AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - AVQUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

BAKI   2007


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət zrə informasiya şbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya gstəricisi

 

 

 

Avqust - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BAKI   2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar: 

A.Abdullayeva

Z.Məmmədova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

Buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Kompter tərtibatı və dizayn:   

A.Abdullayeva

 

 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya gstəricisi. Avqust 2007 /Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.-   73 s.

 

 

  

  

 

                    M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət zrə İnformasiya şbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat adlı cari biblioqrafik informasiya gstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işilərinə və aparıcı mtəxəssislərinə mvafiq mvzu zrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitdə  kitabxananın fonduna daxil olan mvzu zrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mtəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq n kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə aıb oxumaq mmkndr.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəilərə atdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya gndərən mtəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

nvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani k., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət zrə İnformasiya şbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

1.Amanov R. Mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyəti canlanır: [Oğuz rayon Mədəniyyət və turizm şbəsinin mdiri Ulduz Baxışova ilə msahibə] //Respublika.- 2007.- 9 avqust.- S. 7.

2.*Bakıda İsrail Mədəniyyət Mərkəzi aılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 2; Palitra.- 2007.-     17 avqust.- S. 3; Səs.- 2007.- 18 avqust.- S. 12; Ədalət.- 2007.- 18 avqust.- S. 16.

3.Eminov A. Pedaqogika və mədəniyyət //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 avqust.- S. 4.

4.Eyvazlı E. Saxtalaşdırmaya əlvida: Audio-vizual məhsullara markalar veriləcək //Xəzər.- 2007.- 4 avqust.-   S. 16.

5.*Əfəndiyeva T. Mədəniyyət siyasətini dəyişməliyik: [Simurq Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri, kulturoloq Fuad Məmmədov ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 4 avqust.- S. 19.

6.*İstanbulda Qlobal kənd: [Eyni adlı sərgidə Azərbaycanlı 4 nəfər tələbə milli geyimdə ıxış edərək tariximiz, mədəniyyətimiz, musiqimiz, milli mətbəximiz haqqında məlumat veriblər] //Kaspi.- 2007.- 25-27 avqust.-    S. 20.

7.*Qaliboğlu E. Azerbaijan International Azərbaycan mədəniyyətinin soraqlarını dnyaya yayır: [Eyni adlı jurnal haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 8 avqust.- S. 14.

8.*Mehdixanlı T. Dvlət başısının mədəniyyət ocaqlarına qayğısı yksək dəyərləndirilir //Azərbaycan.- 2007.- 31 avqust.- S. 2.

9.*Mədəniyyət və Turizm naziri mətbuat konfransı keirmişdir: [Konfrans 2007-ci ilin altı ayının yekunlarına həsr olunmuşdur] //Xalq qəzeti.- 2007.- 30 avqust.- S. 3; Respublika.- 2007.- 30 avqust.- S. 3; Kino+.- 2007.-         31 avqust.- S. 2; İki sahil.- 2007.- 30 avqust.- S. 3; Mərkəz.- 2007.- 30 avqust.- S. 15; Paritet.- 2007.- 30-31 avqust.- S. 12; Ekran-Efir.- 2007.-   31 avqust.- S. 2.

10.  *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada keirilən iclasda 2007-ci ilin ilk 6 ayında grlən və nvbəti yarım ildə grləcək işlər mzakirə olundu] //Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 4; Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.-    S. 4-5; Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 9.

11.  Nəcəfxanlı Ə. Ucqar blgənin mədəni həyatı rəngarəngdir: Masallıda 11 zfəaliyyət kollektivi var //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 avqust.- S. 3.

12.  *Rzalı R. Uğurlarımız da, grəcəyimiz işlər də oxdur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində altı aylıq fəaliyyətinə həsr olunmuş mətbuat konfransı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 30 avqust.- S. 2.

13.  Paytaxtın mədəniyyət ocaqlarında qızğın iş gedir: [Təmir işləri ilə əlaqədar] //Ekspress.- 2007.- 9 avqust.- S. 13; Ekran Efir.- 2007.- 10 avqust.- S. 5.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

14.  *Daniyarov S. Tarixə sykənən qardaşlıq: [zbəkistan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyasının fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S. 6.

15.  Trkiyəli aktyorlar Lənkəranda olublar: [Antalya şəhər Bələdiyyə Teatrı] //Ayna.- 2007.- 10 avqust.-   S. 8.

 

Bax: 6, 123, 130, 139, 140, 141, 142, 162, 169, 210

 


 

KİTABXANA İŞİ

 

16.  *Dnya ədəbiyyatının grkəmli nmayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 24 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 25 avqust.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 25 avqust.- S. 3; Respublika.- 2007.- 25 avqust.- S. 2; Kino+.- 2007.- 31 avqust.-     S. 2.

17.  *2006-cı il mayın 25-də Dşənbə şəhərində imzalanmış Rusiya Dvlət Kitabxanası Federal Dvlət İdarəsinə kitabxana işi sahəsində əməkdaşlıq zrə Mstəqil Dvlətlər Birliyinin iştirakısı olan dvlətlərin baza təşkilatı statusunun verilməsi haqqında qərarın təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 16 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.-      19 avqust.- S. 4; Respublika.- 2007.- 18 avqust.- S. 1.

___________

 

18.  *Əliqızı Z. Mvlana nuru ilə Tanrıya doğru: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın blmə mdiri Fəridə Hacıyeva haqqında] //Kaspi.- 2007.- 31 avqust.- S. 22.

19.  *Əsədova G. Kitaba belə mnasibət dzlməzdir: [A.S.Puşkin adına kitabxananın direktoru Nəzakət Soltanova ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 10.

20.  *Həsən Seyidbəylinin kitabxanası Film Fonduna verilib //Ayna.- 2007.- 18 avqust.- S. 21; Azad Azərbaycan.- 2007.- 19 avqust.- S. 7.

21.  20 rayonda regional kitabxana məlumat mərkəzləri yaradılıb //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 3.

22.  *Kitabxanaların modernləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı dvlət başısına təqdim edilib //Paritet.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 10.

23.  Moskvada IV beynəlxalq Kitab sənəti msabiqəsi keirilib: Azərbaycan 2 qızıl və 1 gmş mkafata layiq grlb //Səs.- 2007.- 15 avqust.- S. 16; Kaspi.- 2007.- 15 avqust.- S. 12; Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 5; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 2.

24.  Rafiqqızı V. Kitabxanalar masir binalarla, kompter zalları ilə təmin edilməlidir: [Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri zrə Daimi Komisssiyasının sədri Nizami Cəfərov ilə shbət] //Şərq.- 2007.- 10 avqust.- S. 12.

25.  *Təhminə. Astara rayon Mərkəzi Kitabxanasının 380 minlik kitab fondu var: [Kitabxananın direktoru Nazim Fərəməzov ilə shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 19 avqust.- S. 7.

26.  Təhminə. Yardımlı kitabxanası Heydər Əliyev irsini sabaha tanıdır: [Eyni adlı Beynəlxalq Elektron kitabxananın Lənkəran regional brosu Yardımlı filialının direktoru Anar Aslanov ilə shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 15 avqust.- S. 7.

27.  Yusifqızı L. Kitablarımız Kitab sənəti msabiqəsindən qızıl medalla qayıtdı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Nəşriyyat sektorunun mdiri ingiz Əlioğlu ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 4.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

28.  Abdullayev Z. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı: bu gn və sabah //Azad Azərbaycan.- 2007.- 29 avqust.- S. 4.

29.  ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi ilə informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq yaradılır //Azərbaycan.- 2007.- 22 avqust.- S. 2.

30.  *Dvlət informasiya resurslarının reyestri yaradılır //Kaspi.- 2007.- 14 avqust.- S. 1; 525-ci qəzet.- 2007.- 14 avqust.- S. 6.

31.  *Həqiqət. Dvlət qurumlarının saytlarında monitorinqlər davam edir: [İnformasiya Azadlığının İnkişafı koalisiyası tərəfindən internet resurslarının monitorinqi] //Kaspi.- 2007.- 24 avqust.- S. 13.

32.  *Qurbanov V. İnformasiya texnologiyası və dvlətiliyin inkişafı konsepsiyası //Xəzər.- 2007.- 11 avqust.- S. 12.

33.  Sadıqov Ə. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının hərtərəfli inkişafı Azərbaycanın gələcəyi baxımından mhm əhəmiyyətə malikdir //Respublika.- 2007.- 17 avqust.- S. 4-5.

34.  Samirə. Yeni Azərbaycan saytı: [www.lit.az] Həftə ii.- 2007.- 24 avqust.- S. 8.

35.  *Vsalə. Reklamın bərbad dili: [Reklamılar İttifaqının prezidenti Hacıəmi Atakişiyev ilə msahibə] //Mərkəz.- 2007.- 8 avqust.- S. 15.

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

36.  *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Sarayda aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 31 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 31 avqust.- S. 1; İki sahil.- 2007.- 31 avqust.- S. 1; 2; Palitra.- 2007.- 31 avqust.- S. 3.

37.  Babək qəsəbəsində mədəniyyət evi istifadəyə verilib: [Naxıvan MR-da] //Zaman.- 2007.- 16-17 avqust.- S. 6; Azad Azərbaycan.- 2007.- 26 avqust.- S. 3.

38.  Dnyamalıoğlu F. Bir nvan var: [AF-Hotel-Aqua Park istirahət kompleksi haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 5.

39.  Əfsun. Sanatoriyaların 30 faizinə gndəriş verilir: [lkəmizdə sanatoriya və istirahət mərkəzlərinin vəziyyəti haqqında] // nqtə.- 2007.- 4 avqust.- S. 17.

40.  Əsgərov F. Mərdəkan Mədəniyyət sarayının musiqiiləri cəbhə blgələrində //Nanslar.- 2007.- 1-7 avqust.- S. 4.

41.  Quliyev İ. Ay mştəri, gəl bəri!: [lkəmizdəki istirahət mərkəzlərinin, otellərin fəaliyyəti haqqında] //Kaspi.- 2007.- 16 avqust.- S. 11.

42.  *Məmmədov M. Byk bağ Naxıvanda yenidən gzəl nvanlardan birinə evrilib: [Mədəniyyət və istirahət parkı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 1 avqust.- S. 6.

43.  *Masir Azərbaycanın dvlət sərhədləri yksək səviyyədə qorunur: Dvlət sərhəd xidmətinin Sərhədi istirahət mərkəzinin aılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 18 avqust. S. 1; Respublika.- 2007.- 18 avqust. S. 1; İki sahil.- 2007.- 18 avqust.- S. 1.

 

MUZEY İŞİ

 

44.  *A.İ.Məmmədovanın Şhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 21 avqust 2007-ci il: [Blbl Xatirə Muzeyinin direktoru] //Azərbaycan.- 2007.- 22 avqust.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 avqust.- S. 2; Respublika.- 2007.- 22 avqust.- S. 4.

45.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri mhtərəm cənab İlham Əliyevə: [Blbl Xatirə Muzeyinin direktoru Adelaida Məmmədovanın Şhrət ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı təşəkkr] //Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.- S. 1.

__________

 

46.  *Azərbaycanda analoqu olmayan muzey var: [Rinay malakofauna muzeyi] // nqtə.- 2007.- 10 avqust.- S. 14; Azad Azərbaycan.- 2007.- 10 avqust.- S. 6.

47.  *Blbln həyat yoldaşının 85 illik yubileyi qeyd edilmişdir: [Blbln Xatirə Muzeyinin və Blbl Fondunun direktoru Adelaida Məmmədova] //Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S. 3; Respublika.- 2007.- 23 av-    qust.- S. 5; Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 2; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 1; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S. 8; İki sahil.- 2007.- 23 avqust.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.-     23 avqust.- S. 2.

48.  *Əblfəs Qarayev sz verdi: Nazir deyib ki, işğal altında olan rayonlarda fəaliyyət gstərmiş muzeylər bərpa olunacaq //Şərq.- 2007.- 23 avqust.- S. 14; Səs.- 2007.-     23 avqust.- S. 16; Paritet.- 2007.- 23-24 avqust.- S. 15.

49.  *Əliqızı T. Nəfis kitablar: [Miniatr Kitab Muzeyi haqqında] //Respublika.- 2007.- 26 avqust.- S. 5.

50.  *Heydər Əliyev Muzeyinin aılış mərasimi: [Neftala rayonunda] //Azərbaycan.- 2007.- 24 avqust.-    S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 24 avqust.- S. 2; Respublika.- 2007.- 24 avqust.- S. 2.  

51.  İbazadə R. Bir daha muzeylər haqda //Paritet.- 2007.- 7-8 avqust.- S. 14.

52.  *Musiqi Mədəniyyət Muzeyində ingilis xanım işləyir: [Nina Uolberq ilə shbət] // nqtə.- 2007.- 22 avqust.- S. 13.

53.  Nşabə. Miniatr Kitab Muzeyini kitabxana ilə səhv salırlar: 62 dvlətdə nəşr olunan kitabların yer aldığı muzeyə gələn turistlərin arasında almanlar oxluq təşkil edir //Palitra.- 2007.- 8 avqust.- S. 13.

54.  Seyidov H.T. Diyarşnaslıq muzeyində 400 eksponat və 800 ekspozisiya var: [Naxıvan MR-nın Babək rayonunda] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 3 avqust.- S. 6.

55.  *Seyidov T.H. Şərur Tarix-Diyarşnaslıq Muzeyi //Azad Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 6.

56.  Tarix-diyarşnaslıq muzeyinin fəaliyyəti bərpa edilib: [Ağdamın Qaradağlı kəndində] //Kino+.- 2007.-      3 avqust.- S. 14.

57.  *Yusifov E. Qədim və zəngin tariximizi əks etdirən muzey: [Zaqatala Tarix-Diyarşnaslıq Muzeyinin direktoru Şuay Xəlilov ilə shbət] //Respublika.- 2007.-      22 avqust.- S. 8.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

58.  *Abbasov F. Qalalarımız qrurumuz, vqarımız //Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S. 6.

59.  Abdulla A. Balaxanıdakı tarixi abidələr vəhşicəsinə dağıdılır //Bizim yol.- 2007.- 25 avqust.- S. 4.

60.  *Aşağı Karvansara kompleksinin bərpası n vəsait ayrılıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 9 avqust.-   S. 8.

61.  *AŞPA-nın mədəniyyət abidələri ilə bağlı missiyası Qarabağa gedəcək: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əblfəs Qarayev ilə shbət] // nqtə.- 2007.- 23 avqust.- S. 2.

