Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2016-NOYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2016 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Noyabr - 2016

 

 

BAKI-2016

 

 

Baş redaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr – 2016 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2016.- 140 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2016 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.2.

2. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.3.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 773 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Turizm və rekreasiyazonaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

5. “Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.2.

6. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 313-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 506-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 15 fevral tarixli 828 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 14 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.2.

7. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 320-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 18 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.3.

8. Azərbaycan Respublikasında “Xalçaçı günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

9. Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 7 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.2.

10. Azərbaycanda multikultural ənənələrin və dinlərarası münasibətlərin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxsin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.2.

11. V Beynəlxalq Azərbaycan xalçası simpoziumunun Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 14 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 15 noyabr.- S.2.

12. Ə.M.Qarayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 noyabr 2016-cı il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2016.- 12 noyabr.- S.1.

13. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 noyabr 2016-cı il //Azərbaycan.- 2016.- 11 noyabr.- S.2.

 

__________

 

14. Adət və ənənələrin nəsildən-nəslə ötürülməsi müasir mədəniyyət və incəsənəti daha da zənginləşdirir //Üç nöqtə.- 2016.- 8 noyabr.- S.5.

15. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz!: Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.7.

16. Əhmədova, F. Təşəbbüskar insan və yaradıcı şəxsiyyət: [kulturoloq, tarix elmləri doktoru Fuad Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

17. Əliyeva, İ. Xalqlar dostluğu körpüsü: Sivil birgəyaşayışı təşviq edən forumlar Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu yüksəldir: [Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 6 noyabr.- S.1-2.

18. Fariz. “İnsan özünə qarşı diqqət və qayğı hiss etdikdə işinə də məsuliyyətlə yanaşır”: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Həmkarlar ittifaqı komitəsinin hesabat-seçki konfransı keçirilib: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.5.

19. Gənc kulinarlar üçün ustad dərslərinin nəticələri açıqlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

20. Hüseynov, F. “Azərbaycanın haqq səsini yaymaqda davam edəcəyik”: [“Qarabağ: tarix və irs” beynəlxalq elmi konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.

21. Hüseynov, F. Bakıda “Qarabağ: tarix və irs” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.3.

22. Hüseynov, F. Mədəniyyət və turizm əlaqələri diplomatlarla müzakirə olunub: Nazir Əbülfəs Qarayev Türkiyə, İran, Niderland və Belçikanın ölkəmizdəki səfirləri ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

23. Xalça Muzeyində “Mənim bayrağım” adlı tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

24. "Qarabağ: tarix və irs" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edib] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 noyabr.- S.7.

25. Metodik vəsaitlər təqdim olunub: [Bərdə şəhərində müxtəlif mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə dair] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

26. Milli İncəsənət Muzeyində “Milli birlik, oyanış günü: [Milli Dirçəliş Gününə həsr edilmiş eyniadlı musiqili tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.3.

27. “Naxçıvan dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri” kitabının təqdimatı olub: [AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Çingiz Qacarın rus dilində nəşr edilən eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Səs.- 2016.- 16 noyabr.- S.10.

28. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin ilk iclası keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 26 noyabr.- S.5.

29. Ordubadın ecazkar təbiəti və qədim tarixi beynəlxalq elmi simpoziumun iştirakçılarında xoş təəssüratlar yaradıb //İki sahil.- 2016.- 22 noyabr.- S.22.

30. Özbəkistan saytında Bakıdakı beynəlxalq çörək festivalı barədə məqalə //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.10.

31. “Pillə” gənc istedadları bir araya toplayacaq: [“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi və Nizami Kino Mərkəzinin birgə layihəsi əsasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.8.

32. Salmanlı, R. Bölgələrdə yeni mədəniyyət ocaqları yaradılır: [Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri zamanı mədəniyyət ocaqlarının açılışı] //Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

33. Sarıyeva, İ. Milli dirçəliş hərəkatı – azərbaycançılığın tərkib hissəsi... //Bakı xəbər.- 2016.- 19 noyabr.- S.15.

34. “Vietnam+”: Şərq və Qərbin mədəniyyətlər dialoqu üçün ən yaxşı məkan Azərbaycandır: [gündəlik “Vietnam+” qəzetinin Azərbaycana həsr olunan xüsusi buraxılışında ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, multikulturalizm dəyərləri, turizm potensialından bəhs olunub] //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.3.

 

Bax: 164; 201

 

Dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümü

 

35. Romada Azərbaycanın müstəqilliyinin 25 illiyi münasibətilə konsert //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.12.

36. Sultanova, M. Ankarada müstəqilliyimizin 25 illiyi münasibətilə tədbirlər //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.10.

37. Təhmirazqızı, S. Müstəqilliyimizin 25 illiyinə töhfə: Təsviri və tətbiqi sənət sərgiləri haqqında kitab işıq üzü görüb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin Elmi araşdırmalar şöbəsi tərəfindən hazırlanan “Müstəqillik dövründə təsviri və tətbiqi sənət sərgilərinin elmi araşdırılması” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.15.

 

İkinci Azərbaycan Elm Festivalı

 

38. Azərbaycan Elm Festivalı ölkəmizdə elm sahəsində qazanılan uğurların təbliğində mühüm rol oynayır: [Şəki mərhələsinin təntənəli açılış mərasiminin Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrında keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.3.

39. Gəncədə İkinci Azərbaycan Elm Festivalına yekun vurulub //Azərbaycan.- 2016.- 6 noyabr.- S.3.

40. Xəlilov, Z. II Azərbaycan Elm Festivalı Gəncədə //Respublika.- 2016.- 8 noyabr.- S.7.

 

 

“Şəki – Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2016”

 

41. Kaseinov, D. Şəki “mədəniyyət paytaxtı” missiyasını uğurla başa çatdırır: “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” ilinin bağlanış mərasimi dekabrın 2-də keçiriləcək: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının – TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovla söhbət] /söhbəti apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.7.

42. Şəkidə TÜRKSOY Daimi Şurasının toplantısı keçiriləcək: “Şəki – Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2016” ilinə yekun vurulur //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.2.

43. “Şəkinin UNESCO-nun Dünya irs siyahısına daxil ediləcəyinə əminəm”: [TÜRKSOY-un baş katibinin müavini Fırat Purtaşın Şəkidə jurnalistlərə verdiyi müsahibəsindən] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.7.

44. Zeynalova, M. Bu il “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” Şəkidir: Azərbaycanın qədim diyarı bu şərəfli statusu ləyaqətlə daşıyır //Azərbaycan.- 2016.- 3 noyabr.- S.6.

 

 

Göyçay rayonunda ənənəvi Nar bayramı

 

45. Cənnət meyvəsinin növbəti bayramı: Noyabrın 5-də Göyçay rayonunda ənənəvi Nar bayramı keçirilib. Bu il doqquzuncu dəfə təşkil olunan tədbir möhtəşəmliyi ilə əvvəlkilərdən fərqlənib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.16.

46. Günəşin nara bənzədiyi həmin o səhər...: (Göyçayda keçirilən Nar bayramından reportaj) //Ədalət.- 2016.- 8 noyabr.- S.3.

47. Səlimov, Ə. Göyçayın növbəti nar bayramı: İnsanlar yenə də birlik, bütövlük rəmzi kimi qəbul edilən bu meyvənin ətrafında cəmləşmişdilər //Azərbaycan.- 2016.- 6 noyabr.- S.4.

 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət-ənənələri

 

48. Uğur. Ləzgilərin inancları və toy adətləri //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 2 noyabr.- S.13.

49. Uğur. Milli azlıqların mədəni irsinin qorunması və inkişafı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

50. Uğur. Molokanların inancları və adət-ənənələri //Xalq cəbhəsi.- 2016- 4 noyabr.- S.13.

51. Uğur. Müxtəlif xalqların rəqs mədəniyyəti //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 8 noyabr.- S.13.

52. Uğur. Oğuzda yaşayan udilər və yəhudilər //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 5 noyabr.- S.13.

 

“Multikulturalizm ili – 2016”

 

53. Alim. Multikulturalizm xarici siyasətin strateji amilinə çevrilib: Azərbaycan tolerantlıq və sivilizasiyalararası dialoq ənənələrinə mühüm töhfə verir //Olaylar.- 2016.- 18 noyabr.- S.9.

54. Alışov, M. Azərbaycan multikulturalizmi dünyada uğurlu nümunə kimi təqdir olunur //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 noyabr.- S.9.

55. Azərbaycan multikulturalizmi ABŞ mətbuatında //Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.; İki sahil.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.

56. Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir: [Bakıdakı Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.6.

57. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Beynəlxalq Tolerantlıq Gününü təntənəli şəkildə qeyd edib //Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.7.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.6.; Respublika.- 2016.- 17 noyabr.- S.9.

58. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Bolqarıstan filialı açılıb //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.8.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

59. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib //Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.8.

60. Bosniya və Herseqovinada Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin IX ali səviyyəli toplantısı təşkil edilib //Azərbaycan.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

61. Cavid. Azərbaycanda dinə dövlət qayğısı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 26 noyabr.- S.13.

62. Cavid. Azərbaycanda dinə dövlət qayğısı //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 noyabr.- S.13.

63. Cavid. Azərbaycanda qeyri-müsəlman inanclarının yayılması //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 30 noyabr.- S.13.

64. Cavid. Multikulturalizm mədəni plüralizmi qəbul edir //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 1 noyabr.- S.13.

65. Cəliloğlu, V. Azərbaycançılıq ideyasının təbliği //Bakı xəbər.- 2016.- 23 noyabr.- S.11.

66. Efiopiyanın “Kapital” qəzetində “Azərbaycan – müxtəliflik və tolerantlıq yurdu” adlı məqalə dərc edilib //Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.2.

67. Əhmədov, M. Bakı Slavyan Universiteti multikulturalizm məbədidir: Bakı Slavyan Universiteti – 70 //İki sahil.- 2016.- 18 noyabr.- S.20.

68. Ələddinqızı, N. Dünyanın multikulturalizm və tolerantlıq mərkəzi //Səs.- 2016.- 4 noyabr.- S.2.

69. Əli. “Azərbaycanda biz müxtəlif etnik qruplar arasında mədəniyyət baxımından ciddi fərqlər müşahidə etmirik” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 19 noyabr.- S.9.

70. Əli. “Azərbaycanda təxminən 20-dən artıq azsaylı xalqların nümayəndələri, müxtəlif dinlərin daşıyıcıları yaşayır” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 17 noyabr.- S. 9.

71. Əli. “Multikulturalizmin müasir dünyada alternativi yoxdur”: İsaxan Vəliyev: “Çünki dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti çoxmillətli ölkələrdir” //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 16 noyabr.- S.9.

72. Əliyeva, S. Azərbaycan multikulturalizm modeli //Palitra.- 2016.- 23 noyabr.- S.12.

73. Əliyeva, S. Azərbaycan multikulturalizm modelinin qlobal perspektivləri //Palitra.- 2016.- 22 noyabr.- S.12.

74. Əliyeva, Y. İlham Əliyev: Multikulturalizmin dünyada bir çox ünvanları var, onlardan biri Azərbaycandır //İki sahil.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

75. Fariz. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü qeyd olunub: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində] //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr.- S. 5.

76. Feyruzov, S. Cəlilabadda Beynəlxalq Tolerantlıq Gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi //Səs.- 2016.- 19 noyabr.- S.12.

77. Fərəcov, S. Azərbaycanda unikal tolerantlıq mühiti mövcuddur //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.12.

78. “Xalq yaradıcılığında multikulturalizm”: “Folklor paytaxtı”nda elmi-praktik konfrans: [Qusar şəhərində] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.11.

79. Xəlilov, Z. Multikultural və tolerant dəyərlərlə bağlı tədbirlər //Respublika.- 2016.- 20 noyabr.- S.7.

80. İsmayıllıda Beynəlxalq Bakı Multikulturalizm Mərkəzinin filialı açılıb //Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.8.

81. İspaniya Senatının prezidenti: “Azərbaycan ilə İspaniya arasındakı əlaqələr ümumi maraqlar əsasında inkişaf etdirilir”: [İspaniyanın Madrid və Mursiya şəhərlərində “Dinlərarası dialoqun sülhə və multikultural həyata töhfəsi” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 11 noyabr.- S.6.

82. İtaliyalı tədqiqatçı: Multikulturalizm Azərbaycanın timsalında hələ də yaşayır //İki sahil.- 2016.- 17 noyabr.- S.19.

83. Kamal Abdullayev: “İndi dünyada Azərbaycanın həqiqətlərini ölkəmizin dostları müdafiə edir”: [akademikin AZƏRTAC-a müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.; İki sahil.- 2016.- 4 noyabr.- S.6.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S. 4.

84. Qafqaz Universitetində “Azərbaycan multikulturalizmi” Elm-Tədris Mərkəzinin açılışı olub: [universitetdə eyniadlı ədəbi-bədii tədbirin keçirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.-2016.- 2 noyabr.- S.6.

85. Qaliboğlu, S. “Multikulturalizm və tolerantlıq diyarı Azərbaycan”: [Milli İncəsənət Muzeyində eyniadlı mövzuya dair rəssamların əsərlərindən ibarət sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.3.

86. Qurbanlı, M. Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi: Bu, dünyada artıq ən mükəmməl modellərdən biri kimi qəbul edilir //Azərbaycan.-2016.- 16 noyabr.- S.6.

87. Qurbanlı, R. Mənəviyyatdan qaynaqlanan multikulturalizm: [Qafqaz Universitetində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S.4.; Səs.- 2016.- 3 noyabr.-S.12.

88. Qusarda “Xalq yaradıcılığında multikulturalizm” mövzusunda konfrans: [2016-cı il üçün “Azərbaycanın folklor paytaxtı” seçilən Qusar şəhərində eyni mövzuda keçirilmiş elmi-praktik konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 23 noyabr.- S.8.; İki sahil.- 2016.- 22 noyabr.- S.20.

89. Los-Ancelesdə Azərbaycan multikulturalizmindən danışılıb //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.8.

90. Madriddə dinlərarası dialoqun sülhə və multikultural həyata töhfəsi mövzusunda konfrans keçirilib //Azərbaycan.-2016.-11 noyabr.- S.6.

91. Mahmud. Multikulturalizm dəyərləri şagirdlərə aşılanır: [Bakı şəhəri, Yasamal rayonundakı Həzi Aslanov adına 175 saylı tam orta məktəbdə şagirdlərin multikulturalizmə həsr edilmiş ingilis və Azərbaycan dillərində səhnələşdirdikləri tədbir haqqında] //Palitra.- 2016.- 12 noyabr.- S.6.

92. Məsimov, A. Elmi fəaliyyət və mədəni dəyərlərin təbliği bir araya gələndə: “Multikulturallıq devizi altında keçirilən “Mədəniyyətlər karnavalı”nda təqdimatımız maraqla qarşılandı”: [Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsinin Almaniya üzrə nümayəndəsi Asif Məsimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.13.

93. “Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik”: Kürdəmirdə regional konfrans keçirilib //Səs.-2016.- 24 noyabr.- S.8.

94. “Multikulturalizm həyat tərzidir”: [Yasamal Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasının rayondakı Heydər Əliyev Mərkəzində keçirdiyi eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.12.

95. Mursiyada “Dinlərarası dialoqun sülhə və multikultural həyata töhfəsi” mövzusunda konfrans keçirilib: [tədbir çərçivəsində Bakı Dövlət Universiteti ilə San-Antonio Mursiya Katolik Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb] //Azərbaycan.- 2016.-12 noyabr.- S.4.

96. Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı olacaq: Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılmış Təşkilat Komitəsinin ilk iclası keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.3.

97. Natiq. Azərbaycan dünyada tolerant ölkə kimi tanınır: Vüsal Quliyev: "Bu gün ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında multikulturalizmə böyük önəm verilir" //Azad Azərbaycan.- 2016.- 23 noyabr.- S.3.

98. Nərimanoğlu, M. AMEA-da beynəlxalq elmi konfrans: [“Dünya Fəlsəfə Günü”nə həsr edilən konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 18 noyabr.- S.7.

99. Niftəliyev, N. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü qeyd edilib: [Mingəçevir Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində] //Respublika.-2016.- 13 noyabr.- S.11.

100. Nigar. ADPU-da Beynəlxalq Tolerantlıq Günü qeyd edilib //Palitra.- 2016.- 11 noyabr.- S.12.

101. Orucoğlu, Z. Tolerant ölkə – mehriban diyar: [“Multikulturalizm ili” elan olunması ilə bağlı Lerik rayonunun mədəniyyət ocaqlarında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.7.

102. Pirallahıda Beynəlxalq Tolerantlıq Günü qeyd edildi //İki sahil.- 2016.- 3 noyabr.- S.5.

103. Rəsulov, R. Tolerantlıq Azərbaycan xalqının genetik yaddaşında kök salmış dəyərdir //Səs.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

104. Rzayev, M. “Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik” mövzusunda tədbir: [Tərtər rayonunda keçirilmiş eyniadlı tədbir haqqında] //Respublika.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

105. Rzayev, V. Azərbaycan tolerantlıq məkanıdır //İki sahil.- 2016.- 3 noyabr.- S.13.; Səs.- 2016.- 8 noyabr.- S. 8-9.

106. Sarıyeva, İ. Azərbaycan multikulturalizmi dünya miqyasında... //Bakı xəbər.- 2016.- 29 noyabr.- S.15.

107. Sarıyeva, İ. Azərbaycan multikulturalizmi dünyaya necə yayılır? //Bakı xəbər.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.15.

108. Sarıyeva, İ. Azərbaycanın multikulturalizm modeli dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunda mühüm faktor kimi.. //Bakı xəbər.- 2016.- 3 noyabr.- S.15.

109. Sarıyeva, İ. Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi //Bakı xəbər.- 2016.- 22 noyabr.- S.13.

110. Sarıyeva, İ. Qafqaz Albaniyasının məbədləri – multikulturalizm və azərbaycançılıq nümunəsi... //Bakı xəbər.- 2016.- 25 noyabr.- S.15.

111. Sumqayıtda “Multikulturalizm ili” ilə bağlı sərgi keçirilib: [ləzgi, talış, rus xalqlarının nümayəndələrinin öz məişət əşyalarını, mətbəxlərini və əl işlərini nümayiş etdirmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.6.

112. Şahverdiyev, Z.; Hüseynov, S. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlığın banisidir //Xalq qəzeti.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

113. Şükürov, Ə. Tolerantlıq günü insanlar üçün dəyərlibəxşişdir: Aqrar Universitetdə Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə bağlı tədbir keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.

114. Uğur. Calut məbəd kompleksi: [Qafqaz Albaniyasının mühüm dini məntəqələrindən biri olan Oğuz rayonunun Calut kəndi ərazisindəki məbəd kompleksi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 11 noyabr.- S.13.

 

Bax: 249; 250; 286; 291; 504; 506; 507; 512; 513; 517; 526; 527; 530; 531; 904; 1013

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

115. Abdullayeva F. Moskvada “Abşeron ulduzları. 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamları” sərgisinin açılışı olub: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak edib //Səs.- 2016.- 16 noyabr.- S. 3-4.

116. Abdullayeva, N. Ölkəmiz Dünya Musiqi Sərgisində təmsil olunub: 62 ölkənin qatıldığı sərgidə Azərbaycan guşəsi xüsusi maraq doğurub: [baş məsləhətçi Nərgiz Abdullayevanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı L.Azəri //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.6.

117. “Abşeron ulduzları” Moskvanın məşhur muzeyində: Tretyakov Qalereyasında 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

118. Ağalarova, Ş. “Şirvanşahlar sarayı” Paris foto sərgisində: [dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin fotoları nümayiş olunub] //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.3.

119. Amerikalı mütəxəssislər Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında olublar //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.13.

120. “Antalya Ekspo 2016” sərgisində Azərbaycan pavilyonu birinci yer tutub //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.16.

121. Aras, O. “Bax paylaşdığımıza...”: Frankfurt kitab sərgisindən qeydlər //525-ci qəzet.- 2016.- 5 noyabr.- S.13.

122. Asimqızı, A. İndoneziyaya getmək imkanınız olmaya bilər, amma...: Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən İndoneziya Mədəniyyət Festivalından reportaj //Kaspi.- 2016.- 22 noyabr.- S.6.

123. Aslan, Q. Azərbaycanın Mingəçevir şəhəri Belarusun Polotsk şəhəri ilə əməkdaşlığı genişləndirir //Respublika.- 2016.- 26 noyabr.- S.4.

124. Aşıqlar Aşqabadda beynəlxalq konfransa qatılıblar: [“Koroğlu” eposu və onun dünya mədəniyyətində rolu” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.15.

125. Ataoğlu, F. “Azərbaycanla əlaqələrimizin daha sıx olmasını istəyirik”: [Şimali Kiprin Turizm və Şəhərsalma naziri Fikri Ataoğlunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.10.

126. Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri türk dünyası üçün örnəkdir: [Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri Erkan Özoral ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

127. Azərbaycan kitabları İstanbul sərgisində nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.-16 noyabr.- S.8.

128. Azərbaycanla Tunis arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Tunis Respublikasına səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2016.- 2 noyabr.- S.5.

129. Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri beynəlxalq müsabiqədə mükafat qazanıblar: [İspaniyanın Tenerife şəhərində “Stars at Tenerife” üçüncü beynəlxalq musiqi müsabiqəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.11.

130. Bakı Uşaq Teatrı İstanbulda beynəlxalq festivalda iştirak edir //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.7.

131. Bakı Uşaq Teatrının kollektivi türkiyəli tələbələrin qonağı olub //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.13.

132. Bakıda “Şimali Kipr Türk Respublikası Azərbaycan uşaqlarının gözü ilə” adlı rəsm sərgisi keçirilib: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 22 noyabr.- S. 7.

133. Bakıda “TürkPA-ya üzv ölkələr son 25 ildə” mövzusunda konfrans keçirilib: [konfransda türkdilli dövlətlər arasındakı sosial, iqtisadi və mədəni sahələri əhatə edən əlaqələrin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib] //Azərbaycan.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

134. Bakıda dostluq festivalı: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Gürcüstanın ölkəmizdəki səfirliyinin və Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən dostluq festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr .- S.3.

135. Bakıda İndoneziya Mədəniyyət Festivalı //525-ci qəzet.- 2016.- 22 noyabr.- S.7.

136. Bakıda İndoneziya Mədəniyyət Festivalı keçirilir //Respublika.- 2016.- 20 noyabr.- S.2.

137. Berlində azərbaycanlı rəssamların sərgisi: [“Azərbaycan Yaponiya ilə görüşür” adlı rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.16.

138. Beynəlxalq konfransda qaçqın teatrlarımızın vəziyyətindən söz açılıb: [İranın paytaxtı Tehranda keçirilən beynəlxalq teatr konfransında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

139. BMT-nin İnkişaf Proqramı “Bakı prosesi”nə tərəfdaş ola bilər: [nazir Əbülfəs Qarayev BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və BMT İnkişaf Proqramının (BMTİP) rezident nümayəndəsi Qulam İsakzaini qəbul edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

140. Bülbül, K. İntellektual və mədəni işbirliyi sahəsində daha çox çalışmalıyıq: “Türk dünyasında dövlət və siyasət adamlarımız arasında çox gözəl əlaqə var. Bunu daha da gücləndirmək lazımdır”: [YTB-nin rəhbəri Kudret Bülbüllə söhbət] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.12.

141. Bülbül, K. Türk dünyası arasındakı əlaqələri daha da gücləndirməliyik”: Küdret Bülbül: “Azərbaycana hər səfərimdə Bakını bir başqa inkişaf nöqtəsində görürəm”: [“Xaricdə Yaşayan Türklər və Qohum Topluluqlar” qurumunun rəhbəri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qəzet.-2016.- 26 noyabr.- S.7.

142. Cəlilova, G. Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Tretyakov Qalereyasında...: [Moskvada, eyniadlı qalereyada “Abşeron ulduzları. 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamları” adlı sərginin düzənlənməsi haqqında] //Bakı xəbər.- 2016.- 1 noyabr.- S.14.

143. Dənizlidə Qarabağ parkının açılışı: Türkiyənin Dənizli şəhərində Azərbaycan – Qarabağ parkı salınıb, Xocalı soyqırımına abidə qoyulub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

144. Əliyeva, M. Rusiya mədəni həyatında Azərbaycan təntənəsi: Mehriban xanım Əliyeva Moskvada "Abşeron ulduzları. 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamları" sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.; Xalq qəzeti.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

145. Əməkdaşlıq protokolu imzalanıb: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Şərq Xalçaları üzrə Beynəlxalq Konfransın İcraiyyə Şurasının akademik komitəsinin sədri Alberto Boralev və Böyük Britaniyanın nüfuzlu “Hali” jurnalının baş redaktoru Ben Evans ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

146. Əzimov, İ. Bakı VII Azərbaycan – Rusiya Regionlararası Forumunun iştirakçıları Lənkəran və Astarada olmuşlar: [İnfo-tur çərçivəsində qonaqların tarix və mədəniyyət abidələri ilə tanış olmaları, turizm baxımından maraqlı olan məkanlara səyahət etmələri haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

147. Əzizəliyeva, B. Tarixçilərə də vəzifələrini xatırladan çəfakeş araşdırmaçı: Böyük Britaniya muzeylərindəki türk və islam əsərləri haqqında bilmədiklərimiz...: [Türkiyənin tanınmış yazarı, tədqiqatçı-alim Muhsin Kadıoğlunun adıçəkilən ölkənin muzeylərində apardığı tarixi araşdırmaları haqqında]: I yazı //Kaspi.- 2016.- 15 noyabr.- S.15.

148. Əzizəliyeva, B. Tarixçilərə də vəzifələrini xatırladan çəfakeş araşdırmaçı: Böyük Britaniya muzeylərindəki türk və islam əsərləri haqqında bilmədiklərimiz...: II yazı //Kaspi.- 2016.- 16 noyabr.- S.15.

149. Fariz. Bakıda görkəmli macar bəstəkarının əsərləri səsləndirildi: [musiqi tədqiqatçısı Bela Bartokun (1881-1945) əsərləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

150. Fariz. Ərəb dünyasının ən böyük ədəbiyyat nəşrinin baş redaktoru Bakıdadır: [Misirin “Ədəbiyyat xəbərləri” qəzetinin baş redaktoru Tarik-əl-Tahir Hifni və Bakıdakı Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin direktoru Əhməd Sami Əl-Aydi ilə Bilik Fondunda və Milli Kitabxanada keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

151. Fəridə. "Kontrabas" Moldovadan mükafatla geri dönüb: Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorları növbəti səfərindən qayıdıb //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 noyabr.- S.7.

152. Fəridə. İranlı rejissor Musiqili Teatrda: [rejissor İbrahim Poştkohi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 18 noyabr.- S.7.

153. Fransadakı Milad yarmarkasında Azərbaycan köşkü açılıb: [köşkdə Azərbaycan mətbəxinin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr. - S.16.

154. Hüseyn, F. Azərbaycan 35-ci İstanbul Kitab Sərgisində //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.17.

155. Hüseynov, F. Gənc musiqiçilərimiz Özbəkistanda beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanıblar //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.15.

