AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - MaY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI   2007


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

May - 2007

 

 

 

 


 

BAKI   2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar:                               D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

A.Məmmədova

E.Həsənova

 

Redaktor:                                                     G.Səfərəliyeva

 

Buraxılışa məsul:                                          K.Tahirov

 

Kompüter tərtibatı və dizayn:                       A.Abdullayeva

 

 

 
 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May – 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 108 s.

 

 

 

 

 

                    © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

MƏDƏNİYYƏT VƏ MƏDƏNİ QURUCULUĞA AİD RƏHBƏR MATERİALLAR

 

1.*Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərin verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 may 2007-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidməti olan şəxslərə] //Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 2007.- 11 may.- S. 1; Respublika.-2007.- 11 may.- S. 1; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 2.

2.*Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 16 may.-    S. 2; Respublika.- 2007.- 16 may.- S. 2; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 2; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 2.

3.      Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi: Mədəniyyət və Turizm sahəsində informasiya və reklam konsepsiyası //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 12. Əvvəli ötən sayımızda.

 

___________

4.Ч 114   

            А 99 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət           və Turizm Nazirliyi: İllik hesabat. B.: “Adiloğlu”, 2007.- 176 s.

__________

 

5.Abdullayev Ç. Azərbaycan maarifçiləri Avropanın təsiri ilə: [Milli mədəniyyətdə müasir sivilizasiya haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 5-7.

6.Alıyev V. Hesabat... Düşüncələr...: [Kürdəmirdə fəaliyyət göstərən mədəniyyət ocaqları haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 18-21.

7.Aslanov B. Mühüm vəzifələr qarşısında: [Şuşa rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Zahid Abbasovun söhbəti] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 42-43.

8. “Azərbaycanın mədəni irs siyahısı yenidən təhlil olunur”  //Şərq.- 2007.- 5 may.- S. 14; Ekspress.- 2007.-     5-7 may.- S. 20.

9. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat katibi Prezident İlham Əliyevin Misirə rəsmi səfərinin yekunlarına dair brifinq keçirmişdir: [Səfər zamanı mədəni sahələrdə də danışıqlar olmuşdur] //Azərbaycan.- 2007.- 9 may.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 9 may.- S. 6; Respublika.- 2007.-          9 may.- S. 6.

10.  “Azərbaycan-Türkiyə ədəbi-mədəni əlaqələri”: Naxçıvanda beynəlxalq simpozium keçirilib //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 18 may.- S. 14.

11.  *Babək. “Mədəni irsin qorunması sahəsində ən zəngin qanunvericilik bazası Azərbaycandadır”: [Minsk şəhərində “Mədəni irsin qorunması sahəsində YUNESKO-nun konvensiyaları və MDB-yə üzv dövlətlərin milli qanunvericilikləri” mövzusunda keçirilən tədbir] //Paritet.- 2007.- 5-7 may.- S. 15.

12.  Dialoq mədəniyyətinin formalaşmasına zərurət var: [Atatürk Mərkəzində “Mədəniyyətlər dialoquna gedən yolda Dialoq Mədəniyyətinin əhəmiyyəti” mövzusunda keçirilən dəyirmi masa haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 20-23 may.- S. 7.

13.  Əliyeva N. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz //Xalq qəzeti.- 2007.- 2 may.- S. 3.

14.  *Hacızadə A. Leyla Əliyeva: 2008-ci ildə Azərbaycan gənclərinin forumunu keçirmək planlaşdırılır //Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 15 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 15 may.- S. 2.

15.  Həsənov Ə. Lənkəran: Mədəniyyət və turizmin inkişafı diqqət mərkəzindədir //Respublika.- 2007.- 16 may.- S. 6.

16.  Xan A. Yaradıcı gənclərə qayğı: Qabaqcıl təcrübələrdən bəhrələnərək: [Mədəniyyət və turizm sahəsində] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 15.

17.  *Kübra. Ermənilər mədəniyyətimizi özününküləşdirir: [Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzənin fikirləri] //Səs.- 2007.- 24 may.- S. 11.

18.  *Qocayeva A. Mədəniyyətimizin intibah dövrü: [Heydər Əliyevin mədəniyyətə göstərdiyi qayğıları haqqın-da] //İki sahil.- 2007.- 9 may.- S. 13.

19.  Quliyev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti //Azad Azərbaycan.- 2007.- 1 may.- S. 6.

20.  *Quliyev İ.Muğamı dinləməkdən zövq alıram”: [Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yusif Əhməd Əl Şarkavinin mədəniyyət və turizm haqqında söhbəti] //Kaspi.- 2007.- 30 may.- S. 9.

21.  *Leyla Əliyeva: “Gənclər birlikdə olmalı və əməkdaşlıq etməlidirlər”: [Moskvada Rusiyadakı Azərbaycan gənclərinin birinci regionlararası forumu başa çatmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-  15 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 15 may.- S. 2.

22.  “Mədəniyyət ikinci süni təbiətdir”: [Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti, professor Fuad Məmmədovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 19-21 may.-         S. 22-23.

23.  Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva Avropa Şurasının Mədəniyyət üzrə Rəhbər Komitəsinin üzvü seçilmişdir //Mədəniyyət.- 2007.-           18 may.- S. 3; Yaddaş.- 2007.- 18 may.- S. 3.

24.  *Mədəniyyətşünaslıq metodiki Mərkəzi yaradılıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində] //Ayna.- 2007.-     9 may.- S. 8.

25.  Mirzəliyev C. Mədəniyyət-bizim gündəlik həyatımızdadır: Neftçala rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşovla müsahibə //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 11.

26.  Müsabiqə başa çatdı: [Laçın rayon Mədəniyyət evində Laçın rayonunun işğalının 15-ci ildönümünə həsr olunmuş “Yolumuz Heydər yoludur” adlı müsabiqə] //Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 10.

27.  Nəbiyev A. Oxşar mədəniyyətlərə yeni baxış //Azərbaycan.- 2007.- 3 may.- S. 11.

28.  Tağıyev C. Milli mədəniyyətimiz və milli diasporumuz... //Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 5.

29.  Tahirə. “Azərbaycana müxtəlif mədəniyyətlərin təsiri böyükdür”: “Azərbaycan xalqının milli-mənəvi müqavimət qüvvəsinin gücləndirilməsinə böyük ehtiyacı var” //Paritet.- 2007.- 22-23 may.- S. 10.

30.  *Təranə. Yaradıcı qüvvələrimiz dünya məkanına daxil olmağa hazırdır: I Milli Kulturoloqlar Forumu işə başladı: [Muzey Mərkəzində] //Kaspi.- 2007.- 5-7 may.-     S. 15; Paritet.- 2007.- 5-7 may.- S. 11; Ekspress.- 2007.-         5-7 may.- S. 16; Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 4; 525-ci qəzet.- 2007.- 5 may.- S. 25.

31.  *Turanə. “Dan Ulduzu”: Bakıda daha bir Beynəlxalq Yaradıcılıq Festivalı: [Eyni adlı IV Beynəlxalq Bədii Yaradıcılıq Festivalı] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-      24 may.- S. 8; Paritet.- 2007.- 24-25 may.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 may.- S. 13.

 

Bax: 288

 


 

HEYDƏR ƏLİYEV - 84

 

32.  “Avazı xoş ulu muğam” layihəsi ulu öndərin əziz xatirəsinə ithaf olunmuşdur: [Layihə çərçivəsində hazırlanmış ilk konsert Heydər Əliyevin doğum günü M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında olacaqdır] //Azərbaycan.- 2007.- 8 may.- S. 5; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 12.

33.  *Aynur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş rəsm müsabiqəsinə yekun vuruldu: [S.Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 9 may.- S. 4.

34.  Bayramlı N. Heydər Əliyevin ən böyük abidəsi Azərbaycan dövlətidir: [Saatlı rayonunda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 8; Səs.- 2007.- 11 may.- S. 13.

35.   “Böyük ömrün anları”: [Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda açılmış foto-sərgi haqqında] //Ayna.- 2007.- 12 may.- S. 19; Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 2.

36.  *Cabbarov S. Ulu öndərin xatirəsinə dərin ehtiram: [Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin inzibati binasında ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimi] //Azərbaycan.- 2007.- 10 may.-  S. 12.

37.  Cavadov S. Ulu öndərə xalq məhəbbəti: Biləsuvarda ümummilli lider Heydər Əliyevin heykəlinin və muzeyinin açılışı olub //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 3.

38.  Əhmədov Q. Heydər Əliyev Muzeyi yaddaş məktəbidir: Abşeronlular ulu öndərin xatirəsini layiqincə əbədiləşdiriblər //Azərbaycan.- 2007.- 4 may.- S. 4.

39.  Ələddinqızı N. Bələdiyyə Teatrının Gürcüstan səfəri ulu öndərin ad gününə həsr edilmişdi: [Xalq artisti Amaliya Pənahova ilə söhbət] //Səs.- 2007.- 26 may.- S. 12.

40.  *Ələkbərova M. Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü qeyd edildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 4.

41.  Əliyeva M. Xatirə ongünlüyü: [Kürdəmir rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində “Ürəklərdə yaşayan Dahi” adlı tədbir] //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 3.

42.  *Fərhad Bədəlbəyli Parisdə konsert verib: [Heydər Əliyevin ildönümü münasibəti ilə] //Səs.- 2007.-   12 may.- S. 16; Bakı.- 2007.- 12 may.- S. 3.

43.  Hacızadə A. Moskvada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü qeyd edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-   12 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 12 may.- S. 3.

44.  *Heydər Əliyev. Xronologiya. (1923-2003): Prezident Kitabxanasında Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xronologiyası tərtib edilmiş və onun elektron versiyası hazırlanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 9 may.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 9 may.- S. 9; Respublika.- 2007.-          9 may.- S. 5.

45.  “Heydər Əliyev-84” Mahnı və şeir müsabiqəsi keçirilmişdir: [Ordubad Rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində] //Respublika.- 2007.- 2 may.- S. 3; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 4.

46.  Həmid E. Şəmkirdə Heydər Əliyev irsi öyrənilir: [Muzey haqqında] //Respublika.- 2007.- 6 may.- S. 3.

47.  *Hökumət Evində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü açılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 31 may.-   S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 may.- S. 5; Respublika.- 2007.- 31 may.- S. 4; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 31 may.- S. 4.

48.  *Xalq rəssamı ulu öndərin həyat və fəaliyyətindən söhbət açmışdır: [Ömər Eldarov “Xəbərlər” Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirdiyi mətbuat konfransında ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə dəstəyindən söhbət açmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 12 may.- S. 3; Yeni Azərbaycan.- 2007.-     12 may.- S. 7; Ekspress.- 2007.- 12-14 may.- S. 20.

49.  İsayev Ə. Samuxun mərkəzində Heydər Əliyev muzeyi açıldı //Azərbaycan.- 2007.- 10 may.- S. 12.

50.  Qasımov T. Mədəniyyətimizin böyük qayğıkeşi //Respublika.- 2007.- 11 may.- S. 4.

51.  *Lalə. Çağdaş kitabxana quruculuğunun banisi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “Heydər Əliyev çağdaş kitabxana quruculuğunun banisidir” adlı dəyirmi masa keçirildi] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 4; Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 5; 525-ci qəzet.- 2007.- 8 may.- S. 7; İki sahil.- 2007.- 8 may.- S. 8; Olaylar.- 2007.- 8 may.- S. 8.

52.  *Leyla Əliyeva: Əvəzedilməz adamların olması fikri ilə razı deyiləm, Heydər Əliyev əvəzsiz insan idi //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-   12 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 12 may.- S. 3.

53.  Mədəniyyət işçiləri ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 3.

54.  *Məmmədli B. “Heydər Əliyev irsinin tədqiqinin təbliği” mövzusunda kitab sərgisi: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Respublika.- 2007.- 9 may.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 4.

55.  *Milli parkda Heydər Əliyevin doğum günü şərəfinə Gül bayramı keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2007.-   11 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 11 may.- S. 7; Səs.- 2007.- 11 may.- S. 5; 16; Palitra.- 2007.- 11 may.- S. 5; Bizim yol.- 2007.- 11 may.- S. 13; Azad Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2007.- 11 may.- S. 1-2.

56.  *Ulu öndərin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasətində rolu //İki sahil.- 2007.- 11 may.- S. 6.

57.  Ümummilli liderin 84 illiyinə həsr olunmuş mahnı və şeir müsabiqəsi keçirilmişdir: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz qəsəbəsindəki Heydər Əliyev parkında] //Respublika.- 2007.- 6 may.- S. 3.

58.  *Yaşıl Teatrın ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günündə açılışı olmuşdur: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mərasimdə nitqi] //Azərbaycan.- 2007.-     11 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 11 may.- S. 2; İki sahil.- 2007.- 11 may.- S. 2; Azad Azərbaycan.- 2007.- 13 may.- S. 2; Səs.- 2007.- 11 may.-   S. 2; Ayna.- 2007.- 11 may.- S. 8; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.-  11 may.- S. 1.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

59.  A.Lukaşenko Belarusda Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin iştirakçılarını təbrik etmişdir //Respublika.- 2007.- 23 may.- S. 3.

60.  Abdullayeva M. İrfan işığında keçirilən simpozium: [IX Uluslararası türk xalq mədəniyyəti və Yunus İmrə sevgi simpoziumu haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 may.- S. 4.

61.  ABŞ-ın VI Hərbi Donanmasının orkestrinin konserti olub: [Bakı Musiqi Akademiyasında] //İdeal Azərbaycan.- 2007.- 13-19 may.- S. 12.

62.  *Anri Luaret: İçərişəhər qədim mədəniyyətə malik bir xalqın canlı tarixidir: Fransadakı məşhur Luvr Muzeyinin direktoru Anri Luaretin Azərbaycana səfəri //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 30 may.-     S. 3; Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 5; Yaddaş.- 2007.-     31 may.- S. 3.

63.  Azərbaycan Milli Konservatoriyası ilə Tehran Universiteti arasında memorandum imzalanıb //Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 11.

64.  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Luvr Muzeyinin direktoru Anri Luareti qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.-   30 may.- S. 1; Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 1; Azad Azərbaycan. 2007.- 30 may.- S. 1.

65.  *Bayramov O. Ankaradakı yeni parka akademik Zərifə Əliyevanın adı verilmişdir //Azərbaycan.- 2007.-      23 may.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 23 may.- S. 5.

66.  *Belarusda Azərbaycan mədəniyyəti günləri  //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 may.- S. 22; Respublika.- 2007.- 22 may.- S. 6; Kaspi.- 2007.- 23 may.- S. 17; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 may.- S. 8; Azərbaycan.- 2007.-            24 may.- S. 8; Respublika.- 2007.- 24 may.- S. 8.

67.  *BMT-nin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında “Azərbaycan otağı”nın açılışı: BMT-nin  Cenevrədəki bölməsinin Baş direktoru Sergey Orconikidzenin çıxışı //Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-   22 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 22 may.- S. 2.

68.  “Daşkənd baharı” adlı opera və balet festivalı: [Azərbaycanın və Özbəkistanın xalq artisti Firudin Səfərovun quruluş verdiyi iki tamaşası Ə.Nəvai adına Böyük Teatrda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 1.

69.  *Dünyanın ən zərif xalçalarının Azərbaycanda toxunduğuna əminəm: [Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri xanım Tülay Tuğcu “Azərilmə” Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin “Sehrli ilmələr” Azərbaycan Xalçaları Qalereyasında olmuşdur] //Azərbaycan.- 2007.- 13 may.-   S. 2; Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 4.

70.  Əliyev Ə. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva BMT-nin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında “Azərbaycan otağı”nın açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 19 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 19 may.- S. 2.

71.  Gülər. İsveçrədəki “Reform” katolik kilsəsində mədəniyyət günü ilə bağlı tədbir keçirilib: [İsveçrədəki azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qasım Nəsirovun iştirakı] //Səs.- 2007.- 22 may.- S. 11.

72.  *Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq: [Luvr Muzeyinin direktoru Anri Luaretin Fondla tanışlığı] //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 30 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 5.

73.  *Quliyeva Z. Əfqan xalqının həyatını əks etdirən sərgi keçirildi: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində foto-sərgi] //Azərbaycan.- 2007.- 25 may.- S. 8.

74.  Luvr Muzeyində Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunacaq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Luvr Muzeyinin direktoru Anri Luaretlə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 5.

75.  Marneulidə Gürcüstan azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin yeni ofisinin açılışı olub //Palitra.- 2007.- 25 may.- S. 8.

76.  *Miniatür Kitab Muzeyi ilə tanışlıq: Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Tulay Tuğcunun Bakıya səfəri //Azərbaycan.- 2007.- 13 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 13 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 4.

77.  *Minskdə MDB-yə üzv ölkələrin Mədəni Əməkdaşlıq Şurasının XXII iclası öz işinə başlamışdır //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 may.- S. 4; Ayna.- 2007.- 23 may.- S. 8.

78.  *Mükərrəmoğlu M. Belarusda Azərbaycan mədəniyyəti günləri: [Tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə 80 nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak etmişdir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 23 may.- S. 5; Kaspi.- 2007.- 23 may.- S. 17; Səs.- 2007.- 24 may.- S. 12.

79.  Mükərrəmoğlu M. Küveyt rəssamının əsərlərinin sərgisi: [Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda rəssam, yazıçı Sürəyya Əl-Baqsaminin əsərlərinin sərgisi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 16 may.- S. 7; Yeni Azərbaycan.- 2007.-     16 may.- S. 8; Olaylar.- 2007.- 16 may.- S. 8; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 3; Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 3.

80.  *Samirə. Azərbaycan və azərbaycanlılar Almaniyada: [“Frankfurt azərbaycanlıları” Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Koniqştayn şəhərində Azərbaycan mədəniyyətini tanıtma gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 19-21 may.- S. 8.

81.  Sevinc. “Üns”ün səhnəsində sənət təntənəsi “Hamıda olduğu kimi”: [Rusiya aktyoru Gennadi Xazanov başda olmaqla Anton Çexov Teatrının Bakı qastrolu haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 12 may.- S. 13.

82.  *Simnarə. Bakıda Moldoviyalı rəssamın sərgisi açıldı: [İçərişəhərdə yerləşən “Abşeron” Rəsm Qalereyasında Kristina Puçyetikanın sərgisi] //Üç nöqtə.- 2007.- 9 may.-  S. 13.

83.  *Strasburqdakı “Azərbaycan Evi” Fransa Universiteti ilə əməkdaşlıq edir: [Azərbaycanla bağlı mədəniyyətin, incəsənətin təbliği sahəsində fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Evi” Kitabxanası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 1.

84.  *Şirvanşahlar Sarayı ilə tanışlıq: [Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin sədri xanım Tulay Tuğcu “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruq-Muzeyində olmuşdur] //Xalq qəzeti.- 2007.- 12 may.-   S. 4.

85.  *Tahir R. Fransız qadın foto-rəssamın Bakı sərgisi: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında Eve Morkretin fərdi sərgisi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 23 may.- S. 5; Səs.- 2007.-    23 may.- S. 12; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 5.

86.  Türk musiqiçisi Azərbaycanda: [Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici Musiqili Komediya Teatrında konsert verdi] //Üç nöqtə.- 2007.- 15 may.- S. 13.

87.  Yaponiya sənətçiləri Bakıda: [İçərişəhərdəki  İncəsənət Mərkəzində Yaponiyanın Naqoya İncəsənət klubunun üzvləri ilə Azərbaycan rəssamlarının görüşü] //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 2.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

88.  *Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSEKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatına layiq görülmüşdür //Azərbaycan.- 2007.- 24 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-  24 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 24 may.- S. 2.

89.  Əliyev Ə. Azərbaycanın birinci xanımının şərəfinə ziyafət verilmişdir: [Cenevrədə verilmiş ziyafətdə YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə mədəniyyət və incəsənətimizin bəzi nümunələrinin YUNESKO-nun mədəni və qeyri-maddi irs siyahılarına daxil edilməsindən də söhbət açılmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 20 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-  20 may.- S. 2.

90.  *Hacızadə A. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatı təqdim olunmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 30 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 4; Şərq.- 2007.- 30 may.- S. 2; Səs.-2007.- 30 may.- S. 3; Azad Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 2.

91.  *Mehriban Əliyeva İsveçrədəki soydaşlarımızla görüşüb: [Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə mədəniyyət və incəsənətimizin bəzi nümunələrinin YUNESKO-nun mədəni və qeyri-maddi irs siyahılarına daxil edilməsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 3.

92.  *Senator Ambruaz: Görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılmış fondla tanışlıq məndə unudulmaz təəssurat oyatdı: [Fransa Senatının Qafqaz Dostluq Qrupunun rəhbəri] //Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 22 may.- S. 3.

 

Bax: 67

KİTABXANA İŞİ

 

93.  *Ağayev S. Musiqi mədəniyyətimizin beşiyi Şuşa: [Çingiz Qaracanın “Köhnə Şuşa” (Старая Шуша, rus dilində) kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.-    S. 6.

