Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2017 - İYUN

 

 

 

 

 

BAKI-2017 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyun - 2017

 

 

BAKI-2017

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun – 2017 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Diyarşünaslıq və Analitik Biblioqrafik Resurslarının Yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2017.- 120 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2017 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb. 2017-ci ilin aprel ayında isə Milli Kitabxanada aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi ilə Diyarşünaslıq və elmi biblioqrafiya şöbəsi birləşdirilərək Diyarşünaslıq və Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi adlandırılıb. Hazırda bu şöbədə adı çəkilən göstəricinin nəşri davam etdirilir. Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının
Diyarşünaslıq və
Analitik Biblioqrafik Resurslarının
Yaradılması şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

1. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 may 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S.3.    

2.  “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 aprel 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S.3.     

3.  “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 aprel 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 21 iyun.- S.4.    

__________

4.   “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi  haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-24 iyun.- S.6.  

5.  “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 18 dekabr tarixli 409 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-24 iyun.- S.6.    

6.  “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 506-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 15 fevral tarixli 828 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-24 iyun.- S.5.  

7.  “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 14 aprel tarixli 616-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 3 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S.3.     

8.  “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 14 aprel tarixli 617-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-21 iyun.- S.4.   

__________

9.  A.M.Vəliyevanın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 iyun 2017-ci il: [Azərbaycanda tərcümə işinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-2 iyun.- S.2.   

10. Astara şəhərində dənizkənarı park-bulvar kompleksi ərazisinin genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.- 9 iyun.- S.1.   

11.  F.Ə.Qasımovanın “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 16 iyun 2017-ci il: [Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2017.-17 iyun.- S.2.   

12.  Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 21 iyun 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-22 iyun.- S.3.  

13.    “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 2 may tarixli 662-VQD  nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 may 2017-ci il //Azərbaycan.- 2017.-2 iyun.- S.3.   

__________

14.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21 aprel tarixli 114 nömrəli qərarı  ilə təsdiq edilmiş  “Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən və obyektlərindən elmi, mədəni, tədris, turizm və rekreasiya,   məhdud təsərrüfat məqsədləri ilə ödənişli əsaslarla istifadə Qaydası və   ödənişin məbləği”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 261; 19 iyun 2017-ci il //Xalq qəzeti.- 2017.- 21 iyun.- S.9.    

__________

15.    Azəri, L. Əməyə verilən qiymət yaradıcı insan üçün böyük stimuldur: Dövlət  başçısının sərəncamları ilə təltif edilmiş mədəniyyət və incəsənət xadimləri mükafatlandırıldı //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.5.    

16.    Bəsləsən atlas olar tut yarpağından: Qaxda ənənəvi bayram keçirilib: [tut bayramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-21 iyun.- S.7.    

17.    Dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq vacib və labüddür: Bunun reallaşması üçün münbit şərait formalaşmalı və müəyyən şərtlər yerinə yetirilməlidir //Üç nöqtə.- 2017.- 7 iyun.- S.5.   

18.    Əsgərova, G. XXI əsrə qızıl hərflərlə yazılacaq möhtəşəm tarix: [Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilməsi haqqında] //İki sahil.- 2017.-17 iyun.- S.13.   

19.    Fiziki, əqli və ruhi sağlamlığın vəhdəti: Bakıda üçüncü Yoqa festivalı keçirilir //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.6.  

20.    Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm naziri Gəncədə vətəndaşlarla görüşüb: [nazir Əbülfəs Qarayev] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.5.   

21.    İmamverdiyev, İ. Milli mədəniyyətimizin və incəsənətimizin layiqli təmsilçisi: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz, professor Babək Qurbanov haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 7 iyun.- S.8.    

22.    Kolumbiyanın Xarici İşlər naziri Lahıc qəsəbəsində olub: [Mariya Anxela Olqin //Azərbaycan.- 2017.-21 iyun.- S.3.     

23.    Mədəni köklərə bağlılıq dayanıqlı inkişafın əsas istiqamətlərindən biridir: [Bakıda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin təməl prinsipləri: hüquq   bərabərliyi, milli prioritetlər və əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilən konfransda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] //Mədəniyyət.- 2017.-17 iyun.- S.7.   

24.    Mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsinin verilməsi qaydaları ilə bağlı müşavirə: [İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini  Sevda  Məmmədəliyevanın rəhbərliyilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-17 iyun.- S.8.     

25.    Mədəniyyət və Turizm naziri Gəncədə vətəndaşlarla görüşüb: [nazir Əbülfəs Qarayev]  //Respublika.- 2017.- 23 iyun.- S.5.   

26.    Mədəniyyət və Turizm naziri İsrailin ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin Dan Stavla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.2.   

27.    Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında növbəti kollektiv sahə sazişi imzalanıb: [nazir Əbülfəs Qarayevlə komitə sədri Cəmilə Səttarova arasında] //Respublika.- 2017.-15 iyun.- S.10.   

28.    Məmmədov, M. 10 saylı Uşaq musiqi məktəbi hesabat konserti verdi: [Maştağa Uşaq musiqi məktəbi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S.4.     

29.    Müasir dünyada xalqların milli özünüdərki: Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilir: [“Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.3.    

30.    Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı mövzusunda müzakirə keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində keçirilmiş toplantıda nazir Əbülfəs Qarayev iştirak edib] //Xalq qəzeti. - 2017.-9 iyun.- S.6.    

31.    Ölkəmizin aparıcı media nümayəndələri Naxçıvanın təhsil və mədəniyyət müəssisələri ilə tanış olublar: [Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına  Dövlət Dəstəyi Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Xalq qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.7.   

32.    Ölkəmizin aparıcı media nümayəndələri Ordubad və Şahbuz rayonlarında olublar //Xalq qəzeti.- 2017.-4 iyun.- S.4.  

33.    Prezident  İlham Əliyevin tapşırığına əsasən mərkəzi icra  hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşları qəbul ediblər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Gəncədəki Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

34.    Regional mədəniyyət və turizm idarələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə] //Respublika.- 2017.- 23 iyun.- S.5.   

35.    Şəkinin tarixi hissəsi UNESCO-nun siyahısına nami-zədlər sırasında //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.2.

 

Bax: 107; 139  

 

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü

36.    Azəri, L. Mahnı Teatrında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.4.   

37.    Fərəcov, S. Ölkəmizdə muzey işinin inkişafı ümummilli liderin adı ilə bağlıdır: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində   keçirilən tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.4.   

38.    Hüseynov, F. Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib: [Turizm və Menecment Universitetində, Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında və   Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.4.    

39.    Lalə. Azərbaycan xalqının qurtuluş mübarizəsinin qalibi: Milli Kitabxanada elmi konfrans və sərgi keçirilib: [“Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqının qurtuluş mübarizəsinin qalibi” mövzusunda elmi konfrans və “15 İyun - Milli Qurtuluş Günü” adlı kitab sərgisinin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.6.    

40.    Milli Kitabxanada Qurtuluş Günü: [elmi konfransın və kitab sərgisinin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 15 iyun.- S.3.    

41.    Musiqili Teatrda Qurtuluş Günü münasibətilə “Heydər Əliyev dərsi” //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.12.     

42.    Tariximizin həqiqət anı: Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı tədbirlər: [regionlarda] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.6.   

 

IV Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu

43.    IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun hesabat mərasimi keçirilib: Forumun təşkilinə verdiyi dəyərli töhfələrə görə bir sıra qurumlar  mükafatlandırılıb: [tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.-8 iyun.- S.4.; Xalq qəzeti.- 2017.-8 iyun.- S.3.; Respublika.- 2017.-8 iyun.- S.3.    

44.    Hüseynov, F. “Bakı prosesi” mədəniyyətlərarası dialoqda Azərbaycanın nüfuzunu təsdiqləyir: IV Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun yekunlarına həsr olunan  mərasim keçirildi: [“Fairmont” hotelində keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışının şərhi] //Mədəniyyət.- 2017.-9 iyun.- S.5.    

 

1 İyun – Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü

45.    Fariz. “Sabahın ulduzları” adlı tədbir keçirildi: [Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.5.  

46.    Fərəcov, S. “Musiqili fidanlar”: Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Gününə həsr olunan  konsert: [Niyazinin mənzil-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.5.   

47.    Fərəcov, S. “Uşaqlara məhəbbətlə”: [F.Əmirov adına 6 saylı onbirillik Uşaq incəsənət məktəbində  eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.4.  

48.    “Günəşli ölkənin övladlarıyıq”: [Dövlət Teatr Muzeyində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.5.  

49.    Qaliboğlu, S. “Qoy həmişə günəş olsun!”: Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi: [“Nur Art House” qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.2.   

50.    Qaliboğlu, S. “Uşaqları sevək” sərgisi: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.16.    

51.    Mirməmməd, G. Yaxşılıq zülmətə işıq salar: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ağaxan Salmanlının Bakıdakı 6 saylı məktəb-liseyin şagirdləri ilə birgə  hazırladığı “Məlikməmməd” nağıl-tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.4.   

52.    “Pillə” – uşaqların bayram konserti: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.16.   

53.    Uşaqların bayramında “Nağıl bilicisi” müsabiqəsi: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.14.    

 

 “Multikulturalizm”

54.    Ağamalıyeva, C. Multikulturalizmin Azərbaycan örnəyi //Respublika.- 2017.-11 iyun.- S.5.   

55.    Arastun. Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət  siyasətinə çevrilib: Daşkəsəndə İslam həmrəyliyinin təbliğində dini icmaların rolu məsələsi müzakirə olunub //Azad Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun.- S.3.  

56.    Əliyev, V. Tolerantlıq – Azərbaycanı dünyaya tanıdan mənəvi dəyər //Mədəniyyət.- 2017.-30 iyun.- S.12.   

57.    Əsgərli, Ə. Azərbaycanın multikultural cəmiyyəti dünyaya örnəkdir: [həmyerlimiz, Türkiyənin Karabük Universitetinin professoru Əli Əsgərin  müsahibəsi] /müsahibənui apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.12.  

58.    Hacalıyev, E. Müsəlman dünyasını Qərb aləmi ilə birləşdirən ölkə: Azərbaycanda millətlərarası və dinlərarası münasibətlər ən yüksək səviyyədədir //Azərbaycan.- 2017.-11 iyun.- S.1;3.    

59.    Həsənov, R. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisi kimi //Yeni Azərbaycan.-2017.- 14 iyun.- S.6.    

60.    İslam dini və mədəniyyətinin təbliği prioritet məsələlərdəndir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Səyavuş Heydərovla müsahibə] //İki sahil.-2017.- 23 iyun.- S.7.    

61.    Qaliboğlu, S. Azərbaycandakı multikultural şəraitdə milli-dini azlıqların inkişafı: Molokan icmasına həsr olunmuş elmi seminar: [Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2017.-21 iyun.- S.11.    

62.    Natiq. Azərbaycanın multikultural modeli  dunya üçün bir nümünədir: Bakıda Ombudsmanların XVI Bakı Beynəlxalq Konfransı keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2017.- 17 iyun.- S.3.  

63.    Ömərov, V. Müasir Azərbaycanda insan hüquqları tolerantlıq və multikulturalizm fəlsəfəsi konteksində //Səs.- 2017.- 14 iyun.- S.15.    

64.    Tolerantlıq Azərbaycan xalqının qenetik  yaddaşına hopmuş bir dəyərdir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinın sədr müavini Gündüz İsmayılovun fikri] //Üç nöqtə.- 2017.- 6 iyun.- S.5.    

65.    Tolerantlıq dinlərarası dialoqun əsas şərti və ilkin mərhələsidir //Üç nöqtə.- 2017.- 8 iyun.- S.5.    

66.    Tolerantlıq keyfiyyətı xalqımızın genefondunda özünə yer tapıb //Üç nöqtə.- 2017.- 9 iyun.- S.5.     

67.    Zümrüd. “Alman dili və ədəbiyyatı ilə bağlı multikultural  və transkultural tədqiqatlar” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib: [Bakı Slavyan Universitetində] //Səs.- 2017.- 4 mart.- S.7.    

 

“İslam Həmrəyliyi İli”– 2017

68.    Azəri, L. Milli Kitabxanada “İslam Həmrəyliyi İli” ilə əlaqədar tədbir //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.4. 

69.    Baxşəliyev, R. “Azərbaycan Səninlədir – Sənsiz deyil”: Binəqədi rayon orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin təqdimatında VII yaradıcılıq festivalı keçirilib: [ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü və “İslam Həmrəyliyi İli” münasibətilə] //Azərbaycan.-2017.- 30 iyun.- S.15.    

70.    Ələsgərova, İ. 2017-ci il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilmişdir //Ədalət.- 2017.- 8 iyun.- S.4.  

71.    Ələsgərova, İ. 2017-ci il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilmişdir //Ədalət.- 2017.- 9 iyun.- S.4.  

72.    “İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə”: Muzey Mərkəzində müsabiqəyə təqdim edilmiş rəsm və əl işlərinin sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.2.  

73.    İslam sivilizasiyası uşaqların sənət təxəyyülündə: [“İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm və əl işlərindən ibarət II respublika  müsabiqəsi sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.6.    

74.    Mehdiyev, A. Azərbaycan İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə layiqli töhfə verir //Azərbaycan.- 2017.-22 iyun.- S.5.    

75.    Mükərrəmoğlu, M. “İslam Həmrəyliyi İli” Azərbaycanı müsəlman dünyası ilə daha möhkəm  tellərlə bağlayacaq //Xalq qəzeti.- 2017.-14 iyun.- S.10.   

76.    “Nağılları yaşadaq” müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [“İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində keçirilən müsabiqədə məqsəd uşaqları islam ölkələrinin mədəniyyəti, adət-ənənəsi, folkloru ilə yaxından tanış etməkdir] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.4.   

 

“Bakı – 2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunları

“Formula – 1” yarışları

77.    Bakıda keçirilən “Formula-1” yarışı ölkəmizdə turizmin inkişafına xidmət edir: [Prezident İlham Əliyev Kosta Rika Respublikasının Xarici İşlər naziri Manuel Qonzales Santsunu qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun.- S.5.

78.    Cəfərov, E. “Formula-1” həyəcanı başladı: Bakıda bayram ab-havası yaşanır //Azərbaycan.- 2017.-24 iyun.- S.10.  

79.    “Formula-1”dən sonra ölkəmizdə turizm sahəsində 25 faiz artım olub: [Prezident İlham Əliyev Formula-1-in sədri və icraçı direktoru Çeyz Kerini, Formula-1 Motorsportun direktoru Rous Braunu və Formula-1-in kommersiya və marketinq üzrə direktoru Şon Bratçesi qəbul edib] //Azərbaycan.- 2017.- 30 iyun.- S.6.   

80.    Mənsimov, E. “Formula-1”in böyük turist axını: Xarici qonaqlar Bakının qonaqpərvərliyindən, Azərbaycanın inkişafından məmnundurlar //Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun.- S.9.  

81.    Mənsimov, E. Azərbaycan Qran-Prisi unudulmaz anlarla yadda qalacaq: Azarkeşlər sürət yarışını izləməklə yanaşı, dünyaca məşhur ifaçıları da canlı dinləyəcəklər //Azərbaycan.- 2017.-24 iyun.- S.11.   

82.    Türkiyəli məşhur pop müğənnisi Tarkan Formula-1 azarkeşlərinə unudulmaz anlar yaşadıb //Respublika.- 2017.- 24 iyun.- S.10.   

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

83.    “Adət-ənənələrin canlı alovu”: Bolqarıstanda Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti tanıdılır //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.4.    

84.     Arslan, S. “Həyatımızın gözəl günlərini Bakıda yaşadıq”: [Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtım müşaviri Seyid Əhməd Arslanın  müsahibəsi] /müsahibəni  apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.12.    

85.    Astanada Azərbaycan xalçalarının sərgisi: [Avrasiya Beynəlxalq kitab sərgisi çərçivəsində “Azərbaycan xalçalarının  hazırlanmasının qədim ənənələri” adlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.4.    

86.    Aşıqlar Birliyində çinli alimlə görüş: [Çin Xalq Respublikasının Etnik Ədəbiyyat İnstitutunun professoru Xuan Gün Şan ilə keçirilən görüş haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.7.   

87.    Azərbaycan təamları Rusiya telekanalında //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.   

88.    Azərbaycanlı xoreoqraf Həştərxanda ustad dərsləri keçdi: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Klassik rəqs kafedrasının müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Mayra Almaszadə] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 iyun.- S.7.   

89.    Azərbaycan-Özbəkistan mədəni-ədəbi əlaqələrinə dair konfrans: [Əlişir Nəvai adına Səmərqənd Dövlət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.12.    

90.    Bakıda Rumıniya xalq musiqisi konserti: Diplomatik əlaqələrin 25 illiyinə sənət töhfəsi: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.8.   

91.    Belqradda Azərbaycan Xalça Muzeyinin sərgisi açılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.7.   

92.    Beynəlxalq “Kitab sənəti” müsabiqəsinin münsiflər heyətinin iclası keçirilib: Azərbaycandan müsabiqəyə təqdim olunan 14 kitabdan 11-i mükafatlara layiq görülüb: [Moskva şəhərində MDB-yə üzv dövlətlərin XIV Beynəlxalq “Kitab sənəti”   müsabiqəsinin münsiflər heyətinin iclası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.11.    

93.    Britaniyanın hərbi orkestri Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.  

94.    Brüsseldə “Azərbaycan - tolerantlıq diyarı” adlı sərgi açılıb: [azərbaycanlı rəssamların eyniadlı sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-23 iyun.- S.3.       

95.    Dünya Turizm Təşkilatı Avropa Regional Komissiyasının toplantısı: [Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçirilən toplantıda Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədovun iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.4.   

96.    “Ənənələr və müasirlik”: Ölkəmiz Moskvada Beynəlxalq Təsviri Sənət Festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.7.  

97.     “Əzəmət nümunələri – Azərbaycan xalq sənəti”: Sofiyadakı Etnoqrafiya Muzeyində sərgi açılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.16.   

98.    Əzimov, İ. İtaliyalı turistlər Lənkərandan zəngin təəssüratla ayrıldılar: [21 nəfərdən ibarət turist qrupu haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 4 iyun.- S.4.   

99.    Gəncə Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında “Amerika guşəsi” yaradılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.4.    

100.  Heydər Əliyev Mərkəzində Rusiyanın “Atelye” Teatrının təqdimatında “Ad” tamaşası nümayiş olunub: [Daynyus Kazlauskasın quruluşunda] //Xalq qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.2.   

101.  Həmvətənlərimizin əsərləri Luvrda beynəlxalq incəsənət sərgisində: [Əsmər Nərimanbəyova, Məryəm Ələkbərli İrradiyyət Mirzəyeva və digər  rəssamların əsərlərinin sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-14 iyun.- S.16.     

102.  Hüseynov, F. Kulinarlarımızın beynəlxalq çempionatlarda növbəti uğuru: Tahir  Əmiraslanov Dünya İslam Kulinariya Birliyinin vitse-prezidenti seçilib: [Türkiyə və Qırğızıstanda keçirilən beynəlxalq kulinariya çempionatlarında]  //Mədəniyyət.- 2017.-7 iyun.- S.8.     

103.  Hüseynov, F. Ölkəmiz “Canlı Puşkin” beynəlxalq aksiyasında təmsil olunub: [Rusiyanın Nijeqorod vilayətinin Bolşeboldinsk rayonunda keçirilən eyniadlı tədbirdə] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.5.   

104.  Hüseynzadə, F. Qarabağ həqiqətləri İtaliyada təqdim olunub: İtaliyada Xurşudbanu Natəvanın şərəfinə istehsal edilən yaylığın perimetrində Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin adları əks edilib //Palitra.- 2017.- 6 iyun.- S.11.  

105.  İncəsənət Muzeyində azyaşlı istedadların əl işləri sərgilənib: [sərgidə Alyona Bandurinanın rəhbərlik etdiyi  rəssamlıq məktəbi şagirdlərinin qrafika, rəngkarlıq, şüşə üzərində əl işləri nümayiş olunub] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.15.   

106.  İran İslam Respublikasında Azərbaycan mədəniyyəti günləri //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.2.   

107.  İstanbulda Azərbaycan gecəsi təşkil olunub: [II İstanbul Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.11.   

108.  İsveçrədə muğam axşamı: [Bazel şəhərində “Azərbaycan mədəniyyəti inciləri” proqramı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.16.

109.  İtaliyada Azərbaycan filmləri festivalı başa çatıb //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.10.   

110.  İtaliyada birinci Azərbaycan kinofestivalı keçiriləcək //İki sahil.- 2017.-20 iyun.- S.8.   

111.  Kolumbiyanın Xarici İşlər naziri Şəki və Zaqataladan zəngin təəssüratlarla ayrılıb: [Mariya Anxela Olqin]: //Azərbaycan.- 2017.- 18 iyun.- S.5.  

112.  Kopenhagendə İnteqrasiya günündə Azərbaycan guşəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.15.   

113.  Küveyt mətbuatı Azərbaycan haqqında yazır: [KTV-2, Əl-Kut televiziya kanallarında respublikamızın turizm imkanlarına dair  süjetlər yayımlanıb] //Azərbaycan.- 2017.-13 iyun.- S.2.   

114.  Qaliboğlu, S. İçərişəhər irlandiyalı rəssamın təqdimatında: Bakıda Edvard  Tvoxiqin qrafik əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [Milli İncəsənət Muzeyində  rəssamın “İçərişəhərin 100  görüntüsü” adlı rəsm sərgisinin nümayişi haqqında]  //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.8.   

115.  Qazaxıstanda “Qafqaz əsiri” operettasının premyerası keçirilib: [bəstəkar  Rauf Hacıyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.3.   

116.  Lalə. Heydər Əliyev Mərkəzində Rusiyanın “Atelıye” Teatrının təqdimatında “Ad” tamaşası nümayiş olunub //Respublika.- 2017.- 3 iyun.- S.5.     

117.  Lalə. Muzey və bərpa işi mədəni irsin mühafizəsi kontekstində: [Ukraynada “Muzey və bərpa işi mədəni irsin mühafizəsi kontekstində:  müasirliyin aktual çağırışları” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi    haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.5.      

118.  Lalə. Ölkəmiz Qafqaz caz festivalında təmsil olunub: [Tbilisidə keçirilən festivalda ölkəmizi gənc cazmenlər Nicat Aslanov (piano), Afşin Əlizadə (keyboard), Elcan Cəbrayılov (bass) və Fərdi Ramazanşteyn (drums) təmsil ediblər] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.4.     

119.  London kitabxanasında Azərbaycan bölməsi yaradılıb //İki sahil.- 2017.- 7 iyun.- S.10.       

120.  Lüksemburqda Azərbaycan qadınını tərənnüm edən sərgi: [Respublika Gününə həsr olunan “Yeddi gözəl” adlı sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.16.   

121.  Lüksemburqda gənc azərbaycanlı rəssamların sərgisi //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.16.; 525-ci qəzet.- 2017.- 30 iyun.- S.2.

122.  Məmmədov, A. Xalq yazıçısı Elçinin pyesi Koreya Respublikası teatrında: [Kim Ji-ho və Kim Ji-raenin  “Cəhənnəm sakinləri” pyesi əsasında hazırladıqları tamaşa haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.18.     

123.  Milli libaslar – Qarabağ geyimləri: Səmərqənddə Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.8.    

124.  Mirməmməd, G. Dostluq hissi insanı daha yaxşı doyurur: Bakıda hind yeməkləri festivalı //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.   

125.  Moldova  Azərbaycan ilə ticari və mədəni əlaqələri fəallaşdırmaqda maraqlıdır: [Moldova Prezidenti İqor Dodon Bakıya rəsmi səfəri ərəfəsində bu fikirləri Rusiyanın TASS agentliyinə söyləyib] //Azərbaycan.- 2017.- 22 iyun.- S.3.  

126.  Musiqi məktəbinin kollektivi Gürcüstanda səfərdə olub: [Mehdiabad qəsəbəsindəki Uşaq musiqi məktəbinin kollektivi] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.7.    

127.  Mükərrəmoğlu, M. “İçərişəhərin 100 görüntüsü”: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Böyük Britaniya rəssamı Edvard Tvoxiqin eyniadlı sərgisinin  açılışı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.11.   

128.  Müşfiq, Ş. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının möhtəşəm səhnə təcəssümü: Rəfail Oğuztürk Dağlının “Nargin faciəsi” əsəri Bakı Bələdiyyə Teatrında Tural Baxışın rejissorluğu ilə tamaşaya qoyulub //525-ci qəzet.- 2017.- 24 iyun.- S.17.    

129.  “Oyuq”çular beynəlxalq festivalda: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının balaca istedadlarının Bolqarıstanın Varna şəhərində “Golden Sparkles European Music Festival”ında iştirak etmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.2.    

