AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - fevral

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

BAKI   2007


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Fevral - 2007


 

 

 

 

 

 

  


 

BAKI   2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar:                     D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

A.Məmmədova

E.Həsənova

 

Redaktor:                                            G.Səfərəliyeva

 

Buraxılışa məsul:                                K.Tahirov

 

Kompüter tərtibatı

və dizayn:                                            A.Abdullayeva

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral – 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 86 s.

 

 

 

 

                    © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

ÖN SÖZ 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitin buraxılışında daha bir yenilik edilmişdir. Yəni, qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkün olacaqdır.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi

 

 

  


 

MƏDƏNİYYƏT

 

1.Bizim Şərqiyyə xanım: [Mədəniyyət və Turizm Na­zir­li­yinin qocaman işçisi Şərqiyyə xanımın 70 yaşı mü­na­si­bə­tilə iş yol­daşlarının ürək sözləri] //Mədəniyyət.- 2007.- 9 fev­ral.- S. 6.

2. Cərullaqızı N. Ziyalılar: Onlar milli sərvətdir //Mə­­dəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 3.

3.*“Ermənistanın daxili işlərinə təsir edə bilmirik”: Əbül­­fəs Qarayev: “İdeoloji müharibə hələ davam edəcək” //Azad Azərbaycan.- 2007.- 4 fevral.- S. 4.

4.Əbülfəs Qarayev Misirdədir: Nazir “1001 gecə” ba­­le­t­i­nin premyerasında iştirak edib //Şərq.- 2007.- 24 fev­ral.-       S. 14.

5.*Ələkbərzadə Ç. Sumqayıtın mədəniyyət müəs­sisə­lə­ri bərbad vəziyyətdədir //Ədalət.- 2007.- 2 fevral.- S. 4.

6.*Əliyeva E. Mədəniyyət mənəviyyatın açarıdır: [Gən­cə Şəhər Mərkəzi Kitab­xa­­nasında mədəniyyət ocaqlar­ı­nın kol­lek­tiv­lərinin top­lan­tı­sı] //Azərbaycan.- 2007.- 1 fev­ral.- S. 4.

7.Əliyeva M. 40 yaşlı jurnal: [“Mədəni-maarif işi”] //Mə­dəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 7.

8.*Əlizadə Ş. Azərbaycan Almaniya ilə münasibət­lə­­­­­rə çox böyük əhəmiyyət verir: Prezident İlham Əliyevin Ber­­linə sə­fərinin nəticələri göstərir ki, ölkəmizin əmək­daş­lığı qarşılıqlı maraq prinsiplərinə əsaslanır //Respublika.- 2007.- 23 fevral.- S. 4.

9.Fərəcov S. Mədəniyyətimizin vurğunu: [“Milli mə­də­­niyyətimizin Təbliği Mərkəzi”nin sədri Arif Mədətovla söh­bət] //Mədəniyyət.- 2007.- 9 fevral.- S. 6.

10.  *Xəlilzadə F. Ənənələrə sadiqlik: [Ümummilli Li­de­­ri­­mizin mədəniyyət və incəsənət işçilərinə göstərdiyi diq­qə­ti Pre­zident İlham Əliyev davam etdirir] //Azər­bay­can.- 2007.-   6 fevral.- S. 6.

11.  Xəlilzadə F. Mədəniyyətə münasibət inkişafın gös­­tə­ri­­cisidir //Azərbaycan.- 2007.- 17 fevral.- S. 5.

12.  *İsveçrədə Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ olunacaq: [Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Və­­li­ye­vin İsveçrəyə səfəri haqqında] //Ekspress.- 2007.-  17-19 fev­ral.- S. 20; İki sahil.- 2007.- 17 fevral.- S. 8.

13.  Lalayeva Ə. Yaradıcı gəncliyin yeni ünvanı: Mə­də­­niy­­yət və Turizm Nazirliyi //Xalq cəb­­həsi.- 2007.- 1 fev­ral.- S. 11; Ədalət.- 2007.- 1 fevral.- S. 5.

14.  *Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İt­ti­fa­qı­nın Respublika Komitəsi gəncləri təbrik edib //Azərbaycan.- 2007.- 3 fevral.- S. 5.

15.  Məmmədov Ə. Mədəniyyətimizin böyük təəssüb­ke­şi: [Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 2-4.

16.  Nizamiqızı H. Ən qədim və müasir Misir: [Azərbaycandakı Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri J.Bağdadi ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 6.

17.  *Pənahov İ. İşə can yanğısı ilə yanaşanda: [Şəki şəhərinin klub, mədəniyyət evləri və kitab­xa­na­ları haqqında] //Res­pub­lika.- 2007.- 10 fevral.- S. 4.

18.  Rüstəmova H. Hesabat: Səbail rayonunda ilin ye­kun­ları müzakirə olundu //Mədəniyyət.- 2007.- 9 fevral.- S. 3.

19.  Sabutay. 10 illik mədəniyyət konsepsiyası hazır­la­nıb: “Mədəniyyət haqqında” və “Yaradıcı” təşkilatlar haq­qın­­da yeni qanunlar qəbul ediləcək //Paritet.- 2007.- 24-26 fev­­ral.- S. 11.

20.  *Sankt-Peterburqda Azərbaycan mədəniyyətilə bağı tədbir təşkil olunub //525-ci qəzet.- 2007.- 13 fev­ral.-  S. 7.

21.  *Strasburqda “Nizami Gəncəvi və dünya mədəniyyəti” mövzusunda tədbir keçirilmişdir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 2 fevral.- S. 1.

22.  Tofiq H. Abşeronun Mədəniyyət və Turizm şö­bə­si­nin işləri göz qabağındadır: [Abşeron rayon Mədəniy­yət və Tu­rizm şöbəsinin müdiri İlham Manafovla söhbət] //Azad Azər­bay­can.- 2007.- 14 fevral.- S. 6.

23.  Vəliyev M. İlin yekunları müzakirə olundu: [Bakı Şəhəri Səbail Rayonu İcra Hakimiyyətinin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı hesabat yığıncağı və tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı haqqında] //Res­publika.- 2007.- 10 fevral.- S. 4.

 

XOCALI FACİƏSİ - 15

 

24.  *AMEA-da “Xocalı soyqırımı” sərgisi //Eks­press.- 2007.- 23 fev­ral.- S. 13; Səs.- 2007.- 23 fevral.- S. 16; Şərq.- 2007.- 27 fevral.- S. 15.

25.  *Aslan A. Xocalı anılır //Ekspress.- 2007.- 23 fev­ral.- S. 5.

26.  *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının üç dildə “XX əsrin faciəsi-Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşr hazır­lamışdır //Azərbaycan.- 2007.- 24 fevral.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.-     24 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 24 fev­ral.- S. 4; Səs.- 2007.- 24 fevral.- S. 4.

27.  *Bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaşından silin­məyəcək: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev faciə qur­ban­larının xatirəsini anma mərasimində iştirak etmişdir: [“Vətən harayı” abidəsinin önündə] //Azərbaycan.- 2007.- 27 fevral.-   S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- S. 1; Respublika.- 2007.- 27 fevral.- S. 1.

28.  *Brüsseldə Xocalı soyqırımının 15-ci il­dö­nü­mü­nə həsr olunmuş “Təcavüzün qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi təşkil edilmişdir: [Heydər Əliyev Fondu­nun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoş­mə­ramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə] //Azər­baycan.- 2007.- 27 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.-2007.- 27 fevral.- S. 3.

29.  *Canbaxışlı N. Xocalı abidəsi protokol qayda­la­rı­na salınacaqmı? //Həftə içi.- 2007.- 28 fevral.- S. 2.

30.  *Dünya Xocalı soyqırımının ildönümünü anır //Azərbaycan.- 2007.- 28 fevral.- S. 5.

31.  Eyvazlı E. Qara və qırmızı: [Bakıda yerləşən Xo­ca­lı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin yer­ləş­diyi park haq­qında] //Xə­zər.- 2007.- 17 fevral.- S. 15.

32.  Əhmədoğlu M. Xocalı parkı yenidən qurulub: [Ba­­­­kı şə­hərində] //Bakı.- 2007.- 22-28 fevral.- S. 1-2.

33.  *Əliyev Ə. Brüsseldə Xocalı faciəsinə həsr olun­muş sər­gi açılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 28 fevral.- S. 4; Xalq qə­ze­ti.- 28 fevral.- S. 1.

34.  Əliyev Ə. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Stras­burqda Xocalı faciəsi ilə bağlı fotosərgi açılmışdır //Azər­baycan.- 2007.- 27 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 27 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 27 fevral.- S. 2.

35.  Əliyev Ə. Strasburqda Xocalı faciəsinin 15-ci il­dö­nü­­mü ilə bağlı izdihamlı mitinq keçirilib: Mitinqdə Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi fotoşəkillər və rəsm əsər­ləri nümayiş olunub //Azərbaycan.- 2007.- 27 fevral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 27 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 27 fev­ral.- S. 3.

36.  Əliyev Z. Xocalı faciəsinin baiskarlarını...: ...Na­zim Məm­mədov ifşa və ittiham edir: [Rəssam Nazim Məm­­mə­do­vun 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncə­sənət Mu­­ze­yin­də açı­lan “Xocalı harayı” sərgisi haq­qın­da] //Azadlıq.- 2007.-        25-26 fevral.- S. 15.

37.  *Əliyeva T. Xocalı faciəsi Türkiyədə anıldı //Azər­­baycan.- 2007.- 23 fevral.- S. 4.

38.  Əsgərova S., Nəzərova S. Xocalı abidəsi ziyarət­ga­ha çevrildi: Abidənin üzərində soyqırımı əks etdirən bü­tün məlu­matlar həkk edilib //Səs.- 2007.- 27 fevral.- S. 16; Üç nöqtə.- 2007.- 27 fevral.- S. 2.

39.  *Gənclər faciəni anırlar”: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xocalı soy­qırım­ının 15-ci ildönümünə həsr edilmiş eyni adlı tədbir] //Azər­baycan.- 2007.- 28 fevral.- S. 4.

40.  *“Güllələnmiş heykəllərin fəryadı”: [“Azersun Holdinq” şirkətlər Qrupunun Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünə həsr edilmiş Gül­lələn­miş heykəllərin fəryadı adlı tədbirin keçirilməsi haq­qında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 28 fevral.- S. 15.

41.  *Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haq­qın­da həqiqətləri dünyaya yayır //Azərbaycan.- 2007.- 22 fev­ral.-     S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 fevral.- S. 2; Azad Azər­baycan.- 2007.- 23 fevral.- S. 2.

42.  *Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haq­qın­da hə­qiqətlərin dünyaya yayılmasına öz  töhfəsini verir //Azər­baycan.- 2007.- 9 fevral.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.- 9 fev­­ral.-  S. 6; Respublika.- 2007.- 9 fevral.- S. 4.

43.  *Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə İstanbulda “Xo­calı həftəsi” çərçivəsində tədbirlər keçirilir //Azər­­baycan.- 2007.- 22 fevral.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 fev­ral.- S. 3.

44.  Xatun. Xocalı faciəsi sənət ocaqlarında anılıb: [Şu­­şa Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Ayna.- 2007.- 24 fev­­ral.-   S. 21.

45.  Xəlilov Y. Berlində Xocalı soyqırımına həsr olun­muş anma mərasimi keçirilmişdir //Azərbaycan..- 2007.- 28 fevral.- S. 4.

46.  “Xocalı əsrin faciəsi”: Milli Kitabxanada kitab sər­gisi açılıb //Üç nöqtə.- 2007.- 27 fevral.- S. 13.

47.  *“Xocalı əsrin faciəsi”: [Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir] //Ayna.- 2007.- 28 fevral.- S. 8.

48.  *Xocalı faciəsi soyqırımdır: Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi Milli Məclisə müraciət ünvanlayıb //Yeni Azər­baycan.- 2007.- 23 fevral.-S. 8; Ekspress.- 2007.- 22 fev­ral.- S. 13.

49.  *Xocalıda törədilən qırğınlar bütün dünyaya yayılacaq: Heydər Əliyev Fondu xüsusi layihə həyata keçir­mə­yə baş­­layıb //Şərq.- 2007.- 22 fevral.- S. 4; Üç nöqtə.- 2007.-      22 fevral.- S. 2.

50.  *İsmayılqızı X. Xocalı harayı: Artıq dünya səsi­mizi eşidir //İki sahil.- 2007.- 16 fevral.- S. 4.

51.  *Lalə. Xocalı faciəsindən 15 il ötsə də....: Faciə­mi­zi əks etdirən sanballı əsərimiz varmı?: Əlibala Hacızadə: “Zi­ya­lı­la­rımız hələ özünə gələ bilməyib” //Üç nöqtə.- 2007.- 24 fev­ral.- S. 7.

52.  Qaliboğlu E. Xocalı faciəsi incəsənətdə: [Rəssam Rza Avşarın Xocalı faciəsi mövzusunda əsərləri haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24-26 fevral.- S. 15.

53.  Mütəllimova S. Milyon imza – bir tələb: Xocalı soyqırımını törədənlər tarix qarşısında cavab verməlidirlər //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 4.

54.  Seyidov H. T. Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı tarixi cinayətdir: Xalça Muzeyində tədbir keçirilib //Azad Azər­­bay­can.- 2007.- 25 fevral.- S. 6.

55.  Tofiq H. Naxçıvanda Xocalı soyqırımı qurban­lar­ı­n­ın xatirəsinə abidə ucaldılıb //Azad Azərbaycan.- 2007.- 28 fev­ral.- S. 4.

56.  *Tural. Xocalı faciəsinə aid muzey yaradılmalıdır: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbay­can Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatı (AQMKGT) Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə bağlı “dəyirmi masa” keçirtdi] //Həftə içi.- 2007.- 23 fevral.- S. 2.

57.  Vəliyev E. Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sərgi: [AMEA Tarix İnstitutu ilə birgə AMEA Mərkəzi Kitab­xanasında] //Respublika.- 2007.- 24 fevral.- S. 4.

 

 

MƏDƏNİ  ƏLAQƏLƏR

 

58.  Abdullayeva N. İran sənətkarları qonağımız­dır: [Rəssamlar Məmmədbağır Cəfərzadə və Cavad Pür­səməd] //Palitra.- 2007.- 2 fevral.- S. 11.

59.  Babayeva T. Reallıq və xəyallar arasındakı uçu­rum: [Britaniyanın “Station House Ope­ra” teatr truppası Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində] //Xəzər.- 2007.- 10 fevral.-    S. 19.

60.  *Demis Russos Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edib: [Heydər Əliyev adına Sarayda] //Yeni Azər­baycan.- 2007.- 9 fev­ral.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 9 fevral.- S. 12.

61.  *Fransa Senatı Sədrinin adından ziyafət: Fransa Senatının sədri Kristian Ponsölenin nitqi //Azərbaycan.- 2007.- 2 fevral.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 2 fevral.- S. 2; Respublika.- 2007.- 2 fevral.- S. 2.

62.  Kikabidze sərvətini bakılılara payladı: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Vax­tanq Kikabidzenin konserti] //Həf­tə içi.- 2007.- 8 fev­ral.- S. 8.

63.  Moskva Musiqili Miniatür Teatrı Bakıda çıxış edib: [Bəşir Səfəroğlu adına Moskva Miniatür Teatr­ın­ın Azər­baycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının sə­hnə­sin­də debüt çıxışı] //Kaspi.- 2007.- 14 fevral.- S. 17; Yeni Azər­­baycan.- 2007.- 13 fevral.- S. 8.

64.  Parisdə Birgə Bəyannamə qəbul edilmişdir: Azər­baycan-Fransa münasibətləri sürətlə inkişaf edir: [Azər­bay­can Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya dövlət səfə­rinin ye­­kunları] //Azərbaycan.- 2007.- 1 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.-         1 fevral.- S. 1; Respublika.- 2007.- 1 fev­ral.- S. 1.

65.  Rəhimqızı Z. “Station House Opera” Bakıda çıxış etdi: [Böyük Britaniyanın teatr truppası] //Ayna.- 2007.-          13 fevral.- S. 8.

66.  Sabirqızı Ü. İrlandiya roku və Azərbaycan muğamı bir arada: [İrlandiyalı kinematoqrafçıların “Qız qalası” haq­qında sənədli film çəkmək fikirləri] //Gündəlik Azər­baycan.- 2007.- 14 fevral.- S. 14.

67.  Saminə. “Kapellhaus”da klassik musiqi axşamı keçi­rildi: [Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyi] //Yad­daş.- 2007.- 22 fevral.- S. 3.

 

“İsfahan Mədəniyyət Günləri”

 

68.  *Əliyeva M. İslam dünyasının mədəniyyət sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda İran-İslam inqi­la­bının 28-ci ildönümü və İsfahan şəhərinin 2006-cı ildə “İs­lam dünyasının mədəniyyət paytaxtı” seçilməsi münasibətilə İİR-in Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyət Mərkəzinin tə­şəb­büsü ilə “İsfahan mədəniyyət günləri” adlı sərgi açılmışdır] //Respublika.- 2007.- 11 fevral.- S. 7.

69.  *“İsfahan mədəniyyəti günləri” sərgisi //Kaspi.- 2007.- 7 fevral.- S. 17; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 9 fevral.-     S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.- 9 fevral.- S. 7.

70.  “İsfahan mədəniyyəti günləri” mövzusunda sərgi keçirilib //Səs.- 2007.- 8 fevral.- S. 12.

71.  *Zülfüqaroğlu Ə. İsfahan mədəniyyət günləri baş­ladı: [Bülbülün ev-muzeyində] //Həftə içi.- 2007.- 8 fevral.-    S. 8.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

72.  Nəzakət. “İlyas Əfəndiyev Mükafatı”nın laureat­la­rı­nın adı açıqlanıb: Mehriban Əliyeva “Maarifin və mə­də­niy­­­­­yətin tərəqqisində göstərdiyi xidmətlərə görə” nomi­na­si­ya­­sı üzrə mükafata layiq görülüb //Səs.- 2007.- 27 fev­­­­­­­ral.-  S. 12; Şərq.- 2007.- 27 fevral.- S. 5.  

 

Bax: 28, 34, 35, 41, 42, 43, 49

 


 

KİTABXANA İŞİ

 

73.  *Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Latviya kitabxanaları arasında əməkdaşlıq sazişləri imzalanmışdır: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab­xanasının di­rek­­­toru Kərim Tahirovun Latviyanın Yur­mala şəhərində “Av­­ropa kitabxanasının təşəbbüsləri” Bey­nəl­xalq semi­na­rın­da iştirakı haqqında] //Azər­bay­can.- 2007.- 7 fev­ral.- S. 8.

74.  Cəfərov Ə. Yarım əsr kitablar arasında: [Lerik ra­yo­nunun Azərbaycan kənd kitabxanasının kitabxanaçısı A.Mir­zə­zadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.-  S. 6.

75.  *Əli Bayramlı kitabxanasına yeni kitablar verilib //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 22 fevral.- S. 15.

76.  Xatun. Siyavuş Aslan hələ də “Hellas” oxuyur: Zəngin kitabxanaları ilə hansı sənətkarlar öyünürlər? //Ayna.- 2007.- 10 fevral.- S. 19.

77.  İbrahimova Ə. Regional məlumat mərkəzi: [Qax ra­­yo­nundakı C.Cabbarlı adına Mərkəzi Kitabxananın fəa­liy­yə­ti haqqında]  //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2  .- S. 32.

78.  İntiqam N. 62 yaşlı Zərbəçi adına Uşaq Kitab­xa­nası qəza vəziyyətindədir: [Sabunçu rayonun II Zabrat qəsə­bə­sində yerləşən kitabxananın direktoru Rəna Cəfərovanın söh­bəti] //Zaman.- 2007.- 17-19 fevral.- S. 1; 8.

79.  İsmayılov N. Yeni biblioqrafik məlumat kitabı: [M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşı Nəzirə Nağıyeva tərəfindən tərtib olunmuş “Mir Cəlal” adlı biblioqrafik məlumat kitabı haqqında] //Azər­bay­can.- 2007.- 3 fevral.- S. 8.

80.  Kərimova N. Milli mədəniyyət xəzinəsi: [Nax­çı­van Dövlət Universitetinin Əsaslı Kitabxanası haqqında] //Azər­baycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 6.  

