АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ НАЗИРЛИЙИ

 

М.Ф.АХУНДОВ АДЫНА АЗЯРБАЙCАН

МИЛЛИ КИТАБХАНАСЫ

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

(Qəzet materialları)

 

2006 - iyun

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI– 2006


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

(Qəzet materialları əsasında)

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

İyun - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI– 2006


Buraxılışı hazırlayanlar:            

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

                                                           N.Səlimova  

E.Şirəliyeva

 

Redaktor:                                            G.Səfərəliyeva

 

Buraxılışa məsul:                                  K.Tahirov

 

Kompüter tərtibatı

və dizayn:                                            A.Abdullayeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat (Qəzet materialları əsasında): Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun – 2006 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2006.-

59 s.

 

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2006.

 

ÖN SÖZ

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin buraxılışında daha bir yenilik edilmişdir. Yəni, qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkün olacaqdır.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi

 

 

 


MƏDƏNİYYƏT

 

RƏHBƏR  MATERİALLAR

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti: Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidetinin Sərəncamı: Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə və Silahlı Qüvvələrdə uzunmüddətli məhsuldar işinə görə Abutalıbov Vaqif Fazil oğlu, Axundov Eldar Balağa oğlu və Seyidzadə Natəvan Şüa qızına “Xalq artisti” fəxri adı verilsin //Azərbaycan.- 2006.- 23 iyun.- S. 3.

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti: Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra musiqi kollektivləri işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı //Azərbaycan.- 2006.- 13 iyun.- S. 1.

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Prezidentin

fərdi təqaüdlərin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Məmmədov Böyükağa Şükür oğlu və Məmmədova Zümrüd Mövlud qızına Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərdi təqaüdləri verilsin] //Azərbaycan.- 2006.- 23 iyun.- S. 3.

 

MƏDƏNİ QURUCULUQ

 

4.   Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs  Qarayev mətbuat konfransı keçirmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində struktur dəyişiklikləri, kadrların yerləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 9 iyun.- S. 2; Yaddaş.- 2006.- 10 iyun.- S. 1; Azadlıq.- 9 iyun.- S. 12; Üç nöqtə.- 2006.- 9 iyun.- S.13; 525-ci qəzet.- 2006.- 9 iyun.- S. 7; Həftə içi.- 2006.- 9 iyun.- S. 8; Şərq.- 2006.- 9 iyun.-

S. 6.

5.   Mustafayev S. Mədəni xidmətin səviyyəsi yüksəlir: [Salyan rayonunda mədəniyyət müəssisələrinin işi haqqında] //Respublika.- 2006.- 22 iyun.- S. 8.

6.   Nizamiqızı H. Görüləsi işlərimiz çoxdur: Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev mətbuat konfransı keçirmişdir //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun. –S. 9.

7.   “Sülh mədəniyyəti və münaqişələrin həll edilməsi” mövzusunda kulturoloji seminar keçirilmişdir: [“İrşad” hotelində] //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 5. 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

8. Bəxtiyar. Mədəni İrsin Mühafizəsi üzrə Baş Assambleyanın iclası keçirilib: Tədbirdə ölkəmizi Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva təmsil edib //Üç nöqtə.- 2006.- 29 iyun.- S. 2.

9. Əliyev Ə. Parisdə “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyanı ratifikasiya etmiş ölkələrin Baş Assambleyasının ilk iclası keçirilmişdir: [İclasda Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva çıxış edib] //Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 2.

10.   Kərimov M. Mehriban Əliyeva: “Mədəni irsimizə qarşı təcavüz qəbuledilməzdir”: Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə Parisdə keçirilən toplantıda erməni vandalizmini ifşa etdi //Səs.- 2006.-

29 iyun.- S. 4.

11.  Mehriban Əliyeva: Mədəniyyət müasir cəmiyyətin bir çox problemlərini həll edə biləcək universal vasitədir: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Parisdə “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyanı ratifikasiya etmiş ölkələrin Baş Assambleyasının ilk iclasında iştirak edib //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 3.

12.  Mükərrəmoğlu M. Heydər Əliyev Fondu Qəçrəşdə 600 yerlik məktəb binası tikir //Xalq qəzeti.- 2006.- 22 iyun.- S. 7.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

13.  Aslanlı A. Cənubi Qafqazın Müstəqil Kino Xadimləri Assosiasiyası fəaliyyətə başlayıb //525-ci qəzet.- 2006.- 21 iyun.- S. 7.

14.  Behbudqızı S. “Salam, gəncliyimin şəhəri!”: Alla Puqaçova Bakı səhnəsində //Həftə içi .- 2006.- 2 iyun.- S. 8; Şərq.- 2006.- 2 iyun.- S. 14; Üç nöqtə.- 2006.-  2 iyun.- S. 13.  

15.  Həsənova A. Fransa səfirliyinin “musiqi bayramı”: [“Bakı - 2006 Musiqi bayramı”nın keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 22 iyun.- S. 15.

16.  İbrahim Balaban Azərbaycanda səfərdədir: [Tanınmış türk rəssamı və heykəltəraşı] //Səs.- 2006.- 21 iyun.- S. 12; Üç nöqtə.- 2006.- 21 iyun.- S. 13.

17.  İçərişəhərlə tanışlıq: [Litva Respublikasının prezidenti Valdas Adamkus və xanımı Alma Adamkiene] //Azərbaycan.- 2006.- 10 iyun.- S. 3.

18.  İçərişəhərlə tanışlıq: [Litva Respublikasının Prezidenti Valdas Adamkus və xanımı Alma Adamkienenin “Azərbaycan xalçaları” sərgi salonunda olmuşlar] //Azər­baycan.- 2006.- 10 iyun.- S. 3.

19.  Litva Respublikası Prezidentinin xanımı Alma Adamkiene “Azərbaycan xalçası” Qalereyasında olmuşdur //Respublika.- 2006.- 9 iyun.- S. 7; Yaddaş.- 2006.- 10 iyun.- S. 1.

20.  Nəzakət. Azərbaycan 30 il bundan əvvəl yaşadığım vətən – Kərkük: [Londonda yaşayıb-yaradan müğənni, bəstəkar Seyfəddin Çaxmaqçı Azərbaycanda] //Səs.- 2006.- 13 iyun.- S. 12.

21.  Nuriyeva T. Şərq musiqi gecəsi: [Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Mərkəzinin Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi ilə birgə keçirdiyi gecə haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 29 iyun.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2006.- 30 iyun.- S. 11; Ekspress.- 2006.- 29 iyun.- S. 13.; Səs.- 2006.- 30 iyun.- S. 12.

22.  Rəna. Türkiyəli rəssam İbrahim Balaban Bakıda görüşlər keçirib //525-ci qəzet.- 2006.- 23 iyun. –S. 7.

23.  Ruslana Sarayda konsert verdi: [İyunun 2-də Ukraynanın Xalq artisti “Evrovision - 2004” müsabiqəsinin qalibinin konserti keçdi] //Azadlıq.- 2006.- 4-5 iyun.- S. 16.  

24.   “Sarı quş” hindu rəqs qrupu Azərbaycana gəlib //525-ci qəzet.- 2006.- 6 iyun.- S. 7; Azadlıq.- 2006.- 6 iyun.- S. 16.

25.  Sergey Yurskinin ÜNS teatrı səhnəsində yaradıcılıq gecəsi: Rusiyanın xalq artisti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 30 iyun.- S. 6.

26.  Təranə. Denis Maçuyev bakılıların qonağı oldu: [Məşhur pianoçu haqqında] //Kaspi.- 2006.- 28 iyun. –S. 8.

 

AZƏRBAYCANDA RUSİYA İLİ

 

27. Dadaşova L., Rüstəmova H. Azərbaycanda Samara vilayətinin mədəniyyət günləri //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun.- S. 2.

28. *Mədəniyyət və turizm nazirliyində görüş: [Azərbaycanda Rusiya ili  çərçivəsində ölkəmizdə keçirilən Samara vilayətinin mədəniyyət günlərinin iştirakçıları ilə Əbülfəs Qarayevin  görüşü] //Azərbaycan.- 2006.- 15 iyun.- S. 5; Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 1.

29. Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Samaralı qonaqların konserti olmuşdur //Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 1.

30. Samara vilayətinin mədəniyyət günlərinin iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər //Yaddaş.- 2006.-

17 iyun.- S. 1.

31. Samaralı rəssamın fərdi yaradıcılıq sərgisi: [Vəcihə Səmədəova adına Bədii Sərgi salonunda Stanislav Şeqlovun fərdi yaradıcılıq sərgisi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 15 iyun.- S. 1; Həftə içi.- 2006.- 15-16 iyun.- S. 8.

 

KİTABXANA İŞİ

           

32.  VI Bakı kitab bayramı: [Mayın 25-də M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada keçirilmişdir] //Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti.- 2006.- 1 iyun.-

S. 3.

33.  *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezidentin İşlər İdarəsinin Kitabxanasında olmuşdur //Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun. –S. 2; Xalq qəzeti.- 2006.- 28 iyun.- S. 2; Respublika.- 2006.- 28 iyun.- S. 2.

34.  *Azərbaycanda ilk qlobal kitabxana yaradıldı: [Qloballaşan Azərbaycan Sivil İnkişaf Mərkəzinin (QASİM) həyata keçirdiyi eyni adlı kitabxana] //Şərq.- 2006.- 28 iyun.- S. 14.

35.  Elçinin əsərləri Almaniyada universitet kitabxanasının kataloquna daxil edilmişdir //Yaddaş.- 2006.- 24 iyun.- S. 3.

36.  Əbülhəsən Ələkbərzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 1 iyun.- S. 8; Hürriyət.- 2006.- 1 - 5 iyun.- S. 14.

37.  *Əhmədov E. “Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi”: Professor Abuzər Xələfovun son monoqrafiyasında kitabxana işinin bütün mərhələləri öz əksini tapıb //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 17 iyun.- S. 8.

38.  *Hacıyeva F. Oxucu mədəniyyəti: Ondan bizdə varmı: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana haqqında] //Azadlıq.- 2006.- 9 iyun.- S. 15.

39.  Məmmədova F. Kitabxanalara qayğı gərəkdir: [Gədəbəy rayonundakı kitabxanaların vəziyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 22 iyun.- S. 6.

40.  *Mükərrəmoğlu M. Paytaxtın mədəni həyatı gündən-günə zənginləşir: [Mədəniyyət evləri, klublar və kitabxanalar haqqında] //Xalq qəzeti.- 2006.- 30 iyun.- S. 12.

41.  *Zəhra. II Respublika Kitab Satış Sərgisinə yekun vurulub: [V.Səmədova adına Bədii Sərgi salonunda gənc yazarların kitablarının nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.-

3 iyun.- S. 35. 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

42.  *Anar. “Online” jurnalı işıq üzü görüb: [“Multimedia” İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin təsisliyi ilə eyni adlı informasiya-kommunikasiya texnologiyaları jurnalının nəşr olunması haqqında] //Şərq.- 2006.- 23 iyun. S. 13.

43.  Cəfərov C. Azərbaycan dili və İnformasiya Cəmiyyəti: Problemlər və hallar //Rabitə dünyası.- 2006.-

8 iyun.- S. 10 -11.

44.  *“İctimai informasiyanın şəffaflığı – ümumi təcrübə” mövzusunda seminar işə başlamışdır //Azərbaycan.- 2006. -29 iyun. –S. 2; Xalq qəzeti.- 2006.- 29 iyun.- S. 3.

45.  Qasımov S. İnternetdə reklamı da inkişaf etdirmək olar //Şərq.- 2006.-  17 iyun.- S. 12.

46.  *Qasımova R., Ələkbərova İ. İnformasiya cəmiyyəti və təhsil //Azərbaycan müəllimi.- 2006.- 15 iyun.- S. 5.

47.  Quliyev A. İnformatika dərslərinin təşkilində müasir informasiya texnologiyalarının rolu //Azərbaycan müəllimi.- 2006.- 15 iyun.- S. 5.

48.  Quliyev İ. Azərbaycanda internet hələ də biznes strukturuna  çevrilməyib: [Azərbaycanda internet reklamının inkişafı] //Kaspi.- 2006.- 17-19 iyun.- S. 7.

49.  Pərvin. Azərbaycan internetində reklam...: Gələcəkdə bu sahə teleradio və mərbuatda gedən reklamlardan daha populyar olacaq //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 17 iyun.- S. 14.

50.  Pərviz. Reklamlar və qanunlar //Hürriyyət.- 2006.- 15-19 iyun.- S. 12.

51.  *Prezidentin İcra Aparatı və Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə “İctimai informasiyanın şəffaflığı – ümumi təcrübə” mövzusunda seminar məşğələ keçiriləcək //Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2006.-

28 iyun.- S. 3.

