AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

2008 - Sentyabr

 


BAKI-2008


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

 

Sentyabr - 2008

 

BAKI-2008

 

 


 

 

 

Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 75 s.

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

 

 

 

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

M.F.Axundov adına Milli

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

Mədəniyyət və mədəni quruculuğa aid rəhbər materiallar

 

1.* Azərbaycan qadınlarının bir qrupuna Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il: [Elm və mədəniyyət sahələrində böyük xidmətlərinə görə İbrahimova Sevda Mirzə qızına; Məhərrəmova Rəhilə Cavad qızına] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6.

2.* Azərbaycan qadınlarının bir qrupuna fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 4.

3.* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 2.

4. * Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 sentyabr, 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 1; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

5. * X.Ə.Hüseynova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 4.

6. * Mədəniyyət, gənclər və idman müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 3 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 1.

_________

 

7. * Ağaoğlu T. Mədəniyyətə və incəsənətə daim qayğı göstərilir //Azərbaycan.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 6.

8. * Ağaoğlu T. Təmir və bərpa işləri başa çatır: [Təşkilatçı İsgəndər Haşımovun Heydər Əliyev adına Respublika Sarayı haqqında dediklərindən] //Azərbaycan.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 5.

9. * Ağstafada Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış mərasimi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarına səfəri //Azərbaycan.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 3-4; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 3.

10. * Azərbaycanın Rus İcmasının 15 illiyinə həsr edilmiş konfransın iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişdir: [Dövlət başçına minnətdarlıq məktubu] //Azərbaycan.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 9; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 5.

11. * Bakıda “Azərbaycanın Rus İcması-15 illik yol” mövzusunda konfrans keçirilmişdir: Tədbirdə Azərbaycanın Rus İcması ilə Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 9; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 7.

12. * Bakıda “Azərbaycan-2008” milli sərgisi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: [Heydər Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksində] //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 1-2.

13. * Berlində “Azərbaycan-Odlar Yurdu” sərgisinin açılışı olub: Sərgi noyabr ayınadək davam edəcək //Səs.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 12.

14. * “Dan ulduzu” Beynəlxalq Festivalının iştirakçıları Milli Məclisdə olmuşlar //Azərbaycan.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 5.

15. * Əliyev İ. “Rus İcması-15 illik yol” konqresinin iştirakçılarına: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məktubu] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 6.

16. Günay. “Kapellhaus” 100 illiyini qeyd edir: [Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində] //Paritet.- 2008.- 25-26 sentyabr.- S. 13.

17. * Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Evi yeni görkəm almışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şimal bölgəsinə səfəri: [Xaçmaz şəhərində] //Azərbaycan.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 6; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 4.

18. * Heydər Əliyev Elm Mərkəzində ulu öndərin zəngin irsi ilə bağlı araşdırmalar aparılacaqdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarına səfəri: [Qazax şəhərində Heydər Əliyev Elm Mərkəzinin açılışı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 25 senyabr.- S. 1-2; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 1.

19. * “Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz əbədidir” kitabının 23-cü cildi çapdan çıxmışdır //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 4.

20. *İlham Heydər oğlu Əliyev: Azərbaycan Respublikası Prezidenti: [Haqqında] //Rabitə dünyası.- 2008.- 1 sentyabr.- S. 2- 3.

21. * Qadir T. Mədəniyyət bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir: Prezident İlham Əliyevin dəstəyi nəticəsində ölkədə mədəniyyət və turizm sektorunun inkişafı sürətlənib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 11.

22. * Qurbanqızı Z. Mədəniyyət müəssisələri yenidən qurulur //Respublika.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 6.

23. * Mədəniyyətdəki problemlər prodüser İnstitutunun olmaması ilə bağlıdır: Nizami Cəfərov belə düşünür //Kaspi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 15.

24. * Moldovanın milli bayramı şərəfinə: [Moldovanın Müstəqillik günü münasibətilə “Hyatt Recency” mehmanxanasında tədbir] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 4.

25. * Mükərrəmoğlu M. Mədəniyyətə dövlət qayğısı artmaqdadır: [Sentyabrın 5-də Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilmişdir ] //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 4.

26. Naxçıvanda bir qrup mədəniyyət işçilərinə fəxri adlar verilib //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

27. * Novruz bayramını qeyd edən ölkələrin ikinci əlaqələndirici iclası başa çatıb: 7 ölkənin Novruz Beynəlmiləl Faylı razılaşdırılıb: [Tehran şəhərində] //Səs.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 12.

28. “Onlar bizim qarşımızda baş əyirlər”: [Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun konsulu Günay Əfəndiyeva ilə mədəni əlaqələrin inkişafı haqqında söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 10.

29. *Özbəkistanın milli bayramı şərəfinə: [Özbəkistanın Müstəqillik günü münasibətilə “Gülüstan” sarayında tədbir] //Azərbaycan.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 6.

30. Şıxəlıoğlu Q. Gəncəm, a Gəncəm: [Mədəniyyət ocaqları haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 10-11.

31. Şıxəlıoğlu Q. Sürətli inkişaf, müasir təfəkkür: [Musiqili Komediya Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 3.

32. * Zeynalova S. Yaradıcı gənclərimizin uğuru: [ABŞ-da Yaradıcı Gənclərin birinci Dünya Konqresində] //Respublika.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 6.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

33. * Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələri genişlənir: [Mədəniyyət və Turzim Nazirliyində Rusiyanın Mədəniyyət Nazirliyinin Müasir incəsənət və xarici əlaqələr departamentinin rəhbəri Aleksey Şalaşov ilə görüş olmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 2.

34. * Əlizadə Ş. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əlaqələr qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, qardaşlıq və dostluq prinsiplərinə əsaslanır: [Azərbaycan və Özbəkistanın çox əsrlik milli-mədəni əlaqələri haqqında] //Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 4.

35. Günay. Həyatını musiqisiz və xalçasız təsəvvür etməyən cərrah: Məmmədhüseyn Herisçi: “Musiqi insanın sinir sisteminə təsir etmək imkanına malikdir”: [Azərbaycanda qonaq olan həvəskar musiqiçi ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 11.

36. * Günay Əfəndiyeva: Türkiyədə yaşayan Azərbaycan ziyalılarının fəaliyyətindən çoxları xəbərdar deyil: [Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun konsulu ilə müsahibə] //İki sahil.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 6; Təzadlar.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 9.

37. MDB ölkələrinin Mədəni əməkdaşlıq üzrə Şura-sının XXIII iclası keçirilib: [Qazaxıstanın Almatı şəhərində] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 1.

38. * Mükərrəmoğlu M. Macarıstanla mədəni əlaqələr genişlənir //Xalq qəzeti.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 13.

39. * O, gözəlliyə xidmət edir: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Avstriya rəssamı Diter Yozefin əsərlərinin sərgisi açılmışdır] //Azərbaycan.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 10.

40. * “Payız festivalı-2008” layihəsi başa çatdı: Türk sənətçisi Özcan Dənizin konserti anşlaqla keçdi: [Yaşıl Teatrda] //Üç nöqtə.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 13; Palitra.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 8.

41. * “Yalla” Bakıda konsert verdi: [Özbəkistanın ey-ni adlı qrupu] //Ekspress.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 11; Mə-dəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 4; 525-ci qəzet.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 7.

42. * Yusifova S. Ukrayna sənətçiləri Lökbatan və Sumqayıtda konsert veriblər //525-ci qəzet.- 2008.- 10 sent-yabr.- S. 7.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

43. Azəri N. Elm və mədəniyyətimizin növbəti uğuru: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyəti haqqında] //Xəzər.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

44. *Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq qonaqlarda zəngin təəssürat yaratmışdır: [Özbəkistan Respublikasının nümayəndə heyəti] //Azərbaycan.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 2.

 

KİTABXANA İŞİ

 

45. * Balakənlilər elektron kitabxanadan istifadə edəcəklər: [Prezident İlham Əliyevin Balakəndə Mərkəzi rayon elektron kitabxanasının açılışında iştirak etməsi haqqında] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

46. *M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında virtual oxu zalı açılımışdır: [Rusiya Milli kİtab-xanasındakı dissertasiyaların elektron kitabxanasına virtual daxil olma zalı] //Azərbaycan.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 5; Səs.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 12.

47. Mirzəliyev C. Kitab oxucunu həyəcanlandırma-lıdır: [Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatı İşlər İda-rəsinin “Kitab evi”nin fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 11.

48. * Mürvətqızı S. Azərbaycan kitabxanalarındakı Amerika mərkəzlərinin işi müzakirə olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 23.

49. * Mürvətqızı S. Gəncədə Nizami Gəncəviyə həsr olunan ədəbi-bədii gecə keçirilib: [Gəncə şəhər Mərkəzləş-dirilmiş Kitabxana Sisteminin Nizami adına 19 saylı kitab-xana filialında] //525-ci qəzet.-2008.- 11 sentyabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 2.

50. * Rusiyada XXI Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmar-kası keçirilib //Səs.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 12.

51. Rzalı R. Kitabla ünsiyyəti yadırğamayaq //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 12-15.

52. * Sevinc. Qarşılıqlı əlaqələr-zənginləşmə yoludur: [Avrasiya Kitabxanalar Assambleyasının növbəti iclasının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sent-yabr.- S. 9.

53. * “Səhnəarxası görüşlər” işıq üzü gördü: Kitabda Heydər Əliyevin sənət adamları ilə görüşlərindən, onlara göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət açılır: [M.F. Axundov adına kitabxanada Xalq artisti Zamiq Əliyevin eyni adlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Üç

nöqtə.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 13.

54. * Uşaq kitab festivalı: Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlər kitabxanalar üçün geniş imkanlar açıb: [Lənkəran şəhər Mərkəzi Kitabxanasında eyni adlı təd-bir] //Səs.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 8.

55. * Yusifova S. “Göy qurşağı”nın yubiley sayı çap-dan çıxıb: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının nəşr etdiyi uşaq jurnalı] //525-ci qəzet.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 7.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

56. *Abbasov Ə. Rabitə və informasiya texnologi-yaları sektoru dinamik inkişaf yolunda //Rabitə dünyası.- 2008.- 1 sentyabr.- S. 9-11.

57. “Azərbaycanın epistoylar irsi” adlı saytın təqdi-matı keçirilib: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 1.

58. İKT-nin 50 illiyinə həsr olunmuş “Kibernetika və informatika problemləri” mövzusunda II beynəlxalq kon-frans öz iş.ini yekunlaşdırıb //Rabitə dünyası.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 3.

59. * “İnformatika və kibernetika problemləri”: Bu mövzuda Beynəlxalq konfrans keçirilir //İki sahil.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 3.

60. * Mədəniyyət və turizm müəssisələrində informa-siya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı seminarlar keçiril-mişdir //Azərbaycan.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 6.

61. * Niyazov X. Qlobal informasiya mübadiləsi geosi-yası zərurətə çevrilir: OANA-nın Bakıda keçirilmiş 30-cu iclasının yekunları bu reallığı bir daha təsdiqləyir //Azər-baycan.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 10.

62. * Şükufə. Azərbaycan reklamçıları Dünya konqre-sində: [Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacəmi Atakişiyev ilə söhbət] //Bakı.- 2008.- 11-17 sent-yabr.- S. 4.

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

63. * Akademik Zərifə Əliyeva adına park Zaqata-laya daha da gözəllik verir: [Prezident İlham Əliyev və xa-nımı Mehriban Əliyeva parkın açılışında iştirak etmişlər //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

64. * Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Sarayın əsaslı təmirindən sonra tamamlama iş-ləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 4; Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 2.

65. * Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hüseyn Cavid parkında aparılmış əsaslı bərpa və yenidənqurma işlə-ri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika; Yeni Azərbaycan; Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 2.

66. * Heydər Əliyev parkı Zaqatalanın yeni istirahət guşəsidir: [Prezident İlham Əliyevin Zaqatala şəhərindəki park ilə tanışlığı] //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

67. *Heydər Əliyev seyrəngahı cəlilabadlıların se-vimli istirahət yeridir //Azərbaycan.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 4; Respublika.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 3-4.

68. * Həsənov İ. Car kəndində mədəniyyət evi istifa-dəyə verildi: [Zaqatala rayonunda] //Xalq qəzeti.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 7.

69. * Qax şəhər parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 1.

70. * Zərifə Əliyeva adına park Qubanın yeni istirahət guşəsidir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şimal böl-gəsinə səfəri //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 2.

71. * Zərifə Əliyeva adına park Saatlının yeni isti-rahət guşəsidir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Saatlı və Sabirabad rayonlarına səfəri //Azərbaycan.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 3; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 27 sent-yabr.- S. 2.

 

MUZEY İŞİ

 

72. * Aşıq Kamandarın ev-muzeyi açılıb: [Gürcüsta-nın Bolnisi rayonunda] //Səs.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 12.

73. Əliyev H. Babək rayon Tarix Diyarşünaslıq Muze-yində //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 12.

74. Əliyev H. Səyyar sərgi təşkil olunub: [Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində “Babək rayonunun təşkil olun-ma-sının 30 illiyi”nə ] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 9.

75. Günay. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi yeni bi-naya köçür: Muzeyin direktoru yeni binanın həm də kitab-xana kimi fəaliyyət göstərməsini istəyir: [Məryəm Hacıyeva ilə söhət] //Paritet.- 2008.- 25-26 sentyabr.- S. 13.

