AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

2008 - NOYABR

 


BAKI-2008


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Noyabr - 2008

 

BAKI-2008

 

 


 

 

 

Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 101 s.

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

 

 

 

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: [email protected]

Tel.: 493 98 96

 
 

M.F.Axundov adına Milli

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

Mədəniyyət və mədəni quruculuğa aid rəhbər materiallar

 

1.* Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafı və sülhün əsasıdır” mövzusunda Konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 4 noyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 5 noyabr.- S. 1; Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 1.

2.* Mingəçevir şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 noyabr 2008-ci il: [Mingəçevir şəhərinin 60 illik yubileyi münasibətilə Babayeva Etibarə Rəfi qızı, Kərimova Ballı Ələs qızı, Məmmədov İdris Əziz oğluna “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 11 noyabr.- S. 1.

___________

 

3. Ч 11(2A)

 Ə 65 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008.- 2 cilddə.- B.: “İdeal-Print”, 2008, C. 2.- 565 s.

___________

 

4. Astanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqının birinci qurultayı keçirilmişdir //Kaspi.- 2008.- 30 noyabr.- S. 6.

5.* “Avropa-Asiya dünya irsi şəhərlərinin qorunması” adlı konfrans keçirilib: [İndoneziyada keçirilən eyni adlı konfransdan qayıdan Azərbaycanın YUNESKO-da eksperti Sənubər Bağırovanın məlumatı] //Səs.- 2008.- 13 noyabr.- S. 12.

6. Azərbaycanın dövlət bayrağının üzərindəki ay-ulduzun mənası nədir? //Təzadlar.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8; Paritet.- 2008.- 10 noyabr.- S. 16.

7. * Azərbaycan qadınlarının xalqımızın tarixi taleyində, milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşmasında rolu böyükdür: Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin IV plenumunda bu fikir dönə-dönə vurğulanmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 5.

8. Azərbaycanda mədəni irsin qorunması üzrə məlumat Avropa Şurasının xüsusi veb-saytında yerləşdirilmişdir //Respublika.- 2008.- 29 noyabr.- S. 8.

9. Azərbaycanlıların Nitşeyə doğru yolu Cavid Əfəndidən keçir: Aydın Talıbzadə: İstedad və şəxsiyyət: bax, budur sənətdə, ədəbiyyatda bütün dərdlərin dərmanı”: [Sənətşünas alimlə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 23-25 noyabr.- S. 12.

10. Azəri N. “Azərbaycanın haqq səsinin yayılmasına çalışırıq”: Türkdilli xalqların Mədəniyyət Mərkəzi öz fəaliyyətini ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında qurub //Xəzər.- 2008.- 15 noyabr.- S. 11.

11. Bakıda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçiriləcək //Respublika.- 2008.- 28 noyabr.- S. 3.

12. Berlində “Ocaq” cəmiyyətinin 20 illik yubileyi qeyd edilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 noyabr.- S. 6.

13. “Bir-birimizə daim hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur”: Əbülfəs Qarayev Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycan elitası ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 28 noyabr.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 3.

14. BSU-da “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə III beynəlxalq konfrans açılmışdır: [“Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq: ədəbiyyat və mədəniyyətdə stereotiplər” mövzusunda] //Respublika.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

15. Cavidan. Aşıq musiqisi və milli xalçalar UNESKO-nun mədəni irs siyahısına daxil ediləcək: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin məlumatı] //Palitra.- 2008.- 28 noyabr.- S. 6.

16. Ermənilər mədəniyyət nazirlərinin Bakı konfransına qatıla bilər: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin məlumatı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 28 noyabr.- S. 11; Mərkəz.- 2008.- 28 noyabr.- S. 4.

17.  * Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycan Avropa Şurası mədəniyyət nazirlərinin konfransına tam hazırdır //Mövqe.- 2008.- 29 noyabr.- 1 dekabr.- S. 7.

18. *Əliyev Ə. YUNESKO-da Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır: [Təhsil, elm, mədəniyyət və informasiya sahəsində] //Azərbaycan.- 2008.- 30 noyabr.- S. 2.

19. * Əkbərova S. Fundamental toplu: “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət” kitabı: [Muzey Mərkəzində təqdimat mərasimi] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 4.

20. Əkbərova S. Kollegiya qərarları: “Onların icrası fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir...”: [Hacıqabul Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Rahib Məmmədovla müsahibə] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 75.