94.  *Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı mədəni irsimizin qorunub saxlanmasının,  kitabxanalarımızın dünya informasiya məkanına daxil olmasını təmin edəcəkdir: [Prezident Kitabxanasının direktoru Mayıl Əhmədov ilə müsahibə] //Azərbaycan.- 2007.- 2 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 2 may.- S. 2; Rabitə dünyası.- 2007.- 3 may.- S. 7.

95.  Babayeva T. Yaxşı kitablar daha tez köhnəlir...: [M.Ə.Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanasının direktoru Solmaz Məmmədəliyeva ilə söhbət] //Xəzər.- 2007.-           12 may.- S. 18.

96.  Bakı Kitab bayramı keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Üç nöqtə.- 2007.- 25 may.- S. 13: Bakı Xəbər.- 2007.- 25 may.- S. 14.

97.  *“Ekoloji tərbiyə və ekoloji problemlər: Kitabxanaların rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans: [Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mədəniyyət və Kinematoqrafiya üzrə Federal Agentliyinin imzaladıqları “Mədəniyyət sahəsində 2007-2008-ci illər üzrə mübadilə Proqramı” çərçivəsində Zaqatalada keçirilən beynəlxalq tədbir] //Azərbaycan.- 2007.- 31 may.- S. 6.

98.  Əbilov X.A. Azərbaycan kitabı: kulturoloji zənginlik, yoxsa nəşr bumu?!: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda keçirilən III Respublika Kitab Satış Sərgisi haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 12.

99.  Ələsgərov B. Kitabxanaya bağlı ömür: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxananın “Elektron resursların yaradılması” şöbəsinin müdiri Rəna Əsədova haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 28.

100.    *Əliyeva-Kəngərli A. Milli Akademiya Kitabxanası üçün yeni bina inşa ediləcək //Xalq qəzeti.- 2007.- 24 may.- S. 8.

101.    *Əsədov B. Kitab satış-sərgisinin qalibləri: [Bakı Kitab Klubunun Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda keçirdiyi III Respublika kitab satış-sərgisinə yekun vurulub] //Azərbaycan.- 2007.- 25 may.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 22 may.- S. 15; Paritet.- 2007.- 22-23 may.- S. 15; Azadlıq.- 2007.- 20-21 may.- S. 15; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 11; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 2.

102.    *Əsədov B. Kitabxanalar biliklər cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsidir: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli ilə müsahibə] //Azərbaycan.- 2007.- 8 may.- S. 10.

103.    Fuad E. Kitabxanalar milli-mənəvi xəzinəmizin, tarixi yaddaşımızın qoruyucusudur: [Prezident İlham Əliyevin 20 aprel 2007-ci ildə “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” imzaladığı Sərəncamdan irəli gələn bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kitabxana işi bölməsinin rəhbəri, tarix elmləri namizədi Lətifə xanım Məmmədova ilə söhbət] //Respublika.- 2007.- 30 may.- S. 6.

104.    *Xatun. Kitabxanaların müasirləşdirilməsinə 200 milyon tələb olunur //Ayna.- 2007.- 19 may.- S. 18; Kaspi.- 2007.- 19-21 may.- S. 20; Mövqe.- 2007.-             22-23 may.- S. 13.

105.    *“Qədim Şuşa” kitabının təqdimatı keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 2; Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 7.

106.    *Latın qrafikası ilə 329 adda kitab nəşr olunub: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] //Ekspress.- 2007.-   11 may.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 12; Səs.- 2007.- 11 may.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 11 may.- S. 15.

107.    Mehriban. “Qatil üçün qran-pri” təqdim edildi: [Kitab Klubunun Sərgi Salonunda Çingiz Abdullayevin eyni adlı kitabının təqdimatı] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 14.

108.    Məmmədova L. Kitabxanalar müasir sosial-mədəni mühitdə: [2004-cü il 12 yanvar tarixli 56 nömrəli Sərəncamı ilə nəşr olunan bir qrup kitabların biblioqrafik təsvir qaydası] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 23-27.

109.    Milli Kitabxananın Fondu zənginləşdirilir: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya Çingiz Abdullayevin verdiyi 100 yeni kitab haqqında] //Ayna.- 2007.- 5 may.- S. 19; Ədalət.- 2007.- 3 may.- S. 6.

110.    *Mürvətqızı S. Üçüncü Respublika Kitab Satış sərgisi keçirilib: [V.Səmədova adına Sərgi Salonunda Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun Kitab Klubunun bu təşəbbüsünü qiymətləndirməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 22 may.- S. 7.

111.    *Mürvətqızı S. VII Bakı Kitab Bayramı gerçəkləşdi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2007.- 25 may.- S. 7.

112.    *Sarıyeva İ. “Danışan kitabxana”: [Korlar Respublika Kitabxanasının sədr müavini Bəybala Xudaverdiyevin məlumatı] //Bakı xəbər.- 2007.- 3 may.- S. 14.

113.    Sarıyeva İ. “Kitab sərgilərinin daha geniş salonlarda keçirilməsi vacibdir”: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada sərgi] //Bakı Xəbər.- 2007.- 25 may.- S. 14.

114.    *Sənədlərin imzalanması: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Misirə rəsmi səfəri: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana və Misir Ərəb Respublikasının İsgəndəriyyə Kitabxanası arasında və digər sahələrdə anlaşma memorandumu imzalanmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 9 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 9 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 9 may.- S. 3.

115.    *Turanə. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Şuşanın işğalının 15-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirib: [M.F. Axundov adına Kitabxanada] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-    9 may.- S. 12; Palitra.- 2007.- 9 may.- S. 2: Üç nöqtə.- 2007.- 9 may.- S. 13; 525-ci qəzet.- 2007.- 9 may.- S. 7.

116.    Yasəmən. Sevdiyimiz əsərləri İnternetdən oxuyacağıq: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovun söhbəti] //Üç nöqtə.- 2007.- 12 may.- S. 7.

117.    Yusifqızı L. Belorusun İnformasiya Nazirliyi Nəşriyyatlar İdarəsinin rəisi Yelena Pavlova ilə görüş keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 12; Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 2.

 

Bax: 40, 44, 51, 54

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

                                 

118.    Abbasov Ə. Azərbaycan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə regionda qabaqcıl mövqeyini ildən-ilə möhkəmləndirməkdədir //Azərbaycan.- 2007.-         6 may.- S. 3.

119.    *Bayramov V. İKT-nin inkişafı diqqət mərkəzindədir //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 may.- S. 6.

120.    *Dünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü münasibətilə ümumrespublika toplantısı: [Bakı Əyləncə Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2007.- 18 may.- S. 7.

121.    *“Elektron Azərbaycan”ın növbəti mərhələsi hazırlanır: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Ə.Abbasov “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan) istiqamətində görülən işlər barədə keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat vermişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 2.

122.    Hüseynova Z. Rəsmi reklamlar KİV-də necə yerləşdirilməlidir?: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində reklam işi ilə bağlı tədbir] //Səs.- 2007.- 30 may.- S. 11.

123.    *İKT sahəsində genişmiqyaslı beynəlxalq münasibətlər qurulmuşdur //Respublika.- 2007.- 20 may.- S. 3.

124.    Qarayev S. Reklamların işıqları: [Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacıəmi Atakişiyev ilə söhbət] //Azərbaycan işıqları.- 2007.- 16 may.- S. 8.

125.    Quliyev İ. “Kompüter oyunlarını gəlir gətirən biznes növünə çevirəcəyik”: [Kompüter Oyunları Assosiasiyasının prezidenti Ramil Əliyev ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 2 may.- S. 11.

126.    *Mükərrəmoğlu M. İnformasiya cəmiyyəti yaratmaq başlıca məqsəddir: Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü münasibətilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Əyləncə Mərkəzində böyük tədbir keçirmişdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 may.- S. 6.

127.    Rzayeva K., Aslanov C. İnformasiya cəmiyyətində elektron nəşr texnologiyalarının rolu //Palitra.- 2007.- 8 may.- S. 11.

128.    Tato Lasxişvili: Azərbaycan və Gürcüstan arasında informasiya mübadiləsinin genişlənməsi dostluğumuzun daha da möhkəmlənməsinə xidmət edər: [Gürcüstanda çıxan “Svobodnaya Qruziya” qəzetinin baş redaktorunun AzərTAc-ın Tbilisidəki xüsusi müxbirinə verdiyi müsahibə] //Azərbaycan.- 20907.- 4 may.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.-    4 may.- S. 4.

 

Bax: 56

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

129.    *Amanov R.  “Şahdağ” Azərbaycanın yeddinci milli parkıdır: [Park respublikanın Cənub-Şərq ərazilərində yerləşən Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Qəbələ və Oğuz rayonlarını əhatə edir] //Respublika.- 2007.- 19 may.- S. 6; Paritet.- 2007.- 19-21 may.- S. 7.

130.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət İncəsənət Muzeyinin yaxınlığındakı parkda başa çatmış əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 may.- S. 1-2; Respublika.- 2007.- 23 may.- S. 1-2; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 3; Palitra.- 2007.- 23 may.-      S. 3.

131.    Biləsuvarda Heydər Əliyev parkının açılışı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 3.

132.    Dünyamalıoğlu F. Həvəs olanda: [H.Sarabski adına Mədəniyyət Evinin direktoru Natiq Abbasovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 3.

133.    Dünyamalıoğlu F. “Yaşıl Teatr”a yeni həyat verildi: [Teatrın direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Eldar Xəlilovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 2.

134.    *Əsədov B. Köhnə təzə saray, təmirdən sonra görüşənədək!: [Heydər Əliyev adına Saray] //Azərbaycan.- 2007.- 20 may.- S. 1.

135.    *İsmayıl Şıxlı adına Park qazaxlıların yeni istirahət güşəsidir: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxda Heydər Əliyev prospektində eyni adlı parkın açılışında iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 31 may.-  S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 31 may.- S. 4.

136.    *Məmmədli B. Buzovna qəsəbəsində yeni istirahət parkı istifadəyə verildi //Respublika.- 2007.- 12 may.-  S. 7; Azad Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 3.

137.    Prezident İlham Əliyev Yaşıl Teatrda başa çatmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 5 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 5 may.- S. 4.

138.    *Salmanov R. Milli Park milli sərvətimizdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 may.- S. 4.

139.    Yeni istirahət parkı açılmışdır: [Yasamal rayonunda] //İki sahil.- 2007.- 9 may.- S. 11.

 

Bax: 55, 58

MUZEY İŞİ

 

140.    *Abbasov F. 40 il və günümüzün reallıqları: [Zaqatala Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 40 illik yubileyi] //Azərbaycan.- 2007.- 24 may.- S. 11; Azad Azərbaycan.- 2007.- 20 may.- S. 6; Zaman.- 2007.- 19-21 may.- S. 13.

141.    Bədəlov Ə. Heydər Əliyev muzeyi-ibrətamiz həyat məktəbi: [Bakı Dövlət Universitetinin təşəbbüsü ilə Bakı şəhər Təhsil İdarəsinin və 135 saylı məktəbin yerləşdiyi binada təşkil olunmuş muzey haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 may.- S. 3. 

142.    *Bəşirqızı Z. Heydər Əliyev muzeyi: [Mingəçevirdə muzeyin açılışı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 8; Azərbaycan işıqları.- 2007.- 16 may.- S. 3.

143.    Cabbarlı N. Tarixi yaddaşında qoruyan daşların da təqdimata ehtiyacı var: [Quba rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Məryəm Hacıyevanın söhbəti] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 8.

144.    *Ədəbiyyat muzeyində sərgi-ekspozisiya: [Naxçıvandakı Cəlil Məmmədquluzadə adına Ədəbiyyat Muzeyində] //Palitra.- 2007.- 9 may.- S. 13.

145.    *Əhmədov Q. Xızıda daha üç yeni ünvanın təməli qoyuldu: [Heydər Əliyev Muzeyinin, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin və 320 yerlik Mədəniyyət Sarayının təməli qoyuldu] //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 5.

146.    Əliyev Z. Azərbaycan bədii sənətkarlığı dünya muzeylərində: Və yaxud sənət incilərimizin taleyi... //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 9.

147.    Əliyev Z. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kolleksiyasının taleyi: [Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyində olan rəsm əsərləri haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 8.

148.    *Görkəmli yazıçı-alim Mir Cəlalın Gəncədəki ev-muzeyində son tamamlama işləri görülür //Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 5.

149.    İsmayılqızı X. Ulu öndərə məhəbbətim tükənməzdir: [Ramiz Xəlilovun öz evində yaratdığı Heydər Əliyev muzeyi haqqında] //İki sahil.- 2007.- 9 may.- S. 13.

150.    Qələbə günü ilə bağlı İstiqlal Muzeyində sərgi keçirilib //Palitra.- 2007.- 9 may.- S. 13.

151.    *Miniatür Kitab Muzeyi 5 yaşın mübarək: //Bakı.- 2007.- 12-18 may.- S. 3.

152.    Nüşabə. “Şirvanşahlar Sarayı” turistlərin diqqət mərkəzində: [Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu Muzeyi haqqında] //Palitra.- 2007.- 4 may.- S. 11.

153.    Rüstəmli B. “Aydın İbrahimov susmamalıdır!”: [Nyu-Yorkdakı məşhur məhkəmə prosesində İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış əsərlərlə bağlı sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə söhbət] //Reytinq.- 2007.- 20 may.- S. 22.

154.    Samux rayonunda Heydər Əliyev muzeyi açıldı //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 3.

155.    Səbinə. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi İsveçdə: [Muzeyin direktoru Alla Bayramovanın söhbəti] //Paritet.- 2007.- 8-11 may.- S. 12.

156.    *Yasəmən. Muzey-tarixin yaddaşı: [Muzeylərin tarixi haqqında] //Üç nöqtə.- 2007.- 19 may.- S. 20.

157.    Zaqatalanın 40 yaşlı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi: [Muzeyin açılışı münasibətilə keçirilmiş mərasimdə Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva iştirak etmişdir] //Respublika.- 2007.- 19 may.- S. 6.

158.    *Zümrüd. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi-40: Muzeydə veb saytının açılışı oldu //Səs.- 2007.- 19 may.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 12; Respublika.- 2007.- 19 may.- S. 6.

 

Bax: 37, 38, 46, 49

 

18 May - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür

 

159.    *Ələddinqızı N. XV əsr tarixi memarlıq abidəsində Beynəlxalq Muzeylər Günü qeyd olundu: [1977-ci ildə Sankt-Peterburqda Beynəlxalq Muzeylər Şurasının I Konfransında 18 may Muzeylər Günü kimi qeyd olundu] //Səs.- 2007.- 19 may.- S. 12.

160.    *Fuad E. “İrsə məhəbbətlə qayıdış-gələcəyə inamla yürüş”: “Muzeylər gecəsi”: [Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə düzənlənən eyni adlı tədbir] //Respublika.- 2007.- 22  may.- S. 7.

161.    *Xəlilzadə F. Maddi-mənəvi xəzinə: 18 May Beynəlxalq Muzeylər Günüdür //Azərbaycan.- 2007.-        18 may.- S. 6.

162.    Qocayeva A. “Muzey və universal irs”: Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş mərasim belə adlanırdı: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində] //İki sahil.- 2007.- 19 may.-    S. 8.

163.    Qocayeva A. “Tarixi işıqlandıran çıraqlar”: [İstiqlal Muzeyində Muzeylər Gününə həsr olunmuş eyni adlı sərgi haqqında] //İki sahil.- 2007.- 22 may.- S. 6.

164.    *Mükərrəmoğlu M. Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində tədbir keçirildi //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 may.- S. 4.

165.    *Seyidov M. Tarixdən gələn səslər: [Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 may.- S. 7.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

166.    *“Yanar dağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 3 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 3 may.- S. 4; Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 1.

167.    Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsi: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 17 may.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2007.-  17 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 17 may.- S. 4.

168.    *Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 17 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 17 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 17 may.- S. 2.

__________

 

169.    *Abşeronda son Tunc və ilk Dəmir dövrünə aid qəbir abidələr aşkar edilmişdir //Azərbaycan.- 2007.-         16 may.- S. 8.

170.    Cəbiyeva T. Bu kəndi daha çox ziyarətgahla tanıyırlar: [Abşeronda yerləşən Bülbülə kəndinin tarixi abidələri haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 9.

171.    Cəbiyeva T. Sağan qalası haqqında təfərrüatlar: [Şamaxıda yerləşən qədim abidələr haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 8.

172.    Cəlilova G. İçəri şəhəri dağıtma prosesi hər gün və hər saat davam edir: Artıq İçəri şəhər YUNESKO-nun əsas abidələri siyahısından təhlükədə olan abidələr siyahısına keçib //Bakı xəbər.- 2007.- 14 may.- S. 10.

173.    Elbar. “Alın yazısı, iman qapısı:” [Hacı xanım Rövşanənin Azərbaycanın dini-tarixi abidələri haqqında eyni adlı kitabı] //Təzadlar.- 2007.- 15-22 may.- S. 15.

174.    Güneyli O. Qalada satılan torpaqların tarixi abidələri: [Abşeronun Qala kəndi] //Olaylar.- 2007.- 5-7 may.- S. 5.

175.    Xan İ. Şamaxıda ustad Sabirin məqbərəsi nəzarətsiz  qalıb //Təzadlar.- 2007.- 8-15 may.- S. 6.

176.    *İslamabadda İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin 34-cü sessiyası işini yekunlaşdırmışdır: Sessiyanın sonuncu günü Azərbaycanla bağlı üç qətnamə və İslamabad Bəyannaməsi qəbul edilmişdir: [İşğal olunmuş torpaqlarımızda tarixi-mədəni abidələrin dağıdılmasını pisləyən qətnamə] //Azərbaycan.- 2007.- 18 may.- S. 5; Respublika.- 2007.- 18 may.- S. 4.

177.    Kəbutər. Abşeron lövhələri: Mərdəkan: [Şıx Qalası, Mərdəkan Məscidləri, Tuba-Şahı məscidi, Heydər Məscidi] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 26 may.- S. 8.

178.    *Kəbutər. Abşeron lövhələri: Mərdəkan, Axıstan Qalası Qız qalası qədər möhtəşəmdir //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 8.

179.    Qaliboğlu E. Ermənilərin “tarixə düzəliş” dövrü başlayır: [Ermənilər işğal olunmuş torpaqlardan təkcə qazıntılar üçün deyil, turizmin inkişafı üçün də yararlanmaq iddiasındadır] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 6.

180.    *Leyla. Şamaxıda tapılan 9 arxeoloji abidə qeydiyyata alınacaq //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 3; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 11.

181.    *“Naxçıvan: tarixi və abidələri”: [Naxçıvanda eyni adlı kitabın təqdimat mərasimi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 12 may.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2007.- 12 may.- S. 20.

182.    Rafiqqızı V. Ərazimiz Gürcüstana verilməyib: David Qareci monastırı alban kilsəsidir və onun Gürcüstana heç bir aidiyyəti yoxdur: [“Keşiş dağ” monastır kompleksinin Azərbaycana aid olması haqqında] //Şərq.- 2007.-        16 may.- S. 2.

183.    Raqifqızı G. Qədim abidə ilə zarafat?: [Gəncə Regional Elmi Mərkəzin direktoru Fuad Əliyevin içqala divarı haqqında söhbəti] //525-ci qəzet.- 2007.- 23 may.-    S. 2.

184.    *Rəsulova T. Qız qalası bərpa ediləcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs şöbəsi bərpa-layihələndirmə və ekspertiza sektorunun müdiri Telman Kərimlinin söhbəti] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 6.

185.    Rəşad. Şah İsmayıl Xətaiyə həsr olunmuş disk: Şamaxının “Gülüstan” qalasına aid tarixi sərvətlərimiz xaricə satılır: [BMM-də Şah İsmayıl Xətai Fondunun (ŞİXF) təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyət tarixi ilə bağlı disk-filmin təqdimat mərasimi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 26 may.- S. 13; Paritet.- 2007.- 26-30 may.- S. 9.

186.    Simnarə. Azərbaycanın mədəni irs siyahısına 6690 abidə daxil edilib //Üç nöqtə.- 2007.- 9 may.- S. 13.

187.    *Şirinov E. Tariximizin daş yaddaşı: [Şamaxı rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müfəttişi Rəfail Tağızadə ilə tarixi abidələr haqqında söhbət] //Təzadlar.- 2007.- 22-29 may.- S. 10.

188.    *“Şuşada Azərbaycana aid izləri silmək istəyirlər”: Nizami Bəhmənov: “Şəhərdə olan 371 tarixi abidənin əksəriyyəti ermənilər tərəfindən dağıdılıb” //Müsavat.- 2007.- 9 may.- S. 3.

189.    Tamilla. Analoqu olmayan kurqan: Abidə tunc dövrünə.b.e.ə.III minilliyə aid edilir: [Goranboy rayonunun Səfikürd kəndi ətrafında] //Yaddaş.- 2007.- m17 may.- S. 7. 

190.    *Tarixi abidələrimizin siyahısı yenidən hazırlanır //Kaspi.- 2007.- 17 may.- S. 17; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 4.

191.     “Yanardağ”ın xilası: [Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət abidəsi haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-        4 may.- S. 8.

 

TURİZM

 

192.    *Azərbaycan Respublikasının hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığının höküməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 10 aprel 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 27 may.- S. 2.

