AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

2008 - DEKABR

 


BAKI-2009


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

 

Dekabr- 2008

 

BAKI-2009

 


 

 

Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova
Z.Əhmədova

N.Səlimova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2000.- 112 s.

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2009. 

 

 

 

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: [email protected]

Tel.: 493 98 96

 
 

M.F.Axundov adına Milli

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

 

 

1. Ağayev İ. Aziz nə iş görür?: İsraildə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman //Palitra.- 2008.- 17 dekabr.- S. 6.

2. Ağayev V. “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət”: Bu adda yenicə çapdan çıxmış kitab Azərbaycan Prezidentinin mədəniyyət sahəsi ilə əlaqədar siyasətinə həsr olunub: [Kitaba Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev “Giriş” sözü yazıb] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 6; Naxçıvan.- 2008.- 27 dekabr.- S. 1-2.

3. “Avropada Mədəniyyət siyasəti, əsas faktlar və meyllər”: [“Park inn” otelində kompendium layihəsinin milli müəlliflərinin illik yığıncağı və eyni adlı layihənin 10 illik yubileyinə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir] //Respublika.- 2008.- 5 dekabr.- S. 3; Səs.- 2008.- 5 dekabr.- S. 12.

4. * Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə təltif olunan mədəniyyət işçilərinə fəxri adların sənədləri təqdim edilmişdir: [Muzey Mərkəzində keçirilən mərasimdə] //Azərbaycan.- 2008.- 24 dekabr.- S. 11; Respublika.- 2008.- 24 dekabr.- S. 4; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 2.

5.  Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Şəkidədir //İki sahil.- 2008.- 23 dekabr.- S. 3.

6. * Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçirilmişdir: [Dünya azərbaycanlılarının II qurultayında mədəni irsimizin, milli-mədəni dəyərlərimizin təbliği və digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin inkişafı haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 dekabr.- S. 1; 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 dekabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 19 de-kabr.- S. 2; İki sahil.- 2008.- 19 dekabr.- S. 1-2; Yeni Azər-baycan.- 2008.- 19 dekabr.- S. 3; Azad Azərbaycan.- 2008.- 19 dekabr.- S. 3; Şərq.- 2008.- 19 dekabr.- S. 4; Kaspi.- 2008.- 19 dekabr.- S. 2; Səs.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8-9; Palitra.- 2008.- 19 dekabr.- S. 4; Mərkəz.- 2008.- 19 dekabr.- S. 10; 525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 3.

7. Bəxtiyar. Azərbaycan mədəniyyəti dünya mediasında necə təbliğ olunur: [“İrşad” otelində “Simurq” Mədəniyyət Assosiasiyası və Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə dəyirmi masa] //525-ci qəzet.- 2008.- 19 dekabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 2; Olaylar.- 2008.- 18 dekabr.- S. 9.

8. Bünyadzadə G. “Simurq” kulturologiya ilə bağlı 500 diskdən ibarət mühazirələr hazırlayır: [“Simurq” Mədəniyyət Assosiasiyası prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə “Gənclər üçün interaktiv mədəniyyət məktəbi” layihəsi çərçivəsində bir qrup gəncə sertifikat təqdim edildi] //Paritet.- 2008.- 23-24 dekabr.- S. 10.

9. Cabbarov X. İlham Əliyev: Bizim gücümüz birliyimizdədir: Böyük türk dünyasını birləşdirən bizim tariximiz, ənənələrimiz, mədəniyyətimiz və dilimizdir: [Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri] //Respublika.- 2008.- 17 dekabr.- S. 1.

10. * 9 ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçiriləcək //Kaspi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 3; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 14; İki sahil.- 2008.- 24 dekabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 24 dekabr.- S. 16.

11. Əbülfəs Qarayev: “Faktaraşdırıcı missiyanın tərkibini mütləq tanımalıyıq” //Mövqe.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 7.

12. * Əbülfəs Qarayev mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşüb //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 14; İki sahil.- 2008.- 24 dekabr.- S. 8; Kaspi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 15; Həftə içi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 8; 25 dekabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 24 dekabr.- S. 2.

13. * Ələddinqızı N. Azərbaycanın inkişafı azərbaycançılığın təntənəsinə əsaslanır: Fikrət Qoca: “Mədəniyyət nümunələrinin xarici ölkələrə yol açması ölkədəki sabitliklə əlaqədardır” //Səs.- 2008.- 25 dekabr.- S. 12.

14. Əliyev H. Zəhmət bəhrəsini verəndə: [Naxçıvan MR-nın Şərur rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Rafiq Cəfərovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 9.

15. Əlizadə F. Xalqımıza xoşbəxt gələcək naminə həmrəylik arzu edirəm: [2008-ci ildə vətənimizin mədəni həyatında əlamətdar hadisələr] //Xalq qəzeti.- 2008.- 31 dekabr.- S. 9.

16. Gülər, Aygün. Azərbaycan və Türkiyə mədəniyyəti: müasirliklə keçmişi özündə birləşdirir: [Avropa Şurası Katibliyinin Nazirlər Komitəsinin ispan rəhbəri Gilyermo Corral Van Damme ilə müsahibə] //Olaylar.- 2008.- 18 dekabr.- S. 16.

17. Həsənov Ə. Peşəyə məhəbbət və işgüzarlıq: [Masallı Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Lətifə Mövsümova və “Halay” folklor və rəqs ansamblı haqqında] //Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 5.

18. * Hüseynov C. Milli-mənəvi dəyərlərimizə dövlət qayğısı artmaqdadır: [Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin son illərdə inkişafı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 dekabr.- S. 10.

19. 2008 Azərbaycan mədəniyyətinin uğurlu ili: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdirləri hesabat verir: [Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin müdiri Vaqif Bəhmənli ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 4.

20. * 2008-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətinn itkiləri //Zaman.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 25 dekabr.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 25 dekabr.- S. 11; Şərq.- 2008.- 25 dekabr.- S. 14; Təzadlar.- 2008.- 25 dekabr.- S. 11; Paritet.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 13.

21. İstedada və gözəlliyə himn: [Kanadada yaradılmış Aida İmanquliyeva adına Beynəlxalq Universal Mədəni Dəyərlər Mərkəzinin Aida İmanquliyevanın yubileyi ilə əlaqədar keçirəcəyi eyni adlı layihə] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 dekabr.- S. 4; Respublika.- 2008.- 26 dekabr.- S. 6.

22. İvan Tretyakov: [Əməkdar İncəsənət xadiminin vəfatı ilə əlaqədar] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6.

23. * Qaliboğlu E. “Millətin tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı soraqlar məhz arxivdə qorunur”: [Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin direktoru Şahsuvar Haşımovun söhbəti] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 14.

24. * Qandaxda Mədəniyyət evinin açılış mərasimi keçirilib: [Zaqatalada] //İki sahil.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14; P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

25. * Qatar dövləti ilə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2009.- 4 dekabr.- S. 7.

26. Mədəniyyət mövzusunda keçirilən müsabiqə hər il olacaq: [Qaliblərə Əbülfəs Qarayev diplom və pul mükafatları təqdim edəcək] //Şərq.- 2008.- 16 dekabr.- S. 14.

27. * “Mədəniyyətimiz xaricdə lazımınca təbliğ olunmur”: [“İrşad” otelində keçirilən sözügedən mövzuya həsr olunmuş mətbuat konfransında Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun məlumatı] //Zaman.- 2008.- 18-19 dekabr.- S. 2.

28. * Məmmədov M. Sürətli inkişafın əsas amili: Təməli ulu öndər tərəfindən qoyulan strategiya bu gün Naxçıvanda da uğurla davam etdirilir //Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3.

29. Milli-mənəvi dəyərlər qorunub saxlanılır: [İmişli rayonunda mədəni-maarif ocaqlarının fəaliyyəti ilə bağlı rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Hasil Tağıyevlə söhbət] //Respublika.- 2008.- 23 dekabr.- S. 4.

30. Nizamiqızı H. Mədəni prosesə yeni baxış: Avropa Şurasının Mədəniyyət, Mədəni və Təbii İrs üzrə direktoru Robert Palmerlə söhbət //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 7.

31. Özbəkistandakı soydaşlarımız mütəşəkkil qüvvəyə çevrilmişlər: [Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ərəfəsində Özbəkistanın Azərbaycan Mədəni Mərkəzlər Assosasiyasının sədri, Özbəkistan Milli Olimpiya Komitəsinin Mədəniyyət Şöbəsinin rəisi Akif Ağatalıbovun ürək sözləri] //Respublika.- 2008.- 24 dekabr.- S. 3.

32. * Parisdə Ermənistanın mədəniyyətlərarası dialoqdan da qaçdığı vurğulanmışdır: [Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Mədəniyyət, Elm və Təhsil Komitəsinin qış sessiyası ərəfəsində keçirilən son toplantıda müzakirə olunan mövzularla bağlı AŞPA-dakı Azərbaycan Daimi nümayəndə heyətinn üzvü Rafael Hüseynov həmin məsələlərə öz münasibətini bildirmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8; Respublika.- 2008.- 12 dekabr.- S. 13.

33. Sabutay. Teleməkanda mədəniyyə menyusu //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 13.

34. Samirə. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daha bir ili: Əbülfəs Qarayev: “İnanıram ki, 2009-cu il yadda qalacaq”: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında kollegiya iclasında] //Respublika.- 2008.- 27 dekabr.- S. 4; Həftə içi.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 27 dekabr.- S. 14; İki sahil.- 2008.- 27 dekabr.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 27 dekabr.- S. 1; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23; Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 2.

35. Səlimqızı C. “YAN”ların növbəti məkri: “Nifrət ruhu aşılayan mahnının dünya səhnəsinə yol açmasına imkan vermək olmaz”: [Ermənilərin “Eurovision-2009” müsabiqəsində “soyqırımı”na aid mahnı oxuyacaqlarını bəyan etmələri ilə əlaqədar politoloq Qabil Hüseynli, Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri, millət vəkili Nizami Cəfərov və Əməkdar artist Azərinin fikirləri] //Mərkəz.- 2008.- 16 dekabr.- S. 11.

36. Sultanova M. Böyük sivilizasiyaları yaxınlaşdırmaq müasir Azərbaycanın özünəməxsus missiyasıdır: [Avropa Şurası, Mədəniyyət, Mədəni və Təbii İrs üzrə rəhbərliyinin direktoru Robert Palmerlə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 12 dekabr.- S. 7.

37. Sultanova M. “Ölkənin elə bir regionu yoxdur ki, orada tanınmış azərbaycanlı olmasın”: [Azərbaycanın Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tələt Qasımov ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 5 dekabr.- S. 7.

38. * Sumqayıtda Qubadlı Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 25 dekabr.- S. 9; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 dekabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 25 dekabr.- S. 8.

39. Süleymanlı M. Sosial-mədəni inkişafın şərtləri haqqında: (dil-kültür-millət məfhumları kontekstində) //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 57-62.

40. Şıxalıoğlu Q. 70 yaşlı Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi: [Pirallahı adasındakı eyni adlı mərkəz] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 11.

41. Tariximizi unutsaq, unudularıq: [Atatürk Mərkəzində eyni adlı dəyirmi masa] //Mövqe.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 1-2.

42. * Tatarıstan Dövlət Şurasının sədri Azərbaycandakı tatar diasporunun nümayəndələri ilə görüşmüşdür //Xalq qəzeti.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

43. Tofiq Ş. “Qloriya Artis” medalı ilə təltif edilıb: [Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Ramal Abdullayev Polşa Respublikasının eyni adlı medalı ilə təltif edilmişdir] //Bakı.- 2008.- 19-25 dekabr.- S. 4.

44. Turan. Ənvər Əlibəyli anıldı: [İ.M.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində “Ədəbi üfüqlər” silsiləsindən Əməkdar incəsənət xadiminin xatirə gecəsi] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 8.

45. * Türkiyədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8; Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7.

46. Vaqifoğlu V. Tükənməz sərvət-mədəniyyət //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 9.

47. * Yusifova S. “Qarabağ – irsimizin əbədi yaddaşı” işıq üzü görüb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə eyni adlı kitab] //525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23.

48. Zəlimxan Yaqub: “Mənəvi dəyərlərimizi itirməkdən qorxuram” //Ayna.- 2008.- 6 dekabr.- S. 21.

49. Zərbəliyev L. Mədəni-kütləvi tədbirlər genişləndirilir: [Salyan rayonunda] //Respublika.- 2008.- 31 dekabr.- S. 11.

50. Zümrüd. “Bir həqiqətimiz var-Vətən”: Amerika Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri: “Diasporumuzun güclü olması üçün sistemli işləmək lazımdır”: [Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 5.

 

Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfrans

 

51. * ABŞ Dövlət Departamenti Bakıdakı konfransı yüksək qiymətləndirir //525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1.

52. ABŞ Dövlət katibinin peşəkar və mədəni mübadilə üzrə köməkçisinin müavini Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Kompleksində olmuşdur //Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3.

53. ABŞ rəsmisi Ermənistanın Azərbaycan tarixi abidələrini dağıtmasını pisləyib: ABŞ hökuməti işğal altında olan ərazilərdəki abidələrimizin bərpasına yardım göstərə bilər: [ABŞ Dövlət katibi köməkçinin müavini Alina Romovskinin fikirləri] //Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 3; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 10; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 de-kabr.- S. 10.

54. * Avropa Şurası ölkəmizdə gedən prosesləri yüksək dəyərləndirir: Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devis: “Bu gün Avropa Azərbaycanda görüşür, sabah isə dünya Azərbaycanda görüşəcəkdir” //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1.

55. * Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransında Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3; Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 8; Təzadlar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 8; Mövqe.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 2; Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 10; Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; Yeni Müsavat.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

56. Avropa Şurasının mədəniyyət nazirləri Bakıda //Üç nöqtə.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Təzadlar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

57. * Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda Bakı konfransı bəyannamənin qəbulu ilə başa çatmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 2.

58. * Azərbaycan “Avropa memarlıq abidələrinin qorunmasına dair” konvensiyaya qoşulub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devis arasında eyni adlı sazişin imzalanması haqqında] //Təzadlar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 11.

59. * Azərbaycan çox yaxşı ənənələri olan müasir ölkədir: [Mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilmiş konfransında iştirak etmiş Avropa Şurasının “Aralıq dənizi ölkələrinin mədəni əməkdaşlıq” proqramının əlaqələndiricisi Fifi Benaboudun sözləri] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

60. * Azərbaycan ilə Çexiya arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir: [Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev konfransda iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Çexiya Mədəniyyət nazirinin müavini Frantişek Mikeş ilə görüşmüşdür] //Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

61. Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin birləşdiyi sülh məkanıdır: Bakı konfransı mədəniyyətlərarası dialoqun təşviq olunmasında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olacaq //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

62. * Azərbaycan ucsuz-bucaqsız Avropa dünyası ilə Şərq arasında körpüdür: [Rusiya Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvidkoyun sözləri] //Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 10.

63. “Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri razılıq verdikdən sonra tarixi-mədəni abidələrin monitorinqini aparmağa hazırıq”: [Avropa Şurası, Mədəniyyət, Mədəni və Təbii İrs üzrə rəhbərliyinin direktoru Robert Palmer] //Təzadlar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11; Ekspress.- 2008.- 4 dekabr.- S. 12.

64. * Azərbaycan və Rusiya mədəni əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışlar: [Müqaviləni nazirlər Əbülfəs Qarayev və Aleksandr Avdeyev imzalamışlar] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; Palitra.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6; Təzadlar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 11; Mövqe.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 7.

65. * Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlər birləşir: [Konfransda Almaniyanı təmsil etmiş Vernen Vnendtin sözləri] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

66. Azərbaycanda və Ermənistanda tarixi abidələrin monitorinqini keçirəcək missiyanın səfərinə hər iki ölkədən etirazlar olub: [Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devis qurumun Azərbaycanda və Ermənistanda eyni adlı monitorinqinin keçirilməsi haqqında fikirləri] //Təzadlar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

67. * Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin konfransında iştirak edən nümayəndə heyətinin başçıları ilə görüşmüşdür //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1; Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.-S.5.

68. * Bakı Bəyannaməsi dünyanı mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsinə çağıran yeni bir müraciətdir: [Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda Bakı konfransının başa çatması ilə əlaqədar mətbuat konfransı] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; İki sahil.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4; Səs.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3.

69. * Bakı Bəyannaməsi mühüm sənəddir: [Bu sözləri konfransda iştirak etmiş Fransa Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Vinsent Lorenzeni söyləmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

70. Bakı konfransı mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində mühüm mərhələfir //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.

71. Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin Mədəniyyət Nazirlərinin Konfransı keçirildi: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu mötəbər tədbirdə çıxış etdi //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 1-3; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 4-10 dekabr.- S. 1.

72. Beynəlxalq konfransın Azərbaycanda keçirilməsi çox şərəfli və vacib təşəbbüsdür: [Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devisin birgə mətbuat konfransı keçirməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; İki sahil.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4.

73. * Bədəlov Ə. Avropa Şurasının Baş katibi Parlamentdə çıxış edib: Milli Məclisin iclasında: [Terri Devis] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6.

74. Boqdan Zdroyevski: Polşa Azərbaycanla dolğun, qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişafında çox maraqlıdır: [Bu sözləri Polşanın Mədəniyyət və Milli İrs naziri söyləmişdir] //Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S . 1.

75. * Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında dostluq, qardaşlıq məkanıdır: [Avropa Şurasının baş katibi Terri Devisin çıxışı] //Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

76. * Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, dostluq qardaşlıq məkanıdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi //Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 1-2; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 1-2; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 1-2; İki sahil.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2; Bizim yol.- 2008.- 3 dekabr.- S. 8; İqtisadiyyat.- 2008.- 4-10 dekabr.- S. 1.

77. Cabbarlı A. “Bakı prosesi” mədəniyyətlərin yaxınlaşması yolunda atılan ən real və perspektivli addımdır: [Konfransın iştirakçıları məhz bu qənaətdədirlər] //Azərbaycan.- 2008.- 5 dekabr.- S. 5; Xəzər.- 2008.- 6 dekabr.- S. 4.

78. Cəfərli N. “Erməni nazirinin Bakıya gəlməsi müsbət haldır”: Akif Nağı: “Deməli, ermənilər öz günahlarını başa düşürlər, işğal faktını təsdiq edirlər”: [Qarabağ Təşkilatının sədri] //Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11.

79. * Elməddin. Ermənistan mədəniyyətlərarası dialoqdan qaçıb: Parisdə keçirilən müzakirələrdə Bakıda qəbul olunmuş bəyannamə yüksək qiymətləndirilib //Üç nöqtə.- 2008.- 12 dekabr.- S. 9; Kaspi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 4; Təzadlar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

80. “Ermənistanın mədəniyyət naziri Bakıya gəlsəydi...”: Əbülfəs Qarayev: “...Onun təhlükəsizliyinə təminat verərdik” //Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; 525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; Bakı xəbər.- 2008.- 4 dekabr.- S. 16; Azadlıq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

81. “Ermənistanın təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdi”: Qabriella Batteni: “Onların konfransa qatılması itirilmiş bir imkandır”: [Avropa Şurasının Mədəniyyətlərarası koordinatoru] //Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

82. *Əbülfəs Qarayev Norveç Mədəniyyət nazirinin müavini ilə görüşüb: [Hedvart İncerbrekston ilə] //Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11.

83. *Əbülfəs Qarayev və Terri Devis mətbuat konfransı keçirdilər //Mövqe.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 8.

84. * Əli O. İlham Əliyev: Ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların irsinə hörmətlə yanaşılır: Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakı konfransı nəinki Azərbaycanın, həm də Qərbin və Şərqin mədəni həyatında mühüm hadisədir //İki sahil.- 2008.- 5 dekabr.- S. 2.

85. Əlizadə S. İlham Əliyev: Bölgədə sülh tam şəkildə bərqərar olunmalıdır: Prezident vurğulayıb ki, Qafqaz regionunda münaqişələrin həlli hər bir ölkə üçün çox önəmlidir //Respublika.- 2008.- 6 dekabr.- S. 1-2.

86. * Hacıalıyev E. Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı bütün sahələrdə uğurla inkişaf edir: Bakı konfransı Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsinə mühüm töhfədir //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 4.

87. Həmidə. Bakı Bəyannaməsi: Qəbul olunan sənəd mədəni proseslərdə yeni istiqamətin əsasını qoydu //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.

88. Həmidə. Dünyanı gözləyən təhlükəyə qarşı: Mədəniyyət nazirlərinin Bakı görüşü sivilizasiyaların toqquşduğu dönəmdə mədəniyyətləri dialoqa çağırdı //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 6.

89. Xəlil A. Mədəniyyətlərarası dialoqda Bakının rolu artır: Terri Devis: “Azərbaycan Avropa Şurası üçün Avropa və Asiya arasında körpü rolunu oynayır” //Ekspress.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3.

90. İlyasov V. İlham Əliyev: Biz Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əməkdaşlıqdan çox razıyıq //Respublika.- 2008.- 14 dekabr.- S. 1-2.

91. İlyasov V. İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında dostluq, qardaşlıq məkanıdır: Dövlət başçımız bu fikri “Mədəniyyətlərarası dialoq: Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda söyləmişdir //Respublika.- 2008.- 5 dekabr.- S. 1.

92. * İordaniya ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində geniş əməkdaşlıq var: [Konfransda iştirak etmiş İordaniyanın Mədəniyyət naziri xanım Mensi Bəkir Maquezin fikirləri] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

93. * Kərimova V. Dialoq bəşəriyyətin ən vacib ehtiyaclarındandır //İki sahil.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.

94. Konfrans iştirakçılarında zəngin təəssürat yaranıb //İki sahil.- 2008.- 5 dekabr.- S. 2.

95. * Qadınlar milli mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynayırlar: [Bakıda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda keçirilən konfransın iştirakçılarını Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova qəbul etmişdir] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 5; Palitra.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6;

96. Qadınlar milli mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynayırlar //Mövqe.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 7.

97. “Mədəniyyət ən həssas sahədir”: Oljas Süleymenov: “Azərbaycan mədəniyyətə necə böyük qiymət verdiyini bariz şəkildə göstərdi”: [Qazax yazıçısı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3; Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 9.

98. Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və qonşu regionlarda davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır //Palitra.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

99. Mədəniyyətlərarası dialoqda “Bakı prosesi başlayır”: Azərbaycanda dini və milli tolerantlığın, dözümlülüyün yüksək səviyyədə olması hər bir ölkənin inkişafı üçün çox vacib amildir //Palitra.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Olaylar- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

100. * Mədəniyyətlərarası dialoq sülhə xidmət edir: Kompendium layihəsinin milli müəlliflərinin illik yığıncağının 10 illik yubileyinə yekun vuruldu //Səs.- 2008.- 6 dekabr.- S. 12; Olaylar.- 2008.- 5 dekabr.- S. 16.

101. Mədəniyyət və Turizm naziri konfransda istirak edən nümayəndə heyətlərinin başçıları ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayev] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4; Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

102. * Mədəniyyət nazirlərinin konfransı dünyada düşmənçiliyin və təcavüzkarlığın aradan qaldırılmasına kömək edəcək: [İslam Ölkələri Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri müsahibəsində bildirmişdir] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4.

103. Məhəmmədoğlu X. İlham Əliyev: Ölkəmizdə bütün insanlar müxtəlif dövrlərdə ictimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, həmişə bir ailə kimi yaşamalıdır //Respublika.- 2008.- 18 dekabr.- S. 1-2.

104. * Məhəmmədoğlu X. İlham Əliyev: Biz Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əməkdaşlıqdan çox razıyıq //Respublika.- 2008.- 23 dekabr.- S. 4.

105. Mətləboğlu V. Bakı konfransı Avropa və ona qonşu regionlar arasında mədəni əməkdaşlığın gücləndirilməsinə şərait yaratdı: Bakı Bəyannaməsi bu baxımdan olduqca mühüm sənəddir //Ekran efir.- 2008.- 8-14 dekabr.- S. 1-2.

106. * Mixail Şvidkoy: “Azərbaycanı bir çox mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi adlandırmaq olar”: [Rusiya Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi] //525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7.

107. Mikayıloğlu R. “Mən Azərbaycanın böyük dostuyam”: Terri Devis Milli Məclisdə çıxış etdi //Xalq cəbhəsi; Kaspi.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3.

108. Muradlı E. Avropa Şurası Mədəniyyət nazirlərinin konfransı başa çatdı //Üç nöqtə.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3.

109. Niftəliyev N. İlham Əliyev: “Azərbaycanda müasir siyasi sitem formalaşıb”: [“Gülüstan” sarayında konfrans] //Səs.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Azad Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

110. Nizamiqızı H. Nəticə müzakirə predmeti kimi //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

111. Nizamiqızı H. Dialoqa çağırışın sonrası //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 3.

112. Oljas Süleymenov: “Azərbaycan belə bir tədbir keçirməklə, bütün ölkələrə nümunə oldu”: [Qazax yazıçısı] //Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 8.

113. Rafiqqızı V. “Materiallar araşdırma zamanı lazım olacaq”: Rəfael Hüseynov: Məndə Ermənistan əra-zisindəki Azərbaycan tarixi abidələri ilə bağlı bir sıra fotolar var”: [AŞPA-nın Elm və Mədəniyyət Komitəsinin üzvü, millət vəkili] //Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3.

114. Sadayoğlu P. Azərbaycan sülhün və inkişafın tərəfdarıdır: Prezident İlham Əliyev: Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda başlanan Bakı prosesi mədəniyyətlər arasında olan dialoqun, dostluğun, qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini versin //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.

115. Sadıqov Ə. Bakı Slavyan Universitetində görüş: [Universitetin növbəti qonaqları Polşa Respublikasının Mədəniyyət və Milli İrs naziri Boqdan Zdroyevski, Polşa Respublikasının Azərbaycandakı fövqaladə və səlahiyyətli səfiri Kşiştof Krayevski və Polşa Respublikasının Mədəniyyət və Milli İrs Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsinin Avropa əməkdaşlığı və beynəlxalq təşkilatlar üzrə şöbəsinin müdiri xanım Hanna Yedras oldular] //Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 7.

116. * Samirə. Bakı Bəyannaməsi qəbul edildi: Əbülfəs Qarayev: “Mühüm olan odur ki, bu prinsiplər kağız üzərində qalmasın” //Həftə içi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 6.

117. * Samirə. Mədəniyyətlər Bakıda çulğaşdı: Oljas Süleymenov: “Azərbaycan xalqına məxsus mədəni abidələrin dağıdılması vəhşilikdir” //Həftə içi.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6.

118. Simnarə. Avropa Şurasının mədəniyyət nazirləri Bakıda: İlham Əliyev: “Hərbi təcavüz bizim mədəni irsimizə böyük zərbə vurub” //Üç nöqtə.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Kaspi.- 2008.- 3 dekabr.- S. 1-2; Olaylar.- 2008.- 3 dekabr.- S. 9; 525-ci qəzet.- 2008.- 3 dekabr.- S. 1-2.

119. Simnarə. Bakıda mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçiriləcək: Tədbirdə beynəlxalq təşkilat rəhbərləri və dövlət rəsmiləri də iştirak edəcəklər // Üç nöqqə.- 2 dekabr.- S. 5; Palitra.- 2008.- 2 dekabr.- S. 2; Mövqe.- 2008.- 2-3 dekabr.- S. 3.

120. Sivilizasiyalararası dialoq gücləndiriləcək: AŞ üzvlərinin mədəniyyət nazirləri Bakı Bəyannaməsini qəbul ediblər //Kaspi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

121. * Şamxal. Beynəlxalq konfrans başa çatdı //Ədalət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 6.

122. * Şəbiyev Ş. Şərq və Qərbin mədəni dünyası Bakıda qovuşur: Paytaxtda “Azercell”in sponsorluğu ilə Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçirildi //Ədalət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 6.

123. * Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qovuşuğunda yerləşən Azərbayca həmişə öz füsünkarlığı ilə diqqəti cəlb etmişdir: [Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurasının Baş katibi Terri Devisin Azərbaycan mədəniyyəti haqqında fikirləri] //Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Şərq.- 2008.- 3 dekabr.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

124. Telmanqızı A. “Mədəniyyətlərin yaxınlaşması çox önəmlidir”: Mədəniyyət nazirləri bu qərara gəldilər: “Gələcəyi sülh üzərində qurmalıyıq” //Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 8.

125. Terri Devis xarici radioların yayımının dayandırılmasına qarşı çıxdı: “Azərbaycan da ifadə azadlığının nə demək olduğunu aydın şəkildə dərk etməlidir” //Bizim yol.- 2008.- 3 dekabr.- S. 8.

126. YUNESKO-nun bölmə direktoru: “Azərbaycan mədəniyyəti elə səviyyədədir ki, onun haqqında nə qədər danışsan azdır”: [Katerina Stenon jurnalistlərə açıqlamasında bildirib] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 2.

 

Bax: 193

 

Bakı İslam Mədəniyyətinin paytaxtıdır

 

127. Azərbaycan - dostluq və qardaşlığın əsl məkanı: Bakı şəhəri gələn il üçün “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan olunmuşdur //Vətən səsi.- 2008.- 5 dekabr.- S. 1-2.

128. Bakı sabahdan islam mədəniyyətinin paytaxtıdır: [İslam Ölkələrinin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 2007-ci il noyabrın axırlarında Liviyanın Tripoli şəhərində keçirilmiş I konfransının qərarına əsasən] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 31 dekabr.- S. 9.

129. * Bakı Qafqazın mədəniyyət paytaxtı ola bilər //Həftə içi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8.

130. “Bakı Şəhəri İslam Mədəniyyətinin paytaxtı olacaq” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 27 dekabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2; 15; Zaman.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 9. Xəzər.- 2008.- 27 dekabr.- S. 19; Kaspi.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 3; Mərkəz.- 2008.- 27 dekabr.- S. 11.

131. Dünya mədəniyyət xəzinəsinə bənzərsiz töhfələr bəxş etmiş ölkənin və İslam mədəniyyətinin paytaxtı //İki sahil.- 2008.- 31 dekabr.- S. 11.

132. Mədəniyyətlərarası dialoq regionda inkişafın və sülhün əsasıdır “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilmiş Bakının “Gülüstan” sarayı qapılarını Avropaya daha geniş açdı //Naxçıvan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 1.

 

Heydər Əliyev - anım günü

 

133. * Ağaoğlu T. Şəxsiyyət ucalığı: [Ulu öndərin mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza göstərdiyi qayğı] //Azərbaycan.- 2008.- 14 dekabr.- S. 1; 4.

134. * Ağazadə Z. Budapeştdə dahi Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş gecə: [Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi ilə Dunay simfonik orkestrinin konsert proqramı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 dekabr.- S. 4; Respublika.- 2008.- 19 dekabr.- S. 1.

135. * Bayramov V. Suraxanı rayonunda “Heydər Əliyev-ömrün davamı” adlı anım mərasimi keçirilmişdir: [Rayonun Səttar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət Sarayında eyni adlı ədəbi-kompozisiya] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 dekabr.- S. 7; Azad Azərbaycan.- 2008.- 12 dekabr.- S. 4.

136. * Bayramova Z. Azərbaycan kinematoqrafiyasında Heydər Əliyev fenomeni: Cəmil Quliyev: “Heydər Əliyev “Babək” və “Nəsimi” kinofilmlərinin istehsalı prosesində çəkiliş üçün xüsusi vəsait ayırmışdı” //Səs.- 2008.- 13 dekabr.- S. 12.

137. Cəvahir. Azərbaycan kinosunun hamisi: [Azərbaycan milli kinosunun formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu] //Mərkəz.- 2008.- 13 dekabr.- S. 11.

138. * Əliyev A. Ömrün uğur başlanğıcı: İlqar Talıbov: “Heydər Əliyev yaddaşımda” əbədi olaraq canlı qalacaqdır”: [İdman rəqsləri üzrə Avropa, Rusiya, 3 dəfə isə Qafqaz kubokları yarışmalarının qalibi] //Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr.- S. 5.

139. * Hacızadə A. Moskvada “Heydər Əliyev Şəxsiyyət və Zaman” çoxcildliyin təqdimatı olmuşdur: [Azərbaycan yazıçısı, Milli Məclisin deputatı Elmira Axundovanın eyni adlı kitabının Rusiya Dövlət Kitabxanasının Şərq Ədəbiyyatı Mərkəzində təqdimatı] //Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 13 dekabr.- S. 1-2; Respublika.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4; Xəzər.- 2008.- 13 dekabr.- S. 2.

140. Heydər Əliyev sənət adamlarının xatirəsində: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, Xalq artisti Rauf Abdullayev, Əməkdar artist, kinorejissor Elxan Qasımov] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4.

141. * “Heydər Əliyev və muzeylərimiz” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək //Səs.- 2008.- 12 dekabr.- S. 10.

142. * Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş konsert: [Mstislav Rostropoviç adına II Beynəlxalq festival çərçivəsində Heydər Əliyev Sarayında konsert olmuşdur] //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 13 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr.- S. 1.

143. * Həmidoğlu A. Nəsimi rayonunda ulu öndərin xatirəsi anılmışdır: [H.Sarabski adına Mədəniyyət Evində] //Xalq qəzeti.- 2008.- 13 dekabr.- S. 5.

144. * Kamilova M. Heydər Əliyev mədəniyyətimizin əsl himayədarı idi //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 3.

145. Kəbutər. Tariximizi yaradan şəxsiyyət: Vaqif Mustafayev: Heydər Əliyevin dühası dünyanı heyran qoyub: [Xalq artisti, rejissor] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr.- S. 1; 6.

146. Naib. “Heydər Əliyev uşaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm sərgisi açılıb: [Şəki Dövlət Rəsm Qalereyasında] //Səs.- 2008.- 12 dekabr.- S. 14.

147. Səlimqızı C. “Bu sevgini tanrı onun alnına yazmışdı”: “Hər konsertdən sonra səhnə arxasına keçib sənətçilərlə görüşər, incə zarafatları ilə könlümüzü açardı”: [Xalq artisti Canəli Əkbərov, Xalq artisti Yalçın Rzazadə, Əməkdar artist Aygün Bəylərin ümümmilli lider Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri] //Mərkəz.- 2008.- 13 dekabr.- S. 11.

148. * Şükürov F. Heydər Əliyev və muzeylərimiz //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 2.

149. Turan. Cabbarlı ocağında anım tədbiri: [C.Cabbarlının ev-muzeyində Heydər Əliyevin anım günü] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 2.

150. Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir: [Mədəniyyət işçilərinin Hazırlıq və İxtisaslaşdırma Mərkəzində tədbir] //Respublika.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4.

151. * Yusifova S. Heydər Əliyevin xatirəsi Budapeştdə xüsusi mədəni proqramla anılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23.

152. Zeynallı İ. Milli-mənəvi dəyərlərimiz və Heydər Əliyev //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4.

153. * Zümrüd. Ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti: Fikrət Qoca: “Ümummilli lider Heydər Əliyev dünyada məşhur olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatını da məşhurlaşdırdı” //Səs.- 2008.- 12 dekabr.- S. 12.

 

31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

 

154. Abdullayeva N. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü müxtəlif ölkələrdə qeyd edilir //Palitra.- 2008.- 30 dekabr.- S. 5.

155. * Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası iclasının iştirakçılarının bir qrupu Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisi ilə tanış olmuşdur: [Bakı Slavyan Universitetində Əşrəf Heybətovun “Almaniya Azərbaycan rəssamının gözü ilə” adlı sərgidə] //Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 11; Səs.- 2008.- 20 dekabr.- S. 16; Paritet.- 2008.- 20-22 dekabr.- S. 11; 525-ci qəzet.- 2008.- 16 dekabr.- S. 7; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12.

156. * Əliyev Ə. Miluzda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ilə bağlı mərasim keçirilmişdir: [Fransanın Miluz şəhəri yaxınlığındakı Dantes qəsrində Fransa-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası və ölkəmizin Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyi ilə təşkil edilmiş mərasim haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 4; Palitra.- 2008.- 23 dekabr.- S. 11.

157. Həsənov Ə. Masallıda Yeni il şənliyi: [N.Gəncəvi adına şəhər Mədəniyyət Evində 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə tədbir keçirilmişdir] //Respublika.- 2008.- 30 dekabr.- S. 12.

158. İmanquliyev B. Cəfər Cabbarlı ocağında ömrə bərabər an yaşandı: Cəfər Cabbarlının ev-muzeyində Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi (DAMM) Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə tədbir keçirib //Azərbaycan.- 2008.- 31 dekabr.- S. 10.

159. Kübra. Kölndə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr edilən tədbir keçirilib: [Konsert proqramı] //Səs.- 2008.- 30 dekabr.- S. 14; Mövqe.- 208.- 30 dekabr.- S. 3.

160. Qafqaz Universiteti tədbir keçirib: [Abşeron Rayon Mədəniyyət Evində 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə] //Respublika.- 2008.- 27 dekabr.- S. 6; Həftə içi.- 2008.- 31 dekabr.- S. 5.

161. Quliyeva Z. Bayram şənlikləri: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Yeni il şənlikləri və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş tədbirlər] //Azərbaycan.- 2008.- 30 dekabr.- S. 12.

162. Mehparə. Azərbaycan mədəniyyəti əcnəbilərin gözü ilə //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 5.

163. * Mükərrəmoğlu M. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş tədbir: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Yasamal rayonundakı XXI əsr Liseyində ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23; Səs.- 2008.- 25 dekabr.- S. 16.

164. Rəhimzadə M. Heydər Əliyev Məktəb-Muzeyində tədbir: [Yeni istifadəyə verilmiş Məktəb-Muzeydə 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş “Dəyirmi masa”] //Respublika.- 2008.- 28 dekabr.- S. 3.

165. “Yaşasın Ukrayna Azərbaycanlıları!”: Kiyevdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş konsert olub: [Ukrayna Milli Musiqi Akademiyasının P.İ.Çaykovski adına Opera Studiyasının salonunda] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 6.

166. Zeynalov A. Dünya azərbaycanlılarının birliyi sarsılmazdır //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 11.

167. Zümrüd. 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür: Diasporumuz fəaliyyətinin 18-ci ilinə qədəm qoyur //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 7.

 

Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyəti İli

 

168. *“ Alman-Azərbaycan dostluq əlaqələri” filminin təqdimatı keçirildi: [Kapellhausda] //Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8.

169. * Almaniyada Azərbaycan ili başa çatır: [Almaniyada Azərbaycan mədəniyyət ilinin yekunu ilə əlaqədar] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 3; Üç nöqtə.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6; Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 12 dekabr.- S. 2.

170. Almaniyada azərbaycanlı bəstəkarın yaradıcılıq gecəsi: Almaniyanın Detmold şəhərinin Musiqi Akademiyasının Brams zalında gənc azərbaycanlı bəstəkar Xədicə Zeynalovanın “Novruz mərasimləri” əsəri ifa olunub //Həftə içi.- 2008.- 17 dekabr.- S. 8.

171. Almaniyada Firəngiz Əlizadənin əsərləri səslənib //İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8: Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 16.

172. * Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşmüşdür: [Per Kristofer Stançina ilə] //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 dekabr.- S. 4.

173. * Niftəliyev E. Almaniyanın Drezden şəhərində Azərbaycan mədəniyyətinə və tarixinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır //Respublika.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6; İki sahil.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 4.

174. * Seyidov V. Almaniyada Azərbaycan İli başa çatmışdır: “Almaniyada Azərbaycan İli”nin başa çatması münasibətilə Ştutqartda təntənəli mərasim keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 7 dekabr.- S. 5.

175. * Yusifova S. Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyəti İlinin son akkordları səslənib //525-ci qəzet.- 2008.- 12 dekabr.- S. 7.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

176. “Ağ kitab”ın adamı-Oljas Süleymenov: [Qazax yazışısı ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5.

177. Babayeva T. Kristiane Büxner: “Hollivud filmlərinin Azərbaycan variantını çəkmək lazım deyil”: [Almaniyanın Oberhauzen şəhərində keçirilən Beynəlxalq Qısametrajlı Filmlər Kinofestivalının nümayəndəsi ilə müsahibə] //Xəzər.- 2008.- 13 dekabr.- S. 18.

178. * Bakıda VIII türk dünyası iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət forumunun “İpək yolu XXI əsrdə” mövzusunda konfransı başa çatmışdır: [Beynəlxalq konfransda “Türk dünyasında ali təhsilin inkişafı: kitabxana və informasiya siyasəti çərçivəsində bir baxış” və digər mövzularda məruzələr dinlənilmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5.

179. Bakıdakı klassik gimnaziyada səyyar sərgi açılıb: [Münhen şəhərinin “Kitab qalası” Beynəlxalq Gənclər Kitabxanasının “Ağ qarğalar” adlı uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən ibarət sərgi] //İki sahil.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8; Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 4 dekabr.- S. 15.

180. Bayramova L., Əhmədova A. İki mədəniyyət arasında dialoq davam edir: Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı fövqaladə və səlahiyyətli səfiri Per Kristofer Stankina ilə müsahibə //Ayna.- 2008.- 13 dekabr.- S. 11; 13.

181. Çelik “Leyli və Məcnun”a heyran qalıb: Türkiyə-li sənətçi “ermənilərdən üzr istəyənlər”i qınadı //Türküstan.- 2008.- 28 dekabr.- 10 yanvar.- S. 13; Azadlıq.- 2008.- 27 dekabr.- S. 16; Kaspi.- 27-29 dekabr.- S. 16.

182. Əfqan. Alişan Bakıda konsert verdi: [Türkiyəli sənətçi] //Yeni Müsavat.- 2008.- 8 dekabr.- S. 13; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

183. Əfqan qonaqlar Tarix muzeyini bəyəniblər: [Əfqanıstan Milli Assambleyasının sədri Məhəmməd Yunis Qanuni və onu müşayiət edən şəxslər AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində] //Palitra.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6.

184. Əsədova G. “Bakıda brendlərimizin yer aldığı geyim mağazası açmaq istəyirik”: [Türkiyəli modelyer Əhməd Özceyhan] //Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 13.

185. Əsədli M. Azərbaycan və Türkiyə teatr əlaqələri tarixinin bəzi məqamları //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 29-36.

186. İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 11 dekabr.- S. 11.

187. Loğmanoğlu S. Kıprısda Azərbaycanın turizm sektoruna maraq böyükdür: [Bakıda səfərdə olan “Merit” beynəlxalq otel və restoranlar şəbəkəsinin idarə heyətinin sədri Rəha Ararla söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 30 dekabr.- S. 6.

188. Mehmanqızı A. Bakıda “Təbriz gecəsi”... Tanrı millətimizə aydın sabahlı Təbrizdə “Bakı gecələri” keçirməyi qismət eləsin!: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında eyni ədəbi-bədii gecə keçirildi] //Türküstan.- 2008.- 28 dekabr-10 yanvar.- S. 16.

189. * Məhəbbətoğlu Q. Tuba Öztəkin: “Növbəti sərgim “Bakı İllüminasiyaları” olacaq”: [Muzey Mərkəzində müasir Amerika fotoqrafiya məktəbinin nümayəndəsi, türk fotorəssamının sərgisi açılıb] //Zaman.- 2008.- 18-19 dekabr.- S. 9; Mərkəz.- 2008.- 16 dekabr.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 8.

190. Valeri Leontyev Bakıda 2 saatlıq konsert verdi: [H.Əliyev adına Sarayda] //Şərq.- 2008.- 5 dekabr.- S. 14; Palitra.- 2008.- 5 dekabr.- S. 16.

191. Zümrüd. Türkiyə kinomanlarının festival təəssüratları: [Bakıda Türk kinosunun film festivalı] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 6.

 

Bax: 64, 170

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

192. * Heydər Əliyev Fondu “Gülüstan” Sarayında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil etmişdir //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika; Kaspi; İki sahil.- 2008.- 30 dekabr.- S. 3; Azərbaycan.- 2008.- 31 dekabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 31 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 31 dekabr.- S. 8.

193. * Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq beynəlxalq konfransın iştirakçılarında zəngin təəssürat yaratmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 5 dekabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 3.

 


 

KİTABXANA İŞİ

 

194. * Abbasova V. Gələn il Milli Kitabxana təmir olunacaq: [M.F. Axundov adına Milli Kitabxananın direktor müavini Gülbəniz Səfərəliyeva ilə söhbət] //Bizim yol.- 2008.- 5 dekabr.- S. 13.

195. “ABŞ-da təhsil” mövzusunda mühazirə: [Şirvan Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 2.

196. Asimqızı F. Millətimiz kitab oxumaq vərdişini itirib: Adamlarla danışmayan kitablar, oxucusu azalan kitabxanalar //Azadlıq.- 2008.- 28-29 dekabr.- S. 6.

