Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

2013 - YANVAR

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2013 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Yanvar - 2013

 

 

BAKI-2013

 

 


 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktor: 

D.Sadıxova, H.Bəşirova

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2013. 

 

M

 

 

F.Axundov F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.   

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: [email protected]

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1.*Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında mədəni sərvətlərin talanması ilə mübarizə və onların geri qaytarılmasının təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında”: Sazişin təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 11 dekabr 2012-ci il//Azərbaycan. - 2013.- 25 yanvar.- S.2.

2.*Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 11 dekabr 2012-ci il//Azərbaycan.- 2013.- 19 yanvar.- S.1.

_________

 

3. *2013-cü ilin Azərbaycan Respublikasında “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 16 yanvar2013-ci il //Azərbaycan.- 2013.- 17 yanvar.- S.1.

________

 

4. *Abdullayeva, F. Mədəniyyət müəssisələri və turizm şirkətlərinin əməkdaşlığı: Problemlər nədən qaynaqla-nır? [Əbülfəs Qarayevin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclasında söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 9.

5. *Bakıda “Nargis” jurnalının rəsmi təqdimatı keçirilmişdir:[mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva və mədəniyyət işçiiəri də iştirak etmişdir]//Azərbaycan.- 2013.- 15 yanvar.- S.2.

6. *Bədəlbəyli F. Azərbaycan dünyada layiqincə təmsil olunur: [milli mədəniyyətimizin dünyaya inteqrasiyasıyo-lunda böyük uğurları haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 1 yanvar.- S. 3.

7. *Cavadov, Z. Nümunəvi mədəniyyət ocağı:[Xəzər rayonundakı Şüvəlan qəsəbə mədəniyyət evinin fəaliyyəti haqqında]//Respublika.- 2013.- 29 yanvar.- S. 4.

8. *Kollegiya iclasında “Mədəniyyət” qəzetinin və “Mədəni həyat” jurnalının fəaliyyəti müzakirə edilmişdir:[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclasında]//Azərbaycan.- 2013.- 24 yanvar.- S.7.

9. *Qarayev, Ə. Yeni nailiyyətlərə doğru: İlin uğurlu ye-kunları: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə müsa-hibə] /müsahibəni apardı Flora Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2013.- 11 yanvar.- S.3.

10. *Qasımov, E. Azərbaycan beynəlxalqsəviyyədə humanitar sahəyə dəyərli töhfələr verir//Respublika.- 2013.- 9 yanvar.- S. 1.

11. *Quliyev, L. Xidmət səviyyəsi yüksəlir: [Yevlax rayonunun mədəni-maarif müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 11 yanvar.- S.5.

12. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilib: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin sədrliyi ilə“Mədəniyyət” qəzeti və “Mədəni həyat” jurnalında mədəniyyət və turizm sahələrinin müasir tələblərə uyğun işıqlandırılması” məsələsi müzakirə olundu]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 3.

13.*Məmmədova, L. Mədəniyyətə aid veb-saytlar haqqında yeni kitab: [“Mədəniyyətə aid veb-saytların istifadəçi ilə qarşılıqlı təsiri. Tövsiyələr”adlı kitab haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 6.

14. *Məmmədov, E. Kəngərlinin mədəni həyatı: [öz qədim tarixi, mədəniyyəti ilə həmişə xüsusi çəkiyə malik olan eyniadlı rayon haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 11 yanvar.- S.5.

15. *Məmmədov, E. Milli dəyərlər qorunur, yaşadılır: “2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Milli dəyərlər ili” kimi yadda qaldı//Azərbaycan.- 2013.- 9 yanvar.- S.3.

16.*Məmmədov, F. 2013-cü il Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında mühüm mərhələ olacaqdır //Azərbaycan.- 2013.- 23 yanvar.- S.4.

17. *Məmmədov, F. Kulturologiya, təhsil və milli inkişaf//Xalq qəzeti.- 2013.- 11 yanvar.- S. 5.

18. *Məmmədov, F. Kulturologiya, təhsil və milli inkişaf //Xalq qəzeti.- 2013.- 13 yanvar.- S. 6.

19. *Mükərrəmoğlu, M. “Azərbaycan ‒ Qafqazın cənnəti”: [eyniadlı buraxılışda respublikamızın mədəniyyəti ilə bağlı informasiyalar, fotoşəkillər yerləşdirilib] //Xalq qəzeti.- 2013.- 9 yanvar.- S. 6.

20.*Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan mədəniyyətin inkişafı baxımından da regionun lideridir //Xalq qəzeti.- 2013.- 13 yanvar.- S. 4.

21.*Mükərrəmoğlu, M. Ötən illər yeni üfüqləri nişan verir: Azərbaycan RespublikasınınMədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaranmasından 7 il ötür //Xalq qəzeti.- 2013.- 30 yanvar.- S. 6.

22.Yunisli, F. Naxçıvanın qədim mədəniyyətinə aid yeni sayt yaradılıb //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 15. //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 15.

23.*Yunisli, F. Naxçıvanda musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 7.

 

Bax: 94

  

 

20 YANVAR FACİƏSİ — 23

 

24.*Allahverdiyev, R. Kitabxanada tədbir: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında]//Respublika.- 2013.- 20 yanvar.- S. 4.

25.*Eyyubova, G. “Fotoşəkillərin söhbəti”:20 Yanvar faciəsinin 23 illiyinə həsr olunmuş sərgi haqqında: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyihdə] //İki Sahil.- 2013.- 18 yanvar.- S.21.

26.*Əfəndiyeva, A. Azadlıqyolunun 20 Yanvar zirvəsi:[Qax rayon MKS-nin Mərkəzi kitabxanasında dəyirmi masa ke-çirildi]//Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 15.

27.*Əliyeva, S. Heç kim unudulmur, heç nə unudul-mur: [İsveç Krallığının Malmö şəhərində “20 Yanvar hadisəsi dünyanın gözü ilə” video klipi nümayiş etdirilmişdir]//Xalq qəzeti.- 2013.- 25 yanvar.- S. 6.

28.*Əliyev, R. 20 Yanvar faciəsi Türkiyə mediasında//Xalq qəzeti. - 2013.- 24 yanvar.- S. 10.

29.*Xanbəyova, V. 20 Yanvarın sənət təcəssümü: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən anım tədbirindəmusiqi əsərləri səsləndi]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 5.

30.İxtiyarqızı, N. 20 Yanvar faciəsinə dair yeni layihə: Tünzalə Ağayeva “Bir dünya istəyirəm”ə klip də çəkdirib//Həftə içi.- 2013.- 18 yanvar.-S. 8.

31.*İlyasoğlu, R. Müqəddəs and yerimiz:[Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi – bədii kompozisiya keçirilmişdir]//Respublika.- 2013.- 20 yanvar.- S. 4.

32.*İsayev, Ə. Ürəklərdə gör nələr var: Kətan üzərinə köçən duyğular:[Samux rayonunda “20 Yanvar şagirdlərin gözü ilə” adlı əl işlərindən ibarət sərgi keçirilmişdir]//Azərbaycan.- 2013.- 20 yanvar.- S.8.

33.*İstiqlal tariximizin faciəli səhifəsi: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində anım mərasimi keçirilib]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 4.

34.*20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad olunmuşdur: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində]//Azərbaycan.- 2013.- 20 yanvar.- S.4.

35.*Mədəniyyət və turizmin ahəngdar inkişaf illəri: Yanvarın 30-da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaranmasının 7 ili tamam olur//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 3; 5.

36.*Mədətzadə, N. Tarixin qan yaddaşı: [Astara rayon Mərkəzi Kitabxanasında xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 5.

37.*Milli Kitabxanada 20 Yanvara həsr olunmuş sərgi //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 3.

38.*Nərimanoğlu, M. “Foto-yaddaş”: Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin ekspozisiyasında 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş sərgi keçirildi: [“Fotoşəkillərin söhbəti” adlı] //Azərbaycan.- 2013.- 18 yanvar.- S. 5.

39.*Nərimanoğlu, M. Təsviri sənətin əbədi mövzusu:[20 Yanvar faciəsi təsviri sənətdə]//Azərbaycan.- 2013.- 22 yanvar.- S.5.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

40. *Ağayev, V. Saki Kosuqi: Azərbaycan zəngin təbiəti, nadir meşələri və qonaqpərvər insanları ilə məni heyran etmişdir:[Yaponiyanın “Kosugi Zohen Co.LTD” landşaft dizaynı şirkətinin prezidentinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2013.- 30 yanvar.- S.5.

41.*Ağazadə, Z. Azərbaycanla Ukrayna arasında mədəni əməkdaşlığın inkişafına növbəti töhfə:ARDNŞ-in Ukraynadakı nümayəndəliyinin təşəbbüskarlığı ilə “Ukrayna” Fondunun Kiyevdəki iqamətgahında Ukrayna rəssamı Leonid Litvinin əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edilmişdir//Azərbaycan.- 2013.- 17 yanvar.- S.7.

42.*Atəşi, N. “Əsəd bəyin əzabları” bitdi: BERLİN UM VELT FİLM studiyasının çəkmiş olduğu ikiseriyalı sənədli film tamamlandı: [Əsəd bəyin həyatına həsr olunmuş eyniadlı filmin rejissoru Ralf Marşallekdir] //Ayna.- 2013.- 12 yanvar.- S.19.

43.*Avropada ən böyük sərgimiz Çexiyada açılır: Bu sərgi bütün Avropa çərçivəsində təqdim olunacaq: [Çexiyanın Ostrava şəhərində təqdim olunacaq silahlar, sikkələr, əl işlərindən ibarət “Əbədi odlar diyarı ‒ Azərbaycanın minillik mədəniyyəti” adlı sərgi haqqında] //Ayna.- 2013.- 12 yanvar.- S.20.

44.*Azərbaycan “Eurovision-2013” mahnı müsabiqəsinin ikinci yarımfinalının birinci hissəsində çıxış edəcəkdir: [İsveçin Malmö şəhərində keçiriləcək mahnı müsabiqəsi] //Azərbaycan.- 2013.- 19 yanvar.- S.7.

45.*Bakıda Hindistan Mədəniyyəti Günü keçirilmişdir: [“Ariva” mehmanxanasında “İrəli” Ictimai Birliyinin “Diplomatik protokol” layihəsi çərçivəsində]//Azərbaycan.- 2013.- 18 yanvar.- S. 7.

46.*Bakıda məşhur britaniyalı heykəltəraş Ceyn MakAdam Freydin “Ailə dəyərləri” mövzusunda sərgisi açılmışdır: “Gazelli Art House” müasir incəsənət qalereyasında//Azərbaycan.- 2013.- 12 yanvar.- S.5.

47.*Dostluq və barış notları: 50 il sonra Bakıda: Avropanı birləşməyə doğru götürən “Yelisey müqaviləsi”nin yubileyinə həsr olunmuş konsert: [“Kapellhaus” Alman - Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində Alman-Fransız mədəniyyət günləri çərçivəsində]//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 5.

48.*“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin rəmzi açarı İsveçin Malmö Şəhər Şurasının başçısına təqdim edilmişdir:[açarı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov təqdim etmişdir]//Azərbaycan.- 2013.- 18 yanvar.- S. 7.

49.*Həsənli, Ü. Parisdə Azərbaycana dair nadir əsərlər tapıldı: [AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutuna Paris Milli Kitabxanasında saxlanan Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə dair 200-dən artıq materialın surəti, elektron variantı gətirilib]//BakuPost.- 2013.- 19 yanvar.- S.10.

50. *Lokarno kinofestivalının “Açıq qapılar"ı”: Nizami Kino Mərkəzində, Lokarno beynəlxalq kinofestivalının (İsveçrə) “Açıq qapılar” bölməsinin təqdimatı keçirilib//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 11.

51.Mədəni əlaqələr ölkələrarası dostluğun əsas təməllərindən biridir: Azərbaycan stendi ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb: [İranın paytaxtı Tehranda beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir]//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 8.

52.*Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş:[Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstarla]//Azərbaycan.- 2013.- 26 yanvar.- S.7.

53.*Muradov, Y. Türkiyədə Şuşa havası: [Konya şəhərində keçirilən “Min nəfəs, bir səs” adlı festivala dəvət almaları ilə bağlı Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradovla müsahibə] /müsahibəni apardı Ümidə Həsənli //BakuPost.- 2013.- 23 yanvar.- S. 10.

54.*Mürvətqızı, S. Bakıda“Müqayisəli Yaponiya – müasir yapon memarlığı: 1996-2006”sərgilənib: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2013.- 26 yanvar.- S. 17.

55.*Reyhan. Bakıda alman rejissorun filmi nümayiş olundu: [“Kapellhaus” Alman ‒ Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində Alman ‒ Fransız mədəniyyət günləri çərçivəsindəVim Vendersinin “Pina” filmi nümayiş olundu]//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 3.

56.*Reza Hazare: Azərbaycan dünyəvi bir məkandır:[bu sözləri“YAY!” qalereyasında “PAT vəziyyəti” adlı sərgidə əsərləri nümayiş etdirilən əfqanıstanlı rəssam Reza Hazare demişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 16 yanvar.- S.5.

57.*Rzalı, R. Mədəniyyəti coğrafiyasından geniş olan Azərbaycan:[Azərbaycan ‒ YUNESKOəməkdaşlığı haqqında]//Azərbaycan.- 2013.- 8 yanvar.- S.4.

