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

186.  Abdullayev, M. Bakıda “Ölkəmdən soraqlar” adlı konsert keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Şimali Kiprin Çağdaş Musiqi Dərnəyinin təqdim etdiyi konsert haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 10 fevral.- S.7.

187.  Abuzər İbrahimi Türkaman: “Azərbaycan İrana ən yaxın dost ölkədir”: [İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri ilə Milli Məclisdə  görüş] //Azərbaycan.- 2018.-24 fevral.- S.2.    

188.  Aleksandr Şarovski “Şərəf” ordeni ilə təltif olunub: [Xalq artisti, Rus Dram Teatrının baş rejissorunun 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.2. 

189.  Almaniyalı alim Azərbaycanın qədim keramika məmulatlarını tədqiq edir: [Mark İserlisin  AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda apardığı araşdırmalar haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.15.   

190.  Amerikadan Azərbaycana səfər: “The Washington Times” qəzetində ölkəmizə səyahət barədə məqalə dərc olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.

191.  Azərbaycan və İran xalqları arasında dini-mənəvi sahədə əlaqələr inkişaf edir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının Abuzər İbrahimi Türkamanla görüşü] //Azərbaycan.- 2018.-24 fevral.- S.2.   

192.  Azəri, L. Mədəni əlaqələr ölkələrimizin daha sıx əməkdaşlığına vəsilədir //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.4.    

193.  Bakı Musiqi Akademiyasında səfirliklərin konsert proqramı: [Macarıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Çexiya, Slovakiya və Polşa səfirliklərinin “V4 Music” adlı konsertin proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.5.    

194.  Bakıda tanınmış alman fotoqrafın sərgisi açılacaq: [Sven Marquardtın] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.8.    

195.  Bayramlı, M. Viktoriya və Albert Muzeyində saxlanılan “Şeyx Səfi” xalçası dünyada ən nadir sənət nümunələrindəndir: 4 əsrdən çox yaşı olan xalça hazırda Los-Anceles dairəsindəki İncəsənət Muzeyində nümayiş etdirilir //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 7 fevral.- S. 7.     

196.  Bursa İncəsənət liseyinin nümayəndə heyəti Bakıya gəlib: [İncəsənət gimnaziyasında Türkiyədən gəlmiş məktəblilərin konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.2.    

197.  Çexiyalı rəssamın “Gözəllik axtarışında” Şərq motivləri: Heydər Əliyev Mərkəzində Alfons Muxanın sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.   

198.  Dağıstanlı, Ə. Burdan bir ozan keçdi...: Türk mədəniyyətini tanıtmaq ümumtürk sevgisi tələb edir: [Türk Musiqisi Dövlət Konservatoriyasının müəllimi, professor Əli Dağıstanlı ilə söhbət] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S. 10.

199.  Dostluq və qardaşlıq münasibətləri Azərbaycan və İran xalqlarının mədəni, tarixi bağlantılarına söykənir: [Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri Abuzər İbrahimi Türkamanı qəbul edib] //Azərbaycan.- 2018.-24 fevral.- S.1.    

200.  Əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub: [Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ankarada işgüzar səfərdə olması  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.4.    

201.  Əyyubqızı, V. Mənim üçün ağ və qara var, boz yoxdur: Vüsalə Səid Əyyubqızı: Uğurla keçən “Sinema gözəli-2” layihəsi Azərbaycanda bir ilkdir: [layihə rəhbəri Vüsalə Səidlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 27 fevral.- S.12.      

202.  Fariz. “Azərbaycan memarlığında alman irsi” kitabının təqdimatı keçirilib: Alman mütəxəssisləri Bakıda memarlıq incilərinin yaranmasına öz töhfələrini veriblər: [Kapellhaus” Azərbaycan-Alman Mədəniyyət Mərkəzində memarlıq doktoru, professor Elçin Əliyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.4.

203.  “Fırça toxunuşları”: Bakıda amerikalı rəssamın əsərləri sərgilənəcək: [“Art Villa” qalereyasında Ceykob Martinin] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.16.

204.  “Formula-1” yarışları Azərbaycana turist axınına böyük töhfə verir: [Prezident İlham Əliyev Formula-1 Qrupunun baş icraçı direktoru Çeyz Kerini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2018.- 14 fevral.- S.1.          

205.  Gülcahan. “Ləpirçi”dən tanış “Dalğa”yadək: [Bakıda Norveç filmlər festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.16.   

206.  Günay Əfəndiyeva Astanada bir sıra görüşlər keçirdi //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral.- S.9.     

207.  Heydər Əliyev Mərkəzində “Dəb ikonası” adlı seminar keçiriləcək: [Rusiyalı modelyer Natalya Tolkunovanın rəhbərliyi ilə] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 21 fevral.- S.7.   

208.  Heydər Əliyev Mərkəzində tanınmış rəssam Alfons Muxanın sərgisi açılıb: [Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə] //Azərbaycan.- 2018.- 17 fevral.- S.3.; İki sahil.- 2018.- 17 fevral.- S.4.    

209.  Hüseynov, F. İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri Bakıda səfərdədir: Fevralın 23-dən 27-dək paytaxtımızda İran kinosu günləri keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.5.      

210.  Xədicə. Bakıda “Maslenitsa” bayramı: [Dövlət Teatr Muzeyində slavyan xalqlarının qədim bayramlarından olan  eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.7.    

211.  Kütükoğlu, A. Filmi gözəl edən onun düşdüyü cəmiyyətdir: Avni Kütükoğlu: Bir rejissorun üzərinə düşən ən böyük vəzifə tamaşaçılara nəyisə çatdırmaqdır: [məşhur serialların rejissoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 21 fevral.- S.12.   

212.  Qaliboğlu, S. Elmlə qurulan dostluq körpüsü: İndoneziya Universitetində Azərbaycan mədəniyyəti mərkəzi açılacaq //Mədəniyyət.- 2018.-16 fevral.- S.10.

213.  “Maslenitsa” slavyan yaz bayramı: [Dövlət Teatr Muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.16.   

214.  Mədəniyyət və Turizm naziri Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb: [Pakistanın Kommersiya və Sənaye Palatasının prezidenti Zahid Latif Xandanla] //Azərbaycan.- 2018.-2 fevral.- S.7.   

215.  Mirməmməd, G. “Kapellhaus”da “Altar” qurulub: [Bakıda  alman fotoqrafı  Sven Marquardtın eyniadlı audiovizual instalyasiyasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.16.     

216.  Mirməmməd, G. “Qroznıdan məhəbbətlə” yayılan ritmlər: [Çeçenistanın “Vaynax” Dövlət Rəqs Ansamblının Bakıda  konserti] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S. 8.   

217.  Mirməmməd, G. Moskva-Bakı: məsafələr arasından baxış: [Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzində eyniadlı fotosərginin açılış mərasimində Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.16.   

218.  Misir dünya uşaqlarının gözü ilə: Müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Misirin Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və təhsil əlaqələri mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.8.         

219.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan memarlığında alman irsi: [“Kapellhaus” Azərbaycan-Alman Mədəniyyət Mərkəzində memarlıq doktoru, professor Elçin Əliyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.-10 fevral.- S.9.    

220.  Müşfiq, Ş. Azərbaycanla Türkiyənin “Qardaş məktəb”i açıldı: [İncəsənət Gimnaziyasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.8.    

221.  Müşfiq, Ş. Mehriban Zəki Beynəlxalq müsabiqədə münsif olacaq: [İstanbul şəhərinin Çəkməköy bələdiyyəsinin Beynəlxalq qısa film festivalı keçirməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.12.      

222.  Nahid Abbaszadə: Arxa-dayaqsız da inkişaf etmək, uğur qazanmaq mümkündür: [Türkiyədə fəaliyyət göstərən aktyor və rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 1 fevral.- S.11.     

223.  Ölkəmizlə UNESCO arasında əməkdaşlığın geniş perspektivləri var: Milli Komissiyanın gələcək fəaliyyət planına dair müzakirələr aparılıb: [Xarici İşlər Nazirliyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.4.   

224.  Özbəkistanda Azərbaycanla bağlı növbəti müsabiqə: //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.5.    

225.  Özbəkistanda Azərbaycanla bağlı yazı müsabiqəsi elan olunub: [Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və layihəsi  ilə] //Olaylar.- 2018.- 7 fevral.-  S.11.   

226.  Pərvin. Türk qardaşlığının ifadəsi: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında yazar Əhməd Kabaklının xatirəsinə həsr olunmuş Əsəd Kabaklı və Mehriban Zəkinin konserti haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.-13 fevral.- S.7.      

227.  Rumıniyada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılır: [Kluj şəhərindəki Babeş-Bolyai Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Türkologiya İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.5.   

228.  Rusiya Dövlət Dumasında Azərbaycan sərgisi: [sərgidə ölkəmizin tarixinə, mədəniyyətinə dair eksponatların, foto və video materialların nümayişi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.5.   

229.  Sultanova, M. “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” qonaqları qəbul edir: Kastamonuda “Mağcan Cumabay Anma İli”nin açılışı və TÜRKSOY-un media mükafatının təqdimatı olub: [qazax şairinin 125 illiyi ilə bağlı elan olunan “Anma İli”nin açılışı və TÜRKSOY-un media mükafatının növbəti təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.8.     

230.  Sultanova, M. Səs-küylü Məclisin ən sakit məkanı: [Türkiyə Böyük Millət Məclisinin kitabxanasının Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.12.   

231.  Sultanova, M. TÜRKSOY – Azərbaycan əlaqələri müzakirə olunub: [Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahimlinin TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.3.    

232.  Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Qazaxıstanda görüşlər keçirib: [Günay Əfəndiyeva] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.6.   

233.  Türkiyə beynəlxalq mədəni əlaqələrini genişləndirir: [Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Çetin Akarın Türkiyədə ikinci dəfə Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin təşkil edilməsi haqqında fikirləri] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.3.    

234.  Türkiyədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçiriləcək //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 15 fevral. - S.16.   

235.  Vilnüs şəhərində Qəbələ rayonunun təqdimatı keçirilib: Tədbir çərçivəsində tətbiqi sənət əsərləri, milli mətbəx nümunələri nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.7.

236.  7:0 məhəbbətin xeyrinə!: [Xalq artisti, Rus Dram Teatrının baş rejissoru Aleksandr Şarovskinin 70 yaşının tamam olması münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.10. 

 

Bax: 26; 43; 53; 57; 60; 69; 70; 93; 97; 101; 122; 123; 124; 126; 152; 154; 253; 290; 291; 297; 300; 307; 313- 315; 320; 330; 332; 359; 362; 363; 381- 384; 387; 393; 397; 399; 401; 402; 407; 409; 412; 425; 429; 431; 435; 439; 440; 443; 469; 470- 472; 474; 478; 479; 480; 481; 488; 489; 493; 496; 501; 508; 562; 617; 621; 631; 635; 636         

 

 “Expo 2025” Ümumdünya Sərgisi

237.  BMT-nin baş qərargahında “Expo 2025” Ümumdünya Sərgisinə Bakının namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib //Azərbaycan.- 2018.-9 fevral.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2018.-9 fevral.- S.8.    

238.  “Ekspo 2025” sərgisinə ev sahibliyi üçün ideal məkan: İtaliya portalında Bakı haqqında məqalə dərc olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.3.   

239.  Əfəndiyev, M. “Expo 2025”in Bakıda keçirilməsi insan kapitalı siyasətinin atributuna çevrilə bilər //Xalq qəzeti.- 2018.-16 fevral.- S.6.    

240.  İnsan kapitalını inkişaf etdirək, daha yaxşı gələcək quraq: BMT-nin baş qərargahında Bakının “Ekspo 2025” Dünya Sərgisinə namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib: [BMT-nin Nyu-Yorkdakı baş qərargahında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.3.   

 

“Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoq – 10

241.  “Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoqda qlobal platformadır: Mədəniyyət və Turizm naziri “Bakı Prosesi”nin 10 illik yubiley təqdimatı ilə bağlı Böyük Britaniyanın Koventri şəhərində səfərdədir //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.3.     

242.  “Bakı Prosesi”nin 10 illiyi ilə bağlı Koventri Universitetində təqdimatlar keçirilib: Universitetin Etimad, Sülh və Sosial Münasibətlər Mərkəzi tərəfindən “Bakı Prosesi” barədə kitab hazırlanır //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.3.

243.  Əbülfəs Qarayev Britaniyada səfərdədir: [“Bakı Prosesi”nin 10 illik yubileyi ilə bağlı] //Həftə içi.- 2018.- 21 fevral.- S.7.

244.  Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Böyük Britaniyanın Koventri şəhərində səfərdədi //Xalq qəzeti.- 2018.- 21 fevral.- S.8.

245.  Mükərrəmoğlu, M. “Bakı Prosesi”nin 10 illik yubileyi ilə bağlı beynəlxalq miqyasda tədbirlər keçirilir //Xalq qəzeti.- 2018.- 22 fevral.- S.5.

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ

İSTİRAHƏT PARKLARI

246.  Mərdəkan Mədəniyyət sarayının bədii rəhbəri dünyasını dəyişib: [Kamran Ağakərim oğlu İsrafilov] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.    

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

247.  Qarayev, F. M. Reklam elanlarının bədii tərtibatı //İqtisadiyyat.- 2018.- 1-7 fevral.- S.8.    

248.  Qarayev, F. M. Reklam elanlarının bədii tərtibatı //İqtisadiyyat.- 2018.- 8-14 fevral.- S.8.   

249.  Qarayev, F. M. Reklam elanlarının bədii tərtibatı //İqtisadiyyat.- 2018.- 15-21 fevral.- S.8.    

250.  Qarayev, F. M. Reklam elanlarının bədii tərtibatı //İqtisadiyyat.- 2018.- 22-28 fevral.- S.8.

 

KİTABXANA İŞİ

251.  “Beynəlxalq kitab bağışlama” günü keçirilib: [Təhsil Nazirliyinin Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşəbbüsü, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının dəstəyi ilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 23 fevral.- S.14.   

252.  Bədəlova, V. “Kitabxana Günü”ndə məktəblilərin mütailə maraqları artıb: [Balakən rayonu Hənifə kənd orta məktəbində keçirilmiş tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 9 fevral.- S.5.   

253.  Çexiya səfirinin müavini Milli Kitabxanada olub: Diplomat Praqada Azərbaycana dair əlyazmaların kataloqunun nəşrinə köməklik göstərəcəyini deyib: [Petr Vaqner] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.12.     

254.  Ələsgərov, B. “Müasir Kitabxana-informasiya terminləri: qısa izahlı lüğəti”: [Milli Kitabxananın əməkdaşı Yeganə Məmmədovanın tərtib etdiyi eyniadlı məlumat kitabı haqqında] //İqtisadiyyat.- 2018.- 8-14 fevral.- S.8.   

255.  Əliyeva, M. Qısa ömrün şərəfli tarixi: [Kürdəmir Rayon Mərkəzi Kitabxanasında şəhid Əbu Bəkr İsmayılovun xatirəsinə həsr edilmiş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət. - 2018.- 16 fevral.- S.11.

256.  “Hərəyə bir kitab”: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında “Beynəlxalq Kitab bağışlama Günü” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.3.   

257.  İsmayılov X. Milli kitabşunaslıq elminin görkəmli xadimi: [tarix elimləri doktoru, professor Bayram Allahverdiyev haqqında] //Respublika.- 2018.- 10 fevral.- S.7.     

258.  Kitab bağışla – kitab qazan...: Beynəlxalq Kitab bağışlama Günü ölkəmizdə də qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.    

259.  Kitabxana fondları və turizmlə bağlı statistika təkmilləşdiriləcək: “Statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda bununla bağlı müvafiq tədbirlər yer alıb //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.3.   

260.  Kitabxanaların fəaliyyətinə həsr olunmuş dəyirmi masa: [Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin tabeliyində olan MKS-lərin fəaliyyətinə həsr olunmuş tədbir] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.11.     

261.  Kitabxanaların oxucular və turistlərlə yeni iş metodları: Qəbələ rayonu üzrə pilot layihə çərçivəsində təlim keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.4.    

262.  Qocayeva, Ə. Ömrünü kitabxana işinə həsr edən xanım: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın əməkdaşı Dilşad Sadıqova haqqında] //Yeni Təfəkkür.- 2018.- 23 fevral.- S.3.    

263.  Müşfiq, Ş. Beynəlxalq Kitab bağışlama Günü qeyd edildi: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən Açıq Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2018.- 15 fevral.- S.8.   

264.  Nərimanoğlu, M. Mənəviyyatı zənginləşdirən ünvan: F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası belə tanınır //Azərbaycan.- 2018.- 18 fevral.- S.8.    

265.  Növbəti Buktreyler festivalına start verilir: [Beynəlxalq Kitab Günü  ərəfəsində reallaşan festival haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.8.  

266.  Salmanlı, R. Mütaliə uşaqları daha bilikli edir //Azərbaycan.- 2018.- 15 fevral.- S.11.   

267.  Tahirov, K. Müasir dövrdə Milli Kitabxananın fəaliyyəti və funksiyası daha genişdir //Azərbaycan.- 2018.- 7 fevral.- S.7.

268.  III Buktreyler festivalında iştirak şərtləri //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.10.

 

Bax: 52; 77; 82; 83; 90; 91; 103; 115; 147; 397; 408; 414; 417; 424; 427; 440; 441; 442; 796; 831; 850; 906; 1000   

 

MUZEY İŞİ

269.  Ağayev, A. Daşların dilini bilən adam: [Mineralogiya Muzeyinin direktoru Ağamehdi Ağayevlə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2018.- 1 fevral.- S.8.   

270.  Cabbarlı yadigarı əbədiyyətə qovuşub: [Gülarə Cabbarlının vəfatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.4.    

271.  İncəsənət muzeyləri arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı: [Tarix Muzeyi ilə Qazaxıstanın Milli Muzeyi arasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.     

272.  Muzeydə şagirdlər üçün açıq dərs: [Hüseyn Cavidin ev-muzeyində Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsindəki 4 saylı tam orta məktəbin şagirdləri üçün] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.15.   

273.  Rüstəmli, A. Cabbarlı yadigarı: [Muzey sahəsində öz təcrübəsi və xidmətləri ilə tanınan Gülarə Cabbarlının vəfatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.31.   

274.  Tarix Muzeyində “Azərbaycan Şirvanşahlar dövləti” sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.16.   

275.  Turan, T. Doğum günü ölüm gününə çevrilən dahi dramaturqun qızı: [Muzey sahəsində öz təcrübəsi və xidmətləri ilə tanınan Gülarə Cabbarlının vəfatı haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 14 fevral.- S.7.   

276. Vida mərasimi keçirilib: [Təzəpir məscidində Gülarə Cabbarlı ilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.4.; Ekspress.- 2018.- 14 fevral.- S.13.   

277.  Zeynallı, C. Tarixi uçurumdan qoruyanlar: [rayon muzeylərində muzey eksponatlarının bərpası və qorunması haqqında] //Şərq.- 2018.- 28 fevral.- S.12.   

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

278.  Bayramli, J. Ermənilər islamın tarixi-mədəni irsini necə məhv edir? //Səs.- 2018.- 21 fevral.- S.13.   

279.  Əliyev, Z. Ədəbi qəhrəmanlarımıza ucaldılan ilk abidə: Bir əsərin tarixçəsi: [Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasının qəhrəmanı Bəhram şaha həsr edilən “Bəhram Gur əjdahanı öldürür” abidəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.13.   

280.  Fərəcova, Z. Əbədiyyət yolçuları: Tarixləşən heykəllər //Azərbaycan.- 2018.-4 fevral.- S.6.   

281.  Fərəcova, Z. Sevginin və ümidin təcəssümü - Nardaran piri: Ziyarətgahlarımız //Azərbaycan.- 2018.-9 fevral.- S.12.   

282.  İşğal olunmuş ərazilərdəki abidələr barədə söhbət açılacaq: [“YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində tədqiqatçı-alim Faiq İsmayılovla keçiriləcək görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.3.   

283.  Qaliboğlu, E. Şuşa qalasının təməlini Pənahəli xan qoyub: Mirzə Camal yazır ki, Pənahəli xan həmin yerlə tanış olub qalanın bünövrəsinə daş qoydu: 1-cı yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 10 fevral.- S.13.   

284.  Salmanlı, R. Bərdə türbəsi tamamilə yenilənib: Ziyarətgahlarımız //Azərbaycan.- 2018.- 15 fevral.- S.11.

285.  Şah Abbas karvansarasında bərpa işləri bu il başa çatacaq: [Gəncə şəhərində yerləşən abidədə] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.5.        

286.  Tofiq, H. Əlincəqala Azərbaycanın əyilməz simvolu: Akademik İsmayıl Hacıyevin məqaləsi “İRS-Herencia” jurnalında çap olunub //Azad Azərbaycan.- 2018.- 20 fevral.- S.5.

 

Bax: 107; 150    

 

İNCƏSƏNƏT

RƏNGKARLIQ

287.  Ağayev, İ. Bu gün fırça mənim üçün bir silahdır: [rəssam İntiqam Ağayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Vahid Məhərrəmov //Ədalət.- 2018.- 28 fevral.- S.8.    

288.  Anzurov, F. “Rəssamlıq sadəcə əyləncə deyil”: Fuad Anzurov: “Rəsmin öz dili, insanları düşündürə biləcək fəlsəfəsi olmalıdır”: [rəssamla söhbət] /söhbəti apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 23 fevral.- S.14.   

289.  Azərbaycan amerikalı uşaqların gözü ilə: [Baknın Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı rəsm sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.13.     

290.  Azərbaycanlı rəssamın Brüsseldə sərgisi açılıb: [Seyran Cəfərlinin] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.6.   

291.  Azərbaycanlı rəssamın əsərləri Parisdə sərgilənib: [Sevinc Novruzun] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.16.    

292.  Cabbarova, Z. Bərpaçı-rəssam ömrü: [Sabir Hüseynovun yaradıcılığı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.12.   

293.  Əliyev, Z. “İrşad”ın müştərisi”ndən başlanan sənət yolu: Bir əsərin tarixçəsi: [Xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.13.    

294.  Əliyev, Z. Azərbaycan onun sərgi salonudur: Ziyadxan Əliyev: Elə adamlar da var ki,  aldığı rəsmə sənət əsəri kimi yox, müəyyən qədər pul kimi baxırlar: [“Əşyaların taleyi” layihəmizin budəfəki qonağı, sənətşünasla müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 24 fevral.- S.12-13.   

295.  Əliyev, Z. Realizm estetikasına sədaqət: Rəssam Tariel Əhmədovun yaradıcılığı “izm”lərin mübarizəsi kontekstində... //Kaspi.- 2018.- 17-19 fevral.- S.24.   

296.  Əliyev, Z. Rəngkarlığımızda yeni nəfəs: Gənc rəssam Cəlal Ağayevin yaradıcılıq axtarışları haqqında... //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.24.

297.  “Fantaziya” Parisdə beynəlxalq sərgidə nümayiş olunur: [rəssam Nigar Nərimanbəyovanın  eyniadlı sərgisi] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.16.            

298.  Gerçək olmayanı inandırıcı çəkmək: “İrrealizm” adlı sərgi keçiriləcək: [Bakı Yunus Əmrə İnstitutunda rəssam Soltan Soltanlının eyniadlı sərgisi] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.16.      

299.  Hüseynov, F. Rəssamlıq insanları həyata, gələcəyə inandırmalıdır: [Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun sərgi salonunda  Soltan Soltanlının “İrrealizm” adlı fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.12.   

300.  Xədicə. “Abşeron nağılı” Vyanada: [Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində rəssam Anar Hüseynzadənin əsərlərindən ibarət eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 fevral.- S.7.   

301.  İçərişəhərdə “Avropa” sərgisi: [“Art Tover” rəsm qalereyasında rəssam Xanlar Məmmədovun əsərlərindən ibarət fərdi sərgisinin açılışı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.2.

302.  “İstedad sorağında” müsabiqəsi davam edir: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.-14 fevral.- S.16.   

303.  Kərimova, S. Beynəlxalq müsabiqələrin yeniyetmə qalibləri: 3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin yetirmələri mükafatlandırılıb //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 2 fevral.- S.14.      

304.  Qaliboğlu, S. Həkim-rəssamın qəlb inciləri: [Muzey Mərkəzində Firəngiz Hüseynovanın “Qəlbin inciləri” adlı fərdi sərgisinin açılışı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.4.   

305.  Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Səttar Bəhlulzadə //Bakı Xəbər.- 2018.-14 fevral.- S.15.   

306.  Qurbanova, F. Qardaşımı ilk dəfə atamın yasında gördüm”: Firəngiz  Qurbanova: Mühitimiz elə  idi ki, gözünü açandan yaradıcılıqla  məşğul  adamlarla idim /müsahibəni apardı Aliyə //Üç nöqtə.- 2018.-28 fevral.- S.12.    

307.  London Moda Həftəsində azərbaycanlı rəssamın əsərləri təqdim olunub: [Arif Əzizin əsərlərinin nümayişi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 20 fevral.- S.16.     

308.  Mehdizadə, G. Əsəri Türkiyə Cümhuriyyətinin sərvəti olan rəssam: Günay Mehdizadə: Mən bunu bilirəm və bildiyimlə kifayətlənirəm” anlayışı ilə inkişaf etmək mümkünsüzdür: [Rəssamlar İttifaqının üzvü, ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 22 fevral.- S.14.     

309.  Muzey Mərkəzində “Qəlbin inciləri”: [rəssam Firəngiz Hüseynovanın eyniadlı sərgisinin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.4.    

310.  Müşfiq, Ş. Sehrli əllərdən süzülən miniatürlər: [miniatürçü, rəssam Fəxrəddin Əlinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.-28 fevral.- S.7.     

311.  Müşfiq, Ş. Soltan Soltanlının “İrrealizm” adlı rəsm sərgisi açıldı: [Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun sərgi salonunda] //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.7.    

312.  Orucov, E. Dövlət mədəniyyətimizin qorunması və təbliğinə güclü dəstək verir //Xalq qəzeti.- 2018.- 23 fevral.- S.10.   

313.  Rəssam soydaşımızın ustad dərsləri: [Rusiyada yaşayan azərbaycanlı rəssam Bayram Salamovun Tolyatti şəhərindəki emalatxanasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.13.    

314.  Vyanada gənc rəssamın sərgisi: [Nərgiz Quliyevanın əsərlərindən ibarət “Rənglərin Şərq-Qərb interaksiyası” adlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.

 

Bax: 72; 79; 105; 118; 127; 128; 129; 130; 131; 133; 140; 156; 162; 177; 218; 390; 507; 783; 878   

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

315.  Azad. “Xalçalar və əfsanələr. Çin təqvimi üzrə Yeni il”: [Azərbaycan Xalça Muzeyində təşkil olunmuş sərgi haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 16 fevral.- S.8.     