76. * Günay. Muzey məlumat bazaları qeyri-qanunu ti-carətə qarşı: [Muzey Mərkəzində beynəlxalq konfrans] //Pa-ritet.- 2008.- 23-24 sentyabr.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 23-24 sentyabr.- S. 2.

77.  Heydər Əliyev muzeyinin açılışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 2; Res-publika.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 1.

78. *Heydər Əliyev muzeyinin açılışı: [Cəlilabadda] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 3.

79. * Macarıstan Parlamentinin sədri Milli Azər-baycan Tarixi Muzeyi ilə tanış olmuşdur: [Katalin Sili] //Azərbaycan.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 2.

80. * Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindəki ekspo-natlar qonaqlarda maraq doğurmuşdur: [Özbəkistan Res-publikası Baş nazirinin müavini Nodirxon Xanovun rəhbər-liyi ilə nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri] //Azər-baycan.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 2.

81. Samirə. Tarix Muzeyində ilk konsert: [İtaliyalı te-nor Cüzeppe Talamonun konserti] //Həftə içi.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 8.

82. * Sabirabadda Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tədbirdə iştirakı] //Azərbaycan.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 3.

83. * Saatlıda Heydər Əliyev muzeyi açılmışdır: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Saatlı rayonuna sə-fəri] //Azərbaycan.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 1.

84. Tağızadə Ş. Açıq səma altında etnoqrafiya muze-yi: [AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun et-noqrafiya şöbəsinin müdiri Emil Kərimovla söhbət] //Bakı.- 2008.- 11-17 sentyabr.- S. 4.

85. * Tovuzda Heydər Əliyev muzeyi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarına səfəri //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 4.

86. * Tovuzda Qafqazın ən qədim istehsal mərkəzi tapıldı: Ərazidə yerüstü muzey-şəhər salınacaq //Mərkəz.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 15.

87. * Zaqatalada Heydər Əliyev muzeyi açılmışdır: [Prezident İlham Əliyevin muzeyin açılışında iştirak etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 3; Xalq qə-zeti.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 20 sent-yabr.- S. 1.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

88. * Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin abidəsi açılımışdır: Açılış mərasimində Azərbay-can Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov iştirak etmişlər //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 2-3; Xalq qəzeti.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 3; İki sahil.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 2.

89. * Berlində Azərbaycan yazıçısının xatirə lövhəsi və barelyefinin açılışı olub: [Məhəmməd Əsəd Bəyin] //Ye-ni Azərbaycan; Həftə içi.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 14.

90. Əliyev H. Dünənin harayı - Oğlanqala: [Naxçı-vanda yerləşən abidə haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 14.

91. Əliyev H. Tarixin qeyrət qalası: [Naxçıvanın Əlin-cə qalası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 11.

92. Hüseynova Q. Oğuz-Kurqan abidələri: [Oğuz ra-yonunun Kərimli kəndində] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sent-yabr.- S. 10.

93. Mehparə. Abidələrin yeni siyahısı hazırlanır: [Mə-dəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrs şöbəsinin mü-diri Rizvan Bayramov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 5.

94. * Məmmədov M. Naxçıvanda daha bir tarixi abi-dədə bərpa və yenidənqurma işləri aparılıb: [Cümə məscidi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13.

95. Məmmədov M. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi //Azərbaycan.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 14.

96. Mirzəliyev C. Hər daşın altında bir tarix yatır: Muzeyləşmiş abidə: [Şəkinin Kiş kəndində yerləşən qədim alban məbədi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 7.

97. Mükərrəmoğlu M. Yeni tapılmış abidənin tarixi eramızdan əvvəl VI minilliyə aid edilir: [Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən “Göytəpə” abi-dəsi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 12.

98. *Norveçdə Azərbaycanın mədəniyyət abidələri müzakirə edilib: 33-cü Beynəlxalq Konqres öz işini başa vu-rub //Üç nöqtə.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 13.

99. *Səma. Ağsuda 2300 illik maddi-mədəniyyət nü-munələri aşkarlanıb //Həftə içi.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 6.

100. * Tovuzda tarixi abidə aşkarlanıb: [Aşağı Quş-çu kəndində] //İki sahil.- 2008.- 24 sentyabr.- S.12; Palitra.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 12.

101. * Şah Abbas məscidi yeni görkəm almışdır: [Prezident İlham Əliyev bərpa və təmir işlərindən sonra Gəncədəki eyni adlı məscidlə tanış olmuşdur] //Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 1.

102. Yavəroğlu S. “Diri baba” sirri: [Qobustan rayo-nunun Mərəzə qəsəbəsindəki abidə haqqında] //Mədəniy-yət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 11.

103. * Vəliyev Ə. “Azərbaycana cavab verirlər: Tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ön plandadır: [Azərbaycan qəzetinin 30 iyul 2008-ci il tarixli sayında dərc olunmuş “Abidələr haray çəkir” başlıqlı məqaləyə cavab] //Azərbay-can.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 7.

 

TURİZM

 

104. Abdullayeva F. Turizm təcrübə istəyir: [“İsrail azərbaycanlı gənclərin gözü ilə” adlı fotosərginin açılış mə-rasimi] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 4.

105. Abdullayeva F. Regional turizmin uğurları: “Azərbaycan Milli Sərgisi-2008”in iştirakçıları bunun şahidi oldular //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 4.

106. * “Afra-otel” kurort və biznes mərkəzinin açı-lışı: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki-Zaqatala bölgəsinə səfəri: (Oğuz rayonunda) //Azərbaycan.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 5.

107. Bilalov B., Məmmədov C. Ölkəmizdə turizmin böyük perspektivləri vardır //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sent-yabr.- S. 11.

108. *Əliyev A. İstisuya gələnlər şəfa tapır: [Masal-lıda] //Azərbaycan.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 6.

109. * “Qafqaz” turizm-istirahət kompleksi müasir tələblərə cavab verir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəki Zaqatala bölgəsinə səfəri //Azərbyacan.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 5.

110. Məmmədhəsən. Turizmin inkişafı üçün Bakının imkanları böyükdür: [Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İda-rəsinin rəisi Əlikram Əliyevin çıxışı] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 3.

111. Şıxəlioğlu Q. “Xaçbulaq” yaylağı xoş tamaşadır: [Daşkəsəndə] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 8. Da-vamı var.

112. Təhminə. “Abşeron” sanatoriyası əvvəlki şöh-rətini özünə qaytarır //Azad Azərbaycan.- 2008.- 10 sent-yabr.- S. 6.

113. * Yengicə “İstisu” sağlamlıq və istirahət komp-leksi ilə tanışlıq: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qəbələ rayonunun Yengicə kən-dində yerləşən istirahət kompleksində] //Azərbaycan.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 21 sentyabr.- S. 5.

 

27 Sentyabr - Ümumdünya Turizm Günüdür

 

114. * Cabbarlı A. Azərbaycan turizmin imkanları və potensialı ilə seçilən ölkədir //Azərbaycan.- 2008.- 27 sent-yabr.- S. 15.

115. Cahandarov B. Turizmin inkişafında yeni mər-hələ başlayır: “2008-2016-cı illər üzrə turizmin inkişafına dair dövlət proqramı” hazırlanıb //Paritet.- 2008.- 27 sent-yabr.- S. 11.

116. * 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür //Səs.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 12.

117. Qafar T. Ölkəmizdə turizmin inkişafı diqqət mərkəzindədir: Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın turizm məkanına beynəlxalq maraq artmaqdadır //İki sahil.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 16.

118. * Mükərrəmoğlu M. Turizmin inkişafına diqqət artmaqdadır //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 15.

119. Simnarə. Azərbaycanda 232 turizm şirkəti fəa-liyyət göstərir //Üç nöqtə.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 10; Mər-kəz.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 9.

120. Turizmin inkişafı bütün dünya ölkələrinin diq-qət mərkəzindədir: [Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyevlə söhbət] //Respublika.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 11.

121. VII ümumrespublika daxili turizm konfransı keçirilmişdir: [Bakıda] //Xalq qəzeti.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 10.

 


 

İNCƏSƏNƏT

 

122. * Gəncə şəhərinin sosial-mədəni inkişafında xid-mətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında: Azər-baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 22 sentyabr 2008-ci il: [Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti adına Abdullayev Tural Eldar oğlu, Allahverdiyeva Zərinə Zülfüqar qızı və “Əməkdar rəssam” adına isə Babayev Na-zim Əliqulu oğlu, Süleymanov Rövşən Zülfüqar oğlu layiq görülmüşlər] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 1.

 

RƏNGKARLIQ

 

123. Ağaoğlu T. İstedadlı fırça ustası ehtiramla anıl-dı: [Muzey Məərkəzində Xalq rəssamı Nadir Qasımovun 80 illik yubileyinə həsr edilən sərginin açılışında Respublika Rəssamlar İttifaqının Qrafika bölməsinin sədri, Xalq rəssa-mı, professsor Rafiq Mehdiyevin həmkarı haqqında dedik-ləri] //Azərbaycan.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 12.

124. * Aliyə. Rənglər dünyanı dəyişir: Rəssam Meh-ri-ban Əfəndinin fərdi sərgisi açıldı: [“Həyat Recensi” hote-lində] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 8.

125. Babayeva T. Müasir sənət dünya səviyyəsinə köklənmiş milli sənətidir: [Əməkdar rəssam Ənvər Qarayev ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 18.

126. Əliyeva M. Rəssamın emalatxanasında: Sənətə bağlı ömür: [Rövşən Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 5.

127. Günay. Xalq rəssamı Nadir Qasımovun sərgisi açılıb: [Muzey Mərkəzində] //Paritet.- 2008.- 23-24 sent-yabr.- S. 12.

128. Günay. Yarımçıq qalmış rəssam ömrü: “Milli dəyərlər” adlı kitab seriyasının bu dəfəki nəşri mərhum rəs-sam Rəhman Şıxəliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunub //Paritet.- 2008.- 9-10 sentyabr.- S. 12.

129. İntiqam. Televiziyamızın ilk rəssamlarından bi-ri: Ağarəhim Əliyev: “Kinomuzda işlər sürətlənib: [Əmək-dar incəsənət xadimi] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 10.

130. Qaliboğlu S. 60 yaşın qıvraqlığı: [Sənətşünas Zi-yadxan Əliyev ilə söhbət] //Pensiyaçı.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 4.

131. * Qazaxda Dövlət Rəsm Qalereyası açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazax, Ağstafa və Tovuz rayonlarına səfəri //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 2.

132. * Mehdiyev R. Yaradıcılıq axtarışı rəssama uğur gətirib: [Elmas Hüseynov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 8.

133. Mehdiyev M. İstedadlı fırça ustası: [Elbəy Rza-quliyev haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 45-46.

134. * Mürvətqızı S. Rəssam Əşrəf Muradın kitab-al-bomu Moskvada nəşr olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 10 sent-yabr.- S. 7.

135. Rəsm qalereyası ilə tanışlıq: Azərbaycan Prezi-denti İlham Əliyevin Şimal bölgəsinə səfəri: [Xaçmaz şəhə-rində] //Azərbaycan.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 6; Xalq qəze-ti.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 28 sent-yabr.- S. 4.

136. Samirə. Rəssamların III qurultayı oldu: Fatma Abdullazadə rəssamlara ideya və tövsiyələr verdi //Həftə içi.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 2; Şərq.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13.

137. * Sülhə çağıran sərgi: [ Muzey Mərkəzinin sərgi qalereyasında Ombudsman Aparatının təşkilatçılığı ilə Bey-nəlxalq Sülh Gününə həsr olunmuş sərgidə müxtəlif mək-təblərin şagirdlərinin əsərləri nümayiş olunmuşdur] //Mədə-niyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 1.

138. * Yunus N. 80 illik yubiley 80 əsərlə qeyd olun-du: Nadir Qasımov 80: [Muzey Mərkəzində rəssamın sərgi-si] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 10.

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

139. Xalçaçılar ictimai birlikdə: Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində keçirilən dəyirmi masada bu barədə qətnamə qəbul olunub //Mədəniyyət.-2008.- 4 sentyabr.- S. 3.

140. * Xalçaçılıq sənəti... və boya qıtlığı: [Qubalı xal-ça ustası Fatimə Ağamirzəyevanın söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 3.

141. * Xalçamız YUNESKO-nun qeyri-maddi mə-dəni irs siyahısına daxil ediləcək: Sevda Məmmədəliyeva: “Azərbaycan xalçaları dünyanın bəzi muzeylərində “İran xalçası”, “Qafqaz xalçası” və digər adlarla təqdim olunur //Səs.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 12.

142. * Mehdiyev R. Təsviri sənətin keşikçisi: [İste-dadlı sənətşünas, yazıçı Mürsəl Nəcəfqulu Nəcəfov haqqın-da] //Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 14

143. Muradova N. “Kadrları özümüz hazırlayaca-ğıq”: Roza Tağıyeva: “Gənc muzeyşünasların bilikləri bizi qane etmir”: [L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənət Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq elmləri doktoru ilə müsahibə] //Paritet.- 2008.- 18-19 sent-yabr.- S. 12.