62.  Cəbiyeva T. Atəşgah b.e.ə. III minillikdə mvcud olub //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 5.

63.  Cəbiyeva T. Bataqlıq yer və burada bilgəhsayağı qorunan abidələr: [Bilgəhdə yerləşən tarix və mədəniyyət abidələri haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.-    S. 9.

64.  Cəbiyeva T. Yeni Suraxanıdakı qədim su ovdanı dağıdılır //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 5.

65.  Dnyamaloğlu F. Lal daşların pııltıları: [Qız qalası haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.- S. 7.

66.  *Əcnəbilərin abidələrimizə marağı artıb //Kaspi.- 2007.- 11-13 avqust.- S. 20.

67.  Əsədova İ. Qərib lkəyə doğma xanımlar: [Bibi Heybət məscidi haqqında] //Yeni xəbər.- 2007.- 11 avqust.- S. 14.

68.  *Həmid E. Qədim Şəmkir şəhəri tədqiq olunur: [Tarix elmləri doktoru Tarix Dostiyev ilə tarix və mədəniyyət abidələrinin tədqiq olunması haqqında shbət] //Respublika.- 2007.- 18 avqust.- S. 6.

69.  *Həzrə trbələri kompleksi bərpa olunur: [Qəbələ rayonunda] //Ayna.- 2007.- 9 avqust.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 9 avqust.- S. 17.

70.  *Xatun. Naxıvanda 960-dan artıq abidə qeydə alınıb //Ayna.- 2007.- 23 avqust.- S. 8.

71.  *Xatun. Tunc dvrnə aid qəbir abidəsi aşkar edilib: [Ordubad rayonunda] //Ayna.- 2007.- 17 avqust.-    S. 8; Kaspi.- 2007.- 17 avqust.- S. 17: İki sahil.- 2007.-    18 avqust.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 3; Ədalət.- 2007.- 17 avqust.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.-       18 avqust.- S. 24.

72.  Xəlilzadə F. Dağlar gzəli yeni libasda: [Lerik rayonunun tarix və mədəniyyət abidələri, istirahət mərkəzləri haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S. 6.

73.  *Xidməti X. Qız Qalası da təmirə dayanıb //Bizim yol.- 2007.- 7 avqust.- S. 15.

74.  *Qaracəmillidə Əhəmənilərin iqamətgahı tapılıb: [Şəmkirin eyni adlı kəndində] //Ekspress.- 2007.-       24 avqust.- S. 12; Mərkəz.- 2007.- 24 avqust.- S. 15.

75.  *Qədim Şəmkirin mhafizəsi gcləndirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qədim mədəniyyət nmunəsi kimi əraziyə lvhələr vurulub] //Mərkəz.- 2007.- 28 avqust.- S. 15; Bizim yol.- 2007.- 28 avqust.- S. 15.

76.  *Mehdixanlı T. Abidələr qorunur, bərpa olunur //Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S. 6.

77.  Mirzəliyev C. Gəncə Dvlət Tarix-mədəniyyət qoruğu //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 14.

78.  Muxtarlı Ə. Fatmayidə tarixi abidə satılıb: Kənd sakinləri Əblfəs Qarayevdən kmək istəyirlər //Yeni Msavat.- 2007.- 9 avqust.- S. 14.

79.  Nahidə. Rizvan Bayramov: Bu ildən dvlət nəzarətində olan tarixi abidələrin tədqiqi  və bərpası gcləndiriləcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mədəni irs şbəsinin mdiri ilə shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 28 avqust.- S. 8.

80.  *Natiq. Tarixi abidələrə hcum edilib: [Beynəlxalq Şərq Akademiyasının mxbir zv, memar Hacəmi Atakişiyev ilə msahibə] //Bizim yol.- 2007.- 1 avqust.- S. 5.

81.  *Nşabə. Qız qalası, Atəşgah və Şirvanşahlar turistlərin diqqət mərkəzinə: Gələn turistlərin arasında İtaliya və Fransa vətəndaşları oxalmağa başlayıb //Palitra.- 2007.-   1 avqust.- S. 12.

82.  *Ordubadda e.ə. II minilliyin əvvəllərinə aid mədəniyyət abidələrinin qalıqları aşkarlanıb //Zaman.- 2007.- 14-15 avqust.- S. 2.

83.  *Orta əsrlərə aid Şəmkir qalasının divarı torpaq altından ıxarılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 4 avqust.- S. 6.

84.  *Seyidov T.H. Tariximizin canlı şahidi: [Naxıvan MR-da yerləşən Qarabağlar trbəsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 12 avqust.- S. 6.

85.  Seyidov T. Plovdağ qəbirstanlığında yeni qəbir tapılıb: [Tarix elmləri doktoru Hacı Qadir Qədirzadə ilə Ordubad rayonunda mədəniyyət abidələrinin araşdırılması haqqında shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 29 avqust.-   S. 6.

86.  *Şəmkirdə Qafqazın qədim tikilisindən biri aşkar edilib //İki sahil.- 2007.- 21 avqust.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S. 8.

87.  Şərurda qədim yaşayış məskənləri aşkarlanıb //Bizim yol.- 2007.- 31 avqust.- S. 15; Səs.- 2007.- 31 avqust.- S. 16.

88.  *Tarixi abidələrin ərazilərində abadlıq işləri aparılır: [Qax rayonunda yerləşən Sumuq qala-memarlıq abidəsi və Qum kəndindəki alban məbədi] //Azərbaycan.- 2007.- 10 avqust.- S. 5; Respublika.- 2007.- 10 avqust.-    S. 3; Səs.- 2007.- 10 avqust.- S. 12; Mvqe.- 2007.-         14-15 avqust.- S. 13.

89.  Tarixi mədəniyyət abidələrinə maraq artır: Azərbaycana maraq gstərən əcnəbi turistlərin əksəriyyəti Rusiya, İran, Fransa, Almaniya və Amerikadan gəlir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 31 avqust.- S. 8.

90.  *Vəliməmmədov H. Babagil trbəsi: [Lerik rayonunda yerləşən tarixi abidə haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 7.

91.  Zəminə. Abidələrin bərpası zamanı onların əvvəlki grnş nəzərə alınır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun baş memarı Cahid Qədirli ilə shbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 6.

92.  *Zmrd. Tunc dvrnə aid nmunələr aşkarlanıb: [Şamaxıda] //Səs.- 2007.- 7 avqust.- S. 12; Səs.- 2007.- 28 avqust.- S. 12.

 

TURİZM

 

93.  *Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı şəhəri, 5 iyun 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 19 avqust.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 19 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 18 avqust.-     S. 2.

94.  *Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 5 iyun tarixli 374-IIIQD nmrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı şəhəri,   16 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 19 avqust.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 19 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 18 avqust.- S. 2.

_____________

 

95.  *Azərbaycan Turizm İnstitutuna Avstriyanın Krems İMC Universitetinin lisenziyası verilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 3 avqust.- S. 6; Respublika.- 2007.- 3 avqust.- S. 4.

96.  *Azərbaycan Prezidenti Dəvəi rayonunun turizm imkanları ilə maraqlanmışdır: [Rayonda səfərdə olarkən] //Azərbaycan.- 2007.- 26 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 26 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 26 avqust.-     S. 1; Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 2.

97.  Babaxanov N. Təbiətin dilbər guşəsi Azərbaycan istirahət n son dərəcə əlverişlidir: Bu cənnət məkanda turizmin masir istirahət-sağlamlıq kompleksi səviyyəsində təşkili vacibdir //Respublika.- 2007.- 26 avqust.- S. 5; 6.

98.  *Bağırov F. İstisu şhrətini artırır: Masallıdakı Fatimeyi-Zəhra şəfa sanatoriyası min bir dərdin  əlac yeridir //Azərbaycan.- 2007.- 22 avqust.- S. 8; Azad Azərbaycan.- 2007.- 22 avqust.- S. 3.

99.   Byk Şabran kurort-turizm şəhərinin yaradılması təklif edilir: [Şabran Şirkəti MMC-nin rəhbəri Amil Cəfərov ilə shbət] //Palitra.- 2007.- 14 avqust.-       S. 13.

100.    *Cabbarlı A. Azərbaycanda turizm inkişaf yolundadır //Azərbaycan.- 2007.- 11 avqust.- S. 5.

101.    *Cabbarlı A. Turizmin inkişafında səriştəli kadrların rolu əvəzedilməzdir //Azərbaycan.- 2007.- 24 avqust.- S. 6.

102.    Cahandarov B. Gələn turistlərin sayı 11-12 faiz artıb: [Azərbaycanda turizmin inkişafı haqqında] //Paritet.- 2007.- 18-20 avqust.- S. 10.

103.    Əhmədov H. Turizmin inkişafına dvlət qayğısı artıb //Azad Azərbaycan.- 2007.- 5 avqust.- S. 7.

104.    *Əhmədov Q. Beynəlxalq turizm marşrutu Qubadan keir: [Aleksandr Dma Qafqazda adlı] //Azərbaycan.- 2007.- 8 avqust.- S. 6.

105.    *Əhmədzadə R. Turizm İnstitutunda fərqli təhsil sistemi tətbiq edilir: [Rektor Cəfər Cəfərovla shbət] //Kaspi.- 2007.- 3 avqust.- S. 12.

106.     Xalid. Azərbaycana gələn turistlərin sayı ildən-ilə artır // nqtə.- 2007.- 4 avqust.- S. 12.

107.    *İsmayıllıda Qaya turizm mərkəzi aılmışdır //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 5.

108.    *Kamal M. Turizm sektorunda yeni inkişaf mərhələsi //Respublika.- 2007.- 16 avqust.- S. 6.

109.    Mehri. Turist qonaqların Azərbaycana olan 6 gnlk səfəri sona atdı: [Byk İpək Yolu layihəsi ərivəsində keirilən 11 lkədən 45 velosipedi və 13 təşkilat qrupunun iştirak etdiyi nmayəndə heyətinin səfərdə məqsədi Azərbaycanı başqa lkələrə tanıtmaq olub] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 3.

110.    *Mustafayeva A. Azərbaycanı necə turizm lkəsi etməli?: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində konfrans] //Kaspi.- 2007.- 2 avqust.- S. 22.

111.    *Nəcəfxanlı Ə. Cənub blgəsi turizm məkanına evrilir //Xalq qəzeti.- 2007.- 7 avqust.- S. 4.

112.    *Nəzərova C. Azərbaycanda turizmin inkişafı aktual məsələyə evrilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Xarici turizm sektorunun mdiri Elin Qafarlı ilə shbət] //Səs.- 2007.- 21 avqust.- S. 13.

113.    *Sanatoriya vəkurortlar haqqında qanun layihəsi hazırlanır // nqtə.- 2007.- 4 avqust.- S. 12; Paritet.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 7.

114.    *Şkrov T. Turizm sərgisinin coğrafiyası genişlənir: [İTE Group PLC Beynəlxalq sərgi şirkətinin Bakıdakı İTECA Caspian MMC adlı nmayəndəliyinin direktor mavini Bəhruz Hidayətzadə ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 5.

115.    Turizm sektorundan 800 milyon dollar gəlir əldə etmək olar //Şərq.- 2007.- 10 avqust.- S. 2; Palitra.- 2007.- 10 avqust.- S. 5.

116.    *UNESKO-nun misssiyasını qarşılamağa hazırıq: Əblfəs Qarayev: Əminəm ki, nə vaxtsa Şuşaya turistlərin aparılmasına nail olacağıq: [UNESKO-nun faktaraşdırıcı missiyasının Azərbaycan və Ermənistan ərazilərinə səfər edəcəyi ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm nazirinin aıqlaması] //Ekspress.- 2007.- 23 avqust.- S. 6; Zaman.- 2007.- 23-24 avqust.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 23 avqust.- S. 24.

 

İNCƏSƏNƏT

 

117.    *Yaşlı və gənc nəsil yazıı, rəssam, bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək  n xsusi təqad fondu haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı şəhəri, 6 avqust 2007-ci il //Azər-baycan.- 2007.- 7 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 7 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 7 avqust.- S. 1; Azad Azərbaycan.- 2007.- 7 avqust.- S. 1.

___________

 

118.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İncəsənət Muzeyinin və Gənc Tamaşaılar Teatrının binalarında təmir-tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 16 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 16 avqust.- S. 2; Respublika.- 2007.- 16 avqust.- S. 1; Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 2. İki sahil.- 2007.- 16 avqust.- S. 3; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 17 avqust.- S. 1; Kaspi.- 2007.- 16 avqust.- S. 2; Səs.- 2007.- 16 avqust.- S. 2.

119.    *Sənət xadimlərinə qayğı mədəniyyətin inkişafına ynəlib: Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafındakı xidmətlərinə grə bir ox sənətkar fəxri adlara layiq grld: [Xalq artisti Yalın Əfəndiyev və Xalq rəssamı Nəsirov Rafiqin shbəti] //Səs.- 2007.- 3 avqust.- S. 12.

120.    Yaşlı və gənc nəslin  yaradıcı insanlarına dvlət qayğısı: [Xalq rəssamı Rafiq Mehdiyevin, Azərbaycan Yazıılar Birliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlunun və tarzən Mustafa Aşurovun Prezident İlham Əliyevin  Yaşlı və gənc nəsil yazıı, rəssam və bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək n xsusi təqad fondu haqqında fərmanı ilə əlaqədar fikirləri] //Azərbaycan. -2007.- 10 avqust.- S. 5.

121.    *Vətən sərhədlərinin keşiyində mvzusunda msabiqəyə yekun vurulmuşdur: [Kino sənəti, bədii ədəbiyyat, təsviri sənət və digər sahələr zrə 6 nominasiyada elan olunmuş eyni adlı msabiqə] //Azərbaycan.- 2007.-    15 avqust.- S. 3; Respublika.- 2007.- 15 avqust.- S. 4; Səs.- 2007.- 15 avqust.- S. 2.

122.    *Zaman E. Prezident İlham Əliyev: Biz mədəniyyəti və milli-mənəvi dəyərlərimizi bazar iqtisadiyyatına qurban verməyəcəyik: lkə başısının Yaşlı və gənc nəsil yazıı, rəssam və bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək n xsusi təqad fondu haqqında fərmanı ziyalıların sosial durumunu yksəldəcək nəmli addımdır //İki  sahil.- 2007.- 9 avqust.- S. 3.

 

RƏNGKARLIQ

 

123.    *Azərbaycanlı rəssam İstanbulda keirilən msabiqədə ikinci olub: [Dolmabağa sarayından skdar mənzərələri adlı msabiqədə Rafiq Əzizov ikinci yeri tutub] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 avqust.- S. 12.