130.  Ölkəmiz Qazaxıstanda Beynəlxalq teatr festivalında təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.5.   

131.  Ölkəmiz Seulda dünya səyahət sərgisində təmsil olunub: [Cənubi Koreyanın paytaxtında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S. 16.    

132.  Özel, N. “Azərbaycan musiqisinə aşiq olmamaq mümkün deyil!: Nevcivan Sevindik Özel: “Tar elə bir alətdir ki, onunla bütün dünya musiqilərini ifa etmək olar”: [Azərbaycan tar sənətinin Türkiyədə tanıdılmasında misilsiz xidmətləri olan  tarzən Nevcivan Sevindik Özenlə müsahibə] /müsahibəni apardı A.Umudova //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.13.     

133.  Pakistan jurnalında “Mədəniyyətlərarası Dialoqun strateji əhəmiyyəti” sərlövhəli məqalə dərc olunub: [Mahmud Ul-Hassan Xanın eyniadlı məqaləsi] //Respublika.- 2017.- 24 iyun.- S.6. 

134.  Pianoçu şagirdlər Türkiyədə laureat olublar: [Georgi Şaroyev adına 35 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə X sinif şagirdləri] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.9.    

135.  Pule İ. “Mədəniyyət əlaqələrin qurulmasında çox mühüm amildir”: [Cənubi Afrika Respublikasının Azərbaycana  akkreditə olunan səfiri Pule İsaak Malefane  ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.10.   

136.  Rusiya Günü ilə bağlı festivalda “Qarabağ” ansamblının çıxışı”: [Moskva şəhərində]  //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.8.   

137.  Sadıqov, P. Alanya Film Festivalı - müasir kino orta əsrlər şəhərində: [Türkiyənin Alanya şəhərində keçirilən film festivalda Azərbaycanın nümayəndə heyətinin iştirak etməsi   haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.13.   

138.  Sarıyev, Ə. “Çırpınırdı Qara dəniz...”: Türkdilli dövlətlərin mədəni əlaqələri genişlənir: [TÜRKSOY-un təşəbbüsü ilə Türkiyənin Niğde şəhərində keçirilən IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu haqqında] //Respublika.-2017.-22 iyun.- S.4.   

139.  Səmərqənddə ölkəmizin mədəniyyət günləri keçirilir //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.16.   

140.  Sultanova, M. Ankarada Ramazan festivalında Azərbaycan gecəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.16.   

141.  Tbilisidə heykəltəraş akademiklərin “Dostluq” sərgisi: [Xalq rəssamı  Ömər Eldarovun və gürcüstanlı heykəltəraş  Merab Merabişvilinin əsərlərinin fotoşəkillərindən ibarət eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.8.       

142.  Türk dünyası mədəniyyəti və irsinin İtaliyada tanıdılması ilə bağlı layihələrin icrasına dair müzakirələr aparılıb: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva İtaliyaya səfəri çərçivəsində  Türkiyənin Romadakı fövqəladə və  səlahiyyətli səfiri Murat Salim Esenli ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2017.-25 iyun.- S.11.  

143.  Türkiyənin məşhur caz qrupu Bakıda çıxış edib //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.16.   

144.  UNESCO dünyada sülhə daha çox töhfə verməlidir: Təşkilatın baş direktoru vəzifəsinə namizəd Polad Bülbüloğlunun məqaləsi dərc olunub: [fransızdilli saytda Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin “UNESCO ilə əl-ələ Afrika naminə davamlı sülh yolunda” adlı məqaləsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.7.  

145.  Usmanov, R. İlk baxışdan məhəbbət, yəqin ki, belə olur: [Özbəkistanın Xalq artisti Ramiz Usmanovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı  Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.6.

 

Bax: 153; 163; 207; 208; 226; 227; 235; 236; 243; 248; 335; 347; 354; 360; 397; 402; 862    

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

146.  Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün növbəti şənlik təşkil edib: [şənlikdə fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S.9.        

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

147. Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin əsas prinsipləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 1-7 iyun.- S.8.    

148.  Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin əsas prinsipləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 8-14 iyun.- S.8.   

149.  Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin əsas prinsipləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 15-21 iyun.- S.8.   

150.  Qarayev, F. M. Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin əsas prinsipləri //İqtisadiyyat.- 2017.- 22 iyun-5 iyul.- S.11.   

 

KİTABXANA İŞİ

151.  Aydın, X. Qız Qalasının yanında...: [kitabçı Elman Mustafayevin “İçərişəhər” kitab dükanı haqqında söhbəti] //Kaspi.- 2017.- 17-18 iyun.- S.16.   

152.  Azəri, L. Gəncədə kitabsevərlər və gənc yazarlarla görüş //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun. - S.7.    

153.  Azəri, L. Milli Kitabxanada tanınmış özbək şairi ilə görüş: [Xalq şairi Camal Kamalın 80 illik yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.5.    

154.  Azəri, L. Tarixi xidmətləri olan insanların həyatı dəyərli nəşrlərdə yaddaşlara köçür: “Əziz Əliyev. Biblioqrafiya” kitabının təqdimat mərasimi  keçirildi: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçirilən tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2017.-21 iyun.- S.3.    

155.  Ənənəvi “Kitab bayramı” maraqlı anlarla yadda qalıb: [Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü ilə bağlı keçirilən “Kitab bayramı” haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.7.  

156.  “Əylənək, öyrənək, istirahət edək”: Hacıqabulda kitabxananın “Yay məktəbi” //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

157.  “Əziz Əliyev. Biblioqrafiya” kitabının və elektron məlumat bazasının təqdimatı olub: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçirilən təqdimat mərasimində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2017.-21 iyun.- S.5.   

158.  Qarayeva, S. Əziz Əliyev haqqında biblioqrafik nəşr və elektron baza təqdim edilib: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //525-ci qəzet.- 2017.- 21 iyun.- S.2.  

159.  Mükərrəmoğlu, M. “Əziz Əliyev” elektron məlumat bazasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Xalq qəzeti.- 2017.-21 iyun.- S.10.   

160.  Mükərrəmoğlu, M. Türkiyə yazıçı və şairləri ilə görüş: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən “Açıq kitabxana”da] //Xalq qəzeti.- 2017.- 9 iyun.- S.5.    

161.  Prezident Kitabxanasında “Azərbaycan və İslam dünyası” elektron resursunun  təqdimatı olub //Azərbaycan.-2017.-7 iyun.- S.8.; Xalq qəzeti.- 2017.-7 iyun.- S.8.; Səs.- 2017.- 7 iyun.- S. 9.   

162.  Türkiyəli yazıçı və şairlər “Açıq kitabxana”da oxucularla görüşüblər: [Milli Kitabxananın nəzdində] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.3.

 

Bax: 39; 40; 68; 99; 119; 170; 805; 814; 861   

 

MUZEY İŞİ

163.  Azəri, L. Xalça Muzeyinin direktoru İCOM-un konfransında iştirak edib: [Şirin Məlikovanın Parisdə Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Baş Assambleyasının  konfransında iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-14 iyun.- S.8.   

164.  Bakıda Əli bəy Hüseynzadənin şəxsi əşyaları nümayiş olunub: [Muzey Mərkəzində keçirilən sərgi-təqdimat haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.8.   

165.  Cəlilova, G. Qobustan dünyanın ən yaxşı muzeyləri sı-rasında... //Şərq.- 2017.- 14 iyun.- S.8.    

166.  Əliyeva, S. “Muzey ayı” proqramı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının, AMEA-nın, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin və Təhsil Nazirliyinin Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf  Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Xalq qəzeti.- 2017.-8 iyun.- S.6.  

167.  Qaliboğlu, S. Əli bəy Hüseynzadənin əsərləri və arxiv əşyaları Vətənə gətirildi: Böyük mütəfəkkirin qızı tərəfindən Azərbaycan dövlətinə hədiyyə olunan 161 eksponatın sərgi-təqdimatı keçirildi: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.8.   

168.  Qurbanova, N. Tarixin izi, milyonçunun özünün yaşadığı məkan: [Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vaxtilə evi olan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi haqqında] //Həftə içi.- 2017.- 8 iyun.- S.4.     

169.  Lalə. “Mədəniyyət abidələri bərpaçıların gözü ilə”: Cənub bölgəsində seminar-treninq və fotosərgi təşkil edilib: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin yaranmasının 60 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.7.   

170.  Muzey və arxivlərdə mühafizə edilən milli dəyərlər: Respublika elmi konfransı keçirilib: [Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Muzey, arxiv və kitabxanalarda mühafizə edilən  milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, qorunması və bərpası” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.12.  

171.  Rostropoviçin qızı maestronun ev-muzeyində: [Yelena Rostropoviçin Bakıya qısamüddətli işgüzar səfəri zamanı] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.7.   

172.  Türkiyə səfiri: “Əli bəy Hüseynzadə Atatürkün ən sevdiyi şəxsiyyətlərdən biri olub”: [Muzey Mərkəzində yazıçı-publisistə aid İstanbuldan gətirilmiş şəxsi əşyalardan ibarət keçirilən sərgi-təqdimat haqqında] //İki sahil.- 2017.- 10 iyun.- S.10.

 

Bax: 37; 117   

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

173.  Ağalarov, V. Qədim Naxçıvan abidələri //Xalq qəzeti.- 2017.- 2 iyun.- S.7.  

174.  Ağalarzadə, A. Lerik tarixi-arxeoloji abidələrlə zəngindir: [arxeoloji qazıntılar zamanı qədim Daş dövrünə məxsus əmək alətləri tapılmışdır] //Azərbaycan.- 2017.- 6 iyun.- S.7.     

175.  Azəri, L. “Qobustan qayaüstü təsvirləri əmin-amanlığı, dostluğu, birliyi tərənnüm edir”: Bakıda Qobustan qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi münasibətilə  beynəlxalq elmi konfrans keçirilir: [bununla yanaşı Qobustan abidələrinin UNESCO-nun Dünya irsi siyahısına daxil  edilməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş  konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S. 3.   

176.  Bakıda Qobustan Milli Tarixi-Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd edilir: [“Qobustan – mədəniyyətlərin qovşağında qayaüstü incəsənət” adlı beynəlxalq  elmi konfransda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Respublika.- 2017.-14 iyun.- S.8.   

177.  Hacıyev, İ. Naxçıvan  Türk- İslam mədəniyyət abidələri: [Hacıfəxrəddin  Səfərlinın eyniadlı monoqrafiyası haqqında] //İki sahil.- 2017.- 6 iyun.- S.7.    

178.  Hüseynov, F. Qobustan – minilliklərin daş yaddaşı: Tarix-bədii qoruğun yubileyi münasibətilə “Yallı” bədii proqramı təqdim olundu: [Qobustan qoruğunun  50 və qayaüstü abidələrinin UNESCO-nun Dünya irsi siyahısına daxil edilməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş “Qobustan – mədəniyyətlərin qovşağında qayaüstü incəsənət” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S. 2.   

179.  KİV rəhbərləri Ordubadda tarixi abidələrlə tanış olublar //İki sahil.- 2017.- 4 iyun.- S.9.Š 

180.  Qaraoğlu, F. Gözəlim, həsrətim Şuşanın tarixindən... //Bakı xəbər.- 2017.- 7 iyun.- S.12.   

181.  Qədim mədəniyyətin bənzərsiz incisi: [Qobustan Dövlət-Tarixi- Bədii Qoruğu haqqında] //Elm.- 2017.- 16 iyun.- S.2.   

182.  Qobustan qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd ediləcək //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S. 2.   

183.  Qobustan Milli Tarixi-Bədii Qoruğu ilə tanışlıq: [“Qobustan – mədəniyyətlərin qovşağında qayaüstü incəsənət” adlı beynəlxalq elmi konfransın iştirakçılarının qoruqla tanışlıqları haqqında] //Respublika.- 2017.-14 iyun.- S.8.    

184.  Quliyeva, Z. Abidələrlə günümüzə gələn çatan möhtəşəm tarix: [Naxçıvan MR-in tarixi abidələri haqqında] //Mövqe.- 2017.- 7 iyun.-S.4-5.   

185.  Quliyeva, Z. Naxçıvanla Şərqə açılan qapı: [MR-in tarixi görməli yerləri haqqında] //Həftə içi.- 2017.- 13 iyun.- S.4.     

186.   “Tarixi abidələr bu gün və sabah: mühafizə problemləri”: Səyyar seminar-treninq başlayıb: [Ağsu, Şamaxı, Qobustan, Qəbələ rayonlarını əhatə edən abidə mühafizəçiləri üçün  eyniadlı mövzuda keçirilən seminar-treninq haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S. 2.    

 

İNCƏSƏNƏT

187.  Cavadov, Z. Laçın Rayon 1 saylı Uşaq musiqi məktəbi: [müsiqiçi pedaqoq  Gülsum Məhərrəmovanın eyniadlı musiqi məktəbi haqqında fikirləri] //Respublika.- 2017.- 4 iyun.- S. 7.  

188.  Hüseynova, A. Bədii təhsilin gələcək perspektivləri: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası nəzdində  fəaliyyət göstərən İncəsənət Kolleci haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S. 10.

 

Bax: 107; 136   

 

RƏNGKARLIQ

189.  Bakı İncəsənət Mərkəzində balaca rəssamın sərgisi: [Selin Nəcəfbəylinin “İlham” adlı fərdi yaradıcılıq  sərgisinin  açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.5.   

190.  Bakı Media Mərkəzinin inzibati binasının rəsmi açılış mərasimi olub: [Mərkəzin prezidenti Arzu Əliyevanın və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla  Əliyevanın iştirak etdiyi mərasimdə rəssam Rəşad Mehdiyevin “Dream” əsərinin açılışı olub] //Respublika.- 2017.- 3 iyun.- S.6.   

191.  Əli bəy Hüseynzadənin rəsm əsərləri və şəxsi əşyalarının təqdimatı: [Muzey Mərkəzində rəssam Feyzəvər  Alpsar tərəfindən keçirilən sərginin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S. 2.   

192.  Əliyev, N. Peşəkarlıq yaşa baxmır: Nihad Əliyev: “Yaxın vaxtlarda Göyçayda və Bakıda tanınmış şəxsiyyətlərin portretlərindən ibarət sərgi təşkil etməyi planlaşdırıram”: [gənc rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2017.- 17 iyun.- S.15.    

193.  Əliyev, Z. Cizgilərin poetikası: Qrafika ustası Rəsul Hüseynovun yaradıcılıq portreti //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.24.  

194.  Əliyev, Z. Rəssamlığımızın Sabiri: [rəssam Əzim Əzimzadə haqqında] //Kaspi.- 2017.- 10-12 iyun.- S.24.      

195.  Əliyev, Z. Səttar bənzərsizliyinin bədii ifadəsi: Bir əsərin tarixçəsi: [Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun. - S.13.    

196.   Əliyev, Z. Üzeyir Hacıbəylinin ilk portreti: Bir əsərin tarixçəsi: [bəstəkarın Mikayıl Abdullayev  tərəfindən çəkilən rəsm əsəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.13.    

197.  Əzimli, T. Tarixə adını yazan kişi: [alim, rəssam Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği haqqında] //Ədalət.- 2017.- 30 iyun.- S.3.   

198.  Qaliboğlu, S. “Mənim düşüncəm”: Respublika Uşaq rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi  açıldı: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.2.   

199.  Qaliboğlu, S. “Nuh yurdunun rəngləri”:                             Sərgi bir həftə davam edəcək: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda  Əməkdar rəssam  Həbibə  Allahverdiyevanın eyniadlı fərdi sərgisinin açılışı   haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.8.   

200.  Qaliboğlu, S. Çağdaş rəssamlığın “dərin” mövzuları: “Rəssamlıq sənətdir, rəsm əsərini satmaq isə incəsənətdir” //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.16.  

201.  Qaliboğlu, S. Əməkdar rəssam Rais Rəsulzadənin fərdi sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.6.   

202. Qasımov, H. Gəncədəki baş konsulluqda fərdi sərgi: [Tahir Abbasovun fərdi sərgisi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 11 iyun.- S.7.   

203.  Muzeydə müharibə veteranı, yazıçı və rəssamla görüş: [Quba Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Kərim Dünyamalı ilə keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.  

204.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanlı rəssama yüksək mükafat //Xalq qəzeti.- 2017.- 7 iyun.- S.8.     

205.  Sadıqov, S. Bəhruz bəy Kəngərli yaradıcılığına yeni baxış: [Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev və sənətşünas Nizami Alıyev tərəfindən yazılan “Bəhruz bəy Kəngərli taleyi” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S. 15.   

206.  “Sevgi rəssamların gözü ilə”: Xətai Sənət Mərkəzində növbəti sərgi //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.2.

 

Bax: 72; 73; 94; 101; 114; 121; 127; 141  

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

207.  “Azər-İlmə” Xalçaçılıq Mərkəzi ilə tanışlıq: [Moldova Prezidenti İqor Dodonun Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun.- S.7.; Yeni Azərbaycan.- 2017.- 26 iyun.- S.6.   

208.  Azərbaycan xalçaları Belqradda sərgilənir: [Azərbaycan Xalça Muzeyinin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində] //Xalq qəzeti.- 2017.-4 iyun.- S.3.

209.  Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı xarici ölkə şirkətlərinin marağına səbəb  olmuşdur: [Şəki-İpək ASC-nin fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 20 iyun.- S.7.      

210.  Hüseynov, M. “Buta” – Türk xalçaçılığının hikmət xəzinəsi //Türküstan.- 2017.- 20-24 iyun.- S.15-16.   

211.  Hüseynov, M. “Buta”nı sirli və mənalı edən amillər…: [Türk xalçaçılığında çox məşhur olan buta haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2017.-13 iyun.- S.14.   

212.   Hüseynov, M. Türk xalqlarının inanc yaddaşı – xalçaçılıq //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 30 iyun.- S.14.   

213.  İmanquliyev, B. Qədim tarixi və böyük perspektivi olan ipəkçilik: [ipəkçiliyin tarixi və onun inkişafına dövlət qayğısı haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-11 iyun.- S.1; 3.    

214.  İmanquliyev, B. Naxışların sehri: [xalçaçılığın inkişafına dövlət qayğısı haqqında] //Azərbaycan.- 2017.- 6 iyun.- S.7.  

215.  Mahmud. Culfada istedadlı qadınların rəsm və əl işlərindən ibarət sərgi-satış təşkil edilib: [Culfa Şəhər 3 saylı tam orta məktəbdə] //Palitra.- 2017.- 23 iyun.- S.15.   

216.  Məmmədli, İ. Azərbaycanın geyim adları: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 10 iyun.- S.15.  

217.  Məmmədli, İ. Azərbaycanın geyim adları: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 9 iyun.- S.15.    

218.  “Naxçıvanda sənətkarlıq”: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sara Hacıyevanın eyniadlı monoqrafiyasında toxuculuq, xalçaçılıq, dəmirçilik, misgərlik, zərgərlik, bədii tikmə,  boyaqçılıq, miniatür və digər nümunələr haqqında məlumatlar verilib] //İki sahil.- 2017.-15 iyun.- S.22.   

219.  Orucoğlu, Z. Ucqar dağ kəndindəki “qızıl əl” sahibi: [Lerik rayonunun Cəngəmiran kənd sakini, ağac parçalarından dekorativ sənət nümunələri hazırlayan Famil Qafarov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.7.   

220.  Tağıyeva, R. Yarıməsrlik şərəfli yol: Azərbaycan Xalça Muzeyinin 50 yaşı tamam olur: [sənətşünas Röya Tağıyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı M. Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2017.- 1 iyun.- S.7.   

221.  Umudlu, G. Özünüməşğulluq - öz məşğulluğunu qur və ailə biznesinə yiyələn: [el sənətkarlığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.13.

 

Bax: 83; 85; 91; 97   

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

222.  Aslanov, R. Ramin Aslanov: “Fotoqrafiyada özümü tapmışam”: [foto-jurnalistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.8.   

223.  Böyük yolun mərhələləri: Asiyat Fətullayeva Azərbaycan milli fotoqrafiya sənəti ilə bağlı yeni layihəyə başlayıb:[ArtFaktor fotoagentliyinin baş direktoru və sahibi, fotoqraf-rəssam haqqında] //Respublika.- 2017.-18 iyun.- S.6.   

224.  Sərkərov, Ş. Həyat yoldaşını fotoaparatla tapan məşhur fotoqrafla söhbət: [Şahin Yüksəl Sərkərovla] /söhbəti apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2017.- 15 iyun.- S.4.

 

Bax: 141; 433   

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

225.  Fərəcov, S. Zərif əllərin yonduğu daş heykəllər: İlk qadın heykəltəraşlarımızdan Zivər Məmmədovanın anadan olmasından 115 il ötür //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.15.    

226.  Mahmud. Səmərqənddə tanınmış azərbaycanlı heykəltəraşın barelyefinin açılışı olub: [heykəltəraş Eynulla Əliyevin] //Palitra.- 2017.- 30 iyun.- S.15.   

227.  Səmərqənddə azərbaycanlı heykəltəraşın xatirəsi əbədiləşdirilib: [Eynulla Əliyevin] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.7.   

 

MUSİQİ

228.  Abbaslı, T. Cahangir Cahangirov: – ecazkar “Şəbi-hicran...” nəzmini füsunkar “Füzuli” kantatası nəğməsinə də çevirən böyük bəstəkarımız //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.11.       

229.  Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [Əməkdar artist Süleyman Abdullayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.4.     

230.  Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [Əməkdar artist Süleyman Abdullayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu //Ədalət.- 2017.- 20 iyun.- S.3.   

231.  Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [Əməkdar artist Süleyman Abdullayevlə  müsahibə] /müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu //Ədalət.- 2017.- 22 iyun.- S.3.   

232.  Abdullayev, S. Muğam da Qurani-Kərim kimi sirlidir: [Əməkdar artist Süleyman Abdullayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Əbülfət Mədətoğlu //Ədalət.- 2017.- 21 iyun.- S.3.     

233.  Adil Bağırovun 80 illiyinə həsr edilmiş tədbir: [Muğam Mərkəzində Xalq artisti, tarzən Adil Bağırovun 80 illiyinə həsr edilmiş tədbirin keçiriləcəyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.4.  

234.  Aysel Kərim: “Musiqidə və poeziyada həyatın ən doğma ahəngini tapmışam”: [bəstəkar,  musiqişünasın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 13 iyun.- S.7.       

235.  Azərbaycanlı dirijor “Musiqi Olimpi”nin yekun konsertini idarə edib: [D.Şostakoviç adına Sankt-Peterburq Dövlət Filarmoniyasında keçirilən XXII Beynəlxalq musiqi festivalının bağlanış mərasimində Əməkdar artist Əyyub Quliyevin rəhbərliyilə Sankt-Peterburq Akademik Filarmonik Orkestrinin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.5.   

236.  Azərbaycanlı pianoçunun Parisdə solo konserti: [Səidə Zülfüqarovanın] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.3.    

237.  Azəri, L. “Ayrılıq bir dənizmiş...”: Emin Sabitoğlunun mahnılarından ibarət  konsert: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.13.    

238. Azəri, L. Əməkdar artistin “Yaranış” kompozisiyası təqdim olunub: [Mətbuat Mərkəzində nağara ifaçısı  Kamran Kərimovun] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.6.       

239.  Azəri, L. Ruhu tarda yaşayan unudulmaz sənətkar: Görkəmli tarzən, Xalq artisti Əliağa Quliyevin 100 yaşı tamam olur //Mədəniyyət. - 2017.- 14 iyun.- S.11.  

240.  Baxış-müsabiqə qaliblərinin yekun konserti: [Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü ilə bağlı Salyan Rayon Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən keçirilən konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.7.   

241.  Bakı Musiqi Akademiyasında “Məzun günü” //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.10.   

242.  Bakı Musiqi Akademiyasında yeni nəşrlərin təqdimatı: [akademiyanın nəzdində olan Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının yeni çap  olunmuş nəşrlərinin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.6.    

243.  Balaca pianoçu beynəlxalq yarışmada laureat olub: [Abşeron rayonunun Xırdalan Şəhər Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə II sinif şagirdi  Nuray Mehdiyevanın  Türkiyənin İzmir şəhərində  keçirilən “Motsart Akademiyası beynəlxalq piano müsabiqəsi və festivalı”nda uğurlu çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.      

244.  Bayramlı, M. Habil Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi  keçirilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //İki sahil.- 2017.- 1 iyun.-  S.7.   

245.  Diplomatik əlaqələrin 25 illiyi münasibətilə musiqi axşamı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.8.   

246.  Əliyev, A. İstedadları üzə çıxaran musiqi məktəbi: [Xaçmazda fəaliyyət göstərən yeddiillik musiqi məktəbi haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-6 iyun.- S.6.    