52.  Reklamın sərfəli vasitələri gəlir //Paritet.- 2006.- 17-19 iyun.- S. 9.

53.  Texnoparkların yaradılması səmərəli nəticələr verəcək: [İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sahəsində yaradılacaq texnopark haqqında] //Rabitə dünyası.- 2006.- 15 iyun.- S. 14.

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

54.     *Yavəroğlu Q. Ölüm zonası, yoxsa istirahət meydanı?: Bayılda 5 kilometrlik ərazidə geniş bir parkın ya­ra­dılması nəzərdə tutulub //Hürriyyət.- 2006.- 1-5 iyun.-S. 11.

 

 

 

 

MUZEY İŞİ

 

55.     *Heydər Əliyev muzeyinin açılışı: [Ucar şəhərində] //Azərbaycan.- 2006.- 30 iyun.- S. 1; Respublika.- 2006.- 30 iyun.- S. 2.

56.     *Qarayev Ə. Muzeylərin bərpası üçün dövlət proqramı hazırlanır: Yanardağ abidəsinin dövlət qoruğu statusu alması üçün plan hazırlanır //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 9 iyun.- S. 5.

57.     Mehdixanlı T. Tarixin yadigarları yaşayan ünvan: [Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi] //Azərbaycan.- 2006.- 18 iyun.- S. 5.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN

QORUNMASI

           

58.     Aslan Q. Qədim Azərbaycan abidələri: Oğuz yurdunun tarixi: [Memarlıq elmləri namizədi Rizvan Qarabağlının söhbəti] //Respublika.- 2006.- 29 iyun.- S. 5.

59.  Bayramov O. Türkiyəli professor Beynəlxalq Təşkilatları Azərbaycanın tarixi mədəniyyət abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasına biganə qalmamağa çağırmışdır //Respublika.- 2006.- 23 iyun.- S. 6.

60.     Canbaxışlı N. İçərişəhər sakinləri çölə atıla bilər: [İçərişəhər sakini Telman Ağakişiyevlə söhbət] //Olaylar.- 2006.- 15-16 iyun.- S. 10.

61.     *Eyvazlı E. Tarixi yaddaşımız və iddiasız böyüklüyümüz: Sərhəd­ləri­mizdən kənardakı tarixi-mədəni abidələrimizin siyahısı hazırlanır //Xəzər.- 2006.- 24 iyun.-

S. 15.

62.     *Göyüşov İ. Gəmiqaya abidəsi: [Tarixi haqqında] //Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 3.

63.     İçərişəhərdəki  abidələrin  elektron inventarlaş­dı­rıl­ması layihəsinin növbəti mərhələsinə başlanılıb //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 11-14 iyun.- S. 13.

64.     İKT-yə üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci konfransı Bakıda keçiriləcək: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan xalqına məxsus tarixi və mədəni abidələrin vəziyyətinin öyrənilməsi ilə əlaqədar Əbülfəs Qarayevin müsahibəsi //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 5.

65.     Seyidov T. Naxçıvanda “Şərq hamamı”: Abidələr milli sərvətimiz və ulu keçmişimizdir: [XVIII əsrin memarlıq abidəsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2006.- 13 iyun.- S. 6.

66.     Tarix və mədəniyyət abidələrimiz: Abidələrin inventar nömrəsi, adı, tarixi və yerləşdiyi ünvan göstərilmişdir //Yaddaş.- 2006.- 27 may.- S. 4; 3 iyun.- S. 3; 17 iyun.- S. 1. (Ardı var).

67.      *Zeynalqızı S. Ən qədim abidə Böyük kəsikdə aşkarlanıb: [Azərbaycanla Mesopotamiya arasında sıx mədəni bağların olduğunu göstərən arxeoloji proqramın koordinatoru Kris Polqleislə söhbət] //Həftə içi.- 2006.- 13 iyun.- S. 8.

TURİZM

 

68.      Azərbaycanda turizm və internet //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun.- S. 8.

69.     *“Babalarımızın tarixi zəfər və şəhadət yolu: Beynəlxalq turizm marşrutunun hazırlanması ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanıb //Azadlıq.- 2006.- 4-5 iyun.- S. 13.

70.     *Əfsun.. Dağ xizəkçilik turizmi yaradılır //Üç nöqtə.- 2006.- 7 iyun.- S. 11.

71.     *Əhmədoğlu M. Turizmin inkişafında otel mədəniyyəti başlıca şərtdir //Ədalət.- 2006.- 29 iyun.- S. 5.

72.     Həqiqət. Qış turizmi daha çox qazanc gətirə bilər: Turizmlə məşğul olmaq istəyənlərin sayı artır //Kaspi.- 2006.- 20 iyun.- S. 1; 3.

73.     *Hüseynov Y. Turizm nə qədər gəlir gətirir? //Paritet.- 2006.- 13-14 iyun.- S. 11.

74.     *Qocayeva A. Ölkəmizdə turizm sahəsinə diqqət artır: Son illər turist axınının çoxalması bunu deməyə əsas verir //İki sahil.- 2006.- 7 iyun.- S. 6.

75.     Nigar. Turizm sahəsində çalışanların təhsil mexanizmi yoxdur: “Turizm İnstitutu bu sahədə kadr hazırlığı üçün maddi bazaya çevrililəcək” //Palitra.- 2006.- 14 iyun.- S. 11.

76.     Paşayev F. Turizmin inkişafı üçün münbit şərait var: Ancaq bu sahə hələ də istənilən səviyyədə inkişaf etməyib //Azad Azərbaycan.- 2006.- 25 iyun.- S. 3.

77.     Turizm obyektlərində çatışmazlıqlar mövcuddur //Kaspi.- 2006.- 17-19 iyun.- S. 15.

78.     Turizmin inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramını Türkiyə mütəxəssisləri hazırlayır //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 9 iyun.- S. 5.

 

RADİO VƏ TELEVİZİYA

VERİLİŞLƏRİ

 

79.   *Ağanisə “Çıraq - 3” həyəcanı davam edir: [ATV televiziya şirkətinin eyni adlı layihəsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 22 iyun.- S. 8.

80.  ANS-i  bağlamaq istəyirlər: Yayın sonu ANS-in də sonu ola bilər //Azadlıq.- 2006.- 15-16 iyun.- S. 7.

81.  Babayev A. Teleradioya bağlı ömür: [Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosu Texniki İstehsalat Birliyinin “əməkdar mühəndisi” Rəhim Dərafərin haqqında] //Xalq qəzeti.- 2006.- 21 iyun.

82.  Cavadlı N. ANS ətrafında nə baş verdi?: Vahid Mustafayev ANS-i bağlamaq planı üzərində düşünür //Azad Azərbaycan.- 2006.- 21 iyun.- S. 8.

83.  Əlioğlu Ə. İCTİMAİyyətin radiosu: [İctimai teleradio şirkəti haqqında] //Üç nöqtə.- 2006.- 22 iyun.- S. 11.

84.  *Ərşadov Ə. Azərbaycan teleməkanında yeni layihə: “Telesəhnə” müsabiqəsi teatrımıza bir çox istedadlı  gənc bəxş edəcək: [İctimai televiziya və “Azersun Holding” Şirkətlər Qrupunun birgə əməkdaşlığı ilə] //Üç nöqtə.- 2006.- 22 iyun.- S. 11.

85.  Fərzəlibəyov M. “Dilimizə qarşı hücumlara laqeydlik göstəririk”: Radio-televiziya  kanallarında, qəzetlərdə dilimizin qayda-qanunları pozulur //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 13 iyun.- S. 13.

86.  *Gültəkin. İctimai Televiziya yenidən monitorinq olunacaq: Nəcəf Nəcəfov Fondu araşdırmaların ikinci mərhələsinə başlayıb //Azadlıq.- 2006.- 4-5 iyun.- S. 12.

87.  *Xudiyev N. Xalq yaradıcılğı ənənələrinin televiziyada işıqlandırılması: Radio – 80, Televiziya - 50 //Respublika.- 2006.-  23 iyun.- S. 6; Respublika.- 2006.- 2 iyun.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2006.- 24 iyun.- S. 9.

88.  İradə. Azərbaycandakı telekanallar Güneydə baş verənlərə nədən biganədir? //Bakı xəbər.- 2006.- 2 iyun.-

S. 15.

89.  Məhərrəmli N.  “ANS”ə lisenziya veriləcək: “Bu telekanala qarşı heç bir qərəzimiz yoxdur”: //Azadlıq.- 2006.- 21 iyun.- S. 7.

90.  Mövsümova  S. “Biz gənclər inkişaf etmişik”: [“Azərbaycantelefilm” İstehsalat Birliyinin  rejissoru Tahir Əliyevlə müsahibə] //Paritet.- 2006.- 22-23 iyun.- S. 12.

91.  Nadiroğlu Ş. “Televiziya və radiolarla rəqabətdən üzüağ çıxaq”: “İçtimai radio yeni səs, yeni nəfəs kimi artıq Azərbaycan mühitində özünə məxsus yerini tapır” //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 14 iyun.- S. 13.

92.  Tahirə. “Heç kimlə problemim yoxdur”: [“Space” teleşirkətinin əməkdaşı Nadir Axundovla müsahibə] //Şərq.- 2006.- 17 iyun.- S. 14.

93.  *Tuncay İ. Bu dünya çox etibarsızdı: [Etibar Babayev haqqında] //Ədalət.- 2006.- 3 iyun.- S. 5.

94.  Yerli televiziyalarda nə baş verir? Milli Teleradio Şurası telekanal­la­rdakı özbaşınalığa göz yumur //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 10-12 iyun.- S. 15.

95.  *Zeynalov N. Efirdə “Azadlıq” radiosudur...: “Operativlik önəmlidir, amma bundan daha önəmlisi obyektiv olmaqdır”: [2003-cü ildən Bakı bürosunun rəhbəri ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2006.- 3 iyun.- S. 8.

 

İNCƏSƏNƏT

 

96.  Ədəbiyyat və incəsənətdə Qarabağ mövzusu //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 29 iyun.- S. 14.

97.  Güneyli O. Əqli mülkiyyət milli strateji məsələ kimi: [Xaricdə bizim incəsənət əsərlərimizin erməni sənəti kimi təqdim edilməsi haqqında] //Olaylar.- 2006.- 7 iyun.- S.5.

98.  Sadıqzadə H. Respublika İncəsənət Gimnaziyasında may yaşantıları: [Gimnaziyanın keçirdiyi tədbirlər haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 7.

 

RƏNGKARLIQ

 

99.  *Azərbaycanda yaşayan rus rəssamlarının sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda] //Kaspi.- 2006.-

13 iyun.- S. 8.

100.    *Bədəlov Ə. Gənc rəssamın uğurlu sərgisi: [Fariz Rzayevin sərgisi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2006.- 29 iyun.-

S. 8.

101.    *Buxarestdə Qarabağ sərgisi: Rumıniyanın Prezident Sarayında Əşrəf Heybətovun əsərlərindən ibarət sərgi açılıb //Ekspress.- 2006.- 22 iyun.- S. 3.

102.    Ələddinqızı N. İnsan dünyanı idrakla, təfəkkürlə deyil, həm də gözlə dərk edir: [Respublikanın əməkdar rəssamı Qəyyur Yunis ilə müsahibə] //Səs.- 2006.- 29 iyun.- S. 14.

103.    *Hidayətqızı S. Elçinin istedadı ailəsindən gəlir...: [Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Elçin Məmmədovun 60 illiyinə həsr edilmiş xatirə  gecəsi haqqında] //Yaddaş. -2006.- 10 iyun.- S. 4.

104.    *İbrahimova S. “Azərbaycan təsviri sənəti – 2006: layihənin xarici ölkələrdə də keçirilməsi gözlənilir //Kaspi.- 2006.- 6 iyun.- S. 8.

105.    İdrisov Q. Azərbaycan dilində təsviri sənət terminləri: Mənşəyi və dövrələşməsi //Azərbaycan müəllimi.- 2006.- 15 iyun.- S. 4.

106.    *Qurbanqızı Z. İstedadlar sorağında: [T.İsmayılov adına Yaradıcılıq Mərkəzinin sərgi salonunda Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından gəlmiş istedadlı uşaqların sərgisi haqqında] //Respublika.- 2006.- 3 iyun.- S. 6.

107.    *Məhərrəmova T. Unudulan teatr rəssamı: [Xalq rəssamı Nüsrət Fətullayev haqqında] //Kaspi.- 2006.- 1 iyun.- S. 6

108.    Məlahət. Rəssam Toğrul Sadıqzadənin 80 illik yubileyi qeyd olundu: [İncəsənət Muzeyində] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 15 iyun.- S. 8.

