AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

2008 - MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKI-2008


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Mart - 2008

 

 

 

 

 

 


 

 


Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Kompüter tərtibatı və dizayn:   

A.Abdullayeva

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart – 2008 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 70 s.

 

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli  

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


 

 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

1.*Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 mart 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 12 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 mart.- S. 1; Respublika.- 2008.- 12 mart.- S. 1

2.*Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 mart 2008-ci il: [Abıyev Hafiz Xeyrulla oğlu, Atayeva Elmira Zahid qızı, Eybatov Tarıyel Mahmud oğlu, Vəliyeva Rəna Yusifovna və Zeyniyev Obrik Abdulla oğluna “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” adının verilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 mart.- S. 2; Respublika.- 2008.- 19 mart.- S. 1

3.*Daşkəsən şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi xidmətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 12 mart 2008-ci il: [Allahverdiyev Cəmil Qoşqar oğlu və Şamilova Afət Zəki qızına “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi”adı verilmişdir ] //Azərbaycan.- 2008.- 13 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 13mart.- S. 3.

4.*Əliyev İ. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anara: [Yaradıcılığındakı müvəffəqiyyətlərinə, teatr, kino sahəsindəki xidmətlərinə görə:  70 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təbriki] //Azərbaycan.- 2008.- 14 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 14 mart.- S. 1; Respublika.- 2008.- 14 mart.- S. 1.

 ___________

 

5.*Abdullayeva F. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi beynəlxalq səviyyəli layihələrin sayını artırır: Əbülfəs Qarayev: “Əsas məqsədimiz Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada layiqli təmsilinə nail olmaqdır” //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 3.

6.Almaniyada Azərbaycan ili uğurla başlanmışdır: [Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə 120 nəfərlik nümayəndə heyəti Almaniyada Azərbaycan ilinin rəsmi açılışında iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 30 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 mart.- S. 4.

7.Aslanova X. Torpaq sevgisi: [Xocavənd rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin mudiri Ramiz Balakişiyev ilə söhbət] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 31-32.

8.*Azərbaycanın Mədəniyyət Turizm naziri Böyük Britaniyada rəsmi səfərdə olmuşdur: [Keçirilən görüşlərdə iki dövlət arasında mədəniyyət və turizm sahələrində qarşılıqlı münasibətlərin hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır] //Azərbaycan.- 2008.- 4 mart.- S. 5.

9.Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycan İSESCO və Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunub”: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin jurnalistlərlə mətbuat konfransı] //Mövqe.- 2008.- 15-17 mart.- S. 3.

10.  Əfəndiyev P. “Atəşgah” turizm mərkəzi kimi ölkənizə daha çox gəlir gətirə bilər”: [Türkiyənin ölkəmizdəki yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulisi Kılıçla müsahibə] //Üç nöqtə.- 2008.-   19 mart.- S. 4.

11.  Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi: Hesabat-2008 //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.-  S. 2-7.

12.  Azəri N. Bülənt Uğur: “Azərbaycan xalq rəqslərini öyrənmək üçün özümə müəllim tutmuşam”: [Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin basın müşaviri (mətbuat sözçüsü) ilə müsahibə] //Xəzər.- 2008.-   15 mart.- S. 15.

13.  Eyvazlı E. “Yaradıcı insanlar Tanrıya daha yaxın olurlar”: Jalə Əliyeva: “Yaradıcı şəxslər və yaradıcılıq ittifaqları haqqında” Qanunun qəbulu zəruridir: [Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri daimi Komissiyasının üzvünün məlumatı] //Xəzər.- 2008.- 1 mart.- S. 11; Paritet.- 2008.- 4-5 mart.- S. 11; Palitra.- 2008.- 4 mart.- S. 11.

14.  Əliyeva Y. Mədəni irsimizin qorunmasında beynəlxalq təcrübədən istifadə olunur: Mədəniyyət və Turizm naziri Ə. Qarayev mətbuat konfransında bildirildi ki, Avropa mədəniyyət nazirlərinin ölkəmizdə keçiriləcək toplantısında bu barədə fikir mübadiləsi aparılacaq //İki sahil.- 2008.- 15 mart.- S. 4.

15.  *Əmirov P. Milli İrsi, Mədəni, Tarixi Araşdırmalar Fondu: [Fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2008.- 30 mart.- S. 7.

16.  *Əziz qadınlar, bayramınız mübarək!: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təbriki //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 1.

17.  Fərzullayev V. Nailiyyətlərimizlə kifayətlənmirik...: [Lənkəran şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin gördüyü işlər haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 63-64.

18.  *Hacıyev G. Mədəni irsi qorumasan, öyrənməsən zənginləşdirə bilməzsən: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Goranboy rayonunda keçirdiyi builki ilk kollegiya iclası] //Xalq qəzeti.- 2008.-    15 mart.- S. 9.

19.  Heydər Əliyev uzaqgörənliyi nəticəsində yaradılmış muzeylərimiz xalqın mülkiyyətinə çevrildi: Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ərəfəsində //Respublika.- 2008.- 14 mart.- S. 7.

20.  Həmidə. Almaniyada Azərbaycan ili //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 3.

21.  Həsənqızı E. Fərqi görməmək olmur: [Ağdam rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Şahin Qasımov ilə söhbət] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 60-62.

22.  *Xavər Vəkilovanın 90 illik yubileyi qeyd edilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 14 mart.- S. 7.

23.  İqbal. Mədəni irsimizin qorunmasına xüsusi önəm verilir: Bu məqsədlə Neftçala rayonunda bir çox tədbirlər həyata keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 7 mart.- S. 5.

24.  *İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarını təbrik etdi: [8 mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə] //Ədalət.- 2008.- 8 mart.- S. 2.

25.   *İSESKO-un qərargahında Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilmişdir: [Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində] //Xalq qəzeti.- 2008.- 6 mart.- S. 3; Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 2; Səs.- 2008.- 5 mart.- S. 12.

26.  “Kitab mənə tək necə yazmağı öyrədib”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Şöbə müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Bəhmənli iıə söhbət] //525-ci qəzet.- 23 fevral.- S. 16-17.

27.  *Komi respublikasında Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir //Respublika.- 2008.- 21 mart.- S. 7.

28.  Qaliboğlu E. “Mədəniyyət xaosdan nizama aparan bir yoldur”: [Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədovla söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 mart.- S. 14.

29.  *Qasımlı İ. “Əgər diplomatın çalışdığı ölkənin mədəniyyətini yaxından öyrənmək marağı yoxdursa, o, heç diplomat olmamalıdır”: [ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ənn Dersi ilə söhbət] //525-ci qəzet.- 2008.- 8 mart.- S. 8.

30.  *Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına üzvülük üçün təhsil, elm və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış QHT qrupundan 3 namizəd seçilmişdir: [Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 13 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq AMEA-nın rəyasət heyətinin iclas zalında keçirilmiş növbəti yığıncaqda] //Azərbaycan.- 2008.-     16 mart.- S. 11; Xalq qəzeti.- 2008.- 16 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 18 mart.- S. 5; Respublika.- 2008.- 16 mart.- S. 7.

31.  *Ouliyev İ. “Yaradıcı birliklərə yardım etməyin yolunu tapacağıq”: Nizami Cəfərov: “Yaradıcı şəxslər və yaradıcı birliklər haqqında” qanunun qəbul olunacağına inanır: [Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri daimi Komissiyasının sədri ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.-     20 mart.- S. 10.

32.  Qurbanov F. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin sinergetik öyrənilməsi //Xəzər.- 2008.- 1 mart.- S. 14.

33.  *Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri başa çatıb //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.-S. 3.

34.  *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsis etdiyi “Zirvə-2007” mükafatı təqdim edilmişdir: [Mükafat Xalq artisti, dirijor Rauf Abdullayevə, Xalq rəssamı Natiq Əliyevə, “Muğam müsabiqəsi-2007”nin qalibi Elməddin İbrahimova və muğam ustası, Xalq artisti Alim Qasımova təqdim olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 20 mart.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 1.

35.  Məmmədəliyeva S. Azərbaycan qadını mədəniyyət və incəsənət aləmində //Respublika.- 2008.- 8 mart.- S. 4.

36.  Mingəçevirdən 18 yaş böyük insan: Bu kişinin adı İdris, soyadı Məmmədov, işi-peşəsi mədəniyyət...: [Mingəçevir çəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-   20 mart.- S. 10.

37.  Nizamiqızı H. Mədəniyyətimizin növbəti təntənəsi: [Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində-İSESKO-nun Baş qərargahında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 3.

38.   “Pəncərə”nin işıqları: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsis etdiyi eyni adlı dərginin 2-ci sayı haqqında] //Xəzər.- 2008.- 15 mart.- S. 17.

39.  Rəvan. “Şou-biznesi bir qanunla nizamlamaq mümkün deyil”: Nizami Cəfərov: “Parlamentdə “Mədəniyyət haqqında” qanuna dəyişikliklər edilən zaman şou biznes məsələsinə də toxunulacaq” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 mart.- S. 8.

40.  *Sarıyeva İ. Əbülfəs Qarayev arxeoloji abidələrin satılması faktlarına aydınlıq gətirdi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm nazirinin jurnalistlərlə mətbuat konfransı] //Bakı xəbər.- 2008.- 15-16 fevral.- S. 16.

41.  Seyidov H. Naxçıvan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi rayonlarda zona müşavirəsi keçırib: [Sədərək, Şərur, Gəngərli] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 4 mart.- S. 7.

42.  “Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası haqqında //Simurq.- 2008.- № 1.- S. 78-79.

43.  *Şirinov E. Kulinarlarımızın Malta səfəri uğurlu olub: Komanda ölkəmizə medallarla qayıdıb //Təzadlar.- 2008.- 12-18 mart.-  S. 10.

44.  *Təranə. Əbülfəs Qarayevdən Britaniya şirkətlərinə xəbərdarlıq: Nazir işğal olunmuş ərazilərə səyahətlərin təşkilini yolverilməz hesab edir //Kaspi.- 2008.- 4 mart.- S. 22; Ekspress.- 2008.- 4 mart.-  S. 11.

45.  *Turanə. Mədəniyyət işçilərinin “Zirvə”si: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi teatr, musiqi, təsviri sənət və kino sahəsində eyni adlı mükafat təsis edib] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 mart.- S. 8.

46.  Yaqubzadə M. Mədəni irsin təbliği üzrə qrant sazişi imzalanmışdır: [ABŞ-ın Smitsonian İnstitutu ilə] //Xalq qəzeti.- 2008.-     19 mart.- S. 8.

47.  Yusifova S. Azərbaycan mədəni irsin qorunmasında İngiltərə təcrübəsindən bəhrələnəcək: Əbülfəs Qarayev: “Dövlətimiz Avropa ilə İslam dünyası arasında mədəni körpü rolunu oynamaq üçün yeni imkanlar qazanmaqdadır” //525-ci qəzet.- 2008.- 15 mart.- S. 25.

48.  Yusifova S. Yurdumun qərb qapısı: [Balakən rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin yeni tədbirlər planı haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 37-38.

 

Novruz bayramı

 

49.  *Əliyev İ. Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik //Azərbaycan.- 2008.- 20 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 mart.- S. 1; Respublika.- 2008.- 20 mart.- S. 1.

50.  Müstəqil Azərbaycan daim irəliyə, rifaha doğru gedəcəkdir: Bakıda Novruz bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi //Azərbaycan.- 2008.- 21 mart.-    S. 1-3; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 mart.- S. 1-3; Respublika.- 2008.- 21 mart.- S. 1-3.

__________

 

51.  Ataşova G. “Beynəlxalq Novruz Festivalı Azərbaycanda - 2008”: Bahar bayramını dünyada tanıtmaq məqsədi daşıyır //Olaylar.- 2008.- 19 mart.- S. 8.

52.  Bakıda təntənəli Novruz şənliyi keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 3.

53.  Heydərova Ü. Zamanın yadigarı //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 14-21.

54.  *Həmidoğlu A. Muğam parkında Novruz şənliyi //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 mart.- S. 5.

55.  *Qaliboğlu E. Yurdumuza Novruz gəlir //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 20 mart.- S. 11.

56.  Məhəmmədoğlu Ş. Novruz, milli ənənə və mentalitet //Olaylar.- 2008.- 20-31 mart.- S. 5.

57.  Nərmin. Xalça Muzeyinin “Novruz çələngi” //Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S. 10; Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 1.

58.  *Novruz bayramı münasibətilə Milli parkda konsert və atəşfəşanlıq //Azərbaycan.- 2008.- 21 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 mart.- S. 5; Respublika.- 2008.- 21 mart.- S. 6.

59.  Nüşabə. Bakı sakinləri Novruzu daha fərqli qarşıladı: Teatrlarımız tamaşaçılara bir-birindən fərqli tamaşalar təqdim ediblər //Palitra.- 2008.- 30 mart.- S. 11.

60.  Nüşabə. “Novruz-2008” yaradıcılıq müsabiqəsi başa çatdı: [Tofiq İsmayılov adına “Uşaq Dünyası” Rəsm Qalereyasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrin yaradıcılıq müsabiqəsi] //Palitra.- 2008.- 18 mart.- S. 12.

61.  Rəşidqızı Ə. Qurbanlı T. Bakı bayram əhval-ruhiyyəsindədir: Atəşgahdan gətirilən odla Qız Qalasındakı bayram tonqalı alovlandırıldı //Səs.- 2008.- 19 mart.- S. 8.

62.  Tağızadə Ş. Milli kino həftəsi: [İqtisad Universitetində bayrama həsr olunmuş silsilə tədbirlər] //Bakı.- 2008.- 20-26 mart.-   S. 3.

63.  Tünzalə. Novruz bayramı sərgilərdə: [Qız Qalasının yaxınlığındakı Karvansara meydanında “Qədimdən qalma təsviri sənət nümunələri” adlı sərgi] //Xəzər.- 2008.- 20 mart.- S. 13.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

64.  Aslan Q. Dostluq konserti: [Kiyev şəhərində] //Respublika.- 2008.- 7 mart.- S. 8.

65.  Ayxan. Robert Palmer Bakıdadır: Qonaq payızda Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan Avropa Şurası Mədəniyyət Nazirləri Konfransı ilə bağlı müzakirələr aparıb: [Avropa Şurasının Mədəniyyət, Mədəni və Təbii İrs Məsələləri üzrə direktoru] //Ekspress.- 2008.-     12 mart.- S. 11.

66.  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məşhur Fransa müğənnisi Patrisiya Kaasın konsertində olmuşdur: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 mart.- S. 2; Respublika.- 2008.- 20 mart.- S. 2.

67.  “Battery Dance” qrupu Xoreoqrafiya Məktəbində ustad dərsləri keçib //Palitra.- 2008.- 12 mart.- S. 16.

68.  Əsədova G. Fransız aktrisa fiziki teatrdan master-klass keçib: Maya Biel: “Fiziki teatrın əsasını ifadəli bədən hərəkətləri təşkil edir //Paritet.- 2008.- 15-17 mart.- S. 16.

