AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

2008 - FEVRAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKI-2008


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Fevral - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2008

  

 


Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Kompüter tərtibatı və dizayn:   

A.Abdullayeva

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral – 2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 89 s.

 

 

 

 

 

 

        © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008.


 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitdə  kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli  

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


 

 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

 

1.      *Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,  15 fevral 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 16 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 16 fevral.- S. 1.

2.      *Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası əməkdaşlarına “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 fevral 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 5 fevral.- S. 1; Respublika.- 2008.- 5 fevral.- S. 1.

3.      *YUNESKO-nun 2008-2009-cu illərdə görkəmli şəxsiyyətlərin və əlamətdar hadisələrin qeyd edilməsi proqramına Azərbaycanla bağlı daxil olmuş yubileylərin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 31 yanvar 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 1 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1; Respublika.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

__________

 

4.      Ч 11 (2A)

        M 87        Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər: Elmi məqalələr toplusu: B.: “EL” Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, 2007.- 256 s.

___________

 

5.      Abdulla A. Hüseyn Abbaszadə əsl şəxsiyyət idi: [Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı haqqında qızı İradə Abbaszadənin xatirələri] //Bizim yol.- 2008.- 15 fevral.- S. 15.

6.      *Avropa Şurasının Mədəniyyət üzrə Komitəsi Bürosunun fövqəladə iclası keçirilmişdir: [Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir] //Respublika.- 2008.- 2 fevral.- S. 6.

7.      Azərbaycan Kulinarları Maltara keçirilən beynəlxalq çempionatda medallar qazanmışlar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə çempionatda 8 aşpaz kulinar iştirak etmişdir] //Respublika.- 2008.- 29 fevral.- S. 6.

8.      Azərbaycan-Ukrayna: dostluq körpüləri: [Kiyev şəhərindəki İ.Franko adına Milli Dram Teatrında keçirilən eyni adlı beynəlxalq konsert proqramı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.-       15 fevral.- S. 1.

9.      *Əhməd R. YUNESKO miqyasında Azərbaycan mütəfəkkirlərinin yubileyləri keçiriləcək: Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb: [2008-2009-cu illərdə Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşasının, Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin və Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileylərinin rəsmi qeyd olunması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi haqqında] //Səs.- 2008.- 1 fevral.- S. 4; İki sahil.- 2008.- 1 fevral.- S. 1; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 8 fevral.- S. 1.

10.  Əlizadə M. Başlanğıcın başlancığı: (Düşüncələr və qənaətlər): [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin iki illik fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 4-5.

11.  Faydalı görüş: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin “Mədəniyyət” qəzetinə yeni təklifləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 2.

12.  *Hacızadə A. Sankt-Peterburqda “Baku” jurnalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [“Baku” restoranında təqdimatı keçirilən jurnalın baş redaktoru Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevadır] //Azərbaycan.- 2008.- 6 fevral.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 6 fevral.- S. 5; Respublika.- 2008.- 6 fevral.- S. 4; İki sahil.- 2008.-    6 fevral.- S. 4; Səs.- 2008.- 6 fevral.- S. 3; Palitra.- 2008.- 6 fevral.- S. 5.

13.  “Kitab mənə tək necə yazmağı yox, həm də necə yaşamağı öyrədib”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri, Əməkdar Mədəniyyət işçisi Vaqif Bəhmənli ilə söhbət] //525-ci qəzet.- 2008.- 23 fevral.- S. 16-17.

14.  Kollektiv sahə sazişi həyata keçirilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin birgə kollegiya iclası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 3.

15.  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Goranboy rayonunda səyyar kollegiya iclası keçirmişdir //Respublika.- 2008.- 24 fevral.- S. 3; Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 4-5.

16.  *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2 yaşı //Ədalət.- 2008.- 1 fevral.- S. 6.

17.  Məlahət. “Şou-biznesi başlı-başına buraxmaq fikrində deyilik”: Nizami Cəfərov: “Mədəniyyət haqqında” qanunda ciddi dəyişiklik ediləcək” //Şərq.- 2008.- 1 fevral.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 1 fevral.- S. 12.

18.  Muradzadə R. “Füyuzat” məcmuəsinin ikinci nəşri çap olunub: “Çaşıoğlu” nəşriyyatında milli mədəniyyətimizin böyük abidəsi işıq üzü görüb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 5.

19.  *Mükərrəmoğlu M. Ötən iki il mədəniyyətimiz üçün də uğurlu olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 fevral.- S. 7.

20.  Mütəllimova S. Mədəniyyət, elm və təhsil: Müsahibimiz Yaşar Əliyevin fikrincə böyük mədəniyyət bunların birliyindədir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Elm və Təhsil şöbəsinin müdiri] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 7.

21. *Ötən il Naxçıvanda 36 mədəniyyət müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb: [Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ötən ilin yekunlarına həsr ilunmuş kollegiya iclasında nazir Sarvan İbrahimovun məlumatı] //Bakı zaman.- 2008.- 1 fevral.- S. 15.

22. Sabutay. Oğurluqla mədəniyyət yaradılmaz: [Ermənilərin Azərbaycan musiqisinə, abidəsinə təcavüzü haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 8-9.

23.   Səbail rayonunda 2007-ci ilin yekunları müzakirə olundu //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 6.

24. *Sumqayıtın mədəni həyatında əsaslı dönüş yaranır: [Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Namiq Qafarovla müsahibə] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 fevral.- S. 6.

25.  Süleyman. Azərbaycan informasiya mübarizəsində Ermənistanı darmadağın etməlidir: [Bakı Atatürk Mərkəzində Dağlıq Qarabağ probleminə həsr olunmuş dəyirmi masada Azərbaycan musiqisi və tarixi abidələrinə erməni təcavüzü haqqında söhbət] //Olaylar.- 2008.- 8 fevral.- S. 8.

26.    Tuncay İ. Pay: [Xalq yazıçısı Elçin və bəstəkar, Xalq artisti Vasif Adıgözəlov ilə “Məşhur valideynlərin övladlarında təbiət öz yaradıcılığını davam etdirirmi? sualı ətrafında müsahibə] //Ədalət.- 2008.- 16 fevral.- S. 6.

27.  *Zaman E. Nizami Cəfərov: Biz iqtisadi gücümüzün mədəni, mənəvi gücə çevrilməsi məqamındayıq: [Milli Mədəniyyət Məsələləri daimi Komissiyasının sədri ilə müsahibə] //İki sahil.- 2008.- 23 fevral.- S. 5.

28.  Zona müşavirəsində mədəniyyət işçıləri qarşısında duran vəzifələr müəyyən edilmişdir: [Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Culfa rayonunda zona müşavirəsi keçirilmişdir] //Respublika.- 2008.- 17 fevral.- S. 4.

29.  *Zümrüd. “Milli mədəniyyətimizin böyük abidəsi”: [“Füyuzat” jurnalı haqqında] //Səs.- 2008.- 7 fevral.- S. 12.

 

Xocalı Faciəsi

 

30.  Allahverdiyev E. Xocalı faciəsini lentə alan ilk teleoperator: [Seyidağa Mövsümlü ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 22 fevral.- S. 7.

31.  Anar, Fuad, Tahirə. İctimai təşkilatlar Xocalı faciəsini tanımağa başlayır: Faciəyə həsr olunmuş film festivalı keçiriləcək //Paritet.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 4.

32.  Aras O. Xocalı faciəsi Haaqada əbədiləşdi: [Abidənin açılışı] //525-ci qəzet.- 2008.- 26 fevral.- S. 2.

33.  *Arzumanlı V. İsrail təəssüratları: Bu ölkədə ilk dəfə Xocalı faciəsi ilə bağlı dəyirmi masa və anım mərasimi keçirildi //Üç nöqtə.- 2008.- 22 fevral.- S. 6.

34.  Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır //Respublika.- 2008.- 23 fevral.-   S. 6.

35.  *Elçin. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş filmlərə mükafat verildi //Təzadlar.- 2008.- 26 fevral.- S. 14; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 26 fevral.- S. 8.

36.    Əliyev Ə. Avropada Xocalı faciəsinə həsr edilmiş ilk abidə: [Niderlandda] //Palitra.- 2008.- 26 fevral.- S. 5.

37.  *Əliyev Ə. Niderlandın Haaqa şəhərində Avropada Xocalı faciəsinə həsr edilmiş ilk abidə ucaldılmışdır //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 fevral.- S. 8; Palitra.- 2008.- 26 fevral.- S. 5.

38.  Əliyeva M. Xocalı unudulmayacaq: [Kürdəmir rayonunda Xocalı faciəsinin 16-cı ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər planı] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 2.

39.  Fehruz. Acıların göz yaşı: Öz bədii təcəssümünü daha yüksək səviyyədə tapmalıdır: Xocalını nə ilə dünyaya çıxaraq: [Faciə ilə bağlı film festivalı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-   28 fevral.- S. 11.

40.  Gülər. “Beynəlxalq anım filmləri”: Layihə Xocalı faciəsindən bəhs edən filmlərə həsr olunub //Olaylar.- 2008.-      23-25 fevral.- S. 4.

41.  *Gülnarə. Xocalı faciəsi bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir: Xarici ölkələrdə Soyqırımın tanınması istiqamətində iş aparılır //Səs.- 2008.- 28 fevral.- S. 5.

42.  Hüseynova G. Xocalı uşaqların gözü ilə: [Yasamal rayonunun 68 saylı uşaq bağçasında Xocalı Soyqırımı əks etdirən rəsm sərgisi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 22 fevral.- S. 5.

43.  Xalid. Xocalı abidəsində rekonstruksiya işləri aparılıb: Abidənin ətrafında Soyqırım haqqında həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində məlumat yerləşdirilib //Üç nöqtə.- 2008.- 23 fevral.- S. 7.

44.  *“Xocalı - əsrin faciəsi” anıldı: Tədbirdə “Dua” filmi nümayiş etdirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Səs.- 2008.- 28 fevral.- S. 12.

45.  Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər keçirilir: Türkiyədə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Xocalı soyqırımı” filmi nümayiş olunub //Yeni Azərbaycan.- 2008.-    21 fevral.- S. 3.

46.  “Xocalı şahidləri” sənədli filmi mükafata layiq görülüb: [Rejissor Sahəddin Eyvazovun filmi] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 27 fevral.- S. 14.

47.  Xocalıya həsr edilən “Dua” filmi: [Filmin rejissoru Ziya Şıxlınskidir] //Palitra.- 2008.- 12 fevral.- S. 13; Səs.- 2008.- 12 fevral.- S. 12.

48.  *Qaliboğlu E. Bakıda Xocalı qurbanlarına yeni abidə ucaldılır: Heykəltəraş Aslan Rüstəmov... “Bu mövzuda əsər yaratmaq çoxdankı arzum idi” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 21 fevral.-  S. 14.

49.  *Qaliboğlu E. “Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə”: Rəsm sərgisi açıldı: [Muzey Mərkəzində] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 fevral.- S. 14.

50.  Qanlı fevral gecəsi: [Azərbaycan Dövlət İstiqlal Muzeyində sərginin açılışı haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 fevral.- S. 14; İki sahil.- 2008.- 26 fevral.- S. 6; Səs.- 2008.- 26 fevral.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 3.

51.  Moskvada Xocalı haqqında film: Amma bu filmi Azərbaycanlı yox, misirli İlhab Hiqazi adlı ərəb çəkib //Azadlıq.- 2008.- 26 fevral.- S. 15.

52.  Nərmin, Günay. Muzey Mərkəzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib //Paritet.- 2008.- 26-27 fevral.- S. 13.

53.  *Rzalı R. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş elektron ünvan: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2008.-  27 fevral.- S. 7.  

54.  *Rüstəmov İ. “Xəcalət”li günümüzün dərdlərini Çingiz Aytmatov da yaşadı: [Akademik Milli Dram Teatrında Hüseynbala Mirələmovun eyni adlı pyesinə qırğız yazıçısının münasibəti] //Xalq qəzeti.- 2008.- 28 fevral.- S. 7.

55.  Sevinc. “26 fevral Beynəlxalq Anım Filmləri”: Soyqırımı göstərməyə və yaşamağa çalışan yaradıcı insanların yarışması //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 11.

56.  Seyidov H.T. Xocalı faciəsi anılıb: Azərbaycan Dövlət Tətbiqi Sənəti Xalça Muzeyində keçirilən tədbirə H.Aslanov adına Zabitlər Evinin əməkdaşları qatılıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 26 fevral.- S. 7.

57.  *Soyqırımı sərgisi: [Qız Qalasında fotosərgi] //İki sahil.- 2008.- 26 fevral.- S. 16.

 

Bax: 184, 189

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR 

 

58.  *Almaniya hökuməti AMEA-nın mərkəzi elmi kitabxanasına 5 min avro dəyərində ədəbiyyat hədiyyə etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 29 fevral.- S. 5.

59.  Almaniya gündəliyi: (Almaniya Azərbaycan mədəniyyəti ili ərəfəsində): Çingiz Abdullayev: Almaniya Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 72-81.

60.  Azərbaycan-Macarıstan mədəni əlaqələri daha da inkişaf etdirilir: Dahi Nizami Gəncəvinin Macarıstanın Vesprem şəhərində abidəsi ucaldılacaq //Səs.- 2008.- 15 fevral.- S. 12.

61.  *Azərbaycan-Ukrayna: dostluq körpüləri: [Kiyev şəhərində keçirilən “Dostluq körpüləri. Azərbaycan-Ukrayna” beynəlxalq konsert proqramı başa çatmışdır] //Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.

62.  *Bakıda Alman Uşaq Filmləri Festivalı keçirilib //Səs.- 2008.- 22 fevral.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 22 fevral.- S. 8; Palitra.- 2008.- 22 fevral.- S. 16.

63.  Əhmədova A. “Kapelhaus ənənələrinə sadiqdir”: Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyinin rəhbəri deyir ki, əsas məqsədləri iki ölkə arasında mədəniyyət körpüsü yaratmaqdır //Ayna.- 2008.- 9 fevral.- S. 14.

64.  *Hacızadə A. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi öz fəaliyyətini genişləndirir: [Fond ilə Rusiya Milli Kitabxanası arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb] //Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 5 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 5 fevral.- S. 3.

65.  Per Stankina: “Azərbaycanla Almaniya arasında əlaqələr bundan sonra da möhkəmlənəcək”:  2008-ci il Almaniyada Azərbaycan ili elan edilib: [Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri ilə söhbət] //Ayna.- 2008.- 9 fevral.- S. 11.

66.  Sultanova M. Mədəni əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir: [Yaponiyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Masamitsu Oki ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 4.

 

Bax: 333

 

İran Kinosu Həftəsi

 

67.  Aliyə. İran kinosu günlərindən... bir neçə dəqiqə //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 9.

68.  *Bakıda İran kino həftəsi: Dünən “Azərbaycan” kinoteatrında açılış mərasimi keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.-   19 fevral.- S. 8; Səs.- 2008.- 19 fevral.- S. 16; Mərkəz.- 2008.- 19 fevral.- S. 11.

69.  İran kinosu “göz yaşları” axıdır: [Rejissor Məcid Məcidin “Asiman uşaqları” filmi haqqında] //Xəzər.- 2008.- 23 fevral.- S. 19.

70.  Nərmin. Kinoda azad İran: [“Azərbaycan” kinoteatrında festivalın yekunu] //Paritet.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 16.

71.  Samirə. “İran kino həftəsi” başlayır: Həmid Səfəri: “Yaxşı kino yaxşı ədəbiyyat deməkdir”: [İran İslam Respublikasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 16-18 fevral.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 16 fevral.- S. 8; Gün.- 2008.- 19 fevral.-    S. 13.

72.  *Sarıyeva İ. İran kinosu günlərində tamaşaçılar “Uzun gecə”, “Avropalı gəlin”in xiffətini çəkir: [Bakıda İran Kinosu günlərinə start verilməsi haqqında] //Bakı xəbər.- 2008.- 20 fevral.- S. 15.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

73.  Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Mərakeşdə: Tədbir Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş tutacaq //Səs.- 2008.- 29 fevral.- S.12. 

74.  *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Budapeştin tarixi-memarlıq abidələri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 19 fevral.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.-       19 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 19 fevral.- S. 2; Səs.- 2008.- 19 fevral.- S. 2.

75.  Hacızadə A. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi əlil uşaqlar üçün geniş xeyriyyə tədbiri keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 12 fevral.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 12 fevral.- S. 6; Respublika.- 2008.- 12 fevral.- S. 5.

76.  *Həmidə. Erməni terroruna qarşı: Azərbaycan həqiqətləri bu dəfə erməni lobbisinin kök saldığı Fransada yayıldı: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə işıq üzü görən “Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” kitabının Parisdə təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 3.

77.  *Pənahlı N. “Heydər Əliyev Fondu gördüyü işlərlə dövlət qurumlarına və QHT-lərə nümunə olmağa çalışır”: [HƏF-nin icraçı direktoru Anar Ələkbərovun məlumatı] //Zaman.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 13.

78.  Uzaqgörən siyasət nümunəsi: Mehriban xanım Əliyeva haqqında portret-oçerk //Yeni xəbər.- 2008.- 2 fevral.- S. 9.

 

Bax: 307, 352, 353


 

KİTABXANA İŞİ

 

79.  “İnsanlar və kitablar” layihəsinin  II mərhələsi: [AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında eyni adlı tədbir] //Səs.- 2008.- 29 fevral.- S.12.

80.  *İsmayılov X.İ., İsmayılov M.İ. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın biblioqrafik informasiya təminatı həyata keçirilir: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya” şöbəsinin hazırladığı “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı” adlı toplunun I buraxılışı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 fevral.- S. 7.

81.  *İsmayılova X. Qələm qılınca bərabərdir: [Hərbi vətənpərvərlik sahəsində kitabxanaların rolu] //Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 8.

82.  Mirzəliyev C. Nəsillərin mənəvi vəsiyyətnaməsi: [Müxtəlif sənət adamlarının kitab haqqında söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 10.

83.  *Mustafa M. Kitabxanalarımızın mövcud vəziyyəti: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası haqqında] //Ədalət.- 2008.- 13 fevral.- S. 4.

84.  *Mübariz. Elektron kitabxanalar reallaşır: Nizami Cəfərov: “Bu məsələdə bizim o qədər də ciddi problemlərimiz yoxdur” //Şərq.- 2008.- 16 fevral.- S. 12.

85.  *Sabutay. Milli kitabxana-ənənəvilikdən yeniliyə: [Milli Kitabxananın Avtomatlaşdırma üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 10.

86.  *Ülvi A. Fədakar kitabxanaçı ömrü: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana - 85: [Milli Kitabxananın qocaman işçilərindən biri Fatma Ağayeva haqqında] //Respublika.- 2008.- 7 fevral.- S. 7.

87.   *Zümrüd. Azərbaycanlı İmran Mikayılov...: Rusiya Milli Kitabxanasına XVI-XVIII əsrlərə dair dini kitablar külliyyatını hədiyyə edib: [Sankt-Peterburqda yaşayan soydaşımız] //Səs.- 2008.- 14 fevral.- S. 12; Bakı zaman.- 2008.- 14 fevral.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2008.- 14 fevral.- S. 7.

88.  Zümrüd. “Molla Nəsrəddin  jurnalının tədqiqi” adlı biblioqrafik göstərici nəşr edilib: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Səs.- 2008.- 5 fevral.- S. 12.

