AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

2008 - İYUL

 


BAKI-2008


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

 

İyul - 2008

 

BAKI-2008


 

 

 

Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2008 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 82 s.

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

 

 

 

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

M.F.Axundov adına Milli  

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

1.*Yaradıcı ziyalıların bir qrupuna orden və fəxri adların vəsiqələri təqdim edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində] //Azərbaycan.- 2008.- 30 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 iyul.- S. 3; Respublika.- 2008.- 30 iyul.- S. 2; Kaspi.- 2008.- 30 iyul.- S. 15; Palitra.- 2008.- 30 iyul.- S. 2.

2.Abdullayeva A. Tariximizi yaşadan diyar: [Gədəbəy rayonunun tarixi abidələri, mədəniyyəti haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 78.

3.*Ağaoğlu T. Arxivi olmayan xalqın keçmişi qaranlıqdı: Mənəvi sərvətimiz: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Maarif Teymurla söhbət] //Azərbaycan.- 2008.- 17 iyul.- S. 5.

4.*Avropa Şurası Mədəniyyət nazirləri Bakı konfransının təşkilat komitəsi tədbirlə bağlı məsələləri müzakirə etmişdir //Respublika.- 2008.- 24 iyul.- S. 1.

5.Avropa Şurası Mədəniyyət nazirlərinin konfransına hazırlığa başlayıb: “Mədəniyyətlərarası dialoq-Avropa və onun qonşu regionlarında sülhün və davamlı inkişafın əsasıdır” mövzusunda konfrans keçiriləcək //Səs.- 2008.- 25 iyul.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 1.

6.*Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin mədəniyyət, mədəni və təbii irs departamentinin nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir //Xalq qəzeti.- 2008.- 10 iyul.- S. 2; Respublika.- 2008.- 10 iyul.- S. 6.

7.*Azərbaycan qitələrarası və sivilizasiyalararası əməkdaşlıqda inkişafdadır //Səs.- 2008.- 12 iyul.- S. 12.

8.*Azərbaycan-Latviya hökumətlərarası Komissiyasının ikinci iclası keçirilmişdir: [Riqada] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 20 iyul.- S. 1.

9.*Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi İKT-nin turizm nazirlərinin sessiyasında sədrliyi Suriyaya təhvil vermişdir //Respublika.- 2008.- 11 iyul.- S. 4.

10.  Azərbaycan nümayəndə heyətinin İrana səfəri uğurlu olub: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin rəhbərliyi ilə] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 3.

11.  Azərbaycanla Suriya arasında razılıq əldə olunub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Suriyaya səfəri] //Səs.- 2008.- 9 iyul.- S. 6; Palitra.- 2008.- 9 iyul.- S. 12; İki sahil.- 2008.- 9 iyul.- S. 6.

12.  Azərbaycan-Suriya əlaqələri müasir dövrdə bərpa edilir //Səs.- 2008.- 10 iyul.- S. 12.

13.  *Babayeva T. Vaqif Bəhmənli: “Gənc Ədiblər Məktəbi zamanın zərurətindən doğub”: [Əməkdar mədəniyyət işçisinin söhbəti] //Xəzər.- 2008.- 5 iyul.- S. 18.

14.  Bayramov İ., Mahmudzadə S. Mədəni xidmət: [Neftçala rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin rəhbəri Bahadır Məcidovun söhbəti] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 18-20.

15.  *“Dədə Qorqud” Festivalı davam edir: Festival iştirakçıları Dədə Qorqud türbəsini və Bayburt qalasını ziyarət ediblər: [Türkiyədə]  //Səs.- 2008.- 19 iyul.- S. 12.

16.  Eyvaz Borçalı-70: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 33.

17.  Əli O. Milli mənəvi dəyərlərimizə qayğı: [Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında] //İki sahil.- 2008.- 16 iyul.- S. 6.

18.  Həsənqızı E. Zəhmətdən doğan fərəh: [Şuşa rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Zahid Abbasov haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 4.

19.  Hidayətoğlu X. Eşitdiklərimiz və gördüklərimiz: [Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm idarəsinin rəisi Namiq Qafarov şəhərin mədəniyyət obyektləri haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- 6.- S.39-42.

20.  Xatirə. Möhtəşəm hadisə: Xudafərin körpüsü “Bəşəriyyətin inciləri”ndə: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin mətbuat konfransında iştirakı] //Həftə içi.- 2008.-31 iyul.- S. 8.

21.  İdrisoğlu A., Bəhmənli S. Sumqayıtın mənəvi həyatı //Azad Azərbaycan.- 2008.- 1iyul.- S. 7.

22.  İranda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri davam edir //Səs.- 2008.- 23 iyul.- S. 12.

23.  Qurbanov H. Dünya mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi: [Mədəniyyətin formalaşması haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 4.

24.  Qurbanov M. Milli-mənəvi ənənələr və müasirləşməyin dialektikası: Azərbaycan xalqının zənginlikləri //Xəzər.- 2008.- 5 iyul.- S. 11.

25.  *Mədəniyyət və Turizm şöbəsində Azərbaycan-İordaniya əlaqələri inkişaf edir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Ə.Qarayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İordaniyada] //Azərbaycan.- 2008.- 8 iyul.- S. 13; Respublika.- 2008.- 8 iyul.- S. 4.

26.  Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistlərə təbriki //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 2.

27.  Muradzadə R. Kənd kitabxana və klublarımızın bir çoxu xidmətə yararsızdır: Elşad Əzizov: “Problemlər aradan qaldırılsa, Cəlilabad rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsi respublikanın öncül xidmət sahələrindən biri olacaqdır”: [Şöbənin müdiri ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 29 iyul.- S. 3.

28.  Nazir İordaniyadan qayıtdı: İki ölkə mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq edəcək //Mərkəz.- 2008.- 9 iyul.- S. 10.

29.  Nüşabə. Mədəniyyət müəssisələri üzrə maaşlara əlavələr //Palitra.-2008.- 15 iyul.- S. 13; Ədalət.- 2008.- 15 iyul.- S. 5; Həftə içi.- 2008.- 16 iyul.- S. 8.

30.  *Ölkəmiz “Dədə Qorqud” festivalında təmsil olunur: [Türkiyənin Bayburt şəhərində] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 17 iyul.- S. 8.

31.  *Rəhimli İ. Gələcəyi görmək qüdrəti: [Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsində gördüyü işlər haqqında]

 //Azərbaycan.- 2008.- 9 iyul.- S. 5.

32.  Rövşən. Şəki qədim sivilzasiyalar diyarıdır //Palitra.- 2008.- 1 iyul.- S. 12.

33.  Ruhiyyə. Mədəniyyət və turizmin inkişafı dövlətin əsas prioritetlərindəndir: Dövlət başçımızın mədəniyyət və turizm siyasətinin növbəti beşillik üçün fəaliyyət proqramı hazırdır: Prezident İlham Əliyev: Biz xalqımızın mənəvi həyatını da yüksəltməliyik //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 31 iyul.- S. 3.

34.  Rustavidə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olub //Səs.- 2008.- 10 iyul.- S. 12.

35.  Sevinc. “Əbədi prezident” döş nişanının layiqli sahibi: [Şuşa rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Zahid Abbasov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 5.

36.  Şabanova N. Fransız səyyahları Azərbaycan haqqında //Yeni Azərbaycan.-  2008.- 12 iyul.- S. 9.

37.  Şaxtaxtı S. Azərbaycan nümayəndə heyətinin İrana səfəri başa çatmışdır //Respublika.- 2008.- 29 iyul.- S. 1.

38.  Şərqlə Qərbi birləşdirən mədəniyyət: ]Səlahəddin Xəlilovun “Şərqdə və Qərbdə fəlsəfə, elm və mədəniyyət” adlı kitabının Stokholmda ingilis dilində nəşri] //Səs.- 2008.-  26 iyul.- S. 12.

39.  Vəliyev Y. İlin 6 ayı: Gedəcəyimiz yolun yarısı: [Mədəniyyətimizin inkişafı və təbliği haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 2-3.

 

“Kibernetik məkanda dil və mədəniyyət müxtəlifliyi” mövzusunda konfrans

 

(Rusiyanın Yakutsk şəhərində)

 

40.  *“Kibernetik məkanda dil və mədəniyyət müxtəlifliyi” adlı konfrans keçirilir: Konfransda MDB və Avropa dövlətlərinin 100-dən artıq nümayəndəsi iştirak edir //Səs.- 2008.- 4 iyul.- S. 12; Üç nöqtə.- 2008.- 4 iyul.- S. 13.

41.  *Mədəniyyətlərin dialoqu vacibdir: BMT 2008-ci ili Dillərin Beynəlxalq ili elan edib: [Konfransın yekunu] //Səs.- 2008.- 9 iyul.- S. 12.

42.  *Mükərrəmoğlu M. Milli azlıqların və etnik qrupların dil və mədəniyyətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq forum: [Konfransda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölmə müdiri L.Məmmədova “Azərbaycan: mədəni simbioz və ənənə müxtəlifliyi” məruzəsi ilə çıxış edib] //Xalq qəzeti.- 2008.- 5 iyul.-S. 6; Səs.- 2008.- 5 iyul.- S. 12; Həftə içi.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 3.

43.  Zeynalov S. Milli azlıqların və etnik qrupların dil və mədəniyyətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq forum //Respublika.- 2008.- 10 iyul.- S. 6.

 

Azərbaycanda Ukrayna Mədəniyyət Günləri

 

44.  Ayxan. Sumqayıtda Ukrayna mədəniyyəti günü: [“Kimyaçılar” mədəniyyət sarayında] //Ekspress.- 2008.-3 iyul.- S.11.

45.  *Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyəti günlərinin açılışına həsr olunmuş konsert: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2008.-  1 iyul.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 iyul.- S. 4; Respublika.- 2008.- 1 iyul.- S. 4.

46.  *Azərbaycan və Ukrayna Prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı: Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun Azərbaycana işgüzar səfəri: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyənatı //Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 iyul.- S. 2; Respublika.- 2008.- 1 iyul.- S. 2.

47.  *Azərbaycan və Ukrayna Prezidentinin birgə mətbuat konfransı: Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun Azərbaycana işgüzar səfəri: Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun bəyənatı //Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 1 iyul.- S. 2; Respublika.- 2008.- 1 iyul.- S. 2.

48.  *Bakıda görkəmli Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı //Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 iyul.- S. 3; Respublika.- 2008.- 1 iyul.- S. 3; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 4 iyul.- S. 1.

49.  *Bakıda görkəmli Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsi açılmışdır: Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun çıxışı //Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.-1 iyul.- s. 3; Respublika.- 2008.- 1 iyul.- S. 3.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

50.  “Azərbaycanın mədəni irsinin qorunmasına töhfə verəcəyimə ümid edirəm”: [“Britsh Council”in Bakı nümayəndəliyinin direktoru Nikol lə Os de Laüvyenin APA-ya müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 iyul.- S. 14.

51.  Muradova N. “Mən bütün dünya üçün çəkirəm”: Fayt Helmer: “Hətta kiçik məbləğdə də professional film çəkmək mümkündür”: [Münhen Kino məktəbinin məzunu,rejissor ilə müsahibə] //Paritet.- 2008.- 15-16 iyul.- S. 12.

52.  *Samirə. Paytaxtımız məşhur həmyerlimizin gözü ilə: Vitali Vulf: “Bakı fenomen-şəhərdən, sadəcə gözəl paytaxta çevrilib”: [Rusiyanın Əməkdar incəsənət xadimi] //Həftə içi.- 2008.- 24 iyul.- S. 8.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

53.  *Hüseynova İ. Bəşəriyyətin nicatı sivilizasiyalararası dialoqun inkişafından keçir //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 iyul.- S. 3.

54.  *Sadıqova A. Mənəviyyatın təntənəsinə xidmət edən missiya: Azərbaycan qadını üçün səciyyəvi olan humanizm, qayğıkeşlik və insanpərvərlik kimi ali mənəvi keyfiyyətlər bu gün Mehriban xanım Əliyevanın şəxsində daha parlaq təcəssüm edir //Azərbaycan.- 2008.- 3 iyul.- S. 3.

KİTABXANA İŞİ

 

55.  *Allahverdiyeva R. Kitabxanalara üz tutanların sayı azalır //Zaman.- 2008.- 3-4 iyul.- S. 9.

56.  *Allahverdiyeva S. Kitabxanaların oxucusu azalıb: Kərim Tahirov: “Oxucu bu gün məlumatları internet vasitəsi ilə izləyir”: [M.F.Axundov adına Kitabxananın direktoru] //Üç nöqtə.- 2008.- 31 iyul.- S. 9.

57.  Azərbaycan kitabxanalarına kitab satacaqlar?: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Bakının Seyidzadə adına kitabxanası haqqında məlumatı] //Bakı xəbər.- 2008.- 31 iyul.- S. 15.

58.  Bayramova İ. Ağstafada bayram şənliyi: [Ulu öndərə həsr edilmiş Kitab Bayramı] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 7.

59.  *Cabbarlı A. Dövrün inkişaf və quruculuq salnaməsi: M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “Azərbaycan” qəzetinin son beş ilinin elektron versiyasının təqdimat mərasimi keçirildi //Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 iyul.- S. 2; Respublika.- 2008.- 25 iyul.- S. 4; İki sahil.-25 iyul.- 2008.- S. 2.

60.  *Cavadov S. Kitabxanalar diqqət mərkəzindədir: [Salyan şəhər kitabxanaları haqqında] //Azərbaycan.- 2008.-29 iyul.- S. 2.

61.  Əkbərova Ş. Nəsillərə örnək: [Nizami rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin mərkəzi kitabxanası haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №6.- S. 3.

62.  Əli A. Mədəniyyət toxumu səpən “Əkinçi”: [Eyni adlı qəzet haqqında] //İki sahil.- 2008.- 18 iyul.- S. 5.

63.  *Əliyeva L. Elektron kitab mücadiləsi təmin olunur: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 18 iyul.- S. 2.

64.  Bəylərli T. AMEA Naxçıvan bölməsinin kitabxana fondu xeyli zənginləşib //İki sahil.- 2008.- 19 iyul.- S. 5.

65.  Feyzullayev S. Sevimli ünvan: [Ağdaş rayon kitabxanaları haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 8.

66.  Gənc Ədiblər Məktəbi fəaliyyətə başladı: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Respublika.- 2008.- 2 iyul.- S. 7.

67.  *Görkəmli sənətkarın 100 illiyi ilə bağlı oxucu konfransı keçirilmişdir: [Şirvan şəhərinin S.Ə.Şirvani adına Mərkəzi Kitabxanasında Mir Cəlal Paşayevin yubileyi] //Respublika.- 2008.- 20 iyul.- S. 1; Səs.- 2008.- 19 iyul.- S. 12.

68.  *Hacızadə A. Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri RF Dövlət Kitabxanasına kitablar hədiyyə etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 26 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 26 iyul.- S. 2; Respublika.- 2008.- 26 iyul.- S. 1.

69.  Həsənli A. Mədəniyyətə bağlı ömür: [Cəlilabad rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin böyük metodisti Əli Rüstəmov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 8.

70.  *Kalininqradın baş kitabxanasındaAzərbaycan guşəsi” yaradılmışdır: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi və 15 iyun-Milli Qurtuluş gününün 15 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 7.

71.  Qafar T. Kitab - onunla dostluğu yadırğamayaq //İki sahil.- 2008.- 8 iyul.- S. 6.

72.  *Qocayeva A. Milli-mənəvi və mədəni sərvətlərimizin qorunduğu yer - kitabxana //Azərbaycan.- 2008.- 13 iyul.- S. 7.

73.  Mehdiyeva M. Mənalı ömür yolu: [Hacıqabul rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar sisteminin direktoru Daxil Həsənov haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.-  S. 8.

74.  Mirzəliyev C. Kitaba necə maraq oyatmalı?: Mütərəqqi təcrübəyə istinad: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında kitab bayramı] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 5.

75.  Muradova M. Vətən qələbəyə səsləyir:[Qubadlı rayon kitabxanası haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 36-37.

76.  Nəbiyeva Ü. Kitab mağazalarımız //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 43-44.

77.  Nəzakət. Rusiya Dövlət  Kitabxanasına yeni kitablar hədiyyə olunub: Heydər Əliyev Fondunun nəşr etdirdiyi kitablar Azərbaycan nəşrləri sərgisinə əlavə edilib //Səs.- 2008.- 29 iyul.- S. 3.

78.  Sevinc. 55 il kitablar arasında: [Bakıxanov qəsəbəsindəki Şəhriyar adına uşaq kitabxanası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 4.

79.  *Sevinc. Krım konfransının təəssüratları: [Sudak şəhərində “Kitabxanalar və informasiya resursları müasir elm, mədəniyyət, təhsil və biznes aləmində” 15-ci Yubiley Beynəlxalq Konfransı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 4.

80.  *Tahir R. Günün suallarına bədii cavab: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında Mustafa Çəmənlinin “Ruhların üsyanı” kitabının təqdimat mərasimi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 iyul.- S. 7; Respublika.- 2008.- 9 iyul.- S. 11.

81.  Zamirə İ. Elektron kitabxanalar //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 iyul.- S. 8.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

82.  Dostəli C. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı naminə insan resursları fondu yaradıldı //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 iyul.- S. 2.

83.  İlqar Z. İnformasiyalı cəmiyyət //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 iyul.- S. 11.

84.  *İnformasiya cəmiyyəti ideologiyasının mahiyyəti müzakirə olunmuşdur: [AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda] //Respublika.- 2008.- 20 iyul.- S. 1.

85.  Kərimova V. İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu yo-

lundakı böyük uğurlar //İki sahil.- 2008.- 4 iyul.- S. 5.

86.  Mirzəliyev C. Dünya informasiya məkanına inteqrasiya //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 6.

87.  Mirzəliyev C. Reklamların təsir gücü //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 8.

88.  *Soltanov R. Regionlarda yeni texnologiyaların tətbiqi səmərəli nəticələrini verir //Rabitə dünyası.- 2008.- 3 iyul.- S. 6.

