AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - İYUL

 

  

 

 

 

 

 
 

BAKI   2007


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət zrə informasiya şbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya gstəricisi

 

 

İyul - 2007

 

 


 

BAKI   2007


 

 

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

N.Səlimova

Z.Məmmədova

E.Həsənova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

Buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Kompter tərtibatı və dizayn:   

A.Abdullayeva

                         

 

 


 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya gstəricisi. İyul 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 63 s.

 

 

 

                    M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət zrə İnformasiya şbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat adlı cari biblioqrafik informasiya gstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işilərinə və aparıcı mtəxəssislərinə mvafiq mvzu zrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitdə  kitabxananın fonduna daxil olan mvzu zrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mtəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq n kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə aıb oxumaq mmkndr.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəilərə atdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya gndərən mtəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

nvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani k., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

M.F.Axundov adına Milli

Kitabxananın Mədəniyyət zrə

İnformasiya şbəsi


 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

1.*Arifə.  Azərbaycan oxucusu n mədəniyyətə baxış Pəncərəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsis etdiyi eyni adlı jurnal haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.-     18 iyul.- S. 7.

2.  Arifə. Pəncərənin ikinci sayı da maraqlı ıxıb //525-ci qəzet.- 2007.- 20 iyul.- S. 7; Xəzər.- 2007.-          28 iyul.- S. 17.

3.*Berlində Trk-Avropa Mədəniyyəti gn: [Mərasimlərdə Azərbaycan-trk dostluq və əməkdaşlıq cəmiyyətlərinin fəallarının iştirakı haqqında] //Palitra.- 2007.-        3 iyul.- S. 15.

4.*Buryatidə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 10 illiyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2007.- 7 iyul.- S. 24.

5.*Cənubi Koreyada Azərbaycan Mədəniyyəti Gnləri: Tədbirdə lkəmiz 96 nəfərdən ibarət nmayəndə heyəti ilə təmsil olunub //Ekspress.- 2007.- 3 iyul.- S. 13; Səs.- 2007.- 3 iyul.- S. 16; İki sahil.- 2007.- 3 iyul.- S. 6.

6.*Əsədov B. Azərbaycan xoşbəxt lkədir, onun qədim tarixi və zəngin sərvətləri var: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Aparatının rəhbəri Firudin Qurbanovla shbət] //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 4.

7.      *Qarayev T. Azərbaycan-Rumıniya: mədəni-ictimai əlaqələr //İki sahil.- 2007.- 21 iyul.- S. 7.

8.*Məmmədhəsən. 100 yaşını qeyd edək: Həsənağa Qurbanovun doğum gn qeyd edilib: [Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, Əməkdar İncəsənət xadimi] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

9.      *Nşabə. Ədəbi-mədəni əlaqələri yeni istiqamətdə inkişaf etdirək: Zenfira Kadırova: Azərbaycan-zbəkistan Dostluq Cəmiyyətinin yaradılmasında əsas məqsədimiz budur //Palitra.- 2007.- 17 iyul.- S. 12.

10.  *Tahirə. Mədəniyyətimiz dunyada: [Simurq Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədovun Almaniyaya səfəri haqqında] //Paritet.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 8.                               

 

Tatar xalqının milli bayramı - Sabantuy

 

11.  *Bakıda tatar xalqının milli bayramı Sabantuy qeyd olunmuşdur: [Bakıxanov qəsəbəsindəki İsmət Qayıbov adına stadionda] //Xalq qəzeti.- 2007.- 17 iyul.- S. 2; Respublika.- 2007.- 17 iyul.- S. 3; Palitra.- 2007.-   17 iyul.- S. 16.

12.  *Sabantuy Dnya mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 3 iyul.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 iyul.- S. 5; Palitra.- 2007.- 4 iyul.- S. 15.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

13.  *Babayeva S. Azərbaycan teatr mtəxəssisləri z işlərinə byk həvəslə yanaşırlar: [Amerikalı teatr rəssamı Bred Helminin Azərbaycan Amerika Teatr Təşəbbs layihəsi ərivəsində Bakıya səfəri haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 5 iyul .- S. 7.

14.  Ələkbər. Dina Preston gəldi: ABŞ Azərbaycanla əlaqələrini gcləndirir: [ABŞ-ın tanınmış musiqi qrupu] //Ekspress.- 2007.- 17 iyul.- S. 13; Azadlıq.- 2007.- 17 iyul.- S. 15; Şərq.- 2007.- 17 iyul.- S. 14.

15.  *Məhərrəmova T. Problemlərimi səhnədə unuduram: [Bakıda qastrolda olan Dağıstanın Əməkdar artisti Yaqut Xandadaşov ilə msahibə] //Kaspi.- 2007.- 4 iyul.- S. 16.

 


 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

16.  Т3(2А)

 

    М45     Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimi-zin hamisi: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyətini əks etdirən kitab].- B.: Nurlar, 2007.- 407 s.

__________

 

17. *Abduləliyev A. Azərbaycan mədəniyyətinə layiqli thfə: Muğam jurnalının ilk sayı işıq z grd: [Azərbaycan, ingilis və rus dillərində] //Azərbaycan.- 2007.- 29 iyul.- S. 4.

18.  *Heydər Əliyev Fondunda Muğam jurnalının ilk nmrəsinin və Muğam-antologiya layihəsi ərivəsində ap olunmuş nəşrlərin təqdimatı keirilmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın ıxışı] //Azərbaycan.- 2007.- 3 iyul.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.-      3 iyul.- S. 5; Respublika.- 2007.- 3 iyul.- S. 4; Ekspress.- 2007.- 3 iyul.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 3 iyul.-     S. 3; Palitra.- 2007.- 3 iyul.- S. 2; Paritet.- 2007.- 3-4 iyul.- S. 2; Azərbaycan məllimi.- 2007.- 6 iyul.- S. 1; İki sahil.- 2007.- 3 iyul.- S. 3; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 6 iyul.-        S. 1-2; 525-ci qəzet.- 2007.- 3 iyul.- S. 7.

19.  *Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi kitabının təqdimatı olmuşdur: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dvlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2007.-      7 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 7 iyul.- S. 2; Respublika.- 2007.- 7 iyul.- S. 3; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 7 iyul.- S. 2; Kaspi.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 2; Xəzər.- 2007.- 7 iyul.- S. 3; Kino+.-2007.- 13 iyul.- S. 2; Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.-     S. 2.

20.  Rstəmli N. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya həsr olunmuş kitab haqqında] //Respublika.- 2007.- 5 iyul.- S. 3.

 

KİTABXANA İŞİ

 

21.  *Abdullayev Z. A.Ş.Puşkin adına kitabxananın uğurları //Azad Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S. 6.

22.  Nəzakət. Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası yaradılacaq: Dağlıq Qarabağ mnaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə 1000-ə yaxın kitabxana məhv edilib //Səs.- 2007.- 12 iyul.- S. 12.

23.  *Trkiyə səfirliyindən Milli kitabxanaya hədiyyə: [Trk yurdu adlı 17 cildlik məcmuənin təqdimat mərasimi] //Kaspi.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 20; Şərq.- 2007.- 7 iyul.-   S. 14.

24.  *Şirinov R. Akademiya kitab əvvəlki statusunu bərpa etdi: [AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyində] //Azərbaycan.- 2007.- 29 iyul.- S. 4.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

25.  *Azərbaycan ənənəvi musiqisi atlası elektron nəşri Rusiyada keirilən beynəlxalq msabiqədə diploma layiq grlmşdr //Azərbaycan.- 2007.- 8 iyul.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 8 iyul.- S. 5.

26.  *Əsədov A. İnformasiya əsrinin ağırışlarına cavab verən konsepsiya: mummilli liderimiz Heydər Əliyevin rabitə və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində təməlini qoyduğu islahatlar yeni dvrn tələbləri səviyyəsində inamla davam etdirilir //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 3.

27.  Rəfiq G. İnformasiya apqınlığı, ideya oğurluğu, plagiat //Bizim yol.- 2007.- 24 iyul.- S. 15.

28.  *www.kultaz.com: [Azərbaycan mədəniyyətinin saytı haqqında] //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 4.

 

 

MUZEY İŞİ

 

29.  Anar. Ev muzeyləri silsiləsindən: Sabit Rəhmanın ev-muzeyi: [Yazıı] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.-      S. 4.

30.  *Gnay B. Teatr Muzeyi: Teatr tariximizə əyani ekskursiya //Kino+.- 2007.- 13 iyul.-  S. 12.

31.  Hacıyev N. Ev muzeyləri silsiləsindən: M.F.Axundovun ev-muzeyi: [Şəkidə] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 3.

32.  *Kəngərli S., İsmayılova X. Elm və mədəniyyət məbədi: Naxıvan Ədəbiyyat Muzeyi-40 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 13 iyul.- S. 1-2.

33.  Qəhrəmanova R. Nərimanlı gnlərin sorağında: [Grkəmli dvlət xadimi Nəriman Nərimanovun ev-muzeyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 4.

34.  Mahmudova R. Hseyn Arifin ev-muzeyində: [Şair] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 4.

35.  Tofiq H. Muzeylərimizdə xalqın tarixi yaşayır: Naxıvan Tarix Muzeyinin inkişaf yolu barəsində: [Muzeyin direktoru Nizami Rəhimov ilə shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 18 iyul.- S. 7.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

36.  Alman kilsələri nəzarətdədir: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kilsələrin təmirini diqqət mərkəzində saxlayır //Ekspress.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 20.

37.  *Ayxan. Qobustan qoruğuna YUNESKO nəzarət edəcək //Ekspress.- 2007.- 5 iyul.- S. 13; Səs.- 2007.-         5 iyul.- S. 13; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 6 iyul.- S. 1-2; 525-ci qəzet.- 2007.- 6 iyul.- S .7; Ədalət.- 2007.- 5 iyul.-   S. 4; Ekran Efir.- 2007.- 6 iyul .- S. 3.

38.  Cavad . Tariximizin qəbirstanlığı: [Gəncə Dvlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Tahir Tağıyev ilə  Gəncədə yerləşən İmamzadə  və Gil-Torpaq Kombinatı haqqında shbət] //Təzadlar.- 2007.- 24-31 iyul.- S. 10.

39.  Əcnəbi turistlərdə tarixi abidələrə maraq artıb //Azad Azərbaycan.- 2007.- 27 iyul.- S. 3; Mvqe.- 2007.- 28-30 iyul.- S. 8; Ayna.- 2007.- 28 iyul.- S 21.

40.  *Ələddinqızı N. İşğal altında olan tarixi mədəniyyət abidələrimiz: [Ağdam rayonu] //Səs.- 2007.- 24 iyul.-  S. 12.

41.  *Əhmədov Ə. Ermənilər Laındakı trk-islam abidələrinini he zaman znnkləşdirə bilməyəcək: nki beynəlxalq aləmdə erməni və trk mədəniyyətlərinin fərqini ox yaxşı bilirlər //Xalq qəzeti.- 2007.- 1 iyul.- S. 6.

42.  Firdovsi. Tarixi abidədə Avroremont aparmazlar: [Tarixi-bərpaı Aytəkin İmanovanın fikirləri] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 11-15 iyul.- S.13. 

43.  Glər. Naxıvanda qəbir abidələri aşkar edilib // nqtə.- 2007.- 6 iyul.- S. 14.

44.  Xəlilzadə F. Gndən-gnə gzəlləşən Naxıvan: [Tarixi abidələr haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 7 iyul.-    S. 5.

45.  *İərişəhər dağılır: [Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının zv, rəssam Aydın Rəcəbovla shbət] //Təzadlar.- 2007.- 10-17 iyul.- S. 5.

46.  ərişəhəri gz bəbəyi kimi qoruyub gələcək nəsillərə atdıraq: [İərişəhər Dvlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanovun fikirləri] //Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S .4.  

47.  *İsayev Ə. lkə başısı İlham Əliyev Gəncədə tarixi abidələrin bərpasına xsusi nəm verir //Azərbaycan.- 2007.- 8 iyul.- S. 1.

48.  *İsmayılqızı X. Abidələrimiz milli-mənəvi sərvətimizdir: Şəhərsalma tariximizi zndə yaşadan və daş yaddaşımız kimi dəyərləndirilən İərişəhərin znəməxsus gerbi olacaq //İki sahil.- 2007.- 17 iyul.- S. 6.

49.  *Kəbutər. Abşeron lvhələri: Qala Dvlət Tarix Etnoqrafiya Qoruğu: [Qoruğun direktoru Fikrət Abdullayevin shbəti] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S. 8;      13 iyul.- S. 8.