 

_________

 

193.    Abbaslı T. Hər yurdun ellik sifəti...: [Quba rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Elxan Məhərrəmov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 3.

194.    Azərbaycan kurortlarının şöhrəti bərpa olunacaq: [“Kurort” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Akif Məmmədovla müsahibə] //Respublika.- 2007.- 4 may.- S. 6.

195.    *Əhmədov Q. Şahdağın bəyaz sinəsində yeni ünvan: Qusar qış turizm kompleksinin tikintisinə start verilmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 4.

196.    Əliverdiyeva N. Azərbaycanda turizmin imkanları //525-ci qəzet.- 2007.- 25 may.- S. 6.

197.    Həsənov İ. Zaqatala: təki bütün müqayisələr ürəkaçan olsun: [Rayonun inkişaf perspektivində turizmin xüsusi rolu] //Xalq qəzeti.- 2007.- 3 may.- S. 6.

198.    *Kamal M.  Turizmin inkişafına layiqli töhfələr verək: [“Gilan” Turizm Şirkətinin baş meneceri Həsən Əliyevin söhbəti] //Respublika.- 2007.- 23 may.- S. 6.

199.    Lənkəranda Regional Turizm İnformasiya Mərkəzinin açılışı olub //Palitra.- 2007.- 15 may.- S. 13; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 9; Yaddaş.- 2007.-            17 may.- S. 4.

200.    Məmmədli S. Yoxa çıxan Bakı: [Mehmanxanalar haqqında] //Yeni Müsavat.- 2007.- 8 may.- S. 18.

201.    Mustafaqızı T. Turizmin inkişafı üçün  hansı işıər görülür?: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici turizm departamentinin rəisi Elçin Qafarlının Azərbaycanda turizm işində yeniliklər haqqında söhbəti] //Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 7.

202.    Səbinə. Turizm sahəsi üzrə gənc kadrlara sertifikat verildi: [Azərbaycan Turizm İnstitutunda və “Bəh-Bəh” klubunda keçirilmiş seminarda] //Paritet.- 2007.-                26-30 may.- S. 8.

 


 

İNCƏSƏNƏT

 

203.    *İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 may 2007 ci il //Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 11 may.- S. 2; 525-ci qəzet.- 2007.- 11 may.- S. 7; Mədəniyyət.- 2007.-    18 may.- S. 2;  Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 2.

__________

 

204.    *Ələddinqızı N. Dövlət rəhbərinin Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə diqqət ayırması sənətkarları sevindirir //Səs.- 2007.- 17 may.- S. 12.

205.    Zümrüd. “Yeni Qallery” ən çox müraciət olunan sayta çevriləcək: [Bakı İncəsənət Mərkəzinin yeni sərgiləri və layihələri haqqında] //Səs.- 2007.- 30 may.- S. 12.

 

RƏNGKARLIQ

 

206.    Щ 15

                  А  14  Abdulla Mahirə. Qatmaqarışıq nizam.- B.: “Nurlar”, 2006.- 280 s.

__________

 

207.    *Anar Əliyevin fərdi sərgisi Xarkovun mədəni həyatında hadisəyə çevrilib: [Rəssamın Xarkov İncəsənət Muzeyində sərgisi] //Palitra.- 2007.- 9 may.- S. 15.

208.    Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Moskvada nümayiş etdirilib //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 19 may.-       S. 12.

209.    *“Binddallı” Sənət Evində azərbaycanlı rəssamların sərgisi açılıb: [Türkiyədə Elmira Şaxtaxtinskaya və Altay Sadıxzadənin əsərlərindən ibarət sərgi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 may.- S. 13; Həftə içi.- 2007.- 25 may.- S. 8.

210.    Əliyev Z. Mühacirət rəssamlığımızın qısa tarixçəsi //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 9; Bakı xəbər.- 2007.-    30 may.- S. 15.

211.    *Hacıxanoğlu İ. Yuxularını çəkən rəssam: [Hacı Eldar Mikayılzadə ilə söhbət] //Ekspress.- 2007.-              12-14 may.- S. 16.

212.    Qaliboğlu E. Adsız əsərlərin sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda Hacı Mirzə Fərzəliyevin əsərlərinin nümayişi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 5 may.- S. 15.

213.    Qaliboğlu E. “Azərbaycanda rəssamlıq sahəsində tənqid yoxdur”: [Vüqar Muradov ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 4 may.- S. 15.

214.    Məhəbbətoğlu Q. Keçmişimizi bu günümüzə gətirən rəssam: [Rəssam Hacımirzə Fərzəliyevin əsərləri haqqında] //Zaman.- 2007.- 11 may.- S. 8.

215.    *Ömər Eldarov: Məktəblərdə təsviri sənət tədris olunmalıdır: [Rəssamlıq Akademiyasının rektorunun “Novosti” Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində jurnalistlərlə görüşü] //Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 6.

216.    Rəssam və heykəltəraşlar üçün yeni emalatxanaların istifadəyə verilməsi qaydaları təsdiqlənib //Palitra.- 2007.- 30 may.-    S. 15.

217.    *Rəşad. Tələbələrin sərgisinə maraq böyük olub: [Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası tələbələrinin rəsm əsərlərinin sərgisi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 may.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 may.- S. 8; //Zaman.- 2007.- 24-25 may.- S. 2; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 may.- S. 11.

218.    Tamilla. Rəssamlıq Akademiyası nə edir?!: [Xalq rəssamı Cəmil Hüseynovun Akademiyada yenidənqurma işləri haqqında söhbəti] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.-   S. 7.

219.    *Turanə. Hafiz Zeynalovun xatirə sərgisi: [Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonunda rəssamın 80 illik yubileyi ilə bağlı tədbir] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-    24 may.- S. 8:Səs.- 2007.- 26 may.- S.13.

220.    Yeni fərdi sərgi açılıb: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradovun fərdi yaradıcılıq sərgisinin açılışı] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 14.

221.    Yunusova N. Sürrealizm cərəyanı: Rəssam; Rəssam Kərim Cəlalın sürrealizm və realizm istiqamətlərinə olan bədii fəlsəfi baxışları //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 16-20 may.- S. 13.

 

Bax: 33, 48

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

222.    *Quliyeva D. Qubanın köhnə məhəlləsindən usta Qədir: [Ağacoyma sənətinin ustası Abdulqədir Bağırov haqqında] //Ekran Efir.- 2007.- 18 may.- S. 14.

223.    *Mükərrəmoğlu M. Vaşinqtondakı Tekstil Muzeyinin təcrübəısindən bəhrələnmək olar: [L. Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq doktoru Röya Tağıyeva ilə səfərlə bağlı müsahibə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 17 may.- S. 7.

224.    Oruc M. Adsız rənglərin nizamı: [Xalça ustası Elşən Hacızadənin əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 25 may.- S. 4.

225.    *Tağızadə Ş. Ömrün naxışları: Xalçacı rəssamlar: [Afaq Kərimovanın yaradıcılığı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 8.

 


 

QRAFİKA

 

226.    Щ 156   

                  Н 14     Hacızadə Bayram. 100 illik karikatura    

  tariximiz: Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi.- B.: “Səda”.- 2006.- 240 s.

227.    Щ 156  

                  Н 14     Hacızadə Bayram. Azərbaycan karikaturası dünən və bu gün Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi.- B.:- 2007.- 63 s.

_________

                   

228.    Afaq. Karikatura təhqir forması deyil...: [“Kirpi” jurnalının baş rəssamı Hafiz Nəsir oğlu və “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikirləri] //Üç nöqtə.- 2007.- 12 may.- S. 8.

229.    *Hacızadə B. Sənətə, sənətkara verilən qiymət: [Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülmüş müəllifin Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında  son sərəncamı ilə bağlı minnətdarlığı] //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 2.

230.    *Məmmədova G. Süni təbiət, yoxsa mədəniyyət: Bakıda Beynəlxalq Kulturologiya Konfransı //Ədalət.- 2007.- 4 may.- S. 6.

231.    Müasir Azərbaycan karikaturası: İngilis dilində yeni kitab hazırlanır //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 8; Palitra.- 2007.- 30 may.- S. 15.

232.    Yasəmən. “Kibritdən düşən alov xəritədə Qarabağı yandırdı”: [Rəssam Hafiz Nəsirlinin yaratdığı karikaturalar haqqında söhbəti] //Üç nöqtə.- 2007.- 19 may.- S. 17.


 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

233.    *“Ayna-2007” II beynəlxalq foto yaradıcılığı festivalı iştirakçılarının bir qrupu AzərTAc-da olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.-   23 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 23 may.- S. 3; Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 10.

234.    *İlahə. Əlillərlə bağlı fotosərgi keçirilib: [“Nizami” kinoteatrında “Reallığın aynası-2” adlı foto-sərgi] //Pa-ritet.- 2007.- 8-11 may.- S. 13.

235.    Qaliboğlu E. 9 May fotosərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 9 may.- S. 15; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 12; Ekran Efir.- 2007.-     11 may.- S. 1; Üç nöqtə.- 2007.- 11 may.-    S. 13.

236.    *Qaliboğlu E. “Yeni Qalereya”da Azad Rzayevin fərdi sərgisi: [Azərbaycan fotoqrafı] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 22 may.- S. 15.

237.    *Lalə. Fotohəvəskarların İnternet müsabiqəsi başa çatdı: “Mobiloqrafiya”ya 700-dən çox foto təqdim edilib [Məlumat] //Üç nöqtə.- 2007.- 2 may.- S. 13.

238.    Məmmədli N. “Abşeron”da foto-sərgi: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında Namiq Məmmədovun əsərlərinin sərgisi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 31 may.- S. 13.

239.    *Moskvada Azərbaycan fotoqraflarının sərgisi: [Moskvada Müasir İncəsənət Muzeyində] //Ekspress.- 2007.- 12-14 may.- S. 20; Mövqe.- 2007.- 22-23 may.-       S. 13.

240.    *Mövsümova S. “Ayna-2007” və “Hamam”: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında açılan Gürcüstan, Azər-baycan və Moldova gənclərinin foto-sərgisi “Ayna-2007” İkinci Beynəlxalq Yaradıcı Foto Festivalı haqqında] //Paritet.- 2007.- 22-23 may.- S. 12; Azərbaycan.- 2007.-            23 may.- S. 4; Səs.- 2007.- 18 may.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 19 may.- S. 15.

241.    *Nəzakət. Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovanın gənc foto-ustalarının sərgisi: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında] //Səs.- 2007.- 22 may.- S. 12.

 

Bax: 35

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

242.     Akifqızı Ş. Hyuston şəhərində Nizaminin heykəlinin qoyulması təklif olunmuşdur //Respublika.- 2007.-    2 may.- S. 5; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 4.

243.    *Əliyev T. Azərbaycan və Şərq heykəltəraşlığının banisi Fuad Əbdürrəhmanovun fərdi sərgisi: [Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında sərginin açılışı münasibətilə elmi konfrans keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 may.-     S. 6.

244.    *Görkəmli jurnalist, alim və ictimai xadim Nəsir İmanquliyevin Bakı Dövlət Universitetində xatirə lövhəsi açılmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 12 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 12 may.- S. 6.

245.    *Quliyev L. Ağcabədidə Heydər Əliyevin abidəsinin açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 5.

246.    *Məhərrəmova T. Heykəl ömrü qazanan sənətkar: [Heykəltəraş Fuad Əbdülrəhmanov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 11 may.- S. 16.

247.    *Məmmədova İ. Görkəmli alimin barelyefi açılmışdır: [Əməkdar elm xadimi Yaşar Qarayevin Şəki şəhər 4 saylı orta məktəbinin qarşısında barelyefi açılmışdır] //Azərbaycan.- 2007.- 13 may.- S. 5.

248.    Prezident İlham Əliyev İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidənin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.-    26 may.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 26 may.- S. 3; Respublika.- 2007.- 26 may.- S. 3; Kaspi.- 2007.- 26-29 may.- S. 2.

249.    *Saatlıda Heydər Əliyevin abidəsi açılmışdır //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 3.

250.    *Tbilisidə Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılış mərasimi: [Mərasimdə Gürcüstanda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi] //Azərbaycan.- 2007.- 13 may.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2007.- 13 may.- S. 1-2; Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 1-2; Palitra.- 2007.-          15 may.- S. 3; Paritet.- 2007.- 15-16 may.- S. 3; Kaspi.- 2007.- 15 may.- S. 2.

251.    *Tural. Tokay Məmmədov: [Rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 18.

252.    *Zeynal Cabbarzadənin xatirə lövhəsinin açılışı oldu //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 2; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 1.

 

Bax: 34, 36

 

MODA VƏ DİZAYN

 

253.    Aqil. “Sun Paper qutu və cib dəsmalları dizaynı” müsabiqəsi yekunlaşıb: Müsabiqə Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə Mədəniyyət və İncəsənəti tələbələri arasında keçirilib //525-ci qəzet.- 2007.- 19 may.- S. 18.

254.    *Fəxriyyə Xələfovanın geyimləri qonaqları heyrətləndirdi: [“Hyatt Recency” otelində modelyerin “Cazibə”adlı yaz-yay kolleksiyalarının nümayişi] //Şərq.- 2007.- 16 may.- S. 14.

255.    *Xeyriyyə aksiyası keçirilmişdir: [“İWC” Beynəlxalq Qadınlar Klubunun himayəçiliyi ilə modelyer Fəxriyyə Xələfovanın sərgisi nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S. 2; Olaylar.- 2007.- 16 may.- S. 16.

256.    Rüstəmli B. “İlk moda nümayişi Qobustanda olub”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Memarlıq fakültəsinin dossenti Səbirə Dünyamalıyevanın milli geyimlər haqqında söhbəti] //Reytinq.- 2007.- 27 may.-      S. 22.

257.    *Sabirqızı Ü. Leyla Əhmədovanın “Səhrada qar”ı...: [Modelyerin Gürcüstan səfəri] //Yaddaş.- 2007.-     3 may.- S. 4.

258.    *Zümrüd. Fəxriyyə Xələfova: “Fəxr edirəm ki, bu cür istedadlı tələbələrim var”: [İncəsənət Universitetində rəssamlıq fakültəsinin tələbələrinin “İctimai baxış” adlı sərgisi haqqında] //Səs.- 2007.- 23 may.- S. 12; Palitra.- 2007.- 23 may.- S. 13.

 

KİNO

 

259.    *Allahverdiyev E. “Azərbaycantelefilm” bu günün salnaməsini yaradır: [“Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin direktoru Vüqar Tapdıqovla söhbət] //Ekran Efir.- 2007.- 18 may.- S. 4.

260.    Arifə. “Film Fondunu kino ilə bağlı araşdırmalar mərkəzi də adlandırmaq olar”: [Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin söhbəti] //525-ci qəzet.- 2007.-       4 may.- S. 7.

261.    *Anarın Türkiyədə daha bir əsəri ekranlaşdırılıb: [İstanbulda “Mən, sən, o və telefon” hekayəsi əsasında “Və telefon” adlı bədii filmin çəkilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 25 may.- S. 7; Ayna.- 2007.- 30 may.- S. 8.

262.    *“Aslanın adı ilə”: İtaliyada Məhəmməd Əsəd bəy haqqında filmin çəkilişləri başa çatıb: [Əsəd bəy irsinin tədqiqatçısı N.Atəşi film haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 15 may.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 15 may.- S. 13; Bizim yol.- 2007.- 15 may.- S. 15.

263.    Aygün A. “Mozalan”ı şit, duzsuz zarafatlar səviyyəsinə düşməyə qoymaram: [“Mozalan” studiyasının direktoru Orxan Fikrətoğlu ilə söhbət] //Kino+.- 2007.-            4 may.- S. 8; Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 10.

264.    *Ayxan. “Məhkumlar” mediaya təqdim olundu: [Mehriban Ələkbərzadənin çəkdiyi eyni adlı filmin C.Cabbarov adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında təqdimatı] //Ekspress.- 2007.- 16 may.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 may.- S. 15; Xalq qəzeti.- 2007.- 22 may.- S. 6; Həftə içi.- 2007.- 16 may.- S. 8; Ayna.- 2007.- 8 may.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 17 may.- S. 16; Paritet.- 2007.- 17-18 may.- S. 12; Paritet.- 2007.- 17-18 may.- S. 12.

265.    Azadqızı Ş. “Borat”ı kim qadağan edib?: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən deyirlər ki, qərarı başqa millətin rəhbərləri veriblər: [Mübahisəli kino] //Gün.- 2007.- 19-25 may.- S. 25.

266.    *“Azərbaycan”da “Sovet dövrünün parkı”: [Yuli Qusmanın rejissoru olduğu eyni adlı filmin təqdimatı] //Ekspress.- 2007.- 31 may.- S. 16; Həftə içi.- 2007.-          31 may.- S. 8; Şərq.- 2007.- 31 may.- S. 14; Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 4.

267.    *Behbudqızı S. Bürünc “Poçt qutusu” və “Yaramaz”: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin kinematoqrafik heykəllər haqqında fikri] //Həftə içi.- 2007.- 11 may.- S. 8.

268.    Bəhruz. Müğənni olmaq istəyirdim, aktrisa oldum: [Aktrisa Nuriyyə Əhmədova ilə söhbət] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 8.

269.    *“Bu meydan, bu ekran”ın nəticələri açıqlandı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi eyni adlı kino layihələri müsabiqəsinin nəticələrini elan etdi] //Xəzər.- 2007.-         19 may.- S. 19.

270.    “Cavad xan” filminin Gəncə çəkilişləri başa çatdı //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 3.

271.    Cəfərqızı R. Lisenziyalaşdırma davam edir: “Bu meydan, bu da ekran” müsabiqəsinin isə ilk mərhələsi başa çatıb //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 7.

272.    “Çıxış” Beynəlxalq Kinofestivalda 2 mükafat qazanıb: [Rejissor Nəsimi Əliyevin eyni adlı filmi haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 14.

273.    *Dahi Heydər Əliyev haqqında sənədli film Macarıstan ictimaiyyyətində böyük maraq doğurmuşdur: [Budapeştin “Uraniya” Mədəniyyət Mərkəzində “Bir həsədin tarixi” filminin macar dilində tərcümə olunmuş variantının təqdimatı keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2007.-   26 may.-     S. 11; Xalq qəzeti.- 2007.- 25 may.- S. 4; Respublika.- 2007.- 25 may.- S. 5.

274.    Dünən iki filmin təqdimatı oldu: [“İbrus” Teatrında rejissor Elçin Musaoğlunun “Günəş və bulud-2” və “Qamış şəhərinin yuxuları” sənədli filmlərinin təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında məlumat] //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 5; Ədalət.- 2007.- 5 may.- S. 9.

275.    Əfsun. “Bu qala bizim qala”... [Azərsun Mədəniyyət Mərkəzində “Şuşanın dünəni, bu günü və gələcəyi”ndən bəhs edən qısametrajlı filmə baxış keçirilmişdir] //Üç nöqtə.- 2007.- 5 may.- S. 4; Ekspress.- 2007.-              5-7 may.- S. 20.

276.    Ələkbərov Ə. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələrinin inkişafında kinonun rolu: (XX əsrin 60-cı illəri) //Kredo.- 2007.- 12 may.- S. 21.

277.     “Əlvida” filmi işıq üzü gördü: [Rejissoru Elxan Cəfərov olan eyni adlı film haqqında] //Paritet.- 2007.- 19-21 may.- S. 12.

278.    Gül Qızıl. Kinomuzun gələcəyinə nikbin baxıram: [Xalq artisti Rasim Balayevlə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 23-27 may.- S. 16.

279.    Günay B. Kinomuzun sabahını kimlərə tapşırırıq: [Kino sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanması haqqında] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 6.

280.    İbrahimova S. “Tom və Ceri”nin Azərbaycan variantı: Bu il yalnız bir animasiya filmi çəkiləcək //Kaspi.- 2007.- 17 may.- S. 17.

281.    *Kəbutər. Kinematoqrafçılarımız Gürcüstandan döndülər: [Cənubi Qafqazda Müstəqil Kinematoqrafçılar Birliyi Azərbaycan kinematoqrafçılarının dörd böyük layihəsinin reallaşdırılması haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 22 may.- S. 8.

282.    “Qaragilə” haqda film: “Aztelefilm” Rübabə Muradovanın həyat və yaradıcılığından bəhs edən sənədli film çəkib: [Rejissoru Mikayıl Nəsirov] //Ekspress.- 2007.- 16 may.- S. 13; Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 8; Ayna.- 2007.- 16 may.- S. 8; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.-           16-20 may.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 16 may.- S. 17; Mövqe.- 2007.- 17-18 may.- S. 13.

283.    Qaraqızı U. “Sirat körpüsü”: Sevimli kinolarımız: Kadrarxası: [Rejissor Samir Kərimoğlunun eyni adlı filmi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 12-14 may.-    S. 18.

284.    *Macarıstan telekanalı efir vaxtının bir gününü Azərbaycana həsr etmişdir: [“Duna-TV” telekanalı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 31 may.- S. 5.

285.    *Mehdixanlı T. Yarımçıq qalmış arzular: [Mərhum kinorejissor Gülbəniz Əzimzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 5.