69.  Günay. “Azərbaycanın milli musiqisi ilə yunan musiqisi  arasında bir çox bənzərliklər var”: Kalomira Sarantis Bakıda konsert vermək istəyir: [Ölkəmizdə qonaq olan Yunanıstanı “Avraviziya-2008”də təmsil edəcək müğənni ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 31 mart.- S. 16.

70.  Günay. “İstərdim ki, respublikamızda da Höte adına institut olsun”: “Kapelhaus” Almaniya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafı üçün yeni layihələr həyata keçirmək istəyir: [“Kapelhaus”un icraçı direktoru Zəhra Alıyeva ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 6-7 mart.-    S. 12.

71.  *İlqar L. “Batteru Dance” Musiqili Komediya Teatrında çıxış etdi: Rəqqas Şon Skantlberi: “Tamaşaçı alqışları bütün yorğunluğumuzu unutdurdu” //Yeni Müsavat.- 2008.- 14 mart.- S. 13.

72.  Niftəliyev E. Berlində “Arşın mal alan” tamaşası göstərilib //Palitra.- 2008.- 30 mart.- S. 15; Səs.- 2008.- 30 mart.- S. 12.

73.  Orxan. Almaniyalı cazmenlər Gəncədə konsert verib: [“Lionel hass trio” qrupu] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 4

74.  Şamilqızı Ü. Amerikalı muğam ustası Cefri Bakıdadır: [Bakı Slavyan Universitetində Amerika Muğam Cəmiyyətinin rəhbəri Cefri Verbaxın çıxışı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 19 mart.- S. 13; Səs.- 2008.- 20 mart.- S. 15.

75.  *Tofiq. Azərbaycan və Norveç muzeylərinin əlaqələri: [Bakıda “Azərbaycan və Norveç muzeyləri arasında əlaqələr” adlı layihənin açılış mərasimi] //Bakı.- 2008.- 5-11 mart.- S. 3.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

76.  *Xeyriyyəçilik fəaliyyəti insanlara məhəbbətdən, bəşəri dəyərlərə hörmətdən doğmalıdır: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın AzərTAc-a müsahibəsi //Azərbaycan.- 2008.- 20 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 mart.- S. 3; Respublika.- 2008.- 20 mart.- S. 3; Səs.- 2008.- 20 mart.- S. 2-4; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 20 mart.- S. 4-5.

77.  Məhərrəmov A. Heydər Əliyev Fondu çoxşahəli fəaliyyəti ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin etibarlı hamisinə çevrilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 8 mart.- S. 5.

 

KİTABXANA İŞİ

 

78.  Ч 73

A 99   Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında.- B.: “Nurlar” Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2007.- 820 s.

__________

 

79.  *Əfəndiyeva A. Şərqin hikmət kitabı: [Qax rayonunun C.Cabbarlı adına Mərkəzi Kitabxanasında “Qabusnamə” kitabının müzakirəsi] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 36.

80.  *İsayev O. Almaniya hökuməti AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına 5 min avro dəyərində ədəbiyyat hədiyyə etmişdir //Kredo.- 2008.- 15 mart.- S. 12.

81.  *Quliyeva A. Milli Kitabxanada “Maraqlı insanlarla görüş” olacaq: Rəhbərlik kitabxananın işini təkmilləşdirmək üçün yeni layihələr üzərində çalışır: [Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] // 525-ci qəzet.- 2008.- 8 mart.- S. 25.

82.  *Quliyeva Z. Zəngin insan: O bunu kitabxanada və kitablardan qazanıb: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Kitabsaxlayıcı şöbəsinin müdiri Xuraman İsmayılova haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 8 mart.- S. 8.

83.  Mehriban. Çox mütaliə etmək kamilliyə aparır: Maksim Qorki adına Mərkəzi Səyyar Kitabxana Fondunun oxucu auditoriyası fərqlidir //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 7.

84. *Milli Kitabxana Avropa Elektron Kitabxanasına üzv olur: Dünya Azərbaycan oxucularının üzünə açılacaq: [Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] //Paritet.- 2008.- 20-30 mart.-  S. 10; Olaylar.- 2008.- 20-31 mart.- S.16.

85.  *Milli Kitabxanada yeni iki guşə açılıb: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] //Səs.- 2008.- 19 mart.- S. 12.

86.  Mirzəliyev C. Kitablara maraq artırılmalıdır: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının direktoru Tahir Sadıqov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 4.

87.  Nüşabə. Oxucular kütləvi kitabxanadan necə faydalanır?: Sahil qəsəbəsindəki kitabxanada oxucuların sayı azalmayıb: [Qaradağ rayonunun Kütləvi Kitabxanasının rəhbəri Ulduz Heybətovanın məlumatı] //Palitra.- 2008.- 5 mart.- S. 12.

88.  Prezident Kitabxanası azərbaycanlıların deportasiyasına dair materiallar əsasında elektron resurs hazırlamışdır //Azərbaycan.- 2008.- 31 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 31 mart.- S. 2; Respublika.- 2008.- 31 mart.- S. 2.

89.  Prezident Kitabxanasının fondu yeni Rusiya nəşrləri ilə zənginləşmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 7; Respublika.- 2008.- 19 mart.- S. 4.

90.  *Səfərov İ. Azərbaycan elminə xidmətin bariz nümunəsi: [AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin “Müasir Azərbaycanda elmi informasiya təminatı və kitabxanalar” adlı monaqrafiyası haqqında] //Respublika.- 2008.- 14 mart.-   S. 12.

91.  Səfərov İ. Elmi və mədəni əlaqələrin parlaq təzahürü: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin, Alman Tədqiqat Mərkəzi və Höte İnstitutunun birgə elan etdiyi “İnsanlar və kitablar” layihəsi] //Respublika.- 2008.- 2 mart.- S. 5.

 

Bax: 135

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

92.  Ч 11 (0)

 М 45    Mədəniyyət üzrə veb-saytlar üçün keyfiyyət prinsipləri. Təlimat.- B.:  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2007.- 86 s.

___________

 

93.  Aliyə. Reklamlar… Reklamlar: [Azərbaycanda reklam işinin təşkili və vəziyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 9.

94.  *“Elektron hüquqa giriş” kitabı Azərbaycanda informasiya hüququ ilə bağlı nəşr edilmiş ilk elmi əsərlərdən biridir: [“Hyatt Regency” mehmanxanasında hüquq elmləri namizədi Rəşad Əzizovun eyni adlı kitabının təqdimatı  ] //Azərbaycan.- 2008.- 16 mart.- S. 11; Respublika.- 2008.- 16 mart.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 31 mart.- S.5.

95.  *Regionlarda reklam inkişaf mərhələsindədir: [“Kann Şirləri Beynəlxalq Reklam Festivalı”nın Azərbaycan nümayəndəsi, Ümumdünya Reklamçılar Assosiasiyasının üzvü, Türkdilli Ölkələrin Beynəlxalq Araşdırmaları Elmlər Akademiyasının fəxri doktoru, professor Cahid Həsənovla müsahibə] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 mart.-     S. 4.

96.  *88 il əvvəl, 1920-ci il martın 1-də Azərbaycanın ilk informasiya agentliyi – AzərTAc fəaliyyətə başlamışdır //Respublika.- 2008.- 1 mart.- S. 6.

  


 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

97.  Bayramlı E. Milli Park milli sərvətimizdir: 100 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Dənizkənarı Milli Parkdan reportaj //Səs.- 2008.- 5 mart.- S. 13.

98.  Hüseynli L. Dənizkənarı Milli Biznes-Park:  Gələn il 100 yaşı tamam olacaq bulvardan reportaj //Ekspress.- 2008.- 8-11 mart.- S. 18.

99.  Telmanqızı A. Bir günün tarixçəsi: [1920-ci ildə yaradılan “Əli Bayramov adına Qadın klubu” haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 34-39.

 

Bax: 54

 

MUZEY İŞİ

 

100.    Allahverdiyeva A. Muzey xalqın sərvətidir: Gədəbəy: [Rayonun Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 65.

101.    *Bakıda neft muzeyi yaradılmasının konseptual planı müzakirə edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 30 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 mart.- S. 3.

102.    4300 “cırtdan”ın evi: Miniatür Kitab Muzeyində tamaşaya qoyulmuş kitablardan ən kiçiyinin ölçüləri 2x2 mm-dir //Reytinq.- 2008.- 30 mart.- S. 15.

103.    Əkbərova Ş. Şöhrət Muzeyi: [Xaçmaz rayon Döyüş Şöhrəti Muzeyinin direktoru Böyükağa Məmmədov ilə söhbət] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 32.

104.    *Əzim Əzimzadənin ev-muzeyinin 40 illik yubileyi: Həmin gün 60 karikatura əsəri təqdim olunacaq //Səs.- 2008.- 13 mart.-  S. 12.

105.    Muzeyin 4 zalında yeni ekspozisiyanın qurulması nəzərdə tutulub: Qapalı saxlanılmış və müstəqillik dövründə bərpa olunan nümunələr ev-muzeyində sərgilənəcək: [Nəriman Nərimanovun ev-muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovanın məlumatı] //Səs.- 2008.- 13 mart.- S. 12.

106.    Turanə. İncəsənət Muzeyində 31 Mart şəhidləri anıldı //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 30 mart.- S. 7.

 

Bax: 46

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

107.    “Abidə qoruqlarının nümunəvi Əsasnaməsi” təsdiq edilib //Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S. 3; Zaman.- 2008.- 20-29 mart.- S. 2.

108.    Aygün. Ermənilər Ağdam məscidini tövləyə çevirib: İşğal olunan ərazilərdə yüzlərlə abidə dağıdılıb: [BMM-də “İşğal olunmuş ərazilərdə məhv edilən islam abidələri” mövzusunda elmi-təcrübi konfrans] //Olaylar.- 2008.- 15-17 mart.- S. 11; Bakı zaman.- 2008.- 15-16 mart.- S. 14.

109.    Elnur. Bakının məscid problemi: Paytaxtda cəmi 20 məscid var ki, bu da tələbatı ödəmir //Həftə içi.- 2008.- 13. mart.- S. 1;3.

110.    Fərəməzov Ş. “Cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri” kitabı nəşr edilib: [Müəllifi Əfqan Şərif olan eyni adlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 5.

111.    *Hilalqızı S. Misir ehramlarından daha qiymətli İçərişəhər: İçərişəhərin meri Kamran İmanov: “Bura bəşəri dəyərlər mərkəzinə çevriləcək” //Yeni Müsavat.- 2008.- 5 mart.- S. 12.

112.    Hümbətov A. Milli-mənəvi dəyərlərə dövlət qayğısı: Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın tarixi abidələrin qorunması sahəsində qətiyyətli addımları hər bir vətəndaş üçün nümunə olmalıdır: [“İçərişəhər” Tarix-Memarlıq Qoruğunda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq] //Səs.- 2008.- 13 mart.- S. 4.

113.    İçərişəhər ərazisində yerləşən abidələr abadlaşdırılır: Bu məqsədlə 5 milyon manat vəsait ayrılıb //Səs.- 2008.- 7 mart.- S. 12; Hürriyyət.- 2008.- 7 mart.- S. 10.

114.    Mehparə. Atəşgah və İndira Qandi: Suraxanıdakı bu tarixi abidə Hindistanın baş nazirinin təşəbbüsü ilə bərpa edilib //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 7.

115.    Məmmədova N. Atəşgah: Atəşgahla Bakı karvansaralarının memarlıq üslubu eynidir: Suraxanıdakı bu tarixi abidə İndira Qandinin təşəbbüsü ilə bərpa edilib //Bakı zaman.- 2008.- 1-2 mart.- S. 12.

116.    Sarıyeva İ; Kərimova A. 500 il tarixi olan Şirvanşahlar sarayı “yevrostil” (?) təmir olunub: Yalnız məscid “yevrostil” təmir təhlükəsindən yaxa qurtara bilib: [Sarayın direktoru Rəna Rzayevanın söhbəti] //Bakı xəbər.- 2008.- 31 mart.- S. 12.

117.    Sultanova M. Şirvanşahlar saray kompleksi //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 6.

118.    Süleyman. Mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması: Avropa Şurasının Bakıda keçiriləcək toplantısında müzakirə olunacaq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin jurnalistlərlə mətbuat konfransı] //Olaylar.- 2008.- 15-17 mart.- S. 6.

119.    Şamilqızı Ü. İşğal olunmuş ərazilərdə islam abidələri dağıdılır: [BMM-də eyni adlı elmi-praktiki konfrans] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 mart.- S. 6.

120.    Şəkidə tarixi abidələrin vəziyyətilə bağlı monitorinq keçirilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 mart.- S. 14.

 

Bax: 166

 

TURİZM

 

121.    Abdullayeva F. Azərbaycan turizmi Almaniyada təbliğ edildi: Səbinə Kərimova: “Artıq turizm ölkəsi olaraq tanınma mərhələsini keçmişik”: [Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilən “İTB Berlin” beynəlxalq turizm sərgisində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 7.

122.    Abdullayeva F. Azərbaycanda beynəlxalq turizm marşrutları yaradılır: Mahir Qəhrəmanov: “Məqsədimiz bütün bölgələrimizdə turizmin proporsional inkişafına nail olmaqdır”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Daxili Turizmin İnkişafı sektorunun müdiri ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 9.

123.    Ağayev İ. “Səyahətlər və turizm” beynəlxalq sərgisində nələr müşahidə etdik?: [Moskva şəhərində keçirilən eyni adlı sərgi haqqında] //Palitra.- 2008.- 30 mart.- S. 10.

124.    *Akif A. “Azərbaycan turistlər üçün təhlükəsiz ölkələr siyahısındadır”: Mədəniyyət və Turizm naziri gələn il ölkəyə turist axınının gözlənildiyini söyləyir //Ayna.- 2008.- 15 mart.- S. 11; Həftə içi.- 2008.- 15-17 mart.- S. 5; Kaspi.- 2008.- 15-17 mart.- S. 9.

125.    Cəfərov C. Gələcəyin astanasında: [Turizmin inkişafı haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S.16-20.

126. *Hacızadə A. Azərbaycan “İnturmarket-2008” beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunmuşdur: [Moskvada “Krokus Ekspo” sərgi kompleksində] //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 7.

127.    *Mükərrəmoğlu M. “İTB Berlin” Beynəlxalq turizm sərgisi: Almaniyada Azərbaycan ili: [Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi böyük nümayəndə heyəti ilə sərgidə iştirak edib] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 mart.- S. 6; Həftə içi.- 2008.- 8-11 mart.- S. 8; Səs.- 2008.- 8 mart.- S. 12.

128.    Həsənqızı E. Dünyanı dolaşarkən: [Masallı rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümovanın mədəniyyət sahəsindəki uğurları haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.-S. 33-34.