50.  *Məhərrəmova T. Abidələrin Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi işin başlanğıcıdır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrs şbəsinin mdiri Rizvan Bayramov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 19 iyul.- S. 16.

51.  Naibə. Qız qalası hasara alınıb: [Təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar] //Həftə ii.- 2007.- 26 iyul.- S. 1; 6.

52.   *Rzalı R. Qədim Qobustan qayaları: Dnya mədəni irsinə aid olan abidələrimiz //Azərbaycan.- 2007.-      28 iyul.- S. 4.

53. *Sarı Musa trbəsini xaa əkiblər: Abidənin divar rəsmlərini pozan ermənilər xalarla bəzəyiblər: [Ağdam rayonunun Xaıntrbətli kəndində] //Eksress.- 2007.- 19 iyul.- S. 13; Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 4.

54.  *Şəmkirdə arxeoloji qazıntılar aparılır: Kilsələr təmir edilərək mədəniyyət ocağı kimi istifadəyə veriləcək //Kaspi.- 2007.- 17 iyul.- S. 17. 

55.  *Tapdıq G. Trkiyəli tədqiqatılar tarixi-mədəni irsimizi araşdırırlar //Zaman.- 2007.- 12-13 iyul.- S. 8.

56.  Tərlan. Qobustan YUNESKO-nun qoruduğu abidələrdəndir // nqtə.- 2007.- 3 iyul.- S. 11; Mvqe.- 2007.- 3- 4 iyul.- S. 4; Kaspi.-2007.- 3 iyul.- S. 8.

57.  *Tərlan. Qobular və yarğanlar diyarı : Qobustan tarixin aılmayan sirlərindəndir // nqtə.- 2007.- 7 iyul.- S. 17.

58.  Tofiq H. Naxıvan: tarixi və abidələri: [Yaqub Mahmudov və Kərim Şkrovun eyni adlı kitabı haqqında]  //Azad Azərbaycan.- 2007.- 17 iyul.- S. 7.

59.  *UNESCO işğal altındakı mədəni irsimizin vəziyyəti ilə tanış olacaq: Mədəniyyət və Turizm naziri beynəlxalq qurumların bu məsələyə marağının artdığını syləyir //Ayna.-2007.- 7 iyul.- S.19.

 

TURİZM

 

60.  *Ağacan H. Turistlərimizi dəng edirlər: Ermənilər Acarıstan kurortlarında dincələn azərbaycanlıların əsəblərini tarıma əkiblər //Ekspress.- 2007.- 24 iyul.- S. 9.

61.  Ağayev İ. Astaranı beynəlxalq turizm mərkəzinə evirmək  olar //Palitra.- 2007.- 25 iyul.- S. 10-11.

62.  *Avstriyanın İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti Azərbaycanda turizm mtəxəssislərinin hazırlanmasına kmək edəcəkdir: [Azərbaycan Turizm İnstitutunda (ATİ) beynəlxalq proqramların həyata keirilməsi zrə mqavilə imzalanmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 5 iyul.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 5 iyul.- S. 5 iyul.- S. 2; Respublika.- 2007.- 5 iyul.- S. 4.

63.  *Cavadov S. İstirahət və turizm mərkəzi - Relax: [Lerikdə] //Azərbaycan.- 2007.- 26 iyul.- S. 4.

64.  *Əliyev T. Azərbaycanın turizm potensialı hə-rəkətə gətirilib: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin grdy işlər bu fikri bir daha təsdiqləyir //Xalq qəzeti.- 2007.-       17 iyul.- S. 3.

65.  Həmidə. Cənnət grmək istəyən...: lkəmiz turizm sektoru, təbii mənzərələr mədəniyyət ocaqları və masir turizm kompleksləri baxımından geniş imkanlara malikdir //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 3.

66.  *İdrisoğlu A. Azərbaycanın şəfalı malicə suları: Masallının İstisu sanatoriyasının şhrəti vətənimizin sərhədlərini oxdan aşıb //Azad Azərbaycan.- 2007.- 4 iyul.- S. 6.

67.  *İraclı Ə. Azərbaycanda normal sanatoriya niyə yoxdur? //Bizim yol.- 2007.- 31 iyul.- S. 12.

68.  *İsayev Ə. Dağlarda ilk turist cığırları: Gədəbəydə Bala Nabran ailə istirahət mərkəzi aıldı //Azərbaycan.- 2007.- 5 iyul.- S. 7.

69.  *Koreya Respublikasının səfiri şimal-qərb blgəsi rayonlarının iqtisadiyyatı və turizm imkanları ilə maraqlanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 4; Respublika.- 2007.- 20 iyul.- S. 1.

70.  *Qasımov H. Gəncədəki Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi dnya orbitinə ıxır //Xalq qəzeti.- 2007. 1 iyul.- S. 4.

71.  *Qismətqızı H. Vaxt olacaq ki, otellər zləri qonaq axtaracaqlar: [Azərbaycan Mehmanxana Kompleksləri Assosiasiyası ictimai birliyinin otel meneceri Mzəffər Ağarəhimovla shbət] //Kaspi.- 2007.- 6 iyul.- S. 8.

72.  *Quliyev İ. Turizm: geniş perspektivlər, fantastik qiymətlər, məhdud xidmətlər... //Kaspi.- 2007.-            28-30 iyul.- S. 8.

73.  *Nəzakət. İki dənizin əfsanələri mədəni turizm marşrutu yaradılacaq: Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zv dvlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin ilk iclası keirilib: [Yunanıstanda] //Səs.- 2007.- 5 iyul.- S. 12; Ekspress.- 2007.- 5 iyul.- S. 13; Mədəniyyət.- 2007.-          6 iyul.- S. 5; 525-ci qəzet.- 2007.- 5 iyul.- S. 7; Ədalət.- 2007.- 5 iyul.- S. 6; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

74.    Nigar. Turistlər n nəzərdə tutulan qadağalar... //Palitra.- 2007.- 31 iyul.- S. 11.

75. *Pərviz. Turizm sektorunda kadr atışmazlığı var: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Avstriyanın İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti ilə əməkdaşlıq mqaviləsi imzaladı] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 iyul.- S. 6; Zaman.- 2007.- 5-6 iyul.- S. 8; Mvqe.- 2007.- 5-6 iyul.- S. 3; Ekspress.- 2007.- 5 iyul.- S. 7.

76.  *Şamilov Ş. Azərbaycanda turizm srətlə inkişaf etməkdədir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S. 6.

77.  *Vəkil Ə. Dnya şhrətli şəfa ocağı tərəqqi yollarında: Naftalan-40 //Ekspress.- 2007.- 14-16 iyul.- S. 18.

78.  *Yusifli R. Azərbaycanda turizm sektoru iqtisadiyyatın prioritet sahələrindən birinə evrilir //Respublika.- 2007.- 8 iyul. S.1.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

79.  Azərbaycanlı rəssamın əsəri 400 min dollara satılıb: [Trkiyədə yaşayan həmyerlimiz Hmbət Qaracanın Atatrk portreti əsəri] //Kaspi.- 2007.- 12 iyul.- S. 24; Səs.- 2007.- 12 iyul.- S. 16; Ekspress.- 2007.- 12 iyul.-      S. 13; Paritet.- 2007.- 12-13 iyul.- S. 11; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 12 iyul.- S. 8.

80.  *Bağır R. Elnurun rənglər dnyası: [V.Səmədova adına Sərgi Salonunda gənc rəssam Elnur Rəsulovun rəngkarlıq, qrafika əsərlərindən ibarət sərgisi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 5 iyul.- S. 7.

81.  *Danışan rəsmlərin məllifi barədə: Rəssam Adil Əsədlinin sənət dnyasından ştrixlər //Olaylar.- 2007.- 11 iyul.- S. 12.

82.  *Hseynova S. Laınlı rəssamın sərgisi: [Norvein Trisil, Sarpsbord və Stavanger şəhərlərində həmyerlimiz Yusif Mirzənin Min illərin yaddaşını oyatdım adlı fərdi sərgisi] //Azərbaycan.- 2007.- 15 iyul.- S. 4.

83.  *Xəlilov Y. Almaniyanın Ervitte-Horn şəhərində Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi aılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 24 iyul.- S. 5; Respublika.- 2007.- 24 iyul.- S. 4; Palitra.- 2007.- 24 iyul.- S. 13.

84.  Nərmin M. Sənəti irəliyə həmişə qəbul olunmayan insanlar aparırlar: [Rəssam Ənvər Qarayev ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 14-16 iyul.- S. 11.

85.  *Nərmin Venesiyada karnaval: [Muzey Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında rəssam Marqarita Kərimova-Sokolovanın eyni adlı sərgisi] //Paritet.-2007.- 7-9 iyul.- S. 12; 525-ci qəzet.- 2007.- 10 iyul.- S. 7.

86. *Vətən sərhədlərinin keşiyində mvzusunda sərgidə 200-dən ox əl işi nmayiş etdirilmişdir: [Tofiq İsmayılov adına Uşaq dnyası qalereyasında Dvlət Sərhəd Xidmətinin DSX 5-ci, Sərhəd Qoşunlarının yaradılmasının 88-ci ildnm mnasibətilə sərgi] //Respublika.- 2007.- 12 iyul.- S. 3; Səs.- 2007.- 12 iyul.- S. 6; Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 3; Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 2.

 

Bax: 45

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

87.  *Byk Britaniyada ıxan Halı jurnalında Azərbaycan xala sənətinə geniş yer ayrılmışdır //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 iyul.- S. 3; Respublika.- 2007.- 15 iyul.-    S. 3; Palitra.- 2007.- 17 iyul.- S. 13.

88.  ərkəzoğlu Ə. Hər yarpaq bir kitabdır: [Ağac zərində oyma sənəti ustası Seyfəddin Mənsimoğlu haqqında] //Zaman.- 2007.- 12-13 iyul.- S. 13.

89.  Fuad E. Muzeylərin daimi ekspozisiyasında əsərlərinin nmayiş etdirildiyini grmək hər sənətkara nəsib olmur: mrn 25 il xalaılıq sənətinə həsr edən rəssam Afaq Kərimovanın əsərləri bu gn muzeylərimizin bəzəyidir //Respublika.- 2007.- 31 iyul.- S. 7.

 

 

QRAFİKA

 

İsmayıl Axundov - 100

 

90.  İsmayıl X. Rəngin gc //Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 6.

91.  *Mehdixanlı T. Əzim Əzimzadə məktəbinin layiqli davamısı //Azərbaycan.- 2007.- 3 iyul.- S. 7.

92.  Nərmin. İsmayıl Axundovun 100 illiyi keirilib: [Azərbaycan Dvlət Teatr Muzeyində rəssamın fərdi sərgisi] //Paritet.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 12.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

93.  *Bakıda Nyu-Yorkun grməli yerləri sərgisi aılmışdır: [Qız Qalası Qalereyasında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 4; 525-ci qəzet.- 2007.- 20 iyul.- S. 7.

94.  Nərmin M. Arxivimdə 25 min fotom var: [Fotoqraf Kamil Babayev ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 26-27 iyul.- S. 12.

95.  Niftəliyev B. Şəkillərdə əbədiləşən mrlər: [Fotoqraf Kamil Babayev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 26 iyul.- S. 5.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

96.  Ələkbər. Mikayıl Mirzə anıldı: Mərhum Xalq artistinin qəbirst abidəsi qoyuldu //Ekspress.- 2007.-       6 iyul.- S. 13.

97.  vanovka kəndində Nikolay Nikitinin bst aılmıdır: [İsmayıllı rayonunda] //Azərbaycan.- 2007.-      1 iyul.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 1 iyul.- S. 5.

98.  Quliyeva D. Yarımıq qalmış işlər: [Heykəltəraş Əfrasiyab Mirzəyev haqqında] //Ekran Efir.-2007.-      27 iyul.- S. 13.

99.  Samirə. Dədə Qorqud dnyası yaradılır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Dədə Qorqud abidəsinin və Dədə Qorqud dnyası tarixi-memarlıq kompleksinin baş planı zrə msabiqə elan edib] //Həftə ii.- 2007.- 17 iyul.- S. 8; Palitra.- 2007.- 17 iyul.- S. 12; Şərq.- 2007.- 17 iyul.- S. 14.

100.         *Şeyxov Y. Qranitdə donan musiqi: [Xalq rəssamı, heykəltaraş Tokay Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 3.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

101.         *Tanınmış modelyer Fəxriyyə Xələfova Rotary club of Bakunun mkafatını almışdır //Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S .6; Respublika.-2007.- 10 iyul.-S. 3; İki sahil.- 2007.- 10 iyul.-S. 6; Ekspress.- 2007.- 10 iyul.-       S. 16; Səs.- 2007.- 10 iyul S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2007.- 11 iyul.- S. 7.