 

Bax: 44, 75, 153

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

89.  Azərbaycanın da öz “Nobel”i var: [www.kultaz.com - mədəniyyət və ədəbiyyat saytının rəhbəri Zahir Ərəmətlə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 13.

90.  Cahandarov B. Ermənistan və Gürcüstanın birgə göstəricisındən iki dəfə artıq: Ölkəmiz rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində bölgənin liderinə çevrilib //Paritet.- 2008.- 28-29 fevral.- S. 10

91.  Elnarə. WWW. ??? nədən xəbər verir? : Dövlət qurumlarının saytları məlumatdan kasaddır //Olaylar.- 2008.-       21 fevral.- S. 14; Olaylar.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 6.

92.  Eyvazlı E. İnternet aludəçiliyi: cəmiyyət yeniyetmə və gənclərin virtual məkanda məşğuliyyətinə nəzarət etməlidir: [Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asəf Hacıyev və Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Jalə Əliyeva ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 16 fevral.- S. 15.

93.  *Əli Abbasov: Dünyanın aparacı şirkətləri Azərbaycanın gələcəkdə informasiya texnologiyaları üzrə lider ölkə olacağını düşünərək ölkəmizi seçirlər: [Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri ilə müsahibə] //Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 3.

94.  *İbrahimov Ə. “Microsoft” korporasiyası Rusiyadan “Böyük şərqə”dək ərazini əhatə edəcək elektron informasiya mərkəzini Azərbaycanda yaratmaq istəyir: Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə şirkətin tədqiqat və strategiya üzrə direktoru Kreyq Mandi bildirmişdir //Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 2.

95.  2008-ci ildə rabitə və informasiyaları ğöstəricilərinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər planı təsdiq edilib //Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 4.

96.  İlqar. Nazirlər Kabineti Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edib //Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 4.

97.  Məmmədov E. Virtual dünya: Azərbaycanın bu dünyada yeri //Rabitə dünyası.- 2008.- 14 fevral.- S. 12-13.

98.  Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri, akademik Əli Abbasov: Başlıca vəzifələrdən biri Azərbaycanı regionda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində tranzit və mərkəzi ölkəyə çevirməkdir //Rabitə dünyası.- 2008.- 21 fevral.- S. 10-11.

99.  Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyinin yaranmasının 4 ili tamam oldu //Rabitə dünyası.- 2008.- 21 fevral.- S. 5-8.

100.    Soltanov R. İnformasiya texnilogiyaları turizmin inkişafına təkan verir //Rabitə dünyası.- 2008.- 14 fevral.- S. 8.

 

Bax: 53

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

101.    *Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı flora və fauna ilə yanaşı, tarixi abidələrlə zəngindir //Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 7.

102.    Bayramoğlu V. Dənizkənarı Bulvar idarəsi fəaliyyətə başladı: [Yenidənqurma və abadlıq işlərinə başlanması haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 26 fevral.- S. 3.

103.    *Əsədov B. Dənizkənarı bulvarı elə şəklə salmaq olar ki, dünya tamaşasına gələr: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzində ictimai əsaslarla metodist işləyən Məcid Namazovun altı layihəsi] //Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 8.

104.    *Samirə. Moskvanın “Bakılılar”ı: Bakı mühiti “Dünya mədəniyyəti” proqramı üçün örnək ola bilər: [MDB ölkələri Humanitar İnstitutunun rektoru, Cəmil Sadıqbəyovun eyni adlı  mədəni-maarifçilik klubu haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 27 fevral.- S. 8.

105.    *Vəfalı T. “Muğam” parkı unudulub: [Bakıda] //Həftə içi.- 2008.- 8 fevral.- S. 1; 6.

 

Bax: 191

 

MUZEY İŞİ

 

106.    *Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 fevral 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 6 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 6 fevral.- S. 1; Respublika.- 2008.- 6 fevral.- S. 2.

107.    *Bakı şəhərində Neft Muzeyinin yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 fevral 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 5 fevral.- S. 1; Respublika.- 2008.- 5 fevral.- S. 1; Palitra.- 2008.- 5 fevral.- S.- 3; İki sahil.- 2008.- 5 fevral.- S. 1.

___________

 

108.    Ч

      A 99  Azərbaycan tarixi muzeyi-2007.- B.: “Elm”, 2007.- 478 s.

___________

 

109.    *Azərbaycan nümayəndə heyəti neft muzeylərinin təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə ABŞ-da səfərdə olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 22 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.-       22 fevral.- S. 2.

110.    Azəri N. Nərimanovun Tbilisidəki ev-muzeyi: Bina Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına keçib, yaxın zamanlarda təmir işlərinə başlanacaq //Xəzər.- 2008.-        2 fevral.- S. 16.

111.    Fərahim. Orada vaxt itmir: və yaxud Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyindən reportaj //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 10.

112.    *Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin əməkdaşları hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verirlər?: [Sorğu] //Ekran efir.- 2008.- 15 fevral.- S. 5.

113.    Kürşad. Neft Muzeyinin yaradıcıları xaricə gediblər: Əbülfəs Qarayev: “Bütün dünyanın ən müasir təcrübəsi bu muzeydə əks olunmalıdır //Hürriyyət.- 2008.- 6 fevral.- S. 14; Üç nöqtə.- 2008.- 6 fevral.- S. 8; Şərq.- 2008.- 6 fevral.- S.  14.

114.    *Mehdiyev M. Tarixi yadigarları yaşadan ünvan: [AMEA Tarix Muzeyinin direktoru Nailə Vəlixanlının söhbəti] //Azərbaycan.- 2008.- 15 fevral.- S. 1.

115.    Mehriban. Dünyada analoqu olmayan muzey-malakofauna: [“Rinay” adlı malakofauna muzeyinin yaradıcısı professor Tofiq Karayev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 14.

116.    Mehriban. Tibb və Səhiyyə Tarixi Muzeyi: Burada bir çox maraqlı faktlara rast gəlmək olur: [Keçmiş Qaraşəhər müalicəxanasında ] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 3.

117.    *Mükərrəmoğlu M. Muzey işi sahəsində əməkdaşlıq genişlənir: [Norveçin Mədəniyyət və Kilsə İşləri naziri Frond Qiske və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm naziri Ə.Qarayevin görüşü] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 fevral.- S. 7; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 27-1 mart.- S. 16.

118.     *Nəriman Nərimanovun və Cəlil Məmmədquluzadənin Tbilisidəki ev-muzeyləri Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mülkiyyətinə keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 fevral.- S. 7; Respublika.- 2008.- 17 fevral.- S. 2; Səs.- 2008.- 16 fevral.- S. 16.

119.    *Norveçdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə böyük maraq vardır: [“Azərbaycan-Norveç muzeyləri arasında əlaqələr” adlı layihənin birinci mərhələsinin açılış mərasimi keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 2.

120.    *Sadıqlı F. Neft muzeyinin yaradılması tarixə ehtiram, gələcəyə qayğıdır //Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 4.

121.    Sarıyeva İ. Muzeylər nə gündədir?: [Azərbaycanda muzey işinin təşkili və fəaliyyəti haqqında] //Bakı xəbər.- 2008.- 8 fevral.- S. 16.

122.    Şükürov F. Muzeylərimiz dünya arenasında: [“Park İnn Hotel”də “Azərbaycan-Norveç muzeyləri arasında əlaqələr” adlı layihənin 1-ci mərhələsinin açılış mərasimi] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 5.

123.    Virtual muzey yaradılacaq: Dövlət Xalça Muzeyi Avstriya şirkətinin layihəsi əsasında inşa olunacaq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin məlumatı ] //Paritet.- 2008.- 26-27 fevral.- S. 13.

 

Bax: 50

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

124.    *Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli 574 nömrəli Fərmanının tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,      31 yanvar 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 2 fevral.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 fevral.- S. 2; Respublika.- 2008.- 2 fevral.- S. 2.

__________

 

125.    Щ 11

         Q 24   Qarabağlı R. Qarabulaqdan Füzuliyədək:  [Memarlıq abidələri haqqında].- B.: “Nurlan”, 2004.- 167 s.

__________

 

126.    Azərbaycanın mədəni və tarixi abidələrinin yeni siyahısı hazırlanıb: [Əbülfəs Qarayevin sözlərinə görə Azərbaycanda bütün mədəni-tarixi abidələrin qorunnmasına böyük dəstək veriləcək] //Şərq.- 2008.- 6 fevral.- S. 14; Mərkəz.- 2008.-    6 fevral.- S. 15; İki sahil.- 2008.- 6 fevral.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 6 fevral.- S. 7.

127.    *Əhmədov Q. Xınalıq möcüzələri: [Özünəməxsus coğrafi mövqeyə və unikal memarlıq görkəminə malik Xınalıq kəndi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 3.

128.    *Əliyev Ə. Parisdə “Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı təqdim edilmişdir: [Kəmalə İmranlının eyni adlı kitabı] //Azərbaycan.- 2008.- 15 fevral.-     S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 15 fevral.- S. 2.

129.    Fəxriyyə. Bakı hamamları nadir memerlıq nümunəsidir: Onlar müalicəvi funksiya daşımaqla yanaşı, istirahət mərkəzi rolunu da oynayıblar: [Ağa Mikayıl hamamı və Qasımbəy hamamı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 14.

130.    *Fransada heykəllərimiz tapıldı: abidələr 1937-ci ildə Parisdə keçirilən müasir incəsənət və texnika sərgisinə SSRİ tərəfindən göndərilib //Mərkəz.- 2008.- 8 fevral.- S. 10; İki sahil.- 2008.- 8 fevral.- S. 6; Səs.- 2008.- 8 fevral.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 8 fevral.- S. 14.

131.    Xanlarda yeddi tarixi abidə əsaslı təmir olunub //Səs.- 2008.- 28 fevral.- S. 16.

132.    *Qaxdakı, “Simuq Qala” memarlıq abidəsinin mühafizəsi üçün tədbirlər davam etdiriləcəkdir: [İlisu Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yerləşən XVII-XVIII əsrlərə aid eyni adlı qala] //Respublika.- 2008.- 21 fevral.- S. 6; Səs.- 2008.- 21 fevral.- S. 12.

133.    Qarabağlı R. Qarabağın qədim məscidləri və “Qarabağnamələr”: [Ağdamın Paprəvəndə kəndinin Şahbulaq məscidi, Qubadlının Dəmirçilər kəndinin Dondarlı məscidi haqqında] //Elm.- 2008.- 14 fevral.- S. 12.

134.    Mədəni və Tarixi abidələrin yeni siyahısı hazırlanıb: [Əbülfəs Qarayevin sözlərinə görə Azərbaycanda bütün mədəni-tarixi abidələrin qorunmasına böyük dəstək veriləcək] //İki sahil.- 2008.- 6 fevral.- S. 8.

135.    *Sarıyeva İ. Ağdamda “Tiqranakert” axtarırlar: Nəcəf Müseyibli: “Bu abidə barədə çoxdan bəyanat veriblər”: [AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavininin məlumatı] //Bakı xəbər.- 2008.- 12 fevral.- S. 12.

136.    Sultanova M. Od məbədi, rəsədxana yoxsa müdafiə istehkamı?: Qız Qalasının tarixi hələ də sirr olaraq qalır //Ekran efir.- 2008.- 8 fevral.- S. 16.

137.    Sultanova M. Bakı karvansaraları nadir memarlıq üslubuna malikdir: Azərbaycana gələn ən nüfuzlu qonaqlar Multani və Buxara karvansaralarına da baş çəkiblər //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.-S. 7.

138.    *Şəki Xan Sarayının fotoşəkilləri internet saytına yerləşdirilib //Səs.- 2008.- 16 fevral.- S. 16.

139.    Tovuzçay su anbarı və tarixi abidələrin taleyi: [Tovuzçay su anbarının tikintisi ilə əlaqədar Vahidli kənd sakinlərinin “Xalq qəzeti”nə ünvanladığı məktuba Azərbaycan Meliorasiya və  Su Təsərrüfatı ASC sədrinin birinci müavini M.Quliyevin cavabı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 fevral.- S. 7.

 

Bax: 25, 101

 

TURİZM

 

140.    *Abbasov P. Turistlər üçün ən cazibədar yer  Avropadır: Azərbaycanda isə turizm mərkəzləri açılır, ancaq əhalinin tələbatı nəzərə alınmır: [Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmayılovla söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 fevral.-     S. 13.

141.    Abdullayeva F. Bu gün Azərbaycan Turizm İnstitutunun 2 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 4.

142.     Abdullayeva F. Turizm dünyada yaxın onilliyin əsas prioritetlərindən biridir: Azərbaycanda bu sahənin inkişaf perspektivləri yüksək qiymətləndirilir //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 10.

143.    *Aydınoğlu T. Azərbaycan Turizm İnstitunun iki yaşı tamam olur //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 fevral.- S. 4.

144.    *Ayxan. Azərbaycanda yeni turizm portalı: Turistlərin işini asanlaşdıracaq portalın təqdimatı keçirildi: [Bakıda, “Hyatt” mehmanxanasında] //Ekspress.- 2008.- 16-18 fevral.-   S. 14; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 16 fevral.- S. 8.

145.    Azərbaycan turizmi CNN və Euronews telekanallarında //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 1.

146.    *“BattTour - 2008” beynəlxalq turizm sərgisi: [Latviyanın Riqa şəhərində] //Səs.- 2008.- 12 fevral.- S. 12; Yeni həyat.- 2008.- 15-21 fevral.- S. 5.

147.    Cəfərov C. Azərbaycan Turizm İnstitutu: İki ilin uğurları //Azərbaycan müəllimi.-2008.- 29 fevral.- S.6.

148.    Ələkbərli Ə. Balakən rayonu turizm üçün əlverişli bölgədir: [Balakən rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Ruqiyyət Seyidova ilə söhbət] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 3.

149.    *“Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində turizm” mövzusunda tədbir keçirilib: [Tokio şəhərində] //Səs.- 2008.-   23 fevral.- S. 12.

150.    Nigar. Turistlərin ən çox axını Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz bölgələrindədir: Faiq Qürbətov: “Son zamanlar Almaniyadan gələn turistlər daha çox cənub bölgəsinə səfərlər ediblər”: [Turizmin İnkişafı Layihəsinin milli koordinatoru ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 20 fevral.- S. 5.

151.    Sabutay. Gecələmək dərdi...: [Bakı mehmanxanaları haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 8.

152.    Vəfalı T. “Ölü mehmanxanalar...” “Bakı”, “Gənclik” və “Qarabağ”ın qəzalı binalarında sükut hökm sürür //Həftə içi.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 1;6.

 

İNCƏSƏNƏT

 

153.    Əliyev Z. “İncəsənət Kitabxanası” yaradılacaqmı? //Bakı xəbər.- 2008.- 9-10 fevral.- S. 15.

 

RƏNGKARLIQ

 

154.    *Atatürk portreti 400 min dollara satılıb: Türkiyədə tabloları ən baha qiymətə satılan azərbaycanlı rəssam Hümbət Qaracanın növbəti sərgisi açılıb: [İstanbulda “Derinlik” Sənət Mərkəzində] //Səs.- 2008.- 14 fevral.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 14 fevral.- S. 8.

155.    *Azərbaycanlı rəssam Dəniz Qüvvələri Komandanlığının həyata keçirdiyi layihədə iştirak edir: [Rafiq Əzizov] //Səs.- 2008.- 16 fevral.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 fevral.- S. 14.

156.    Brüssel şəhərində Azərbaycan gömrüyünün tarixinə həsr olunmuş sərgi böyük maraq doğurmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 23 fevral.- S. 5; Respublika.- 2008.- 23 fevral.- S. 7; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 23 fevral.- S. 12.

157.    Əliyev Z. Azərbaycan təbiətinin Məcnunu: [Rəssam Səttar Bəhlulzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.-     S. 6.

158.    Həpsi rəngmiş...: [S.Bəhlulzadə adına Rəsm Qalereyasının şagirdi, balaca rəssam Şahin Əlibəyli haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 68-69.

159.    *Mehdiyev M. İstedadlı fırça ustası: [Elbəy Rzaquliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 8 fevral.- S. 8.

160.    *Məhəbbətoğlu Q. Fərdi sərgilərə imkan olmayanda...: [Xalq rəssamı Xanlar Əhmədov, Arif Hüseynov və Əməkdar rəssam Adil Rüstəmovun söhbəti] //Zaman.- 2008.- 7-8 fevral.- S. 9.

161.    *Məlikzadə S. Əşrəf Heybətov: “Qürbətdə vətənlə bağlı hər bir duygu şirindir”: [Almaniyada yaşayan həmyerlimiz Azərbaycanın Əməkdar rəssamı ilə müsahibə] //Zaman.- 2008.- 21-22 fevral.- S. 9.

162.    Sultanova M. “Sən nə isə əldə edirsənsə, onu insanlarla paylaşmalısan”: Ötən il 3 fərdi sərgi keçirən rəssam Naira Rüstəmovanın əsərlərinin qeyri-adilikləri barədə // Ekran efir.- 2008.- 15 fevral.- S. 16.

163.    *Təbiətin Səttar möcüzəsi: [Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə haqqında Almas Ülvünün AzərTAc-ın xahişi ilə yazdığı məqalə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 17 fevral.- S. 5; Respublika.- 2008.- 17 fevral.- S. 5.

164.    *Təranə. Bir çərçivəyə yerləşməyən adam: [Rəssam İsmayıl Məmmədov ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 23-25 fevral.-    S. 22-23.

165.    Vahabova D. Mir Nadir Zeynalov: Həqiqət axtarışında //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 34-43.

 

Bax: 9, 42, 49

 

DEKORATİV  TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

166.    Ağasıoğlu F. 2500 il öncə Qarabağda toxunmuş Bərdə xalısı: [(Saqa-oğuz)] //Füyuzat.- 2008.- № 1.- S. 16-22.

167.    Əsgərova K. Milli geyimlər mədəniyyət incisidir //Palitra.- 2008.- 27 fevral.- s. 12.

168.    Xalçalarımız informasiya sistemində: [Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 7.

169.    Orxan. Azərbaycan xalçası haqqında...sevgiylə... //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 7.

170.    Savalan F. Ağacişləmə - bu maraqlı sənət növü Qarabağda formalışıb: [Azərbaycan Tarix Muzeyinin Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri Gülzadə Axundova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 4.

171.     Sultanova M. Milli geyimlərimizi yenidən xalqın istifadəsinə qaytarmalıyıq: Milli geyimlərimiz və onların tarixi //Ekran efir.- 2008.- 22 fevral.- S. 16.

172.    *Təranə. “Xalqımıza aid olan ənənəvi sənətşünaslıq çox üzə çıxmayıb”: [Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Zaur Orucovla söhbət] //Kaspi.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 22-23.

173.    *Zümrüd. “Dağkəsəmən” Qazax xalısı: [Kiyev İncəsənət Muzeyində erməni xalısı kimi nümayiş olunan xalı haqqında] //Səs.- 2008.- 8 fevral.- S. 12; Ədalət.- 2008.- 8 fevral.-   S. 6.

 

Bax: 56

 

QRAFİKA

 

174.    Azərbaycanlı karikaturaçılarının əsərləri Çində keçirilən müsabiqədə xüsusi mükafata layiq görülüb: [Bayram Hacızadə və Seyran Cəfərlinin VI Beynəlxalq Karikatura müsabiqəsində iştirakı] //Səs.- 2008.- 7 fevral.- S. 16; Üç nöqtə.- 2008.- 7 fevral.- S. 13; Gün.- 2008.- 7 fevral.- S. 13.