197. Avropa Birliyinin Virtual kitabxanası yenidən açılıb //Səs.- 2008.- 27 dekabr.- S. 16.

198. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi müsabiqənin qaliblərini açıqladı: [“Azəri” restoranında keçirilən mərasimdə “Ən fəal kitabxana nominasiyasına” M.Qorki adına Mərkəzi şəhər Səyyar Kitabxana Fondu və M.Ə.Sabir adına kitabxana-klub layiq görülüb] //İki sahil.- 2008.- 31 dekabr.- S. 12; Şərq.- 2008.- 31 dekabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 31 dekabr.- S. 7.

199. Cəfər T. Ölkədə 30 min kitabxanaçı var, amma 30 min oxucu yoxdur: [Mədəniyət və Turizm Nazirliyinin Kitabxana işi sektorunun müdiri Lətifə Məmmədova ilə söhbət] //İmpuls.- 2008.- 5 dekabr.- S. 13; Mərkəz.- 2008.- 11 dekabr.- S. 9.

200. * Cəvahir. Muzeyin kitabxanası zənginləşib: [Dövlət İncəsənət Muzeyinin kitabxanası] //Mərkəz.- 2008.- 16 dekabr.- S. 15.

201. Fərəcov S. İşimizlə fəxr edirik: [M.Ə.Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanası haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 8.

202. Kazımova E. Oxucuya yüksək xidmət naminə: [Neftçala Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 5.

203. * Qarayeva S. Bakıdakı bir çox kitabxanalar paytaxt kitabxanaları adına layiq səviyyədə deyil: “Bakının Yeni Günəşli, Suraxanı qəsəbələrində, Yeni Yasamal rayonunda, Müşfiqabad və Pirəkəşküldə isə kitabxana yoxdur” //525-ci qəzet.- 2008.- 4 dekabr.- S. 2.

204. Lökbatan kitabxanası təmir olunub //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 12.

205. Məmmədova Ç. Kitabxanalar ölkənin milli mədəni sərvətidir: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası bu gün: [Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Aypara Behbudova ilə müsahibə] //İki sahil.- 2008.- 27 dekabr.- S. 8.

206. * Niftəliyev E. Vyana Şəhər Baş Kitabxanasında Azərbaycan guşəsi açılmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 21 dekabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 21 dekabr.- S. 6; Palitra.- 2008.- 23 dekabr.- S. 13; Səs.- 2008.- 24 dekabr.- S. 16.

207. Sultan M. NDU-nun kitabxanasına 3912 adda 4227 ədəd kitab hədiyyə edilib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 24 dekabr.- S. 7.

208. * Unudulmaz şair anıldı: [M.Qorki adına Mərkəzi Səyyar Kitabxana Fondunda Mikayıl Müşfiqin 100 illiyi münasibətilə ədəbi-bədii gecə] //Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 7.

209. * Vahidoğlu X. Kitab oxuyanların sayı getdikcə azalır: Bunun əsas səbəblərindən birini elə kitabxanaların özündə axtarmaq lazımdır: [M.F.Axundov adına Kitabxananın ditektoru Kərim Tahirovla söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 20 dekabr.- S. 17.

210. * Vahidoğlu O. İnformasiya təminatının həyata keçirilməsində kitabxanaların rolu böyükdür: 2009-cu ildə ARDNŞ-in “Elmi Tədqiqatlar” İnstitutunun elmi-texniki kitabxanasının yaranmasının 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq müvafiq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub: [Eyni adlı kitabxananın müdiri Leyla Hüseynova ilə söhbət] //İki sahil.- 2008.- 13 dekabr.- S. 5.

 

Bax: 163, 179, 224

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

211. * Əliyarlı İ. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ölkəmizdə prioritet məsələdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 dekabr.- S. 4.

212. * İnformasiya resurs kompkeksinin açılışı olmuşdur: [Azərbaycan Dillər Universitetinin əsas binasında açılan kompleksin tərkibinə 120-dən artıq İnternet şəbəkəli kompyuter, zəngin kitabxana, resurs mərkəzləri, ayrı-ayrı ölkələr üzrə mərkəz, innovasiya mərkəzi daxildir] //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 6 dekabr.- S. 3; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 4.

213. * Piriyev Q. Reklamda bəzi ifadələrin işlədilməsi dünya praktikasında yolverilməzdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 6.

214. Seyidov T. ADU-da İnformasiya resurs kompleks mərkəzi açılıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 dekabr.- S. 6.

215. Sultan M. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və zaman”: Bu mövzuda Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi-praktik konfrans keçirilmişdir //Azad Azərbaycan.- 2008.- 19 dekabr.- S. 5.

216. Yeni mədəni-maarif və informasiya saytı: [Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi tərəfindən hazırlanıb] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 19 dekabr.- S. 7; Azad Azərbaycan.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8.

 


 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

217. * Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Yasamal rayonunda parkın, Heydər Əliyev Məktəb-muzeyinin və Rayon İcra Hakimiyyətinin binasının açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 21 dekabr.- S. 1; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 21 dekabr.- S. 1-2.

218. * Sadıqoğlu A. Sarayın gözəlliyi tamaşaçıları heyran edir: [H.Əliyev adına Respublika Sarayının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Fərhad Balayevin söhbəti] //Respublika.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6.

219. Yusifov E. “Koala-park” uşaqların sevimli yeridir //Respublika.- 2008.- 28 dekabr.- S. 6.

 

MUZEY İŞİ

 

220. Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyində həmrəylik günü qeyd olunub //Səs.- 2008.- 27 dekabr.- S. 12.

221. * Gəncədə Mir Cəlal Paşayevin ev-muzeyinin ekspozisiyası zənginləşir //Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 23 dekabr.- S. 4.

222. * Xəlilzadə F. Əsrlərdən gələn səs: [Yevlaxdakı Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 8.

223. İdrisoğlu R. C.Məmmədquluzadə adına ev-muzeyində tədbir: [“Aytam” uşaqların mədəni maariflənməsi ictimai birliyinin tədbiri] //Respublika.- 2008.- 26 dekabr.- S. 6.

224. * İncəsənət Muzeyinin fondu zənginləşir: [R.Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyinin kitabxanasının] //Səs.- 2008.- 17 dekabr.- S. 12; Həftə içi.- 2008.- 17 dekabr.- S. 8.

225. * “İzvestiya” qəzetinin Azərbaycan Prezidenti haqqında məqaləsi miniatür kitab şəklində nəşr edilmişdir: [“İlham Əliyev: ümidlər və əminlik” adlı məqalə rus və Azərbaycan dillərində] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 27 dekabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 27 dekabr.- S. 3.

226. * Miniatür “And” kitabı çapdan çıxmışdır: [Respublika “Kitab” Cəmiyyəti Prezident İlham Əliyevin H.Əliyev adına Respublika Sarayında keçirilmiş andiçmə mərasimindəki nitqini “And” adı altında Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr etmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 23 dekabr.- S. 2.

227. * Miniatür Kitab Muzeyində Çin stendi açılmışdır //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 dekabr.- S. 4.

228. * Muzeydə “Qış harmoniyası”: [Muzey Mərkəzində eyni adlı sərgi] //Zaman.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 2.

229. Nəriman Nərimanovun Tiflisdəki ev-muzeyini sökən bir ərəb biznesmendir //Bakı xəbər.- 2008.- 24 dekabr.- S. 10.

230. Rüstəmli B. “Muzeyə giriş mədəniyyəti hələ lazımı qədər formalaşmayıb”: [İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilovla müsahibə] //Reytinq.- 2008.- 28 dekabr.- S. 13.

231. Sabutay. Dərsin daha bir ünvanı-muzey: Orada keçilən dərs heç vaxt yaddan çıxmır //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 10.

232. Samirə. Muzeyin kitabxanası zənginləşdi: [Rüsəm Mustafayev adına Dövlət Muzeyi] //Həftə içi.- 2008.- 17 dekabr.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 2.

233. * Tarix Muzeyində elektron gildlər hazırlanır //Səs.- 2008.- 17 dekabr.- S. 12.

234. Teatr Muzeyində yeni ekspozisiyalar //Səs.- 2008.- 5 dekabr.- S. 12.

235. Yusifova S. Muzeylərdə ekspozisiya işinin təşkili müzakirə edilib //525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23.

 

Bax: 141, 149, 464

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

236. T 4 (2 A)

 B 18 Vəli Baxşəliyev. Naxçıvanın erkən dəmir dövrü mədəniyyəti.- B.: Elm, 2002.- 125 s.

237. T 4 (2 A)

 B 18 Vəli Baxşəliyev. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti.- B.: Elm, 2004.- 29 s.

___________

 

238. * Azərbaycan aliminin məruzəsi maraqla qarşılanmışdır: [İtaliyanın Florensiya şəhərində keçirilən İslam memarlıq abidələrinin qorunması probleminə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Gövhər Baxşəliyevanın “İslam memarlıq abidələri ümumbəşəri maddi-mənəvi dəyərlər konteksti”ndə mövzusunda məruzəsi] //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 5.

239. Azərbaycan arxeoloji irsinə ermənistan təhlükəsinin qarşısı alınmalıdır: [Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Mədəni irs üzrə alt komitəsi çərçivəsində “Təhlükədə olan arxeoloji abidələr” mövzusunda AŞ PA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış etmişdir] //Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 5; İki sahil.- 2008.- 11 dekabr.- S. 6; Mərkəz.- 2008.- 11 dekabr.- S. 10; Mövqe.- 2008.- 11-12 dekabr.- S. 8.

240. Bayramova L., Əhmədova A. Emin Məmmədov: “Qız qalası”nın və “Berlin-Bakı” Qalereyasının gələcək planları böyükdür”: [“Qız qalası”nın direktoru ilə müsahibə] //Ayna.- 2008.- 13 dekabr.- S. 12.

241. Bünyadzadə G. Əsrlərin yadigarı: [Qız qalası] //Paritet.- 2008.- 20-22 dekabr.- S. 16.

242. Əliyev H. Məlum abidələrimizin naməlum taleyi: [Azərbaycanın qərb torpaqlarındakı (Ermənistan Respublikası) bizim mədəniyyət abidələrimiz haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 9.

243. Əliyev H. Naxçıvanlıların inanc yeri: [“İmamzadə” memarlıq kompleksi] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 8.

244. Əliyev H. Şərqin qapısından o yana: [Naxçıvan-da tikilən memarlıq abidələri, qalalar, körpülər, ziyarətgahlar haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 12.

245. Əlizadə Z. Azərbaycan gözəl sənətləri haqqında: [Heykəltəraş Zeynal Əlizadənin Azərbaycanın qədim abidələrindən bəhs edən “Azərbaycan Yurd Bilgisi” dərgisində çap edilmiş məqaləsi] //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 5-12.

246. Fərzəli Ə. Nuhun yurdu-Hun yurdu: Naxçıvan //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr.- S. 11.

247. Gədəbəydə Simens qardaşlarından yadigar abidə: Onlar Azərbaycana məxsus mədəniyyət nümunələrini Almaniyaya aparıblar //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8.

248. Günay. Qobustanın sirləri açılır: [Milan Universitetinin professoru Luici Skrirzinin Qobustan qayaüstü rəsmlərində apardığı bərpa işləri başa çatıb] //Paritet.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 12.

249. Xəlilov M. Qədim yurd yerlərimiz: [Hacıqabul ərazisində yerləşən Pir Hüseyn xanəgahı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 12.

250. Mehparə. Pir Həsən ziyarətgahı: Ziyarətgahda ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə abadlıq və bərpa işləri görülüb: [Bakının Mərdəkan qəsəbəsində] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 12.

251. Məhəmmədoğlu Ş. Azərbaycanın mədəni abidələrini məhv edənlər: [Ermənilər tərəfindən] //Olaylar.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 5.

252. Məmmədov H. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı sarsılmazdır: Kərbəlayi İsmayıla qoyulan abidə Azərbaycan və Türkiyənin erməni-rus şovinizminə qarşı birgə mübarizəsinə qoyulmuş bir abidədir //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 5.

253. Mirvari. “İmamzadə” unudulur: Tarixi abidəyə məhəl qoyan yoxdur: [Gəncə şəhərində] //Həftə içi.- 2008.- 17 dekabr.- S. 6.

254. Nəcəfov S. Unudulmuş ziyarətgah: Bülbülədəki “İmamzadə” kompleksi diqqətsizliyin qurbanına çevrilib //Kaspi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 8.

255. * Nəsibli E. “Avey” dövlət qoruğunda görülən işlər razılıq doğurur: [Tarixi abidələrlə zəngin olan Qazax ra-yonundakı qoruğun direktoru Tofiq Salahovla söhbət] //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 4.

256. Tarixi abidələr özündə qədim dünyanın izlərini saxlayır: “Onların dağıdılması yolverilməzdir”: [ABŞ Dövlət katibinin peşəkar və mədəni mübadilə üzrə köməkçisinin müavini Alen Romaqski] //Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3.

257.  Zülaloğlu A. Bir qalanın tarixi: [Lənkərandakıı Bəlləbur qalası] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 14.

 

TURİZM

 

258. Abdullayeva F. Azərbaycan turizminə baxış: 2008-ci ili necə yola salırıq? //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 8.

259. Abdullayeva F. Hər bir qonağın Azərbaycan haqqında tam təsəvvürü olmalıdır: Əlibəndə Məmmədov: “Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi bunun üçün bir çox layihələr həyata keçirir”: [Qurumun rəhbəri ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 9.

260. “Azərbaycana turist axınını gücləndirməliyik”: Faris Məmmədov: “Bunun birinci yolu sərgilərdə iştirak etməkdən keçir”: [“Bakı-tur” turizm şirkətinin rəhbəri] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 9.

261. * Azərbaycanın turizm atlası hazırlanır //Respublika.- 2008.- 20 dekabr.- S. 7.

262. * Azərbaycan turizm şirkətlərinin Yunanıstana infoturu təşkil edilmişdir: [İki ölkə arasında əməkdaşlıq] //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 9.

263. * Cabbarlı A. Qədim Ellada torpağı hər kəsə qucaq açır: Azərbaycan da Yunanıstanla turizm əlaqələrini genişləndirmək niyyətindədir: Səfər təəssüratı //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 6.

264. Fəxriyyə. Azərbaycan Turizm Şirkətləri Assosiasiyası yaradıldı //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 8.

265. Maraqlı infotur: Azərbaycanın turizm şirkətləri yunanıstanlı həmkarları ilə geniş əməkdaşlıq müqavilələri imzaladılar //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

266. Məhəbbətoğlu Q., Mayılbəy R. Naftalan öz şöhrətini qaytarmaq əzmindədir //Zaman.- 2008.- 30 dekabr.- S. 19.

267. Sabutay. Çövkən-ərənlərin oyunudur: Milli atüstü oyunlar dünəndən-bu günə: [Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzinin keçirdiyi yarışların təşkilatçısı, mərkəzin rəhbəri Rafiq Ramazanovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 3.

268. Sabutay. Əbülfəs Qarayev Çövkən oyunlarının açılışında iştirak edib: [Şəkidə Prezident kuboku uğrunda milli atüstü oyunu start götürüb] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 3-4.

269. * “Turizmdə müştəri xidməti” tədris ediləcək //Səs.- 2008.- 20 dekabr.- S. 12.

270. * Vəliyev M. Ölkəmizdə kurort-sanotoriya şəbəkəsi müasir standartlar səviyyəsindədir //Səs.- 2008.- 4 dekabr.- S. 12.

271. Yunanıstanda turizm forumu: Azərbaycanın da turizm imkanları təqdim edilib //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

 

İNCƏSƏNƏT

 

272. * Y.M.Nəsirova “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 dekabr 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 20 dekabr.- S. 1; Səs.- 2008.- 20 dekabr.- S. 2.

___________

 

273. * Əli O. Yaradıcılıq festivalı keçirildi: [Bakı şəhərində yerləşən internat məktəbləri və uşaq evlərinin uşaqları arasında II bədii-yaradıcılıq festivalı] //İki sahil.- 2008.- 2 dekabr.- S. 8; Paritet.- 2008.- 2-3 dekabr.- S. 13; Palitra.- 2008.- 2 dekabr.- S. 12; Mövqe.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 13.

274. 2008-Azərbaycan mədəniyyətinin uğurlu ili: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdirləri hesabat verir: [İncəsənət şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 3.

275. * Uşaq evlərinin sakinləri yaradıcılıq festivalında yarışıblar: Onlara mükafatlar təqdim edilib: [“Bakı şəhərində yerləşən uşaq evlərinin uşaqları arasında 2-ci bədii yaradıcılıq festivalı” keçirilir] //Kaspi.- 2008.- 2 dekabr.- S. 16.

 

RƏNGKARLIQ

 

276. Arifə. “Xəzri”də 4 rəssamın “Dörddə bir” sərgisi: [“Xəzri” Rəsm Qalereyasında Rəssamlıq Akademiyasının tələbələrinin] //525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 23.

277. Arifə. Rəssam Tələt Şıxəliyevin yubiley sərgisi açılıb: [Rəssamlar İttifaqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7.

278. Asifqızı S. Şahmirzənin rəng dünyası: [Ölkəmizdə və xaricdə keçirilən bir çox müsabiqələrin qalibi, VI sinif şagirdi Şahmirzə Quliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 14.

279. * “Azərbaycanın Holland Dostları” Cəmiyyəti Haaqada Azərbaycan rəssamlarının sərgisini təşkil etmişdir: [Haaqa şəhərinin məşhur “Reqentkamera” Qalereyasında] //Azərbaycan.- 2008.- 24 dekabr.- S. 11; İki sahil.- 2008.- 24 dekabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 16.

280. Balaca rəssamın böyük uğuru: [T.İsmayılov adına “Uşaq dünyası” Qalereyasında Əfruz Qulamovanın ilk fərdi sərgisi] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 10.

281. Cəfərov Q. Uğur mənbəyi: [Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Arif Əzizov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 4.

282. * Əlil uşaqların rəsm sərgisi: [T.İsmayılov adına Uşaq Qalereyasında “Beynəlxalq Əlillər Günü” münasibətilə] //Səs.- 2008.- 4 dekabr.- S. 16; Palitra.- 2008.- 2 dekabr.- S. 13; İki sahil.- 2008.- 2 dekabr.- S. 8.

283. Əlişoğlu P. İncə koloritli fırça ustası: [Asəf Cəfərov haqqında] //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 54-56.

284. Əliyev Z. XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində romantizm //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 74-77.

285. Əsədova G. Səttar Bəhlulzadənin əsərlərinin saxtaları yayılıb: Səttar Bəhlulzadə obrazını hind aktyoruna həvalə edirlər //Paritet.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 12.

286. * Əşrəf Heybətovun Bakıda sərgisi açılıb: [Bakı Slavyan Universitetində Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssamın sərgisi] //Mərkəz.- 2008.- 16 dekabr.- S. 11; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12.

287. Günay. “Uşaqların fırçasında payız incəliyi”: [Xətai rayon Mədəniyyət Mərkəzinin rəsm studiyası tərəfindən hazırlanmış eyni adlı rəsm sərgisinə start verildi] //Paritet.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 12.

288. Xalıqova G. Cavad Mircavadov sənəti: [Rəssam] //Qobustan.- 2008.- № 3.- 18-21.

289. İstanbulda azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb: [Sadıq Babayev] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 dekabr.- S. 14.

290. * Kəngərli Q. “Daşkənd sevinci” I Beynəlxalq uşaq rəsmləri sərgisində Azərbaycan məktəblisi birinci yeri tutaraq qızıl medala layiq görülmüşdür: [Özbəkistanda “Gənclər ili” dövlət proqramı çərçivəsində keçirilən sərgidə Əli Heydərovun “Mənim Vətənim” rəsmi birinci yerə layiq görülmışdür] //Respublika.- 2008.- 21 dekabr.- S. 4.

291. * Kərimov R. Naxçıvanın yaxın-uzaq mədəni ta-rixindən: Rəssam Nadir Axundov //Səs.- 2008.- 2 dekabr.- S. 12.

292. * Qaliboğlu E. Səttarın nağıllı dünyası...: Bu gün də Azərbaycanın ən bahalı rəssamı Səttar Bəhlulzadədir //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 23 dekabr.- S. 14.

293. Macarıstanda azərbaycanlı macar rəssamlarının birgə sərgisi açılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 5 dekabr.- S. 7.

294. * Mehdiyev R. Rəngləri danışdıran sənətkar: [Fırça ustası İsa Məmməd oğlu Məmmədov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 8.

295. Mehdiyev R. Sənətkar ömrü, sənət zirvəsi: Unudulmazlar: [Rasim Babayev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7.

296. * “Mənim Azərbaycanım”: [“Uşaq dünyası” Rəsm Qalereyasında eyni adlı rəsm sərgisi açılmışdır] //Bakı.- 2008.- 19-25 dekabr.- S. 3.

297. Məmmədov O. Rənglərin sirdaşı: [Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Bayram Hacızadə haqqında] //İki sahil.- 2008.- 31 dekabr.- S. 12.

298. * Mükərrəmoğlu M. “Sənin dilin olmasa da, çəkərsən”: Bu misra Rəsul Rzanın Mikayıl Abdullayevə həsr etdiyi şeirdəndir //Xalq qəzeti.- 2008.- 20 dekabr.- S. 7.

299. * Orucov E. O, əsl sənət fədaisi idi: [Səttar Bəhlulzadə haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 14 dekabr.- S. 6.

300. Rəfiq G. Haqq ədalət tərəzisində həmişə rənglər qalib gəlir: Rəssam Qəyyur Yunusun cənnət qadınları //Bizim yol.- 2008.- 13 dekabr.- S. 13.

301. Rənglər aləmində: Vəfa Əfəndizadə: [Şimali Kipr Respublikasında yaşayan rəssam həmyerlimiz ilə söhbət] //Pəncərə.- 2008.- № 9/10.- S. 24-33.

302. Rusiyalı fotoqraf rəssamlarımızın fotolarını Dövlət Film Fonduna verib: [Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov və Mikayıl Abdullayev] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 23 dekabr.- S. 14.

303. Samirə. “Start”ın finişi “İşıq”lı oldu //Həftə içi.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 8.

304. Sözdən səsə: IX veriliş: IX yazı: [Rəssam-heykəltəraş Sabir Çopuroğlu ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 9.