89.  Şamilqızı Ü. “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının seçki prosesində tətbiqi”: “ELS” Müstəqil araşdırmalar mərkəzi dəyirmi masa keçirdi //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 iyul.- S. 12.

90.  Şamilqızı Ş. İT sahəsi daim liderdir //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 iyul.- S. 17.

 

Bax: 81

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

91.  *Əsədov B. Bir dön bizim bulvara bax...: Dənizkənarı Bulvar İdarəsi onu yenidən qurur: [İdarənin rəisi Əfqan Şahmarovla söhbət] //Azərbaycan.- 2008.- 3 iyul.- S. 7.

92.  Fərhadqızı Ş. Milli parkda müasir əyləncə mərkəzi istifadəyə veriləcək: [Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əməkdaşı Nazim Məcidov ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 18 iyul.-  S. 24-25.

93.  Həsənqızı E. Həzin duyğular: Arzuların çin olsun, Elçin: [Goranboy rayon Mədəniyyət evinin aktyoru Elçin Tağıyev ilə söhbət] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.-S. 34.

94.  Xəlilzadə F. Bakının bağ və parkları indi daha gözəldir //Azərbaycan.- 2008.- 18 iyul.- S. 4.

95.  İdrisoğlu A. Sumqayıtlıların əsl istirahət yeri-Heydər parkı: [Parkın direktoru Gözəl Nuriyevanın söhbəti] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 6 iyul.- S. 7.

96.  *Masallı şəhərində Xətai parkı salınıb //Azərbaycan.- 2008.- 15 iyul.- S. 6.

97.  Məmmədova Z. Milli Parkımız //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 iyul.- S. 5.

98.  *Nəcəfxanlı Ə. Sumqayıtın “yaşıl ada”sında: [Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 iyul.- S. 4.

99.  Şamilov Ş. Heydər Əliyev parkı Badamdar sakinlərinin əsl istirahət guşəsidir //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 iyul.- S. 3.

100. “Şirvan Milli Parkı və onun ətraf zonasının landşaft planlaşdırılması” layihəsi başa çatmışdır: [Tbilisidə Cənubi Qafqaz regionunda landştaft planlaşdırılması layihəsinin təqdimatı olacaq] //Respublika.- 2008.- 27 iyul.- S. 4.

 

MUZEY İŞİ

 

101. *Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 iyul 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 12 iyul.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 iyul.- S. 1; Respublika.- 2008.- 12 iyul.- S. 1.

____________

 

102. Axundova Z. Milli varlığımız: “Tariximiz, yaddaşımız, sərvətimiz” kitabı haqqında qeydlər //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 30-32.

103. Axundsoylu O. Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi günün tələblərinə uyğunlaşdırılır: [Muzeyin rəhbəri Fərhad Quliyevin məlumatı] //Zaman.- 2008.- 3-4 iyul.- S. 9.

104. Bayramov A. Eksponatlarda yaşanan həyat: [Bakı şəhərinin muzeyləri haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 46-52.

105. Cahandarov B. Açıq səma altında ilk muzey: Emil Kərimov: “Etnoqrafiya muzeyinin əyalətlərdə də yaradılması müsbət addım olardı” : [AMEA Arxeologiya və Etnorafiya İnstitutunun şöbə müdiri] //Paritet.- 2008.- 17-18 iyul.- S. 7.

106. Əbədilik qazananlar: Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin və karikaturaçı-rəssam Əzim Əzimzadənin ev-muzeylərində xatırlamalar //Müasir Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 17-23 iyul.- S. 2.

107. Əkbərqızı A. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi: Bu muzey çox zəngin bir xəzinədir //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 4 iyul.- S. 5.

108. Əmirxanov S. Xınalıq: Açıq səma altında muzey //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 60-61.

109. Fərəməzov Ş. Muzey işinə dair yeni kitab: [Əfqan Kərimovun “İKOM-Azərbaycan milli iftixarımızdır” adlı kitabı] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 14.

110. *Xəlilli F. Azərbaycanda abidələrin mühafizəsi və muzey işi //Şərq.- 2008.- 3 iyul.- S. 12; 2008.- 4 iyul.- S. 12.

111. *Kərimov E. Açıq səma altında etnoqrafik muzey //Azərbaycan.- 2008.- 22 iyul.- S. 6.

112. “Qalereya idarəetməsinin əsasları”: Muzey Mərkəzində bu mövzuda treyninq keçirilib //Səs.- 2008.- 10 iyul.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 10 iyul.- S. 14; Həftə içi.- 2008.- 10 iyul.- S. 8; Respublika.- 2008.- 11 iyul.- S. 1.

113. *Məmmədov M. Heydər Əliyev muzeyi-tariximizin yaddaşı: [Qubada yerləşən muzeyin direktoru Elza Orucova ilə söhbət] //Yeni mədəni maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 4-5.

114. *Mürvətqızı S. Aşıq Ələsgər adına Aşıqlar muzeyinə rəsmi status verilə bilər: [El ağsaqqalı Hüseyn Hacıquluoğlu muzeyin yaranmasından söhbət edir] //525-ci qəzet.- 2008.-10 iyul.- S. 7.

115. *Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində yenidənqurma işləri başa çatmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 4.

116. Salmanlı R. Açıq səma altında muzey yaradılacaq: [Etnoqrafiya Muzeyi] //Azərbaycan.- 2008.- 31 iyul.- S.7.

117. Sevinc. Uşaqlıq romantikasının gerçəkliyi: [R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin direktor müavini Elmira Qasımovanın söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 8.

118. Tarix Muzeyi təmir və bərpadan sonra: Maddi-mənəvi dəyərlərimizin toplayıcısı, qoruyucusu və ötürücüsü: [Muzeyin direktoru Nərgiz Əliyeva ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 11.

119. *Zaqatala Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində sərgi açılıb: Azərbaycan milli mətbuatının 133-cü ildönümü münasibətilə //İki sahil.- 2008.- 18 iyul.- S. 5.

120. *Zülaloğlu A. Hər daşın altında bir tarix yatır: [Mirzəağəli Əliyev adına Lənkəran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 14.

121. *Zümrüd. Muzey idarəetməsi sahəsində treninq keçirilib: Əsas məqsəd MDB dövlətlərinin muzey işçiləri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən ibarətdir: [Sankt-Peterburqda] //Səs.- 2008.- 17 iyul.- S. 12.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

122. *Heydər Əliyev yolu ilə irəliləyən Azərbaycan milli-mənəvi dəyərləri inamla qoruyur və inkişaf etdirir: Bibiheybət Ziyarətgah kompleksinin əsaslı yenidənqurma və tikinti işlərindən sonra açılışı mərasmində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 13 iyul.- S. 1.

123. Abdullayeva F. Qədim şəhərdən qalanlar: İçərişəhər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilir //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.- S. 11.

124. Antik və ilk orta əsrlərə aid tarixi abidələr aşkarlanıb: [Yardımlıda] //Mövqe.- 2008.- 29-30 iyul.- S. 8.

125. *Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə “Əjdər-bəy” məscidi əsaslı  təmir olunur //Azərbaycan.- 2008.-  17 iyul.- S. 1; Respublika.- 2008.- 17 iyul.- S. 2.

126. *Bibiheybət Ziyarətgah kompleksi əsaslı yenidənqurma və geniş tikinti işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 13 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.-13 iyul.- S. 2; Respublika.-2008.- 13 iyul.- S. 2-3; Paritet.- 2008.- 15-16 iyul.- S. 3.

127. *Cavadov S. Lənkəran ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələri //Azərbaycan.- 2008.- 8 iyul.- S. 14.

128. *Faktlaşdırıcı missiya sentyabrda regiona gələcək: Azərbaycan mədəni irsə qarşı törədilmiş vəhşiliklərin araşdırılmasında maraqlıdır //Üç nöqtə.- 2008.- 9 iyul.- S. 3.

129. Fərzəli Ə. Qobustan - vahid Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyətinin bir qoludur: İlham Əliyev: “Qobustan Azərbaycan xalqının milli sərvətidir” //Yeni Azərbaycan.- 2008.-12 iyul.- S. 8-9; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 iyul.- S. 6.

130. *“Göyərçin” monumental abidəsinin açılış mərasimi keçirilib: [Sumqayıt şəhərundə] //Səs.- 2008.- 15 iyul.-  S. 12.

131. Hacıalıyev E. Azərbaycan tolerantlığın ən yüksək səviyyədə təmin edildiyi dövlətdir: Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi dini dözümlülük siyasəti və bütün dinlərin normal fəaliyyətinə yaradılan şərait ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da yüksəldir: [Ölkəmizdə abidələrə, onların qorunmasına və bərpasına ölkə rəhbərliyinin böyük diqqəti haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 17 iyul.- S. 1

132. Həmidə. Keçmişin canlı daşıyıcıları: [Goranboy abidələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.- S. 12.

133. *Həmzəyev Ş. Diri baba: [Mərəzə rayonundakı eyni adlı türbə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 13 iyul.- S. 8.

134. Xaqaniqızı D. Abidələrimizə həsr olunmuş kitab: [Şərqiyyə Məmmədovanın “Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələri” kitabı] //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 iyul.- S. 14.

135. Xəlilzadə F. Dağlar gözəli yeni libasda: [Lerik rayonunun abidələri, istirahət yerləri haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 62-63.

136. İranda Azərbaycan abidələri: İlin sonuna kimi siyahıya alınacaq //Ekspress.- 2008.- 30 iyul.- S. 11.

137. *İsayev Ə. Abidələr haray çəkir: Təkcə Goranboyda otuzdan çox tarixi abidə səhlənkarlıq üzündən qeydə alınmayıb //Azərbaycan.- 2008.- 30 iyul.- S. 7.

138. *İsayev Ə. Hər bina bir abidədir: Onları qoruyaq, yaşadaq gərək: [Gəncənin tarixi abidələri] //Azərbaycan.- 2008.- 4 iyul.- S. 7.

139. Qaliboğlu E. “Nizami əsrinin Gülüstan qalası”: Arif Məmmədov arxeoloji tədqiqat işləri apararkən maraqlı hadisələrlə qarşılanıb //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 4 iyul.- S. 1; 3.

140. Lənkəranda 2000 yaşlı abidə tapıldı: [Kosalar kəndində] //Azadlıq.- 2008.- 29 iyul.- S. 13; Səs.- 2008.- 29 iyul.- S. 16; Zaman.- 2008.- 29-30 iyul.- S. 2; Palitra.- 2008.-  29 iyul.- S. 16; Bakı xəbər.- 2008.- 29 iyul.- S. 14.

141. Məmmədova N. Atəşgah-möcüzə, yoxsa reallıq?: Suraxanıdakı bu tarixi abidə İndira Qandinin təşəbbüsü ilə bərpa edilib //Bizim yol.- 2008.- 4 iyul.- S. 12.

142. Məmmədova N. Bakı karvansaraları nadir memarlıq üslubuna malikdir: [Multani və Buxara karvansaraları haqqında] //Bizim yol.- 2008.- 23 iyul.- S. 12.

143. Məmmədova N. Qız Qalasının sirri...: Od məbədi, rəsədxana, yoxsa müdafiə istehkamı? //Bizim yol.- 2008.-26 iyul.- S. 12.

144. Nizamiqızı H. Bir tarixlik şəhər: Və ya ora Şuşadır: [Tarixi abidələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 8.

145. *Rafiqqızı G. Göygöldə Anaid məbədi dağılmaq üzrədir: [Çaykənd kəndində] //Ayna.- 2008.- 19 iyul.- S. 19.

146. Sabutay. Qax abidələri //Mədəniyyət.- 2008.- 12 iyul.- S. 8.

147. Sabutay. Tənha məbəd, yol və bayrağımız: [Balakəndə yerləşən Mazımçay məbədi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 10.

148. *Salmanlı R. Abidələrə qayğı Şəmkirin turizm məkanına çevriləcəyinə zəmin yaradır: Tarixi abidələrimiz //Azərbaycan.- 2008.- 17 iyul.- S. 6.

149. Seyidov H. Naxçıvanın qoç heykəlləri tarixindən: Hər daşın altında bir tarix yatır //Azad Azərbaycan.- 2008.-  23 iyul.- S. 6.

150. Sultanova A. Dövlət qayğısı İçərişəhəri yenidən Azərbaycanın canlı tarixinə çevirir //Mövqe.- 2008.- 29-30 iyul.- S. 4.

151. Sultanova M. İçərişəhər gələcəkdə beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək //Ekran efir.- 2008.- 25 iyul.- S. 16.

152. Şamilqızı Ü. Çaykənddə alban məbədi dağılmaq üzrədir: [Göygöldə yerləşən Anaid məbədi] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 iyul.- S. 11.

153. Şəkinin XIX əsr mehmanxana binasında bərpa işləri aparılır //Səs.- 2008.- 11 iyul.- S. 16.

154. Şərurda qədim sütunlu saray tapıldı: abidənin eramızdan əvvəl VIII-VII əsrlərə aid olduğu güman edilir: [Naxçıvanda] //Mərkəz.- 2008.- 25 iyul.- S. 15.

155. Təranə. “Qum hamamı” bərpa olunur: [Sabunçu rayonunun Pirşağı kəndində] //Kaspi.- 2008.- 11 iyul.- S. 11.

156. *Tovuzda tarixi abidələr köçürülür: [Qazıqulu kəndində] //Zaman.- 2008.- 17-18 iyul.- S. 9.

157. Turan. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş: Ə.Qarayev: “Tarixi abidələrin qorunması və bərpası mühüm məsələlərindən biridir” //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 3.

158. *Vəfalı T. Nizami məqbərəsi uça bilər: [Gəncədə] //Həftə içi.- 2008.- 8 iyul.- S. 6.

159. *Vəliyev M. Cümə məscidi yenidən dindarların istifadəsinə verilmişdir //Respublika.- 2008.- 19 iyul.- S. 4.

160. Vəliməmmədov H. Lerikin tarixi-dini abidələri //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.- S. 12.

161. Yardımlıda antik və ilk orta əsrlərə aid tarixi abidələr tapılıb: Səs.- 2008.- 25 iyul.- S. 16; Palitra.- 2008.- 25 iyul.- S. 16; Mərkəz.- 2008.- 25 iyul.- S. 15.

162. Zülaloğlu A. Bobogil ocağı: [Lerik rayonunda] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 8

163. Zümrüd. Ziyarətgahlarımız: [Nardaran piri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 14.

 

Bax: 2, 110

TURİZM

 

164. Abdullayeva F. Azərbaycan turizmi Gürcüstanda təbliğ edilir: “Atlant” istirahət mərkəzi ilə qonşu ölkənin turizm şirkəti arasında əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzalandı //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 4.

165. Abdullayeva F. Turizm İnstitutunun tələbələri hesabat verdilər: Əbülfəs Qarayev: “İnanıram ki, təhsilli kadrların köməyi ilə daha da çox uğurlar əldə edəcəyik” //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 4.

166. *Abdullayeva F. Turizm şirkətlərinin rəhbərləri İordaniyadan zəngin təəssüratlarla qayıdıblar: Azərbaycandan bu ölkəyə mütəmadi turlar təşkil ediləcək //Mədəniyyət.- 2008.- 12 iyul.- S. 6.

167. Abdullayeva N. Turizm sahəsində çalışan sahibkarların sayı artır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici turizm sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 16 iyul.- S. 5.

168. *“Af Hotel-Aqua Park” ailəvi istirahət kompleksi //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 iyul.- S. 6.

169. Ağanisə. Xınalıq kəndi möhtəşəm turizm məkanına çevriləcək //Mövqe.- 2008.- 26-28 iyul.- S. 4.

170. Allahverdiyev E. Azərbaycan televiziyasında turizm mövzusu //Ekran efir.- 2008.- 18 iyul.- S. 20.

171. *Cavadov S. Masallının şəfa ocağı - İstisu //Azərbaycan.- 2008.- 20 iyul.- S. 4.

172. *Əbülfəs Qarayevin Suriya səfəri başa çatdı: Nazir İordaniyada turizm şirkətlərinin görüşünə qatılır //İki sahil.- 2008.- 5 iyul.- S. 6.

173. Ələkbərli Ə. Qax turizm üçün əlverişli rayondur //Azad Azərbaycan.- 2008.- 2 iyul.- S. 3.

174. Əliyev A., Ağakərimov M. Azərbaycan otelçiliyinin inkişaf perspektivləri və problemləri //Respublika.- 2008.- 9 iyul.- S. 12.

175. Əzizova D. Qax turistləri çağırır //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 11.

176. Həqiqət. Turizm və Otelçilik üzrə Peşə Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başlayır: Qəbələdə açılacaq mərkəz bu sahə üzrə çalışan ilk müəssisə olacaq //Kaspi.- 2008.- 30 iyul.- S. 8.

177. İKT-yə üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin VI konfransı: [Dəməşq şəhərində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.-  4 iyul.- S. 3.

178. İlkin. Regionlarda yeni infrastrukturun qurulması sürətlənir: Masallıda şəhərsalma, abadlaşdırma və sosial-iqtisadi irəliləyiş müşahidə olunur //Palitra.- 2008.- 1 iyul.- S. 7.

179. Qismət. Turizm haqqında dərs //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 10.

180. *Mehbalıyev S. Vətəndaşların əmək hüquqları qorunur, istirahətləri təşkil edilir: Bununla məşğul olan qurumlardan biri həmkarlar təşkilatıdır //Azərbaycan.- 2008.- 27 iyul.- S. 1-2.

181. *Məmmədova E. Şəki Azərbaycanın turizm məskənlərindən birinə çevrilir //Azərbaycan.- 2008.- 5 iyul.- S. 4.

182. Nadiroğlu E. İxtisaslı kadrlar turizm sahəsinə meyil etmirlər: mütləq əksəriyyət hələ də mədəniyyət sahəsinin yalnız musiqi və kitabxanadan ibarət olduğunu düşünür //Mərkəz.- 2008.- 2 iyul.- S. 10.

