Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 2015 - NOYABR

 

 

 

 

 

 

BAKI-2015 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Noyabr - 2015

 

 

BAKI-2015

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr – 2015 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2015.- 116 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2015. 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.1.

2. E.M.Paşayevanın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 noyabr 2015-ci il: [musiqi təhsili sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə] //Azərbaycan.- 2015.- 26 noyabr.- S.1.

3. Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrinin “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 noyabr 2015-ci il//Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.3.

4. 2016-cı il 25-27 aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 12 noyabr.- S.2.

5. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1398-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 noyabr.- S.1.

6. Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 26 noyabr.- S.1.

7. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Argentina Respublikası hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 30 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan. - 2015.- 6 noyabr.-S.6.

8. Azərbaycan Respublikası ilə Uruqvay Şərq Respublikası arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 30 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 6 noyabr.-S.6.

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 fevral tarixli 200 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.-S.1.

10. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 6 oktyabr tarixli 1375-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.-S.2.

11. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 6 oktyabr tarixli 1372-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 noyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.-S.2.

12. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 20 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 noyabr.- S.1.

13. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 6 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan. - 2015.- 28 noyabr.- S. 2.

14. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 6 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.2.

____________

 

15. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Lənkəranın yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.6.

16. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Lənkəranın yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

17. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Lənkəranın yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2015.- 17 noyabr.- S.6.

18. Abdullayeva, S. Azərbaycanın dövlətçilik və mədəniyyət tarixində Lənkəranın yeri və rolu //525-ci qəzet.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

19. Abdullayeva, S. Xalq yaradıcılıq nümunələrinin dirçəlişi seminar mövzusu olub: [Muzey Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

20. Araplı, Y. Həyatın dolanbac yollarında: [maarifçi-demokrat Həsən Bəy Zərdabi haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.34-35.

21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən bölgələrdə vətəndaşların qəbulu davam etdirilir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Xırdalan şəhərində vətəndaşları qəbul edib] //Azərbaycan.- 2015.- 7 noyabr.- S.6.

22. Azəri, L. İslam ölkələrinin təhsil, elm və mədəniyyət siyasəti Bakıda müzakirə olunur: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.3.

23. Azəri, L. Yaradıcı fəaliyyətə verilən yüksək qiymət:Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatlar təqdim edildi: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.3.

24. “Biz xoşbəxt uşaqlarıq”: “Uşaq hüquqları aylığı” ilə bağlı tədbirlər: [bölgə kitabxanalarında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.7.

25. “Bölgələrdən paytaxta” layihəsində Zaqatala rayonunun təqdimatı //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.2.

26. Elmi əməkdaşlıq əlaqələri genişlənir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzi ilə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.

27. Elmi-Metodik Mərkəzin fəaliyyəti müzakirə olunub [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzində hesabat iclasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.5.

28. Ədəbiyyat, musiqi, təsviri sənət və gənclik: [Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşən eyniadlı layihə çərçivəsində silsilə tədbirlərin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.6.

29. Əliyeva, M. Ölüm sevinməsin qoy!: [Kürdəmir Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin məsləhətçisi İslam Bağırovun vəfatı ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.11.

30. Fəxri ad almış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatlar təqdim olunub: [Muzey Mərkəzində keçirilmiş mərasimdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.4.

31. “Gənc mədəniyyət işçilərinin kreativ qrupunun ilk səyyar iclası: [Beyləqan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.10.

32. Gənc mədəniyyət işçilərinin kreativ qrupunun növbəti səyyar iclası: [Balakən rayonunun Heydər Əliyev Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.13.

33. Hafiz, N. Azərbaycanla bağlı xatirələrimdən kitab yazacağam: “O zaman Bakı çox xoşuma gəlmişdi. Deyirlər, indi daha da gözəlləşib”:[tanınmış türkoloq və ədəbiyyatçı alim Hafiz Nimetullahla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.12.

34. Hədəfimiz türk dünyasının mədəni irsini ona qaytarmaqdır: “Bundan yalnız türk dünyası deyil, bütün bəşəriyyət xeyir götürəcək”: [Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun rəhbəri Günay Əfəndiyevanın müsahibəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

35. Hüseynov, F. “Bölgələrdən paytaxta” - Zaqatala rayonunun təqdimatı //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.2.

36. Hüseynov, F. Hər görüş maraqlı təkliflər, faydalı təşəbbüslərlə yadda qalır: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Xırdalan şəhərində vətəndaşları qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.3.

37. Hüseynov, F. Unudulmaqda olan xalq yaradıcılıq nümunələrini necə dirçəltməli?: [Muzey Mərkəzində keçirilən seminar haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.12.

38. Xocalı rayon mədəniyyət işçlərinin müşavirəsi: [Xocalı Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

39. Konstitusiya Günü münasibətilə bölgələrdə tədbirlər: [kitabxanalarda] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.7.

40. Leyla Əliyeva: “Baku” jurnalının sayəsində bir-birimizə daha yaxın oluruq: [jurnalın baş redaktorunun bu nəşrin yubiley nömrəsindəki fikirləri] //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 13 noyabr.- S.4.

41. “Mədəniyyət.az” jurnalının növbəti nömrələri işıq üzü görüb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsisçiliyi ilə nəşr olunan eyniadlı jurnalın 6-cı sayının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.16.

42. “Mədəniyyət” kanalına yeni baş direktor təyin olunub: [“Azərbaycan Televiziyası” və “Mədəniyyət” kanalı haqqında] //Zaman.- 2015.- 6 noyabr.- S.4.

43. Sadıqova, X. Avropa multikulturalizmin Azərbaycan modelini öyrənir: Stokholm şəhərində “Multikulturalizm və dinlərarası tolerantlıq: Azərbaycanın təcrübəsi və onun Avropa üçün əhəmiyyəti” mövzusunda konfrans keçirilib //Zaman.- 2015.- 2015.- 21 noyabr.- S.13.

44. Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə yeni rəis təyin edilib: [Mehman Şakir oğlu Şükürov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.4.

45. Şəki 2016-cı il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan olunub: Qədim tarix və mədəniyyət mərkəzimiz estafeti Türkmənistanın Marı şəhərindən təhvil alır //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.9; Mövqe.- 27 noyabr.- S.3.birləşdir

46. Tural. Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiilib //Səs.- 2015.- 29.- noyabr.- S.4.

47. Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa: [bölgə kitabxanalarında Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.11.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

48. Abdullayeva, F. “Azərbaycan rəngləri” Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda: [sərgidə rusiyalı və azərbaycanlı gənc rəssamların və istedadlı gənc fotoqraf Kərim Abbasovun işlərinin nümayiş olunması haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 11 noyabr.- S.12.

49. Abdullayeva, F. RAGB fəalları “Global Village” festivalında Azərbaycanı təmsil ediblər //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

50. Abdullayeva, F. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya “Puşkin” medalını təqdim edib //Azərbaycan.- 2015.- 5.- noyabr.- S.8.

51. Abdullayeva, S. Amerikanın məşhur caz ifaçısı Milli İncəsənət Muzeyində: [Qabriyel Stravelli] //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

52. Abdullayeva, S. Ankarada “Mahnıdan-Şarkıya” silsiləsindən konsert olub //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.21.

53. Abdullayeva, S. Azərbaycanın “Milan Expo-2015”də iştirakının yüksək nəticələri: [yekunla bağlı Heydər Əliyev Mərkəzində mətbuat konfransının keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.16.

54. Abdullayeva, S. Azərbaycan İstanbul kitab sərgisində uğurla təmsil olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.2; Xalq cəbhəsi.- 2015.- 12 noyabr.- S.2.

55. Abdullayeva, S. Azərbaycan Oslo dünya musiqi festivalında təmsil olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 5 noyabr.- S.7.

56. Abdullayeva, S. Bəstəkarlar İttifaqında Giya Kançeli ilə görüş: [gürcü bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.16.

57. Abdullayeva, S. Norveçin məşhur etnomusiqi qrupu Milli Konservatoriyada //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

58. Abdullayeva, S. Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təqdimatı olub: [mərkəzin və ona həsr edilmiş kitabın təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S.7; Xalq cəbhəsi.- 2015.- 26 noyabr. S.16.

59. Abdullayeva, S. Şəki gələn il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan olunub //525-ci qəzetət.- 2015.- 28 noyabr.- S.17.

60. “ADA” Universitetində beşinci Beynəlxalq Festival keçirilib: [festivalda Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin öz ölkələrinin milli mədəniyyətini, musiqi və mətbəx nümunələrini nümayiş etdirmələri haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.5.

61. Ağalarova, Ş. Parisdə “Şalom Baku” filminin təqdimatı keçirilib: [Müryel Levinin eyniadlı sənədli filminin Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində təqdimatı] //Azərbaycan.- 2015.- 14 noyabr.- S.5.

62. Almaniya jurnalı ölkəmiz haqqında //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.9.

63. Amerikanın caz qrupu Bakıda konsertlər verib: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.8.

64. Avropada mədəniyyət siyasəti və təmayülləri: [Polşanın Vroslav şəhərində eyniadlı beynəlxalq layihənin milli müəlliflərinin 14-cü assambleyasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.10.

65. Avstriya ilə teatr əlaqələri müzakirə olunub: [Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, professor İsrafil İsrafilovun Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri Aksel Vexlə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.4.

66. Azərbaycanın birinci xanımı ISESCO-nun baş direktoru və xoşməramlı səfirləri ilə görüşüb //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.3;

67. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva “G20”-“Yurd” mədəni ərazisində sərgi ilə tanış olub: [“Böyük İyirmiliyin” Antalyada keçirilən Sammiti çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.3.

68. Azərbaycan dünyada sülh və anlaşmaya öz töhfəsini verir: [Azərbaycanın paytaxtı İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) mötəbər tədbirlərinə - İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasına və Baş Konfransının 12-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.3.

69. Azərbaycan-Gürcüstan mədəni əlaqələri müzakirə olunub: [Tbilisidəki M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.15.

70. Azərbaycan Konqreslər Bürosu “Vişeqrad Görüşləri”ndə: [Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

71. Azərbaycan mədəniyyəti Şanxayda tələbə festivalında təbliğ olunub: [Çin Xalq Respublikasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.5.

72. Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrinə həsr olunmuş tədbir: [Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.11.

73. Azərbaycanın nümunəsindən istifadə etməyi düşünürük: [İSESCO Baş Konfransının 12-ci sessiyası çərçivəsində Küveyt Dövlətinin nümayəndə heyətinin rəhbəri, Təhsil nazirinin müavini Heysam Saleh əl-Əsərinin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.5.

74. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İSESCO-nun baş direktorunu qəbul edib //Azərbaycan.- 2015.- 26 noyabr.- S.1.

75. Azərbaycan 34-cü İstanbul Kitab Fuarında //Kaspi.- 2015.- 14-16 noyabr.- S. 12-13.

76. Azərbaycan və Gürcüstan teatrları arasında əlaqələr genişlənir //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.6.

77. Azərbaycan və norveçli sənətçilər eyni səhnəni bölüşüb: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Elen Kaavenin etno qrupunun konsertinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.-25 noyabr.- S.13.

78. Azərbaycan və Sloveniya turizm şirkətlərinin görüşü: [“JW Marriott Absheron Baku” mehmanxanasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.9.

79. Azərbaycanlı vokalçı MDB opera solistlərinin qala-konsertində: [Əməkdar artist Afaq Abbasova Rusiyanın Voronej şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

80. Azəri, L. “Canlı əfsanə” Bakıda təqdim edildi: Türkmənistan Prezidentinin türkmən xalçaları haqqında kitabı Azərbaycan dilində nəşr olunub: [Azərbaycan Xalça Muzeyində Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

81. Azəri, L. İnteqrasiya, mədəni inkişaf, yüksək təhsil və yeni texnologiyalar: İSESCO-nun Bakıda keçirilən Baş Konfransının 12-ci sessiyasında bu mövzular prioritet təşkil edir: [konfransda Səudiyyə Ərəbistanı Təhsil nazirinin müavini Məhəmməd bin Əbdüləziz əl-Buhalinin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.4.

82. Azəri, L. Uzunmüddətli tərəfdaşlıq xalqlarımızın mədəniyyətində dərin iz qoyub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin ölkəmizdə səfərdə olan Rusiyanın mətbuat nümayəndələri ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 oktyabr.- S.6.

83. Bakıda Belarus-Azərbaycan turizm forumu keçirilib: [Belarusun paytaxtı Minskdə Azərbaycanın təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.9.

84. Bakıda Latviya rəssamlarının sərgisi açılıb: [ Heydər Əliyev Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.8.

85. “Bakı sübhdən günbatanadək” Almaniyada nümayiş olunub:[“Cottbus” beynəlxalq kinofestivalında eyniadlı tammetrajlı sənədli filmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.5.

86. Barselonada “Sonsuz dəhliz” //İki sahil.- 2015.- 25 noyabr.- S.18.

87. Belarus Dövlət Böyük Vətən Müharibəsi Tarixi Muzeyi ilə tanışlıq: [Prezident İlham Əliyevin Belarusa rəsmi səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S. 1,2; Yeni Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S.3.

88. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə: Gürcüstandakı Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi təltif olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.14.

89. “Bu gün mədəniyyətlərarası dialoqa heç zaman olmadığı qədər böyük ehtiyac var”: Biz “Bakı prosesi” təşəbbüsünü irəli sürəndə dünyadakı vəziyyət tamamilə fərqli idi. Bu gün etimadsızlığın səviyyəsinin artdığını görürük”: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.8.

90. Cəfərli, R. Azərbaycanın təbliğinə və dostluğa xidmət edən missiya: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın “Puşkin” medalı ilə təltif edilməsi dövlətlərarası dostluq əlaqələrinin inkişafının göstəricisidir //Azərbaycan.- 2015.- 6 noyabr.- S.9.

91. Danimarkada keçirilən beynəlxalq mədəniyyət festivalında Azərbaycan da təmsil olunub //Səs.- 2015.- 16 noyabr.- S.4.

92. Danimarkada mədəniyyət festivalında Azərbaycan guşəsi xüsusi rəğbət görüb //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.16.

93. Düsen Kaseinov: “Mübahisə ilə yox, mədəni layihələr, qarşılıqlı fəaliyyətlə iş görmək lazımdır”: [TÜRKSOY-un baş katibi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.7.

94. Ekici, M. “Türk boyları içərisində mədəni araşdırmalar həyata keçiririk”: Metin Ekici: “Türkcə tədris verdiyimiz insanların bəziləri indi öz ölkələrinin tanınmış dövlət xadimləri, diplomatlarıdır”: [Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun müdiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.10.

95. Ezgi, Ə. “Aşıq sənətini dünyaya tanıdan Azərbaycan türkləridir”: [Türkiyənin tanınmış aşığı Əlirza Ezgi ilə müsahibə-] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.15.

96. Əfəndiyev, T. Azərbaycan mədəniyyəti: inkişafın yeni mərhələsi //Xalq qəzeti.- 2015.- 27 noyabr.- S.11.

97. Əliyev, İ. Parisdə UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumu keçirilib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva Forumda iştirak ediblər: [tədbirdə Azərbaycan Prezidenti çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.1,2.

98. Əliyev, R. İsveçin Mədəniyyət və Demokratiya naziri Azərbaycandakı tolerantlıq barədə məlumatlandırılıb: [Millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri Kamal Abdullanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin xanım Alise Bah Kuhnke ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.5.

99. Əməkdaşlıq çərçivəsində yeni layihələr barədə müzakirələr aparılıb: [Bakıdakı Misir Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin direktoru Əhməd Sami əl-Aydi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində olub] //Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

100. Heydər Əliyev Mərkəzində Latviya rəssamlarının sərgisi açılacaq //Mövqe.- 2015.- 25 noyabr.- S.4.

101. Hüseynov, F. ATMU-dan xəbərlər: Almaniyalı və rusiyalı qonaqlarla görüş: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

102. Hüseynov, F. MDB məkanında ümumi dəyərlər və mədəniyyətlərarası dialoq: [Qazaxıstanın paytaxtı Astanada] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.15.

103. İmanquliyev, B. “Faust” operası və 4 dirəyin üstündə ucalan ev haqqında: Bir turistin Azərbaycana səyahətindən doğan təəssüratları:[müəllifin rusiyalı döstu İqor Suxanovun fikirləri] //Azərbaycan.- 2015.- 22 noyabr.- S.7.

104. İSESCO mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynamalıdır //Zaman.- 2015.- 23 noyabr.- S.3.

105. ISESCO-nun baş direktoru Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində olub: [İdarənin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanda səfərdə olan ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.6.

106. İspaniyalı diplomat ATMU-nun qonağı olub: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru, professor Cəfər Cəfərovun Xose Luiz Diez ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.10.

107. İstanbul kitab sərgisində Azərbaycan guşəsi maraqla qarşılanıb: Milli stendlərimizdə 600 adda kitab, albom və digər çap nümunələri təqdim olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.8.

108. Kaseinov, D. “Mədəniyyətimizi dünyaya tanıtmaq hədəfimizdir”: 2017-ci ildə “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” estafetini Azərbaycanın Şəki şəhəri qəbul edəcək: [Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının - TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.10.

109. Kərimova, N. Azərbaycan və Gürcüstan musiqiçilərinin dostluq festivalı: [Mərkəzi İncəsənət Məktəbində gerçəkləşən “Harmoniya” musiqi festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

110. Konqreslər Bürosu Dünya Turizm Sərgisində //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.4.

111. Qurbanov, S. “Türkvizyon” yarışması mədəniyyətlərarası körpüdür”: [Türk Musiqi Birliyi (TMB) TV-nin baş direktoru Samir Qurbanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.11.

112. Lahıc misgərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına təklif edilib: [Parisdə UNESCO-nun mənzil-qərargahında təşkilatın Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 10-cu sessiyasına həsr edilmiş mətbuat konfransı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.2.

113. Lahıc misgərlik sənəti YUNESKO siyahısına salına bilər //Üç nöqtə.- 2015.- 23 noyabr.- S.7.

114. Londonda Azərbaycan musiqisi səslənib: [Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin “Müqəddəs James” kilsəsindəki konsert proqramları ilə çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.3; 525.- ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.14.

115. Luvr Muzeyi İslam Departamentinin direktoru ölkəmizdə səfərdə olub: Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi ilə əməkdaşlıq və Luvr Muzeyində Azərbaycan xalçaları sərgisinin təşkili müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.8.

116. “Mersi, Baku”: Rusiyanın ən populyar aviajurnalında paytaxtımız haqqında məqalə dərc edilib //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.16.

117. Mədəni əməkdaşlıqda medianın mühüm rolu var: Mətbuat Şurasında Türkiyə səfirliyinin müşaviri il görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr. - S.15.

118. Mədəniyyət və Turizm naziri Londonda bir sıra görüşlər keçirib: Nazir “Bakı prosesi” üzrə işçi qrupun iclasında və BMT Sivilizasiyalar Alyansının paytaxtımızda gerçəkləşəcək 7-ci Qlobal Forumuna dair təqdimatda iştirak edib //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.3.

119. Məhərrəmova, T. İnsanlıq faciəsinin şahidi: Vyetnamdakı məşhur Hoa həbsxana-muzeyindən reportaj: [müəlifin səfər təəssüratları] //Kaspi.- 2015.- 26 noyabr.- S.9.

120. Mərakeş müğənnisi “Sarı gəlin” mahnısını ifa edib: [Samira Belhacın ifasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 noyabr.- S.8.

121. Mətbəximiz amerikalı tələbələrin təqdimatında: [ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.8.

122. “Milan Expo 2015” də Azərbaycan pavilyonunu 3 milyon 250 mindən çox insan ziyarət edib: [sərgidə Azərbaycanın iştirakının yekunları ilə bağlı Heydər Əliyev Mərkəzində mətbuat konfransının keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.5.

123. “Milan Expo”dakı pavilyonumuz Bakıya köçürüləcək: Altı ay ərzində milli pavilyonumuzu 3 milyondan çox insan ziyarət edib: [Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.3.

124. “Milan Expo 2015”də Azərbaycan pavilyonunu 3 milyon 250 mindən çox insan ziyarət edib //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.

125. Milli İncəsənət Muzeyində gürcü rəssamların sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.5.

126. “Mingguan Malaysia” qəzeti: Azərbaycanın birinci xanımının mədəniyyətə və incəsənətə verdiyi töhfələr //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

127. Moskvada “Dədə Qorqud” dastanına həsr edilmiş dəyirmi masa: [dastanın elm aləminə məlum olmasının və alman dilinə tərcümə edilməsinin 200 illiyinə həsr edilmiş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.10.

128. Müasir İncəsənət Muzeyində gürcü rəssamın “Potcard”ı: [Mamuka Tsetsxladzenin eyniadlı fərdi sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.16.

129. Nəsirova, R. Nyu-Yorkda “Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi”: [mərkəzin rəhbəri Telman Cəlilin mərkəz haqqında fikirləri] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.93 - 95.

130. “Opinione Pubblica”: Azərbaycan multikulturalizmi ölkənin güc elementidir: [Qafqaz ölkələrində gedən siyasi, sosial və mədəni proseslərə dair yazılarla çıxış edən italiyalı tədqiqatçı Ciuliano Bifolkinin eyniadlı qəzetdə Azərbaycanla bağlı məqaləsinin dərc edilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 11 noyabr.- S.11.

131. Ölkələrimiz arasında əlaqələr yaxşı səviyyədədir: [İSESCO-nun Bakı toplantılarında iştirak edən Əfqanıstan elm və təhsil nazirinin müşaviri Əliullah Əmirinin Azərbaycan dövlətinə minnətdarlığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.5.

132. Ölkəmiz arxeoloji turizm üzrə Aralıq dənizi yarmarkasında təmsil olunub: [İtaliyanın Paestum şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.9.

133. Ölkəmiz Daşkənddə beynəlxalq festivalda təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 16 noyabr.- S.16.

134. Ölkəmiz İCCROM-un iclasında təmsil olunub: [Romada Mədəni Mülkiyyətin Mühafizəsi və Bərpasının Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəzin (İCCROM) Baş Assambleyasının 29-cu sessiyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

135. Ölkəmiz Şanxayda mədəniyyət festivalında və Bratislavada Milad bazarında təmsil olunub: [Çin Xalq Respublikasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.16.

136. Parisdəki caz festivalında azərbaycanlı bəstəkarın konserti:[Etibar Əsədli haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.16.

137. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya “Puşkin” medalını təqdim edib //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 5 noyabr.- S.6.