156. İbadova, R. “Hər şeyi sıfırdan başladım”: Türkiyəyə köçüb, fəaliyyətini orada davam etdirən Roza İbadova Kocamaz: “Bu da mənim sınağımdır”: [Türkiyədə Han Teatrında fəaliyyət göstərən aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 15 noyabr.- S.12.

157. İrakli, Q. “Klassik teatr ömrünü başa vurub”: Teatrla yaşıd bədii rəhbərin etirafı: “Azərbaycan və Gürcüstan teatrları dostlaşsa, bizim dünyaya səs salan layihələrimiz ola bilər”: [S.Axmeteli adına Tbilisi Dram Teatrının bədii rəhbəri İrakli Qogiyanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.13.

158. İsrafilov, İ. Adananın teatr bayramı: [Adana Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin təşkil etdiyi 3-cü Şəhər Teatrları Festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.11.

159. İsrafilov, İ. Adananın teatr bayramı: [Adana Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin təşkil etdiyi 3-cü Şəhər Teatrları Festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.11.

160. İsrafilov, İ. Belqrad teatr həyatı payız günlərində: [Serbiyanın paytaxtında keçirilən "Slaviya" Beynəlxalq Teatr Festivalında Akademik Milli Dram Teatrının iştirakı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.4.

161. İsrafilov, İ. Belqrad teatr həyatı payız günlərində: Gündəlikdə yenə də teatr problemləri idi... //525-ci qəzet.- 2016.- 24 noyabr.- S.4.

162. Konrat, M. "Fəxrəddin Manafovun məndən üzr istəməsini gözləyirəm": [Azərbaycan filminin Təhminəsi, türk aktrisası Meral Konratın "Report"a müsahibəsi] //Kaspi.- 2016.- 22 noyabr.- S.13.

163. Koreya Respublikasında “Azərbaycan günü” //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.6.

164. “Qafqazın dürdanəsi”: Özbəkistan Dövlət Tarix Muzeyində Azərbaycan pavilyonu açılıb: [pavilyonda Azərbaycanın müxtəlif regionlarında ipəkdən və yundan hazırlanan xalçaların, tarixi abidələrimiz əsasında hazırlanmış maketlərin, milli musiqi alətləri – tar, saz, nağara, balaban, zurnanın və digərlərinin nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.16.

165. Qaliboğlu, S. “Özbəkistan Azərbaycan uşaqlarının gözü ilə”: [Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı rəsm sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.2.

166. Qaliboğlu, S. Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından Fransa incəsənəti: Sərgidə XVI-XX əsrlərə aid 200 sənət əsəri nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.8.

167. Qazaxıstanda Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr edilmiş festival //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.9.

168. Qədiroğlu, M. Gəncə Belarusun Qomel şəhəri ilə iqtisadi, mədəni əlaqələrini genişləndirir //Respublika.- 2016.- 20 noyabr.- S.6.

169. Lalə. İranlı rejissor Musiqili Teatrın fəaliyyəti ilə tanış olub: [İbrahim Poştkohi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.4.

170. Lalə. Milli İncəsənət Muzeyində Fransa incəsənəti sərgisi: Sərgi Azərbaycanda fəaliyyətinin 20 illiyini qeyd edən “Total” şirkətinin sponsorluğu ilə təşkil edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.4.

171. Lalə. Paytaxtımızda “Türk filmləri həftəsi” başlandı //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.2.

172. Los-Ancelesdə “Yeddi gözəl” baletinə həsr olunmuş gecə //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.; Palitra.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

173. Maslyakov, A. Gülüşün Xaç atası: 75 yaşını haqlayan Aleksandr Maslyakov sevimli məşğuliyyətindən hələ də zövq alır: [rus yumorunun Marlon Brandosu kimi 75 yaşını haqlayan Aleksandr Vasilyeviç Maslyakovla müsahibə] //Kaspi.-2016.- 30 noyabr.- S.7.

174. Mədəniyyət və Turizm naziri ilə Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş katibi arasında görüş keçirilib: [Əbülfəs Qarayevin Misir Ərəb Respublikasına səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 3 noyabr.- S.6.

175. "Mədəniyyət və turizm sahəsində Azərbaycan – Rusiya layihələrinin sayı artacaq" //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.2.

176. Mən, tək – kontrabasda...: Məşhur monotamaşanın növbəti uğuru: [Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçirilən “Moldfest.rampa.ru” VIII Beynəlxalq teatr festivalında Gənc Tamaşaçılar Teatrının “Kontrabas” tamaşası ilə iştirakı və mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.7.

177. Mirməmməd, G. "Böyük qastrollar"ın Bakı dayanacağında böyük təəssürat: [Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin "Böyük qastrollar" proqramının Bakı mərhələsinin başa çatması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.10.

178. Mirməmməd, G. Həftəsonunun İndoneziya ovqatı: [Bakıda İndoneziya Mədəniyyət Festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.8.

179. Mucunski, Z. “Makedoniya Azərbaycanla mədəni əməkdaşlıqda maraqlıdır”: [Makedoniya Respublikasının Türkiyə böyükelçisi Zvonko Mucunskinin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.10.

180. Mükərrəmoğlu, M. İstanbul beynəlxalq kitab sərgisində Qarabağa həsr olunmuş xüsusi guşə yaradılıb //Xalq qəzeti.-2016.- 15 noyabr.- S.7.

181. Mükərrəmoğlu, M. Türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının 4-cü konfransı: [M. F. Axundov adına Milli kitabxananın rəhbərliyinin konfransda iştirakı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 20 noyabr.- S.3.

182. Namiqqızı, L. Musiqi sahəsində Azərbaycan – İtaliya əlaqələri genişlənir //525-ci qəzet.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

183. Ölkəmiz Malayziyada sənətkarlıq festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr. - S.16.

184. "Özbəkistan Azərbaycan uşaqlarının gözü ilə": Daşkənddə rəsm və əl işləri sərgisi keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.8.

185. Özbəkistan kitabxanalarına Azərbaycan haqqında kitablar hədiyyə olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.15.

186. Rəis, X. Aktyorlarımız Kalmıkiyadan əlidolu qayıtdı: [Kalmıkiya Respublikası B.Basanqov adına Milli Dram Teatrına qastrol səfəri etmiş Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorlarının təntənəli bağlanış mərasimində fəxri adlara layiq görülməsi haqqında] //Kaspi.- 2016.- 17 noyabr.- S.12.

187. Robert Hossein: “Bir az da təkid etsəniz, burda qalacam”: ["Kaspi”də qonaq olan fransız aktyoru və rejissoru Robert Hosseinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2016.- 23 noyabr.- S.8-9.

188. Seulda türkdilli ölkələrin mədəniyyət festivalı //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.2.

189. Səfərova, Z. Bela Bartok Bakıda: Bəstəkarın əsərləri macar musiqiçilərinin ifasında Bakı filarmoniyasında səsləndi //525-ci qəzet.- 2016.- 24 noyabr.- S.7.

190. Sultanova, M. “Milli kitabxana həm milli hafizə, həm də ortaq hafizə deməkdir”: Türkdilli ölkələrin milli kitabxana rəhbərləri Ankarada bir araya gəldilər: [Ankarada keçirilən toplantıda Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov da çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.8.

191. Sultanova, M. Avrasiya düşüncə qurumları Ankarada bir araya gəlib: [“Avrasiya düşüncə quruluşlarının görüşü” adlı elmi simpoziumun keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-25 noyabr.- S.15.

192. Sultanova, M. Türkdilli ölkələrin Milli Kitabxana direktorları Ankarada görüşəcək: [tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-16 noyabr.- S.3.

193. Süleymanova, A. Mayakovski teatrının Bakı "oyunla-rı"...: (Qonaq gəl bizə... silsiləsindən) //Kaspi.- 2016.- 24 noyabr.- S.10.

194. Şerov, X. “Buradan özümlə qucaq dolusu sevgi aparacağam...”: Xursənd Şerov: “Azərbaycanın muğam sənəti, musiqiçiləri, rəssamları Özbəkistanda hər zaman yüksək dəyərləndirilir”: [özbək müğənnisinin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.10.

195. Tağısoy, N. Beş gün Noğay elində: [Rusiya Federasiyasının Qaraçay – Çərkəz Respublikasında “Noğaylar – XXI əsrdə. Tarix, Dil, Mədəniyyət: Keçmişdən Gələcəyə” adlı konfransın keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 24 noyabr.- S.15.

196. Tbilisidəki Azərbaycan Dram Teatrında yeni tamaşa: [Davit Kldiaşvilinin “Darispanın əziyyəti” əsəri Varlam Nikoladzenin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.13.

197. Toros, F. “Azərbaycanla bizim ölkənin kifayət qədər turizm potensialı var”: Fikri Toros: “Təəssüf ki, əlaqələrimiz mövcud potensialımızdan daha zəifdir”: [Kipr Türk Ticarət Odasının başqanının müsahibəsi] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

198. Türkiyəli kino sənətçiləri Sumqayıtda //Mədəniyyət.-2016.- 30 noyabr.- S.10.

199. UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin 11-ci sessiyası keçirilir: [Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə şəhərində keçirilən sessiyada Azərbaycanın nümayəndə heyətinin iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.4.

200. Vladimir Mayakovski adına Moskva Akademik Teatrı Bakıda qastroldadır //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.3.

201. Yunanıstanda Azərbaycan mədəniyyəti və mətbəxinin təqdimatı: [Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.9.

202. “The Washington Times” qəzetində Azərbaycan –İsrail əlaqələrindən bəhs edən məqalə dərc olunub //Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.4.

 

Bax: 35; 36; 204; 227; 263; 271; 273; 287; 293; 295; 322; 323; 326-328; 337; 344; 355; 362; 373; 381; 418; 420; 423; 424; 435; 437; 439; 440-442; 455; 487; 550; 557; 566; 567; 571; 572; 573; 577; 585-587; 765; 882; 972; 973-976

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

203. Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün növbəti əyləncə proqramı təşkil edib: [şənlikdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva övladları ilə birgə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2016.- 11 noyabr.- S.4.

204. Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan haqqında nəşrləri Braziliya Senatının kitabxanasına hədiyyə olunub //Azərbaycan.- 2016.- 26 noyabr.- S.6.; Respublika.- 2016.- 26 noyabr.- S.4.; Palitra.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

205. Abbaszadə, M. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi //Bakı xəbər.- 2016.- 29 noyabr.- S.11.

206. Abdullayeva, N. “Bakutel 2016” sərgisi İKT sahəsində yeniliklərlə tanış olmaq istəyənləri bir araya yığacaq: Sərgi iştirakçıları arasında aparıcı İKT şirkətləri, Azərbaycanın mobil rabitə operatorları, internet provayderləri, sistem inteqratorları və tanınmış brendlərin distribüterləri yer alır //Palitra.- 2016.- 2 noyabr.- S.11.

207. Abdullayeva, N. “İnternetin inkişafı biliklərin, məlumatların artmasına səbəb olacaq” //Palitra.- 2016.- 18 noyabr.- S.11.

208. Abdullayeva, N. E-kitaba, yoxsa çap kitabına üstünlük verilməlidir? //Palitra.- 2016.- 11 noyabr.- S.11.

209. Hüseynzadə, F. İnformasiya müharibəsində İKT-nin rolu: Sosial şəbəkələrdə və virtual forumlarda bloggerlər komandası yaradılmalıdır //Palitra.- 2016.- 4 noyabr.- S.11.

210. Miriyev, A. İKT-nin inkişafı: “Yaşıl İT” mədəniyyətinin formalaşması üçün nə etməli? //Palitra.- 2016.- 16 noyabr.- S.11.

 

Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresi

 

211. Aslanov, A. Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresi: medianın aktual problemlərinin müzakirəsi üçün nadir platforma //Azərbaycan.- 2016.-15 noyabr.- S.6.

212. Bakı ilə tanışlıq qonaqlarda zəngin təəssürat yaradıb: [Bakıda keçiriləcək konqres iştirakçılarının şəhər gəzintisi haqqında] //Azərbaycan.- 2016.-16 noyabr.- S.8.

213. Bakı Konqresinin iştirakçılarına konsert proqramı təqdim edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2016.- 18 noyabr.- S.2.

214. Konqresin iştirakçılarına maraqlı konsert proqramı təqdim edilib //Azərbaycan.- 2016.-18 noyabr.- S.5.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

215. Abdullayeva, A. Kitablarla bağlı şərəfli alim ömrü: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kərim Tahirov haqqında] //Səs.- 2016.- 12 noyabr.- S.12.

216. Anar. “İrəvan xanlığı” kitabı ərəb dilində nəşr olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA-nın Tarix İnstitutu və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə Milli Kitabxanada keçirilən “İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi” kitabının ərəb dilində nəşrinin təqdimatı haqqında] //Palitra.- 2016.- 8 noyabr.- S.7.

217. Azəri, L. İspan ədəbiyyatının sonuncu klassiki: Migel Delibesin Azərbaycan dilində “Seçilmiş əsərləri”nin təqdimatı oldu: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.8.

218. Cavadov, Z. Zəngilan Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi fəaliyyətdədir //Respublika.- 2016.- 12 noyabr.- S.5.

219. Ələsgərov, B. Bu da bir abidədir: [“Qobustan” jurnalının biblioqrafiyası haqqında] //İqtisadiyyat.- 2016.- 28 oktyabr-3 noyabr.- S.8.

220. Fuad. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında yeni kitabların təqdimatı keçirilib //Palitra.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

221. Gənclər, innovasiyalar, kitabxanalar: Gəncədə Azərbaycan – Rusiya elmi-praktik konfransı //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.5.

222. “Gənclər mütaliə edir” aksiyası: [Şirvan Şəhər Mərkəzi kitabxanasının təşkilatçılığı ilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.2.

223. Hacıyeva, A. Mənəvi sərvətimizə müasir yanaşmanı əks etdirən dəyərli nəşr: [Milli Kitabxananın direktor müavini Ədibə İsmayılova və Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsinin müdiri Adilə Abdullayeva tərəfindən hazırlanan "Açıq Kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri" adlı metodik vəsait haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.6.

224. Hüseynov, F. “İrəvan xanlığı” kitabının ərəb dilində nəşrinin təqdimatı keçirildi: [konfrans çərçivəsində Milli Kitabxanada eyniadlı kitabın təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.9.

225. Xarici diplomatlar kitabxanaların qonağı olub: Milli Kitabxanada Rumıniya səfiri ilə görüş //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.6.

226. Kitabxana mədəniyyət fenomeni kimi: [Qusar rayonun MKS-də eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.2.

227. Milli Kitabxanada misirli qonaqlarla görüş: [Misir Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Əhməd Sami Elaydi və Misirin "Ədəbiyyat xəbərləri" qəzetinin Baş redaktoru Tarik-əl-Tahir Hifni Azərbaycan Milli Kitabxanasında olublar] //525-ci qəzet.-2016.- 23 noyabr.- S.7.

228. Mükərrəmoğlu, M. Görmə qabiliyyəti məhdud olanlar üçün “Danışan kitabxana” yaradılır //Xalq qəzeti.- 2016.- 30 noyabr.- S.7.

229. Mükərrəmoğlu, M. Rumıniya səfiri Milli Kitabxanada olmuşdur: [Dan İanku ilə keçirilən görüş haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.2.

230. Prezident Kitabxanasında İrəvan xanlığının tarixi ilə bağlı yeni əsərlərin təqdimatı olub //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 25 noyabr.- S.5.

231. Rəqibə. Milli Kitabxanada ədəbiyyat bayramı: Migel Delibesin “Seçilmiş əsərləri”nin təqdimat mərasimi keçirildi //Aydın yol.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

232. Stepanov, V. Kitabxanalarda innovasiyalar – innovasiyalar üçün kitabxanalar: “Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi-praktik konfransının yekunları haqqında //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.10.

233. Tarix İnstitutnun hazırladığı "İrəvan xanlığı” kitabının ərəb dilində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib: [Milli Kitabxanada keçirilən eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

234. Zümrüd. İspan yazıçısının "Seçilmiş əsərləri"nin təqdimatı keçirilib: Kitab Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi tərəfindən çap olunub: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Migel Delibesin eyniadlı kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Səs.- 2016.- 24 noyabr.- S.10.

 

Bax: 18; 150; 181; 190; 192; 767; 768; 877; 893; 902; 969

 

MUZEY İŞİ

 

235. Fariz. Muzey sərvətlərinin elektron portalının təqdimatı keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.8.

236. Məmmədli, S. "Duman, salamat qal, dağ, salamat qal" : [Lerik rayonunun uzunömürlülər muzeyi haqqında] //Həftə içi.-2016.- 24 noyabr.- S.3.

237. Rzayev, Ə. Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin 35 iliyinə həsr olunan tədbir keçirilmişdir //Səs.- 2016.- 23 noyabr.- S.13.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

238. Abidələrimiz tariximizin bir parçasıdır: Cümə məscidinin minarəsi XIV əsrin görkəmli abidəsi kimi böyük maraq doğurur //Üç nöqtə.- 2016.- 15 noyabr.- S.5.

239. Abidələrimizin hər bir daşı tariximizin bir parçasıdır: Onların üzərində Azərbaycan tarixinə dair zəngin iri informasiyalar var //Üç nöqtə.- 2016.- 11 noyabr.- S.5.

240. Abidələrimizin hər bir daşı tariximizin bir parçasıdır: Azərbaycan memarlığının ən dəyərli nümünələrindən biri Şirvanşahlar sarayıdır //Üç nöqtə.- 2016.- 9 noyabr.- S.5.

241. Abidələrimizin hər daşı tariximizin bir parçasıdı: Qız Qalası özünəməxsusluğu ilə fərqlənir //Üç nöqtə.- 2016.- 12 noyabr.- S.5.

242. Hacıyev, İ. “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” lahiyəsinin izləri ilə... //525-ci qəzet.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

243. Qarabağın arxeoloji irsi: Bakıda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib: [AMEA-da] //Mədəniyyət.-2016.- 30 noyabr.- S.4.

244. Məmmədnağıyeva, A. Bakının tarixi – İçərişəhər //Respublika.- 2016.- 29 noyabr.- S.12.

245. Nuri, E. Atəşpərəstlərin inanc yeri: Dahi kimyaçı Mendeleyevi Atəşgaha bağlayan nə idi? //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.10.

246. Nuri, E. Qız qalası: Səkkizmərtəbəli abidənin doqquzuncu qatı //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.10.

247. Nuri, E. Qobustan – açıq səma altında muzey: Əcdadların izi ilə //Aydın yol.- 2016.- 26 noyabr.- S.10.

248. Nuri, E. Şirvanşahların yadigarı: Daş dilində danışan tarix: Ud səsinin sehrində //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.10-11.

249. Sarıyeva, İ. Multikulturalizmlə azərbaycançılığın vəhdəti – Kiş məbədi...: [Şəki bölgəsinin Kiş kəndi ərazisində yerləşən məbəd haqqında] //Bakı xəbər.- 2016.- 17 noyabr.- S.15.

250. Sarıyeva, İ. Multikulturalizmlə azərbaycançılığın vəhdəti – Kiş məbədi... //Bakı xəbər.- 2016.- 18 noyabr.- S.15.

251. Sultan, M. Naxçıvanda 70-ə yaxın tarixi abidə təmir və bərpa edilib: Naxçıvan Dövlət Universitetində “Orta Araz hövzəsi tarix və mədəniyyət kontekstində” adlı beynəlxalq elmi simpozium keçirilib //Palitra.- 2016.- 22 noyabr.- S.13.

252. Sultan, M. NDU-da beynəlxalq elmi simpozium keçirilib: [“Mərkəzi Araz hövzəsi tarix və mədəniyyət fonunda” mövzusunda keçirilən simpozium haqqında] //Azərbaycan müəllimi.-2016.- 26 noyabr.- S.7.

253. Uğur. Müxtəlif dinlərə məxsus tarixi abidələr: [Alban kilsə və monastrları, “Çartak”, “Pəri qala” və digər abidələr haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 3 noyabr.- S.13.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

254. Cavadov, Z. Sumqayıt İncəsənət məktəbi //Respublika.- 2016.- 17 noyabr.- S.12.

255. Kənd folklor evində “Uşaq hüquqları aylığı” ilə bağlı tədbir: [Astara Rayon Kakalos kənd Folklor Evində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.7.

256. Sumqayıtdakı Poeziya evində növbəti görüş: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Məleykə Alıqızı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.15.

 

Bax: 930

 

RƏNGKARLIQ

 

257. Abdin, K. “Əsəri qoltuğa sığan sənətkar tarixin qoltuğunda əriyib gedir”: Kirman Abdin: "Bir çox hallarda rəsmin dili yazının dilindən daha güclü, daha təsirlidir": [rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün //Kaspi.- 2016.- 9-10 noyabr.- S.9.

258. Akvarel rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi: [Xətai Sənət Mərkəzində ümumrespublika akvarel rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.3.

259. “Akvarel” rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi keçiriləcək: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.2.

260. Azərbaycanlı rəssamın Atatürkə həsr etdiyi sərgi: [Məhəmməd Əliyevin fərdi sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr.- S.15.

261. Cəbhəyanı bölgədə daha bir mədəniyyət ocağı: Horadiz şəhərində Dövlət Rəsm Qalereyası açılıb //Mədəniyyət.-2016.- 18 noyabr.- S.7.

262. Cəlilabadda məktəblilərin fərdi rəsm sərgisi: [Gülər Hüseynova və Fidan Həsənzadənin əl işlərindən ibarət rəsm sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr. - S.7.

263. Əliyev, A. Azərbaycanlı rəssamın Luvr təəssüratları: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, Rəssamlar İttifaqının üzvü Azər Əliyevin Luvr Muzeyində keçirilən 19-cu “Art Shopping” beynəlxalq müasir incəsənət sərgisi ilə bağlı müsahibəsi] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr.- S.11.

264. Əliyev, A. Sumqayıtda rəsm festivalı keçirilib: [rəssam Əli Eminlinin fərdi layihəsi əsasında keçirilən “Ani fantaziya” rəsm festivalı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.12.

265. Əliyev, Z. “Torpağın arzusu”nun hikməti: Bir əsərin tarixçəsi: [Dövlət mükafatı laureatı Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.13.

266. Əliyev, Z. Əsl “Mona Liza” haradadır?: Bir əsərin tarixçəsi: [italyan rəssamı Leonardo da Vinçinin “Mona Liza” (“Cokonda”) tablosu haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S. 13.

267. Əliyev, Z. Milli dəyərlərə tapınanda...: Sənubər Səmədovanın yaradıcılıq axtarışları //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.24.

268. Əliyeva, M. Rəssamın sehrli dünyası: [Rəna Əmrahovanın yaradıcılığı haqqında] //Respublika.- 2016.- 20 noyabr.- S.8.

269. Əziz, A. Ailəsinin istəyi naminə iqtisadçı olan rəssam: O, şöhrət qazanacağına əmindir: [gənc həvəskar rəssam Məhsun Hüseynov haqqında] //Kaspi.- 2016.- 25 noyabr.- S.14.

270. Fərəcov, S. Təsviri sənət tariximizdə silinməz iz: [Xalq rəssamı Kamil Xanlarov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.13.

271. Gülcahan. Azərbaycanlı rəssamın xalça motivləri Moskvada sərgilənir: [rəssam Qama Məlikovanın sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.8.

272. Horadiz şəhərində Dövlət Rəsm Qalereyası açılıb: [Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 13 noyabr.- S. 3.

273. İstanbulda rəssam soydaşımızın fərdi sərgisi: [Əbülfəs Fərəcovun] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.10.

274. Qaliboğlu, E. Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadənin 100 illiyi münasibətilə sərgi açılıb: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.4.

275. Qaliboğlu, S. “İpəkdə yaşayan izlər”: [rəssam Tünzalə Məmmədzadənin tələbələri – gənc rəssamlar Elmar Məmmədzadə, Elnarə Qavami və təkəlduz ustası Türkan Məmmədzadənin əsərlərindən ibarət eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.8.

276. Qaliboğlu, S. Bölgədəki sənətkar – rəssam və yazar: Əli Səfərov 60-dan çox tamaşaya səhnə quruluşu verib //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.11.

277. Qaliboğlu, S. Roma Papasının portretini yaradan soydaşımız: [Əməkdar rəssam Zeynalabdin İsgəndərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.15.

278. Qaliboğlu, S. Türkiyə təbiətini kətana köçürən soydaşımız: [Türkiyədə yaşayan rəssam Teymur Ağalıoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.15.

279. Qaliboğlu, S. Unudulmaz müəllim: [rəssam Sabir Şıxlı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.12.

280. Qaliboğlu, S. Yaradıcı qadınların növbəti sərgisi: Sərgidə 100-dən çox əsər nümayiş olunur: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.8.

281. Quliyev, Ə. Elbəy Rzaquliyevin sənət dünyası //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.7.

282. Məmmədəliyeva, A. Azərbaycan rəngkarlığında Səməd Vurğun obrazı: [Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin çəkdiyi tablo haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.13.

283. Milli Məclisdə türkdilli xalqlara həsr olunmuş rəsm sərgisi: [Rəşad Nuriyevin sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.2.

284. Mirqasımova, C. “Mən ruhən rəssamam!..”: [rəssam Ceyran Mirqasımovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı İlahə Qismət //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.12.

285. Moskvada həmvətənimizin sərgisi təşkil edilib: [rəssam Maya Bədəlbəylinin] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.5.

286. Multikulturalizm və tolerantlıq diyarı – Azərbaycan: [Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyində Azərbaycan rəssamlarının sərgisi keçirilib] //Respublika.- 2016.- 30 noyabr.- S.6.

287. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanlı rəssam Roma Müasir İncəsənət Akademiyasının fəxri üzvü seçilib: [Azərbaycanın Əməkdar rəssamı, UNESCO-nun Beynəlxalq Rəssamlar Federasiyasının üzvü Sakit Məmmədov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 4 noyabr.- S.7.

288. Nazimqızı, S. Sənətin nadir incisi: [rəssam Xanlar Əhmədovun yaradıcılığı haqqında] //Respublika.- 2016.- 17 noyabr.- S.13.

289. Rəis, X. Muzey kimi təhsil ocağı: Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında hər bir ixtisas akademik səviyyədə öyrədilir //Kaspi.- 2016.- 11 noyabr.- S.11.

290. Sakit Məmmədov Roma Müasir İncəsənət Akademiyasının fəxri üzvüdür //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

291. “Tolerant, multikultural Azərbaycanım”: Peşəkar və həvəskar rəssamların sərgisi: [Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.7.

292. “YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində iki möhtəşəm sərgi açılıb: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərgilərin açılışında iştirak edib //Azərbaycan.- 2016.- 11 noyabr- S.4.

293. “YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində iki sərgi açılıb: [rəssam Faiq Əhmədin və kolumbiyalı rəssam Oskar Murillonun fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr.- S.16.

 

Bax: 115; 117; 132; 137; 142; 144; 305

 

Fərhad Xəlilov – 70

 

294. Əliyev, Z. Arxaya baxmaq anı...: Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun yubiley portreti //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.17.

295. Xalq rəssamının Moskvada növbəti “Görüş”ü: [Fərhad Xəlilovun eyniadlı sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.10.