183. Nadiroğlu E. Mədəniyyətdə turizm - turizmdə mədəniyyət //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 12.

184. *Nəzərli T. Qaxın turizm perspektivləri //Azərbaycan.- 2008.- 18 iyul.- S. 6.

185. *Nəzərli T. Oğuz tezliklə turizm mərkəzinə çevriləcək //Azərbaycan.- 2008.- 8 iyul.- S. 15.

186. Omarov N. Turizm: Onun inkişafı üçün Qaxda əlverişli şərait var //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 14-17. 

187. *Rzalı R. Turizm dövlətin iqtisadi gücünü təmin edən çox mühüm gəlir sahəsidir //Azərbaycan.- 2008.- 29 iyul.- S. 2.

188. Sultanova M. Azərbaycanda beynəlxalq turizm marşrutları yaradılır: [Mədəniyyət və Turizm Nazitliyinin Daxili turizmin inkişafı sektorunun müdiri Mahir Qəhramanovla söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 18 iyul.- S. 14;19.

189. Turizm bazarları investisiya gözləyir //Ekspress.- 2008.- 30 iyul.- S. 7.

190. *Turizmin inkişafı üçün yeni layihələr: [Avropa Spa Assosiyasiyasının nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri] //Respublika.- 2008.- 2 iyul.- S. 8.

191. Zümrüd. Azərbaycanda turizm sektoru inkişafdadır: Turizm infrastrukturunun qurulması, yerli və xarici investorlarının regionlara cəlb olunması vacib məsələlərdən biridir //Səs.- 2008.- 25 iyul.- S. 12.

 

İNCƏSƏNƏT

 

192. Elsevər. Hər kəs öz missiyasını dərk etməlidir: [Mədəniyyət incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev ilə söhbət] //Azadlıq.- 2008.- 1 iyul.- S. 13.

193. *Niftəliyev E. Berlində Azərbaycan incəsənət xadimlərinin əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 16 iyul.- S. 7; Respublika.- 2008.- 16 iyul.- S. 5.

RƏNGKARLIQ

 

194. *Ağaoğlu T. Mikayıl Abdullayevin əsərləri 23 ildən sonra vətənə qaytarıldı //Azərbaycan.- 2008.- 12 iyul.- S. 7.

195. Babayeva Ə. Rəssam Rasim haqda ürək sözlərim: [Rasim Babayev haqqında] //Bakı xəbər.- 2008.- 1 iyul.- S. 5.

196. Berlində Azərbaycan rəssamlarının sərgisi keçirilir //Palitra.- 2008.- 15 iyul.- S. 13.

197. Çanaqqalada açılan Piri Rəis muzeyindəki portretləri azərbaycanlı rəssam çəkib: [Rafiq Novruzoğlunun əsərləri Türkiyənin eyni adlı muzeyində sərgilənir] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 iyul.- S. 14; Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 2.

198. Günay. Abşeronda bir “Abşeron” da var: İlk özəl milli rəsm qalereyamızın adı Abşeron boyakarlıq məktəbi ilə bağlıdır: [Qalereyanın direktoru Eldəniz Ibrahimov ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 26-28 iyul.- S. 11.

199. Günay. “Xudafərin” körpüsünü canlı olaraq seyr edib, çəkmək istəyirəm: [Gənc rəssam Kənan Niftəliyev ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 1-2 iyul.- S 13.

200. *Fırçanın dili ilə fikrin bədiiləşdirilmiş obrazını yaradan sənətkar: [Rəssam Cəlal Qaryağdıoğlu haqqında] //Səs.- 2008.- 10 iyul.- S. 12.

201. Həsənqızı E. Sözlə işin vəhdəti: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının baş elmi işçisi Elmira Məsimli haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 77.

202. Həsənli A. Məkansız qalereya: [Cəlilabad rayon Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Elçin Nəzərlinin məlumatı] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 8.

203. Xəlilzadə F. Rənglərin ömründə yaşayanlar: [Mərhum rəssam Yuran Məmmədov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 iyul.- S. 6.

204. *Qaliboğlu E. Azərbaycan rəssamlarının yay sərgisi: Muzey Mərkəzində “Yay impressiyası” davam edir //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 3 iyul.- S. 14; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.-

4 iyul.- S. 8.

205. *Məhərrəmova T. “Reallığı o qədər də sevmirəm”: Vəfa Əliyeva, rəssam: “Rəssamın gözü ilə hər şey gözəl görünür” //Kaspi.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 20.

206. *Nadir Qəmbər oğlu Əbdürrəhmanov: [Nekroloq]: [Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı İdarə heyətinin sabiq sədri] //Azərbaycan.- 2008.-27 iyul.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 27 iyul.- S. 5; Respublika.- 2008.- 27 iyul.- S. 2.

207. Nəcəfova N. Səttar ömrü: [Rəssam S.Bəhlulzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 5.

208. Nizamiqızı H. Rəsmlərimiz Almaniyanın sərgi salonlarını bəzəyir //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 9.

209. Sadıqoğlu A. Rəssamlıq Akademiyasının uğurları: [Xalq rəssamları Ömər Eldarov və Cəlil Hüseynovla söhbət] //Respublika.- 2008.- 13 iyul.- S. 7.

210. Salam Salamzadə-100: [Xalq rəssamı] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 52.

211. Sənət Mərkəzində “Dərinliklər” sərgisi açılıb: [Türkiyədə azərbaycanlı rəssam Əbülfəs Fərəcoğlunun fərdi sərgisi] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 2.

212. Səttar Bəhlulzadəyə həsr olunmuş sərgi keçirilib: [Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda Xalq rəssamının 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi] //Səs.- 2008.- 30 iyul.- S. 11.

213. *Şəkidə həvəskar rəssamların və tətbiqi sənət ustalarının zona sərgisi keçirilmişdir: [Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2008.- 18 iyul.- S. 4.

214. *Türkiyədə azərbaycanlı rəssamın kitabı nəşr olunub: [Vahid Novruzov] //Zaman.- 2008.- 3-4 iyul.- S. 9.

215. Yunus N. Keçmişi gələcəyə aparan rəssam: Onun sənətə gəlişinə Səttar Bəhlulzadə xeyir-dua verib: [Qəyyur Yunus] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 10.

216. Zeynalova S. Mənalı həyatın rəngləri: [Teatr rəssamı Nazim Bəykişiyev haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 62-63.

 

Tahir Salahov-80

 

217. *Tahir Salahovun 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 iyul 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 12 iyul.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 iyul.- S. 1.

__________

 

218. *Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi: Tahir Salahovun 80 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq //Səs.- 2008.- 15 iyul.- S. 12.

219. *Qadir T. Tahir Salahov-80: O, daha çox “incəsənətin səlahiyyətli səfiri” kimi tanınır //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 26 iyul.- S. 11.

 

DEKORATİV  TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

220. Gəncədə zona sərgisi: [Həvəskar rəssamların və tətbiqi sənət ustalarının əl işlərinə baxış müsabiqə] //Mədəniyyət.- 31 iyul.- S. 3.

221. *Həyatdan nakam getmiş xalçaçı-rəssam Arzu Haşımova: O, qısa və mənalı həyat yaşadı //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 10 iyul.- S. 14.

222. Nizamiqızı H. Xan qızının rənglər dünyası: [Xurşudbanu Natəvanın əl işlərindən nümunələr] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 11.

223. Sabutay. Azərbaycan milli geyimləri //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 10.

224. Tağıyeva S. Kamil Əliyev və xalçalarımız: Xalq rəssamının muzeyimizə hədiyyəsi çox olub... //Yeni mədəni-

maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 43-45.

 

QRAFİKA

 

225. Əsədova G. “Rəssamlıq təhsili almamağıma görə peşman deyiləm”: 59 beynəlxalq karikatura müsabiqəsində mükafat almış Seyran Cəfərli indi həmin müsabiqələrə münsif kimi gedir //Paritet.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 11.

226. Günay. “G 8-Böyük səkkizlər: yerinə yetirilməmiş vədlər”: [İçərişəhərdə, Müasir İncəsənət Qalereyasında eyni adlı müsabiqə] //Paritet.- 2008.- 10-11 iyul.- S. 13.

227. *Qaliboğlu E. Azərbaycanda miniatür sənəti: Arif Hüseynov: “Ölkəmizdə Beynəlxalq Miniatür Mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var”: [Xalq rəssamı] //Xalq qəzeti.- 2008.-  1 iyul.- S. 14.

228. Məmmədova A. “Molla Nəsrəddin” jurnalı və ictimai mühit //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 4 iyul.- S. 4.

229. *Rəssamlarımızın əsərləri “100 ən yaxşı karikatura” arasında: [Fransada keçirilən Beynəlxalq Karikatura Bennalisində eyni adlı kataloqa daxil edilən əsərlər] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 iyul.- S. 13.

230. *Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş markalar İndoneziyanın rəsmi şəxslərinə göndərilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 iyul.- S. 4; Respublika.- 2008.- 2 iyul.- S. 4.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

231. Aylin. Məqsədimiz Azərbaycan fotoqrafiyasını dünyada tanıtmaqdır: [Fotoqraflar Birliyinin rəhbəri Şahin Hüseynzadə] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 13.

 


 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

232. *Ağayev N. Monumental abidənin yeni həyatı: Nizami Gəncəvinin Bakının mərkəzində ucaldılmış heykəli mükəmməl sənət nümunəsidir //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 iyul.- S. 4.

233. *Dahilərin heykəllərinə divan tutulur: [İnşaat və Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası kafedrasının müdir müavini Zahidə Məmmədovanın fikirləri] //Üç nöqtə.- 2008.- 4 iyul.- S. 13.

234. Əliyev Z. Psixoloji qatın plastik görüntüləri: [Heykəltəraş Fuad Salayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-  17 iyul.- S. 7.

235. *İsrafilbəyova G. Nəhəng daş-nəhəng inad: [Əməkdar İncəsənət xadimi, Xalq rəssamı, professor, Azərbaycanın ilk peşəkar heykəltaraşı, ilk azərbaycanlı rəssam Mirəli Mirqasımov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 6 iyul.- S. 6.

236. Moskvada əfsanəvi Azərbaycan geoloqunun abidəsinin açılışı olub: Fərman Salmanov-80 //Səs.- 2008.-30 iyul.- S. 16; Ekspress.- 2008.- 30 iyul.- S. 11.

237. Səməd M. Yarımçıq qalan bahar: [Heykəltəraş Nəsib Rəhimov haqqında xatirələr] //Mədəniyyət.- 2008.-  24 iyul.- S. 12.

238. *Ulyanovskda ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi açılmışdır //Azərbaycan.- 2008. 12 iyul.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 iyul.- S. 1; Respublika.- 2008.- 12 iyul.- S. 2.

239. Vəfalı T. Heykəltətaşlıq tənəzzülə uğrayır: [Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının heykəltəraşlıq bölməsinin rəhbəri Xanlar Əhmədovla müsahibə] //Həftə içi.- 2008.- 25 iyul.-S. 1; 6.

240. *Vəqanoğlu Ə. “Burda bir qəhrəman dönüb heykələ!”: [Qaradağ rayonunda şəhid Vüqar Əsədovun büstünün açılışı] //İki sahil.- 2008.-11 iyul.- S. 6.

241. Yunis N. Heykəllərin romantikası: [Əməkdar incəsənət xadimi Akif Əsgərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-

31 iyul.- S. 14.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

242. Günay. “Kimə nə yaraşırsa, o, modadır”: [Modelyer Xavər Məmmədova ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 31 iyul.-1 avqust.- S. 16.

243. Xatun. “Best Model of the Azerbaijan”ın model geyimləri hazırdır: Ruhi, gözəllərin milli geyimlərdə səhnəyə çıxacağını söylədi: [“Best Model of the World-2007” yarışmasının prezidenti] //Ayna.- 2008.- 19 iyul.- 20.

 

KİNO

 

244. “Absurdistan” filminin təqdimatı keçirilib: [Alman rejissoru Fayt Helmerin filmi] //Səs.- 2008.- 11 iyul.- S. 16; Ekspress.- 2008.- 11 iyul.- S. 10; Ekran efir.- 2008.- 11 iyul.- S. 23.

245. Allahverdiyev E. “Möcüzələr adası”nın sakini barədə: [Kino-dramaturq, rejissor Həsən Seyidbəyli haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 4 iyul.- S. 5.

246. “Anjelika Mehdinin məzarı önündə göz yaşını saxlaya bilmədi”:Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında çəkilmiş “Mixaylo” sənədli filminin rejissoru Tahir Əliyevin APA-ya müsahibəsi //Ekspress.- 2008.- 22 iyul.- S. 11; Azadlıq.- 2008.- 22 iyul.- S. 13.

247. *Arifə. Aşıq Şakir haqqında sənədli film çəkilib: [Rejissor Vasif Məmmədzadənin “El yolunda...Aşıq Şakir” filmi ] //525-ci qəzet.- 2008.- 10 iyul.- S. 7.

248. Ayxan. Filmlərimiz ingilis dilinə tərcümə olunur: [“Arşın mal alan” və “O olmasın bu olsun”] //Ekspress.- 2008.- 2008.- 11 iyul.- S. 11.

249. Ayxan. Yubiley bülleteni: Azərbaycan kinosunun 110 illiyinə həsr edilmiş kinobülleten hazırlanır //Ekspress.- 2008.- 16 iyul.- S. 11.

250. Azərbaycan filmi beynəlxalq festivalda mükafat qazanıb: [Rejissor Alina Abdullayevanın “Çalış nəfəs alma” filmi “Ən yaxşı qısametrajlı film” nominasiyasında “Ən yaxşı rejissor” mükafatına layiq görülüb] //Kaspi.- 2008.- 31 iyul.-S. 2; Paritet.- 2008.- 31 iyul.- S. 12; Səs.- 2008.- 31 iyul.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 2.

251. *Azərbaycan filmləri Asiya Pacific Screen Awards festivalında //Səs.- 2008.- 16 iyul.- S. 12.

252. *Azərbaycan kinosuna dövlət qayğısı günü-gündən artır: Rafiq Əzimov: “Milli filmlərin çəkilişi üçün dövlət büdcəsindən lazımi vəsait ayrılır” //Səs.- 2008.- 1 iyul.- S. 12.

253. Azərbaycanın milli serialları nə vaxt çəkiləcək?: Ən kiçik həcmli serialların çəkilişi üçün minimum 200-250 min manat vəsait tələb olunur //Səs.- 2008.- 4 iyul.- S. 16; Ekspress.- 2008.- 4 iyul.- S. 11; Bakı xəbər.- 2008.- 4 iyul.- S. 14; Azadlıq.- 2008.- 4 iyul.- S. 15.

254. Behbudqızı S. “Absurdistan” filminin premyerası keçirildi: [Opera və Balet Teatrında Veyt Helmerin eyni adlı filmi] //Həftə içi.- 2008.- 15 iyul.- S. 6.

255. *Bədii filmlərimizin fotoşəkillərinin elektron versiyası hazırlanıb //Zaman.- 2008.- 17-18 iyul.- S. 9.

256. Burcəliyeva Ş. Tarixin qan yaddaşı: [Rejissor Ramiz Fətəliyevin “Hökmdarın taleyi” filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 13.

257. *Cabbarlı A. O, televiziyanı dostları, övladları qədər sevirdi: [Əməkdar incəsənət xadimi, professor Elşad Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 5 iyul.- S. 8.

258. Cabir. Kinomuzda komediya //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 13.

259. Cabir. Qısametraj: Bizim qısametrajlı filmlərimiz //Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 13.

260. “Cavad xan”dan danışmaq hələ tezdir”: [Rejissor Rövşən Almuradlının eyni adlı filmi haqqında] //Şərq.- 2008.- 9 iyul.- S. 14.

261.  *Cavadlı N. “Əsl ağsaqqallar bu gün beşikdədirlər”: Ayaz Salayev: “Ziyalı sinfi nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada məhv olur”: [Kinorejissorla müsahibə] //Bizim yol.- 2008.- 24 iyul.- S. 9.

262. Cəvahir. Kino bayramına tədarük görülür: həmin gün “Qala”nın prezentasiyası olacaq: [Şamil Nəcəfzadənin eyni adlı filmi] //Mərkəz.- 2008.- 18 iyul.- S. 11.

263. Cəvahir. Yeddi oğuldan birinin xatirələri: “Gəraybəy güllələmə əmri verəndən sonra camaat üstümüzə hücum çəkdi”: [Aktyor Əbdül Mahmudbəylinin söhbəti] //Mərkəz.- 2008.- 30 iyul.- S. 11.

264. Dadaşov A. “Girov”un suladığı meydan: [Quruluşçu rejissor Eldar Quliyev] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 iyul.- S. 7.

265. Dadaşov A. Rejissor-dramaturq: Rəhman Əlizadə-60 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 iyul.- S. 4.

266. Dadaşov A. Seyidbəyli sənəti: [Rejissor Həsən Seyidbəyli haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 10.

267. *Dövlət Film Fondunun binasının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 iyul.- S. 2.

268. *“El yolunda... aşıq  Şakir”... Bu günlərdə ekran işi televiziya tamaşaçılarına təqdim olunacaq: [Rejissoru Vasif Məmmədzadədir] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 10 iyul.- S. 8.

269. Əsilbəyli X. “İşlərimin analoqu yuxudur”: [Aktrisa Suğra Bağırzadə ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 19-21 iyul.- S. 6.

270. Film fotoşəkillərinin elektron versiyası hazırlanıb: Cəmil Quliyev: “Elektron versiyada 110 il ərzində Azərbaycanda çəkilmiş 240-dan çox bədii filmdən 5 minə yaxın foto hazırlanmışdır” //Səs.- 2008.- 26 iyul.- S. 12.

271. Gəncədə “Hökmdarın taleyi” filminin premyerası keçirilib: [Quruluşçu rejissorları Ramiz Fətəliyev və Dilşad Fatxulin] //Şərq.- 2008.- 24 iyul.- S. 14.

272. *Xatirə. “Ave Mariya” təqdim olundu: [Rejissor Fuad Əlişovun eyni adlı klipinin Muğam Teatrında təqdimatı] //Həftə içi.- 2008.- 18 iyul.- S. 8.

