AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

  

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - yanvar

 

 

 

 

 

 

BAKI– 2007


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Yanvar - 2007

 

 

 

 

 

 

BAKI– 2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar:                         D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

A.Məmmədova

E.Həsənova

 

Redaktor:                                            G.Səfərəliyeva

 

Buraxılışa məsul:                                  K.Tahirov

 

Kompüter tərtibatı

və dizayn:                                            A.Abdullayeva

 

 

 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar – 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 66 s.

 

 

 

 

 

 

                    © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

ÖN SÖZ

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitin buraxılışında daha bir yenilik edilmişdir. Yəni, qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkün olacaqdır.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi

 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

MƏDƏNİYYƏT VƏ MƏDƏNİ QURUCULUĞA AİD RƏHBƏR MATERİALLAR

 

1.*Mədəniyyət, gənclər və idman müəssisələrində çalı şan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında: Azər-baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.- 2007.- 23 yanvar.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 yanvar.- S. 6; Respublika.- 2007.- 23 yanvar.- S. 2.

_______________

 

2.*Bu gün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 1 yaşı tamam olur //Üç nöqtə.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.

3.*Əliyev Ə. Strasburqda “Nizami Gəncəvi və dünya mədəniyyəti” mövzusunda tədbir keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 28 yanvar.- S. 4; Respublika.- 2007.- 28 yanvar.- S. 5.

4.Əliyeva Y. Sovet dövründə Azərbaycanda mədəniy­yətin öyrənilməsi //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 63-69.

5.Xəlilzadə F. 2006-cı il mədəniyyət sahəsində zəngin hadisələrlə yadda qaldı //Azərbaycan.- 2007.- 2 yan­var.- S. 7.

6.Həsənov V. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının mədəniyyətinin inkişafında rolu: (XX əsrin 20-30- cu illəri) //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- 12.- S. 249-255.

7.Hüseynova R. Keçid dövründə demokratiya və Azərbaycan mədəniyyəti problemləri //Mədəniyyət  dünyası.- 2006.- 12.- S. 101-106.

8.İbrahimova T. Heydər Əliyevin natiqlik məharəti nitq mədəniyyətimizin meyarı kimi //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- 12.- S. 215-218.

9.İsmayılova X. Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətində Heydər Əliyevin rolu //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- 12.- S. 119-122.

10.  Qarayev S. Mədəniyyət obyektləri müasir işıq sis-temi ilə təchiz olunacaq: [Mədəniyyət sahəsində əsaslı yeni-dənqurma işləri] //Azərbaycan işıqları.- 2007.- 31 yanvar.- S. 8.

11.  Məhişov S. Milli bayram və mərasimlərimiz sosial-mədəni hadisə kimi //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- №  11.- S.- 89-94.

12.  Məmmədova L. 2006-cı il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün də uğurlu olub //Respublika.- 2007.- 2 yan­var.- S. 4.  

13.  Rəhimli İ. Üç yönün bir məramı: Mədəniyyət və Tu­rizm Nazirliyinin yaradılmasından bir il ötür: [Nazirliyin “2006-2016-cı illər üçün Mədəniyyət sahəsində Dövlət İnki­şaf Konsepsiyası”] //Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 7.

14.  Seyidov H. T. Əməkdar mədəniyyət işçisi: [Nax­çıvan Televiziyasının diktoru Laləzar Hüseynovanın fəxri ad alması münasibətilə] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 31 yanvar.- S. 7.

 

20 YANVAR FACİƏSİNDƏN 17

İL KEÇİR

 

15.  *Ayxan. İncəsənət Muzeyində “20 yanvar”: Faciənin XVII ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirildi //Ekspress.- 2007.- 19 yanvar.- S. 13.

16.  20 Yanvar Şəhidi adına Muzey zənginləşir: [Azərbaycan Dillər Universitetində Ülvi Bünyadzadə adına Muzey] //Azərbaycan.- 2007.- 18 yanvar.- S. 4.

17.  *Qaliboğlu E. 20 Yanvar faciəsi rəssamlıqda öz ifa-dəsini necə tapıb?: [Rəssam Fəxrədin Əlinin fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 17 yanvar.- S. 15.

18.  *Qaliboğlu E.  20 Yanvar faciəsi musiqimizdə: [Bəs-təkar, professor Ramiz Zöhrabovun musiqisində] //Xalq cəb-həsi.- 2007.- 20-22 yanvar.- S. 15.

19.  *Qocayeva A. Şəhidlik zirvəsinə ucalanlar: [Mədə­niyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Dövlət Milli Ki-tabxanasının birgə keçirdiyi tədbir haqqında] //İki sahil.- 2007.- 20 yanvar.- S. 8.

20.  *Quliyev L. Ağcabədidə 20 yanvara həsr edilmiş abi­də kompleksi açılıb //Azərbaycan.- 2007.- 20 yanvar.- S. 5.

21.  *Nəzakət. Onlar həmişə cavan qalacaqlar: [“İstiqlal” muzeyində 20 Yanvar faciəsində şəhid olmuş vətən oğullarına həsr olunmuş sərginin keçirilməsi haqqında] //Səs.- 2007.- 24 yanvar.- S. 12.

22.  *Onlar həmişə cavan qalacaqlar...: [İstiqlal Muze-yində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş eyni adlı sərgi-tədbir] //Ekspress.- 2007.- 20-22 yanvar.- S. 24.

23.  *Vüsal. Yaddaşımızın qanlı səhifəsi: [M.F. Axun­dov adına Milli Kitabxanada “20 Yanvar yaddaşımızın qanlı səhifəsidir” adlı anım tədbiri keçirilib] //Həftə içi.- 2007.- 20-22 yanvar.- S. 8; Ədalət.- 2007.- 20 yanvar.- S. 7; 525-ci qəzet.- 20 yanvar.- S. 24.

24.  Zəhra. 20 Yanvar faciəsini əks etdirən rəsmlərin sərgisi açılıb: [İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2007.- 19 yanvar.- S. 7.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

25.  *Azərbaycan nümayəndələri Ukraynada keçirilən festivalda uğurla çıxış ediblər: [Leyla Ağamalıyeva, Su­nay Əlizadə, Əfsanə] //525- ci qəzet.- 2007.- 26 yanvar.- S. 7.

26.  *Əliyev Ə. Haaqa Mərkəzi Dövlət Kitabxanasında Azərbaycan bölməsi yaradılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 7; Respublika.- 2007.- 30 yanvar.- S. 6.

27.  Hollandiya Kitabxanasında Azərbaycan bölməsi: Haaqa Mərkəzi Dövlət Kitabxanasına Azərbaycana aid kitablar təqdim olunub //Ayna.- 2007.- 30 yanvar.- S. 6; Paritet.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13; Palitra.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.

28.  Hüseynova F. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqə-lərində siyasi amillərin roluna dair //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 87-92.

29.  İltifat. Kırmızıgül möhtəşəm konsert verdi: [Heydər Əliyev adına Sarayda] //Ekspress.- 2007.- 19 yanvar.- S. 13; Azadlıq.- 2007.- 19 yanvar.- S. 5; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 19 yanvar.- S. 14.

30.  Qafarova A. Beynəlxalq mədəni əlaqələr - dünya inteqrasiyasının istiqamətlərindən biri kimi //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 115-117.

31.  Moldova Telekanalında Azərbaycan filmləri nümayiş etdirilir //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 9 yanvar.- S. 6; Ekspress.- 2007.- 9 yanvar.- S. 13.

32.  *Səbinə. Misir Mədəniyyət Mərkəzində görüş: [Mi­sir Ərəb Respublikasının Bakıdakı Mədəniyyət Mərkə­zində keçirilən mətbuat konfransı haqqında] //Paritet.- 2007.- 20-22 yan­var.- S. 11.

33.  *Sənədlərin imzalanması mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya dövlət səfəri: [Azər­bay­can Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Fran­sa Respublikasının Mədəniyyət və Kommunikasiya Na­zir­liyi arasında, muzey işi sahəsində, M.F.Axundov adına Azərbay-can Milli Kitabxanası və Fransa Milli Kitabxanası arasında, turizm və əməkdaşlıq sahələrində sənədlərin imzalanması haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 31 yan­var.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 yanvar.- S. 3; Respub­lika.- 2007.- 31 yanvar.- S. 2; Ekspress.- 2007.- 31 yanvar.- S. 2.

34.  Səudiyyəli qonaqlar Xalça Muzeyində olmuşlar: [Azərbaycanda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı (SƏK) ali təhsil müəssisələrinin rektorları] //Azərbaycan.- 2007.- 19 yanvar.- S. 4.

35.  Tahirə. “Göyün üzü necə də mavidir”: [Azər­bay­can Dövlət Filarmoniyasında İtaliya müğənnisi Toto Kutun­yonun solo-konserti] //Şərq.- 2007.- 27 yanvar.- S. 14.

36.  *Zəhra. Misir sənətkarlarının əsərləri Bakıda nümayiş etdirilir: [Misir Mədəniyyət Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2007.- 26 yanvar.- S. 7.  

 

BAKIDA MİSİR FİLMLƏRİ HƏFTƏSİ

 

37.  *Bakıda Misir filmləri festivalının acılışı oldu //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 yanvar.- S. 8; Həftə içi.- 2007.- 23 yanvar.- S. 8; Üç nöqtə.- 2007.- 23 yanvar.- S. 13; Eks-press.- 2007.- 23 yanvar.- S. 13; İki sahil.- 2007.- 23 yanvar.- S. 8; Səs.- 2007.- 24 yanvar.- S. 12.

38.  Nəzakət. Misir filmləri həftəsi davam edir //Səs.- 2007.- 27 yanvar.- S. 12.

39.  Səlimova S. Misir filmləri həftəsi //Olaylar.- 2007.- 19 yanvar.- S. 16.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

40.  Mahmudov İ. Elmə, təhsilə, mədəniyyətə göstərilən möhtəşəm qayğı nümunəsi: Heydər Əliyev Fondunun prezi-denti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu-tatı Mehriban Əliyevanın təhsilə və mədəniyyətə qayğısını belə qiymətləndirirlər //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 yanvar.- S. 3.

                                  

 

KİTABXANA İŞİ

 

41.  *Qaliboğlu E. “Millətimiz kitab oxumur...”: [Bakı Slavyan Universitetinin “Folklor araşdırmaları” elmi-tədqiqat şöbəsinin müdiri Rüstəm Kamalın fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 31 yanvar.- S. 15.

42.  *Kinorejissor Eldar Quliyev böyük kitabxanası ilə fəxr edir //Üç nöqtə.- 2007.- 12 yanvar.- S. 13.

43.  Kitabxanalara hədiyyə edilən kitablar açıq satış-da: Prezident Sərəncamı ilə çap olunan kitabları kim satır? //Olaylar.- 2007.- 12 yanvar.- S. 8; Olaylar.- 2007.- 18 yanvar.- S. 16; Olaylar.- 2007.- 17 yanvar.- S. 12.

44.  *Şükufə. Kitabxanaya hədiyyə: [Yaponiya hökumə­tinin M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına mü-asir elektron avadanlıqlarının hədiyyəsi] //Bakı.- 2007.- 30 yanvar.- S. 2.

45.  Zəhra. “Qobustan” sənəd toplusunun oxucularla daha bir görüşü //525-ci qəzet.- 2007.- 12 yanvar.- S. 7.                                                 

 

İNFORMASIYA VƏ REKLAM İŞİ

 

46.  Zeynalov N. Mədəniyyət və İnformasiya texnologi-yaları //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 107.-110.

 

KLUB VƏ İSTIRAHƏT PARKLARI

   

47.  Abbasov P. Milli Parkı abadlaşdırmağın vaxtı deyil: [“Ekoleks” Ekoloji Hüquq Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Sa-mir İsayevlə söhbət] //Xalq cəhbəsi.- 2007.- 17 yanvar.- S. 11.

48.  Dənizkənarı bulvar yenidən qurulacaq: Əbülfəs Qarayev: Milli Parkın yeniləşdirilməsi işi alman şirkətinə tap-şırılıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 yanvar.- S. 8.

49.  Səbinə. İncəsənət fədailəri: Avropada məzarlıqlar park statusu daşıyır, bəs bizdə?: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının prorektoru, Xalq rəssamı, professor Fuad Salayevlə müsahibə] //Olaylar.- 2007.- 9 yanvar.- S. 14.

 

 

MUZEY İŞİ

 

50.  *Görkəmli şəxsiyyətlərimizin Tbilisidəki evmuzeyləri Azərbaycan hökumətinə bağışlanacaq //Azərbaycan.- 2007.- 14 yanvar.- S. 3.

51.  *T. İsmayılov adına “İntellekt” məktəbliseyində Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı olmuşdur: Azərbaycan Pre-zidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 12 yanvar.- S. 1.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

52.   H 71   Məmmədova Z. Memarlıq abidələrinin bər- 

M51     pasının əsasları: Memarlıq fakültəsinin Ba-

            kalavr və magistr təhsil pilləsi üçün dərslik:   

            Elmi redaktor: Memarlıq namizədi dosent

            S.X.Hacıyeva.- B.: Cağıoğlu, 2004.- 199, [1]

             S.: Şəkil. Biblioq.: S. 196-198.

______________

 

53.  Bayramova Z., İbrahimov S. Şərqin tarixi abidələri: [Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Cavanşir Xıdırovun eyni adlı yeni kitabının çapdan çıxması haqqında] //Səs.- 2007.- 16 yanvar.- S. 12.

54.  Bünyadov T. İdealtəpə abidəsi: [Bir çox abidələrin, o cümlədən Şəmkir rayonu ərazisində 2500 illik tarixə malik abidənin aşkar edilməsində böyük rolu olan arxeoloq, Tarix elmləri doktoru, mərhum İdeal Nərimanov haqqında] //Res­pub­lika.- 2007.- 12 yanvar.- S. 4.