305. * Sultan M. Fırçanın dili ilə: [Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin təsviri incəsənət ixtisasının tələbələrinin rəsm əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır] //İki sahil.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 19 dekabr.- S. 11; Paritet.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 12; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12.

306. Tarıverdiyev R. Naxçıvan Dövlət Universitetində Tahir Salahov-80 //Azad Azərbaycan.- 2008.- 5 dekabr.- S. 5; Palitra.- 5 dekabr.- S. 11.

307. Zərbəliyev L. Rəsm həvəskarlarına töhfə: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin tapşırığına əsasən Dövlət Rəsm Qalereyasına 22 ədəd rəsm əsəri hədiyyə verilib] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 9.

308. Zümrüd. “Qış harmoniyası” adlı vizual incəsənət sərgisi: [Muzey Mərkəzində] //Səs.- 2008.- 23 dekabr.- S. 12.

309. Zümrüd. “Mehdi Hüseynzadə-90” adlı sərgi açılıb: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində] //Səs.- 2008.- 31 dekabr.- S. 16.

 

Bax: 146, 155

 

Tahir Salahov-80

 

310. Azərbaycan Xalq rəssamı Tahir Salahov cənablarına: [Anar, Fikrət Qoca, Vaqif Səmədoğlu və başqalarının təbriki] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 2.

311. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görkəmli rəssam Tahir Salahova “Heydər Əliyev” ordenini təqdim etmişdir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 2.

312. Dünya şöhrətli Pyer Karden Bakı haqqında təəssüratlarını bölüşüb: [Tahir Salahovun Bakıda keçirilən yubiley mərasimində iştirak edib] //Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

313. * Hüseynov C. Dünya şöhrətli Azərbaycan rəssamı //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6.

314. Qocayeva A. “Tahir Salahov” miniatür kitabı çap edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 31 dekabr.- S. 15.

315. Miniatür albom-kitab: [Tahir Salahovun 260 rəngli illüstrasiyasından və 73 qrafik əsərindən ibarət albom-kitab işıq üzü görüb] //Bakı.- 2008.- 19-25 dekabr.- S. 4.

316. Orucov E. “Rəssama alqışlar 500 il sonra qismət olur” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 3 dekabr.- S. 5.

317. Paşayeva Q. Alqışlar...: Dahi azərbaycanlı Tahir Salahov üçün... //525-ci qəzet.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7.

318. Rəssamlıq Akademiyasında dünya şöhrətli fırça ustası ilə görüş keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7; İki sahil.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6.

319. * Samirə. “Sağ olsun Azərbaycan” //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6.

320. *Tarıverdiyev R. Tahir Salahov-80: [NDU-nun Konservatoriyasında rəssamın yubileyinə həsr olunmuş sərgi] //İki sahil.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

321. * Teymur M. Günün mövzusunu əbədiləşdirən rəssam //Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7.

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

322. Əliyev Z. Gəncəli keramika ustası: [Sadıq Sadıqov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 10.

323. Fərhadqızı Ş. Yeni ildə yeni layihələrlə: “Sadə qadınlar” Cəmiyyəti barədə nə bilirsiniz?: [Azərbaycan qadın cəmiyyətlərinin təşəbbüsü ilə tikmə sənəti üzrə sərgi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2008.- 22-28 dekabr.- S. 16.

324. Nəzakət. Antik dövrə məxsus əşyalar aşkar edilib: [AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları qədim Gəncənin xarabalıqlarında qazıntılar apararkən qızıl əşyalar aşkar ediblər] //Səs.- 2008.- 23 dekabr.- S. 16.

325. Salmanov M. Çörəyi daşdan çıxanlar: [Daşyonma sənəti üzrə usta Tahir Əliyev haqqında] //Zaman.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 6.

326. * Tağıyev A. İlmələrin nəğməsi: [Dəvəçidəki “Pirəbədil” xalça fabrikinin direktoru Məleykə Xəlilovanın fabrikin fəaliyyəti haqqında söhbəti] //Respublika.- 2008.- 4 dekabr.- S. 5.

327. Tətbiqi sənətimizin bu günü və sabahı: [Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin təsviri sənət və sərgilər bölməsinin müdiri, rəssam Rafiq Quliyevin müsahibəsi] //Kredo.- 2008.- 13 dekabr.- S. 4.

328. * Yusifova S. Azərbaycan xalçaları Tatarıstanda sərgilənir: [Tatarıstan Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 22.

 

QRAFİKA

 

329. Щ 126

 М 84 Muradov V. Azərbaycan xalçaları.- B.: Elm, 2008.- 433 s.

___________

 

330. * Cabbarov Ə. “Hiddət və nifrət”: [Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, “Şöhrət” ordenli Kərim Kərimovun yeni çapdan çıxmış eyni adlı albom-kitabına 150-dən çox siyasi karikatura və plakat daxil edilmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 7; iki sahil.- 5 dekabr.- S. 8.

331. Hacılı İ. Animasiya sahəsində dünya bazarına çıxmaq üçün tammetrajlı filmlər çəkməliyik: [“Azanfilm” studiyasının rəhbəri Elçin Axundov ilə] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 11.

332. * Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr edilmiş poçt markası buraxılmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 17 dekabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7; Səs.- 2008.- 17 dekabr.- S. 4.

333. * “Molla Nəsrəddin” Karikatura Müsabiqəsinə start verib: [2-ci “Molla Nəsrəddin-Azərbaycan 2009”] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 14; Palitra.- 2008.- 16 dekabr.- S. 16; Üç nöqtə.- 2008.- 16 dekabr.- S. 13; Mərkəz.- 2008.- 16 dekabr.- S. 15; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8; Zaman.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 8.

334. * Mükərrəmoğlu M . Bakıda karikaturaçıların II beynəlxalq müsabiqəsi keçiriləcək //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 6.

335. * O, olmasın, bu olsun” illüstrasiyalar toplusu çapdan çıxmışdır: [AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun böyük elmi işçisi, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Elturan Avalovun Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettasına çəkdiyi toplu işıq üzü görmüşdür] //Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 8.

336. Turan. İncəsənət Mərkəzində xəttatlıq sərgisi: [Xəttat Gülxanım Bəydəmirin fərdi sərgisi] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 4.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

337. Səlimqızı C. Unudulmuş incə sənət: [Foto sənəti haqqında] //Mərkəz.- 2008.- 5 dekabr.- S. 11.

338. * Ümumdünya İnsan Haqlarına dair Bəyannamənin 60 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır: [İçərişəhərdəki Müasir İncəsənət Mərkəzində yubileyə həsr olunmuş fotoplakat sərgisi açılmışdır] //Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 12; Həftə içi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

339. Zümrüd. Tariximiz şəkillərin dili ilə: Fotoreportyor İlqar Cəfərovun foto arxivində Qarabağ mü-haribəsinin ən dəhşətli səhnələri əks olunub //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 10.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

340. * Bayramov O. Türkiyənin İğdır vilayətində erməni quldurlarına qarşı igidliklə döyüşmüş azərbaycanlı qəhrəmanın qəbirüstü abidəsinin açılışı olmuşdur: [Qa-raqoyunlu rayonunda 1918-1920-ci illərdə Qərbi Azərbaycanın Vedibasar rayonunda ermənilərə qarşı igidliklə döyüşmüş əfsanəvi qəhrəman Kərbəlayı İsmayıl Çimənin abidəsi] //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5.

341. Əliyev Z. Heykəltaraşın sənət dünyasındakı izləri: Xalq rəssamı Natiq Əliyevin portret cizgiləri //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 8.

342. Nizamiqızı H. Məmmədsadıq Əfəndiyevin xatirə lövhəsi açıldı: [Mərhum teatrşünas] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 2.

343. * Teatrşünas Məmmədsadıq Əfəndiyevin barelyefinin açılışı olmuşdur //Respublika.- 2008.- 20 dekabr.- S. 7; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 11; İki sahil.- 2008.- 20 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

344. * “Best Model of the World 2008” müsabiqəsi başa çatdı //Üç nöqtə.- 2008.- 12 dekabr.- S. 13.

345. * “Best Model of World-2008”-də uğursuz çıxış etməmişik: Təşkilat komitəsi məsələyə aydınlıq gətirdi //Kaspi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 16.

346. Cəvahir. Modellərimiz İstanbula gedib: Onlar “Best Model of the World” yarışmasına qatılacaqlar //Mərkəz.- 2008.- 2 dekabr.- S. 11.

347. Fəxriyyə Xələfova: “Mənfi enerjili insanlardan uzaq qaçıram”: [Müsahibə] //525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 20-21.

348. * Həmidqızı S. Fəxriyyə Xələfovanın adını daşıyan ətir istehsal olunacaq: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Üç nöqtə.- 2008.- 20 dekabr.- S. 15.

349. * İbrahimova S. Qışın modası yenilənir: Qarderobunu təzələmək istəyənlərə modelyer məsləhəti: [Fəxriyyə Xələfovanın fikirləri] //Kaspi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 16; Ayna.- 2008.- 13 dekabr.- S. 21; Mövqe.- 2008.- 18-19 dekabr.- S. 13.

350. İsmayıl S. “Bir çox qadınlarımız gözəlliklərini ancaq korlamağı bacarırlar”: [Vizajist, dizayner Ruhəngiz Əliyeva ilə söhbət] //Ayna.- 2008.- 13 dekabr.- S. 20.

351. Qurbanova N. “Azərbaycanda moda evi açmaq istərdim”: Ahmet Özceyhan: “Əl işlərimi xarici diplomatlar, onların xanımları geyinirlər”: [Dünyanın tanınmış modelyeri] //Həftə içi.- 2008.- 29 noyabr.- 1 dekabr.- S.

 

KİNO

 

352. * Ağaoğlu T. Mənalı yaşanan ömürdən qalan yadigarlar: [Əməkdar incəsənət xadimi Hüseyn Seyidzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 7.

353. Allahverdiyev E. Ekranda yerli serial: Azərbaycan Televiziyasında istehsal olunmuş “Oyunçu” serialı müvəffəqiyyətlə nümayiş olunur: [Rejissoru Elçin Cahangirli] //Ekran efir.- 2008.- 5 dekabr.- S. 9.

354. “Alın yazısı” filmində Azərbaycanın, Türkiyənin və Rusiyanın aktyorları çəkiləcəklər //Respublika.- 2008.- 21 dekabr.- S. 7; Səs.- 2008.- 27 dekabr.- S. 12.

355. Aliyə. Kinoxronika: 2008: Cahangir Məmmədov: “Gələcəkdə o prodüser mərkəzlərinə pul ayırmağı nəzərdə tuturuq ki, onlar özləri də filmlərinin istehasalına əlavə vəsait cəlb edə bilsinlər”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kino İşləri şöbəsinin rəhbəri ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 13.

356. Aranlı S. Filmlərimiz “Beynəlxalq Dadaş kinofestivalı”nda: [Türkiyənin görkəmli kino xadimi Dadaşın xatirəsinə həsr olunmuş eyni adlı festival Ərzurum şəhərində] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 19 dekabr.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2008.- 16 dekabr.- S. 7.

357. Arifə. Azərbaycan milli kinonun dünya bazarına çıxışını təmin edən layihəyə qoşulub: [Kiyev təşəbbüsü Regional Proqramı çərçivəsində] //525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 26.

358. Arifə. V “Start”ın əsas mükafatını misirli tələbənin “Nur”u qazandı: [Festivalın “Ən yaxşı filmi-Qran Pri” nominasiyasında misirli rejissor Mohanad Hassanın “Nur”u qalib seçilib] //525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23.

359. * Azərbaycan kino sənətinin ölməz rejissoru: Bu gün Rasim Ocaqovun xatirə günüdür //Səs.- 2008.- 5 dekabr.- S. 12.

360. Azərbaycanın ilk detektiv filmi bərpa olunub: [“Əvəz-əvəzə” adlı səssiz filmin rejissoru rusiyalı Aleksandr Litvinovdur] //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 24 dekabr.- S. 16; Paritet.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 2.

361. Babayeva T. Minimum güzəşt, maksimum istedad....: “Biz ambisiyaların güclənməsinə və reallaşmasına təkan vermək istəyirik”: [Bakıda V “Start” Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı ilə əlaqədar festivalın direktoru Feyruz Şamiyevlə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 27 dekabr.- S. 18.

362. * Bakıda Rusiya Kino Həftəsi //Kaspi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

363. Bakıda Rusiya Filmləri Festivalı keçiriləcək //Xalq qəzeti.- 2008.- 16 dekabr.- S. 6; Mövqe.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 13.

364. Bürcəliyeva Ş. Kino onun daxilinin əksi idi: [Xalq artisti, rejissor Həsən Seyidbəyli haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 8.

365. Bürcəliyeva Ş. Onu çoxdan görmürük: Həmidə Ömərova: “Yaşlı, nurani Azərbaycan qadınının obrazını yaratmaq istəyirəm” //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7.

366. “Cavad xan” filmi hazırdır: [Quruluşçu rejissor Rövşən Almurad] //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 23.

367. * Dadaşov A. 50 yaşlı “Ögey ana”: [Eyni adlı film haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 21.

368. Fərhadqızı Ş. “Ad günü”nü sevir, ad gününə isə nifrət edir: “Ad günü” filmində Əli obrazını yaradan David Uplisaşvili Tiflisdəki mənzilində tez-tez Azərbaycan Televiziyasını izləyir: [Şota Rustaveli adına Gürcüstan Dövlət Akademik Teatrının aktyoru, ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 19 dekabr.- S. 13.

369. Firdovsi, Tahirə. Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə bağlı film çəkiləcək: Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi maddi və mənəvi dəstək verməyə hazırdır //Şərq.- 2008.- 2 dekabr.- S. 13.

370. *Günay. Dörd ölkə rejissorunun birgə layihəsi: Azərbaycanlı rejissor erməni həmkarı ilə birləşib film çəkmək istəyir: [Rejissorlar Mari Qulbiyani, Arif Rüstəmov, Qor Bağdasaryan, Ece Soydam] //Paritet.- 2008.- 23-24 dekabr.- S. 6.

371. Heydərli F. “Kinoya dəstək vermək hökumətin borcudur”: Rüstəm İbrahimbəyov: “Nazirlər Kabinetinin qərarı olsa da, hələlik nəticə yoxdur”: [Yazıçı və ssenaristlə söhbət] //Azadlıq.- 2008.- 30 dekabr.- S. 9.

372. “Hökmdarın taleyi”ndə problemlər yaranıb: Vaqif Əsədullayev: Ümidvaram ki, “Hökmdarın taleyi” filminin taleyi filmdəki hökmdarın taleyi kimi ağır olmayacaq”: [A.S.V.A Profi Studia XXI” Prodüser Mərkəzinin və filmin baş prodüseri ilə müsahibə] //Təzadlar.- 2008.- 16 dekabr.- S. 10; Paritet.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 13; Ədalət.- 2008.- 16 dekabr.- S. 6.

373. Xanoğlan V. İlyas Əfəndiyev: Kino haqqında düşüncələr //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 13-16.

374. İbrahimova S. Azərbaycan, türk və rus aktyorları bir araya gəlirlər: Azərbaycanda ilk bahalı film ekranlaşdırılır: [Aktyor-rejissor Sərxan Kərəmoğlu kino layihəsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib] //Kaspi: Xalq cəbhəsi.- 2008.- 18 dekabr.- S. 16; Şərq.- 2008.- 18 dekabr.- S. 11; Mərkəz.- 2008.- 18 dekabr.- S. 15; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8; Ədalət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 6.

375. İsmayıl S. “İnsan heç kimin qarşısında əyilmirsə, xoşbəxtdir”: Teleoperator Eldar Məmmədov: “Lentə köçürdüyüm ən acı gerçəklik məhz Qarabağ müharibəsi ilə bağlıdır”: [Əməkdar incəsənət işçisi ilə müsahibə] //Ayna.- 2008.- 20 dekabr.- S. 19.

376. İsmayıloğlu A. Misir Filmləri Həftəsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 19 dekabr.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 23; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

377. Kazımzadə A. Kinoda keçən ömür: Ağarza Quliyev: [Kinorejissor, aktyor] //Pəncərə.- 2008.- № 9/10.- S. 50-57.

378. Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi vəfat edib: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Abbas Əliyev] //Şərq.- 2008.- 24 dekabr.- S. 14; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 24-27 dekabr.- S. 16.

379. * Kino sahəsində regional və çoxtərəfli əməkdaşlıq genişləndiriləcək //Səs.- 2008.- 16 dekabr.- S. 12.

380. * Qocayeva A. Əfsanəvi qəhrəman “Mixaylo” xalqın qəlbindədir: Heç kim unudulmur, heç kim yaddan çıxmır: [Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 7.

381. * Məhərrəmova T. “Həm sənətdə, həm də öz içimdə səmimi olmağa çalışıram”: [Operator Rafiq Quliyev ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11.

382. Musayev S. Azərbaycan kinosunda ənənə və novatorluq: (1950-1970-ci illər) //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 80-82.

383. Mükərrəmoğlu M. Kinorejissor Yuli Qusman “Qorxma, mən səninləyəm” filminin davamını çəkəçək: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında lentə aldığı ikiseriyalı eyni adlı filmin davamı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 16 dekabr.- S. 6.

384. * Mükərrəmoğlu M. Onun filmlərində insanın mübariz ruhu yaşayır: [Həsən Seyidbəyli haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 dekabr.- S. 6.

385. * Mürvətqızı S. Rasim Balayevin 60 illiyi Ağsuda qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2008.- 23 dekabr.- S. 7.

386. Nüşabə. Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı başlandı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Palitra.- 2008.- 23 dekabr.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 2; Üç nöqtə.- 2008.- 24 dekabr.- S. 13; Səs.- 2008.- 25 dekabr.- S. 16; Paritet.- 2008.- 18-19 dekabr.- S. 12; 23-24 dekabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 20 dekabr.- S. 11; 525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23.

387. Nüşabə. İki dəqiqə ərzində kağız üzərinə köçən sevgi hissləri: Rusiyalı rejissorun festivala təqdim etdiyi filmin xronometrajı 2 dəqiqədir: [“Start” Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında nümayiş olunacaq filmlərin “Nizami” kinoteatrında tamaşaçılara təqdim olunması haqqında] //Palitra.- 2008.- 24 dekabr.- S. 13; Üç nöqtə.- 2008.- 24 dekabr.- S. 13.

388. Rafiqqızı N. Mənfi rolların mahir ifaçısı: [Əməkdar artist Kazım Abdullayev ilə rejissor Məsud Abpərvərin “Seçilən” filmi haqqında söhbəti] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 12; Kredo.- 2008.- 13 dekabr.- S. 8.

389. Rüstəmova H. 75 yaşlı animasiyamız: [Muzey Mərkəzində animasiya filmləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 2.

390. Səlimqızı C. “Kinolarımız teatr tamaşasına oxşayır”: [Həmidə Ömərova ilə müsahibə] //Mərkəz.- 2008.- 17 dekabr.- S. 11.

391. Səlimqızı C. Kinomuzun “2008-ci ili” bu il milli kinonun durğunluqdan çıxdığı dövr hesab olunur //Mərkəz.- 2008.- 23 dekabr.- S. 11.

392. * Şəkidə kinorejissor Rasim Ocaqovun xatirə gecəsi keçirilmişdir: [Anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 3 dekabr.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2008.- 3 dekabr.- S. 7.

393. Şəmsiyyə. Təsadüf, yoxsa qismət?: Nuriyyə Əh-mədova uşaqkən həkim olmaq arzusu ilə yaşasa da, təsadüfi görüş onu teatr səhnəsinə gətirib: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 10.

394. * Paytaxtımızda Misir Filmləri Həftəsi: [Kinematoqrafçılar İttifaqında Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Səs.- 2008.- 17 dekabr.- S. 1; 2; Respublika.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7; İki sahil.- 2008.- 17 dekabr.- S. 8.

395. * “Təxəllüsü Mixaylo”: [Azərbaycan Kine-matoqrafçılar İttifaqında Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə çəkilən eyni adlı sənədli filmin ilk nümayişi keçirilmişdir] //Bakı.- 2008.- 19-25 dekabr.- S. 3.

396. Təranə. “Həm sənətdə, həm də öz içimdə səmimi olmağa çalışıram”: [Kinooperator Rafiq Quliyevlə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 13-15 dekabr.- S. 13.

397. Təranə. “Həyatın özü qədər real olmaq lazımdır”: [Xalq artisti Rasim Balayevlə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 20-22 dekabr.- S. 13.

398. * Təranə. “Kinoda yenidən intibah dövrü başlayacaq”: Əsəd Əsədov, səs operatoru: “Tamaşaçını cəlb etməyin yolları axtarılıb tapılmalıdır”: [Müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 17 dekabr.- S. 11; Mövqe.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 13.

399. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa “Ən yaxşı qadın rolu” nominasiyasının qalibi oldu: [Nəsrin Cavadzadə Bursada keçirilən III Beynəlxalq “İpək yolu” Kinofestivalında] //Təzadlar.- 2008.- 20 dekabr.- S. 12; Ekran efir.- 2008.- 22-28 dekabr.- S. 1-2.

400. Var, yara, “Yaramaz”: “Yaramaz”ın 20 yaşı oldu: [Rejissoru Vaqif Mustafayevdir] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 13.

401. Yusifova S. Azərbaycan kinoya aid beynəlxalq tədbirdə təmsil olunub: [İtaliyanın Turin şəhərində] //525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7.

402. Yusifova S. Fransız rejissor Bakı haqqında film çəkib: [Azərbaycanın paytaxtındakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzində rejissor Nonna de Gibekinin eyni adlı filminin təqdimatının keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 23.

 

 

MUSİQİ

 

403. Щ 31 (4)

 İ 82 İsmayılova G. İohannes Bramsın fortepiano əsərlərinin ifaçılıq təfsir xüsusiyyətləri: [Metodik tövsiyələr].- B., 2008.- 15 s.

404. Щ 31

 R 99 Rzayeva A. Ədilə Yusifovanın “Milli naxışlar” fortepiano silsiləsinə dair bəzi metodik göstərişlər: [Müəllim və tələbələr üçün].- B., 2008.- 32 s.

__________

 

405. * Ağaoğlu T. Səsin də sehri var...: Prezident təqaüdçüsü: [Süleyman Abdullayev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 16 dekabr.- S. 7.

406. Ağazadə E. Görkəmli qarmon ifaçısı: Zakir Mirzəyevin 65 illik yubileyinə //Ekspress.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 11.