129.    Nigar. Azərbaycanda qeyri-adi otel: [“Narrem Archtects” şirkəti  “Full Moon Risinq” və “Caspian Plus”un otel layihələri üçün yeni planları] //Palitra.- 2008.- 7 mart.- S. 15.

130.    Sevil. Turizm informasiya mərkəzlərinin əhəmiyyəti: Sayta daxil ol, istirahət bazaları haqda məlumat al //Həftə içi.- 2008.- 1-3 mart.- S. 5.

131.    *Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanın mehmanxana biznesinə sərmayə qoymaq niyyətindədir //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 mart.- S. 2; Respublika.- 2008.- 19 mart.- S. 3.

132.    Təranə. Müasir dağ-idman turizm kompleksi: Qusarda tikintiyə hazırlıq işləri intensivləşib //Kaspi.- 2008.- 31 mart.- S. 2.

133.    *Tofiq İbrahimov, Qəbələ rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı: “Turizm və kənd təsərrüfatı Qəbələnin vizit kartıdır” //Azərbaycan.- 2008.- 1 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 3; Respublika.- 2008.- 1 mart.- S. 3.

 

İNCƏSƏNƏT

 

134.    Fərəcov S. İncəsənət: Onun həyat meyarı: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin işçisi İmruzə xanım haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 13.

 

RƏNGKARLIQ

 

135.    *“Heydər Əliyevin şah əsəri - Müstəqil Azərbaycan” rəsm müsabiqəsi: [Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında] //Səs.- 2008.- 19 mart.- S. 12.

136.    Qiyas Ə., Quliyev R. Tarixi filmlərin unudulmaz rəssamı: [Nadir Zeynalov haqqında] //Üç nöqtə.- 2008.- 31 mart.- S. 11.

137.    *Mirzəbəyli İ. Palitrası Azərbaycan təbiəti rəngində olan bahar sənətkarı: H.Nəzərli-85 //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 mart.- S. 6.

138.    *10 rəssamın 40-a yaxın əsəri nümayiş olunur: [“Azərbaycan Dünyası” Qalereyasında “Göyərçin” jurnalının 50 illiyinə həsr olunmuş bədii sərgi] //Səs.- 2008.- 14 mart.- S. 12.

139.    Rövşən A. Aydan Səlimxanova: “Mən Aydan gəlməmişəm, mən Ayın danındanam”…: [S.Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunun 10 yaşlı rəssamı ilə söhbət] //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 78-81.

140.    Səbzəli L. Manafova Sara: Dünyanı Gözəllik xilas edəcək…bir də Sevgi…: [Xalq rəssamı haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 22-33.

141.    Şıxalıoğlu Q. “Yaxşı sənət əsərinin nə zamanı, nə də məkanı olur”: [Sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 6.

142.    Tapdıq G. “Milli elementlərə də müasirlik gətirəcəyəm”: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında Ayan Mahmudovanın fərdi sərgisi] //Zaman.- 2008.- 30 mart.- S. 12.

143.    Təranə. Bir çərçivəyə yerləşməyən adam: [Rəssam İsmayıl Məmmədov ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 15-17 mart.- S. 13.

144.    *Ülvi A. Ovqatımızın Səttar səhifəsi:  Səttar Bəhlulzadə-100 //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 7.

145.    Yunis N. Azərbaycanın ilk sürrealist rəssamı: [Azərbaycan Respublikası Rəssamlar İttifaqının üzvü Kərim Cəlal haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 7.

 

Bax: 104

 

Xalq rəssamı Asəf Cəfərov-80

 

146.    Asəf Cəfərovun xatirə sərgisi: Muzey Mərkəzində açılıb: [Xalq rəssamı] //Olaylar.- 2008.- 18 mart.- S. 16.

147.    Xalq rəssamı Asəf Cəfərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi: [Muzey Mərkəzində] //Səs.- 2008.- 19 mart.- S. 12.

 

İbrahim Zeynalovun vəfatı münasibətilə

 

148.    *İbrahim İsmayıl oğlu Zeynalov: [Nekroloq] //Azərbaycan.- 2008.- 7 mart.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 7 mart.- S. 4; Respublika.- 2008.- 7 mart.- S. 4.

149.    Son mənzilə: [Respublikanın tanınmış heykəltaraşı, Dövlət mükafatları laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq rəssamı İbrahim İsmayıl oğlu] //Azərbaycan.- 2008.- 7 mart.- S. 4; Respublika.- 2008.- 7 mart.- S. 4.

 


 

Maral Rəhmanzadənin vəfatı münasibətilə

 

150.    *Maral Yusif qızı Rəhmanzadə: [Nekroloq] //Azərbaycan.- 2008.- 18 mart.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 18 mart.- S. 3; Respublika.- 2008.- 18 mart.- S. 2.

151.    Səbinə. Böyük sənətkar itkisi //Mədəniyyət.- 2008.-20 mart.- S. 2; 525-ci qəzet.-  2008.-18 mart.- S. 7.

152.    *Son mənzilə: [Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Maral Yusif qızı Rəhmanzadə R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrından yola salınmışdır] //Azərbaycan.- 2008.- 18 mart.- S. 5: Xalq qəzeti.- 2008.-   18 mart.- S 3; Respublika.- 2008.- 18 mart.- S. 2; Ekspeass.- 2008.-   18 mart.- S. 10; Mərkəz.- 2008.- 18 mart.- S. 11; Təzadlar.- 2008.-    18 mart.- S. 13.

 

DEKORATİV  TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

153.    Göyyalı X. Ağacı danışdıran insan: [Rəssam-xəttat Seyfəddin Məmmədəliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.-S. 14.

154.    Günay. El sənətkarlarının əl işləri sərgiləndi: [Qız qalası”nın ətrafında “Xalqımızın tətbiqi sənətini qoruyaq”! adlı satış sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S. 11; Zaman.- 2008.- 20-29 mart.- S. 2.

155.    *Qaliboğlu E. “Azərbaycan xalçasının dünyada analoqu yoxdur”: Aydın Rəcəbov: “Dünyanın müxtəlif ölkələrindəki Azərbaycan xalçalarının dəqiq kataloqlaşdırılması zəruridir” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 mart.- S. 14.

156.    Qiymətli maddi mədəniyyət abidələri: Xalq sənəti //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 14-20 mart.- S. 5. (davamı var)

157.    *Naxçıvanda əl işlərindən ibarət sərgi: [MR Rəssamlar Birliyinin B.Kəngərli adına Sərgi Salonunda ahıl və əlil vətəndaşların əl işlərindən ibarət sərgi] //Palitra.- 2008.- 12 mart.- S. 2.

158.    *Seyidov T. “Daşkəsəmən” xalçası Azərbaycana məxsusdur: Bu fakt Kiyev şəhərində ermənilərə sübut edilib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 2 mart.- S. 5.

159.    Sultanova M. “Daşlar mənim üçün danışan möcüzələrdir”: Yaşadığı böyük dünyanı kiçik çay daşları üzərinə köçürən Ədalət Elman öz sənətinin fanatıdır //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 5.

160.    Zeynalova R., Aslanova A. El sənətini ellərə yayanlar: [Ağacoyma ustası Seyfəddin Məmmədəliyev və qədim milli musiqi alətlərinin bərpası ilə məşğul olan Məcnun Kərimov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 3.

 

QRAFİKA

 

161.    *Rəsul G. İstanbulda karikaturaçılarımızın əsərləri sərgilənib: [Karikatura Muzeyində “Azərbaycan karikaturu dünən və bu gün” adlı sərgidə Bayram Hacızadənin əsərlərinin nümayişi] //Zaman.- 2008.- 6-7 mart.- S. 13.

162.    Sabutay. Karikatura sənəti dünəndən bu günə //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 13.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

163.    *Akifqızı Ş. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetində “Xocalı: unudulmamalı faciə” adlı fotosərgi keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 4; Respublika.- 2008.- 1 mart.- S. 4; İki sahil.- 2008.- 1 mart.- S. 6.

164.    *AzərtTAc-ın fotomüxbiri beynəlxalq müsabiqədə növbəti dəfə qələbə qazanmışdır: [İlqar Cəfərovun işləri Moskvada Dövlət Darvin Muzeyinin təşkil etdiyi “Analıq” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur] //Respublika.- 2008.- 7 mart.- S. 8.

165.    Əsədova G. Yuxuları lentin yaddaşına köçürən Hüseynovlar: [Fotoqraf Könül və Nüseyn] //Paritet.- 2008.- 4-5 mart.-    S. 16.

166.    *Ottava Universitetində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilər tərəfindən dağıdılmış mədəni irs və qədim abidələrin fotosərgisi açılmışdır //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 mart.- S. 5; Bizim yol.- 2008.- 28 mart.- S. 13; Palitra.- 2008.- 30 mart.- S. 7.

167.    *Səbinə. “Əsrlərdən qalan gözəllik”: [Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda Naina İbrahimova, Asiyat Fətullayeva və Fazilə Rəcəbovanın foto sərgisi] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 2.

168.    *Vaqifqızı S. Müharibədən çəkmiş fotoqraf-döyüşçü: Savaşın dəhşətlərinin fotolentə alan Əlövsət Qasımov şəhidlərin son məktublarını hələ də özündə saxlayır //Gün.- 2008.- 4 mart.- S. 12.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

169.    Çingizqızı G. İsti daş: [Heykəltaraş Tokay Məmmədov və Ömər Eldarovun yaratdığı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov obrazı haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 14-15.

170.    Xanlar şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xanlar rayonuna gəlmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 5 mart.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 5 mart.- S. 4; Respublika.- 2008.- 5 mart.- S. 3.

171.    Xanlar şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi: Azərbaycan hər cəhətdən güclü ölkədir və gələcəkdə daha da güc-lənəcəkdir //Azərbaycan.- 2008.- 5 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.-     5 mart.- S. 1; Respublika.- 2008.- 5 mart.- S. 1.

172.    Sadıqov S. Tokay Məmmədov: Qadına ithaf //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 82-89.

 

Bax: 148, 149

 

MODA VƏ DİZAYN

 

173.    *Bakıda 2-ci Azərbaycan beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi açılmışdır: [“Avropa” mehmanxanasında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 6; Üç nöqtə.- 2008.- 19 mart.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 10; Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 2.

174.    Fuad. İstedad sorağında: [Respublika İncəsənət Gimnaziyasının 9-cu sinif şagirdi, modelyer-dizayner ixtisası üzrə təhsil alan Fatimə Cabbarlı haqqında] //Paritet.- 2008.- 15-17 mart.- S. 16.

175.    Kərimli G. 2008-ci ilin dəb yenilikləri…: Xəyalə Hüseynova: “70-ci illərin dəbi yenə də aktual olacaq”  //Üç nöqtə.- 2008.- 8 mart.- S. 17.

176.     Moda sərgisi açıldı: [“Qrand-Avropa” otelində Beynəlxalq Moda və Aksessuarlar sərgisi //Gün.- 2008.- 19 mart.- S. 13.]

177.    *Təranə. “Hər kəsin fərdi geyim tərzi olmalıdır”: Leyla Süleymanova, modelyer: “Moda hələ son sözünü deməyib” //Kaspi.- 2008.- 8-11 mart.- S. 22- 23.

 

KİNO

 

178.    Anar “Cavid ömrü”nü çox uğurlu film hesab edir: [Yazıçı ilə müsahibə] //Paritet.- 2008.- 6-7 mart.- S. 14.

179.    Ataşova G. “Qarabağ qadınları” sənədli filmi: TKT-nin Bakı təmsilçiliyi hazırlayıb: [Qarabağ müharibəsində cəbhədə döyüşən qadınlar haqqında rejissor Rəşid Dəmirtaşın eyni adlı filmi] //Olaylar.- 2008.- 20-31 mart.- S. 70-71.

180.    Aydın Kazımzadə: Kinonun qəribə-qəribə işləri //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 70-71.

181.    Aygün. Mədəniyyət və sivilizasiya: Dünya və Azərbaycan kinosunda eyniliklə müxtəlifliyin təzahürü //Mədəniyyət.- 2008.-  1 mart.- S. 11.

182.    *Babayeva T. Şamil Süleymanov: “Mən heç yuxuda da Abbas Mirzənin üzünə dura bilməzdim”: [Əməkdar artist ilə Fikrət Əliyevin “Hüseyn Cavid” filmi haqqında söhbəti] //Xəzər.- 2008.-    20 mart.- S. 12.

183.    *“Cavid ömrü”: ilk baxış, ilk təəssürat: [Anarın ssenarisi əsasında Ramiz Həsənoğlunun quruluş verdiyi eyni adlı film haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 mart.- S. 6.

184.    “Ev” filmi “İnternational Desinema-Pobre”festivalında: Film 10-a yaxın festivalda Azərbaycanı uğurla təmsil edib: [Rejissor Asif Rüstəmovun quruluşunda] //Səs.- 2008.- 19 mart.- S. 12.

185.    Fehruz. Yeni Azərbaycan kinosu: “Bu meydan bu ekran”ın qalibləri imtahandan necə çıxdı?: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2007-ci ildə élan etdiyi layihədə qalib gəlmiş kinolayihələr haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 8.

186.    Həsənov E. Adıyla doğulan, adını doğruldan sənətkar: [Xalq yazıçısı Anarın ssenarisi əsasında çəkilmiş filmlər və teatrda oynanılan səhnə əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 7 mart.-  S. 3.

187.    İntiqam. Gələcəyin xilaskarı: kinoçəkənlər: “Bəyin oğurlanması” filmi üzərinə: [Rejissor Vaqif Mustafayevin eyni adlı filmi haqqında] //Bizim yol.- 2008.- 28 mart.- S. 13.

188.    Kamal S. Bir daha İran filmləri barədə //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 10.

189.    Qaliboğlu M. Ömrün 70-ci baharı: [Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, nasiri, publisist, ssenaristi Anar haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 mart.- S. 6.

190.    Qiyas Ə. Aktrisanın parlaq gözləri: [“Bəxtiyar” kinofilmindəki Gülzar xala rolunun ifaçısı Münəvvər Kələntərli haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 18 mart.- S. 7.

191.    Məlahət. “Cavidin həyatı yüzdə yüz faktlara söykənməklə yazılıb”: Mehriban Ələkbərzadə: “Anar müəllim bundan sonra yazmasa da Azərbaycan ədəbiyyatında Anar kimi qalacaq” //Şərq.- 2008.- 14 mart.- S. 10.

192.    Nərmin. Bu meydan, bu ekran: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin həyata keçirtdiyi layihədə gənc rejissorların çəkdiyi filmlər haqqında] //Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S.10.

193.    “Pəri Qala”, “Dərviş” və “Düyün”: Bu meydan, bu ekran müsabiqəsinin qalibi olan filmlər nümayiş etdirilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 15 mart.- S. 11.