144. Novruzoğlu V. Üç pərdəli müsahibə: [Sülmurad Bəbirov-xalçaçı rəssam: Qorxmaz Şıxalıoğlu-publisist; Vəli Novruzoğlu-müəllif] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 10.

145. Sarıyeva İ. Dünya muzeylərində xalçalarımızın üzərində “erməni damğası” hələ davam edir: Ekspertlər isə bu məlumata şübhə edir //Bakı xəbər.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 10.

146. Səlimqızı C. “Kino üçün darıxmışam”: [Tio-rens-rəssam Əməkdar artist, Suğra Bağırova ilə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 11.

 

QRAFİKA

 

147. * Fəxriyyə. Varlığın sirrini qavramaq istəyir...: Bu, Müslüm Eldarovun rəsm əsərlərində əksini tapıb: [“Ye-ni qalereya”da istedadlı heykəltəraş, qrafika ustası olan rəs-samın sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 10.

148. * Karikaturaçımız mükafata layiq görülüb: [Bayram Hacızadə İsraildə keçirilən 14-cü Beynəlxalq mü-sabiqədə qalib olub] //Zaman.- 2008.- 18-19 sentyabr.- S. 9.

149. * Şimali Kiprdəki karikatura müsabiqəsində Azərbaycan da təmsil olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 7.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

150. Azər Ş. Fotoqrafın janr seçimi: və yaxud gözəl-liklər mücəssəməsi – peyzaj //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sent-yabr.- S. 7.

151. Günay. “Biomüxtəliflik” adlı foto-sərgi açılıb: [“İçərişəhərdəki “Abşeron” Rəsm Qalereyasında ekoloji problemlərə həsr olunmuş eyni adlı sərgi] //Paritet.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 4.

152. Nüşabə. Fotoqraf istədiyi yerdə yaradıcı mühit tapa bilər: Xəqani Hüseynzadə: “Fotolar çəkilərkən daha çox ağ-qara şəkillərə üstünlük verilməlidir, çünki o cür foto-lar daha uzunömürlü olur”: [Fotoqrafla söhbət] //Palitra.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 13.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

153. * Bakıda Nəvainin heykəli ucaldılıb: [Özbək şairi] //Palitra.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 16.

154. * “Soyqırımı” abidə kompleksini ziyarət: Azər-baycan Prezidenti İlham Əliyevin Şimal bölgəsinə səfəri: [Quba rayonunda] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 2.

155. “Sülh və azadlıq” bienalisi: [Rəssamlıq Akade-miyasının magistri M.Rəşidovun TÜRKSOY-un təşkilatçı-lığı ilə keçirilən simpoziumda iştirak etməsi haqqında] //Mə-dəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 8.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

156. “Best model of Azerbaijan-2008” yarışmasının seçim turu başlayıb //Palitra.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 16; Bi-zim yol.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 15.

157. Gözəllik ondur, doqquzu dondur...: Bu payı-zın dəbi 70-ci illəri qaytaracaq: [Əməkdar incəsənət xadimi, modelyer Fəxriyyə Xələfova] //Ekspress.- 2008.- 4 sent-yabr.- S. 10; İki sahil.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 8.

 

KİNO

 

158. * Avropa Şurasının kino siyasəti üzrə forumu keçirilir: Tədbirə Azərbaycanda qatılıb //Üç nöqtə.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 13.

159. Ayxan. Milli cizgi filmləri: Bərpa olunaraq DVD disklərə yazılıb //Ekspress.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 11.

160.  Ayxan. Milli kinomuzun büdcəsi iki dəfə artdı: Dövlət sifarişi ilə çəkiləcək filmlərə 6 milyon manat xərclə-nəcək //Ekspress.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 11.

161. “Azər qrup” çəkilişlərə başladı: Melodrama ko-mik elementlər də qatılıb: [“Bu meydan, bu ekran-2008” müsabiqəsinin qaliblərindən biri Nərgiz Bağırzadənin sse-narisi əsasında çəkilən filmin rejissorları İsmayıl Məmmə-dov və Fariz Əhmədovdur] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sent-yabr.- S. 12.

162. Azər. O qatarın dalınca baxma...: “Sovet rejis-sorları” özlərini hələ də filmin müəllifi bilirlər //Mədəniy-yət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 10.

163. Babayeva T. Avropa kino bazarına aparan yol: Bu yolu getmək üçün ölkəmizin kino sənayesi Avropa me-yarlarına cavab verməlidir: [Kinematoqrafiya proqramlar sektorunun məsləhətçisi Vasif Eyvazzadə ilə söhbət] //Xə-zər.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 18.

164. Babayeva T. Balacaların böyük dünyası...: [Ba-kıda keçiriləcək II Beynəlxalq Uşaq Filmləri Festivalının di-rektoru, Əməkdar İncəsənət xadimi Cəmil Quliyevlə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 18.

165. * Bakıda II Beynəlxalq Uşaq Filmləri Festiva-lına start verilib: Festivalda MDB və Avropa ölkələrindən də uşaqların iştirakı gözlənilir //Üç nöqtə.- 2008.- 11 sent-yabr.- S. 13.

166. * “Bir nağıl söylə mənə” Azərbaycan Milli cizgi filmləri toplusunun təqdimat mərasimi keçirib: [Muzey Mər-kəzində] //Şərq.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 14; Üç nöqtə; Möv-qe.- 2008.- 18-19 sentyabr.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 2.

167.  *Biz niyə serial çəkə bilmirik?: Serial temposuz, aktyorlar ölgün, mövzu maraqsız, dialoqlar uğursuz //Üç nöqtə.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 13.

168. Cabir. Kinomuzun inkişafı üçün...: “Qısamet-raj”ın nəzəri və qeyri-nəzəri əsasları //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 12.

169. Günay. “Ermənilər. Riyakarlığın anatomiyası” filmi necə yarandı?: Nazim Rza İsrafiloğlu: “200 illik er-məni riyakarlığının iç üzü açıldı”: [Eyni adlı filmin rejissoru və ssenaristi] //Paritet.- 2008.- 2-3 sentyabr.- S. 12.

170. Cəvahir. “Günaydın mələyim” hazırdır: [Rejis-sor Oqtay Mirqasımovun eyni adlı filmi] //Mərkəz.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 11.

171. *Günay. “Filmdə Şah İsmayılın ədəbi yaradıcı-lığına xüsusi yer vermişik”: [Rejissoru Tariyel Vəliyevə, ssenarisi Aydın Qurbanoğluya aid olan “Səfəvilər” filmi haqqında] //Paritet.- 2008.- 13-15 sentyabr.- S. 16.

172. Hacılı İ. Gələcəyin xilaskarı-kino çəkənlər: Bü-tün Azərbaycan “Bəyin oğurlanması” filmində: [Rejissor Vaqif Müstafayevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sent-yabr.- S. 13.

173. “Hazırda serial çəkilişi üzərində çalışırıq”: Şa-hin Zəkizadə: “Çəkəcəyimiz serialın adını hələlik açıqlamaq istəmirəm” //Şərq.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 14.

174. * İbrahimova S. Doğum günündə kövrələn sə-nətkar: [Xalq artisti Əminə Yusifqızı haqqında] //Kaspi.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 16.

175. * Kinoda sözün hərfi mənasında can qoyanlar: Bizdə bədən dublyorları varmı?: [Rejissor Əli İsa Cabbarov və aktyor-rejissor Bəxtiyar Xanızadə ilə söhbət] //Üç noqtə.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 13.

176. * “Qala” filmi festivalda nümayiş etdirilib: [Anapada XVII rejissor Şamil Nəcəfzadənin ssenarisi əsa-sında çəkilən filmin təmsil olması haqqında] //Kaspi.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 15.

177. Quliyev C. Kinofilmlər xalqın mənəvi dəyərlə-rini əks etdirir //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 3-4.

178. Qənbərli G. Aktyorluq: “Mənim üçün ondan bö-yük sənəd yoxdur...”: Fuad Poladov-60 //Yeni mədəni-ma-arif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 16-21.

179. *Məhərrəmova T. Nağıla bənzər ömür: İzzət Orucova Azərbaycanın ilk kino aktrisası kimi məşhurlaşsa da, sonradan həyatını elmə həsr edir //Kaspi.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 11.

180. * Mükərrəmoğlu M. Bir həsədin tarixçəsi...: Ki-norejissor Vaqif Mustafayevin portretindən bəzi ştrixlər //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 4.

181. * Məhərrəmova T. “Nağıllarımızı müasirləş-dirmək lazımdır”: Elçin Hami Axundov, rejissor: “Gənc animatorlar olmasa, animasiya filmləri çəkilməyəcək”: [“Azanfilm”studiyasının direktoru və bədii rəhbəri] //Kaspi; Mərkəz.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 11.

182. * Mükərrəmoğlu M. Dövlət Film Fondu yeni materiallarla zənginləşir //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 3.

183. * Mükərrəmoğlu M. Krakovda Avropa Şurası-nın kino siyasəti üzrə forumunda Azərbaycan nümayəndə-ləri də iştirak edirlər //Xalq qəzeti.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 8.

184. * Mürvətqızı S. Milli cizgi filmlərindən ibarət DVD buraxılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 7.

185. “Nuru paşa” filminin çəkilişləri başa çatdı: [Re-jissoru Nazimə Axundova] //Mərkəz.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 10.

186. Pokemon və Tık-Tık xanım: Cizgi filmləri, doğ-rudanmı, uşaqlar üçündür? //Ekran efir.- 2008.- 19 sent-yabr.- S. 25.

187. * Rüstəm İbrahimbəyovun yeni kinossenarisi: [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bəhs edən film] //Bakı.- 2008.- 11-17 sentyabr.- S.2.

188. * Salmanov R. Gənc rejissorun sənət uğurları: [İqbal Məmmədəliyev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 7.

189. Səlimqızı C. “Fikrət məni qocaldıb”: Bakı kənd-lərində hamı məni Baladadaş deyə çağırırdı”: [Əməkdar ar-tist Şamil Süleymanov ilə söhbət]//Mərkəz.- 2008.- 4 sent-yabr.- S. 11.

190. Səlimov C. Fikrət Əliyevin “Ölüm növbəsi”: [Rejissorun eyni adlı filmi haqqında] //Mərkəz.- 2008.- 2 sentyabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 12.

191. Turan Cavid haqqında sənədli film çəkilib: [Rejissor Ramiz Həsənoğlunun Əməkdar mədəniyyət işçisi haqqında çəkdiyi film] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 11; Palitra.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 13.

 

Həsən Məmmədov-70

 

192. * Ağaoğlu T. Xarakterik rollar ifaçısı //Azərbay-can.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 7.

193. Aliyə. Mirzə Səfər və zamana məğlublar ordusu //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 12.

194. * Həsən Məmmədov anıldı //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 2.

195. * Xalq artisti Həsən Məmmədovun 70 illik yubi-leyi münasibəti ilə tədbir keçirilib: [Muzey Mərkəzində] //Səs.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 16.

196. * Məhərrəmova T. Azərbaycan kinosunun yeni nəfəsi: Həsən Məmmədov bir rolla bütöv insan xarakterini yaradırdı //Kaspi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 11.

197. * Mükərrəmoğlu M. Kino onun tale yazısı idi //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 7.

 


 

MUSİQİ

 

198. *Azərbaycan Respublikasının musiqi təhsili işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Res-publikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 sentyabr, 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 18 sent-yabr.- S. 1.

_________

 

199. * Abdullayev M. “Musiqi əsl ümumbəşəri dildir” //Xalq qəzeti.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 4.

200. Ağakişiyev A. Azərbaycan muğamatını xaricdə tanıdan sənətkar [Ağakərim Nafis ilə söhbət] //Azad Azər-baycan.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 7.

201. * Ağcabədi rayonunda Muğam Mərkəzi inşa edilmişdir //Səs.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 12.

202. Alim Qasımov Londonda konsert verib //Və-təndaş həmrəyliyi.- 2008.- 28 sentyabr.- 4 oktyabr.- S. 16; Şərq.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13; Azadlıq.- 2008.- 28 sent-yabr.- S. 15; Müsavat.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13.

203. Bir ömürə sığmayan musiqi: Qara Qarayevə həsr olunmuş foto sərgi açılıb: [Muzey Mərkəzində] //Şərq.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13.

204. *“Buta” xalq kollektivi festivalının laureatı adı-na layiq görülüb: [Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin C.Cab-barlı adına Mədəniyyət evi Qazaxıstan Respublikasının Manğıstau vilayətinin Aktau şəhərində] //Səs.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 12.

205. * Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən sonra açılışı olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İl-ham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Xalq qəzeti; Res-publika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 1-2.

206. * Bəşər mədəniyyətinin inkişafına töhfəsinə gö-rə “Dünyanın qızıl gülü”: [Kanadanın Niaqara-on-de Leyke şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Kamera Musiqi Festiva-lında Azərbaycan muğam günlərini azərbaycanlı bəstəkar və dirijor İsmayıl Hacıyevin rəhbərlik etdiyi muğam üçlüyünün heyrətamiz ifası haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 14 sent-yabr.- S. 12; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 3.