21. Gözoxşayan dəyişikliklər: Onları həyəcansız seyr etmək olmur...: [Goranboy rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Gündüz Hacıyevin söhbəti] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 73.

22. * Haaqada “Azərbaycanın Holland Dostları” cəmiyyəti təsis edilmişdir //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 noyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 20 noyabr.- S. 7.

23. Həsənqızı E. Təcrübə köməyə gəlir: [Oğuz Rayon

Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Ulduz Baxşıyeva ilə söhbət] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 71-72.

24. Hidayətoğlu Y. 30 il dövlət qulluğunda: [Masallı rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Əməkdar mədəniyyət işçisi Lətifə Mövsümova haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 77-78.

25. İlkin. Mədəniyyətimizi dünyada tanıtmağın əsas hədəfləri: kulturoloq Fuad Məmmədov: “Güclü kulturologiya mərkəzləri, institut yaratsaq, bu barədə mürəkkəb problemləri həll edə bilərik” //Palitra.- 2008.- 11 noyabr.- S. 11.

26. Kaşanlı R. Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişafında töhfəsi //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 29-33.

27. Kəbutər. “Biz ölkəmizdə ənənələrimizi, həyat tərzimizi, mentalitetimizi çox yüksək qiymətləndiririk”: Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycandakı gənc nəsl və ələlxsus mənim uşaqlarım milli ruhda tərbiyə edilirlər, onlar üçün Vətən ən ön planda durur” //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 29 noyabr.- S. 5.

28. Kəngərli Q. Düşənbədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri //Respublika.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8.

29. Kəngərli Q. Azərbaycan mədəniyyəti günləri başa çatıb: [Tacikistanda] //İki sahil.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 15 noyabr.- S. 23.

30. * Qaliboğlu E. Türk xalqları arasında mənəvi əməkdaşlığın yeni üfüqləri yaradılmalıdır //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 noyabr.- S. 14.

31. * Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı beynəlxalq siyasətin prioritet vasitələrindəndir: Dekabrın 2-3 də Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfrans keçiriləcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Aparatının rəhbəri Firudin Qurbanovun fikirləri] //Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 5.

32. Qurbanov M. Azərbaycan dövlətçiliyi və mədəniyyət: Tarixi təkamülün vacib şərtləri haqqında //Xəzər.- 2008.- 1 noyabr.- S. 4.

33. Qurbanov M. Müasirləşmə və milli dəyərlərin qorunması //Xəzər.- 2008.- 29 noyabr.- S. 4.

34. Qürur doğuran göstəricilər: Onda sənin də zəhmət payın varmı?!: [Mədəniyyət və incəsənət haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 2-3.

35. * Londonda yeni “Avropa-Azərbaycan Cəmiyyəti” yaradıldı: [Cəmiyyətin sədri Tale Heydərov Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, iqtisadi potensialını avropalılara çatdırmağın əsas məqsəd olduğunu vürğulayıb] //Həftə içi.- 2008.- 27 noyabr.- S. 2.

36. “Mədəniyyətimizi qoruyaq”: [46 saylı Məktəbdənkənar Tərbiyə işi Mərkəzində “Azərbaycan həqiqətlərini öyrənirik” aksiyası çərçivəsində eyni adlı dəyirmi masa”] //İki sahil.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

37. Məhəmməd. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu: Milli ilə bəşərinin harmoniyasına doğru //Xəzər.- 2008.- 29 noyabr.- S. 14.

38. *Milli mədəniyyətimizə həsr olunmuş sərgi keçirilib: [Strasburqda] //Səs.- 2008.- 26 noyabr.- S. 12.

39. Mirzəliyev C. Abşeronun mədəni həyatından fraqmentlər //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 11.

40. * Mükərrəmoğlu M. “Qarabağ-irsimizin əbədi yaddaşı” adlı kitab işıq üzü gördü: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə] //Xalq qəzeti.- 2008.- 28 noyabr.- S. 5; Səs.- 2008.- 28 noyabr.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 1.

41. * Mükərrəmoğlu M. “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət”: [Eyni adlı kitab haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 20 noyabr.- S. 3.

42. * Mükərrəmoğlu M. Sabah Bakıda Avropa Şurası mədəniyyət nazirlərinin konfransı öz işinə başlayır //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 noyabr.- S. 6.

43. * Mürvətqızı S. Meksikada Azərbaycan haqqında veriliş yayımlanıb //525-ci qəzeti.- 2008.- 22 noyabr.- S. 21.