194.    Rüstəmli B. “Cavid ömrü” dünya səhnəsinə çıxarılası film deyil: Aydın Kazımzadə: “İstər aktyor oyunu, istərsə də rejissor işi çox zəifdi //Reytinq.- 2008.- 2 mart.- S. 14.

195.    *Samirə. Ələsgər Ələkbərov Otellonu oynamaqdan niyə imtina edib?: [SSRİ Xalq artisti Ələsgər Ələkbərovun nəvəsi, neftçi Nazim Əliyevin babası haqqında müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2008.-  20 mart.- S. 7.

 

Bax: 4, 62, 136, 295, 307

 

Qəmər Salamzadə-100

 

196.    *Azərbaycanın ilk qadın rejissorunun 100 illiyi qeyd olundu: [“İbrus” teatrında] //Səs.- 2008.- 4 mart.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 3.

197.    *Mehdiyev M. Üzə çıxan həqiqətlər: [İlk azərbaycanlı qadın rejissor Qəmər Salamzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.-21 mart.- S. 8.

198.    Məhərrəmova T. Qəmər Salamzadənin ikinci ömrü: O, həyatı, insanları gördüyü kimi çəkirdi //Kaspi.- 2008.- 6 mart.- S. 16.

 

MUSİQİ

 

199.    *Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 mart 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 6 mart.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.-6 mart.- S. 2; Respublika.- 2008.- 6 mart.- S. 1; Paritet.- 2008.-  6-7 mart.- S. 1.

___________

 

200.    Щ 31

 Ə 36   Əhmədov T. Azərbaycan oğluyam: [Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin həyat və yaradıcılığı haqqında].- Bakı, 2007, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 348.

201.    Щ 31

   R  99     Rzayev A. Əli Bayramlı musiqi məktəbi.- B.:

Şirvannəşr, 2006.- 200 s.

__________

 

202.    “Azərbaycana birdəfəlik gəlmişəm”: Sənətçi Yaqub Zurufçunun APA-ya müsahibəsi //Səs.- 2008.- 31 mart.- S. 16; Paritet.- 2008.- 31 mart.- S.11; Mərkəz.- 2008.- 31 mart.- S. 15; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 31 mart.- S. 14: Hürriyyət.- 2008.- 31 mart.- S. 14.

203.    Bağırov A. “Cabbarın, Seyidin, Xanın tapa bilmədiyi cavabı mən bəndə necə tapım?! ”: [Yazıçı Seyran Səxavət ilə muğam haqqında söhbət] //525-ci qəzet.- 2008.- 8 mart.- S. 29.

204.    Bəstəkar Bəhram Nəsibovun xatirə gecəsi keçirilib: [Muğam Teatrında] //İdeal.- 2008.- 8 mart.- S. 16; Reytinq.- 2008.-     8 mart.- S. 14.

205.    *Bill Klinton azərbaycanlı pianoçuya məktub göndərib: [Çingiz Sadıxova] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 5 mart.- S. 8; Səs.- 2008.- 5 mart.- S. 16; Palitra.- 2008.- 5 mart.- S. 15; Ekspress.- 2008.- 5 mart.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 1.

206.    *Bir əsrdən çox yaşı olan musiqi kollecində elmi-nəzəri konfrans: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin 110 illik yubileyi ilə bağlı] //Azərbaycan.- 2008.-   1 mart.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 7.

207.    *Cəfərov Ş. Elməddinin də adı “Qızıl kitab”a yazıldı: [“Muğam-2007” müsabiqəsinin qalibi] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 14 mart.- S. 4.

208.    Cəfərova A. 33 il axdı, getdi…: [Şəmkir Musiqi Məktəbinin müəllimi Şahnaz Kazımova haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 35.

209.    Çəmənli M. Nəğməli xatirələr: [İllər öncə müəllifin müğənni Yavər Kələntərli ilə etdiyi maqnitafon söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 6; Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 6.

210.    *Dünya şöhrətli violonçelçi Mstislav Rostropoviçin doğum günü münasibətilə onun Bakıdakı ev muzeyində tədbir keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 mart.- S. 5.

211.    *Əbədiyyətə köklənən musiqi: Arif Məlikovun arxivində “Məhəbbət əfsanəsi” ilə bağlı 100 mindən çox fotoşəkil, 3 mindən çox resenziya var: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2008.-     8 mart.- S. 7.

212.    Əliyev Ə. Gözəl sənətkar və ustad: [Musiqi alətlərinin mahir ifaçısı Əflaruz Məmmədov haqqında] Ədalət.- 2008.- 16 fevral.- S. 22.

213.    Əzizli Ə., Xələfli Ə.  Barbədin iki ürəyi varmış: Yaxud “axır ortaq etdim telə dərdimi”: [Cəbrayıl musiqi məktəbinin müəllimi Nurəddin Quliyev haqqında] //Kredo.- 2008.- 1 mart.- S. 7.

214.    Heç vaxt ailəni sənətə qurban vermək fikrim olmayıb: [Bəstəkar Nailə Mirməmmədli ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 5-8 mart.- S. 16.

215.    Hüseynov A. Azərbaycanın Xor Kapellası və onun “kapitanı”: [Gülbacı İmanova haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 2 mart.-   S. 5.

216.    “Xalq çalğı alətləri orkestri  üçün əsərlər”: Bəstəkarlar İttifaqının iclasında yeni əsərlər və orkestrlərin repertuarları müzakirə olunub //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 5 mart.- S. 8; Həftə içi.- 2008.-5 mart.- S. 8; İdeal.- 2008.- 5 mart.- S. 15.

217.    Xan Şuşunskinin ölümündən 29 il keçir //Bizim yol.- 2008.- 19 mart.- S. 15; Ədalət.- 2008.- 19 mart.- S. 6.

218.    Kərimova S. Musiqi Kolleci 110 illik yubiley qarşısında: Elmi nəzəri konfrans //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 7 mart.- S. 5.

219.    Qaliboğlu E. “Son nəfəsimədək uşaqlar üçün yazacağam”: [Xalq artisti Oqtay Zülfüqarovla söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 5 mart.- S. 14.

220.    “Qarabağ bülbülləri” yurd həsrətində: [Eyni adlı ansamblın rəhbəri Murad Rzayev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 9.

221.    *Qədirov M. Taleyin nəğmə payı: [Bəstəkar, Xalq artisti Şəfiqə Axundova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 16 mart.- S. 7.

222.    Qənbərli G. Rahat köç: [Xalq artisti İslam Rzayevlə müsahibə] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 27-30.

223.    *Quliyev L. Muğam müsabiqəsinin qalibləri Bərdədə //Azərbaycan.- 2008.- 16 mart.- S. 12; Respublika.- 2008.- 15 mart.-  S. 12.

224.    *Quliyeva Z. Qədirin öz dünyası var: Muğam ustadları: [Qədir Rüstəmov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 21 mart.- S. 6.

225.    *Mehdixanlı T. Milli musiqimizin Qədir zirvəsi: [Xanəndə Qədir Rüstəmov haqqında] //Təzadlar.- 2008.- 12-18 mart.-S. 13.

226.    Məhərrəmova T. Gəncliyini və məlahətini heç vaxt itirməyən səs: [Xalq artisti Şövkət Məmmədova haqqında] //Kaspi.- 2008.- 30 mart.- S. 12.

227.    *Məhərrəmova T. “Şərq müsiqisinin peyğəmbəri”: Cabbar Qaryağdıoğlu həyatını Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr etmişdi //Kaspi.- 2008.- 31 mart.- S. 12.

228.    Millətin faciəsinə, tarixinə yad münasibət…: Xocalı faciəsinin ildönümündə İsraildə konsert verən sənətçilər bundan sonra dövlət tədbirlərinə buraxılmayacaqlar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin incəsənət şöbəsinin müdiri Əliqismət Lalayevin məlumatı] //Səs.- 2008.- 6 mart.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 4; Üç nöqtə.- 2008.- 6 mart.- S. 13; Mərkəz.- 2008.- 6 mart.- S. 11; Yeni Müsavat.- 2008.- 6 mart.- S. 13

229.    Muğamı nə vaxt və necə oxumalı? Mədəniyyətimizin bu nadir incisini hər yetənin oxumasından qorumaq hamımızın borcudur: [Füzuli yaradıcılığının tədqiqatçısı Rəhim Müseyibovla söhbət] //Təzadlar.- 2008.- 18 mart.- S. 12.

230.    “Musiqiçi ali bir sənətdir”: [“Aşıqlar” qrupunun bədii rəhbəri və Əməkdar artist Elxan Şıxəliyevlə müsahibə] //Paralel.- 2008.- 6-7 mart.- S. 15.

231.    *Mükərrəmoğlu M. Təcrübəli bəstəkarın “Bahar nəğməsi”: [Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun İttifaq Mirzəbəylinin sözlərinə yazdığı mahnı] //Xalq  qəzeti.- 2008.- 16 mart.- S. 7; Ekspress.- 2008.- 15-17 mart.- S. 15.

232.    Mütəllimova S. Qadınlar gününə həsr olunmuş bayram tədbirləri: [İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 2.

233.    *Nəsrin K. “Sarı gəlin” ağısının və ağrısının sirri: [Eyni adlı mahnının yaranma tarixi] //Kaspi.- 2008.- 2008.- 19 mart.-  S. 12-13.

234.    Nigar. “Leyli və Məcnun”un sədası uşaq musiqi məktəbindən gəldi: [Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsindəki 4 saylı məktəbdə tədbir] //Kaspi.- 2008.- 6 mart.- S. 16.

235.    Paşazadə Y. Muğam müsabiqələri bölgələrdə musiqi məktəblərinə diqqəti artırıb: [Ağcabədi rayonundakı Xocavənd kənd uşaq musiqi məktəbinin direktoru İbadət Ağayevin fikirləri] //525-ci qəzet.- 2008.- 6 mart.- S. 7.

236.    Polşada Əyyub Quliyevin dirijorluğu ilə keçən konsert uğurlu olmuşdur: [Kelts şəhərində məşhur “Svitokrits” Filarmonik orkestrinin konserti] //Respublika.- 2008.- 13 mart.- S. 11; Səs.- 2008.- 13 mart.- S. 12; İki sahil.- 2008.- 13 mart.- S. 6; İdeal.- 2008.-   13 mart.- S. 16.

237.    *Samirə. Moskva Filarmoniyasının ilk “Müəllif”i: Fərəc Qarayev oldu: [Bəstəkarın musiqisinə həsr olunmuş eyni adlı layihənin ilk konserti] //Həftə içi.- 2008.- 15-17 mart.- S. 8.

238.    *Sevda. “Bizim dövrdə toylara xanəndəni dinləmək üçün gəlirdilər”: Xalq artisti Əlibaba Məmmədov hesab edir ki, toylarda oynamaq və şənlənmək lazımdır, amma dərəcəsində //Kaspi.- 2008.-8-11 mart.- S. 17.

239.    *Sənətkarın ömür yolundan bəhs edən yeni nəşr: [Nazim Kazımovun “Səid Rüstəmov” adlı kitabı] //Səs.- 2008.- 14 mart.- S. 12.

240.    Şıxalıoğlu Q. Sonu görünməyən səs: [Xalq artisti Canəli Əkbərov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 4.

241.    *Şükufə. “Azərbaycanlı maestro”nun möhtəşəm uğuru: [Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin Romanın Müasir İncəsənət Mərkəzində “Al-Kamandjati” musiqili-dram tamaşasının premyerası] //Bakı.- 2008.- 5-11 mart.- S. 3.

242.    Təhmirazqızı S. Alimin muğam aləmi: Musiqi sənəti tariximizdən: [Alim Qasımov haqqında] //Respublika.- 2008.- 18 mart.- S. 6.

243.    Təhmirazqızı S. Görkəmli sənətkar - Ramiz Mustafayev: Musiqi sənəti tariximizdən //Respublika.- 2008.- 2 mart.- S. 7.

244.    Uşaq musiqi məktəbləri: uğurlar, problemlər, təkliflər: [Mədəniyyət qəzetinin redaksiyasında “Dəyirmi masa”] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 8-9.

245.    Yusifli V. Kamillik: Musiqi sənəti tariximizdən: [Respublikanın Əməkdar artisti, gitaraçı Nizami Mirzəyev haqqında] //Respublika.- 2008.- 14 mart.- S. 11.

 

Arif Babayev-70

 

246.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xalq artisti Arif Babayevi qəbul etmişdir: [Azərbaycan muğam sənətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə “İstiqlal” ordenini ona təqdim etmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 1 mart.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 1; Respublika.- 2008.- 1 mart.- S. 1; Kaspi.- 2008.- 1-3 mart.- S. 2; Səs.- 2008.- 1 mart.- S. 2.

247.    *Aydınoğlu T. Muğam dünyasının Arifi: Arif Babayev-70 //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 mart.- S. 6.

248.    *Görkəmli xanəndə Arif Babayevin 70 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir: [Azərbaycan Milli Opera və Balet Teatrında] //Azərbaycan.- 2008.- 13 mart.- S. 7.

249.    *Qaliboğlu E. “Arif Babayev səhnəyə Məcnun kimi gəlib”: Opera və Balet Teatrında Xalq artistinin 70 yaşı qeyd edildi //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 mart.- S. 14; Üç nöqtə.- 2008.- 14 mart.-     S. 13.

250.    Şirinov E. İlahi səs sahibi - Arif Babayev!: Görkəmli xanəndənin 70 illik yubileyi qeyd edildi //Təzadlar.- 2008.- 18 mart.-     S. 13.

Emin Sabitoğlu-70

 

251.    *Emin Sabitoğlunun xatirə gecəsi keçirildi: [“İbrus” Teatrında] //Üç nöqtə.- 2008.- 12 mart.- S. 13.

252.    Filmlərlə keçən ömür: Ötən gün sevimli nəğmələr bəstəçisi Emin Sabitoğlu anıldı: [“İbrus” Teatrında] //Gün.- 2008.- 12 mart.- S. 13.

253.    *Məhərrəmova T. “Ömrümdən nə qaldı….”: Emin Sabitoğlu mahnılarında öz taleyini yazırdı //Kaspi.- 2008.- 14 mart.-S. 12.

 

Qara Qarayev - 90

 

254.    *Bişkekdə Qara Qarayevin 90 illiyi ilə əlaqədar xatirə gecəsi keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 16 mart.- S. 11; Palitra.- 2008.- 18 mart.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 18 mart.- S. 8.

255.    *Əfəndiyev T. Ahəngin azadlığı: Ustad: Qara Qarayev-90 //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 9-10.

256.    İdrisoğlu A. Qara Qarayev adına 1 nömrəli musiqi məktəbinin uğurları: [Məktəbin direktoru İlham Məmmədov ilə söhbət] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 12 mart.- S. 7.

257.    *“Qarayevsiz”: Festivala bu gün start verilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi “25 il Qarayevsiz” adlı festival] //Kaspi.- 2008.- 7 mart.- S. 17.