81.  *Kitabxana-informasiya sahəsilə bağlı Dövlət Proqramı hökümətə təqdim olunub: [Mədəniyyət və Tu­rizm Na­zirliyi tərəfindən 2007-2011-ci illərdə Azər­bay­can­da ki­tab­xa­na-informasiya sahəsinin inkişafı və modern­ləş­di­ril­məsi üzrə Döv­lət Proqramı] //525-ci qəzet.- 2007.- 2 fev­ral.- S. 7.

82.  *Kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı: Bu sa­hə­də Dövlət Proqramının layihəsi Nazirlər Kabinetinə gön­də­ri­lib //Ekspress.- 2007.- 1 fevral.- S. 13.

83.  Məmmədli E. Xaçmazda Amerika güşəsi açıldı: [Xaçmazda Azərbaycan kitabxanalarında ABŞ güşələrinin açılmasının əsasının qoyulması ilə bağlı tədbirdə Mədə­niy­yət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı] //Müsa­vat.- 2007.- 6 fevral.- S. 3.

84.  *Milli xəzinənin variantı artır: [M.F.Axundov ad­ına Azərbaycan Milli Kitabxanası haqqında] //Azər­bay­can.- 2007.- 11 fevral.- S. 7.

85.  *Mustafa M. Kitab oxumayan millətin kitabı bağ­lanar: [Respublika kitabxanalarındakı problemlər haqqında] //Ədalət.- 2007.- 17 fevral.- S. 3.

86.  *Prezident Kitabxanası regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına dair elektron nəşrlər hazırlamışdır //Azərbaycan.- 2007.- 13 fevral.- S. 2; Xalq qə­­zeti.- 2007.- 13 fevral.- S. 3; Respublika.- 2007.- 13 fev­ral.- S. 2; Palitra.- 2007.- 13 fevral.- S. 2.

87.  Vəliyev Y. Milli-mədəni irsimizin qorunması və təb­­liğində kitabxanaların rolu //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 10-12.

 

Bax: 26, 46, 47, 57

 

 

İNFORMASİYA  VƏ REKLAM İŞİ

 

88.  *Həqiqət. Ölkəyə hazır gələn reklamların qarşısı alın­ma­lıdır: [Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının prezidenti Ha­cı­əmi Atakişiyevlə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 17-19 fevral.-          S. 9; 15.

89.  İsmayıl X. Reklam kasıbçılığı sevmir //Mədə­niy­yət.- 2007.- 16 fevral.- S. 4.

90.  *Kütləvi informasiya azadlığının əsasları: [“Küt­­­ləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Res­pub­­lika­sının 7 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunu haqqında] //Hür­­riyyət.- 2007.- 18-20 fevral.- S. 12.

91.  *Milli  informasiya təhlükəsizliyi sistemi üçün cid­di problem: [İnternetdən istifadədə hakerlərin yaratdığı bə­zi problemlər haqqında] //Palitra.- 2007.- 13 fev­­ral.- S. 10.

92.  Mirkişili T. Ölkəmiz informasiya texnolo­giya­ları­nın regional mərkəzi ola bilər //Respublika.- 2007.- 11 fev­ral.- S. 6.

93.  Səbinə. Reklam çarxlarında rus filmlərindən isti­fa­də edilməsinin səbəbi bəlli oldu: Reklamvericilər haqq ödə­mək istəmədiyindən milli filmlərdən istifadə etmir: [Gil­di­ya­nın mətbuat katibi, rejissor Şahirə Tacəddin ilə müsahibə] //Pa­ritet.- 2007.- 17-19 fevral.- S. 11.

 

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

94.  Dünyamalıoğlu F. Taleyindən razı: [Əbilov adına Mə­dəniyyət evinin bədii rəhbəri M.Əsgərov haqqında] //Mə­dəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 8.

95.  İntiqam N. Mədəniyyət və istirahət parklarının əra­zi­sin­­dəki bütün obyektlər söküləcək //Zaman.-2007.- 10-12 fev­ral.- S. 8.

96.  *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhkəmə or­qa­n­­larına müraciət edib: [Bakıda mədəniyyət və istirahət park­­larının ərazilərində qeyri-qanuni bir sıra obyektlərin yer­ləş­dirilməsi ilə əlaqədar] //Ədalət.- 2007.- 1 fevral.- S. 6.

97.  Mütəllimova S. İşıqlar qoynunda görünməyən adam: [Heydər Əliyev adına Sarayın işıqçısı M.Hacızadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 3.


 

Bax:  31, 32

 

MUZEY İŞİ

                                            

98.  Ələsgərova G. Daim axtarışda: [Üzeyir Hacı­bə­yo­vun ev-muzeyi haqqında]  //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.-      S. 35-36.

99.  Kazımlı K. Muzeylərimiz: [Qazax Tarix-Diyar­şü­nas­lıq muzeyi haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- №  1/2.-     S. 13-15.

100.    Kərimov Y. Keçmişdən gələcəyə körpü...: [Azər­baycan Avrasiya Tarixi Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Şəmsəddin Axundovla muzeyin yaranma tarixi haqqında söhbət] //Kaspi.- 2007.- 21 fevral.- S. 14.

101.    Mütəllimova S. Nələr “danışdı” muzey: [Kənd Tə­sər­rüfatı Muzeyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 fev­ral.-    S. 1; 5.

102.    Rüstəmli B. “Böyük köç”ə hazırlıq gedir: [Azər­baycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin di­rek­toru Röya Tağıyeva söhbət] //Reytinq.- 2007.- 4 fevral.-    S. 17.

103.    Şirinova Ü. Mədəni irsin qoruyucuları: [Muzey Sərvətlərinin və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa (MSXƏ­EBM) Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında]  //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 33-34.

104.    *Zəhra. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Mu­ze­yi­nin “Məclis”i işıq üzü gördü: [İl ərzində muzeydə keçirilən təd­birləri özün­də əks etdirən eyni adlı kitabın təqdimatı haq­qında] //525-ci qəzet.- 2007.- 7 fevral.- S. 7.

105.    Ziyadxan Ə. Muzey oğurluqları: [Azərbaycanın mu­­zey­­­lərindəki rəsm əsərlərinin aqibəti haqqında] //Azadlıq 2007.- 4-5 fevral.- S. 15.

 

Bax: 36, 54, 56

Miniatür Muzeyin müdiri Zərifə Salahovanın “Şöhrət” ordeni alması münasibətilə

 

106.    *Z.T.Salahovanın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə­rən­camı:  1 fevral 2007-ci il [Azərbaycanda kitab mədə­niy­yətinin inkişafın­dakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2007.- 2 fev­ral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 2 fevral.- S. 4; Res­publika.- 2007.- 2 fevral.- S. 1.

                                    

 

107.     *Axundov E. Bakıda “Miniatür kitab” Muzeyi: [Eyni adlı Muzeyin təsisçisi və yaradıcısı Əməkdar mədə­niy­yət işçisi Zərifə Salahovanın xidmətləri haqqında] //Azər­­baycan.- 2007.- 1 fevral.- S. 5.

108.    Ələddinqızı N. Dünyanın 62 ölkəsində çap olunan kiçik kitablarda böyük dünya yaşayır: Prezident İlham Əliyev Zərifə Salahovanın kitab sahəsindəki fəaliyyətini nəzərə alaraq, onu “Şöhrət” ordeni ilə təltif edib //Səs.- 2007.- 6 fevral.- S. 12.

109.    Həsənqızı E. Balaca kitabların böyük mətləbləri: [Azərbaycan Qadınları Bakı Assosiasiyasının rəhbəri, Respublika “Kitab” Cəmiyyətinin sədri Zərifə Salahova ilə müsahibə] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 9.

110.    Nəcəfova S. Bir ömrün salnaməsi //Xalq qəzeti.- 2007.- 2 fevral.- S. 9; Ədəbiy­yat qəzeti.- 2007.- 9 fevral.- S. 2.

111.    Zərifə Salahovanın yubileyi qeyd edilmişdir //Azər­baycan.- 2007.- 3 fevral.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.-         3 fev­ral.- S. 10.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

112.    Aytən. Məhkəmə İçərişəhərin dağılmasına yaşıl işıq yandırır: [Etiraz əlaməti olaraq “Bizim şəhər” devizi al­tın­da kampaniyanın keçirilməsi haq­qında] //Azadlıq.- 2007.- 16 fev­ral.- S. 11.

113.    Çiçək. Abidələrin siyahısı zənginləşir: [Tarixi-memarlıq abidələrimizlə bağlı kitab-kataloqun çapı haq­qında] //Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S. 21.

114.    Dağıdılmış abidələr bərpa edilməyəcək: Çün­ki ye­ni arxeoloji abidələr tapılıb //Olaylar.- 2007.- 16 fev­ral.-      S. 11.

115.    Əhmədov A. Buğurt qalası: [Şamaxı şəhərinin Qa­lay-Buğurt kəndi yaxın­lığında] //Vətən uğrunda.- 2007.-       10-16 fev­ral.- S. 8.

116.    Əsədov V. Qərbi Azərbaycan faciəsinin ibrət dərsləri...: Qərbi Azərbaycanda (Ermənistanda) milli və mədəni genosidin nəticələri: [Tarixi və mədəniyyət abidələri haq­qında] //Olaylar.- 2007.- 7 fervral.- S. 14. (Ardı var)

117.    İçərişəhər içəridən sökülür: QHT-lər “Bizim şəhər” kampaniyasına başlayır //Ekspress.- 2007.- 7 fevral.-    S. 12.

118.    İsayev Ə. Tarixin izi, sözü, özü: Bu dağlarda, qayalarda, bu torpaqda yaşayır: [Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin - İlisu, Ləkit, Qum kəndinin abidələri haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 16 fevral.- S. 7.

119.    İsmayılov F. Arxeoloji abidələrimiz dağıdılır //Mədəniyyət.- 2007.- 2 fevral.- S. 6.

120.    İsmayılov F. Şuşaya təcavüz davam edir //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 9 fevral.- S. 3.

121.    İşğal altındakı tarixi abidələrin kitab-kataloqu hazırdır: Topluda abidələr haqqında ingilis dilin­də də məlumatlar var //Üç nöqtə.- 2007.- 16 fevral.- S. 13.

122.    Qarabağda dağıdılan abidələrimiz: Onların sayı haqda UNESKO-da məlumat yoxdur //Ekspress.- 2007.-        22 fevral.- S. 13.

123.    Məhərrəmova T. Lətifəsi “Səadət sarayı”ndan uzaq: [Tarixi memarlıq abidəsi olan “Səadət sarayı” haq­qında] //Kaspi.- 2007.- 20 fevral.- S. 16.

124.    Məmmədova E., Həsənova N. Odlar diyarının itirilən siması...: Tarixi abidələrə qarşı etinasız münasibətə son qoymağın vaxtı çoxdan çatıb //Kaspi.- 2007.- 13 fevral.- S. 11.

125.    Muxtarov R. Bərpa işləri davam edir: Mədəni İrsin Qorunması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər bunu deməyə əsas verir //Respublika.- 2007.- 21 fevral.- S. 8.

126.  Rüstəm Z.  Səbayeldəki abidə statuslu binalar təftiş edilib: Onlardan bəzilərinin təmirinə başlanılıb: [Pre­zi­dent İlham Əliyevin Sərəncamına uyğun olaraq] //Ayna.- 2007.- 7 fevral.- S. 8.

127.    Samirə. İçərişəhər inventarlaşdırılır //Həftə içi.- 2007.- 16 fevral.- S. 8.

128.  Sultanova P. “İçərişəhər əldən gedir”: QHT-lər Bakının tarixi ərazisində baş verənlərdən narahatdır //525-ci qəzet.- 2007.- 20 fevral.- S. 5.

 

 

TURİZM

 

129.    “Azərbaycan kurortları” Dövlət Proqramı haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­camı, 27 fevral 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 28 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 fevral.- S. 1; Respublika.- 2007.- 28 fevral.- S. 1; Həftə içi.- 2007.- 28 fevral.- S. 1.

130.    İtaliya Beynəlxalq Turizm sərgisində Azərbaycan bölməsi: [Fevralın 21-25-dən Milan şəhərində açılmış sər­gidə] //23 fevral.- S. 2.

131.    Kurort zonalarının inkişafına dair Dövlət Proqramı hazırlanılr: Azərbaycan Prezidenti bununla bağ­lı Sə­rən­cam imzalayıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 fev­­ral.- S. 2; Pa­litra.- 2007.- 28 fevral.- S. 3.

132.    “Turizmə dəstək”: Azərbaycan Sənaye Ban­kın­dan: [Turizmin inkişafı üçün sahibkarlara kreditlərin verilməsi həyata keçiriləcək] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fev­ral.- S. 8.

 

133.     Azərbaycan Madriddə keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisinin iştirakçısıdır //Azərbaycan.- 2007.-  1 fev­­ral.- S. 6.

134.    Həqiqət.  Turizm potensialının təbliğatı güc­lən­di­rilir //Kaspi.- 2007.- 15 fevral.- S. 12.

135.    Xaçınçaylı Q. 30-dan çox ölkə ilə turizm əlaqələri yaradılıb: [Bakı Səyahətlər və Ekskursiyalar Bürosunun rəhbəri Əlibəndə Məmmədovun turizm haqqında fikirləri] //Həftə içi.- 2007.- 9 fevral.- S. 8.

136.    İlqar Z. Turizm konfransında ölkəmizi yerli sa­hib­kar­lar təmsil edəcək //525-ci qəzet.- 2007.- 10 fevral.- S. 18.

137.    Mahir. Turizm arzu olunan səviyyədə inkişaf etmir: [Ölkədə fəaliyyət göstərən mehmanxanalar haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 8 fevral.- S. 12.

138.    Nərmin. “Azərbaycan turizmi: bu gün və sabah” möv­zu­sunda elmi-praktik konfrans keçirilib: [Turizm İnsti­tu­nda] //Paritet.- 2007.- 24-26 fevral.- S. 11.

139.    Turanə. Mehmanxana rəhbərləri məsuliyyətə cəlb olunacaq: Lisenziyasız fəaliyyət aşkarlanarsa //Yeni Azər­bay­can.- 2007.- 21 fevral.- S. 6.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

140.    “Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edil­məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi­den­ti­nin 1997-ci il 13 sentyabr tarixli 662 nömrəli Sərən­ca­mına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə: Azər­bay­can Res­publikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 fevral  2007-ci il //Azər­bay­can.- 2007.- 20 fevral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 20 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 20 fevral.- S. 1.

                                 

 

141.    Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti: [Rusi­ya­nın Sankt-Peterburq şəhərində tədbir] //Ədəbiyyət qəzeti.- 2007.- 16 fevral.- S. 6.

142.    Behbudqızı S. İncəsənət Gimnaziyası lazım­dır­mı?: Və ya Milli Konservatoriyanın baza kol­lek­si­yası...: [Res­­publika İncəsənət Gimnaziyasının direktoru Mahizər Şa­ban­bəyovanın bu haqda fikirləri] //Həftə içi.- 2007.-  27 fevral.-   S. 8.

143.    *“Böyük İsgəndər və Şərq”: Ermitajda bu adda sərgi açılıb //Kaspi.- 2007.- 15 fevral.- S. 17.

144.    Nəzakət. Heç bir istedad diqqətdən kənarda qal­mayacaq: Prezidentin “Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüd­lər təsis edilməsi haqqında” Sərəncamı sevinclə qarşı­lanıb: [Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Univer­si­tet­inin prorektoru, professor Rafiq Sadıqovun imza­lanmış Sərən­ca­ma münasibəti haqqında] //Səs.- 2007.- 28 fevral.- S. 12.

145.    Rəssamların yarıməsrlik, təsviri sənətimizin isə əbədi dostu: [Sənətşünaslıq doktoru, professor N.Həbibovun xatirəsinə] //Mədəniyyət.- 2 fevral.- S. 2.

 

RƏNGKARLIQ

 

146.    Aydan. İsveçrədə “Qobustan naxışları”: [Azər­bay­can rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi] //Üç nöqtə.- 2007.- 24 fevral.- S. 17.

147.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir qrup ziyalıya ordenlər və fəxri adların vəsiqələrini təqdim etmişdir: [Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xə­li­lo­vun “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunması, Tofiq Ağababayev, Na­zim Bəykişiyev, Xanlar Əhmədov, Arif Hüseynov, Ağəli İb­ra-hi­mov, Saixab Məmmədov və Mirnadir Zeynalova “Xalq rəs­sa­mı” fəxri adlarının verilməsi barədə sərəncamlar oxun­muş­dur] //Azərbaycan.- 2007.- 13 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 13 fevral.- S. 1-2; Respublika.- 2007.- 13 fevral.- S. 1.

148.    *Azərbaycanlı rəssamın terrorizmi lənətləyən əsəri Nyu-York Muzeyinə verilmişdir: [Əməkdar rəssam Əşrəf Heybətov] //Azərbaycan.- 22 fevral.- S. 3; Kaspi.- 2007.- 23 fevral.- S. 17.

149.    *Cahangir Mahmud oğlu Rüstəmov: [Nekro­loq] //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 fevral.- S. 7.

150.    *Ələddinqızı N. “İncəsənətdə sülh” II  Beynəl­xalq Simpoziumda azərbaycanlı rəssam birincilik qa­zanıb: [Res­publikanın Əməkdar incəsənət xadimi Arif Hüseynov və rəssam Sabir Çopuroğlu] //Səs.- 2007.- 16 fevral.- S. 12.

151.    Əliyev Z. Anım günündə gecikmiş resenziya: [Və yaxud Rəssam Yalçın Əfəndiyevin əbədiyaşar portreti] //525-ci qəzet.- 2007.- 13 fevral.- S. 7.

152.    Əliyev Z. Fırçayla yaradılan yaradıcılıq yolu: [Rəs­sam R.Quliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fev­ral.-     S. 4.

153.    Əliyev Z. Rafiq Quliyevin Qarabağ yaşantıları: [Rəssamın yaratdığı tablolar haqqında] //Azadlıq.- 2007.- 18-19 fevral.- S. 15.  

154.    Fuad E. Rənglərdən boy verən Azərbaycan, Neftçala, Xəzər...: [S.Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda Neftçala rəssamlarının rəngkarlıq və qrafika əsərlərinin nümayişi] //Respublika.- 2007.- 15 fevral.- S. 6.

155.    Göyyallı X. Rənglər soyuq olmur: [Rəssam V.Uca­ta­yın yaradıcılıq sərgisindən qeydlər] //Mədəniyyət.- 2007.-     9 fev­ral.- S. 4.

156.    *Həşimova A. Sərgi-müsabiqə: [T.İsmayılov adına Bakı şəhər Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının “Uşaq dünyası” Rəsm Qalereyasında şəhərin texniki və uşaq yaradıcılıq mərkəzlərində məşğul olan kiçikyaşlı məktəb­li­lərin əl işləri] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 2 fevral.- S. 6.

157.    İsveçrədə Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 fevral.- S. 8.

158.    Kataloq nəşr olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “Regionların İnkişafına İctimai Dəstək Mər­kəz”i İctimai Birliyi Neft­çala rəssamlarının əsərlərindən ibarət kataloq nəşr etdir­mişdir] //İki sahil.- 2007.- 10 fevral.- S. 8.

159.    *Məhərrəmova T. Həyatı sevmək lazımdır: [Res­publika Dövlət mükafatı laureatı, Xalq rəssamı Bö­yük­ağa Mirzəzadə ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 21 fevral.-     S. 16.

160.    *Orucov E. “Bizim rəngli dünyamız”: Prezident İl­ham Əliyevin sənət adamlarına və xüsusilə gənc nəslə gös­tər­diyi diqqət və qayğı Azərbaycan rəssamları tərəfindən al­qış­­­lanır: [Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonun­da Mə­­dəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin tədbir işti­rak­­çıları ilə görüşü] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 6 fev­ral.- S. 3.

161.    Seymur. “Uşaqlara qarşı zorakılığa son qoyul­sun”: [Avropa Şurasının Bakı ofisində rəsm və inşa müsa-biqəsinin yekunlarına həsr olunmuş eyni adlı mətbuat kon­frans­ının keçirilməsi haqqında] //Şərq.- 2007.- 9 fevral.- S. 15.           

162.    Səbinə. Lal sənəti dilləndirmək gücü: [Rəssam Nabat Səmədova haqqında] //Paritet.- 2007.- 22-23 fevral.-      S. 12.