316.  Cümhuriyyət dövrünə aid etnoqrafik xalça: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.4.     

317.  Xədicə. Xalça Muzeyində “Çin təqvimi üzrə Yeni il” sərgilənir: [“Xalçalar və əfsanələr” layihəsi çərçivəsində] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.7.    

318.  Kadirov, N. Mədəni irsimizi zərgərlikdə yaşadan gənc: [Nicat Kadirovla müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2018.-23 fevral.- S.13.

319.  Qaya, Y. Azərbaycan xalq sənəti nümunələri xarici sərgilərdə: Ənvər Çingizoğlu: Xalq sənəti, xalq yaradıcılığı ilə bağlı  açılan hər bir sərgi xalqımızın  mədəniyyətini təbliğ edir //Bakı Xəbər.- 2018.- 21 fevral.- S.14.    

320.  Mirməmməd, G. Çində bahar rəmzli il tez gəlir…: Şərq təqvimi ilə Yeni ilin başlanması münasibətilə “Xalçalar və əfsanələr” adlı sərgi təşkil edilib: [Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.8.     

321.  Müşfiq, Ş. Azərbaycançılıq ideyasının təbliği: [akademik İsa Həbibbəylinin və  professor Vidadi Muradovun birgə müəllifliyi ilə nəşr olunmuş “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.17.   

322.  Rəhimzadə, Ü. Xalçalarda rənglər nədən danışır?: //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.13.    

323.  Rəsulova, R. Yaşadılan el sənəti: xalçaçılıq: [akademik İsa Həbibbəylinin və  professor Vidadi Muradovun “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.4.; Bakı Xəbər.- 2018.- 20 fevral.- S.14.; Palitra.- 2018.- 17 fevral.- S.7.    

324.  Tarixi xalça: [Qarabağ xalça məktəbinə məxsus xalça haqqında] //Elm.- 2018.- 9 fevral.- S. 8.

 

Bax: 195     

 

QRAFİKA

325.  Azərbaycanın mədəni irsi markalarda: [“Azərmarka” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin “Azərbaycan” adlı tematik markalar kitabını oxucuların ixtiyarına verməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.16.   

 

MODA VƏ DİZAYN

326.  Fəxriyə Xələfova: Dəb olmasaydı, həyat dayanardı: [modelyerlə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2018.- 22 fevral.- S.12.   

327.  Xələfova, F. “Dəb olmasaydı, həyat dayanardı”: [modelyer-dizayner Fəxriyyə Xələfovanın müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 22 fevral.- S.15.    

328.  Qaliboğlu, S. “Kölgələr vadisi”: Tələbələrin geyim kolleksiyasının nümayişi: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.16.

 

Bax: 201    

 

MUSİQİ

329.  Abdullayev, S. Əllərimi göyə açıb deyərdim, Allah, sənə min şükür!: 80 yaşın qapısını döyən görkəmli xanəndə Süleyman Abdullayevin indi bircə arzusu var: Doğma Qarabağa qovuşmaq!: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Ağaoğlu Mirmehdi //525-ci qəzet.- 2018.- 15 fevral.- S.7.   

330.  Ağalarova, Ş. Parisdə Şahin Növrəslinin solo konserti olub: [“Le Duc des Lombards” caz klubunda] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

331.  Asimqızı, K. Qarabağ yadıma düşəndə “Sarı gəlin”i çalıram, bütün əsəbim keçir: Rəşad Qədirov:  Bu sənəti gizlin-gizlin ustamın əlinə baxaraq öyrəndim: [milli müsiqi  alətləri ustası haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 9 fevral.- S.7.    

332.  Azərbaycanlı ifaçı İngiltərədə simfonik orkestrlə birlikdə çıxış edəcək: [violonçel ifaçısı Camal Əliyev] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.   

333.  Azəri, L. Barmaqların bəxş etdiyi sənət nuru...: Məşhur ifaçı Kor Əhədin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.7.    

334.  Azəri, L. Gərəkdir xalq arasında muğamatım sədalansın...: Fevralın 19-da Heydər Əliyev Sarayında 2005-2017-ci illərdə keçirilmiş muğam televiziya müsabiqələri qaliblərinin konserti oldu //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.4.

335.  “Bakı şansonu” adlı konsert təqdim edilib: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.6.    

336.  Bakıda beynəlxalq incəsənət festival-müsabiqəsi keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.7.    

337.  Bayramov, T. Titul üçün oxumuram: [Əməkdar artist Təyyar Bayramovla müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2018.- 24-26 fevral.- S.9.   

338.  Bellininin məşhur operası ilk dəfə Bakı səhnəsində: [Bakı Musiqi Akademiyasında “Norma” operasının premyerası  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.5.

339.  V Respublika Muğam Müsabiqəsi keçirilir: Qaliblər “Muğam aləmi” Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsində iştirak etmək hüququ qazanacaq: [Milli Konservatoriyada açılış mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.3.    

340.  Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yeni layihəni təqdim edib: [“Fransa və Azərbaycan musiqisi axşamı” adlı konsert proqramı haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.8.    

341.  Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Nəğməkar qız”: [Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın eyniadlı konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.6.    

342.  Bəstəkar Cavanşir Quliyevin kitabı çap olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyilə] //Bizim yol.- 2018.- 8 fevral.- S.15.   

343.  Əhədli, Ə. Ərtoğrul Cavidin 100 illiyi qarşısında: [“Naxçıvan təranələri” kitabı  mərhum bəstəkarın xatirəsinə həsr olunub] //Xalq qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.8.   

344.  Əzimli, T. Büllur səs xəzinəsinin  sahibi: [xanəndə Xan Şuşinski haqqında] //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.4.    

345.  Gənc bəstəkarların əsərləri səslənəcək: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.-9 fevral.- S.2.    

346.  Görkəmli bəstəkarın xatirəsinə həsr olunmuş konsert: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında Süleyman Ələsgərova həsr edilmiş konsert] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.3.     

347.  Görkəmli musiqişünas və pedaqoq haqqında kitab: [“Bilqeyis xanım Məmmədova-Qarayeva haqqında xatirələr. Mənalı ömrün salnaməsi” kitabının nəşri  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.6.   

348.  Hərbçilər qarşısında konsert proqramı: [Şəki Şəhər Mədəniyyət mərkəzi və onun tabeliyində olan S.Vurğun adına Folklor evinin kollektivinin Daxili Qoşunların Şəkidə yerləşən taborunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S. 11.   

349.  Xanbabayeva, Z. Ayıbdı deyə-deyə boğuluram: Zülfiyyə Xanbabayeva: Səhnə fəaliyyətimin otuz ili necə gəldi, necə getdi, heç bilmədim: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Bizim yol.- 2018.- 8 fevral.- S.15.    

350.  Xədicə. Emin Sabitoğlu haqqında kitab nəşr olundu: [sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ceyran Mahmudovanın ərsəyə gətirdiyi kitab haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.12.; Bizim yol.- 2018.- 16 fevral.- S.15.   

351.  Xədicə. Süleyman Ələsgərov yad edildi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral.- S.13.      

352.  Xəlilzadə, F. Şuşa “konservatoriya”sının unudulmaz məzunu: Onun bütün əsərləri Azərbaycan musiqisinin inciləri sayılır: [bəstəkar, Xalq artisti Süleyman Ələsgərov haqqında]  //Kaspi.- 2018.- 22 fevral.- S.15.   

353.  İfası UNESCO-nun xətti ilə vala yazılan ilk azərbaycanlı musiqiçi: [Xalq artisti Bəhram Mansurov haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 13 fevral.- S. 16.   

354.  Kamil Səfərəli oğlu Vəzirov: [qarmon ifaçısı, Xalq artistinin vəfat etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.4.   

355.  Kəlbiyeva, A. “Səs salmayım, oyanarlar”: Ayla Kəlbiyeva, beynəlxalq müsabiqələr laureatı: Mahnını ifa etdikdən sonra səhnədən barmaq üstə düşdüm: [Respublika İncəsənət Gimnaziyasının 7-ci sinif şagirdi ilə söhbət] /söhbəti apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 9 fevral.- S.12.    

356.  Kərimova, A. Dinləyici sevgisinin xoşbəxt etdiyi sənət adamı: Qayğısız illəri xatırladan səs – Lalə Məmmədovanın konsertindən reportaj //Kaspi.- 2018.- 28 fevral.- S.12.

357.  “Könüldən könülə” – musiqili poeziya gecəsi: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbində] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.6.   

358.  Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Niyazi //Bakı Xəbər.- 2018.- 2 fevral.- S.15.

359.  “Qaratoxmaq qadın”ın Germanı: Yusif Eyvazov sürəkli alqışlarla qarşılanıb: [Rusiya Dövlət Akademik Böyük Teatrında tenorun baş rolu ifa etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.10.         

360.  Qədimzadə, R. “Şanlı bayrağımızı lap yüksəklərə qaldırmışdım”: Rahim Qədimzadə: “Münsiflər ifalarımı bəyənərək gələcəyin peşəkar vokalistlərindən biri olacaqsan söylədi”: [məktəbli ifaçı ilə söhbət] /Söhbəti apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 2 fevral.- S.14.    

361.  Qulamova, J. “Norma” operası Azərbaycan səhnəsində: Musiqi inciləri: [italyan bəstəkarı Vinçenzo Bellininin eyniadlı operası ilk qadın opera ifaçısı Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyinə həsr edilib] //Azərbaycan.- 2018.-17 fevral.- S.5.    

362.  Lalə. “Jara” musiqi mükafatı təqdim ediləcək: [Moskva şəhərində] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

363.  Lalə. Bu, caz deyil, əsl sevgi musiqisidir: [Rus Dram Teatrında İsrailin saksofon ifaçısı Jey Sevenin konsert proqramının keçirilməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.3.   

364.  Lalə. Respublika muğam müsabiqəsinə yekun vurulub: İlk üç yerin sahibləri “Muğam aləmi” V Beynəlxalq Muğam Festivalında iştirak hüququ qazanıblar: [Milli Konservatoriyada] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.4. 

365.  “Leyli və Məcnun” Gəncə Dövlət Filarmoniyasında nümayiş olunacaq //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.3.     

366.  Məhərrəmova, T. O mahnılar qəlbimin sevgisindən, hərarətindən yoğrulub: Ürəkləri fəth edən nəğmələrin müəllifi İlhamə Quliyevanın vəfatından iki il ötür //Kaspi.- 2018.- 24 fevral.- S.8.   

367.  Məmmədqızı, T. Zövq alar arif Muğamat var olan yerdə: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği //Şərq.- 2018.- 24 fevral.- S.12.    

368.  Məmmədov, M. “Dan ulduzu”nun 50 yaşı tamam olur: Gülarə Əliyeva “Dan ulduzu” ilə Azərbaycan musiqiçilərinin nəyə qadir olduqlarını dünyaya sübut edib //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13 fevral.- S.7.   

369.  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti”nin təqdimatı //Xalq qəzeti.- 2018.- 25 fevral.- S.12.    

370.  Milli musiqişünaslığa sanballı töhfə: [bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” kitabının yenidən nəşr olunması haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 1 fevral.- S.7.

371.  “Muğam aləmi”nin proqramı açıqlandı: [V Beynəlxalq Muğam Festivalı] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral.- S.7.   

372.  Musiqi ilə bağlı yeni nəşrlər: [bəstəkar Cavanşir Quliyevin “Günəşin musiqi dəftəri” və Əfrasiyab Bədəlbəylinin  “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” kitabının nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

373.  Musiqişünaslığımıza dəyərli töhfə: “Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” 49 ildən sonra yenidən nəşr olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə bu nəşrin ideya müəllifi və məsul redaktoru Əməkdar incəsənət xadimi, professor Tariyel Məmmədovdur] //Azərbaycan.- 2018. -1 fevral.- S.7.; İki sahil.- 2018.- 1 fevral.- S.11.   

374.  MuzTV Azərbaycan kanalı peyk yayımına başlayır: [ölkəmizdə ilk musiqi internet televiziyasının fəaliyyətə başlaması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.8.    

375.  Müşfiq, Ş. Gənc rəssamların işləri sərgiləndi: [“Ağ Şəhər” qalereyasının açılış mərasimində gənc vokalist İslama Abdullayeva caz üslubunda beş dildə mahnılar ifa etməklə yanaşı sərgiyə çəkdiyi rəsmlə qatılıb] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral.- S.7.    

376.  Müşfiq, Ş. Sədası dünyanı tutan “Cücələrim”: [bəstəkar Qəmbər Hüseynlinin şair Tofiq Mütəllibovun sözlərinə bəstələdiyi eyniadlı mahnı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.14.   

377.  Nərimanoğlu, M. Musiqiyə sevgi ilə...: Tamaşaçı görüşünə yeni gələn “MuzTV Azərbaycan” kanalı peyk yayımına başlayır: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 14 fevral.- S.8.

378.  Nərimanoğlu, M. Peşəkarlığa aparan yol həvəskarlıqdan başlayır: Musiqi alətlərinə yenidən “can verən” usta həm də ustad olmalıdır: [ustad Asif Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 10 fevral.- S.8.    

379.  Nəsirova, F. Yeni istedadlar sorağında: [gənc ifaçıların musiqi yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.10.   

380.  Nəsirova, K. Üsyankar Nəsimi ruhunun musiqidə təcəssümü: [Xalq artisti, bəstəkar Firəngiz Əlizadənın “Nəsimi Passion” əsəri haqqında] //Respublika.- 2018.-2 fevral.- S.5.    

381.  “Norma” operası ilə ilk görüş: [Bakı Musiqi Akademiyasında italyan bəstəkarı Vincenzo Bellininin operası haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.6.    

382.  “Norma” operasının premyerası olub: [italyan bəstəkarı Vincenzo Bellininin eyniadlı operası Elvin Mirzəyevin quruluşunda] //Azərbaycan. - 2018.- 10 fevral.- S.7.  

383.  Növbəti müsabiqə, daha bir uğur: [Şirin Əmiraslanovanın  Estoniyanın Narva şəhərində keçirilən gənc pianoçuların Şopen adına beynəlxalq müsabiqədə iştirakı haqqında] //Mədəniyyət. 2018.- 7 fevral.- S.4.   

384.  Parisdə azərbaycanlı cazmenin solo konserti: [Əməkdar artist Şahin Növrəslinin] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

385.  Rəhman, X. Nəğmələrlə qazanılan şöhrət və əbədiyyət: Unudulmaz bəstəkarımız Şəfiqə Axundova könüllərdə, yaddaşlarda yaşayır //525-ci qəzet.- 2018.- 8 fevral.- S.7.    

386.  Salmanov, R. Sənəti yoluna nur ələdi: Əhəd Əliyev – 125: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  qarmon ifaçısının yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 18 fevral.- S.6.     

387.  Sankt-Peterburqda azərbaycanlı bəstəkar və dirijorun konserti: [bəstəkar və dirijor İsmayıl Hacıyevin “Sevgi yolları” adlı konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.7.   

388.  Sarıyeva, İ. Balaban – ermənilərin göz dikdiyi daha bir milli musiqi alətimizi siyahıya saldıra bilsək...: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi... istisna etmir //Bakı Xəbər.- 2018.- 8 fevral.- S.12.   

389.  Səid Rüstəmovun mahnılarından ibarət konsert: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.7.      

390.  Sənətçilərimiz TÜRKSOY medalları ilə təltif olundu: [Xalq artistləri Fərhad Bədəlbəyli, Rauf Abdullayev, Əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Fərzəliyev və müğənni Roza Zərgərli] //Bizim yol.- 2018.- 10 fevral.- S.15.; Həftə içi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.8.    

391.  “Səyyah Sindibad” rok-operası təqdim olunacaq: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.16.   

392.  Sumqayıtda yeni musiqi kollektivlərinin təqdimatı keçirilib: [“Kimyaçılar” Mədəniyyət sarayında keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

393.  Şahin Növrəsli Parisdə konsert verdi: [Əməkdar artistin solo konserti  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.7.         

394.  Vyanada Fərhad Bədəlbəylinin yubiley konserti olub: [Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzində] //Həftə içi.- 2018.- 2 fevral.- S.8.     

395.  Yəhyayev, T. Talehə yazılan sənət qisməti: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, bariton səsli Taleh Yəhyayevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.10.   

396.  Yubilyar sənətkarlar təltif edilib: [Xalq artistləri Kamil Cəlilov və Rafiq Əzimovun  80 illik yubileyləri münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.2.

 

Bax: 50; 71; 73; 74; 93; 106; 111; 112; 116; 143    

 

Qara Qarayev – 100

397.  Ankarada TÜRKSOY tərəfindən elan edilmiş “Qara Qarayev İli”nin açılış mərasimi olmuşdur: [tədbirdə Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2018.- 15 fevral.- S.11.    

398.  “Bir ailə” – 75 il sonra böyük ekranda: [Nizami Kino Mərkəzində eyniadlı filmin ssenari müəllifi ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110, filmin musiqisinin müəllifi bəstəkar Qara Qarayevin 100 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.13.   

399.  “Bu musiqi Qərb ilə Şərqi çox incə və üzvi şəkildə birləşdirir”: Moskva Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevin 100 illiyinə həsr edilmiş konsert keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.8.  

400.  Bişkekdə Qara Qarayevin 100 illik yubileyi  qeyd olunacaq //Həftə içi.- 2018.- 2 fevral.- S.8.    

401.  Bişkekdə Qara Qarayevin 100 illik yubileyi təntənəli qeyd olunub //Xalq qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.12.; Şərq.- 2018.- 10 fevral.- S. 13.    

402.  Daha bir yubiley tədbiri Bişkekdə təşkil olunacaq //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.5.   

403.  Elçin Əfəndiyev: Dahi bəstəkar Qara Qarayev bütün nəsillərin müasiridir: Qara Qarayevin anadan olmasının 100 illiyi təntənəli şəkildə qeyd edilib: [M. Maqomayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 6 fevral.- S.6.; Respublika.- 2018.- 6 fevral.- S.4.    

404.  Fəxri xiyabanda Qara Qarayevin  xatirəsi anılıb //Bizim yol.- 2018.- 6 fevral.- S.15.    

405.  Fərəcova, Z. Ürəkləri ovsunlayan bəstəkar //Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.7.   

406.  Həsənzadə, X. Rühun şad olsun, Maestro! //Azad Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.7.      

407.  Xədicə. Amerikada Qara Qarayevin 100 illiyi qeyd edilib: [Şimali Texas Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Musiqi Kollecinin “Voertman” salonunda] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.12.    

408.  Xədicə. Qara Qarayev Gənclər Kitabxanasında yad edildi //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

409.  Xədicə. Litvada dahi bəstəkar Qara Qarayev yad edildi //525-ci qəzet.- 2018.- 15 fevral.- S.7.   

410.  Qara Qarayev musiqisi bu gün  inanılmaz dərəcədə müasir  səslənir: Yelena Reviç: Qara Qarayevin  musiqisi Qərb ilə Şərqi üzvi şəkildə birləşdirir. Fərəc Qarayev: Qarayevin musiqisi onlar üçün böyük bir  kəşf, Azərbaycana  açılan pəncərə olub //Üç nöqtə.- 2018.- 3 fevral.- S.12.   

411.  Qara Qarayevə həsr olunan elmi konfrans: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında] //Elm.- 2018.- 9 fevral.- S.2.   

412.  Qara Qarayevin  musiqisi Azərbaycana pəncərə oldu: Moskvada dahi bəstəkarın 100 illik yubileyinə həsr olunan konser keçirilib: [Moskva Dövlət Konservatoriyasında] //Bizim yol.- 2018.- 3 fevral.- S.15.     

413.  Qara Qarayevin 100 illik yubileyi qeyd olunub: Dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Bizim yol.- 2018.- 14 fevral.- S.15.    

414.  Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 14 fevral.- S.16.  

415.  Qara Qarayevin 100 illiyi qeyd edilib: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 7 fevral.- S.16.  

416.  Qara Qarayevin xatirəsi anılıb: [Fəxri xiyabanda] //Həftə içi.- 2018.- 6 fevral.- S.8.      

417.  Qara Qarayevin yaradıcılığı musiqişünaslıq elmi üçün qiymətli mənbədir: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında  keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.4.   

418.  Qocayeva, Ə. Milli musiqi mədəniyyətimizin iftixarı //Respublika.- 2018.- 9 fevral.- S.7; Səs.- 2018.- 21 fevral.- S.11; Yeni təfəkkür.- 2018.-23 fevral.-S.3.

419.  Lalə. “Yeddi gözəl” – yeddi şəhərdə”: Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində Qara Qarayevin 100 illiyi münasibətilə konsert keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.5.    

420.  Məlikova, Ə. Azərbaycan təsviri sənətində Qara Qarayev obrazı //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.7.   

421.  Məmmədli, R. Qüdrəti hüdudsuz sənətkar: Qara Qarayev //Azad Azərbaycan.- 2018.- 9 fevral.- S.7.    

422.  Mərkəzi incəsənət məktəbində yubiley konserti //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.5.   

423.  Mirməmməd, G. Bütün nəsillərin müasiri 100 yaşında: O, yaradıcılığı boyu musiqidə milli kolorit və bəşəri dünyagörüşünü bir-birinə üzvi şəkildə uyğunlaşdırmağa müvəffəq olub //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.3.  

424.  Mükərrəmoğlu, M. Ankarada “Qara Qarayev İli”nin açılış mərasimi olmuşdur: [tədbirdə Milli Kitabxananın direktoru professor Kərim Tahirov iştirak etmişdir] //Xalq qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.7.      

425.  Mükərrəmoğlu, M. Qara Qarayevin 100 illik yubiley tədbirləri: [Moskva Dövlət Konservatoriyasında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.7.    

426.  Mükərrəmoğlu, M. TÜRKSOY – Azərbaycan əlaqələri ötən il zəngin olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2018.- 20 fevral.- S.5.     

427.  Müşfiq, Ş. “Qara Qarayev – 100” elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirildi: [Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.17.    

428.  Müşfiq, Ş. “Qara Qarayev İli”nin Ankarada açılışı olub: [TÜRKSOY-un Ankaradakı iqamətgahında] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.7.      

429.  Müşfiq, Ş. Azərbaycan nümayəndə heyəti Hüseyn Yaymanla görüşdü: [“Qara Qarayev İli” çərçivəsində Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini ilə] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.7.    

430.  Müşfiq, Ş. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Qara Qarayevlə bağlı elmi sessiya //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.8.    

431.  Müşfiq, Ş. Bişkekdə Qara Qarayevin 100 illiyi qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.17.  

432.  Müşfiq, Ş. Qara Qarayevin 100 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd edilir: [Müslüm Maqomayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 fevral.- S.7.   

433.  Müşfiq, Ş. Qazi Universitetində Qara Qarayev təntənəsi //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.12.    

434.  Səfərova, Z. 100 yaşlı Qara Qarayev //525-ci qəzet.- 2018.- 3 fevral.- S.8-9.   

435.  Sultanova, M. TÜRKSOY-da “Qara Qarayev İli”nin açılış mərasimi keçirilib: Düsen Kaseinov: Türk dünyasının hər hansı guşəsində bir neçə bəstəkar bir araya gəlsə, mütləq Qara Qarayev sənətinin önəmindən söz açırlar //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.    

436.  Şahanə. “Könüldən-könülə”: şeirlə musiqi vəhdətdə: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində eyniadlı musiqili poeziya gecəsinin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.7.    

437.  Şahanə. Fəxri xiyabanda Qara Qarayevin xatirəsi anıldı //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.- S.7.  

438.  Tofiq, H. “Qürur və düha. Yaşayan əfsanə” sərgisi nümayiş etdirilib: Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə  həsr olunan sərgi açılıb: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 fevral.- S. 7.   

439.  Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş: [TÜRKSOY tərəfindən elan edilmiş “Qara Qarayev İli”nin açılış mərasiminə qatılan Azərbaycan nümayəndə heyətinin nazirin müavini Hüseyn Yaymanla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.

440.  TÜRKSOY-da “Qara Qarayev İli”nin açılışı olub: [Ankarada keçirilən tədbirdə Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov  iştirak edib] //Bizim yol.- 2018.- 16 fevral.- S.15.     

441.  Unudulmaz bəstəkar Qara Qarayev: [Milli Kitabxanada eyniadlı kitab sərgisinin açılışı] //Həftə içi.- 2018.- 7 fevral.- S.8.; Xalq cəbhəsi.- 2018.- 7 fevral.- S.16.    

442.  Vahidqızı, Ü. AMEA-da Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Mərkəzi Elmi Kitabxanada] //Xalq qəzeti.- 2018.- 14 fevral.- S.10.   

443.  Vilnüsdə Qara Qarayevin 100 illiyi qeyd olunub //Həftə içi.- 2018.- 13 fevral.- S.7.    

 

Arif Babayev – 80

444.  Arif Babayev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.    

445.  Arif Babayevin 80 illik yubiley gecəsi keçiriləcək //İki sahil.- 2018.- 7 fevral.- S.7.   

446.  Xalq artistinin yubileyi konsert proqramı ilə qeyd edilib: [Milli Konservatoriyada] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.8.   

447.  Xalq artistinin yubileyinə həsr olunan gecə: [Heydər Əliyev Sarayında keçiriləcək tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.3.   

448.  Nərimanoğlu, M. Muğam ustadı //Azərbaycan.- 2018.- 20 fevral.- S.7.    

 

Elza İbrahimova – 80

449.  Azəri, L. İnandım ayrılığa...: Unudulmaz bəstəkar Elza İbrahimovanın 80 illiyinə həsr olunan gecə keçirildi: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.-23 fevral.- S.8.   

450.  Bayramova, Z. Elza İbrahimova – 80: Mənəvi saflıq dünyamız: [Xalq artisti, bəstəkar haqqında] //Səs.- 2018.- 1 fevral.- S.11.       

451.  Bəstəkarlar İttifaqında Elza İbrahimova anıldı //525-ci qəzet.- 2018.-17 fevral.- S.13.   

452.  Elza İbrahimovanın 80 illiyi qeyd olunacaq: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 fevral.- S.8.   

453.  Elza İbrahimovanın 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər: [Dövlət Muzeyində və Bəstəkarlar İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2018.-14 fevral.- S.2.    

454.  Fərəcov, S. Unudulmaz melodiyalarda yaşayan sənətkar: [Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-16 fevral.- S.2.     

455.  Xədicə. Elza İbrahimova yad edildi: [Heydər Əliyev Sarayında] //525-ci qəzet.- 2018.- 23 fevral.- S.7.   

456.  Lalə. Həzin nəğmələr müəllifi: [Dövlət Muzeyində  Xalq artisti Elza İbrahimovanın yubileyinə həsr olunmuş tədbir] //Mədəniyyət.- 2018.-21 fevral.- S.7.   