286.    Məhərrəmova T. “Dəlisov şeydir kino...”: [Kinorejissor Arif Babayev haqqında] //Kaspi.- 2007.-              5-7 may.- S. 22.

287.    Məhərrəmova T. Həqiqəti ön plana çəkən rejissor: [Mərhum kinorejissor Əjdər İbrahimov] //Kaspi.- 2007.- 1 may.- S. 16.

288.    Məhərrəmova T. Torpağa düşdüm, bu gənc yaşımda....: Görkəmli ədib, Azərbaycan kinosunun inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 108-ci il dönümü yad edildi: [İbrahim Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində] //Kaspi.- 2007.-       2 may.- S. 16.

289.    *Mükərrəmoğlu M. “Heydər Əliyev və kinematoqraf”: Kinoşünas, Əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin bu adda yeni kitabı çapdan çıxmışdır //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 may.- S. 5; Respublika.- 2007.- 22 may.-     S. 2; Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 6; Kino+.- 2007.-     11 may.- S. 5.

290.    *Mükərrəmoğlu M. 40 il sənət yollarında: Gülbəniz Əzimzadə-60 //Xalq qəzeti.- 2007.- 6 may.- S. 6.

291.    *Mükərrəmoğlu M. Dövlət Film Fondu filmlərlə zənginləşir: [Film Fonduna daxil olan filmlərin təqdimat mərasimi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 11 may.- S. 11.

292.    Nağı C. Ölüm yatağında “Xalq artisti” adı alan sənətkar: [Eldəniz Zeynalov haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 13.

293.    Naməlum filmlər Film Fonduna daxil oldu: 20-40-cı illərdə çəkilmiş filmlər Azərbaycana gətiriləcək //Üç nöqtə.- 2007.- 4 may.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 4 may.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2007.-  4 may.- S. 11; Səs.- 2007.- 4 may.-   S. 15; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 2.

294.    Nisə. Onun xeyirxahlığını düzgün anlamayanlar da vardı: [Rejissor, kino aktyoru Adil İsgəndərov haqqında] //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 14.

295.    Nüşabə. Leylini oynamaq üçün Leyli ürəyi lazımdır: Rejissor Mikayıl Nəsirov: “Heç kim Rübabə xanım kimi Leyli obrazına möhürünü vura bilməyib” //Palitra.- 2007.- 25 may.- S. 11.

296.    Nüşabə. Rejissorlar görmək istədiklərini aktyorlar vasitəsilə göstərir: [Rejissor Pünhan Həsənli ilə söhbət] //Palitra.- 2007.- 18 may.- S. 11.

297.    *“Ömrümün izləri” sənədli filminin istehsalı başa çatıb: [Xalq yazıçısı İsa Hüseynovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən ekran əsəri haqqında] //Kino+.- 2007.-    4 may.- S. 3.

298.    Sakitqızı F. “Heç artistə də qabaqcadan pul verərlər?...:” [Aktyor Ağasadıq Gəraybəyli haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 14.

299.    *Samirə. Çoxlarını “narahat edən adam”: Əjdər İbrahimov Moskvada anılıb: [Kinorejissor Nizami Abbasın Əjdər İbrahimovun şəxsiyyətindən və yaradıcılıq yolundan bəhs edən “Narahat adam” sənədli filmi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 9-10 may.- S. 8; Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 3.

300.    Şərif A. Adil İsgəndərov, Şükür kişi və Servantes: [Kino aktyoru, rejissor haqqında] //Kino+.- 2007.-         4 may.- S. 7.

301.    Şükufə. Bakıda ilk Beynəlxalq kino məktəbi: [“İbrus” teatrında keçirilən tədbir haqqında] //Bakı.- 2007.- 12-18 may.- S. 4.

302.    Teymur M. Kefli İsgəndərlərdən biri: [Mərhum aktyor Əhməd Salahlı haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 10.

303.    Yusif M. 33 ildir ki, “Ədəbi-dram”da çalışan rejissor: [Əməkdar  incəsənət xadimi rejissor Ələkbər Kazımovski ilə müsahibə] //Ekran Efir.- 2007.- 4 may.- S. 4.

304.    *Zümrüd. Eldəniz Zeynalovun 70 illik yubileyi qeyd olundu: [Muzey Mərkəzində] //Səs.- 2007.- 24 may.- S. 12; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 24 may.- S. 8; Üç nöqtə.- 2007.- 24 may.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 25 may.- S. 17.

 

Bax: 412, 422, 423, 427

 

MUSİQİ

 

305.    Щ 31 

                  Ə 94    Əsrlərə həsr olunan illər: [Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas-alim Zemfira Səfərovanın yaradıcılığı haqqında].- B.: “Elm”.- 2007.- 352 s.

__________

                 

306.    Aqşin Əlizadənin 70 illik yubileyidir: [Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecində, Bülbül adına Orta İxtisas Məktəbində və Dövlət Filarmoniyasında yubiley mərasimləri keçirilib] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 23 may.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 23 may.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2007.-        23 may.- S. 7.

307.    Aydan., Həsrət V. “Sənətə fəxri ad almaq niyyəti ilə gəlmişəm”: [Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının solisti Nuriyyə Hüseynovayla müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 16-20 may.- S. 16.

308.    Ayxan. Bilalın Avropa turnesi başa çatdı: [Əməkdar artist Bilal Əliyev] //Ekspress.- 2007.- 1 may.-    S. 13; Palitra.- 2007.- 1 may.- s. 12; Paritet.- 2007.-            1-2 may.- S. 13; Üç nöqtə.- 2007.- 1 may.- S. 13.

309.    Azərbaycanın bülbülü-Bülbül: [SSRİ Xalq artisti haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 7.

310.    Azərin Amerikadan qayıdıb: [Əməkdar artist] //Üç nöqtə.- 2007.- 25 may.- S. 13; Səs.- 2007.- 25 may.-    S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 may.- S. 8; Azadlıq.- 2007.- 25 may.- S. 15.

311.    Babayeva H. Nə əsərlər yaratdınız, ustad!: [Bəstəkar Səid Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.-        18 may.- S. 4.

312.    Babayeva T. Oğurlanmış mədəni irsimizin izi ilə...:  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi xüsusi layihə hazırlayır: [bəstəkar Vüqar Camalzadə ilə söhbət] //Xəzər.- 2007.- 19 may.- S. 18.

313.    Bayramlı A. Bir səsin sorağında: [“Xatirə” Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının solisti Səmayə Hüseynova haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 10.

314.    *“Bu gün Azərbaycanda xor sənəti inkişafdadır”: [Musiqili Komediya Teatrında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə tədbir] //Şərq.- 2007.- 16 may.- S. 14.

315.    Civişov R. İslam Rzayevin mahnılarının təkrar ifaçıları yoxdur: [Xalq artisti ilə müsahibə] //İmpuls.- 2007.- 11 may.- S. 12-13.

316.    Elsevər S. Cavanlığımda mədəniyyət naziri olmaq istəyirdim: [Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova ilə müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 19-21 may.- S. 16.

317. *“Evrovision”da iştirak etməməyimiz faciə deyil: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin musiqi festivalı haqqında fikirləri] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-   19 may.- S. 12; Ekspress.- 2007.- 19-21 may.- S. 20; Paritet.- 2007.- 19-21 may.- S. 10.

318.    Ələkbərova M. Qara Qarayev anıldı //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 5.

319.    Əliyeva E. Gənc bəstəkar Ulu öndərin xatirəsinə bəstələdiyi odanı başlıca əsəri sayır: [Belarus Respublikasının Qrodno şəhərində gənc bəstəkarların Yuri Semenyako adına IX Beynəlxalq müsabiqəsində ölkəmizi Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Ayan Odoğlunun təmsil etməsi haqqında] //Respublika.- 2007.-   30 may.- S. 8.

320.    Əliyev S. Oxuyan barmaqlar...: [Tar ifaçısı Ayaz İmranov haqqında] //Hürriyyət.- 2007.- 14-20 may.- S. 14.

321.    Əyyub V. Kamillik!: [Alim Qasımov haqqında] //Reytinq.- 2007.- 27 may.-   S. 19.

322.    *Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin xatirəsinin anma mərasimi //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 may.- S. 2.

323.    Fərəcov S. Bənzərsiz ömür yolu: [Mərhum Xalq artisti, tarzən Hacı Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 4.

324.    Firudin Şuşinskiyə məxsus sənədlər Arxivə verilib: [Əməkdar İncəsənət xadimi] //Ayna.- 2007.- 8 may.- S. 8.

325.    *Fuad E. Başını dik tut, böyük xalqım, sənin Üzeyirin var...: Ustadı xatırlarkən... //Respublika.- 2007.-   10 may.- S. 12.

326. *Görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur: [Səbail rayonundakı Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli musiqi məktəbində] //Azərbaycan.- 2007.- 27 may.- S. 11.

327.    Gül Q. Məkkədə dualar etdim ki, torpaqlarımız azad olunsun: [Müğənni Zümrüd Məmmədova ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 2-6 may.- S. 16.

328.    Hüseynov Ə. Təsvirin musiqisi, yoxsa musiqinin təsviri? //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 7. (Əvvəli ötən saylarımızda)

329.    Xan İ. Konservatoriyadan Üzeyir bəyin adı niyə götürülüb? //Təzadlar.- 2007.- 1 may.- S. 7.

330.    Xan Şuşinski ilə bağlı məzəli  əhvalatlar //Kaspi.- 2007.- 3 may.- S. 24.

331.    Xəlilzadə F. Türksoy xalqlarının musiqisinə həsr olunmuş tələbə konfransı: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2007.-           11 may.- S. 6; Ədalət.- 2007.- 17 may.- S. 6.

332.    Xiləli A. Böyük sənətkara ehtiram: [Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş “Ustadı xatırlarkən...” və “Hacıbəyovların musiqi dünyası” adlı disklərin təqdimat mərasiminin Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasında keçirilməsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.-     4 may.- S. 2.

333. *“İki qəlbin pıçıltıları” susdu: [Əməkdar incəsənət xadimi Hikmət Mirməmmədlinin vəfatı haqqında] //Şərq.- 2007.- 24 may.- S. 14; Ayna.- 2007.- 24 may.- S. 8; Paritet.- 2007.- 24-25 may.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 24 may.- S. 17.

334.    İsveçdə Azərbaycan musiqisi gecəsi keçirilib: [Stokholmun “Sedra” Teatrında] //Palitra.- 2007.- 8 may.-  S. 13.

335.    Qafarlı T. “Qarabağ bülbülləri”ni əslində kimin yaratdığı unudulub: [Ansamblın bədii rəhbəri Murad Rzayevin söhbəti] //Paritet.- 2007.- 24-25 may.-      S. 12.

336.    *Qaliboğlu E. “Azərbaycan musiqisinin təməlinin möhkəmliyini daim qoruyuruq”: [Xalq artisti Ramiz Zöhrabovla müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 16 may.-      S. 15.

337.    Qaliboğlu E. “Dərdlilər dərdimi bilsə...”: [Əməkdar artist Fatma Mehrəliyevanın 80 illiyinə həsr olunmuş eyni adlı kitab haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.-            2 may.- S. 15.

338.    Qaliboğlu E. “Uşaqlar üçün yazılmış əksər mahnıların səviyyəsi qənaətbəxş deyil”: [Rəşid Şəfəq ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 11 may.- S. 15.

339.    Qaliboğlu E. Qədim musiqi alətləri bərpa edilir: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri, musiqişünas Abbasqulu Nəcəfzadə ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 4 may.- S. 15.

340.    *Qasımov A. Muğam tükənməz sərvətimizdir //Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 6.

341.    Qoca X. O, ürəkləri çalır...: [Gitara sənətçisi Rəhman haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 3 may.- S. 7.

342.    *Qocayeva A. Gənc musiqiçilərin səviyyəsi milli musiqi ənənələrinin yaşarlığına zəmanətdir: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin birinci katibi Ramiz Zöhrabov ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 24 may.- S. 16.

343.    Quliyev İ.  “Qız Qalası”ndan sonra: Əfrasiyab Bədəlbəyli-100 //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 4.

344.    Qurban R. Uca zirvələrdən pərvazlanan səs: [Raziyə Şirinova ilə söhbət] //Kredo.- 2007.- 5 may.- S. 15; Kredo.- 2007.-  12 may.- S. 15

345.    *Məhərrəmova T. Həmişəyaşar mahnıların müəllifi: [Bəstəkar  Rauf Hacıyev haqqında] //Kaspi.- 2007.- 15 may.- S. 16.

346.    Mələkxanım Əyyubova və Bilal Əliyev Avropa turnesindən qayıdıblar //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 1 may.- S. 15; Həftə içi.- 2007.- 1 may.- S. 8; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 1 may.- S. 14; Səs.- 2007.- 1 may.- S. 16; Şərq.- 2007.- 1 may.- S. 14.

347.    Məmmədhəsən. 90 yaşın işığında: Mahnı Teatrında Cövdət Hacıyevin yubileyi qeyd edilib: //Azad Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 6.

348.    *Məmmədhəsən. Nəğmə dolu ömür yolu: Dilqəm Musaoğlunun 60 yaşı tamam olur: [Naxçıvan şəhərindəki Ü.Hacıbəyov adına Musiqi Texnikumunun vokal və muğam müəllimi] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 20 may.-      S. 6.

349.    Milli musiqi alətləri ifaçılarının müsabiqəsi yekunlaşıb: [Əli Bayramlıda Mədəniyyət vəı Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.-     S. 3.

350.    *Mirmməmədli H., Mirməmmədli N. Dövlət başçısına minnətdarlıq edirlər: [Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında” son sərəncamı ilə bağlı minnətdarlıq] //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 2.

351.    Mirzəyev N. Böyük səhnəyə yol: [Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində Musiqi Kollecinin fəaliyyəti haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.- 25 may.- S. 7.

352.    *Muğam ruhumuzun hakimidir: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında “Avazı xoş ulu muğam” layihəsi çərçivəsində Niyazinin “Rast” simfonik muğamı səslənmişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 4; Üç nöqtə.- 2007.- 11 may.- S. 13.

353.    *Musiqi məktəbləri arasında Respublika müsabiqəsi qaliblərinin konserti: [H.Sarabski adına 7 nömrəli musiqi məktəbində] Respublika.- 2007.- 18 may.- S. 8.

354.    Nüşabə. “Özümə sənətkar deməyə utanaram”: [Əməkdar artist Firuzə İbadova ilə müsahibə] //Palitra.- 2007.- 1 may.- S. 12.

355.    Orxan. Şuşa getdi, amma ruhu içimizdədir...: Onu musiqisi ilə xatırlayaq //Yaddaş.- 2007.- 24 may.-       S. 13.

356.    Sabirqızı Ü. “Himni ilk dəfə Mircəfər Bağırovun qarşısında mən oxumuşam”: [Xalq artisti Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.-    18 may.- S. 14.

357.    Sahil. Himnimizin musiqi müəllifi kimdir?: Siyavuş Kərimi yeni mübahisələrə yol açdı //Bakı xəbər.- 2007.- 18 may.- S. 15.

358.    *Salmanov R. Respublika Gününə həsr olunmuş konsert //Xalq qəzeti.- 2007.- 30 may.- S. 7.

359.    *Samirə. Ən yaxşı pianoçular müəyyənləşdi: [Kövkəb Səfərəliyevanın 100 illiyinə həsr olunmuş gənc pianoçuların I Respublika müsabiqəsi] //Həftə içi.- 2007.-    2 may.- S. 8.

360.    *“Savalan” qrupu mistik Sufi Musiqisi Festivalından qayıtmışdır: [“Yuğ” Teatrının eyni adlı qrupunun Pakistanda keçirilən VI Beynəlxalq Mistik Sufi Musiqisi Festivalında iştirakı] //Respublika.- 2007.- 13 may.- S. 6; Ayna.- 2007.- 19 may.- S. 18.

361.    *Şahsevənli Z. “...Səni kim unudar”: Mərhum sənətkar ustad tarzən Əliağa Quliyevin 90 illiyinə //525-ci qəzet.- 2007.- 8 may.- S. 7.

362.    *Şəkidə “Azərbaycan musiqisi festivalı” //Respublika.- 2007.- 20 may.- S. 2.

363.    Şirvanşahlar Sarayında muğam dəstgahı: [“Ədəbi muğam” layihəsi çərçivəsində keçirilən konsert] //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 2; Kino+.- 2007.-          11 may.- S. 3; Həftə içi.- 2007.- 23 may.- S. 8.

364.    Şükürova K. Ölməz Qara Qarayevi təəccübləndirən tələbə: [Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov haqqında] //Ekran Efir.- 2007.- 25 may.- S. 4;11.

365.    Təranə. “Bizdə musiqi tənqidi yox dərəcəsindədir”: [Musiqişünas Cahangir Səlimxanovun musiqi haqqında söhbəti] //Mövqe.- 2007.- 19-21 may.- S. 13.

366.    *Turanə. Səhnə əvvəlki müqəddəsliyini itirib: [Müğənni Nazim Ağayev ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 20078.- 15 may.- S. 8.

367.    Vokal və fortepiano musiqisi axşamı: [Kapellhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində] //Mədəniyyət.- 2007.- 11 may.- S. 2.

368.    Yusifoğlu Ə. Cəngi nəfəsli zurnaçılar ailəsi: [Şamaxının Məlhəm kəndində yaşayan Ələsgərovlar ailəsi haqqında] //Hüriyyət.- 2007.- 7-14 may.- S. 14.

 

Bax: 32, 42, 45, 57

 

Səid Rüstəmov - 100

 

369.    *Xəlilzadə F. Təbii melodiyalar ustası Səid Rüstəmov-100 //Azərbaycan.- 2007.- 12 may.- S. 8.

370.    Məhərrəmova T. Üzeyir bəyin davamçısı: Unudulmaz bəstəkar Səid Rüstəmov //Kaspi.- 2007.- 8 may.-    S. 16.

371.    *“Səid Rüstəmov” kitabı nəşr edilib: [Əməkdar incəsənət xadimi Nazim Kazımovun eyni adlı kitabının çapdan çıxması haqqında] //Kaspi.- 2007.- 11 may.- S. 17; Ayna.- 2007.- 11 may.- S. 8; Ədalət.- 2007.- 12 may.- S. 11.

372.    Səid Rüstəmovun 100 illiyi qeyd olundu: [Dövlət Filarmoniyasında] //Üç nöqtə.- 2007.- 4 may.-       S. 13.

373.    Zəminə. Səid Rüstəmovun yubileyi keçirildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Ayna.- 2007.- 5 may.- S. 18.

 

Sara Qədimova - 85

 

374.    *Fərəcov Ç. “Apardı sellər Saranı”... [Xalq artisti, mərhum Sara Qədimovanın 85 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 27 may.- S. 9.

375.    Xalq artisti Sara Qədimovanın yaşadığı binada xatirə lövhəsinin açılışı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2007.-     31 may.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 31 may.- S. 8; Səs.- 2007.- 31 may.- S. 12; Ekspress.- 2007.- 31 may.-      S. 13; Şərq.- 2007.- 31 may.- S. 14; Yaddaş.- 2007.-          31 may.- S. 2.

376.    *Məhərrəmova T. Şirin səsin sahibi //Kaspi.- 2007.- 31 may.- S. 16.

 

Firəngiz Əlizadə

 

377.    *F.Ə.Əlizadənin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.-           26 may.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 26 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 26 may.- S. 2; Kaspi.- 2007.- 26-29 may.- S. 2.

âââ

 

 

 


 

378.    Ələddinqızı N. Respublikanın mədəniyyət və incəsənət aləmində qaynar həyat hökm sürür: Firəngiz Əlizadə milli musiqinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir //Səs.- 2007.- 30 may.- S. 12.

379.    *Məşhur Azərbaycan bəstəkarı Firəngiz Əlizadəyə “Sülh uğrunda artist” mükafatı verilmişdir //Xalq qəzeti.- 2007.- 31 may.- S. 8.

 

Habil Əliyev - 80

 

380.    Bayramova Z. Xalqın dərdi, kədəri kamançamın simlərinə hopub: Habil Əliyev-80: //Səs.- 2007.-         25 may.-   S. 12; Ayna.- 2007.- 25 may.- S. 8.

381.    *Behbudqızı S. “Azərbaycan Paqaninisi” //Həftə içi.- 2007.- 26-29 may.- S. 8.

382.    *Hacıxanoğlu İ. “O səs kamançanın yox, ürəyimin səsidir” //Ekspress.- 2007.- 25 may.- S. 6. (Ardı var)

383.    Hacıxanoğlu İ. 80 illik... “Musiqi ifaçılığı cavanlığı sevir” //Ekspress.- 2007.- 26-29 may.- S. 17; İki sahil.- 2007.- 17 may.- S. 18.

384.    *Xəlilzadə F. Nəğmə həzinliyi, səs şirinliyi: Habil Əliyev-80 //Azərbaycan.- 2007.- 30 may.- S. 8.

385.    *Təranə. Habil Kaman 72 illik sirdaşından “Zəminxanə” ilə ayrılacaq //Kaspi.- 2007.- 26-29 may.-       S. 22-23.