175.    *Marka sərgisi keçirilib: tədbirdə Azərbaycanda 1918-2007-ci illər ərzində poçt dövriyyəsində olan bütün markalar nümayiş etdirilib: [İsveçrənin Bern şəhərində] //Mərkəz.- 2008.- 5 fevral.- S. 15; Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S.  2; Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 12.

176.    *Məhəbbətoğlu Q. Sözsüz əsərləri ilə Azərbaycanı dünyaya tanıdan rəssam: [ İtaliyanın Moristika şəhərində keçirilən Beynəlxalq Karikatur Müsabiqəsinin xüsusi mükafatçısı, həmyerlimiz Seyran Cəfərli haqqında] //Zaman.- 2008.-          14-15 fevral.- S. 13.

177.    *Məhərrəmova T. “Söz verirlər, ancaq əl tutan yoxdur”: [Xaçmaz rayonunun Alekseyevka kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləyən “Milli Yaradıcılıq Muzeyi”nin yaradıcısı, 75 mozaik pannonun müəllifi Qərib Aşkari ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.

178.    *“Mozalan” studiyası beynəlxalq mükafata layiq görülüb: [İspaniyada çıxan “Aktualitad” jurnalının təsis etdiyi “Keyfiyyət və nüfuz lideri” adlı mükafat] //Paritet.- 2008.-      26-27 fevral.- S. 13; Üç nöqtə.- 2008.- 26 fevral.- S. 12.

179.    ÜPİ-nin baş direktoru Eduard Dayan: “Azərbaycan keyfiyyət, təhlükəsizlik və etik dəyərlər baxımından nümunəvi ölkədir”: [İsveçrədə “Azərbaycan günləri” adlı tədbirdə Ümumdünya Poçt İttifaqının rəhbərinin çıxışı] //Rabitə dünyası.- 2008.- 14 fevral.- S. 2.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

180.    *Babayeva T. Şahin Hüseynzadə: “Kimin kasıblığını istəyirsənsə, ona fotoaparat bağışla”: [Fotoqraflar Birliyinin rəhbəri, fotoqraf Şahin Hüseynzadə ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.-     16 fevral.- S. 18.

181.    Bakıda “Alman ümumdünya irsi” fotosərgisi açılıb: [“Qız Qalası” Rəsm Qalereyasında] //Mədəniyyət.- 2008.-        22 fevral.- S. 2.

182.    “Qoy həmişə işıq olsun!”: [Respublika üzrə fotomüsabiqənin yekunu haqqında] //Səs.- 2008.- 29 fevral.- S.12.

183.    *Soyuq suda və... istedadlı fotorəssamın işlərində bir qədər günəş: [Muzey Mərkəzinin İncəsənət Qalereyasında Anna İbrahimbəyovanın fotoşəkillərinin sərgisinin açılışı] //Azərbaycan.- 2008.- 2 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 2 fevral.- S. 6.

 

Bax: 57

 


 

 HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

184.    Eyvazlı E. Abidələr də danışır...: [Memar Camal Rəşid Əlizadənin Xocalı Soyqırımı Abidəsi haqqında] //Xəzər.- 2008.- 23 fevral.- S. 16.

185.    *Əhmədov Q. Misir Ərəb Respublikasında ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi açılmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 19 fevral.- S. 3.

186.    Əliyev Z. Daş keçinin sarbanlığı: [Heykəltəraş Sahib Quliyevin əsərləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.-   S. 12.

187.    Hüseynoğlu S. Misirdən xoş təəssüratla...: Abşeronlular Misirə səfərdən qayıdıb: [Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Qanatr Xeyriyyə Parkında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin heykəlinin açılış mərasimində də iştirak etmişlər] //Xalq qəzeti.- 2008.- 15 fevral.- S. 5.

188.    Qasımov Q. Ömər Eldarov: Sənətkar ömrü: [Xalq rəssamı haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 82-89.

189.    *Mehdiyev M. Monumental abidə: [Bakının, Xətai rayonunun ərazisində ucaldılan “Ana harayı” adlı abidənin əsas yaradıcısı və müəllifi Aslan Rüstəmovdur] //Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 4.

190.    Məşhur memar Rəhmi Aksunqur: “Bakıdakı  “Azad qadın” heykəlinin mənim üçün mənası çox böyükdür: [Heykəltəraş, memar, İstanbulun  Sinan Unuversitetinin rektoru] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 2

191.    *Misirin Qəlyubiyyə vilayətinin Qanatır şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin və Azərbaycan-Misir Dostluq Parkının açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.-        8 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 8 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 8 fevral.- S. 3; Azad Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 2.

 

Bax: 37, 48

 

MODA VƏ DİZAYN

 

192.    Əkbər E. Planetin ən yaxşı manikeni Rüstəm Cəbrayılov: [Türkiyədə keçirilən “Best Mode Word” yarışmasının birincisi, “Planetin ən yaraşıqlı modeli” titulunun sahibi ilə söhbət] //İmpuls.- 2008.- 15-21 fevral.- S. 13.

 

KİNO

 

193.    Allahverdiyev E. Yaddaşın harayı: AzTV Qarabağ problemlərinə kifayət qədər yer ayırmaq ənənəsinə sadiqdir: [Rejissor Məhərrəm Bədirzadənin “Qu rəqsi” filmi haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 22 fevral.- S. 5.

194.    *Abdullayeva Z. “Nərimanfilm” təqdim edir: [Kinorejissor, ssenarist İlqar Məmmədov haqqında] //Respublika.- 2008.- 3 fevral.- S. 5.

195.    *Allahverdiyev E. Naxçıvan-olduğu kimi: Azərbaycan Televiziyası Muxtar Respublikanın yarandığı günə “Naxçıvan-inkişafın yeni mərhələsi” sənədli filmini hədiyyə etdi: [Rejissor Rəşad Mustafayevin quruluşunda] //Ekran efir.- 2008.-     15 fevral.- S. 5.

196.    *Babayeva T. Yerli teleseriallar istehsalı: Tanınmış rejissor Ramiz Həsənoğlu bu vacib məsələnin həyata keçirilməsi yolları barədə danışır //Xəzər.- 2008.- 23 fevral.- S. 18.

197.    Babək. Milli filmlərin çəkilməsinə vəsait ayrılması barədə dövlət başçısına müraciət edilib //Paritet.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 2; Üç nöqtə.- 2008.- 2 fevral.- S. 8.

198.    Bəhruz. Bir addım irəli: Üç qısametrajlı film-kinomuzun növbəti mərhələsi: [“Nəfəs”, rejissoru Elməddin Alıyev, Xəyyam Allahverdiyev, “Ev”, rejissoru Asif Rüstəmov, “Qrinviç meridianından kənarda”, rejissoru Yusif Quliyev] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 12.

199.    *“Bu meydan, bu ekran-2008” müsabiqəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Səs.- 2008.-    28 fevral.- S. 12.

200.    Cəbrayıllı L.”Cavid ömrü” filmi, yoxsa... Ramiz Həsənoğlunun növbəti teletamaşası? //Mərkəz.- 2008.- 1 fevral.-    S. 10.

201.    Əlizadə M. Tofiq Kazımov: Tənha dahi: [Rejissor haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 54-61.

202.     Fehruz. Kinomuzun yaxın gələcəyi //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 11.

203.  *Filmlər Ekspertlər Şurasının razılığından sonra çəkiləcək: Müstəqil kinostudiyalarla danışıqlar başlayıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatı] //Kaspi.- 2008.- 14 fevral.- S. 17.

204.    *Filmlərin çəkilişinə 6 milyon manat ayrılıb: Bu pula həm bədii, həm sənədli, həm də animasiya filmləri çəkiləcək //Azad Azərbaycan.- 2008.- 19 fevral.- S. 7.

205.    *Günay. Azəri rejissor türklərə cizgi filmi çəkməyi öyrədir: [Vahid Talıb] //Paritet.- 2008.- 12-13 fevral.- S. 13.

206.    *Hüseynbəyli E. Dünya kinosunu ana dilimizdə danışdıranlar: [Azərbaycan Respublikası Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin “Kino proqramları və dublyaj” redaksiyasının əməkdaşları haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 20 fevral.- S. 7.

207.      *Xəlilzadə F. Kinodan başlanıb səhnədə tamamlanan ömür: Sofiya Bəsirzadə-80 //Azərbaycan.- 2008.- 28 fevral.- S. 7.

208.     “Xudu Məmmədov”, “Qulam Məmmədli” və “Aşiqlər”...: Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyi 3 filmin çəkilişinə başlayıb //Gün.- 2008.- 7 fevral.- S. 13.

209.    Kazımzadə A. Kinonun qəribə-qəribə işləri: [Kinorejissor Məmməd Əlili haqqında xatirə] //Pəncərə.- 2008.- № 2.-    S. 62-67.

210.    Kinoya uzanan xeyirxah əllər: [Azərbaycan kinosunun inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri haqqında] //Yeni xəbər.- 2008.- 23 fevral.- S. 14.

211.    “Qanlı iz” və “Aşiqlər”: “Azərbaycantelefilm” filmlərin çəkilişini başa çatdırdı: [Rejissoru Rafiq Dadaşov]  //Ekspress.- 2008.- 29 fevral.- S. 10; Xalq qəzeti.- 2008.- 29 fevral.- S. 14.

212.    *Qiyas Ə. Rejissorun Vətənə oğulluq missiyası: [Əbdül Mahmudov haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 19 fevral.- S. 7.

213.    *Məhərrəmova T. Aktyor belə olmalıdır! Rasim Balayev kimi: [İ.Əbilov adına Mədəniyyət Evində Xalq artistinin gənclərlə görüşü] //Kaspi.- 2008.- 22 fevral.- S. 16.

214.    *Məhərrəmova T. Azərbaycan kinosunun ayrıca səhifəsi: [Rejissor Tofiq Tağızadə haqqında] //Kaspi.- 2008.- 8 fevral.- S. 16.

215.    Məmmədova N. Alman rejissorunun Azərbaycanda çəkdiyi film Amerikada nümayiş etdirilib: [“Sundance” kinofestivalında Veit Helmerin “Absurdistan” adlı filmi ] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 3 fevral.- S. 7.

216.    Məmmədqızı T. “Cavid” filmi məni məhv etdi”: Dilarə: Çünki mən o rolu oynamadım, həqiqi mənada yaşadım”: [Aktrisa Dilarə Əliyeva ilə söhbət] //Şərq.- 2008.- 23 fevral.-     S. 14; Şərq.- 2008.- 22 fevral.- S. 14.

217.    MTRŞ ölkə başçısına müraciət ünvanlayıbdır: Azərbaycan efirin əcnəbi təsirlərdən qorunması və teleserialların kino sahəsində inkişafının təminatına maliyyə dəstəyi göstərilməsi üçün //Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 14.

218.    Nərmin. “İstənilən yaxşı film kommersiya filmidir”: Gənc rejissor Arif Rüstəmov həm də komik janrda ssenari yazmağı planlaşdırır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gənclər layihəsi olan “Yeni əsr. Yeni gənclər. Yeni baxış” müsabiqəsinin qalib filmlərindən biri “Dərviş” Prodüser Mərkəzinin istehsalı olan “Ev” filmi haqqında] //Paritet.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 11.

219.    Nərmin M. “Bizim kinonun şansı antikvar sənət növünə çevrilməsindədir”: [Aktyor, rejissor Elxan Cəfərovla söhbət] //Paritet.- 2008.- 5-6 fevral.- S. 12.

220.    Nizamiqızı H. 183-cü say... 1-ci yer. [İspaniyada keçirilən Aktualita festivalında xüsusi mükafata  layiq görülmüş “Mozalan” kinojurnalı haqqında eyni adlı studiyanın direktoru Orxan Fikrətoğlunun fikirləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.

221.    *“NTV – Kino” şirkəti Pirəküşküldə film çəkib: Aleksandr Çernyayev: Azərbaycanlı aktyorlarla işləməkdən zövq aldım”: [“Russkiy perevod” filmi] //Səs.- 2008.- 21 fevral.-       S. 16; Həftə içi.- 2008.- 21 fevral.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 21 fevral.- S. 8.

222.    Orxan “Sehrli xalat” həyatımı nağıla çevirdi...: [Filmin baş qəhramanı Solmaz Hətəmova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 9.

223.    *Polşalılar “Girov” filmi vasitəsilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün faciəli nəticələrini öyrənirlər: [Varşavanın mərkəzindəki “Luna” kinoteatrında kinorejissor Eldar Quliyevin eyni adlı filminin təqdimatı olmuşdur] //Xalq qəzeti.- 2008.- 24 fevral.- S. 2.

224.    *Rafiqqızı N. “Ögey ana”nın İsmayılı...: Tamaşaçıların doğması Ceyhun: [Filmin baş qəhrəmanı Ceyhun Mirzəyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 4.

225.    Rafiqqızı N. Zirvədə qalan ad: [Aktyor, rejissor Şahmar Ələkbərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 9.

226.    Rzayeva M. “Cavid ömrü” filminə çəkilmək fikrim yox idi”: [Xalq artisti Rasim Balayevlə müsahibə] //Şərq.- 2008.- 29 fevral.- S.6.

227.    *Sarıyeva İ. Kino məmurları Prezident Sərəncamını necə yerinə yetirir?: “Kino sektorunun işçiləri sərəncamla bağlı bir dəfə də iclas keçirməyiblər”: [Azərbaycanda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında 23 fevral 2007-ci il Sərəncamı] //Bakı xəbər.- 2008.- 9-10 fevral.- S. 16.

228.    *“Səhra gülü” təqdim olundu: [Rejissor Tahir Əliyevin filminin təqdimatı] //Ekspress.- 2008.- 13 fevral.- S. 10.

229.    Səlimqızı C. Biz niyə serial çəkə bilmirik?: mütəxəssislər ssenari qıtlığını, həmçinin, maliyyə vəsaitinin olmadığını əsas gətirirlər: [Əcnəbi kinofestivalların iştirakçısı və qalibi olan rejissor Yavər Rzayevlə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 21 fevral.-     S. 11.

230.    Səlimqızı C. “Maddi vəsait lazımdır”: Kinorejissor Hüseyn Mehdiyev dostlarının hədiyyə etdiyi sayta əl gəzdirmək istəyir  //Mərkəz.- 2008.- 8 fevral.- S. 11.

231.    *Ssenarilərin hazırlanması üzrə treninq keçirilib: [Tbilisi şəhərində “Cənubi Qafqaz filmlərinin proyekt və ssenarilərinin işlənib hazırlanması üzrə treninq” keçirilib] //Kaspi.- 2008.- 26 fevral.- S. 17.

232.    Şərif. Reallığın bədii versiyası: Oynadığımız havalar niyə sümüyümüzə düşmür: “Küçələrə su səpmişəm” filmi üçün: [Rejissor Nicat Feyzullayevin eyni adlı filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 11.

233.    Şərif. “Yalan”ın gerçək üzü: [Rejissoru R.Əzizbəyli və O.Fikrətoğlu olan eyni adlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 11.

234.    Şərif. Yaxşı başlanğıc, yaxşı olmayan davam...: və uğursuz sonluq: “Girov” filmi barədə: [Müəllifləri N.Rəsulzadə və E.Quliyev olan eyni adlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 11.

235.    Şərif. “Yuxu”nun oyaq qəhrəmanları: Fikrət Əliyev Abşeron kəndlərindən bəhs edən daha bir filmin çəkilişlərinə başlayacaq: [Rejissorun çəkdiyi eyni adlı film haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 12.

236.    Şükürov F. Milli kinomuzun yeni dalğası: [Bir çox qısametrajlı bədii filmlərə tamaşa və yaradıcı heyət ilə görüş] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 11.

237.    Teymur. “Cavid hansı zaman arzusunda olub, bu, filmdə özünü tapmayıb”: [Rejissor Mehriban Ələkbərzadə ilə  “Cavid ömrü” filmi haqqında söhbət] //Şərq.- 2008.- 28 fevral.- S. 12.

238.    Teymur. “Filmlərin tam dublyajına əvvəlcədən hazırlaşmaq lazım idi”: Rafiq Hüseynov: “Mən daha çox tərcümənin titrdə verilməsinin tərəfdarıyam” //Şərq.- 2008.- 16 fevral.- S. 7.

239.    *Toğrul. “Ermənilər-mif və həqiqət” sənədli filmi istehsalata buraxılıb: [Rejissor və ssenari müəllifi Nazim Rzanın 31 mart azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunmuş eyni adlı filmi haqqında] //Ədalət.- 2008.- 5 fevral.- S. 6.

240.    *Yeni sənədli film: [Azərbaycan hökumətinin sifarişi ilə “Salnamə” studiyası Xocalı soyqırımının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar rejissor Ziya Şıxlınskinin “İbadət” adlı yeni sənədli filmini çəkib] //Azərbaycan.- 2008.- 26 fevral.- S. 3.

241.    Yusifqızı L. Qapını açdıq, gənclər gəlmədi...: Yazıçı, kinossenarist Orxan Fikrət oğlunun fikrincə, bugünkü cavanları həyat uğrunda mübarizə tərbiyə edir  //Gün.- 2008.- 5 fevral.-     S. 13.

242.    Zümrüd. “Əkizlər” sənədli filminə azərbaycanlılar da dəvətlidir: Buna Benilüks Azərbaycan Təşkilatları Əlaqələndirmə Şurasının fəxri prezidenti Fuad Hümbətovun razılığı əsasında nail olunub: [Belçikada] //Səs.- 2008.- 5 fevral.- S. 12.

243.    *Zümrüd. “Səhra gülü” filminin qəhrəmanı ilə görüş keçirilib: [Müasir İncəsənət Mərkəzində rejissor Tahir Əliyevin eyni adlı sənədli filminin əsas qəhrəmanı Əliyeva-Hanpel Erika] //Səs.- 2008.- 16 fevral.- S. 12.

 

Bax: 30, 31, 35, 39, 40, 46, 47, 391, 415, 417, 433

 

MUSİQİ

 

 

244.    Щ 31

         B 57    Fərhad Bədəlbəyli-60.- B.: “Çaşıoğlu”, 2007.- 44 s.

___________

 

245.    “Alaturka” da Azərbaycan səsi...: [Müsabiqənin iştirakçısı Aygün Şükürova haqqında] //Şərq.- 2008.- 12 fevral.-   S. 14.

246.    Baba Mahmudoğlunun şəxsi fondu arxivə verilib //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 fevral.- S. 14; Ekspress.- 2008.-        15 fevral.- S. 11.

247.    *Babayeva T. Mədəniyyətimizin üç qitədə təbliği: Tariyel Məmmədov: “Məqsədimiz dünyanı Azərbaycan musiqi sənətinin ən yüksək nailiyyətləri ilə tanış etməkdir”: [“Musiqi dünyası” adlı dərginin baş redaktoru ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 9 fevral.- S. 18.

248.    *Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun xatirə lövhəsi açılmışdır: [Vaxtilə yaşadığı evin divarında] //Azərbaycan.- 2008.- 22 fevral.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 22 fevral.- S. 6; Üç nöqtə.- 2008.- 22 fevral.- S.13; Səs.- 2008.- 22 fevral.- S.16; Palitra.- 2008.- 22 fevral.- S. 16.

249.    *Bünyadov T. Həqiqətmi, möcüzəmi, nağılmı...: Muğam müsabiqəsindən təəssürat //Azərbaycan.- 2008.- 16 fevral.- S. 6.

