Mədəniyyət, incəsənət,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 2018 - NOYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2018 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Noyabr - 2018

 

 

BAKI-2018

 

 

Elmi redaktor:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıqova, N.Səlimova

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr – 2018 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. D.Sadıqova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2018.- 166 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2018 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi 2006-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayaraq çap etməyə başlamışdır. Vəsaitin tərtib olunmasında  məqsəd nazirliyin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərə dövri mətbuatda müvafiq mövzular üzrə Azərbaycan və rus dillərində dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Oxucu təklifləri nəzərə alınaraq vəsaitin tərkibi genişləndirilmiş, müxtəlif sahələr əlavə olunmuş və vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi” adlandırılmışdır. Hazırda vəsait “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adı ilə çap olunur.

Göstərici Milli Kitabxananın saytında (http://www.anl.az), “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və oxuculara materialların tam mətni ilə tanış olmaq imkanı verir.

Vəsait haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.

 

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail:contact@anl.az

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının

Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat haqqında rəhbər materiallar

1.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 2 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.   

2.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 2 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.        

3.    Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 2 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

4.    “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1 oktyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S.2.    

5.    “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1 oktyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.3.    

___________

6.    Azərbaycan Milli Ensiklopediyası redaksiya heyətinin yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 1 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.   

7.    “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 oktyabr tarixli 1256-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli 506-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 15 fevral tarixli 828 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.-9 noyabr.- S.2.  

8.    “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 oktyabr tarixli 1255-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 725 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.3.    

___________

9.    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 5 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyatşünaslıq sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.   

10.     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 5 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyatşünaslıq sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.   

11.     “Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1331-VKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun tətbiqi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri,14 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.   

12.     “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1332-VKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun tətbiqi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri,14 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.  

13.     “Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisinin və mətninin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1333-VKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun tətbiqi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri,14 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan. - 2018.- 16 noyabr.- S.3.  

14.     Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 8 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S.2.      

15.     Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 15 noyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.2.   

16.     Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin əməkdaşlarına “Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 26 noyabr 2018-ci il: [Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 90 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafındakı uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Azərbaycan.-2018.- 27 noyabr.- S.2.     

17.     Ç.Ə.Fərzəliyevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 21 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.2.     

18.     Q.M.Paşayevə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 5 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyatşünaslıq sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.  

19.     Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin qorunması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 31 oktyabr 2018-ci il //Azərbaycan.- 2018.- 1 noyabr.- S.2.   

20.     T.T.Salahovun 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 28 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.-2018.- 29 noyabr.- S. 2.     

21.     V.Q.Behbudovun “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 2 noyabr 2018-ci il: [Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2018.- 3 noyabr.- S.2.    

___________

22.     Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 487; 16 noyabr 2018-ci il //Xalq qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.7.   

23.     Xalq artisti Rasim Ocaqovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 497; 23 noyabr 2018-ci il //Xalq qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.5.     

 

___________

24.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının rəngli təsviri: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsviri”nə əlavə //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.   

25.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının sxematik təsviri: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsviri”nə əlavə //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.   

26.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.3.  

27.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin rəngli təsviri: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsviri”nə əlavə //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.     

28.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin rəngsiz təsviri: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsviri”nə əlavə //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

29.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin sxematik təsviri: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin təsviri”nə əlavə //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

30.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

31.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin mətni: Azərbaycan Marşı: Azərbaycan Respublikasının  2018-ci il 2 noyabr tarixli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.3.     

32.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisi (partiturası): Azərbaycan Respublikasının  2018-ci il 2 noyabr tarixli Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.4.     

33.     Teatrlara xüsusi statusun verilməsi: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 7 mart tarixli 67 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Teatrlara “akademik” və “milli” statusunun verilməsi Qaydası”ndan çıxarış //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.6.    

 

___________

34.     Abbasova, S. Zəngin tarixin və çağdaş dəyərlərin ünvanı: Naxçıvan – İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı //Azərbaycan.-2018.- 27 noyabr.- S.7.    

35.     Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonuna səfər edib //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.3.   

36.     Azərbaycan radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı geniş konsert proqramı ilə qeyd edilib: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.7.    

37.     Bakının tarixi küçələrinə ekskursiya turları: [“2018 – Avropa Mədəni İrs İli” layihəsi çərçivəsində “Fantaziya” mədəni irs festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.5. 

38.     Bayramova, Z. Azərbaycanın mədəniyyət  nümunələri YUNESKO-nun nadir  əsərləri sırasında //Səs.-2018.-30 noyabr.- S.11.     

39.     “Dədə Qorqud irsi” UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilib: [Azərbaycanın Türkiyə və Qazaxıstan ilə birgə Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində təqdim etdiyi “Dədə Qorqud irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi” çoxmillətli mədəniyyət nümunəsi kimi UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir] //Azərbaycan.- 2018.- 29 noyabr.- S. 6.  

40.     Əliyev, İ.H. Yaponiyanın Baş naziri Zati-aliləri cənab Şinzo Abeyə: [Osaka şəhərinin “Ekspo 2025” sərgisini keçirmək hüququnu qazanması münasibətilə təbrik məktubu] //Azərbaycan.-2018.- 25 noyabr.- S.1.       

41.     Fariz. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinə yeni rəis təyin olunub: [Cəlil Məlikovun təyinatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.    

42.     Fariz. “Bizi yurdumuza qaytarın”: Sərgi-konfransda işğal altındakı rayonlarımızın mədəni irsinə vurulan ziyandan söhbət açılıb, xilas edilmiş muzey eksponatları nümayiş olunub: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3.   

43.     Fariz. Mədəniyyət idarələrinin fəaliyyətinə həsr olunmuş müşavirə keçirildi: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət nazirinin müavini Rafiq Bayramovun rəhbərliyi ilə  keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.3.    

44.     Fəhmi, İ. Milli ənənələr, kütləvi mərasimlər: Dünəndən bu günə və bu gündən sabaha atılan körpü: [bədii ədəbiyyatda folklor nümunələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.13.   

45.     Fəxrəddin, R. Sumqayıt kimya sənayesinin  qurucularından biri: [Sumqayıt Bələdiyyəsinin şöbə müdiri Fəxrəddin Rəhimovun Sintez-Kauçuk İB-nin direktoru Zamin Mirəliyev haqqında dedikləri] /yazını hazırladı Ağalar İdrisoğlu //Azad Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S.7.    

46.     Fərəcova, Z. Mütaliənin doğma səsi: “Azercell” yeni “Audio Kitablar” layihəsini təqdim edib //Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S.8.    

47.     Hökumətlərarası proqram mədəni əlaqələrə əlavə zəmin yaradacaq: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Mekan İşanquliyevlə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-29 noyabr.- S.2.   

48.     Hüseynov, H. Milli-mənəvi dəyərlərimiz tariximiz və gələcəyimizdir //Xalq cəbhəsi.-2018.- 15 noyabr.- S.7.    

49.     Qarayev, Ə.M. Milli mədəni intibahın parlaq üfüqləri: Bu, Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsidir //Azərbaycan.-2018.- 13 noyabr.- S.1; 4.     

50.     Qasımov, X. Mədəniyyət tariximizlə bağlı dəyərli monoqrafiya: [Nərgiz Əliyevanın “Azərbaycanda İslam mədəniyyəti VII-XIII əsrin əvvəlləri” adlı monoqrafiyası haqqında] //Elm.- 2018.- 23 noyabr.- S.5-6.   

51.     Quliyev, L. Mədəniyyət xalqımızın vizit kartıdır: [regionlarda mədəniyyətin inkişafı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S.7.     

52.     Mədəni irsimizin UNESCO-da növbəti təntənəsi: Minilliklərin yaşıdı olan “Yallı” rəqsi və “Dədə Qorqud”   dastanı ilə bağlı nominasiyalar bəşəriyyətin xəzinəsinə daxil edilib: [Mavrikinin Port-Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyasında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.1-2.     

53.     Mədəni irsimizlə bağlı iki fayl UNESCO-nun siyahılarına təqdim edilib: [Mavrikinin Port-Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyasında “Yallı” rəqsi və “Dədə Qorqud” irsi: bu epopeya ilə bağlı mədəniyyət, xalq əfsanələri və musiqi”yə dair fayl] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.2.       

54.     Mədəni marşrutlar layihəsi çərçivəsində bölgələrə səfər: [Göyçay, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarına] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.2.  

55.     Mədəniyyət nazirinin müavini Rumıniyada səfərdə olub: [Rafiq Bayramovun səfər çərçivəsində bu ölkənin mədəniyyət üzrə dövlət katibi Razvan Rabla görüşü  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3.    

56.     Məmmədli, M. Mədəniyyətimizin təbliğində diasporun rolu //Ekspress.-2018.- 28 noyabr.- S.10.    

57.     Məmmədoğlu, M. Arpaçayın zümzüməsinə bənzəyən səs: Bu, Əməkdar mədəniyyət işçisi Laləzar Hüseynovanın səsidir //Ədalət.- 2018.- 28 noyabr.- S.6.     

58.     Mirayiq, A. Milli-mənəvi dəyərlər qloballaşmanın süzgəcində: Bizə miras qalan dəyərlərin qiymətini elə bilməliyik ki... //Kaspi.- 2015.- 13 noyabr.- S. 11.    

59.     “Möcüzəli səslər xəzinəsi”: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Həsənxan Mədətovun eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.6.     

60.     Mükərrəmoğlu, M. “Kulturoloji paradiqmalar və yeniləşən Azərbaycan”: [Bakı Slavyan Universitetində keçirilən eyniadlı beynəlxalq konfrans haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 16 noyabr.- S.8.   

61.     Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqslərini UUNESKO qoruyacaq: [Mavrikinin Port-Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyasında “Yallı” rəqsi və “Dədə Qorqu” irsi: bu epopeya ilə bağlı mədəniyyət, xalq əfsanələri və musiqi”yə dair faylın siyahıya daxil edilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 29 noyabr.- S.16.      

62.     Nazirliyin tabeliyində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi yaradılıb //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.2.     

63.     Nərimanoğlu, M. Azərbaycan beynəlxalq forumlara davamlı evsahibliyi edir: Mədəniyyətlərarası dialoq mövcud problemlərin həlli yollarının tapılmasına  mühüm töhfə verir //Azərbaycan.- 2018.- 17 noyabr.- S.9.  

64.     Regional idarələrdən xəbərlər: Qonaq gəlib bizə dostlar: [Şəki,  Sumqayıt, Ağstafa və Kürdəmir Regional Mədəniyyət idarələrində  keçirilən mədəni tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.3.   

65.     Regionlarda mədəni həyat: Bölgənin mədəni brendinin formalaşdırılması: [Biləsuvar, Siyəzən, Şəmkir və Qusar rayonlarında  keçirilən  konfranslar haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.    

66.     Respublika müşavirəsində “Bölgələrdən bölgələrə” festivalına yekun vurulacaq: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Cənub bölgəsinə səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.1;4.     

67.     Sarıyeva, İ. Mədəniyyət sponsorları barədə ayrıca qanun və mədəniyyətimizin yeni inkişaf şansları...: Əbülfəs Qarayev mədəniyyət sahəsində sponsorluq hərəkatının genişləndirilməsi üçün qanunvericilik bazasının yaradılmasını təklif edir: [Milli Məclisin Mədəniyyət, Əmək və sosial siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil, Səhiyyə komitələrinin birgə iclasında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı və rəssam Oqtay Əliyevin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Bakı Xəbər.-2018.- 8 noyabr.- S. 15.     

68.     Tofiq, H. “Bakı incəsənət marşrutuna necə çevrilir”: [Böyük Britaniyanın “İndependent” jurnalı”nda “Yarat” Müasir İncəsənət Məkanının incəsənətə, teatra, müsiqiyə böyük önəm verməsi haqqında məqələ dərc edilib] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 24 noyabr.- S.7.        

69.     Türk dünyası gənclərini bir araya gətirəcək layihə hazırlanır: [Naxçıvanda Türk Şurası Gənc liderlərinin forumunda Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın qurumun fəaliyyətindən söz  açması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3.    

70.     “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilib //Azərbaycan.- 2018.- 29 noyabr.- S. 6.   

71.     Zümrüd. BSU-da “Kulturoloji paradiqmalar və yeniləşən Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir //Səs.-2018.-16 noyabr.- S. 7.

 

Bax: 1129      

 

9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü

72.     Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında bayram tədbiri //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.6.    

73.     Bilik Fondu Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı tədbirlər keçirib: [bölgələrdə] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4.   

74.     Bostonda Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü təntənəsi //Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S.5.; Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S.2.    

75.     Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Dövlət Bayrağı Günü qeyd edilib //Azərbaycan.-2018.-11 noyabr.- S.3.       

76.     Əliyev, V. 9 Noyabr – bayrağımızın ucaldığı, müstəqilliyimizin tanındığı gün //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.1;6.     

77.     Fərəcov, S. “Qürur mənbəyimiz”: [İstiqlal Muzeyində bayram münasibətilə keçirilən eyniadlı musiqili-bədii tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4.      

78.     Kiyevdə Maqomayevin xatirəsi yad edilib: [Dövlət Bayrağı Günü və dünya şöhrətli müğənni, bəstəkar Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr.- S.8.     

79.     Mədəniyyət ocaqlarında bayram konsertləri: [C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində  və Maştağa qəsəbəsində yerləşən H.Abbasov adına Mədəniyyət evində] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.5.    

80.     Üçrəngli bayrağımız – 100 illik istiqlalımızın yadigarı: [Biznes Mərkəzində və Milli Kitabxanada keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.2.      

 

Kulinariya

81.     Qax şəhərində növbəti Milli mətbəx bayramı” //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.   

 

Göyçayda  Beynəlxalq Nar  festivalı

82.     Əhmədzadə, M. Göyçayı sevənlər, Göyçayı sevdirənlər...: (Nar festivalından reportaj) //Ədalət.- 2018.- 6 noyabr.- S.8-9.   

83.     Göyçayda Nar festivalı keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.8.   

84.     Məmməd, A. Göyçayda  beynəlxalq Nar  festivalı //Respublika.- 2018.- 11 noyabr.- S.6.   

85.     Səlimov, Ə. Göyçayda nar bayramı //Azərbaycan.- 2018.- 4 noyabr.- S.6.   

 

Lənkəranda “Çay, çəltik, sitrus” festivalı

86.     Bu yerlərdə limon sarı, Əyir, salır budaqları...: Lənkəranın bar-bərəkəti festivalda nümayiş olunub //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.4.   

87.     Cavadov, S. Zəhmətin bayram təntənəsi: Bunun ünvanı Lənkəranda keçirilən “Çay, çəltik, sitrus” festivalı idi //Azərbaycan.- 2018.- 11 noyabr.- S.7.  

88.     Həsənov, Ə. Lənkəranda  ikinci “Çay, çəltik, sitrus festivalı” //Respublika.-2018.- 14 noyabr.- S.7.    

 

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu

89.     “Azərbaycan multikultralizmin, tolerantlığın bir nümunəsi kimi tanınır”: [bu sözləri iqtisad elmləri doktoru Fikrət Yusifov Bakıda keçirilən Humanitar Foruma münasibət bildirərkən deyib] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 1 noyabr.- S.7.    

90.     Azəri, L. Azərbaycan dəyərlərini qorumaqla dünyaya mesaj verir: İrina Bokova: Millətin öz keçmişini yaşatması və müasirliyə can atması qədim sivilizasiyanın əlamətidir: [UNESCO-nun sabiq baş katibinin forumla bağlı fikirləri] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.5.      

91.     Bakı mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə çevrilib: Forum qonaqlarının dilindən – təəssüratlar, rəylər //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.5.     

92.     Dmitri Savelyev: Feyk-xəbərlər yaradılması texnologiyaları  getdikcə daha da təkmilləşir: [forum çərçivəsində Rusiya Dövlət Dumasının deputatının fikri] //Azərbaycan.- 2018.- 15 noyabr.- S.5.    

93.     Elife Çekem: AZƏRTAC və Anadolu düzgün informasiya təminatı məsələsində eyni mövqedən çıxış edir //Azərbaycan.- 2018.- 17 noyabr.- S.11.    

94.     “Euronews” Beynəlxalq Humanitar Forum haqqında süjet yayımlayıb //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.5.     

95.     Əliyeva, N.M. Çağdaş dünya, çağdaş insan: [Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti  haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-2 noyabr.- S.1; 4.    

96.     İmanquliyev, B. Sülhün nəbzi Bakıda döyünür //Azərbaycan.- 2018.-3 noyabr.- S.1; 7.     

97.     Kamal, S. Humanitar Forumda “Sarı gəlin” çağırışı: [misirli xanım doktor Mona Zedanın oxuduğu eyniadlı mahnı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.5.     

98.     “Maestro ilə ünsiyyət taleyimin ən böyük mükafatıdır”: [forumun iştirakçısı, Rusiya Federasiyasının  Əməkdar incəsənət xadim V.İ.Voronanın   L. və M. Rostropoviçlərin ev-muzeyini ziyarət etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.6.    

99.     Sadıqlı, F. Azərbaycanın enerji, nəqliyyat, infrastruktur layihələri ölkələr arasında əməkdaşlığı stimullaşdırır: Bu, VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda bir daha vurğulanıb //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.9.   

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

100. ABŞ-da “Əbədi Ezamiyyət” filminin premyerası keçirilib: [AXC-nin yubileyinə həsr olunmuş filmin  prodüseri Arzu Əliyevadır] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 13 noyabr.- S.16.      

101. AMEA-da “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda elmi konfrans //Xalq cəbhəsi.-2018.- 14 noyabr.- S.15.    

102. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi mühit: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100 //İqtisadiyyat.-2018.- 15-22 noyabr.- S.4.    

103. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi mühit: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”-100 //İqtisadiyyat.-2018.- 23-28 noyabr.- S.7.    

104. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilən “Son iclas” filminin Londonda təqdimatı olub: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və “BP Azerbaijan” şirkətinin sponsorluğu ilə hazırlanan filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır] //Azərbaycan.- 2018.- 1 noyabr.- S.6.; Xalq qəzeti.- 2018.- 1 noyabr.- S.6.; İki sahil.- 2018.- 1 noyabr.- S.3.    

105. Berlində  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans keçirilib: [“Şərqdə ilk dünyəvi parlament respublikası: dəyərlər və irs” mövzusunda] //Azərbaycan.- 2018.-8 noyabr.- S.6.        

106. Bəşəri dəyərlər bizə Cümhuriyyətdən miras qalıb: Berlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S.2.       

107. Börüsoy, Ə. Cümhuriyyətimizin 100 illiyi ilk dəfə səhnədə: Və yaxud Cümhuriyyət ideyasına sadiq Amaliya Pənahova: [Xalq artistinin təşəbbüsü ilə Bakı Bələdiyyə Teatrında tamaşaya qoyulan “Şanlı Vətən” tamaşası haqqında] //Hürriyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S.11.   

108. Böyükkişi, F.İ. Bütöv Azərbaycan Turanın parlaq günəşidir: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edirəm //Türküstan.- 2018.- 13-19 noyabr.- S.12.  

109. Böyükkişi, F.İ. Bütöv Azərbaycan Turanın parlaq günəşidir: Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edirəm //Türküstan.- 2018.- 20-26  noyabr.- S.12.  

110. Cümhuriyyət və Üzeyir Hacıbəyli: [Bəstəkarlar İttifaqında Üzeyir Hacıbəylinin vəfatının 70 illiyi, AXC-nin yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 noyabr.- S.2.   

111. “Cümhuriyyət 100 il” mövzusunda rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.4.     

112. Cümhuriyyətin bədii-sənədli kino salnaməsi: Amerika, Afrika və Avropada təqdimatlar: [Kaliforniyanın Los-Anceles şəhərində AXC-nin yubileyi ilə bağlı  keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr.- S.8.     

113. Daşkənddə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə konsert təşkil edilib: [Azərbaycan nümayində heyətinin iştiraki ilə] //Azərbaycan.- 2018.- 17 noyabr.- S.8.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 17 noyabr.- S.7.       

114. Daşkənddə Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə konsert //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.2.    

115. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanı Almaniyada layiqincə təbliğ edir: [AXC-nin yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı və rəsmi qəbul haqqında] //Azərbaycan.- 2018.-9 noyabr.- S.1; 7.           

116. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Berlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib //Yeni Azərbaycan.-2018.- 9 noyabr.- S. 4.; Üç nöqtə.-2018.- 9 noyabr.- S. 6.        

117. Hüseynov, Ş.A. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir: [yazıdakı məqalələr bu qəzet əsasında tərtib edilib: “Yeni Qafqasiya” 17 şubat   (fevral) 1927, №10] //525-ci qəzet.-2018.- 3 noyabr.- S.20-21.   

118. Hüseynov, Ş.A. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.-2018.- 9 noyabr.- S.20-21.    

119. Hüseynov, Ş.A. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli elan etmişdir //525-ci qəzet.-2018.- 24 noyabr.- S.20-21.    

120. Hüseynov, Ş.A. Yersiz əndişələr – Rəsulzadənin cavabı Şirməmməd Hüseynovun təqdimatında //525-ci qəzet.-2018.- 17 noyabr.- S.20-21.  

121. Qaliboğlu, E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ənənələri folklor yaddaşında //Xalq cəbhəsi.-2018.- 27 noyabr.- S.13.    

122. Qaliboğlu, S. Beynəlxalq Həmzə Nigari simpoziumu keçirilib: [Türkiyənin Amasya şəhərində  “AXC-nin quruluşunun 100-cü ilində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri” mövzusunda] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.6.     

123. Lalə. “Bura Vətəndir!”: [Muğam Mərkəzində AXC-nin yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.5.    

124. Los-Ancelesdə “Əbədi Ezamiyyət” filminin  ABŞ premyerası keçirilib: [filmin  prodüseri Arzu Əliyevadır] //Azərbaycan.-2018.- 13 noyabr.- S.7.; Bakı Xəbər.-2018.- 13 noyabr.- S.11.   

125. Məhəbbətoğlu, Q.  Azadlıq mücahidinin 100 illiyi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Milli Hökumətinin baş prokuroru Firudin İbrahimə həsr olunmuş “Qartal ömrü” sənədli filminin nümayişi barədə] //İki sahil.-2018.- 27 noyabr.- S.14.     

126. Şahanə. “Cümhuriyyət-100 il” adlı rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında vətənpərvərlik mövzusunda keçirilən eyniadlı rəsm müsabiqəsinə yekun vurulması haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 21 noyabr.- S.2.     

127. Tahirli, A. İstiqlal – bir millətin namusu və ən böyük sərvəti: Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı 1-ci yazı: [AXC-nin görkəmli simalarından biri, ictimai xadim Ceyhun Hacıbəyli haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 23 noyabr.- S.14.   

128. Tahirli, A. İstiqlal – bir millətin namusu və ən böyük sərvəti: Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı: 2-ci yazı: //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 24 noyabr.- S.14.   

129. Tahirli, A. İstiqlal – bir millətin namusu və ən böyük sərvəti: Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 27 noyabr.- S.14.   

130. Tahirli, A. İstiqlal – bir millətin namusu və ən böyük sərvəti: Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı: 4-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 28 noyabr.- S.14.   

131. Tahirli, A. İstiqlal – bir millətin namusu və ən böyük sərvəti: Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı: 5-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 29 noyabr.- S.14. 

132. Yaqublu, N.Q. Cümhuriyyətin poçt-teleqraf naziri: Cəmo bəy Hacınski //525-ci qəzet.-2018.- 8 noyabr.- S.6.    

133. Yunanıstanın Saloniki şəhərində “Əbədi Ezamiyyət” filmi nümayış etdirilib: [filmin  prodüseri Arzu Əliyevadır] //Azərbaycan.-2018.- 14 noyabr.- S.7.

 

Bax: 76; 173; 412; 420; 866   

 

Multikulturalizm

134. “Azərbaycan multikulturalizmi modeli və dinlərarası harmoniya” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində] //Yeni Azərbaycan.-2018.- 28 noyabr.- S.7.     

135. Azərbaycan öz multikultural və tolerant yaşam tərzi ilə dünyaya nümunədir: [Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə keçirilmiş tədbir haqqında] //Azərbaycan.-2018.-17 noyabr.- S.6.   

136. Azərbaycanın öz multikultural və dini tolerantlıq dəyərlərini dünya ölkələri ilə bölüşmək niyyəti yüksək qiymətləndirilib: [Almaniyada səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Berlində keçirdiyi bir sıra görüşlər haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.9.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.7.    

137. Azəri, L. Azərbaycan multikultural dəyərlərə mühüm töhfələr verir: [M.S.Ordubadinin xatirə muzeyində Rusiyada qeyd olunan  “Xalqların həmrəyliyi” bayramı (4 noyabr) münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4.    

138. Cəbrayıloğlu, E. Azərbaycan multikulturalizminin təbliğində Şeyxülislam nümunəsi //Ədalət.-2018.- 17 noyabr.- S.6.    

139. Əliyeva, İ. Multikultural dəyərlərə sadiqlik //Azərbaycan.- 2018.-25 noyabr.- S.1; 5.      

140. Hüseynova, V. Tolerantlığın Azərbaycan modeli: Prezident İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində bu model dünyada mükəmməl nümunə kimi qəbul edilir: [Beynəlxalq Tolerantlıq Günü] //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.1; 5.   

141. İbrahimov, H. “Bakı prosesi” – multikulturalizm fəlsəfəsi axtarışında mühüm mərhələ //Xalq qəzeti.-2018.- 27 noyabr.- S.4.      

142. İsmayılov, M. Ölkəmiz  multikulturalizm və tolerantlığın mərkəzinə çevirilib: Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmayılovun yap.org.az-a müsahibəsi //Səs.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.    

143. İspaniyada “Dinlərarası dialoqun sülhə və qarşılıqlı anlaşmaya töhfəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.    

144. Kamal Abdullayev Bakı Beynəlxalq  Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri seçilib //Azərbaycan.- 2018.-17 noyabr.- S.6.   

145. Qurbanlı, M.Q. İlham Əliyevin mükəmməl “multikulturalizm və tolerantlıq modeli”: Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi qlobal miqyasda təkmil nümunə kimi qəbul edilir: [Prezident haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 1 noyabr.- S.1; 3.   

146. “Multikultural cəmiyyətdə dil amili”: [Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində eyni mövzuda konfransın keçirilməsi haqqında] //İki sahil.-2018.- 9 noyabr.- S. 12.     

147. Musayeva, Y. Azərbaycan sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ən uğurlu platformasıdır: Zəngin milli-mənəvi dəyərlərimiz və azərbaycançılıq ideyası ölkəmizdə tolerantlığın, multikulturalizmin təkmil modelini formalaşdırıb: [Azərbaycandakı dini müxtəlifliyin və bu fərqliliyə insanların tolerant münasibəti haqqında] //Azərbaycan.-2018.-21 noyabr.- S.1; 7.    

148. Musayeva, Y.; Əhmədova, F. Tolerantlıq, əslində, həm də azərbaycançılıq deməkdir: Dünyanın ildə bir dəfə qeyd etdiyi bayramı Azərbaycanda hər gün yaşayırlar //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.1; 5. 

149. Nurlan. Azərbaycan dini və milli tolerantlıq məkanına çevrilib: Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində ölkəmizlə müqayisə ediləcək ikinci bir təcrübə yoxdur //Olaylar.-2018.- 15 noyabr.- S.13.    

150. Ömərov, V. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda  tolerantlıq  mühitinin və insan  haqlarının  müzakirəsinin  möhkəmləndirilməsində  xidmətləri  //Səs.-2018.- 17 noyabr.- S.15.      

151. Ravvin Abraham Kuper: “İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda bütün dini icmaların dinc və sərbəst fəaliyyəti üçün yüksək şərait yaradılıb”: [Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın tanınmış din xadimləri Ravvin Abraham Kuperi və yevangelist icmasının nümayəndəsi Conni Muru qəbul edib] //Azərbaycan.-2018.-27 noyabr.- S.1.    

152. Ümumdünya Dağ Yəhudiləri Konqresi: “Azərbaycan multikulturalizm, tolerantlıq və dinlərarası dialoq nümunəsidir”: [Yerusəlimdə keçirilən konqresdə Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı haqqında] //Olaylar.-2018.- 22 noyabr.- S.4.; İki sahil.-2018.- 22 noyabr.- S.17.    

 

Bax: 89 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

153. Astanada gənclərin beynəlxalq yaradıcılıq festivalı: [“Şabyt” XXI beynəlxalq yaradıcılıq festivalında Azərbaycanın təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.8.    

154. Aşqabaddakı Türkmən milli xalça muzeyi xoş təəssürat yaradır: [Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.-2018.-22 noyabr.- S.2.   

155. Azərbaycan Çində beynəlxalq mədəni sənaye sərgisində təmsil olunub //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.1;5.     

156. Azərbaycan Hökuməti ilə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu arasında saziş imzalanıb: [Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla   Günay Əfəndiyevanın  görüşü haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.5.     

157. “Bakı incəsənət marşrutuna necə çevrilir?”: “İndependent” nəşrində məqalə dərc olunub: [Londonun eyniadlı nüfuzlu nəşrində Azərbaycan haqqında dərc edilən məqalə haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.1;8.     

158. Bakı  Kitab  Mərkəzində  dünya  şöhrətli yoqin  Sadhquru ilə  görüş və kitab təqdimatı olub: [məşhur hindistanlı yoqinin  “Mənəvi quruculuq” adlı kitabının] //Azərbaycan.-2018.- 11 noyabr.- S.3.; Respublika.- 2018.- 11 noyabr.- S.3.   

159. Bakıda Polşa filmləri nümayiş olunacaq //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.     

160. Bakıda portuqaliyalı rəssamın sərgisi açılacaq: [Carlos Motanın “Found and findings” adlı beynəlxalq rəsm sərgisi  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.8.  

161. “Belarusdakı diasporumuz “Uşaq Avroviziya-2018” müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisinə dəstək olmaq üçün fan-qrup yaradıb”: Rövşən Əliyev: Prezident İlham Əliyevin Belarusa hər səfərindən sonra dövlətlər arasında münasibətlər daha da yaxşılaşır və iqtisadi göstəricilər daha da artır: [Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədr müavini ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2018.- 24 noyabr.- S.7.      

162. Beynəlxalq sərgidə ölkəmizə qarşı növbəti təxribatın qarşısı alınıb: [“Dünya səyahət bazarı” sərgisində yer alan Ermənistan stendində işğal altında olan Dağlıq Qarabağa aid bölmənin ayrılması və sərgi iştirakçılarına təbliğat vasitələrinin paylanması cəhdləri haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 8 noyabr.- S.6.   

163. Britaniya Şurası yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafına dəstək verir: [Tbilisidə Britaniya Şurası  tərəfindən həyata keçirilən “Creative Spark”  proqramının təqdimatında  Beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ inkişaf şöbəsinin Beynəlxalq layihələr və innovasiyalar sektorunun müdiri Ramil Abbəkirov ölkəmizi təmsil edib] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.4.     

164. “Bu tədbir vasitəsilə Azərbaycanla əlaqələr qurmağa başlayırıq”: [Sanya şəhərinin meri A. Dunun Çində keçirilən 3-cü Beynəlxalq Mədəni Sənaye Yarmarkası çərçivəsində dedikləri] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.5.      

165. Cabbarova, Ü. “Finlandiyada Azərbaycan Mədəniyyət Evinin açılması vacibdir”: [“Yeni Azərbaycan” qəzeti Skandinaviya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi Ülviyyə Cabbarovanın müsahibəsi] //Yeni Azərbaycan.-2018.- 24 noyabr.- S.7.    

166. Caz axşamında azərbaycanlı və kubalı ifaçılar səhnəyə çıxıb: [Heydər Əliyev  Sarayında] //Mədəniyyət.-2018.-  23 noyabr.- S.7.    

167. “Dünya hali” filminin qala-gecəsi: [Nizami Kino Mərkəzində türk filminin] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.8.    

168. Dünya İrs Komitəsinin xüsusi işçi qrupunun iclası: [Parisdə UNESCO-nun mənzil-qərargahında keçirilən iclasda Anar Kərimovun  iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.2.     

169. Dünya şöhrətli hindistanlı yoqin Heydər Əliyev Mərkəzində mühazirə ilə çıxış edib: [Sadhqurunun mühazirəsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib] //Azərbaycan.- 2018.- 11 noyabr.- S.3.    

170. “Ekspo 2025” Dünya Sərgisi Yaponiyada keçiriləcək: [Parisdə keçirilən yekun səsvermədə Azərbaycan nümayəndə heyətinin  iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.8.     

171. “Əli və Nino”nun müəllifinin məzarı ziyarət edilib: [İtaliyanın XXI Arxeoloji turizm üzrə Aralıq dənizi yarmarkasında iştirak edən Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyətininin Pozitano şəhərində yazıçı Məhəmməd Əsəd bəyin (Qurban Səid) məzarını ziyarət etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-  21 noyabr.- S.5.     

172. Əməkdaşlıqla bağlı müzakirə aparılıb: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanı Əziz Kocaoğlu ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 23 noyabr.- S.2.  

173. Finlandiyada “Qarabağ atları” sərgilənir: [Finlandiya-Azərbaycan Assosiasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə eyniadlı rəsm sərgisi açılıb] //525-ci qəzet.-2018.- 29 noyabr.- S.8.       