138. Rusiyanın Təhsil və Elm naziri Xalça Muzeyi ilə tanış olub //Azərbaycan.- 2015.- 22 noyabr.- S.5.

139. Rüstəmova, H. Minskdə “İlahi oyun”: [Akademik Milli Dram Teatrının kollektivinin Belarusda keçirilən Gənclərin II Beynəlxalq Teatr Forumunda iştirakı haqqında] //Ekspress.- 2015.-19 noyabr.- S.13.

140. Sessiyada qəbul edəcək qərarlar islam ümmətinin sıralarını sıxlaşdıracaq: [İSESCO-nun Baş Konfransının XII sessiyası çərçivəsində Oman Sultanlığının nümayəndə heyətinin rəhbəri, Təhsil Nazirliyinin müşaviri Məhəmməd Həmdan Süleyman əl-Tubinin müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.4.

141. Seulda AZƏRTAC ilə Yonhap arasında əməkdaşlıq Sazişi imzalanıb: [Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri təşkilatı çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.10.

142. Seyidov, A. Ulu mədəniyyətimizin Gündoğandan gələn işığı: [Monqolustan Təhsil, Mədəniyyət və Elm Nazirliyinin plenar iclası haqqında] //Səs.- 2015.- 27 noyabr.- S.9.

143. “Sonsuz Dəhliz” filmi nüfuzlu Milan festivalının mükafatına layiq görülüb: [litvalı rejissor Aleksandras Brokasın Xocalı faciəsi haqqında çəkdiyi eyniadlı film haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 11 noyabr.- S.11; 525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.16; Yeni Azərbaycan.- 2015.- 11 noyabr.- S.4.

144. Sultanova, M. “Mahnıdan Şərqiyə” layihəsinin Ankara təntənəsi: [“6 bəstəkar və 6 şair” layihəsinin ikinci konserti haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.8.

145. Tağıyeva, R. Azərbaycan Xalça Muzeyində təqdimat – “Canlı əfsanə”: [Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdıməhəmmədovun türkmən xalçalarına həsr olunmuş eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.

146. Tələbələrimiz ABŞ-da mədəniyyət festivalında //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.12.

147. Yaponiyalı tələbələr Azərbaycan Xalça Muzeyində //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.3.

148. Yonhap və AZƏRTAC mübadiləni genişləndirirlər //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.5.

149. Zümrüd. “Bakı sübhdən günbatanadək” Krakov festivalında: [ Fariz Əhmədovun eyniadlı filmi haqqında] //Səs.- 2015.- 29 noyabr.- S.7.

150. Zümrüd. “Sonsuz dəhliz” filmi Barselona kinoteatrında: [Andreas Brokasın rejissorluğu ilə] //Səs.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

 

Bax: 150, 157, 212, 220, 234, 262, 284, 286, 300, 307, 316, 327, 338, 339, 350, 352, 368, 369, 370, 380, 383, 384, 415, 438, 440, 469, 471, 473, 482

 

Maskat şəhərində keçirilən 9-cu İslam Konfransı

 

151. Azərbaycan İSESCO mədəniyyət nazirlərinin konfransında təmsil olunub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə Oman Sultanlığının paytaxtı Maskat şəhərində keçirilən konfransda] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.3; 525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.7; //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 3 noyabr.- S.7.

152. Bayramova, Z. İSESCO Mədəniyyət Nazirlərinin Konfransı çərçivəsində mədəni proqram təşkil olunub: [Oman Sultanlığının paytaxtı Maskat şəhərində] //Səs.- 2015.- 5 noyabr.- S.11.

153. İSESCO mədəniyyət nazirlərinin konfransı çərçivəsində mədəni proqram: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.8.

154. Mədəniyyət və Turizm naziri bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib: [Konfrans çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

155. Omanda İSESCO mədəniyyət nazirlərinin Konfransı çərçivəsində sərgi açılıb: [qurumun fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərdən və çap məhsullarından ibarət sərgi] //Azərbaycan.- 2015.- 4 noyabr.- S.8.

 

 

ISESCO Baş Konfransının XII sessiyası

 

156. Azəri, L. İSESCO-nun fəaliyyəti geniş müzakirə olundu: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin sədrliyi ilə İSESCO Baş Konfransının 12-ci sessiyası iclaslarının davam etməsi haqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.5.

157. İSESCO-nun mükafatları təqdim edilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mükafata layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.5.

158. Azərbaycanın birinci xanımı ISESCO-nun baş direktoru və xoşməramlı səfirləri ilə görüşüb: [ISESCO-nun baş direktorunu Azərbaycanın yüksək mükafatı - “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.1.

159. Bakıda ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının açılışı olub: Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.1.

160. Əliyev, İ. Bakıda ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının açılışı olub: Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S. 1,2.

161. ISESCO Baş Konfransının Bakıda keçirilən XII sessiyası başa çatıb: İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) Baş Konfransının Bakıda keçirilən XII sessiyası noyabrın 27-də başa çatıb //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 29.noyabr. -S.3.

162. ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzində olublar //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S.4.

163. ISESCO Baş Konfransının XII sessiyası başa çatıb //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.6.

164. ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının iştirakçıları Heydər Əliyev Mərkəzində olublar //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.6.

165. ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının iştirakçıları Heydər məscidi ilə tanış olublar //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.6.

166. ISESCO Baş Konfransının XII sessiyasının iştirakçılarının şərəfinə ziyafət //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

 

ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası

 

167. Bakıda ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası keçirilir: [iclasda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 24 noyabr.- S.5.

168. Bakıda ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası keçirilir //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 23 noyabr.- S.6.

169. Fariz. İSESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası başa çatdı //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.4.

170. ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası başa çatıb: [iclasda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

171. ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının iştirakçıları Məryəm Ələkbərlinin sərgisi ilə tanış olublar: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Azərbaycan.- 2015.- 26 noyabr.- S.5.

172. ISESCO-nun Baş Konfransına növbəti üç ildə Azərbaycan sədrlik edəcək: Baş Konfransın XII sessiyası işini plenar iclaslarla davam etdirib: [iclasda Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S. 3,7.

 

UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyası

 

173. Azərbaycan - UNESCO əməkdaşlığı bəşəri dəyərlərin təşviqinə böyük töhfələr verir: [təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri sahəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.1.

174. Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib: Komitə “Ümumdünya irs siyahısı”na əlavələr edilən zaman həlledici səsə malikdir: [Parisdə UNESCO-nun 38-ci Baş Konfransı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.3.

175. Azərbaycan mədəniyyəti UNESCO xətti ilə dünya müstəvisində...: [təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri sahəsində əməkdaşlıq haqqında] //Bakı xəbər.- 2015.- 20 noyabr.- S.1.

176. “Bu gün mədəniyyətlərarası dialoqa böyük ehtiyac var”: [Parisdə UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda Prezident İlham Əliyevin çıxışı haqqında] //Zaman.- 2015.-24 noyabr.- S.13.

177. Hacalıyev, E. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu yüksəlir: [ Prezident İlham Əliyevin UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda iştirakı] //Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.8.

178. Hacalıyev, E. Azərbaycanın UNESCO-nun fəaliyyətinə verdiyi töhfələr yüksək qiymətləndirilir //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.3.

179. Hüseynzadə, N. Azərbaycan UNESCO Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib //Mövqe.- 2015.- 20 noyabr.- S.8.

180. Nərimanoğlu, M. UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni perspektivləri: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər Forumunda bir daha Ermənistanın təcavüzü nəticəsində minlərlə maddi-mədəniyyət abidəmizin işğal edildiyini diqqətə çatdırmışdır //Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S.4.

181. Sadıqova, X. Prezident İlham Əliyev: “Multikulturalizm bizim adət-ənənəmizdir”: [sessiyadakı çıxışı haqqında] //Zaman.- 2015.- 25 noyabr.- S.13.

182. Zümrüd. UNESCO-nun mütəxəssisi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində olub:[manuskriptlərin bərpası üzrə mütəxəssis və məsləhətçi Stavros Andreounun muzeyin Bərpa Laboratoriyasının əməkdaşları ilə təcrübə mübadiləsi keçməsi haqqında] //Səs.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

183. Heydər Əliyev Fondu uşaqlara növbəti dəfə sevinc bəxş etdi: [şənlikdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva övladları ilə birlikdə iştirak edib] //Azərbaycan.- 2015.- 14 noyabr.- S.3; Yeni Azərbaycan.- 2015.- 13 noyabr.- S.5.

184. Heydər Əliyev Mərkəzində uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi: Sərginin açılışında Leyla Əliyeva iştirak edib //Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.8.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

185. Abdullayeva, S. Kitabxana işçilərinin müşavirəsi olub: [İsmayıllı şəhərində] //525-ci qəzet.- 2015.-20 noyabr.- S.7.

186. Əliyev, A. Sumqayıtda yeni kitabxana açılmışdır: [Koreyanın “Samsung Engineering Co. Ltd.” şirkətinin dəstəyi ilə Sumqayıt şəhərindəki 28 saylı orta məktəbdə] //Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S.7.

187. Həsənova, Z. BDU-nun elmi kitabxanasında elektron informasiya vasitələri tətbiq edilir //Azərbaycan.- 2015.- 15 noyabr.- S.4.

188. Hüseynov, F. Kitabxana işçilərinin Şirvan zonası üzrə müşavirəsi keçirildi: [İsmayıllı Rayon Uşaq Kitabxanasında Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.4.

189. Kitabxanaçılar avtomatlaşdırılmış sistemlə tanış olurlar: Milli Kitabxanada treninqlər davam edir //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.4.

190. Mədəniyyətimizin böyük hamisi: [Şəkidəki Heydər Əliyev Mərkəzində “Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” adlı elmi-nəzəri konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

191. Məhərrəmli, Q. Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyi qeyd olundu: Yubiley ərəfəsində nəşr olunmuş kitabların təqdimatı keçirildi...: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Təzadlar.- 2015.- 3 noyabr.- S.15.

192. Milli Dirçəliş Gününə həsr olunmuş tədbirlər: [Şirvan Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

193. Milli Kitabxanada ALISA proqramı ilə bağlı sonuncu treninq//Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.2.

194. Soltan, R. Kitab aləminə səyahət: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın tarixi haqqında] //Ədalət.- 2015.- 3 noyabr.- S.4.

195. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir: [Tərtər Rayon Mərkəzi Kitabxanasında “Uşaq hüquqları aylığı” münasibətilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

196. Vüsal. Misir səfiri Milli Kitabxanada: [yeni səfirin Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovla görüşü haqqında] //Həftə içi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S. 8; //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.19.

 

Bax: 190, 213

 

MUZEY İŞİ

 

197. Abdullayeva, S. Muzey sahəsində XXI əsrin kuratorluğu müzakirə edilib: [Milli İncəsənət Muzeyidə keçirilən seminar haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

198. Abdullayeva, S. Müasir İncəsənət Muzeyində Aida Mahmudovanın “Elysium”u sərgilənir //525-ci qəzet.- 2015.- 17 noyabr.- S.7.

199. Əliyev, A. Şabran tarixini yaşadan məkan: Qorunan ənənələr: [Şabran Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Vəfa Hüseynovanın muzeylə bağlı dedikləri] //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.11.

200. Fərəcov, S. Tarixi irsimizin saxlanc yeri: [Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 95 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.13.

201. Qubada muzey işinə dair ABŞ mütəxəssislərinin mühazirələri: [Quba Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.5.

202. Lalə. “Xilas olunmuş gözəllik”: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin paytaxt və bölgələrdə mühazirə, sərgi və regional treninq-seminarlar keçirməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.10.

203. Soltanlı, S. Muzey işinin təşkili və idarə edilməsində innovasiyalar: ABŞ mütəxəssislərinin iştirakı ilə seminar keçirilib: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.5.

204. Ümrüd. Muzey işinin təşkili və idarə edilməsində innovasiyalar //Səs.- 2015.- 18 noyabr.- S.4.

205. Vəfalı, T. Zəngin eksponatlara malik Dövlət Bayrağı Muzeyi //Həftə içi.- 2015.- 7-10 noyabr.- S.3.

 

Bax: 115, 145

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

206. Cəbiyeva, T. Səyyah Engelbert Kempfer və Bülbülə İmamzadəsi //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.15.

207. Qurbanlı, R. Qalatəpədəki yovşan qoxusu: “Qafqaz Albaniyasına səyahət” lahiyəsi çərçivəsində növbəti ekskursiya: [layihə çərçivəsində təşkil olunmuş Ağcabədi səfəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.13.

208. Qurbanlı, R. Qalatəpədəki yovşan qoxusu: Qafqaz Albaniyasına Ağcabədidən keçən səyahət //İki sahil.- 2015.- 3 noyabr.- S.17.

209. Sarıyeva, İ. Alban xaç daşları Azərbaycan türklərinin əsrlər öncə yaratdığı maddi mədəniyyətin bir hissəsi kimi //Bakı xəbər.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.8.

210. Sarıyeva, İ. Xaç daşlar - türk mədəniyyəti nümunələri //Bakı xəbər.- 2015.- 29 noyabr.- S.15.

211. Sarıyeva, S. Xocalı kurqanı tədqiqatlarda //Bakı xəbər.- 2015.- 26 noyabr.- S.3.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

RƏNGKARLIQ

 

212. Abdullayeva, S. Azərbaycanlı rəssamın əsərləri “Qran Pale”də sərgilənir: [Nigar Nərimanbəyovanın əsərlərinin Parisdə nümayiş etdirilməsi haqqında] //525-ci qəzett.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

213. Abdullayeva, S. Dövlət rəsm qalereyalarının fəaliyyəti müzakirə edilib: [Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 noyabr.- S.7.

214. Abdullayeva, S. “Əsrlərin sədası” Milli İncəsənət Muzeyində: [Məryəm Ələkbərlinin fərdi sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

215. Abdullayeva, S. “İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə”: [Muzey Mərkəzində eyniadlı mövzuda keçirilən rəsm-müsabiqə sərgisinin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

216. Abdullayeva, S. “Müasir kinematoqrafiyada rəssam işi” tədris olunacaq: [C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında həmyerlimiz, rəssam Əddis Hacıyevin eyniadlı mövzuya dair mühazirəsinə start verilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr. - S.7.

217. Abdullayeva, S. Rəssamlar İttifaqında rus şairlərinə aid sərgi açılıb: [Lermantovun 200, Yeseninin120 illik yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.7.

218. Abdullayeva, S. YAY Qalereyasında “Yeganə pələngin mənəm”: [rəssam Fərhad Fərzəliyevin eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

219. Abusəmədzadə, S. “Rəssam gərək öz yanlışlarını görsün”: “Yaradıcılıq zamanı obyekt və səndən başqa heç nə olmamalıdır”: [Sənan Abusəmədzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.12.

220. Azərbaycanlı rəssamın əsərləri Parisin sərgi salonunda: [Nigar Nərimanbəyovanın əsərlərinin nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.-2015.- 27 noyabr.- S.16.

221. Bakıda “Tarixin etüdləri” sərgilənir: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Sabir Hüseynovun eyniadlı sərgisinin açılması haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.6.

222. Bu günün və gələcəyin kəsişməsində: [rəssam Milena Nəbiyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.12.

223. “Dədə Qorqud” şagirdlərin gözü ilə: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında keçirilən sərgidə şagirdlərin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında çəkdikləri 120-dək rəsmin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.16.

224. Əliyev, Z. ‘Messenat”ın obrazı rənglərin işığında: Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ilk portreti necə yaranıb? //Kaspi.- 2015.- 31 oktyabr.-1 noyabr.- S.24.

225. Əliyev, Z. Zərif boyaların lirik-fəlsəfi tutumu: Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin yaradıcılığı haqqında düşüncələr... //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.24.

226. Fariz. “Azərbaycançılıq və milli şüur ideyası”: Rəsm müsabiqəsinə yekun vuruldu: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 noyabr.- S.14.

227. Fariz. “İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə”: [Muzey Mərkəzində eyniadlı mövzuda respublika rəsm müsabiqəsi sərgisinin açılışı və qaliblərin mükafatlandırılma mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.8.

228. Gənc rəssamın rənglər dünyası: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Andrey Ukleinin fərdi sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.16.

229. Haqverdi, H. “Məndən əsərlərimin izahını soruşurlar”: [heykəltəraş və rəssam Haqverdi Hüseynlə müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.11.

230. Hüseynov, F. “Bu sizsiniz” rəsm müsabiqəsi yekunlaşdı //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.8.

231. Hüseynov, F. “Əsrlərin sədası”: Milli İncəsənət Muzeyində gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.8.

232. “Xəyallarla dolu qəlblər”: Heydər Əliyev Mərkəzində uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.16.

233. Quliyev, Ə. Xalq rəssamı Elbəy Rzaquliyevin yaradıcılıq dünyası //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.13.

234. “Quşlar üçün viza”: Tbilisidə azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisi açılıb: [Əməkdar rəssam Əliyar Əlimirzəyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

235. Lalə. Dövlət rəsm qalereyalarının fəaliyyəti geniş müzakirə olundu: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

236. Məktəbdə “Fövqəladə hallar uşaqların gözü ilə” müsabiqəsi keçirilib: [gənc rəssamların əl işlərindən ibarət eyniadlı sərgi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.22.

237. Müasir İncəsənət Muzeyində istedadlı gənc rəssam Aida Mahmudovanın fərdi sərgisi açılıb: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva sərginin açılışında iştirak edib //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.4; Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.8; Yeni Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.4.

238. Rəsm dərnəyi üzvlərinin sərgisi: [Sumqayıt Şəhər C.Cabbarlı adına Mədəniyyət evində] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

239. Rəsm sərgisi təşkil edilib: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyi münasibətilə rəsm sərgisi təşkil edib] // Azərbaycan. - 2015.- 26 noyabr.- S.8.

240. Sakit Məmmədov: “Dünya gözümdə elə kiçilib ki...”: [Əməkdar rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Sahib Əsədbəyli //Ədalət.- 2015.- 20 noyabr.- S.4.

241. Şirvanda Prezident təqaüdçülərinin konserti: [Şirvan Şəhər Mədəniyyət Evində] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

242. Soltanlı, S. Gənc rəssamların “Bir günəş” sərgisi: [“Art Villa” qalereyasında eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

243. Soltanlı, S. İçərişəhərin “Sehrli yuxular”ı: Rəssam Eldar Babazadə fərdi sərgisini təqdim edib: [“Abşeron” qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.16.

244. Soltanlı, S. Nyu-Yorkda Əməkdar rəssam İsmayıl Məmmədovun sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.11.

245. Tbilisidə azərbaycanlı rəssamın “Quşlar üçün viza”sı sərgilənir: [Əməkdar rəssam Əliyar Əlimirzəyevin eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.-14 noyabr.- S.23.

246. “Ülkərin könül dünyası”nın əlvan rəngləri: [gənc rəssam Ülkər Zeynalovanın eyniadlı sərgisi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.22; Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.2.

247. Vəfalı, T. 11 yaşlı rəssam, toxucu, bərbər: [Zeynəb Məhərrəmli haqqında] //Həftə içi.- 2015.- 5 noyabr.- S.8.

 

Bax: 48

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

248. Abdullayeva, S. Xalça Muzeyində kəlağayı ilə bağlı sərgi //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S.7.

249. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” mövzusunda müsabiqənin nəticələri açıqlanıb:[“Azər-İlmə” Xalçaçılıq Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 13 noyabr.- S.4; //Olimpiya dünyası.- 2015.- 13 -16 noyabr.- S.4.

250. Fərəcov, S. “Zamanın elçisi-xalça”: [Azərbaycan Xalça Muzeyində xalçaçı rəssam Lətif Kərimovun doğum gününə həsr edilmiş eyniadlı tədbirın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.8.

251. Fərəcov, S. “Kəlağayısı gülgəz, libası əlvan”: Xalça Muzeyində sərgi //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.9.

252. Fərzəliyev, Ə. “Çörəyimiz dəmirdən çıxır”: [dəmirçi-sənətkar Əvəz Fərzəliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Təbriz Vəfalı //Həftə içi.- 2015.- 24 noyabr.- S.8.

253. Xalça muzeyində balacaların əl işləri nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.13.

254. Jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb: //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

255. Məmmədnağıyeva, A. Danışan ilmələr //Respublika.- 2015.- 2 noyabr.- S.16.

256. Məmmədov, Z. “Azərbaycan xalçaçılığı keçmişdən gələcəyə”: [eyniadlı mövzuda keçirilən müsabiqənin nəticələri haqqında] //İki sahil.- 2015.- 14 noyabr.- S.21.

257. Muzeydə “Kəlağayısı gülgəz, libası əlvan” adlı sərgi açılıb //Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

258. Mükərrəmoğlu, M. “Zamanın elçisi-xalça”: [Azərbaycan Xalça Muzeyində keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 17 noyabr.- S.7.

259. Nərimanoğlu, M. Xalçalar gözəl sənət inciləridir: Xalqımızın bu sərvəti UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısında qorunur //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.11.

260. Nigar. Xalçaçılıqla bağlı müsabiqənin nəticələri açıqlandı //Palitra.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

261. Orucov, E. Plastilindən ən çox animasiya personajı yaradan soydaşımız: [animasiya ustası Elçin Orucovla müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.12.

262. Özbəkistan mediasında Azərbaycanın kəlağayı sənəti haqqında məqalə //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.11.

263. Səlimov, Ə. “İsmayıllı günləri” sakinlərdə xoş ovqat yaratdı: [Mədəniyyət sarayında yerli sakinlərin əl işlərindən ibarət sərginin təşkil edilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.6.

264. Səlimov, Ə. Usta Saleh: Sadə peşə adamları: [papaqçı Saleh Əliheydərov haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

265. Vyanada azərbaycanlı dizaynerin sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 16 noyabr.- S.16.

“Fusion Doll” III Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi

 

266. Azəri, L. Bakıda beynəlxalq kukla sənəti sərgisi keçirilir: Üçüncü dəfə təşkil olunan “Fusion Doll” biennalesində yeddi ölkə təmsil olunur: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.2.

267. Azəri, L. Sehrli kukla dünyasına səyahət: III Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi ziyarətçilərə xoş anlar yaşatdı //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.8.

268. Bakıda Beynəlxalq Kukla Biennalesi başa çatdı: Yaponiyalı kukla ustası öz əsərlərini “Kukla” art qalereyasına hədiyyə etdi //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.5.

269. III Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi açılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.17.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

270. Ələkbərli, F. Rəsulzadənin nadir fotosu: Jurnalist Dilqəm Əhməd: ”Arxivimdə mühacirlərin o zaman Azərbaycanı tanıtmaq üçün istifadə etdikləri üçrəngli bayrağın bir neçəsini saxlayıram” //Türküstan.- 2015.- 15-21 noyabr.- S.8.