457.  Tanınmış bəstəkarın 80 illiyinə həsr edilmiş növbəti tədbir: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Xalq cəbhəsi.- 2018.-17 fevral.- S.16.     

 

XALQ YARADICILIĞI

458.  Abbaslı, T. Ulu bünövrəmiz: [“Oğuz Xaqan” dastanı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.15.    

459.  Aşıq İsfəndiyar Rüstəmov vəfat edib //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.; Bizim yol.- 2018.- 10 fevral.- S.15.    

460.  Azaflı, G. Azaflıyam, eldir dostum, qardaşım...: [Aşıq Mikayıl Azaflının qızı Gülarə  Azaflı ilə musahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //525-ci qəzet.- 2018- 6 fevral.- S.6.   

461.  Azaflı, G. Azaflıyam, eldir dostum, qardaşım...: [Aşıq Mikayıl Azaflının qızı Gülarə  Azaflı ilə musahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //525-ci qəzet.- 2018- 7 fevral.- S.6.  

462.  Azaflı, G. Sağlığında klassikləşən ustad aşıq: Mikayıl  Azaflı: [Gülarə Azaflı ilə musahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //Azad Azərbaycan.- 2018- 2 fevral.- S.5.     

463.  Əhmədli, N. “Ozan məclisi”nin sevgi ruhu: [İctimai Televiziyanın Dərələyəz aşıqlarına həsr olunmuş  proqramı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.15.   

464.  Fərəcov, S. Aşıq Ələsgərin saz-söz dünyası: “Aşıq musiqisi axşamları”nın növbəti konsert-tamaşası: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.5.      

465.  Gədəbəy Aşıq məktəbində vida mərasimi: [Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq İsfəndiyar Rüstəmovla keçirilən vida mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.    

466.  Məhərrəm Hüseynov: Aşıq ensiklopediyasının tərtibi yaxşı təşəbbüsdür: [ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyub //Palitra.- 2018.- 6 fevral.- S.13.   

467.  Məmmədəliyev, E. Aşıqlar Birliyi Aşıq Ələsgərin yaşı ilə bağlı məsələyə nöqtə qoydu: Məhərrəm Qasımlı: Aşıq Ələsgər “Qoca baxdım” şeirində özü deyir: Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım... //Yeni Müsavat.- 2018.- 14 fevral.- S.15.   

468.  Vəfadağlı, A. Ulu Saz səltənətində əbədi taxt quran sənətkar: Əbədiyaşar Ədalət Nəsibov yaradıcılığı saza, aşıq sənətinə böyük qayıdış üçün misilsiz təkan oldu //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.6.   

 

BALET VƏ RƏQS

469.  Azərbaycanlı balet ustası “Fırtına”da səhnəyə çıxacaq: [Varşavada Əməkdar artist Çinarə Əlizadənin eyniadlı baletdə iştirak etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 fevral.- S.8.   

470.  Bakıda dünya xalqlarının rəqsləri təqdim edilib: [Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan və Gürcüstan rəqs kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilmiş konsert proqramı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.8.   

471.  “Dünya xalqlarının rəqsləri” adlı konsert proqramı təqdim olunub: [Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan və Gürcüstan rəqs kollektivlərinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.6.   

472.  “Qu gölü”nün növbəti tamaşası qadınların bayramına həsr olunacaq: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.8.   

473.  “Şəhrizad” baletinin tamaşası anşlaqla keçib: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.3.; Bizim yol.- 2018.- 16 fevral.- S.15.    

 

KİNO

474.  ABŞ-da “Əli və Nino” filminın təqdimatı olub: [rejissor Asif Kapadianın quruluşunda] //Üç nöqtə.- 2018.- 6 fevral.- S.12.     

475.  Aslanov, S. Dünya kinosunu ana dilimizdə səsləndirənlər: [kino və düblyaj  redaksiyası əməkdaşları haqqında] //Respublika.- 2018.- 14 fevral.- S.6.    

476.  Azərbaycan filmi beynəlxalq festivalda uğur qazanıb: [Murad Əbiyevin çəkdiyi “Dəniz suyu içən it” filminin   Rusiyanın Kazan şəhərində nümayişi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 27 fevral.- S.16.; Həftə içi.- 2018.- 27 fevral.- S.8.  

477.  Berkli Universitetində Lütfi Zadəyə həsr edilmiş simpozium: [Kaliforniya Universitetində keçirilən tədbirdə dünya şöhrətli  alimin  elmi fəaliyyəti haqqında film nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.13.

478.  “Çölçü” bədii filmi Hindistanda “Ən yaxşı bədii film” mükafatına layiq görülüb //Azad Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- S.5.    

479.  “Çölçü” daha bir mükafata layiq görülüb: [Hindistanın Kəlküttə şəhərində  Şamil Əliyevin eyniadlı filminin “Virgin Spring Cinefest 2018” mükafatına layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.2.  

480.  “Çölçü” “Ən yaxşı bədii film” mükafatına layiq görülüb //Həftə içi.- 2018.- 28 fevral.- S.8.   

481.  “Çölçü”nün növbəti uğuru //525-ci qəzet.- 2018.- 28 fevral.- S.7.      

482.  Əşrəf, S. “Batalyon”: [rejissor Nizami Abbasın lentə aldığı eyniadlı sənədli film haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.25.   

483.  Fərəcov, S. İki filmlə əbədiləşən sənət ömrü: [Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Həbib İsmayılov haqqında]  //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.15.    

484.  Fərəcov, S. Səhnədən, ekrandan görünən sənət sevgisi: [Xalq artisti, rejissor Lütfi Məmmədbəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.11.   

485.  Fikrətoğlu, O. Yaşıl bülbül...: Kinossenari //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.18. 

486.  Hamidi, H. “Bəşəri problemlərdən bəhs edən filmlər ölkəni daha tez tanıdır”: [İranın  kino və teatr aktyoru Babək Hamidianın müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.7.   

487.  Xalq artistinin xatirəsi yad edilib: [Dövlət Film Fondunda Nuriyyə Əhmədovanın] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.5.; 525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

488.  Xədicə. Azərbaycanlı rejissorun filmi Malatyada təqdim olundu: [Elçin Musaoğlunun çəkdiyi “Türkiyə mənim də Vətənimdir” filminin nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 15 fevral.- S.7.      

489.  Xədicə. Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri “Əzəli dostluq riştələri”ndə: [Eldar Məmmədovun eyniadlı sənədli filmi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.13.  

490.  Xədicə. Rejissor Elçin Axundovun 70 illiyi qeyd edilib: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.8.    

491.  İmprovizasiya – yaradıcı özünüifadə tərzi kimi: Kinorejissor Oqtay Mirqasımovun ustad dərsləri: [“YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.8.   

492.  Kərimov, V. Təklikdən qorxan insanam: Valeh Kərimov: Adam bu yaşda həyat yoldaşına daha çox ehtiyac hiss edir: [Xalq artistinın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2018.- 13 fevral.- S. 13.     

493.  Qaliboğlu, S. Bakıda İran kinosu günləri: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.16.    

494.  Qurbanova, İ. Sənətkar ömrü: [Xalq artisti,  mərhum aktyor Əliabbas Qədirov haqqında] //Respublika.- 2018.- 3 fevral.- S. 5.   

495. Lalə. “Ardı yaşanılır” sənədli filminin təqdimatı keçirildi: Görkəmli yazıçı və musiqişünas alimin 80 illik həyat yoluna ekran səyahəti: [Zemfira Səfərovanın  yubileyinə Gülər Həsənlinin həsr etdiyi eyniadlı filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.5.    

496.  Lalə. Azərbaycan tamaşaçılarının həmişə İran kinosuna marağı olub: Bakıda İran kinosu günləri keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxış etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.7.    

497.  Mahmudbəyov, Ş. Üzrxahlıq və tövbəni qəbul etmirəm: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor-aktyor Şeyx Əbdül Mahmudbəyovla  müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Rəqsanə //Üç nöqtə.- 2018.- 2 fevral.- S.12.   

498.  Milli kino salnaməmizin Tofiq Tağızadə səhifəsi: [rejissorun 99-cu ildönümü ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.7.    

499.  Mirzəyeva, L. Kinoya getdiyim yerin rəhbəri olacağımı düşünməzdim: Leyli Mirzəyeva: Düşünürəm ki, işim məndən çox üzdə olmalıdır: [Nizami Kino Mərkəzinin direktoru ilə müsahibə] //Kaspi.- 2018.- 2 fevral.- S.8.    

500.  Müşfiq, Ş. “Yollar uzanan gün...” filminin təqdimatı oldu: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Ceyhun Şüküroğlunun eyniadlı filmi] //525-ci qəzet.- 2018.- 23 fevral.- S.7.   

501.  Müşfiq, Ş. Bakıda İran kinosu günləri yekunlaşır: [“Nizami” Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral.- S.7.   

502.  Müzəffər,  K. Qonorarın aktyorun oyununa təsiri olmamalıdır: Kəmalə Müzəffər: Sən professional aktrisasansa, hec bir obrazı zəif oynaya bilməzsən: [aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2018.- 3 fevral.- S.13.   

503.  Nurəliyeva, P. “İçəri şəhər” filmi dəyərlərimizin təbliğatçısı kimi: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği: [İlqar Safatın eyniadlı filmi haqqında]  //525-ci qəzet.- 2018.- 23 fevral.- S.7.   

504.  Pərvin. Bəxt üzüyü və... başqa itirdiklərimiz...: Azərbaycan kinosu – 120: [“Bəxt üzüyü – 2” filmi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.14-15.     

505.   Rejissor Elçin Axundovun 70 illiyi qeyd edilib: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 20 fevral.- S.16.     

506.  Tağıyev, A. “Yaddaş yarpaqları”ndan: Şabranda çəkilən film //525-ci qəzet.- 2018.- 22 fevral.- S.7.   

507.  Tanınmış animasiya rəssamı və rejissorunun yubileyi qeyd olunub: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Elçin Axundovun] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.8.   

508.  Türkiyə mənim də Vətənim: [Malatyada  Elçin Musaoğlunun çəkdiyi eyniadlı filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.2.   

509.  “TRT Belgesel” kanalında Nargin adası ilə bağlı sənədli film: [“Bilinməyən tarix, Nargin adası əsarəti“ adlı sənədli filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S. 15.

510.   “YARAT”da növbəti qısametrajlı film festivalı: [Müasir İncəsənət Mərkəzində keçiriləcək “Future Shorts” adlı qısametrajlı film festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.    

511.  “Yollara uzanan gün...”: [Ceyhun Şüküroğlunun eyniadlı filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.15.

 

Bax: 43; 53; 66; 69; 108; 109; 126; 145; 152; 1011; 1014   

 

Azərbaycan kinosu – 120

512.  Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.2.    

513.  Azəri, L. “Mavi dənizin sahilində”, yoxsa “Bakılılar”?: Azərbaycan kinosu – 120 //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.15.    

514.  Kinematoqrafçılar İttifaqı idarə heyətinin növbəti iclası keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.6.   

515.  Mirməmməd, G. “Səbuhi”dən “Sübhün səfiri”nədək: Azərbaycan kinosu – 120 //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.10.    

516.  Pərvin. Ardı yaşanılır: Azərbaycan kinosu – 120 //525-ci qəzet.- 2018.- 3 fevral.- S.11.   

517.  Pərvin. Qarabağ fəryadı: Azərbaycan kinosu – 120: [“Fəryad”, “Xoca”, “Dolu” filmləri haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 24 fevral.- S.14-15.       

518.  Sarıyeva, İ. Prezidentin qərarı 120 illik zəngin kino tariximizi dünyaya göstərmək  şansı açacaq...: [kinoşünas Aydın Kazımzadənin və kinoşünas, aktrisa Zülfiyyə Eldarqızının fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.- 2 fevral.- S.12.    

519.  Zümrüd. Azərbaycan kinosu 120 illik tarıxı yolda: Olkə başçısının Sərəmcamı ilə əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təbliğində mühüm rolu olan Azərbaycan kinosunun yubileyi qeyd olunacaq //Səs.- 2018.- 6 fevral.- S.11.    

 

TEATR

520.  Azəri, L. 25 illik sənət yolu haqqında “Söz”: Ədəbi layihənin növbəti tədbiri Bakı Bələdiyyə Teatrının yubileyinə həsr olunmuşdu: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.6.    

521.  Bürcəliyev, A. Mingəçevirdə “Sadığın toyu” ilə müşayiət olunan yubiley: [şair-dramaturq Sahib İbrahimlinin eyniadlı məzhəkəsinin nümayişi haqqında] //Kaspi.- 2018.- 15 fevral.- S.15.    

522.  Eldarqızı, Z. “Ömür qatarı”ndan düşən Adəm və Həvva...: “Qatar gedir, ömrümüzü daşıyır, təkərlər qaçır, göz yaşları isə axır, hey axır...”: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının fəaliyyəti haqqında] //Bakı Xəbər.- 2018.-.- 2 fevral.- S.13.

523.  “Ezop” tələbələrin ifasında nümayiş etdirilib: [Nofəl Vəliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “SABAH” qrupunun aktyorları tərəfindən nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.5.  

524.  Əlifidatlı, G. Bu gün isə daha çox xoşbəxtəm: [“ƏSA” Teatrının aktrisası Gülnar Əlifidatlı özü haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 9 fevral.- S.5.    

525.  Fərəcov, S. O, istedadı və sənət sevgisi ilə xatırlanır: [Xalq artisti İsmayıl  Talıblı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.12.   

526.  Fərəcov, S. Orta məktəb dərnəyindən başlayan rejissorluq yolu: [teatr rejissoru Soltan Dadaşov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.15.   

527.  Füzuli teatrında “Qatil” səhnəyə qoyulub: [Asif Şirinovun hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.5.    

528.  Həşimzadə, X. Ömrünün 43 ilini bölgə teatrına həsr edən Əməkdar artist: Xanlar Həşimzadə: Teatr dibçək kimi bir şeydir, ondan meyvə gözləmək lazım deyil: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 15 fevral.- S.10.   

529.  İsrafilov, İ. Sabah dünən başlayıb: [teatr haqqında] //Kaspi.- 2018.- 8 fevral.- S.12.    

530.  İsrafilov, İ. Səhnəarxası həyat: [teatrın səhnəarxası həyatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.11.    

531.  Kamal, C. Aktyorluq sənəti ömür qısaldan sənətdir: Cəfər Namiq Kamal: Bəzi aktyorlar yalnız səsi ilə oynayır, cürbəcür səslər çıxarır, amma ürəyini və beynini işlətmirlər: [Xalq artisti, aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Rəqsanə //Üç nöqtə.- 2018.-27 fevral.- S.12.   

532.  Kərimova, S. Balaca aktyorlar peşəkarlarla bir səhnəni paylaşıblar: [“Çiçəyim” uşaq teatrının balaca üzvlərinin Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı və Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aparıcı aktyorları ilə görüşü keçirilib] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 2 fevral.- S.15.   

533.  “Kraliçanın son ehtirası”nın premyerası olacaq: [Rus Dram Teatrında  Aleksandr Şarovskinin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.3.

534.  Laçın, İ. Ustad tövsiyə etdi ki, səsimi qoruyum: İbrahim Laçın: Daha böyük məsuliyyətlə çalışır, yeni ifalar üzərində işləyirəm: [Kukla Teatrının 6 yaşlı aktyoru ilə söhbət] /söhbəti apardı Sifai Səfərova //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 16 fevral.- S.15.   

535.  “Lənkəran xanının vəziri” tələbələrin təqdimatında: [Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələrinin ifasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.11.

536.  Ləzgiyeva, G. Həyatımın hər anına gecikmişəm: Gülər Ləzgiyeva: Uşaqların alqışladığı səhnədə obraz canlandırmağı heç nəyə dəyişmərəm: [Bakı Uşaq Teatrının aktrisası ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 23 fevral.- S.11.

537.  “Məhəbbət və ağ ölüm” tələbələrə göstərilib: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında Nicat Mirzəzadənin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.10.   

538.  Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının 50 illiyi qeyd olunacaq //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.2.   

539.  Mirməmməd, G. Gözlədiyinlə qarşılaşanda...: Yaxud “Qoyya”nın altıncı zühuru: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında nümayiş olunan eyniadlı baletin musiqisinin müəllifi Qara Qarayev və Fərəc Qarayevdir] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

540.  Mirməmməd, G. Hökmdar və qadın: [Rus Dram Teatrında Aleksandr Şarovskinin hazırladığı “Kraliçanın sonuncu ehtirası” tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.12.    

541.  Mirməmməd, G. Qarışqanın duası...: yaxud “Quş dili”n sən tərcüman etmək dilərsən...: [“Yuğ” Dövlət Teatrında Əbdülqəni Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-21 fevral.- S.12.    

542.  Mirməmməd, G. Nağıl burdan başlanır...: Səhnə arxası...: [Dövlət Kukla Teatrının butafor sexində görülən işlərlə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.10.   

543.  Müşfiq, Ş. Bir gecənin nağıl möcüzəsi: [Vidadi Həsənovun hazırladığı “Bir gecənin nağılı” tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.6.    

544.  Pənahqızı, T. İki ömür yolu, bir dəmir yolu...: [Əməkdar artist Sərvər Əliyevin hazırladığı “Ömür qatarı” tamaşası İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının səhnəsində] //Palitra.- 2018.- 1 fevral.- S.12.  

545.  Pirimova, N. Anatoli Efros: Bəzən mənə elə gəlir ki, incəsənətlə yalnız zarafat edərək məşğul olmaq olar: Yüz dahi rejissor silsiləsindən: [rejissor haqqında] //Kaspi.- 2018.- 1 fevral.- S.10.    

546.  Pirimova, N. Azad ruhlu Ezop: [Cənnət Səlimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşa Səda Tədris Teatrında Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Əməkdar artisti Nofəl Vəliyevin ifasında nümayiş olunub] //Kaspi.- 2018.- 8 fevral.- S.11.  

547.  Pirimova, N. Bir gecənin möcüzəsi: [Vidadi Həsənovun  hazırladığı “Bir gecənin nağılı” tamaşası haqqında] //Kaspi.- 2018.- 22 fevral.- S.10.    

548.  Rejissorluq sənətimizin sayılıb-seçılən  siması: Xalq artisti Şəmsi Bədəlbəyli  zahirən çox ciddi, qaraqabaq təsir bağışlasa da, nikbin  ruhlu şəxsiyyət idi //Üç nöqtə.- 2018.- 24 fevral.- S.12.    

549.  Rəhimli, İ. Unudulmayanlar: Beşinci yazı: [Milli peşəkar teatrımızın inkişafında xidmətləri olan Göyərçin Qazıyeva – Əliyeva; Məhəmmədhəsən Atamalıbəyov; Xəlil Hüseynov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.27.   

550.  Rəhimli, İ. Unudulmayanlar: Dördüncü yazı: [Murad Muradov, Cəlil Bağdadbәyov və Ələkbər Hüseynzadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.27.   

551.  Rəhimli, İ. Unudulmayanlar: İkinci yazı: [Səməd Mənsur, Ələkbər Süheyli və Mehdi bəy Hacınski haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.10-11.

552.  Rəhimli, İ. Unudulmayanlar: Üçüncü yazı: [Əhməd Qəmərli, Mirmahmud Kazımovski və Rza Darablı haqqında] //Ədəbiyyat qəzetiş- 2018.- 10 fevral.- S.10-11.

553.  Rəis, X. 50 yaşlı Mingəçevir Teatrı //Kaspi.- 2018.- 8 fevral.- S.10.    

554.  Rzayeva, S. Ən peşəkar teatr səhnələrində özümü görə bilirəm: Sevgin Rzayeva: Sabah qrupu bizə aktyor həyatı yaşatdı: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyoru ilə müsahibə] /söhbəti apardı Gülnarə İlham //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 23 fevral.- S.14.   

555.  Sarıyeva, İ. Azərbaycan teatrları hansı beynəlxalq teatr festivallarına qatılırlar?: Xəyalə  Rais:  Teatrlarımız dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən festivallarda ölkəmizi uğurla təmsil edirlər:  [teatrşunas  Xəyalə Raisin fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.- 15 fevral.- S.15.    

556.  Seyidzadə, T. Nüfuzlu ailənin şərəfli övladı: Firəngiz Şərifova //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13fevral.- S.7.     

557.  Səlimov, E. İnsan yalnız öz Vətənində xoşbəxtdir: Azərbaycanlı rejissor: “Fransada 400 müəllim və tələbədən ibarət teatr məktəbi fəaliyyət göstərir”: [Fransada yaşayan Emil Səlimovun müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 14 fevral.- S.15.    

558.  “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” ADMİU-nun tələbələrinin ifasında: [Əməkdar artist, professor Gülşad Baxşıyevanın rəhbərliyi ilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 23 fevral.- S.14.      

559.  Şahanə. Adanada Cahangir Novruzovun yeni tamaşası göstərildi: [yunan yazıçısı Yakovos Kambanellisin “Möcüzələr həyəti” əsəri (“Harikalar Avlusu”) əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.- S.7.

560.  “Şəngülüm, Məngülüm” premyeraya hazırlaşır: [Anar Məmmədovun hazırladığı eyniadlı  tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.    

561.  Şıxı Yaqubov: Mən o tamaşada özümü oynayırdım: [Mingəçevir Teatrının Əməkdar artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 22 fevral.- S.11.     

562.  Tanınmış gürcü rejissor Musiqili Teatrda olub: [Tbilisi Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru İrakli Gogian] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.7.       

563.  Uşaqlar “Qırmızı papaq” tamaşasına baxıblar: [Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının Ordubad Rayon Mədəniyyət evində Nadir Hüseynovun hazırladığı eyniadlı tamaşanı nümayiş etdirməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.7.    

564.  Vəliyev, N. Allah bizi lazımsız əşyaya çevrilməkdən qorusun: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, rejissor Nofəl Vəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 17-19 fevral.- S.16-17.   

565.  Yaqut Paşazadə: Mənim küskünlüyüm Vaqif İbrahimoğlundan oldu: [Əməkdar artistlə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.8.

566.  “Yeni nəsil dəvət edir”: Tələbələrin təqdimatında tamaşa və konsert: [Muğam Mərkəzində Cənnət Səlimovanın hazırladığı “Ezop” tamaşası] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.3.

 

Bax: 76; 84; 100; 136; 158; 161; 188; 236; 365; 473; 979; 980    

 

Akademik Milli Dram Teatrı

567.  Əlif Cahangirli: Rejissorluq yalnız tamaşa qurmaq deyil, həyat tərzidir: [teatrın gənc rejissoru Əlif Cahangirli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S8.     

568.  Quliyeva, S. Hətta su ilə çörək də yesəm, o seriallara çəkilmərəm: Səidə Quliyeva: Ailəsini sənətinə qurban verən adamları heç cür qəbul  etmirəm: [Xalq artistinin müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 13 fevral.- S.15.; Xalq cəbhəsi.- 2018.- 13 fevral.- S.15.     

569.  Quliyeva, S. “Vaqif Mustafayev “Space”ə gedəndə onu təbrik etmədim”: [Xalq artisi Səidə Quliyevanın APA-ya müsahibəsi] //Ekspress.- 2018.- 13 fevral.- S.9.      

570.  Mütəllimova, F. İndiki ağlım olsaydı...: Valideynlərimin  sözlərinə qulaq asardım, 21, 22 yaşimda ailə qurardım: [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimovanın müsahibəsi] //Şərq.- 2018.- 10 fevral.- S. 13.

 

Bax: 94; 113     

Zərnigar Ağakişiyevanın vəfatı ilə bağlı

571.  Ağakişiyeva Zərnigar Fəti qızı //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.   

572.  Görkəmli aktrisanın xatirəsi anılıb: [Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.   

573.  Xalq artisti Qubada torpağa tapşırıldı //Bizim yol.- 2018.- 10 fevral.- S.15.    

574.  Məhərrəmova, T. Tənhalığı sevməyən tənha aktrisa: Zərnigar Ağakişiyeva: O tamaşadan sonra əllərimdə gül dəstələri teatrdan çıxanda başa düşdüm ki, mənim yerim səhnədir...: [Xalq artisti haqqında] //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.8.   

575.  Mirməmməd, G. Kaş bu gediş belə olmayaydı... //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.12.   

576.  Rzayeva, M. Tənhalığın faciəsi: 3 gün heç kim bilmədi ki...: [Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva haqqında] //Şərq.- 2018.- 10 fevral.- S. 8. 

577.  Sənət dostları Zərnigar Ağakişiyevanın məzarını ziyarət ediblər //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.12.   

578.  Süleymanova, A. Şöhrət və ya unudulan adam: (Zərnigar Ağakişiyevanın xatirəsinə...) //Kaspi.- 2018.- 15 fevral.- S.11.   

579.  Tənhalığı seçən, tənhalıqda dünyasını dəyişən Zərnigar Ağakişiyeva: Sənət dostları Xalq artisini sayğı ilə andılar; aktrisa son vaxtlar telefonlara cavab vermir, qapını açmırmış... //Yeni Müsavat.- 2018.- 10 fevral.- S.13.; Ekspress.- 2018.- 17-19 fevral.- S.13.    

Tofiq Kazımov – 95

580.  Çox təəssüf ki, onun ömrü qısa oldu...: Xalq  artisti Tofiq Kazımovun 95 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Bizim yol.- 2018.- 1 fevral.- S.15.      

581.  Əlizadə, M. Tofiq Kazımov Azərbaycanda lirik-psixoloji teatr məktəbinin yaradıcılarından biridir //Üç nöqtə.- 2018.- 1  fevral.- S.12.      

582.  Xədicə. Xalq artisti Tofiq Kazımov anıldı //525-ci qəzet.- 2018.- 1 fevral.- S.7.    

583.  Mükərrəmoğlu, M. Xalq artisti Tofiq Kazımovun xatirəsi anıldı: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 1 fevral.- S.7.    

584.  Tofiq Kazımovun 95 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib //Kaspi.- 2018.- 1 fevral.- S.12.; Xalq cəbhəsi.- 2018.- 1 fevral.- S.16.   

Rafiq Əzimov – 80

585.  Əzimov, R. Həyatımda qırmızı işıqların sayı çox olub, amma heç vaxt küsməmişəm: 80 yaşlı sənətkar, aktyor Rafiq Əzimov doğum günündə ömür yolunu APA-ya danışıb... //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 7 fevral.- S.15.   

586.  Əzimov, R. Ürəyimdə yalvarırdım ki, kaş heç kim görməsin: Xalq artsti Rafiq Əzimov: Anam onu görən kimi ürəyi getdi: [“Şöhrət” ordenili Xalq artisti ilə müsahibə] //Bizim yol.- 2018.- 7 fevral.- S.15.     