247.  Əlizadə, F. Amerikadan Yaponiyaya qədər musiqilərim ifa olunmağa başladı: [bəstəkar, Xalq artisti, professor, Firəngiz Əlizadənin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Şəmsiyyə Əliqızı //İki sahil.- 2017.- 22 iyun.- S.20.   

248. Əməkdar artist Salman Qəmbərov Almaniyada çıxış edib: [“Jazz meets world” adlı konsertdə] //Mədəniyyət.- 2017.-9 iyun.- S.4.   

249.  Əmənullayev, İ. Tofiq Bakıxanov: Naxçıvanın ilk peşəkar bəstəkarının 120 illik yubileyi yüksək səviyyədə qeyd edilib: [bəstəkar Məmməd Nəsirbəyovun Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 30 iyun.- S.14.    

250.  Əzimli, T. “Yetim segah” //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.4.   

251.  Əzimli, T. Fikrət Əmirov: Novator bəstəkar, simfonik muğam janrının – Şərq  simfonizminin yaradıcısı //Ədalət.- 2017.- 23 iyun.- S.3.    

252.  Əzimli, T. Niyazi – dahi maestro, bəstəkar //Ədalət.- 2017.- 14 iyun.- S.4.     

253.  Əzimli, T. Ustad sənətkar Mirzə Mənsur haqqında xati-rələr //Ədalət.- 2017.- 13 iyun.- S.3.    

254.  Fariz. Gəncə Dövlət Filarmoniyasına yeni direktor təyin olunub: [Xalq artisti Samir Cəfərov] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.4.   

255.  Fariz. Sənətkarla vida mərasimi: [Təzəpir məscidində Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Rauf Əliyevlə] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.10.   

256.  Fərəcov, S. “Nağıllardan gələn qız”: Yeniyetmə pianoçunun konserti: [Milli İncəsənət Muzeyində  G.Şaroyev adına 35 saylı Musiqi məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə IV sinif şagirdi  Şirin Əmiraslanovanın eyniadlı  solo konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.6.   

257.  Fərəcov, S. Musiqi sənətimizdə müstəsna xidmətləri olan pianoçu-pedaqoq: [Kövkəb Səfərəliyevanın  110 illik yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.15.  

258.  Fərəcov, S. Tar və kaman tellərinə bağlanan sənətkar ömrü: [kamança ifaçısı, Əməkdar artist Elman Bədəlov  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.15.   

259.  Fərəcov, S. Vokal sənətimizin banisi Bülbülün yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Bülbülün memorial muzeyində sənətkarın 120 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.14.     

260.  Fortepiano alətinin təmiri və köklənməsi üzrə təlim kursları keçirilib: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.15.    

261.  Gəncə Dövlət Filarmoniyasına yeni direktor təyin olunub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin əmri ilə tanınmış opera müğənnisi,  Xalq artisti Samir Cəfərov Gəncə Dövlət Filarmoniyasına direktor təyin edilib] //Respublika.- 2017.- 23 iyun.- S.5.   

262.  Görkəmli xanəndə Yaqub Məmmədovun xatirə gecəsi: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.7.    547659

263.  Hüseynov, F. Gənc pianoçuların respublika müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı: [Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.9.    

264.  Xalq artisti Qəndab Quliyeva vəfat edib //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.7.    

265.  İki inci, iki canlı tarix – Fidan və Xuraman Qasımova bacıları: [Heydər Əliyev Sarayında görkəmli müğənnilərin yaradıcılıqlarına həsr edilmiş tədbir haqqında] //Respublika.- 2017.-18 iyun.- S.6.  

266.  İki inci, iki canlı tarix: Fidan və Xuraman Qasımova bacılarının yaradıcılıq gecəsi: [Heydər Əliyev Sarayında Xalq artistlərinin eyniadlı yaradıcılıq gecəsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.8.    

267.  “İlin fəsilləri” azərbaycanlı və gürcü şagirdlərin ifasında: [Qara Qarayev adına Mərkəzi incəsənət məktəbi və Gürcüstan məktəblərinin  birgə konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.6.        

268.  Kazımov, N. Varisliyə sədaqət nümunəsi: [Əməkdar incəsənət xadimi Nazim Kazımovla müsahibə] /müsahibəni apardı Şövkət Hüseynova //Olaylar.- 2017.- 1 iyun.- S.12.    

269.  Qaliboğlu, E. Azərbaycan balabanı: ənənə necə yaşadılır? //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 6 iyun.- S.12.    

270.  Qarabağlı, S. Heydər Əliyev və Üzeyir Bəy fenomeni: Belə dahiləri olan millət böyükdür, xoşbəxtdir //Kaspi.- 2017.- 15 iyun.- S.6.     

271.  Qurbanqızı, Z. Mahir qarmon ifaçısı: [Məhəmməd Abışov haqqında] //Respublika.- 2017.-10 iyun.- S.7.    

272.  Lalə. Rəşid Behbudovun xatirəsinə həsr olunmuş konsert: [Dövlət Mahnı Teatrında Rəşid Behbudov adına 2 saylı onbirillik musiqi  məktəbinin konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.11.     

273.  Manafova, A. Yaşayan və yaradan məktəb: 55 yaşlı sənət və təhsil ocağı: [F.Əmirovun anadan olmasının 95 və bəstəkarın adını daşıyan 6 saylı onbirillik Musiqi məktəbinin təsis edilməsinin  55 illik yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.13.   

274.  Mədətoğlu, Ə. Bal səsin işıq adamı: [Əməkdar artist, xanəndə Cabir Abdullayev haqqında] //Ədalət.- 2017.- 8 iyun.- S.3.     

275.  Məktəblərin yekun konsertləri: [Şəki Şəhər Uşaq incəsənət məktəbinin yekun konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.6.   

276.  Məmmədhəsən. Muğamat var olan yerdə: Nardaran Kənd Uşaq musiqi məktəbində hesabat konserti keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2017.- 6 iyun.- S. 7.    

277.  Məmmədova, G. “Uşaqların üzünü az görürəm”: Gülyanaq Məmmədova: “Həm səhnədə olmaq, həm övlad böyütmək asan deyil”: [Xalq artisti, Opera və Balet Teatrının solisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Tahirə //Şərq.-2017.- 30 iyun.- S. 13.    

278.  Mərkəzi incəsənət məktəbinin konsert proqramları: [Qara Qarayev adına Mərkəzi incəsənət məktəbində keçirilən tədbirlər  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.5.   

279.  Milli Konservatoriyada “Azərbaycan sufi musiqisi” dinlənilib: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Salim və tələbələrinin eyniadlı konsert proqramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.8.   

280.  Mirməmməd, G. Yeni “Vaqif” və “Qıpçaq rəqsləri” ilə mövsüm başa çatdı: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.6.   

281.  “Muğam axşamları” layihəsi davam edir: [Muğam Mərkəzində  növbəti konsertin “Segah” muğamına həsr olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.8.   

282.  “Muğam axşamları” layihəsi davam edir: [Muğam Mərkəzində reallaşan növbəti konsert “Çahargah” muğamına həsr olunub] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.8.   

283.  Muğam sənəti üzrə yaradıcılıq dərsi: [Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.12.     

284.  Musiqi məktəbinin yubiley konserti: [Milli Konservatoriyada Şövkət Ələkbərova adına 20 saylı onbirillik Uşaq  Musiqi məktəbinin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.4.  

285.  Musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün ustad dərsləri: [respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.2.     

286.  Nasir, Ş. Uğura aparan yollar: [rəssam, pianoçu Cavid Yusifzadə haqqında] //Respublika.- 2017.-13 iyun.- S.5.    

287.   Nərimanoğlu, M. Qəlbinin çırpıntılarını kamanın tellərində dilləndirərdi: [Xalq artisti, “İstiqlal” ordenli, virtual kamança ifaçısı Habil Əliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2017.-11 iyun.- S.5.     

288.  Pərvin. Söylə bunun sirrini: [professor Zemfira Səfərovanın 80 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2017.-10 iyun.- S.10.        

289.  Prezident görkəmli müğənni Fidan Qasımovanı “İstiqlal” ordeni ilə təltif edib //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.2.    

290.  Rafiq, H. Təkrarsız xanəndə və muğam bilicisi: [Xalq artisti Əlibaba Məmmədov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-8 iyun.- S.6.   

291.  Ruzigar, F. I Gəncə Beynəlxalq Musiqi Festivalı //Ədalət.- 2017.- 1 iyun.- S.3.     

292.  Səfərova, A. El sənəti: Əcəmi seyrangahında bir emalatxana var //Ədalət.- 2017.- 9 iyun.- S.3.   

293.  Səfərova, A. El sənəti: Əcəmi seyrangahında bir emalatxana var // Ədalət. - 2017.- 10 iyun.- S.4.   

294.   Səfərova, S. “Həyəcan məsuliyyətin nəticəsidir”: Leyla Zeynalova: “Mənə göstərilən etimadı doğruldacağam”: [gənc pianoçu haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 30 iyun.- S.8.        

295.  Səmədzadə, A. “Musiqi dərki bir az arxa plana keçib”: Aygün Səmədzadə: “Xatirənin mahnıya çevrilməsi üçün ordan səndə bir sevgi qığılcımı qalmalıdı”: [bəstəkarın müsahibəsi] //Bizim yol.- 2017.- 10 iyun.- S.15.   

296.  “Sənsiz mahnı yoxdur”: [Moskvada SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 75 illiyi ilə bağlı eyniadlı konsert proqramının təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.2.   

297.  Şuşalı, X. “Uşaq yeddi yaşına qədər şah kimi böyüməlidir”: Xuraman Şuşalı deyir ki, indiki zamanda oğlan uşaqlarının nəzarətə daha çox ehtiyacı var: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 23 iyun.- S.11.   

298.  Tanınmış bəstəkar Rauf Əliyev vəfat edib //Mədəniyyət. - 2017.- 17 iyun.- S.10.   

299.  Təhmirazqızı, S. Romans müsabiqəsi elan edilib: [vokal musiqisinin əsas janrlarından biri romans müsiqisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.13.    

300.  Uşaq xor kollektivlərinin respublika müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Musiqili Teatrında IX Respublika müsabiqəsinin qaliblərinin təltif olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.6.  

301.  Uşaq incəsənət məktəbinin 50 yaşı qeyd olunub: [Balakən Rayon Bülbül adına Uşaq incəsənət məktəbinin] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.7.    

302.  Uşaq musiqi məktəbinin yubiley konserti: [37 saylı Uşaq musiqi məktəbinin 25 illik yubileyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.6.    

303.  Uşaq musiqi məktəbləri arasında əlaqələr genişlənir: Yevlaxlı şagirdlər tərtərli məktəblilər qarşısında konsert proqramı ilə çıxış ediblər //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.7.    

304.  Uşaq-gənclər yaradıcılıq mərkəzinin “Musiqi çələngi”: [Dövlət Mahnı Teatrında Nizami Rayon Uşaq-gənclər yaradıcılıq mərkəzinin eyniadlı hesabat konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.8.   

305.  “Uşaqlardan uşaqlara”: Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının qala-konserti: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.4.

 

Bax: 36; 108; 115; 118; 126; 132; 134

 

VIII “İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalı

306.  Azəri, L. Festivallar şəhərində növbəti musiqi bayramı: Şəkidə “İpək Yolu” VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək //Mədəniyyət. - 2017.- 23 iyun.- S.4.

307.  “İpək Yolu” musiqi festivalı davam edir: [Şəki şəhərində] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.2.

308.  Qədim Şəkidə növbəti musiqi bayramı: “İpək Yolu” VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycan, Türkiyə, Yaponiya, Polşa, Macarıstan, İran və Gürcüstandan rəqs və musiqi qrupları iştirak edir //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.8.

309.  Səlimov, Ə. Şəki daha bir festivala ev sahibliyi etdi: VIII “İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalı həm yerli sakinlərdə, həm də qonaqlarda xoş ovqat yaratdı //Azərbaycan.- 2017.- 30 iyun.- S.16.  

 

VI Muğam Televiziya Müsabiqəsi

310.  Abduləliyev, A. Televiziya muğam müsabiqəsi – 2017: nəticələr və perspektivlər //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.10.

311.  Altıncı “Muğam televiziya müsabiqəsi” başa çatıb:  Müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //İki sahil.- 2017.-13 iyun.- S.6.   

312.  Altıncı “Muğam televiziya müsabiqəsi” başa çatıb: Müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Heydər Əliyev Mərkəzində]  //Azərbaycan.- 2017.-13 iyun.- S.8.; Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.6.

313.  Azərbaycan muğamının fenomeni: Ariz Abduləliyev, Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi: [VI Muğam müsabiqəsi və onun iştirakçısı Almaxanım Əhmədli haqqında] //Bakı xəbər.- 2017.- 8 iyun.- S.13.

314.  Əhmədli, A. “Səsimə güvənirdim”: “Muğam televiziya müsabiqəsi-2017”nin qalibi Almaxanım Əhmədli: “Bu sənətdə öyrənəcəyim çox şeyin olduğunu düşünürəm” /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 15 iyun.- S.14.    

315.  Əhmədov, İ. “Muğam  müsabiqəsi  həyatımda yeni qapı açdı”: [xanəndə İlkin Əhmədovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə //Şərq.- 2017.- 23 iyun.- S.13.

316.  Sabit, E. Müsabiqə muğamımızın inkişafında mühüm vasitədir //Azad  Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S.7.   

317.  Salmanov, R. Müsabiqə sona yaxınlaşır: [VI Muğam Televiziya Müsabiqəsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-4 iyun.- S.7.

 

Cövdət  Hacıyev – 100

318.  “Bu əsərlər dünyada Azərbaycan musiqisini tərənnüm edir”: Cövdət  Hacıyevin 100 illiyi münasibətilə Nyu-Yorkda təşkil olunan konsert Amerika mediasında işıqlandırılıb //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.7.   

319.  Cövdət Hacıyevin yubileyinə həsr olunmuş elmi-ifaçılıq müsabiqəsi //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.7.   

320.  Görkəmli bəstəkarın 100 illiyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfrans: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.4.   

321.  Hüseynov, F. Cövdət Hacıyevin 100 illik yubileyi qeyd olundu: [Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.2.    

322.  Mükərrəmoğlu, M. Cövdət Hacıyevin yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Xalq qəzeti.- 2017.-20 iyun.- S.6.   

 

Firəngiz Əlizadə – 70

323.  Azəri, L. Türkiyədə ilk professional balet yazan bəstəkar: [Bəstəkarlar İttifaqında Firəngiz Əlizadənin 70 illik yubileyi münasibətilə elmi konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.5.   

324.  Fərəcov, S. Firəngiz Əlizadənin 70 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.5.   

325.  Hacıxanoğlu, İ. Azərbaycanı  dünyaya  sevdirən  bəs-təkar: [Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığı haqqında] //Respublika.- 2017.- 3 iyun.- S.6.     

326.  Hüseynova, S. Dünya şöhrətli bəstəkarın yubiley təntənəsi//Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.10.   

327.  Mükərrəmoğlu, M. “Sülh artisti” Firəngiz Əlizadənin yubiley tədbiri: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 6 iyun.- S.7.  

328.  Seyidzadə, H. Firəngiz  xanım, yubiley yaşınız mübarək!: “Şöhrət” ordenli bəstəkar Firəngiz Əlizadənin əsərləri dünya musiqi xəzinəsinin sərvətinə çevrilib //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S.7.   

 

XALQ YARADICILIĞI

329.  Fərəcov, S. Qədim xalq tətbiqi sənəti nümunələri mədəni sərvətimizdir: [Muzey Mərkəzində “Unudulmaqda olan xalq tətbiqi sənəti nümunələrinin  bərpası” mövzusunda elmi konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.2.   

330.  Gənc aşıqların konserti keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.11.    

331.  Hüseynzadə, X. Yağışlı bir gündə: [Aşıq Veysəlin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.30.   

332.  Qaliboğlu, S. “Gədəbəy folklor örnəkləri”nin ilk cildi çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.15.    

333.  “Sazın gəncliyi-gəncliyin sazı”: [Dövlət Mahnı Teatrında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.7.     

 

BALET VƏ RƏQS

334.  Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası “Yeddi gözəl” baletini təqdim edib: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.8.   

335.  Həmvətənimiz Sankt-Peterburq səhnəsində baş rolda: [balet ustası Timur Əsgərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-23 iyun.- S.3. 

336.  Xoreoqrafiya Akademiyası “Yeddi gözəl”i təqdim etdi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //525-ci qəzet.- 2017.- 1 iyun. - S.7.  

337.  Niyaz Rəhimli: “Rəqsi bu qədər sevəcəyim heç ağlıma gəlməzdi”: [rəqqasla müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Müşfiq //525-ci qəzet.- 2017.- 21 may.- S.8.   

338.  Səfərova, S. “Çalışıram ki, rəqsin fəlsəfəsini mənimsədim”: Samirə Müsaim: “Hər bir tamaşaçının zövqünü oxşamaq rəqqasın borcudur”: [Nizami Rayon Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin dərnək rəhbəri haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 9 iyun.- S.14.   

339.  “Səma” rəqs ansamblının sənət hesabatı: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında eyniadlı rəqs ansamblının hesabat  konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.8.   

340.  Təhminə. “Səhnəmizin ağ çıçəyi”: Roza Cəlilova: [Xalq artisti, rəqqasə haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S.7.

 

Bax: 88   

KİNO

341.  Ağaoğlu, M. “Gecikmə” filminin Anna Kareninaya bənzəyən qəhrəmanı: [Tahir Tahiroviçin eyniadlı filminin qəhrəmanı, Ağdam Dövlət Dram Teatrının aktrisası Fəqumə Yusifova haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.5.    

342.  Azəri, L. Yeni bədii filmin mətbuat nümayəndələri üçün nümayişi keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində rejissor Babək Şirinsifətin “Üçüncü günün adamı” tammetrajlı bədii filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.10.    

343.  Dünyanı dolaşan “Çölçü”: [Şamil Əliyevin çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //Ədalət.- 2017.- 15 iyun.- S.3.    

344.  Əsgərov, H. Ekran incisi: “O olmasın, bu olsun” filminin ekranlara çıxmasının 60 illiyi münasibətilə: [Hüseyn Seyidzadənin filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.11.    

345.  Fərəcov, S. Kinokamera arxasında keçən sənətkar ömrü: [kinooperator, Əməkdar incəsənət xadimi Arif Nərimanbəyov   haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.13.  

346.  Həbibi, A. Azərbaycanda dublyajın 80 ili tamam olur //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.12.   

347.  “Hökmdarın taleyi” filmi gürcü dilində nümayiş olunub: [Ramiz Fətəliyevin hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.11.    

348.  Xaçmazdakı “Xəzər” kinoteatrında təmirdən sonra ilk film nümayişi: [Ülviyyə Könülün “Həddən artıq uyğunluq” bədii filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.6.   

349.  “İki yad adam” Tbilisidə təqdim olunub: [yazıçı Mir Cəlal Paşayevin “Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsinin motivləri əsasında ekranlaşdırılmış eyniadlı film] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.10.   

350.  İsmayıl, E. “Filmdə milli təbliğat əsasdır”: [“Mənim adım Azər” filminin ssenaristi və rejissoru Elşən İsmayılın müsahibəsi] //Olaylar.- 2017.-20 iyun.- S.13.    

351.  Kinematoqrafçılar İttifaqı idarə heyətinin iclası: [2 avqust – Milli Kino Günü ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.4.    

352.  Qazıyev, A. Xalqımızda sənətə sevgi, sayğı, hörmət sonsuzdur: [Xalq artisti Arif Qazıyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Şəfiqə Dadaşova //İki sahil.- 2017.-14 iyun.- S.13.   

353.   “Milli kino günləri” davam edir //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.3.   

354.  “Möhtəşəm rejissura, professional yozum, əla ekran dramı”: Amerikalı kino təhlilçisi Şamil Əliyevin “Çölçü” filmi haqqında //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.13.   

355.  Nizami Kino Mərkəzində Milli kino günləri //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.8.    

356.  Ölkəmiz Alanya kinofestivalında dörd filmlə təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.12.   

357.  Rəis, X. O qala, bir də bizim qala...: Məşhur türk seriallarının möhtəşəm qala gecələri kimi mərasimlər bizdə niyə keçirilmir? //Kaspi.- 2017.- 21 iyun.- S.12.     

358.  Rzayev, Y. ART müsahibə: Müsahibimiz rejissor, ssenarist, Əməkdar incəsənət xadimi Yavər Rzayevdir /müsahibəni apardı Sərdar Amin //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.5.    

359.  Sarıyeva, İ. Kinomuzda milli koloritlər – sovet dövründə, ya indi daha peşəkar ifadə olunur...: [şairə Qiymət Məhərrəmlinın və teatrşünas Xəyalə Rəisin fikirləri] //Bakı xəbər.- 2017.- 23 iyun.- S.15.    

360.  Tbilisidə “İki yad adam” filmi nümayiş olunub: [görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin “Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsinin motivləri əsasında] //Respublika.- 2017.- 24 iyun.- S.11.   

361.  Tofiq Mirzəyevin 85 yaşı tamam oldu: AYB sədri Anar məşhur aktyorla bağlı xatirələrini danışır //Bizim yol.- 2017.- 20 iyun.- S.15.

 

Bax: 109; 110; 137; 413; 415  

  TEATR

 362.  Asimqızı, A. “Mənə bir şapalaq vurdu, burnumdan qan açıldı”: [Xalq artisti Məzahir Süleymanov haqqında] //Kaspi.- 2017.- 23 iyun.- S.12.   

363.  Azəri, L. “Azərbaycanda böyüdüyüm üçün fəxr edirəm”: Xalq artisti Dina Tumarkina 85 illik yubileyini doğma şəhərində qeyd etdi: [Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında Azərbaycanın Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatının 85 illiyi münasibətilə  keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.10.     

364.  Ələkbərzadə, M. Mehriban Ələkbərzadə: “Rejissor kimi özünü təsdiq etmiş şəxs teatrlarda   nəinki açılmış qucaqla qarşılanmır, hətta arzu edilmir”: [rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 8 iyun.- S.11. 

365.  Əmirbəyov, O. Onun xatirəsi mənim üçün həmişə müqəddəsdir...: Dördüncü divar layihəsinin bugünkü qonağı Rus Dram Teatrının aktyoru Oleq Əmirbəyovdur: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.10-11.    

366.  Fərəcov, S. Novator rejissor: Xalq artisti Məhərrəm Haşımovun kompozisiya bacarığı bu gün də sənət tədrisində öyrənilir //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.15.    

367.  Gülcahan. “Çipollino”, yoxsa “Bremen musiqiçiləri və Pen”?: [Əlif Cahangirlinin səhnələşdirdiyi “Çipollino” və Zaur Əliyevin “Bremen musiqiçiləri və Pen” tamaşaları haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.11.   

368.  Gülcahan. Bu dünyanın qocaları müxtəlif...: [Elnur Rzayevin Dövlət Pantomima Teatrında  hazırladığı “Qoca və mələk” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.6.   

369.  “Hamlet-X” Teatr Xadimləri İttifaqının səhnəsində: [Ceyhun Dadaşovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.12.   

370.  Xalq teatrlarının muxtar respublika festivalı başa çatıb //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.7.    

371.  İsrafilov, İ. Teatr tənqidinin tənqidi //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.18.   

372.  Lənkəran teatrında “Jorj Danden və ya aldadılmış ər”: [Tural Mustafayevin  hazırladığı eyniadlı tamaşa  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.6.     

373.  Mingəçevir teatrı mövsümə yeni tamaşa ilə yekun vurur: [Xəzər Gəncəlinin səhnələşdirdiyi “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” tamaşası ilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.7.   

374.  Mirməmməd, G. “Bədbəxtlik”: ovqatını çamadana yığ və...: [Dövlət Pantomima Teatrında  Bəhruz Vaqifoğlunun  hazırladığı  eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.5.     

375.  Mirməmməd, G. Günəşin parlamasından ötrü: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında Elvin Mirzəyevin  səhnə-ləşdirdiyi “Min möhtəşəm günəş”  tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.6.   

376.  “Nağıl qəhrəmanlarının festivalı” başlayır: [9 İyun – Beynəlxalq Dostlar  Günü münasibətilə Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.5.  

377.  “Nağıllara səyahət”də “Ceyranın ad günü”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrında  Ələsgər Qurbanovun  hazırladığı “Ceyranın ad günü” və Tərlan Abdullayein səhnələşdirdiyi “Nağıllara səyahət” tamaşalarının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.4.  

378.  Pirimova, N. Bir daş altda, bir daş üstdə: yaxud Həyatla ölüm arasında: [Dövlət Yuğ Teatrında Gümrah Ömərin hazırladığı “Səsimi unutma” tamaşasının premyerası haqqında] //Kaspi.- 2017.- 15 iyun.- S.10.    