207. Əhmədov T. Muğam fəlsəfəsi: I. Musiqi sənəti-nin tacı olan muğam: [Muğam sənətinin tarixi, elmi-nəzəri əsasları ilə məşğul olan, araşdırıcı, sənətşünaslıq doktoru Rafiq İmraninin eyni adlı əsərindən fraqmentlər] //Respub-lika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 10.

208. Əliyev Z. Gözəl səsin sahibi...: Bu, “Muğam-2007” müsabiqəsinin mükafatçısı Abgül Mirzəliyevdir //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 6.

209. Əsilbəyli X. “Toylar kralı” əməkdar artist oldu: Səməd Səmədov: “Məndən xoşbəxt insan yoxdur” //Həftə içi.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 6.

210. * Əsilbəyli X. “Bütün dünyaya sübut etdim ki...”: Səkinə İsmayılova: “Muğam oxumaq üçün gərək azərbay-canlı doğulasan” //Həftə içi.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6.

211. Əsilbəyli X. Nağaranın da qayda-qanunu var: [“Natiq ritm” qrupunun rəhbəri Natiq Şirinov ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 28 sentyabr-2 oktyabr.- S. 8.

212. Gözəl təşəbbüs, uğurlu nəticə: [Musiqimizin yerlərdə təbliği] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 8.

213. Günay. Həm ifaçı, həm müəllim, həm də tədqi-qatçı: Əməkdar artist Zakir Mirzəyev qarmonun tarixini araşdırır //Paritet.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 16.

214. Hacıxanoğlu İ. Ağacəbrayıl Abasəliyev: “Fəxri adlar haqqı olanlara verilsin!”: “Axı necə olur, tələbəyə fəx-ri ad verilir, onu bu səviyyədə yetişdirən müəllim yada düş-mür” //Ekspress.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 19.

215. Həmidə. Səhnədən səhnəyə: [Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Cəmilə Qarayusifli haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 5.

216. * Həmidqızı S. “Laçın yadıma düşəndə ağlayı-ram”: [Müğənni Məhəbbət Kazımov] //Üç nöqtə.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 13.

217. Xanlaroğlu C. Faytonçu tarzən: [Fərrux Abdu-rəhmanov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 6.

218. İmrani R. Muğam fəlsəfəsi: I . Musiqi sənətinin tacı olan muğam //Respublika.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 10; 26 sentyabr.- S. 9; 27 sentyabr.- S. 10; 28 sentyabr.- S. 10. (davamı var)

219. *İsmayılqızı X. Tofiq Bakıxanov: Mədəniyyətin inkişafına göstərilən diqqəti hər kəs öz işi ilə doğrultmalıdır //İki sahil.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 6.

220. Kazımov N. Ustad ifaçı, gözəl pedaqoq: [Tarzən Oqtay Quliyev haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 8.

221. Qara Qarayev-90 //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 1.

222. Qoçulu Ö. Səxavət həsrəti: [Xalq mahnı və mu-ğamlarımızın mahir ifaçısı Səxavət Məmmədov haqqında] //Şərq.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 13.

223. * Məhərrəmova T. “Biz özümüz də tələb olun-mamış nəsilik”: [Əməkdar incəsənət xadimi Elnarə Dada-şova ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 14.

224. * Məhərrəmova T. “Tamaşaçı mahnı üçün darıx-malıdır”: [Kamança ifaçısı Mehri Arifqızı ilə söhbət] //Kas-pi.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 12.

225. Məmmədov A. Musiqi Kollecinin əsaslı təmir-dən sonra açılışı: [Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərki-bində] //Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 7; Mədəniy-yət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

226. * Mürvətqızı S. Dirijor Əyyub Quliyev: “Uşaq vaxtı yaman iddialı idim...” //525-ci qəzet.- 2008.- 13 sent-yabr.- S. 22.

227. Nazir telekanallardan təşəbbüs gözləyir: Əbül-fəs Qarayev: “Hər bir kanalın musiqi redaksiyası səviyyəsiz musiqilərin efirə buraxılmaması üçün təşəbbüs göstərmə-lidir” //Ekran efir.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 10; Şərq.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 14.

228. Nizamiqızı H. Gənc dirijorun uğuru: [Avstriyada keçirilən XVIII Beynəlxalq Klassik Musiqi Festivalında di-rijor Əyyub Quliyevin iştirakı] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sent-yabr.- S. 4.

229. Nüşabə. “Qarmon bizim musiqi sənətinə gedən körpümüz idi”: Mahnı Teatrının bədii rəhbəri Kamil Vəzi-rov: Rəşid Behbudovdan təkcə sənət deyil həyat məktəbini də öyrəndim”: [Əməkdar artistlə müsahibə] //Palitra.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 12.

230. Piriyeva Ş. Azərbaycan xanəndəlik məktəbi: Se-yid Şuşinski //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- s. 9.

231. “Oxu, Zeynəb xanım, oxu!: [Xalq artisti haq-qında] //Şərq.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 14.

232. * Samirə. “The Times”in Alim Qasımov səsi: [Böyük Britaniyanın eyni adlı qəzetində Xalq artisti haq-qında məqalə] //Həftə içi.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 8.

233. * Samirə. Almanlar tarımıza heyran olublar: Ra-miz Quliyevin çalğısı alman mətbuatında: [Tarzən haqqında “Stadt Spiegel” qəzetində yazı] //Həftə içi.- 2008.- 27 sent-yabr.- S. 8.

234. Sevinc. “Şərq Qərbdə, Qərb Şərqdə”: Həmyerli-miz okeanın o tayında “tarın Paqaninisi” fəxri adına layiq görüldü: [Tarzən Sahib Paşazadə] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 5.

235. Sevinc. Uğurlu başlanğıc...: Musiqi məktəbləri yeni dərs ili qapşısında //Mədəniyyət.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 10.

236. Səlimqızı C. Ermənilərin növbəti oğurluğu: Amerikada Azərbaycan musiqisindən ibarət “Muzik forum Armeniya” adlı disk buraxılıb //Mərkəz.- 2008.- 11 sent-yabr.- S.

237. Səlimqızı C. Fidan Hacıyeva aktrisalıq eşqinə düşüb: “Çox arzulayıram ki, rejissorlar məni öz filmlərinə dəvət etsin”: [Əməkdar artist] //Mərkəz.- 2008.- 26 sent-yabr.- S. 11.

238. Sultanova M. “Heç vəclə insanların zövqünü korlamaq olmaz”: [Bəstəkar Eldar Mansurov ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 13.

239. Şəmsiyyə. “Çırpınırdın, Qara dəniz”..: [Əməkdar artist Azərin haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 9.

240. Şəmsiyyə. Rəngli uşaq dünyası: Uşaq Filarmo-niyasının əlaqələri genişlənir //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sent-yabr.- S. 9.

241. Təhmirazqızı S. Sevda İbrahimovanın yaradı-çılığına bir nəzər: [Xalq artisti] //Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 6.

242. Təhmirazqızı S. Sənətdə keçən ömür: [Əmək-dar artist Firudin Ələkbərov haqqında] //Respublika.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 3.

243. * Təranə. “Halal zəhmətlə qazanılan hər bir iş çox gözəldir”: [Tarzən Valeh Qəhrəmanov ilə musiqi haq-qında söhbət] //Mövqe.- 2008.- 6-8 sentyabr.- S. 13.

244. * Təranə. “Bütün ağrı-acılarımız biganəlikdən başlayır”: [Musiqi Akademiyasının müəllimi Elnarə Dada-şova ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 27 sentyabr-2 oktyabr.- S. 13.

245. * Tuncay Ə. Görkəmli musiqişünas alim: [Xalq artisti Ramiz Zöhrabov haqqında] //Respublika.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 7.

246. Türkiyədə müğənnilər hamı üçün əlçatmazdır”: [“Popstar Alaturka” yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən Nərgiz Hüseynli ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi .- 2008.- 28 sentyabr- 4 oktyabr.- S. 16; Şərq.- 2008.- 28 sent-yabr.- S. 14.

247. * Uşaqların bədii yaradıcılıq festivalı başa çat-mışdır: [Uşaq evləri və internat məktəbləri yetirmələrinin V Beynəlxalq Festivalı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 2.

248. Zərbəliyev L. İncəsənət məktəbində: [Salyan şə-hər İncəsənət məktəbi] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 10.

249. Zümrüd. Mötəbər ənənəyə söykənən bu gün: Nigar Cərullaqızı: “Biz dünyanı Azərbaycan milli musiqisi ilə fəth edə bilərik”: [Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi mək-təbinin direktoru] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 7.

 

18 Sentyabr – Milli Musiqi Günüdür

 

250. * Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəy-linin adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2008 ci il //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 1; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

__________

 

251. *Ağcabədidə Üzeyir Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzi istifadəyə verilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 6; Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 3; İki sahil.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 15; Ekspress.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 10.

252. * Ankarada “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş rəsm sərgisi açılmışdır: [TÜRKSOY təşkilatının binasında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 14.

253. * Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyov milli mədəniy-yətimizin fəxridir: [Üzeyirşünas Səadət Qarabağlı ilə söh-bət] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

254. Azərbaycanın mənəvi qüvvələrinin ən tam ifa-dəsi: Üzeyir bəy Hacıbəyovun anadan olmasının 123 illiyi münasibətilə //Hürriyyət.- 2008.- 16-19 sentyabr.- S. 13.

255. * Behbudqızı S. Bu gün Milli musiqi günüdür //Həftə içi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 8.

256. Bəstəkarlar İttifaqında: [Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində “Azərbaycan bəstəkarlıq irsinin tədqiqi - dünən bu gün mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 3.

257. Çingizqızı G. Muzey zənginləşir: 18 Sentyabr Milli Musiqi Günüdür: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

258. Əliyeva J. Üzeyir bəy musiqisi Türkiyədə //Mə-dəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 4.

259. * Əliyev Z. Ölüm yatağında çəkilən rəsm: [Üze-yir Hacıbəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sent-yabr.- S. 6.

260. Fərəcov S. Kiçik Şuşanın dünya boyda səsi: “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyi nəşrinə ya-zılmış ön söz //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 3-4.

261. Fərəcov S. Musiqimizə təcavüz: Söhbət ermə-nilərin Üzeyir musiqisini mənimsəməsindən gedir //Mədə-niyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 6-7.

262. Fərhadqızı Ş. Bir ovuc Şuşa torpağı: Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi onun xatirəsini yaşadan əşyaları qoruyur, yaşadır və nümayiş etdirir //Ekran efir.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 7.

263. * Heydər Əliyev Fondunun “Üzeyir dünyası” və “Azərbaycan muğam ensiklopediyası” layihələrinin təqdi-matı olmuşdur: [Layihələrin təşəbbüsçüsü, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın nitqi] //Azər-baycan; Xalq qəzeti; Respublika; Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 3; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

264. Həmidə. MDB gəncləri bir səhnəni paylaşdı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında konsert proqramı] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

265. * Xəllilzadə F. Millətin övladı olmaq şəraiti: 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

266. * Qaliboğlu E. 123 yaşlı Üzeyir Hacıbəyli: “Ko-roğlu” uvertuerası, “Sənsiz” romansı və Dövlət himni onun yaradıcılığının bənzərsiz zirvəsidir //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 14.

267. * Milli musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi yad edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri Xiyabanda] //Azər-baycan.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 4.

268. * Musiqi ictimaiyyəti Üzeyir Hacıbəylinin adı-nın akademiyaya qaytarılımasına sevinir: Azərin: “Mən ora-nı həmişə Üzeyir bəyin adına tanımışam” //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

269. * Mürvətqızı S. Türksoy Opera Cünləri: dəyərli ənənə bərpa edilir //525-ci qəzet.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 7.

270. * Mükərrəmoğlu M. Böyük musiqi bayramı //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

271. Nüşabə. “Azərbaycan mədəniyyətinin Ame-rika və Avropada yayılmasına çalışıram: [Aleksandria Sul-tanzadə: “Hazırda ABŞ-da Azərbaycanın yaradıcılıqla məş-ğul olan ziyalılarının böyük bir qismi yaşayır”: [Amerikada yaşayan həmyerlimiz vokal ifaçısı ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 11.

272. Rüstəmova S. Musiqi günündə acı notlarla: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sent-yabr.- S. 5.

273. Sevinc. Əsl sənət əsəri acizdir: [Musiqi Mədə-niyyəti Dövlət Muzeyində Musiqi gününə həsr olunmuş el-mi-praktik konfrans] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 5.

274. Şəfəq R. 18 sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Kredo.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 1.

275. Şəmsiyyə. Üzeyir yaradıcılığı həmişə musiqidir: [Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 4.

276. Turan. Musiqi bayramının səs sorağı: [“Ü.Ha-cıbəyov şəxsiyyəti və yaradıcılığı barədə nə bilirsiniz” adlı sorğu] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

277. Turan. Dahi bəstəkarın ev-muzeyində konsert oldu //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

278. Üzeyir bəy Hacıbəyli: [Haqqında] //Azərbay-can.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 4.

279.  Üzeyir bəyi öz dilimizdə oxuyacağıq: [100 il öncə fars dilində nəşr edilmiş dərs vəsaiti] //Həftə içi.- 2008.- 13-15 sentyabr.- S. 8.

280. Üzeyir Musiqi Gününə həsr edilmiş tədbirlər planı hazırlanıb //Səs.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 12.