587.  Rafiq Əzimov: Yenilikdən heç kəs qaça bilməz...: [“Şöhrət” ordenili Xalq artisti Rafiq Əzimovun 80 illiyi münasilbətilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-3 fevral.- S.13.   

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

588.  “Ağ ölüm” tamaşası göstərilib: [Ayla Həşimovanın hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.6.   

589.  “Ana” yubilyar aktrisanın benefis-tamaşası olacaq: [aktrisa Nübar Novruzovanın 60 illik yubileyi münasibətilə Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.4.    

590.  Dram artistləri oxuyur: [teatrın aktyoru, Kalmıkiya Respublikasının Əməkdar artisti İlham Əsədovun Elista şəhərində keçirilən eyniadlı yeni teatr layihəsində iştirak  etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.10.   

591.  Heç vaxt teatr aktrisası olmaq istəməmişəm: Mən çox istəyərdim ki, səhnədə gülüm, amma tamaşaçı mənim vəziyyətimə ağlasın:  Hər filmdə çəkilən aktyor və aktrisa deyil, onlar sadəcə oyun oynayırlar: [teatrın aktrisası Günel Məmmədova ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2018.-21 fevral.- S.12.    

592.  İnklüziv teatrın növbəti tamaşası: [Elşən Əsgərovun hazırladığı “Siçanlar və insanlar haqqında” tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.8.

593.  Müşfiq, Ş. Bakıda “Gəncliyin səsi” festivalı: [teatrda eyniadlı festivalın açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 fevral.- S.9.     

594.  Müşfiq, Ş. “Hasarın o üzü”ndəki yaşantılar və... dualar: [rejissor Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 fevral.- S.7.        

595.  Pirimova, N. Açarını itirənlər...: [Ağaxan Salmanlının  hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2018.- 15 fevral.- S.12.

 

Bax: 80; 102; 114; 160    

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

596.  Bəşirqızı, A. Mədəniyyət 20  manatla ölçülmür: Biz bu sənətə pul qazanmaq naminə gəlmədik, sənətin fədailəri olduq: [Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı: //Şərq.- 2018.- 21 fevral.- S.7.    

597.  Ələkbərzadə, M. Gözünün işığı gözündən uzaq düşəndə...: Sakit... Məşq gedir!: [“Nuri-didə Ceyhun” tamaşasının rejissoru Mehriban Ələkbərzadə ilə söhbət] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.10.   

598.  Mədətoğlu, Ə. Səhnəmizin təbəssümü: [Xalq artisti Hacıbaba Bağırov haqqında] //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.7.  

599.  Musiqili Teatrının aktyorları mükafata layiq görülüblər: [Zirvə Ziyalılar Təşkilatının yaranmasının 26-cı ildönümü münasibətilə] //Azərbaycan.- 2018.-1 fevral.- S.8.    

 

TURİZM

600.  Adriatik dənizinin sahillərində istirahət: Bakıdan Monteneqronun Tivat şəhərinə çarter reysləri bu sahədə yeni imkanlar açacaq: [“JW Marriot Absheron” hotelində Avropanın bu turizm regionu ilə bağlı keçirilən təqdimat mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.9.    

601.  Amanov, R. Qəbələ Azərbaycanın ikinci turizm mərkəzidir //Respublika.- 2018.- 4 fevral.- S.4.   

602.  Azad. Qəbələ “İslam dünyasının turizm paytaxtı” seçildi: [Dəkkə şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 10-cu Konfransında] //Həftə içi.- 2018.-7 fevral.- S.8.    

603.  Azərbaycanın regionlarının turist cəlbediciliyi artır //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 28 fevral.- S.7.    

604.  Azərbaycanın turizm imkanları Sofiya sərgisində: [Bolqarıstanın paytaxtında keçirilmiş “Holiday&SPA EXPO” 35-ci Beynəlxalq turizm sərgisində ölkəmizin milli stendlə təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.4.

605.  “Baku Guide” kataloqunun fevral sayı çapdan çıxıb: Yaddaqalan istirahət, tarix və müasirliyə səyahət həvəskarları, qurmanlar və sənətsevər turistlər üçün maraqlı bələdçi //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.16.  

606.  Bayramov, V. Suraxanı rayonu: Sosial-iqtisadi göstəricilər dinamik inkişafdan xəbər verir //Xalq qəzeti.- 2018.-9 fevral.- S.7.   

607.  Bədəlov, Ə. Yasamal rayonu: Bu il ötən ildən də uğurlu olacaq //Xalq qəzeti.- 2018.-10 fevral.- S.7.    

608.  Birgə komissiya qarşılıqlı turizm axınına dəstək verəcək: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədri Nahid Bağırovla Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Viktor Szederkenyi arasında keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.9.   

609.  Bu addım turizmin inkişafına yönəlib: Nazir: Vizanın 3 saata verilməsi bütün maneələri aradan qaldırdı: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin “ASAN Viza” sisteminin fəaliyyəti haqqında fikri] //Bizim yol.- 2018.- 3 fevral.- S.15.     

610.  Ələddinqızı, N. Turistlər ilin bütün fəsillərində Azərbaycana səfər edirlər //Səs.- 2018.- 21 fevral.- S.10.     

611.  Əliyeva, S. Ölkəmizdə turizmin inkişafı genişlənir //Xalq qəzeti.- 2018.- 6 fevral.- S.5.     

612.  Əsədov, A. Turizm sektorunun sürətlə inkişaf etdirilməsi istiqamətində ölkəmizdə mühüm layihələr həyata keçirilir: [AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Aqil Əsədovala söhbət] /söhbət etdi Əlipənah Bayramov //Xalq qəzeti.- 2018.- 21 fevral.- S.8.   

613.  Fariz. İşgüzar turizmin inkişafı diqqət mərkəzindədir: Azərbaycan Konqreslər Bürosunun fəaliyyətinə həsr edilmiş “Açıq qapılar” adlı tədbirdə qurumun yeni strategiya planı təqdim olundu: [“Park İnn” hotelində keçirilən eyniadlı tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2018.-2 fevral.- S.3.   

614.  Füzuli. Azərbaycanda turizmin inkişafını şərtləndirən başlıca amillər //Olaylar.- 2018.- 9 fevral.- S.12.    

615.  Hüseynov, F. “Şahdağ”da “Xalçaların şahı” müsabiqəsi: [Şahdağ Turizm Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.16.   

616.  Hüseynov, F. Lüks turizm peşəkarlarının növbəti görüşü: [“JW Marriott Absheron” hotelində] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.9.     

617.  Hüseynov, F. Ölkəmiz Dubayda sağlamlıq turizmi forumunda təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.9.   

618.  Xızı-Xaçmaz və Quba zonalarında turizmin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib: [Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.9.   

619.  İrimiqyaslı idman yarışlarının ev sahibi ölkəyə faydaları: Azərbaycanda turizmin inkişafında beynəlxalq tədbirlər mühüm rol oynayır: [Heydər Əliyev Mərkəzində beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.2.

620.  “Caspian European Club”un turizm komitəsinin iclası: [Bakıda klubun tərkibinə daxil olan turizm komitəsinin keçirdiyi iclas haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.9.   

621.  Qardaş ölkələr arasında mədəniyyət və turizm əməkdaşlığı müzakirə edilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoralla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.3.   

622.  Qəbələ 2020-ci il üçün “İslam dünyasının turizm paytaxtı” seçilib //Azərbaycan.- 2018.-7 fevral.- S.7.    

623.  Quliyeva, Z. Azərbaycanda yeni  turizm zonaları yaradılır: Mahir Qəhrəmanov: 30 rayonumuz turizm potensiallı sayılır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm şöbəsinin Planlaşdırma və inkişaf sektorunun müdirinin söylədikləri] //Mövqe.- 2018.- 6 fevral.- S.4.   

624.  Meyvələrin bəhsi – mədəni irsin vəsfi: Regionlarda keçirilən rəngarəng festival və bayramlar turizmi təşviq edir //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.9.   

625.  Məhərrəmova, T. Nostalji turizmi populyarlıq qazanır: Müxtəlif səbəblərdən yurdlarından köç edənlərin, qohumlarının izlərini axtaranların mənəvi ehtiyacı turizmin bu növünü inkişaf etdirir //Kaspi.- 2018.- 21 fevral.- S.9.   

626.  Məktəblilər arasında turizmin təbliği: [Şəki Şəhər 10 saylı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdləri ilə turizm potensialının təbliği məqsədilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.5.    

627.  Məmmədova, M. Qış turizmi yeni inkişaf mərhələsində: [Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksi haqqında] //İki sahil.- 2018.- 1 fevral.- S.14.    

628.  Məmmədova, S. Azərbaycan regionda Avstriyanın etibarlı tərəfdaşıdır: [Avstriyanın federal nəqliyyat, innovasiya və texnologiya nazirinin müavini Andreas Rayxhardtın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə bir sıra görüşlər keçirib] //Azərbaycan.- 2018.- 22 fevral.- S. 4.    

629.  Mustafayev, S. Azərbaycanın turizm cəlbediciliyi ilbəil artır //Mövqe.- 2018.- 13 fevral.- S.10.      

630.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatı] //Xalq qəzeti.- 2018.-10 fevral.- S.12.   

631.  Mükərrəmoğlu, M. Hindistanla turizm əlaqələri genişlənir: [Azərbaycan  Dehlidə keçirilən Beynəlxalq Turizm sərgisində iştirak edib] //Xalq qəzeti.- 2018.- 6 fevral.- S.8. 

632.  Mükərrəmoğlu, M. Qəbələ şəhəri “İslam dünyasının turizm paytaxtı” seçildi: [Dəkkə şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 10-cu Konfransında] //Xalq qəzeti.- 2018.-8 fevral.- S.12.    

633.  Mükərrəmoğlu, M. Regional turist marşrutları xəritəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişiilə rus və ingilis dillərində  Şamaxı və İsmayıllı rayonlarının xəritəsi hazırlanmışdır] //Xalq qəzeti.- 2018.- 2 fevral.- S.5.     

634.  Naftalanda yeni sağlamlıq turizm mərkəzləri inşa olunacaq //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.9.    

635.  Ölkəmizin turizm potensialının Almaniyada təbliği üçün layihələr həyata keçiriləcək: Azərbaycanda alman turistləri maraqlandıran turizm məhsulları və növləri var: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin “Wiese Consult” şirkətinin rəhbəri Hayno Vize  ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.3.     

636.  Pakistanla turizm əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün imkanlar var: “Shaheen Airlines” şirkəti iyun ayından Bakıya uçuşlar təşkil etmək niyyətindədir //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.4.    

637.  Sarıyeva, İ. Qəbələ İslam turizm mərkəzi kimi ölkəyə turist axınında yeni mərhələ aça bilər…: [tarixçi Həyat Məhərrəmova və Azərbaycan Turizim və Menecment Universitetinin kafedra müdiri Bahadur Bilalovun fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.-  8 fevral.- S.10.    

638.  Sarıyeva, İ. Ölkəmizin zənginliklərini tanıdan turizm marşrutları... //Bakı xəbər.- 2018.- 28 fevral.- S.13.    

639.  Sarıyeva, İ. Turizm üçün əlverişli rayonlarımızın beynəlxalq aləmdə təqdimatı…: [Azərbaycan Turizim və Menecment Universitetinin kafedra müdiri Bahadur Bilalovun fikirləri] //Bakı Xəbər.- 2018.- 22 fevral.- S.14.     

640.  Şamaxı və İsmayıllı rayonları üzrə turist marşrutları xəritəsi hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.9.   

641.  Turizmdə müasir marketinq strategiyaları: [Turizm və Menecment Universitetində keçirilən eyniadlı tədbir] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.5.    

642.  Turqut, T. 2018: turizmin  inkişafında yeni dövr //İki sahil.- 2018.- 2 fevral.- S.14.     

643.  Zeynalova, M. Regionlarda turizmin davamlı inkişafı təmin edilir //Xalq qəzeti.- 2018.- 4 fevral.- S.3.

 

Bax: 204   

 BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

644. Aslangül, E. Gözləyən adamın şeiri; Bu necə getməkdir ki...; Xəbərin oldu...; Gözləmək;  Kirəlik evlərin şeiri; Getməliydik, ağaclar; Bu gün də Ucarı isti apardı...; Gəl...; Yağışa; Şeirimdə saçlarını öpdüyüm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.5.  

645. Aydınoğlu, K. “Cənubdan Şimala bir qatar gəlir” şeirlər silsiləsindən: Sənəd imzalandı Türkmən kəndində; Silinsin Türkmənçay müqaviləsi; Ağlamaq istəsən irəliyə gəl; Bəxtiyar bu yanda dərdli-məlalı; Cənubdan Şimala bir qatar gəlir; Sənəd imzalanır xalqdan xəbərsiz; Sərhədi keçəndə Təbriz küləyi //Olaylar.- 2018.- 9 fevral.- S.11. 

646. Camal, S. Yandığım bir odla, Tanrım...; Odun olur kül axırı...; Ölümü bir olur dolunun, boşun... //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.22. 

647. Cavadov, S. Ana harayı: Xocalı soyqırımı abidəsi önündə düşüncələr //Azərbaycan.- 2018.- 25 fevral.- S.8.  

648. Çeşməli, D. Üz-gözündən görüş yağır: Bir yol daşım var; Dərdimin o biri-biri; Göyərsən, taparam səni və s. //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

649. Əhmədli, N. Dünyada nə varsa günah adında, yarı fələyindi, yarı mənimdi: Ballada; Könül çox da ah eyləmə; Baxıram gündüzün qürub çağına və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral. - S.23.  

650. Əlioğlu, Ç. Ən acı intizar həsrət qaldığın vüsaldır: Bir daha musiqi; Muğamla söhbət və təvəqqe; Ən acı intizar...; İnsanlıq dincələn yerdə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.20-21.  

651. Əsədov, A. İntihar etməyəcəm //Ədalət.- 2018.- 17 fevral.- S.10. 

652. Əzizim akademik Arif Paşayevə: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadənın Arif Paşayevə həsr etdiyi şeir] //Şərq.- 2018.- 15 fevral.- S.5.   

653. Həcər. Dünya; O vaxtdan belə; Məndə bir qız yaşar; Həsrət  //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.15.  

654. Həsənli, A. Qaranlıq düşərkən; Sətirdən-sətrə; Mürgü; Ağ külək; Bədahətən; Misralar, beytlər, bəndlər;  Bilmirsən və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.7. 

655. Həsrət, Ə. Tumurcuq fəslisən bu ayrılığın: Bu qərib süfrəmə el gələ-gələ; Açdım qollarımı sənin adına; Şanapipik nəğməsi və s. //Kaspi.- 2018.- 24 fevral.- S.23.  

656. Hüseynbəyli, F. Bu gözə göz gəlir, bu ələ əl ver, Mənə söz ismarla, mənə səs gətir: Sən demə bu tindən sonra payızmış...; İki əlim qanda olsa;  Səni misra-misra çəkdim içimə...; Quruyur bu eşqin budağı belə...; Üzüyümün baxtı; İlmə-ilmə hörüb...; Papaq; Üç qadın; Gəl //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.3.   

657. Hüseynli, Ş. Əlvida söyləmək sənə yaraşmır; Nə xeyri //Kaspi.- 2018.- 24 fevral.- S.15.   

658. Hüseynov, V. Müşfiqim mənim; Söz; Şeirim; Şair də möcüzə göstərməlidir  //Ədalət.-2018.- 23 fevral.- S.7.  

659. İlqar, M. “Ən gözəl dərdimsən dərdlər içində”; Ay gözü göyçəyim...; Əcəb gündü - günlərin ən gözəli...; A Göyçək; Qıl körpü və s. //Ədalət.-2018.- 22 fevral.- S.7. 

660. İsabəyli, Q. Balalara hədiyyə: Bala sərçə; Külək; Küsə-küs; Babamın şap-şapları; Ortaq...;  Daşlar; Bulud; Sərçə və qış; Cığa; Qızdırma; Söhbətcil //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.7.  

661. İslam, Ə. Əbülfət İslamın rübailəri: Rübailər //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.10.  

662. Kabaklı, S. Gün gələr...: Bil oğlum...; Şeirdən qaçış; Gecənin üstünə nurlu dan gedər: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Eyvaz Zeynalov //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.22-23.  

663. Kərimli, E. Bax belə ayrılıqlar; Ömrümdən bir il də beləcə getdi; İtirdim səni; Kitab qoxulum;  Gözü çıxsın həyatın; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.11.  

664. Kür, Ə. Atamın ayaqları; Alo, mən səni görürəm; Adaşım, balabançı kor Əlisəmid; Uzun ayrılıqdan sonra //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.  

665. Kürdoğlu, H. Ömür keçdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.2-3.  

666. Qabiloğlu, R. Rübailər; Xocalı //Ədalət.- 2018.- 6 fevral.- S.8.  

667. Qədim, K. Sabah görsənir məndən...; Yoxmu bir darıxan məndən ötəri?; Gəl də yuva qorumağa və s. //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.19.   

668. Qəşəmoğlu, Ə. Sən ona oxşayırsan...; Ömrümün gözəl insanları; Kainat verəcək hökmünü adil; İnam; Yaltaq adam və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.23.  

669. Qoca, F. Almas İldırımın birinci yüzilliyinə; Allah yaradanlarıq; Kiçik şeir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.15.  

670. Qoca, F. Türk xalqına açıq məktub: Mən türkəm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.2.   

671. Lələdağ, Ə. Dodaqdəyməz qoşmalar: Ay ala-ala; Şəhid anası; Yar; İnsana; Yaralı; Hər yana və s.//Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.11.  

672. Mehman, C. “Bu ayrılıq yük olurmu sənə də?..”: Uçuq daxma kimisən...; Adını bilmədiyi...; Yenə soyuqluğun cəllada dönüb...; Bu ayrılıq yük olurmu sənə də... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.8.   

673. Məlikzadə, H. Əllərim duadan pörtüb...; İçimin odu qurtarır...; Gətir və s. //Kaspi.- 2018.- 17-19 fevral.- S.22.   

674. Mürvətov, N. Qəlbin ola zindanım...; Əlindədir ürəyimin açarı; Dübrara gedək; Getdi və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 23 fevral. - S.6.  

675. Rəhim, A. Günəş gözlərinin dərinliyində qeyb olub...; Səninlə olacaq sabah üçün... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.10.   

676. Rəhimli, X. Sirli bir fərmandı dünya...; Eşq əhli bu yollarda qoşasa...; Heç vaxt görmədiyim fələk... və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

677. Rüstəmxanlı, S. Ey qürbətin dağları; Əli bənövşəli qadın; Başlanğıc; Şeir məzarı və s. //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.14.  

678. Sarıhüseynoğlu, V. Salır cavanlığı üstən at kimi, Ağrını-acını ömrə düzdürür: Bayraq nəğməsi; Tək palıd; Qocalıq; Özümə və qələm dostlarıma və s. //Ədalət.- 2018.- 1 fevral.- S.6.  

679. Şahin, Ş. Darısqallıq həddi: Xalq şairi Rəsul Rzaya ithaf //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.7.  

680. Tağızadə, R. Hanı; Susqun qəm havası; Bir qərib gecə;  O əllər; Bu da tale havası; Ağrıların bir öpüşlə bitən vaxtıydı; O yerlərdə bir kənd var; Harada qalmısan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.29.   

681. Tərtərli, Q. Gəlin silahlara əlvida deyək: Ömrü gül-çiçəklər bəzəyəydi kaş; İndi hamı yazır; Biz ölüb getsək də... və s. //Ədalət.- 2018.- 17 fevral.- S.16.  

682. Ülvi, Ə. Müəllim; Qorxuram; Biri yoxdu, biri var... Axı niyyətin nə... //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.22.  

683. Unlu, Ö. Həyat bilgisi; Balat; Ana, yuxum çox ağır və s. [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Eyvaz Zeynalov //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.24.  

684. Yaqub, M. Sən mənimləsən...; Bir saatlıq şeir; Bu mənim ömrümdür //Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.14.   

685. Yaşar, İ. Əkiz ağrılar; İtirmək qorxusu; Hər gün bir az unutmaq və s. //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.20.

 

Bax: 972; 1003; 1037   

HEKAYƏLƏR

686. Alcott, L. Uşağın tərcümeyi-halı: [amerikan ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.14.  

687. Alışarlı, S. Cin yuvası //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.18-19.  

688. Aslan, B. Ölüm və mavi quş: Nəsr: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Eyvaz Zeynalov //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral.- S.23-25. 

689. Aytel, İ. Qonaqlıq //Kaspi.-2018.- 24 fevral.- S.22.  

690. Bağırova, S. Bitməmiş cümlə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.32.  

691. Ədiloğlu, N. Yaralı qu quşları //Ədalət.- 2018.- 1 fevral.- S.6.  

692. Əlioğlu, A. Səyahət //Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.16.  

693. Əşrəf, S. Sonuncu yayın sonatası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.22-23.  

694. Fikrətoğlu, O. Dəccal //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.20-23.  

695. Quluzadə, Z. Kilidsiz açar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.14-15.  

696. Nəsib, V. İlk məhəbbətin üç göy qurşağı
//Ədalət.-2018.- 20 fevral.- S.6.  

697. Nəsib, V. İlk məhəbbətin üç göy qurşağı //Ədalət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.  

698. Nəsib, V. İlk məhəbbətin üç göy qurşağı //Ədalət.- 2018.- 22 fevral.- S.6.     578545

699. Nəsib, V. İlk məhəbbətin üç göy qurşağı //Ədalət.-2018.- 23 fevral.- S.6.  

700. Nəsib, V. İlk məhəbbətin üç göy qurşağı //Ədalət.-2018.- 27 fevral.- S.6.   

701. Nəsib, V. Qarovun sar ovu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.20-21.  

702. Raufhan, N. Səssizlikdəki daxma: [Türkiyə türkcəsindən çevrilib] /tərc.etdi Eyvaz Zeynalov //525-ci qəzet.- 2018.- 28 fevral.- S.8.   

703. Səməndər, R. Şahdağım, burax uşaqları: “Kəndimizə getmişdim” silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.29.   

704. Varis. Sonuncu mogikan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.26-27.   

705. Varis. Sonuncu mogikan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.26-28.  

706. Yonglin, C. Güzgü /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.23. 

707. Yusifqızı, R. Ağcaqanad //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.8.  

 

NOVELLALAR

708. Kavabata, Y. Cırcırama və sisək: [yapon ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.30.  

 

ESSELƏR

709. Davud qızı, S. Qəlblərə köçən insan: [Əmrah Dadaşovun “Son hədiyyəm” adlı kitabı haqqında] //Şərq.-2018.- 21 fevral.- S. 12.  

710. Hacı K. Kitabın missiyası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.31.  

711. Hüseyn, F. Məcnunlar və Leyli //Kaspi.- 2018.- 10 fevral.-  S.20.   

712. Kamranlı, Ş. Vətənimə bənzəyən vətən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.29. 

713. Kazımov, İ. Yeni semiotik məkan: Və ya Kamal Abdulla esselərinin arqumentlik xarakteri //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.8-9.  

714. Ulusel, R. Kainatın ali məqsədləri boyunca, yaxud əmziyi atmağın vaxtı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.28-29.  

715. Vahid, M. “Ora” - vətəndir - dağları buludlardan uca: [Vətənin hər şeydən ucada duran bir yurd yeri olması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.-24 fevral.- S.9. 

 

ROMANLAR 

716. Aslan, V. Hər şey zaman içində: (Romandan parçalar) //Ədalət.- 2018.- 28 fevral.- S.4.  

717. Maksans, F. Qara skripka: Romandan parça: [fransız ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.6-7. 

 

POVESTLƏR

718. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 13 fevral.- S.6. 

719. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 14 fevral.- S.6.  

720. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 15 fevral.- S.5.  

721. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.   

722. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 17 fevral.- S.5. 

723. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 20 fevral.- S.6.  

724. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.  

725. Abbas, A. Qiyamət gecəsi - VIII //Ədalət.- 2018.- 22 fevral.- S.5.   

726. Abbas, A. Qiyamət gecəsi – IX //Ədalət.- 2018.- 23 fevral.- S.5.   

727. Abbas, A. Qiyamət gecəsi //Ədalət.- 2018.- 24 fevral.- S.5.  

 

POEMALAR

728.  Duyğun, R. Bizim nəyimiz var torpaqdan başqa: Lirik poema //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.19.  

729. Təmirov, H. Gül var, Xocalıdan sonra açılmır...: Şair Ələmdar Quluzadənin “Şəhid şəhər” poeması haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2018.- 23 fevral.- S.8.  

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

730. Abdulla, B. Yəsəvilik və Azərbaycanda şaman-dərviş mədəniyyəti: [şair, ortaq türk ədəbiyyatının ilk yaradıcısı Xoca Əhməd Yəsəvi haqqında] //Ədalət.-2018.- 21 fevral.- S.7.  

731. Abdulla, B. Yəsəvilik və Azərbaycanda şaman-dərviş mədəniyyəti //Ədalət.-2018.- 22 fevral.- S.7.  

732. Abid qızı, G. Poeziyamızın istiqlal carçıları: [1918-1920-ci illər milli istiqlalımızı tərənnüm edən şairlər haqqında] //Ədalət.- 2018.- 13 fevral.- S.7.  

733. Ağalarov, V. “Gözləyəsi kimim var”: Nazir Çərkəzoğlunun yaradıcılıq yoluna qısa bir baxış //Ədalət.- 2018.- 24 fevral.- S.16.    

734. Ağayar, Ş. Həyatı və insanları tanımaq ağrılı prosesdir: [yazıçı Şərif Ağayarla söhbət] /söhbətləşdi Tural Cəfərli //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.6.  

735. Akimova, E. Ömür keçsə də: [şair Hüseyn Kürdoğlunun “Ömür keçdi” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.2.   

736. Albalıyev, Ş. Gözdən-könüldən süzülənlər: [fəlsəfə doktoru Şəfəq Nasirin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.6.  

737. Albalıyev, Ş. Yaralı könül məlhəmi: [filologiya elmləri doktoru Əhməd Cəfərzadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.15.  

738. Almasov, V. Kazımov, E. Klassik irsimizə yeni töhfə: [şair Mirzə Ağadadaş Münirinin “Baharın ağlayışı” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.25.  

739. “Ana dilim şirindir”: [regionlarada eyniadlı ədəbi-bədii tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.7.  

740. “Ana”ları bir yerə toplayan almanax: Yunus Oğuz yazıçı-publisist, dramaturq //Bakı Xəbər.- 2018.- 2 fevral.- S.11.  