258.    Məmmədhəsən. Dahi bəstəkar bir daha anılıb: Xətai rayon 257 saylı orta məktəbdə Qara Qarayevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2008.-   12 mart.- S. 5.

259.    NDU-da dahi bəstəkarın 90 illiyi qeyd olunub: [Naxçıvan Dövlət Universitetində] //Zaman.- 2008.- 13-14 mart.- S. 13.

260.    “O, bizim şöhrətli olmağımız üçün gərəkdir”-2: Əslində 2008 Qara Qarayev ili olmalıdı //Ədalət.-2008.- 1 mart.- S. 15.

261.    Sülh haqqında pioner mahnısı: Musiqisi Qara Qarayevin, sözləri Zeynal Cabbarzadənindir //Kredo.- 2008.- 15 mart.- S. 14.

262.    Şəfəq R. O, həmişəyaşar, böyük insan və ziyalı idi!: Qara Qarayev 90 //Kredo.- 2008.- 15 mart.- S. 14; Kredo.- 2008.- 20 mart.- S. 2.

263.    *Yusifova S. Kiyevdə Qara Qarayevin 90 illiyi qeyd olunub: [Lisenko adına Ukrayna Milli Filarmoniyasında] //525-ci qəzeti.- 2008.- 8 mart.- S. 25.

 

Tükəzban İsmayılovanın vəfatı münasibətilə

 

264.    Xalq artisti Tükəzban İsmayılova vəfat etdi: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında vida mərasimi] //Yeni Müsavat.- 2008.-    25 mart.- S. 2; Bizim yol.- 2008.- 26 mart.- S. 15; Azadlıq.- 2008.-26 mart.- S. 15.

265.    *Son mənzilə: [R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında görkəmli mügənni, Xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Tükəzban İsmayılova ilə vida mərasimi] //Azərbaycan.- 2008.- 30 mart.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.-30 mart.- S. 4; Respublika.- 2008.- 30 mart.- S. 2.

266.    *Tükəzban Məhərrəm qızı İsmayılova: [Nekroloq] //Azərbaycan.- 2008.- 30 mart.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 mart.-    S. 4; Respublika.- 2008.- 30 mart.- S. 2.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

267.    Ayxan. Vaqif Mustafazadə anıldı: Xarirə gecəsində cazmenin iki diski təqdim olundu //Ekspress.- 2008.- 18 mart.- S. 10.

268.    *Mükərrəmoğlu M. Bakı sirkinin yeni proqramı: [Moskva sirkinin, Nikulin sirkinin artistləri, Latviyanın Riqa sirkinin artistləri Bakıda] //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 mart.- S. 7.

269.    Rəfiq G. Vaqif Mustafazadə - böyük saqqallı uşaq və azadlığın ilk akkordlarını çalmış pianoçu //Bizim yol.- 2008.- 15 mart.- S. 13.

 


 

XALQ YARADICILIĞI

 

270.    Ələkbərli M. Mən xalqımın pənahıyam: [Aşıq Pənah haqqında] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 57-59.

271.    Qaliboğlu E. Aşıq sənətinin Mirzə Bilalı: Onun yüzlərlə şeir dəftəri, hətta sazı da represiyaya məruz qalıb //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 10.

272.    *Qaliboğlu E. Ələsgər ocağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər...: [İslam Ələsgərin Aşıq Ələsgər haqqında eyni adlı kitabı]  //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 mart.- S. 14.

273.    Mirzəliyev C. Xalqın aşığı: [Mahmud Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 10.

274.    Şərif. “Sinəmdəki saz məni heç kimin yanında utandırmayıb”: Ustad aşıq Əli Quliyev saz sənətinin bu günündən danışdı //Mədəniyyət.- 2008.- 1 mart.- S. 12.

275.    Vüsal B. Axşam gələn adam: [Aşıq Kamandar ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 12.

 

TEATR

 

276.    Axundova Z. Sadəcə tamaşaçılarla oyunu sevir…: [Dramaturq Elçin Hüseynbəylinin əsərləri teatr səhnəsində] //Ədalət.- 2008.- 1 mart.- S. 28; 525-ci qəzet.- 2008.- 1 mart.- S. 28.

277.    Aliyə. Teatr, kino, televiziya...: Bir sözlə teletamaşalar //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 8.

278.    Behbudqızı S. Dua qılmaq qabiliyyəti: “Yuğ” Füzulinin xəyal məkanına çağırır: [Teatrda rejissor Vaqif İbrahimoğlunun “Mən-Məhəmməd Füzuli…” səhnə əsərinin premyerası] //Həftə içi.- 2008.-   4 mart .- S. 8.

279.    Böyüklərin “evciyi”: Leyli Vəliyeva: “Ştamplaşmaqdan qorxuram”: [Bakı Kamera Teatrının aktrisası ilə rolları haqqında söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S. 6.

280.    Əlioğlu Y. Sənət karvanının sarvanı: Həsənağa Turabov-70: [Xalq artisti haqqında] //İki sahil.- 2008.- 15 mart.- S. 8.

281.    Əliyev E. Gördüklərimiz, eşitdiklərimiz… Və ya pərdə arxasında nələr olur?: [Sənətçilərin başına gələn məzəli əhvalatlar] //Ekspress.- 2008.- 8-11 mart.- S. 20.

282.    Əliyeva J. Teatrın estetik təsir və təlqin gücü: Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı-125 //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 3.

283.    Hacızadə A. Rüstəm İbrahimbəyovun “İvan Buninin son höcəti” tamaşası Moskva səhnəsində böyük uğurla oynanılmışdır //Xalq qəzeti.- 2008.- 16 mart.- S. 2.

284.    İdrisoğlu A. “Mən dəyərəm min cavana”: Dramaturq Tamara xanım Vəliyevanın bəstəkar, Xalq artisti Faiq Sücəddinovla birlikdə yazdıqları musiqili komediya əsəri özünə geniş tamaşaçı auditoriyası qazanıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 4 mart.- S. 7.

285.    Qasımov Ə. Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrları //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 49-51.

286.    *Məhərrəmova T. “Çalışırdım ki, evdə heç nə teatrı xatırlatmasın”: Səmayə Sadıqova, aktrisa: “İnsan harda lazımdırsa, orda olmalıdır”: [Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası] //Kaspi.- 2008.-  7 mart.- S. 16.

287.    Mütəllimova S. Səhnə məktəbi: [İbrahim Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 10.

288.    Nərmin. “Teatr məbəd deyil: Məryəm Əlizadə: “Çoxlu obyektiv və subyektiv səbəblərə görə teatr cəmiyyətdə əvvəlki rolunu itirib”: [Teatrşünasla müsahibə] //Paritet.- 2008.- 13-14 mart.- S. 13.

289.    Nizamiqızı H. Mərdəkanlıların sənət məbədi: [Mərdəkan Xalq teatrı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 6.

290.    Nüşabə. Aktyorun üzə çıxması üçün rejissorun köməyi olmalıdır: [Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun “Sönməyən ulduzlar” Teatrının aktrisası Xuraman Əliyeva ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 18 mart.- S. 13.

291.    Rüstəmova H. Xalq teatrlarına dövlət qayğısı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyət siyasəti şöbəsinin klub və parklarla iş, xalq yaradıcılığı və milli kulinariyanın təbliği sektorunun müdiri Əlikram Əliyevin söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 mart.- S. 3.

292.    Samirə. “İbrus” rusları Buninlə tanış etdi: [Rüstəm İbrahimbəyovun “İvan Buninin son höcəti” adlı pyesi Moskvanın “Na strastnom” adlanan teatr mərkəzində] //Həftə içi.- 2008.- 19 mart.-     S. 8.

293.    Sarıyeva İ. “Teatr haqqında” Qanunun qəbulu müsbət qarşılanır: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru Elxan Ocaqovun və Xalq artisti Afaq Bəşirqızının “akademik”  və “milli” status məsələsi haqqında fikirləri] //Bakı xəbər.- 2008.-  17 mart.- S. 15.

294.    Sarıyeva İ. Tetrlarda “suflyor” ştatı tam ləğv olunub: [Musiqili Komediya Teatrının direktoru Elxan Ocaqov və Gənc Ta-maşaçılar Teatrının direktoru Həsən Həsənovla söhbət] //Bakı xəbər.- 2008.- 4 mart.- S. 15.

295.    Şəfiqə Məmmədova İtaliyada doğulsaydı…: Bütün dünyada onun böyük aktrisalığı ilə fəxr edərdilər: [Xalq artisti] //Şərq.- 2008.- 31 mart.- S. 14.

296.    Teatrların statusu bəlli oldu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təqdimatı əsasında Nazirlər Kabineti “Teatrlara akademik” və “milli” statusunun verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib] //Mərkəz.- 2008.- 14 mart.- S. 11.

297.    Yaşasaydı, 70 yaşı tamam olacaqdı: Dünən Həsənağa Turabovun doğum günü idi //Bizim yol.- 2008.- 25 mart.- S. 15.

 

Bax: 4, 59, 186

 

Milli Teatr-135

 

298.    Alıqızı M. Sənət aşiqi: [Müəllifin Firdovsi Naibov, Həsənağa Turabov, Mehdi Məmmədov, Rza Təhmasib, Adil İsgəndərov, Tofiq Kazımov kimi korifeylər haqqında müsahibəsi] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 mart.- S. 7.

299.    Aliyə. “Teatr haqqında qanun böyük nailiyyətdir”: Professor İlham Rəhimli hesab edir ki, teatrımız klassikaya müraciət etməlidir //Mədəniyyət.- 2008.- 15 mart.- S. 14.

300.    *Aliyə. 135 yaşlı Azərbaycan teatrı //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 5.

301.    Azərbaycan Teatrı 135 ildən sonra: Müsahibimiz Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevdir //Respublika.- 2008.- 20 mart.- S. 6.

302.    *Qocayeva A. Azərbaycan teatrının 135 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans: [Teatr Xadimləri İttifaqında] //İki sahil.- 2008.- 12 mart.- S. 6.

303.    Sarıyeva İ. Milli Teatr 135 ildə hansı yolu keçib?: [Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva və Musiqili Komediya Teatrının direktoru Elxan Qasımovun fikirləri] //Bakı xəbər.- 2008.- 12 mart.- S. 15.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

304.    “Arılar arasında”: Xalq yazıçısı Elçinin pyesi əsasında hazırlanan tamaşaya içtimai baxış oldu: [Quruluşçu rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı tamaşaya baxış keçirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 7; Üç nöqtə.- 2008.- 19 mart.- S. 13; Səs.- 2008.- 20 mart.- S. 15; Olaylar.- 2008.- 19 mart.- S. 16; 525-ci qəzet.- 2008.- 19 mart.- S. 7.

305.    Babayeva T. Səidə Quliyeva: “Fəxr edirəm ki, peşə borcumu həmişə vicdanla yerinə yetirmişəm”: [Əməkdar artistlə  söhbət] //Xəzər.- 2008.- 8 mart.- S. 18.

 

Rafiq Əzimov-70

 

306.    *Məhərrəmova T. “Hər tamaşa bir imtahandır”: Rafiq Əzimov, Xalq artisti: [Müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 15-17 mart.- S. 20.

307.    Mükərrəmoğlu M. 50 ilə yaxındır, özgə həyatı yaşayıram: Xalq artisti Rafiq Əzimovun 70 illiyi münasibətilə //Xalq qəzeti.- 2008.- 15 mart.- S. 11.

308.    *Nisə. Rafiq Əzimovun 70 illik yubileyi keçirildi: [Akademik Milli Dram Teatrında Xalq artistinin yubileyinin keçirilməsi] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 mart.- S. 2.

309.    Ştrixlərin bədii tablosu: “Rafiq Əzimov - 70” adlı sərgidə sənətkarın fəaliyyəti işıqlandırılacaq //Səs.- 2008.- 13 mart.- S. 12.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

310.    Haşımov F. Qızıl portsiqar... və bəyin dördüncü arvadı: [Hüseynqulu Sarabski haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 mart.- S. 4.

311.    Hidayətoğlu Y. Məcnun: “Yanıb-yaxılmadan onu oxumaq mümkün deyil…”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə söhbət] //Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2.- S. 43-45.

312.    “Leyli və Məcnun” bir eşq əfsanəsi, könül sevdasıdır //Azərbaycan.- 2008.- 19 mart.- S. 10.

313.    “Leyli və Məcnun” bir eşq əfsanəsi, könül sevdasıdır: [Filologiya elmləri namizədi Almaz Ülvinin “Leyli və Məcnun” operası haqqında məqaləsi] //Respublika.- 2008.- 16 mart.- S. 6.

314.    “Leyli və Məcnun” bir eşq əfsanəsi, könül sevdasıdır: [Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası haqqında] //İki sahil.- 2008.- 13 mart.- S. 6.

315.    *“Min bir gecə” Türkiyədə göstərilir: [Teatrın balet truppasının təqdimatında Fikrət Əmirovun eyni adlı baleti] //Bakı.- 2008.- 5-11mart.- S. 3.

316.    Samirə. Dörd gecəyə sığan “Min bir gecə” nağılları: və ya balet sənətimizin İstanbul fəthi //Həftə içi.- 2008.- 12 mart.- S. 8; Ekspress.- 2008.- 12 mart.- S. 11.

317.    Turanə. Türkiyədə balet bayramı: Sənətçilərimiz türk tamaşaçısını bir daha heyrətləndirib //Yeni Azərbaycan.- 2008.-   12 mart.- S. 8.

 


 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

318.    “Bura vətəndir”: [Dövlət Mahnı Teatrında Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş eyni adlı ədəbi məclis] //Səs.- 2008.-   7 mart.- S. 12.

319.    Bu şəhərin “qadınları”: Coşqun Rəhimov, Rafael İsgəndərov: [Söhbət] //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 64-69.

320.    Gənc Tamaşaçılar Teatrı Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə tədbir keçirib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 6 mart.- S. 8.

321.    *Mütəllimova S. Səhnəyə yayılan çiçək qoxusu: [Teatrın aktrisası Günel Məmmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-   20 mart.- S. 7.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

322.    *Bədəlov N. Ağlar-güləyən və yaxud əksinə: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Ədalət.- 2008.- 8 mart.- S. 3.

323.    Fərəcov S. Kinoya yol teatrdan keçir: [Teatrın quruluşçu rəssamı Nabat Səmədova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 mart.- S. 8.

324.    Qaliboğlu E. “Teatr kollektiv sənətdir”: Teatr həmişə tamaşaçıdan yüksəkdə durmağı, öz səviyyəsini saxlamağı bacarmalıdır: [Teatrın direktoru Elxan Ocaqovun fikirləri] //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 7 mart.- S. 1; 3.

325.    Nəsibə Zeynalovanın vəfatının ildönümü qeyd olundu: Xalq artistinin ölümündən 4 il keçir //Bizim yol.- 2008.- 11 mart.-S. 15.