55.  Diri baba türbəsində ətraf ərazi bərpa edilir: [Bakı-Şamaxı ərazisində] //Palitra.- 2007.- 10 yanvar.- S. 13.

56.  Əhmədov A. Çıraqqala: [Dəvəçi rayonu Qalaaltı kən-dində yerləşən qala haqqında] //Vətən uğrunda.- 2007.- 30 yanvar.- S. 4.

57.  *Əhmədov A. Xudafərin körpüləri: Tarixi abidələ-rimiz //Vətən uğrunda.- 2007.- 13-19 yanvar.- S. 8.

58.  Əliquliyeva D. Tariximizin daş yaddaşı: [Bilgəh ərazisindəki memarlıq abidəsi haqqında] //Təzadlar.- 2007.- 16-23 yanvar.- S. 13.

59.  Əsədov B. Türbələr, pirlər, məzarlar: [Ziyərət­gah­larımız] //Azərbaycan.- 2007.- 12 yanvar.- S. 5.

60.  Həsənov İ.  Kiş məbədində “açıq dərs” keçiriləcək: “Qafqaz Albaniyası günü” xalqımıza məxsus tarixi abidələri öz adlarına çıxanlara tutarlı cavab olacaq: [Şəkinin şimal-qərbində yerləşən Kiş kəndi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 yanvar.- S. 4.

61.  Məmmədova E., Həsənova N. “Hörmət et və qoru”: Tarixi abidələrə qarşı etinasız münasibətə son qoymağın vaxtı çoxdan çatıb //Ayna.- 2007.- 27 yanvar.- S. 18.

62.  Real. Ərk qalası məhv olur: [Azərbaycan türklərinin tarixini əks etdirən eyni adlı qala haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 yanvar.- S. 4.

63.  Vəliyev Y. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorun­masının kulturoloji yolları //Mədəniyyət dünyası.-  2006.- 11.- S. 57- 62.

 

TURİZM

    

64.  Hacıxanoğlu İ. On ilə bərabər il: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyətinin 1 ili tamam oldu //Ekspress.- 2007.- 31 yanvar.- S. 12.

65.  *Lisenziya üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır: [Mehmanxanaların və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti ilə bağlı] //Respublika.- 2007.- 12 yanvar.- S. 2.

66.  Nərmanqızı N. Turizm ən gəlirli sahələrdən biridir: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaranmasından bir il ötür  //İki sahil.- 2007.- 30 yanvar.- S. 8.

67.  *Nigar. Daxili turizm bazarında canlanma var: Mə­dəniyyət və Turizm Nazirliyinin Daxili Turizm sekto­runun müdiri Mahir Qəhrəmanov: “Xəzər dənizinin sahil boyu əra­zi­lərinin turizm üçün inkişaf etdirilməsi əsas hədəf kimi qarşıya qoyulub” //Palitra.- 2007.- 17 yanvar.- S. 11.

 

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

RƏNGKARLIQ

 

68.  *Bəhruz Kəngərlinin 115 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib: [Naxçıvan şəhərindəki muzeydə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 yanvar.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 yanvar.- S. 15; Palitra.- 2007.- 24 yanvar.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2007.- 24 yanvar.- S. 7; Ayna.- 2007.- 25 yanvar.- S. 8.

69.  *Bayramov O. İstanbulda gənc rəssamın sərgisinin açılışı olmuşdur: [Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Rza Sadiqin] //Azər­bay­can.- 2007.- 31 yanvar.- S. 4; Xalq qəzeti.- 31 yanvar.- S. 7; Respublika.- 31 yanvar.- S. 7; Palitra.- 2007.- 31 yanvar.- S. 15.

70.  Əliyev Z. Əzim Əzimzadə fenomeni //Azadlıq.- 14-15 yanvar.- S. 15.

71.  Əliyev Z. Qadın sənətkarlarımız //Azadlıq.- 2007.- 28-29 yanvar.- S. 15.

72.  Kərimova S. Qadın obrazları A. Hacıyevin yara­ıcılığında //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 263-266.

73.  *Qaliboğlu E. “Hanı dediyim bəy ərənlər?”: [Vəci­hə Səmədova adına Sərgi Salonunda rəssam Vaqif Ucatayın fərdi sərgisi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 yanvar.- S. 15.

74.  *Məmmədov N. Rəsm müsabiqəsi: [Bakının 257- nöm­rəli Ədalət Abbasov adına orta məktəb şagird­lərinin əl işlərinin nümayiş etdirilməsi haq­qında] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 19 yanvar.- S. 6.

75.  *Moskva Beynəlxalq İncəsənət Festivalına ev sahibliyi edir: [Festivalda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov və gənc rəssam Bəhram Xəlilovun iştirak etməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 26 yanvar.- S. 8; Ayna.- 2007.- 30 yanvar.- S. 8.

76.  *Mükərrəmoğlu M. Rəssam Vaqif Ucatayın fərdi sərgisi açılmışdır: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda] //Xalq qəzeti.- 2007.- 26 yanvar.- S. 6.

77.  *Müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb: [Tiflis şəhərinin “Pirosmani” Sərgi Mərkəzində uşaqlar arasında keçirilən və Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik Gününə həsr olunmuş rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2007.- 17 yanvar.- S. 6.

78.  Səttarova M. Həyatı təsadüflərlə dolu idi: [Rəssam Elçin Məmmədov] //Xəzər.- 2007.- 13 yanvar.- S. 14.

79.  *Zəhra. Rəssam Vaqif Ucatayın fərdi yaradıcılıq sər­gisi təşkil edilib: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salo­nun­da] //525- ci qəzet.- 2007.- 24 yanvar.- S. 7; İki sahil.- 24 yan­var.- S. 6.

80.  *Zəhra. “Teatrda rəssam işi rejissorla tamaşaçı arasında körpü rolu oynayır”: [Xalq rəssamı Akademik Milli Dram Teatrının baş rəssamı Nazim Bəykişiyevlə söhbət] //525-ci qəzet.- 2007.- 17 yanvar.- S. 7.

 

 

DEKORATİV  TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

81.  *Banu. Xalça bazarında inkişaf ləng gedir: Xalçaların istehsalı və satışı arasında nəzərə çarpacaq fərq yaranıb: [PROCON GTK İnternational Resarch GROUP-un 2006-cı il iyunun 6-dan avqustun 26-dək əllə toxunan xalça bazarı ilə bağlı marketinq tədqiqatları haqqında] //Ayna.- 2007.- 13 yanvar.- S. 20.

82.  Əkbər E. Yeni ilin ən möhtəşəm  layihəsi: [Dünya şöhrətli xalçaçı Lətif Kərimovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirlə əlaqədar nəvəsi Zöhrab Ağayevin müsahibəsi] //İmpuls.- 2007.- 12 yanvar.- S. 14.

83.  *İbrahimova S. YUNESKO-dan rəssamlara maddi dəstək gəldi: [Beynəlxalq qurum dekorativ-tətbiqi sənət ensik-lopediyasının hazırlanmasına yardım göstərəcək] //Kaspi.- 2007.- 12 yanvar.- S. 8.

84.  Qafarlı Ə. İlmələrin nağılı: Vaxtilə bütün dünyada məş­hur olan Azərbaycan xalçalarının söhrəti bərpa edil­məli­dir //Xəzər.- 2007.- 20 yanvar.- S. 9.

85.  Quliyev N., Ziya R. Varlı əcnəbilər xalça bazarında at oynadır: “İşsizlikdən tariximizi xaricə satmaq məcburiy-yətindəyik” //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 28-31 yanvar.- S. 13.

86.  Rüstəmli B. “Uçan xalçanı özümdə axtarıram”: [Rəssamlıq Akademiyasının Dekorativ-Tətbiqi Sənət kafed-rasının baş müəllimi Məmmədhüseyn Hüseynovla müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 14 yanvar.- S. 22-23.

87.  *Zümrüd. Sehirli çay daşları: [Səttat Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda Ədalət Quyualçaylının “Sehrli çay daşları” adlı sərgisinin açılış mərasiminin keçirilməsi haq­qında] //Səs.- 2007.- 30 yanvar.- S. 12; Yeni Azərbaycan.-2007.- 31 yanvar.- S. 8.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

                                                                                           

88.  *“Azərbaycan uşaqların gözü ilə”: [Fransa Mədəniyyət Mərkəzində “Doğma Qafqaz: Azərbaycan uşaq-ların gözü ilə” adlı fotosərgi haqqında] //Ayna.- 2007.- 26 yanvar.- S. 8.

89.  *Mövsümova S. “Yəqin başqa ölkədə belə deyil...”: Azyaşlı və yeniyetmə məktəblilər fərqli cəhətlərini fotolentə köçürməyə çalışır: [Fransa Mədəniyyət Mərkəzində “Doğma Qafqaz: Azərbaycan uşaqlarının gözü ilə” adlı foto-sərgi haqqında] //Paritet.- 2007.- 30-31 yanvar.- S. 12.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

90.  Xatun. “Rektorluqdan istefa verəcəyəm”: [Heykəl­taraş Ömər Eldarov] //Ayna.- 2007.- 27 yanvar.- S. 21.

91.  *İstiqlal abidəsinin hazırlanması üçün beynəlalq müsabiqə elan ediləcək: [Azərbaycan Rəssamlıq Akademi­yasının rektoru, heykəltaraş Ömər Eldarovla müsahibə] //Ye­ni Azərbaycan.- 2007.- 12 yanvar.- S. 8; İki sahil.- 2007.- 12 yanvar.- S. 6.

92.  Kənan. Abidəsiz abidə: [Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin heykəlinin hazırlanması haqqında] //Hürriyyət.- 2007.- 8-10 yanvar.- S. 9.

93.  Qaliboğlu E. Babəkin heykəli Azadlıq Meydanında qo­yulsun: [Azərbaycanın yenilməz qəhrəmanı Babək Xürrə­mi­d­ə abidə qoyulması haqqında ziyalılarımızın fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 yanvar.- S. 15.

94.  Ömər Eldarov istefa verəcək: Heykəltəraş 80 yaşı­nı qeyd edəndən sonra vəzifəsini öz yeniyetməsinə təhvil ve­rə­cək //Ekspress.- 2007.- 12 yanvar.- S. 13.

95.  *Zümrüd. Hazırlayacağım heykəl mənim özümə ya­xın olmalıdır: “İstiqlal” abidəsinin hazırlanması ilə bağlı bey­nəlxalq müsabiqə elan edilib: [Azərbaycan Rəssamlıq Aka­demiyasının rektoru, heykəltəraş Ömər Eldarovla mü­sa­hi­bə] //Səs.- 2007.- 13 yanvar.- S. 12.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

96.  *Zümrüd. Azərbaycanda moda qurumunun yaradıl­ma­sına ehtiyac var: [Modelyer Fəxriyyə Xələfovanın Qa­za­xıs­tanda keçiriləcək moda həftəsi haqqında fikirləri] //Səs.- 2007.- 31 yanvar.- S. 12; Ekspress.- 2007.- 31 yanvar.- S. 16; Və­tən­daş həmrəyliyi.- 2007.- 31 yanvar.- 4 fevral.- S. 16.

 

 

KİNO

 

97.  Animatorlarla bağlı kursa imza atıldı: [Elçin Hami Axundovun animatorlar kurs layihəsi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 18 yanvar.- S. 8.

98.  *Babayeva T. Xəzinələr xəzinəsi: Azərbaycan Döv-lət Kino, Foto Sənədlərin Arxivində 20 mindən artıq kino, 350 mindən çox foto-sənəd saxlanılır: [Arxivin müdir müavini Zümrüd Məmmədovayla müsahibə] //Xəzər.- 2007.- 20 yanvar.- S. 18.

99.  Bahar. Kino qalmaqal: Nazirlik rəsmisi narazı­lar­dan xəbərsizdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Milli ki­no və tənqid” mövzusunda ötən il keçirdiyi müsabiqənin nə­­ti­­cələri haqqında] //Reytinq.- 2007.- 14 yanvar.- S. 17.

100.     “Bakının işıqları”: Sevimli kinolarımız: Kadr­ar­xa­sı: [Mircəfər Bağırovun qadağa qoyduğu, ssenari müəl­lifi Qri­­qori Koltunov və Yevgeni Pomeşşikov, quruluşçu rejis­sor­ları Rza Təhmasib, Aleksandr Zarxi və İosif Xeyfits olan ey­ni adlı film haqqında] //Ekspress.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 18-19.

101.    *“Bu meydan, bu ekran!” bədii film layihələri müsabiqəsi keçirilir //Azərbaycan.- 2007.- 27 yanvar.- S. 7; Səs.- 2007.- 27 yanvar.- S. 12; Paritet.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 11; Xəzər.- 27 yanvar.- S. 19; Kaspi.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 20.

102.    “Dağın nəvəsini”nin bəxti gətirib: [İlqar Səfatın ey­­ni adlı filminin Moskvadakı  İNPUT konfransında nüma­yi­şi] //Ayna.- 2007.- 9 yanvar.- S. 8.

103.    *Dəmirzadə A. Dünya praktikasında titrlə tərcümə ge­niş yayılıb: [Televiziya mütəxəssisi Elşad Quliyevin və MTRŞ-nin üzvü Mehdi Məmmədovun dublyajla əlaqədar fi­kir­­ləri] //Üç nöqtə.- 2007.- 26 yanvar.- S. 13.

104.    *“Əlvida, Cənub şəhəri” Berlin Festivalında: [Rüs­­təm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında Oleq Səfərəli­ye­vin çəkdiyi bədii film] //Bakı.- 2007.- 30 yan­var - 6 fevral.- S. 3.

105.    Hələlik sənədlər yoxlanılır: Filmlərin dövlət re­yes­trinə daxil olması başlanıb //Şərq.- 2007.- 9 yanvar.- S.14; Təzadlar.- 2007.- 9-16 yanvar.- S. 3; Kaspi.- 2007.- 9 yan­var.- S. 8; Palitra.- 2007.- 9 yanvar.- S. 13.