 

Bax: 48, 155

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

271. Hüseynova, F. “Mənim Cəlalım heykəltəraşlıq sənətinin tarixi idi...”: Cəlal Qaryağdı Azərbaycanda monumental heykəltəraşlığın əsasını qoyanlardan biri olub: [heykəltəraşın həyat yoldaşı, heykəltəraş Firəngiz Hüseynova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Hidayətqızı //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.50-55.

272. Zümrüd. Akademik Mikayıl Hüseynovun 110 illik yubileyi AMEA-da qeyd olunub //Səs.- 2015.- 26 boyabr.- S.4.

 

 

MODA VƏ DIZAYN

 

273. “Müasir modanın inkişafı mərhələləri”: [Aysel Əzizovanın eyniadlı kitabi haqqinda] //Respublika.- 2015.- 15 noyabr.- S.7.

 

MUSİQİ

 

274. Abbaslı, T. “Xoş o xanəndənin halına ki, adını radioda eşidə, valda oxuya bilməsən də, əlbəəl tanına...”: [xanəndə İslam Rzayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.11.

275. Abbaslı, T. Qəlblər bəstəkarı: Payızda doğulub, payızda köçmüş canlı bahar - nəğmə dolu Sabitoğlu...:[Xalq artisti Emin Sabitoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.13.

276. Abbaslı, T. Qəlblərə səslənən Səs: Dəryada gəmisi, biçəmmədiyi zəmisi, söndürəmmədiyi demisi qalan Qədir!..: [Xalq artisti Qədir Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.13.

277. Abdullayeva, S. Böyük ifaçı Habil Əliyev Beynəlxalq Muğam Mərkəzində anılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 24 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.12.

278. Abdullayeva, S. “Göygöl” ansamblı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert verib //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

279. Abdullayeva, S. Xalq artisti Gülağa Məmmədovun 90 illiyi qeyd edilib: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

280. Abdullayeva, S. “Muğamatım bir dəryadır”: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

281. Abdullayeva, S. Ruhəngiz Qasımovanın yubileyi qeyd olunub: [Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində bəstəkarın 75 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

282. Abdullayeva, S. Tanınmış tarzən Rafiq Rüstəmovun 70 yaşı qeyd edilib: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.5.

283. Abdullayeva, S. Tofiq Quliyev Niyazinin ev-muzeyində anılıb: [Xalq artisti, bəstəkar haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 6 noyabr.- S.2.

284. Abdullayeva, S. Vyanada Rəşid Behbudov anılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S.7; Xalq cəbhəsi.- 2015.- 26 noyabr.- S.16.

285. ADMİU-da qarmon ifaçılarının konserti //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr- S.6.

286. ADMİU-nun müəllimi İstanbulda ustad dərsləri keçib: [bəstəkar-pianoçu Pikə Axundova-Talıblının İstanbuldakı Memar Sinan Gözəl Sənətlər Universitetinin Dövlət Konservatoriyasında keçirilən bəstəkarlar forumunda iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

287. ADMİU-da müəllimlərin ustad konserti //Mədəniyyət.- 2015.- 28 noyabr- S.11.

288. Axundov, Ş. “Qədim musiqi alətlərinin tədqiqatçısı”: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şövkət Hüseynovanın Xalq artisti, professor Məcnun Kərimovun 70 illiyinə həsr etdiyi eyniadlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.13.

289. Azəri, L. Musiqidə yaşanan ömür: Tofiq Quliyevin xatirəsinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans: [Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli adına konsert salonunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.4.

290. Azəri, L. Nəğməyə dönən sənətkar ömrü: Xalq artisti Gülağa Məmmədovun 90 illik yubileyi qeyd olundu: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.

291. Babayeva, A. “Ölülər” operasında xor səhnələri: [bəstəkar Vasif Adıgözəlovun eyniadlı operası haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.86 - 88.

292. Babayeva, N. Azərbaycan bəstəkarlarının folklorşünaslıq fəaliyyəti: Hər bir xalqın folkloru onun dili və tarixi qədər qədim olub, zəngin mənəvi yaradıcılığın təcəssümüdür //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.72 - 74.

293. Cavadov, Z. Xalqın sevimli müğənnisi: [xanəndə Murad Kəngərli haqqanda] //Respublika.- 2015.- 15 noyabr.- S.7.

294. Elsevər, S. Bir bəstəkar vardı...: [Hacıbaba Həsənov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 12 noyabr.- S.12.

295. Elsevər, S. Üzeyir bəy ocağının yadigarı: Kazım Əliverdibəyov mənsub olduğu nəslin adını həmişə uca tutmaqla yanaşı, özü də sevilib-seçilib: [Xalq artisti, dirijor haqqında] //Kaspi.- 2015.- 25 noyabr.- S.13.

296. Əfəndiyeva, İ. Vasif Adıgözəlov – sevilmiş, sevilən və əbədi bəstəkarımız //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.58 - 61.

297. Əliyev, Y. Musiqi Kollecində dahi bəstəkar Arif Məlikovla görüş //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 28 noyabr.- S.14.

298. Əliyeva, İ. Bütün zamanların dahi bəstəkarı: Üzeyir bəy Hacıbəyli - 130 //Azərbaycan.- 2015.-22 noyabr.- S.6.

299. Əməkdar artist Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında ustad dərsi keçib: [müğənni Nuriyyə Hüseynova] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.5.

300. Əsədbəyli, S. “Piano ifaçılığının zirvəsinə çatmaq üçün bir ömür bəs etməz”: [Zalsburq şəhərində “Zalsburq ulduzu” adlı beynəlxalq musiqi müsabiqə - festivalında Ayan Məmmədlinin Azərbaycanı təmsil etməsi haqqında] //Ədalət.- 2015.- 7 noyabr.- S.7.

301. Əzimli, T. Muğamlarımızın Qarabağ məktəbi: [Azərbaycan musiqiçisi, tarzən, bəstəkar Mirzə Sadıq Əsəd oğlu haqqında] //Ədalət.- 2015.- 12 noyabr.- S.6.

302. Əzimli, T. Ustad sənətkar Mirzə Mənsur haqqında xatirələr /Ədalət.- 2015.- 3 noyabr.- S.6.

303. Fərəcov, S. Musiqiləri ilə əbədi yaşayan sənətkar: Unudulmaz bəstəkar Tofiq Quliyevin xatirəsi yad edildi: [Niyazinin ev-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.4.

304. Fərəcov, S. Rəşid Behbudov səsinin sənət zirvəsi: Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində xatirə mərasimi keçirildi //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.10.

305. Fərəcov, S. Uşaq musiqisinin görkəmli nümayəndəsi: Bəstəkar Rəşid Şəfəqin 75 illik yubileyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.12.

306. German. Sənətə bağlı ömür: [“Qarabağ bülbülləri” ansamblının rəhbəri Murad Rzayev haqqında] //Həftə içi.- 2015.- 17 noyabr.- S.7.

307. Gənc pianoçu Avstriyada Qran-Pri qazanıb: [Zalsburq şəhərində “Zalsburq ulduzu” adlı beynəlxalq musiqi müsabiqə - festivalında Ayan Məmmədlinin Azərbaycanı təmsil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.8; 525-ci qəzet.- 2015.- 4 noyabr.- S.7; Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.22.

308. Hacıyeva, F. “Nənəm Çiçidə birinci xalçatoxuyan olub”: Fidan Hacıyeva: “Ekranlarda klassik musiqilərə az yer verilməsi məni qane etmir”: [Xalq artisti, opera müğənnisi Fidan Hacıyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.13.

309. Hacıbəyova, Ü. Universal ustad: [pianoçu bəstəkar Cahangir Qarayev haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7. S.26-27.

310. Hüseynov, F. “Sizinlə bu axşam Fidan və Xuraman”: Görkəmli vokal ifaçılarımızın unudulmaz musiqi axşamı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.8.

311. Hüseynov, F. “Söz” ədəbi layihəsinin təqdimatı keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

312. Hüseynova, Ş. Xatirələrdə yaşayan sənətkar: [Xalq artisti Məcnun Kərimov haqqında] //Respublika.- 2015.- 2 noyabr.- S.14.

313. Xanəndəlik ixtisasının tədrisinə dair ustad dərsləri: [Şamaxı Şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.5.

314. İbrahimov, M. Mənsum İbrahimovla “Çahargah” mərtəbəsində söhbət /söhbəti apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

315. İsrafilov, A. “Hər yerindən durana fəxri ad verməzlər”: [Xalq artisti, qarmon ifaçısı Aftandil İsrafilovla müsahibə]/müsahibəni apardı Aysel Talıbqızı //Türküstan.- 2015.- 15-21 noyabr.- S.13.

316. Kərimova, N. Gənc musiqiçilərimizin daha bir uğuru: [Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin yetirmələri Elnarə və Mahir Tağızadənin Litvanın Kaunas şəhərində keçirilən gənc musiqiçilərin III beynəlxalq müsabiqəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 noyabr.- S.11.

317. Könül. Bir nəğmənin izi ilə: [Ramiz Mirişli haqqinda] //Ekran efir.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

318. Qarabağlı, S. Mələk simalı bəstəkar: [Əməkdar incəsənət xadimi Ədilə xanım Hüseynzadə haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S. 56-57.

319. Qasımzadə, T. Qonşu binaların uğurlu yetirməsi: [bəstəkar Türkər Qasımzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.17.

320. Mehdiyeva, G. Gözəl səsli qızın hekayəsi: [xanəndə Günay Mehdiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi. - 2015.- 20 noyabr.- S.17.

321. Məmmədəliyeva, T. “İpək yolu” izlərilə...: [Şəkidə keçirilən eyniadlı musiqi festifalı haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- №7.- S.12-15.

322. Məmmədli, A. “Hamını heyran edə biləcək bir ifanı göstərə bildim”: [pianoçu Ayan Məmmədli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

323. Məmmədova, G. Övladlarım “yox” nədir, bilirlər: [Gülyanaq Məmmədovayla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi. - 2015.- 6 noyabr.- S.17.

324. Mirzəyev, E. Ölümü bir gün əvvəl ürəyinə daman məşhur: Etibar Mirzəyev “Anamı yanına çağırıb dedi ki...”: [xanəndə Sabir Mirzəyev haqqında] //Bizim yol.- 2015.- 14 noyabr.- S.15.

325. Musaqızı, L. “Valideynlərimizdən xəbərsiz 20 yaşımda rəsmi nikah kəsdirdik”: [Xalq artisti Natəvan Şeyxova haqqında] //Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.21.

326. Musiqimizin Qəbələ ənənələri: [VII musiqi festifalı haqqında] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.16-21.

327. Paris-Bakı, Təranə. “Fransa televiziyasında Azərbaycan himnini canlı yayımda ifa etdim”: [Fransada yaşayan soydaşımız, müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.10.

328. Rəis, X. Azərbaycanın səsi niyə “O Səs Tükiyə”yə gedir?: Gövhər Həsənzadə: “Dünyaya çıxarılacaq ifaçılarımız olsa da, onlara dəstək olacaq ürəkli şirkətlərimiz yoxdur” //Kaspi.- 2015.- 24 noyabr.- S.12.

329. Rəis, X. “Səsin sehri” ndən : [muğam ifaçısı Teyyub Aslanov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 13 noyabr.- S.17

330. Seyidov, T. “Mənim bəstələrim labirintdir...”: Görkəmli Azərbaycan pianoçusu və bəstəkarı Cahangir Qarayevin bərpa olunmuş əlyazmasının təqdimatı: [VII Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.22-25.

331. Səfərova, S. Bəstəkar-pianoçu İstanbulda müəllim və tələbələr üçün ustad dərsləri keçib: [Pikə Axundovanın Türkiyədə Bəstəkarlar Forumunda iştirakı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 28 noyabr.- S.14.

332. Səhnəmizin ən gənc Leylisi: “Ona yenidən aşiq oldum”: [Opera və Balet Teatrının solisti Güllü Muradova haqqında] //Mövqe.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

333. Səmədzadə, A. “Mən heç kəsə yalan vədlər vermirəm”: Aygün Səmədzadə: “Onları konsert salonlarına buraxmaq lazim deyil”: [bəstəkarın müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2015.- 21 noyabrr.- S.13.

334. Şəfa, Ş. “Ölsəm, bağışla!”: [Xalq artisti, bəstəkar Emin Sabitoğlu haqqında] //Ədalət.- 2015.- 19 noyabr.- S.8.

335. Təhmirazqızı, S. Sənətkar ömrünün səhifələri: Qaraxan Behbudov - 80 //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.15.

336. “Uşaqların sevincli dünyası”: [Heydər Əliyev Sarayında eyniadlı musiqili-əyləncəli konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

337. Uşaq musiqi məktəbində bayram tədbiri: [Pirallahı rayonundakı 14 saylı uşaq musiqi məktəbində] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.12.

338. Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri rəhbərlərinin zona müşavirəsi: [Ağdaş rayonunda Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Zərdab rayon uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri rəhbərlərinin iştirakı ilə zona müşavirəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.5.

339. Zümrüd. Azərbaycan ilk dəfə Oslo Dünya Musiqi Festivalında //Səs.- 2015.- 4 noyabr.- S.11.

340. Zümrüd. Sənətkarlığın yüksək zirvəsini fəth edən bəstəkar: [Xalq artisti Tofiq Quliyev haqqında] // Səs.- 2015.- 7 noyabr.- S.3.

 

Bax: 144

 

Həsənağa Qurbanov – 60

 

341. Abdullayeva, S. Musiqili Teatrında Həsənağa Qurbanov anılıb: [Bəstəkar, dirijor, pianoçu haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

342. Lalə. “Xatirələrdə yaşayan insan”: Həsənağa Qurbanovun 60 illik yubileyi qeyd edilib: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S. 4.

343. Məmmədov, M. “Xatirələrdə yaşayan insan”: Həsənağa Qurbanovun 60 illik yubileyi qeyd edilib: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

344. Mükərrəmoğlu, M. Həsənağa Qurbanovun 60 illik yubileyi keçiriləcək: [Azərbaycan Dövlət MusiqiliTeatrında] //Mövqe.- 2015.- 22 noyabr.- S.5.

345. Səda, T. Həsənağa Qurbanovun 60 illik yubileyi qeyd olundu //İki sahil.- 2015.- 25 noyabr.- S.22.

 

Vasif Adıgözəlov – 80

 

346. Abdullayeva, S. Vasif Adıgözəlov silsilə tədbirlərlə anılıb //525-ci qəzet. - 2015.- 3 noyabr.- S.7.

347. Azəri, L. Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.4.

348. Fərəcov, S. Ecazkar melodiyalar müəllifi: Görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyi ilə bağlı tədbir: [G.Şaroyev adına 35 saylı onbirillik musiqi məktəbində] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.4.

349. Məmmədov, M. Görkəmli bəstəkarın 80 illik yubileyi qeyd edilib: [Şaroyev adına 35 saylı onbirillik uşaq musiqi məktəbində] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

 

ESTRADA VƏ SIRK

 

350. Abdullayeva, S. Parisdə Azərbaycan cazı səslənib //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

351. Bakıda caz festivalı başa çatdı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.5.

352. Bakı Dövlət Sirkində yeni proqram: Rusiyadan dəvət olunmuş sirk ustalarının “Lasta-Rika” şousunun təqdimatı keçirilib // Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.10.

 

Bax: 136

 

XALQ YARADICILIĞI

 

353. Bayramova, Z. “Sarıtel - gənc aşıqların səs incisi” layihəsinin təqdimatı keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Səs.- 2015.- 5 noyabr.- S.11.

354. Əliyev, Ə. Sazla yaşanan ömür: [aşıq Məhəmməd Şirvanlı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.11.

355. Fərəcov, S. “Sarıtel” - gənc aşıqların səs incisi”: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında eyniadlı diskin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.2.

356. Hacıyeva, M. “Mən aşiqəm yar sarı…”: Sarı Aşığın sevdası //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 4 noyabr.- S.14.

357. Musaqızı, E. Sən bu diyara xoş gəldin...: [aşıq Dədə Ələsgər haqqında] //Mədəniyyət.az. - 2015.- № 7.- S. 96 - 97.

358. Naxçıvanda xalq yaradıcılığı sərgisi keçirilir //Xalq qəzeti.- 2015.- 5 noyabr.- S.8.

359. Sahib, R. Sazla-sözlə zövqlü bir gün: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında “Sarıtel-gənc aşıqların səs incisi” adlı audiodiskin təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 5 noyabr.- S.7.

360. Seyidzadə, T. “Vətənə baxıram həsrət gözüylə”: Aşıq Kamil Həsənovun eyniadlı kitabı işıq üzü görüb //Azad Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.7.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

361. Abdullayeva, S. Əlibaba Abdullayevin 100 illiyi qeyd olunacaq: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında] //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.16.

362. Azəri, L. 100 yaşlı ustad sənətkar: [Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Xalq artistinin yubileyinə həsr olunmuş “Ustad sənətkar” adlı elmi-praktik seminarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.5.

363. Xoreoqrafiya Akademiyasında Əlibaba Abdullayevin 100 illiyi qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.14.

 

 

KİNO

 

364. Abbaslı, T. Böyük sənət “Məşədi”miz: Özündən çox, oynadığı obrazları yaşamış və əbədi yaşadası Əliağa Ağayev //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.11.

365. Abdullayeva, S. “Audiovizual məkanda uşaq mövzusu” müzakirə edilib”: [“Nizami” Kino Mərkəzində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S.7.

366. Abdullayeva, S. “Bizim kino günləri – audiovizual məkanda peşəkarlıq”: [“Nizami” Kino Mərkəzində eyniadlı layihənin təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.16.

367. Abdullayeva, S. Milli Qəhrəman Salatın Əsgərova haqqında film təqdim edilib: [“Nizami” Kino Mərkəzində İsmayıl Zeynalovun hazırladığı “23” sənədli filminin nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

368. Abdullayeva, S. Moskvada azərbaycanlı general haqqında sənədli filmin təqdimatı olub: [Xalq artisti Vasif Babayevin general-leytenant Kərim Kərimova həsr etdiyi “Yüksəliş” tammetrajlı sənədli filminin təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.4.

369. Abdullayeva, S. Polşadakı festivalda “Axınla aşağı”nın təqdimatı olub: [“Golden Anteaters” beynəlxalq film festivalında] //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.16.

370. Almaniyada “4.1 Şəhər Motivləri” bədii filminin premyerası //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

371. “Arşın mal alan” filmi Hindistanda //Mövqe.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

372. “Azərbaycan ailəsi-2015” film festivalının qalibləri mükafatlandırılıblar: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2015.- 7 noyabr.- S.11.

373. Azərbaycanda “Bizim Kino Günləri” başlayır: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mövqe.- 2015.- 19 noyabr.- S.5.

374. Azəri, L. “Bizim kino günləri” davam edəcək: Yeni layihə Azərbaycan kinosunun təbliğinə, bu sahədə peşəkarlıq məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunub: [Nizami Kino Mərkəzində təqdimat] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.11.

375. Azəri, L. Sənətin sirri açılanda: [rejissor, Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.10.

376. Balayev, R. “Babək”in kadrarxası: Həsən Seyidbəyli nə üçün filmin rejissorluğundan imtina etmişdi?: Filmin çəkilişinə bütün Naxçıvan səfərbər olunmuşdu: [Xalq artisti Rasim Balayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülşən Raufqızı //Türküstan.- 2015.- 15-21 noyabr.- S.12.

377. Bu dəfə uşaq filmləri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının birgə keçirdiyi “Bizim kino günləri - Audiovizual məkanda peşəkarlıq” layihəsi çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 26 noyabr.- S.8.

378. Cəbrayıloğlu, E. Dövlət kinoya baxır: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmovun fikirləri] //Ədalət.- 2015.- 28 noyabr.- S.12.

379. Dövlətçiliyimizin rəmzi: [Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kino xidməti idarəsinin Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş eyniadlı tədbiri haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.12.

380. Estoniyalı tamaşaçılar “Qanlı Yanvar” filmindən çox təsirləndiklərini bildirirlər: [Vahid Mustafayevin eyniadlı filmi haqqında] //İki sahil.- 2015.- 20 noyabr.- S.24.

381. Əkbərov, C. “Bizim kino günləri – audiovizual məkanda peşəkarlıq”: [Nizami Kino Mərkəzində eyniadlı layihənin təqdimatı haqqında] //İki sahil.- 2015.- 21 noyabr.- S.30.

382. Faiqqızı, L. Əbədiyaşar sənətkar ömrü: [Xalq artisti Yaşar Nuri haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 noyabr.- S.8.

383. Filmlərimiz beynəlxalq festivallarda: “Nabat” İstanbulda, “Axınla aşağı” filmi isə Romada festivala dəvət alıb //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.3.

384. “Hədəf Bakıdır...” filmi Fransa telekanalında: [Arzu Əliyevanın layihə rəhbəri olduğu sənədli film haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.16.

385. Kinorejissor Nicat Feyzullayevin xatirə gecəsi: [70 illiyi ilə bağlı Dövlət Film Fondunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.6.

386. Quliyev, A. Heç kim mənim davamçım ola bilməz: [Xalq artisti Arif Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis // Kaspi.- 2015.- 3 noyabr.- S.12.

387. Lalə. “Bizim kino günləri” başlayır: [audiovizual məkanda “Bizim kino günləri - audiovizual məkanda peşəkarlıq” adlı layihəyə start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.3.

388. Lalə. “Bizim kino günləri” layihəsi davam edir : Layihə çərçivəsində növbəti təqdimat-müzakirə “Dərs” filminə həsr olunmuşdu: [Nizami Kino Mərkəzində ] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

389. Milli qəhrəmana həsr edilmiş “Laçın qartalı” sənədli filminin təqdimatı olub: [“Yaddaş” studiyasında Oqtay Güləliyevə həsr edilmiş eyniadlı filmin təqdimatı haqqında] //Səs.- 2015.- 27 noyabr.- S.6.

390. Mübariz Nağıyev: “Fədakarlıq olmadan yaradıcılıq mümkün deyil”: [kinorejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Türküstan.- 2015.- 22 noyabr-5 dekabr.- S.16.

391. “Nizami” Kino Mərkəzində “23” sənədli filiminin təqdimatı olub: [jurnalist Salatın Əsgərovaya həsr edilmiş] //Ədalət.- 2015.- 25 noyabr.- S.8.

392. Nizami Kino Mərkəzində növbəti sosial aksiya: [Fikrət Əliyevin “Axırıncı dayanacaq” bədii filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

393. Sarıyeva, İ. Lütfəli Abdullayev sənətinə dövlət qayğısı... //Bakı xəbər.- 2015.- 5 noyabr.- S.15.

394. Sarıyeva, İ. Müstəqillik dövrünə qədərki Azərbaycan kinosu elmi tədqiqatda.... //Bakı xəbər.- 2015.- 18 noyabr.- S.15.