 

KİNO

 

102.         Ad gnn mbarək, Azərbaycan kinosu! //Xəzər.- 2007.- 28 iyul.- S. 18.

103.    Allahverdiyev E. Bu illər ərzində ox şey dəyişib: [Rejissor Nazim Zeynalov ilə sənəti haqqında shbət] //Ekran Efir.- 2007.- 20 iyul.- S. 5; 15.

104.    Aslanlı A. Biz, siz, onlar...: Biznesin kino mərhələsi //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 9.

105.    Behbudqızı S. Fantaziya sərhədsiz olanda:... yaxud uşaqlarla bykləri birləşdirən dnya: [Multiplikasiya filmləri haqqında] //Həftə ii.-  2007.- 12 iyul.- S. 8.

106.    Cabbarov X. Milli kinomuzun inkişaf yolu: [Kino tədqiqatısı Aydın Kazımzadə ilə shbət] //Respublika.- 2007.- 15 iyul.- S. 5.

107.    *Eloğlu Z. Glstanılar Qdsi filmində əkiliblər: [Rejissor Cahangir Mehdiyevin eyni adlı filmi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 15 iyul.- S. 7.

108.    *Fehruz. Sisyanovun adırı kinostudiyanın həyətində: İki seriyalı Cavad xan filminin əkilişləri ay yarımdan sonra başa atır: [Rejissoru Rvşən Almuradlı] //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 3.

109.    Həmidqızı S. Kədərli olaylar məni izləyir: [Xalq artisti Arif Quliyev ilə shbət] // nqtə.- 2007.-     14 iyul.- S. 15.

110.    *Hindistanda beynəlxalq kino festivalı: Azərbaycanlı aktyorun baş rolda əkildiyi filmlə başlayıb: [Nyudemi şəhərində Yuğ teatrının aktyoru Kamran Yunisin əkildiyi Raami filmi] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-    21 iyul.- S. 8; Paritet.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 iyul.- S. 15.

111.    Xeyri Əmirzadənin şəxsi arxivi Filmfonda verilib //Ayna.- 2007.- 4 iyul.-  S. 8.

112.    İbrahimova S. Klassikanı səviyyəsiz rejissora tapşırmaq lazım deyildi: Elin Axundov Dədə Qorqud animasiya filminin əkilişlərindən narazıdır //Kaspi.- 2007.- 14-16 iyul.- S. 20; Ayna.- 2007.- 14 iyul.- S. 20; Mvqe.- 2007.- 17-18 iyul.- S. 13.

113.    *İntiqam H. Drdnc start...: Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 6.

114.    İsmayıl X. Kino həyatın salnaməsi olsa da, onun tarixi yazılmalıdır: [Mehdi Mkərrəmoğlunun mrn arpaz rakursları kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 iyul.- S. 7

115.    *Kamiloğlu V. Bu mən, bu o, bu da sən, de grm nə deyirsən...: [Xalq artisti Yaşar Nuri ilə msahibə] //İki sahil.- 2007.- 3 iyul.- S. 6.

116.    *Kamiloğlu V. Bu sənətin səfası da var, cəfası da: [Xalq artisti Rasim Balayevlə msahibə] //İki sahil.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

117.    Kinonun inkişafına dair təkliflər hkumətə təqdim olunub //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 iyul.- S. 15.

118.    Qaaq Sleyman: Sevimli kinolarımız: kadrarxası: [Rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun əkdiyi eyni adlı film haqqında] //Ekspress.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 18.

119.    *Lalə Y. Sən niyə susdun?: Rasim Ocaqovun xatirəsinə //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 4.

120.    *Mehdixanlı T. Grkəmli kino xadimi: [Rasim Ocaqovun anım mərasimi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 15 iyul.- S. 6.

121.    Mehdixanlı T. Gldrən, dşndrən sənətkar: [Fazil Salayev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-           10 iyul.- S. 6.

122.    *Mehdixanlı T. Qarabağ intizarı ekranda: [Elxan Qasımovun quruluş verdiyi Biz qayıdacağıq bədii-publisistik filmi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 25 iyul.- S. 5; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 21 iyul.- S. 8; Paritet.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 iyul.-    S. 15.

123.    *Məhərrəmova T. Bu gn filmləri satmaq ətinləşib: [Yeni Dalğanın baş prodseri Rasim Həsənovla shbət] //Kaspi.- 2007.- 2007.- 6 iyul.- S. 16.

124.    *Məhərrəmova T. Kinonu mesenatlar saxlamalıdır: [Aktyor mr Nağıyevlə msahibə] //Kaspi.- 2007.- 11 iyul.- S. 16.

125.    *Məhərrəmova T. Nəyisə arzulamaqdansa, hərəkət etmək lazımdır: [Rejissor Mehriban Ələkbərzadənin əkdiyi Məhkumların cənnəti filmində baş rolda oynayan Sevinc Əlişova ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 3 iyul.-   S. 16; Mvqe.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 13.

126.    *Məhərrəmova T. Yaradıcı insanın həyatı bir utopiyadır: [Rejissor Yavər Rzayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 31 iyul.- S. 16.

127.    Mvsmova S. Masir texnikanın inkişafı əhalidə kinoteatrlara marağı azaltdı: [Bakı şəhər Kino Xidməti İdarəsinin rəhbəri Nəriman Ağayev ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 28-30 iyul.- S. 11.

128.    Mqəddəs torpaq: Sevimli kinolarımız: kadrarxası: [Rejissor Eldar Quliyevin eyni adlı filmi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 18-19.

129.    Salmanov R. İllər saını ağartdı, sənəti zn...: [Rejissor Sahib Əhmədov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 8 iyul.- S. 5.

130.    Sevinc. Studiyalarımızda nə var, nə yox?: Sənədli filmlərlə məşğul olan studiyalarda Azərbaycanla bağlı maraqlı filmlərin əkilişi davam edir //Kino+.- 2007.-       13 iyul.- S. 5.

131.    Telmanqızı S. Senzornamənin təqdimat mərasimi keirildi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində rejissor Teymur Nəcəfzadənin eyni adlı sənədli filmi haqqında] //Yeni Msavat.- 2007.- 19 iyul.- S. 11; Səs.- 2007.-         19 iyul.- S. 12; Şərq.- 2007.- 19 iyul.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 19 iyul.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 19 iyul.- S. 5; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 19 iyul.- S. 13; Xalq qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 3.

132.    *Təranə. Yuxularını əkən rejissor: [Yusif Quliyevin əkdiyi Qrinvi meridianından kənarda bədii filmi haqqında shbət] //Kaspi.- 2007.- 14-16 iyul.-           S. 22-23; Mvqe.- 2007.- 28-30 iyul.- S. 13.

133.    *Təranə. Milli kino: kim n əkməli? //Kaspi.- 2007.- 28-30 iyul.- S. 22-23.

134.    *Vsal. Mozalanın 183-c nmrəsinin əkilişləri davam edir //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 7.

 

MUSİQİ

 

135.    *Emin Sabitoğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı, 27 iyul 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.-     28 iyul.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 iyul.- S. 1; Respublika.- 2007.- 28 iyul.- S. 1.

___________

 

136.    Щ 31

                     A 14  Abdullayeva Z. Ecazkar sənətkar: [Xalq artisti Tofiq Quliyev haqqında].- B.: inar-ap, 2007.- 188 s.

137.    Щ 31

                      48   əmənli M. Nəğməli xatirələr: [Xalq artisti Əblfət Əliyev haqqında].- B.: E.L., 2007.- 183 s.

138.    Щ 31

                    M 85  Musiqi əsərlərinin təhlili kursu Opera formatı mvzusuna dair: Koroğlu və Sevil operaralarının vokal deklamasiya inkişafının bəzi xsusiyyətləri.- Bakı Musiqi Akademiyası.- 2007.- 17 s.

___________

 

139.    Aydan, Ziya R. Nailə Mirməmmədli: Hikmətin arzularını həyata keirəcəyəm: [Bəstəkar ilə msahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 1-4 iyul.- S. 16.

140.    *Ayxan. Ermənilər indi də muğama girişiblər: Moskvada yaşayan Hayko soydaşlarımızın məclislərində muğam oxuyur //Ekspress.- 2007.- 13 iyul.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 12 iyul .- S. 17; Ayna.- 2007.- 12 iyul.- S. 8.  

141.    Babayev E. Fəxri vətəndaş: (jurnalistin xatirə dəftərindən): [Rəşid Behbudov haqqında] //Ədalət.- 2007.- 7 iyul.- S. 4.

142.    Bəstəkarlar və aranjımanılar arasında mahnı mharibəsi: Texnika sənəti sıradan ıxarır: [Eldar Mansurov, Faiq Scəddinov və Vqar Camalzadənin fikirləri] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 18-22 iyul.- S. 16.

143.    Dnyamalıoğlu F. Dirijor-bəstəkar: [Xalq artisti Yaşar Abdulxalıqoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

144.    Elsevər S. Səni qəmli grəndə...Və ya haqqı yeyilən bəstəkar: [Bəhram Nəsibov haqqında] //Ekspress.- 2007.- 28-30 iyul.- S. 19.

145.    Əhməd Ə. lməzlik zirvəsinə ağırış: Mənsuriyyə harayı: [Muğam ifaısı Yaqub Məmmədov haq-qında] //525-ci qəzet.- 3 iyul.- S. 7. 

146.    Ələddinqızı N. Səs imkanlarım bu gn də genişlənir: [Əməkdar artist Sleyman Zeynalov ilə msahibə] //Səs.- 2007.- 4 iyul.- S. 12.

147.    Əliyev V. Qrbətdə batan səs: Seyid Mirbabayev-140: [XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşamış xanəndə haqqında] //Kredo.- 2007.- 7 iyul.- S. 4.

148.    *Əliyev Y. Byk bəstəkar, ifaı, dirijor və pedaqoq haqqında kitab: [Musiqi Kollecinin direktoru Nazim Kazımovun Səid Rstəmov adlı monoqrafiyası haqqında] //Azərbaycan məllimi.- 2007.- 13 iyul.- S. 6.

149.    Əliyev Z. Səsimin stndəki sirr pərdəsi qalmaqdadır: [Muğam ifaısı Elnarə Abdullayeva liə msahibə] //Reytinq.- 2007.- 15 iyul.- S. 14.

150.    *Əsədov B. Səsləri yaşadan arxiv: [Azərbaycan Dvlət Səs Yazıları Arxivi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

151.    Fəqanoğlu Ə. İstedadlar sorağında: [ARDNŞ Sosial İnkişaf İdarəsinin məktəbəqədər uşaqlar arasında keirtdiyi msabiqənin başa atması haqqında] //İki sahil.- 2007.- 13 iyul.- S. 6.

152.    Fərəcov S. Səmimi bir insan bəxtiyardır: [Həkim-tarzən, bəstəkar Bahadur Hseynovla shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 3 iyul.- S. 5.

153.    Fərəcov S. Onun da xalq qarşısında mstəsna xidmətləri var: [Bəstəkar, şair Bəhram Nəsibov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 5.

154.    Firəngiz Əlizadə Dnya artisti oldu: YUNESKO tanınmış bəstəkara fəxri ad verdi //Gn.- 2007.- 14-20 iyul.- S. 25.

155.    Fuad E. Səhnəmizin Dan ulduzu: [Ansamblın rəhbəri, Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Həsənağa Qurbanovla shbət] //Respublika.- 2007.-   14 iyul.- S. 2.

156.    *Grkəmli bəstəkar anıldı: [Xalq artisti Cvdət Hacıyev] //Azərbaycan.- 2007.- 3 iyul.- S. 7.

157.    *Hacıxanoğlu İ. Yaxşı gzəran yaratmağa vaxtım olmadı": [Xalq artisti, kamana ifaısı Fəxrəddin Dadaşov ilə shbət] //Ekspress.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 17.

158.    *Hseynov A. z sağlığında mahnı klassiki kimi tanınmış bəstəkar: [Tofiq Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 15 iyul.- S. 4.

159.    Hseynova L. Bəstəkarlar İttifaqının VIII qurultayı: Dşncələr, mlahizələr //Xalq qəzeti.- 2007.-   17 iyul.- S. 5.

160.    *Hseynova S. Azər klassika Şəki Kamera Ansamblı: [Norve Humanitar Məssisəsinin təşkilatılığı ilə yaradılmış ansambl haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-    13 iyul.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.- 19 iyul.- S. 7.