163.    *Səfərova S. Gənc rəssamın əsərləri yüksək dəyərləndirildi: [İstanbulun Şişli kənd rayonundakı Sənət Qalereyasında gənc və istedadlı rəssam, Özəl Türk Liseyinin məzunu Rza Sadiqin əsərlərindən ibarət sərginin açılış mərasimi] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 2 fevral.- S. 6.

164.    Şərif A. İrsi rəssamlıq: [Xalq rəssamı Arif Hü­seynov və gənc rəssam Orxan Hüseynov haq­qında] //525-ci qə­zet.- 3 fevral.- S. 20.

165.    *Talıboğlu R. Fərdi sərgi: [Rəssamlar İttifaqının Rəsm Qalereyasında Şüvəlan Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru, həvəskar rəssam İlhamə Əfəndiyevanın fərdi sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 9 fevral.- S. 8.

166.    *Turanə. Neftçala rəssamlarının əsərləri Bakıda nümayiş olunur: [Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 8 fevral.- S. 8; Səs.- 2007.- 8 fevral.- S. 12; Hürriyyət.- 2007.- 8-11 fevral.- S. 16; İki sahil.- 2007.- 8 fevral.- S. 6; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.-        9 fev­ral.- S. 6.

167.    *Zəhra. Əbülfəs Qarayev gənc rəssamların səviyyəsindən razıdır: [S.Bəhlulzadə adına Mərkəzi Salonda “Bizim rəngli dünyamız” adlı sərginin açılışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 3 fevral.- S. 25.

168.    Ziya R., Həsrət V. Kadr arxasında qalan sənətkar: [Rəssam Rəfael Əsədovla müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 11-14 fevral.- S. 16.

 

Bax: 28, 35, 36, 52, 57

 

 

DEKORATİV TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

169.    *Azərbaycan xalçaları “Persian Carpet” mar­kası altında satılır //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 14 fevral.- S. 4.

170.    Bayramov V. Azərbaycan xalçalarının cazibəsi: [“Azər-İlmə” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin “İxrac yö­nüm­lü istehsalın inkişafına töhfəsinə görə” “Uğur-2006” mil­li mü­ka­fatına layiq görülməsi və Cəmiyyətin fəaliyyəti haq­qında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 fevral.- S. 4.

171.    Əliyev Ə. YUNESKO-da Lətif Kərimovun 100 il­li­yi qeyd olunmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 17 fevral.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 17 fevral.- S. 2; Respublika.- 2007.-        17 fev­­ral.- S. 3.

172.    Kərimli S. Azərbaycan xalçalrı: [Onlar otaq­ları, sarayları yox, həm də böyük mütəxəssislərin çıxış və məruzələrini bəzəyir] //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 8.

173.    *Mükərrəmoğlu M. “Azərbaycan xalçası paris­li­­­lə­ri heyran qoydu”: [Parisdə keçirilən IV Beynəlxalq Sim­po­­zium haq­qında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 24 fevral.- S. 7.

174.    Rüstəmli B. “Kəlağayı müqəddəsdir”: [Rəs­sam­lıq Akademiyasının Dekorativ-tətbiqi sənət kafedrasının müəl­limi So­na Nağıyeva ilə müsahibə] //Reytinq.- 2007.-   S. 22.

175.    Tağızadə Ş. Xalçalı ömrün naxışları: [Afaq Kə­ri­mo­vanın əsərləri haqqında] //Bakı.- 2007.- 22-28 fev­ral.- S. 3.

 

QRAFİKA

 

176.    *Karikaturaçılar Birliyi “dondu”: Qurum Azər­bay­can Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinə birləşdi  //Ekspress.- 2007.- 7 fevral.- S. 16.

177.    *Karikaturaçılar Türkiyədə müsabiqədə iştirak ediblər: [Azərbaycan karikaturaçılarının “Aydın Do­ğan” Bey­nəl­­xalq Karikatura müsabiqəsində iştirakı] //Xalq cəb­həsi.- 2007.- 3 fevral.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 3-5 fev­ral.- S. 16.

178.    Karikaturaçı Seyran Cəfərli //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 4.

179.    *Quliyeva Z. Karikaturaçılarımız Türkiyədə: [Tür­kiyədə “Aydın Doğan” Beynəlxalq Karikatura mü­sa­bi­qə­­sində] //Azərbaycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 8.

180.    *Nəzakət. “Aydın Doğan” Beynəlxalq Kari­ka­tu­ra müsabiqəsində Azərbaycanı 15 rəssam təmsil etmişdir //Səs.- 2007.- 7 fev­ral.- S. 12.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

181.    Azərbaycan tələbələrinin foto işləri nümayiş etdirilib: [Sankt-Peterburq şəhərinin Marlinsk Sarayında “Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti - əcnəbilərin gözü ilə” ad­­­lı foto­sərgidə iki azərbaycanlı tələbənin foto işlərinin nü­ma­­yiş etdirilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 8.

182.    Tağızadə Ş. Müsabiqə qaliblərinə mükafatlar: [Müasir İncəsənət Mərkəzində “Mobiloqrafiya” foto həvəs­kar­­larının müsabiqəsi] //Bakı.- 2007.- 22-28 fevral.- S. 4.

183.    *Zəhra. “Mobiloqrafiya” foto müsabiqəsinin qa­lib­ləri mükafatlandırılıb: [Müasir İncəsənət Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2007.- 1 fevral.- S. 7.

 

Bax: 28, 34, 35        

                 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

184.    Əliyev  Z. “Xocalı abidəsi” cılızlığı ilə bizə utanc gətirir: Tariximizin bədiiləşdirə bilməməyimizin acı görün­tü­ləri... //Azadlıq.- 2007.- 11-12 fevral.- S. 15.

185.    *Qaliboğlu E. Azərbaycan heykəltəraşlığına bir nəzər //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 2 fevral.- S. 15.

186.    *Qasımov Q. Fərdi yaradıcılıq üslubu: [Heykəl­tə­raş-rəs­­­sam Fazil Nəcəfovun yaradıcılığı haqqında] //Kaspi.- 2007.- 16 fevral.- S. 16.

187.    *Mehdixanlı T. Zəhmətin bəhrəsi: [Azər­bay­ca­nın Xalq rəssamı, heykəltəraş Ömər Həsənoğlu Eldarovun əsər­lərinin fotoalbomu haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 10 fevral.- S. 8.

188.     *Məlikzadə S. Ömər Eldarov: “Vyanada Üzeyir bə­yə qoyulan abidənin müəllifi mənəm”: [Xalq rəs­samı ilə mü­sahibə] //Zaman.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 21.

189.    *Mir Cavad Mircavadovun xatirə lövhəsinin açılışı olub: [Rəssamın yaşadığı evin qarşısında] //Yeni Azər­­bay­can.- 2007.- 9 fevral.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 9 fev­ral.- S. 12.

190.    *Mübariz. “Vətən harayı” heykəli üç metr yarım qaldırılıb: [Xocalı faciəsi şəhidlərinə ucaldılan eyni adlı abidə] //Şərq.- 2007.- 13 fevral.- S. 12.

 

Bax: 29, 31, 38, 55

 

MODA VƏ DİZAYN

 

191.    *Bayramov O. Tanınmış Azərbaycan modelyeri Fəxriyyə Xələfovanın IX İstanbul Moda Sərgisində təqdim etdiyi yeni kolleksiya böyük uğur qazanmışdır //Azər­baycan.- 2007.- 10 fevral.- S. 7.

192.    *Fəxriyyə Xələfovanın kolleksiyası Türkiyədə: [İstanbul Beynəlxalq Moda Sərgisinin açılışı mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Kaspi.- 2007.- 21 fevral.- S. 17.

193.    *İbrahimova S. Moda qurumunun yaradıl­ma­sına böyük ehtiyac var: [Fəxriyyə Xələfova dünya şöhrətli mo­da ustalarından birini Bakıya dəvət edəcək] //Kaspi.- 2007.-          6 fevral.- S. 17.

 

KİNO

 

194.    *Azərbaycanda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikiası Prezident­inin Sə­rəncamı, 23 fevral 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 24 fev­ral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007 fevral.- S. 2; Respub­li­ka.- 2007.- 24 fevral.- S. 1.

195.    “Azərbaycanfilm” kinostudiyası yenidən qu­ru­la­caq: Kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında Sərən­cam im­zalanıb //Paritet.- 24-26 fevral.- S. 1; Səs.- 2007.- 24 fev­ral.- S. 2.

196.    *L.A.Bədirbəylinin xatirəsinin əbədi­ləş­diril­məsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə­rən­­camı, 13 fevral 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 14 fev­­ral.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 14 fevral.- S. 3; Res­publika.- 2007.- 14 fevral.- S. 1.

 

  


 

                                              

197.    *Aktyorlar “Bir dəfə Qafqazda” oldular: [Hey­­­dər Əliyev adına Sarayda “Odnajdı na Kafkaze” fil­mi­nin təq­­dimatı] //Üç nöqtə.- 2007.- 16 fevral.- S. 13; Kaspi.- 2007.-   17-19 fevral.- S. 20.

198.    *“Alim” sənədli filminin təqdimatı keçirilmişdir: [SSRİ Dövlət mükafatı lau­­reatı, Texnika elmləri doktoru Rafiq Əziz oğlu Əliyevə həsr olunmuş Möhbəddin Sə­­mə­din ssenarisi əsasında rejissor Oqtay Babazadənin lentə al­­dığı eyni adlı filmin “İbrus” teatrında təqdimatı] //Azər­baycan müəllimi.- 2007.- 9 fevral.- S. 8.

199.    Aydan. Orxan Fikrətoğlu “Mozalan”a direktor tə­yin edilib: [“Azərbaycanfilm” Dövlət Kinostudiyasının baş redak­toru] //Üç nöqtə.- 2007.- 24 fevral.- S. 17.

200.    “Azərbaycantelefilm” cavab gözləyir: [Sse­na­ri­­si Əhməd Oğuz, quruluşçu rejissoru Şahəddin Eyvaz­ov ola­n Bəstəkar Qənbər Hüseynliyə həsr olunmuş film haq­qında] //Ayna.- 2007.- 27 fevral.- S. 8.

201.    “Azərbaycanın kino ensiklopediyası” tamamlanır: Toplu kino incilərinə həsr olunub: [Rəhman Bə­də­lovla Aydın Kazımzadənin hazırladığı “Azərbaycan kino en­siklopediyası”] //Şərq.- 2007.- 1 fevral.- S. 14.

202.    Babayeva T. Bakıda “Milli bomba” intizarı bitdi...: [Re­­jis­­sor Vaqif Mustafayevin çəkdiyi eyni adlı film haq­qın­da] //Xə­zər.- 2007.- 10 fevral.- S. 18.

203.    *Babayeva T. Günaydın, mələyim, mən qələbə ilə qa­yı­dacağam!: [Kinorejissor Oqtay Mirqasımovun eyni ad­lı film­lə əlaqədar müsahibəsi] //Xəzər.- 2007.- 3 fevral.- S. 18; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 fevral.- S. 12; Paritet.- 2007.- 20-21 fev­ral.- S. 12.

204.    Bağırov F. Əvəzolunmaz ekran sərvətlərimiz: [Nax­çıvan Dövlət Film Fondu haqqında]  //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 55-56.

205.    *Behbudqızı S. İdeoloji diversiya şəraitində ta­ri­xi detektiv: Rüstəm İbrahimbəyov yeni filmi və Rusiya­dakı ic­ti­mai-siyasi vəziyyət barədə: [Ssenari müəllifi Vladimir Var­dunas, quruluşçu rejissoru Aleksey Karelin olan “Alek­sandr Nevski” filmi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 23 fevral.- S. 8.

206.    “Bir ailə”: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: So­vet kinosunun ulduzu Lyubov Orlova Azərbaycan filmində: [Sse­­nari müəllifi - Mir Cəlal, quruluşçu rejissor Rza Təh­ma­sib olan eyni adlı film haqqında] //Ekspress.- 2007.- 24-26 fev­ral.-       S. 18.

207.    Dövlət reyestrinə salınmış filimlər: Onlara ilk ya­­­yım vəsiqələri verildi  //Ekspress.- 2007.- 21 fevral.- S. 13.

208.    “Əlvida Cənub şəhəri” Berlin Festivalında: [Rüs­təm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında Oleq Səfərəli­ye­­vin quruluş verdiyi eyni adlı film haqqında] //Ekspress.- 2007.-   17-19 fevral.- S. 20.

209.    “Fətəli xan”: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: [Sse­­­nari müəllifi - Mehdi Hüseyn, Ənvər Məmmədxanlı, qu­­ru­luşçu rejissoru - Yefim Dziqan] //Eks­press.- 2007.- 17-19 fev­ral.- S. 18.

210.    *Görkəmli alim və dövlət xadimi haqqında filmin istehsalına başlanılmışdır: [Tibb elmləri doktoru Əziz Əliyevə həsr olunmuş sənədli filmin çəkilişi haqqında məlumat] //Azərbaycan.- 2007.- 1 fevral.- S. 6.

211.    Gülər. “Güclü prodüsser olmasa, güclü film ol­maz”: Əbül­fəs Qarayev prodüsserlərlə görüşdü: [“2007-2010-cu il­lərdə kinematoqrafiya sahəsində gənclərin yara­dı­cı­lıq fəa­liy­yətinin inkişaf proqramı” çərçivəsində tədbirlər haq­­­qın­da] //Olaylar.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 9.

212.    *“Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” möv­zu­sunda çəkilmiş videofilmlərin qalibləri mükafat­landı­rılmışdır //Azər­baycan.- 2007.- 1 fevral.- S. 6.

213.    *Həmidoğlu A. “Ömrün çarpaz rakursları”: Meh­­di Mükərrəmoğlunun yeni kitabı milli kinomuzun yara­dı­cı­la­rına və problemlərinə həsr edilmişdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 fev­ral.- S. 8.

214.    *İbrahimova S. Ekran sənətinin yaddaşı: Əsrin əvvəllərinə aid kinoavadanlıqlarla kino tarixinə qısa səyahət //Kaspi.- 2007.- 24-26 fevral.- S. 20.

215.    *İsmayıl X. Tarixi yaddaş və inam haqqında pritça-film: [S.Nəcəfzadənin “Qala” filmi] //Mədəniyyət.- 2007.-     23 fev­ral.- S. 6.

216.    Kamiloğlu V. Ayaz Salayev 4 ildir layihəsini reallaşdıra bilmir: Kinoşünas milli kinomuzda baş verənlərdən narazıdır //İki sahil.- 2007.- 17 fevral.- S. 8.

217.    *Kamiloğlu V. Rasim Balayev: Xətai rolunu oy­na­maq arzusundayam //İki sahil.- 2007.- 14 fevral.- S. 8.

218.    Kəbutər. Azərbaycan kinosu dünya bazarında kiməsə lazımdırmı? //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 21 fevral.-     S. 8.

219.    Kəbutər. Bədii Şura Sovet dövrünün cəlladıdı: Azərbaycan kinosu isə hələ də əsirlikdən qurtulmayıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 14 fevral.- S. 6.

220.    Kəbutər. Təsadüfi görüş: Rejissor Şamil Əliyevin “Etiraf”ları: [Eyni adlı film haqqında] Yeni Azər­baycan.- 2007.- 7 fevral.- S. 8.

221.    Kinematoqrafiyada gənclərin yaradıcılıq fəa­liy­­yəti: 2007-2010-cu illərdə onun inkişafı üçün proqram təsdiq olunub //Ekspress.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 16.

222.    *Qaliboğlu E. “Hardasa Qafqazda”: [Heydər Əli­yev adına Sarayda keçirilən eyni adlı filmin nümayişi haq­qında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 fevral.- S. 15.

223.    Qurbanlı R. Aktyorlar dağa çəkilir: “Qala” fil­mi­nin çəkilişlərində vertolyotdan istifadə olunacaq: [Filmin qu­ruluşçu rejissoru Şamil Nəcəfzadə ilə müsahibə] //Gün.- 2007.- 10-16 fevral.- S. 24.

224.               Qurbanlı R. Azərbaycan kino bazarı qanuni­ləşir: Mə­də­­niyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev bunun­la bağ­lı açıqlama verdi //Yaddaş.- 2007.- 22 yanvar.- S. 2.

225.    *Loğmanoğlu S. Azərbaycan filmi məşhur Ber­lin kinofestivalında: “Əlvida, Cənub şəhəri”nin festivalın pa­no­­ra­mına daxil edilməsi milli kinematoqrafiyamızın uğu­ru­dur //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 7 fevral.- S. 8.

226.    “Mahnı belə yaranır”: Sevimli kinolarımız: Kadr­arxası: [Ssenari müəllifi Rza Təhmasib və Roman Fatu­yev] //Ekspress.- 2007.- 10-12 fevral.- S. 18.

227.    *Məhərrəmova T. “Filmlərimizin Bakıya gətir­il­­məsi şəraitlə bağlıdır”: [Dövlət Film Fondun direktoru, kino­­rejissor Cəmil Quliyev ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.-             27 fevral.- S. 16.

228.    Məhərrəmova T. “Ölümlərlə” ölməzlik qazanan aktyor: Ələsgər Ələkbərov bütün rollarında yaratdığı surətə çevrilirdi //Kaspi.- 2007.- 1 fevral.- S. 16.

229.    Məhərrəmova T. “Təsadüfi adamların kino çək­mə­si təhlükəlidir”: Bu, Azərbaycan kino tarixində xüsusi ye­ri olan rejis­sor Tofiq Tağızadənin dəyişməz qənaəti idi //Kas­pi.- 2007.- 7 fevral.- S. 16.

230.    Məmmədova Ş. Kinomuz müstəqillik illərində //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 45-46.

231.    *Mövsümova S. “Animasiya filmlərimizlə xarici ba­­zar­­lara çıxmaq olar”: [“Azanfilm” studiyasının rəhbəri El­çin Hami Axundovun fikirləri] //Paritet.- 2007.- 17-19 fev­ral.-      S. 11.

232.    *Muğamın müasir miniatür və yeni baletlə sintezi: Beynəlxalq layihə çərçivəsində çəkilən film məhz bundan bəhs edir: [Pünhan Həsənlinin “Süni bənövşələr” fil­mi və Belçikalı rejissor Kris Delvilin muğam ustası Fər­qanə Qasımovanın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Dü­şün­cələrə keçən günlər” layihəsi] //Gündəlik Azər­bay­can.- 2007.- 2 fevral.- S. 14.

233.    *Mükərrəmoğlu M. “Milli bomba”ya ilk baxış: [Kino­rejis­sor Vaqif Mustafayevin eyni adlı filmi “Azər­baycan” kinoteatrında nümayiş etdirildi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 9 fevral.- S. 7; Paritet.- 2007.- 13-14 fevral.- S. 12: 525-ci qəzet.- 2007.- 9 fev­ral.- S. 7.

234.    *Mükərrəmoğlu M. Milli kinomuzun inkişafına dövlət qayğısı artır //Xalq qəzeti.- 2007.- 28 fevral.- S. 5.

235.    *Mütəllimova S. Qərar uğur qazandı: [Dövlət reyestri verilmiş filmlərin şəhadətnamələrini Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev təqdim etdi] //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 2.

236.    *Nəzakət. “Azərbaycan kinosu ensiklopediyası” hazırlanır: Yeni nəşr Azərbaycan kinosunun 110 illik yubiley­inə böyük bir hədiyyə olacaq //Səs.- 2007.- 3 fevral.- S. 12.

237.    *Nəzakət. “Bu meydan, bu ekran!: [“2007-2010-cu illərdə kinematoqrafiya sahəsində gənclərin yaradıcılıq fəa­liy­yə­tinin inkişafı proqramı” və “Akademiya” layihələri ilə əla­qə­dar Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qara­ye­vin Muzeylər Mər­kəzində mətbuat nümayəndələri ilə ke­çir­­diyi görüş haq-qın­da] //Səs.- 2007.- 3 fevral.- S. 12.

238.    *Nəzakət. Milli kinomuzun qızıl fonduna daxil edi­­lən filmlərdə əsas rolların yaradıcısı: [Xalq artisti, mər­hum akt­yor Mustafa Mərdanov haqqında] //Səs.- 2007.- 21 fevral.-     S. 12.