273. *İbrahimova S. “Azərbaycanda teatrlar direktorların adı ilə tanınır”: [Rejissor Rövşən Almuradlı ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 8 iyul.- S. 11.

274. Mövlud G. “Fərhad və Şirin”in alman versiyası-“Absurdistan”: [Alman rejissoru Fayt Helmerin Azərbaycanda çəkdiyi eyni adlı film] //Üç nöqtə.- 2008.- 12 iyul.- S. 9.

275. Mükərrəmoğlu M. Həsən Seyidbəyli: Böyük sənətkarı düşünərkən... //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-  № 6.- S. 26-27.

276. Mükərrəmoğlu M. Ulduzlar sönmür: Onların ən parlaqlarından biri də korifey sənətkarımız Leyla Bədirbəyli idi... //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 14-15.

277. *Mürvətqızı S. “Dünya ekranlarına çıxacaq bədii film çəkmək istəyirəm”: Rejissor Elşən Zeynallı milli kinonun uğurlu gələcəyini yeni nəslə yaradıcılıq üçün lazımi imkanlar verilməsində görür //525-ci qəzet.- 2008.- 1 iyul.- S. 7.

278. Nazirliyin sifarişi ilə yeni filmin çəkilşlərinə start verilib: Filmin çəkilşləri Bakı və Səudiyyə Ərəbistanında aparılacaq: [Rejissor Samir Kərimovun “Ziyarət” filmi] //Səs.- 2008.- 29 iyul.- S. 12; Üç nöqtə.- 2008.- 29 iyul.- S. 13.

279. Nüşabə. Filmlərimizdə iri plandan az istifadə edilir: Aktyorlar isə hesab edir ki, iri planda verilən kadrlar tamaşaçının yaddaşında daha çox qalır //Palitra.- 2008.- 16 iyul.- S. 11.

280. *Sadıqov P. 110 yaşlı Azərbaycan kinosu: tarixin retrospektivi və perspektivə baxış //525-ci qəzet.- 2008.-  16 iyul.- S. 7.

281. Samir. “Mosfilm”də ilk azərbaycanlı: Və ya Hüseyn Axundovun yaradıcılıq yolu: [Rəssam] //Həftə içi.- 2008.- 26-28 iyul.- S. 8.

282. *Samirə. Rüstəm İbrahimbəyov: “Bizim düşmənlərimiz Ermənistan rəhbərliyi, ordusu və siyasətçiləridir” //Həftə

içi.- 2008.- 1 iyul.- S. 8.

283. Səlimqızı C. “Ağa Məhəmməd şah Qacar”ın çəkilişi niyə yubanır?: Kinorejissor Əbdül Mahmudbəyli maliyyə axtarışındadır //Mərkəz.- 2008.- 18 iyul.- S. 11.

284. “Zəngəzur” sənədli filminin istehsalı başa çatıb: [Rafiq Dadaşovun filmi] //Səs.- 2008.- 19 iyul.- S. 12.

 

Bax: 400, 411, 436i

 

Ramiz Əzizbəyli-60

 

285. *Aktyor və rejissor Ramiz Əzizbəylinin 60 illik yubileyinə //525-ci qəzet.- 2008.- 19 iyul.- S. 27.

286. *Babayeva T. Ramiz Əzizbəyli: “60 yaşı haqlasam da, kino üçün hələ cavanam” //Xəzər.- 2008.- 26 iyul.-S. 18.kY

287. Əlizadə L. Yaşamaq və yaratmaq həvəsi: [Aktyora həsr olunmuş yazı] //Kredo.- 2008.- 26 iyul.- S. 16.q həvəsi:aba

288. *Ramiz Əzizbəyli: “Tamaşaçıların sevgisini qazandığıma görə xoşbəxtəm” //525-ci qəzet.- 2008.- 19 iyul.- S. 26.

289. Ramiz Əzizbəylinin 60 yaşı tamam olur //Səs.- 2008.- 19 iyul.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 19 iyul.- S. 6.j

290. Rövşən R. Gün o gün olsun ki... //525-ci qəzet.- 2008.- 19 iyul.- S. 27.

 

Rasim Balayev-60

 

291. Mütəllimova S. “Gözümü açıb-yumdum,”: [Xalq artisti  ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 5.

292. *Həmidqızı S. “Nəsimi” aktyorluq karyeramda əsas rol oynayıb” //Üç nöqtə.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 13.

293. Qaraqızı U. “Mənim faciəm ondadır ki, ətrafım yoxdur”: Rasim Balayev:  “Tərəf müqabillərim dünyasını dəyişdiyi üçün hər təklifi qəbul edə bilmirəm” //Ekspress.- 2008.- 26-28 iyul.- S. 15.

MUSİQİ

 

294. *Abbasov P. “Şimali Kiprə sakitlik üçün getmişəm”: [Bəstəkar Cavanşir Quliyev ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 iyul.- S. 13.

295. Abıyev H. İstəsən könlüm kimi gülzarə dönsün kainat: [Xanəndə Ağakərim Hafiz ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 7.

296. *Ağaoğlu T. Muğamlarımız dünyanı heyrətləndirir: [Xalq artisti Alim Qasımov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.-27 iyul.- S. 4.

297. “Ağdam üçün o qədər darıxmışam ki...”: [Xalq artisti Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 27-29 iyul.- S. 16.

298. *Alim Qasımov: Yaponların muğama qulaq asıb ağlayacağını gözləmirdim: [Xalq artistinin Osaka və Tokio şəhərlərində konserti] //İki sahil.- 2008.- 24 iyul.- S. 6; Şərq.- 2008.- 24 iyul.- S. 14; Səs.- 2008.- 24 iyul.- S. 16.

299. Araplı Y. Qaliblər aşkar edildi: [Uşaq muğam ifaçılarının növbəti Respublika müsabiqəsinin başa çatması haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 39-42.

300. Arif Məlikovun 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin əmri, 7 iyul 2008-ci il //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 11 iyul.- S. 2.

301. *Arifə. “Klassik musiqini sevənlər yenidən bir araya gəliblər: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində eyni adlı klubun toplantısı] //525-ci qəzet.- 2008.- 4 iyul.- S. 7.

302. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verir?: [Sorğu] Ekran efir.- 2008.- 4 iyul.- S. 5.

303. *Azərbaycan himnini canlı ifa edən ilk əcnəbi opera müğənnisi: [Amerikalı Demetra Mustafaoğlu] //Səs.- 2008.- 1 iyul.- S. 12.

304. Babayeva T. Uzaq sahillərin fəthi...: [Xalq artisti Rauf Abdullayevlə müsahibə] //Xəzər.- 2008.- 19 iyul.- S. 18.

305. *Behbudqızı S. Almaniyada Azərbaycan muğamı dərsləri: Cahangir Səlimxamov: “Belə bir mədəniyyətimizin qarşısında yeni perspektivlər aşır”: [Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü] //Həftə içi.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 8.

306. *Cəlilov K. Musiqimizdə muğam təntənəsi: [Xalq artisti, qaboy ifaçısı] //Azərbaycan.- 2008.- 10 iyul.- S. 7.

307. *“Cənnətim Qarabağ” albomu işıq üzü görüb: Alboma “Cənnətim Qarabağ”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Yar bizə qonaq gələcək”, “Qatar” muğamı kimi musiqi nömrələri daxil edilib //Səs.- 2008.- 8 iyul.- S. 16.

308. Əkbərova Ş. Qaliblər: Onlar arasında məktəbimizin yetirmələri də var: [Xocavənd rayon yeddiillik uşaq musiqi məktəbinin direktoru Həsrət Məmmədov haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 12.

309. Əlioğlu P. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz...: [Bəstəkar Emin Sabitoğlunun 70 illiyinə həsr olunmuş eyni adlı kitab] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.-2008.- № 6.- S. 16-17.

310. Əliqızı T. Azərbaycan tarının yaradıcısı: Musiqi sənəti tariximizdən: [Tarzən Sadıqcan haqqında] //Respublika.- 2008.- 18 iyul.- S. 4.

311. Əliyev E. Kliplərdə vətənpərvərlik mövzusu //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 21-27.

312. Əliyev V. Dostluq əqidəyə söykənəndə: [Xalq artisti Tələt Qasımov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.-  S. 7.

313. Əsədov B. Səsləri yaşadan arxiv: [Dövlət Səs Yazıları Arxivinin şöbə rəisi Yaqub Mədətovun söhbəti] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 56-58.

314. Əsgərli S. İstedadlı sənətkar, qayğıkeş dost: [Muğam Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qurbanovun xatirə gecəsi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 4 iyul.- S. 6.

315. *Əsil musiqi estetik tərbiyədir: [Xalq artisti Oqtay Zülfüqarovun fikirləri] //Səs.- 2008.- 2 iyul.- S. 12.

316. Fərəcova Z. Əmanət: Aliyə Məmmədova həyat yoldaşı tarzən Hacı Xanməmmədov haqqında //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 45-51.

317. Fərhad Bədəlbəyli: “Düşünürdüm ki, qocalmışam”: “Hələ görüləsi işlərim və həyata keçiriləsi planlarım çox-dur” //Ekspress.- 2008.- 8 iyul.- S. 10.

318. Fərhadqızı Ş. Əsgərlərimizin qarşısında hansı müğənnilər çıxış edirlər?: [Xalq artisti Zaur Rzayev ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 4 iyul.- S. 13.

319. Günay. Əllərin bəsirəti: Kor Əhəd 13-15 yaşlarında 14 dilli qarmonda ustalıqla bir-birinə bənzəməyən musiqilər ifa edib //Paritet.- 2008.- 10-11 iyul.- S. 13.

320. Günay. Kor Əhədin amerikalı nəvəsi: Aleksandria Sultanzadənin ən böyük arzusu musiqimizi xaricdə təbliğ edən ləyaqətli təmsilçi olmaqdır //Paritet.- 2008.- 3-4 iyul.- S. 16.

321. Hacıxanoğlu İ. Eldar Mansurov: “Bu saat heç kimi sənət maraqlandırmır”//Ekspress.- 2008.-  26-28 iyul.- S. 20.

322. Hacıyev C. Bəstəkarın uşaq dünyası: [Rəşid Şəfəq haqqında] //Kredo.- 2008.- 2008.- 19 iyul.- S. 13.

323. Həmidova V. Ustad və onun davamçıları: [Əməkdar incəsənət xadimi Tərlan Seyidov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 12.

324. Xələfli Ə. Rəşid  Şəfəq-üç dəqiqəlik uvertüra: [Bəstəkar haqqında] //Kredo.- 2008.- 19 iyul.- S. 1.

325. *Xəlilzadə F. Həqiqi sənət həm də vətənpərvərlik tərbiyəsinə xidmət etməlidir: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə, bəstəkar Oqtay Rəcəbov, teatr və kino rejissoru Mehriban Ələkbərzadə, Dövlət Film Fondunun direktoru, kinoşünas Cəmil Quliyev, yazıçı-dramaturq Əli Əmirli, yazıçı Mustafa Çəmənli ilə söhbət] //Azərbaycan.- 2008.- 10 iyul.- S. 6.

326. Xuraman. “Biz gənclərin qarşısını heç bir maneə kəsə bilməz”: xanəndə Təyyar Bayramov”: “Muğam ciddi, sanballı janr olduğu üçün ifaçılar da özlərini bu janrın tələbinə uyğun aparmalıdırlar”: [Müsahibə] //Paralel.- 2008.- 10-11 iyul.- S. 15.

327. İsmayılqızı X. Mənəviyyatımızı zənginləşdirən duyğu: [Xalq artisti, bəstəkar Nəriman Məmmədov haqqında] //Yeni mədəmi-maarif jurnalı.- 2008.- №.- S. 18-19.

328. Kərimbəyli Ş. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni (fəlsəfi-tekstoloji təhlil) məqaləsinin müəllifi Əmirşah Babaşah oğluna (Hacılı): Açıq məktub //Kredo.- 2008.- 26 iyul.- S. 14-15.

329. Qaliboğlu E. Döyüşkən ruhlu havalar: Balabançı Əli Kərimovun özünəməxsus havacatları daim yaşayacaq //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 31 iyul.- S. 14.

330. *“Qarmon ifaçılığı və onun Azərbaycanda tədrisi” adlı kitab: [Əhsən Rəhmanlının eyni adlı kitabı] //Ədalət.- 2008.- 1 iyul.- S. 6.

331. Qədirov M. Həmişəyaşar nəğmələr: Unudulmazlar: Bəstəkar Bəhram Nəsirov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.-  27 iyul.- S. 4.

332. Quliyeva Q. Simfonik muğam janrının banisi: [Bəstəkar Fikrət Əmirov haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- S. 5-7.

333. “Quzey Kıbrıs fəsilləri”, “Quzey Kıbrıs suitası”: [Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun Şərq xalq musiqisi əsasında yazdığı eyni adlı əsərləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 4 iyul.- S. 3.

334. *Məhərrəmova T. “Mədəniyyət adlı bina”nın sakinləri: Və yaxud milli musiqimizin Mansurovlar səhifəsi: [Tarzən Mirzə Mansur Mansurov] //Kaspi.- 2008.- 1 iyul.-S. 11.

335. *Məhərrəmova T. Müasir əsrimizin böyük sənətkarı: [Xalq artisti, kamança ustası Habil Əliyev haqqında] //Kaspi.- 2008.- 10 iyul.- S. 14.

336. Məhərrəmova T. “O tarın səsini tapacağam”: Valeh Qəhrəmanov, tarzən: “Halal zəhmətlə qazanılan hər bir iş çox gözəldir” //Kaspi.- 2008.- 31 iyul.- S. 11.

337. Məmmədhəsən. Sənətkarı xalq yaşadır: Məhəmməd Xəlilov: “Mən kamança çalanda özümü unuduram” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 27 iyul.- S. 3.

338. Mərzili A. Ağdamsız-ağdamlı Qədir Rüstəmov: [Müğənni haqqında] //Təzadlar.- 2008.- 15-22 iyul.- S. 9.

339. Mirzəliyev C. Moskvadan xoş xəbər: [Bakı 24 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdi Elçin Əliyevin “Yeni adlar” adlı beynəlxalq müsabiqədə iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 11.

340. Muğam Amerika tamaşaçısına təqdim olunub //Palitra.- 2008.- 1 iyul.- S. 16.

341. Muğam müsabiqəsi Avropaya, Amerikaya pəncərə açdı: [“Muğam müsabiqəsi-2005” in laureatı Qoçaq Əsgərov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 12.

342. Musiqimiz, mənəviyyatımız: “Şou-biznes”in ekran təcəssümü”: [Eyni adlı yazı ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 10.

343. Naxçıvanda yubiley keçirildi: [Naxçıvan Bəstəkarlar İttifaqının 30 illiyi] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 3.

344. *Nəcəfov F. Xatirələrdə yaşayan səs...: [Muğam ifaçısı Haşım Kələntərli haqqında] //Kaspi.- 2008.- 11 iyul.- S. 11.

345. Nəcəfov F. Mahir muğam ustadı Əhməd Bakıxanov: Musiqi sənəti tariximizdən //Respublika.- 2008.- 8 iyul.- S. 7; Ekspress.- 2008.- 19-21 iyul.- S. 15.

346. Nəsirova S. Xalq mahnıları milli sərvətimizdir: Onları qorumaq hamımızın müqəddəs borcudur //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 64-68; 2008.- № 7.- S. 64-68.

347. Nizamiqızı G. “Cəbhədə başladığım döyüşü sənətdə davam etdirirəm”: Qoçaq Əsgərov: “Ermənilər İngiltərə şirkətlərində musiqimizi özlərinki kimi təqdim edirlər”: [Muğam-2006” müsabiqəsinin finalçısı] //Olaylar.- 2008.- 2 iyul.- S. 16.

348. Nüşabə. Bakıda müəllif mahnıları festivalı: [Müəllif Mahnıları Klubunun yaradıcısı Robert Avadyayev ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 8 iyul.- S. 12.

349. Nüşabə. “Şövkət Ələkbərovadan öyrəndiklərimi cavanlara öyrətmək istəyirəm”: [Əməkdar artist Firuzə İbadova ilə msahibə] //Palitra.- 2008.- 29 iyul.- S. 11.

350. “Olonxo torpağında UNESKO incilərinin görüşü”: Festivalda Azərbaycan da təmsil olunub: [Bakı şəhəri Şaroyev adına 35 saylı musiqi məktəbinin şagirdlərinin Yakutiya şəhərində keçirilən eyni adlı festivalda iştirakı] //Səs.- 2008.- 23 iyul.- S. 16.

351. Opera sənətimizin “Məcnun”unu itirdik: Mais Salmanov uzunsürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi //Ekspress.- 2008.- 26-28 iyul.- S. 14.

352. *Samirə. Həştərxandan gələn gəmi: İrina və Elina Əlişovalar: “Ən böyük arzumuz Azərbaycanda çıxış etməkdir”: [Həştərxanda yaşayan musiqiçi həmyerlilərimiz haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 22 iyul.- S. 8; Paritet.- 2008.- 22-23 iyul.-S. 16.

353. Sarıyeva İ. “Azərbaycan xalq mahnıları”nın ikinci cildində xalq mahnıları nə günə salınıb?: “Mətnlər işlənərkən o vaxt şairləri bu işə yaxın buraxmadılar” //Bakı xəbər.- 2008.- 25 iyul.- S. 16.

354. Sarıyeva İ. “Azərbaycanda prodüsser sənəti yoxdur”: Arif Qazıyev: Bu adamlar sənəti geri aparır: [Muğam Teatrının direktoru] //Bakı xəbər.- 2008.- 22 iyul.- S. 15.

355. Seyidov H. Aralıq kənd uşaq musiqi məktəbinin uğurları: [Məktəbin rəhbəri Bəhruz İbrahimovun fikirləri] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 15 iyul.- S. 7.