 


 

Ramiz Quliyev - 60

 

386.    *R.Ə.Quliyevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 14 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 15 may.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 15 may.- S. 2; Respublika.- 2007.- 15 may.- S. 1; Mədəniyyət.- 2007.-      18 may.- S. 2; Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 2; Paritet.- 2007.- 15-16 may.- S. 5.                               

___________

 

387.    40-cı qapının açarının sahibi //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 5; Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 8; Olaylar.- 2007.- may 1.- S. 11; Olaylar.- 2007.- 8 may.- S. 16.

388.    Fuad E. Ramiz, bas bağrına sən qoca tarı //Respublika.- 2007.- 6 may.- S. 7.

389.    *Xeyrəddin Q. Poeziya ruhlu musiqi //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S. 8.

390.    İmamnəzərli H. Oxu tar: Ramiz Quliyevin ifasında tarı dinlərkən düşündüklərim //Yaddaş.- 2007.-      17 may.- S. 13.

391.    Yusifqızı L. Oxu tar: [Xalq artisti, professor Ramiz Quliyevlə müsahibə] //Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 12.

 

Mstislav Rastropoviçin ölümü münasibətilə

 

392.    Abdin T. Oralarda kimlər var //Ədalət.- 2007.-   9 may.- S. 8.

393.    Babayeva H. Musiqinin imperatoru - Mstislav Rastropoviç //Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 3.

394.    *Dövlətimizin başçısı zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi, maestro Mstislav Rostropoviçin dəfn mərasimində iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya səfəri //Azərbaycan.- 2007.- 1 may.-     S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 1 may.- S. 1; Respublika.- 2007.-      1 may.- S. 1.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

395.    *Brilliant Dadaşova “Yağış” mahnısına klip çəkdirib: [Rejissoru Samir Fərzəlibəyovdur] //Səs.- 2007.- 18 may.- S. 16; Şərq.- 2007.- 18 may.- S. 14; Ayna.- 2007.- 18 may.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 18 may.- S. 7; Həftə içi.- 2007.- 18 may.- S. 8.

396.    Nəsibov A. Estrada musiqisinin milliliyimizə yad olmasını iddia etmək yanlışlıqdır: Rəşid Behbudov, Vaqif Mustafazadə kimi korifey sənətkarlarımızın yolu layiqincə davam etdirilməlidir: [Əməkdar artist Gövhər Həsənzadə ilə müsahibə] //Ekran Efir.- 2007.- 11-17 may.- S. 11.

397.    *Şou-biznesə daha bir ittiham: Nizami Cəfərov: “Şou-biznes Azərbaycana sənət standartlarından uzaq bir xaos şəklində gəldi” //Yeni xəbər.- 2007.- 19 may.- S. 16.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

398.    Aşıq Əzimin 100 illik yubileyi qeyd olunub: [Zaqatalada] //Səs.- 2007.- 25 may.- S. 16; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 may.- S. 15.

399.    Aşıq Şəmşirin xatirəsi anılıb: [Xanlar rayonunda] //İki sahil.- 2007.- 1 may.- S. 6.

400.    Kəbutər, Turanə. Aşıq Qurbanın kralları diz çökdürən nəvəsi: [Həsənağa Sadıqova ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 1;12.

401.    Sabirqızı Ü. “Təəssüf  edirəm ki, aşıq sənətində də bayağılıq var”: [Aşıq Ulduzla müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 2 may.- S. 6;  Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 5 may.- S. 14.

402.  *Türk Dünyası Aşıqlarının I Şöləni: Aşıqlarımız Ərzurumda keçirilən tədbirə qatılıb: [Altay Məmmədli və Zahid Məmmədov] //Ekspress.- 2007.- 11 may.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 may.- S. 12; Səs.- 2007.-       11 may.- S. 16; 525-ci qəzet.- 2007.- 11 may.- S. 7.

 

TEATR

 

403.    Ш 401 

                  Ə 59  Əlimirzəyev Xalid. Dramaturgiya, teatr və səhnə sənəti.- B.: “Nurlan”, 2006.-    188 s.

_________

 

404.    Aliyə D. Həqiqət və yalan arasında... teatr: XX əsr teatrının çabaları //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 11.

405.    Aslanov B. Şərəfli həyat yolu: [Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası Ella Yaqubova haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 31-32.

406.    *Aydan. “Körpəm”in dünyaya gətirdiyi körpə...: Dövlət Uşaq Teatrı beş yaşına qədəm qoydu //Azadlıq.- 2007.- 9-10 may.- S. 15; Ayna.- 2007.- 15 may.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 15 may.- S. 17; Azad Azərbaycan.- 2007.-        13 may.- S. 7.

407.    *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Kukla Teatrında, Heydər Əliyev adına Sarayda və Dövlət Rus Dram Teatrında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 17 may.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2007.- 17 may.- S. 1; Respublika.- 2007.-      17 may.- S. 1-2; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 3.

408.    Bayramova Z. Çağdaş “Hekayəti-sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran”: [Bakı Slavyan Universitetində rejissor Rasim Aşının quruluşunda tamaşa] //Səs.- 2007.- 24 may.- S. 12.

409.    Behbudqızı S. İlk Azərbaycanlı stringer: Yaxud qumbarası kamera olan “kamikadze”: [Moskvalı həmyerlimiz mərhum rejissor Etibar Cəfərov haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 2 may.- S. 8.

410.    *Cahandar ağanın yubileyi: Ələddin Abbasovun 85 illiyi qeyd olundu: [Gəncədəki 2 saylı Mərkəzləşdirilmiş Kitabxanada] //Ekspress.- 2007.- 17 may.- S. 13.

411.    Cəfərqızı R. Ölümdə qovuşan iki sənət yolu: [Aktirisa Sofa Bəsirzadə haqqında] //Yaddaş.- 2007.-         31 may.- S. 12.

412.    *Əli Salahlı Lənkəranda xatırlanıb: [N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Əməkdar artistin xatirə gecəsi keçirilib] //Palitra.- 2007.- 9 may.- S. 13.

413.    Əliyev E. “Fəxri ad məsələm yaxın vaxtlarda həllini tapacaq”: [Musiqili Komediya Teatrının aktyoru Nadir Hacıyevlə müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 19-21 may.- S. 19.

414.    Fuad E. Tanrı hər kəsə ömründə bir dəfə ucalıq verir...: [Xalq artisti Mikayıl Mirzə haqqında] //Şərq.- 2007.- 22 may.- S. 6.

415.    İdrisoğlu A. İstedadlı aktrisa Qəmər xanım Məmmədova: [Əməkdar artist, Dövlət Gənclər Teatrının aktrisası] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 1 may.- S. 7.

416.    İmanov İ. Şahtaxtı kəndinin mədəni həyatı: Ötən əsrin əvvəllərində burada maraqlı tamaşaların göstərilməsi maraqlı məqamlardan xəbər verir //Azad Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S. 7.

417.    Kamiloğlu C. Yer üzündə nə qədər insan varsa, o qədər də gülüş var: [Xalq artisti Arif Quliyev ilə müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 1 may.- S. 6.

418.    Qaliboğlu E. “Kələkbazlar” və ya “Subaylarınızdan görəsiniz”: [Süleyman Ələsgərov və İsi Məlikzadənin eyni adlı tamaşası rejissor Əhəd Hacıyevin quruluşunda] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 1 may.- S. 15; Ayna.- 2007.- 1 may.- S. 8.

419.    Qəhrəmanov G. Yeri görünən insan: [Novellalar, libretto  və pyeslər müəllifi Şıxəli Qurbanov haqqında] //Yeni Müsavat.- 2007.- 24 may.- S. 14; Azadlıq.- 2007.-    24 may.- S. 12; Ədalət.- 2007.- 24 may.- S. 4.

420.    Qurbanlı R. Rüstəm İbrahimbəyovun baş tutmayan görüşü: [Baninin “İvan Buninlə son görüş” povestinin əsasında səhnələşdirdiyi teatr tamaşası haqqında] //Gün.- 2007.- 19-25 may.- S. 24.

421.    *Mehdixanlı T. Ehtiramla anılan sənətkar: [Həsən Əbluc haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 3 may.- S. 11.

422.    *Mehdixanlı T. Mənalı yaşanan ömürlər: [Mehdi Mükərrəmoğlunun teatr, kino xadimlərimizin fəaliyyətlərindən bəhs edən “Ömrün çarpaz rakursları” kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 may.- S. 6.

423.    Məmmədova E. Elçinin teatr və estetik görüşləri //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 8-11.

424.    Mustafaqızı T. Qafqazda dövlət statuslu birinci pantomimo teatrı: [Teatrın direktoru Füzuli Məmmədov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S.

425.    *Mürvətqızı S. Şuşanın işğalının 15-ci ildönümü anılıb: “Azərsun Holdinq”in Mədəniyyət Mərkəzində Elçinin “Şuşa dağlarını duman bürüyüb” tamaşası nümayiş olunub //525-ci qəzet.- 2007.- 5 may.- S. 24.

426.    Nisə. O, həm müəllim, həm rejissor, həm də aktyor idi: [Həsən Əbluc haqqında] //Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 14.

427.    Osmanova E. Səhnə mizanı fiziki fəaliyyət formasıdır: [Teatr səhnəsində aktyorların oyunu haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 51-53.

428.    Ramin Ə. “Məhv olunmuş gündəliklər”in yaşarlı tamaşa taleyi: [Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında eyni adlı tamaşa rejissor Ağalar İdrisoğlunun quruluşunda] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 16 may.- S. 7.

429.    Sarıyeva İ. “Sənsiz” səhnəyə qayıtdı: Sönməyən Ulduzlar Teatrı Şıxəli Qurbanovun ölməz əsərini öz repertuarına salıb //Bakı xəbər.- 2007.- 26-27 may.- S. 14.

430.    Səbinə. “Rejissora aktrisa lazımdır. Onun şəxsi məsələləri məni maraqlandırmır”: [Muğam Teatrının rəhbəri Arif Qazıyevin söhbəti] //Paritet.- 2007.- 19-21 may.- S. 11; Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 25 may.- S. 2-3.

431.    Səfərov İ. Teatrsevərlərə gözəl hədiyyə: [Əli Əmirlinin “5 pyes kitabı” haqqında] //Kredo.- 2007.-            5 may.- S. 14;16.

432.    Tağızadə T. “Aktyor olmağımla fəxr edirəm”: [Gəncə teatrının aktyoru Ələddin Abbasov ilə müsahibə] //Ayna.- 2007.- 12 may.- S. 18.

433.    *Təranə. “Bizim aramızda xoşbəxt adam ola bilməz”: [Aktyor, rejissor Samir Qulamov ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 12-14 may.- S. 22.

434.    *Vəzirov C. Naxçıvan teatrı: 125 illiyə açılan pəncərə //Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 5. Davamı var; Səs.- 2007.- 16 may.- S. 12.

 

 

Akademik Milli Dram Dram Teatrı

 

435.    Cəfərqızı R. Yükü hər kipriyimdə bir buludun leysanı...: [Mərhum aktrisa Barat Şəkinskaya haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 11.

436.    Firəngiz obrazını möhtəşəm yaratmışdı: [Aktrisa Firəngiz Mütəllimova “Yad qadının məktubları” tamaşasında] //Şərq.- 2007.- 24 may.- S. 14; Həftə içi.- 2007.- 24 may.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 25 may.- S. 16; ayna.- 2007.- 25 may.- S. 8.

437.    *Qaliboğlu E. “Alın yazısı”: Tatar yazıçısı Tufan Minullinin əsəri tamaşaya qoyulub: [Eyni adlı tamaşa rejissor Ağakişi Kazımovun quruluşunda] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 23 may.- S. 15.

438.    Qaliboğlu E. “Teatrda əsas problem dramaturgiya ilə bağlıdır”: [Rejissor Ağakişi Kazımovla müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 26 may.- S. 15.

439.    Qocayeva A. Teatr mənim həyatımdır: [Xalq artisti Tariyel Qasımov ilə müsahibə] //İki sahil.- 2007.-       15 may.- S. 6.

440.    *Mehdixanlı T. Gülürdü ki, güldürsün: [Aktyor, mərhum Eldəniz Zeynalov haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 25 may.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 25 may.- S. 17.

441.    *Məhərrəmova T. “Avropada partlayış etmək istəyirəm”: [Rejissor, Xalq artisti Ağakişi Kazımovla müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 23 may.- S. 16.

442.    *Milli Dram Teatrı Trabzondan qayıtdı: [Trabzonda keçirilmiş VIII Beynəlxalq Qara dəniz Teatr Festivalında Bəhram Osmanovun quruluşunda “Kaş araba aşmayaydı”... tamaşası mükafata layiq görülmüşdür] //Ayna.- 2007.- 12 may.- S. 18; Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 3; 525-ci qəzet.- 2007.- 9 may.- S. 7.

443.    Nüşabə. Aktrisa kimi hansı ampluada çıxış  etməyin önəmi yoxdur: [Əməkdar artist Səidə Quliyeva ilə müsahibə] //Palitra.- 2007.- 15 may.- S. 12.

444.    Ramilə Q. “Yad qadının məktubları”: [Stefan Sveyqin eyni adlı tamaşasının məşqləri rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 14.

445.    Sabirqızı Ü. “Bu qatarda” yol gedən aktyor: [Aktyor Şahin Cəbrayılov ilə müsahibə] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 2 may.- S. 14.

446.    Səbinə. Təhminə və Zaur məhəbbəti cəmiyyətimizə daha çox lazımdır: [Baş rejissor Mərahim Fərzəlibəyovla müsahibə] //Paritet.- 2007.- 3-4 may.- S. 12.

447.    Səlimqızı C. “Hələ belə anşlaq görməmişdim”: Səyavuş Aslan “Ən yaxşı aktyor oyunu”na görə mükafat alıb: [Türkiyənin Trabzon şəhərində] //Mərkəz.- 2007.-       12 may.- S. 11.

448.    Təranə. “Cəmiyyətə demək istədiklərimi kiminsə dilindən deməyə çalışmışam”: [Rejissor Samir Qulamovla müsahibə] //Mövqe.- 2007.- 26-30 may.- S. 13.

449.    *Təranə. Teatr priz alıb: [Trapbzonda keçirilən 8-ci Beynəlxalq Qara Dəniz Teatr Festivalında] //Kaspi.- 2007.- 11 may.- S. 17.

450.    *Turanə. Tamaşalarımız festivalların bəzəyidir: Maqbet Bünyadov: Çoxdan idi ki, belə alqışlar görmə-mişdik: [Teatrın kollektivi Türkiyədə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 may.- S. 8.

451.    Yaqubqızı S. “Bizim aktyorların inkişaf limiti 30 yaşda bitir”: [Teatr xadimi, rejissor Bəhram Osmanovla müsahibə] //525-ci qəzet.- 2007.- 19 may.- S. 24.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

452.    Civişov R. “Bütün Milli operalarımızın qəhrəmanı olmuşam”: [Muğam ifaçısı Canəli Əkbərov ilə müsahibə] //İmpuls.- 2007.- 25 may.- S. 12.

453.    Əbilov M. Musiqi bayramı: [Sabirabadda “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 55-56.

454.    Ələddinqızı N. Şəkili tamaşaçılara Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası təqdim edilmişdir //Səs.- 2007.- 22 may.- S. 12.

455.     Ələsgərova G. Səhnəmizin Koroğluları: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında baş rolun müxtəlif ifaçıları haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 7.

456.    Həmidqızı S. “Həyatda Məcnunumu tapmışam”: [Xalq artisti Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2007.- 12 may.- S. 15.

457.    *“Koroğlu” operası 70 ili haqladı: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində “Koroğlu” operasının ilk nümayişinin 70 illiyi qeyd olunub] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 1 may.- S. 8; Səs.- 2007.- 1 may.- S. 16; Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 7; Mədəniyyət.- 2007.- 4 may.- S. 2; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 3.

458.     “Məcnun” və “Məşədi İbad” mükafatlandırıldı: Mənsum İbrahimov və Azər Zeynalov “Humay” mükafatına layiq görülüb //Ekspress.- 2007.- 3 may.- S. 13; 525-ci qəzet.- 9 may.- S. 7.

459.    Rəsulova T. “O, alqışlarda mənim payım var”: [Teatrın baş kostyumçusu Nəcibə Soltanova haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 11.

 

Həqiqət Rzayeva - 100

 

460.    *Xəlilzadə F. Opera səhnəmizin əfsanəsi //Azərbaycan.- 2007.- 20 may.- S. 6.

461.    Qurbanlı R. Bizim ilk Ərəbzəngi //Gün.- 2007.- 19-25 may.- S. 25.

462.    *Mahmudzadə S. Professionallıq və artistizm //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 54.

463.    *Məhərrəmova T. Səhnəmizin ən gözəl, ən uzunömürlü Leylisi //Kaspi.- 2007.- 18 may.- S. 16.

464.    Müslüm Maqomayevin “Ərəbzəngi bacı”sı: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Lənkəranda Opera sənətçisi Həqiqət Rzayevanın xatirəsinə həsr olnumuş tədbirdə çıxışı] //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S. 8; Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 9.

465.    Nizamiqızı H. Həqiqət: Əsl sənətkarın adında və sənətində //Mədəniyyət.- 2007.- 18 may.- S. 6-7.

 


 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

466.    *Aslanova B. Məsuliyyət və qətiyyətlə: Yusif Vəliyev-90: [Xalq artisti] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.-    S. 54.

467.    *Qaliboğlu E. “Dərbənd Teatrına yeni yaradan nəfəslər gərəkdir”: [Xalq artisti Ağaxan Salmanlı haqqında] //Xalq cəbhəsi 2007.- 30 may.- S. 15.

468.    Simnarə. Teatr “Ulusal” bayramında iştirak etdi: [Türkiyədə keçirilən eyni adlı uşaq bayramı] //Üç nöqtə.- 2007.- 8 may.- S. 13; Kino+.- 2007.- 11 may.- S. 11.

469.    Ülvi A. Teatr ölkələrarası uşaq bayramından qayıtmışdır: [Türkiyənin Alanya şəhərində keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2007.- 2 may.- S. 5; Səs.- 2007.- 2 may.-      S. 16; Palitra.- 2007.- 2 may.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.-         2 may.- S. 15.

 

İrəvan Dövlət Dram Teatrı

 

470.    *Allahverdiyev C. 125 yaşlı Teatr //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 26 may.- S. 12.

471.    Kərimov İ. Taleyinə qaçqınlıq düşmüş teatr: İrəvan Azərbaycan Teatrı-125 //Kredo.- 2007.- 5 may.- S. 2.

472.    *Qasımov T. İrəvan Teatrı yeni dövrünü yaşayır //Azərbaycan.- 2007.- 19 may.- S. 8.

473.    *Salmanov R. Teatrın yubileyi ərəfəsində yeni sənət uğurları //Xalq qəzeti.- 2007.- 16 may.- S. 6.

 

Bakı Kamera Teatrı

 

474.    Qaliboğlu E. Kamera Teatrı İrandan qayıdıb //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 15 may.- S. 15.

475.    *Məhərrəmova T. Bizim kollektiv tamaşanı özgə səhnədə daha enerjili oynamağı bacarır: [Teatrın aktyoru Aydın Dəmirov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.-       30 may.- S. 16.

476.    Məhərrəmova T. “Şah Edip”in faciəsi Kamera Teatrında: [Xalq artisti İrina Perlovanın quruluşunda eyni adlı tamaşa] //Kaspi.- 2007.- 16 may.- S. 16.

477.    Təranə. “Sənət heç vaxt “dostluğu”, “yoldaşlığı” sevmir”: [Aktyor Kərəm Hadızadə ilə müsahibə] //Mövqe.- 2007.- 12-14 may.- S. 13.

 

BALET VƏ RƏQS

 

478.    *Aslanova X. Böyükağa Məmmədov: [Rəqqas və baletmeyster] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.- S. 18.

479.    Qocayeva A. Ekranda özünü tanımayan rəqqasə: [Xalq artisti Əminə Dilbazi ilə müsahibə] //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S. 5.

 


 

КУЛЬТУРА

 

480.    *О предоставлении персональных стипендий Президента Азербайджанской Республики группе лиц, имеющих большие заслуги в развитии азербайджанской культуры: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 10 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 11 мая.- С. 2.

481. *О присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 15 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 16 мая.- С. 1.

___________

 

482.    Azercell снова радует бакинского зрителя: [О спонсорской деятельности в сфере культуры компании «Azercell Telekom» ] //Эхо.- 2007.- 12 мая.- С. 14.

483.    Бабаев А. Любовь к искусству - в крови у каждого лянкяранца: [Беседа с заведующим Отделом Культуры и Туризма города Лянкярана В.Фарзуллаевым] //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 мая.- С. 4.

484.    Годжаева Е. Форма будет соответствовать содержанию: [О курации Президентом хода строительных  работ в Кукольном и Русском Драматическом Театрах и Дворце имени Г.Алиева] //Каспий.- 2007.-     18 мая.- С. 1-2.

485.    Джаббаров З. Наш долг - чтить память героев: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, профессором Университета Искусств М.Багировым] //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 мая.- С. 4.