58.*Sadıqoğlu, A. Alman ‒ fransız mədəniyyət tədbirləri: [“Kapellhaus” Alman ‒ Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində alman xoreoqrafıPina Bauş haqqında “Pina” sənədli filminin nümayişi olmuşdur] //Xalq qəzeti.- 2013.- 27 yanvar.- S. 7.

59.*Səfərova, S. Bakı Uşaq Teatrının kollektivi dünya səhnəsində:[teatrın rəhbəri İntiqam Soltanın Türkiyə təəssüratları]//Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 25 yanvar.- S.7.

60.*Turizm sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri genişlə-nir:[mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin İspaniya Krallığı və Andorra Knyazlığına səfəri çərçivəsində]//Azərbaycan.- 2013.- 29 yanvar.- S.3.

61.*Vaşinqtonda Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqda rolundan söz açılıb:[Berlin şəhərində yerləşən Mədəniyyət Diplomatiyası İnstitutu və Con Hopkins Universiteti nəzdindəki Transatlantik Əlaqələr Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə]//Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 3.

62.*Zərbəliyev, C. Ölkəmiz Makedoniyada mədəni irs, media və turizm konfransında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 14.

63.*Ziqmund Freydin nəticəsindən “Ailə dəyərləri” sərgisi: Ulu dədəsi onun üçün bir mələk, bir ilham pərisidir:[Ceyn Makadam Freydin Bakıda əl işlərindən ibarət eyniadlı sərgisi]//Ayna.- 2013.- 12 yanvar.- S.20.

 

Bax: 27; 28; 86; 120; 159; 207; 218; 219; 232; 235; 257; 259; 265

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

64.*Azərbaycanda internetdə azadlığa limit qoyulmur: Hər bir təşkilatın, siyasi partiyanın internet saytı var, istədikləri informasiyanı sərbəst yaya bilirlər //Üç nöqtə.- 2013.- 24 yanvar.- S. 9.

65.*Azərbaycan İKT-nin genişləndirilməsi üçün böyük imkanlara malikdir: Beynəlxalq təşkilatlar bu sahədə texniki və maliyyə dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildiriblər//Üç nöqtə.- 2013.- 11yanvar.- S.14.

66.*Azərbaycan İKT sahəsində beynəlxalq layihələrdə iştirak edir: Strateji layihələrdə iştirak ölkəmizin beynəlxalq internet ilə bağlantısını yaxşılaşdıracaq//Üç nöqtə.- 2013.- 30 yanvar.- S. 9.

67.*Azərbaycan İKT sahəsində regional mərkəzə çeriləcək: Ölkəmizin etibarlı informasiya tranziti mərkəzi kimi mövqeyi möhkəmlənəcək //Üç nöqtə.- 2013.- 8 yanvar.- S. 8.

68.Bu il İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ili elan edildi: Prezident bu sahədə əldə edilmiş uğurları nəzərə alaraq belə bir qərar verib: İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi//Üç nöqtə.- 2013.- 17 yanvar.- S. 9.

69. *Cəfərov, E. Elektron hökumətin formalaşması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir //Azərbaycan.- 2013.- 8 yanvar.- S.6.

70.*Cəfərov,V. Dövlət qurumlarında elektron xidmət: Ən çox e-xidməti Vergilər və Səhiyyə nazirlikləri göstərir//express.- 2013.- 18 yanvar. - S.9.

71.*Cəfərov, V. İKT sektorunun investisiya cəlbediciliyi: İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi//express.- 2013.-10 yanvar. - S.9.

72.*Əlizadə, Ş. Azərbaycanın inkişafında İKT sektorunun əhəmiyyətli rolu: Dövlət başçısı 2013–cü ili “İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları ili” elan etdi //Respublika.- 2013.- 23 yanvar.- S. 2.

73.*Genişzolaqlı internet tam inkişaf etdiriləcək: Keyfiyyətin yüksəldilməsi həlli vacib məsələlər hesab olunur //Üç nöqtə.- 2013.- 23 yanvar.- S. 9.

74.*Hacıxanoğlu, İ. İKT və turizm sektoru: İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi//express.- 2013.- 29 yanvar.- S.9.

75.*Həmid, A. 2013-cü il İKT ilidir: İnformasiya və komnikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi //express.- 2013.-16 yanvar. - S. 9.

76.*İKT sahəsi gündəngünə yeniləşir: Müxtəlif dövrlərdə bu sahənin inkişafına ayrı-ayrı şəxsiyyətlər böyük töhfə verib: informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi//Üç nöqtə.- 2013.- 10 yanvar- S.14.

77.*İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında dövlətin rolu artmaqdadır //Üç nöqtə.- 2013.- 16 yanvar.- S. 8.

78.*İsmayılqızı, X. 2013-cü il Azərbaycanda “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan olunmuşdur//İki Sahil.- 2013.- 23 yanvar.- S.3.

79.*Qaraqızı, U. Azərbaycan İKT sektorunda qlobal aktyora çevrilmək əzmindədir: İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi //express.- 2013.- 19-21 yanvar.- S.11.

80.*Qasımov, E. Beynəlxalq təcrübə öyrənilir: [Azərbaycanda 2013–cü ilin “İnformasiya–kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi haqqında] //Respublika.- 2013.- 25 yanvar.- S. 7.

81.*Zülfüqarlı, M. Kitabxana sahəsində informasiya texnologiyalarının tətbiqi: [Belçikanın “ACMİS Group” şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi olan “Ultra” şirkətinin direktoru Məhəmməd Zülfüqarlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardıCeyhun Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 6.

 

Bax: 3; 13; 34; 87

 

KİTABXANA İŞİ

 

82.*Hüseynov, A. Müasir oxucu: kitab və kitabxanalar //Respublika.- 2013.- 12 yanvar.- S. 4.

83.*Xələfov, A. Kitab böyük qüvvədir: Azərbaycan kitabının qayğıları, problemləri //Respublika.- 2013.- 15 yanvar.- S. 5.

84.*Xələfov, A. Kitab böyük qüvvədir: Azərbaycan kitabının qayğıları, problemləri //Respublika.- 2013.-16 yanvar.- S .6.

85.*Kazımi, P. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti: [Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Kazımi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ceyhun Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 12.

86.Qafqazlı maarifçi”: İsveçrə qəzetində Mirzə Fətəli Axundzadəyə həsr olunmuş məqalə: [məqalədə M.F. Axundov adına Milli Kitabxana barədə də oxuculara məlumatlar verilib]//Mədəniyyət.-2013.- 16 yanvar.- S. 10.

87.*Məmmədova, L. Kitabxanaların fəaliyyətində internetin tətbiqi: Kitabxana əməkdaşları üçün təlim kursu //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 4.

88. *Paris Milli Kitabxanasında saxlanılan Azərbaycan mədəniyyətinə aid əsərlərin surəti ölkəyə gətirilmişdir//Xalq qəzeti. - 2013.- 13 yanvar.- S. 3;Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 7.

89.*Səfiyaroğlu, M. Xalq şairinə həsr olunmuş oxucu konfransı:[Zərdab rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində, ölməz şair Bəxtiyar Vahabzadənin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş oxucu konfransı keçirildi]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 15.

90.*Şahsevənli, Z. Azərbaycan kitabının dünəni, bu günü və sabahı: [Çingiz Əlioğlu, Lətifə Məmmədova, Bəhruz Axundov, Kərim Tahirov, Mahmud Mahmudov və Əvəz İdrisoğlunun kitab işi və kitabxana haqqında söylədikləri] //Respublika.- 2013.- 13 yanvar.- S. 2.

 

Bax: 24; 26; 31; 36; 37; 81

MUZEY İŞİ

 

91. *İxtiyarqızı, N. Dünyanın ilk “Miniatür Kitab” muzeyi: Qədim və nadir kitabların toplandığı muzeydə lupa ilə oxunan mikrokitablar da var//Həftə içi.- 2013.- 23 yanvar.-S.8.

92.*Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında XX əsrin görkəmli siyasi xadimi Əziz Əliyevə məxsus bir sıra eksponatlar qorunur//Azərbaycan.- 2013.- 8 yanvar.- S.7.

 

Bax: 25; 54; 121; 124

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

93.*Aygün. Bu şəhərə “Sehrli xalat”sız da getmək mümkündür: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix ‒ memarlıq qoruğu haqqında]//Olaylar.- 2013.- 10 yanvar.- S.11.

94.*Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin pasportlaşdırılması işinə başlanılmışdır:[mədəniyyət və turizm nazirinin müvafiq tapşırığına əsasən]//Xalq qəzeti.- 2013.- 23 yanvar.- S. 6.

95.Əlihüseynli, S. Tarixi abidələr: diqqət, qayğı. //Kredo.- 2013.- 19 yanvar.- S. 5.

96.*Herisçi, H. “Efirə qayıdışım mistik hadisədir”: Həmid Herisçi: “Pirləri deyil, insanların ümidlərini, diləklərini təbliğ edirəm”: [jurnalistin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Sevinc Telmanqızı//Yeni Müsavat.- 2013.- 16 yanvar.- S.6.

97.İxtiyarqızı, N. Qız Qalası bağlanır: Abidənin 2009-cu ildən start götürən bərpa və konservasiya işləri bu ilin sentyabr ayında tam olaraq başa çatacaq //Həftə içi.- 2013.- 22 yanvar.-S.8.

98.*Qarabağda məhv edilən mədəni irs və...: Bakıdan gec də olsa başlayan kampaniya: ölkədə mövcud olan tarix və mədəniyyət abidələri pasportlaşdırılacaq: [işğal altında olan torpaqlarımızda talan olan abidələr haqqında] //Yeni Müsavat.- 2013.- 23 yanvar.- S.11.

99.*Qədim Plovdağ nağılı: Dörd min il əvvəlin hekayəti:[Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Xaraba Gilan abidələri haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 16 yanvar.-S.14.

100.*Məmmədli, B. Tarixi yurd yerlərimizin qədim irsi: Qaraköpəktəpə, yaxud Taxtı-Tavus abidəsi: [diyarşünasalim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhram Məmmədli ilə müsahibə] /müsahibəni apardıSavalan Fərəcov//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 12.

101.Mirzə, H. Lənkəran qalasının süqutu-qapalı tarix: Lənkəran qalasının işğalından və “Gülüstan” müqaviləsindən 200 il keçir//Olaylar.- 2013.- 15 yanvar.- S.12.

102.*Tahirqızı, Ü. Qədim insan məskəni: Ən qədim tarixi abidələrdən biri olan Azıx mağarası 1993-cü ildən erməni işğalı altındadır…: [Azıx mağarası və Avey dağının ətəyində yerləşən Damcılı mağarası haqqında]//Xalq cəbhəsi.- 2013.- 19 yanvar.- S.15.

103. Sultanova, M. Atəşgah məbədi tarixi görkəmini bərpa edir: [bərpa işləri ilə bağlı “Azərbərpa” Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru Telman Kərimlinin fikirləri]//Ekran-efir.- 2013.- 25 yanvar.- S. 6.

Bax: 119

  

İNCƏSƏNƏT

 

104.*Ağayeva, E. Musiqi və incəsənət məktəbləri müəllimlərinin konfransı: [Q.Qarayev adına 8 saylımusiqi məktəbində “Müəllim və müasir təhsil konsepsiyası” adlı elmi-nəzəri konfrans keçirildi]//Mədəniyyət. - 2013.- 9 yanvar.- S. 6.

105.Kazımzadə, A. Elm və sənət məbədgahından başlanan yol:[Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə]//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.7.

106.Qasımova, M. Universitetin incəsənət sahəsində qazandığı uğurlar:[NDU-nun “Tələbə Teatr Studiyası”nın uğurları haqqında] //İki Sahil.-2013.- 23 yanvar.-S.24.

107.*Oktay. XX əsrin ortalarında Azərbaycan incəsənəti //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 16 yanvar.- S.13.

108.*Vəliyev, Y. “Musiqi uşağa estetik tərbiyə verir”:[35 saylı musiqi məktəbinin direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygun//Olayar.- 2013.- 9 yanvar.- S.11.

109.*“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanı yeni layihə reallaşdıracaq: [“Public Art 2013” layihəsi]//Azərbaycan.- 2013.- 8 yanvar.- S.7.

110.*Babayev, A. Sənət məbədgahının salnaməsi: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə]//Ədəbiyyat qəzeti.- 2013.- 11 yanvar.- S. 2, 5.

 

Bax: 33; 118

 

 

RƏNGKARLIQ

 

111.*Bakıda “Bir fidanı yaşadaq” rəsm satış-sərgisi açılmışdır: [“Qafqaz Baku City” mehmanxanasında] //Azərbaycan.- 2013.- 31 yanvar.- S.7.

112.Hüseynova, A. Bəhruz Kəngərlinin sənət dünyası: Bəhruz Kəngərli - 120 //Kredo.- 2013.- 1 yanvar.- S. 8.

113.Kəngərli, G. Milli boyakarlığın şahzadəsi: [rəssam Bəhruz Kəngərli haqqında]//Kredo.- 2013.- 1 yanvar.- S. 9.

114.*Quluzadə, L. Xüsusi təyinatlı rəssam: Lətifə Quluzadə: “Teatr rəssamı tarixi də, musiqini də, ədəbiyyatı da bilməlidir”:[Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının baş rəssamı Lətifə Quluzadə ilə müsahibə]/müsahibəni apardıAliyə //Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 10.