 

Dövlət Gənclər Teatrı

 

326.    Abbasov A. Əlli səkkiz yaşın işığı: Bu gün tanınmış yazıçı, rejissor, aktyor, publisist Ağalar İdrisoğlunun doğum günüdür //Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 mart.- S. 6.

327.    *Cəfərova V. Gənclər teatrı: əzəli ənənələr əbədi dəyərlərə çevrilir: [Teatrın direktoru Həsən Həsənovun söhbəti] //525-ci qəzet.- 2008.- 7 mart.- S. 7.

328.    Dadaşov A. Cavid əfəndinin “İblis”i: [Rejissor Rəhman Əlizadənin eyni adlı tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.-    7 mart.- S. 2.

329.    Dadaşov A. “İblis” yenidən səhnəmizdə: [Rejissor Rəhman Əlizadənin quruluşunda] //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 54-63.

330.    Qaliboğlu E. “Biz sənətimizin əsiriyik” : [Aktyor Ədalət Əbdülsəmədov ilə söhbət] //Xalq qəzeti.- 2008.- 4 mart.- S. 14.

 

BALET VƏ RƏQS

 

331.    Fərhadqızı Ş. Əminə Dilbazi: “Hamı öz peşəsində vətənə olan eşqini qoruyub saxlasa, heç vaxt biz əzilmərik ” //Ekran efir.- 2008.- 20 mart.- S. 9.

332.    Səadətqızı Ü. Əfsanəvi balerina Qəmər Almaszadə //Pəncərə.- 2008.- № 3.- S. 40-47.

 

 


 

КУЛЬТУРА

 

333.    *О присвоении почетных званий лицам, имеющим особые заслуги в социально-экономическом развитии города Дашкесан: «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики»- Аллахвердиеву Д.Г., Шамиловой А.Ф., г. Баку,12 марта 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 13 марта.- С. 1.

334.    *О присвоении почетных званий сотрудникам Института Геологии Национальной Академии Наук Азербайджана: «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики», г. Баку, 18 марта 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.-  19 марта.- С. 2.

__________

 

335.    Алескероглу Ф. Дни Франкофонии в столице Азербайджана: Нас ожидает встреча с французской литературой, кино, фотографией и театральным искусством //Эхо.- 2008.- 6 марта.-  С. 8.

336.    Баннаева Н. Немцы открывают для себя Страну огней: В Германии стартовал Год Азербайджана //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 марта.- С. 1.

337.    Бюль-Бюльоглу П. Мы настроены на развитие наших отношений по нарастающей: [Интервью с послом Азербайджана в РФ П.Бюль-Бюльоглу] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 марта.- С. 1-2.

338.    В Германии стартует Год Азербайджана //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 марта.- С. 1.

339.    В Милли Меджлисе заслушан отчет Кабинета Министров //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 марта.- С. 3.

340.    «Европа» на 6300 языках: В Баку стартовала «Франкофония-2008» //Каспий.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

341.    *Замина. «Возможности для пропаганды нашей культуры не используются полностью»: [Беседа с директором Института Культуры имени Низами Гянджеви в Берлине Н.Атеши] //Зеркало.- 2008.- 15 марта.- С. 6.

342.    Мамедов Ф. Культурология и задачи социально-культурного развития Азербайджана //Симург.- 2008.- № 1.-С. 11-28.

343.    МинКультуры объявило конкурс: [Аналитических научных статей на тему «Богатство национальной культуры Азербайджана: разнообразие и своеобразие»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 марта.- С. 1.

344.    Приветствие министра Культуры и Туризма Азербайджана Абульфаса Гараева: [По поводу выхода первого номера культурологического журнала «Симург»] //Симург.- 2008.- № 1.- С. 7-8.

345.    Проводится  конкурс научных статей среди молодых ученых, магистров и бакалавров: [«Богатство национальной культуры Азербайджана: разнообразие и своеобразие»] //Эхо.- 2008.-  4 марта.- С. 8.

346.    Рзаханова Е. Абульфас Гараев встретился с журналистами //Эхо.- 2008.- 15 марта.- С. 12.

347.    Сотрудничество с культурными и туристическими организациями Великобритании: [О визите министра Культуры и Туризма А.Гараева в Лондоне] //Азербайджанские известия.- 2008.- 5 марта.- С. 3.

 

Дни Азербайджана в Марокко

 

348.    Багирзаде Л. Завороженный Рабат //Каспий.- 2008.-  4 марта.- С. 8.

349.    Багирова Т. Праздник в столице Магриба //Известия.- 2008.- 7 марта.- С. 8. 

350.    Баннаева Н. В Марокко стартовали Дни Азербайджана //Азербайджанские известия.- 2008.- 5 марта.- С. 3.

351.    Бюльбюль. Вся палитра азербайджанской культуры //Зеркало.- 2008.- 14 марта.- С. 8.

352.    В Азербайджане пройдут Дни Культуры Марокко: [О визите министра Культуры и Туризма А.Гараева в Марокко] //Ежедневные новости.- 2008.- 20 марта.- С. 10.

353.    В Королевстве Марокко пройдут Дни Азербайджанской Культуры //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 марта.- С. 4.

 

Новруз байрамы

 

354.    Алиев И. Поздравление азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 марта.- С. 1; Каспий.- 20 марта.- С. 3.

355.    Ализаде Д. Выставки, праздничные мероприятия и концерты //Эхо.- 2008.- 20 марта.- С. 2.

356.    Всенародные торжества по случаю Новруз байрамы //Бакинский рабочий.- 2008.- 21 марта.- С. 1-3.

357.    Деятели культуры поздравляют с Новруз байрамы //Эхо.- 2008.- 20 марта.- С. 8.

    

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

358.    Алескероглу Ф. Музыкант, выступавший на Северном полюсе, приехал в Баку: [Об участии российского виолончелиста Д.Шаповалова на музыкальном фестивале имени К.Караева] //Эхо.- 2008.- 7 марта.- С. 8; Ежедневные новости.- 2008.-    7 марта.- С. 10; Биржа плюс.- 2008.- 7 марта.- С. 25.

359.    Алиева Б. Единство музыки и танца: [О творчестве танцевальной труппы Battery Dance Company рассказывает исполнительный директор Д.Холандер] //Зеркало.- 2008.- 12 марта.-    С. 8.

360.    Асадова И. Группа Battery Dance покорила бакинцев: [О концерте  одноименной американской танцевальной труппы в Театре Музыкальной Комедии] //Эхо.- 2008.- 14 марта.- С. 8; Эхо.- 2008.- 12 марта.- С. 8.  

361.    Асадова И. Моника Белуччи покорила бакинцев: [О визите итальянской актрисы М.Белуччи ] //Эхо.- 2008.- 20 марта.- С. 7.

362.    Багирова Т. Языком танца: [Американская танцевальная труппа Battery Dance Company в Театре Музыкальной Комедии] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 марта.- С. 3.

363.    В Азербайджане свобода слова, мысли и печати находится на высоком уровне: [О встрече с генеральным секретарем Европейского Альянса Информационных Технологий (EANA) Э.Найленом, президентом Венгерского Информационного Агентства (MTI) М.Винсом в АзерТАдже] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 марта.- С. 2.

364.    *Волковецкий С. Об открытии памятника Тарасу Шевченко в Баку: [О предстоящем событии рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины С.Волковецкий] //Бакинский рабочий.- 2008.- 31 марта.- С. 2.

365.    Мамедова И. В Баку приехала «Battery Dance Company»: [Американская танцевальная группа] //Биржа плюс.- 2008.- 14 марта.- С. 25.

366.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Совета директоров Международной информационной группы «Интерфакс» М.Комиссара //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 марта.- С. 1.

367.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствовал на концерте знаменитой французской певицы Патриции Каас: [В Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 марта.-    С. 2.

368.    *Рзаханова Е., Асадова И. Каломира провела в Баку несколько дней: [Беседа с греческой певицей К.Саранти] //Эхо.- 2008.- 30 марта.- С. 8.

 


 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

369.    Библиотека имени Ф.Кочарли пополнилась новыми российскими изданиями //Неделя.- 2008.- 20 марта.- С. 29.

370.    Библиотеки должны стать интеллектуальными центрами: [Беседа с начальником Библиотечного сектора Министерства Культуры и Туризма Л.Мамедовой. Вела Р.Ашрафли] //Неделя.- 2008.- 20 марта.- С. 8, 25.

371.    В Республиканской Детской Библиотеке проводится конкурс рисунка «Шедевр Гейдара Алиева- независимый Азербайджан» //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 марта.- С. 4.

372.    Система снабжения библиотек литературой разрушена: [Беседа с руководителями библиотек города ] //Неделя.- 2008.- 20 марта.- С. 29.

373.    Фонд Президентской Библиотеки пополнился российскими изданиями: [Дар правительства РФ] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 1.

 

Парки Культуры и Отдыха

 

374.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работой по капитальному ремонту и реконструкции в Саду Сабира и Площади Фонтанов //Бакинский рабочий.- 2008.-19 марта.- С. 1.

 

Клубы, Дворцы и Дома Культуры

 

375.    Асадова И., Рзаханова Е. «Динамо Тбилиси»- у нас не пошлый юмор…: [О Международном турнире КВН] //Эхо.- 2008.- 7 марта.- С. 8.

376.    Багирзаде Л. В каждой шутке только доля шутки?: [О новой программе «Планета «Парни из Баку» в Театре Оперы и Балета] //Каспий.- 2008.- 1 марта.- С. 16.

377.    Гусейнзаде Э. «Я просто люблю рисовать»: [Беседа с КВНщиком Б.Багирзаде] //Эхо.- 2008.- 20 марта.- С. 13.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

378.    Бабаев А. Музей, не имеющий аналогов в мире: [О Музее Долгожителей Лерика] //Известия.- 2008.- 14 марта.- С. 7.

379.    *Гулиев И. Бакинский Музей Нефти должен стать одним из самых амбициозных проектов //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 марта.- С. 1.

380.    Микеладзе Г. За стенами тагиевского особняка: [Беседа с директором  Музея Истории Н.Велиханлы] //Каспий.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

381.    Алили Э. Суфийское братство: [О Мавзолее Сеида Яхья Бакуви во Дворце Ширваншахов] //Известия.- 2008.- 7 марта.- С. 8.

382.    Алили Э. Суфийское братство «Хальветиййе» и Азербайджан: [О Мавзолее Захида Гилани в Лянкаране] //Вышка.- 2008.- 7 марта.- С. 12.

383.    Ахмедлинский А. Кто положит конец беспределу в Ичеришехер? //Новое время.- 2008.- 4 марта.- С. 1.

384.    Ахмедова З. Ичеришехер вновь в центре внимания: [О законопроекте неправительственных организаций по охране заповедника в ММ] //Неделя.- 2008.- 7 марта.- С. 4.

385.    *Байрамов Д. Армяне превратили мечеть в скотный хлев: [О судьбе 800 памятников на оккупированных территориях] //Зеркало.- 2008.- 15 марта.- С.5.

386.    Баннаева Н. Забота о культурном наследии: Глава нашего государства и его супруга посетили Ичеришехер и прилегающие территории //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 марта.- С. 1.

387.    Благополучием крепости займутся юристы: Закон «Об Ичеришехер» даст новое дыхание старому городу //Комсомольская Правда.- 2008.- 12-17 марта.- С. 5.

388.    В Канаде открылась фотовыставка, посвященная разрушенным армянами азербайджанским памятникам //Ежедневные новости.- 2008.- 30 марта.- С. 6.

389.    Гияси Д. Суфийская святыня- жемчужина мусульманской архитектуры: [Ханега Пир-Гусейн] //İrs- Наследие.- 2008.- № 1 (31).- С. 40-45.

390.    Джафаров Г. Памятники Карабаха эпохи бронзы и раннего железа //İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31).- С. 8-12.

391.    Ильхам Алиев ознакомился с работами, ведущимися в исторической части Баку //Новое время.- 2008.- 12 марта.- С. 1.

392.    Кабинет Министров утвердил «Примерное положение о памятниках-заповедниках» //Ежедневные новости.- 2008.- 20 марта.- С. 6.

393.    Мамедов М. Восстановить средневековый вид Ичеришехер //Зеркало.- 2008.- 6 марта.- С. 2.

394.    Манафов Ш. История потери ханского дворца: [Об остроаварийном «объекте истории»- Дворце Шекинских Ханов] //Зеркало.- 2008.- 1 марта.- С. 22.

395.    Мир-Теймур. Вход-выход: [О своеобразии дверей старинных построек Абшерона] //Уол.- 2008.- № 1 (10).- С. 90- 95.

396.    Музей под открытым небом: [К 20-летию создания Заповедника Гала] //Каспий.- 2008.- 15 марта.- С. 16.

397.    Общественность бьет тревогу в связи с разрушением Ичеришехер //Новое время.- 2008.- 6 марта.- С. 2.

398.    Оруджев Р. Нужен ли новый закон для зданий-памятников? //Эхо.- 2008.- 8 марта.- С. 7.

399.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по реставрации и реконструкции в Государственном Историко-Архитектурном Заповеднике «Ичеришехер» и на прилегающих территориях //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 марта.- С. 4.

400.    Рустамова К. Сохраним Ичеришехер!: [О проекте компаний «Yeni Nesil» и «Rast Production»] //Биржа плюс.- 2008.- 14 марта.- С. 5.

 

ТУРИЗМ

 

401.    Алиева С. Горнолыжная приманка для туристов: [Развитие туристической инфраструктуры] //Зеркало.- 2008.- 19 марта.- С. 7.

402.    Алиева С. Из Берлина со щитом: Азербайджанская делегация вернулась с Международной  туристической выставки IRB- Berlin //Зеркало.- 2008.- 13 марта.- С. 7.

403.    В Гусарском районе будет построен курорт стоимостью почти в 2 миллиарда долларов: [Из заявления министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Ежедневные новости.- 2008.- 20 марта.- С. 4.

404.    Малахова Е. Свежо придание, да верится с трудом: [О развитии туриндустрии] //Зеркало.- 2008.- 5 марта.- С. 7.

405.    Мамедов Р. Осваивая горизонты: [О заседании Совета по туризму стран СНГ в Москве, где участвовала и наша делегация во главе с министром Культуры и Туризма А.Гараевым] //Каспий.- 2008.- 18 марта.- С. 5.

406.    Саудовская Аравия намерена инвестировать в гостиничный бизнес Азербайджана: [О проекте строительства отеля «Kingdom Hotels International»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 марта.- С. 2.

407.    Яшар. Баку будет признан столицей исламского мира: [О развитии туристического бизнеса] //Зеркало.- 2008.- 15 марта.- С. 16.

 


 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

408.    Алханоглы З. Художник, «знающий язык нефти»: [О творчестве художника С.Чопуроглу] //İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31).- С. 50-52.