44. Naxçıvanın mədəni mənzərəsi: [Rayonun Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Məmməd Həsənov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 3.

45. * Nəcəfxanlı Ə. “Bu işdə yorulmaq yoxdur”: [Masallı Rayon Mədəniyyət şöbəsinə rəhbərlik edən “Əməkdar mədəniyyət işçisi” Lətifə Mövsümova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 28 noyabr.- S. 4.

46. * Nəzərli T. Oğuz hərtərəfli inkişaf edir //Azərbaycan.- 2008.- 5 noyabr.- S. 4.

47. Niderlandda “Azərbaycan gecəsi” keçirilib //Yeni Azərbaycan.-2008.- 19 noyabr.- S. 6.

48. * Niftəliyev E. Almaniyanın “Bavariya klassik radiosu”nda Azərbaycana həsr edilmiş veriliş yayımlanmışdır: [“Mədəniyyətlərin dialoqu” mövzusunda] //Xalq qəzeti.- 2008.- 5 noyabr.- S. 7.

49. Sadiq İ. Dövlət atributları Şumer qaynaqlarında: Bayrağımız, gerbimiz, himnimiz haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.

50. Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi açılıb //İki sahil.- 2008.- 13 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 13 noyabr.- S. 16.

51. Strasburq Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı öyrənilir: [“Müqayisəli ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotiplər” mövzusunda III Beynəlxalq konfransda iştirak edən Strasburq Universitetinin professoru Pol Dümonun məlumatı] //Respublika.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

52. * Sosioloji biliklərdən səmərəli istifadə cəmiyyətin tərəqqisi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir: [Azərbaycan Sosioloqlar Birliyinin icraçı direktoru Əbülfəz Süleymanlı ilə müsahibədə qloballaşmanın milli mədəniyyətə təsirindən söhbət açılmışdır] //Xalq qəzeti.- 2008.- 7 noyabr.- S. 5.

53. * Tacikistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilir //Mövqe.- 2008.- 11-12 noyabr.- S. 3: Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 5.

54. Tarixi adlar və işarələr: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin icazəsi olmadan onlardan əmtəə nişanı kimi istifadə edilə bilməz //Ekspress.- 2008.- 6 noyabr.- S. 11; Səs.- 2008.- 7 noyabr.- S. 12.

55. * Təranə. Bakı-İslam mədəniyyətinin paytaxtı //Kaspi.- 2008.- 28 noyabr.- S. 11.

56. Tural. Sabaha inam hissi: [Qobustan Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Şəhriyar Soltanın rayon haqqında fikirləri] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 76.

57. Turqut. Londonda Azərbaycan Evi - Mədəniyyət evi Dostluq Mərkəzi açılıb //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6.

58. Türkiyədə “Ağrı dağı əfsanəsi” adlı mədəniyyət və incəsənət günləri keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibi İntiqam Hümbətovun məlumatı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 noyabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 1 noyabr.- S. 12.

 

 Nar bayramı

 

59. Göyçayda Nar bayramı keçirilmişdir //Respublika.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 8 noyabr.- S. 4.

60. Kübra. Paytaxtda “Hərəyə bir nar”aksiyası uğurla həyata keçirilib: Aksiyada Göyçaydan gətirilmiş narlar və “Narın tarixçəsi” adlı bukletlər paylanılıb //Səs.- 2008.- 6 noyabr.- S. 7.

61. Şamilqızı Ü. “Nar bayramı” günləri //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 5 noyabr.- S. 13.

62. * Vahidoğlu O. “Hərəyə bir nar”: “İrəli” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı tərəfindən paytaxtın mərkəzi küçələrində “Hərəyə bir nar” devizi altında aksiya keçirilib //İki sahil.- 2008.- 5 noyabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 5 noyabr.- S. 12.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

63. Abdullayeva F. Azərbaycan Türksoyun ən fəal üzvüdür: Düysen Kasseinov: “Məqsədimiz türkdilli xalqların mədəniyyətini bütün dünyada tanıtmaqdır: [TÜRKSOY-un baş direktoru] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 5.

64. * Akifqızı Ş. Hyustonda keçirilən türkdilli xalqların festivalı minlərlə tamaşaçı cəlb etmişdir //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 noyabr- S. 4.

65. * Amerika dirijoru Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində çıxış etmişdir: [Rikkardo Averbax] //Azərbaycan.- 2008.- 8 noyabr.- S. 6.