281. * “Üzeyir Hacıbəyovdan başlayan musiqi nəslimiz fəryad içindədir”: [Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13.

282. *Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin eksponatları zənginləşir: [Çin Xalq Respublikasından muzeyə 3 ədəd disk gətirilmişdir] //Səs.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 12.

283. * Nəcəfov F. Milli operamızın iftixarı: [Üzeyir bəy yadigarı “Koroğlu” operası haqqında] //Kaspi.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 11.

284. Sultan M. Tükənməz mənəviyyat mənbəyi: [Naxçıvan Dövlət Universitetində Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbir] //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

285. * Yüzillikləri fəth edəcək sənət: 18 Sentyabr –Milli Musiqi Günüdür //Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13.

286. Zümrüd. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan xalqı-nın qəhrəmanıdır”: “Azərbaycan internəşnl” jurnalının redaktoru Betti Bleyr: “Onda bizim beynəlxalq oxucularımıza təklif edə biləcəyimiz böyük qeyri-adilik var” //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

 

Arif Məlikov-75

 

287. * Xəlilzadə F. Bir ömrün əfsanəsi: [Haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 11.

288. * İbrahimova S. Arif Məlikov gənc bəstəkarların taleyindən narahatdır //Kaspi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 16.

289. Qarayev S. Musiqi ömrünün rəngləri //Azər-baycan işıqları.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 4.

290. Şəfəq R. Zəmanəmizin görkəmli ustadı //Kredo.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 13; 20 sentyabr.- S. 13.

 

Firəngiz Əhmədova-80

 

291. * Behbudqızı S. Firəngiz Əhmədova-80 //Həftə içi.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 8.

292. Firəngiz Əhmədovanın yubileyi qeyd olunub //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 14; Mədəniyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 2.

293. Xanbəyli V. Teatrımızın canlı əfsanəsi //Mədə-niyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 14.

294. Səimqızı C. “İlham Əliyevlə qürur duyuram”: SSRİ Xalq artisti Firəngiz Əhmədovanın 80 illik yubileyi qeyd edildi //Mərkəz.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 11.


 

ESTRADA VƏ SİRK

 

295. * Beynəlxalq sirk festivalında həmyerlimiz də iştirak edir: [Böyük Moskva sirkində keçirilən “Zalatoy But” festivalı] //Kaspi.- 2008.- 23 sentyabr.- S. 15; Mə-dəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 1.

296. * Qadir T. 20 illik yaradıcılığa ən ğözəl töhfə: Faiq Ağayev: Ölkə başçısına dəfələrlə minnətdaram ki, biz sənət adamlarının əməyinə belə yüksək dəyər verir, işimizi qiymətləndirir //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 12.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

297. Cəvahir. Gəncə aşıqlarının yarışı davam edir: [Müsabiqə] //Mərkəz.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 11.

298. * Xalq yaradıcılığı üzrə Respublika Müsabiqəsi: Respublikada artıq on ilə yaxındır ki, bu müsabiqə keçirilir //Səs.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 12.

299. Talıblı S. “Biz folklora doğrumu gedirik.?”: [Professor, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini ilə söhbət] //Təzadlar.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 11.

300. Zərbəliyev L., Babayev Z. Yaradıcı aşıq - Pənah Pənahov //Mədəniyyət.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 6.

 

Azərbaycan Aşıqlarının V Qurultayı

 

301. * Azərbaycan Aşıqlarının V Qurultayının qət-naməsi //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 9.

302. *Qaliboğlu E. “Xalqdan aldığımı xalqa da qay-tarmışam”: [Aşıq Mahmud ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 14.

303. Rüstəm Z. Aşıqların durumu yaxşılaşdırılmalı-dır: Zəlimxan Yaqub bu istiqamətdə yeni yollar axtarır: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri] //Ayna.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 20.

304. Sabutay. Qurultay ümid verir: Pərakəndəliyə son qoyuldu //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 5.

305. * Samirə. 24 ildən sonra V qurultay //Həftə içi.- 2008.- 8 sentyabr.- S. 8.

306. Şərif A. Eyhamdan mətləb qananlar: [Aşıqların qurultayı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 11.

 

TEATR

 

307. * Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Döv-lət Musiqili Dram Teatrının əməkdaşlarına fəxri adların ve-rilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qə-zeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sent-yabr.- S. 3.

308. * Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Döv-lət Teatrının əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edil-məsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə-rəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 4.

309. * Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının əməkdaşlarına fəxri adların veril-məsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə-rəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 4.

310. * Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezi-dentinin Sərəncamı, 25 sentyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti.-2008.- 26 sentyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 3

_________

 

311. Abbasov A. Sənətinin vurğunu: [Yazıçı rejissor Ağalar İdrisoğlu ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 7.

312. Aliyə. Üstümüzə teatr gəlir: Teatr mövsümünə böyük ümidlər var //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13.

313. Babayeva T. Aleksandr Şarovski: “İstedadsız re-jissor texnika hesabına da tamaşaçı toplaya bilməz”: [Xalq artisti] //Xəzər.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 18.

314. Canalı. O, teatrı çox sevirdi: [Məmmədkəbir Kə-rimov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 10.

315. Cəfərov F. Böyük xan - Nəzərli xan Nax-çıvanski: Bir vaxt o, Naxçıvan teatrının rejissor və aktyoru olmuşdur //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 47-51.

316. * Ədalətqızı S. “Həyatda ekrandakı Cahandar ağa qədər hökmlü və rəhmli olmamışam: [Xalq artisti Ələd-din Abbasovun söhbəti] //525-ci qəzet.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 7.

317. Əliyev H. Cəlil Məmmədquluzadə adına Nax-çıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyi qar-şısında: “Araz sahilində doğan günəş” Azərbaycan tari-xində doğan günəşdir //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 5.

318. Əliyeva K., Cəfərov E. “Yuğ”a ekskurs: “Salam”dan səhnə divanınadək zəngin repertuar //Mədə-niyyət.- 2008.- 25 sentyabr.- S. 6.

319. * Əsilbəyli X. “Tamaşaçı sevgisini itirmədim”: [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 17 sentyabr.- S. 6.

320. Əzim R. Gəncə Dövlət Kukla Teatrı yeni möv-sümə “Oğul-noğul”la başladı //Zaman.- 2008.- 18-19 sent-yabr.- S. 9.

321. İdrisoğlu A. Yaddaşımda yaşayan sənətkar: Belə insanlardan da biri Əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış rejissor və aktyor Məmmədkamal Kazımov olub //Azad Azərbaycan.- 2008.- 24 sentyabr.- S. 7.

322. İltifat. Pərdələri qaldırn, işıqları yandırın! Teatr-larımız yeni mövsümü açmağa hazırdırlar //Ekspress.- 2008.- 13-15 sentyabr.- S. 19.

323. Xatun. Yerli teatr və kinoteatrların durumu //Ay-na.- 2008.- 6 sentyabr.- S. 20.

324. Kərimov R. Naxçıvan teatrı və musiqi mədə-niyyətimiz //İki sahil.- 2008.- 13 sentyabr.- S. 8.

325. * Qiyas Ə. Hər bir tamaşaçının sevdiyi Yaşar, və ya çağdaş milli komediya sənətinin nurlu siması: [Xalq ar-tisti Yaşar Nuri haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 sent-yabr.- S. 7.

326. *Məhərrəmova T. “Tamaşaçı böhranından çıx-mışıq”: Elşad Rəhimzadə, rejissor: “Kukla Teatrında yara-dıcı insan üçün eksperimentlər aparmağa hər cür şərait var” //Kaspi.- 2008.- 10 sentyabr.- S. 11.

327. Muradzadə R. “Qətl günü”ndən “Qara qu-tu”yadək: Hüseynağa Atakişiyevin yoxluğu teatrsevərlər, xüsusən də dostları üçün ən böyük itkidir //Azad Azər-baycan.- 2008.- 7 sentyabr.- S. 7.

328. * Nəhmətova K. Erməni qəsdinin qurbanı olan Azərbaycan sənətçisi; Görkəmli yazıçı Seyid Hüseynin iste-dadlı aktyor qardaşı Mirpaşanın faciəli taleyi faktların di-liylə //525-ci qəzet.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 7.

329. Nüşabə. “Teatra qayıdacağam, hər şeyin öz vax-tı, var”: [İstedadlı aktyor Müdhət Aydın ilə söhbət] //Palit-ra.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 11.

330. Nüşabə. Teatr mühitinə gələnlər buranı tərk et-mək istəmir: [Kukla tetarının aktyoru İqbal Əliyev ilə söh-bət] //Palitra.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 11.

331. Rəhman Əlizadənin “Komediyalar”ı: [Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar incəsət xadiminin eyni adlı kitabının təqdimat mərasimi] //Ekspress.- 2008.- 27 sent-yabr.- S. 15.

332. * Salmanov R. 136-cı teatr mövsümünün açılışı təntənə ilə qeyd olundu: [S.Vurğun adına Azərbaycan Döv-lət Rus Teatrı qarşısında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 sent-yabr.- S. 7.

333. * Şuşa Dövlət Dram Teatrı 161-ci mövsümünə “Qız atası” tamaşası ilə başladı: [Tamaşanın quruluşçu rejis-soru Nazim Rüstəmovdur] //Azərbaycan.- 2008.- 21 sent-yabr.- S. 12.

334. “Teatr məbəddir” və ya “teatr məktəbdir”: kon-sertləri və Azərbaycan maarifçiliyi //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 22-28.

 

Bax: 178

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

335. Xəlilzadə F. Rejissorluq sənətinin nəhəngi: Meh-di Məmmədov-90 //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 33-35.

336. *Məhərrəmova T. “Mənim yaradıcılığımda mü-asir dramaturqlara az yer verilib”: [Rejissor Əsgər Əsgərov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 11.

337. * Təranə. “Hər bir tamaşada özümü ifadə etmək imkanım olub”: [Teatrın rejissoru Əsgər Əsgərov ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 20-22 sentyabr.- S. 13.

 


 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

338. Fərəcova Z. Yavər Kələntərli: Tale ona iki xoş-bəxtliyi bir yerdə verməmişdi: [Teatrın solisti haqqında] //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9.- S. 5-11.

339. * Fidan Hacıyeva: İncəsənətin istənilən növü ilə ilə əsl peşəkarlar məşğul olmalıdırlar: [Kiyev Filar-moniyasının böyük salonunda Azərbaycanın Əməkdar artis-tinin konserti olacaq] //Azərbaycan.- 2008.- 28 sentyabr.- S. 19.

340. Həmidə. “Simayi-Şəms” harayı və ya səhnəmi-zin laməkan Leylisi: [Rəsmiyyə Sadıqova haqqında] //Mə-dəniyyət.- 2008.- 11 sentyabr.- S. 12.

341. *Musiqini sevirəm deməklə sənətkar olmaq mümkün deyil: Xuraman Qasımova: [Xalq artisti ilə müsa-hibə] //İki sahil.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 8; Azadlıq.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13; 525-ci qəzet.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 7.

342. Nəcəfov F. Səhnəmizin Məcnunu: Həm aktyor, həm xanəndə, həm rejissor, həm dramaturq Hüseynqulu Sa-rabski //Kaspi.- 2008.- 4 sentyabr.- S. 11.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

343. * Abbaszadə G. Musiqili Komediya Teatrının növbəti uğuru: [Türkiyədə 14-cü Dədə Qorqud Beynəlxalq müsabiqəsində iştirakı] //Palitra.- 2008.- 3 sentyabr.- S.13.

344. Fərhadqızı Ş. Kimlər getdi...: [Əməkdar artist Novruz Qartalın Nəsibə Zeynalova haqqında sohbəti] //Ek-ran efir.- 2008.- 26 sentyabr.- S. 24.

345. Həmidqızı S. “Aktyorluq əsəb üzərində qurul-muş bir sənətdir”: [Xalq artisti İlham Namiq Kamal ilə söh-bət] //Üç nöqtə.- 2008.- 27 sentyabr.- S. 13.

346. Şəmsiyyə. Dədə Qorqud işini yaşatmaq naminə

festival iştirakçıları təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər: [Teatrın kollektivi] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 9.

 

BALET VƏ RƏQS

 

347. * Azərbaycan rəqqasları “Eurovision-Dance 2008” müsabiqəsində beşinci yeri tutmuşlar //Respublika.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 6.

348. *Əli O . Azərbaycan: “Eurovision Rəqs 2008” müsabiqəsinin sensasiyası //İki sahil.- 2008.- 12 sentyabr.- S. 6.

349. Nüşabə. Rəqqaslarımız Avropada beşinci oldu: [Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində keçirilən “Avroviziya Rəqs-2008” müsabiqəsində] //Palitra.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 13.

350. *Samirə. Latviya baletinin azərbaycanlı qanı: Ülvi Əzizov: “Riqa mənim ürəyimcədir”: [Latviya Opera və Balet Teatrının balet trubbasının solisti] //Həftə içi.- 2008.- 9 sentyabr.- S. 6.

 

КУЛЬТУРА

 

351. *О повышении заработной платы работ-ников учреждений культуры, молодежи и спорта: Рас-поряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 3 сентября 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 сентября.- С. 1.