296. Quliyev, Ə. Rəssamlıq sənətimizin Fərhadı: Xalq Rəssamı Fərhad Xəlilovun 70 illiyinə //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S.6.

 

Rəis Rəsulzadə – 70

 

297. Əməkdar rəssam Rəis Rəsulzadənin yubiley sərgisi: [“Yeni Gallery” Bakı İncəsənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2016.- 2 noyabr.- S.4.

298. Qaliboğlu, S. “Gələcəyə öz keçmişinin çiynində gedən rəssam”: Rəis Rəsulzadənin yubiley sərgisi açılıb: [“Yeni Gallery” Bakı İncəsənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.11.

299. Mahmud. Rəis Rəsulzadənin 70 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Palitra.- 2016.- 2 noyabr.- S.12.; Şərq.- 2016.- 2 noyabr.- S.6.

300. “Rəis Rəsulzadənin rəssamlığının kökü Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə gedib çıxır”: [görkəmli ictimai-siyasi xadim M.Ə.Rəsulzadənin nəvəsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

301. “Azərbaycan xalçaları”nın növbəti sayında //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.13.

302. “Azərbaycanın mədəni sərvəti”: Xalça Muzeyində ustad dərsləri davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.16.

303. Füzuli rayonunda "Azərxalça" ASC-nin ilk filialı – xalça kombinatı fəaliyyətə başlayıb: [Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2016.- 13 noyabr.- S.3.

304. Qaliboğlu, S. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Qadın geyim bəzəkləri”: [eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-18 noyabr.- S.10.

305. Qaliboğlu, S. Müasir İncəsənət Məkanında "Nə var, odur”: [rəssam Faiq Əhmədin fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.13.

306. Qaliboğlu, S. Tullantılardan yaradılan əsərlər: [V.Səmədova adına sərgi salonunda şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.5.

307. Mahmud. Muzeydə “Qadın geyim bəzəkləri” sərgisi açılıb: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində] //Palitra.-2016.- 11 noyabr.- S.16.

308. Mirzə, M. “Azərbaycan xalçaları” jurnalının XX sayı //Respublika.- 2016.- 24 noyabr.- S.8.

309. Sarıyeva, İ. Şəbəkə ustası Rafiq Allahverdiyevin emalatxanasındakı möcüzələr //Bakı xəbər.- 2016.-17 noyabr.- S.15.

310. Səlimov, Ə. Tarixi “Soğanı” “Ağ-qırağı haşiyə” ilə yanaşı müasir kəlağayılar da istehsal olunur: Növbəti inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan Şəki ipəyinin şöhrəti yenidən geri qayıdır //Azərbaycan.- 2016.- 22 noyabr.- S.8.

311. Soltan. Milli papaqdan özgə papağa: Geyim tariximizdən //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.15.

312. Şərq Xalçaları üzrə Beynəlxalq Konfrans Bakıda xalça simpoziumuna dəstək verəcək: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində qurumun İcraiyyə Şurası Akademik Komitəsinin sədri ilə görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.2.

313. Təhminə. İncə barmaqların inciləri: Nadir peşə sahibi: Zərgər xanım Aysel Məmmədova //Azad Azərbaycan.- 2016.- 25 noyabr.- S.7.

314. “Tolerant gənclik”: [eyniadlı beynəlxalq təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.2.

 

Lətif Kərimov – 110

 

315. Abbaslı, T. Ustad Lətif...: [xalçaçı-rəssam haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.13.

316. Fəridə. "Lətif Kərimov. Xalça sənətinə həsr olunmuş həyat: Dünya şöhrətli xalçaçı-rəssam Lətif Kərimovun 110 illik yubileyi qeyd olunub: [Azərbaycan Xalça Muzeyində] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 19 noyabr.- S.5.

317. Xalça sənətinə həsr olunmuş həyat sərgisi: Görkəmli xalça ustasının anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıb: [Azərbaycan Xalça Muzeyində Xalq rəssamının yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.4.

318. Lətif Kərimovun 110 illik yubileyi qeyd olunacaq: [Azərbaycan Xalça Muzeyinin yaradıcısı, görkəmli alim və xalçaçı-rəssam haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

319. Heydər Əliyev İncəsənət Məktəbində “Müasir fotoqrafiyanın əsasları” mövzusunda treninq keçirilib //Xalq qəzeti.- 2016.- 4 noyabr.- S.7.

320. Qaliboğlu, S. “İşıqlar” fotomüsabiqəsi başa çatıb //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.16.

321. “Müasir fotoqrafiyanın əsasları” mövzusunda treninq: [Masallı şəhərində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.5.; İki sahil.- 2016.- 4 noyabr.- S.14.

322. “Sərhədsiz mədəniyyət” festivalında “Azərbaycan guşəsi”: [Norveçin paytaxtı Osloda fotomüxbir Rüstəm İsmayılovun eyniadlı fotosərgisinin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.5.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

323. Nəzakət. Rusiyanın Tambov şəhərində general Naxçıvanskinin büstü qoyulub //Səs.- 2016.- 8 noyabr.- S.13.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

324. Hüseynov, R. Tarixi geyimlərdə yaşadan gənclər: Onların eksponatlarının sayına və zənginliyinə muzeylər də həsəd aparır: [Ruslan Hüseynov və Fuad Cəbrayılovla müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2016.- 4 noyabr.- S.10.

 

Bax: 311

 

MUSİQİ

 

325. Abbaslı, T. Layla-bayatı simfoniyalı...: Eyzən tufan coşğulu, atom təlatümlü, hərdən də bəmi-ahəstə bəstələr bəstəkarı – Fikrət Əmirov //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.12.

326. Alim Qasımovun Paris Filarmoniyasında konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.9.

327. Allahverdiyeva, T. Parisdə dolma bişirib, "Şuşanın dağları"nı oxuyan azərbaycanlı: [Fransada yaşayan, vokalist Təranə Allahverdiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 16 noyabr.- S.12.

328. Allahverdiyeva, T. Vətəndən güc alıb, vətəni gücləndirən soydaşlarımız: Müxtəlif dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlı mədəniyyət xadimləri ölkəmizin dünyada tanıdılmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar: [Fransada yaşayan vokal ifaçısı Təranə Paris Baku (Təranə Allahverdiyeva) ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 30 noyabr.- S.12.

329. Azəri, L. İstedada qiymət məsuliyyəti artırır: Emin Hüseynov daha mötəbər müsabiqələrdə uğur qazanmaq arzusundadır: [violin ifaçısı Emin Hüseynov haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.6.

330. Azəri, L. Muğam nəzəriyyəçilərinin müşayiətçilərdən bəhrələnməsi vacibdir: Milli Konservatoriyada seminar: [“Bayatı-Şiraz” muğamının “Bərdaşt” şöbəsi” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.4.

331. Bakı Musiqi Akademiyasında ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.4.

332. Bəstəkarlar İttifaqında “Oazis” simli kvartetinin konserti //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.5.

333. Cahangir Cahangirovun yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Qara Qarayev adına Uşaq musiqi məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S. 2.

334. Eldaroğlu, E. Musiqişünaslığa dəyərli töhfə: Professor Abbasqulu Nəcəfovun hazırladığı yeni dərslik işıq üzü görüb: [professorun "Etnoorqanologiya” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 11 noyabr.- S.7.

335. Elsevər, S. Xanəndə adını həmişə urvatlı saxlayan kişi: “Yaxşı ki, nəğməni dəfn etmək olmur”: [mərhum Xalq artisti, xanəndə Əbülfət Əliyev haqqında] //Kaspi- 2016.- 9-10 noyabr.- S.10.

336. Əliyeva, İ. İşıqlı duyğularla yaşayırdı: Ziyalı qadınlarımız: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış maarifçi Ədilə Xeyrulla qızı Heydərova haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.10.

337. Əliyeva, İ. Şah əsərlərin möhtəşəm təqdimatı: Musiqi dünyası: [görkəmli musiqiçi Fərəc Qarayevin “1791” serenadası “Digər fəza” V Beynəlxalq Aktual Musiqi Festivalı çərçivəsində Moskva Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Azərbaycan.-2016.- 11 noyabr.- S.8.

338. Əsədova, Y. Əlvan ritmlər, xalq təravətli çalarlar: Bəstəkar Yaşar Xəlilovun 60 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.12.

339. Əsgərzadə, Q. Səsinin sehri: [müğənni Hüseynağa Hadıyev haqqında] //Вышка.- 2016.- 18 ноября.- С.11.

340. Fərəcov, S. Bəstəkarla üz-üzə: Xəzər Universitetində Sərdar Fərəcovun yaradıcılıq gecəsi keçirildi //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.15.

341. Fərəcov, S. Görkəmli xanəndə Bülbülcanın 175 illik yubileyi qeyd olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.11.

342. Fərəcov, S. Görkəmli tarzənin xatirəsi yad edilib: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Xalq artisti Həbib Bayramovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S. 4.

343. Fərəcov, S. Prezident təqaüdçüsü olan gənc ifaçıların konserti: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.6.

344. Gənc bəstəkarın yeni uğuru: [Arzu Abbasovanın ABŞ-ın Nyu-York şəhərində keçirilən “Muse” (Multicultural Sonic Evolution) gənc bəstəkarların IV beynəlxalq müsabiqəsində qazandığı uğur haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.11.

345. “Gənclərə dəstək” layihəsində növbəti konsert: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.

346. Görkəmli tarzən Sadıqcanın 170 illik yubileyi qeyd olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.2.

347. Gülər. Bəhram Nəsibov anıldı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bəstakarın xatirə gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Ekspress.- 2016.- 29 noyabr.- S.13.

348. Hərbi hissədə konsert: [Bibiheybət qəsəbə Mədəniyyət Evinin N saylı hərbi hissədə keçirtdiyi “Canım-qanım Azərbaycanım” adlı konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

349. Hüseynov, F. “Tarın atası”nın 170 yaşı qeyd olundu: Noyabrın 22-də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli tarzən Mirzə Sadıq Əsəd oğlu Sadıqcanın 170 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

350. Xanəndə Teyyub Aslanovun yeni albomu təqdim edilib: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //525-ci qəzet.-2016.- 3 noyabr.- S.7.

351. İsmayılqızı, X. Mahnıları ilə qəlblərdə yaşayan sənətkar: [Əməkdar artist İdris Mehdiyev haqqında] //İki sahil.- 2016.- 8 noyabr.- S.16.

352. Kərim, A. “Karmen”in yeni tamaşası: sevgi və cəsarətin təntənəsi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Hüseyn Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

353. Qarayev, Y. Mən bir tut ağacıyam: [bəstəkar Aygün Səmədzadənin yaradıcılığı haqqında] //İqtisadiyyat.- 2016.- 18-24 noyabr.- S.6.

354. Lalə. “Aman təklik əlindən...”: Xanəndə Teyyub Aslanovun musiqi albomunun təqdimatı: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.6.

355. Lalə. ABŞ-da gənc bəstəkarın konserti: [Türkər Qasımzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

356. Mahmudova, C. Doğum və ölüm günü eyni ayda olan bəstəkar: [Xalq artisti Emin Sabitoğlu haqqında onun qızı Ceyran Mahmudova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xalidə Gəray //Yeni Müsavat.- 2016.- 7 noyabr.- S.13.

357. Mənsimov, E. “Qaval daşı”ndan başlanan tarix: Qədim musiqi alətləri Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir //Azərbaycan.- 2016.- 27 noyabr.- S.4.

358. Milli musiqi və rəqs sənətinin təbliği: Növbəti seminar Şəkidə keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.11.

359. Mirməmməd, G. “Karmen”: ehtirasın səslənişi özündən gözəl olanda...: [Opera və Balet Teatrında oynanılan eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-16 noyabr.- S.6.

360. Mirzəbəyli, İ. Tofiq Bakıxanov: Naxçıvanda elmə, təhsilə, mədəniyyətə qayğının ali səviyyəsinin şahidi oldum: [bəstəkarın 80 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan MR-də keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

361. Mirzəbəyli, İ. Üzeyir bəy Hacıbəyli dünyasının sehrində: Yaxud ömrü xəzinələrdə keçən adamın heyranlığı //525-ci qəzet.- 2016.- 1 noyabr.- S.6.

362. Müasir musiqinin möhtəşəm təqdimatı: Moskvadakı “Digər fəza” festivalında Azərbaycan bəstəkarı Fərəc Qarayevin əsəri səslənib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.12.

363. Naxçıvanda Tofiq Bakıxanovun yaradıcılıq gecəsi keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.11.

364. Nəsirov, S. Qədirbilən insan: [xanəndə İbrahim Məlikovun 70 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.11.

365. Prezident təqaüdçüsü olan gənc ifaçıların konserti: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

366. Rəfiq, G. Bir işıq zolağı: [Xəzər Universitetinin “Dünya” konsert salonunda bəstəkar Sərdar Fərəcovun yaradıcılıq gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Bizim yol.- 2016.- 9 noyabr.- S.15.

367. Sabiroğlu, F. Məhbus xanımın ölüm rəqsi: I yazı: [Azərbaycanın ilk peşəkar qadın pianoçusu Xədicə Qayıbova haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.4.

368. Sabiroğlu, F. Məhbus xanımın ölüm rəqsi: II yazı //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.5.

369. Sabit, E. "Anadır arzulara hər zaman Qarabağ...": [bəstəkar Bəhram Nəsibov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 29 noyabr.- S.7.

370. Sabit, E. "Muğamat var olan yerdə": [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyniadlı ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Azad Azərbaycan.-2016.- 30 noyabr.- S.7.

371. Sabit, E. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı: Muğam mənəviyyatımız, tariximiz və taleyimizdir //Azad Azərbaycan.- 2016.-18 noyabr.- S. 7.

372. Sabit, E. Səbirsizliklə gözlənən “Payız sevgisi” uğurla yekunlaşdı: [Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında Əməkdar artist Gülüstan Əliyevanın konsertinin keçirilməsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

373. Sabit, E. Təsnif və xalq mahnılarımız Qırğızıstanda ifa olunub: [Hüseyn Məlikovun ifasında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.7.

374. Sadıqoğlu, A. Mahnılarda yaşanan ömür: [Əməkdar artist İdris Mehdiyevin anım günü münasibətilə] //Xalq qəzeti.-2016.- 5 noyabr.- S.6.; Səs.- 2016.- 8 noyabr.- S.13.

375. Salmanov, R. Bakı, sabahın xeyir! : [Xalq artisti Yalçın Rzazadə haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 27 noyabr.- S.6.

376. Savalan. Fikrət Əmirovun xatirəsi adını daşıyan məktəbdə yad edildi: Uşaq İncəsənət məktəbində sənətkarın irsindən bəhs edən muzey yaradılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.5.

377. Səmədzadə, Z. Muğamımızın fəlsəfi dünyası: [professor Mina Hacıyevanın “Azərbaycan muğam fəlsəfəsi” kitabı haqqında] //İqtisadiyyat.- 2016.- 25 noyabr - 1 dekabr.- S.8.

378. Səyavuş Kərimi: "Milli musiqinin tədrisində çox problem var": [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Cavid Zeynallı //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.-S.9.

379. Tanınmış dirijor və bəstəkar Nəriman Əzimov vəfat edib //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.14.

380. Tofiq, H. Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyi qeyd olunub: [Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 12 noyabr.- S.7.

381. Yaponiyada Azərbaycan musiqisindən ibarət ilk diskin təqdimatı //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.16.

382. “Zamanla üz-üzə” beynəlxalq musiqi layihəsi davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.4.

 

Bax: 116; 129; 167; 172; 182; 213

 

Nazim Əliverdibəyov – 90

 

383. Cavadov, Z. Bəstəkarın xatirə gecəsi: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //Respublika.- 2016.- 27 noyabr.- S.7.

384. Əlizadə, H. Melodiyalarda yaşayan bəstəkar ömrü: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.12.

385. Məmmədov, M. Nazim Əliverdibəyovun 90 illik yubileyi qeyd edildi: [30 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 18 noyabr.- S.7.

386. Nazim Əliverdibəyovun yubileyinə həsr olunmuş konsert: [30 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.5.

 

Ramiz Mustafayev – 90

 

387. Hüseynov, F. Bəstəkar Ramiz Mustafayevin 90 illiyinə həsr olunan gecə: [Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

388. Hüseynova, S. Əbədiyyətə qovuşmuş bəstəkar ömrü: Ramiz Mustafayev – 90 //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.14.

389. Ramiz Mustafayevin 90 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı: [bəstəkarın xatirəsinə Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında və Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında keçiriləcək tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.2.

 

Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı

 

390. Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına yekun vurulub //Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.

391. Bakıda ənənəvi caz festivalı sona çatıb //Mədəniyyət.-2016.- 2 noyabr.- S.4.

392. “Euronews” kanalında Bakı caz festivalı haqqında süjet //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.3.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

393. Hüseynov, F. Kəndirbazlıq və zorxana meydanlarından dairəvi manejə: Peşəkar milli sirk sənətinin 70 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransı keçirildi //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.8.

394. Qaliboğlu, S. “Azərbaycan milli sirk sənəti – 70”: Elmi-praktik konfrans keçiriləcək: [AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.14.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

395. Atakişiyev, A. “Aşıq gördüyünü çağırar”: [aşıq Xalıqverdinin yaradıcılığı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

396. Fərəcov, S. Yüz yaşlı aşıq Hüseyn Cavan //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.5.

397. Fərəcov, S. Yüz yaşlı ozanın xatirə gecəsi: Aşıq Hüseyn Saraçlının yubileyinə həsr olunmuş mərasim keçirildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr .- S.6.

398. Kərimova, S. Müstəqillik dövründə folklor və qanunvericilik məsələsinə bir nəzər //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.8.

399. Sarıyeva, İ. Aşıq Hüseyn Saraclının 100 illiyinə həsr olunan xatirə gecəsi keçirildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Bakı xəbər.- 2016.- 18 noyabr.- S.14.

400. Sarıyeva, İ. Milli Hökumət zamanında Seyid Cəfər Pişəvəri onu aşıqların rəhbəri qoymuşdu”: Həsrət aşığı Hüseyn Cavanın 100 illik yubileyi qeyd edildi //Bakı xəbər.- 2016.- 24 noyabr.- S.14.

Bax: 124

BALET VƏ RƏQS

 

401. Azəri, L. “9 yaşımdan həyatımın rəqs yolu başlayıb”: Görkəmli rəqqas, Xalq artisti Böyükağa Məmmədov 90 yaşını qeyd etməyə hazırlaşır //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.11.

402. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası müəllimlərinin növbəti ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.7.

403. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Milli Dirçəliş Günü //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.5.

404. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının təşəbbüsü ilə Şəmkirdə seminar keçirilib //Mədəniyyət.-2016.- 2 noyabr.- S.11.

405. Bədii obraz üzərində iş prosesi: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

406. Əfəndiyev, T. Sənətlə təhsilin qovuşduğu məkan: Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının yaradılmasından bir il ötür: [akademiyanın rektoru Timurçin Əfəndiyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı M. Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2016.- 11 noyabr.- S.5.

 

Bax: 358

 

KİNO

 

407. Abbaslı, T. “...Qoy o da Eldənizimiz olsun!”: Bunu – Eldəniz Zeynalovun doğum xəbərini eşidən Səməd Vurğun deyib... //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.15.

408. Abbaslı, T. Örnək aktyor, ustad qiraətçi: [kino aktyoru Müxlis Cənizadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.15.

409. Abbaslı, T. Üzdə həlim, içdə təlatüm...: Sədr oğlu “Qaraş”lıqdan uludan ulu Dədə Qorqudluğa qalxan Həsən Məmmədov //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.13.

410. Abdullayev, E. Azərbaycanda ilk qorxu filmi çəkilir: [rejissor Elvin Abdullayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 2 noyabr.- S.12.

411. Almuradlı, R. “İstiqlalım bircə il sürdü”: [rejissor Rövşən Almuradlının fikirləri] //Bizim yol.- 2016.- 2 noyabr.- S.15.

412. “Azərbaycan ailəsi – 2016” film festivalının qalibləri mükafatlandırılıb: [Heydər Əliyev Fondunun, BMT-nin Əhali Fondunun, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 30 noyabr.- S.4.

413. Azərbaycan Tibb Universitetində “Fitnə” filmi təqdim olunub //Bakı xəbər.- 2016.- 23 noyabr.- S.14.

414. Əbdülrəhmanlı, N. Müharibə dövrünün kinosu //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.9.

415. Əbdülrəhmanlı, N. Müharibə dövrünün kinosu //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

416. Əbdülrəhmanlı, N. Səsli sənədli kinomuzun ilk dövrü //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.9.

417. Əbdülrəhmanlı, N. Səsli sənədli kinomuzun ilk dövrü //Aydın yol.- 2016.- 26 noyabr.- S.13.

418. “Dərs” filmi Hindistana beynəlxalq festivala gedir: [Rafiq Əliyevin və Cavid Təvəkkülün çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.16.

419. Fərəcov, S. Tanınmış kino xadimi Rasim İsmayılovun yubiley gecəsi: [Dövlət Film Fondunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

420. “İçəri şəhər” Tallin festivalında: [İlqar Safatın hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.16.

421. Kazımzadə, A. Ciddi düşünən, daim özünə qarşı tələbkar olan sənətkar: [Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli haqqında] //Kaspi.- 2016.- 23 noyabr.- S.15.

422. Qurbanova, Z. “Həyatı şablon şəkildə yaşamaq istəmirəm”: Zarina Qurbanova: “Məşhurluqdan və kiminsə azadlığımı əlimdən alacağından qorxuram”: [ixtisasca rejissor, aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 9-10 noyabr.- S.12.

423. “Qırmızı bağ” Banqladeşə gedəcək: [Mirbala Səlimlinin hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.16.

424. Lalə. “Dərs” filmi Minsk festivalında mükafat qazanıb: [Rafiq Əliyev və Cavid Təvəkkülun çəkdiyi film] //Mədəniyyət.-2016.- 11 noyabr.- S.16.

425. Məhərrəmova, T. Cizgi filmləri: səhv seçiləndə, dərd verir o da: Xarici animasiya filmlərindən uşaqlarda aqressivliyə səbəb olanları yığışdırılmalı, yerli istehsala diqqət artırılmalıdır //Kaspi.- 2016.- 24 noyabr.- S.6.

426. Mənsimov, E. Film istehsalçıları müvafiq rüsum və vergidən azad ediləcəklər: [Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin iclasında "Gömrük tarifi haqqında" qanuna və Vergi Məcəlləsinə əlavələr müzakirə olunub] //Azərbaycan.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

427. Milli Qəhrəman haqqında sənədli filmin nümayişi: [Kamran Qasımovun Samid İmanova həsr etdiyi “Samidə məktub” sənədli filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.11.

428. Nigar. Kinematoqrafiyaya güzəştli kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulur: [Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Rafael Hüseynov komitənin iclasında yeni “Kinematoqrafiya haqqında” qanun layihəsini müzakirə edib] //Palitra.- 2016.- 2 noyabr.- S.10.

429. Pəhləvan, Ə. "Azərbaycanda rejissor qıtlığı yoxdur": Əmir Pəhləvan: “Mən mükafat üçün əsər yazıb film çəkməmişəm...”: [yazıçı-şair, rejissorla müsahibə]/müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.13.

430. Sultanova, M. Ankarada “Xüsusi kəşfiyyatçı İbad” filminin təqdimatı: [Natiq Novruzovun çəkdiyi film haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.11.

431. Şəhid rejissor Vaqif Əhmədov adına təqaüd təqdim edilib: [rejissorluq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Günel Qafarovaya] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

432. Tağızadə, C. Xoşbəxt ailə sənətdən daha önəmlidir: [gənc aktirisa Cəmilə Tağızadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 18 noyabr.- S.11.

433. Tahirə. Azərbaycan kinosunda böyük dəyişiklik gözlənilir //Şərq.- 2016.- 2 noyabr.- S.13.

434. Tofiq, H. “Qarabağ həqiqətləri uşaqların gözü ilə”: ADU-da eyniadlı filmin təqdimatı keçirilib //Azad Azərbaycan.-2016.- 2 noyabr.- S.7.

435. Van film festivalının “Ən yaxşı aktrisa”sı: [İlqar Safatın “İçərişəhər” filmindəki roluna görə Təhminə Rafaellanın mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.16.

436. “Vandalizm” sənədli filminin təqdimatı olub: [Nizami Kino Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2016.- 25 noyabr.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 25 noyabr.- S.5.

437. Vyanada Bəhram Bağırzadənin karikatura və foto sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2016.-11 noyabr.- S.2.

438. “Yeni nəfəs – 2” qısametrajlı ssenari müsabiqəsinə yekun vurulub //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.11.

439. “Yuxarıda və aşağıda” qısametrajlı filmi diploma layiq görülüb: [Bişkekdə keçirilən MDB ölkələrinin “Umut” Gənc Film Forumunda Teymur İsmayılovun çəkdiyi eyniadlı filmin “Ən yaxşı bədii film” diplomuna layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

 

Bax: 447; 466; 474; 481; 483; 484; 499-502; 797; 967

 

 

 

 

“Əli və Nino” filmi yeni quruluşda

 

440. Əli və Nino” filmi Nyu-York izləyicilərini heyran edib: [rejissor Asif Kapadianın hazırladığı film haqqında] //Respublika.- 2016.- 17 noyabr.- S.14.; Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.3.

441. “Əli və Nino”nun Nyu-York premyerası geniş rezonans doğurub: “The New York Times” qəzeti filmin xülasəsini dərc edib //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.16.

442. Mahmud. Nyu-Yorkda “Əli və Nino” filminin premyerası keçirilib //Palitra.- 2016.-17 noyabr.- S.15.

443. Məcidova, X. "Əli və Nino" dünya ekranlarına çıxır: [prodüser, ssenarist və rejissor Cəfər Axundzadənin eyniadlı filmlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında söylədikləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.32.

 

Bakıda VII Avropa Film Festivalı

 

444. Bakıda VII Avropa Film Festivalı başlanıb //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.2.

445. Bakıda VII Avropa Film Festivalına start verilib //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.3.

446. Mükərrəmoğlu, M. Bakıda VII Avropa film festivalı //Xalq qəzeti.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

 

TEATR

 

447. Bayramqızı, Ə. “Dostluğ”a bağlanan ömür: [aktyor, Əməkdar mədəniyyət işçisi Aslan Fətullayev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 6 noyabr.- S.5.

448. “Cadugər və gözəl” : “Oyuq” teatr-studiyasının tamaşası: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Cəmilə Allahverdiyevanın hazırladığı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S. 13.

449. Əliyev, A. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı 48-ci mövsümünə başladı: [mərasimdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev iştirak edib] //Azərbaycan.- 2016.- 24 noyabr.- S.8.

450. Əzizoğlu, H. "İşimi sevirəm": Hüseyn Əzizoğlu: “Hətta yaşlı insanlar belə, məni yolda görəndə deyirlər ki, bu, “Terminator”dakı oğlandır”: [videobloger, aktyorla müsahibə] /müsahibəni aparıdı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 24 noyabr.- S.14.

451. Gülcahan. Dünya da köhnədi, dələduzluqları da...: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında Lalə Şirinovanın hazırladığı "Dələduz" tamaşasının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 23 noyabr.- S.13.