174. Gülcahan. “Cəmilə” və “Luvr ördəyi” qarakalpakca danışır: [Özbəkistanda qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun 90 illik yubileyi münasibətilə hazırlanmış eyniadlı tamaşaların nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr. - S.8.   

175. Gündoğar ölkədə türk musiqisinin təntənəsi: TÜRKSOY-un xalq çalğı alətləri orkestri Yaponiya səfərini başa vurub: [tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr- S.8.    

176. Gürcüstanın teatr xadimləri Sumqayıt teatrında //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.3.     

177. Heydər Əliyev Mərkəzində tanınmış rusiyalı aktyor və rejissor Veniamin Smexovun mühazirəsi keçiriləcək //Yeni Azərbaycan.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.      

178. Heydər Əliyev Mərkəzində Vyana Ştraus Festival Orkestrinin konserti olub //Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S.7.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 28 noyabr.- S.7.     

179. “Hiperrealistik hekəltəraşlıq. Canlıdan seçilmir”: Heydər Əliyev  Mərkəzində açılan növbəti  sərgi belə adlanir //Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S. 5.; Xalq qəzeti.- 2018.- 30 noyabr.- S. 4.; Respublika.-2018.- 30 noyabr.- S.4.     

180. Xəzər sahilindən Skandinaviyaya mifoloji köçün instalyasiyası: “YARAT”da kolumbiyalı rəssamın sərgisi: [Pedro Qomez-Eqanyanın fərdi sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.8.    

181. Xorvatiyada “Zeytun ağacları” mədəni marşrutu üzrə beynəlxalq konfrans: [tədbirdə Mədəniyyət Nazirliyinin Xalq yaradıcılığı və mədəni marşrutların inkişafı şöbəsinin sektor müdiri Günel Aslanovanın iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.2.    

182. İçərişəhərlə tanışlıq Slovakiyanın Baş nazirində zəngin təəssürat yaradıb: [Peter Pelleqrininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.-2018.- 14 noyabr.- S.4.    

183. “İşıq saç hər zaman”: [Heydər Əliyev Mərkəzində rusiyalı rejissor, ssenarist Veniamin Smexovun eyniadlı mühazirəsinin dinlənilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-  2 noyabr.- S.2.    

184. İtaliyalı mütəxəssislər Qobustanda elmi tədqiqat aparmaq istəyirlər //Mədəniyyət.- 2018.-  2 noyabr.- S.3.    

185. İto Beynəlxalq Əməkdaşlıq Festivalında Azərbaycan da təmsil olunub: [ölkəmizin tarixini və mədəniyyətini əks etdirən  eksponatlar nümayiş olunub] //Azərbaycan.-2018.-25 noyabr.- S. 7.     

186. Qara dəniz regionu üzrə mədəni əməkdaşlıq müzakirə edilib: [Serbiyanın paytaxtı Belqradda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının  mədəniyyət üzrə İşçi qrupunun görüşündə ölkəmizin təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3.   

187. Quliyeva, Z. Şimali Kipr Azərbaycana daha yaxından tanıdılır: [“Mormenekse Cağdas Kadınlar Dərnəyi” üzvlərinin Azərbaycana səfərləri haqqında] //Mövqe.- 2018.-16 noyabr.- S. 4.    

188. Lalə.; Fariz. BakıdaTürk filmləri həftəsi keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S. 5.    

189. Lalə. Qarşılıqlı mədəniyyət və təhsil əlaqələrinə töhfə: [Milli Konservatoriyanın tərkibindəki İncəsənət Gimnaziyası ilə Bursa Zəki Müren Gözəl Sənətlər Liseyinin “Qardaş məktəblər” layihəsi üzrə əməkdaşlığı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.5.    

190. Lionda muğam-caz axşamı: [Azərbaycan-Fransa Dialoq Assosiasiyasının  birgə təşkilatçılığı və dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.8.     

191. Mədəniyyət naziri “Rossotrudniçestvo”nun ölkəmizdəki nümayəndəsi ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin  Rusiya Federasiyasının  Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Valentin Denisovu qəbul  etməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.2.    

192. Mədəniyyət naziri Braziliya və Misir səfirləri ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.    

193. Məmmədli, M. Türkdilli diasporların əməkdaşlığı güclənir: [Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin 3-cü iclasında ölkəmizi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib] //Ekspress.- 2018.- 13 noyabr.- S.10.  

194. Mənəvi quruculuğun yolları: Məşhur hindistanlı yoq və mistik Sadhquru Bakıda mühazirələr oxuyub: [Bakı Kitab Mərkəzində Sadhqurunun “Mənəvi quruculuq” kitabının təqdimat mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.5.     

195. Mirməmməd, G. 100 illik şərəfinə Şopenin musiqisi: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında Polşa Respublikasının müstəqilliyinin yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.3.     

196. Mirməmməd, G. Heyrətamiz pianoçunun konserti: Hər kəsə əldən itidir deməyin...: [Macarıstanlı  pianoçu Peter Benzenin Bakı Konqres Mərkəzində çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.3.    

197. Mirməmməd, G. Qədimlik və müasirlik...: yaxud barokko musiqisi şouya necə çevrildi: [Bakı Konqres Mərkəzində “M.A.P.” festivalı çərçivəsində İtaliyanın “NoGravity” teatrının “Ariya” konsert-tamaşasını nümayiş etdirməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.8.     

198. Mirməmməd, G. Sənət tapıntı ilə başlayır...: [portuqaliyalı rəssam  Karloş Motanın Muzey Mərkəzində təşkil olunan rəsm sərgisi  haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.4.     

199. “Mişov dağı” jurnalının yeni nömrəsində...: [Tehranda çap olunan eyniadlı jurnalda Azərbaycan və İran mədəniyyəti, incəsənəti, yazıçı və şairləri haqqında  yazıların dərc edilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 noyabr.- S.16.     

200. Müasir kitabxanaların aktual problemləri müzakirə olunub: [Udmurtiya Respublikasının paytaxtı İjevsk şəhərində bu ölkənin Milli Kitabxanasının 100 illiyinə həsr edilmiş  konfransda  Lətifə Məmmədovanın “Müasir kitabxanalar: rəqəmsal zamanın problemlərinə cavab” adlı məruzə ilə çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.4.   

201. Mükərrəmoğlu, M. Bakıda keçirilən türk filmləri həftəsi başa çatdı //Xalq qəzeti.-2018.- 28 noyabr.- S.7.    

202. Müşfiqə. Bakıda Türk Filmləri Həftəsi başlayıb //Yeni Azərbaycan.-2018.- 24 noyabr.- S.7.     

203. Nərimanoğlu, M. Əməkdaşlığın yeni üfüqləri: Mehriban  xanım Əliyevanın Azərbaycanın bu nüfuzlu təşkilatla münasibətlərinin inkişafında böyük xidmətləri var: [Azərbaycan-UNESCO münasibətlərinin inkişafı haqqında] //Azərbaycan.-2018.-16 noyabr.- S.4.     

204. Nərimanoğlu, M. Kulturoloji paradiqmalar və yeniləşən Azərbaycan: [BSU-nun Türkiyənin Reytinq Akademiyası ilə birgə təşkil etdiyi eyniadlı elmi konfrans haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.7.      

205. Norveçli diplomat Azərbaycan xalçalarına heyran olub //İki sahil.-2018.- 7 noyabr.- S.18.     

206. Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı həftəsi” //Mədəniyyət.- 2018.-  7 noyabr.- S.8.   

207. Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı həftəsi” keçiriləcək //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 3 noyabr.- S.16.     

208. Paytaxtımızda tanqo festivalı //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.    

209. Polşalı şagirdlər nağıllarımıza illüstrasiya çəkiblər: [Varşavadakı 169 saylı tam orta məktəbin kitabxanasında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.8.   

210. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı gənclərin fotomüsabiqəsi: [Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.8.     

211. Sankt-Peterburq teatrında çalışan həmvətənlərimizə fəxri adlar təqdim edilib: [teatrın solistləri – metso-soprano Regina Rüstəmovaya və aparıcı balet artisti Timur Əsgərova fəxri adın və döş nişanının verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.      

212. Səlimov, Ə. Çexiyalılar İsmayıllı rayonuna səfərdən məmnun qayıdıblar: [Cənubi Çexiya Regionu ilə İsmayıllı rayonu arasında bağlanmış əməkdaşlıq xartiyası çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.     

213. Slovakiyalı qonaqlar Qobustan qoruğunda olublar Mədəniyyət.-2018.-  16 noyabr.- S.8.    

214. Slovakiyalı qonaqlar Qobustan Qoruğundan xoş təəssüratla ayrılıblar //Azərbaycan.-2018.- 15 noyabr.- S.2.    

215. Slovakiyanın Baş naziri Peter Pelleqrini Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub //Azərbaycan.-2018.- 15 noyabr.- S.2.    

216. Şamil, Ə. Qaşqay xalqının böyük itkisi: Ünlü musiqiçi Fərhad Qorqinpur dünyasını dəyişib //525-ci qəzet.- 2018.- 6 noyabr.- S.7.   

217. Tarda və sazda ifa edir Kiyoşi Ohira...: [Tokionun Akasaka rayonunda  “Azərbaycan musiqisi axşamı” adlı konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr- S.3.    

218. Tofiq, H. Udmurt Milli  Kitabxanası 100 illik yubileyini qeyd etdi: Azərbaycan və Udmurt  Respublikaları arasında mədəni əlaqələr genişlənir //Azad Azərbaycan.-2018.- 13 noyabr.- S.5.     

219. Türk filmləri həftəsi: 5 gündə 9 kinoseans: [Bakıda IV Türk film həftəsinin keçiriləcəji haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.2.    

220. Türkiyəli qonaq Qobustanda olub //Mədəniyyət.-2018.-  23 noyabr.- S.4.    

221. TÜRKSOY-un orkestri Yaponiyaya gedir: [tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr- S.2.    

222. UNESCO Strategiya Forumunda “Bakı Prosesi” haqqında məlumat verilib: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində təşkilatın dəyər və prinsipləri kobudcasına pozulub: [Seul şəhərində keçirilən  forumda ölkəmizi  Elnur Sultanov təmsil edib] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.1-2.     

223. UNESCO-nun baş qərargahında TÜRKSOY-un 25 iliyyi qeyd olunub: [Parisdə keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 30 noyabr.- S. 7.    

224. Vyana Ştraus Festival Orkestri Heydər Əliyev Mərkəzində: [konsert proqramı ilə çıxış etmələri haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 28 noyabr.- S.16.    

225. Vyana Ştraus Festival Orkestri  paytaxtımızın qonağı olub: Bu gözəl şəhərdəki möhtəşəm memarlıq abidəsində üçüncü dəfə çıxış etməkdən çox məmnunuq: [Heydər Əliyev Mərkəzində orkestrin konsert proqramı ilə çıxışı  haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.8.

 

Bax: 39; 74; 75; 78; 100; 104; 105; 106; 113; 114; 115; 122; 124; 211; 235; 236; 282; 284; 296; 341; 342; 346; 347; 352; 355; 364; 369; 374; 379; 383; 408; 409; 412; 418; 419; 420; 422-424; 477; 480; 485; 515; 516; 523; 527; 535; 539; 543; 550; 552; 575; 604; 606; 607; 620; 630; 981

    

VII Sankt-Peterburq Beynəlxalq Mədəniyyət Forumu

226. Azərbaycan nümayəndə heyəti Sankt-Peterburq forumunda yaxından iştirak edib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə geniş nümayəndə heyətinin  forumda iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-21 noyabr.- S.4.     

227. Mədəniyyət sahəsində elmi-metodik əməkdaşlıq müzakirə olunub: [Ölkəmiz Sankt-Peterburq VII Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunda təmsil olunub] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.2.      

228. MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının baş katibi ilə görüş: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Sankt-Peterburq şəhərinə səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.-2018.-21 noyabr.- S.4.    

229. Ölkəmiz VII Sankt-Peterburq Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunda təmsil olunur: Nazir Əbülfəs Qarayev forum çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib //Mədəniyyət.-2018.-16 noyabr.- S.2.    

230. VII Beynəlxalq Sankt-Peterburq Mədəniyyət Forumu çərçivəsində Azərbaycan ilə Rusiya arasında birgə bəyanat imzalanıb: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevlə Rusiyanın Mədəniyyət naziri Vladimir Medinski arasında ikitərəfli görüş keçirilib] //Azərbaycan.- 2018.- 17 noyabr.- S.8.   

 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 8-ci Qlobal Forumu

231. Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam etdirir: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Nyu-Yorkda BMT Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasirlə görüşüb] //Azərbaycan.-2018.-21 noyabr.- S.7.     

232. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Nazirlər Konfransında “Bakı Prosesi”nin təqdimatı keçirilib: [Nyu-Yorkda keçirilən  konfransda Əbülfəs Qarayevin  iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-23 noyabr.- S.1;3.     

233. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Nazirlər Konfransında “Bakı Prosesi”nin təqdimatı olub: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Nyu-Yorka səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.-2018.-22 noyabr.- S.4.    

234. Dialoqa sadiqlik və davamlı sülh naminə əməkdaşlıq: Mədəniyyət naziri BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 8-ci Qlobal Forumunda iştirak edib: [Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin  forumda iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-21 noyabr.- S.2.     

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

235. Abdullayev, M. Heydər Əliyev Fondunun Nizami Gəncəvi irsini təbliğ edən daha bir layihəsi - “Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılıb: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərginin açılış mərasimində iştirak edib] //Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.9.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.7.     

236. Tural. “Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılıb: [Ümumrusiya Xalq və Dekorativ-Tətbiqi Sənəti Muzeyində] //Palitra.-2018.- 22 noyabr.- S.4.; Ekspress.-2018.- 22 noyabr.- S.13.

 

Bax: 115; 116     

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ

İSTİRAHƏT PARKLARI

237. Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.15.  

238. Ağdaş  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.11.    

239. Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.10.     

240. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.12.       

241. Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.16.  

242. Cavadov, Z. “Dostluq” mədəniyyət evinin uğurları: [Sumqayıt şəhərində] //Respublika.-2018.- 25 noyabr.- S.8.     

243. Gəncə  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.9.   

244. Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.13.     

245. İsmayıllı  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.11.  

246. İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.15.     

247. Kürdəmir  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.10.   

248. Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.14.    

249. Masallı  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.13.   

250. Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.11.    

251. Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.14.  

252. Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.16.     

253. Şəmkir  Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə fəaliyyət göstətən ödənişli və ödənişsiz xidmətlər, dərnəklər //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.9.     

 

KİTABXANA İŞİ

254. “Ailəliklə kitabxanaya” – mütaliənin təbliği, asudə vaxtın səmərəli təşkili: [Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Mədəniyyət Nazirliyi və Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə eyniadlı layihəyə start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.1.    

255. DTX-nin Mədəniyyət Mərkəzində yeni kitabxana açılıb //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.7.     

256. Elektron kitabxana işi ilə bağlı növbəti treninq: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.5.    

257. Əhmədova, F. Dünyanı qəlbi ilə görənlər: 13 noyabr Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günüdür: [Gözdən Əlillər üçün kitab  və kitabxanaların fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.6.    

258. Gənclər siyasəti mövzusunda dəyirmi masa: [Gənclər Kitabxanasının 90 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.3.    

259. Mətbuat Şurası ilə Mərkəzi Elmi Kitabxana əməkdaşlıq edəcək //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.6.     

260. Polşa məktəbinin kitabxanasına kitablar hədiyyə edilib: [səfir Həsən Həsənovun  H.Senkeviç adına 2 saylı orta məktəbi ziyarət edərək  55 adda kitab bağışlaması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.2.    

261. Şahanə. “Ailəliklə kitabxanaya” layihəsinin təqdimatı oldu: [Milli Kitabxanada keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.13.    

262. Tahirov, K.M. Azərbaycan Milli Kitabxanasının müstəqilliyin 27-ci  ilində  uğurları //Respublika.-2018.- 30 noyabr.- S.5.     

263. Tofiq, H. Yeni davamlı layihə: “Kitabxanamızı təbliğ edək,  sevdirək!” //Azad Azərbaycan.- 2018.- 3 noyabr.- S.7.    

264. Tolerantlıq günü münasibətilə kitab sərgisi: [Milli Kitabxanada “16 noyabr – Beynəlxalq Tolerantlıq Günüdür” adlı kitab sərgisinin keçirilməsi  haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.6.       

265. UNEC-də “24/7 kitabxana” fəaliyyətə başlayıb: [Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində] //Azərbaycan.- 2018.- 2 noyabr.- S.3.   

 

Bax: 80; 200; 209; 218; 399; 420; 575; 1001; 1027; 1089; 1137

 

MUZEY İŞİ

266. Azəri, L. Şirvanşahlar dövlətinə aid eksponatlar bir sərgidə: Dünya muzeylərindən gətirilən nümunələr dövlətçilik tariximizi, mədəni zənginliyimizi nümayiş etdirir: [Şirvanşahlar Saray Kompleksində “Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində” adlı sərginin açılışı   haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.8.   

267. “Bakıda mədəni səfərbərliyə heyran oldum”: [Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İCOM) prezidenti Suay Aksoyun Azərbaycan Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikovaya məktub ünvanlaması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4.   

268. Duz Muzeyi Naxçıvanın təbliğində əhəmiyyətli rol oynayır //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 noyabr.- S.13.     

269. Fərəcov, S. Yarımçıq qalmış ömürlərin xatirəsi: [İstiqlal Muzeyində Laçın Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ilə birgə “Yarımçıq qalmış ömür” adlı tədbir-sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.2.    

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

270. Fərəcova, Z. Müqəddəslərin məkanı – Pir Həsən: Ziyarətgahlarımız //Azərbaycan.-2018.- 27 noyabr.- S.8.    

271. Hüseynov, F. Bakının adsız heykəlləri – onları necə tanıyaq?: [görkəmli insanların xatirəsinə ucaldılan abidələr haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.7.      

272. İsmayılov, F. Qarabağdakı abidələrimizin memarlıq quruluşu dəyişdirilir //Hərbi And.-2018.- 23 noyabr.- S.6.     

273. Qobustanda 4 min yaşı olan qədim masaüstü oyun təsviri aşkar olunub //Mədəniyyət.-2018.-  23 noyabr.- S.1;3.    

274. Mədətoğlu, Ə. Naxçıvanın sirlər dünyası: [Naxçıvandakı abidələrimiz haqqında] //Ədalət.-2018.- 24 noyabr.- S.4.    

275. Mədətoğlu, Ə. Naxçıvanın sirlər dünyası: [Naxçıvandakı abidələrimiz haqqında] //Ədalət.-2018.- 27 noyabr.- S.7.     

276. Mədətoğlu, Ə. Sirli Örənqala: O, torpaq altındakı şəhərdir: [Beyləqan rayonu Kəbrli kəndi ərazisində yerləşən V-XIII əsrlərdə mövcud olmuş qədim Azərbaycan şəhəri haqqında] //Ədalət.-2018.- 28 noyabr.- S.7.    

277. Mədətoğlu, Ə. Sirli Örənqala: O, torpaq altındakı şəhərdir: [Beyləqan rayonu Kəbrli kəndi ərazisində yerləşən V-XIII əsrlərdə mövcud olmuş qədim Azərbaycan şəhəri haqqında] //Ədalət.-2018.- 29 noyabr.- S.7.   

278. Şəfaqət, H. Narıncı-mamırı: Əshabi-Kəhfdən sonra...: Naxçıvan dəftəri //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.4.    

279. Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin qorunması üçün əlavə tədbirlər görüləcək: [Prezident İlham Əliyevin Şəki şəhərinin “Yuxarı Baş”  Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun qorunması ilə bağlı imzaladığı sərəncam haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-  2 noyabr.- S.2.     

280. Tofiq, H. Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasına yekun vurulub: Ərazidə tapılan maddi-mədəniyyət nümunələri Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyinə təqdim  edilib //Azad Azərbaycan.- 2018.- 23 noyabr.- S.5.   

 

Bax: 42  

 

İNCƏSƏNƏT

281. Çingiz Fərzəliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub: [Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, professorun  Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə təltif edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.2.  

 

Bax: 235; 236    

 

RƏNGKARLIQ

282. “Abşeron nağılı”: Lüksemburqda azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisi: [Anar Hüseynzadənin] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.       

283. Cəbrayıloğlu, E. Emalatxanadan sürgünə, sürgündən emalatxanaya: Ələkbər Rzaquliyevin məşəqqətli həyatı, “Xalq əmanəti”nə çevrilən əsərləri haqqında kitab işıq üzü görüb //Ədalət.- 2018.- 6 noyabr.- S.15.     

284. “Dostluğun sehri”: Beynəlxalq rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb: [Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada  keçirilən eyniadlı rəsm müsabiqəsində ölkəmizin təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.8.   

285. Ələkbər Rzaquliyevin ağ-qara dünyası: “Xalq əmanəti” layihəsinin 17-ci nəşri olan yeni bədii albom unudulmaz rəssamın həyat və yaradıcılıq yoluna  həsr edilib //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 noyabr.- S.32.; 525-ci qəzet.-2018.- 17 noyabr.- S.18.     

286. Əliyev, Z.A. Könülün “Könül dünyası”: Gənc rəssam Könül İsmayılovanın yaradıcılıq axtarışları haqqında... //Kaspi.- 2018.- 24-26 noyabr.- S.24.      

287. Əliyev, Z.A. Rəngkarlığımızın ən mürəkkəb kompozisiyalı əsəri: [Vaqif Ucatayın “Sevda (Azərbaycan toyu)”  adlı rəngkarlıq tablosu haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.7.     

288. Əliyev, Z.A. Rənglərin qəriblik nəğməsi: İbrahim Səfi – 120 //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.7.   

289. Əliyev, Z.A. Səslə, rənglə ifadə olunan istedad: Cənubi Azərbaycan rəssamı Vədud Müəzzinin yaradıcılığı haqqında... //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.24.   

290. Əliyeva, M. “Xalq Əmanəti” - Ələkbər  Rzaquliyev: [“Xalq” Bankın 2010-cu ildən bəri həyata keçirdiyi eyniadlı layihə çərçivəsində keçirilən tədbir haqqında] //Səs.- 2018.- 7 noyabr.- S.3.   

291. Fariz. Gənc rəssamın payız rəngləri: [Muzey Mərkəzinin qalereyasında  Milena Nəbiyevanın “Mənim payızımın çalarları” adlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.8.    

292. Hüseynzadə, F. “Xalq əmanəti” layihəsinin on yeddinci nəşri rəssam Ələkbər Rzaquliyevə həsr olunub //Palitra.- 2018.- 6 noyabr.- S.12.; Kaspi.- 2018.- 6 noyabr.- S.9.; Ədalət. - 2018.- 8 noyabr.- S.9.   

293. “Xalq əmanəti” layihəsinin 17-ci nəşri Ələkbər Rzaquliyevə həsr olunub //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.10.    

294. İki ölkənin Əməkdar rəssamı: [Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi  yanında Diplomatik Akademiyada Azərbaycanın və Rusiyanın Əməkdar rəssamı Əsgər Məmmədovun “Nar dalğaları” adlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.5.     

295. Lalə. Biznesdən sənətə dəstək: [Milli İncəsənət Muzeyində “Carlsberg Azerbaijan” şirkətinin təşəbbüsü ilə “Portrait now! 2019” müsabiqəsinin təqdimatı] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr. - S.4.    

296. Lüksemburqda azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisi açıldı: [Anar Hüseynzadənin “Abşeron nağılı” adlı sərgisi] //525-ci qəzet.-2018.- 20 noyabr.- S.7.    

297. “Mənim yay tətilim”in birinci sərgisi açılıb: 12 yaşa qədər uşaqların əl işləri nümayiş olunur: [Xətai Sənət Mərkəzinin elan etdiyi  eyniadlı respublika uşaq rəsm müsabiqəsinin birinci yekun sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.7.      

298. “Mənim yay tətilim”in yekun sərgisi: [Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.     

299. Muzeydə uşaqlar üçün rəsmdən ustad dərsi: [Abdulla Şaiqin mənzil – muzeyində keçirilən “Abdulla Şaiqin nağıl obrazları uşaqların təsvirində” adlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.8.  

300. Müasir İncəsənət Muzeyinin əsaslı təmirdən sonra açılışı olub: Muzeydə Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin əsərlərindən ibarət “Cizgi təranəsi” adlı sərgi açılıb //Azərbaycan.-2018.- 16 noyabr.- S.6.; Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.1.; Respublika.-2018.- 16 noyabr.- S.6.    

301. Nərimanoğlu, M. İncə sənətin nöqtədən nöqtəyə təsviri: [Miniatür Kitab Muzeyinin yeni nəşri Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyevanın yaradıcılığına həsr edilən “Nöqtədən nöqtəyə” kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 25 noyabr.- S.6.    

302. Nuriyev, Ə. Azərbaycanın milli mədəni irsi və UNESCO: [Xalq rəssamı, professor Lətif Kərimovun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.7.   

303. Paşayev, E. Rəngli zirzəmi: Və ya gənc rəssamların emalatxanasından reportaj: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi, rəssam Elvin Paşayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 9-12 noyabr.- S.11.   

304. Payızın çalarları xanım rəssamın rənglərində: [Muzey Mərkəzində Milena Nəbiyevanın “Mənim payızımın çalarları” adlı sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.    

305. Sadıqov, Ə. “Uşaq kitab həftəsi” çərçivəsində təşkil olunan gənc rəssamların müsabiqəsi: [Yasamal Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında] //Respublika.- 2018.-1 noyabr.- S.7.      

306. Səttar Bəhlulzadənin heç vaxt nümayiş olunmayan əsərləri sərgilənəcək: [Müasir İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr. - S.2.   

307. Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasında müsabiqə: [“Göyərçin” abidəsinin yaradılmasının 40 illiyinə həsr olunmuş “Göyərçin” uşaqların gözü ilə” adlı rəsm müsabiqəsinin  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.3.    

308. “YARAT” növbəti səyyar sərgisini Şəmkirdə təqdim edib: [Şəmkir Gənclər Mərkəzində “Ulduzlu səmalar” adlı sərginin təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S. 5.  

 

Bax: 111; 447

 

Tahir Salahov – 90

309. Azərbaycan rəssamlığına şöhrət qazandırmış sənətkar: Tahir Salahovun 90 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.1-2.    

310. Azəri, L. Dünya şöhrətli rəssamın sənət ünvanı: Tahir Salahovun yubileyi öncəsi ev-muzeyindən reportaj //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.8.     

311. Əliyev, İ.H. Xalq rəssamı Tahir Salahova //Azərbaycan.-2018.- 29 noyabr.- S. 2.    

312. Əliyeva, M.A. Azərbaycanın Xalq rəssamı Tahir Teymur oğlu Salahova //Azərbaycan.-2018.- 29 noyabr.- S. 2.    

313. Həbibbəyli, İ.Ə. Xalq rəssamı Tahir Salahov: Sərt realizmdən romantizmə //Azərbaycan.-2018.- 29 noyabr.- S. 1; 4.    

314. Xalq rəssamı Tahir Salahovun 90 illik yubileyi qeyd edilib: [rəssamın  ev-muzeyində keçirilən “Tahir Salahov 90” adlı tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S. 7.; Xalq qəzeti.- 2018.- 30 noyabr.- S.5.   

315. Orucov, E. İncəsənətin səlahiyyətli səfiri: Tahir Salahov-90 //Xalq qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.11.    

316. Prezident İlham Əliyev Tahir Salahovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir //Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S. 1.  

317. Rəhmanzadə, F. Bizim Tahir: Dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovun 90 illiyi münasibətilə //Ekspress.-2018.- 24-26 noyabr.- S.8-9.    

318. Vladimir Putin Tahir Salahova: “Siz nadir istedad sahibisiniz”: [Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Xalq rəssamını yubileyi münsibətilə təbrikindən] //Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S. 1.; Xalq qəzeti.-2018.- 30 noyabr.- S. 6. 

319. Yubilyar rəssamın şərəfinə “Koroğlu” oynanılacaq: [Akademik Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.3.     

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

320. Abdullayev, M. Azərbaycanın regionlarında xalçaçılığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır //Yeni Azərbaycan.-2018.- 22 noyabr.- S.7.     

321. Ağdam xalçaları yenidən dünya mədəniyyətinin incisinə çevriləcək: [Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdam rayonuna səfəri çərçivəsində “Azərxalça” ASC-nin Ağdam filialının açılışında iştirakları haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.4.  

322. “Azərxalça”nın Ağdam filialının açılışı olub //Xalq cəbhəsi. - 2018.- 6 noyabr.- S.2.   

323. “Azərxalça”nın Qazax filialı: qayğı və diqqət inkişafa yol açır //525-ci qəzet.- 2018.- 29 noyabr.- S.7.; Palitra.- 2018.- 29 noyabr.- S.13.  

324. Cənubi Koreyada ilk dəfə Azərbaycan xalçalarının sərgisi açılıb: [Seul şəhərində “Xalçalar-Azərbaycanın inciləri” adlı sərginin açılması haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 30 noyabr.- S. 3.; 525-ci qəzet.- 2018.- 30 noyabr.- S.7.   

325. Ələddinqızı, N. Azərbaycan xalçasının istehsalı artır //Səs.- 2018.- 7 noyabr.- S.10.    

326. Fərəcov, S. Əsrləri aşan tikmə sənəti //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.7.     

327. Həsəni, O. Caharşah Art House: [rəssam Gülbəs Ayvazın yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.24.   

328. Xaçınçaylı, Q. “Papaqçılıq sənətinin sirlərini yəhudi ustaddan öyrəndim”: [məşhur papaqçı Sabirlə söhbət] //Həftə içi.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.    

329. Xalçalarımız Cənubi Koreyada sərgilənir //İki sahil.- 2018.- 30 noyabr.- S.10.   

330. Kəlağayı sənətinin təbliği ilə bağlı layihə: [“UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmış milli kəlağayı sənətinin təbliği” layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.5.     

331. Lalə. Biçmə-tikmə dərnəkləri üzrə müsabiqəyə yekun vuruldu: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.    

332. Milli xalça sənətimizi dünyaya tanıdan sənətkar: Lətif Kərimovun xatirəsi əlamətdar gündə yad olunub: [Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.-2018.-21 noyabr.- S.6.    

333. Nərimanoğlu, M. Xəttatlıq: zövqlərin incəsi - yazıların incisi //Azərbaycan.- 2018.-15 noyabr.- S.7.  

334. Sarıyeva, İ. Kəlağayının UNESCO-nu fəth etməsindən 4 il ötdü...: [“UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmış milli kəlağayı sənətinin təbliği” layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlər haqqında] //Bakı Xəbər.- 2018.- 28 noyabr.- S.13.   

335. Tağıyev, T. “Hazırladığım əl işləri çoxlarında maraq oyadır və bu da mənə stimul verir”: Əl işlərim 11-13 oktyabr tarixində Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən “Təhsil sərgisi”ndə də nümayiş etdirildi: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbəsi Ülviyyə Babaşovanın əl işlərinin nümayişi haqqında] //Palitra.- 2018.- 3 noyabr.- S.10.

 

Bax: 205    

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

336. “Azərbaycan tarixində alman səhifələri”: Siyasi Sənədlər Arxivində sərgi: [Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin təqdim etdiyi  eyniadlı sərginin keçirilməsi haqqında]  //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.2.    

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

337. Qəsəbova, İ.C. Xalq rəssamı Natiq Əliyevin Ədalət obrazı //Palitra.- 2018.- 20 noyabr.- S. 13.  

 

Bax: 469  

 

MODA VƏ DİZAYN

338. Azərbaycan moda həftəsi: [Muzey Mərkəzində moda həftəsinin 8-ci mövsümünün keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.   

339. Azərbaycan Moda Həftəsinin 8-ci mövsümü açıldı: [Muzey Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.13.    

340. Mahmudzadə, S. “İçərişəhər”dən... “Xocalı”yadək: (Tələbə-dizayner Günay Nəbiyevanın ilk fərdi yaradıcılıq sərgisindən qeydlər) //Ədalət.-2018.- 27 noyabr.- S.7.   

341. Mirzəyeva, C. “Öz işimin peşəkarıyam”: Cəmilə Mirzəyeva: Biliyimi artırmaq üçün xarici ölkələrdəki seminarlara qatılıram və öyrəndiyim yenilikləri Estoniyada tətbiq edirəm: [Estoniyada yaşayan həmyerlimiz, modelyer-dizaynerlə müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2018.- 3 noyabr.- S.7.    

 

MUSİQİ

342. Ağazadə, A. Azərbaycan musiqisinin ecazkarlığı amerikalıları valeh etdi: [ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Monterey şəhərində azərbaycanlı gənc pianoçu Abuzər Manafzadənin Balaban və Simfonik Orkestr üçün bəstələdiyi konsertin premyerası haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 14 noyabr.- S.7.    

343. Aslanov, T. Arzularının arxasınca gedən sənətçi: Teyyub Aslanov ilk qazancını ailəsi üçün xərcləyib: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 9-12 noyabr.- S.12.   