106.    İbrahimoğlu V. “Yoxlama”nın sonucları: [Rejis­sor Vaqif Mustafayevin eyni adlı filmi haqqında] //Üç nöqtə.- 2007.- 20 yanvar.- S. 5.

107.    İranlı rejissordan Nisə Qasımovaya hədiyyə: [Sözləri Nüsrət Kəsəmənliyə, musiqisi Rüşanə İlyasovaya aid “Sənin acığına” adlı klipi iranlı rejissor Seyid Təbrizinin çəkməsi haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 24 yanvar.- S. 14.

108.    Pərvanə. “İnanıram ki, Zeynəb xanım haqqında bir də bu cür maraqlı film çəkilsin”: [Rejissor Arif Qazıyevin çəkdiyi “Zeynəb” adlı filmi haqqında] //525- ci qəzet.- 2007.- 30 yanvar.- S. 7.

109.    *Qismətoğlu F. “Təlatüm”: “Melodiya” studiyası bədii televiziya filminin video-kassetini tamaşaçıların ixtiya-rına verib //Ədalət.- 2007.- 24 yanvar.- S. 6.

110.    Quliyev R. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan kinosunun inkişaf sürətini təyin edən amillər //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 193-196.

111.    “Mavi dənizin sahilində”: Azərbaycan kinosunun ilk səsli filmi: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: [Ssenari müəllifi Klimenti Mints, quruluşçu rejissorlar Boris Barnet və Səməd Mərdanovun 1935-ci ildə Azərbaycanda çəkdikləri eyni adlı film] //Ekspress.- 2007.- 13-15 yanvar.- S. 18.

112.    Mehdizadə İ. Gülən adam: [Azərbaycanın xalq artisti Əliağa Ağayev haqqında] //524-ci qəzet.- 27 yanvar.- S. 28.

113.    Mən öz sözümü demişəm: [“Bu Səttar Bəh­lulzadədir” adlı ilk rəngli sənədli filmi çəkən kino rejissor Ramiz Axundovla müsahibə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 26 yan­var.- S. 5.

114.    *“Muğamın ekranlaşdırılması”: Beynəlxalq layi-hə çərçivəsində ilk filmin istehsalı başa çatıb: [Pünhan Həsənlinin “Süni bənövşələr” eksperimental filmi və belçikalı rejissor Kris Delvilin muğam ustası Fərqanə Qasımovanın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Düşüncələrə keçən gün-lər” layihəsi] //Şərq.- 2007.- 17 yanvar.- S. 14; Səs.- 2007.- 17 yanvar.- S. 12; Palitra.- 2007.- 17 yanvar.- S. 2.

115.    Mövsümova S. “Klip musiqini tərcümə edən film­dir”: Aqil  M. Quliyev: Bizdə serial xəstəliyi başlasa xey­li istedadlı gənc yetişər” //Paritet.- 2007.- 18-19 yanvar.- S. 12.

116.    Novruzova R. Azərbaycan kino mədəniyyətinin inkişafında A.İskəndərovun rolu //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 205-208.

117.    *“Oskar”- o uzaqı əlçatmaz mükafat!...: Azər-baycan kinemotoqrafçılarından kim istəsəydi, bu müsabiqəyə qatıla bilərdi: [Rejissor Eldar Quliyevin Azərbaycan filmləri haqqında fikri] //Reytinq.- 2007.- 28 yanvar.- S. 17.

118.    Ramilə. Tanınma təxirə salınır: [Peşəkar kino aktyoru Zilli Namazov haqqında] //Gün.- 2007.- 13-19 yanvar.- S. 25.

119.    Rüstəm İbrahimbəyovdan “Film fond”a hədiyyə: [Amerika və Qazaxıstanın birgə istehsal etdiyi “Köçərilər” fil-minin bir nüsxəsinin Dövlət Film Fonduna verilməsi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 9 yanvar.- S. 13.

120.    Rüstəmxanlı S. Sənədli filmlər ustası: [Rejissor Ramiz Axundov haqqında] //525- ci qəzet.- 2007.- 25 yanvar.- S. 7.

121.    *Rüstəm Z. Kino tarixinin yeni səhifəsi :  [“Azər­bay­can­telefilm” Yaradıcılıq Birliyində 2007-ci ildə istehsal olunacaq filmlərin tematik planının təsdiq edilməsi haqqında] //Ayna.- 2007.- 27 yanvar.- S. 21.

122.    *Samirə. “Fətəlixan” - 60: [M.Hüseyn və Ə.Məm-mədxanlının ssenarisi üzrə Moskva rejissoru Y.Dziqanın quruluş verdiyi film haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 20-22 yanvar.- S. 8.

123.    Sözünü zamanında deyənlər: [Sənədli ekran əsərlərinin bənzərsiz rejissoru Ramiz Axundovla müsahibə] //Azərbaycan.- 2007.- 19 yanvar.- S. 5.

124.    *Şəxsi arxivlərdə saxlanılan filmlər Dövlət Film Fonduna təqdim olunub //Səs.- 2007.- 19 yanvar.- S. 12.

125.    *Tahirə. Eminin “Halal pullar”ı: [Rejissor Emin Mirabdullayevin eyni adlı filmi haqqında] //Şərq.- 2007.- 23 yanvar.- S. 14.

126.    Telman M. Xatirələrdə yaşayan sənətkar: [Pro­fes­sor Aydın Dadaşovun yeni işıq üzü görmüş “Rejissor Arif Ba­bayev” kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 18 yanvar.- S. 6.

127.    *Təranə. “Mücadilə” ekranlara çıxmağa hazırdır: [Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Nazim Rzanın “Azərbaycantelefilm YB”-də istehsal olunan 2 seriyalı filmi] //Kaspi.- 2007.- 16 yanvar.- S. 8.

128.    *“Yalan” filminə baxış keçirilib: [Şərurda  yara-dıcı heyətinin bir qrup üzvü ilə mədəniyyət işçilərinin görüşü] //Şərq.- 2007.- 19 yanvar.- S. 14.

 

 

MUSİQİ

 

129.    *Əfrasiyab Bədəlbəylinin 100 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.- 2007.- 25 yanvar.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 25 yanvar.- S. 1; Respublika.- 2007.- 25 yanvar.- S. 1.

130.    *Səid Rüstəmovun 100 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı //Azər-baycan.- 2007.- 25 yanvar.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 25 yan-var.- S. 1; Respublika.- 2007.- 25 yanvar.- S. 1.

                                ______________

 

131.    Axundova Ş. “Bir zamanlar əlindən tutduqlarımın heç yadına da düşmürəm”: [Şərqin ilk qadın opera bəstəkarı Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] //Palitra.- 31 yanvar.- S. 13.

132.    Axundova Ş. Həyat, sən nə şirinsən... “Hər şeyi  səhhətə qurban verməyimə həm təəssüflənirəm, həm də yox” [bəstəkarı Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] //Səs.- 31 yanvar.- S. 16.

133.    *Alim Qasımov Fransanı valeh etdi:  //Paritet.- 2007.- 16-17 yanvar.- S. 12.

134.    Alim Qasımovun Fransa səfəri uğurlu keçib //Şərq.- 2007.- 17 yanvar.- S. 14; Üç nöqtə.- 2007.- 17 yanvar.- S. 13; Həftə içi.- 2007.- 17 yanvar.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2007.- 17 yanvar.- S. 7.

135.    Aygün Bayramova piratlardan yanıqlıdır: “Al-bomun əziyyətini biz çəksək də, bəhrəsini piratlar görür” //Eks-press.- 2007.- 24 yanvar.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 24 yanvar.- S. 8.

136.    *Ayxan. Uşaq Xor kollektivlərinin müsabiqəsi ye-kunlaşıb //Ekspress.- 2007.- 26 yanvar.- S. 13.

137.    *“Azərsun Holdinq”in Azərbaycan musiqi mədə-niyyətinə töhfəsi: [“Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası” adlı diskin işıq üzü görməsi] //Xalq qəzeti.- 2007.-  31 yanvar.- S. 7.

138.    Azər Zeynalov Belarusda konsert verib //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 13 yanvar.- S. 8; Şərq.- 2007.- 13 yanvar.- S. 14; Səs.- 2007.- 13 yanvar.- S. 16.

139.    *Babəlioğlu C.  Sevda Ələkbərzadənin “Şəbu-hic-ran”ı: [Müğənninin “Şəbu hicran” adlı albomunun təqdim etməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S.8.

140.    *Behbudqızı S. 12 günlük balet: Yaxud bəstəkar Cavanşir Quliyevin planları, arzuları və imkanları //Həftə içi.- 2007.- 30 yanvar.- S. 8.

141.    *Cahangir Cahangirovun arxivi yaradılıb: [Sal­man Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində] //Ay-na.- 2007.- 20 yanvar.- S. 21; 525-ci qəzet.- 2007.- 26 yan­var.- S. 7.

142.    “Dövlətdən qayğı umuram”: “Mənə dəniz sahilində dincəlməyə balaca bir yer lazımdır” [Bəstəkar Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 31 yanvar.- S. 13; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 31-4 fevral.- S. 16; Azadlıq.- 2007.- 31 yanvar.- S. 15; Yeni Müsavat.- 2007.- 31 yanvar.- S. 14.

143.    Əbülfət Əliyev – 80 illik yubileyində anıldı: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoni-yasında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 yanvar.- S. 8.

144.    Əkbər E. Hüseyn Abdullayev ilin bəstəkarı oldu //İmpuls.- 2007.- 19-25 yanvar.- S. 7.

145.    Əlibəyli S. “Qarabağ bülbülləri”nin yubileyi niyə ke­çi­ril­mədi?: [Ansamblın yaradıcısı və bədii rəhbəri Murad Yu­nis oğlu Rzayev haqqında] //Təzadlar.- 2007.- 9-16 yan­var.- S. 8; Təzadlar.- 2007.- 16-23 yanvar.- S. 8; Təzadlar.- 2007.- 23-30 yanvar.- S. 8.

146.    *Əyyub Quliyev Polşada tar çalıb //Ekspress.- 2007.- 13-15 yanvar.- S. 20; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 13 yan­var.- S. 8.

147.    Fuad. “Azərsun Holdinq”dən Azərbaycan mu­si­qi mədəniyyətinə töhfə: Şirkətin sponsorluğu ilə “Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası” adlı disk işıq üzü görüb //Kas­pi.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 8; Paritet.- 2007.- 27-29 yan­var.- S. 2.

148.    Gənclər gününə həsr olunmuş “Muğam və Poeziya axşamı” keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Na­zir­li­yi­nin təşkilatçılığıilə Muğam Teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 31 yanvar.- S. 8.

149.    Həsənova C. Musiqişünas Elmira Abasova:  //Res­publika.- 2007.- 10 yanvar.- S. 5.

150.    Həsənova O. Azərbaycan musiqisində yenilik: [Bəstəkar Ceyhun Allahverdiyev haqqında] //Ayna.- 2007.- 13 yanvar.- S. 19.

151.    Hüseynov A. Muğam xəzinəsinin inciləri, yaxud muğam virtuozları //Azərbaycan.- 2007.- 28 yanvar.- S. 5.

152.    Xəlilzadə F. “Qafqazın Kobalevskisi”: [Bəstəkar Oqtay Rəcəbov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 27 yanvar.- S. 7.

153.    *İbrahimova S. Belostok Filarmoniyasında tar konserti: [Tarzən Ramiz Quliyevin Tehranda keçirilən XXII Beynəlxalq Musiqi Festivalı haqqında söhbəti] //Kaspi.- 2007.- 25 yanvar.- S. 8.

154.    İdrisoğlu A. Populyarlıq hələ professionallıq de-mək deyil: [Bəstəkar Sevda Məmmədli haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 14 yanvar.- S. 7.

155.    Qaliboğlu E. “Azərbaycan-Doğma Diyar”: [Fi­lar­­­moniyada keçirilən eyni adlı respublika festivalının vi­deo­yazı-sının təqdim edilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 12 yanvar.- S. 15.

156.    *Qocayeva A. Hər bir sənətçinin öz dəst-xətti ol-malıdır: [Müğənni Səmayə Hüseynova ilə müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 11 yanvar.- S. 6.

157.    Qocayeva A. İki ömrün sənət dastanı [Xalq və bəstəkar mahnılarının ustad ifaçısı, məşhur  tarzən Qulam Qa-sımov və ilk Uşaq, Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin yaradıcısı Rəfael Paşayev haqqında bəstəkar Tofiq Bakıxanovun müsa-hibəsi] //Kaspi.- 2007.- 30 yanvar.- S. 7.

158.    *Quliyeva Z. Musiqi əsərlərimiz Polşada səsləndi: [Gənc tarzən Əyyub Quliyev] //Azərbaycan.- 2007.- 17 yan-var.- S. 6.

159.    Mahirqızı R. Babək muğamda öz yolu ilə getmək istəyir: [Muğam müsabiqəsinin üçüncüsü Babək Niftəlliyev ilə müsahibə] //Palitra.- 2007.- 17 yanvar.- S. 13.

160.    *Maestro Ceyhun konsert verdi: [Heydər Əliyev adına Sarayda] //Reytinq.- 2007.- 7 yanvar.- S. 24.

161.    Mahmudova Ş. Ömrün melodiyası: [Görkəmli mu-siqişünas-alim Elmira qızı Abasovanın 75 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 12 yanvar.- S. 5.

162.    Məhərrəmova T. Xalqın unudulan sənətkarı: [Mər-hum müğənni Vahid Abdullayev haqqında] //Kaspi.- 2007.- 9 yanvar.- S. 7.

163.    Məmmədhəsən. Nəğməli ömür: [Bəstəkar Dilqəm Məhərrəmov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 10 yan-var.- S. 7.