124.    *Cəvahir. Moskvalı rəssamın Azərbaycan sərgisi: [Həmyerlimiz Lalə Həsənovanın Abşeron Rəsm Qalereyasında sərgisi] //Mərkəz.- 2007.- 21 avqust.- S. 11; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 7; Səs.- 2007.- 22 avqust.- S. 12.

125.    *Ələddinqızı N. Balaca əllərin rənglər aləmi...: [13 yaşlı rəssam Nərmin Məmmədova haqqında] //Səs.- 2007.- 4 avqust.- S. 12.

126.    Əliyev Z. Yerdəkilərin gy həsrətindən başlanan yol...: [Rəssam Arif Mərdan haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 8.

127.    Əsədova G. Dəniz kənarında maraqlı adamlarla rastlaşıram: [Rəssam Ruzi Bayramov ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 18-20 avqust.- S. 11.

128.    Əsədov B. Kemiş xatirələrin cənnətidir: [Xalq rəssamı Fuad Əbdrrəhmanov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 25 avqust.- S. 8.

129.    *Fransanın məşhur L Mond jurnalı azərbaycanlı rəssamlardan bəhs edib //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 4.

130.    *Norvei fəth edən azərbaycanlı rəssam: [Yusif Mirzə] //Zaman.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 8; Bakı.- 2007.- 31 avqust-7 sentyabr.- S. 3.

131.    *Samirə. Aydan-qalereya 15: [Moskvanın aparıcı qalereyalarından biri] //Həftə ii.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 avqust.- S. 14; Səs.- 2007.- 14 avqust.- S. 12.

132.    Sara Məmmədağa qızı Manafova: (Nekroloq): [Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam] //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 avqust.- S. 6; Ekspress.- 2007.- 14 avqust.- S. 13.

133.    *Təranə. Gnəşin sirrini aan sənətkar: [Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 11-13 avqust.- S. 22-23.

134.    Yusifqızı L. Bizdə təsviri sənət bir qədər qapalıdır: [Rəssam Orxan Hseynov ilə shbət] //kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 11.

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

135.    *Almas İldırımın 100 illik yubileyinə znəməxsus şəkildə hazırlaşan sənətkar: [ay daşı ustası Ədalət Qudyalaylı] //Zaman.- 2007.- 16-17 avqust.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2007.- 18 avqust.- S. 25.

136.    *Ermənilər Qarabağ xalalarını Avropada satır //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 10 avqust.- S. 6; Həftə ii.- 2007.- 10 avqust.- S. 8; Səs.- 2007.- 14 avqust.- S. 12.

137.    Fuad E. Afaq Kərimova xala sənətində z cığırını aıb: [Xalaı rəssam] //Şərq.- 2007.- 10 avqust.-     S. 13.

138.    Sevil. Xalalarımız şhrətini itirir: Səbəb sni boyalardan istifadədir //Həftə ii.- 2007.- 18-20 avqust.-   S. 6.

 

QRAFİKA

 

139.    *Azərbaycan karikaturaısı ABŞ-da mkafata layiq grlb: [Bayram Hacızadə Xomerdavenport beynəlxalq karikatura msabiqəsində] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 16 avqust.- S. 8; Zaman.- 2007.- 16-17 avqust.- S. 8; Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 12; Ədalət.- 2007.- 16 avqust.- S. 6.

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

140.    *Almatıda yaşayan tanınmış soydaşımızın Əbədi mvzu adlı sərgisi keirilir: [Almatıdakı Mərkəzi sərgi salonunda fotorəssam Corc Xələfovun sərgisi] //Respublika.- 2007.- 24 avqust.- S. 4; Kaspi.- 2007.- 24 avqust.- S. 17; Ayna.- 2007.- 24 avqust.- S. 8.

141.    *Fotoqrafların nvbəti grş: [TRKSOY-a zv dvlətlərin fotoqraflarının IV grş haqqında] //Mvqe.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 13.

142.    *İstanbulda İV TRKSOY Fotoqraflar Grş keirilib: [Layihədə Azərbaycanı Fotoqraflar Birliyinin zv Asim Talıb təmsil edib] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 avqust.- S. 11; nqtə.- 2007.- 21 avqust.- S. 13; Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 4.

143.    Məzahiroğlu C. İtkin dşmşlərin fotosərgisi aılıb: [Beynəlxalq İtkin Dşmşlər gn mnasibətilə] //Ayna.- 2007.- 31 avqust.- S.5; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 31 avqust.- S. 8.

144.    *TRKSOY-dan minnətdarlıq məktubu: [TRKSOY-un baş direktorunun mavini Mustafa Balıqın  IV TRKSOY Fotoqraflar Grş layihəsində Azərbaycanın da iştirak etməyinə və trk dnyasının təbliğinə grə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təşəkkr məktubu] //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 avqust.- S. 5; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 1; Ayna.- 2007.- 22 avqust.- S. 8.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

145.    *Ələsgərov İ. Sumqayıtda N.Gəncəvinin 3,9 metr hndrlyndə tuncdan abidəsi ucaldılıb //Mvqe.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 2.

146.    Əliyev Z. Yarımıq qırılmış heykəltəraş mr: [Nicat Məmmədov haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 8.

147.    *Mehdixanlı T. Sənətkar mrnn yadigarları: [Heykəltəraş Tokay Məmmədov haqqında Rəssamlıq Akademiyasının rektoru mər Eldarovun shbəti] //Azərbaycan.- 2007.- 3 avqust.- S. 7.

148.    Samirə. mər Eldarov - 80: [Xalq rəssamı, heykəltəraş] //Həftə ii.- 2007.-  10 avqust.- S. 8.

149.    Teymur M. Almas İldırımın heykəlini yaradan: Aslan Rstəmov - 75 //Azad Azərbaycan.- 2007.- 5 avqust.- S. 7.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

150.    *Kərimova V. Gzəllik fəlsəfi bir addımdır: [Modelyer Fəxriyyə Xələfova haqqında] //İki sahil.- 2007.- 28 avqust.- S. 6.

 

KİNO

 

151.    *Azərbaycan kino xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 1 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 2 avqust.- S. 5; Respublika.- 2007.- 2 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 2 avqust.- S. 4; Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 2; Kaspi.- 2007.- 2 avqust.- S.  2; İki sahil.- 2007.- 2 avqust.- S. 1.

152.    *Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: Azərbaycan Respublikası Kinofotosənədlər Arxivinin direktoru Nina Fişşevanın təşəkkr məktubu //Azərbaycan.- 2007.- 4 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 avqust.- S. 1.

_____________

153.    *ABŞ-ın NBC telekanalında erməni terroru barədə film nmayiş etdirilib //Mvqe.- 2007.- 14-15 avqust.- S.3; Palitra.- 2007.- 14 avqust.- S. 13.

154.    Anar. Təqib: [Qısametrajlı eyni adlı bədii film haqqında] //Ayna.- 2007.- 11 avqust.- S. 19; 2007.- 18 avqust.- S. 19, 21.

155.    Aslanlı A. əkiliş ox intim bir prosesdir: [Rejissor Asif Rstəmov ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 8.

156.    *Aslanlı A. Ev: [Rejissoru Asif Rstəmov olan film haqqında] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 3.

157.    Aslanlı A. Kağızda ssenari yazmaq asandır: [Bir ox kinofilmlərin ssenari məllifi Natiq Rəsulzadə ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 7.

158.    *Azərbaycan rejissorunun filmi Moskvada Eldar Ryazanovun yubiley şənliklərində gstərilmişdir: [Xalq artisti, rejissor Vaqif Mustafayevin Milli bomba filmi Rusiya rejissorunun 80 illik yubileyində] //Respublika.- 2007.- 30 avqust.- S. 2.

159.    Babayeva T. Kino biznesin gəlirli sahəsi //Xəzər.- 2007.- 25 avqust.- S. 18.

160.    *Behbudqızı S. Bizim kino //Həftə ii.- 2007.- 21 avqust.- S. 8.

161.    Bizdə operator sənəti itib: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperator Şərif Şərifov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 22-23.

162.    *exiyada film festivalında 10 Azərbaycan filmi nmayiş etdirilib: [Uherske Hradişte şəhərində] //Kaspi.- 2007.- 3 avqust.- S. 17; Səs.- 2007.- 3 avqust.- S. 16.

163.    *Dvlət Film Fonduna yeni sənədlər daxil olub: [Azərbaycanın ilk kino aktrisalarından biri olan İzzət Orucovanın şəxsi arxivi] //Mvqe.- 2007.- 9-10 avqust.-    S. 13.

164.    *Dublyajın sinonimi xalturadır: [Kinoşnas Aydın Kazımzadə ilə shbət] // nqtə.- 2007.- 2 avqust.- S. 13.

165.    Dublyaj studiyası gərgin işləyir: [Kinoşnas Ayaz Salayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 21 avqust.- S. 17.

166.    *Ələddinqızı N. Aktrisanın kino sahəsində debt: [Xalq artisti Bəsti Cəfərova ilə msahibə] //Səs.- 2007.- 7 avqust.- S. 12.

167.    *Ələddinqızı N. Aktyor sənətindən ştrixlər: [Xalq artisti Rasim Balayev haqqında] //Səs.- 2007.- 9 avqust.- S. 12.

168.    Ələddinqızı N. 109 illik tarixə malik Azərbaycan kinosu: Bu gn kino işilərinin peşə bayramıdır //Səs.- 2007.- 2 avqust.- S. 12.

169.    *Əliyev Ə. Hollandiyada Azərbaycanla bağlı 3 sənədlı film nmayiş etdirilmışdir: [Rotterdam şəhərində yaşayan azərbaycanlı rejissor Ramiz Hindarxlının quruluşunda Azərbaycan: dnən və bu gn, Azadlığa gedən yol, Vətən mənə oğul desə... filmləri] //Respublika.- 2007.- 2 avqust.- S. 6.

170.    *Fehruz Ş. Byk iş: [Rejissor Ramiz Həsənoğlunun Cavid mr filminin əkilişləri başa atmışdır] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 5; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 17 avqust.- S. 2.

171.    Fehruz. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmində: Filmin əkilişləri başa atdı //Kino+.- 2007.- 3 avqust.-      S. 3.

172.    Fəxrəddin Manafov: İstəyirəm ki, tamaşaım İbrahim Xəlil xana baxanda Zauru unutsun: [Xalq artistinin Hkmdarın taleyi filmi haqqında shbəti] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 24 avqust.- S. 8; İki sahil.- 2007.-       24 avqust.- S. 6; Palitra.- 2007.- 24 avqust.- S. 10; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 avqust.- S. 8.

173.    *Fikrət Əmirov haqqında film əkilib //Kaspi.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 20.

174.    Filmlərin texnikası bugnk kino kirayəilərini qane etmir: [Kinorejissor Eldar Quliyev ilə shbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 avqust.- S. 15.

175.    Hacıxanoğlu İ. Uşaqlaşmaq keir knlmdən: [Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova ilə shbət] //Ekspress.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 18.

176.    Həmidə. Paradokslar gəncliyi: [Dvlət Film Fondunun aparıcı mtəxəssisi Elşad Abdullayevin kinomuzun problemləri haqqında shbəti] //Mədəniyyət.- 2007.-   24 avqust.- S. 4.

177.    Həmidqızı S. Ad gnm he vaxt rəyim istədiyi kimi keməyib: [Kinoşnas Ayaz Salayev ilə shbət] // nqtə.- 2007.- 21 avqust.- S. 13.

178.    *Hoqqabazlar filmi hazırdır: [Klipmeyker Emin Mirabdullayev ilə shbət] //Şərq.- 2007.- 17 avqust. S. 11.

179.    *Xarici filmlərin 30 faizi qeyri-qanuni yayımlanır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Filmlərin dvlət reyestri sektorunun mdiri Mşfiq Hətəmov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 9 avqust.- S. 17.

180.    *Xatun. Btn telekanallar z film paketlərini təqdim etmişlər: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Filmlərin dvlət reyestri sektorunun mdiri Mşfiq Hətəmov ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 7 avqust.- S. 8; Ekspress.- 207.-     8 avqust.- S. 13

181.    Xatun. Seriallar şərq dnyasının ruhuna təcavzdr: [Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 16 avqust.- S. 8.

182.    İbrahimoğlu V. İkinci doğuluşun sevinci: [Yuğ Teatrının bədii rəhbərinin kinomuz haqqında fikirləri] // nqtə.- 2007.- 4 avqust.- S. 13.

183.    *İbrahimova S. Azərbaycan Hollivudla ayaqlaşmaq iddiasındadır: [Kinematoqrafılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 4-6 avqust.-       S. 20; Ayna.- 2007.- 4 avqust.- S. 18.

184.    *20 cizgi filmi Azərbaycana gətirilib: [Rusiyanın Dvlət Film Fondundan] //Ayna.- 2007.- 10 avqust.-   S. 8; Kaspi.- 2007.- 10 avqust.- S. 17.

185.    Kazımzadə A. Tarixi-inqlabi filmlərə masir baxış //Respublika.- 2007.- 2 avqust.- S. 6.

186.    *Kinoya dair təkliflər paketi Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub: Əsas hədəf Azərbaycan kinosunun dnyada tanınmasıdır //Kaspi.- 2007.- 3 avqust.- S. 17.

187.    Qafarlı Z. Balqabaq filmi gstərildi: [İctimai televiziyanın təşəbbs ilə əkilmiş qısametrajlı kinokomediya haqqında] //Şərq.- 2007.- 31 avqust.- S. 14; Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 7.

188.    *Qarabağa gedən heyətdə olmamağıma ox təssflənirəm: [Xalq artisti Fəxrəddin Manafov ilə kino haqqında msahibə] //Bizim yol.- 2007.- 2 avqust.- S. 15; İki sahil.- 2007.- 2 avqust.- S. 6; Eksperss.- 2007.- 2 avqust.- S. 12; Kaspi.- 2007.- 2 avqust.- S. 18; Paritet.- 2007.- 2-3 avqust.- S. 12.

189.    Qaraqızı U. Bayquş gələndə: Sevimli kinolarımız: kadrarxası:  [Rejissor Şamil Mahmudbəyovun eyni adlı filmi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 11-13 avqust.-      S. 18.

190.    Qaraqızı U. Sevimli kinolarımız: kadrarxası: 17 yaşlı oğlan: [Rejissoru Rafiq Şabanovdur] //Ekspress.- 2007.- 18-20 avqust.- S. 18.

191.    Qaraqızı U. Sovet dvrndə pul var idi: [Kino-operator Amin Novruzov ilə shbət]  //Kino+.- 2007.-       31 avqust.- S. 9.