452. Gülcahan. Sumqayıtın ad günündə mədəniyyət bayramı: Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının yenidən qurulmuş binasında yeni mövsümün açılışı //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.3.

453. Həsənoğlu, R. “Nigarançılıq"dan qəti nigaran deyiləm”: [Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Aydın yol.- 2016.- 26 noyabr.- S.6.

454. Xanızadə, B. ART müsahibə: Müsahibimiz Xalq artisti, rejissor, Azərbaycan pantomimasının yaradıcısı Bəxtiyar Xanızadədir /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.20-21.

455. “Qatil” Tbilisidə nümayiş olunacaq: [Kamran Şahmərdanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.16.

456. Kazımov, A. Tamaşaçıların sevimlisi: Qədim musiqi alətləri Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir: [Xalq artisti Mərziyə Davudova haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 27 noyabr.- S.4.

457. Kazımov, N. Oğlanlarımla nəfəs alıram: Nicat Kazımov: “Heç vaxt öz tamaşalarımda övladlarıma rol verməmişəm”: [Əməkdar artist, istedadlı rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 25 noyabr.- S.11.

458. Lənkəran teatrında “Hacı Qara”nın premyerası: [Gümrah Ömərin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

459. Mirməmməd, G. Görkəmli aktrisanın yubileyinə həsr olunmuş konfrans: [Teatr Xadimləri İttifaqında Xalq artisti Mərziyə Davudovanın 115 illik yubileyi münasibətilə “Sənətkar və zaman” adlı elmi-praktik konfrans keçirildi] //Mədəniyyət.-2016.- 30 noyabr.- S.5.

460. Mirməmməd, G. “Xalam-bundu” – bütün subaylara nəsib olsun!: [Aleksandr Şarovskinin hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.6.

461. Mirməmməd, G. Opera səhnəsində “Vaqif” ilə yeni görüş var: [Opera və Balet Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.6.

462. Mirməmməd, G. Şahlar Quliyevin sonuncu “Şah İsmayıl”ı: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Xalq artistinin oynadığı sonuncu tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.5.

463. Nadir, Z. Teatr vətənpərvərlik hissinin insanlara ötürülməsi üçün vasitədir //Olaylar.- 2016.- 16 noyabr.- S.12.

464. Naxçıvanda “Arılar arasında” tamaşasına baxış olmuşdur: [Kamran Quliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı səhnə əsəri] //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 noyabr.- S.7.; Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.6.

465. Piriyev, İ. İrəvan Teatrı – 135: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərminə Ağayeva //Kaspi.- 2016.- 3 noyabr.- S.12.

466. Rəhimli, İ. Səhnə səmimiyyətinin işığı: Əməkdar artist Şövqi Hüseynovun yaradıcılığının özəllikləri barədə düşüncələr //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.12.

467. Rəis, X. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 48-ci mövsümün açılışı oldu //Kaspi.- 2016.- 24 noyabr.- S.11.

468. Rəsulova, S. Obrazlar qalereyası və ya "iki aktyorun teatrı" //Kaspi.- 2016.- 24 noyabr.- S.12.

469. “Unudulmuş kukla”nın premyerası: [A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında rejissor Anar Məmmədovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

470. “Vaqif”in qayıdışı, yoxsa bir yubiley tamaşası?: [Opera və Balet Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.7.

 

Bax: 130; 131; 138; 151; 157; 160; 161; 176; 186; 193; 276; 407; 409; 471

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

471. Abbaslı, T. Anadangəlmə aktyor: Ayrıca bir sənət odası, sənətkar “ada”sı yaradıb getmiş Əliağa Ağayev...: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.13.

472. Ağakişiyeva, Z. Sevilən tənha qadın: Ömrüm boyu təklik, yadlıq məni izlədi: [Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Seymur Elsevər //Şərq.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

473. Fariz. Unudulmaz aktyorun 65 illik yubiley gecəsi: [Xalq artisti Yaşar Nurinin 65 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.4.

474. Görkəmli sənətkarın 75 illik yubileyi qeyd edilib: [Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında mərhum Əməkdar artist, teatr və kino aktyoru, Hamlet Xanızadənin yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.13.

475. Xəlilzadə, F. Təzad dolu aktyor ömrü: [aktyor Rza Əfqanlı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 2 noyabr.- S.15.

476. İstedadsız adamlar çox və həyassız olur: "Aktyorların əksəriyyəti ürək xəstəliyindən ölür: [Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının AzVision.az-a müsahibəsi] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.7.

477. Kazımov, A. Sayıqlığa çağırış, yaxud ölülər dirilmədi: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətovun hazırladığı "Ölülər" tamaşası haqqında] //Ədalət.- 2016.- 5 noyabr.- S.7.

478. Mehdixanlı, N. Səhnəmizin Cavad xanı – Nurəddin Mehdixanlı: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəfiqə Dadaşova //İki sahil.- 2016.- 11 noyabr.- S.20; 23.

479. Milli Dram TeatrındaVəsiyyət”: [Firudin Məhərrəmovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.12.

480. Milli Dram Teatrında “Vəsiyyət” //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.5.

481. Nəcibə Məlikovanın xatirəsi yad edilib: [Sabunçu rayon MKS-də Xalq artistinin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.15.; Palitra.- 2016.- 23 noyabr.- S.16.

482. Rəis, X. Söhbət Fuad Poladovdan gedir...: M. Əlizadə: “O, xalqının milli sərvəti olan aktyordur. Biz buna biganə yanaşmamalıyıq” //Kaspi.- 2016.- 3 noyabr.- S.11.

483. Sabiroğlu, F. “Ögey ana” üçün çay dəstgahı: [Xalq artisti Nəcibə Məlikova haqqında] //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

484. Yaşar Nurinin xatirə tədbiri keçirilib: Tədbirdə sənətkarın səhnə əsərlərindən fraqmentlər təqdim olunub //Bizim yol.-2016.- 12 noyabr.- S.15.

 

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

485. Əsədov, İ. “Xeyirlə şər eyni vaxtda qapımı döydü”: İlham Əsədov: “Puldan çox dostluğa dəyər verirəm, onlar olmasa, mənən ölərəm”: [teatrın aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 22 noyabr.- S.12.

486. Fəridə. “Aycan” yeni quruluşda: Gənc Tamaşaçılar Teatrında 89-cu mövsümün ilk uşaq tamaşasının məşqlərinə başlanıb //Azad Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.7.

487. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorları Rusiyadan mükafatlarla qayıdıb //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.6.

488. Gənc Tamaşaçılar Teatrının fəaliyyəti “Baku” jurnalında //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

489. Gülcahan. Pippi, səhnəmizə xoş gəldin!..: [Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 2 noyabr.- S.6.

490. “Leyli və Məcnun” – operadan sonra dram: Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnə əsərinin premyerası keçiriləcək: [Nicat Kazımovun hazırladığı eyniadlı tamaşanın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

491. Məmmədova, G. “Səhnədə çox üşüsəm də, alqışlar hər şeyi unutdurdu”: Günel Məmmədova: “Bundan sonra məni “Sarı gəlin” deyə çağırsalar, fəxr edərəm və bu, ürəyimcə olar”: [teatrın gənc aktrisası ilə söhbət] /söhbəti apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2016.- 1 noyabr.- S.12.

492. Təhminə. Gənc Tamaşaçılar Teatrı "Ağ ölüm"lə həyəcan təbili çalır": [Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Azad Azərbaycan.-2016.- 23 noyabr.- S.5.

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

 

493. Fəridə. Azərbaycanda teatra diqqət yüksək səviyyədədir: Musiqili Teatrda Rusiyanın teatr rəhbərləri ilə görüş keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.7.

494. Gözəlova, İ. Kiçik formaların bəxş etdiyi sənət sevinci: “Dövlət Musiqili Teatrında İlyas Əfəndiyevin “Mənim günahım” tamaşası üzərində iş gedir. Tamaşanın musiqi hissəsini balet nömrələri ilə həll edəcəyik”: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının Baş rejissoru İradə Gözəlova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.13.

495. Litvinenko, M. “Nə qədər ki teatra lazımam...”: [teatrın aktrisası Marina Litvinenkonun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.10.

496. Musiqili Teatrda Mobil Əhmədovun xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.14.

497. Pirimova, N. Amerkalı kürəkən... : [Xalq artisti İlham Namiq Kamalın hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2016.- 17 noyabr.- S.10.

498. Yaddaşlarda iz qoyan Xalq artistinin 85 yaşı tamam oldu: Musiqili Teatrda Mobil Əhmədovun xatirəsi yad edilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 22 noyabr.- S.7.

 

 

Nəsibə Zeynalova – 100

 

499. Fariz. Unudulmaz aktrisanın 100 illiyi qeyd olundu: “Azərbaycan teatrını onun inkişafında misilsiz xidmətləri olan Nəsibə Zeynalovasız təsəvvür etmək mümkün deyil”: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.2.

500. İsrafilov, İ. Əfsanəvi üçlüyün sonuncusu: Nəsibə Zeynalova – 100 //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.7.

501. Nəsibə Zeynalovanın 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında ] //Mədəniyyət.- 2016.-18 noyabr.- S.3.

502. Nəsibə Zeynalovanın çəkildiyi filmlərin nümayişi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.2.

 

 

IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı

 

503. Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlər yüksək səviyyədə təşkil edilir: [ərəb ölkələrinin təmsilçisi İbrahim Assirinin fikri] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.3.

504. Azərbaycanda “Multikulturalizm və teatr” mövzusunda IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı işə başlayıb //Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.3.; Respublika.- 2016.- 8 noyabr.- S.5.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

505. Azəri, L. “Uşaqlığımın şəhərinə öz sənət töhfəmi vermək arzusundayam”: [Bakı Beynəlxalq Teatr konfransı ərəfəsində rusiyalı rejissor Andrey Sidelnikovun “Aktyor sənətində improvizə” mövzusunda keçirdiyi treninq haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 11 noyabr.- S.4.

506. Azəri, L. Konfrans gələcək əməkdaşlıq üçün imkanlar açacaq: “Mədəniyyət yarandığı gündən multikulturaldır. Teatr da belə məkandır” //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.10.

507. Beynəlxalq konfransın iştirakçıları ölkəmizdəki multikultural mühit barədə məlumatlandırılıb: [akademik Kamal Abdulla bir sıra görüşlər keçirib] //Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.3.

508. Cavidan. Bakıda Beynəlxalq Teatr Konfransı işə başlayıb //Palitra.- 2016.- 8 noyabr.- S.13.

509. Cücənoğlu, T. “Bərabərlik olunca, daha çox iş görmək olar”: [konfrans çərçivəsində türk yazıçı-dramaturqu Tuncər Cücənoğlunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.10.

510. Dünyanın teatr mütəxəssisləri Bakıda bir araya gələcək: Paytaxtımız dördüncü dəfə beynəlxalq teatr konfransına ev sahibliyi edir //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.2.

511. “Euronews” Bakıdakı teatr forumu haqqında süjet yayımlayıb //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.10.

512. Əliyev, İ. “Teatr və multikulturalizm” mövzusunda IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının iştirakçılarına //Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.1.; Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.2.

513. Əliyeva, İ. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı “Multikulturalizm ili” çərçivəsində keçiriləcək //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

514. Gülcahan. Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri Assosiasiyasının üzvləri bir araya gəliblər //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.9.

515. Gülcahan. İlk plenar iclasda müxtəlif mövzularda məruzələr dinlənildi //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.

516. Gülcahan. Milli teatrlara kənar təsirlər – mədəniyyətlərin mübadiləsi //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.7.

517. Gülcahan. Multikultural cəmiyyətlərin sənət problemləri: plenar iclasda maraqlı məruzələr dinlənildi //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.5.

518. Gülcahan. Teatr teatrşünaslardan nə gözləyir?: Rusiyalı teatrşünas azərbaycanlı həmkarları və teatr yazarları ilə bir araya gəldi //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.10.

519. Gülcahan. Teatr: tarix və müasirlik: Plenar iclaslarda Azərbaycanın və dünya ölkələrinin teatr sənətinə nəzər salındı: [konfrans ərəfəsində] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.6.

520. Gülər. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı işə başladı //Ekspress.- 2016.- 8 noyabr.- S.13.

521. Hüseynov, F. Azərbaycan teatrı həmişə ümumbəşəri, yüksək mədəni dəyərləri təbliğ edib: Mədəniyyət və Turizm naziri beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşdü //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.2.

522. Hüseynov, F. Beynəlxalq konfransın iştirakçıları “Ölülər” tamaşasına baxıblar: [Azərpaşa Nemətin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.10.

523. Hüseynov, F. Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.7.

524. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı başa çatıb //Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.6; Xalq qəzeti.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.; Yeni Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.3.

525. Konfrans çərçivəsində daha iki seminar və treninq keçiriləcək: [“Aktyor sənətində improvizə” və “Yaradıcılıq və biznes: teatr üçün yeni imkanlar”] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.3.

526. Konfrans iştirakçıları ölkəmizdəki multikultural mühit barədə məlumatlandırılıb //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.5.

527. Lalə. “Azərbaycan teatrında hər zaman multikulturalizm dəyərləri bərqərar olub”: [konfrans haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.7.

528. Lalə. “Bu, təkcə teatr forumuna deyil, ümumilikdə Azərbaycana marağın göstəricisidir” : [bu sözləri Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev deyib] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.

529. Lalə. Kollektivimizin əsas hissəsini gənc aktyorlar təşkil edir: [Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru və direktoru Varlam Nikoladzenin təəssüratları] //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr.- S.10.

530. Lalə. Multikulturalizm və teatr: IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı 38 xarici ölkənin teatr peşəkarlarını bir araya gətirib //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.3.

531. Məmmədhəsən. Tanınmış teatr xadimləri paytaxtımızdadır: IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı işə başlayıb: [konfransda 38 ölkədən 150-yə yaxın teatr xadimi, dramaturq, teatr və teatrla bağlı beynəlxalq institutların rəhbərləri iştirak edib] //Azad Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

532. Mirməmməd, G. Bakıda beynəlxalq teatr forumu başa çatdı: “İki ildən sonra növbəti konfransda yenidən görüşmək arzusu ilə sizlərdən ayrılırıq”: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini, konfransın Təşkilat komitəsinin sədri Ədalət Vəliyevin bağlanış mərasimində çıxışı] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.6.

533. Mirməmməd, G. Dünya teatr mütəxəssislərinin ənənəvi görüş yeri: IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ərəfəsində //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

534. Mirməmməd, G. İspaniyalı mütəxəssis gənc teatr aktyorları üçün treninq keçdi //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.10.

535. Mirməmməd, G. Münasibət təzələnməsə, yeni imkanlar yaranmayacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.4.

536. Müasir teatrın problemlərinin müzakirəsi üçün vacib platforma: [konfrans çərçivəsində almaniyalı professor Peter Paxlın fikirləri] //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.

537. Mükərrəmoğlu, M. IV Beynəlxalq Teatr Konfransı Azərbaycanın multikultural dəyərlərə sadiqliyini bir daha təsdiq etdi: [aktyorların konfrans haqqında fikirləri] //Xalq qəzeti.-2016.- 9 noyabr.- S.6.

538. Nigar. Bu gün ölkəmizdə 26 dövlət və 56 xalq teatrı fəaliyyət göstərir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev konfransda iştirak edən bir qrup nümayəndə ilə görüşüb] //Palitra.- 2016.- 9 noyabr.- S.13.

539. Pərvin. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının yaşatdıqları //525-ci qəzet.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

540. Pərvin. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının yaşatdıqları //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

541. Pirimova, N. IV əlvida, V görüşərik: Söhbət Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransından gedir //Kaspi.- 2016.- 17 noyabr.- S.10.

542. Zümrüd. Bakıda IV Beynəlxalq Teatr Konfransı öz işinə başladı //Səs.- 2016.- 8 noyabr.- S.5.

543. Zümrüd. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı yeniliklər vəd edir //Səs.- 2016.- 2 noyabr.- S.12.

544. Zümrüd. IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının plenar iclasları keçirilib //Səs.- 2016.- 9 noyabr.- S.11.

Bax: 224

 

TURİZM

 

545. Asimqızı, A. Turizm obyektləri qışa hazırdır: Qiymətlərdə heç bir artım yoxdur, bu isə xarici turistlər üçün daha cəlbedici şərait yaradır //Kaspi.- 2016.- 22 noyabr.- S.12.

546. Azərbaycan rusiyalıları işgüzar turizmə dəvət edir: Moskvada ölkəmizin turizm potensialının təbliğinə həsr olunan görüş təşkil edilib //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.8.

547. Azərbaycan Ümumdünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının sədri seçilib: [BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının sessiyasında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.2.

548. Azərbaycan yeni istiqamət kimi Fransanın turizm şəbəkəsində //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.

549. Azərbaycanın turizm imkanları London sərgisində nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 9 noyabr.- S.8.

550. Azərbaycanla Küveyt arasında turizm əlaqələri genişlənir //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.9.

551. “Babaların tarixi zəfər və şəhadət yolu”: Beynəlxalq turizm marşrutu yaradılacaq //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

552. “Baku Guide” bələdçi kataloqunun noyabr sayında: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyilə çapdan çıxan eyniadlı kataloqun yeni sayı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S. 16.

553. Bayramov, M. Azərbaycana gələn çinli turistlərin də sayı artacaq //Mövqe.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.

554. Beynəlxalq səyahət saytı Bakının turizm imkanları haqqında //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.8.

555. Bəzi mehmanxanalara dərəcə sertifikatları verilib //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.9.

556. Cəlilova, G. Naxçıvana turist axınında hiss olunan artım başlayıb //Bakı xəbər.- 2016.- 25 noyabr.- S.12.

557. Dünya sivilizasiyaları və yaradıcı turizm: Beynəlxalq konqresdə ölkəmiz də təmsil olunur: [Sofiyada eyniadlı mövzuda keçirilən konqres haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.2.

558. Ərəb ölkələrindən turist axınının növbəti ildə də artacağı gözlənilir: Mədəniyyət və Turizm naziri Küveyt Dövlətinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin Küveyt Dövlətinin Sivil Aviasiya üzrə Direktorluğunun baş katibi və qurumun fəaliyyətdə olan prezidenti Yousef Al-Fouzanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2016.- 18 noyabr.- S.3.

559. Fariz. “Turistlərin ölkəmizdə mənalı istirahəti üçün bütün addımlar atılacaq”: Mədəniyyət və Turizm naziri "Əl-Cəzirə" telekanalına müsahibə verib //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.8.

560. Fariz. Səmərəli idarəetmənin problemləri müzakirə olundu: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində “Müasir dövrdə səmərəli idarəetmənin problemləri” mövzusunda konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.9.

561. Fariz. Tələbə və məzunlar üçün əmək yarmarkası keçirildi: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Turizm Peşə Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.9.

562. Hacızadə, A. “Əl-Fəcr” qəzetində ölkəmizin turizm potensialı haqqında məqalə dərc olunub //Səs.- 2016.- 1 noyabr.- S.8.

563. Hüseynov, F. “Şahdağ” Turizm Mərkəzində mətbəx və qidalanma xidməti üzrə ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.9.

564. Hüseynov, F. ATMU və Azərbaycan Fransız İnstitutu arasında əməkdaşlıq //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.9.

565. Hüseynov, F. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə...: Azərbaycanda kənd yaşıl turizmi böyük potensiala malikdir //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S. 9.

566. Hüseynov, F. Turizm imkanlarımız Türkiyə jurnallarında //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.9.

567. Xınalıq kəndi Fransanın səyahət kanalında //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

568. İnkişaf naminə davamlı turizm beynəlxalq ili: 2017-ci ildə Azərbaycan və Dünya Turizm Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə tədbirlər keçiriləcək //Mədəniyyət.-2016.- 4 noyabr.- S.8.

569. İsrail səfirliyinin əməkdaşları ATMU tələbələri ilə görüşüblər //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.5.

570. Kənd turizmində Latviyanın təcrübəsi öyrənilir: Azərbaycan nümayəndə heyəti bu ölkədə tanışlıq səfərində olub //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.9.

571. Kislovodsk və Qəbələ arasında əməkdaşlıq genişlənir: [Rusiyanın Kislovodsk şəhərinin meri Aleksandr Kurbatovun Qəbələ rayonuna səfəri çərçivəsində rayonun mədəniyyət və turizmi haqqında məlumat verilib] //Azərbaycan.- 2016.- 3 noyabr.- S.5.

572. Küveytdə ölkəmizin turizm potensialının təqdimatı: İki ölkənin turizm sənayesi nümayəndələri arasında görüşlər keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

573. “Qafqazın mirvarisi. Ərəb turistlərin turizm qibləsi”: “Əl-Fəcr” qəzetində ölkəmizin turizm potensialı haqqında məqalə dərc olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.8.

574. Quliyev, L. Bərdənin turizm bölgəsinə çevrilmək potensialı var //Azərbaycan.- 2016.- 27 noyabr.- S.3.

575. Quliyeva, Z. Tibbi turizm potensialından istifadə səviyyəsi məqbul sayılmadı //Mövqe.- 2016.- 2 noyabr.- S.7.

576. Lalə. Ölkəmiz işgüzar turizm üzrə beynəlxalq müsabiqədə təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.9.

577. Mədəniyyət və turizm əməkdaşlığı ölkələrarası münasibətlərdə xüsusi yer tutur: Nazir Əbülfəs Qarayev Macarıstan, İndoneziya və Moldovanın ölkəmizdəki səfirləri ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.5.

578. Mənsimov, E. “Turizm haqqında” yeni qanun layihəsi müzakirə edilib: [Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında] //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.2.

579. Mingəçevir Turizm Kollecində elmi-nəzəri konfrans: [“Üçrəngli bayrağımız qürurumuzdur” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.6.

580. Mingəçevir Turizm Kollecində tələbələrin elmi konfransı: [“Dayan! Dünya bizim evimizdir!” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.

581. Moskvada “Azərbaycan Görüşlər Sənayesi”nin ikinci toplantısı: [turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 16 noyabr.- S.9.

582. Mustafayev, S. Qış turizmi inkişaf etdirilir //Mövqe.-2016.- 15 noyabr.- S.10.

583. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının sədri seçilmişdir //Xalq qəzeti.- 2016.- 3 noyabr.- S.6.

584. Ölkəmiz İtaliyada arxeoloji turizm yarmarkasında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr. - S.8.

585. Ölkəmiz Meksikada beynəlxalq sərgidə təmsil olunub: Turizm imkanlarımız, zəngin mədəniyyətimiz haqqında təqdimat keçirilib //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.9.

586. Özbəkistan kanalında turizm imkanlarımız haqqında videoçarx //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.8.

587. Polşa portalında Naftalan haqqında məqalə //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

588. Regionlararası forumda turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.8.

589. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır //Azərbaycan.- 2016.- 13 noyabr.- S.11.

590. Rusiya İpək Yolu turizm marşrutuna maraq göstərir: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində rusiyalı rəsmilərlə görüşlər //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.9.

591. Rusiya turizm agentliklərinin təmsilçiləri ölkəmizdə səfərdə olub //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.9.

592. Rusiyalı qonaqlar üçün Cənub bölgəsinə tur təşkil edilib //Mədəniyyət.-2016.- 9 noyabr.- S.8.

593. Topçu, Y. “Türk dünyası ilə çalışmaq zövq və qürur verir”: [Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Yalçın Topçunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı M.Sultanova //Mədəniyyət.-2016.- 30 noyabr.- S.10.

594. Turizm dünyasında Azərbaycana böyük etimad: Ölkəmiz Birləşmiş Millətlərin Dünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının sədri seçilib: [Misir Ərəb Respublikasının Luksor şəhərində keçirilən 104-cü sessiyasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.3.

595. “Turizm haqqında” qanuna dəyişikliklər edilib: Sektorun fəaliyyətini tənzimləyəcək yeni qanun layihəsi üzərində də iş davam edir //Mədəniyyət.-2016.- 18 noyabr.- S.9.

596. “Turizm haqqında” yeni qanun hazırlanır: [Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin iclasında] //Azərbaycan.-2016.-17 noyabr.- S.4.

597. Yapon turistlər üçün Azərbaycan bələdçisi //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.8.

 

Bax: 146; 175; 197

 

 “Ölkəmizi tanıyaq” – məktəblilərin tur-aksiyası

 

598. Bilman. “Ölkəmizi tanıyaq”: Məktəblilər qədim Şəkinin tarixi məkanları ilə tanış olub //Azad Azərbaycan.- 2016.- 19 noyabr- S.5.

599. “Ölkəmizi tanıyaq” aksiyasının növbəti mərhələsi başlanıb: Tur-aksiyanın 6-cı mərhələsində 76 şəhər və rayondan 3 mindən çox məktəbli iştirak edir //Mədəniyyət.-2016.- 16 noyabr. - S. 9.

600. “Ölkəmizi tanıyaq” - məktəblilərin tur-aksiyası davam edir //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr. - S. 9.

601. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 15 noyabr.- S.7.; Xalq qəzeti.- 2016.- 15 noyabr.- S.5.

602. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.11.

603. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.7.

604. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 18 noyabr.- S.7.

605. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 19 noyabr.- S.7.

606. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.8.

607. Regionlarla tanışlıq şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır: Ölkəmizi tanıyaq //Azərbaycan.- 2016.- 22 noyabr.- S.7.

608. Şükürov, Ə. “Ölkəmizi tanıyaq”: Tur-aksiya iştirakçıları Masallı rayonunun tarix və mədəniyyət abidələri ilə tanış olublar //Azad Azərbaycan.- 2016.- 15 noyabr- S.4.

 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının şəhər turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammiti

 

609. Şəhər turizminin inkişafında mədəniyyətin rolu: Birləşmiş Millətlərin Dünya Turizm Təşkilatının “Şəhər turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammiti” başa çatıb: [Misir Ərəb Respublikasının Luksor şəhərində Birləşmiş Millətlərin Dünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının “Şəhər turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammit"inin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 4 noyabr.- S.3.

610. Ümumdünya Turizm Təşkilatının şəhər turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammiti başa çatıb: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti sessiyada iştirak edir] //Azərbaycan.- 2016.- 3 noyabr.- S.6.

611. Ümumdünya Turizm Təşkilatının şəhər turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammiti işə başlayıb //Azərbaycan.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

ŞEİRLƏR

 

612. Abdulla, O. Yoxdur; Gedək; Dünya //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.18.

613. Abiyeva, K. Necə xoşbəxt idik biz; Azərbaycan; Ey vətənim //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

614. Adilqızı, Ş. Dostum əlinə bir isti ütü götür; Bu gün //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.23.

615. Azalp, A. Musiqi aləminin ən uca pərvazı muğamdır...; Dinləsən gər, varlığın qayəsi "Rast"dan nur saçır...; “Şur” ilə coşdu könül dəryası “Şur”idələrin...və s: Qəzəllər Alim Qasımova ithaf olunur //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.22.

616. Bağıroğlu, H. Cənnətdi sevənin yeri dünyada; Açıldıqca çiçək kimi; Qoyma bu dünyaya uduzaq sözü; Göydən sözdən özgə nə umdu şair; Getdim eşqin iziylə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.29.