161.    *Xaınaylı Q. 75 yaşlı sənətkar: [Tarzən Fərman Hseynov haqqında] //Həftə ii.- 2007.- 10 iyul.- S.8.

162.    *Xatirə. Korlanan zvq dzəltmək ətindir: [Bəstəkar Tahir Əkbər ilə shbət] //Həftə ii.- 2007.-         25 iyul.- S. 8.

163.    *İbrahimova S. Musiqimiz inkişafdan qalmayıb: [Xalq artistləri İslam Rzayev, Alim Qasımov və Əlibaba Məmmədovun muğam haqqında fikirləri] //Kaspi.- 2007.- 6 iyul.- S. 17.

164.    İbrahimova S. Sarı gəlinin sarı simi: Mtəxəssislər mahnının tarixi haqqında mxtəlif versiyalar syləyirlər //Kaspi.- 2007.- 3 iyul.- S. 17.

165.    İntiqam N. Yaş, təcrbə və biliyim mənə daha sanballı əsərlər ərsəyə gətirməyə imkan verir: [Bəstəkar Faiq Scəddinov ilə msahibə] //Zaman.- 2007.- 3- 4 iyul.- S. 8-9.

166.    *Kamiloğlu V. Azərin: Səhnədə kimin gcl olduğunu tamaşaı deməlidir: [Əməkdar artist Anaxanım Tağıyeva ilə msahibə] //İki sahil.- 2007.- 5 iyul.- S. 6; Həftə ii.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 8.

167.    *Kərimli S. Ustad xanəndə: [Ağakərim Hafiz haqqında] //Təzadlar.- 2007.- 24-31 iyul.- S. 15.

168.    *Qaliboğlu E. Duyğu ansamblı gzdən əlillərdən təşkil olunub: [Əməkdar mədəniyyət işisi, tarzən Murtuz Mehdiyev ilə msahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.-      5 iyul.- S. 15.

169.    Qarabağlı S. .Hacıbəyovun yaratdığı bəstəkarlıq məktəbi qruba doğru gedir: Bəstəkarlar İttifaqının VIII qurultayından qeydlər //Təzadlar.- 2007.- 10-17 iyul.- S. 14.

170.    Qarabağlı S. zeyir Hacıbəyova qətiyyətlə mollanəsrəddinşi demək olar! //Xalq qəzeti.- 2007.-          29 iyul.- S. 6.

171.    *Qarayeva S. İfası yaddaşlarda, xatirəsi rəklərdə yaşayan sənətkar: [Xanəndə İldırım Həsənov haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 14 iyul.- S. 23.

172.    *Qocayeva A. Xalqımızın milli sərvəti-muğam //İki sahil.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

173.    Quliyeva D. Orqan musiqisi Bakıya tən əsrin əvvəllərində gəlib: [Əməkdar İncəsənət xadimi, orqan ifaısı Tahirə Yaqubova haqqında] //Ekran Efir.- 2007.- 6 iyul.- S.13.

174.    *Mehdixanlı T. İkinci mrn yaşayanlar: [Tarzən Əliağa Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-     5 iyul.- S. 8.

175.    *Mehdixanlı T. Sağlığında klassikə evrilən bəstəkar: Tofiq Quliyev-90 //Azərbaycan.- 2007.- 12 iyul.- S. 5.

176.    *Mehdizadə İ. Şəmsi İmanovun oxuyan barmaqları //525-ci qəzet.- 2007.- 7 iyul.- S. 22.

177.    Məhərrəmova T. Qəmdən həzz almağı sevən insan: [Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin bro zv, bəstəkar-mğənni Rafael İsmayılov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 25 iyul.- S. 16.

178.    Məhərrəmova T. Şou-biznes xalq musiqisini stələyib: [Xalq artisti, Ə.Bakıxanov adına Xalq alğı Alətləri Ansamblının bədii rəhbəri Mhlət Mslmov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 24 iyul.- S. 16.

179.    *Məhərrəmova T. zeyir bəyin midlərini qıran sevimli tələbəsi: [Bəstəkar Ruqiyyə Rzayeva ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 20 iyul.- S. 16.

180.    *Məhərrəmova T. Musiqi kəhkəşanında meteor kimi yanıb-snən dahi: [Bəstəkar Mslm Maqomayev haqqında] //Kaspi.- 2007.- 27 iyul.- S. 16.

181.   Məmmədhəsən. Yarım əsr nədir ki...: [Sleyman Ələsgərov adına 1 saylı İncəsənət məktəbinin direktoru Vaqif Abbasovla shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 13 iyul.- S.6.

182.    Məmmədov S. Ağ gnlərin carısı: [Zurna ifaısı Cəfərağa Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.-2007.- 6 iyul.- S. 5.

183.    *Milli Konservatoriya ilə Tehran Universiteti arasında mqavilə imzalanmışdır //Xalq qəzeti.- 2007.-      15 iyul.- S. 6.

184.    Musaqızı L. Adi həyat istəmirəm: [13 yaşlı İncəsənət Gimnaziyasının şagirdi, prezident təqadnə layiq grlmş Nigar Qəhrəmanova ilə msahibə] //Mərkəz.- 2007.- 10 iyul.- S. 7.

185.    *Musiqi əlaqələri: [Vyana Kammeroper Teatrında dahi Azərbaycan bəstəkarı zeyir Hacıbəyovun Arşın mal alan musiqili komediyasının alman dilində premyerası] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

186.    Nəzakət. İlahi eşqdən doğan sənət sevgisi: Niyazi-95 //Səs.- 2007.- 26 iyul.- S. 12.

187.    *Niftəliyev E. Tanınmış musiqişnas daha iki Azərbaycan komediyasını Vyanada səhnələşdirmək arzusundadır: [Amerikalı bəstəkar və drijor Mayki Şnak] //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 5; Respublika.- 2007.-   20 iyul.- S. 4.

188.    Nizamiqızı H. Dnya doyumlu səs: [Xalq artisti Fidan Qasımova ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.-        6 iyul.- S. 3.

189.    Rstəmova H. Bəyaz musiqinin layihəsi: [Azərbaycan Dvlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgzəlzadə ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 iyul.- S. 5.

190.    Sadıqoğlu A. Knlləri oxşayan səs: [Xalq artisti Eldar Axundov haqqında] //Respublika.- 2007.-         19 iyul.- S. 4.

191.    *Salmanov R. Tədris ili başa atdı, mvəffəqiyyətlər davam edir: [Blbl adına Orta Ixtisas Musiqi Məktəbi şagirdlərinin tədris ilinin yekununa həsr olunmuş hesabat konserti M.Maqomayev adına Azərbaycan Dvlət Filarmoniyasında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 1 iyul.- S. 6; İki sahil.- 2007.- 3 iyul.- S. 6.

192.    Sultanova M. Hər şey F.Əmirovun Krd ovşarının ABŞ-da ifası ilə başlandı: [Muğam Teatrının direktoru, Əməkdar artist Arif Qazıyev ilə shbət] //Ekran Efir.- 2007.- 27 iyul.- S. 11.

193.    *Şahzəddinqızı G. 85 yaşlı sənət fədaisi: Tarzən Firudin Ələkbərov mrnn 65 ilini ifaılığa həsr edib //525-ci qəzet.- 12 iyul.- S. 7.

194.    Şahzəddinqızı G. Xanəndə Əblfət Paşayevin 50 yaşı qeyd edilib: [Vahid Poeziya evində] //525-ci qəzet.- 2007.- 4 iyul.- S. 7

195.    *Sevil. İstedad seiminə mtəxəssis baxışı olmalıdır: [Xalq ulduzu mahnı yarışmasının mnsif zv Ağacəbrayıl Abasəliyev ilə shbət] //Yeni Msavat.- 2007.- 28 iyul.- S. 14.

196.    Telmanqızı S. Dirijorun musiqi aləmi: [Glarə Axundova ilə msahibə] //Palitra.-2007.- 4 iyul.- S. 11.

197.    *Teymur Gyayev: İnsanlara klassik musiqiyə qulaq asmağı yrətmək lazımdır: [Qara Qarayev adına Azərbaycan Dvlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri, Xalq artisti ilə msahibə] //İki sahil.- 2007.- 31 iyul.- S. 6; Ekspress.- 2007.- 31 iyul.- S. 12.

198.    Təranə. Cəmilə Hacı qızı Məmmədova: [Suraxanı rayonu 5 saylı Musiqi Məktəbinin direktoru haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 iyul.- S. 3.

199.    Təranə. rəyimi qoyub gedirəm: [Kanadada yaşayan həmyerlimiz, bəstəkar Cvdət Hacıyevin oğlu İsmayıl Hacıyev ilə shbət] //Mvqe.- 2007.- 14-16 iyul.- S. 13.

200.    Yaqublu A. Unutmur səni... bu oba, bu mahal: [Ağcabədi rayonunda xanəndə Yaqub Məmmədova həsr olunmuş Xatirə gn adlı tədbir] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 5.

Bax: 17, 18, 25

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

201.    Araz. Biznes və musiqi bir-birinə mane olmur: [Rusiyada fəaliyyət gstərən Crocus İnternational şirkətinin direktoru, həvəskar musiqii Emin Ağalarovla shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 27 iyul.- S. 3.

202.    *Azərbaycan Evrovision a yaxınlaşır: [Əməkdar artist Tnzalə Ağayevanın msabiqə haqqında fikirləri] //Mvqe.- 2007.- 12-13 iyul.- S. 13.

203.    *Azərbaycanlı cazmen Şahin Nvrəsli beynəlxalq festivalda II yerə layiq grlmşdr: [İsverənin Montr şəhərində keirilən 41-ci Beynəlxalq Caz Festivalında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 iyul.- S. 6; Kaspi.- 2007.- 19 iyul.- S. 24; Səs.- 2007.- 19 iyul.- S. 12.

204.    Azəri starın qalibi məyyən olundu: [Zakir Teymurxanlı] // nqtə.- 2007.- 19 iyul.- S. 13.

205.    *Əblfəs Qarayevin başılıq etdiyi nmayəndə heyəti İsverədə səfərdədir: [41-ci Monr Caz Festivalında] //Mvqe.- 2007.- 17-18 iyul.- S. 3.

206.    Ələddinqızı N. Həmişə cavan qalan sənətkar: 16 iyul Mirzə Babayevin doğum gndr //Səs.- 2007.-     17 iyul.- S. 12.

207.    Glər. Bakı Caz Mərkəzi fəaliyyətini dayandırıb?: Rauf Babayevin znəməxsus mədəniyyəti //Olaylar.- 2007.- 20 iyul.- S. 16.

208.    Mən klassik estrada musiqisini təbliğ edirəm: [Vokal ifaısı Teymur Əmrah ilə msahibə] //İki sahil.- 2007.- 19 iyul.- S. 6.

 


 

XALQ YARADICILIĞI

 

209.    Щ 312(2)

                     -97       zbək xalq və şifahi ənənəli professional musiqi: Metodik tvsiyələr.- B.: Adiloğlu, 2007.- 32 s.

 

210.    Ələddinqızı N. Vqarımı o dağlardan almışam: [Minəxanım Təkləlinin aşıq Ulduz Snməz haqqında kitabı] //Səs.- 2007.- 3 iyul.- S. 12.

211.    Əlioğlu P. Ozan-aşıq sənətinin sistemli tədqiqi: [Məhərrəm Qasımlının Ozan-aşıq sənəti monoqrafiyası haqqında] //Xəzər.- 2007.- 7 iyul.- S. 17.

212.    *Cavadov S. Halay dnyanı gəzir: [Masallı rayonunun eyni adlı folklor ansamblı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 5.

213.    Fərəcov S. Əlində sazın qurbanı...: [El şairi, aşıq Dirili Surxay haqqında] //Mədəniyyət.-2007.- 6 iyul.- S. 7.

214.    *Hseynbəyli F. Oğuz yurdunun mənəvi sərvətindən bir rnək: [Aşıq yaradıcılığından bəhs edən Qədim Oğuz yurdunun Dzkənd kəndi adlı kitab haqqında] 525-ci qəzet.- 2007.- 4 iyul.- S. 7.

215.    *Hseynoğlu S. Valeh kimi aşıqlar: [Kolanlı Həsən Şıxavəndlinin Aşıq Valeh adlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

216.    *İsayev Ə. al, aşıq, al: [Gədəbəy aşığı İsfəndiyar Rstəmov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-         20 iyul.- S. 5.

217.    *Musiqiilərimiz Peeneq l etnofestivalında iştirak ediblər: [Ukraynanın Xarkov vilayətindəki Peeneq qəsəbəsində] //Səs.- 2007.- 24 iyul.- S. 16.