395. Sarıyeva, İ. Müstəqillik dövrünün Azərbaycan kinosuna dövlət diqqəti... //Bakı xəbər.- 2015.- 19 noyabr.- S.15.

396. Səfa, M. “Vaqif İbrahimoğlu kimi ustadım olub”: Məmməd Səfa: “Sənət fərdi yanaşmanı, fərdi işi daha çox xoşlayır”: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Türküstan.- 2015.- 7-21 noyabr.- S.16.

397. Şahsevənli, Z. İllər keçsə də: [Xalq artisti Həsən Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2015.- 7 noyabr.- S.7.

398. Tanınmış kinorejissor Nicat Feyzullayev – 70 //Həftə içi.- 2015.- 3 noyabr.- S.8.

399. “Vətənpərvərlik kinosu günləri”ndə “Laçın qartalı”nın təqdimatı: [“Yaddaş” studiyasında Milli Qəhrəman Oqtay Güləliyevə həsr edilmiş eyniadlı sənədli filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

400. Yusifli, V. Ona “Azərbaycan kinosunun patriarxi” deyirdilər: [kinorejissor, ssenariist, aktyor, Əməkdar incəsənət xadimi Tofiq Tağızadə haqqında] //Ədalət.- 2015.- 24 noyabr.- S.7.

401. Yusifli, V. Hamının sevimlisiydi...: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən): [Xalq artisti Telman Adıgözəlov haqqında] //Kaspi.- 2015. -27 noyabr. - S.12.

 

Bax: 85, 216, 464

 

TEATR

 

402. Abbaslı, T. Bədii qiraətlə oxuyun: Ana dilimizi baba kimi dilləndirmiş, hər kəlmə, hər cümləmizi bağban təki gülləndirmiş Müxlis Cənizadə...: [aktyor, bədii qiraət ustası, səhnə danışığı müəllimi, rejissor haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.13.

403. Abdullayeva, S. Teatr Xadimləri İttifaqında Ağakişi Kazımovun 80 illik yubileyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

404. Balaca istedadların bayram hədiyyəsi: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Cəmilə Allahverdiyevanın quruluş verdiyi tamaşa-konsert haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

405. Ədalət Hacıyev: “Mənim üçün mənim aktyorlarımdan yaxşısı yoxdur və ola da bilməz”: Tamaşamızın Avropa səhnəsində oynanılması məni çox məmnun etdi //Üç nöqtə.- 2015.- 27 noyabr.- S.13.

406. Cəfərov, E. Azərbaycan teatrında konseptual rejissuraya doğru //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S.75 - 77.

407. Əməkdar artist mükafata layiq görülüb: [Nofəl Vəliyevin Türkiyədə “XV Direklerarası Seyirci Ödülləri” mükafatı ilə təltif olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

408. Fərəcov, S. Dövlət Teatr Muzeyində Yaşar Nurinin xatirəsi yad edildi //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.5.

409. Füzuli Dram Teatrı hərbçilər qarşısında çıxış edib: [Konstitusiya Günü ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.5.

410. Füzuli Dram Teatrı məktəbdə tamaşa göstərib: [Asif Şirinovun hazırladığı “Xəcalət” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.4.

411. Füzuli Dram Teatrının hərbi-vətənpərvərlik tədbiri //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.2.

412. Gözəlova, İ. Gəncə teatrı tamaşaçı və istilik problemi ilə üz-üzə...: [rejissor İradə Gözəlova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 6 noyabr.- S.11.

413. “Hacı Qara” Sumqayıt səhnəsində: [Əməkdar artist Firudin Məhərrəmovun tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.-13 noyabr.- S.6.

414. Həmidə. 80 yaşın təntənəsi: Görkəmli rejissor, Xalq artisti Ağakişi Kazımovun yubileyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.11

415. Xalq yazıçısı Elçinin “Şekspir” pyesi Nyu-Yorkda tamaşaçıları heyran edir: [ABŞ-nin Mint teatrında] //Respublika.- 2015.-23 noyabr.- S.11.

416. Lənkəran teatrının aktrisası mükafatlandırılıb: [Xalq artisti Böyükxanım Əliyeva 70 illik yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

417. Mədəniyyətə bağlı ömür: [Oğuz Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, xalq teatrının aktrisası Şərqiyyə Mikayılovanın 60 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

418. Məsimov, Q. Kuklalar aləmində maraqlı bir gün: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının baş rəssamı İqbal Əliyevlə müsahibə] /söhbəti apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.11.

419. Məsimov, Q. Melodiya sədaları altında: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrıının baş rejissoru Qurban Məsimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Pirimova //Kaspi.- 2015.- 20 noyabr.- S.15.

420. Mingəçevirdə “Şəhər Günü”nə “Təbəssüm”lə təbrik: [Xalq artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

421. Mingəçevir Teatrında “Son reportaj” tamaşasının premyerası olub: [Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Bəhram Osmanovun qurluşunda] //Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.10; Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.6.

422. Mürvətqızı, S. “Sonuncu”dan sonra...: [Yuğ Teatrında Xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

423. Nizamiqızı, H. Kukla Teatrında sözsüz tamaşa: Böyüklər üçün “Melodiya”: [Qurban Məsimovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.10.

424. Pirimova, N. Maarif Məmmədovun xatirə gecəsi keçirildi: [Teatr Xadimləri İttifaqında] //Kaspi.- 2015.- 6 noyabr.- S.10.

425. Piriyev, İ. İrəvan Teatrı Qərbi Azərbaycanı özündə ehtiva edən yeganə fəal mədəni məkandır: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Müşfiq Şükürlü //525-ci qəzet.- 2015.- 6 noyabr.- S.4.

426. Rus Dram Teatrı qastrol səfərində: [Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.3.

427. “Şekspir kosmosda”: Xalq yazıçısı Elçinin əsəri Nyu-Yorkda tamaşaya qoyulub //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.9.

428. Vahid, T. “Günahsız Abdulla”: Bir tamaşanın tarixi: [Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.12.

429. “Yuğ” teatrında “Məhşər günü”nə ictimai baxış: [Gümrah Ömərin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S. 4; 525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

430. Yusifli, V. Ömrü qısa olsa da...: [Əməkdar artist Nazir Əliyev haqqında] //Kaspi.- 2015.- 20 noyabr.- S.10.

431. Yusifli, V. Vəlixanlılar //Kaspi.- 2015.- 6 noyabr.- S.12.

432. Zərbəliyev, L. “Səhnə mənim həyatımdır”: [Cahangir Bahadir oğlu Qaraşovun 70 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.8; Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

 

Bax: 139, 401

 

Mərdəkan Xalq Teatrı – 95

 

433. Abdullayeva, S. Bakı Şəhər Xalq Teatrlarının Festivalı keçirilir: [Mərdəkan Xalq Teatrının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş festival haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.16.

434. Bakı Şəhər Xalq Teatrları Festivalı: [Mərdəkan Xalq Teatrının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş festival haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.5.

435. Bakı Şəhər Xalq Teatrları Festivalının qalibləri mükafatlandırılıb: [Mərdəkan Mədəniyyət sarayında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.5.

 

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

436. Abbaslı, T. Xalq artisti də, “Xalq düşməni” də?..: Dövrünün nadir şəxsiyyət şərəfzadələri və sənət azmanlarından – Abbas Mirzə Şərifzadə ! //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.13.

437. Abdullayeva, S. Milli Dram Teatrında Səyavuş Aslanın 80 illiyi qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.7; Xalq cəbhəsi.- 2015.- 27 noyabr.- S.16.

438. Abdullayeva, S. Milli Dram Teatrı Minskdəki Beynəlxalq Teatr Forumunda //525-ci qəzet.- 2015.- 20 noyabr.- S.7; Xalq cəbhəsi.- 2015.- 20 noyabr.- S.16.

439. Abdullayeva, S. Milli Dram Teatrının direktoru Yaponiya səfiri ilə görüşüb //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

440. Abdullayeva, S. Azərbaycan və İran teatrının əməkdaşlığı müzakirə edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

441. Ağakişiyeva, Z. Sevilən tənha qadın: Zərnigar Ağakişiyeva: “Həyatımı saf-çürük edəndə təəssüflənmirəm”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Seymur Elsevər //Kaspi.- 2015.- 5 noyabr.- S.10.

442. Ağakişiyeva, Z. “Tənhalığı özüm seçmişəm”: [Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva ilə müsahibə] //Ekspress.- 2015.- 7.-10 noyabr.- S.13.

443. Azərbaycan teatrının da təmsil olunduğu II Beynəlxalq Teatr Forumu başa çatıb: [ Minskdə ] //Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.10.

444. Behbudqızı, S. Özgün aktrisanın özgün yubileyi: [Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva haqqinda] //Üç nöqtə.- 2015.- 7 noyabr.- S.4.

445. Dadaşov, R. “Mənim sənət dostum yoxdur”: [Xalq artisti Rəfael Dadaşovun müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 20 noyabr.- S.15; Azad Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

446. Əliyev, Y. “Ankara məktəbi” məktəb-liseyində “Əmir Teymur” tamaşasının yaradıcı heyəti ilə görüş keçirilib //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 14 noyabr.- S.15.

447. Milli Dram Teatrı bədii rəhbərinin ingilisdilli jurnala müsahibəsi: [Xalq artisti Azərpaşa Nemətin “Visions of Azerbaijan” jurnalına müsahibəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.4.

448. Milli Dram Teatrı Minskdə beynəlxalq teatr forumunda //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.3.

449. Milli Dram Teatrının “İlahi oyun”u diploma layiq görülüb: [Mikayıl Mikayılovun hazırladığı eyniadlı tamaşa Minskdə keçirilən Gənclərin II Beynəlxalq Teatr Forumu çərçivəsində oynanılıb] //Mədəniyyət.- 2015.- 25 noyabr.- S.9.

450. Milli Dram Teatrı yeni tamaşasını təqdim etdi: [Mehriban Ələkbərzadənin quruluşunda “Herostratı unudun” tamaşasının premyerası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.23; Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.2.

451. Milli Dram Teatrı Minskdə “İlahi oyun”u nümayiş etdirib: [Mikayıl Mikayılovun eyniadlı tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 noyabr.- S.7.

452. Nizamiqızı, H. Bir sənətkar vardı... Xalq artisti Siyavuş Aslanın 80 illiyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S.6.

453. Siyavuş Aslanın 80 illiyi qeyd olunub //Palitra.- 2015.- 27 noyabr.- S.13; Ədalət.- 2015.- 27 noyabr.- S.8; Kaspi.- 2015.- 27 noyabr.- S.9.

454. Ziyalı ünsiyy“əti”ndə Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu ilə görüş //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.10.

 

Bax: 65

 

Məmmədrza Şeyxzamanov – 100

 

455. Abdullayeva, S. Milli Dram Teatrında Məmmədrza Şeyxzamanovun xatirə gecəsi olub //525-ci qəzet.- 2015.- 6 noyabr.- S.7.

456. Bayramova, Z. Məmmədrza Şeyxzamanov – 100: İfası ilə aktyorluq sənətinin gözəl ənənələrini yaşadan sənətkar//Səs.- 2015.-20 noyabr.- S.- 12.

457. Həmidə. Sürgündən sənətin zirvəsinə...: Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanovun 100 illik yubileyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.5 //Ekran efir.- 2015.- 6 noyabr.- S.7; //Ədalət.- 2015.- 6 noyabr.- S.8; Kaspi.- 2015.- 6 noyabr.- S.9.

458. Mükərrəmoğlu, M. Xalq artistinin 100 illik yubileyi qeyd olundu //Xalq qəzeti.- 2015.- 5 noyabr.- S.15.

 

 

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

459. Musiqili Teatrda 20-ci dəfə “Qızıl toy” olacaq: [Yusif Əkbərovun quruluşunda] //Mövqe.- 2015.- 5 noyabr.- S.6.

460. Musiqili Teatrda yaradıcılıq studiyası fəaliyyətə başlayıb //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

 

Afaq Bəşirqızı – 60

 

461. Bəşirqızı, A. 60 yaşın həzin notları: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı: “Sənətkar mənsub olduğu sənət məktəbini, sadiq qaldığı səhnə prinsiplərini qorumalıdır”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Həmidə Nizamiqızı //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.7.

462. Xalq artisti Afaq Bəşirqızı 60 illik yubileyini səhnədə qeyd edib: “Həyatını sənətə həsr etmiş insan üçün bu zirvədə olmaq ikiqat məsuliyyətlidir”: [Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovun quruluşunda Xalq artistinin yubileyinə həsr olunmuş “Toya bir gün qalmış” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

463. Musiqili Teatrda Afaq Bəşirqızının yubileyi qeyd olunacaq //Üç nöqtə qəzet.- 2015.- 10 noyabr.- S.7.

464. Zümrüd. Afaq Bəşirqızı: “60 yaş insan ömrünün müdriklik zirvəsidir”: [Xalq artistinin 60 illik yubileyi münasibətilə] //Səs.- 2015.- 4 noyabr.- S.11.

 

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

465. Abdullayeva, S. Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir ayda 40 tamaşa //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.16.

466. Abdullayeva, S. Gənc Tamaşaçılar Teatrının Kalmıkiyaya səfəri yekunlaşıb //525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.7.

467. Azəri, L. “Gənc mədəniyyət işçilərinin koordinasiya kreativ qrupu” təsis edildi: Qrup mədəniyyət müəssisələri və bölgələr arasında daha effektiv koordinasiya işlərinin aparılmasına xidmət edəcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.5.

468. Azəri, L. “Mehmanxana sahibəsi” Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında: [Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluşunda] //Üç nöqtə.- 2015.- 23 noyabr.- S.12.

469. Bəxtiyarqızı, N. Kalmıkiya təəəssüratları: Gənc Tamaşaçılar Teatrının Kalmıkiya Respublikasına qastrol səfəri uğurlu məqamları ilə yadda qalıb //Azad Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.7.

470. Cəbrayıloğlu, E. Xeyirxahlıq dünyanı xilas edə bilər: Əjdər Olun yazdığı yeni səhnə əsəri balaca tamaşaçılarda ətrafdakılara qarşı mərhəmətli olmağı aşılayır: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovun hazırladığı “Biri vardı, biri yox” tamaşası haqqında] //Ədalət.- 2015.- 7 noyabr.- S.11.

471. Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivi qastroldan qayıdıb: [Rusiya Federasiyasının Kalmıkiya Respublikasından] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

472. Kiçik səhnədə “Sonluğun sonu”: [Əməkdar artist Nofəl Vəliyevin və aktrisa Güşvər Şərifovanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr.- S.5.

473. Zümrüd. Azərbaycan və Kalmıkiya arasında mədəni əlaqələr genişlənir: [teatrın Rusiya Federasiyasının Kalmıkiya Respublikasına qastrol səfərinin başa çatması haqqında] //Səs.- 2015.- 3 noyabr.- S.10.

 

TURİZM

 

474. Argentina turizm şirkətlərinin nümayəndələri ölkəmizdə səfərdə olublar: İki ölkənin turizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə iki görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.8.

475. Azərbaycan Konqreslər Bürosu Moskvada işgüzar görüş keçirib //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.4.

476. Azərbaycanın turizm imkanları Londonda nümayiş olunub: “World Travel Market” beynəlxalq turizm sərgisinə 180-dək ölkə qatılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.9.

477. “Baku Guide” bələdçi kataloqunun noyabr sayı //525-ci qəzet.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

478. “Baku Guide” bələdçi kataloqunun noyabr sayında: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.16.

479. Dmitri Savelyev: “Azərbaycan rusiyalı turistlər üçün ideal ölkədir”: [Rusiya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq qrupunun rəhbərinin fikirləri] //Azərbaycan.- 2015.- 14 noyabr.- S.8.

480. Əliyev, Ü. ›Naftalanda turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb //Palitra.- 2015.- 20 noyabr.- S.12.

481. Əliyev, V. Azərbaycan turizmi inkişaf etməkdə davam edir: [“AtaTravel” MMC-nin baş direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Dilarə Zamanova //İqtisadiyyat.- 2015.- 27 noyabr-3 dekabr.- S.6.

482. Ən yaxşı turizm istiqamətlərində “İlin kəşfi”: Ölkəmiz “National Geographic Traveler” müsabiqəsinin qalibləri sırasında: [Moskvada keçirilən mükafatlandırma mərasimində qalib diplomunun Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğluna təqdim edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.9.

483. Fariz. Bakıda növbəti “Mövsüm səyahət yarmarkası” keçirildi //Mədəniyyət.- 2015.- 16 noyabr.- S.9.

484. Fariz. Turizm və Menecment Universitetində maarifləndirmə tədbiri: [Milli Məclisə seçkilərdə ilk dəfə səs verən gənclərin seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.10.

485. Hacıyev, N. “Mənim uğurum mənim komandamdır”: [Azərbaycan Turizm Assosasiyasının rəhbəri Nahid Hacıyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2015.- 20 noyabr.- S.15.

486. Həsənov, İ. Zaqatala: Turizm bölgəsinə layiq tərəqqi davam edir //Xalq qəzeti.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

487. Hüseynov, F. Xidmət etikası turizm sektorunda uğurun mühüm şərtidir: [Bakı Turizm Peşə Məktəbində Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 10 illiyinə həsr olunmuş “Xidmət etikası” mövzusunda elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 4 noyabr.- S.9.

488. Hüseynov, F. İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifədir: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində xidmət mühəndisliyi fakültəsi tələbələrinin iştirakı ilə seminarın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.4.

489. Hüseynov, F. Sağlamlıq və istirahət bir arada: Turizm şirkətləri və media nümayəndələrinin Naftalana infoturu //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S. 9.

490. İsmayılbəyli, S. Turizm sektoru hökumətin daimi diqqəti və qayğısı altındadır: Vüsal Əliyev: “Dünya böhranına baxmayaraq, Azərbaycan turizmi inkişaf etməkdə davam edir”: [“Ata Travel” MMC-nin baş direktorunun fikirləri] //Olaylar.- 2015.- 24 noyabr.- S.6.

491. Qədir, C. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Naftalanda infotur olub //525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

492. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və AZAL arasında işçi qrup yaradılıb: Ölkəyə turist axınını təşviq etmək üçün azbüdcəli turpaketlər hazırlanacaq //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.9.

493. Məhərrəmova, T. Asiya turzminin yeni ulduzu: Vyetnam son illər həm də tətil ölkəsi kimi məşhurlaşır: [müəlifin səfər təəssüratları] //Kaspi.- 2015.- 19 noyabr.- S.9.

494. Şəkidə “Marxal” müalicə-istirahət kompleksinin inşası davam edir //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.9.

495. Turizm imkanlarımız Yunanıstanda nümayiş olunub: [Saloniki şəhərində keçirilən 31-ci “Philoxenia” beynəlxalq turizm sərgisində] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S.9.

496. Turizm statistikası üzrə məsələlər müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.9.

497. Turizm şirkətləri və teatr-konsert müəssisələrinin əməkdaşlığı genişlənir: Xarici turistlər üçün tur proqramlarına konsert və tamaşaların daxil edilməsi tövsiyə olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.4.

498. Turizm və Menecment Universitetində Misir haqqında mühazirə //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S.15.

 

Bax: 41, 83, 110, 132

 

“Ölkəmizi tanıyaq” devizi altında keçirilən

tur-aksiya

 

499. Biləsuvarlı məktəbli: Doğma şəhərimizə zəngin təəssüratla qayıtmışıq//Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

500. Cənub bölgəsi ilə tanışlıq biz məktəblilərdə zəngin təəssürat yaradıb //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

501. Cənub bölgəsinə səyahət edən məktəblilərin sevinci hədsizdir //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

502. Gəncə ilə tanışlıq tur-aksiya iştirakçılarının xatirəsində silinməz izlər qoyub: [məktəblilər qədim Nizami yurdu ilə tanışlığa Qoşa Qala qapıları - Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzey-Kompleksindən başlayıblar] //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

503. “Gəncənin tarixi məkanları ilə tanışlıq çoxdankı arzum idi”: [Biləsuvar məktəblilərinin fikirləri] //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

504. Xaçmazlı şagird: “Tur-aksiya yaddaşımızda silinməz izlər buraxacaq” //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

505. Jalə Muxtarzadə: Qubadakı kütləvi məzarlıqda gördüklərim düşmənə nifrət hissimi daha da artırdı //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

506. Qax məktəblilərini Şimal bölgəsində maraqlı ekskursiyalar gözləyir //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

507. Qax məktəblisi: “Layihədə iştirak etdiyimə görə özümü xoşbəxt sanıram” //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

508. Qədim və müasir Qəbələ şəhəri məktəbliləri heyran edib //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

509. Qədim və müasir Qəbələ şəhəri məktəbliləri heyran edib //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

510. Qərb bölgəsinin məktəbliləri Lerik və Astarada olublar //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

511. Qərb bölgəsinin məktəbliləri Lənkəranda //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

512. Quba-Qusar-Xaçmaz marşrutu üzrə ekskursiyaya 300-ə yaxın məktəbli qatılıb //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

513. Maarifləndirici tur-aksiyanın iştirakçıları Gəncə və Şəmkirdə //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

514. Maarifləndirici tur-aksiya məktəblilərdə Vətən sevgisini daha da artıracaq //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

515. Maarifləndirici tur-aksiya məktəblilərin yaddaşında uzun müddət xoş xatirə kimi qalacaq //Azərbaycan. - 2015.- 19 noyabr.- S.11.

516. Məktəblilər Cənub bölgəsindən zəngin təəssüratla ayrılıblar //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

517. Məktəblilər İsmayıllı rayonu ilə tanış olublar //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

518. Məktəblilər Şəmkir və Göygölə səyahətdən məmnun qaldılar //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

519. Məktəblilərin Şimal bölgəsi ilə tanışlığı muzeylər və parklar şəhəri Xaçmazda başa çatıb //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

520. Məktəblilər tur-aksiyanın sonuncu günü Qobustan rayonunda olublar //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

521. Orduxanov, F. “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyası gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinə mühüm töhfədir //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 28 noyabr.- S.10.

522. “Ölkəmizi tanıyaq” – ekskursiya turlarının dördüncü mərhələsi //Mədəniyyət.- 2015.- 18 noyabr. - S.7.

523. “Ölkəmizi tanıyaq”: Ekskursiya turlarının növbəti mərhələsi başa çatdı //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr. - S.9.

524. “Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici tur-aksiyanın növbəti mərhələsinə start verilir //Azərbaycan.- 2015.- 14 noyabr.- S.7.