741. Aranlı, Ş. Cəlil Məmmədquluzadənin Ağcabədi ilə bağlılığı //Ədalət.- 2018.- 1 fevral.- S.7.   

742. Aranlı, Ş. Cəlil Məmmədquluzadənin Ağcabədi ilə bağlılığı //Ədalət.- 2018.- 2 fevral.- S.7.  

743. Araz İsmayılzadə: Onunla döyunca söhbət edə bilmədim: [şair İsa İsmayılzadənin oğlu Araz İsmayılzadə ilə atası haqda söhbət] /söhbəti apardı Faiq Balabəyli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.6.  

744. “Aşıq ədəbiyyatı antologiyası” toplusunun təqdimatı: [“Xalq Bank” ASC “Xalq əmanəti” layihəsi çərçivəsində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.29.  

745. “Aşıq ədəbiyyatı antologiyası” üçcildliyi nəşr edilib: [“Xalq Bank” ASC “Xalq əmanəti” layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.10.

746. Aşıq yaradıcılığı “Xalq  əmanəti” layihəsində...:  [professor Məhərrəm Qasımlının tərtibatında “Aşıq ədəbiyyatı antologiyası” kitabının təqdimatı haqqında] //Mövqe.- 2018.- 28 fevral.- S.6.   

747. Aydınoğlu, T. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı inciləri “Xalq Bank”ın “Xalq əmanəti” saxlancında: “Xalq Bank” ASC “Xalq əmanəti” layihəsinin növbəti töhfəsini üçcildlik “Aşıq ədəbiyyatı antologiyası”nı xalqımıza ərmağan etmişdir //Xalq qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.9.            

748. Ayvaz, O. Sevdiyi qadına görə canını fəda edən böyük şair: [A.S. Puşkinin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 7 fevral.- S.8.   

749. Azərbaycan hekayələrinin “Sirr”i alman dilində: [Azərbaycan ədəbiyyatının dünyada tanıdılması məqsədilə çapdan çıxan eyniadlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 fevral.- S.15.  

750. Azərbaycan şairinin külliyyatının surəti əldə edildi: Tehran Kitabxanasında: [filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovun Heydərinin farsca əsərlər külliyatının surətini əldə etməsi haqqında] //Olaylar.-2018.- 3-5 fevral.- S.12.; Bizim yol.- 2018.- 3 fevral.- S.15.    

751. Azərbaycanlı alimin uğuru: [professor Teymur Əhmədov Özbəkistan Respublikası “Turan” Elmlər Akademiyasının akademiki seçilib] //Azərbaycan.- 2018.- 6 fevral.- S.7.; Xalq qəzeti.-2018.- 4 fevral.- S.5.; Respublika.- 2018.- 4 fevral.- S.3.        

752. Babullaoğlu, S. Adından özgə söz tanımayanlar: [Bədii Tərcümə və ədəbi əlaqələr Mərkəzinin sədri Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.16;18.  

753. Babullaoğlu, S. Tərcümə işi vacib sahədir: [Bədii Tərcümə və ədəbi əlaqələr Mərkəzinin sədri Səlim Babullaoğlu ilə söhbət] /söhbətləşdi X.Məcidova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.31.  

754. Babullaoğlu, S. Yazılan kitablar çoxdur, oxuyan azdır: Səlim Babullaoğlu: Çatışmayan cəhət odur ki, rayonlarda kitab mağazaları yoxdur: [şair, esseist, tərcüməçi ilə müsahibə] /musahibəni apardı Aysel Aslan //Şərq.-2018.- 14 fevral.- S. 12.  

755. Balaxan, S. Tanrı zər atmır: [“Söz adamı” layihəsinin növbəti qonağı Sərraf Balaxanla müsahibə] /müsahibəni apardı Tural Cəfərli //Ədalət.-2018.- 17 fevral.- S.13. 

756. Bayramqızı, P. Fikir bir, söz min: [şair-publisist İntiqam Mehdizadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 13 fevral.- S.6.  

757. Bəşirov, S. Yaxşı yazmaq: Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” romanı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral. - S.10; 11;12.  

758. Bürcəliyev, A. Unudulan sənət fədaisi: Və ya Gəncə yazarlarının anası Fəridə Əliyarbəyli: (İkinci yazı) //Kaspi.- 2018.- 1 fevral.- S.15.   

759. Bürcəliyev, A. Üfüqdən qalxan al səhər mənəm...: Novruz Gəncəlinin əziz xatirəsinə: [şair-dramaturq haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral. - S.13.  

760. Cəfərov, N. Böyük alim, görkəmli dövlət xadimi... Və gözəl insan: [professor Murtuz Ələsgərov haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.4.  

761. Cəfərov, N. “Əhdi-ətiq”dən “Əhdi-cədid”ə: [“Tövrat” və “İncil” kitablarında yaranış və yaradılış barədə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-3 fevral.- S.5.   

762. Cəfərov, N. Güney mövzusuna konseptual baxış: [Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatından, mədəniyyətindən bəhs edən kitabları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.10.  

763. Cəfərov, N. Qədim türk ədəbiyyatı: problemlər, mülahizələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.13.  

764. Cəfərov, N. Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanov”u: [professorun “Nəriman Nərimanov. Həyatı, mühiti, ədəbi-bədii yaradıcılığı” monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.7.  

765. Çağdaş türk yazıçılarının hekayələrindən ibarət kitab: [“Həyatın rəngləri” almanaxının işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.6.  

766. Çobanoğlu, F. “Ürəyimin səsi”ndən görünən dünya: [şair-publisist Əli Vahid Çaylı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.8.  

767. Dəmirçioğlu, N. Mən yazaraq canımı qurtarmağa çalışıram: Natəvan Dəmirçıoğlu: Yeni  yazıçılıq mənim üçün bir zərürətdir, həyat tərzi deyil: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Elnarə Salamova //Şərq.- 2018.- 7 fevral.- S.10.   

768. Dünyaminqızı, Q. “24-lər”dən dördüncüsü – ilk azərbaycanlı: Şahidlərsiz keçirilən məhkəmədə ona ölüm hökmü kəsilib: [BDU-nun dördüncü və ilk Azərbaycanlı rektoru, yazıçı-publisist Tağı Şahbazi Simürğ haqqında] //Kaspi.-2018.- 20 fevral.- S.15.  

769. Elcanlı, S. İşıqlı adamın dastanı: Allah sənə rəhmət eləsin, Nahid Hacızadə! //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.24-25.  

770. Eminov, A. Polemik söhbət: Tənqidçinin şəxsiyyəti, elmin fəziləti, yoxsa alimin qəbahəti?! //Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.13.  

771. Eminov, A. Polemik söhbət: Tənqidçinin şəxsiyyəti, elmin fəziləti, yoxsa alimin qəbahəti?! //Ədalət.- 2018.- 13 fevral.- S.5.   

772. Eyvazlı, E. Ürəyim mənim deyil, sevdiklərimindi...: [şairə, ədəbiyyatşünas Elnaz Eyvazlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tural Cəfərli //Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.6;10.  

773. Eyvazlı, G. Bonapart – Tənha qəhrəmanın döyüş və məhəbbət hekayəti: [L.N.Tolstoyun, F.M.Dostoyevskinin əsərlərində baş personajın – Napoleon obrazının xarakteristikası]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.12-13.  

774. Əhədova, M. Şeir içimdəki mənfi duyğulardan arınmaq vasitəsidir: Gənc şairə Məsumə Əhədova: Bayağı hisslərlə də şeir yazmaq olar, ali fikirlərlə də /müsahibəni apardı Fəridə Uğur //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.18.   

775. Əhməd bəy Ağaoğlunun kitabı Strasburqda çap edilib: [Fransada ictimai-siyasi xadimin “Müsəlman dünyasının islahatı” adlı kitabının çap edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.  

776. Əhmədli, N. Mütəfəkkir ədəbiyyatşünas: Məsud Əlioğlu – 90 //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral. - S.16.  

777. Əhmədli, N. Mütəfəkkir ədəbiyyatşünas: Məsud Əlioğlu – 90 //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral. - S.6.  

778. Əhmədov, B. Yaranan Yarpaqların Yaşarılığı...: Tənqidçi, ədəbiyyatşünas İsrail Mustafayevin 80 illiyinə //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 3 fevral.- S.12-13. 

779. Ələkbərli, M. Görünən dağa nə bələdçi... yaxud duruluq, saflıq poeziyası: [şair Hüseyn Kürdoğlunun “Ömür keçdi” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.2-3. 

780. Əli, A. Hörmətli Azər Turan! [“Repressiya: Gizlin və gerçəkləri ilə” mövzusunda Elnarə Akimovanın rəhbərliyilə keçirilən müzakirə haqqında məktub] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.9.  

781. Əlifoğlu, Ş. Həyatdan gələn səs: [şair Əli Rza Xələflinin “Murad quşu əfsanəsi” kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.7;9.  

782. Əliyev, M. Professor Mirzəağa Quluzadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.28.  

783. Əliyev, Z. Poeziyamızın rəssamı: [Mirzə Ələkbər Sabirin “Hophopnamə” kitabında toplanan şeirləri haqqında]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.12.     

784. Əliyeva, A. Əbədiyyət üfüqlərində doğmuş eşq günəşi...: İmadəddin Nəsimi – 600  //Türküstan.- 2018.- 13-19 fevral.- S.10; 13.   

785. Əliyeva, K. Mübariz ruhlu alim, incə duyğulu şairə – Tahirə Qürrətül-Eyn: [azərbaycanlı qadın, babilər hərəkatının iştirakçısı haqqında]  //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.6.  

786. Əliyeva, K. Mübariz ruhlu alim, incə duyğulu şairə –Tahirə Qürrətül-Eyn //525-ci qəzet.-2018.- 15 fevral.- S.6.  

787. Əlizadə, A. Daşa, çiçəyə inamın poeziyası: Xəzangül – 70 //525-ci qəzet.- 2018.- 8 fevral.- S.7.  

788. Əlyazmalar İnstitutunda Mirzə Ağadadaş Münirinin kitabının təqdimatı: [şairin155 illik yubileyi ilə əlaqədar nəşr edilmiş kitabın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral. - S.13.  

789. Ərşadoğlu, E. Səmimilik vacib məsələdir: [şair Elşad Ərşadoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardılar Aysu Kərimova, Aytac Quliyeva //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.18-19.  

790. Əşrəfqızı, R. Milli Qəhrəman Təbriz Xəlilbəyli istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürkün misralarında //525-ci qəzet.- 2018.- 8 fevral.- S.8.   

791. Əyyub, M. “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” kitabının təqdimatı keçirilib: [ADPU-da professor Cəfər Cəfərovun və dosent Cəlal Allahverdiyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Palitra.- 2018.- 13 fevral.- S.7.  

792. Əyyub, M. İsa Cavadoğlu yaradıcılığında Vətən uğrunda mübarizənin təsviri və tərənnümü //Palitra.- 2018.- 14 fevral.- S.13.  

793. Əyyub, M. Poemalar birdən-birə meydana gəlmir: [şairə Telli Sənəm Borçalının yaradıcılığı haqqında] //Palitra.- 2018.- 7 fevral.- S.13.  

794. Əyyub, M. Poemalar  birdən-birə meydana gəlmir: Telli Sənəm Borçalının Səməd Vurğun və Zəlimxan  Yaquba həsr  etdiyi poemalar  ictimaiyyət üçün də  maraqlıdır: [şairənin “Sözün Zəlimxan ətri” və “Məktəbli ömrümün Səməd Vurğunu” poemaları haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 fevral.- S. 7.  

795. Fərəcov, S. Mətnşünaslıq elmində parlaq imza: [mətnşünas alim, Əməkdar elm xadimi, professor Cahangir Qəhrəmanov haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 fevral.- S.15.  

796. Fərəcov, S. Milli Kitabxanada gənc şairlərlə görüş: [“Gəncliyin səsi” festivalı çərçivəsində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.12.  

797. Fərəcov, S. Modernləşən Osmanlı ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi: [Şəmsəddin Xalid bəy oğlu Sami  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.15.   

798. Füzuli “Divan”ının əlyazması “Dünya Yaddaşı” reyestrinə daxil edilib //Mədəniyyət.-2018.-16 fevral.- S.15. 

799. Gənc ədiblər məktəbinin 10 yaşı qeyd olunub: [AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral. - S.6.  

800. “Gənclərə həyat dərsi”: Poeziya evində görüş: [Sumqayıtda Milli Qəhrəman  Şirin Mirzəyevin xanımı  Flora Qasımovanın iştirakı ilə keçirilən eyniadlı  tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.7.   

801. Gürcüstanda Zəlimxan Yaqubun xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.5. 

802. Hacı K. “75-95 üçnən”: Bir telefon nömrəsinin itməyən yaddaşı: [Xalq şairi Rəsul Rzanın eyniadlı poeması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.-3 fevral.- S.4.  

803. Heydərli, İ. Ölçü və görüntü: [yaddaş ortaqlığını yazı ortaqlığına gətirən din və digər məsələlərlə bağlı müəllifin fəlsəfi fikirləri.] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-3 fevral.- S.5.  

804. Həbibbəyli, İ. Ədəbiyyat tarixçiliyinin Əhməd Kabaklı konsepsiyası //525-ci qəzet.- 2018.- 17 fevral.- S.10-11. 

805. Həbibbəyli, İ. Müstəqil Azərbaycanın sabahı: İlham Əliyev seçkilərə yeniləşmiş möhtəşəm Azərbaycan miqyaslı böyük hesabatla gedir //Azərbaycan.- 2018.-7 fevral.- S.1; 5. 

806. Hər anı qarabağlı Əli Mahmud...: “Tərəqqi” medallı dostumuza təbrik ovqatlı məktub: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.12.  

807. Həşimli, H. Bir imzanın izi ilə: “Mömin çinovnik” kim idi...: S.Mümtaz üç fərqli imza ilə – “Müxbiriniz: Mömin çinovnik”, “Hərbi müxbiriniz: Hacı Gülabdan” və “Xəbərçiniz: Hacı Badamlı” imzaları ilə  diqqətəlayiq satirik yazıları dərc olunmuşdur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.26.  

808. Həşimli, H. Şeyx İzzəddin Həsənoğlunun bir qəzəli haqqında: [“Necəsən, ey yüzü ağum bənim”qəzəli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.9.  

809. Hüseynbəyli, E. “Akademikin son əsəri” Sabir Rüstəmxanlıının ön sözü kimi...: [şairin eyniadlı romanı haqqında] //Olaylar.-2018.- 13 fevral.- S.13.  

810. Hüseynbəyli, E. “Variasiya”nın qalibi: “Ulduz” jurnalı ilə Artkaspi.az saytının birgə layihəsi:[eyniadlı hekayənin müsabiqəsinin qalibi Vüsal Nuru, laureatları isə Aydın Xan, Akşin Xəyal, Şahanə Müşfiqir] //Kaspi.-2018.- 24 fevral.- S.16-17.   

811. Hüseynbəyli, E. Yunus Oğuzun özü və sözü: [türkoloqun şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 fevral.- S.7.; Bakı Xəbər.- 2018.- 8 fevral.-  S.11.;  Olaylar.- 2018.- 7 fevral.-  S.9. 

812. Hüseynoğlu, S. “Vida nəğməsi”: Yeni kitablar: [Nüşabə Əsəd Məmmədlinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-24 fevral.- S.32.   

813. Hüseynova, M. Alim əməyi və vətəndaş mövqeyi: [Cəfər Cəfərovun “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” kitabı haqqında] //Respublika.- 2018.- 18 fevral.- S.7.  

814. Hüseynova, M. Ardıcıl alim əməyi və vətəndaş mövqeyi: [professor Cəfər Cəfərovun və dosent Cəlal Allahverdiyevin “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” kitabının təqdimatı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 15 fevral.- S.7.  

815. Hüseynzadə, F. “Aşıq Ədəbiyyatı” antologiyası xalqımıza bir ərməğandır”: Mahmud Allahmanlı: “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən möhtəşəm işlər tarixi ənənənin yaşarılığının bariz nümunəsidir” //Palitra.- 2018.- 28 fevral.- S.13.    

816. “Xalq əmanəti” layihəsinin növbəti nəşri: [“Aşıq ədəbiyyatı antologiyası” toplusu] //Azərbaycan.- 2018.- 27 fevral.- S.7.    

817. Xanbabazadə, M. “Akademikin son əsəri” haqqında mülahizələrim: [şair Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığı haqqında] //Ədalət. - 2018.- 15 fevral.- S.5.   

818. Xanbabazadə, M. “Akademikin son əsəri” haqqında mülahizələrim //Ədalət.- 2018.- 16 fevral.- S.5.  

819. Xanbabazadə, M. “Akademikin son əsəri” haqqında mülahizələrim  //Ədalət.- 2018.- 17 fevral.- S.12.  

820. Xədicə. “Azərbaycan qadını yaradır” kitabı nəşr edildi: [“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin keçirdiyi tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 fevral.- S.7.  

821. Xədicə. İslam Səfərli 95 illiyində anıldı: [Sabunçu Rayon MKS-nin 8 saylı filialında “Şairi söz ucaldır” adlı tədbir haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 21 fevral.- S.8.   

822. Xədicə. Zəlimxan Yaqub Marneulidə anıldı //525-ci qəzet.-2018.- 15 fevral.- S.7.  

823. Xələfli, Ə. R. Asif Rüstəmliyə açıq məktub: [filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas haqqında] //Ədalət.- 2018.- 7 fevral.- S.5. 

824. Xələfli, Ə. R. Ziyalı işıq evidir: Professor Asif Rüstəmliyə açıq məktub: [filologiya elmləri doktoru haqqında]  //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.16.  

825. Xəlilzadə, F. Ömrün əbədi estafeti: Bir insanın ürəyində nə boyda sevgi ola bilər ki...: [folklorşünas alim Qəzənfər Paşayev haqqında] //Kaspi.- 2018.- 8 fevral.- S.15.  

826. Xuduoğlu Ş. “Adamlar artıq narazı olmaqdan və narazılıq eşitməkdən beziblər”: Şahbaz Xuduoğlu: “Tarix və zaman sübut edir ki, bu problemləri yoluna qoymaq bacarıqlı şəxslərdən asılıdır”: [tanınmış naşir və ictimai xadimlə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayyət Əhməd //Şərq.- 2018.- 8 fevral.- S.5. 

827. Xurşudbanu Natəvandan Pərvin Etisamiyədək: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Güney Azərbaycan şairinin yaradıcılığına həsr olunmuş eyniadlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.6.  

828. İmanzadə, İ. Sözün sevgisiylə yaşayan şair: [Ramiz İsmayıl haqqında] //Ədalət.- 2018.- 9 fevral.- S.7.   

829. İmzaları deyil, əsərləri dərc edən sayt – Artkaspi.az: [eyniadlı mədəniyyət və ədəbiyyat portalının 1 yaşı münasibətilə] //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.11.  

830. İsmayıloğlu, A. Yeddicildliyin həqiqətləri: Qabil. Əsərləri. VII cilddə. “Adiloğlu Çap evi”. 2017 //Ədəbiyyat qəzeti. - 2018.- 24 fevral.- S.28.   

831. İsmayılov, N. Molla Pənah Vaqif irsinə layiq biblioqrafik nəşr: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın hazırlayaraq nəşr etdiyi “Molla Pənah Vaqif” adlı biblioqrafik göstərici haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.-13 fevral.- S.6.  

832. İsmayılova, K. “Şah İsmayıl” dastanının əsas xüsusiyyəti onun qəhrəmanlıq və məhəbbət xətti üzərində qurulmasıdır: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 7 fevral.- S.14.   

833. Kamal, R. Bağlarımızın poeziyası, poeziyamızın bağları //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.9.  

834. Kamal, R. Tarixi roman yazsaydım...: İnşa yazının konspekti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.19.  

835. Keçən günlər barəsində daha tez-tez düşünürəm: “Üç nöqtə” qəzetinin qonağı akademik, millət vəkili Nizami Cəfərovdur. Görkəmli alimin xatirələrini sizə təqdim edirik: I hissə //Üç nöqtə.- 2018.-17 fevral.- S.10.  

836. Keçən günlər barəsində daha tez-tez düşünürəm: II hissə //Üç nöqtə.-2018.- 20 fevral.- S.14. 

837. Keçən günlər barəsində daha tez-tez düşünürəm  //Üç nöqtə.- 2018.-21 fevral.- S.14.  

838. Kərimli, X. Halal və əxlaqlı yaşamaq qəhrəmanlığı: [filologiya elmləri doktoru Camal Mustafayev haqqında] //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.14-15. 

839. Kərimova, S. Onuncuların sürprizi Xalq şairini kövrəltdi: “İmzalı görüş” layihəsinin budəfəki qonağı Nəriman Həsənzadə oldu: [Bakının 283 saylı tam orta məktəbində]  //Azərbaycan müəllimi.-2018.- 2 fevral.- S.15.  

840. “Könüldən könülə” – musiqili poeziya gecəsi: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində eyniadlı musiqili poeziya gecəsinin keçirilməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.6.   

841. Qafqazşünaslığa sanballı töhfə: Qafqaz xalqlarının tarixi unikal sivilizasiyanın tarixidir: [İradə Hüseynovanın “Qafqaz xalqlarının tarixi” kitabı haqqında] //İki sahil.- 2018.- 17 fevral.- S.12.  

842. Qaflanoğlu, Ə. Vətənin “Vətəni”: [cəmiyyətin fəaliyyəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.20.  

843. Qaflanoğlu, Ə. Vətənin “Vətəni” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.22.  

844. Qaliboğlu, S. Elmlə qurulan dostluq körpüsü: İndoneziya Universitetində Azərbaycan Mədəniyyəti mərkəzi açılacaq: [dilçi alim Həbib Zərbəliyevin təşəbbüsü ilə] //Mədəniyyət.-2018.-16 fevral.- S.10.  

845. Qaraca, R. “İctimai rəydən asılı olmamağa çalışıram”: Rasim Qaraca: “Ramiz Rövşən mənə qiymət vermək üçün çox köhnədir”: [şair-yazıçının müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 17 fevral.- S.15.   

846. Qaragözova, E. Yunus Oğuzun “Atabəy Eldəniz” romanında tarix və şəxsiyyət faktoru //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.-  S.8.  

847. Qaraxanoğlu, M. Sən kimsən, Novruzəli?!: [Mirzə Cəlilin “Poçt qutusu” hekayəsindəki obraz haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.11.  

848. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: Məmməd Səid Ordubadi //Bakı Xəbər.- 2018.- 3-5 fevral.- S.15.  

849. Qasımlı, M. Qiymətli tədqiqat işi: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Adışirinovun “XX əsr Şəki ədəbi-mədəni mühiti: I kitab (1900-2000-ci illər)” adlı əsəri haqqında] //Ədalət.-2018.- 22 fevral.- S.8.   

850. Qazaxda bədii qiraət müsabiqəsinin ilk seçimi olub: [E.Hüseynov adına Mərkəzi Kitabxanada “Nəsimi poeziyası” bədii qiraət müsabiqəsinin ilk mərhələsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.7.  

851. Qismət, A. Buninin məhəbbət üçbucağı: Doyl yoxsa Bell: [rus yazıçısı İvan Alekseyeviç Buninin həyatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.31.   

852. Qismət, A. Fobiyalı yazıçılar: [Markiz de Sad, A.Şopenhauer,  N.Qoqol, L.Tolstoy, O.Balzak, U.Kollinz haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.23. 

853. Qoca, F. Onlar yeddi qardaş idi: [müəllifin əmiləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.13.  

854. Qorqud, H. L. Poeziyamızın Loğmanı: “Bu gün tanınmış şairlərimizin ruhu ölüb”: [şair  Hacı Loğman Qorqudla müsahibə] /müsahibəni apardı Qələndər Xaçınçaylı //Həftə içi.-2018.- 6 fevral.- S.8.  

855. Quliyev, E. Türk dastanları: Türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 23 fevral.- S.14.  

856. Quliyev, İ. Mənim üçün bir çıraq gətir...: İbrahim Quliyev: Ədəbiyyat bütün dünyada eyni inkişaf yolunu keçib: [şərqşünas alimlə müsahibə] /müsahibəni apardı Sarvan Kərimov //Elm.- 2018.- 9 fevral.- S.7.  

857. Mahmudova, G. İlisuda kənd məktəbində “Müşfiq xatirələrdə” mövzusunda tədbir: [Mikayıl Müşfiqin anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 16 fevral.- S.10.   

858. “Maqsud İbrahimbəyov Yaradıçılıq Mərkəzi” təsis edilib: [Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən] //Bizim yol.- 2018.- 3 fevral.- S.15.   

859. Mansur, T. Ürək ağrısı, çiçək oğrusu //525-ci qəzet.- 2018.- 8 fevral.- S.7-8.   

860. Mehdiyeva, F. “Ruhun dindiyi yerdə...”: Mətləb Nağının xatirəsinə: [şairin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 fevral.- S.8.; Ədalət.- 2018.- 7 fevral.- S.7.   

861. Mədətli, E. Mirzə Bala Məhəmmədzadə irsinə dair dəyərli araşdırma: [jurnalist, yazıçı-publisist] //525-ci qəzet.- 2018.-27 fevral.- S.4.  

862. Mədətoğlu, Ə. “Bəsimizdi ay işığı”: Ramiz İsmayılın yeni kitabı belə adlanır //Ədalət.-2018.- 23 fevral.- S.6.   

863. Mədətoğlu, Ə. Çağırış: Arzu Əsədin (Əsədov) kitabı barəsində düşüncələrim: [“Ver, ver bizə zəfəri” kitabı haqqında] //Ədalət.-2018.- 27 fevral.- S.6.  

864. Mədətoğlu, Ə. Çağırış: Arzu Əsədin (Əsədov) kitabı barəsində düşüncələrim: [“Ver, ver bizə zəfəri” kitabı haqqında] //Ədalət.-2018.- 28 fevral.- S.6.    

865. Mədətoğlu, Ə. “O sözəcən...”: Fikirlərimi özünə çəkən kitab barəsində isti-isti dediyim söz: [şair Şahin Şahnazın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 2 fevral.- S.6.  

866. Mədətoğlu, Ə. Tovuz cəbhəsindən məktublar: [yazıçı Vaqif İsaqoğlunun “Tovuzdan məktublar” kitabı haqqında] //Ədalət.-2018.- 21 fevral.- S.8.  

867. Mənim bir yazı günüm – Cavi Dan: [şair, nasir  haqqında] //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.23.  

868. Məmmədəliyeva, L. Natəvan Dəmirçioğlunun nəsri //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.22-23.   

869. Məmmədli, R. Xalq yolunda ürəyini məşəl edən şairə: Xurşudbanu Natəvan //Azad Azərbaycan.- 2018- 2 fevral.- S.7.  

870. Məmmədli, R. Müqəddəs söz-sənət  ocağının nurlu varisi: [Xalq yazıçı Elçin Əfəndiyev haqqında //Azad Azərbaycan. - 2018.- 17 fevral.- S.7.  