218.    Zeynalov L. Sazlı-szl ustad: İsfəndiyar Rstəmov-70 //İki sahil.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

TEATR

 

219.    *Arifə. mr hər gn yenidən başlamaq olar...: [Bakı Uşaq Teatrında İntiqam Soltanın quruluş verdiyi Qalan mrn ilk gn tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 11iyul.- S. 7.

220.    Bilman. Naxıvan teatrı: dnən, bu gn: [Cəlil Vəzirov və Həsənəli Eyvazlının eyni adlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 4 iyul.- S. 7.

221.    Dadaşova A. Mənim kino fəaliyyətim məzəli olub: [Pantomim Teatrının direktoru Bəxtiyar Xanızadə ilə msahibə] //Kino+.- 2007.- 13 iyul.- S. 8.

222.    Əliyev E. Teatr tamaşaısını itirir...: [Bakı Bələdiyyə Teatrının rejissoru Ədalət Ziyadxanovun teatrın bu gn və sabahı haqqında shbəti] //Ekspress.- 2007.-         14-16 iyul.- S. 19.

223.    Gənc aktyorlar əyalət teatrlarında işləmək istəmir: [Teatr Xadimləri İttifaqının rəhbəri Azərpaşa Nemətovun fikirləri] //Paritet.- 2007.- 24-25 iyul.- S. 11.

224.    *Hacızadə A. Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq teatr-dramaturgiya layihəsində iştirak edirlər: [Moskvada keirilən Klass Mira Rossiya 2007 layihəsi] //Azərbaycan.- 2007.- 27 iyul.- S. 5.

225.    Xatun. Nəsibə Zeynalova adına teatr estradaya xidmət edir: [Moskvada] //Ayna.- 2007.- 6 iyul.- S. 8.

226.    Xatun. Teatrlarda bədii əsərlərin sayı azalıb: [Xalq artisti Yaşar Nurinin fikirləri] //Ayna.- 2007.-  26 iyul.- S. 8.

227.    *İbrahimova S. Əyalətdə səhnə əsərlərinə maraq oxdur: [Xalq artisti Amaliya Pənahovanın teatr tamaşaları haqqında fikirləri] //Kaspi.- 2007.- 21-23 iyul.-     S. 20; Ayna.- 2007.- 21 iyul.- S. 21.

228.    *Qaliboğlu E. Tamaşaı teatrın ən byk afişasıdır: [Teatrşnas Aydın Talıbzadə ilə msahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 iyul.- S. 15.

229.    *Qasımov Ə. Heydər Əliyev və Naxıvan teatrı //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 iyul.- S. 5.

230.    *Qocayeva A. O səhnəmizin Sonası idi: Sona Hacıyeva-100: [SSRİ Xalq artisti haqqında] //İki sahil.- 2007.- 14 iyul.- S. 6.

231.    *Qocayeva A. mrn mdrik ağında: [Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, Xalq artisti Azərpaşa Nemətov ilə shbət] //İki sahil.- 2007.- 21 iyul.- S. 8.

232.    *Məhəbbətoğlu Q., Mayılbəy R. Nisə Rzayeva: Elə gnlərim  olub ki, adi şirinaya da həsrət qalmışam: [Mingəevir Dvlət Dram Teatrının Əməkdar artisti ilə shbət] //Zaman.- 2007.- 5-6 iyul.- S. 13.

233.    Mustafayev S. Sənət adamı: [Salyan Dvlət Kukla Teatrının rəhbəri Yavər Cəbrayılov haqqında] //Respublika.- 2007.- 15 iyul.- S. 6.

234.    Mvsmova S. Sənətkarın heyrətləndirmək gc tkənəndə başlayır səhnəyə əxlaqsızlıq gətirməyə: [Pantomim Teatrının rəhbəri Bəxtiyar Xanızadə ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 24-25 iyul.- S. 13.

235.    Nəsibov A. Yaşar Nuri: Məni Elin kimi sevdirən məhz Azərbaycan Televiziyası oldu: [Xalq artisti ilə msahibə] //Ekran Efir.- 2007.- 6 iyul.- S. 11.

236.    Səbinə. İndi şərait elə gətirib ki, sərhədlərimiz dəyişilərək yollarımız ayrılıb: Şahlar Xalıqov Dərbənddəki azəri teatrına bina tikilməsi n Azərbaycan dvlətindən kmək istəyir //Paritet.- 2007.- 3- 4 iyul.- S. 12.

237.    Şuşa Dvlət Musiqili Dram Teatrı mvsm başa vurdu: Teatrın son tamaşası Azərsun Mədəniyyət Mərkəzində ifa olundu: [Bilal Appayevin Gzəlləri necə qaırmalı tamaşası] // nqtə.- 2007.- 20 iyul.- S. 8; Həftə ii.- 2007.- 20 iyul.- S. 8.

238.    *Təranə. mr boyu gələcəyini axtaran adam: [Əməkdar artist, Teatr Xadimləri İttifaqının sədr mavini Rafiq Əliyev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 22-23.

239.    *Tiflis Azərbaycan Dram Teatrının binası bərbad hala dşb //525-ci qəzet.- 2007.- 6 iyul.- S. 7.

240.    Tuncay İ. Səs: [Mikayıl Mirzənin xatirəsinə] //Ədalət.- 7 iyul.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.- 7 iyul.- S. 16.

241.    *Vəzirov C. Yaddan ıxmayan səhnə xadimi: [Naxıvan Teatrının ilk Leylisi, mərhum Firuzə Əlixanova haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 29 iyul.- S. 4.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

242.    Qaliboğlu E. Teatr cəmiyyətdə gedən proseslərə dərindən bələd olmalıdır: [Teatrın baş rejissoru Mərahim Fərzəlibəyovla shbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 iyul.- S. 15.

243.    Qaraqızı U. İstedad khnəni təzə edər: [Aktyor və rejissor Ağaxan Salmanlı ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 27 iyul.- S. 6.

244.    *Mehdixanlı T. Birləşən talelər, ayrılan yollar: [Mehdi Məmmədov və Barat Şəkinskaya haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 iyul.- S. 5.

245.    Mehdixanlı T. Səmimi aktyor: [Rafiq Əşrəf oğlu Əzimov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 29 iyul.-      S. 4.

246.    *Məhərrəmova T. ...Deyilməmiş szm qaldı: [Aktyor Şahin Cəbrayılov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 26 iyul.- S. 16.

247.    Nəsibov A. Tamaşa aktyor zərində qurulmalıdır: [Xalq artisti Kamal Xudaverdiyev ilə msahibə] //Ekran Efir.- 2007.- 20 iyul.- S. 11.

248.    Nşabə. Gənclər teatra gələndən sonra yrənmək istəyirlər: [Rejissor Bəhram Osmanov ilə msahibə] //Palitra.- 2007.- 11 iyul.- S. 13.

249.    *Ucal A. Aktyorun ən byk uğuru teatrı tamaşaı n doğma məkana evirməkdir: [Aktyor Abbas Qəhrəmanov ilə shbət] //Zaman.- 2007.- 26-27 iyul.-       S. 13.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

250.    Azərbaycan Dvlət Akademik Opera və Balet Teatrında 98-ci mvsm başa atmışdır //Respublika.- 2007.- 6 iyul.- S. 6.

251.    *İbrahimova S. İimdəki məcnunluğu ətrafdakılar grməyiblər: [Xalq artisti Mənsum İbrahinov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 25 iyul.- S. 17.

252.    Rstəmli B. Nigar in oğurlanmış sevgisi: Ziyadxan Əliyev: Koroğlu operasının baş rolunun ilk ifaısının adı sildirilib. Glarə İsgəndərovanı nəyin bahasına olursa-olsun unutdurmağa alışıblar!... //Reytinq.- 2007.-    1 iyul.- S. 17.

 

Musiqili Komediya Teatrı

253.    Aktrisa Ofeliya Məmmədzadə vəfat edib: [Əməkdar artist] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.-               15-18 iyul.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 14 iyul.- S. 8; Həftə ii.- 2007.- 17 iyul.- S. 8.

254.    Aydınqızı S. ADMKT-da Yeddi məhbusə anası: [Rejissor Oruc Qurbanovun eyni adlı tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 4.

255.    Ələddinqızı N. Aktyorun stnly səhnə mədəniyyətindədir: Novruz Qartal səhnə fəaliyyətinin 40, mrnn isə 60-cı baharını yaşayır //Səs.- 2007.- 6 iyul.- S. 12.

256.    Qocayeva A. Yaratdığım obrazlarla tarixdə qalacağıma inanıram: [Aktrisa Ofeliya Əfqanlı] //İki sahil.- 2007.- 28 iyul.- S. 6.

257.    Rstəmli B. Oyuna kişi kimi girib, kişi kimi şıxdım: [Aktyor ingiz Əhmədov ilə Yeriniz məlum layihəsi haqqında shbət] //Reytinq.- 2007.- 22 iyul.- S. 22.

258.    Səbinə. Musiqili Komediya Teatrı yeni layihələr hazırlayıb: [Aktyor Ramil Qasımovun məlumatı] //Paritet.- 2007.- 12-13 iyul.- S. 11.

259.    Təranə. İstedadlı adamla işləmək he kəsə sərf etmir: [Rejissor Oruc İzzətoğlu] //Kaspi.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 22-23.

 

Gənc Tamaşaılar Teatrı

260.    Babayeva T. Glmsəyin cənablar və eksperiment etməkdən əkinməyin...: [Rusiyanın Serpuxov şə-hərində aılanYay Teatr Məktəbində keirilən məşğələlərdə teatrın aktyorları Yelena Şetinkina və Ramil Əzimovun iştirakı haqqında] //Xəzər.- 2007.- 7 iyul.- S. 18.

261.    *Dadaşov A. Mhm sosial sifariş yerinə yetirən tamaşa: Hseynbala Mirələmovun Yaddaş ağrısı pyesinin Gənc Tamaşaılar Teatrında qazandığı səhnə həyatı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2007.- 10 iyul.- S. 7.

262.    Kərimli S. Şəkidən başlanan yol: [Aktyor Ayşad Məmmədov ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 iyul.- S. 4.

263.    Səbinə .Hseyn Ərəblinski andı iən aktyorun teatr mhakimələri: [Xalq artisti Ağaxan Salmanlı ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 7-9 iyul.- S. 12.

264.    Zmrd. Gənc Tamaşaılar 79-cu mvsm başa vurdu: Sentyabr ayından teatrın yubiley mvsm başlanır //Səs.- 2007.- 20 iyul.- S. 24.

 

İrəvan Azərbaycan Dvlət Dram Teatrı

265.    *Hacıxanoğlu İ. İrəvan Teatrı mənim n birinci dərəcəlidir: [Xalq artisti Arif Quliyev ilə teatra gəlişi haqqında shbət] //Ekspress.- 2007.- 21-23 iyul.- iyul.- S. 16.

266.    İrəvan Teatrının yeni tamaşası: [Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrının səhnəsində Vsal Mehrəliyevin quruluşunda  Əlibala Hacızadənin Məhəbbət lmr pyesinin ilk tamaşası] //Respublika.- 2007.- 22 iyul.- S. 6; Palitra.- 2007.- 24 iyul.- S. 12.

 

Bakı Kamera Teatrı

267.    Babayeva T. zm hamıdan yaxşı hesab etmirəm: [Əməkdar artist İlqar Cahangirov ilə rolları haqqında shbət] //Xəzər.- 2007.- 21 iyul.- S. 18.

268.    Bakı Kamera Teatrı festivalda uğur qazanıb: [Ukraynanın Yevtoporiya şəhərində keirilən beynəlxalq klassik teatr festivalında Əməkdar artist İlqar Cahangirovun ən yaxşı kişi nominasiyası adına layiq grlməsi haqqında] //Səs.- 2007.- 12 iyul .-S. 12; Kino+.-2007.- 13 iyul.- S. 11; 525-ci qəzet.- 2007.- 10 iyul.- S. 7.

269.    *İlqar Cahangirov Şah Edip rolunun mahir ifaısı kimi mkafat alıb: [Krımda keirilən Bosfor atəşləri 9-cu beynəlxalq incəsənət festivalında] //Paritet.- 2007.- 17-18 iyul.- S. 13.

270.    Təranə. Biz daha byk festivallar məkanına can atırıq: [Aktyor Nofəl Vəliyevin Yevtoporiya şəhərində keirilən Antik əsərlərdən ibarət Beynəlxalq Teatr Festivalı haqqında shbəti] //Mvqe.- 2007.- 21-23 iyul.- S. 13.