617. Buson, Y. Çərpələng yüksəklikdə...; Dağda sərhəd məntəqəsində; Xarici qonaqlar üçün salon və s.: [yapon ədəbiyyatı] /tərc.etdi İlham Qəhrəman //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.15.

618. Çaylı, Ə. Baş əymə; Gədadan bəy olmaz; Bilmədim //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.14.

619. Çobanzadə, B. Zavallı türk; Tokay şərabı; Müsəlman balası, islam cocuğu; Ana dili və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.7.

620. Eloğlu, Z. Qarabağ; Vaxtıdır; Kəklik və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.7.

621. Eşqdir mehrabı uca göylərin: [türk şairlərin şeirləri Dilsuzun təqdimatı və tərcüməsində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.10-11.

622. Eyuboğlu, B. Səni düşündüm...; Kimi; Qorxu və s.: [Türkiyə ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.10-11.

623. Eyvaz, E. Mənim o yerlərdə itiyim itib...; Səni bu qədər sevdiyimi bilməzdim...; Mən sənsiz gündə yüz yol ölə-ölə yaşayaram... //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

624. Eyvazlı, K. Qaldı; Körpünün üstü; Həyatımdasan //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.21.

625. Əlioğlu, Ç. ...Sandım qızılgüldür – bihuş olaram ətrinə bələnib gülzar içində: Mən içən şərabın adı ayrılıq...; Mən hardan biləydim...; Saqi, süz badəni, doldur ləbələb və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.4-5.

626. Əliyar, A. Hardan bilim //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

627. Əlizadə, E. Dünyaya vəfasız demə!; Qar yağır; Yaxşı- pis; Qəzəl //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.21.

628. Əmirov, Ə. Bəs niyə göz yaşımı axıdıb, seyr edir? //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.23.

629. Əsəd, F. İllər keçəndən sonra anladım...; Bayaqdan keçənmirəm...; Özünə sürgün edilmiş adamam... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.24.

630. Əsədov, A. Şeytan; Kasıb insanlar; Sevdiyim qadınlar; Mənim o yaşıma çatırsan indi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.3.

631. Əzimli, Ə. Qələm; Ruh; Bu gecə; Aksiom və s. //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

632. Əziz, F. Yerinə; Deyəsən; Borcludu və s. //Ədalət.- 2016.- 1 noyabr.- S.4.

633. Fərruxzad, F. Qaçış və dərd: Quş öləsidir; Ürkək və s.: [İran ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nuri Məhəmməd //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.17.

634. Haxverdi, T. Müstəqildir Azərbaycan; Sarı gəlin; Gözləyir bizi Vətən //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

635. Həmid, G. Uğur olsun: Babanın, nənənin...; Ataya etiraf; Düşmüşəm quyu dibinə //Ədalət.- 2016.- 22 noyabr.- S.4.

636. Həmid, T. Anamın nə kövrək məzar daşı var...; Qoşa keçdilər; Oldu və s. //Ədalət.- 2016.- 5 noyabr.- S.13.

637. Həmid, T. Biz hansı gedəni dönən görmüşük?: Oldu; Görərsən yoxam; Ana itirəndə və s. //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.12.

638. Hicran, V. Təki; Söz; İşıq; Sizə gedən yol; Susuz qalan şəhid bulaqları; Qadası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.11.

639. İsmayıl, S. Sinəmi göynədən o çapıq yeri getdiyin yolların izidi bəlkə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.3.

640. Jukova, L. Kədər döngələri; Gözlənilməz yağış; Diriliş günü və s.: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi İlham Qəhrəman //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.30.

641. Kərim, T. Qız gözəl //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

642. Kərimi, E. Bizdən sonra dünya necə olacaq; Tanrı boyu sevgi: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı] /tərc.etdi İlham Qəhrəman //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.12.

643. Kərimli, X. Azərbaycan bayrağı; Naxçıvanım mənim //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

644. Qabil. Ürəyim mehə bənd gül yarpağıdır...Onu qoparmağa tufan gətirmə!: Səhv düşəndə yerimiz; Dözmərəm; Bu dünya və s. //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.7.

645. Qardaşxan. Göy şeridi mənim şerim göydə işarələr olmur: Dualar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.9.

646. Qəşəmoğlu, Ə. Əhdə vəfa; Yolumuz; Ümidim, getdiyim yol və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 5 noyabr.- S.23.

647. Qusarçaylı, R. Azərbaycan bayrağı //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.16.

648. Məhiqızı, E. Elə nəmdi pəncərələr...; Haçansa...; Yenə də silirəm pəncərələri... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.12.

649. Məlikzadə, H. ...Əvvəl adamın özü...; Səsim ərşi titrədir...; Sənə yazdığım şeir və s. //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.22.

650. Məmmədov, Q. Bayatılar //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

651. Mirzəxanlı, N. Dünənki deyilsən //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.16.

652. Muradi, B. Payız; Və eşq, Və bu mahnı; Nağılın qalanı; Sən və ölüm; Həyat və s. /İlham Qəhrəmanın təqdimatında //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.11.

653. Mürvətov, N. Salam Müşfiq yurdu! //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

654. Nəğməkar, Y. Nizami demiş...; Dedim: - Nizami...; Gecə tünd qara örpək... və s. //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.23.

655. Novruz, B. Mən həmin adam deyiləm //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

656. Nuruqızı, S. Kökə; Qar; Yağışım və s. //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.21.

657. Paviç, M. Simpozium: Teodor Spana mədhiyyə; Adlar quyusunun üzərindəki yelləncək; Naməlum şairin xatirəsinə: [serb ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.21.

658. Rəzi, S. Əbədiyyətdə vətənin adı nədir; Bizim ürək; Ver xəyalının qanadını və s. //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.11.

659. Rza, O. Adım, təxəllüsüm //525-ci qəzet.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

660. Rza, O. Kaş onda olaydı...; Belə yaşamaqdan çox xoşum gəlir //Ədalət.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

661. Rza, O. Vətən, uğurların mübarək! //Respublika.- 2016.-2 noyabr.- S.8.

662. Sadiq, B. Azərbaycan bayrağı //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.16.

663. Sevgin, D. Azərbaycan bayrağı; Sərhədçi qardaşıma; Şəhid Sənan Axundovun əziz xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2016.- 11 noyabr.- S.7.; Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.16.

664. Sinelnikov, M. Azərbaycan; Odlar ölkəsi; Əski Daşkənt və s.: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Afaq Şıxlı //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.20.

665. Sinelnikov, M. Türk övladı; Odlar ölkəsi; Azərbaycan və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.10.

666. Süleyman, Q. Vətən //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

667. Şeirlərdə İstanbul: [türk şairlərinin şeirləri Dilsuzun təqdimatı və tərcüməsində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.22-23.

668. Şəfaqət. Son; Qırışlarım; Yollar və s. //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.23.

669. Tağızadə, R. Dalğalar layla desin gecənin qulağına: Sükutlu gecə; Deyim ki, darıxıram; Hər şey qarışıq və s. //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.11.

670. Təvəkküloğlu, A. Çərxi donmuş dünya; Mənə sevgi verin; Cavabsız sevgi //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.23.

671. Turan, M. Bircə yol görüm özümü...; Nəfəs ciyərimdə sürgün...; Dünya yetimləşir... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

672. Turan, M. Sən bir köhnə evsən indi; Nəfəs ciyərimdə sürgün... //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

673. Ülvi, A. Payız; Məni; Ömür eskizi; Mənimlə olsun; Sıfıra //525-ci qəzet.- 2016.- 15 noyabr.- S.7.

674. Vahid, Ş. Allah; Dünya; Sirr saxlamır və s. //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.23.

675. Vəfa, Z. Bayrağım //İki sahil.- 2016.- 8 noyabr.- S.18.

676. Vəfadar, Ş. Bayrağım //525-ci qəzet.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.

677. Vyaçeslav, A. Qobustan; Atam; Çərpələng: [rus ədəbiyyatı] //525-ci qəzet 2016.- 1 noyabr- S.7.

678. Yaşar, İ. Qazıla-qazıla gedir bu qəbir...; Yaşam atlıydı; Həqiqət; Həyat yolunda çox təntimişdi... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.13.

679. Yusifli, V. Yetmiş yaşında görə bilmədiyimiz Vaqif İbrahim: ("Dünya, səndən kimlər keçdi silsiləsindən") //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.18.

680. Zeynal, M. Ayağım torpaqda, əlim göydədir... //525-ci qəzet.- 2016.-24 noyabr.- S.7.

 

 

HEKAYƏLƏR

 

681. Anar. "Bir güllə bahar olmaz": Əməkdaşımız Razı Narazıoğlunun patriarx korifey Mənəm Mənəmovla söhbəti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.2.

682. Anar. Heç məni demirsən...: ("Molla Nəsrəddin" 110 il sonra" kitabından) //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.15.

683. Aranlı, Ş. Qan pulu //Ədalət.- 2016.- 24 noyabr.- S.4.

684. Ayvaz, O. Sərgərdan //Ədalət.- 2016.- 1 noyabr.- S.4.

685. Azər, A. Sərhəd situasiyası //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.19.

686. Bəxtiyar, N. Həsənovun təcrübəsi //Ədalət.- 2016.- 3 noyabr.- S.4.

687. Cabbarlı, A. Pişik süfrə başında //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.23.

688. Elçin. Qəbiristanlıqda məhəbbət əhvalatı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.4-6.; Aydın yol.- 2016.- 26 noyabr.- S.8;11.; 525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.14-15;18.

689. Əlabbas. Şəbi-hicran //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.26.

690. Heminquey, E. Bir günün nigarançılığı: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Təvəkkül Zeynallı //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.13.

691. İmranoğlu, K. Dağlı məhəlləsi //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.17; 23.

692. İsmayıl, E. Kədərli ney //Olaylar.- 2016. - 18 noyabr.- S.10.

693. İsmayıl, E. Tanrının qutsal ruhu – Çingiz Xan //Olaylar.- 2016. - 25 noyabr.- S.10.

694. Qan T. Sevda sorağında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.26-27.

695. Mehdi, Q. Rentabelli toy //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.22-23.

696. Mopassan, G. Köhnə dost Patient, yaxud zənginliyə aparan yol: [fransız ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.14.

697. Munro, H. Kernoqatzın canavarları: [ingilis ədəbiyyatı] /tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.24.

698. Müzəffərli, A. Sən saydığını say... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.10-11.

699. Ömray, Ç. Bir cüt ayaqqabı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.4-5.

700. Peattie, E. Yağış-uşaq: [amerikan ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.19.

701. Po, E. Amontilyado çəlləyi: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Mahir Qarayev //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.13.

702. Sadiq, G. Gecələr anasız qorxar uşaqlar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.30.

703. Soltan, R. Yazıçılar haqqında hekayə //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S.10.

704. Tan, C. Mimoza: [türk ədəbiyyatı] /təqdim etdi Nərmin Cahangirova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.27.

705. Tsurtsumiya, S. Körpü: [gürcü ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.28-29.

 

 

ESSELƏR

 

706. Borxes, X. Dante haqqında mühazirə: [Argentina ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.31.

707. Hesse, H. Dil: [alman ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Xanım Aydın //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.16.

708. Hesse, H. Ucuz kitablar: [alman ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Xanım Aydın //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.15.

709. Hesse, H. Yazıçı kredosu: [alman ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Xanım Aydın //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.15.

710. Hüseyn, F. Şeir və təsirlənmə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.24.

711. Kamal, R. Toxunmamaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

712. Qarabağ mövzusunda esse müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

713. Məhərrəmov, V. Sözün hikməti //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.12.

714. Rəhimov, Ə. Demokrat Bilal kimdir? //Ədalət.- 2016.- 25 noyabr.- S.3.

715. Rəhimov, Ə. Hacı Aleksey //Ədalət.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

716. Vahid, M. "Gözlərimdə düzüm-düzüm hər anın tənhalıq şəkli" //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.7.

717. Vüsal, B. Axtarış //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.20-21.; Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.12.

718. Vüsal, B. Sağ tərəf – sağ əl //525-ci qəzet.- 2016.- 5 noyabr.- S.11;12.

 

 

POVESTLƏR

 

719. Cəlaloğlu, E. Katya: ["9-cu meydan" povestindən parçalar] //Türküstan.- 2016.- 22-28 noyabr.- S.12.

720. Muxtar, R. I yuxu (I) Pyotr //Səs.- 2016.- 11 noyabr.- S.8.

721. Muxtar, R. “Mənim oyaq yuxularım": [şair-dramaturq Ramiq Muxtar haqqında] //Səs.- 2016.- 9 noyabr.- S.8-9.

722. Muxtar, R. İkincı yuxu: (erməni katalikosu I Vazgen ) //Səs.- 2016.- 16 noyabr.- S.12.

723. Muxtar, R. III yuxu: İ.V.Stalin //Səs.- 2016.- 17 noyabr.- S.13.

724. Muxtar, R. IV Yuxu: Əbülfəz Elçibəy //Səs.- 2016.- 23 noyabr.- S.12.

725. Muxtar, R. (V Yuxu ): Turqut Özal //Səs.- 2016.- 24 noyabr.- S.12.

726. Muxtar, R. VI yuxu: Minsk Qrupu //Səs.- 2016.- 25 noyabr.- S.12.

727. Muxtar, R. Məhəmməd Füzuli: VII YUXU //Səs.- 2016.- 30 noyabr.- S.13.

 

 

NOVELLALAR

 

728. Abbasov, İ. Ov əhvalatı //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S.12.

729. Pirandello, L. Mehmanxanada ölən var: [italyan ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.20-21.

 

 

 

 

ROMANLAR

 

730. Xanna, K. Bülbül: romandan parça: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi Nərmin Cahangirova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.19.

731. İldırımoğlu, Ə. Əmrahsız qalan dağlar //525-ci qəzet.- 2016.- 5 noyabr.- S.20.

732. İldırımoğlu, Ə. Əmrahsız qalan dağlar //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.20.

733. İldırımoğlu, Ə. Əmrahsız qalan dağlar //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.20.

734. İldırımoğlu, Ə. Əmrahsız qalan dağlar //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.20.

735. Roje. Tibo ailəsi: [ədəbiyyat üzrə otuz altıncı nobelçinin romanından bir parça] /rus dilindən tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.28-29.

736. Yaxina, G. Suyu süzülmüş cücə: ["Züleyxa gözlərini açır" romanından bir parça] /tatar ədəbiyyatından tərc.etdi Nərmin Cahangirova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.13.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

737. Abbas, A. Məmməd bəy Cavanşir anasını niyə öldürmüşdü //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S. 5.

738. Abbaslı, T. Həyatı da bir “sənət”...: Bəşəriyyətə həsr etdiyi ömür “yaradıcılığı”nı da dahiliklə başa vurmuş Mark Tven //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.12.

739. Abbasov, O. Elmi məbəd bilən alim: [filologiya elmləri doktoru Fərman Zeynalovun "Dil və real gerçəklik: sistem və struktur münasibətləri" adlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 8 noyabr.- S.6.

740. Abutalıbov, R. Şəxsiyyətin gücü: Professor Qulu Məhərrəmli haqqında düşüncələrim //Bizim yol.- 2016.- 3 noyabr.- S.11.

741. ADMİU-da Musa Yaqubla görüş olub: [“Payız ətirli poeziya” adlı yaradıcılıq görüşü keçirilib] //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.3.

742. Ağa, M. Harinin ikinci intiharı və ya Stanislav Lemin "Solyaris" müəmması haqqında: [polyak yazıçısının eyniadlı kitabı haqqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.25.

743. Ağayeva, V. Elmə həsr olunan ömrün əbədiyyət formulu: Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illiyinə //525-ci qəzet.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

744. Ağsəs, Q. "Mən əllərimlə yox, ayaqlarımla yazıram": [şair Qulu Ağsəslə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəymən //Şərq.- 2016.- 17 noyabr- S.7.

745. Axmatova, A. Sizə az qala Prometeydən oğurladığım qədimi alovu yollayıram: Anna Axmatovanın Boris Pasternaka və İosif Brodskiyə məktubları: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Xatirə Nurgül //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.8.

746. Akademik Kamal Abdullanın kitabı çap olunub: [“Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri” kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 20 noyabr.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2016.- 20 noyabr.- S.4.

747. Akın, S. İstanbulun Nazim Hikmət planı: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.8.

748. Akın, S. Nazimin gəmisi, Nervalın qalstuku: [Sunay Akının "İstanbulun Nazim planı" kitabından yazılar] /türk ədəbiyyatından tərc.etdi M.Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.3.

749. Akın, S. Türk ədəbiyyatında "lift" sözünü ilk dəfə kim işlədib...: [Sunay Akının "İstanbulun Nazim Hikmət planı" kitabından yazılar] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.14.

750. Akimova, E. Bircə Ana – vətənmiş yerdə qalanı, qürbət: [şair Məmməd İsmayılın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.18-19.

751. Akimova, E. Məsuliyyət meyar olanda...: [uşaq ədəbiyyatının müasir vəziyyəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.14-15.

752. Allahmanlı, M. "Qaraqalpaq ədəbiyyatı": [Nizami Tağısoyun eyniadlı kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.- 27 noyabr.- S.6.

753. Allahmanlı, M. Sözün və sənətin ucalığında: [şair Rafiq Yusifoğlu haqqında] //Ədalət.- 2016.- 30 noyabr.- S.3.

754. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində yeni monoqrafiyalar: [Çinarə Rzayeva və Əkbər Hüseynzadənin kitabları haqqında] //İki sahil.- 2016.- 5 noyabr.- S.9.

755. Amin, S. Sözlərdə qırmızı...: [bədii ədəbiyyatda rənglərin izahı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.32.

756. Anar. "Fəxri adların əleyhinəyəm...": Anar: “Həsrətlə qürubumu gözləyənlərin gözləri hələ çox yol çəkəcək”: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın APA-ya müsahibəsi //Ekspress.- 2016.- 16 noyabr.- S.9.

757. Anar: Uzun ömür sürmək – tarixin şahidi olmaqdır: [yaradıcılığı haqqında müəllifin fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.4-5.

758. “Atamın dostları”: Türkiyənin tanınmış azərbaycanlı yazıçısının memuarları işıq üzü görüb: [Səməd Ağaoğlunun eyniadlı kitabı] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.12.

759. Aydınoğlu, K. "Zeynəb Dərbəndli yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri" //Olaylar.- 2016. - 24 noyabr.- S.14.

760. Aydınoğlu, T. "Gəlin gedək Qarabağa" qələbəyə çağırış kitabıdır: [yazıçı-publisist Ziyəddin Sultanovun eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 27 noyabr.- S.6.

761. Aysa, A. Fotoqraf, şair və "ölüb-dirilən" sözlər...: [Səlim Babullaoğlunun "İlyas Göçmənin şəkil dəftəri" şeir kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 29 noyabr.- S.12.

762. Ayvaz, O. Bir evdə iki şair olmaz: [türk poeziyasının unudulmaz isimləri Zuhal Təkkanat və həyat yoldaşı Camal Sürəya haqqında] //Ədalət.- 2016.- 4 noyabr.- S.4.

763. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində şairlə görüş: [Musa Yaqubla keçirilən görüş haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2016.- 19 noyabr.- S.3.

764. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Əmir Qutun və Arye Qutun birgə müəllifi olduğu “Ağrı” kitabının imza günü keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 17 noyabr.- S.6.

765. Azərbaycan yazıçılarının kitabları Batumi Dövlət Universitetinə təqdim olunub //Azərbaycan.- 2016.- 26 noyabr.- S.6.

766. Azəri, L. Füzulinin söz dühası muğamların ahəngində: Dahi şairin qəzəllərindən ibarət muğam gecəsi keçirildi: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.5.

767. Azəri, L. “Hamımız bir günəşin zərrəsiyik...”: “Abdulla Şaiq. Biblioqrafiya” kitabı və “Abdulla Şaiq” elektron toplusunun təqdimatı keçirildi: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.5.

768. Azəri, L. Türk dünyasını islam dəyərləri ətrafında birləşdirən mütəfəkkir: Xoca Əhməd Yasəviyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

769. Babaşov, Ü. Əşyaların ruhunu itirmək: Tənqid və mətn: [Əlabbasın "Şəbi-hicran" hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.22-23.

770. Babayeva, M. “Açıq kitab – “Dədə Qorqud”: açılan həqiqətlər: [Əməkdar elm xadimi, professor Kamran Əliyevin eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.16.

771. Babayeva, M. Xəlqilik: [repressiyaya məruz qalmış şair, ictimai xadim Hacı Kərim Sanılı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.22.

772. Babayeva, M. Türk satira ustası Ziya Paşa //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.19.

773. Bakı Dövlət Universitetində görkəmli alimin 80 illik yubileyi qeyd olunub: [türkoloq, akademik Tofiq Hacıyevin yubileyi ilə bağlı keçirilən “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” adlı respublika elmi konfransı haqqında] //Azərbaycan.- 2016.-3 noyabr.- S.2.; İki sahil.- 2016.- 3 noyabr.- S.4.; Səs.- 2016.- 3 noyabr.- S.7.

774. Bayramoğlu, A. Abdulla Surun həyat yoluna və irsinə yığcam nəzər: [şair haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 9 noyabr.- S. 4.

775. Behbudova, A. Şeir gərək haqdan gələ: [şair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 noyabr.- S.8.

776. Bədəlov, Ş. Xətainin "Sənucək" divanı Məhəmməd Füzuli təqdimatında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.6.

777. Bəşirov, K. Türkçülüyə töhfə: [Nizami Cəfərovun "Türkologiyaya giriş" kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 8 noyabr.- S.7.

778. Cabbarlı, N. "Şəbi-hicran" haqqında: Tənqid və mətn: [Əlabbasın eyniadlı hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.19.

779. Cəfərov, N. Bu ruslar o ruslardan deyil: [müxtəlif etnosların ideoloji münaqişəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.15.

780. Cəfərov, N. Gölbaşında Göygöl havası: [türk şeirinin ustadlarından olan Əli Ağbaşı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.7.

781. Cəmil, A. Ağa Laçınlını xatırlayarkən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.24.

782. “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan”: [yazıçı Camal Zeynaloğlunun eyniadlı kitabının çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

783. Çəmənli, M. Nəşriyyatlarda keçən ömrüm: (Xatirələr): [şair Əliağa Kürçaylı və Tofiq Bayram haqqında] //Ədalət.- 2016.- 5 noyabr.- S.10.

784. Çəmənli, M. Nəşriyyatlarda keçən ömrüm: (Xatirələr): [şair Əliağa Kürçaylı və Tofiq Bayram haqqında] //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

785. Çəmənli, M. Nəşriyyatlarda keçən ömrüm: (Xatirələr): [Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev və musiqişünas Firudin Şuşinski haqqında] //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.9.

786. Çərkəz, S. Yar hər yerə mənnən getdi, əcəl gəlcək, onnan getdi...: Şəhriyar 110 //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.6.

787. Dirili, Y. "Oğuznamə"lərdə ətraf mühitə münasibətin təzahürləri: II yazı //Türküstan.- 2016.- 22-28 noyabr.- S.14.

788. Dünyaminqızı, Q. Əhməd bəy Ağaoğlunu ram edən sevgi dolu böyük qadın: [ictimai xadimin həyat yoldaşı Sitarə xanım haqqında] //Kaspi.- 2016.- 1 noyabr.- S.15.

789. Erməni tarixşünaslığının şah damarını kəsən əsər: [Əjdər Tağıoğlunun "Moisey Xorenatsi anonim keşiş müəllifdir" kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.31.

790. Eyvaz, E. "Çin çıxan yuxular məni narahat edir": [şairə Elnaz Eyvazlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.10.

791. Əbdülrəhmanlı, N. Xanəli Kərimli ömrü: [şair, ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru haqqında] //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.21.

792. Əbdülrəhmanlı, N. Sabir Bəşirov: Ömrü ləyaqətlə yaşamaq //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S. 11.

793. "Ədəbiyyat qəzeti"nin sorğusu: [bədii əsərlərin mətni haqqında yazarların fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.30-31.

794. "Ədəbiyyat qəzeti"nin sorğusu: [bədii əsərlərin mətn üslubu haqqında yazarların fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.29.

795. "Ədəbiyyat qəzeti"nin sorğusu: [bədii əsərlərin zəif mətni haqqında yazarların fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.21.

796. Ədəbiyyatımızda Qusar mövzusuna həsr olunan kitabın təqdimatı: [yazıçı-publisist Həsən Xasıyevin “Azərbaycan ədəbiyyatında Qusar mövzusu" kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S. 7.

797. Əhmədli, B. “Əli və Nino” müəllifinin gizlinləri...: [Qurban Səidin eyniadlı romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S. 18-19;24.

798. Əhmədli, B. Yazıçı dünyasına tənqidçi baxışı: Nizami Cəfərovun "Afaq Məsud dünyası" kitabı üzərinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.28.

799. Əhmədov, N. Bitməyən nur yolunda yeni bir işıq: [yazıçı-publisist Sona Vəliyevanın Həsən bəy Zərdabiyə həsr etdiyi "İşığa gedən yol" romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.10.

800. Əhmədov, N. İşığa gedən yol: milli və bəşəri ideallara sədaqətli xidmət nümunəsi: [yazıçı-publisist Sona Vəliyevanın eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2016.- 27 noyabr.- S.7.

801. Əlibəyli, B. "Arif oldur, bilməyə dünyavü-mafiha nədir": Mərhum şair, jurnalist Rəhman Babaxanlının əziz xatirəsinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.7.

802. Əlifoğlu, Ş. Dünyamız məhəbbətlə süslənsə...: [şair Əhməd Fərhadın "Qəribəm vətəndə də..." kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.10.

803. Əlişanoğlu, T. Mətnin həqiqəti: "Ədəbiyyat qəzeti"ndə yeni layihə: tənqid və mətn: [bədii əsərlərin mətni haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.27.

804. Əlişir Nəvai və Azərbaycan ədəbiyyatı: Mütəfəkkir şairin 575 illiyinə həsr olunan elmi konfrans: [Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Özbəkistanın ölkəmizdəki səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S. 12.

805. Əliyeva, İ. Poeziyamızın Rəsul Rza dühası portret baxışda: (Söhbət Rəsul Rzanın şəxsiyyət və şair kimi insani keyfiyyətlərindən gedir) //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.11.

806. Əsəd Cahangirin "On üçüncü gecə" kitabı çapdan çıxıb: [yazıçı Elçinə həsr etdiyi məqalələr toplusu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.32.

807. Əsgərli, A. "Cənnət çiçəkləri": Gəncədə eyniadlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib: [Gəncə Qeyri-Hökumət Təşkilatının dəstəyi ilə] //Azad Azərbaycan.- 2016.-30 noyabr.- S.7.

808. Əsgərli, Ə. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının problemlərinə dair: [BDU-nun filologiya fakültəsi elmi şurasının qərarı ilə çapdan çıxmış "Müasir ədəbiyyat məsələləri" adlı toplu haqqında] //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.16-17.