109.    Rəsulova T. Ürəklərdə qalmaq üçün: [Rəssam Maral Rəhmanzadə haqqında] //Yaddaş.- 2006.- 24 iyun.-

S. 3.

110.    Səməd M. Paris Luvr muzeyi və Səttar Bəhlulzadə haqqında düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 30 iyun.-

111.    Şamilov Ş. Azərbaycanın   xalq rəssamı Cahangir Rüstəmovun yubiley sərgisi keçirilib: [İyunun 16-da Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda] //Azad Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 3.

112.    *Tahirə. Fərhad Xəlilov nikbindir: “Rəssamlarımızın gələcəyi çox  parlaqdır”: [V.Səmədova adına Bədii Sərgi salonunda “Üzeyir Hacıbəyovun 120”, ”Rəşid Behbudovun 90”, “Arşın mal alan”ın 60 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılışında Fərhad Xəlilovun çıxışı] //Şərq.- 2006.   2 iyun.- S. 14.

113.    *“Vergi uşaqların gözü ilə” müsabiqəsinnə yekun vuruldu: [Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 2 iyun.- S. 8; Ədalət.- 2006.- 3 iyun.- S. 3.

114.    Zeynalov X. Elmin uca zirvələrini fəth etmiş alim: [Milli sənətşünaslıq məktəbinin banisi akademik Əbülvahab Salamzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 4 iyun.- S. 7.

 

DEKORATİV TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

115.    Xalçaçılar İttifaqı yaradıla bilər: [Xalçalarımızın tarixi ilə məşğul olan elmlər namizədi Kübra Əliyevanın Azərbaycan xalça sənəti haqqında fikirləri] //Paritet.- 2006.- 17-19 iyun.- S. 11.

116.    Mənəvi zənginləşməyə doğru: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçaşılıq və xalq sənəti  Dövlət muzeyində “İncəsənət və zaman: Qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə” adlı sərgi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2006.- 24 iyun.- S. 1; Yaddaş.- 2006.- 24 iyun.- S. 3.

117.    Samir Ə. Azərbaycan xalça texnikası və mauri tayfası //Həftə  içi.- 2006.- 21 iyun.- S. 8.

118.    Seyidov T. Xalçalar xalqımızın sərvətidir: Naxçıvan Muzeyində millətin tarixi var //Azad Azərbaycan.- 2006.- 30 iyun.- S. 6.

119.    Zeynalova T. Uşaqlıq xatirələrini oyadan və yaşadan sərgi: [Tahirə İsgəndərovanın gəlinciklər sərgisi haqqında (Teatr Muzeyində)] //525-ci qəzet.- 2006.- 17 iyun.- S. 20.

QRAFİKA

 

120.    *Elçin. “Biz və karikatura”: “Molla Nəsrəddin ənənələrini yaşatmağı, onu gələcək nəsillərə çatdırmağı özümüzə borc bilirik”: [Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadənin söhbəti] //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 1 iyun.- S. 14.

121.    *Qasımov P. Satira ənənəsinə sədaqət: Karikaturaçı rəssam Bayram Hacızadənin qızıl medalı //Şərq.- 2006.-

23 iyun.- S. 13. 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

122.    Çin memarlığı: “Keçmiş və müasirlik”: [İyunun

6-da Memarlıq və İnşaat Universitetində konfrans] //Respublika.- 2006.- 7 iyun.- S. 4.; Xalq qəzeti.- 2006.-

7 iyun.- S. 5.

123.    *Əbülfəs Qarayev təkzib edir: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəlinə qatı maddə tökməyiblər”, “Vyanada ümumiyyətlə, ermənilərin izi-tozu yoxdur //Xalq Cəbhəsi.- 2006.- 9 iyun S. 15.

124.    Əliyev Z. Lirik duyğuları romantika ilə qovuşduran sənətkar: [Heykəltəraş Xanlar Əhmədovun yaratdığı əsərlər haqqında] //Azadlıq.- 2006.- 11-12 iyun.- S. 13

125.    *Xəlilov Y. Vyanada Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi //Xalq qəzeti.-  2006.- 1 iyun.-  S. 7; Respublika.- 2006.- 1 iyun.- S. 2.

126.    *Qarayev Ə. Özümüzünkülər özümüzə ləkə yaxmağa çalışırlar: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəli nə mənim, nə də hansısa partiya rəhbərinin deyil ki, kimsə qərəzli mövqeyini bildirsin” //Olaylar.- 2006.- 9 iyun.- S. 8.

127.    *Qasımov S. Heykəllərə hörmətsizlik: Onların üzərində hələ də kiril əlifbası ilə yazılmış sözlər qalmaqdadır //Şərq.- 2006.- 14 iyun.- S. 12.

128.    Məhərrəmova T. “Avropada Üzeyir bəyin heykəlinin açılışına sevinmiriksə, hara gedirik?”: Əbülfəs Qarayev Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirən ziyalılar arasında münaqişələrin şişirdilməsinin əleyhinədir //Kaspi.- 2006.- 9 iyun.- S. 7.

129.    *Sultanova A. Çin Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir: [Bakıda Çin memarlığına həsr olunmuş elmi konfransın keçirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.-2006.- 7 iyun.- S. 6.

130. Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı: [Ucar şəhərində] //Azərbaycan.- 2006.- 30 iyun.- S. 1; Respublika.- 2006.- 30 iyun.- S. 2.

131.    *Vyanada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi  olmuşdur //Yaddaş. -2006.- 3 iyun.- S. 1. 

 

KİNO

 

132.    Acı etirafların “Yalan”ı: Filmin nümayişi anşlaqla keçdi //Həftə içi.- 10-12 iyun.- S. 8.

133.    Aslan A. Azərbaycan tamaşaçısı necə kino istəyir?: [“Hərənin öz payı + tayı” filminin nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2006.- 6 iyun.- S. 7.

134.    Bağırova Y. Aktyorluq - sənəti bilmək deyil, bacarmaqdır: [Kino aktyoru Rasim Balayevlə söhbət] //Üç nöqtə.- 2006.- 3 iyun. – S. 11.

135.    *Bayramzadə F. XİN-də “Azərbaycan əbədiyyət yolu” sənədli filminin təqdimatını keçirdi: [Mətbuat və informasiya siyasəti idarəsinin rəisi Tahir Tağızadənin film haqqında söhbət] //Səs.- 2006.- 21 iyun.- S. 5; Paritet.- 2006.- 22-23 iyun.- S. 6.

136.    Ələkbərova M. “Yalan var ki, günaha yazılmır”: [“Azərbaycan” kinoteatrında Azərbaycanfilmin istehsalı olan “Yalan”filminin təqdimatı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2006.- 9 iyun.- S. 8; Müsavat.- 2006.- 9 iyun.- S. 13; Ekspress.- 2006.- 24-27 iyun.- S. 18.

137.    Günel. Sənətkarlarımız “Da Vinçi kodu”na baxmır: Amma filmin qadağan olunmasını haqlı hesab edirlər //Üç nöqtə.- 2006.- 7 iyun .- S. 13.

138.    *İradə. “Səbuhi” filmi bərpa ediləcəkmi?: [M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən eyni adlı film haqqında] //Bakı Xəbər.- 2006.- 2 iyun.- S. 16.

139.    “Kino axşamları” silsiləsində növbəti tədbir keçirildi: [Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Nizami” kinoteatrında eyni adlı silsilə tədbirin keçirilməsi haqqında] //Səs.- 2006.- 30 iyun.- S. 12.

140.    Qarayev Ə. “Mosfilm”dəki Azərbaycan filmlərinin nüsxəsi çıxarılacaq: Tezliklə Azərbaycan “Qosfilmfond”un öz binası olacaq //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 10-12 iyun.- S. 2.

141.    *Qocayeva A. “Bütün kinoteatrların işləməsinə ehtiyac yoxdur”: [Muzeylər Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mətbuat işçiləri üçün keçirdiyi konfrans] //İki sahil.- 2006.- 9 iyun.- S. 3.

142.    Moskvada Beynəlxalq Kino Festivalında Heydər Əliyev haqqında sənədli film göstərilmişdir //Xalq qəzeti.- 2006.- 28 iyun.- S. 3; Respublika.- 2006.- 28 iyun.- S. 3.

143.    *Mövsümova S. “Dəli Kür”də dəli sevgi: [Eyni adlı film haqqında] //Paritet.- 2006.- 13-14 iyun.- S. 14.

144.    Ramiz Fətəliyevin 60 yaşı tamam oldu //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 10-12 iyun.- S. 15.

145.    *Samirə. Həmyerlimizin filmi beynəlxalq təqdimatda: [Çingiz F. Rəsulzadənin “Barışıq  jestləri” filminin Rusiyada nümayişi haqqında] //Həftə içi.- 2006.-

3-5 iyun.- S. 8.

146.    Sultanova A. “Azərbaycan... Əbədiyyət yolu” filminin təqdimatı oldu: [Rejissor  İqbal Məmmədəliyevin “Salnamə” studiyasında çəkdiyi film haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 21 iyun.- S. 6.

147.    Zümrüd. Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalına start verilib //Səs.- 2006.- 7 iyun.- S. 12.

 

MUSİQİ

 

148.    Abbasov İ., İbadov C. “Səhnəmizə şəxsiyyətlər gərəkdir”: [Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüş Mübariz Tağıyevlə müsahibə] //Xalq qəzeti .-2006.- 11 iyun.- S. 8.

149.    *Abdulla A. Filarmoniyada qeyri-adi axşam: [“Kermur” şirkətlər qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən klassik musiqi gecəsi haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 14.

150.    Abdullayeva S. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin tarixşünaslığı //Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti.- 2006.- 1 iyun.- S. 4.

151.    Ayxan. Xorçular dilə gəldi: [Opera və Balet Teatrının xor kollektivinin bəzi tələbləri haqqında] //Ekspress.- 2006.- 30 iyun.- S. 13.

152.    Azərbaycan bəstəkarlarının balet əsərləri piano sədalarında: [Bəstəkarlar İttifaqının konsert zalında eyni adlı tədbirin keçirilməsi haqqında]  //Kaspi.- 2006.- 6 iyun.- S. 8.

153.    *Azərbaycanda Prodüsserlər Assosiasiyası: Müğənnilər peşəkarlarla çalışacaqlar  //Kaspi.- 2006.-

1 iyun.- S. 6.

154.    Babayev A. “Muğam müsabiqəsi yekunlaşdı: Bu tədbiri muğamın qələbəsi hesab edirəm” //Müsavat.- 2006.- 12 iyun.- S. 10.

155.    Bayramova T. “Birinci yer üzərimə böyük məsu­liy­­­yət qoyub”: [“Üzeyir Hacıbəyov-2005” müsabiqəsinin qa­li­bi ilə müsahibə] //Müsavat.- 2006.- 13 iyun.- S. 13.

156.    Bəhmənli Z. Səs ilahi nemətdir: [Xanəndə Qaraxan Behbudov haqqında] //Respublika.- 2006.- 24 iyun.- S. 12.

157.    Bir gözəl oxuyardı: [Mustafa Çəmənlinin Şövkət Ələkbərovaya həsr olunmuş “Oxu gözəl…” adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 7.

158.    Bir mahnının populyarlığı: [Bəstəkar Oqtay Kazıminin “Məhəbbət” mahnısı haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 11-14 iyun.- S. 13.

159.    Cəbrayıloğlu E. Zamanın ritmini tutan: [Baba Vəziroğlunun Ağadadaş Ağayev haqqında söhbəti] //Gün.- 2006.- 24-30 iyun.- S. 17.

160.    *Dan Ulduzu Beynəlxalq uşaq bədii yaradıcılıq festivalının qala konserti: [İyunun 1-də Heydər Əliyev adına sarayda] //Azərbaycan.- 2006.- 2 iyun.- S. 5; Xalq  qəzeti.- 2006.- 2 iyun.- S. 5.

161.    Ələsgərov H. Muğam Baharı: [Respublika Muğam Mərkəzinin yaradılması haqqında] //Respublika.- 2006.-

3 iyun.- S. 7.

162.    *Ənvər. Mir Mövsüm Nəvvab və musiqi: [Musiqi alətləri haqqında] //Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti.- 2006.- 4 iyun.- S. 1; 6.

163.    Əttarova M. Xeyirxahlıq “Mələyi”: [Bülbül haqqında həyat yoldaşının xatirələri] //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun.- S. 4.

164.    *Günel. Muğam gənclərin təqdimatında //Üç nöqtə.- 2006.- 15 iyun.- S. 13.