344. Azayev, Ə.S. El sənətkarımız: [muğam ifaçısı Eynulla Cəbrayılov haqqında] //Ədalət.- 2018.- 29 noyabr.- S.6.   

345. Azayeva, X. “Hər gün xalq mahnılarımızı dinləyirəm”: Tələbə Baharı-2018”-in mükafatçısı: Xədicə Azayeva: 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının taleyini, ədəbiyyatçılarının həyatını öyrəndikcə məndə ədəbiyyatçı olmaq arzusu daha da artdı /müsahibəni apardı Tural Tağıyev //Palitra.- 2018.- 17 noyabr.- S. 10.     

346. Azərbaycan ifaçıları Moskva Konservatoriyasında: [Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ülviyyə Hacıbəyovanın konserti haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.8.    

347. Azərbaycan musiqisi Amerikada: İfaçılarımız “Carnegie Hall”da çıxış ediblər: [bəstəkar Cövdət Hacıyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Florida keys” beynəlxalq musiqi yarışması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.    

348. Azəri, L. “Qəzəllər” layihəsinin ilk konserti: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.-23 noyabr.- S.5.    

349. Azəri, L. “Unudulmayanlar”dan biri: [Muğam Mərkəzində  qarmon ifaçısı Teyyub Dəmirovun 110 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 noyabr.- S.6.    

350. Bağırov, İ. Oğlanlarımın üçü də bir-birindən fərqlidir”: İzzət Bağırov: Əgər insanın daxilində bir sənətə həvəs varsa, mütləq o işin arxasınca gedir: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 2 noyabr.- S.11.   

351. Bakıda “Xarı Bülbül” yaradıcılıq festivalı keçirildi: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində] //525-ci qəzet.- 2018.- 29 noyabr.- S.7.   

352. “Bu, Azərbaycan vokal məktəbinin böyük uğurudur”: “Müğənnilərimiz Böyük Teatrda parlaq çıxış edirlər”: [Rusiya Dövlət Akademik Böyük Teatrının səhnəsində  Elçin Əzizovun və Yusif Eyvazovun çıxışları haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.5.   

353. Bülbül adına məktəbin müəllimlərinə fəxri ad verilib: [Musiqi Məktəbinin 90 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafındakı uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.2.    

354. Cəbrayıloğlu, E. Rəşid Behbudova abidə: Jurnalist Fazil Rəhmanzadənin “memarlıq” bacarığı: [“Rəşid var olan yerdə...” kitabı haqqında] //Ekspress.- 2018.- 14 noyabr.- S.13.   

355. “D’ACCORDO” ansamblı “Gümüş lira”da çıxış edib: [Azərbaycanıın eyniadlı  ansamblı Sankt-Peterburqda keçirilən musiqi festivalında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.     

356. Əliyeva, İ. Muğamın böyük himayədarı: Mehriban xanım Əliyeva bu mədəniyyət incimizi dünyaya tanıtdı //Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S.1; 3.   

357. Əyyubova, M. Ruhumun gənc qalmağına görə, ailəmə minnətdaram: Mələkxanım Əyyubova:Sənətdə kapriz məsuliyyətdən irəli gəlir: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İntizar İsmayıl //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.11.   

358. Fariz. Uzun ömrün musiqi çələngi: Arif Məlikovun 85 illiyi münasibətilə keçirilən konsertdə bəstəkarın sevilən əsərləri səsləndi: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.    

359. Fəhmi, İ. Dəmir əjdaha və şeyda bülbül: Firəngiz Əlizadə sənətinə gizli ekskursiya cəhdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.18-19.    

360. Fərəcov, S. Açıq dərs musiqi imlalarına həsr olunmuşdu: [F.Əmirov adına 6 saylı onbirillik İncəsənət məktəbində “Musiqi tədrisində körpülər. Yeni layihələr” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.    

361. Fərəcov, S. Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun müəllif konserti: Sənət axşamı Vasif və Rauf Adıgözəlovların xatirəsinə ithaf edilmişdi: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli adına konsert salonunda] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.4.    

362. Fərəcova, Z. Musiqi ilə danışan könüllər...: [Mədəniyyət Nazirliyi Baki Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Gözdən əlil uşaqlar üçün 38 saylı onbirillik musiqi məktəbinin fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.-2018.- 14 noyabr.- S.7.   

363. Gənc bəstəkar və ifaçıların konserti: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında  Milli Dirçəliş Gününə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.5.    

364. Gənc pianoçu beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub: [Avstriyanın paytaxtı Vyanada keçirilən müsabiqədə həmyerlimiz Abuzər Manafzadənin  Qran-Pri mükafatı qazanması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.     

365. Haşımov, H. Sənətdə yaşayan xöşbəxt ömür səlnaməsi: [tarzən Hacıbaba Haşımovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ağalar İdrisoğlu //Azad Azərbaycan.-2018.- 13 noyabr.- S.7.     

366. Hüseynov, F. Orqan musiqisi festivalı keçiriləcək: [Müslüm Maqomayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.    

367. Hüseynov, R. 40 il və 1 gecə: [klassik vokal məktəbinin nümayəndəsi Rizvan Sədirxanov haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.10-11.     

368. “Xəzər balladası” haqqında kitab çapdan çıxıb: [musiqişünas Zemfira Qafarovanın tərtib etdiyi kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.      

369. Xırdalanlı şagirdin nailiyyəti: [Tbilisidə keçirilən gənc pianoçuların beynəlxalq müsabiqəsində Nuray Mehdiyeva və müəllimi  Arzu Manafovanın uğur qazanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.5.  

370. İlham Əliyev Qarabağın işğaldan azad olunmasını  Azərbaycanın müqəddəs məqsədi elan etdi: Mehriban Əliyevadan Ağdama dəyərli hədiyyə: Qarabağın muğam beşiyində yeni Muğam Mərkəzi: Prezident İlham Əliyevin çıxışı: [Prezidentin və birinci vitse-prezidentin Ağdam rayonuna səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan Ağdam Muğam Mərkəzinin açılışında iştirak etmələri və  çıxışları] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.2-3.   

371. İlona. “Uşaq Avroviziya-2018” müsabiqəsində  polşalı ifaçı qalib gəlib: [Minskdə keçirilən  mahnı müsabiqəsində Fidan Hüseynovanın da çıxış etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.8.     

372. Kərimov, V. Bəstələri, fədakar əməyi ilə yaddaşlarda qalan sənətkar: [mədəniyyət və incəsənət fədaisi Şahid Qədir oğlu Əbdülkərimovun 80 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.-  S.6.    

373. “Könlüm keçir Qarabağdan”: Layihənin növbəti konsert proqramı Praqada təşkil olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.    

374. Qədiroğlu, M. Müslüm Maqomayevin  xatirəsinə  həsr olunmuş I Beynəlxalq Vokal Mahnı Müsabiqəsi: [Ukraynanın Truskovets şəhərində bəstəkarın xatirəsinə həsr olunmuş  tədbir barədə] //Respublika.-2018.- 22 noyabr.- S.7.     

375. Qumru. “Mən tanıyan Xan əmi” yeni kitabın  təqdimatı olub: [Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsində] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S.7. 

376. Qurbanova, E. “Musiqinin özü də bir siyasətdir”: Elvina Qurbanova: Ayağım doğma torpağımda olanda, daha güclü və daha möhkəm oluram: [Los-Ancelesədə “Beynəlxalq əlaqələr” ixtisası üzrə təhsil alan skripka ifaçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.-2018.- 28 noyabr.- S.12.     

377. Lalə. “Yeni nəsil dəvət edir”: Tələbələrin ifasında populyar mahnı və romanslar səslənib: [Muğam Mərkəzində  Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqi sənəti fakültəsinin tələbələrinin ifasında “Yada düşər xatirələr” adlı  konsert proqramının  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-9 noyabr.- S.3.     

378. Lalə. 40 il dirijor pultu arxasında: [70 illiyini qeyd edən Əməkdar artist Faiq Sadıqov haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.    

379. London səhnəsində “Leyli və Məcnun”un konsert təqdimatı: [Xalq artisti Alim Qasımovun və qızı, Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın Londondakı “Sadlers Wells” Teatrında konsert proqramı ilə çıxış etmələri haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.     

380. Manafova, A. Fikrət Əmirov musiqisi: doğma və rəngarəng duyğular aləmi //525-ci qəzet.- 2018.- 29 noyabr.- S.6.      

381. Məmmədqızı, T. Sənətkarlar  qürurlanıb: Qarabağda Muğam Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması, musiqimizin növbəti qələbəsidir: [Xalq artistləri Mənsum İbrahimovun və Aygün Bayramovanın fikirləri] //Şərq.- 2018.- 7 noyabr.- S.13.   

382. Mingəçevirin 70 illik yubileyi ümumşəhər bayramına çevrilib: [Mingəçevirə Şəhər statusu verilməsinin 70 illiyi ilə əlaqədar keçirilən musiqili tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr- S.3.    

383. Moskvada azərbaycanlı bəstəkarın operasının premyerası: [Əməkdar artist Fərhəng Hüseynovun “Kodayu” operasının]    //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.    

384. Muğam bizim milli sənətimizdir, milli sərvətimizdir: [Prezident İlham Əliyevin  Ağdama səfəri çərçivəsində söylədiyi fikri] //Mədəniyyət.- 2018.-  7 noyabr.- S.1-2.  

385. Mustafayeva, E. “Tanınmaq üçün oxumuram”: Eleonora Mustafayeva: Sənətçi üçün öz sənətini göstərməkdən gözəl nə ola bilər?: [Qazaxıstanın Karaqanda şəhərində XX beynəlxalq “Muzıkalğnaə Sarıarka”  musiqi festivalında iştirak edən aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.8.; Bizim yol.-2018.- 21 noyabr.- S.15.    

386. Mükərrəmoğlu, M. Muğam milli sərvətimizdir //Xalq qəzeti.-2018.- 27 noyabr.- S.5.     

387. Mükərrəmoğlu, M. Musiqi dünyamızın “Dan ulduzu”: Gülarə Əliyeva – 85: [tanınmış musiqiçi Gülarə Əliyeva və “Dan ulduzu” ansamblı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.10.     

388. Müslümov, M. “Segah” muğamını ifa edəndə özümü, kimliyimi tapıram: [tarzən, Xalq artisti Möhlət Müslümovla müsahibə] /müsahibəni apardı İntizar İsmayıl //Kaspi.- 2018.- 24-26 noyabr.- S.16.     

389. Müşfiq, Ş. Əməkdar artist İdris Mehdiyev yad edildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.-2018.- 21 noyabr.- S.7.      

390. Müşfiq, Ş. Gülüstan Əliyevanın yaradıcılığında yeni səhifə: “Zabul” film-kompozisiyasının təqdimatı keçirilib: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.    

391. Oruc, K. “Əlilliyi olan şəxslər: fiziki məhdudiyyətdən  sosial inteqrasiyaya”: Kim bilir, bəlkə də onlar  gələcəkdə gözəl bir müsiqiçi olacaqlar: [Gözdən əlil uşaqlar üçün 38 saylı 11 illik  müsiqi məktəbi haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 27 noyabr.- S. 14.    

392. Oruc, K. Bu gün cəmiyyətdə qazandığım  hörməti  atamın verdiyi  tərbiyəyə borcluyam: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovun müsahibəsi] //Üç nöqtə.-2018.- 17 noyabr.- S.12.    

393. Oruc, K. Konservatoriyadan diplomumu alanda artıq iki uşaq atası idim: [Xalq artisti, tarzən Möhlət Müslümov haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 23 noyabr.- S.8.     

394. Paşazadə, S. “Azərbaycan tarını bir daha səhnəyə qaytardılar”: [tarzən Sahib Paşazadənin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.- 2018.- 15 noyabr.- S. 12.     

395. Pişyari, N. “Bu konsert mənim hesabatımdır”: Faytonçu Nazim: İkinci həyatımda mülayim bir insana çevrilmişəm: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 20 noyabr.- S.12.     

396. Rəhmanlı, Ə. Şəki istedadlarından biri: [qarmon ifaçısı İlqar Kərimov haqqında] //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.14.     

397. Rəhmanlı, Ə.M. Yaşasaydı 78 yaşı olacaqdı və çox iş görəcəkdi: [Xalq artisti Baba Mahmudoğlu haqqında] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.12;14.    

398. Rəis, X. Milli-mənəvi sərvətimiz olan muğamın inkişafına mühüm töhfə: Ağdam Muğam Mərkəzində həm məşhur ifaçılarımız öz məharətlərini göstərəcək, həm də gənclər muğam sənətinə cəlb ediləcəklər //Kaspi.- 2018.- 7 noyabr.- S.9.   

399. “Sənət fədailəri”: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında Xalq artisti  Gülxar Həsənovanın anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.5.     

400. Səni bizdən soruşsalar...: Həmkarımızın Pirəbədilə “son köçü”: [fotojurnalist Rafiq Salmanovun vəfatı ilə bağlı] //Xalq qəzeti.- 2018.- 30 noyabr.- S.6.    

401. Sərvaz. Səs sözü, ifa şeirləri tamamlayırdı: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçirilən bədii-musiqili  tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.  

402. Şahanə. Cövdət Hacıyev adına musiqi məktəbi beynəlxalq yarışmaya qatıldı: [ABŞ-ın Florida ştatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Amerika Beynəlxalq Mədəniyyət Assosiasiyası tərəfindən bəstəkar Cövdət Hacıyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Florida keys” beynəlxalq musiqi yarışması haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 21 noyabr.- S.7.     

403. “Şərqin musiqi paytaxtına səyahət”: [Mədəniyyət Nazirliyinin hazırladığı eyniadlı layihə  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 noyabr.- S.7.    

404. Tanınmış xanəndənin yubiley gecəsi: [Muğam Mərkəzində Əməkdar artist Təhmiraz Şirinovun anadan olmasının 70 və yaradıcılığının 50 illiyinin qeyd olunması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.2.    

405. Tanınmış musiqişünas Seyran Qafarov vəfat edib //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S. 5.   

406. Tarzən Məmməd Ağasıyevin xatirəsi anılıb: [Muğam Mərkəzində tarzənin 70 illiyi ilə bağlı keçirilən xatirə gecəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-29 noyabr.- S.5.; Xalq cəbhəsi.-2018.-27 noyabr.- S.16.    

407. Təhmiraz Şirinovun yubiley gecəsi keçirildi: [Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.8.    

408. Ukraynada Maqomayevin xatirəsinə həsr olunmuş müsabiqə yekunlaşıb: [SSRİ Xalq artistinin  xatirəsinə həsr olunmuş I Beynəlxalq vokal mahnı müsabiqəsinin yekunlaşması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.5.     

409. “Uşaq Avroviziya-2018” müsabiqəsində yeni səsvermə qaydaları: [Minskdə keçirilən  mahnı müsabiqəsində Fidan Hüseynovanın çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.8.    

410. Ürəyəyatan zəngulələr: “Yaradanlar və yaşadanlar” layihəsində xanəndə Baba Mahmudoğlu xatırlanıb: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr.- S.1.   

411. Vəliyeva, B. “İsrail tamaşaçıları həddindən artıq həssasdırlar”: Bəyimxanım Vəliyeva: Vətənimi belə bir festivalda təmsil etmək mənim üçün şərəfdir: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 13 noyabr.- S. 12.  

 

Bax: 78; 79; 98; 113; 190; 508; 908  

 

Qara Qarayev – 100

412. Ankarada Cümhuriyyətin 100 illiyi və Qara Qarayevin yubileyi ilə bağlı kitabların təqdimatı: [“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100. Biblioqrafiya”, “Qara Qarayev. Biblioqrafiya” kitablarının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S.2.        

413. Bəşirqızı, Z. Dahi bəstəkarın yubileyinə tələbəsindən kitab hədiyyəsi: Qara Qarayev-100: [Tofiq Bakıxanovun bəstəkarın yubileyi münasibətilə işıq üzü görmüş kitabı haqqında]  //Xalq qəzeti.- 2018.- 8 noyabr.- S.8.      

414. Əliyeva, S. Ankarada Xalq Cümhuriyyəti və Qara Qarayev haqqında kitabların təqdimatı keçirilib: [TÜRKSOY qərargahında M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının eyniadlı biblioqrafik nəşrlərinin təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 13 noyabr.- S.5.  

415. Fərəcov, S. “Qara Qarayevin kino musiqisi” kitabının təqdimatı: [Bəstəkarlar İttifaqında  musiqişünas Nailə Mehdiyevanın eyniadlı nəşrinin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.3.    

416. Qara Qarayev elmi-praktik konfransla anıldı: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında] //525-ci qəzet.-2018.- 8 noyabr .- S.7.     

417. “Qara Qarayevin kino musiqisi” kitabının təqdimatı: [Bəstəkarlar İttifaqında  musiqişünas Nailə Mehdiyevanın eyniadlı nəşrinin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.2.     

418. Qara Qarayevin musiqisi Tokioda səslənib //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.3.           

419. Qara Qarayevin 100 illiyi Tokioda qeyd olundu //Ekspress.-2018.- 27 noyabr.- S.13.     

420. Müşfiq, Ş. İstanbul Kitab Sərgisində Azərbaycanla bağlı nəşrlər təqdim olunub: [Milli Kitabxananın nəşr etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Biblioqrafiya”, “Qara Qarayev. Biblioqrafiya” və Lalə Kazımovanın “Qara Qarayev-həyat və yaradıcılığı haqqında qısa oçerk” adlı kitabların təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 13 noyabr.- S.6.         

421. Ölməz musiqilər tələbə və şagirdlərin ifasında: [Muğam Mərkəzində  “Yeni nəsil dəvət edir” layihəsi çərçivəsində  yubiley münasibətilə keçirilən konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.5.  

422. Söz və musiqi dühalarını birləşdirən sərgi: “Yeddi gözəl” ekspozisiyası Moskvada böyük maraq doğurub //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.1;3.      

423. “Yeddi gözəl” baleti Moskva səhnəsində: [bəstəkarın yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.         

424. Vyanada Qara Qarayevin 100 illiyi münasibətilə konsert keçirilib: [Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.4.; 525-ci qəzet.-2018.- 22 noyabr.- S.7.    

 

Tofiq Quliyev – 100

425. Adı musiqi tariximizə böyük hərflərlə yazılmış görkəmli bəstəkar : [Tofiq Quliyev haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 8 noyabr.- S.12.     

426. “Estrada mahnısı” müsabiqəsinin qalibləri elan olunub: [Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatının yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.1.   

427. Fərəcov, S. Gənc bəstəkarın uğurları: [Xalq artistinin yubileyinə həsr edilmiş “Estrada mahnısı” müsabiqəsndə İlahə İsrafilovanın mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.5.     

428. Lalə. Müasir estradamızda klassik ənənələrin davamı: Tofiq Quliyevin 100 illiyinə həsr edilmiş “Estrada mahnısı” müsabiqəsi qaliblərinin qala-konserti: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.3.      

429. Unudulmaz bəstəkarın xatirə gecəsi: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi nəzdində fəaliyyət göstərən Klassik musiqisevərlər klubunda] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.3.    

 

Hacı Xanməmmədov – 100

430. Azəri, L. Xalq çalğı alətləri ifaçılarının müsabiqəsi: [Milli Konservatoriyada] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3.   

431. Azəri, L. Lirik melodiyaları, şən mahnıları ilə yaşayan sənətkar //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.5.     

432. Seyidzadə, T. Hacı  Xanməmmədovun  yaradıcılıq tapıntıları: [Bəstəkarlar İttifaqında tədbir] //Azad Azərbaycan.-2018.-3 noyabr.- S.7.    

433. Şahanə. Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığı haqqında məruzələr dinlənildi: [Bəstəkarlar İttifaqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.13.    

 

Üzeyir Hacıbəylinin vəfatının 70 illiyi

434. Dadaşova, B. Əbədiyaşar  Üzeyir //Respublika.-2018.- 24 noyabr.- S.5.      

435. Dadaşova, B. 70 il Üzeyir bəysiz: Belə dahinin haqqında nə qədər danışılsa, yazılsa, yenə də azdır //Kaspi.-2018.- 28 noyabr.- S.15.    

436. Əlioğlu, P. Üzeyir Hacıbəylinin şəxsi arxivinin təsviri //525-ci qəzet.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.   

437. Fərəcov, S. “70 il sənsiz”: [bəstəkarın ev-muzeyində  anım günü münasibətilə keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.  

438. Fərəcova, Z. 105 yaşlı “Arşın mal alan”: [Üzeyir bəy Hacıbəyovun operettası haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 18 noyabr.- S.7.   

439. Heydərova, A. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada…: Üzeyir Hacıbəylinin vəfatından 70 il ötür //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.6.    

440. Heydərova, A. Üzeyir dünyası: Bu gün dahi bəstəkarın vəfatından 70 il keçir //Azərbaycan.- 2018.- 23 noyabr.- S.7.   

441. Həsənova, T. Azərbaycandan dünyaya yayılan əbədi Üzeyir işığı //525-ci qəzet.-2018.- 22 noyabr.- S.8.   

442. Hüseynov, F. Dahi bəstəkar vəfatının ildönümündə məzarı önündə anıldı //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.   

443. Qarabağlı, S. Bəşəriyyət var olduqca Üzeyir Hacıbəylinin irsi yaşayacaqdır //Respublika.- 2018.- 27 noyabr.- S.6.  

444. Qurbanqızı, Z. Üzeyir sənəti daim  yaşayacaqdır: [38 saylı 11 illik musiqi məktəbində bəstəkarın “Leyli və Məcnun” operasinin 110 illik yubileyinə həsr  edilən tədbir haqqında] //Respublika.-2018.- 14 noyabr.- S.6.     

445. Məmmədbağıroğlu, Ə. Üzeyir Hacıbəyli itkisi poeziyamızda: Dahi bəstəkara həsr olunmuş  mərsiyə haqqında qeydlər //525-ci qəzet.-2018.- 24 noyabr.- S.23.    

446. Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib //Azərbaycan.-2018.- 24 noyabr.- S.7.      

447. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı rəssamların gözü ilə...: [“Art Tover” qalereyasında  bəstəkarın yaradıcılığına həsr edilmiş plenerin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4. 

 

Bax: 110  

ESTRADA VƏ SİRK

448. Nəsir, Ş. İncəsənətdə mənəvi gözəllik axtarışı: [estrada müqənnisi Süleyman Zeynalov haqqında] //Respublika.- 2018.- 13 noyabr.- S.7.   

 

XALQ YARADICILIĞI

449. Axundov, İ.A. Sazın yaranma tarixi //Hürriyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.13.       

450. Aslan, Q. Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi qarşısında: XIX əsrin  müdrük ozanı, korifey sənətkar //Respublika.-2018.- 18 noyabr.- S.7.    

451. Aşıq İmranın 90 illiyi qeyd edilib: [Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.-2018.-  21 noyabr.- S.6.    

452. Aşıq sənətinin Dədə Şəmşiri”: [Sabunçu Rayon MKS-nin 12 saylı filialında Aşıq Şəmşirin 125 illiyinə həsr edilən eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.6.    

453. Aşıq Şəmşirin 125 illiyi münasibətilə: [Biləsuvardakı Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.   

454. Azayev, Ə.S. Aşıq Əhməd sənəti: [yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.-2018.- 16 noyabr.- S.7.     

455. Azayev, Ə.S. Aşıq Əhməd sənəti //Ədalət.-2018.- 17 noyabr.- S.4.     

456. “Dastan gecələri”ndə “Aşıq Alının Türkiyə səfəri”: [Muğam Mərkəzində eyniadlı dastanın təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 noyabr.- S.3.     

457. Əyyublu, M. Xalq ustad  sənətkarlarını heç vaxt unutmur: [Aşıq  Şəmşir və Sadıq Süleyman haqqında] //Azad Azərbaycan.-2018.- 21 noyabr.- S.7.     

458. “Folklorda metaforik düşüncənin semantikası” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Kredo.-2018.- 29 noyabr.- S.16.   

459. Heydər Əliyev Sarayında “Saz-söz axşamı”: [aşıqların iştirakı ilə keçiriləcək tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.-  21 noyabr.- S.8.     

460. Xanoğlan, V. Alim zəkası və zəhmətinin daha bir bəhrəsi: [Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Babək Qurbanovun tərcümə etdiyi Kalmık xalqının qəhrəmanlıq dastanı “Canqar” haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 28 noyabr.- S.7.   

461. Qaliboğlu, S. “Güney Azərbaycan folkloru”ndan növbəti dastan: [AMEA-nın Folklor İnstitutunda hazırlanan eyniadlı seriyanın VII cildinin işıq üzü görməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.7.     

462. Qubalı, Aşıq H.; Yusifqızı, Ə. Xalq yaradıcılığında deyişmələr xüsusi yer tutur: Kimə görə qayıtdın?; Görmüşəm: [Aşıq Haşım Qubalı və Əfşan Yusifqızının deyişmələrini təqdim edirik] /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.-2018.- 27 noyabr.- S. 13.      

463. Lələdağ, Ə.M. Aşıq Ələsgər Zəngəzur dağlarında //Ədalət.- 2018.- 24 noyabr.- S.13.  

464. Nağdəli Zamanov: “Aşıq Şəmşir Miskin Abdalın layiqli davamçılarından biridir”: [Azərbaycan Tibb Universitetinin tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim-terapevtlə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 16 noyabr.- S.15.   

465. Nəbioğlu, M. Hüseyn Saraclının sonuncu şəyirdi: [aşıq Murad Kövrək (Murad Əli oğlu Sarıyev) haqqında] //Ədalət.-2018.-  13 noyabr.- S.7.     

466. Nizami Xəlilov: “Saz havaları toylarımıza, şənliklərimizə bir gözəllik verir”: “Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş şeir formaları ilə aşıq sənətində mövcud olan şeir şəkilləri bir-birinə oxşayır”: [Bakı Dövlət Universitetinin professoru Nizami Qasım oğlu Xəlilovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.-2018.- 28 noyabr.- S. 13.    

467. Sarıyeva, İ. “Koroğlu aşığı” İmran Həsənovun 90 illik yubileyi keçirildi: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında] //Bakı Xəbər.-2018.- 17-18 noyabr.- S.15.    

468. Teymurqızı, T. Zülfiyyə saz çalanda...: [Aşıq Zülfiyyənin yaradıçılığı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S. 7.  

469. Vəliyev, V. Qazaxda Aşıq Şəmkirin və Aşıq Ələsgərin  xatirəsinə ucaldılmış büstlərin açılışı: [Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinın təşkılatçılığı ilə] //Respublika.- 2018.-2 noyabr.- S.7.

 

Bax: 729; 754; 862; 937      

 

BALET VƏ RƏQS

470. Rəhmanlı, Ə. Xanlar Bəşirovu kim tanımır?: O, bu gün milli rəqs sənətinin dərin bilicisi və əsl təbliğatçısıdır: [rəqqas haqqında] //Kredo.-2018.- 29 noyabr.- S.9.     

471. Şəkidə ustad dərsləri: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən dərslər haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.5.

 

Bax: 61   

 

KİNO

472. “Azərbaycan ailəsi – 2018” film festivalının qalibləri mükafatlandirilib //Azərbaycan.-2018.- 30 noyabr.- S. 3.; Xalq qəzeti.-2018.- 30 noyabr.- S. 5.; Xalq qəzeti.- 2018.- 30 noyabr.- S. 5. Səs.-2018.-30 noyabr.- S.6.     

473. Azəri, L. Kino tariximizi gələcək nəsillərə çatdıracaq dəyərli mənbə: [Nizami Kino Mərkəzində Aydın Kazımzadənin “Kino və zaman” kitabının təqdimatı] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.1-2.     

474. Babayeva, A. Canlı əfsanə: [Musiqi Kollecində Xalq artisti, tanınmış aktyor Rasim Balayevin 70 illiyinə həsr olunmuş eyniadlı gecənin keçirilməsi haqqında] //İki sahil.-2018.- 9 noyabr.- S. 12.     

475. Bağırova, X. Sənətkar təbəssümünün işığı: Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 70 yaşında //525-ci qəzet.-2018.- 28 noyabr.- S.7.     

476. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində “Vəhdət” filminin ilk nümayişi olub: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) sifarişi ilə hazırlanmış eyniadlı sənədli filmin təqdimatı haqqında] //Yeni Azərbaycan. - 2018.- 30 noyabr.- S.4.    

477. Bayramov, E. “Bu qalibiyyət bir qədər tez oldu”: ABŞ-da film festivalın qalibi olan Elmar Bayramov: Təcrübəmizi inkişaf etdirmək, kino biliyimizi artırmaq, daha böyük auditoriyaya çıxmaq üçün Amerikaya getdik: [rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 15 noyabr.- S. 14.  

478. Əliyev, Y. Canlı əfsanə Musiqi Kollecində: Rasim Balayev: Bu, tələbələrin mənimlə deyil, mənim tələbələrlə görüşüm oldu //Azərbaycan müəllimi.-2018.- 9 noyabr.- S.13.    

479. Əsgərov, H. Ana rollarının mahir ifaçısı: (Xalq artisti Nəcibə Məlikovanın ekran yaradıcılığı haqqında) //Respublika.- 2018.- 27 noyabr.- S.6.  

480. Gənc kinematoqrafçının layihəsi mükafat qazanıb: [Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşan Malatya Beynəlxalq Film Festivalında Rüfət Kərimzadənin mükafat qazanması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.8.     

481. Hüseynov, Ə.M. Şahmarın təbəssümü: [aktyor Şahmar Ələkbərovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.31.     

482. Qasımov, E. Əhməd haradadır?!: Əməkdar artist Elxan Qasımovun Milli.Az-a müsahibəsi //Bizim yol.-2018.- 21 noyabr.- S.15.    

483. Mükərrəmoğlu, M. Milli kino sənətimizin tarixinə qiymətli töhfə: [Nizami Kino Mərkəzində Aydın Kazımzadənin “Kino və zaman” kitabının təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 29 noyabr.- S.7.    

484. Mükərrəmoğlu, M. Onu Çarli Çaplinə bənzədirdilər: [tanınmış aktyor Fazil Salayev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 18 noyabr.- S.7.     

485. “Nar bağı” daha bir festivalda mükafat qazanıb: [İlqar Nəcəfin hazırladığı eyniadlı filmin Polşanın Lüblin şəhərində keçirilmiş “Golden Anteaters-2018” kinofestivalında mükafat qazanması haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.8.   

486. Narkomaniyanın doğurduğu faciələrdən bəhs edən film-tamaşa nümayiş olunub: [Nizami Kino Mərkəzində “Bəla” film-tamaşasının ictimai nümayişi] //Azərbaycan.- 2018.- 4 noyabr.- S.3.   

487. Nicat, Ə. 100 Böyük Azərbaycanlı: Hüseyn Seyidzadə //Hürriyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.13.    

488. Rza Rzayev: “Bizim üçün Sadiqlik ən önəmli dəyərdi”: [aktyor, rejossor və ssenaristlə müsahibə] /müsahibəni apardı Cəfər Mənsimi //Ədalət.-2018.- 30 noyabr.- S.4.    

489. Səfərova, S. Hollivudda məşhur filmlərdə çəkiləcəyəm: [istedadlı yeniyetmə Rüfət Məmmədov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.-2018.- 2 noyabr.- S.11.     

490. Səlimova, R. Sevgimiz filmdə başlayıb, filmdə bitdi: [aktrisa Rəna Səlimovanın Milli.Az-a müsahibəsi] //Bizim yol.-2018.- 28 noyabr.- S.15.      

491. Şəymən. Kino ancaq kino deyil: Qan Turalı: Dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlarla manat vəsait bir neçə yox, onlarla filmə sərf edilsəydi, bu sahədə daha çox effektiv nəticələrə nail olardıq: [yazarın kino sahəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı fikirləri] //Şərq.-2018.- 9 noyabr.- S. 13.  

 

Bax: 100; 104; 125; 219; 530; 537; 598; 599

 

IX “START” Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı

492. Fariz. “START” Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı başlayır: 72 film beynəlxalq, 28 ekran əsəri isə yerli müsabiqədə yarışacaq: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.1;5.   

493. Hüseynov, F. Gənc kinematoqrafçılara özlərini təsdiq etmək üçün imkan: “START” qısa filmlər festivalında 100 yerli və xarici ekran əsəri nümayiş olunacaq: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.4.     

494. Hüseynov, F. “Start”ın sonu: Beynəlxalq qısa filmlər festivalı başa çatdı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.1;8.   

495. 100 film “Qızıl nar” uğrunda yarışacaq //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.2.   

 

Rasim Ocaqov – 85

496. Abbaslı, T. Rasim Ocaqov Ekranı: Həyatın əksər iz-üzlərini nümayiş etdirmiş bu bədii-sənədli “Güzgü”də müəllifinin xarakterik cizgiləri də görünmədə... //Mədəniyyət.- 2018.- 23 noyabr.- S.6.    

497. Eyni gündə doğulan görkəmli kino xadimlərinin xatirəsi anılıb: [Həsən Məmmədovun 80 və Rasim Ocaqovun 85 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.2.     

498. Görkəmli kinorejissor Rasim Ocaqovun 85 illiyi Şəkidə təntənə ilə qeyd olunub //Xalq qəzeti.-2018.- 25 noyabr.- S.5.    

499. Görkəmli kinorejissorun xatirəsi böyük məhəbbətlə anılıb //Xalq qəzeti.-2018.- 25 noyabr.- S.5.    

500. Kinonun ocağı – muzeyləşən otaq... //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.2.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 23 noyabr.- S.7.    