66. Astanada Qazaxıstandakı Azərbaycan Mədəni Mərkəzləri İttifaqının I qurultayı işə başlamışdır //Respublika.- 2008.- 28 noyabr.- S. 5: Xalq cəbhəsi.- 2008.- 29 noyabr.- S. 6.

67. Babayeva T. Melda Araz: “Mədəniyyət sahəsində bir sıra layihələr gerçəkləşdirəcəyik”: [Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 29 noyabr.- S. 18.

68. Azərbaycan və Qazaxıstan incəsənət xadimləri bir arada: [Bakıda “Dostluq planeti” adı altında konsert proqramı] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 8 noyabr.-S. 11; P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.

69. * Britaniya parlamentində Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Britaniyalı rejissor Nik Tirinun muğam haqqında çəkdiyi “My Surreal Duty” sənədli filminin təqdimatı] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 30 noyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 noyabr.- S. 5.

70. * Cəfərov A. “Modern cizgilərdə Anadolu motivləri”: [Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində bu ölkənin tanınmış modelyeri Əhməd Özceyhanın mətbuat işçiləri ilə görüşü] //Zaman.- 2008.- 27-28 noyabr.- S. 2.

71. Cəvahir. Xəzərə vurğun rəssam: Amerikada yaşayan Şəhrizad Kamil Bakıda ilk sərgisini açdı: [İranlı rəssamın “Hyatt Recens” otelində sərgisinin açılması haqqında] //Mərkəz.- 2008.- 22 noyabr.- S. 10; 525-ci qəzet.- 2008.- 22 noyabr.- S. 20.

72. Cəvahir. Tanınmış dirijor Filarmoniyada çıxış etdi: [Rusiya Böyük Teatrının baş dirijoru, Xalq artisti Valeri Gergiyev] //Mərkəz.- 2008.- 25 noyabr.- S. 10.

73. Dədə Qorqudun abidəsi üçün layihələrin qəbulu davam edir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin məlumatı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14; Kaspi.- 2008.- 28 noyabr.- S. 15.

74. Düşənbədə Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin təntənəli açılışı olmuşdur: [“Koxi-Borbad” Dövlət Konsert salonunda] //Respublika.- 2008.- 11 noyabr.- S. 4.

75. * Emil Stoyçev Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü seçilmişdir: Bakıda dünya şöhrətli bolqar rəssamının sərgisi açılmışdır: [Muzey Mərkəzində] //Respublika.- 2008.- 14 noyabr.- S. 6.

76. Emil Stoyçevin fərdi sərgisi açıldı: Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev: “Bu, iki xalq arasındakı mədəni əlaqələrin növbəti mərhələsidir”: [Muzey Mərkəzinin sərgi Qalereyasında bolqarıstanlı rəssamın sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 3.

77. Əbülfəs Qarayev: Rəsm əsəri satışı sahəsində problemlər mövcuddur: [Bakıda səfərdə olan bolqar rəssamı Emil Stoyçevlə görüş] //İki sahil.- 2008.- 15 noyabr.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 15 noyabr.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 noyabr.- S. 14; Kaspi.- 2008.- 25 noyabr.- S. 16.

78. Günay. Tariximiz və mədəniyyətimiz koreyalıları da cəlb etdi //Paritet.- 2008.- 6-7 noyabr.- S. 8.

79. * Gürcüstanla mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə daha bir töhfə: “Azərsun Holdinq”in sponsorluğu ilə “Batumi” Ansamblı Bakıda konsert verib: [Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Üç nöqtə.- 2008.- 27 noyabr.- S. 13; 525-ci qəzet.- 2008.- 27 noyabr.- S. 7.

80. * Xatirə. “Ən yaxın dostum Zeynəb Xanlarovadır”: [Türkiyənin pop-starından biri Ebru Gündeşin Heydər Əliyev adına Sarayda konserti] //Həftə içi.- 2008.- 27 noyabr.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 27 noyabr.- S. 8; Ekspress.- 2008.- 27 noyabr.- S. 11; 525-ci qəzet.- 2008.- 28 may.- S. 7.

81. İltifat. “Hər azərbaycanlı öz ölkəsinin layiqli təmsilçisi olmalıdır”: ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz Aleksandr Sultanzadə: “Sivilizasiyalararası mədəniyyətlərin qaynayıb-qarışması üçün yorulmadan işləyirəm”: [Vokal ifaçısı] //Ekspress.- 2008.- 29 noyabr.- 1 dekabr.- S. 21.

82. Kəngərli Q. Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhimov Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm nazirini qəbul etmişdir //Respublika.- 2008.- 12 noyabr.- S. 6.