239.    Nizamiqızı H. Gənclik və sərbəstlik: Gənc re­jis­sor­lar öz uğurlarını da məhz bu “quruluşda” görürlər //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 2 fevral.- S. 6.

240.    Nuruqızı S. “Gözlə məni” filmində qəhrəman və mühit: [Ssenari müəllifi Elçin, rejissoru Kamil Rüstəm­bə­yov olan eyni adlı film haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 2007.-       № 1/2.- S. 36-38.

241.    *Rüstəm Z. “Film çəkmək üçün şərait  olma­lı­dır”: [Fuad Poladovun Türkiyədə çəkildiyi “Dədə Qorqud” filmi haqqında]  //Ayna.- 2007.- 21. fevral.- S. 8.

242.    *Rüstəm Z. Kino sənətinin yaddaşı: Keçən əsrin əvvəllərinə aid kino avadanlıqları ilə kino tarixinə qısa səyahət //Ayna.- 2007.- 16 fevral.- S. 8.

243.    Sarıyeva İ. “Bizim televiziyalarda Azərbaycan di­li bərbad hala salınıb”: [Kinematoqrafçılar İttifaqının təş­ki­lati üzrə katibi Abbas Əliyev ilə müsahibə] //Bakı xə­bər.- 2007.- 28 fevral.- S. 16.

244.    Səbinə. “Azərbaycantelefilm” İstehsalat Birliyin­də nələr baş verir?: [Birliyin rəhbəri Vüqar Tapdıqlının və ki­norejissor Cəmil Quliyevin söhbəti] //Paritet.- 2007.- 3-5 fev­ral.- S. 14.

245.     “Səbuhi”: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: [Sse­­nari müəllifi - Mikayıl Rəfili, quruluşçu rejissor - Rza Təh­­masib və Amo Beknazarov] //Eks­p­ress.- 2007.- 3-5 fev­ral.-     S. 18.

246.    “Vətən həsrəti və sönməyən ümidlər”: 50 dəqiqəlik film arxiv materialları və tarixi faktlar əsasında çəkilib //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 22 fevral.- S. 8; Paritet.- 2007.- 22-23 fevral.- S. 3.

247.  “Vətən həsrəti və sönməyən ümidlər” sənədli filminin təqdimat mərasimi: [“Gülüstan” sarayında] //Azər­baycan.- 2007.- 22 fevral.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 fevral.- S. 3.

248.    Yasəmən. Ermənilər Elçin Axundovu öldürmək is­­tə­yiblər: “Güzgü” filminə görə: [“Azan film” studiyasının di­­rek­­toru və bədii rəhbəri ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2007.- 3 fev­ral.- S. 17.

249.    Zəhra. Azərbaycan filmləri Caypurda: “Qobus­tan” və “Qədim Azərbaycan abidələri” Hindistanda keçirilən festi­vala aparılıb //525-ci qə­zet.- 2007.- 17 fevral.- S. 27.

250.    *Zəhra. Kinematoqrafiya tariximizin dilsiz şa­hid­ləri haradadır?: Dövlət Fondunda saxlanılan kameralar, ki­no­­pro­yektorlar yüzlərlə ekran əsərinin çəkilməsində və nü­ma­yi­şin­də iştirak edib //525-ci qəzet.- 2007.- 13 fevral.- S. 7.

251.    *Zəminə. İctimai Televiziyanın növbəti uğuru: Telekanalın rejissoru türk dövlətinin dəvəti ilə film çəkib: [Telekanalın rejissoru Xürrəm Sultanın Türkiyə Cümhur­başqanı Atatürkün həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi film haqqında] //Ayna.- 2007.- 1 fevral.- S. 8.

252.    *Zümrüd. “Ana” klipi təqdim olundu: [Azər­bay­can Dövlət Muğam Teatrında müğənni Sərxan Kərəm­oğlunun “Ana” adlı klipinin təqdimat mərasiminin keçiril­məsi haqqında] //Səs.- 2007.- 23 fevral.- S. 12.

253.    *Zümrüd. “Sevgi yolları”nın təqdimat mərasimi keçirildi: [Sözləri Rəna Mirzəyevaya, musiqisi Hikmət Mir­məm­mədliyə məxsus Afa Axundovanın klipi haqqında] //Səs.- 2007.- 13 fevral.- S. 12.                     

 

Bax: 403, 410

MUSİQİ

                                                  

254.    Abbas A. Qədir Rüstəmov Aqil Abbasın yanına niyə gəlmişdi? //Şərq.- 2007.- 8 fevral.- S. 7; Ədalət.- 2007.-    8 fevral.- S. 1-2; 525-ci qəzet.- 2007.- 8 fevral.- S. 4.

255.    Abbaslı T. Əl xalqın, ətək ziyalının: [Bülbül adı­na Mu­siqi Məktəbinin direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, pro­fes­sor Ni­gar Cərullaqızının söhbəti] //Mədənitt.- 2007.- 2 fev­ral.-     S. 8.

256.    Abduləliyev A. Muğam: Cılız mənəviyyatlara və düşüncəsiz beyinlərə sığmayan möhtəşəm sənət abidəsi //525-ci qəzet.- 2007.- 20 fevral.- S. 5.

257.    *Aydan. Bakı Musiqi Akademiyası əvvəlki adını istəyir: [Üzeyir Hacıbəyovun adının bərpa edilməsi ilə bağlı Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin fikri] //Üç nöqtə.- 2007.-     14 fevral.- S. 13.

258.    Aydan. Cavanşir Quliyev “Oğuznamə”ni yek­unaşdırıb: “Şəhriyar” kantatası üzərində çalışır //Üç nöq­tə.- 2007.- 21 fevral.- S. 13; Ekspress.- 2007.- 20 fevral.- S. 13.

259.    Aydan., Həsrət V. Şuşanın adını çəkəndə sima­sını kədər bürüyür, səsində bir qəhər hiss edilirdi: Əbülfət Əl­i­yev - 80  //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 21-25 fevral.-  S. 16.

260.    Ayxan. Məmmədbağır yad edildi: [Muğam Teat­rında] //Ekspress.- 2007.- 6 fevral.- S. 16; Xalq cəb­həsi.- 2007.- 6 fevral.- S. 15; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 6 fev­­ral.-     S. 8.

261.    *“Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası” adlı disk buraxılıb //Səs.- 2007.- 10 fevral.- S. 16; Vətən uğrunda.- 2007.- 10-16 fevral.- S. 8.

262.    *Azərbaycan Musiqisi Festivalı: [M. Maqo­ma­yev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Fes­tivalın açılış mərasimi] //Azərbaycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 4; Eks­press.- 2007.- 6 fevral.- S. 16; Mədəniyyət.- 2007.- 9 fev­ral.- S. 2; Paritet.- 2007.- 6-7 fevral.- S. 11; Səs.- 2007.- 6 fev­ral.- S. 16.

263.    Babayeva Ş. Lütfiyar İmanov: “Mən Kor­oğlu­nun dəlisiyəm”:  [SSRİ Xalq artisti ilə müsahibə] //İmpuls.- 2007.- 16-22 fevral.- S. 9; 15.

264.    Babayeva T. “Sovet vaxtında ali məktəb müəl­lim­inin toya getməsinə pis baxırdılar”: [Əməkdar artist Yaqut Abdullayeva ilə müsahibə] //Xəzər.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 18.

265.    *Babayeva T. “Sənətçi üçün 30 illik fəaliyyət az müd­dət deyil”: [Xalq artisti, professor Xuraman Qasımova ilə söhbət] //Xəzər.- 2007.- 24 fevral.- S. 18.

266.    Behbudqızı S. “Karvan”ın sarvanı: [Musiqi mə­də­niy­yətinin layiqli nümayəndəsi mərhum Soltan Hacı­bəy­li haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 8.

267.    *Böyük bəstəkarın doğum günü qeyd olunmuşdur: [Qara Qarayevin] //Azər­bay­can.- 2007.- 6 fevral.-     S. 4; Mədəniyyət.- 2007.- 9 fevral.- S. 2.

268.    Cərullaqızı N. Dəyərli xanımın ad günü: [Mu­si­qi­şünas Kövkəb Səfərəliyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.-   23 fevral.- S. 2.

269.    Dünyamalıoğlu F. El sənətkarı – xanəndə Va­hid: [İmişli incəsənət məktəbinin muğam şöbəsinin müəl­limi Va­­hid Əliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 fevral.- S. 3.

270.    Elvüsal H. Üç səs, üç nəfəs: [Xalq artisti Qədir Rüstəm­ov, gitaraçı Rəmiş və şair Sücaət  haqqında] //Əda­lət.- 2007.- 13 fevral.- S. 3.

271.    Əliyev Z. İTV mədəniyyət tariximizin üzərinə şübhə toxumu səpməkdə məqsədlidirmi?: “Leyli və Məc­nun” operasını kim yazıb?: [İTV-nin “Yeni gün” pro­qramın­da Əməkdar artist, professor Zəhra Quliyevanın çıxışı ilə əla­qədar müəllifin açıqlamaları] //Azadlıq.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 12.

272.    Əfəndiyeva İ. Gözəl insan, tanınmış alim: [Bakı Musiqi Akademiyasında elmi-tədqiqat işləri və yaradıcılığı üzrə prorektor Gülnaz Abdullazadə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 9 fevral.- S. 8.

273.    Əkbər E. “Tərifi heç sevmirəm”: [Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi Elza İbrahimova ilə müsahibə]  //İmpuls.- 2007.- 9 fevral.- S. 14.

274.    Əliyev E. “Qarabağımızı itirsək də, səsini itir­mə­mi­şik”...: [Gənc xanəndə Təyyar Bayramovla müsa­hi­bə] //Eks­press.- 2007.- 8 fevral.- S. 12.

275.    Əliyeva Ü. Musiqi və təsviri incəsənət  //Mə­də­ni-ma­­arif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 42-44.

276.    *Gənclər ilinə həsr olunan musiqi gecəsi keçirilib: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //525-ci qəzet.- 2007.- 13 fev­ral.- S. 7.

277.    Göyyallı X. Qüdrətli publisist: [Bəstəkar Ü.Ha­cı­­bəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 7.

278.    Hacıxanoğlu İ. “Mən muğam aləminə imkan­sız­lı­q­dan gəlmişəm”: Alim Qasımov: “O zamanlar işim alın­say­dı, xanəndə olmayacaqdım...” //Üç nöqtə.- 2007.- 20 fev­ral.-        S. 13; Ekspress.- 2007.- 20 fevral.- S. 12.

279.    Həsənov H. Musiqi həyatımızın normasıdır: Azərbaycan­ muğamı ilahidən gələn, möcüzə yaradan bir musiqidir, ona rişxənd edənlər Qurani-Kərimə inanmayan­lar­dır //Azad Azərbaycan.- 2007.- 20 fevral.- S. 7.

280.    Hidayətqızı S. Hər şerin öz yaddaşı, hər mahnı­nın öz xatirəsi...: [Xalq artisti, bəstəkar oqtay Kazım­ovla müsahibə] //Yaddaş.- 2007.- 22 fevral.- S. 14.

281.    Xaçınçaylı Q. Musiqi məktəbi özünə qayıtdı: [Bakı Döv­lət Universitetinin 5 saylı yataqxanasında fəaliy­yətini da­vam etdirən Ağdamın Gülablı kənd musiqi mək­təb­inin direk­to­ru Aygün Hüseynova ilə söhbət] //Həftə içi.- 2007.- 13 fevral.- S. 8.

282.    *Xatun. Cavanşir Quliyev qalan ömrünü yeni baletinə həsr edəcək: [“Oğuznamə” baleti haqqında] //Ay­na.- 2007.- 17 fevral.- S. 20.

283.    *Xatun. “Şou-biznesi qəbul etmirəm”: [Bəstəkar Şəfiqə Axundova ilə söhbət] //Ayna.- 2007.- 13 fevral.- S. 8.

284.    *Xatun. “Üzeyir bəyin adı akademiyaya  qay­ta­rıl­malıdır”: Bakı Musiqi Akademiyasının yubileyinə hazırlaşan kol­lektiv ilk növbədə buna nail olmağa çalışır //Ayna.- 2007.-  2 fev­ral.- S. 8.

285.    *Xəlilzadə F.  Xalq musiqisinə və klassikaya bağ­­lılıq: [Bəstəkar Sevda İbrahimova haqqında] //Azərbay­can.- 2007.- 7 fevral.- S. 8.

286.    *İbrahimova S. “Efir savadsızlar üçün işləyir”: [Bəs­təkar Nadir Əzimovun söhbəti] //Kaspi.- 2007.- 22 fev­ral.- S. 17.

287.    *İsmayıl X. Musiqi alətlərimizə xəyanət: [Er­mə­ni­lərin musiqi alətlərimizi özlərinki kimi təbliğ etmələri haq­qında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 5.

288.    *Qədim “Şərq” muğam ansamblı: [Ansamblın üzv­lərinin Böyük Brita­ni­ya­da konserti] //Şərq.- 2007.- 27 fev­­­­ral.- S. 14; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 27 fevral.- S. 8.

289.    *Qəhrəmanova K. Milli musiqimizin beşiyi baş­ında: [Bülbül adına Orta Ixtisas Musiqi  Məktəbi ha­q­qı­n­da] //Respublika.- 2007.- 4 fevral.- S. 7.

290.    Qılman J. Mahir ifaçı: [Qarmonçalan Zakir Mir­zə­yev haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 6.

291.    Qocayeva A. Heydər Əliyevə bağışlanmış iki tarın ustası: [Milli musiqi alətlərinin ustası Balabəy Bala­bə­y­ov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 22 fervral.- S. 12.

292.    *Qocayeva A. Möcüzə yaradan usta Balabəy: [Mil­li musiqi alətlərimizin nadir ustası Balabəy Balabəyov haq­qında Xalq artisti Ramiz Quliyev ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 22 fevral.- S. 16; İki sahil.- 2007.- 15 fevral.- S. 6.

293.    Quliyev N. Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrüstü abidəsi də yoxdur //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 7-11 fev­ral.- S. 16.

294.    Quliyeva X. Maestro nəsli: Zülfi əmi, Zülfi mü­əl­­lim, xanəndə Zülfü Adgözəlov: [Muğam ifaçısı Zül­fü­qar Adıgözəlov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 22 fevral.- S. 22.

295.    Quliyeva X. Maestro nəsli: [Vasif Adıgözəlov haq­­qında] //Kaspi.- 2007.- 27 fevral.- S. 14.

296.    *Mehdixanlı T. Mansurovlar nəslinin ənənəsi: [Əmək­­dar incəsənət xadimi, bəstəkar Eldar Mansurov haq­qın­da] //Azərbaycan.- 2007.- 11 fevral.- S. 7.

297.    *Mədəniyyəti siyasətə qatsalar, mədəniyyət olmaz: [Xalq artisti Alim Qasımov ilə müsahibə] //Yeni Azər­­bay­­can.- 2007.- 20 fevral.- S. 1; 8; Səs.- 2007.- 20 fev­ral.-      S. 16; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 20 fevral.- S. 14; Azad­lıq.- 2007.- 20 fevral.- S. 15.

298.    Məhərrəmova T. Adı dünyanı dolaşan bəstəkar: Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin yubileyləri səssiz ötü­şüb //Kaspi.- 2007.- 6 fevral.- S. 16.

299.    *Məhərrəmova T. Unudulmaz tarzənin unudul­ması: [Tarzən Bəhram Mansurov haqqında] //Kaspi.- 2007.-  13 fevral.- S. 16.

300.    *Məmmədbağır Bağırzadə yad edildi: [Mu­ğam Teatrında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 8 fevral.- S. 8; Əda­lət.- 2007.- 6 fevral.- S. 6.

301.    Məmmədhəsən. Qasımova bacılarının davam­çı­ları: V. Mustafazadə adına 2 saylı İncəsənət Mək­təb­ində vo­kal­ist­lə­rin müsabiqəsi keçirilib //Azad Azər­baycan.- 2007.-  4 fev­ral.- S. 3.

302.    *Milli-mənəvi sərvətimiz olan muğamlarımız toxunulmazdır: “Muğamın bəzi mətbuat səhifələrində tən­qi­di və təbliği” mövzusunda mətbuat konfransı keçirilib //İki sahil.- 2007.- 16 fevral.- S. 6.

303.       “Muğam-star”ın iştirakçısı Londonda çıxış edib: [Qoçaq Əsgərovun iştirakı] //Kaspi.- 2007.- 17-19 fev­­ral.- S. 20; Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S. 20.

304.    *Musiqi Mədəniyyət Muzeyi yeni not əlyazmaları əldə edib: [Rus Dram Teatrının kitabxanasında sax­la­nılan əlyazmalar haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.-    14 fevral.- S. 14.

305.    *Nəcəfxanlı Ə. Sumqayıtda I Azərbaycan Musi­qi Festivalı uğurla keçdi //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 fev­ral.- S. 6.

306.    Nəzakət. “Azərbaycan Bəstəkarlarının Anto­lo­gi­yası” diski hazırlanıb: Diskə Azərbaycanın korifey bəstə­kar­­larının klassik musiqi əsərləri daxildir //Səs.- 2007.- 1 fev­ral.- S. 12.

307.    *Nəzakət. Novatorçu bəstəkarın doğum günü qeyd olundu: Tələbələr Süleyman Ələsgərov Fondu tərəf­in­dən mükafatlandırıldı //Səs.- 2007.- 23 fevral.- S. 12.

308.    Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Ağa­bacı Rzayeva, - Romanslar //Hürriyyət.- 2007.- 12-14 fev­­ral.- S. 15.

309.    *Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Süleyman Ələsgərov, “Yada düşdü” və “Göy-Göl” ro­man­s­ları //Hüriyyət.- 2007.- 18-20 fevral.- S. 13.

310.    Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üzeyir Hacıbəyov, “Əsgərin Ariyası” //Hürriyyət.- 2007.-       1-4 fevral.- S. 14.

311.    *Nüşabə. “Sarı gəlin”in sarı simi: Türkiyə ilə or­taq mə­də­niyyətimizi erməni hücumundan birgə qoru­ma­lıyıq //Pa­lit­ra.- 2007.- 2 fevral.- S. 8.

312.    Rəhilə Cabbarova Muğam Teatrında anılıb: [Opera və Balet Teatrının müğənnisi, Əməkdar artist] //Ay­na.- 2007.- 27 fevral.- S. 8.

313.    Rüstəmli B. “Muğam mütləq əruzlu şeirlə oxun­malıdır”: [Şərqşünas-alim Ramiz Fasehlə müsahibə] //Rey­tinq.- 2007.- 18 fevral.- S. 17.

314.    *Sabirqızı Ü. Azərbaycan musiqi təhsilində ana­lo­qu olmayan metodika: [Bakı Musiqi Akademiyasının dis­sertantı Məryəm Babayeva ilə  müsahibə] //Gündəlik Azə­r­­­baycan.- 2007.- 7 fevral.- S. 14.

315.    Sabir Mirzəyev: “Muğamın keşikçisi xalqdır” //Reytinq.- 2007.- 25 fevral.- S. 23.

316.    *Salmanov R. Çətin yolun başlanğıcı: [Muğam mü­sa­biqəsinin qalibi Təyyar Bayramov haqqında] //Xalq qə­zeti.- 2007.- 11 fevral.- S. 8.

317.    Salmanov R. Yaxşı ki, öz yolunu seçdi, yoxsa Aftan­dil olmazdı: [Qarmonçalan, Xalq artisti Aftandil İsra­fil­ov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 fevral.- S. 6.

318.    Samirə. Dəruni istedad: və ya Qara Qarayev və onun haq­qındakılar //Həftə içi.- 2007.- 6 fevral.- S. 8.

319.    Sarıyeva İ. “Qarabağ tərəfə baxıb oxumaq­da­n­sa, silah götürüb onu xilas etmək lazımdır”: [Muğam müsa­bi­­qə­sinin istedadlı nümayəndələrindən biri Qoçaq Əsgərovla mü­sahibə] //Bakı xəbər.- 2007.- 26 fev­ral.- S. 16.

320.    *Sevda. Murad Hüseynov Türkiyədə ustad dərs­lər keçib: [Əməkdar artist, Bakı Musiqi Akademiyasının do­sen­­ti] //Kaspi.- 2007.- 6 fevral.- S. 17.