192.    Qasımov H. Yalın Əfəndiyev haqqında bir neə kəlmə: [Kinorejissor] //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 4.

193.    *Qrinvi meridianından kənarda filmi artıq hazırdır: [Rejissoru Yusif  Quliyevdir] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 14 avqust.- S. 7.

194.    Lalə. Bu gn və sabah: [Bir neə sənədli filmin məllifi Tahir Əliyev ilə msahibə] //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 5.

195.    *Mehdixanlı T. İnsan ucalığı, sənət zirvəsi: [Xalq artisti, rejissor Adil İsgəndərov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S. 8.

196.    *Məhərrəmova T. ...Yaşadığımız hər dəqiqə kemişə dnəcək: [Xalq artisti Sergey Yuryevi ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 30 avqust.- S. 16.  

197.    Məmmədov Ə. Heyvandarlığa aid yeni film Azərbaycan camışı: [Rejissoru Nəriman Əliyevdir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 avqust.- S. 5.

198.    *Məmmədov C. Kino, biz və zaman //Xalq qəzeti.- 2007.- 2 avqust.- S. 6.

199.    Məhərrəmova T. Kinomuzda inkişaf var: [Xalq artisti, rejissor Vasif Babayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 3 avqust.- S. 16.

200.    *Məhərrəmova T. z qocalığa doğru...: [Xalq artisti Rasim Balayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 8 avqust.- S. 16.

201.    Mvlanə Azərbaycanda filminin əkilişləri başa atıb: [Rejissor Tofiq İsmayılovun quruluşunda] //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 2.

202.    *Muğamat var, olan yerdə: [Eyni adlı filmin əkilişləri başa atıb] //Ayna.- 2007.- 8 avqust.- S. 8.

203.    Musazadə K. Adsız məzarın hekayəti: [Xalq artisti Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında məllifin əkdiyi eyni adlı film] //Şərq.- 2007.- 23 avqust.- S. 7.

204.    *Mharibədən bəhs edən filmlərə ox vəsait xərclənir: [Rejissor Elxan Qasımov ilə shbət] // nqtə. -2007.- 15 avqust.- S. 13.

205.    *Mkərrəmoğlu M. Azərbaycan filmləri beynəlxalq festivala dəvət almışdır: [Rejissor Xəyyam Abdullayevin Nəfəs və Arif Rstəmovun Ev filmləri Qazaxıstanda keiriləcək Dağ Mirvarisi beynəlxalq festivalına dəvət almışdır] //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 avqust.- S. 5.

206.    *Mkərrəmoğlu M. Məni yaşadan sənətimdir: [Xalq artisti, rejissor Yalın Əfəndiyev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 avqust.- S. 4.

207.    *Mkərrəmoğlu M. Yeni televiziya filmləri: Şamaxı abidələri, Rvşən Behcət //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 avqust.- S. 5.

208.    Nəcəfov S. yort poberi kəsindən reportaj: Və yaxud Brilyant əl yeni təqdimatda: [Eyni adlı film haqqında] //Kaspi.- 2007.- 17 avqust.- S. 12-13.

209.    Nəsibov A. İndi ssenarilərdə yaşlı aktrisalara rol verilmir: [Əməkdar artist Elmira Şabanova ilə msahibə] //Ekran Efir.- 2007.- 3 avqust.- S. 11.

210.    *Nəzakət. Hollandiyada Azərbaycan filmləri nmayiş etdirildi //Səs.- 2007.- 7 avqust.- S. 12.

211.    *Rəhimqızı Z. Əblfəs Qarayev: Kinostudiyanın həyəti zəlləşdirilməyib: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin kinostudiyanın həyətində tikiləcək obyekt haqqında jurnailstlərə aıqlaması] //Ayna.- 2007.- 30 avqust.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 30 avqust.- S. 17.

212.    Səbinə. Sehirli xalatlı dvlət məmuru: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kinematoqrafiya şbəsinin Filmlərin təbliği sektorunun mdiri Yusif Şeyxov ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 2-3 avqust.- S. 13.

213.    *Sərvaz. Daddıqca dadlanan həyat: [Cavad xan filminin ssenari məllifi, Xalq şairi Sabir Rstəmxanlı ilə film haqqında shbət] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 17 avqust.- S. 2; 6.

214.    Tahirə. Nəfəs artıq tam hazırdır: [Rejissoru Elməddin Alıyev olan film haqqında] //Şərq.- 2007.- 29 avqust.- S. 14.

215.    Tahirə. 35 il ncə əkilmiş Dəli Kr: [Rejissoru Hseyn Seyidzadə olan eyni adlı bədii film haqqında Gəncə Dovlət Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Ələddin Abbasov ilə shbət] //Şərq.- 2007.- 3 avqust.- S. 14.

216.    *Təranə. Sevgi qurtaranda hər şey bitir: [Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 25-27 avqust.- S. 22-23.

217.    *Təranə. Sənəti ktlənin səviyyəsinə endirmək olmaz: [Xalq artisti Rasim Balayev ilə shbət] //Mvqe.- 2007.- 11-13 avqust.- S. 13.

218.    Ucal A. Ənvər Əbluc: Bizi midsizliyə dşmə-yə qoymayan tamaşaı rəğbətidir: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor ilə shbət] //Zaman.- 2007.- 23-24 avqust.- S. 13.

219.    Vsal. Telekanallar nmayiş etdirəcəyi filmləri dvlət reyestrindən keirir //Kino+.- 2007.- 17 avqust.-     S. 5.

220.    Vsal Z. Kameranı ox sevirəm: [Əməkdar mədəniyyət işisi, fotoqraf-operator Elman Əliyev ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 7.

 

Azərbaycan kinosu - 109

 

221.    *Film Fondunda yeniləşmə: [Milli kino gn mnasibətilə] //Reytinq.- 2007.- 5 avqust.- S. 22.

222.    *Qocayeva A. Azərbaycan kinosu inkişaf dvrn yaşayır //İki sahil.- 2007.- 2 avqust.- S. 6.

223.    *Mehdixanlı T. mrləri, taleləri yaşadan sənət //Azərbaycan.- 2007.- 2 avqust.- S. 8.

224.    *Milli kino gn Azərbaycan kinoteatrında qeyd edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 3 avqust.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 3 avqust.- S. 6; Respublika.- 2007.- 3 avqust.- S. 6; Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 2, 8, 9; Həftə ii.- 2007.- 3 avqust.- S. 8.

225.    *Rəhimqızı Z. Dvlət sifarişli filmlərin sayı artırılacaq: Mədəniyyət və Turizm naziri Kino gnndə belə bir vəd verib //Ayna.- 2007.- 4 avqust.- S. 18.

226.    *Turanə. Bu kino ki var...: Kinomuzu yaşadanlar bayramlarını qeyd edirlər //Yeni Azərbaycan.- 2007.-       2 avqust.- S. 7.

 

Bax: 20

 

MUSİQİ

 

227.    *Azərbaycanın Xalq artisti Mslm Maqomayevə: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təbriki] //Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 17 avqust.- S. 1; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.-     17 avqust.- S. 1.

228.    *Bakı Musiqi Akademiyasının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 22 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 23 avqust.- S. 1; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 1.

229.    *Cabbar Qaryağdıoğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 16 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.-       17 avqust.- S. 1; Respublika.- 2007.- 17 avqust.- S. 1; Azad Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 1.

_____________

 

230.    Afaq. Fonoqrama yazılan əsərlər n məllif qonorarının qaydaları təsdiq olunub // nqtə.- 2007.-     29 avqust.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 29 avqust.- S. 9.

231.    *Akifqızı S. Hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var: [Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov ilə shbət] //İki sahil.- 2007.- 15 avqust.- S. 6.

232.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə maraqlanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 16 avqust.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 16 avqust.- S. 2; Respublika.- 2007.- 16 avqust.- S. 2; Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 2.

233.    Bakı Musiqi Akademiyasına 7 milyon manat vəsait ayrılıb: Prezident Akademiyanın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında Sərəncam imzalayıb // nqtə.- 2007.- 23 avqust.- S. 2.

234.    *Bayramova Z. Cabbar Qaryağdıoğlu muğamın bənzərsiz ifaısı: [Xalq artisti] //Səs.- 2007.- 19 avqust.- S. 12.

235.    Camalqızı N. Azərbaycan musiqisini farslar da oğurlayır: Evronews kanalında fars xalaları bizim Nəlbəki rəqsinin sədaları altında reklam olunur //Gndəm.- 2007.- 16 avqust.- S. 15.

236.    Cəvahir. Fərhad Muğam studiyası aılıb: [Muğam Teatrının nəzdində] //Mərkəz.- 2007.- 22 avqust.- S. 11.

237.    Eloğlu deyərdi: [Xalq artisti İsmayıl Dağıstanlının Mslm Maqomayev haqqında xatirələri] //Femida.- 2007.- 18 avqust.- S. 4.

238.    *Ermənilərin oğurluq faktları araşdırılır: [Azərbaycan mumdnya Ticarət Təşkilatı qarşısında Kor ərəbin mahnısı və Vokalizlə bağlı iddia qaldırıb] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 8 avqust.- S. 8; nqtə.- 2007.-       8 avqust.- S. 13.

239.    Eyvazlı A. Eşqimi snməyə qoymaram...: Hquqşnas və bəstəkar, repressiyaya uğrayan mahnı, bir də lm duyan iəklər: [Ələkbər Tağıyev haqqında] //Ekran Efir.- 2007.- 3 avqust.- S. 13.

240.    *Ələddinqızı N. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi etiraz məktubu nvanlayıb: [Britaniya Ensiklopediyasında və rusiyalı alim Kiril Tomovun kitabında Dahi bəstəkar Qara Qarayevin erməni kimi təqdim olunması ilə bağlı] //Səs.- 2007.- 29 avqust.- S. 12.

241.    *Əliağa Quliyevə aid sənədlər arxivə təqdim olunub: [Xaiq artisti, tarzən] //Bizim yol.- 2007.- 1 avqust.- S. 15.

242.    Fuad E. Kaman səsi həyat fəlsəfəsi: [Kamana ifaısı Habil Əliyev ilə shbət] //Respublika.- 2007.-       5 avqust.- S. 3.

243.    *Gnay. Mənasız sz yığını+pis bəstə+yaxşı aranjeman=mummilli hit: [Bəstəkar Eldar Mansurov ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 7-8 avqust.- S. 12.

244.    *Gnel. Musiqi dərsliklərini məllimlər belə qavramır: [Bəstəkar Oqtay Rəcəbov ilə shbət] //Azadlıq.- 2007.- 8 avqust.- S. 12.

245.    Hacıxanoğlu İ. Evrovisiona gələn il qatılacağıq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əblfəs Qarayev keirdiyi mətbuat konfransında İctimai Televiziyanın bu istiqamətdə btn sazişləri imzaladığı haqda məlumat vermişdir] //Ekspress.- 2007.- 30 avqust.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 30 avqust.- S. 8; Səs.- 2007.- 30 avqust.- S. 16; Şərq.- 2007.- 30 avqust.- S. 14; nqtə.- 2007.- 30 avqust.- S. 13.

246.    Həmidə S. Xalq z məni gndəmdə saxlayır: [Mğənni Nadir Bayramlı ilə shbət] // nqtə.- 2007.- 4 avqust.- S. 15.

247.    Həmidova Z. O vaxt zeyir Hacıbəyova musiqimizi avropalaşdırmaq əmr edilmişdi: [Qarmon ustası Vaqif Əsədov ilə shbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.-       S. 14.

248.    Xalq artisti Rbabə Muradovanın lmndən 24 il keir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 29 avqust.- S. 8; Mərkəz.- 2007.- 30 avqust.- S. 11.

249.    *Xalqın zvqn pozan televiziya və radiodur: [Xalq artisti, Milli Konservatoriyanın dosenti Fəx-rəddin Dadaşov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 2 avqust.-       S. 16.

250.    Xatun. Khnə tədris sistemi bərpa olunmalıdır: [Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, bəstəkar Fərhad Bədəlbəyli ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 15 avqust.- S. 8.

251.    *Xəlilzadə F. Gedən nəfəs, qalan səsdir: [Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin xatirəsinə] //Azərbaycan.- 2007.- 28 avqust.- S. 7.

252.    *İbrahimova S. Musiqiilərimiz arasında fərqli cəhətlər oxdur: [Bəstəkar Cavanşir Quliyev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 25-27 avqust.- S. 20.

253.    *İbrahimova S. Təbliğat, təbliğat, yenə də təbliğat: [Azərbaycan Məllif Hquqları Agentliyinin sədr mavini Oqtay Səmədov və Əməkdar artist Briliant Dadaşova ermənilərin musiqi əsərlərimizi oğurlamasına qarşı mbarizəni bunda grr] //Kaspi.- 2007.-  8 avqust.- S. 17; Azad Azərbaycan.- 2007.- 8 avqust.- S. 6.

254.    *Kanadada Azərbaycan musiqisi gecəsi: [Beynəlxalq Kamera Musiqi Festivalı ərivəsində keirilən İpək yolunda dayanacaq adlı tədbirdə] //Kaspi.- 2007.- 15 avqust.- S. 17; Ayna.- 2007.- 15 avqust.- S. 8; Həftə ii.- 2007.- 22 avqust.- S. 8.

255.    *Kəbutər. Beynəlxalq Qarabağ Fonduna pul krlmr: Roman Ağayev: Bəstəkarlarımızın əsərləri erməni musiqiilərinin ifasında səslənir: [Moskvada eyni adlı fondun prezidenti] //Yeni Azərbaycan.- 207.- 16 avqust.-   S. 8.

256.    Kəbutər. Ermənilərə qol-qanad verən nədir?: [Dahi bəstəkar Qara Qarayevin Britaniya ensiklopediyasında və Kiril Tomovun Yaradıcı ittifaqlar: Sovet bəstəkarlarının professional təşkilatları, 1939-1953-c illər kitabında erməni kimi təqdim olunması haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 avqust.- S. 5; Zaman.- 2007.- 25-27 avqust.- S. 2; Həftə ii.- 2007.- 25 avqust. S. 8; Mərkəz.- 2007.- 25 avqust.- S. 4; Ekspress.- 2007.- 25-27 avqust.-    S. 20.

257.    Qaliboğlu E. Bəstəkarların hamısına təqad vermək mmkn deyil: [Bəstəkarlar İttifaqının katibi Ramiz Zhrabov ilə msahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 31 avqust.- S. 14.