250.    Cəfərov Q. Barmaqların sehri: [Klarnet ifaçısı Əlirza Orucov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 7.

251.    Civişov R. Muğam sənəti dayaq sütunlarından birini itirdi: [Xanəndə İslam Rzayev haqqında ] //İmpuls.- 2008.-        1-7 fevral.- S. 14.

252.    Dünən Polad Bülbüloğlunun ad günü idi: Səfir 63 yaşını doğmaları ilə evdə keçirib //Üç nöqtə.- 2008.- 5 fevral.-  S. 13; Ədalət.- 2008.- 5 fevral.- S. 6.

253.    Elsevər S. Mizrabdan “sehrli”  çubuğa...: [Dirijor Əyyub Quliyev haqqında] //Ekspress.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 20.

254.      Əliyev Ə. Gözəl sənətkar və ustad: [Musiqi alətlərinin mahir ifaçısı(kamança, klarnet, qarmon) Əflaruz Məmmədov haqqında ] //Ədalət.- 2008.- 16 fevral.- S. 22.

255.    *Əsədov B. Toy-düyündə hərə öz yerini bilməlidir: [Azərbaycan  Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin məzunu, Yazıçılar Birliyinin üzvü, müğənni Zəka Vilayətoğlu ilə söhbət] //Azərbaycan.- 2008.- 17 fevral.- S. 8.

256.    *Əsilbəyli X. “Yazmaq istəmirəm”: [Bəstəkar Səadət Arifqızı ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 14 fevral.- S. 8.

257.    Fərəcov S. Cabbar ömrü: [Xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 5.

258.    “Gənclərin muğama həvəsi artır”: [“Əbədi muğam” layihəsi çərçivəsində Şirvanşahlar Saray Kompleksində konsert proqramı] //Paralel.- 2008.- 7-8 fevral.- S. 15.

259.    Göyyallı X. Əmanət qalan səs: [Əməkdar mədəniyyət işçisi, muğam ustası Fəxrəddin Hüseynov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 9

260.     *Hacıxanoğlu İ. “Abgülün bu qədər şişirdilməsinin əleyhinəyəm”: [“Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Abgül Mirzəliyev haqqında] //Ekspress.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 15.

261.    Hacıxanoğlu İ. “Bütün Şərq bizim muğam təhsilinə həsəd aparır”: Ramiz Zöhrabov: “Bir zamanlar muğamı bəyənməyənlər də indi muğam janrında mahnı yazmağa başlayıblar”: [Əməkdar incəsənət xadimi ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.-        23-25 fevral.- S. 19.

262.    Hacıxanoğlu İ. “Özümüzü bəstəkar kimi təqdim etməyə utanırıq”: ABİ-nin “Gənclərlə iş” bölməsinin həmsədri Cəlal Abbasov: Klassik musiqini öyrənmək istəyən tələbə yoxdur: [Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi Rüfət Ramazanovla söhbət] //Ekspress.- 2008.- 16-18 fevral.- S. 20.

263.    Həsənova A. Xocalı soyqırımı günü oxuyan müğənnilər cəzalandırılacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi onların barəsində lazımi ölçü götürəcək //Yeni Müsavat.- 2008.- 29 fevral.- S. 13; Üç nöqtə.- 2008.- 29 fevral.- S. 13; Şərq.- 2008.-      29 fevral.- S. 14; Bizim yol.- 2008.- 29 fevral.- S. 13.

264.    Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın xatirə gecəsi keçirilib: [Tofiq Quliyev adına 12 saylı musiqi məktəbində] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 8 fevral.- S. 8; Üç nöqtə.- 2008.- 8 fevral.- S. 14.

265.    *İbrahimova S. “Piratlara havayı fürsət verməyin”: Azərbaycanlı balaban ifaçısı Əlixan Səmədov təbliğat işlərini davam etdirir: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimizin yeni Balaban-7” adlı albomu haqqında] //Kaspi.- 2008.- 21 fevral.- S. 17.

266.    *İlkin N. Nəğmələşən ömürlərin sorağında: Azərbaycanın Xalq artisti görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz” adlı kitab nəşr olunub //Kaspi.- 2008.- 22 fevral.- S. 22.

267.    İsmayılqızı X. Dünya xalqlarının milli musiqimizə marağı artır: İstedadlı tarzən Ramiz Əyyuboğlu cari ildə də xarici ölkələrdə olacaq, tanınmış orkestrlərin müşayiəti ilə dünya və Azərbaycan klassiklərinin məşhur əsərlərini səsləndirəcəklər //İki sahil.- 2008.- 22 fevral.- S. 6.

268.    *İstedadlı insan heç bir dərs keçmədən nəsə etməyi bacarmalıdır: [Bəstəkar Elçin İmanovla söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 7 fevral.- S. 13.

269.    *Kəbutər. Hələ seçim qarçısındayam: Mirkamil: Məcnun roluna hazırlaşmaq ən böyük məktəbdir: [“Xalq Ulduzu”nun qaliblərindən biri ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 2 fevral.- S. 12.

270.    Kəbutər. Təbrizdən Savalana...: Cavid Təbrizli: Bakıda konsert vermək arzumun reallaşacağı günü gözləyirəm: [Türkiyədə yaşayan, əslən Təbrizli musiqi ifaçısı ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 28 fevral.- S. 8.

271.    *Qadir T. “Qızıl kitab”ın səhifələrindən: Rüstəm Zeynalov bu kitaba bacısının da adının yazılacağına inanır: [Ölkə başçısının sərəncamına əsasən musiqi sahəsində xüsusi istedadı ilə fərqlənən gənc pianoçu, 4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 fevral.- S. 8.

272.    *Qadir T. Səhnəyə yaraşan oğlan: [Dövlət başçısının xüsusi aylıq təqaüdünə layiq görülən istedadlardan biri, Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdi, vokal ifaçısı Vaqif Nağıyev haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S.8.

273.    Qaliboğlu E. “Bu qala, daşlı qala”: Xanəndə İslam Rzayevin xatirəsinə... //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 fevral.-     S. 14.

274.    *Qaliboğlu E. “Mənasız zövqlərdən üstün əhvallar yaratmaq üçün hər birimiz çalışmalıyıq”: [Bəstəkarlar İttifaqının Musiqişünaslıq bölməsinin rəhbəri Zemfira Qafarova ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 fevral.- S. 14.

275.    *Qaliboğlu E. “Muğam təhriflərə məruz qalır”: [Xalq artisti, tarzən Ağasəlim Abdullayevlə söhbət] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 fevral.- S. 14.

276.    Qaraqızı U. Zabit Nəbizadə Alim Qasımovun davamçısı kimi //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 7.

277.    Qədirov M. Nəğmələrin ahəngi ilə yaşanan ömür: [Xalq artisti Şəfiqə Axundova haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 17 fevral.- S. 7.

278.    *Quliyeva Z. Bəstəkarın yubiley gecəsi: [Bəstəkar Elza İbrahimovanın anadan olmasının 70 illiyi] //Azərbaycan.- 2008.- 1 fevral.- S. 7.

279.    *Qurbanqızı Z. Nəğmə dolu bir ürək: [Bəstəkar Elza İbrahimova haqqında] //Respublika.- 2008.- 17 fevral.- S. 7.

280.    *Məhərrəmova T.” Bizə ancaq yaşlı adamlar qulaq asır”: [“İrs” folklor ansamblının solisti Mehman Hacıbəyov ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 20 fevral.- S. 16.

281.    *Məhərrəmova T. Həmişəcavan xanəndə: Əlibaba Məmmədovun 80 illik yubileyi qeyd olunur //Kaspi.- 2008.-     29 fevral.- S. 16.

282.      Məhərrəmova T. “Məni oxumağa çox təhrik etdilər”: [“Lalə” qızlar ansamblının qoşanağara ifaçısı, müğənni Suğra Lütfəliyeva ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 28 fevral.- S. 16.

283.    “Muğam televiziya müsabiqəsi-2007” qaliblərinin qala-konserti: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev konsertdə olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 2 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 fevral.- S. 1; Respublika.- 2008.- 2 fevral.- S. 1.

284.    Nairə. Musiqili ömür: [Bakıxanov qəsəbəsindəki Adil İsgəndərov adına Mədəniyyət Sarayının “Günay” rəqs ansamblında qarmon ifaçısı Əbülfət Məmmədov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 7.

285.    Nizamiqızı G. Güneyin ətrini Quzeydən alan müğənni: Cavid Təbrizli 5 il Azərbaycanda yaradıcılıqla məşğul olacaq: [Türkiyədə yaşayan musiqiçi ilə müsahibə] //Olaylar.- 2008.-   21 fevral.- S. 11.

286.    Nizamiqızı H. İfası, ifadəsi çətin hisslər... Böyük orkestrlərə dirijorluq edən Elşad Bağırov öz vətən xiffətini idarə edə bilmir: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 8.

287.    Nüşabə. “Bizim xəmirimiz muğamdan yoğrulub”: [Əməkdar artist Gülyanaq Məmmədova ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 27 fevral.- S. 11.

288.     Nüşabə. Müsabiqə muğamlarımızı efir vasitəsilə bütün dünyaya tanıtdı: Münsiflər  professionallardan deyil, həvəskarlardan təşkil olunsaydı belə, yenə də qaliblər dəyişməyəcəkdi” //Palitra.- 2008.- 20 yanvar.- S. 13.

289.    Nüşabə. “Sarı gəlin” Şah İsmayıla məxsusdur: Abbasqulu Nəcəfzadə: “Ərdəbil Muzeyində tapılan yazılı mənbənin surəti çıxardılaraq Bakıya gətiriləcək”: [Azərbaycan İncəsənət Universiteti və Milli Konservatoriyanın İnstrumental Muğam kafedrasının müəllimi ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 26 fevral.- S. 11.

290.    *Pənahov İ. Uşaq musiqi məktəbinin uğurları: [Aydın İbrahimovun rəhbərlik etdiyi Şəki 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi haqqında] //Respublika.- 2008.- 13 fevral.- S. 6.

291.    *Rüstəm Z. “Bizə qədər qadın xanəndələr dəflə oxumurdular”: [Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə söhbət] //Ayna.- 2008.- 2 fevral.- S. 18; Kaspi.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 17.

292.    Rüstəmova S. Səsin şəkli: [Muğam ifaçısı Yaqub Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 8.

293.    Sabutay. Piratlar muğama da əl uzadır //Mədəniyyət.- 2008.- 29 fevral.- S. 8.

294.    Sabutay. Musiqi ilə keçən ömür: [Nağara ifaçısı Nüsrət Fətəliyevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 8.

295.    Salmanov R. Ürəkdən gəlməyən ürəyə yatmaz: [Bəstəkar Elza İbrahimova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 fevral.- S. 5.

296.    Sarıyeva İ. 44 yaşlı “Lalə” qızlar ansamblı Ceyran Haşımovanın evində yaşayır: “Ümidimiz Mehriban xanım Əliyevadır” //Bakı xəbər.- 2008.- 19 fevral.- S. 15.

297.    Sarıyeva İ. Mahnı mətnlərinə musiqi yazan bəstəkarların da “bazarı” başlayıb: [Əməkdar incəsənət xadimi Elnarə Dadaşova, bəstəkar Xanım İsmayılqızı və şairə Zivər Ağayevanın mövzu ilə əlaqədar fikirləri] //Bakı xəbər.- 2008.- 22 fevral.- S. 15.

298.    Seyid Şuşinskidən alınan dərs: Müsahibimiz respublikanın Əməkdar artisti Sabir Mirzəyevdir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 2.

299.    Seyidov H.T. “Bu gün Azərbaycan səhnəsində mənim əsərlərim görünmür”: Bəstəkar Arif Məlikov: “Mənim əsərlərimin çoxu dünya arenalarında nümayiş etdirilib” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 7.

300.    Səlimqızı C. Bəstəkarlar İttifaqı aciz qalıb:[Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov və Əməkdar incəsənət xadimi Elnarə Dadaşovanın uşaq mahnıları haqqında fikirləri] //Mərkəz.- 2008.-        29 fevral.- S. 11.

301.    Son illərin ən möhtəşəm musiqi əsəri: Hətta müğənnilər belə bunu xatırlamır: [müğənnilər Flora Kərimova, Akif İslamzadə və Alim Qasımovun musiqi sənəti haqqında fikirləri] //Bakı zaman.- 2008.- 15 fevral.- S. 15.

302.    Təhmirazqızı S. Üzeyir ruhlu sənətkar: [Süleyman Ələsgərov haqqında] //Respublika.- 2008.- 24 fevral.- S. 3.

303.    Təranə. “Bizə ancaq yaşlı adamlar qulaq asır”: Mehman Hacıbəyov: “Şou-biznes insanları çaşdırıb”: [“İrs” folklor ansamblının solisti ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 23-25 fevral.-   S. 13.

304.    *Uğur O. Siz heç muğam dinlədinizmi?: [Türkiyədə dərc olunan “Andız” jurnalında Azərbaycanda keçirilən muğam müsabiqəsi haqqında] //Ədalət.- 2008.- 5 fevral.- S. 6.

305.    Üzeyir Hacıbəyov: “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

306.    Zahidov R. Qaliblərin ustadı: Ömrünü sənətə vermiş insan: [Gəncə Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Muğam-səs şöbəsinin müəllimi Sərdar Bağırov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 8.

307.    Zaman E. Muğam milli sərvətimizdir: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət  vəkili, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı nəticəsində muğam əbədi həyat qazandı //İki sahil.- 2008.- 16 fevral.- S. 6.

308.    Zümrüd. Həmyerlimiz Nəzrin Rəşidova britaniyalıları heyrətləndirib: [Böyük Britaniyanın Kral Musiqi Akademiyasında, gənc skripkaçının konserti] //Səs.- 2008.- 5 fevral.-      S. 12.

 

Bax: 25, 61, 440

 

Qara Qarayev - 90

 

309.    *Ankarada Qara Qarayevin yubileyi keçirilib: [Bilkənt Konsert Salonunda] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 fevral.-       S. 14; Ekspress.- 2008.- 14 fevral.- S. 14; Səs.- 2008.- 14 fevral.- S. 15.

310.    *Behbudqızı S. Qılınc kimi kəsən istedad //Həftə içi.- 2008.- 5 fevral.- S. 8.

311.    Bəstəkar Fərəc Qarayev: Ən böyük arzum Qara Qarayev musiqisinin daim yaşamasıdır //İki sahil.- 2008.- 6 fevral.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 6 fevral.- S. 14.

312.    *Böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bu gün də bizimlədir: [“Nizami” kinoteatrında Azərbaycan Dövlət Film Fondunun, Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 8.

313.    Civişov R. Qara Qarayev böyük bəstəkarlıq məktəbi yaratmışdır //İmpuls.- 2008.- 8-14 fevral.- S. 15.

314.    *Dahi bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyi qeyd edilmişdir: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2008.- 6 fevral.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 6 fevral.- S. 7; Respublika.- 2008.- 6 fevral.- S. 5.

315.    Elçin. Uca mərtəbələrin sakini: Qara Qarayev haqqında bir neçə söz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 22 fevral.- S.

316.    Elsevər S. Heykəlsiz və musiqisiz dahi: İkiqat nəhəng – Qara Qarayev //Ekspress.- 2008.- 5 fevral.- S. 13.

317.    *Xəlilzadə F. Zənginliklərlə dolu ömür: Qara Qarayev-90 //Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 7.

318.    *Qaliboğlu E. “Don Kixot” Opera və Balet Teatrında: Qara Qarayevin yazdığı baletlər xaricilərin də alqışları ilə qarşılandı //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 9 fevral.- S. 14; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 15 fevral.- S. 8.

319.    Qara Qarayevin anadan olmasının 90 ili tamam olur //Palitra.- 2008.- 5 fevral.- S. 13; Ekspress.- 2008.- 13 fevral.-    S. 11.

320.    *Qara Qarayevin 90 illiyi ilə əlaqədar “Badu-Kubə” simli kvartetinin konserti olmuşdur: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Azərbaycan.- 2008.- 1 fevral.- S. 6.

321.    *Qara Qarayevin 90-cı ildönümü //Ədalət.- 2008.-   6 fevral.- S. 6.

322.    Qara Qarayev–90: yubileyin Qırğızıstan, ABŞ, Fransa, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrdə də qeyd olunması nəzərdə tutulub //Mərkəz.- 2008.- 5 fevral.- S. 15.

323.    Qara Qarayevin xatirəsi anılmışdır: [Musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri Xiyabana gəlmişlər] //Azərbaycan.- 2008.- 6 fevral.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 6 fevral.-     S. 7; Respublika.- 2008.- 6 fevral.- S. 5; Səs.- 2008.- 6 fevral.-   S. 12.

324.    Qara Qarayev Luvr Muzeyində anılacaq: [Avropa Şurasının Parisdəki ofisində Mədəniyyət üzrə Komitə Bürosunun fövqəladə iclasında Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı] //Xəzər.- 2008.- 2 fevral.- S. 17; Ekspress.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 20.

325.    *Qarayevin Paris yubileyi: [Sarbonna Universitetinin “Rusheliu” zalında] //Həftə içi.- 2008.- 14 fevral.- S. 8.

326.    Qarayev T. Dahilik və ölməzlik fenomeni //525-ci qəzet.- 2008.- 5 fevral.- S. 7.

327.    *Məhərrəmova T. Xəlqilik çərçivəsindən çıxmaqdan qorxmayan bəstəkar: Müəllimi tərəfindən bu cür dəyərləndirilən Qara Qarayevin musiqisi ümumbəşəri olduğu qədər də milli idi: [Rəqqasə Əminə Dilbazi və bəstəkar Tofiq Bakıxanovun xatirələri] //Kaspi.- 2008.- 5 fevral.- S. 16.

328.    Məmmədhəsən. Qara Qarayevə həsr olunmuş musiqi həftəsi keçirilib: Tədbir dahi bəstəkarın adını daşıyan Uşaq Musiqi Məktəbində baş tutub //Azad Azərbaycan.- 2008.- 6 fevral.- S. 7.

329.    Məmmədhəsən. Qara Qarayevin anım günü qeyd edilib: [Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət məktəbində //Azad Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 5.

330.    Məmmədhəsən. Qara Qarayevin yubileyi qeyd edilib: Tədbir 3 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 12 fevral.- S. 7.

331.    Mirzəliyev C. “İldırımlı yollarla” //525-ci qəzet.- 2008.- 8 fevral.- S. 7.

332.    Mükərrəmoğlu M. “Bu həqiqətin səsidir”: Qara Qarayev-90 //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 fevral.- S. 6.

333.    Nəzakət. Qara Qarayevin yubiley tədbirləri davam edir: Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələr genişlənir: [Qırğızıstanda] //Səs.- 2008.- 5 fevral.- S. 12.

334.    “O, bizim şöhrətli olmağımız üçün gərəkdir”: [Bəstəkar haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin ürək sözləri] //Ədalət.- 2008.- 23 fevral.- S. 15.

335.    “Onun mühazirələri də düşüncələri kimi bənzərsiz idi”: Q.Qarayev-90 //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 1 fevral.-     S. 8.

336.    Opera da Qara Qarayevin 90 illiyinə hazırlaşır: Yubiley münasibətilə 2 tamaşa göstəriləcək //Bakı zaman.- 2008.-   1 fevral.- S. 15.

337.    Rəfiq G. Qara Qarayev - beynəlxalq aləmdə tanınan ilk bəstəkarımız: Gözü həmişə Bakıda olan bəstəkara gah Qara Qızıl, gah da Qızıl Qızılov deyərdilər //Bizim yol.- 2008.-         16 fevral.- S. 13.