164.    Məmmədov İ. “İndi bizim meyxananı dünyada izləyirlər”: [Meyxanaçı Namiq Məna ilə müsahibə] //Hürriy-yət.- 2007.- 31 yanvar.- S. 14.

165.    Məmmədova R. Azərbaycan Muğamlarının qay-naqları //Füyuzat.- 2007.- № 1.- S. 54-59.

166.    Məmmədova R. Azərbaycan və Türkiyə xalq musi-qisinin müqayisəli təhlili metodologiyasına dair //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 209-213.

167.    Məmmədova R. Üzeyir Hacıbəyov irsinin tədqi-qatçısı: [Elmira Abasova haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 10 yanvar.- S. 3.

168.    Mətin. “Profesional müğənniyəm deməyə haqqım var”: [Əməkdar artist Nazpəri Dostəliyeva ilə müsahibə] //Azad­l­ıq.- 2007.- 23 yanvar.- S. 15.

169.    *Musaqızı L. “Bu türkçülüyə qarşı təxribatdır”: Sə­­nətkarlarımız Türkiyədə “Sarı gəlin”in erməni­ləşdiril­mə­si­ni belə qiymətləndirir: [Bəstəkar Faiq Sücəddinov, muğam ifa­çısı Mənsum İbrahimov və tarzən Ramiz Quliyevin fikir­lə­ri] //Üç nöqtə.- 2007.- 26 yanvar.- S. 8.

170.    *Nəzakət. Mərhum sənətkarın 80 illik yubileyi qeyd olundu: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq artisti Əbülfət Əliyevin yubileyinin keçirilməsi haqqında] //Səs.- 2007.- 19 yanvar.- S. 12.

171.    Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Ədi­lə Hüseynzadə, “Məni yada salırmı”, “Vəslin həvəsi”, “Bül­bül və Gül” romansları //Hürriyyət.- 2007.- 18-21 yan­var.- S. 14.

172.    Nizamiqızı G. Səs və simli alətlər niyə unu­dulub?: Bakı Musiqi Akademiyası musiqi məktəblərini gü­nah­landırır: Asəf Zeynallı adına Musiqi Kolleci isə “yatır” //Olay­lar.- 2007.- 12 yanvar.- S. 16.

173.    Nüşabə. “Şükürlər olsun ki, sənətdə ciddi işlər gör­mək mənim alnıma yazılıb”: [Nazpəri Dostəliyeva ilə mü­sa­hibə] //Palitra.- 2007.- 30 yanvar.- S. 12.

174.    Rüstəmli B. Səkinə İsmayılova: “Tədris proq­ramında-17 muğam yoxdur”: [Xalq artisti, muğam ifaçısı İs­lam Rzayevlə bağlı müğənni Səkinə İsmayılovanın mü­sahibəsi] //Reytinq.- 2007.- 7 yanvar.- S. 22

175.    Sabirqızı Ü. “Gündə efirdə görünənlərdən daha səmərəli işləyirəm”: [Xalq artisti Şahnaz Haşımova ilə müsahibə] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 13 yanvar.- S. 13.

176.    *Salmanov R. Əməkdar kollektivin yubileyi:

[F. Əmi­rov adına əməkdar kollektiv, Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının 70 yaşı münasibətilə M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 26 yanvar.- S. 7; Olaylar.- 2007.- 25 yanvar.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2007.- 25 yanvar.- S. 7.

177.    Salmanov R. Muğam ustadının yubileyi: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq artisti Əbülfət Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 yanvar.- S. 6.

178.    *Salmanov R. Ulu sənətimizi yaşatmaq naminə: Bunun üçün muğamların nota köçürülməsi və nəşri ən vacib vəzifədir: [Bakı Musiqi Akademiyasının Xalq Musiqisinin Tarixi və Nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti, kamança ifaçısı Arif Əsədullayev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 10 yanvar.- S. 6.

179.    Sənətrkarlarımız “Qızıl Çəng” aldı: Alim Qası­mov və Ramiz Quliyev Tehranda keçirilən beynəlxalq fes­tivalın mükafatını alıb //Ekspress.- 2007.- 10 yanvar.- S. 16; Palitra.- 2007.- 10 yanvar.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 yanvar.- S. 8.

180.    Səttarova M. Süsən-sünbül bitirmişəm...: [Jur-nalist-muğamşünas Vaqif Əliyevin mərhum muğam ifaçısı Xan Şuşinski haqqında söhbəti] //Xəzər.- 2007.- 27 yanvar.- S. 16.

181.    Şərif A. Musiqinin seçdiyi nəsil [Əməkdar artist Zülfü Adıgözəlov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov və Ü. Hacı­bəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin və Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri Yalçın Adıgözəlovlar haqqında] //525-ci qəzet.- 20 yanvar.- S. 20.  

182.    *Tağızadə Ş. Mahnı müsabiqəsinin qalibləri: [Mə-dəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən xor kollektivlərinin mükafatlandırılma mərasimi] //Bakı.- 2007.- 30-6 fevral.- S. 3.

183.    *Telmanqızı S. “Sarı gəlin”ə uzanan qara əllər: Erməni jurnalistin qətli niyə məşhur xalq mahnısının başında çatladı”?: [Mövzu ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İntiqam Hümbətov və “Sarı gəlin” mahnısının mahir ifaçısı Akif İslamzadənin mövqeyi] //Yeni Müsavat.- 2007.- 24 yanvar.- S. 11.

184.    *Turanə. Musiqi məktəblərinə yeni alətlər verildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən] //Yeni Azər-baycan.- 2007.- 25 yanvar.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 25 yanvar.- S. 13; Olaylar.- 2007.- 25 yanvar.- S. 8.

185.    Turanə. Nisə Qasımova sənətdən uzaqlaşır //Yeni Azər­baycan.- 2007.- 24 yanvar.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 24 yan­var.- S. 13; Üç nöqtə.- 2007.- 24 yanvar.- S. 13; Palitra.- 2007.- 24 yanvar.- S. 16; Səs.- 2007.- 26 yanvar.- S. 12.

 

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

186.    Faiq Ağayevin beş günlük solo konsertinin hazırlıq işlərinə külli miqdarda vəsait sərf olunub //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 9 yanvar.- S. 8; Üç nöqtə.- 2007.- 9 yan-var.- S. 13; Şərq.- 2007.- 9 yanvar.- S. 14; Səs.- 2007.- 9 yan-var.- S. 16; Palitra.- 2007.-  9 yanvar.- S. 13.

187.    Musaqızı L. Elza Seyidcahan “Evrovision”da özün-dən başqa heç kimi görmür: [Bəstəkar-müğənni Elza Seyid-cahnla müsahibə] //Üç nöqtə.- 2007.- 20 yanvar.- S. 11.

188.    *Nəzakət. “Aylı gecəm” adlı diskin təqdimat mə-rasimi keçirildi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olan Nurlan Növrəslinin təqdimat mərasimi] //Səs.- 2007.- 19 yan­var.- S. 12; Şərq.-2007.- 19 yanvar.- S. 14. 

189.    *Rzayeva İ. Elitar sənətin missiyası: Yaxud Sev­da Ələkbərzadənin “Şəbi-hicran”ının  yaratdığı təəs­süratlar //Gün-dəlik Azərbaycan.- 2007.- 31 yanvar.- S. 14; Vətəndaş Həm-rəyliyi.- 2007.- 28-31 yanvar.- S. 14.

190.    *Tahirə. Faiq etirafını səsləndirdi: “Mən səh­nə­siz, alqışlarsız yaşaya bilmirəm”: [Heydər Əliyev adına Sa­ray­da solo konserti] //Şərq.- 2007.- 12 yanvar.- S. 14; Azad­­lıq.- 2007.- 12 yanvar.- S. 15.     

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

191.    Hüseynova T. Qədim xalq oyun-tamaşalarının kulturoloji səciyyəsi haqqında //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 79-84.

192.    Qaliboğlu E. Güney Azərbaycanda aşıq sənəti: [Fi-larmoniyada Güney Azərbaycan aşıqlarının konsertinin video-yazısının təqdim edilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 yanvar.- S. 15.

193.    *Nüşabə. Oxumaqla yanaşı, aşığın söz ehtiyatı ol­ma­lıdır: [Aşıq sənətinin vurğunu Hafiz Kərimovla müsahibə] //Pa­litra.- 2007.- 24 yanvar.- S. 11.

194.    *“Öz haqqımı almışam...”: Aşıq Ədalət: “Öv­lad­larıma sazı mənimlə basdırmağı vəsiyyət eləmişəm” //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 30 yanvar.- S. 15; Palitra.- 2007.- 30 yan­var.- S. 13;  Şərq.- 2007.- 30 yanvar.- S. 14; Səs.- 2007.- 30 yanvar.- S. 16; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13; Ekspress.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13; Azadlıq.- 2007.- 30 yanvar.- S. 13.

 

 

TEATR

 

195.    *“Araz” Teatr Studiyası Türkiyədən qayıdıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 yanvar.- S. 8; Səs.- 2007.- 24 yanvar.- S. 16; 525-ci qəzet.- 2007.- 24 yanvar.- S. 7; Ədalət.- 2007.- 24 yanvar.- S. 6.

196.    Atakişiyeva F. Milli teatr ənənələrində nitq faktoru //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 193-198.

197.    Atakişiyeva F. Səhnə nitqi və səhnə danışığı: [Teatr sənətinin mühüm komponentləri] //Mədəniyyət dünyası.- 2006.-   11.- S. 163-169.

198.    Aydan., Həsrət V. Teatr tamaşaçının ürəyinə, beyninə çox asanlıqla yol tapır: [Xalq artisti Amaliya Pənahova ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 28-31 yanvar.- S. 16.

199.    Bəykişiyev N. Teatrda quruluş hissəsinin təşkili //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 181-187.

200.    Əlizadə M. Qəribəliyin qənimətləri: [Gəncə Döv­lət Tearında gənc rejissor İradə Sayyanın quruluşunda İ.Əfən­diyevin “Qəribə oğlan” pyesinin tamaşa haq­qında] //525-ci qəzet.- 2007.- 16 yanvar.- S. 7.

201.    Əlizadə M. Zaman içində dialoq: [“Teatr və teatr fəa­liy­yəti haqqında] //Üç nöq    tə.- 2007.- 31 yanvar.- S.13. (Ar­dı növbəti sayımızda)

202.    Xacınçaylı Q. Səhnəmizin Şah İsmayılı: Təyyar Bay­ramov: “Operada ilk çıxışımı İbn-Səlamla başladım”:  //Həf­tə içi.- 2007.- 16 yanvar.- S. 8.

203.    Kəbutər. Qadın rolu oynamaqda qorxulu heç nə yoxdu: [Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Rəhman Rəhma­nov­la müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 yanvar.- S. 8.

204.    Qaliboğlu E. “Biz öz sənətimizin fanatlarıyıq”: [Ka­mera Tearının aktyoru, Əməkdar artist Seyidşah Məm­mədovla müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 11 yanvar.- S. 15.

205.    Qaliboğlu E. “Teatra tamaşaçı yığmaq problemli məsələdir”: [Bakı Kamera Teatrının aktyoru Kərəm Hadızadə ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 23 yanvar.- S. 15.

206.    *Qasımov B. Gələcək uğurların astanasında: [Azər­baycan Teatr sənəti haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 8.

207.    Quliyev Ə. Bəzi Azərbaycan aktyorlarının səhnə danışığı, ustalığı və pedaqoji fəaliyyətinə dair //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- №  11.- S. 131-140.

208.    Quliyev N., Zamanlı S. Şərqdə ilk operanın yaranmasından 100 il keçir: [Xalq artistləri Mənsum İbrahimov və Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Vətəndaş Həmrəyliyi.- 2007.- 17-24 yanvar.- S. 13.

209.    Qurbanlı R. Hüquqşünas Şah İsmayıl: [Gənc xanəndə, Təyyar Bayramovla müsahibə] //Gün.- 2007.- 13-19 yanvar.- S. 24.

210.    Lənkəran Teatrının direktoru dünyasını dəyi­şib: [Əməkdar artist Elşad Zeynalov] //Şərq.- 2007.- 9 yan­var.- S. 14; Səs.- 2007.- 9 yanvar.- S. 13.

211.    *Mehdixanlı T. Sənət sevgisinin zirvəsi: [Unu­dul­maz opera ifaçısı, müğənni Əlövsət Sadıqov haqqında xa­ti­rə] //Azərbaycan.- 2007.- 9 yanvar.- S. 6.

212.    Mehdiyev E. Azərbaycanda uşaq teatrının   təşək­kü­lü və inkişafı tarixindən //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 219- 224.

213.    Mehdiyeva K.  Teatr tamaşalarında səhnə ünsiyyəti probleminə dair //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- 12.- S. 189-192.

214.    Məhərrəmova T. “İndi dünyanın ən bədbəxt insa-nıyam”: [Ağdam Teatrının Əməkdar artisti Cəmilə Məmməd-zadə ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 11 yanvar.- S. 7.

215.    Məhərrəmova T. İstedad tənhalığa məhkumdur: Tofiq Kazımov haqsızlığı, cəmiyyətin natamamlığını həmişə hiss edirdi //Kaspi.- 2007.- 12 yanvar.- S. 7.

216.    Məmmədova E. Dramaturq Elçinin teatr-estetik görüşləri //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- 12.- S. 209-214.

217.    *Məhərrəmova T. 40 il sonrakı dönüş: “Sən­siz”in premyerası keçirildi: [Tofiq Kazımovun quruluş ver­di­yi eyni adlı əsərin Akademik Milli Dram Teatrında Mədə­niy­yət Fon-dunun “Sönməyən ulduzlar” teatrının kollektivinin təqdima-tında] //Kaspi.- 2007.- 25 yanvar.- S. 7.

218.    *Mirzəbəyli İ. Ötən illərin sehrli melodiyası: “Koroğlu”nun ilk tamaşasını müşayiət etmiş orkestrin tərki-bində Ələkbər bəy Nəzərli və qardaşı Mehdi bəy də vardı: “Koroğlu” operası-70 //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 yanvar.- S. 5.