258.    Qaliboğlu E. Muğamın kk nəinki sufilərə, hətta şumerlərə gedib dayanır: [Professor Glnaz Abdullazadə ilə shbət] //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 avqust.- S. 14.

259.    *Qaliboğlu E. Radio və telekanallar zvqsz mahnıları təbliğ edirlər: [Min bir mahnı nəşriyyatının direktoru Rafiq Sayadoğlunun və bəstəkar Rəşid Şəfəqin shbəti] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 15 avqust.- S. 14.

260.    *Qaliboğlu E. Yabanı mahnılar mentalitetimizi dəyişir: [Bəstəkar Elnarə Dadaşova ilə shbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 29 avqust.- S. 14.

261.    Mədinə. Hədə-qorxudan və qəfil gllədən yayınan bəstəkar: [Ağabacı Rzayeva haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 13.

262.    *Məhəbbət Kazımovun Can Azərbaycan adlı albomu işıq z grb: [Mğənni] // nqtə.- 2007.-   22 avqust.- S. 13.

263.    Məhərrəmova T. İfaılıq pasportunu alan sənətkar: [Tarzən Əhsən Dadaşov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 16 avqust.- S. 16.

264.    *Məhərrəmova T. Kim deyir ki, qadından bəstəkar olmaz?: [Bəstəkar Ağabacı Rzayeva haqqında] //Kaspi.- 2007.- 7 avqust.- S. 16.

265.    *Məhərrəmova T. Qapını bərkdən vurmaq istəmirəm: [Xalq artisti Mslm Maqomayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 17 avqust.- S. 16.

266.    *Məhərrəmova T. Nura həsrət mrn qəlbinin gz ilə zinətləndirən gzəl: [Bəstəkar-şair Mətanət Tağıyeva ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 15 avqust.- S. 16.

267.    Mətləboğlu V. hərf bilirəmsə, bu hərflə roman yazacaqsan?!: [Bəstəkar Eldar Mansurov ilə shbət] //Ekran-Efir.- 2007.- 24 avqust.- S. 11.5

268.    *Min bir mahnının nvbəti nəşri: [Rafiq Babayevin məllifliyi ilə kitabın IV nəşri apdan ıxmışdır] //Ayna.- 2007.- 10 avqust.- S. 8.

269.    Musiqiilərimiz Şərq təranələrində 05;n Səmərqənd şəhərində keirilən eyni adlı VI beynəlxalq musiqi festivalında lkəmizi Zamiq Əliyev, Arzu Əliyeva və Babək Niftəliyev təmsil edir] //Kaspi.- 2007.- 29 avqust.- S. 17; Ayna.- 2007.- 29 avqust.- S. 8.

270.    *Mslm Maqomayev doğum gnn qeyd etdi: Mslm Maqomayev - 65 //Ekspress.- 2007.-          18-20 avqust.- S. 20; İki sahil.- 2007.- 18 avqust.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 8; Azad Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S. 8.

271.    *Nəsibə Abdullayeva yenidən Azərbaycan mahnısı oxuyub: [zbəkistanın Xalq artisti] //Mvqe.- 2007.- 9-10 avqust.- S. 13.

272.    Nəsibov A. AzTV-yə borclu olduğunu bildirən tanınmış gitara ustası Rəmiş indi də tarda z məharətini gstərmək istəyir: [Gitara ustası ilə shbət] //Ekran-Efir.- 2007.- 17 avqust.- S. 11.

273.    *Nəzakət. Xanəndəlik sənətinin Xanı: [Xalq artisti Xan Şuşinski haqqında] //Səs.- 2007.- 21 avqust.-       S. 12.

274.    Nizamiqızı H. zeyir bəyin bağı satıldı: [Mərdəkanda] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 3.

275.    Nuriyeva T. Firəngiz Əlizadə: Bu dəfə də uğur qazanmaq istəyirəm: [Bəstəkarlar İttifaqının sədri ilə shbət] //Respublika.- 2007.- 31 avqust.- S. 3.

276.    *Pənahlı N. XİN Qara Qarayevlə bağlı məsələni gndəmdə saxlayır: [Bəstəkarın Kiril Tomovun kitabında erməni kimi qələmə verilməsi ilə əlaqədar] //Zaman.- 2007.- 28-29 avqust.- S. 3.

277.    *Rafiq Teyyub oğlu Quliyev: (Nekroloq): [Pianou, istedadlı pedaqoq] //Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 21 avqust.- S. 2; Respublika.- 2007.- 21 avqust.- S. 3; Palitra.- 2007.- 21 avqust.- S. 3.

278.    *Rəcəbov O. Ktləvi musiqi təhsili və tərbiyəsi dnən, bu gn, sabah?! //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 9.

279.    *Rəhimqızı Z. Sarı gəlinin sarı simi: [Mahnının tarixəsi haqqında] //Ayna.- 2007.- 28 avqust.- S. 8.

280.    *Rəmişin diski işıq z grb: [Gitara ustası] //Kaspi.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 20.

281.    *Rusiyalı tarixi səhvini etiraf edib: [Kitabında bəstəkar Qara Qarayevi erməni kimi təqdim edən Kiril Tomov ikinci nəşrdə həmin səhvi dzəldəcəyinə sz verib] //Şərq.- 2007.- 28 avqust.- S. 14; Səs.- 2007.- 28 avqust.-    S. 16; Azad Azərbaycan.- 2007.- 28 avqust.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 avqust.- S. 12; Yeni Msavat.- 2007.- 28 avqust.- S. 14.

282.    *Rstəmli B. Mədəniyyətimizi zir-zibildən təmizləmək lazımdır: [Tarzən Ramiz Quliyev ilə shbət] //Reytinq.- 2007.- 12 avqust.- S. 22.

283.    Sabirqızı . Qoy cavanlar grsnlər ki, sağam: [Xanəndə Sabir Mirzəyev ilə shbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 12.

284.    Sadıqoğlu A. Knllərdə vətən məhəbbəti, sevgi duyğuları: Xalq artisti Eldar Axundovun oxuduğu mahnılarda bu ruh hakimdir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 7 avqust.- S. 7.

285.    Samirə. Bir sərgi, iki nvan: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dvlət Filarmoniyasında Azərbaycanda Byk İpək yolu incəsənəti adlı sərgiyə 150-yə yaxın rəsm əsəri ıxarılmışdır] //Həftə ii.- 2007.- 4-6 avqust.-    S. 8.

286.    *Samirə. Musiqi beşiyində Azərbaycan musiqisinin qələbəsi: [.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dvlət Simfonik Orkestri İtaliyada keirilən Vella Festival və Classik Ariano festivallarında ıxış etmişdir] //Həftə ii.- 2007.- 7 avqust.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 7 avqust.-S. 16; Mərkəz.- 2007.- 8 avqust.- S. 11; Bakı.- 2007.- 31 avqust-    7 sentyabr.- S. 3.

287.    *Sevək dnyanı işıq z grd: [Bəstəkar-mğənni Cabbar Musayevlə mğənni Knl Kərimovanın yeni diski] // nqtə.- 2007.- 29 avqust.- S. 13.

288.    *Sevil. Ermənilərin Qarayev qısqanclığı: [Xalq artisti Flora Kərimovanın bəstəkar Qara Qarayevin Kiril Tomovun kitabında erməni kimi təqdim olunması haqqında fikri belədir] //Yeni Msavat.- 2007.- 27 avqust.- S. 13.

289.    Səbinə. Praqmatik dvrmzdə n plana başqa şeylər ıxıb: [Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova ilə ahbət] //Paritet.- 2007.- 21-22 avqust.- S. 13.

290.    Sərəncam xalq tərəfindən alqışlandı: [Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlıham Əliyevin Cabbar Qaryağdıoğlunun xatirəsinin əbədiləşdirlməsi haqqında sərəncamı] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 3.

291.    Tahirə. Bizim byk dnyamız: [Bəstəkar Asif Kərimov ilə shbət] //Kredo.- 2007.- 18 avqust.- S. 10.

292.    *Ulu ndər gurultulu alqışlarla qarşılanmışdır: [Kanadada Xalq artisti, grkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cvdət Hacıyevin mummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş eyni adlı odasının təqdimatı haqqında] Azərbaycan.- 2007.- 29 avqust.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 29 avqust.- S. 3; Respublika.- 2007.- 29 avqust.- S. 3; Palitra.- 2007.- 29 avqust.- S. 5.

293.    Zəminə. Muğamlarımızın nota krlməsini başa atdırsam, rahat olaram: [Xalq artisti, kaman ustası Şəfiqə Eyvazova ilə shbət] //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 13.

294.    Zmrd. Zaman ərivəsinə sığmayan mrlər: [20 avqust - Xalq artisti Xan Şuşinskinin doğum gndr] //Səs.- 2007.- 21 avqust.- S. 12.

 

Maestro Niyazi - 95

 

295.    *Bayramova Z. Milli dirijorluq məktəbinin banisi //Səs.- 2007.- 21 avqust.- S. 12.

296.    *Maestro Niyazinin 95 illiyi qeyd edilib: [Yubilyarın ev-muzeyində] //Azadlıq.- 2007.- 21 avqust.-         S. 16; Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 3; Bizim yol.-2007.- 21 avqust.- S. 15; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 avqust.- S. 11; Təzadlar.- 2007.- 21-28 avqust.- S. 2.

297.    Maestrosuz 25 il //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 5.

298.    *Məhərrəmova T. Xoşbəxt sənətkar //Kaspi.- 2007.- 21 avqust.- S. 16.

299.    *Nşabə. Maestronun xatirə gecəsi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dvlət Muzeyində ] //Palitra.- 2007.- 21 avqust.- S. 11.

300.    Tofiq Ş. Dahi maestronu xatırlayarkən //Bakı.- 2007.- 31 avqust-7 sentyabr.- S. 3.

 

Alim Qasımov - 50

 

301.    *A.H.Qasımovun Şhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 13 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 14 avqust.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 14 avqust.-    S. 3; Respublika.- 2007.- 14 avqust.- S. 4.

____________

 

302.    *ABŞ-da Alim Qasımovun CD və DVD-si işıq z grb //Azadlıq.- 2007.- 17 avqust.- S. 15.

303.     *Alim Qasımov Fransadan qayıdıb //Səs.- 2007.- 29 avqust.- S. 16; Ekspress.- 2007.- 29 avqust.-      S. 16.

304.    *Alim Qasımov fenomeni adlı kitab və disk hazırlanıb: [Publisist Natəvan Faiqqızının yazdığı eyni adlı kitab haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 5-7 avqust.- S. 16; Paritet.- 2007.- 7-8 avqust.- S. 12; Həftə ii.- 2007.- 8 avqust.- S. 8.

305.    *Alim Qasımov: İndi yksəyə yox, dərinə getmək istəyirəm //525-ci qəzet.- 2007. 14 avqust.-       S. 1; 3.

306.    *Cavadlı N., Abdulla H. Mən qəddar tamaşaıyam: [Xalq artisti Alim Qasımov ilə msahibə] //Yeni Msavat.- 2007.- 11 avqust.- S. 10; 2007.- 12 avqust.-       S. 11.

307.    *iək B. Şəhər mhiti məni sıxır //Ayna.- 2007.- 18 avqust.S. 21.

308.    Elsevər S. Alim Qasımov: Mən oxumuram, nalə əkirəm //Ekspress.- 2007.- 15 avqust.- S. 12.

309.    Hacıxanoğlu İ. 50 illik mrmdə qara gnlərim ox olub //Ekspress.- 2007.- 11-13 avqust.- S. 17.

310.    İlkin. Alim Qasımov Şhrət ordeni ilə təltif edildi //Palitra.- 2007.- 14 avqust.- S. 11.

311.    *Qəhrəmanlı G. Muğamda Alim mczəsi //Azadlıq.- 2007.- 10 avqust.- S. 12.

312.    Qocayeva A. Ecazkar səsin sehri //İki sahil.- 2007.- 14 avqust.- S. 6.

313.    Qocayeva A. O aləmdə keirdiyim hissləri szə evirə bilmirəm //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 7.

314.    *Mehdixanlı T. Səsin sehri, zəhmətin bəhrəsi //Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.- S. 6.

315.    Məmmədqızı T. Əlimə bir qızıl balıq dşmşd: [Xalq artisti Alim Qasımov ilə shbət] //Şərq.- 2007.- 7 avqust.- S. 14.

316.    Sənətdən getmək barədə hər gn dşnrəm //Azad Azərbaycan.- 2007.- 14 avqust.- S. 8; Azadlıq.- 2007.- 14 avqust.- S. 15.

317.    Təhmirazqızı S. Onun ifası ilə Azərbaycan ruhu qitələri dolaşır //Ekran- Efir.- 2007.- 10 avqust.-            S. 11; 23.

318.    Usubova V. Susma!: Alim Qasımovun 50 yaşına //525-ci qəzet.- 2007.- 18 avqust.- S. 25.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

319.    Abbaslı T. Nəğməli yaşam odasından uzaq, Yaşıl adasından ayrı dşmş Mirzə baba, o dnyana salam olsun bu dmyadan!: [Xalq artisti Mirzə Babayevin xatirəsinə] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 8.

320.    *Babayeva T. Məşhur cazmenin piano arzusu: [Şahin Nvrəsli] //Xəzər.- 2007.- 11 avqust.- S. 18.

321.    Glər. Əsl gzəllik sadəlikdir: [Xalq artisti Flora Kərimova ilıə shbət] // nqtə. -2007.- 11 avqust.-      S. 16.

322.    Hacıxanoğlu İ. Fikirləşirdim ki, qayıdanda ad alacağam: [İsverədə keirilən 41-ci Beynəlxalq Montreux jazz festivalının iştirakısı Şahin Nvrəsli ilə shbət] //Ekspress.- 2007.- 1avqust.- S. 12.

323.    Xatun. Sevda Ələkbərzadə: Mən robot deyiləm: [Mğənni ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 14 avqust.- S. 8.

324.    İbrahimova S. Prodser xidmətindən imtina etmişəm: [Xalq artisti Mbariz Tağıyev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 16 avqust.- S. 17.

325.    Nəsibov A. Gvhər Həsənzadə: Ciddi janrda yazdığım əsərləri efirdə səsləndirə bilmirəm //Palitra. -2007.- 17 avqust.- S. 11.

326.    *Şahin Nvrəsli yeni saytına təqdimat keirib: [Cazmen] //Ayna.- 2007.- 8 avqust.- S. 8.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

327.    *İsverədə 33-c Beynəlxalq Folklor Festivalında Azərbaycan musiqiilərinin ıxışları yksək qiymətləndirilmişdir: [Cəngi rəqs qrupunun və xanəndələr Bəyimxanım Mirzəyeva və Rvşən Məmmədovun ıxışları] //Respublika.- 2007.- 30 avqust.- S. 3; Kino+.- 2007.-       31 avqust.- S. 7; Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 4; Səs.- 2007.- 31 avqust.- S. 12; Ekran-Efir.- 2007.- 31 avqust.-    S. 11.