115.*Miriyev, A. Rənglərin Cəlalı: [gənc rəssam Cəlal Rzayevin yaradıcılığı haqqında]//Palitra.- 2013.- 26 yanvar.- S.11.

116.*Oktay. Rəngkar Zakir Hüseynovun portret cizgiləri //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 11 yanvar.- S. 14.

117.*Ömürcə əbədigənc...: Dünyadərki, qabiliyyət, fəhm və irscə qosqoca sənətkar - Bəhruz Kəngərli: [görkəmli rəssam haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 11.

118.*Sərgidə müasir dünyada kişilər və qadınlar arasındakı qarşılıqlı münasibətin aktuallığını göstərən əsərlər nümayiş etdirilir:[“YARAT!” Müasir İncəsənət məkanında gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi]//Azərbaycan.- 2013.- 17 yanvar.- S.7.

119.*Vahid, T. Qobustanın yaddaşını oyadarkən Pikasso ilə “görüşən” rəssam: Yusif Mirzə: “Qobustan mədəniyyətimizin əski ensiklopediyası, rəssamlığımızın qədim sənət akademiyasıdır”: [rəssam Yusif Mirzənin Skandinaviyaya səfəri haqqında təəssürüatları]//Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 9.

 

Bax: 39; 123; 126; 127

 

  

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

120.Azərbaycan xalçalarının vurğunu: İqor Burqanovun eskizləri əsasında toxunmuş xalçalara həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirildi: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalcası və Xalq Tətbiqi Dövlət Muzeyihdə]//Kaspi.- 2013.- 31 yanvar.- S.16.

121.*Bakıda “Bacarıqlı əllərin böyük işləri” adlı sərgi açılmışdır: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva sərginin açılışında iştirak etmişdir:[Heydər Əliyev Fondunun və Müasir İncəsənət Muzeyinin birgə layihəsi əsasında Nizami rayon 1 nömrəli uşaq evinin sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi]//Azərbaycan.- 2013.- 15 yanvar.- S.2.

122.*“Baku Creative Center”də dekorativ sənət əsərləri sərgilənir//Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S.3.

123.*Əliyev, Z. Ecazkar xalçaların yaradıcısı: Eldar Mikayılzadənin “Kəhkəşan” xalçası dünya xalçaçılığında yeni sözdür//525-ci qəzet.- 2013.- 17 yanvar.- S.7.

124.Əziz Əliyevə məxsus xəncər Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində//İki Sahil.- 2013.- 8 yanvar.- S.9.

125.Xaçınçaylı, Q.“Qılınc Məmməd”in qılınc sevgisi: Məmməd Məmmədov: “Dünyada analoqu olmayan qılıncımı Novruz Bayramında İlham Əliyevə bağışladım”: [soyuq silahlar ustasının söylədikləri]//Həftə içi.- 2013.- 18 yanvar.- S.7.

126.Xalçaçı rəssam ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça toxumuşdur:[Hacı Eldar Mikayılzadə]//İki Sahil.- 2013.- 8 yanvar.- S.9.

127.*İlmələr aləmində “Kəhkəşan”: Böyük öndərin xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça: [xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça toxuyub]//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 8.

128.*İsayeva, R. Naxışlara dikilən baxışlar və ya ayaq altındakı zəriflik: Xalçanın interyer dizaynında rolu //Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 12.

129. *Məmmədov, S. “Yaratdığım bütün sənət nümunələrinin həm fəhləsi, həm də rəssamıyam”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Dekorativ tətbiqi sənət” kafedrasının baş müəllimi Saleh Məmmədov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərmin Muradova//Palitra.- 2013.- 29 yanvar.- S. 13.

130.*Zərbəliyev, C. Xəttatlıq ‒ Yaradana sevginin və gözəlliyin ifadəsi//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 12.

131.*Zərbəliyev, C. II Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalına yekun vuruldu //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 9.

 

Bax: 32; 43; 63

 

 

QRAFİKA

 

132.*Fərəcov, S. Ağ və qara: Rəssam Ələkbər Rzaquliyevin həyatı və sənəti bu rənglərdən keçib //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 15.

133.*Oktay. Bənzərsiz qrafik rəssam: [Ələkbər Rzaquliyev haqqında]//Xalq cəbhəsi.- 2013.- 23 yanvar.- S. 13.

 

 

MUSİQİ

 

134.*Abbaslı, T. Hər an, həmişə, müdam ‒ bənzərsiz sənətkar, doxsan il canlı, yaxın, on ildir “uzaq, yaşıl ada”m…: [Xalq artisti, unudulmaz müğənni, aktyor Mirzə Babayev haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 10.

135.Abbaslı, T. “Təbii konservatoriya” tələbələrindən biri - hələ Dövlət Konservatoriyasında tələbə ikən “müəllim” çağırılan Süleyman Ələsgərov: [Xalq artisti, bəstəkar haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 12.

136.Abduləliyev, A. Musiqi incəsənətinin inkişafında daha bir uğurlu mərhələ: 2007-2012:[Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 5 illik hesabatı]//Kaspi.- 2013.- 29 yanvar.- S.11-12.

137.*Abdullayev, A. Musiqi sənətimizin beşillik salnaməsi: [“Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı: 2007-2012” adlı kitab haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 12.

138.*Axundova, Ş. “Hər adam 90 il yaşamır”: [bəstəkar Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sevinc //Azad Azərbaycan. - 2013.- 22 yanvar.- S. 7.

139.*Aliyə. Kinomuzun Mirzəsi: [Xalq artisti, unudulmaz müğənni, aktyor Mirzə Babayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 10.

140.*Aygün. “Küçələrə su səpmişəm”: Səadət Təhmirazqızı: “Bu mahnı iki aşiqin görüşündən bəhs edir”: [musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorunun fikirləri]//Üç nöqtə.- 2013.- 22 yanvar.- S. 13.

141.*Aygün. Muğama aid qanun layihəsi barədə ifaçılar nə düşünür?Mənsum İbrahimov: “Qanun bu sənətin və muğam təhsilinin daha da təkmilləşməsinə şərait yaradacaq” //Üç nöqtə.- 2013.- 18 yanvar.- S. 13.

142.*Aygün. Ötən il musiqi sahəsi festivallarla yadda qaldı: Səadət Təhmirazqızı: “IV Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çox möhtəşəm keçirildi” //Üç nöqtə.- 2013.- 15 yanvar.- S. 13.

143.*Azəri, L. Unudulmaz sənətkara həsr olunmuş kitab: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Əhsən Rəhmanlının “Səhnəmizin Məcnunu Baba Mahmudoğlu” kitabının təqdimatı keçirildi]//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S.6.

144.*Azərin: “Biz hələ də “biz”i görmürük”: [Əməkdar artist, müğənni Azərinin sənətlə bağlı fikirləri]/müsahibəni apardı Xatun//Ayna.- 2013.- 12 yanvar.- S.21.

145.*Azəri, L. “Musiqinin sirli aləmindən ayrıla bilmədim”: Adilə Yusifova: “Müasir musiqini insanlara tədricən, addımaddım təbliğ etmək gərəkdir”: [Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Əməkdar müəllim haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 7.

146.*Çingizqızı, G. Bəstəkarın yubiley konserti: [G.Şaroyev adına 35 saylı musiqi məktəbində Əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcovun anadan olmasının 55 illiyinə həsr olunmuş yubiley konserti keçirildi]//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar. - S. 15.

147.*Dadaşzadə, K. Novator musiqi xadimi: [Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Tərlan Seyidovun 70 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 7.

148.*Daşdəmirli, Ə. Adı “Qızıl kitab”a yazılan istedad sahibi: [gənc vokalçı Yasin Həsənov haqqında]//Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 11 yanvar.- S.8. 

149.*Ələkbərova, G. “Çexiyada musiqi üzrə təhsil alan ilk azərbaycanlıyam”: “Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət - ənənələrinin elm və mədəniyyətinin təbliği” istiqaməti üzrə layihə: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Günel Ələkbərova ilə müsahibə]/müsahibəni apardı Nərmin Muradova//Palitra.- 2013.- 19 yanvar.- S. 11.

150.*Əliyeva, N. Möhtəşəm musiqi bayramına sözardı: və ya ötən ilin mədəniyyət təqvimindən bir yarpaq: Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalı haqqında//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 11.

151.*Fərəcov, S. Musiqi onu dar ağacından xilas etmişdi: “Ey təbiblər, Əbdülqadir bu uddan şəfa tapsa, təəccüblənməyin. Çünki o, özünün şəfasını musiqidə axtarır”: [şair, filosof, rəssam, xəttat, mahir ifaçı və musiqi nəzəriyyəçisi Əbdülqadir Marağayi haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 15.

152.*Həsənli, Ü. Tar tarıma çəkilir: Azərbaycanın tar ifaçılıq sənətinin YUNESKO-nun “Maddimədəni irs” siyahısına daxil edilməsihaqqında//BakuPost.- 2013.- 12 yanvar.- S.10.

153.*Hüseynova, S. Fədakar bəstəkar: Musa Mirzəyev – 80: [Xalq artistinin yubileyi]//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 7.

154.Xaçınçaylı, Q. “Azərbaycan və Azərbaycan Bayrağı altında”: Tanınmış bəstəkar Aybəniz Bəhrəmqızının 55 illik yubiley mərasimi keçirilib //Həftə içi.- 2013.- 15 yanvar.-S.7.

155.*Xaçınçaylı, Q. Qədir Rüstəmovun “Sarı gəlin” möhürü: Aydın Mehralıyev: “Bülbül olmasaydı, “Koroğlu” operası da bu qədər məşhurlaşmazdı //Həftə içi.- 2013.- 9 yanvar.-S.7.

156.*Xəlilzadə, F. Həyat, sən nə şirinsən: Sənət dünyası: [Xalq artisti Şəfiqə Axundova haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 22 yanvar.- S.10.

157.*İbrahimova, A. Musiqidə romantizm: Professor Tərlan Seyidovun və şagirdlərinin seminar-konserti: [G. Şaroyev adına 35 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 7.

158.*İçərişəhərli ustad tarzən: “Bundan ruhani olmaz, apar qoy çalğıçı olsun...”: [tarzən Mirzə Fərəc haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 25 yanvar.-S.14.

159.*Qahirədə Misir müğənnisi və Azərbaycan pianoçusunun konserti: [Bakı Musiqi Akademiyasının və Qahirə Konservatoriyasının professoru Arzu Ələsgərov müğənni Marua Əmiri müşayiət edib]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 8.

160.Qarabağın nəğməkar bülbülü ‒ Bülbülcan: Böyük sənətçi şöhrəti //Azadlıq.- 2013.- 31 yanvar.-S.13.

161.*Mədətoğlu, Ə. Ustaddan dərs aldı..: Özü də ustad oldu:[Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Xalq artisti,“Şöhrət” ordenli bəstəkar Musa Mirzəyev haqqında]//Ədalət.- 2013.- 26 yanvar.- S. 8.

162.*Məcidoğlu, X. Sənət sərhəd tanımır: 1 yazı: [Azərbaycan musiqisi və bəstəkarlarıhaqqında]//525-ci qəzet.- 2013.- 24 yanvar.- S.4.

163.* Məmmədov, C. Oxumaq qarmon çalmaqdan çox - çox asandır...: Cavanşir Məmmədov: “İndi oxumaq gündəlik yeyib-içmək kimi bir şey olub”: [Əməkdar artist, müğənni Cavanşir Məmmədovla müsahibə]/müsahibəni apardı Ayxan//express.- 2013.- 12-14 yanvar.- S.19.

164.*Məmmədzadə, R. Unutsaq unudularıq və ya bir ailənin tarixçəsi: [istedadlı musiqiçi,vokal sənətini respublikamızda geniş təbliğ edən müəllimlərdən olan Ramiz Bağırov haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 18 yanvar.- S.7.

165.*Muğamlarımıza rəng verən ustad tarzən: Musiqi beşiyində böyüyən ifaçı: [görkəmli tarzən Məşədi Zeynal haq-qında]//Azadlıq. - 2013.-11yanvar.-S.14.

166.*Mustafayev, O. Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi //Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 18 yanvar.- S. 8.

167.*Oktay. Sənətə ciddi yanaşan bəstəkar: [musiqişünas və pedaqoq Cəlal Abbasov haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 22 yanvar.- S.15.

168.*“Pərvanə kimi yandı könül narə desinlər...”: Şirvanın gözəl səsli bülbülü...: [xanəndə Mirzə Məhəmmədhəsən haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 27-28 yanvar.-S.14.

169.Rəis, X. “Cücələrim”, “Kuklam” niyə böyümür?: Çünki bəstəkarlar və telekanallar uşaq mahnılarını “gəlirsiz sahə” hesab edir...: //Kaspi.- 2013.- 30 yanvar.- S.16.

170.*Səfərova, S. “Ötən il bir neçə uğura imza atmışam”: [gənc musiqiçi Nərmin Nəcəflinin uğurları haqqında]//Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 11 yanvar.- S.7.

171.*Süleymanova, E. Yaşa, yarat, Şəfiqə xanım! [Xalq artisti Şəfiqə Axundova haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 7.

172. Şuşa musiqi məktəbinin unudulmaz simaları: Böyük bir korifeylər nəsli //Azadlıq.- 2012.- 8 yanvar.-S.14.