871. Mənim bir yazı günüm – Elçin Aslangil: [şair, nasir və aktyor haqqında] //Kaspi.- 2018.- 17-19 fevral.- S.21.  

872. Mərhum şairin xatirə gecəsi: [Buzovna qəsəbəsində Rahib Ələkbəroğlunun 85 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral. - S.2.  

873. Məzahir Hüseynzadə – 70: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.7.   

874. Mirələmov, H. Yaponiya – Günəşlə oyanıb yüksələn ölkə: [yazıçı-dramaturq Hüseynbala Mirələmovun Yaponiyaya səfər təəssüratları] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.14-15.  

875. Mirələmov, H. Yaponiya – Günəşlə oyanıb yüksələn ölkə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.14-15.  

876. Mirələmov, H. Yaponiya – Günəşlə oyanıb yüksələn ölkə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.18-19.  

877. Mirələmov, H. Yaponiya – Günəşlə oyanıb yüksələn ölkə //Ədəbiyyat qəzeti - 2018.- 24 fevral.- S.18-19.  

878. Mirməmməd, G. Ruhun fırça və qələmlə dindiyi toplu: [Azərbaycan Dillər Universitetində “Azərbaycan qadını yaradır” kitab-albomunun təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 fevral.- S.13.  

879. Mirməmməd, G. “Söz” bu dəfə sevgidən söz açdı: [Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən eyniadlı ədəbi tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 28 fevral.- S.4.  

880. Misirin nağıllar aləminə səyahət: [Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin birgə ərsəyə gətirdiyi “Əsrarəngiz Misir nağılları” kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.15.   

881. Mövlud  Süleymanlı: Mən yazdıqlarımın yanında yatan adamam: Özümə qapananda heç övladlarım da yaxına düşə bilmirlər: [Xalq yazıçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Bayramoğlu //Şərq.- 2018.- 16 fevral.- S. 5.  

882. Murtuzayev, S. Vahid Əziz yaradıcılığındakı satira xətti haqqında bir neçə söz //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.- S.7. 

883. Müşfiq, Ş. Görkəmli alim Bəxtiyar Məmmədzadə yad edildi: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.-  S.7.  

884. Müşfiq, Ş. “Kardeş kalemler” dərgisinin yeni sayı: [türk ədəbiyyatşünası Aysun Dəmirəz Günerinin “18-ci yüzilliyin gözəllik və sevgi şairi Molla Pənah Vaqif” məqaləsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.8.  

885. Nəbioğlu, N. Dağlar amanatı, yurd amanatı! – İlham Qurbanoğluya: [şairin yaradıcılığı haqqında]  //Türküstan.- 2018.- 13-19 fevral.- S.16.  

886. Nəbioğlu, N. Torpağı əsgər qoruyar, Sən əsgəri qoru, torpaq: [şair Zərraf Təhməzoğlunun “Gorumuza sarı gedək” kitabı haqqında]  //525-ci qəzet.-2018.- 27 fevral. - S.8.   

887. Nəcəfzadə, Q. Ucalıq: (Ətraf Sərrafın – Allah aşiqinin şeirləri haqqında) //Ədalət.-2018.- 23 fevral.- S.5.  

888. Nəsib, T. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit : 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi. -2018.- 9 fevral.- S.14.  

889. Nəsib, T. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi. -2018.- 10 fevral.- S.14.  

890. Nəsib, T. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 13 fevral.- S.14. 

891. Nəsib, T. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit: Ortaq dünya baxışları, kultlar, inanclar, mənəvi ruh qavrayışlarının dastanlarda əksi: 4-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 14 fevral.- S.14.  

892. Nəsib, T. “Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit: Ortaq dünya baxışları, kultlar, inanclar, mənəvi ruh qavrayışlarının dastanlarda əksi: 5-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 15 fevral.- S.14.   

893. “Nəsimi poeziyası”: Bədii qiraət müsabiqəsi elan edilib: [şəhər  və rayon  mərkəzi kitabxanalarında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral. - S.13.   

894. “Nəsimi poeziyası”: Bədii qiraət müsabiqəsi davam edir: [şəhər və rayon kitabxanalarında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 fevral.- S.11.  

895. “Nəsimi poeziyası” bədii qiraət müsabiqəsi: [şəhər və rayon kitabxanalarında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 fevral.- S.16.  

896. Nurəddin Ədiloğlu – 60: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.32.  

897. Oğuz, Y. “Ana”ları bir yerə toplayan almanax: [şair Vüqar Sərdarovun tərtib etdiyi “Anam yadıma düşdü” şeirlər toplusu haqqında] //Olaylar.-2018.- 2 fevral.- S.9.  

898. Osmanlı, İ. “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin on üçüncü boyu olmuşdurmu... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.29.  

899. Osmanoğlu, M. Mənim müəllimim: [ədəbiyyatşünas Hacı Bəxtiyar Məmmədzadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-10 fevral.- S.25.  

900. Osmanoğlu, M. Sürrealizm və  İvan Qollun manifesti: [ədəbiyyatşünaslıqda eyniadlı cərəyan haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.3.  

901. Paşayev, Q. Bəkir Nəbiyev yeni araşdırma müstəvisində: Tanınmış ədəbiyyatşünas alim Esmira Fuada açıq məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.18-19.   

902. Paşayev, Q. Böyük alim, diplomat və örnək insan: [professor Məmməd Əliyev haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.5.  

903. Pərvin. Bizim Himalay müəllim...: [professor, ədəbiyyatşünas Himalay Qasımov  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.-22 fevral.- S.4.   

904. Pərvin: Yaradıcılıqda da, pedaqoji fəaliyyətdə də iddialıyam: [yazıçı Pərvinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Kəramət Böykçöl //525-ci qəzet.- 2018.- 20 fevral.- S.7.  

905. Ramiz Duyğun – 80: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.19.   

906. Respublika Gənclər Kitabxanasında tanınmış yazıçı ilə görüş: [Elxan Elatlı ilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.5.   

907. Rəfail Tağızadə – 60: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.29.  

908. Rüstəmoğlu, S. Özünəməxsusluq: (Ramiz Məmmədzadənin şeirləri barədə qısa qeydlər) //Ədalət.- 2018.- 8 fevral.- S.6.  

909. Sadiq, B. Kövrək duyğuların təravəti: (Səidə Səlimzadənin şeirləri haqqında düşüncələr) //Ədalət.- 2018.- 21 fevral.- S.6.  

910. Salmanlı, R. Nəriman Nərimanov  irsinin tədqiqatçısı: [professor Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanov. Həyatı, mühiti, ədəbi-bədii yaradıcılığı” monoqrafiyası haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-17 fevral.- S.5.  

911. Saminə Hidayətqızı – 60: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.28.  

912. Seyidli, P. Şah İsmayıl - əzəli rəqib, mənəvi ustad: Kiçik memuar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.30.  

913. Seyidzadə, T. Azərbaycan dili mənim taleyim və həyatımdır: Ağamusa Axundov elm sahəsində böyük ziyalı, akademik və əvəzedilməz alim idi //Azad Azərbaycan. - 2018.- 6 fevral.- S.7. 

914. Sədat Adıgözəl: Bir sevdadır Azərbaycan: [professorla söhbət] /söhbəti apardı Kəbutər Haqverdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.9.  

915. Səma, G. Dünya yaranan gündən sözdən tuta-tuta gəlir: İnancına tapınan Tahir Talıblı 70: [şairin “Vaxt vaxtında gəlir” kitabı haqqında] //Türküstan.- 2018.- 13-19 fevral.- S.15.   

916. Səma, G. Elxan Zalın “Anıt məzar dastanı” //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.12.  

917. Səma, G. Milli qayğılar, mənəvi təlatümlər: Tahir Talıblının “Vaxt vaxtında gəlir” kitabı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

918. Səma, G. Vaxt vaxtından gəlir: [şair Tahir Talıblının eyniadlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.-2018.- 16 fevral.- S. 7.   

919. Səməd Vurğunun “Seçilmiş əsərləri” nəşr olundu //525-ci qəzet.- 2018.- 14 fevral.- S.8.  

920. Səmədli, Ə. Qardaşım Arif!: [şair Arif Musazadənin “Zaman hara tələsir?” kitabı haqqında] //Ədalət.-2018.- 24 fevral.- S.14.  

921. Sərvaz. AYB-nin Ağsaqqalar Şurasında: [“Bülleten” nəşrinin ilk sayının təqdimatı ilə bağlı keçirilmiş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.6.   

922. “Söz” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.-2018.- 23 fevral.- S.3.   

923. Sultanlı, Ə. Şahidin dindirilməsi: Ötən əsrin gizlinləri: [dilçi, alim türkoloq Bəkir Çobanzadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.15.  

924. Sultanova, M. “Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində: [AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Əfəndiyevin eyniadlı kitabının Türkiyədə nəşr edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 fevral.- S.12.     

925. Şahin Sinaria: Əhmədiyyə Cəbrayılov haqqındakı həqiqət uydurmalardan min dəfə gözəldir: [Fransada yaşayan azərbaycanlı yazıçının müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet. -2018.- 15 fevral.- S.7.  

926. Şəmkirli, M. Yaddaşımda yaşayan insan: [nasir Əlibala Hacızadə haqqında] //Ədalət.-2018.- 20 fevral.- S.7.  

927. Şəmsizadə, N. Allahdan yox, qadından qorxan professor...: [professor Nizaməddin Şəmsizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Əziz //Kaspi.- 2018.- 16 fevral.- S.12.  

928. Tağıyev, A. “Çağlayan bulağ”ın nəğmələri: [şair Zakir Bayramlının yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.15.   

929. Teyyub Q. [şair-publisistin vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı məktubu] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 fevral.- S.11.  

930. Tərtərli, Q. Şirin bir xatirə tək...: [yazıçı-jurnalist Nahid Hacızadə haqqında] //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.11. 

931. Tofiq, H. “Bitməmiş son”: Seymur Şeydayevin ilk kitabinin təqdimatı olub: [“Azərkitab” Kitab Təbliğatı Mərkəzində] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13 fevral.- S.7. 

932. Turan, A. Dəlixana divarını öpdü çinar budaqları...: [müəllifin modernizm cərəyanının başlanması ilə bağlı fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.3.   

933. Turan, T. Anam şeir yazdığıma görə məni döydü...: [gənc şair Tural Turanla müsahibə] //Ədalət.- 2018.- 8 fevral.- S.7-8.  

934. Uğur, F. Atamı öldürən adamı da sevərəm...: [şairə Fəridə Uğurla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.-2018.- 20 fevral.- S.7.  

935. Uğur, F. Atamı öldürən adamı da sevərəm...: [şairə Fəridə Uğurla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.-2018.- 21 fevral.- S.7.   

936. Uğurlu, F. Kitabı çapa verib canlarını qurtarsınlar : “İlk kitab layihəsi”: [yazıçı Fəxri Uğurlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aytac Quliyeva //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.14.  

937. Ulusel, R. “Narın düşüncələr”dən seçmələr: [Rahid Uluselin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 28 fevral.- S.8. 

938. Vahid, T. İstedadı olmayanlar qədər zəhlətökən adamlar yoxdu...: [yazıçı Təranə Vahidlə müsahibə] /müsahibəni apardıVaqif Cəfərli //Ədalət.-2018.- 24 fevral.- S.13.  

939. Varis. Özümdən tam narazıyam: [yazıçı Varislə müsahibə] //Kaspi.- 2018.- 24 fevral.- S.15.  

940. Vəkilova, N. Onsuz anları göstərən saat: Nüşabə Babayeva-Vəkilova: Vaqif Səmədoğlu həyatı və həyatla bağlı hər şeyi sevirdi: “Əşyaların taleyi” layihəsi: [şairin həyat yoldaşı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.16-17.   

941. Yaqub, M. “Həkimlərin sözünə baxıram, amma bu qoçalıq ağrısıdır” – Musa Yaqub: [şairlə müsahibə] /müsahibəni apardı  Anar Bayramoğlu //Şərq.- 2018.- 3 fevral.- S.7.  

942. Yanardağ, M. Ruhumun pıçıltıları: (Ordan-burdan) //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.16. 

943. Yazıçı Əfqan: Mən qadının işləməsinin əleyhinə olmuşam /müsahibəni apardı Aliyə //Ədalət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.  

944. Yurdoğlu, E. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Naxçıvan mövzusuna işıq salan dəyərli nəşr: “Dədə Qorqud yurdu – Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas”: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi tərəfindən hazırlanan atlas haqqında]  //Olaylar.-2018.- 9 fevral.- S.10.  

945. Yurdoğlu, E. Yol yoldaşın Ramiz Qusarçaylı şeiridirsə, Nə söz bitəsidi, nə dünya qurtarasıdı: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.28.   

946. Yusifoğlu, R. “Dəlidağın şair oğlu” – Namiq Dəlidağlı [jurnalist-şair haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.-17 fevral.- S.12.  

947. Yusifli, C. Axundov yaddaşı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 fevral.- S.10-11.   

948. Yusifli, C. Millət və Vətən türküsü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.24-25.  

949. Yusifli, C. Yuxu janrı, yuxu güzgüləri...: Ceyhun Hacıbəylinun “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür” adlı əsərinin janrı və bədii xüsusiyyətləri haqqında: Bayram Ağayevin xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.8-9.  

950. Yusifli, V. Gənc şairlər, sözüm sizədir...: Bu, Allahşükür Ağa: [yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 13 fevral.- S.7.   

951. Yusifli, V. Həyat eşqi, sevgi həyəcanları: [Təranə Məmmədin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 3 fevral.- S.15.    

952. Yusifli, V. Nurəddin Ədiloğlunun “Yaralı qu quşları”: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 17 fevral.- S.15.  

953. Yusifli, V. Səngər poeziyası: [polkovnik-şair Ramiz Duyğu haqqında] //Ədalət.- 2018.- 28 fevral.- S.7.  

954. Yusifli, V. Unutmadığım Vilayət Rüstəmzadə: [ədəbiyyatşünas alimin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.15.  

955. Zeynalov, İ. Sevincim, kədərim izləyir məni:  Soltan Abbas – 85 //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.11.

 

Bax: 110; 149; 159; 398    

Hüseyn Cavid – 135

956. Adil, N. Sona Vəliyeva: Bu gün biz Cavidə qayıtmaqla özümüzə qayıdırıq: [“Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinə yekun vurulması haqqında] //Olaylar.-2018.- 3-5 fevral.- S.9.  

957. Azad. “Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [şeir müsabiqəsinə yekun vurulması haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.3.  

958. Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş müsabiqəyə yekun vurulub //Mədəniyyət . -2018.- 7 fevral . - S.12.

959. Cəmiloğlu, İ. Ömür yollarından Cavid qoxusu gəlir: Hüseyn  Cavid varlığına bir köynək yaxın olan adam – polkovnik Həmid Cəfərov: [polkovnikin şair haqqında xatirələri] //Şərq.- 2018.- 8 fevral.- S.10.  

960. Həmid Cəfərov – 80: Cavid sevdalı ömür: [polkovnikin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Zülfiyyə Eldarqızı //Bakı Xəbər.- 2018.- 8 fevral.- S.14.  

961. Hüseyn Cavidin əsərləri ədəbiyyat tariximizə əbədi olaraq həkk olunub: “Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [“Kaspi” təhsil şirkətində] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 3 fevral.- S.4.    

962. Xudiyev, H. Cavidləşmiş ömür: [daxili xidmət polkovniki Həmid Cəfərovun Hüseyn Cavid haqqında xatirələri] //Ədalət.-2018.- 8 fevral.- S.5.  

963. İbişova, V. Mətnin partiturluq kateqoriyasının müəyyənləşməsində etnomədəni və psixoloji amillərin rolu: Kamal Abdullanın “Tarixsiz gündəlik” əsəri əsasında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.22. 

964. İsmayılov, R. “Hüseyn Cavidə qayıtmaqla özümüzə qayıdırıq”: “Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinin mükafatlandırma və müsabiqəyə göndərilən poetik nümunələrdən ibarət antologiyanın təqdimat mərasimi keçirilib: [“Kaspi” təhsil şirkətində] //Kaspi.- 2018.- 3-5 fevral.- S.12-13.  

965. Məhərrəmova, T. “Cavidin “ayağı” İrəvana dəyməməli idi”: Həmid Cəfərov: Həmin dövrdə bütün bunları yalnız Heydər Əliyev edə bilərdi //Kaspi.- 2018.- 9 fevral.- S.6.  

966. Minskdə Hüseyn Cavidi yad etdilər: [Minsk Dövlət Linqvistik Universitetində] //Elm.- 2018.- 9 fevral.- S.3.  

967. Müşfiq, Ş. “Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı: [“Kaspi” təhsil şirkətində] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 fevral.- S.4. 

968. Sevginin, gözəlliyin və mənəvi saflığın carçısı: Minskdə görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidə həsr olunmuş gecə keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral. - S.6.  

969. Səfərov, E. Cavid irsinə sonsuz məhəbbətlə yaşanan ömür: Fədakar ictimai xadim Həmid Cəfərovun 80 illiyinə //525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.8.   

970. Sərvaz. Cavidə qayıdış düşüncəsilə: [“Hüseyn Cavid – 135” şeir müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.8.  

971. Turan, M. Minskdə Hüseyn Cavid yad olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.32.  

972. Vəli, Ş. Cavidanə təbəssüm: Ölümlə sevişmək arzusu; Mən göy üzü deyiləm...; İblis üçün epitafiya; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-24 fevral.- S.19. 

 

Ceyhun Hacıbəyli – 125

973. Abbaslı, T. Şuşa ünvanlı...: Vətən sevdalı, daşnak-bolşevik yuvasına çevrilmiş Bakı azar-bezarlı və... Paris məzarlı Ceyhun Hacıbəyli //Mədəniyyət.- 2018.- 2 fevral.- S.15.  

974. Ceyhun Hacıbəylinin irsi öyrənilir: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyat kitabxanası” seriyasından] //Elm.- 2018.- 9 fevral.- S.3.  

975. Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimatı olub: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyat kitabxanası” seriyasından] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.30.   

976. “Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” onun irsinin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda yazıçı-publisistin “Seçilmiş əsərləri”nin təqdimatı haqqında] //Səs.- 2018.- 8 fevral.- S.11.  

977. Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” nin təqdimatı oldu: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Palitra.- 2018.- 8 fevral.- S.7.  

978. Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri”nin təqdimatı keçirilib: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral. - S.15.   

979. Cümhuriyyətin 100 illiyi şərəfinə Musiqili Teatrda premyera: [Mehriban Ələkbərzadənin yubileylə bağlı hazırladığı “Nuri-didə Ceyhun” əsərinin tamaşası haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 27 noyabr.- S.16.  

980. Cümhuriyyətin 100 illiyi şərəfinə premyera: [Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyi münasibətilə Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı “Nuri-didə Ceyhun” tamaşası haqqında] //Palitra.- 2018.- 27 fevral.- S.13.  

981. Hacıbəyli, J.K. Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsindən iki məktub: [Jan Kleman Hacıbəylidən] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 fevral.- S.12.  

982. Qarabağlı, S. Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür: Ceyhun bəy Hacıbəyli həsrətlə yaşadığı vətəninə ədəbi irsində döndü, ağuşunda həmişəlik məskən saldı: [yazıçı, publisist, tərcüməçi, diplomat haqqında]  //Kaspi.- 2018.- 6 fevral.- S.15.  

983. Qarabağlı, S. Ceyhun bəy Hacıbəyli irsinin təbliğinə sanballı töhfə: [alim Abid Tahirlinin yenicə işıq üzü görmüş iki kitabı – Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür” və “Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri” kitabları haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral. - S.31.  

984. Tofiq, H. “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür” Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimatı olub: [AMEA-da]  //Azad Azərbaycan.- 2018.- 9 fevral.- S.5.  

 

Mir Cəlal – 110

985. Kitablarımızın tanıdılması ilə bağlı layihə davam edir: “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” Türkiyədə nəşr olunub: [ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin müəllifi olduğu  eyniadlı kitabın nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral. - S.12.  

986. Mir Cəlal Paşayevin “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” elmi əsəri Türkiyədə nəşr olunub //Xalq qəzeti.-2018.- 8 fevral.- S.8.; Səs.- 2018.- 8 fevral.- S.6.    

987. Salamoğlu, T. Mir Cəlalın anadan olmasının 110 illiyi qarşısında: Zamanın ədəbiyyat siyasəti və “Açıq kitab” //Kredo.- 2018.- 26 fevral.- S.6-7.  

 

Cəmşid Əmirov – 100

988. Əliyeva, A. Azərbaycanda dedektiv əsərlərin banisi: Cəmşid Əmirov – 100 //Türküstan.- 2018.- 13-19 fevral.- S.14.  

989.  “Gənc işçi”dən “Bakı”yadək...: Yazıçı, publisist Cəmşid Əmirovun 100 yaşı tamam olur //Şərq.-2018.- 22 fevral.- S.11.   

990. Kənan, A.  Dedektiv yazıçı haqqında düşüncələr //Respublika.- 2018.- 11 fevral.- S.6.   

991.  Kənan, A. “Gənc işçi”dən “Bakı”yadək...: Yazıçı, publisist Cəmşid Əmirovun 100 yaşı  tamam olur //Şərq.- 2018.- 23 fevral.- S.11.   

992.  Yerfi, R. Ədəbiyyatımızda detektiv janrının yaradıcısı: Yazıçı Cəmşid Əmirovun 100 illiyinə //525-ci qəzet.- 2018.- 3 fevral.- S.16.  

 

Əliağa Kürçaylı – 90

993. Abbaslı, T. 52 il ömürlü, 90 yubileyli: Həyatın bütün gözəlliklərinə “Belə ola həmişə!” demiş Əliağa Kürçaylı //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.12.T.  

994. Cəmil, A. Mənim tanıdığım Kürçaylı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.25.  

995. Əliağa Kürçaylı anıldı: [AYB-də] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.30.  

996. Əliağa Kürçaylı anıldı: [Salyan şəhərindəki Əliağa Kürçaylı adına 7  saylı orta məktəbdə  keçirilən ədəbi-bədii gecə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.30.  

997. Əliyeva, M. O, əsl şair ömrü  yaşadı: [AYB-də tədbir] //Respublika.- 2018.- 21 fevral.- S.6.  

998. Mehdiyeva, F. Mənə Kürçaylının evini göstər: Getdi üzü küləyə: [Fərqanə Mehdiyevanın şair-dramaturqa həsr etdiyi şeir] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.25.  

999. Məhərrəmli, Z. “Gərək yarımçıq qalan ömürləri yaşayım...”: Əliağa Kürçaylının 90 illik yubleyinə  //525ci qəzet. - 2018.- 20 fevral.- S.6.   

1000. Milli Kitabxanada Əliağa Kürçaylının yubileyinə həsr olunmuş sərgi: [“Əliağa Kürçaylı – 90” adlı kitab sərgisi] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 fevral.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.7.     

1001. Müşfiq. “Sənin yerin görünür...”: Şair Əliağa Kürçaylının 90 illiyi yazıçılar birliyində qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2018.- 21 fevral.- S.7.  

1002. Rza, O. “Bütövlük” müəllifi ilə ünsiyyətdən epizodlar: Əliağa Kürçaylı – 90 //525-ci qəzet.-2018.- 17 fevral.- S.16;24.  

1003. Rza, O. Kürçaylı küçəsi: [Oqtay Rzanın şairə həsr etdiyi şeirlər] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.25. 

1004. Rza, O. Mühüm anlar, unudulmaz məqamlar: [şair haqqında] //Ədalət.-2018.- 22 fevral.- S.5.  

1005. Rüstəmxanlı, S. Mənəvi bütövlük – tam bütövlüyü: Əliağa Kürçaylı – 90: [“Yazıçı” nəşriyyatında baş redaktor olmuş şair haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.24-25.    

1006. Seyidzadə, H. Əliağa Kürçaylı: Vətənin tərənnüm etməkdən yorulmayan şair //Azad Azərbaycan.-2018.- 23 fevral.- S.7.  

1007. Yusifli, V. Xatirələrdə,  ürəklərdə yaşayan Əliağa Kürçaylı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.24-25.; Ədalət.-2018.- 24 fevral.- S.15.   

 

Teymur Bünyadov – 90

1008. Akademik Teymur Bünyadovun yubileyi qeyd olunub: [Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.15.; Xalq cəbhəsi.- 2018.- 8 fevral.- S.13.  

1009. Xalça Muzeyində görkəmli etnoqraf alimin mühazirəsi //Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.12.   

1010. Müşfiq, Ş. Akademik Teymur Bünyadovla Xalça Muzeyində görüş //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.-  S.7. 

 

Anar – 80

1011. “Ardı yaşanılır” sənədli film təqdim edilib: [Nizami Kino Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 fevral.- S.16.    

1012. Elazığda Anarın yubileyi geniş qeyd edildi: [Türkiyədə keçirilən tədbirlər  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 fevral.- S.7.  

1013. Hüseynbəyli, E. Anarı anlamaq anı: Anar – 80 //525-ci qəzet.- 2018.- 10 fevral. - S.21.  

1014. Hüseynoğlu, S. Baş-başa yaşasın bu abidələr: [Xalq yazıçısı Anarın və akademik Zemfira Səfərovanın həyatından bəhs edən “Ardı yaşanılır” adlı sənədli filmin təqdimatı  haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.8.  

1015. Xalq yazıçısı Anar Çexiya və Polşada səfərdə oldu //525-ci qəzet.- 2018.- 24 fevral.- S.13.  

1016. Xalq yazıçısı Anarın Polşaya səfəri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.2.   

1017. “Manas”dan Anara vəfa: Elazığda Anara həsr olunmuş tədbirlər: [Türkiyədə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.7.  

1018. Məmmədli, N. Ə. Siz zamanın fövqündəsiniz: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.7.   

 

Bəxtiyar Vahabzadə – anım günü

1019. Abbaslı, T. Millət ŞAİRi: 84 illik ömrünün bütün şüurlu dövrünü Cümhuriyyət Qələm-Qəlbilə yaşamış Bəxtiyar Vahabzadə... //Mədəniyyət.-2018.- 14 fevral. - S.11.  

1020. Abid qızı, G. Poeziyamızın istiqlal carçıları: [Xalq sairləri Xəlil Rza Ulutürk və Bəxtiyar Vahabzadə haqqında] //Ədalət.- 2018.- 14 fevral.- S.7.  

1021. Adışirin, T. Dilimizi və sözümüzü ucaldan şair //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.21.  

1022. “Hara gedir sabahımız”: Şəkidə Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.-2018.- 16 fevral.- S.11.  

1023. Nağıyev, Ç. Biz onu hər gün xatırlayırıq //Ədalət.- 2018.- 10 fevral.- S.9.  

1024. Vahabzadə, İ. Armud  qoxulu, sarı rəngli yuxular: [Xalq şairi  haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.3.   