328.    Qaliboğlu E. Sazın ruhunu qorumaq uğrunda oxları ilə dyşrəm: [Aşıqlar Birliyinin sədri Zmrd Əsgərova ilə shbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 avqust.-       S. 15.

329.    *Qurbanlı D. Aşıq İsfəndiyarın 70 illik yubileyi qeyd olunub: [Gədəbəydə] //Azad Azərbaycan.- 2007.-    1 avqust.- S. 6.

330.    Niyazlı B. Qızıl Azərbaycan aşığı, syanı, yoxsa qatil?!: [Aşıq Mirzə Bilal haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 11.

 

TEATR

 

331.    *A.Z.Nemətovun Şhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 11 avqust 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 12 avqust. S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 12 avqust.-     S. 1; Respublika.- 2007.- 12 avqust. S. 1.

___________

 

332.    Abdullayeva Ş. Pərəstişkar qadınla bağlılıq, yoxsa Əcəb adı var bu dayanacağın: [Grkəmli aktyor Hseyn Ərəblinski haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 11.

333.    Aktyor btnlklə bir alətdir: [Xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqının sədr mavini Rafiq Əliyev ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 8.

334.    *Aliyə. Əşyaların dilində susan adam: [Azərbaycan Dvlət Kukla Teatrının aktyoru, Əməkdar artist Ələkbər Hseynov haqqında] //Kino+.- 2007.- 17 avqust.- S. 12.

335.    Aliyə. Paralanmış msahibə: [Yuğ Teatrının aktrisası Zmrd Bəxtiyar ilə shbət] //Kino+.- 2007.-      17 avqust.- S. 13.

336.    Elxanqızı M. Xəyalları gerəkliyə evrilən xanım: [Xalq artisti Firəngiz Mtəllimova ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.- S. 1; 3.

337.    *Ələkbər Adıgzəl oğlu Hseynov: (Nekroloq): [Azərbaycan Dvlət Kukla Teatrının aktyoru]  //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 3.

338.    Əliyev E. Grdklərimiz, eşitdiklərimiz...: Və ya pərdə arxasında nələr olur: [Teatrımız haqqında] //Ekspress.- 2007.- 18-20 avqust.- S. 17.

339.    İbrahimova S. Ələkbər əmi dnyasını dəyişdi: [Əməkdar artist Ələkbər Hseynov] //Kaspi.- 2007.-      3 avqust.- S. 17; Həftə ii.- 2007.- 3 avqust.- S. 8; Şərq.- 2007.- 3 avqust.- S. 9; Ekspress.- 2007.- 3 avqust.- S. 13.

340.    İdrisoğlu A. Mənim tanıdığım Azər Paşa Nemət: O, bu gn Azərbaycan teatrı n ox layiqli, lazımlı mtəxəssisdir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 19 avqust.- S. 7.

341.    Quliyeva D. Yarımıq hadisələrin girovu: [Əməkdar artist Xuraman Hacıyeva haqqında] //Ekran-Efir.- 2007.- 17 avqust.- S. 12.

342.    Mehdi A. z dəst-xətti olan teatr: [Dvlət Gənclər Teatrı] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 17 avqust.-      S. 6.

343.    *Məhərrəmova T. Bizim z tamaşaılarımız var:  [Bakı Kamera Teatrının aktrisası İradə Rəşidova ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 9 avqust.- S. 16.

344.    *Məhərrəmova T. rək pulunu Şuşa həsrətindən ıxaran insan: [Şuşa Dvlət Musiqili Komediya Teatrının rəssamı Valeh Məmmədov ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 10 avqust.- S. 16.

345.    *Məhərrəmova T. Məndə sevgi hissi daha oxdur: [İrəvan Azərbaycan Dvlət Dram Teatrının aktrisası Rada Nəsibova ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 14 avqust.- S. 16.

346.    Məhərrəmova T. Səhnədə daha ox tamaşaı xofu var: [Şuşa Teatrının aktyoru Ramil Zeynalov ilə shbət] ///Kaspi.- 2007.- 23 avqust.- S. 16.

347.    Səfərov S. Bizim ox gcl, nizami ordumuz var: [Xalq artisti, Şhrət ordenli Azərpaşa Nemətov ilə shbət] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 29 avqust.- S. 7.

348.    Teymur M. ...Bir szm var, gzəlim...: [Xalq artisti, Naxıvan Dvlət Dram Teatrının aktrisası Firuzə Əlixanova haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.-     S. 10.

349.    Uşaqlar Ələkbər əmisiz qaldı...: [A.Şaiq adına Dvlət Kukla Teatrının rejissoru, Əməkdar artist Ələkbər Hseynov dnyasını dəyişdi] //Xəzər.- 2007.- 4 avqust.- S. 19.

350.    Yusifqızı L. Tariximizin maraqlı səhnəsi: İrəvan Teatrı //Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 11.

 

Bax: 196

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

351.    Abdullayeva Ş. Xaraba şəhərin vladı: [Xalq artisti  Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında]  //Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 12.

352.    *Qaliboğlu E. Yaradıcı adamları birləşdirən stimul yoxdur: [Teatrın rejissoru Əsgər Əsgərov ilə shbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 30 avqust.- S. 14.

353.    Qaraqızı U. Aktrisanın etirafı: [Xalq artisti Zemfira Nərimanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.-       24 avqust.- S. 4.

354.    Qocayeva A. Rejissor z dşndyn yox, məllifin fikrini ifadə etməyi bacarmalıdır: [Teatrın rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanov ilə shbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 7.

355.    Rafiqqızı N. Diqqətdən kənarda qalmışam: [Əməkdar artist Firuz Xudaverdiyev ilə shbət] //Kino+.- 2007.- 3 avqust.- S. 10.

356.    Rafiqqızı N. Vəfasız: [Əməkdar artist Vəfa Fətullayeva haqqında] //Kino+.- 2007.- 31 avqust.- S. 12.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

357.    *Xatun. Kimsənin sənəti ucuzlaşdırmağa haqqı yoxdur: [Xalq artisti, teatrın solisti Nəzakət Teymurova ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 23 avqust.- S. 8.

358.    Nəzakət. XI Mnhen Opera Sənəti Festivalı uğurla başa atdı: [Festivalda Teatrın kollektivi də iştirak etmişdir] //Səs.- 2007.- 4 avqust.- S. 12; Bakı.- 2007.-        31 avqust-7 sentyabr.- S. 4.

359.    *Samirə. Mnhen Azərbaycana bravo deyib: [Teatrın kollektivi Almaniyanın Mnhen şəhərində keirilən Opera sənəti Festivalında iştirak etmişdir] //Həftə ii.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 8; Yeni Azərbayacn.- 2007.- 4 avqust.- S. 8.

360.    *Sankt-Peterburqda gənc vokalıların beynəlxalq festivalı aılmışdır: lkəmizi bu tədbirdə Dinara Əliyeva təmsil edir //Respublika.- 2007.- 21 avqust.- S. 7; Yaddaş.- 2007.- 23 avqust.- S. 3.

361.    *Təranə. Əziyyət əkən insan n yol aılır: [Əməkdar artist Əvəz Abdullayev ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 18-20 avqust.- S. 22-23.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

362.    Afaq Bəşirqızı həmişə səhnədə olmaq, sevib-sevilmək istəyir: [Xalq artisti ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 16 avqust.- S. 24; Səs.- 2007.- 16 avqust.- S. 16.

363.    *Bu gn Afaq Bəşirqızının ad gndr: [Xalq artisti] // nqtə.- 2007.- 15 avqust.- S. 13; Azad Azərbaycan.- 2007.- 15 avqust.- S. 8.

364.    Məhərrəmova T. İxtisara dşmş Əməkdar artist: [Şəfiqə Qasımova ilə shbət] //Kaspi.- 2007.- 24 avqust.- S. 16.

365.    Mvsmova S. Sənət mənə hər şey verib, amma he nə almayıb: [Xalq artisti Arif Quliyev ilə shbət] //Paritet.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 11.

366.    Nizamiqızı H. Mqayisə və mbahisəli msahibə: [Teatrın direktoru Elxan Ocaqov ilə shbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.- S. 4.

367.    *Teatr he nədən asılı olmamalıdır: [Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ilıə shbət] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 16 avqust.- S. 8.

 

Gənc Tamaşaılar Teatrı

 

368.    *Banu. Rejissorun xarakteri onun hazırladığı tamaşadan bəlli olur: [Teatrın baş rejissoru Loğman Kərimov ilə shbət] //Ayna.- 2007.- 25 avqust.- S. 21.

369.    Turanə. Komik aktyor deyiləm: Coşqun Kərimov ilə shbət] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 1 avqust.- S. 8.

 

BALET VƏ RƏQS

 

370.    Fuad E. Rəqs mənim həyatımdır: [Rəqqasə Səltənət Zeynalova ilə shbət] //Respublika.- 2007.- 19 avqust.- S. 6.

371.    Təranə. yrətmək həvəsimdən he nə əskilməyib: [Rəqqas Qorxmaz Qurbanov ilə shbət] //Mvqe.- 2007.- 4-6 avqust.- S. 13.      


 

КУЛЬТУРА

 

372.    *Бюльбюль. Итоги минувшего сезона и некоторые планы на будущее: О них поведал на пресс-конференции министр Культуры и Туризма А.Гараев //Зеркало.- 2007.- 30 августа.- С. 8.

373.    Мамедова Г. Минкультуры не хватает средств: они нужны ведомству для осуществления интересных задумок //неделя.- 2007.- 31 августа.- С. 27.

374.    Министерство Культуры и Туризма подводит итоги: [Первому полугодию 2007 года] //Зеркало.- 2007.- 28 августа.- С. 8.

375.    Незаконных пришельцев ожидают самые серьезные последствие: Предупреждает в Минкультуры и Туризма. Сепаратисты готовятся отпраздновать независимость //Эхо.- 2007.- 31 августа.- С. 3.

376.    *Рзаханова Е. Абульфас Гараев: Мы не позволим, чтобы имена представителей нашей культуры присваивали армяне //Каспий.- 2007.- 30 августа.- С. 8.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

377.    *Микеладзе Г. Триумфы гастрольного лета: В Германии и Италии высоко оценили искусство азербайджанских артистов //Азербайджанские Известия.- 2007.- 15 августа.- С. 3.

378.    *Президент Азербайджана примет участие в открытии парка в Бухаресте: [Открывается парк Азербайджан в Бухаресте, где установят бюст Г.Алиева] //Каспий.- 2007.- 3 августа.- С. 1.

 


 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

379.    *Благотворительность, помощь детям, разные гуманитарные акции основные направления деятельности Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2007.- 29 августа.- С. 3.

380.    *Посол доброй воли: [О мультимедийном презентационном диске Посол доброй воли] //Бакинский рабочий.- 2007.- 24 августа.- С. 4; Каспий.- 2007.- 25 августа.- С. 2.

381.    *Фонд добра и надежды: [О Фонде Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 августа.-         С. 1-2.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

382.    Азербайджанские книги удостоены золотых медалей //Зеркало.- 2007.- 16 августа.- С. 8.

383.    В горном районе Нахчыванской АР Азербайджана открылась новая библиотека //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 августа.- С. 4.

384.    *Веб-обзор. Библиотеки в Азербайджане: [О сайте Национальной Библиотеки им. М.Ф.Ахундова, Центральной Научной Библиотеки и др.] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 августа.- С. 4.

385.    Гулиев Ф. Интеллектуальная поддержка: Книжный фонд Центральной библиотеки Гянджи расширяется //Каспий.- 2007.- 10 августа.- С. 8.

386.    Рзаханова Е. Кладезь знаний: В Азербайджане появились две золотые и одна серебряная книги //Каспий.- 2007.- 15 августа.- С. 8.

 


 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

387.    *Бюльбюль. Ночь пожирателей рекламы: Впервые в Баку состоится грандиозное шоу //Зеркало.- 2007.- 11 августа.- С. 25.

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

388.    В Сумгаите открылась площадь Низами //Зеркало.- 2007.- 14 августа.- С. 8.

 

КЛУБЫ ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

389.    *Адильоглу Дж. Менталитет тормозит развитие клубной жизни в Баку, считает известный DJ Feor //Эхо.- 2007.- 29 августа.- С. 8.

390.     *Дом Мугама: Глава государства ознакомился с ходом строительных работ //Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 1.

391.    *Османов Дж. Баку в ожидании кубка наций по Что? Где? Когда?: Наша сборная рассчитывает попасть в тройку сильнейших //Эхо.- 2007.- 29 августа.- С. 8.

392.    *Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции во дворце имена Гейдара Алиева //Бакинский рабосий.- 2007.- 31 августа.- С. 1.

393.    Сабина. Вяндамские посиделки: [В Центре русской культуры состоялся просмотр фильма Вяндамские посиделки, посвященный III Бакинскому фестивалю авторской песни] //Зеркало.- 2007.- 8 августа.- С. 8.

 


 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

394.    *О награждении орденом Шохрат Аделаиды Мамедовой за заслуги в развитии музейного дела: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 22 августа 2007 //Эхо.- 2007.- 22 августа.- С. 1.

____________

 

395.    *Бюльбюль. Дневник музейной конференции: Своими впечатлениями о ней делится директор Музея Музыкальной Культуры Алла Байрамова //Зеркало.- 2007.- 29 августа.- С. 8.

396.    *Бюльбюль. Музеи и универсальное наследие: Под таким названием в Вене проходит генеральная конференция Международного Совета Музеев //Зеркало.- 2007.- 22 августа.- С. 8.

397.    Каракмазли Д. Музеи должны жить и приносить средства к существованию //Каспий.- 2007.-      11 августа.- С. 14.

398.    *Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ в зданиях Музея Искусств и Театра Юного Зрителя //Бакинский рабочий.- 2007.- 16 августа.- С. 1.

399.    Рубаи А. Музеи и всемирное наследие: В Вене началась конференция работников музеев //Каспий.- 2007.- 21 августа.- С. 8.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

400.    Аббасов М. Божественная тайна земли нахчыванской: [О святилище Асхабу-Каф - в Нахчыване] //Известия.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

401.    *Баннаева Н. О хурджуне, казане и бабушкином сундуке: В лавках древности Ичери шэхэр можно отыскать и настоящие раритеты //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 августа.- С. 4.