219.    Mövsümova S. “Bakıda mütləq teatr inqilabı ol­ma­lıdır”: [“İbrus” teatrında həmyerlimiz,gənc rejissor Kam­ran Şahmərdanın fransız yazıçısı Jan Koktonun “İnsan səsi” pye­si əsasında hazırladığı “Tənha səs” tamaşası] //Paritet.- 2007.- 11-12 yanvar.- S. 12.

220.    Mükərrəmoğlu M. Salnaməyə dönmüş ömür: [Azər­­­baycan teatr və kino sənətinin korifeylərindən biri, akt­ri­sa Leyla Bədirbəyli haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 9 yan­var.- S. 7.

221.    Nizamiqızı G. Teatr haqqında qanun narazılıq yara-dıb //Olaylar.- 2007.- 11 yan­var.- S. 16.

222.    Rüstəmli B. “Teatrı qanunlardan daha çox ənənələr yaşadır”: [“Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Qanunla bağlı yazıçı-dramaturq Firuz Mustafa ilə müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 7 yanvar.- S. 17.

223.    Sevil. “Şah İsmayılı özüm kimi oynamaq istə­dim”: Gənc ifaçı Təyyar Bayramov opera səhnəsində də uğur qazanacağına inanır  //Yeni Müsavat.- 2007.- 22 yanvar.- S. 13.

224.    *Sevgin D. Aktyor-şair, yoxsa, şair-aktyor: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, Xalq artisti Taryel Qasımov] //Kaspi.- 2007.- 10 yanvar.- S. 6.

225.    Səbinə. “Bilməm bu fələyin mənimlə iddiası nədir?”: Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin “Pəri Cadu” faciəsi təqdim olundu: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Paritet.- 2007.- 30-31 yanvar.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 30 yanvar.- S. 15.

226.    Tahirə. “Qohumlarımın məşhurluğu altında üzə bilərdim: [Aktrisa Ayan Mirqasımova ilə müsahibə] //Şərq.- 2007.- 11 yanvar.- S. 14.

227.    *“Yuğ” Teatrının əməkdaşı Norveçdəki Bey­nəl­xalq festivala qatılıb: [Yaqut Paşazadə Norveçin Kir­ki­nes şəhərində keçirilən Barens dənizi ətrafındakı ölkələrin teatr­tlarının festivalında iştirak etməsi haqqında] //525- ci qə­zet.- 2007.- 16 yanvar.- S. 7.

228.    *Zəhra. Aktyor Ələkbər Hüseynov Beynəlxalq Tə­bəs­süm ordeninə layiq görülüb: [Kukla Teatrının baş rejis­so­ru, Əməkdar artist] //525-ci qəzet.- 2007.- 10 yanvar.- S. 7; Eks­press.- 2007.- 10 yanvar.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.-

10 yan­var.- S. 15; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 yanvar.- S. 8.

229.    Zümrüd. Azərbaycan Dövlət İrəvan Dram Teatrı-125 //Səs.- 2007.- 10 yanvar.- S. 12.

 

 

AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

 

230.    Behbudqızı S. Davamlı təəssüratlar aktyoru: [Ak-tyor Kazım Abdullayevlə söhbət] //Həftə içi.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 8.

231.    Fərzəlibəyov M. “Bir teatrda yeddi rejissorun çalışması mümkün deyil” //Şərq.- 2007.- 18 yanvar.- S. 14.

232.    Hüseynova G. “Sizi deyib gəlmişəm...”: [1982-ci il­də Anarın ey­ni adlı iki hissəli satirik komediyasının ilk ta­ma­şası haq­qı­n­da] //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 203-207.

233.    Qaliboğlu E. “Kaş araba aşmayaydı” [Akademik Mil­li Dram Teatrında Otia İoselianinin eyni adlı iki hissəli tra­gi­komediyasının tamaşasının keçirilməsi haqqında] //Xalq cəb­həsi.- 2007.- 26 yanvar.- S. 15.

234.    Qaliboğlu E. Uşaqlar üçün “Qış nağılı”: [Teatrda yeni il şənliyi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 yanvar.- S. 15.

235.    *Mehdixanlı T. Səhnə, ekran fədaisi: [Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 16 yanvar.- S. 5.

236.    *Mehdixanlı T. Ömür insana bir dəfə verilir...: [Xalq artisti, Akademik Milli  Dram Teatrının aktyoru Ramiz Novruzov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 31 yanvar.- S. 7.

237.    Mehdiyeva K. Sofiya Bəsirzadə yaradıcılığı aktyor oyununun prinsipləri kontekstində: [Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası, Xalq artisti] //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11.- S. 157-162.

238.    *Nəzakət. “Pəri-Cadu” tamaşası ilk səhnə həya­tını yaşadı: [Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin eyni adlı əsərinin ta-maşası] //Səs.- 2007.- 30 yanvar.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 31 yanvar.- S. 8.

239.    Nuruzadə Ş. İki əsrin aktyoru [Əməkdar artist Sadıq İbrahimov haqqında] //Respublika.- 2007.- 12 yanvar.- S. 6.

 

 

İSMAYIL DAĞISTANLI - 100

                   

240.    Bahar. İsmayıl Dağıstanlının xatirə gecəsi keçiril­di: [Muğam Teatrında] //Reytinq.- 2007.- 7 yanvar.- S. 22.

241.    İdrisoğlu A. İsmayıl Dağıstanlı – 100: [Azər­ay­can Dövlət Muğam Teatrında SSRİ Xalq artistinə həsr olun­muş tədbir] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 12 yanvar.- S. 6.

242.    Nəzakət. İsmayıl Dağıstanlı-100 //Səs.- 2007.- 31 yan­var.- S. 12.

 

MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI

                                    

243.    Ayxan. “Muzkomediya”ya direktor təyin edildi: Hacıbaba Bağırovu yetirməsi Elxan Ocaqov əvəzlədi  //Eks­press.- 2007.- 10 yanvar.- S. 13; Üç nöqtə.- 2007.- 10 yan­var.- S. 13. 

244.    Banu. “Sənətdə iz qoymağa çalışıram”: [Əməkdar artist Xanım Qafarovanın söhbəti] //Ayna.- 2007.- 20 yan­.- S. 21.

245.    Hacıxanoğlu İ. “Təcrübəm teatrı inkişaf etdir­mə­yimə imkan verir”: [Musiqili Komediya Teatrının direk­toru Elxan Ocaqovla müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 20-22 yan­var.- S. 18.

246.    *İbrahimova S. Hacıbaba Bağırovun tamaşaları repertuardan yığışdırılacaq //Ayna.- 2007.- 31 yanvar.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 31 yanvar.- S. 8.

247.    *Qaliboğlu E. “Əlin cibində olsun”: [Oqtay Rəcə­bov və Aqşin Babayevin eyni adlı komediya tamaşası] //Xalq cəb­həsi.- 2007.- 19 yanvar.- S. 15.

248.    *Mehdixanlı T. Kimlər gəlir, kimlər gedir bu dün­­yadan...: [Xalq artisti Hacıbaba Bağırov haqqında] //Azər­baycan.- 2007.- 17 yanvar.- S. 6.

249.    Məhərrəmova T. “Biz sənət fədakarlarıyıq”: [Gənc aktyor Ramil Qasımovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 18 yan­var.- S. 7.  

250.    Məhərrəmova T. “Əgər səhnədə həyatdakı kimi aktrisa olsaydım məni heç kəs qəbul eləməzdi”: [Əməkdar artist Xanım Qafarova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 13-15 yanvar.- S. 22-23.

251.    Mövsümova S. “Elə istedadlı gənclərimiz  olub ki, maddi imkanla razılaşmayıb başqa sahəyə üz tutublar”: [Musiqili Komediya Teatrının truppa müdiri Novruz Əliyev haqqında] //Paritet.- 2007.- 16-17 yanvar.- S. 11.

252.    Mövsümova S. Teatr aləmində yeniliyə imza atan məbədgah: [Musiqili Komediya Teatrının direktoru Elxan Ocaqovla müsahibə] //Paritet.- 2007.- 13- 15 yanvar.- S. 11.

253.    Səbinə. “Teatr haqqında qanunun analoqu yoxdur”: [Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Yusif Ələkbərovla söhbət] //Paritert.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 11.

254.    Təranə. “Rejissuraya həm cavanlıq ehtirası, həm də ağıl lazımdır”: [Teatrın baş rejissoru Yusif Əkbərovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 20-22 yanvar.- S. 22-23.

255.    Turanə. Ən böyük arzum filmə çəkilmək olub: Xanım Qafarova: Həyat yoldaşım məni müğənni və aktrisa kimi də sevir //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 yanvar.- S. 8.

256.    Turanə. Teatrımızın Nazlısı: [Aktrisa Lütviyyə Səfərova haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 yanvar.- S. 8.

 

 

AKADEMİK MİLLİ OPERA VƏ BALET TEATRI

 

257.    “Arşın mal alan”: [Teatrda Üzeyir Hacıbəyovun iki hissəli musiqili komediyasının tamaşası] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 18 yan­­var.- S. 15.

258.    “Deyəsən, bu sənət məni seçib”: [Teatrın solisti Samir Cəfərovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 27-29 yanvar.- S. 22.

259.    *Ələddinqızı N. “Leyli və Məcnun” operası - 99: Lirik-teatr səsli, incə muğam ifaçılığına malik Hüseynqulu Sarabski Məcnun partiyasının ilk ifaçısı olmuşdur //Səs.- 2007.-  13 yanvar.- S. 12.

260.    Quliyev N., Zamanlı S. Şərqdə ilk operanın yaranmasından 100 il keçir: [Opera müğənniləri Mənsum İbrahimov və Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 14-17 yanvar.- S. 13. (davamı var)

261.    *Lalə. “Səhnədə yaşanan eşq səhnədə də ölür”: [Xalq artisti Nəzakət Teymurovayla müsahibə] //525.- ci qəzet.- 2007.- 13 yanvar.- S. 32.

262.    Şərif A. Səhnəmizin Həvvası [Azərbaycanın xalq artisti Həqiqət xanım Rzayeva haqqında] //525- ci qəzet.- 2007.- 27 yanvar.- S. 21.   

263.    *Zəhra. Opera müğənnisi Şahlar Quliyevin yubi-leyi qeyd olunub: [Xalq artistinin 60 illik yubileyi] //525-ci qəzet.- 2007.- 10 yanvar.- S. 7; Həftə içi.- 2007.- 10 yanvar.- S. 8; Azad Azərbaycan.- 2007.- 10 yanvar.- S. 7.  

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

264.    Babayeva T. “Artistləri ansambla süzgəcdən keçi-rəndən sonra qəbul edirik”: [F. Əmirov adına Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının rəhbəri Əməkdar incəsənət xadimi Ağaverdi Paşayevlə müsahibə] //Xəzər.- 2007.- 13 yanvar.- S. 18.

265.    *Xəlilzadə F. Xoreoqrafiya sənətinin yaradıcıları: [Leyla Vəkilova və Afaq Məlikova haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 30 yanvar.- S. 7.

266.    Rzayev Ə. Azərbaycan xalqının oyun-tamaşa mə­də­niy­yətində rəqs //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 12.- S. 243-248.

267.    Tağızadə Ş. Burada gələcəyin rəqqasları ye­ti­şir: [Bakı Xoreorafiya Məktəbinin rəhbəri Nilüfər Kəri­mova ilə söhbət] //Bakı.- 2007.- 30 yanvar.- 6 fevral.- S. 4.

268.    *Turanə. Dövlət ­Mahnı və Rəqs Ansamblının 70 illik yubileyi keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 yanvar.- S. 8.

 

 


 

КУЛЬТУРА

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУЛЬТУРЕ

 

269.    Закон Азербайджанской Республики О госу­дарственном бюджете Азербайджанской Респуб­лики на 2007 год: Расходы государственного бюджета на деятельность в области культуры и искусства- 45. 954. 373, 0 манат;   Министерство Культуры и Искусства- 2. 363. 285 манат //Бакинский рабочий.- 2007.- 13 января.- С. 1-2. 

270. *Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о повышении заработной платы Работников учреждений культуры, молодежи и спорта //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 января.- С. 3.

____________

 

271.    Агазаде З.  Президент Азербайджана Ильхам Алиев- победитель номинации «Человек года- 2006» в Ук­раине в области общественно- политической деятель­ности //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 января.- С. 1.

272.    Бабаев Б.  Возрождение традиций: [О встрече с деятелями науки и культуры Шамкирского района в Азер-байджанском Государственном Драматическом Театре имени Дж. Джаббарлы] //Бакинский рабочий.- 2007.- 12 января.- С. 4.

273.    Вагабова Д.  Фестиваль искусств в Гяндже: по-слесловие //Yol.- 2007.- № 1(5).- С. 42- 46.

274.    *Малахова Л. «Восток и Запад: цивилизация и культурное многообразие» Ассоциация культуры Азер-байджана «Симург» провела республиканский культуро-логический семинар, посвящённый данной теме //Зеркало.- 2007.- 30 января.- С. 7.

275.    Мамедова И.  «Бесcаме мучо, или Карабах­ские пленники»: Вышла в свет новая книга Ассоциации Дея­телей Культуры Азербайджана //Каспий.- 2007.- 25 ян­­варя.- С. 6.

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ- 20 ЯНВАРЯ

 

276.    Ахмедзаде Ф.  История одной картины: [О кар­тине  художника Т. Салахова «Женщины Апшерона», не утратившей актуальности и поныне] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 12.

277.    Воронова Л.  История одной кинопленки: [О судьбе кинохроники «Черного» Января режиссера А. Мурадова] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 15.

278.    Гусейнов Э.  Память о Черном Января: Тра­ги­чес­ким событиям посвятили свою выставку азер­бай­джан­ские художники: [В Музее Искусств] //Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 19 января.- С. 4.