352. *О предоставлении группе женщин Азер-байджана персональных стипендий Президента Азер-байджанской Республики: Ибрагимовой Севде Мирза гызы; Магеррамовой Рахиле Джавад гызы за заслуги в области науки и культуры: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 4.

353. *О предоставлении персональных стипен-дий Президента Азербайджанской Республики за заслу-ги в области культуры и искусства: Распоряжение Пре-зидента Азербайджанской Республики, г.Баку, 17 сент-ября 2008 //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 сентября.- С. 1.

354. *О предоставлении Х.А.Гусейнову персо-нальной стипендии Президента Азербайджанской Рес-публики за заслуги в развитии культуры:[Халил Арах-ман оглу Гусейнов]: Распоряжение Президента Азер-байджанской Республики, г. Баку, 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 4.

355. *О присвоении почетных званий группе женщин Азербайджана: «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики» и «Заслуженный работ-ник культуры Азербайджанской Республики»: Распор-яжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 4.

356. *О присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-культурном развитии го-рода Гянджа: Распоряжение Президента Азербайджан-ской Республики, г. Баку, 22 сентября 2008 года //Бакин-ский рабочий.- 2008.- 23 сентября.- С. 5.

___________

 

357. 2

778296 Мирзоева С. Гейдар Алиев:Искусство

прошло через мою жизнь… Текст] /С.Мирзоева.- Баку: ОКА Офсет, 2004.- 256 с.

___________

 

358. *В Баку открылась национальная выставка «Азербайджан-2008»: В церемонии принял участие Пре-зидент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский ра-бочий.- 2008.- 3 сентября.- С. 1-2.

359. *Гаджизаде А. Журнал «Ирс» расширяет познания об Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 сентября.- С. 4.

360. *Керимов Р. Президент завершил вояж в се-веро-западный регион: [Об открытии ряда объектов культуры в Шеки-Загатальском регионе] //Эхо.- 2008.- 23 сентября.- С. 2.

361. Мовлудгызы Э. На века вместе: Обществен-ность страны отметила 15-летие русской общины: [О деятельности общины в области культуры] //Азербай-джанские Известия; Эхо.- 2008.- 25 сентября.- С. 1, 5; Каспий.- 2008.- 25 сентября.- С. 2; Новое время.- 2008.- 25 сентября.- С. 3.

362. Народный артист должен не только развле-кать, но и воспитывать народ: [Дискуссия на тему наг-раждений с представителями культуры] //Неделя.- 2008.- 26 сентября.- С. 4, 28.

Год Азербайджана в Германии

 

363. *Алескероглу Ф. «Азербайджан-страна ог-ней»: так называется выставка, которая действует в Бер-линском Музее Этнологии //Эхо.- 2008.- 2 сентября.- С. 8.

364. *Алиева И. Международный фестиваль на-циональных меньшинств: [О стенде достижений нашей культуры в Майнце] //Эхо.- 2008.- 18 сентября.- С. 5.

365. *Асадова И. «По следам немцев в Азербай-джане»: Под таким называнием в галерее «Берлин-Баку» открылась выставка фотографии //Эхо; Зеркало.- 2008.- 2 сентября.- С. 8.

366. *Баннаева Н. Скромная красота Еленендор-фа: В Берлине открылась фотовыставка, посвященная жизни немецкой общины Азербайджана //Азербай-джанские Известия.- 2008.- 3 сентября.- С. 3.

367. В Германии состоялся фестиваль нацио-нальных меньшинств: [Стенд фотографий, дисков, бук-летов и др. материалов, рассказывающих о нашей куль-туре в Майнце] //Каспий.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

368. *Рзаханова Е. «Выставка «Азербайджан- Страна огней» идеально выполнила свою задачу: [О выставке декоративных и живописных работ в рамках Года Азербайджана в Германии рассказала пред-ставитель МКиТ З.Алиева] //Эхо.- 2008.- 16 сентября.- С. 8.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

369. Азербайджано-узбекские отношения имеют очень хорошие перспективы: В Баку состоялось откры-тие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои: [Скульптора Р.Миртажева] //Бакин-ский рабочий.- 2008.- 13 сентября.- С. 3.

370. *Алескероглу Ф. Рута Прусявичиене: «Вос-становить пробел- наша задача»: [О подписании дого-вора в сфере культуры рассказала директор Консер-ватории Литвы Р.Прусявичиене] //Эхо.- 2008.- 23 сент-ября.- С. 8.

371. Алиева Р. Пуччини в «Тагиевском дворце»: [О выступлении итальянского тенора Д.Таламо в Музее Истории] //Каспий.- 2008.- 24 сентября.- С. 8.

372. *Бабаев Т. Музыкальная чайхана в Зеленом Театре: [О выступлении узбекской эстрадной группы «Ялла»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 сент-ября.- С. 4.

373. Багирзаде Л. Удачный дебют: [О выставке шотландского фотографа К.Ройса в «Новой Галерее»] //Касспий.- 2008.- 24 сентября.- С. 8.

374. Баку посетил известный художник азер-байджанец по происхождению Реза Деггети //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 сентября.- С. 4.

375. В Баку и Сумгайыте состоялись концерты американской группы The Red Hot Louisiana Band //Ежедневные новости.- 2008.- 19 сентября.- С. 10.

376. *Гусейнов Э. Путешествие в черно-белой гамме: [О вернисаже шотландского художника К.Ройзи в «Новой Галерее»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 сентября.- С. 4.

377. *Дадашева А. В Музее Истории звучит му-зыка: [О выступлении итальянского тенора Д.Талано и пианиста М.Гусейнова в музее] //Эхо.- 2008.- 23 сент-ября.- С. 8.

378. *Его призвание - высокое служение пре-красному: [О выставке австрийского графика Д.Йозефа в Академии Художеств] //Каспий.- 2008.- 26 сентября.- С. 8.

379. *Концерты двух турецких певцов в Баку от-менены: [О концерте американских музыкантов группы C.J Chenier and Red Hot Louisiana Band в Джаз-центре] //Зеркало.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

380. Мамедова С. Обаятельный Саша Белый: [О творческом вечере Народного артиста России С.Безру-кова в ТОиБ] //Неделя.- 2008.- 5 сентября.- С. 28.

381. *Нурлана. Агит «бригада» Сергея Безрукова: [О выступлении российского артиста С.Безрукова в Театре Оперы и Балета] //Зеркало.- 2008.- 2 сентября.- С. 8.

382. Они увезут с собой теплые воспоминания: [Концерт украинских мастеров искусств в Сум-гайытском Дом Культуры химиков] //Вышка.- 2008.- 12 сентября.- С. 6.

383. Филармонии Азербайджана и Литвы подпи-сали договор о сотрудничестве //Ежедневные новости.- 2008.- 19 сентября.- С. 10.

384. Ханджанбекова Ф. Творческий вечер Сергея Безрукова: [В Театре Оперы и Балета состоялся автор-ский вечер Народного артиста РФ С.Безрукова] //Ба-кинский рабочий.- 2008.- 5 сентября.- С. 4.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

385. Азербайджан примет участие в кон-ференции «Через библиотеки к будущему»: [О кон-ференции в Анапе рассказывает директор Молодежной Библиотеки Р.Биляндарли] //Эхо.- 2008.- 13 сентября.- С. 11.

386. *Армянские библиотекари в Баку не приедут: Но в отечественных книгохранилищах и своих

 

забот хватает //Зеркало.- 2008.- 12 сентября.- С. 8.

387. Диалог культур способствует укреплению мира на Земле: [Руководитель сектора Библиотечного дела МКиТ Л.Мамедова рассказывает об участии на Фо-руме творческой и научной интеллигенции в Душанбе] //Вышка.- 2008.- 26 сентября.- С. 11.

388. Ниязоглу Р. Развивая регионы: Президент Ильхам Алиев совершает поездку в северо-западные районы страны: [Об открытии Центральной библиотеки в Балакене] //Каспий.- 2008.- 20 сентября.- С. 1.

389. Стремительное развитие превратит Азер-байджан в богатое, могущественное и современное государство: [Об открытии электронной библиотеки в Балакене] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 сентября.- С. 2.

390. Через библиотеки к будущему: [Беседа с заведующей Молодежной библиотеки - Р. Биляндарли] //Вышка.- 2008.- 5 сентября.- С. 10.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

391. *Ахундов А. Слагаемые IT-прорыва: Азер-байджан отметил 50-летие создания научной базы в области информатики и коммуникативных технологий //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 сентября.- С. 3.

392. Годжаева Е. Азербайджанские ИКТ отме-чают юбилей: Полвека информатизации как ценная платформа дальнейшего развития //Каспий.- 2008.- 11 сентября.- С. 4.

 


 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

393. *Абаскулиева Э. Парк над Балакенчаем: [О реконструкции Парк Культуры имени Г.Алиева в Бала-кене] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 сентября.- С. 1.

394. Парк Гейдара Алиева - любимое место от-дыха джалилабадцев //Бакинский рабочий.- 2008.- 9 сентября.- С. 3-4.

395. Парк имени академика Зарифы Алиевой придает Загатале особую красоту //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 сентября.- С. 2.

 

КЛУБЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

396. *Баннаева Н. Полностью обновленный: [О реконструкции Дворца имени Г.Алиева] //Азербай-джанские Известия.- 2008.- 18 сентября.- С. 4.

397. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проведенными в Парке Гусейна Джавида работами по капитальной реставрации и реконструкции //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 сентября.- С. 2.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

398. В Загатале открылся Музей и Парк Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 сентября.- С. 1.

399. *В Товузе открыт Музей Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 2.

400. *Гусейнов Э. ИКТ приходят в музей: В Музее Музыкальной Культуры внедрили технику ката-логизации //Азербайджанские Известия.- 2008.- 10 сент-ября.- С. 3.

401. *Дадашева А. Нужны ли дома-музеи? //Эхо.- 2008.- 26 сентября.- С. 8.

402. Ильхам Алиев открыл Музей Гейдара Алиева в Газахе и Товузе //Новое время.- 2008.- 25 сент-ября.- С. 1.

403. Открытие Музея Гейдара Алиева: [В Бала-кене] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 сентября.- С. 1.

404. Открытие Музея Гейдара Алиева: [В Гахе] //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 сентября.- С. 5.

405. Открытие Музея Гейдара Алиева: [В Джа-лилабаде] //Бакинский рабочий.- 2008.- 9 сентября.- С. 3.

406. *Раритеты теперь не украсть!: [О семинаре «Музейные базы данных против незаконной торговли» в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

407. Рзаханова Е. Государство уделяет все больше внимания культуре и искусству: Сотрудникам Музея Азербайджанского Ковра повысили зарплату //Эхо.- 2008.- 9 сентября.- С. 8.

408. *Экспонаты Национального Музея Истории Азербайджана вызвали у гостей большой интерес //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 сентября.- С.2.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И

 КУЛЬТУРЫ

 

409. Алили Э. Заброшенные камни Гобустана //Вышка.- 2008.- 19 сентября.- С. 8-9.

410. Алили Э. Кромлехи и менгиры: [Экспонаты Гобустанского Заповедника] //Каспий.- 2008.- 27 сент-ября.- С. 15.

411. *Баннаева Н. Мавзолей шейха в Гяндже: [История создания архитектурного памятника] //Азер-байджанские Известия.- 2008.- 6 сентября.- С. 3.

412. *Баннаева Н. Тайны нахчыванской клино-писи: [О находках изделий из керамики и золота в селе Оглангала] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 3.

413. В Товузе обнаружен исторический памят-ник: [«Гейтепе»] //Эхо.- 2008.- 24 сентября.- С. 8.

414. В Товузском районе обнаружено древнее по-селение человека: [Памятник «Гейтепе»] //Ежедневные новости.- 2008.- 26 сентября.- С. 6; Эхо.- 2008.- 24 сент-ября.- С. 8.

415. *Знакомство с комплексом крепости – Ка-раван-Сарая: [На въезде в город Товуз] //Бакинский ра-бочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 3.

416. Меджидли М. Проблема глобального масс-штаба: [О предотвращении таможенным комитетом вывоза ковров и античных ценностей с оккупированных территорий] //Каспий.- 2008.- 24 сентября.- С. 1-2.

417. Мечеть Шаха Аббаса приобрела новый об-лик: [В Гяндже] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 сент-ября.- С. 1.

 

ТУРИЗМ

 

418. *Алиева С. Когда наступит светлое туристи-ческое завтра?: [О госпрограмме развития туризма] //Зеркало.- 2008.- 26 сентября.- С. 7.

419. Ахундов А. В поисках адекватности: [О рабо-те нашего министерства в День туризма] //Азербай-джанские Известия.- 2008.- 27 сентября.- С. 3.

420. Исмиев А. У туризма в нашей стране боль-шие перспективы: [Беседа с главой Управления туризма МКиТ А.Исмиевым. Вела М.Бакаева] //Азербайджан-ские Известия.- 2008.- 27 сентября.- С.1, 3.

421. Кастрюлин С. На туристских маршрутах…: [О развитии внутреннего туризма] //Зеркало.- 2008.- 24 сентября.- С. 7.

422. Комплекс туризма и отдыха «Кавказ» отве-чает современным требованиям: [В Шеки-Загатальском районе] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 сентября.- С. 5.

423. Мамедов Р. Реальные амбиции: Страна ус-пешно продолжает развивать туриндустрию //Каспий.- 2008.- 27 сентября.- С. 1, 7.