165.    *Həsənova A. Ağaxan Abdullayev muğam müsabiqəsinin obyektivliyinə şübhə edir //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 1 iyun.- S. 15.

166.    Həsənova A. Azərin: “Bizdə peşəkarla ara müğənnisi arasındakı sədd tamamilə götürülüb”:  “Buna səbəb televiziyalarda Bədii Şuranın olmamasıdır” //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 21 iyun.- S. 15.

167.    Xəlilzadə F. Əbədiyaşarlıq tapan mahnılar: Cahangir Cahangirov – 85 //Azərbaycan.- 2006.- 21 iyun.-

S. 7.

168.    Xəlilzadə F. Əzəmətli, heyrətli, təlatümlü səs: [Xalq artisti Habil Əliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2006.-

6 iyun.- S. 7.

169.    İbrahimova S. Muğam müsabiqəsinin yekun konserti keçirildi: [Heydər Əliyev adına sarayda] //Kaspi.- 2006.- 15-16 iyun.- S. 8.

170.    İmrani R. “Erməninin muğamı olmayıb”: Guya yeni üslub yaradıblar, amma xalq mahnılarını “aranjirovka” edib qol-qanadını qırırlar //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 15 iyun.-

S. 13.

171.    İsmayılqızı X. “Dan ulduzu” musiqili-elmi laboratoriyadır”:  [Gülarə Əliyevanın ansamblı haqqında] //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 5.

172.    Kəbutər. Ondan yaxşı qardaş yox idi...: [Dövlət Uşaq Filarmoniyasında Uşaq Çalğı Alətləri Ansamblının yaradıcısı, musiqişünas Tofiq Quliyevin xatirə gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2006. -28 iyun. –

S. 8.

173.    *Kərimova F. “Yaradıcılığım sual altındadır”: “Siyasət üzümə çox qapıları bağladı” //Ekspress.- 2006.-

30 iyun.- S. 12.

174.    Könül. Uşaq Muğam İfaçılarının III Respublika Müsabiqəsi tamamlandı //Azadlıq.- 2006.- 18-19 iyun.- S. 15.

175.    Qənbər Hüseynlinin xatirə gecəsi keçirilib: [Muğam Teatrında] //Ekspress.- 2006.- 22 iyun.- S. 13; Səs.- 2006.- 22 iyun.- S. 12.

176.    Mehdixanlı T. Qədim sənətə qayğı: Muğam xalqın sərvətidir //Azərbaycan.- 2006.- 21 iyun.- S. 7.

177.    Mədətoğlu Ə. Azərbaycanın muğam irsi: [“İrs” jurnalının yeni nömrəsi haqqında] //Ədalət.- 2006.- 7 iyun.- S. 6.

178.    Məhərrəmova T. “Mən öz əməyimə görə qiymətimi istəyirəm”: [Opera və Balet Teatrının aktrisası Raziyyə Şirinova haqqında] //Kaspi.- 8 iyun.- S. 7.

179.    Məhərrəmova T. Unudulmayan mahnıların unudulan bəstəkarı: [Cahangir Cahangirov haqqında] //Kaspi.- 2006.- 20 iyun.- S. 4.

180.    *Mirzəbəyli İ. Naxçıvanda görkəmli bəstəkarlara həsr edilmiş silsilə tədbirlər: [Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Tofiq Bakıxanovun 75 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 2006.- 1 iyun.- S. 7.

181.    Muğam – Azərbaycanın vizit kartı: [Xalq artisti Ramiz Quliyevlə müsahibə] //Respublika.- 2006.- 25 iyun.- S. 6.

182.    Mövlud G. İndi elə bəstəkar var ki, not bilmir: [Nailə və Hikmət Mirməmmədlilərlə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2006.- 17 iyun.- S. 15.

183.    Mütəllimova S. Monoloq: Amma iki replika ilə birlikdə hamı dərdlidir: O sıradan Süleyman bəy də: [Süleyman Zeynalov haqqında] //Mədəniyyət.- 2006.-

24 iyun.- S. 9.

184.    *Nəcəfov İ. Ermənilər bu dəfə balabanı özününküləşdiriblər //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 15 iyun.- S. 14.

185.    *Novruzov A. Görkəmli tarzən və təcrübəli pedaqoq: [Vamiq Məmmədəliyevin 60 illiyi münasibəti ilə] //Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti.- 2006.- 1 iyun.-

S. 1; 5.

186.    *Nüşabə. Muğam üçlüyündə xanım tarzən: [Gənc və istedadlı tarzən Humay Qədimova haqqında] //Palitra.- 2006.- 28 iyun.- S. 12.

187.    *Oqtay Kazımov nədən narazıdır?: “İndi hər yerindən duran bəstəkarlıq eşqinə düşür”: “Telekanallar isə efirə çıxmaq üçün pul istəyirlər” //Xalq Cəbhəsi.- 2006.-

8 iyun.- S. 15.

188.    Rəna. Pianoçu Murad Hüseynovun Moskva konserti uğurla keçib //525-ci qəzet.- 2006.- 17 iyun.- S. 20.

189.    Rəşid Behbudovun 90 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib: [Mahnı Teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 9 iyun.- S. 8.

190.    Sabirqızı Ü. 12 səsli adam: Muğam müsabiqəsinin qalibləri redaksiyamızın qonağı oldular //Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 13 iyun.- S. 14.

191.    *Salmanov R. Mənim könlüm deyir ki...: [“Vahid” poeziya evində xanəndə Həbib Rəhimovun yaradıcılıq gecəsi] //Xalq qəzeti.- 2006.- 22 iyun.- S. 7.

192.    *Saminə H. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dünya muisiqi mədəniyyətinin  şahıdır: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru Səyavuş Kərimi ilə müsahibə] //Yaddaş.- 2006.- 10 iyun.- S. 1.

193.    *Səbinə. “Televiziya Muğam Müsabiqəsi – 2005”ə yekun vuruldu //Paritet.-2006.- 13-14 iyun.- S. 11.

194.    Səfiyyə. Tarda yenilik etmək iddiasında olan tarzən: [“Muğam - 99” müsabiqəsinin laureatı Aslan Növrəsli ilə müsahibə] //Palitra.- 2006.- 21 iyun.- S. 12.

195.    *Şamxalov Ə. “Qaragilə”, “Dilbərim” mahnılarının müəllifi kimdir? //Xalq Cəbhəsi.- 2006.- 1 iyun.- S. 14.

196.    Tahirə. “Daha 60 yaşında mənə ad lazım deyil: [Qarabağ bülbülləri ansamblının yaradıcısı Murad Rzayevlə müsahibə] //Şərq.- 2006.- 3 iyun.- S. 14.

197.    Televiziya muğam müsabiqəsi – 2005”- ə yekun vuruldu: [İyunun 10-da M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında  Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr edilmiş və “Space” televiziyasının keçirdiyi eyni adlı müsabiqənin yekun konserti haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 11 iyun.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2006.- 11 iyun.- S. 2;Respublika.- 2006.- 11 iyun.- S. 5.

198.    *Təranə. “Dan Ulduzu” beynəlxalq festivalına yekun vuruldu //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 3 iyun.- S. 8.

199.    Uşaq muğam ifaçılarının 3-cü respublika müsabiqəsinə yekun vurulmuşdur //Azərbaycan.- 2006.- 17 iyun.- S. 6; Səs.- 2006.- 20 iyun.- S. 12.

200.    Ümid E. “Mən Azərbaycan xalqına nümunəyəm”: [Müğənni Süleyman Zeynallı ilə müsahibə] //İmpuls.- 2006.- 17-23 iyun.- S. 13.

201.    *Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş muğam konserti  //Azərbaycan.- 2006.- 14 iyun.- S. 2; Ədəbiyyat.- 2006.- 15 iyun.- S. 1.

202.    *Vamiq Məmmədəliyevin tarının 80, özünün 60 yaşı var //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006. -28 iyun-2iyul.- S. 16.

203.    Veysəlli M. Astaraya yol Lənkərandan keçir Amma...: Uşaq Muğam İfaçılarının III Respublika Müsabiqəsi qaliblərinin konserti //Mədəniyyət.- 2006.-

24 iyun.- S. 6-7.

204.    Zeynəb. “Oxumaq ruhumun ehtiyacıdır”: [Xalq mahnılarının ifaçısı Səmayə Hüseynova ilə müsahibə] //Həftə içi.- 2006.- 20 iyun.- S. 8.

 

BAKI CAZ FESTİVALI

 

205.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məşhur musiqiçi Herbi Hankooku qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2006.- 28 iyun.- S. 2; Respublika.- 2006.- 28 iyun.- S. 2.

__________

 

206.    Ayxan. Paytaxtda caz havası //Ekspress.- 2006.- 23 iyun.- S. 12.

207.    Babayeva S. “Bakı Caz Festivalı – 2006”nın gündəliyindən //Həftə  içi.- 2006.- 23 iyun.- S. 7.

208.    *Bakı Caz Festivalı – 2006” başa çatdı //Həftə içi.- 2006.- 29 iyun.- S. 8.

209.    “Bakı Caz Festivalı – 2006” Azərbaycan musiqisevərlərinin bayramına çevrildi //525-ci qəzet.- 2006.- 24 iyun.- S. 20.

210.    *Baku Jazz Festivalı 2006 start götürdü //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 8; Azadlıq.- 2006.-

21 iyun.- S. 14; Kaspi.- 2006.- 20 iyun.- S. 4; Şərq.- 2006.- 20 iyun.- S. 13; Üç nöqtə.- 2006.- 21 iyun. –S. 13.

211.    *Caz Kralı  Bakıda: Bakı Caz Festivalı – 2006 //Kaspi.- 2006.- 21 iyun.- S. 8.

212.    Dünyanın caz ulduzları Bakıya toplaşıb //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 21-25 iyun.- S. 16.

213.    Gənc caz musiqisi ifaçılarının konserti olmuşdur: [“Bakı Caz Festivalı - 2006” Şövkət Məmmədova Opera Studiyasında] //Respublika.- 2006.- 22 iyun.- S. 8.

214.    Yeddi mahir yeni caz kollektividir: [Bakı Caz Məktəbində gənc saksafonçular ansamblının təqdimatı haqqında] //Günay.- 2006.- 10-16 iyun.- S. 7.

215.    *Zəhra. Məşhur cazmen El Cerrou Bakıda konsert verib: [“Bakı Caz Festivalı – 2006”] //525-ci qəzet.- 2006.- 22 iyun. –S. 7.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

216.    “Aşıq sənəti bir dəryadır”: [Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovanın söhbəti] //Hüriyyət.- 2006.- 22-26 iyun.- S. 14.

217.    Aşıq sənətini dünyada tanıtmaq Azərbaycanın hüququdur: Yunis Oğuz: Əsas məqsədimiz Azərbaycanın aşıq sənətini YUNESKO-nun inciləri sırasına daxil etməkdir //İki sahil.- 2006.- 30 iyun.- S. 6; Müsavat.- 2006.- 30 iyun.- S. 10.

218.    *Aşıq sənətinin inciləri “Rekordlar” kitabına salınmalıdır //İmpuls.- 2006.- 30 iyun. –S. 2.

219.    Mustafa M. Saz-söz sənətini yaşadanlar: [Əslən Göyçəli aşıq Hüseyn Həsənov haqqında] //Ədalət.- 2006.- 28 iyun. –S. 6.

220.    Pirsultanlı  S. Ağbabalı Aşıq İsgəndər: [İrəvanın qədim Oğuz yurdundan] //Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 6.

221.    Ülvi A. Folklor - xalqın, dünyanın, mənəviyyatın bakirliyidir: [Filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılov ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 29 iyun.- S. 6; 30 iyun.- S. 8.

222.    Zimistanoğlu Q. Aşıqlar Birliyi iki sədr və iki möhürlə işləməkdə davam edir  //Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 20 iyun.- S. 13.

 

TEATR

 

223.    Abdin T. Dözümün sonu: [Mərhum aktyor Mikayıl Mirzə haqqında] //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun.- S. 5.

224.    Abdin T. Ramiz Həsənoğlu uvertürü: [Sənətşünas Aydın Talıbzadənin Ramiz Həsənoğluya həsr etdiyi “Ustad və Ayna” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2006.- 17 iyun.- S. 7.

225.    Aktyor, rejissor... teatr rəhbəri: [Kukla Teatrının rəhbəri Yasəmən Ramazanova ilə müsahibə] //Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 5.