338.    *Səlimqızı C. “Yeddi gözəl”ə tədarük: Fərəc Qarayevin atasıyla bağlı arzusu reallaşacaq //Mərkəz.- 2008.- 9 fevral.- S. 11.

339.    Şükürov F. Qara Qarayevin kino musiqisi //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.

340.    Talıbzadə Ü. İldırımlı yollarla //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 24-33.

341.    Təranə. Adı dünyanı dolaşan bəstəkar: [Xalq artistləri Əminə Dilbazi və Arif Məlikovun Qara Qarayev haqqında xatirələri] //Mövqe.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 13.

342.    Vəliyev C. Yubileydə “Eskiz” də səsləndirildi: [Sumqayıt şəhərində keçirilən tədbirdə] //Zaman.- 2008.- 28-29 fevral.- S. 13.

343.    Zöhrabova L. Əsrlərə sığmayan Qara Qarayev //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 9.

 

Arif Babayev - 70

 

344.    *A.İ. Babayevin “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərancamı,   15 fevral 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 20 fevral.- S.3; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 20 fevral.-  S. 1; Səs.- 2008.- 20 fevral.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2008.-     20 fevral.- S. 2; Həftə içi.- 2008.- 20 fevral.- S. 1.

____________

 

345.    “Allah səsi çəki ilə verir”: Arif Babayev: “Nə qədər canım qanım var, milli musiqini, muğamı yeni nəslə öyrədəcəyəm” //Palitra.- 2008.- 20 fevral.- S. 12.

346.    Arif Babayev: “Bu yaşıma elə-belə gəlməmişəm” //Səs.- 2008.- 20 fevral.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 20 fevral.- S. 6.

347.    Arif Babayev-70. Muğam ustadları Filarmoniyada bir araya gəldilər //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 21 fevral.- S. 8.

348.     Aydın. Musiqi kollecində görüş keçirilib: Tədbir Xalq artisti Arif Babayevin 70 illiyinə həsr olunub //Azad Azərbaycan.- 2008.- 22 fevral.- S. 5.

349.    *Biz hamımız Üzeyir bəyin çörəyini yeyirik” //Azadlıq.- 2008.- 20 fevral.- S. 15.

350.    *Bu gün Arif Babayevin ad günüdür: Sənətkar ona göstərilən diqqətdən razıdır //Üç nöqtə.- 2008.- 20 fevral.- S. 13.

351.     Dünyamalıoğlu F. Səsin sehrində...: Xalq artisti Arif Babayevin 70 yaşı tamam oldu //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 3.

352.    *Heydər Əliyev Fondu xüsusi albom nəşr etdirib: Arif Babayevin  yubileyinə həsr olunmuş //İki sahil.- 2008.-      21 fevral.- S. 1.

353.    *Heydər Əliyev Fondunun təqdimatında “Arif Babayev-70” kitabı çapdan çıxmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 21 fevral.- S. 4; Səs.- 2008.- 23 fevral.- S. 12.

354.    Xalq artisti Arif Babayevin 70 yaşı qeyd edilmişdir: [İncəsənət Gimnaziyasında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 21 fevral.-    S. 5.

355.    *Xəlilzadə F. Ruhumuzun aynası – “Segah”: Arif Babayev-70 //Azərbaycan.- 2008.- 20 fevral.- S. 7.

356.    *İbrahimova S. Qarabağsız özümü yetim hiss edirəm: [Xalq artisti ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 17.

357.    *Quliyeva Z. Muğamın Arif Babayev zirvəsi //Azərbaycan.- 2008.- 17 fevral.- S. 8.

358.     Nəvəmin ağlamağından görürəm ki, səsi var: Arif Babayev: “Xan əmi mənim səsimi bəyənirdi:  //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 20-23 fevral.- S. 16.

359.    Sadıqoğlu A. Musiqi Kollecində görüş //Respublika.- 2008.- 23 fevral.- S. 12.

360.    *Sadıqzadə H. Muğam ustası ilə görüş //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 22 fevral.- S. 6.

361.    *“Uğurlarımı damla-damla qazanmışam”: Arif Babayevin 70 yaşı qeyd ediləcək //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 16.

362.    Yubiley tədbiri: [Dövlət İdarəçilik Akademiyasında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 21 fevral.- S. 7.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

363.    *Eldar Mansurov: “Azərbaycanda estrada musiqisi və ifaçılığı ağır vəziyyətdədir”: [Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkarla müsahibə] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 fevral.- S. 25.

364.    Hacıxanoğlu İ. “Müğənniliyi atıb bəstəkarlıqla məşğul olmaq arzusundayam”: [Əməkdar artist Tünzalə Ağayeva ilə söhbət] //Eksperss.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 18.

365.    İbrahimova S. “Şou-biznesdən uzaqlaşıram: Nahid Kabakçı fəaliyyətini başqa sahədə davam etdirəcək: [Ölkəmizdə bir sıra mədəni tədbirlərin təşkilatçısının fikirləri] //Kaspi.- 2008.- 8 fevral.- S. 17.

366.    Kamilqızı K. “N brothers” adı sənətdə ən azı 20 il yaşayacaq”: Namiq Qafarov: “Prodüserin gücü onda bilinir ki, heç nədən nəsə hazırlayıb ortaya çıxarmağı bacarsın” //522-ci qəzet.- 2008.- 2 fevral.- S. 32.

367.    *“Popstar alaturka”çılar üzr istəyiblər: Türkiyədə olan Kamal Cenk İçten yanılışığa aydınlıq gətirdi: [Aygün Şükürovanın ifa etdiyi “Ay qız” mahnısının söz və musiqisinin erməni müəllifinə məxsus olması kimi təqdimatla əlaqədar] //Kaspi.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 17.

368.    Sabirqızı Ü. “Bağışlama bizi Vətən!”: Azərinin Qarabağ müharibəsindən bəhs edən roliki beynəlxalq video portalına da yerləşdirilib //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 3; Üç nöqtə.- 2008.- 28 fevral.- S. 13.

 

“Eurovision – 2008”

 

369.    *“Avroviziya – 2008” mahnı müsabiqəsində iştirak Azərbaycanın bütün dünyada parlaması üçün geniş imkanlar açır //Azərbaycan.- 2008.- 3 fevral.- S. 3.

370.    *Azərbaycan beynəlxalq mahnı müsabiqəsində iştirak etməyə hazırdır: [Azərbaycanda “Avroviziya mahnı müsabiqəsi-2008”-in seçim turuna həsr edilmiş mətbuat konfransında Eurovision TV-nin baş direktoru Biorn Ericsenin fikirləri] //Azərbaycan.- 2008.- 2 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 2 fevral.- S. 7; Mərkəz.- 2008.- 2 fevral.- S. 11.

371.    *Azərbaycanı “Avroviziya–2008”də layiqincə təmsil edəcəyəm: [Milli seçim turunun qalibi Elnur Hüseynov] //Azərbaycan.- 2008.- 3 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 3 fevral.- S. 6.

372.     “Day after day” adlı mahnı “Eurovision”da səsləndiriləcək: Təşkilat komitəsi Elnur Hüseynovla razılığa gəlib //Üç nöqtə.- 2008.- 12 fevral.- S. 13; Səs.- 2008.- 12 fevral.- S. 16; Mərkəz.- 2008.- 12 fevral.- S. 11; Palirta.- 2008.- 12 fevral.-     S. 12.

373.     *“Elnur azərbaycanlıdır”: Əbülfəs Qarayev: “Onun Azərbaycanda doğulmaması ölkəmiz üçün problem yarada bilməz” //Şərq.- 2008.- 19 fevral.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 19 fevral.- S. 15; Səs.- 2008.- 19 fevral.- S. 16.

374.    *Elnur Hüseynovla Samir Cavadzadə Avropa turnesinə çıxıb: Təmsilçilər Yunanstan və Ukraynada konsert veriblər //Üç nöqtə.- 2008.- 27 fevral.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2008.-   27 fevral.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 27 fevral.- S. 13.

375.    *“Eurovision”un milli finalında səhnəni Ukrayna şirkətləri hazırlayıb: “Odlar yurdu” şousunda 18 metr dərinliyində 2 səhnə istifadə olunub //Həftə içi.- 2008.- 5 fevral.- S. 8.

376.    Əliyev S. Muğam bizi çirkabdan xilas etdi: Flora Kərimova: “Mən Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsində təmsil edəcək qadın iştirakçının olduğunu güman etmirəm” //Hürriyyət.- 2008.- 6 fevral.- S. 14.

377.    Fidan. Mələk libasının effekti...: “Eurovision – 2008” də Azərbaycanı Elnur Hüseynov təmsil edəcək //Ekspress.- 2008.- 5 fevral.- S. 13; Bizim yol.- 2008.- 5 fevral.- S. 15; Azad Azərbaycan.- 2008.- 5 fevral.- S. 7; Yeni Azərbaycan.- 2008.-     5 fevral.- S. 8; P. S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 8 fevral.- S. 8.

378.    Günay. “Avroviziya”ya gedəcək müğənnilər müəyyənləşdi: [Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə] //Paritet.- 2008.- 5-6 fevral.- S. 16.

379.    *Müğənni Elnur Hüseynov “Avroviziya mahnı müsabiqəsi-2008” milli seçim turunun qalibi olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 3 fevral.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 fevral.- S. 4; Respublika.- 2008.- 3 fevral.- S. 6; Olaylar.- 2008.- 5 fevral.-    S. 11.

380.    Nüşabə. Avropa tamaşaçısının diqqətini cəlb edə biləcəyikmi?: [Avroviziya müsabiqələrinin meneceri Stiven Bəddin fikirləri] //Palitra.- 2008.- 5 fevral.- S. 11.

381.    *Samirə. Milli seçim turundan sonrakı düşüncələr...  əsas amil səs deyil, şou yaratmaq bacarığıdır? //Həftə içi.- 2008.- 6 fevral.- S. 8.

382.    *Sevil. Elnur Hüseynov Azərbaycanı “Eurovision”da layiqincə təmsil edə biləcəkmi? [Bəstəkarlar Eldar Mansurov, Vaqif Gərayzadə və Nailə Mirməmmədli ilə söhbət] //Yeni Müsavat.- 2008.- 5 fevral.- S. 13; Bakı zaman.- 2008.- 2-3 fevral.- S. 15.

383.    Tahirə “Mən heyrətə gəlmişdim”: [“Eurovizion qaliblərindən Ruslana və Evrovizion – 2007”nin qalibi Mariya Şeripoviçlə söhbət] //Şərq.- 2008.- 5 fevral.- S. 14.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

384.    *“Azərbaycan aşıq sənəti: Müasir durumu və inkişaf perspektivləri” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir: [Muzey Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 3; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 8; Yeni Müsavat.- 2008.-     13 fevral.- S. 13; Ekspress.- 13 fevral.- S. 11.

385.    Dünyamalıyev F. Sazın, sözün bayramı: [Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş aşıq sənəti nümayəndələrinin konserti Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 5.

386.    Gülər. Aşıq sənətinə də sahib çıxıldı: Ümid Əbülfəs Qarayevədir //Olaylar.- 2008.- 1 fevral.- S. 16.

387.    Gülər. Aşıq sənətinə UNESKO-da da yer var: Yaxın vaxtlarda bu sənətin mədəni irs siyahısına daxil ediləcəyi gözlənilir //Olaylar.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.

388.    Gülər. Əbülfəs Qarayevdən təqdirəlayiq addım: Aşıq sənətinin UNESKO-ya təqdimatı əhəmiyyətli məsələdir: [Muzey Mərkəzində dəyirmi masa] //Olaylar.- 2008.- 14 fevral.- S. 9; Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.

389.    *Xəyal X. Şirvan şikəstəsi: [Aşıq Bəylər Qədirov haqqında] //Azadlıq.- 2008.- 24-25 fevral.- S. 12.

390.    Qaliboğlu E. Aşıq sənəti dünyaya yeni səviyyədə təqdim olunmalıdır: Qədim mənəvi sərvətimiz YUNESKO-nun “Mədəni irs” siyahısına salına bilər //Xalq cəbhəsi.- 2008.-       15 fevral.- S. 14.

391.    Nüşabə. Yeni nəfəsli “Ruhani”: Aqşin Tariyeloğlunun “Ruhani”yə çəkdirdiyi klipin və eyni adlı diskinin təqdimatı olub //Palitra.- 2008.- 1 fevral.- S. 15.

392.    *Sarıyeva İ. Aşıq sənətinin YUNESKO-nun siyahısına salınması təşəbbüsünün müəllifi kimdir?: Yunus Oğuz: “Hələ 2006-cı ildə YUNESKO-ya, Mehriban Əliyevaya və Əbülfəs Qarayevə məktub yazdım” //Bakı xəbər.- 2008.- 14 fevral.-       S. 16.

393.    Şərif. Sazımız köynəyindən çıxır: Aşıq sənətinin dünəninə və bu gününə qısa bir nəzər //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 9.

394.    Tahirə. Aşıq sənəti üzrə layihələr hazırlanır: Bundan sonra aşıq sənəti haqda kliplər və televiziya filmləri çoxalacaq: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan aşıq sənəti: müasir durumu və inkişaf perspektivləri” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib //Şərq.- 2008.- 13 fevral.- S. 13; Üç nüqtə.- 2008.- 13 fevral.- S. 13; Səs.- 2008.- 13 fevral.- S. 16; Palitra.- 2008.- 13 fevral.- S. 16.

395.    *Talıblı S. Aşıq sənətinin canlı tarixi: Aşıq Məhəmməd Çovdaroğlunun sinəsində çox xatirələr yatır //Kaspi.- 2008.- 27 fevral.- S. 16.

 

TEATR

 

396.    *A.Y. Şarovskinin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 5 fevral 2008-ci il: [Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2008.- 9 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 9 fevral.- S. 3; Respublika.- 2008.- 9 fevral.- S. 1.

397.    *Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 31 yanvar 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 1 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 2; Respublika.- 2008.- 1 fevral.- S. 1; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 8 fevral.- S. 2.

__________

 

398.    *Aleksandr Şarovski: “Mənim təltif olunmağım bir daha sübut edir ki, Azərbaycandakı yəhudilər öz peşəkar qabiliyyətini reallaşdırmaq üçün hər cür imkana malikdirlər: [S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının baş rejissorunun “Söhrət” ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 12 fevral.- S. 5; Respublika.- 2008.- 12 fevral.- S. 5.

399.      Aliyə. Azərbaycan teatrına qısa ekskurs: [Bakı Kamera, Dövlət Pantomima, Teatrı və Yuğ Teatrı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 6.

400.      Aliyə. İntellektual höcətin ləzzəti – “İbrus”da: [Rejissor Rafiq Əliyevin “İvan Bunin” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 6.

401.    Aliyə. Kameranın könüllü dustağı: Şövqi Hüseynovun aktyor dünyası uşaq yuxuları kimi rəngbərəngdir: [Bakı Kamera Teatrının aktyoru ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.-     8 fevral.- S. 9.

402.      Aşın R. Təhsildə teatr çalışmaları: Bu mövzunun pedaqoji və teatr kollektivlərində müzakirəsinə ehtiyac var //Üç nöqtə.- 2008.- 16 fevral.- S. 17.

403.    “Arşın mal alan” Fransadan döndü: 1925-ci ildə Parisdə oynanılan tamaşanın afişası, fotoşəkilləri və tamaşa haqqında qısa məlumatların əks olunduğu arxiv sənədləri Azərbaycana gətirilib //Hürriyyət.- 2008.- 6 fevral.- S. 14; Səs.- 2008.- 6 fevral.- S. 12; Palitra.- 2008.- 6 fevral.- S. 16; Mərkəz.- 2008.-        6 fevral.- S. 15; Bakı zaman.- 2008.- 6 fevral.- S. 15.

404.    Dramaturq daim teatrla əlaqədə olmalıdır: [Ssenarist, gənc yazar İlqar Fəhmi ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 13.

405.    Bayer Y. İstanbuldan düşən “Uçqun”: [Reyissor Bəhram Osmanovun eyni adlı tamaşası haqqında] //Ayna.- 2008.-    2 fevral.- S. 18; Bizim yol.- 2008.- 13 fevral.- S. 12.

406.    Behbudqızı S. Yaradan, yaşadan başlanğıc: Həsənağa Turabovun vəfatından 5 il ötür //Həftə içi.- 2008.- 23-25 fevral.- S. 8.

407.    Cahangir Ə. Drama+tryuk: Çağdaş dramaturgiya və drama+tryukiya haqqında düşüncələr //Ədalət.- 2008.- 23 fevral.- S. 12-13.

408.    Əfəndiyeva T. “Gəlin, “Sönməyən ulduzlar”ımızı öz əllərimizlə söndürməyək”: [Mədəniyyət Fondu sədrinin  birinci müavini, Əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Kaşanlı ilə söhbət] //Ayna.- 2008.- 2 fevral.- S. 19.

409.    “Ələddin” tamaşası nümayiş etdirildi: Teatr daha 16 tamaşanı repertuarına daxil edib: [A.Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrı] //Səs.- 2008.- 20 fevral.- S. 12.

410.     İdrisoğlu A. Şah Edipin faciəsi: Lənkəran Dövlət Dram Teatrı bu dəfə dünya klassiklərinin əsərlərinə də müraciət edib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 7.

411.       *Qaliboğlu E. Azərbaycan teatrları üçün “ustad dərsləri”: Elxan Ocaqov: “Güya gələnlər kiməsə nəsə öyrədirlər, əslində heç nə öyrətmirlər”: [Azərbaycanda fəaliyyət göstərən teatrların direktorları üçün Estoniyadan və Gürcüstandan gələn qonaqların iştirakı ilə keçirilən “Ustad dərslərinin başa çatması haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 20 fevral.- S. 14.

412.    *Qaliboğlu E. “Əhməd Ağdamski qadın obrazlarının mahir ifaçısı olub”: [Aktyorun oğlu Telman Ağdamski ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 7 fevral.- S. 14.

413.     Quliyeva D. Sözsüz deyilən söz: Nəyə görə Pantomim Teatrına axın zəifdir?: [Rejissor Bəxtiyar Xanızadənin fikirləri] //Ekran efir.- 2008.- 8 fevral.- S. 13.

414.     *Məhərrəmova T. “Tamaşaçı dilinə gətirə bilmədiyini aktyorun dilindən eşitmək istəyir”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru Xalq artisti Qabil Quliyev ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 7 fevral.- S. 16.

415.    *Məhərrəmova T. Teatr və kino sənətimizin əfsanəsi: Ələsgər Ələkbərov bütün rollarında yaratdığı surətə çevrilirdi //Kaspi.- 2008.- 1 fevral.- S. 16.

416.     “Mən, Məhəmməd Füzuli”.... silsiləsindən növbəti tamaşa: Yuğ Teatrında “Vəsl” tamaşasına ictimai baxış keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 29 fevral.- S. 8.

417.    *Mükərrəmoğlu M. “Mən sənətimin əzablarından da ləzzət almışam”: Bu sözlər böyük aktyor Mustafa Mərdanova məxsusdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 16 fevral.- S. 7.

418.    Rafiqqızı N. Teatrımızın böyük nümayəndəsi: [Bakı Bələdiyyə Teatrının Xalq artisti Muxtar Avşarov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 8.