809. Əziz, A. Azad ruhlu Ailə: Aqşin Yenisey: “Cəmiyyətdəki problemlərin səbəbi qadınların yox, kişilərin azad olmamasıdır ”: Turanə Rəsulova: "Kişinin məişətdə boğulmasını sevmirəm”: [şair Aqşin Yenisey və həyat yoldaşı, həkim Turanə Rəsulova haqqında] //Kaspi.- 2016.- 18 noyabr.- S.13.

810. Fəhmi, İ. "Qızılbaş metafizikası, Səfəvi mistikası": Mozaik risalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.16-17.

811. Fəhmi, İ. "Qızılbaş metafizikası, Səfəvi mistikası": Mozaik risalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.16-17.

812. Fəhmi, İ. "Qızılbaş metafizikası, Səfəvi mistikası": Mozaik risalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.16-17.

813. Fəhmi, İ. Qızılbaş metafizikası, Səfəvi mistikası: Mozaik risalə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.16-17.

814. Fərəcov, S. Bir maarifçinin ömür yolu və yaradıcılığı: [şair, publisist Mirzə Cəlal Ələkbər oğlu Yusifzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S. 15.

815. Fərəcov, S. Mən şeyda bülbüləm, məftunam gülə”: [şair, dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi Mirmehdi Seyidzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S. 15.

816. Fərəcov, S. “Şeir gözümdəki işıq, könlümdəki nəğmədir...”: [şair Tofiq Mahmudun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.15.

817. Fikrətoğlu, O. Əsl Əsli: Mətndə Qara keşişi Əsli ilə Kərəmin qəbrləri arasında görəsən kim və niyə basdırır? Nəyə görə bu yazıya pozu olmur? Bu yazını kim yazır? Qara tikan hansı dövlətin rəmzidir? //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.21.

818. Fikrətoğlu, O. Yazı yazılmayanda: [müəllifin mətn vasitəsilə fikirlərini çatdırması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

819. Gəncəli, M. Yusif Vəzir Çəmənzəminli Əhməd bəy Ağaoğluna niyə müraciət etmişdi: [Çəmənzəminlinin 1925-ci ildə Əhməd bəyə yazdığı məktubun mətni] //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 19 noyabr.- S.21.

820. Görkəmli maarifçi Eynəli bəy Sultanov barədə Türkiyədə dərc olunan məqalə tapılıb //Olaylar.- 2016. - 4 noyabr.- S.10.; İki sahil.- 2016. - 4 noyabr.- S.13.

821. Gülayə. Ağ çiçəklə əkiztay: [şair Barat Vüsal haqqında] //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.20.

822. Hacı, K. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyevə: [dəstək və qayğıya görə müəllifin təşəkkürü] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

823. Hacıheydərli, N. Bir şəkilin tarixi və ya atamın ən çox sevdiyi professor: [Qəzənfər Paşayevin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.27.

824. Hacıyev, M. Bir qəzəldə yatan sirr: III hissə: [hürufi şair İmadəddin Nəsimi haqqında] //Türküstan.- 2016.- 22-28 noyabr.- S.11.

825. Hacıyev, V. ART müsahibə: Müsahibimiz filoloq, tərcüməçi, Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsinin dekanı Vilayət Hacıyevdir /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.20-21.

826. Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrim: [şair, dramaturq Ramiq Muxtarın söylədikləri] //Respublika.- 2016.- 17 noyabr.- S.8.

827. Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrim: [şair, dramaturq Ramiq Muxtarın söylədikləri] //Respublika.- 2016.- 19 noyabr.- S.4.

828. Həmzəyev, M. "Kitabi-Dədə Qorqud" Baltik xalqlarının dillərində: Dastanın latışca ikinci nəşri: III məqalə //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.10-11.

829. Hüqo, V. "Kromvel" dramına ön söz: [fransız ədəbiyyatı] /rus dilindən tərc.etdi Günel Eyvazlı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.25.

830. Hüqo, V. "Kromvel" dramına ön söz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.25.

831. Hüqo, V. "Kromvel" dramına ön söz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.25.

832. Hüqo, V. "Kromvel" dramına ön söz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.12-13.

833. Hüseynoğlu, S. Xalq yazıçısı Anara açıq məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.24.

834. Hüseynoğlu, S. İkinci vətəni ədəbiyyatdır: [ədəbiyyatşünas Sabir Bəşirovun yubileyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.25.

835. Hüseynoğlu, S. Mina Rəşidin "Tut satan qonşu"su: ["Baxmaqla görmək ayrıdı" kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.32.

836. Xalq yazıçısı Anar: "Son 25 ildə nəşr olunmuş 50-yə qədər kitabım üçün bir qəpik də almamışam": [AYB-nin sədri, Xalq yazıçısı Anarın APA-ya müsahibəsi] /müsahibəni apardı Cavid Zeynallı //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.8-9.

837. Xanəmir. Günəşin küpündəki rənglərdən biri – Eldar Baxış: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.15.

838. Xəlilov, B. Lüğətşünas alim: Elm xadimləri: [filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədli haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 4 noyabr.- S.7.

839. Xəlilov, Z. Göyçə nisgilli şair: [Ziyad Göyçəlinin "O görüş yeri" kitabı haqqında] //Respublika.- 2016.-16 noyabr.- S.7.

840. Xəlilova, A. Misralarda bəllənən tərcümeyi-hal, yaddaşlarda qorunan gizli həqiqətlər: [Molla Cumanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.18.

841. Xəlilova, A. Misralarda bəllənən tərcümeyi-hal, yaddaşlarda qorunan gizli həqiqətlər: [Molla Cumanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.29.

842. Xəlilzadə, F. Əsil insan, alim və köhnə kişi, yerin necə də görünür...: [ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru Qulu Xəlilov haqqında] //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.7.

843. İncəli, Ə. İnstitut tarixində görünməmiş tələbə: (Şıxəli Qurbanovun institutda təhsil aldığı 1947-1951-ci illərə aid xatirələr) //Ədalət.- 2016.- 4 noyabr.- S.3.

844. İsmayıl, M. Ədəbiyyatımızın yaxın dostu: Mixail Sinelnikovun 70 illiyinə //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.19.

845. İsmayıl, M. Qapalı mənaların can alan yeri: [rus şairi Mixail Sinelnikov haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.8-10.

846. İsmayıl Məmmədov – 70: [ədəbiyyatşünas alimin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

847. İsmayıloğlu, A. Geniş bədii zövq, dərin təfəkkür: Asim Cəlilov – 80: [yubiley münasibətilə AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.11.

848. İsmayılzadə, A. "Atamı bir dəfə də yazı masası arxasında şeir yazan görmədim": [şair İsa İsmayılzadənin oğlu Araz və həyat yoldaşı Ələviyyə İsmayılzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S. 6.

849. Kamal, R. Nitqi tərk etmə: Maqsud Şeyxzadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.29.

850. Kamal, R. Yazıçı səmimiyyəti və oxucunu inandırmaq sənəti: Tənqid və mətn: [Əlabbasın "Şəbi-hicran" hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.18.

851. Kazımov, Q. Məğrurluq abidəsi: [Əməkdar jurnalist, yazıçı Əli İldırımoğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 17 noyabr.- S.7.

852. Kəsəmənli, H. Poeziyada yeni yaradıcılıq üslubu //Xalq qəzeti.- 2016.- 13 noyabr.- S.10.

853. Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an...: Bakıda Şəhriyarın 110 illik yubileyi qeyd edildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S. 5.

854. Qacar, A. Sözün Sehri – Məmməd Araz möcüzəsi! //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.17.

855. Qaliboğlu, S. “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi”: Əmin Abidin kitabı uzun illərdən sonra çap olunub //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S. 15.

856. Qaliboğlu, S. Əliağa Vahidin əsərləri yeni nəşrdə //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.14.

857. Qaliboğlu, S. Nizaminin 875 illik yubileyinə həsr olunmuş incəsənət müsabiqəsi: [Gəncə şəhərində] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.7.

858. Qaliboğlu, S. Tanınmış mədəniyyət xeyriyyəçisi anılıb: [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində muğam bilicisi Mahmud ağa Əhməd ağa oğlu Məmmədzadənin 190 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 2 noyabr.- S. 13.

859. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar: İsmayıl Qaspıralı: [türk dünyasının tanınmış yazıçısı haqqında] //Bakı xəbər.- 2016.- 2 noyabr.- S.13.

860. Qasımov, R. Ədəbiyyatımızın söz və fikir zadəganı: "Onun hər bir əsərində bir dünya var" //Kaspi.- 2016.- 8 noyabr.- S.15.

861. Qədir, C. "Şair heç vaxt şeirdən azad ola bilmir": Şair Ramiz Rövşən 70 illiyi ərəfəsində Yuğ teatrında oxucuları ilə görüşüb //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.4.

862. Qəhrəman, İ. Klassik yapon şeiri: [hayku və müəlliflər haqqında qısa məlumat] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.26-27.

863. Qənbərova, M. İsmayıl bəy Qutqaşınlı adına mükafat təqdim edildi: [AYB-də istedadlı qələm ustası Əlisəfa Azayevə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.23.

864. "Qızıl Kəlmə" ədəbi mükafatını elan edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bədii əsərlərin dəyərləndirilməsi məqsədilə keçirdiyi müsabiqə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.13.

865. "Qızıl Kəlmə" ədəbi mükafatını elan edir: [ədəbi əsərlərin dəyərləndirilməsi məqsədilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.32.

866. Qismət, A. Dovlatovun "Çemodan"ı: [rus əsilli Amerika yazıçısı Sergey Dövlatovun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.14.

867. Qismət, A. Kitab məsələsi: [müəllifin kitab mütaliəsinə münasibəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.24.

868. Qismət, A. Yazıçıların zərərli vərdişləri: [məşhur şair və yazıçıların pis vərdişləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.31.

869. Qiyas, Ə. Gözəgörünməz realizm, yoxsa muncuq oyunu...: [müxtəlif janrlı yazıçıların yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.12-13.

870. Qoca, F. Nə qədər nəfəsim gəlir yazacam: [Xalq şairi Fikrət Qoca ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Röya Şahbazi, Şəmsiyyə Əliqızı //İki sahil.- 2016.- 12 noyabr.- S.10.

871. Qocayev, M. Cinayətin cəzası: Dostoyevskinin "Cinayət və cəza" romanı haqqında //Kaspi.- 2016.- 5-7 noyabr.- S.12-13.

872. Qocayev, M. Dostoyevski yaradıcılığında fəlsəfi-dini mərhələyə keçid: ("Yeniyetmə" romanı) //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.12-13.

873. Qocayev, M. Eybəcərlik dünyanı məhv edəcək: Dostoyevskinin "Şeytanlar" romanı haqqında //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.12-13.

874. Qocayev, M. Eybəcərlik dünyanı məhv edəcək: (Dostoyevskinin "Şeytanlar" romanı barədə) //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.14.

875. Quliyev, V. Bəkir Çobanzadənin Budapeşt şeirləri: [dilçi alim, türkoloq haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.7.

876. Qurbanov, B. Azərbaycan və türksoylu xalqların qədim tarixi ilə əlaqədər monoqrafiya: [Cengiz Alyılmazın “Qıpçaklara gedən yol" monoqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2016.-18 noyabr.- S.7.

877. Lalə. Kitabxanada yazıçı Mustafa Çəmənli ilə görüş keçirildi: [Nərimanov Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

878. Lalə. Şair İbrahim Göyçaylının xatirəsi yad olundu: [R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2016.- 30 noyabr.- S.12.

879. "Literaturnı Azərbaycan" №10: [jurnalın növbəti nömrəsinin nəşri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.32.

880. Mahmud. AMEA Naxçıvan Bölməsi qiymətli əlyazmaların sürətlərini əldə edib: [dilçi alim, ədib, mütərcim, şair Hinduşah ibn Səncər Naxçıvani tərəfindən XIII əsrin sonlarında fars və türk dillərində qələmə alınan “Əs-Sihahül əl-Əcəmiyyə” adlı leksikoqrafik əsərin əlyazmasının iki nüsxəsi Türkiyədə tapılıb] //Palitra.- 2016.-30 noyabr.- S.12.

881. Mehdi, N. ART müsahibə: Müsahibimiz filosof, ədəbiyyatşünas Niyazi Mehdidir /müsahibəni apardı S. Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.6-7.

882. Məcidova, X. Beynəlxalq "Rodnoy dom" ədəbi müsabiqəsinin qalibi həmyerlimiz oldu: [yazıçı Kamran Nəzirlinin Minskdə beynəlxalq internet portalında keçirilən müsabiqədə iştirakı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

883. Məcidova, X. "Pompeyin Qafqaza yürüşü" pyesi italyan dilində: [Nəriman Həsənzadənin eyniadlı əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.15.

884. Mədətoğlu, Ə. "Gəlin gedək Qarabağa": Bu görüşün təəssüratı: [yazıçı-publisist Ziyəddin Sultanovun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 29 noyabr.- S.4.

885. Məmmədli, C. Afaq Məsud – bütün cizgiləri ilə: [Nizami Cəfərovun "Afaq Məsud dünyası" adlı monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.14-15;23.

886. Məmmədli, İ. "Ar" və "Cinayət": [bədii ədəbiyyatda kulturoloji məsələlər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.30.

887. Məmmədov, A. "Dünyanın sonuncu günü" təqdim olundu: [AYB Aran bölməsinin təşkilatçılığı ilə Abbas Qaraoğlunun xatirə gecəsi və eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.32.

888. Məmmədov, A. Fərid Hüseynin imza günü keçirildi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında şairin "Bir də heç vaxt" adlı yeni şeirlər kitabının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.31.

889. Məmmədov, A. Kamran Əliyevin monoqrafiyası fars dilində: [Folklor İnstitutunun əməkdaşının "Açıq kitab – "Dədə Qorqud" əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.32.

890. Məmmədov, A. Orxan Paşanın "Yağmur pıçıltıları" gürcü dilində //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.23.

891. Məmmədzadə, S. "Könüldən-könülə yollar görünür": [Udmurtiyanın Xalq yazıçısı Vyaçeslav Ar-Serqi haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 1 noyabr- S.7.

892. Məstur, M. Sadə yazmaq çox çətindir: Mustafa Məstur: "Oxucularımla ədəbiyyatdan çox, həyatı çətinliklər haqqında danışmağa üstünlük verirəm": [görkəmli İran yazıçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Əlizadə //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.12-13.

893. Milli Kitabxanada Xoca Əhməd Yasəviyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2016.- 1 noyabr.- S.4.

894. Min yaşlı mütəfəkkir “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”nda anıldı: Şəkidə Yusif Has Hacib Balasaqunlunun 1000 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans //Mədəniyyət.-2016.- 4 noyabr.- S.7.

895. Mirzəbəyli, E. Sənin ürəyində hansı fəsildir, o fəslə uyğun geyinib gəlim...: Müsahibimiz, “Xalq cəbhəsi” qəzetinin, “Baymedia” informasiya agentliyinin və “Via della tesa” jurnalının baş redaktoru, şair, rejissor Elçin Mirzəbəylidir /müsahibəni apardı Röya Şahbazi, Şəmsiyyə Əliqızı //İki sahil.- 2016.- 15 noyabr.- S.20.

896. Misirov, H. Kəlbəcər üçün döyünən ürək – Qənbər Şəmşiroğlu: [yaradıcılığı haqqında] //Səs.- 2016.- 16 noyabr.- S.11.; Ədalət.- 2016.- 17 noyabr.- S.3.

897. Misralarda bəllənən tərcümeyi-hal, yaddaşlarda qorunan gizli həqiqətlər: [Molla Cumanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.18.

898. Muxtar, R. Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrim: [şair- dramaturq Ramiq Muxtarın söylədikləri] //Respublika.- 2016.- 15 noyabr.- S.6.

899. Muradoğlu, N. Bu dünya nərdivandı...: (Nəriman Həsənzadə poeziyasına bir baxış) //Kaspi.- 2016.- 12-14 noyabr.- S.23.

900. Mustafaoğlu, S. Cəsur kəşfiyyatçı haqqında xatirələr: [yazıçı Camal Zeynaloğlunun eyniadlı növbəti kitabı çapdan çıxıb] //Respublika.- 2016.- 29 noyabr.- S.11.

901. Mustafayev, F. Görkəmli dilçi alim: [filologiya elmləri doktoru İsmayıl Məmmədli haqqında] //Respublika.- 2016.- 8 noyabr.- S.7.

902. Mükərrəmoğlu, M. Xoca Əhməd Yasəviyə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada]//Xalq qəzeti.- 2016.- 1 noyabr.- S.5.

903. Nardaran məktəbində Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə görüş olub //Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.8.

904. Nargis. "Ana dilini bilməyən alim çox gülməlidir, xanım" – dedi dilim: [multikulturalizm məsələləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.23.

905. Nəcəfzadə, Q. Qaralar içində nura boyandım: Şair Naibə Yusifin şeirləri haqqında //Ədalət.- 2016.-19 noyabr.- S.13.

906. Nigar. ADPU-da şair, yazıçı-publisist Mətanət Ulu Şirvanlı ilə görüş keçirilib //Palitra.- 2016.- 3 noyabr.- S.12.

907. Nigar. Cengiz Alyılmazın “Qobu”stanın sirri (Qıpçaqlara gedən yol)” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [ADPU-da Türkiyənin Atatürk Universitetinin Türkiyyat Araşdırmaları İnstitutunun müdirinin eyniadlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Palitra.- 2016.- 26 noyabr.- S.5.

908. Nigar. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına kompleks yanaşma olmalıdır: [AMEA-nın Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində dahi Azərbaycan şairinin 875 illlik yubleyinə həsr edilmiş "Nizami və dünya ədəbiyyatı" mövzusunda elmi konfransın keçirilməsi haqqında] //Palitra.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

909. Nuri, E. Zəlimxan Yaqubun yazı masası //Aydın yol.- 2016.- 12 noyabr.- S.6.

910. Ol, Ə. "Xaraktercə hadisələrə gələcəkdən baxanam": [şair Əjdər Olla müsahibə] /müsahibəni apardı Şərif Ağayar //Kaspi.- 2016.- 16 noyabr.- S.13.

911. Orucova, A. Xalqa inam və bütövlük nümunəsi: [şair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 29 noyabr.- S.8.

912. Parmaksız, M. Eşqi yaralamaq...: [müəllifin esseleri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 5 noyabr. - S.12.

913. Parmaksız, M. Ərdəm qalasının qəlb diyarı: [müəllifin esseleri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.-12 noyabr.- S.16.

914. Parmaksız, M. Məhşər heç də uzaq deyil...: [müəllifin esseleri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 26 noyabr.- S.19.

915. Parmaksız, M. Məhşərədək...: [müəllifin esseleri haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr. - S.16.

916. “Payız ətirli poeziya”: Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tanınmış şair Musa Yaqubla görüş //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.6.

917. Rəhimov, Ə. Çörək haqqında: (Əbülfət Mədətoğluna) //Ədalət.-2016.- 26 noyabr.- S.14.

918. “Ruhuna ruzidir mənim yazdığım”: [Sumqayıt şəhər Poeziya evində şair Sabir Sarvanın 60 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

919. Rüstəmov, Q. "Nizami Gəncəvi məni qucaqlayıb, təbrik etdi": [şair Qismət Rüstəmovla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.10.

920. Sabir Bəşirov – 60: [ədəbiyyatşünas alimin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.25.

921. Saday Budaqlı: “Bulqakov, bəlkə də, mistik qüvvələrin Yer üzündəki nümayəndəsi olub”: [tərcüməçi-yazar Saday Budaqlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Elmin Nuri //Aydın yol.- 2016.- 5 noyabr.- S.6.

922. Sadıq, F. Nə dərinmiş xəzinə dərəsi!: Əlfi Qasımovun xatirəsinə //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.7.

923. Sadıqov, M. Zəlimxan Yaqub daim xalqının, millətinin sevgisini görüb //Palitra.- 2016.-30 noyabr.- S.13.

924. Sadiq, Ş. Müəllimimdən şagirdimə: [filoloq Arif Əmrahoğlu haqqında] //Ədalət.- 2016.- 5 noyabr.- S.14.

925. Sarıyeva, İ. Azman ozan Hüseyn Saraclının yüz illiyi ilə bağlı sonuncu şəyirdinin xatirələri...: [Kövrək Muradın] //Bakı xəbər.- 2016.- 1 noyabr.- S.13.

926. Sarıyeva, İ. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığında azərbaycançılıq motivləri...: I yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 23 noyabr.- S.11.

927. Sarıyeva, İ. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığında azərbaycançılıq motivləri...: II yazı //Bakı xəbər.- 2016.- 24 noyabr.- S.15.

928. Sarvan, S. Macar şeirinin "tənhalığı" //Aydın yol.- 2016.- 19 noyabr.- S.8.

929. Seyidzadə, C. Sonuncu uçuş...: [İran şairi Fərruxzad Füruğun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.7.

930. Səlim Babullaoğludan “Vizual poeziya” seansı: ["Azad Azərbaycan" Müstəqil Teleradio Kompaniyasının inzibati binasında “ATV Qalereya”nın doqquzuncu sərgisinin açılış mərasimi keçirilib] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.7.

931. Sərvaz. Ömrün anları: [Nizaməddin Şəmsizadənin biblioqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.31.

932. Skott, V. "Mən heç Şekspirin ayaqqabısının ipini də bağlamağa layiq deyiləm!...": [şotland ədəbiyyatı] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.28-29.

933. Skott, V. "Mən heç Şekspirin ayaqqabısının ipini də bağlamağa layiq deyiləm!...": [şotland ədəbiyyatı] /tərc.etdi Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.8-9.

934. Şaxtaxtı, S. Zərrələrin yallısı – "İşığa gedən yol": [yazıçı Sona Vəliyevanın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 22 noyabr.- S.7.

935. Tağısoy, N. Xəlil Rza Ulutürk və istiqlalçılıq məfkurəsi //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 1 noyabr.- S.14.

936. Tahirli, A. Oğru varlı evə göz dikər, yaxud Hacıbəyli qardaşlarının nigarançılığı: [ermənilərin musiqimizə və digər sənət nümunələrimizə qarşı oğurluğu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.19.

937. Talıbzadə, A. "Ədəbiyyat qəzeti"nin sorğusu: [oxuculuq qabiliyyəti haqqında müəllifin fikirləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.21.

938. Talışlı, M. Yüksək qayğıya görə minnətdaram: [prezident təqaüdçüsü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, respublikanın Əməkdar müəllimi Hacı Mirhaşım Talışlının respublika pezidentinə təşəkkürü] //Respublika.- 2016.- 3 noyabr.- S.8.

939. Tanınmış İran yazıçısı Mustafa Məstur Xalq yazıçısı Anarla görüşüb //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.2.

940. Təbrik: [Simax Şeydanın Prezidentin Fəxri diplomu ilə təltif olunmasına görə yazıçıların təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.29.

941. Tərcümə mərkəzinin yeni nəşri işıq üzü görüb: [ingilis yazıçısı Somerset Moemin "Teatr (Seçilmiş əsərləri)" kitabı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

942. Tərtərli, Q. Açıq məktub: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin müşaviri, "Azərbaycan Yazıçılar Klubu" İctimai Birliyinin sədri Elçin Hüseynbəyliyə: [“İki od arasında” romanı ilə bağlı] //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.13.

943. Tofiq Məliklinin əsərlərinin birinci kitabı çapdan çıxdı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.9.

944. Turan, A. İstinad etdiyim gerçək ədəbiyyatdır: ["Ədəbiyyat qəzeti"nin baş redaktoru Azər Turanla müsahibə] /müsahibəni apardı Mirmehdi Ağaoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.20-21.

945. "Türkologiya" jurnalının ikinci sayında nələr var //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.25.

946. Uğur. “Moisey Xorenatsi anonim keşiş müəllifdir”: [Əjdər Tağıoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2016.- 29 noyabr.- S.16.

947. Vaqif Sultanlının hekayələri Ukrayna mətbuatında //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S.7.

948. Vəliyev, Ş. Əli bəy Hüseynzadə və füyuzatçılıq //Azərbaycan.- 2016.-1 noyabr.- S.4.

949. Vəziroğlu, B. Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir...: Müsahibimiz nasir, şair, tərcüməçi, kinodramaturq, Əməkdar İncəsənət xadimi Baba Vəziroğludur /müsahibəni apardı Röya Şahbazi, Şəmsiyə Əliqızı //İki sahil.- 2016.- 25 noyabr.- S.6; 9.

950. "Vizual poeziya" seansı keçirilib: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Səlim Babulaoğlunun "İlyas Göçmənin şəkil dəftəri" şeir kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.32.

951. Vüsal, B. "Araz vətəni, vətən arazları söylər": [şair Aqşin Ağakəmərli haqqında] //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.14.

952. Yadigar, A. Haqqın var yaşamağa: [Xalq şairi, tərcüməçi, publisist Məmməd Araz haqqında] //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.6-7.

953. Yıldırım, İ. Zaman ötdükcə insan öz kökünə daha çox bağlanır: İstanbul Universitetinin professoru İbrahim Yıldırımla eksklüziv müsahibə /müsahibəni apardı Sərvaz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.6.

954. Yunus Əmrə İnstitutu ilə Memorandum imzalandı: [AYB-də keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

955. Yurdoğlu, E. Bir şeirin ağrısı: [şairə Esmira Məhiqızının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.31.

956. Yusif Nəğməkar mətbuat katibi təyin edildi: [şairin "CTS-Aqro" MMC-yə təyinatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.2.

957. Yusifli, C. "Qətl günü"nə daha bir baxış: "əyilən müstəvi" reallıq qiyafəsində: [Yusif Səmədoğlunun eyniadlı romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

958. Yusifli, C. "Qətl günü"nə daha bir baxış: "əyilən müstəvi" reallıq qiyafəsində: [Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 15 noyabr.- S.6.

959. Yusifli, C. Yaşar Qarayev yaradıcılığı: bədii mətn və ədəbiyyatşünaslıq mətni //525-ci qəzet.- 2016.- 24 noyabr.- S.6.

960. Yusifli, V. Bir söz zəmisindən keçdik...: [şairə Məryəm Həsənovanın "Söz zəmisi" kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 1 noyabr.- S.3.

961. Yusifli, V. "Dinləgil bu sözü ki, candır söz": "Tənqid tariximizdən" – VIII yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 12 noyabr.- S.15.

962. Yusifli, V. "Dinləgil bu sözü ki, candır söz": [sözə, sənətin qüdrətinə, şairliyin şərəfli bir missiya olduğuna dair fikirlər] //Ədalət.- 2016.- 26 noyabr.- S.15.

963. Yusifli, V. "Gələcək o gəmi, o yağış, o külək...": [şair Şəfəq Sahiblinin "Bu sevgiyə ölüm gəldi" kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 19 noyabr.- S.15.

964. Yusifli, V. Gizli güllələnən alim – Vəli Xuluflu: [Rəhman Salmanlının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S.15.

965. Yusifli, V. Güney Azərbaycan şeirinin çağdaş mənzərəsi: [filologiya elmləri namizədi Esmira Fuadın araşdırmaları haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 15 noyabr.- S. 7.

966. Yusifli, V. Vəli Xuluflu nümunəsi: fədakar alim, ziyalı və şəxsiyyət kimi: [Rəhman Salmanlının "Gizli güllələnən alim" kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 2 noyabr.- S.4.