279.    Джафарова Н.  Герои не умирают: [О памя­тных вечерах, выставках, спектаклях  по случаю тра­Ге­дии] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 11.

280.    Заманова А.  Музы не молчат, когда гремят пушки: [О вокально-симфоническом мугаме «Карабах ши-кестеси» В. Адигезалова] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 11.

281.    Кадырова И.  Нет повести печальнее на свете… [О документальном фильме, снятом редакцией «Азербайджан» Lider TV] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 10.

282.    Помню как сегодня: [Беседа с бардом И. Има-малиевым] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 11.

283.    Хочу утихомирить боль:  [О работах худож-ника Ф. Кафарова] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 11.

284.    Чингизгызы И. Реквием по шехидам: [Об исполнении Государственной Хоровой Капеллой «Рек­ви­ема» Брамса в Азербайджанской Государственной Фи­лар­монии] //Наш век.- 2007.- 19- 25 января.- С. 11; Азербайд-жанские Известия.- 2007.- 23 января.- С. 4.

285.    Рзаханова Е.  Скорбь матерей: В Музее Ис-кусств открылась выставка, посвященная «Черному Ян-варю» //Эхо.- 2007.- 20 января.- С. 13; Бакинский рабочий.- 2007.- 20 января.- С. 2; Каспий.- 2007.- 20 января.- С. 8.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

286.    Ахундзаде Д.  Что скрывает «Семейное сча-стье»?: [О спектакле по повести Л.Толстого Россий­ской Театральной труппы П.Фоменко на сцене театра UNS] //Эхо.- 2007.- 11 января.- С. 8.

287.    Бродский Б.  Доктор Угол в Баку: [Интервью с российским актером, режиссером И. Угольниковым] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 8.

288.    Бродский Б.  Парад-алле: [Российская цир­ковая программа на нашей арене] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 20.

289.    Гасанова С. «Красный цветок»: [О концерте турецкого эстрадного певца М. Гырмызыгюль на сцене Дворца имени Г. Алиева] //Биржа плюс.- 2007.- 19 января.- С. 20.

290.    Гусейнова А.  Посол искусства Албании в Азер­байджане: [О хореографе Театра Оперы и Балета  Пу­лумбе Агалыу] //Бакинский рабочий.- 2007.- 25 ян­варя.- С. 4.

291.    Гулиева Н.  Азербайджан и Турция: взаимо-обмен и взаимопроникновение культур //Мир Культуры.- 2006.- № 12.- С. 93- 100.

292.    Рзаханова Е.  Фотомоменты Содружества: В галерее имени Вяджии Самедовой прошла выставка работ фотохудожников: [России, посвященная 15-летию СНГ] //Каспий.- 2007.- 9 января.- С. 7.

293.    Фаиг гызы Н.  Талант- это всегда скандал: [«Кармен» в постановке российской «Геликон-опера» на сцене UNS] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 января.- С. 3-4; Биржа плюс.- 2007.- 19 января.- С. 20.

294.    Шалевич В.  Люблю все неожиданное: [Беседа с российским актером В. Шалевичем] //Биржа плюс.- 2007.- 19 января.- С. 8.

 

 

НЕДЕЛЯ ЕГИПЕТСКОГО КИНО

 

295.    Гусейнов Э.  Туту и отряд Гамада //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 23 января.- С. 8; Каспий.- 2007.- 23 января.- С. 6.

296.    Ирада А.  В Баку проходит Неделя египет­ско­го кино //Эхо.- 2007.- 23 января.- С. 8.

297.    Рзаханова Е., Тарывердиева Т.  В Баку прой­дет Неделя показа египетских фильмов: [О пресс- кон­фе­рен­ции в Египетском Культурном Центре] //Каспий.- 2007.- 19 января.- С. 10.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

298.    Ашрафли Р.  Госструктуры взяли  под кон­троль библиотеки страны: [О специальной Госу­дарствен­ной программе развития библиотечной сферы] //Комсо­моль­ская Правда- Баку.- 2007.- 24 января.- С. 5.

299.    Бродский Б.  Порядок в книгах: [Беседа с ди­­рек­тором Национальной Библиотеки имени М. Ф. Ахун­дова К. Таировым и руководителями других биб­ли­отек о выполнении государственной программы  по биб­лио­течному делу] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 4.

300.    Мамедов А.  Главный очаг просвещения: [Азербайджанская Национальная Библиотека имени М.Ф. Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 января.- С. 4.

301.    На базе Центральной библиотеки имени Ленина создана Президентская библиотека //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 5.

302.    Лена, Сабина.  Наступит ли в нашей стране

библиотечный ренессанс?: [О реализации Госу­дарствен­ной программы развития библиотечного дела] //Зеркало.- 2007.- 9 января. - С.8.

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

303.   Абдуллаева Л.  Косвенная или скрытая рек-лама: Реклама с помощью электроники //Мир Куль­туры.- 2006.- № 11.- С. 259- 262.

 

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

304.    Ахмедова З.  Национальный парк рас­ши­рится: [О проекте Министерства Культуры и Ту­риз­ма рас­­сказывает глава пресс-службы ведомства И.Гум­батов] //Ком­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 9 января.- С. 5.

305.    Баннаева Н.  Город парков и поэтов: [О Парках Культуры и Отдыха города Гянджи] //Yol.- 2007.- №1(5).- С. 18- 24.

306.    Ковалева М.  Прогулка по Мингечауру: Или проблемы парковой культуры //Биржа плюс.- 2007.- 19 января.- С.7.

 

 

КЛУБЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

307.    Асадова И.  Лучшим новогодним представ-лением был признан детский мюзикл во Дворце имени Г.Алиева //Эхо.- 2007.- 10 января.- С. 8.

308.    Исеев В.  Смеяться, право, не грешно: [О Клу-бе юмористов в Еврейском Общинном Культурном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 января.- С. 3.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

309.    В США обнаружены 274 произведения искусства, украденные из азербайджанского музея: [О краже из Государственного Музея Искусств имени Р. Мустафаева] //Ежедневные новости.- 2007.- 12 января.- С. 7.

310.    Догбаева Э.  Память о великом поэте: [О Ме-мориальном Музее Есенина] //Мир Культуры.- 2006.- № 12.- С. 447- 450.

311.    Кязимзаде А.   О, эта умница меня с ума све-ла!...: [Об историке, сотруднике Музея Искусств Гюльнар Алиевой] //Каспий.- 2007.- 17 января.- С. 5.

312.    Рубаи А.  Записка Агабека: [О выставке лич-ных вещей шехидов в Музее «Истиглал»] //Каспий.- 2007.- 20 января.- С. 8.

313.    Ширалиева Р.  Работники музея музыкальной культуры поедут в Африку: [На семинар «Сотрудничество без границ», организованный ALAS] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 13 января.- С. 5.


 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ

 

314.    Армяне претендуют на все, что помечено крес­том: Прошло заседание Комитета ПАСЕ по воп­ро­сам культуры, науки и образования: [О документе «Тер­ри­ториальная целостность Азербайджана и куль­тур­ное нас­ледие: новые угрозы Армении] //Каспий.- 2007.-

24 ян­варя.- С. 4.

315.    Баннаева Н.  Город непокоренных: [О мав­зо­леях Джомард Гяссаба, Джавад-хана в Гяндже] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 12- 16.

316.    Баннаева Н.  Город храмов: [Гянджа] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 26- 37.

317.    В Сумгаите будет установлен памятник Низами Гянджеви: [Автор-скульптор И.Мамедханов] //Ежедневные новости.- 2007.- 12 января.- С. 6.

318.    Как совместить дух старины  и совре­мен­ные веяния в облике столицы?: [О спорах по поводу сох­­ранения Ичери шехер] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 января.- С. 2.

319.    Магеррамов О.  Элементы деко­раин­терьеров национальной архитектуры Азер­байджана //Мир Куль-туры.- 2006.- № 12.- С. 433- 435.

320.     Насибов Ф.  Об одном загадочном орна­мен­те: [Об архитектурном орнаменте памятников зодчества] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 48- 50.

321.     Саламзаде Э.  Земля Ноя: [Об архи­тек­тур­ных памятниках Нахчывана] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 71- 82.

322.    Ханджанбекова Ф. Реставрационный бум: В «Атешгях» начался ремонт //Каспий.- 2007.- 27 января.- С. 8.

 

 

ТУРИЗМ

 

323.    Алиева С. Приоритетные направления куль-турно-туристического развития Азербайджана: Объеди-нение этих двух сфер современного общества уже принес-ло ощутимые плоды //Зеркало.- 2007.- 30 января.- С. 7.

324.    Ахундов А.  Отели держат экзамен: [О сис­теме лицензирования и сертификации отелей] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 10 января.- С. 2.

325.    Багиров Ч.  Изучение маркетинга в развитии туризма в Азербайджане //Мир Культуры.- № 11.- 2006.- С. 71- 78.

326.    Баннаева Н.  Город ремесел и торговли: [Сфе-ра туризма города Гянджи] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 38- 40.

327.    Баннаева Н.  Дом, который построил Ибра-гим: [О туристической достопримечательности Гянджи «Бутылочном доме»] //Известия - Азербайджан.- 2007.- 12 января.- С. 8.

328.    Джаббаров А.  Этнический туризм работает на развитие //Бакинский рабочий.- 2007.- 12 января.- С. 3. 

329.    Лена.  Гостиничный бизнес со знаком минус: [Азербайджан не вошел в список  прогрессирующей турис-тической страны на Международной туристической выставке ITB -2006 в Берлине] //Зеркало.- 2007.- 16 ян-варя.- С. 7.

330.    Наджафов А.  Гостиницы объединились в ас-социацию: [О создании Ассоциации гостиниц Азербайд-жана] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 января.- С. 2.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

331.    Алиев И.  Победителям вручены награды: [Об итогах конкурса рисунков, посвященного Дню солидар-ности азербайджанцев мира, учащихся азербайджанских школ в Грузии] //Бакинский рабочий.- 2007.- 19 января.- С. 4; Эхо.- 19 января.- С. 8.

332.    Амиров Г.  Героиня конкурса-утка севка: [О конкурсе рисунков в школе № 134] //Биржа плюс.- 2007.- 19 января.- С. 20;  Известия.- Азербайджан.- 2007.- 19 января.- С. 7.

333.    Нурлана. Старый Новый год с Шоу Парази-тофф //Зеркало.- 2007.- 11 января.- С. 8.

 

 

ИСКУССТВО

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

     

334.    Ашумова И.  Искусство как дело жизни: [О жизни и творчестве художника Н.Абдурахманова] //Мир Культуры.- 2006.- № 12.- С. 421-424.

335.    Баннаева Н.  Сирень цвета пурпура и ин­ди­го: [О персональной выставке юной художницы Н. Нур­мамедовой в Дворце  имени Т. Исмайлова] //Азербай­джанские Известия.- 2007.- 9 января.- С. 4.

336.    Баннаева Н.  Чтобы лето не кончалось: [О выс­тавке живописи разных авторов в галерее «Абше­рон»] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 января.- С. 4.

337.    Вагабова Д.  «Желаю всего лишь прек­рас­но­го»: [О творчестве гянджинского художника Ф. Алиева] //Уol.- 2007.- №1(5).- С. 87-93.

338.    Велизаде М.  Алтай Гаджиев- живописец- романтик ушедшего века: [Беседа с художником А. Гад­жиевым о времени и о себе] //Эхо.- 2007.- 25 января.- С. 8.

339.    *Ирада А. «Традиции и современность» «Таир Салахов возглавил I Московский Международный фес-тиваль //Эхо.- 2007.- 27 января.- С. 13.

340.    *Жемчужникова Т. «Продавать свои кар­ти­ны – не предосудительно»: По словам художника Ашуг­бека Нариманбекова, в Азербайджане художест­вен­ный рынок не столь развит //Эхо.- 2007.- 27 января.- С. 14.

341.    Керимова З.  Полку галерей прибыло: [О но-вой галерее - Центре Современного Изобразительного Искусства в Ичери шехер] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 24 января.- С. 4; Каспий.- 2007.- 19 января.- С. 10.

342.    Мамедова И.  Зимний вернисаж: В салоне «Yeni Gallery» проходит выставка изобразительного твор-чества //Каспий.- 2007.- 9 января.- С. 7.

343.    Мамедова И.  Палач и человек в белом: [О пер­сональной выставке художника В. Уджатая в Худо­жест­венной Галерее имени В. Самедовой] //Каспий.- 2007.- 24 января.- С. 6.

344.    Мамедова Л.  Тема охоты и сражений в ри­сун­ках художников – миниатюристов //Мир Куль­туры.- 2006.- № 12.- С. 425- 427.

345.    Мирза-заде Л.  Портрет в творчестве народ-ного художника Азербайджана Б. Мирза-заде //Мир Культуры.- 2006.- № 12.- С. 429- 432.

346.    Миркасимова А.  Исторический жанр в азербайджанской портретной живописи //Мир Культуры.- 2006.- № 10.- С. 235- 238.

347.    Мусаева Э.  Портрет в творчестве Асафа Джа-фарова: [Художник- портретист] //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 235- 238.

348.    Рзаханова Е.  Зимний вернисаж: [О выс­тав­ке зимней экспозиции изобразительного творчества о га­ле­рее «Yeni Gallery»] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.-

С. 20.

349.    Эфендиева В.  Натюрморт в творчестве Э.Ас-керова и М. Зейналова //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 255- 258.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

350.    *Алескероглу Ф.  Волшебные камушки: В Ху-дожественной Галерее имени Саттара Бахлулзаде открыта выставка работ молодого художника Адалята Гудьялчайлы (Пирвердиева) //Эхо.- 2007.- 31 января.- С. 8.; Каспий.- 2007.- 31 января.- С. 7.

351.   Баннаева Н.  Книга жизни в медальонах ков-ра: [О работах гянджинского мастера-ковроткача М.Имам-вердиева] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 января.- С. 3.