501. Lalə. “Şəki, mən səni sevirəm”: Rasim Ocaqovun 85 illiyi ilə bağlı müsabiqəyə yekun vurulub: [Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının keçirdiyi eyniadlı müsabiqə haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.2.    

502. Milli kinonun iki əfsanəsi: Rasim Ocaqovun 85, Həsən Məmmədovun 80 illiyi qeyd olundu: [tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyətin nümayəndələri II Fəxri xiyabana gələrək sənətkarların məzarını ziyarət edib] //Ekspress.-2018.- 23 noyabr.- S.13.    

503. Mükərrəmoğlu, M. “Şəki, mən səni sevirəm”: Rasim Ocaqov – 85 //Xalq qəzeti.- 2018.- 23 noyabr.- S.11.   

504. Rasim Ocaqovun xatirəsi anılıb: [kinorejissorun xatirə günü münasibətilə keçirilən anım tədbiri haqqında] //Həftə içi.- 2018.- 23 noyabr.- S.8.    

505. Rasim Ocaqovun 85 illiyi doğma şəhərində qeyd edilib: [Şəki şəhərində] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.   

 

Həsən Məmmədov – 80

506. Kinomuzun Dədə Qorqudu...: [Xalq artisti Həsən Məmmədov haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 23 noyabr.- S.12.   

507. Mükərrəmoğlu, M. O, kinomuza özgə bir təravət gətirmişdi: Həsən Məmmədov – 80 //Xalq qəzeti.- 2018.- 30 noyabr.- S.6.   

508. Müşfiq, Ş. “Sənət fədailəri”ndə Gülxar Həsənova və Həsən Məmmədov yad edildi: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında] //525-ci qəzet.- 2018.- 28 noyabr.- S.7. 

 

Bax: 497; 502  

 

Azərbaycan Kinosu Günü – 120

509. Ali məktəblərdə “Azərbaycan kinosu günləri” davam edir: [yubileylə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və Dövlət Film Fondunun dəstəyi ilə keçirilən kino günləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr.- S.3.   

510. Ali təhsil müəssisələrində “Azərbaycan kinosu günləri”: [Azərbaycan kinosunun 120 illik yubileyi ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.   

511. Xızıda “Yarımçıq xatirələr” filmi nümayiş olunub: [Elxan Cəfərovun hazırladığı eyniadlı film haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.5.; Xalq cəbhəsi.-2018.- 15 noyabr.- S.16.   

512. “Kinoklub”un ilk axşamında “Acı ay” nümayiş etdirilib: [Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan kinosunun 120 illik yubileyi ilə əlaqədar Roman Polanskinin çəkdiyi eyniadlı bədii filmin] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.    

513. Müşfiq, Ş. “Yarımçıq xatirələr” Xızıda nümayiş olundu: [Xızıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində Elxan Cəfərovun hazırladığı filmin nümayişi] //525-ci qəzet.-2018.- 15 noyabr.- S.7.    

 

TEATR

514. Azərbaycanlı aktyor beynəlxalq festivalın birincisi olub: [Əməkdar artist Şövqü Hüseynovun Təbrizdə “Əlif” beynəlxalq teatr festivalında iştirakı haqqında] //Həftə içi.-2018.- 29 noyabr.- S.8.      

515. Azərbaycanlı rejissor Tbilisidə tamaşa hazırlayıb: [İradə Gözəlovanın hazırladığı  Hellados əsəri Axmeteli Dövlət Dram Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.   

516. Bakı Uşaq Teatrı festivala iki tamaşa ilə gedib: [Türkiyənin Bilecik şəhərinə] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.4.    

517. Bürcəliyev, A.M. “Mənə dəli dedilər”: [Əməkdar artist Rəhilə Məmmədova haqqında] //Hürriyyət.- 2018.- 20 noyabr.- S.13.    

518. Bürcəliyev, A.M. Unudulmayacaq sənətkar haqda xatirələri: [teatr və kino aktyoru Məhəmməd Bürcəliyev haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.6.; Kaspi.-2018.- 27 noyabr.- S.15.    

519. Ceyhun Dadaşov: Mənim yaradıcılığımı əlimdən almaq mümkün deyil: [Rebus Teatrının yaradıcısı və rəhbəri, aktyor və rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2018.- 1 noyabr.- S.12.    

520. Cəfərov, E. Teatr olmasa, dünyada nəsə dəyişərmi? //Kaspi.- 2018.- 1 noyabr.- S.11.    

521. Cəfərov, N. Hər bir  teatr özünün  maraqlı repertuarı ilə tanınır: [müsahibimiz Ağdam Dövlət Dram Teatrının rəhbəri Novruz Cəfərovdu] /müsahibəni apardı Ağalar İdrisoğlu //Azad Azərbaycan.-2018.- 27 noyabr.- S.7.     

522. Duxovnaya, L. Yaxşı aktrisa olmaq dəhşətli dərəcədə çətindir, amma mümkündür...: [Xalq artisti Lyudmila Duxovnaya ilə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.6.  

523. “Evlən, oğul, evlən!..”: Başqırd müəlliflərin əsəri Lənkəran teatrında: [Adil Zeynalovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.   

524. Əhmədova, A. “Teatr heç vaxt mənim ailəm ola bilməz”: Aynur Əhmədova: “Paxıllıq olmasa bütün qadınlar gənc qalar”: [Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının artrisası ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.- 2018.- 29 noyabr.- S. 12.    

525. Əlləz, S. Bir-birini 7-ci sinifdən tapan cütlük: Sənan Əlləz: “Deyirlər ki, sevən göz kor olur, amma bu gün gözəllik baxımından mənim üçün ən gözəl qadın Leyladır”: Leyla Əlləz: “Sənanla evlənmişəmsə, deməli, o, hər baxış bucağından mənim idealımdır”: [gənc aktyor, aparıcı Sənan Əlləz və xanımı jurnalist Leyla Əlləzlə müsahibə]   /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Kaspi.- 2018.- 2 noyabr.- S.13.    

526. Əşrəf, S. “Ölməyən kral”: [rejissor Ərşad Ələkbərzadənin “Kral ölür” tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.28-29.   

527. Həmidə. Bir səfərdə iki tamaşa: [Yuğ Dövlət Teatrının Türkiyənin Adana şəhərində keçirilən beynəlxalq teatr festivalında iştirak etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.7.     

528. Kazımlı,  M. Xalq artistlərinin qucağında böyümüşəm: Mirsənan Kazımlı: Atam aktyor olmaq istəyimi eşidəndə, qəti şəkildə etiraz etdi. İki il mübarizə aparmalı oldum: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Teatr və kino aktyorluğu” ixtisası üzrə təhsil alan aktyor, Əməkdar artist Nicat Kazımovun oğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2018.- 16 noyabr.- S. 11.      

529. Qasımov, M. “Bilik Fondunun dəstəyi ilə qarşıda görəcəyimiz işlər çoxdur”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, “Yuğ” Teatrının aktyoru Məmmədsəfa Qasımovla müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Qarayeva //525-ci qəzet.-2018.- 15 noyabr.- S.8.     

530. Qədir, C. Azərbaycan teatrı və kinosunun Şərifzadə fenomeni //525-ci qəzet.-2018.-17 noyabr.- S.23.     

531. Quliyev, Q. “Əsl yaradıcı insanın şəxsi həyatı olmur”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Qabil Quliyevin  müsahibəsi] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.-2018.- 24 noyabr.- S. 12.     

532. Quliyev, Q. Sevdiyi xanıma hisslərini etiraf edə bilməyən Xalq artisti: Qabil Quliyev: “Bu gün onları heç kim tanımır, amma məni çoxları tanıyır”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəis Xəyalə //Kaspi.-2018.- 16 noyabr.- S.12.     

533. Qurbanlı, R. “Hec nəyin  xeyri olmadı”: [aktyor Kamil Məhərrəmov haqqında] //Üç nöqtə.-2018.- 21 noyabr.- S.12.    

534. Qusar teatrı “Hərənin öz ulduzu” ilə Xaçmaza gedib: [Laləzar Hüseynovanın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.5.     

535. Lalə. “Arşın mal alan” yenidən Türkiyə səhnəsində: Üzeyir bəyin ölməz əsəri yeni quruluşda Samsunda tamaşaya qoyulub: [Hafiz Quliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

536. M.A.P. dünyanın müasir teatr nümunələrini təqdim edəcək: Festival proqramına doqquz ölkə teatrlarının 16 tamaşası daxildir: [Bakıda ikinci M.A.P. Beynəlxalq Teatr Festivalının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.      

537. Mehdi Məmmədovun 100 illiyi qeyd edilib: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Həftə içi.-2018.- 22 noyabr.- S.8.; Cümhuriyət.-2018.- 22 noyabr.- S. 14     

538. Mirməmməd, G. M.A.P. festivalı “sərhədsiz teatr” konsepsiyasını təqdim edir: [Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən  festival haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.1;5.     

539. Mirməmməd, G. Memorandum teatr məkanını genişləndirməyə zəmin yaradacaq: [Teatr Xadimləri İttifaqında Azərbaycan və Gürcüstan arasında yaradıcılıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə həsr edilmiş konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.1;4.   

540. Mükərrəmoğlu, M. Uşaqların sevimli ünvanı: [Bakı Uşaq Teatrının uğurları haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 4 noyabr.- S.6.   

541. Nizamiqızı, H. Ruhun intiqam yanğısı: Və ya dönə-dönə ölmək məcburiyyəti: [Yuğ Dövlət Teatrında  Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı “Cəngəllikdə”  tamaşasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.7.     

542. Pantomima səhnəsində yeni tamaşa: Yaradıcı böhran şəxsi böhrana qarışanda: [Bəxtiyar Xanızadənin hazırladığı  “d`Dorian” adlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.7.     

543. “Payız sonatası” Tbilisi səhnəsində: [İlqar Safatın hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.7.    

544. Pərvin. Bircə arşın...: [Marionet teatrı haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 17 noyabr.- S.15.     

545. Pirimova, N. “Təbəssümünü gizlətmə”: [rejissor Fikrət Sultanovun hazrladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.-2018.- 22 noyabr.- S.12.    

546. Rəsulov, T. “Ortodoksal teatr tənbəl aktyor nəsli yetişdirir”: “Poliqon” teatr platformasının və dOM teatrının müəllifi Tərlan Rəsulovla müsahibə /müsahibəni apardı Könül Cəfərova //Kaspi.- 2018.- 29 noyabr.- S.12.  

547. Rüstəmov, E. Nağılçı-Yedigeydən manqurta...: Elşən Rüstəmov: Qərara gəlmişdik ki, hamımız manqurt obrazında olaq: [Əməkdar artistin yeni tamaşa haqqında fikirləri] //Bizim yol.- 2018.- 2 noyabr.- S.15.     

548. Səlimov, E. “Azərbaycanın mədəniyyətlərə açıq olması çox xoşdur”: Emil Səlimov: Fransa teatral ölkə deyil. Orada sizin alışdığınız teatr münasibətləri də yoxdur: [Fransada yaşayan həmyerlimizin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Gülcahan Mirməmməd //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.5.     

549. Şabranda dram dərnəyinə “Xalq teatrı” adı verilib //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.4.    

550. Şahanə. “YUĞ” Teatrı beynəlxalq festivalda: [Türkiyədə keçirilən V Şəhər Teatrları Görüşü Festivalında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.13.    

551. “Şanlı Vətən” tariximizi yada salır: [Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovun hazırladığı eyniadlı tamaşa Bakı Bələdiyyə Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.      

552. Tural. Daşkənddə Xalq artisti Firudin Səfərovun 85 illiyi qeyd edilib //Palitra.-2018.- 21 noyabr.- S.13.     

553. Yaqubov, Ş.  “Aktyor yaşa  dolduqca sanballı  əsərlərdə  oynamaq istəyir”: Şıxı Yaqubov:Gecə saat 3-də rol verib, səhər  8-də isə tamaşaya çıxmışam: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktyorunun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.-2018.- 20 noyabr.- S.12.    

554. “Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini”: Bilik Fondunun tələbə dərnəyi Şamaxıda tamaşa göstərib: [Şamaxı Rayon Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən ədəbi-bədii tədbir  haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.    

555. Zeynallı, C. “... yorğan-döşəyini teatra göndərim”: [Azərbaycan teatrına mizan-düzən verən sənət fədaisi  Aleksandr Tuqanovun Cəfər Cabbarlı ilə tanışlığı] //525-ci qəzet.-2018.- 17 noyabr.- S.12.    

556. Zülaloğlu, A. Lənkəran teatrında yeni tamaşa: [Əməkdar artist Adil Zeynalovun və Əlibala Əskərovun “Evlən, oğul, evlən!..” tamaşası haqqında] //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.  

 

Bax: 319 

 

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı – 50

557. Dadaşova, Ş. Sumqayıt Dövlət Dram  Teatrı 50  yaşını  qeyd edib: [Mədəniyyət  naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edib] //İki sahil.- 2018.- 1 noyabr.- S.13.   

558. 50 yaşlı Sumqayıt teatrı: [yubiley gecəsində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Kaspi.- 2018.- 1 noyabr.- S.10.    

559. 50-ci mövsümün ilk premyerası: [teatrın yubileyi münasibətilə Ayla Osmanovanın hazırladığı “Kim güclü, kim ağıllı?” tamaşasının premyerası haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.7.   

560. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 50 illik yubileyi qeyd edilib: [Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edib] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 1 noyabr.- S.6. 

561. Sumqayıt teatrı uşaqların da zövqünü oxşamağa çalışır: [məktəblilərin qısa tətil günlərində hazırlanmış yeni tamaşaların nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.4.     

 

V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı

562. Azəri, L. Bakıda növbəti Beynəlxalq Teatr Konfransı keçiriləcək: “XXI əsrin teatr fəlsəfəsi: mövcudluq konsepsiyası” //Mədəniyyət.- 2018.-2 noyabr.- S.2.    

563. Azəri, L. Bakıda növbəti görüşədək...: [Konfransın Təşkilat komitəsinin icraçı katibi Şaiq Səfərovun mövzu ilə əlaqədar fikirləri] //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.2.  

564. Azəri, L. “Dünyada teatrın problemləri də, ona olan sevgi də eynidir”: V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı barədə təəssüratlar //Mədəniyyət. - 2018.- 9 noyabr.- S.5.   

565. Azəri, L. Teatr özünü necə yaşatmalı? //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.3.   

566. Bakı teatr konfransı böyük əhəmiyyət daşıyır: [konfransın iştirakçısı, Tehran Dramatik Mərkəzinin şöbə müdiri Atabak Nadirinin fikri] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 6 noyabr.- S.16.    

567. Bakı V Beynəlxalq Teatr Konfransı dünyanın nüfuzlu teatr xadimlərini yenidən bir araya gətirib: [Mədəniyyət Nazirliyi, TXİ və AMEA-n birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan konfransın açılış mərasimində Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2018.-6 noyabr.- S.9.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.5.   

568. Bakı V Beynəlxalq Teatr Konfransına yekun vurulub: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında] //Azərbaycan.- 2018.-7 noyabr.- S.7.   

569. Bakıda beynəlxalq teatr konfransı: [konfransın açılışında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 6 noyabr.- S.16.; Həftə içi.- 2018.- 6 noyabr.- S.8.    

570. Cəfərova, K. Hamımız bir qədər Hamletik...: Beynəlxalq Teatr Konfransından fikir mozaikası //Kaspi.- 2018.- 8 noyabr.- S.10.     

571. “Euronews” kanalında V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı haqqında süjet yayımlanıb //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.6.     

572. Əliyev, İ.H. V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının iştirakçılarına: [ölkə Prezidentinin təbrik məktubu] //Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.6.; Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.2.   

573. Gülcahan. Çağdaş zaman və sənət: teatr prosesi fəlsəfi baxımdan necə görünür? //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.3.   

574. Hüseynzadə, F. Ermənistanın iflası və özünü təcridi daha da dərinləşəcək: [məqalədə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin konfransın açılış mərasimində etdiyi çıxışı da var] //Palitra.- 2018.- 6 noyabr.- S.11.   

575. İranlı qonaq Milli Kitabxanada: [konfransın iştirakçısı, İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və Kitabxanalar üzrə baş müdiri Məhəmməd Pur] //Mədəniyyət.-2018.-9 noyabr.- S.4.          

576. XXI əsr teatr fəlsəfəsi: mövcudluq konsepsiyası: Bakıda V Beynəlxalq Teatr Konfransı keçirilir //Ekspress.- 2018.- 6 noyabr.- S.13.   

577. Lalə. ASSİTEJ mədəni müxtəlifliyi bir araya gətirir: [konfrans çərçivəsində UNESCO nəzdində Uşaq və Gənclər Teatrları ASSİTEJ-in prezidenti İvetta Hardi ilə görüş] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr .- S.5.      

578. Lalə. Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı təcrübə və fikir mübadiləsi üçün mühüm imkandır //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.5.     

579. Lalə. Mədəniyyət naziri beynəlxalq konfransın qonaqlarını qəbul edib: [Əbülfəs Qarayevin  konfrans iştirakçıları ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2018.-7 noyabr.- S.7.   

580. Lalə. XXI əsr teatr fəlsəfəsi: mövcudluq konsepsiyası: V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı keçirildi //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.1;3.    

581. Mirməmməd, G. Dildən zəngin bir dil var ki...: [konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.1;5.    

582. Mirməmməd, G. Yeni teatr üsulu?: Hərəkət sözdən əvvəl var olub...: [konfrans çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən gəlmiş sənət adamlarının ustad dərsləri haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.5.     

583. Müşfiq, Ş. Bakıda V Beynəlxalq Teatr Konfransı işə başladı: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında “XXI əsr teatr fəlsəfəsi: mövcudluq konsepsiyası” adı altında keçirilən konfrans haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 noyabr.- S.1;7.   

584. Nəzrin. ASSİTEJ prezidenti Gənc Tamaşaçılar Teatrında: [konfrans çərçivəsində İvetta Hardi ilə keçirilən görüş haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 8 noyabr.- S.7.  

585. Rəis, X. V Beynəlxalq Teatr Konfransı qonaqların gözü ilə //Kaspi.- 2018.- 8 noyabr.- S.12.   

586. Sarıyeva, İ. Bakıda beynəlxalq teatr konfranslarının tarixi yüksəliş dinamikası...: Birdən beşədək... //Bakı Xəbər.-2018.- 8 noyabr. - S. 15.    

 

Xalq artisti Amaliya Pənahovanın vəfatı ilə bağlı

587. Abdullayeva, S. Səhnəmizin Amaliyasının xatirələrə son yolçuluğu...: Pərdə qapanır, işıqlar yanır //İki sahil.-2018.- 9 noyabr.- S. 10.     

588. Aktrisanın son istəyi...: Ərinin yanında dəfn olunmasını vəsiyyət edib //Ekspress.-2018.- 9-12 noyabr.- S. 2;13.      

589. Amalya Əliş qızı Pənahova: [vəfatı haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 9 noyabr.- S. 4.; Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S. 2.    

590. Azərbaycanın Xalq artisti Amaliya Pənahova son mənzilə yola salınıb //Azərbaycan.- 2018.- 11 noyabr.- S. 8.  

591. Fərəcov, S. Sənət fədaisi ilə vida: Görkəmli aktrisa Amalya Pənahova son mənzilə yola salındı //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.3.    

592. Xalq artisti Amaliya Pənahova vəfat edib: [Əməkdar artistlər – Sənubər İsgəndərli, Nərgiz Cəlilova, Mehriban Xanlarova və Xalq artisti Fatma Mahmudovanın ürək sözləri] //Cümhuriyət.-2018.- 9-12 noyabr.- S. 14.      

593. Məhərrəmova, T. Sənətdə iz qoyan qüdrətli qadın: 50 ildən çox kino və səhnə fəaliyyəti, 500-dən artıq obraz və ya sadəcə - Amaliya Pənahova //Kaspi.- 2018.- 9-12 noyabr.- S. 6.   

594. Məmmədqızı, T. “Amaliya Pənahova  əfsanəvi aktrisa idi”: [Mərahim Fərzəlibəyov Xalq artistinin sənəti  haqqında] //Şərq.-2018.- 13 noyabr.- S. 13.     

595. Müşfiq, Ş. Azərbaycan incəsənətinin Amaliya Pənahova itkisi //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.12.   

596. Oğuz, B. Nargilə kimi qədəm qoyduğu səhnəni teatr kraliçası kimi tərk etdi: Ölümü ilə də çoxlarına örnək olmağı bacaran ustad sənətkar – Amaliya Pənahova: [sənətkar haqqında aktyorların fikirləri] //Hürriyyət.-2018.- 15 noyabr.- S.11.    

597. Oğuz, B. Nargilə kimi qədəm qoyduğu səhnəni teatr kraliçası kimi tərk etdi: Ölümü ilə də çoxlarına örnək olmağı bacaran ustad sənətkar – Amaliya Pənahova: [sənətkar haqqında aktyor və rejissorların fikirləri] //Hürriyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.11.   

 

Bax: 107

 

Akademik Milli Dram Teatrı

598. Abbaslı, T. Böyük aktyorun həyat OBRAZı: Sənət səhnəsində yüzlərlə obraz yaratmış Abbas Mirzə Şərifzadənin YAŞAM “rol”u... //Mədəniyyət.-2018.-16 noyabr.- S.6.    

599. Abbaslı, T. Əsl xəlqi XALQ ARTİSTİ: Bütün zamanların fenomeni, ayrıca bir sənət odası, sənətkarlıq “ada”sı – Əliağa Ağayev... //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S. 6. 

600. “Aytmatov və teatr” festivalında “Manqurt” göstərilib: [qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun 90 illik yubileyinə həsr olunan eyniadlı  festivalda İzamə Babayevanın hazırladığı tamaşanın  nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr. - S.4.    

601. “Cəhənnəm sakinləri” Şamaxıya gedib: [Milli Dram Teatrının kollektivinin səfər çərçivəsində Azərpaşa Nemətovun  və Anar Sadıqovun  hazırladığı eyniadlı tamaşanı  nümayiş etdirməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.7.    

602. “Cəhənnəm sakinləri” tamaşası Şamaxıda maraqla qarşılanıb: [teatrın kollektivinin səfər çərçivəsində Azərpaşa Nemətovun  və Anar Sadıqovun  hazırladığı eyniadlı tamaşanı  nümayiş etdirməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2018.- 24 noyabr.- S.16.    

603. Əliqızı, Ş. O, öz illərini götürüb mənə verdi ki...: [teatrın aktrisası Şəhla Əliqızı ilə söhbət] /söhbətləşdi Samirə Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.23.    

604. Əməkdar artist Bişkekdə mükafata layiq görülüb: [Mehriban Xanlarova] //Mədəniyyət.-2018.- 21 noyabr.- S.7.    

605. Həsənoğlu, R. “Çox gözəl bir ideyam var idi, şikəst elədilər...”: [Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Kamil Həmzəoğlu //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.10-11.   

606. Qastroldan festivala...: [teatrın Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarına qastrol səfərindən sonra  Qırğızıstanda keçirilən beynəlxalq teatr festivalında iştirak etməsi haqqında] /Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.7.    

607. Milli Dram Teatrı Bolqarıstan teatrı ilə əməkdaşlıq edəcək //Mədəniyyət.-2018.-9 noyabr.- S.7.     

 

Həsən Turabov – 80

608. Hüseynov, F. Yaratdığı obrazlarla qəlblərdə yaşayan sənətkar: Xalq artisti Həsən Turabovun 80 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirildi: [Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.-2018.-16 noyabr.- S.1;3.     

609. Xalq artisti Həsən Turabov doğma sənət ocağında yad olunacaq: [Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2018.-2 noyabr.- S.3.    

610. Qədir, C. Azərbaycan mədəniyyətində Həsənağa Turabov fenomeni //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.23.  

611. Mirməmməd, G. Yaşasaydı deməyin…: [Xalq artistinin yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.-2018.-21 noyabr.- S.6.     

612. Mükərrəmoğlu, M. Yaratdığı obrazlarla qəlblərdə yaşayan sənətkar: Xalq artisti Həsən Turabovun 80 illik yubileyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2018.- 20 noyabr.- S.13.    

613. Şahanə. Həsən Turabovun 80 illiyi qeyd olunub: [Akademik Milli Dram Teatrında] //525-ci qəzet.-2018.- 17 noyabr.- S.13.    

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

614. Bəhram Osmanov: “Rejissor zamandan geri qalanda getməyi bacarmalıdır”: [teatrın baş rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Cəfərova, Dağlar Yusif //Kaspi.-2018.- 22 noyabr.- S.10-11.    

615. İdrisoğlu, A. Öz zəhməti ilə ucalan aktrisa: [aktrisa Mehriban Abdullayeva haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 6 noyabr.- S.5.    

616. İdrisoğlu, A. Rejissorların sevimli aktyoru: [Elnur Hüseynov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.     

617. Məmmədova, S. “Hər il oynadığım obrazlarımın doğum gününü qeyd edirəm”: [teatrın aktrisası Səbinə Məmmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Oruc //Üç nöqtə.-2018.- 9 noyabr.- S. 12.      

618. Oruc, K. Ömrünün yarım əsrini sənətinə həsr edən aktyor: Yasin Qarayev: Teatra dəvətnamə apara-apara qızın ağlını başından aldım //Üç nöqtə.- 2018.- 2 noyabr.- S.9.   

619. Rəhimli, İ. Sadəliyin səmimiyyət işığı: [Xalq artisti Yasin Qarayev haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.6.; Azad Azərbaycan.-2018.- 17 noyabr.- S.7.   

620. Təbrizdən mükafatla, Həmədandan diplomla: [teatrın  aktyoru Şövqi Hüseynovun İranın Təbriz şəhərində keçirilən “Əlif” beynəlxalq teatr festivalında və Lənkəran Dövlət Dram Teatrının  25-ci Beynəlxalq Uşaq və Gənclər Teatr Festivalında mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.2. 

 

Bax: 584     

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

621. “Arşın mal alan” pantomim janrında: Musiqili teatrın gəncləri xarici qonaqları təəccübləndiriblər: [teatrın əməkdaşı Zaur Əliyevin hazırladığı eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.3.     

622. Bəşirqızı, A. Zəif olsan, parçalayarlar...: Afaq Bəşirqızı: “Moşu xoşbəxtliyin qafiyəsini tapsaydı, çox böyük bədbəxtlik olardı”: [Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.-2018.- 17-19 noyabr.- S.9;13.     

623. Əliyev, B. 3 nəhəng aktyor hələm-hələm ələ düşmür: [Əməkdar artist Bəhram Əliyevin “Hicran” tamaşası haqqında müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 17 noyabr.- S.15.   

624. Əzizov, Ə. Atası tərəfindən həbs olunması üçün polisə aparılan Əməkdar artist: [aktyor Əzizağa Əzizovla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Əziz //Kaspi.-2018.- 30 noyabr.- S.12.     

625. Qartal, N. “Hicran”ın sirri 30 il sonra açıldı: [Əməkdar artist Novruz Qartalın eyniadlı tamaşa haqqında müsahibəsi] //Bizim yol.-2018.- 16 noyabr.- S.15.   

626. Musiqili teatr balacalara sənət hədiyyəsi hazırlayır: [Elməddin Dadaşovun  hazırladığı “Buratino” nağıl-tamaşasının  nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.   

627. Musiqili teatrda “Çarəsiz sərnişinlər”: [Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı eyniadlı  tamaşanın nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 23 noyabr.- S.3.    

628. Müşfiq, Ş. “Toya bir gün qalmış” yaşananlar: [Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovun hazırladığı  eyniadlı tamaşa teatrın səhnəsində] //525-ci qəzet.-2018.- 24 noyabr.- S.16.    

629. Nadir, Z. Kimdir müqəssir?: [teatrın yeni tamaşası haqqında] //Olaylar.- 2018.- 1 noyabr.- S.10.   

630. Ölkəmiz beynəlxalq teatr forumunda təmsil olunacaq: [Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində keçirilən forumda  teatrın direktoru Əliqismət Lalayevin iştirak  etməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 16 noyabr.- S.3.    

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

631. Məhərrəmova, T. Uzun, incə bir yolun sonu...:  Azərbaycan musiqisi Dərvişini itirdi: [teatrın aktyoru Novruz Novruzlunun vəfatı ilə bağlı] //Kaspi.-2018.- 21 noyabr.- S.6.    

632. Mirməmməd, G. Qəmli bir eşq hekayəsi...: [teatrda “Jizel” baletinin nümayiş olunması haqqında] //525-ci qəzet.-2018.- 21 noyabr.- S.7.    

633. Opera və Balet Teatrına yeni baş dirijor və musiqi rəhbəri təyin edilib: [Əyyub Quliyevin rəhbər təyin edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 9 noyabr.- S.4.     

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ŞEİRLƏR

634. Abbas, S. İnsan öz-özünə sığışmayanda; Görüşmək nə yaxşıdır; Şirin yar; Gəlməz və s. //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.11.  

635. Abdıyev, E. Sənə sənsizlikdən salam yollayıram...: Batırın məni; Ölüm; İki ilk; Tənhalıq; İnan; Adalar; Dönə bilsəm; Bu gecənin şeiri; Rəngsizlik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.27.  

636. Abdulla, C. Xalq el şairlərinin yaradıcılığına daha çox müraciət edir: Daşa yazıram; Nəmli gözlərin; Dönməyəcək; Elə bilirdim və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 23 noyabr.- S. 13.  

637. Abdullazadə, A. Bəxtimizin kitabı: Novruzəli; Qurbanəli bəy; Usta Zeynal; Şeyx Nəsrullah; İskəndər; Hacı Həsən Ağa; Molla Abbas; Anamın kitabı //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.14-15. 

638. Alim, S. İnsan ömrünün fotosu; Hər şey qocalığa məhkumdu...; Ölümlə yaşamağın arasında; Allah da sözümə baxmır; Bu dünyadan küsmək olmur; Zəng çatmasa, bağışla; Torpaq örtdü üzümüzü; Qurd kimi ulamaq; Əsgər məktubu //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.21.  

639. Baxşəliyev, Ə. Mənə çatmadı; Bir həsrət qalıb; Varaqla məni //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.29.  

640. Bayramlı, Z. Dünya; Vətən və sərhəd; Dünya və dağlar; Gör nə gözəldir və s. //Ədalət.- 2018.- 7 noyabr.- S.14. 

641. Cəfər, M. Bir mənzum məktuba cavab //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.21.  

642. Çeşməli, D. Əyilməz dirəyim mənim; Dəymir: Əmim Kərəm Vəlioğlunun xatirəsinə; Yolumun üstə; Yaşadım səni və s. //Ədalət.- 2018.- 14 noyabr.- S.8.  

643. Çəmənli, V. “Gedir dayanmadan zamanın köçü”: Müxəmməs: (Aşıq Haşıma həsr olunur); Atar; Olmur; Gəldi və s.:   /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.-2018.- 14 noyabr.- S. 15.  

644. Əliyev, H. B. Qayıt; Açmadı; Qaldıq; Eşqi və s. //Ədalət.- 2018.- 9 noyabr.- S.11. 

645. Əliyev, S. Mən səni sevəndə dağ idi gücüm: Vətənə təsəllim; Qəribə insanlarıq biz;  İstəyirəm; İgidin yaraşığı və s. //Kredo.-2018.- 29 noyabr.- S.11.   

646. Əsəd, A. Bədən gələ bilmirsən, ruh gəl...; Nə qədər dolaşdıq bu küçələri...; Hələ də yandırır, yaxır qəlbimi...; Bayırda qar yağır, bağlanır yollar... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.4-5.  

647. Əsəd, F. Mən qarışqa kimi yük daşıyıram;
Vəd //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S. 22.   

648. Fərənək, İ. Xatın; Sevinc; Apaydın bir gecədir səni sevmək //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.32.  

649. Fərruxzad, F. Bundan artıq, bəli...; Evimə gəlmək istəyirsənsə; Günəşə tanıtmayacaq...; Bir payız olardım kaş... və s.: [İran ədəbiyyatı] /tərc.etdi Ümid Nəccari //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.18. 

650. Hüseyn, F. Hamı yaxşı tanıyır günahın güzgü üzünü...: Təşbehə ağı;   Getdiyim yolların qəlbi daş...; Çox şey tarix olurmuş...; Pəncərədən baxıram; Bürcün əl izləri; Şükür piramidası və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.10-11.  

651. Hüseynzadə, T. Tofiq Hüseynzadənin şeirləri: Yaxana; Qala; İlk məhəbbət və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.-2018.- 24 noyabr.- S. 15.  

652. Xələfli, Ə. R. Səs bayraq, haray bayraq //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.1.  

653. İbrahimli, G. Baxma gözlərimə ən dərinlərindən, Biz bir-birini sabahından vurmuşlarıq: Tablo; Qəhrəman; Kim oğurlayıb; “Dünən”li //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.21.  

654. İlyasoğlu, R. Vətən sağ olsun: (Azərbaycanın Milli  Qəhrəmanı Mübariz  İbrahimovun əziz xatirəsinə) //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.7.

655. İrəvanlı, S.; Səfəroğlu, T. Deyişmələr poeziyada xüsusi əhəmiyyətə malikdir: Deyişmə I; Deyişmə II; Deyişmə III və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 17 noyabr.- S. 15.   