967. Zeynallı, C. Əli həccə gedir: Qısametrajlı bədii filmin ssenarisi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.22-23.

968. Zərrabqızı, X. Dirilər üçün yazılmış nekroloq: Seyran Səxavət təsvirlərində tünd boyalardan çəkinməyən yazıçıdır //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.18-19.

969. Zümrüd. Xoca Əhməd Yasəviyə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Səs.- 2016.- 1 noyabr.- S.12.

970. Zümrüd. " Nizami və dünya ədəbiyyatı" mövzusunda Respublika Elmi Konfransı keçirilib: [AMEA-nın Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində] //Səs.- 2016.- 25 noyabr.- S. 10.

971. Zümrüd. Şəkidə beynəlxalq elmi konfrans keçirilib: [böyük şair, alim Yusif Has Hacib Balasaqunluya həsr olunan tədbir haqqında] //Səs.- 2016.- 3 noyabr.- S.10.

 

Bax: 216; 429

 

Səməd Vurğun – 110

 

972. Azəri, L. Türkiyə Milli Kitabxanasında Səməd Vurğunun 110 illiyi münasibətilə sərgi //Mədəniyyət.- 2016.-18 noyabr.- S.4.

973. İstanbulda Səməd Vurğunun yubileyi keçirilib //525-ci qəzet.- 2016.-15 noyabr.- S.7.

974. Mükərrəmoğlu, M. Ankarada TÜRKSOY-un iqamətgahında Xalq şairi Səməd Vurğunun yubiley tədbirləri keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2016.- 17 noyabr.- S.11.

975. Sultanova, M. Vətənin böyük tərənnümçüsü TÜRKSOY-da yad edildi: [Xalq şairinin yubileyinin Ankarada qeyd edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.-16 noyabr.- S.2.

976. Tural. Ankarada Səməd Vurğunun yubileyi qeyd olunub: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY), Azərbaycanın və Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm nazirlikləri və milli kitabxanaların dəstəyilə keçirilən tədbir haqqında] //Palitra.-2016.-17 noyabr.- S.13.

 

Aqşin Babayev – 80

 

977. Abbasova, S. Türk dünyasının Aqşini //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.15.

978. Aqşin Babayev – 80: [yubiley münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.15.

979. Aqşin Babayevin hekayələr kitabı Almaniyada nəşr olunub: [yazıçının "Əyri gözlük" adlı kitabının nəşri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.15.

980. Cəbrayıloğlu, E. Bu rəsmdə nələr yoxdur...: Aqşin Babayevin “O biri dünyanın astanasında” romanının tanıtımı //Ədalət.- 2016.- 12 noyabr.- S.14.

981. Lalə. Aqşin Babayevin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib: [Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2016.- 25 noyabr.- S.4.

982. Məcidova, X. Görkəmli yazıçı-dramaturq, professor Aqşin Babayevlə görüş //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.5.

 

Fikrət Sadığın vəfatı ilə bağlı

 

983. Aras, O. Şair itkisi: Ruhun şad olsun, Fikrət Sadıq //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.17.

984. Fikrət Sadıq: [AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.2.

985. Fikrətoğlu, O. Məni də özünlə apararsan, ata //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.7.

986. Həsənzadə, N. Heyif səndən, Fikrət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.3.

987. Xanlarova, Y. Unudulmaz şair //Kaspi.- 2016.- 26-28 noyabr.- S.24.

988. Qaradağlı, S. "Başında qardan papaq...": Mərhum şair Fikrət Sadıq ömrünün bəzi məqamları xatirə işığında //525-ci qəzet.- 2016.- 19 noyabr.- S.17.

989. Qoca, F. Mənim məndən böyük şair qardaşım //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.2.

990. Rüstəmxanlı, S. İşıq və xeyirxahlıq şairi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.3; 5.

991. Sadıq, F. Halbuki; Və lakin; Yaşadır və s. //Kaspi.- 2016.- 19-21 noyabr.- S.11.

992. Tağıyev, A. Gec də olsa...: Unudulmaz şairimiz Fikrət Sadıqla bağlı bir xatirə //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.8.

993. Tanınmış şair Fikrət Sadıq dünyasını dəyişib //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.12.

 

Taleh Həmidin vəfatı ilə bağlı

 

994. Abasov, C. Şair Taleh Həmid torpağa tapşırıldı //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S. 7.

995. Həmid, T. Taleh Həmidin son müsahibəsi: "Mən ömrün dünənindən gəlirəm" /müsahibəni apardı Zeynalova Afət //525-ci qəzet.- 2016.- 3 noyabr.- S.7.

996. Qəlbinur, P. Taleyini ömrünə yazan şair: [vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.24.

997. Sarıyeva, İ. Bir şair ömrü də son baharda sonuna qovuşdu..: Taleh Həmidin adına verilmiş xoşbəxtlik itdiyi üçün etibarsız sayılır… //Bakı xəbər.- 2016.- 3 noyabr. - S.14.

998. Şair-publisist Taleh Həmid vəfat edib //525-ci qəzet.- 2016.-2 noyabr.- S. 3.

999. Taleh Həmid oğlu Babayev: [vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.24.

 

Möhsün Nağısoylu – 70

 

1000. Həbibbəyli, İ. Dilçilik ağırlıqlı mətnşünas-əlyazmaçı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 5 noyabr.- S.11.

1001. Qasımlı, M. Təvazökarlıq və elmi həssaslıqdan qaynaqlanan yüksəliş yolu: Möhsün Nağısoylu – 70 //Xalq qəzeti.- 2016.- 13 noyabr.- S.10.

1002. Məmmədəliyev, V. Görkəmli şərqşünas, əlyazmaşünas və dilçi alim //Azərbaycan.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

1003. Möhsün Nağısoylunun 70 illiyi elmi sessiya ilə qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2016.- 15 noyabr.- S.7.

 

Birinci Türkoloji Qurultay – 90

 

1004. Babayev, A. Rəsmi dairələrin Birinci Türkoloji Qurultaya münasibətinin açıq və gizli tərəfləri: [1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş eyniadlı qurultay haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 8 noyabr.- S.4.

1005. Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilir: [“Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2016.- 15 noyabr.- S.5.

1006. Cəfərov, N. Birinci Türkoloji Qurultayın missiyası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 19 noyabr.- S.6.

1007. Həbibbəyli, İ. Birinci Türkoloji Qurultayın dərsləri və müasir çağırışlar //Azərbaycan.- 2016.- 13 noyabr.- S.10.

1008. Həbibbəyli, İ. Türkologiya elminin böyük təməli və müasir dövr: Birinci Türkoloji Qurultay – 90 //Xalq qəzeti.- 2016.- 23 noyabr.- S.5.

1009. Kıdıralı, D. Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan bəy Kıdıralı: "Dildə, fikirdə, əməldə birlik" ideyasını gerçəkləşdirməyin məqamı yetişib: [professorla türkoloji qurultay barədə müsahibə] /müsahibəni apardı Aida Eyvazlı //Xalq qəzeti.- 2016.- 24 noyabr.- S.5.

1010. Qaliboğlu, S. “Bu yubileyin qeyd olunması türkoloji elmlərin inkişafına xidmət edir” //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.15.

1011. Qaliboğlu, S. I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans: [AMEA-da “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2016.- 11 noyabr.- S.3.

1012. Qaliboğlu, S. Türkoloji hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar: I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirildi: [AMEA-da] //Mədəniyyət.- 2016.- 18 noyabr.- S.15.

1013. Quliyeva, S. Birinci Türkoloji Qurultayda multikultural mühit //Azərbaycan.- 2016.- 9 noyabr.- S.6.

1014. Rüstəmli, A. Cəfər Cabbarlının Birinci Türkoloji Qurultayda fəaliyyəti //Azərbaycan.- 2016.-4 noyabr.- S.7.

1015. Sarıyeva, İ. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyi –azərbaycançılıqla türkçülüyün sarsılmaz vəhdəti... //Bakı xəbər.-2016.- 22 noyabr.- S.15.

1016. Seyidzadə, T. Ortaq türk xalqlarının tarixi öz aktuallığını qoruyur: Bakıda Birinci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2016.- 16 noyabr.- S.3.

1017. Şükürlü, T. Birinci Türkoloji Qurultay: türk xalqlarının elmi-mədəni birliyi naminə tarixi addım: "Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar": [AMEA-nın rəyasət heyətində beynəlxalq konfransın açılması haqqında] //525-ci qəzet.- 2016.- 23 noyabr.- S.6.

1018. Tofiq, H. I Türkoloji Qurultay tarixi əhəmiyyət daşıyır: Türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasında I Türkoloji Qurultay yeni mərhələnin təməlini qoyub //Azad Azərbaycan.- 2016.- 26 noyabr.- S.5.

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

1019. О дополнительных мерах по строительству Гянджинской государственной филармонии: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 11 ноября.- С.1.

1020. О награждении А.М.Гараева орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- С. 1.

1021. О награждении группы лиц за заслуги в развитии мультикультуральных традиций и межрелигиозных отношений в Азербайджане «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С. 1.

1022. О награждении работников телевидения и радио Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 ноября.- С. 2.

1023. О награждении работников телевидения и радио «Почетным дипломом» Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 ноября.- С. 2.

1024. О предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий- 2016.- 8 ноября.- С. 2.

1025. О присвоении почетных званий работникам телевидения и радио Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий. - 2016.- 8 ноября.- С. 2.

1026. Об учреждении в Азербайджанской Республике профессионального праздника «День ковродела»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий- 2016.- 26 ноября.- С. 1.

 

___________

 

1027. Агаев, Н. Уже 90 лет «Говорит Баку»: [к юбилею Бакинской студии радиовещания] //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 ноября.- С.1-2.

1028. Аббасов, Т. Философия полноты: Взгляд со стороны: [о роли поколений в социокультурной самоидентификАции в одноименной работе академика Камала Абдуллы] //Бакинский рабочий- 2016.- 30 ноября.- С. 7.

1029. Ализаде, Д. Завершился Второй азербайджанский фестиваль науки: [художественная часть мероприятия в Гяндже] //Эхо.- 2016.- 8 ноября.- С. 5.

1030. Везирова, Л. Окно в мир современности: Известная телеведущая Ламия Везирова о роли телевидения в жизни человека /записала С.Баламетова //Неделя. - 2016. - 4 ноября. - С. 15.

1031. Гусейнзаде, Р. Праздник граната: В Гейчае прошел традиционный ежегодный фестиваль //Каспiй.- 2016.- 8 ноября.- С.13.

1032. Кафарова, С. В Баку состоялся конкурс, посвященный Дню флага: Целью конкурса было воспитать у детей чувство патриотизма, любовь к Родине //Неделя. - 2016. – 11 ноября. - С. 19.

1033. По случаю Дня Государственного флага состоялись парад и выставка классических автомобилей //Бакинский рабочий.- 2016.- 11 ноября.- С.6.

1034. Состоялась юбилейная церемония, посвященная 90-летию Азербайджанского радио и 60-летию Азербайджанского телевидения: [во Дворце Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2016.- 4 ноября.- C.2.

1035. Состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 ноября.- C.4.

1036. Чингиз Абдуллаев избран президентом Центра культуры азербайджанцев мира //Эхо.- 2016.- 4 ноября.- С.8.

 

 

Год Мультикультурализма

 

1037. Абдуллаев, К. Азербайджанский мультикультурализм сегодня: от Португалии до Индонезии… //Азербайджанские известия.- 2016.- 8 ноября.- С.1-2.

1038. Абдуллаев, К. Кямал Абдуллаев: Сегодня реалии Азербайджана в мире отстаивают друзья нашей страны //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С.2.

1039. Азербайджан известен в мире как толерантная и мультикультуральная страна //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 ноября.- С.3.

1040. Была дана высокая оценка азербайджанской модели мультикультурализма //Бакинский рабочий.- 2016.- 23 ноября.- С.4.

1041. В Волгограде открылась выставка «Мой Азербайджан» //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С.5.

1042. В латвийском журнале «Открытый город» опубликована статья о V Бакинском международном гуманитарном форуме //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 ноября.- С.2.

1043. «Vietnam+»: Азербайджан - наилучшее пространство для диалога культур Востока и Запада //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С. 3.

1044. The Daily Caller о религиозной толерантности в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С. 7.

1045. Ислам, А. Доклад о культуре цыганских этнических групп в Азербайджане //Эхо.- 2016.- 30 ноября.- С. 8.

1046. Ислам, А. …Между Западом и Востоком: Испания – Азербайджан: В свете науки и духовности: [научный семинар на одноименную тему в БМА] //Каспiй.- 2016.- 5 ноября.- С.8.

1047. Марта Чвей: «Азербайджан является прекрасным примером мультикультурализма, терпимости и развития независимых СМИ» //Бакинский рабочий.- 2016.- 29 ноября.- С. 6.

1048. На конференции в Испании будет представлена информация об атмосфере мультикультурализма в Азербайджане //Бакинский рабочий. 2016.- 5 ноября.- С. 1.

1049. Первое заседание постоянного научного семинара Центра мультикультурализма посвящено обсуждению статьи академика Рамиза Мехтиева: [«V Бакинский международный гуманитарный форум – площадка мирового массштаба, которая дает понимание, в каком направлении обществу надо двигаться»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С. 2.

1050. Президент Египта высоко оценил традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 ноября.- С.1.

1051. Руслан, М. Открылся Болгарский филиал Бакинского международного центра мультикультурализма //Эхо.- 2016.- 17 ноября.- С.5.

1052. Украинский аналитический портал - об азербайджанской толерантности //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С. 7.

1053. Халилов, Д. Преемственность поколений как предпосылка будущего страны //Бакинский рабочий.- 2016.- 26 ноября.- С.5.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

1054. Азербайджанские актеры удостоены почетных званий в России: [актеры Театра Юного Зрителя в Элисте] //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С. 5.

1055. Азизов, Д. Жемчужина Кавказа: Азербайджанский павильон знакомит жителей Ташкента с историей, культурой и традициями нашей страны: [в Музее Истории Узбекистана] //Азербайджанские известия.- 2016.- 17 ноября.- С. 3.

1056. Алиева, Г. Евразийская легенда: Всемирно известный французский азербайджанец снова посетил Баку: [Робер Оссейн] //Азербайджанские известия.- 2016.- 26 ноября.- С. 3.

1057. Алиева, Г. Кочевник из племени Хоссейна: Баку для легенды французского кинематографа не просто город: [визит Робера Оссейна] //Каспiй.- 2016.- 22 ноября.- С. 9.

1058. Алиева, М. В Москве открылась выставка «Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960—1980-х годов»: В церемонии открытия приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С. 2-3.

1059. Асадова, И. Искусство выдающегося мексиканца: В Центре Гейдара Алиева открылась выставка скульптора Хорхе Марина //Эхо.- 2016.- 1 ноября.- С. 8.

1060. Асадова, И. «Маяковка» едет в Баку: [о гастролях Московского Академического Театра имени Вл. Маяковского] //Эхо.- 2016.- 16 ноября.- С. 8.

1061. Асадова, И. Мехрибан Алиева: «Каждый представленный художник - это неповторимая индивидуальность //Эхо.- 2016.- 16 ноября.- С. 1, 6.

1062. Асадова, И. «Русский роман» на прощание Баку: [о гастролях Московского Академического Театра им. Вл. Маяковского] //Эхо.- 2016.- 22 ноября.- С. 2.

1063. Асадова, И. Театральный праздник от «Маяковки» в Баку //Эхо.- 2016.- 19 ноября.- С. 10.

1064. Байрамова, С. Зеленый мир для будущих поколений: Азербайджанский павильон занял первое место на Всемирной выставке «Анталья Экспо-2016» //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 ноября.- С. 3.

1065. Барика, И. «Бессмертный полк» Сергея Никоненко в Баку: [Народный артист России представил литературно-музыкальную композицию в Союзе Театральных Деятелей] //Эхо.- 2016.- 16 ноября.- С. 8.

1066. Барика, И. Elveda Katya: В Баку продолжается Неделя турецкого кино //Эхо.- 2016.- 24 ноября.- С. 8.

1067. Бессмертный полк: На сцене СТД прошла музыкально-литературная композиция: [Народного артиста России Сергея Никоненко] //Каспiй. - 2016.- 15 ноября.- С.13.

1068. В Баку проходит фестиваль национального мексиканского напитка мескаль //Вышка.- 2016.- 4 ноября.- С. 16.

1069. В Баку прошла пресс-конференция, посвященная гастролям Московского Академического Театра имени В.Маяковского //Бакинский рабочий.- 2016.- 19 ноября.- С. 6.

1070. Выдающийся ученый Александр Багрий беззаветно любил и Украину, и Азербайджан: [профессор А.Багрий является основателем отраслевой библиографии и основоположником научной школы шевченковедения в Азербайджане] //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С. 14.

1071. Галанин, С. Сергей Галанин, лидер рок-группы «СерьГа»: «На Baku Rock Fest 2016 мы споем наши новые песни» //Азербайджанские известия.- 2016.- 17 ноября.- С. 3.

1072. Гасанова, С. Созвездие Абшерона: [в Третьяковской галерее открылась выставка «Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 1960-1980-х годов»] //Азербайджанские известия.- 2016.- 17 ноября.- С.1, 3.

1073. Дегтярь, М. Бакинские истоки российского журналиста: [беседа с российским кинорежиссером Михаилом Дегтярь] /провел А.Саидов //Эхо.- 2016.- 5 ноября.- С.8.

1074. Дегтярь, М. Надежды оправдались: Михаил Дегтярь: Баку уникальный город, другого такого нет: [беседа с российским продюсером, режиссером документального кино] /провел А.Саидов //Каспiй.- 2016.- 5 ноября.- С.8.

1075. Дуэт «SiB-duo» выступил в Баку: Концерт прошел в РИКЦ: [дуэт баянистов из Новосибирска] //Эхо.- 2016.- 15 ноября.- С. 8.

1076. Зельдин, В. Владимир Зельдин, народный артист СССР: «Баку сохраняет свою индивидуальность, национальный колорит и кавказский темперамент» //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 ноября.- С. 1, 3.

1077. Кязимова, Т. Светлана Немоляева: «В Баку нас вновь приняли потрясающе - Аншлаг»: [о гастролях Московского Театра им. Вл. Маяковского] //Вышка.- 2016.- 25 ноября.- С.10.

1078. Кязимова, С. Страна тысячи островов: В Фестивале культуры Индонезии приняли участие около 150 музыканнтов, артистов, представителей бизнеса этой далекой страны //Азербайджанские известия.- 2016.- 22 ноября.- С. 4.

1079. Кязимова, С. «Сумасшедший лесник» и другие: Неделя турецкого кино представляет лучшие фильмы последних лет //Азербайджанские известия.- 2016.- 24 ноября.- С. 4.

1080. Между Фондом тюркской культуры и наследия и IRCICA будет подписан меморандум о взаимопонимании //Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- С.2.

1081. Микеладзе, Г. Интеллектуальная сущность классики: Московский Академический Театр имени Владимира Маяковского - в Баку //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С. 20.

1082. Мурманск знакомится с культурой Азербайджана: [выставка «Наша сила в единстве» подготовлена мурманской региональной организацией «ВАК»] //Бакинский рабочий. - 2016.- 1 ноября.- С. 5.

1083. Память о славном сыне украинского и азербайджанского народов — профессоре А.Багрие свято чтят и в Умани //Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- С.3.

1084. Развивается сотрудничество между Кисловодском и Габалой: [в сфере культуры и туризма] //Бакинский рабочий.- 2016.- 3 ноября.- С. 1.

1085. Российские политические и общественные деятели высоко оценили выставку «Созвездие Абшерона. Азербайджанские художники 19601980-х годов» //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С. 3.

1086. Руслан, М. Invest Gagauzia: Президент Фонда тюркской культуры и наследия приняла участие в Международном форуме в Молдове //Эхо. - 2016.- 9 ноября.- С. 8.

1087. Сиил, Р. Рагнар Сиил, эксперт Еврокомиссии: «Мы намерены оказать важное содействие развитию киноиндустрии вашей страны» //Азербайджанские известия.- 2016.- 12 ноября.- С. 1, 3.

1088. «Созвездие Абшерона»: [об одноименной выставке в Третьяковской галерее] //Мир литературы.- 2016.- №11(113) ноябрь.- С.3.

1089. Урок от Джеймса Корби: Мастер-классы в музыкальной школе имени Бюльбюля проводит знаменитый британский пианист //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 ноября.- С. 3.

1090. Фестиваль культуры Индонезии //Эхо.- 2016.- 19 ноября.- С. 10.

1091. Чудеса Азербайджана в Израиле: Передвижная фотовыставка о нашей стране начала своё шествие с города Тират-Кармель //Азербайджанские известия.- 2016.- 24 ноября.- С. 3.

 

Фестиваль Европейского кино

 

1092. Асадова, И. В Баку стартовал Фестиваль Европейского Кино //Эхо.- 2016.- 5 ноября.- С. 10.

1093. Асадова, И. Победитель едет в Германию: Конкурс в рамках VII Фестиваля Европейского Кино: [в сети кинотеатров Park Cinema] //Эхо.- 2016.- 2 ноября.- С. 8.

1094. Кязимова, С. Кино о людях: В программе VII European Movie Festival — 20 фильмов известных европейских режиссеров //Азербайджанские известия.- 2016.- 8 ноября.- С. 4.

1095. «Убийца» на Форуме европейского кино //Эхо.- 2016.- 23 ноября.- С. 8.

1096. Фестиваль Европейских Фильмов //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 ноября.- С. 1.

 

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

1097. Асадова, И. Издания об Азербайджане переданы в дар библиотеке Сената Бразилии //Эхо. - 2016.- 29 ноября.- С. 8.

1098. В газете «Egemen Qazaxıstan» опубликована статья о деятельности Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий. - 2016.- 15 ноября.- С. 13.

1099. Издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане переданы в дар библиотеке Сената Бразилии //Бакинский рабочий. - 2016.- 26 ноября.- С. 4.

1100. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла интеллектуальная олимпиада «Что? Где? Когда?» //Бакинский рабочий. - 2016.- 19 ноября.- С. 6.

1101. Фонд Гейдара Алиева организовал очередную развлекательную программу для детей //Бакинский рабочий. - 2016.- 11 ноября.- С. 3.

 

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

1102. Алиева, Р. В добрый час!: Арт-кафе «Винтаж» приглашает в гости: [о создании одноименного клуба по интересам] //Каспiй. - 2016.- 11 ноября.- С. 14.

1103. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Центр Гейдара Алиева //Бакинский рабочий. - 2016.- 30 ноября.- С. 6.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО.БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

 

1104. Состоялась презентация книги «Иреванское ханство» на арабском языке: [под редакцией Ягуба Махмудова, в переводе Абд Ар-Рахман аль Хамисси в Азербайджанской Национальной Библиотеке имени М. Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 ноября.- С. 5.

1105. Степанов, В. Инновации в библиотеках – библиотеки для инноваций //Вышка.- 2016.- 18 ноября.- С. 6.

1106. Сулейманова, Ф. Презентация брошюр, посвященных истории Иреванского ханства: [под редакцией Заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова в Президентской Библиотеке] //Бакинский рабочий.- 2016.- 25 ноября.- С. 3.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

1107. Абдуллаева, Т. Взгляд в прошлое: Национальный музей истории приглашает на выставку: [ «Украшения для женской одежды»] //Каспiй.- 2016.- 23 ноября.- С.13

1108. Алекперова, Г. Шедевры французского искусства в коллекции Национального музея искусств Азербайджана //Каспiй.- 2016.- 25 ноября.- С.13.

1109. Кязимова, С. Модные штучки из прошлого: В Национальном музее истории Азербайджана демонстрируются уникальные женские украшения //Азербайджанские известия.- 2016.- 15 ноября.- С. 4.

1110. Манафов, Ш. Вернем шедевры Азербайджану, или как трон Ширваншахов оказался в Эрмитаже: [о выставке «Искусство Азербайджана в музеях мира» в Музее «Ичери шехер] //Каспiй.- 2016.- 5 ноября.- С.16-17.

1111. Меликова, Ш. Ширин Меликова, директор Музея ковра: «Абшерон был мощным двигателем искусства многих художников» //Азербайджанские известия.- 2016.- 26 ноября.- С. 1, 3.

1112. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Бейлягане //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С. 8.

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО

 

V Всемирный конгресс новостных агентств,

 

1113. Алиев, И. В Баку состоялась совместная церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств, XVI Генеральной Ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана: В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С.1-3.

1114. Асланов, А. Всемирный конгресс новостных агентств: Уникальная платформа для обсуждения актуальных проблем медиа //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С.11-12.

1115. В Баку состоялось XXII заседание Совета руководителей информационных агентств СНГ: Очередное заседание также может состояться в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С.6.

1116. Знакомство с Баку произвело большое впечатление на участников V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Генеральной ассамблеи OANA //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С.4.

1117. На Бакинском конгрессе обсуждены пути решения проблем, стоящих перед новостными агентствами //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С.64.

1118. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял группу участников V Всемирного конгресса новостных агентств //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 ноября.- С.1-2.

1119. Турки аль-Дахиль: «Выступление Президента Ильхама Алиева было ярким и интересным» //Бакинский рабочий.- 2016.- 17 ноября.- С.6.

1120. Участникам Бакинского конгресса была представлена интересная концертная программа //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 ноября.- C.5.

1121. XVI Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана завершила работу //Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- C.4.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

1122. Агаев, Э. Гыз галасы: Тайна и мифы //Мир литературы.- 2016.- №11(113) ноябрь.- С.7.

1123. Кальбизаде, Э. Затерянный город, или где располагался древний Энджан?: [первый азербайджанский нумизмат Магомед Сейфеддин предполагал, что в Шарурском районе НАР] //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С.15.

 

 

ИСКУССТВО

 

1124. Баннаева, Н. Сестры по искусству: Экспонаты выставки восхищают удивительной тщательностью исполнения: [о демонстрации работ членов Ассоциации Творческих Женщин в Салоне им. В.Самедовой] //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С.21.

1125. В Баку запускается уникальный проект DOT-ART: [в Музейном Центре, представляющий несколько направлений художественного искусства] //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 ноября.- С.7.

1126. В Баку открылась галерея NUR Art House и выставка Gənclik nəfəsi: [в экспозиции которой представлены работы студентов Университета Культуры и Искусств] //Бакинский рабочий.- 2016.- 22 ноября.- С.5.

1127. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственной художественной галереи в городе Горадиз //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С.3.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

1128. Асадова, И. За создание волшебной феерической вселенной: Нигяр Нариманбекову наградили на фестивале в Лувре //Эхо.- 2016.- 4 ноября.- С. 8.

1129. Асадова, И. Успех азербайджано-российской группы «Пульс» в Лувре: Группа готовится к новым выставкам: [Азербайджан представляет художник Руфина Абасова] //Эхо.- 2016.- 3 ноября.- С. 8.

1130. В РИКЦ открылась персональная выставка Айдына, Рамиля и Айтен Рустамовых «Мир красок» //Вышка.- 2016.- 11 ноября.- С. 16.

1131. В Стамбуле открылась персональная выставка азербайджанского художника: [Абульфаза Фараджоглу] //Бакинский рабочий.- 2016.- 24 ноября.- С.6.

