AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2007 - aprel

 

  

 


 

BAKI   2007


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Aprel - 2007

 

 


 

BAKI   2007


 

Buraxılışı hazırlayanlar:                       D.Sadıxova

    Z.Nəbiyeva

    N.Səlimova

    A.Məmmədova

    E.Həsənova

 

Redaktor:                                             G.Səfərəliyeva

 

Buraxılışa məsul:                                 K.Tahirov

 

Kompüter tərtibatı:                              A.Abdullayeva

 

  

Я19:Ч

М45

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel – 2007 /Bur.haz. D.Sadıxova və b.; Bur.məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2007.- 98 s.

 

 

 

 

                    © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2007.

 

 

 

 

  M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitin bu buraxılışından başlayaraq kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitin buraxılışında daha bir yenilik edilmişdir. Yəni, qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkün olacaqdır.

Digər materialların isə əvvəlki buraxılışlarda olduğu kimi kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik. Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi

 

MƏDƏNİYYƏT

 

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Mədəniyyət və Turizm sahəsində İnformasiya və reklam  konsepsiyası //Kino+.- 2007.- 27 aprel.- S. 10-11; Mədəniyyət.- 2007.- 27 aprel.- S. 4-5; Yaddaş.- 2007.-      26 aprel.- S. 12-13.

____________

 

2.*Ayxan. Əbülfəs Qarayev Norveçdə: [Stavanger şə­hə­rin­də keçirilən “Karvansaray-Azərbaycanın keçmişi və bu gü­nü” adlı sərgidə iştirakı] //Ekspress.- 2007.- 13 aprel.-    S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 13 aprel.- S. 15.

3.*Cavadov S. Mədəniyyət işçiləri də “Hərəmiz bir ağac əkək” layihəsində yaxından iştirak edirlər: [Əli Bay­ram­lının Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin işçiləri] //Azər­­bay­can.- 2007.- 10 aprel.- S. 6.

4. Çağdaş mədəniyyətimizin nəbzi: Şamaxı rayo­nun­da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səyyar kollegiya ic­la­sı keçirildi: Əbülfəs Qarayev: “Hər bir rayonun mə­də­niy­yət ocaq­­larının səviyyəsi onun işinin göstəricisidir” //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 27 aprel.- S. 1; 3.

5.*Əlibəyli B. 60+1 yaşlı diktator və mediator: [Mədə­niy­yət xadimi Ramiz Həsənoğlu ilə müsahibə] //525-ci qə­zet.- 2007.- 14 aprel.- S. 22.

6.*Hacızadə A. Moskvada Azərbaycan Mədəniyyəti Gün­ləri keçirilir: [“Novaya Opera” teatrında] //Azərbaycan.- 2007.- 18 aprel.- S. 6; Respublika.- 2007.- 18 aprel.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 aprel.- S. 8; Gündəlik Azər­bay­can.- 2007.- 18 aprel.- S. 14; Xalq qəzeti.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 6.

7.“Qızıl Buta”nun qalibləri mükafatlandırıldı: [Mə-də­niyyət və incəsənət sahəsində mükafatların təqdimatı] //Üç nöqtə.- 2007.- 11 aprel.- S. 13.

8.*“Mədəniyyət həyat yolu kimi”: [Biznes Mər­kə­zin­də eyni adlı kulturoloji seminarın keçirilməsi haqqında] //Pa­­ritet.- 2007.- 3-4 aprel.- S. 13.

9.Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də “Hərəyə bir ağac əkək” kampaniyasına qoşuldu //Yaddaş.- 2007.- 12 ap­rel.- S. 3; Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 2.

10.  *Mədəniyyətə dair məqalələr müsabiqəsi elan edi­lib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi “Mədəniyyətimiz sər­vətimizdir” devizi altında “Müasir Azərbaycan mə­də-niy-yəti: problemlər və perspektivlər” mövzusunda müsabiqə elan edib] //Kaspi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 20.

11.  Mustafaqızı T. Mətbuat konfransı keçirildi: Mə­də­­niyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Beynəlxalq İn­for­masiya Agentliyi “Xəbərlər-Azərbaycan”da kütləvi in­for­ma­siya nümayəndələri və televiziya kanalları üçün mətbuat konfransı] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 2.

12.  Mustafaqızı T. “Problemlər daha çox iş pro­se­sin­də ortaya çıxır”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İn­ves­ti­siya və Texniki Proqramlar şöbəsinin müdir müavini Azər Sal­manov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 5.

13.  *Mütəllimova S. Mədəniyyət - bütün xalqları birləşdirən əsas həlqədir: Milli Kulturoloqların Forumu nə vəd edir? //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 4.

14. *Turanə. Azərbaycanda Moskva Mədəniyyət Gün­­­ləri keçiriləcək: Əbülfəs Qarayev: İşğal olunmuş əra­zi­lə­rə YUNESKO missiyasının gəlməsi ləngiyir //Yeni Azər­bay­can.- 2007.- 26 aprel.- S. 8; Səs.- 2007.- 26 aprel.- S. 16; Pa­­ritet.- 2007.- 26-27 aprel.- S. 7.

 

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

15. *İ.D.Kobzonın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haq­­qında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­ca­mı, 27 aprel 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 28 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 aprel.- S. 4; Respublika.- 2007.-      28 ap­rel.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 aprel.- S. 2.

 

___________

 

16.  *Avstriyalı solist Filarmoniyada konsert verib: Atil­la Aldemiri Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri mü­şa­yiət edib //Ekspress.- 2007.- 14-16 aprel.- S. 20.

17.  *Azərbaycan və Amerika teatrı bir arada: Əc­nə­bi rəssam Bredli Helm “Azdrama”da görüş keçirib //Gün­də­lik Azərbaycan.- 2007.- 14 aprel.- S. 14.

18.  *Behbudqızı S. Hüqonun üslubunu kim dəyişib?: Ya­xud 50 ilin 15 min məktubu: [Fransanın ölkəmizdəki sə­fir­liyi və Fransa Mədəniyyət Mərkəzi Frankofoniya günləri çər­çivəsində “Viktor Hüqo və Jülyet Drul-dahinin həyatı və mə­həbbəti” tamaşasını təqdim etməsi haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 13 aprel.- S. 8; Ayna.- 2007.- 13 aprel.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 13 aprel.- S. 17.

19.  *Əli. Azərbaycanda yapon mədəniyyətinə aid əsər­lər azlıq təşkil edir: [İlyas Əfəndiyev adına Ədəbi-Bədii Xey­­­riyyə Fondunda Azərbaycan və Yaponiya mədə­niy­yət­lə­ri mövzusunda tədbir keçirilməsi haqqında] //Kaspi.- 2007.- 25 aprel.- S. 3.

20.  *Görkəmli Rusiya müğənnisi İosif Kabzon bakılı pə­rəs­­tişkarlarını sevindirmişdir: [Azərbaycan Dövlət Aka­de­mik Opera və Balet Teatrında konserti] //Xalq qəzeti.- 2007.- 28 aprel.- S. 5; Ekspress.- 2007.- 28-30 aprel.- S. 16; Həf­tə içi.- 2007.- 28-30 aprel.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 28 aprel.- S. 15.

21.  *Həsənzadə N. Milli irsimiz qorunur: Borçalı unu­dul­mur, yaddan çıxmır: [Gürcüstan-Azərbaycan mədəni əla­qə­ləri haqqında] //Şərq.- 2007.- 24 aprel.- S. 6.

22.  *Marinski Teatrı “Sonalar gölü”nü oynadı: [Ma­rinski Opera və Balet Teatrının Azərbaycana səfəri haqqında mə­lumat] //Ədalət.- 2007.- 17 aprel.- S. 6; İki sahil.- 2007.- 17 aprel.- S. 6; Kaspi.- 2007.- 18 aprel.- S. 17; Olaylar.- 2007.- 17 aprel.- S. 16.

23.  *Mariya Kaçinska: “Azərbaycanın qədim tarixi, zən­­­gin mədəniyyəti, xalqınızın qonaqpərvərliyi məndə unu­dul­­­maz hisslər doğurdu”: [Polşa Prezidentinin xanımı] //Azər­­­­bay­can.- 2007.- 1 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-     1 ap­­­rel.- S. 3; Respublika.- 2007.- 1 aprel.- S. 2.

24.  *Mürvətqızı S.  “İranda Azərbaycan mədə­niy­yə­ti­ni təbliğ edərkən daima Bakıdan dəstək alırıq”: [Urmiyalı soy­­daşlarımız Peyman və Əli Rzayi] //525- ci qəzet.- 2007.- 4 aprel.- S. 7.

25.  *Turanə. ABŞ rəssamı azərbaycanlı həmkarları ilə gö­rüşüb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 14 aprel.- S. 12; Kas­pi.- 2007.- 14-16 aprel.- S. 20. 

26.  *Turanə. Korneliya Fon Kerssenbrok musiqi se­vən­­lərə maraqlı gecə yaşadıb: [Dünya miqyaslı Avstriya di­ri­­­jorunun Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Sim­fo­nik Or­­kestri ilə konserti] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 3 aprel.-   S. 8.

27.  Turanə. Vladimir Verbitski Filarmoniyanın da səh­­nəsini fəth etmək istəyir: XX əsrin 2000 məşhur mu­si­qi­çi­­sindən biri Bakıya gəlir //Yeni Azərbaycvan.- 2007.-       20 ap­rel.- S. 8.

 

Bax: 30, 31, 33

 


 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

28.  *Azərbaycanın birinci xanımına “Sivilizasiya­lar­ara­sı dialoqun qlobal miqyasda təşviqinə görə” mükafatı təq­dim edilmişdir: [İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Fo­ru­mu­nun eyni adlı mükafatı] //Azərbaycan.- 2007.- 28 ap­rel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 aprel.- S. 6; Respublika.- 2007.- 28 aprel.- S. 4.

29.  *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Fran­sa Milli Assambleyasının sədri Patrik Olye ilə görüş­müş­dür: [Görüşdə ölkələr arasında mədəni sahədə əmək­daş­lığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunmuşdur] //Azər­baycan.- 2007.- 5 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 5 aprel.- S. 4; Respublika.- 2007.- 5 aprel.- S. 2.

30.  *Azərbaycan-Fransa mədəni əlaqələri intensiv xa­rakter almışdır: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məc­lisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri //Azər­baycan.- 2007.- 5 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-     5 ap­rel.- S. 4; Respublika.- 2007.- 5 aprel.- S. 2.

31.  *Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələri genişlənir: [Mə­dəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev ölkəmizdə iş­güzar səfərdə olan Rusiya Federal Mədəniyyət və Kine­ma­toq­rafiya Agentliyinin başçısı Mixail Şvidkoy ilə gö­rüş­müş­dür] //Azərbaycan.- 2007.- 21 aprel.- S. 7; Res­pub­lika.- 2007.- 21 aprel.- S. 4.

32.  Əliyev Ə. Mehriban xanım Əliyeva Parisdə bir sı­ra görüşlər keçirib //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 aprel.- S. 3; Səs.- 2007.- 4 aprel.- S. 3; Palitra.- 2007.- 4 aprel.- S. 3.

33.  Fransa Xarici İşlər nazirinin xanımı ilə görüş: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məc­­lisin deputatı Mehriban Əliyeva ilə olan gö­­rüşdə ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin inki­şafın­dan da söhbət getmişdir] //Azərbaycan.- 2007.- 5 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-     5 aprel.- S. 4; Respublika.- 2007.- 5 ap­rel.-   S. 2.

34.  *Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məc­­lisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri //Azər­­baycan.- 2007.- 7 ap­rel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.-     7 ap­rel.-  S. 2; Res­pub­li­ka.- 2007.- 7 aprel.- S. 2; İqti­sa­diy­yat.- 2007.- 5-11 ap­rel.- S. 1.

35.  *Heydər Əliyev Fondu ilə İSESKO arasında Pro­to­kol imzalanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 28 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 28 aprel.- S. 6; Respublika.- 2007.-     28 ap­­rel.- S. 4.

36.  *Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan “Mü­ha­ribə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz” kitabının təq­dimatı //Azər­baycan.- 2007.- 21 aprel.- S. 2; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 21 ap­rel.- S. 3; Respublika.- 2007.- 21 aprel.- S. 4.

37.  *İordaniya kraliçası Raniyə Əl-Abdullah ilə gö­rüş: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Meh­riban Əliyevanın Fransaya səfəri: [Görüşdə Heydər Əli­yev Fondunun tarixindən, Azərbaycanda maddi və qeyri-mad­di mədəni irsin qorunmasından da söhbət açılmışdır] //Azər­baycan.- 2007.- 5 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.-     5 ap­rel.- S. 4; Respublika.- 2007.- 5 aprel.- S. 2; İki sahil.- 2007.- 7 aprel.- S. 2; Üç nöqtə.- 2007.- 5 aprel.- S. 2.

38.  *Mehriban Əliyeva Litva Prezidenti Valdas Adam­kusla görüşüb: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti YUNESKO-nun xoşməramlı səfirliyinin ənənəvi illik hesa­bat yığıncağına da qatılıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 3.

39.  *Zinət əşyaları sərgisi ilə tanışlıq: [Mehriban Əliyeva Parisdə Lüksemburq Muzeyində] //Azərbaycan.- 2007.- 4 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 aprel.- S. 3.

 

KİTABXANA İŞİ

 

40.  *Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yax­şı­laşdırılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Pre­zi­den­tinin Sərəncamı, 20 aprel 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 21 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 21 aprel.- S. 1; Res­publika.- 2007.- 21 aprel.- S. 1.

_____________

 

41.  *Eyvazlı E. Kitabxana-milli kimliyin, milli yad­daşın qorunduğu yer: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Ki­tab­xana bölməsinin müdiri Lətifə Məmmədovanın söh­bə­ti] //Xəzər.- 2007.- 7 aprel.- S. 14.

42.  Ələddinqızı N. XXI əsrdə bilik, informasiya cə­miy­yəti formalaşır: [AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının di­rektoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli ilə müsahibə] //Səs.- 2007.- 14 aprel.- S. 12.

43.  Əliyeva-Kəngərli A. Elmimizin infor­ma­si­ya təmi­na­­tına böyük qayğı: [Prezident İlham Əliyevin “Azər­bay­can­da kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haq­qın­da” Sərəncamı ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2007.- 26 ap­rel.- S. 3; Respublika.- 2007.- 27 aprel.- S. 8.

44.  Xələfov A. Ölkəmizdə kitabxana işinin inkişaf stra­­­tegiyası: [Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin im­­zaladığı “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yax­şı­­laşdırılması haqqında” Sərəncamı ilə əlaqədar] //Res­pub­li­ka.- 2007.- 25 aprel.- S. 7.

45.  *İntiqam N. “Kitabxanaların modernləşdirilməsi da­ha çox gənc yazarların xeyrinə olacaq”: [Mədəniyyət və Tu­rizm Nazirliyinin Kitabxana işi şöbəsinin müdiri Lətifə Məm­­mədovanın fikirləri] //Zaman.- 2007.- 26-27 aprel.-     S. 6.

46.  Kitabxanaların fəaliyyəti yaxşılaşdırılacaq: Prezi­dent bununla bağlı Sərəncam imzalayıb //Ekspress.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 2.

47.  Qaraca R. Kitab oxumaq, yoxsa yaltaqlıq elmini öy­rənmək?: [Kitabxanalar haqqında] //Azadlıq.- 2007.-     24 ap­rel.- S. 12.

48.  Qocayeva A. Kitabxana sahəsi dövlətin qayğısı ilə əhatə olunmuşdur: Prezidentin imzaladığı Sərəncam bunun bariz nümunəsidir: [Professor Abüzər Xələfovla söhbət] //İki sahil.- 2007.- 24 aprel.- S. 5.

49.  *Mahmudov İ. Mədəniyyətimizin inkişafına yeni dəstək: [Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda kitab­xa­na­ların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” Sərəncamı ilə əlaqədar] //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 aprel.- S. 7; Ayna.- 2007.- 25 aprel.- S. 8; Səs.- 2007.- 21 aprel.- S. 2; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21-23 aprel.-   S. 2.

50.  Mahmudzadə S. Məktub göndərərkən: [Rayon ki­tab­­xanaları haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 48.

51.  Məmmədoğlu M. Kitab oxumadığım günü öm­rümdən hesab etmirəm: [Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin kitabxanalara verdiyi yüksək qiymət haqqında] //Şərq qapısı.- 2007.- 21 aprel.- S. 5.

52.  *Məmmədova G. “Yaşım 150-ni keçir”: [Milli Kitab­xanananın direktoru Kərim Tahirovla söhbət] //Ədalət.- 2007.- 20 aprel.- S. 6.

53.  *Məmmədova G. Azərbaycan Turizm İnstitutunda ki­tabxana açıldı //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 3.

54.  *Tahirov K. Cəmiyyətin informasiya təminatının həyata keçirilməsində kitabxanaların rolu artmaqdadır: Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamı bunu bir daha təsdiq edir //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 aprel.- S. 6.

55.  *Zeynalov S. Mərkəzi Elmi Kitabxanada Rusiya EA-nın jurnallarından ibarət sərgi //Respublika.- 2007.-     10 ap­­­rel.- S. 8.

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

56.  Aynurə. “Reklam bazarı da inhisar altındadır”-deyən Reklamçılar İttifaqının sədri Hacıəmi Atakişiyevin qənaətincə, Azərbaycanda yalnız reklam bazarında qiy­mət­lərin ucuzlaşması müşahidə edilir //Ayna.- 2007.- 13 aprel.- S. 5.

57.  *Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği məqsədi ilə yeni sayt yaradılıb: [Bakı Caz Mərkəzində tədbir] //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 3.

58.  Dostəli C. Latviya ilə İKT sahəsində əlaqələr genişlənir //Rabitə dünyası.- 2007.- 5 aprel.- S. 2.

59.  *Əliyev Ə. Azərbaycan diplomatı Avropa Şura­sının İnformasiya Siyasəti üzrə Tematik Əlaqələndirmə Komitəsinin sədri seçilmişdir: [Fövqəladə və səlahiyyətli səfir Arif Məmmədov] //Azər­baycan.- 2007.- 13 aprel.- S. 5.

60.  Gənclər üçün kompüter treninqləri keçirilir: [BMTİP/AzNET layihəsinin “Gənclər Təşəbbüsü” tərə­fin­dən həyata keçirilən tədbir] //Rabitə dünyası.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 5.

61.  Kazımov F. İnformasiya-kommunikasiya texno­lo­gi­yalarının yeni uğuru //Xalq qəzeti.- 2007.- 28 aprel.- S. 11.

62.  Məmmədov H. Müasir informasiya texno­lo­gi­yalarının inkişafı qarşıda duran ən başlıca vəzifədir //Azər­baycan.- 2007.- 3 aprel.- S. 4; Rabitə dünyası.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 14-15.

63.   “NETTY-2007 Milli İnternet Mükafatı” müsa­bi­qə­sinə yekun vurulmuşdur: “Dövlət saytı” nominasiyasında AzərTAc qalib olmuşdur //Respublika.- 2007.- 29 aprel.-   S. 7.

64.  Sevinc. Şəkillərdəki “reklam rolikləri” //Həftə içi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 5.

 

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

65.  Abiyev B. “Yaşıl Teatr” yenidən yaşıllığa qovuşur: [“Yaşıl Teatr”ın yenidən qurulması ilə bağlı] //Ədalət.- 2007.- 24 aprel.-   S. 3.

66.  *“AFHOTEL-Agua Park” ailəvi istirahət kompleksi //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 aprel.- S. 8.

67.  Babayeva U. Maralı, ceyranı ərşə çəkilən Göygöl: və ya “Milli Park” statusu xilas edəcəkmi? //Ayna.- 2007.- 7 aprel.- S. 11.

68.  *Cahandarov B. Dənizkənarı Parkın yenidən qurulması layihəsi təsdiq olunub //Paritet.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 15.

69.  *Əbdüləzizoğlu T. Kür sahilində müasir mədəni mər­kəz: [Neftçalada Kür-Xəzər Mədəni İstirahət Mərkə­zi­nin istifadəyə verilməsi haqqında] //Respublika.- 2007.-      18 ap­­rel.- S. 5.

70.  Hüseynov A, Abdullayev M. Yaşıl Teatrın ikinci həyatı: [Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 2005-ci ilin avqustunda Yaşıl Teatrın yenidən qurulması ilə bağlı Sərəncama əsasən] //Bakı.- 2007.- 27 aprel-2 may.- S. 1.

71.  *Məmmədli B. Mərdəkanda Soyqırım qurban­la­rının Xatirə Parkı açıldı //Respublika.- 2007.- 3 aprel.- S. 4.

72.  Salmanov R. Sənətə bağlı ömrün şirin anları: [İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin bədii rəhbəri Mir­əh­məd Əsgərov] //Xalq qəzeti.- 2007.- 15 aprel.- S. 5.

73.  *Zümrüd. Milli Parkın yeni layihəsi mayın əv­vəlində təqdim olunacaq: “Monumental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial və memarlıq kompleksləri haqqında”: Prezident Sərəncamı ilə bağlı müşavirə keçirilib //Səs.- 2007.- 11 aprel.- S. 12; Şərq.- 2007.- 11 aprel.- S. 12; Palitra.- 2007.- 11 aprel.- S. 3.

 

 

MUZEY İŞİ

 

74.  Abbasov A., Abdullayev M. 105 ildən sonra dir­çə­liş: [Azərbaycan Tarix Muzeyi haqqında] //Bakı.- 2007.- 27 aprel-2 may.- S. 3.

75.  *Baxışova G. Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin 40 yaşı tamam oldu //Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.-     4 aprel.- S. 7.

76.  Ələddinqızı N. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Mu­ze­yinin tapıntıları: 1920-1960-cı illərə aid fortepiano pyeslərinin təqdimat mərasimi keçirildi //Səs.- 2007.- 4 ap­rel.- S. 12; Palitra.- 2007.- 4 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 aprel.- S. 7.

77.  *Əliyeva N. Geniş tamaşaçı auditoriyası qazanmış muzey: Miniatür Kitablar Muzeyi beş illiyini böyük uğurlarla qeyd edir //Respublika.- 2007.- 22 aprel.- S. 4; Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 3.

78.  *Xalid. İncəsənət əsərlərini oğurlayanların məh­kə­məsi başlayır: Muzeydən oğurlanan 274 əsərin ABŞ-da olduğu müəyyənləşib //Üç nöqtə.- 2007.- 20 aprel.- S. 9; 525-ci qəzet.- 2007.- 21 aprel.- S. 17.