656. İrəvanlı, S.; Səfəroğlu, T. Deyişmələr poeziyada xüsusi əhəmiyyətə malikdir /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 20 noyabr.- S. 15.   

657. Kəmərli, R. Torpaq övladıyla bəxtiyar imiş, Yıxılan insanın əliylə qalxır: Necəsən; Niyə yada salmır; Qar yağır //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.25.  

658. Kürdoğlu, H. Assın gərək öz tağından göy məni...: Məcnun varisiyəm, Kərəm simsarı...; Laçın dağları tək hansı dağda var...; Böyürtkən çiçək açdı; Gecikmiş etiraf //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.23.   

659. Qaft, V. Köpək; Xuliqanlar (V. Vısotskiyə) /tərc.etdi Həmid Piriyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.9.   

660. Qaraoğlu, Ş. Sözü ağlamaq olmur... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.30.  

661. Qasımzadə, Q. “Olmaz, olmaz”- deyirsən; Gəlmişəm; Dağlar buraxmır məni; Bu gün səni gördüm //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.13.   

662. Qədim, K. Haracandı bu haqq adlı Nərdivan...; Səni qısqanıram şeirlərimə; Harama yaraşır daha cənnətin; Bu gündə gəlmirəm deyə və s. //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.14.; Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S.15.

663. Qəribel, S. Adam; Ölüm; Saxlamadın heç; Yaşaya bilməz; Öyrətmə //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S. 21.  

664. Qlavyuk, S. Parkdakı skamyada əyləşmişik üzübəri...; Küknarlar, çaylar, qumlu sahil...; Köhnə pəncərədən görünən həyat...; Sərin aprel gecəsi və s.: [rus ədəbiyyatı] /tərc.etdi  Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.16.  

665. Qoca, F. Ən dəyərli sərvət //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.11.   

666. Qoca, F. Karnaval //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.3.  

667. Qoca, F. Yolüstü mənzil; Şükür elə, mən varam...: (Azərbaycan xalq deyimlərindən) //525-ci qəzet.- 2018.- 27 noyabr.- S.7. 

668. Qulamova, N. Əziz ana //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S. 22.  

669. Qurbanov, S. Yerlərə; Dağları; Yarımçıq məktubmuş...; Darıxdım; Çiçəklədi; Ayrılım; Bu gecə əllərim özümə çatmır; Məktubdu; Oxudum; Göz-göz oldu...; Bəlkə...; Axşamı; İşığa qarış; Aşağı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.25. 

670. Qurbanova, İ. Xəyalın yolu uzaqdır; Soyuq dalğalar; Eyləmişlər və s. //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S. 22.   

671. Mədətoğlu, Ə. Tellərinə toxunmuşam – meh kimi... Qurumuşam, yox olmuşam – şeh kimi...: Var idi; Yaş; And yerim; Cümə gününün şeiri və s. //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.8-9.  

672. Məlikzadə, H. Kəndiri kirlənmiş təsbehdi bu eşq; Gen dur gözlərimdən...; Soyuq rüzgarlara can qapı açmaz...; Sən elə bildin ki, eşq səltənətdir və s.  //Ədalət.- 2018.- 15 noyabr.- S.7. 

673. Məmmədzadə, R. Sənsiz; Xəbis; Əlvida; Dərd eləmə və s. //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.19. 

674. Mərzili, S. Ömür yarpaq-yarpaq uçur əlindən, Köçəri dünyada quş olmaq gərək: Özümə; Güzgü; bir fincan busələr; Bacım Şəndinin əziz xatirəsinə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.3.  

675. Muxtar, T. Bir neçə göz yaşı öncəyə aiddi bu hisslər...; Səndən o yana nə var ki görən...; Bir şeirlik ömürün qaldı sənin də...; Əlləri üzündə qocalan qadın... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.31. 

676. Muradzadə, F. Kamança; Ey ana Vətənim, Azərbaycanim; İrfani şeir; Getdi; Gəl //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.16.  

677. Nağızadə,F. Ana dili  //Səs.- 2018.- 20 noyabr.- S.14.  

678. Naziroğlu, M. Çinli Əli; Şaxta baba; Kimin dərdini çəkəsən?...; Göndər; Hər görüş cibimdə uyuyan əlim //Ədalət.- 2018.- 28 noyabr.- S.7. 

679. Oday, R. Sən yer adamı deyilsən: Keşik çəkir; Ağrıyır; Xəbərin olsun və s. //Ədalət.- 2018.- 23 noyabr.- S.8. 

680. Rəhimli, X. Nə gətirdim dünənimnən bu günə...; Ətirli bağçasan, bağsan...; Bir dəli şeytan deyir ki... və s. //525-ci qəzet.-2018.- 22 noyabr.- S.8.    

681. Rəhimli, T. Elə susdum daş bildilər, Hördülər divara məni: Yenə yuxum qaçaq düşüb; Elə susdum daş bildilər; Sən mənim şəklimi çəkə bilməzsən; Böyüdüm; Şairlər; Ömür sürət qatarıdı; Səni xatırlamıram //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.13. 

682. Rza, O. Fəsil dəyişəndə; Var; ...Olmasın; Tək işıq //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.  

683. Rza, O. Kaş onda olaydı...; Söz; Göz //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.9. 

684. Salmanov, Ş. Bir ömür yaşadım təntənəsiz, haysız, küysüz, ancaq əqidəli, düz...: Əlvida, insanlar! //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.9.

685. Sevil, X. Ayrılıq şəkliyəm; Çöldə bahar fəslidi; Görürsənmi, İlahi?; Hər şey susduğum kimidi və s. //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.23. 

686. Səfərli, F. Mənim ümidlərim; Daş; Balta; Yalan nağıllar //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.22.  

687. Şahin, Ş. Burax əlimi, gedim; Dərdlərin nə təhərdi; Payız; Atılmış uşaqlar və s. //Ədalət.- 2018.- 8 noyabr.- S.14. 

688. Şənol, Ş. 10 kasım (noyabr) – Mustafa Kamal Atatürkün vəfatı günü: Türklüyü ən böyük qüruru oldu çocuqkən; Mustafa Kamal Paşa; Atatürk sevgisi //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.22.  

689. Teymurbəyli, S. Sona Teymurbəylinin şeirlərində xalq ruhu hiss olunur: Gəl, qadan alım; Saxlayacağam; Sən getsən; Amalım və s. /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 22 noyabr.- S. 13.   

690. Teymurbəyli, S. Şairlərin fəlsəfi fikirləri: Sevinnəm; Qayıt gəl; Sanma; Ürəyim və s. /toplayıb tərtib etdi: Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 15 noyabr.- S. 15.

691. Təvəkkül, Y. “Bəzən göz yaşımda boğulub qallam”: Əllərinə həsrət qalıb əllərim...; Bəzən inciyirsən, küsə bilmirsən...;  Soruşdum, sevdinmi heç həyatında... və s. //Palitra.- 2018.- 8 noyabr.- S.13. 

692. Türkoğlu, İ. Heydərbabaya məktub; Tur eşqim; Qarabağ; Bu yerlərdə və s. //Ədalət.-2018.- 30 noyabr.- S. 7.  

693. Ülvi, Ə. Kaş görə biləydim; Səninlə birgə deyiləm...: Belələri də var...; Nə fayda; Sinəmdən və s. //Ədalət.-2018.- 17 noyabr.- S.14. 

694. Vəli, G. Su pərisi; Bir-birimizi sevək; Mən rəssam olsaydım //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S.17.

695. Vəliyev, E. Şeirdə yüksək obrazlılıq, bədii duyum və orijinallılıq olmalıdır: Sirr; Dəydi; Sənsiz; Gedəsən; Sənə görə; Gəl səninlə barışım /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 29 noyabr.- S. 15.  

696. Zeynal, C. Sözüm olanda; Ala qarğa; Dağ qanunu və s. //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S. 23.

 

Bax: 1005; 1070 

 

HEKAYƏLƏR

697. Abbas, M. Düz əyrini kəsəndə //Ədalət.- 2018.- 7 noyabr.- S.13. 

698. Atilay, M. Kitabxana əsiri: [türk ədəbiyyatı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.21.      

699. Azayev, Ə. İtirilmiş nur //Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.-  S.6.  

700. Azər, N. Gecə notu //Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.-  S.8. 

701. Azər, N. Lopa qar //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.14.  

702. Bahadurqızı, Y. Qayıtmasam...: //525-ci qəzet.- 2018.- 23 noyabr.- S.7. 

703. Bünyad, Y. Qapı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.26.   

704. Cabbarlı, A. Şükranlıq, yaxud boz küçüyün taleyi 
//Reytinq.-2018.- 24 noyabr.- S. 11. 

705. İmranoğlu, K. (Əliyev) Qocalar evi //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.-  S.11. 

706. Kənan H. Ən ağır daş //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.27.  

707. Qiyas, Ə. Zırrama //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.20.   

708. Mehdi, Q. Sınmış kart //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.26.  

709. Mopassan, Gi de. Etiraf: [fransız ədəbiyyatı] /tərc.etdi Ağaddin Babayev //Ədalət.- 2018.- 9 noyabr.-  S.15. 

710. Müzəffərli, A. Bizdən dilənçi çıxmaz //Ədalət.-2018.- 30 noyabr.- S. 7.  

711. Müzəffərli, A. Yazıçının cəhənnəm qeydləri: Adalet.az Ayxan Ayvazın “Absurd hekayələr” silsiləsindən “Yazıçının cəhənnəm qeydləri” adlı yeni hekayəsini təqdim edir //Ədalət.- 2018.- 30 noyabr.- S.6. 

712. Nəbi, A. Şəhid qızının istəyi: Mistik hekayələr silsiləsindən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.24.

713. Şamilqızı, G. Qəhrəman //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.6-8.  

714. Türk, S. Lunatik kölgə: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi: Aytac Quliyeva //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.-  S.20.   

715. Varis. İyirmi ikinci mənzildə //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.-24 noyabr.- S.16-17. 

 

ESSELƏR 

716. Abdulla, K. Əvvəl-axır yazılanlar: ədəbi esselər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.7.  

717. Abdulla, K. Əvvəl-axır yazılanlar: ədəbi esselər 
//Ədəbiyyat qəzeti . -2018.- 24 noyabr.- S.8.  

718. Eminov, A. Gedən yerim olaydı...: (şair Qabil şeirinə bir nəzər) //Ədalət.- 2018.- 24 noyabr.- S.9-11.  

719. İsabəyli, Q. Axır ki, öldüm, ay bala: xatirə-esse //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.29. 

720. İsgəndərli, B. Səmimiyyətin işiğı //Palitra.- 2018.- 6 noyabr.- S.15.  

721. Qaraxanoğlu, M. Dərədə yatmış idim... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.16-17.

722. Müzəffərli, A. Frans Kafkanın çaqqallarına ehtiramla //Ədalət.- 2018.- 15 noyabr.- S.8. 

723. Pərvin. Don kixano...: (miniatür-esselər)  //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.16-17.   

724. Rəşidzadə, L. İllüziya: Oğlum Erola //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.5.  

725. Yusifli, C. Formanın müqəddəs sirri: I yazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.26-27. 

 

NOVELLALAR VƏ OÇERKLƏR

726. İsabəyli, Q. Axır ki, öldüm, ay oğul: (Novella) //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.13. 

727. İsabəyli, Q. Axır ki, öldüm, Ay bala //Ədalət.-2018.- 17 noyabr.- S.11.  

 

POEMALAR

728. Həsənbəy, Y. Tisiflərin qiyamı: Poemadan bir parça //Ədalət.- 2018.- 16 noyabr.- S.7. 

729. Yanar, M. Dəlidağın harayı: Azərbaycanın böyük saz-söz ustadı Dədə Şəmşirin anadan olmasının 125 illik yubileyi münasibəti ilə  //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.14.   

 

POVESTLƏR

730. İsabəyli, Q. Cənab eşşək eşşəkoğlu: nağıl-povest //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.12.    

731. İsabəyli, Q. Cənab eşşək eşşəkoğlu: nağıl-povest //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.10-12.    

732. Svayq, Ş. Hölderlin: povestdən parçalar /tərc.etdi Cavanşir Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.10-11. 

 

PYESLƏR

733. Nəccari, Ü. Qaranlıq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.11.  

 

ROMANLAR

734. Əfqan. Şah Abbas Cənnətməkan: Yeni romandan parçalar //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.6-7.  

735. Quareski, C. Don Kamillonun kiçik dünyası: Üçüncü əhvalat: [italyan ədəbiyyatı] /tərc.etdi İlqar Əlfi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.22-23.  

736. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.2.  

737. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.2. 

738. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.2.  

739. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.2.  

740. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan: (Romandan parçalar) //Kredo.- 2018.- 29 noyabr.- S.2.  

741. Sveyq, S. Səbirsiz ürək: romandan parça: [Avstriya ədəbiyyatı] /tərc.etdi Həmid Piriyev //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.30. 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ  ƏDƏBİ TƏNQİD

742. Abdullayev, Ç. Söz deməyi bacarmışam...: Çingiz Abdullayev: Kiməsə yaltaqlanmıram, mövqeyimi axıra qədər ortaya qoyuram: [Xalq yazıçısı ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 2018.- 30 noyabr.- S.8-9.   

743. Abdullayeva, N. “Dil qaydalarının pozulmasına qarşı təsirli tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var”: Akademik İsa Həbibbəyli: Monitorinq Mərkəzinin yaradılması mətbuat və nəşriyyat işi sahəsində, reklam bazarında dil faktorlarına münasibət üzrə ardıcıl nəzarətin həyata keçirilməsi baxımından faydalı olacaq  //Palitra.- 2018.- 8 noyabr.- S.5.  

744. Afaq Məsudun romanı Türkiyədə nəşr olunub: [Azadlıq romanı] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.6. 

745. Ağayar, Ş. İnsan kimi, yazıçı kimi də mənim kəndim dağılıb...: [yazıçı Şərif Ağayarla müsahibə] /müsahibəni apardı Oğuz Ayvaz //Ədalət.- 2018.- 28 noyabr.- S.6.

746. Axundova, E. Özünü axtarıb tapmaq: [“Literaturnıy Azerbaydjan” dərgisinin 10-cu nömrəsində gənc nasir Kəramət Böyükçölün bir neçə esse və hekayəsi, həmçinin, Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın onun yaradıcılığı barədə məqaləsi çap olunub]  /tərc.etdi Rəbiqə Nazimqızı //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.14. 

747. Akademik Tofiq Hacıyev və ortaq türk dili ideyası //Yeni Azərbaycan . -2018.- 24 noyabr .- S.5.  

748. Akimova, E. Hekayə diskurs kimi: Meyxoş Abdullahın “Dəli Bəybala” hekayəsi //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.11. 

749. Akimova, E. Ömürlər heçə dönür: Elnarə Akimova: Taleyə müdaxilə lüzumsuzdur, o seçilmir, özü seçir: “Sevdiyim əsər” layihəsi: [filologiya elmləri doktoru, ədəbi tənqidçi, “Ədəbiyyat qəzeti”nin şöbə müdiri ilə Dino Bussatinin “Tatar Çölü” romanı ilə bağlı müsahibə]  /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.-  S.12-13. 

750. Akimova, E. Yaşar Bünyadın hekayələri diskurs kimi
//Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.12-13.  

751. Akimova, E. Yeni dünyanın yeni olmayan qəhrəmanları: [Əlabbasın hekayələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.20-21. 

752. Aqil Abbas: “Yazıçılara kafe verilsin, amma...”: [yazıçı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan Ayvaz //Ədalət.- 2018.- 30 noyabr.- S.3.  

753. Anar: “Şüarlar, təntənəli nitqlər söyləməklə aram yoxdu”: [Xalq yazıçısının müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2018.- 27 noyabr.- S. 12.  

754. Araz Yaquboğlu: Məmmədhüseynin şeirlərini bütün aşıqlar oxuyur: [tədqiqatçı-jurnalistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 7 noyabr.- S.13.

755. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr: [professor Rəsul Tahirzadənin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.4.

756. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr: //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4.

757. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.4.  

758. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr //Ədalət.- 2018.- 6 noyabr.- S.4. 

759. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr //Ədalət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4. 

760. Aslan, V. “Sarıbaş və Sarıbaşlılar” ətrafında düşüncələr //Ədalət.- 2018.- 8 noyabr.- S.4. 

761. Avropada arxeologiya ixtisası üzrə ilk azərbaycanlı elmlər doktoru: [həmyerlimiz Nuridə Atəşinin uğurları haqqında]
//Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.9.  

762. Ayvaz, O. Ağılsız, məhəbbət romanları yazan axmaq bir qadın kimiyəm…: [şair Füruğ Fərruxzadın həyatı, hüzn dolu şeirləri haqqında] //Ədalət.- 2018.- 14 noyabr.- S.7. 

763.  Azərbaycan Respublikasının Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənov Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anara məktub ünvanlayıb: [şair Xəqani Həbiboğlunun Serbiyadakı poeziya mükafatına layiq görülməsi münasibətilə səfirin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.32. 

764. Babayev, A. Funda Açar: “Nazim Hikmət olaq bu gün...”: [Türkiyədə nəşr olunan, Funda Açarın redaktoru olduğu “Masa” jurnalının şairə həsr olunmuş son sayı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.11.  

765. Babayev, B. Həsən bəy Zərdabinin hekayə yaradıcılığının bilinməyən tərəfləri //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.14.  

766. Babayeva, A. Azərbaycan amalı, milli məfkurə xətti və Mustafa Çəmənli yaradıcılığı //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.6.   

767. Babayeva, A. Mustafa Çəmənli yaradıcılığında folklor motivləri //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.9.  

768. Babayeva, G. Klassik publisistika irsimizdən: “Molla Nəsrəddin”in “Hesab məsələləri” //525-ci qəzet.- 2018.- 15 noyabr.- S.6. 

769. Barat, E. Gözlənilməz yazıçı: (Aləm Kəngərlinin “Naməlum adam” kitabı haqqında düşüncələr) //Kaspi.-2018.-24-26 noyabr.- S.20.  

770. Baratov, F. İstedadlarımıza erməni münasibəti: [bəzi şair və yazıçıların saxta dəlillərlə tutulması haqqında] //Hürriyyət.- 2018.- 27 noyabr.- S.14.

771. Baratov, F. İstedadlarımıza erməni münasibəti: [Həmid Axundlunun “Kələfin ucu” romanı və repressiyaya məruz qalmış ziyalılar haqqında] //Hürriyyət.-2018.- 28 noyabr.- S.14.     

772. Bayramlı, Z. Rafiq Yusifoğlu poeziyasında Füzuli eşqi //Ədalət.- 2018.- 22 noyabr.- S.6.   

773. Bayramlı, Z. Rafiq Yusifoğlu poeziyasında Füzuli eşqi //Ədalət.- 2018.- 23 noyabr.- S.6.  

774. Budatoğlu, C. Ucalığa aparan yollar: Cəlaləddin Budatoğlu – 65: (Şair Cəlaləddin Budatoğlu ilə “atüstü” söhbət) /söhbətləşdi Şixəmməd Seyidməmmədov //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.15.  

775. Budatoğlu, C. Ucalığa aparan yollar: Cəlaləddin Budatoğlu – 65:  (Şair Cəlaləddin Budatoğlu ilə “atüstü” söhbət) /söhbətləşdi Şixəmməd Seyidməmmədov //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.12. 

776. Budatoğlu, C. Ucalığa aparan yollar: Cəlaləddin Budatoğlu – 65:  (Şair Cəlaləddin Budatoğlu ilə “atüstü” söhbət) /söhbətləşdi Şixəmməd Seyidməmmədov //Ədalət.- 2018.- 6 noyabr.- S.12.  

777. Bütöv Azərbaycana uzanan ömür yolu: [Tamxil Ziyəddinoğlunun “Güllə səsinə açılan qapı” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 20 noyabr.- S.8.  

778. Cahangir, Ə. “Gecə”dən “Səhər”ə doğru: [yazıçı Həmid Herisçi və İlhamiyyə Rzanın “Xəzər-Səhər” verilişi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.16-17.  

779. Cavadov, S. Qələmlə qazanılan nüfuz: [yazıçı-jurnalist Etibar Əhədov haqqında] //Azərbaycan.- 2018.- 28 noyabr.- S.7.  

780. Cavid, R. Yazıçı və oxucu: fərddən kütləyəcən //525-ci qəzet.- 2018.-3 noyabr.- S.24.

781. Cəfərov, N. Aristokratiyanın dili: [rus dilinə cəmiyyətin münasibəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.5.  

782. Cəfərov, N. Azərbaycan dövlətinin dil siyasəti müstəqilliyimizin mənəvi əsaslarının möhkəmləndirilməsinə xidmət edir: [akademik Nizami Cəfərovun fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.5.   

783. Cəfərov, N. “Qələmi əlimə alandan sonra kimsə məni yazmaqdan  saxlaya bilməz”: [Yunus Oğuzun  yaradıçılığı haqqında] //Bakı Xəbər.- 2018.- 29-30 sentyabr.- S.10.  

784. Cəfərov, N. Mütəfəkkir ədəbiyyatşünas: [yazıcı Məsud Əlioğlu haqqında] //Respublika.- 2018.- 14 noyabr.- S.6.  

785. Cəfərov, N. Tisiflərin qiyamı... və qələbəsi: [şair Yusif Həsənbəyin eyniadlı romanı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 16 noyabr.- S.7.  

786. Cəfərov, N. Yunus Oğuz və ya tarixi romanların müasir ustası //Olaylar.- 2018.- 13 noyabr.- S.9.; 525-ci qəzet.- 2018.- 20 noyabr.- S.6. 

787. Cəfərov, N. Yunus Oğuz tarixi romanın müasir ustası: [yazıçının “Təhmasib şah” romanı haqqında] //Olaylar.-2018.- 14 noyabr.- S.9. 

788. Cəfərov, N. Yunus Oğuz tarixi romanın müasir ustası: [yazıçının “Əmir Teymur” romanı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 15 noyabr.- S.9. 

789. Cəfərov, N. Yunus Oğuz tarixi romanın müasir ustası: [Yunus Oğuzun “Şah arvadı və Cadugər” romanı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 16 noyabr.- S.9. 

790. Cəfərov, N. Yunus Oğuz tarixi romanın müasir ustası: [yazıçının “Atabəy Eldəniz”romanı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.9. 

791. Cəfərov, N. Yunus Oğuz tarixi romanın müasir ustası: [yazıçının “Ovçu” romanı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 20 noyabr.- S.9. 

792. Damət Salmanoğlu – 60: [şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.31.

793. Dəmirçioğlu, M. Ağamalı Sadiq Əfəndi: [jurnalist, ictimai siyasi xadim, şair haqqında] //Ədalət.- 2018.- 15 noyabr.- S.7.   

794. Dəmirçioğlu, M. Akif Səmədin mənzərəsi: [şair, jurnalist haqqında] //Ədalət.- 2018.- 14 noyabr.- S.7.

795. Dünya ədəbiyyatından nümunələr: [“Xəzər” dünya ədəbiyyatı jurnalının yeni nömrəsinin işıq üzü göməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.  

796. Elcanlı, S. “Ədəbiyyat qəzeti”-85: Ədəbi və əbədi missiya: Publisistik düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.25.  

797. Elman Quliyev-60: [tanınmış ədəbiyyatşünasın yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.27.  

798. Eminov, A. Füzuli və Leyli: Layihənin istiqaməti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği: [Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsəri haqqında] //Ədalət.- 2018.- 20 noyabr.- S.7.  

799. Eminov, A. Füzuli və Leyli //Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.- S.7. 

800. Əfəndiyeva, X. Ömrün nəsrdəki mənzərəsi: zirvədən geriyə baxanda...: [yazıçı Seyran Səxavətin “Qaçhaqaç” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 noyabr.- S.6. 

801. Əfəndiyeva, X. Ömrün nəsrdəki mənzərəsi: zirvədən geriyə baxanda... //525-ci qəzet.-2018.- 14 noyabr.- S.6.

802. Əhməd, D. Mehdi Hüseyn Türkiyə səfərindən sonra niyə öldü? [1965-ci il martın 10-da Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Rəyasət Heyətinin iclasında baş verən mübahisə zamanı ürək tutmasından] //Türküstan.- 2018.- 27 noyabr-3 dekabr.- S.16.  

803. Əhməd, Ə. Rəsul Rza yaradıcılığında poema janrının sənətkarlıq xüsusiyyətləri //525-ci qəzet.- 2018.- 27 noyabr.- S.6.  

804. Əhmədli, B. Qədim köklər və sağlam budaqlar...: [Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi “Gürcü nəsri antologiyası”  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.11.  

805. Əhmədov, T. Böyük alimin 65  illiyinə: [filologiya elmlər doktoru, professor Teymur Kərimli haqqında] //Respublika.- 2018.-2 noyabr.- S.6. 

806. Əhmədov, T. Güney Azərbaycan poeziyasının şah damarı – poema: [Esmira   Şükürovanın “XX əsr Güney Azərbaycan epik şeiri” monoqrafiyası haqqında]  //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 noyabr.- S.14.  

807. Əhmədova, S. Fikrət Qocanın musiqi aləmi: [Xalq şairinin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.5;7.  

808. Əhmədova, S. Fikrət Qocanın musiqi aləmi: [Xalq şairinin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.5;7.  

809. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Mirzə Əbdürrəhim Talıbzadə: I yazı //Türküstan.- 2018.- 27 noyabr-3 dekabr.- S.6.  

810. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Seyid Əzim Şirvani: I yazı //Türküstan.- 2018.- 6-12 noyabr.- S.6.   

811. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Seyid Əzim Şirvani: II yazı //Türküstan.- 2018.- 13-19 noyabr.- S.6.

812. Ələkbərli, F. Azərbaycan Türk fəlsəfəsindən yarpaqlar: Seyid Əzim Şirvani: III yazı //Türküstan.- 2018.- 20-26 noyabr.- S.6.  

813. Əli, A. Sənətətrafı çəkişmələr vaxtımızı, ömrümüzü aparır: Akif Əli: Bədii əsər kütləvi şüurun formalaşmasında daha böyük rol oynaya bilər: [yazıçı ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 2018.- 2 noyabr.- S.8-9.  

814. Əlifoğlu, Ş. Füzuli işığında yazılanlar...: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəkulla Bayramlının “Füzuli və...” adlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.11;16.   

815. Əliyev, E. Ağdamı xatırladan adam: [yazıçı Surxay Əlibəylinin vəfatı ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 noyabr.- S.8. 

816. Əliyeva, A. O taylı, bu taylı Vətənin azadlıq carçısı –Balaş Azəroğlu //Türküstan.- 2018.- 13-19 noyabr.- S.10. 

817. Əliyeva, N. Ana dili - milli varlığımızın ruhu //Azərbaycan.- 2018.- 20 noyabr.- S.1; 11.  

818. Əskər, R. Fədakar ömrün elmi salnaməsi: [Cəlal Qasımovun “Bəkir Çobanzadə” kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 8 noyabr.- S.11.

819. Əsgərova, Z. Kitab oxumaq mədəniyyəti yaşayırmı?: [yazıçı Zöhrə Əsgərova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lətifə Məmmədova//Azad Azərbaycan.- 2018.- 30 noyabr.- S.3.  

820. Əyyublu, M. Bir daha ustad şair İsa Cavadoğlu haqqında... //Palitra.- 2018.- 27 noyabr.- S. 15.   

821. Əyyublu, M. Xalq olaraq ədəbiyyata çox bağlıyıq: [yazçı Bayram İsgəndərlinin “Bu qatar hara gedir” kitabı haqqında] //Palitra.- 2018.- 8 noyabr.- S.13. 

822. Əyyublu, M. Professor Cəlal Qasımovun “Vəli Xuluflu” monoqrafiyası haqqında... //Palitra.- 2018.- 2 noyabr.- S.15. 

823. Əyyublu, M. Şair Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında... //Palitra.- 2018.- 21 noyabr.- S.13.

824. Əyyublu, M. Şair Sərraf Şiruyənin yaradıcılığı haqqında... //Palitra.- 2018.- 21 noyabr.- S.13.

825. Əyyublu, M. Varislik ənənəsi hər bir əsrdə qorunub saxlanmalıdır: [pedaqoq, şair İsa Cavadoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 3 noyabr.- S.7.   

826. Əzizli, Ə. Alim ömrünə elegiya: yaxud Rövşən Novruzoğlunun yeni publisistik povesti haqqında //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.16.  

827. Fəhmi, İ. Milli ənənələr, kütləvi mərasimlər: Dünəndən bu günə və bu gündən sabaha atılan körpü...: [bədii ədəbiyyatda folklor nümunələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.13. 

828. Fuad, E. “Günümüzün Güney Azərbaycan ədəbiyyatı –Poeziya”: Fərənək Fərid İpək: [Təbrizli şairənin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.32.  

829. Fuad, E. XX əsr Güney Azərbaycan ədəbiyyatı bədii fikir tariximizin ayrıca bir mərhələsi kimi //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 3 noyabr- S.14. 

830. Göy üzündə səs: Avdı Qoşqar obrazı haqqında düşüncələr: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S. 10. 

831. Göy üzündə səs: Avdı Qoşqar obrazı haqqında düşüncələr: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.13. 

832. Hacı, S. Nizami Gəncəvi:  Türklüyüm məsnəvilərimdir: Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” məsnəvisinin şərhi ilə bağlı I kitabımın elmi nəticələrinin davamını təqdim edirəm  //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.3;5;9. 

833. Hacıyeva, A. Abdulla Şaiqin nəsri Baba Maqsudoğlunun tədqiqatında: [filologiya elmləri doktoru Baba Babayevin “Abdulla Şaiqin nəsr yaradıcılığı” monoqrafiyası haqqında] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.6.  

834. Hacıyeva, A. Alimin fəaliyyətinə biblioqrafik yanaşma: [professor Buludxan Xəlilovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş biblioqrafiya haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 2 noyabr.- S.15. 

835. Həbibbəyli, İ. İlham Əliyevdən milli-mənəvi dəyərlərin və milli varlığın qorunub saxlanmasına növbəti dəyərli töhfə: Prezident fərmanı Azərbaycanın dövlət dilinin saflığının qorunması və işlək mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından qarşıya daha məsuliyyətli vəzifələr qoyur //Azərbaycan.- 2018.- 7 noyabr.- S.1; 4.  

836. Həsənqızı, A. Folklor magiya işığında: [filologiya elmləri doktoru, professor Sevda İmanovanın “Folklor və Magiya” adlı kitabı haqqında] //Bakı Xəbər.- 2018.- 15 noyabr.- S.15.  

837. Horovlu, Ş. Hayana baxıram, söz çəkir məni: Yazıçı-şair Şövkət Zərin Horovlu ilə söhbət /söhbətləşdi Sərvaz Hüseynoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.27.   

838. Hüseyn, F. Ağlın toxluğundan qəlbin aclığına: Lev Nikolayeviç Tolstoyun “Anna Karenina” romanı barədə... //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.14-15. 

839. Hüseynoğlu, S. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ağsaqqallar Şurasında: [yeni bədii ədəbiyyatın müzakirəsinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.15. 

840. Hüseynoğlu, S. Şair Soltan Abbasın 85 illik yubileyi keçirildi: [Neftçala rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.29. 

841. Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün yeni kitabı işıq üzü görüb: [“Mən ümmanlar təşnəsiyəm” adlı kitabı] //Olaylar.-2018.- 29 noyabr.- S.13.   

842. Xələfli, Ə. R. Bizim payızın əfsanəsi: Şair Hikmət Mahmudun “Mənim ömür yolum” (avtobioqrafik roman, şeirlər və yaddaş qeydləri) kitabı haqqında düşüncələr //Kredo.-2018.- 29 noyabr.- S.8.  

843. Xələfli, Ə. R. Kənar adamın 70 yaşı: [yazıçı-publisist Zakir Abbasın 70 illlik yubileyi münasibətilə] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.1;16.   

844. Xələfli, Ə. R. Könül sazında vətən nəğmələri: Şair Mövlud Teymurun “Qəlbimin sazı” kitabı üzərində düşüncələr //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.11.  

845. Xələfli, Ə. R. Sönməyən işığın haləsində: [filologiya elmləri doktoru, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə haqqında] //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.1;16.   

846. Xələfli, Ə. R. Vulkan yatağında közlər yanırdı...: [ədəbiyyatşünas Nizaməddin Şəmsizadə haqqında] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.15.   

847. Xələfli, Ə. R. Vulkan yatağında közlər yanırdı...: [ədəbiyyatşünas Nizaməddin Şəmsizadə haqqında] //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.9. 

848. Xəlilov, B. Monitorinq Mərkəzi ayrı-ayrı qurumların sosial məsuliyyətini artıracaq: Buludxan Xəlilov: “Mərkəz dil siyasətinin zamanın tələblərinə cavab verməsinə ciddi bir təkan verəcək”: [filologiya elmləri doktoru ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2018.- 7 noyabr.- S.5.  

849. Xəlilzadə, F. Ədəbi həyatın nəfəsi: Və ya sükunətin, ətalətin qənimi: [ədəbiyyatşünas Qulu Xəlilov haqqında] //Kaspi.- 2018.- 22 noyabr.-  S.15.