407. Ayxan. Moskva müsabiqəsinin qalibi: [Binə qəsəbəsindəki 24 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin V sinif şagirdi Elçin Əliyev] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3.

408. * Azərbaycan muğam sənəti İranda //Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12.

409. Azərin türk əsgəri qarşısında konsert verib: “Bu mənim ən böyük arzum idi”: [Əməkdar artist] //Türküstan.- 2008.- 28 dekabr-10 yanvar.- S. 16; Paritet.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 12; Paritet.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 12.

410. * Babayev V. Retro-musiqisi festivalının 3-cü turu yekunlaşdı: Qaliblər Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında mükafatlandırılacaqlar //İki sahil.- 2008.- 17 dekabr.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 2.

411. Baş komandan: Sözləri: Ramiq Muxtar; Musiqisi Aydın Ağasıyev: [Mahnı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 24 dekabr.- S. 6.

412. Behbudqızı S. Ötən il “Musiqi ili” oldu: yaxud 2008-in mədəniyyət və incəsənət hadisələri //Həftə içi.- 2008.- 30 dekabr.- S. 8.

413. Cahandarov B. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı olub: İlham Əliyev “Biz 2009-cu ildə mədəniyyət sahəsində bütün nəzərdə tutulmuş məsələləri həll etməliyik” //Paritet.- 2008.- 30 dekabr.- S. 3.

414. * Cəvahir. Qədim mahnılarımızın axtarışında //Mərkəz.- 2008.- 3 dekabr.- S. 11.

415. * Dünyanı fəth edən musiqi: [Brüsseldəki Zərif sənətlər sarayında musiqisi Firəngiz Əlizadəyə məxsus, İtaliya rejissorları Oskar Pittso və Quido Qarnierinin “Alkamandjati”, “Skripkaçı” tamaşasının göstərilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 5.

416. * Elza İbrahimovaya həsr olunmuş yaradıcılıq gecəsi keçirildi: [Mahacqalada Dağıstanın və Azərbaycanın Xalq artisti, bəstəkarın yaradıcılıq gecəsi] //Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12; İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23.

417. Əfəndiyeva İ. İstedadlı tarzən: [Xalq artisti Ramiz Quliyev haqqında] //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 63-65.

418. Əliyeva F. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında fortepiano konsertləri və bunların janr xüsusiyyətləri: [Xalq artisti] //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 50-53.

419. Əliyeva H. Mənalı sənətkar ömrü: [Əməkdar artist Akif Bakıxanov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 10.

420. * Əsilbəyli X. “...Mən yaşayıram”: [Bəstəkar Mobil Babayevlə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6.

421. * Gənc istedadlar Filarmoniyanın səhnəsində Dövlət Xor Kapellası ilə birgə konsert veriblər: [Bülbül adına orta-ixtisas musiqi məktəbinin gənc istedadları] //Səs.- 2008.- 24 dekabr.- S. 16.

422. Gəncənin incəsənət ustaları Mir Cəlal Paşayev muzeyində konsert vermişlər //Respublika.- 2008.- 30 dekabr.- S. 12.

423. Habil Əliyev kamança üçün darıxır: [Xalq artisti] //Mövqe.- 2008.- 30 dekabr.- S. 21.

424. * Həmidqızı S. “Mən vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirmişəm”: Təranə Vəlizadə: Özlərinə ad qoyanlar kənardan gülünc görünür: [Əməkdar artistlə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 13 dekabr.- S. 15.

425. Hüseynova L. Peşəsinə və əqidəsinə sədaqətlə: Əməkdar incəsənət xadimi Nadir Axundovun 60 yaşına //525-ci qəzet.- 2008.- 6 dekabr.- S. 23.

426. * Xaçınçaylı Q. “Bərdənin Üzeyiri”: Çingiz Ağayev: “Muğam Azərbaycana məxsusdur”: [Bərdə şəhər 1 saylı musiqi məktəbinin direktoru] //Həftə içi.- 2008.- 19 dekabr.- S. 6.

427. Xalıqov A., İbrahimova R. Muğam insan və səs sisteminin harmoniyasıdır //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 27 dekabr.- S. 11.

428. Xalq artisti Arif Babayevin 70 illiyi qeyd olunub: [Bərdə rayon mədəniyyət evində] //İki sahil.- 2008.- 19 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 20 dekabr.- S. 23; Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 3.

429. * Xəlilzadə F. Musiqi, yoxsa nəğmə dərsləri?: Doğrudanmı ixtisaslı kadr yoxdur?: [Orta məktəblərdə musiqi fənninin tədrisi və bu yaxınlarda müəllimlər üçün çapdan çıxmış “Musiqi adlı vəsait”. (Azərbaycan və rus dillərində)] //Azərbaycan.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7.

430. * İbrahimova G. Habil Əliyev kamançasının muzeyə verilməsini vəsiyyət edib //Kaspi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 16; Bizim yol.- 2008.- 24 dekabr.- S. 15.

431. İbrahimova S. “Mən oxuyanda səsim o biri kənddən eşidilirdi”: [Xalq artisti, xanəndə Qədir Rüstəmov haqqında] //Kaspi.- 2008.- 30 dekabr.- S. 16.

432. İbrahimqızı G., Əliyeva H. Bakıxanovlar sülaləsinin layiqli övladı: [Professor Tofiq Bakıxanov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 7; Ekspress.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 21.

433. * İdrisoğlu A. Arif Məlikov reallığı və “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin əfsanələri //Azad Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 7.

434. İdrisoğlu A. Xalq musiqisi ilə yoğrulmuş sənətkar: Abdul Həşimov-60: [Xalq musiqisi və muğamlarımızın təbliği ilə məşğul olan sənətkarın yubileyi] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 26 dekabr.- S. 6.

435. İltifat. “İndikilər aranjimançıların hesabına bəstəkar olublar”: Tahir Əkbər: “Mənim mahnılarım artıq xalq mahnılarına çevrilib”//Ekspress.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 20.

436. İsmayıl S. “Hər birimiz bir qızılgülük”: [Əməkdar incəsənət xadimi, nəğməkar şair, musiqi redaktoru İsmayıl Dadaşovla söhbət] //Ayna.- 2008.- 6 dekabr.- S. 19.

437. * Karaoke çempionatında ən çox reytinq toplayan mahnılar bəlli oldu: Çempionata bu həftənin sonu yekun vurulacaq //Üç nöqtə.- 2008.- 2 dekabr.- S. 13.

438. * “Karaoke”nin nominasiyalarının sayı artırılıb: Hər nominasiya üzrə 2 qalib müəyyən ediləcək //Üç nöqtə.- 2008.- 18 dekabr.- S. 13; Kaspi.- 2008.- 18 dekabr.- S. 15.

439. Köləlikdən uzaq olan sənətkar: [Xalq artisti, xanəndə Alim Qasımov haqqında] //Mövqe.- 2008.- 30 dekabr.- S. 21.

440. Qadir T. “Sənətə verilən ən yüksək qiymət”: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı ilə əlaqədar Xalq artistləri - Arif Babayev, Mənsum İbrahimov, Mələkxanım Əyyubova, Nəzakət Teymurovanın bu əlamətdar hadisə ilə bağlı fikirləri] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 30 dekabr.- S. 4.

441. Qaliboğlu E. “Bəstəkarlar vətənpərvərlik mövzusunda yeni-yeni əsərlər yaratmalıdır”: Professor Ramiz Zöhrabov: “Yaradıcı adamlar məsuliyyətlərini heç vaxt unutmamalıdır” //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 12 dekabr.- S. 1; 3.

442. * Qaliboğlu E. “İndi hamı ulduz olmaq həvəsindədir”: Professor Ramiz Zöhrabov: “Məhəbbət mövzusunda o qədər yazırlar ki, bu hissi də ucuzlaşdırıblar” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 6 dekabr.- S. 14.

443. Qaliboğlu E. “Seyid Şuşinski 75 yaşında elə oxuyurdu ki, adamın tükləri ürpəşirdi”: Xanəndə Sabir Novruzov: “Xan əminin məsləhətinə həmişə əməl eləmişəm”: [Əməkdar artist] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

444. Qaliboğlu S. Boyaqçının muğamçı oğlu: [Xanəndə, bəstəkar Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında] //Pensiyaçı.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.

445. Qarabağlı S. Bədəlbəylilər: [Musiqiçi ailəsi haqqında] //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 37-40.

446. Qarayev Ş. Bəstəkar Cəlal Abbasov //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 78-79.

447. * Qulamova N. Milli Konservatoriyanın tələbələri bayram konserti təqdim ediblər: [İncəsənət Gimnaziyasında] //Kaspi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 15.

448. Quliyeva A. Böyük bəstəkara tələbə ehtiramı: [Xalq artisti Arif Məlikov haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 16 dekabr.- S. 7.

449. Lirik tenor: [SSRİ Xalq artisti Rəşid Behbudov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 3.

450. Məhərrəmova T. “Biz yüksək insan yetişdirmək arzusunda olmalıyıq”: Nəriman Məmmədov, bəstəkar: “Xalq bizim əsərlərimizi eşitmək imkanından məhrumdur” //Kaspi.- 2008.- 30 dekabr.- S. 11.

451. * Məhərrəmova T. “Dağlarda duman gözəldi”: Xalqın nəğməkar şairi Ənvər Əlibəyli öz insanpərvərliyi ilə hamının sevimlisi idi: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Kaspi.- 2008.- 2 dekabr.- S. 11.

452. * Məmmədli A. Sədisiz 5 il…: Tanınmış muğam ifaçısı Sədi Məmmədov təkcə oxumurdu, həm də ürəkləri “oxuyurdu…” //Təzadlar.- 2008.- 11dekabr.- S. 5.

453. * Milli-mənəvi dəyərlərimizin meyarı: Tahir Əkbər: “Hər bir musiqiçi, sənət adamı professional məktəbdən bəhrələnməlidir” //Səs.- 2008.- 16 dekabr.- S. 12.

454. Milli musiqimizi inkişaf etdirəcək və yaşadacağıq: [“Muğam müsabiqəsi-2008”in laureatlarından biri Vüsal Zamanov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

455. Muğam Azərbaycan xalqının milli sərvətidir: Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi açılmışdır: [Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 28 dekabr.- S. 1-2.

456. * Muğam Fəlsəfəsi: İnam ATA (Asif Ata) //Ədalət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 17; 13 dekabr.- S. 17; 20 dekabr.- S. 29.

457. Muğam xalqımızın milli sərvətidir //Azərbaycan işıqları.- 2008.- 30 dekabr.- S, 2.

458. Mürvətqızı S. Azərbaycan Gənc Musiqiçilər Birliyi yaradılıb: Qurumun rəhbəri Aybəniz Məmmədova əsas məqsədin Azərbaycan klassik musiqisinin təbliği olduğunu bildirir //525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7.

459. Mürvətqızı S. Gənc Musiqiçilər Birliyi ilk hesabat konsertini təqdim edib: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23.

460. * Nəcəfxanlı Ə. “Dağlar vüqarlanır sən oxuyanda”: [Muğam və xalq mahnılarının ifaçısı Ruzə İbişova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 dekabr.- S. 7.

461. Niyazinin “Rast”ı Türkiyədə səsləndirilib: Xalq artisti Mənsum İbrahimov: “Türkiyədə Azərbaycan simfonik musiqisi və opera sənətinə böyük maraq göstərilir” //525-ci qəzet.- 2008.- 6 dekabr.- S. 23.

462. Nüşabə. Zümrüd Məmmədovanın “Tanrım ayırmasın kaş səni məndən” adlı diski çıxıb: [Xalq artisti] //Palitra.- 2008.- 2 dekabr.- S. 16.

463. * Paşasoy E. “Sovet vaxtındakı toylara həsəd aparıram”: [Əməkdar artist Firuz Səxavət ilə söhbət”] //Yeni Müsavat.- 2008.- 1 dekabr.- S. 5.

464. Paşayev A. Niyazinin ünvanı: [Ev-muzeyi] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 6.

465. * Polad C. Ermənilərin “Sarı gəlin” sevdası bir daha daşa dəydi!: Bir saylı internat məktəbinin təmsilçiləri “Duşa payot” festivalının laureatı oldular: [Moskva şəhərində eyni adlı beynəlxalq musiqi festivalının keçirilməsi haqqında] //Yeni xəbər.- 2008.- 20 dekabr.- S. 11.

466. * Rəhmanlı Ə. Musiqi mədəniyyətimizin yeni uğuru: [Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyinin “Kapellhaus” konsert salonunda Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun əsərləri səsləndirildi] //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 16; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 23.

467. * Rəşid Behbudovun 93 illiyi qeyd olunacaq //Ədalət.- 2008.- 12 dekabr.- S. 6.

468. Rövşən A., Bəşirli. İki hissəli konsert: Nərmin Nəcəfli: [Bülbül adına orta ixtisas məktəbinin şagirdi] //Pəncərə.- 2008.- № 8/10.- S. 66-69.

469. * Rzalı R. Beşik nəğməmiz qədər doğma, əziz “Cücələrim”: [Eyni adlı mahnının müəllifi Qəmbər Hüseynli haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 8.

470. Sahibin tarı və yaxud tarın sahibi: [Tarzən Sahib Paşazadə haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 9/10.- S. 14-23.

471. * Samirə. Minskdə ilk qala konsert: [Belarus Dövlət Filarmoniyasının Böyük zalında Azərbaycan və Belarus Respublikalarının tanınmış musiqiçilərinin iştirakı ilə] //Həftə içi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 14; Palitra.- 2008.- 16 dekabr.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 10; İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8.

472. * Sevda. Köləlikdən uzaq olan sənətkar: Alim Qasımov Qədir Rüstəmovla oxşar tərəflərindən danışdı: [Xalq artisti] //Kaspi.- 2008.- 16 dekabr.- S. 15.

473. Səbinə. Ritmçilərin çağırışı: [Əməkdar artist, “Natiq” ritm qrupunun yaradıcısı Natiq Şirinov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 9.

474. Səlimqızı C. Film çəkək, mahnı yazaq...: “Uşaq ili”ndən yararlanmaq lazımdır: [Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov, uşaq filmlərinin rejissorunun fikirləri] //Mərkəz.- 2008.- 27 dekabr.- S. 11.

475. Səlimqızı C. “Kaş cavan olaydım”: Oqtay Kazıminin 76 yaşı tamam olur: [Bəstəkarla söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 27 dekabr.- S. 8-9.

476. Şaxtaxtı S. Xanəndələrimizin möhtəşəm muğam konserti: [Xalq artisti Arif Babayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xanəndələri Təbrizdə muğam konserti vermişlər] //İki sahil.- 2008.- 23 dekabr.- S. 8.

477. Şərq musiqisinin peyğəmbəri: [Sənətşünaslıq doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Zemfira Səfərovanın “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” adlı kitabı muğam sənətinin korifeyi Cabbar Qaryağdıoğlunun həyat və yaradıcılığına həsr olunub] //Xəzər.- 2008.- 27 dekabr.- S. 17.

478. Şıxalıoğlu Q. Xanəndənin taleyi: Baba Mahmudoğlunun nəşi ölümündən 2 il sonra doğulduğu Qazax torpağına qovuşdu //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 9.

479. Şükürov F. Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun yaradıcılıq gecəsi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3.

480. Vüsal Ş. Silahlı Qüvvələrin Mahnı və Rəqs Ansamblı cəbhə bölgələrində: [Xalq artisti Zaur Rzayev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 5.

 

II Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı

 

481. * Bakıda II Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı //Ədalət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 24; 525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 23; P.S.Elm Təhsil və həyat.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

482. * “Böyük bakılı” maraqla qarşılanmışdır: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın dünya şöhrətli musiqiçinin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi eyni adlı kitabın ÜNS Yaradıcılıq Səhnəsində təqdimatı] //Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 14; İki sahil.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8.

483. Günay. “Azərbaycan rəhbərliyinin təkidi və köməyilə bu festival çox uğurla keçirildi”: Bakıda II Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı keçiriləcək: [M.Rostropoviç Fondunun rəhbəri Olqa Rostropoviçin məlumatı] //Səs.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8; Xəzər.- 2008.- 6 dekabr.- S. 19; Paritet.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 11; Şərq.- 2008.- 6 dekabr.- S. 14.

484. Həmidə. Rostropoviç adına II Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 5.

485. * “Mən həmişə Bakıya qayıdacağam…” //Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 13; Ekran efir.- 2008.- 12 dekabr.- S. 2.

486. * Məşhur musiqiçilər Bakıya toplaşıblar //Kaspi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 16; Mövqe.- 2008.- 16-17 dekabr.- S. 13.

487. “Moskva solistləri” Filarmoniyada: Orkestr Rostropoviçin xatirəsinə konsert verib: [M.Maqomayev adına Dövlət Filarmonaiyasında] //Şərq.- 2008.- 11 dekabr.- S. 14.

488. Mstislav Rostropoviç adına II Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi baş tutub //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8.

489. “Opera ulduzları” qala-konserti: [Heydər Əliyev Sarayında Mstislav Rostropoviç adına II Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində] //Respublika.- 2008.- 14 dekabr.- S. 7; Şərq.- 2008.- 13 dekabr.- S. 14.

490. Samirə. II Rostropoviç festivalı //Həftə içi.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 6 dekabr.- S. 14; Reytinq.- 7 dekabr.- S. 14.

491. Yenidən görüşmək arzusu ilə: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilmiş “Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalının” bağlanışı olmuşdur] //İki sahil.- 2008.- 16 dekabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 1.

 

Qara Qarayev-90

 

492. Я 19

 Щ 31 Qara Qarayev. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri: [Bibliqrafiya].- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2008.- 330 s.

__________

 

493. * Akifqızı Ş . “Karnegi” konsert salonunda Qara Qarayevin yubileyi qeyd edilmişdir: [Nyu-Yorkda] //Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7. Azad Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6; Səs.- 2008.- 2 dekabr.- S. 16; Palitra.- 2008.- 2 dekabr.- S. 16.

494. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri dünya səhnələrini fəth edir //Səs.- 2008.- 3 dekabr.- S. 16.

495. * Hacızadə A. Moskvada dahi bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyi münasibətilə konsert olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 7 dekabr.- S. 3.

 

Müslüm Maqomayevin xatirəsi

 

496. * Behbudova S. Müslüm Maqomayevsiz 40 gün: O, haqqında keçmiş zamanda danışılmağa layiq deyil //Həftə içi.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8.

497. * Böyük musiqiçinin xatirəsinə həsr edilmiş konsert: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 11 dekabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 11 dkabr.- S. 8.

498. Ələkbər S. Ölməzlərin sırasında: Anım //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 17.

499. * Dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqomayevin məzarı ziyarət olunmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 6 dekabr.- S. 3; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 6.

500. *“ Əlvida Bakı, daha səni görməyəcəm”: Dünən Müslüm Maqomayevin ölümündən 40 gün ötdü //Ədalət.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6.

501. * Hüseynov A. Müslüm Maqomayev-vokal səmasının sönməz ulduzu: [Dünya şöhrətli Azərbaycan musiqiçisi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6.

502. Moldovada Müslüm Maqomayevin xatirə gecəsi: [Kişinyov şəhərində, Sergey Lunkeviç adına Moldova Milli Filarmoniyasının böyük zalında] //İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 26 dekabr.- S. 16; Təzadlar.- 2008.- 26 dekabr.- S. 7; Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 26 dekabr.- S. 10.

503. * Müslüm Maqomayev ölməzdir, onun sənəti əbədidir //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 6 dekabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 6 dekabr.- S. 3; İki sahil.- 2008.- 6 dekabr.- S. 8.

504. * Müslüm Maqomayevin vəfatının qırxıncı günü qeyd olundu: Müğənninin bənzərsiz ifasından olan ariyalar, romanslar, mahnılar səsləndirildi //Səs.- 2008.- 11 dekabr.- S. 12.

505. * Samirə. Həmyerlilərimiz “Alqışlar”la təltif ediliblər: [Moskvadakı Beynəlxalq Musiqi evinin Svetlanov zalında “Ovasiya” (“Alqışlar”) musiqi mükafatının təqdimatında, ölməz bariton Müslüm Maqomayevə, dünya şöhrətli violonçel ifaçısı Mstislav Rostropoviçə] //Həftə içi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

506. * Yelena Obraztsova: Müslümü çox sevirdim: [SSRİ Xalq artisti, Azərbaycanın Xalq artisti Müslüm Maqomayevin qırxı mərasimində iştirak etmək üçün Bakıya gəlməsi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 5 dekabr.- S. 6.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

507. “Bakı gecələri” yaşayacaq: Əbülfəs Qarayev: “Bu müsabiqənin artıq hər il keçirilməsinə qərar verdik”: [H.Əliyev adına Sarayda eyni adlı estrada-mahnı müsabiqəsinin qala konserti keçirildi] //Şərq.- 2008.- 26 dekabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 26 dekabr.- S. 12.

508. Əzizə Mustafazadə Bakıda konsert verdi: [Amerikada yaşayan Azərbaycanın caz ifaçısının H.Əliyev Sarayında konsert proqramının keçirilməsi haqqında] //Azadlıq.- 2008.- 21-22 dekabr.- S. 15; Həftə içi.- 17 dekabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 23 dekabr.- S. 7.

509. * Günəş Abbasova “EvroFest” yarışmasının finalına vəsiqə qazanıb: Həmyerlimiz “Eurovision”da Belarusu təmsil etmək istəyir //Üç nöqtə.- 2008.- 17 dekabr.- S. 13.

510. Qurbanqızı Z. Bizim “Bakı gecələri”: [“Bakı gecələri” estrada mahnı müsabiqəsinin yekun konserti] //Respublika.- 2008.- 31 dekabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 6.

511. * Mükərrəmoğlu M. Vaqif Mustafazadənin xatirəsi yad edildi //Xalq qəzeti.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7; Üç nöqtə.- 2008.- 17 dekabr.- S. 13.

512. Musiqi ictimaiyyəti Vaqif Mustafazadəni bir daha xatırlayıb: [Ev-muzeyində] //525-ci qəzet.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 1.

513. Samirə. “Mən öz aləmimdə yaşayıram”: [Cazsevərlərin məhəbbətlə “Yazziza” adlandırdıqları Əzizə Mustafazadə H.Əliyev Sarayında konsert proqramı] //Həftə içi.- 2008.- 23 dekabr.- S. 8.