79.  *Xəlilzadə F. Muzey işinə dövlət qayğısının yeni təzahürü //Azərbaycan.- 2007.- 12 aprel.- S. 1.

80.  Muzeydəki oğurluqla bağlı sensasiyalı açıqlama: [İncəsənət Muzeyindəki hadisə ilə bağlı Ziyadxan Əliyevin söhbəti] //Yeni Müsavat.- 2007.- 18 aprel.- S. 11; Ekspress.- 2007 18 aprel.- S. 13; Reytinq.- 2007.- 15 aprel.- S. 22.

81.  *Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tarixi Muzeyində təmir-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 11 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 11 aprel.- S. 1; Respublika.- 2007.- 11 aprel.- S. 1; Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 13 aprel.- S. 1; Səs.- 2007.- 11 aprel.- S. 2; Həftə içi.- 2007.- 11 aprel.- S. 2.

82.  Sadıqzadə H. Muzeylər vasitəsilə maddi mədə­niy­yət nümunələrinin toplanması, işlənməsi və təbliği işinin ma­hiy­yəti və əhəmiyyəti //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.-    S. 8-12.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

83.  Abidələrin Ümumdünya günü qeyd olunub: [“Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarixi-Memarlıq Qoruq Muzeyində açıq qapı] //Ayna.- 2007.- 20 aprel.- S. 8.

84.  *Baxışova G. “Bərpa edilən abidələrin sayı artır” //Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 5.

85.  Bakuvi H. Məbəddə pozulan dostluq: “Keşikçi mo­nastır kompleksi”ni inadla “David Qareci” adlandıran Gürcüstan alban abidəsinə yiyələnmək istəyir: [Bakı Tiflis arasında yerləşən Keşişdağı abidəsi haqqında] //Ekspress.- 2007.- 5 aprel.- S. 9.

86.  *Basqalda yeni abidələr tapılıb: [İsmayıllı rayonunda] //Ayna.- 2007.- 7 aprel.- S. 20; Kaspi.- 2007.- 7-9 aprel.-    S. 20.

87.  Dirili Y. Ulu Şirvanın bərəkətli torpağı: Qobustan //Kaspi.- 2007.- 6 aprel.- S. 9; 12. (əvvəli ötən nömrədə)

88.   “Dövlət əhəmiyyətli abidələr sökülür”: [Me­mar­lar İttifaqının sədri Hafiz Əmirxanovla müsahibə] //Ayna.- 2007.- 14 aprel.- S. 20.

89.  Eyvazlı E. Daşlaşmış tarixin də yuxusu ərşə çəkilib: Qərbi Azərbaycandakı mədəni irsimiz erməni vandalizmi ilə üz-üzə //Xəzər.- 2007.- 21 aprel.- S. 15.

90.  Əlioğlu S. Bakının tarixi-memarlıq abidələrinə misilsiz töhfə: Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncam bunun bariz göstəricisidir //Səs.- 2007.- 5 aprel.- S. 3.

91.  Əliyeva Y. Milli irsimiz göz bəbəyi kimi qo­runur: Prezident İlham Əli­­yev ümummilli lider Heydər ənənələrinə sadiq qalaraq imza­­ladığı sərəncamlarla bu prosesi böyük əzmlə həyata keçirir //Səs.- 2007.- 13 aprel.- S. 3.

92.  *Flora X. Dövlət başçısının tarixi-mənəvi dəyər­lərimizə növbəti qayğısı: [Prezident İlham Əliyevin abidələrimizə münasibəti haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-   6 aprel.- S. 1.

93.  *Fuad E. “Qərbi Azərbaycan abidələri” kita­bı­nın təqdimatı: [Muzey Mərkəzində] //Respublika.- 2007.- 3 ap­rel.- S. 7.

94.  Hacıyeva T. Binənin abidələrdə yaşayan tarixi //Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 9.

95.  Həsənov İ. Qax: Bu yerlərin büsatından qürur duyacağıq: [Rayonun tarixi memarlıq abidələri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 7 aprel.- S. 4.

96.  *Xatun. 20 mindən artıq tarixi abidə üzə çıxarılıb: Bu 41 saatlıq arxeoloji qazıntı zamanı əldə olunub: [Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin qazıntısı zamanı tapılan abidələr haqqında] //Ayna.- 2007.- 13 aprel.- S. 8.

97.        İntiqam N. Yeni tikililər İçərişəhərin tarixinə kölgə salır //Zaman.- 2007.- 10-11 aprel.- S. 6.

98.  Qafarlı Ə. “Əshabi-kəhf” möcüzəsi: [Naxçı­van­da yerləşən ən qədim tarixi abidə] //Xəzər.- 2007.- 21 aprel.-  S. 24.

99.  *Qaliboğlu E. Dünyanı bürüyən erməni oğurluğu: [Tarixi-Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun söhbəti] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 aprel.- S. 15.

100.    *Qarabağdakı azərbaycanlı malları talan edilib: [Abidələr haqqında] //Üç nöqtə.- 2007.- 26 aprel.-   S. 6. (ardı var)

101.    Qarabağlı R. Nələr eşitdik, nələr gördük: [Ağca­bə­di rayonunun tarixi tikililəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 4.

102.    “Qədim Azərbaycan abidələri” kitabının təq­di­mat mərasimi oldu: Eyni zamanda Qərbi Azərbaycan ta­rixi abi­dələrinə həsr olunmuş sərgi keçirildi: [Muzey Mər­kə­zin­də Əziz Ələkbərlinin eyni adlı kitabı ilə tanışlıq] //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 2.

103.    *Qədim “Daş körpü”də bərpa işləri aparılır: Qala divarının 8 metrlik hissəsi torpağın altında qalıb: [Şəm­kir­də 40-a yaxın tarixi abidənin mövcudluğu haqqında mə­lumat] //Şərq.- 2007.- 20 aprel.- S. 14.

104.    *Qədim yaşayış məskənləri erməniləşdirilir: Əbülfəs Qarayev: “Prosesin qarşısını almaq üçün Azərbaycanın təzyiq gücü yoxdur”: [Tarixi-mədəni abidələr] //Kaspi.- 2007.- 4 aprel.- S. 17.

105.    *Milli mədəniyyət abidələrinə böyük qayğı: Pre­zident İlham Əliyev respublikamızdakı monumental hey­kəl­təraşlıq abidələri, xatirə-memorial və memarlıq komp­leksləri haqqında Sərəncam imzalamışdır //Azər­bay­can işıqları.- 2007.- 4 aprel.- S. 1; Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 2.

106.    Mirzəliyev C. 600 yaşlı “Diri Baba”: “Diri Baba” YUNESKO-nun Mədəni İrs siyahısına salınmağa layiqdir: [Qobustanda yerləşən eyni adlı ziyarətgah] //Yad­daş.- 2007.- 12 aprel.- S. 9.

107.    Mustafaqızı T. Abşeron rayonunda tarixi abidə olan ərazilər sakinlərə paylanır: Tədqiq edilən abidələr isə dağıdılır //Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 10.

108.    Nüşabə. Auditoriyanın səviyyəsi repertuardan ası­lıdır: [Azərbaycan Mədəniyyət Fondu abidələrimizin qo­runması və xeyriyyəçiliklə də məşğul olan Əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Kaşanlı ilə müsahibə] //Palitra.- 2007.- 18 aprel.- S. 12.

109.    *Prezident Sərəncamının icrasına həsr olun­muş tədbir keçirilmişdir: [“Azərbaycan Respublikasındakı mo­­nu­mental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial və me­­marlıq kompleksləri haqqında” Sərəncamla bağlı tədbir] //Azər­­baycan.- 2007.- 11 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2007.- 11 aprel.- S. 3; Respublika.- 2007.- 11 ap­rel.- S. 4; Kaspi.- 2007.- 11 aprel.- S. 2.

110.    Samirə. “Deburun malikanəsi” diqqətdədir: [Ba­kı şəhərində yerləşən tarixi tikili haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 8.

111.    Suraxanıda abidə dağıdılıb: Daha bir tarixi- me­marlıq abidəsinin - Mirzəyev borusunun da dağılmaq təh­lü­kəsi var //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 7.

112.    Vəliyev Ə. Qobustandan yol gələn naxışlar: [Abi­də haqqında] //Mədəni-maarif .- 2007.- № 4.- S. 2-4.

 

 

18 aprel Abidələrin Beynəlxalq Mühafizə Günüdür

 

113.    *Əkbər E. Tarixi abidələrimiz necə qorunur //İm­puls.- 2007.- 6 aprel.- S. 14.  

114.    *Xəlilzadə F. Maddi və mənəvi həyatın güzgüsü //Azər­baycan.- 2007.- 18 aprel.- S. 8.

115.    Tikdim ki, izim qala... //Xəzər.- 2007.- 14 ap­rel.- S. 19.

 

Bax: 188, 198

 

TURİZM

 

116.    *“Aleksandr Düma Qafqazda” beynəlxalq mə­də­ni-tarixi marşrutunun təqdimatı olmuşdur: [Heydər Əli­yev adı­na İdman-Konsert Kompleksində “Turizm və sə­ya­hət­lər” VI Beynəlxalq sərgisi və I Azərbaycan Bey­nəl­xalq “Meh­manxana biznesi” sərgisi açılmışdır] //Azər­baycan.-      2007.- 19 aprel.- S. 5; Respublika.- 2007.- 19 ap­rel.- S. 6; Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 2; Həftə içi.- 2007.- 19 aprel.- S. 8.

117.    *Almaniyalı qonaqlar Şəkinin turizm po­ten­sialı ilə maraqlanmışlar //Respublika.- 2007.- 21 ap­rel.- S. 3.

118.    *Azərbaycan, Almaniya və Avstriya turizm ope­ratorları mətbuat konfransı keçirdilər: [Bakı Biznes Mər­kə­zin­də] //Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 3; Mədəniyyət.- 2007.- 20 aprel.- S. 2; Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 3.

119.    *Azərbaycan Turizm Sənayesinin İnkişafı İtti­fa­qında görüş: [Türkiyə Turizm Agentlikləri Birliyi İdarə He­yətinin sədri Başaran Ulusoyun turizm şirkətinin nü­ma­yən­dələri ilə görüşü] //Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 10 aprel.- S. 6; Respublika.- 2007.-     10 ap­rel.- S. 6.

120.    Azərbaycan və BMT turizm sahəsində əmək­daş­lığı genişləndirir //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 3.

121.    *Babək. Mehmanxana və Hotelçilik Asso­sia­sı­ya­sı yaradılacaq: Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycanda xaricə ge­dən turistlərin sayı 7-10 faiz artıb” //Paritet.- 2007.-       19-20 ap­rel.- S. 11; Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 2.

122.    *Babək. Ölkəyə gələn turistlərin sayı 3 mln nəfərə çatacaq: Lisenziya almayan mehmanxanaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq //Paritet.- 2007.- 3-4 aprel.-   S. 12; Üç nöqtə.- 2007.- 3 aprel.- S. 13; Olaylar.- 2007.-      3 aprel.- S. 3.

123.    *Bakıda turizmə dair beynəlxalq seminar keçi­ri­lir: [“Turizm marketinqi və reklam texnikası” möv­zu­sun­da] //Azərbaycan.- 2007.- 17 aprel.- S. 3; Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 4.

124.    Cahandarov B., Mövsümova S. Gəlməli, gör­mə­li Azərbaycan: Ölkəmizin turizm potensialının xaricdə tanı­dılmasına diqqət artırılacaq: [Mədəniyyət və Turizm Na­zir­liyinin Xarici Turizm sektorunun müdiri Elçin Qafarlı ilə mü­sahibə] //Paritet.- 2007.- 12-13 aprel.- S. 10.

125.    İlkin. Yeni regional turizm mərkəzləri yara­dılacaq: Əbülfəs Qarayev: “Turizm şirkətlərimizin sayı 10 də­fə artıb” //Palitra.- 2007.- 3 aprel.- S. 12.

126.    Quliyev N. Turizm də monopoliyaya alınır: Əbül­fəs Qarayev: “Cəmisi üç mehmanxana lisenziya ala bi­lib. Turizmlə fəaliyyətin rüsumu isə 1.500 AZN-ə qaldırılıb” //Və­təndaş həmrəyliyi.- 2007.- 4-8 aprel.- S. 12.

127.    *Leyla. Azərbaycan-Türkiyə turizm layihələri mü­­­zakirə edilib //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 10.

128.    *Mehriban. Turizm İnstitutunun tələbələri Tür­ki­­yə­də oldular: Onlar səfər çərçivəsində Türkiyə turizm prak­tikası ilə tanış olublar //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 10.

129.    Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə BMT İP arasında saziş imzalandı: [Daxili turizmin səmərəli inkişafına kömək məqsədi ilə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.-    3 aprel.- S. 2; Zaman.- 2007.- 3-4 ap­rel.- S. 2.

130.    *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş: [Öl­kəmizdə işgüzar səfərdə olan Türkiyə Turizm Agent­lik­lə­ri Birliyi İdarə Heyətinin sədri Başaran Ulusoyun Mə­də­niy­yət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə görüşü] //Azər­baycan.- 2007.- 8 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 8 ap­rel.- S. 2; Respublika.- 2007.- 8 aprel.- S. 2.

131.    *Mükərrəmoğlu M. Ölkədə turizmin inkişafı ye­ni kadrların hazırlanmasını tələb edir: [Turizm İnsti­tu­tu­nun rektoru Cəfər Cəfərovun fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2007.- 1 ap­rel.- S. 8.

132.    *Nəzakət. Yaxın 4-5 il ərzində...: Əbülfəs Qara­yev: “...Azərbaycana gələn turistlərin sayı 3 milyondan çox ol­ma­lıdır”: [Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzində Mə­də­niy­yət və Turizm Nazirliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İn­kişaf Proqramı arasında daxili turizmin səmərəli inkişafına kö­mək məqsədilə sənədin imzalanması] //Səs.- 2007.- 3 ap­rel.-  S. 12.

133.    *Nigar. Beynəlxalq “Turizm və Səyahətlər” Sər­gi­si başlayıb: Sərgidə dünyanın 18 ölkəsinin 40-dan çox şir­kə­ti iştirak edir //Palitra.- 2007.- 18 aprel.- S. 10.

134.    Nigar. Turizm sahəsində yeni layihələr: Hazırda Şa­maxıda Avaxıl-Nağaraxana zonasında dağ xizəyi qış tu­rizm bazası yaradılır //Palitra.- 2007.- 20 aprel.- S. 7.

135.    *Rövşən. Hər turist Azərbaycana 700 dollar xe­yir verir: Dünya Turizm Təşkilatının “Böyük İpək Yolu” la-yi­həsində iştirak Azərbaycana xeyli əcnəbi turist cəlb edə­cək //Palitra.- 2007.- 17 aprel.- S. 11.

136.    *Sevda. Azərbaycana gələn turistlərin sayı hər il 20-25% artır: “Turizm marketinqi və reklam texnikası” möv­zusunda seminar işə başlayıb //Səs.- 2007.- 17 aprel.-  S. 13.

137.    *Turizm İnstitutunda elmi-praktik konfrans: [“Azər­baycan turizmi: bu gün və sabah” mövzusunda ke­çi­ri­lən I Respublika Elmi-Praktik konfransı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 aprel.- S. 6; Olaylar.- 2007.- 20 aprel.- S. 8; Pa­lit­ra.- 2007.- 20 aprel.- S. 11; Yeni Azə­r­bay­can.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 4.

138.    *Zəhra. Azərbacanda turizmin inkişafına yönə­lən layihənin yeni mərhələsi başlayıb //525-ci qəzet.- 2007.- 3 aprel.- S. 7.

 

Bax: 203

İNCƏSƏNƏT

 

139.    Dotasiya artsın, mənzil verilsin, təqaüd ço­xal­sın: Rəssam, bəstəkar və yazıçılar yaradıcı şəraitlərinin yax­şı­laş­ması üçün bunları əsas sayırlar //Paritet.- 2007.- 5-6 ap­rel.- S. 12.

140.    Fehruz Ş. Azərbaycanda istedadlı gənclər çox­dur: [Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İncəsənət və Mədəniyyət üzrə Proqramlar müdiri Cahangir Sə­lim­xa­nov ilə söhbət] //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 10.

141.    *Novruzov T. Gənclərə yüksək qayğı: [Respub­li­ka İncəsənət Gimnaziyasının direktoru Mahizər Şaba­no­va­nın söh­bəti] //Respublika.- 2007.- 10 aprel.- S. 7.

142.    Zeynalova A. “Dizayn və informasiya”: [Sənət­şü­nas-alim professor Ərtegin Salamzadənin eyni adlı kitabının buraxılması haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 13 ap­rel.- S. 12.

 

RƏNGKARLIQ

 

143.    Ağır portretlər, tablolar...: Çəkidə də, vəzndə də, sənətdə də, sənətkarlıqda da: [Rəssam Səməd Əliyev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 8.

144.    *Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Moskva Rəsm Qalereyasında //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 7 aprel.-   S. 8; 525-ci qəzet.- 2007.- 7 aprel.- S. 21; Vətən uğrunda.- 2007.- 2-13 aprel.- S. 8; Səs.- 2007.- 7 aprel.- S. 16; Üç nöqtə.- 2007.- 4 aprel.- S. 13. 

145.    *Azərbaycanlı rəssamın əsərləri İzmirdə nü­ma­yiş etdirilir: [Vahid Novruzovun “İnsan və yaşam” möv­zu­sun­da sərgisi]  //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 19 aprel.- S. 15; Səs.- 2007.- 19 aprel.- S. 16; Ekspress.- 2007.- 19 ap­rel.- S. 13.

146.    Azərbaycanlı rəssamların sərgisi Ankarada: [İl­ham Ənvəroğlu, Orxan Cəbrayıloğlunun Ankara Sənət Qa­­le­reyasında birgə sərgisi haqqında] //Ayna.- 2007.-          6 aprel.- S. 8.

147.    Dədə Qorqudun simasını əks etdirən rəsm mü­sa­­biqəsi: “Dədə Qorqud” tarixi-etnoqrafik kompleks üçün la­zımdır //Bakı xəbər.- 2007.- 4 aprel.- S. 16; Şərq.- 2007.-   4 ap­rel.- S. 14.

148.    *Əliyev T. Xalq rəssamının yaradıcılığına layiqli töhfə: [Rəssamlar İttifaqının “Qız qalası” Qalereyasında Hüseyn Əliyevin yaradıcılığından bəhs edən yeni kitabın təqdimatı və fırça ustasının əsərlərindən ibarət sərginin açılışı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 aprel.- S. 6; Azərbaycan.- 2007.- 8 aprel.- S. 3; Respublika.- 2007.- 8 aprel.- S. 3.

149.    Əliyeva M. Əsərlərdə yaşayan ömür: [V.Sə­mə­dova adına Sərgi Salonunda gənc rəssam Arzu Haşımovanın xatirə sərgisi keçirilmişdir] //Respublika.- 2007.- 1 aprel.-  S. 8.

150.    Əsədov V. “Gözəllik və həyat vurğunuyam”: [Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 4.

151.    Göyyallı X. Əbədi olan yalnız əməldi: [Şəhid Fuad Əsədin “Fuad dünyası” adlı rəsm kitabı haqqında] //Mə­dəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 7; Yaddaş.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 4.

152.    Həsənova R. Qərib rəssamın rənglər dünyası: [Rusiyada  yaşayan həmyerlimiz Telman Əkbərov ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 10.

153.    Hollandiyada Azərbaycan rəssamlarının sər­gi­si açılıb: [Hollandiyanın Rijsuijk şəhərinin mərkəzi kitab­xana­sında azərbaycanlı rəssamlar Vəfa Rüstəmova və Rasim Hüseynovun əsərlərindən ibarət sərginin keçirilməsi haqqında məlumat] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 3.

154.    *Xalq rəssamı Rasim Babayev vəfat edib //Gün­dəlik Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.- S. 15;  Həftə içi.- 2007.- 25 aprel.- S. 8.

155.    *Xəlilzadə F. Təbiət vurğunu rəssam: [Xalq rəs­sa­mı Hüseyn Əliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 22 ap­rel.- S. 3.

156.    *Qaliboğlu E. Beş rəssamın bir sərgisi: [Niyaz Nə­cəfov, Vüqar Muradov, Nairə, Teymur və Mahmud Rüs­tə­movların Muzey Mərkəzində sərgisi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 13 aprel.- S. 15.

157.    *Natiq Əhmədzadənin fərdi sərgisi keçirildi: [Vəcihə Səmmədova adına Sərgi Salonunda] //Üç nöqtə.- 2007.- 26 aprel.- S. 13; Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 3.

158.    Rasim Həhifə oğlu Babayev: [Xalq rəssamının vəfatı münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 aprel.- S. 6.

159.    *Rəssamlara qayğı artırılanda...: [Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda “Bahar” adlı rəsm sərgisi] /Zaman.- 2007.- 24-25 aprel.- S. 9.

160.    Rüstəmli B. “Tarixini bilməyən şəxs rəssam ola bilməz”: [Rəssam Arif Məmmədov ilə söhbət] //Rey­tinq.- 2007.- 22 aprel.- S. 22.

161.    *Samirə. “1001-ci qastrol”un rəssamı: [Xalq rəssamı Rafis İsmayılov haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 4 ap­rel.- S. 8.

162.    Sətərova S. Rənglərin sehrinə düşən balaca rəssam: [T.İsmayılov adına Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Sarayında Cavid Əsgərovun sərgisi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 6 aprel.- S. 12.

163.    *Simnarə. “5+” sərgisi keçirildi: [Mərkəzi Muzeydə] //Üç nöqtə.- 2007.- 11 aprel.- S. 13; Ayna.- 2007.- 12 aprel.- S. 8: Yeni Azərbaycan.- 2007.- 12 aprel.- S. 8.

164.    *Tofiq G. “Tablolarımla Leriki dünyaya tanı­da­ca­ğam”: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında Altun Rəcəblinin sərgisi] //Zaman.- 2007.- 26-27 aprel.- S. 13.

 

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

165.    Ш 126

                   F 87    Azərbaycan xalça sənətinin kamili.-  B.: “Altun kitab”, 2006.- 128 s.