402.    *Гумбатова Т. Великая святыня Бибиэйбат //Эхо.- 2007.- 11 августа.- С. 11.

403.    Гусейнов Э. Сокровищница тайн Агджебеди //Азербайджанские Известия.- 2007.- 10 августа.-      С. 14.

404.    Гусейнзаде Э. Ичери шэхэр должен стать туристическим центром Баку, - считает главный художник Ичери Шехер Исмаил Мамедов //Эхо.- 2007.-    4 августа.- С. 8.

405.    Девичью башню отремонтируют: Строительные работы будут проводиться компанией Грант иншаат //Каспий.- 2007.- 1 августа.- С. 8.

406.  *Кто замолвит слово об архитектурных зданиях старины?: Исторический облик Баку продолжает планомерно уничтожаться //Зеркало.- 2007.- 9 августа.- С. 7.

407.    Обнаружилось одно из древнейших сооружений Кавказа: [На территории Шамкирского района] //Эхо.- 2007.- 21 августа.- С. 8.

408.    Прогулка по старому городу или о том, сколько тайн еще хранит история древней крепости: [Ичери шэхэр] //Неделя.- 2007.- 10 августа.-  С. 8.

409.    Рагимова Р. Сокровища Дворца Ширваншахов хранятся во многих музеях мира: [Беседа с директором Дворца Ширваншахов Р.Рзаевой] //Бакинский рабочий.- 2007.- 9 августа.- С. 4.

410.    *Рубаи А. О чем говорят памятники: В Шамкирском и Ордубадском районах обнаружены редчайшие находки //Каспий.- 2007.- 23 августа.- С. 8.

411.   Сабина. Каждому памятнику по паспорту: [Завершилась работа по регистрации и паспортизации исторических памятников Нахчывана] //Зеркало.- 2007.- 3 августа.- С. 3.

412.    *Сабина. Памятники культуры в Нагорном Карабахе продолжают разрушаться //Зеркало.- 2007.-    7 августа.- С. 8.

 

ТУРИЗМ

 

413.    *Аллахвердиева Ш. Туристов привлекает отдых в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2007.-      9 августа.- С. 4.

414.    Годжаева Е. Туризм новой формации, или тысяча и один сервис в отдельно взятой зоне //Каспий.- 2007.- 21 августа.- С. 5.

415.    Мамедов Р. Извержение прибыли: Грязевые вулканы могут послужить развитию туристической и курортно-санаторной сферы //Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 1.

416.    *Президент Азербайджана интересовался туристическими возможностями Девечинского района //Бакинский рабочий.-  2007.- 28 августа.- С. 1.

417.    Рубаи А. Сумуг-гала примет туристов: Территория культурно-исторического заповедника в Илису благоустраивается //Каспий.- 2007.- 10 августа.- С. 8.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

418.    *Бюльбюль. Этот город, братцы, мой. Он жив, пока я не уехал: Интервью с президентом Клуба авторской песни, режиссером Джавидом Имам-вердиевым //Зеркало.- 2007.- 11 августа.- С. 23.

419.    *Рубаи А. Играй гармонь!: Ансамбль русской народной песни совершит турне по Азербайджану //Каспий.- 2007.- 28 августа.- С. 8; Эхо.- 2007.- 31 августа.- С. 8.

 

ИСКУССТВО

 

420.    Мамедова И. Великое доброе дело: Создан специальный фонд для обеспечения творческой деятельности писателей, художников и композиторов //Каспий.- 2007.- 8 августа.- С. 8.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

421.    *Алиева Б. Исполни арию, художник: [Творческий портрет живописца Тогрула Нариманбе-кова] //Зеркало.- 2007.- 8 августа.- С. 8.

422.    Алили Э. Гений Абдулькадира из Мараги: Известный азербайджанский ученый средневековья был не только композитором и искусствоведом, но и художником, и каллиографом //Известия.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

423.    Бабаев Р. Истинный художник: [Рассказ о художнике Марифе Бабаеве] //Бакинский рабочий.- 2007.- 1августа.- С. 4.

424.    Великий Шелковый путь глазами корейских и азербайджанских художников: [Об одноименной выставке в Музейном Центре] //Эхо.- 2007.- 11 августа.- С. 13.

425.    *Гусейнов Э. Вернисаж каравана истории: В Баку проходит выставка, посвященная искусству Великого Шелкового пути //Азербайджанские Известия.- 2007.- 9 августа.- С. 4.

426.    Джавадова Г. Красочный мир Кямили [О художнице Кямиле Алиевой] //Бакинский рабочий.- 2007.- 4 августа.- С. 4.

427.    *Кастрюлин С. Яркие краски лета, или о вернисаже художницы Татьяны Алибековой //Зеркало.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

428.    *Кязимова Н. Открылась выставка московской художницы: 13 летняя девочка, кроме всего прочего пишет и Бакинские пейзажи //Зеркало.- 2007.-     23 августа.- С. 8.

429.    *Метаморфозы к юбилею: В Московской  галерее Айдан открылась выставка XV лет: [О художнице Айдан Салаховой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 7 августа.- С. 4; Эхо.- 14 августа.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 11 августа.- С. 25.

430.    *Служение искусству: Уровень восприятия картин в Азербайджане заметно возрос //Каспий.- 2007.- 9 августа.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

431.    Баннаева Н. Скромное обаяние фактуры: Художница Инна Костина работает над новой коллекцией это будут аракчины //Азербайджанские Известия.- 2007.- 1 августа.- С. 3.

432.    *Ковровый плагиат: [Армяне присвоили узоры карабахских ковров] //Зеркало.- 2007.- 18 августа.- С. 24.

433.    *Кязимова С. Застывшая красота: Сугра Багирзаде представит Азербайджан на Саммите Все-мирного совета флористов //Азербайджанские Известия.- 2007.- 15 августа.- С. 3.

434.    Кязимова С. Красота вечного ремесла: Азербайджанские ковры продолжают завоевывать мир //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 августа.- С. 4.

435.    *Мамедова И. Магия флориста: Композициям Сугры Багирзаде свойственно сохранение первозданной красоты //Каспий.- 2007.- 7 августа.- С. 8.

 

ГРАФИКА

 

436.    Рзаханова Е. Мастер мгновенного штриха: [Художник Байрам Гаджизаде удостоен премии американского конкурса] //Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 8.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

437.    *Амирасланова С. Мобилография назвала победителей: Флора и фауна стали главной темой конкурса работ фотолюбителей //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 августа.- С. 2.; //Каспий.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

438.    Кязимова С. Пропавшие без вести: В Баку открылась фотовыставка, организованная Международным Комитетом Красного Креста //Азербайджанские Известия.- 2007.- 31 августа.- С. 4.

439.    *Рзаханова Е. Я и ты в Европе: Фотоэкспозиция продемонстрировала сплоченность молодежи мира //Каспий.- 2007.- 21 августа.- С. 8.; Зеркало.- 2007.- 21 августа.- С. 8.; Азербайджанские Известия.- 2007.- 21 августа.- С. 4.

440.    *Рубаи А. Путь в культурное сообщество: Наши фотографы смело могут претендовать на призовые места конкурса в Ли Шу //Каспий.- 2007.- 8 августа.- С. 8.

441.    Сабина. Азербайджан в фотографиях: [С 26 по 30 июля в Стамбуле по линии Тюрксой был реализован крупный проект] //Зеркало.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

442.    Исеев В. Вклад в азиатскую красоту: Азербайджанская ассоциация моды стала одним из учредителей Beauty of the world //Азербайджанские Известия.- 2007.- 1 августа.- С. 3.

443.    Кязимова С. Улица - словно подиум: Заметки о вольных импровизациях бакинских девушек на тему моды //Азербайджанские Известия.- 2007.- 14 августа.- С. 4.

 

СКУЛЬПТУРА

 

444.    *Мамедова И. Певец камня: автору монументальных произведений Омару Эльдарову в декабре исполнится 80 лет //Каспий.- 2007.- 10 августа.- С. 8.

 

КИНО

 

445.    *О присвоении почетных званий деятелям Азербайджанского кино: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 1 августа, 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 2 августа.- С. 1.

___________

 

446.    Азербайджанский фильм представлен  на III Международном фестивале мусульманского кино: [О картине режиссера М.Алекперзаде Приговоренные] //Эхо.- 2007.- 21 августа.- С. 8.

447.    Ахмедбейли С. Конец стоп-кадра азербайджанского кино: В Баку решили готовить новую творческую смену //Новое русское слово.- 2007.- 1-7 августа.- С. 22.

448.    *Деятели искусства отмечены Президентом: [Президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении ряду деятелей киноискусства почетных званий] //Зеркало.- 2007.- 3 августа.- С. 8.; //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 августа.- С. 1.

449.    *Бюльбюль. Из истории азербайджанской анимации. Создание и становление азербайджанских мультфильмов с последними новостями реставрации //Зеркало.- 2007.- 23 августа.- С. 8.

450.    Велиева С. Искусство общения и Мовлане Азербайджанда: [О фильме режиссера Т.Исмаилова] //Азербайджанские Известия.- 2007.-  1 августа.- С. 3.

451.    *Гусейнзаде Э. Хочу снимать в Азербайджане, но это нелегко: [О режиссере Лале Ахундовой] //Эхо.- 2007.- 30 августа.- С. 8.

452.    *Для чего снимаешь кино, если его негде показывать?: По мнению главы продюсерского центра Ени далга, только в Баку надо построить около десяти новых кино-комплексов //Зеркало.- 2007.- 29 августа.- С. 8.

453.    Добрый дух бакинских дач: Завершились съемки 18-серийного документального цикла Бакы баглары //Каспий.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

454.    Завершились съемки фильма Гала: [Режиссера Ш.Наджафзаде] //Каспий.- 2007.- 7 августа.-   С. 8.

455.    Зарубежные режиссеры восхищаются уровнем азербайджанских артистов //Зеркало.- 2007.- 14 августа.- С. 8.

456.    *Каракмазли Д. Моя зависть не востребована: Режиссер Зия Шыхлинский о себе, новых проектах и кинематографе в целом //Эхо.- 2007.- 25 августа.-      С. 12.

457.    *Кастрюлин С. Новый разбег в кино дело сложное: Отечественная киноиндустрия на перепутье //Зеркало.- 2007.- 24 августа.- С. 8.

458.    *Кязимова Н. Героям мультфильмов вернули голос: 20 утерянных анимационных работ передадут в Госфильмонд после реставрации и озвучки //Зеркало.- 2007.- 22 августа.- С. 8.

459.    Мамедова И. Второе рождение Дебюта: Ее вновь возглавит кинорежиссер Эльдар Гулиев //Каспий.- 2007.- 11 августа.- С. 16.

460.    Мамедова И. Мировая премьера: В Чехии прошел международный кинофорум //Каспий.- 2007.-    4 августа.- С. 16; Эхо.- 2007.- 3 августа.- С. 3.

461.    *Мамедова И. С наградой из Минска фильм нашего режиссера удостоен приза Международного экологического кинотелефорума //Каспий.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

462.    *Нурлана. Джамиль Кулиев: Первая азербайджанская актриса повторила судьбу своей героини: Госфильмофонд пополнил архивы материалами об Иззят Оруджевой, которые представят на выставке 10 сентября //Зеркало.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

463.    *Османов Дж. Дом: [Об одноименном фильме режиссера А.Рустамова] //Эхо.- 2007.- 7 августа.-    С. 8.

464.    *Османов Дж. Количество фильмов начинает увеличиваться, это радует, - заявил в интервью Эхо известный режиссер, сценарист и продюсер Октай Миркасимов //Эхо.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

465.    *Османов Дж. Проблемы дубляжа заключаются в старой технике, утверждает актриса Театра Юного Зрителя, работник дубляжной студии телеком-пании АZTV Венера Аббасова //Эхо.- 2007.- 9 августа.- С. 8.

466.    Рафик Г. Звезда Азербайджанского кино: [Расим Балаев] //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 августа.- С. 4.

467.    *Рзаханова Е. Жизнь самая большая сцена: Эльмира Шабанова рассказывает о своем творчестве //Каспий.- 2007.- 15 августа.- С. 8.

468.    Рубаи А. Директор Госфильмонда рассчитывает на спонсорскую поддержку: [Джамил Гулиев] //Каспий.- 2007.- 18 августа.- С. 18.

469.    Рубаи А. Ядыма дюшдю: Фильм об истории и известных личностях Газаха //Каспий.- 2007.-      24 августа.- С. 8.

470.    Сабина. Восстановлены 20 азербайджанских мультфильмов //Зеркало.- 2007.- 7 августа.- С. 8.

 

Азербайджанскому кино - 109

 

471.    *Мамедова И., Рубаи А. Неувядаемое искусство: Отечественному кинематографу 109 лет //Каспий.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

472.    *Нурлана. От Нефтяного фонтана до Джавадхана: Национальное кино отметило свое 109-летие презентацией фильма Дом //Зеркало.- 2007.-      3 августа.- С. 8.; Азербайджанские Известия.- 2007.-     31 августа.- С. 4.

473.    *Рафик Г. День Национального Кино: [2 августа в кинотеатре Азербайджан состоится торжественное собрание, посвященное Дню Национального кино] //Бакинский рабочий.- 2007.- 1 августа.- С. 4.

 

МУЗЫКА

 

474.  Об увековечении памяти Джаббара Гаръягдыоглуа вклад в национальное музыкальное искусство: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 16 августа, 2007  //Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 8.

__________

 

475.    *Адильоглу Дж. Фархад Бадалбейли: Музыка в Азербайджане продолжает развиваться быстрыми темпами //Эхо.- 2007.- 24 августа.- С. 8.

476.    *Баннаева Н. Куполок на семи колоннах: Под сводами древнего албанского храма звучит классическая музыка //Азербайджанские Известия.- 2007.-    15 августа.- С. 3.

477.    Великий маэстро. В Баку отметили 95-летие со дня рождения Ниязи //Каспий.- 2007.- 21 авгус-та.- С. 8.; Эхо.- 21 августа.- С. 8.

478.    Джаббаров З. Песня слепого араба, или об истории присвоения шедевров культуры Азербайджана: [О произведении Ф.Амирова] //Бакинский рабочий.- 2007.- 21 августа.- С. 3.

479.    Джавадова Г. Его музыка в сердце народа [О Васифе Адигезалове] //Бакинский рабочий.- 2007.- 15 августа.- С. 4.

480.    *Кара Караев армянский композитор?! //Зеркало.- 2007.- 25 августа.- С. 1; Каспий.- 2007.-       28 августа.- С. 1.