419.     Rəcəbqızı G. 15 ilin “Sabah”ı, günün mübarək!: [Eyni adlı Yaradıcılıq Birliyinin reyissoru Ramiz Həsənoğlu haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 15 fevral.- S. 9.

420.    Rəhimli F., Mədətoğlu Ə. Min cavana dəymək istəyi...: Zənnimcə, müəlliflərin bu arzusu həyata keçib: [Rejissor Yusif Əkbərovun “Mən dəyərəm min cavana” tamaşası haqqında] //Ədalət.- 2008.- 2 fevral.- S. 22.

421.    *Təranə. Kumık Teatrı paytaxta qonaq gəlib: Baysoltan Xasayev: “Hər bir tamaşa və hər bir aktyorla görüş əsl məktəbdir”: [Dağıstanın Musiqili Dram Teatrının rəhbəri] //Kaspi.- 2008.- 12 fevral.- S. 16; Səs.- 2008.- 12 fevral.- S. 12.

422.    Təranə. “Sözümüzün əvvəli də, axırı da Şuşadır”: [Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru Teymur Məmmədov ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 16-18 fevral.- S. 22-23.

423.    *Vəzirov C. Sənət yollarında: Naxçıvan teatrı – 125 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 15 fevral.- S. 2;6.

424.    Yeniləşmiş teatrlar keyfiyyətli məhsul təqdim etməlidirlər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin jurnalistlərlə görüşü] //Respublika.- 2008.- 1 fevral.- S. 3.

 

Bax: 213

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

425.    Bəxtiyar. “Fuad Poladov Bunin obrazını oynamırdı, yaşayırdı”: [Filologiya elmləri doktoru Kamil Vəli Nərimanoğlunun rejissor, Xalq artisti Rafiq Əliyevin “İvan Buninin Son Savaşı” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşası haqqında fikirləri] //525-ci qəzet.- 2008.- 9 fevral.- S. 24.

426.    Elçin. Daha bir addım: Tuncər Cücənoğlu və onun kitabı haqqında bir neçə söz: [Rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan “Uçqun” pyesinin Akademik Dram Teatrında tamaşaya qoyulması haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 fevral.- S. 20; Ayna.- 2008.- 2 fevral.- S.18.

427.    Elxanqızı M. Sənətdə də, həyatda da bənzərsiz insan: [Xalq artisti Həsən Turabov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-    22 fevral.- S. 6.

428.    *Kəbutər. İki qardaşdan biri: Xalq artisti adını daşıyan qardaşların yaratdıqları obrazlar da oxşardı: [Nurəddin Mehdixanlının qardaşı, Xalq artisti Qalib Mehdixanlı ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 9 fevral.- S. 8.

429.    Məmmədqızı T. Yaşa, Yaşar!: Azərbaycan teatrının səhnəsini sizsiz təsəvvür etmək çətindir: [Xalq artisti Yaşar Nuri haqqında] //Şərq.- 2008.- 13 fevral.- S. 14.

430.     Moskvada teatr işçilərinin seminarı keçirilib: [“Qarşılıqlı Dostluq Teatrı Cəmiyyəti” nin “Misteriyadan avanqarda” adlı seminarda Teatrın rejissoru Əsgər Əsgərovun iştirakı] //Səs.- 2008.- 15 fevral.- S. 12.

431.      Mütəllimova S. O özü və “başqa”ları: Yəni, Əli Nurun yaratdığı saysız obrazlar: [Əməkdar artist haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S. 5.

432.    Səlimqızı C. “Xalqın mənə sevgisi tükənməzdir”: Yaşar Nuri: “Bu sevginin qarşılığında onlara gözəl rollar bəxş etmək arzusundayam” //Mərkəz.- 2008.- 22 fevral.- S. 11.

433.    Səlimqızı C. “Qocalıram...”: [Əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlu ilə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 7 fevral.- S. 11.

434.    Təranə. “Elə tamaşalar qoyulmalıdır ki, tamaşaçı növbəyə düzülsün”: [Aktrisa Mətanət Atakişiyeva ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 9-11 fevral.- S. 13.

435.    “Uçqun” tamaşasının premyerası keçirildi: Tamaşaya rejissor Bəhram Osmanov quruluş verib //Səs.- 2008.-       12 fevral.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 12 fevral.- S. 11.

 

Bax: 54

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

436.    *Babayeva T. Muğam - dünyanı fəth edən dünyəvi musiqi: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla söhbət] //Xəzər.- 2008.- 2 fevral.- S. 18.

437.    Cəfərli A. “Leyli və Məcnun”un analoqu yoxdur”: Leyli və Məcnun-100: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla söhbət] //Azadlıq.- 2008.- 1 fevral.- S. 13; Əvvəli: Azadlıq.- 2008.-      31 yanvar.- S. 13.

438.    Çəmənli M. Sənədlərin şahidliyi: [Əməkdar artist  Əli Zülalov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 21 fevral.- S. 5.

439.    Çəmənli M. Sənədlərin şahidliyi: [Müğənni İsmayıl  (Hüseynov ) Eloğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 fevral.- S. 7.

440.    Dünyamalıoğlu F. Bir soyun iki nümayəndəsi: Ulu baba Sarabski: [Rzayev-Sarabski İsfar Aydın oğlunun söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 fevral.- S. 6.

441.    Elmi-praktik konfrans: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

442.     “Xeyir və Şər”in təqdimat mərasimi keçirildi: Bu teatrın 2008-ci ildə keçirilən ilk premyerasıdır: [Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun eyni adlı baletinə ictimai baxış] //Səs.- 2008.- 26 fevral.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 28 fevral.- S. 6.

443.    Mənsum İbrahimov: “Ən yaxşı Leylim Nəzakətdir”:  [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 9-11 fevral.-    S. 19; Səs.- 2008.- 9 fevral.- S. 15; İki sahil.- 2008.- 9 fevral.-   S. 6; Hürriyyət.- 2008.- 9 fevral.- S. 13; Bizim yol.- 2008.- 9 fevral.- S. 15.

444.    *Qocayeva A. Zəmanəsinin Koroğlusu: [Xalq artisti Lütfiyar İmanov haqqında] //İki sahil.- 2008.- 29 fevral.- S. 6.

445.    Quliyeva A. “Mən indi Məcnunu bütün varlığımla duya bilirəm”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 fevral.- S. 23.

446.    “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyi: [Opera və Balet Teatrında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

447.    *Məhərrəmova T. Mütəllim Dəmirov, xanəndə: “İmkan versələr...” Alim Qasımovun tələbəsi sağlam rəqabətə hazırdır: [Teatrın solisti ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 21 fevral.-   S. 16.

448.    Oxuyan qəlblər: [Xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımova bacıları ilə söhbət] //Pəncərə.- 2008.- № 2.- S. 44-53.

449.    Rüstəmli B. 153 dəfə Məcnunun atası olmuşam”: [Teatrın solisti, Xalq artisti Hacı Səfa Qəhrəmanovla müsahibə ]  //Reytinq.- 2008.- 10 fevral.- S. 14.

450.    Təranə. “Biz şou aləmdə deyilik, ciddi sənətlə məşğuluq”: [Teatrın solisti Nigar Əfəndiyeva ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 16-18 fevral.- S. 13.

451.    *Təranə. “Biz şou aləmdə deyilik, ciddi sənətlə məşğuluq”: [Vokalist İlahə Əfəndiyeva ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 2-4 fevral.- S. 22-23.

 

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

452.    Əkbər E. “Teatra gələndən ancaq baş rollarda oynamışam”: [Elnur Kərimov ilə söhbət] //İmpuls.- 2008.- 15-21 fevral.- S. 15.

453.    Güləmail. Taleyi özümüz seçmirik...: [Xalq artisti Tariyel Qasımov haqqında] //Şərq.- 2008.- 6 fevral.- S. 14.

454.    Mütəllimova S. Səhnə müqəddəs məkandı...: Onun insana verdikləri də var, aldıqları da: [Aktyor Bəxtiyar Kərimov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 8.

 

Dövlət Gənclər Teatrı

 

455.    Günay. İblis qadın cildində: [Rejissor Rəhman Əlizadənin  “İblis” tamaşası] //Paritet.- 2008.- 21-22 fevral.- S. 13.

456.    Məmmədhəsən. Hüseyn Cavidin “İblis” tamaşasının premyerası keçirilib: [Rəhman Əlizadənin yeni quruluş verdiyi eyni adlı tamaşa] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 7; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 8; Şərq.- 2008.- 13 fevral.- S. 13; Səs.- 2008.- 13 fevral.- S. 12; Palitra.- 2008.- 13 fevral.- S. 15.

457.    Vəliyev M. Hüseyn Cavidin “İblis” tamaşasının premyerası keçirilmişdir //Respublika.- 2008.- 13 fevral.- S. 6.

 

BALET VƏ RƏQS

 

458.    İbrahimova S. “Qulağım səsdə, gözüm qapıda qalır”: [Xalq artisti Əminə Dilbazi ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.-            23-25 fevral.- S. 17.

459.    Manisada milli rəqsimizi öyrənəcəklər: [Türkiyənin Manisa şəhərində gənclərin Azərbaycan milli rəqslərini öyrənməsi üçün kurs açıldı] //Palitra.- 2008.- 13 fevral.- S. 15.

460.    Nizamiqızı H. Böyük səhnəyə yol: [Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin direktoru Nilufər Kərimovanın söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 fevral.- S. 7.


 

КУЛЬТУРА

 

461.    *О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики» сотрудникам конфедерации профсоюзов Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку, 4 февраля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.-         5 февраля.- С. 1.

462.    *О проведении в 2008-2009 годах включенных в программу ЮНЕСКО юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий, связанных с Азербайджаном: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку, 31 января 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 февраля.- С. 1.

___________

 

463.    *Бюльбюль. От «Полевого цветка» до «Плененной земли»: [Культурные мероприятия прошедшей недели] //Зеркало.- 2008.- 26 февраля.- С. 8.

464.    *В ISESCO пройдут Дни Азербайджана: [2-5 марта, в штаб-квартире организации в Марокко] //Эхо.- 2008.- 21 февраля.- С. 5; Каспий.- 2008.- 20 февраля.- С. 8; Вышка.- 2008.- 22 февраля.- С. 2.   

465.    В Канаде зазвучит «Голос Азербайджана»: [Об открытии программы, посвященной нашей культуре на волнах радио в Эдмонтоне] //Каспий.- 2008.- 20 февраля.-С. 8; Эхо.-2008.- 21 февраля.- С. 8.

466.    Война против Азербайджана: Мишень- культурное наследие: [О презентации в Париже книги «Война против Азербайджана: под прицелом культурное наследие», изданной Фондом Гейдара Алиева] //Каспий.- 2008.- 15 февраля.- С. 1; Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 февраля.- С. 1.

467.    *Гаджизаде А. Журнал «Баку» презентован в Санкт-Петербурге: [Об одноименном журнале главным редактором которого является Л.Алиева-глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 февраля.- С. 4; Эхо.- 2008.- 6 февраля.- С.1, 5. 

468.    Гараев А. Легко бывает там, где ничего не делаешь: [Интернет-форум с министром Культуры и Туризма А.Гараевым] //Эхо.- 2008.- 23 февраля.- С. 23.

469.    Готовится реестр памятников истории и культуры: [Из заявления министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Каспий.- 2008.- 7 февраля.- С. 8.

470.    Дни Культуры Азербайджана пройдут в Германии и Украине //Ежедневные новости.- 2008.- 1 февраля.-    С. 10.

471.    Журнал для всех и для каждого: [О презентации журнала «Баку», освещающего культурную жизнь страны под редакцией Л.Алиевой в Санкт-Петербурге] //Каспий.- 2008.- 6 февраля.- С. 2.

472.    Завершена работа над реестром исторических памятников Азербайджана: [Из сообщения министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Эхо.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

473.    Ибрагимов А. Вернуть утраченные ценности: [О реестре памятников культуры, подготовленном Министерством Культуры и Туризма] //Известия.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

474.    *Кязимова С. Назад, в прошлое: [О 10-летии сайта, посвященного нашей культуре (www. azeriart.net), созданного С.Новрузовым] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 февраля.- С. 3.

475.    *Мамедов А. Здесь рождаются будущие мастера: [О воспитанниках Гимназии Искусств] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 февраля.- С. 4.

476.    *Мовлудгызы Э. Адресат – весь мир: [О презентации книги «Война против Азербайджана» в Лондоне] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 февраля.- С. 1.

477.    На повестке – Дни Культуры Азербайджана: [В ряде областей России, Германии, Турции, Иране] //Каспий.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

478.    Награждены личности и структуры, внесшие большой вклад в национальные ценности Азербайджана и служащие общетюркским идеям: АзерТАдж удостоен премии «Самое крупное информационное агентство тюркского мира» //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 февраля.- С. 2.

479.    Презентация книги прошла и во Франции: [О книге «Война против Азербайджана: под прицелом культурное наследие»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 февраля.- С. 1.

480.    Прошло заседание парламентской комиссии по вопросам культуры //Зеркало.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

481.    Распоряжение Президента Азербайджана о проведении юбилеев //Каспий.- 2008.- 1 февраля.- С. 1.

 

К  двухлетию деятельности Министерства Культуры и Туризма

 

482.    Азербайджанское правительство проводит в области культуры совершенную политику //Бакинский Рабочий.- 2008.- 2 февраля.- С. 3.

483.    *Алескероглу Ф. Новый взгляд на культурную политику страны //Эхо.- 2008.- 2 февраля.- С. 9.

484.    Баннаева Н. Культурный отчет: новый отсчет //Известия.- 2008.- 1 февраля.- С. 7.

485.    Министр отчитался о проделанной работе //Неделя.- 2008.- 1 февраля.- С. 28.

 

Ходжалинская Трагедия

 

486.    Алиева Л. Ходжалы. 16 лет спустя: [Об одноименной научно-практической конференции в Москве, организованной представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ] //Каспий.- 2008.- 29 февраля.- С. 2.

487.    «Ана харайы» зазвучит по-новому в годовщину трагедии: [Беседа с одним из скульпторов композиции Т.Рустамовым] //Комсомольская Правда.- 2008.- 26 февраля.- С. 5.

488.    Ахмедова З. Памятник Ходжалинской трагедии «заговорит» о боли: [Об обновленной скульптуре «Крик матери» работы художников Теймуровых] //Неделя.- 2008.-    22 февраля.- С. 25.

489.    В день Ходжалинской трагедии азербайджанские певцы дали концерт в Израиле //Новое время.- 2008.- 29 февраля.- С. 3.

490.    В Санкт-Петербурге проведена церемония, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 февраля.- С. 4.

491.    *Курочкина С. Зажгите свечу в память о них!: [О фильме «Дуа» режиссера З.Шихлинского] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 февраля.- С. 1. 

492.    Мири М. «О Ходжалинском геноциде должно быть снято много фильмов»: [О просмотре фильмов, посвященных трагедии] //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 6.

493.    *Рустамов Т. Крик матери услышит весь мир: [Беседа со скульпторами Рустамовыми, создателями памятника «Крик матери». Вел А.Бабаев] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 февраля.- С. 1.

494.    Талыбова А. Молитва о нас: [О кино-документальной ленте «Дуа» режиссера З.Шихлинского] //Каспий.- 2008.- 26 февраля.- С. 8.

495.    Фонд Гейдара Алиева проведет в зарубежных странах мероприятия, посвященные годовщине Ходжалинского геноцида //Бакинский рабочий.- 2008.- 22 февраля.- С. 4.

496.    16-ая годовщина Ходжалинского геноцида отмечается в зарубежных странах //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 февраля.- С. 4.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

497.    *Аббасов М. Германия в Азербайджане: [О фотовыставке памятников немецкой культуры в «Гыз галасы»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 февраля.- С. 4.

498.    *Аллахвердиева Н. «Дресс-код» из Парижа: [О выставке  Dress code/Paris французского дизайнера С.Жизара во Французском Культурном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 февраля.- С. 3.

499.    Асадова И. Немецкое всемирное наследие: [Об одноименной фотовыставке немецких памятников культуры в «Гыз галасы»] //Эхо.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

500.    Баннаева Н. Германские ландшафты в Баку: [О выставке немецкого художника Г.Ауберта в «Гыз галасы] //Известия.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

501.    *Бюльбюль. «Немецкое всемирное наследие»: [О фотовыставке 32 памятников культуры Германии художника Г.Ауберта в Галерее «Гыз галасы»] //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 24.

502.    *Краевски К. Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Варшаву придаст новый импульс развитию наших отношений: [Беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Азербайджане К.Краевски. Вела Э.Абаскулиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 8 февраля.- С. 1-2.

503.    Микеладзе Г. Секреты мастерства: [Творческий вечер грузинского режиссера Р.Стуруа в Театре «UNS»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 февраля.- С. 3.

504.    Немецкое наследие на смотринах в Баку: [О выставке работ немецкого фотохудожника Г.Ауберта в Галерее «Гыз галасы»] //Каспий.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

505.    *Нурлана. Состоялась мировая премьера фильма «Абсурдистан»: [Немецкого режиссера Ф.Хельмера, посвященного Лагичу] //Зеркало.- 2008.- 16 февраля.- С. 23.

506.    Пацкевич Н. Мы намерены расширять контакты и в области производства, и в сфере культуры: [О визите Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Н.Пацкевича в Сумгайыт] //Вышка.- 2008.- 22 февраля.- С. 10.

507.    Спектакль «Хуршудбану Натаван» будет поставлен на сцене Махачкалинского Театра: [О пребывании деятелей культуры Дагестана] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 февраля.- С. 4.

 

Дни Иранского Кино

 

508.    Багирзаде Л. На экране - иранское кино //Касспий.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

509.    *Бюльбюль. Культурный феномен конца ХХ века на азербайджанских экранах //Зеркало.- 2008.- 20 февраля.- С. 8.

510.     В Баку проходят Дни иранского кино //Эхо.- 2008.- 20 февраля.- С. 8.

511.    Гасан гызы Н. Гамид Сафари: «Главное в фильме-сценарий» //Вышка.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

512.    Завершается «Неделя иранского кино» //Неделя.- 2008.- 22 февраля.- С. 28.

513.    Кязимова С. Кино без претензий //Известия.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

514.     Гаджизаде А. Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ подарило праздник детям-инвалидам: [О благотворительном концерте, организованном Фондом] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 февраля.- С. 3.

515.    *Гаджизаде А. Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ расширяет деятельность: [О культурных мероприятиях Фонда] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 февраля.- С. 1-2.

516.    Мустафаев Р. Охватить весь мир: [О подписании соглашения о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Российской Национальной Библиотекой] //Каспий.- 2008.- 5 февраля.- С. 2.

517.    Ниязоглу Р. Любовь к детям не имеет границ: [О концерте в московском к/т «Баку», организованном представительством Фонда Гейдара Алиева в России] //Каспий.- 2008.- 12 февраля.- С. 2.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

518.    Аз 2007

           188       Абдуллаева Л.А. Развитие рекламы в городах Азербайджана [Текст]: Автореф. дис….канд. искусствоведения. 17.00.06.- Техническая эстетика и дизайн /Абдуллаева, Л.А; Государственная Академия Художеств Азербайджана.- Б.: 2007.- 32 с.

 

Парки Культуры и Отдыха

 

519.    Ордубадский Национальный Парк имени академика Гасана Алиева богат как флорой и фауной, так и историческими памятниками //Бакинский рабочий.- 2008.-     12 февраля.- С. 3.