525. “Prezidentimizin bu qayğısını vətənimizə layiqli vətəndaş olmaqla doğruldacağıq” //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

526. Salyanlı tur-aksiya iştirakçılarının səfər təəssüratları //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

527. Ölkəmizin Cənub bölgəsi ilə tanışlıq məktəblilərdə zəngin təəssürat yaradıb // Azərbaycan. - 2015.- 19 noyabr.- S.11.

528. Səkkiz rayonun məktəbliləri Azərbaycanın Şimal qapısı Qusardadır //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

529. Səlimov, Ə. İsmayıllıdan olan şagirdlər Şimal bölgəsindədir //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

530. Siyəzən məktəblisi: İsmayıllının gözəl flora və faunası, maraqlı tarixi var //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

531. Şamxal İsrailzadə: “Qədim Şabran” şəhəri haqqında çox oxumuşam: [İsmayıllı rayon məktəblisinin fikiri] //Azərbaycan.- 2015.- 18 noyabr.- S.6.

532. Şəkinin tarixi məkanları ilə tanışlıq tur-aksiya iştirakçılarının ürəyincə olacaq //Azərbaycan.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

533. Şəkinin tarixi məkanları ilə tanışlıq tur-aksiya iştirakçılarının ürəyincə oldu //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

534. Şimal bölgəsindən 210 şagird tur-aksiyaya cəlb olunub //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

535. Şimal bölgəsinə səyahət balakənli məktəblilərin ürəyincədir //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

536. Tovuzlu şagirdlər Lənkəran şəhərinə yola salınıb //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

537. Tur-aksiya iştirakçıları Şəkidən zəngin təəssüratlarla ayrıldılar //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

538. Tur-aksiya iştiraçısı: “Azərbaycanın hər bölgəsinin özünəməxsus gözəlliyi var” //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

539. Tur-aksiyalar gənclərə göstərilən diqqət və qayğının daha bir təzahürüdür //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

540. Tur-aksiyalar məktəblilərin dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayır //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

541. Tur-aksiyalar məktəblilərin hərtərəfli inkişafına müsbət təsir göstərəcək //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

542. Tur-aksiya məktəblilərə Azərbaycanın bölgələrini daha yaxından tanımağa imkan verir //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

543. Tur-aksiyaya qoşulan 300-ə yaxın məktəbli Quba soyqırımı məzarlığını ziyarət edib //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.11.

544. Vətənimizin hər bir guşəsi gözəldir //Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S.7.

545. Zaqatala məktəbliləri tur-aksiyaya böyük həvəslə qoşulublar //Azərbaycan.- 2015.- 17 noyabr.- S.10.

 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

ŞEİRLƏR

 

546. Abdullayev, Ə. Görməyəndə; Bilə-bilə //Вышка.-2015.- 13-19 noyabr.- С.16.

547. Alarlı, B. Arsızlıq; Unutqanlıq; Tək və s. //525-ci qəzet. - 2015.- 27 noyabr.- S.7.

548. Aydın, O. İntihar; Yenə gedirsən; Qayıtsan... //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.15.

549. Azəroğlu, B. Qələm yoldaşıma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.19.

550. Baxış, E. Bu torpaq; Rəsul Rzanın ölümü; Dədəboyu və s. //Ədalət.- 2015.- 14 noyabr.- S.12.

551. Bəhmənli, V. Mən atasız böyümüşəm; Eşq; Olur; Könlümdən keçəni bilsən //Kaspi.- 2015.- 31 oktyabr.- 1 noyabr-S.12.

552. Cəfərov, E. Tanrım, sənin qulunam mən; Sevindim ki, gercəkdə görmədim bu yuxumu //Вышка.- 2015.- 13-19 noyabr.- S.16.

553. Çeşməli, D. Bilmir; Qarışıb; Yol da gəlmir //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.15.

554. Eldar, G. Göyçənin //Təzadlar.- 2015.- 17 noyabr.- S.15.

555. Elsevər, S. Maşın; Sevilən uşaq; Pişik kimi yaşayanlar və s. //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr.- S.19.

556. Əli, H. Mənə elə gəlir xarabalıqdı dünya: Zarafat bilirəm; Dostum Elxana; Çıxdım axırına və s.

557. Ələmoğlu, F. Səməd zirvəsi; Həqiqəti yazacağam; Yaşa Azərbaycan gözəli və s. //Azad Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.7.

558. Əsəd, F. Təbrizə qar yağır; Atama; Xal-xal çəlaləsi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.24.

559. Əziz, M. Atlılar, atları cidarlamayın! Bir dəqiqə sükut; Sən ayağa qalxıb hökm oxuyanda //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.23.

560. Gəncosmanoğlu, N. Qoymazlar murad alam, Körpə biçərlər məni...: Hekayət //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.32.

561. Gülayə. Yalan sevmişəm; Səni kiritməyin min bir yolu var; Ona deyin getməsin və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.12.

562. Həsənli, A. Qoşa ad //Ədalət.- 2015.- 24 noyabr.- S.6.

563. Hüseynoğlu, S. Qəbrimin yerində; Sən mənə toxunma...; Boş cığır, boş səhra kimi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.21.

564. Xələfli, Ə. Dilimizin bəzz dağısan: Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Kazımova qəsidə-məktub //Kredo.- 2015.- 13 noyabr. - S.1.

565. Xəzri, N. Sevirsən...; Yazırsan; Təkcə ümid qalsın və s. //Ədalət.- 2015.- 28 noyabr.- S.11.

566. İlyaslı, İ. Məni bu qələmdən qoru, ilahi; Hardasan; Gəl könlünə bir söz deyim və s. //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.19.

567. İmanzadə, İ. Kaman dilə gəlir...; Yuxarı başdakı adam; Gəldim görüşünə və s. //Ədalət.- 2015.- 19 noyabr.- S.7.

568. İncəli, Ə. Pirən şairəm; Yüzdə birdi; Dostlara və s. //Ədalət.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

569. İsaq, İ. Qoşa ömür səsləyir; Suallar barışdırır; Dağıntı; Hamı dərd bölən deyil və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.15.

570. İsaqoğlu, V. Biz bəxti seçmirik, bəxt bizi seçir; Çıxıb xalq yoluna; Üz tutub gedirəm; Çəkməsə əsgər //Ədalət.- 2015.- 5 noyabr.-S.7.

571. İsaqoğlu, V. Tanıdım səni; Vətən sənə oğul deyər; Cibindən üşüyər söz adamları //Ədalət.- 2015.- 11 noyabr.- S.6.

572. İsmayılov, A. Müdrik kəlamlar //Azad Azərbaycan.- 2015.- 21 noyabr.- S. 7.

573. İsrayıl, S. Taxıb barmağına göy qurşağını: Yoxdu; Nişan; Kənd toyları və s. //Türküstan.- 2015.- 22 noyabr.- 5 dekabr.- S.15.

574. Qarabulaq, H. Qəsdən, nəhsdən unutduqlarım: Hörgü; Şəksiz; İnanmalı və s. //Kredo.-2015.- 6 noyabr.- S.11.

575. Qasımoğlu, N. Mən, sən, o, biz, siz, onlar: Durmuşam durmuş zaman içində; Canıma ruh vermisən və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.6.

576. Qədim, K. Nədən tələsirəm; Bu qədər yaxınkən bu qədər uzaq; Sahiblik haqqı yox qonağın üstdə; Aparın və s. //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.- 14 noyabr.- S.26.

577. Qoca, F. Allah qorusun! //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.21.

578. Qoca, F. Yaşatmaqda yarış olsun; Allah qorusun!; İnsan və zaman və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.3.

579. Qoca, F. Yaşatmaqda yarış olsun //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.8.

580. Məlikzadə, H. Zülmətə açılan qapılardan //Ədalət.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

581. Meydanlı, F. Azərbaycan bayrağı //Ədalət.- 2015.- 7 noyabr.- S.16.

582. Məhiqızı, E. Səni gün ağlada, bulud ağlada...; Mən belə gedirəm, belə yüyürür...; Görmürsənmi, dostum... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.6-7.

583. Məmmədli, E. Qardaşım Qurbana; Aman kərkük; Könlümün son söykək yeri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.26.

584. Mirzəyev, T. Təmiz azad olsun, Azərbaycan!; Qafqaz günəşi; Dünya dağılırsa insan dağıdır və s. //Türküstan.- 2015.- 22 noyabr-5 dekabr.- S.15.

585. Müzəffəroğlu, S. Deyil; Dönmüsən; “Yanıq Kərəmi” və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.7.

586. Murovdağlı, A. Mənim yaşadığım kirayə evdən...; Hüseyn Cavid əfəndiyə...; Bir də mən idim... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.6.

587. Musa, Ə. Niyə şair oldum? //Təzadlar.- 2015.- 17 noyabr.- S.15.

588. Müslüm, F. Şeir gəzirəm; Kəsir; Elə və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.29.

589. Nesin, Ə. Mən gözlədiyim üçün qocaldım, Sən gözlətdiyin üçün gənc qaldın: Sənin çəkdiklərini; Sevgi dayanacağı; Kimin var ki... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.20-21.

590. Nəbioğlu, N. Tələbə dostlarıma //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.29.

591. Nuri, Ə. Darıxan gecənin şeri; Çiçəklər açıbmı bu bahar səni...; Çəkmişəm dünyanın bütün ətrini; Dağlar və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.25.

592. Paşa, O. Ürəyimin səcdəgahı; Şuşanın “Xarı bülbül”ü; Laçınım //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.15.

593. Rəşid, A. Əllər qucağın üstə; İmzam ürəyimdə; Yatım gecəni və s. //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.23.

594. Rza, T. Rübailər //Ədalət.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

595. Sadıq, F. Yalançı; Hərflər; Söz-yalan və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.3.

596. Səma, G. Göycək Fatma; Yetim xoşbəxtlik; Gəlmişəm və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.29.

597. Səma, G. Qıydım: Çobanaldadan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.29.

598. Süleyman, V. Yüz il yaşamaqnan çatmaq olmayır; Pünhan; Olursan və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.26-27.

599. Süleymanlı, M. Vətəndir; Sənsiz; Kəndim; Ay ürək //525-ci qəzet.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

600. Şəfaqət, H. Mən sizin...; ...İndiyəcən heç kimin...; Dua edirəm... və s. //Kaspi.- 2015.- 31oktyabr.- 1 noyabr.- S.20.

601. Təhməz, B. Qəlbimin səsi; Yaxşı ki yuxudan ayılmısan sən; Mərdəkan bağlarında //Palitra.- 2015.- 6 noyabr.- S.15.

602. Treu, G. Lavanda qoxusu; Ona de ki...; Qəfil qapı döyülə... və s. //Kaspi.- 2015.- 7-10 noyabr.- S.18.

603. Ülvi, Ə. Bəxtdən qaçan rəng; Bilmirik; Olmadım və s. //Kaspi.- 2015.- 31 oktyabr.- 1 noyabr.- S.22.

604. Ülvi, Ş. Şeirin gəlintək bəzənməsi var: Sözsüz məna; Heç nə; Şeirin bəzənməsi və s. //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.12.

605. Viləşsoy, A. Nənəmə məktub; Mən səninçün darıxanda; Olur və s. //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr.- S.23.

606. Vüsal, B. Dan üzü; Dədəmin borcu; Vaxt və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.-S.27.

607. Vüsal, B. Mən bir sözəm...; Heç nə bilmirsən; Aşiq ol və s. //Kaspi.- 2015.- 7-10 noyabr.- S.23.

608. Yaqub, M. Musa Yaqubun ürək çırpıntıları: Xəzanda bir əsim bahar küləyim; Bir topa bulud; Bu tanrı mehri... //Təzadlar. - 2015.- 17 noyabr.- S.7.

609. Yaqub, M. Özümə oxşatma; İkinci nəfəs; Bir vida nəğməsi bir payız səsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.8.

610. Zöhraboğlu, V. Sarı saçlarından payız hörürəm...; Adam xöşbəxtlərin xoşbəxti ola...; Çörək də dəymir ki, bir tikə dişə... və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.31.

 

 

HEKAYƏLƏR

 

611. Bunin, İ. Axır, həm də son: [rus dilindən tərcümə] /tərc.etdi Şənol, Şükür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.27; 29.

612. Elcanlı, S. Qəfil göynərti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.28-29.

613. Eminov, A. Fərhadın heykəli //Ədalət.- 2015.- 28 noyabr - S.14.

614. Həsənli, Ə. Qonaq //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr - S.20-21.

615. Hüseynbəyli, E. Mənim sərçələrim //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.25.

616. Hüseynbəyli, E. Ümiddən qabaq ölmək //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.28.

617. Xəzangül. İntizar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.27.

618. İsmayılzadə, M. Muştuluq //Ədalət.- 2015.- 18 noyabr - S.7.

619. Qiyas, Ə. İtvuran //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.8-9.

620. Mahmud, İ. Tanımal //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.28-30.

621. Məhfuz, N. Güllələnən xəyallar: [ərəb dilindən tərcümə]/tərc.etdi Mahir Həmidov //Kaspi.- 2015.- 14-16 noyabr - S.14.

622. Məmmədli, Ə. Namus Məbədi //Kaspi.- 2015.- 31 oktyabr.- 1 noyabr.- S.23.

623. Müzadil, A. Dərd qapısı; Televizor //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.- 14 noyabr.- S.9.

624. Nəzirli, K. Oyuncaq avtomat //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.25.

625. Ol, Ə. Cehiz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.13.

626. Outs, C. Sən hardaydın, hara gedirsən...: [ingilis dilindən tərcümə]/tərc.etdi Abbaslı Ramiz//Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.11; 32.

627. Rilke, R. İdman dərsi: [alman dilindən tərcümə] /tərc.etdi Zairova Xanım //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.29.

628. Rinehart, M. İncə, möcüzəli əl: [ingilis dilindən tərcümə]/tərc.etdi Sevil Gültən //Kaspi.- 2015.- 7-10 noyabr.- S.19.

629. Seyfəddin, Ö. And: [türk dilindən tərcümə] /tərc.etdi Cavid Zeynallı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.20.

630. Spark, M. Görəydiniz orada nələr olur...: [ingilis dilindən tərcümə]/tərc.etdi Ramiz Abbaslı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.6-7.

631. Tağlar, S. Ana öyüdü //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 7 noyabr.- S.15.

632. Tekinalp, B. Hekayədəki qız: [türk dilindən tərcümə]/tərc. etdi Eyvaz Zeynalov //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr - S.14.

633. Tolstoy, L. Harda məhəbbət var, orda Allah da var: [rus dilindən tərcümə] /tərc. etdi Telman Vəlixanlı //Ədəbiyyat qəzeti. - 2015.- 21 noyabr.- S.22-23.

634. Zefzaf, M. Bələdçi: [ərəb dilindən tərcümə]/tərc. etdi Eyvazlı Günel //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.25.

635. Zeynaloğlu, C. Mühasirə: (sənədli hekayə) //Ədalət.- 2015.- 25 noyabr - S.7.

636. Zeynaloğlu, C. Xəcalət təri //Ədalət.- 2015.- 6 noyabr. S.7.

637. Yulf, T. Günəş və yağış: [ingilis dilindən tərcümə]/tərc. etdi Nəriman Əbdülrəhmanlı //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr - S.17.

 

 

POEMALAR

 

638. Qəşəmoğlu, Ə. Rəsul Rza: Poemadan parçalar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.4.

 

 

ESSELƏR

 

639. Anar. Çəp yağış: [rus dilindən tərcümə] /tərc.etdi Günel Eyvazlı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.4-5.

640. Eyvazlı, G. “Yabançı”: esse: [fransız yazıçısı Alber Kamyunun eyniadlı romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.18-19.

641. Hüseyn, F. Tərkimühit düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.23.

642. Mansur, T. Ruh düzündə intihar: Dünyamızda 11 gün qonaq olmuş Fatimə adlı bir qızcığazın əziz xatirəsinə ithaf edirəm //525-ci qəzet.- 2015.- 19 noyabr .- S.8.

643. Mehdi, Q. Pəncərədən gələn qonaq: Uyğunlaşma //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr - S.22.

644. Mehdizadə, İ. Keçid //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.18.

645. Mürvətqızı, S. Çox doğma bir ölüm //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.19.

646. Mürvətqızı, S. Rənglərlə “yazılan” mətnlərin sehri... //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.23.

647. Rəhimov, Ə. Bədnəzər //Ədalət.- 2015.- 5 noyabr.- S.6.

648. Vüsal, B. Qaranlıq //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.- 7 noyabr.- S.14-15.

649. Vüsal, B. Nöqtə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.14-15.

 

POVESTLƏR

 

650. İsmayılova, N. Əcəmi //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.- 14 noyabr.- S.13.

651. İsmayılova, N. Əcəmi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.8.

652. İsmayılova, N. Əcəmi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.19.

653. Nəcəfoğlu, N. Nağıl adam: portret-povestdən parçalar //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.18-19; 30;

654. Nəcəfoğlu, N. Nağıl adam: portret-povestdən parçalar //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.22-23.

 

 

NOVELLALAR

 

655. Abbasov, İ. Rayon şirə zavodunda //Ədalət.- 2015.- 24 noyabr.- S.6.

 

 

ROMANLAR

 

656. Qoldinq, U. Ovçu qışqırığı: “Milçəklər kralı” romanından: [ingilis dilindən tərcümə]/tərc. etdi Ramiz Abbaslı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.12-13.

657. Mirələmov, H. İki şah, iki sultan (romandan parçalar) //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.2;13 noyabr.- S.2; 20 noyabr.- S.2.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

658. Abbaslı, T. Canlı məktəb –: Azərbaycan xalqının ilk milli mirzəsi Mirzə Şəfi Vazeh //Mədəniyyət.- 2015.- 28 noyabr.- S. 12.

659. Abbaslı, T. İslam Səfərli: Başdan-başa şeir-sənət, Vətən-təbiət sevgili... //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.12.

660. Abdullayev, M. “Ömür bitər, yol bitməz...”: [Zemfira Məhərrəmlinin eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti. -2015.- 1 noyabr.- S.7.

661. Abdullayeva, S. Əjdər Olla Neftçalada görüş keçirilib //525-ci qəzet.-2015.- 18 noyabr.- S.7; //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.15.

662. Afaq Məsud nüfuzlu mükafata layiq görülüb: [Afaq Məsudun “Mənsur Həllac” əsərinə görə] //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr. - S.7.

663. Ağaoğlu, M. “Yeni həyat”: Bizi birləşdirən kitablar: [Orxan Pamukun eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.5.

664. Ağayeva, X. Sözün sehrində yaşanan alim ömrü: “Abid Tahirli: Biblioqrafik göstərici (1979-2015)” kitabı haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.25.

665. Axundova, E. Keçib gedən hər şey...: İstedadlı nasir, kinossenarist Əli Qafarovun xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.24-25.

666. Akimova, E. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu-modernizm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.18.

667. Akimova, E. Elçin və ədəbi-tarixi yaddaş: [yazıçının Cəfər Cabbarlı yaradıcılığına münasibəti haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.12.

668. Akimova, E. Yaşayan ədəbi yaddaş: [klassik ədəbi irsin tədqiqi və tənqidi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.12-13.

669. Albalıyev, Ş. “Kredo”da təqdimat mərasimi: [Əli Rza Xələflinin “Yaddaşa aparan yollar” və “Həsrətdən üzü bəri” adlı kitabları haqqında] //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.6.

670. Allahverdiyeva, L. Əli Əmirli dramaturgiyasında “atalar və oğullar” problemi: [yazıçının “Ağqoyunlular və Qaraqoyunlular” və “Mən səni sevirəm” əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.22.

671. Anar. Ağır itki: [akademik Tofiq Hacıyevin vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.2.

672. Anarın kitabı Polşada nəşr olunub: [“Göz muncuğu” povesti və “Qırmızı limuzin”] //Mövqe.- 2015.- 2015.-25 noyabr.- S.7

673. Atalı, İ. İnsan haraylı Hüseyn Cavid //Olaylar.- 2015.- 17 noyabr.- S.12.

674. Aytel, İ. Qərib Mehdinin “Duel”i: [yazıçının eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.32.

675. Bəşirli, Ə. Şairliklə insanlığın həmişəyaşar vəhdəti: Abbasağa Azərtürkün 80 illiyinə //525-ci qəzet.- 2015.-11 noyabr.- S.6.

676. Bəşirli, Ə. Şəxsiyyət və şair ünvanı: Abbasağa Azərtürkün 80 illiyinə //Ədalət.- 2015.- 21 noyabr.- S.12.

677. Bilman. Cavid yaradıcılığını klassik ənənəyə bağlayan cəhətlər: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Əjdər Tağıoğlunun “Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi” kitabının təqdimatı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 14 noyabr.- S. 7.

678. Borçalı, A. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı gürcü dilində //Kaspi.- 2015.- 5 noyabr.- S.15.

679. Bünyadov, T. Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə dair yeni tədqiqat: [tarix elmləri doktoru Nərgiz Əliyevanın “Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)” kitabının çapdan çıxması haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.6.

680. Cəfər Cabbarlı Mükafatı Komissiyasından: [2015-ci ilin laureatları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.7.

681. Sərvaz. Cəfər Cabbarlı mükafatı təqdim edildi: [AYB-də] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.12.

682. Cəfərli, Z. Həsrət dolu şair: [Əlövsət Saldaşın poeziyası haqqında] //Respublika.- 2015.- 18 noyabr- S.7.

683. Cəfəroğlu, Ə. Milli Azərbaycan maarifçilərindən: Eynəli Sultan: [Eynəli bəy Sultanzadənin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.9.

684. Cəfərov, N. Rəşad Məcid yaxud ürəyi dünya qədər genişliyin metafizikası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.8-9.

685. Cəfərov, N. Səməd Vurğun...və Səmədoğlular //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.4.

686. Cəfərov, N. Tehran Əlişanoğluna açıq məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.13.

687. Çəmənli, M. Keçmişə boylanmaq ehtiyacı: Yazıçı-dramaturq Əli Əmirliyə açıq məktub: [yazıçının “Ağdamda nəyim qaldı” romanı haqqında müəllifin fikirləri] //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S. 7; Ədalət.- 2015.- 7 noyabr.- S. 9.

688. Dəmirçioğlu, M. Daşdəmir Kəmərli: [şair haqqında] //Ədalət. - 2015.- 21 noyabr.- S.10.

689. Dilsuz. Əziz Nesinin şeirləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.21.

690. Dünyaminqı, Q. Sözü ilə Vətənə ibadət edən adam: Abid Tahirli mühacirət epoxasının böyük salnaməsini yaradıb //Kaspi.- 2015.- 24 noyabr.- S.15.