226.    Aslanlı A. Xalq artisti Mikayıl Mirzə dünyasını dəyişib //525-ci qəzet. – 2006.- 6 iyun.-S. 7.

227.    Bağırov H.İstiqlal” ordeni gözləyirəm: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru ilə müsahibə] //Hürriyət. – 2006.- 1-5 iyun.- S. 14.

228.    *Behbudqızı S. Teatr hadisələri: [İl ərzində Azərbaycan teatrlarının fəaliyyəti haqqında] //Həftə içi.- 2006.- 30 iyun.- S. 8.

229.    *Bədəlov Ə. Bakı Bələdiyyə Teatrının Türkiyəyə qastrol səfəri uğurla başa çatdı //Xalq qəzeti.- 2006.- 8 iyun.- S. 10.

230.    Cəbrayıloğlu E. Təmiz aktyor: [Fuad Poladov haqqında] //Gün.- 2006.- 17-23 iyun.- S. 7.

231.    *Cəbrayılov Y. Uşaqların sevdiyi və sevindiyi ünvan: [Salyan Dövlət Kukla Teatrının fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 11 iyun.- S. 7.

232.    Dadaşov A. “Dan yeri söküləndə” – bir səhnə əsəri haqda qeydlər: [İrəvan Dram Teatrında İftixar Piriyevun eyni adlı pyesinin tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2006.- 13 iyun.- S. 7.

233.    Ələkbərova Q. Azərbaycan Teatrının uğuru: [Bakı Kamera Teatrı “Rus klassikası” festivalında] //Günay.- 2006.- 10-16 iyun.- S. 7.

234.    Əlizadə M. Nə başlanır axırdan sonra...: [Kamal Abdullanın Vaqif İbrahimoğluya həsr etdiyi “İstintaq”  hekayəsinin “Yuğ” teatrında tamaşası haqqında] //Üç nöqtə.- 2006.-  3 iyun .-  S.  6.

235.    Əlizadə M. Puşkinin ad günü və Azərbaycan səhnəsində yeni tamaşa: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında A.S. Puşkinin “Qızıl xoruzçuğun nağılı” tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2006.- 14 iyun.-

S. 7.

236.    Əlizadə M. Uzaq proqnoz: [Azərbaycan Milli Teatr sənətinin tarixi haqqında] //525-ci  qəzet.- 2006.-

17 iyun.- S. 25.

237.    *“Ər və arvad” operettası uzun illərdən sonra yenidən səhnədə oynanıldı: [Azərbaycan Mədəniyyət Fondu “Sönməyən ulduzlar” Teatrı tamaşanı Məmmədkamal Kazımovun xatirəsinə həsr etmişdir]: Üzeyir Hacıbəyov – 120 //Səs.- 2006.- 28 iyun.- S. 12.  

238.    Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Adsız” pyesi səhnələşdirilir: [Firuz Mustafanın eyni adlı pyesi] //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 13 iyun.- S. 8.

239.    Gülüş ustası Yasin Qarayevin 60 yaşı tamam oldu //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 21-25  iyun.- S. 16.

240.    *Günel. Əyalət teatrlarının aktyorlarına niyə fəxri adlar verilmir? : [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətovla söhbət] //Üç nöqtə.- 2006.- 15 iyun.- S. 13.

241.    *Günel. Milli Dram Teatrında yeni tamaşa: Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət”i //Üç nöqtə.- 2006.- 4 iyun.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2006.- 14 iyun.- S. 14.

242.    Hacıxanlu İ. “Bu il mənim ilimdir”: [Aktyor Yasin Qarayevlə müsahibə] //Ekspress.- 2006.- 22 iyun.- S. 12.

243.    *Hacıxanoğlu İ. “Gənclər”ə kim “atalıq” edəcək?: [Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrının sərəncamçı direktoru Hüseynağa Atakişiyev haqqında] //Ekspress.- 2006.-

13 iyun.- S. 12.

244.    Həsənli A. Ovqatın mühakiməsi: [Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət” povestinin Akademik Milli Dram Teatrında tamaşası] //Mədəniyyət.- 2006.- 24 iyun.- S. 8.

245.    Həsənova A. “Teatrlar büdcədən maliyyələş­diril­məlidir”: [Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemə­tovun söhbəti]  //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 7 iyun.- S. 15.

246.    Hidayətqızı S. Onu bağışlamaq olarmı?: “Hökümə Qurbanova ecazkar sənəti ilə Kleopatra roluna  emblemini vurdu” //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 1.

247.    İdrisoğlu A. Teatr pedaqogikası //Azad Azərbaycan.- 2006.- 13 iyun.-  S. 7.

248.    İltifat. Teatrın dərdinin dərmanı: Azərpaşa Nemətov ümidini “Teatr haqqında” Qanuna bağlayıb //Ekspress.- 2006.- 24-27 iyun.- S. 16.

249.    İmranoğlu N. Premyera... Premyera: [C. Cab­barlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının səhnəsində] //Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti .- 2006.- 1 iyun.-

S. 6.

250.    İradə. “Mən teatrdan 38 yaşımdan uzaqlaşdırılmışam”: [Xuraman Qasımova ilə müsahibə] //Bakı xəbər.- 2006.- 7 iyun.- S. 16.

251.    Kərimov İ. Xalq artisti Arif Quliyevə açıq məktub //Kredo.- 2006.- 17 iyun.- S. 7.

252.     *Qədəmli A. Vətənə və sənətə qırılmaz bağlılıq: [Xalq artisti Şəfa Mirzə Həsənov haqqında] // 525- ci qəzet. - 8 iyun. – S. 7.

253.    Quliyeva Z. Otuz beş il səhnədə: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Yasin Qarayevin anadan olmasının 60, yaradıcılğının 35 illiyinin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 29 iyun.- S. 7.

254.    Mehdixanlı T. Xarakterik rollar ifaçısı: [Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Kamal Xudaverdiyev haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 7 iyun.- S. 7.

255.    *Mehdixanlı T. Mənalı yaşanan ömrün akkordları: [Salyan rayon Dövlət Kukla Teatrının direktoru Yavər Cəbrayılov haqqında] //Ədalət.- 2006.- 14 iyun.- S. 5.

256.    Mehdizadə İ. Barat xanımın Cülyettası: [Barat Şəkinskaya haqqında] //Yaddaş.- 2006.- 24 iyun.- S. 3.

257.    *Məhərrəmova T. İlk teatr rejissoru olan qadın: [Gülcahan Güləhmədova – Martınova haqqında] //Kaspi.- 2006.- 22  iyun.- S. 6.

258.    Məhərrəmova T. “Aktyor üçün amplua olmamalıdır”: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru İlqar Salamovla müsahibə] //Kaspi.- 2006.- 6 iyun .- S. 7.

259.    *Məhərrəmova T. Üzeyir yaradıcılığı “Sönməyən ulduzlar”ın yaradıcılığında: “Ər və arvad” təqdim olundu //Kaspi.- 2006.- 29 iyun.- S. 7.

260.    Mikayıl Şahvələd oğlu Mirzəyev: [Nekroloq] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 9 iyun.- S. 2.

261.    Müqbil Salman oğlu Əhmədov: [Nekroloq] //Xalq qəzeti. – 2006. – 3 iyun S. 8.

262.    Nemətov A. Əyalət teatrlarının problemləri: “Buna səbəb əyalət teatrlarında aktyorlara diqqət və qayğının göstərilməməsidir” //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 13 iyun.- S. 14.

263.    *Nəzakət. Ömür yolu zamana sığmayan sənətkar: [Azərbaycan Milli Dram Teatrının aktyoru Barat Şəkinskaya haqqında] //Səs.- 2006.- 22 iyun.- S. 12.

264.    Rəhimli R. Torpaq, namus, qeyrət savaşında ədalət qalib gəlir: [Aktrisa Amaliya Pənahova ilə söhbət] //Səs.- 2006.- 21 iyun.- S. 12.

265.    Rəna. Əli Əmirlinin “Köhnə ev”i Qazax Teatrının səhnəsində //525-ci qəzet.- 2006.- 27 iyun.- S. 7.

266.    Rüstəmov İ., Salmanov R. “Xəcalət”in baş səhnədə debütü uğurlu oldu: [Hüseynbala Mirələmovla quruluşçu rejissor Bəhram Osmanovun eyni adlı pyes haqqında söhbəti] //Xalq qəzeti.- 2006.- 25 iyun.- S. 6. 

267.    Rzayeva F. “Qalib gələcəkmi cahanda kamal?”: [“İnsan” pyesinin səhnə həyatının 60 illiyi]: Səməd Vurğun – 100 //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 3.

268.    Sakit həyat tərzi  keçirən ilk qadın teatr rejissoru: [Gülcahan Güləhmədova haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 25-28 iyun.- S. 16.

269.    *Saminə H. 60 yaşda bu mənə böyük hədiyyə oldu: [Azərbaycanın xalq artisti Yasin Qarayevlə müsahibə] //Yaddaş.- 2006.- 17 iyun.- S. 2.

270.    *Sevda. “Bəzi teatrların siması bilinmir”: [“Körpəm” Ekperimental Uşaq Teatrının rəhbəri İntiqam Soltanla söhbət] //Kaspi.- 2006.- 22 iyun.- S. 8.

271.    Sevil. “Yaratdığım rolları yaşamamışam”: [Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası Firəngiz Mütəllimova ilə müsahibə]// Müsavat.- 2006.- 2 iyun.- S. 15.

272.    Sidqi Ruhullanın yubileyi keçirilmişdir: [Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında] //Yaddaş.- 2006.- 10 iyun.- S. 3.

273.    Son mənzilə: [Teatr və kino aktyoru, xalq artisti Mikayıl Şahvələd oğlu Mirzəyev haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 6 iyun.- S. 8.

274.    Tuncay  İ. Səs: (Mikayıl Mirzənin xatirəsinə) //Ədalət.- 2006.- 17 iyun.- S. 5.

275.    Üns teatrının səhnəsində köhnə mahnılar səslənirdi: [Gənc estrada ifaçılarının konsert-tamaşası haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 17 iyun. –S. 6.

276.    Yusifqızı L. Ramiz Həsənoğlu: “Tamaşanın hakimi tamaşaçıdır” //Mədəniyyət.- 2006.- 17 iyun.- S. 7.

277.    *125  yaşlı teatrın yeni tamaşası: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının “Dan yeri söküləndə” tamaşası haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 28 iyun-2 iyul.- S. 16.

278.    Zeynəb. “Ovçu Pirim”in taleyi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Allahverdi Yolçuyev haqqında] //Həftə içi. – 2006. – 8 iyun. – S. 7.

 

BALET VƏ RƏQS

 

279.    Baletə yeni istedadlar gəlir: [Bakı xoreoqrafiya məktəbinin direktoru Nilufər Kərimova ilə müsahibə] //Günay.- 2006.- 10-16 iyun.- S.7.


КУЛЬТУРА

Официальные материалы

 

280.    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о повышении заработной платы работников ряда музыкальных коллективов, финансируемых из государственного бюджета //Бакинский рабочий.- 2006.- 13 июня.- С. 1.

281.    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о предоставлении персональных стипендий Президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии азербайджанской культуры Мамедову Беюкаге Шукюр оглу, Мамедовой Зумруд Мовлуд гызы //Бакинский рабочий.- 2006.- 23 июня.-

С. 3.

282.    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о присвоении почетных званий военнослужащим вооруженных сил Азербайджана за заслуги в развитии азербайджанской культуры. Почетное звание «Народный артист»: Абуталыбову Вагифу Фазиль оглу, Ахундову Эльдару Балага оглу, Сеидзаде Натаван Шуа гызы //Бакинский рабочий.- 2006.- 23 июня.- С. 3.

 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 

283.    * Алескероглу Ф.  Революция-не лучший метод в культуре: Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Караев отвечает на вопросы газеты «Эхо» //Эхо.- 2006.- 17 июня.- С. 11.

284.    Алиев А.  В Париже проведено первое заседа­ние Генеральной ассамблеи стран, ратифицировавших конвенцию «Об охране нематериального культурного наследия. Выступление Президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2006.- 28 июня.- С. 3.

285.    Байрамов О.  В турецком городе Анталья начал свою работу I форум интеллигенции азербайджанцев мира: [О докладе министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева «Роль культурного наследия в создании азербайджанской диаспоры и достижении национальной солидарности»]//Бакинский рабочий.- 2006.- 6 июня.- С. 5.

286.    Гараев А.  «Сенсация должна иметь под собой реальную почву». Министр культуры и туризма Азербайджана призвал журналистов к объективности  Записала С.Алиева] //Зеркало.- 2006.- 9 июня.- С. 12.

287.    Мусаева Н.  Министр сдерживает обещания:[ Отчет о проделанной работе министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева на очередной пресс-конференции] //Каспий.- 2006.- 9 июня.- С.5.