173.*Təranə. Gumburgumbur nağaralar döyüldü...: Qədim musiqi alətləri:[tar haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 12.

174.*Tofiqli, V. Bülbüllərin muradı:“Qarabağ bülbülləri” ansamblının — bədii rəhbəri Murad Rzayev haqqında//525-ci qəzet.- 2013.- 22 yanvar.-S. 5.

175.*Uzaq diyarlardan gələn gözəl səslərimiz: Məşhur “arşınmalçı” xanəndə: [Məcid Behbudov haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 23 yanvar.-S.14.

176.*Vahid, T. Gəncləşən muğam dördüncü dəfə tamaşaçılarla görüşə gəlir: Mənsum İbrahimov: “Tamaşaçılar çox möhtəşəm, maraqlı bir konsertin şahidi olacaqlar”:[Xalq artistinin eyniadlı layihə ilə bağlı söylədikləri]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 8.

177.*Vahid, T. Opera səhnəmizin əfsanəsi: 21 yanvar SSRİ Xalq artisti Lütfiyar İmanovun anım günüdür //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 10.

178.Vahid, T. Ruhunu qoruyan adam: Sərdar Fərəcov: [55 yaşlı bəstəkarın söhbəti]//Ekran-efir.- 2013.- 11 yanvar.- S. 21.

 

Bax: 30; 226; 231; 269; 270; 271

 

 

III Beynəlxalq muğam simpoziumu

 

179.*Eyyubova, G. Firəngiz Əlizadə: 2013-cü ildə planlar müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcək: Bu il Bakıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Muğam dünyası” Beynəlxalq festivalı olacaq: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədrinin söylədikləri]//İki Sahil.- 2013.- 10 yanvar.- S.18.

180.*Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında III Beynəlxalq muğam simpoziumu ərəfəsində konfrans keçirilmişdir:[“Azərbaycan muğamlarında və Şərqin oxşar ənənəvi janrlarında musiqi alətlərinin rolu” mövzusunda]//Azərbaycan.- 2013.- 30 yanvar.- S.6.

181.*Azəri, L. “Azərbaycan muğamlarında və Şərqin ənənəvi janrlarında musiqi alətlərinin rolu”: Beynəlxalq muğam simpoziumu ərəfəsində elmi-praktik konfrans keçirilib: [Bakıda]//Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 3.

 

 

Elza İbrahimova

 

182.*Bayramqızı, Ə. “...Ötən günlərimi qaytaraydılar”: [görkəmli bəstəkar, Xalq artisti haqqında]//Xalq qəzeti.- 2013.- 13 yanvar.- S. 7.

183.Loğmanoğlu, S. Ürəklərdə yaşayan bəstəkar //Yeni Azərbaycan.- 2013.- 10 yanvar.- S. 6.

184.*Vahid, T. “Gözəl musiqi insanı ucaldır”: [görkəmli bəstəkar, Xalq artisti haqqında] //Respublika.- 2013.- 10 yanvar.- S. 5.

185.*Vahid, T. Unudulmaz mahnıların unudulmayan bəstəkarı//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 12.

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

186.*Babayeva, M. “Müasir dövrdə nədənsə uşaqlar estrada janrını daha çox sevirlər”: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Məryəm Babayeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva//Palitra.- 2013.- 9 yanvar.- S.11.

187.*Cəfərli, R. “Eurovision” tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri Azərbaycanda yazıldı //Azərbaycan.- 2013.- 1 yanvar.- S.4.

188.*“Eldar Qasımov: “Səviyyəli toy olsa orada oxuyuram”:[Kulis.az dərgisinə müsahibəsi] //Ədalət.- 2013.- 25 yanvar.- S.8.

189.Ələddinqızı,N. “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin rəmzi açarı Azərbaycandanİsveçə aparıldı: [açarı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov təqdim etmişdir]//Səs.- 2013.- 19 yanvar.- S.5.

 

Bax: 44

 

XALQ YARADICILIĞI

 

190. *Allahmanlı, M. İctimai Televiziya və xalq yaradıcılığı//525-ci qəzet.- 2013.- 8 yanvar.- S.4.

191.*Bakıda “Azaflı gecəsi”: [R.Behbudov adına Mahnı teatında görkəmli saz-söz ustadı, aşıq Mikayıl Azaflının xatirəsinə həsr olunmuş eyniadlı tədbir keçirilib] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 5.

192.*İsgəndərli, X. Aşıq Şəmşirin sənət dünyası//Ədalət. - 2013.- 24 yanvar.- S.5.

193.*Nigar. Yeni folklor teatrı yaradılır: [Azərbaycan folklor nümunələrini və adət-ənənələrini geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırmaq məqsədilə]//Həftə içi.- 2013.- 24 yanvar.-S.8.

194.Ormanlı, H. Aşıq Nazim Əsədoğlu ‒ sazı dirildən, səsi qaytaran ruh hadisəsi//Olaylar.- 2013.-8 yanvar.- S.13.

195.Uğur. Aşıq sənətində ustadlıq mərtəbəsi: Ustadnamə ənənəsi Türk ulusunun mənəviyyat zənginliyidir //Xalq cəbhəsi. - 2013.- 23 yanvar.- S. 14.

196.*Vahid, T. Aşıq sənətinin canlı əfsanəsi: [ustad sənətkar İsfəndiyar Rüstəmovun 75 illik yubileyi haqqında]//Mədəniyyət.2013.- 11 yanvar.- S. 12.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

197.*Kərimova, C.“Rəqs azadlıqdır”: Cəmilə Kərimo-va: “Rəqs edəndə emosiyalardan, düşüncələrdən azad olursan”:[Opera və Balet Teatrının aparıcı balerinalarından biri ilə müsahibə[ /müsahibəni apardı Aliyə //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 11.

198.Aygün. “Əfsanəvi balerina kişi kimi bir xanım idi”: Samir Cəfərov: “Leyla xanım nəinki pedaqoq, həm də bir psixoloq olub”:[Əməkdar artist müəllimi ilə bağlı xatirələrini bölüşdü]//Üç nöqtə.- 2013.- 29 yanvar.- S.13.

199.*Milli rəqslərimizdən sənət çələngi: Azərbaycan DövlətRəqs Ansamblı geniş konsert proqramı ilə çıxış edib: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında]//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 8.

200.*Nərimanoğlu, M. Yallılar Xalq yaradıcılığı //Azərbaycan. - 2013.- 31 yanvar.- S.7.

201.Zümrüd. Azərbaycanın milli balet sənətininilk əfsanəvi balerinası: Bu gün - 29 yanvar Leyla Vəkilovanın doğum günüdür //Səs.- 2013.- 29 yanvar.- S. 12.

 

 

KİNO

 

202.Abdullayev, M. “Bizim rejissorlar döyüş filimlərindəki aktyorları düzgün seçmirlər”: [aktyor-kaskadyor Murad Abdullayevlə müsahibə] müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Palitra.- 2013.- 11 yanvar.- S.13.

203.*Aygün. Əsl sənətkarların yaradıcılığı öyrənilməlidir: Şeyx Əbdül Mahmudbəyov: “Məmmədrza Şeyxzamanov Azərbaycanın kino mədəniyyətində böyük rolu olan insanlardandır”: [Əməkdar incəsənət xadimi aktyorla bağlı xatirələrini bölüşdü]//Üç nöqtə.- 2013.- 25 yanvar.- S. 13.

204.Balayev, R. “Mən hələ son rolumu oynamamışam”: [kinoaktyor Rasim Balayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Gülnaz Qənbərli//Hürriyyət.- 2013.- 21-24 yanvar.- S. 3.

205.*Bürcəliyeva, Ş. Sənətin gözəllik simvolu: [Xalq artisti Leyla Bədirbəyli haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 7.

206.*Böyük sənətə aparan yolçuluq...: Özfəaliyyət qruplarından peşəkar teatra...: [kinoaktyor İsmayıl Talıblı haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 17 yanvar.-S.14.

207.*“Dolu” Tbilisidə nümayiş etdirilib:[rejissor Elxan Cəfərovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 7.

208.*Erməni oğurluğuna qarşı Azərbaycan filmi: [rejissor Svetlana Abdullayevanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (MTN) və “Azad Azərbaycan” Müstəqil Teleradio Şirkətinin birgə layihəsi olan “Üç nöqtə” sənədli televiziya filminin təqdimatı] //express.- 2013.- 16 yanvar.- S.23; Üç nöqtə.- 2013.- 16 yanvar.- S.13; Xalq qəzeti.- 2013.- 16 yanvar.- S.6

209.Əzizbəyli, R. “Atamı da bunun üstündə öldürdülər”: Ramiz Əzizbəyli: “Azərbaycanda dini film çəkmək olmur, çünki indi də allahsızlar çoxdur”:[kinorejissor ilə film çəkilişləri haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı AqilRuslan//Hürriyyət.- 2013.- 21-24 yanvar.- S. 13.

210.*Xəlilzadə, F. Gözəllik pərisi: [Azərbaycanın Xalq artisti Leyla Bədirbəyli haqqında]//Azərbaycan.- 2013.- 10 yanvar.- S.7.

211.*İxtiyarqızı, N. Milli kinomuzun əcnəbi oyunçuları: Azərbaycan filmlərində əcnəbi aktyorlar arasında rus və gürcülər daha çoxdur //Həftə içi.- 2013.- 26-28 yanvar.-S.16.

212.*İsayeva, R. “Geniş baxış”: Azərbaycan Prodüserlər Gildiyası tammetrajlı bədii film üçün ssenari müsabiqəsi elan edib //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 4.

213.*İsayeva, R. Qarabağ xanlığının kino salnaməsi: [rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan “Qarabağnamə” bədii televiziya filmi çəkilişə başlayıb]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 11.

214.*İsayeva, R. Reallıq və təxəyyülün ekran həyatı: Kino nəzəriyyəsi tarixindən //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S.10.

215. Mehdizadə, İ. “Rasim Balayevə dedim ki...”: İntiqam Mehdizadə: “Kinonun inkişafı üçün bu sahəyə qayğı göstərmək lazımdır”:[tanınmış ssenarist İntiqam Mehdizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar İxtiyarqızı//Həftə içi.- 2013.- 31 yanvar.-S.8.

216.*Məbud Məhərrəmov: “Fəaliyyətimdə fasilə yarandığı dövrdə çox məşhurlaşdım”: [Xalq artisti ilə müsahibə]/müsahibəni apardı Samirə Behbudqızı//Ədalət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 8.

217.*Muradova, N. Milli kinomuzda uşaqların problemlərinə həsr olunmuş neçə film var? //Palitra.- 2013.- 22 yanvar.- S. 15.

218.*Musaoğlu, C. Gürcüstanda “Dolu”nu Günəş kimi qarşıladılar: [quruluşçu rejissor Elxan Cəfərovun Aqil Abbasın eyniadlı romanı əsasında çəkdiyi film Tbilisidəki kinoteatrda nümayiş etdirilib ]//Ədalət.- 2013.- 24 yanvar.- S. 3; 525-ci qəzet.- 2013.- 25 yanvar.- S. 7; Olaylar.- 2013.- 29 yanvar.- S.13. 

219.*Mürvətqızı, S. “Dolu” bu dəfə “Amirani”də: [quruluşçu rejissor Elxan Cəfərovun eyniadlı filmi Tbilisidəki kinoteatrda nümayiş etdirilib] //525-ci qəzet.- 2013.- 23 yanvar.- S. 7.

220.*Nuşirəvan Məhərrəmli: Ötən il Azərbaycanda 16-ya yaxın serial çəkilib: Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin APA-ya müsahibəsi//İki Sahil.- 2013.- 10 yanvar.- S. 11.

221.*Rasim Balayev: “Qınamasınlar...”: [Xalq artisti Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından istefa verməsinin səbəblərini açıqlayıb] //Ədalət.- 2013.- 24 yanvar.- S.6.

222.*Rüstəmova, S. Təzə söz tapıb, yeni fikir demək: Teleseriallarımızda ilk növbədə bunu görmək istərdik //Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 11.

223.*Unudulmaz sənətkarın unudulmaz filmləri...: 7 yaşlı film qəhrəmanı: [görkəmli kinorejissor Lətif Səfərov haqqında]//Azadlıq.- 2013.-15yanvar.-S.14.

224.*Yasin G. “Azərbaycan imzasını daşımaq mənə fəxr verərdi”: [Türkiyəli ssenarist Yasin Günəşlə “Həftə içi”ndə eksklüziv söhbət] /müsahibəni apardı Vüsal Tağıbəyli//Həftə içi.- 2013.- 24 yanvar.-S.4.

225.*Zümrüd. Şahmar Ələkbərov ‒ 70: Qəhrəmanlıq simvolunu yaradıcılıq kredosuna çevirən aktyor:[Xalq artisti haqqında]//Səs.- 2013.- 30 yanvar.- S. 12.

 

Bax: 42; 58; 227; 230; 237 243; 245; 250; 256

 

TEATR

 

226. Balaca Ərəblinski” ləqəbli böyük sənətkar: “Koroğlu” operasının ilk rejissoru: [görkəmli aktyor və rejissor İsmayıl Hidayətzadə haqqında] //Azadlıq.- 2013.-13-14yanvar.-S.14.

227.*Bürcəliyeva, Ş. Rollarında özünü ifadə edirdi: [Əməkdar artist SadıqHüseynov haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 13.