379.  Rəhimli, İ. Səhnə cazibəsi: Xalq artisti Rza Xudiyevin yaradıcılığının estetik səciyyələri: [Naxçıvan Dövlət Musiqili  Dram Teatrının  Xalq artisti, rejissoru haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.-  2 iyun.- S.12.      

380.  Rəhimov, R. “Uşaqlarla öz dillərində danışmaq lazımdır”: Kukla Teatrının aktyoru Rəhim Rəhimov: “Təsəvvürümə gətirə bilməzdim ki, “Ən yaxşı aktyor” nominasiyasının qalibi olaram” /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 13 iyun.- S.12.    

381.  SABAH qrupu tələbələrinin tamaşası: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində SABAH qrupu tələbələrinin iştirakı ilə   “Piqmalion” əsərinin təqdimatı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.10.     

382.  Sarıyeva, İ. Tanınmış sənətçi Zülfiyyə Eldarqızı yeni yaşına qədəm qoydu...: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktrisası, sənətşünslıq üzrə fəlsəfə doktoru, tanınmış bədii qiraətçinin  növbəti doğum günü qeyd olunub] //Bakı xəbər.- 2017.- 20 iyun.- S.13.   

383.  Şagirdlərin iştirakı ilə “Bəla” adlı tamaşa göstərilib: [Hacıqabul Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Şamil Azadovun ssenarisi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.13.   

384.  Tofiq Heydərov: ”Hər qastrol səfərini növbəti sənət imtahanı kimi dəyərləndiririk”: [Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru Tofiq  Heydərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Ağaddin Babayev //Kaspi.- 2017.- 22 iyun.- S.12.  

385.  “Toy olsun”: Sumqayıt teatrının tamaşası Bakı səhnəsində: [Firudin Məhərrəmovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.2.

 

Bax: 100; 116; 122; 128; 129; 130; 145  

 

II Respublika Xalq Teatrları Festivalı

386.  Mirməmməd, G. Festival bitsə də, sənət eşqi tükənməzdir: [II Respublika Xalq Teatrları Festivalının bağlanış  mərhələsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.3.    

387.  Mirməmməd, G. Xalq teatrlarının paytaxt səhnəsində sənət imtahanı: [II Respublika Xalq Teatrları Festivalının final mərhələsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.4.    

388.  Sumqayıtdakı Xalq Teatrının uğuru: [Amil Babayevin hazırladığı “Dursunəli və ballıbadı” tamaşasının II Respublika Xalq Teatrları Festivalında III yerə layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.7.    

389.  Tağıyev, İ. “Diqqət, başlayıram”!: Bu tamaşanı hazırlayan kollektivə diqqət  yetirməyə dəyər: [II Respublika Xalq Teatrları Festivalı çərçivəsində Xaçmaz Xalq Teatrının  rejissoru İlham Tağıyevlə söhbət] /müsahibəni apardı G.Mirməmməd  //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.11.    

 

Akademik Milli Dram Teatrı

390.  Abbaslı, T. Bənzərsiz Məlik Dadaşov: Görkəmdə də, “səhnə iyerarxiyası” deyilən diksiya, baxış-naxış, yeriş-duruş aksiyalarında da... //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.12.   

391.  Fərzəlibəyov, M. İnsanlarda məhəbbətin gücünü və gözəlliyini görəndə çox sevinirəm...: [Akaemik Milli Dram Teatrının rejissoru, Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovla  müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.24-25.    

392.  Həbibbəyli, İ. Universal rejissorluq missiyası: [Xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru Azərpaşa Nemət  haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 10 iyun.- S.14.   

393.  Xalq artisti Sona Hacıyeva haqqında kitab nəşr olundu //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.7.   

394.  Kazımov, A. Səhnəmiz Sonasız qaldı: [Xalq artisti Sona Hacıyeva haqqında] //Ədalət.- 2017.- 21 iyun.- S.4.    

395.  Milli Dram Teatrının səhnəsində “İnsan səsi”: [Şəhla Əliqızının hazırladığı və rol aldığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.7.   

396.  Mirməmməd, G. Doktor Lalbyuzla başlayan kiçik qalereya: [Azərbaycan teatrında həkim personajları haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.13.    

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

397.  “Mən gəldim, qızlar” Qazaxıstanda nümayiş etdirilib: [Bəhram Osmanovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.2.   

398.  Gülcahan. “Çipollino” gəldi, mövsüm bitdi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Bəhram Osmanovun hazırladığı  eyniadlı   tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət. - 2017.- 30 iyun.- S.5.   

399.  Hüseynov, Ş. Aktyor təzimə vicdanla getməlidi...: Dördüncü divar layihəsinin bugünkü qonağı Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Şövqü Hüseynovdur: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.12-13.   

400.  Kazımov, A. İkinci zərbə: [Əməkdar incəsənət xadimi Zəfər Nemətovun anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı] //Ədalət.- 2017.-7 iyun.- S.3.   

401.  Mirməmməd, G. Görkəmli teatr rejissorunun xatirəsi anıldı: [Əməkdar incəsənət xadimi Zəfər Nemətovun anadan olmasının 100 illiyi II Fəxri xiyabanda anıldı] //Mədəniyyət.- 2017.-7 iyun.- S.4.   

402.  Mirməmməd, G. Moskvada məruzə, Astanada tamaşa...: [teatrın baş rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovun  Moskvada keçirilən Beynəlxalq rejissor laboratoriyasında iştirak etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.10.   

403.  Vüsal Mehrəliyev: “Teatr həmişə yeni söz deməyə hazırdır”: [teatrın gənc aktyoru Vüsal Mehrəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2017.- 15 iyun.- S.11.

 

Bax: 51   

 

Yusif Vəliyev – 100

404.  Mirməmməd, G. O gün Yusifin günü idi...: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında  Xalq artistinin yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.11.     

405.  Mükərrəmoğlu, M. Yusif Vəliyev səhnəyə müqəddəs məkan kimi baxırdı] //Xalq qəzeti.- 2017.- 11 iyun.- S.6.   

406.  Pirimova, N. Yusif Vəliyev – 100: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında  keçirilən yubiley tədbiri haqqında] //Kaspi.- 2017.- 8 iyun.- S.12.    

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

407.  Bəşirqızı, A. “Mənim üçün hər şey mütləq VİP olmalıdır”: [Xalq artisti Afaq Bəşirqızının müsahibəsi] //Bizim yol.- 2017.- 23 iyun.- S.15.    

408.  Bəşirqızı, A. “Əsl sənətkarlar qapılara gedib nə isə istəyə bilmir”: Afaq Bəşirqızı: “Gənclərə yer veriləndə korifeylər teatrdan getməməlidir”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 23 iyun.- S.13.  

409.  Xalq artisti ad gününü səhnədə qeyd edib: [Şükufə Yusupova Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.5.   

410.  İlham Namiq Kamal Musiqili Teatrda “3 gün sizinlə”: Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı növbəti layihəyə start verib //Azad Azərbaycan.- 2017.-10 iyun.- S.7.

411.  Mahmudova, F. Xalq artisti: “aktrisa kimi xoşbəxtəm, amma qadın kimi yox...”: [Xalq artisti Fatma Mahmudovanın müsahibəsi] /müsahibəni apardı Tahirə Məmmədqızı //Şərq.- 2017.- 13 iyun.- S.13.   

412.  Musiqili Teatrda premyera: [Zaur Əliyevin hazırladığı “Bremen musiqiçiləri və Pen” musiqili nağıl-tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.2.  

 

Hacıbaba Bağırov – 85

413.  Abbaslı, T. Sənətin “Ovqat Hacıbaba”sı: [Xalq artisti Hacıbaba Bağırovun 85 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.11.    

414.  Bənzərsiz gülüş ustası: Hacıbaba Bağırovun anadan olmasından 85 il ötür //Ədalət.- 2017.- 13 iyun.- S.4.   

415.  Əsgərov, H. Unudulmaz gülüş ustası: [Hacıbaba Bağırov haqqında] //Respublika.- 2017.- 9 iyun.- S. 7.            

416.  Hacıbaba Bağırovun 85 illiyi qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2017.- 13 iyun.- S.7.   

417.  Musiqili Teatrda Hacıbaba Bağırovun 85 illik yubileyi qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.7.     

 

TURİZM

418.  Azərbaycana gələn turistlərin sayı ötən ilə nisbətən 24,5 faiz artıb: [Azərbaycan Turizm Şurasının dördüncü iclası haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.-14 iyun.- S.8.    

419.  Azəri, N. Bölgələrdə müasir otel infrasturkturu inkişaf edir: Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarına müvafiq olaraq həyata keçirilən işlər nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələrində turizmin inkişafı sahəsində uğurlar qazanılıb //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 10 iyun.- S.8.    

420.  Azəri, N. Bölgələrdə müasir otel infrasturkturu inkişaf edir: Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarına müvafiq olaraq həyata keçirilən işlər nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələrində turizmin inkişafı sahəsində uğurlar qazanılıb //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 13 iyun.- S.8.    

421.  “Bakını kəşf etmək üçün atılası 10 addım”: İtaliyanın səyahət portalı paytaxtımızın görməli yerləri haqqında //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.9.    

422.  Bayramlı, N. Turizm sənayesinin qeyri-neft sektorunda payı  getdikcə artır: Milli  Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvü Azər Badamovun yap.org.az saytına müsahibəsi //İki sahil.- 2017.- 9 iyun.- S.10.    

423.  Cəlilova, G. Azərbaycanda çadır turizminin perspektivləri...: “Təbiət qoynunda əylənərək istirahət etmək istəyənlər üçün çadır turizmi maraqlıdır”: İldırım Musayev: “Çadır turizmi üçün əsas məqam təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır” //Bakı xəbər.- 2017.- 8 iyun.- S.14.   

424.  Cəlilova, G. Rusiyalı turistlər üçün ən cəlbedici yer –Bakı... //Bakı xəbər.- 2017.-7 iyun.- S.10.      

425.   Eyyubova, G. Turizmin inkişafı yeni mərhələdə //İki sahil.- 2017.- 19 aprel.- S.9.    

426.  Ələddinqızı, N. Turizmin inkişafı ölkə iqtisadiyyatına böyük gəlir gətirir //Səs.- 2017.-10 iyun.- S.9.   

427.  Əliyeva, İ. Beynəlxalq idman yarışları turizmin inkişafına töhfə verir //Azərbaycan.- 2017.- 22 iyun.- S.6.   

428.  Fariz. ATMU-da Elmi Şuranın iclası keçirilib: [“2016-2017-ci tədris ilinin yay imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti”, “ATMU kollektivinin Bakıda keçirilmiş IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirakı” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.9.       

429.  Fariz. Azərbaycanda ilin bütün fəsillərində turistlərə istirahət imkanı yaradılıb: Bu il turistləri həm Bakıda, həm də regionlarda maraqlı turlar gözləyir //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.3.    

430.  Fariz. Yay turizm mövsümü iyunun 15-də açılacaq: Həmin gün aidiyyəti qurumların iştirakı ilə çimərlik mövsümünə rəsmən start veriləcək //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.2.   

431.  Fərəcova, Z. Sağlamlıq turizmi insanlara həyat bəxş edir //Azərbaycan.- 2017.-11 iyun.- S.5.      

432.  Gürcüstanla turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub: Dağ-xizək turizmi sahəsində iki ölkəni əhatə edən turlar təşkil olunması təklif edilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Giorgi Qaxarianın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.4.    

433.  Hüseynov, F. “Sən də Azərbaycanı gör”: İstanbulda ölkəmizin turizm imkanlarını  tanıdan fotosərginin nümayişi davam edir //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.9.   

434.  Hüseynov, F. Qalaaltı suyunun müalicəvi əhəmiyyəti ilə bağlı seminar: [“Qalaaltı Hotel & Spa” kompleksində] //Mədəniyyət.- 2017.- 21 iyun.- S.2.    

435.  Hüseynov, F. Milli Turizm Təbliğat Bürosu ilə turizm şirkətləri arasında görüş keçirildi: “Ölkəmizdə turistlərə göstərilən xidmətin çeşidi və keyfiyyəti ildən-ilə yüksəlir”: [“Bulvar Hotel”də] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.3.    

436.  Hüseynov, F. Turizm sektorunun inkişafında sağlamlıq-müalicə turizminin rolu müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.9.   

437.  Hüseynov, F. Turizm Şurasının növbəti iclası keçirildi: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev iclası açaraq gündəlikdə duran məsələlər haqqında məlumat verib] //Mədəniyyət.- 2017.- 14 iyun.- S.5.    

438.  Hüseynov, F. Yay turizm mövsümü başlandı //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun.- S.11.   

439.  İlhamə. Sağlamlıq turizminin inkişaf imkanları genişləndirilir: Azərbaycanın bir çox hidromineral ehtiyatları sanatoriya-kurort işinin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir //Bizim yol.- 2017.- 10 iyun.- S.11.   

440.  Quliyeva, Z. Naxçıvanın möcüzəvi şəfa ocağı: [“Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi haqqında] //Mövqe.- 2017.- 10 iyun.- S.4.    

441.  Quliyeva, Z. Naxçıvanın möcüzəvi şəfa ocağı: [Naxçıvandakı “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi haqqında] //Həftə içi.- 2017.- 15-16 iyun.- S.4.   

442.  Quluyeva, Z. “Naxçıvanın turizm potensialının tanıdılmasında medianın rolu” //İki sahil.- 2017.- 1 iyun.- S.11.   

443.  Milli Turizm Təbliğat Bürosu ilə turizm şirkətləri arasında əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub: [Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən gəlmə turizm sahəsində ixtisaslaşmış yerli və xarici tur operator və turizm şirkətləri ilə Milli Turizm Təbliğat Bürosunun görüşü keçirilib] //Azərbaycan.- 2017.- 9 iyun.- S.3.  

444.  Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanın turizm potensialının elmi təşviqi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki  Mərkəzinin AMEA-nın Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurası ilə birgə mövzu ilə bağlı təşkil etdiyi  “dəyirmi masa” haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 8 iyun.- S.8.   

445.  Mükərrəmoğlu, M. Çimərlik turizmi: yeni hədəflər müəyyənləşdirilir //Xalq qəzeti.- 2017.-4 iyun.- S.6.    

446.  Naxçıvanın turizm potensialının tanıdılmasında media önəmli rol oynayır: [Naxçıvan Dövlət Universitetində “Naxçıvan turizm potensialının tanıdılmasında medianın rolu” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Xalq qəzeti.- 2017.- 1 iyun.- S.8.; Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.7.; Olaylar.- 2017.- 1 iyun.- S.9.   

447.  Nigar. “Naxçıvanın turizm potensialının tanıdılmasında medianın rolu“ mövzusunda konfrans keçirilib: Naxçıvanda olan tarixi abidələrin təbliği ilə daha  çox turist cəlb etmək olar //Palitra.- 2017.- 1 iyun.- S.5.    

448.  Nigar. “Turizm xidmətləri müasir tələblər səviyyəsində qurulmalıdır”: [Gəncə şəhərində nazir Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin regional idarələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib] //Palitra.- 2017.- 23 iyun.- S.6.    

449.  Ordahallı, V. Naxçıvana turist axını qısa dövrdə 4 faizə yaxın artıb //Bakı xəbər.- 2017.-23 iyun.- S.11.   

450.  Rəsulova, R. Naxçıvan kənd turizminin inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir: Azərbaycanın dövlət rəsmiləri görüşlərdə Qarabağ məsələsini diqqətdə   saxlayırlar //Palitra.- 2017.- 15 iyun.- S.10.    

451.  Rəsulova, R. Naxçıvan kənd turizminin inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir //İki sahil.- 2017.-15 iyun.- S.24.    

452.  Rəsulova, R. Naxçıvanın kənd turizmi... //Bakı xəbər.- 2017.- 17-18  iyun.- S.14.    

453.  Səlimov, Ə. İsmayıllının yolları turizm mövsümünə hazırdır //Azərbaycan.- 2017.-25 iyun.- S.9.  

454.  “Silk Way Travel” turizm şirkətinin baş direktoru vəfat edib: [Şirzad Əfəndiyev] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.9.   

455.  Şahdağ Turizm Mərkəzi Moskvada beynəlxalq konqresdə təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.8.   

456.  Şahinoğlu, A. Regionlarda mədəniyyət və turizm xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması diqqət mərkəzindədir //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun.- S.11.   

457.  Tağıyev, T. Azərbaycanın turizmdən böyük gəlirlər dövrü sürətlə dərinləşir... //Bakı xəbər.- 2017.- 15-16 iyun.- S.10. 

458.  Tağıyev, T. Bakı – turistlərin ən çox can atdığı üç şəhərdən biri... //Bakı xəbər.- 2017.-24 iyun.- S.11.   

459.  Turizm iqtisadi inkiaşfa yeni mühüm təkan verir: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyası İdarə heyətinin sədri Nahid Bağırovun yay  turizmi haqqında fikirləri] //Mövqe.- 2017.- 10 iyun.- S.3.   

460.  Turizm potensialının elmi təşviqi: AMEA-da dəyirmi masa keçirilib //Mədəniyyət. - 2017.- 7 iyun.- S.4.    

461.  Turizm statistikasının təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupun ilk iclası: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədovun sədrliyilə] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.9.  

462.  Yusifli, R. Azərbaycan beynəlxalq turizm üçün çox cəlbedici ölkəyə çevrilir //Respublika.- 2017.-22 iyun.- S.4-5.

 

Bax: 77; 79; 80; 113  

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

463.  Ağsəs, Q. Adsız şeir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.5.

464.  Akın, G. Ağı; Gəl, artıq...; Eşq; Qiyamət; Qəlbimə damanlar; Yağış; Dəli qızın türküsü; Elat türküsü və s.: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.16-17. 

465.  Alagöz, Q. R. Ayrılıq nəğməsi; Ayrılmışıq; Bircə yalan demə mənə və s. //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.18. 

466.  Aranlı, Ş. Ulu öndər //Ədalət.- 2017.- 20 iyun.- S.4. 

467.  Araz, M. Mənim Naxçıvanım //Ədalət.-2017.- 8 iyun.- S.1.

468.  Asəf, Ö. Müəmma; Uydurmuşlar; Eşq; Mən deyildim; Düşüncə; Şeir dünyam; Yalnızlıq; Söylə; Səni gizli saxlayacağam; Hər nəysə; Ağlama; İstək; Xoşça qal; Ayna oyunu; Səndən qalan; İçimdəki şeytan; Həsrət; Mənzərə: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.16-17.

469.  Aşıq V. Gəlməz yola gedirəm mən; Mən gedərəm, sazım, sən qal dünyada; Gözəlliyin qəpik etməz; Mənim sadiq yarım qara torpaqdı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.30.  

470.  Azalp, A. İnam; Xocalı yürüşü: [özbək ədəbiyyatı] /tərc.etdi Yaşar Qasımbəyli //Olaylar.- 2017. - 24-29 iyun.- S.12.  

471.  Baxış, E. Gecənin bir aləmi; Məhəmməd Hadiyə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.31.     

472.  Baxış, E. Sərçə balası; Gecənin bir aləmi; Yox və s. //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.14.

473.  Çiçək, Ş. Yarış; Vaxt gecədir artıq; Hali həyat; Yusuf misalı; Üzüm və insan: [türk ədəbiyyatı] /təqdim etdi Məmməd İsmayıl //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.5.   

474.  Əsədova, A. İlan naxışlar; Balıq saatı; Vanessa kəpənəyi; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.7. 

475.  Fəxri, Z. Çiynimdə tabut gəzirəm; Bir az da gəldim yaxına...; Axirət; Bir az da sevdim səni...; Qalmaz belə, qalmaz dünya //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.14.  

476.  Himenes, X. Sübh; Vida; Gənclik; Yorulmadan gedirəm: [ispan ədəbiyyatı] /tərc. etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.21.   

477.  Hüseynbəyli, F. Sevgidə qürur olmur; Güzgüdəki adam; Zaman keçir; Səadət adamı və s. //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.14.    

478.  Hüseynbəyli, F. Sənin hüzuruna Faiq adında...; Sevgidə qürur olmur; Güzgüdəki adam; Zaman keçir; Bəsimdi; Əriyir ömrüm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.31. 

479.  Hüseynov, F. “Azərbaycan” jurnalının yeni sayında: [nəsr, poeziya nümunələri, tərcümə əsərlərinin yer alması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.11. 

480.  Xəlil, Z. Nəticəm Zaura; Tut ağacı; Şahmatçı Çingiz; Yazın ad günü; Çinar; Gülən güllər; Külək; Ay vətən; Xəlil Rza Ulutürk //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.14.   

481.  Xətai, Ş. İ. Can olmaz isə, sən təki canan yetər mana...; Neylərəm ol cənnəti içində dildar olmasa...; Minbəd əgər mənimlə həbib olsa aşina...; Bu aləm hüsnünə heyrandır, ey dust...; Ərzə yazdım mən sana, ey şahi-xubanım, mədəd...; Həsrətin dərdindən, ey can, bağrım oldu parələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.17. 

482.  İlhamlı, M. Allah bəndəsi; İmadəddin, Hələb qorxub...; Bağda oxuyan bülbül; Ana dili və s. //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.11. 

483.  İsmayilov A. Qoruyaq körpə  gülüşün; “Xəstəlik yox olur nəvə görəndə”; Körpələri  öpəndə; Azərbaycan qızıyam //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 iyun.- S. 7.      

484.  İsrafil, G. O bircə...; Yerin çilələri; Ümid sığalı pöhrə; Namaz qılım; Yat, gözüm; Su və torpaq; Bir sən bil, bir mən; Dostum; Gedir karvanım... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.21.  

485.  Kür, Ə. Dənsiz dəyirman daşları; Atamın ayaqları; Alo, mən səni görürəm; Uzun ayrılıqdan sonra və s. //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.10.

486.  Qasımoğlu, N. Qəzəllər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.3. 

487.  Qədim, K. Apar, saxla dərdimi; Əlimdən yaxını yox; Bu qapı qadın  qapısı və s. //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.20. 

488.  Qəhrəman, İ. İkimiz üçün yer; Aşıqsayağı; Xatirimdəki uşaq; Sənin şeirin //Kaspi.-2017.- 10-12 iyun.- S.19. 

489.  Qiyaslı, Ə. Unutmur vətən; Mənim polisim //Ədalət.- 2017.- 22 iyun.- S.4. 

490.  Qoca, F. Adı qoyulandan yenidir Anar... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.2. 

491.  Məhiqızı, E. ...nənəmin barmaqları piano dilləriydi...; ...rəhmətlik Şahin neçə dəfə soruşmuşdu...; ...ortadan bir qış çıxar...; ...məni burda, burda, burda...; ...mən belə bilmirdim... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.22.   

492.  Məmmədli, F. Gedim; Sərvətim; XXI əsr; Yaralı çinar; Azadlığım və s. //525-ci qəzet.-2017.- 14 iyun.- S.7.   

493.  Muxtar, Ə. Atamı düşünəndə: Boylan üfüqdən; Əbədiyyət; Eyniyyət; Taparam səni; Şair ömrü; Lövhələr //525-ci qəzet.- 2017.- 17 iyun.- S.23.  

494.  Mürsəlqızı, V. Bu mənəm; Hamı; Tanrı; Bilmə mənim balam və s.  //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.19.  

495.  Nağıqızı, M. Qocaldı; Açılmaz; Bir qız; Qarışıqdı, qarışıq və s. //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.22. 

496.  Nuri, Ə. Sənin ad gününə qəsdən gecikdim...; Bizim aramızda qalıb bu dəniz; Suyun simfoniyası; Sənin adına şəhər; Bir qadın ağlayır üzü göylərə; Ağlayan əlləri ovutmaq olmur; Uzaqlara məktub; Qürbət //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 10 iyun.- S.13.

497.  Obstfeller, S. Baxıram;  Dostlar: [norveç ədəbiyyatı] /tərc.etdi Ağaddin Babayev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.12. 

498.  Osmanlı, D. “Səbirsiz anılar” silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.19. 

499.  Rüstəm, A. Harda qaldı; Sən olmasaydın; Gözlərinə...; Sevəsən və s. //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.18.  

500.  Rüstəm, Ş. Bircə biləydim; Siz məni heç nəyə tələsdirməyin; Quşlar çöp daşıyır yuva qurmağa; Bu dünyanın ölümü var min cürə; Niyə qopdu tufan; Torpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.27.; Türküstan.- 2017.- 24 iyun-3 iyul.- S.16.  

501.  Rüstəmxanlı, S. Məmməd Aslana //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.4. 

502.  Sadiq, B. Həsrət qoxulu misralar: Mini sonetlər çələngi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.27.  

503.  Sahil, Z. Qürbətdən məktub; Həyat yoldaşım üçün; Məni bəlalardan qoruyan balalarıma... və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.7. 