 

Клубы, Дворцы и Дома Культуры

 

520.    *Алиева Г. Гармония в многообразии: [О новых проектах в обществе татарской культуры «Туган тел»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 8 февраля.- С. 1.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

521.    *О создании в городе Баку Музея Нефти: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку, 4 февраля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.-   5 февраля.- С. 1.

522.    *Об улучшении материально-технической базы Национального Музея Истории Азербайджана Национальной Академии Наук Азербайджана: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку,         5 февраля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 февраля.- С. 3.

____________

 

523.    Ч     

       A 99   Azərbaycan tarixi muzeyi-2007.- В.: “Elm”, 2007.- 478 s. (На азербайджанском и русском языках).

____________

 

524.    *Аббасова Р. Мир, который лучше и добрее: Интервью с директором Государственного Музея Музыкальной Культуры Азербайджана Аллой Байрамовой //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 23.

525.    Гаджи И. Музей открывает двери: [О Музее Истории] //Вышка.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

526.    Мобил оглу Т. В Баку будет Музей Нефти //Вышка.- 2008.- 8 февраля.- С. 3.

527.    Реставрация раритетов: Музею Истории выделен миллион манатов //Каспий.- 2008.- 12 февраля.- С. 8.

 


 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

528.    Аз 2007

           302    Багиров Ч.Г.  Значение памятников архитектуры и искусства в  в контексте развития современного туризма в Азербайджане [Текст]: Автореф. дис….канд.культурологических наук: 24.00.03.- Музееведение, охрана и реставрация памятников истории и культуры /Багиров, Ч.Г; Азербайджанский Государственный Университет  культуры и искусств.- Б.: 2007.- 26, [1] c.

___________

 

529.    Бабаев А. «Подарок» от шаха Надира: [О крепости-тюрьме в Лянкаране] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 февраля.- С. 4.

530.    В Ханларе завершилась реставрация лютеранского храма //Азербайджанские Известия.- 2008.- 8 февраля.- С. 1.

531.    Видеокамеры на страже Гобустана: [О проекте электроохраны в заповеднике] //Каспий.- 2008.- 12 февраля.- С. 8.

532.    *Микеладзе Г. Чем экспонат древнее…: [О центре реставрации музейных ценностей и реликвий Министерства Культуры и Туризма] //Каспий.- 2008.- 7 февраля.- С. 8.

533.    Создан Центр по исследованию, охране и Мониторингу памятников: [При Министерстве Культуры и Туризма под руководством Р.Мухтарова] //Зеркало.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

 

ТУРИЗМ

 

534.    *Алиева С. Электронный выход к азербайджанскому туризму: Состоялась презентация долгожданного интернет-портала www.tourism.az //Зеркало.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

535.    Джамильзаде Л. Здесь готовятся кадры будущего: Азербайджанскому Институту Туризма исполнилось 2 года //Биржа плюс.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

536.    Мамедов А. МинКультуры и Туризма «покАзывает товар лицом»: [О презентации туристического интернет-сайта] //Неделя.- 2008.- 22 февраля.- С. 11.

537.    Мамедов Р. Ставка на пропаганду: [Об участии Азербайджана на XVIII Международной выставке по туризму в Мадриде] //Каспий.- 2008.- 6 февраля.- С. 4.

538.    Представители Министерства Культуры отправились в Индию: [На Международную туристическую выставку «ОТМ- 2008» в Дели] //Эхо.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

539.    Презентация нового туристического портала: [Созданного Министерством Культуры и Туризма на трех языках, в отеле Hyatt Regency] //Эхо.- 2008.- 16 февраля.-     С. 5.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

  

540.    Аз  2007

            190          Миркасимова А.М. Портретный жанр в азербайджанском изобразительном искусстве [Текст]: Автореф. дис…канд. искусствоведения. 17.00.09.- теория и история искусства /Мирксимова, А.М.; Государственная Академия Художеств Азербайджана.- Б.: 2007.- 21 с.

541.     Аз 2007 

                     301      Ширзадова У.М. Бытовой жанр в азербайджанском изобразительном  искусстве [Текст]: Автореф. дис….канд. искусствоведения: 17.00.04.- изобразительное и декоративно-прикладное искусство /Ширзадова, У.М; Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства.- Б.: 2007.- 18 с.

542.    Аз 2008

             7           Эфендиева В.О. Натюрморт в Азербайджанском изобразительном искусстве  [Текст]: Автореф. дис….канд. искусствоведения: 17.00.04.- Изобразительное и декоративно-прикладное искусство/ Эфендиева, В.О.; Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства.- Б.: 2008.- 22 с.

___________

 

543.    *Алиева Б. Ад и рай в азербайджанском искусстве: Краткий обзор прошедших и предстоящих выставок //Зеркало.- 2008.- 28 февраля.- С. 8.

544.    Ализаде Р. «Ковер мира» Ашрафа Гейбатова: [О новом проекте Заслуженного художника А.Гейбатова, проживающего в Германии] //Баку.- 2008.- 13-19 февраля.- С. 4.

545.    *Асадова И., Рзаханова Е. Выставка юных художниц: [О выставке живописи сестер Гасымовых в Галерее «Абшерон»] //Эхо.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

546.    Гараджа в Стамбуле: [О выставке художника Г.Гараджа в Турции] //Каспий.- 2008.- 16 февраля.- С. 16.

547.    *Гейбатов А. Красота - страшная сила: [Заслуженный художник А.Гейбатов о критериях красоты] //Зеркало.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

548.    *Гусейнов Э. Мир красок посреди зимы: [О выставке юных живописцев- сестер Гасымовых  в Галерее «Абшерон»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 февраля.-    С. 4.

549.    Живопись маслом: Художник Исмаил Мамедов готовится к юбилейной выставке //Каспий.- 2008.- 5 февраля.- С. 8.

550.    Изобразительное искусство – для избранных: [Беседа с Заслуженным художником Э.Гурбановым в канун его 60-летия. Вела Г.Мамедова] //Неделя.- 2008.- 15 февраля.- С.8, 25.

551.    Кастрюлин С. Творческое кредо Бориса Хаимова: [О творчестве нашего соотечественника, художника Б.Хаимова] //Зеркало.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

552.    Реализм и романтика Ашрафа Гейбатова: [Творческий портрет Заслуженного художника А.Гейбатова] //Каспий.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

553.    Рзаханова Е. Живопись Эльдара Гурбанова: [О своей предстоящей выставке рассказывает Заслуженный художник Э.Гурбанов] //Эхо.- 2008.- 21 февраля.- С. 8.

554.    *Самедова Н. Возможность довершения: [Творческий портрет художника Ш.Шихалиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 7 февраля.- С. 4.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

555.    Аз 2007

               187       Меликова Ш.Я.  Художественные ткани и вышивки Азербайджана XVI-XVIII веков. [Текст]: Автореф.дис….канд.искусствоведения. 17.00.14.- ИзобРазительное и декоративно-прикладное искусство/Меликова, Ш.Я; Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства.- Б.: 2007.- 26 с.

____________

 

556.    Гулиев Ф. Приоритет в творчестве: [О творчестве гянджинского художника по металлу М.Акперова] //Каспий.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

557.    Гулиев Ф. Шебеке из серебра: [О Заслуженном художнике Ш.Мамедове- мастере по металлу] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 февраля.- С. 3.

558.    *Назирова С. Куда идешь, жеребенок?: [О масстере по керамике, художнике Кукольного Театра Л.Кулизаде] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 февраля.- С. 3.

559.    *Отечественные ковры популяризируют: [О создании информационной системы в Интституте Кибернетики по популяризации и идентификации ковров] //Зеркало.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

 

ГРАФИКА

 

560.    Егяна Р. Специальной премии: [Об участии художников на VI Международном конкурсе карикатуры в Китае рассказывает председатель Общества Карикатуристов Б.Гаджизаде] //Эхо.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

561.    *Гусейнов Э., Насибова Д. С любовью к Апшерону: [О фотовыставке А.Ибрагимбековой в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 6 февраля.-    С. 4.

562.    Немного солнца в холодной воде и … в работах талантливой фотохудожницы: [О выставке фоторабот А.Ибрагимбековой в Музейном Центре] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 февраля.- С. 4.

 

КИНО

 

563.    *Али Б. Только праведники: [Об участии фильмов «Пери Гала» режиссера И.Сафата и документального «Возвращение в Гобустан» на Грозненском кинофестивале «Ноев ковчег»] //Зеркало.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

564.    Алиева Э. Дорогу осилит идущий: [Творческий портрет кинорежиссера О. Миркасимова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 февраля.- С. 4.

565.    Асадов Э. О времени и о себе: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, кинорежиссером А.Мурадовым] //Каспий.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

566.    Асадова И.  «Наше родное кино»: [Беседа с кинорежиссером В.Мустафаевым] //Эхо.- 2008.- 23 февраля.-     С. 10.

567.    Багирзаде Л. «Армяне. Анатомия лицемерия»: [О новом одноименном документальном фильме режиссера Н.Исрафилоглу] //Каспий.- 2008.- 2 февраля.- С. 16.

568.    Госфильмофонд восстановлен в членстве МАК: [Международная Ассоциация Кинематографистов] //Каспий.- 2008.- 2 февраля.- С. 16.

569.    Гурбанова С. Когда многое еще впереди: [Беседа с Народным артистом, актером кино и театра Г.Исмайловым] //Каспий.- 2008.- 28 февраля.- С. 8.

570.    Егяна Р. «Молитва»: [Об одноименной ленте режиссера З.Шихлинского] //Эхо.- 2008.- 26 февраля.- С. 8.

571. Как попадают в страну фильмы, транслирующиеся телеканалами?: [О вмешательстве Министерства Культуры и Туризма в работу дубляжных студий] //Новое время.- 2008.- 23-25 февраля.- С. 14.

572.    *Кодекс чести крупным планом: [О киноленте «Харай» режиссера О.Гурбанова] //Каспий.- 2008.- 26 февраля.- С. 8.

573.    Кулиев Р. Кино в Азербайджане возрождается очень медленно: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, кинооператором Р.Кулиевым. Вела Е.Рзаханова] //Эхо.- 2008.- 28 февраля.- С.8.

574.    *Кязимова Н. Азербайджанский «Заложник» был представлен в Польше: [Об одноименном фильме режиссера Э.Кулиева] //Зеркало.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

575.    *Кязимова Н. Распутать «узлы» по-азербайджански: [О фильме «Узел» режиссера А.Джаббарова] //Зеркало.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

576.    *Миркасимов О. Ангелы селятся не во всех: [Беседа с кинорежиссером О.Миркасимовым. Подготовила Н.Кязимова] //Зеркало.- 2008.- 5 февраля.- С. 8.

577.    «Мозалан»- лидер качества и престижа: [Студия «Мозалан» удостоена Международной награды «Лидер кАчества и престижа»] //Каспий.- 2008.- 26 февраля.- С. 8.

578.    На кинофорум в Грозный: [О фильме режиссера И.Сафата «Пери-Гала» и документальной ленте «Возвращение в Гобустан», отобранных для показа на фестивале «Ноев ковчег»] //Каспий.- 2008.- 14 февраля.- С. 8; Каспий.- 2008.- 13 февраля.- С. 8. 

579.    *Надирова В. Последние страницы: [О новом художественном фильме режиссера Р.Гасан оглу, посвященном Г.Джавиду] //Каспий.- 2008.- 7 февраля.- С. 8.

580.    Никто не забыт, ничто не забыто: [О короткометражном фильме «Дуа» режиссера З.Шихлинского] //Каспий.- 2008.- 7 февраля.- С. 8.

581.    *Нурлана. В двух шагах от экрана: [О фильме «Джавадхан» режиссера Р.Алмурадлы] //Зеркало.- 2008.-      7 февраля.- С. 8.

582.    Рзаханова Е. «Азербайджантелефильм» представляет…: [О документальном фильме, посвященном Али Кериму рассказывает директор студии В.Тапдыглы] //Эхо.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

583. *Снимается «Трагедия двух веков»: [О пресступлении армян в Азербайджане и Турции в одноименном фильме режиссера И.Мамедалиева] //Зеркало.- 2008.-          19 февраля.- С. 8.

584.    «Сними свой фильм о проблеме»: [О конкурсе, объявленном ООН и Film Your Issue в котором могут принять участие наши кинематографисты] //Каспий.- 2008.-         5 февраля.- С. 8.

585.    Фикретоглу О. Мы снимаем кино: [Беседа с директором студии «Мозалан» О.Фикретоглу] //Каспий.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

586.   *Чтобы помнили и гордились…: Госфильмофонд вновь пополнился материалами: [Подготовила Н.Кязимова] //Зеркало.- 2008.- 16 февраля.- С. 22.

МУЗЫКА

 

587.    Аз 2008

             8        Абаскулиева Н.О. Стилевые черты и особенности интерпретации фортепианной музыки Мусы Мирзоева и Акшина Ализаде. [Текст]: Автореф. дис….канд. искусствоведения: 17.00.02.- Музыкальное искусство /Абаскулиева, Н.О; БМУ.- Б.: 2008.- 26 с.

___________

 

588.    Аббасова Р. «Лицом к лицу со временем»: [Об одноименном музыкальном проекте Заслуженного деятеля искусств, композитора Ф.Караева ] //Зеркало.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

589.    *Аббасова Р. « Мы играем для людей своей страны»: [О творчестве молодых музыкантов: альтиста Ф.Ибрагимова и скрипача А.Ибрагимова] //Зеркало.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

590.    *Аббасова Р. Формула успеха: [О Государственном Камерном Оркестре имени К.Караева под управлением Т.Геокчаева] //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 22.

591.    Азербайджанская классика зазвучала в ЭсКишехер: [О концерте Турецкого Симфонического Оркестра города Эскишехер под управлением дирижера Ялчина Адыгезалова] //Каспий.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

592. Алиева Д. Сырые яйца я не пью, но голос, разумеется, стараюсь беречь: [Беседа с вокалисткой Д.Алиевой. Вел Г.Шумилов] //Азербайджанские Известия.- 2008.-        23 февраля.- С. 3.

593.    *Алиева У.  Мастер-класс от Имамъяра Гасанова: [О выступлении кеманчиста И.Гасанова в Джульярдской школе в Нью-Йорке] //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 25.

594.    *Алескероглу Ф. Праздник музыки на сцене Азгосфилармонии: [О выступлении скрипача Д.Тагизаде, пианиста З.Асадова и музыкантов] //Эхо.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

595.    Бабаев Б. Романтика мелодии: [О произведении «Баяты» композитора Э.Мансурова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 февраля.- С. 6.

596.    Багиров Э. У каждой сцены есть свои ДОСтоинства: [Беседа с дирижером Стамбульского Театра Оперы и Балета азербайджанцем Э.Багировым. Вел Ф. Алескероглу] //Эхо.- 2008.- 21 февраля.- С. 8.

597.    *Бюльбюль. Азербайджанский дирижер из Турции: [О творчестве дирижера Э.Багирова] //Зеркало.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

598.    *Бюльбюль. Поездка состоялась: [О творчестве ансамбля современной музыки Contempo рассказала ответственный секретарь СК Л.Гусейнова] //Зеркало.- 2008.-    7 февраля.- С. 8.

599.    В Баку привезены архивные документы о парижских гастролях оперетты «Аршин мал алан» //Эхо.- 2008.-   12 февраля.- С. 8.

600.    В память о композиторе: [Установлена мемориальная доска на доме, где жил композитор С.Алескеров] //Каспий.- 2008.- 22 февраля.- С. 8; Эхо.- 2008.- 22 февраля.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

601.    Гасымова Р. В честь Эльзы даже инжировое дерево расцвело в январе: [О творческом вечере композитора Э.Ибрагимовой в Театре «Мугам»] //Неделя.- 2008.- 1 февраля.- С. 28.

602.    *Дань памяти композитора: Установлена мемориальная доска на стене дома, в котором жил Сулейман Алескеров //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 февраля.- С. 3.

603.    *Джавадов Ф. Каждую свободную минуту я посвящаю музыке: [Беседа с композитором Ф.Джавадовым, проживающим в США] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 февраля.- С. 3.

604.    Зейналов Б. Мансум Ибрагимов, герой двух грандиозных проектов, или мост между сегодняшним и завтрашним днем мугама //Новое время.- 2008.- 2-4 февраля.- С. 6.

605.    Ибрагимова Д. «Себастьян Бах Востока» живет в Германии: [О творчестве композитора и органиста А.Мирзоева] //Каспий.- 2008.- 16 февраля.- С. 15.

606.    *Ислам А. О музыке, здоровье и многом другом: [О благотворном влиянии мугама] //Эхо.- 2008.- 2 февраля.- С. 7.

607.    Касумова Т. А мир рукоплещет ему стоя: [О книге «Алим» музыковеда Фаиг гызы Н, посвященной ханенде А.Гасымову] //Известия.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

608.    Композитору Сулейману Алескерову исполнилось бы 84 года //Эхо.- 2008.- 23 февраля.- С. 10.

609.    Микеладзе Г. Судьба тенора: [Беседа с преподавателем БМА и экс-солистом Оперного Театра Г.Алиевым] //Каспий.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

610.    Микеладзе Г. Творческий кругозор музыканта: [О творчестве композитора М.Мирзоева] //Каспий.- 2008.- 12 февраля.- С. 8. ]

611.    «Оазис» Фирангиз Ализаде исполнит Йо-Йо Ма: [Об одноименной Симфонической картине композитора Ф.Ализаде] //Каспий.- 2008.- 27 февраля.- С. 8.

612.    Первый сольный успех: [О вечере фортепианной музыки  в исполнении Б.Ахундовой в Музее Искусств] //Каспий.- 2008.- 2 февраля.- С. 16.

613.    Писатели и композиторы определили приоритеты: [О встрече членов СП и СК] //Каспий.- 2008.-         1 февраля.- С. 8.

614.    Посольство США передало детскому дому музыкальные инструменты : [Детдом №2]//Ежедневные новости.- 2008.- 1 февраля.- С. 6.

615.    *Рашида Бейбутова готовит поклонникам подарок к Новруз байрамы: [Очерк о творческих планах певицы Р.Бейбутовой подготовила Н.Кязимова] //Зеркало.- 2008.-    19 февраля.- С. 8.

616.    Рена. Грант детскому оркестру: [О духовом оркестре школы-интерната №2] //Баку.- 2008.- 13-19 февраля.- С. 4.

617.    Рзаханова Е. Сольный концерт Лилианы Сейид: [О концерте вокалистки Л.Сейид в Филармонии] //Эхо.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

 

70 летний юбилей Арифа Бабаева

 

618.    *О награждении Бабаева А.И. орденом «Истиглал» за большие заслуги в развитии азербайджанского мугамного искусства: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку, 15 февраля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2009.- 20 февраля.- С. 1.

____________

 

619.    Ариф Бабаев награжден орденом «Истиглал» //Новое время.- 2008.- 20 февраля.- С. 1; Каспий.- 2008.-      20 февраля.- С. 1. 

620.    Багирзаде Л. До следующего юбилея! //Каспий.- 2008.- 21 февраля.- С. 8.

621.    *Кулиев П. Родом из песенного Карабаха //Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 февраля.- С. 3.

622.    Мамедова И. Арифу Бабаеву- 70! //Биржа плюс.- 22 февраля.- С. 22.

623.    *При содействии Фонда Гейдара Алиева издана книга «Ариф Бабаев-70» //Каспий.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

 

Год Кара Караева

 

624.    Аббасова Р. Юбилей гения //Зеркало.- 2008.-        2 февраля.- С. 24.