___________

 

166.    *“Azər-İlmə”nin xalçaları beynəlxalq müka­fat­lar almışdır: [Müəssisənin baş direktoru Vidadi Muradova Av­ropa Biz­nes Assambleyasının qərargahında qurumun ən yük­sək “Kraliça Viktoriya adına mükafat”ı təqdim olun­muş­dur] //Azərbaycan.- 2007.- 3 aprel.- S. 8; Xalq qə­ze­ti.- 2007.- 3 aprel.- S. 3.

167.    *Əziz R., Teyyuboğlu S. Quba xalçaçılığı çətin sınaq qarşısındadır: [Mərkəzin direktoru Fatimət Həm­zə­ye­vanın fikirləri] //Zaman.- 2007.- 10-11 aprel.- S. 9.

168.    *Xanım Bricit Birleyn: Azərbaycanın zəngin xalçaçılıq sənəti vardır: [Azərbaycanda səfərdə olan Avstri­ya Konstitusiya Məhkəməsinin sədr əvəzi, xanım Bricit Bir­leyn “Azər-İlmə” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin “Sehr­­li ilmələr” Qalereyasında olmuşdur] //Azərbaycan.- 2007.- 21 aprel.- S. 7.

169.    *Məhəbbətoğlu Q. Güləbətin - itməkdə olan sə­nə­­timiz: [Ələt qəsəbəsindəki 303 saylı məktəbin kitab­xa­na­çı­sı Səbinə Adilovanın tikmə sənəti haqqında] //Zaman.- 2007.- 19-20 aprel.- S. 8.

170.    *Mükərrəmoğlu M. İstanbulda Şərq xalçalarına həsr olunmuş XI Beynəlxalq konfrans: [Ölkəmizi Lətif Kə­ri­mov adına Azərbaycan Dövlət Dekorativ Tətbiqi Sənət və Xal­çaçılıq Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva təmsil edib] //Xalq qəzeti.- 2007.- 26 aprel.- S. 5.

171.    Nizamiqızı H. Əntiq dükanlarda nə satılır? //Mədəniyyət.- 2007.- 6 ap­rel.- S. 6.

172.    *Şərif A. Dünyanın səkkizinci möcüzəsi: “Şeyx Sə­fi” xalısı: [İngiltərənin Milli Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2007.- 21 aprel.- S. 12.

173.    Yaqubzadə M. Xalqımızın ilmələrdə yaşayan mə­nəvi dünyası: [“Azər-İlmə” MMC-nin baş direktoru Vi­da­di Muradovun söhbəti] //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 aprel.-    S. 6.

 

 

QRAFİKA

 

174.    *Ələddinqızı N. Əzim Əzimzadənin xatirəsi anıl­dı: [Karikaturaçı rəssamın ev muzeyində anım gününün ke­çi­rilməsi haqqında] //Səs.- 2007.- 6 aprel.- S. 12.

175.    *Qaliboğlu E. “Bu, bizlikdir”: Muzey Mər­kə­zin­də karikaturaçı rəssamların sərgisi açılıb //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 21 aprel.- S. 15; Həftə içi.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 8; 525-ci qəzet.- 21 aprel.- S. 25.

176.    *“Mozalan” studiyası yenidən fəaliyyətə baş­la­yır //525-ci qəzet.- 2007.- 21 aprel.- S. 25; Gündəm.- 2007.- 21 aprel.- S. 15.

177.    *Nəzakət. “Abşeron” Rəsm Qalereyasında qra­fi­ka sərgisi //Səs.- 2007.- 27 aprel.- S. 12.

178.    Səbinə. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi satılır?: İran karikaturaçıları jurnalı öz mədəniyyətlərinin nümunəsi he­sab edirlər: [Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birli­yi­nin sədri Bayram Hacızadə ilə söhbət] //Paritet.- 2007.-    26-27 aprel.- S. 11.

179.    Sultan M. Mirzə Cəlil günləri: [Naxçıvan Dövlət Uni­versiteti təsviri-incəsənət fakültəsinin tələbələrinin ka­ri­katura sərgisi haqqında] //İki sahil.- 2007.- 24 aprel.- S. 6.

180.    *Telman M. “Molla Nəsrəddin” ənənəsinə eh­ti­ram: [S.Bəhlulzadə adına Sərgi Salonunda “Molla Nəs­rəd­din” jurnalının ilk sayının işıq üzü görməsinin 101-ci ildö­nü­mü münasibətilə “Azərbaycan karikaturası dünən və bu gün” mövzusunda sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2007.-   10 ap­rel.- S. 7; Respublika.- 2007.- 11 aprel.- S. 7; Azad Azər­bay­can.- 2007.- 8 aprel.- S. 3; İki sahil.- 2007.- 7 ap­rel.- S. 6.

181.    *Turanə. Azərbaycanlı karikaturaçı beynəlxalq müsabiqədə I yerə layiq görülüb: [Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadə Kubada keçirilən Latın Amerika Ölkələri Jurnalistlər Birliyinin təşkil etdiyi XV Beynəlxalq karikatura müsabiqəsində] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.- S. 8; Ekspress.- 2007.- 25 aprel.- S. 13; Bizim yol.- 2007.- 25 aprel.- S. 15; Ayna.- 2007.- 26 aprel.- S. 8; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 26 aprel.- S. 14.

182.    *Yeni sərgi açılıb: [Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gənc­lər Yaradıcılıq Sarayının “Uşaq dünyası” Qalere­ya­sın­da Vasif Nəcəfzadənin sərgisi] //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.-     S. 13.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

183.    Babayeva T. “Əvvəlcə sən öz adın üçün işləyirsən, sonra adın sənin üçün işləyir”: [2006-cı ilin ən yaxşı fotoqrafı adlandırılan Sənan Ələsgərovla söhbət] //Xəzər.- 2007.- 21 aprel.- S. 18.

184.    *Fransa səfirliyinin dəstəyi ilə kataloq çap edilib: [Asiyat Fətullayevanın fotoəsərləri] //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 13.

185.    Qaliboğlu E. Qarabağda erməni vəhşiliyi: Foto­qraf İlqar Cəfərovun təqdimatında //Yaddaş.- 2007.- 26 ap­rel.- S. 6.

186.    *Piriyev Q. Baharın yetmiş beş anı: [Azər­bay­canın peşəkar fotomüxbiri Cahangir İbadovun 75 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 2007.- 8 aprel.- S. 5.

187.    *Sevinc, Həmidə. Faciələr salnaməsinin bir anı: [Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Bədii Sərgi Salonunda foto-sərgi] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 2.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

188. *Azərbaycan Respublikasındakı monumental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial və memarlıq kompleksləri haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2 aprel.- 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 3 aprel.- S. 1; Xalq qəzet.- 2007.- 3 aprel.- S. 1; Respublika.- 2007.- 3 aprel.- S. 1.

___________

 

189.    Böyük sənətin korifeyi: [Heykəltəraş Ömər Eldarovla söhbət] //Respublika.- 2007.- 26 aprel.- S. 6.

190.    *“Dədə Qorqud dünyası” adlı bina: Ənvər Qarayev tarixi-etnoqrafik binanın qarşısında Ozanın hey­kə­li­nin ucaldılmasının tərəfdarıdır //Kaspi.- 2007.- 13 ap­rel.- S. 17.

191.    Heykəltəraş Sabir Məmmədovun ilk fərdi sərgisi açılıb: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda] //Bizim yol.- 2007.- 19 aprel.- S. 15; Səs.- 2007.- 29 aprel.- S. 12; Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 13.

192.    İdrisoğlu A. Qəhrəman həmyerlilərimizin şərə­finə ucaldılmış abidə dağılır: Taqanroq şəhər rəhbərliyi isə 416-cı diviziyanın Xatirə Kompleksinin yenidən qurulma­sı­nı nədənsə Azərbaycanın üzərinə qoymaq istəyir //Azad Azər­baycan.- 2007.- 8 aprel.- S. 5.

193.    *Qaliboğlu E. Sabir Məmmədovun heykəl­tə­raş­lıq sərgisi: Kiçik həcmli əsərlərdə biçim-məzmun vəhdəti uğu­rlu alınıb //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 aprel.- S. 15.

194.    Məsimli E. Sənətdə və ürəklərdə əbədiləşən sə­nət­­kar: [Mərhum heykəltəraş Həyat Abdullayeva haqqında] //Mə­­dəniyyət.- 2007.- 20 aprel.- S. 8.

195. *Mövsümova S. Bəhlul Danəndə, Molla Nəsrəd­din, Abdal Qasım və Ayrım Tağıya heykəl qoyula bilər: Me-mar­lıq abidələri haqqında təkliflər toplusu hazırlanır: [Mu­zey Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ka­ri­ka­turaçı Rəssamlar Birliyi və “Mozalan” satirik kino­jur­na­lı­nın dəstəyilə təşkil olunan sərgidə Əbülfəs Qarayevin çıxışı] //Pa­ritet.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 11.

 

196.    *Mürvətqızı S. Regionlarda heykəltəraşlıq və memarlıqla bağlı görüləcək işlər müzakirə edilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə tədbir] //525-ci qəzet.- 2007.- 11 aprel.- S. 7.

197.    Sakitoğlu F. Bakını heykəllər şəhərinə çevirmək istəyən insan: [Heykəltəraş Mirəli Mirqasımov haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 14.

198.    Səmərəli fəaliyyətə çağırış: [Azərbaycan Res­pub­liksı Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasındakı mo-nu­mental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial və me-mar­lıq kompleksləri haqqında” Sərəncamla bağlı Mə-də-niyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən mü­şa­virə] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 2-3; Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 2; 8.

199.    *Şair Zeynal Cabbarzadənin memorial ba­rel­yefinin açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 28 ap­rel.-    S. 8.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

200.    *Fəxriyyə Xələfova münsiflər heyətinin sədri ol­du: Modelyer xanım Moskvada keçiriləcək beynəlxalq müsabiqəyə qatılıb //Kaspi.- 2007.- 14-16 aprel.- S. 20.

201.    *Fəxriyyə Xələfovaya brilyant qaşlı qızıl qayçı ve­riblər: [Moskvada keçirilən “Etno-Erato” Beynəlxalq Mil­li Kostyum  yüksək moda müsabiqəsində “Peşəkarlığa görə” nominasiyada mükafata layiq görülməsi haqqında] //Gün­də­lik Azərbaycan.- 2007.- 17 aprel.- S. 14; Palitra.- 2007.-     17 ap­rel.- S. 13; Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 15; Şərq.- 2007.- 2007.- 18 aprel.- S. 14.

202.    *Hacızadə A. Fəxriyyə Xələfova Moskvada ke­çi­rilən Beynəlxalq Milli Kostyum yüksək moda mü­sa­bi­qə­sin­də “Peşəkarlığa görə” mükafata layiq görülmüşdür //Azər­bay-can.- 2007.- 17 aprel.- S. 8.

 

KİNO

 

203.    Aygün A. Bakıda Turizm Filmləri Festivalı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi “CNF prodakşn” şirkətinin di­rektoru Elçin Əlibəyli ilə söhbət] //Kino+.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 10.

204.    Aygün A. “Qrinviç meridianından kənarda”: Müəlliflər film barədə təəssüratlarını bölüşdülər: [Quruluşçu rejissoru Yusif Quliyev, ssenari müəllifi Kamran Qasımov] //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 4.

205.    *Ayxan. Əyalətdə “Mən insanam” çağırışı: Cənubi Qafqaz Sülh və İnsan Hüquqları Kinofestivalına start verildi //Ekspress.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 20.

206.    Azərbaycan filmlərinin büdcəsi dövlət sirridir?: Enerji daşıyıcılarının bahalaşması yeni filmlərin büdcəsinə də təsir göstərib //Bakı xəbər.- 2007.- 3 aprel.- S. 16.

207.    Azərbaycanda film yaradıcılığı güclən­diriləcək: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev tədbir keçirib] //Üç nöqtə.- 2007.- 26 aprel.- S. 13.

208.    Babayeva T. “Azərbaycan kinosunda peşəkar kadr çatışmazlığı mövcuddur”: [Dövlət Film Fondunun di­rek­­toru Cəmil Quliyevlə söhbət] //Xəzər.- 2007.- 14 ap­rel.- S. 18.

209.    Behbudqızı S. Ədəbiyyat və tarix kinoda: və ya bu günün hərəkətli illüstrasiyalar dəbi //Həftə içi.- 2007.-   17 ap­rel.- S. 8.

210.    Behbudqızı S. “Günəşli baxış”dan “Qala”yadək: [Vilnüs şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti günləri haqqında kinorejissor Şamil Nəcəf­zadənin təəssüratları] //Həftə içi.- 2007.- 27 aprel.- S. 8.

211.    “Bir qalanın sirri”: Sevimli kinolarımız: Kadr­ar­xası: [Ssenari müəllifi M.Təhmasib, quruluşçu rejissor Ə.Ata­kişiyev  olan film haqqında] //Ekspress.- 2007.-       14-16 ap­rel.- S. 18.

212.    Cabbarlı A. “Ömrün teleformatı”: [Elşad Quli­ye­vin yaradıcılıq taleyindən bəhs edən eyni adlı sənədli film] //Azərbaycan.- 2007.- 27 aprel.- S. 7.

213.    Cəfərqızı R. Azərbaycanın ilk ikiseriyalı bədii fil­mi: [32 yaşı tamam olan “Dədə Qorqud” filmi haqqında] //Yad­daş.- 2007.- 26 aprel.- S. 7.

214.    *“Çıxış” iki nominasiyada mükafata layiq gö­rü­lüb: [Rejissor Nəsimi Əliyevin eyni adlı sənədli filminin Sankt-Peterburqda keçirilən “Yaşamaq gözəldir” ad­lı Bey­nə­l­xalq Festivalda mükafata layiq görülməsi haq­qın­da mə­lu­mat] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 26 aprel.- S. 8; Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 9.

215.    Dünyamalıoğlu F. Bir qəlbdə... iki sənət: [Akt­ri­sa Suğra Bağırzadə ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 ap­rel.- S. 8.

216.    *“Əlvida, Cənub şəhəri” filmi İstanbulda uğur qazanıb: [26-cı Beynəlxalq İstanbul film festivalında] //Palitra.- 2007.- 17 aprel.- S. 15; Respublika.- 2007.- 15 ap­rel.- S. 4.

217.    *Film istehsalı üzrə Ekspert Şurası yaradılıb //Pa­lit­ra.- 2007.- 18 aprel.- S. 2.

218.    Günay B. Bizə kömək etsəydilər tələbə kino­stu­di­yasını təşkil edərdik: [ADMİU-nun prorektoru Rafiq Sa-dı­qov ilə söhbət] //Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 5.

219.     “Günəş və bulud”: Polşada qaçqın uşaqların hə­ya­tından bəhs edən film nümayiş olunub //Ekspress.- 2007.- 6 aprel.- S. 13.

220.    Hacılı İ. Teymur Bəkirzadənin “Yol əhvalatı” //Ki­no+.- 2007.- 20 aprel.-   S. 11.

221.    Həsənov Ç. İstehsalın sirləri: [“Azərbaycanfilm” ki­­no­­studiyasının İstehsalat şöbəsinin müdiri, Kine­mato­qraf­çı­­lar İttifaqının üzvü Çingiz Həsənov ilə söhbət] //Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 8.

222.    *Xatirə. “Milçək” uğurlu işdirmi?: [Ssenari müəl­lifi Mikayıl Həsənli, rejissoru Asif Abramov olan eyni ad­lı film haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 3 aprel.- S. 8.

223.    Xatun. Amaliya Pənahova “Nəfəs”də: [Xalq ar­tis­­ti 15 illik fasilədən sonra eyni adlı filmdə] //Ayna.- 2007.- 20 aprel.- S. 8; Kaspi.- 2007.- 20 aprel.- S. 17; Ki­no+.- 2007.- 20 aprel.- S. 4.

224.    *Xatun. Filmlərin saxlanma şəraiti yaxşı deyil: Bu səbəbdən xaricdə saxlanılan orijinal nüsxələr ölkəyə gə­ti­ril­mir: [Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev ilə söh­bət] //Ayna.- 2007.- 5 aprel.- S. 8.

225.    İbrahimova S. Rasim Balayevin oynamaq istə-diyi rollar çoxdur //Kaspi.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 20.

226.    *İstanbul Festivalı rəqiblərini geridə qoymaq is­tə­yir: Festivalda Azərbaycan “Əlvida, Cənub şəhəri” filmi ilə təmsil olunur //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 9.

227.    *Kəbutər. Köhnə kişilər yeni layihədə: Rüstəm İbra­himbəyov yanvarda dərslərin başlanması nəzərdə tu­tu­lan məktəbin özünü doğruldacağına inanmadığını nümayiş et­dirdi //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 12 aprel.- S. 8.

228.    *“Qara volqa”: Sevimli kinolarımız: Kadr­ar­xa­sı: [Ssenari müəllifi Nəriman Əbdülrəhmanlı, quruluşçu re­jissoru Elşən Məmmədov olan eyni adlı film haqqında] //Eks­press.- 2007.- 21-23 aprel.- S. 18.

229.    Qurbanlı R. “Atları yəhərləyin”, “Qanlı zəmi” və ya sadəcə Qaçaq Nəbi...: [Filmlərin çəkilişi haqqında] //Yad­daş.- 2007.- 12 aprel.- S. 11.

230.    *Mehdixanlı T. Milli kinomuza dövlət qayğısı: [Döv­lət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev ilə söhbət] //Azər­baycan.- 2007.- 4 aprel.- S. 6.

231.    *Məhərrəmova T. Altı filmin möcüzəsi: [Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin Xalq artisti Hacı­ba­ba Bağırov haqqında söhbəti] //Kaspi.- 2007.- 26 ap­rel.- S. 16.

232.    *Məhərrəmova T. Hamı üçün Kino Məktəbi: deyəsən, milli kinomuzun kadr problemlərinə çarə tapılır: [“İbrus” Teatrında Beynəlxalq Kino Məktəbinin yaradılması münasibətilə tədbir] //Kaspi.- 2007.- 10 aprel.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 8.

233.    Məhərrəmova T. “Hələ Azərbaycan kinoda brend deyil”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi “Ye­ni əsr, yeni gənclər, yeni baxış” müsabiqəsinin qalibləri “Dərviş” Prodüsser Mərkəzinin rəhbəri rejissor Əlisa Cab­ba­rov və prodüsseri Aynur Mustafayeva ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 25 aprel.- S. 16.

234.    *“Məktəb və kino” film həftəsi başlayıb: [Ba­kı­da] //Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 3.

235.    Məmmədova Ş. Müstəqillik illərində Azər­bay­can kinosunun mətbuatda əksi //Mədəni-maarif.- 2007.-     № 4.- S. 36-38.

236.    *“Mosfilm” Fəxrəddin Manafovu killer roluna çə­­kir: Azərbaycanda isə o, bu yaxınlarda İbrahim xan obra­zı­­­nı yaradıb //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 21 aprel.-       S. 14.

237.    *Mükərrəmoğlu M. “Cavad xan” filmi çəkilir: [Fil­min ssenari müəllifi Sabir Rüstəmxanlı, quruluşçu rejis­so­ru Rövşən Almuraddır] //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 ap­rel.-   S. 8; Mədəniyyət.- 2007.- 20 aprel.- S. 1.

238.    *Mükərrəmoğlu M. Filmlər Azərbaycanda turizmin inkişafında mühüm rol oynaya bilər //Xalq qəzeti.- 2007.- 24 aprel.- S. 7.

239.    Mükərrəmoğlu M. İki televiziya filmi: [“Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyində “Baykal-Amur Magistralı” sənədli filmi, ssenarisi Xalid Rəhimli, rejissor Oqtay Əlizadənin quruluşunda] //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 aprel.- S. 6.

240.    *Mükərrəmoğlu M. Sənəti korifeylər yaşadır: [Mərhum aktyor Mustafa Mərdanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 6 aprel.- S. 7.

241.    *Mürvətqızı S. Azərbaycan Beynəlxalq Kino Mək­təbinə tələbə qəbulu yekunlaşıb: Məktəbə daxil olanlar ki­­no­şünas, rejissor, dramaturq və prodüsser ixtisasına yiyə­lə­nə biləcəklər //525-ci qəzet.- 2007.- 10 aprel.- S. 7.

242.    Rejissor aksessuardır, yoxsa brend?: [Rejissor Ülviy­yə Könül ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 6.

243.    Rəhimqızı Z. Müşkülə düşən “İstanbul tətilləri”: [Re­jissoru Ülviyyə Könül olan eyni adlı bədii film haq­qın­da] //Ayna.- 2007.- 7 aprel.- S. 20.

244.    Rzayev M. “Cavad Xan” filmi çox çətin işdir: [Mehriban Ələkbərzadənin eyni adlı film haqqında fikirləri] //Şərq.- 2007.- 25 aprel.- S. 12.

245.    *Sabirqızı Ü. Mirəli Qaşqayın hazırladığı geo­kim­yəvi xəritə yoxa çıxıb: Oqtay Mirqasımovun prodüs­ser­li­­yi ilə çəkilən filmdə belə deyilir: [Görkəmli akademik haq­qın­da “Qaşqayın son proqnozu” adlı film rejissor Elçin Mu­sa­­oğlunun quruluşunda] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.-     12 aprel.- S. 14; Kaspi.- 2007.- 12 aprel.- S. 7; Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 12 aprel.-      S. 15; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 12 aprel.- S. 8.

246.    Samirə. 30 yaşlı “uşaqlar” və ya nağıl oxumağı bacarırıqmı?: [Əlisəttar Atakişiyevin çəkdiyi, ssenari müəllifi Hikmət Ziyaya aid olan “Qərib cinlər diyarında” və Rasim İsmayılovun çəkdiyi, ssenari müəllifi Y.Yakovlev olan “Şir evdən getdi” filmi haqqında] //Həftə içi.- 2007.-     3 ap­rel.- S. 8.

247.    Samirə. Peşəkarlıqla həssaslıq birləşəndə: Gülbəniz Əzimzadə-60: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Həftə içi.- 2007.- 26 aprel.- S. 8.

248.    *Sarıyeva İ. Beynəlxalq Kino Məktəbi sent­yab­rın 15-dən tədrisə başlayacaq: Kinematoqrafçılar ölkədə peşəkar kino kadrları qıtlığını aradan qaldıracağına inanır  //Bakı xəbər.- 2007.- 10 aprel.- S. 16; Gündəlik Azər­bay­can.- 2007.- 10 aprel.- S. 14.