321.    Səbinə. XXI əsrin yeni musiqi ulduzları: [Mos­k­v­a­­dakı “Musiqi evi”nin kamera zalında azərbaycanlı gənc ope­ra müğənnisi Dinarə Əliyevanın konsert proqramı ilə çı­xış etməsi haqqında] //Paritet.- 2007.- 8-9 fevral.- S. 12.

322.    Səbinə.  Muğamın dərdi var, muğam xəstədir...: [Muğamın təbliğində KİV-in rolu] //Olaylar.- 207.- 13 fev­ral.- S. 14.

323.    Səbinə. “Şüştər” öz kökündə oxunmalıdır!: [Xa­n­ən­­də Qəzənfər Abbasov ilə müsahibə] //Olaylar.- 2007.-  20 fev­ral.- S. 14.

324.    *Səttarova M. Cazibəyə düşmüş adam: [Xanən­də Əlibaba Məmmədov haqqında] //Xəzər.- 2007.- 17 fev­ral.-     S. 16.

325.    Səttarova M. O sevginin şahidi-Xan çinarı...: [Xalq artisti Əbülfət Əli­yev haqqında] //Xəzər.- 2007.- 10 fev­ral.-    S. 16.

326.    Şəfiyev Ə. Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındıran mu­ğam: [“Alma” qəzetinin “Muğamın I qanunu” məqa­lə­sinə cavab] //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 7.

327.    *Təranə. Bir  gündə məşhurlaşan müğənni: [Bal­­oğ­lan Əşrəfov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 3-5 fev­ral.-             S. 22-23.

328.    Turanə. Muğama diqqət kimlərisə qıcıq­lan­dırır?: [“Alma” qəzetində “Muğamın I qanunu” adlı yaz­ı­ya etirazla əlaqədar Milli Mədəniyyətin Təbliği Mər­kəzinin Azərbaycan Teleradio Verilişləri Şirkətinin təşki­latçılığı ilə keçirdiyi mətbuat konfransı] //Yeni Azər­baycan.- 2007.- 16 fev­ral.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 fevral.- S. 13.

329.    Turanə. Muğamı sevdirən də, hörmətdən salan da onun ifaçısıdır: [Xalq artisti Səfa Qəhrəmanov ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 22 fevral.- S. 8.

330.    *Turanə. Musiqi Festivalına start verildi: [M.Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasında Musiqi Teat­r­ının və “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olun­­­muş tədbir haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 6 fevral.-     S. 8; Olay­lar.- 2007.- 22 fevral.- S. 16.

331.    *Zəhra. “Muğamı gözdən salmağa çalışanlar mil­­li varlığımıza qəsd edirlər”: [Beynəlxalq Mətbuat Mər­kə­z­in­­də keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 16 fevral.-    S. 7.

332.    Zümrüd. Muğam sənəti xalqın çoxəsrlik tarix­ini əks etdirən mənəvi xəzinə, sərvətdir: [Beynəlxalq Mət­bu­at mərkəzində “Muğamın bəzi mətbuat səhifələrində təbliği və tənqidi” mövzusunda mətbuat konfransı keç­i­ri­l­məsi haqqında] //Səs.- 2007.- 16 fevral.- S. 12.

 

Bax: 389

ESTRADA VƏ SİRK

 

333.    “Akademiya”nın qalibləri mükafatlandırılıb: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin qalib­lər­lə görüşü] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 3 fevral.- S. 8; Ye­ni Müsavat.- 2007.- 3 fevral.- S. 14; Xalq cəbhəsi.- 2007.-   3 fev­ral.- S. 15; Üç nöqtə.- 2007.- 3 fevral.- S. 11; Şərq.- 2007.-      3 fevral.- S. 14; Ekspress.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 16.

334.    Aydan. “Ömür yolu bircə andır”... Rəşidə Rə­şi­din təqdimatında göstəriləcək bu anda həm sevinc, həm kə­dər, həm göz yaşı, həm təbəssüm var //Azadlıq.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 15.

335.    *“Azəri şahzadəsi” İstanbulda...: [Tanınmış piano­­çu və caz müğənnisi Əzizə Mustafazadə konsert proq­ra­m­­­­­­ın­­­­da] //Səs.- 2007.- 28 fevral.- S. 16; Azadlıq.- 2007.- 28 fev­­­­ral.- S. 15.

336.    *Xatun. “Bəri bax” “Qaya”ya çevrilir: [Qrupun rəhbəri və “Qaya” kvartetinin keçmiş solistlərindən biri Rauf Babayevin söhbəti] //Ayna.- 2007.- 6 fevral.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 17 fevral.- S. 8.

337.    *İbrahimova S. Akif İslamzadə tələbə yetiş­dir­mək istəyir //Kaspi.- 2007.- 14 fevral.- S. 17.

338.    *Sirkdə  milli kollektiv yaranıb //İmpuls.- 2007.- 2-8 fev­ral.- S. 15.

339.    Tahirə. “42 ildir fasiləsiz səhnədəyəm”: [Cavan Zey­nallı ilə müsahibə] //Şərq.- 2007.- 20 fevral.- S. 14.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

340.    Ələddinqızı N. Aşıq sənəti folklorumuzun yazılı və şifahi abidəsidir: [Aşıq Ulduz Sönməzlə müsahibə] //Səs.- 2007.- 2 fevral.- S. 12.

341.    *Kamiloğlu V. İndi əsl müğənni tapmaq çətin­dir: “Sənətkar o kəsdir ki, öz xalqının milli-mənəvi dəyər­lərini qoruyub saxlayır: [Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qurbanovla müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 16 fev­ral.- S. 6.

342.    Kazımlı K. Sazbənd: [Qazağın Aslanbəyli kən­din­­dən olan Aşıq İkram Nəsibov haqqında]  //Mədəni-ma­arif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 24-25.

343.    Manafov Ə.  “Aşıq Pəri məclisi”ni bağlayıblar: La­­yihə rəhbərini də işdən çıxarıblar //Gündəlik Azər­bay­can.- 2007.- 16 fevral.- S. 14; Azadlıq.- 2007.- 2 fevral.-    S. 15.

344.    Rüstəmli B. “Aşıq Stalin kimi frenç və xrom çək­mə geyməli deyil”: [Folklor İnstitununun direktoru Hüse­yn İsmayılovla müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 18 fevral.- S. 22.

 

TEATR

 

345.    *Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­ca­mı, 19 fevral 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 20 fevral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 20 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 20 fevral.- S. 2.

346.    *Azərbaycan teatrının 10 illik inkişaf Proqramı hazırlanır: Prezident “Azərbaycan teatrı 2008-2018-ci il­lərdə” Dövlət Proqramının hazırlanması haqqında Sərən­cam imzalayıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 20 fevral.- S. 1; Kaspi.- 2007.- 20 fevral.- S. 2; Paritet.- 2007.- 20-21 fev­ral.-S. 3.

347.    *“Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ba­rədə: Azər­­­­bay­can Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 fevral 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 7 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-         8 fev­ral.- S. 4; Res­pub­lika.- 2007.- 7 fevral.- S. 2; Ədə­­­biyyat qəzeti.- 2007.- 9 fevral.- S. 2.

348.    *Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında: Azər­bay­can Respublikasının Qanunu, 29 dekabr 2006-cı il  //Azər­baycan.- 2007.- 7 fevral.- S. 3; Respublika.- 2007.- 7 fev­ral.- S. 2; Xalq qəzeti. -2007.- 8 fevral.- S. 4; Ədə­biy­yat qə­ze­ti.- 2007.- 9 fevral.- S. 1-2.

349.    *Ağdam teatrı qayıdır...: Teatrda “Müsyö Jor­dan və Dərviş Məstəli şah” komediyasının premyerası olub //Eks­press.- 2007.- 8 fevral.- S. 12.

350.    Anar. Teatr sənətinin inkişafında mühüm mər­hə­lə: Üç ay müddətində “Azərbaycan teatrı 2008-2018-ci il­lər­də” Dövlət Proqramının layihəsi hazırlanacaq //Palitra.- 2007.-     20 fevral.- S. 3.

351.    *Aydan. Teatr arxivləri: Nə, harda, necə sax­la­nılır və ya afişalar arxiv sənədi rolunda  //Üç nöqtə.- 2007.-           21 fevral.- S. 13.

352.    *Banu. “Avropa qapılarını müsəlmanların üzünə çoxdan həvəslə açmır”: [Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Samir Cəfərovla müsahibə] //Ayna.- 2007.- 10 fev­ral.-   S. 20.

353.    *Bayramov O. Xalq yazıçısı Elçinin “Qatil” pye­sinin İstanbulda tamaşası böyük müvəffəqiyyət qazan­mış­dır //Azərbaycan.- 2007.- 14 fevral.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.-      14 fevral.- S. 4; Respublika.- 2007.- 14 fevral.- S. 6.

354.    Behbudqızı S. “Əsrin yeni musiqi “ulduz”ları”: [Ope­ra müğənnisi Dinarə Əliyevanın Moskva Beynəlxalq Mu­si­qi Evində konserti] //Həftə içi.- 2007.- 10-12 fevral.-  S. 8.

355.    *“Bütün xalq Lütfəli Abdullayevi sevir”...: Akt­­yorun qızı atasının xatirəsinin əbədiləşdirilməsini istəyir //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 fevral.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 16 fevral.- S. 12; Azadlıq.- 2007.- 16 fevral.- S. 15.

356.    Elçinin “Ulduzlar altında cinayət” tama­şası­nın prem­yerası olub: [Türkiyənin İstanbul Böyük Bələ­diy­yə Teatrında] //Ədalət.- 2007.- 14 fevral.- S. 6.

357.   Əfəndiyeva X. Doğma yurdda yubiley: [İsmayıl Dağıstanlının 100 illik yubileyinin Qax rayonunda keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- S. 2.

358.    Əkbər E. “Heç bir teatr məni işə götürmürdü”: [Gənc Tamaşıçılar Teatrının Əməkdar artisti Naibə Al­lahver­diyeva ilə mü­sa­hibə] //İmpuls.- 2007.- 2-8 fevral.- S. 14.

359.    Ələddinqızı N. Teatrlarımızın intibah dövrü baş­la­nır: [Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrının direktoru Hə­sən Həsənovla müsahibə] //Səs.- 2007.- 22 fevral.- S. 12.

360.    Əlizadə M. “Qabırğa”lar və “tələ”lər, Yaxud naməhrəmliyin məhrum boyutları: [Mədəniyyət və Turizm Na­zirliyinin teatrla bağlı “Gənc rejissorların seleksiyası” la­yi­həsi haqqında]  //525-ci qəzet.- 2007.- 1 fevral.- S. 7.

361.    Əlizadə M. Teatr xadimlərinin Şəkiyə səfəri: [Mü­əl­lifin yol qeydləri] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 6-8.

362.    Əlizadə M. Zaman içində dialoq: [Teatr və teatr fəa­liy­yəti haqqında] //Üç nöqtə.- 2007.- 1 fevral.- S. 13. (Əvvəli 31 yanvar sayında)

363.    *Gəncə Teatrında “Büllur qəsr”: [Mirmehdi Seyid­zadənin xalq nağıllarının motivləri əsasında eyni adlı tamaşası] //Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S. 20.

364.    Hüseynzadə X. “Teatr-tamaşaçı problemi bu gün daha qabarıq hiss olunur”: Dramaturq Firuz Mustafanın fik­rin­cə teatr tamaşaçi yetişdirdiyi kimi səviyyəli tamaşaçı da teatrı for­malaşdırmalıdır //525-ci qəzet.- 2007.- 10 fev­ral.- S. 27.

365.    *İbrahimova S. “Qatil” İstanbulda səhnə­ləş­di­ri­lib: [Xalq yazıçısı Elçinin pyesinin səhnə müəl­lifi Məlahət Ab­basovadır] //Ayna.- 2007.- 13 fevral.- S. 8; Kas­pi.- 2007.-      13 fev­ral.- S. 17.  

366.    *İstanbul Böyük Bələdiyyə Teatrında yazıçı El­çinin “Ulduzlar altında cinayət” tamaşasının prem­ye­ra­­sı olub //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 14-18 fevral.- S. 14.

367.    İstanbuldan xoş xəbər: [Türkiyənin Möhsün  Ərtoğrul teatrında yazıçı-dramaturq Elçinin əsərlərinin tamaşası] //Mədəniyyət.- 2007.- 23 fevral.- S. 6.

368.    Göyyallı X. Kamal Abdulla: “Dünya mədə­niy­yə­ti həm də dramaturgiya ilə başlayıb, yaxud həyatın məh­və­rini əksiklərin vəhdəti təşkil edir”: [Yazıçı-dramaturqla söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.-   9 fev­ral.- S. 7.

369.    *Qaliboğlu E. “İmperator”: [Ssenari müəllifi El­çin Hüseynbəylinin, quruluşçu rejissoru Sərvər Əliyevin eyni adlı əsəri Dövlət Gənclər Teatrında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.-15 fevral.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2007.- 17 fevral.- S. 29.

370.    Qədirqızı T. Sənətinin Məcnunu: [Xalq artisti Mən­­sum İbrahimovun söhbəti] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-      3 fev­ral.- S. 8.

371.    *Quliyev Ə. Naxçıvan teatrının tarixi haqqında ki­tab: [Cəlil Vəzirov və El­dar Xəlilovun birgə yazdıqları “Naxçıvan Teatrının qadın sə­nət­­­kar­ları” kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 fev­ral.- S. 7.

372.    Qurbanlı R. Ağayana Həsən Ağa: [Xalq artisti mər­­hum Həsənağa Turabov haqqında] //Yaddaş.- 2007.-        22 fev­ral.- S. 6.

373.    Lalayev Ə. Orta Asiyada yaşayan azər­bay­can­lı­ların teatr əlaqələrimizin inkişafında rolu //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 26-28.

374.    Lənkəran Dövlət Dram Teatrına yeni direktor təyin olunub: [İslam Həsənov] //Əda­lət.- 2007.- 10 fevral.-     S. 8.

375.    Lənkəran teatrında uşaqlar üçün yeni tama-şa: [Əli Səmədlinin hekayələri əsasında səhnə­ləş­di­ri­lən “Zən­cir­lənmiş ay-büsat” tamaşası] Xalq cəbhəsi.- 2007.- 22 fevral.-      S. 15.

376.    Məhərrəmova T. “Reklam olmalıdır ki, bizim teatr­­­da ayaq açsınlar”: [Şuşa Musiqili Dram Teatrının aktyoru Firdovsi Nəbiyev ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.-    28 fevral.- S. 16.

377.    *Mirvari. Təmir olunan teatrlar //Həftə içi.-2007.- 21 fevral.- S. 8.

378.    *Mirzəbəyli İ. “Muğam dünəndən bugünə səs kör­pü­südür”: [Opera və Balet Teatrının solisti, muğam ifa­çı­sı Rafiq Abbasov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 fev­ral.-     S. 7.

379.    Mövsümova S. Ən ali azərbaycanlı haqda das­tan: Yaradıcı Gənclər Mərkəzi özünün ilk tamaşasını təq­dim etdi: [Rejissor Elvin Mirzəyev və İmaməddin Həsən­ovun quruluş verdiyi “Əli və Nino” tamaşası haq­qın­da] //Paritet.- 2007.-     10-12 fevral.- S. 11.

380.    “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”ın prem­yerası olub: [Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev adına Ağ­dam Dövlət Dram Teatrında] //Səs. 2007.- 8 fevral.- S. 16; Hür­­riyyət.- 2007.- 8-11 fevral.- S. 16; Ekspress.- 2007.- 8 fev­ral.- S. 12.

381.    *Nəsibə Zeynalovanın nəvəsi narahatdır: “On­un adına olan teatrda 7 ildə bir tamaşa da hazır­lan­ma­yıb”: [Mosk­vada fəaliyyət göstərən Nəsibə Zeynalova adına Es­t­ra­da Teatrı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 23 fevral.-     S. 15; Ekspress.- 2007.- 23 fevral.- S. 13; Az­ad­lıq.- 2007.- 23 fev­ral.- S. 15.

382.    Nizamiqızı H. Kukla Teatrından xəbər: [Teatrda gedən təmir işləri] //Mədəniyyət.- 2007.- 9 fevral.- S. 3.

383.    *“Ömür yolu bircə andır”: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Əməkdar artist Rə­şi­də Rəşidin eyni adlı monovokal tamaşası haqqında] //Kaspi.- 2007.- 22 fevral.- S. 17; Xalq qəzeti.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 7; Ekspress.- 2007.- 23 fevral.- S. 13.

384.    Ramilə. Bu il teatrlarının bərpasına 25 milyon ma­nat xərclənəcək: Bu fikirlər Mədəniyyət və Turizm Na­zir­r­­­­­­­­­­­liyin­­də keçirilən tədbirdə səsləndi //Yaddaş.- 2007.- 22 fev­­­­­ral.- S. 3.

385.    *Rasim. 3 ildən sonra müasir teatr strukturu formalaşacaq: Əbülfəs Qarayev: “Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təmiri üçün tanınmış fransız memarları və bər­pa­­çıları dəvət edilib və ortaq layihənin son variantı hazırlanıb” //Palitra.- 2007.- 21 fevral.- S. 2.

386.    Rus Dram Teatrında yeni əlyazmalar aşkar edilib: [Teatrın repertuarında yer alan tamaşalara tanınmış bəs­tə­karlar tərəfindən yazılan musiqilərin not əlyazmaları haqqında] //Kaspi.- 2007.- 15 fevral.- S. 17; Ayna.- 2007.-     17 fevral.- S. 20; Ekspress.- 2007.- 20 fevral.- S. 13.

387.   Sabirqızı Ü.  “Teatr və teatr fəaliyyəti haq­qın­da” qanun teatra nə verəcək?: [Mövzu ilə bağlı teatr­şünas Aydın Talıbzadənin düşüncələri]  //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.-      21 fevral.- S. 14.

388.    Səttarova M. Leyli həsrəti, Kərəm yanğısı...: [Qadın rollarının əvəzsiz kişi ifaçısı Əhməd Bəşiroğlu Bə­dəl­bəyli haqqında] //Xəzər.- 2007.- 24 fevral.- S. 16.

389.    Şərif A. Komediya ustası: [Əməkdar mədəniyyət xadimi Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 1 fevral.- S. 7.

390.    *Teatr qanununun ilkin variantında passiv nüanslar var: [Aydın Talıbzadənin fikirləri] //Kaspi.- 2007.- 27 fevral.- S. 17.

391.    *Teatrların tamaşaçı problemi: Əlahəzrət ta­ma­şa­çını teatra gətirmək üçün nə etməli? //Üç nöqtə.- 2007.-          23 fevral.- S. 13.

392.    Teatrların təmirinə 25 milyon manat ayrılıb: Gəncə və Mingəçevir teatrları da yenidən qurulacaq //Eks­press.- 2007.- 21 fevral.- S. 13.

393.    Telman Adıgözəlov: “Güldürmək xatirinə tər­bi­yəsiz hərəkətlərə, lazımsız sözlərə ehtiyac yoxdur” //Palitra.- 2007.- 7 fevral.- S. 13; Səs.- 2007.- 7 fevral.- S. 16; Azad­lıq.- 2007.- 7 fevral.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 7 fevral.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 7 fevral.- S. 15.

394.    *“Unutqanlıq Qorxunc bəladır”: [Bakı Bələ­diy­­yə Teatrının rejissoru Ələddin Əliyevin eyni adlı tamaşası haq­­qında] //Ayna.- 2007.- 28 fevral.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 28 fev­ral.- S. 17.

 

Bax: 44

 

AKADEMİK MİLLİ  DRAM TEATRI

 

395.    Bünyatov M. Teatr fəaliyyətinin hüquqi bazası möh­kəmləndirildi: Akademik Milli Dram Teatrının kollek­tivi “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Qanunun qəbul olunmasını ürəkdən dəstəkləyir //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 fev­­ral.- S. 7.

396.    Əkbər E. Azərbaycan Teatrının kraliçası Zərni­gar Ağakişiyeva //İmpuls.- 2007.- 16-22 fevral.- S. 13.

397.    Əliyev E. “Bəxtiyar Vahabzadə harda görsə, ci­bii­­­mə pul basardı”: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, Akademik Mil­li Dram Treatrının rejissor assisenti Nəcəf Həsənzadə ilə müs­ahibə] //Ekspress.- 2007.- 17-19 fevral.- S. 16.