850. Xudiyev, N. Professor Ə. Dəmirçizadə dünyası: (xatirə, düşüncə və mülahizələrim..) Əbdüləzəl Dəmirçizadə-110 //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.4;6;11. 

851. İdrisoğlu, A. Ədəbiyyat millətin güzgüsüdür: [şairə-publisist Nəcibə İlkin haqqında] //Azad Azərbaycan.-2018.- 23 noyabr.- S.7.  

852. İsmayıl Kazımov: “Dildə məcburiliyə köklənən qaydalar mütləq gözlənilməlidir” [AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professorla müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 22 noyabr.- S. 15.  

853. İsmayıl Kazımov: “Əcnəbi sözlərin qarşılığını əks etdirən lüğətə ehtiyac var”: [AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 23 noyabr.- S. 15. 

854. “XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” kitabının təqdimatı olub: [Azərbaycan Universitetində prof. Asif Hacıyevin eyniadlı kitabının təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.  

855. Kəngərli, G. Məcnunun gücü ruhunda idi: Gülşən Əliyeva-Kəngərli: Vəhy peyğəmbərlərə, fəhm dahilərə xas ən ali məziyyətdir: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin prorektoru, professorla müsahibə]  /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S.12-13.  

856. Kərimli, X. Sən bir dağ çayı idin...: [yazıçı-publisist Sabir Bəşirov haqqında] //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.8. 

857. Kəsəmənli, R. “Kaş o biri dünya olaydı, Nüsrətlə orda qarşılaşaydım...”: [şair Nüsrət Kəsəmənlinin həyat yoldaşı Rəhilə Kəsəmənlinin Modern.az saytına müsahibəsi] //Ədalət.- 2018.- 29 noyabr.- S.5.; Üç nöqtə.- 2018.- 30 noyabr - S.12.   

858. Kəsəmənli, R. “Kaş o biri dünya olaydı, Nüsrətlə orda qarşılaşaydım...”: [Nüsrət Kəsəmənlinin həyat yoldaşı Rəhilə Kəsəmənlinin Modern.az saytına müsahibəsi] //Ədalət.- 2018.- 30 noyabr.- S.5.  

859. Qaraoğlu, F. Tarixdə iz  buraxanlar: Əhmət Cavad //Bakı Xəbər.- 2018.- 16 noyabr.- S.15.   

860. Qasımoğlu, N. “Arşın mal alan” və nökər xislətlilər: [məşhur əsər haqqındakı yazılara cavab] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.25.  

861. Qasımov, R. Avropa qiyafəli Şərq oğlu: Bu görkəmli şəxsiyyətin Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında da müstəsna xidmətləri olmuşdur //Kaspi.- 2018.- 1 noyabr.- S.15.  

862. Qasımov, M. El aşıq və şairlərinin irsi toplanmalıdır: [müəllifin yaradıcılığı haqqında] /toplayıb tərtib etdi Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 13 noyabr.- S. 15.  

863. Qədir, C. “XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” təqdim olundu: [Azərbaycan Universitetində ədəbiyyatşünas Asif Hacılının eyniadlı xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar kitabının təqdimat mərasimi] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.  

864. Qədir, C. Söz dünyamızın Tofiq Mahmud guşəsi: [şair, nasir, tərcüməçi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.23. 

865. Qədir, C. “Şahanənin nağılı” Yazıçılar Birliyində təqdim olundu: [gənc yazarın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 23 noyabr.- S.8.  

866. Qədirova, A. Ədəbiyyatımızda istiqlal ideyalarının tərənnümü: [yazıçı və publisist Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin  “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 noyabr.- S.6.     

867. Qismətoğlu, F. Yuxumda gördüyüm Surxay Əlibəyli: [yazıçı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 7 noyabr.- S.6. 

868. Qoca, F. İnsan ömrü özü bir döyüşdür: Fikrət Qoca: Sevinci, yaxşı niyyəti, yaxşılıqları, sevgini çoxaltmaq lazımdır, çünki dünyamızın buna ehtiyacı var:  [Xalq şairi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 2018.- 9-12 noyabr.- S.8-9. 

869. Quliyev, E. “Ey Vətən, ey mübarək Vətən, min yaşa!”: Türk dünyasının azadlıq şairi - Tofiq Fikrət: 1-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 20 noyabr.- S.14. 

870. Quliyev, E. “Ey Vətən, ey mübarək Vətən, min yaşa!”: Türk dünyasının azadlıq şairi - Tofiq Fikrət: 2-ci yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 21 noyabr.- S.14. 

871. Quliyev, E. “Ey Vətən, ey mübarək Vətən, min yaşa!”: Türk dünyasının azadlıq şairi - Tofiq Fikrət: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 22 noyabr.- S.14.    

872. Quluzadə, Ə. Ələmdar Quluzadənin Xocalıda keçən uşaqlığı: “Sayımız artdıqca ermənilər narahat olurdular”: [şairlə həyatının uşaqlıq xatirələri haqqında müsahibə] //Türküstan.- 2018.- 20-26 noyabr.- S.7.  

873. Quluzadə, Ə. Ələmdar Quluzadənin Xocalıda keçən uşaqlığı: Xocalı düşmən tapdağında bizi gözləyir, biz isə burada “dastan”açmışıq: [şairlə həyatının uşaqlıq xatirələri haqqında müsahibə] //Türküstan.- 2018.- 27 noyabr-3 dekabr.- S.5.  

874. Mehdiyeva, S. Azərbaycan  ədəbi dilinin  tarixi xalqın  milli mədəniyyətinin ən böyük xəzinəsidir: [professor Nizami Xudiyevin “Azərbaycan  ədəbi dilinin  tarixi” monoqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2018.- 7 noyabr.- S.7. 

875. Məhərrəmov, V. Geriyə yol var, ümidimiz ölməyib...: [yazıçı-publisist Nemət Veysəllinin “Geriyə yol varmı...” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 6 noyabr.- S.11.  

876. Məhərrəmova, T. “İlk və son mahnı”nın müəllifi: Azərbaycan pedaqogikasının görkəmli nümayəndəsi Əjdər Ağayev vətənə və xalqa xidmət edən bir ömür yaşadı: [vəfatı ilə bağlı] //Kaspi.- 2018.- 28 noyabr.- S.11.  

877. Məhərrəmova, T. Yeni ədəbi trendlər – Lazımlı, yoxsa lazımsız?: Nanoədəbiyyat istəyi də cəmiyyətdən gəlməlidir: [yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin, Tural Cəfərovun, Mirmehdi Ağaoğlunun, Aqşin Yeniseyin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.-  S.10.  

878. Məlikli, T. Cəmiyyəti idarə etmək üçün ən gözəl sistem mədəniyyətdir: [yazıçı Tofiq Məlikli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nuranə Nur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.8-9.  

879. Məmməd, T. Alim adının aydın gerçəkliyi: [filologiya üzrə elmlər doktoru, ədəbiyyatşünas Məhəmmədəli Mustafayevin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.  

880. Məmmədoğlu, M. Bir insan ömrünü? Girov? Qoymuşam...: Muxtar Qasımzadənin “Nuhçıxandan gəlirəm” kitabını oxuyarkən //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.16.  

881. Məmmədov, Z. Professor Vilayət Əliyevin 80 illik yubileyi qeyd edilib: [ADPU-də] //İki sahil.- 2018.- 6 noyabr.- S.15.  

882. Məmmədzadə, R. Mətbuatda  peşəkarlıq nümunəsi: [yazıçı-publisist Rafiq  Hacıyev haqqında] //Respublika.- 2018.- 8 noyabr.- S.6.

883. Məşədiyeva, A. Ana dilimizə ali diqqət və böyük qayğ: “Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük qəbahətdir” //525-ci qəzet.-2018.- 28 noyabr.- S.7.  

884. Mingəçevirdə poeziya gecəsi: [Mingəçevir şəhərinin 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.32.  

885. Mirzəliyev, M. Həmidə Məmmədquluzadə - həyat və yaradıcılığı: [dövrünün görkəmli ictimai xadimi, xeyriyyəçi və maarifçi  xanım  haqqında] //Hürriyyət.- 2018.- 15 noyabr.- S.13.   

886. Mirzəzadə, G. Neftçalada şair günü: Soltan Abbas – 85: [Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.16.   

887. Mirzəzadə, G. Yaddaşlarda iz salan yaradıcılıq gecəsi: [Neftçala rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində Soltan Abbasın 85 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 8 noyabr.- S.7. 

888. Mobil Quliyev: [tanınmış yazarın vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.32.  

889. Murtuzayev, S. “Prokuror – Roman kimi həyat”: [prokuror Ələmdar Məmmədovun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.8.

890. Mustafa, N. Antiqəhrəmanın dövrün ziddiyyətlərlə dolu geniş tablosu: Daha “bir nəzər” Səhv nəzərləri sərf-nəzər etmə vaxtı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.23.  

891. Mustafayev, M. Tənqid tariximizdə Nizaməddin Şəmsizadə mövqeyi //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.22.  

892. Müşfiq, Ş. Əli İldırımoğlu - Sözün sadiq sirdaşı: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.14. 

893. Müşfiq, Ş. Fikrət Qoca misralarının kinomuzdakı ahəngi: [Xalq şairinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.12. 

894. Müşfiq, Ş. Güləmail Muradın “Aprel döyüşləri” kitabı təqdim edildi: [AYB-də] //525-ci qəzet.- 2018.- 6 noyabr.- S.8.  

895. Müşfiq, Ş. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə ilə görüş: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 noyabr.- S.7. 

896. Müşfiq, Ş. İlyas Tapdıq – “sözü çiçəklərin dadında qalan” şair //525-ci qəzet.- 2018.- 30 noyabr.- S.7.   

897. Müşfiq, Ş. Şəhid şair Ülvi Bünyadzadə beynəlxalq elmi konfransla anıldı: [Bakı Kitab Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 21 noyabr.- S.7.  

898. Nağısoylu, M. Klassik mətnlərin transkripsiya məsələsi haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.10-11.  

899. Natəvan Dəmirçioğlu: “Mən altı qızı tək saxlayan atanın övladı olmuşam”: [yazıçının söhbəti] /söhbəti qələmə aldı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 1 noyabr.- S.15.  

900. Natəvan Dəmirçioğlu: “Sözün qulu yox, ağası olun”: [yazıçı ilə söhbət] /söhbəti qələmə aldı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 2 noyabr.- S.15. 

901. Nəcəfova, M. Mənzər Niyarlının əsərlərində reallığın təcəssümü: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 15 noyabr.- S.6.  

902. Nəcəfzadə, Q. Ağbulaqdan əsən külək: [şair Təvəkkül Goruslunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 20 noyabr.- S.7.  

903. Nəzirli, K. Oxumağa kitab var: Kamal Abdullanın poetik dünyasına səyahət //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.14. 

904. Nurəngiz Gün yaradıcılığına işıq saçan “Səksən yaşın səksən anı” miniatür kitabı: [Miniatür Kitab Muzeyində eyniadlı miniatür kitabın təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.21.   

905. Oğuz, Y. Atabəylər: [Yunus Oğuz, Əkbər Nəcəf və Fuad Babayevin Atabəylər dövləti haqqında dəyirmi masa ətrafında söhbəti] /söhbəti apardı Təmkin Məmmədli və Aydan Abaslı //Olaylar.- 2018.- 2 noyabr.- S.9; 13; 16. 

906. “XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının Bağdad ədəbi mühiti: Ruhi Bağdadi”: [yazıçı-publisist Şöhrət Səlimbəylinin  eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 1 noyabr.- S.15.   

907. Orxan, R. Poeziyası ilə  dünya arenasına cıxırdı, yolu...yolda kəsildı: [şair Vaqif  İbrahim haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 21 noyabr.- S.7.  

908. Orucova, N. 2.13 saniyəlik sayğı duruşu: [müəllifləri Əhməd Cavad və Üzeyir Hacıbəyov olan dövlət himninə hörmət haqqında] //Olaylar.- 2018.- 8 noyabr.- S.10.

909. Osmanov, V. Zəfər həsrətli vətən epopeyası: [yazıçı Əli bəy Azərinin “Hərbi Zəngilan” roman-xronikası haqqında] //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.13.  

910. Osmanov, V. Zəfər həsrətli vətən epopeyası: [yazıçı Əli bəy Azərinin “Hərbi Zəngilan” roman-xronikası haqqında]  //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.13. 

911. Osmanov, V. Zəfər həsrətli vətən epopeyası: [yazıçı Əli bəy Azərinin “Hərbi Zəngilan” roman-xronikası haqqında]   //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.13.  

912. Ömərov, V. Firudin bəy Köçərli qadın hüquqları haqqında //Səs.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.  

913. Örən, M. “Əllər yuxarı, bu soyğundur”: Məşhur yazıçının mağazasından reportaj: [Mübariz Örənlə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan Ayvaz //Ədalət.- 2018.- 27 noyabr.- S.3. 

914. Paşayev, Q. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə: [professor Qəzənfər Paşayevin “Əməkdar elm xadimi” adı alması münasibətilə Prezidentə ünvanladığı təşəkkür məktubu] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.11.   

915. Paşayev, Q. Hörmətli Azər Turan: [Qəzənfər Paşayevin Bağdadda Məhəmməd Füzulinin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoruna müraciəti] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.5. 

916. Paşazadə, Y. “Kamal Abdullanın əsərlərində qaldırılan problemlər həmişə aktualdır” [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Teatr sənəti” fakültəsinin rəhbəri, Əməkdar artist Yaqut Paşazadə ilə söhbət] /müsahibəni apardı Cavid Zeynallı //525-ci qəzeti.- 2018.- 24 noyabr.- S.9.  

917. Professor Yeganə İsmayılova: “Koroğlu” bütün ziddiyyət və təzadlardan azad qılınc və söz qəhrəmanıdır: [BDU-nun professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 3 noyabr.- S.15. 

918. Professor Yeganə İsmayılova: “Koroğlu” hekayəsi türk qövmlərinin çoxunda var”: [BDU-nin professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 6 noyabr.- S.15. 

919. Rəhimova, A. Görkəmli mətnşünas alimin uğuru [professor Azadə Mustafayeva haqqında] //Respublika.-2018.- 25 noyabr.- S.6.  

920. Rəsulova, Ə. Süleyman Rəhimov: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 6 noyabr.- S.13. 

921. Rəsulova, Ə. Süleyman Rəhimov //Olaylar.- 2018.- 7 noyabr.- S.13.  

922. Rəsulova, Ə. Süleyman Rəhimov //Olaylar.- 2018.- 8 noyabr.- S.13.  

923. Rəsulova, Ə. Süleyman Rəhimov //Olaylar.- 2018.- 9-12 noyabr.- S.13.  

924. Rəsulova, Ə. Süleyman Sani Axundovun yaradıcılığında hekayə janrı //Olaylar.- 2018.- 1 noyabr.- S.12. 

925. Rəsulova, Ə. Süleyman Sani Axundovun yaradıcılığında hekayə janrı //Olaylar.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.13. 

926. Rəşid, M. Rafiq Yusifoğlunun “Nağıl qapısı”: [şairin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 noyabr.- S.7. 

927. Rüstəmov, F. Yaddaşlarda əbədi iz qoyan alim: Xatirəyə çevrilmək üçün ölmək hələ bəs eləmir: [professor Əjdər Ağayevin vəfatı ilə bağlı]  //Azərbaycan müəllimi.- 2018.- 30 noyabr.- S.1;14.   

928. Rzasoy, S. “Əsli-Kərəm” dastanında butavermə //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 1 noyabr.- S.14. 

929. Saatçı, S. Füzulinin qəbirüstü abidəsi: [Məhəmməd Füzulinin Bağdaddakı məqbərəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.5. 

930. Sadıq, İ. “Dədə Qorqud” havası üstündə “Güllərin soyqırımı”: [şair Maşallah Məftunun eyniadlı kitabı Nurəngiz Günün həyat və yaradıcılığına həsr olunub] //Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.- S.6. 

931. Sadiq, B. Səmimiyyət rəngi: [şair Damət Salmanoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.22.  

932. Saffari, O. Ayaqqabı olmaq, qapı olmaq...: Canlı varlığın  əşyalaşmaq istəyi: [gənc yazarın düşüncələri] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr. - S.24. 

933. Saffari, O. Ədəbiyyatda təsirlənmə və plagiat //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr. - S.24.  

934. Saffari, O. Sevginin və şeirin Musa Yaqub mehrabı: [şair haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr. - S.19. 

935. Safruh. Türklər, Türkçülər: Aydın Mədət oğlu Qasımlının “Dünyanın tacı Türklər” (2006), “Türklər”(2012), “Türkçülər” (2015) kitablarıyla bağlı bəzi duyğulanmalar //Türküstan.- 2018.- 6-12 noyabr.- S.12.   

936. Sağ ol, tələbəm!: Görkəmli şair-alim Elçin İsgəndərzadəyə məktub //Ədalət.-2018.- 17 noyabr.- S.10.  

937. Seyidzadə, H.T. Aşıq sənəti  özundə milli kimlik mücadiləsini  cəmləşdirir: “Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri” kitabı folklor poetikası prinsipləri əsasında əlifba sırası ilə açıqlanıb //Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 noyabr.- S.5.

938. Seyidzadə, H. T. Azərbaycan  folklorşünaslığında maraqlı tədqiqatlar aparılır: Folklorda metaforik düşüncənin semantikası” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 23 noyabr.- S.5.  

939. Seyidzadə, H. T. Gözəl  lirik  şeirlərin, bənzərsiz poemaların müəllifi: Balaş Azəroğlu //Azad Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.7. 

940. Səksən yaşın səksən anı: [Miniatür Kitab Muzeyinin Nurəngiz Günün səksən illik yubileyinə həsr etdiyi eyniadlı miniatür kitabı işıq üzü görüb] //Azərbaycan.- 2018.- 25 noyabr.- S.6.   

941. Səma, G. “Ovcuma yığmışam xatirələri...”: [gənc yazar Şahanə Müşfiqin “Şahanənin nağılı” şeirlər kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 20 noyabr.- S.7.

942. Səma, G. Şahanə nağıl: [gənc yazar Şahanə Müşfiq haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2018.- 23 noyabr.- S.7. 

943. Süleyman, V. Bir neçə göz yaşı öncə...: [gənc şair Tural Muxtarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.31. 

944. Şahanə. Kamal Abdulla “Unutmağa kimsə yox”un ikinci nəşrini imzaladı //525-ci qəzeti.-2018.- 27 noyabr.- S.7. 

945. Şahanə. “Yada düşdü”nün yeni sayı: [eyniadlı ədəbi-bədii  nostalji jurnalın 2018-ci il üçün üçüncü sayının işıq üzü görməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.13. 

946. Şahanə. Yaqut Bahadurqızı “Vətən naminə” medalı ilə təltif edildi [“Azərkitab”da keçirilən tədbirdə medal “Hay ver mənə, cənab leytenant” kitabına və hərbi vətənpərvərlik mövzusunda keçirdiyi tədbirlərə, yazılarına görə verilib] //525-ci qəzet. - 2018.- 20 noyabr.- S.7.  

947. Şahanə. Yazıçı Məmməd Oruc yüksək mükafata layiq görüldü: [Altay diyarının Barnaul şəhərində Ural, Sibir və Volqaboyu yazıçıları Assosiasiyasının XIX konfransı keçirilib] //525-ci qəzet.- 2018.- 14 noyabr.- S.7.  

948. Şamil, Ə. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri: Əmin Abid – 120: Nafiə Abidin həbsi və sənədlər onun ömür yolu haqqında //525-ci qəzet.- 2018.- 1 noyabr.- S.8.

949. Şamil, Ə. Nafiə Abidin Amerikadakı və Türkiyədəki nəvələri: Əmin Abid – 120: ikinci yazı: Nafiə Abidin bədii yaradıcılığı //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.8. 

950. Şəmkirli, M. Bir yazıçı tanıyırdım, Cəmil Əlibəyov adında //Ədalət.-2018.- 24 noyabr.- S.10.   

951. Şəymən. Dilimizin qorunması vacibdir: [şair, ictimai xadim Sabir Rüstəmxanlının və professor Nəsir Əhmədlinın Azərbaycan ədəbi dilinin qorunub saxlanması haqqında fikirləri] //Şərq.- 2018.- 7 noyabr.- S.4.  

952. Şirinov, S. “Fələk qırmancı” romanının təhlili: [Qan Turalının eyniadlı romanı haqqında] //Olaylar.- 2018.- 22 noyabr.- S.12.  

953. Şükürova, E. Çağdaş Güney Azərbaycan epik şeirinin qaynaqları: 1-ci yazı: [Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Həsən Savalanın yaradıcılığı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 30 noyabr.- S.14.  

954. Tahirqızı, Ş. Vətəndə vətənsizlik tablosu: (Ələmdar Cabbarlının “Qızıl” kitabı haqqında) //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.21.  

955. Tahirli, S. Dil babalarımızdan qalmış dəyərli mirasımızdır: Sevda Tahirli: Dilin qorunması, təbliğ olunması, sevdirilməsi, zənginləşdirilməsi cəmiyyətin hər bir nümayəndəsinin ən müqəddəs borcudur: [Mirzə Ələkbər Sabir Fondunun Prezidenti, BDU-nun dosenti Sevda Tahirli ilə müsahibə]  /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2018.- 7 noyabr.- S.6.  

956. Tehranda nəşr  edilən “Xudafərin” jurnalının xüsusi buraxılışı: [professor Teymur Əhmədov haqqında] //Respublika.- 2018.- 23 noyabr.- S.7.   

957. Təyyaroğlu, Q. Təqdimat mərasimi: [“Azərkitab” Kitab Təbliğatı Mərkəzində professor-yazıcı Əlibaba Məhərrəmzadənin “Covdar görəyi” adlı kitabının təqdimatı haqqında] //Respublika.- 2018.- 18 noyabr.- S.7.  

958. Turan, T. “Səmərqənd Poeziya Axşamları” Türkdilli Gənclər Konfransı başa çatdı: [konfransda Tural Turan və İntiqam Yaşarın iştirakı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 noyabr.- S.29.  

959. Ustac, Z. Bir vətəndaş kimi düşünməliyik – bu gün vətənə nə vermişik...: [şair-pedaqoq Zaur Ustacla söhbət] /söhbəti apardı Qələndər Xaçınçaylı //Həftə içi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.8.  

960. Ülvi Bünyadzadə ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans: [Bakı Kitab Mərkəzində “Həyat üçün doğulmuşuq, Vətən üçün ölməliyik – Ülvi Bünyadzadə: Şəxsiyyəti və ədəbi irsi” adlı tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.29. 

961. Vəli, Ş. Güvənmək naminə...: [bədii ədəbiyyatda “Ərgüvən” ağacının vəsfi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.30.

962. Vəli, Ş. Nağılçı Şahanə olanda...: [gənc yazar Şahanə Müşfiqin “Şahanənin nağılı” şeirlər kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 7 noyabr.- S.7. 

963. Vəli, Ş. Təbəssümü xatırladan yazılar: [gənc yazar Şahanə Müşfiqin yaradıcılığı haqqında] / //525-ci qəzet.- 2018.- 21 noyabr.- S.7.  

964. Vəliyev, M. Xalq  şairi Nəriman Həsənzadənin  yaradıcılıq  gecəsi: [28 saylı orta məktəbdə] //Respublika.- 2018.- 11 noyabr.- S.7.  

965. Yaquboğlu, A. Araz Yaquboğlu: “Aşıq Alı ilə şair Məmmədhüseyn Ağ Aşığın yanına gedər, şeirlərini oxuyar, bir-birlərinin yaradıcılığı barədə fikir söyləyərdilər”: [tədqiqatçı-jurnalistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Mahmud Əyyublu //Palitra.- 2018.- 6 noyabr.- S.13.  

966. Yusif Kərimov: [tanınmış yazıçının vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.32.   

967. Yusifli, C. “XX əsr Güney Azərbaycan epik şeiri”: [Esmira Şükürovanın eyniadlı  monoqrafiyası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 6 noyabr.- S.14.  

968. Yusifli, V. Çiçək sevgisi: [avar şairi Xutra Ramazan haqqında] //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.

969. Yusifli, V. Əli İldırımoğlu – 91 yaşın hekayəti: “Köhnə kişilər” silsiləsindən //Ədalət.- 2018.- 20 noyabr.- S.6. 

970. Yusifli, V. Məhəbbət yaşatdı onu dünyada: Elegiya: [riyaziyyat müəllimi Həsənağa Sadıqovun “Gördüm burda babaların göz yaşları daşa dönüb” şeirlər kitabı  haqqında]  //Ədalət.- 2018.- 13 noyabr.- S.8.

971. Yusifli, V. Ömrün ötən, amma itməyən illəri: Yazıçı Əli İldırımoğlunun “Seçilmiş əsərləri”nin on iki cildliyinə bir nəzər //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.17.  

972. Yusifoğlu, Q. Xalqları qovuşduran Xəyyam sözü: [Ömər Xəyyamın 970 illiyi münasibətilə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2018.- 16 noyabr.- S.11.  

973. Yusifoğlu, Q. İki xalqın böyük oğlunun yubileyi qeyd edildi: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan xalqının böyük oğlu, özbək ədəbiyyatının, elminin görkəmli nümayəndəsi Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illik yubileyi münasibətilə “Maqsud Şeyxzadə – Azərbaycan və özbək xalqlarının görkəmli oğlu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2018.- 15 noyabr.- S.11. 

974. Yusifov, Y. Erməni xislətinin ifşası: Buludxan Xəlilovun “Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti” kitabı üzərində düşüncələr  //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.5;7-8. 

975. Zahid Xəlil: “Kralın kreslosu”, “Göyqurşağı”: [şairin eyniadlı kitablarının nəşr olunması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 24 noyabr.- S.32.   

976. Zakirqızı, A. Şərqin yetişdirdiyi böyük dühalar: Onları biz özümüz tanımırıqsa...: [Orta əsrlərdə fəlsəfə, ədəbiyyat və incəsənət alimləri haqqında araşdırıcı Zakir Məmmədovun fikirləri] //Kaspi.- 2018.- 20 noyabr.- S.15.   

977. Zeynallı, A. Atifin can evi viranə idi, lakin onu Alışan duyğuları etdi çıraqban gecələr: Həştərxana gedən gəmi ləng olur...; Gecələr; İki-üç addımdan Savalan dedim //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.27. 

978. Zeynallı, S. Türk xalqlarını birləşdirən ortaq dəyər: [akademik Tofiq Hacıyevlə bağlı filologiya üzrə elmlər doktoru Sərdar Zeynalın qeydləri] //Azərbaycan.- 2018.- 25 noyabr.- S.6.  

 

Bax: 44; 102; 103; 108; 109; 127-131; 199; 401

İmadəddin Nəsimi – 650

979. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi qeyd ediləcək //Mədəniyyət.- 2018.- 16 noyabr.- S.1-2.  

980. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Moskvada “Nəsimi - şeir, sənət və mənəviyyat festivalı” keçiriləcək //Azərbaycan.- 2018.- 17 noyabr.- S.11.; Yeni Azərbaycan.-2018.- 17 noyabr.- S.7.     

981. Moskvada Nəsiminin büstünün təntənəli açılış mərasimi olub: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva açılış mərasimində iştirak edib //Azərbaycan.- 2018.- 20 noyabr.- S.6.; Üç nöqtə.-2018.- 21 noyabr.- S.7.    

982. Moskvada “Nəsiminin mənəvi irsi orta əsrlər Şərqinin tarixi-mədəni kontekstində” mövzusunda konfrans açılıb: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konfransın işində iştirak edib //Azərbaycan.- 2018.- 20 noyabr.- S.6. 

983. Sultanova, M. Moskvada “Nəsimi – poeziya, incəsənət və mənəviyyat festivalı” keçirilib //Mədəniyyət.- 2018.- 21 noyabr.- S.3.; Ekspress.- 2018.- 21 noyabr.- S.13.  

984. Şəymən. Nəsimi Azərbaycanın ən böyük dəyəridir: [filosof-şair haqqında] //Şərq.-2018.- 17 noyabr.- S. 8.   

 

Hüseyn Cavid – 136

985. Atilla, İ. Hənəfi Zeynallı və Hüseyn Cavidin “peyğəmbər” mənzum tarixi draması //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.3;5.  

986. Atilla, İ. Hənəfi Zeynallı və Hüseyn Cavidin “peyğəmbər” mənzum tarixi draması //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.13.  

987. Atilla, İ. Hənəfi Zeynallı və Hüseyn Cavidin “peyğəmbər” mənzum tarixi draması //Kredo.- 2018.- 29 noyabr.- S.4;6. 

988. Böyüklüyün qədrini bilənlərə //Səs.- 2018.- 8 noyabr.- S.8-9. 

989. Cəfərov, N.; Məmmədli, C. Cavidşünaslıqda yeni mərhələ: [Sona Vəliyevanın “Hüseyn Cavid sənətinin qüdrəti” monoqrafiyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 1 noyabr.- S.7.  

990. Daşkənddə “Hüseyn Cavid yaradıcılığı dünya dramaturgiyasının zirvəsidir” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilib  //Azərbaycan.- 2018.- 13 noyabr.- S.5.; Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.17.; Mədəniyyət.- 2018.- 14 noyabr.- S.4.      

991. Ədəbiyyatşünaslıq elminin baş qərargahı: [“Hüseyn Cavid və müasir gənclik” mövzusunda  keçirilən beynəlxalq elmi konfrans haqqında] //Elm.-2018.- 23 noyabr.- S.1-2. 

992. Qurbanlı, R. “Qocalar evi”ndəki Hüseyn Cavid aşiqi: [Bilgəh Əmək və Müharibə Veteranları pansionatındakı görüş haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.18-19.; Üç nöqtə.-2018.- 17 noyabr.- S.12.      

993. Mirzəyeva, N. Hüseyn Cavidin ev-müzeyi yeni eksponatlarla zənginləşdirilib //Səs.-2018.- 17 noyabr.- S.11.  

994. Tural. Özbəkistanda Hüseyn Cavidə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib //Palitra.- 2018.- 13 noyabr.- S.7.  

 

Mikayıl Müşfiq – 110

995. Baratov, F. Mir Cəfər Bağırov və Mikayıl Müşfiq barədə yazılanlara münasibət //Hürriyyət.- 2018.- 6 noyabr.- S.14. 

996. Baratov, F. №2172-İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq //Hürriyyət.-2018.- 14 noyabr.- S.14. 

997. Baratov, F. № 2172-İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq //Hürriyyət.-2018.- 15 noyabr.- S.14.  

998. “Cahan fikrimizlə süslənəcəkdir...”: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Təhsil Kompleksinin tam orta məktəbində eyniadlı tədbir] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.5.  

999. Ələddinqızı, N. Repressiya qurbanı olmuş ziyalılarımız unudulmur: Jalə Əliyeva: Dövlət başçısının Mikayıl Müşfiqin  qalıqlarının  tapılması ilə bağlı məsələnin araşdırılması üçün  göstəriş  verməsi  dərin  köklərə  söykənir: [Millət vəkili Jalə Əliyevanın fikirləri] //Səs.- 2018.- 2 noyabr.- S.12. 

1000. Əli Həsənov: “Prezident İlham Əliyev şair Mikayıl Müşfiqlə bağlı məsələni şəxsi nəzarətinə götürüb”: [Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun şairin qalıqlarının tapılması ilə bağlı məlumatı] //Azərbaycan.- 2018.- 1 noyabr.- S.1. 

1001. Hacıyeva, A. Bənzərsiz nümunələr yaradıcısı: Mikayıl Müşfiq-110: (Şairin irsinə biblioqrafik və metodik yanaşma): [Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan “Mikayıl Müşfiq. Biblioqrafiya” və “Azərbaycan poeziyasının Mikayıl Müşfiq poeziyası” adlı metodik vəsait haqqında] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.10-11.  

1002. Heybətağaqızı, R. Mikayıl Müşfiq adıyla tarıx yaşandı: Şairin 110 illk  yubileyi ilə  bağlı silsilə tədbirlər keçirilib: [Siyəzən rayonunda]  //Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 noyabr.- S.5.  

1003. Həsənov, H.; Novruzoğlu, R. Mikayıl Müşfiq: Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var, Hələ bədr olmamış bir hilalım var! //Xalq qəzeti.- 2018.-  11 noyabr.- S.5. 

1004. Həsənov, H. Mikayıl Müşfiqin əleyhinə Azərbaycan Yazıçılar  İttifaqının 26 üzvü ifadə verib //Üç nöqtə.- 2018.- 14 noyabr.- S. 5.  

1005. Xələfli, Ə. R. Müşfiqli şeirlər: Ekranda tənha ev; Müşfiq badəsi; Müşfiqin əmanət ruhu və s. //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.11.  

1006. “İmkan olarsa, məni anamın yanında dəfn edin. Bacararsanmı?...” //Üç nöqtə.- 2018.- 15 noyabr.- S. 14. 

1007. İsayev, O. Səni kim unudar...: [şairin nəşinin tapılması ilə əlaqədar Baba Məhərrəmlinin fikirləri] //Elm.-2018.- 23 noyabr.- S.7.   

1008. İsmayılova, H. Müşfiqlə bağlı sensasiyalı açıqlama: Şairin diri-diri hörüldüyü deyilən bina budur: [professor Ədalət Tahirzadənin mövzu ilə bağlı fikirləri] //Cümhuriyət.- 2018.- 21 noyabr.- S. 12.