1132. В Центре современного искусства YARAT открылись две грандиозные выставки: В открытии выставок приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: [художники Ахмед Фаиг и колумбиец Оскар Мурильо] //Бакинский рабочий.- 2016.- 11 ноября.- С.4.

1133. Заслуженный художник Сакит Мамедов избран почетным членом Римской академии современного искусства и награжден медалью К.Шпитцвега //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 ноября.- С. 5.

1134. Кязимова, Н. От хаоса-до традиций, от традиций-до хаоса: [выставка художников Фаига Ахмеда и Оскара Мурильо в Центре Современного Искусства] //Эхо.- 2016.- 3 ноября.- С. 8.

1135. Манаф, Р. Nə var, odur и dis place: YARAT представляет выставки художников из Колумбии и Азербайджана: [Фаига Ахмеда и Оскара Мурильо в Центре Современного Искусства] //Эхо.- 2016.- 9 ноября.- С. 8.

1136. Сакит Мамедов избран почетным членом Римской академии современного искусства //Ежедневные новости. - 2016.- 4 ноября. - С. 10.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

1137. Агаев, М. Мелодия ковра //Мир литературы.- 2016.- №11(113) ноябрь.- С.7.

1138. Баннаева, Н. Путешествие по дороге из серебра: Концепция выставки кукол известного тандема художников посвящена благородному металлу Луны: [о выставке Пярвиза Гусейнова и Ирины Гундориной в центре Port Baku Mall] //Каспiй.- 2016.- 16 ноября.- С.13.

1139. В Москве открылась выставка работ Гамы Меликовой: [«Ковровые мотивы»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 18 ноября.- С. 7.

1140. Васильева, В. Культурный код: В Москве открылась выставка правнучки азербайджанского классика: [«Ковровые мотивы» Гамы Меликовой] //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С.17.

1141. Великое наследие: Лятиф Керимов – 110 //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С.13.

1142. Вышел в свет 20-й номер журнала «Азербайджанские ковры» //Ежедневные новости.- 2016.- 25 ноября.- С.10.

1143. Газета «The Guardian» посвятила статью азербайджанскому художнику по коврам: [Фаигу Ахмеду] //Ежедневные новости.- 2016.- 18 ноября.- С. 5.

1144. Дадашева, А. Секреты национальных женских нарядов в Музее истории //Эхо.- 2016.- 19 ноября.- С.10.

1145. Молодежь изучает историю национального ковроткачества: [проект «Пропагандируй и развивай ковровое искусство» в Центре Мехсети Гянджеви] //Неделя.- 2016.- 4 ноября. - С. 19.

1146. Состоялось открытие Физулинского коврового комбината //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С. 2.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

1147. Гасымов, Ф. Визитная карточка скульптура: Фуад Абдурахманов - веха в истории азебайджанского монументализма //Каспiй.- 2016.- 4 ноября.- С.13.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

1148. Аликоглу, Р. «Язык ковров»: Гюльнара Халилова представит коллекцию в Румынии: [одежда в этно стиле] //Эхо.- 2016.- 4 ноября.- С. 19.

1149. Асадова, И. Azerbaijan Fashion Week продол-жается //Эхо.- 2016.- 24 ноября.- С. 8.

1150. Кязимова, С. Буйство красок: В коллекциях, покАзанных на Baku Fashion Week-2016, доминировали женственность и романтизм //Азербайджанские известия. - 2016. - 29 ноября.- С. 4.

1151. Яваргызы, И. Мода подводит итоги: В Jumeriah Bilgah Beach Hotel завершилась Baku Fashion Week //Эхо.- 2016.- 30 ноября.- С. 8.

 

 

МУЗЫКА

 

1152. Аббасова, Р. И не найти профессии чудесней…: Высокая миссия педагога и просветителя: [памяти Заслуженного педагога, музыковеда Говхар Гусейновой] //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С.16-17.

1153. Алиева, Г. Виртуозы без границ: Музыка - это чудесный калейдоскоп из звуков и ярчайших эмоций: [об участии пианистки Сабины Гасановой на фестивале в Санкт-Петербурге] //Каспiй.- 2016.- 11 ноября.- С.12.

1154. Алиева, Г. Душа моя, мелодия: Творчество Фикрета Амирова овеяно ароматом свежести и индивидуальной неповторимости //Каспiй.- 2016.- 22 ноября.- С.13.

1155. Алиева, Г. Песнь исповедальная: Успех дается только самым ответственным и трудолюбивым: [к 99-летию Народного артиста Тофига Гулиева] //Каспiй.- 2016.- 8 ноября.- С.12.

1156. Алиева, Г. Призыв к жизни и любви: Лирические песни Эмина Сабитоглу заключают в себе целый мир //Каспiй.- 2016.- 2 ноября.- С. 12.

1157. Багиров, Г. Дебют на прославленной сцене: В программу сольного концерта Узеира Мамедова вошли и произведения его собственного сочинения: [о творчестве скрипача и композитора] //Азербайджанские известия.- 2016.- 26 ноября.- С.3.

1158. Буланова, О. Его Величество Мугам на парижской сцене: [Алим Гасымов в Париже] //Эхо.- 2016.- 5 ноября.- С. 10.

1159. В Москве проходит фестиваль современной музыки имени Гара Гараева //Неделя. - 2016.- 11 ноября.- С. 19.

1160. В музыкальной школе состоялось открытие музея Фикрета Амирова: [в Детской Художественной школе №6] //Бакинский рабочий. - 2016. - 24 ноября.- С. 6.

1161. В Нижнем Новгороде состоялся концерт памяти Муслима Магомаева //Ежедневные новости.- 2016.- 4 ноября.- С. 10.

1162. Гаджиев, И. О моем учителе: Исмаил Гаджиев: Вклад Гара Гараева в сокровищницу азербайджанской музыки огромен //Каспiй.- 2016.- 5 ноября.- С.14-15.

1163. Гараева-Багирова, З. Зулейха Гараева: «В детстве мы ходили дома на цыпочках …»: [беседа с заведующей отделением Консерватории Турецкой Классической Музыки] //Каспiй.- 2016.- 2 ноября.- С. 8.

1164. Дадашева, Н. Талант, увлеченность, энтузиазм…: Юбилейные заметки о композиторе и педагоге Адиле Юсифовой //Каспiй.- 2016.- 17 ноября.- С. 12.

1165. Ибрагимов, Ф. Триумфальный концерт: Фуад Ибрагимов: В моей судьбе огромную роль сыграла первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева: [интервью дирижера Ф.Ибрагимова] //Каспiй.- 2016.- 11 ноября.- С. 13.

1166. Ислам, А. Уроки музыки: Мастер-классы в музыкальной школе №8 имени Кара Караева провела дочь великого композитора Зулейха Караева //Азербайджанские известия.- 2016.- 17 ноября.- С. 3.

1167. Ислам, А. Фархад Бадалбейли: «Это огромный успех национальной вокальной школы»: [о конкурсе вокАлистов имени Муслима Магомаева] //Эхо.- 2016.- 4 ноября.- С. 8.

1168. Исмайлова, Г. С музыкой – навсегда: Гюльназ Исмайлова: Азербайджанская культура приобретает огромное уважение в мире: [беседа с Заслуженной артисткой, вокАлисткой ТОиБ] //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С. 16-17.

1169. Мугам и джаз объединяют Восток и Запад: [Гочаг Аскеров и Пьер де Трегоман в Центре Мугама] //Неделя. - 2016. - 4 ноября. - С. 19.

1170. Травина, Н. Азербайджан на «Другом пространстве»: Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова (дирижер Народный артист Рауф Абдуллаев) выступил в Москве на фестивале актуальной музыки «Другое пространство» //Эхо.- 2016.- 12 ноября.- С. 10.

1171. Триумф Эльчина Азизова: Знойные испанские страсти на бакинской сцене: [об участии вокалиста в опере «Кармен» на сцене ТОиБ имени М.Ф.Ахундова] //Каспiй.- 2016.- 15 ноября.- С. 13.

1172. Худавердиева, Т. Начало нового пути: К 90-летию со дня рождения Назима Аливердибекова //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С. 18-19.

1173. Юсифова, А. С любовью о любимом: Посвящается юбилею композитора: [беседа с Заслуженным учителем, композитором А. Юсифовой] /провела А.Ибрагимова //Каспiй.- 2016.- 30 ноября.- С. 12-13.

1174. Яваргызы, И. Азербайджан на «Другом пространстве»: Симфонический оркест имени Узеира Гаджибекова под руководством Рауфа Абдуллаева на фестивале в Москве //Эхо.- 2016.- 2 ноября.- С. 12.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

1175. Агаларов, Э. EMIN, певец: «Верю, что «Жара» станет самым рейтинговым фестивалем на всем постсоветском пространстве» //Азербайджанские известия.- 2016.- 12 ноября.- С. 3.

1176. Азизов, Р. Рашад Азизов: «КВН вернулся в Баку всерьез и надолго»: [интервью руководителя клуба] /провела И.Асадова //Эхо.- 2016.- 26 ноября.- С. 10.

1177. Асадова, И. EMIN и Ани Лорак записали новую песню //Эхо.- 2016.- 19 ноября.- С. 10.

1178. Асадова, И. EMIN: «Этот альбом — особенный для меня»: Вышел в свет новый альбом EMINaLove Is a Deadly Game //Эхо.- 2016.- 24 ноября.- С. 8.

1179. Кязимова, С. Звездочка, обещающая стать звездой: Фидан Гусейнова презентовала свой дебютный клип //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 ноября.- С. 3.

1180. «Парни из Баку» и «Сборная Баку» выйдут на одну сцену в Кремле //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 ноября.- С. 4.

1181. Яваргызы, И. «Бакинская осень» подвела итоги: [о песенном конкурсе имени Т.Гулиева] //Эхо.- 2016.- 30 ноября.- С. 8.

1182. Яваргызы, И. Новый альбом EMINа вновь о любви //Эхо.- 2016.- 4 ноября.- С. 8.

 

IX Бакинский международный джазовый фестиваль

 

1183. Euronews посвятил сюжет Фестивалю джаза в Баку //Вышка.- 2016.- 4 ноября.- С. 16.

1184. Завершился Бакинский международный джаз – фестиваль //Ежедневные новости. - 2016. - 4 ноября.- С. 10.

1185. Кязимова, С. Мы из джаза!: В Baku Jazz Festival 2016 приняли участие более 60 исполнителей и музыкальных коллективов из разных стран //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 ноября.- С. 4.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

1186. Манафов, Р. «Три костра» по мотивам повести Анара «Деде Коркуд»: Детский Театр-студия «Гюнай» возвратился из Эстонии //Эхо. - 2016. - 11 ноября. - С. 8.

КИНО

 

1187. Аграновский, А. «Аршин мал алан» в Иерусалиме: [о фильме режиссера Р.Тахмасиба по мотивам одноименной оперетты] //Вышка.- 2016.- 25 ноября.- С.8.

1188. Азербайджанская актриса признана лучшей в Турции: За роль в фильме «Ичеришехер» Тахмина Рафаэлла удостоена награды в номинации «Лучшая актриса»: [режиссер картины - Ильгар Сафат] //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 ноября.- С. 5.

1189. «Али и Нино» выходит на мировые экраны //Бакинский рабочий.- 2016.- 12 ноября.- С. 3.

1190. Асадова, И. «Нахох» можно будет увидеть в канун Нового года: [об одноименной кинокартине режиссера Заура Мирзазаде] //Эхо.- 2016.- 24 ноября.- С. 8.

1191. Баку представлен в Вене: Бахрам Багирзаде покорил жителей австрийской столицы своими работами: [карикатуры и фотоработы актера] //Каспiй.- 2016.- 11 ноября.- С. 13.

1192. В БГУ наградили победителей Фестиваля документальных фильмов тюркского мира //Неделя.- 2016.- 4 ноября.- С. 16.

1193. Велиева, Н. Ибад из спецназа: Новый фильм режиссера Натига Новрузова: [посвящен кавалеру ордена «Азербайджанское знамя» Ибаду Гусейнову] //Азербайджанские известия.- 2016.- 5 ноября.- С. 3.

1194. За полтора месяца проката его посмотрели 16 миллионов зрителей: [о фильме режиссера Р.Тахмасиба по мотивам одноименной оперетты «Аршин мал алан»] //Вышка.- 2016.- 25 ноября.- С. 8.

1195. Ислам, А. Откровенный монолог режиссера: Творчество Рамиза Гасаноглу - полувековая летопись национального телевидения //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С. 12-13.

1196. Мамедов, М. Искусство нашло свою цель: Ровшан Исах: Мне повезло с учителями…[из беседы с актером и режиссером Р.Исах] //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С. 20.

1197. Награждены победители конкурса короткометражных сценариев Yeni nеfеs-2: [в кинотеатре «Низами»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 8 ноября.- С. 5.

1198. Обзор фильма «Али и Нино» на страницах New York Times: [режиссер-Азиф Кападия, при поддержке Фонда Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2016.- 24 ноября.- С.6.

1199. Объявлены победители конкурса «Yeni nefes-2»: [на лучший сценарий для короткометражных фильмов] //Неделя.- 2016.- 11 ноября.- С. 16.

1200. Рзаев, С. Самандар Рзаев: «В Баку любая история, связанная с автобусом рассмешит каждого…»: Интервью с известным КВНщиком, артистом Stand up show и актером Самандаром Рзаевым /провела И.Асадова //Эхо.- 2016.- 23 ноября.- С. 8.

1201. Состоялась презентация фильма «Лачинский орел»: [режиссера Ильтифата Гаджиханоглу] //Неделя.- 2016. - 18 ноября. - С. 16.

1202. Фильм «Али и Нино» очаровал нью-йоркских зрителей: [режиссер-Азиф Кападия] //Бакинский рабочий.- 2016. - 17 ноября. - С. 8.

 

 

ТЕАТР

 

1203. Алиева, Г. Эта восхитительная гайнана: Великая Насиба Зейналова считала комедию самым серьезным жанром //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С. 19.

1204. Асадова, И. Фильмы с участием Насибы Зейналовой: 100-летний юбилей азербайджанской артистки //Эхо.- 2016.- 25 ноября.- С. 8.

1205. «Письма с чужбины»: [об одноименном спектакле М.Фарзалибекова в Аздраме] //Эхо.- 2016.- 23 ноября.- С. 8.

1206. Среди пчел: В Нахчыване состоялся просмотр спектакля Эльчина: [в Драматическом Театре имени Д.Мамедкулизаде] //Каспiй.- 2016.- 29 ноября.- С. 13.

1207. Ханджанбекова, Ф. Господи, как много хочется сказать...: [о жизни и творчестве режиссера, Народной артистки Г.Гюльахмедовой-Мартыновой] //Мир литературы.- 2016.- №11(113) ноябрь.- С.7.

1208. Яваргызы, И. Аборигены, «разборки» и любовь с «хэппи эндом»: [премьера спектакля «Халам-Бунду» Александра Шаровского в РДТ имени С.Вургуна] //Эхо.- 2016.- 1 ноября.- С. 8.

1209. Яваргызы, И. История «Али и Нино» переносится на театральную сцену: [РДТ имени С.Вургуна, режиссер-постановщик спектакля Ильгар Сафат] //Эхо.- 2016.- 29 ноября.- С. 8.

 

 IV Бакинская международная театральная конференция

 

1210. В Баку съедутся театральные специалисты из 40 стран мира //Ежедневные новости.- 2016.- 4 ноября. - С. 10.

1211. В IV Бакинской международной театральной конференции будут участвовать около 150 представителей из 38 стран //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С. 3.

1212. Манафов, Р. «Мультикультурализм и театр» в Баку //Эхо.- 2016. - 8 ноября. - С. 8.

1213. Мультикультурализм и театр //Азербайджанские известия.- 2016.- 8 ноября.- С.1.

1214. Мультикультурализм и театр: Укрепляя культурные мосты между странами //Каспiй.- 2016.- 8 ноября.- С.13.

 

Памяти Яшара Нури

 

1215. Алиева, Г. Клинок - сверкающий и острый: При шутливом «панцире» внутри Яшар Нури оставался чутким и ранимым человеком //Каспiй.- 2016.- 17 ноября.- С.13.

1216. Вечер памяти Яшара Нури: [в Союзе Театральных Деятелей] //Азербайджанские известия.- ноября.- С. 1.

1217. Вспоминая Яшара Нури //Эхо.- 2016.- 17 ноября.- С. 8.

 

ТУРИЗМ

 

1218. Айдынгызы, Дж. В Азербайджане нужен особый контроль за детским туризмом? //Эхо.- 2016.- 5 ноября.- С. 1, 5.

1219. Алекперова, Дж. Террористы среди нас: Развитие туризма или безопасность Азербайджана //Эхо.- 2016.-8 ноября.- С. 1, 3.

1220. Буланова, О. Феномен села Ивановки в Азербайджане //Эхо.- 2016.-19 ноября.- С. 16.

1221. В Азербайджане планируется развивать железнодорожный туризм //Эхо.- 2016.-15 ноября.- С. 1.

1222. В Баку состоялся VII азербайджано-российский межрегиональный форум: [на котором подписано соглашение о совместной деятельности в области развития туризма] //Бакинский рабочий.- 2016.- 2 ноября.- С.2-3.

1223. Манафов, Ш. Зеленый туризм: О самой эффективной форме принуждения региональных отелей к снижению цен //Каспiй.- 2016.- 18 ноября.- С.11-12.

1224. Обсужден новый законопроект «О туризме»: [на заседании Комитета Милли Меджлиса] //Бакинский рабочий.- 2016.- 5 ноября.- С. 1.

1225. Рагимов, И. Недорого и с комфортом: Изменение подхода к продвижению на мировом рынке туристического потенциала страны дает результаты //Азербайджанские известия.- 2016.- 3 ноября.- С. 2.

1226. Рустамова, Э. Туристы могут стать инструментом «мягкой силы» //Эхо. - 2016.- 16 ноября.- С. 4.

 

Тур-акция «Узнаем нашу страну»

 

1227. В рамках просветительской тур-акции в Габале прошла акция по высадке деревьев //Бакинский рабочий. - 2016.- 15 ноября.- С. 4.

1228. Видади Керимли: «Для молодежи очень важно близко узнать нашу Родину» //Бакинский рабочий. - 2016.- 16 ноября.- С. 4.

1229. «Узнаем нашу страну»: Учащиеся покинули Южный регион, полные незабываемых впечатлений //Бакинский рабочий. - 2016.- 16 ноября.- С. 4.

1230. Участники проекта «Узнаем нашу страну» ознакомились с городом Гянджа //Бакинский рабочий.- 2016.- 15 ноября.- С. 14.

1231. Халид Аббасзаде: «Наша экскурсия прошла чрезвычайно интересно» //Бакинский рабочий.- 2016.- 16 ноября.- С. 4.

1232. Шеки — неповторимый край, свидетель нашей древней истории //Бакинский рабочий.- 2016.- 22 ноября.- С. 4.

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

 

КРИТИКА

 

1233. «Азербайджанская одиссея» Камала Абдуллы: [повесть «Под тенью Карагача» издана в российской «Литературной газете»] //Бакинский рабочий.- 2016.- 1 ноября.- С. 4.

1234. Алиева, Э. Грусть, озаренная светом надежды и любви: Увидел свет сборник Соны Велиевой «Мир, где повстречались мы с тобой»: [в переводе на русский Ниджата Мамедова] //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С. 12-13.

1235. Ахундова, Э. Литературный процесс в Азербайджане жив!: Увидел свет двухтомник «Азербайджанская литература периода независимости» //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С. 10.

1236. Ахундова, Э. Мне отмщение, и аз воздам: Размышления по прочтении нового романа Эльчина «Голова» //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С. 8-9.

1237. В Турции отметят 110-летие Самеда Вургуна: [презентация книги «Самед Вургун. Биография», изданной Национальной Библиотекой имени М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий. - 2016.- 15 ноября.- С. 15.

1238. Гусейнова, Т. Иностранка с незаурядным талантом: Банин - образец служения Азербайджану и азербайджанству //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С. 20-21.

1239. Книга о Театре на Таганке переведена на азербайджанский язык: [перевод Этимада Башкечида, а автор- Валерий Иванов-Таганский] //Ежедневные новости. - 2016.- 11 ноября.- С. 10.

1240. Книга увидела свет: В Ташкенте состоялась презентация романа Юнуса Огуза «Султан Алп Арслан» //Каспiй.- 2016.- 2 ноября.- С. 13.

1241. Переводческим Центром издана книга Уильяма Сомерсета Моэма «Театр» (Избранные произведения)»: [перевод Яшара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2016.-4 ноября.- С.3.

1242. Назирли, Ш. Самед Вургун и Горийская семинария или почему сгорел архив учебного заведения //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С. 11.

 

ПУБЛИЦИСТИКА

 

1243. Алиева, Э. Лидер планетарного мышления: Ильхаму Алиеву удалось перекинуть мостик из Азербайджана настоящего в Азербайджан будущего: [о книге писателя-публициста Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен»] //Каспiй.- 2016.- 19 ноября.- С. 8-9.

1244. Ахундова, Э. Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен //Каспiй.- 2016.- 26 ноября.- С. 8-9; 29 ноября.- С. 8-9.

1245. В Москве вышла из печати книга писателя-публициста Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен» //Бакинский рабочий. - 2016.- 15 ноября.- С. 11.

1246. Касумова, Т. «Люблю и смело говорю об этом…»: Презентация книги «Миссия женщины» Галины Микеладзе собрала героинь и всех друзей известной журналистки //Азербайджанские известия.- 2016.- 1 12 ноября.- С. 3.

1247. На портале «Вестник Кавказа» опубликован материал о книге Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен» //Бакинский рабочий. - 2016.- 24 ноября.- С. 5.

1248. Неиссякаемый источник: Новая книга Галины Микеладзе дань особой благодарности знаменитым женщинам: [«Миссия женщины»] //Каспiй.- 2016.- 12 ноября.- С. 9.

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Aydın yol

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azərbaycan

 4. Azərbaycan müəllimi

 5. Bakı xəbər

 6. 525-ci qəzet

 7. Bizim yol

 8. Ekspress

 9. Ədalət

 10. Ədəbiyyat qəzeti

 11. Həftə içi

 12. Xalq cəbhəsi

 13. Xalq qəzeti

 14. İki sahil

 15.  İqtisadiyyat

 16. Kaspi

 17. Mədəniyyət

 18. Mövqe

 19. Olaylar

 20. Palitra

 21. Respublika

 22. Səs

 23. Şərq

 24. Türküstan

 25. Üç nöqtə

 26. Вышка

 27. Yeni Azərbaycan

 28.  Yeni Müsavat

Список использованных газет

 

 1.  Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Неделя

 8. Эхо

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət .............................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında

 

rəhbər materiallar .......................................................................................

4

Dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümü .....................................................

8

İkinci Azərbaycan Elm Festivalı ...............................................................

9

“Şəki – Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2016” ................................

9

Göyçay rayonunda ənənəvi Nar bayramı ……………..................………

10

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət-ənənələri …..................…..

10

“Multikulturalizm ili – 2016”.....................................................................

10

Mədəni əlaqələr ..........................................................................................

16

Heydər Əliyev Fondu .................................................................................

26

İnformasiya və Reklam işi ........................................................................

26

Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresi ………………..................…..

27

Kitabxana işi ..............................................................................................

28

Muzey işi ....................................................................................................

30

Tarix və mədəniyyət abidələri ...................................................................

30

II. İncəsənət ...............................................................................................

32

Rəngkarlıq ..................................................................................................

32

Fərhad Xəlilov – 70 ...................................................................................

36

Rəis Rəsulzadə – 70 ...................................................................................

36

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ........................................................................

37

Lətif Kərimov – 110 ..................................................................................

38

Bədii fotoqrafiya ........................................................................................

39

Heykəltəraşlıq ............................................................................................

39

Moda və dizayn .........................................................................................

39

Musiqi ........................................................................................................

40

Nazim Əliverdibəyov – 90 ........................................................................

45

Ramiz Mustafayev – 90 .............................................................................

46

Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ...................................................................

46

Estrada və Sirk ...........................................................................................

47

Xalq yaradıcılığı .........................................................................................

47

Balet və rəqs ...............................................................................................

48

Kino ............................................................................................................

48

“Əli və Nino” filmi yeni quruluşda ...........................................................

52

Bakıda VII Avropa Film Festivalı …………………..................………..

52

Teatr ...........................................................................................................

52

Akademik Milli Dram Teatrı......................................................................

55

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ............................................

56

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ...........................................................

57

Nəsibə Zeynalova – 100 ............................................................................

58

IV Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı .........................................................

59

III. Turizm .................................................................................................

63

 “Ölkəmizi tanıyaq” – məktəblilərin tur-aksiyası ......................................

67

Ümumdünya Turizm Təşkilatının şəhər

 

turizmi üzrə 5-ci Qlobal Sammiti …………………..................…………

69

IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ................................................

70

Şeirlər .........................................................................................................

70

Hekayələr ...................................................................................................

75

Esselər ........................................................................................................

77

Povestlər .....................................................................................................

78

Novellalar....................................................................................................

78

Romanlar ....................................................................................................

79

Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid ...........................................................

79

Səməd Vurğun – 110..................................................................................

101

Aqşin Babayev – 80 ...................................................................................

101

Fikrət Sadığın vəfatı ilə bağlı .....................................................................

102

Taleh Həmidin vəfatı ilə bağlı ...................................................................

103

Möhsün Nağısoylu – 70 .............................................................................

103

Birinci Türkoloji Qurultay – 90 .................................................................

104

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı ..........................................................

134

Содержание

I.Культура ...............................................................................................

106

Руководящие материалы по культуре и искусству...............................

 106

Год Мультикультурализма …………………………….............…..…

108

Культурные связи .................................................................................

110

Фестиваль Европейского кино ............................................................

114

Фонд Гейдара Алиева ..........................................................................

114

Дворцы и дома культуры.
П
арки культуры и отдыха......................................................................

 115

Библиотечное дело.Библиотековедение ………………..............…..

115

Музейное дело ......................................................................................

116

Информационное и рекламное дело ……………………..............

116

V Всемирный конгресс новостных агентств ......................................

116

Памятники истории и культуры ...........................................................

118

II. Искусство .........................................................................................

118

Изобразительное искусство ..................................................................

119

Декоративно-прикладное искусство ....................................................

120

Скульптура.............................................................................................

121

Мода. Дизайн ........................................................................................

121

Музыка ..................................................................................................

122

Эстрада. Цирк .......................................................................................

124

IX Бакинский международный джазовый фестиваль …..............

125

Самодеятельное Творчество ...............................................................

125

Кино .......................................................................................................

126

Театр ......................................................................................................

127

 IV Бакинская международная театральная конференция .................

128

Памяти Яшара Нури ……………………………………................….

129

III. Туризм .............................................................................................

129

Тур-акция «Узнаем нашу страну» ………………………...............

130

IV. Литературоведение и литературная критика ...............................

131

Публицистика ........................................................................................

132

Список использованных газет .............................................................

135

 

 


Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.
|Noyabr - 2016

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 8, 7 ç.v.

Sifariş: 35

Çapa imzalanmışdır: 05.12.2016

Tirajı 50
Pulsuz