481.    *Керимов Р. Страсти по Кара Караеву: Российский ученый признал свою ошибку, очередь за Британской //Эхо.- 2007.- 28 августа.- С. 2.

482.    Кязимзаде А. Учитель пения: [О Заслуженном артисте Гусейне Алиеве] //Каспий.- 2007.- 25 августа.- С. 11-12.

483.    Мамедова И. В Питер за победой: Наши вокалисты примут участие в международном фестивале //Каспий.- 2007.- 9 августа.- С. 8.

484.    *Мамедова И. Классическую музыку необходимо пропагандировать, считает руководитель и дирижер Камерного Оркестра Теймур Геокчаев //Каспий.- 2007.- 28 августа.- С. 8.

485.    Мамедова И. Мелодии Востока: В Самарканде пройдет фестиваль с участием наших музыкантов //Каспий.- 2007.- 7 августа.- С. 8.

486.    Микеладзе Г. Соната Кара Караева прозвучала в Италии: Скрипач из Баку стал лауреатом престижного международного конкурса //Известия.- 2007.- 3 августа.- С. 8.

487.    Легенда оперы и мугама: Замечательной певице Хагигат Рзаевой исполнилось сто лет //Известия.- 2007.- 31 августа.- С. 8.

488.    Нуриева Т., Микаладзе Ч. Фирангиз Ализаде: Надеюсь на успех и в этот раз //Бакинский рабочий.- 2007.- 31 августа.- С. 4.

489.    *Овации Великому лидеру: В Канаде состоялась премьеры Торжественной оды Джевдета Гаджиева //Азербайджанские Известия.- 2007.- 29 августа.- С. 3; Бакинский рабочий.- 2007.- 29 августа.-     С. 2.

490.    *Размышления на непарадную тему, или пустите меня в мой дом: [Интервью с композитором Рухангиз Касумовой] //Зеркало.- 2007.- 18 августа.-      С. 24.

491.    Рзаханова Е. Золотая муза Ниагары: Егяна Ахундова удостоена высший награды канадского фестиваля //Каспий.- 2007.- 29 августа.- С. 8.

492.    Рубаи А. Габиль Алиев: Свою кяманчу я подарю Музею Искусств: К 80-летию виртуоза //Каспий.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

493.    *Рубаи А. Интерес к моему произведению это признание азербайджанской музыки, считает композитор Джаваншир Гулиев //Каспий.- 2007.-        22  августа.- С. 8.

494.    Рубаи А. Мы собираем факты, доказывающие нашу правоту: Наследники Фикрета Амирова надеются на торжество справедливости //Каспий.- 2007.- 9 августа.- С. 8.

495.    Рубаи А. Наши музыканты на Шарг тараналары: Самаркандский фестиваль ждет гостей из 60 стран //Каспий.- 2007.- 16 августа.- С. 8.

496.    Рубаи А. Триумф азербайджанской музыки: Об итогах выступления наших деятелей искусств на Мюнхенском оперном фестивале //Каспий.- 2007.- 4 августа.- С. 16.

497.    Состоялся конкурс на лучший марш для пограничников: [В Союзе Композиторов Азербайджана состоялся конкурс на лучшее произведение, посвященное 88-й годовщине пограничных войск Азербайджана] //Ежедневные Новости.- 2007.- 3 августа.- С. 15.

498.    Факты присвоения азербайджанских песен армянами будут изучаться //Вышка.- 2007.- 3-9 августа.- С. 1.

499.    Хаям Мирзазаде: Я горжусь тем, что моих учеников можно увидеть по всему миру: [Интервью с композитором Хаямом Мирзазаде] //Эхо.- 2007.- 18 августа.- С. 23.

500.    *Эльдар Мансуров, композитор: Забота о творческой интеллигенции добрая традиция руководства страны //Азербайджанские Известия.- 2007.- 8 августа.- С. 1.

501.    Эльдар Мансуров: Хочу услышать Акифа Исламзаде в паре с Флорой Керимовой //Комсомольская правда.- 2007.- 14-20 августа.- С. 24.

 

Алим Гасымов - 50

 

502.    *О награждении А.Х.Гасымова орденом Шохрат за вклад в национальное музыкальное искусство: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 13 августа, 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 14 августа.- С. 4.

___________

 

503.    Алим Гасымов: Теперь я стремлюсь не к восхождению, а в глубину //Новое время.- 2007.-        14 августа.- С. 6.

504.     Мамедова И. Феномен Алима Гасымова: К 50- летию известного мастера мугама издана книга //Каспий.- 2007.-8 августа.- С. 8.

505.    Философу мугама исполнилось 50 //Неделя.- 2007.- 17 августа.-  С. 27.

 

Муслим Магомаев - 65

 

506.    Бабаев Б. С нежностью за облака //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 августа.- С. 4.

507.    *Гамидов Г., Османов Дж. Муслим Магомаев: Я искренне переживаю за мой, подчеркиваю, мой народ //Эхо.- 2007.- 17 августа.- С. 1.; Зеркало.- 2007.- 17 августа.- С. 8.

508.    *Джавадова Г. Звезда мирового масштаба //Бакинский рабочий.- 2007.- 21августа.- С. 3.

509.    *Касумова Т. Поднимаю бокал за ваше достоинство! //Азербайджанские Известия.- 2007.-    22 августа.- С. 3.

510.    *Народному артисту Азербайджана Муслиму Магомаеву: [Поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева] //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 августа.- С. 1.

511.    Шанга В. Муслимое ли дело? //Московский Комсомолец.- 2007.- 17 августа.- С. 12.

 

ЭСТРАДА

 

512.    *Адильоглу Дж. Caspian Clan занял первое место на международном состязании реп-груп //Эхо.- 2007.- 23 августа.- С. 8.

513.    *Алескероглу Ф. Акиф Меликов: Честь проведения гранд-финала была предоставлена музыкантам из Азербайджана: [Оркестр Азербайджанского государственного театра оперы и балета позавчера вернулся с гастролей из Германии] //Эхо.- 2007.- 4 августа.- С. 12.

514.    Алиева А., Нурлана. Давайте сохраним имя основоположника джаз-мугама Вагифа Мустафазаде на достойном уровне: Директор Дома музея и председатель Фонда готовит выпуск музыкальных альбомов композитора //Зеркало.- 2007.- 7 августа.- С. 8.

515.    *Алиева С. Севда Алекперзаде: К критике отношусь нормально //Зеркало.- 2007.- 30 августа.- С. 8.

516.    *Бабаев Р. Ниточка между прошлым и настоящим не должна прерываться: [Беседа с Народным артистом Р.Бабаевым, участником ансамбля Гая] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 29 август.- С. 3.

517.    *Говхар Гасанзаде, директор Зеленого театра, Заслуженная артистка Азербайджана: Профессионально организованный концерт это представление, которое зрители желают досмотреть до самого конца //Азербайджанские Известия.- 2007.- 8 августа.- С. 3.

518.    *Османов Дж. Бриллиант Дадашева Необходимо, чтобы азербайджанскую культуру за рубежом пропагандировали профессионалы //Эхо.- 10 августа.- С. 8.

519.    *Османов Дж. На Украинском телевидении наш клип уже в первый день опередил Тимати в Топ 20 //Эхо.- 9 августа.- С. 8.

520.   Османов Дж. Флора Керимова: Я обеими руками за цензуру: Знаменитая певица считает, что только цензура может спасти молодежь от пошлости //Эхо.- 1 августа.- С. 8.

521.    *Османов Дж. Я был доволен своим выступлением, а какое место займу меня уже не волновало: Так знаменитый джазовый пианист Шахин Новрасли прокомментировал свое участие в престижном фестивале //Эхо.- 2007.- 7 августа.- С. 8.

522.    *Османов Дж. Я не опущусь до уровня публики,- заявляет экс-вокалист группы Кярван Ильгар Хаял //Эхо.- 2007.-  22 августа.- С. 8.

523.    *Рзаханова Е. Благодарю судьбу за то, что моими учителями были Р.Бейбутов и Р.Бабаев: Мубариз Тагиев о прошлом, настоящем и будущем //Каспий.- 2007.- 25 августа.- С. 16.

524.    Тунзаля Агаева: Кроме пустых разговоров надо еще заниматься делом: [Интервю day.az с певицей] //Эхо.- 2007.- 31 августа.- С. 8.

 


 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

525.    Рубаи А. Вечное звучание саза: Ашуги готовятся к международным фестивалям //Каспий.- 2007.- 17 августа.- С. 8.

 

ТЕАТР

 

526.    *О награждении Азерпаша Нейматова орденом Шохрат за вклад в развитие театрального искусства: Распоряжение Президента Республики Ильхама Алиева, 13 августа, 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 14 августа.- С. 4.; Зеркало.- 2007.- 14 августа.-    С. 8.

___________

 

527.    Демон в женском обличье: [О новой постановки Демона Г.Джавида в Азербайджанском Государственном Театре] //Зеркало.- 2007.- 28 августа.-   С. 8.

528.    *Кастрюлин С. На семи ветрах: Из-за недостатка средств на жизнь таланты нашей сцены покидают страну //Зеркало.- 2007.- 9 августа.- С. 8.

529.    Мамедова И. Певица Жозефина и мышиный народ: В театре Йуг идут репетиции спектакля по одноименному рассказу Кафки //Каспий.- 2007.-       1 августа.- С. 8.

530.    Мабуд Магеррамов: Юмор - дело серьезное: Именно так считает любимец публики, отметивший в этом году полувековой юбилей //Неделя.- 2007.- 3 августа.-  С. 1.

531.    *Османов Дж. Какой же театр без интриг, - считает актер Театра Юных Зрителей и кино, режиссер, ведущий и шоумен Ниджят Кязимов //Эхо.- 2007.- 16 августа.- С. 8.

532.    *Османов Дж. Потерянность растет, а здания все нет: [Беседа с директором Эриванского Государственного Драматического Театра Ифтихаром Пириевым] //Эхо.- 2007.- 2 августа.- С. 8.

533.    *Рубаи А. День рождения звезды: Афаг Баширгызы полна творческих замыслов //Каспий.- 2007.- 16 августа.- С. 8.

 

Театр Оперы и Балета

 

534.    *Мамедова Т. В Ташкент меня увел дух экспериментатора: В гостях у Недели побывал Народный артист Азербайджана и Узбекистана Фирудин Сафаров //Неделя.- 2007.- 3 августа.-  С. 28.

535.    Насибова Н. Лейла Ибрагимова: Эту роль я играла бы снова и снова: [Об актрисе театра Лейле Ибрагимовой] //Биржа плюс.- 2007.- 27 июля.- С.19.

536.    *Османов Дж. Я сделал многое для того, чтобы балеты Фикрета Амирова  ставились на сцене Ташкентского Театра,- утверждает народный артист Узбекистана и Азербайджана, лауреат Государственной премии Узбекистана, профессор режиссер постановщик Фирудин Сафаров //Эхо.- 2007.- 8 августа.- С. 8.

537.    *Рафик Г. Триумф классической музыки: [О выступлении оркестра] //Бакинский рабочий.- 2007.-     9 августа.- С. 4.

538.    Юбилей не за горами: В 2008 году Театру Оперы и Балета исполнится 100 лет //Каспий.- 2007.-     7 августа.- С. 8.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

539.    *Бюльбюль. О необъятном танцевальном мире: Интервью с танцорами, переживающими новый виток в карьере //Зеркало.- 2007.- 10 августа.- С. 8.

 


 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. 525-ci qəzet

 6. Bizim yol

 7. Ekran Efir

 8. Ekspress

 9. Ədalət

 10. Ədəbiyyat qəzeti

 11. Həftə ii

 12. Xalq cəbhəsi

 13. Xalq qəzeti

 14. Xəzər

 15. İki sahil

 16. Kaspi

 17. Kino+

 18. Kredo

 19. Mədəniyyət

 20. Mərkəz

 21. Mvqe

 22. Palitra

 23. Paritet

 24. Respublika

 25. Reytinq

 26. Səs

 27. Şərq

 28. Təzadlar

 29. nqtə

 30. Vətəndaş həmrəyliyi

 31. Yaddaş

 32. Yeni Azərbaycan

 33. Yeni Msavat

 34. Zaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Вышка

 4. Ежедневные новости

 5. Зеркало

 6. Известия

 7. Каспий

 8. Комсомольская Правда-Баку

 9. Неделя

 10. Новое время

 11. Эхо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mndəricat

 

I.Mədəniyyət.....................................................................4

Mədəni Əlaqələr.................................................................5

Kitabxana işi.......................................................................7

İnformasiya və reklam işi ..................................................7

Klub və istirahət parkları....................................................8

Muzey işi.....9

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ......................................................11

Turizm.................................................................................14

İncəsənət..............................................................................17

Rəngkarlıq...........................................................................19

Dekorativ tətbiqi incəsənət....................................................20

Qrafika.................................................................................20

Bədii fotoqrafiya..................................................................21

Heykəltəraşlıq......................................................................21

Moda və dizayn...................................................................22

Kino.....................................................................................22

Azərbaycan kinosu - 109.....................................................29

Musiqi..................................................................................30

Maestro Niyazi - 95.............................................................38

Alim Qasımov - 50..............................................................39

Estrada və sirk.....................................................................40

Xalq yaradıcılığı..................................................................41

Teatr.................................................................................... 42

Akademik Milli Dram Teatrı...............................................44

Milli Opera və Balet Teatrı..................................................45

Musiqili Komediya Teatrı...................................................45

Gənc Tamaşaılar Teatrı.....................................................46

Balet və rəqs........................................................................46

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı.............................. ...68

  Содержание

 

I.Культура...47

Культурные взаимосвязи....47

Фонд Гейдара Алиева.....48

Библиотечное дело..........48

Информационное дело и реклама..48

Парки культуры и отдыха................................................49

Клубы, дворцы и дома культуры.49

Музейное дело.......49

Охрана памятников истории и культуры........50

Туризм....52

Самодеятельное творчество.............................................52

Искусство...53

Изобразительное искусство..53

Декоративно-прикладное искусство........54

Графика.......55

Художественная фотография...55

Мода и дизайн........56

Скульптура.56

Кино....56

Азербайджанскому кино - 109.59

Музыка........59

Алим Гасымов - 50....63

Муслим Магомаев - 65..63

Эстрада...................................................................64

Народное творчество.65

Театр...................................................................................66

Театр Оперы и Балета...67

Список использованных газет......70

 

 

 

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset sulu ilə

ap olunmuşdur.

apa imzalanmışdır: 04.09.07

Sifariş: 19

                                                                                                        Tirajı 50 nsxə