228.*Cəbrayıloğlu, E. Skapenin rus dilində kələkləri: [Jan Batist Molyerin “Skapenin kələkləri” pyesi rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovun quruluşunda]//Ədalət.- 2013- 26 yanvar.- S. 14.

229.*Ədalət. Şagirdlər aktyorluq məharətlərini göstərdilər:[rejissor Əlihüseyn Şahbazovun quruluşunda gimnaziya tələbələrinin hazırladığı tamaşa haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 18 yanvar.- S. 8.

230.*Gəncədən başlanan sənət yolu: Beriya adına qarşı çıxdığı üçün 5 il həbs yatan sənətkar:[Xalq artisti Muxtar Avşarov haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 24 yanvar.-S.14.

231.*Heydərova, A. Bitməyən eşq hekayəsi: “Leyli və Məcnun” operası–105 //Respublika.- 2013.- 26 yanvar.- S. 6.

232.*Həsənli, Ü. Dünya səhnələrindəki azərbaycanlılar: [Böyük Teatrın əsas solistləri ‒ Əməkdar artistlər Elçin Əzizov, Dinarə Əliyeva və Çinarə Əlizadə haqqında]//BakuPost.- 2013.- 16 yanvar.- S.10.

233. *Hidayətova, E. Qaxın kukla teatrı mingəçevirli uşaqarın qonağı olub: [Molla Nəsrəddinin lətifələri əsasında hazırlanmıştamaşa ilə]//Azərbaycan.- 2013.- 10 yanvar.- S.7.

234.*Xəlilzadə, F. Böyük aktyorun acı taleyi: [aktyor Ülvi Rəcəb haqqında]//Azərbaycan.- 2013.- 31 yanvar.- S.7.

235.*İsayeva, R. Litvalı rejissorun “Yeddi gözəl”i:[SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Yonas Vaytkusun quruluşunda Rus Dram Teatrında eyniadlı tamaşa oynanıldı] //Mədəniyyət. - 2013. - 16 yanvar. - S. 5.

236.*İsayeva, R. Pantomima Teatrında “Katarsis”: Yadlaşmadan mənəvi təmizlənməyə doğru yol: [rejissor, Əməkdar artist Nargilə Qəribovanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 7.

237.Kərimov, V. “Rolu oynaya bilməyəndə oturub ağlamışam”: Valeh Kərimov: “İçimdə dramatik, faciəvi rollara çox həvəsim olmasına baxmayaraq, komik obrazlar da canlandırmışam”:[Xalq artisti ilə müsahibə]/müsahibəni apardı Aygun Asimqızı//Üç nöqtə.- 2013.- 19 yanvar.- S. 13.

238.*Məmmədrzayev, P. “Aktyor rejissorla eyni cəbhədə vuruşan tərəfdaşdır: [Əməkdar artist Pərviz Məmmədrzayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Reyhan İsayeva //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 10.

239.*Muradova, N. Yayda Bakıda I Beynəlxalq Mono Tamaşalar Festivalı keçiriləcək//Palitra.- 2013- 30 yanvar.- S. 13.

240.*Oktay. Səhnəmizin Sofyası: Sofya Hüseynova maraqlı və yaddaqalan obrazlar silsiləsi yaratmışdır: [Xalq artisti haqqında]//Xalq cəbhəsi.- 2013.-18 yanvar.- S.15.

241.*Oktay. Səs ömrü…: [bədii qiraət ustası, teatr və kino aktyoru Həsən Əbluc haqqında]//Xalq cəbhəsi.- 2013.- 24 yanvar.- S. 13.

242.*Oktay. Teatr sənətinin “ölümü”: [teatr sənətinin spesifikası haqqında]//Xalq cəbhəsi.- 2013.-10 yanvar. - S. 15.

243.Rəis, X. Bakıda yeni Teatr yaradılır:[Bakıda Folklor Teatrının yaradılması haqqında]//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.9.

244.Rəis, X. Teatrlarımız dünya səviyyəsinə yüksəlir//Kaspi.- 2013.- 29 yanvar.- S.16.

245.*Rüstəmova, S. Həmişəyaşarın nisgili: Soyadı Nuri, adı Yaşar, sənəti həmişəyaşarın... //Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 6.

246.*“Sehrbaz qadın” Kukla Teatrının səhnəsində: [Fransa yazıçısı Ş.Perronun eyniadlı nağılı əsasında Ələsgər Qurbanovun quruluşunda]//Azərbaycan.- 2013.- 31 yanvar.- S.7.

247.*“Skapenin kələkləri”: Molyerin ölməz komediyası ilk dəfə Musiqili Komediya Teatrında tamaşaya qoyulub:[rejissor Əməkdar incəsənət xadimi, Əsgər Əsgərovun quruluşunda]//Mədəniyyət.- 2013- 25 yanvar.- S. 5.

248. Süleymanova, A. Skapenin kələkləri və ya sadəcə Skapen: Hava küləkli olmasa da, dənizdə fırtınadır: [Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrında rejissor Əsgər Əsgərovun hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında]//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.9.

249.Yusif, M. İstedadlı aktyor, gözəl pedaqoq və ictimai xadim: Mikayıl Mirzə: [Xalq artistinin həyat və yaradıcılığı haqqında]//Ekran-efir.- 2013.- 18 yanvar.- S. 9.

250.Zümrüd. Əliağa Ağayev-100: Kino sənətimizin Məşədi İbadı: [Xalq artistinin həyat və yaradıcılığıhaqqında]//Səs.- 2013.- 16 yanvar.- S. 12.

 

Bax: 53; 59; 200; 205; 270

 

Tofiq Kazımov – 90

 

251.*Abbaslı, T. Dövrün məktəb-sənətkarı: Həmin dövrün ən qəribə qərinəsi “Həbsi rəngidir!” söyləmiş bir ata oğlunun püşkünə düşüb..: [görkəmli teatr rejissoru haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 6.

252.*Dadaşova, A. Uzaqları yaxın edən...: Görkəmli rejissor anıldı: [Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi rejissorun 90 illiyi ilə əlaqədarməzarını ziyarət etdi] //Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 5.

253.*Xəlilzadə, F. Zamanın ucalığında: Tofiq Kazımov-90//Azərbaycan.- 2013.- 13 yanvar.- S. 5.

 

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

254.*Azdrama ilə Bakı Ali Neft Məktəbi arasında müqavilə imzalandı:əməkdaşlığın məqsədi eyniadlı məktəbin tələbələrinin mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi və sosialmədəni tələblərinin ödənilməsidir //Ədalət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 8.

255.*Əliyeva, K. Akademik Milli Dram Teatrı Fəcr Festivalında:[Tehranda]//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.10.

256.İlham Namiq Kamal: “Azərbaycan Televiziyası hər zaman sənət adamlarına dəstək olub”: [64-cü doğum günü yaşayan Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı CamalqızıG.//Ekran-efir.- 2013.- 11 yanvar.- S. 10.

257.*İlham Namiq Kamal: “Göz aktyorun fotoaparatı-dı”:[Xalq artistiilə müsahibə]/müsahibəni apardı Çingiz Ələsgərli //525-ci qəzet.- 2013.- 16 yanvar.- S.8.

258.*İlham Namiq Kamal. “Dilarə Əliyeva məni yoldan çıxartdı”: “Aktyorun işi çətinləşib, insanları aldatmaq olmur”:[Əməkdar artistin sənəti ilə bağlı söhbəti] /müsahibəni apardı Ramilə Qurbanlı//Ədalət.- 2013.- 18 yanvar.- S.8.

259.*“Qatarın altına atılan qadın” tamaşası Fəcr Beynəlxalq Teatr Festivalında: [rejissor Mehriban Ələkbərzadənin quruluşunda eyniadlı tamaşaİran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində] //Azərbaycan.- 2013.- 22 yanvar.- S.10; 525-ci.- qəzet.- 2013.- 22 yanvar.- S.7; İki Sahil.- 2013.- 22 yanvar.- S.29.

260.*Qurbanlı, R. Telman Adıgözəlov: Yanlış diaqnoz və qəfil ölüm:[Xalq artisti Telman Adıgözəlov haqqında]//Ədalət.- 2013. -31 yanvar. - S.8.

261.Rəis, X. Hindistan qəzetləri Azərbaycan tamaşasından yazdı: [rejissor Firudin Məhərrəmovun hazırladığı “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” tamaşası haqqında]//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.10.

262.Rəhimov, H. “İnsan o vaxt ölür ki, onu xatırlayan və sevən sonuncu insan dünyadan gedir”:[gənc aktyor Hikmət Rəhimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Süleymanova//Kaspi.- 2013.- 26-28 yanvar.- S.11.

263.*Rüstəmov, S. “Aktyorluğun ən zəif cəhəti onun rejissordan asılı olmasıdır”: [aktyor Sərdar Rüstəmovla müsahibə]/müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Palitra.- 2013.- 25 yanvar.- S.13.

264.*Teatr tarixini yaradan böyük insanlardan biri: Evin “səhnəsindən” başlanan teatr: [görkəmli aktyor Cahangir Zeynalov haqqında]//Azadlıq.- 2013.- 10 yanvar.-S.14.

265.*Şəms. İlham Əsgərovdan Moskva teatr təəssüratları: [teatrın bədii quruluş hissə müdiri İlham Əsgərovun dövlət proqramının icrası ilə bağlı fikirləri] //Ayna.- 2013.- 12 yanvar.- S.20.

 

Bax: 252

 

M.F.Axundov adına Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

 

266.*Aygün. “Əsli və Kərəm” 25 illik fasilədən sonra tamaşaya qoyuldu: [rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşanın premyerası keçirilib]//Üç nöqtə.- 2013.- 25 yanvar.- S.13.

267.Eyyubova, G. 25 ildən sonra Əsli Kərəmə “qovuşdu”:[rejissor Hafiz Quliyevin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa haqqında]//İki Sahil.- 2013.- 25 yanvar.- S. 23.

268.*Quliyev, H. ”Əsli və Kərəm” səhnəyə qayıtdı: [Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Vahid//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar. - S. 6.

269.*Uğur. 105 yaşlı “Leyli və Məcnun” operası//Xalq cəbhəsi. - 2013.- 15 yanvar.- S. 14.

270.*Vahid, T. “Leyli və Məcnun” musiqinin işığında //Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 7.

271.Zümrüd. 105 yaşlı “Leyli və məcnun”: [dahi bəstəkar Ü.Hacıbəylinin eyniadlı operası haqqında] //Səs.- 2013.- 12 yanvar.- S.12. 

 

Bax: 197

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

272.*Eyyubova, G. “Qaraca qız” yenidən səhnədə..: [rejissor Nicat Kazımovun quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa Gənc Tamaşaçılar Teatrında oynanıldı]//İki Sahil.- 2013.- 22 yanvar.- S. 29.

 

 

Yuğ Dövlət Teatrı

 

273.*Cəbrayıloğlu, E. Səhnədəki “Qəbir qazma üsu-lu”ndan nə öyrənməli?: [rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında]//Ədalət.- 2013.- 12 yanvar.- S. 7.

274.*Səfa, M. “Tamaşaçı teatra getmək vərdişlərini yadırğayıb”: [teatrın aktyoru Məmməd Səfa ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 26 yanvar.- S.15. 

275.*Mikayılova, S. “Vaqif İbrahimoğlu kimi sənətkarla rastlaşdığım üçün taleyimə minnətdaram”:[Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, teatrın aktrisasıƏməkdar artist Sonaxanım Mikayılova ilə müsahibə] /müsahibəni apardıReyhan İsayeva //Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar. - S. 6.

 

TURİZM

 

276.*Abdullayeva, F. Aşağı kateqoriyalı mehmanxanalara təlabat artır: Bu ildən Bakıda üçulduzlu hotellər tikiləcək //Mədəniyyət.- 2013.- 30 yanvar.- S. 10.

277.*Abdullayeva, F. Fayis Məmmədovun xatirəsinə: [“Bakı tur” şirkətinin rəhbəri haqqında]//Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 7.

278.*Abdullayeva, F. Bakı Turizm Peşə Məktəbində imtahan həyəcanı //Mədəniyyət.- 2013.- 11 yanvar.- S. 9.

279.*Abdullayeva, F. Hotel standartları xidmətin keyfiyyəti üzərində qurulur//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S. 9.

280.*Abdullayeva, F. Sərin meşə, bulaq başı, göy çəmən...: Mütəxəssislərin fikrincə, turizm sektoru biomüxtəlilifliyin qorunmasına çalışmalıdır//Mədəniyyət.- 2013.- 18 yanvar.- S. 9.

281.*Abdullayeva, F. Turizmin inkişafında iaşə xidmətinin səviyyəsi də mühüm rol oynayır: Tahir Əmiraslanov: “Xarici ölkələrə səfərlər bir çox hallarda turistlərin yadında yerli mətbəx nümunələri ilə qalır”: [Milli kulinariya mərkəzinin direktorunun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 6.

282.*Abdullayeva, F. Şahdağ Qış -Yay Turizm Kompleksi ilk turistləri qəbul edir //Mədəniyyət.- 2013.- 23 yanvar.- S. 9.

283.*Azərbaycan “The New York Times Travel Show 2013” Beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunur:[ABŞ-ın Nyu-York şəhərində]//Azərbaycan.- 2013.- 19 yanvar.- S.7.