409.    Асадов Э. Весна крупным планом: [О выставке работ художников и скульпторов в Галерее «Абшерон»] //Каспий.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

410.    Ах вернисаж, ах вернисаж…: [О выставке работ учащихся Гимназии Искусств в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

411.    Багирзаде Л. Фольклор сквозь призму детского мышления: [Беседа с художником Н.Мустафаевым] //Каспий.- 2008.- 6 марта.- С. 6.

412.    Берлин- Баку: связи крепнут: [О выставке работ девяти наших художников в Галерее Берлин-Баку в Германии] //Каспий.- 2008.- 31 марта.- С. 8.

413.    *Бюльбюль, Сархан. Наше наследие-наша гордость: [О выставке «Образцы изобразительного искусства древности» во Дворцовом комплексе Ширваншахов] //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 22.

414.    Гусейнов Э. Жар-птица - птица счастья: [О выставке художников А.Джафарова и Н.Мамедова в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 3.

415.    *Ирада А. Вернисаж Аян Махмудовой: [О выставке молодой художницы А.Махмудовой в Галерее «Абшерон»] //Эхо.- 2008.- 30 марта; Зеркало.- 2008.- 30 марта.- С. 26.

416.    Исаева Д. Свой стиль, неповторимый почерк: [О выставке молодых художников в Музейном Центре, посвященной Году Творческой Молодежи] //Вышка.- 2008.- 14-19 марта.- С. 16.

417.    «Магический реализм»: В Москве увидел свет первый альбом нашего художника: [Ашрафа Мурада] //Каспий.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

418.    Микеладзе Г. О «настоящем» в театре и кино: [Беседа с Народным художником Р.Исмайловым] //Каспий.- 2008.-19 марта.- С. 8.

419.    Мир изобразительного искусства глазами детей: В Галерее «Абшерон» открылась выставка работ юнной Аян Махмудовой //Неделя.- 2008.- 28 марта.- С. 20.

420.    Назирова С. Единение с Вселенной: [Творческий портрет художника Г.Юнусова в канун его 60-летия] //Известия.- 2008.- 7 марта.- С. 8.

421.    Неповторимый художник: [О выставке художника А.Джафарова в Музейном Центре, приуроченной к его 80-летнему юбилею] //Каспий.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

422.    150 работ на выставке творческой молодежи: [Представила Гимназия Искусств в Музейном Центре] //Зеркало.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

423.    Умудлу И. История одной фотографии: [О первой художнице-азербайджанке, получившей профессиональное образование - Кейсар Кашиевой] //Зеркало.- 2008.- 1 марта.- С. 29.

424.    Ходжалинская трагедия глазами художников //İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31).- С. 32-33.

 

Эльдар Гурбанов-60

 

425.    Асадов Э. «Каспийская симфония Эльдара Гурбанова: [О выставке Заслуженного художника Э.Гурбанова в канун его 60-летия в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

426.    Нагиев Р. Выставка известного живописца //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 марта.- С. 4.

427.    Юбилейный вернисаж Эльдара Гурбанова //Каспий.- 2008.- 1 марта.- С. 16.

428.    Баннаева Н. Гурама: искусство наших бабушек: [Об искусстве мастера лоскутного шитья Х.Насировой] //Yol.- 2008.-  № 2 (11).- С. 12-24.

 

ГРАФИКА

 

429.    Азербайджанские карикатуристы демонстрируют свое искусство в Стамбуле: [На выставке «Азербайджанская карикатура вчера и сегодня»] //Ежедневные новости.- 2008.- 7 марта.- С.10.

430.    *Кастрюлин С. Искушение добром или юбилей художника-аниматора Фирангиз Гурбановой //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 22.

431.    Минута молчания: На 92-м году жизни скончалась Марал Рахманзаде: [Народный художник, графист М.Рахманзаде] //Зеркало.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

432.    Рахманзаде Марал Юсиф гызы: [Некролог. Народный художник М.Рахманзаде] //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 марта.- С. 2.

 

СКУЛЬПТУРА

 

433.    *Агаев Н. Приметы нового времени: [История создания памятника Низами скульптора Ф.Абдурахманова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 31 марта.- С. 4.

434.    Бюльбюль. Скорбь, отлитая в бронзе: Интервью с авторами скульптурной композиции «Ана харайы»: [Рустамовыми-Асланом, Теймуром, Махмудом] //Зеркало.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

435.    Зейналов Ибрагим Исмаил оглу: Некролог: [Народный художник, скульптор Зейналов И.И.] //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 марта.- С. 3.

436.    Ибрагимова Д. История замечательной судьбы: [О жизни и творчестве скульптора М.Миркасимова и его супруги Г.Исрафилбековой] //Каспий.- 2008.- 1 марта.- С. 15.

437.    Ибрагимова Д. Счастье мастера Мирали: [Воспоминания о скульпторе М.Миркасимове] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 марта.- С. 4.

438.    Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ханларский район: Церемония открытия памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Ханларе //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 марта.- С. 2.

439.    Фарахли Р. Талант, воплощенный в камне: [О Народном художнике, скульпторе И.Зейналове] //Зеркало.- 2008.- 8 марта.- С. 24.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

440.    Гусейнов Э. Красота всех эпох: [О фотовыставке А.Фатуллаевой и актрисы Н.Ибрагимовой в Салоне имени С.Бахлулзаде] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 8 марта.- С. 3.

441.    «Красота сквозь века»: [О трехгодичном фотопроекте художника А.Фатуллаевой, посвященном актрисе Н.Ибрагимовой] //Зеркало.- 2008.- 5 марта.- С. 8.

442.    Низамиоглу Э. Многоликая секунда в мире моды: [О фотоконкурсе во Французском посольстве] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 3.

443.    Нурлана. Наина Ибрагимова оживила для поклонников 13 самых ярких женских образов: [О фотовыставке художника А.Фатуллаевой в Салоне имени С.Бахлулзаде] //Зеркало.- 2008.- 12 марта.- С. 8.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

444.    В ногу со временем: [О выставке «Мода и аксессуары» в отеле «Европа»] //Вышка.- 2008.- 19 марта.- С. 11.

445.    2-я Азербайджанская Международная выставка «Мода и аксессуары»: [В гранд-отеле «Европа»] //Эхо.- 2008.-    20 марта.- С. 4; Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 8. 

446.    Мамедов Р. Шик, блеск, красота: [О выставке «Мода и аксессуары», организованной Iteca Caspian в отеле «Европа»] //Каспий.- 2008.- 19 марта.- С. 1, 5.

447.    Нагиев Р. Выставка моды и аксессуаров: [В отеле «Европа»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 марта.- С. 4.

 

КИНО

 

448.    Багирзаде Л. Красота не вечна?: [Беседа с киноактрисой С.Багирзаде о ее увлечении флористикой] //Каспий.- 2008.- 7 марта.- С. 8.

449.    «Бу мейдан, бу экран!» продолжается: В Союзе Театральных Деятелей пройдет второй день короткометражного кино //Каспий.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

450.    Бюльбюль. Отсутствие азербайджанских фильмов … в Баку: [В продаже нет фильмов наших кинематографистов] //Зеркало.- 2008.- 12 марта.- С. 8.

451.    Джаббаров А. Мы попытались снять коммерческое кино: [Беседа с режиссером А.Джаббаровым. Вела Нурлана] //Зеркало.- 2008.- 15 марта.- С. 23.

452.    Кастрюлин С. «Портрет нашего времени вряд ли может быть графическим»: [Беседа со сценаристом К.Касумовым о подъеме кинематографа] //Зеркало.- 2008.- 19 марта.- С. 8.

453.    Мамедова Г. Гямяр Саламзаде воспевала любовь к родине: [К 100-летию кинорежиссера Г.Саламзаде] //Неделя.- 2008.- 7 марта.- С. 29.

454.    Назирова С. Вороненок и чужое гнездо: [О творчестве старейшего аниматора Э.Х.Ахундова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 марта.- С. 3.

455.    Нурлана. Фестиваль «Восток-Запад» пройдет раньше намеченного: [О подготовке к Международному кинофестивалю] //Зеркало.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

456.    Репрессированные ашуги: [О художественно-документальном фильме «Ашуги» режиссера Р.Дадашева] //Каспий.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

457.    Рзаханова Е. Госфильмонд готовит ряд мероприятий //Эхо.- 2008.- 31 марта.- С.8.

458.    Рзаханова Е. К столетию Гямяр Саламзаде: [О вечере памяти первой женщины-кинорежиссера Г.Саламзаде в Театре «Ибрус»] //Эхо.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

459.    Рзаханова Е. Юбилейный «Восток-Запад»: В этом году одноименному кинофестивалю исполняется 10 лет //Эхо.- 2008.- 19 марта.- С. 8.

 

МУЗЫКА

 

460.    *О присуждении специальной премии молодым талантам-лауреатам конкурсов «Мугам-2005» и «Мугам-2007»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку,     5 марта 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 марта.- С. 5.

__________

 

461.    Д 2007 

18Гаджиев Р.Б. Становление и пути развитияконтрабасового искусства в Азербайджане [Текст]: Дис…канд.искусствоведения: 17.00.02.- Музыкальное искусство /Гаджиев, Р.Б; БМУ.- Баку, 2007.- 125 с.

462.    Аз 2007 

310     Гаджиева М.Т. Философия культуры музыкального мышления в Азербайджане [Текст]: Автореф.дис….д-ра филос.наук: 09.00.13.- Религиоведение, философия культуры /Гаджиева, М.Т; БГУ- Баку, 2007.- 50 с.

463.    Д 2007

   17Мустафаева Д.Э.  Проблемы программностив фортепианном творчестве азербайджанских композиторов [Текст]: Дис….канд.искусствоведения: 17.00.02.- Музыкальное искусство /Мустафаева, Д. Э; БМА.- Баку, 2007.- 167 с.

_____________

 

464.    *Аббасова Р. Великое искусство музыки: [О музыкальных проектах в Филармонии] //Зеркало.- 2008.- 15 марта.-    С. 24.

465.    *Аббасова Р. Искусство без границ: [Творческий портрет композитора Ф.Ализаде] //Зеркало.- 2008.- 30 марта.-     С. 25.

466.    Абдуллаев А. С музыкой по жизни: [Воспоминания о композиторе и преподавателе БМА Б.Зейдмане] //Каспий.- 2008.- 12 марта.- С. 7.

467.    Алекперова Г. Дуэт виртуозов: [О камерном концерте для фортепиано и виолончели в исполнении М.Адыгезалзаде и Д.Шаповалова в Филармонии] //Каспий.- 2008.- 19 марта.- С. 8.

468.    Асадова И. Билал Алиев возвратился из России: [О гастролях Заслуженного артиста, певца Б.Алиева] //Эхо.- 2008.- 20 марта.- С. 7.

469.    *Асадова И. Фирангиз Ализаде наградят 3 апреля: [Композитор Ф.Ализаде получила почетное звание ЮНЕСКО «Артист во имя мира»] //Эхо.- 2008.- 30 марта.- С. 8.

470.    Аскеров М. Давно мечтаю о гастролях в Баку: [Беседа с руководителем Академического хора МГУ М.Аскеровым. Вела Л.Нури] //Известия.- 2008.- 14 марта.- С. 7.

471.    В Баку почтили память Мстислава Ростроповича: [В Доме-Музее отца и сына Ростроповичей] //Ежедневные новости.- 2008.- 30 марта.- С. 6.

472.    В Нью-Йорке состоялась премьера произведения Фирангиз Ализаде: [«Боги пришли с Востока»  для хора, арфы, органа и гонгов] //Ежедневные новости.- 2008.- 30 марта.- С. 10.

473.    Глава государства вручил Народному артисту Арифу Бабаеву орден «Истиглал» //Каспий.- 2008.- 1 марта.- С. 16.

474.    Джавадова Г. Музыка - мое дыхание, моя жизнь: [Творческий портрет композитора Э.Ибрагимовой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 марта.- С. 4.

475.    *Зуханек В. Успех композитора и органиста: [О творчестве музыканта А.Мирзоева] //Зеркало.- 2008.- 1 марта.- С. 26.

476.    *Издан музыкальный альбом «Файюмские портреты»: [Композитора Э.Мирзоева] //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 25.

477.    Исмайлова Тукезбан Магеррам гызы: Некролог: [Народная артистка, певица Т.Исмайлова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 31 марта.- С. 2.

478.    Кастрюлин С. Виртуоз из Баку: [О скрипаче азербайджанского происхождения М.Пархомовском] //Зеркало.- 2008.-    5 марта.- С. 8.

479.    Касумова Е. Рыцарь виолончели: [Воспоминания о музыканте Леопольде Ростроповиче] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 марта.- С. 3.

480.    Микеладзе Г. Фирангиз Ализаде: вчера, сегодня и завтра: [Беседа с председателем СК Ф.Ализаде] //Каспий.- 2008.- 5 марта.- С. 8.

481.    Мирзоев М. Первая женщина- дирижер оркестра: [О творчестве молодого дирижера-С.Гаджиевой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 марта.- С. 4.

482.    Начался смотр юных музыкантов: [Учащихся музыкальных школ, посвященный 90-летию Кара Караева] //Каспий.- 2008.- 31 марта.- С. 8.

483.    *Не сдерживая слез…: Послесловие  к кончине Тукезбан Исмайловой: [Народная артистка, певица Т.Исмайлова] //Зеркало.- 2008.- 30 марта.- С. 26.

484.    Президент Азербайджана принял Народного артиста Арифа Бабева //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 марта.- С. 1.

485.    Произведения азербайджанских композиторов прозвучали в Катаре: [О гастролях пяти наших музыкантов в составе оркестра Tekfen Filarmoniya в Дохе] //Эхо.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

486.    Прошло 29 лет со дня смерти выдающегося ханенде Хана Шушинского //Ежедневные новости.- 2008.- 20 марта.- С. 10.

487.    Связи ширятся и углубляются: [О вечере азербайджано-румыно-турецкой дружбы и выступление наших музыкантов в Бухаресте] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 марта.- С. 1.

 

Эмин Сабитоглу-70

 

488.    Багирзаде Л. Когда песня не кончается: [Творческий портрет композитора Э.Сабитоглу] //Каспий.- 2008.- 14 марта.-    С. 8.

489.    Мамедова Г. Музыка Эмина Сабитоглу «рассказывает» о нас //Неделя.- 2008.- 14 марта.- С. 29.

490.    Профессионал: В Госфильмофонде почтили память Эмина Сабитоглу //Каспий.- 2008.- 12 марта.- С. 8.

491.    Состоялся вечер памяти Эмина Сабитоглу: [В Театре «Ибрус»] //Ежедневные новости.- 2008.- 14 марта.- С. 10.

 

Год Кара Караева

 

492.    Год Кара Караева продолжается //Неделя.- 2008.- 28 марта.- С. 20.

493.    «25 лет без Караева»: Памяти гения музыки посвящается //Каспий.- 2008.- 7 марта.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 14 марта.-    С. 8. 