398.    *Qaxda görkəmli teatr xadimi İsmayıl Dağıstanlının 100 illik yubileyi qeyd olunmuşdur  //Azər­bay­can.- 2007.- 8 fevral.- S. 8; Respublika.- 2007.- 7 fevral.- S. 7.

399.    *Qaliboğlu E. “İkinci səs”: [Akademik Milli Dram Teatrında Bəxtiyar Vahabzadənin “İkinci səs” iki his­səli dramı, quruluşçu rejissor Ağakişi Kazımovun quruluşu əsasın­da] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 28 fevral.- S. 15.

400.    Qaliboğlu E. “Varlı qadın”: [Akademik Dram Teatrında nümayiş olunan Əli Əmirlinin eyni adlı iki hissəli satirik komediyası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 3 fev­ral.- S. 15.

401.    Qaliboğlu E. “Yaxşı əsər müəlliflərdən asılıdır”: [Xalq artisti, rejissor Mərahim Fərzəlibəyov ilə teatrın qayğıları haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 fevral.- S. 15.

402.    Qaraqızı U. Unudulmaz sənətkar: [Mərhum akt­yor Muxtar Avşarovun xatirəsinə] //Ekspress.- 2007.- 16 fev­ral.-   S. 12.

403.    *Mehdixanlı T. Qayğıkeş insan, pedaqoq və teatr xadimi: [Xalq artisti Lütfi Məmmədbəyov haqqında] //Azər­baycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 7.

404.    *Mehdixanlı T. Yaxşılar unudulmur: [Xalq ar­tis­­­ti Əliabbas Qədirov haqqında] //Azərbay­can.- 2007.- 14 fev­­ral.- S. 7.

405.    *Məhərrəmova T. Anadangəlmə aktyor: [Res­publikanın Xalq artisti, mərhum Əliabbas Qədirov haq­qında] //Kaspi.- 2007.- 15 fevral.- S.16.

406.    *Mükərrəmoğlu M. Milli xarakterlərin istedadlı ya­ra­dı­cısı: İsmayıl Osmanlı-105 //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 fev­­ral.- S. 6.

407.    Nəzakət. Azərbaycanda teleserialın ilk rejissoru:  Lütfi Məmədbəyovun dünən 80 yaşı tamam oldu: [Xalq artisti] //Səs.- 2007.- 7 fevral.- S. 12.

408.    *Rəhimli İ. Baş rejissorun rahatsızlıq keçirdiyi başlıca bəlalar: [Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyov haq-qında] //Yeni Az­ər­baycan.- 2007.- 14 fevral.- S. 8.

409.    *Samirə. İsmayıl Dağıstanlı-100: [Azərbaycanın Qax rayonunda teatr xadiminin 100 illik yubileyinin keç­i­ril­mə­si haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 8 fevral.- S. 8.

410.    Səhnəmizin hökmlü xanımı – Hökümə Qur­ba­no­va //Mədəni-maarif işi.- 2007.- № 1/2.- S. 5. (növbəti sayı­mız­d­a)

411.    *Təranə. “Səhnədə həqiqi gülüş yaradan adam­lar ol­­­malıdır”: [Xalq artisti İlham Namiq Kamalın söhbəti] //Kas­pi.- 2007.- 24-26 fevral.- S. 22-23.

412.    Ucal A. Sadiq İbrahimov: “Mən teatra gələndə özü­mü də unudurdum”  //Zaman.- 2007.- 13-14 fevral.- S. 9.

 

Bax: 48

 

MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI

 

413.    *Banu.  “Tamaşanın uğurunun 50 faizi rol böl­gü­sün­dən aslıdır”: [Teatrın baş rejissoru Yusif Əkbərovla müsahibə] //Ayna.- 2007.- 3 fev­ral.- S. 20.

414.    Banu. “Teatr fəaliyyətini bazar üzərində qura bil­məz”: [Teatrın direktoru Elxan Ocaq­ovla söhbət] //Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S. 21.

415.    *İbrahimova S. Lütfiyyə Səfərova diqqətdən kə­nar­da qalıb //Kaspi.- 2007.- 16 fevral.- S. 17; Ayna.- 2007.-    21 fev­ral.- S. 8.

416.    *Məhərrəmova T. “Tamaşaçı məhəbbəti insanın bütün arzularını reallaşdırmır”: [Aktyor Nadir Xasıyevlə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 8 fevral.- S. 16.

417.    Mövsümova S. “Təəssüf ki, sevgim daşa dəydi”: [Aktrisa Sülcahan Salmanova haq­qında] //Paritet.- 2007.-       8-9 fev­ral.- S. 12.

418.    Səbinə. Döyüşə yalnız qocalar gedir: [Dramaturq Marat Haqverdiyevin yazdığı “Qısqanc ürəklər” tamaşası haqqında] //Paritet.- 2007.- 6-7 fevral.- S. 12.

419.    Səbinə. “Məni” “Çina gəldi” fəxri adı ilə tanıyır­lar”: [Çingiz Əhməd­ovla müsahibə] //Paritet.- 2007.-            15-16 fev­ral.- S. 12.

420.    *Təranə. “Biz saxta gülməyi bacarmırıq”: [Teatrın di­rektoru Elxan Ocaqovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.-            10-12 fev­ral.- S. 22-23; İki sahil.- 2007.- 10 fevral.- S. 8.

421.    Turanə. Çörəyi ver çörəkçiyə...: Əməkdar artist Ramiz Məmmədovun fikrincə, aktyor özünü ancaq teatrda tapır //Yeni Azərbay­can.- 2007.- 10 fevral.- S. 8.

 

 

“YUĞ” TEATRI

 

422.    Behbudqızı S. Norveçdə azəri türkcəsi dərsləri: [Aktrisa Yaqut Paşazədə Nor­veç­in Kirkenes şəhərində keçirilən “BARENS” sənət fes­tival­­ında] //Həftə içi.- 2007.-    14 fevral.- S. 8.

423.    Mətin L. Vaqif İbrahimoğlu: “Mədəniyyət ob­yek­t­ləri mənəvi ocaq olmayanda insanlar özlərinə başqa qay­naq tapacaqlar” //Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S. 19.

424.    *“Yuğ”da təqdimat olub: [Yazıçı-dramaturq Afaq Məsudun, rejissor Vaqif İbrahimoğlunun “O məni sevir” tamaşasının təqdimatı] //Kaspi.- 2007.- 22 fevral.- S. 17; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 23 fevral.- S. 15.

425.    *“Yuğ” Teatrı Norveçdə layihədə iştirak edib: [Teatr­ın aktrisası Yaqut Paşazadənin Kirkenes şəhərində keçirilən “Barent-spektakel-2007” teatr layihəsində iştirakı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 8 fevral.- S. 15.

 

 


 

BAKI KAMERA TEATRI

 

426.    Qaliboğlu E. Kamera Teatrının “Axırıncı qa­tar”ı:  [Bakı Kamera Teatrında İlqar Fəhmi və Oqtay Ka­zı­m­inin eyni adlı tamaşasının nümayişi haqqında] //Xalq cəb­hə­si.- 2007.-    1 fevral.- S. 15.

427.    *Qaliboğlu E. Kamera Teatrının səhnəsində “Otel­lo” faciəsi: [Quruluşçu rejis­sor Xalq artisti İrina Perlovadır]  //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 7 fevral.- S. 15.

428.    *Məhərrəmova T. “Arxadan qaçan adam”: [Rusi­yada Dostoyevskinin yaradıcılığına həsr olunmuş fes-tivalda iştirak etmiş Bakı Kamera Teatrının Əməkdar ar­tis­ti Leyla Vəliyevanın  müsahibəsi] //Kaspi.- 2007.- 14 fev­ral.- S. 16.

429.    “Məkkəyə yol”un yubileyi qeyd olunub: [Cəlil Məm­­­mədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povesti əsasında  Cənnət Səlimovanın quruluş verdiyi eyni adlı tamaşanın Kamera teatrında 15 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Kas­­­­pi.- 2007.- 20 fevral.- S. 17.

 

BALET VƏ RƏQS

 

430.    Azərbaycan baletinin laylası: [Xalq artisti, pro­fessor L.Vəkilovanın 80 illiyi] //Mədəniyyət.- 2007.- 2 fev­ral.- S. 2.

431.    *Məhərrəmova T. Milli baletin lideri: Tanın­mış balerina Leyla Vəkilova 80 illik yubileyində “Qız qa­la­sı” baleti ilə anıldı //Kaspi.- 2007.- 2 fevral.- S.16.

432.    *Zəhra. Balerina Leyla Vəkilovanın xatirəsi anı­lıb //525-ci qəzet.- 2007.- 2 fevral.- S. 7.

433.    Şərif A. Milli baletimizin banisi: XX əsr Azər­bay­canın yaradıcı sülalələri: [Bədəlbəylilər ailəsinin baş­çısı Bədəlbəy Bədəlbəyov, Əfrasiyab, Şəmsi və Fərhad Bədəl­bəylilər haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 10 fevral.- S. 26.

 

  


 

КУЛЬТУРА

 

434.    1- 689024

          689033    Гасымлы М.  Азербайджан в меж­ду­­на­родных культур­ных  связях (1946-1990гг.)-Тби­ли­­си: Артануджи, 2005.- 300 с.

435.    1- 694430

           694432     Мамедалиева С.  Культура в эпоху глобализации: (Фило­соф­­ские аспекты)- Баку: Сада.- 2004.- 234 с.

436.    1- 694431  

         694438      Мамедалиева С.  Культура и че­ло­век: Об основах фи­­лософской антропологии-Баку: Сада, 2005.- 212 с.

 

 
 

437.    Азербайджан примет участие в швейцарском фольклорном фестивале: [Об итогах визита замес­тителя Министра Культуры и Туризма А.Велиева в Швейцарию] //Зеркало.- 2007.- 21 февраля.- С. 8; Эхо.- 2007.- 21 февраля.- С. 8.

438.    Азербайджано-германские отношения бу­дут развиваться более интенсивно: [Вступительная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встре­­че с председателями действующих в Германии азер­­байджанских обществ, в которой затронуты  и воп­ро­­сы культуры] //Бакинский рабочий.- 2007.- 20 фев­раля.- С. 1-2.

439.    Азербайджано-германские отношения бу­дут развиваться более интенсивно: [Речь Президента Азер­байджана Ильхама Алиева на мероприятии  в отеле «Ад­лон Кемпински», организованном Фондом Конрада Аде­науэра] //Бакинский рабочий.- 2007.- 21 февраля.-  С. 1-2.

440.    *Абаскулиева Э. Прочность взаимного ин­те­реса: [Об итогах официального визита Президента Азер­байджана в Германию, в т. ч. о решении об объяв­ле­­нии 2008 года в Германии Годом Культуры Азер­бай­джана] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 15 фев­раля.- С. 1.

441.    Гараев А. Пора по-новому осмыслить и пред­ста­вить нашу национальную культуру: [О духовных и куль­турных традициях рассказывает министр Культуры и Туризма А. Гараев] //Известия.- 2007.- 28 февраля.-    С. 11.

442.    Мясникова А.  Культура для избранных: [О дос­тупности библиотек, театров, музеев и пр. заведений куль­туры для масс] //Зеркало.- 2007.- 16 февраля.- С. 7.

443.    Праздник молодости в «Гюлюстане»: К 10-лет­нему юбилею учреждения Дня азербайджанской мо­лодежи //Наш век.- 9- 15 февраля.- С. 13.

 

 

ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ -15 ЛЕТ

 

444.    *Абаскулиева Э. Мир услышит правду:  Фонд Гейдара Алиева начинает международную акцию, пос­в­я­­­щенную Ходжалинскому геноциду //Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 23 февраля.- С. 1; Бакинский ра­бо­­­­чий.- 2007.- 23 февраля.- С. 4.

445.    В Брюселе организваны фотовыставка и выставка детских рисунков под названием «Жертвы агрессии» //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 февраля.-  С. 3.

446.    *Гусейнов Э. Никто не забыт и ничто не за­бы­то!: [О выставке в Государственном Музее Изоб­ра­зительного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 27 февраля.- С. 4.

447.    Рзаханова Е. Правда, не признающая гра­ниц: Идет подготовка к мероприятиям, посвященным Ход­жалинской трагедии //Каспий.- 2007.- 21 февраля.- С. 7.

448.    Рубаи А. Скорбь Сабира Чопурова: [О выс­тав­ке картин художника- скульптора в Музее «Ис­тиг­лал»] //Каспий.- 2007.- 27 февраля.- С. 6.

449.    Саришвили В.  Эхо кровавого февраля в Тби­ли­си: [О театральной композиции, посвященной Ход­жалы в Тбилисском Государственном Азер­бай­джан­ском Дра­мА­ти­ческом Театре] //Каспий.- 2007.- 28 фев­раля.- С. 7.

450.    Ходжалинская трагедия глазами детей: [О выс­­тавке рисунков в Детской Галерее имени Т.Ис­май­лова] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 24 фев­раля.- С. 1.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

451.    *Алескероглу Ф. Кишинев познакомится с культурой Азербайджана: [Сообщение заместителя минис­тра Культуры и Туризма Молдовы Т. Лапукус о про­ведении Дней культуры Азербайджана в мае в Мол­дове] //Эхо.- 2007.- 28 февраля.- С. 8.

452.    *Алиева Б.  Владимир Рунчак - композитор, ди­ри­жер, исполнитель:[О концерте украинского музы­кан­та В. Рунчака в Центре Современного Искусства] //Зер­кало.- 2007.- 8 февраля.- С. 8.

453.    *Алиева У.  Неповторимая «Аида»: На сцене Театра Оперы и Балета прошли гастроли Теймураза Гу­гуш­вили: [Народного артиста Грузии] //Зеркало.- 2007.-    27 февраля.- С. 8; Азербайджанские Известия.- 2007.-       28 февраля.- С. 3.

454.    *Ализаде С.  Забавные истории от Бубы: [О кон­церте грузинского артиста В. Кикабидзе в Фи­лар­мо­нии] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 6 февраля.-  С. 4; Каспий.- 2007.- 3 февраля.- С. 7; Бакинский рабо­чий.- 2007.- 3 февраля.- С. 4; Наш век.- 2007.- 9- 15 фев­раля.-    С. 13.

455.    *Асадова И. Ricchi e Poveri покорили бакин­скую публику: [О концерте итальянской поп- группы во Дворце имени Г. Алиева] //Эхо.- 2007.- 10 февраля.-  С. 15.

456.    Год Азербайджана в Германии пройдет под знаком Асад Бека: [Немецкий режиссер H.Мар­шал­лек снимает фильм о загадке личности Гурбана Са­ида] //Зеркало.- 2007.- 20 февраля.- С. 8.

457.    *Зубрус Д.  «Новые русские бабки» перед ба­кин­цами предстали без косынок: [О выступлении рос­сий­ских артистов И. Касилова и С. Чванова во Дворце име­ни Г. Алиева] //Зеркало.- 2007.- 27 февраля.- С. 8.

458.    *Исеев В.  Дорожный металл и сладкий хлеб: [О спектаклях британского коллектива Station House Ope­ra на сцене Театра Музыкальной Комедии] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 14 февраля.- С. 3; Зер­ка­ло.- 2007.-          14 февраля.- С. 8.

459.    Кайгородов А.  Австрийское очарование: [О кон­церте группы классической музыки Wild в Бакин­ской Филармонии] //Каспий.- 2007.- 20 февраля.- С. 8; Азер­байджанские Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 3.

460.    Керимов Р.  Азербайджанцы и ирландцы уз­нают друг о друге: [О визите продюсера Л. Кенни и пев­ца Х. Ведела для подбора кадров будущего фильма] //Эхо.- 2007.- 14 февраля.- С.8; Азербайджанские Извес­тия.- 2007.- 21 февраля.- С. 3. 

461.    Мусабекова И.  В Азербайджане как дома: [О визите иранского режиссера С. Тебризли в Баку] //Эхо.- 2007.- 17 февраля.- С. 10.

462.    *Наина. Демис Руссос  даст в Баку всего один концерт: [Во Дворце имени Г. Алиева] //Зеркало.- 2007.- 7 февраля .- С. 8; Наш век.- 2007.- 9-15 февраля.- С. 13.

463.    Рзаханова Е.  «Кавказская пленница»- в Ба­ку: [О гастролях Московского Театра Музыкальных Ми­ни­атюр имени Б.Сафароглу] //Каспий.- 2007.- 9 фев­раля.-     С. 6; Каспий.- 2007.- 13 февраля.- С. 7; Азер­бай­джан­­ские Известия.- 2007.- 14 февраля.- С. 3.

464.    Рзаханова Е.  «Травиата» в исполнении Хиб­лы Герзмава: [О выступлении золотого сопрано России Х. Герзмава на сцене Филармонии имени М.Ма­го­маева] //Каспий.- 2007.- 16 февраля.- С. 7.

465.    Рубаи А.  Исфаханцы в Баку: [О выставке-про­даже работ иранских художников-прикладников в Выставочном Зале имени В. Самедовой] //Каспий.- 2007.- 10 февраля.- С. 8; Азербайджанские Известия.- 2007.-       13 февраля. - С. 4; Каспий.- 2007.- 3 февраля.-    С. 7.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

    

466.   *Ибрагимова А. Настоящая сокровищница знаний: [Национальная библиотека имени М.Ф.Ахундова] //Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 10.

467.    Президентская библиотека подготовила электронные издания о Государственной Программе социально-экономического развития регионов //Бакин­ский рабочий.- 2007.- 13 февраля.- С. 2.

468.    Президентская библиотека Управления де­ла­ми Президента Азербайджанской Республики под­го­­то­­вила текстовое электронное издание «Трагедия ХХ ве­ка- Ходжалинский геноцид» в трех томах //Бакинский ра­бочий.- 2007.- 27 февраля.- С. 3.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

469.    Пресс-конференция пресс-секретаря Пре­зи­­дента Азербайджана, посвященная итогам офи­циаль­ного визита Президента Ильхама Алиева в Германию: [По словам А. Гасымова приоритетной задачей является раз­­витие информационно-ком­му­никационных техно­ло­гий как основы не­нефт­я­но­го сектора] //Бакинский ра­бо­чий.- 2007.- 20 фев­раля.- С. 4.

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

470.    Ахмедова З.  Бульвар станет единым центром культуры и развлечений: [О новом проекте по обу-стройству бульвара рассказывает сотрудник пресс-служ­бы Министерства Культуры и Туризма И.Гум­батов]  //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 17 фев­раля.- С. 4.

471. *Мурадов И.  Бульвар станет лучше и краше: Немецкие дизайнеры подготовили предварительный проект реконструкции Национального Парка  //Азер­бай­джан­­ские Известия. – 2007. - 1 февраля. – С. 3.

472.       Новый парк в Геранбое будет носить имя вы­­­дающегося офтальмолога: [Зарифы Алиевой] //Ба­кин­­ский рабочий.- 2007.- 1 февраля.- С. 4.

473.    Столичные парки будут очищены от не­за­кон­ных объектов: [После рейда Министерства Куль­туры и Туризма] //Ежедневные новости.- 2007.- 2 фев­раля.- С. 7.

 

КЛУБЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

474.    Агаева И.  А декором займутся французы и италь­янцы: [О реконструкции Зеленого Театра сто­имос­тью $ 5млн рассказывает и.о. директора театра Э.Са­ли­мов] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 21 фев­­­раля.- С. 4; Эхо.- 2007.- 21 февраля.- С. 8.

475.    Мамедова И. Масленица-проводы зимы: В Центре Русской Культуры отметили праздник блинов //Кас­пий.- 2007.- 20 февраля.- С. 7. 

 
 

МУЗЕЙНОЕ  ДЕЛО

       

476.        1             

        694787   Музеи и театры Баку.- Баку, 2005.- 19 с.

 

477.    Ассоциация американских музеев распах­ну­ла двери: [О приглашении директора Гянджинского Цент­ра Декоративно-Прикладного Искусства Г.Баги­ро­ва на симпозиум в Чикаго] //Эхо.- 2007.- 20 февраля.-   С. 8.

478.    *Гейдарова С. Артист императорских теат­ров: [О Доме- музее Растроповичей] //Каспий.- 2007.-  27 фев­раля.- С. 6.