284.Bayram tətili Qəbələdə qış turizminin inkişafına təkan verib//İki Sahil.- 2013.- 8 yanvar.- S.12.

285.*“Evimiz Azərbaycan”: Daxili turizmə həsr olunmuş jurnal nəşrə başlayıb:[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə]//Mədəniyyət.- 2013.- 9 yanvar.- S.8.

286.Ələddinqızı,N. Turizm obyektləri dünya standartlarına uyğun qurulub: Əvvəlki illə müqayisədə 2012-ci il-də Azərbaycana gələn turistlərin sayında 7-10 faiz artım müşahidə olunub //Səs.- 2013.- 30 yanvar.-S.10.

287.*Ələsgər, R. Zaqatalada bələdçi kurslarına böyük maraq var: [Azərbaycan Turizm İnstitutu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə layihəsi ilə bölgədə bələdçi kursları yaradılıb]//Mədəniyyət.- 2013.- 16 yanvar.- S. 10.

288.*Fəxriyyə. Koreya Respublikasının səfiri Azərbaycan Turizm İnstitutunun qonağı olub: İki ölkənin turizm sahəsində ixtisaslaşan ali məktəbləri arasında əməkdaşlıq qurula bilər//Mədəniyyət.- 2013.- 25 yanvar.- S. 4.

289.İkramqızı, F. “Evimiz Azərbaycan”: Bu adda çıxan jurnalın nəşrində daxili turizmin inkişafı və onun yüksək dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması kimi hədəflər qabardılıb//İki Sahil.- 2013.- 10 yanvar.- S.19.

290.*Ölkəmizin turizm imkanları İstanbulda sərgilənir:[TÜYAP Konqres və Sərgi Mərkəzində “EMİTT-2013” - Şərqi Aralıq dənizi Beynəlxalq turizm sərgisi açılıb]//Mədəniyyət.- 2013- 25 yanvar.- S. 3.

291.*Nəzərli, T. Turizm potensialı genişlənir: [Oğuz rayonunda]//Azərbaycan.- 2013.- 25 yanvar.- S.6.

292.Sevinc. Turizm ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafında mühüm əhəmiyyət daşıyır //Yeni Azərbaycan.- 2013.- 10 yanvar.- S.2.

293.Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksindəki şərait və qiymətlər turistləri razı salır//İki Sahil.- 2013.- 24 yanvar.- S.23.

294.*“Turizm sənayesi üçün peşəkar gənclərin hazırlanması” layihəsi başa çatmışdır:[Azərbaycan Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Şəfəq” Ekoturizm İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən eyniadlı layihə] //Azərbaycan.- 2013.- 10 yanvar.- S.6.

 

Bax: 44 40; 51; 62; 74

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

295.*Об объявлении 2013 года в Азербайджанской Республике Годом информационно-коммуникационных технологий:Распоряжение Президента Азербайджанской Республики:Баку, 16 января 2013 года //Бакинский рабочий.- 2013.- 17 января. - С. 1.

_________

 

296.*Алиева, К. “Nargis”: отражение яркой жизни: В столице состоялась официальная презентация журнала: [в отеле Four Seasons]//Зеркало.- 2013.- 15 января.- С. 2.

297.*Алиева, С. Кто окажется на “Вершине”?: Министерство Культуры и Туризма объявило прием работ на соискание традиционной премии “Зирвя” //Зеркало.- 2013.- 31 января.- С. 8.

298.*В Баку состоялась официальная презентация журнала “Nargis”: [в отеле Four Seasons] //Бакинский рабочий.- 2013.- 15 января.- С. 2.

299.*Лейла Алиева: “Впереди нас ждут еще более удивительные события...”: Журналу “Баку” - пять лет //Эхо.- 2013.- 24 января.- С. 8.

300.*Лейла Алиева: “Журналу “Баку” пять лет. Это были годы поисков и находок. И главная находка этих лет - вы, наши добрые и благодарные читатели!”//Бакинский рабочий.- 2013.- 23 января.- С. 2.

301.*Нурани. “Новый цветок на медиаполяне Азербайджана”: Первый номер журнала “Nargis” получил признание зарубежной творческой элиты //Эхо.- 2013.- 19 января.- С. 7.

 

 

ТРАГЕДИЯ 20 ЯНВАРЯ — 23

 

302.*Алиева, К. Мой белый голубь: Театр Юного Зрителя покажет постановку, посвященную трагедии 20 Января: [режиссер спектакля Дженнет Селимова]//Зеркало.- 2013. - 18 января.- С.8.

303.*В Азербайджанской Дипломатической Академии почтили память жертв трагедии20 Января: [на мероприятии выступила скрипачка Сабина Ракчеева]//Бакинский рабочий. - 2013. - 22 января.- С.4.

304.*В Баку открылась выставка “Языком фотографий”, посвященная трагедии 20 Января: [в Музее Независимости]//Бакинский рабочий.- 2013. - 18 января. - С.3.

305.*В Союзе Композиторов прошло мероприятие, посвященное трагедии20 Января: [совместно с Союзом Художников]//Бакинский рабочий.- 2013. - 22 января. - С.4.

306.*В Центральной научной библиотеке НАНА открылась выставка, посвященная годовщине трагедии 20 Января//Бакинский рабочий.- 2013. - 19 января.- С.4.

307.Навсегда в памяти: [о мероприятии в Союзе Композиторов]//Зеркало.- 2013. - 22 января. - С.8.

308. *Прошло мероприятие на тему “Доведение до мировой общественности реалий о 20 Января”: [в Музее Истории]//Бакинский рабочий.- 2013. – 19 января.- С.4.

309.*ТЮЗ покажет постановку “Мой белый голубь”, посвященную 20 Января: [режиссер — Народная артистка Дженнет Селимова] //Бакинский рабочий.- 2013. - 18 января. - С.3.

310.Фотовыставка “20 января”: [в Музее Независимости]//Неделя.- 2013.- 18 января.- С. 18.

311.*“Языком фотографий”: В Музее Независимости Азербайджана открылась выставка, посвященная трагедии 20 Января //Зеркало.- 2013. - 19 января.-С. 28.

 

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

312.Азербайджанский мугам с итальянским акцентом:[обисполнении мугама Франческой Мадже в Центре Мугама]//Зеркало.- 2013. - 29 января.- С. 8.

313.*Алиева, К. Бакинцы увидели “Параллельную Японию”: В столице проходит фотовыставка, посвященная необычной японской архитектуре//Зеркало.- 2013. - 26 января. - С. 26.

314.*Алиева, К. Из Парижа в Баку: В столицу доставлены материалы по истории и культуре Азербайджана //Зеркало.- 2013. - 17 января. - С.8.

315.*Алиева, С. Беседы об искусстве: В РИКЦ состоялось мероприятие, посвященное 165-летию со дня рождения В.И.Сурикова//Зеркало.- 2013.- 23 января.- С. 8.

316.*Алиева, С. Маленькие истории о любви, и не только: [о фильме российского режиссера Е.Кончаловского “Баку, я люблю тебя”]//Зеркало.- 2013. - 9 января.- С. 8.

317.*Алиева, У. Белорусские гости в японском сюжете: Пуччини не зря называл “Мадам Баттерфляй” своей любимой оперой: [выступление русских и белорусских вокалистов на сцене ТОиБ]//Азербайджанские известия.- 2013.- 16 января.- С. 3.

318.*Алиева, У. Жертвенная любовь в балете “Жизель”: В Баку выступили солисты Михайловского Театра: [выступление российских танцоров на сцене ТОиБ]//Зеркало.- 2013.- 22 января.- С.8.

319.*Алсу - певица, народная артистка Республики Татарстан: “Мой новый клип — дань моей земле, моим корням, моему отцу”: [интервью Алсу и азербайджанского режиссера-клипмейкераМарии Ибрагимовой] //Азербайджанские известия.- 2013. - 9 января. - С. 3.

320.*Асадова, И. Келли Джойс: “Мне нравится Баку!”: Известная певица провела в Баку новогоднюю ночь: [итальянская певица Д.Келли]//Эхо.- 2013. - 8 января. - С. 8.

321.*Асадова, И. Мэр Баку передал ключ Евровидения: Коллеге из шведского города Мальме, где пройдет следующий конкурс //Эхо.- 2013.- 18 января.- С. 8.

322.*Балет “Жизель” в исполнении солистов Михайловского Театра прошел с большим успехом: [о выступлении российских танцоров на сцене ТОиБ]//Эхо.- 2013.- 23 января.- С.8.

323.*Буланова, О. Высоцкому-75: В Баку отпраздновали юбилей известного артиста //Эхо.- 2013.- 30 января.- С. 8.

324.В Баку состоялся вечер, посвященный 165-летию со дня рождения Сурикова: [в РИКЦ]//Эхо.- 2013. - 22 янва-ря. - С. 8.

325.*В Киноцентре “Низами” прошла презентациясекции “Открытые двери”: [организованная Союзом Кинематографистов и Международным фестивалем в Локарно]//Бакинский рабочий.- 2013.- 30 января.- С. 6.

326.День индийской культуры в Баку: [проведен в отеле Arina]//Зеркало.- 2013 - 22 января. - С. 8.

327.Дни немецко-французской культуры в Баку: [прошлив Капельхаусе] //Зеркало.- 2013. - 23 января.- С.8

328.*Завершились съемки фильма о жизни автора романа “Али и Нино”: [азербайджанского писателя Мухаммеда Асадбека (“Гурбан Саид”) режиссера Р.Маршаллека] //Бакинский рабочий.- 2013. - 11 января.- С. 3.

329.*Завершились съемки фильма об азербайджанском писателе Мухаммеде Асадбеке (“Гурбан Саид”): На съемку фильма “Страдания Асадбека” был затрачен 1 миллион евро: [режиссер Ральф Маршаллек] //Эхо.- 2013. - 11 января.- С. 8.

330.*Звездный состав в опере Дж.Пуччини “Мадам Баттерфляй” на сцене Театра Оперы и Балета обеспечил успех спектаклю: А 19 января бакинцев ждет еще один сюрприз — спектакль “Жизель”//Эхо.- 2013.- 16 января.- С.8.

331.Земля вечного огня: [о выставкеазербайджанских ковров и старинного оружия в Чехии]//Эхо.- 2013. - 8 января. - С. 8.

332.Из Парижа привезены старинныерукописи и план Баку 18 века: [фотографии, карты и планы, средневековые рукописи, граммофонные записи певцов, сделанные в Париже, записки европейских путешественников об Азербайджане]//Ежедневные новости.- 2013.- 18 января.- С. 10.

333.*Из Парижской Национальной Библиотеки в Баку доставлены копии материалов по культуре Азербайджана: [фотографии, карты и планы, средневековые рукописи, граммофонные записи певцов, сделанные в Париже, записки европейских путешественников об Азербайджане]//Бакинский рабочий.- 2013.- 16 января.- С. 6.

334.*Иманова, А. Подводя итоги года: Мероприятие в Германо — Азербайджанском Обществе: [о вручении дипломов деятелям науки и культуры, внесших свой вклад в развитие дружеских отношений между Германией и Азербайджаном]//Зеркало.- 2013. - 10 января.- С.8.

335.*Ирада. Правнучка Фрейда демонстрирует бакинцам свои работы: В Галерее Современного Искусства Gazelli Art House проходит выставка британского скульптора и художника Джейн МакАдам Фрейд//Эхо.- 2013. - 16 января.- С. 8.

336.*Ирада, А.Вечер авторской песни: Состоялся в РИКЦ: [посвященный В. Высоцкому]//Эхо.- 2013.- 30 января.- С. 8.

337.*Кама. Итальянская дива в Баку: Состоялось выступление Сабрины Салерно //Зеркало.- 2013. - 29 января. - С. 8.

338.Кязимова, С. История в экспонатах: В чешской Остраве открылась самая масштабная в истории Европы выставка, посвященная культуре Азербайджана//Азербайджанские известия.- 2013. - 9 января. - С. 4.

339.*Мадам Баттеpфляй: Для участия в спектакле пpиглашены белоpусские звезды опеpы //Зеркало.- 2013.- 8 января.- С.8.

340.*Манафлы, Р. Финальные штрихи кинопроекта “Баку, я люблю тебя”: [об одноименном фильме российского кинорежиссера Е.Кончаловского]//Эхо.- 2013. – 25 января. - С. 8.

341.Межкультурное сотрудничество: [ о визите посла США Р. Морнингстара в МКиТ]//Зеркало.- 2013. - 29 января. - С. 8.

342.*Насиров, Р. Духовное начало в работах известного скульптора Джейн МакАдамФрейд: [о презентации работ британского художника в Галерее Gazelli Art House//Бакинский рабочий.- 2013. - 12 января.- С. 1; 3.

343. 1 миллион евро на “страдания Асад бека”:[о съемках фильма о жизни азербайджанского писателя Мухаммеда Асадбека (“Гурбан Саид”) режиссера Р.Маршаллека]//Неделя.- 2013. - 18 января.- С.18.

344.*Символический ключ песенного конкурса“Евровидение” передали главе Городского Совета Мальме Швеции//Бакинский рабочий.- 2013.- 19 января.- С. 6.

345.*“Страдания Асад Бека: Закончились съемки двухсерийного документального фильма, снятого Berlin um Velt Film: [об азербайджанском писателе Мухаммеде Асадбеке (“Гурбан Саид”) режиссера Р.Маршаллека] //Зеркало.- 2013. - 19 января.- С.25.