504.  Sevil, X. Yanağımın qarışığı: Evimi də dəyişdim; Cərimə və s. //Kaspi.-2017.- 10-12 iyun.- S.14.  

505.  Səlim, M. Oxuma, bülbülüm; Bir ovuc torpaq; Yaddan çıxarmı //Ədalət.-2017.- 7 iyun.- S.4.

506.  Sultan S. Y. Gözlərün fitnədə əbrun ilə ənbazmı ki; Ayrı düşdüm; Qəzəl; Dərdü-bəla; Didar olur; Səlimi; Şirlər bilə; Əl mədəd //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.16.  

507.  Şıxlı, A. Bir axşam otağına sehrli bir güc gələ, Qayıdasan keçmişə - otuz bir il əvvələ...; Ay işığı qucaqlayıb gecəni...; Kimin hicran payıyam?!; Mənim maraqlı insanım və s. //525-ci qəzet.- 2017.- 24 iyun.- S.24.  

508.  Tütçev, F.   Sükut; Son sevgi: Rus şairlərindən yeni tərcümələr /tərc.etdi Anar //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.11. 

509.  Ülvi, Ə. Aldatmaq deyil; Gəlmədim //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.22. 

510.  Vəfa, Z. Yalanlara inanma; Bir ürəkdə fəryad qopsa...; Batmazlar da bəzən batar içində və s. //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.23.

511.  Vüsal, B. Anar dastanı //Türküstan.- 2017.- 24 iyun-3 iyul.- S.15.  

512.  Yesenin, S. Anama məktub: Rus şairlərindən yeni tərcümələr /tərc.etdi Anar //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.11.

513.  Yusifli, C. Tənqidçi Cavanşir Yusiflinin şeirləri ilk dəfə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə...: Ayrılıq yoxmuş əslində...; Birdən...; Birdən, elə qışqırdım ki... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.10-11. 

514.  Zamanova, B. Bizi bağışlamaq dərdi...; Altıya on dəqiqə qalmış...; Söz ver Allaha, adam; Əfv etmə bizi, ulu Adam!;  O uşaq çoxdan böyüdü //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 7 iyun.- S.15. 

515.  Ziyadoğlu, Z. Dağlar qoynunda doğulan misralar: Ağrın alem, həncərisən, həncəri?; Qocalıq; Özümə yol  gedirəm; Kim güclüdür dünyada? və s. //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 10 iyun.- S.7.   

 

HEKAYƏLƏR

516.  Abbasov, V. Adlı-sanlı Səlimə //Bizim yol.- 2017.- 30 iyun.- S.15.    

517.  Abdullah, M. Sevgilim mənim... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.15.  

518.  Bağır, Z. “Pis söz” //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.10.  

519.  Bahaduroğlu, V. Mağar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.31. 

520.  Çopin, K. Kaline: [amerikan ədəbiyyatı] /tərc.etdi. Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.11.  

521.  Elizabeth, L. Qızıl pəncərələr /tərc.etdi. Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.11.  

522.  Eminov, A. Baba ağacının nəvəsi //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.23.  

523.  Fəhmi, İ. Dörd divar: Bir dəlinin qeydləri: “Tək” Orxan Fikrətoğluna //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.14-15.  

524.  Fərəcov, F. İki damla göz yaşı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.28.   

525.  Fikrətoğlu, O. Qumru quşunun tənhalığı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.12.  

526.  Fikrətoğlu, O. Oğulnamə //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 24 iyun.- S.4-5.  

527.  İmranoğlu, K. Poeziya günləri //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.20-21. 

528.  İsmayılzadə, M. “Edemə qayıdış” //Ədalət.-2017.-3 iyun.- S.16.  

529.  Kalvino, İ. “Pişik və polis”: [italyan ədəbiyyatı] /tərc. etdi Cəmşid Cəmşidov //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.18-19. 

530.  Kəngərli, A. Velosiped //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 3 iyun.- S.20-21. 

531.  Qan T. İki sevgi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.23.  

532.  Qismət, A. Son nəfəs //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.26. 

533.  Məmmədli, İ. Kişilərə mesaj //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.22.

534.  Mopassan, G. D. Dul: [fransız ədəbiyyatı] /ingilis dilindən tərc.etdi. Sevil Gültən //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.15.   

535.  Nuru, V. Tüklü sabun //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.8-9. 

536.  Şeir, şahmat və Çaldıran döyüşü: 1000 ədəd qızıl pul: rəvayət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.16-17. 

537.  Şəfaqət, H. Ziyarət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.18-19. 

538.  Zeynallı, C. Gülümsəyir, tüpürür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.26-27.  

 

ESSELƏR

539.  Böyükçöl, K. Məni kim tapa bilər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.14.  

540.  Həziyev, B. İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda: esse-reportaj //Bizim yol.-2017.- 6 iyun.- S.8-9.  

541.  Həziyev, B. İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda:  “Kiçik torpaq”dan böyük təəssüratlarla: gördüklərim, eşitdiklərim, yaşadıqlarım, düşündüklərim:  esse-reportaj – ikinci reportaj: //Bizim yol.-2017.- 7 iyun.- S.9.

542.  Həziyev, B. İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda: “Kiçik torpaq”dan böyük təəssüratlarla: gördüklərim, eşitdiklərim, yaşadıqlarım, düşündüklərim: esse-reportaj – üçüncü hissə: // Bizim yol.-2017.- 8 iyun.- S.9.  

543.  Həziyev, B. İyirmi səkkiz il sonra Naxçıvanda: “Kiçik torpaq”dan böyük təəssüratlarla: gördüklərim, eşitdiklərim, yaşadıqlarım, düşündüklərim: Esse-reportaj – üçüncü hissə //Bizim yol.-2017.- 9 iyun.- S.9; 12.   

544.  Hüseyn, T. Kim bilirsə söz qədrini...: Portret oçerk //525-ci qəzet. - 2017.- 21 iyun.- S.6.  

545.  Kamyu, A. Tipasada nikah: [fransız ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.30-31.  

546.  Məhərrəmov, V. “Keçdi ömür dalğa kimi..,”: yaxud qapısı qıfılsız xatirələr  //525-ci qəzet. - 2017.- 6 iyun.- S.8. 

547.  Parmaksız, M. Ölə-ölə sevmək... sevə-sevə ölmək... //525-ci qəzet. - 2017.- 3 iyun.- S.12.     

548.  Parmaksız, M.  Uzaqlar yaxın, yaxınlar uzaqdır eşqdə..... : Qürub çağının serenadası //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.15. 

549.  Pərvin. Həmidə xanım //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.14-15;17.  

550.  Nurgül, X. Kitabsızlıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.9.  

551.  Rzayev, R. Alxas körpüsündən Vaqif keçir: [şair, publisist, xeyriyyəçi Alxas Məmmədov haqqında] Vaqif Məmmədov //Azad Azərbaycan.- 2017.- 24 iyun. - S.7.  

552.  Vəli, Ş. Ağac Ananın ədəbi “de-şifrəsi” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.9. 

 

ROMANLAR

553.  İşigüzel, Ş. Gözyaşı konağı. Ada, 1876: romandan parça: [türk ədəbiyyatı]  /tərc.etdi Nərmin Cahangirova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.9.  

554.  Pasternak, B. Doktor Jivaqo: romandan parça: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.24-25.   

555.  Zaqrebelnı, P. “Roksolana” romanından parça: [Ukrayna ədəbiyyatı] /tərc.etdi Gülafət Davudova //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.25; 29.   

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

556.  Abbaslı, T. Böyük milli Ziyalımız: İlk milli teatr və mətbuat İMZAmız, milli ədəb-irfan, təhsil-maarif təsərrüfatımızın “Əkinçi”si Həsən bəy  Zərdabi!.. //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.15.    

557.  Abbaslı, T. ƏbədiYANAR qalmışımız: Bütün Azərbaycan könüllərinin “həri”sini almışımız, hər cür duyar-duyğuları da “Oxu, TAR”sayağı çalmışımız...: [Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.13. 

558.  Abbaslı, T. Qulluq etdiyinə qurbanlardan – : XI Qızıl Ordu aşiqlərindən ola-ola, “1937 getdiləri”ndən də olan –Tağı Şahbazi Simurğ... //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.15. 

559.  Abbaslı, T. Poetik bir ANIMNAMƏ: Başdan-başa lirik şair, hər cəhətdən xanımanə Nigar xanım Rəfibəyliyə... //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.15.   

560.  Abbaslı, T. Türk dünyası İŞIQlılarından: “İnsan təbiətini işıqlandıranlar ana təbiətin işıq-alovunda yanmaqdan qorxmaz!” devizli uyğur şairi Lutpulla Mütəllip! //Mədəniyyət.-2017.- 14 iyun.- S.13.  

561.  Ağalarova, Ş. Parisdə Vaqif Səmədoğlunun kitabının təqdimat mərasimi //Xalq qəzeti.-2017.-8 iyun.- S.6.  

562.  Ağaoğlu, M. Ayxan Ayvazın “Buri”si haqqı: [yazıçının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.18.  

563.  Axundova, E. Düşündürücü və təsirli hekayə: [Bahar Bərdəlinin “Gözlərimdən qan axar” adlı kitabına ön söz] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 3 iyun.- S.23. 

564.  Akademik Kamal Abdullanın “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” kitabının  elmi müzakirəsi  olub: [AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 21 iyun.- S.5.   

565.  Akademik Kamal Abdullayev AMEA-nın gənc alim və mütəxəssisləri ilə görüşüb //Yeni Azərbaycan.- 2017.-1 iyun.- S.6.  

566.  Akimova, E. Cənnət qapısını döyən söz: [Sabir Rüstəmxanlının “Məmməd Aslana” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.4. 

567.  Albalıyev, Ş. Sevgiyə bələnmiş poeziya: [şairə Adilə Nəzərovanın “Sevgi qum saatıdır” kitabı haqqında] //Ədalət.-2017.-  10 iyun.- S.16. 

568.  Allahmanlı, M. Alimlik və ziyalılıq nümunəsi: [Əməkdar müəllim Validə Balayeva haqqında] //Respublika.- 2017.-22 iyun.- S.5.  

569.  Anar. Qum saatı: “Səhər-səhər” rubrikasında //525-ci qəzet.- 2017.- 24 iyun.- S.11.   

570.  Anar. Naqqal Nağı və Əzizənin ərizəsi “Səhər-səhər” rubrikasında //525-ci qəzet.- 2017.-3 iyun.- S.9.  

571.  Aranlı, Ş. Cəlil Məmmədquluzadənin Ağcabədi ilə bağlılığı //Ədalət.- 2017.- 30 iyun.- S.3-4 

572.  Aruz, S. Xaqani Şirvaninin “Meratül-səfa”sının şərhi: İkinci hissə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.30-31.   

573.  Aslan, A. 89-un işığına toplaşdılar...: İsa Muğannanın doğum günü məzarı başında qeyd olundu //Şərq.-2017.- 13 iyun.- S.6.  

574.  Azəri, L. Azadlıq və yurd həsrətli şair: Almas İldırımın anadan olmasının 110 illiyi qeyd edildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.3.  

575.  Babanlı, V. Dünənin, bu günün, sabahın yazıçısı: [Vidadi Babanlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Zümrüd Qurbanqızı //Respublika.- 2017.-17 iyun.- S.10.

576.  Babanlı, V. Özümlə müsahibəm: [yazıçı Vidadi Babanlının “Vicdan sustuğunda” kitabı haqqında] //Kaspi.- 2017.-24-29 iyun.- S.22-23. 

577.  Babayev, B. Gecikmiş məktublar: Zərdabinin məqalə-məktublarının bütün mətnlərində gerçək insan taleləri dayanır //Kaspi.- 2017.- 21 iyun.- S.15. 

578.  Babayeva-Vəkilova, N. “Bakı rüzgarı”na ön söz: İxtisarla: [İsmayıl Saryalın eyniadlı kitabına yazılan ön söz] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.15.    

579.  Bakı Yunus Əmrə İnstitutunda “Bakı rüzgarı” kitabının təqdimatı keçirilib: [eyniadlı kitabın müəllifi Mir İsmayıl Saryalıdır] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 22 iyun.- S.6. 

580.  Bakıda Əli bəy Hüseynzadənin şəxsi əşyaları nümayiş olunub: [Muzey Mərkəzində keçirilən sərgi-təqdimat haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 10 iyun.- S.8. 

581.  Bayramoğlu, A.  Yaddaşın ağrıları: [yazıçı Mustafa Çəmənlinin yaradıcılığı  haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 13 iyun.- S.8.; Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.19. 

582.  Bədəlov, N. Şedevr və ya özgələşmə tarixindən nümunələr: [Cəlil Məmmədquluzadənin “Poçt qutusu” hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.26-27. 

583.  “Bir gün təbəssüm olmuşdum”: Parisdə Vaqif Səmədoğlunun kitabının təqdimatı keçirilib //Mədəniyyət.-2017.- 9 iyun.- S.12. 

584.  Cahangir, Ə. Sözümüzün suqovuşanı: Sona Vəliyevanın şeirlərində söz, səs və rəngin metafizikası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.19.

585.  Cahangir, Ə. Sözümüzün suqovuşanı: Sona Vəliyevanın şeirlərində söz, səs və rəngin metafizikası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-10 iyun.- S.18.

586.  Cahangir, Ə. Sözümüzün suqovuşanı: Sona Vəliyevanın şeirlərində söz, səs və rəngin metafizikası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.28-29.  

587.  Cavid. Azərbaycan kitabçılığı Moskvada yüksək dəyərləndirildi: [Səlim Babullaoğlunun yazdığı “Rasim Əliyev. Xatirələr” kitabı “Qran-Pri” diplomuna layiq görülüb] //525-ci qəzet.-2017.- 14 iyun.- S.7. 

588.  Ceyran. “Eldar Baxışın son görüntülərini Mirşahin apardı”: [şair  Eldar Baxışın doğum günü münasibətlə onun bacısı Ceyran xanımla müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan Ayvaz //Ədalət. - 2017.- 23 iyun.- S.4.

589.  Cəbrayıl, Q. Azərbaycanın xəritəsini canlandıran poeziya: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqub haqqında] //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.21.  

590.  Cəfərli, T. Çörək ətirli kitab: [yazıçı Ayxan Ayvazın “Buri” kitabı haqqında] //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.9.  

591.  Cəfərov, N. “Altmışıncı”, yetmişinci illərdə və ya “Bir görüşün tarixçəsi”: “Elçin: yazıçının yaradıcılıq yolu” silsiləsindən beşinci yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.12-13.  

592.  Cəfərov, N. Anarın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri seçilməsinin 30 ili tamam oldu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.2.  

593.  Cəfərov, N. Azərbaycan parlamenti “Azərbaycan” qəzetində: (professor Şirməmməd Hüseynovun “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər” üçcildliyi barədə qeydlər) //Azərbaycan.- 2017.- 23 iyun.- S. 7. 

594.  Cəfərov, N. “Daxili dünya”nın dərinlikləri və ya “Toyuğun diri qalması”ndan “Dolça”ya: “Elçin: yazıçının yaradıcılıq yolu” silsiləsindən altıncı yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.18-19.   

595.  Cəfərov, N. “İsa Muğanna yaradıcılığı “İdeal” işığında” əsərinə baxış //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.7.   

596.  Cəfərov, N. Londonda Nizami miqyası və ya akademik Nərgiz Paşayevanın yeni uğuru: [şərqşünas Y. E. Bertelsin ingilis dilinə çevrilmiş “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” adlı monoqrafiyasının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.2-3. 

597.  Cəfərov, N. “Söylədiyim Azərbaycan dilidir”, yaxud “hər şeyin var, nəyin yoxdur, Azərbaycan!..”: [repressiyaya məruz qalmış  şair, ictimai xadim Hacı Kərim Sanılı haqqında] //525-ci qəzet. - 2017.- 24 iyun.- S.15.

598.  Cəmil, A. Fərdi dünyaduyumunun ictimai siqləti: [Təranə Məmmədin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.32.  

599.  Cəmşidqızı, L. Sözə bəndə olan qələm sahibi: [şair Əli Nəcəfxanlı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 20 iyun.- S.7.   

600.  Çərkəzoğlu, N. Qorxmaz Abdulla dünyası: [yazıçı haqqında] //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.13. 

601.  Çingiz Abdullayevin on kitabı Azərbaycan dilində nəşr olunub //Xalq qəzeti.-2017.-10 iyun.- S.7. 

602.  Den Braunun son romanı dünyaya təqdim edilir: [amerikan yazıçısının “Origin” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 24 iyun.- S.32.  

603.  Dostluq və zəfər nəğməkarı: [Özbəkistanda yaşayan həmyerlimiz şair Akif Azalp haqqında] //Olaylar.- 2017. - 24-29 iyun.- S.12.  

604.  Elçinin “Baş” romanı Moldovada nəşr olunub //525-ci qəzet.- 2017.- 22 iyun.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 24 iyun.- S.2.      

605.  Eminov, A. “Bədii əsərlərimin mövzusunu yuxularımdan alıram”: [yazıçı Allahverdi Eminovla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.12. 

606.  Eminov, A. Elşad Səfərli: İki kitab: [ədəbiyyatşünasın “Alması düşməyən nağıllar”, “Lənkəran sonetləri” kitabları haqqında] //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.13. 

607.  Eminov, A. Elşad Səfərli: İki kitab: [ədəbiyyatşünasın “Alması düşməyən nağıllar”, “Lənkəran sonetləri” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.11. 

608.  Eminov, A. Məmməd Arazlı xatirələrim //Ədalət.- 2017.- 2 iyun.- S.3.

609. Eminov, A. Məmməd Arazlı xatirələrim //Ədalət.-2017.- 3 iyun.- S.4.  

610.  Eminov, A. Məmməd Arazlı xatirələrim //Ədalət.-2017.- 6 iyun.- S.3.  

611.  Eminov, A. Mir Cəlalın mövzular, ideyalar və obrazlar aləmi //525-ci qəzet.- 2017.- 1 iyun.- S.6.  

612.  Eminov, A. Sonuncu məktub: [professor Zaman Əsgərlinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.22.  

613.  Evrən, A. “Səməd Vurğun mobil telefonuma zəng edib dedi ki...”: [şair Aqşin Evrənlə müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.16.   

614.  “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...”: İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans: [AMEA-nın və Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə] //İki sahil.- 2017.- 24 iyun.- S.23.  

615.  Eyvazov, N. Qoca dünya qalandır: Məmməd Rahim – 110 //Yeni Təfəkkür.- 2017.- 9 iyun.- S.4.  

616.  Əbülfəz Əsgərli – 85: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.32.   

617.  Əfəndiyev, T. Şairi düşünərkən...: [Atif Zeynallı haqqında] //Respublika.- 2017.-15 iyun.- S.14. 

618.  “Əhməd Hamdi Tanpınar - məmləkətdən dünyaya”: Esselər toplusunun təqdimatı keçirilib: [Yunus Əmrə İnstitutunda] //Mədəniyyət.-2017.- 14 iyun.- S.14.  

619.  Əhmədli, B. Akademik ədəbiyyatşünaslıq yollarında: [İsa Həbibbəylinin “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.22-23.  

620.  Əhmədli, B. Duyğuların ruhunu daşyan şair: [şair Nurafiz haqqında] //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.20.  

621.  Əhmədli, S. Kölgəsi də işıq saçan insan: [professor Nizami Cəfərov haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 iyun. - S.7.; Şərq.- 2017.- 3 iyun.- S.10.     

622.  Əhmədzadə, M. Azəri deyirəm, Azər Abdullanı! //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.5. 

623.  Əli bəyin qızı: “Mənim atam heç vaxt ölmədi...”: [Əli bəy Hüseynzadənin qızının xatirələri] //Türküstan. - 2017.- 13-19 iyun.- S.16.   

624.  Əli Nəcəfxanlı – 60: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.10.  

625.  Əlifoğlu, Ş. “Murad quşu əfsanəsi”: [şair Əli Rza Xələflinin eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 7 iyun.- S.14. 

626.  Əlişanoğlu, T. Milli modernizm ədəbiyyatının gəlişməsində Afaq Məsudun rolu: Nizami Cəfərovun “Afaq Məsud dünyası” monoqrafiyasının fonunda //525-ci qəzet.- 2017.- 24 iyun.- S.14. 

627.  Əlişanoğlu, T. Nağıl-roman: Uğurlu bir yaradıcılıq cəhdi barəsində uğursuz düşüncələr: [Novruz Nəcəfoğlunun Aydın Tağıyevə həsr etdiyi eyniadlı kitab haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.14-15.  

628.  Əliyev, M. Qədim Beyləqan torpağında görüş: [Beyləqan Mədəniyyət Mərkəzində AYB-nin Beyləqan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə yazıçı-publisist Şəfəq Nasirlə keçirilən görüş haqqında] //Respublika.-2017.-11 iyun.- S.6.  

629.  Əliyeva, A. Taleyinin şeirini yazan adam: Eldar Baxış //Azad Azərbaycan.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

630.  Əsgərli, Ə. Milli istiqlal şairi Əhməd Cavad //Kaspi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.18.  

631.  Əyyub, M. Yaşa, yarat İsa kimi: [şair pedaqoq İsa Cavadoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

632.  Əzizəliyeva, B. Azərbaycan mühacirat ədəbiyyatına yeni konseptual baxış: [Bədirxan Əhmədlinin “Azərbaycan mühacirat ədəbiyyatı” monoqrafiyası  haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 iyun.- S.7. 

633.  Fariz. Mikayıl Müşfiqin doğum günündə abidəsi ziyarət olundu //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.3.  

634.  Fərəc Fərəcov – 70: [yazıçı-publisistin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.28.  

635.  Fərzullayev, H. M. Böyük insan, nümunəvi vətəndaş: [Azərbaycan və Rusiya Yazıçılar Birliyinin üzvü Əbdül Hüseynovun əziz xatirəsinə] //525-ci qəzet.- 2017.- 14 iyun.- S.4.  

636.  Hacı, K. İşıq adam: Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol” romanı haqqında qeydlər //525-ci qəzet. - 2017.- 17 iyun.- S.15.  

637.  Hacı, K. Mənim bir yazı günüm: [yazıçı Kənan Hacı haqqında] //Kaspi.- 2016.- 24-29 iyun.- S.21.

638.  Hacı, K. Taleyilə pıçıltıyla danışan şair: [mərhum Faiq İsmayılovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.4.  

639.  Hacıyev, A. “Dədə Qorqud kitabı”nda işlənmiş bəzi şəxs adlarının etimologiyası //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 6 iyun.- S.14.  

640.  Hafiz Mirzə – 60: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.32. 

641.  Heydərli, F. Nəriman Həsənzadə ilə görüş: [Xalq şairinin Qazax-Ağstafa ictimaiyyəti ilə keçirdiyi görüş haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.31.  

642.  Heydərova, Ü. Parisdə bir gün təbəssüm olan şair: Söz yükü: [müəllifin “Bir gün təbəssüm olmuşdum” kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 21 iyun.- S.7.   

643.  Həbibbəyli, İ. “Akademiyada institutların bağlanması gündəmdə deyil”: [AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədrinin APA-ya müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 8 iyun.- S.7. 

644.  Həbibbəyli, İ. Qorqud müdrikliyi və müasirlik: [Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları Baltik xalqlarının  dillərində” adlı tədqiqat əsəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.16.  

645.  Həsənli, A. “Dünyaya ürəyi dolu gəlmişdim...”: Nizami Göydərəlinin 60 yaşına //525-ci qəzet.- 2017.- 23 iyun.- S.8.  

646.  Həsənov, M. Şair ömrü – su kimi: Unudulmaz Taleh Həmidin anadan olmasının 65 illiyinə //525-ci qəzet.- 2017.- 17 iyun.- S.17.

647.  Həsənova, S. Lüğətçiliyimizə dəyərli töhfə: [Əbülfəz Quliyev və Nuray Əliyevanın hazırladığı “Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti” haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.7.  

648.  Həsənzadə, N. Bu əzmin zəfəridir: Azər Turana açıq məktublardan: [“Ədəbiyyat qəzeti”nin saytının təqdimatı münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.2.  

649.  Həsənzadə, N. Dost təbriki : Anar: [Anarın AYB-nin sədri seçilməsinin 30 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.2.   

650.  Hüseynli, E. “Müasir Azərbaycan poeziyası antologiyası” Ukrayna ictimaiyyətinə təqdim olunub //Xalq qəzeti. - 2017.- 30 iyun.- S.14.  

651.  Hüseynoğlu, S. “Bilmədim sabaha sabah var hələ”: Eldar Nəsibli Sibirelin “Seçilmiş əsərlər”i üzünə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.15.  

652.  Hüseynoğlu, S. Zirvənin sirri: [Azərbaycan Dillər Universitetində Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığına həsr olunmuş elmi sessiya haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.25.  