 


 

BALET VƏ RƏQS

 

271.    Əfəndiyeva T. Azərbaycan rəqslərini dnyaya tanıtmaq istəyirik: [Təbəssm Uşaq Teatrının direktoru Əminə Musayevanın shbəti] //Ayna.- 2007.- 14 iyul.- S. 21.

272.    Quliyeva D. Fransız dili dərsi: Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində bu dilə nəm verirlər //Ekran Efir.- 2007.- 20 iyul.-   S. 11; 15.

273.    *Nşabə. Azəri qızlar zbəkistanda mədəniyyətimizi təbliğ edir: Rəqs ansamblının repertuarı Azər-baycan folkloru və etnoqrafiyasını tərənnm edən xalq rəqsləri ilə zəngindir: [zbəkistanda yaşayan həmyerlimiz, Kykəp Əliyeva haqqında] //Palitra.- 2007.- 10 iyul.- S. 13.

274.    *Rstəm Z. Mahnı və rəqs ansamblı Şasu festivalında: [Qazaxıstanın Astana şəhərində] //Ayna.- 2007.- 6 iyul.- S. 8.

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

275.    *В Южной Корее прошли Дни Культуры Азербайджана //Биржа плюс.- 2007.- 6 июля.- С. 20.

276.    Зульфугарлы Н. Азербайджан Германия: Горизонты сотрудничества: За сегодняшние мир и дружбу наши народы заплатили большую цену //Каспий.- 2007.- 31 июля.- С. 7.

277.    Сабина. День поэзии: [Министерство Культуры и Туризма совместно с Союзом Писателей Азербайджана приступило к реализации большого поэтического проекта] //Зеркало.- 2007.- 19 июля.- С. 8.

 

Сабантуй татарский народный праздник

 

278.    В республике отметили татарский народный праздник - Сабантуй //Ежедневные новости.- 2007.- 20 июля.- С. 15.; Бакинский рабочий.- 2007.- 17 июля. С. 3.

279.    *Мамедова И. Сабантуй связующая нить между прошлым и будущим: В минувшее воскресенье в Баку состоялся национальный театральный татарский праздник //Каспий.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

280.    Сабантуй включен ЮНЕСКО в сокровищницу мировой культуры //Бакинский рабочий.- 2007.- 4 июля.- С. 4.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

281.    *Асадова И. Дина Престон: Мы очень рады, что оказались в вашей стране: В Азербайджане выступает известная группа из США //Эхо.- 2007.-       17 июля.- С. 8.

282.    *В Баку сняты кадры художественного фильма о лидере освободительного движения Казахстана Мустафе Шокае: [Режиссер С. Нарымбетов] //Эхо.- 2007.- 12 июля.- С. 8.

283.    *Мамедова И., Рзаханова Е. Правда о Мустафе Шокае: [О съемках фильма АО Казахфильма на бакинской киностудии] //Каспий.- 2007.- 6 июля.-    С. 8.

284.    *Мясникова А. Гости из Аризоны: Начались гастроли по Азербайджану кантри-группы Dina Preston //Зеркало.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

285.    *Османов Дж. Мы смогли справиться с задачей, поставленной перед нами: Так отзывается о своем азербайджанском турне музыкант из США, создатель группы Dina Preston Band Дина Престон //Эхо.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

286.    *Станкина П. Значение Азербайджана в мире растет с каждым днем: [Беседа с Чрезвычайным Полномочным Послом ФРГ П.Станкина, затрагивающая и вопросы культуры] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 июля.- С. 1-2.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

287.    *Абаскулиева Э. Вклад в развитие национальной культуры: [О презентации книги, посвященной президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 7 июля.- С. 1.

288.    В Фонде Гейдара Алиева состоялась презентация первого номера журнала Мугам и изданий, выпущенных в рамках проекта Мугам- Антология: Выступление президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда Друзей Азербайджанской Культуры Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2007.- 4 июля.-    С. 2.

289.    Ниязоглу Р. Только вперед!: [О презентации первого номера журнала Мугам] //Каспий.- 2007.- 4 июля.- С. 1- 2.

290.    Презентация книги Покровительница нашей культуры и шедевров культуры: [В Государственной Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2007.-      7 июля.- С. 3.

291.    *Рзаханова Е. Защитник нашей культуры и культурных ценностей: [О презентации книги, посвященной президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Государственной Филармонии] //Каспий.- 2007.- 7 июля.- С. 1.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

292.    Бюльбюль. Книга коммерческий товар, или разговор с издателем о книге как об объекте предпринимательской деятельности //Зеркало.- 2007.-          31 июля.- C. 8.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

293.    Багирова Т. Наш фольклор в Интернете: [О создании сайта Атлас традиционной музыки Азербайджана] //Азербайджанские известия.- 2007.- 11 июля.- С. 3.

294.    Открылся сайт Аздрамы //Ежедневные новости.- 2007.- 20 июля.- С. 15.

295.    Рзаханова Е. Атлас азербайджанской традиционной музыки: [О создании веб-сайта, посвященного этномузыкальной культуре] //Каспий.- 2007.-            10 июля.- С. 8.

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

296.    *Алиева Б. Культурные острова Баку: [О состоянии парков культуры и отдыха города] //Зеркало.- 2007.- 5 июля.- С. 8.

297.    Ахмедова З. Море приблизят к горожанам: В ближайшем будущем территория Приморского парка увеличится в 5 раз //Неделя.- 2007.- 20 июля.- С. 1.

298.    Гусейнов Э. В здоровом теле здоровый дух: В Национальном Парке прошло красочное спортивно-художественное шоу //Азербайджанские известия.- 2007.- 27 июля.- С. 4.

 

КЛУБЫ ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

299.     Ализаде Д. Азербайджанские скауты едут в Великобританию //Эхо.- 2007.- 11 июля.- С. 5.

300.    *Мамедова И. Движение скаутов - вперед!: [О поездке творческого коллектива Детской Филармонии в Великобританию] //Каспий.- 2007.- 7 июля.- С. 8.

301.    Рубаи А. Сегодня публика не нуждается в ширпотребе: Каспий побеседовал с директором Зеленого Театра Говхар Гасанзаде //Каспий.- 2007.-             31 июля.- С. 8.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

302.    Каракмазли Д. Политика не должна заслонять музыку: [Беседа с директором Дома-Музея У.Гаджибекова С.Фараджевым] //Каспий.- 2007.-           11 июля.- С. 4.

303.    Рубаи А. Дизайн и интерьер музеев предмет дискуссий: Завершился конкурс молодых архитекторов //Каспий.- 2007.- 21 июля.- С. 16.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

304.    *Алиева Б. Торжество инстинктов, или о царящем в мире вандализме: [О потерянных памятниках азербайджанской культуры] //Зеркало.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

305.    *Вслед за Гобустаном: В Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО войдут и другие культурные памятники: [Беседа с министром Культуры и Туризма А.Гараевым] //Каспий.- 2007.- 5 июля.- С. 8.

306.    Гусейнов Э. Летопись в ажуре: Историю Баку можно изучать и по удивительно красивым и неповторимым балконам его зданий //Азербайджанские Известия.- 2007.- 31 июля.- С. 4.

307.    Древний Ичери шехер ждет второго рождения //Комсомольская Правда-Баку.- 2007.- 3 июля.-    С. 5.

308.    Закиев Ф. Кто сегодня населяет древний Гобустан? //Каспий.- 2007.- 21 июля.- С. 14.

309.   *Международный десант: Миссия ЮНЕСКО может посетить Нагорный Карабах: [О заявлении министра Культуры и Туризма А.Гараева по поводу мониторинга памятников на оккупированных территориях] //Зеркало.- 2007.- 6 июля.- С. 8.

310.    Рубаи А. Гала дивар выдержала натиск столетия: Начались реставрационные работы крепостных стен //Каспий.- 2007.- 25 июля.- С. 8.

311.    Рубаи А. Начались раскопки средневекового Шамкира: По свидетельству археологов он напоминает Ичери шехер //Каспий.- 2007.- 28 июля.- С. 16.

312.    Сабина. 200 незаконных строений в Ичери шехер: [Проведено мероприятие на тему Охрана Ичери шехер и других исторических памятников Азербайджана] //Зеркало.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

313.    Эюбова А. Мировой статус Гобустана: [О включении заповедника в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО] //Баку.- 2007.- 13- 19 июля.- С. 2.

 

ТУРИЗМ

 

314.    *Алиева С., Вердиева Э. К туризму через образование: [О подписании соглашения между Министерством Культуры и Туризма и Австрийским Институтом Практических Наук города Кремс] //Зеркало.- 2007.- 5 июля.- С. 7.

315.    *Бюльбюль. Легенда двух морей: [О поездке замминистра Культуры и Туризма А.Велиева на заседание ОЧЭС в Грецию] //Зеркало.- 2007.- 6 июля.-   С. 8.

316.    *Наджафов А. Международный статус дипломов АИТ: Азербайджан и Австрия договорились сотрудничать в области подготовки кадров для туристической отрасли //Азербайджанские Известия.- 2007.-            5 июля.- С. 2; Эхо.- 2007.- 5 июля.- С. 1.

317.     *Тофикоглу Р. Доходы в туристической сфере значительно возросли: [Беседа с пресс-секретарем Министерства Культуры и Туризма З.Алиевой] //Эхо.- 2007.- 12 июля.- С. 1- 2.

318.    *Халилов Д. В 2008 году исполнится 100 лет азербайджанскому туризму: [Об открытии первого турпредприятия Кавказского Горно-Туристического Клуба в 1908 году] //Эхо.- 2007.- 7 июля.- С. 2.

 


 

ИСКУССТВО

 

319.    Рубаи А. Искусство великого шелкового пути: В Филармонии пройдет художественная выставка //Каспий.- 2007.- 31 июля.- С. 7.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

320. *Баннаева Н. Маски, мосты и красавицы: [О вернисаже художника М.Соколовой-Керимовой в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 июля.- С. 4.

321.    *Бюльбюль. Дело государственной важности, или хроника работы азербайджанского павильона в Венеции во время Биеннале современного искусства //Зеркало.- 2007.- 21 июля.- С. 26

322.    Венецианский карнавал от Маргариты Керимовой-Соколовой: [О выставке работ художника М.Керимовой-Соколовой в Музейном Центре] //Зеркало.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

323.    В Германии открылась выставка наших художников //Каспий.- 2007.- 25 июля.- С. 8.

324.    *Гусейнов Э. Пейзажи и портреты: [О персональной выставке живописца и графика Э.Расулова в Салоне имени В.Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 июля.- С. 4.

325.    Гусейнов Э. Постигая мистику дерева: В центре столицы открылась новая необычная арт-галерея: [Создатель арт-галереи художник Тарлан Рагимов] //Известия Азербайджана.- 2007.- 20 июля.- С. 8.; Каспий.- 2007.- 17 июля.- С. 5.

326.    Кастрюлин С. Мастерство вдохновения: Бакинский художник подарил портрет Клинтону //Зеркало -2007.- 26 июля.- С. 8.

327.   *Маргарита Керимова-Терехова, художница: Нас, азербайджанцев, сейчас в Германии много, и есть возможность правильно расставить многие акценты не только в поэзии: [Выставка картин Керимовой-Соколовой в Музейном центре Баку] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 18 июля.- С. 3.

328.    Норвежская выставка художника Юсифа Мирзы //Зеркало.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

329.    *Нурлана. Человек натюрморт и его запретные плоды: Диалог на фоне Каспийской бухты с художником Вугаром Мурадовым //Зеркало.- 2007.-          17 июля.- С. 8.

330.    Османов Дж. Жаркая пора Союза Художников Азербайджана: Председатель организации Фархад Халилов рассказал о своих планах //Эхо.- 2007.-            31 июля.- С. 8.

331.    Открылся салон работ художника Тарлана Рагимова //Ежедневные новости.- 2007.- 20 июля.- С. 15.

332.    *Рубаи А. Шёлковый путь Айгюн Керимовой: Юной художнице пророчат громкую славу //Каспий.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

333.    Шариф А. Семейный вернисаж Октая Садыхзаде: Творческие династии Азербайджана XX века: //Зеркало.- 2007.- 28 июля.- С. 11.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

334.    *Баннаева Н. Венецианская маска на кАРабахском килиме: [Творческий портрет керамистки Н.Султан] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 6 июля.- С. 4.

 


 

ГРАФИКА

 

335.    Гусейнов Э. Человек эпохи: [О выставке памяти художника И.Ахундова в Музейном Центре] //Азербайджанские известия.- 2007.- 11 июля.- С. 3.

336.    Рубаи А. Столетие художника отметили выставкой: [Исмаил Ахундов] //Каспий.- 2007.-             11 июля.- С. 8.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

337.    Аббасов М. Юбилейная выставка мастера: [Художника - фотографа К.Бабаева в Музее Искусств] //Бакинский рабочий.- 2007.- 5 июля.- С. 4.