424. Открытие курортного и бизнес-центра Afra-Otel: [В Огузском районе] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 сентября.- С. 3.

425. Туристы будут довольны отелем «Кавказ»: [Сданном в эксплуатацию в Загатале] //Бакинский рабо-чий.- 2008.- 23 сентября.- С. 3.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

426. Под знаменем «Дан Улдузу»: [О V Меж-дународном фестивале художественного творчества воспитанников детских домов] //Каспий.- 2008.- 16 сент-ября.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 13 сентября.- С. 26.

427. «Дан Улдузу» объединил в одну семью око-ло 300 детей: [О V фестивале творчества воспитанников детдомов и интернатов] //Зеркало.- 2008.- 17 сентября.- С. 8.

 

ИСКУССТВО

 

428. В Газахе открыта Государственная Худо-жественная Галерея //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 сентября.- С. 3.

429. Мамедова Г. Звездный час «Народных» и «Заслуженных»: [О награждении почетными званиями представителей искусства] //Неделя.- 2008.- 26 сент-ября.- С. 28.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

430. Баннаева Н. Каспий в любую погоду: [О юбилейном вернисаже Народного художника Н.Га-сымова в Музейном Центре] //Азербайджанские Извес-тия.- 2008.- 24 сентября.- С. 3.

431. *Егяна. Это образ жизни: [Беседа с молодым художником В.Мурадовым] //Эхо.- 2008.- 9 сентября.- С. 8.

432. *Ибрагимов Э. Прерванная мелодия палит-ры: [Воспоминания о творчестве художника Э.Алиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 3.

433. *Ибрагимов Э. Зейзид- и весь необъятный мир: Творчество Рахмана Шихалиева должно вернуться на родину: [О творчестве художника Р.Шихалиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 10 сентября.- С. 3.

434. *Искусство не знает границ: [Творческий портрет Заслуженного художника И.Мамедова] //Зер-кало.- 2008.- 26 сентября.- С. 8.

435. Касумова Е. Зачарованный мир Саттара Бахлулзаде: [О художнике] //Азербайджанский конг-ресс.- 2008.- 5 сентября.- С. 10-11.

436. Мамедова Г. Полотна, полные жизнеут-верждающей мистики: [О выставке художника М.Эфен-ди в отеле «Хаят Редженси»] //Неделя.- 2008.- 12 сент-ября.- С. 28.

437. Мамедова Ф. Полотна, полные жизнеут-верждающей мистики: В Баку открылась персональная выставка художника Мехрибан Эфенди: [В отеле «Хаят Редженси»] //Неделя.- 2008.- 12 сентября.- С. 28.

438. Музыка, льющаяся с холста: [Беседа с на-шим соотечественником, живущим в России худож-ником В.Забелиным. Вела С.Гасанбекова] //Азербай-джанский Конгресс.- 2008.- 12 сентября.- С. 13, 16.

439. *Светлая экспозиция памяти художника Муслима Эльдарова: [В «Новой галерее»] //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 24.

440. Скончался художник Ариф Багиров //Зер-кало.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

 

441. *Первая леди Азербайджана Мехрибан Али-ева и первая леди Египта Сюзан Мубарак посетили «Азер-ильме» //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сент-ября.- С. 6.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

442. Гусейнов Э. Воспоминания о Земле обе-тованной: [О выставке молодых фотохудожников в посольстве Израиля] //Азербайджанские известия.- 2008.- 24 сентября.- С. 4.

443. *Гусейнов Э. Спасем себя и природу: [О фо-товыставке «Биоразнообразие» в Галерее «Абшерон»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 сентября.- С. 4.

 

СКУЛЬПТУРА

 

444. *Алескероглу Ф. Закир Ахмедов: « Ждем окончательных решений»: [Беседа со скульптором З.Ах-медовым] //Эхо.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

445. *Багирова Т. Асадбек вернулся в Берлин: [Об открытии мемориальной доски и барельефа М.Асадбека скульптора С.Гурбанова в Германии] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 3.

446. *В Берлине увековечена память Асадбека: [О барельефе М.Асадбека скульптора С.Гурбанова в Германии] //Зеркало.- 2008.- 17 сентября.- С. 8.

447. Открытие памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гахском городском парке: [Скульптора А.Аскерова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 сентября.- С. 4.

448. Ошибка исправлена: [О корректировке над-гробного камня М.Асадбека в итальянском Позитано. Скульптора С.Гурбанова] //Каспий.- 2008.- 23 сентября.- С. 8.

449. *Церемония открытия Центра Гейдара Алиева в Агстафе: [И памятника Г.Алиеву скульптора О.Эльдарова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 1.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

450. *Мода осеннее- зимнего сезона в этом году будет напоминать одежду 70-х годов //Эхо.- 2008.- 6 сентября.- С. 12.

451. *Наджаф С. «Главное - сберечь красоту», го-ворит художник по стилю Суджает Салаева //Зеркало.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

452. *Цвета листопада: [Ландшафтный дизайнер С.Шабанов] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 сентября.- С. 3.


 

КИНО

 

453. *Алескероглу Ф. «Здравствуй, ангел мой»: [Беседа с режиссером О.Миркасимовым о новом одно-именном фильме] //Эхо.- 2008.- 16 сентября.- С. 8.

454. Алиширгызы Г. В Союзе Кинема-тографистов почтили память Мухаммеда Гусейна Шах-рияра: [О фильме режиссера Э.Аблуча «М.Шахрияр»] //Неделя.- 2008.- 26 сентября.- С. 28.

455. Асадова И. Три наших фильма на меж-дународном фестивале «Золотой минбар»: [О фильмах режиссеров А.Джаббара и Т.Алиева «Узел» и «Цветок» и внеконкурсной ленте Р.Фаталиева «Судьба пра-вителя»] //Эхо.- 2008.- 24 сентября.- С. 8.

456. Багирзаде Л. Выполняя обещанное: [О деятельности студии документальных фильмов «Яд-даш»] //Каспий.- 2008.- 17 сентября.- С. 8.

457. *Багирзаде Л. Переход на новую орбиту: [Беседа с директором продюсерской кинокомпании «Ени далга» Р.Гасановым] //Каспий.- 2008.- 26 сент-ябяр.- С. 8.

458. *Годовщину смерти поэта отметили фильмом: [О работе режиссера Э.Аблуча, посвященной поэту М.Шахрияру] //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 24.

459. *Кастрюлин С. Крупным планом: [Беседа с директором кинематографического центра UNFASKO Ш.Алиевым] //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 22.

460. *Рзаханова Е. «Молитва» на кинофестивале «Горная жемчужина»: [Об одноименном фильме режис-сера З.Шихлинского] //Эхо.- 2008.- 13 сентября.- С. 12.

461. Презентован СД-сборник азербайджанских мультфильмов : [Под названием «Расскажи мне сказку» Фондом Гейдара Алиева] //Каспий.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

462. *Яшар. «Люблю, когда каждое живое су-щество имеет собственное лицо»: Интервью с популяр-ным отечественным кинорежиссером Октаем Миркаси-мовым //Биржа плюс.- 2008.- 5 сентября.- С. 26.

 

МУЗЫКА

 

463. *О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики за заслуги в развитии музыкальной культуры: Распоряжение Пре-зидента Азербайджанской Республики, г. Баку, 17 сент-ября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 сентября.- С. 1.

464. *О присвоении почетных званий работни-кам музыкального образования Азербайджанской Рес-публики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 17 сентября 2008 г. //Бакинский ра-бочий.- 2008.- 18 сентября.- С. 1.

_________

 

465. 2

 777724 Исмаилзаде Н. Из истории азербай-джанской музыки (традиции Меценатства и просве-тительства): [Текст] /Н.Д.Исмаилзаде.- Баку: «Нурлан», 2007.- 253 с.

466. 1

699952 Мамедъярова Г. Особенности развития

Жан-ра фортепианного дуэта с середины XIX века [Текст]: Фортепианные дуэты в творчестве Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Листа: Методические рекомендации.- Баку, 2008.

__________

 

467. *Аббасова Р. Азербайджанское композитор-ское наследие: В Государственном Музее Музыкальной Культуры прошла научно-практическая конференция //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 25.

468. *Аббасова Р. Президентские стипендиаты в гостях у Клуба любителей классической музыки //Зер-кало.- 2008.- 6 сентября.- С. 26.

469. *Азербайджанская музыка в Европе: [Об исполнении солистки Н.Керимовой романсов К.Караева в Берлинской Филармонии] //Зеркало.- 2008.- 20 сент-ября.- С. 24.

470. *Азиза Мустафазаде посетила концерт американских коллег в Баку //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 24; Эхо.- 2008.- 20 сентября.- С. 9.

471. *Алескероглу Ф. Новый сезон обещает быть интересным: [Беседа с директором Филармонии пиа-нистом М.Адыгезалзаде] //Эхо.- 2008.- 13 сентября.- С. 12.

472. Ансамбль «Одлар юрду» покорил Гер-манию: [О гастролях ансамбля под руководством Р.Гу-сейнова] //Каспий.- 2008.- 27 сентября.- С. 16; Эхо.- 2008.- 27 сентября.- С. 1..

473. Багирзаде Л. Взгляд со стороны: [Беседа с композитором Г.Адыгезалзаде, проживающим в Тур-ции] //Каспий.- 2008.- 23 сентября.- С. 8.

474. Багирзаде Л. Музыка как стимул сближения: [Беседа с директором Азгосфилармонии М.Адыгезал-заде] //Каспий.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

475. Багирзаде Л. Театр «Мугам»: В канун юби-лея: [Беседа с директором театра А.Газиевым] //Кас-пий.- 2008.- 13 сентября.- С. 16.

476. *Багирова Т. «Золотая роза» с Ниагары: [О Днях азербайджанского мугама в Торонто] //Азербай-джанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 3.

477. Багирова Т. Слушать голоса мэтров:[ О пре-зентации электронной версии «Азербайджанского эпистолярного наследия», созданного МКиТ и Жур-налом «Мир музыки»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 сентября.- С. 3.

478. В Израиле состоялся вечер памяти Рашида Бейбутова: [В Натании, организованный междуна-родной ассоциацией «АзИз»] //Каспий.- 2008.- 16 сент-ября.- С. 8; Ежедневные новости.- 2008.- 19 сентября.- С. 1.

479. Гаджиева Ф. Любым видом искусства долж-ны заниматься профессионалы: [Творческий портрет во-калистки Ф.Гаджиевой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 сентября.- С. 8.

480. *Газиев А. Работы у нас- непочатый край: [Беседа с директором театра «Мугам» А.Газиевым. Вела Багирзаде Л.] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 3.

481. Дадашева А. В Музее Истории звучит му-зыка: [О выступлении пианиста М.Гусейнова и итальян-ского тенора Д.Таламо] //Эхо.- 2008.- 23 сентября.- С. 8.

482. «Золотая роза мира» - за вклад в развитие мировой культуры: [О Днях азербайджанского мугама на Международном музыкальном фестивале в Ниагаре] //Бакинский рабочий.- 2008.- 16 сентября.- С. 4; Кас-пий.- 2008.- 13 сентября.- С. 16.

483. *Ислам А. Ниагарский фестиваль: [Беседа с преподавателем БМА М.Гаджиевым] //Зеркало.- 2008.- 13 сентября.- С. 25.

484. Микеладзе Г. Талант в сочетании с тру-долюбием: [Беседа с вокалисткой И.Бабаевой, участни-цей 47-го Международного музыкального конкурса в Тулузе] //Каспий.- 2008.- 20 сентября.- С. 16.

485. Мурад Гусейнов выступил с итальянским тенором: [О выступлении пианиста М.Гусейнова и вока-листа Д.Таламо в Музее Истории] //Эхо.- 2008.- 20 сент-ября.- С. 9.

486. *Новости из мира музыки: Музыкальный сезон в Азербайджане начинается под открытым небом //Зеркало.- 2008.- 4 сентября.- С. 8.

487. Первая леди Египта Сюзан Мубарак и дру-гие участники IV Всемирного саммита занятости моло-дежи побывали на концерте в Филармонии: [На выс-туплении Детского Симфонического Оркестра под уп-равлением Т.Гейчаева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 сентября.- С. 5.

488. Презентация электронной версии «Азер-байджанского эпистолярного наследия»: [О проекте МКиТ совместно с журналом «Мир музыки»] //Азер-байджанские Известия.- 2008.- 20 сентября.- С. 1.

 

18 Сентября – День Национальной Музыки

 

489. *Абдуллаева Л. Переворот, устремленный далеко в будущее //Азербайджанские Известия.- 2008.- 18 сентября.- С. 3.

490.  В Анкаре открылась выставка, посвящен-ная 100-летию оперы «Лейли и Меджнун» //Каспий.- 2008.- 20 сентября.- С. 16.

491. В музшколах будут преподавать «Уроки Узеира»: [Из сообщения министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Зеркало.- 2008.- 23 сентября.- С. 8.

492. *Гусейнзаде Э. В Баку появился китайский «Аршин мал алан»: [О диске с комедией Уз.Гад-жибекова на китайском языке] //Эхо.- 2008.- 13 сент-ября.- С. 11.