346.*Шусуке Ватанабэ: “С потрясающей архитектурой Азербайджана познакомятся и в Японии”: [из выступления посла Японии в АР на фотовыставке, посвященной японской архитектуре]//Бакинский рабочий.- 2013. - 26 января. - С. 5.

347.*Эндрю Джонс: “Многие директора в Великобритании с завистью смотрели бы на ваших актеров...”: Интервью “Эхо” с экспертом по театру из British Council: [о совместном проекте МКиТ и British Council, направленном на развитие театра] //Эхо.- 2013.-18 января - С. 8.

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕИРЕКЛАМНОЕ ДЕЛО

 

348.*ASAN xidmət создан по личной инициативе Президента Азербайджана//Бакинский рабочий.- 2013 -1 января. - С. 1-2.

349.*Ахундов, Х. E-government в “едином окне”: Вчера в Баку заработал первый центр ASAN-xidmət //Азербайджанские известия. - 2013 -16 января. - С.1.

350.*Максутов, Т. Азербайджан пока не Эстония: Однако электронное правительство в нашей стране развивается активно//Эхо. - 2013.- 12 января. - С. 5.

351.Минсвязи Азербайджана огласило перспективные направления в связи с объявлением 2013 года Годом ИКТ//Эхо. - 2013.- 16 января. - С.1.

352.*Центр ASAN xidmət с 15 января начнет обслуживать население//Бакинский рабочий.- 2013 -12 января. - С.2.

353.*Центр№1 ASAN xidmət приступил к обслуживанию граждан//Бакинский рабочий.- 2013 -16 января. - С.3.

 

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

354.Ханагаоглы, Т. Былое и думы Бакинского бульвара//Неделя.- 2013. - 18 января.- С.8.

 

  

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

355.*Алиева, С. Ждать осталось немного: Новый Музей Ковра откроется в Баку в преддверии праздника Новруз//Зеркало.- 2013. – 7 января - С.8.

356.Издан каталог “Оборонное оружие Азербайджана”: [подготовленный Музеем Истории] //Ежедневные новости.- 2013.- 11 января.- С. 6.

357.*Новое здание Музея Ковра будет сдано в эксплуатацию в преддверии Новруз байрамы//Бакинский рабочий.- 2013. - 8 января - С. 3.

358. Новоселье музея: [Историко-Краеведческий Музей в Губе] //Азербайджанские известия.- 2013.- 10 января. - С.1.

359. *Создан Национальный Музей прессы:[в НАНА]//Бакинский рабочий.- 2013. - 18 января. - С.3;//Ежедневные новости.- 2013.- 18 января.- С. 6.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

360.Гаджиева, М. Азербайджанская Национальная Библиотека им. М. Ф. Ахундова в цифровом пространстве //Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ).- 2012.- №4.- С.41-43.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

361.Алиева, С. Ичери шехер: В Старом городе проведена экскурсия для представителей медиа//Зеркало.- 2013. - 22 января. - С. 3.

362.*Имеющие древнюю и богатую историю достопримечательности Шеки восхитили английского журналиста: [на сайте baldhiker.com размещена статья, отражающая впечатления от визита в азербайджанский город Шеки Пола Стила] //Бакинский рабочий.- 2013. - 9 января. - С.3.

363.*Камилла. “Шеки восхитил английского журналиста”: В рамках визита в Азербайджан Пол Стил побывал в одном из красивейших регионов республики: [на сайте baldhiker.com размещена статья оШеки]//Зеркало.- 2013. - 9 января. - С.8.

364.*Началась работа по паспортизации исторических и культурных памятников//Бакинский рабочий.- 2013.- 24 января.- С. 5.

365.*Сеидова, Ф. Каспий, хранящий тайны веков: Cколько тайн и неизведанного хранится в этом большом озере, которое называется морем... //Эхо.- 2013. - 19 января. - С. 11.

366.*Эмингызы, К. Паспортизация исторических и культурных памятников//Зеркало.- 2013. - 24 января. - С. 8.

 

 

ИСКУССТВО

 

367.*Алиева, К. Мужчина и женщина в современном искусстве: В галерее YAY состоялось открытие выставки “Ситуация ПАТ”//Зеркало.- 2013.-17 января.- С. 8.

368.*Алиева, С. Возродить “Каспий”: Союз Художников Азербайджана возродит международную бьеннале //Зеркало.- 2013. – 18 января.- С. 8.

369.*Асадова, И. “Ситуация ПАТ”: В галерее YAY проходит выставка под таким названием, организованная пространством современного искусства YARAT! //Эхо.- 2013.-17 января.- С. 8.

370.*Багирова,Т. Один плюс три: [о выставке, организованной Фондом имени Г.Алиева в Галерее YAY] //Азербайджанские известия.- 2013.-17 января.- С. 1.

371.*В галерее YAY открылась выставка “Положение ПАТ”: С выставкой ознакомилась вицепрезидент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева //Бакинский рабочий.- 2013.- 16 января.- С. 1; 3.

372.“Игры разума” в галерее Берлин - Баку: [о галерее, созданной в2007 году по инициативе Народного художника Салхаба Мамедова и его сына Эмина Мамедова]//Зеркало.- 2013.- 16 января.- С. 8.

373.*На выставке представлены работы, отражающие актуальность взаимоотношений мужчины и женщины: [в Галерее YAY] //Бакинский рабочий.- 2013.- 17 января.- С. 7.

374. *Пространство современного искусства YARAT! приглашает к участию в проекте Public Art-2013 //Бакинский рабочий. - 2013.-8 января.- С. 1.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

375. *Алиева, К. Неоновый подводный мир: В столице состоялась выставка известного художника Фарида Алекперова //Зеркало.- 2013.- 22января.- С. 8.

376.*Алиева, К. Твоpчество художника Ашрафа Гейбатова: В Дели прошла выставка, познакомившая индийскую общественность с азербайджанской живописью//Зеркало.- 2013. - 24 января.- С.8.

377.*Баннаева, Н. Таинственное свечение воды: Неоновая роспись “прячется” от глаз при обычном освещении — в этом ее особенность: [о творчестве живописца Фарида Алекперова] //Азербайджанские известия.- 2013.- 18 января.- С. 3.

378. В Лондоне открывается персональная выставка Ниязи Наджафова//Азербайджанские известия.- 2013.- 18 января - С. 3.

379.Венгерское издание азербайджанских художников: [календарь, посвященный Народному художнику Саре Манафовой] // Зеркало.- 2013.- 30 января.- С.8.

380.*Гусейнов, О. “Я делаю то, что мне интересно”: Интервью газеты “Зеркало” с молодым художником Орханом Гусейновым /провела Камилла Алиева //Зеркало.- 2013.- 12 января.- С. 25.

381.*Ирада, А. Адиль Юсиф и Алим Рижинашвили: Представили свои работы в галерее “Берлин – Баку”//Эхо.- 2013.- 17 января.- С. 8.

382.*Ирада, А. Мастер-класс Сабины Шихлинской: Пространство Современного Искусства YARAT! представляет мастер-класс Заслуженного художника Азербайджана и независимого куратора, члена Международного комитета музеев и коллекций современного искусства - СИМАМ//Эхо.- 2013.-16 января.- С. 8.

383.*Камилла. “Арлекин” Рашада Мехтиева: В преддверии персональной выставки художник создал интересную работу//Зеркало.- 2013.- 31 января.- С.8.

384.*Мамедов, Д. “Художник изображает то, что чувствует…” говоpит глава Совета по искусствам Азербайджана, художник Дадаш Мамедов/провела беседу Камилла Алиева //Зеркало.- 2013.- 26 января.- С. 25.

385.*Микеладзе, Г. Неоновая живопись от художника Фарида Алекперова //Бакинский рабочий.- 2013.- 24 января.- С. 5.

386.*Эмингызы, К. Мастер-класс Сабины Шихлинской: По получению теоретических и практических знаний о профессиональной кураторской деятельности: [представлен Пространством Современного Искусства YARAT!]//Зеркало.- 2013.-16 января.- С. 8.

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

387.Азербайджанский художниксоздает уникальныепортреты из речных камней: [о творчестве художника-прикладника Самеда Самедоглу] //Ежедневные новости.- 2013.- 11 января.- С.10.

388.*Алиева, К. Искусство в объеме: В столице состоится выставка декоративно-прикладного искусства: [в Галерее Baku Creative Center]//Зеркало.- 2013.- 8 января.- C. 8.

389.*Алиева, К. Необычное разнообразие: В столице открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства//Зеркало.- 2013.- 17 января.- C. 8.

390.*Багирова,Т. От батика до кукол: Выставка национального прикладного искусства стала самым крупным проектомгалереиBaku Creative Сenter//Зеркало.- 2013.- 16 января.- C. 4.

391.*Министерство Культуры и Туризма объявило конкурс эскизов национального костюма: [для Азербайджанского Государственного Ансамбля Танца]//Бакинский рабочий.- 2013.- 30 января.- С. 6.

392.Эскизы костюмов: Для Госансамбля танца: [МКиТ объявило конкурс эскизов национального костюма]//Зеркало.- 2013.- 31 января.- С. 8.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

393. Московский успех молодого скультора: [о выставке работ Адиля Алиевав Мемориальном Музее имени Сергея Коненкова ]//Зеркало.- 2013.- 23 января. - С.8.

 

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

394.*Алиева, К. Главная сцена страны порадовала маленьких зрителей: Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялось новогоднее представление при участии детских танцевальных коллективов //Зеркало.- 2013.- 7 января.- С.8.

395.*Алиева, С. Музей Истории глазами детей: Под таким названием в нашей стране проводится конкурс среди детей и подростков//Зеркало.- 2013.- 10 января.- С. 8.

396.Объявлен конкурс “Музей Истории глазами детей”: [о конкурседетских рисунков, организованном МКиТ]//Ежедневные новости.- 2013.- 11 января.- С. 6.

 

 

МУЗЫКА

 

397.*Аббасова, Р. Человек неожиданных модуляций: Успех маэстро Ниязи был обусловлен масштабом его дарования //Азербайджанские известия.- 2013. - 18 января. - С.3.

398. Азербайджано-египетский тандем: [состоялся сольный концерт пианистаАрзу Алескерова в Египте]//Зеркало.- 2013.- 23 января.- С.8.

399.*Алиева, С. Музыка сквозь века: В Азербайджане начинается проект по пропаганде мугама среди молодежи: [на канале AzTV] //Зеркало.- 2013.- 25 января.- С. 8.

400.*Арзу Алескеров выступил с египетской певицей: Концерт состоялся на сцене Каирского Оперного Театра//Эхо.- 2013. - 23 января.- С. 8.

401.*Багирова, А. “Музыкальный pомантизм”: Состоялся семинаp-концеpт пpофессоpа Таpлана Сеидова и его учеников: [в музыкальной школе №35 имени Г.Шароева]//Зеркало.- 2013.- 22 января.- С. 8.

402.*В Баку отметили юбилей Сардара Фараджева:[в музыкальной школе №35 имени Г.Шароева] //Бакинский рабочий.- 2013. - 1 января. - С.3.

403.*В Филармонии состоится концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Кара Караева//Бакинский рабочий.- 2013.- 30 января.- С. 6.

404.Вечер памяти Айтекин Гасановой: [педагога и пианиста в БМА]//Эхо.- 2013.- 23 января.- С. 8.

405.*Дадашева, Н. Оглядываясь назад, смотреть в будущее…: Заметки о IХ съезде Союза Композиторов Азербайджана//Зеркало.- 2013. - 12 января. - С.24.

406.Еще один концерт за рубежом: [о выступлении ханенде Гочага Аскерова во Франции]//Зеркало.- 2013.- 30 января.- С.8.

407.*Кафарова, С. Настоящий пpимеp: Саадет Абдуллаева и ее вклад в научное становление национального музыковедения//Зеркало.- 2013.- 26 января.- С. 27.

408.МугамыГочагаАскерова вошли в международный альбом: [“Вкус Востока”] //Ежедневные новости.- 2013.- 18 января.- С.10.

409.Настольный календарь в память о великом Муслиме//Зеркало.- 2013.- 29 января. - С. 8.

410.*Немецкий успех азербайджанской пианистки: [Эльнары Исмайловой]//Зеркало.- 2013.- 15 января. - С. 8.

411.Новый имидж тариста: [ о творчестве музыканта ХумайГадимовой] //Зеркало.- 2013. - 25 января.- С. 8.

412. *Пронзающие душу песни Эльзы Ибрагимовой будут вечно жить в сердцах//Бакинский рабочий.- 2013.- 11 января.- С. 3.

413. “Реквием”: [вечер, посвященный памяти педагога-пианиста Айтекин Гасановой] //Зеркало.- 2013.-25 января.- С. 8.

414.*Сразу две премии: [В Союзе Композиторов состоялась церемония вручения почетной премии “Женщина-патриот года”] //Зеркало.- 2013. - 15 января. - С.8.

415.Юбилей Эльнары Дадашевой:[вечер, посвященный60 летию музыковеда Эльнары Дадашевой] //Зеркало.- 2013.- 30 января.- С.8.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

416.*Алиева, С. Ты, гитара, на свете все знаешь: Лучший гитарист мира Ровшан Мамедкулиев мечтает выступить с концертом на своей исторической родине//Зеркало.- 2013.- 24 января.- С. 8.