1009. İsmayılzadə, V. “Bağırov ona bir güllə vurur, sonra...”: Qohumu Mikayıl Müşfiqlə bağlı gizlinləri açdı: [şairin əmisi nəvəsi Vahab İsmayılzadənin Teleqraf.com-a müsahibəsi]  //Bizim yol.- 2018.- 3 noyabr.- S.13. 

1010. Kənan, A. Tədqiqatçı Müşfiqlə bağlı şok faktlar açdı: [şairin nəşinin tapılması ilə bağlı Aslan Kənanın müsahibəsi] //Bizim yol.- 2018.- 9 noyabr.- S.13.  

1011. Qurbansoy, F. Müşfiqin ikinci qəzəli: [şairin qəzəl yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.4.  

1012. Mikayıl Müşfiqə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə: [Saatlı Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.4.  

1013. Mikayıl Müşfiqin xatirəsi yad edilib: [Siyəzən Mədəniyyət Mərkəzində və  Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 7 noyabr.- S.4. 

1014. Mirzəbəyli, İ. Görkəmli şəxsiyyətlərimizin xatirəsi daim əziz tutulur: “Mən Müşfiqin məzarı tapılmayınca ölməyəcəyəm...”: [Müşfiqin yorulmaz tədqiqatçılarından olmuş mərhum Xalq yazıçısı Gülhüseyn Hüseynoğlunun  25 il əvvəlki fikri]  //Xalq qəzeti.- 2018.- 2 noyabr.- S.8.

1015. Mükərrəmoğlu, M. Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Siyəzən Mədəniyyət Mərkəzində] //Xalq qəzeti.- 2018.- 7 noyabr.- S.6.  

1016. Müşfiq incə hisslər, kövrək duyğular, məhəbbət və bəşəri  ideallar şairi idi: Ləyaqətsizlik, şərəfsizlik, biganəlik tüğyan etdikcə dəyərli ziyalılarımızı itirdik: [“Xalq qəzeti”nin baş  redaktoru Həsən Həsənovun və Beynəlxalq  Terrora və Korrupsiyaya Qarşı Strateji  Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Novruzoğlunun Mikayıl Müşfiq haqqında araşdırmaları] //Üç nöqtə.- 2018.- 13 noyabr.- S. 5.   

1017. “Müşfiqli dünya”: [Heydər Əliyev Sarayında  şair Mikayıl Müşfiqin yubileyinə  həsr olunmuş ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.-  29 noyabr.- S.6.  

1018. Şahanə. Mikayıl Müşfiqin 110 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd edildi: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Təhsil Kompleksinin tam orta məktəbində] //525-ci qəzet.-2018.- 27 noyabr.- S.7.  

1019. Şair Mikayıl Müşfiqin qalıqlarının tapılması haqqında KİV-lərdə yayılan materialların araşdırılması ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun ilk iclası keçirilib //Azərbaycan.- 2018.- 2 noyabr.- S.2.; Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.2.   

1020. Şəymən. Mikayıl Müşfiq ədəbiyyatımızın  günahsızlıq, işıq, poeziya  simvoludur: Əsəd Cahangir: ”Bu qərar repressiya olunmuş qələm adamlarına olan diqqət və qayğının göstəricisidir”:  [tənqidçinin fikri] //Şərq.- 2018.- 6 noyabr.- S.8.   

1021. Şəymən. Ziyalılar o qaliqların Mikayil Müşfiqə aid  olduğuna inanmır: [Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin, yazıçı Şərif Ağayarovun və Əməkdar jurnalist Qulu Ağsəsin mövzu haqqında fikirləri] //Şərq.- 2018.- 3 noyabr.- S.7. 

 

Bax: 770; 771

Mir Cəlal – 110

1022. Böyük pedaqoq, alim, istedadlı yazıçı Mir Cəlal Paşayevin xatirə gecəsi keçirilib: Tədbirdə Mir Cəlalın 110 illik yubileyi münasibətilə nəşr olunmuş “Füzuli sənətkarlığı” kitabı təqdim edilib: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Ədəbiyyat Muzeyində keçirilmiş  tədbir çərçivəsində Mir Cəlal Paşayevin eyniadlı kitabı, həmçinin Mir Cəlal Paşayev və Firidun Hüseynovun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyinin yenidən işlənmiş dördüncü nəşri təqdim edilib] //Azərbaycan.- 2018.- 1 noyabr.- S.5.; Xalq qəzeti.- 2018.- 1 noyabr.- S.5.; Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.3.; İki sahil.- 2018.- 1 noyabr.- S.13.     

1023. Əliyeva, İ. Ədəbiyyat tariximizə sevgilərlə: [Mir Cəlal və Firudin Hüseynovun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.14. 

1024. Əyyuboğlu, M. Qəlbimdə bir işıq var: Əziz müəllimim və görkəmli yazıçı, mütəfəkkir Mir Cəlal haqqında düşüncələrim  //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.8-9.   

1025. Qəlbimdə bir işıq var: Əziz müəllimim və görkəmli yazıçı, mütəfəkkir Mir Cəlal haqqında düşüncələrim //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.6. 

 

İmran Qasımov – 100

1026. Kitabxanada İmran Qasımovun 100 illiyi qeyd edilib: [Binəqədi Rayon MKS-də Xalq yazıçısının yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.-2018.- 29 noyabr.- S.6.    

1027. Milli Kitabxanada yeni sərgilər: [yubiley münasibətilə “İmran Qasımov – 100” adlı kitab sərgisi] //525-ci qəzet.- 2018.- 22 noyabr.- S.8.; Mədəniyyət.- 2018.- 23 noyabr.- S.7.        

1028. Muzeylərdə xatirə tədbirləri: [Abdulla Şaiqin mənzil-muzeyində Mikayıl Müşfiqin  və  M.S.Ordubadinin xatirə muzeyində İmran Qasımovun yubileylərinə həsr olunan gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2018.- 29 noyabr.- S.3. 

 

Mirəli Seyidov – 100

1029. Abbasova, G. Soykökümüzün unudulmaz araşdırıcısı //525-ci qəzet.- 2018.- 28 noyabr.- S.8.

1030. İsayeva, P. Mifik təfəkkürümüzün Mirəli Seyidov əsri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.12. 

1031. Qədirova, X. Türkologiya elminin korifeyi: [böyük azərbaycanşünas alim, tənqidçi, ədəbiyyatşünas haqqında] //Respublika.- 2018.- 3 noyabr.- S.7. 

1032. Mirəli Seyidov Azərbaycanda mifologiya məktəbinin əsasını qoyub: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən elmi sessiya haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.12.  

1033. Talıbova, T. Mirəli Seyidov – “Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən”: [mifoloq-folklorşünasın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 1 noyabr.- S.6.  

1034. Zeynalov, Ə. Görkəmli  alimin xatirəsi  anıldı: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində] //Respublika.- 2018.- 4 noyabr.- S.6. 

 

İsa Muğanna – 90

1035. Aras, O. İdeal Muğanna: İsa Muğanna-90 //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.15. 

1036. Fariz. Əsərləri ilə milli özünüdərkə çağıran ədib: Xalq yazıçısı İsa Muğannanın 90 illik yubileyi qeyd edildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 21 noyabr.- S.1-2.  

1037. Qəhrəmanova, R. İsa Muğanna zirvəsi: [N.Nərimanovun xatirə muzeyində yazıçının yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib] //Kredo.- 2018.- 1 noyabr.- S.7.

1038. Muğanna, S. Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm: [müəllif Sevinc Muğannanın müsahibəsi] //Türküstan.- 2018.- 20-26 noyabr.- S.5.   

 

Məmməd Araz – 85

1039. “Ana yurdum, hər daşına üz qoyum”: Məmməd Arazın 85 illiyinə həsr edilmiş ədəbi-musiqili gecə: [Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2018.- 9 noyabr.- S.6.  

1040. Azayev, Ə. Məmməd Araz sevgisi //Ədalət.- 2018.- 22 noyabr.- S.7. 

1041. Azayev, Ə. Məmməd Araz sevgisi //Ədalət.-2018.- 23 noyabr.- S.7.  

1042. “Haqqın var, Məmməd Araz...”: Xalq şairinin 85 illiyi Filarmoniyada qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2018.- 8 noyabr.- S.7. 

1043. Xalq şairi Məmməd Arazın anadan olmasının 85 illiyi qeyd edilib: [M.Maqomayev adına  Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında] //Cümhuriyət.- 2018.- 8 noyabr.- S.14.  

1044. İbrahimov, T. Məmməd Araz poeziyasında təbiət mövzusu və ekoloji dünyagörüş //525-ci qəzet.-2018.- 28 noyabr.- S.6.  

 

Qənbər Şəmşiroğlu – 85

1045. Cabbarlı, Ə. Könlünün qapı-pəncərəsini insanların üzünə açan nurlu insan//Ədalət.- 2018.- 17 noyabr.- S.8.  

1046. Cabbarlı, Ə. Nur üzlü insan: [şair-publisist Qənbər Şəmşiroğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 15 noyabr.- S.7.    

1047. Şəmşiroğlu, Q. Salamlarım var; Gəzdim; Bir ömür – bir dünya: Həyat yoldaşım Diləfruz Məcid qızına; Qağa: Gənclik dostum Vəliyəddin İsmayılova; Qaldı; Baxmır ürək və s. //Ədalət.- 2018.- 17 noyabr.- S.8-9. 

1048. Şirinova, R. Dədə Şəmşir ruhunun və işığının daşıyıcısı: [Dədə Şəmşirin yadigarı, şair-publisist Qənbər Şəmşiroğlunun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 15 noyabr.- S.7.; Yeni Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.7.    

 

Elçin – 75

1049. Azərbaycanın Xalq yazıçısı Elçinin Almaniyada yeni nəşrləri: [Berlində “Ağ dəvə” və “Ölüm hökmü” romanlarının nəşri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.9.; 525-ci qəzet.- 2018.- 15 noyabr.- S.7. 

1050. Əhmədova, N. Elçinşünaslığın uğurları: [Xalq yazıçısının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.14-15. 

1051. Əlizadə, A. Bəşər-İlot: [Xalq yazıçısı Elçinin “Rəssam Muxtar Manaflının həyatı, sənəti və bu dünyadan qaçışı” hekayəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.15. 

1052. Xalq yazıçısı Elçinin romanlarının Almaniyada yeni nəşrləri //Mədəniyyət.- 2018.- 16 noyabr.- S.6.  

 

Əli Əmirli – 70 

1053. Babayev, A. Müdriklik zirvəsində: Əli Əmirlinin 70 illiyinə //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.7. 

1054. Əli Əmirlinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib: [H.Abbasov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi.- 2018.- 2 noyabr.- S.16.   

1055. Fərəcova, Z. Xatirələr işığnda...: Əli Əmirli-70 
//Azərbaycan.-2018.- 24 noyabr.- S.7.  

1056. Lalə. Yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin yubileyi qeyd olunub: [H.Abbasov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2018.- 2 noyabr.- S.4. 

1057. Müşfiq, Ş. Əli Əmirlinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [H.Abbasov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.7.  

1058. Zeynallı, C. Yeddinin yanında sıfır: və ya Əli Əmirli niyə bu qədər arxayındır?: [yazıçı-dramaturqun yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.15.  

 

Əbülfət Mədətoğlu – 60

1059. Mehdi, Q. Şeirlərindən tanıdığım şair: [yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.19.; Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.- S.5.; Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.23.  

1060. Mədətoğlu, Ə. Hər adam bir sətir imiş: Bunu təkcə görmək yox, həm də duymaq insandan vəh istəyir: [Sona xanımın “Dünya Tanrı biçimdədir” şeirlər kitabı haqqında] //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.8.  

1061. Mədətoğlu, Ə. “Ürəyimin qapısından keçənlər”: Musa Ələkbərlinin yeni kitabı barəsində oxucu sözü //Ədalət.- 2018.- 27 noyabr.- S.5. 

1062. Mədətoglu, Ə. “Yazıçı”nın yeni sayı Xətaidən söz açır: [şair babamız Xətai barəsində xüsusi buraxılışın işıq üzü görməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.13.; Ədalət.-2018.- 24 noyabr.- S.11.    

1063. Sevginin şirini, acısı, Düşüncənin poetik əks sədası: Əbülfət Mədətoğlunun poetik kitabları haqqında düşüncələr //Kredo.- 2018.- 15 noyabr.- S.1;7.

1064. Sevginin şirini, acısı, Düşüncənin poetik əks sədası: Əbülfət Mədətoğlunun poetik kitabları haqqında düşüncələr //Kredo.- 2018.- 22 noyabr.- S.15.  

 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi

1065. Akimova, E. İdrak və intellekt məbədimiz: bura Vətəndir //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.12.  

1066. Anar. Ədəbiyyatın keşiyində //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.2.; 525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.9.   

1067. Araslı, N. Nizamişünaslıq şöbəsinin yaranma tarixi, fəaliyyəti haqqında //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.20-21.  

1068. Aydın, X. 85 illik yol: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında yubileylə bağlı keçirilən tədbir haqqında] //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.13. 

1069. Babasoy, Ü. Ədəbiyyat məbədi //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.23.   

1070. Baxşəliyev, Ə. Müqəddəs ocaq: AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi münasibətilə //525-ci qəzet.- 2018.- 14 noyabr.- S.8. 

1071. Cabbarlı, N. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsi 5 ildə //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.24-25.  

1072. Elçin. 85 yaşlı ədəbiyyat mərkəzi: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.2-3.; 525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.8-9.  

1073. Əhməd, V. Tez bir zamanda: “Ədəbiyyatşünaslıq, plyus” Yaradıcılıq Birliyinin yaranması və fəaliyyəti haqqında //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.15.   

1074. Əhmədli, B. Asiyaya açılan ədəbiyyat qapısı... //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.26.  

1075. Əliyev, E. Fizika ilə Lirikanın vəhdəti: [AMEA-nın Mərkəzi Elimi Kitabxanasında yubiley münasibətilə “Fizika və Lirika: dünya təcrübəsi və MDB ölkələrinin elm və ədəbiyyat reallıqları” mövzusunsda təşkil olunan tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 27 noyabr.- S.5.

1076. Füzulişünaslıq sektoru: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Füzulişünaslıq” sektoru haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.27.  

1077. Həbibbəyli, İ. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.2-4.  

1078. Həsənli, M. Elektron Ədəbiyyat İnstitutu //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.17.  

1079. Əlişanoğlu, T. Yubileydən yubileyə, üç romantikam!: AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyinə  //525-ci qəzet.- 2018.- 2 noyabr.- S.4;6.  

1080. Əsgərli, Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir nəzər //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.18-19.   

1081. Kamal, R. Yaşar Qarayev təbəssümü: yaxından və uzaqdan //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.19.  

1082. Kənan. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dünəni və bu günü //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.30.  

1083. Qasımbəyli, Y. 80+5: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.28.  

1084. Qasımova, A. Ərəb şeirinin janrları: [Ərəb ədəbiyyatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 13 noyabr.- S.7-8. 

1085. Quliyeva, M. Müstəqillik dönəminin tələbi və dövrləşmə konsepsiyası //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.7.  

1086. Məmməd, T. “Fizika və lirika” konfransları: dialektik əlaqə və inkişaf perspektivləri //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.22.  

1087. Mirələmov, H. Dəyər ölçüsü kimi //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.25.  

1088. Mustafayeva, A. Yaradıcılıqla təmas və ünsiyyətdə: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun teatrla əlaqəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.29.

1089. Müşfiq, Ş. Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi qeyd edildi: [Mərkəzi Elmi Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.4.  

1090. Müşfiq, Ş. “Fizika və lirika: dünya təcrübəsi və ölkə reallıqları”: Azərbaycanda bu mövzuda  beynəlxalq elmi konfrans keçirilir //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr.- S.8. 

1091. Müşfiq, Ş. 85 yaşlı möhtəşəm elm ocağımız: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.15.  

1092. Müşfiq, Ş. Volqa sahilində ədəbiyyat söhbətləri : Bakıda öz işinə başlayan “Fizika və lirika” konfransı  Rusiyanın Dubna şəhərində davam etdirilir: [akademik İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.10-11. 

1093. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi qeyd olunub //Xalq qəzeti.- 2018.- 16 noyabr.- S.9.; Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.9.     

1094. Paşayev, Q. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin taleyinə cavabdeh missiyalı alim haqqında söz: [Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru İsa Həbibbəyli haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.5. 

1095. Pərvin. Ədəbiyyatın və elmin bayramı: Şamaxıda “Fizika və lirika: dünya təcrübəsi və MDB ölkələrinin elm və ədəbiyyat reallıqları” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransla bağlı qeydlər //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.12.  

1096. Rüstəmxanlı, S. Qocaman institutun gənclik ruhu //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.8-9.  

1097. Turan, A. Ədəbiyyatşünaslıqdan milli ideologiyaya //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.32.  

1098. Turan, T. Pardaqlanan məsumiyyət və “Cəmilə”: [qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 17 noyabr. - S.24. 

1099. Yusifli, C. Qarşı durub öyrəndiklərin xəzinən olsun!.. //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.6-7.  

1100. Yusifli, V. “Ədəbi proses” illəri //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.10-11. 

 

Bax: 991

Ədəbi əlaqələr

1101.  Afaq Məsudun “Azadlıq” romanı Türkiyədə nəşr olunub //Üç nöqtə.-2018.- 23 noyabr.- S.12. 

1102. Ayvaz, O. Bu roman sizə faciə gətirəcək: [rus yazıçısı Mixail Bulqakovun “Master və Marqarita” əsəri haqqında] //Ədalət.- 2018.- 21 noyabr.- S.7.   

1103. Azalp, A. Nəim Kərimovun “Maqsud Şeyxzadə” romanında baş qəhrəman obrazı //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.20.

1104. Bayramov, Q. Azərbaycan mədəniyyətinin Litvadakı böyük elçisi - Mahiras Gamzayevas: Mahir Həmzəyev - 60 (Birinci məqalə -“Kreativ düşüncənin dəyərli nəticələri...” ) //Ədalət.- 2018.- 1 noyabr.- S.12.   

1105. Bayramov, Q. Azərbaycan mədəniyyətinin Litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas: Mahir Həmzəyev – 60 (İkinci məqalə - “Ədəbi əlaqənin “bumeranq effekti”) //Ədalət.- 2018.- 2 noyabr.- S.7. 

1106. Bayramov, Q. Azərbaycan mədəniyyətinin Litvadakı böyük elçisi - Mahiras Gamzayevas: Mahir Həmzəyev – 60: (İkinci məqalə - “Ədəbi əlaqənin “bumeranq effekti”) //Ədalət.- 2018.- 3 noyabr.- S.7.  

1107. Bayramov, Q. Görünməz körpülərin Mahir memarı: Mahir Həmzəyevin 60 yaşına  //525-ci qəzet.- 2018.- 14 noyabr.- S.7. 

1108. Bayramov, Q. Görünməz körpülərin Mahir memarı: Mahir Həmzəyevin 60 yaşına / //525-ci qəzet.- 2018.- 16 noyabr.- S.6;8. 

1109. Cavanşir, C. Ölüm, yoxsa qayıdış?: Hakan Gündayın “Kinyas və Kayra” romanı haqqında düşüncələr…//Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.- S.19.

1110. Cavid, R. Culian Barnsın aqibət bələdçiliyi: Görkəmli ingilis ədibinin ötən il Seyfəddin Hüseynlinin tərcüməsində nəşr olunan məşhur romanı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2018.- 9 noyabr.- S.19.  

1111. Eyvazlı, A. Şanlı tarixin dəyərli salnaməsi: [Millət vəkili Cavanşir Feyziyevin “Türk dünyası” beşcildliyi haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.9. 

1112. Hacıyeva, A. Soy qardaşlarının müstəqillik mübarizəsi dəstəkçisi: Mağcan Cumabay-125: [qazax şairi haqqında] //Kredo.- 2018.- 8 noyabr.- S.6. 

1113. Həsənli, A. Almatıda “Azərbaycan dili” dərsliyi çap olunub: [Abay adına Qazaxıstan Milli Pedaqoji Universitetində akademik Knyaz Mirzəyevin təşəbbüsü ilə eyniadlı dərsliyin hazırlanıb çap olunması haqqında] //Ədalət.- 2018.- 14 noyabr.- S.8. 

1114. Həşimzadə, N. Coys narahatlığı, Mirzə Cəlil üsyanı: [İrlandiya yazıçısı Ceyms Coys və Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.31.  

1115. Həşimzadə, N. Oblomov bizikmi: [İvan Qonçarovun “Oblomov” əsərinin qəhrəmanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 17 noyabr.- S.4. 

1116. Həşimzadə, N. Pol Osterin ”Qaranlıqdakı adam”ı: [Amerika yazıçısının eyniadlı romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.5.  

1117. Həşimzadə, N. Stendalın düşüncə və davranış modeli: [fransız yazıçısının yaradıcılığı  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.18.  

1118. Həzrətqulov, M. Göygöl: [müəllifin Azərbaycana həsr etdiyi əsərin birinci hissəsi] /tərc.etdi Şahista //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.28-29.  

1119. Hüseyn, F. Qəlbin aclığından ağlın toxluğuna: Lev Nikolayeviç Tolstoyun “Anna Karenina” romanı barədə... //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.20.

1120. Xutra Ramazan-70: [avar şairin yubileyi münasibətilə AYB-nin təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi buraxılış.- 2018.- 9 noyabr.- S.31.  

1121. İki xalqın iftixarı: [Maqsud Şeyxzadənin Azərbaycan və Özbəkistanda keçirilən yubiley tədbirləri haqqında] //Xalq qəzeti.-2018.- 29 noyabr.- S.7.  

1122. İsmayıl, M. Biz tələsən deyilik, Qabaqda bütöv bir əbədiyyət var...: [Ukrayna şairi Aleksandr Korotkonun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.15.  

1123. İvan Krausdan 3 hekayə [Çex nasiri, dramaturqu, aktyor-kuklaçı kimi məşhur olan İvan Krausun yaradıcılığı haqqında] /rus dilindən tərc.etdi Seyfəddin Hüseynli  //525-ci qəzet. - 2018.- 17 noyabr.- S.16-17.  

1124. Korotko, A. Yuvadan düşər kimi düşdüm zamandan...; Hara tələsir...; Bəlkə...; Keşikçi peşəsi yoxsul...; Tanınmaz ol... /tərc.etdi Məmməd İsmayıl //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.15.

1125. Köhnəqala, M. Varlen-Rembo dramının məşhur tapançası: [fransız yazar Artur Rembonun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.23.  

1126. Quliyev, E. Namiq Kamal – türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair: 3-cü yazı //Xalq cəbhəsi.-2018.- 14 noyabr.- S.14.  

1127. Məlikli, T. Araşdırma obyektindən dosta çevrilən şair: Fazil Hüsnü Dağlarca //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.18-20.  

1128. Müşfiq, Ş. “Kardeş kalemler”in yeni sayı çıxdı: [Avrasiya Yazarlar Birliyi tərəfindən eyniadlı Aylıq Avrasiya Ədəbiyyatı Jurnalının 142-ci sayı nəşr olunub] //525-ci qəzet.-2018.- 27 noyabr.- S.7.  

1129. Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı həftəsi” //Mədəniyyət.- 2018.-  7 noyabr.- S.8.   

1130. Pərvin. 190 yaşlı həmdəmim: Tolstoy...: [rus şairi Lev Tolstoyun həyat və yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2018-.- 3 noyabr.- S.16-17. 

1131. Rəvan, C. “Qırmızı saçlı qadın” və ya ilk sevgi haqqında nağılvari tale: [Orxan Pamukun eyniadlı əsəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr.- S.18. 

1132. Saqanı sevirsinizmi?: “Salam, kədər”in müəllifinə Fransa ədəbi mətbuatının yeni baxışı: [fransız yazıçı və ssenaristi Fransuaza Saqanın yaradıcılığı haqqında]  /tərc.etdi Hüseynli Seyfəddin //525-ci qəzet.- 2018.- 3 noyabr.- S.19. 

1133. Seyidzadə, C. Qurdlarla qaçan qadınlar...: [amerikan yazıçısı Klarissa Pinkolo Estesin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.30-31. 

1134. Sibgatullina, A. Kazan tatarları ilə Azərbaycan türklərinin çox güclü əlaqələri olub: Alfina Sibgatullina: “Türkologiya sahəsində əvvəlki işbirliyi, o cümlədən türk respublikaları ilə əlaqələr zəifləyib. Hər kəs öz küncünə çəkilib bir şeylər yazır, amma ortaq heç nə yoxdur”: [türkoloq-alimlə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2018.-7 noyabr.- S.6. 

1135. Svetayeva, M. Puşkin və Puqaçov: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] /rus dilindən tərc.etdi Xatirə Nurgül //Kaspi.- 2018.- 17-19 noyabr.- S.16-17.  

1136. Svetayeva, M. Puşkin və Puqaçov: [müəllifin eyniadlı kitabı haqqında] /rus dilindən tərc.etdi Nurgül Xatirə //Kaspi.-2018.- 24-26 noyabr.- S.18-19.    

1137. Şahanə. İraq türkmanlarının tanınmış nümayəndələri Milli Kitabxanada //525-ci qəzet.- 2018.- 29 noyabr.- S.7.       

1138. Tanyol, T. Şeiri bəsitləşdirmək: [türk ədəbiyyatı] /tərc.etdi Orxan Həsəni //Kaspi.- 2018.- 3-5 noyabr.-  S.17.  

1139. Tehranda nəşr edlən “Xüdafərin” jurnalının xüsusi buraxılışı alim-publisist Teymur Əhmədova həsr olunub //Azərbaycan.- 2018.- 22 noyabr.- S.10.  

1140. Turan, A. Ədəbiyyatdan Vətən yaradanlar...: Özbəkistan qeydləri: [Daşkənddə keçirilən ”Hüseyn Cavid yaradıcılığı dünya dramaturgiyasının zirvəsidir” konfransı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 24 noyabr.- S.9.

1141. Turan, T. Müasir türk şeirinə və romanına orijinallıq gətirən adam – Murat Menteş: [türk yazarın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 3 noyabr.- S.19.  

1142. Turan, T. “Serenad”: [türk yazarı Zülfü Livanelin eyniadlı romanı  haqqında] //525-ci qəzet.- 2018.- 24 noyabr. - S.24.

 

Bax: 659; 698; 714; 732; 735; 741; 762; 973

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

1143. О дополнительных мерах по охране исторической части города Шеки: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-1 ноября.- С. 1.

1144. О мерах по защите чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка: Указ  Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-2 ноября.- С. 2.

1145. О награждении В.Г. Бехбудова «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-3 ноября.- С. 1.

1146. О награждении сотрудников Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана медалью «Терегги»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-6 ноября.- С. 2.

1147. О награждении сотрудников Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии Наук Азербайджана «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-6 ноября.- С. 2.

1148. О награждении Т.Т.Салахова орденом «Эмек» 1-й степени: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-29 ноября.- С. 1.

1149. О награждении Ч.А.Фарзалиева орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-22 ноября.- С. 1.

1150. О назначении членов Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-9 ноября.- С. 1.

1151. О применении Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики» от 2 ноября 2018 года номер 1333 – VKQ»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1152. О применении Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики» от 2 ноября 2018 года номер 1332 - VKQ»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1153. О применении Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении описания Государственного флага Азербайджанской Республики» от 2 ноября 2018 года номер 1331 - VKQ»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1154. О присвоении Г.М.Пашаеву почетного звания «Заслуженный деятель науки»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-6 ноября.- С. 2.

1155. О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель» сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-27 ноября.- С. 1.

1156. О проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 2.

1157. Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики: Конституционный закон Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1158. Об утверждении нового состава редакционной коллегии Азербайджанской национальной энциклопедии: Указ Президента Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-2 ноября.- С. 1.

1159. Об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики: Конституционный закон Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1160. Об утверждении описания Государственного флага Азербайджанской Республики: Конституционный закон Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1161. Описание Государственного герба Азербайджанской Республики: Утверждено Конституционным законом Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

1162. Описание Государственного флага Азербайджанской Республики: Утверждено Конституционным законом Азербайджанской Республики //Бакинский рабочий.- 2018.-16 ноября.- С. 3.

___________

1163. Азербайджан продолжает сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН: [из сообщения министра культуры Абульфаса Гараева] //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С. 7.

1164. Азербайджанские национальные танцы включены в Список ЮНЕСКО //Вышка.- 2018.- 30 ноября.- С. 8.

1165. В Мурманске открылась выставка, посвященная Дню Конституции Азербайджана: [организована Национально-культурной автономией «Азербайджан»] //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 ноября.- С. 5.

1166. Гараев, А. Абульфас Гараев, министр культуры Азербайджана: «Межкультурный диалог позволяет нам лучше понять друг друга»: [интервью Центру новостей ООН] //Азербайджанские известия.- 2018.-24 ноября.- С. 2.

1167. Гараев, А. Абульфас Гараев: «Культура - тот фактор, который помогает людей объединить» [интервью] //Бакинский рабочий.- 2018.- 23 ноября.- С. 6.

1168. Культурное взаимодействие - важнейший инструмент народной дипломатии: [из заявления министра культуры Абульфаса Гараева о предстоящем Санкт-Петербургском Международном культурном форуме] //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С. 7.

1169. На конференции министров Альянса цивилизаций ООН состоялась презентация «Бакинского процесса»: [из выступления министра культуры А.Гараева]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 ноября.- С. 7.

1170. При Министерстве Культуры создана новая структура: [Научно-методический и квалификационный центр культуры] //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С. 10.

1171. Состоялся Нахчыванский форум молодых лидеров Тюркского совета  //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 ноября.- С. 3.

1172. «Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана» включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 ноября.- С. 4.

 

День Государственного флага

1173. Багирова, Ф. Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa...: Интересные факты о Государственном флаге Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С. 3.

1174. В Бостоне состоялось торжественное мероприятие в честь Дня Государственного флага Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С. 4.

1175. 9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики //Вышка.- 2018.- 9 ноября.- С. 6.

1176. Калифорнийский город Монтерей украшен азербайджанскими флагами //Бакинский рабочий.- 2018.- 7 ноября.- С. 3.

1177. Накануне Дня государственного флага состоялось открытие новой библиотеки, созданной в Центре культуры СГБ //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С. 5.

1178. Салманлы, Ф. Атрибут величия: Сегодня - День Государственного флага Азербайджана  //Каспiй. - 2018.- 9 ноября.- С. 3.

 

Кулинария

1179. Алиева, Г. Прочитать геном граната: Азербайджан – родина волшебного фрукта: [Фестиваль граната в Гейчае] //Каспiй.- 2018.- 6 ноября.- С. 9.

1180. В Китае открылся еще один «Дом азербайджанского вина» //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С. 5.

1181. В Нахчыване прошел фестиваль «Продукция семейных хозяйств» //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С. 5.

1182. В XIII Фестивале граната приняли участие тысячи людей: Фестиваль имеет большое значение с точки зрения  развития плодоводства и туризма в Гейчае... //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С. 11.

1183. Гасанова, С. Праздник изобилия: В Лянкяране состоялся второй Фестиваль чая, чалтыка и цитрусовых //Азербайджанские известия.- 2018.- 13 ноября.- С. 2.

1184. Орхан, Р. «Звездный час» кулинара-феномена – Тахира Амирасланова: [к 60-летнему юбилею президента Национальной ассоциации кулинаров] //Вышка.- 2018.- 9 ноября.- С. 16.

 

VI Бакинский международный гуманитарный форум

1185. Бокова, И. Ирина Бокова: «Азербайджан – это место встречи и взаимодействия культур»  //Каспiй. - 2018.- 1 ноября.- С. 4.

1186. В рамках форума состоялся показ спектакля «посвящение Насими»: [композитора Ф.Ализаде] //Вышка. - 2018.- 2 ноября.- С. 9.

1187. Пик гуманизма: Пример Баку миру //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С. 6.

1188. Понарина, Е. Инвестиции в будущее: Завтра начинается в настоящем: [круглый стол в АДА по итогам форума] //Наука.- 2018.- 8 ноября.- С.3.

 

Год АДР – 100

1189. Абаскулиева, Э. Последнее заседание: Фильм о трагическом падении АДР был встречен в Лондоне с большим интересом: [художественно-документальный фильм «Последнее заседание»] //Азербайджанские известия.- 2018.- 3 ноября.- С.3.

1190. Алиева, Г. Фольклор - это тоже история: Повествуя о целостности Азербайджана: [о конференции «Фольклор и государственность в НАНА] //Каспiй. - 2018.- 14 ноября.- С. 10.

1191. В Берлине прошла научная конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 ноября.- С.3.

1192. В Берлине состоялось мероприятие по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, организованное Фондом Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.-9 ноября.- С.4.

1193. В греческом городе Салоники состоялся показ фильма «Командировка в вечность» //Бакинский рабочий.- 2018.-15 ноября.- С.6.

1194. В Лондоне состоялась презентация фильма «Последнее заседание», посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 ноября.- С.4.

1195. В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера фильма «Командировка в вечность» //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С.6.

1196. В НАНА прошла научная сессия, посвященная 100-летию АДР //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С.5.

1197. В парламенте Республики Корея состоялся показ документального фильма «Командировка в вечность» //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С.5.