691. Elçin. Dəyişməzlik: Abid Tahirlinin 60 yaşı münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.2.

692. Elçinin “Şekspir” əsərinin yeni uğuru - bu dəfə Nyu-Yorkda //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.16.

693. Eminov, A. S. Vurgunun “Karyerist” şeiri haqqında //Kredo. - 2015.- 13 noyabr.- S.12.

694. Eminov, A. Yusif Həsənbəyin bir şeiri haqqında //Ədalət.- 2015.- 6 noyabr.- S.6.

695. Erazmus, D. Axmaqlığın tərifi: [latın dilindən tərcümə] /tərc.etdi Cəmşid Cəmşidov //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.27.

696. “Ədəbiyyatımızın vicdanı”: [Aqşin Dadaşzadənin “Ədəbiyyatımızın vicdanı. Məmməd Arif Dadaşzadə” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.31; Palitra.- 2015.- 12 noyabr.- S.13.

697. Ədilli, Ş. “Azərbaycan deyəndə...”: [Tofiq Bayramın yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2015.- 1-7 noyabr.- S.10.

698. Əhməd, D. Mühacirlər və Azərbaycan ədəbiyyatı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.24.

699. Əhmədli, S. Ana qaynaq-ulu kök: (üslubu paralellərin müqayisəli təhlili): [dilçi alim Qəzənfər Kazımov haqqında] //Kredo.- 2015.- 20 noyabr.- S.5;12

700. Əlişanoğlu, T. Elmi uzaqgörənliklə: [akademik İsa Həbibbəylinin “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dövrləşdirilməsi konsepsiyası” layihəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.30-31.

701. Əliyev, F. Vətən, millət sevgisi üstə köklənmiş şeirlər: [şair Barat Vüsalın yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2015.- 1-7 noyabr.- S.15.

702. Əliyev, M. Alim zəkasının şeir yanğısı, yaxud Rafiq Yusifoğlunun poeziyası: [şair-publisist haqqında] //Kredo.- 2015.- 20 noyabr.- S.3.

703. Əliyev, R. “Yazılan və deyilən qalar”: [filologiya elmləri doktoru Vilayət Quliyevin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 7 noyabr.- S.20.

704. Əliyev, Y. Təvazökarlıqdan özünə çələng hördürən şair: [Zəki Bayram haqqında] //Təzadlar.- 2015.- 17 noyabr.- S. 13.

705. Əlizadə, M. Bədii təhsilin xidmətində...: [professor Timuçin Əfəndiyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.23.

706. Əmirli, Ə. Ağdamda nəyim qaldı?: Nəsr //525-ci qəzet. - 2015.- 28 noyabr.- S. 24-25.

707. Fərəcov, S. Xalq yaddaşına ehtiramla: [dramaturq, folklorçu Səttar Axundov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S. 10.

708. Görkəmli alim Tofiq Hacıyev son mənzilə yola salınıb //Azərbaycan.- 2015.- 29 noyabr.- S.5

709. “Göz muncuğu” Polşada çap olundu: [Anarın eyniadlı əsərinin nəşri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.2.

710. Hacı, K. Hötenin Fausta bənzəyən müasiri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.23.

711. Hacı, K. Rus yazıçısının böyük aldanışı: [Maksim Qorkinin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.19.

712. Hacıyev, V. Şairin söz ahəngi, şeir çələngi: [şair, dramaturq Fuad Babanlı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 19 noyabr.- S.6.

713. Hacıyeva, M. “Gənclik nurlu səhərdir, qocalıq qərib axşam...”: [mövzu ilə bağlı Nizami Gəncəvinin, Xaqani Şirvaninn, Saib Təbrizinin və digər söz ustadlarının nəzmə çəkdikləri dahiyanə fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 26 noyabr.- S. 14.

714. Həsənli, A. Göz yaşında islanan söz: [Maarif Soltanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.20-21.

715. Həsənli, A. Qu quşunun nəğməsi kimi: Şəkər Aslan–80 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.10-11.

716. Həsənli, A. Yüz altmış beş yaşlı “Fövcül-füsəha” və Lənkəranda çağdaş ədəbi mühit: Ədəbi məclislərimiz: [yaradıcı insanların mövzu barədə mülahizələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.16-17.

717. Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Əjdər Tağıoğlunun eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 13 noyabr.- S. 13.

718. Hüseyn, F. Saday Budaqlının yaradıcılığından “reportaj” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.10.

719. Hüseyn Cavid. Vətənə qayıdış” fotoalbomu və kitabının təqdimatı olub //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 29.- noyabr.- S.2 //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.8.

720. Hüseyn, Y. Bir ömürdə nələr görmədik: şair-tərcüməçi Hafiz Rüstəm haqqında //Kredo.- 2014.- 20 noyabr.- S.11.

721. Hüseynoğlu, S. “Ədəbiyyatın dostları” Xalq şairi Fikrət Qocayla bir arada //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.2.

722. Hüseynoğlu, S. Gülüşün ciddiliyi: [Xeyrəddin Qocanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.31.

723. Hüseynova, F. “Elmi fəaliyyətimdə gələcəyə dair hədəflərim çoxdur”: [doktorant, filologiya üzrə mütəxəssis Fatma Hüseynova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İlkin Ağayev //Palitra.- 2015.- 19 noyabr.- S.11.

724. Hüseynzadə, Ə. İttihad və Tərəqqi necə quruldu: Übeydullah əfəndinin oynadığı rol //525-ci qəzet.- 2015.- 28 noyabr.- S.14;30.

725. Xaçınçaylı, Q. “Ömür deyir yaşa hələ”: Səlim Əzimov: “Nurlu işıq heç zaman sönmür”: [Əməkdar müəllimin eyniadlı kitabı haqqında] //Həftə içi.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

726. Xalq şairinin 80 illiyi qeyd olunub: [Ağdaş Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Fikrət Qocanın yubileyinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 20 noyabr.- S. 11.

727. Xalq yazıçısı Elçindən yeni roman: [tarixi-fəlsəfi “Baş” romanı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.19; 19 noyabr .- S.8.

728. Xalq yazıçısı Elçinin “Şekspir”pyesi Nyu-Yorkda tamaşaçıları heyran edir: [ABŞ-nin Mint teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 23 noyabr.- S.6; Respublika.- 2015.- 23 noyabr.- S.11.

729. Xeyransa. Fikrət Sadığın 85 illik yubileyi qeyd olundu: [Yazıçılar Birliyində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.2.

730. Xələfli, Ə. Sözümüzün nuh gəmisi...: Akademik İsa Həbibbəyliyə qəsidə-məktub: [Əli Rza Xələflidən] //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.1.

731. Xələfli, Ə. Yaşamağın dəyəri: [dilçi alim Qəzənfər Kazımovun “Əməkdar elm xadimi” fəxri adını alması münasibətilə] //Kredo.- 2015.- 13 noyabr.- S.1.

732. Xəlilzadə, F. Arzudan, həsrətdən doğulan şeirlər: [Davud Aslan haqqında] //Kaspi.- 2015.- 31oktyabr.- 1 noyabr.- S.21.

733. Xiləli, A. Yazıçımızın kitabı Buenes-Ayresdə: [Çingiz Abdullayevin “Məhkumların cənnəti” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.13.

734. İdrisoğlu, A. “Liman”ın harayı: (Yazıçının gündəliyindən qeydlər) //Azad Azərbaycan.- 2015.- 27 noyabr.- S.4.

735. Kamal, O. Nazim Hikmətlə üç il yarım: [müəllifin “Nazim Hikmətlə 3, 5 il” adlı xatirələrdən ibarət kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.30-31.

736. Kamal, R. “Başıbağlı” yaxud şerin sərbəstliyi: [şeirdə sərbəst vəzn haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.3.

737. Kamal, R. Ədəbiyyat tarixi millətin ruhunun tarixidir: Üz-üzənin ilk qonaqları ədəbiyyatşünas alimlər Rüstəm Kamal və Məti Osmanoğludur /müsahibəni apardı Sərvaz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.16-17

738. Kamal, R. Qocanın yuxu kitabı: [İsmayıl Şıxlının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.11.

739. Kamal, R. “Zəlimxan dediyi sözə salam de!”: [Xalq şairinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.18.

740. Kitabxanada Süleyman Sani Axundovun yubiley tədbiri: [Qubadlı Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S.13.

741. Kürdəmirdə Seyid Əzim Şirvaninin 180 illik yubileyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 17 noyabr.- S.8.

742. Kürdəmirdə Seyid Əzim Şirvaninin 180 illik yubileyi keçirilib: [Atakişili kənd orta məktəbində] //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr.- S.9.

743. Qasımbəyli, Y. Sara xanım və Nəriman dastanı: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 noyabr.- S.6.

744. Qasımbəyli, Y. Sara xanım və Nəriman dastanı: ikinci yazı: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

745. Qasımbəyli, Y. Sara xanım və Nəriman dastanı: üçüncü yazı: [Xalq şairi Nəriman Həsənzadə haqqında] //525-ci qəzet. - 2015.- 26 noyabr.- S.6.

746. Qədimoğlu, M. Mən şəhid olmuşam ki...: [şəhid Aydın Abdullayevin xatirəsinə] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.8.

747. Qəmbərova, G. Müstəqillik illərində Mustafa Çəmənli yaradıcılığında tarixi əsərlər //Ədalət.- 2015.- 12 noyabr.- S.5.

748. Qəmbərova, G. Müstəqillik illərində Mustafa Çəmənli yaradıcılığında tarixi əsərlər //Ədalət.- 2015.- 13 noyabr.- S.5.

749. Qənbər, M. Yazıçılar Birliyində: [AYB-nin əməkdaşı Tutuxanım Babayevanın yubiley tədbiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.23.

750. Qəniyev, S. Seyid Əzim Şirvaninin övladları //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 7.- S. 62 - 63.

751. Qəsəbova, İ. Dağlar, Məmməd amanatı: şair Məmməd İlqarın yaradıcılığı ətrafında düşüncələr //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr. - S.24.

752. “Qum saatı” təqdim edildi: [Oqtay Əliyevin eyniadlı kitabının təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.32.

753. Quliyeva, A. Mir Cəlal yaradıcılığında dil və üslub xüsusiyyətləri //Həftə içi.- 2015.- 18 noyabr.- S. 7.

754. Qurbanov, Ə. Elin ruhuna köklənmiş qələm: [Ramiz Göyüşovun “Sən bizim ellərin ruhuna bir bax” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S.8.

755. Mehdizadə, İ. Vahidimiz Əzizimiz: (“Duyğular” silsiləsindən): [şair Vahid Əziz haqqında] // Ədalət. - 2015.- 21 noyabr. - S.13.

756. Mədət, F. “Bir uzun küçə”nin bələdçiləri: [eyniadlı şeirlər toplusunda şairlərdən Məmməd İlqarın, Qoca Xalidin, Sabir Sarvanın və digərlərin digər şairlərin şeirlərinin yer alması haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 4 noyabr.- S.8.

757. Mədətoğlu, Ə. “Adil Cəmilin sənət yolu”: Bu yola işığı Vaqif Yusifli salır //Ədalət.- 2015.- 27 noyabr.- S.8.

758. Mədətoğlu, Ə. Tofiq Abdinin yeri: Kitab rəfi önündə söhbət: [yazıçı-publisist haqqında] //Ədalət.- 2015.- 13 noyabr.- S.6.

759. Məhərrəmli, Q. “Mənim məzarımdan palıd göyərər...”: [Məmməd Aslanın yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2015.- 7-21 noyabr.- S.12.

760. Məhərrəmov, Z. Heydər Əliyev Fondu “Mirzə Şəfi müəmması”na işıq salan tədqiqatı xaricdə nəşr etdirmişdir: [professor Akif Bayramovun əsəri haqqında] //Xalq qəzeti - 2015.- 22 noyabr.- S.4.

761. Məhərrəmov, Z. Milli dəyərlərə qayğının parlaq təzahürü: [filologiya elmləri doktoru, professor Akif Bayramın Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi elmi araşdırma haqqında] //Respublika.- 2015.- 5 noyabr.- S.15.

762. Məhərrəmova, T. “Hüseyn Cavid. Vətənə qayıdış” müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı: “Kaspi” Təhsil Şirkətinin və “Kaspi” qəzetinin birgə layihəsi çərçivəsində nəşr olunmuş kitab və fotoalbom təqdim edildi //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.12-13.

763. Məmmədli, C. Dünya sözə qalacaq: [şair Ələmdar Cabbarlının “Günahı olan qorxmasın...” adlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S. 27.

764. Məmmədli, C. Ədəbiyyatşünaslığın və ədəbi tənqidin sinxron təzahürü: [Təyyar Salamoğlunun “Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri” kitabı haqqında] //Kredo.- 2015.- 13 noyabr.- S.11-14.

765. Məmmədli, V. Professor Yusif Seyidovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinə həsr olunan seminar keçirilib: [Bakı Dövlət Universitetində] // 525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.2.

766. Məmmədov, A. Sözümüzün möhtəşəm abidəsi: [AMEA Elmi Kitabxanasında keçirilən “Epos və etnos” simpoziumu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.2.

767. Millət üçün yazılanlar: Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Kimləri seçməli”: [yazıçının eyniadlı məqaləsi haqqında] //Türküstan.- 2015.- 7-21 noyabr.- S.13.

768. Mirzəzadə, R. Mir Cəlal və Lev Tolstoy: Dahi rus yazıçısının vəfatından 105 il ötür //Həftə içi.- 2015.- 4 noyabr.- S.45.

769. Mirzəzadə, R. Mir Cəlal və rus ədəbiyyatı: 2015-ci il Rusiyada rəsmi olaraq Ədəbiyyat ili elan olunub //Həftə içi. -2015.- 20 noyabr.- S. 4-5.

770. Muradoğlu, N. “Gülüstan”dan “İstiqlal”a “Şəhidlər”dən keçən yol //Kaspi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S.7.

771. Musayeva, İ. Bədii mətnlərdə gerçək tarixin portreti haqqında...:[Natiq Məmmədlinin “Körpüdə ümid” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.28-29.

772. Musayeva, İ. Corc, Markes və ya publisistikanı udan ədəbiyyatlar... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.10-11.

773. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: [Mirzə Ələkbər Sabir haqqinda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.20.

774. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.30-31.

775. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: [Mirzə Ələkbər Sabirin həyat və yaradıclığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.28-29.

776. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: [Mirzə Ələkbər Sabir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.14-15.

777. Nazim. Tarixi yaddaşımızın sənədli-bədii təqdimatı: [yazıçı, ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Salatın Əhmədlinin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 24 noyabr.- S.6.

778. Hikmət, N. Taranta Babuya məktublar: İxtisarla //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.26-27.

779. Nəcibə. “Tarixi yaddaş”ımızda özəl səhifələrimiz: [yazıçı-publisist Zöhrə Əsgərovanın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 5 noyabr.- S.6.

780. Nəriman Həsənzadənin tarixə düşmək istəyi //Kaspi. - 2015.- 27 noyabr.- S.24.

781. Nəzrin. Hüseyn Cavid yaradıcılığına fərqli baxış: [Əjdər Tağıoğlunun “Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 26 noyabr.- S. 7.

782. Niyarlı, M. “Sənət hekayələri”ndəki insan taleləri: [Mustafa Çəmənlinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 25 noyabr.- S.6.

783. Osmanoğlu, M. “Mənim taleyimə, nədənsə, payiz düşüb”: [şair Musa Yaqubun yaradıcılığı haqqında] //Zaman.- 2015.- 21 noyabr.- S.6.

784. Osmanoğlu, M. Psixoanalitik nəzəriyyə: [İsveçrə yazarı Karl Yunqun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.7.

785. Paşa QəlbinurunQara su & Göz dağı” kitabı Böyük Britaniyada nəşr olunub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.13.

786. Paşayev, Q. Əta Tərzibaşı və Azərbaycan-İraq türkman ədəbi-elmi əlaqələri: [bu istiqamətdə müstəsna xidmətləri olan tədqiqatçı alim haqqında] //Ədalət.- 2015. -14 noyabr. - S.9-11.

787. Pənah, G. Ana dilində yazan sənətkarlar: Onlar bəzən fars dilində də yazmağa məcbur olublar //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 24 noyabr.- S.14.

788. Pənah, G. Bədii ədəbiyyatın təsir gücü //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 11 noyabr.- S.14.

789. Pənah, G. Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 13 noyabr.- S.14.

790. Pənah, G. Torpağıma can atıram...: III yazı: [Əbul-Həsən əl Baxərzinin “Dumyat əl-qəsr və usrat əhl əl-əsr” məcmuəsində XI əsr Azərbaycan poeziyasının səkkiz şairinə yer verməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 14 noyabr.- S.14.

791. Rəcəbli, Ə. Orta əsrlərdə Azərbaycan ziyalı təbəqəsi və elmi mühiti haqqında yeni araşdırma: Yeni nəşrlər: [tarix elmləri doktoru Nərgiz Əliyevanın “Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)” monoqrafiyası haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 7 noyabr.- S.11.

792. Rüstəmli, A. “Görülən işlər qalacaq”: [filoloq Arif Əmrahoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 5 noyabr.- S.8.

793. Rza, R. Tanışlıq: [müəllifin gənc şair Vahid Əzizə xeyir-duası] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.22.

794. Sadıqoğlu, A. “Tale yolu”nun izi ilə : [publisist Muxtar Qasımzadənin “İllərdən illərə” kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 6 noyabr. -S.7.

795. Sadıqova, M. “Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar”ı oxuyarkən: [yazıçı-publisist Zöhrə Əsgərovanın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 noyabr.- S.8.

796. Salmanoğlu, T. Romanın, yoxsa tənqidi mühakimənin yoxsulluğu //Kredo.- 2015.- 6 noyabr.- S.5.

797. Sentmartoni, S. Əbədi dəyərlərə müraciət :[Xalq yazıçısı Anarın povest və hekayələrdən ibarət əsərlərinin macar dilində nəşri haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 6 noyabr.- S.7.

798. Seyidzadə, T. Azərbaycan elmi ağır itki verdi: [akademik Tofiq Hacıyevin vəfatı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.7

799. Soltanlı, S. Seyid Əzimin 180 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir //Mədəniyyət.-2015.- 18 noyabr.- S. 13.

800. Sveyq, S. “Fridrix Nitsşe”: [alman filosofunun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.18.

801. Sveyq, S. “Fridrix Nitsşe”: [alman filosofunun həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.30-31.

802. Şair Azər Buzovnalının şəxsi arxivi kitabda toplanıb: [Könül Bağırovanın “Azər Buzovnalı arxivinin təsviri” kitabının nəşri haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 noyabr.- S.14.

803. Şəfa, Ş. Fikrət Sadıq: “Kitabı ver oxuyana, birini də üstəlik”: [AYB-də şairin 85 illlik yubleyi qeyd edilib] //Ədalət.- 2015.- 21 noyabr.- S.9.

804. Şəfa, Ş. Xalq şairi Fikrət Qoca “Ədəbiyyatın dostları” ilə görüşdü //Ədalət.- 2015.- 19 noyabr.- S.6.

805. Şəfa, Ş. Tanınmış yazıçı Fazil Güneyin 70 illik yublieyi qeyd olundu //Ədalət.- 2015.- 26 noyabr.- S.5.

806. Şıxlı, A. Bir şeirin qısa tarixçəsi...: [rus şairi Fyodor Tutçevin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.10.

807. Şükürlü, M. “Ədəbiyyatımızın vicdanı” – akademik Məmməd Arif Dadaşzadə haqqında dəyərli nəşr: [AMEA-da “Ədəbiyyatımızın vicdanı” Məmməd Arif Dadaşzadə.Məqalələr.Xatirələr. Məktublar” kitabının çapdan çıxması haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 12 noyabr.- S.7.

808. Şükürlü, M. “Ədəbiyyatın dostları” şair Fikrət Sadıqla görüş keçirib: [85 illik yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr - S.21.

809. Şükürov, A. Akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin yaradıcılığına dair kitab çapdan çıxıb: [Aqşin Dadaşzadənin tərtib etdiyi “Ədəbiyyatımızın vicdanı. Məmməd Arif Dadaşzadə. Məqalələr. Xatirələr. Məktublar” kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 14 noyabr.- S.14.

810. Şükürov, A. Elçinin “Baş” romanına baxış – bu günün geosiyasi anlamı çərçivəsində //525-ci qəzet.- 2015.- 24 noyabr.- S.7.

811. Tahirli, A. “Nejdanovun işi”- rejimin üz qarası, dövrün aynası,- insanlığın faciəsi: Ceyhun Hacıbəyli-125 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.3.

812. Talıbzadə, A. ‘İzmlər” sonucda gəlib irfanda birləşir: “Üz-üzə”nin budəfəki qonaqları ADMİU-nun teatrşünaslıq kafedrasının müdiri, professor Aydın Talıbzadə və ilahiyyatçı, şair Nəriman Qasımoğludur: [İrfan və postmodernizmlə bağlı fikirlər] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.16-17.

813. Tahirli, A. “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”: Ceyhun Hacıbəyli-125: [C. Hacıbəylinin eyniadlı sinopsisi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.11.

814. Tofiq, H. “Ədəbiyyatımızın vicdanı” : [AMEA-da “Ədəbiyyatımızın vicdanı” Məmməd Arif Dadaşzadə.Məqalələr.Xatirələr. Məktublar” kitabının çapdan çıxması haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

815. Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev: [akademik Tofiq Hacıyevin vəfatı münasibətilə başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.1. //Azərbaycan.- 2015.- 28 noyabr.- S.6

816. Turan, A. “Üfüqdən boylanan azadlıq”: [Şakir Məhbusinin eyniadlı kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 15 noyabr.- S.6.

817. Turan, T. Yamabe Akaxito: [yapon şairinin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.32.

818. Uğurlu, F. 30 ildən sonra: Saday Budaqlının “Yolüstü söhbət” kitabına ön söz //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S. 27-28.

819. Vahid Əziz-70: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbriki //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.22.

820. Vahid, M. Qurbanın oğlun olsun: Hekayənin indiki zamanı: [Mirmehdi Ağaoğlunun “Qurban” və “Nuhun xarratı” hekayələri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.25.

821. Vahid, M. Səhvlərimizdən edam kürsüsünə gedən yol: Kamal Abdullanın hekayələri çoxqatlı, çoxçözümlü, sirli və əksərən “açar”ını özündə gizləyən mətnlərdir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.7.