338.    *Багирова Т. 80 композиций - по числу лет: Юбилей старейшего фотохудожника Кямала Бабаева отметили выставкой: [В Государственном Музее Искусств] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 июля.-    С. 3.

339.    Баннаева Н. Двое с Арбата: Есть неявная, но интересная схожесть диагонального движения скалки и смычка: [Фотографии с улиц Баку] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 19 июля.-  С. 4.

340.    Баннаева Н. Красота гор и лесов: [Серия фотохудожника А.Абдуллаева, посвященная Шеки] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 13 июля.- С. 4.

341.    *Баннаева Н. Прогулка по Манхеттену: Посольство США организовало в галерее Гыз галасы фотовыставку, посвященную Нью-Йорку //Азербайджанские Известия.- 2007.- 24 июля.- С. 4.

342.    Рзаханова Е. Нью-Йоркский вернисаж: В Баку открылась фотовыставка достопримечательностей города небоскреба //Каспий.- 2007.- 20 июля.- С. 8.; Зеркало.- 2007.- 20 июля.- С. 8.

343.    Рубаи А. Место встречи Стамбул: Состоялся форум фотографов стран участниц ТЮРКСОЙ //Каспий.- 2007.- 27 июля.- С. 8

344.    Рубаи А. В Стамбул - на форум фотографов: Нашу страну представит Асим Талыбов //Каспий.- 2007.- 5 июля.- С. 8; Эхо.- 31 июля.- 2007.- С. 8.

345.    Хохлова Л. Фарид Хайрулин, фотоЖурналист: Мне по жизни интересно всё //Азербайджанские Известия.- 2007.- 25 июля.- С. 3.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

346.    *Асадова И. Фахрия Халафова получила диплом от Rotary club of Baku International //Эхо.- 2007.- 10 июля.- С. 8; Биржа плюс.- 2007.- 13 июля.-    С. 19.

347.    Гейбатов А. Розовая линия Princess Arina: Детские пляжные коллекции вполне способны вызвать зависть взрослых //Азербайджанские Известия 2007.- 28 июля.- С. 3.

348.    Фариза Гарашева, модельер: Нынешнее концептуальное безумство продолжение тенденций прошлых лет //Азербайджанские Известия.- 2007.-       28 июля.- С. 3.

349.    *Халафова Ф. Логотип играет важную роль в моде: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, модельером Ф.Халафовой] //Эхо.- 2007.- 3 июля.- С. 8.

 

СКУЛЬПТУРА

 

350.    *Баннаева Н. Полифония монументов: [Творческий портрет скульптора Ш.Шарифова] //Известия.- 2007.- 6 июля.- С. 8.

351.    *Шариф А. А годы уходят лучшие годы, которыми стоит гордиться!: [О скульпторе Токае Мамедове] //Зеркало.- 2007.- 14 июля.- С.- 41; Зеркало.- 2007.- 20 июля.- С. 8.

352.    *Шейхов Ю. Юбилейный дуэт: [Творческий портрет Народного художника, скульптора Т.Мамедова] //Эхо.- 2007.- 12 июля.- С. 8.

 

КИНО

 

353.    *Азербайджанец Ибрагимбеков снял фильм о казахах и покушался на Александра Невского //Эхо.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

354.    Асад И. Памятники Мискинли: [Завершились съёмки фильма] //Эхо.- 2007.- 2007.- 20 июля.- С. 8.

355.    Дардыкина И. Наше кино лежит на Баку: Азербайджанец Ибрагимбеков снял фильм о казахах и покушился на Александра Невского //Московский Комсомолец.- 2007.- 23 июля.- С. 11.

356.    *Каракмазли Д. Письма с родины: [Беседа с кинорежиссером З.Магеррамовым] //Эхо.- 2007.-           5 июля.- С. 8.

357. *Кязимова Н. Есть время поэтов и певцов, а есть время солдат: Состоялась презентация патриотического фильма по сценарию Натика Расулзаде Мы вернемся //Зеркало.- 2007.- 21 июля.- С. 24.

358. *Кязимова Н. Наш выход на мусульманский фестиваль Золотой Минбар: [Об одноименном фильме режиссера- документалиста Н.Алиева] //Зеркало.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

359.    *Кязимова Н. То ли Листопад, то ли снег, то ли будет, то ли нет: Фильм Рай обреченных претендует на участие на международных кинофестивалях //Зеркало.- 2007.- 20 июля.- С. 8.

360.    Мамедова И. Известная актриса и выдающийся ученый: Общественность страны вспоминает Иззет Оруджеву //Каспий.- 2007.- 31 июля.- С. 8.; Зеркало.- 2007.- 31 июля.- С. 8.

361.    Мамедова И. Национальный дракон: [О съемках одноименного мультфильма режиссера Ш.Закизаде на студии Мозалан] //Каспий.- 2007.- 12 июля.-   С. 8.

362.    Мамедова И. Судьба Человек из хора: Писатель-драматург Натик Расулзаде завершил свой очередной киносценарий //Каспий.- 2007.- 26 июля.-      С. 8.

363.    Мамедова Г. Фильмфонд отыскал Немого Хейри Амирзаде: Ведомство обнаружило архивные материалы об известном актере //Неделя.- 2007.-           27 июля.- С. 28.

364.    Наина. Нариманфильм приглашает в Гобустан: Фильм снятый на базе киностудии, планируется продемонстрировать на фестивале в Санкт-Петербурге //Зеркало.- 2007.- 27 июля.- С. 8.

365.    *Нурлана. В Германии жеребенка карабахской породы назвали Агдам: Известные и неизвестные факты о легендарных скакунах в документальном фильме Центра Кавказской Прессы //Зеркало.- 2007.-     19 июля.- С. 8.

366.    *Нурлана. Звезды Шакена зажгутся для Азербайджана: [О своих фестивальных фильмах рассказывает режиссер Ю.Гулиев] //Зеркало.- 2007.- 4 июля.- С. 8.

367.    *Нурлана. Прощай, южный городВстретимся в Евразии: [Об одноименном фильме режиссера О.Сафаралиева] //Зеркало.- 2007.- 7 июля.- С. 24.

368.    Рзаханова Е., Мамедова И. Хранилище исторической и человеческой памяти: Джамиль Гулиев о строительстве Госфильмфонда, новых архивных лентах и детском кинофестивале //Каспий.- 2007.- 14 июля.-    С. 8.

369.    *Рубаи Р. Аниматоры стремятся на мировой рынок: [Беседа с директором студии АЗАНфильм Э.Ахундовым] //Каспий.- 2007.- 3 июля.- С. 8.

370.    *Рубаи А. Золотой Минбар пройдет без нас: [Беседа с начальником отдела Кинематографии Министерства Культуры и Туризма Д.Фараджевым] //Каспий.- 2007.- 6 июля.- С. 8.

371.    Сотрудники НАНА вспомнили о Цензуре: [Состоялась презентация фильма Цензура] //Неделя.- 2007.- 20 июля.- С. 8.; Зеркало.- 2007.- 20 июля.- С. 8.

372.    Тагизаде Ш. Фильм о Сиявуше Аслане: [Режиссер - А.Кязимов] //Баку.- 2007.- 13-19 июля.- С. 4.

 

Расим Оджагов годовщина смерти

 

373.    Год без всеми любимого шекинца //Неделя.- 2007.- 13 июля.- С. 27.

374.    Исмайлова Н. Не закрывайте вашу дверь: [Воспоминания о кинорежиссере Р.Оджагове] //Зеркало.- 2007.- 11 июля.- С. 3.

375.    Мамедова И. Мастер Памяти Расима Оджагова посвящается //Каспий.- 2007.- 11 июля.- С. 1; 8.

376.    11 июля - годовщина смерти кинорежиссера Расима Оджагова //Новое время.- 2007.- 12 июля.-     С. 6.

 

МУЗЫКА

 

377.    *Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об увековечении памяти Эмина Сабитоглу //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 июля.- С. 1.

__________

 

378.    *Артист мира: Фирангиз Ализаде удостоена почетного звания ЮНЕСКО //Каспий.- 2007.-           12 июля.- С. 8.

379.    *Асадова И. Франгиз Ализаде в Портретах выдающихся музыкантов мира: В Германии вышла книга о прославленном азербайджанском композиторе Мстиславе Ростроповиче //Эхо.- 2007.- 14 июля.- С. 10.

380.    Ахмедов Р. Вдохновленный голосом виолончели: [Творческий портрет Заслуженного деятеля искусств, пианиста А.Алиева] //Эхо.- 2007.- 11 июля.- С. 8.

381.    *Бабаев Р. Из когорты прославленных исполнителей: [Творческий портрет народного артиста, тариста А.Гулиева в преддверии его 90- летнего юбилея] //Бакинский рабочий.- 2007.- 10 июля.- С. 4.

382.    *Бюльбюль. Баку. Рагоза. Конкурс на победу: [Беседа со скрипачем Д.Тагизаде, который победил на Международном Конкурсе музыкантов в Сицилии] //Зеркало.- 2007.- 12 июля.- С. 8.

383.    *Бюльбюль. Пусть скажет за меня гитара: О своей деятельности в музыкальном океане нам поведал педагог класса гитары Эльмар Султанов //Зеркало.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

384.    Велизаде М. Мугам культурное наследие Востока: У разных народов он имеет свои специифические ладовые особенности //Каспий.- 2007.- 27 июля.-      С. 7.

385.    Гулиев Ф. Конкурс мугаматистов: [О смотре юных исполнителей мугама в Гяндже] //Каспий.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

386.    Гусейнзаде Э. Маленькую шумиху вокруг себя в Москве создать удалось, - считает Эльчин Азиизов //Эхо.- 2007.- 14 июля.- С. 14.

387.    *Дадашева Н. VIII съезд Союза Композиторов Азербайджана: итоги и перспективы //Биржа плюс.- 2007.- 6 июля.- С. 19.

388.    *Каракмазли Д. Воздвигнуть памятник нерукотворный: [Беседа с композитором и органистом А.Мирзоевым] //Каспий.- 2007.- 4 июля.- С. 8.

389.    Мамедова Г. Минкультура готовит опасное оружие: [О двухгодичном проекте азербайджанских и французских музыкантов] //Неделя.- 2007.-          6 июля.- С. 27.

390.    Мамедова И. Его музыка бессмертна: Емину Сабитоглу этой осенью исполнилось бы 70 лет //Каспий.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

391.    Мамедова И. Он сближает мугам с фламенко: Юбилей ханенде отметят на государственном уровне: [Исполняется 50 лет Алиму Гасымову] //Каспий.- 2007.- 24 июля.- С. 8.

392.    Мамедова И. Победа в Рагузе: Скрипач Джавад Тагизаде принял участие в конкурсе музыкантов в Италии //Каспий.- 2007.- 13 июля.- С. 8.

393.    Мамедова И. Под музыку прибоя: [Об участии композитора Ф.Аллахверди на II Международном Фестивале Современной Музыки в Одессе] //Каспий.- 2007.- 13 июля.- С. 8.

394.    *Османов Дж. Сиявуш Керими: Культура и демократия несовместимы: В интервью Эхо ректор Национальной Консерватории заявил, что мечтает об экспорте азербайджанской музыки //Эхо.- 2007.-       18 июля.- С. 8.

395.    Рубаи А. Грузинская Консерватория отметит юбилей: На торжествах выступит с концертом Фархад Бадалбейли //Каспий.- 2007.- 28 июля.- С. 16.

396.    Рубаи А. Последнее из культурных преступлений армян?: На сей раз наши горе-соседи присвоили произведения Фикрета Амирова //Каспий.- 2007.-      27 июля.- С. 8.

397.    *Рзаханова Е. Великий маэстро: [Воспоминания о дирижере Ниязи] //Каспий.- 2007.- 12 июля.-     С. 8.

398.    *Рубаи А. Velia Festival- Klassik Ariano: [Беседа с директором Симфонического Оркестра имени У.Гаджибекова Ш.Самедовым] //Каспий.- 2007.-              7 июля.- С. 8.

399.    *Рубаи А. Мугам роднит Азербайджан и Иран: Между Национальной Консерваторией и Тегеранским Университетом подписан меморандум о сотрудничестве //Каспий.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

400.    Японский посол без ума от юных бюльбюлевцев: В Филармонии состоялся отчетный концерт маленьких музыкантов: [Школы имени Бюль-Бюля] //Неделя.- 2007.- 6 июля.- С. 27.