249.    Sarıyeva İ. “İblis” filmi hələ ekranlara çıxmamış tənqid obyektinə çevrilib: Prodüsser Rasim Həsənov: “Filmin üzərində aparılan iş başa çatdıqdan sonra bu barədə mən də öz fikrimi deyəcəyəm”: [H.Cavidin həyat və yaradıcılığına həsr olunan, Anarın ssenarisi əsasında çəkilmiş eyni adlı film haqqında] //Bakı xəbər.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 16.

250.    *Sevinc. “Ömrün çarpaz rakursları” işıq üzü görüb: [M.Mükərrəmoğlunun eyni adlı kitabında həyatlarını kino sənətinə həsr etmiş rejissor, operator və aktyorlardan bəhs olunur] //525-ci qəzet.- 2007.- 4 aprel.- S. 7.

251.    Simnarə. “Nəfəs” ekranlaşdırılır: [Ssenari müəl­­lifi Kənan Quliyev, rejissoru Xəyyam Abdullayevdir] //Üç nöqtə.- 2007.- 20 aprel.- S. 13.

252.    Təranə. “Bütün insanlar ürəyində tənhadır”: [Akt­risa Rəna Səlimova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 28-30 aprel.- S. 22-23.

253.    Turanə. 26-cı Beynəlxalq Film Festivalı yekun­laş­maq üzrədir //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 11 aprel.- S. 8.

254.    *“Ürəkdən ürəyə”: [Ssenari müəllifi Rəfiqə Axun­dova, rejissor Eldar Qulubəyovun Xuraman və Fidan Qa­sımovaların həyat və yaradıcılığından bəhs edən eyni adlı fil­mi] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 aprel.- S. 15; Yeni Azər-baycan.- 2007.- 24 aprel.- S. 8.


 

MUSİQİ

 

255.    *Bülbülün 110 illik yubileyinin keçirilməsi haq­qın­da: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərənca­mı, 16 aprel 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 17 ap­rel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 17 aprel.- S. 2; Res­publika.- 2007.-     17 ap­rel.- S. 2; Mədəniyyət.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 2.

256.    *Həqiqət Rzayevanın 100 illik yubileyi haq­qın­da: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­ca­mı, 31 mart 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 1 aprel.- S. 1; Xalq qə­zeti.- 2007.- 1 aprel.- S. 2; Respublika.- 2007.- 1 ap­rel.- S. 1.

 

___________

 

257.    *Akifqızı Ş. “Qədim Şərq” muğam qrupu ABŞ-da uğurlu çıxış etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.-    S. 8; Ekspress.- 2007.- 24 aprel.- S. 13; Ayna.- 2007.- 25 ap­rel.- S. 8.

258.    *Alim Qasımov İtaliyanın Parma şəhərində konsert verib //Palitra.- 2007.- 3 aprel.- S. 13.

259.    *Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyova molla­nəs­rəd­din­çi demək olarmı? //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 aprel.- S. 7.

260.    *Azərin İsraildə konsert verib  //Həftə içi.- 2007.- 17 aprel.- S. 8.

261.    Babayeva H. Ömür musiqi çalarları: Aqşin Əli­za­də-70: [Xalq artisti, bəstəkar] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 ap­rel.- S. 5.

262.    Cəfərqızı R. Səsi ruhunda asılan adam: [Müğən­ni Mais Salmanov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.-   S. 11.

263.    Civişov R. Muğam dəstgahları: Rast, Şur, Segah, Cahargah, Bayatı-Şiraz, Şüştər, Humayun //İmpuls.- 2007.- 6 aprel.- S. 11.

264.    Civişov R. Muğamlarımızın anası - “Rast” //İm­puls.- 2007.- 13 aprel.- S. 12.

265.    Civişov R. Segah İslam: “Segah” muğamını İs­lam Abdullayev kimi mükəmməl oxuyan olmamışdır //İmpuls.- 2007.- 20 aprel.- S. 13 .

266.    *“Əbədi muğam” layihəsi çərçivəsində yeni təq­dimat: [“Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarixi-Me­marlıq Qoruq-Muzeyində tədbir] //Ayna.- 2007.- 13 ap­rel.- S. 8: Kaspi.- 2007.- 13 aprel.- S. 17; Şərq.- 2007.-      13 ap­rel.- S. 14.

267.    Ədilə Əliyeva Romada konsert verib: [Azər­bay­can pianoçusunun konserti haqqında] //Yeni Azər­bay­can.- 2007.- 14 aprel.- S. 12.

268.    *Əlibəyli G. Dahi bəstəkara həsr edilmiş mini­atür kitab çap olunmuşdur: [Qara Qarayevə] //Azər­bay­can.- 2007.- 6 aprel.- S. 7.

269.    *Fikrət Əmirovun “Kor ərəbin mahnısı” er­m­ə­ni­lər tərəfindən oğurlanıb: Abutalıb Səmədov: “Bunun qar­şı­sını almaq istiqamətində çalışırıq” //Səs.- 2007.- 26 ap­rel.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 26 aprel.- S. 13; Ekspress.- 2007.- 15 aprel.- S. 16.

270.    Gənc pianoçuların müsabiqəsinin I turuna yekun vurulub //Səs.- 2007.- 27 aprel.- S. 16.

271.    Gül Qızıl. Avropalılar muğama qulaq asıb ağlayırdılar: [Xalq artisti Aygün Bayramova ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 29 aprel-2 may.- S. 16.

272.    *Hacıbəyov Ü. Səs gəlir: [Müəllifin “Molla Nəs­rəd­din” jurnalında gizli imza ilə çap olunmuş və çağdaş oxu­­culara məlum olmayan eyni adlı felyetonu] //Xalq qəze­ti.- 2007.- 13 aprel.- S. 7.

273.    *Hacızadə A. Rusiya dahi maestro Mstislav Ros­­tro­poviçlə vidalaşır //Azərbay­can.- 2007.- 29 aprel.-     S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 29 aprel.- S. 5.

274.  *“Heç kəsə bənzəmək istəmirəm”: Aygün Bəylər həmkarlarının “konsert bəhsi”nə qoşulmadı: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Əməkdar artist Aygün Bəylərin 2 günlük solo konserti] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 14.

275.    Həsənova A. Azərbaycan xalq mahnılarının janrlarına bir nəzər //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 13-15.

276.    Humay. Üzeyir Hacıbəyovun adı Konser­va­to­ri-ya­ya qaytarılsın //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 26 aprel.- S. 11; Həf­tə içi.- 2007.- 26 aprel.- S. 8; Gündəlik Azərbaycan.-   26 ap­rel.- S. 14; Şərq.- 2007.- 26 aprel.- S. 14.

277.    Hüseynli A. Kamil Əhmədov şəxsiyyəti və ya muğam xəzinəsi...: [Xalq çalğı alətlərinin yaradıcısı haq­qın­da] //Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 13.

278.   *Xatirələrdən boylanan bəstəkar: [Üzeyir bəyə Səa­dət Qarabağlının ithaf etdiyi “Ustadı xatırlarkən” adlı kom­pakt diski (SD) haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 8 ap­rel.- S. 6.

279.    Xatun. “Akademiyanı Üzeyir bəyin evi hesab edi­­rik”: [Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bə­dəl­bəy­li] //Ayna.- 2007.- 14 aprel.- S. 20.

280.    *Xəlilzadə F. Musiqi mədəniyyətimizin qaran­qu­­şu: Şövkət Məmmədova-110 //Azərbaycan.- 2007.- 15 ap­rel.- S. 5.

281.    *İbrahimova S. “Konservatoriya Üzeyir bəyin öv­ladı idi”: Fərhad Bədəlbəyli: “Onun adının Akademiyaya qay­­tarılmaması bizi çox narahat edir” //Kaspi.- 2007.-      14-16 aprel.- S. 20.

282.    *İbrahimova S. “Vətənə ruhumu təzələməyə gəlirəm”: [Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan həmyerlimiz pianoçu Çingiz Sadıxov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 24 aprel.- S. 14.

283.    *İstanbulda Lütfiyar İmanovun ad günü qeyd olunub //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 19 aprel.- S. 15.

284.    Kərimli S. Doğma yurd həsrətli Məhəbbət: Vətən nisgilli həmvətənlərimizin yanında: [Müğənni Məhəbbət Kazımovun Rusiya səfəri haqqında] //Mədəniy­yət.- 2007.- 20 aprel.- S. 3.

285.    Qarayev S. Tar-elektrogitara deyil...: [Musiqi aləti haqqında] //Azərbaycan işıqları.- 2007.- 4 aprel.- S. 8.

286.    Qəhrəman A. Sənət ölməz sənətdir: [Xanəndə Sa­bir Abdullayev haqqında] //Azadlıq.- 2007.- 4 aprel.-      S. 15.

287.    *Qənbər Hüseynli yad edilib: [Anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş tədbirin Gəncədə keçirilməsi haqqında məlumat] /Ayna.- 2007.- 20 aprel.-    S. 8; Kaspi.- 2007.- 20 aprel.- S. 17.

288.    *“Qızıl Buta”nın sahibləri bəlli oldu: ­[Alim Qasımov, Ağaxan Abdullayev və Nisə Qasımova müka­fat­lan­dırıldı] //Şərq.- 2007.- 13 aprel.- S. 14; Üç nöqtə.- 2007.- 13 aprel.- S. 13.

289.    Qocayeva A. Bəstəkarlıq məktəbi ənənələrinin keşiyində: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin 1 katibi, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov ilə müsahibə] //İki sahil.- 2007.- 12 aprel.- S. 6.

290.    *Qubada Azərbaycan Musiqi Festivalı keçirilir //525-ci qəzet.- 2007.- 7 aprel.- S. 21.

291.    Qurbanqızı Z. Peşəsinin vurgunu: [2 saylı Musiqi Məktəbinin müəllimi Janna Xəlilova haqqında] //Respublika.- 2007.- 21 aprel.- S. 7.

292.    Lənkəranda xor kollektivlərinin Beşinci Respublika Müsabiqəsinin zona turu keçirilir //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 15. Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 4.

293.    *Məhərrəmova T. “Bizdə musiqi tənqidi yox də­rə­cəsindədir”: [Musiqişünas Cahangir Səlimxanovla mü­sa­hibə] //Kaspi.- 2007.- 11 aprel.- S. 16.

294.    *Məhərrəmova T. 40 ilin dostluğu: [İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin bədii rəhbəri Mirəhməd Əsgərov ilə söhbət] //Kaspi.- 2007.- 5 aprel.- S. 16.

295.    Məlikzadə S. “Hər dəfə “Segah” oxuyanda Kəlbəcəri gəzib gəlirəm”: [Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyi ilə bağlı keçirilən müsabiqənin qalibi Babək Niftəliyev haqqında] //Zaman.- 2007.- 3-4 aprel.- S. 6.

296.    Muğam: Musiqimizin əlifbası: [Xalq artisti Sə­ki­nə İsmayılova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 4.

297.    Muğamın yeni nəfəsi: [Mənsum İbrahimovun tə­lə­bəsi Niyaməddin Babayevlə müsahibə] //İdeal.- 2007.-  5 ap­rel.- S. 10.

298.    *Muğamlarımız Livinqstonun səhnəsində: “Qədim Şərq” muğam qrupunun ifasında //Kaspi.- 2007.-   25 ap­rel.- S. 17.

299.    Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin tapıntıları: [Mədəniyyət və Turizm Naziriliyinin təşkilatçılığı ilə “Musiqi mədəniyyəti Dövlət Muzeyininn ta­pın­­tıları” adlı diskin təqdimatı] //525-ci qəzet.- 4 aprel.-     S. 7; Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 7; Kino+.- 2007.-       6 aprel.- S. 12.

300.    *Müəllimlər İnstitutunda professor Ramiz Zöhrabovla görüş keçirilib //525-ci qəzet.- 2007.- 4 aprel.- S. 7.

301.    *Mürvətqızı S. “Müəllimdən öyrəndiklərimizi tələbələrimizə öyrətmək borcumuzdur”: [Muğam ifaçısı Cabir Abdullayev ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2007.-        5 aprel.- S. 7.

302.    Mütəllimova S. Səbinə İbrahimova: Bu adı yadda saxlayın: [Estoniyanın Narva şəhərində Gənc Pianoçuların Beynəlxalq Müsabiqəsinin qalibi] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 5; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 14.

303.    Mütəllimova S. Uşaq musiqisi niyə yaranmır?: Narahatçılıq var...: [Xalq artisti, bəstəkar Firudin Allahverdiyev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.-    S. 3.

304.    *Natiq. Azərbaycan xalq musiqisini toz basıb: [“Soy” layihəsinin rəhbəri Oqtay Əliyevlə müsahibə] //Bizim yol.- 2007.- 14 aprel.- S. 15.

305.    Nəzakət. Musiqi mədəniyyəti probleminə həsr olunmuş konfrans keçirilib: [Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Türksoy xalqlarının musiqi mədəniiyyətinin tədqiqi” probleminə dair tədbir] //Səs.- 2007.- 28 aprel.- S. 12.

306.    Nisə. O, uduzan kimi nərdi qapayırdı... və gedir­di tar çalmağa: Bəhram Mənsurovun övladlarının ataları barədə danışdıqları: [Mərhum tarzən haqqında] //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 14.

307.    Nüşabə. Tanrı vergisi: Rübabə Muradova vətən həsrətini, nisgilini “Heydərbabaya salam” mahnısı ilə tamaşaçıya çatdırmışdı //Palitra.- 2007.- 3 aprel.- S. 13.

308.    Orxan. Üzeyir Hacıbəyov haqqında elektron dərsliyin təqdimat mərasimi keçirildi: [Bakı Caz Mərkəzində] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 2.

309.    Pianoçumuz San-Fransiskoda konsert verib: [Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Namiq Sultanovun konserti] //Ekspress.- 2007.- 25 aprel.- S. 13.

310.    Piriyev Q. Ustadı xatırlarkən: [Əməkdar jurnalist Gülbəniz Hüseynova və sənətşünas Səadət Qarabağlının “Ustadı xatırlarkən...” və pianoçu, bəstəkar Ülviyyə Hacıbəyovanın hazırladığı “Hacıbəyovların musiqi dünyası” adlı SD-lərin təqdimat mərasimi] //Xalq qəzeti.- 2007.- 29 aprel.- S. 8.

311.    *Rüstəm Z. Azərbaycan bəstəkarlarının yeni toplusu: Qara Qarayev, Cövdət Haciyev, Niyazi, Soltan Hacıbəyovun eşidilməmiş əsərləri diskə daxil edilib //Ayna.- 2007.- 21 aprel.- S. 21.

312.    Sakitqızı F. Qalmaz aşiqində hal, sənə qurban...: Yüz­lərlə tanınmış mahnı müəllifi Bəhram Nəsibovun bəs­tə­lə­ri bu gün də adsız təqdim edilir //Yaddaş.- 2007.- 12 ap­rel.- S. 14.

313.    *Salmanov R. Sənət məktəblə deyil, istedadla ölçülür: [Muğam ifaçısı, Əməkdar artist Razi Şükürov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 4 aprel.- S. 7.

314.    *Samirə. Müsabiqə Kövkəb Səfərəliyevaya həsr edildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında pianoçunun 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir] //Həftə içi.- 2007.- 24 aprel.- S. 8.

315.    *Səid Rüstəmovun 100 illiyinə həsr olunmuş konsert: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Xalq qəzeti.- 2007.- 21 aprel.- S. 7; Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 49.

316.    *Simli alətlər üzrə Respublika müsabiqəsi: İki turdan ibarət müsabiqəyə artıq start verilib //525-ci qəzet.-   4 aprel.- S. 7; Ekspress.- 2007.- 4 aprel.- S. 13.

317.    *Taştemir T. Naxçıvan bəstəkarları hesabat verdilər: [Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının III hesabat konserti keçirilib] //Zaman.- 2007.- 19-20 aprel.- S. 8; Reytinq.- 2007.- 22 aprel.- S. 22.

318.    *Turanə. Böyük bəstəkarların naməlum əsərləri: Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi 40 illik yubileyində həmin əsərlərin toplandığı diski özünə hədiyyə etdi //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 4 aprel.- S. 8.

319.    Ucal A. Vüqar Camalzadə: “Mənə deyəndə ki, sizin musiqinizə qulaq asanda təmizlənirəm, sevinirəm” //Zaman.- 2007.- 10-11 aprel.- S. 8.

320.    Ulduzlar-hərəsi nurlu bir çıraq: [Bəstəkarlar Hikmət və Nailə Mirməmmədlilər haqqında] //Kaspi.- 2007.- 4 aprel.- S. 16.

321.    Yusifqızı L. Ölkə başçısının Sərəncamı bizim üçün böyük hadisədir: Ramiz Zöhrabov: “Biz yalnız notları, əsərləri xarici müsabiqələrə göndərə bilirik” //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 8.

322.    *Zaur Rzayev Koreyada konsert verib: Sə­nət­kar Seuldakı konsertdə xalq, bəstəkar və italyan ma­h­nı­larını səsləndirib //Azad Azərbaycan.- 2007.- 24 ap­rel.- S. 7.

323.    *Zəhra. “Əbədi muğam”a aid növbəti proq­ram­da “İrs” çıxış edib //525-ci qəzet.- 2007.- 7 aprel.- S. 24.

 

 

Əfrasiyab Bədəlbəyli-100

 

324.    *Əfrasiyab Bədəlbəylinin 100 illiyi mü­na­si­bə­tilə “Qız qalası” baletinin tamaşası olmuşdur: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında] //Azərbaycan.- 2007.- 8 aprel.- S. 3.

325.    *Xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin 100 il­li­yi­nə həsr olunmuş elmi konfrans: [Muzey Mərkəzində] //Xalq qəzeti.- 2007.- 8 aprel.- S. 3; Respublika.- 2007.-       8 ap­­rel.- S. 3.

326.    Qaliboğlu E. “Qız qalası”: Baletin mövzusu məşhur əfsanədən qaynaqlanır: [Xalq artisti, bəstəkar, ilk milli baletin müəllifi Əfrasiyab Bədəlbəylinin eyni adlı baletinin tamaşası] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 11 aprel.- S. 15.

327.    *Mehdixanlı T. Milli baletimizin banisi: Əfra­si­yab Bədəlbəyli-100 //Azərbaycan.- 2007.- 19 aprel.- S. 8.

328.    Məhərrəmova T. Milli baletin əfsanəsi: Əfra­si­yab Bədəlbəyli üçün ən böyük meyar sənət idi //Kaspi.- 2007.- 19 aprel.- S. 16.

 


 

Ramiz Quliyev-60

 

329.    *Dadaşzadə K. “Keçmiş həyatımda azər­bay­can­lı olduğumu düşünürəm”: Ramiz Quliyev-60 //Ayna.- 2007.- 21 aprel.- S. 20; Kaspi.- 2007.- 20 aprel.- S. 14.

330.    Elsevər S. Ramiz Quliyev: “Bu yaşda zəif görünmək bağışlanmazdır” //Ekspress.- 2007.- 28-30 aprel.- S. 17.

331.    Mehdixanlı T. Qəlbindən keçənlər pərdələrdə dil açır //Azərbaycan.- 2007.- 29 aprel.- S. 8.

332.    *Məmmədəliyev V. Çağdaş Azərbaycan tar ifaçısının zirvəsi: Ramiz Quliyev-60 //525-ci qəzet.- 2007.- 22 aprel.- S. 21.

333.    Vahabzadə B. Novator tarzən: Ramiz Quliyev-60 //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 aprel.- S. 7; Üç nöqtə.- 2007.- 14 aprel.- S. 17.

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

334.    Aygün A. Kommersiya-komediya filmləri: İndi növbə ciddi kinonundur: [Şən və Hazırcavablar Klubunun “Bakılı oğlanlar” komandası haqqında] //Kino+.- 2007.-      6 ap­rel.- S. 11.

335.    *Bizdə biznes var, şou yoxdur: Sevdanın qalmaqala ehtiyacı yoxdur, o dünyanı “Şəbi-hicran”la fəth edəcək: [Sevda Ələkbərzadə ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 17 aprel.- S. 8.

336.    Elsevər S. “Şükür ki, sənətkarların sırası seyrəlsə də, tam bitməyib”: [Natəvan Şeyxova və Rafiq Seyidzadə ilə müsahibə] //Ekspress.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 19. (əvvəli ötən şənbə sayımızda)

337.    *İbrahimova S. Brilliant Dadaşovanın “Yağış”ı: [Əmək­dar artist Brilliant Dadaşovanın yeni mahnısı haq­qın­da] //Kaspi.- 2007.- 27 aprel.- S. 17.

338.    *İbrahimova S. “Özümdə bir az güc tap­ma­lı­yam”: Nazirliyin konsert təklifi Flora Kərimovanı ruh­lan­dı­rıb //Kaspi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 20.

339.    *Lalə. Sevda Ələkbərzadə avropalı oldu: Ancaq, Azər­baycanı tərk etməyəcək //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 4 aprel.- S. 14; Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 15.

340.    Maliyev E. ElƏziz-in “alabəzək dünyası”: [Pa­ro­di­­yaçılar İlham Əziz və Seymur Elsevərin eyni adlı yeni al­bo­munun təqdimatı] //Ekpress.- 2007.- 24 aprel.- S. 12.

341.    *“Nə? Harada? Nə vaxt?” - yay çempionatı iyul­­­da Bakıda keçiriləcək: [İntellektual oyun haqqında] //Eks­­press.- 2007.- 13 aprel.- S. 13; Xalq cəbhəsi.- 2007.-  13 ap­­rel.- S. 15; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 13 aprel.- S. 8.

342.    Samirə. Mahnı janrına münasibətin etalonu: Bu gü­­nün estrada zövqü hara yuvarlanır? //Həftə içi.- 2007.-    19 ap­rel.- S. 8.

343.    Tahirə. Sevda Ələkbərzadə böyük layihəyə im­za atdı: Müğənni Almaniyanın “Network” şirkəti ilə əmək­daş­lığa başlayıb //Ayna.- 2007.- 4 aprel.- S. 8; Şərq.- 2007.- 4 aprel.- S. 14; Palitra.- 2007.- 4 aprel.- S. 12; Üç nöqtə.- 2007.- 4 aprel.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 2007.-       4 ap­rel.- S. 8.

344.    “100 kağız PP.B”: “Planet Parni iz Baku” KVN Teatrı yeni konsert proqamının nümayişinə  başlayıb: [Azəbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrında] //Səs.- 2007.- 5 aprel.- S. 16.