356. Səlimqızı C. Müslüm Maqomayev haqqında bilmədiklərimiz //Mərkəz.- 2008.- 5 iyul.- S. 11.

357. Simfonik orkestrin əks sədası: Rauf Abdullayev: “Bizim məqsədimiz Azərbaycan musiqisini təbliğ etməkdir”: [Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin rəhbəri] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 9.

358. *Şahtaxtı S. İranda çıxan “Musiqi” jurnalında Azərbaycanın Xalq artisti Alim Qasımovla geniş müsahibə dərc olunmuşdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 iyul.- S. 6.

359. *Təranə. “Professionallıq olan yerdə həmişə yaxşılar üzə çıxır”: [Bəstəkarlar İttifaqının sədri Ramiz Zöhrabov ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 13.

360. Tofiq Bakıxanovun Şimali Kipri vəsf edən əsərləri...: [Xalq artisti] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 2 iyul.- S. 8.

361. “Uşaq mahnıları” antologiyası: [Rafiq Xan-Sayad oğlunun eyni adlı kitabı] //Kredo.- 2008.- 26 iyul.- S. 13.

362. Üfüqdə parıltı: [Maştağa “Muğamsevərlər klubu”nun rəhbəri Vaqif Əliyev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 10.

363. Yusifova S. Azərbaycan xalq çalğı alətləri: Onlar haqqında nə bilirik? //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 iyul.- S. 11.

 

Qara Qarayev-90

 

364. Əfəndiyeva İ. Yüksəkliyə doğru: Dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər davam edir //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 5.

365. Əliyeva J. Qara Qarayevin kamera, vokal və instrumental musiqi tematizminin xüsusiyyətləri //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 5.

366. *“Luvr”da dahi bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyi qeyd olunub //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 8; Səs.- 2008.- 1 iyul.- S. 12.

367. Nizamiqızı H. Bakıdan Parisə uzanan mədəniyyət xətti: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr və mədəniyyət şöbəsinin əməkdaşı Xumar İbrahimova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 4.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

368. *Babayeva T. Cazda yalnız uşaqlardır...: [Bakı Caz Mərkəzinin  direktoru Emil Məmmədov ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 12 iyul.- S. 18.

369. *Behbudqızı S. “Eurovision” ermənilərin soyqırımı”nı təbliğ edə bilərmi?: [Bəstəkar Cavanşir Quliyev və Rəşad Haşımov ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 1 iyul.- S. 8.

370. Behbudqızı S. Sadəcə, Flora Kərimova: bu gün canlı korifeyimizin doğum günüdür //Həftə içi.- 2008.-  23 iyul.- S. 8.

371. *Emin Ağalarov solo albomunu təqdim edib: [Moskvanın elitar ticarət mərkəzlərinin birində “Stick together” klipini təqdim edilməsi haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 20-22 iyul.- S. 16.

372. Günay. Fokus möcüzədir, yoxsa həqiqət: Elman İbrahimov: “Fokus insanlara gözəllik, sağlamlıq və mənəvi zövq bəxş edən janrdır” //Paritet.- 2008.- 29-30 iyul.- S. 16.

373. Nüşabə. “Uşaq Avroviziya” yarışmasının mahnısı milli ladda yazılmalıdır: [Bəstəkar Nailə Mirməmmədli ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 18 iyul.- S. 11; Reytinq.- 2008.- 20 iyul.- S. 14.

374. Sabutay. Azərbaycan repi //Mədəniyyət.- 2008.-31 iyul.- S. 7.

375. Samirə. Bakı Caz Mərkəzindən yeni layihələr //Həftə içi.- 2008.- 10 iyul.- S. 8.

376. Sarıyeva İ. “Eurovision-2009”un gündəliyində uydurma erməni soyqırım mövzusu...: [Eyni adlı müsabiqədə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimi ilə söhbət] //Bakı xəbər.- 2008.- 1 iyul.- S. 16.

377. *Sevda. Milli estradada yadlaşma sindromu yaşanır: Yalçın Rzazadə gənclərə düşünməyi tövsiyə edir //Kaspi.- 2008.- 15 iyul.- S. 15.

378. Səlimqızı C. “Çırpınırdın, qara dəniz” 200 minə başa gəlib: Müğənni Azərin Nuru Paşanın şərəfinə çəkilən sənədli filmə də dəvət alıb: [Müsahibə] //Mərkəz.- 2008.- 29 iyul.-  S. 11.

379. “Ürəyimdəki mahnı hələ yazılmayıb”: [Xalq artisti Flora Kərimova ilə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 23 iyul.- S. 10.

380. *Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş tədbir: [Berlində] //Səs.- 2008.- 16 iyul.- S. 12.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

381. *Abbasov İ. Aşıq poeziyasının təqdimində yeni söz: [Zabit Məmmədovun “Klassik aşıq poeziyasının leksik-semantik xüsusiyyətləri” (2006) və “Klassık aşıq poeziyasının fonetik və qrammatik xüsusiyyətləri” (2008) adlı kitabları] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 iyul.- S. 6.

382. Abdullaoğlu K. Aşıq Əkbəri xatırladım //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 24-25.

383. Cəlaloğlu E. Bir ana istərəm Kamandar doğa: [Aşıq Kamandar Əfəndiyev haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №6.- S. 20-23.

384. *Hüseynli M. Aşıq sənətinin yazıq vəziyyəti //Təzadlar.- 2008.- 29 iyul.- S. 14.

385. Qaliboğlu S. Aşıq Mirzə Bilal haqqında nə bilirik?: [Professor Seyfəddin Qəniyevin araşdırmasından] //Pensiyaçı.- 2008.- 24 iyul.- S. 4.

386. Seyidov H. Saz mənim şeiriyyat aləmimdir: [“Aşıq Pəri” məclisinin üzvü Pərvanə Zəngəzurlu haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 2 iyul.- S. 7.

387. Sultanova M. Aşıq sənəti YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına təqdim olunub: Saz kimliyimizi beynəlxalq miqyasda təmsil sdəcək: [Gədəbəy sakini, 11 yaşlı saz ifaçısı Pərviz Cəfərov haqqında] //Ekran efir.- 2008.-11 iyul.- S. 16.

388. Zeynalov S. Azərbaycan mədəni irsinə qayğı: [Aşıq Kamandarın 75 illiyi münasibətilə] //Respublika.- 2008.-  12 iyul.- S. 4.

 

Aşıq Şənşir-115

 

389. Dədə Şəmşirin 115 illiyi qeyd olundu //Ekspress.- 2008.- 1 iyul.- S. 10.

390. Göyyallı X. Ustad doğma, söz təzə: [Məmməd Aslanın aşıq haqqında yazdığı “Bizdən sonra nə qalır” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S. 7.

391. *Həmidə. Ruhumuza qida Şəmşir //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 3.

 

TEATR

 

392. Aliyə. Bu mövsümdən nə qaldı: Söhbət teatrdan gedir //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 6.

393. Aliyə. Uşaqların abisi: Azərbaycan Oyun Uşaq Teatrının yaradıcısı Rasim Aşın: “Bizim tamaşalarımız daha çox aksiyadır” //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.- S. 3.

394. Aslan M. Yurd həsrətinə od vuran bir səs: [Əməkdar artist Ağalar Bayramov haqqında] //Ədalət.- 2008.- 19 iyul.- S. 22.

395. Ayxan. “Özgə qapılarında” daha bir il: “Sərgərdan” teatrlar mövsümü başa vurdular //Ekspress.- 2008.- 9 iyul.-S. 11.

396. Behbudqızı S. “Tövbə”dən sonrakı açıqlamalar: [Aktyor və eyni adlı mono-tamaşanın rejissoru Fərman Abdullayev ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 17 iyul.- S. 8.

397. Bəşir Səfəroğlunun adı tankerə verilib: [Rusiyanın Nijni-Novqorod şəhərində “Palmali" Şirkətlər Qrupunun növbəti tankerinin təntənəli suyaburaxılma mərasimi olub] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 iyul.- S. 1.

398. Cəfərova B. Yeni ideyalar carçısı: [Milli dramaturgiyanın banisi, peşəkar teatr sənətinin yaradıcısı M.F.Axundzadə haqqında] //Yeni mədəni-maaarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 33-34.

399. *Cəfərova V. “Yuğ”un bu mövsümdə sonuncu tamaşası “Yar” oldu: [Rejissoru Günay Səttarova olan eyni adlı tamaşa] //525-ci qəzet.- 2008.- 3 iyul.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 6.

400. Dadaşov A. Romantizm səhnəsinin Həsənağa Salayevi: [Aktyor haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 8-11.

401. *Elçin Əzizov Moskvada Böyük Teatrın solisti təyin olunub: [Beynəlxalq vokal müsabiqələrinin və festivalların laureatı] //Səs.- 2008.- 15 iyul.- S. 12.

402. *Elmin. “Hidayət qapısı” oynanıldı: [Rejissor Samir Qulamovun eyni adlı tamaşası] //Mədəniyyət.- 2008.-  3 iyul.- S. 6.

403. *Əliyev İ. Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına Heydər Əliyevin adı verilmişdir: [Teatrın direktoru Qoca Kopanadze ilə söhbət] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 24 iyul.- S. 1; İki sahil.- 2008.- 24 iyul.- S. 3.

404. Fəxriyyə. Lənkəran teatrı Gürcüstanda olub //Mədəniyyət.- 2008.- 12 iyul.- S. 5.

405. Fərhadqızı Ş. Bu yay teatr balaca tamaşaçılarını sevindirəcək: [Uşaq Teatrının direktoru və bədii rəhbəri İntiqam Soltan ilə müsahibə] //Ekran efir.- 2008.- 25 iyul.- S. 13.

406. Fərhadqızı Ş. İrəvan Teatrı yeni məkanda: [Xalq artisti Süleyman Nəcəfov ilə müsahibə] //Ekran efir.- 2008.-  11 iyul.- S. 13.

407. Göyçəli M. Ruh pıçıltılı səs: [Əməkdar atrist Ağalar Bayramov haqqında] //Ədalət.- 2008.- 24 iyul.- S. 4.

408. Günay. “Teatrda peşəkar aktyorların sayı artdıqca bu problem tamailə aradan qalxacaq”: Hələ ki, Qax Kukla Teatrının tamaşalarında yerli ləhcə hiss olunur: [Teatrın direktoru Nazim Mahmudovun məlumatı] //Paritet.- 2008.-  8-9 iyul.- S. 12.

409. *Hacıyev T. Ağaların səsilə söz cana, dada-duza gəlir: [Əməkdar artist, aktyor Ağalar Bayramov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 iyul.- S. 6; Kredo.- 2008.- 26 iyul.-S. 16.

410. Xanlarqızı R. Fəlsəfi-psixoloji tamaşa və aktyor oyunu: [Mikayıl Mikayılovun “Viy” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 8.

411. *İbrahimova S. “Xaricdə yaşayan elm xadimləri vətənə dönməlidir”: Türkiyədə fəaliyyət göstərən Cahangir Novruzovun fiktincə, onların potensialından istifadə etmək vacibdir: [Xalq artisti] //Kaspi.- 2008.- 9 iyul.- S. 16.

412. Xiləli A. Teatr mövsümü qurtardı: [Dövlət Gənclər Teatrında rejissor Rəhman Əlizadənin  quruluşunda “Sara Xatun” və Ağalar İdrisoğlunun “Tarelkinin ölümü” tamaşaları] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 iyul.- S. 2.

413. İdrisoğlu A. Öz dəsti-xətti olan Lənkaran Dövlət Dram Teatrı: Teatrın bu ilin dekabr ayının 6-da otuz beş yaşı tamam olur: [Teatrın direktoru İslam Həsənov ilə söhbət] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 1;2

414. “Kuklalar”ın çəkilişi yekunlaşıb: [Filmin rejissoru Çingiz Rəsulzadədir] //Üç nöqtə.- 2008.- 31 iyul.- S. 13.

415. *Qadir T. 135 ilik teatr ömrü... //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 23 iyul.- S. 6.

416. Qax Dövlət Kukla Teatrının 35 yaşı olub //Paritet.- 2008.- 8-9 iyul.- S. 12.

417. Quluzadə Ə. Səsin qüdrəti: [Əməkdar artist, aktyor Ağalar Bayramov  haqqında] //Şərq.- 2008.- 30 iyul.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 31 iyul.- S. 12; 525-ci qəzet.- 2008.- 18 iyul.- S. 7; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 iyul.- S. 3.

418. Məğrurluq simvolu - Hökumə Qurbanova: [Aktrisa haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 30 iyul.- S. 6.

419. Məhəbbətoğlu Q. Bu mövsüm teatrlar üçün uğurlu olub //Zaman.- 2008.- 10-11 iyul.- S. 9.

420. Məhəbbətoğlu Q. Şövqi Hüseynov: “Mənim heç bir regissoru qınamağa haqqım yoxdur”: [Əməkdar artist ilə müsahibə] //Zaman.- 2008.- 15-16 iyul.- S. 3.

421. Məhərrəmova T. “Bu sənətin ən böyük mənəmliyi səhnəsidir”: İqrar Salamov, aktyor: “Bizimçün səhnə sevinci həyat sevinclərinə bərabərdir”: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru] //Kaspi.- 2008.- 30 iyul.- S. 11.

422. *Məhərrəmova T. “Heç vaxt heç nəyi planlaşdırmıram”: [Rus Dram Teatrının aktrisası Mələk Abbaszadə ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 2 iyul.- S. 11; Mövqe.- 2008.-  26-28 iyul.- S.

423. Məhərrəmova T. Heyrətlə dünyaya gəldi, heyrətlə də dünyadan getdi: [Aktrisa Vəfa Fətullayeva haqqında] //Kaspi.- 2008.- 23 iyul.- S. 11.

424. Məhərrəmova T. “Mən bilmədim belə vəfasızlıq olacaq”: Mahirə Yaqubova, Əməkdar artist: “Böyük səhnənin öz cəzbi var” //Kaspi.- 2008.- 24 iyul.- S. 11; Ekspress.- 2008.- 24 iyul.- S. 16.

425. *Məmmədov M. Yubiley konfransı: [AMEA-nın Naxçıvan bölməsində keçirilən elmi konfransda teatrın 125 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Azərbaycan.- 2008.- 13 iyul.- S. 6.

426. *Məmmədova G. Qaliblər müəyyən edildi: [Xalq teatrlarının I Ümümrespublika baxış-müsabiqəsi] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 35.

427. Ramazan S. “Arşın mal alan” pedaqoqların ifasında: Gəncədə ilk dəfə operetta səhnələşdirildi //Ayna.- 2008.-19 iyul.- S. 19.

428. Rəhimqızı Z. Telman Adıgözəlov özünə qapanıb: Aktyor ad günlərində nisgilli olduğunu söylədi: [Xalq artisti] //Ayna.- 2008.- 19 iyul.- S. 21: Ekspress.- 2008.- 19-21 iyul.- S. 14.

429. *Ruzigar F. Gəncədə “Arşın mal alan”ın təqdimatı: [Rejissor Fərmail Paşayevin quruluşunda] //Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 8.

430.  Sadıqov R. Yüksək amal uğrunda: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-90: [Azərbaycan Dövlət Teatrı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 iyul.- S. 1; 2.

431. *“Sara Xatun” “Azərsun” Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş olundu: [Rejissor Rəhman Əlizadənin quruluşunda] //Üç nöqtə.- 2008.- 15 iyul.- S. 13.

432. *Sevda. Gürcüstanda Azərbaycan teatrının vəziyyəti yaxşılaşdırılıb: Yaxın aylar üçün sənət ocağının açılışı gözlənilir //Kaspi.- 2008.- 11 iyul.- S. 15.

433. *Sənət sevgisindən yoğrulan illər: Sədayə Mustafayeva teatr sənətindən kino aləminə vəsiqə alan sənətkarlar sırasındadır: [Xalq artisti] //Səs.- 2008.- 16 iyul.- S. 12.

434. *Umudlu İ. Dünyaya akyor olmaq üçün gəlmişdi: Dünənin səhnə əfsanəsi İsmayıl Dağıstanlı qızı Lamiyə İsmayılın sözlərində //Ayna.- 2008.- 19 iyul.- S. 21.

435. Zülfüqarov O. “Şən cocuqlar” Uşaq Musiqi Teatrı-15: [Mingəçevir şəhərində] //Kredo.- 2008.- 26 iyul.- S. 13.

 

Bax: 216

Akademik Milli Dram Teatrı

 

436. Aliyə. Gilavar: Eldəniz Zeynalovun xatirəsinə //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 11.

437. Əsilbəyli X. “Sevmədiyim işin qulpundan yapışmışdım”: [Əməkdar artist Firuz Xudaverdiyev ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 18 iyul.- S. 6.

438. Fərəcova Z. Qınaq: Dünyanın ən ağır töhməti...: İsmayıl Osmanlının ölümündən 30 il keçir: [Xalq artisti] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 9-13.

439. Həmidqızı S. “Əməliyyatdan sonra dost-düşməni tanıdım”: Yaşar Nuri: “Mən özümü səhnəsiz və teatrsız təsəvvür edə bilmirəm” //Üç nöqtə.- 2008.- 26 iyul.- S. 13.

440. *Muxtar Maniyev gənclərə məsləhət verdi: “Yaxşı aktyor olmaq üçün gərək bu sənətin vurğunu olasan”: [Xalq artisti] //Üç nöqtə.- 2008.- 9 iyul.- S. 13.

441. *Mükərrəmoğlu M. Barat xanım: dramaturq və komik rolların məşhur ifaçısı: [Xalq artisti Barat Şəkinskaya haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 4 iyul.- S. 6.

442. Pənahova A. Təkrarsız rejissor: [Tofiq Kazımov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyul.- S. 7.

443. *Sənət aləmində mifləşən aktyor: Əli Qurbanov-110 //Səs.- 2008.- 3 iyul.- S. 12.

444. Sofya Bəsirzadə-90: [Xalq artisti] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 52.

445. Vəliyev Y. Çox çətinliklə böyümüşəm...: Ünlü sənətkarımız Kamal Xudaverdiyevi də itirdik...: [Xalq artisti] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6.- S. 30-32.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

446. *“Ağ və Qara”dan sonra.. [Bəstəkar Xəyyam Mirzəzadənin eyni adlı baletinin təqdimat mərasimi] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 iyul.- S. 3.