479.    Микеладзе Г. Призвание Зарифы Салаховой: [О Музее Миниатюрной Книги в Ичери шехер и его ди­рек­торе З.Салаховой] //Известия.- 2007.- 2 февраля.-     С. 8; Ежедневные новости.- 2007.- 23 февраля.- С. 7; Наш век.- 2007.- 9- 15 февраля.- С. 11.

480.     Юсифов Э.  От древности до наших дней: [Беседа с директором Загатальского  Историко-Краеве­д­ческого Музея Ш. Халиловым] //Бакинский рабочий.- 2007.- 1 февраля.- С. 4.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

481.       2               

  766862      Тагиев И.  Дворец Ширваншахов или  Ханака С. Я.Бакуви?. Баку: CASIOCIU, 2003.- 96 с.

 

  

 


 

482.    Алили Э. Камни старой Бузовны: [О памя­т­ни­­ках древности, принадлежащих тюркской пракуль­туре] //Известия.- 2007.- 16 февраля.- С. 7.

483.    Ахмедова З.  Будет разработан Генплан Баку: [По обновлению Ичери шехер и реконструкции старин-ных зданий города на реализацию которого World bank выделил $ 280 млн] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 20 февраля.- С. 8.

484.    Завершается инвентаризация «Ичери ше­хер» //Ежедневные новости.- 2007.- 16 февраля.- С. 7.

485.    Начали действовать ограничения на въезд в Ичери шехер //Ежедневные новости.- 2007.- 23 фев­раля.- С. 7.

486.    *Сабаильский суд не принял иск о раз­ру­ше­нии Ичери шехер //Новое время.- 2007.- 16 фев­раля.- С. 1; Эхо.- 2007.- 16 февраля.- С. 1.

 

ТУРИЗМ

 

487.    Распоряжение Президента Азер­бай­джан­ской Рес­публики о Государственной программе «Ку­рор­­­ты Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 фев­­раля.- С. 1; Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 1.

 

  

 


 

488.    Азербайджан примет участие в Между­на­род­ной выставке в Милане: [О сообщении директора по внешним связям департамента туризма Мини­с­терства Культуры и Туризма Э. Гафарлы] //Ежедневные новос-ти.- 2007.- 16 февраля.- С. 5.

489.    *Бабаев Т.  Шабран, город древних сабиров: [Об инфотуре в северные регионы (Девечи, Губа, Гу­сар)] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 февраля.- С. 4.

490.     В республике планируется строитель­ство отелей сетей «Хилтон» и «Шера­тон»: [Из беседы с Министром Культуры и Туризма А.Гараевым] //Ежед-невные новости.- 2007.- 9 февраля.- С. 5.

491.    Кяндхудаева Е.  В тесноте, да не в обиде: [Об одном из аспектов Государственной Программы раз­вития туристической отрасли-гостиничной инфра­ст­рук­­туре] //Каспий.- 2007.- 20 февраля.- С. 5.

492.    Мамедов Р.  Туризм поможет прорыву ин-формационной блокады //Каспий.- 2007.- 27 февраля.-       С. 1-2.

493.    Представители Азербайджана прини­мают участие в туристической выставке в Нью-Йорке: [Сот­рудники департамента туризма Министерства Куль­туры и Туризма] //Ежедневные новости.- 2007.- 23 февраля.- С. 7.

494.    Туризм способен восполнить пробелы в информации об Азербайджане: [Беседа с независимым экспертом по туризму Ф.Агаевым] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 27 февраля.- С. 7.

 

ИСКУССТВО

 

495.    Алиева Б.  Вояж в современное искусство: [О функциях Центра Современного Искусства в Ичери шехер] //Зеркало.- 2007.- 23 февраля.- С. 8.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

496.    4          

                2199    Таир Салахов / Автор текста Л.Бай­ра­мо­ва.- М.: «Белый город», 2003.- 48 с.                               

 

 
 

497.    *Алена. Гранаты на черном: [Беседа с худож­ни­ком-абстракционистом С.Шихлинской] //Зеркало.- 2007.- 14 февраля.- С. 8.

498.    Алиева Г. Искусство лаковой миниатюры: [Экскурс в историю миниатюрной живописи] //Каспий.- 2007.- 7 февраля.- С. 4.

499.    Алиева Р.  Абсолютная красота: [Беседа с На­родным художником Мир Надиром Зейналовым] //Кас­пий.- 2007.- 13 февраля.- С. 6.

500.    Байрамов О. В Стамбуле открылась выс­тав­ка молодого художника: [Р. Садига] //Бакинский ра­бо­чий.- 2007.- 1 февраля.- С. 4.

501.    Баннаева Н.  Палитра и резец в почете: [О дея­тель­ности Союза художников, который включает в себя 1200 человек] //Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 11.

502. *Баннаева Н. Свет во тьме: [О выставке ра­бот художника В.Уджатая  в Выставочном салоне име­ни В.Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 7 фев­раля.- С. 3.

503.    *Гулузаде Л.  Я всегда стремилась к свободе: [Бе­седа с главным художником Театра Кукол Л.Гу­лу­за­де] //Зеркало.- 2007.- 22 февраля.- С. 8.

504.    *Гусейнов Э.  Мир красок Бахрама: [О юном ху­дож­нике Б. Ярадангулиеве] //Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 15 февраля.- С. 4.

505.     Гусейнов Э.  Мир красок Нефтчалы: [О выс­тав­ке региональных художников в Салоне имени С.Бах-лулзаде] //Известия.- 2007.- 9 февраля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 9 февраля.- С. 7; Эхо.- 2007.- 9 февраля.- С. 8.

506.    *Жемчужникова Т. Выставка молодых ху­дож­ников, посвященная Дню молодежи: [В Салоне име­ни С.Бахлулзаде] //Эхо.- 2007.- 3 февраля.- С. 15; Кас­пий.- 2007.- 3 февраля.- С. 7.

507.    Мамедова И.  Грустные сказки: [О выставке кар­тин молодой художницы Т. Мамедовой во Фран­цуз­ском Культурном Центре] //Каспий.- 2007.- 27 фев­раля.-   С. 6.

508.    Манафова Н.  Возрождение династии - в ри­сун­­ках: [О выставке работ юной художницы А.Кад­жа­ро­вой в Республиканском Центре Детского Творчества] //Кас­пий.- 2007.- 17 февраля.- С. 8.

509.    *Нурлана.  Айтокуа. Или правда о Мир Джа-ваде: [О книге художника Л. Мирджавадовой, посвя-щенной творчеству супруга Мир Джавада] //Зеркало.- 2007.- 10 февраля.- С. 23- 24.

510.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил группе представителей интеллигенции ордена и удостоверения почетных званий: [О выступлении На-родного художника Ф.Халилова в Президентском дворце] //Бакинский рабочий.- 2007.- 13 февраля.- С. 1.

511.    Рубаи А.  Искусство не признает морщин: Ху­дожнику Энверу Гараеву- 60 лет //Каспий.- 2007.- 14 фев­раля.- С. 7.

512.    *Рубаи А. Художник или ремесленник-тре­тьего не дано: [Беседа с главой Клуба художников Б.Ха­лиловым] //Каспий.- 2007.- 28 февраля.- С. 6.

513.    Сулейманова Г.  Когда работа в радость: [Бе­седа с художником Н. Рзаевой] //Зеркало.- 2007.- 15 фев­раля.- С. 8.

514.    Художник против терроризма: Произ­веде­ние азербайджанского мастера кисти в Нью-Йоркском Музее: [О Заслуженном художнике А.Гейбатове] //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 28 февраля.- С. 4.

515. Шариф А.  Наследственное художествени­чество: Творческие династии Азербайджана ХХ века: [Художники А.Гусейнов, О.Гусейнов] //Зеркало.- 2007.-    10 февраля.- С. 33.

516.    Шариф А. Художник с особым дарованием: Твор­ческие династии Азербайджанан ХХ века: [Э.Рза­ку­лиев, Айтадж и Айтан Рзакулиевы] //Зеркало.- 2007.-        24 февраля.- С. 33.

См.: 446

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

517.    Алиева Б.  Тонкое сплетение нитей: [О IV Меж­­дународном симпозиуме «Ковровое искусство Азер­байджана», посвященном 100-летнему юбилею Л.Ке­­ри­мова и состоявшемся в Париже] //Зеркало.- 2007.-             28 февраля.- С.8.

518.    Алиева Г. Доселе неизвестные надписи: [Об ис­кусстве художественной рельефной обработки ме­талла] //Каспий.- 2007.- 9 февраля.- С. 6.

519.    Касумзаде Д.  В коврах – душа народа: [О пер­вом Музее Ковра в мире – Государственном Музее Азер­­байджанского Ковра] //Известия.- 2007.- 28 фев­раля.-        С. 11.

520.    Мамедова И.  Творчество Лятифа Керимова- в ЮНЕСКО: В Париже пройдет выставка ковров азер­байджанского художника //Каспий.- 2007.- 14 февраля.-    С. 5; Эхо.- 2007.- 22 февраля.- С. 8. 

521.    Юнисоглу Ф. Гянджинский фарфор: Юби­лейный год Центра Декоративно-Прикладного Искус­ства //Каспий.- 2007.- 23 февраля.- С. 7.

 

ГРАФИКА

 

522.    Алиоглу П.Самородок: [О книге М.Маме­до­вой и М.Адилова, посвященной личному ар­хиву ху­дож­ника А.Азим­­заде] //Каспий.- 2007.- 13 фев­­раля.- С. 7.

523.    Курочкина С. Уроки нравственности: [О сту­-дии экологического плаката во Дворце имени Т.Ис­май­ло­ва] //Известия.- 2007.- 9 февраля.- С. 7.

524.    Сулейманова Г. Художник, который рисует по «наитию души»: [Творческий портрет худож­ника- графика Ш. Гасанова] //Зеркало.- 2007.- 8 фев­раля.- С. 8.

 

СКУЛЬПТУРА

 

525.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики об увековечении памяти Бадир­бейли Л.А. и установлении мемориальной доски на до­ме где она жила //Бакинский рабочий.- 2007.- 14 фев­раля.- С. 2.

 

  

 


 

526.    Баннаева Н. Солнце, сияющее в сердце: [Твор­ческий портрет скульптора Вагифа Рахмана] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 3 февраля.- С. 3.

527.    Лагина В.  Запечатленные в бронзе: Скуль­птор Х.Ахмедов соединяет в своих работах ды­хание сов­­­ременности и паутину веков //Известия.- 2007.- 2 фев­­­раля.- С. 8.

528.    Мамедова И.  Фаворит элиты: [Об открытии барельефа художника Д. Мирджавадова над которым работали художник Ф. Халилов и скульптор Г.Ах­вер­диев] //Каспий.- 2007.- 10 февраля.- С. 8; Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 14 февраля.- С. 3.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ФОТОГРАФИЯ

 

529.    *Алена.  Работы фотохудожника Асият Фа­тул­лаевой «приглашены» в Париж //Зеркало.- 2007.- 10 фев­­раля.- С. 25.

530.    *Алескероглы Ф. Как прекрасен этот мир!: Во Французском Центре Культуры открылась выставка фо­торабот азербайджанских  детей  //Эхо.- 2007.- 1 фев­раля. – С. 8.

531.    *Асадова И. «Образы здоровья и ин­ва­ли­д­нос­­ти»: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) при­­зывает фотографов и клип­мей­керов всех стран при­н­ять участие в этом конкурсе //Эхо.- 2007.-  7 фев­­раля.- С. 8.

532.    *Баннаева Н.  В ритмах фестиваля:  [О рабо-тах фо­то­художника Ф.Хайрулина на джазовую тему] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 14 февраля.- С. 4.

533.    *Баннаева Н.  Капля воды на объективе: [О твор­честве фотохудожника О.Асланова] //Азер­бай­джан­­ские Известия.- 2007.- 9 февраля.- С. 4.

534.    *Гусейнов Э. Мобилография собирает дру­зей: В Баку подведены итоги первого конкурса непро­фес­сионального фотоискусства //Азер­байджан­ские  Из­вес­тия.- 2007.- 1 февраля.- С. 4; Каспий.- 2007.- 1 фев­раля.- С. 8.

535.    *Гусейнов Э. Необычный взгляд на обычное: В салоне имени С. Бахлулзаде прошла фотовыставка А.Фа­тул­лаевой //Азербайджанские Известия.- 7 фев­раля.- С. 4.

536.    Гусейнов Э.  Тысячеликая доля секунды: [О ро­ли фотографии в жизни человека] //Азербайджанские Из­вестия.- 2007.- 20 февраля.- С. 4.

537.    Нагиев Р. «Облик Ашуры»: [О фотовыставке в Выставочном Салоне имени В. Самедовой] //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 1 февраля.- С. 4.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

538.    Асадова И. Семинар по этической моде: [Ethical Fas­hion в Информационном Центре по                                                                                                                             Ту­­­­­риз­му] //Эхо.- 2007.- 1 февраля.- С. 8; Вышка.- 2007.-     2-8 фев­­раля.- С. 16.

539.    Байрамов О. Представленная известным азер­­­­­байджанским модельером Фахрийей Халафовой на IХ Стамбульской выставке моды новая коллекция снис­ка­­­ла большой успех //Бакинский рабочий.- 2007.-  13 фев­­­­раля.- С. 4.

 

КИНО

 

540.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о развитии киноискусства в Азер­бай­­джане //Бакинский рабочий.- 2007.- 27 февраля.- С. 2.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

541.    Алескероглу Ф.  «Я не берусь  за те роли, где на­до играть открытую агрессию»: [Беседа с Зас­лужен­ной актрисой А. Миркасимовой] //Эхо.- 2007.- 17 фев­раля.-        С. 11.

542.    Алиева Б.  «Стоп! Снято! Все свободны…»: [Интервью с режиссером В. Мустафаевым] //Зеркало.- 2007.- 24 февраля.- С. 22.

543.   Ализаде Д.  Рафику Кулиеву – 50 лет: [О юби­­лее кинооператора-режиссера Р.Кулиева] //Эхо.- 2007.- 24 февраля.- С. 12; Зеркало.- 2007.- 28 февраля.- С. 8.

544.    *Бюльбюль. Однажды на Кавказе…: [О пре­зен­­тации одноименного фильма режиссера Д.Имам­вер­диева во Дворце имени Г. Алиева] //Зеркало.- 2007.- 16 фев­раля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 16 февраля.- С. 7; Известия.- 2007.- 16 февраля.- С. 7.

545.    Кязимзаде А.  Просто коллега и даже не од­но­­фамилец: [Творческий портрет киноведа, Заслу­жен­но­го работника культуры А.Кязимзаде] //Каспий.- 2007.-          15 февраля.- С. 6.

546.    Мамедова И. Азербайджанские ленты в Джай­пуре: [Об участии документальных фильмов режиссеров И.Мамедалиева и Н.Аббаса на Меж­ду­на­родном фестивале в Индии] //Каспий.- 2007.- 15 фев­раля.- С. 7.

547.    Мамедова И. В память о великом операторе: [О подготовке к юбилею кинооператора А.На­ри­ман­бе­ко­ва] //Каспий.- 2007.- 2 февраля.- С. 7.

548.    Мамедова И. Вместо шайтана – экран: Ми­нис­­терство Культуры и Туризма организовывает кон­курсы: [Под названием  «Бу мейдан, бу экран»] //Кас­пий.- 2007.-   6 февраля.- С. 6; Зеркало.- 2007.- 3 фев­раля.- С. 25.

549.    Мамедова И. Кинодоказательства армян­ско­го предательства: [Беседа с режиссером И.Маме­да­ли­е­­вым о съемках нового документального фильма] //Кас­пий.- 2007.- 28 февраля.- С. 6.

550.     Мамедова И.  «Познакомимся с тюркскими городами по фильмам»: [О фильмах режиссеров О.Са­фар­алиева, Р. Азизбейли и М. Алекперзаде, которые пред­ставлены на Стамбульском кинофестивале] //Кас­пий.- 2007.- 17 февраля.- С. 8.

551. Мамедова И.,  Рзаханова Е. Свободный человек: [Творческий портрет режиссера Р.Кулиева] //Каспий.- 2007.- 1 февраля.- С. 7.

552.    Манафлы Р., Рамизоглу Н. Азербайджан в Гол­­ливуде: [Беседа с кинорежиссером Ш.Алиевым] //Эхо.- 2007.- 27 февраля.- С. 1, 4.

553.    Мустафаев В.  Мнение нашей аудитории меня интересовало намного больше: [Беседа с режис­сером В.Мустафаевым] //Эхо.- 2007.- 20 февраля.- С. 8.

554.    Омарова Г.  Все, что происходит в моей жизни, я воспринимаю как подарок судьбы: [Беседа с пре­зи­дентом Гильдии Актеров Г.Омаровой] //Эхо.- 2007.- 17 февраля.- С. 10.

555.    Османов Д. Борьба с пиратством акти­визи­руется: [О госреестре фильмов, составленных Минис­тер­с­твом Культуры и Туризма] //Эхо.- 2007.- 23 фев­раля.- С. 8.

556.    Османов Д., Ирадова И. Киноискусство в молодые умы: [О проекте программы  развития моло­деж­ного творчества в сфере кинематографии в 2007-2010 годах, составленном Министерством Культуры и Ту­ризма] //Эхо. 2007.- 3 февраля.- С. 15.

557.  От «Зеркала» к «Сказочным сладостям»: [О мультипликационных работах на киностудии «Азан­фильм»] //Зеркало.- 2007.- 8 февраля.- С. 8.

558.    Подписано распоряжение о развитии кино­ис­кус­ства: [Президентом Азербайджанской Республики И.Алиевым, предусматривающее создание гос­прог­раммы «Азер­бай­джан­ское кино в 2008- 2018»] //Азер­байджанские Из­вестия.- 2007.- 24 февраля.- С. 1; Эхо.- 2007.- 24 фев­раля.- С. 1.

559.    Рагимова С. Кино на этапе раннего ренес­сан­са: [О проблемах кинематографа] //Известия.- 2007.- 28 фев­раля.- С. 11.

560.   Рзаханова Е. «Национальная бомба» интер­на­ци­ональ­ного назначения: [О демонстрации одно­имен­но­го фильма режиссера В. Мустафаева в кинотеатре  «Азер­­байджан»] //Каспий.- 2007.- 7 фев­раля.- С. 7; Эхо.- 2007.-   9 февраля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 9 февраля.- С. 6; Зеркало.- 2007.- 9 февраля.- С. 8; Азер­байджанские Из­вестия.- 2007.- 14 февраля.- С. 3.

561.    Рубаи А.  «Гала» - крепость - герой: [Об од­но­­имен­ном фильме режиссера Ш.Наджафзаде] //Кас­пий.- 2007.- 23 февраля.- С. 7.

562.    Рубаи А.  «Джавад хан» выйдет на экраны в кон­­це года: [О подготовке к съемкам фильма рас­ска­зы­вает директор картины А.Махмудоглу] //Каспий.- 2007.-            2 февраля.- С. 6; Комсомольская Правда.- Баку.-  2007.-     10 февраля.- С. 11.

563.    Ханджанбекова Ф. Антониони пленила кра­­­­сота Абшерона: [Беседа с кинорежиссером З.Ших­лин­­ским] //Каспий.- 2007.- 24 февраля.- С. 8.

564.    Шариф А. Не уполномоченный, но пол­но­моч­­ный: [О творчестве драматурга, режиссера и сце­на­рис­­та Р.Ибрагимбекова] //Зеркало.- 2007.- 3 фев­раля.-  С. 34.

 

 

МУЗЫКА

 

565.    Аз 2005               

            249        Абдуллаева С.А.  Историография и музыковед­­­ческооргано- логическое  иссле­до­ва­ние Азербайджанских  музыкальных инстру­­ментов: Автореф. дис….д-ра искусствоведения: (17. 00.02.) -                  

         Баку, 2005.- 45 с., табл.

566.       1             

      695571        Везирова Г.Х.  Мугамные  оперы: история и современ- ное состояние жанра /НАН  

Азербайджана, Ин-т  архитектуры и искусства.- Баку: Элм,  2005.- 140 с.

567.    Аз 2005     

            250        Мамедова Л. М. Становление и раз­ви­тие хорового исполнительского  искусства в  Азер­байджане (до второй половины ХХ     века): Автореф. дис….канд. искусствоведения: (17.00.02.)-Баку, 2005.- 28 с.

568.      1              

690272        Ройтерштейн М. И.   Основы музы­каль­ного анализа: Учебник для студентов пед. Вузов.- М.: ВЛАДОС. 2001.- 112 с.