 

III Бакинский Фестиваль Бардовской песни

 

401.    Адильоглу О. Наш Грушинский - в Габале //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 июля.- С. 4.

402.    *Адильоглу О. III Бакинский фестиваль бардовской песни: как это было: Репортаж о завершившемся в Габале крупном музыкальном событии //Эхо.- 2007.- 14 июля.- С. 10.

403.    Жемчужникова Т. Барды в Дуйме //Эхо.- 2007.- 11 июля.- С. 8.

404.    Жемчужникова Т. Грань между бардом и актером: [Беседа с бардом и актером ТЮЗа Р.Азимовым] //Эхо.- 2007.- 13 июля.- С. 8.

405.    Кастрюлин С. Праздник авторской песни //Зеркало.- 2007.- 11 июля.- С. 8.

406.    *Османов Д. Долгожданный фестиваль авторской песни состоится: [Беседа с президентом Клуба Авторской Песни Д.Имамвердиевым] //Эхо.- 2007.-        6 июля.- С. 8.

 

ЭСТРАДА

 

407.    Асадова И. Поющая пресса: На музыкальном ринге встретятся журналисты и звезды эстрады //Эхо.- 2007.- 26 июля.- С. 8.

408.    *Асадова И. Sun Stroke завершился: Бакинский фестиваль электронной музыки вошёл в конвент мировых денс-событий //Эхо.- 24 июля.- 2007.- С. 8.

409.    *Асадова И. Салман Гамбаров о Монтре, Чикаго и Варшаве: Известный джазовый музыкант рассказал о своих выступлениях в этих городах //Эхо.- 2007.- 25 июля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 25 июля.- С. 8.

410.    Баннаева Н. Покорение импровизацией: Высший класс продемонстрировал талантливый азербайджанский пианист на джаз-фестивале в Монтре //Бакинский рабочий.- 2007.- 21 июля.- С. 1.

411.    *Ирадова А. Абульфас Гараев возвращается из Швейцарии: [С джазового фестиваля] //Эхо.- 2007.- 19 июля.- С. 8.

412.    Ирадова А. Конкурс Azeri Star-2007 завершился //Эхо.- 2007.- 19 июля.- С. 8.

413.    Каракмазли Д. Шаин Новрасли: В Монтре я играл композиции, которые сочинил сам //Эхо.- 2007.- 26 июля.- С. 8.

414.    Сабина. Фаик Суджаддинов отныне главный режиссер Зеленого Театра //Зеркало.- 2007.-           31 июля.- С. 8.

415.    *Османов Дж. Sun Stroke продолжает зажигать: [Фестиваль электронной музыки в Баку] //Эхо.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

416.    Рубаи А. Джаз из Баку перекочевал в Монтре: [Беседа с джазменом Ш.Новрасли о предстоящей поездке в Швейцарию] //Каспий.- 2007.- 13 июля.- С. 8.

417.    Рубаи А. С победой из Монтре: Шаин Новрасли занял второе место на фестивале в Швейцарии: [В Монтре прошёл джаз - фестиваль] //Каспий.- 2007.-       20 июля.- С. 8.; Зеркало.- 2007.- 20 июля.- С. 8.; Неделя.- 2007.- 20 июня.- С. 27.

418.    *Тамерлан. Юбилей музыканта: [Творческий портрет саксофониста А.Джахангирова] //Зеркало.- 2007.- 7 июля.- С. 23.

 

ТЕАТР

 

419.    *Асадов В. К театру нужно относится серьезней: [Беседа с режиссером ТЮЗа В.Асадовым] //Эхо.- 2007.- 7 июля.- С. 11.

420.    *Асадова И., Жемчужникова Т. Вирусом любви закрыла Русская драма очередной сезон //Эхо.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

421.    Бабаев А. На гастроли в Турции: [Лянкяранский Государственный Драматический Театр им. Надирбека Везирова принял участие на 24-м Международном театральном фестивале в турецком городе Данизли] //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 июля.- С. 4.

422.    Бюльбюль. Театральные традиции потеряли свою актуальность: Актриса Э.Шабанова не ропщет на свою судьбу, но долгие годы отрыва от искусства наложили отпечаток на её жизнь //Зеркало.- 2007.-         18 июля.- С. 8.

423.    Бюльбюль. Театральная мозаика, или небольшой обзор наиболее ярких событий минувшего сезона //Зеркало.- 2007.- 28 июля.- С. 25.

424.    Гасан гызы Н. Поехали в Серпухов актёры себя показать, у других поучиться: [С 1 по 24 июня 2007 г. В Серпухове действовала Международная летняя театральная школа для артистов русских театров стран СНГ и Балтии] //Вышка.- 2007.- 13 июля.- С. 12.

425.    Гусейнов Э. День оставшейся жизни: [О спектакле режиссера И.Султан в Бакинском Детском Театре] //Известия.- 2007.- 13 июля.- С. 7; Биржа плюс.- 2007.- 13 июля.- С. 2.

426.    *Джамильзаде Л. Немного сказки в будний день: [Творческий портрет главного режиссера Театра Пантомимы Ханызаде Б.] //Биржа плюс.- 2007.- 6 июля.- С. 19.

427.    Жилин Г., Гусейнов А. Мы служим театру: [Беседа с главным режиссером РДТ А.Шаровским] //Баку.- 2007.- 13- 19 июля.- С. 3.

428.    Ирада И. Рейтинг Вируса любви растет с каждым днем: [О премьере одноименного спектакля режиссера А.Шаровского в Русском Драматическом Театре] //Эхо.- 2007.- 3 июля.- С. 8.

429.    *Кастрюлин С. Из Москвы в Габалу: Артисты Бакинского ТЮЗа поставили свои подписи под коллективным письмом президенту России //Зеркало.- 2007.- 17 июля.- С. 8.

430.    Магеррамов М. С мечтой легче переносить реальность: [Интернет-форум с Народным артистом М.Магеррамовым] //Эхо.- 2007.- 7 июля.- С. 23.

431.    *Мамедова Г. Афаг Беширгызы: Следующий год будет не менее интересным: [Интервью с Народной артисткой Азербайджана] //Неделя.- 2007.-        20 июля.- С.-27.

432.    *Мамедова И. Завершается еще один сезон: [О столичных театрах] //Каспий.- 2007.- 5 июля.- С. 8.

433.     *Мамедова И. Покорение Боспорских агонов: [Об участии Камерного Театра на IX Международном Фестивале Античного Искусства в Крыму] //Каспий.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

434.    Микеладзе Г. Боспорские агоны: [Об участии Камерного Театра на Международном фестивале античного искусства в Крыму] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 июля.- С. 3.

435. *Надирова. Театральная династия продолжается: Кязимовские вот уже 100 лет служат искусству Азербайджана //Азербайджанские Известия.- 2007.-      25 июля.- С. 3.

436.    *Нури Я. Актерами и идиотами рождаются: [Беседа с Народным артистом Я.Нури] //Неделя.- 2007.- 6 июля.- С. 8, 25.

437.    *Османов Д. Мы очутились в мире одержимых театром людей: [О посещении актерами ТЮЗа Щетинкиной Е. и Азимовым Р. мастер-класса в Серпухове] //Эхо.- 2007.- 4 июля.- С. 8.

438.    Панахова А. Звезды рвутся в кино, чтобы достичь популярности: [Беседа с Народной артисткой А.Панаховой] //Комсомольская Правда-Баку.- 2007.-    10 июля.- С. 17.

439.    Пьесы о милосердии и терпимости: Бакинские школьники выступают в Москве //Каспий.- 2007.- 27 июля.- С. 8.

440.    *Рафик Г. Мать семерых узниц: [О премьере одноименного спектакля режиссера О.Иззетоглу в Театре Музыкальной Комедии]//Бакинский Рабочий.- 2007.- 5 июля.- С. 4.

441.     Рафик Г. Мужчина и женщина: [Об одноименной постановке режиссера Г.Атакишиева в Театре Молодежи] //Бакинский рабочий.- 2007.-            12 июля.- С. 4.

442.    Рафик Г. Театр моя жизнь: [Интервью с актером Театра Молодежи Натиком Фарзалиевым] //Бакинский рабочий.- 2007.- 27 июля.- С. 4.

443.    Рафик Г. Сезон позади: [О завершении театрального сезона в театрах республики] //Бакинский рабочий.- 2007.- 21 июля.- С. 4.

444.    Рзаханова Е. Каникулы не для всех: Коллектив Иреванского Театра в отличие от коллег по цеху продолжает работать и летом //Каспий.- 2007.-        18 июля.- С. 8.

445.    Щетинкина Е., Азимов Р. Похоже, мы оставили хорошее впечатление о себе: [Беседа с актерами ТЮЗа Щетинкиной Е. и Азимовым Р. о поездке в Серпухов] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 июля.-     С. 3.

 

 

Театр Оперы и Балета

 

446.    Насибова Н. Лейла Ибрагимова: Эту роль я играла бы снова и снова: [Об актрисе Театра Оперы и Балета Лейле Ибрагимовой] //Биржа плюс.- 2007.-         27 июля.- С.19.

447.    Театр Оперы и Балета принимает участие в мюнхенском фестивале //Неделя.- 2007.- 27 июля.- С. 28.

448.    *Мамедова И. Грустный вальс сезона: [О творческих планах Театра Оперы и Балета] //Каспий.- 2007.- 10 июля.- С. 8.

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. Azərbaycan məllimi

 6. 525-ci qəzet

 7. Bizim yol

 8. Ekran Efir

 9. Ekspress

 10. Ədalət

 11. Ədəbiyyat qəzeti

 12. Həftə ii

 13. Xalq cəbhəsi

 14. Xalq qəzeti

 15. Xəzər

 16. İki sahil

 17. Kaspi

 18. Kino+

 19. Kredo

 20. Mədəniyyət

 21. Mvqe

 22. Palitra

 23. Paritet

 24. Respublika

 25. Reytinq

 26. Səs

 27. Şərq

 28. Təzadlar

 29. nqtə

 30. Vətəndaş həmrəyliyi

 31. Yeni Azərbaycan

 32. Yeni Msavat

 33. Zaman

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Зеркало

 6. Известия

 7. Каспий

 8. Комсомольская Правда-Баку

 9. Неделя

 10. Новое время

 11. Эхо

 

 

  


 

Mndəricat

 

 

I.Mədəniyyət.......................................................................4

Tatar xalqının milli bayramı Sabantuy.....................................5

Mədəni Əlaqələr....................................................................5

Heydər Əliyev Fondu.............................................................6

Kitabxana işi..........................................................................7

İnformasiya və reklam işi .......................................................7

Muzey işi.......8

Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması  ..........................8

Turizm.................................................................................11

Rəngkarlıq...........................................................................13

Dekorativ tətbiqi incəsənət...................................................14

Qrafika................................................................................15

İsmayıl Axundov 100........................................................15

Bədii fotoqrafiya..................................................................15

Heykəltəraşlıq......................................................................15

Moda və dizayn...................................................................16

Kino....................................................................................16

Musiqi.................................................................................20

Estrada və sirk.....................................................................27

Xalq yaradıcılığı...................................................................28

Teatr...................................................................................29

Akademik Milli Dram Teatrı................................................31

Milli Opera və Balet Teatrı..................................................32

Musiqili Komediya Teatrı....................................................32

Gənc Tamaşaılar Teatrı.....................................................33

İrəvan Azərbaycan Dvlət Dram Teatrı...............................34

Bakı Kamera Teatrı............................................................34

Balet və rəqs......................................................................35

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı................................. ...57

 

 

 

 

  Содержание

 

I.Культура...36

Сабантуй татарский народный праздник...36

Культурные взаимосвязи....36

Фонд Гейдара Алиева.....37

Библиотечное дело..........38

Информационное дело и реклама..38

Парки культуры и отдыха................................................39

Клубы, дворцы и дома культуры.39

Музейное дело.......39

Охрана памятников истории и культуры........40

Туризм....41

Искусство...42

Изобразительное искусство..42

Декоративно-прикладное искусство.......43

Графика......44

Художественная фотография....44

Мода и дизайн.......45

Скульптура.45

Кино...46

Расим Оджагов годовщина смерти..48

Музыка.......48

III БАкинский Фестиваль Бардовской песни.................51

Эстрада...................................................................52

Театр...................................................................................53

Театр Оперы и Балета...56

Список использованных газет......59

 

 

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nəşriyyat redaktoru:                                     T.Ağamirova

 

Korrektorlar:                                                S.Əhmədova

                                                                    S.Əliskəndərova

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset sulu ilə

ap olunmuşdur.

apa imzalanmışdır: 06.08.07

Sifariş: 18

Tirajı 50 nsxə