288.    О родине мугама – в столице ЮНЕСКО: [О выступлении Президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой на первом заседании Генеральной ассамблеи стран, рати­фицировавших конвенцию об охране нематери­ального культурного наследи //Каспий.- 2006.- 28 июня.- С. 1.

289.    Позиция, подкрепляемая фактами: Эксклю­зивное интервью информационного агентства «Тренд» с министром культуры и туризма Азербайджана  Абульфасом Гараевым //Каспий.- 2006.- 28 июня.- С.5.

290.    Проблемы и успехи Азербайджана стали предметом обсуждений на I Форуме азербайджанской интеллигенции мира:[О выступлении министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева на форуме]//Зеркало – 2006.– 6 июня.– С. 3.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

291.    Алена. «Большая молния» на сцене Театра оперы и балета: [Фрагменты неоконченной оперы Д.Шостаковича в Баку привезли выпускники ГИТИСа] //Зеркало.- 2006.- 8 июня.- С. 8.

292.    Алескероглу Ф. И снова виолончель: [О концертах виолончелиста из Франции Анри Демаркета]  //Известия.- 2006.- 2 июня.- С.8.

293.    Алескероглу Ф.  Юбилейный концерт: [О III Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля в Большом зале московской консерватории] //Эхо.- 2006.- 2 июня.- С. 8.

294.    Алиев Ф. Телеграмма Чарли Чаплина- в Баку: [О времени пребывания в Баку народных артистов СССР  Любови Орловой и Григория Александрова] //Каспий.- 2006.- 10 июня.- С. 9.

295.    Ализаде Д. «Архаичные мотивы»: Станут совместной работой отечественных и рижских кинематографистов //Эхо.- 2006.- 29 июня.- С.8.

296.    Андерс Т. Если говорить о Modern talking, то нужно потратить на это весь день: [Беседа с солистом известной немецкой поп- группы Томасом Андерсом] //Эхо.- 2006.- 28 июня.- С. 8.

297.    Асадова И.  Геннадий Полока в Баку: [Российский режиссер, создатель фильма «Республика Шкид»] //Эхо.- 2006.- 23 июня.- С.8.

298.    Асадова И.  Руслана уехала из Баку довольной: [О концерте народной артистки Украины Русланы] //Эхо.– 2006.– 6 июня.- С. 8.

299.    Асадова И. Человек второго тысячелетия приехал в Баку:[Известный композитор, народный артист СССР и Молдовы Евгений Дога] //Эхо.- 2006.- 9 июня.- С. 8.

300.    Асадова И., Жемчужникова Т. «С удо­воль­ствием снова бы приехали в Азербайджан»: [О концерте индейского племени апачи Yellow Bird Dancers в Баку] //Эхо.- 2006.- 7 июня.- С. 8; Зеркало.- 7 июня.- С. 8.

301.    Гусейнов Э. Та женщина, которая поет. В Баку прошел концерт Аллы  Пугачевой //Азербайджанские  извес­тия.- 2006.-  2 июня.- С. 4.

302.    Джейран.  Посетители музеев Холокоста узнают о ходжалинском геноциде:[Об итогах Форума интеллигенции азербайджанцев мира(ФИАМ)] //Зеркало.- 2006.- 14 июня.- С. 3.

303.    Ибрагимбеков Р. Преобразования в лучшую сторону каждый должен начинать с себя: [Об итогах X форума национальных кинематографий, прошедшего в Москве] //Известия (фед.).- 2006.- 30 июня.- С. 7.

304.    Ирада А.  Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Самеда Вургуна в Дербентском районе Дагестана] //Эхо.- 2006.- 2 июня.- С. 8.

305.    Кайгородов А. «Мнимая садовница» на 250-летие Моцарта, или как актеры ГИТИСа «сдали экзамен» на сцене бакинского театра UNS // Зеркало.- 2006.-

7 июня.- С. 8.

306.    Кендер Р.  Бакинец-солист Мариинского театра оперы и балета: [О выпускнике Азербайджанской музыкальной консерватории Тимуре Абдикееве] //Бакинский рабочий.- 2006.- 23 июня.- С.4.

307.    Керимов Р.  Ибрагим Балабан снова в Баку: [О визите турецкого художника] //Эхо.- 2006.- 21 июня.-

С. 4.

308.    Кулиев Э. Мы готовы поделиться своим опытом с соотечественниками за рубежом: [Беседа с исполнительным директором Всероссийского азербайджанского конгресса] //Известия.- 2006.- 23 июня.- С. 7.

309.    Мамедова И. Культура племени маори: [О выставке ковров Крейга Роуландса, созданных путем синтеза азербайджанской и новозеландской культур в «Новой галерее»] //Каспий.- 2006.- 20 июня.- С. 5; Бакинский  рабочий.- 22 июня.- С. 4

310.    *Мамедова И.  Поколение "next" выбирает К-Маро: [О гастрольном концерте французского певца бей­­рут­ского происхождения] //Каспий.- 2006.- 17 июня.- С. 5.

311.    Мамедова Л. Margarita: [Об известной азербайджанской художнице Маргарите Керимовой, проживающей в Кельне] //Зеркало.- 2006.- 3 июня.- С. 24.

312.    Мусаева Н.  Американские горки по-чешски: [О документальном фильме «Источник», снятом чешскими кинематографистами об азербайджанской нефти, не оставляющем положительного впечатления об Азербайджане] //Каспий.- 2006.- 13 июня.- С.5.

313.    *Мусаева Н.  20+30+6=выставка: [О выставке фоторабот, керамики и текстиля супруги посла Израиля Рут Ленк в художественной галерее Ичери шехер] //Каспий.- 2006.- 17 июня.- С. 5.

314.    Нурлана. Белое солнце «Кинотавра» с Рустамом Ибрагимбековым. В конкурсной программе заявлен фильм Юлия Гусмана «Парк советского периода»: //Зеркало.– 2006.- 8 июня.- С.8.

315.    Нурлана. «Принцип «Око за око» в истории неприемлем». Посол Королевства Норвегии Стейнар Гил рассказал о проектах в области нашей культуры //Зеркало.- 2006.- 14 июня.- С. 12.

316.    Сибагатова Г. Предпочитая Моцарта… Праздник Музыки во Франции: [О благотворительных концертах французского посольства] //Каспий.- 2006.-

21 июня.- С. 5.

317.    Cоздано объединение друзей азербайджанской культуры в Германии //Эхо.- 2006.- 24 июня.- С. 13.

318.    Тофикоглу Р. Удастся ли поменять имидж азербайджанцев в России: [Беседа с исполнительным директором Всероссийского азербайджанского конгресса Эльдаром Кулиевым о популяризации нашей культуры] //Эхо.- 2006.- 22 июня.- С. 1-2.

319.    Фаиг гызы Н.  Внеземное пространство Йо-Йо-Ма:[ О пребывании в Баку известного виолон­челиста и о его размышлениях о музыке] //Азербайджанские известия.- 2006.- 10 июня.- С. 3.

320.    Фильм о человеке, который делал историю. Андрей Кончаловский о Гейдаре Алиеве: [О презентации фильма российского режиссера А. Кон­ча­ловского «Гейдар Алиев:бремя власти» в кино­театре «Баку» в Москве] //Каспий.- 2006.- 28 июня.- С. 5; Бакинский рабочий.- 2006.- 29 июня.- С.2; Известия.-

30 июня.- С. 8.

321.    Юрский С.  Здесь создан театр СЛОВА: [Об авторской программе народного артиста России С. Юр­ского на сцене театра UNS] //Эхо.- 2006.- 29 июня.-

С. 5.

 

ГОД РОССИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 

322.    Азербайджанские школьники совершат поездку в РФ: [О сценических представлениях на рус­ские мотивы в Клубе моряков] //Новое время.– 2006.-

8 июня.- С. 2.

323.    Амаль. Азербайджан в видении русских художников: [О выставке гобеленов, панно и гурама «Художнике русского происхождения в Азербайджане»] //Зеркало.- 2006.- 8 июня.- С. 8.

324.    Аскерова Н. «Когда-то россияне-Ван­ю­ши,Тани,Мани….»: [О заключительном концерте конкур­са «Родники души» в Клубе моряков] //Каспий.- 2006.-

22 июня.- С. 5.

325.    Гаджи И.  Остановись мгновение: [О выставке работ фотокорреспондентов РИА Новости в выставочном салоне им. В.Самедовой] //Вышка.- 2006.- 15 июня.-

С. 11.

326.    Дышин В.  Праздник русской письменности и культуры: [О вечере славянской культуры и письменности в Союзе писателей] //Вышка.- 2006.-

15 июня.- С. 11.

327.    Жемчужникова Т. Искусство времен: [О выставке в Государственном музее азербайджанского ковра и народного искусства работ славянской тематики] //Эхо.- 2006.- 24 июня.- С. 13.

328.    Жемчужникова Т. «Родники души»: [О конкурсе-фестивале в Центре русской культуры] //Эхо.- 2006.- 7 июня.- С. 8 ; Известия.- 30 июня.- С. 8.

329.    *Касумова Е. Кукла для министра: [О мероприятиях в рамках дней культуры Самарской области в Баку] //Азербайджанские известия.- 2006.-

17 июня.- С. 5.

330.    Сабина, Лена.  «С любовью к России»: [О конкурсе и сценических  представлениях на русские мотивы в школах республики] //Зеркало.– 2006.- 9 июня.- С. 11.

331.    Сибагатова Г.  «Родники души»- по капелькам в океан…Открытие V смотра-конкурса русской музыки, песни и танца:[В Центре русской культуры] //Культура.- 2006.- 6 июня.- С. 5.

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

332.    Лучший подарок-книга: [300 книг подарил президент фонда «Бута» Назим Ибадов сумгаитской детско-юношеской библиотеке №12] //Вышка.- 2006.-

23 июня.- С. 6.

333.    * Мамедова И.   Юбилей Исмаила Гаспринского: [О Международной конференции «Крым-2006» в Симферополе, где присутствовали библиотечные работники Азербайджана] //Каспий.- 2006.- 17 июня.-

С. 5.

334.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил библиотеку Управления  делами Президента //Бакинский рабочий.- 2006.- 28 июня.- С. 3.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

335.    Малахова Л.  Музыкальное сотрудничество. Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана готов оказать помощь в создании музея музыки в Турции //Зеркало.- 2006.- 13 июня.- С. 11.

336.    Музеи-хранители истории страны: [К 80-летию гянджинского историко-краеведческого музея] //Вышка.- 2006.- 2 июня.- С. 10.

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ

 

337.    Ахмедов А. «Оперативно, непредвзято, честно»: [О 12-летней истории существования телеканала АNS] //Зеркало.- 2006.- 3 июня.- С. 11.

338.    Бану. Творчество по бартеру: [О взаимо­отношениях ведущих авторских программ и руко­водителей каналов на ТV] //Зеркало.- 2006.- 15 июня.-

С. 12.

339.    «Достоверность и доверие со стороны слушателей для нас приорететны»: [О заявлении руководителя редакции радио «Азадлыг» Аббаса Джа­вади]» //Эхо.- 2006.- 24 июня.- С.10.

340.    Гулиев Э. Президент страны принял правильное решение: [О проблемах телевидения] //Эхо.- 2006.-

29 июня.- С. 3.

341.    Оруджев Р. Российский канал по ночам замещают иранцы //Эхо.- 2006.- 24 июня.- С. 8.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

342.    Алескероглу Ф.  III Международный фестиваль детского художественного творчества закончился большим гала-концертом:[Во Дворце  имени Гейдара Алиева] //Эхо.- 2006.- 3 июня.- С. 11.

343.    Амаль.  Корифеи глазами детей: [О детской выставке рисунков «Мусиги рянгляри», приуроченной к Международному дню защиты детей] //Зеркало.- 2006.-

6 июня.- С. 8.

344.    Асадова И., Жемчужникова Т. Таланты нашлись… в Хачмазском районе: [О конкурсе «Ищем таланты» в области искусства] //Эхо.- 2006.- 3 июня.-

С. 11.

345.    Асадова И.  Жемчужникова Т.  Фонд Рашида Бейбутова и Союз художников открывают выставку-конкурс: [Детского рисунка в Выставочном салоне им. В. Самедовой] //Эхо.- 2006.- 1 июня.- С. 8.

346.    Асадова И., Проценко Т.  «Тебессюм» отпразд­новал пятилетие:[О юбилее детского музыкального театра] //Эхо.- 2006.-6 июня.- С. 8.