514. Sirkdə “Qış İllüziyası”: [Bakı Dövlət Sirki yeni proqram hazırlayıb] //Ədalət.- 2008.- 17 dekabr.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2008.- 13 dekabr.- S. 26.

515. * “Vaqif Mustafazadə yenidən doğulmayacaq”: Əzizə Mustafazadə: “Mən onun musiqiləri ilə böyümüşəm”: Gənc cazmen Bakıda konsertlərinin çox olacağını deyir: [H.Əliyev adına Sarayda konsert proqramı] //Üç nöqtə.- 2008.- 23 dekabr.- S. 13.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

516. Aygün. Aşıq sənəti dirçəliş yolunda: Aşıqlar birliyinin nizamnaməsi qeydiyyata alındı: [Atatürk Mərkəzində] //Olaylar.- 2008.- 2 dekabr.- S. 1.

517. Biz bədihəni təbliğ edəcəyik”: [Şeyx Əbdül Mahmudbəyovun “Sözüm var” meyxana yarışması haqqında fikirləri] //Şərq.- 2008.- 4 dekabr.- S. 14.

518. Zümrüd. Fakirlik Şərq fəlsəfəsəni özündə əxz etməklə yanaşı, folklorumuzu da yaşadır: [Fakir sənəti ilə məşğul olan Elçin Quliyevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 11.

519. * İsgəndərov B. “Aşıq Nəsibin sənət dünyası”na bir nəzər //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

520. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində və Milli Konservatoriyasında aşıq sənəti tədris olunacaq: Aşıqlar Birliyi aşıq sənətinin YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilməsi üçün quruma müraciət ünvanlayıb //Paritet.- 2008.- 2-3 dekabr.- S.13.

521. Mustafa M. Aşıq-Ozan sənəti təhsilə, tədrisə qayıdır: [Aşıq sənəti nəzəriyyəsinin mütəxəssisi, professor Məhərrəm Qasımlı, Aşıq-Ozan sənəti ənənəsini yaşadan Zəlimxan Yaqubla söhbət] //Ədalət.- 2008.- 19 dekabr.- S. 6.

522. Mürvətqızı S. Aşıqlar Birliyinin İdarə Heyəti ilk dəfə toplaşıb: [Atatürk Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 dekabr.- S. 7.

523. Səlimov-Şağani T. Nadir folklor janrı-meyxana //525-ci qəzet.- 2008.- 5 dekabr.- S. 7.

 

TEATR

 

524. Abbasova A. “Sərgüzəşti vəziri-xanı Lənkəran” ingilis dilində təqdim olunub: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 dekabr.- S. 9.

525. Abbaszadə G. Sərhədçilərlə teatr görüşləri //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 7.

526. * Ağaoğlu T. İnsan ucalığı, sənət zirvəsi: Unudulmazlar: [Aktyor və rejissor Adil İsgəndərov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 4 dekabr.- S. 7.

527. Aliyə. “Adını siz qoyun” silsiləsindən: Pantomimanın daha bir premyerası: [Tamaşanın rejissoru Nargilə Qəribova] //Mədəniyyət.- 2008.- 25 dekabr.- S. 13.

528. Aliyə. Teatrın “lalları”: Buna “pantomima” deyirlər: [Pantomima Teatrı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 10.

529. Aliyə. Şünaslıq həyat tərzidir, düşüncə tərzidir, qavrayış modusudur...: [Teatrşünas-alim Aydın Talıbzadənin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 4 dekabr.- S. 13.

530. * “Araz” Teatr Studiyası İsveçdə tamaşalar göstərəcək //525-ci qəzet.- 2008.- 11 dekabr.- S. 7.

531. Ayxan. “Rejissorlar öz peşələrinə məsuliyyətlə yanaşmırlar”: Cənnət Səlimova: “Bu gün Azərbaycan teatr sənətində məktəb yoxdur”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 20-22 dekabr.- S. 20.

532. * Azərbaycanda modern Poeziya Teatrı yaradılıb //Səs.- 2008.- 11 dekabr.- S. 16; Şərq.- 2008.- 11 dekabr.- S. 14.

533. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının kollektivi hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verir? [Sorğu] //Ekran efir.- 2008.- 12 dekabr.- S. 8.

534. Bürcəliyeva Ş. Düşünərək güldürməyi bacaran aktyor: [Fazil Salayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 10.

535. Cəlilova F. Yeni “psixosof teatr poetikası”nın yaranması prosesində tarixən mövcud rejissura təcrübələrinin rolu //Qobustan.- 2008.- № 3.- S. 91-95.

536. Əliyev E. “Yeni rəhbərliyin təklifi ilə doğma kollektivə qatıldım”: Arif Quliyev: “Hansı teatrda səmərəli yaradıcılıq işi varsa, deməli, o teatrda işləməyə dəyər”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 23-24 dekabr.- S. 15.

537. Əlizadə M. “... Mən Məhəmməd Füzuli...”: [Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında oynanılan eyni adlı tamaşa haqqında] //Qobustan.- 2008.- № 3.- 22-28.

538. Fərhadqızı Ş. Pantomim Teatrı: Teatrın şah əsəri olan “Nağaraçılar” tamaşası bu mövsümdə repertuara salınıb: [Teatrın bədii rəhbəri, Əməkdar incəsənət xadimi Bəxtiyar Xanızadə ilə müsahibə] //Ekran efir.- 2008.- 12 dekabr.- S. 10.

539. Günay. “Bir günümün o biri günümə bənzəməyəni istəmirəm”: [Aktrisa Ülviyyə Əliyevayla söhbət] //Paritet.- 2008.- 4-5 dekabr.- S. 12.

540. Günay. Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Pişiyin evi”: [Rejissor Nicat Kazımovun quruluşunda] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 dekabr.- s. 14; Kaspi.- 2008.- 2 dekabr.- S. 11; Paritet.- 2008.- 2-3 dekabr.- S. 13.

541. * Günay. Milyonçu oğlu və istedadlı sənət adamı: [Aktyor və rejissor] //Paritet.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 8.

542. Həsənov Ə. Teatrın qastrol səfəri: [C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Lənkəranda səfərdədir] //Respublika.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8.

543. Hilalqızı S. “Teatrla məktəb arasında sədd yaradılıb:” Uşaq teatrının bədii rəhbəri İntiqam Soltan: “Təhsil naziri məktəblərdə bilet satışını nədənsə qadağan edib” //Yeni Müsavat.- 2008.- 14 dekabr.- S. 13.

544. İdrisoğlu A. Milli rejissor ənənələrinin professional davamçısı: Ağakişi Kazımov: “Teatr dərdlərin, düşüncələrin, qlobal problemlərin, fəlsəfi dərinliyin, dünyavi məsələlərin kəsişdiyi və onların həllinin tapılması üçün aparılan axtarış yollarıdır” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 de-kabr.- S. 7.

545. İnanıb inandıran tərəf müqabilləri: [Xalq artistləri Şükufə Yusupova və Fuad Poladov ilə söhbət] //Pəncərə.- 2008.- № 9/10.- S. 44-49.

546. İnteraktiv tamaşaların III Milli Festivalı: [Gəncə Uşaq Fondunun yetirmələri xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların Bakıda keçirilən eyni adlı festivalda iştirakı] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3.

547. Lənkəran teatrı Fransaya dəvət edilib: Cənub teatrının səfər proqramı zənginləşir //Ayna.- 2008.- 20 dekabr.- S. 21.

548. Mehparə. Amaliya Pənahova türk dünyasının “Qızıl ödülü” ilə mükafatlandırılıb: [Xalq artisti] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 2.

549. * Məhərrəmova T. “Hər dəfə dirilmək yaxşı şeydir”: Oruc Qurbanov, Əməkdar incəsənət xadimi: “İndi hamı yüngül tamaşa istəyir”: [Mahnı Teatrının səhnəsində Teyfik-əl Hakiminin “Karıxmış sultan” əsəri əsasında Oruc Qurbanovun quruluş verdiyi “Hərraca qoyulan sultan” tamaşasının premyerası] //Kaspi.- 2008.- 25 dekabr.- S. 11.

550. Məhərrəmova T. Taleyini oynayan aktyor: mərdliyinə görə Həsənağa Salayevi sevməyənlər çox idi: [Xalq artisti haqqında] //Kaspi.- 2008.- 5 dekabr.- S. 11.

551. * Məlahət Abbasova: “Mən Azərbaycan qızıyam və vətənim üçün əlimdən gələni etməyə hazıram”: [Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa ilə söhbət] //İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8; Respublika.- 2008.- 30 dekabr.- S. 13; Palitra.- 2008.- 26 dekabr.- S. 11; Təzadlar.- 2008.- 26 dekabr.- S. 9; Kaspi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 11.

552. Məmmədqızı T. Teatr afişadan başlayır...: Bu günün tamaşaçısını düşündürmək, onu təsirləndirmək o qədər asan görünməməlidir //Şərq.- 2008.- 16 dekabr.- S. 14.

553. * “Mənim sevimli dəlim” tələbələrin ifasında göstərilmişdir: [Azərbaycan Dillər Universitetinin səhnəsində Elçinin eyni adlı tamaşası] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 dekabr.- S. 4; Mədəniyyət.- 2008.- 27 dekabr.- S. 2.

554. Mürvətqızı S. Əli Əmirlinin “Varlı qadın”ı Gəncə Teatrında //525-ci qəzet.- 2008.- 6 dekabr.- S. 23.

555. Nəsibov A. Miniatür Teatrı: Teatrın 6-7 tamaşa-sı Azərbaycan Televiziyasının Qızıl fondundadır: [Xalq artisti İlham Namiq Kamal ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 12 dekabr.- S. 10.

556. Nizamiqızı H. Bakıda Quyil şəhərində qış nağılı: [A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında rejissoru Elşad Rəhimzadə olan “Quyil şəhəri” və ya “Qış nağılı” adlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət- 2008.- 25 dekabr.- S. 5.

557. Nüşabə. “Həyat tamaşa kimi” III İnteraktiv Tamaşalar Festivalı: [R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //Palitra.- 2008.- 16 dekabr.- S. 12.

558. * Samirə. Gerçəkliyimizin “kaktus çiçəyi”: Antrepriz tamaşa: [”Procent” prodüser mərkəzinin E.Berrouzun əsəri əsasında hazırladığı eyni adlı tamaşası Azərpaşa Nemətovun quruluşunda] //Həftə içi.- 2008.- 18 dekabr.- S. 8.

559. *Təranə. “Təhlükəli” adam: Hüseynağa Sadıqov həyatda da xeyirxah, pirani baba missiyasını şərəflə yerinə yetirib //Kaspi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 11.

560. Turan. Misir mütəfəkkirinin əsəri səhnəmizdə: [İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Tofiq əl-Hakimin “Karıxmış sultan” əsəri əsasında hazırladığı “Hərraca qoyulmuş sultan” tamaşası] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 dekabr.- S. 6.

561. Turan. Müxlis Cənizadənin anım günü: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar artist, teatr pedaqoqunun 80 illiyi ilə əlaqədar anım tədbiri] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 3.

562. * Ülvi A. Özbək opera teatrının “Səfərov məktəbi”: Firudin Səfərov-75: [Özbəkistanın və Azərbaycanın Xalq artisti, Özbəkistan Dövlət mükafatı laureatı, Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Opera və Balet Teatrının baş rejissoru, professor] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 dekabr.- S. 7.

563. Vahidoğlu O. “Dəlixanadan dəli qaçıb və yaxud mənim sevimli dəlim”: [Xalq yazıçısı Elçinin eyni adlı əsərinin təqdimatı Azərbaycan Dillər Universitetində tələbələrin ifasında] //İki sahil.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 26 dekabr.- S. 8; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 9.

 

Bax: 343

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

564. Azdrama məşq etməyə yer tapmır: Maqbet Bünyatov: Dənizçilər Evi qarşımıza çox böyük maliyyə şərtləri qoyub //Ekspress.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 15; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 6 dekabr.- S. 14.

565. Əsilbəyli X. “Sakitliyə möhtacam”: Bəsti Cə-fərova: [Xalq artisti ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 6.

566. Firəngiz Mütəllimova: “Bayağı filmlərə çəkilmirəm”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.- 22-28 dekabr.- S. 16.

567. Mirzə M. Mikayıl Mirzə Ocağı: [Xalq artisti haqqında] //Ekspress.- 2008.- 27-29 dekabr.- S. 10.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

568. * Aydınoğlu T. Azərbaycan Opera və balet səhnəsinin sənət uğurları //Xalq qəzeti.- 2008.- 27 dekabr.- S. 6.

569. * Aydınoğlu T. Nəğmələrdə yaşayan Şəhriyar: [Şairin xatirəsinə həsr olunmuş nəğməli xatirə estafeti] //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 dekabr.- S. 7.

570. “Bizim sənətimizi qəbul etməyən insanlar var”: [Xuraman Qasımova ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 3 dekabr.- S. 13.

571. * Fidan Hacıyevanın solo konserti maraqla qarşılanmışdır: [Opera və Balet Teatrında “Musiqi cələngi “ adlı solo konsert] //Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 12; İki sahil.- 2008.- 11 dekabr.- S. 8.

572. * Hüseynov A. Operasız opera... teatrı //Azərbaycan.- 2008.- 21 dekabr.- S. 5.

573. İfaçı başqasının uğuruna sevinə bilməlidir: Mənsum İbrahimov: “Mən gənc tələbələrlə işləməyi çox sevirəm”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Təzadlar.- 2008.- 5 dekabr.- S. 11; Səs.- 2008.- 5 dekabr.- S. 16.

574. Kamal M. Teatr həmişə bayramdır: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı haqqında] //Respublika.- 2008.- 25 dekabr.- S. 14.

575. * “Qafqaz” “Xurşudbanu Natəvan”ı Türkiyədə də nümayiş etdirəcək: [Qafqaz Universitetində fəaliyyət göstərən teatr dərnəyinin üzvləri teatrda İ.Əfəndiyevin eyni adlı əsərinin tamaşasını Sənətşünaslıq namizədi Zəminə Axundovanın quruluşunda sənətsevərlərə təqdim etdilər] //Zaman.- 2008.- 25-26 dekabr.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 dekabr.- S. 7; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 26 dekabr.- S. 2; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 dekabr.- S. 22; Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 26 dekabr.- S. 9;İki sahil.-2008.-S.12.

576. * Məhərrəmova T. “Biz sabahın tamaşalarını qururuq”: Hafis Quliyev, rejissor: “Mənim üçün emosional aktyorlar gözəldir”: [Söhbət] //Kaspi.- 2008.- 24 dekabr.- S. 11.

577. * Mənsum Türkiyədə konsert verib: [İzmir Mədəniyyət Sarayında simfonik orkestrin iştirakı ilə] //Ekspress.- 2008.- 6-10 dekabr.- S. 16; Şərq.- 2008.- 6 dekabr.- S. 14; Yeni Müsavat.- 2008.- 7 dekabr.- S. 14.

578. Səlimqızı C. 2008-in mədəni hadisələri: 47 ildən sonra Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”ni görə bildik //Mərkəz.- 2008.- 26 dekabr.- S. 11.

579. Vüsal Ş. Norman rolunun yeganə ifaçısı: Qərinə Kərimova: “Nəticə sevindirici olanda çəkdiyim əziyyətdən zövq alıram”: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 dekabr.- S. 7.

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

580. Bakıda “Mistifikator” tamaşasının premyerası keçirilib: [Teatrın quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov, dramatruqları İnna Qaruçava və Pyotr Xotyanovski olan eyni adlı tamaşanın premyerası] //Şərq.- 2008.- 18 dekabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 18 dekabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 18 dekabr.- S. 1.

581. “Pişiyin evitamaşasının premyerası keçirildi: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivi Samuil Marşakın eyni adlı əsərinin motivləri əsasında Nicat Kazımovun səhnələşdirdiyi və quruluş verdiyi tamaşa] //Üç nöqtə.- 2008.- 23 dekabr.- S. 13; Səs; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 23 dekabr.- S. 16.

 

BALET VƏ RƏQS

 

582. “Dostlar festivalı”nda ölkəmizi “Çinar” təmsil edib: [Sankt-Peterburqda “Çinar” rəqs ansamblı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 23 dekabr.- S. 14; Palitra.- 2008.- 23 dekabr.- S. 16; Respublika.- 2008.- 23 dekabr.- S. 8.

583. *Niftəliyev E. Vyanada növbəti “Beynəlxalq bazar” xeyriyyə tədbiri keçirilmişdir: [“Austria Center Vienna” konqres mərkəzində keçirilən eyni adlı tədbirdə Bakı Xareoqrafiya Məktəbinin yetirmələri Xalq artisti Yusif Qasımovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan milli rəqslərini ifa etmişlər] //Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 11 dekabr.- S. 15.

 

Bax: 17


 

КУЛЬТУРА

 

584. * Багирзаде Л. Прощай, веселый и грустный 2008-й год: [Потери и приобретения] //Каспий.- 2008.- 27 декабря.- С. 12.

585. Baku- art.az: [О культурно-просветительском сайте, созданном на базе Управления Культуры и Туризма] //Эхо.- 2008. - 19 декабря.- С. 8.

586. * Бюльбюль. Чингиз Абдуллаев: «Те, кто читает мои книги, никогда не станут фанатиками»: [Беседа с Народным писателем Ч.Абдуллаевым о роли культуры] //Зеркало.- 2008.- 6 декабря.- С. 22- 23.

587. В Баку будет построен музей под открытым небом: [Из заявления министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Каспий.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

588. В Баку проведено заседание Координационного Совета азербайджанцев мира: [К вопросу о культурном наследии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 декабря.- С. 2.

589. * Гаджизаде А. В Екатеринбурге прошли мероприятия, посвященные светлой памяти Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 декабря.- С. 4.

590. Деятелей культуры наградили: [О церемонии вручения наград] //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

591. Журнал «Ирс» награжден медалью АКА «Симург»: [О присуждении общественного звания «Посол Культуры»: М.Алиевой, Н.Джафарову, А.Гараеву и пр.] //Каспий.- 2008.- 20 декабря.- С. 16.

592. Зейналов Б. Артист и народный артист: [О позитивных и негативных моментах в получении звания]//Новое время.- 2008. - 29 декабря.- С. 13.

593. * Малахова Е. А над землей кружат ветра потерь: [Об ушедших деятелях культуры] //Зеркало.- 2008.- 27 декабря.- С. 27.

594. Мамедов М. «Наличие национальной элиты не зависит от политического строя»: [О выступлении Р.Ибрагимбекова в Дебат-клубе] //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 2.

595. Ниязоглу Р. В сердце каждого из нас: [Культурные мероприятия к 5-летию со дня смерти Г.Алиева] //Каспий.- 2008.- 13 декабря.- С. 1-2.

596. * Открытое письмо: [Членов Совета Американского Землячества председателю Комиссии ММ по культуре Н.Джафарову] //Эхо.- 2008.- 13 декабря.- С. 7.

597. Управление культуры и туризма г. Баку: [Открытие культурно-просветительского информационного сайта] //Зеркало.- 2008.- 19 декабря.- С. 3.

 

Конференция министров культуры стран – членов СЕ

 

598. * Абаскулиева Э. Ключ к будущему //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 декабря.- С. 1.

599. * Абаскулиева Э. План сотрудничества на предстоящие годы //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 декабря.- С. 1.

600. Азербайджан и Россия заключили соглашение о культурном сотрудничестве //Вышка.- 2008.- 5 декабря.- С. 12.

601. Азербайджан и Россия подписали документ о сотрудничестве в сфере культуры //Ежедневные новости.- 2008.- 5 декабря.- С. 10.

602. «Azercell» - спонсор конференции министров культуры //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 3.

603. Алина Романовски - в Баку: [Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам культурного обмена А.Романовски] //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 1.

604. Алина Романовски ознакомилась с ходом реализации проекта восстановления мечети //Новое время.- 2008.- 4 декабря.- С. 1.

605. * Асадова И. Баку- в центре внимания Европы //Эхо.- 2008.- 4 декабря.- С. 1, 4.

606. Бакинская конференция министров культуры государств-членов Совета Европы на тему «Межкультурный диалог- основа устойчивого развития мира в Европе и соседних с ней регионах» завершилась принятием декларации //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 декабря.- С. 3.

607. В Баку проходит конференция министров культуры стран СЕ //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 2.

608. В развитии культурных связей – будущее мира //Бакинский рабочий.- 2008.- 17 декабря.- С. 3-4.

609. В следующем году в Азербайджане пройдут Дни Турецкой Культуры //Новое время.- 2008.- 4 декабря.- С. 6.

610. Габриэла Батаини-Дракони: «Мы здесь, чтобы показать, какую роль играет Азербайджан в межкультурном диалоге» //Новое время.- 2008.- 4 декабря.- С. 6.

611. Гусейнов Р. Поездка миссии Тэрри Дэвиса в регион ожидается в ближайшее время //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 1.

612. Директор отдела ЮНЕСКО: Азербайджанская культура – это такой уровень, о каком сколько не говори, все мало: [Из заявления директора отдела ЮНЕСКО К.Стеноу] //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 6.

613. * Ибадулина К . Министр культуры Польши побывал в БСУ //Эхо.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

614. Культурное соглашение между Азербайджаном и Россией //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 1.

615. * Лия, Севиндж. Вернер Вненд: «Внешняя культурная политика является одним из столпов германской дипломатии» //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 30.

616. * Манафлы Р. Азербайджан – важная страна для Совета Европы //Эхо.- 2008.- 3 декабря.- С. 1, 5.

617. * Манафлы Р. Конференция министров культуры стран-членов СЕ //Эхо.- 2008.- 2 декабря.- С. 5.

618. Межкультурный диалог как основа мирного сосуществования и устойчивого развития в Европе и соседних регионах //Вышка.- 2008.- 5 декабря.- С. 3.

619. Министры культуры подписали Бакинскую декларацию //Новое время.- 2008.- 4 декабря.- С. 1.

620. Михаил Швыдкой: В Азербайджане существует пересечение нескольких культур //Новое время.- 2008.- 4 декабря.- С. 6.

621. Мустафаев Р. Культуры сближаются //Каспий.- 2008.- 2 декабря.- С. 2.

622. Ниязоглу Р. Межкультурный диалог и глобальные угрозы //Каспий.- 2008.- 3 декабря.- С. 1-2.

623. Олжас Сулейменов: «Разрушение памятников культуры на оккупированных территориях Азербайджана – это варварство!» //Новое время.- 2008.- 3 декабря.- С. 9.