345.    Zəminə. Xumar Qədimova İstanbulda Kibariyə ilə bir səhnəni bölüşüb //Ayna.- 2007.- 26 aprel.- S. 8.

 


 

XALQ YARADICILIĞI

 

346.    Ш 6

                  Ş 50       Şəmşiroğlu Qənbər. “Axtarıb Şəmşiri gör­mək istəsən...”: (Aşıq Şəmşir haqqında).- B.: “Adiloğlu”, 2003.- 158 s.

347.    Ш 3

                 T 42      Təkləli Minəxanım. Vüqarımı o dağ­lar­dan almışam: (Aşıq Ulduz Sönməzin yaradıcılığı haq­qın­da).- B.: “Adiloğlu”, 2006.- 500 s.

____________

 

348.    *Aşıq Ədalətin yaradıcılıq gecəsi: [Müslüm Ma­qomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Ye­ni Azərbaycan.- 2007.- 12 aprel.- S. 8; Hürriyyət.- 2007.- 12-15 aprel.- S. 16; Ekspress.- 2007.- 12 aprel.-       S. 13.

349.    Əfsun. Sazın, sözün sehrində “Azərsun Holdinq” şirkətlər qrupu “Dağlar, sizə söz deməyə gəlmişəm” adlı konsertin təqdimatını keçirdi: [Gədəbəyli Aşıq Dəmirin konsertinin təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Üç nöqtə.- 2007.- 14 aprel.- S. 10.

350.    *Əzizqızı M. Aşıq Əhliman Rəhimov //Azər­bay­can.- 2007.- 5 aprel.- S. 7.

351.    *Humay. Vətəndən sürgün edilmiş aşıq: Ağacan Cabbarovun qəribə taleyi olub... //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 12 aprel.- S. 15.

352.    *Sabirqızı Ü. “Aşıqlar öləndə bəzilərinin dəfni üçün vəsait tapılmır”: Tədqiqatçı-alim Elxan Məmmədli aşıqlara və onların sənətinə ögey münasibətdən şikayətləndi //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 11 aprel.- S. 14.

 


 

TEATR

 

353.    *Abbasova K. Kiçik məkanda yaşanan böyük hisslər: [Yazıçı-dramaturq İlyas Əfəndiyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Sən həmişə mənimləsən” əsərinin premyerası] //525-ci qəzet.- 2007.- 13 aprel.- S. 7.

354.    Aliyə D. Azərbaycan teatr tarixinə qısa bir nəzər //Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 13.

355.    Aliyə D. İndiki tamaşaçı, sözə gülür vəziyyətə yox: [Əməkdar artist Cəfər Namiq Kamalla müsahibə] //Kino+.- 2007.- 27 aprel.- S. 8.

356.    Behbudqızı S. Teatrımızın bu günü: Vaqif İbrahimoğlu: “Fəxri adlara aydın, ləyaqətli münasibət yoxdur”: [“Yuğ” Dövlət Teatrının baş rejissoru] //Həftə içi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 8.

357.    Əlizadə M. Yaxından, uzaqdan...: [Müxtəlif teatr səhnələrində oynanılan tamaşalar haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 51-54.

358.     “İmperator” tamaşası haqqında düşün­cə­lə­rim: [Elçini Hüseynbəylinin Dövlət Gənclər Teatrında akt­yor Sərvər Əliyev tərəfindən tamaşaya qoyulan eyni adlı ta-ma­şası haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.-      S. 7.

359.    *Kamiloğlu V. Afaq Bəşirqızı: “Həyatda ən qorx­duğum unudulmaqdır” //İki sahil.- 2007.- 5 aprel.- S. 6.

360.    *Qaliboğlu E. “Gülbalanın qoçaqlığı”: Uşaq ta­ma­şasında erməni azğınlığı ifşa olunur: [Bakı Uşaq Teatrın­da oynanılan eyni adlı tamaşanın ssenari müəllifləri Cahan­gir Neman və Firidun Məhərrəmov, quruluşçu rejissoru İ.Sol­tandır] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 25 aprel.- S. 15.

361.    Qəhrəmanov Ə. “Ölülər”in ilk tamaşası mətbuat sə­hi­fələrində //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 19-22.

362.    Qurbanlı R. Sənət heç bir düstura sığmır: [Xalq ar­tisti Vaqif Əsədov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S. 6.

363.    *Mehdixanlı T. Ürəkdə sənətə sevgi olanda [Sal­yan Kukla Teatrının direktoru Yavər Cəbrayılov haq­qın­da] //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 7; Azərbaycan.- 2007.- 1 aprel.- S. 6.

364.    *Məhərrəmova T. “Rejissor öz işində despot olmalıdır”: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında İlyas Əfəndiyevin “Sən həmişə mənimləsən” pyesi əsasında hazırlanan “Boy çiçəyi” tamaşası rejissor Loğman Kərimovun quruluşunda] //Kaspi.- 2007.- 12 aprel.- S. 16.

365.    *Mürvətqızı S. Teatr tarixi və teatrşünaslığa dair nə­zəri fikrin “Yeni təməl”i: [Teatrşünas Ədalət Vəliyevin ey­ni adlı kitabının nəşri haqqında] //525-ci qəzet.- 2007.-    3 ap­rel.- S. 7.

366.    *Nəcəfqızı X. Nə yaxşı ki, yol uzanır...: [Əmək­dar artist Həsən Əbluc haqqında] //Kaspi.- 2007.- 21-23 ap­rel.- S. 15.

367.    Nizamiqızı H. “Əyri ağac”ın kölgəsində Fərman Abdullayevin dedikləri: [Aktyor Evində rejissoru və ssenarisi Fərman Abdullayev olan eyni adlı mono-tamaşa  haqqında] //Mədəniyyət.- 2007.- 20 aprel.- S. 4.

368.    Ömür paylananda: [Mərhum sənətkar Hamlet Xanızadə haqqında qızı Aygün xanımla söhbət] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 4.- S. 29-32.

369.    Rüstəmli B. “Cavanlar sənətə yeni ab-hava gə­ti­rir”: [Yazıçı-dramaturq Firuz Mustafa ilə teatr prob­lemləri barədə söhbət] //Reytinq.- 2007.- 1 aprel.- S. 17.

370.    Səbinə. Tərcüməçi, redaktor və aktyorun birgə qü­­suru: [Valid Sənani ilə müsahibə] //Paritet.- 2007.-         3-4 ap­­­rel.- S. 13.

371.    *Səfərov İ.  “On beş pyes”: [Əli Əmirlinin tamaşaları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 13 aprel.- S. 6.

372.    Səfərova S. “Nə etməli!”: Bu bir günümüzün tamaşasıdır: [Orta İxtisas Musiqi Məktəbində rus yazıçısı Çernışevskinin eyni adlı romanı Sona İbrahimovanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2007.- 20 aprel.- S. 3.

373.    Səhnə onun həyatı idi...: [Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti Rza Təhmasibin 113 yaşının tamam olması haqqında] //Xəzər.- 2007.- 21 aprel.- S. 19.

374.    Sumqayıtdan Bakıya...: [Bakı Bələdiyyə Teatrının Əməkdar artisti Rafiq İbrahimov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2007.- 6 aprel.- S. 3.

375.    Tahirə. “İki dəfə infarkt keçirmişəm”: Tariyel Qasımov: “Bütün bunlara baxmayaraq, teatr mənim ikinci evimdir” //Şərq.- 2007.- 10 aprel.- S. 14.

376.    *“Teatr açmağa bir ömür lazımdır”: Türkiyədə aktyor yetişdirməklə məşğul olan Cahangir Novruzovun fikirincə, bizim teatr işçiləri daha peşəkardır //Kaspi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 20.

377.    Təranə. “Hətta ölüm də hər şeyin sonu deyil”: Firuz Mustafa, yazıçı-dramaturq: “Bizim dramaturgiyamıza yaxşı mənada axın gözlənilir”: [Teatr pyesləri haqqında] //Kaspi.- 2007.- 7-9 aprel.- S. 22-23.

378.    Təranə. Sevgi olmayanda həyat maraqsız olur: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının aktrisası Elnarə Heydərova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 21-23 aprel.-       S. 22-23.

Ağasadıq Gəraybəyli-110

 

379.    Ələddinqızı N. Ağasadıq Gəraybəylinin sənət ştrixləri //Səs.- 2007.- 10 aprel.- S. 12.

380.    *Mehdixanlı T. Xarakterik rolların bənzərsiz ifaçısı //Azərbaycan.- 2007.- 7 aprel.- S. 5.

Nəsibə Zeynalova-90

 

381.    Gülüş kraliçası //Kaspi.- 2007.- 27 aprel.- S. 6.

382.    *Xanoğlan V. Xalq artisti Nəsibə xanım Zey­na­lo­vanın 90 yaşı tamam oldu //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 ap­rel.- S. 8.

383.    *Xəlilzadə F. Azərbaycan teatrının parlaq ul­du­zu //Azərbaycan.- 2007.- 20 aprel.- S. 7; Kaspi.- 2007.-     20 ap­rel.- S. 16.

384.    Qaynana yad edildi //Ekspress.- 2007.-         21-23 ap­­­rel.- S. 17; Bizim yol.- 2007.- 21 aprel.- S. 15; Gündəlik Azər­baycan.- 2007.- 21 aprel.-   S. 14.

385.    Qurbanlı R. Bir ulduz axıb söndü: Və ya Nəsibə Zey­nalovanın gerçəkləşməyən arzusu //Yaddaş.- 2007.-      26 ap­rel.- S. 11.

 

 

AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

 

386.    Cəfərqızı R. “Auditoriyaya bomba gətirək!” [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S. 13.

387.    Elgiz Ə. Qvazimoda rolu Aslan Şirinin debütü oldu: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Viktor Hüqonun “Qvazimoda” tamaşası Samir Qulamovun quruluşunda] //İmpuls.- 2007.- 6 aprel.- S. 15; Kino+.- 2007.- 6 aprel.- S. 6.

388.    *Ələddinqızı N. “İmzanın hökmü” iki hissəli tragikomediya teatr səhnəsində: [Rejissor Tofiq Kazımovun eyni adlı tamaşası] //Səs.- 2007.- 26 aprel.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 5 aprel.- S. 15.

389.    Xatirə. Şahin Cəbrayılov kimsədən şikayət­lən­mədi: [28 il Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının səhnəsinə həsrət qalmış aktyor haqqında] //Həftə içi.- 2007.- 20 aprel.- S. 8; Şərq.- 2007.- 20 aprel.- S. 14.

390.    İdrisoğlu A. “Xəcalət”...: [Hüseynbala Mirələ­mo­vun adı çəkilən pyesinin səhnə həyatı] //Azad Azər­bay­can.- 2007.- 15 aprel.-     S. 6.

391.    *Kamal Xudaverdiyev: “Həyat çox maraq­sız­dır” [Xalq artisti] //Gündəlik Azər­baycan.- 2007.- 19 aprel.- S. 14; Bizim yol.- 2007.- 19 ap­rel.- S. 15; Ekspress.- 2007.- 19 aprel.- S. 12.

392.    *Qaliboğlu E. “Dəlilər və ağıllılar”: [İlyas Əfən­di­yevin eyni adlı tamaşası rejissor Mərahim Fərzəli­bə­yovun qu­ruluşunda] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 24 aprel.- S. 15.

393.    *Qaliboğlu E. “Kvazimodo”: [Rejissor Samir Qulamovun quruluşunda eyni adlı tamaşa] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 14 aprel.- S. 15.

394.    *Mehdixanlı T. Zirvədən eşidilən soraq: Fatma Qədri-100 //Azərbaycan.- 2007.- 14 aprel.- S. 8.

395.    *Məhərrəmova T. Cəlalı əzazilliklə “öldürən” kişi...: [Xalq artisti mərhum İsmayıl Osmanlı haqqında] //Kaspi.- 2007.- 24 aprel.- S. 16.

396.    Mədətoğlu Ə.  “Əvvəl  xalqın artisti olursan, son­rada Dövlət onu rəsmiləşdirib edir Xalq artisti”: [Xalq artis­ti İlham Əsgərovla müsahibə] //Ədalət.- 2007.- 11 ap­rel.- S. 3.

397.    Nisə. “Salam, mənim əziz nəvələrim, nəti­cə­lərim...”: [Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru mərhum Sadıq Hüseynov haqqında] //Kino+.- 2007.- 20 aprel.- S. 14.

398.    Nuri G. Əzrayıl Hacı İsmayılovu öldürə bilmədi: [Aka­­demik Milli Dram Teatrında yazıçı Tufan Milloninin, qu­­ruluş rejissor Ağakişi Kazımovun “Alın yazısı” əsərinin prem­yerası haqqında] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.-       28 ap­­rel.- S. 14; Ayna.- 2007.- 28 aprel.- S. 19; Kaspi.- 2007.- 28-30 aprel.- S. 20.

399.    Teatr inkişaf edir, sadəcə peşəkar aktyorlara ehtiyac var: Mərahim Fərzəlibəyov: “İstedadlı, peşəkar aktyor üçün istər güclü, istərsə də zəif əsərdə oynamaq fərqi olmur” //Şərq.- 2007.- 24 aprel.- S. 14.

400.    Turanə. Bu aləmdən ayrıla bilmirəm: [Aka­de­mik Milli Dram Teatrının direktoru Maqbet Bünyadovun teatr haqqında söhbəti] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 28 ap­rel.- S. 12.

 

MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI

 

401.    Hacıbaba Bağırov-75: [Muzey Mərkəzində Xalq artistinin ad günü anıldı] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.- S. 8.

402.    Qarayev S. Tükənməz enerji mənbəyi: Sənət adam­ları: [Xalq artisti Səyavuş Aslanla müsahibə] //Azər­bay­can işıqları.- 2007.- 18 aprel.- S. 8.

403.    *Məhərrəmova T. Naxışı gətirməyən yubilyar:  [Novruz Qartalın 60 illik yubileyi münasibətilə Musiqili Komediya Teatrında tədbir] //Kaspi.- 2007.- 27 aprel.-       S. 16.

404.    *Məhərrəmova T. Ürəyincə olmayan peşədən əl çəkə bilməyən insan: [Aktyor Əzizağa Əzizov ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 6 aprel.- S. 16.

405.    *Salmanov R. “Milyonçunun dilənçi oğlu” yeni­dən səhnəyə gəldi: [S.Ələsgərov və Ş.Qurbanovun eyni adlı mu­siqili komediyası] //Xalq qəzeti.- 2007.- 12 aprel.- S. 7; Xalq cəbhəsi.- 2007.- 18 aprel.- S. 15.

406.    *Turanə. Sevilə biləcək rolları oynayıram: [Aktyor Atabala Səfərov ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 6 aprel.- S. 8.

 


 

GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

 

407.    *Aktyor Ramiz Sərkərov vəfat edib //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 8; Şərq.- 2007.- 10 aprel.- S. 14; Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 10 aprel.- S. 14.

408.    *Məhəbbətoğlu Q. “Teatra teatral insanlar gəlirlər”: [Teatrın rejissoru Loğman Kərimov ilə müsahibə] //Zaman.- 2007.- 19-20 aprel.- S. 13.

409.    *Ülvi A. Teatrın Beynəlxalq Uşaq Bayramına töhfəsi: [Teatrın bir qrup nümayəndəsinin Türkiyədə keçirilən Beynəlxalq Uşaq Bayramı həftəsində iştirakı] //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 aprel.- S. 7.

 

MİLLİ OPERA VƏ BALET TEATRI

 

410.    Babayeva T. Opera səhnəsinin yeni ulduzu: [Teat­rın solisti Dinarə Əliyeva ilə söhbət] //Xəzər.- 2007.-   7 ap­­rel.- S. 18.

411.    Dadaşova N. Opera səhnəsində yeni səslər: ­[Cüzeppe Verdinin “Riqoletto” operası haqqında]  //Mədəniyyət.- 2007.- 13 aprel.- S. 6.

412.    Cəfərqızı R. “Sənətkar qəlbi incə olar”: Yalnız diqqət Qəndab Quliyevanı həyata və sənətə qaytardı: [Opera və Balet teatrının solisti ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 5 ap­rel.- S. 13.

413.    Əliyev V. Əbülfət Əliyevin Məcnunu tamaşaçını uşaq kimi ağladırdı: Hamının “Əbili” deyərək əzizlədiyi xanəndənin özü isə Xan Əminin tilsimində idi: [Milli Akademik və Balet Teatrının mərhum aktyoru haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 5 aprel.- S. 7.

414.    Həsənova T. “Koroğlu” dünəndən bu günə: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası haqqında] //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 20 aprel.- S. 6.

415.    *Qaliboğlu E. “Sirat körpüsü”: [Rejissor Samir Kərimoğlunun quruluşunda eyni adlı tamaşa haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 27 aprel.- S. 15.

416.    Mahirqızı R. Elnur Zeynalov da “Məcnun” olmaq istəyir: Muğam müsabiqəsinin iştirakçılarından olan Elnur Opera və Balet Teatrında sınaq keçir //Palitra.- 2007.- 4 aprel.- S. 13.

417.    *Məhərrəmova T. Koroğlunun 7777 dəlisindən bi­ri...: [Xalq artisti Lütfiyar İmanov haqqında] //Kaspi.- 2007.- 17 ap­rel.- S. 16.

418.    Mənsum İbrahimov “Humay”a layiq görülüb: [“Bakılı” Beynəlxalq Cəmiyyətinin təsis etdiyi eyni adlı mükafar] //Gündəlik Azərbaycan.- 2007.- 29 aprel.- S. 13.

419.    *Mənsum İbrahimovun yeni albomu hazırdır: Topluda çoxdan səslənməyən kompozisiyalar yer alıb: [Xalq artisti] //Üç nöqtə.- 2007.- 20 aprel.- S. 13.

420.    Musaqızı L. “Estrada müğənniləri heç vaxt muğam ifaçısı ola bilməz”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2007.- 21 aprel.- S. 15.

421.    Natiq. “Muğam müsabiqəsi xalqımızda mədəni bir inqilab yaratdı”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə müsahibə] //Bizim yol.- 2007.- 7 aprel.- S. 13.

422.    *Nəzakət. “Traviata” Opera və Balet Teatrının səhnəsində: [İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin eyni adlı operası] //Səs.- 2007.- 26 aprel.- S. 12.

423.    *Sevil. “İndiki toyların əksəriyyəti diskotekanı xatırladır”: [Opera və Balet Teatrının müğənnisi Aygün Bayramova ilə müsahibə] //Yeni Müsavat.- 2007.- 23 aprel.- S. 12.

 

“ÜNS” TEATRI

 

424.    *Xuraman. “ÜNS” Teatrının 1 yaşı: tamaşaçı ilə sehr­li ünsiyyətin uğurlu təməli: [Xalq yazıçısı Elçinin fikir­lə­ri] //525-ci qəzet.- S. 11; Bakı.- 2007.- 27 aprel-2 may.-   S. 4.

425.    *Tahirli A. Dahi Şekspir, möhtəşəm “Şekspir”: [E­l­çi­nin eyni adlı pyesinin tamaşası rejissor Bəhram Os­ma­no­vun quruluşunda] //Kaspi.- 2007.- 10 aprel.- S. 14; Ədə­biyyat qəzeti.- 2007.- 6 aprel.- S. 3; Ayna.- 2007.- 14 aprel.- S. 21.

426.    *“ÜNS” Teatrında yeni tamaşa: [Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin Maqsud İbrahimbəyovun pyesi əsasında səhnələşdirdiyi “Final restoranı” tamaşası] //Azərbaycan.- 2007.- 26 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2007.- 26 aprel.- S. 5; Respublika.- 2007.- 26 aprel.- S. 8; Ayna.- 2007.- 27 aprel.- S. 8.

427.    *“ÜNS” Teatrının bir yaşı tamam olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 24 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2007.- 24 aprel.- S. 4.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

428.    *Məhərrəmova T. “Bu gün balet mənim həyatımdır”: [Balerina Kamilla Hüseynova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- 3 aprel.- S. 16.

429.    *Məhərrəmova T. Cavanlığın özü də bir rəqsdir: [Rəqqasə Şəfiqə Hənifəyeva ilə müsahibə] //Kaspi.- 2007.- S. 16.

430.    Məmmədov Ə. Sənətə bağlı ömür: [Rəqqas, böyük sənətkar Əlibala Abdullayev haqqında] //Kredo.- 2007.- 7 aprel.- S. 6.

431.    Rüstəmli B. “Anadan yenicə doğulan da göbək atmaqla məşğuldur”: [Muğam Teatrının baletmeystri, Əmək­dar artist Aliyə Ramazanova ilə müsahibə] //Reytinq.- 2007.- 1 aprel.- S. 22.

432.    Səbinə. Mədəniyyətimizin qızıl dövrünün rəqs şahzadəsi: [Əminə Dilbazi haqqında] //Paritet.- 2007.-       19-20 ap­rel.- S. 7-10.

 

КУЛЬТУРА

 

433.    2

      771626 

               771807     Мамедов Ф.  Культурология как путь к эффективной жизнедеятельности: Опреде­ле­ния, фор­мулы, концепция культуры.- Баку: «Аби­лов, Зей­на­лов и сыновья», 2006.- 574с.

434.    1

      696121 

               696122     Микеладзе Г.  Мой Азер­бай­джан.- Баку: «Адильоглы», 2006.- 487с.

____________

 

435.    *Бюльбюль. Азербайджанской культуре ни­че­го не грозит:  [О пресс-конференции Министра Куль­ту­ры и Туризма А. Гараева в Международном Центре «Новос­ти»] //Зеркало.- 2007.- 26 апреля.- С. 3; Каспий.- 2007.- 27 апреля.- С. 6. 

436.    Быть или не быть госзваниям?: Опрос пред­ста­ви­­телей искусства и культуры //Неделя.- 2007.-         13 ап­­реля.- С. 5.

437.    В Архангельске открылись Дни Культуры  Азер­­байджана //Зеркало.- 2007.- 28 апреля.- С. 25.

438.    Гараев А. Сегодня мы сталкиваемся не толь­ко с на­циональными притязаниями, но и прит­яза­ни­ями на на­­шу этнокультуру: [Беседа с Министром Куль­туры и Ту­ризма А.Гараевым] //Зеркало.- 2007.- 14 ап­реля.- С.22-24.