447. *Düşünən və düşündürən aktyor, qüdrətli sənət fədaisi: [Aktyor və rejissor Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında] //Səs.- 2008.- 30 iyul.- S. 12.

448. Məhərrəmova T. “Əsl sənətkar üçün söz demək çətindir”: Nəzakət Teymurova, Xalq artisti: “Həyatda aktyor olan insanlara çox rast gəlmişəm” //Kaspi.- 2008.- 29 iyul.-  S. 11.

449. Məhərrəmova T. Qadın rollarının kişi ifaçısı: [Əməkdar incəsənət xadimi Əhmədbəy Ağdamski haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- 7. 53-55.

450. *Məhərrəmova T. Səhnənin görünməyən işçisi: Kamil Sultanov aparıcı rejissor: “Tamaşanın taleyi məndən asılıdır” //Kaspi.- 2008.- 3 iyul.- S. 11.

451. Sarıyeva İ. “Opera və Balet Teatrının hazırkı binası mənim rəhbərliyimlə tikilib”: Marat Haqverdiyev: “Atam məşhur opera müğənnisi idi”: [Dramaturq, memar] //Bakı xəbər.- 2008.- 19-20 iyul.- S. 15.

452. Səlimqızı C. “Sanki hansısa dağın ətəyindəyəm”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə Fransada göstərilən “Leyli və Məcnun” operası haqqında söhbət] //Mərkəz.- 2008.-  9 iyul.- S. 11.

453. *Tofiq Ş. Aqşin Əlizadənin “Ümid valsı”: [Baletin premyerası] //Bakı.- 2008.- 18-24 iyul.- S. 4.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

454. Araplı Y. Uğura səsləyən fikirlər: [Teatrın solisti Ramil Adıgözəlov haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 7.- S. 59-62.

455. *Xəlilzadə F. “Məşədi İbad” yeni quruluşda: [Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluşunda eyni adlı tamaşaya ictimai baxış] //Azərbaycan.- 2008.- 15 iyul.- S. 8; Kaspi.- 2008.- 15 iyul.- S. 11; Həftə içi.- 2008.- 11 iyul.- S. 8.

456. Məhəbbətoğlu Q. Əliqismət Lalayev: “Uğurlar sürpriz şəklində təqdim ediləndə daha gözəl olur”: [Teatrın direktoru ilə müsahibə] //Zaman.- 2008.- 29 iyul.- S. 9.

457. *Məhərrəmova T. “Həyatımda yeniliklər axtarıram” Nərgiz Kərimova, aktrisa: “Teatr bir il bundan əvvəl mənə bəs edirdi”//Kaspi.- 2008.- 22 iyul.- S. 11.

458. “Muzkomediya”da “O olmasın, bu olsun”: [Cənnət Səlimovanın quruluşunda] //Mövqe.- 2008.- 17-18 iyul.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 17 iyul.- S. 4.

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

459. Qaraqızı U. Ağaxan Salmanlı: “Tamaşaçının səviyyəsindən” uzaqlaşmaq olmaz: [Teatrın aktyoru və rejissoru] //Ekspress.- 2008.- 15 iyul.- S. 11.

460. *Məhərrəmova T. “Yaradıcılığımız üçün maraqlı illəri itiririk: [Aktrisa Almaz Mustafayeva ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 25 iyul.- S. 11; Ekspress.- 2008.- 19-21 iyul.- S. 19.

461. Nizamiqızı H. Şanssızların “36-dan 6”sı: [Rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda eyni adlı tamaşa] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul.- S. 3.

462. *Teatrımız inkişaf mərhələsini yaşayır: Müsahibim Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının direktoru, əməkdar artist Mübariz Həmidovdur //Səs.- 2008.- 17 iyul.- S.12.

 

BALET VƏ RƏQS

 

463. *Afinada UNESKO XXII beynəlxalq rəqs simpoziumu keçirib: “Şərur yallısı” simpoziumda nümayiş etdirilib //Səs.- 2008.- 10 iyul.- S. 16; İki sahil.-2008.- 10 iyul.- S. 6.

464. Səlimqızı C. “Mənə “rəqsin kraliçası” deyirdilər”: [Xalq artisti Əminə Dilbazi ilə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 3 iyul.- S. 11.

465. Təranə. “Ömrümüzün ən yaxşı vaxtlarını səhnəyə qurban verdik”: [Qocaman rəqqasə Sona Dadaşova ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 12-14 iyul.- S. 13.

466. Zümrüd. Milli rəqsləri dəyişdirmək tariximizə xəyanətdir: [Xalq artisti Əminə Dilbazinin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 iyul.- S. 6.

 

 


 

КУЛЬТУРА

 

467. *Абульфаз Гараев сдал полномочия: [Председателя министров туризма ОИК в Сирии] //Зеркало.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

468. *Гаджизаде А. В Москве вышел в свет очередной номер журнала «Ирс-Наследие» //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 июля.- С. 3.

469. Искусство ислама: Азербайджан инвестировал в строительство новой галереи Лувра //Каспий.- 2008.-  18 июля.- С. 8.

470. *Керимов Р. Азербайджан инвестировал в Лувр: [Из сообщения пресс-секретаря МКиТ И.Гумбатова о закладке первого камня новой галереи Лувра «Искусство ислама»] //Эхо.- 2008.- 18 июля.- С. 1- 2.

471. *Моллазаде А. В нашей внешнеполитической деятельности культурный сегмент должен быть доминирующим: [Интервью депутата ММ А.Моллазаде агентству «Новости- Азербайджан»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 июля.- С. 1.

472. Полад Бюльбюльоглу: Между Азербайджаном и Россией есть понимание: Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в РФ //Новое время.- 2008.- 3 июля.- С. 9.

473. Работников культуры поощрили: [Об определении надбавок к месячному окладу] //Зеркало.- 2008.-  16 июля.- С. 8.

474. «Россия многонациональная»: [Об организации одноименной выставки Федерально-Культурной Автономией Азербайджанцев России в Москве] //Каспий.- 2008.- 19 июля.- С. 16.

475. *Рустамов Р. Произведения искусства нашей страны будут выставлены в Лувре:  [О протоколе сотрудичества между МКиТ и МК и Коммуникаций Франции] //Зеркало.- 2008.- 18 июля.- С. 2.

 

Международный Фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо»

 

476. *Азербайджан принимает участие в работе конференции ЮНЕСКО: [О докладе сотрудника МКиТ Л.Мамедовой в Якутске] //Зеркало.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

477. Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо: [О выступлении исполнителей мугама в Саха-Театре Якутска] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 июля.-  С. 3.

478. Жители Якутска в восторге от мугама //Зеркало.- 2008.- 9 июля.- С. 8.

 

Год Азербайджанской Культуры в Германии

 

479. В Берлине открылась выставка произведений наших деятелей искусств //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

480. Гасан гызы Н. Работы азербайджанских художников в Дрезденской Галерее //Вышка.- 2008.- 11 июля.-С. 11.

481. *Исмаил. Продолжается берлинская выставка азербайджанских художников //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 25.

482. *Мирзоева С. И все-таки искусство- это красота //Азербайджанские Известия.- 2008.- 18 июля.- С. 4.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

483. «Абсурдистан» в Азербайджан: [О ленте немецкого режиссера Ф.Хельмера] //Новое время.- 2008.-11 июля.- С. 6.

484. Азизов Б. «Абсурдистан»- картина на реальных событиях: [О фильме немецкого режиссера Ф.Хельмера] //Эхо.- 2008.- 2 июля.- С. 8.

485. Алескероглу Ф. «Я не чувствовала себя иностранкой»: [Беседа с американской певицей Деметрой Джордж-Мустафаоглу, концерт которой прошел в Филармонии] //Эхо.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

486. Багирзаде Л. За гранью абсурда: [О фильме «Абсурдистан» режиссера Ф.Хельмера] //Каспий.- 2008.- 11 июля.- С. 8.

487. *В Баку открыт памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 июля.- С. 3; Вышка.- 2008.- 4 июля.- С. 2. 

488. В Баку состоялась презентация фильма немецкого режиссера Ф.Хельмера //Эхо.- 2008.- 11 июля.- С. 8.

489. *Концерт, посвященный открытию Дней  Культуры Украины в Азербайджане: [В Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 июля.- С. 3.

490. Кязимова Т. Где-то между Азией и Европой: [О фильме «Абсурдистан» немецкого режиссера Ф.Хельмера] //Вышка.- 2008.- 11 июля.- С. 11.

491. Мамедова Г. Журналисты попали в «Абсурдистан»: [О фильме немецкого режиссера Ф.Хельмера] //Неделя.- 2008.- 11 июля.- С. 28.

492. Метин. Вандализм в цифрах: [О визите делегации Директората по культуре и культурному наследию Комитета министров СЕ во главе с руководителем Р.Палмером] //Каспий.- 2008.- 9 июля.- С. 1.

493. Микеладзе Г. «Семь красавиц» возвращается на сцену: [Беседа с российским балетмейстером В.Медведевым] //Каспий.- 2008.- 10 июля.- С. 8.

494. Миссия знакомится со списком памятников, оставшихся на оккупированных территориях: [Возглавляемая директором Департамента по вопросам культуры и природного наследия Р.Палмером] //Новое время.- 2008.-  9 июля.- С. 2.

495. *Нурлана. «Абсурдистан» нашей жизни: [Киноработа немецкого режиссера Ф.Хельмера] //Зеркало.- 2008.- 15 июля.- С. 8.

496. Оруджев Р. Совещание дипломатов продолжается: [С участием руководителя департамента культуры, культурного и природного наследия СЕ Р.Палмера] //Эхо.- 2008.- 9 июля.- С. 2.

497. Совет Европы ждет от Азербайджана список памятников: [Встреча с руководителем директората СЕ по культуре и культурному наследию Р.Палмером] //Зеркало.- 2008.- 10 июня.- С. 8.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

498. Ниязоглу Р. Баку встречает гостей: [Семинар «Азербайджан на стыке цивилизаций», организованный представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ Л.Алиевой] //Каспий.- 2008.- 16 июля.- С. 1.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

499. *Аббасов М. Мушфиг в новом издании: [О презентации нового трехтомника М.Мушфига в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 9 июля.- С. 4.

500. Азизов Б. Школа литераторов: [О проведении первого занятия в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Эхо.- 2008.- 5 июля.- С. 9.

501. В Библиотеке Калининграда открыт Азербайджанский отдел: [МКиТ передало  в дар книги по различной тематике  и о деятельности общенационального лидера

Г.Алиева] //Зеркало.- 2008.- 25 июля.- С. 8; Ежедневные  

новости.- 2008.- 25 июля.- С. 10.

502. Гараева А. Наши библиотеки должны стать культурно-интеллектуальными центрами //Неделя.- 2008.- 4 июля.- С. 29.

503. Читатели получили доступ к фондам европейских библиотек: [Беседа с директором Национальной Библиотеки имени М.Ф.Ахундова К.Тахировым. Вела Р.Аш-рафли] //Неделя.- 2008.- 4 июля.- С. 29.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

504. *Азербайджанскую рекламу с участием Лейлы Алиевой увидят миллионы зрителей по всему миру: в рамках фестиваля  «Ночь  пожирателей рекламы»: [В Баку] //Зеркало.-  2008.- 30 июля.- С. 8.

505. *Нурлана. «Ночь пожирателей рекламы» в Баку: [Беседа с официальным представителем одноименного фестиваля А.Мамедовым] //Зеркало.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

 

Парки Культуры и Отдыха

 

506. *Гусейнов Э. Есть чем восхищаться: [О благоустройстве столичных ПКиО] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 июля.- С. 4.

507. «Жемчужина»- центр притяжения взглядов: [Приморский Парк] //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 17.

508. Малахова Е. Эх, прокачусь!: [О работе аттракционов в парках города] //Зеркало.- 2008.- 25 июля.- С. 7.

509. Расширена территория Гирканского Национального Парка //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

 

 

 

 

Клубы, Дворцы и Дома Культуры

 

510. *Алиева С. Из Батуми со щитом: [О первом  месте нашей команды КВН на юбилейном чемпионате в Грузии] //Зеркало.- 2008.- 18 июля.- С. 8.

511. Багирзаде Л. «Каинат»: Вечно молодая Вселенная: [Беседа с руководителем  одноименного молодежно-культурного центра Р.Расулзаде] //Каспий.- 2008.- 22 июля.- С. 4.

512. Багирзаде Л. Проиграть мы не имели права: [О победе команды КВН в Тбилиси] //Каспий.- 2008.- 19 июля.- С. 16.

513. Баннаева Н. «Золото» и «бронза» Фаика Гусейнова: [Об успехах команды КВН в Тбилиси] //Известия.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

514. *О создании Музея Этнографии: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г.Баку 11 июля 2008 //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 июля.- С. 1.

____________

 

515. *Абдуллаев В. Музей «черного» золота: [О Музее Нефти] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 июля.- С. 4.

516. *Багирзаде Л. О чем молчат реликвии?: [Беседа с сотрудником Музея Азербайджанского Театра Л.Расуловой] //Каспий.- 2008.- 24 июля.- С. 8.

517. *Багирзаде Л. Реликвии под открытым небом: В Баку создается Музей Этнографии //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

518. Гулиев Ф. Памятники ремесел: [О Музее Искусств Гянджабасарского региона] //Известия.- 2008.- 11 июля.- С. 7.

519. Микеладзе Г. Лиана Везирова и центр притяжения высокой культуры: [Беседа с директором Музейного Центра Л.Везировой] //Каспий.- 2008.- 3 июля.- С. 8.

520. Микеладзе Г. Рафаэль Гусейнов: Музей Низами давно уже стал центром притяжения интеллигенции: [Беседа с директором Музея Р.Гусейновым] //Каспий.- 2008.-23 июля.- С. 8.

521. *Микеладзе Г. Свобода творческого самовыражения: [Беседа с директором Музея Музыкальной Культуры А.Байрамовой] //Каспий.- 2008.- 8 июля.- С. 8.

522. Рзаханова Е. Музей пополнится новыми экспонатами: [О Музее Ковра и Народно-Прикладного Искусства имени Л. Керимова] //Эхо.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

523. *Шамахинцы готовятся к открытию нового Музея Гейдара Алиева: [В Парке Гейдара Алиева г.Шамахи] //Бакинский рабочий.- 2008.- 22 июля.- С. 4.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И

 КУЛЬТУРЫ

 

524. Азербайджан, идущий по пути Гейдара Алиева, бережно хранит и развивает национально-духовные ценности: Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия комплекса Бибиэйбатского святилища после капитальной реконструкции и строительных работ //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 июля.- С. 1.

525. *Ахмедова С. Хары-Бюльбюль, или боль о потерянной Шуше //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 29, 32.

526. *Бабаев А. Напоминание о старине: [Об исторических памятниках района Ярдымлы] //Бакиниский рабочий.- 2008.- 31 июля.- С. 3.

527. Багирзаде Л. В двух шагах от сенсации: [Беседа с ученым Г.Исмаилзаде о сохранении культурного наследия] //Каспий.- 2008.- 2 июля.- С. 8.

528. Велиев С. Башни Абшерона: Памятники переходной эпохи от зороастризма к исламу //Каспий.- 2008.- 26 июля.- С. 8.

529. Исмайлов Г. История о том, как была спасена Гобустанская святыня //Эхо.- 2008.- 5 июля.- С. 6.

530. Керимов Р. Без азербайджанских заявок: [О заповеднике «Храм Атешгях»] //Эхо.- 2008.- 3 июля.- С. 8.

531. *Манафлы Р., Алиев Н. Баку потерял десятки исторических и архитектурных зданий //Эхо.- 2008.-22 июля.- С. 1, 3.

532. Мечеть «Джума» открылась после реставрации: [В Ичеришехер] //Новое время.- 2008.- 15 июля.- С. 2.

533. *Мирзоев М. Второе рождение Бибиэйбатской мечети //Азербайджанские Известия.- 2008.- 15 июля.- С. 1.

534. *Мирзоева С. От Шеки до Алеппо: Министерство Культуры и Туризма приступило к масштабной реставрации памятников архитектуры //Азербайджанские Известия.- 2008.- 31 июля.- С. 4.

535. На территории Нахчывана обнаружена уникальная археологическая находка: [Дворец с колоннами в крепости Оглангала] //Ежедневные новости.- 2008.- 25 июля.- С. 6.

536. Надо ли сносить памятники истории?: [О необходимости сохранения архитектурного наследия города] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 июля.- С. 2.

537. Начат ремонт памятников: [Джума мечети и Озан в Гяндже] //Вышка.- 2008.- 11 июля.- С. 6.

538. *Ниязоглу Р. В Баку прибудут духовные лидеры мира: [Возрождение Бибиэйбатской мечети] //Каспий.- 2008.- 15 июля.- С. 1.

539. *Нурани. Черная церковь: [О внесении в список ЮНЕСКО по иранской заявке армянского монастырского комплекса, являющегося «центром распространения армянской культуры в Азербайджане»] //Эхо.- 2008.- 17 июля.-  

 С. 2-3.

540. *Оруджев Р. В международном розыске числятся похищенные культурные ценности Азербайджана: [Беседа с директором Музея Ковра Р.Тагиевой] //Эхо.- 2008.- 19 июля.- С. 8.

541. После капитальной реконструкции и крупномасштабных строительных работ сдан в эксплуатацию комплекс Бибиэйбатского святилища //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 июля.- С. 2.

542. Реставрируются мечети Гянджи: [Джума мечети и Озан] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 июля.- С. 1.

543. *Султанова Л. Уголок старого Баку: [О необходимости реставрации дома архитектора Гославского 1889 года постройки] //Эхо.- 2008.- 24 июля.- С. 5.

544. Тофикоглу Р. Армянские монастыри не могли оказывать «культурного влияния» на Азербайджан: [О вышеназванной ошибке в формулировке официального сообщения ООН на заседании Комитета мирового наследия] //Эхо.- 2008.- 8 июля.- С.1, 5.