624. Подписана Бакинская декларация //Каспий.- 2008.- 4 декабря.- С. 2.

625. Польские реставраторы восстановят памятник в Барде //Зеркало.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

626. * Сегодня Азербайджан является в полном смысле слова пространством дружбы и братства //Бакинский рабочий.- 2008.- 3 декабря - С. 4; 4 декабря.- С. 1-2.

627. Совет Европы за бакинский процесс //Азербайджанский конгресс .- 2008.- 5 декабря.- С. 1.

628. Тэрри Дэвис: Разрушение памятников на оккупированных территориях Азербайджана- это удар для всего мира //Ежедневные новости.- 2008.- 5 декабря.- С. 2.

629. Этнографический музей под открытым небом откроют американцы? //Зеркало.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

 

Год Культуры Азербайджана в Германии

 

630. * Азербайджан - Страна огней, или о событиях, прошедших в Германии в рамках Года Культуры Азербайджана //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 31.

631. В Германии завершился Год Культуры Азербайджана //Ежедневные новости.- 2008.- 12 декабря.- С. 10.

632. * Мирзоев М. Проект, сближающий народы: Год Азербайджана в Германии содействовал популяризации нашей национальной культуры в Европе //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 декабря.- С. 1.

633. Страна огней представлена в Дрездене: [О 200 экспонатах, представляющих нашу культуру и историю в Дрезденском Этнографическом Музее] //Каспий.- 2008.- 6 декабря.- С. 16.

 


 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

634. Алиева Г. «Хитроумный фанатик» побывал в Баку: [Беседа со всемирно-известным модельером П.Карденом] //Неделя.- 2008.- 12 декабря.- С. 29.

635. Асадова И. Араш: «Я счастлив, что у меня азербайджанские корни…»: [Беседа с певцом А.Лабафзаде, концерт которого прошел в СКК имени Г.Алиева] //Эхо.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

636. Багирова Т. «Иллюминация» из-за океана: [О творчестве американской фотохудожницы турецкого происхождения Т.Озтекин] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 декабря.- С. 3.

637. * Байрамова Л. Диалог двух культур продолжается: Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Азербайджане Пеер Кристофером Станкиной //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 30 -31.

638. Бакинская «Иллюминация» турецкого фотографа: [Т.Озтекин в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

639. В Баку проходит экономический, информационный и культурный форум тюркского мира //Вышка.- 2008.- 5 декабря.- С. 12.

640. * В фокусе - проблемы человечества: [О выс-тавке фотоагентства «Магнум» в Галерее Современного Искусства] //Каспий.- 2008.- 12 декабря.- С. 8.

641. Всемирно-известное фотоагентство «Магнум» открыло выставку в Баку //Эхо; Зеркало. - 2008.- 12 декабря. - С. 8.

642. * Выставка американской фотохудожницы [Турецкого происхождения Т.Озтекин в Музейном Центре] //Зеркало.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

643. Вюгарлы В. Валерий Леонтьев: «Я не приезжал в Баку потому, что меня никто не звал»: [О концерте Народного артиста России В.Леонтьева во Дворце имени Г.Алиева] //Ежедневные новости.- 2008.- 12 декабря.- С. 10.

644. * Гусейнов Э. Дорога, ведущая к независимости: [О выставке изобразительного и текстового материала, посвященного независимости Польши в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 декабря.- С. 4.

645. Гусейнов Э. Фотонапоминание о правах человека: Всемирно-известное фотоагентство «Магнум» открыло выставку в Баку: [В Центре Современного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 декабря.- С. 4.

646. Гусейнова С. Супер-шоу Леонтьева: [О концерте Народного артиста России В.Леонтьева во Дворце имени Г.Алиева] //Эхо.- 2008.- 5 декабря.- С. 8; Новое время.- 2008.- 5 декабря.- С. 6.

647. * Дни культуры Азербайджана в Татарстане – новый этап культурного сотрудничества: [О письме министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Зеркало.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

648. Карден П. Визитная карточка одежды, которую я создаю, - это обязательно какая-нибудь провокация: [Беседа с модельером П.Карденом. Вела Г.Алиева] //Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 7.

649. Мамедова Г. Свет - самый лучший подарок в зимнюю пору: В Музейном Центре прошла выставка турецкого фотографа Тубы Озтекин «Иллюминация» //Неделя.- 2008.- 19 декабря.- С. 28.

650. * Микеладзе Г. Показательный урок: [О мастер-классе российского хореографа В.Медведева] //Каспий.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

 


 

Неделя Египетского Кино

 

651. В Азербайджане началась Неделя Египетского Кино //Бакинский рабочий.- 2008.- 17 декабря.- С. 4.

652. Импульс сближения //Каспий.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

653. Стартовала Неделя Египетского Кино //Зеркало.- 2008.- 16 декабря.- С. 8.

 

Неделя Российского Кино

 

654. * Кастрюлин С. Неделя некоммерческого кино в Баку //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

655. Неделя российских фильмов //Каспий.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

656. Современное российское кино в Баку //Зеркало.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

657. Яралова Т. Кино без волшебной шкатулки //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 декабря.- С. 3.

658. Яралова Т. Стартовала Неделя Российского Кино в Азербайджане //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 декабря.- С. 1.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

659. Фонд Гейдара Алиева организовал во Дворце «Гюлистан» праздничное веселье для детей //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 декабря.- С. 5.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

660. * Ханджанбекова Ф. Открыт информационный комплекс: [С электронной библиотекой в Университете Языков] //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 декабря.- С. 4.

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

661. В Баку введен в строй комплекс музыкальных фонтанов: [В Национальном Парке] //Ежедневные новости.- 2008.- 26 декабря.- С. 5.

662. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии парка, школы-музея Гейдара Алиева в Ясамальском районе столицы и здания исполнительной власти района //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 декабря.- С. 1.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

663. * Алиева Г. У книги есть особенность – оставаться навсегда: [О новом экспонате Музея Миниатюрной Книги- книге О.Цыганова «Ильхам Алиев: Надежды и уверенность»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 декабря.- С. 1.

664. В Тбилиси разрушен Дом-музей Наримана Нариманова //Эхо.- 2008.- 25 декабря.- С. 5.

665. В Тбилиси сносят Дом-музей Наримана Нариманова //Зеркало.- 2008.- 23 декабря.- С.3; Новое время.- 2008.- 23 декабря.- С. 1.

666. * Егяна Р. Музей Миниатюрной Книги пополнился новыми изданиями: [На китайском языке] //Эхо.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

667. Заплетин Г. Музей, аналогов которому нет в мире: [О директоре Музея Миниатюрной Книги- З.Салаховой] //Каспий.- 2008.- 20 декабря.- С. 15.

668. Манафова У. Вторая молодость музея: [О деятельности Музея Изобразительного Искусства имени Р.Мустафаева] //Баку.- 2008.- 5-11 декабря.- С. 3.

669. Микеладзе Г. Увидели свет новые миниатюрные издания, посвященные инаугурации Президента Азербайджана: [В Музее Миниатюрной Книги] //Каспий.- 2008.- 24 декабря.- С. 2.

670. Музею Этнографии Азербайджане быть //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

671. Пополняется экспозиция Дома-музея Мир Джалал Пашаева в Гяндже //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 декабря.- С. 4.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И

КУЛЬТУРЫ

 

672. * Аббаслы Э. Еще одно искажение правды, или о том как составители энциклопедии «потеряли» Азербайджан: [В книге «Всеобщая история костюма от древности до нового времени»] //Зеркало.- 2008.- 4 декабря.- С. 7.

673. Алескероглу Ф. Луиджи Скринзи: «Гобустан действительно святое место»: [Беседа с начальником отдела Культурного Наследия МКиТ Р.Байрамовым] //Эхо.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

674. Ашрафли Р. Сокровища Ширваншахов хранятся во многих музеях мира: [О Музее-заповеднике Ширваншахов] //Неделя.- 2008.- 12 декабря.- С. 8, 25.

675. Гобустан- достояние Азербайджана и всего мира //İrs-Наследие.- 2008.- №6 (36).- С. 4- 63.

676. Караваев А. Новь древнего Нахчывана: [О мавзолеях и памятниках] //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 декабря.- С. 2-3.

677. На Керимлинском кургане найдены предметы украшения бронзового века: [На территории Огузского района] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 декабря.- С. 4.

678. * Открытое письмо члена Союза Художников СССР, ныне члена Союза Художников Азербайджана Эльмиры Аббаслы: [Об энциклопедии «Всеобщая история костюма от древности до нового времени»] //Эхо.- 2008.- 6 декабря.- С. 11.

679. * Рустамов А. Археоастрономические памятники Азербайджана: [Гобустан] //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 41.

 

ТУРИЗМ

 

680. 1

 700137 Эйвазов Б. Курорт Шуша [Текст] /Б.Эйвазов.- 2-е издание.- Б.: Нурлан, 2008.- 7 с.

__________

 

681. Джеваншир Л. Богатство Огуза- солнце, воздух и вода: [О туриндустрии Огуза] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 декабря.- С. 3.

682. Халил Дж. В марте-апреле кризис скажется на туристическом рынке Азербайджана //Эхо.- 2008.- 5 декабря.- С. 1-2.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

683. * Адалятгызы С. Выявление талантов: [О деятельности домов детского творчества] //Зеркало.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

684. Алиева С. Кто поет лучше всех?: [О конкурсе «Караоке»] //Зеркало.- 2008.- 19 декабря.- С. 8.

685. Дети показали свое искусство: [II творческий фестиваль детей детских домов] //Каспий.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

686. Джавадова Г. «Хуршудбану Натаван» на сцене ТОиБ: [В постановке студентов университета «Кавказ»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 декабря.- С.6.

687. Курочкина С. Бесценный дар: Секрет успеха Детской Филармонии //Каспий.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

688. * Мясникова А. Творческая интеллигенция объединится для проведения фестиваля «Карабах» //Зеркало.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

689. Парфенова И. Детей сдружила Москва: [О деятельности детского театра «Гюнай»] //Новое время.- 2008.- 6-10 декабря.- С. 16.

690. Рзаханова Е. «Неталантливых детей не бывает!»: [Беседа с руководителем детского театра «Гюнай» Л.Тарусовой] //Эхо.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

691. * Сабина. Успех университетского театра: Студенты университета «Кавказ» осуществили постановку спектакля «Хуршудбану Натаван» //Зеркало.- 2008.- 27 декабря.- С. 27.

692. «Хуршидбану Натаван» в новой постановке: [Об одноименном спектакле в ТОиБ, поставленном студентами университета «Кавказ»] //Каспий.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

693. Азербайджанского художника сравнили с Марком Шагалом: [О творчестве Заслуженного художника И.Мамедова] //Зеркало.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

694. Асадов Э. Магия красок сестер Гасымлы: [О выставке юных художниц Гасымлы в Галерее «Абшерон»] //Каспий.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

695. * Асадова И. Эмин Мамедов- посол культуры между Азербайджаном и Германией: [Беседа с директором двух галерей в Баку и в Берлине Э.Мамедовым] //Эхо.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

696. * Байрамова Л. Эмин Мамедов: «И у «Гыз галасы», и у Galerie Berlin-Baku большие планы на будущее»: [Беседа с директором галерей Э.Мамедовым] //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 30.

697. Баннаева Н. Гармония зимы - как заключительный аккорд: Музейный Центр подводит итоги двухгодичного выставочного проекта «Времена года» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 декабря.- С. 3.

698. Баннаева Н. Живописное предчувствие праздника: В Музейном Центре открылась выставка «Гармония зимы!», ставшая финальным аккордом проекта «Времена года» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 декабря.- С. 4.

699. Баннаева Н. Мост через века: [О выставке Заслуженного художника Э.Алимирзоева в «Гыз Галасы»] //Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

700. Баннаева Н. «Персидский посол»: [О выставке художника-концептуалиста Б.Бадалова в Санкт-Петербурге] //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 19 декабря.- С. 16.

701. Баннаева Н. Портреты-зеркала в многослойных рамках: В Детской Галерее открылся совместный вернисаж Татьяны Кесарь и ее учеников //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 декабря.- С. 4.

702. Баннаева Н. Стихи художника, проза киноведа: [О выставке памяти художника У.Ахвердиева в Центре Современного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 декабря.- С. 3.

703. Баннаева Н. Сын приехал на выставку отца: [О выставке Заслуженного художника Т.Шихалиева в Салоне имени В.Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 18 декабря.- С. 4.

704. Велиева Э. Каждая картина- это частичка его жизни: [Творческий портрет Заслуженного художника Т.Шихалиева] //Эхо.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

705. * «Германия глазами азербайджанского художника»: [Об одноименной выставке Заслуженного художника А.Гейбатова в БСУ] //Каспий.- 2008.- 16 декабря.- С. 8.

706. Гусейнов Э. Кот Леопольд, черепаха, львенок и другие: [О выставке юной художницы А.Гуламовой в Детской Галерее] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 4.

707. * Исмаилзаде Б. Выставка работ Эльяра Алимирзоева: [О 16 холстах живописи и 15 графических работах Заслуженного художника Э.Алимирзоева в «Гыз Галасы»] //Зеркало.- 2008.- 6 декабря.- С. 24.

708. Исмаилзаде Б. Натюрморты Эльяра Алимирзоева: [О персональной выставке художника Э.Алимирзоева в «Гыз Галасы»] //Вышка.- 2008.- 5 декабря.- С. 12.

709. Исмаилзаде Б. Незабываемое путешествие по лабиринтам сознания: [О творчестве Заслуженного художника Э.Алимирзоева] //Эхо.- 2008.- 6 декабря.- С. 11.

710. * Курочкина С. Когда творчество завораживает: [О выставке художника Т.Кесарь во Дворце творчества имени Т.Исмайлова] //Каспий.- 2008.- 27 декабря.- С. 15.

711. Любитель философских задач: [Выставка художника Э.Алимирзоева в «Гыз Галасы»] //Каспий.- 2008.- 6 декабря.- С. 16.

712. Микеладзе Г. «Гармония зимы»: В Галерее Искусств Музейного Центра представлена новая экспозиция: [Живопись, витражная роспись, батик] //Каспий.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

713. Мясникова А. Нарисуй меня белым следом: [О выставке памяти художника У.Ахвердиева в Центре Современного Искусства] //Зеркало.- 2008.- 20 декабря.- С. 24.

714. Открывается выставка Уджала Ахвердиева: [В Центре Современного Искусства] //Зеркало.- 2008.- 19 декабря.- С. 8.

715. Рассказ в картинках: [О выставке художника Т.Кесарь, прошедшей во Дворце творчества имени Т.Исмайлова] //Каспий.- 2008.- 18 декабря.- С. 8.

716. Редкие документы в Баку: [О фотографиях художников: Т.Салахова, Т.Нариманбекова и М.Абдуллаева из частного санкт-петербургского архива] //Зеркало.- 2008.- 20 декабря.- С. 25; Каспий.- 2008.- 20 декабря.- С. 16.

717. Рзаева К. Зимняя сказка: [О выставке визуального искусства «Гармония зимы» в Музейном Центре] //ОКО.- 2008. – 27 декабря.- С. 5.

718. Рзахан Е. Вечер памяти Уджала Ахвердиева: [В Центре Современного Искусства] //Эхо.- 2008.- 20 декабря.- С. 11.

719. Ханджанбекова Ф. В нем светилась частица солнца: [Творческий портрет художника У.Ахвердиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 декабря.- С. 4.

 

Таир Салахов-80

 

720. Ализаде Р. Картины Таира Салахова – национальное достояние Азербайджана //Баку.- 2008.- 5-11 декабря.- С. 2.

721. * Багирова Т. Мастер на все времена //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 декабря.- С. 3.

722. * Дружеский шарж от Заслуженного художника: [И.Мамедова] //Зеркало.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

723. Исламова С. Предсказание //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 19 декабря.- С. 12.

724. Микеладзе Г. «Другая» Айдан Салахова : [Дочь Т.Салахова о своем отце]//Каспий.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

725. * Официальный прием в честь Таира Салахова //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 декабря.- С. 2.

726. * Салахов Т. Считаю принятие закона о праве баллотироваться на пост президента более двух раз справедливым, своевременным и продуманным //Бакинский рабочий.- 2008.- 16 декабря.- С. 1.

 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

727. * Баннаева Н. Ангелы и подсвечники: [О новогодней тематике в работах прикладников] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 декабря.- С. 3.

728. * Гусейнов Э. От куфи до хатти мансуб: [О выставке каллиграфических работ художника Г.Бейдемира в «Новой Галерее»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 декабря.- С. 4.

729. Егяна Р. Сборник научных работ: [Готовит Музей Ковра и Народно- Прикладного Искусства] //Эхо; Каспий - 2008.- 25 декабря.- С. 8.

730. Рена. Сказочное творение Сугры Багирзаде: [Декоратора и актрисы] //Баку.- 5-11 декабря.- С. 4.

 

ГРАФИКА

 

731. * Баннаева Н. Пока есть время: [Творческий портрет художника-графика А.Гусейнова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 декабря.- С. 3.

732. * В Баку состоится выставка каллиграфии: [Творческий портрет художника Г.Бейдемира] //Каспий.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

733. Выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию Мир Джалала Пашаева //Каспий.- 2008.- 17 декабря.- С. 1.

734. * Тарвердиева Т. Мир глазами неутомимого художника: [Беседа с Народным художником, графиком А.Гусейновым] //Зеркало.- 2008.- 12 декабря.- С. 8.

СКУЛЬПТУРА

735. Баннаева Н. Скульптор, любивший рисовать: [О юбилейной экспозиции памяти мастера С.Гурбанова в Центре Современного Искусства] //Каспий.- 2008.- 2 декабря.- С. 4.

736. Микеладзе Г. Гордость Горхмаза Суджаддинова: [Беседа с Заслуженным художником, скульптором Г.Суджаддиновым] //Каспий.- 2008.- 13 декабря.- С. 15.

737. Ханджанбекова Ф. В его картинах отражается вечность: [О выставке скульптора С.Гурбанова в Центре Современного Искусства] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 декабря.- С. 4.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

738. Гамидова А. Модельер Саида Мурадова: «Я советую не гоняться за трендами в 2009 году» //Эхо.- 2008.- 27 декабря.- С. 13.

 


 

КИНО

 

739. * Алиева С. Реанимация отечественных кинотеатров не за горами //Зеркало.- 2008.- 6 декабря.- С. 25.

740. Асадова И. «Мерзавец»- гордость азербайджанского народа: Фильму Вагифа Мустафаева исполнилось 20 лет //Эхо.- 2008.- 20 декабря.- С. 12.

741. «Дом» и «Узел» осваивают Европу: [О короткометражных фильмах режиссеров А.Рустамова и А.Джаббарова] //Каспий.- 2008.- 16 декабря.- С. 8.

742. Ибрагимова Д. День рождения: [Творческий портрет Народного артиста, кинорежиссера Р.Оджагова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 20 декабря.- С. 4.

743. * Мамедова Р. Его называли «Михайло»: [Об одноименном фильме режиссера Т.Алиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 декабря.- С. 3.

744. Молодые кинорежиссеры из 11 стран объединились в Баку: [На фестивале Start] //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

745. Саламзаде И. Еще одна награда Вагифа Мустафаева: [За фильм «Все к лучшему» на XI Евразийском Телефоруме в Москве] //Баку.- 2008.- 5-11 декабря.- С. 3.

746. * Скончался секретарь Союза Кинематографистов Азербайджана: [Аббас Алиев] //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8; Каспий.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

747. Стартовал фестиваль студенческих фильмов: [Start] //Каспий.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

748. * Тарвердиева Т. «Стамбульский рейс» скоро прибудет: [Беседа с Народным артистом, кинорежиссером Э.Кулиевым] //Зеркало.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

 


 

Отечественной Анимации-75 лет

 

749. Багирзаде Л. Отечественной анимации – 75 лет: [О вечере, посвященном этому событию в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

750. Мамедова Г. Анимация- это фантазия, не знающая границ //Неделя.- 2008.- 26 декабря.- С. 27.

751. * Сабина. Анимационная проблема //Зеркало.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

 

МУЗЫКА

 

752. Р

 6202 Мамедова А. Маэстро Бюль-Бюль [Текст] /А.Р.Мамедова- Б., 2008.- 464 с.

753. 2

 779688 О некоторых проблемах дирижерского мастерства [Текст]: Методические рекомендации для студентов дирижерского факультета БМА /Сост. Ф.Керимов.- Б., 2008.- 20 с.

754. Р

 6167 Рагимбейли Н. Шамси Бадалбейли- жизнь в искусстве [Текст] /Н.Рагимбейли.- Б., 2008.- 202 с.

755. 2

 779687 Слагаемые дирижерского мастерства [Текст]: Методические рекомендации для студентов дирижерского факультета БМА /Сост. Ф.Керимов.- Б., 2008.- 18 с.

___________

 

756. Азербайджанские музыканты выступили в Минске: [Дирижер Э.Гулиев и тарист Р.Гулиев] //Зеркало.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

757. * Айнурова А. Фархад Бадалбейли: «Таких ощущений у меня давно не было»: [Беседа с Народным артистом, музыкантом Ф.Бадалбейли] //Эхо.- 2008.- 6 декабря.- С. 11.

758. Алиева Р. В мугаме есть что-то мистическое и бездонное: [О пресс-конференции пианистки А.Мустафазаде] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 декабря.- С. 3.

759. Алиева Р. Музыкальная феерия: [Концерт Симфонического Оркестра имени У.Гаджибекова под управлением Р.Абдуллаева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 декабря.- С. 4.

760. * Алиева С. Сердце, дарящее музыку: [Творческий портрет композитора Э.Ибрагимовой] //Зеркало.- 2008.- 16 декабря.- С. 8.

761. * Алиева С. Эльчин Азизов: «Я стремлюсь к тому, чтобы мечты становились конкретными целями жизни»: [Беседа с вокалистом Большого Театра Э.Азизовым] //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 23.

762. Алиева У. Музыкальные звездочки: [Об одаренных детях музшколы №39] //Зеркало.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

763. Багирова Х. Песни, которые нельзя забыть: [О песнях прошлых лет] //Эхо.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

764. * Бакиханов Т. Воспоминание о друге и коллеге: [Воспоминания о композиторе Г.Ханмамедове] //Каспий.- 2008.- 27 декабря.- С. 15.