439.    Дадашова А. «Гызыл бута» награждает луч­ших из лучших: [О награждении деятелей культуры и искусства премией в  Государственной Филармонии] //Бир­жа плюс.- 2007.- 13 апреля.- С. 20.

440.    Малахова Е.  Научат ли нас культуре?: Ассо­циа­ция Культуры Азербайджана «Симург» планирует от­крыть в Баку Школу Культурологии //Зеркало.- 2007.-    3 ап­реля.- С. 7; Известия.- 2007.- 20 апреля.- С. 8.

441.    Мамедова Г.  В сети создается «Культурная среда»: [Беседа с главным редактором одноименного пор­тала А.Алиевым] //Неделя.- 2007.- 6 апреля.- С. 28; Зер­кало.- 2007.- 5 апреля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 6 ап­реля.- С. 7.

442.    Мамедова И. «Наша культура- наше богат­ство»: Объявлен конкурс научных статей: [Минис­терством Культуры и Туризма под названием «Сов­ре­мен­ная азербайджанская культура: проблемы и перс­пек­ти­вы»] //Каспий.- 2007.- 6 апреля.- С. 6.

443.    «Наш портал- альтернатива массовому искус­ству: [О презентации портала, посвященного искусству] //Зеркало.- 2007.- 5 апреля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 6 апреля.- С. 7; Эхо.- 2007.- 5 апреля.- С. 3.

444.    Рзаханова Е.  Война с плагиатом: [О пре­зен­та­ции веб-сайта Агентства Авторских Прав рас­ска­зы-вает пред­седатель ААП А.Самедов] //Каспий.- 2007.-    26 ап­­реля.- С. 7.

 

Дни Культуры Азербайджана в Москве

 

445.    Баннаева Н.  Современный срез: Творчество мо­лодых – главная направленность Дней Культуры Азер­­­байджана в Москве //Азербайджанские Известия.- 2007.- 17 апреля.- С. 1.

446.    В Москве проходят Дни Культуры Азер­бай­джа­на //Каспий.- 2007.- 17 апреля.- С.6; Наш век.- 2007.- 6-12 апреля.- С. 11.

447.    Гаджизаде А. В Московской Финансовой Ака­де­мии прошел «День Культуры Азербайджана»: [По ини­­циативе азербайджанских студентов] //Бакинский ра­­бо­чий.- 2007.- 5 апреля.- С. 3.

448.    Дни Азербайджанской Культуры в Москве: [О планах проведения мероприятий, составленных Минис­терством Культуры и Туризма] //Зеркало.- 2007.- 6 ап­реля.- С.8; Каспий.- 2007.- 12 апреля.- С. 7.

449.    Караваев А. Плоды высокого качества //Азербайджанские Известия.- 2007.- 20 апреля.- С. 1-2.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

450.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о награждении орденом «Шохрат» Коб­зона И.Д. за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией //Бакинский рабочий.- 2007.- 28 апреля.- С. 3;  Азербайджанские Известия.- 2007.- 28 апреля.- С. 1.

___________

 

451.    *«Азербайджан занимает существенное мес­то во внешней политике Латвии и ЕС»: [О беседе Минис­тра по вопросам общественной интеграции Ка­би­нета Министров Латвийской Республики О.Кас­тенса с пре­зидентом Ассоциации Культуры «Лат­вия-Азербай­джан» Ф.Сафаровым] //Эхо.- 2007.- 18 ап­реля.- С. 4.

452.    *Алескероглу Ф.  «Звезды» Мариинки на Бакинской сцене: [О выступлении солистов Российского Мариинского Балета А.Сомовой и И.Колбы на сцене Театра Оперы и Балета имени М.Ф.Ахундова] //Эхо.- 2007.- 17 апреля.- С.8; Биржа плюс.- 2007.- 21 апреля.- С. 19.

453.    Алиева Б. Двойной праздник Иосифа Коб­зо­на: [Беседа с Народным артистом России И.Кобзоном, кон­церт которого состоялся в Театре Оперы и Балета] //Зеркало.- 2007.- 28 апреля.- С. 22.

454.    *Асадова И. «Зита и Гита» отказалась от поез­дки в Баку: [О визите индийской делегации и рас-ши­рении связи наших киноиндустрий] //Эхо.- 2007.-     14 ап­реля.- С. 14.

455.    *Асадова И.  Министерство Культуры и Туризма готовит меры: [О политической ошибке на дис­ке с записью гимнов тюркских государств, выпущенном в Турции] //Эхо.- 2007.- 5 апреля.- С. 1, 8.

456.    В Баку прибыл известный фотограф: [О выс­тав­ке работ французского фотографа С.Рольта во Фран­цузском Культурном Центре] //Ежедневные новости.- 2007.- 20 апреля.- С. 15.

457.    *Ирада А.  Актеров театра «Шалом» в Баку ждет интересная программа: [О гастролях Московского Ев­рейского Театра] //Эхо.- 2007.- 3 апреля.- С. 8; Эхо.- 2007.- 18 апреля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 18 апреля.- С. 6; Зер­кало.- 2007.- 19 апреля.- С. 8; Известия.- 2007.-        20 ап­реля.- С. 8.

458.    Исеев В.  Памяти великого режиссера: [О ве­че­ре памяти Акиры Куросава в Центре Современного Ис­­кусства, организованном Центром Японской Куль­ту­ры «Томодачи»] //Азербайджанские Известия.- 2007.-   11 ап­реля.- С. 4.

459.    *Керимов Р. Большие планы «АзИз»: [О соз­дании Международной Ассоциации «Азербайджан-Из­раиль» и визите азербайджанской делегации в Хайфу] //Эхо.- 2007.- 11 апреля.- С. 1, 3.

460.    Кязимова Н. Солистка «ВИАГРА» любит де­тей и цветы: [Интервью с солисткой одноименной ук­раин­­ской попгруппы В.Брежневой] //Зеркало.- 2007.-      3 ап­реля.- С. 8.

461.    *Левенбук А.  В Баку к нам относятся по-осо­­бен­ному…: [Беседа с художественным руко­во­ди­те­лем Ев­рейского Театра «Шалом» А.Левенбуком ] //Эхо.- 2007.- 19 апреля.- С. 8.

462.    Мамедова И.  Мерси, Баку!: [О постановках и выставках во Французском Культурном Центре, пос­вя­щенных Дню франкофонии] //Каспий.- 2007.- 17 ап­реля.-С.6

463.    Нурани. Северный Кипр- не только море и солнце: [Беседа с директором Департамента Минис­тер-ства Экономики и Туризма Турецкой Республики Север­ного Кипра Хасаном Артунер] //Эхо.- 2007.- 21 ап­реля.- С. 8.

464.    Представители туристических компаний Австрии посетили Нахчыван //Бакинский рабочий.- 2007.- 24 апреля.- С. 4.

465.    Рзаханова Е.  Пять этюдов - картин Рахма­ни­нова: [О концерте польской пианистки Джоанны Тр­же­чек в Государственной Филармонии] //Каспий.- 2007.-    6 ап­реля.- С. 6.

466.    Рзаханова Е.  Рапсодия на тему Паганини: [О кон­церте пианистки Е. Ахундовой и Государственного Сим­фонического Оркестра под руководством австрийского дирижера Корнели фон Керссенброфка в Го­су­дарственной Филармонии] //Каспий.- 2007.- 3 ап­реля.- С. 6.   

467.    *Рзаханова Е., Мамедова И.  218 ударов в минуту: [О выступлении турецкой танцевальной группы «Анадолу атеши» в Театре Оперы и Балета] //Каспий.- 2007.- 13 апреля.- С. 6.

468.    Цыганов О.  Независимые вместе: 15 лет ус-та­новления дипотношений между Азербайджанской Рес­пуб­ликой и Российской Федерацией: [О совместных про­ектах в области культуры и туризма] //Известия.- 2007.- 26 апреля.- С. 10-11; Бакинский рабочий.- 2007.- 28 апреля.- С. 4-5.

469.    *Шагал И.  Пора начинать работу…: [Беседа с пре­зидентом Международной Ассоциации Азер­бай­джан-Израиль «АзИз» И.Шагалом] //Эхо.- 2007.- 18 ап­реля.- С. 1-2.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

470.    *Азербайджано-французские связи при­обре­ли интенсивный характер: [О встрече президента Фон­да Гейдара Алиева М. Алиевой с Министром Куль­туры и Коммуникаций Франции Рено Доннедье де Ваб­ром в Париже] //Бакинский рабочий.- 2007.- 5 апреля.- С. 3.

471.    Алиев А.  Встреча с супругой Министра Иностранных Дел Франции: [Доминик Каттьен и первой леди Азербайджана М.Алиевой, на которой затронуты и вопросы культурного сотрудничества] //Бакинский рабочий.- 2007.- 5 апреля.- С. 3.

472.    Выступление первой леди Азербайджана, пос­ла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой: [В Па­риже] //Бакинский рабочий.- 2007.- 7 апреля.- С. 2.

473.    Презентация проекта Фонда Гейдара Али­ева «Война и наши культурно-исторические памятники» //Ба­кинский рабочий.- 2007.- 25 апреля.-     С. 4.

474.    «Франция стремится к дальнейшему расши­ре­нию и развитию культурного сотрудничества с Азе­р­бай­джаном»: [О встрече посла доброй воли ЮНЕСКО Мех­рибан Алиевой и Министра Культуры и Ком­му­ни­кации Франции Рено Доннедье де Вабра] //Зеркало.- 2007.- 7 апреля.- С. 22.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

475.    Распоряжение Президента Азер­бай­джан­ской Республики об улучшении деятельности биб­лиотек в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2007.-    21 ап­­реля.- С. 1.

 

 

 

476.    Ашрафли Р. Библиотеками займутся гос­струк­туры:  [О планах реализации Распоряжения Пре­зи­ден­та от 21 апреля 2007 года]  //Комсомольская Правда.- 2007.- 24 апреля.- С. 5.

477.    Гулиев Ф. Библиотеки Гянджи ждут новых ус­луг: [О «круглом» столе в Гянджинской Центральной Биб­лиотеке] //Биржа плюс.- 2007.- 27 апреля.- С. 18.

478.    Набиева О. Пополняется книжный фонд: [О подарке Президента И.Алиева в количестве 244 книг на азербайджанском языке Гянджинской Городской Библиотечной Сети] //Вышка.- 2007.- 6 апреля.- С. 2.

479.    *Сабина. Закрывать нельзя, реанимировать: Пре­зидент подписал Распоряжение «Об улучшении биб­ли­о­течного дела в Азербайджане» //Зеркало.- 2007.-     25 ап­реля.- С. 7.

480.    Тулупчикова М. В столице ожидается «Празд­­ник книги»: [О подготовке к праздничным меро­при­ятиям, которые пройдут в Национальной Библиотеке име­ни М.Ф.Ахундова] //Комсомольская Правда.- 2007.- 21 апреля.- С. 4; Каспий.- 2007.- 24 апреля.- С. 6. 

 


ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 


 

481.    *Гасанова С.  Прекрасный Хачмаз: [О парках культуры и отдыха, музеях города Хачмаза] //Биржа плюс.- 2007.- 21 апреля.- С. 23.

482.    Жемчужникова Т. «Щелкунчик» в Нацио­наль­ном Парке: [О Детской Эстетической Студии «Гю­най», функционирующей в Национальном Парке] //Эхо.- 2007.- 5 апреля.- С. 8; Эхо.- 2007.- 18 апреля.-    С. 8. 

483.    *Кяндхудаева Е.  Памяти бульвара посв­яща­ется?: Приморский Парк будет реконструирован //Кас­пий.- 2007.- 11 апреля.- С. 4.

484.    Новый проект Фонда Гейдара Алиева: Суб­бот­ник в Парке Культуры и Отдыха имени Низами: [Сот­рудники Министерства Культуры и Туризма про-ве­ли работы по благоустройству Парка] //Бакинский ра­бочий. – 2007.- 10 апреля.- С. 3.

485.    Парк Гейдара Алиева станет любимым мес­том отдыха джалилабадцев: [О строительстве Парка в Джалил­абаде] //Бакинский рабочий.- 2007.- 11 апреля.- С. 3.

486.    Парк Музея Искусств будет транс­фор­ми­ро­ван: [О реализации Распоряжения Президента Азер­бай­джана о памятниках и мемориальных комплексах] //Зер­кало.- 2007.- 7 апреля.- С. 22.

487.    Рафиева С. Новая жизнь старого бульвара //Наш век.- 2007.- 20-26 апреля.- С. 1, 6.

 

КЛУБЫ, ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

488.    Мамедова И.  Зеленый Театр скоро примет зрителей: [Реконструкции Зеленого Театра близится к завершению] //Каспий.- 2007.- 14 апреля.- С. 8.

489.   Рубаи А. «Малый Сабантуй»: [О концерте Центра Татарской Культуры «Туган тель»]  //Каспий.- 2007.- 28 апреля.-                        С. 8.

490.    Скрытникова М. «50, ну разве это воз­раст?»»: В Центре Русской Культуры состоялся юби­лей­ный вечер барда В.Игольникова //Эхо.- 2007.- 4 ап­реля.- С. 8.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

491.    Алиева Э. Праздник миниатюрной книги //Бакинский рабочий.- 2007.- 26 апреля.- С. 4.

492.    «Бабушкины сказки» на ночь: [О «Ночи му­зеев» в Музее Ковра] //Зеркало.- 2007.- 27 апреля.-   С. 8.

493.    Баннаева Н. Древний наш край: В Галерее Музейного Центра открылась выставка «Иреван: моя история, моя земля, моя судьба…//Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 апреля.- С. 4.

494.    Бюльбюль. «Диковинный» Музей Мини­атюр­ных Книг: [О директоре Музея З.Салаховой] //Зер­ка­ло.- 2007.- 10 апреля.- С. 8.

495.    *Джахидгызы Н. Прикосновение к истории: [О выс­тавке «Исторические памятники и культурное нас­ледие древнего Иреванского ханства» в Музейном Центре] //Наш век.- 2007.- 6-12 апреля.- С. 11.

496.    Рзаханова Е. 10 букв на 1 квадратный мил­ли­метр: В Музее Миниатюрной Книги отметили 5-летний юби­лей //Каспий.- 2007.- 24 апреля.- С. 6.

497.    *Рзаханова Е.  Открой двери в ночной музей:  [Пред­седатель Национального Комитета Меж­дународ­но­го Совета Музеев (ICOM) Р. Тагиева рассказывает о программе «Ночь Музеев»] //Каспий.- 2007.- 11 апреля.- С. 6.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

498.    *Азербайджанская община Нагорного Ка­ра­ба­ха направила письмо протеста: [О противозаконной под­готовке американской компанией SEMA гене­рального плана Шуши] //Новое время.- 2007.- 11 ап­реля.- С. 2.

499.    *Алиева Б. Единение научной мысли: [Об отк­рытии Международного семинара «Гобустанский куль­турный ландшафт» в Музейном Центре рас­ска­зы­вает директор Гобустанского Заповедника М.Фарад­жева] //Зеркало.- 2007.- 7 апреля.- С. 24.

500.    Ахмедова З.  В Ичери шехер грядет эпоха Ренессанса //Неделя.- 2007.- 27 апреля.- С. 4.

501.    Бульвар «растянется» до Шихово: [Беседа с гла­вой ИВ Сабаильского района С.Алекперовым о сох­ра­нении архитектурного наследия города] //Ком­со­моль­ская Правда- 2007.- 17 апреля.- С. 7.

502.    *Выясняется, что за компания разработала генплан Шуши: [О заявлении главы Департамента по общест­венным связям посольства США Джонатана Хе­ник ] //Новое время.- 2007.- 11 апреля.- С. 2.

503.    Гаджи И. Возрожденная из небытия: [О за­вер­шении восстановительных работ  в мечети Биби­эйбат] //Вышка.- 2007.- 13 апреля.- С. 9.

504.    Гаджи И. Камни старого замка: [О музее под от­кры­тым небом- абшеронском селении Гала] //Вышка.- 2007.- 20 апреля.- С. 9.

505.    Гаджиева Л. Плененные памятники: [О под­готов­ке фотоальбома 600 памятников, оставшихся на ок­купированных территориях] //Хазри.- 2007.- 5 ап­реля.- С. 4.

506.    Древней Крепости готовят судьбу «музея под открытым небом» //Комсомольская Правда.- 2007.- 17 апреля.- С. 6.

507.    Иманов К.  Свои проблемы жители Ичери ше­хер будут решать совместно с аксакалами: [Беседа с на­чальником управления заповедника К. Имановым] //Ком­сомольская Правда.- 2007.- 24 апреля.- С. 7. 

508.    *Мовлудгызы Э. Отвлекающий маневр: [К 15-летию захвата Шуши] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 апреля.- С. 1.

509.    *Мустафаева С. Переговоры ради … пере­го­во­ров: [Шуша у армянских агрессоров] //Новое время.- 2007.- 11 апреля.- С. 2; Биржа плюс.- 2007.- 21 апреля.- С. 4. 

510.    Одним из руководителей американской ком­па­нии, проектирующей генеральный план Шуши, является армянка //Бакинский рабочий.- 2007.- 14 ап­реля.- С. 3.

511.    *Оруджев Р.  Армяне желают перестроить Шу­шу //Эхо.- 2007.- 11 апреля.- С. 3; Каспий.- 2007.-    11 ап­реля.- С.1-2; Ежедневные новости.- 2007.- 13 ап­реля.- С. 3.  

512.    *Президент Ильхам Алиев ознакомился с хо­дом ремонтно-реставрационных работ в Музее Ис­то­рии Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2007.- 12 ап­реля.- С.1.

513.    *Расулов Р. Преданные партнеры или парт­нер­ствующие предатели: Как американцы готовят ген­план Шуши? //Каспий.- 2007.- 11 апреля.- С. 1- 2.

514.    Тулупчикова М.  Памятниками займется мэ­рия: [О выполнении Распоряжения Президента Ильхама Алиева о сохранении памятников  и мемо­риаль­ных комп­лексов] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.-       5 ап­реля.- С. 5.

515.    *Участники движения «Расскажем миру о на­шей истории» за пропаганду исторических пам­ятников Азербайджана: В рамках презентации про­екта сос­тоялась премьера фильма «Сокровищница тайн-Девичья башня»: [В Центре Современного Искусства] //Зер­кало.- 2007.- 18 апреля.- С. 8.

 

ТУРИЗМ

 

516.    *Алиева Б.  Азербайджан готовится привет­ствовать туристов: [О подписании документов между Ми­нис­тром Культуры и Туризма А.Гараевым и руково­ди­телем Программы развития ООН Бруно Пуеза об инс-туционной помощи развитию внутреннего туризма] //Зер­кало.- 2007.- 3 апреля.- С. 3; Бакинский рабочий.- 2007.- 4 апреля.- С. 4.

517.    Ахмедова З. Бакинцев ознакомят с новин­ка­ми отельного бизнеса: [О предстоящем открытии новых гос­­тиниц всемирно известных фирм] //Комсомольская Прав­да-Баку.- 2007.- 7 апреля.- С. 4.

518.    Ахмедова З.  ООН «раскрутит» турбизнес в Азер­байджане: [Об «Инстуционной помощи- программе раз­вития ООН] //Комсомольская Правда.- 2007.- 14 ап­реля.- С. 5.

519.    Ашрафли Р. В Азербайджане откроются ту­рис­тические центры: [О планах реализации Прог­раммы раз­вития ООН] //Комсомольская Правда- Баку.- 2007.-  5 ап­реля.- С. 4.

520.    Бюльбюль. Восток- дело тонкое, или обзор прошедших за неделю мероприятий в сфере туризма //Зеркало.- 2007.- 21 апреля.- С. 18.

521.    Годжаева Е. Как принять миллион гостей: [О гос­программе по развитию туризма] //Каспий.- 2007.- 19 ап­реля.- С. 6.

522.    Гурбатов Ф. В регионах туристам больше все­го нравится останавливаться в сельских домах: [Бе­се­да с национальным координатором проекта «Развитие ту­ризма в Азербайджане» Ф.Гурбатовым] //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 10 апреля.- С. 1-2.

523.    *Гусейнов Э.  По Кавказу- вместе с Дюма: [О но­вом туристическом проекте рассказывает директор тур­компании Baki Tur Ф.Мамедов] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 25 апреля.- С. 3.

524.    Зейналов Б. Поднимем флаг- вернем Кара­бах: [Беседа с завсектором Зарубежного Туризма Ми­нис­терства Культуры и Туризма Э.Гафарлы] //Новое время.- 2007.- 24 апреля.- С. 3.

525.    Лицензия на деятельность гостиниц и ту­ристических фирм будет выдаваться сроком на пять лет //Еже­дневные новости.- 2007.- 6 апреля.- С. 5.

526.    Малахова Е.  Быть или не быть туризму в Азер­байджане: [О новом этапе развития туризма] //Зер-ка­ло.- 2007.- 6 апреля.- С. 7.

527.    Манафов Ш.  Загатала: Срочно требуется обаятель­ный имидж: [Об изучении турпотенциала реги­она] //Каспий.- 2007.- 3 апреля.- С. 4.

528.    Международный семинар по туризму: [«Мар­кетинг туризма и техника рекламы» семинар под та­ким названием начал работу в Баку] //Азер­байджан-ские Известия.- 2007.- 17 апреля.- С. 1.

529.    *Оруджев Р. Маршрутом Дюма-отца: [О про-екте нового турмаршрута] //Эхо.- 2007.- 12 апреля.- С. 1, 3; Каспий.- 2007.- 3 апреля.- С. 4.

530.    Рауфоглу Р. На AIFT 2007 Карабах стал яб­ло­ком раздора: В Баку проходит двойная выставка ту-ризма и отельного бизнеса //Неделя.- 2007.- 20 апреля.- С. 11; Каспий.- 2007.- 21 апреля.- С. 1-5. 

531.    Рафаилов Я. Туризм одна из приоритетных сфер экономики: [Об открытии двух Международных ту­ристических выставок: «6-й Международной ту-ристи­ческой» и 1-й «Гостиничное дело» в СКК имени Г.Али­ева] //Зеркало.- 2007.- 19 апреля.- С. 4; Зеркало.- 2007.- 18 апреля.- С. 4; Биржа плюс.- 2007.- 21 апреля.- С.6.

           

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

532.    Жемчужникова Т. Торжественный концерт в классической гимназии: [№ 160 по случаю 15-летия ус­та­новления дипотношений между Азербайджаном и Рос­сией] //Эхо.- 2007.- 10 апреля.- С. 8.