822. Vüsal, B. Dağ çayının uğultusu, yaxud sözün nəfəsi: Saday Budaqlının 60 yaşına: //525-ci qəzet.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

823. Vüsal, B. Yusifsiz günlərin sonu: [Yusif Səmədoğlunun yaradıcılığı haqqında] //Türküstan.- 2015.- 7-21 noyabr.- S.14-15.

824. Vüsal, B. Yusifsiz günlərin sonu: [yazıçı Yusif Səmədoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

825. Vəfalı, T. “Hüseyn Cavid. Vətənə qayıdış”: [eyniadlı yazı müsabiqəsinin nəticələri haqqında] //Həftə içi.- 2015.- 28-30 noyabr.- S. 8. //Palitra.- 2015.- 28 noyabr.- S.7. //Ədalət.- 2015.- 28 noyabr.- S.4.

826. Vəlixanlı, T. “Allah sevgi deməkdir”: L. N. Tolstoyun ölümündən 105 il ötür //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.21.

827. Yerfi, R. Azərbaycan məhbəs nəsrinin yaradıcısı: [yazıçı Çingiz Ələkbərzadə haqqında] //Kaspi.- 2015.- 21-23 noyabr.- S.22.

828. Yurdsevər, A. Sərhəd tanımayan Cəfər Cabbarlı şöhrəti //525-ci qəzet.- 2015.- 11 noyabr.- S.6.

829. Yunq, K. Poetik yaradıcılıq və psixologiya //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 28 noyabr.- S.7.

830. Yusifli, V. Unutmağı öyrənirəm: Ədəbi həyat: [şairə Arzu Nehrəmlinin şeirləri haqqında] //Ədalət.- 2014.- 21 noyabr.- S.15.

831. Yusifli, V. Bir ölüm,bir ayrılıq havası...: (“Dünya, səndən kimlər keçdi” silsiləsindən): [şair Alim Məhərrəmli haqqında] //Ədalət.- 2015.- 7 noyabr.- S.15.

832. Yusifli, V. Düşüncələr romanı: [Sabir Rüstəmxanlının “Şair və Şər” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 21 noyabr.- S.24-25.

833. Yusifli, V. “Köhnə qvardiya”nın ən qocaman generalı: (Müəllimim - professor, görkəmli ədəbiyyatşünas Pənah Xəlilovun 90 yaşı tamam oldu) //Ədalət.- 2015.- 11 noyabr.- S.7.

834. Yusifli, V. Naibə Yusifin qəzəl dünyası //Ədalət.- 2015. -14 noyabr. - S.15.

835. Yusifli, V. Nəriman Süleymanovu unutmuruq... //Ədalət.- 2015.- 3 noyabr.- S.7.

836. Yusifli, V. Tanrı yolçusu: [Rafiq Ələkbərlinin şeirləri haqqında] //Ədalət.- 2015.- 28 noyabr.- S.15.

837. Yusifli, V. Nəriman Süleymanovu unutmuruq... //Ədalət.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

838. Yusifoğlu, R. Məhəmməd Füzulinin ədəbi-nəzəri görüşləri //Ədalət.- 2015.- 26 noyabr.- S. 6.

839. Yusifoğlu, R. Məhəmməd Füzulinin ədəbi-nəzəri görüşləri //Ədalət.- 2015.- 27 noyabr.- S.6.

840. Zeynallı, C. Con Maksvel Kutzee mifi: [ingilis yazıçısı Con Maksvelin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 14 noyabr.- S.21.

 

Əliağa Vahid – 120

 

841. Abdullayeva, S. “Vahidəm-xalqımın qəzəl şairi...”: Görkəmli şairin 120 illiyi Filarmoniyada təntənə ilə qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 6 noyabr.- S.7.

842. “Hələ mən Vahidiyəm Azərbaycanımızın ” : Görkəmli şairin 120 illik yubileyilə bağlı elmi konfrans təşkil edilib: [AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //525-ci qəzet.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

843. Hüseynov, F. Vahid poeziyasının əbədi ömrü: Görkəmli qəzəlxan-şairin 120 illik yubileyi qeyd olundu: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 6 noyabr.- S. 3.

844. Xiləli, A. “Əhsən elə bir şairə ki, əşarı gözəldir”: Əliağa Vahid-120: [qəzəlxanın yubiley tədbiri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2015.- 7 noyabr.- S.15.

845. Nigar.Əliağa Vahid 120 illik yubileyilə bağlı elmi konfrans:[AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda] //Palitra.- 2015.- 4 noyabr.- S.7.

846. Şəfa, Ş. ”Vahidə qiymət verir el”: Əliağa Vahidin 120 illik yubileyi qeyd olundu //Ədalət.- 2015.- 6 noyabr.- S.8.

 

Bəxtiyar Vahabzadə – 90

 

847. Abdullayeva, S. Bəxtiyar Vahabzadə “İnsan və zaman”la yad edilib: Xalq şairinin 90 illiyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans Azərbaycan Dövlət Pedaqoji universitetində təşkil olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 27 noyabr.- S.7.

848. Əzizxanlı, Q. Bəxtiyar Vahabzadə: mənim gördüyüm və mənə görünən şair kimliyi //525-ci qəzet.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.

849. Quliyeva, A. Vətənpərvər şair: Bəxtiyar Vahabzadə – 90 //Həftə içi.- 2015.- 31 oktyabr.- 2 noyabr.- S.7.

850. “Söz nəbzidir, aynasıdır zəmanənin”: Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 27 noyabr.- S. 12.

851. Vahabzadə, B. Bir salama dəymədi //Ədalət.- 2015.- 21 noyabr.- S.11.

852. Yusifoğlu, R. Bütün zamanların şairi //Ədalət.- 2015.- 19 noyabr.- S.5.

 

 

Əli İldırımoğlu – 88

 

853. Hörmətli Əli müəllim!: Əli İldırımoğlu – 88: [Əməkdar jurnalistə 525-ci qəzetin yaradıcı kollektivindən təbrik] //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.20.

854. Müasirləri Əli İldırımoğlu haqqında: Əli İldırımoğlu- 88 //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.20.

855. Mürvətqızı, S. “Mənim rəncbər atam”ın “Közərən sətirlər”dəki “Aqibət”i...: Əli İldırımoğlu -88 //525-ci qəzet.- 2015.- 17 noyabr.- S.7.

856. Rəşidzadə, L. Azərbaycan nəsrində Əli İldırımoğlu mərhələsi: Əli İldırımoğlu - 88 //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.21-22.

857. Rövşən, R. Yaşamaq və yaşatmaq: Əli İldırımoğlu - 88: //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.20.

 

Qulu Xəlilov – 85

 

858. Əliyeva, N. Narahat ömrün səhifələri: Qulu Xəlilov - 85 //Azərbaycan.- 2015.- 20 noyabr.- S.10.

859. Xəlilzadə, F. Əzəmət və məğrurluq simvolu //Kaspi.- 2015.- 20 noyabr.- S.7.

860. Məmmədli, C. Qulu Xəlillinin söz abidəsi, yaxud Akademik Məmməd Arifdən dülgər müstəcəb kişiyədək //525-ci qəzet.- 2015.- 21 noyabr.- S.18;28.

861. Musaqızı, L. Yaşamaq istəyən adam: //Kaspi.- 2015.- 6 noyabr.- S.21.

 

Bəkir Nəbiyev – 85

 

862. Akademik Bəkir Nəbiyevin 85 illiyi qeyd edilib: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //525-ci qəzet.- 2015.- 5 noyabr.- S.7.

863. Cəfərov, N. Akademik Bəkir Nəbiyev yaxud mütəvaze böyüklük //525-ci qəzet.- 2015.- 14 noyabr.- S.24-25.

864. Əhmədli, B. Böyük vətəndaş //Kaspi.- 2015.- 14-16 noyabr.- S.7.

865. Hacıyev, T. Ədəbiyyatşünaslığımızın son klassiki //Ədəbiyyat qəzeti. - 2015.- 14 noyabr.- S.14.

866. Məcidova, X. Görkəmli alim anıldı: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 noyabr.- S.2.

 

 

КУЛЬТУРА

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

867. О дополнительных мерах в связи с предстоящим 25-27 апреля 2016 года в городе Баку 7-м Глобальным форумом Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 11 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 12 ноября.- С.2.

868. О награждении Э.М.Пашаевой орденом «Шохрат»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 25 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.-2015.-26 ноября.- С. 1.

869. О награждении Абдельазиза Османа аль-Тувейджри орденом «Достлуг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 25 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.-2015.-27 ноября.- С. 1.

870. О присвоении почетных званий сотрудникам Национальной Академии Наук Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 3 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 6 ноября.- С. 2.

871. О проведении 125-летнего юбилея Джейхуна Гаджибейли: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 19 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 20 ноября.- С. 1.

872. О проведении 100-летнего юбилея Гамбара Гусейнли: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 25 ноября 2015 года //Бакинский рабочий.-2015.- 26 ноября.- С. 2.

 

____________

 

873. Асадова, И. Министерство Культуры и Туризма и ЗАО «Азербайджан хава йоллары»: Достигнуто соглашение о совместной деятельности двух структур в 2016 году //Эхо.- 2015.-14 ноября.- С.10.

874. Багирова,Т. Почетное звание - древнему Шеки : Азербайджанский город объявлен культурной столицей тюркского мира на будущий год //Азербайджанские известия.- 2015.- 28 ноября.- С. 1.

875. Вышел из печати осенний выпуск журнала «Азербайджан гадыны» //Бакинский рабочий.-2015.-5 ноября.-С.6.

876. Идаятзаде, Т. Локомотив развития: Возможности использования ИКТ в сфере культуры //Каспiй.- 2015.- 12 ноября.- С.11.

877. Из регионов - в столицу: Выставка портретов великих азербайджанских поэтов и писателей в Шамахы //Каспiй.- 2015.- 4 ноября.- С.1.

878. Кязимова, С. Крепость над рекой Талачай: Проект «Из регионов - в столицу» посвящен Загатальскому району //Азербайджанские известия.-2015.- 24 ноября.- С.4.

879. Кязимова, С. Памятник «королю»: Праздник граната в Гейчае красочно и торжественно отметил свой юбилей // Азербайджанские известия.- 2015.-11 ноября. - С.4.

880. Лейла Алиева: «Благодаря «Баку» все мы становимся чуть ближе друг к другу»: [юбилейный, 50-й номер журнала] //Бакинский рабочий.-2015. -13 ноября. - С. 4.

881. Мехдиева, У. Пропагандируя наследие: Московской Студии азербайджанской культуры и искусств-5 //Каспiй.-2015. - 24 ноября.- С. 12.

882. Третьякова, В. Приглашает Загатала: Гости из региона привезли в столицу все самое интересное: [проект «Из регионов - в столицу»] //Каспiй.-2015.- 24 ноября.- С.13.

883. Эфендиева, Г. Гюнай Эфендиева: «Наша основная цель заключается в возвращении тюркскому миру его культурного наследия» [беседа с президентом Фонда тюркской культуры и наследия] //Бакинский рабочий.-2015.-26 ноября. - С.5.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

884. Аббасова, Р. От песни к песне: Завершился первый этап азербайджано-турецкого проекта «Mahnıdan - Şarkiya» //Каспiй.- 2015. -7 ноября. - С. 12-13.

885. Абаскулиева, Э. Справиться с новыми вызовами: Вчера в Баку состоялась 36-я сессия Исполнительного комитета ИСЕСКО. В ней принимали участие представители 52 государств, международных организаций, дипломаты // Азербайджанские известия.-2015.-24 ноября.- С. 1.

886. Альберини, И. (In-Grid). Звездная гостья: Ин-Грид: Азербайджанские женщины намного красивее итальянок: [беседа с итальянской певицей] //Каспiй.- 2015.- 19 ноября.- С. 13.

887. Алиева, У. Душа, растворившаяся в облаках: Корнелия фон Керссенброк сумела раскрыть весь потенциал великолепной партитуры Верди: [ «Травиата» в ТОиБ под управлением немецкого дирижера] //Азербайджанские известия.- 2015.- 14 ноября.- С.3.

888. Асадова, И. Азербайджан с успехом представлен на книжной выставке в Стамбуле: Свою продукцию на выставке представили 30 стран //Эхо.- 2015.-12 ноября.- С.8.

889. Асадова, И. Валерий Меладзе: «Я влюблен в Баку»: Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся феерический концерт главного романтика российской эстрады //Эхо.- 2015.- 21 ноября.- С.10.

890. Асадова, И. Гостей 28 Cinema встречала героиня фильма «Голодные игры Сойка-пересмешница»: Кинотеатр показал заключительную часть франшизы за два дня до мировой премьеры //Эхо.-2015.-19 ноября.- С. 8.

891. Асланова, Р. Вспоминая Деде Горгуда: 200-летие международного признания выдающегося азербайджанского эпоса отметили и в Москве //Азербайджанские известия.- 2015.- 14 ноября.- С.3.

892. Асланова, Р. Цветам нужна весна: Юбилей народного поэта Фикрета Годжи отметили и в Москве: [где была представлена концертная программма, состоящая из песен, написанных на слова поэта] //Азербайджанские известия.- 2015.- 4 ноября.- С.3

893. Азербайджанская вокалистка произвела фурор в Воронеже //Бакинский рабочий.-2015.- 21 ноября.- С. 6.

894. Активисты АМОР представили Азербайджан на Global Village //Бакинский рабочий.-2015. - 27 ноября. - С. 7.

895. В Баку проходит 36-е заседание Исполнительного совета ИСЕСКО //Бакинский рабочий.-2015.- 24 ноября.- С.3.

896. В Баку открылась выставка латвийских художников //Бакинский рабочий.-2015. - 27 ноября. - С. 5.

897. В Киноцентре «Низами» начался показ фильма «Колодец дьявола»: [и других фильмов производства Чили и США] //Бакинский рабочий.- 2015.-13 ноября.- С.7.

898. В МГИМО открылась «Неделя Азербайджана»: [посвященная 20-летию Конституции Азербайджана] //Бакинский рабочий.- 2015. -17 ноября. - С. 7.

899. В Москве прошел «круглый стол», посвященный дастану «Китаби Деде Горгуд» //Бакинский рабочий.-2015.- 12 ноября. - С.7.

900. Газета Mingguan Malaysia: «Вклад первой леди Азербайджана в культуру и искусство» //Бакинский рабочий.- 2015.-14 ноября.- С. 2.

901. «Краски Азербайджана» в МГИМО: благотворительная выставка-продажа картин ко Дню Государственного флага Азербайджана //Бакинский рабочий.-2015.-11 ноября.-С.10.

902. Красовская, Н. Культура России и Азербайджана: от сердца к сердцу: Директор Центра российско-азербайджанской дружбы, политолог Наталия Красовская в интервью рассказала о любви бакинцев к Есенину, о душе Азербайджана //Бакинский рабочий.-2015.- 12 ноября.- С. 6.

903. Кязимова, С. Азербайджанские приключения бурановских бабушек: Основу документального фильма «Девочки» составили эпизоды, снятые в Баку: Создатели картины - известный фотограф Владимир Широков и режиссер Наталья Киселева //Азербайджанские известия.-2015.-4 ноября.- С.4.

904. Кязимова, С. К нам приехал цирк!: В новой программе «Ласта-Рика» четвероногие, ластоногие и крылатые артисты работают наравне с людьми //Азербайджанские известия.-2015.- 6 ноября.- С.4.

905. Кязимова, С. Чтобы помнили…: [документальный фильм Александра Брокаса о Ходжалинской трагедии] //Азербайджанские известия.-2015.-12 ноября.- С.4.

906. Между французским Кольмаром и азербайджанским городом Шеки подписана хартия дружбы и сотрудничества //Бакинский рабочий.-2015.- 21 ноября.- С.4.

907. Микеладзе, Г. Oyan!: Совместный проект Франгиз Ализаде и Алирзы Сашар Зарифа [с участием ханенде Миралама Мираламова и кяманчиста Эльнура Микаилова в Канаде] //Каспiй.-2015.-28 ноября.- С.12-13.

908. Мехдиева, У. Пропагандируя наследие: Московской Студии азербайджанской культуры и искусств-5 //Каспiй.-2015.-24 ноября.- С.12.

909. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медаль Пушкина вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой //Бакинский рабочий.-2015.-5 ноября. - С.4.

910. Пьеса Эльчина «Шекспир» покорила зрителей в Нью-Йорке: [Спектакль был поставлен театральной труппой The Complete Theatre Company под руководством художественного директора Энни Уард] //Бакинский рабочий.-2015.- 24 ноября.- С.5.

911. Состоялся видеомост между Баку и Константиново – родиной Сергея Есенина //Бакинский рабочий.-2015.- 21 ноября.- С. 6.

912. Тагисой, Н. Неиссякаемый источник: Сергей Есенин и Азербайджан неразделимы //Каспiй.-2015.- 6 ноября.- С. 11-12.

913. Третьякова, В. Единство культур: В Баку реализован азербайджано-польский проект: с участием художников и кураторов //Азербайджанские известия.- 2015.- 7 ноября.- С. 3.

914. Фильм «Бесконечный коридор» удостоен премии престижного Миланского кинофестиваля: [Александра Брокаса] //Бакинский рабочий.- 2015. -11 ноября. - С. 7.

915. Швыдкой, М. Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по культурным отношениям с зарубежными странами: «Мой внук будет приезжать в Баку как на свою Родину» //Азербайджанские известия.-2015.-11 ноября. - С. 1-2.

 

38-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО

 

916. Абаскулиева, Э. Вместе - против экстремизма: Юбилейная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО завершилась форумом мировых лидеров //Азербайджанские известия.-2015.- 18 ноября.- С.1.

917. Алиев, И. В Париже состоялся Форум лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО: В Форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.-2015.- 19 ноября.- С. 2-3.

918. В Париже состоялся Форум лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО: В Форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.-2015.-19 ноября.- С.1-3.

919. Рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию: Глава государства принял участие в Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО //Бакинский рабочий.-2015.- 18 ноября.- С.1-2.

 

 

XII-я сессия Генеральной конференции ИСЕСКО

 

920. Абаскулиева, Э. Культура выходит на передовую: В течение предстоящих трех лет Азербайджан будет председательствовать в Генеральной конференции ИСЕСКО //Азербайджанские известия.-2015.-27 ноября.- С. 1.

921. Асадова, И. Исламская конференция министров культуры стран-членов ИСЕСКО подводит итоги: Азербайджан на конференции представила делегация во главе с Абульфазом Гараевым //Эхо.-2015.- 4 ноября.- С. 8.

922. Алиев, Ильхам Гейдар оглу.. (Президент Азербайджанской Республики ; 2003-) ; (1961-) В Баку состоялось открытие XII сессии Генеральной конференции ИСЕСКО: Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2015.- 27 ноября.- С. 1-2.

923. Абдельазиз бен Осман аль-Тувейджри. В Баку состоялось открытие XII сессии Генеральной конференции ИСЕСКО : Выступление Генерального директора ИСЕСКО Абдельазиза бен Осман аль-Тувейджри //Бакинский рабочий.-2015.-27 ноября.- С.2.

924. Азербайджан в предстоящие три года будет председательствовать на Генеральной конференции ИСЕСКО : ХII сессия Генеральной конференции ИСЕСКО продолжила работу в пленарных заседаниях //Бакинский рабочий.-2015.- 27 ноября.- С. 3-4.

925. В Баку состоялось открытие XII сессии Генеральной конференции ИСЕСКО: В открытии принял участие Президент Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.-2015.-27 ноября.- С. 1-2.

926. В Баку завершилась сессия XII Генеральной конференции ИСЕСКО //Бакинский рабочий.- 2015.-28 ноября.- С. 4.

927. Первая леди Азербайджана встретилась с генеральным директором и послами доброй воли ИСЕСКО //Бакинский рабочий.- 2015.- 27 ноября.- С. 3.

 

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

928. Алиев, И. В Загатале открыт Центр Гейдара Алиева: Выступление Президента Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2015.- 5 ноября.- С.2-3.

929. Выставка работ детей в Центре Гейдара Алиева: В открытии выставки приняла участие Лейла Алиева //Бакинский рабочий $g 2015. - 27 ноября. - С. 4.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

930. Гусейнова, К. «Здесь все восстановлено так, как было при его жизни»: Кямиля Гусейнова, директор Мемориального музея Наримана Нариманова //Азербайджанские известия.- 2015. -19 ноября. - С. 1, 3.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

931. Буланова, О. Тайны Баку: Бакинский вокзал: от железнодорожной станции до фаст-фуда //Эхо.-2015.-14 ноября.- С. 5.

932. Нуриев, С. «Важно сохранить для будущих поколений не только памятники, но и ауру Старого города»: Самир Нуриев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шэхэр» //Азербайджанские известия.-2015. -18 ноября. - С. 1, 3.

933. Нуриев, С. Когда история говорит…: Самир Нуриев: «Оберегая и возрождая памятники древней культуры, мы исходим из того, что историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер»- живой город»: интервью с главой администрации заповедника Ичери шехер С.Нуриевым //Каспiй.-2015.- 14 ноября. - С. 12-13.

 

 

ИСКУССТВО

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

934. Аббасова, Р. Истории, написанные кистью: Али Шамси: По жизни меня ведет любовь //Каспiй.-2015.-21 ноября.- С. 12-13.

935. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова представит свои работы в Grand Palais: В Париже открывается выставка лучших художников и скульпторов всего мира //Эхо.-2015.- 12 ноября. - С. 8.

936. Асадова, И. Нигяр Нариманбекова: «Легендарный Осенний салон диктует тенденции и моду в искусстве на будущие годы»: Азербайджанский художник представила свои работы в Большом Дворце Парижа //Эхо.- 2015.- 26 ноября. - С. 8.

937. Асадова, И. «Я - твой единственный тигр»: В Yay Gallery проходит выставка молодого художника Фархада Фарзалиева //Эхо.- 2015.- 20 ноября. - С. 8.

938. Баннаева, Н. Волшебная сила искусства: Вторую персональную выставку молодого азербайджанского живописца Андрея Уклеина составили более 70 работ //Азербайджанские известия.-2015. - 13 ноября.- С. 4.

939. Баннаева, Н. И портрет, и пейзаж: Свою первую персоналку молодая художница Кямаля Мусаева назвала «Любовь к родине» //Азербайджанские известия.-2015.- 3 ноября.- С. 4.

940. В Музее современного искусства открылась персональная выставка талантливого молодого художника Аиды Махмудовой: На открытии выставки присутствовала первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2015.- 17 ноября.- С. 5.

941. В столичной галерее проходит выставка работ молодых художников //Ежедневные новости.-2015.-20 ноября.- С.10.

942. Гашимов, Р. Лекарь-портретист [ беседа с художником Р.Гашимовым] //Каспiй.-2015.- 27 ноября.- С. 13.