653.  Hüseynzadə, X. Empati: “İşıq saça bilmirsənsə, heç olmasa işığın qabağını kəsmə” – deyirdi böyük yazıçı: [rus şairi Lev Tolstoyun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.19.  

654.  Hüseynzadə, X. Nazim Hikmətin xoşbəxtliyi...: [türk şairinin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.3. 

655.  Hüseynzadə, X. Yağışlı bir gündə: [aşıq Veysəlin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 24 iyun.- S.30.

656.  Xeyransa. “Beklenen dolunay” romanı təqdim olundu: [Nargisin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.32.  

657.  Xeyransa. Vaqif Sultanlı Londonda beynəlxalq konfransda iştirak edib: [Uluslararası Poeziya Araşdırmaları Konfransında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.32. 

658.  Xəlilov, F. Görkəmli mollanəsrəddinçi Əliqulu Qəmküsar və müasirləri //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.6.  

659.  Xəlilov, F. Görkəmli mollanəsrəddinçi Əliqulu Qəmküsar və müasirləri //525-ci qəzet.- 2017.- 21 iyun.- S.6. 

660.  Xəlilzadə, F. Ömrü təlatümlü, həsrəti ümman: Onun şeirləri təzadlı dünyaya açıq qapıdır: [şair Əhməd Elbrus haqqında] //Kaspi/-2017.- 7 iyun.- S.15.

661.  205 ildir parlayan işıq: 30 iyun Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum günüdür //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun. - S.14.  

662.  İlham, G. Milli kimlik seçimində qərarsız qalan dünya şöhrətli yazıçı: “Bir müəllif, bir əsər”: [Livan yazıçısı Amin Maaluf və onun “Səmərqənd” romanı haqqında] //Azərbaycan müəllimi. - 2017.- 9 iyun.- S.11.  

663.  İlham, G. Oxuyub-yazmağı öyrətdiyi adam onu məşhur etdi: “Bir müəllif, bir əsər”: [Əfqan yazıçısı Xalid Hüseyni və onun “Min möhtəşəm günəş” romanı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 14 iyun.- S.11.

664.  İlyasoğlu, R. Ömrünü Cavidşünaslığa həsr  etmiş alim: [professor Əjdər Tağıoğlunun “Dünya romantizm ənənələri və Hüseyn Cavid” adlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.-17 iyun.- S.7.   

665.  İsmayıl, M. Bu əzmin zəfəridir: Azər Turana açıq məktublardan: [“Ədəbiyyat qəzeti”nin saytının təqdimatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.2.  

666.  İsmayılov, O. “Böyük  Azərbaycan şairi Nizamı”: Londonda Y.Bertelsin ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə edilən “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabının təqdimatı keçirilib //İki sahil.- 2017.- 9 iyun.- S.6.

667.  İstiqlal şairi Almas İldırımın 110 illiyi qeyd olunub: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.2.   

668.  “XXI əsrdən baxış: ədəbi tənqid və bədii söz” kitabı müzakirə edildi: [ədəbiyyatşünas alim İradə Musayevanın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.21.  

669.  Kamal, R. Mirzə Cəlilin lüğət oyunu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.23.   

670.  Kamal, R. Sözümüzün məşəlçiləri: [bədii ədəbiyyatın bu günə gəlib çatmasına xidmət edən şəxslər haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.11. 

671.  Qaliboğlu, S. Əli bəy Hüseynzadənin əsərləri və arxiv əşyaları Vətənə gətirildi: Böyük mütəfəkkirin qızı tərəfindən Azərbaycan dövlətinə hədiyyə olunan 161 eksponatın sərgi-təqdimatı keçirildi //Mədəniyyət.-2017.- 14 iyun.- S.8.  

672.  Qaliboğlu, S. “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş”: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında  Kamal Abdullanın eyniadlı mövzu ilə bağlı düşüncələrini  gənc alimlərlə bölüşməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun. - S.15.   

673.  Qaraqaplan, Ə.  “Həkim anama deyib ki, bu uşağın böyük gələcəyi var”: [şair Əsəd Qaraqaplanla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.-2017.- 8 iyun.- S.4.  

674.  Qasımlı, A. Azərbaycanın ziyalı etalonu Həsən bəy Zərdabi //Türküstan.- 2017.- 20-24 iyun.- S.10.   

675.  Qasımlı, A. Azərbaycanın ziyalı etalonu Həsən bəy Zərdabi: [ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2017.- 24 iyun-3 iyul.- S.10.  

676.  Qasımlı, A. Əqidə şəhidi-Hüseyn Cavid [ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2017.- 6-12 iyun.- S.10.  

677.  Qasımoğlu, N. Dünya elmi bədiiyyat poeziyasında təsdiqlənməmiş ilk imza... Qasım Qasımzadə: [ədəbiyyatşünas alim haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.6-8.  

678.  Qasımov, C. “Bitməmiş son”: adi əhvalatlardakı mühüm həqiqətlər: [Seymurun eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

679.  Qismət, A. Hüqonun qəmli sevgilisi: [fransız yazıçı Viktor Hüqonun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.30-31.

680.  Qismətoğlu, F. Dünyanın ən böyük müəllimi: [yazıçı, ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayev haqqında] //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.7.  

681.  Qoşalı, Ə. Şairin ömür yoluna bir nəzər: [şair-publisisr, neftçi Zaməddin Ziyadoğlu haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 10 iyun.- S.7.  

682.  Quliyev, A. Mənim bir yazı günüm: [yazıçı Aslan Quliyev və Günel Eyvazlı haqqında] //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.17.  

683.  Quluzadə, M. Onun ilhamı hələ çox cağlayacaq: [Xalq şairi, dramaturq Nəriman Həsənzadə haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 13 iyun.- S.7.  

684.  Londonda Y.Bertelsin ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə edilən “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabının təqdimatı keçirilib: [akademik Nərgiz Paşayeva tədbirdə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2017.-9 iyun.- S.4.; Xalq qəzeti.- 2017.- 9 iyun.- S.3.

685.  Macarıstan elm və təhsili ilə əlaqələrin yeni səhifələri: [akademik İsa Həbibbəyli Macarıstana səfər çərçivəsində  Macarıstan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik Lajoş Veskaşla  görüşüb] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.26-27. 

686.  Məcid, R. Naxçıvanın sirri: [müəllifin səfər təəssüratları haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.8-9.  

687.  Məcidova, X. Dayandur Sevginin “Üçrəngli göy qurşağı” kitabının təqdimatı keçirilib: [AYB-də] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.32.  

688.  Məcidova, X. “Fikrət Sadıq işığı”nda aydınlanan gecə: [Dövlət Mahnı Teatrında şairin xatirə gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.-3 iyun.- S.15. 

689.  Məcidova, X. Xaqani Şirvaniyə həsr olunmuş elmi konfrans: [Şabran rayonunda keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 24 iyun.- S.31.  

690.  Məcidova, X. London kitabxanasında Azərbaycan bölməsi yaradıldı: [professor Vaqif Sultanlının təşəbbüsü ilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.32.  

691.  Mədətoğlu, Ə. Salatın dünyası: [yazıçı Salatın Əhmədlinin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2017.- 14 iyun.- S.3.  

692.  Mədətoğlu, Ə. “Snayper qız”: Camal Zeynaloğlunun yeni kitabı belə adlanır //Ədalət.-2017.- 6 iyun.- S.4.  

693.  Mədətoğlu, Ə. Söz ömürlü sibirelli: Eldar Nəsiblinin kitabı barəsində bir neçə söz //Ədalət.- 2017.- 23 iyun.- S.3.  

694.  Mədətoğlu, Ə. “Üçüncü qərinə”: [Rafiq Yusifoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.-2017.- 13 iyun.- S.3. 

695.  Məlahət. Xoşbəxtliyi ayağına gətirrəm...: [şair Eldar Nəsibli  haqqında] //Şərq.- 2017.-9 iyun. -  S. 12.  

696.  Məmməd İsmayıl İtaliyada şeir şöləninə qatılıb: “Dünya şeir antologiyası”nda onun beş şeiri yer alıb //Bizim yol.- 2017.- 13 iyun.- S.15. 

697.  Məmmədov, A. Xalq yazıçısı Elçinin pyesi Koreya Respublikası teatrında: [“Cəhənnəm çiçəkləri” pyesi əsasında tamaşa] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 3 iyun.- S.18. 

698.  Məmmədov, A. Sayman Aruzla məktəblilərin görüşü: [AYB-nin Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri ilə Bakıdakı 97 saylı məktəbdə keçirilən görüş haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.32.  

699.  Məmmədov, A. Sayman Aruzun fəaliyyətləri qiymətləndirilib: [Azərbaycan yazıçılarının İranda çap olunan kitablarının müzakirəsinə həsr edilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.32.  

700.  Məmmədova, F. Kitabımdakı şeirlərin hamısı sevgiliyə ithaf olunub: [gənc şair  Fəridə Məmmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2017.- 3-5 iyun.- S.14.  

701.  Məmmədzadə, R. Sabir Abdinin poetik ovqatına və digər məsələlərə  dair: [şairin  “Adını sən seç...” kitabı haqqında] //Ədalət.-2017.- 3 iyun.- S.14. 

702. Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, rus sözü qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim M.V. Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi.- 2017.- 17-19 iyun.- S.4.

703.  Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, “rus sözü” qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim Mixail Vasilyeviç Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi.- 2017.- 20 iyun.- S.4.  

704.  Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, rus sözü qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim Mixail Vasilyeviç Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi.- 2017.- 21 iyun.- S.4.  

705.  Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, rus sözü qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim Mixail Vasilyeviç Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi.- 2017.- 22 iyun.- S.4. 

706.  Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, rus sözü qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim Mixail Vasilyeviç Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi.- 2017.- 23 iyun.- S.4.

707.  Mirzəzadə, R. “Nə qədər ki, rus sözü qulaqlarda səslənir, sən yaşayacaq və ölməyəcəksən!”: Bəşəriyyətin dahi övladı, görkəmli ensiklopedik alim Mixail Vasilyeviç Lomonosovun “Əsərləri külliyyatı”nın nəşrindən 260 il ötür //Həftə içi. 2017.- 24-29 iyun.- S.4.

708.  Muradoğlu, N. Adilə Nəzərin poeziyasında lirik mən: [şairə Adilə Nəzər haqqında] //Kaspi.-2017.- 10-12 iyun.- S.23.  

709.  Muradoğlu, N. Dədə Qorqud obrazı və motivləri müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində: 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.-2017.- 15 iyun.- S.14.

710.  Muradoğlu, N. Dədə Qorqud obrazı və motivləri müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində: 2-ci yazı  //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 17 iyun.- S.14. 

711.  Muradoğlu, N. Dədə Qorqud obrazı və motivləri müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində: 3-cü yazı  //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 20 iyun.- S.14. 

712.  Musayeva, İ. Eynəkli şair: [Əməkdar jurnalist Qulu Ağsəs haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.5. 

713.  Mustafayev, M. Bulaq kimi duru, çiçək kimi zərif şeirlər: [Şahnaz Ağayevanın “Düşüncələr” kitabı haqqında]  //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.14.   

714.  Mükərrəmoğlu, M. Türkiyə yazıçı və şairlərləri ilə görüş: [Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən “Açıq kitabxana”da] //Xalq qəzeti.-2017.- 9 iyun.- S.5.  

715.  Müşfiq. Ramiz Rövşən: “İndi şeirlər ancaq yazılır-yaşanmır”: [şair Ramiz Rövşənin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 13 iyun.- S.7.

716.  Müşfiq, Ş. “Beklenen dolunay” təqdim olundu: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı Nərgiz İsmayılovanın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23 iyun.- S.7.  

717.  Müşfiq, Ş. Kamal Abdullanın gənc alimlərlə görüşü: “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” müzakirə edildi: [AMEA-da] //525-ci qəzet.- 2017.- 1 iyun. - S.7.

718.  Müşfiq, Ş. Məhəmmədrza Qoçi: “Azərbaycan ədəbiyyatını böyük zövqlə tərcümə edirəm: [Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin Türkiyə türkcəsinə çevrilməsində önəmli xidmətləri olan tərcüməçi haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 13 iyun.- S.4.

719.  Müşfiq, Ş. Şair Taleh Həmidin 65 illiyi qeyd edildi //525-ci qəzet.- 2017.- 23 iyun.- S.7.    

720.  Müşfiq, Ş. “Türkiyədə Azərbaycana, ədəbiyyatımıza böyük maraq var”: Tanınmış filoloq Esmira Fuad bu yaxınlarda Türkiyədə keçirilən tədbirlərdə Azərbaycan elmi-ədəbi mühitini layiqincə təmsil edib //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun.- S.4.

721.  Müşfiq, Ş. “...Varağı örtün üstümə”: Yaxud bir axşam “Fikrət Sadıq işığı”nda...: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında şairin xatirə gecəsi keçirilib] //525-ci qəzet.- 2017.-1iyun.-S.7. 

722.  Nargis. Knut Hamsunun “Aclıq” və Cek londonun “Martin İden” romanı: [əsərlərin müqayisəli təhlili] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.8-9.  

723.  Nargis. Mən indilərimin qapısından qovulmuş qadın idim artıq: [müəllifin düşüncələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.13.  

724.  Nəsiminin yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.-2017.- 21 iyun.- S.2.  

725.  Nəsrəddinov, N. Azərbaycan dilinin tarixi inkişafına aid möhtəşəm dilçilik əsəri və yaxud 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın gur işıqları //Olaylar.- 2017.-20 iyun.- S.12.  

726.  Nəsrəddinov, N. Azərbaycan dilinin tarixi inkişafına aid möhtəşəm dilçilik əsəri və yaxud 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın gur işıqları //Olaylar.- 2017.-21 iyun.- S.12.  

727.  Nəsrəddinov, N. Azərbaycan dilinin tarixi inkişafına aid möhtəşəm dilçilik əsəri və yaxud 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın gur işıqları //Olaylar.- 2017.-22 iyun.- S.12.  

728.  Nəzakət. Zirvə təbəssümü: [şair Musa Yaqubun 80 illiyi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.15. 

729.  Niftəli, E. İmadəddin Nəsimi UNESCO-da anıldı: [şairin vəfatının 600-cü ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 27 may.- S.4. 

730.  Nigar. Parisdə Vaqif Səmədoğlunun kitabının təqdimatı keçirilib: [“Bir gün təbəssüm olmuşdum” kitabının] //Palitra.-2017.- 8 iyun.- S.13.

731.  Nurgül, X. Marina Svetayeva mifi – Ölüm həqiqətləri: [rus şairəsinin həyat və yaradıcılığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.24.  

732.  Orxan Pamukun son romanı Azərbaycan dilində nəşr edildi: [“Qırmızısaçlı qadın” romanı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.32. 

733.  Orucova, A. Folklorumuzun, dastanlarımızın tətbiqinə həsr olunmuş alim ömrü: [folklorşünas Məhəmmədhüseyn Təhmasibin 110 illiyi ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun.- S.6. 

734.  Osmanlı, S. Teymur Elçinin poetik dünyası //525-ci qəzet.-2017.- 13 iyun.- S.6. 

735.  Osmanlı, S. Teymur Elçinin poetik dünyası //525-ci qəzet.- 2017.- 14 iyun.- S.6

736.  Osmanoğlu, M. Dağların xiffəti ilə...: [Sabir Rüstəmxanlının “Məmməd Aslana” şeiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.4.

737.  Osmanoğlu, M. Əhməd Həmdi bəy və Mirzə Feyzulla: [ədəbiyyat tarixi mütəxəssislərinin araşdırmalarının müqayisəli təhlili haqqında]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.6-7. 

738.  Osmanoğlu, M. Sözün o biri üzündəki gerçəklik: Yazıçı Rüstəm Kamalın filoloji esseləri haqqında... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.21.  

739.  Ömray, Ç. “Bu yuxu Allahın yuxusudur”: [yazar Çinarə Ömray ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.16.

740.  Paşayev, Q. Yazıçı Qərib Mehdiyə dost arzuları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.2.  

741.  Paşazadə, Y. Tükənməz həvəsin və zəhmətin bəhrəsi: [tədqiqatçı-yazar Süleyman Kəbirlinin “Kəbirlilərin genealogiya tarixi” adlı yeni kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 20 iyun.- S.8.  

742.  Pənahoğlu, Ş. Nizami leksikasının əvəzsiz bilicisi və tədqiqatcısı: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mənzərə Məmmədovanın “Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu” monoqrafiyası haqqında] //Palitra.- 2017.- 22 iyun.- S.13. 

743.  Pənahoğlu, Ş. Nizami leksikasının əvəzsiz bilicisi və tədqiqatcısı: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mənzərə Məmmədovanın “Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu” monoqrafiyası haqqında] //Palitra.- 2017.- 23 iyun.- S.13. 

744.  Piri, E. “Öz əsərini danışdır”: Emin Piri – “Sağ qalan varmı”: [şairin eyniadlı əsəri ilə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.28-29.

745.  Professor Qəzənfər Paşayevə açıq məktub: [ədəbiyyatşünas, mətnşünas, folklorşünas  professor haqqında] //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.7;11.  

746.  Ramazanlı, R. Mənim könlüm deyir ki...: [Mikayıl Müşfiqin anadan olmasının 109-cu ildönümü ilə əlaqədar Xızı rayonunda eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.7.  

747.  Ramin Məmmədov – 60: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.21. 

748.  Rəcəbli, H. 65 illik dost: Xalq elçilərimiz: [yazıçı, ssenarist, texnika elmləri doktoru, professor Hüseynbala Mirələmov haqqında]  //Azərbaycan.- 2017.- 25 iyun.- S.4.   

749.  Rəsulzadə, N. Onlar mətni danışırlar,  mətni oynamırlar: [Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı-ssenarist Natiq Rəsulzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Adil //Olaylar.- 2017.-21 iyun.- S.13.   

750.  Rüstəmxanlı, S. Çağdaş ədəbi-bədii fikrinin canlı klassiki: [Xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.2.  

751.  Rüstəmov, İ. Şabran regionun mədəniyyət mərkəzinə çevrilir: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkil etdiyi, klassik Azərbaycan şairi Əfzələddin Xaqani Şirvanidən bəhs edən elmi konfrans haqqına] //Xalq qəzeti.- 2017.-21 iyun.- S.11.   

752.  Rzasoy, S. Təyyar Salamoğlu: ədəbi portret cizgiləri: I yazı //Xalq cəbhəsi . -2017.- 22 iyun .- S.14. 

753.  Rzasoy, S. Təyyar Salamoğlu: ədəbi portret cizgiləri: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2017.- 23 iyun.- S.14.  

754.  Sadiq, Ş. İsa Muğannanın “Türfə” romanı niyə çap olunmurdu... : [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.23-24.  

755.  Salamoğlu, T. Bizim də Zoşşenkolarımız olubmu?!: Ədəbiyyatla ədəbiyyatşünaslıq arasında silsiləsindən: [Mir Cəlalın “Açıq kitab” əsəri və bu tipli əsərlərin müqayisəli təhlili]  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.6-7.   

756.  Salamoğlu, T. Qərb dünyasının rəzalətlərini görmək istedadı: Ə. Haqverdiyevin “Ata və oğul” hekayəsi haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.24.   

757.  Salmanlı, R. Ucalığa səsləyən poeziya: [mərhum şair Eldar Nəsibli Sibirelin “Seçilmiş əsərlər”  kitabı haqqında] //Azərbaycan.-2017.-11 iyun.- S.5. 

758.  Sarıtorpaq, Z.  “Yuxulara dərindən inanıram”: [ yazıçı  Zahid Sarıtorpaqla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.-2017.- 3 iyun.- S.12. 

759.  Sarvan, S. Vacib olan ideyadır: [şair Salam Sarvanla müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2016.- 24-27 iyun.- S.12-13. 

760.  Səxavət, S. Türk bayrağının dalğalanan kölgəsində...: [müəllifin Türkiyə səfəri ilə bağlı təəssüratları] //525-ci qəzet.- 2017.- 7 iyun.- S.7.  

761.  Səxavət, S. Türk bayrağının dalğalanan kölgəsində... [müəllifin Türkiyə səfəri ilə bağlı təəssüratları] //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun.- S.7. 

762.  Səxavət, S. 103-ə zəng: [Əməkdar jurnalist Qulu Ağsəs haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.5.   

763.  Səma, G. Məmməd İlqarın “Qaratel” poemasının məziyyətləri //Türküstan.- 2017.- 20-24 iyun.- S.15.  

764.  Səmədova, S. Gəncədə Nigar Rəfibəyliyə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.2.  

765.  Sərvaz. Ən səmimi duyğular: [Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına həsr olunmuş məqalələrdən ibarət toplu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.32.   

766.  Süleyman. Cavid yaradıcılığını öyrənən dəyərli əsər: “Dünya romantizm ənənələri və “Hüseyn Cavid” kitabı Cavid şəxsiyyətinə verilən böyük qiymət kimi”: [professor Əjdər Tağıoğlunun eyniadlı kitabı haqqında] //Olaylar. - 2017.-17-19 iyun.- S.13.

767.  Şabranda Xaqani Şirvani ilə bağlı elmi konfrans keçirilib //525-ci qəzet . -2017.- 21 iyun.- S.4.    

768.  Şamiloğlu, Ş. Mirzə Fətəli Axundzadənin nəzərində modern milli ədəbiyyatın vəzifələri //525-ci qəzet.-2017.- 15 iyun.- S.4.  

769.  Şamiloğlu, Ş. Mirzə Fətəli Axundzadənin nəzərində modern milli ədəbiyyatın vəzifələri //525-ci qəzet.- 2017.- 17 iyun.- S.16.  

770.  Şükürlü, Ə. Ş. “Öz əsərini danışdır”: Əli Şirin Şükürlü –“Xoşbəxtlik ehtimalı”: [yazıçı ilə eyniadlı əsəri haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Hədiyyə Şəfaqət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.28-29.

771.  Tağısoy, N. Əbülfət Mədətoğlunun poeziyası: hecayla sərbəstin qovuşuğunda //525-ci qəzet.- 2017.- 24 iyun.- S.23.  

772.  Tağısoy, N. Əbülfət Mədətoğlu yaradıcılığının mövzu və məzmun özəlliyi: (fərdi tənqidi interpretasiyada) //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.12-13. 

773.  Tağızadə, R. “Sənin ki, bu qədər təmizliyin var...”: Musa Yaqubun 80 yaşına bu sətirləri İsmayıllı səfərindən sonra yazmaq istədim: ucalıqları müqayisə edərək //525-ci qəzet.- 2017.- 3 iyun.- S.12.

774.  Tbilisidə M.F.Axundzadənin 205 illiyinə həsr edilmiş ədəbi-bədii gecə //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun. - S.8. 

775.  Tofiq, H. Xaqaninin həyatında müəyyən dövrü Şabranla bağlıdır: Şabranda Xaqani Şirvaniyə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2017.- 21 iyun.- S.5. 

776.  Tofiq, H. Müşfiq unudulmadı: Görkəmli şairin doğum  günündə ictimaiyyət nümayəndələri onun abidəsini ziyarət etdi  //Azad Azərbaycan.- 2017.- 6 iyun.- S.5. 

777.  Tofiq, H. “Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti”: [Nuray Əliyevanın eyniadlı kitabı  haqqında] //Azad  Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S. 5.       

778.  Turan, M. Ömrünü yurda həsr edən şair – Məzahir Hüseynzadə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.7. 

779.  Turan, M. Yurd və söz eşqiylə yaşanan ömür: [şair Məzahir Hüseynzadə haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 14 iyun.- S.7.  

780.  “Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası”nın təqdimatı keçirilib: [Yunus Əmrə İnstitutunda] //Mədəniyyət.-2017.- 9 iyun.- S.15.

781.  Türkiyə səfiri: “Əli bəy Hüseynzadə Atatürkün ən sevdiyi şəxsiyyətlərdən biri olub”: [Erkan Özoralın Muzey Mərkəzində keçirilən sərgi-təqdimatda söylədiyi fikir] //İki sahil.- 2017.- 10 iyun.- S.10.  

782.  Vahid, M. Ağacların yuxusunu danışan: [mərhum şair Faiq İsmayılovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.8. 

783.  Vaqif Səmədoğlunun fransız dilinə tərcümə edilmiş şeirlər kitabı Parisdə təqdim edildi: [“Bir gün təbəssüm olmuşdum” kitabı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.32.      

784.  Vəli, Ş. Elşən Əzimin şeirləri və şair obrazı: [şairin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun. - S.8.  

785.  Vəliməmmədov, H. Ziyalı ömrünün hekayəti: [İmran Əbilovun “Vətənə vurğun:ömürdən səhifələr” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.12.  