347.    Баннаева Н.  Налоги глазами детей: [О конкурсе изобразительного творчества в галерее «Ушаг дуньясы»] //Известия.– 2006.– 2 июня.– С. 8.

348.    Мамедли И. Смотр прошел на высоком уровне: [О смотре-конкурсе «Ищем таланты», прошедшем во Дворце культуры имени Гурбана Абасова] //Вышка.- 23 июня.-С.9.

349.    «Париж глазами детей»: [О выставке-конкурсе детского рисунка воспитанников детских домов, организованной посольством Франции] //Эхо.- 2006.-

24 июня.- С. 8.

ТУРИЗМ

 

350.    Вендл Дж. Мы хотим быть ближе к первозданной природе: [ Американский журналист о развитии экотуризма в Азербайджане] //Азерб.известия.- 2006.- 22 июня.- С.2

351.    Мехтиева А.  Вкладывать в отельный бизнес на Кипре:[О визите министра экономики и туризма Северного Кипра Дервиш Кемал Дениза ] //Эхо.- 2006.- 20 июня.- С. 2.

352.    Мороз А., Касаева Е.  Отдыхайте в правильных отелях. //Каспий.- 2006.- 20 июня.- С.3.

353.    Мясникова А. Станет ли Азербайджан туристическим центром? //Зеркало.- 2006.- 14 июня.-

С. 11

354.    Низами оглу Эль.  Посади гостя на лошадь: Шекинский конный завод осваивает новый вид туристической услуги //Известия.- 2006.- 9 июня.- С. 8.

355.    Халилов Дж.  Правительство будет кредитовать предпринимателей, занятых туризмом: [О подготовке новой госпрограммы по развитию туризма в Азербайджане на 2007-2016 гг.] //Эхо.- 2006.-2 июня.-

С. 4.

ПЕЧАТЬ

356.    Касимов Ф. Не хлебом единым жив человек. Состоялась презентация нового журнала «Культура»: [О новом медиа-проекте Фонда Бюль-Бюля] //Азербайджан­ские известия.- 2006.- 7 июня.- С.3;  7 дней.- 9-15 июня.- С. 10.

 

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

357.    Байрамов Р. Памятники истории Нагорного Карабаха: [На оккупированных территориях остались более 700 памятников архитектуры, декоративно-прикладного искусства и др.] //Каспий.- 2006.- 24 июня.- С. 5.

358.    Гаджиев М. Возвращенная песня: [Приняты извинения от автора сборника «European songbook» Наоми Уолтринг за присвоение азербайджанской народной песне «Сары гялин» армянского авторства] //Бакинский рабочий.- 2006.- 1 июня.- С. 4.

359.    Гасангызы Н. Нельзя отнимать у народа ни земли, ни песни:[О присвоении армянами нашей музыкальной культуры] //Вышка.- 2006.- 9 июня.- С. 8.

360.    Гулиев Э. Остановить армянских вандалов: [О принятие ПДР обращения к Евросоюзу, Советы Европы, ОБСЕ и НАТО] //Каспий.- 2006.- 9 июня.- С. 2.

361.    Гурбанов М.  Наследие как ключ к истине: [Об обнаружении в Товузе древних образцов культуры: усыпальницы, украшений, драгоценностей, предметов быта, идентичных описанным в книге Худу Мамедова «Память узоров» образцам в Нахичевани] //Каспий.- 2006.- 21 июня.- С. 2.

362.    Или реставрировать дворец или направить ноту протеста на самих себя в ООН. Отзывы на статью «Баклажаны в ханском дворце» от 14 июня: [О необходимости реставрации дома Шекихановых в Шеки] //Каспий.- 2006.- 22 июня.- С. 6.

363.    Калантарлы М.  Потерянные музеи: Бесценные образцы азербайджанской культуры уничтожены или разворованы армянскими оккупантами //Известия.- 2006.- 9 июня.- С. 7.

364.    Манафов Ш.  Баклажаны из ханского дворца? И откуда такая широта в разбазаривании памятников истории //Каспий.- 2006.- 14 июня.- С. 4.

365.    Нурани. «Война памятников» продолжается:[О необходимости сохранения нашего культурного наследия] //Эхо.-2006.- 10 июня.- С. 13.

 

ИСКУССТВО

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

366.    Бабаев А. Мир солнечных красок: [О юных талантливых живописцах Бакинского центра внешкольной работы] //Бакинский рабочий.- 2006.-

29 июня.- С. 6

367.    Баннаева Н., Гусейнов Э.  Пестрый верблюд и веселый осьминог: Отчетные вернисажи детских изостудий //Азербайджанские известия.- 2006.- 28 июня.- С. 3.

368.    Мамедова И. Вечер молодых талантов: Состоялось открытие выставки Али Джафарова в Государственном музее искусства Азербайджана] //Каспий.- 2006.- 22 июня.- С.5.

369.    Мусаева Н. В истинном свете:[О выставке художников Фарида Алекперова и Пярвиза Агаева «На границе света и темноты» в «Новой галерее»] //Каспий.- 2006.- 13 июня.- С. 5.       

370.    Мусаева Н.  Три кита на одной выставке: [О персональной выставке живописи, фотографии и компьютерной графики Ильгара Талыбова в галерее «Гыз галасы»] //Каспий.- 2006.- 29 июня.- С. 5 

371.    Самед Вургун в изобразительном искусстве: [Выставка к 100-летию со дня рождения поэта в выста­воч­­­ном салоне им. В. Самедовой] //Гюнай.- 2006.-

24 июня.- С. 7.

372.    Эльдаров Д. Послезавтра наступит сегодня: [О выставке – продаже работ живописи и графики молодых художников Азера Алиева и Юсифа Алимурадова в салоне им. С.Бахлулзаде] //Азербайджанские известия.- 2006.- 7 июня.- С. 3.

373.    *Юбилейная выставка Тогрула Садыхзаде: [в Азербайджанском музее искусств] //Гюнай.-2006.-

17 июня.- С. 7.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

374.    Ахмедова С. Сувениры от «Игбал»: [О презентации третьего каталога фонда «Игбал», который занимается популяризацией декоративно-прикладного творчества] //Азербайджансике известия.- 2006.-

20 июня.- С. 4.

375.    Баннаева Н. Визитная карточка страны: [О возрождении народно-прикладного творчества] //Азербайджанские известия.- 2006.- 3 июня.- С. 2.

376.    Возрождаются традиции народного промысла: [О сохранении традиций ковроткачества в Гяндже] //Вышка.- 2006.- 2 июня.- С. 8.

377.    Мамедова И.  Диалог цивилизаций: [Выставка работ наших прикладников в Государственном музее им. Лятифа Керимова] //Каспий.- 2006.- 22 июня.-

С. 5.

378.    Манафов Ш.  Тактичная и добрая профессия: [О талантливом мастере, резчике по дереву Азере Асадове] //Каспий.- 2006.- 2 июня.- С. 4.

379.    Новые экспозиции гянджинского музея: [О новых экспонатах гончарного ремесла в историко-краеведческом музее Гянджи] //Вышка.- 2006.- 23 июня.- С. 6.

380.    Рагимов Т. Экологически чистые ковры: [О проблемах и достижениях губинских ковроткачей] //Эхо.- 2006.- 21 июня.- С. 5.

 

ГРАФИКА

 

381.    Амаль. Мир души глазами художника: [Об издании Фархадом Садыховым книги космографических миниатюр «Крима. Священный огонь» ] //Зеркало.- 2006.- 9 июня. – С. 12.

382.    Кязимова Н.  Азербайджанская карикатура на вес золота: [О золотом медалисте Международного конкурса Ленг Му художнике-карикатуристе Б. Гаджи­заде] //Зеркало.- 2006.- 13 июня.- С.12.

383.    Новый конверт и почтовая марка посвящены Нахчывану: [Дизайн художника Хасая Мирзоева] //Бакинский рабочий.-2006.- 1 июня.-С. 4.

 

СКУЛЬПТУРА

 

384.    Мамедова И.  Открытие барельефа прошло в Вене: [Памятник Узеиру Гаджибекову создал Эльдар Омаров] //Каспий.– 2006.- 1 июня.- С. 4.

385.    Церемония открытия памятника Узеиру Гаджибекову прошла без ЧП //Новое время.- 2006.-

3-5 июня.- С. 2.

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

 

386.    Очередное новшество в Гяндже: В городе построен не имеющий аналогов в стране поющий фонтан //Эхо.- 2006.- 9 июня.– С. 5.

387.    Сибагатова Г. Сносят или реставрируют?: [О судьбе кинотеатра «Шафаг»] //Каспий.- 2006.- 28 июня.- С. 5.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

388.    Алескероглу Ф. «Азербайджан глазами инос­т­ран­цев»: [О конкурсе-выставке фотоэтюдов во Француз­ском культурном центре] //Эхо.- 2006.- 13 июня.- С. 8.

389.    Бабаев Т.  Интерес к черно-белой фотографии никогда не пропадет:[О бильд-редакторе газеты «Каспий» Т.Бабаеве] //Азербайджанские известия.- 2006.- 30 июня.- С. 4.

390.    *Баннаева Н. Jazz party Агдес Багирзаде:[О первой персональной выставке фотохудожника А. Багирзаде, посвященной джазистам города в Центре современного искусства] //Азерб. Известия.- 2006.- 15 июня.- С. 4; Каспий.- 17 июня.- С.5.

391.    *Микеладзе Г. Милан глазами  Ольги Мамедовой: [О фотовыставке и презентации DVD-фильма «Здравствуй, Милан!», прошедших в Русском драматическом театре имени С.Вургуна] //Гюнай.- 2006.- 17 июня.- С. 7.

392.    Пиризаде-Асланова С.  Мне нравиться снимать повседневную жизнь обычного человека: [Беседа со штатным фотографом bp Пиризаде-Аслановой] //Азербайджанские известия.- 2006.- 23 июня.- С. 4.

 

 

ДИЗАЙН

 

393.    Асадова И.  «Русский силуэт» подвел итоги: [Об участии на VI международном конкурсе молодых дизайнеров в Москве наших модельеров] //Эхо.- 2006.-

13 июня.- С. 8.

394.    Матлабоглу М. Азербайджанский художник-дизайнер удостоен национальной премии РАР: [ Ильгар Тарихи] //Вышка.- 2006.- С. 2.

 

КИНО

 

395.    Ализаде Д.  «Рай обреченных»: [О фильме по роману Ч. Абдуллаева, который снимается на киностудии Дж. Джаббарлы] //Эхо.- 2006.- 8 июня.- С. 8.

396.    Будут сделаны копии: [Из заявления министра культуры и туризма Азербайджана А. Гараева о необходимости проведения подготовительных работ  по снятию копий с 20 художественных и 25 мультипликационных фильмов азербайджанских авторов, хранящихся на «Мосфильме» и Госфильмфонде] //Вышка.- 2006.- 15 июня.- С.11.

397.    Мамедова И.  Сияние «Золотой лампы»: [О номинантах V национального конкурса кинематографии] //Каспий.- 2006.- 29 июня.- С. 5.

398.    Мамедова И.  Фильм! Фильм! Фильм! По госзаказу снимаются пять художественных картин: [На киностудии «Азербайджанфильм им. Д.Джабарлы, A.S.V.A profistudia и в продюсерском центре «Азвидео»] //Каспий.- 2006.- 21 июня.- С.4.

399.    Мусаева Н.  «Заложника переправят в Чехию»: [О фильме Эльдара Гулиева ,который будет представлять нашу страну на 41-м Международном кинофестивале] //Каспий.- 2006.- 2 июня.- С. 4; Зеркало.- 15 июня.- С. 12.

400.    Ряд кинотеатров будет восстановлен: [О сообщении министра культуры и туризма Азербайджана А. Гараева на пресс-конференции] //Эхо.- 2006.- 10 июня.- С. 19. 

401.    Фаталиев Р. Все наши каналы показывают массу хороших фильмов, но этим они свой уровень не поднимают ,а лишь свидетельствуют о чужих успехах //Эхо.- 2006.- 10 июня.- С. 19. 

402.    Шумилов Г. Спасительная ложь: [О фильме «Ложь» режиссера Рамиза Азизбейли] //Известия.- 2006.- 2 июня.- С. 8.                                                                                          

 

МУЗЫКА

 

403.    Абдуллаева Л.  Сага о мугаме: [Об очередном номере журнала «IRS-Наследие»] //Азербайджанские известия.- 2006.- 21 июня.- С.3.

404.    Азербайджанские вокалисты награждены медалью: [О победителях III конкурса вокалистов им. Бюль-Бюля (дек. 2005г. Баку)] //Каспий.- 2006.- 6 июня.- С. 5.