625.    *Абдуллаева Л. Донкихотство как вечное движение вопреки //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 февраля.- С. 3.

626.    Алескероглу Ф., Рзаханова Е. «С музыкой  Караева я проехал по всему миру: [Беседа со скрипачем азербайджанского происхождения М.Пархомовским] //Эхо.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

627.    Алибейли Г. Музыка, окрыленная мыслью //Зеркало.- 2008.- 2 февраля.- С. 22.

628.    *Алиева Б. К юбилею Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

629.    *Алиева Р. Лицом к лицу со временем //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 февраля.- С. 3.

630.    *Алиева У. Партитура жизни //Зеркало.- 2008.- 8 февраля.- С. 8.

631.    Баннаева Н. Юбилей  маэстро будет отмечен целым рядом мероприятий //Азербайджанские Известия.- 3008.- 6 февраля.- С. 3.

632.    Будет отмечен юбилей Кара Караева //Ежедневные новости.- 2008.- 1 февраля.- С. 10.

633.    *Бюльбюль. Концерт памяти гения //Зеркало.- 2008.- 15 февраля.- С. 8.

634.    В Бишкеке почтили память Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 16 февраля.- С. 22.

635.    *В Лувре состоится концерт в честь Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 5 февраля.- С. 8.

636.    В рамках юбилея Кара Караева в Анкаре прошел концерт //Эхо.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

637.    В честь гениального композитора //Баку.- 2008.- 13-19 февраля.- С. 3.

638.    Дагаргулия С. Юбилей выдающегося композитора ХХ столетия //Вышка.- 2008.- 29 февраля.- С. 19.

639.    90-летие со дня рождения Кара Караева в Стамбуле: [В Культурном Центре Djadde Bostan] //Эхо.- 2008.-   19 февраля.- С. 8.

640.    Кара Караев: скромный гений: [Обзор жизни и творчества составила Г.Мамедова ] //Неделя.- 15 февраля.- С. 28.

641.    *Кастрюлин С. Чествование гения //Зеркало.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

642.    *Кулиев П. Слово о великом мастере //Азербайджанские Известия.- 2008.- 6 февраля.- С. 3.

643.    «Лейли и Меджнун» Кара Караева прозвучал в турецком городе Эскишехере //Эхо.- 2008.- 28 февраля.-     С. 8.

644.    Мамедова Г. Кара Караев: скромный гений //Неделя.- 2008.- 15 февраля.- С. 28.

645.    Микеладзе Г. Творческий кругозор музыканта //Каспий.- 2008.- 12 февраля.- С. 8.

646.    Неизвестные фотографии Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

647.    *Отмечен 90-летний юбилей композитора Кара Караева //Бакинский рабочий.- 2008.- 7 февраля.- С. 4.

648.    Палитра великого мастера //Биржа плюс.- 2008.- 15 февраля.- С. 17.

649.    *Почтена память Кара Караева //Бакинский Рабочий.- 2008.- 7 февраля.- С. 4.

650.    Рзаханова Е. 90 лет выдающемуся композитору Кара Караеву //Эхо.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

651.    Рзаханова Е. Неизвестные фотографии Кара Караева: Будут представлены Госфильмофондом //Эхо.- 2008.- 2 февраля.- С. 9.

652.    Театр Оперы и Балета отметит юбилей Кара Караева //Известия.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

653.    *Фаиг гызы Н. Это-Караев //Каспий.- 2008.-        6 февраля.- С. 8.

654.    Эфендиева И. Музыка Кара Караева волнует, вдохновляет и зовет к подвигам //Вышка.- 2008.- 1 февраля.- С. 9.

 

«Мугам – 2007»

 

655.    Алиева М. Мугам является одним из основных столпов нашей культуры //Известия.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

656.    Гала-концерт победителей телевизионного конкурса «Мугам- 2007»: //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 февраля.- С. 1.

657.    Лауреаты конкурса мугама выступили с гала-концертом //Каспий.- 2008.- 2 февраля.- С.1.

 

ЭСТРАДА

 

658.    Резникова В. Midem знакомится с Азербайджаном: [Джазовый альбом  Departure point: Baku представлен на музыкальном форуме в Каннах] //Эхо.- 2008.-     16 февраля.- С. 12.

659.    Состоится конкурс песни на тему «Олимпиада и спорт»: [Объявленный Министерством Культуры и Туризма и СК] //Каспий.- 2008.- 20 февраля.- С. 8.

660.    *Сури Н. Хотите сделать мне больно- соврите: [Беседа с эстрадной певицей Сури. Вела Нурлана] //Зеркало.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

 

«Евровиление - 2008»

 

661.    *Асадова И. Завтра страна узнает своего представителя на Евровидении //Эхо.- 2008.- 1 февраля.- С. 1, 8.

662.    Асадова И. Завтра Турция определится со своей песней для Евровидения //Эхо.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

663.    *Асадова И. Клуб поклонников конкурса «Евровидение» будет в Азербайджане //Эхо.- 2008.- 7 февраля.-   С. 8.

664.    Асадова И. Песня для Eurovision еще не определена //Эхо.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

665.    Асадова И. Эльнур и Самир отправились в промотур //Эхо.- 2008.- 28 февраля.- С. 8.

666.    Асадова И., Рзаханова Е. «Слияние голосов» отправляется на «Слияние звука» //Эхо.- 2008.- 5 февраля.-     С. 1, 8.

667.    *Багирзаде Л. Восхождение звезды //Каспий.- 2008.- 5 февраля.- С. 8.

668.    Багирзаде Л. Еще немного, еще чуть-чуть //Касспий.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

669.    *Бюльбюль. Выбор сделан: Репортаж с азербайджанского финала «Евровидения» //Зеркало.- 2008.- 5 февраля.- С. 8.

670.    В первом полуфинале «Евровидения-2008» Азербайджан будет конкурировать с Арменией //Ежедневные новости.- 2008.- 1 февраля.- С. 10.

671.    Гараев А: «Факт того, что Э.Гусейнов родился не в Азербайджане, не создаст проблем  для нашей страны»: [Из заявления министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Новое время.- 2008.- 19 февраля.- С. 6.

672.    Гусейнов Э. Не будет дуэта с Самиром - откажусь от участия в конкурсе //Эхо.- 2008.- 8 февраля.- С. 1, 8.

673.    Изменения в песне Эльнура //Новое время.- 2008.- 12 февраля.- С. 6.

674.    Керими А. Мы нацелены на первое место //Известия.- 2008.- 1 февраля.- С. 8.

675.    *Кязимова С. Между ангелом и бесом //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 февраля.- С. 4.

676.    Определился победитель национального конкурса «Евровидение 2008» //Новое время.- 2008.- 5 февраля.- С. 6.

677.    Подведены итоги конкурса «Ночь с 25 на 26 февраля» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 февраля.- С. 1.

678.    *Рзаханова Е. Жюри свою миссию выполнило //Эхо.- 2008.- 7 февраля.- С. 8.

679.    Тагиев М. Думаю, на Евровидении нас ждет успех: [Беседа с Народным артистом М.Тагиевым. Вела Е.Рзаханова] //Эхо.- 2008.- 16 февраля.- С. 12.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

680.    Ашугское искусство - наследие для поколений: [О выступлении министра Культуры и Туризма А.Гараева в Музейном Центре, посвященном 80-летию первого съезда ашугов] //Каспий.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

681.    Баннаева Н. «Круглый стол» для ашугов: [На тему «Ашугское искусство Азербайджана: современное состояние и перспективы развитии» в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 февраля.- С. 3.

682.    Гасан гызы Н. Ашугская музыка-достояние народа: [О «круглом столе» в Музейном Центре] //Вышка.- 2008.- 15 февраля.- С. 9.

 

ТЕАТР

 

683.    *О 125-летнем юбилее Нахчыванского Государственного Музыкального Драматического Театра имени Джалила Мамедкулизаде: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, город Баку, 31 января 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 февраля.- С. 2.

___________

 

684.    Азимов Р. Я умею отдавать людям то, что получил от жизни: [Беседа с актером Театра Азербайджанской Драмы Р.Азимовым. Вела Г.Мамедова] //Неделя.- 2008.-      29 февраля.- С. 28.

685.    Алиширгызы Г. АзДрама проведет республиканскую акцию: [О поездках театра по регионам страны] //Неделя.- 2008.- 29 февраля.- С. 28.

686.    Багирзаде Л. А что же будет завтра?: [Беседа с режиссером театра и кино, создателем творческой студии «Сабах» Р.Гасаноглу] //Каспий.- 2008.- 16 февраля.- С. 16.

687.    *Багирзаде Л. Между прошлым и будущим: [Беседа с заведующим Художественной частью Театра  Азербайджанской Драмы Ш.Сафаровым] //Каспий.- 2008.-         14 февраля.- С. 8.

688.    *Багирзаде Л. Shou-woman в трех ракурсах: [Беседа с Заслуженной артисткой, актрисой Иреванского Театра Д.Алиевой] //Каспий.- 2008.- 23 февраля.- С. 16.

689.    Будет широко отмечаться 125-летний юбилей Нахчыванского Драматического Театра //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 февраля.- С. 4.

690.    *Бюльбюль. В поединке за жизнь…: [О премьере пьесы Р.Ибрагимбекова «Похожий на льва» в Театре «Ибрус»] //Зеркало.- 2008.- 12 февраля.- С. 8.

691.    *Бюльбюль. Невозможно друг без друга: [О новой постановке по пьесе Р.Ибрагимбекова в Театра «Ибрус»] //Зеркало.- 2008.- 23 февраля.- С. 22.

692.    *Бюльбюль. «Никогда не забудем Карабах»: Под таким девизом пройдет гастрольный тур Национального Драматического Театра //Зеркало.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

693.    *Бюльбюль. Новизна и оригинальность в репертуаре театров: [Обзор грядущих театральных премьер] //Зеркало.- 2008.- 21 февраля.- С. 8.

694.    *Бюльбюль. О премьерах и не только, или театральные новости //Зеркало.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

695.    *Гурбанова С. Когда сбываются мечты…: [Творческий портрет актрисы АзДрамы С.Гулиевой] //Каспий.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

696.    Дагаргулия С. «Царь Эдип». Единоборство с судьбой: [Творческий портрет Заслуженного деятеля искусств, режиссера Лянкаранского Театра Драмы Б.Рзаева] //Вышка.- 2008.- 1 февраля.- С. 10.

697.    Детский телевизионный театр скоро представит первый спектакль: [Беседа с режиссером театра Э.Мирзоевым. Подготовила Н.Кязимова] //Зеркало.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

698.    *Джавадова Г. Быть актрисой для меня- самое большое счастье: [Беседа с актрисой РДТ Ю.Ульяновой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 февраля.- С. 4.

699.    Заманова А. Весь мир на сцене поместившая: [О творчестве театрального режиссера Г. Гюльахмедовой-Мартыновой ] //Каспий.- 2008.- 2 февраля.- С. 15.

700.    *Курочкина С. Дервиш всегда в пути: [О творчестве главного режиссера Шекинского Театра Драмы М. Салимли] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 февраля.- С. 3.

701.    *«Писк» Кафки на сцене театра «Йух»: [Об одноименном спектакле режиссера Ш.Расула ] //Зеркало.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

702.    Рзаханова Е. «Белые паруса»: [Беседа с режиссером и актером Театра «Шуша» С.Гуламовым] //Эхо.- 2008.- 22 февраля.- С. 8.

703.    Рзаханова Е. Иреванский Театр представит новую постановку: [Беседа с директором Театра И.Пириевым] //Эхо.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

704.    Рзаханова Е. Рустаму Ибрагимбекову исполнилось 60 лет //Эхо.- 2008.- 6 февраля.- С. 8.

705.    Рзаханова Е. «Смерть Тарелкина»: [Беседа с директором Государственного Театра Молодежи Г.Гасановым] //Эхо.- 2008.- 23 февраля.- С. 10.

706.    Рзаханова Е. Театр «Йух» отправится в Санкт-Петербург: [Беседа с директором театра Т.Расулзаде] //Эхо.- 2008.- 13 февраля.- С. 8 ;Каспий.- 2008.- 13 февраля.- С. 8. 

707.    «Смерть Тарелкина» на сцене Театра Молодежи: [Беседа с директором Театра Г.Гасановым] //Каспий.- 2008.- 23 февраля.- С. 16.

708.    Талыбова А. На свидание к зрителю с «букетом пантомим»: [О выступлении Государственного Театра Пантомимы в здании Театра имени Р.Бейбутова] //Каспий.- 2008.- 21 февраля.- С. 8.

709.    Театр «Йух» едет на эксперимент: [О творческих планах театра рассказывает его директор Т.Расулзаде] //Каспий.- 2008.- 13 февраля.- С. 8.

 

Александр Шаровский - 60

 

710.    Алиширгызы Г. Экспериментатору Александру Шаровскому- 60! //Неделя.- 2008.- 15 февраля.- С. 28.

711.    *Асадова И. Александр Шаровский на пороге юбилея //Эхо.- 2008.- 8 февраля.- С. 8.  

712.    *Ибрагимбеков М. Создающий миры //Зеркало.- 2008.- 14 февраля.- С. 8.

713.    Мамедова И. Лучший режиссер любимого театра //Биржа -плюс.- 2008.- 15 февраля.- С. 17.

714.    *Резникова В. Главным быть совсем не просто //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 февраля.- С. 3.

715.    Шаровский А. Для меня театр это храм, это мАгия, это часть веры //Вышка.- 2008.- 8 февраля.-C. 8.

 

Театр Оперы и Балета

 

716.    Агазаде Г. «Добро и Зло»- на балетной сцене: [Об общественном просмотре  одноименного балета Т.Бакиханова] //Новое время.- 2008.- 26 февраля.- С. 6.

717.    *Алескероглу Ф. Первая премьера этого года состоялась: На сцене театра прошла премьера балета «Добро и Зло» Тофика Бакиханова //Эхо.- 2008.- 29 февраля.- С. 8.

718.    Алескероглу Ф. Театр Оперы и Балета ставит новые премьеры и выезжает на гастроли //Эхо.- 2008.- 16 февраля.- С. 12.

719.    Багирзаде Л. Укрепление культурных уз: [О гастролях театра в Турции] //Каспий.- 2008.- 20 февраля.- С. 8.

720.    *Бюльбюль. Кредо азербайджанского Театра Оперы и Балета или гастроли в Турции //Зеркало.- 2008.-     16 февраля.- С. 23.

721.    Добро победит Зло: В Театре Оперы состоится премьера балета Тофика Бакиханова //Каспий.- 2008.-         27 февраля.- С. 8.

722.    Мамедова И. Концертмейстер Малахат Исмайлова: «Нужно изучить все тонкости музыкального мастерства, чтобы понять глубину искусства»: [Беседа с концертмейстером  театра М.Исмайловой.] //Биржа плюс.- 2008.-    22 февраля.- С. 16.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

723.    *Микеладзе Г. Школа мастеров балета: Бакинскому Хореографическому Училищу-85 лет //Каспий.- 2008.- 19 февраля.- С. 8.

 

 

 

  İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

1.Füyuzat.- 2008.- 1

2.Pəncərə.- 2008.- № 2

 

 

 

 İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

            

3.      Ayna

4.      Azadlıq

5.      Azad Azərbaycan

6.      Azərbaycan

7.      Azərbaycan müəllimi

8.      Bakı xəbər

9.      Bakı zaman

10.  525-ci qəzet

11.  Bizim yol

12.  Ekran Efir

13.  Ekspress

14.  Elm

15.  Ədalət

16.  Ədəbiyyat qəzeti

17.  Gün

18.  Gündəm

19.  Həftə içi

20.  Hürriyyət

21.  Xalq cəbhəsi

22.  Xalq qəzeti

23.  Xəzər

24.  İki sahil

25.  İmpuls

26.  Kaspi

27.  Mədəniyyət

28.  Mərkəz

29.  Milli yol

30.  Mövqe

31.  Olaylar

32.  Palitra

33.  Paralel

34.  Paritet

35.  P.S. Elm, təhsil və həyat

36.  Rabitə dünyası

37.  Respublika

38.  Reytinq

39.  Səs

40.  Şərq

41.  Təzadlar

42.  Üç nöqtə

43.  Vətəndaş həmrəyliyi

44.  Yeni Azərbaycan

45.  Yeni həyat

46.  Yeni xəbər

47.  Yeni Müsavat

48.  Zaman

 

 

 

 

Список использованных газет

     

1.Азербайджанские Известия

2.Бакинский рабочий

3.Баку

4.Биржа плюс

5.Вышка

6.Ежедневные новости

7.Зеркало

8.Известия

9.Каспий

10.  Комсомольская Правда

11.  Неделя

12.  Новое время

13.  Эхо

 

 

 

Mündəricat

 

I. Mədəniyyət .....................................................................4

Xocalı Faciəsi. ....................................................................7

Mədəni əlaqələr ................................................................10

İran Kinosu Həftəsi ...........................................................11

Heydər Əliyev Fondu .......................................................12

Kitabxana işi. ....................................................................13

İnformasiya və reklam işi ...................................................14

Klub və istirahət parkları ...................................................15

Muzey işi ..........................................................................16

Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması ........................18

Turizm ...............................................................................20

II. İncəsənət.......................................................................22

Rəngkarlıq..........................................................................22

Dekorativ tətbiqi incəsənət..................................................23

Qrafika..............................................................................24

Bədii fotoqrafiya................................................................25

Heykəltəraşlıq....................................................................26

Moda və dizayn.................................................................27

Kino..................................................................................27

Musiqi...............................................................................32

Qara Qarayev-90..............................................................39

Arif Babayev-70................................................................42

Estrada və sirk...................................................................44

Eurovision-2008................................................................44

Xalq yaradıcılığı.................................................................46

Teatr.................................................................................48

Akademik Milli Dram Teatrı..............................................51

Milli Opera və Balet Teatrı................................................52

Gənc Tamaşaçılar Teatrı...................................................54

Dövlət Gənclər Teatrı.......................................................54

Balet və rəqs....................................................................54

Bu buraxılışda istifadə

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı..................................83

 

 

Содержание

 

I.Культура…………………….......................................55

К двухлетию деятельности

Министерства Культуры и Туризма....………….........57

Ходжалинская Трагедия……………………………....57

Культурные взаимосвязи………..……….....................59

Дни Иранского Кино…………….……………….........60

Фонд Гейдара Алиева……………………………….....60

Информационное дело и реклама………………….....61

Парки культуры и отдыха…………………………......61

Клубы, дворцы и дома культуры…….....…..................61

Музейное дело……………………….……...................62

Охрана памятников истории и культуры….................63

Туризм…………………………...…………...................63

Изобразительное искусство……………………...........64

Декоративно-прикладное искусство……….................66

Графика…………………………………........................67

Художественная фотография………………................67

Кино…………………………………………….............67

Музыка………………………………..…......................70

70 летний юбилей Арифа Бабаева…………………....73

Год Кара Караева.………………………………...…...73

Мугам-2007……………………………………...……..76

Эстрада……………………...…………….....................76

Евровидение-2008……………………………...………76

Народное творчество……………………………….…78

Театр………………………………………....................78

Александр Шаровский-60……………………………..81

Театр Оперы и Балета………………………................81

Балет.Танцы…………………………............................82

Список использованных газет......................................85

 

 

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Fevral - 2008

 

 

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru:           T.Ağamirova        

           

 

 

 

 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 06.03.2008

Sifariş: 7

Tirajı 50 nüsxə