486.    Джафаров Н. Азербайджанская культура в условиях глобализации: Диалог Востока и Запада //İrs- Наследие.- 2007.- №2 (26)- С. 41.

487.    Как повысить эффективность борьбы с пиратством?: Опрос общественного мнения представителей культуры и музыки //Азербайджанские Известия.- 2007.- 1 мая.- С. 2.

488.    *Керимов Р. Иностранные певцы съезжаются в Карабах: [Сообщение пресс-секретаря Министерства Культуры и Туризма И.Гумбатова о намерении выразить протест против проведения Всеармянского конкурса-фестиваля] //Эхо.- 2007.- 23 мая.- С. 1-2; Зеркало.- 2007.- 23 мая.- С. 2.

489.    *Нурлана.  Человек, который мечтал стать артистом, но стал продюсером: Интервью с «закулисных дел мастером» Назимом Самедовым //Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 23.

490.    Они сказали это Trend life…: Абульфас Гараев, министр Культуры и Туризма Азербайджанской Республики //Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 14.

491.    *Рагимова С. Минск встречает друзей:[Дни Культуры Азербайджана в Белоруссии] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 мая.- С. 1.

492.    *Талыбова М. «Фидан» приглашает гостей: [О Молодежном Центре Азербайджанской культуры в Таллине] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 мая.- С. 3.

 

I ФОРУМ КУЛЬТУРОЛОГОВ

 

493.    Бюльбюль. Процесс пошел: В Музейном Центре состоялся Первый Форум Культурологов //Зеркало.- 2007.- 5 мая.- С. 23.

494.    Мусабекова И. Культурой руководить нельзя //Эхо.- 2007.- 8 мая.- С. 8.

495.    Рзаханова Е. В Баку проходит 1 Форум Культурологов //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 8.

ГЕЙДАР АЛИЕВ - 84

 

496.    Алиева Л. Я не согласна с тем, что незамени-мых людей не бывает, Гейдар Алиев был незаменимым: [О выступлении представителя Фонда  Гейдара Алиева в Москве Л.Алиевой] //Бакинский рабочий.- 2007.-        12 мая.- С. 4.

497.    Букет радости и красоты в Национальном Парке //Биржа плюс.- 2007.- 11 мая.- С. 2; Бакинский рабочий.- 2007.- 11 мая.- С. 4.

498.    В день рождения великого лидера Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие Зеленого Театра //Бакинский рабочий.- 2007.- 11мая.- С. 2; 12 мая.- С. 3.

499.    В Москве отметили 84-годовщину со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Г.Алиева //Бакинский рабочий.- 2007.- 12 мая.- С. 4. 

500.    В Санкт-Петербурге прошел совместный концерт звезд российской и азербайджанской эстрады //Ежедневные новости.- 2007.- 18 мая.- С. 15.

501.    «Во все времена Гейдар Алиев преданно служил родному народу»: [Об открытии «Мемориального Зала Гейдара Алиева» в Милли Меджлисе] //Каспий.- 2007.- 11 мая.- С. 1.

502.    Гулиев Ф. В память о Гейдаре Алиеве звучала классическая музыка: [О концерте преподавателей БМА в Гяндже] //Биржа плюс.- 2007.-  4 мая.- С. 19.

503.    *Гусейнов Э. Цветы, весна, а значит,- продолжение жизни //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 мая.- С. 4.

504.    Мамедов И.  Красота и любовь спасают мир //Каспий.- 2007.- 11 мая.- С. 8; Вышка.- 2007.- 11 мая.- С. 1-2.  

505.    *Мовлудгызы Э. Долг памяти //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 мая.- С.1.

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 

506.    Безрукова Е. Одолевшие фашизм: [О фотовыставке «Люди, победившие  войну» в Салоне имени В.Самедовой] //Известия.- 2007.- 11 мая.- С. 7.

507.    В Баку открылся отреставрированный памятник воинам Великой Отечественной войны: [На улице А.Бакиханова] //Ежедневные новости.- 2007.- 22 мая.-   С. 6.

508.    Жемчужникова Т. «Этот день мы приближали, как  могли…»: В Бакинской Музыкальной Академии состоялся литературно-музыкальный вечер //Эхо.- 2007.- 9 мая.- С. 8.

509.    Мамедова И. «Люди, победившие войну»: [О фотовыставке в Салоне имени В.Самедовой] //Каспий.- 2007.- 8 мая.- С. 8.

510.    Состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы //Ежедневные новости.- 2007.- 11 мая.-     С. 15.

 

ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

 

511.     Гулиев Э. Сделать общим богатством //Азербайджанские Известия.- 2007.- 22 мая.- С. 1.

512.    *Керимов Р.  Давайте жить дружно: [О выступлении заместителя министра Культуры и Туризма С.Мамедалиевой в Центре Ататюрка] //Эхо.- 2007.-      22 мая.- С. 5.

513.    Мамедова И. В Баку отметили День Культурного Разнообразия //Каспий.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

514.    Мамедова Л. День Культурного РазнообРазия: [Беседа с президентом Ассоциации Культуры «Симург» Ф.Мамедовым] //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 22.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗИМОСВЯЗИ

 

515.    Алиев Н. Будем дружить городами:  Сумгаит и Людвигсхафен отмечают 30-летний юбилей партнерства: [О культурной программе] //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 5.

516.    *Армани Д. Я добился многого, но все еще продолжаю мечтать: [Беседа с известным дизайнером Джорджио Армани, бутик которого открывается в Баку] //Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 11.

517.    *Асадова И.  У Хазанова «все как у людей»: [О гастролях Московского Театра имени А.Чехова] //Эхо.- 2007.- 16 мая.- С. 8; Каспий.- 2007.- 15 мая.- С. 8. 

518.    Баннаева Н.  Акварели из Японии: [О пресс-конференции японской художницы К.Кавата и искусствоведа Т.Кавата в Центре Современного Искусства] //Известия.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

519.    *Бюльбюль. Весенний праздник Норвегии: [Концерт норвежских музыкантов, посвященных Дню Конституции Норвегии и Году Грига в Государственной Филармонии] //Зеркало.- 2007.- 19 мая.- С. 25.

520.    «Все, как у людей»- в Баку: [О гастрольных спектаклях Московского Театра имени А.Чехова в Театре Оперы и Балета] //Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 24; Каспий.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

521.    *Гусейнов Э. Музыка нас связала: [О концерте оркестра ВМС США] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 15 мая.- С. 4.

522.    Дагаргулия С. Города-партнеры отпраздновали юбилей: [О праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию дружбы городов-побратимов Сумгаита и Людвигсхафена ] //Вышка.- 2007.- 11 мая.- С. 6.

523.    Дадашева А.  Анри Луарет прибыл в Баку: [О визите директора Лувра А.Луарета] //Эхо.- 2007.-    30 мая.- С. 8.

524.    *Дадашова А. Хусни Шенлендириджи познакомился с бакинской публикой: [О выступлении турецкого кларнетиста Х.Шенлендириджи в Театре Музыкальной Комедии] //Биржа плюс.- 2007.- 11 мая.- С. 20.

525.    *«Если человек всю жизнь занимался любимым делом, значит, он счастлив»: [Беседа с Народным артистом Грузии В.Кикабидзе, концерт которого состоялся в Государственной Филармонии] //Биржа плюс.- 2007.- 11 мая.- С. 19.

526.    *Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева французскому журналу «La Lettre diplomatigue»: [О проведении Года Франции в Азербайджане и Года Азербайджана во Франции] //Бакинский рабочий.- 2007.- 19 мая.- С. 3.

527.    Карцев Р.  В Баку, как в Одессе…: [Беседа с российским сатириком Р.Карцевым] //Эхо.- 2007.-         30 мая.- С. 8.

528.    Керссенброк К. В Азербайджане много талантливых музыкантов: [Интервью с немецким дирижером К.Керссенброк] //Зеркало.- 2007.- 3 мая.- С. 8; Эхо.- 2007.- 3 мая.- С. 8; Каспий.- 2007.- 3 мая.- С. 8.

529.    Кикабидзе В. Настоящий финал «Мимино» совершенно другой!»: [Беседа с Народным артистом Грузии В.Кикабидзе]  //Эхо.- 2007.- 19 мая.- С. 14.

530.    Кобзон И.  Принципы и позиция- это и есть твоя политика: [Беседа с Народным артистом СССР И.Кобзоном, концерт которого прошел в Театре Оперы и Балета] //Вышка.- 2007.- 4 мая.- С. 8.

531.    Мамедова И. Азербайджанские экспонаты будут показаны в Лувре: [О визите директора Лувра А.Луарета] //Каспий.- 2007.- 30 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 30 мая.- С. 2. 

532.    Мамедова И. Грусть в детских глазах…[О выставке молдавской фотохудожницы К.Пуцунтик в Галерее «Абшерон»] //Каспий.- 2007.- 8 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 11 мая.- С. 8. 

533.    Манафов Ш. Советы немецких экспертов: Азербайджан глазами иностранных журналистов: [Рекомендации по туриндустрии] //Каспий.- 2007.- 1 мая.-     С. 4.

534.    Манафов Ш.  Экология и туризм проходят у нас по разным ведомствам: [О пребывании немецких экспертов в области маркетинга туризма] //Каспий.- 2007.- 19 мая.- С. 14. 

535.    Микеладзе Г. Роман Карцев волновался перед встречей с бакинцами: [О выступлении российского сатирика Р.Карцева, концерт которого состоялся на сцене Театра Музыкальной Комедии] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 4.

536.    Микеладзе Г. Филигранная техника и блистательный интеллект: [О концерте российских пианиста М.Лидского и дирижера Ф.Глущенко в Государственной Филармонии] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 3.

537.    Нурани. Американские военные музыканты выступили в Баку: [О концертах оркестра Шестого флота США в Джаз-Центре и перед БМА] //Эхо.- 2007.-     15 мая.- С. 8; Азербайджанские Известия.- 2007.-          15 мая.- С. 4. 

538.    *Нурлана. «Пизанскую башню» сняли с репертуара из-за выступления в Баку: [Интервью с осно-вателем Московского Театра А.Чехова Л.Трушкиным] //Зеркало.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

539.    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Музея Лувр Анри Луарета //Бакинский рабочий.- 2007.- 30 мая.- С. 1.

540. *Пуцунтик К. Работа в СМИ обязывает фотографа, а настоящее искусство не должно обязывать…: [Беседа с молдавской фотохудожницей К.Пуцунтик] //Эхо.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

541.    *Рагимова С.  «Яллы» танцевали все: [О работе Ассоциации «Хьюстон-Баку: города-побратимы» в Америке] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 мая.- С. 3.

542.    Рзаханова Е. В  поисках благословения: [Беседа с Народным артистом И.Кобзоном, концерт которого состоялся в Театре Оперы и Балета] //Каспий.- 2007.- 1 мая.- С. 6.

543.    Рзаханова Е. Погружение в иную реальность: [О выставке кувейтской художницы-графистки С.Аль-Багсами в Салоне имени С.Бахлулзаде]  //Каспий.- 2007.- 16 мая.- С. 8.

544.    Рзаханова Е. Свадебная мелодия на японской флейте: В Баку прибыли деятели искусства Страны восходящего солнца: [О встрече в Центре Современного Искусства] //Каспий.- 2007.- 4 мая.- С. 8.

545.    Саламова С. На Мюнхенском фестивале зазвучит азербайджанская музыка: [Об управлении немецким дирижером К.Керссенброк оперным оркестром на премьере спектакля «Травиата»в Театре Оперы и Балета] //Вышка.- 2007.-  4 мая.- С. 8.

546.    *Хороший звук - важный шаг на пути к международному рынку: [О тренингах швейцарского эксперта по звуку Р.Айденбенца для профессионалов кино в Бизнес-Центре] //Зеркало.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

547.    Абаскулиева Э. «Золотое сердце»: Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева награждена международной премией за выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 1.

548.    *Алиев А. Президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Алиева приняла участие в открытии «Зала Азербайджана» в штаб-квартире отделения ООН в Женеве: [представлены предметы искусства] //Бакинский рабочий.- 2007.- 19 мая.- С. 4.

549.    Ахмедова Н. «Золотое сердце» или о благотворительной деятельности Фонда Гейдара Алиева: [В области культуры] //Каспий.- 2007.- 25 мая.- С. 1; Каспий.- 2007.- 30 мая.- С. 1- 2. 

550.    Гаджизаде А. Первой леди Азербайджана вручена международная премия «Золотое сердце» //Бакинский рабочий.- 2007.- 30 мая.- С. 2.

551.    «Золотое сердце» в хрустальной оправе //Московский комсомолец.- 2007.- 25 мая.- С. 16.

552.    Открытие «Зала Азербайджана» в штаб- квартире ООН в Женеве: Выступление генерального директора отделения ООН в Женеве Сергея Орджоникидзе //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 мая.- С. 2.

553.    Открытие «Зала Азербайджана» в штаб-квартире отделения ООН в Женеве: Выступление Президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 мая.-    С. 2.

 


 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

554.    *Абдуллаев В. Ресурсам библиотек расти: [Беседа  с директором Гянджинской Центральной Библиотеки Э.Алиевой] //Бакинский рабочий.- 2007.-         23 мая.- С. 4.

555.    Ализаде Д.  667 экземпляров книг на сумму 1667 манатов: Было продано в ходе III Республиканской  выставки-продажи книг //Эхо.- 2007.- 25 мая.- С. 5; Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 12. 

556.    *Гасан гызы Н. Библиотеки – это хранилища национальной памяти: [Беседа  с заведующей сектором библиотечной работы Министерства Культуры и Туризма Л.Мамедовой] //Вышка.- 2007.- 18 мая.- С. 12.

557.    *Именинница - библиотека: [Обзор деятельности Национальной Библиотеки имени М.Ф.Ахундова] //Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

558.    Мусабекова И. «Старая Шуша»: [О презентации книги Ч.Каджара в ГНБ имени М.Ф.Ахундова] //Эхо.- 2007.- 17 мая.- С. 8; Эхо.- 2007.- 17 мая.- С. 8. 

559.    *Мусабекова И. Уникальный сайт: Азербайджанская Государственная Библиотека имени М.Ф.Ахундова работает над рядом современных проектов: [Беседа с заместителем директора библиотеки Г.Сафаралиевой] //Эхо.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

560.    *Распоряжение Президента Азербайджана обеспечит сохранение нашего культурного наследия, интеграцию наших библиотек в мировое информационное пространство: [Беседа с директором Президентской Библиотеки М.Ахмедовым] //Бакинский рабочий.- 2007.- 4 мая.- С. 4.

561.    Расулов Р. Ошибка признана и будет исправлена: TERRA приостановила издание энциклопедии: [Где были представлены искаженные факты территориальной целостности Азербайджана] //Каспий.- 2007.-    30 мая.- С. 2.

562.    Расулов Р. По следам одной фальшивки: [О 31-томе «Большой Энциклопедии» издательства «Терра» с фальсифицированными историческими фактами, хранящимися в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Каспий.- 2007.- 2 мая.- С. 2; Зеркало.- 2007.- 1 мая.- С. 3.

563.    Рубаи А. 3,5 миллиона читателей посетили книжную выставку в Тегеране: [Где представлены 200 наименований книг из Азербайджана] //Каспий.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

564.    «Старая Шуша»: [О презентации одноименной книги Ч.Каджара в Государственной  Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2007.- 12 мая.- С. 4; Эхо.- 2007.- 17 мая.- С. 8.  

565.    *Таиров К., Сафаралиева Г. Национальная Библиотека-сокровищница национальной культуры //İrs- Наследие.- 2007.- №2(26).- С. 32-34.

 

VII ПРАЗДНИК КНИГИ

 

566.    В Азербайджане учредят Национальную Культурологическую Премию: [О VII Празднике Книги в  Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова и церемонии представления премии] //Зеркало.- 2007.-     24 мая.- С. 8.

567.    *Интеллектуальный ответ армянам //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 24.

568.    Мамедова И. Праздник для книголюбов //Каспий.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

569.    *Мамедова И. Праздник книг и читателей //Каспий.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

570.    Мясникова А. Каменный город: [О Парке Культуры и Отдыха имени С.Хасимова в Баку]   //Зеркало.- 2007.- 5 мая.- С. 18.

571.    Парки Баку переживают второе рождение: [Беседа с заведующим Отделом Территориального Управления ИВ Насиминского района Х.Шикаровым] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 22 мая.- С. 7.

572.    Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Газахский район: Парк имени Исмаила Шихлы - новый уголок отдыха жителей Газаха //Бакинский рабочий.- 2007.- 31 мая.- С. 4.

573.    *Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с парком близ Государственного Музея Искусств после его капитальной реконструкции //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 мая.- С. 1-2.

 

КЛУБЫ ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

574.    *Абдурагимов Р. При реконструкции Зеленого Театра никаких изменений в ландшафт не вносилось: [Беседа с архитектором Р.Абдурагимовым] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 12 мая.- С. 1-2.

575.    Мамедова Г. «Озеленение» Зеленого Театра поручено французам, а освещение немцам //Неделя.- 2007.- 4 мая.- С. 28.

576.    Мамедова И. Фильм о любви и мировая классика под гитару: [О программе культурных мероприятий в «Капельхаусе»] //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 8.

577.    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Зеленым Театром после его реконструкции //Бакинский рабочий.- 2007.- 5 мая.- С. 3.

578.    Рубаи А. День независимости: [О концерте в Театре Музыкальной Комедии, организованном Культурным Центром «Сохнут» к 59-й годовщине создания государства Израиль] //Каспий.- 2007.- 3 мая.- С. 8.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

579.    *Алиева Б.  Есть такая профессия – хранитель музея: Интервью с директором Государственного Музея Музыкальной Культуры Азербайджана Аллой Байрамовой //Зеркало.- 2007.- 19 мая.- С. 22.

580.    *Калантарли М. И храм, и сокровищница: [О действующих музеях и музеях, уничтоженных оккупантами] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 18 мая.- С. 1.

581.    Каракмазли Д. Работа над ошибками: [Беседа с директором Музея Ковра Р.Тагиевой] //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 1, 7.

 

18 Мая – Международный День Музеев

 

582.    Бюльбюль. Хранители наследия: 18 Мая музейные работники отмечают свой профессиональный праздник //Зеркало.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

583.    *Петроченкова Л. 18 мая - Международный День Музеев //Биржа плюс.- 2007.- 18 мая.- С. 18.

584.    Рзаханова Е. Сегодня- Международный День Музеев: [Беседа с директором Государственного Музея Ковра и Прикладного Искусства Р.Тагиевой] //Каспий.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

 


 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

585.    *О создании государственного историко-культурного заповедника «Янар даг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 2 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 3 мая.- С. 1; Зеркало.- 2007.- 3 мая.- С. 2.

586.    *Об утверждении Положения Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичери шехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, Структуры Управления и установления предела численности работников его аппарата: Указ Президента Азербайджанской Республики      16 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 мая.- С. 2.

__________

 

587.    Алиев Н., Манафлы Р.  Успеть увидеть: [О публикации в американской газете  The New York Post списка 20 «фантастических» мест мира, в т. ч. «Ичери шехер»] //Эхо.- 2007.- 5 мая.- С. 1, 3.

588.    Ахмедова З. «Город в городе» обрел независимость: Покой Крепости будет охранять конная полиция Ичери шехер //Неделя.- 2007.- 25 мая.- С. 4.

589.    *В оккупированных селах уничтожены исторические памятники: [Газахском районе] //Новое время.- 2007.- 30 мая.- С. 3.

590.    Ичери шехер получил «независимость»: Крепость будет охранять собственная полиция: [О реализации штатного расписания работников Национального Заповедника, утвержденного Президентом 17 мая 2007 года] //Комсомольская Правда.- 2007.- 22 мая.-      С. 6.

591.    Мамедов Р. Возрождение наследия: [Об особой форме местного самоуправления в Ичери шехер] //Каспий.- 2007.- 19 мая.- С. 6.

592.    Надироглу Э. Одиссея братьев Сименс: [О памятниках зодчества в Кедабекском районе] //İrs-Наследие.- 2007.- №1 (25).- С. 18- 20.

593.    Ниязоглу Р. Принята Исламабадская декларация: ОИК осудил агрессию Армении против Азербайджана //Каспий.- 2007.- 18 мая.- С. 2.

594.    Памятники культуры попадут под официальную защиту: [О подготовке пакета предложений по защите памятников культуры  Министерством Культуры и Туризма] //Неделя.- 2007.- 11 мая.- С. 28.

595.    Рзаев С. Стереть азербайджанский след в Шуше: [О запросе депутата ММ Г.Пашаевой в Комитет СЕ, где содержится информация об уничтожении 300 историко-культурных памятников в Шуше] //Эхо.- 2007.- 2 мая.- С. 1.

596.    Рубаи А. Завершилась реставрация гянджинской базилики: [О восстановлении албанского храма] //Каспий.- 2007.- 30 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.  

597.    *Снос архитектурных зданий в Ичери шехер продолжается //Новое время.- 2007.- 30 мая.- С. 1.