545. Шекинская гостиница станет памятником истории Азербайджана: [О гостинице Х1Х века в Шеки] //Зеркало.- 2008.- 12 июля.- С. 24.

 

ТУРИЗМ

 

546. Бадалли Г. Курортные ресурсы Азербайджана //İrs-Наследие.- 2008.- № 3 (33).- С. 18 -21.

547. *Малахова Е. Ни себя показать, ни на других посмотреть: [О негативных моментах туристического сектора] //Зеркало.- 2008.- 17 июля.- С. 21-22.

548. Манафлы Р., Алиев Н. «Опасное предупреждение: [О сотрудничестве МКиТ с турфирмами] //Эхо.- 2008.- 5 июля.- С. 1, 3.

549. Наджафов А. «Шератон» пропишется в Баку: [О качественных изменениях в сфере гостиничного сектора] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 10 июня.- С. 2.

550. Рафиева С. Массалы: Пальмы, лес и райские кущи: [О развитии туризма в регионе] //Биржа плюс.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

IV Бакинский Фестиваль Барловской Песни

 

551. В Баку отметят юбилей бардовского движения //Каспий.- 2008.- 11 июля.- С. 8.

552. *Гасангызы Н. Сверим наши песни: [Интервью с директором студии документальных фильмов «Йаддаш» Д. Имамвердиевым] //Вышка.- 2008.- 25 июля.- С. 15.

553. *Зубрус Д. «В жизни все проходит быстро, незачем спешить» //Зеркало.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

554. Курочкина С. Барды сверяют песни: Стартовал IV Бакинский фестиваль авторской песни //Каспий.- 2008.- 8 июля.- С. 8.

555. *Курочкина С. Сверяя главные часы: IV  фестиваль авторской песни в храме «Атешгях» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 июля.- С. 3.

556. Рустамова Р. Сверим наши песни: В Баку прошел фестиваль авторской песни //Биржа плюс.- 2008.-  11 июля.- С. 26.

557. Состоялся IV Бакинский фестиваль бардовской песни //Ежедневные новости.- 2008.- 11 июля.- С. 10.

558. Талыбова А. Пять дней, шесть ночей //Неделя.- 2008.- 18 июля.- С. 29.

 


 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

559. Баннаева Н. Плоскость пересечения: [О совместной выставке азербайджанских и турецких художников в Центре Современного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 июля.- С. 4.

560. *Баннаева Н. Свадьба в духе наива: [О выставке работ художников в Музейном Центре] //Азербай-джанские Известия.- 2008.- 2 июля.- С. 4.

561. Вагабова Д. Новый сайт по современному азербайджанскому искусству: [О новом проекте концептуального искусства «www.ussr- remix az»,инициированном девятью художниками] //Новое время.- 2008.- 9 июля.- С. 6.

562. В поисках талантов: [О смотре-конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Лянкяране] //Каспий.- 2008.- 5 июля.- С. 16.

563. Импрессия лета: [О выставке художественных полотен 56 мастеров кисти в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 2 июля.- С. 8.

564. *Исмаил. «Красоту мало любить, надо заставить других полюбить ее»: [О презентации 4-го альбома рисунков художника Г.Сарывелли в Центре Ататюрка] //Зеркало.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

565. Мамедова Г. Художники «задали жару»: [О выставке 200-х работ художников под названием «Импрессия лета» в Музейном Центре] //Неделя.- 2008.- 4 июля.- С. 28.

566. *Мирзоева С. Жизнь продолжается в памяти людей: [О книге, посвященной художнику, архитектору Ф.Сеидзаде, составленной из воспоминаний современников] //Бакинский рабочий.- 2008.- 22 июля.- С. 4.

567. *Надир Гамбар оглу Абдуррахманов: [Некролог. Народный художник Н.Г.Абдуррахманов] //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 июля.- С. 2.

Таир Салахов-80

 

568. *О проведении 80-летнего юбилея Таира Салахова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г.Баку 11 июля 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 июля.- С. 1.

__________

 

569. *Мамедова И. Подготовка к юбилею художника //Биржа плюс.- 2008.- 18 июля.- С. 24.

570. *Рзаханова Е. В Баку отметят юбилей Таира Салахова //Эхо.- 2008.- 15 июля.- С. 8.

571. Рождин А. Классик изобразительного искусства //İrs-Наследие.- 2008.- № 3 (33).- С. 40-43.

572. *Юбилей Таира Салахова будет отмечен на государственном уровне //Зеркало.- 2008.- 15 июля.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

573. *Актриса, художница Сугра Багирзаде не поедет на Международный Форум Флористов //Эхо.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

574. *Ахундова Л. Работы наших мастеров всегда оставляли яркие впечатления у публики: [Об искусстве ювелиров и прикладников старой школы] //Зеркало.- 2008.- 24 июля.- С. 8.

575. Гусейнов Р. Удины: [О материальной культуре национальных меньшинств] //İrs-Наследие.- 2008.- № 3 (33).- С. 18-21.

576. Касумова Е. Дар по наследству: [О выставке работ рукодельницы З.Сеидалиевой в Галерее «Ушаг дуньясы»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 июля.- С. 3.

577. Мустафаева А. Азербайджан: Центр древней медной металлургии на Кавказе //Irs-Наследие.- 2008.- № 3

 (33).- С. 44- 47.

578. Мобили Р. Удин: [Декоративное творчество удинов] //İrs-Наследие.- 2008.- № 3 (33).- С. 18- 21.

579. *Назирова С. Шелковое шоу: [О декоративных отделках национального костюма] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 15 июля.- С. 4.

 

ГРАФИКА

 

580. Карикатуристы включены во французский каталог: [Б.Гаджиев и Э.Мирзоев] //Каспий.- 2008.- 5 июля.- С. 16.

581. *Назирова С. Гармония борьбы: [Творческий портрет художника-графика Б.Гаджиевой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 июля.- С. 3.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

582. *Алиева Г. Баку - в фотографиях и сердцах: [О выставке фотохудожника Ф.Хайрулина в Национальной Академии Авиации] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 июля.- С. 4.

583. *Баннаева Н. Внимание, снимаю: [О творчестве фотохудожника Э.Гусейнова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 июля.- С. 4.

584. Гусейнова С. Свобода выбора для меня важнее материальной стабильности: [Беседа с фотохудожником С.Гусейновой] //Известия.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

585. *Кязимова Н. Таги Джафаров: «Как я вернулся в фотографию»: [Беседа с фотохудожником Т.Джафаровым] //Зеркало.- 2008.- 26 июля.- С. 24.

 


 

СКУЛЬПТУРА

 

586. В Баку открылся мемориальный комплекс, посвященный приходу к власти Гейдара Алиева: [В поселке Ени Сураханы] //Ежедневные новости.- 2008.- 18 июля.- С. 5.

587. Ибрагимова Д. Мастерская уста Мирали: [О творчестве Народного художника, скульптора М.Миркасимова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 июля.- С. 3.

588. Касумов Н. Открыт мемориальный комплекс в поселке Ени Сураханы: [Посвященный Гейдару Алиеву] //Вышка.- 2008.- 18 июля.- С. 2.

589. *Курочкина С. Ваятель талантов: [О творчестве юного скульптора Ф.Рзаева и его выставке в Галерее «Ушаг дуньясы»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 июля.- С. 3.

590. *Назирова С. Идущий по миру: Фазиль Наджафов слышит голос камня и воплощает его в реальность: [Беседа с скульптором Ф.Наджафовым] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 июля.- С. 3.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

591. *Ливи. Мода- это хороший способ продвигать Азербайджан на Запад: О сложностях и чаяниях азербайджанских модельеров в беседе с Ирадой Гурбановой //Зеркало.- 2008.- 12 июля.- С. 25.

 

КИНО

 

592. Алиева Б. «Дом увидят в Испании и Франции: А на студии «Яддаш» снимают фильм о туристическом потенциале страны: [О фильме режиссера Г.Салимова «Азербайджанский туризм: Вчера, сегодня, завтра»] //Зеркало.- 2008.- 29 июля.- С. 8.

593. Азербайджанский кинематограф не дремлет: Обзор кино //Зеркало.- 2008.- 23 июля.- С. 8.

594. «Азербайджантелефильм» представляет: [О двух документальных фильмах «Зангезур» и «Эльтуран Авалов» режиссеров Х.Рагимли и Д.Мехди] //Каспий.- 2008.- 22 июля.- С. 8.

595. Азизов Б. Эльчин Ахундов «Наши мультфильмы не уступают европейским»: [Беседа с директором «Азанфильма» Э.Ахундовым] //Эхо.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

596. *Бабаев В. Эльшад Гулиев - телеэпоха: [Памяти кинокритика Э.Гулиева] //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 41.

597. *Багирзаде Л. Кумир публики: [Беседа с Народной артисткой, киноактрисой Н.Ахмедовой] //Каспий.- 2008.- 9 июля.- С. 8.

598. Багирзаде Л. «Мозалан» точит жало: [Беседа с директором одноименной студии, кинорежиссером О.Фикретоглу] //Каспий.- 2008.- 10 июля.- С. 8.

599. *Новый Fokus азербайджанского кино: [Беседа с кинорежиссером А.Джаббаровым] //Каспий.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

600. Багирзаде Л. Шаг в новую эру национального кино: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, кинорежиссером Э.Гулиевым] //Каспий.- 2008.- 18 июля.- С. 8.

601. *Байрамова Л. «Я горжусь своей историей»: [Беседа с кинорежиссером Р.Алмурадлы] //Зеркало.- 2008.- 19 июля.- С. 24.

602. *Баннаева Н. Cinema-news- для любителей и профессионалов: Состоялась презентация первого номера азербайджанского журнала о кино //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 июля.- С. 3.

603. В Гяндже состоялась презентация фильма «Судьба правителя»: [Режиссеров Р.Фаталиева и Д.Фатхулина] //Зеркало.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

604. *Вишневецкий Ф. Удовольствие, или 1,5 часа потерянного времени: [Об искусстве дубляжа на киностудиях] //Биржа плюс.- 2008.- 18 июля.- С. 5.

605. *Гасымова Х. Вся жизнь за кадром: [Памяти киноведа Э.Гулиева] //Биржа плюс.- 2008.- 11 июля.- С. 25.

606. *«Джавад хана» мы увидим в начале осени: [Об одноименном кинопроекте режиссера Р.Алмурадлы] //Зеркало.- 2008.- 16 июля.- С. 8.

607. *Егяна Р. Азербайджанские фильмы получили приглашение: На Международный фестиваль Asia Pasific Serecn Awards //Эхо.- 2008.- 15 июля.- С. 8.

608. *Егяна Р. «Азербайджантелефильм» завершил работу по созданию документальных лент: [Режиссеров Ш.Эйвазова, Д.Мехди, Р.Дадашева] //Эхо.- 2008.-  17 июля.- С. 8.

609. Ждем Анжелику в Баку: [О документальном фильме «Михайло» режиссера Т.Алиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 22 июля.- С.4; Каспий.- 2008.- 22 июля.- С. 8.

610. *Ибрагимбеков Р. Скромное мужество: [Памяти кинорежиссера Р.Оджагова] //Каспий.- 2008.- 12 июля.- С. 5; Зеркало.- 2008.- 11 июля.- С. 8. 

611. Каракмазли Д. «Дон Иззят Паша» в исполнении кинорежиссера Заура Магеррамова: [О новых документальных работах кинорежиссера З.Магеррамова] //Эхо.- 2008.- 9 июля.- С. 8.

612. Кастинг фестивальных фильмов продолжается: [Об отборе киноработ по 4 категориям на фестиваль Asia Pacific Screen Awards] //Каспий.- 2008.- 15 июля.- С. 8; Эхо.- 2008.- 15 июля.- С. 8. 

613. Национальная кинопремия подведет итоги в конце года //Зеркало.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

614. Неизвестные страницы жизни Михайло: [Об одноименном документальном фильме режиссера А.Алиева] //Каспий.- 2008.- 1 июля.- С. 8; Зеркало.- 2008.-2 июля.- С. 8.

615. Новый сезон фильмофонд встретит в своем «доме»: [Беседа с директором Госфильмофонда Д.Гулиевым] //Неделя.- 2008.- 25 июля.- С. 28.

616. Приглашает «Молодость»: [Наши кинематографисты готовятся к участию на 39-ом Международном Киевском кинофестивале] //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

617. *Подготовлена электронная версия фотоснимков из азербайджанских фильмов //Бакинский рабочий.- 2008.- 31 июля.- С. 4.

618. *Рафаилов Я. Новый законопроект «Об интеллектуальной собственности и пиратстве» //Зеркало.- 2008.- 18 июля.- С. 4.

619. Рзаханова Е. «Не та, так эта» и «Аршин мал алан»: [О решении МКиТ перевода фильмов на английский язык] //Эхо.- 2008.- 9 июля.- С. 8.

620. *Фильм «Постарайся не дышать» отличился на фестивале Salento Finibus Terrae: [ О призере фестиваля, одноименном фильме режиссера А. Абдуллаева] //Эхо.- 2008.- 31 июля.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 31 июля.- С. 8.

621. Состоялась презентация журнала «Сinema»: [Посвященного кино] //Зеркало.- 2008.- 8 июля.- С. 8.

622. *Халилбейли Д. Уровень пиратства в Азербайджане вызывает беспокойство //Эхо.- 2008.- 16 июля.- С. 5.

623. Эльшад Гулиев был непоколебимым оптимистом: [Беседа с главой Госфильмофонда Д.Гулиевым] //Неделя.- 2008.- 11 июля.- С. 29.

624. Язык кино на «Новой волне»: [О конкурсе стосекундных фильмов и 11 удачных кинопроектах] //Каспий.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

625. Яшар. «Те, кто критикует мои высказывания, или демагоги, или же оплачиваемые армянами негодяи: [Беседа с председателем Союза Кинематографистов Р.Ибрагимбековым] //Биржа плюс.- 2008.- 4 июля.- С. 4.

 

К 110 летию Кино

 

626. Багирзаде Л. Точки над «и» в истории азербайджанского кино: [Беседа с Заслуженным работником культуры, киноведом А.Кязымзаде] //Каспий.- 2008.-16 июля.- С. 8.

627. *«История азербайджанского кино в лицах» //Зеркало.- 2008.- 9 июля.- С. 8.

628. Кинематографисты отметят профессиональный праздник //Каспий.- 2008.- 10 июля.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 12 июля.- С. 23. 

629. *Мамедова И. День рождения кино //Биржа плюс.- 2008.- 18 июля.- С. 24.

630. *Рзаханова Е. Издается кинобюллетень //Эхо.- 2008.- 16 июля.- С. 8.

631. Шаг в увековечении национального кино //Каспий.- 2008.- 29 июля.- С. 8.

 

МУЗЫКА

 

632. *Аббасова  Р. Бакинцы на Ravello Festival: [Об участии музыкантов на традиционном фестивале в Италии] //Зеркало.- 2008.- 26 июля.- С. 26.

633. Абдуллаева Л. И инициатива, и предприимчивость: [Об итогах Республиканского конкурса молодых исполнителей] //Известия.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

634. Азербайджан получил приглашение войти в Союз Концертных Организаций России //Ежедневные новости.- 2008.- 18 июля.- С. 10.

635. Алескероглу Ф. Азер Зейналов: «Мой успех- заслуга итальянского мастера по вокалу»: [Беседа с Народным артистом, солистом ТОиБ А.Зейналовым] //Эхо.- 2008.- 5 июля.- С. 9.

636. *Алиева Р. Музыкальные перекрестки Тамиллы Махмудовой: [Об одноименной книге пианистки Т.Махмудовой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 июля.- С. 3.

637. *Алиева С. Смена жанра: [Беседа с вокалистом Э.Азизовым, солистом Большого Театра России] //Зеркало.- 2008.- 19 июля.- С. 25.

638. *Алиева Э. «Музыкальные перекрестки» азербайджанской пианистки: [О книге Т.Махмудовой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 июля.- С. 4.

639. *Ализаде Ф. Искусство не терпит демократии, иначе мы все были бы «Моцартами»: [Беседа с председателем СК Ф.Ализаде. Подготовлено агентством «Новости-Азербайджан»] //Эхо.- 2008.- 19 июля.- С. 11.

640. Алим Гасымов вылетел в Японию: [О сольных концертах ханенде А.Гасымова в Токио и Осаке] //Каспий.- 2008.- 15 июля.- С. 8.

641. *Амирова Л. Выше облаков: [Беседа с пианисткой, нашей соотечественницей, живущей в Бостоне А.Фигаровой] //Азербайджанские Известия.- 2008.-  23 июля.- С. 3.

642. Асадова И. «Музыкальные перекрестки»: [О презентации одноименной книги пианистки Т.Махмудовой в Джаз-Центре] //Эхо.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

643. В Махачкале состоялся вечер азербайджанской музыки: [Под названием «Мурад Кажлаев» приглашает друзей из Азербайджана»] //Ежедневные новости.- 2008.- 11 июля.- С. 10.

644. Виртуальный Музей претендует на «Золотой сайт»: [Об участии сайта «Виртуальный Музей» в интернет-конкурсе рассказал редактор журнала «Мусиги дуньясы» Т.Мамедов] //Каспий.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

645. Гаджибейли Д. Как была создана азербайджанская опера: [О «Лейли м Меджнун»] //İrs-Наследие.-2008.- № 3 (33).- С. 36- 39.

646. «Десять лет спустя»: Директор Дома-Музея Узеира Гаджибекова работает над оперой «Шах Исмаил»: [Композитор С. Фараджев] //Каспий.- 2008.- 31 июля.- С. 8.

647. Изданы произведения Тофика Бакиханова: [Композитора Т.Бакиханова для скрипки и фортепиано] //Каспий.- 2008.- 3 июля.- С. 8.

648. Классический «десант» оккупирует Италию: [Об участии Симфонического Оркестра и пианиста М.Адыгезалзаде на фестивалях в Италии] //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

649. Кузница известных музыкантов: [К 85-летию музыкальной школы № 1 имени Ф.Амирова] //Вышка.- 2008.- 11 июля.- С. 6.