943. Ибрагимов, Э. Пусть всегда будет солнце! Молодые художники представили работы на заданную тему: беседа с руководителем клуба искусств «Dünya rəssamlığı» Эльшадом Ибрагимовым //Каспiй.-2015. - 20 ноября.- С. 13.

944. Картина Таира Салахова выставлена на аукционе Sotheby’s //Бакинский рабочий.- 2015. -12 ноября. - С. 7.

945. Кязимова, С. Ввысь к солнцу: Выставка Марьям Алекберли «Отзвук веков» посвящена истории и культуре Азербайджана //Азербайджанские известия.-2015.-28 ноября.- С. 3.

946. Открылась персональная выставка талантливого молодого художника Аиды Махмудовой: На открытии выставки присутствовала первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Эхо.-2015.-17 ноября.- С. 8.

947. Третьякова, В. Волшебные сны: Эльдар Бабазаде: Не хочу останавливаться на достигнутом: [в галерее «Абшерон» состоялась выставка художника] //Каспiй.-2015. - 7 ноября.- С. 21.

948. Участники 36-го заседания Исполнительного совета ИСЕСКО ознакомились с выставкой Марьям Алекберли //Бакинский рабочий.-2015. - 26 ноября. - С. 4.

 

 

ГРАФИКА

 

949. Выпущена почтовая марка, посвященная эпосу «Китаби Деде Горгуд» //Ежедневные новости.-2015.- 20 ноября.- С. 10.

 

 

ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

950. Асадова, И. Куклы ждут бакинцев: Сегодня открытие III Бакинской международной биеннале кукол //Эхо.-2015.-5 ноября.- С.8.

951. Асадова, И. Узбекский ресурс написал о келагаи: Материал, представленный на сайте www.silkway.uz, подробно рассказывает об этом известном во всем мире азербайджанском национальном элементе одежды //Эхо.-2015.- 6 ноября.- С.8.

952. Багирова, Т. Старые друзья и новые знакомые: Бакинская международная биеннале кукол Fusion Doll собрала известных мастеров со всего мира //Азербайджанские известия.-2015.-7 ноября.- С.3.

953. Гулиев, Ф. Хранитель семейного ремесла: Плетеные из камыша изделия Вилаята Гурбанова имели успех и в Париже //Азербайджанские известия.-2015.- 14 оября.- С.3.

954. Джафарова, Л. Мерцающая галактика, или Человек с лирой: Интервью поэтессы и основательницы ювелирного бренда Jafarov Лейлы Джафаровой //Каспiй.-2015.- 14 ноября.- C.16.

955. Кязимова, Т. Вещи ручной работы - роскошь, радующая глаз и душу //Вышка.-2015.- 20-26 ноября.- С.12.

956. Мамедова, И. Кожаных дел мастер: Ирада Мамедова: Что может быть лучше, чем подарок, сделанный собственными руками? //Каспiй.-2015.-12 ноября.- С.13.

957. Третьякова, В. В гостях у сказки: Грустный Пьеро и нимфа Калипсо - участники III Бакинского международного Fusion Doll //Каспiй.-2015.-11 ноября.- С.13.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

958. Гасымов, Э. Папа рации: Эмиль Гасымов: Оставаться в прошлом веке - самоубийство для фотографа: [беседа с фотохудожником] //Каспiй.-2015.-13 ноября. - С.13.

 

СКУЛЬПТУРА

 

959. Рашидов, М. Искусство не для всех: Мамед Рашидов: Я против ложного пафоса…: [беседа со скульптором, выпускником Азербайджанской Художественной Академии М. Рашидовым] //Каспiй.- 2015.-14 ноября.- С. 17.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

960. Ледскалнина, А. Балтийская мода На бакинском показе были представлены латвийские бренды [беседа с дизайнером, основателем бренда ANNA LED А.Ледскалниной] //Каспiй.-2015.- 26 ноября.- С. 13.

961. Третьякова, В. В ногу со временем: Молодые дизайнеры представили главные тренды зимнего сезона: в Natavan Gallery прошел Showroom //Каспiй.-2015.-18 ноября.- С.13.

 

МУЗЫКА

 

962. Абаскулиева, Э. Тепло холодной Норвегии: Впервые в фестивале мировой музыки в Осло приняли участие наши известные исполнители мугама //Азербайджанские известия.-2015.- 7 ноября.- С.3.

963. Абдуллаева, Л. Слово о легендарном директоре: Рена Рагимова воспитала многие поколения музыкантов: [музшкола №8] // Азербайджанские известия.-2015.- 18 ноября. - С.3.

964. Алиева, Э. Лиризм, глубина, экспрессия: Вечер памяти любимого композитора Васифа Адыгезалова в музыкальной школе №35 имени Георгия Шароева //Каспiй.- 2015.- 14 ноября.- С. 10.

965. Асадова, И. Вечер памяти «Азербайджанского Паганини»: В Международном центре мугама почтили память Габиля Алиева //Эхо.- 2015.- 24 ноября. - С. 8.

966. Асадова, И. Кенуль Хасиева: «Я очень надеюсь, что следующий наш концерт состоится в Карабахе... »: На сцене Международного центра мугама состоялся сольный концерт народной артистки //Эхо.- 2015.- 6 ноября.- С. 8.

967. Асадова, И. Старинная музыка «Гейгель» покорила зрителей Международного Центра мугама //Эхо.- 2015.-12 ноября.- С. 8.

968. Алиева,Э. Во власти музыки : Sizinlə bu axşam Fidan və Xuraman //Каспiй.- 2015. - 25 ноября.- С. 12.

969. Байрамова, А. Молодые таланты в Международном центре мугама: В Баку состоялся концерт учащихся музыкальных школ столицы //Эхо.- 2015.-19 ноября.- С. 8.

970. В Баку почтили память выдающегося композитора Фикрета Амирова //Бакинский рабочий.-2015. - 24 ноября. - С. 10.

971. Зальцбургская звезда: Юная азербайджанская пианистка удостоена Гран-при на родине Моцарта: ученица музшколы №12 имени Т.Кулиева Аян Мамедли //Каспiй.- 2015. - 5 ноября. - С. 12.

972. Ибрагимова, А. Памяти Тофика Гулиева: В Концертном зале Союза Композиторов Азербайджана состоялся вечер памяти //Эхо.-2015.- 12 ноября. - С. 8.

973. Ислам, А. Востребованный барокко: Под сводами Кирхи прозвучала музыка средневековья: [в исполнении молодежного камерного оркестра Baku Chamber Orchestra] //Каспiй.-2015. - 19 ноября. - С. 12.

974. Кафарова, З. Композитор, драматург, поэт…: Рухангиз Гасымова – 75 //Каспiй.-2015. - 24 ноября.- С.11-12.

975. Кафарова, З. Любовь к людям и песни для людей: О творчестве Тофика Гулиева // Каспiй.-2015. - 3 ноября. - С. 12-13.

976. Кязимова, С. Одна сцена на двоих: Бакинский концерт Фидан и Хураман Касимовых, как всегда, собрал аншлаг //Азербайджанские известия.- 2015. - 25 ноября. - С.3.

977. Саюткин, Ю. Когда музыка - вся жизнь: Юрий Саюткин: Я был среди участников концерта, который посетил Гейдар Алиев //Каспiй.-2015. - 7 ноября. - С. 18-19.

978. Фаиг, Н. «Oyan!» под небом Торонто: Совместный проект Франгиз Ализаде и Алирзы Сашар Зарифа соединил Восток и Запад — хрупкое пространство двух миров //Азербайджанские известия.- 2015.- 18 ноября.- С. 3.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

979. Азизов, Р. «Александр Масляков пристально следит за возрождением азербайджанского КВН»: Интервью с руководителем Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашадом Азизовым //Эхо.- 2015.- 7 ноября.- С. 10.

980. Асадова, И. «Дождь надежды» Вагифа Нагиева и In-Grid:Исполнители презентовали клип на свой совместный трек //Эхо.- 2015. - 18 ноябряю. - С. 8.

981. Асадова, И. Эльчин Ширинов устроил аншлаг: В Международном центре мугама состоялся очередной концерт в рамках Бакинского джазового фестиваля //Эхо.- 2015. - 4 ноября. - С. 8.

982. Багирова, Т. Осенний джаз на Каспии: Бакинский фестиваль завершился выступлением восходящей звезды //Азербайджанские известия.- 2015. -4 ноября. - С. 3.

983. Кязимова, С. Рождение новой звезды: Лучший голос проекта «Səs Azərbaycan» будет объявлен весной 2016 года //Азербайджанские известия 2015.-17 ноября.- С. 4.

984. Третьякова, В. Легенда джаза: Концерт квартета Fourplay в Баку прошел при полном аншлаге //Каспiй.-2015. - 3 ноября.- С. 13.

985. Третьякова, В. Последний аккорд: Завершился Бакинский международный фестиваль //Каспiй.-2015. - 6 ноября.- С. 13.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

986. Агаев, Н. Гений азербайджанского танца: Алибаба Абдуллаев -100: Вечер памяти в Хореографической Академии //Каспiй.-2015. - 17 ноября. - С. 13.

987. Аббасова, Р. Что остается за кадром: Анар Микаилов: В моем случае допустимо говорить о семейной династии //Каспiй.-2015.- 28 ноября.- С. 16-17.

988. Ирада. Кубок Азербайджана по танцам: В Баку определены лучшие танцоры от 3 до 43 лет //Эхо/ 2015.- 5 ноября.- С.8.

989. Кязимова, С. Фольклор, хип-хоп и ориенталь: На Кубке Азербайджана-2015 танцевальные коллективы страны показали настоящее шоу //Азербайджанские известия.- 2015.- 5 ноября.- С.4.

990. Микеладзе, Г. Балерина прощается со сценой: Заслуженная артистка Азербайджана Римма Искендерова переходит на педагогическую работу //Каспiй.-2015. - 21 ноября.- С. 16-17.

991. Мурадова, Т. Талант, отмеченный Богом: Тарана Мурадова: Настоящее искусство купить нельзя: [беседа с примой национального танца] //Каспiй.- 2015.- 17 ноября.- С.12.

992. Мурадова, Т. Тарана Мурадова, народная артистка Азербайджана: «Сцена и есть моя жизнь, мое лекарство от любых невзгод» //Азербайджанские известия.- 2015.- 14 ноября.- С. 1-2.

993. Мамедзаде, Н. Наиля Мамедзаде, заслуженная артистка Азербайджана: «Мечтаю поставить мюзикл с живым оркестром» [беседа с заслуженной артисткой Азербайджана] //Азербайджанские известия.-2015.-28 ноября. - С. 1;3.

994. Третьякова, В. Танцевальный марафон: Кубок Азербайджана назвал имена лучших //Каспiй.- 2015.- 5 ноября.- С.13.

 

 

КИНО

 

995. Асадова, И. «Урок» в рамках проекта «Дни нашего кино»: В киноцентре «Низами» состоялся показ детского фильма Рафика Алиева //Эхо.- 2015.- 26 ноября.- С.8.

996. Асадова, И. Фестиваль Европейского кино: бакинцы посмотрели 19 фильмов: В том числе, нашумевшую новую картину отечественного производства «Убийца» Кямрана Шахмардана //Эхо.- 2015.- 5 ноября. - С.8.

997. Багирзаде, Л. Без грифа «секретно»: Генерал Керим Керимов четверть века лично давал добро на отправку в космос всех советских экипажей и принимал их рапорты после возвращения: [презентация фильма о генерале режиссера Васифа Бабаева в московском кинотеатре «Баку»] //Азербайджанские известия.- 2015. -19 ноября.- С.3.

998. Байрамова, А. «Азербайджанская семья»: В Международном центре мугама наградили победителей фестиваля //Эхо.- 2015.- 11 ноября.- С. 5.

999. В Баку проходят Дни национального кино //Бакинский рабочий.-2015.- 21 ноября.- С. 6.

1000. В Киноцентре «Низами» состоялась презентация документального фильма «23», посвященного Салатын Аскеровой: [режиссера Исмаила Зейналова] // Бакинский рабочий.-2015.- 24 ноября.- С. 5.

1001. В московском кинотеатре «Баку» состоялась презентация фильма о генерале Кериме Керимове: [режиссера Васифа Бабаева] //Бакинский рабочий.- 2015. -18 ноября.- С.5.

1002. Велиева, Н. Новые фильмы о главном: Очередной проект Минкультуры посвящен пропаганде национального кинематографа //Азербайджанские известия.-2015.- 25 ноября.- С. 3.

1003. Мамедов, М. Волшебная аура Ичери шехер: Гаджи Исмайлов: Роль Мустафы в фильме «День рождения» прославила меня //Каспiй.- 2015. - 7 ноября.- С. 20.

1004. Награждены победители фестиваля фильмов «Азербайджанская семья- 2015» //Вышка.- 2015.- 13 ноября.- С. 15.

 

 

ТЕАТР

 

1005. Агаев, Н. Все зависит от исполнителя: Мамедрза Шейхзаманов своими яркими ролями запомнился зрителям разных поколений: [о вечере, посвященном 100-летнему юбилею Народного артиста в Театре Аздрамы] //Азербайджанские известия.-2015. - 7 ноября. - С.3.

1006. Алиева, У. Любовь французской куртизанки на сцене Театра Оперы и Балета: Опера «Травиата» //Эхо.- 2015. -11 ноября. - С.8

1007. Алиева, У. «Трубадур» вслед за «Травиатой»: В течение месяца будет представлена вся знаменитая срединная оперная трилогия Джузеппе Верди: [в ТОиБ] //Азербайджанские известия.-2015.- 25 ноября.- С.3.

1008. Асадова, И. Александр Шаровский: «Президент Ильхам Алиев сказал очень важную вещь: «Русский театр в Азербайджане - навсегда» //Эхо.- 2015.- 24 ноября. - С. 8.

1009. Асадова, И. Как Питер принимал азербайджанских артистов: Зрители долго аплодировали стоя, не отпуская артистов со сцены Санкт-Петербургского Государственного Драматического театра на Васильевском //Эхо.-2015.-14 ноября. - С. 10.

1010. Багирова, Т. Зал аплодировал стоя: РДТ завершил гастроли в Санкт-Петербурге показом «Федры» по пьесе Жана Расина // Азербайджанские известия.-2015.- 19 ноября. - С. 4.

1011. Багирова, Т. Мужчина и женщина: варианты судьбы: Музыкальный Театр весело рассказал о самом серьезном //Азербайджанские известия.- 2015. - 26 ноября. - С. 4.

1012. Кязимова, С. Юбилей музыкальной сказки :«Золушка» празднует свое тридцатилетие в репертуаре Театра оперы и балета //Азербайджанские известия. - 2015. - 28 ноября. - С. 3.

1013. Новрузов, Д. Обитель муз, искусства гений…: Азербайджанский театр: вчера, сегодня, завтра: [беседа с Заслуженным деятелем искусств, режиссером Джахангиром Новрузовым] /провел Ф.Пашабейли //Каспiй.- 2015.- 7 ноября. - С. 16-17.

1014. Сценические образы Мамедрзы Шейхзаманова отличались национальным колоритом и оригинальностью: [о вечере, посвященном 100-летнему юбилею Народного артиста в Театре Аздрамы] //Бакинский рабочий.- 2015. - 6 ноября. - С.11.

 

 

ТУРИЗМ

 

1015. Асадова, И. Вышел новый номер Baku Guide: Как всегда, путеводитель познакомит читателей с последними событиями в сфере культуры и туризма //Эхо.- 2015. - 5 ноября. - С. 8.

1016. Ахундов, А. Открытие года: [наша страна стала победителем проводимого журналом National Geographic Traveler конкурса «Лучшие туристические направления-2015»] //Азербайджанские известия.- 2015. - 20 ноября.- С.1.

1017. Кязимова, С. Отели будущего: В список архитектурных шедевров по версии CNN включен азербайджанский проект //Азербайджанские известия.- 2015.- 27 ноября.- С. 4.

1018. Ознакомление с ходом строительных работ в комплексе лечения и отдыха «Мархал»: Поездка Президента Ильхама Алиева в Шеки //Бакинский рабочий.- 2015.- 6 ноября.- С.9.

 

Тур-акция «Узнаем нашу страну»

 

1019. Древний и современный город Габала восхитил школьников //Бакинский рабочий.-2015.- 18 ноября.- С.4.

1020. Загатальские школьники с удовольствием участвуют в тур-акции //Бакинский рабочий.-2015.- 17 ноября.- С.7.

1021. Присоединившиеся к тур-акции примерно 300 школьников посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида //Бакинский рабочий.-2015.- 19 ноября.- С. 5.

1022. Стартует очередной этап просветительской тур-акции «Узнаем нашу страну» // Бакинский рабочий.-2015.- 14 ноября.- С.5.

 

 

Литературоведение и литературная критика

 

ПОЭЗИЯ

 

1023. Алиева, Р. Вторая любовь…: О творчестве известной поэтессы: [Валентины Эфендиевой] //Каспiй.- 2015.-5 ноября.- С. 12.

1024. В Институте востоковедения вышла в свет новая книга о Шахрияре //Бакинский рабочий.-2015.- 28 ноября.- С.7.

 

ПУБЛИЦИСТИКА

 

1025. Алиев, В. Cто литераторов из Карабаха: Подготовлен электронный каталог «Литература Карабаха» на русском языке //Каспiй.- 2015.- 4 ноября.- С. 13.

1026. Байрамова, А.Премия «Гранат» и новые книги от ассоциации «Луч»: Литературно-творческая ассоциация провела презентацию книг и анонсировала награждение премией //Эхо.- 2015.- 28 ноября. - С. 10.

1027. Исаханлы, Г. «Поэзия Есенина будет жить в моей душе всегда» //Азербайджанские известия.- 2015. – 25 ноября. - С.1-2.

1028. Состоялся видеомост между Баку и Константиново родиной Сергея Есенина //Бакинский рабочий.-2015.-21 ноября.- С. 6.

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 

1. Mədəniyyət.az. - 2015. - № 7.

____________

2. Azad Azərbaycan

3. Azərbaycan

4. Azərbaycan müəllimi

5. Bakı xəbər

6. 525-ci qəzet

7. Bizim yol

8. Ekran-efir

9. Ekspress

10. Ədalət

11. Ədəbiyyat qəzeti

12. Həftə içi

13. Xalq cəbhəsi

14. Xalq qəzeti

15. İki sahil

16. İqtisadiyyat

17. Kaspi

18. Kredo

19. Mədəniyyət

20. Mövqe

21. Olaylar

22. Olimpiya dünyası

23. Palitra

24. Respublika

25. Səs

26. Təzadlar

27. Türküstan

28. Üç nöqtə

29. Yeni Azərbaycan

30. Zaman


 

 

 

 

Список использованных газет

 

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Неделя

7. Эхо

8. IRS-Наследие

9. Yol

 

 

 

 

 

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət .............................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar ..................

 4

Mədəni əlaqələr ...........................................................................................

9

Maskat şəhərində keçirilən 9 -cu İslam Konfransı .......................................

20

ISESCO Baş Konfransının XII sessiyası......................................................

21

ISESCO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası .......................................................

22

UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyası ................................................

23

Heydər Əliyev Fondu .................................................................................

24

Kitabxana işi .............................................................................................

24

Muzey işi .....................................................................................................

26

Tarix və mədəniyyət abidələri .....................................................................

27

II. İncəsənət .................................................................................................

27

Rəngkarlıq ...................................................................................................

27

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ..........................................................................

31

“Fusion Doll” III Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi .................................

33

Bədii fotoqrafiya .........................................................................................

33

Heykəltəraşlıq .............................................................................................

33

Moda və dizayn ...........................................................................................

34

Musiqi ........................................................................................................

34

Həsənağa Qurbanov – 60 ...........................................................................

41

Vasif Adıgözəlov – 80 ................................................................................

41

Estrada və sirk ............................................................................................

42

Xalq yaradıcılığı ..........................................................................................

42

Balet və rəqs ..............................................................................................

43

Kino ..........................................................................................................

43

Teatr ..........................................................................................................

47

Mərdəkan Xalq Teatrı – 95 ........................................................................

50

Akademik Milli Dram Teatrı........................................................................

51

Məmmədrza Şeyxzamanov – 100 ..............................................................

52

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ..............................................................

53

Afaq Bəşirqızı – 60 ..................................................................................

53

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ............................................

54

III. Turizm ...............................................................................................

55

“Ölkəmizi tanıyaq” devizi altında keçirilən tur-aksiya ...............................

58

Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünasliq .........................................................

62

Şeirlər .......................................................................................................

62

Hekayələr ..................................................................................................

66

Poemalar ....................................................................................................

68

Esselər ........................................................................................................

69

Povestlər ....................................................................................................

69

Novellalar .....................................................................................................

70

Romanlar .....................................................................................................

70

Ədəbiyyatşünasliq və ədəbi tənqid ...............................................................

70

Əliağa Vahid – 120 ....................................................................................

86

Bəxtiyar Vahabzadə – 90 ............................................................................

87

Əli İldırımoğlu – 88 ......................................................................................

88

Qulu Xəlilov – 85 ........................................................................................

88

Bəkir Nəbiyev – 85 ......................................................................................

88

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı .............................................

111


 

Содержание

 

I.Культура ...................................................................................................

90

Руководящие материалы по культуре и искусству ......................................

 90

Культурные связи ......................................................................................

92

38-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО ……...................….

95

XII-я сессия Генеральной конференции ИСЕСКО …...................……

96

Дворцы, Дома Культуры. Парки Культуры и Отдыха ..........................

97

Музейное дело ..........................................................................................

97

Памятники истории и культуры ..............................................................

98

II. Искусство ..............................................................................................

98

Изобразительное искусство .....................................................................

98

Графика .....................................................................................................

100

Декоративно- прикладное искусство ......................................................

100

Художественная фотография ...................................................................

101

Скульптура .................................................................................................

101

Мода. Дизайн .............................................................................................

102

Музыка .......................................................................................................

102

Эстрада. Цирк ............................................................................................

104

Балет. Танцы ..............................................................................................

105

Кино ............................................................................................................

106

Театр ...........................................................................................................

107

III. Туризм ..................................................................................................

108

Тур-акция «Узнаем нашу страну» ................................................................

109

Литературоведение и литературная критика ...............................................

110

Поэзия ..............................................................................................................

110

Публицистика ................................................................................................

110

Список использованных газет .....................................................................

113

 


Mədəniyyət, incəsənət turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.
Noyabr - 20
15

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Zeynalova

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7.2 ç.v.

Sifariş: 30

Çapa imzalanmışdır: 03.12.2015

Tirajı 50

Pulsuz