1198. Гасанов, Ф. Марки - богатство или пустая затея: [почтовые марки] //Вышка.- 2018.- 30 ноября.- С.12.

1199. Шамахинским школьникам представлен Детский познавательный портал АЗЕРТАДЖ: Цель портала – формирование на интернет-пространстве Азербайджана большой информационной базы для обогащения знаний детей //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С.2.

 

Мультикультурализм

1200. Аббасов, Т. Кавказская Албания: Зов прошлого и современность: [Албано-удинская община Азербайджана]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 16 ноября.- С.7.

1201. Аббасов, Т. Верховенство религиозного плюрализма, как ключ к гармонии: [об одноименном мероприятии в Центре Мультикультурализма]   //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 ноября.- С.4.

1202. В Испании продолжает работу международная конференция: «Вклад межрелигиозного диалога в мир и взаимопонимание» //Бакинский рабочий.- 2018.- 7 ноября.- С.3.

1203. Всемирный конгресс горских евреев: Азербайджан является великолепным образцом мультикультурализма, толерантности и межрелигиозного диалога //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 ноября.- С.10.

1204. Фактор языка и мультикультурализм: [об одноименной конференции в Центре Мультикультурализма]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 7 ноября.- С.2.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

1205. Активисты АМОР приняли участие в фестивале «День национальных культур»: [в Смоленске] //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 ноября.- С.2.

1206. В Бакинском книжном центре состоялись встреча со всемирно известным йогином Садхгуру и презентация его книги //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С.3.

1207. В Измире состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран: В заседании приняла участие делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С.2-3.

1208. В Музейном центре пройдет выставка работ португальского художника: [Карлоса Мота] //Ежедневные новости.- 2018.- 9 ноября.- С.10.

1209. В Центре Гейдара Алиева состоялась лекция актера и режиссера Вениамина Смехова //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С.4.

1210. В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Венского фестивального оркестра Штрауса //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 ноября.- С.5.

1211. Всемирно известный индийский йогин выступил в Центре Гейдара Алиева с лекцией: [Садхгуру (Джагги Васудев)]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С.3.

1212. Гаджиева, Л. Бизнес с творческой искрой:  Новая программа British Council нацелена на развитие креативного предпринимательства: [о сотрудничестве университетов культуры и искусства с социальными предприятиями] //Азербайджанские известия.- 2018.- 22 ноября.- С.3.

1213. Гордеев, В. Танцуют все!: В театре «Русский балет» выступают и азербайджанцы, и японцы, и американцы: [беседа с руководителем одноименного театра В.Гордеевым]  //Каспiй.- 2018.- 23 ноября.- С.12.

1214. «Идиот» в балетном воплощении: В исполнении российских артистов: [на сцене ТЮЗа] //Каспiй.- 2018.- 28 ноября.- С.11.

1215. Ислам, А. В свете науки и духовности: В объективе ученых - культура Португалии: [одноименный научно-культурологический семинар в БМА]  //Каспiй. - 2018.- 9 ноября.- С. 12.

1216. Ислам, А. Фантастический концерт венгерского музыканта в Конгресс-холле: [Петер Бенце] //Каспiй. - 2018.- 27 ноября.- С. 11.

1217. Ислам, А. Хоть мгновенье, еще постою, на краю...: Владимир Высоцкий: И дожить не успел, и допеть не успел…: [вечер памяти в Оперной студии]  //Каспiй. - 2018.- 7 ноября.- С. 13.

1218. Культурный обмен: Азербайджанская академия художеств и Санкт-Петербургский институт Репина подписали соглашение //Каспiй. - 2018.- 17 ноября.- С. 17.

1219. Кязимова, С. Одна страна на всех: Обряды, праздники и обычаи народов России представлены в фотографиях: [одноименная фотовыставка в БГУ]  //Азербайджанские известия. - 2018.- 13 ноября.- С. 4.

1220. Кязимова, С. Свободные интерпретации Карлоса Мота: Португальский художник представил в Баку свои многочисленные поиски и открытия //Азербайджанские известия. - 2018.- 22 ноября.- С. 4.

1221. Кязимова, С. 13 ударов в секунду: Cамый быстрый в мире пианист Петер Бенце исполнил в Баку мировые хиты: [венгерский музыкант в Бакинском конгресс-центре] //Азербайджанские известия. - 2018.- 27 ноября.- С. 4.

1222. Мамедова, Л. Удмуртия отметила 100-летний юбилей национальной библиотеки: [об участии в мероприятии директора Ясамальской ЦБС, доктора истории Л.А.Мамедовой] //Вышка.- 2018.- 16 ноября.- С.9.

1223. Навстречу Поднебесной: На Китайском центральном телевидении состоялся показ цикла передач об Азербайджане: [телеканал CCTV4]  //Каспiй.- 2018.- 30 ноября.- С. 3.

1224. Парагвайский телеканал SNT подготовил репортаж об Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2018.- 3 ноября.- С. 3.

 

 ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ.

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

1225. В Баку открылась фотовыставка «Тегеран-43»: [в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2018.-29 ноября.- С.6.

1226. В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде: [в РИКЦ] //Бакинский рабочий.- 2018.-29 ноября.- С.6.

1227. В Баку состоялось открытие V Республиканской выставки молодежных организаций: [в центре «Baku Crystal Hall»] //Бакинский рабочий.- 2018.-14 ноября.- С.2.

1228. В Шувелане сдан после реконструкции Центр отдыха и здоровья «Джыртдан» //Бакинский рабочий.- 2018.- 8 ноября.- С.2.

1229. Кязимова, С. История в фотографиях: Выставка в Российском информационно-культурном центре посвящена юбилею Тегеранской конференции 1943 года //Азербайджанские известия.- 2018.- 29 ноября.- С.4.

1230. Премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини ознакомился с Центром Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 ноября.- С.3.

1231. Художественная галерея под открытым небом: В Баку можно прогуляться по новому парку: [«Севирем» в Хатаинском районе] //Неделя.- 2018.- 2 ноября.- С.19.

 

Выставка «Семь красавиц» в Москве

1232. Баннаева, Н. Семь красавиц: Путешествие во времени: [выставка в Музее Декоративного Искусства] //Каспiй.- 2018.- 24 ноября.- С. 16.

1233. В Москве открылась выставка «Семь красавиц», организованная Фондом Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 ноября.- С. 7.

1234. Кязимова, С. Мир Низами Гянджеви: Экспозиция уникальной выставки «Семь красавиц» в Москве  включила в себя миниатюры, ковры и ювелирные изделия //Азербайджанские известия.- 2018.- 24 ноября.- С.3.

1235. Фонд Гейдара Алиева проводит в Москве выставку «Семь красавиц» //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С.10.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

1236. Азербайджанские депутаты посетили мечеть в Ереване: [«Голубая мечеть»] //Ежедневные новости.- 2018.- 30 ноября.- С.3.

1237. Багирова, Ф. «Псы и шакалы»: Рисунки Гобустана свидетельствуют о связях с Древним Египтом //Бакинский рабочий.- 2018.- 28 ноября.- С.3.

1238. Гаджиева, Л. Сохраняя исторический облик: Высокое качество реставрации памятников в Ичери шэхэр обеспечивают международное сотрудничество и применение современных технологий //Азербайджанские известия.- 2018.- 8 нояб-ря.- С.3.

1239. Ознакомление с Ичеришехер произвело на премьер-министра Словакии глубокое впечатление //Бакинский рабочий.- 2018.- 14 ноября.- С.4.

1240. Остапенко, Е. Фестиваль «Фантазия»: Как сохранить архитектурное наследие Баку: [конференция во Французско-Азербайджанском Университете, приуроченная  к Году культурного наследия в Европе] //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С. 6.

1241. Словацкие гости покинули Гобустанский заповедник с приятными впечатлениями //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 ноября.- С.2.

1242. Увидев чудеса в Ханаке, хан Золотой Орды решил отпустить всех пленных: [о ханагях Пир Гусейна в Гаджигабуле]  //Неделя.- 2018.- 23 ноября.- С.20.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

1243. Новый кладезь знаний: В Азербайджанском Государственном экономическом университете открылась новая библиотека: [«Библиотека 24/7»]  //Неделя.- 2018.- 16 ноября.- С.19.

 

ИСКУССТВО

1244. Gazelli Art House: Динамичные пейзажи и многообразие техники в выставке современного искусства Terra //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С.4.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1245.  Агаев, Н.  Любовь и творчество художника: Исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося азербайджанского живописца Лятифа Фейзуллаева //Азербайджанские известия.- 2018.- 17 ноября.- С.3.

1246.  Кязимова, С. Мелодия штрихов: В Музее современного искусства выставлены уникальные работы Саттара Бахлулзаде //Азербайджанские известия.- 2018.- 20 ноября.- С.4.

1247.  Набиева, М.  Оттенки моей осени: Послесловие к выставке Милены Набиевой: [беседа с художником] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 17 ноября.- С.12-13.

1248.  Под дланью мир куражится цветами: В Музее современного искусства открылась выставка работ: [Саттара Бахлулзаде]  //Неделя.- 2018.- 23 ноября.- С.19.

 

Таир Салахов – 90

1249.  Алиев, И. Народному художнику Таиру Салахову: [поздравление]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 ноября.- С.1.

1250.  Алиева, М. Народному художнику Азербайджана господину Т.Т.Салахову: [поздравление] //Бакинский рабочий.- 2018.- 29 ноября.- С.2.

1251.  Микеладзе, Г. Гордость нации: Великому художнику Таиру Салахову исполняется 90 лет //Каспiй.- 2018.- 29 ноября.- С.12-13.

1252.  Постановка оперы «Кероглу» посвящается 90-летнему юбилею известного художника Таира Салахова //Бакинский рабочий.- 2018.- 22 ноября.- С.9.

1253.  Президент Ильхам Алиев поздравил Таира Салахова //Ежедневные новости.- 2018.- 30 ноября.- С.3.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1254.  Агдамский филиал «Азерхалча» внесет важный вклад в развитие карабахской школы ковроткачества  //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.5.

1255.  Азербайджанец создает необычные ювелирные украшения: [художник-ювелир Ниджан Кадыров] //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С.6.

1256.  В Южной Корее впервые открылась выставка азербайджанских ковров: [комбината «Азерхалча»]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 30 ноября.- С.2.

 

ГРАФИКА

1257.  Aлиева, Ф. Фидан Aлиева, директор по бренду и маркетингу Бюро по туризму Азербайджана: «Нам есть что предложить туристу»: [беседа о туристическом символе- логотипе и слогане]   //Азербайджанские известия.- 2018.- 8 ноября.- С.3.

1258.  Состоялась презентация «Большой энциклопедии Дербента»: [рисунки Джамаледдина Дербентли]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.12.

 

Памяти Алекпера Рзакулиева

1259.  25 лет в сталинских лагерях...: Выдающийся мастер, неповторимый художник, мастер национальной графики Алекпер Рзакулиев //Неделя.- 2018.- 9 ноября.- С.19.

1260.  Ислам, А. Художник-новатор и сибирские лагеря: Xalq Bank издал альбом жертвы сталинских репрессий //Каспiй.- 2018.- 13 ноября.- С.12-13.

1261.  Кязимова, С. Влюбленный в Баку: Семнадцатое издание проекта «Народное достояние» посвящено Алекперу Рзакулиеву //Азербайджанские известия.- 2018.- 6 ноября.- С.4.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

1262.  АМОР объявило победителей фотоконкурса «Лето АМОР-2018» //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 ноября.- С.3.

1263.  Велиева, С. В числе победителей: Серия фотографий Агдес Багирзаде удостоена высшей награды международного конкурса The Humanity Photo Award-10 //Азербайджанские известия.- 2018.- 22 ноября.- С.3.

1264.  Кязимова, С. История в фотографиях: В Центре современного искусства открылась выставка «Европейское архитектурное наследие Баку» //Азербайджанские известия.- 2018.- 8 ноября.- С.4.

1265.  Работы фотокорреспондента АЗЕРТАДЖ удостоены престижных международных наград: [Ильгар Джафаров]  //Бакинский рабочий.- 2018.- 21 ноября.- С.7.

1266.  Работы азербайджанской фотохудожницы выставлены в Мадриде: [Рена Эфенди] //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.11.

 

МУЗЫКА

1267.  Аббасова, Р. Нас учит жизнь пройти дорогу чести…: Памяти Сейрана Гафарова: [музыковеда, доктора философии по искусствоведению] //Каспiй.- 2018.- 17 ноября.- С.16-17.

1268.  Азербайджанские мелодии «Посольских вечеров»: [выступление Ф.Бадалбейли и других музыкантов в Музее-заповеднике «Царицыно»] //Вышка.- 2018.- 2 ноября.- С.9.

1269.  Азим, А. Свет в конце тоннеля есть!: Айдын К.Азим: «Я верю, что древо азербайджанской музыки еще имеет здоровые корни»: [беседа с преподавателем БМА, Заслуженным деятелем искусств] /провела А.Ислам  //Каспiй.- 2018.- 6 ноября.- С.10, 13.

1270.  Алиев, И. Состоялось открытие Агдамского центра мугама //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.2-4.

1271.  Алим и  Фаргане Гасымовы представили в Лондоне новую интерпретацию оперы «Лейли и Меджнун»: [режиссера Марка Морриса] //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С.10.

1272.  Ахмедхан, Л. В окружении венских классиков: В Филармонии состоялся концерт молодых музыкантов: [дирижера Мустафы Мехмандарова и пианиста Фагана Гасанли] //Каспiй.- 2018.- 6 ноября.- С.10, 13.

1273.  Ахмедхан, Л. Слияние полярных миров: В Баку прошел фестиваль органной музыки: [в Центре Мугама и Кирхе] //Каспiй.- 2018.- 14 ноября.- С. 13.

1274.  Бабаев, Э. Продюсер и композитор: Эльдар Бабаев - о себе и своей музыке: [интервью] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 15 ноября.- С. 13.

1275.  В Москве состоялся показ балета «Семь красавиц»: [Гара Гараева в Московском Губернском Театре] //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.14.

1276.  В Музее музыкальной культуры состоялся вечер памяти Тофика Кулиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С.5.

1277.  Дадашева, Н. Тофику Кулиеву посвящается //Вышка.- 2018.- 16 ноября.- С.11.

1278.  Ислам, А. Высокое искусство: Когда совпадают все критерии: [о концерте оркестра имени Г.Гараева и виолончелиста А.Милтых в Филармонии]  //Каспiй.- 2018.- 23 ноября.- С.13.

1279.  Кязимова, С. Путешествие по музыкальной столице Востока: Новый туристический маршрут познакомит гостей с древней культурой и искусством Азербайджана: [об одноименном проекте Министерства Культуры] //Азербайджанские известия.- 2018.- 3 ноября.- С.3.

1280.  Мурадова, К. Возвращение Кодаю: В Московском международном доме музыки состоялась российская премьера оперы азербайджанского композитора Фарханга Гусейнова: [«Российская одиссея Дайкокуя Кодаю»] // Азербайджанские известия.- 2018.- 3 ноября.- С.3.

1281.  Мурадова, П. Триумф азербайджанской музыки в США: В Карнеги холл состоится гала-концерт в честь выдающегося композитора Джевдета Гаджиева: [беседа с дочерью композитора П.Мурадовой] /провела А.Ислам //Каспiй.- 2018.- 16 ноября.- С. 12-13.

1282.  Пианист Мурад Адыгезалзаде отметил юбилей: [к 45-летию народного артиста] //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С. 10.

1283.  Садырханов, Р. Ризван Садырханов, композитор и вокалист: «Постановки рок-оперы «Возвращение Синдбада» я ждал сорок лет: [интервью] //Азербайджанские известия.- 2018.- 24 ноября.- С. 1, 3.

1284.  Сеидов, Т. Осмысленное вдохновение: К 90-летию выдающегося педагога, пианистки, композитора Эльмиры Назировой //Каспiй.- 2018.- 24 ноября.- С. 18-19.

1285.  Солисту Большого театра Эльчину Азизову вручены удостоверение и нагрудный знак звания «Народный артист Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С. 4.

1286.  Триумфальный успех: Азербайджанцы покорили Florida Keys  в США: [одноименный конкурс посвящен памяти  Джевдета Гаджиева]  //Каспiй.- 2018.- 23 ноября.- С. 13.

1287.  Чествование юбиляра-тариста: Состоялось в Международном центре мугама: [к 70-летию Мамеда Агасиева] //Каспiй.- 2018.- 28 ноября.- С. 11.

 

Памяти Узеира Гаджибейли

1288.  Аббасова, Р. Великая миссия творца: Памяти Узеира Гаджибейли посвящается //Каспiй.- 2018.- 24 ноября.- С. 14-15.

1289.  Азим, А. «Основы…» великого Учителя: Наследие Узеира Гаджибейли достойно более внимательного изучения  //Каспiй.- 2018.- 1 ноября.- С.12.

1290.  В Доме-музее Узеира Гаджибейли почтили память выдающегося азербайджанского композитора //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С.5.

1291.  Гадирова, Н.  Светлой памяти Узеир бека: К 70-летию со дня смерти великого композитора //Новое время.- 2018.- 24-25 ноября.- С. 12.

1292.  Диалог с современником //Вышка.- 2018.- 30 ноября.- С. 16.

1293.  Худавердиева, Т. Дань великому человеку: К 70-летию со дня смерти Узеира Гаджибейли //Каспiй.- 2018.- 27 –ноября.- С. 12-13.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

1294.  Алиева, Г. По жизни - ученый, душой – музыкант: 40 лет своей жизни Махмуд Керимов посвятил науке Азербайджана: [конференция памяти академика  и одного из основателей музыкального рок-движения  в Научной Библиотеке НАНА] //Каспiй.- 2018.- 15 ноября.- С.10.

1295.  Ислам, А. Джаз - это жизнь, джаз - это стиль, джаз - это свобода!: В мугамцентре состоялся сольный концерт Тараны Махмудовой //Каспiй.- 2018.- 30 ноября.- С.12.

1296.  Кязимова, С. Созвездие джаза: Baku Jazz Festival был щедр на блистательные выступления и мэтров, и дебютантов //Азербайджанские известия.- 2018.- 3 ноября.- С.3.

1297.  Чем удивил Бакинский джаз-фестиваль?: [из заявления директора фестиваля Лейлы Эфендиевой]  //Неделя.- 2018.- 2 ноября.- С.19.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1298.  В Баку открылся Х Фестиваль ручных изделий: [в центре «Капельхаус»] //Бакинский рабочий.- 2018.- 24 ноября.- С.5.

1299.  Кязимова, С. Старые песни о главном: В Доме-музее М.С.Ордубади выступил русский фольклорный ансамбль «Играй, гармонь!»: [Русской общины Азербайджана] //Азербайджанские известия.- 2018.- 8 ноября.- С.3.

 

КИНО

1300.  Агаев, Н. Обаятелен и очень достоверен:  Филигранное актерское мастерство  Гасана Мамедова оказывало на зрителей сильное эмоциональное воздействие: [к 80-летию народного артиста] //Азербайджанские известия.- 2018.- 24 ноября.- С.3.

1301.  Кому достанется «Золотой гранат»: В Баку проходит фестиваль короткометражных фильмов: [молодых кинематографистов «START»] //Каспiй.- 2018.- 16 ноября.- С.13.

1302.  На кинофестивале в Москве покажут фильм об известном азербайджанском паралимпийце: [о документальном фильме М.Ибрагимовой «Я хочу летать», посвященном Кямалу Мамедову] // Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.-С.10.

1303.  Названы победители первого Международного фестиваля анимационных фильмов: [церемония награждения в YARAT] //Ежедневные новости.- 2018.- 2 ноября.- С.10.

1304.  Не стреляйте в наше наследие: Фильм азербайджанского автора об Иреване показан в Нью-Йорке: [Заслуженный журналист Шалале Гасанова] //Каспiй.- 2018.- 21 ноября.- С.12.

1305.  Сулейманов, Д. Джангир Сулейманов, режиссер-аниматор (Россия): «Создавая светлые мультфильмы, мы стараемся сделать мир лучше» [интервью] //Азербайджанские известия.- 2018.- 17 ноября.- С.1,3.

 

 

Расим Оджагов-85

1306.  В Баку открылась Творческая студия Расима Оджагова: [на киностудии «Азербайджанфильм»]  //Ежедневные новости.- 2018.- 23 ноября.- С.10.

1307.  Нармина Гасанова: Я очень счастлива, что являюсь внучкой Расима Оджагова //Бакинский рабочий.- 2018.- 27 ноября.- С.7.

1308.  Расим Оджагов – 85: Интересные воспоминания известных Баку актеров и друзей //Вышка.- 2018.- 23 ноября.- С.8-9.

 

ТЕАТР

1309.  Азербайджанский русский драматический театр совершит гастроли в Грузию: [со спектаклем И.Сафата «Осенняя соната»] //Бакинский рабочий.- 2018.- 13 ноября.- С.7.

1310.  Актер Шовги Гусейнов стал победителем фестиваля в Иране: [заслуженный артист, актер ТЮЗа] //Ежедневные новости.- 2018.- 30 ноября.- С.10.

1311.  Амалья Алиш гызы Панахова: [памяти народной артистки] //Бакинский рабочий.- 2018.- 9 ноября.- С.2.

1312.  В Баку представлен спектакль «Трагедия в Наргине»: [режиссера Турала Агаева в Муниципальном Театре] //Ежедневные новости.- 2018.- 2 ноября.- С.10.

1313.  Грузинские гастроли РДТ: [со спектаклем режиссера Ильгара Сафата «Осеняя соната»] //Вышка.- 2018.- 23 ноября.- С.16.

1314.   Духовная, Л. Отзвуки  «Осенней сонаты»: Людмила Духовная: «Понять, принять и простить никогда не поздно!»: [беседа с народной артисткой] /провела М.Мурсалова //Каспiй.- 2018.- 24 ноября.- С.17.

1315.  Ислам, А. Восточная сказка: Послесловие к спектаклю Театра марионеток: [«Аршин мал алан» режиссера Т.Горчу] //Каспiй.- 2018.- 20 ноября.- С.13.

1316.  Ислам, А. Забыть его невозможно: Под знаком 80-летнего юбилея Гасанага Турабова: [вечер памяти народного артиста в Аздраме] //Каспiй.- 2018.- 24 ноября.- С.10-11.

1317.  Кязимова, С. Один большой спектакль: Международный театральный фестиваль M.A.P вновь был щедр на яркие постановки: [одноименный проект (music, art, performance) организован YARAT] //Азербайджанские известия.- 2018.- 15 ноября.- С.4.

1318.  Подписан меморандум о сотрудничестве между Союзом театральных деятелей Азербайджана и Театральным обществом Грузии //Бакинский рабочий.- 2018.- 15 ноября.- С.6.

1319.  Скончалась Амалия Панахова: [памяти народной артистки]  //Ежедневные новости.- 2018.- 9 ноября.- С.10.

1320.  Халилов, Р. На берегах Туманного Альбиона: Наш соотечественник представил британским театралам спектакль о Ходжалинской трагедии: [беседа с владельцем британской фирмы Mergul Law Р.Халиловым о спектакле режиссера С.Али]  //Каспiй.- 2018.- 3 ноября.- С.9.

 

V Бакинская международная театральная конференция

1321.  Алиев, И. Участникам V Бакинской международной театральной конференции //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.2.

1322.  Гусейнзаде, Р. Театральная философия нового века: В Баку проходит Международная конференция с участием специалистов сценического искусства  //Каспiй.- 2018.- 3 ноября.- С.9.

1323.  Президент Ильхам Алиев: «Азербайджанский театр занимает достойное место в социально-культурной жизни народа»: [о конференции в Национальной Библиотеке]  //Вышка.- 2018.- 9 ноября.- С.8.

1324.  V Бакинская международная театральная конференция вновь собрала всемирно известных деятелей театра: В конференции приняли участие 110 иностранных гостей из более 40 стран //Бакинский рабочий.- 2018.- 6 ноября.- С.11.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

1325.  Али Гасанов: «Президент Ильхам Алиев взял под личный контроль вопрос, связанный с останками поэта Микаила Мушфига» //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 ноября.- С.1.

1326.  Ахундова, Э. Свет и тени далеких предков: О книге Aleksa May «Tabula Rasa»: [об одноименном романе М.Мурсаловой]  //Каспiй.- 2018.- 3 ноября.- С.16-17.

1327.  В Киевcкой библиотеке был отмечен 85-летний юбилей азербайджанского поэта Мамеда Араза //Вышка.- 2018.- 2 ноября.- С.11.

1328.  Душевный вечер памяти Анара Мамедханова: [презентация книги Э.Ахундовой «Анар Мамедханов. Судьба капитана» в БКЦ] //Неделя.- 2018.- 9 ноября.- С.19.

1329.  Ислам, А. Куда ведет «Корабль дураков»: Писатель-публицист Зохра Аскерова представила на суд читателей свою новую книгу //Каспiй.- 2018.- 21 ноября.- С.13.

1330.  Ислам, А. Яркая звезда Капитана: Анар Мамедханов не представлял жизнь без радости всех: [презентация книги Э.Ахундовой]  //Каспiй.- 2018.- 8 ноября.- С.11-12.

1331.  Люди...События...Время...: Вышел в свет очередной сборник заслуженного журналиста  Эльмиры Алиевой //Каспiй.- 2018.- 22 ноября.- С.16.

1332.  Мамедханова, Н. Мир познается в уединении: Наида Мамедханова: Литература - это то, что остается после прочтения книги: [беседа с профессором  Бакинского Славянского Университета] /провела А.Ислам  //Каспiй.- 2018.- 22 ноября.- С.13.

1333. Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной в связи с изучением материалов, распространенных в СМИ об обнаружении останков поэта Микаила Мушфига //Бакинский рабочий.- 2018.- 2 ноября.- С.2.

 

Институт литературы им. Низами Гянджеви – 85

1334.  Алиева, Г. В мировом контексте: Создавая научную экспозицию литературно-культурной мысли //Каспiй.- 2018.- 20 ноября.- С.11.

1335.  От капитала нефтяного к капиталу человеческому: [о конференции «Физики и лирики» в НАНА] //Наука.- 2018.- 8 ноября.- С.1.

1336.  Состоялся вечер памяти выдающегося педагога, ученого, талантливого писателя Мир Джалала Пашаева:  На мероприятии была представлена книга «Мастерство Физули», изданная по случаю 110-летнего юбилея Мир Джалала //Бакинский рабочий.- 2018.- 1 ноября.- С.6.

1337. Физика и Лирика: Мировой опыт и реалии науки и литературы стран Содружества //Наука.- 2018.- 30 ноября.- С. 6.

 

Насими – 650

1338.  Абаскулиева, Э. Прошедший через века: [о Фестивале - Насими в Москве] //Азербайджанские известия.- 2018.- 22 ноября.- С. 1.

1339.  В Москве открылась конференция «Духовное наследие Насими в историко-культурном контексте средневекового Востока» //Бакинский рабочий.- 2018.- 20 ноября.- С.6.

1340.  В Москве пройдет «Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими», организованный Фондом Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2018.- 17 ноября.- С.7.

 1341.В Москве состоялась торжественная церемония открытия бюста Насими:: [скульптор-Махмуд Рустамов] //Бакинский рабочий.- 2018.- 20 ноября.- С.6.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 1. Azad Azərbaycan

 2. Azərbaycan

 3. Azərbaycan müəllimi

 4. Bakı xəbər

 5. 525-ci qəzet

 6. Bizim yol

 7. Cümhuriyət

 8. Ekspress

 9. Ədalət

 10. Ədəbiyyat qəzeti

 11.  Həftə içi

 12. Hərbi And

 13. Hürriyyət

 14.  Xalq cəbhəsi

 15. Xalq qəzeti

 16. İki sahil

 17.  İqtisadiyyat

 18.  Kaspi

 19. Kredo

 20. Mədəniyyət

 21. Olaylar

 22. Palitra

 23. Respublika

 24. Reytinq

 25. Səs

 26. Şərq

 27. Türküstan

 28. Üç nöqtə

 29. Yeni Azərbaycan

 

 

Список использованных газет

 1. Азербайджанские известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Каспiй

 6. Наука

 7. Неделя

 8. Новое время

 

Mündəricat

  I. Mədəniyyət ....................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və bədii ədəbiyyat

 

haqqında rəhbər materiallar ...............................................

4

9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü .....................................

14

Kulinariya ...........................................................................

15

Göyçayda  Beynəlxalq Nar  festivalı .................................

15

Lənkəranda “Çay, çəltik, sitrus” festivalı ........................

15

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ............................

16

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 .............................

17

“Multikulturalizm”................................................................

21

Mədəni əlaqələr ...................................................................

23

VII Sankt-Peterburq Beynəlxalq

 

Mədəniyyət Forumu ...........................................................

31

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının

 

8-ci Qlobal Forumu ............................................................

32

Heydər Əliyev Fondu .........................................................

33

Saraylar, Mədəniyyət Evləri və

 

İstirahət Parkları ..................................................................

33

Kitabxana işi .......................................................................

35

Muzey işi .............................................................................

36

Tarix və mədəniyyət abidələri ............................................

37

II.İncəsənət .........................................................................

38

Rəngkarlıq ..........................................................................

38

Tahir Salahov – 90 .............................................................

41

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...............................................

42

Bədii Fotoqrafiya .................................................................

44

Heykəltəraşlıq ......................................................................

44

Moda və Dizayn .................................................................

44

Musiqi .................................................................................

45

Qara Qarayev – 100 ............................................................

53

Tofiq Quliyev – 100 ...........................................................

54

Hacı Xanməmmədov – 100 ................................................

55

Üzeyir Hacıbəylinin vəfatının 70 illiyi ...............................

55

Estrada və Sirk ...................................................................

57

Xalq yaradıcılığı ..................................................................

57

Balet və Rəqs .......................................................................

59

Kino .....................................................................................

59

IX “START” Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı ..............

62

Rasim Ocaqov – 85 ............................................................

62

Həsən Məmmədov – 80 ......................................................

63

Azərbaycan Kinosu Günü – 120 .......................................

63

Teatr .....................................................................................

64

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı – 50 ....................................

69

V Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ...................................

70

Xalq artisti Amaliya Pənahovanın vəfatı ilə bağlı ..........

72

Akademik Milli Dram Teatrı ...............................................

73

Həsən Turabov – 80 ...........................................................

74

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılr Teatrı ....................

75

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı ................................

76

Azərbaycan Dövlət Akademik

 

Opera və Balet Teatrı ..........................................................

77

III. Bədii ədəbiyyat və Ədəbiyyatşünaslıq ......................

78

Şeirlər ...................................................................................

78

Hekayələr .............................................................................

84

Esselər ..................................................................................

86

Novellalar və  Oçerklər .......................................................

87

Poemalar .............................................................................

87

Povestlər .............................................................................

87

Pyeslər ................................................................................

88

Romanlar .............................................................................

88

IV. Ədəbiyyatşünaslıq və  ədəbi tənqid .........................

89

İmadəddin Nəsimi – 650 .....................................................

115

Hüseyn Cavid – 136 ............................................................

116

Mikayıl Müşfiq – 110 .........................................................

117

Mir Cəlal – 110 ...................................................................

120

İmran Qasımov – 100 .........................................................

121

Mirəli Seyidov – 100 ..........................................................

121

İsa Muğanna – 90 ...............................................................

122

Məmməd Araz – 85 ............................................................

123

Qənbər Şəmşiroğlu – 85 ....................................................

123

Elçin – 75 ...........................................................................

124

Əli Əmirli – 70 ...................................................................

124

Əbülfət Mədətoğlu – 60 .....................................................

125

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat

 

İnstitutunun 85 illiyi ...........................................................

126

Ədəbi əlaqələr .....................................................................

129

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı .................................

160

 

 

 

Содержание

I.Культура ............................................................

135

Руководящие материалы по культуре,

 

Искусству и литературоведению .....................

135

День государственного флага .......................

139

Кулинария ............................................................

139

VI Бакинский международный

 

гуманитарный форум .........................................

140

Год АДР – 100 ......................................................

140

Мультикультурализм ..........................................

142

Культурные связи ...............................................

142

Дворцы и Дома Культуры.

 

Парки Культуры и Отдыха .................................

145

Выставка «Семь красавиц» в Москве .............

145

Памятники истории и культуры ......................

146

Библиотечное Дело. Библиотековедение ......

147

II. Искусство ........................................................

147

Изобразительное искусство .............................

147

Таир Салахов90 ................................................

148

Декоративно-прикладное искусство ..............

148

Графика ...............................................................

149

Памяти Алекпера Рзакулиева ..........................

149

Художественная фотография  .........................

150

Музыка ...................................................................

150

Памяти Узеира Гаджибейли..............................

153

Эстрада. Цирк ......................................................

153

Самодеятельное творчество .............................

154

Кино ........................................................................

154

Расим Оджагов – 85 ...........................................

155

Театр .......................................................................

155

V Бакинская международная

 

театральная конференция  ................................

157

III.Литературоведение и литературная критика ........

158

Институт литературы им.Низами Гянджеви- 85 .......

159

Насими650 .......................................................

159

Список использованных газет ..........................

161

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.

Noyabr
- 20
18

 

 

                                

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

                       

 

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 10, 3 ç.v.

Sifariş: 37

Çapa imzalanmışdır: 03.12.2018

Tirajı 150

Pulsuz