 

           

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

               

533.    Аз 2005 

                    103       Алиева К.Т.  Тема Абшерона в азер­бай­­джанской живописи: Автореферат дис. канд.  искус­ство­ведения.- Баку, 2005.- 26 с.

534.    Аз 2005 

                    105      Эфендиев А.Ф.  Батальная тематика в азер­байджанской миниатюрной живописи ХIIIVI веков: Автореферат дис. канд. искусствоведения.- Баку.- 2005.- 22 с.

 

 

 

535.    Ашрафли Р. Азербайджан попадет в книгу рекордов Гиннесса: [Беседа с художником А.Гей­бато­вым, проживающим в Германии] //Неделя.- 2007.- 6 ап­реля.- С. 8- 9.

536.    Джафарова Н. Мир пейзажей Гусейна Али­ева: [О презентации книги, посвященной творчеству На­род­ного художника Г.Алиева в Художественном Салоне «Гыз галасы»] //Наш век.- 2007.- 13-19 апреля.- С. 12; Ба­кинский рабочий.- 2007.- 10 апреля.- С. 3. 

537.    *Каракмазли Д. «Художник Лятифа Ку­ли­за­де: «Оружием» обнажения и блеска следует поль­зо­ваться избирательно: [Беседа с главным ху­дож­ни­ком Теат­ра Кукол Л.Кулизаде] //Хазри.- 2007.- 3 ап­реля.-    С. 9.

538.    *Мамедова И. До 80-летия оставалось мень­ше года: Не стало Народного художника Расима Бабаева //Кас­пий.- 2007.- 25 апреля.- С. 7; Биржа плюс.- 2007.- 27 ап­реля.- С. 19. 

539.    Мусабекова И. «Я хочу запечатлеть красоту Азер­байджана»: [Об открытии выставки юного худож­ни­ка из Лерика А.Раджабли в Картинной Галерее «Аб­ше­рон»] // Эхо.- 2007.- 24 апреля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 21 апреля.- С. 8; Известия.- 2007.- 27 апреля.-      С. 8. 

540.    Мусаева Н. С неба Норвегии упало три яб­ло­ка: [О выставке работ художников: С.Шихлинской, А.Га­санова и фотохудожника Р.Эфенди в Центре Сов­ре­мен­ного Искусства, посвященных поездке в Ставагер] //Бир­жа плюс.- 2007.- 27 апреля.- С. 19.

541.    Мусаева Н. Художники получат «5+»: [Твор­­ческий портрет молодых художников: М.Рус­та­мо­ва, Т.Рустамова, Н.Рустамова, В.Мурадова, Н.Над­жа­фо­ва – выставка которых планируется в Музейном Центре] //Бир­­жа плюс.- 2007.- 6 апреля.- С. 19; Эхо.- 12 апреля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 17 апреля.- С. 8; Наш век.- 2007.- 13- 19 апреля.- С. 11. 

542.    Нурлана. «Нет разницы между горной вер­ши­ной и обнаженным телом»: [Беседа с художником А.Шам­сиевым]  //Зеркало.- 2007.- 18 апреля.- С. 8.

543.    Рзаханова Е.  Прекрасное утро: [О выставке ху­дож­ника М.Амирова в Галерее «Гыз галасы»] //Кас­пий.- 2007.- 28 апреля.- С. 8.

544.    Тема жертв геноцида – в произведениях Нах­­­чы­ванских художников: [О выставке в Салоне име­ни Б.Кенгерли в Нахчыванской Автономной Респуб­ли­ке] //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 6 апреля.- С. 4.

545.    Чингизгызы И. Скрещивая лучи духовной энер­гии: [Творческий портрет художника Г.Алиева] //Наш век.- 2007.- 20- 26 апреля.- С. 11.

 

ГРАФИКА

 

546.    *Великий мастер миниатюры: [Памяти ху­дож­ника-миниатюриста Низамеддина Султан Му­хам­ме­да] //Зеркало.- 2007.- 11 апреля.- С. 8.

547.    *Джафарова Н.  Книга как отдельная кар­ти-на: В Париже состоялась презентация авторского проекта Алтая Садыхзаде: [Книги «Painting & Sketch ху­дож­ники»] //Наш век.- 2007.- 6-12 апреля.- С. 11.

548.    *Жемчужникова Т. Полотна оживают в муль­типликации: [Беседа с художником-мульти­пли­ка­то­­ром Н.Нариманбековой] //Эхо.- 2007.- 14 апреля.-     С. 14.

549.    Петроченкова Л. Талант смеяться над собой: [О выставке работ карикатуристов в Выставочном Са­ло­не имени С.Бахлулзаде, посвященных 100-летию жур­на­ла «Молла Насреддин»] //Наш век.- 2007.- 13-19 ап­реля.- С. 11.

550.    Рзаханова Е.  Успехи карикатуристов Азер­бай­­джана: [О планах художников рассказывает пред­се­да­тель Общества Карикатуристов Б.Гаджизаде] //Кас­пий.- 2007.- 5 апреля.- С. 6.

551.    Рубаи А. Байрам Гаджизаде удостоился спе­циаль­ного приза: Работа азербайджанского кари­ка­ту­рис­та попала в десятку лучших на конкурсе в Дамаске //Кас­пий.- 2007.- 26 апреля.- С. 7.

552.    Тельмангызы Г. Экскурс в прошлое: [О юби­лейном вечере памяти художника А.Азимзаде в До­ме-Музее] //Хазри.- 2007.- 5 апреля.- С. 12.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

 

553.    Аз 2005

                    106       Азизова А.А. Азербайджанский костюм ХIХ века в контексте развития деко­ра­тив­но-при­клад­­но­го искусства: Автореферат дис. канд. искус­ство­­ве­де­ния.- Баку, 2005.- 26 с.

___________

 

554.    Баннаева Н. Желтый цветок в небесах: Пер­вая персональная выставка Арзу Гашимовой оказалась ме­­мориальной: [О художнике-прикладнике А.Гаши­мо­вой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 апреля.-     С. 3.

555.    Работы гянджинских мастеров признаны за рубежом: [О 9-летнем юбилее Декоративно- Приклад­но­го Центра города Гянджи] //Вышка.- 2007.- 20 апреля.- С. 6.

556.    Рзаханова Е. Картины первозданной кра­соты: Открылась выставка Сугры Багирзаде в жанре ике­баны: [В Выставочном Салоне имени В.Самедовой] //Ка­с­­пий.- 2007.- 10 апреля.- С. 7; Азербайджанские Из­вес­тия.- 2007.- 11 апреля.- С. 4. 

557.    *Шариф А. «Шейх Сафи»- восьмое чудо све­та»: [О редком экспонате Музея Виктории и Альберта теб­ризском ковре «Шейх Сафи» в Лондоне] //Зеркало.- 2007.- 21 апреля.- С. 43.

 

СКУЛЬПТУРА

 

558.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о памятниках монументальной скульп­­туры, мемориальных и архитектурных ком­плексах в Азербайджанской Республике //Бакинский ра­бочий.- 2007.- 3 апреля.- С. 2.

_____________

 

559.    Баку не хватает М.Э.Расулзаде и Гара Гара­ева: [Опрос общественного мнения на предмет того, чей пам­ятник следует установит во Всемирный День Пам­ятни­ка] //Неделя.- 2007.- 27 апреля.- С. 5.

560.    Багирова Т. Время обновлять камни: [На­род­ный художник О.Эльдаров о программе обнов­ле­ния памятников] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 4 ап­реля.- С. 3.

561.    *Бюльбюль. Памятники Азербайджана полу­чат новую жизнь: [О встрече Министра Культуры и Ту­риз­ма А.Гараева с деятелями культурных и научных уч­реж­дений в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахун­дова в рамках реализации распоряжения Пре­зи­­дента о памятниках и мемориальных комплексах] //Кас­­пий.- 2007.- 11 апреля.- С.3.

562.    Рзаханова Е.  Бронза для выражения эмо­ций: [О работах скульптора С.Мамедова, выс­тав­лен­ных в Салоне имени В.Самедовой] //Каспий.- 2007.- 20 ап­реля.- С. 7; Зеркало.- 2007.- 20 апреля.- С. 8; Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 24 апреля.- С. 4.

563.    *С заботой о монументах: [О ходе выпол­не­нии распоряжения Президента о памятниках и архи­тек­тур­ных комплексах соответствующими структурами] //Хаз­ри.- 2007.- 3 апреля.- С. 12.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ        

 

564.    *Баннаева Н. Бегущий по волнам: [Осо­бен­ности творчества фотохудожника О.Асланова] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 5 апреля.- С. 4.

565.    *Баннаева Н.  Многоточие, увиденное сквозь объек­тив: [О творчестве фотохудожника А.Фатуллаевой и выставке ее работ во Французском Культурном Цент­ре] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 12 апреля.-     С. 4; Зеркало.- 2007.- 14 апреля.- С. 23.  

566.    *Петроченкова Л. «Весь мир-театр»: [О твор­честве молодого фотохудожника М.Мирзоевой] //Наш век.- 2007.-30 марта- 5 апреля.- С. 16.

567.    Рубаи А. Агдес Багирзаде «Вне рамок»: [О твор­честве фотохудожника А. Багирзаде] //Каспий.- 2007.- 6 апреля.- С. 7; Зеркало.- 2007.- 11  апреля.- С. 8; Наш век.- 2007.- 13- 19 апреля.- С. 16. 

568.    Тулупчикова М. Мир фотографий «заво­ю­ет» Ба­ку: [О подготовке к фотофестивалю «Айна- 2007»] //Ком­сомольская Правда- Баку.- 2007.- 26 ап­реля.- С. 4.

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

569.    *Бюльбюль. Весна, мода…, очарование: [Твор­­ческий портрет Заслуженного деятеля искусств, мо­дельера Ф.Халафовой] //Зеркало.- 2007.- 14 апреля.- С. 24.; Известия.- 2007.- 27 апреля.- С. 8.

570.    *Ирада А.  У Фахрии Халафовой теперь есть «Зо­ло­тые ножницы с бриллиантом»: [О награждении по­бе­дителя 8 Международного конкурса национального кост­юма «Этно-Эрато» Ф.Халафовой в Москве] //Эхо.- 2007.- 17 апреля.- С. 8; Комсомольская Правда-Баку.- 2007.- 17 апреля.- С. 16; Вышка.- 2007.- 20-26 апреля.- С. 2. 

571.    *Рагимова С.  «Платье способно вернуть се­бе утерянные позиции»: [Беседа с модельером С.Раги­мо­­вой] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 21 ап­реля.- С. 3.

 

КИНО

 

572.    *Азербайджан примет участие в фестивале ALJAZEERA: [Об участии фильма режиссера И.Сафата на 3-ем Международном фестивале документального кино в Дохе] //Зеркало.- 2007.- 6 апреля.- С. 8; Каспий.- 2007.- 5 апреля.- С. 8; Наш век.- 2007.- 6- 12 апреля.-     С. 12. 

573.    Актриса по системе Станиславского: [Беседа с На­родной артисткой Э.Шабановой о жизни и  твор­честве] //Каспий.- 2007.- 3 апреля.- С. 6.

574.    *Безрукова Е.  Человек за кадром: В Гос­фильм­офонде отметят 90-летний юбилей кинооператора Ари­фа Нариманбекова //Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 18 апреля.- С. 3.

575.    *В Санкт-Петербурге состоялся показ фильма «Черный рай»: [Режиссера Т.Даими в рамках II Меж­дународного Социального Кинофорума] //Зеркало.- 2007.- 7 апреля.- С. 24.

576.    *Гашимов Р.  Пообщавшись с детьми бе­жен­цев, я понял, что мыслят и говорят они, как старики: [Бе­седа с автором сценария художественно-до­ку­мен­таль­ного фильма «Солнце и луч» Р.Гашимовым] //Эхо.- 2007.- 12 апреля.- С. 8.

577.    Жемчужникова Т. Кино глазами А.Нари­ман­­­бекова: [Творческий портрет кинооператора] //Эхо.- 2007.- 20 апреля.- С. 8.

578.    Кязимзаде А. «Опальный» профессор в веч­ном фаворе или просто Рафик Гусейнов: [Беседа о жизни и творчестве с Народным артистом, Секретарем Союза Кинематографистов Р.Гусейновым] //Каспий.- 2007.- 4 апреля.- С. 5- 6.

579.    Мамедова И. Фильм «Выход» отправляется в Фин­лян­дию: [Режиссера-документалиста Н.Алиева] //Кас­пий.- 2007.- 14 апреля.- С. 8.

580.    Набиева О. Снимается фильм о Джавадхане: [Бе­седа с режиссером фильма Р.Алмурадлы] //Вышка.- 2007.- 20 апреля.- С. 6.

581.    Намазов О. Наш выход: [Беседа с режис­се­ром А.Алиевым, фильм которого «Выход» отмечен двумя призами на кинофестивале в Санкт-Петербурге] //Зер­кало.- 2007.- 20 апреля.- С. 8.

582.    *Неоконченное путешествие Абасгулу ага Ба­ки­ханова: [О создании на «Азербайджантелефильме» до­кументальной ленты режиссера Д.Мехтиева, посв­я­щен­­ной А.Бакиханову] //Зеркало.- 2007.- 12 апреля.-    С. 8.

583.    *Нурлана.  Полет под «Мухой» в Мозамбик:[ О пре­зентации кинокомедии «Муха» режиссера А. Аб­ра­мова] //Зеркало.- 2007.- 3 апреля.- С. 8.

584.    *Нурлана.  Съемочная группа фильма «Дом» ждет пробуждения улиток: [Об авторе сценария и ре­жис­сере фильма А.Рустамове] //Зеркало.- 2007.- 24 ап­реля.- С. 8.

585.    Петроченкова Л. «Дорога между раем и адом»: [О презентации одноименного фильма режиссера С.Ке­римоглу] //Биржа плюс.- 2007.- 27 апреля.- С. 19.

586.    *«Последний прогноз» длиной в 27 минут: Ок­тай Миркасимов выступил продюсером доку­мен-тальной ленты, посвященной ученому М.Кашкаю: [Ре­жис­сера Э.Мусаоглу] //Зеркало.- 2007.- 12 апреля.- С. 8; Кас­пий.- 2007.- 12 апреля.- С. 7.

587.    *Рубаи А. «Вне Гринвичского меридиана»: [Об одноименном фильме режиссера Ю.Гулиева] //Кас­пий.- 2007.- 4 апреля.- С. 7; Известия.- 2007.- 6 апреля.- С. 8. 

588.    Рубаи А.  Скрип нефтяных качалок: [Беседа с ре­жиссером Т.Даими] //Каспий.- 2007.- 7 апреля.- С. 8.

589.    *Рубенчик С.  Ощущаю себя побежденным. Меня победила деревенщина: [Беседа с режиссером С.Ру­­бенчиком] //Эхо.- 2007.- 25 апреля.- С. 8.

590.    *Рзаханова Е.  «Не бойся,я с тобой- 2» 20 лет спустя: [О съемках 2-й части одноименного фильма ре­жис­­сера Ю.Гусмана] //Каспий.- 2007.- 25 апреля.- С. 7; Мос­ковский комсомолец.- 2007.- 23 апреля.- С. 3.

591.    Фильм Назима Рагимова на фестивале до­ку­ментального кино в Катаре: [О фильме «Похожий на са­молет» режиссера Н.Рагимова, проживающего в Москве] //Новое время.- 2007.- 24 апреля.- С. 6.

592.    Экспертная комиссия по кино: [О создании ко­миссии при Министерстве Культуры и Туризма] //Эхо.- 2007.-19 апреля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 19 ап­реля.- С. 8; Ежедневные новости.- 2007.- 20 апреля.-     С. 15.    

 

МУЗЫКА

 

593.       1

                  690270  

                  690271     Имрани Р.  Бахрам Мансуров.- Баку: «Элм», 2005.- 213 с.

  

594.       1

         689038 

                  689039     Бахшиева А.  Из истории музы­кального дела в Азербайджане. - Баку: «Элм», 2005.- 152 с.

___________

 

595.    Распоряжение Президента Азербай­джан­ской Республики о проведении 110-летнего юбилея Бюль­­бюля //Бакинский рабочий.- 2007.- 18 апреля.- С. 1. 

596.    Распоряжение Президента Азер­бай­джан­ской Республики о 100-летнем юбилее Хагигат Рза­евой //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 3 апреля.- С. 1.

 

âââ

  

 


 

597.    Абдуллаева Л. Вечно живой мугам: [О рабо­те музыковеда С.Багировой «Азербайджанский мугам»]  //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 4 апреля.- С. 3.

598.    Абдуллаева Л. Когда учат мыслить: В БМА прош­ли ежегодные отчетные концерты студентов ком­по­зиторского отделения //Известия.- 2007.- 20 апреля.-  С. 8.

599.    *Абдуллаева Л. Концерт как личное отно­ше­ние к музыке: [О выступлении Государственного Сим­фо­нического Оркестра под управлением дирижера Я.Ади­гезалова в Государственной Филармонии] //Азер­бай­джанские Известия.- 2007.- 17 марта.- С. 4.

600.    *Алескероглу Ф. «Концерт прошел с боль­шим успехом»: [Беседа с Народным артистом Ф.Ба­дал­бей­ли о концерте в Нью-Йорке, посвященном К.Ка­ра­еву] //Эхо.- 2007.- 5 апреля.- С. 8.

601.    *Алибейли Г. Выдающемуся композитору ХХ века посвящается: [О предстоящей презентации ми­ни­атюрного издания книги Л. Карагичевой, посв­ящен­ной великому композитору К.Караеву] //Наш век.- 2007.- 30марта- 5 апреля.- С. 11; Бакинский рабочий.- 2007.- 4 апреля.- С. 4; Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 апреля.- С. 3. 

602.    Алиев И. Госпоже Галине Вишневской: [Со­бо­лезнование Президента Азербайджана по поводу кон­чи­ны великого музыканта М.Ростроповича] //Бакинский ра­бочий.- 2007.- 28 апреля.- С. 3.

603.    Алиева Б.  «Связующая поколения нить»: [О презентации диска «Находки музыкального музея» в Го­сударственном Музее Музыкальной Культуры] //Зер­кало.- 2007.- 4 апреля.- С. 8.

604.    *Алиева Р. Венок песен Саида Рустамова: [О кон­­­церте памяти композитора С.Рустамова в На­ци­ональ­­ной Консерватории] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 25 апреля.- С. 2.

605.    *Алиева Р. Диалог со временем: [Твор­чес­кий портрет композитора А.Ализаде] //Наш век.- 2007.- 30 марта-5 апреля.- С. 11.

606.    Алиева У. К юбилею Мстислава Рос­тро­по­ви­ча: В Канаде состоялась премьера нового произ­ве­дения Джевдета и Исмаила Гаджиевых //Зеркало.- 2007.- 3 ап­реля.- С. 8.

607.    Ализаде А. Нельзя идти на поводу у зри­теля: [Беседа с Народным артистом, композитором А.Али­заде] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 11 ап­реля.- С. 3.

608.    Апрельский номер «Мусиги дуньясы» посв­ящен юбилеям: [Композиторов А.Бадалбейли, С.Рус­тамова] //Зеркало.- 2007.- 10 апреля.- С. 8.

609.    Ахмедова Г. Музыкальная арка Рауфа Аб­дул­лаева: [Творческий портрет Народного артиста, ху­до­жественного руководителя Государственного Симфонического Оркестра Р.Абдуллаева] //Эхо.- 2007.- 28 ап­реля.- С. 13.

610.    *Ахундова Е. Интеллектуальность-одно из глав­ных измерений высшего пианизма: [Беседа с про­рек­тором МБА Е.Ахундовой] //Зеркало.- 2007.- 7 ап­реля.- С. 23.

611.    Ахундова Е. Музыканту нужна среда, нужна вос­тре­бованность: [Беседа с Заслуженной артисткой, пиа­нис­ткой Е. Ахундовой] //Известия.- 2007.- 6 апреля.- С. 8.

612.    Бабаев Р.  Впереди заключительный концерт: [О концертеконкурсе  одаренных детей  в Респуб­ликан­ской Гимназии Искусств] //Бакинский рабочий.- 2007.- 26 апреля.- С. 4.

613.    *Будет отмечаться 110-летний юбилей Бюль­бюля: [Президент подписал Распоряжение о праздновании основателя профессионального вокального ис­кус­ства] //Новое время.- 2007.- 17 апреля.- С. 3.

614.    В Лос-Анджелесе прошел концерт азербайджанского мугама: [В исполнении группы  «Гядим Шарг»] //Ежедневные новости.- 2007.- 27 апреля.- С. 15.

615.    В Риме состоялся концерт азербайджанской пианистки: [А.Алиевой] //Ежедневные новости.- 2007.- 20 апреля.- С. 15.

616.    Воронова Л. Влекущий романтизм Аян Сала­хо­вой: [О концерте пианистки А.Салаховой в Капель­хау­се] //Наш век.- 2007.- 6- 12 апреля.- С. 12.

617.    Гаджиева Ф. Басков ударился в  «попсу», по­то­му что у него не настоящий оперный голос: [Беседа с Зас­луженной артисткой, солисткой Театра Оперы и Балета Ф.Гаджиевой] //Биржа плюс.- 2007.- 13 апреля.-    С. 20.

618.    Гасан гызы Н. Немеркнущее светило – Ру­ба­ба!: [О творчестве Народной артистки, певицы Р.Му­ра­до­вой] //Вышка.- 2007.- 6 апреля.- С. 9.

619.    *Гасанова И.  Музыка Кара Караева под сво­дами замка Германа: [О победительнице музы­каль­но­го конкурса в Эстонии С.Ибрагимовой] //Азербай­джан­ские Известия.- 2007.- 12 апреля.- С. 3.

620.    Грядут большие перемены: [Беседа с Зас­лу­жен­ным деятелем искусств, музыковедом Р.Зох­ра­бо­вым] //Вышка.- 2007.- 13 апреля.- С. 8.

621.    Дадашова А. Состоялся концерт Айгюн Бей­ляр: [В Государственной Филармонии] //Биржа плюс.- 2007.- 13 апреля.- С. 19.

622.    Джафарова Н.  Нана покоряет Мехико: [О твор­честве юной скрипачки Н.Бабаевой, проживающей в Мехико] //Наш век.- 2007.- 13- 19 апреля.- С. 12.