352.   Мамедов М.  Рынок национальных ковров развивается нединамично //Зеркало.- 2007.- 12 января.- С. 7.

353.   Рубаи А. В Эстонии думают, что наши ков­ры- армянские: [Творческий портрет и планы худож­ника- ковроткача Р. Гулиева] //Каспий.- 2007.- 25 января.- С. 6.

354.   Рубаи А.  Готовится энциклопедия при­клад­­ного искусства: [Об авторе труда - художнике Э. Га­раеве] //Каспий.- 2007.- 19 января.- С. 11.

355.   Садыхова С.  Ювелирные изделия Азер­бай­джана конца ХIХ- начала ХХ веков //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 259- 262.

 

 

ГРАФИКА

 

356.   Алескероглу Ф.  Последователи «Молы Нас­реддина»: [Об успехах наших карикатуристов] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 16 января.- С. 4.

357.   Гаджизаде Б.  К сожалению, никто кроме нас не занимается сегодня обучением карикатуристов: [Беседа с главой Объединения Художников-Карикату­ристов Б. Гаджизаде] //Эхо.- 2007.- 12 января.- С. 8.

358.   Зейналов Х.  И. Свиридова о творчестве Алекпера Рзакулиева: [Графика] //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 231- 234.

359.   Мамедова И.  Карикатуристы Азер­бай­джа­на покоряют мир //Каспий.- 2007.- 18 января.- С. 7.

360.    Садыхбекова С. А. Азимзаде- осново­полож­ник азербайджанского театрально- декорационного ис­кус­ства //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 243- 246.

 


 

СКУЛЬПТУРА

 

361.   Баннаева Н.  Памяти последнего пра­ви­теля: [О конном памятнике Джавад хану скульптора Ш.Шари-фова в Гяндже] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 12 января.- С. 4.

362.  «Нужно сохранить исторический облик Баку»: Скульптор Омар Эльдаров осуждает разрушение памятников культуры //Зеркало.- 2007.- 12 января.- С. 8.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

363. *Подчеркнём достоинства, скроем недостатки: Нынешняя демократичность моды облегчает выбор стильного наряда //Азербайджанские Известия.- 2007.- 27 января.- С. 3.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

364.    Гусейнов Э. Шаг за шагом - с камерой напе-ревес: Во Французском Центре Культуры проходит выставка «Родной Кавказ: Азербайджан глазами детей» //Азербайджанские Известия.- 2007.- 31 января.- С. 4.

365.    *Мамедова И. «Родной Кавказ: Азер­бай­джан глазами детей: «Фотовыставка во Французском центре культуры //Каспий.- 2007.- 27 января.- С. 8.

366.    Рзаханова Е.  Застывшие мгновения: [Об учас-тии наших фотохудожников на конкурсе в Амстер­даме] //Каспий.- 2007.- 16 января.- С. 10.

367.    Рзаханова Е.  Назван лучший фотограф 2006 года: [Им второй раз признан фотохудожник С. Алескеров] //Каспий.- 2007.- 13 января.- С. 8; Эхо.- 2007.- 13 января.- С. 14.

 

МУЗЫКА

 

368.   *Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 100-летнем юбилее Афрасияба Бадалбейли //Бакинский рабочий.- 2007.- 25 января.- С. 2.

369.   *Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 100-летнем юбилее Саида Рустамова //Бакинский рабочий.- 2007.- 25 января.- С. 2.

______________

 

370.   Абдуллаева Л.  Музыка красоты и молит­вы: [О новой программе Государственной Хоровой Капеллы] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 ян­варя.- С. 3.

371.   Абдуллаева Л.  Соло для скрипки, альта, виолончели и контрабаса: [О концерте Государственного Оркестра под управлением Ф. Керимова в филармонии] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 января.- С. 3.

372.   *Алёна. «Музыка ливнем льётся из моей души»: Критики называют 19-летнего композитора открытием прошлого года //Зеркало.- 2007.- 27 января.- С. 24.

373.   Али К.  Рухангиз Касумова - не только шоу-мен: [Беседа с композитором Р. Касумовой] //Эхо.- 2007.- 20 января.- С. 14.

374.   Алиева Б.  Композитор и органист, пред­ставляющий три страны: [Ариф Мирзоев, проживающий в Германии] //Зеркало.- 2007.- 13 января.- С. 25.

375.   Алиева Н.  Человек, который по-прежнему спешит: [О юбилее музыковеда Э. Абасовой] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 10 января.- С. 3; Вышка.- 2007.- 19 января.- С. 10.

376.   *Алиева У. Замечательная публика, заме­чательный город, замечательные люди в Баку»: В филар­монии состоялся концерт молодого пианиста Андрея Шиб­ко //Зеркало.- 2007.- 30 января.- С. 8.

377.   Алиева У.  Отображение в музыке фантас­ти­ческих образов //Мир Культуры.- 2006.- № 12.- С. 237- 241.

378.   Бадалбейли Ф.  Я сторонник культурной агрессии: [Беседа с ректором Музыкальной Академии Ф. Бадалбейли]  //Эхо.- 2007.- 23 января.- С. 8.

379.   Второй бакинец в труппе Мариинского театра: [О выпускнике Бакинской Консерватории, певце Т. Абдикееве] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 8.

380.   Гасымова Х.  Вокалисты отправились в Центр Оперного Пения Галины Вишневской: [О наших вокалистах: И. Эфендиевой, Э.Азизове и Д .Самедове, которые обучаются в Москве] //Эхо.- 2007.- 10 января.- С. 8.

381.   Джафарзаде И., Ибрагимова Д.  Фило­со­фия культуры музыкального мышления: [Об одно­имен­ной книге М. Гаджиевой] //Бакинский рабочий.- 2007.- 19 января.- С. 4.

382.   Зульфугарлы Н. Кабинет, в котором иг­рают на рояле: мужчинам нашего рода никогда не при­хо­ди­лось стыдится за свою жизнь и деятельность //Каспий.- 2007.- 30 января.- С. 6.

383.   Кафарова З.  «Турецкие бакинцы» пора­до­вали соотечественников: [О концерте в Азгосфилар­мо­нии имени М. Магомаева, в котором принимали участие на­ши музыканты, работающие в Турции] //Бакинский ра­бо­чий.- 2007.- 23 января.- С. 4.

384.   Мамедова И.  Восточная музыка в немец­ком центре:  [О культурной программе в «Капельхаусе»] //Каспий.- 2007.- 11 января.- С. 10.

385.   Муслим Магомаев на российском канале НТВ: [О передаче, посвященной нашему земляку компо­зи­тору и исполнителю М. Магомаеву] //Бакинский Ра­бо­чий.- 2007.- 24 января.- С. 4.

386.   Мустафаева Д.  О некоторых аспектах му­зы­кального анализа детской фортепианной прог­рам­мной музыки азербайджанских композиторов //Мир Куль­туры.- 2006.- № 11.- С. 221- 226.

387.    Османов Дж.  В Каппельхаузе прошел ве­чер памяти Мовсума Мамедова: [Валторниста] //Эхо.- 2007.- 18 января.- С. 8.

388.    *Рзаев С. Джеваншир Гулиев: «Люди в Азер­байджане стали ещё более мрачными»: В интервью «Эхо» известный, экс-кандидат в депутаты признался, что в Баку ему не писалось… //Эхо.- 2007.- 31 января.-

С. 1.

389.    Сеидов Т. Основные этапы становления фортепианной культуры Азербайджана в ХХ веке //Мир Культуры.- 2006.- №  11.- С. 215- 220.

390.    Султанова Г.  Огонь души учителя-уче­нии­кам: [Творческий портрет музыканта, Заслу­жен­ного ар-тиста Б. Мехтиева] //Бакинский рабочий.- 2007.- 16 января.- С. 4.

391.    Ханджанбекова Ф. Живые голоса Прош­ло­го: В архиве звукозаписей хранятся ценные сви­детель­ства //Каспий.- 2007.- 30 января.- С. 7.

 

 

АБУЛЬФАТУ АЛИЕВУ- 80

 

392.   Алиева У.  Вечер памяти, посвященный Абуль­фату Алиеву: [Азербайджанском Госу­дарст­венном Филармонии] //Зеркало.- 2007.- 18 января.- С. 8.

393.   Багирова С.  Когда уходит художник, вмес-те с ним уходит и целая Вселенная //Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 24 января.- С. 3.

394.   Рзаханова Е.  Мугам- вечен: В филармо­нии прошел вечер памяти Абульфата Алиева //Кас­пий.- 2007.- 18 января.- С. 7.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ТАНЦА- 70

 

395.    Азгосансамбль Песни и Пляски отметил 70-летие //Зеркало.- 2007.- 25 января.- С. 8.

396.    Ализаде С.  Семьдесят лет триумфа //Азер-байджанские Известия.- 2007.- 25 января.- С. 4.

397.    Зейналов Б.  Первый заслуженный коллек-тив нашей страны: Государственному Ансамблю Песни и Танца исполняется 70 //Новое время.- 2007.- 19 января.- С. 6.

398.    Рзаханова Е.  «Вагзалы» в стенах филар­мо­нии //Каспий.- 2007.- 25 января.- С. 7.

 

 

ЭСТРАДА

 

399.   Алекперзаде С.  Альбом  «Шяби хиджран» достался нам дорогой ценой: [Беседа с певицей С. Алек­пер­заде] //Эхо.- 2007.- 19 января.- С. 8.

400.   Алёна. Возвращаясь к национальной класс­сике: Прошла презентация нового диска певицы Севды Алекперзаде //Зеркало.- 2007.- 27января.- С. 21.

401.   Алёна.  Невозможное стало возможным: [О но­вом клипе эстрадного исполнителя Хайяма] //Зеркало.- 2007.- 19 января.- С. 8.

402.   Алёна. Фантасмагория бытия: [О новом клипе эстрадного исполнителя Сулы] //Зеркало.- 2007.- 24 января.- С. 8.

403.   Амиров Г.  Пятидневный марафон: [О кон-цертах певца Ф. Агаева на сцене Дворца имени Г.Алиева] //Биржа плюс.- 2007.- 12 января.- С. 20.

404.   Асадова И.  Определилась четверка финна-листов «бриллиантовой «Академии» //Эхо.- 2007.- 20 ян-варя.- С. 14.

405.   Асадова И. Севда Алекперзаде предста­вила альбом «Шяби хиджран» //Эхо.- 2007.- 30 января.- С. 5.

406.   Гасымова Н.  Чем бездарней певица, тем мень­ше на ней одежды: [Беседа с певицей Н. Гасымовой] //Эхо.- 2007.- 25 января.- С.8.

407.   Дадашева А.  «Айлы геджям»: [О новом му-зыкальном альбоме певца Н. Новрасли] //Эхо.- 2007.- 23 января.- С. 8.

408.   Зейналлы Д.  Люди устали от телевизион­ной рамки: [Беседа с джазменом Д. Зейналлы] //Зеркало.- 2007.- 13 января.- С. 23.

409.   Ирада И. «Электронники» устраивают кон­церт: [О серии вечеринок Broken day, посвященных элек­тронной музыке] //Эхо.- 2007.- 25 января.- С. 8.

410.   Мамедова Л.  Моя самая большая мечта- сыграть Лейли: [Беседа с певицей Л. Мамедовой] //Кас­пий.- 2007.- 16 января.- С. 10.

411.   Османов Дж.  Аслан Гусейнов провел пре­зен­тацию своего нового клипа: [Эстрадный испол­нитель] //Эхо.- 2007.- 12 января.- С. 8.

412.   Османов Д.  Новую рок-группу назвали Midnight //Азербайджанские Известия.- 2007.- 24 января.- С. 3.

413.   Рубаи А.  Ниса Гасымова ушла: [О про­щаль­ном клипе певицы Н. Гасымовой] //Каспий.- 2007.- 24 января.- С. 6.

414.   *Сабина. Финал «Академии» состоялся. «Гран-при» музыкального реалити-шоу получил подо­печ­ный Зульфии Ханбабаевой, Шакир Марданов //Зер­кало.- 2007.- 30 января.- С. 8.

415.   Фаик Агаев «анимировался»: [О кон­церт­ной  программе певца Ф. Агаева] //Зеркало.- 2007.- 9 ян­варя.- С. 8.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

416.    «Сары тел»: Похороните мой саз со мной: [Интервью с ашугом Адалятом Насибовым] //Каспий.- 2007.- 30 января.- С. 6.; Новое время.- 2007.- 30 января.- С. 6.

КИНО

 

417.    *Алескероглу Ф. «Это площадь - это экран»: [Минис­терство Культуры и Туризма Азербайджана про­водит киноконкурс под названием «Это площадь – это экран»] //Эхо.- 2007.- 27 января.- С. 14.

418.   Али К.  Большие планы маленькой кино­ком­пании: [О деятельности частной киностудии «Нари-манфильм»] //Каспий.- 2007.- 11 января.- С. 11.

419.   Асадова И.  Вагиф Мустафаев представил свою «Проверку»:  [О новом одноименном фильме ре­жис­сера] //Эхо.- 2007.- 9 января.- С. 8.

420.   Багиров И.  Это не моя история: [Дебют эстрадного певца И. Багирова в кино] //Зеркало.- 2007.- 19 января.- С. 8.

421.   Дом кино закрылся на ремонт //Зеркало.- 2007.- 12 января.- С. 8.

422.   Кязимова Н.  Строительство нового здания Госфильмофонда и возврат отечественных фильмов: [Бесе-да с директором Госфильмофонда Д. Кулиевым] //Зер-кало.- 2007.- 20 января.- С. 23.

423.   Мамедова И.  «Кочевник» - в Баку: Сцена­рист подарил копию картины Государственному Фонду Фильмов:  [О подарке Р. Ибрагимбекова] //Каспий.- 2007.- 10 января.- С. 10.