786.  Vəliyev, İ. Taleyimizdə yaşayan Taleh Həmid //Respublika.- 2017.-18 iyun.- S.5.  

787.  Vüqarlı, E. Elməddin Nicatın gecikməsi: [şairin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun. - S.8.  

788.  Yenisey, A. O kitaba görə mənə ev aldı: [şair  Aqşin Yeniseylə müsahibə] /müsahibəni apardı Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2016.- 24-27 iyun.- S.13. 

789.  Yurdoğlu, E. Vaqif İbrahimi xatırladım: [mərhum şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 17 iyun.- S.11. 

790.  Yusifli, C. Sözdən əşyaya: [Səlim Babullaoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 10 iyun.- S.10-11.  

791.  Yusifli, V.  Bu da belə bir ömürdü...: (şair-publisist Süleyman Əlisanın 60 yaşına) //Ədalət.-2017.- 3 iyun.- S.15.  

792.  Yusifli, V. Ədəbi tənqidin İradə Musayeva sözlüyü: I yazı: [yazarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.20.  

793.  Yusifli, V. Hekayədən-hekayəyə: Tənqid yarpaqları: [yazıçı Təranə Vahidin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.14.  

794.  Yusifli, V. Hekayədən-hekayəyə: Ədəbi həyat: [yazıçı Təranə Vahidin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 24 iyun.- S.15.  

795.     Yusifli, V. Şabranda ədəbi həyat: [şairlər haqqında] //525-ci qəzet.-2017.- 14 iyun.- S.8.  

796.     Yusifli, V.  “Ver sözə ehya ki...”: [şair Məmməd Qədir haqqında] //Ədalət.-2017.- 10 iyun.- S.15.  

797.  Yusifli, V. Yakopo da lentindən Balayar Sadiqə qədər: [şair Balayar Sadiqin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 17 iyun.- S.15. 

798.     Yusifoğlu, R. Dəlidağın şair oğlu: [şair, jurnalist Namiq Dəlidağlı haqqında] //Kaspi.-2017.- 3-5 iyun.- S.23. 

799.     Zeynal, S. “Bircə addım imiş “bahardan” qışa”: [Mahirə Nağıqızının “Ruhuna beşiksə, tanı, vətəndir” şeirlər kitabı haqqında] //Ədalət.- 2017.- 23 iyun.- S.4.  

800.     Ziyadoğlu, Z. “Ürək gördüm, odlandırdı qəlbimi”...: [şair-publisisr, neftçi Zaməddin Ziyadoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əkbər Qoşalı //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 10 iyun.- S.7.   

801.     Ziyadov, R. “Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün”: [13 saylı məktəbdə Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə keçirilən görüş haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2017.- 9 iyun.- S.15.

 

Bax: 862  

Molla Pənah Vaqif – 300

802.  Əliyev, K. Molla Pənah Vaqif realizmi və folklor //Kaspi.-2017.- 10-12 iyun.- S.15. 

803.     Əliyev, S. M.P.Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə dəyərli töhfə: [tədqiqatçı-filoloq Müşfiq Borçalının “M.P.Vaqif və Gürcüstan” kitabı haqqında] //Respublika.- 2017.-24 iyun.- S.11.   

804.  Xəlilzadə, F. Cahan mülkünün əbədi halı: [ictimai-siyasi xadim Molla Pənah Vaqif haqqında] //Kaspi.- 2017.- 24-29 iyun.- S.7.   

805.     Kitabxanada Vaqifin 300 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Sabunçu Rayon MKS-nin 1 saylı filialında] //Mədəniyyət.- 2017.- 17 iyun. - S.14.

806.     Məmmədov, A. “Molla Pənah Vaqif və folklor” mövzusunda elmi konfrans keçirilib: [AMEA-da] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.27.

807.     “Molla Pənah Vaqif və folklor” mövzulu elmi konfrans keçirilib: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində] //525-ci qəzet. - 2017.- 22 iyun.- S.2.  

808.     “Oxuyan dünyada oxuyan millət”: Astanada beynəlxalq konfrans çərçivəsində “Molla Pənah Vaqif” kitabının təqdimatı olub: [akademik Nizami Cəfərovun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun. - S.11.  

809.  Səfərov, E. Molla Pənah Vaqifin sənətkarlığı və gözəllik anlayışı //525-ci qəzet. - 2017.- 9 iyun.- S.4.

810.  Soltan. Molla Pənah Vaqif və folklor: Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə elmi konfrans keçirilib //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun. - S.5.  

811.  Yusifoğlu, Q. Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “M.P.Vaqifin söz dünyası və məktəbi” adlı sessiya] //Xalq qəzeti.- 2017.- 22 iyun.- S.7.  

 

Mirzə Ələkbər Sabir – 155

812.  Ağayev, M. Mirzə Ələkbər Sabir və bərabərlik problemi: [ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2017.- 24 iyun-3 iyul.- S.14.   

813.  İngilisdilli tədris ocağında Sabirin yubileyi qeyd olunub //Mədəniyyət. - 2017.-2 iyun.- S.9. 

814.  Kitabxanada böyük satirik şair yad edilib: [Xətai Rayon MKS-də  şairin yubileyi ilə əlaqədar ədəbi kompozisiyanın təqdim olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.14. 

815.  Qasımoğlu, N. Sabir dindarlığı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.4. 

816.  Sərvaz. Bənzərəm bir qocaman dağa ki...: Şamaxıda “Sabir Poeziya günləri” keçirildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 3 iyun.- S.11. 

817.  Turan, A. Şamaxıda “Sabir poeziya günləri” //Xalq qəzeti.- 2017.- 1 iyun.- S.11.  

 

VII Şairlər Günü

818.  Ayvaz, O. Hamı şeirdən, hamı Məmməd Arazdan danışdı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən VII Şairlər Günündə] //Ədalət.-2017.- 6 iyun.- S.3.  

819.  Ayvaz, O. Məmməd Arazın işığında şeir kimi bir gün…: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Ədalət.-2017.- 7 iyun.- S.3.  

820.  Azəri, L. “Məni qoymayın təklənəm...”: VII Şairlər Günü Xalq şairi Məmməd Araza həsr olunmuşdu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2017.- 7 iyun.- S.3. 

821.  Beynəlxalq Muğam Mərkəzində VII Şairlər Günü keçirilib: [AYB-nin və Gənc Şairlər Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.9. 

822.  Müşfiq, Ş. Bakıda VII Şairlər Günü təntənəsi: [Muğam Mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 6 iyun.- S.7. 

823.  Pərvin. Səhərdi Şabran: Bu yaz daha xoşdu: [müəllifin Şabran şəhəri  haqqında təəssüratları] //525-ci qəzet.-2017.- 10 iyun.- S.16-17.  

824.  Rüstəmov, İ. Şairlər Şabranda Xaqani poeziyasının işığına toplaşdılar: [tədbirdə türkiyəli qonaqlar da iştirak edib] //Xalq qəzeti.-2017.-10 iyun.- S.7.  

825.  Şabranda Xaqani Şirvani yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib: [VII Şairlər Günü çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2017.- 9 iyun.- S.2.

826.  VII Şairlər Günü çərçivəsində növbəti tədbir Xaqani Şirvani yaradıcılığına həsr olunub: [Şabran rayonunda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.5.   

 

Afaq Məsud – 60

827.  Afaq Məsud: “İnsanların arasında olduğum hər yerdə sevgi duyuram”: [yazıçı-dramaturq yubileyi ərəfəsində AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində ədəbiyyata gəlişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2017. - 3 iyun.- S.10-11.  

828.  “Afaq Məsud milli modernist ədəbiyyatın ən parlaq simalarından biridir”: İsa Həbibbəyli: “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində onun xüsusi rolu var”: [AMEA-da yazıçı-dramaturq, Əməkdar incəsənət xadiminin yubileyi  münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2017.-3 iyun.- S.7.  

829.  Afaq Məsud “Şöhrət” ordeni ilə təltif olundu: [AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.3.; Mədəniyyət.- 2017.-2 iyun.- S.2.    

830.  Afaq Məsud TÜRKSOY-un medalına layiq görülüb //525-ci qəzet.- 2017.-6 iyun.- S.2.

831.  AMEA-da yazıçı Afaq Məsudun 60 illik yubileyi qeyd olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.3.  

832.  Başkeçid, E. Böyük ədəbiyyatın təmsilçisi //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 3 iyun.- S.3.  

833.  Cabbarlı, N. Anı kəşf etmək cəhdi: Afaq Məsudun yaradıcılığının tənqidi dərkində Nizami Cəfərovun monoqrafiyasının yeri: [akademikin “Afaq Məsud dünyası” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.20-21.   

834.  Fuad, E. Ədəbi yaradıcılıqda müstəsnalıq: Afaq Məsud nümunəsi //525-ci qəzet.- 2017.-6 iyun.- S.6.  

835.  Fuad, E. Ədəbi yaradıcılıqda müstəsnalıq: Afaq Məsud nümunəsi: “Mənim üçün ədəbiyyat ağrını candan çıxarmaq imkanıdır” //525-ci qəzet.- 2017.- 7 iyun.- S.6. 

836.  Məsud, A. “Atalar-oğullar” ədəbiyyatda həmişə üzləşiblər: [Afaq Məsudla  müsahibə] //Ədalət.-2017.-3 iyun.- S.8-9.  

837.  Məsud, A. “Həkim olmaq istəyirdim”: Yazıçı Afaq Məsud yubileyi ərəfəsində ədəbiyyata gəlişindən bəhs edib //Mədəniyyət.- 2017.-2 iyun.- S.10.  

838.  Məsud, A.  “Mən kütləvi oxucu üçün yazmıram”: Afaq Məsud: “Bəzən hətta ən hazırlıqlı və intellektual oxucular tərəfindən anlaşılmadığımı hiss edirəm: [yazıçı-dramaturqun müsahibəsi] //Bizim yol.-2017.- 3 iyun.- S.15.  

839.  Odər, V. Afaq Məsud İmperiyası: Və ya bir balaca qız Nobel mükafatını necə məğlub etdi //525-ci qəzet.- 2017.-3 iyun.- S.11. 

840.  Rüstəmxanlı, S. Nəsrimizin kraliçası //525-ci qəzet.- 2017.- 17 iyun.- S.14. 

841.  Tofiq, H. Afaq Məsudun 60 illik yubileyi qeyd olunub: [AMEA-da] //Azad Azərbaycan.- 2017.-3 iyun.- S.7.

 

Ədəbi əlaqələr

842.  Ağa, M. Öz həyatını yazan Panait İstrati və ya “Angel dayı” haqqında bəzi qeydlər: [rumın yazarının “Baraqanın qanqalları” və “Angel dayı” kitabları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.20.   

843.  Azərbaycanlı alimin kitabı Türkiyə türkcəsində nəşr olunub: [dosent Yeganə Eyvazovanın “Tarix və mədəniyyət abidəsi fenomeni muzeyşünaslıq kontekstində” monoqrafik broşürü] //Mədəniyyət.- 2017.- 23 iyun.- S.11.  

844.  Azərbaycanlı deputatın kitabı qırğız dilində: [Bişkekdəki Qırğız-Türk “Manas” Universitetində professor Cavanşir Feyziyevin “Türk Dövlətləri Birliyi: Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli” kitabının  təqdimatı keçirilib] //Xalq qəzeti.-2017.-14 iyun.- S.9. 

845.  Bakıda dahi rus şairi Puşkinin ildönümü qeyd edilib: [şairin abidəsi önündə keçirilən tədbir haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S. 5.    

846.  Bakıda “Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası” kitabının təqdimatı olub: [Yunus Əmrə İnstitutunda] //Yeni Azərbaycan.- 2017.- 7 iyun.- S.6.  

847.  Elaydi, Ə. S. “Azərbaycan xalqının tarixi və ya “tərcümeyi-hal”ı” ərəb dilində: [Nizami Cəfərovun eyniadlı əsərinin ərəbcəyə tərcümə olunması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.7.   

848.  Fərəcov, S. “Arzular və səslər”dən başlayan ədəbi yol: [rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi şair, yazıçı, naşir, publisist, maarifçi Nikolay Nekrasov haqqında] //Mədəniyyət.- 2017.- 2 iyun.- S.13.  

849.  Gürcü türkoloqun kitabı Azərbaycanda nəşr olundu: [gürcü akademiki Elizbar Cavalidzenin “Məhəmməd Füzuli: həyatı, mühiti, yaradıcılığı” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.- 23 iyun.- S.7.    

850.  Hüseynzadə, X. “Dəniz məzarlığı”na səyahət...: [fransız şairi Pol Valerinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.9.  

851.  İsmayılova, Y. Zaman yeganə gerçəkdir Tanpınar üçün: [türk yazarı Ahmet Hamdi Tanpınarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.29.  

852.  İtaliya izlənimləri...: Məmməd İsmayılın şeirləri italyan dilində //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.23.  

853.  Qismət, A. Kədərli Hans Andersen: [yazıçının həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.-3 iyun.- S.6.  

854.  Qismət, A. “Uliss”i necə oxumalı...: [İrlandiya yazıçısı Ceyms Coysun eyniadlı əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.26. 

855.  “Leyli və Məcnun” Daşkənddə özbək dilində çapdan çıxdı //Olaylar. - 2017.- 9 iyun.- S. 16. //Olaylar.- 2017.- 9 iyun.- S. 16. 

856.  Mehmet Nuri Parmaksızın yaradıcılıq gecəsi keçirilib: [İLESAM sədrinin Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirilən tədbiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.5. 

857.  “Müasir Azərbaycan poeziyası antologiyası” Ukraynada təqdim edilib //Mədəniyyət.- 2017.- 30 iyun.- S.15.   

858.  Nigar. Görkəmli türkoloqun kitabı Azərbaycanda nəşr olunub: [gürcü akademiki Elizbar Cavalidzenin “Məhəmməd Füzuli: həyatı, mühiti, yaradıcılığı” kitabı haqqında] //Palitra.- 2017.- 23 iyun.- S.15.     

859.  Odabaşı, Y. Tapa bilmirəm: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Dilsuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.16-17.   

860.  Ostrovski, N. Ostrovskinin Mehdi Hüseynə məktubu: “Ədəbiyyat qəzeti”nin arxivindən...23 dekabr 1935-ci il №30(50): [rus yazıçısının “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunmuş məktubu] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 17 iyun.- S.13.   

861.  Özbəkistanın Xalq şairi Bakıda qonaq oldu: [AYB-də və Milli Kitabxanada Camal Kamalla keçirilən görüş haqqında] //525-ci qəzet.- 2017.-1 iyun.- S.5.      

862.  Polşada Abbasqulu ağa Bakıxanovun xatirə lövhəsinin açılışı keçirilib //Mədəniyyət.-2017.- 21 iyun. - S.6.     

863.  Şnakenberq, R. Böyük yazarların sirli həyatı: Corc Qordon Bayron: [görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.23. 

864.  Tağıyev, T. Bakıda Özbək şairi Camal Kamalın 80 illik yubileyi keçirilib: [Avrasiya Universitetində] //Palitra.- 2017.- 2 iyun.- S.13.  

865.  Tural. Fransada “Azərbaycan parkı”nın və Natəvanın abidəsinin açılışı olub: [Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Evian şəhərində, Leman gölü sahilində “Azərbaycan parkı”nın rəsmi açılış mərasimi olub] //Palitra.- 2017.- 4 iyun.- S.4.; Xalq cəbhəsi.- 2017.- 4 iyun.- S.16. 

866.  Turan, A. Fazla şiirdən öldü Edip Cansever: [türk şairinin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 10 iyun.- S.11. 

867.  Yaşıldaş, K. Varlığın Eşq  iksiri ilə tapdığı yollar: Mistik yazar Kövsər Yaşıldaşla Ayişə Nəbinin ikinci söhbəti //525-ci qəzet.- 2017.- 8 iyun.-S.6;8.  

868.  Yerışev, Q. “Mən yer kürəsini çeçələ barmağımda gəzdirirəm...”: Memuar: [rus şairi Velimir Xlebnikova həsr olunmuş xatirə yazı] /Zahid Sarıtorpaq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- S.12-13.

 

Bax: 473; 476; 508; 512; 545; 547; 553; 554; 555; 583; 604; 650; 657; 684; 690; 697; 720; 732; 783

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

869.  О дополнительных мерах по расширению территории комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 9 июня.- С.1. 

870.  О награждении А.М.Велиевой орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 2июня.- С.1.  

871.  О награждении Ф.Э.Касимовой орденом «Истиглал»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 17 июня.- С.2. 

872.  О назначении А.М.Ибадова директором Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 21 июня.- С.4. 

873.  О присуждении специальной стипендии молодым талантам: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 22 июня.- С.3. 

874.  О создании Государственногорекламного агентства Азербайджанской Республики: Указ Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.-2017.- 21 июня.- С.4.

_________

875.  Асад, И. Скульптура Dream украсила новое  здание Баку Медиа Центра: [об открытииадминистративного здания] //Эхо.-2017.- 6 июня.- С.8. 

876.  Асадова, И. Абульфас Гараев подвел итоги: Состоявшегося в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу //Эхо.-2017.- 9июня.- С.8.  

877.  В Баку прошло совещание президентов секций II региона Международного союза архитекторов //Бакинский рабочий.-2017.- 3июня.- С.3.  

878.  Газета «Al Riyad»: Азербайджанцы приветствуют Рамадан декорациями и скачками //Бакинский рабочий.-2017.- 13июня.- С.2.  

879.  Озчобан, И. «Задача Центра-повышение социального имиджа учреждений культуры»: [о деятельности Научно-методического Центра по культуроведению] //Эхо.-2017.- 10 июня.- С.4.  

880.  «Окно» в мир джаза и литературы: [вечер творческой интеллигенции и клуба «Окно»] //Неделя.-2017.- 30 июня.- С.19.  

881.  Состоялась отчетная церемония IV Всемирного форума по межкультурному диалогу //Бакинский рабочий.-2017.- 8 июня.- С.2.  

882.  Состоялась церемония официального открытия административного здания Баку Медиа Центра //Бакинский рабочий.-2017.- 3 июня.- С.2.  

 

Год исламской солидарности

883.  Ализаде, Д. «Карабах глазами египетских исследователей»: Под таким названием в Западном Университете прошел семинар для студентов //Эхо.-2017.- 3 июня.- С.3.  

884.  Буланова, О. «Ислам и формирование национальной идеологии в Азербайджане: От уммы к нации» //Эхо.-2017.- 3 июня.- С.8.  

885.  Ознакомление c мечетью, построенной в Джоджуг Мерджанлы //Бакинский рабочий.-2017.- 15 июня.- С.4.

 

Мультикультурализм

886.  Аббасов,Т. Тофик Аббасов, политолог: «Модель азербайджанского мультикультурализма изучается в двадцати университетах мира» /провела беседу Э.Абаскулиева //Азербайджанские известия.-2017.-20 июня.- С. 1-2.  

887.  Буланова, О. Тайны Баку: Немного о бакинских евреях //Эхо.-2017.- 24 июня.- С. 13.  

888.  Гасанов, Р. Гейдар Алиев - основоположник политического мультикультурализма Азербайджана //Бакинский рабочий.-2017.- 17 июня.- С. 6.  

889.  Гумбатова, Т. Жизнь немцев-колонистов за Кавказом //Вышка.-2017.- 30 июня.- С. 10.  

890.  Гумбатова, Т. Жизнь немцев-колонистов за Кавказом  //Вышка.- 2017.- 2 июня.- С. 10.

891.  «The Jerusalem Post»: «Азербайджан-это настоящий образец межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога»  //Бакинский рабочий.-2017.- 17 июня.- С. 6.  

892.  The Jewish Press: Вдохновляющий пример от Азербайджана: [о статье американского раввина Израиля Барука] //Бакинский рабочий.-2017.- 14 июня.- С. 4.  

893.  Мэр израильского города Акко: Я поддерживаю азербайджанский народ //Бакинский рабочий.- 2017.- 30 июня.- С. 13.  

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

894.  Абаскулиева, Э. Мягкая сила культуры: [об участии группы художников на презентации проекта «От Баку до Балчовы, от Балчовы до Баку – братство красок» в Турции] //Азербайджанские известия.-2017.- 6 июня.- С. 1.  

895.  Асад, И. «Уезжаю из Баку с переполненными положительными эмоциями»: Украинский дирижер в восторге от Азербайджана: [Виктория Рацюк] //Эхо.-2017.- 21 июня.- С. 8.  

896.  Асадова, И. В Баку отметили 105-летие со дня рождения Льва Гумилёва: [в Научной Библиотеке НАНА] //Эхо.-2017.- 1 июня.- С. 8.  

897.  Асадова, И. Казахстанские мастера привезли в Баку оригинальные работы: [о выставке «Солнце и неоны над Казахстаном» в Центре YARAT] //Эхо.-2017.- 8 июня.- С. 8.  

898.  Асадова, И. Послы на выставке: В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»: [в РИКЦ] //Эхо.-2017.- 8 июня.- С. 8.  

899.  Асадова, И. «Солнце и неоны над Казахстаном»:[о выставке казахских художников в Центре YARAT] //Эхо.-2017.- 8 июня.- С. 8.  

900.  Азербайджанское искусство представлено в Германии  //Ежедневные новости.- 2017.- 9 июня.- С. 10.

901.  Библиотека Конгресса США пополнилась книгой о кулинарном искусстве Азербайджана //Ежедневные новости. - 2017.- 2 июня.- С. 5.

902.  В Баку отметили 218-ю годовщину со дня рождения Пушкина //Бакинский рабочий.-2017.- 7 июня.- С. 4.

903.  В Италии впервые прошел фестиваль азербайджанского кино //Вышка.-2017.- 30 июня.- С. 16.  

904.  В Лондоне состоялась презентация первого перевода на английский язык книги Е.Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» //Бакинский рабочий.-2017.- 10 июня.- С. 3-4.  

905.  В Москве проходит фестиваль изобразительных искусств «Традиции и современность» //Бакинский рабочий.-2017.- 9 июня.- С. 3.

906.  В Университете языков отметили китайский праздник драконьих лодок: [в Институте Конфуция] //Бакинский рабочий.-2017.- 1 июня.- С. 7.  

907.  Ганбаров, Б. Творческие побратимы: Адреса азербайджанской литературы в Беларуси: [и культуры] //Каспiй.-2017.- 10 июня.- С. 12.  

908.  Дни культуры Азербайджана прошли в Самарканде //Неделя.-2017.- 23 июня.- С. 19.  

909.  Измайлов, Л. Лион Измайлов, писатель-юморист (Россия):«Всегда с удовольствием выступаю перед своими любимыми бакинцами» //Азербайджанские известия.-2017.- 15 июня.- С. 3.  

910.  Ковровое искусство Азербайджана в Сербии //Ежедневные новости.- 2017.- 9 июня.- С. 10.

911.  Очередной номер издаваемого в Софии журнала «Европа 2001» посвящен Азербайджану //Бакинский рабочий.-2017.- 6 июня.- С. 4.

912.  Филатова, М. Рожденные ветром Абшерона: Абшеронская школа живописи  в Музее современного искусства Эрарта: [беседа с искусствоведом М.Филатовой] //Каспiй.-2017.- 30 июня.- С. 13.

913.  Цквитинидзе, А. Автандил Цквитинидзе, модельер (Грузия): «Я очень люблю Баку. Знаю, что и бакинцы любят мои наряды» //Азербайджанские известия.-2017.- 3 июня.- С. 1, 3. 

914.  Этническая музыка румын в Международном Центре Мугама: [проект «Жемчужины этнической музыки»] //Неделя.-2017.- 23 июня.- С. 19.  

915.  Яваргызы, В. Владимир Дорохин: «Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Россией будут такими же вечными, как является вечной поэзия Пушкина»: [к 218-ой годовщине со дня рождения поэта] //Эхо.-2017.- 8 июня.- С.8.

916.  Яваргызы, В. Узбекские артисты поют песни о Карабахе: В Самарканде прошли Дни культуры Азербайджана //Эхо.-2017.- 22 июня.- С. 8.  

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

917.  Президент Молдовы Игорь Додон побывал в Центре Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.-2017.- 24 июня.- С.6.

918.  Кафарова, С. Центр Гейдара Алиева  проводит эффективный досуг для детей //Неделя.-2017.- 23 июня.- С.4.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

919.  Баннаева, Н. Сила слова: В Гяндже прошла дискуссия на тему литературы и библиотечного дела: [подготовленная Центром Культуроведения] //Каспiй.-2017.- 21июня.- С. 12.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 920.  Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2 //Бакинский рабочий.-2017.- 3 июня.- С. 3.

921.  По инициативе Лейлы Алиевой в Калуге состоялся спортивный турнир «Туристский слет» //Бакинский рабочий.-2017.- 20 июня.- С. 3. 

922.  Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное веселье //Бакинский рабочий.-2017.- 2 июня.- С. 4.  