405.    *Аждар У.  Оперные сюрпризы, или о приятных неожиданностях и «Трубадурах»: [О дебютантах Динаре Алиевой, Авезе Абдуллаеве и Сабине Асадовой на сцене Театра оперы и балета им М.Ф.Ахундова] //Зеркало.- 2006.- 13 июня.- С. 12; Эхо.-1 июня.- С. 8.

406.    Аллахверди Ф.  Бакинская музыкальная академия -85 //Бакинские ведомости.- 2006.- 10-16 июня.-

С. 22.

407.    Алескероглу Ф.  Юбилейный концерт: [О III    Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля в Большом зале московской консерватории] //Эхо.- 2006.-  2 июня.- С. 8.

408.    Багирова С.  Пробный шар попал точно в цель: [О концерте балабанистов в Национальной консерватории] //Известия.- 2006.- 2 июня.- С. 8.

409.    Байрамов О.  В Стамбуле состоялась премьера симфонии «Голос трех морей» композитора Ильяса Мирзоева //Бакинский рабочий.- 2006.- 24 июня.- С. 6.

410.    Дадашидзе З. Этот многоликий мир романтизма: В Москве состоялся концерт азербайджанского пианиста Мурада Гусейнова //Эхо.- 2006.- 24 июня.- С. 13; Каспий.- 9 июня.- С. 5.

411.    Жемчужникова Т.  Ноу-хау азербайджанской  пианистки: [Выступление Земфиры Багировой в Союзе композиторов] //Эхо.- 2006.- 7 июня.- С. 8; Азербайджан­ские известия.- 7 июня.- С. 3.

412.    *Концерт мугама, посвященный 120-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова: [В Государственной филармонии имени М.Магомаева] //Бакинский рабочий.-  2006.- 14 июня.- С. 1.

413.    Манафов Ш.  17 лет назад ушел из жизни маэстро: 9 июня- день памяти Рашида Бейбутова //Каспий.- 2006.- 9 июня. – С. 5.

414.    Мамедова И. Талантливое подспорье: [Об отчетном концерте учащихся музыкальных школ Баку ,прошедшем во Дворце им. Гейдара Алиева] //Каспий.- 2006.- 30 июня.- С. 8.

415.    Мусаева Н. Концерт азербайджанского джазмена в Оттаве: «Баку-Стамбул-Вашингтон»…- путь Зульфугара Багирова //Каспий.- 2006.- 24 июня.- С.11.

416.    Мусаева Н.  В поисках гармонии:[Об участии наших музыкантов на XII Всемирном фестивале духовной музыки в Марокко ] //Каспий.- 2006.- 10 июня.- С. 9.

417.    Подведены итоги телевизионного конкурса «Мугам-2005»: [О концерте финалистов конкурса, посвященного 120-летию Узеира Гаджибекова в Азербайджанской государственной филармонии] //Бакинский рабочий.- 2006.- 13 июня.- С. 6.

418.    Рубаи А.  Юные виртуозы гитары: [О концерте гитаристов музшколы им. Бюль-Бюля, приуроченном к 30-летию открытия класса гитары] //Зеркало.- 2006.-

6 июня.- С. 8.

419.    Священна к музыке любовь…: [О презентации любительского музыкального коллектива молодых саксофонистов «Семь виртуозов» в Бакинском джаз-центре] //Бакинский рабочий.- 2006.- 10 июня.- С.8; Зеркало.- 14 июня.- С. 12

 

ЭСТРАДА

 

420.    Мамедова И. Народный артист: [Мубариз Тагиев] //Каспий.- 2006.- 24 июня.- С. 11.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  - BAKU JAZZ

 

421.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял известного музыканта Герби Ханкоока //Бакинский рабочий.- 2006.0 28 июня.- С.2.

422.    Алескероглу Ф.  Отныне «Баку-блюз» будет звучать на всех моих выступлениях :[О высказывании участницы фестиваля Рони Гирош] //Эхо.- 2006.- 29 июня.- С. 8.

423.    Асадова И.  Фестиваль «Baku jazz». Стартовал в центре города //Эхо.- 2006.- 21 июня.- С.8; Азербай-

­дж­ан­­­ские известия.- С.3.

424.    Асадова И., Влада Э. Фестиваль Baku jazz завершился дракой? //Эхо.- 2006.- 28 июня.- С. 1,8.

425.    Баннаева Н. Мечты иногда сбываются //Азербайджанские известия.- 2006.- 28 июня.- С.1.  

426.    Дадашева А.  Джаз-фестиваль-2006 в Баку //Бакинский рабочий.- 2006.- 30 июня.- С.8.

427.    Мусаева Н.  Дуэт, родившийся для фестиваля //Каспий.- 2006.- 20 июня.- С.5.

428.    Мусаева Н.  Живые легенды в Баку //Каспий.- 2006.- 21 июня.- С.5.

429.    Мусаева Н. Такой музыкальный июнь //Каспий.- 2006.- 23 июня.- С. 7.

430.    Мусаева Н., Кайгородов А. Окончен бал, погасли свечи //Каспий.- 2006.- 29 июня.- С. 5.

431.    Новрасли Ш. …Джаз-это направление, в котором исполнитель может показать весь свой потенциал // Эхо.- 2006.- 24 июня.- С.19.    Проценко Т.  Accabbana на сцене Оперной студии //Эхо.- 2006.-

22 июня.- С. 8.

432.    Сананоглу Р. Предпоследние аккорды //Азербайджанские известия.- 2006.- 28 июня.- С.3.

433.    Сананоглу Р.  Тон задала молодежь джаза //Азербайджанские известия.- 2006.- 22 июня.- С. 4.

434.    Сананоглу Р.  Херби Ханкоок был неподражаем //Азербайджанские известия.- 2006.- 29 июня.- С. 4.

 

ТЕАТР

 

435.    Алекперова Г.  Успех азербайджанского театра на фестивале «Русской классики»: [О Бакинском камерном театре] //Гюнай.- 2006.- 10 июня.- С. 7.

436.    Бертман Д. Здесь поселился молодежный дух! Так говорит о театре UNS худрук театра «Геликон-опера» Д. Бертман: [Беседу записала Д. Ахундзаде] //Эхо.- 2006.- 8 июня.- С. 8.

437.    В последний путь: [О траурном митинге в связи с похоронами народного артиста Азербайджана Микаила Мирзоева] //Бакинский рабочий.- 2006.- 6 июня.- С. 6.

438.    Гусман Ю.  Азербайджан-это та страна, которая дает патриоту силы жить //Вышка.- 2006.- 9 июня.- С. 9.

439.    Жемчужникова. Т.  Мабут Магеррамов- человек из Ламанчи …:[О народном артисте Мабуте Магеррамове] //Эхо.- 2006.- 10 июня.- С. 12.

440.    Исеев В.  В гостях у сказки… для взрослых: [О премьере спектакля по мотивам сказки А.С.Пушкина «Золотой петушок» в ТЮЗе] //Азербайджанские известия.– 2006. -7 июня.- С. 3; Новое время.- 15 июня.- С. 3,6.

441.    Мамедова И. Азербайджанские постановки были восприняты на «ура»:[О гастрольных спектаклях в Турции Бакинского муниципального театра] //Каспий.- 2006.- 10 июня.- С. 5.

442.    Мирзоева С.  «УНС» несет радость и высокую культуру: [О театре антреприз] //Бакинский рабочий.- 2006.- 20 июня.- С. 4.

443.    Мусаева Н.  Закон о театре: [О необходимости театральных реформ] //Каспий.- 2006.- 6 июня.- С. 5.

444.    Рафик Г.  25 лет на сцене: [О народной артистке Национального Академического Театра Драмы Фирангиз Муталлимовой] //Бакинский рабочий.- 2006.- 29 июня.- С.6.

445.    Рафик Г.  «Карабах будет спасен любовью»: [О премьерном спектакле «Хаджалят» по пьесе Г Мираламова в Аздраме] //Бакинский рабочий.- 2006.-

30 июня.- С. 4.

446.    *Сибилева З. Живу театром: [Об актрисе Русской драмы З. Сибилевой] //Каспий.- 2006.- 14 июня.- С. 5.

447.    Юбилей Ясина Гараева: [Чествование народного артиста Я.Гараева в ТЮЗе в день его 60-летия] //Гюнай.- 2006.- 24 июня.- С. 7.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

448.    Гусейнова А. Новые созвездия: [О выпускниках хореографического училища] //Бакинский рабочий.- 2006.- 23 июня.- С. 4.

449.    Ирада А. «Мегаполис», или Город, которого нет: Бакинская студия балета Аллы Духовой «Тодес» представила новую программу //Эхо.- 2006.- 28 июня.-

С. 8.

450.    Мамедова И.  Выпускной вечер-дорога к славе:[В Театре оперы и балета прошли традиционные выступления выпускников Бакинского хореографи­чес­кого училища]  //Каспий.- 2006.- 6 июня.- С. 5.

451.    Микеладзе Г.  В балете пополнение: [Интервью с директором Бакинского хореографического училища Нейлюфер Керимовой] //Гюнай.-  2006.- 10 июня.- С. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu buraxılşda istifadə olunmuş qəzetlərin

siyahısı

 

 1. Azərbaycan.
 2. 525-ci qəzet.
 3. Bakı xəbər.
 4. Azadlıq.
 5. Ekspress.
 6. Ədəbiyyat qəzeti.
 7. Həftə içi.
 8. Hüriyyət.
 9. Xalq qəzeti.
 10. Xalq cəbhəsi.
 11. Xəzər.
 12. Günay.
 13. İki sahil.
 14. İmpuls.
 15. Kaspi.
 16. Ədalət.
 17. Gündəlik Azərbaycan.
 18. Gün.
 19. Kredo.
 20. Mədəniyyət.
 21. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti.
 22. Azərbaycan müəllimi.
 23. Azad Azərbaycan.
 24. Palitra.
 25. Olaylar.
 26. Paritet.
 27. Rabitə dünyası.
 28. Respublika.
 29. Səs.
 30. Şərq.
 31. Müsavat.
 32. Üç nöqtə.
 33. Vətəndaş həmrəyliyi.
 34. Yaddaş.
 35. Yeni Azərbaycan.

 

 

Список использованных газет

 

1.      Азербайджанские известия.

2.      Бакинский рабочий.

3.      Вышка.

4.      Гюнай.

5.      Зеркало.

6.      Известия.

7.      Каспий.

8.      Культура.

9.      7 дней.

10.  Эхо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................   4

Rəhbər materiallar..............................................................  4

Mədəni quruculuq............................................................... 4

Heydər Əliyev Fondu.......................................................... 5

Mədəni Əlaqələr...................................................................6

Azərbaycanda Rusiya ili.......................................................7

Kitabxana işi.........................................................................8

İnformasiya və reklam işi......................................................9

Klub və istirahət parkları......................................................10

Muzey işi..............................................................................11

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması.........................................................11

Turizm..................................................................................12

Radio və televiziya verilişləri...............................................13

II.İncəsənət..........................................................................15

Rəngkarlıq............................................................................ 15

Dekorativ tətbiqi incəsənət.................................................. 17

Qrafika................................................................................. 18

Heykəltəraşlıq...................................................................... 18

Kino.....................................................................................  19

Musiqi.................................................................................. 20

Bakı Caz Festivalı................................................................ 26

Xalq yaradıcılığı..................................................................  27

Teatr....................................................................................  28

Balet və rəqs........................................................................  33

Bu buraxılışda istifadə

olunmuş qəzetlərin siyahısı.................................................  56

 

 

 

 

 

Содержание

 

I.Культура……………………………………………….. 34

Официальные материалы ....................…………………. 34

Культурное строительство……………………………… 34

Культурные взаимосвязи…………………………………36

Год России в Азербайджане…………………………….. 39

Библиотечное дело………………………………………. 41

Музейное дело…………………………………………… 41

Телевидение и радиовещание…………………………..  41

Самодеятельное творчество…………………………….  42

Туризм……………………………………………………  43

Печать……………………………………………………  43

Охрана памятников истории и культуры……………… 44

II.Искусство……………………………………………   45

Изобразительное искусство…………………………….. 45

Декоративно-прикладное искусство…………………… 46

Графика………………………………………………….. 47

Скульптура………………………………………………. 47

Архитектура и градостроительство……………………. 48

Художественная фотография……………………………48

Дизайн…………………………………………………….49

Кино……………………………………………………….49

Музыка…………………………………………………….50

Эстрада…………………………………………………… 52

Международный джазовый

фестиваль – Baku Jazz ....................................................... 52

Театр.................................................................................... 53

Балет.  Танцы…………………………………………….. 55