650. Любовь к классике нужно прививать с детства: [О новом детском проекте в Филармонии] //Каспий.- 2008.- 22 июля.- С. 8.

651. *Мясникова А. С любовью из Азербайджана: Уже несколько лет Эльхан Рзаев несет нашу музыку европейскому миру: [Творческий портрет композитора и пианиста Э.Рзаева] //Зеркало.- 2008.- 31 июля.- С. 8.

652. *Мамедова И. Габиль Алиев: «Выхода нет!»: [Беседа с Народным артистом, кяманчистом Г.Алиевым] //Биржа плюс.- 2008.- 11 июля.- С. 26.

653. Махмудова Г. Призвание высокое и благородное: [О концерте студентов класса профессора БМА Т.Сеидова в Капелльхаусе] //Известия.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

654. *Меликов И. Я пишу музыку только ночью: [Беседа с композитором И.Меликовым. Вела Л.Агаева] //Эхо.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

655. Микеладзе Г. В Баку открылся Клуб любителей классической музыки //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 июля.- С. 3.

656. Микеладзе Г. Пусть звучит  перламутровый саз!: [Интервью с  музыкальным экспертом ЮНЕСКО С. Багировой] //Каспий.- 2008.- 30 июля.- С. 8.

657. *Микеладзе Г. Струнный квартет «Баду Кюба»: [Беседа с руководителем квартета Д.Тагизаде] //Каспий.- 2008.- 15 июля.- С. 1.

658. Мурадова Г. Мугам покорил японцев: [О гастролях ханенде А.Гасымова в Японии] //Известия.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

659. *Мурадова Г. Наш человек в Большом: [О творчестве вокалиста Э.Азизова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 июля.- С. 3.

660. *«Рамизу Гулиеву нет необходимости присваивать чьи-либо заслуги»: Ответ на письмо, опубликованное в газете «Эхо» № 133 (1855) от 24.07.2008: [Полемика с Народным артистом, таристом Р.Гулиевым] //Эхо.- 2008.- 30 июля.- С. 8.

661. Рзаханова Е. Музыкальный театр Азербайджана: [Об участии web-страницы «Мусиги дуньясы» в российском конкурсе «Золотой сайт»] //Каспий.- 2008.- 5 июля.- С. 9.

662. *Рзаханова Е. Новое произведение композитора Эльмира Мирзоева прозвучит: на молодежном фестивале классической музыки Younq Euro Classic: [В Берлине] //Эхо.- 2008.- 30 июля.- С. 8.

663. *Рзаханова Е. Фархад Бадалбейли даст концерт в древнем монастыре: [На международном фестивале в Ницце] //Эхо.- 2008.- 19 июля.- С. 12.

664.  «Сейгях» и «Шур» звучали в Ардебиле: [Об участии тариста М.Муслимова на музыкальном фестивале, посвященном композитору А.Салими] //Каспий.- 2008.- 23 июля.- С. 8.

665. *Фаиг гызы Н. «Сары гялин» в сини ночи: [О

творчестве скрипачки С.Ракчеевой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 июля.- С. 3.

666. Фестиваль азербайджанской музыки в Ардебиле: [С участием музыковедов Т.Бакиханова и Р.Зохрабова] //Каспий.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

667. Эльчин Азизов - солист Большого Театра: [О сольной карьере Э.Азизова] //Каспий.- 2008.- 12 июля.- С. 16.

668. «Я- дотошный историк-любитель!»: [Беседа с Заслуженным деятелем искусства, композитором Э.Мансуровым. Вел Ф.Вишневецкий] //Биржа плюс.- 2008.-  25 июля.- С. 7.

669. *Яшар. «Азербайджанский паспорт при мне!»: Интервью с Народным артистом ССР и Азербайджана М.Магомаевым //Биржа плюс.- 2008.- 11 июля.-С. 25.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

670. *Азербайджан на музыкальных конкурсах: [О группе «Джанбала» под  руководством М.Алибейли и «Бюльбюллер» под руководством А.Гашимовой] //Зеркало.- 2008.- 24 июля.- С. 8.

671. *Балджанова Н. Долгожданный сольный концерт Мубариза Тагиева: [Беседа с Народным артистом, певцом М.Тагиевым] //Эхо.- 2008.- 16 июля.- С. 8.

672. Вишневецкий Ф. Фархад Гасанов: «Даже в Милли Меджлисе обсуждался феномен «Карвана»: [Беседа с экс-директором одноименной группы Ф.Гасановым] //Биржа плюс.- 2008.- 4 июля.- С. 25.

673. Дадашева А. Бести Бакирова: « Меня заметили в Дагестане»: [Беседа с певицей Б.Бекировой] //Эхо.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

674. Дадашева А. Полуфинал- проиграл…: [Об участии певца А.Шахмурадова на фестивале «Славянский базар» в Витебске] //Биржа плюс.- 2008.- 25 июля.- С. 26.

675. *Ирада А. Бриллиант Дадашева выехала в Турцию: [О творческих проектах певицы Б.Дадашевой] //Эхо.- 2008.- 24 июля.- С. 8.

676. Мамедова И. Певице Айгюн Бейляр подарили квартиру //Биржа плюс.- 2008.- 4 июля.- С. 24.

677. Ройя будет работать в Театре Музыкальной Комедии //Ежедневные новости.- 2008.- 18 июля.- С. 10.

678. *Сананоглу Р. «Джазовая молодежь»: В столице стартует фестиваль молодых джазовых музыкантов //Эхо.- 2008.- 24 июля.- С. 8.

679. *Фируз Исмайлов: «Работал я и с Аждой Пекан и с Сезен Аксу, недавно закончил альбом Бриллиант»: Экс-руководитель  группы «Карван» отвечает на вопросы 1 news.az //Эxо.- 2008.- 26 июля.- С. 13.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

680. В Баку отметили 115-летний юбилей ашуга Шамшира //Ежедневные новости.- 2008.- 4 июля.- С. 10.

681. Состоялся юбилейный вечер ашуга Шамшира: [В Театре Песни имени Р.Бейбутова] //Каспий.- 2008.- 2 июля.- С. 8.

 

ТЕАТР

 

682. *Алиева Б. Шукюфа Юсупова: «Я-актриса на сцене…»: [Беседа с актрисой АзДрамы, Народной артисткой Ш.Юсуповой] //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 23.

683. *Алиева С. Мечты сбываются: [Беседа с главным режиссером РДТ имени С.Вургуна А.Шаровским] //Зеркало.- 2008.- 12 июля.- С. 23.

684. Асадова И. Два азербайджанских актера полу-

чили дипломы СТД России: [Об участии актеров: Р.Касумова и Э.Гейдарова во II Международной летней театральной школе в Звенигороде] //Эхо.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

685. *Бабаев А. Пульс времени: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, главным режиссером Лянкяранского Драматического Театра имени Н.Б.Везирова Б.Рзаевым] //Каспий.- 2008.- 4 июля.- С. 8; Бакинский рабочий.- 2008.- 11 июля.- С. 4.  

686. Багирзаде Л. Бакинскому зрителю будет представлен «Человек-подушка»: [Беседа с директором Камерного Театра Д.Селимовой] //Каспий.- 2008.- 25 июля.- С. 8.

687. *Багирзаде Л. Можно ли стать заложником генетического кода?: [Беседа с актером и режиссером Д.Новрузовым, работающим в Турции] //Каспий.- 2008.-  5 июля.- С. 16.

688. *Бюльбюль. От Европы до России: Обзор театральной жизни «Ибруса» //Зеркало.- 2008.- 16 июля.- С. 8.

689. *Вадим, Нурлана. Неравный брак: [О переводе русской труппы ТЮЗа в состав РДТ имени С.Вургуна] //Зеркало.- 2008.- 1 июля.- С. 8.

690. Гасан гызы Н. Истинные поэты живут не по земным законам: [О музыкально-театрализованном представлении, посвященном  М.Мушфигу в Театре Музыкальной Комедии] //Вышка.- 2008.- 4 июля.- С. 11.

691. *Джавадова Г. Души прерванный полет: [М.Мушфиг-100: Вечер памяти в Театре Музыкальной Комедии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 июля.- С. 4.

692. Джавадова Г. Жизнь, посвященная искусству: [Творческий портрет Народной артистки, актрисы АзДрамы Ф.Шарифовой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 10 июля.- С. 4.

693. Джавадова Г. «Сара Хатун»: [О премьере одноименного спектакля режиссера Р.Ализаде в Театре Молодежи] //Бакинский рабочий.- 2008.- 16 июля.- С. 4.

694. Джавадова Г. Сезон позади: [О завершении 19-го сезона в Театре Молодежи рассказал его директор Г.Гасанов] //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 июля.- С. 4.

695. Егана. Завершается театральный сезон //Эхо.- 2008.- 8 июля.- С. 8.

696. *Ислам А. Когда сцена- жизненное пространство: [О творчестве Заслуженного артиста, конферансье А.Джебраилзаде] //Зеркало.- 2008.- 15 июля.- С. 7-8.

697. *Кастрюлин С. Остаюсь на плаву: После двухгодичного пребывания в Москве Народная артистка Азербайджана Земфира Нариманова вернулась в Баку: [Беседа с актрисой З.Наримановой] //Зеркало.- 2008.- 26 июля.- С. 25.

698. Куклы всех театров, объединяйтесь!: [О фестивале кукольных театров  в Иране] //Каспий.- 2008.-5 июля.- С. 16.

699.  «Мещане» на сцене Стамбульского Театра: [В постановке Народного артиста, режиссера Д.Новрузова] //Каспий.- 2008.- 4 июля.- С. 8.

700. Они сыграют себя: Стартовал Всемирный фестиваль детских театров: [Об участии театра «Гюнай» на фестивале в Москве] //Каспий.- 2008.- 18 июля.- С. 8.

701. Рзаханова Е. Азербайджанские кукольники едут в Тегеран: [Об участии Кукольного Театра имени А.Шаига на фестивале кукольных театров в Иране] //Эхо.- 2008.- 2 июля.- С. 8.

702. *Рзаханова Е. Передаче «Чал-Чагыр» исполняется 10 лет: [Интервью с актрисой Иреванского Драматического Театра имени Д.Джаббарлы Д.Алиевой] //Эхо.- 2008.- 11 июля.- С. 8.

703. *Рзаханова Е. Русский Драматический Театр откроет новый сезон постановкой «Мечты сбываются»: [Режиссера А.Шаровского] //Эхо.- 2008.- 12 июля.- С. 12.

704. *Рустамова Н. Дети играют для детей: [О фестивале детских театров] //Биржа плюс.- 2008.- 18 июля.- С. 24.

705. *Салимова Д. Мне интересно все, что происходит в жизни: [Беседа с худруком Бакинского Камерного Театра Д.Селимовой. Вела Ф.Ханджанбекова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 июля.- С. 3.

706. Спектакли, концерты: [О гастролях Нахчыванского Театра Музыкальной Драмы в Гяндже] //Вышка.- 2008.- 11 июля.- С. 6.

 

Театр Оперы и Балета

 

707. Алескероглу Ф. Дворец, ставший центром культурного Баку: [Беседа с Заслуженным деятелем, директором ТОиБ А.Меликовым] //Эхо.- 2008.- 10 июля.-  С. 8.

708. *Алиева С. Покорить Мюнхен: Симфонический оркестр театра примет участие в оперном фестивале //Зеркало.- 2008.- 29 июля.- С. 8.

709. *Бюльбюль. О работе Театра Оперы и Балета //Зеркало.- 2008.- 5 июля.- С. 25.

710. Летные хлопоты «храмов искусств»: Оркестр ТОиБ отправляется в Мюнхен на фестиваль //Неделя.- 2008.- 11 июля.- С. 28.

711. *Мамедова И. В Турцию – на фестиваль «Деде Горгуд»: [Отправилась балетная труппа] //Биржа плюс.- 2008.- 18 июля.- С. 24.

712. Мамедова И. На гастроли – в Мюнхен: Коллектив ТОиБ отправился на фестиваль оперного искусства //Биржа плюс.- 2008.- 25 июля.- С. 26.

713. *Рзаханова Е. Международный фестиваль «Деде Горгуд»: На фольклорный фестиваль в Турцию отправилась балетная труппа ТОиБ //Эхо.- 2008.- 17 июля.- С. 8.

 

Театр Музыкальной Комедии

 

714. *Лалаев А. Честная, профессиональная критика просто необходима»: [Беседа с директором театра А.Лалаевым] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 июля.- С. 3.

715. Багирзаде Л. Феномен популярности: Оперетта: Вчера, сегодня, завтра: [Беседа с директором театра А.Лалаевым] //Каспий.- 2008.- 29 июля.- С. 8.

716. *Джавадова Г. Не та, так эта: [О закрытии 98-го сезона в театре] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 июля.- С. 4.

717. *Микеладзе Г. Мешади Ибад forever: [О постановке режиссером Д.Селимовой оперетты У.Гаджибекова на сцене театра] //Каспий.- 2008.- 12 июля.- С. 16.

718. «Не та, так эта»: Перезагрузка номер шесть: [Об общественном просмотре спектакля режиссера Д.Селимовой на сцене театра] //Зеркало.- 2008.- 12 июля.- С. 24.

 


 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin

siyahısı

 

 

1.Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 6; 7

 

__________

 

2.Ayna

3.Azad Azərbaycan

4.Azadlıq

5.Azərbaycan

6.Azərbaycan müəllimi

7.Bakı

8.Bakı xəbər

9.525-ci qəzet

10.  Bizim yol

11.  Ekran efir

12.  Ekspress

13.  Ədalət

14.  Ədəbiyyat qəzeti

15.  Həftə içi

16.  Xalq cəbhəsi

17.  Xalq qəzeti

18.  Xəzər

19.  İki sahil

20.  Kaspi

21.  Kredo

22.  Mədəniyyət

23.  Mərkəz

24.  Mövqe

25.  Müasir Azərbaycan müəllimi

26.  Olaylar

27.  P.S.Elm, təhsil və həyat

28.  Palitra

29.  Paralel

30.  Paritet

31.  Pensiyaçı

32.  Rabitə dünyası

33.  Respublika

34.  Səs

35.  Şərq

36.  Təhsil problemləri

37.  Təzadlar

38.  Üç nöqtə

39.  Vətəndaş həmrəyliyi

40.  Yeni Azərbaycan

41.  Zaman

 

_______________________________

___________________

 

 

 

 


 

Список использованных журналов и

  газет

 

1. İrs-Наследие.- 2008.- № 3 (33)

__________

 

2.Азербайджанские Известия

3.Бакинский рабочий

4.Биржа плюс

5.Вышка

6.Ежедневные новости

7.Зеркало

8.Известия

9.Каспий

10.  Неделя

11.  Новое время

12.  Эхо

 

 

_________________

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mündəricat

 

I. Mədəniyyət...........................................................................4

“Kibernetik məkanda dil və mədəniyyət müxtəlifliyi”

mövzusunda konfrans....................................................................7

Azərbaycanda Ukrayna Mədəniyyət Günləri............................8

Mədəni əlaqələr.......................................................................9

Heydər Əliyev Fondu...............................................................9

Kitabxana işi...............................................................................10

İnformasiya və reklam işi...........................................................12

Klub və istirahət parkları...............................................................13

Muzey işi......................................................................................14

Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması..................................16

Turizm.........................................................................................20

II. İncəsənət................................................................................ 22

Rəngkarlıq.....................................................................................23

Tahir Salahov-80..........................................................................25

Dekorativ tətbiqi incəsənət..............................................................25

Qrafika..........................................................................................26

Bədii fotoqrafiya………………………………………..………..26

Heykəltəraşlıq................................................................................27

Moda və dizayn.............................................................................28

Kino...............................................................................................28

Ramiz Əzizbəyli-60……………………………………..………..32

Rasim Balayev-60..........................................................................32

Musiqi.............................................................................................33

Qara Qarayev-90………………………………………………....39

Estrada və sirk................................................................................39

Xalq yaradıcılığı...............................................................................41

Aşıq Şəmşir-115.............................................................................42

Teatr...............................................................................................42

Akademik Milli Dram Teatrı............................................................46

Milli Opera və Balet Teatrı…………………………….....………...47

Musiqili Komediya Teatrı...............................................................48

Gənc Tamaşaçılar Teatrı.................................................................48

Balet və rəqs..................................................................................49

Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı................77

 


 

Содержание

 

  I.Культура…………………….....................................................50

Международный Фестиваль «Встреча шедевров

ЮНЕСКО на земле Олонхо»…………………………….......51

 Год Азербайджанской культуры в Германии………………51

 Культурные взаимосвязи………..………...............................51

 Фонд Гейдара Алиева………………………………………..53

 Библиотечное дело…………………………………….......53

 Информационное дело и реклама………………………...…54

 Парки культуры и отдыха……………………….................54

 Клубы, дворцы и дома культуры…….................................55

 Музейное дело……………………….……..............................55

 Охрана памятников истории и культуры…............................56

 Туризм…………………………...…………..............................58

 Самодеятельное творчество

 IV Бакинский Фестиваль Бардовской Песни...........................59

 Изобразительное искусство…………………….......................60

Таир Салахов-80………………………………..……..……..…61

Декоративно-прикладное дело…………………….…..….......61

Графика………………………………….....................................62

Художественная фотография……………..................................62

Скульптура……………………………………...……..............63

Мода и дизайн………………………………..……………….....63

Кино…………………………………………...............................63

К 110 летию Кино……………………………..………………...67

Музыка……………………………..…..........................................67

Эстрада и цирк……………...…………........................................71

Народное творчество……………………..…...……………..…..72

Театр………………………………………....................................72

Театр Оперы и Балета………………………....………………....75

Театр Музыкальной Комедии……………….....………………...76

Список использованных газет........................................................79

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: İyul – 2008

 


Nəşriyyat redaktoru:T.Ağamirova

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5,1 ç.v.

Sifariş: 25

Çapa imzalanmışdır: 07.08.2008

Tirajı 50

Pulsuz