 

Ədəbi əlaqələr

1025. Ağaoğlu, Ə. Kərbəlayi Bahar mənə bu cür bir erməni tapdı...: – Böyük azərbaycanlı: [Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Səmədə verdiyi xatirələr dəftərinin Dilqəm Əhməd tərəfindən təqdim olunması haqqında] //Türküstan.- 2018.- 10-12 fevral.- S.12-13.  

1026. Alparslan Kotan: “Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri arasında  hacı Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyəti ayrıca bir tarixdir ki, sona qədər araşdırılmalı, öyrənilməli və əbədiləşdirilməlidir”: [tarixçi və yazar Alparslan Kotanla söhbət] /söhbəti apardı Kəbutər Haqverdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.23.  

1027. Amin, S. Yəhya Kamal Bəyatlı: Şeirdə mükəmməlliyə canatma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.4.  

1028. “Azərbaycan – Türkiyə ədəbi əlaqələri” çərçivəsində silsilə tədbirlər: [“Natəvan” klubunda ədəbiyyatşünas Əhməd Kabaklının Azərbaycan dilinə çevrilmiş “Yunus Əmrə” kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 fevral.- S.7.  

1029. Bakıda Moldova ədəbiyyatı günləri //Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.2.  

1030. Bekket, S. Coys haqqında: “Dante... Bruno... Viko... Coys...” essesindən: [İrlandiya ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.32.   

1031. Belge, M. Kəmiyyət artır, keyfiyyət azalır: Murat Belge: Ən məşhur olan ən yaxşıdır mülahizəsi doğru deyil: [türk yazarının müsahibəsi]  /tərc.etdi Aytac Quliyeva //Kaspi.- 2018.- 17-19 fevral.- S.19.   

1032. Cavalidze, E. Ruhi Bağdadinin aşiqanə lirikası: [Bağdadda yaşayan azərbaycanlı əsilli şairin əsərinın Mirzə Məmmədoğlu tərəfindən gürcü dilinə tərcuməsi haqqında] /tərc.etdi Mirzə Məmmədoğlu //Üç nöqtə.-2018.-13 fevral.- S.12.  

1033. Cavalidze, E. Ruhi Bağdadinin aşiqanə lirikası: [Bağdadda yaşayan azərbaycanlı əsilli  şairin əsərinın gürcü dilinə  tərcuməsi haqqında] /tərc.etdi Mirzə Məmmədoğlu //Üç nöqtə.- 2018.-16 fevral.- S.12.  

1034. Daşkənddə azərbaycanlı alimlə görüş keçirilib: [“Əlişir Nəvai və XXI əsr” mövzulu elmi-praktik konfrans çərçivəsində Ramiz Əskərlə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-14 fevral.- S.15.  

1035. Əhməd, D. Sonuncu Ağaoğlu: [yazıçı, rəssam Tektaş Ağaoğlu haqqında] //Kaspi.- 2018.- 10-12 fevral.- S.12-13.  

1036. Əliyeva, D. Orhan Arasın “Son cənnət” romanına bir baxış //525-ci qəzet.- 2018.- 6 fevral.-  S.8.  

1037. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.16-17.  

1038. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.16-17.  

1039. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.16-17. 

1040. Hikmət, N. İnsan mənzərələri: Pirayə xanıma: /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.16-17.   

1041. Hüseynoğlu, S. Ortaq mədəniyyət çərçivəsində: [türk ədəbiyyatşünası Əhməd Kabaklının xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 fevral.- S.2.  

1042. Hüseynzadə, X. Əzab çəkməyə məhkum insanlar...: [rus şairi F.M. Dostoyevskinin “Cinayət və cəza” romanının qəhrəmanı Rodion Raskolnikov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.23.   

1043. Hüseynzadə, X. Həqiqətə aparan yol: [Herman Hessenin “Siddhartha”  romanı haqqında qeydlər] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 10 fevral.- S.30.  

1044. Hüseynzadə, X. Yadlaşma: [yazıçı və filosof Albert Kamyunun “Yad” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.-17 fevral.- S.13.   

1045. Xədicə. Çağdaş Türkiyə yazıçılarının hekayələr kitabı çap olundu //525-ci qəzet.- 2018.- 22 fevral.- S.7.  

1046. Qismət, A. Dümanın tarix qarşısında yalanı: [fransız yazıçı Aleksandr Dümanın “Üş muşketyor” əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 fevral.- S.31.  

1047. Quliyev, E. Türk dastanları: Türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir: 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 21 fevral.- S.14.  

1048. Quliyev, E. Türk dastanları: Türk xalqlarının mədəniyyəti dünya mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.-2018.- 22 fevral.- S.14.   

1049. Məmmədoğlu, M. Ruhi Bağdadinin aşiqanə lirikası: [Bağdadda yaşayan azərbaycanlı əsilli şairin əsərlərinin Mirzə Məmmədoğlu tərəfindən gürcü dilinə tərcuməsi haqqında] //Üç nöqtə.- 2018.- 14 fevral.- S.12.  

1050. Məmmədov, Z. Amanda  Mixalopoulo BSU-da: [yunan yazıçısı ilə görüş] //İki sahil. - 2018.- 22 fevral.- S.5. 

1051. Nəvai irsi və ümumbəşəri mənəvi dəyərlər: Azərbaycan alimləri Özbəkistanda beynəlxalq konfransa qatılıblar: [Nəvai şəhərində “Əlişir Nəvai irsi və ümumbəşəri mənəvi dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral. - S.14.  

1052. Nurgül, X. “Otel Kaliforniya və Nəcib Fazil”: [türk şairinin yaradıcılığı haqqında] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 fevral.- S.19.  

1053. Pazilov A. Çingiz Aytmatovun sonuncu mətbuat konfransı: [qırğız yazıçısı haqqında] /tərc.etdi Arzu Mursəlli  //Bakı Xəbər.-2018.- 8 fevral.- S.15

1054. Poladova, M. “Azərbaycan – Türkmənistan ədəbi əlaqələri” yeni tədqiqatın predmeti kimi: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda gənc tədqiqatçı Töhfə Talıbovanın eyniadlı dissertasiyasının müzakirəsinin keçirilməsi  haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17  fevral.- S.30.   

1055. Sultanova, M. “Çingiz Aytmatov dünyası Ankarada”: Məşhur yazıçının 90 illiyi münasibətilə rəsm sərgisi //Mədəniyyət.-2018.- 7 fevral. - S.16. 

1056. Şervud Andersonun hekayələr toplusu Azərbaycan dilində: [amerikan ədəbiyyatının görkəmli simalarından olan Şervud Andersonun hekayələrindən ibarət “Vaynzburq, Ohayo” kitabının işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.12.   

1057. Tomas Vulfun əsərləri Azərbaycan dilində: [Amerikalı yazıçının “Dünyanın hörümçək toru” kitabının işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 fevral.- S.6.; Həftə içi.- 2018.- 23 fevral.- S.8.      

1058. Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin nümayəndə heyəti ilə görüşlər: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 fevral.- S.2.  

1059. TÜRKPA-nın baş katibi AYB sədri ilə görüşüb: [görüşdə  böyük yazıçı və mütəfəkkir Çingiz Aytmatovun 90 illiyinə həsr ediləcək tədbirlərin təşkili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- S.3.  

1060. Yanagihara, H. Məni yaradan kitablar: [amerikalı yazıçı-tənqidçi Hanya Yanagiharanın oxuduğu kitablar haqqında] /ingilis dilindən tərc. etdi Elcan Salmanqızı //Kaspi.-2018.- 17-19 fevral.- S.15. 

 

Bax: 662; 683; 702; 708; 717; 775; 804; 924; 985; 986; 1015

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

1061. О мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Гобустанском районе: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 февраля.- С.1.   

1062. О мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в городе Нахчыван: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 16 февраля.- С.3. 

1063. О мерах по учреждению «Творческого центра Максуда Ибрагимбекова»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 2 февраля.- С. 2.  

1064. О награждении А.И.Бабаева орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 20 февраля.- С.2.  

1065. О награждении А.Я.Шаровского орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2018.- 10 февраля.- С. 2.

1066. О награждении K.Дж.Джалилова орденом «Шараф»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С.1.  

1067. О награждении Р.А.Азимова орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С.1.  

1068. О награждении сотрудников Азербайджанского государственного издательства – «Азернешр» медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С.1.    

1069. О предоставлении Президентских премий для молодежи 2018 года: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С. 1. 

1070. О присвоении почетных званий сотрудникам Конфедерации профсоюзов Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С.1.  

1071. О проведении 120-летия азербайджанского кино: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 февраля.- С.1.   

1072. О 50-летии Мингячевирского государственного драматического театра: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С. 1.   

___________

 

1073. Асадова, И. Натик Расулзаде: «Акция в бакинском метро радует, и хочется развивать эту работу дальше»: Известный писатель высказался о том, что нужно делать, чтобы будущее поколение не смотрело бы на книги как на непонятную диковинку: [о социальной акции «Чтение - вот лучшее учение!»] //Эхо.- 2018.- 1 февраля.- С.8.

1074. Вышел в свет очередной номер журнала «ИРС-Наследие» на арабском языке //Бакинский рабочий.-2018.-  14 февраля.- С. 5.

1075. Ислам, А. День, с которого начинается год: Новруз байрамы – праздник, вобравший в себя многовековые ценности нашего народа //Каспiй.- 2018.- 27 февраля.- С.12.

1076. Скончалась дочь Джафара Джаббарлы: [Гюляра Джаббарлы] //Ежедневные новости.- 2018.- 16 февраля.- С.10.

1077. Состоялся республиканский сбор, посвященный поддержке кандидата молодежи и спортсменов на президентских выборах //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 февраля.- С.3.

1078. Творческие объединения Азербайджана сделали свой выбор: [собрание в связи с предстоящими президентскими выборами в Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2018.- 10 февраля.- С. 4; Мир литературы.- 2018.- №2(126) февраль.- С.4.

 

День Молодежи

1079. Асадова, И. Нахчыван – молодежная столица Азербайджана – 2018: Город победил в онлайн - голосовании и в течение года будет центром азербайджанской молодежи //Эхо.- 2018.- 6 февраля.- С.8.

1080. В Хатаинском центре искусств состоялось мероприятие «Молодежь - наше будущее» //Бакинский рабочий.- 2018.- 2 февраля.- С.5.

1081. Гаджиев, Ф. Фархад Гаджиев: «В век глобализации в Азербайджане выросло молодое поколение патриотов»: [беседа с директором Фонда Молодежи] /провела Е.Остапенко  //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С. 4.

1082. Состоялась торжественная церемония по случаю 2 февраля – Дня молодежи Азербайджана: [в «Бута Палас»] //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 февраля.- С.3.

1083. Стартует фестиваль «Голос молодежи»: [в ТЮЗе] //Ежедневные новости.- 2018.- 2 февраля.- С.5.

 

«Год Азербайджанской Демократической Республики»

1084. Азербайджан – страна, полная оптимизма: [о статье американского журналиста Н. Грингерн на портале News Blaze] //Бакинский рабочий.- 2018.- 10 февраля.- С. 6.

1085. Azermarka выпустит эксклюзивные почтовые марки, посвященные 100-летию АДР: [из заявления директора организации Л.Гюльалиевой] //Ежедневные новости.- 2018.- 16 февраля.- С. 6.

1086. Алиева, Г. Духовная предтеча: АДР - национально-героическая квинтэссенция нашей истории: [конференция в Институте Философии, Социологии и Права] //Наука.- 2018.- 9 февраля.- С.7.

1087. Асадова, И. «Раскрась самолет AZAL к 80 – летию»: Объявлен конкурс для тех, кто мечтал стать автором ливреи самолета //Эхо.- 2018.- 23 февраля.- С.8.

1088. В Moскве состоялся «круглый стол», посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 февраля.- С. 6.

1089. Гайнанова, М. Единым фронтом: О том, как татары и азербайджанцы боролись за права российских мусульман: [беседа с сотрудником Института Истории Академии Наук Татарстана] /провел Л.Шамхал //Каспiй.- 2018.- 24 февраля.- С. 20.

1090. Дан старт мероприятиям, посвященным юбилею БГУ: [в Исполнительной власти Сураханского района] //Бакинский рабочий.- 2018. - 22 февраля. - С.3.

1091. Исмаилзаде, Н. Былое и думы: Дворянская элита – движущая сила любой нации и государства: [беседа с доцентом БМА Н.Исмаилзаде] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 24 февраля.- С. 18-19.

1092. Мамедова, А. Отголоски славного прошлого: В Музее истории исследуется карабахский ковер времен АДР: [основой послужила фотография 1916 года] //Каспiй.- 2018.- 6 февраля.- С. 11.

1093. Наджафова, К. Историческая закономерность: Правительство АДР реформировало все сферы жизни страны: [беседа с доцентом кафедры исторического факультета БГУ К. Наджафовой] /провела А.Ислам  //Каспiй.-2018.- 2 февраля.- С.11-12.

1094. 100-летию АДР посвящается: Миссия Джейхуна Гаджибейли в Париже: [о спектакле режиссера М.Алекберли в Музыкальном Театре] //Каспiй.- 2018.- 28 февраля.- С. 13.

1095. Уважение к истории: В Казахстане стартовали мероприятия по случаю 100-летия АДР //Каспiй.-2018.- 23 февраля.- С.10.

1096. Ягублу, Н. Знамя, поднятое однажды никогда не падет! //Каспiй.-2018.- 17 февраля.- С. 10.               

 

                       Ходжалинский геноцид – 26

1097. Азербайджанская и украинская молодежь призвала мировую общественность наказать виновников Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 февраля.- С.5.

1098. Алиев, И. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24» //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля. - С. 2.

1099.  В Испании состоялась церемония почтения памяти, посвященная Ходжалинскому геноциду //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 февраля.- С. 4 .

1100. В Мадриде почтили память жертв Ходжалинской трагедии //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С. 3.

1101. В СКА почтили память жерт Ходжалинской трагедии //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 февраля.- С. 3.

1102. В Стамбуле состоялось открытие Азербайджанского парка дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С. 4.

1103. В Центре культуры СГБ состоялось военно-патриотическое мероприятие на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 февраля.- С.3.

1104. Для увековечения памяти 63 детей, погибших во время Ходжалинского геноцида, посажено 63 дерева //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С. 5.

1105. На украинском сайте опубликована статья, посвященная Ходжалинскому геноциду //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 февраля.- С. 3.

1106. Остапенко, Е. Томас Гольц в 1992 году писал: «Армяне, которые напали ночью на Ходжалы, стреляли, стреляли, стреляли…»: [из рассказа первого западного репортера, побывавшего на месте событий] //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С. 6.

1107. Состоялась премьера спектакля «Когда цветет миндаль», посвященного 26-й годовщине Ходжалинской трагедии: [режиссер-Г. Гаджиева] //Бакинский рабочий.- 2018.- 23 февраля.- С. 5.

1108. Состоялись художественная выставка и литературно - художественное мероприятие «Голос Карабаха» в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноца: [в Центре культуры СГБ] //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С. 5-6.

1109. Состоялся отборочный этап выставки художественных произведений, представляемых на акцию «Голос Карабаха» //Бакинский рабочий.- 2018.- 16 февраля.- С. 6 .

1110. Чехам о Ходжалы: В Праге состоялась презентация книги о Ходжалинском геноциде: [в сборник включены произведения Г. Анаргызы,  Е. Абрамова и Л. Бегим] //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С.5.

 

                             Мультикультурализм

1111. Аббасов, Т. Азербайджанский мультикультурализм - фактор высокой цивилизации //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 февраля. - С. 5.

1112. Аббасов, Т. В орбите внимания - национальная модель мультикультурализма //Бакинский рабочий.- 2018. - 17 февраля.  - С. 4.

1113. Аббасов, Т. Мультикультурализм останется неотъемлемой составной частью политики Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2018.- 20 февраля.- С. 4.

1114. Аббасов, Т. Участники Зимней школы в гостях у удинов //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 февраля. - С. 6.

1115. Алиева, Г. Великое взаимовлияние: Азербайджанство как идеологическая конструкция и прорыв в будущее //Каспiй.- 2018.- 10 февраля.- С.11.

1116. В США открылось представительство Бакинского международного центра мультикультурализма: [в Лос-Анджелесе] //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 февраля.- С.4.

1117. Джафаргулиева, М. Шанс на лучшее будущее: Майя Джафаргулиева: Азербайджанский мультикультурализм - явление, имеющее глубокие корни: [беседа с преподавателем кафедры Мультикультурализма в Славянском Университете] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С.14-15.

1118. Зимняя школа мультикультурализма к работе готова //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 февраля.- С. 7.

1119. Керимова, Т.  Главный принцип - гражданство: Татьяна Керимова: «Содружество» внесло весомый вклад в привлечение внимания мировой общественности к процессам в Азербайджане: [беседа с председателем организации] /провела Г.Алиева //Каспiй.- 2018.- 8 февраля.- С.11.

1120. Пол Ричард Галлахер: «Уровень толерантности и уважение к религиозным общинам в Aзербайджане достойны похвалы» //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 февраля.- С.4.

1121. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Американского еврейского комитета //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С.3.

1122. Пропагандируя толерантность: В США открылось представительство Бакинского международного центра мультикультурализма //Каспiй.- 2018.- 8 февраля.- С. 11.

1123. Рзаев, Т. Участники VI Международной зимней школы мультикультурализма обратились к Президенту Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2018. - 21 февраля.- С.3.

 

Праздник Масленица

1124. Алиева, Г. Родники души и жизни: Диалог между мусульманами и христианами - важный фактор взаимопроникновения культур //Каспiй.- 2018.- 20 февраля.- С.12.

1125. Кязимова, С. Весне дорогу!: В Ичери шэхэр хороводами, частушками и блинами отметили последний день масленичной недели //Азербайджанские известия.- 2018.- 20 февраля. - С.4.

1126. Яваргызы, И. В Баку отметили Масленицу: На празднике звучали русские народные песни и угощали вкусными блинами //Эхо.- 2018.- 17 февраля.- С.10.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1127. Алиева, Г. Жизнь моя песней звенела в народе: Стихи из фашистских застенков стали символом мужества и стойкости татарского легиона «Идель-Урал»: [к 112-летию поэта Мусы Джалиля] //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С. 19.

1128. Асадова, И. Азербайджан и Китай намерены развивать сотрудничество в сфере культуры: Об этом заявил посол КНР в нашей стране //Эхо.- 2018.- 16 февраля.- С.8.

1129. Асадова, И. Израильская звезда запишет песни Магомаева и Бейбутова: J.Seven представит их в качестве сюрприза на своем бакинском концерте //Эхо.-2018.- 16 февраля.- С.8.

1130. Асадова, И. «Нарисуй мне лого!»: Посольство Франции в Азербайджане проводит конкурс, приуроченный к Недели франкофонии //Эхо.- 2018.- 7 февраля.- С.8.

1131. Асадова, И. Работы великого чешского мастера в Баку: На одной из картин - портрет жена художника в келагаи: [Альфонс Муха в Центре Гейдара Алиева] //Эхо.- 2018.- 20 февраля.- С.8.

1132. Баннаева, Н. Навстречу Году Собаки: В Азербайджанском музее ковра стартовал новый проект: [организованный  совместно с посольством Китая] //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С. 20.

1133. Буланова, О. Гордость азербайджанского народа: О Мухтарбеке Кантемирове, роль которого в фильме «Не бойся, я с тобой!» стала первой в качестве актера //Эхо.-2018.- 17 февраля.- С.10.

1134. В Баку почтили память поэта-героя Мусы Джалиля: [творческий вечер, посвященный 112-летию поэта в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2018.- 17 февраля.- С. 6.

1135. В Баку стартуют Дни иранского кино //Ежедневные новости.- 2018.- 23 февраля.- С. 10.

1136. В генеральном штабе ООН состоялась презентация, связанная с кандидатурой Баку на проведение EXPO 2025 //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 февраля.- С.6.

1137. В Музее Ковра открылась выставка «Новый год по китайскому календарю»: [организованная совместно с посольством Китая] //Ежедневные новости.- 2018.- 16 февраля.- С. 10.

1138. В Центре Гейдара Алиева открылась выставка известного художника Альфонса Мухи //Бакинский рабочий.- 2018. - 17 февраля.  - С.2.

1139. Данай, В. Русский водевиль: Владимир Данай: Азербайджан – очень праздничная страна со своим темпераментом: [беседа с российским театральным режиссером] //Каспiй.- 2018.- 3 февраля.- С.17.

1140. Ислам, А. Ашыгское искусство с суфийскими корнями: В Национальной консерватории прошли лекция и концерт турецкого мастера баглама: [Али Дагестанлы] //Каспiй.-2018.- 1 февраля.- С.13.

1141. Ислам, А. Мугам и духовность: В Международном центре мугама состоялась презентация фильма «Крылья голубки»: [иранского режиссера Дамуна Шешболюки] //Каспiй.- 2018. - 7 февраля .- С.13.

1142. Нурани. От «Следопыта» до «Волны»: В Баку начинается фестиваль норвежского кино //Эхо.- 2018.- 23 февраля.- С.8.

1143. Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла председателя Организации культуры и исламских связей Ирана //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 февраля.- С.1.

1144. Сальман, Е. Егяна Сальман: «Мугам в Израиле принимают тепло»: [интервью с директором центра при Ассоциации «АзИз»] //Новое время.- 2018.- 15 февраля.- С.5.

1145. Яваргызы, И. Собака на ковре: Азербайджанский музей представит интересную экспозицию совместно с посольством Китая //Эхо.- 2018.- 14 февраля.- С.8.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1146. Асадова, И. 45 лет с любовью и заботой о Дворце Гейдара Алиева: Заслуженный работник культуры отмечает 70-летний юбилей: [Фархад Бабаев] //Эхо.-2018.- 9 января.- С.8.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

1147. Асадова, И. Благотворительный показ фильма «Паддингтон-2»: Состоялся в Cinema Plus Ganjlik Mall //Эхо.- 2018.- 10 февраля.- С.10.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1148. Начинаются работы по восстановлению заповедника «Янардаг»: [из сообщения министра МКиТ А. Гараева] //Неделя.- 2018.- 2 февраля.- С.5.

1149. Нуриева, Т. Исторический подлог: Татьяна Крупа: Власти Армении уничтожили наследие Иреванского ханства: [из интервью историка Харьковского Национального Университета] //Каспiй.- 2018.- 23 января.- С.6.

 

ИСКУССТВО

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1150. Аббасова, Р. По пути преодоления и созидания: О том, что осталось позади и что предстоит сделать в будущем: [о творчестве художника С.Гафарова] //Каспiй.- 2018.- 3 февраля.- С.16-17.

1151. Асадова, И. Алсу: Баку - очень дорогой моему сердцу город: Певица спела на выставке азербайджанской художницы и пообещала вернуться с сольным концертом: [о выставке живописца Ф.Гусейновой в Музейном Центре] //Эхо.-2018.- 8 февраля.- С.8.

1152. Асадова, И. Апшеронский колорит покоряет Париж: Нигяр Нариманбекова представляет Азербайджан на выставке современного искусства Art en Capital //Эхо.- 2018.- 16 февраля.- С.8.

1153. Асадова, И. Выставка в Вене: Художник и музыкант устроили незабываемый вернисаж: Наргиз Гулиева познакомила австрийцев со своим творчеством: [концерт пианиста А. Манафзаде в рамках выставки] //Эхо.- 2018.- 21 февраля.- С.8.

1154. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова: Семья - тыл, который помогает мне стремиться вперед и побеждать: В Париже открывается выставка Art en Capital, где будет представлена картина известного азербайджанского художника //Эхо.- 2018.- 9 февраля.- С.8.

1155. Атаев, Т. Сокровища сердца: На выставке в Музейном центре представлено более ста полотен Фирангиз Гусейновой //Азербайджанские известия.- 2018.- 17 февраля. - С.3.

1156. Баннаева, Н. Красота, идущая от сердца: Фирангиз Гусейнова: Мои полотна несут положительную энергетику: [о выставке живописца в Музейном Центре] //Каспiй.- 2018.- 6 февраля.- С.13.

1157. Гусейнзаде, А. Анар Гусейнзаде «проводить выставку в Вене - очень ответственный момент»: Мы – азербайджанцы: [интервью с художником] //Новое время.- 2018.- 22 февраля.- С.5.

1158. Европа глазами азербайджанского художника: [выставка художника Х. Мамедова в галерее Art Tower] //Бакинский рабочий.- 2018.- 17 февраля.- С. 5.

1159. Краски Азербайджана в Австрии: Фарах Таирова рассказала о творчестве Наргиз Гулиевой, ее наградах и выставках в разных уголках мира //Неделя.- 2018.- 23 февраля.- С. 19.

1160. Кязимова, С. Гармония стиля и света: Персональная выставка Ханлара Мамедова стала своеобразным отчетом известного художника о путешествии по Европе: [в галерее Art Tower] //Азербайджанские известия.-2018.- 24 февраля. - С.3.

1161. Мамедова, А. Взаимодействие цветов: В Вене открылась выставка азербайджанской художницы: [Наргиз Гулиевой] //Каспiй.- 2018.- 22 февраля.- С. 12.

1162. Мир-Багирзаде, Ф. Нариманбеков пытался соединить традиции Востока и Запада: Замечательные азербайджанцы: [беседа с искусствоведом Ф.Мир-Багирзаде] //Новое время.- 2018.- 10-12 февраля.- С.13.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1163. Асадова, И. Известный ученый выступил в бакинском Музее ковра: Он прочитал лекцию на тему «Азербайджанское ковровое искусство»: [академик Т.Буньядов]  //Эхо.- 2018.- 6 февраля.- С.8.

1164. Баннаева, Н. Пропагандируя наследие: Азербайджанское ковровое искусство академика Теймура Буньядова: [лекция  ученого в  Музее Ковра] //Каспiй.- 2018. -  6 января.- С. 12.

1165. Кадыров, Н. Философия художника-ювелира:  Ниджат Кадыров: Творения моих рук должны не сверкать, а украшать /провела  беседу А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 21 февраля.- С. 13.

1166. Казымова, З. Возвращение к истокам: История карабахского ковра, вернувшегося на родину: [беседа с руководителем пресс-службы Музея Ковра З. Казымовой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 22 февраля.- С. 12.

 

ГРАФИКА

1167. Гюльалиева, Л. Лейла Гюльалиева: «Почтовые марки позволяют рассказать миру о древней культуре Азербайджана»: [беседа с директором общества  «Азермарка»] /провел Р.Насиров //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 февраля.- С. 7.