494.    Музыка Кара Караева звучит в Кыргызстане //Эхо.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

495.    Стартует цикл концертов «25 лет без Кара Караева» //Эхо.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

496.    Эльчин. Его высокая орбита //Зеркало.- 2008.- 8 марта.- С. 26.  

 

См: 482

 


 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

497.    Алиширгызы Г. На  «путях» Вагифа вновь заиграл джаз: [О мероприятии в Доме-Музее В.Мустафазаде, посвященном выдающемуся джазмену] //Неделя.- 2008.- 20 марта.- С. 27.

498.    Багирзаде Л. Ровесник бакинского джаза: [О концерте памяти В.Мустафазаде в его Доме-Музее] //Каспий.- 2008.-     18 марта.- С. 8.

499.    Барабанная дробь: [II Международный фестиваль барабанщиков в Джаз-Центре] //Каспий.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

500.    *Бюльбюль. Бакинская весна под звуки рока: [О презентации музыкального проекта  «Unplugged» в рок-клубе] //Зеркало.- 2008.- 1 марта.- С. 24.

501.    *Бюльбюль. Для обогащения азербайджанской музыки: [О II Международном конкурсе барабанщиков в Джаз-Центре] //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 24.

502.    Зейналлы Д. Если ко мне отнесутся с уважением, то я приму участие в фестивале: [Беседа с джазменом Д.Зейналлы. Вела Е.Рзаханова] //Эхо.- 2008.- 1 марта.- С. 23.

503.    Кадырова И. Джазовые откровения Салмана Гамбарова: [Творческий портрет композитора С.Гамбарова] //Yol.- 2008.-  № 1 (10).- С. 84-88.

504.    Композитор Вусаля Ильясова готовится к «Евровидению- 2009» //Ежедневные новости.- 2008.- 20 марта.- С. 10.

505.    Мамедова И. Кто забыл о Ходжалинской трагедии: [О нравственной оценке выступления наших исполнителей в Израиле] //Биржа плюс.- 2008.- 7 марта.- С. 26.

506.    *Махмудова С. Джаз во спасение: [О благотворительном вечере в Джаз-Центре] //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 7.

507.    «Музэнерго»: Баку-Дубна-Москва:[О выступлении джазменов И.Сарабского и А.Гулиевой на фестивале в Дубне] //Эхо.- 2008.- 8 марта.- С. 23.

508.    Новрузова С. Музыка во спасение: [О благотворительном концерте  в Джаз-Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 3.

509.    Помочь больному ребенку- долг каждого гражданина: [О благотворительном концерте в Джаз-Центре] //Вышка.- 2008.- 19 марта.- С. 11.

510.    Рзаханова Е. Сестры Алекперзаде вернулись из Грузии: [Об эстрадных исполнительницах С. и Э. Алекперзаде, бравших уроки певческого мастерства] //Эхо.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

511.    Фаик Агаев дал концерт в рамках Фестиваля Музыки: [В Сальяне] //Зеркало.- 2008.- 8 марта.- С. 24.

512.    Эльдаров Д. Памяти мастера джаза: [Посвящается В.Мустафазаде] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 3.

 

Конкурс  «Евровидение - 2008»

 

513.    Асадова И. Азербайджанская делегация Евровидения приглашена в Минск //Эхо.- 2008.- 31 марта.-С. 8.

514.    Асадова И. Клип для Эльнура и Самира снял Семен Горов //Эхо.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

515.    Асадова И. Новый сайт eurovision. Az //Эхо.- 2008.-  7 марта.- С. 8.

516.    Асадова И. Под номером 7 //Эхо.- 2008.- 19 марта.- С. 1, 8.

517.    Гасанзаде Г. «Первый ангел вылетел из Азербайджана» //Комсомольская Правда.- 2008.- 12-17 марта.- С. 23.

518.    Ирада А. Песня Day after day покоряет Европу: [О промотуре Э.Гусейнова и С.Джавадзаде по странам СНГ и Европы] //Эхо.- 2008.- 1 марта.- С. 23.

 


 

ТЕАТР

 

519.    Асадова И. «Бу шехерде» бьют все рекорды: [О юмористической программе актеров Рафаэля и Джошгуна на сцене Театра Азербайджанской Драмы] //Эхо.- 2008.- 4 марта.- С. 8.

520.    Багирзаде Л. Ее театр: [Воспоминания о творчестве Народной артистки Н.Зейналовой] //Каспий.- 2008.- 12 марта.-    С. 8.

521.    Бюльбюль. «Одинокий голос»: На сцене Театра «Ибрус» идет спектакль Жана Кокто //Зеркало.- 2008.- 8 марта.- С. 24.

522.    Бюльбюль. Театральные будни: [Обзор событий] //Зеркало.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

523.    В Азербайджане установлены правила предоставления театрам статусов «академический» и «национальный» //Новое время.- 2008.- 14 марта.- С. 6.

524.    Гасан гызы Н. О Национальном Театре: [О научно-практической конференции в Союзе Театральных Деятелей по случаю  135 летия профессионального театра] //Вышка.- 2008.-   19 марта.- С. 6.

525.    Джавадова Г. «Не мыслю себя вне театра»: [Об актере и режиссере, Народном артисте В.Керимове] //Бакинский рабочий.- 2008.- 13 марта.- С. 4.

526.    Егяна Р. Он был истинным актером: [О подготовке к юбилею Народного артиста Г. Турабова рассказала пресс-секретарь МКиТ  З. Алиева ] //Эхо.- 2008.- 31.-С.8.

527.    Ибрагимова Г. Мелодия души: [Творческий портрет Народного артиста, режиссера К.Керимова] //Каспий.- 2008.-15 марта.- С. 16.

528.    Ибрагимоглу В. Учитель: [О творчестве режиссера Т.Кязимова] //Yol.- 2008.- № 2 (11).- С. 89-94.

529.    Ибрагимоглу В. Физули дал нам карт-бланш: [Беседа с режиссером Театра «Йух» В.Ибрагимоглу] //Каспий.- 2008.- 1 марта.- С. 16.

530.    Кастрюлин С. Актер - зависимый человек: [Беседа с Заслуженным артистом, актером ТЮЗа В.Алиевым] //Зеркало.- 2008.- 13 марта.- С. 8.

531.    Кастрюлин С. За бескорыстие чувств: Интервью с актрисой Театра Музыкальной Комедии Сабиной Гулиевой //Зеркало.- 2008.- 6 марта.- С. 8. 

532.    *Куклы, которые живут и радуют: [О Гянджинском Кукольном Театре] //Зеркало.- 2008.- 20 марта.- С. 25.

533.    Микеладзе Г. Почему классика всегда современна?: [Беседа с Народной артисткой, режиссером Камерного Театра И.Перловой] //Каспий.- 2008.- 20 марта.- С. 8.

534.    Надирова В. Пора зрелости: 10 марта 1873 года считается Днем рождения азербайджанского национального театра //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 марта.- С. 3.

535.    Поладов сыграл Бунина: [О гастролях Театра «Ибрус» в Московском Театральном Центре «На Страстном»] //Каспий.- 2008.- 15 марта.- С. 16.

536.    Рзаханова Е. Гастроли столичных театров: [О программе поездок] //Эхо.- 8 марта.- С. 23.

537.    *Шафига Мамедова - женщина-торнадо: [Беседа с Народной артисткой, актрисой театра и кино Ш.Мамедовой. Вела Н.Кязимова] //Зеркало.- 2008.- 30 марта.- С. 26.

 

Азербайджанский Академический Национальный

Театр Драмы

 

538.    Бабаев А. Театр гастролирует по региону //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 марта.- С. 4.

539.    Баннаева Н. Одиночество ввосьмером: [О премьере режиссера Б.Рахманова по пьесе Эльчина] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 марта.- С. 3.

540.    Весна в Аздраме пройдет «среди пчел»: В Театре состоялся общественный просмотр новой постановки по произведению Эльчина //Неделя.- 2008.- 28 марта.- С. 20.

541.    Джавадова Г. «Шейтан»: [Об одноименном  режиссера М.Фарзалибекова по пьесе А.Мадатова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 марта.- С. 6.

542.    Джавадсой Ш. «Это было мимолетное увлечение- пришло и ушло»: [Беседа с актрисой Театра С.Искендерли] //Эхо.- 2008.- 8 марта.- С. 13.

543.    «Добрый папа» отметил юбилей: [О юбилейном вечере, посвященном 70-летию Народного артиста Р.Азимова в театре] //Неделя.- 2008.- 20 марта.- С. 27.

544.    Рзаханова Е. Актеры Аздрамы оказались «Среди пчел»: [Об одноименной постановке режиссера Б.Османова] //Эхо.- 2008.- 19 марта.- С. 8.

 

Театр Оперы и Балета

 

545.    Алескеров Ф. Театр Оперы и Балета выехал на гастроли в Турцию //Эхо.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

546.    Бюльбюль. Турецкий вояж Театра Оперы и Балета //Зеркало.- 2008.- 6 марта.- С. 8.

547.    Весенний праздник для служительниц Мельпомены: [О Женском Дне в Театре] //Биржа плюс.- 2008.- 7 марта.- С. 25.

548.    Дебют Элеоноры Мустафаевой прошел успешно: Считает Народный артист Азербайджана М.Мирзоев: [О выступлении вокалистки Э.Мустафаевой на сцене театра] //Эхо.- 2008.- 18 марта.- С. 8.

549.    Микеладзе Г. Добро и зло в новой версии: [О балете Т.Бакиханова] //Известия.- 2008.- 7 марта.- С. 8.

550.    Триумф нашего балета в Турции //Биржа плюс.- 2008.- 7 марта.- С. 25.

551.    Элтуран. Зло поставят на колени: [О балете Т.Бакиханова] //Каспий.- 2008.- 8 марта.- С. 16.
 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

552.    *Выступление на «бис» танцевального ансамбля «Лалаляр»: [На сцене Театра Песни имени Р.Бейбутова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 31 марта.- С. 4.

553.    Микеладзе Г.Балеринами не рождаются: [Беседа с Народной артисткой, балериной Т.Ширалиевой] //Каспий.- 2008.- 30 марта.- С. 8.

 

 


 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

1.Mədəni-maarif.- 2008.- № 1/2

2.Pəncərə.- 2008.- № 3

3.Simurq.- 2008.- № 1

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

4.Ayna

5.Azadlıq

6.Azad Azərbaycan

7.Azərbaycan

8.Azərbaycan müəllimi

9.Bakı

10.  Bakı xəbər

11.  Bakı zaman

12.  525-ci qəzet

13.  Bizim yol

14.  Ekran Efir

15.  Ekspress

16.  Ədalət

17.  Ədəbiyyat qəzeti

18.  Gün

19.  Həftə içi

20.  Hürriyyət

21.  Xalq cəbhəsi

22.  Xalq qəzeti

23.  Xəzər

24.  İdeal

25.  İki sahil

26.  Kaspi

27.  Kredo

28.  Mədəniyyət

29.  Mərkəz

30.  Mövqe

31.  Olaylar

32.  Palitra

33.  Paralel

34.  Paritet

35.  P.S. Elm, təhsil və həyat

36.  Respublika

37.  Reytinq

38.  Səs

39.  Şərq

40.  Təzadlar

41.  Üç nöqtə

42.  Vətəndaş həmrəyliyi

43.  Yeni Azərbaycan

44.  Yeni Müsavat

45.  Zaman

 

 

    

 


 

Список использованных журналов

 

1. İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31)

2.Yol.- 2008.- № 1 (10); 2 (11)

3.Симург.- 2008.- 1

 

 

Список использованных газет

 

4.Азербайджанские Известия

5.Бакинский рабочий

6.Баку

7.Биржа плюс

8.Вышка

9.Ежедневные новости

10.  Зеркало

11.  Известия

12.  Каспий

13.  Комсомольская Правда

14.  Неделя

15.  Новое время

16.  Эхо

 

 

 


Mündəricat

 

I. Mədəniyyət......................................................................4

Novruz bayramı...................................................................9

Mədəni əlaqələr..................................................................10

Heydər Əliyev Fondu.........................................................12

Kitabxana işi......................................................................12

İnformasiya və reklam işi....................................................14

Klub və istirahət parkları....................................................15

Muzey işi...........................................................................15

   Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması.......................................................16

Turizm..............................................................................17

II. İncəsənət......................................................................19

Rəngkarlıq.........................................................................19

Xalq rəssamı Asəf Cəfərov-80...........................................20

İbrahim Zeynalovun vəfatı münasibətilə...............................20

Maral Rəhmanzadənin vəfatı münasibətilə............................21

Dekorativ tətbiqi incəsənət..................................................21

Qrafika..............................................................................22

Bədii fotoqrafiya................................................................22

Heykəltəraşlıq....................................................................23

Moda və dizayn.................................................................23

Kino..................................................................................24

Qəmər Salamzadə-100......................................................26

Musiqi...............................................................................26

Arif Babayev-70...............................................................31

Emin Sabitoğlu-70............................................................32

Qara Qarayev-90..............................................................32

Tükəzban İsmayılovanın vəfatı münasibətilə.........................33

Estrada və sirk..................................................................33

Xalq yaradıcılığı.................................................................34

Teatr.................................................................................34

Milli Teatr-135…………………………………..………36

Akademik Milli Dram Teatrı..............................................37

Rafiq Əzimov-70...............................................................37

Milli Opera və Balet Teatrı.................................................38

Gənc Tamaşaçılar Teatrı....................................................39

Musiqili Komediya Teatrı..................................................39

Dövlət Gənclər Teatrı........................................................39

Balet və rəqs.....................................................................40

Bu buraxılışda istifadə

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı....................................64

 


 

Содержание

 

I.Культура…………………….......................................41

Дни Азербайджана в Марокко.....................................42

Новруз байрамы……………………………………….43

Культурные взаимосвязи………..……….....................43

Библиотечное дело…………………………………....45

Парки культуры и отдыха…………………………......45

Клубы, дворцы и дома культуры…….....…..................45

Музейное дело……………………….……...................46

Охрана памятников истории и культуры….................46

Туризм…………………………...…………...................48

Изобразительное искусство……………………...........49

Эльдар Гурбанов-60…………………………………...50

Графика…………………………………........................51

Скульптура……………………………………………..51

Художественная фотография………………................52

Мода и дизайн…………………………………………52

Кино…………………………………………….............53

Музыка………………………………..…......................54

Эммин Сабитоглу-70………………………………….57

Год Кара Караева.………………………………...…...57

Эстрада и цирк……………...…………….....................58

Конкурс «Евровидение-2008»………………...………59

Театр………………………………………....................60

   Азербайджанский Академический

   Национальный Театр…………………………..61

Театр Оперы и Балета………………………................62

Балет.Танцы…………………………............................63

Список использованных газет.......................................66

 

 

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Mart - 2008

 

 

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru:   T.Ağamirova

 

 

 

 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 04.04.2008

Sifariş: 9

Tirajı 50 nüsxə