923.  Фондом Гейдара Алиева в Пакистане розданыпраздничные подарки по случаю месяца Рамазан //Бакинский рабочий.-2017.- 14 июня.- С. 3.  

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 924.  В Баку прошла презентация униформы азербайджанских частей: [в Музее Истории] //Ежедневные новости.-2017.- 23 июня.- С. 5.  

925.  Гусейнова, Ф. Реликвии вернулись на родину: Личные вещи и архив Али бека Гусейнзаде переданы Азербайджану: [экспозиция в Музее Независимости] //Каспiй.-2017.- 13 июня.- С.12. 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

926.  Манаф, Р. Участок захоронения в «Мемориальном комплексе геноцида» в Губе подвергается процессу выветривания //Эхо.-2017.- 9 июня.- С. 5.  

927.  Подписано распоряжение в связи с «Мемориальным комплексом геноцида» в Губе //Бакинский рабочий.-2017.- 7 июня.- С. 1. 

928.  Шеки и Дворец шекинских ханов будут  включены в Список  всемирного наследия ЮНЕСКО //Вышка.-2017.- 23 июня.- С. 12. 

Заповедник Гобустан – 50

929.  Абаскулиева, Э. Гобустан – начало начал: Уникальный музей под открытым небом отмечает двойной юбилей //Азербайджанские известия.-2017.- 15 июня.- С. 3. 

930.  Буланова, О. Торжества в Гобустане //Эхо.-2017.- 15 июня.- С. 8.  

931.  Гусейнова, Ф. Путешествие во времени: Уникальный музей под открытым небом отмечает юбилей //Каспiй.-2017.- 15 июня.- С. 11. 

 

ИСКУССТВО

932.  Асадова, И. «Между морем и горами»: Известные и молодые художники в новом проекте YARAT //Эхо.-2017.- 21 июня.- С. 8.  

933.  Асадова, И. «Мужчины не плачут»: [об одноименной выставке художников в ARTIM] //Эхо.-2017.- 10 июня.- С. 10. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

934.  Асадова, И. «Марионетка»  Нигяр Нариманбековой едет в Москву: [о выставке художника] //Эхо.-2017.- 6 июня.- С. 8.

935.  В Европе прошли выставки художников Азербайджана //Бакинский рабочий.-2017.- 30 июня.- С. 14.

936.  В Турции открылась выставка работ  азербайджанской художницы Медина Сафарли //Ежедневные новости.-2017.- 23 июня.- С. 10.

937.  Молодая азербайджанская художница Медина Сафарли готовится покорить турецкую публику своими сюрреалистическими полотнами //Бакинский рабочий.-2017.- 21 июня.- С. 6.

 

ГРАФИКА

938.  10 лет на Венецианской биеннале: Чем на этот раз Азербайджан удивил главную выставку в мире искусства?: [из беседы с художником-графиком Эмином Мамедовым] //Бакинский рабочий.-2017.- 15 июня.- С. 6.

939.  Насиров, Р. Почтовые марки Азербайджана демонстрируют все социально-экономические достижения нашей страны //Бакинский рабочий.-2017.- 24 июня.- С. 9.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

940.  Баннаева, Н. Многоцветье тканей ярких…: Сабира Гараева выставила свои новые работы в технике «гурама»: [о выставке художника-прикладника в Новой Галерее] //Каспiй.-2017.- 14 июня.- С. 12.  

941.  В Баку открылась персональная выставка Сабира Мамедова //Ежедневные новости.- 2017.- 2 июня.- С. 10.

942.  Знакомство с Центром ковроткачества «Азерильме» //Бакинский рабочий.-2017.- 24 июня.- С. 8.

 

Азербайджанский Музей Ковра 50

943.  Абаскулиева, Э. Незаменимые ценности //Азербайджанские известия.-2017.- 8 июня.- С. 3.  

944.  Азербайджанские ковры экспонируются в Белграде //Бакинский рабочий.-2017.- 6 июня.- С. 5.  

945.  Асадова, И. «Незаменимые ценности» //Эхо.-2017.- 7 июня.- С. 8.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

946.  Асадова, И. Красоты Азербайджана в храме искусства: [открытие фотовыставки в Музее Искусств] //Эхо.-2017.- 1 июня.- С. 8.  

947.  Асадова, И.Легенды и мифы Германии в проекте Айдына Садыхова: [о выставке фотохудожника в Капельхаусе]  //Эхо.-2017.- 3 июня.- С. 10. 

948.  Асадова, И. Санан Алескеров: «Знакомство с художником»: [встреча с  фотографом в YARAT] //Эхо.-2017.- 15 июня.- С. 8. 

949.  Мансуров, В. Hallo, Deutschland!: Германо-азербайджанский культурный центр Kapellhaus свой летний сезон открыл выставкой азербайджанского фотографа: [Айдына Садыхова] //Азербайджанские известия.-2017.- 8 июня.- С.4.  

950.  Этапы большого пути: АсиятФатуллаева запустила новый проект, связанный с историей отечественного фотоискусства //Бакинский рабочий.-2017.- 17июня.- С.5.  

951.  Яваргызы, И. Ильгар Джафаров снова прославил Азербайджан: [две награды международного фотоконкурса GoodLight 2017 в Сербии] //Эхо.-2017.- 9июня.- С. 8.  

 

МОДА. ДИЗАЙН

952.  Яваргызы, И. Красавица определена: В Баку выбрали Miss Top Model Azerbaijan 2017 //Эхо.-2017.- 24 июня.- С. 10. 

 

МУЗЫКА

953.  Аббасова, Р. Потребность души и разума: Мурад Адыгезалзаде: «Gənclərə dəstək» зажег новые звездочки на небосводе национальной музыкальной культуры //Каспiй.-2017.- 3 июня.- С. 17-18. 

954.  Агаев, Н.Юбилей шедевра: [к 80-летию премьеры оперы «Кероглу»] //Азербайджанские известия.-2017.- 8 июня.- С. 3. 

955.  Асад, И. В филармонии – новый руководитель: Министр культуры и туризма сделал новое назначение: [Самир Джафаров директор Гянджинской филармонии] //Эхо.-2017.- 23 июня.- С. 8.  

956.  Асад, И. Вечер, посвященный большому артисту: Габиль Алиев — 90: В Баку почтили память легендарного мастера кяманчи: [в Центре Мугама] //Эхо.-2017.- 2июня.- С. 8.  

957.  Асадова, И. «Джеймс Бонд-007» в живом исполнении на бакинской сцене: [о концерте военных оркестров Министерства обороны Азербайджана  и Королевской армии Великобритании] //Эхо.-2017.- 14 июня.- С. 8. 

958.  Асадова, И. Эйюб Гулиев почтил память «Рыцаря виолончели»:  Азербайджанский дирижер принял участие в закрытии фестиваля «Музыкальный Олимп» //Эхо.-2017.- 7 июня.- С. 8. 

959.  Ахундов, Н. Голос - дело тонкое: Надир Ахундов: Конкурс мугама– всенародный праздник!: [беседа с Заслуженным деятелем искусств] /провела А.Ислам //Каспiй.-2017.- 2 июня.- С. 13.  

960.  Буланова, О. В городском саду играет духовой оркестрконцерт: [о концерте военных оркестров Министерства обороны и Королевской армии Великобритании] //Эхо.-2017.- 10 июня.- С. 10.  

961.  Буланова, О. Вспоминая  Наримана Азимова: [вечер памяти композитора и дирижера в Филармонии] //Эхо.-2017.- 7 июня.- С. 8.  

962. Буланова, О. Оранжевая песня бакинца Константина Певзнера: [памяти композитора, дирижера, ученика Кара Караева] //Эхо.-2017.- 24 июня.- С. 16.  

963.  Габиль Алиев – 90: Мероприятие было организовано Министерством Культуры и Туризма Азербайджана //Неделя.-2017.- 2 июня.- С. 19.  

964.  Гаджиева, Л. «Нет песни без тебя!»: Юбилейные торжества, посвященные 75-летию Муслима Магомаева, продолжил грандиозный концерт в Государственном Кремлевском дворце //Азербайджанские известия.-2017.- 3 июня.- С. 3.  

965.  Жемчужина Азербайджана-мугам стал лучшим подарком для Швейцарии: [концерт ханенде Э.Гусейнова и Г.Имамвердиевой в Базеле] //Неделя.-2017.- 30 июня.- С. 19. 

966.  Завершился шестой Телевизионный конкурс мугама //Бакинский рабочий.-2017.- 14 июня.- С. 5. 

967.  Ислам, А. О, сколько музыки у Бога… Юлия Керимова: Оперное искусство Азербайджана нуждается в государственной поддержке: [из беседы с преподавателем БМА] //Каспiй.-2017.- 3 июня.- С. 14-15. 

968.  Ностальгия по Эмину Сабитоглу: [вечер  памяти композитора во Дворце Гейдара Алиева] //Неделя.-2017.- 9 июня.- С. 19.  

969.  Салаев, Г. «Катя-шарманщица» – Кармен бакинской сцены Фатьма Мухтарова: [памяти народной артистки] //Эхо.-2017.- 24 июня.- С. 13.

970.  Фонд Ростроповича-Вишневской успешно продолжает свою деятельность в Азербайджане //Бакинский рабочий.-2017.- 15 июня.- С. 7.  

971.  Эюб Гулиев выступил в России //Неделя.-2017.- 9 июня.- С. 19.  

972.  Эфендиева, Н. Нармина Эфендиева, пианистка: «Музыка всегда была неотъемлемой частью моего существования» /беседу провела С.Кязимова //Азербайджанские известия.-2017.- 17 июня.- С. 3.  

 

Фидан Касимова – 70

973.  Алиева, Э. Чудо с берегов Каспия: Звезда мирового вокального искусства Фидан Касимова отмечает юбилей //Каспiй.-2017.- 17 июня.- С.16-17. 

974.  Асадова, И. «Две жемчужины, две живые истории» //Эхо.-2017.- 2 июня.- С. 8.  

975.  Ислам, А. Две сестры - две звезды - две легенды…: Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт «Две жемчужины, две живые истории» //Каспiй.-2017.- 21 июня.- С. 13. 

976.  Президент Ильхам Алиев принял известных оперных певиц Фидан и Хураман Касимовых: Глава государства вручил Фидан Касимовой орден «Истиглал» //Бакинский рабочий.-2017.- 17 июня.- С. 2. 

977.  Пропагандируя культуру: Фидан Касимова награждена орденом «Истиглал» //Каспiй.-2017.- 17 июня.- С.2. 

 

Фирангиз Ализаде – 70

978.  Асадова, И. В Баку отметят юбилей Фирангиз Ализаде //Эхо.-2017.- 1 июня.- С. 1.  

979.  Микеладзе, Г. Фестиваль национальной гордости: Юбилей выдающегося композитора современности Фирангиз Ализаде впервые отмечается в Баку //Каспiй.-2017.- 3 июня.- С. 11-12. 

980.  Мурадова, К. Это чудо – ФирангизАлизаде: В Азербайджане широко отмечается юбилей выдающегося композитора современности //Азербайджанские известия.-2017.- 8 июня.- С. 3.  

 

Международный музыкальный фестиваль «Великий шелковый путь»

981.  Асад, И. Шеки в ожидании праздникА //Эхо.-2017.- 23 июня.- С. 8.  

982.  Гусейнзаде, Р. Город фестивалей: В Шеки проходит Международный музыкальный фестиваль «Великий шелковый путь» //Каспiй.-2017.- 30 июня.- С. 13.  

983.  Ирада, А. «Шелковый путь» на подходе: Шеки в ожидании очередного грандиозного музыкального праздника //Эхо.-2017.- 14 июня.- С. 8. 

984.  Фирангиз Ализаде: «Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь» превратился в праздник музыки, дружбы и солидарности» //Неделя.-2017.- 30 июня.- С. 6.  

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

985.  Алиева, Э. Баку готовится к «Жаре»: Международный музыкальный праздник на побережье Каспия //Каспiй.-2017.- 24 июня.- С. 114. 

986.  Асадова, И. Аншлаги, сод-ауты и живые легенды: EMIN подвел итоги своего первого тура по США //Эхо.-2017.- 2 июня.- С. 8. 

987.  Асадова, И. EMIN: «Я люблю совмещать бизнес и творчество» //Эхо.-2017.- 22 июня.- С. 8. 

988.  Асадова, И. «ЖАРА» в Баку: Кто, где, когда //Эхо.-2017.- 2 июня.- С. 8. 

989.  Асадова, И. «Мы не играли в КВН, мы им жили»: [итоги Юниор-Лиги] //Эхо.-2017.- 20 июня.- С. 8. 

990.  Асадова, И. Стихи Лейлы Алиевой вдохновляют звезд: [о новой песне ТунзалиАгаевой] //Эхо.-2017.- 22 июня.- С. 8. 

991.  В Баку был представлен грандиозный джаз-проект: [в Центре Мугама] //Эхо.-2017.- 9 июня.- С. 3. 

992.  Столярова, И. Принцесса цирка: Воды Северного моря напоминают ей родной Каспий: [интервью с цирковой  гимнасткой И.Столяровой] /провел Р.Мамедов //Каспiй.-2017.- 3 июня.- С. 16.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

993.  Асадова, И. В Тбилиси  проходит Международный балетный фестиваль: В числе участниц-знаменитая азербайджанская балерина Чинара Ализаде //Эхо.-2017.- 23 июня.- С. 8. 

994.  Мустафаев, А. Айдын Мустафаев: «От сцены — не уйти»: [беседа с артистом балета ТОиБ] //Эхо.-2017.- 22 июня.- С. 8. 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

995.  Буланова, О. Концерт вечного Визбора: Бакинские барды почтили память знаменитого советского музыканта: [в Центре Русской Культуры] //Эхо.-2017.- 24 июня.- С. 10. 

996.  Кязимова, С. И цветы, и аплодисменты: Отчетный концерт танцевального ансамбля «Лаляляр»: [детский ансамбль в Русском Драмтеатре] //Азербайджанские известия.-2017.- 13 июня.- С. 4. 

 

КИНО

997.  Асадова, И. Азербайджанские фильмы – бесплатно: В Баку отметят Дни Национального кино //Эхо.-2017.- 21 июня.- С. 8. 

998.  В Баку стартовали Дни национального кино //Ежедневные новости.-2017.- 23 июня.- С. 10. 

999.  Сафаралиев, О. Олег Сафаралиев, режиссер: «Самобытность – определяющий критерий. Не стоит использовать зарубежные выкройки»: [беседа с  кинорежиссером, сценаристом и продюсером] //Азербайджанские известия.-2017.- 10 июня.- С. 1-2. 

1000.  Уикс, Э. Простая история степняка: Авторитетныймеждународный журнал Cult Criticthe Film Magazine назвал фильмом месяца азербайджанскую ленту «Степняк»: [о фильме Шамиля Алиева] //Азербайджанские известия.-2017.- 17 июня.- С. 3. 

 

ТЕАТР

1001.  Бабаев, А. Сорок лет на сцене: Мираслан Агаев: Появись на свет во второй раз, без всякого сомнения, вновь выбрал бы профессию артиста: [о творчестве актера Лянкяранского Драматического Театра] //Каспiй.-2017.- 23 июня.- С. 12. 

1002.  Ирада, А. Возвращение Дины Тумаркино… //Эхо.-2017.- 6 июня.- С. 8.  

1003.  Крикунов, А. Рыцарь короля Любимова: Ведущий актер Театра на Таганке Тимур Бадалбейли свою первую режиссерскую работу посвятил памяти учителя…//Азербайджанские известия.-2017.- 3 июня.- С. 3.  

1004.  Мамедов, Э. Эльшан Мамедов, художественный руководитель театра «Ателье»: «Вкус к хорошим постановкам в Баку воспитывался годами»… //Азербайджанские известия.-2017.- 17 июня.- С. 3. 

1005.  Микеладзе, Г. Симптомы современного театра: Режиссер Ильгар Сафат поставил в РДТ пятый спектакль: [«Бульвар Сансет»] //Каспiй.-2017.- 24 июня.- С. 16-17.  

1006.  Полетность звука: Инара Бабаева сыграла Виолетту на бакинской сцене: [Опера «Травиата» на сцене Театра Оперы и Балета] //Каспiй.-2017.- 23 июня.- С. 12. 

1007.  Ханджанбекова, Ф. Маленькое чудо или Ничто на земле не проходит бесследно…: [о жизни и творчестве  режиссера Г.Гюльахмедовой-Мартыновой] //Каспiй.-2017.- 10 июня.- С. 13.  

 

ТУРИЗМ

1008.  Агаева, И. Солнце, Каспий и золотой песок: В этом году на Абшероне и в регионах страны будут созданы модельные морские пляжи //Азербайджанские известия.-2017.- 17 июня.- С. 1.

1009.  Алекперова, Дж. Более 2 миллионов туристов посетят Азербайджан до конца года  //Эхо.-2017.- 10 июня.- С. 1, 4.  

1010.  Алекперова, Дж. Регионы Азербайджана летом будут заполнены туристамигода  //Эхо.-2017.- 1 июня.- С. 1, 3.  

1011.  Алиева, С. Азербайджанскому туризму не хватает аниматоров //Эхо.-2017.- 9 июня.- С. 4.  

1012.  Гасанов, А. Слагаемые успеха года: Азербайджан превращаетмя в туристическую Мекку //Каспiй.-2017.- 30 июня.- С. 4.  

1013.  Насиров, Р. Национальное бюро по пропаганде туризма всерьез настроено вывести Азербайджан в лидеры в области туризма в регионе //Бакинский рабочий.-2017.- 9 июня.- С. 3.  

1014.  Обсуждены поправки в законопроект «О туризме» //Азербайджанские известия.-2017.- 6 июня.- С. 1. 

1015.  Презентация стратегии по увеличению турпотока в страну //Азербайджанские известия.-2017.- 10 июня.- С. 1. 

1016.  Рагимов, И. Интернета нет, но книг много: Международный летний лагерь представит детям возможность заработать на зимний отдых: [о Шахдагском зимне-летнем туристическом комплексе] //Азербайджанские известия.-2017.- 15июня.- С. 2. 

1017.  Рагимов, И. Сертификат профессионализма: Сфера туризма пополнилась новыми квалифицированными кАдрами //Азербайджанские известия.-2017.- 15 июня.- С. 2. 

1018.  Рзаев, Т. «Шахдаг»-зимняя сказка знойным летом //Неделя.-2017.- 23 июня.- С. 19. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1019.  Алиева, Г. Пусть не погаснет свет: «Китаби Деде Горгуд» - самая большая духовная сокровищница: [встреча с К.Абдуллаевым в Институте Рукописей] //Каспiй.-2017.- 30 июня.- С. 10.  

1020.  Афаг Масуд удостоена медали ТЮРКСОЙ //Эхо.-2017.- 6 июня.- С. 6.  

1021.  Баку обладал таинственным очарованием: [вечер памяти писателя-фантаста Евгения Войскунского в РИКЦ] //Мир литературы.-2017.- №6(120) июнь.- С. 5.

1022.  Буланова, О. Поэты Азербайджана отметили свой праздник: [День поэтов в Центре Мугама] //Эхо.-2017.- 7 июня.- С. 8.

1023.  Встреча с академиком Кямалом Абдуллаевым: [в Научной Библиотеке НАНА] //Наука.-2017.- 2 июня.- С. 2.  

1024.  День поэтов в Баку //Неделя.-2017.- 9 июня.- С. 19.  

1025.  Ляман Багирова – лауреат трех литературных конкурсов: [о творчестве  прозаика,  сотрудника Библиотеки им. М.Ф.Ахундова] //Азербайджанские известия.-2017.- 17 июня.- С. 3.  

1026.  Расулзаде, Н. «Уколы радости в сердце»: [беседу с писателем провела И.Асадова] //Эхо.-2017.- 3 июня.- С. 10.

1027.  Узбекский поэт в Институте литературы имени Низами: [конференция «Джамал Кямал и литература Азербайджана»] //Наука.-2017.- 2 июня.- С. 3.  

1028.  Ханджанбекова, Ф. Человек на все времена: Рашид бек Эфендиев: Просветитель, педагог, драматург, этнограф //Каспiй.-  2017.-3 июня.- С. 15, 19.

1029.  Эйлаггызы, М. Гейдар Алиев: «Ильяс Эфендиев блестяще выполнил свой долг перед народом» //Вышка.- 2017.- 2 июня.- С.8.

 

ПОЭЗИЯ

 1030. Шафиев, М. Двустишия: Стихи //Мир литературы.-  2017.- № 06 (120) июнь.- С. 15.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Bizim yol

 7. Elm

 8. Ədalət

 9. Ədəbiyyat qəzeti

 10. Həftə içi

 11. Xalq cəbhəsi

 12. Xalq qəzeti

 13. İki sahil

 14. İqtisadiyyat

 15. Kaspi

 16. Mədəniyyət

 17. Mövqe

 18. Olaylar

 19. Palitra

 20. Respublika

 21. Səs

 22. Şərq

 23. Türküstan

 24. Üç nöqtə

 25. Yeni Azərbaycan

 

Список использованных газет

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Мир литературы

 7. Наука

 8. Неделя

 9. Эхо

 

Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ...........................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında

 

rəhbər materiallar .....................................................................

4

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü ...............................................

9

IV Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu.........................

9

1 İyun - Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Günü ..........................

10

“Multikulturalizm”....................................................................

11

“İslam Həmrəyliyi İli” – 2017 .................................................

12

“Bakı – 2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunları .........................

13

"Formula – 1" yarışları ............................................................

13

Mədəni əlaqələr ........................................................................

14

Heydər Əliyev Fondu ..............................................................

21

İnformasiya və Reklam işi .......................................................

21

Kitabxana işi ............................................................................

22

Muzey işi ..................................................................................

23

Tarix və mədəniyyət abidələri .................................................

24

II.İncəsənət ..............................................................................

26

Rəngkarlıq ...............................................................................

26

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ......................................................

28

Bədii fotoqrafiya ......................................................................

30

Heykəltəraşlıq ..........................................................................

30

Musiqi ......................................................................................

31

VIII “İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalı .......................

39

VI Muğam Te­leviziya Müsabiqəsi ...........................................

39

Cövdət  Hacıyev – 100.............................................................

40

Firəngiz Əlizadə – 70...............................................................

41

Xalq yaradıcılığı .......................................................................

41

Balet və rəqs .............................................................................

42

Kino ..........................................................................................

43

Teatr .........................................................................................

45

II Respublika Xalq Teatrları Festivalı .....................................

48

Akademik Milli Dram Teatrı....................................................

48

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ..........................

49

Yusif Vəliyev – 100 ................................................................

50

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı .........................................

51

Hacıbaba Bağırov – 85 ............................................................

51

III. Turizm ...............................................................................

52

IV. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ..............................

57

Şeirlər .......................................................................................

57

Hekayələr .................................................................................

61

Esselər ......................................................................................

63

Romanlar ..................................................................................

64

V. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid ....................................

64

Molla Pənah Vaqif – 300 .........................................................

86

Mirzə Ələkbər Sabir – 155.......................................................

87

VII Şairlər Günü.....................................................................

88

Afaq Məsud – 60.......................................................................

89

VI. Ədəbi əlaqələr ....................................................................

90

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .........................................

114

 

Содержание

 

I.Культура ...............................................................................

94

Руководящие материалы по культуре

 

и искусству .............................................................................

94

Год исламской солидарности ...............................................

95

Мультикультурализм .............................................................

96

Культурные связи ...................................................................

97

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки Культуры и Отдыха …………………………………

99

Библиотечное Дело. Библиотековедение …………………

99

Фонд Гейдара Алиева ............................................................

100

Музейное дело ........................................................................

100

Памятники истории и культуры ...........................................

100

Заповедник Гобустан – 50 ....................................................

101

II. Искусство ...........................................................................

101

Изобразительное искусство ..................................................

101

Графика ……………………………………………………...

102

Декоративно-прикладное искусство ………………………

102

Азербайджанский Музей Ковра – 50 ……………………..

103

Художественная фотография ...............................................

103

Мода. Дизайн ..........................................................................

104

Музыка ....................................................................................

104

Фидан Касимова  – 70 ………………………………………

106

Фирангиз Ализаде – 70……………………………………..

107

Меж­дународный музыкальный фес­ти­валь

 

«Великий шелковый путь» …………………………………

107

Эстрада. Цирк .........................................................................

108

Балет. Танцы ..........................................................................

108

Самодеятельное Творчество .................................................

109

Кино .........................................................................................

109

Театр ........................................................................................

110

III. Туризм ..............................................................................

110

IV. Литературоведение и литературная критика ................

112

Поэзия ……………………………………………………….

113

Список использованных газет ..............................................

115

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

İyun
- 20
17

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7, 5 ç.v.

Sifariş: 17

Çapa imzalanmışdır: 10.07.2017

Tirajı 50

Pulsuz