424.   Миркасимова А.  Мне было приятно ува­жи­тельное отношение русских коллег- кине­мато­гра­фис­тов к исламу: [Беседа с Заслуженной артисткой А.Миркаси-мовой] //Известия-Азербайджан.- 2007.- 19 января.- С. 7.

425.   Османов Дж. Киношкола Рустама Ибра­гим­бекова: [Беседа с режиссером Д. Кулиевым о наборе в Меж­дународную киношколу] //Эхо.- 2007.- 24 января.- С. 8.

426.   «Прощай, южный город»: Этот фильм бу-дет представлять Азербайджан на Берлинском кино-фестивале: [Режиссер О. Сафаралиев] //Зеркало.- 2007.- 11 января.- С. 8.

427.   Рзаханова Е. Монография кинооператора: Рафик Кулиев поделился профессиональным опытом //Каспий.- 2007.- 27 января.- С. 8.

428.   Рубаи А.  «Город солнца» говорит нарко­мании «нет!»: [О создании продюсерским центром «Дер­виш» одноименного художественного фильма] //Каспий.- 2007.- 17 января.- С. 10.

429.   Рубаи А. «Расхититель госсобственности»: [О съемках режиссером А. Гулиевым  одноименного ху­до­жественного фильма] //Каспий.- 2007.- 25 января.- С. 6.

430.   Рустамханлы С. Размышления: [О твор­честве режиссера-кинодокументалиста Р.Ахундова в канун его юбилея] //Зеркало.- 2007.- 20 января.- С. 43.

431.   Салаев А.Культурная политика в новое время: Заметки на полях проекта программы работы с молодыми кинематографистами Министерства Культуры и Туризма //Эхо.- 2007.- 30 января.- С. 8.

432.   Салаев А. Фактор свободного творчества: [Беседа с режиссером А. Салаевым] //Каспий.- 2007.- 12 января.- С. 11.

433.   Тулупчикова М. Начался «отстрел» ауди-ви­деопиратов: [О контроле  на нелицензионную кино­продукцию] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 24 ян­варя.- С. 5.

434.   Ханджанбекова Ф.  «Гейдар Алиев и кине­матограф»: [О книге киноведа А. Кязимзаде] //Каспий.- 2007.- 12 января.- С. 2.

435.   Ханджанбекова Ф., Мусабекова И.  Новое рож­дение Госфильмфонда: [О возведении нового зда­ния на территории киностудии Дж. Джаббарлы] //Касс­пий.- 2007.- 13 января.- С. 8.

436.   Я все сказал: [Беседа с режиссером-доку­мен­талистом Р. Ахундовым] //Эхо.- 2007.- 13 января.- С. 14.

 

 

ТЕАТР

 

437.    Алескероглу Ф.  Будет восстановлен Зеле­ный театр в Гяндже:  [Итоги визита Министра Культуры и Туризма А. Гараева в Гянджу] //Эхо.- 2007.- 9 января.- С. 8.

438.   Алескероглу Ф.  Еще один дебют в Опер­ном театре: [Творческий портрет певца С. Джа­фа­рова] //Эхо.- 2007.- 11 января.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 10 января.- С. 8.

439.   Алиева У.  Триумф любви и молодости: [О дебюте вокалиста С. Джафарова на сцене Театра Оперы и Балета] //Зеркало.- 2007.- 16 января.- С. 8; Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 17 января.- С. 3.

440.    Алиева Э.  Актер, гражданин, человек:  [О вечере памяти Народного артиста СССР И. Дагестанлы в клубе «Мугам»] //Бакинский рабочий.- 2007.- 10 января.- С. 4.

441.    Асадова И.  Русский драмтеатр открыл новогодний сезон хитом //Эхо.- 2007.- 16 января.- С. 12; Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 января.- С. 3.

442.   Асадова И.  Фидан и Хураман Касимовы го­товят новые проекты:  [О творческих планах рас­ска­зы­вает певица Х. Касимова] //Эхо.- 2007.- 11 января.- С. 8.

443.    Ирада А.  Новые встречи старых друзей: [О репертуаре Русского Драматического Театра имени С. Вургуна] //Эхо.- 2007.- 9 января.- С. 8; Вышка.- 2007.- 19 января.- С. 10.

444.    Кайгородов А. Новый год на «Торговой»: Сегодня возобновляются спектакли Русского Драма­ти­ческого Театра имени С. Вургуна //Каспий.- 2007.- 13 ян­варя.- С. 8.

445.    *Кязимова Н. Фидан Гаджиева: «Мечтаю поставить фильм – оперу «Кармен»: Оперная певица рас-сказывает о гастролях, съёмке клипов и о планах на будущее //Зеркало.- 2007.- 27 января.- С. 25.; Эхо.- 2007.- 27 января.- С. 14. 

446.    Лена.  Дьявол, несущий добро: [Беседа с ре­жиссером ТЮЗа Н. Кязимовым о премьерном спек­такле «Пери джаду»] //Зеркало.- 2007.- 18 января.- С. 8.

447.    Мамедова И.  Алекпер ами отправится в Польшу: [Об актере А.Гусейнове, удостоенном меж­ду­народной награды «Орден улыбки»] //Каспий.- 2007.-

12 ян­варя.- С. 10.

448.    Мамедова И.  «Золотой Дервиш» ждет сво-их кандидатов»: [О подготовке к проведению Наци-онального Дня Театра] //Каспий.- 2007.- 16 января.- С. 10.

449.    Мамедова И.  Ледовая сказка в Норвегии: [Об участии артистки театра «Йуг» Я. Пашазаде  в фестивале «Баренц- спектакль- 2007»] //Каспий.- 2007.- 20 января.- С. 8.

450.    Мамедова И.  Спектакль о жертвенной люб-ви: На сцене Бакинского Камерного Театра идёт «Шейх Сянан» //Каспий.- 2007.- 30 января.- С. 6.

451.    Мирзоева С. Талантливая артистка - мать талантливого сына: [О творчестве Народной артистки С.Гусейновой] //Бакинский рабочий.- 2007.- 11 января.- С. 4.

452.   Оджагов Э. Стремясь к новому, мы пос-тараемся не изменять традициям: [Беседа с новым директором Театра Музкомедии Э. Оджаговым] //Ком-сомольская Правда-Баку.- 2007.- 13 января.- С. 5.

453.   Рафик Г.  «Ревнивые сердца»: [О премьере спектакля драматурга М. Ахвердиева на сцене Азер-байджанскогоГосударственного Театра Музыкальной Комедии ] //Бакинский рабочий.- 2007.- 10 января.- С. 4.

454.   Рзаханова Е.  Змея в корзине героя: [О под­­­готовке спектакля по мотивам И. Кальмана в Азер­бай­джанском Государственном Театре Музы­каль­ной Ко­ме­дии] //Каспий.- 2007.- 19 января.- С. 10.

455.   Рзаханова Е.  Император в семье: [О пос­та­новке Государственным Молодежным Театром од­но­именной пьесы Э. Гусейнбейли] //Каспий.- 2007.- 24 ян­варя.- С. 6.

456.   Рзаханова Е.  Сцена патриотических пос­та­новок: [Беседа с директором Муниципального Театра А.Панаховой] //Каспий.- 2007.- 10 января.- С. 10.

457.   Рзаханова Е., Мамедова И.  Искусство для благородного зрителя: Народная артистка Дженнет Сали­мова о Бакинском Камерном Театре //Каспий.- 2007.- 24 января.- С. 6.

458.   Рубаи А.  Трагикомический юбилей ре­жис­сера: [Беседа с Народным артистом Ильхамом На­мик Кямалом] //Каспий.- 2007.- 10 января.- С. 11.

459.   Ханджанбекова Ф. Храмы искусства об­новляются: [О ремонтных работах в театрах столицы] //Каспий.- 2007.- 10 января.- С. 10.

460.   «Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше»: [Творческий портрет актера А. Туга­нова, которому в прошлом году исполнилось 185 лет] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 13 января.- С. 3.

461.    Шариф А. Неповторимая Арабзанги и ее музыкальная семья: Творческие династии Азербайджана ХХ века: [Легенда оперного искусства- Хагигат Рзаева и  Гусейн, Азер и Гасан Рзаевы ] //Зеркало.- 2007.- 13 ян­варя.- С. 33.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

462.   Алескероглу Ф. Тамила Мамедзаде- восходящая звезда балета //Эхо.- 2007.- 18 января.- С.8. 

463.   Алиева Э. «Поющие руки» женщины из «золотого века»  азербайджанского искусства: [Творческий портрет танцовщицы Амины Дильбази] //Бакинский Ра-бочий.- 2007.- 12 января.- С. 4.

464.   Ахмедов Р.  Я мечтал танцевать партию Заратустры…: [Беседа с балетмейстером и педагогом Р. Ахмедовым] //Эхо.- 2007.- 17 января.- С. 8.

465.   Багирзаде Л.  Всегда прима: Звезда азе­р­бай­джанского балета Чимназ Бабаева отметила свой юби­лей //Известия- Азербайджан.- 2007.- 12 января.- С. 8.

466.   Гусейнзаде Р.  Какова культура нации- та­ко­ва и ее судьба: [Творческий портрет балерины Т. Ма­медзаде] //Новое время.- 2007.- 13-15 января.- С. 14.

467.   Дадашева Н.  «Меня пугало все…»: [Бе­се­да с танцовщицей ориенталь Н. Дадашевой] //Эхо.- 2007.- 13 января.- С. 13.

468.   Малазова Л.  Танцевать, как дышать: [Твор­ческий портрет балерины Т. Мамедзаде] //Зеркало.- 2007.- 18 января.- С. 8.

469.   Мамедзаде Т. Балет по праву часто срав­ни­вают со спортом: [Беседа с балериной Т. Мамедзаде]  //Азербайджанские Известия.- 2007.- 24 января.- С. 3.

470.   Самедов С.  Хореографические навыки и критерии их оценки в методике Лейлы Векиловой //Мир Культуры.- 2006.- № 11.- С. 227- 230.

 

 

İstifadə olunmuş jurnalların siyahısı

 

1.      Füyuzat.- 2007.- № 01

2.      Mədəniyyət dünyası.- 2006.- № 11, 12

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

1.525- ci qəzet

2.Ayna

3.Azad Azərbaycan

4.Azadlıq

5. Azərbaycan

6.Azərbaycan işıqları

7.Azərbaycan müəllimi

8.Bakı

9.Ekspress

10.  Ədalət

11.  Gün

12.  Gündəlik Azərbaycan

13.  Həftə içi

14.  Hürriyyət

15.  Xalq cəbhəsi

16.  Xalq qəzeti

17.  Xəzər

18.  İki sahil

19.  İmpuls

20.  Kaspi

21.  Müsavat

22.  Olaylar

23.  Palitra

24.  Paritet

25.  Respublika

26.  Reytinq

27.  Səs

28.        Şərq

29.        Təzadlar

30.        Üç nöqtə

31.        Vətən uğrunda

32.        Vətəndaş həmrəyliyi

33.        Yeni Azərbaycan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список исползованных журналов

 

  1. Yol, 2007, № 1 (5)
  2. Мир Культуры, 2006 № 10, 11, 12

 

Список исползованных газет

 

1.      Азербайджанские известия

2.      Бакинский рабочий

3.      Биржа плюс

4.      Вышка

5.      Ежедневные новости

6.      Зеркало

7.      Известия-Азербайджан

8.      Каспий

9.      Комсомольская правда-Баку

10.  Наш век

11.  Новое время

12.  Эхо

 

 

 

 

 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................4

Mədəniyyət və mədəni

quruculuq üzrə rəhbər materiallar......................................4

20 yanvar faciəsindən 17 il keçir.......................................5

Mədəni Əlaqələr.................................................................6

Bakıda Misir filmləri həftəsi..............................................8

Heydər Əliyev Fondu.........................................................8

Kitabxana işi......................................................................8

İnformasiya və reklam işi .................................................9

Klub və istirahət parkları . ................................................9

Muzey işi……………………………………………….. 10

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ....................................................10

Turizm...............................................................................11

II.İncəsənət.......................................................................12

Rəngkarlıq.........................................................................12

Dekorativ tətbiqi incəsənət................................................ 14

Bədii fotoqrafiya..............................................................  15

Heykəltəraşlıq....................................................................15

Moda və dizayn................................................................. 16

Kino....................................................................................16

Musiqi................................................................................20

Estrada və sirk...................................................................26

Xalq yaradıcılığı................................................................27

Teatr..................................................................................27

Akademikn Milli Dram Teatrı..........................................31

İsmayıl Dağıstanlı-100.....................................................32

Musiqili Komediya Teatrı................................................32

Akademik Milli Opera və Balet Teatrı.............................34

Balet və rəqs.....................................................................35

Bu buraxılışda istifadə

olunmuş qəzetlərin siyahısı.............................................. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

I.Культура……………………………………………36

День памяти 20 Января………………………………37

Культурные взаимосвязи…………………………… 38

Неделя Египетского Кино…………………………...39

Библиотечное дело….....................…………………39

Информационное дело и реклама……………………40

Парки культуры и отдыха...............................................40

Клубы, дворцы и дома культуры……………………..41

Музейное дело………………………………………...41

Охрана памятников истории и культуры……………41

Туризм…………………………………………………42

Самодеятельное творчество………………………….43

II.Искусство…………………………………………. 44

Изобразительное искусство………………………….44

Декоративно-прикладное искусство………………...46

Графика………………………………………………..46

Скульптура……………………………………………47

Мода и дизайн………………………………………...47

Художественная фотография…...…………………….47

Музыка………………………………………………... 48

Абульфату Алиеву-80…………………………………51

Государственному

Ансамблю Песни и Танца-70………………………….51

Эстрада и цирк............................................................... 52

Народное творчество…………………………………..53

Кино…………………………………………………… 53

Театр................................................................................56

Балет.  Танцы   …………………………………………59

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır:02.02.07

Sifariş:02

Tirajı 50 nüsxə