493. *Дань памяти великого Узеирбека: В Агджабеди открыт Карабахский Центр Мугама, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева //Каспий.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

494. Джавадова Г. День Музыки //Бакинский ра-бочий.- 2008.- 20 сентября.- С. 5.

495. *Переиздана книга Узеира Гаджибекова спустя 100 лет: [На латинской графике] //Зеркало.- 2008.- 20 сентября.- С. 24.

496. Переиздано 100 лет спустя: [О переиздании учебного пособия Уз.Гаджибекова на латинской гра-фике] //Каспий.- 2008.- 13 сентября.- С. 8.

497. Состоялась презентация проектов Фонда Гейдара Алиева «Мир Узеира» и «Энциклопедия Азер-байджанского мугама» //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 сентября.- С. 2-3; Зеркало.- 2008.- 18 сентября.- С. 2.

498. Ханджанбекова Ф. Жизнь, отданная музыке: [О жизни и творчестве профессора БМА И.Плям] //Ба-кинский рабочий.- 2008.- 17 сентября;18 сентября.- С. 4.

 

К 80-летию Народной артистки Фирангиз Ахмедовой

 

499. *Меликов А. «Ее любят и боготворят»: [Творческий портрет Ф.Ахмедовой в ТОиБ] //Эхо.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

500. *Мясникова А. Легенде азербайджанской оперной сцены исполнилось 80 лет //Зеркало.- 2008.- 26 сентября.- С. 8.ю

501. *Прима азербайджанской оперы отметила свой юбилей //Каспий.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

 


 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

502. *Азербайджанский мугам и джаз прозвучали на фестивале в Румынии: В рамках праздника состоялась запись сольного концерта Севды Алекперзаде, транслировавшегося местными телеканалами //Зеркало.- 2008.- 4 сентября.- С. 8.

503. *Асадова И. День рождения Бриллиант Дада-шевой: [О творчестве Заслуженной артистки, певицы Б.Дадашевой] //Эхо.- 2008.- 16 сентября.- С. 8.

504. *Асадова И. Успех Севды Алекперзаде на фестивале мировой музыки: [В Румынии] //Эхо.- 2008.- 3 сентября.- С. 8.

505. В Баку стартует джазовый сезон: [Беседа с композитором, арт-директором джаз-центра Э.Ибра-гимом] //Каспий.- 2008.- 13 сентября.- С. 16.

506. *Дадашева А. Ангел-хранитель в черном плаще: [О творчестве певицы Л.Мамедовой] //Эхо.- 2008.- 27 сентября.- С. 12.

507. *Дадашева А. Откровения певца Керима: [О пятилетней профессиональной деятельности певца Ке-рима] //Эхо.- 2008.- 25 сентября.- С. 8.

508. Концерт для молодых избирателей: [О кон-церте попмузыки у ДК имени Уз.Гаджибекова в Сум-гайыте] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 6.

 

ТЕАТР

 

509. *О награждении медалью «Терегги» сот-рудников Сумгайытского Государственного Музы-кально-Драматического Театра имени Гусейна Араб-линского: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 5.

510. *О награждении сотрудников Нахчыванского Государственного Музыкально-Драматического Театра имени Джалила Мамедкулизаде медалью «Терег-ги» за заслуги в развитии культуры: Распоряжение Пре-зидента Азербайджанской Республики, г. Баку, 25 сент-ября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 5.

511. *О присвоении почетных званий сотруд-никам Нахчыванского Государственного Музыкально-Драматического Театра имени Джалила Мамедкулизаде «Народный артист» и «Заслуженный артист»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 5.

512. *О присвоении почетных званий сотруд-никам Сумгайытского Государственного Музыкально-Драматического Театра имени Гусейна Араблинского: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 25 сентября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 сентября.- С. 5.

_________

 

513. Алиширгызы. Гусейнаге Атакишиеву ис-полнилось бы 59 лет: Молодежный Театр почтил память своего руководителя //Неделя.- 2008.- 12 сентября.- С. 28.

514. *Асадова И. Сегодня в Русской Драме сбу-дутся мечты: [О новой постановке режиссера А.Шаров-ского] //Эхо.- 2008.- 26 сентября.- С. 8.

515. Багирзаде Л. Браво, мастер!: Кумиру публи-ки Сиявушу Аслану исполнилось 73 года //Каспий.- 2008.- 6 сентября.- С. 16.

516. Багирзаде Л. Важно чувствовать пульс вре-мени: [Беседа с главрежем РДТ имени С. Вургуна А. Шаровским ] //Каспий.- 2008.- 9 сентября.- С. 8.

517.  Багирзаде Л. Когда сбываются мечты: [О премьерах в РДТ] //Каспий.- 2008.- 27 сентября.- С. 16.

518. Багирзаде Л. «Культурная революция» круп-ным планом: Дан старт очередному театральному сезо-ну //Каспий.- 2008.- 17 сентября.- С. 8.

519. Багирзаде Л. Невеселые будни Камерного: Стартует театральный сезон: [Беседа с худруком БКТ Д.Селимовой]//Каспий.- 2008.- 5 сентября.- С. 8.

520. Багирзаде Л. «Тимон Афинский» на столичной сцене: [О новом одноименном спектакле театра-студии «Зафар» режиссера А. Нейматова] //Кас-пий.- 2008.- 16 сентября.- С. 8.

521. *Баннаева Н. Праздник Мельпомены: [Об открытии театрального сезона в РДТ] //Азер-байджанские Известия.- 2008.- 17 сентября.- С. 4.

522. Джавадова Г. На пороге нового театрального сезона: [Беседа с режиссером ТЮЗа Н.Кязимовым] //Ба-кинский рабочий.- 2008.- 20 сентября.- С. 6.

523. *Егяна Р. Народному артисту Азербайджана Яшару Нури исполнилось 57 лет //Эхо.- 2008.- 4 сент-ября.- С. 8.

524. Камерный Театр совершил гастрольную поездку в Лянкяран //Зеркало.- 2008.- 26 сентября.- С. 8; Ежедневные новости.- 26 сентября.- С. 10.

525. Когда побеждает юмор: Любимец публики Яшар Нури отметил день рождения //Каспий.- 2008.- 4 сентября.- С. 8.

526. *Кязимова Т. Театр-его призвание: [Воспо-минание о творчестве Заслуженного артиста, актера Театра Азербайджанской Драмы Г.Атакишиева] //Выш-ка.- 2008.- 12 сентября.- С. 12.

527. Нейматов А. Зритель есть, просто надо де-лать хорошие спектакли»: [Интервью с Народным ар-тистом, режиссером А.Нейматовым] //Эхо.- 2008.- 6 сентября.- С. 23.

528. Открыт новый театральный сезон //Зер-кало.- 2008.- 17 сентября.- С. 8.

529. *Рзаханова Е. Алигисмет Лалаев: «Каждый спектакль- это отдельная история: [Интервью с ди-ректором Театра Музыкальной Комедии А.Лалаевым] //Эхо.- 2008.- 4 сентября.- С. 8.

530. *Рзаханова Е., Мамедова И. «Я буду играть до тех пор, пока меня любят и ценят»] //Эхо.- 2008.- 10 сентября.- С. 8.

 

Театр Оперы и Балета

 

531. *Алескероглу Ф. Акиф Меликов: «Не из-менять себе»: [Беседа с директором ТОиБ А.Мели-ковым] //Эхо.- 2008.- 18 сентября.- С. 8.

532. «Кероглу» откроет юбилейный сезон: ТОиБ приглашает зрителей //Каспий.- 2008.- 11 сентября.- С. 8.

533. Мирзоева С. Азербайджанский Ака-демический Театр Оперы и Балета дарит зрителям праздник искусства: [О 100-ом сезоне] //Бакинский ра-бочий.- 2008.- 20 сентября.- С. 6.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

534. *Баннаева Н. Под музыку Ллойд Уэббера: Пятое место нашей пары на «Евровидении-2008»- безус-ловный успех нашей пары: [О танцовщиках Э.Джа-фарове и А.Сажиной] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 сентября.- С. 4.

535. *Мурадова К. А теперь потанцуем: Азер-байджан вошел в состав 14 участников престижного конкурса Еurovision Dance-2008 //Азербайджанские Из-вестия.- 2008.- 3 сентября.- С. 3.

536. *Рзаханова Е. Эльдар Джафаров и Анна Сажина заняли пятое место на танцевальном «Евро-видение- 2008» //Эхо.- 2008.- 9 сентября.- С. 8.

537. *Рзаханова Е., Мамедова И. Эльдар Джа-фаров и Анна Сажина: «Хотя мы и заняли пятое место, наша свадьба состоится!»: [Беседа с участниками тан-цевального конкурса «Евровидение-2008» Э.Джа-фаровым и А.Сажиной] //Эхо.- 2008.- 13 сентября.- С. 11.

538. Российская пресса об азербайджанской тан-цевальной паре Джафаров-Сажина //Эхо.- 2008.- 24 сентября.- С. 8.

 


 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin

 siyahısı

 

 

1. Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 9

 

__________

 

2. Ayna

3. Azad Azərbaycan

4. Azadlıq

5. Azərbaycan

6. Azərbaycan müəllimi

7. Bakı

8. Bakı xəbər

9. 525-ci qəzet

10. Bizim yol

11. Ekran efir

12. Ekspress

13. Həftə içi

14. Xalq cəbhəsi

15. Xalq qəzeti

16. Xəzər

17. İki sahil

18. Kaspi

19. Kredo

20. Mədəniyyət

21. Mərkəz

22. Mövqe

23. Palitra

24. Paritet

25. Pensiyaçı

26. Rabitə dünyası

27. Respublika

28. Səs

29. Şərq

30. Təzadlar

31. Üç nöqtə

32. Vətəndaş həmrəyliyi

33. Yeni Azərbaycan

34. Yeni Müsavat

35. Zaman

 

 

 

__________________________

___________________

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 

1. Азербайджанские Известия

2. Азербайджанский Конгресс

3. Бакинский рабочий

4. Вышка

5. Ежедневные новости

6. Зеркало

7. Каспий

8. Неделя

9. Новое время

10.Эхо

 

 

______________________

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Mündəricat

 

 I. Mədəniyyət.............................................................................4

 Mədəniyyət və mədəni quruculuğa

 aid rəhbər materiallar.....................................................……....4

 Mədəni əlaqələr..........................................................................8

 Heydər Əliyev Fondu.................................................................9

 Kitabxana işi...............................................................................9

 İnformasiya və reklam işi.........................................................11

 Klub və istirahət parkları..........................................................12

 Muzey işi..................................................................................13

 Tarix və mədəniyyət

 abidələrinin qorunması.............................................................15

 Turizm......................................................................................17

 27 Sentyabr – Ümumdünya Turizm Günüdür..........................18

 II. İncəsənət........................................................................... ...19

 Rəngkarlıq................................................................................19

 Dekorativ tətbiqi incəsənət.......................................................21

 Qrafika......................................................................................22

 Bədii fotoqrafiya…………………………………………......22

 Heykəltəraşlıq...........................................................................23

 Kino..........................................................................................23

 Həsən Məmmədov-70...............................................................27

 Musiqi.......................................................................................28

 18 Sentyabr – Milli Musiqi Günüdür.........................................33

 Arif Məlikov-75.........................................................................37

 Firəngiz Əhmədova-80...............................................................37

 Estrada və sirk............................................................................38

 Xalq yaradıcılığı.........................................................................38

 Azərbaycan Aşıqlarının V Qurultayı………………………….38

 Teatr...........................................................................................39

 Akademik Milli Dram Teatrı......................................................42

 Milli Opera və Balet Teatrı……………………………………43

 Musiqili Komediya Teatrı..........................................................43

 Balet və rəqs...............................................................................44

 Bu buraxılışda istifadə

 olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı.........................................69

 


 

 Содержание

 

 I.Культура……………………................................................45

Год Азербайджана в Германии…………………………......47

Культурные взаимосвязи………..………..............................47

Библиотечное дело…………………………………..........49

Информационное дело и реклама………………..............…50

Парки культуры и отдыха……………………......................51

Клубы, дворцы и дома культуры…………………………...51

Музейное дело……………………….……............................51

Охрана памятников истории и культуры…..........................52

Туризм……………………...…………...................................53

Самодеятельное творчество………………………………...54

Искусство…………………………………………………….54

Изобразительное искусство……………………...................55

Декормативно-прикладное искусство……………………..56

Художественная фотография…………….............................56

Скульптура…………………………………………...............56

Мода и дизайн……………………………………………......57

Кино…………………………………………..........................58

 Музыка……………………………..…....................................59

 18 Сентября – День Национальной Музыки………………..62

 К 80-летию Народной артистки

 Фирангиз Ахмедовой……………………………………........63

 Эстрада и цирк……………...…………...................................64

 Театр………………………………………...............................64

 Театр Оперы и Балета…………………………………….......67

 Балет. Танцы………………………………………………......67

 Список использованных газет..................................................71

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Sentyabr– 2008

 

 

 


Nəşriyyat redaktoru

T.Ağamirova

Korrektor

Ş.Əhmədova

Kompyuter tərtibatı və dizayn

A.Abdullayeva

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 4,6 ç.v.

Sifariş: 29

Çapa imzalanmışdır: 08.10.2008

Tirajı 50

Pulsuz