 

СКУЛЬПТУРА

1168. Азербайджанский скульптор создает памятник Людмиле Гурченко: [Заслуженный художник Украины К. Мамедов] //Неделя.- 2018.- 2 февраля.- С.19.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1169. Асадова, И.  Что связывает азербайджанских фотографов с Уорхоллом и Родченко?: Ответы раскрыты на выставке в Art Tower: [о фотовыставке, посвященной теме индустрии и строительства] //Эхо.- 2018.- 15 февраля.- С.8.

1170. Гасаноглу, М. Фотографы Азербайджана: Кто есть кто: Интервью с председателем Объединения фотографов Азербайджана /провела И.Асадова //Эхо.- 2018.- 16 февраля.- С.8.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1171. В Баку прошла выставка работ художников-любителей: [в  рамках проекта «Start»  в Галерее Art Tower] //Ежедневные новости.- 2018.- 2 февраля.- С. 10.

1172. Ислам, А. Наследие предков в современном формате: Ашыгская музыка в виде музыкальной инсценировки: [проект «Вечера ашыгской музыки»] //Каспiй.- 2018.-20 февраля.- С.13.

1173. Кязимова, С. Танцующая планета: На сцене Дворца Гeйдapа Aлиeва выступили детские коллективы из Азербайджана и Грузии //Азербайджанские известия.-2018.- 8 февраля. - С.4.

1174. Кязимова, С. Юный азербайджанец исполнил песню Рашида Бейбутова в эфире российского телеканала: [С.Новрузов на конкурсе НТВ «Ты супер!»] //Бакинский рабочий.- 2018.- 20 февраля.- С.6.

1175. Яралова, Т. Сказка удалась: «Белоснежка и семь гномов» на бакинской сцене: [спектакль юных танцоров в Театре Песни] //Каспiй.- 2018.- 23 февраля.- С. 13.

1176. «...Я хочу ярких красок»: Елена Куцеба-автор самобытных декоративно-прикладных работ //Неделя.- 2018.- 9 февраля.- С.19.

 

МОДА. ДИЗАЙН

1177. Агакишиев, А. Анар Агакишиев, стилист: «Я верю в силу красоты» /беседу провела Э.Абаскулиева //Азербайджанские известия.- 2018.- 24 февраля. - С.3.

1178. Асадова, И. Анар Агакишиев показал новое лицо Флоры Керимовой: Стилист до неузнаваемости преобразил народную артистку //Эхо.- 2018.- 15 февраля.- С.8.

 

МУЗЫКА

1179. Аббасова, Р. Постскриптум к «Норме»: Свой новый спектакль Оперная студия при Бакинской музыкальной академии посвятила юбилею выдающейся певицы Шовкет Мамедовой //Азербайджанские известия.- 2018.- 17 февраля. - С.3.

1180. Азербайджанский дирижер на сцене Мариинского театра: [Джавад Тагизаде] //Бакинский рабочий.- 2018.- 10 февраля.- С. 7.

1181. Аливердибеков, К. О времени и о себе: Кязим Аливердибеков: Музыка всегда была фоном жизни нашей семьи: [беседа с представителем музыкальной династии] /провела Ф.Ханджанбекова //Каспiй.- 2018.- 10 февраля. - С.12-13.

1182. Асадова, И. Классика в YARAT: В Центре современного искусства выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева //Эхо.- 2018.- 14 февраля.- С.8.

1183. Балет «Легенда о любви» Арифа Меликова покажут в день всех влюбленных в Башкортостане //Бакинский рабочий.- 2018. - 13 февраля. - С. 6.

1184. В Санкт-Петербурге состоялся концерт композитора и дирижера Исмаила Гаджиева //Бакинский рабочий.- 2018. - 20 февраля. - С. 6.

1185. В Центре ASAN xidmət своеобразно отметили 110-летний юбилей оперы известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 февраля.- С. 6.

1186. Гасанова, Д. Джамиля Гасанова, профессор БМА: «В «Карабах шикестеси» звучит и ностальгия о захваченных землях, и призыв к борьбе с врагом, и победное настроение»: [беседа] //Азербайджанские известия.- 2018.- 24 февраля.- С.1, 3.

1187. Ирада, И. Юбилей на главной сцене: 80 - летие со дня рождения Эльзы Ибрагимовой отметят во Дворце Гейдара Алиева //Эхо.- 2018.- 21 февраля.- С.8.

1188.  Ислам, А. Послы азербайджанской культуры: Пианистка Саида Зульфугарова о своей деятельности во Франции //Каспiй.- 2018.- 3 февраля. - С. 18.

1189. Ислам, А. Триумфальный дебют «Нормы»: В Оперной студии БМА состоялся показ оперы Винченцо Беллини: [режиссер-постановщик-Э. Мирзоев] //Каспiй.- 2018.- 14 февраля.- С.11-12.

1190. Керимов, Ф. Гимн красоте, миру и покою на земле: Фахраддин Керимов: Премьера «Нормы» это успех команды: [беседа  с художественным руководителем Оперной Студии] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 15 февраля.- С.13.

1191. Мурадова, П. Florida Keys приглашает: В США пройдет конкурс в честь азербайджанского композитора: [беседа с музыкантом П.Мурадовой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018. - 28 февраля.- С. 13.

1192. Очередной успех известного азербайджанского тенора: [Юсиф Эйвазов дебютировал  в опере «Пиковая дама» в Большом Театре] //Бакинский рабочий.- 2018.- 17 февраля.- С.6.

1193. Прошел концерт победителей Телевизионного конкурса мугама: [во Дворце Гейдара Алиева] //Неделя.- 2018.- 23 февраля.- С. 19.

1194. Тагизаде, Д. Джавад Тагизаде. Профессия - дирижер /беседу провела Н.Ахундова //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 февраля.- С. 7.

1195. Тагизаде, Д. Наш человек в Мариинке: Интервью с известным дирижером Джавадом Тагизаде /провела И.Асадова //Эхо.- 2018.- 27 февраля.- С.8.

 

Гара Гараев – 100

1196. Аббасова, Р. Мы - часть мира: Франгиз Ализаде: Творческий человек не должен отгораживаться от окружающей жизни: [о мероприятиях в Анкаре] //Каспiй.- 2018.- 24 февраля.- С. 16-17.

1197. Агаев, Н. Симфония высокого гуманизма: Каждая работа в кино - своего рода этап в формировании композиторской индивидуальности Кара Караева //Азербайджанские известия.- 2018.- 10 февраля. - С.3.

1198. Асадова, И. Неподражаемый и вечный: В Азгосфилармонии отметили столетие со дня рождения великого Кара Караева //Эхо.- 2018.- 7 февраля.- С.8.

1199. Асадова, И. Слушать великого классика в музее: Или еще одна креативная акция, посвященная столетию со дня рождения Кара Караева //Эхо.- 2018.- 7 февраля.- С.8.

1200. Асадова, И. Создан электронный каталог, посвященный творчеству Кара Караева:  В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана //Эхо.- 2018.- 17 февраля.- С.10.

1201. Буланова, О. Классику мировой величины – 100 лет: Весь мир отмечает юбилей азербайджанского композитора Кара Караева //Эхо.-2018.- 3 февраля.- С.10.

1202. В Баку наступит эпоха романтизма с испанским художником: [премьера балета «Гойя»] //Неделя.- 2018.- 23 февраля.- С.19.

1203. В Союзе композиторов Азербайджана почтили память Кара Караева //Бакинский рабочий.- 2018.- 10 февраля.- С.7.

1204. Дань гению композитора: Безмерное уважение и любовь к творчеству и личности Мастера: [мероприятие в Союзе Композиторов] //Каспiй.- 2018.- 13 февраля. - С.14.

1205. Исламоглу, З. Тропою гения //Наука.- 2018.- 9 февраля. - С.5.

1206. Композитор. Мастер. Педагог. //Вышка.- 2018.- 16 февраля. - С.11.

1207. Микеладзе, Г. Балет «Гойя». Музыку прочитывает хореограф: Премьера в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в честь 100-летия Гара Гараева //Каспiй.- 2018.- 13 февраля.- С.13-14.

1208. Наследие композитора: Создан электронный каталог Гара Гараева: [в Научной библиотеке НАНА] //Каспiй.- 2018.- 16 февраля. - С.13.

1209. Отмечен юбилей Кара Караева: [в Доме Ученых НАНА] //Наука.- 2018.- 23 февраля.- С.4.

1210. Потрясающая премьера балета «Гойя» в честь 100-летия  Гара Гараева //Неделя.- 2018.- 9 февраля.- С.19.

1211. Фаиг, Н. Спираль в бесконечность: Кара Караев как большой художник, по сути, был низвергателем стереотипов //Азербайджанские известия.- 2018.- 10 февраля. - С.3.

1212. Ф.Ализаде: «Жизнь и творчество Кара Караева яв-ляются примером для нас» //Мир литературы.- 2018.- №02(126) февраль. - С.8.

1213. Эльчин Эфендиев: Гениальный композитор Кара Караев является современником всех поколений: Торжественно отмечено 100-летие со дня рождения Кара Караева //Бакинский рабочий.-2018.- 6 февраля.- С.4.

1214. Юбилей великого композитора: [в Филармонии] //Наука.- 2018.- 9 февраля. - С.5.

1215. Яваргызы, И. «Кара Караев - выдающийся композитор XX века»: Зарифа Салахова в рамках тематического вечера, посвященного 100 - летию выдающегося композитора, представила миниатюрную книгу об азербайджанской легенде //Эхо.- 2018.- 8 февраля.- С.8.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

1216. Асадова, И. EMIN впервые выступит в Астане и Тбилиси: А также певец анонсировал дату следующего концерта в Баку //Эхо.- 2018.- 21 февраля.- С.8.

1217. Асадова, И.          EMIN запускает «Бумеранг 2018»: Новый сольный тур азербайджанского певца по России стартует в феврале //Эхо.- 2018.- 1 февраля.- С.8.

1218. Бакинский шансон: Подарил минуты ностальгии: [концерт во Дворце Гейдара Алиева] //Каспiй.- 2018.- 3 февраля. - С. 17.

1219. Грандиозная рок-опера на сцене Дворца Гейдара Алиева: [«Синдбад-путешественник» композитора Ризвана Садырханова] //Эхо.- 2018.- 9 февраля.- С.8.

1220. Новрузов, У. Узеир Новрузов о Джеки Чане: «Он герой моего детства»: [беседа с артистом цирка] /провела И.Асадова //Эхо.- 2018.- 22 февраля.- С.8.

1221. «Синдбад-путешественник» - первая азербайджанская рок-опера: [композитор Р.Садырханов] //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 февраля.- С. 6.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

1222. Ахундов, В. Добрый визит с творческим продолжением: Виталий Ахундов: Баку в моей жизни-путевка в жизнь: [беседа с хореографом, профессором ГИТИСа] /провела Р.Аббасова  //Каспiй.- 2018.- 10 февраля.- С. 18-19.

1223. Танцуют все!: Определены победители Кубка Кяпаза-2018 по танцам: [совместный проект Союза Молодежи и Ассоциации Танца] //Каспiй.-2018.- 1 февраля.- С.13.

 

КИНО

1224. Буланова, О. «Азербайджанское телевидение – телевидение духовное»: Памяти режиссера Тариэля Велиева посвящается //Эхо.- 2018.- 24 февраля.- С.10.

1225. К 120-летию азербайджанского кино: В Музейном Центре состоялась премьера документального фильма…: [памяти режиссера Расима Исмайлова] //Неделя.-2018.- 16 февраля.- С.19.

1226. Кязимова, С. Сотворение мира: В Баку состоялась презентация первого национального фильма-пантомимы: [режиссера Р. Ахмедова] //Азербайджанские известия.- 2018.- 17 февраля. - С.3.

1227. Cтартовал третий Фестиваль буктрейлеров //Ежедневные новости.- 2018. - 2 февраля. - С. 10.

1228.  Яваргызы, И. YARAT представляет новый проект: Для тех, кто грезит миром кино: [мастер-класс от известных режиссеров, актеров] //Эхо.-2018.- 3 февраля.- С.10.

 

ТЕАТР

1229. Асадова, И. «Лейли и Меджнун» покажут на родине Низами Гянджеви: Вечер будет посвящен 110 - летию со дня первой постановки произведения //Эхо.- 2018.- 7 февраля.- С.8.

1230. Асадова, И. «Место под солнцем» для актеров с ограниченными возможностями в Баку: [об одноименном спектакле студентов Университета культуры и искусства в рамках программы Unlimited] //Эхо.- 2018.- 17 февраля.- С.10.

1231. В Баку отметили 95 - летие со дня рождения Тофига Казымова:  [в Театре Аздрамы] //Эхо.- 2018.- 1 февраля.- С.8.

1232. Воспоминания режиссера: Состоялось мероприятие, посвященное 95 - летию со дня рождения Тофига Казымова: [в Аздраме] //Неделя.- 2018.- 2 февраля.- С.19.

1233. Высокое искусство: Сцены из жизни богемы в Баку: [одноименная опера в ТОиБ] //Каспiй.- 2018.- 22 февраля.- С.13.

1234. Гусейнова, К. Актриса как она есть: Камаля Гусейнова: Главное - быть на сцене, в своей роли, в своей стихии, в своем мире: [беседа с актрисой ТЮЗа] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 17 февраля. - С.16-17.

1235. Ислам, А. Тегеранский вояж: О триумфальных гастролях ТЮЗ на международном фестивале «Фаджр» //Каспiй.- 2018.- 6 февраля.- С. 11.

1236. Манафов, Ш. Любовь - это поиск самого себя: Премьера спектакля «М-театра» прошла «на ура!»: [«Сказка одного вечера» режиссера В. Гасанова] //Каспiй.- 2018.- 22 февраля.- С. 13.

1237. Махмудова, Г. Аншлаг, аншлаг!: [в Баку состоялась премьера оперы «Норма» в ТОиБ] //Эхо.- 2018.- 14 февраля.- С.8.

1238. Микеладзе, Г. «Меме». Если слово за режиссером ...: В РТД состоялась премьера спектакля  по одноименной комедии Натига Расулзаде: [режиссера Э. Мирабдуллаева] //Каспiй.- 2018.- 10 февраля.- С. 16-17.

1239. Мыши и люди-2: Новое видение азербайджанских актеров с ограниченными возможностями: [об  одноименном спектале инклюзивного театра ƏSA режиссера Э.Аскерова] //Каспiй.- 2018.-15 февраля. - С. 13.

1240. Новое поколение приглашает: Азербайджанская молодежь вернулась в V век до н.э.: [премьера   спектакля «Эзоп» режиссера Дж. Селимовой в Университете Культуры и Искусства] //Каспiй.- 2018.- 15 февраля.- С.13.

1241. Новое поколение приглашает: В Баку вернулся визирь начала XIX века: [спектакль студентов Университета Культуры и Искусства по произведению М.Ф.Ахундова] //Каспiй.- 2018.- 23 февраля.- С.13.

1242. Скончалась актриса Зярнигяр Агакишиева //Ежедневные новости.- 2018.-16 февраля.- С. 10.

 

Александр Шаровский 70

1243. Александр Шаровский отметит 70-летие на сцене //Ежедневные новости.- 2018.- 2 февраля.- С. 10.

1244. Асадова, И. «Аперитивный» юбилей: Весь зал пьет за здоровье Шаровского!: Народному артисту Азербайджана исполнилось 70 лет //Эхо.- 2018.- 13 февраля.- С.8.

1245. Асадова, И. «Последняя страсть королевы» в Баку: С Натальей Шаровской в главной роли //Эхо.- 2018.- 21 февраля.- С.8.

1246. Кязимова, С. 7:0 в пользу Шаровского: На своем юбилейном вечере именитый театральный режиссер вспоминал лучшие мгновения жизни //Азербайджанские известия.- 2018.- 13 февраля. - С.4.

1247. Схватка сердца и разума //Неделя.- 2018.- 23 февраля.- С.19.

1248. Шаровский, А. Театр – это жизнь /интервью провел В.Мамедов //Неделя.- 2018.- 9 февраля.- С. 10.

 

ТУРИЗМ

1249. Алиев Г. Переориентация на массовый туризм: Абульфас Гараев: В Азербайджане создаются еще три туристические зоны: [в Хызы-Набране, Губе и Гусаре] //Каспiй.- 2018.- 1 февраля.- С.3.

1250. Асадова, И. Веселые и бесстрашные собрались в Шахдаге: Конкурс Red Bull Shakh Carpet подвел итоги и наградил победителей //Эхо.- 2018.- 20 февраля.- С.8.

1251. Асадова, И. 20 команд из Азербайджана готовы «полетать» на ковре: [о конкурсе, организованном Red Bull в центре «Шахдаг»] //Эхо.- 2018.- 10 февраля.- С.10.

1252. Габала избрана туристической столицей исламского мира: [на конференции ОИС] //Ежедневные новости.- 2018.- 9 февраля.- С.5.

1253. Джабиев, Р. На пороге качественных перемен: Экономический потенциал приумножает нашу политическую силу: [туризм как вид экспорта] //Каспiй.- 2018.- 14 февраля.- С. 10.

1254. Ирада, А. Вышел в свет новый номер каталога – путеводителя Baku Guide: Формат популярного издания обновлен //Эхо.- 2018.- 3 февраля.- С.10.

1255. Кязимова, С. С горки - на ковре: Состязания Red Bull Shakh Carpet вновь собрали экстремалов //Азербайджанские известия.- 2018.- 22 февраля. - С.4.

1256. Нагиев, Ф. Фуад Нагиев, глава Национального бюро пропаганды туризма: «Все жители страны должны стать частью туристической индустрии»: [интервью] //Азербайджанские известия.-2018.- 1 февраля. - С.3.

1257. Отель Garabag Resorts&Spa получил почетную награду от Booking.com //Бакинский рабочий.- 2018. - 21 февраля. - С.6.

1258. Прилетайте в Азербайджан: Страна огней в числе самых доступных направлений для российских туристов //Каспiй.- 2018.- 1 февраля.- С.3.

1259. Создаются еще три турзоны: [в Хызы-Набране, Губе и Гусаре... из сообщения А.Гараева] //Неделя.-2018.- 2 февраля.- С.9.

1260. Состоялось заседание туристического комитета Caspian European Club //Бакинский рабочий.- 2018.- 17 февраля.- С. 5.

1261. У Нацбюро по развитию туризма появился сайт: [www.ntpb.az] //Эхо.- 2018.- 16 февраля.- С.8.

1262. Хайрулина, Т. Туристическая дипломатия: Национальная индустрия справится с растущим потоком гостей //Каспiй.- 2018.- 2 февраля.- С.10.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

КРИТИКА

1263. Асадова, И. Бесценные образцы ашугского творчества: Шестнадцатое издание проекта Халг Банка стало итогом долгой исследовательской работы авторитетных ученых: [о презентации трехтомника «Антология ашугской литературы»] //Эхо.- 2018.- 23 февраля.- С.8.

1264. Асадова, И. Небольшой, но очень яркий праздник интеллекта:   В YARAT состоялась презентация новой книги Александра Хакимова //Эхо.- 2018.- 1 февраля.- С.8.

1265. Асадова, И. «366 дней любви. Зима. Весна. Лето. Осень»: Вышел в свет новый сборник стихов Лейлы Алиевой //Эхо.- 2018.- 15 февраля.- С.8.

1266. Буланова, О. Первому азербайджанскому мастеру детектива – 100 лет:  Интересные подробности творческой деятельности Джамшида Амирова //Эхо.- 2018.- 10 февраля.- С.10.

1267. Ислам, А. Гимн ашыгскому искусству: В рамках проекта «Xalq Əmanəti» издана «Антология ашыгской поэзии»: [авторы - М.Гасымлы и М.Аллахманлы] //Каспiй.- 2018.- 27 февраля. - С.13-14.

1268. Ислам, А. Две даты и вся жизнь…: Как порой нам мало говорят они об ушедшем… : [памяти ученого, публициста Гюльрух Алибейли] //Каспiй.- 2018.- 9 февраля. - С.12.

1269. Ислам, А. Непреодолимый зов сердца: Или когда душа возвращается домой: [о творчестве журналиста-публициста Э.Ибрагимовой] //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С.11.

1270. Ислам, А. Продиктовано жизнью: «Каспийцы» отметили первый день рождения приложения artkaspi.az: [одноименный литературный  сайт газеты] //Каспiй.- 2018.- 17 февраля.- С.9.

1271. Книга азербайджанских писателей признана лучшей в Швеции: [«Илиш или плетеные истории» К. Алиоглы и Ф. Горхмазоглы]  //Ежедневные новости.- 2018.- 23 февраля.- С.10.

1272. Кязимова, С. Дастаны великих устадов: Xalq Bank в рамках проекта «Народное достояние» выпустил красочный каталог «Антология ашугской литературы //Азербайджанские известия.- 2018.- 27 февраля. - С.4.

1273. Мамедов, Н. В поисках смысла истории: О романе Эльчина «Голова» //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 февраля.- С.7.

1274. Научный труд Мир Джалала Пашаева «Поэтические особенности Физули» издан в Турции: [в переводе Юртсевена Шена] //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 февраля.- С.5.

1275. Самедова, А. Возвращение к Низами: В Риме состоится сессия, посвященная великому поэту //Азербайджанские известия.- 2018.- 3 февраля. - С.3.

1276. Сборник рассказов Мир Джалала Пашаева издан в Турции //Мир литературы.- 2018.- № 02 (126) февраль. - С.9.

1277. Эфендиев, Э. «У Гейдара Алиева к литературе было особое тяготение...»: Беседа  с Народным писателем Азербайджана Эльчином /провела Э.Ахундова //Мир литературы.- 2018.- №02(126)  февраль.- С.5-6.

 

Гусейн Джавид – 135

1278. В Минске отмечен 135-летний юбилей выдающегося поэта и драматурга Гусейна Джавида //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 февраля.- С. 4.

1279. Гусейн Джавид – 135: [в Минске отмечен юбилей] //Мир литературы.- 2018.- № 02 (126) февраль.- С. 8.

1280. Ислам, А. Путь света, духа и разума: Состоялась презентация сборника «Гусейн Джавид – 135» и награждение победителей конкурса: [в центре «Kaspi»] //Каспiй.- 2018.- 3 февраля.- С.8.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Bizim yol

 7. Ekspress

 8. Elm

 9. Ədalət

 10. Ədəbiyyat qəzeti

 11.  Həftə içi

 12.  Xalq cəbhəsi

 13. Xalq qəzeti

 14. İki sahil

 15.  İqtisadiyyat

 16.  Kaspi

 17. Kredo

 18. Mədəniyyət

 19. Mövqe

 20. Olaylar

 21. Palitra

 22. Respublika

 23. Səs

 24. Şərq

 25. Türküstan

 26. Üç nöqtə

 27. Yeni Azərbaycan

 28. Yeni Müsavat

 

Список использованных газет

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Наука

 8. Неделя

 9. Новое время

 10. Эхо

 

Mündəricat

 

  I. Mədəniyyət .....................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında

 

rəhbər materiallar ..................................................................

4

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 ..............................

9

2 Fevral – Gənclər Günü ....................................................

12

Beynəlxalq Ana dili Günü ...................................................

13

Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ......................................

14

Novruz bayramı .....................................................................

20

“Multikulturalizm”..................................................................

22

Mədəni əlaqələr ..................................................................

23

 “Expo 2025” Ümumdünya Sər­gisi .................................

29

“Bakı Prosesi” mədəniyyətlərarası dialoq – 10 .............

29

Saraylar, Mədəniyyət Evləri və

 

İstirahət Parkları .................................................................

30

İnformasiya və Reklam işi ................................................

30

Kitabxana işi ........................................................................

31

Muzey işi .............................................................................

33

Tarix və mədəniyyət abidələri ..........................................

34

II.İncəsənət ........................................................................

35

Rəngkarlıq ........................................................................

35

Dekorativ-tətbiqi incəsənət .............................................

38

Qrafika ...............................................................................

39

Moda və Dizayn ...................................................................

39

Musiqi ....................................................................................

39

Qara Qarayev – 100 ..............................................................

46

Arif Babayev – 80 .................................................................

51

Elza İbrahimova – 80 ............................................................

51

Xalq yaradıcılığı ....................................................................

52

Balet və Rəqs .........................................................................

54

Kino ......................................................................................

54

Azərbaycan kinosu – 120 .................................................

58

Teatr ...................................................................................

59

Akademik Milli Dram Teatrı.............................................

64

Zərnigar Ağakişiyevanın vəfatı ilə bağlı ...........................

65

Tofiq Kazımov – 95 .............................................................

66

Rafiq Əzimov – 80 ...............................................................

66

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ..................

67

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ..................................

68

III. Turizm ..........................................................................

68

IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ......................

74

Şeirlər .....................................................................................

74

Hekayələr ...............................................................................

78

Novellalar ..............................................................................

79

Esselər ...................................................................................

79

Romanlar .............................................................................

80

Povestlər  ...............................................................................

80

Poemalar ...............................................................................

81

V. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid .............................

81

Hüseyn Cavid – 135 ..............................................................

102

Ceyhun Hacıbəyli – 125 .......................................................

103

Mir Cəlal – 110 .....................................................................

105

Cəmşid Əmirov – 100 ...........................................................

105

Əliağa Kürçaylı – 90 ............................................................

106

Teymur Bünyadov – 90 ........................................................

107

Anar – 80 ..............................................................................

107

Bəxtiyar Vahabzadə – anım günü .......................................

108

VI. Ədəbi əlaqələr .................................................................

109

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ................................

141

 

 

Содержание

I.Культура .........................................................

113

Руководящие материалы по культуре

 

и искусству .......................................................

113

День Молодежи ...............................................

115

«Год Азербайджанской

 

Демократической Республики» ....................

116

Ходжалинский геноцид – 26 ..........................

117

Мультикультурализм .......................................

119

Праздник Масленица .....................................

120

Культурные связи ...........................................

121

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки Культуры и Отдыха ..........................

123

Фонд Гейдара Алиева ......................................

123

Памятники истории и культуры .....................

123

II. Искусство ..................................................

123

Изобразительное искусство ..........................

123

Декоративно-прикладное искусство .............

125

Графика ...............................................................

126

Скульптура ........................................................

126

Художественная Фотография ........................

126

Самодеятельное творчество ........................

127

Мода. Дизайн .....................................................

128

Музыка ...............................................................

128

Гара Гараев – 100 …........................................

130

Эстрада. Цирк ...................................................

132

Балет. Танцы .......................................................

133

Кино ..................................................................................

133

Театр ................................................................

134

Александр Шаровский – 70 ...........................

135

III. Туризм ......................................................

136

IV.Литературоведение и литературная критика

138

Гусейн Джавид – 135 ....................................

139

Список использованных газет ........................

142

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Fevral
- 20
18

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 9, 1 ç.v.

Sifariş: 8

Çapa imzalanmışdır: 09.03.2018

Tirajı 50

Pulsuz