623.    Его жизнь - музыка: Состоится вечер памяти Тофика Кулиева //Ежедневные новости.- 2007.- 20 апреля.- С. 15.

624.    Еще один успех нашего земляка: [О премь­е­ре симфонии  композитора И.Мирзоева в Стам­буль­ском Цент­ре Культуры ] //Бакинский рабочий.- 2007.- 24 ап­реля.- С. 4.

625.    *Заманова А.  «Сказки» Эдварда Грига: [Об ис­пол­нении фортепианного концерта Э.Грига Сим­фо­ни­ческим Оркестром Радио и Телевидения  в Большом за­ле БМА] //Наш век.- 2007.- 30 марта-5 апреля.- С.11.

626.    Иманов Ш.  «Мечтаю написать оперу, пос­вя­щенную Азербайджану»: [О творчестве 13-летнего ком­позитора Аяна Одоглу] //Биржа плюс.- 2007.- 13 ап­реля.- С. 19.

627.    *Исламгызы А. Долгий путь… К себе: [Твор­ческий портрет вокалистки А.Зейналлы] //Эхо.- 2007.- 7 апреля.- С. 12.

628.    Касимова С.  Из поколения в поколение: [О под­готовке к юбилею Народного артиста Р.Кулиева в БМА] //Каспий.- 2007.- 25 апреля.- С. 4.

629.    Кенгерлинская Т.  «Проблемы фор­те­пиан­ной методики и исполнительства» :[О конференции в БМА] //Зеркало.- 2007.- 21 апреля.- С. 21.

630.    *Мамедова И.  Азербайджанский флаг в Эстонии: [О победительнице Международного Кон­кур­са Пианистов, проходившем в Нарве- Сабине Иб­ра­ги­м­о­вой] //Каспий.- 2007.- 11 апреля.- С. 6; Азербайджанские Из­вестия.- 2007.- 12 апреля.- С.3; Ежедневные новости.- 2007.- 13 апреля.- С. 15.

631.    Мамедова И. Артисту нужно отдох­нуть…Памяти М.Ростроповича //Каспий.- 2007.-28 ап­реля.- С. 1, 8;Зеркало.- 2007.- 28 апреля.- С. 23; Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 28 апреля.- С. 1.

632.    Мамедова И.  «Капельхаус» представляет: [О ве­­чере камерной музыки юных исполнителей в Не­мец­ком Культурном Центре] //Каспий.- 2007.- 3 ап­реля.-    С. 7.

633.    Мамедова И.  Ювелирная музыка: Состоялся соль­ный концерт Фидан и Хураман Касимовых: [В Го­су­дарственной Филармонии] //Каспий.- 2007.- 11 ап­реля.- С. 7.

634.    *Микеладзе Г. Сын бека, потомок шаха: [Твор­ческий портрет композитора А.Бадалбейли] //Азер­байджанские Известия.- 2007.- 7 апреля.- С. 3.

635.    Нас объединяла музыка Шопена: [Беседа с На­родным артистом З.Адыгезалзаде о программе обме­на студентами «Erasmus»] //Наш век.- 2007.- 6- 12 ап­реля.- С. 11.

636.    *«Не бойся, пой: Сегодня –день рождения Сеида Шушинского: [Народного артиста, заме­ча­тель­но­го певца] //Зеркало.- 2007.- 13 апреля.- С. 8.

637.    Он мечтал многое успеть…: [О творчестве ком­позитора Асафа Зейналлы] //Зеркало.- 2007.- 5 ап­реля.- С. 8.

638.    Османов Д. «В последнее время родители приводят детей с просьбой зачислить их в класс «симптизатора» и  «кармони» : [Беседа с директором музыкальной школы №22 Н.Велиевым] //Эхо.- 2007.- 20 апреля.- С. 8.

639.    *Рзаханова Е. Классики съедутся в Баку: [О пред­стоящем Международном фестивале классической му­зы­ки рассказывает директор Филармонии М.Ады­ге­зал­заде]  //Каспий.- 2007.- 12 апреля.- С. 7.

640.    *Рзаханова Е. Первая ласточка к юбилею К.Караева: [О презентации миниатюрной книги Л.Карагичевой, посвященной композитору] //Каспий.- 2007.- 7 апреля.- С. 8. 

641.    Рубаи А. Талантливый патриот: [Беседа с во­ка­лис­том и преподавателем Консерватории Джавидом Гу­сейном] //Каспий.- 2007.- 11 апреля.- С. 7.

642.    Творческий вечер в стиле «Вечный мугам»: [В Го­сударственном Музее-Заповеднике «Комплекс Двор­­ца Ширваншахов» выступили мастера мугама] //Зер­­кало.- 2007.- 7 апреля.- С. 22.

643.    Усейнова И. «Браво, азербайджанский маэст­ро!»: [О концерте пианиста Н.Султанова в Сан-Фран­циско] //Бакинский рабочий.- 2007.- 27 апреля.-    С. 4.

644.    *Шариф А. «Где бы я ни был, я вновь и вновь буду возвращаться в Баку- ведь это моя родина!»: [О жизни и творчестве Народного артиста СССР М.Рос­тро­повича] //Зеркало.- 2007.- 7 апреля.- С. 41; Про­дол­жение //Зеркало.- 2007.- 14 апреля.- С. 41. 

645.    Шумилов Г. Уже не встретимся на Торговой: [Воспоминания о композиторе Чингизе Алмасзаде] //Из­вес­тия.- 2007.- 6 апреля.- С. 8.

646.    *Электронное пособие «Узеир Гаджибеков»: [Беседа с автором пособия Т.Мамедовым] //Зеркало.- 2007.- 25 апреля.- С. 8.

 

Рамизу Гулиеву-60

 

647.    Гулиев Р. За границей к мугаму относятся с боль­шим уважением и интересом, нежели в Азер­бай­джа­не: [Беседа с Народным артистом, таристом Р.Гу­ли­евым в преддверии его 60-летнего юбилея] //Эхо.- 2007.- 28 апреля.- С.14.

648.    Дадашзаде К. Восхождение: Рамизу Кули­еву- 60 //Зеркало.- 2007.- 21 апреля.- С. 21.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

649.    *Алимов Р. Сейчас мне нравиться регги…: [Бе­се­да с молодым эстрадным исполнителем Р.Али­мовым] //Эхо.- 2007.- 19 апреля.- С. 8.

650.    Асадова И. Шакир Марданов не хочет лезть в «болото» под названием «шоу-бизнес»: [О молодом ис­пол­нителе Ш.Марданове] //Эхо.- 2007.- 21 апреля.-    С. 14.

651.    *Асадова И. Эльмира Алекперзаде вернулась из США: [Беседа с певицей] //Эхо.- 2007.- 11 апреля.-   С. 8.

652.    Бюльбюль. Поприветствуем стоя, или фи­ло­софия цирка: [Беседа с Заслуженным артистом Рос­сии, дрессировщиком М.Абдуллаевым] //Зеркало.- 2007.- 7 апреля.- С. 21.

653.    Гасымова Р. Мы пока не готовы к Евро­видению: [Беседа с композитором Р.Гасымовой о сос­тоянии эстрадной школы] //Комсомольская Правда-Ба­ку.- 2007.- 10 апреля.- С. 17.

654.    Дадашева А. Весенние концерты «Планеты Парни из Баку»: [На сцене Театра Оперы и Балета] //Бир­жа плюс.- 2007.- 6 апреля.- С. 20.

655.    *Дадашева А. Турал из «Сямум» начинает соль­ную карьеру: [О творчестве эстрадного испол­нителя Турала] //Эхо.- 2007.- 7 апреля.- С. 13.

656.    Джафарова Н. Фестиваль Baku Jazz 2007 обе­щает много сюрпризов: [Беседа с генеральным ди­рек­тором Джаз-центра Р.Бабаевым] //Наш век.- 2007.- 13- 19 апреля.- С. 12.

657.    Джафарова Т. «Мечты бывают у детей, а у вз­рос­лых – цели»: [Беседа с певицей Т.Махмудовой] //Наш век.- 2007.- 13- 19 апреля.- С. 13.

658.    Зубрус Д. «Ты не такой, как все»: [О твор­чест­ве певицы Мананы] //Хазри.- 2007.- 4 аперля.- С. 16.

659.    Ирада Ибрагимова стала первой «ласточ­кой»!: [Песни из альбома певицы прозвучали на радио­стан­ции «Хазар Наглилары» в Лондоне] //Комсо­моль­ская Правда-Баку.- 2007.- 3 апреля.- С. 16.

660.    Керимова Ф. О таланте говорит не звание, а любовь народа: [Беседа с Народной артисткой Ф.Керимовой об отмене госзваний] //Комсомольская Правда- Баку.-2007.- 3 апреля.- С. 17.

661.    *Ковалева М. Волнения Azeri star-2007 нача­лись: [О конкурсе молодых исполнителей в Театре Пес­ни имени Р.Бейбутова] //Биржа плюс.- 2007.- 21 апреля.- С. 20.

662.    Кязимова Н. Севда Алекперзаде подписала контракт с Network Medien //Зеркало.- 2007.- 4 апреля.- С. 8; Биржа плюс.- 2007.- 6 апреля.- С. 20; Хазри.- 2007.- 5 апреля.- С. 16. 

663.   Османов Д. И все-таки рок жив!: [О выс­туп­лении рок-музыкантов в ДК Бакпорта]  //Эхо.- 2007.-    12 ап­реля.- С. 8; Азербайджанские Известия.- 2007.-    13 апреля.- С. 4. 

664.    *Османов Д. «Необходимо держаться вместе, толь­ко тогда мы сможем чего-то добиться»: [Беседа с рок-музыкантом М.Когатовым] //Эхо.- 2007.- 13 ап­реля.- С. 8.

665.    Рзаханова Е. Плавный переход к летней се­рии игр: [О подготовке к летней серии игр «Что? Где? Ког­да?»] //Каспий.- 2007.- 13 апреля.- С. 7; Эхо.- 2007.- 13 апреля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 14 апреля.- С. 24.

666.    Рзаханова Е.  Цирк уехал: [История создания про­фессионального цирка] //Каспий.- 2007.- 21 апреля.- С. 8.

667.    *Сабина. «Моя цель - покорить мировую сце­ну»: [Беседа с эстрадной исполнительницей Х.Муста­фа­за­де] //Зеркало.- 2007.- 24 апреля.- С. 8.

668.    Шольц К.  Я влюбился в голос Севды…: [О конт­ракте с певицей С.Алекперзаде рассказывает глава звуко­записывающего лейбла  Network Medien К.Шольц] //Эхо.- 2007.- 4 апреля.- С. 8.

 

ТЕАТР

 

669.    Али. Профессия - театральный психо­ана­ли­тик: [О юбилее завтруппой Театра Русской Драмы Г.Гу­севой] //Эхо.- 2007.- 7 апреля.- С. 12.

670.    Алиева Г. Человек, похожий на шейха: [О твор­честве Народного артиста Г.Турабова] //Неделя.- 2007.- 27 апреля.- С. 8, 25.

671.    Алиева Г. Эта восхитительная гайнана: [Твор­­ческий портрет Народной артистки Н.Зейналовой] //Не­деля.- 2007.- 20 апреля.- С. 8-9.  

672.    В АзДраме состоялась премьера спектакля «Ква­зимодо»: [Режиссера С.Гуламова] //Ежедневные но­вости.- 2007.- 6 апреля.- С. 15.

673.    *Асадова И.  Многообещающая премьера теат­ра UNS: [О постановке режиссером А.Шаровским спек­­такля « Ресторан «Финал» по пьесе М.Ибра­гим­бе­кова] //Эхо.- 2007.- 24 апреля.- С. 8; Бакинский ра­бо­чий.- 2007.- 27 апреля.- С. 4; Известия.- 2007.- 27 ап­реля.- С. 8; Зеркало.- 2007.- 28 апреля.- С. 21.   

674.    *Асадова И.  Мабуд Магеррамов отметил 50-летие со зрителями: [О юбилее Народного артиста М.Магеррамова в ДК моряков] //Эхо.- 2007.- 25 апреля.- С. 8; Биржа плюс.- 2007.- 27 апреля.- С. 19; Вышка.- 2007.- 27 апреля.- С. 9.  

675.    Бергер Н. Австрийским танцорам есть чему поучиться у бакинских коллег: В Вене с блеском прош­ли гастроли Государственного Театра Пантомимы: [И тан­цовщицы Т. Мурадовой] //Зеркало.- 2007.- 18 ап­реля.- С. 3; Ежедневные новости.- 2007.- 20 апреля.-     С. 15. 

676.    Джафарова Н. Дотянуться до мечты: О премьере спектакля «Шекспир» на сцене театра UNS: [Ре­жиссера Б.Османова] //Наш век.- 2007.- 6-12 апреля.- С. 12.

677.    Джафарова Т. «Меня уже выбрали, полю­би­ли и замуж взяли»: [О встрече Народной артистки А.Баширгызы с журналистами в пресс-центре «Новос­ти»] //Наш век.- 2007.- 6-12 апреля.- С. 13.

678.    *Жемчужникова Т. Артист, продолживший тра­диции жанра комедии: [Творческий портрет Народ­но­го артиста Г.Багирова] //Эхо.- 2007.- 13 апреля.- С. 8.

679.    *Жемчужникова Т. Вспоминая «Гайна­ну»…: [О творчестве Народной артистки Н.Зейналовой] //Эхо.- 2007.- 4 апреля.- С. 8.

680.    *Зубрус Д. О любви двух литераторов пос­та­вит спектакль третий: [О новой работе режиссера-пос­та­нов­щика Р. Ибригимбекова на сцене театра «Ибрус»] //Зер­кало.- 2007.- 3 апреля.- С. 8.

681.    *Курочкина С. И швец, и жнец РДТ: [Твор­чес­кий портрет заврадиоцехом  и автора  многих пьес В.Не­верова] //Азербайджанские Известия.- 2007.- 18 ап­реля.- С. 3.

682.    Кязимова Т. «Хрустальное перо» Валентины Рез­никовой: [О награждении театроведа В. Резниковой премией «Хрустальное перо»] //Вышка.- 2007.- 13 ап­реля.- С. 9.

683.    *Мамедова И. Гастроли  столичных театров: [О пла­нах зарубежных гастролей] //Каспий.- 2007.- 7 ап­реля.- С. 8.

684.    Мамедова И.  Детский мир: ТЮЗ отправился на международный праздник в Турцию //Каспий.- 2007.- 24 апреля.- С. 7.

685.    *Мамедова И. «Змеиная кожа» в театре «Йуг»: [О постановке одноименного спектакля по пьесе С.Шнайдера рассказывает актриса Я.Пашазаде] //Кас­пий.- 2007.- 18 апреля.- С. 7.

686.    *Мамедова И. Маска для венских зрителей: Азербайджанский Государственный Театр Пантомимы выступил в Австрии //Каспий.- 2007.- 17 апреля.- С. 6.

687.    Мамедова И. Мистика японской новеллы: Азербайджанский Государственный Театр Пантомимы выступил в Москве //Каспий.- 2007.- 26 апреля.- С. 7.

688.    Османов Д. «На сцене Иреванского театра всег­да ставятся спектакли, близкие зрителю:  [Беседа с акт­ри­сой театра Э.Гейдаровой] //Эхо.- 2007.- 18 апреля.- С. 8.

689.    Рафик Г. «Нищий сын миллионера»: [О премьере  в Театре Музыкальной Комедии по одно­имен­ной пьесе С.Алескерова и Ш. Курбанова] //Ба­кин­ский рабочий.- 2007.- 7 апреля.- С. 4.

690.    *Театру «UNS» исполнился год //Бакинский ра­бочий.- 2007.- 25 апреля.- С.4.

691.    Шамхалова М.  Юбилейные будни: [К 125-летию Иреванского  ГосударственногоТеатра] //Хазри.- 2007.- 3 апреля.- С. 12.

 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

 

692.    Мамедова Г. «Горжусь, когда меня объяв­ляют как солистку из Азербайджана: [Беседа с вокалис­т­кой Д.Алиевой] //Неделя.- 2007.- 6 апреля.- С. 28.

693.    *Микеладзе Г. Благословение примадонны: [Твор­ческий портрет  вокалистки Д.Алиевой] //Азер­бай­джан­ские Известия.- 2007.- 18 апреля.- С. 3.

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

694.    *Алиева Б. Несколько ярких мгновений: [О деятель­ности Федерации по спортивным танцам] //Зер­ка­ло. - 2007.- 26 апреля.- С. 8.

695.    Асадова И. Афаг Гусейнова: танец как лейт­мотив жизни: [О творчестве хореографа А.Гу­сейн­о­вой] //Эхо.- 2007.- 3 апреля.- С. 8.

696.    Мамедов А. Жизнь, отданная искусству: [Твор­­ческий портрет Заслуженного артиста, хореографа Х.Ба­широва в связи с его 50-летием] //Бакинский рабо­чий.- 2007.- 12 апреля.- С. 4.

697.    Манафлы Р. Таир Эйнуллаев- продол­жа­тель истории азербайджанского национального танца: [Бе­седа с режиссером-балетмейстером объединения «Пе­тербург-концерт» Т.Эйнуллаевым] //Эхо.- 2007.-      7 ап­реля.- С. 13.

698.    *Мусабекова И. Спортивно-бальные танцы- это прежде всего высокое искусство: [О танцевальном чемпионате в спортивном комплексе «Олимпийский»] //Эхо.- 2007.- 11 апреля.- С. 8.

699.    Ширалиева Т. «Балет- это любимая катор­га», а  артисты балета- «штучный товар»: [Интернет-фо­рум с Народной артисткой, балетмейстером Т.Ширали­евой] //Эхо.- 2007.- 7 апреля.- С. 23.

 

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

 1. Mədəni-maarif.- 2007.- 4

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

 1. Ayna

 2. Azad Azərbaycan

 3. Azadlıq

 4. Azərbaycan

 5. Azərbaycan işıqları

 6. Azərbaycan müəllimi

 7. Bakı

 8. Bakı xəbər

 9. 525-ci qəzet

 10. Bizim yol

 11. Ekspress

 12. Ədalət

 13. Ədəbiyyat qəzeti

 14. Gün

 15. Gündəlik Azərbaycan

 16. Gündəm

 17. Həftə içi

 18. Hürriyyət

 19. Xalq cəbhəsi

 20. Xalq qəzeti

 21. Xəzər

 22. İdeal

 23. İki sahil

 24. İqtisadiyyat

 25. İmpuls

 26. Kaspi

 27. Kino+

 28. Kredo

 29. Mədəniyyət

 30. Olaylar

 31. Palitra

 32. Paritet

 33. Rabitə dünyası

 34. Respublika

 35. Reytinq

 36. Səs

 37. Şərq

 38. Şərq qapısı

 39. Təzadlar

 40. Üç nöqtə

 41. Vətən uğrunda

 42. Vətəndaş həmrəyliyi

 43. Yaddaş

 44. Yeni Azərbaycan

 45. Yeni Müsavat

 46. Zaman

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных газет

 

 1. Азербайджанские Известия

 2. Бакинский рабочий

 3. Биржа плюс

 4. Вышка

 5. Ежедневные новости

 6. Зеркало

 7. Известия

 8. Каспий

 9. Комсомольская Правда

 10. Московский комсомолец

 11. Наш век

 12. Неделя

 13. Новое время

 14. Хазри

 15. Эхо

 

 

 


 

Mündəricat

 

I.Mədəniyyət....................................................................4

Mədəni Əlaqələr................................................................6

Heydər Əliyev Fondu........................................................8

Kitabxana işi......................................................................10

İnformasiya və reklam işi .................................................12

Klub və istirahət parkları . ................................................13

Muzey işi……………………………………………….. 14

Tarix və mədəniyyət

abidələrinin qorunması  ....................................................15

18 aprel Abidələrin

 Beynəlxalq Mühafizə Günüdür........................................18

Turizm...............................................................................18

II.İncəsənət.......................................................................21

Rəngkarlıq.........................................................................22

Dekorativ tətbiqi incəsənət.................................................. 24

Qrafika...............................................................................26

Bədii fotoqrafiya................................................................27

Heykəltəraşlıq....................................................................27

Moda və dizayn.................................................................29

Kino...................................................................................30

Musiqi................................................................................36

Əfrasiyab Bədəlbəyli-100..................................................43

Ramiz Quliyev-60..............................................................44

Estrada və sirk....................................................................44

Xalq yaradıcılığı................................................................46

Teatr...................................................................................47

Ağasadıq Gəraybəyli-110..................................................49

Nəsibə Zeynalova-90.........................................................50

Akademik Milli Dram Teatrı.............................................50

Musiqili Komediya Teatrı.................................................52

Gənc Tamaşaçılar Teatrı....................................................53

 

Milli Opera və Balet Teatrı................................................53

Üns Teatrı...........................................................................54

Balet və rəqs.......................................................................55

Bu buraxılışda istifadə 

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı............................... .92

 

 

  

 

 


 

  Содержание

 

I.Культура……………………………………………57

Дни Культуры Азербайджана в Москве……………58

Культурные взаимосвязи…………………………… 59

Фонд Гейдара Алиева………………………………..62

Библиотечное дело….....................…………………..63

Парки культуры и отдыха.............................................64

Клубы, дворцы и дома культуры…………………….64

Музейное дело………………………………………...65

Охрана памятников истории и культуры……………66

Туризм…………………………………………………68

Самодеятельное творчество………………………….70

Изобразительное искусство…………………………..70

Графика………………………………………………...72

Декоративно-прикладное искусство………………... 73

Скульптура…………………………………………….74

Художественная фотография…...……………………75

Мода и дизайн………………………………………....75

Кино……………………………………………………76

Музыка………………………………………………...78

Рамизу Гулиеву-60…………………………………….85

Эстрада и цирк...............................................................85

Театр...............................................................................87

Театр Оперы и Балета…………………………………90

Балет. Танцы   ………………………………………....90

Список использованных газет………………………...94

 

 

 


 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 


 

Nəşriyyat redaktoru:                                       T.Ağamirova

Korrektorlar:                                                    S.Əhmədova

                                                                           S.Əliskəndərova

Kompüter dizaynı:                                            A.Qənbərova

 

 


 

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın

mətbəəsində ofset üsulu ilə

çap olunmuşdur.

Çapa imzalanmışdır: 10.05.07

Sifariş: 12

Tirajı 50 nüsxə