598.    Тарвердиева Л.  Единодушное осуждение агрессора: [О резолюции, осуждающей разрушение памятников культуры на оккупированных территориях, принятой на 34-й сессии Совета Министров Иностранных Дел ОИК] //Азербайджанские Известия.- 2007.-      18 мая.- С. 1.

599.    Эфенди Р. Каменная пластика Западного Азербайджана //İrs-Наследие.- 2007.- № 2 (26).-              С. 30- 31.

600.    Эфенди Р. Уникальные произведения азербайджанского искусства за рубежом нередко приписываются другим странам: [Беседа с директором Института Архитектуры и Искусства НАНА Р.Эфенди] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 мая.- С. 1,3. 

 

ТУРИЗМ

 

601.    Алиева С. Навар с жажды путешествий: [О проекте развития туризма] //Зеркало.- 2007.- 5 мая.-      С. 19.

602.    Ахмедова З. Туристические центры «замахнулись» на весь Азербайджан: [Беседа  с координатором проекта по развитию туризма Ф.Гурбановым] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 12 мая.- С. 5.

603.    Ахмедова Н. Накануне летних отпусков: [О подготовке к турсезону] //Каспий.- 2007.- 12 мая.-         С. 1, 5.

604. В Лянкяране открыт региональный информационно-туристический центр //Каспий.- 2007.-           15 мая.- С. 5; Азербайджанские Известия.- 2007.-          15 мая.- С. 1. 

605. *Исеев В. Это сладкое слово- дискаунт…: [О системе дискаунтных продаж в туристическом секторе] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 12 мая.- С. 2.

606.    *Как стимулировать развитие экотуризма в Азербайджане?: Опрос общественного мнения //Азербайджанские Известия.- 2007.- 25 мая.- С. 2.

607.    *Керимов Р. VIP  – туризм по-азербайджански //Эхо.- 2007.- 12 мая.- С. 6.

608.    Керимов Р. Для туризма привлекательный: [О новом туробъекте «Янар даге»] //Эхо.- 2007.- 4 мая.- С. 5.

609.    Халилбейли Д. Британцы- самые сложные для нас туристы: [О намерении преодолеть 1 млн. рубеж туристов] //Эхо.- 2007.- 25 мая.- С. 1.

610.    Ядуллаоглу Р. Отдых в долг: [Негативы индустрии туризма] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 2.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

611.    Бюльбюль. Еще один шаг в будущее: [О постановке спектакля по пьесе М.Ф.Ахундова режиссером аспирантом БСУ Р.Ашином в Бакинском Славянском Университете] //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 23.

612.    Мамедова И. У студентов весна только начинается: В Баку стартует I Творческий фестиваль учащихся вузов //Каспий.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

613.    Рзаханова Е. Вновь зажгутся «Восточные огоньки»: [О творчестве детского коллектива «Шарг чырагы» ]  //Каспий.- 2007.- 30 мая.- С. 8.

 

«ДАН УЛДУЗУ»

 

614.    Международный детский фестиваль «Дан улдузу» стартовал //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 24.

615.    Рзаханова Е.  «Дан улдузу» взойдет на небосклоне: [В Молодежном Центре «Гянджлик»] //Каспий.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

616.    Стартует IV Международный фестиваль «Дан Улдузу» //Азербайджанские Известия.- 2007.-       26 мая.- С. 1.


 

ИСКУССТВО

 

617.  *Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции в Государственном Кукольном Театре, Дворце имени Гейдара Алиева и Государственном Русском Драматическом Театре //Бакинский рабочий.- 2007.- 17 мая.- С. 1-2; Биржа плюс.- 2007.- 18 мая.- С. 2.  

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

618.    Анисимов Г. Живопись как способ жить: [Творческий портрет Народного художника Р.Бабаева] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 3.

619.    Баннаева Н.  Презентация и вернисаж: [О создании собственного сайта и выставке произведений 20 авторов в «Новой Галерее»] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 30 мая.- С. 4.

620.    Баннаева Н. Соло золота и хор охры: [О выставке Заслуженного художника М.Амирова в Галерее «Гыз галасы»] //Азербайджанские Известия.- 2007.-       1 мая.- С. 4.

621.   Гусейнов Э. Три ипостаси Алекпера Мурадова: [О выставке живописных работ режиссера А.Мурадова в Союзе Художников] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 мая.- С. 3.

622.    *Исеев В. Привет из Норвегии: [О выставке разножанровых произведений художников: А.Гасанова, С.Шихлинской и фотографа Р.Эфендиевой, посвященных поездке в Ставангер в ЦСИ] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 мая.- С. 3; Каспий.- 2007.- 23 мая.-     С. 8. 

623.    Кязимова Н. «Главная наша проблема- это отсутствие свободы действия»: [Беседа с художником Э.Тагиевым] //Зеркало.- 2007.- 5 мая.- С. 25.

624.    Мамедова И. Майские снимки: [О плановых выставках в Галерее «Абшерон» рассказывает ее директор Э.Ибрагимов] //Каспий.- 2007.- 3 мая.- С. 8.

625.    Мамедова И. «Создание мира», или когда режиссер берется за кисть: [О выставке Заслуженного деятеля культуры А.Мурадова в Салоне имени В.Самедовой] //Каспий.- 2007.- 16 мая.- С. 8.

626.    Мурсалова М. Классик азербайджанского исскуства: [О выставке памяти Заслуженного художника Х.Зейналова в Салоне имени С.Бахлулзаде] //Эхо.- 2007.-       31 мая.- С. 8.

627.    Огуз С. Жажда: [Творческий портрет художника Ашрафа Мурадоглы] //IRS- Наследие.- 2007.- № 1 (25).- С. 22-25.

628.    Рзаханова Е. Авангардисты отправятся в Италию: [О поездке на Венецианский фестиваль современного искусства 12 художников-авангардистов] //Каспий.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

629.    Рзаханова Е. Картины без названия: Открылась персональная выставка Гаджи Мирзы: [В Галерее имени В.Самедовой] //Каспий.- 2007.- 2 мая.-   С. 8.

630.    Рубаи А.  «Ни дня без кисти»: [О юбилейной выставке памяти Заслуженного художника Х.Зейналова в Галерее имени С.Бахлулзаде] //Каспий.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

631.    Рубаи А. Сравнить профессионализм: [О выставке работ учащихся Художественной Академии в Посольстве Турецкой Республики] //Каспий.- 2007.-          23 мая.- С. 8.

632.    Эфендиева Т. Метаморфозы юного дарования: [Творческий портрет молодой художницы Т.Мамедовой - автора семи персональных выставок] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 мая.- С. 3.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

633.    Баннаева Н. Краски жизни: [Творческий портрет художника-прикладника М.Аллахвердиева] //Известия.- 2007.- 18 мая.- С. 7.

634.    Мамедова И. Цвета жизни: [Творческий портрет художника по стеклу М.Аллахвердиева] //Каспий.- 2007.- 17 мая.- С. 8.

635.    Эфенди Р. Ковры Западного Азербайджана //IRS –Наследие.- 2007.- №2 (26).- С. 28-29.

 

ГРАФИКА

 

636.    Керимов Р. «Баку всегда был колыбелью филателии в СССР»: [Беседа с главным редактором фирмы «Азермарка» Р.Алекперовым] //Каспий.- 2007.- 2 мая.- С. 5.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

637.    *Багирзаде А. На выступлении в Лос-Анджелесе нас охраняла полиция: [Беседа с фотохудожником А.Багирзаде, вернувшейся из поездки  по Америке] //Зеркало.- 2007.- 30 мая.- С. 8.

638.    Баннаева Н.  Оптимистический объектив: [О выставке фотохудожника Н.Мамедова в Галерее «Абшерон»] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 31 мая.- С. 4.

639.    *Гумбатова Т. Первый фотограф: [О «Бакинском фотографическом кружке», созданном в 1891 году А.Мишоном] //Эхо.- 2007.- 19 мая.- С. 23.

640.    Кязимова Н. Фотографии, как фильмы в миниатюре: [О презентации фотовыставки, посвященной 45-летнему юбилею Н.Мамедова в Галерее «Абшерон»] //Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

641.    Мамедова И. Жизнь в одном мгновении: В Париже открылась фотовыставка азербайджанской художницы: [А.Фаталиевой] //Каспий.- 2007.- 12 мая.-     С. 8.

642.    Рзаханова Е. Победили «Бабушки»: [О втором он-лайн фотоконкурсе «Мобилография», прошедшем в Центре «Ушаг дуньясы»] //Каспий.- 2007.- 2 мая.- С. 8; Эхо.- 2007.- 2 мая.- С. 5.

 

«Айна – 2007»

 

643.    Асадова И.  Фестиваль «Айна-2007» готов к старту //Эхо.- 2007.- 8 мая.- С. 8.

644.    *Багирова Т., Гусейнов Э. Территории и границы: II Международный фестиваль творческой фотографии «Айна-2007» берет старт //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 мая.- С. 3.

645.    Велизаде М. Афганистан в «другом ракурсе»: [О выставке работ Х.Атакишиева и Ф.Ниязи] //Каспий.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

646.    Группа участников II Международного фестиваля фототворчества «Айна-2007» побывала в АзерТАдже //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 мая.- С. 4.

647.    Женщины - животные на выставке Эв Моркрет: [О выставке французской художницы во Французском Культурном Центре] //Зеркало.- 2007.- 22 мая.-     С. 8.

648.    Исеев В. Праздник фотоарта //Известия.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

649.    *Керимов О. «Фотопраздник» заканчивается //Эхо.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

650.    *Кязимова Н. Уравновесить войну любовью…и искусством //Зеркало.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

651.    Мамедова И. «Айна- 2007» продолжается //Каспий.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

652.    Мамедова И. Фестивалю «Айна-2007» дан старт //Каспий.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

653.    *Моркрет Э.  Нашла в женских образах то, чего не уловила в мужских: [Беседа с французским фотохудожником Э.Моркрет] //Неделя.- 2007.- 25 мая.- С. 28.

654.    *Османов Д. Фотопраздник начинается //Эхо.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

655.    Рзаханова Е. Новый взгляд на женскую красоту: [О персональной выставке французского фотохудожника Э.Моркрет в Галерее «Абшерон»] //Каспий.- 2007.- 23 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.-  24 мая.- С. 8.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

656.    *Бюльбюль. «Бутики Баку»: [О презентации одноименного журнала, посвященного современным веяниям моды] //Зеркало.- 2007.- 19 мая.- С. 21

 

СКУЛЬПТУРА

 

657.    Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию: Церемония торжественного открытия бюста Гейдара Алиева в Тбилиси //Бакинский рабочий.- 2007.- 15 мая.- С. 1-2; Азербайджанские Известия.- 2007.- 15 мая.- С. 1; Каспий.- 2007.- 15 мая.- С. 1-2; Бакинский рабочий.- 2007.- 16 мая.- С. 1.  

658.    *Ильхам Алиев сегодня прибудет в Тбилиси: [О подготовке к открытию памятника Г.Алиеву скульптора Н.Алиева в Тбилиси] //Зеркало.- 2007.-       12 мая.- С. 6.

659.    Новрузова Д. Вдохнувший вдохновенье в монументы: [Творческий портрет скульптора- монументалиста Ф.Абдурахманова] //Бакинский рабочий.- 2007.- 22 мая.- С. 4.

660.    Скульптор-романтик Омар Эльдаров: [Беседа с Народным художником О.Эльдаровым] //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 1,7.

 

КИНО

 

661.    *Алиева Б. «Обреченные»: [О фильме режиссера М.Алекперзаде по роману Ч.Абдуллаева, снятого на «Азербайджантелефильме»] //Зеркало.- 2007.-          16 мая.- С. 8.

662.    Асадова И. Вагиф Мустафаев получил еще одну награду: [О награждении режиссера В.Мустафаева званием «Менеджер года» в Москве] //Эхо.- 2007.-         1 мая.- С. 8.

663.    В Азербайджане идут съемки остросюжетного сериала: [О картине «Оружие» российского режис-сера А.Касаткина, где снимаются и азербайджанские ак-теры] //Зеркало.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

664.    Госфильмофонд награждает граждан за вклад в сохранение киноискусства : [О передаче в фонд «затерянных» кинолент]//Зеркало.- 2007.- 3 мая.- С. 8; Каспий.- 2007.- 4 мая.- С. 8.

665.    *Госфильмофонд продемонстрировал найденные ценности //Неделя.- 2007.- 11 мая.- С. 28.

666.    Гулиев А. Отношение ко Дню Победы изменилось, и это меня коробит: [Беседа с режиссером А.Гулиевым] //Комсомольская Правда.- Баку.- 2007.- 15 мая.- С. 17.

667.    Документальный фильм о великом лидере Гейдаре Алиеве вызвал огромный интерес у венгерской общественности: [О показе документального фильма «История одной зависти» в Будапеште] //Бакинский рабочий.- 2007.- 30 мая.- С. 4.

668.    Жемчужникова Т. Неизвестные фильмы: [О пресс-конференции Министерства Культуры и Туризма и Госфильмофонда рассказывает директор фонда Д.Кулиев] //Эхо.- 2007.- 4 мая.- С. 5; Вышка.- 2007.-        4 мая.- С. 9. 

669.    *«Кино должно пропагандировать мир, а не войну»: [Беседа с Народным артистом Р.Балаевым] //Неделя.- 2007.- 25 мая.- С. 8, 25.

670.    Книга о феномене Гейдара Алиева: [О презентации книги А.Кязымзаде «Гейдар Алиев и ки-нематограф» в Госфильмофонде] //Бакинский рабочий.- 2007.- 19 мая.- С. 4.

671.    Кязимзаде А. Не сам по себе режиссер: [Творческий портрет режиссера О.Бабазаде] //Каспий.- 2007.- 2 мая.- С. 1-2.

672.    *Мамедова Г. Мехрибан Алекперзаде - «ре-жиссер-диктатор»: [О съемках фильма «Обреченные» по роману Ч.Абдуллаева] //Неделя.- 2007.- 18 мая.-       С. 28.

673.    Мамедова Г. Раджа Капура отыскали в Массалы: Утерянные ценности вернулись в Госфильмофонд //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 5 мая.- С. 5.

674.    Мамедова И. «Бу мейдан, бу экран» завершен: [Об одноименном конкурсе молодых режиссеров, проводимом Министерством Культуры и Туризма] //Каспий.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

675.     «Неудобный человек» отправился в Москву: [Об одноименном фильме режиссера Н.Аббасса, показанном в Москве] //Неделя.- 2007.- 2 мая.- С.28.

676.    *Расулзаде Н. Наш фильм получился «муску-листым»: [О съемках ленты «Мы вернемся» режиссера Э.Гасымова рассказывает автор сценария Н.Расулзаде] //Зеркало.- 2007.- 17 мая.- С. 8.

677.    Рзаханова Е. В ожидании «Обреченных»: [Об одноименном фильме режиссера М.Алекперзаде по роману Ч.Абдуллаева] //Каспий.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

678.    Рзаханова Е. «Сердце храма»: В Греции проходит I Международный бьеннале современного искусства: [Представлен одноименный фильм кинорежиссера Т.Даими] //Каспий.- 2007.- 26 мая.- С. 8.

679.    Ройя сыграла главную роль в фильме «Стамбульские каникулы»: [Режиссера У.Кенуль] //Биржа плюс.- 2007.- 4 мая.- С. 20.

680.    Сабина. Определились победители конкурса «Бу мейдан, бу экран!»: [О конкурсе короткометражных  фильмов] //Эхо.- 2007.- 19 мая.- С. 21.

681.    Саламова С. Он заботился о национальном кино: [О книге А.Кязимзаде «Гейдар Алиев и кинематограф»] //Вышка.- 2007.- 18 мая.- С. 2.

682.    Саламова С. Фильмы, не увидевшие свет: [О речи режиссера Д.Кулиева на пресс-конференции в Государственном Кинофонде] //Вышка.- 2007.- 4 мая.- С. 9.

683.    Снимается фильм об армянах: [«Армяне: миф и реальность» режиссера Н.Рзаева на «Азербайджантелефильме»] //Ежедневные новости.- 2007.-         11 мая.- С. 15; Зеркало.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

684.    Фаиг гызы Н. Солнце, тучи и сны камышового города: В театре «Ибрус» прошел показ документальных фильмов, посвященных детям-беженцам из Карабаха //Известия.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

 

МУЗЫКА

 

685.   *О награждении Ализаде Ф.А.  орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 25 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 26 мая.- С. 1

686. *О награждении Гулиева Р.Э. орденом «Шохрат»  за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 14 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 15 мая.- С. 2.

_________

 

687.    Абаскулиева Э. Акции протеста: В Страсбурге проходят мероприятия, посвященные оккупации армянами Шуши: [Выступление Народных артистов И.Гулиевой и Н.Мусаева] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 8 мая.- С. 1; Зеркало.- 2007.- 8 мая.-    С. 2. 

688.    Абдуллаева Л.  Умение слушать и слышать: [О музыкальном конкурсе имени К.Сафаралиевой, прошедшем в БМА] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 2 мая.- С. 3.

689.    Азербайджанский музыкант- победитель Viva La Musica: [Об ученике музшколы №16 Османе Эйюблу- победителе IX Международного конкурса в Румынии] //Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

690.    Алибейли Г. Из плеяды великих: [Творческий портрет композитора Ф.Ализаде] //Известия.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

691.    *Алиева Б. Дебют Фирангиз Ализаде: [О Народной артистке Ф.Ализаде, впервые выступающей в качестве автора оперы] //Зеркало.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

692.    Алиева Б. У истоков музыкального образования: [О судьбе и творчестве пианистки Хадиджи Гаибовой] //Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

693.    Алиева Р.  Его музыка «и печальна, и светла»: К 70-летию Акшина Ализаде: [Творческий портрет композитора] //Каспий.- 2007.- 26 мая.- С. 1- 2.

694.    *Алиева У.  Выступления азербайджанского музыковеда в США: [О лекциях профессора БМА А.Гусейновой в двух университетах Америки] //Зеркало.- 2007.- 16 мая.- С. 8.

695.    Алиева У. Две премии одной книги: [О книге музыковеда Ф.Таировой «Дмитрий Шостакович и азербайджанская музыкальная культура»] //Зеркало.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

696.    *Алиева У.  Дело жизни: Интервью накануне 50-летия композитора  Джалала Аббасова //Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 26.

697.    Алиева У.  Пять шагов к большой мечте: [О юбилее музшколы №39 ] //Зеркало.- 2007.- 5 мая.- С. 22.

698.    Алиева У. Успех азербайджанских музыкантов в США: [О выступлении кеманчиста И.Гасанова и тариста Р.Гасанова в Америке] //Зеркало.- 2007.-        25 мая.- С. 8.

699.    *Баннаева Н. Свет двойной звезды: [О презентации документального фильма режиссера Э.Гулубекова, посвященного сестрам Касимовым в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 мая.- С. 3; Эхо.- 2007.- 16 мая.- С. 8; Каспий.- 2007.- 16 мая.- С. 8. 

700.    Бюльбюль. И вслед ему звучала музыка: [Беседа с Заслуженным артистом, директором Государственной Филармонии М.Адыгезалзаде] //Зеркало.- 2007.- 1 мая.- С. 8.

701.    *Бюльбюль. Памяти Баяндура Мехтиева: В БМА прошел концерт, посвященный творчеству замечательного музыканта и педагога //Зеркало.- 2007.-       11 мая.- С. 8.

702.    *Гасан О. Проблема искусства заключается в отсутствии массовости: [Беседа с Народным артистом, певцом Д.Акперовым перед его концертом в Филармонии] //Зеркало.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

703.    Известный балабанист Алихан Самедов удостоен медали имени академика Юсифа Мамедалиева //Эхо.- 2007.- 31 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 2.

704.    *Иманов Л. Мечтаю создать музей с музыкальной комнатой: [Беседа с Народным артистом, оперным певцом Л.Имановым] //Неделя.- 2007.- 18 мая.- С. 29.

705.    *Керимов Ф. Занижение профессиональной планки недопустимо-стандарты могут быть только общемировые: [Беседа с дирижером Государственного Симфонического Оркестра имени У.Гаджибекова Р.Абдуллаевым] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 мая.- С. 3.

706.    *Ковалева М.  Запевать лучше хором!: [О концерте детских хоровых коллективов в Мингячевире] //Биржа плюс.- 2007.- 11 мая.- С. 19.

707.    Мамедова И. Гала-концерт в античном Театре Aspendos: Дирижер Ялчын Адигезалов выступил в Турции //Каспий.- 2007.- 30 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 31 мая.- С. 8.  

708.    Мамедова И. Мистика суфийской музыки: [Об участии группы «Савалан» на IV Фестивале Суфийской Музыки в Карачи] //Каспий.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

709.    Мамедова И.  Расставим ноты по местам: [О подготовке Союза Композиторов к съезду] //Каспий.- 2007.- 19 мая.- С. 8.

710.    Мамедова И. Страна богата талантами: Прошел итоговый концерт V-го Республиканского конкурса хоровых коллективов:[В Театре Музыкальной Комедии] //Каспий.- 2007.- 17 мая.- С. 8.