569.                                             

                  771315      Сеидов Т. М.  Азербайджанская фор­те­пианная культура ХХ века: педагогика, ис­пол­ни­тель­ство и композиторское творчество.- Баку: Азер­нешр,  2006.- 272 с.

 

  


 

570.           2                        

         770774     Таирова Ф.С.  Дмитрий Шостакович и Азербайджанская музыкальная культу­ра.- Баку:         Нурлан, 2006.- 302 с.

571.    Аз 2005     

         117           Эфендиева И. М.  Творчество  Ва­си­фа Адигезалова в контексте национальных традиций:     Автореф. дис…д-ра искус­ство­веде­ния: (17.00.02.) –Баку, 2005.- 55 с.

 

  

 


 

572.    Али К.  Зазвучат ли старые ленты мелодией рав­­нодушия?: Самый богатый музыкальный архив на Кав­­казе нуждается в помощи: [Беседа с директором ар­хива Я.Мадатовым] //Каспий.- 2007.- 6 февраля.- С. 6; Эхо.- 2007.- 15 февраля.- С. 8.

573.    *Али К.  Культура вечна, но музыкальные записи надо сохранять: [Беседа с сотрудником Отдела Истории и Теории Азербайджанской Народной Музыки АНА С.Багировой] //Эхо.- 2007.- 10 февраля.- С. 15.

574.    Али К. Лучший способ - фиксация: Как защи­титься от армянского плагиата: [В музыке] //Каспий.- 2007.- 23 февраля.- С. 6.

575.    Алиев Б. Сегодня я наблюдаю огромное количество певцов, творчество которых оцениваю в ноль баллов: [Беседа с Заслуженным артистом Б.Али­евым] //Эхо.- 2007.- 22 февраля.- С. 8.

576.    Алиева У. Юбилейные параллели: [О наг­раж­­дении студентов Консерватории, удостоенных сти­пен­­дии имени С. Алескерова] //Зеркало.- 2007.- 24 фев­раля.- С. 25.

577.    Алим Гасымов готовится к большому концерту: [Из беседы с Народным артистом А.Гасы­мо­вым в день его 50-летия] //Новое время.- 2007.- 20 февраля.-     С. 6.

578.    *Асадова И.  Рашида Бейбутова представит свой вокальный моноспектакль в Театре Песни //Эхо.- 2007.- 16 февраля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 17 февраля.-        С.25; Каспий.- 2007.- 22 февраля.- С. 7; Эхо.- 2007.- 23 фев­раля.- С. 8.  

579.    *Багирова С. Лондонская публика по дос­тоинству оценила высший исполнительский класс на­ших музыкантов: [Беседа с музыковедом С.Багировой о про­моушене мугама за рубежом] //Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 28 февраля.- С. 1, 3.

580.    *Бюльбюль. Они шли по жизни вместе: му­зы­кант и его инструмент: [О таристе, Народном артисте Г.Мамедове] //Зеркало.- 2007.- 15 февраля.- С. 8.

581.    Вечер памяти Мамедбагира Багирзаде: [Сос­­­тоялся  в театре «Мугам»] //Каспий.- 2007.- 6 фев­­раля. -     С. 6.

582.    Выпущен компакт-диск «Антология Азер­бай­джанских Композиторов» //Ежедневные новости.- 2007.- 9 февраля.- С. 15.

583.    *Исполнители и поклонники мугама подают в суд на газету: [О дискуссии по поводу оскор­би­тель­ной статьи в газете «Алма», состоявшейся в Меж­дународном пресс-центре] //Зеркало.- 2007.- 16 фев­раля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 16 февраля.- С. 6; Эхо.- 2007.- 16 февраля.- С. 8.

584.    Мамедова А. Голос счастья и оптимизма: [Очерк о творчестве певицы Д.Талышинской  к ее 100-ле­­тию] //Известия.- 2007.- 9 февраля.- С. 8.

585.    Манафлы Р., Аллахвердиев Н. «Музы­-каль­­­ные рейды»: [Беседа с композитором Э.Ман­су­ро­вым об авторских правах] //Эхо.- 2007.- 24 фев­раля.- С. 1, 4.

586.      *Мирзоев М. Немеркнущий свет в искус­стве: [Творческий портрет Народного артиста, дирижера К.Абдуллаева к его 80-летию] //Бакинский рабочий.- 2007.- 9 февраля.- С. 4.

587.    Рагимова Л.  Живы традиции классики: [О Го­сударственном Симфоническом Оркестре] //Извес­тия.- 2007.- 28 февраля.- С. 11.

588.    Рзаханова Е.  Детище Фикрета Амирова и Назима Рзаева: [О концерте симфонического оркестра име­ни К.Караева в Азербайджанской Государственной Фи­лармонии] //Каспий.- 2007.- 27 февраля.- С. 6.

589.    Рзаханова Е.  Дуэт с сыном: [О вечере инс­тру­ментальной музыки в Капельхаусе, в котором учас­т­во­вали Рза и Гасан Абаскулиевы] //Каспий.- 2007.- 22 фев­раля.-  С. 7.

590.    Рзаханова Е. На сцене культурного очага ку­мы­ков: [Беседа с солисткой Театра Оперы и Балета Ф.Ма­­медовой о ее пребывании в Дагестане] //Каспий.- 2007.-    28 февраля.- С. 6.

591.    Рзаханова Е.  Очаг надежды на ренессанс: В шко­ле имени Бюль-Бюля прошел концерт памяти К.Са­фа­р­алиевой //Каспий.- 2007.- 24 февраля.- С. 8.

592.    *Ханджанбекова Ф. Ночной звонок из Аме-рики: [Творческий портрет композитора Ф.Ализаде] //Кас­пий.- 2007.- 2 февраля С. 7.

593.    Ханджанбекова Ф.  Сайт Муслима Маго­ма­ева //Каспий.- 2007.- 9 февраля.- С. 4.

594.    *Что нужно делать для усиления пропаганды классической музыки?: [Опрос общественного мне­ния] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 фев­раля.- С. 2.

595.    Шариф А.  Семья Бадалбейли: Творческие ди­нас­тии ХХ века //Зеркало.- 2007.- 17 февраля.- С. 33.

 

ФЕСТИВАЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКИ

 

596.    *Алескероглы Ф. Фестиваль азербай­джан­ской музыки перекочевал в Сумгаит //Эхо.- 2007.- 10 фев­­раля.- С. 15.  

597.    Алиева У. Праздник музыки: Хырдалан в ожидании фестиваля //Зеркало.- 2007.- 20 февраля.- С. 8.

598.    В Филармонии состоялось открытие Фес­ти­валя Азербайджанской Музыки //Ежедневные но­вос­ти.- 2007.- 9 февраля.- С. 15.

599.    Дагаргулия С. Стартовал Фестиваль Азер­бай­­джанской Музыки //Вышка.- 2007.- 9 февраля.- С. 7.

600.    Мамедова И. Фестиваль национальной музыки //Каспий.- 2007.- 6 февраля- С. 6; Азербайджанские Известия.- 2007.- 6 февраля.- С. 1.

 

ЭСТРАДА И ЦИРК

 

601.    Алекперзаде С. Я всегда сопротивлялась тому, чтобы на нашей сцене превалировала турецкая музыка, точнее, даже арабеска: [Беседа с певицей С.Алекперзаде] //Эхо.- 2007.- 17 февраля.- С. 23.

602.    Асадова И.  Сабир Ахмедов споет с Рaк­са­ной //Эхо.- 2007.- 22 февраля.- С. 8.

603.    Багирзаде В. Планируем создать собствен­ную цирковую студию: [Беседа с директором Бакин­ского Государственного Цирка В.Багирзаде] //Азе­рбай­джан­ские Известия.- 2007.- 21 февраля.- С. 3.

604.    *Бюльбюль«Пути любви»: [О творчестве пе­вицы Афы] //Зеркало.- 2007.- 13 февраля.- С. 8.

605.    Гулиев Э.  Музыка на ТВ, или Гримасы шоу-биз­неса //Зеркало.- 2007.- 17 февраля.- С. 22.

606.    Дадашева Б.  На отечественной эстраде далеко не все так плохо…: [Беседа с певицей Б.Да-дашевой] //Зеркало.- 2007.- 13 февраля.- С. 8.

607.    *Зубрус Д. Эльшад Хосе, Эльнара, «Даир­ман»: [О совместном концерте во Дворце имени Г.Али­ева] //Зеркало.- 2007.- 22 февраля.- С. 8; Зеркало.- 2007.-          24 февраля.- С. 25.  

608.    *Османов Д.  Барабанная феерия: [Беседа с организатором фестиваля барабанщиков Т.Джабаро­вым, прошедшем в Бакинском Джаз-Центре] //Азер­байджан­ские Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 4.

609.    Османов Дж. Религия и шоу-бизнес: [О твор­честве вокальной группы «Нур»] //Эхо.- 2007.- 21 фев­раля.- С. 8.

610.    Резникова В. «И имя ей дали Флорен­ция…»: [О творческом пути певицы Флоры] //Эхо.- 2007.-             24 февраля.- С. 12.

611.    Рзаханова Е.  Джаз в День  молодежи  [О кон­церте молодых джазменов в Бакинском джаз-цен­т­ре] //Каспий.- 2007.- 2 февраля.- С. 7.

612.    Ройя станет рок- певицей? //Комсомольская Правда-Баку.- 2007.- 13 февраля.- С. 16.

613.    Рубаи А. «Песня года»: [О награждении луч­ших эстрадных исполнителей во Дворце имени Г.Али­ева] //Каспий.- 2007.- 20 февраля.- С. 8;* Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 21 февраля.- С. 3. 

614.    *Хосе Э.  Деньги, слава - ничто не вечно: [Беседа с рэпером Э.Хосе] //Зеркало.- 2007.- 9 февраля.-    С. 8; Комсомольская Правда.-  Баку.- 2007.- 13 февраля.- С. 17.

615.    *Эльтон. В нашем шоу-бизнесе стало мень­ше разговоров за спиной…: [Беседа с эстрадным ис­полнителем Эльтоном] //Эхо.- 2007.- 14 февраля.- С. 8.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

616.    Союз Ашугов решает внутренние проб­ле­мы в суде: [О проблемах с регистрацией Союза Ашу­гов] //Новое время.- 2007.- 16 февраля.- С. 6.

 

 

 

  


 

ТЕАТР

 

617.     2            

                 771769      

     771770     Талыбзаде А. Театр и театраль­ность в  культуре Исламапоэтика формпроявления театра в средневековых странах Ближнего и Среднего Вос­­­тока (Х-ХVI вв.)- Баку:  «Сабах», 2006.- 312 с. 

 

 

618.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о развитии азербайджанского теат­раль­­ного искусства //Бакинский рабочий.- 2007.- 24 фев­раля.- С, 2.

  

 


 

619.    Алескероглу Ф. Вечная сила любви:  [О ба­­лете «Любовь и Смерть» Полада Бюльбюльоглу на сце­­не Театра Оперы и Балета] //Известия.- 2007.- 9 фев­раля.-      С. 8.

620.    Алескероглу Ф. Новый драматический театр в Гяндже //Эхо.- 2007.- 24 февраля.- С. 12.

621.    *Алескероглу Ф. 100-летний юбилей вы­даю­­­ще­гося артиста: [И.Дагестанлы отпраздновали в Га­хе] //Эхо.- 2007.- 9 февраля.- С. 8; Ежедневные новости.- 2007.- 9 февраля.- С. 15.

622.    Али К.  Русский театр - в полевых условиях //Каспий.- 2007.- 17 февраля.- С. 8.

623.    *Асадова И., Османов Дж.  Трагикомедию с Зейнаб Ханларовой в главной роли: [О себе рас­ска­зы­вает художественный руководитель Азер­бай­джанского Эс­тра­дного Театра имени Н.Зейналовой С.Керемоглу] //Эхо.- 2007.- 28 февраля.- С. 8.

624.    Зульфугарлы Н.  Искусство вне времени и про­­странства: [Беседа с главным дирижером Театра Опе­ры и Балета Д.Джафаровым] //Каспий.- 2007.- 10 фев­­раля.-     С. 8.

625.    *Кайгородов А. Синтез традиции и но­виз­ны: [Беседа с создателем театра Uns Н.Пашаевой] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 3.

626.    Касимов Ф.  Гарина Керимова выступила в Боль­­шом театре: [О вокалистке, Народной артистке Г.Ке­ри­мовой] //Эхо.- 2007.- 21 февраля.- С. 8.

627.    Мамедова И. «Когда наступает рассвет»: [О подготовке к театральному фестивалю рассказывает режис­сер театра «Йуг» Г.Омар] //Каспий.- 2007.- 22 фев­раля.- С. 6.

628.    Мамедова И., Рзаханова Е. Восемь кра­савиц и один сайт: Новости от столичных театров //Кас­пий.- 2007.- 21 февраля.- С. 7.

629.    Мамедова И., Рзаханова Е.  Премьера с претензиями: [Беседа с режиссером Театра Азер­бай­джанский Драмы С.Гуламовым о новой постановке по ро­ману В.Гюго «Собор Парижской богоматери»] //Кас­пий.- 2007.- 14 февраля.- С. 7; Азербайджанские Извес­тия.- 2007.- 16 февраля.- С. 4. 

630.    Президент подписал Указ о применении закона «О театре и театральной деятельности» //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 8 февраля.- С. 1.

631.    *Рафик Г. «Пери Джаду»: [О премьере одно­именного спектакля А. Ахвердиева в ТЮЗе] //Бакин­ский рабочий.- 2007.- 10 февраля.- С. 4.

632.    Рзаханова Е.  Крик одинокой женщины: [О мо­но­спектакле М.Аббасзаде по пьесе Ж.Кокто на сце­­­не театра «Ибрус»] //Каспий.- 2007.- 20 февраля.-    С. 7.

633.    Рзаханова Е. Сезон репетиций: [О работе ре­жис­сера М. Микаилова над пьесой Ш.Гурбанова в Театре Музыкальной Комедии] //Каспий.- 2007.- 15 фев­раля.- С. 7; Зеркало.- 15 февраля.- С. 8.

634.    Рзаханова Е. Спектакль о том, как вернуть свой очаг: «Император» вновь на сцене: [Премьера по пьесе Э.Гусейнбейли на сцене Азербайджанского Ака­де­мического Национального Драматического Теат­ра]  //Кас­пий.- 2007.- 7 февраля.- С. 7; Азербайджанские Из­вестия. 2007.- 7 февраля.- С. 3.

635.    Рубаи А. Амнерис – Кармен – Далила: [О твор­ческих планах вокалистки Ф.Гаджиевой] //Каспий.- 2007.- 24 февраля.- С. 8.

636.    Рубаи А. Рафаэль и Джошгун – снова на сце­не: [Беседа с актером Рафаэлем о предстоящем кон­церте] //Каспий.- 2007.- 13 февраля.- С. 6.

637.    Сабина. Египетские страсти на отечест­вен­­ной сцене: 24 февраля Государственный Акад­еми­чес­кий Театр Оперы и Балета покажет оперу Д.Верди «Аида» //Зеркало.- 2007.- 22 февраля.- С. 8; Эхо.- 2007.- 23 фев­раля.- С. 8.

638.    *«Этот театр соответствует многим европейским стандартам»: [Мнение иностранных дип­ло­­ма­тов о нашем Театре Оперы и Балета] //Эхо.- 2007.- 28 фев­раля.- С. 8.

 

Мабуту Магеррамову - 50

 

639.    Резникова В.  Актеру Мабуду Магеррамову ис­полняется - 50 //Эхо.- 2007.- 10 февраля.- С. 15.

640.    Резникова В.  Джо Янки, Табутик и дру­гие //Азербайджанские Известия.- 2007.- 21 февраля.-  С. 3.

641.    Рубаи А. «Актеры – рабы, но мы сво­бод­ны»: [Беседа с Народным артистом М.Магеррамовым] //Кас­­пий.- 2007.- 6 февраля.- С. 6.

 

БАЛЕТ И ТАНЦЫ

 

642.    Баннаева Н.  Питомник балетных талантов: [О выпускниках Бакинского хореграфического учи­ли­ща] //Известия.- 2007.- 28 февраля.- С. 11.

643.    Гусейнова А.  Его прозвали «Дон Кихот»: Ба­лет­мейстер Рашид Ахмедов в труде и заботах //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 16 февраля.- С. 4.

644.    Мамедова Л.  «Я пришла в балет слу­чайно»: [Бе­се­да с балетмейстером Т. Ширалиевой] //Зер­кало.- 2007.- 17 февраля.- С. 23.

645.    *Мирзоева С Свет яркой звезды: [О твор­чест­ве Народной артистки СССР  Г.Алмасзаде] //Бакин­ский рабочий.- 2007.- 7 февраля.- С. 4.

 

 

 

  


 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

 1. Mədəni-maarif işi.- 2007.- 1/2

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. Azərbaycan müəllimi

 6. Bakı

 7. Bakı xəbər

 8. 525-ci qəzet

 9. Ekspress

 10. Ədalət

 11. Ədəbiyyat qəzeti

 12. Gün

 13. Gündəlik Azərbaycan

 14. Həftə içi

 15. Hürriyyət

 16. Xalq cəbhəsi

 17. Xalq qəzeti

 18. Xəzər

 19. İki sahil

 20. İmpuls

 21. Kaspi

 22. Mədəniyyət

 23. Müsavat

 24. Olaylar

 25. Palitra

 26. Paritet

 27. Respublika

 28. Reytinq

 29. Səs

 30. Şərq

 31. Üç nöqtə

 32. Vətəndaş həmrəyliyi

 33. Yaddaş

 34. Yeni Azərbaycan

 35. Zaman

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Зеркало

 6. Известия

 7. Каспий

 8. Комсомольская Правда

 9. Наш век

 10. Неделя

 11. Новое время

 12.  Эхо

 

 

  

 


 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................4

Xocalı faciəsi- 15..............................................................6

Mədəni Əlaqələr...............................................................10

İsfahan mədəniyyəti günləri..............................................11

Heydər Əliyev Fondu........................................................11

Kitabxana işi......................................................................12

 İnformasiya və reklam işi .................................................13

Klub və istirahət parkları . ................................................14

Muzey işi……………………………………………….. 15

Miniatür Muzeyin müdiri

Z.Salahovanın “Şöhrət” ordeni

ilə təltif olunması münasibətilə.........................................16

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ....................................................16

Turizm...............................................................................18

II.İncəsənət.......................................................................19

Rəngkarlıq.........................................................................20

Dekorativ tətbiqi incəsənət..................................................23

Qrafika...............................................................................24

Bədii fotoqrafiya..............................................................  24

Heykəltəraşlıq....................................................................25

Moda və dizayn................................................................. 26

Kino....................................................................................26

Musiqi................................................................................33

Estrada və sirk...................................................................41

Xalq yaradıcılığı................................................................42

Teatr..................................................................................42

Akademik Milli Dram Teatrı............................................48

Musiqili Komediya Teatrı................................................50

Yuğ Teatrı.........................................................................51

Bakı Kamera Teatrı..........................................................52

Balet və rəqs.....................................................................52

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı............................... 80

 

 

 

 


 

Содержание

 

I.Культура……………………………………………53

Ходжалинской Трагедии – 15.………………………54

Культурные взаимосвязи…………………………… 55

Библиотечное дело….....................………………….57

Информационное дело и реклама…………………...57

Парки культуры и отдыха.............................................58

Клубы, дворцы и дома культуры…………………….58

Музейное дело………………………………………...59

Охрана памятников истории и культуры……………59

Туризм…………………………………………………60

II.Искусство…………………………………………. 61

Изобразительное искусство…………………………. 61

Декоративно-прикладное искусство………………... 63

Графика………………………………………………...64

Скульптура………………………………………….....65

Художественная фотография…...……………………65

Мода и дизайн………………………………………....66

Кино……………………………………………………67

Музыка………………………………………………...70

Фестиваль Азербайджанской музыки……………….73

Эстрада и цирк...............................................................74

Народное творчество………………………………….75

Театр...............................................................................76

Мабуту Магеррамову – 50……………………………78

Балет. Танцы   …………………………………………79

Список использованных газет………………………...82

 

 

  

 

 

 

 

 


 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 05.03.07

Sifariş: 05

Tirajı 50 nüsxə