417.*Асадова, И. “Ангел Бес”: Emin представил новый клип на песню, исполненную на русском языке //Эхо.- 2013.- 26 января.- C. 11 

418.*Гаджиева, А. “Большая сцена”: в бочке меда дегтя не оказалось:[об одноименном международном вокальном конкурсе который на днях будет запущен на телеканале АТV]//BakuPost.- 2013.- 23 января.- С. 16.

419.*Гаджиева, Д. “Я абсолютно счастливый человек…” Интервью газеты “Зеркало” с джазовой певицей Дианой Гаджиевой/провела К.Алиева//Зеркало.- 2013.- 26 января.- С. 25.

420.*Джавадова, Г. Непонятая грусть: Великого артиста: [памяти Мирзы Бабаева]//Зеркало.- 2013. - 12 января.- С. 23.

421.*“Иногда бываю в родном городе...”: Наш соотечественник, молодой певец из Казахстана, рассказывает о ностальгии по детству и Баку:[интервью с эстрадным исполнителем Т. Байрамовым]//Эхо.- 2013.- 8 января. - С. 8. 

422.*Ирада, А. На “Большой сцене” - три ведущих.: Объявлены ведущие популярного музыкального проекта: [эстрадных исполнителей]//Эхо.- 2013. -24 января. - С. 8.

423.*Кама. Фаиг Агаев продолжает радовать публику: В сети открылся официальный видеоканал Народного артиста //Зеркало.- 2013.-16 января.- С. 8.

424.*Миралиев, А. “Санитар” шоу - бизнеса: [интервью с Заслуженным артистом А.Миралиевым]/провела А.Гаджиева //BakuPost.- 2013.- 23 января.- С.16.

425.*По ком плачет Эльза?: [интервью с Заслуженной артисткойЭльзой Сеидджахан] /провела Айнур Гаджиева//BakuPost.- 2013.- 9 января.- С.16.

426.*Ровшан Мамедкулиев, гитарист: “Я никогда не забываю о своих корнях” //Азербайджанские известия.- 2013.- 26 января.- С. 1.

427.*Руслан, М. “Король”: “Большая сцена”: [о фестивале молодых исполнителей в Доме Культуры имени Г.Сарабского] //Эхо.- 2013.- 25 января.- С. 8.

428.*Туркян, Б. Мири Юсиф: “Я - человек не из шоу бизнеса...”//Эхо.- 2013. - 29 января. - С. 8.

429.*Эльдар Гасымов: “Если тебе завидуют, значит, ты из себя что-то представляешь”: В интервью “Эхо” победитель Евровидения - 2011 рассказал о своем новом проекте “Большая сцена” и планах на будущее/провела Дж. Алекперова //Эхо.- 2013.- 11 января. - С. 8.

 

 

БАЛЕТ.ТАНЦЫ

 

430.*Алиева, К. Национальный танец вновь завораживает: Азербайджанский Государственный Ансамбль Танца выступил с концертной программой//Зеркало.- 2013.- 25 января.- С. 8.

431.Байтимова, Ю. Танцуй со мной!: “Ирели” подвел итоги одноименного танцевального конкурса: [по аргентинскому танго]//Неделя.- 2013. - 11 января.- С. 18.

432.*Кязимова, С. Танго вдвоем: Мастерство участников конкурса “Танцуй со мной” оценивалось в двух категориях //Азербайджанские известия.- 2013 -11 января - С.4.

 

 

КИНО

 

433. *Азербайджанский фильм покажут в Грузии:[в Тбилиси состоится презентация фильма “Град” (Dolu)кинорежиссера Эльхана Джафарова] //Бакинский рабочий.- 2013. - 16 января. - С. 6.

434.*Алиева, К. “МАМА”: В YouTube представлена короткометражная лента, посвященная самым родным и близким людям – мамам:[режиссера Кямрана Исмайлова] //Зеркало.- 2013. - 16 января.- С.8.

435.*Алиева, К. Отечественные фильмы отреставрированы: Госфильмофонд Азербайджана перевел в электронный формат несколько кинолент //Зеркало.- 2013.- 11 января.- С. 3.

436.“Кочевье” едет в Иран: [об одноименном фильме режиссераР. Исмайлова] //Зеркало.- 2013. - 17 января.- С.8.

437.*Народный артистРасим Балаев заявил о выходе из Союза Кинематографистов Азербайджана//Бакинский рабочий.- 2013.- 22 января.- С. 6.

438.“Река Кура”: [презентация одноименного фильма режиссера Ф. Дадашева в Москве]//Зеркало.- 2013. - 8 января. - С. 8.

439. Üç nöqtə: [об одноименной документальной ленте режиссера С. Абдуллаевой] //Зеркало.- 2013. -18 января. - С.8.

440.*Фахраддин Манафов: ”Как можно толпами выпускать актеров?”:[интервью с Народным артистом Ф. Манафовым]/провел Н. Ибрагимов//BakuPost.- 2013. - 19 января.- С. 19.

441.*Фирдовси Атакишиев стоит дорого: [интервью с актером театра и кино Ф.Атакишиевым]/провела А.Гаджиева//BakuPost.- 2013.- 19 января.- С. 24.

 

 

ТЕАТР

 

442.*Алиева, К. Аздрама едет в Иран: Творческий коллектив примет участие в международном театральном фестивале “Фаджр”//Зеркало.- 2013. - 23 января. - С. 8.

443.*Алиева, С. Грядет 140-летие театра: Новости отечественной театральной жизни //Зеркало.- 2013. - 29 января. - С. 8.

444.*Алиева, С. И снова куклы: В этом году в Баку пройдет очередной II Фестиваль кукольных театров, организованный Министерством Культуры и Туризма//Зеркало.- 2013.- 16 января - С. 8.

445.*Алиева, С. “Катарсис” посредством пантомимы: На сцене театра будет представлена новая постановка: [о репертуаре Театра Пантомимы]//Зеркало.- 2013.- 17 января.- С. 8.

446.*Алиева, С. “Проделки Скапена”: В Азербайджанском Государственном Театре Музыкальной Комедии идут репетиции спектакля по пьесе Ж.Б.Мольера: [в постановке Заслуженного деятеля искусств Аскера Аскерова] //Зеркало.- 2013. - 16 января. - С. 8.

447.*Дадашева, А. Совместная работа двух театров: Спектакль “Проделки Скапена” показали на сцене Русского Драмтеатра:[в постановке режиссера Театра Музкомедии Аскера Аскерова] //Эхо.- 2013.- 24 января.- С.8.

448.Ильхам, Намик Кямал. “Аккорды большой жизни”: Этапы творческого путиИльхама Намик Кямала: [беседа с Народным артистом, режиссером И.Гулиевым]/провела М. Мурсалова//Неделя.- 2013. - 11 января. - С. 18.

449.*Исмайлов, Г. “Эпизодические роли на пару серий меня не привлекают”: [интервью с Народным артистом Гаджи Исмайловым] //Азербайджанские известия.- 2013. - 12 января.- С. 1-2.

450.*Микеладзе, Г. Новаторскийтеатр Тофика Кязимова: [воспоминания о творчестве режиссера Т. Кязимова] //Бакинский рабочий.- 2013.- 30 января.- С. 4-5.

451.*Очеpедная пpемьеpа: Состоится в Азеpбайджанском Театpе Опеpы и Балета: [о премьере оперы “Асли и Керем”]//Зеркало.- 2013.- 18 января.- С.8.

452.*После 25-летнего перерыва...: С большим успехом прошла премьера оперы “Асли и Керем” Уз.Гаджибейли на сцене Театра Оперы и Балета //Эхо.- 2013.- 29 января.- С.8.

453.“Семь красавиц”: [в Театре Оперы и Балета имени М.Ф.Ахундова]//Зеркало.- 2013.- 31 января.- С. 8.

454.*Спектакль “Женщина, бросившаяся под поезд" по одноименной пьесе Афаг Месудпредставит Азербайджан на 31-м Международном театральном фестивале “Фаджр”: [режиссер Мехрибан Алекперзаде]//Бакинский рабочий.- 2013. - 23 января.- С. 6.

455.*Творческий обмен между театрами: В Баку состоялось заседание Азербайджанского Национального Центра ASSITEJ//Зеркало.- 2013. - 31 января. - С.8.

 

 

Русский Драматический Театр имени Самеда Вургуна

 

456.*Александр Шаровский, народный артист Азербайджана: “Очень важен и взгляд на нашу работу, на наш выбор со стороны”: [беседа с главным режиссером РДТ им. С. Вургуна А.Шаровским] //Азербайджанские известия.- 2013.- 16 января.- С.3.

457.*Лена. Жанр, покоривший и взрослых, и детей: В Баку с успехом проходит премьера мюзикла “Златошвейка и метельщик”: [в постановке режиссера А.Шаровского на сцене РДТ им. С. Вургуна]//Зеркало.- 2013. - 7 января.- С.8.

458.*Лена. Медаль для азеpбайджанского pежиссеpа: Пpезидент России нагpадил Александpа Шаpовского: [главного режиссера РДТ имени С.Вургуна медалью “ Пушкина”]//Зеркало.- 2013.- 26 января.- С.26.

459.Тагизаде, И. “Я не люблю, когда актер работает пафосно”: [беседа с режиссером РДТ имени С.Вургуна И. Тагизаде]/провела М. Мурсалова //Неделя.- 2013.- 11 января.- С. 8.

 

 

ТУРИЗМ

 

460.Наш дом Азербайджан: [об издании МКиТ одноименного журнала, посвященному туризму] //Эхо.- 2013.- 11 января. - С. 8.

461.Турция и Азербайджанобсудили вопросы сотрудничества в сфере развития туризма //Бакинский рабочий.- 2013. - 8 января. - С. 2.

462.*Халилов, А. В 2012 году азербайджанские туристы оставили за рубежом 600 млн. манатов //Эхо.- 2013.- 10 января. - С.1-2.

 

 

 

 İstifadə olunmuşjurnal və qəzetlərin siyahısı

 

 

 

1.Ayna

2. Azad Azərbaycan

3. Azadlıq

4.Azərbaycan

5. Azərbaycan müəllimi

6.BakuPost

7.525-ci qəzet

8. Ekran-efir

9. express

10. Ədalət

11. Ədəbiyyat qəzeti

12. Həftə içi

13. Xalq cəbhəsi

14. Xalq qəzeti

15. İki Sahil

16.Kaspi

17.Mədəniyyət

18. Olaylar

19.Palitra

20. Paritet

21. Respublika

22. Səs

23. Üç nöqtə

24. Yeni Azərbaycan

25. Yeni Musavat

 Список использованных газет и журналов

 

 

1.Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.- 2012.-

 № 4. – С. 41-43.

 

___________

 

3. Азербайджанские известия

4. Бакинский рабочий

5. BakuPost

7. Ежедневные новости

8. Зеркало

9.Неделя

11. Эхо


 

 Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ..................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar .............

4

20 Yanvar Faciəsi – 23 ...................................................................

7

Mədəni əlaqələr ...............................................................................

8

İnformasiya və reklam işi...................................................................

12

Kitabxana işi ...................................................................................

14

Muzey işi .........................................................................................

15

Tarix və mədəniyyət abidələri ...........................................................

15

II. İncəsənət.....................................................................................

17

Rəngkarlıq ......................................................................................

17

Dekorativ-tətbiqi incəsənət...............................................................

19

Qrafika.............................................................................................

20

Musiqi.............................................................................................

20

III Beynəlxalq muğam simpoziumu ...................................................

25

Elza İbrahimova...............................................................................

26

Estrada və Sirk ................................................................................

26

Xalq yaradıclığı ...............................................................................

27

Balet və Rəqs ..................................................................................

28

Kino ...............................................................................................

28

Teatr ...............................................................................................

31

Tofiq Kazımov – 100 ......................................................................

34

Akademik Milli Dram Teatrı ...........................................................

35

M.F.Axundov adına Opera vəBalet Teatrı ......................................

36

Gənc Tamaşaçılar Teatrı .................................................................

37

Yuğ Dövlət Teatrı .... ……………………………………………...

37

III. Turizm .....................................................................................

38

Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal vəqəzetlərin siyahısı .................

60

 

 Содержание

 

I.Культура …………………........................................................

40

Руководящие материалы по культуре и искусству ...................

40

Трагедия 20 Января – 23 ……………………………………....

41

Культурные взаимосвязи............................................................

42

Информационное и рекламное дело………………………......

46

Парки культуры и отдыха ...........................................................

47

Музейное дело…………………………………………….........

47

Библиотечное дело ………………………………………….....

47

Памятники истории и культуры.................................................

48

II. Искусство………………………………………………….....

48

Изобразительное искусство .......................................................

49

Декоративно-прикладное искусство ........................................

51

Скульптура ..................................................................................

52

Детское творчество …………………………………………....

52

Музыка .........................................................................................

52

Эстрада. Цирк………………………………………………......

54

Балет. Танцы …………………………………………………...

56

Кино ………………………………………………………….....

56

Театр ............................................................................................

57

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна ...................

59

III. Туризм ………………………………………………...........

59

Список использованных газет и журналов ..............................

61

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Yanvar - 2013

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

V.Ələkbərzadə

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 4 ç.v.

Sifariş: 06

Çapa imzalanmışdır: 04.02.2013

Tirajı 50Подпись:  

Pulsuz