711.    Мамедова И. Ушел из жизни композитор Хикмет Мирмамедли //Каспий.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

712.    Микеладзе Г.  Когда судьба благосклонна: У композитора Джалала Аббасова - юбилей //Ежедневные новости.- 2007.- 4 мая.- С. 15.

713.    Музыкальным «пиратам» объявили войну: МЭР собирается проводить мониторинги на рынке сбыта аудиовидео товаров //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.- 26 мая.- С. 4.

714.    Мусабекова И. «Чарующие звуки мугама»: [О выступлении в Германии Заслуженного артиста Б.Алиева и Народной артистки М.Ягубовой в рамках Декады культуры и музыки Азербайджана в Германии] //Эхо.- 2007.- 3 мая.- С. 8.

715.    Рзаханова Е. Голос из прошлого: Завершились съемки документального фильма о Рубабе Мурадовой: [Режиссера М.Аждароглу] //Каспий.- 2007.-            17 мая.- С. 8.

716.    Рзаханова Е. Дети споют мугам: [О подготовке к Фестивалю Мугама рассказывает директор Молодежного Центра «Каинат» Р.Расулзаде] //Каспий.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

717.    Ростропович М. Я оставил в Баку свое сердце: [Воспоминания о маэстро] //Вышка.- 2007.-        4 мая.- С. 10.

718.    Рубаи А. Мугам пробивает окно в Европу: [О конференции «Азербайджанская музыка за рубежом в период независимости» в Союзе композиторов] //Каспий.- 2007.- 31 мая.- С. 8.

719.    Сабина. Музыкальные традиции нельзя забывать: В Алибайрамлы проходит заключительный тур III Республиканского конкурса среди исполнителей музыки на национальных инструментах //Зеркало.- 2007.-         19 мая.- С. 25.

720.    Сабина. Суфийские мотивы прозвучат в Карачи: [О предстоящей поездке на фестиваль мистической музыки в Пакистан рассказывает руководитель группы «Савалан» Н.Новрузлу] //Зеркало.- 2007.- 2 мая.- С. 8.

721.    Состоялся концерт в рамках проекта «Благозвучный древний мугам»: [В Государственной Филармонии] //Зеркало.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

722.    *Шариф А. Феномен Франгиз Ализаде: [Беседа с Народной артисткой, композитором Ф.Ализаде] //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 26.

 

Хагигат Рзаева - 100

 

723.    Бабаев А. Яркая звезда оперы и мугама //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 мая.- С. 4.

724.    *Ее голос не знал преград: 100-летию Хагигат Рзаевой посвящается: [О вечере памяти оперной певицы в Лянкяранском Драматическом Театре имени Н.Везирова] //Зеркало.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

 

Рамиз Кулиев – 60

 

725.    Кафарова З. Поэт тара //Бакинский рабочий.- 2007.-  2 мая.- С. 4.

726.    Мамедова И. «Оху, тар» //Каспий.- 2007.-      8 мая.- С. 8.

Сеид Рустамов - 100

 

727.    Мамедова И. 100-летие великого компо-зитора: В Филармонии прошел юбилейный концерт памяти Сеида Рустамова //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 8.

728.    Ордуханова Х. Выдающийся композитор, дирижер, педагог //Бакинский рабочий.- 17 мая.- С. 4.

 

ЭСТРАДА

 

729.    *Алиева Б. Романтическое озвучание гитары: [О вечере гитарной музыки в «Капельхаусе»] //Зеркало.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

730.    *Алиева С. Готов клип на песню «Азербайджан»: Бриллиант Дадашева преподнесла музыкальный сюрприз к Дню Республики //Зеркало.- 2007.- 26 мая.-   С. 24.

731.    *Асадова И.  Departure Point Baku: [Беседа с музыкантом Э.Гасановым о новом альбоме джазовых композиций музыкантов- бакинцев] //Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 12.

732.    Асадова И. Эльмира Алекперзаде работает над новыми проектами //Эхо.- 2007.- 5 мая.- С. 23.

733.    Бюльбюль. «Мама, это рок-и ролл…»: [Беседа с солистом рок-группы Unformal Р.Мамедовым] //Зеркало.- 2007.- 5 мая.- С. 26.

734.    Гасанова С. В этом году Бакинскому Государственному Цирку исполняется 40 лет //Биржа плюс.- 2007.- 4 мая.- С. 19.

735.    *Гулиев Э. Телешкола злословия: [Беседа с критиком Э.Гулиевым о состоянии эстрадной школы] //Зеркало.- 2007.- 19 мая.- С. 23.

736.    *Дадашева А. Айгюн Кязимова представила новый клип //Эхо.- 2007.- 15 мая.- С. 8.

737.    Джапаридзе М.  Мой принцип –победа на каждом старте!: [Беседа с эстрадной певицей М.Джапаридзе] //Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 14.

738.    Джафарова А.  «Гырмызы баш», мечтающая о счастливой семье…: [Беседа с эстрадной певицей А.Джафаровой] //Эхо.- 2007.- 9 мая.- С.8.

739.    *Жемчужникова Т. Гитарный перезвон: На сцене Капельхауза //Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 12.

740.    *Османов Д. «Азери-стар-2007»- итоги недели: [О концерте молодых певцов в Театре Песни имени Р.Бейбутова] //Эхо.- 2007.- 12 мая.- С. 14.

741.    *Османов Д.  Милан зарабатывает на жизнь, играя в барах: [Беседа с рокером М.Мамедовым] //Эхо.- 2007.- 12 мая.- С. 14.

742.    *Османов Д.  «Песня уже родилась, осталось записать ее на студии»: [О творческих планах рассказывает певица С.Алекперзаде] //Эхо.- 2007.- 16 мая.- С. 8.

743.    Рубаи А.  Гитара шестиструнная: [О концерте гитаристов под руководством Э.Султанова в «Капельхаусе»] //Каспий.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

744.    *Сабина. Готов «Дождь» Бриллиант Дадашевой: [О съемках клипа певицы] //Зеркало.- 2007.-          18 мая.- С. 8; Эхо.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

 

Джазовый Фестиваль. В преддверии

 

745.    Асадова И. Азиза Мустафазаде выступит в Баку 8 июня //Эхо.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

746.    Баку в ожидании большого джаза //Новое время.- 2007.- 31 мая.- С. 6.

747.    Кязимова Н. Организаторы джазового фестиваля привезут Азизу Мустафазаде //Зеркало.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

748.    *Нурлана. От Азизы Мустафазаде до Билли Кобэма, от ню  джаза до Фанка //Зеркало.- 2007.- 26 мая.- С. 25.

749.    Рзаханова Е. Баку готовится к джаз- фести-валю //Каспий.- 2007.- 24 мая.- С. 8.

750.    Саламова С. Любителей джаза ожидает сюрприз //Вышка.- 2007.- 25 мая.- С. 9.

 

ТЕАТР

 

751. *О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики в связи со сценической деятельностью: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, 10 мая 2007 //Бакинский рабочий.- 2007.- 11 мая.- С. 2.

__________

 

752.    *Алиева Б.  Театральная победа: [Об участии Театра Азербайджанской Драмы на VIII Международном Театральном Фестивале в Трабзоне] //Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 25.

753.    *Асадова И. Ирана Тагизаде представила спектакль : [О новой работе режиссера И.Тагизаде в РДТ] //Эхо.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

754. *Гараева А. Максуд Ибрагимбеков: «Глубокий смысл познается не сразу»: [О спектакле «Ресторан «Финал» режиссера А.Шаровского в Театре UNS] //Бакинский рабочий.- 2007.- 25 мая.- С. 4.

755.    *Гулиев Ф. Аладдин Аббасов отметил 85-летний юбилей: [О юбилее Народного артиста А.Аббасова] //Биржа плюс.- 2007.- 11 мая.- С. 20.

756.    Дагаргулия С. Этот безумный, безумный день: [О премьере спектакля по пьесе Р.Шарта режиссера И.Тагизаде в РДТ] //Вышка.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

757.    Заманова А. Рожденные в сердце роли: Памяти Анатолия Фальковича: [Народного артиста, актера РДТ] //Каспий.- 2007.- 5 мая.- С. 6.

758.    Исеев В. Торжество жизнелюбия: [О премьере спектакля «Судьба» по пьесе Т.Миннуллина, поставленного режиссером А.Кязимовым в Азербайджанской Драме] //Известия.- 2007.- 11 мая.- С. 8.

759.    *Курочкина С. «Хрустальное перо» - завлиту: [О присуждении завлиту Русского Драматического Театра В.Резниковой премии Союза Театральных Деятелей России] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 16 мая.- С. 3.

760.    Кязимова Т. «Али и Нино» на сцене Молодежного Театра: [В постановке режиссеров Э.Мирзоева и И.Гасанова] //Вышка.- 2007.- 18 мая.- С. 12.

761.    Мамедова И. Все лучшее детям: ТЮЗ выступил в Турции с тремя спектаклями //Каспий.- 2007.-        3 мая.- С. 8.

762.    Мамедова И. «Письмо незнакомки»: [О первом просмотре одноименного спектакля режиссера Б.Османова в Театре Азербайджанской Драмы] //Каспий.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

763.    Мамедова И. «Царь Эдип» в Камерном Театре: [О премьере одноименного спектакля по пьесе Софокла режиссера И.Перловой] //Каспий.- 2007.-  15 мая.- С. 8.

764.    Мамедова И. Честное состязание свободных граждан: [Режиссер Бакинского Камерного Театра Д.Салимова рассказывает о подготовке к IX Международному Фестивалю античного искусства] //Каспий.- 2007.- 19 мая.- С. 8.

765.    *Меджидова Г. Свое слово в искусстве: [Творческий портрет режиссера Русского Драматического Театра И.Тагизаде] //Зеркало.- 2007.- 19 мая.- С. 21.

766.    Меликова Я. «Вий» Театра «Юх»:[О спектакле по одноименному произведению Н.В.Гоголя режиссера М.Микаилова ] //Эхо.- 2007.- 30 мая.- С. 8

767.    Микеладзе Г. Трагедия и поучительный детектив: На сцене Бакинского Камерного Театра- премьера «Царя Эдипа»: [В постановке режиссера И.Перловой] //Известия.- 2007.- 18 мая.- С. 7.

768.    Османов Д. Меня больше привлекает комедийный жанр: [Беседа с актрисой Азербайджанской Драмы В.Рзаевой] //Эхо.- 2007.- 4 мая.- С. 8.

769.    *Османов Д. «Наш театр не умрет никогда»: [Беседа с руководителем Иреванского Драматического Тетра  И.Пириевым] //Эхо.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

770.    Османов Д. Потерявшие себя: На сцене театра «Ибрус» состоялась премьера фильма «Сновидения деревни камышей» Эльчина Мусаоглу //Эхо.- 2007.-       9  мая.- С. 8.

771.    Рагимов Д. Я не люблю машины: [Беседа с актером Молодежного Театра Д.Рагимовым] //Эхо.- 2007.- 19 мая.- С. 13.

772.    Рафик Г. Два юбилея в один год: [О 60-летии актера Новруза Гартала и его 40-летней творческой деятельности] //Бакинский рабочий.- 2007.- 16 мая.-      С. 4.

773.    *Рафик Г. «Любовь, черт и «белая смерть»: [О премьере одноименного спектакля режиссера Ю.Мамедова  в Сумгайытском Театре Музыкальной Драмы] //Бакинский рабочий.- 2007.- 23 мая.- С. 4.

774.    Рзаханова Е. «Надир шах» в Грузии: Бакинский Муниципальный Театр отправился на гастроли //Каспий.- 2007.- 9 мая.- С. 8.

775.    Рубаи А. «Аздрама» вернулась  «со щитом»: [Об участии Театра Азербайджанской Драмы на VIII Международном Черноморском Фестивале в Трабзоне] //Каспий.- 2007.- 12 мая.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 12 мая.- С. 25.

776.    Рубаи А. «Вирус любви»: [О новой одноименной постановке режиссера А.Шаровского в Русской Драме] //Каспий.- 2007.- 9 мая.- С. 8.

777.    Рубаи А. «Мою жену зовут Морис»: [О пос-тановке одноименного спектакля по пьесе Р.Шарта режиссером И.Тагизаде] //Каспий.- 2007.- 19 мая.- С. 8; Азербайджанские Известия.- 2007.- 23 мая.- С. 3. 

778.    Рубаи А. «Пардон» от Фархада Шенсоя: [О постановке одноименного спектакля режиссера Р.Ашына в Театре «Йуг»] //Каспий.- 2007.- 17 мая.- С. 8.

779.    Солтан И. Я хочу работать во благо детей всего мира: [Беседа с директором Государственного Детского Экспериментального Театра И.Солтаном] //Эхо.- 2007.- 2 мая.- С. 8.

780.    Шаровский А. Я не вижу на горизонте молодых режиссеров, которых можно было бы привлечь в наш театр: [Интернет- форум с Народным артистом А.Шаровским] //Эхо.- 2007.- 26 мая.- С. 23.

 

Эльданиз Зейналов - 70

 

781.    *Жемчужникова Т. Вечер памяти Эльданиза Зейналова:[ В Музейном Центре] //Эхо.- 2007.- 23 мая.- С. 8.

782.    Мамедова Г. Любимым занятием Эльданиза Зейналова было помогать беднякам //Неделя.- 2007.- 25 мая.- С. 28.

783.    Рзаханова Е.  Он радовал не одно поколение: [Творческий портрет Народного артиста Э.Зейналова в преддверии его 70-летнего юбилея] //Каспий.- 2007.-     11 мая.- С. 8.

 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

 

784.   Азизов Э. Моя цель - прославить свою страну: [О вокалисте Э.Азизове, проходящем учебу в Центре Оперного Пения Г.Вишневской] //Эхо.- 2007.-          19 мая.- С. 11.

785.    Бюльбюль. La Traviata на бакинской сцене: [О постановке «Травиаты» режиссером Д.Салимовой на сцене Театра Оперы и Балета] //Зеркало.- 2007.- 8 мая.- С. 8.

786.    *Бюльбюль. О гастролях Оперного Театра: [В Шеки] //Зеркало.- 2007.- 25 мая.- С. 8.

787.    В Шеки стартовал музыкальный фестиваль: [Приуроченный Министерством Культуры и Туризма к 100-летию оперы «Лейли и Меджнун»] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 19 мая.- С. 1.

788.    Касимова Т. Шекинские гастроли Театра Оперы и Балета: [Представлена опера «Лейли и Меджнун»] //Эхо.- 2007.- 2007.- 22 мая.- С. 8.

789.    *Мамедова И.  Тореадор Эскамильо: [О выступлении вокалиста Э.Азизова на сцене Оперного Театра Галины Вишневской в Москве] //Каспий.- 2—7.- 26 мая.- С. 8.

790.    Нурани. «Мегапроект» на оперной сцене: [О подготовке к постановке оперы Ф.Ализаде «Интизар» режиссером Д.Салимовой в Театре Оперы и Балета] //Эхо.- 2007.- 18 мая.- С. 8.

791.    Рзаханова Е. Покорительница Москвы: В столице России прошел вокальный вечер Динары Алиевой //Каспий.- 2007.- 9 мая.- С. 8.

792.    «Спектакль высокого вдохновения и триумфа»: [О премьере спектакля «Травиата» Д.Верди  в Театре Оперы и Балета] //Эхо.- 2007.- 8 мая.- С. 8.

 

Опере «Кероглу» - 70 лет

     

793.    Мамедова Г. Память маэстро не была уважена должным образом //Неделя.- 2007.- 4 мая.- С. 28.

794.    Мамедова И. Юбилей бессмертного произведения //Каспий.- 2007.- 2 мая.- С. 8.

795.    Опере «Кероглу» - 70 лет //Зеркало.- 2007.-    2 мая.- С. 8.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

796.    Каракмазли Д. Танцующая миниатюра: [Беседа с Народной артисткой, танцовщицей Х.Зульфугаровой] //Каспий.- 2007.- 1 мая.- С. 6.

797.    Надирова В. Гармония любви и таланта: [Творческий портрет Народных артистов, танцовщиков М.Мамедова и Р.Ахундовой] //Известия.- 2007.- 18 мая.- С. 7.

798.    *Рзаева Г. Юные танцоры из Азербайджана принимают участие в Международном Фестивале в Анталье: [Об ансамбле «Лалалер» гимназии №160] //Бакинский рабочий.- 2007.- 16 мая.- С. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

 1. Mədəni-maarif.- 2007.- № 5

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. Azərbaycan işıqları

 6. Azərbaycan müəllimi

 7. Bakı

 8. Bakı xəbər

 9. 525-ci qəzet

 10. Bizim yol

 11. Ekran Efir

 12. Ekspress

 13. Ədalət

 14. Ədəbiyyat qəzeti

 15. Gün

 16. Gündəlik Azərbaycan

 17. Həftə içi

 18. Hürriyyət

 19. Xalq cəbhəsi

 20. Xalq qəzeti

 21. Xəzər

 22. İdeal Azərbaycan

 23. İki sahil

 24. İmpuls

 25. Kaspi

 26. Kino+

 27. Kredo

 28. Mədəniyyət

 29. Mərkəz

 30. Mövqe

 31. Olaylar

 32. Palitra

 33. Paritet

 34. Rabitə dünyası

 35. Respublika

 36. Reytinq

 37. Səs

 38. Şərq

 39. Təzadlar

 40. Üç nöqtə

 41. Vətəndaş həmrəyliyi

 42. Yaddaş

 43. Yeni Azərbaycan

 44. Yeni xəbər

 45. Yeni Müsavat

 46. Zaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Биржа плюс

 4. Вышка

 5. Ежедневные новости

 6. Зеркало

 7. Известия

 8. Каспий

 9. Комсомольская Правда

 10. Московский комсомолец

 11. Наш век

 12. Неделя

 13. Новое время

 14. Эхо

 

 

 

 

 

 


 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................4

Mədəniyyət və mədəni

quruculuğa aid rəhbər materiallar.....................................4

Heydər Əliyev - 84............................................................8

Mədəni Əlaqələr...............................................................11

Heydər Əliyev Fondu........................................................15

Kitabxana işi......................................................................16

İnformasiya və reklam işi .................................................19

Klub və istirahət parkları . ................................................21

Muzey işi……………………………………………….. 22

18 May - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür..........................24

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ....................................................25

Turizm...............................................................................28

II.İncəsənət.......................................................................30

Rəngkarlıq.........................................................................30

Dekorativ tətbiqi incəsənət................................................. 32

Qrafika...............................................................................33

Bədii fotoqrafiya................................................................34

Heykəltəraşlıq....................................................................35

Moda və dizayn.................................................................36

Kino...................................................................................37

Musiqi................................................................................43

Səid Rüstəmov - 100..........................................................49

Sara Qıdimova - 85............................................................50

Firəngiz Əlizadə.................................................................50

Habil Əliyev - 80................................................................51

Ramiz Quliyev - 60............................................................52

Mstislav Rastropoviçin ölümü münasibətilə......................52

Estrada və sirk....................................................................53

Xalq yaradıcılığı.................................................................53

Teatr...................................................................................54

Akademik Milli Dram Teatrı.............................................57

Milli Opera və Balet Teatrı................................................59

Həqiqət Rzayeva - 100.......................................................60

Gənc Tamaşaçılar Teatrı....................................................61

İrəvan Dövlət Dram Teatrı.................................................61

Bakı Kamera Teatrı............................................................61

Balet və rəqs.......................................................................62

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı.............................. .101

 

 

 

 

 

 


 

  Содержание

 

I.Культура………………………………………..……63

I Форум Культурологов……………………………….64

Гейдар Алиев - 84……………………………………...65

День Победы...................................................................66

День культурного разнообразия……………………...66

Культурные взаимосвязи……………………………...67

Фонд Гейдара Алиева………………………………....71

Библиотечное дело…....…………………………….....72

VII праздник книги…………………………………….73

Парки культуры и отдыха...............................................74

Клубы, дворцы и дома культуры……………………..74

Музейное дело………………………………………....75

18 Мая - Международный День Музеев……………..75

Охрана памятников истории и культуры…………….76

Туризм………………………………………………….78

Самодеятельное творчество…………………………...79

«Дан улдузу»…………………………………………...79

Искусство……………………………………………….80

Изобразительное искусство…………………………...80

Декоративно-прикладное искусство……………….....82

Графика………………………………………………....82

Художественная фотография…...……………………..82

«Айна-2007»……………………………………………83

Мода и дизайн……………………………………….....84

Скульптура……………………………………………..84

Кино…………………………………………………….85

Музыка………………………………………………....88

Хагигат Рзаева - 100…………………………………...92

Рамизу Гулиев - 60…………………………………….92

Сеид Рустамов - 100…………………………………..93

Эстрада и цирк................................................................93

Джазовый Фестиваль. В преддверии…………………94

Театр.................................................................................95

Эльданиз Зейналов - 70………………………………..98

Театр Оперы и Балета…………………………………99

Опере «Кероглу» - 70 лет……………………………..100

Балет. Танцы   ………………………………………....100

Список использованных газет………………………...103

 


 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nəşriyyat redaktoru:                                     T.Ağamirova

 

Korrektorlar:                                                S.Əhmədova

                                                                    S.Əliskəndərova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 07.06.07

Sifariş: 14

Tirajı 50 nüsxə