765. * Бюльбюль. Гамяр Гулиева: «Обучая детей музыке, мы также прививаем им культуру жизни в целом»: Интервью с директором музшколы №2 имени Р.Бейбутова [Г.Гулиевой] //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 23-25.

766. * В арсенале Эльчина Азизова теперь два Эскамильо: [Об успехах вокалиста Э.Азизова в Большом Театре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 декабря.- С. 3.

767. В 2008 году азербайджанская культура понесла немало утрат- М.Магомаев, Л.Иманов, И.Рзаев, Т.Исмайлова //Новое время.- 2008.- 25 декабря.- С. 6.

768. В Махачкале состоялся творческий вечер Эльзы Ибрагимовой: [Народной артистки, композитора Э.Ибрагимовой] //Зеркало; Каспий - 2008.- 26 декабря.- С. 8.

769. В Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный юбилею Кара Караева //Ежедневные новости.- 2008.- 12 декабря.- С. 10.

770. В Тебризе состоялся большой концерт мугама: [О выступлении ханенде под руководством Народного артиста А.Бабаева] //Каспий.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

771. * Гаджиева А. Симфонический мугам «Раст» Ниязи был исполнен в Измире: [Измирским оркестром под управлением Я.Адыгезалова] //Эхо.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

772. Гаджиева А., Рзаханова Е. Эльчин Азизов: «В Баку и стены греют»: [Беседа с солистом Большого Театра Э.Азизовым] //Эхо.- 2008.- 20 декабря.- С. 12.

773. * Гасанова С. Дмитрий Бабаев: «Пока у нас будет такое засилье непрофессионалов, самозванцев и выскочек, мы будем иметь то, что имеем на сегодняшний день»: [Беседа с вокалистом Д.Бабаевым] //Эхо.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

774. Дунайский Симфонический Оркестр дал концерт памяти Гейдара Алиева: [Под управлением Я.Адыгезалова] //Зеркало.- 2008.- 23 декабря.- С. 8; Эхо.- 2008.- 20 декабря.- С. 11.

775. * Исмаил С. Уникальный концерт: [О совместном концерте норвежских и наших музыкантов в БМА] //Зеркало.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

776. Карачаева И. «Мифология чувств»: Музыка, живопись, поэзия: [О выступлении музыкантов Рамиза и Эйюба Гулиевых в белорусской филармонии] //Эхо.- 2008.- 25 декабря.- С. 8.

777. Кулиев Ф. «Фантазия» празднует юбилей: [О детском ансамбле скрипачей из Гянджи] //Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

778. Микеладзе Г. Рашид Бейбутов, славивший родной Азербайджан //Каспий.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

779. Мифологические чувства азербайджанских музыкантов: [О концерте дирижера Э.Гулиева и тариста Р.Гулиева в Минске] //Зеркало.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

780. Мугам-национальное достояние азербайджанского народа: В Баку открылся Международный Центр Мугама //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 декабря.- С. 1-2.

781. Мугам - национальное достояние азербайджанского народа: Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 декабря.- С. 2.

782. Музыка, покоряющая мир: [О творчестве композитора Ф.Ализаде] //Каспий.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

783. Мустафазаде А. Я бы с удовольствием исполнила музыкальную композицию в месте с Алимом Гасымовым: [Беседа с пианисткой А.Мустафазаде] //Ежедневные новости.- 2008.- 26 декабря.- С. 10.

784. Мустафазаде А. Я исполняю азербайджанскую музыку: [О концерте пианистки А.Мустафазаде во Дворце имени Г.Алиева] //Каспий.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

785. Наше бесценное достояние: В приморском Национальном Парке состоялось открытие Международного Центра Мугама //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 декабря.- С. 1.

786. * Рзаханова Е. Музыка в музее: Детская музыкальная школа № 23 имени А.Бадалбейли выступила с концертом в Музее Ниязи //Эхо.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

787. Состоялся концерт из произведений Тофика Бакиханова: [В Музее Музыкальной Культуры] //Каспий.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

788. Состоялся сольник Фидан Гаджиевой: [В ТОиБ] //Ежедневные новости.- 2008.- 12 декабря.- С. 10.

789. Тагиева Э. Фидан Гаджиева: «Моя визитная карточка - Кармен»: [Беседа с Заслуженной артисткой, вокалисткой Ф.Гаджиевой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 декабря.- С. 4.

790. Таирова Ф. Кредо профессионала: [О творчестве дирижера Э.Багирова, живущего в Турции] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 декабря.- С. 3.

791. Фараджев С. Последнее слово всегда за талантом: [Интернет-форум с Заслуженным деятелем искусства, композитором С.Фараджевым. Вела И.Алиева] //Эхо.- 2008.- 20 декабря.- С. 23.

792. Ханджанбекова Ф. Человек, научивший кяманчу разговаривать: [Творческий портрет Народного артиста Г.Алиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 декабря.- С. 4.

793. * Худавердиева Т. Бессмертие: К 60-летию со дня кончины Уз.Гаджибекова //Зеркало.- 2008.- 6 декабря.- С. 26.

 


 

Кара Караев-90

 

794. * Азимова С. Караев в Карнеги-Холл //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 5 декабря.- С. 12.

795. * Алиева С. Азад Алиев: «Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Кара Караева, на сцене Карнеги-Холл- историческое событие для азербайджанской музыки: [Беседа с дирижером А.Алиевым] //Зеркало.- 2008.- 27 декабря.- С. 25.

796. * «Карнеги Холл» стоя аплодировал музыке Кара Караева //Каспий.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

797. * Москва отпраздновала юбилей Кара Караева: [В Колонном зале Дома Союзов] //Каспий.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

798. Нью-Йорк аплодирует музыке Кара Караева: [О концерте мастеров искусств в Карнеги-Холл] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 декабря.- С. 4.

 

II Международный Музыкальный Фестиваль имени М.Ростроповича

 

799. * Аббасова Р. «Международный музыкальный фестиваль Ростроповича- дань уважения выдающемуся музыканту»: Интервью с Ольгой Ростропович //Зеркало.- 2008.- 13 декабря.- С. 26.

800. * Абдуллаева Л. Второй, традиционный… //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 декабря.- С. 3.

801. * Абдуллаева Л. Под знаком Аполлона //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 декабря.- С. 3.

802. Абдуллаева Л. Свет большой личности //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 декабря.- С. 3.

803. * Гаджиева А. Дочь Мстислава Ростроповича исполняет завет своего отца //Эхо.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

804. * Книга о великом бакинце: [Автор- Мехрибан Алиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 декабря.- С. 4.

805. * Микеладзе Г. Минуты упоительного восхищения: В рамках Фестиваля Ростроповича состоялся концерт Юрия Башмета //Каспий.- 2008.- 12 декабря.- С. 8.

806. Мстислав Ростропович и Муслим Магомаев удостоены в Москве посмертного звания «Легенды» //Новое время.- 2008.- 12 декабря.- С. 6; Каспий.- 2008.- 12 декабря.- С. 8.

807. * Памяти великого артиста //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 декабря.- С. 1.

808. * Праздник музыки удался на славу //Каспий.- 2008.- 16 декабря.- С. 8.

809. * Рзаханова Е. II Международный музыкальный фестиваль имени М.Ростроповича:[Из сообщения пресс-секретаря МКиТ И.Гумбатова] //Эхо.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

810. * Ростропович Мстислав: Я всегда буду возвращаться в Баку… //Каспий.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

811. * Ростропович О. На папиной виолончели нужно играть, в музее она зачахнет //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 декабря.- С. 3.

812. Ростропович О. Этот концерт - мой личный отчет перед отцом //Каспий.- 2008.- 13 декабря.- С. 16.

813. Фестиваль Ростроповича в Баку будет традиционным //Новое время.- 2008.- 11 декабря.- С. 6.

 

Памяти Муслима Магомаева

 

814. Багирова Т. Любви негромкие слова: [Памяти М.Магомаева] //Известия.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

815. * Баннаева Н. Памяти великого бакинца //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 декабря.- С. 1.

816. В Азербайджане отмечаются сороковины великого Муслима Магомаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 декабря.- С. 2.

817. В Баку прошел вечер памяти Муслима Магомаева //Ежедневные новости.- 2008.- 12 декабря.- С. 10.

818. Великого артиста помянут на родине //Неделя.- 2008.- 12 декабря.- С. 28.

819. Гаджиева А., Карачаева И. Свою концертную бабочку Муслим Магомаев передал Сурхаю Аскерову //Эхо.- 2008.- - 20 декабря.- С. 11.

820. * Гасанбекова С. Пока мы помним- мы живем //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 5 декабря.- С. 10.

821. * Звезды фигурного катания России посвятили свои выступления памяти великого певца Муслима Магомаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 декабря.- С. 4.

822. * Кязимзаде А. Сколько нот на свете прожито //Каспий.- 2008.- 6 декабря.- С. 12.

823. * Муслим Магомаев - бессмертен, искусство его - вечно //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 декабря.- С. 2.

824. Памяти Магомаева //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 12 декабря.- С. 3.

825. * Сальман Е. В память об Орфее //Азербайджанский конгресс.- 2008. - 5 декабря.- С. 10.

826. * Слова признания //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 5 декабря.- С. 2.

827. Супергерой Советского Союза //Фемида.- 2008.- 6 декабря.- С. 8.

828. Шариф А. …За все тебя благодарю! //Зеркало.- 2008.- 5 декабря.- С. 7.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

829. Алиева С. Джаз с восточным налетом: В Баку представлена Всемирная энциклопедия джаза, в которую вошли имена Вагифа и Азизы Мустафазаде //Зеркало.- 2008. – 18 декабря.- С. 8.

830. В Баку прошел вечер памяти Вагифа Мустафазаде //Ежедневные новости.- 2008.- 19 декабря.- С. 10.

831. * Гаджиева А. На Новый год Ройя помахала ручкой: [О творческих планах певицы Ройи] //Эхо.- 2008.- 27 декабря.- С. 13.

832. * Гаджиева А., Карачаева И. Тунзаля Агаева: «Сегодня не только сцена, но и зрители разделились на два фронта»: [Беседа с Заслуженной артисткой, певицей Т.Агаевой] //Эхо.- 2008.- 6 декабря.- С. 12.

833. Гаджиева А., Рзаханова Е. Не потерять лицо и не опуститься ниже плинтуса: [Беседа с певицей Э.Алекперзаде] //Эхо.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

834. Исмаил С. «Сталкиваясь с изменой, я пою и радуюсь»: Интервью с Народной артисткой Нисой Гасымовой //Зеркало.- 2008.- 24 декабря.- С. 8.

835. * Мамедов А . Первое «Гран-при» молодого певца: [О культурно-музыкальном проекте «Бакинские вечера» и его победителе Д.Аббасове] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 декабря.- С. 4.

836. * Мамедов А. Помощь жертвам насилия: [О концерте певца Д.Аббасова в Филармонии на вечере вышеназванной тематики] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 декабря.- С. 4.

837. Наши люди в «Энциклопедии джаза»: [В книге московского автора В.Фейртога представлено творчество В.Мустафазаде, А.Мустафазаде и Г.Багирова] //Каспий.- 2008.- 13 декабря.- С. 16.

838. Первый джазмен Востока: [О творчестве В.Мустафазаде] //Каспий.- 2008.- 18 декабря.- С. 8.

839. * Рзаханова Е. , Асадова И. «Я ни с кем не дружу»: [Беседа с певицей И.Гасымовой] //Эхо.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

840. Ханджанбекова Ф. Вспоминая Вагифа Мустафазаде //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 декабря.- С. 4.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

841. Ансамблю «Халай»-50: [О юбилее одноименного фольклорного ансамбля из Массалинского района] //Каспий.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

842. Бабаев А. «Халай»: Позади полвека: [Об одноименном ансамбле из Массалинского района] //Азербайджанский конгресс.- 2008.- 19 декабря.- С. 13.

 

ТЕАТР

 

843. Алиева С. Куклы покажут «Черное и Белое»: [О премьерных спектаклях Театра Кукол имени А.Шаига] //Зеркало.- 2008.- 20 декабря.- С. 26.

844. Алиева С. Отечественные куклы едут во Францию: [Театр Кукол имени А.Шаига на Всемирный фестиваль кукольных театров] //Зеркало.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

845. Алиева Э. Мир, преображенный поэзией: [О значении театров в культурной жизни] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 декабря.- С. 4.

846. * Асадова И., Рзаханова Е. Ульви Мехти: «А судьи кто? Или декларация фарса на сцене «Ибруса»: [Беседа с искусствоведом У.Мехти] //Эхо.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

847. Баннаева Н. «Морозко», знакомый и незнакомый: [О премьерах в РДТ имени С.Вургуна] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 31 декабря.- С. 4.

848. * Гасымов А. Нахчыван: Ренессанс театров: [Г.Алиев и театр] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 декабря.- С. 3.

849. * Джавадова Г. «Аршин мал алан» вновь на сцене: [Музкомедии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 декабря.- С. 4.

850. * Кастрюлин С. Путь от пианиста до режиссера: [Беседа с режиссером Театра Музкомедии Э.Мирзоевым] //Зеркало.- 2008.- 27 декабря.- С. 28.

851. * Кастрюлин С. Рахман Ализаде: «За последние годы я не прочитал ни одной профессиональной рецензии: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, режиссером Молодежного Театра Р.Ализаде] //Зеркало.- 2008.- 11 декабря.- С. 8.

852. * Кастрюлин С. Тридцать лет спустя: Интервью с Народным артистом: [Актером РДТ имени С.Вургуна С.Мирзагасановым] //Зеркало.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

853. «Кошкин дом» покажут в ТЮЗе:[Об общественном просмотре одноименного спектакля режиссера Н.Казымова] //Каспий.- 2008.- 3 декабря.- С. 8.

854. Мамедова Г. В новом году ждите «Аршин мал алана»: [В Музкомедии] //Неделя.- 2008.- 12 декабря.- С. 28.

855. Мамедова Г. Сказочный лес на сцене Русской Драмы: [Новогодние представления] //Неделя.- 2008.- 31 декабря.- С. 20.

856. * Меджидли М. Во имя родины: [Беседа с главрежем Ташкентского ТОиБ, нашим соотечественником Ф.Сафаровым] //Каспий.- 2008.- 27 декабря.- С. 15.

857. Микеладзе Г. «Морозко» веселый и яркий спектакль: РДТ приглашает на премьеру новогодней сказки //Каспий.- 2008.- 26 декабря.- С. 8.

858. * Микеладзе Г. Театр Исмаила Дагестанлы: [О книге Л.Дагестанлы, посвященной 100-летию отца, актера И.Дагестанлы] //Каспий.- 2008.- 4 декабря.- С. 8.

859. * Награды артистам : [Нахчыванского Театра Драмы имени Д.Мамедкулизаде. Церемония награждения] //Бакинский рабочий.- 2008.- 13 декабря.- С. 4.

860. Резникова В. Счастливый человек - Фирудин Сафаров: [Беседа с Народным артистом Азербайджана и Узбекистана, режиссером ТОиБ Ташкента Ф.Сафаровым] //Эхо.- 2008.- 23 декабря.- С. 8.

861. Рзаханова Е. Кукольный Театр имени Абдуллы Шаига примет участие в международном фестивале: [Во Франции] //Эхо.- 2008.- 18 декабря.- С. 8.

862. Сабина. Встреча у новогодней елки, или запоздалый юбилей: [К 60-летию главрежа РДТ имени С.Вургуна А.Шаровского] //Зеркало.- 2008.- 20 декабря.- С. 26.

863. Сулейманова Ф. В ожидании премьеры: [О деятельности театрального продюсерского центра «Procent] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 декабря.- С. 4.

864. «Я дочь Азербайджана и готова сделать для своей родины все, что в моих силах»: [Беседа с актрисой и режиссером Стамбульского Муниципального Театра, нашей соотечественницей М.Аббасовой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 декабря.- С. 6.

 

Театр Оперы и Балета

 

865. Алескероглу Ф. Встреча со сказкой: [«Семь красавиц»] //Эхо.- 2008.- 5 декабря.- С. 8.

866. * Бурлак Ю. «Семь красавиц» снова с нами! //Зеркало.- 2008.- 2 декабря.- С. 8.

867. * Гошкова Я. Вновь родившиеся красавицы //Эхо.- 2008.- 13 декабря.- С. 11.

868. * Гусейнова К. Был вечер, была премьера //Эхо.- 2008.- 17 декабря.- С. 2.

869. Мамедова Г. «Семь красавиц» вновь очаровали бакинцев //Неделя.- 2008.- 5 декабря.- С. 28.

870. Махмудова Т. «Семь красавиц» в Колонном зале //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 декабря.- С. 16.

871. * Микеладзе Г. В поисках Прекраснейшей: [«Семь красавиц» К.Караева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 3 декабря.- С. 4.

872. * Мирзоева С. Торжество караевского чтения: [«Семь красавиц»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 декабря.- С. 4.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

873. * Асадова И. «Камерный балет Баку» сетует на финансово-экономический кризис: [Беседа с хореографом Р.Ахмедовым] //Эхо.- 2008.- 13 декабря.- С. 11-12.

874. В Вене прошел «Международный базар»: [Об участии учащихся Хореографического училища в благотворительном мероприятии в Австрии] //Каспий.- 2008.- 12 декабря.- С. 8.

875. Велиева Э. Эльвина Ширинова в танцы привела любовь: [Беседа с танцором Э.Шириновым] //Эхо.- 2008.- 17 декабря.- С. 8.

876. * Рзаханова Е. Шоу-балет «Спайдер» планирует снять клип //Эхо.- 2008.- 12 декабря. - С. 8; 16 декабря.- С. 8.


 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin

 siyahısı

 

 

1.Qobustan.- 2008.- № 3

2.Pəncərə.- 2008.- № 9/10

__________

 

3.Ayna

4.Azad Azərbaycan

5.Azadlıq

6.Azərbaycan

7.Azərbaycan işıqları

8.Azərbaycan müəllimi

9.Bakı

10. Bakı xəbər

11. 525-ci qəzet

12. Bizim yol

13. Ekran efir

14. Ekspress

15. Ədalət

16. Ədəbiyyat qəzeti

17. Həftə içi

18. Xalq cəbhəsi

19. Xalq qəzeti

20. Xəzər

21. İki sahil

22. İqtisadiyyat

23. İmpuls

24. Kaspi

25. Kredo

26. Mədəniyyət

27. Mərkəz

28. Mövqe

29. Naxçıvan

30. Olaylar

31. Palitra

32. Paritet

33. Pensiyaçı

34. P.S.Elm, təhsil və həyat

35. Respublika

36. Reytinq

37. Səs

38. Şərq

39. Təzadlar

40. Türküstan qəzeti

41. Üç nöqtə

42. Vətən səsi

43. Vətəndaş həmrəyliyi

44. Yeni Azərbaycan

45. Yeni xəbər

46. Yeni Müsavat

47. Zaman

 

______________________

_________________

 

 


 

Список использованных журналов и

 газет

 

1.İrs-Наследие.- 2008.- № 6

__________

 

2.Азербайджанские Известия

3.Азербайджанский конгресс

4.Бакинский рабочий

5.Вышка

6.Ежедневные новости

7.Известия

8.Зеркало

9.Известия

10. Каспий

11. Неделя

12. Новое время

13. ОКО

14. Фемида

15. Эхо

 

______________________

_______________

 

 

 

 Mündəricat

 

 I. Mədəniyyət..............................................................................4

 “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa

 və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın

 və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfrans.....................................10

 Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır..........................................21

 Heydər Əliyev – anım günü.........................................................21

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının

 Həmrəliyi Günüdür…………………………………………......24

 Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyəti ili.......................................26

 Mədəni əlaqələr..........................................................................27

 Heydər Əliyev Fondu..................................................................29

 Kitabxana işi...............................................................................30

 İnformasiya və reklam işi…………………………………….....32

 Klub və istirahət parkları.............................................................33

 Muzey işi....................................................................................33

 Tarix və mədəniyyət

 abidələrinin qorunması.................................................................35

 Turizm........................................................................................37

 II. İncəsənət.......................................................................... ....39

 Rəngkarlıq..................................................................................40

 Tahir Salahov-80………………………………………………43

 Dekorativ tətbiqi incəsənət..........................................................44

 Qrafika.......................................................................................45

 Bədii fotoqrafiya………………………………………….........46

 Heykəltəraşlıq.............................................................................47

 Moda və dizayn...........................................................................47

 Kino............................................................................................48

 Musiqi.........................................................................................55

 II Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı..............................................63

 Qara Qarayev-90……………....................................................64

 Müslüm Maqomayevin xatirəsi.....................................................65

 Estrada və sirk............................................................................66

Xalq yaradıcılığı............................................................................67

Teatr............................................................................................68

Akademik Milli Dram Teatrı.........................................................73

Milli Opera və Balet Teatrı……………………………………...73

Gənc Tamaşaçılar Teatrı..............................................................74

Balet və rəqs...............................................................................75

Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı............107


 

 Содержание

 I.Культура……………………................................................76

Конференция министров культуры

стран-членов СЕ......................................................................77

Год Культуры Азербайджана в Германии…………….........80

Культурные взаимосвязи………..………...............................81

Неделя Египетского кино……………………………............83

Неделя Российского кино…………………………................83

Фонд Гейдара Алиева……………………………………......83

Библиотечное дело…………………………………..........83

Парки культуры и отдыха…………………………………...84

Музейное дело……………………….……............................84

Охрана памятников истории и культуры…..........................85

Туризм……………………...…………...................................86

Самодеятельное творчество………………………………..86

Изобразительное искусство……………………...................87

Таир Салахов-80……………………….................................90

Декоративно-прикладное искусство……………...…….....91

Графика……………………………………………………...91

Скульптура……………………………………......................92

Мода и дизайн……………………………………………....92

Кино…………………………………………........................93

Отечественной Анимации – 75 лет……………………….94

 Музыка………………………..….........................................94

 Кара Караев-90……………………………………..............99

 II Международный Фестиваль имени М.Ростроповича…99

 Памяти Муслима Магомаева………………………….......100

 Эстрада и цирк…………….………….................................102

 Народное творчество………………………........................103

 Театр……………………………...........................................103

 Театр Оперы и Балета………………………………...........105

 Балет. Танцы………………………......................................106

 Список использованных газет..............................................109

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Dekabr – 2008

 


Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

T.Ağamirova

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Abdullayeva

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7 ç.v.

Sifariş: 3

Çapa imzalanmışdır: 12.01.2009

Tirajı 50

Pulsuz