83. Mehparə. Azərbaycan-Fransa mədəni əlaqələri dinamik şəkildə inkişaf edir: [Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qabriel Keller ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 6.

84. Mehparə. “Azərbaycan mədəniyyətlərarası tədbirlərin keçirilməsi üçün maraqlı yerdir”: Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek: “Ümid edirəm ki, tədbir zamanı məhsuldar və nəticəyə yönəlik dialoq baş tutacaq”: [Söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 5.

85. Mehparə. “Dostluğun məsafəsi və sərhədi olmur”: Moldovanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İon Robu: “Moldova Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsini yüksək qiymətləndirir” //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 5.

86. * Mədəniyyət və Turizm naziri məşhur bolqar rəssamı ilə görüşmüşdür: [Ölkəmizdə səfərdə olan Emil Stoyçevlə] //Azərbaycan.- 2008.- 15 noyabr.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 15-17 noyabr.- S. 15; 525-ci qəzet.- 2008.- 15 noyabr.- S. 23; Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 3.

87. “Müstəqilliyimizə aparan yol”: Bakıda Polşa Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır: [Muzey Mərkəzində] //Respublika.- 2008.- 29 noyabr.- S.8; Səs.- 2008.- 29 noyabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 5.

88. Rafet El Roman Bakıda konsert verdi: [Türkiyəli sənətçi] //Ekspress.- 2008.- 29 noyabr-1 dekabr.- S. 16; Kaspi.- 2008.-29 noyab-1dekabr.- S. 16.

89. Rikardo Averbax: “Azərbaycanda rast gəldiyim insanlar hərarətli qəlbə malikdirlər”: [Amerikalı bəstəkar ilə müsahibə] //Səs.- 2008.- 5 noyabr.- S. 16; Həftə içi.- 2008.- 6 noyabr.- S. 8.

90. Rüstəm Z. “Muğam Azərbaycanın vizit kartıdır” Rennie Kaufman: “Şəxsi kompüterimdə 10 muğam parçası və Üzeyir Hacıbəyovun simfoniyaları var”: [Amerikalı müğənni Bakıda konsert proqramı ilə] //Ayna.- 2008.- 8 noyabr.- S. 20.

91. Türk rejissor film çəkir: Korhan Yurtsever: “Xocalı faciəsi ilə bağlı çəkəcəyim film ermənilərin yuxusunu qaçıracaq” //Şərq.- 2008.- 19 noyabr.- S. 15; İki sahil.- 2008.- 19 noyabr.- S. 8; Həftə içi.- 2008.- 19 noyabr.- S. 8; Ədalət.- 2008.- 19 noyabr.- S. 6.

92. Yusifoğlu B. Təbrizdən gələn səs...: [Azərbaycanda qonaq olan müğənni Rıza Cudi ilə söhbət] //Ədalət.- 2008.- 14 noyabr.- S. 6.

93. Zümrüd. “Muğamı çox sevirəm”: Tanınmış musiqiçi Rennie Kaufman Azərbaycan haqqında çox şeylər öyrənmək istədiyini deyir: [Amerikalı müğənni ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 4.

 

Bax: 314

 

Tbilisinin Şota Rustaveli adına Dövlət Akademik Dram Teatrının Bakıya səfəri

 

94. Aliyə. Gürcü dərdi səhnədə //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 11.

95. Ceyranla Əli Bakıya gəlib: Gürcüstan Dövlət Akademik Teatrının kollektivi Azərbaycanda səfərdədir: [“Teatr görüşləri” adlı beynəlxalq layihə çərçivəsində səfər] //Ekspress.- 2008.- 4 noyabr.- S. 11; Palitra.- 2008.- 4 noyabr.- S. 2; İki sahil.- 2008.- 4 noyabr.- S. 8.

96. Əliyeva E. Şota Rustaveli adına teatr Bakının qonağıdır //İki sahil.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8.

97. Fərhadqızı Ş. Armudu stəkanda çay: Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstan Dövlət Akademik Teatrının əksər üzvünü Bakı ilə xoş xatirələr bağlayır //Ekran efir.- 2008.- 14 noyabr.- S. 13.

98. * Gürcüstan Dövlət Akademik Teatrının Bakı səfəri davam edir //Səs.- 2008.- 6 noyabr.- S. 12.

99. İdrisoğlu A. Gürcü teatrı Bakıda uğurlu çıxışları ilə yadda qaldı: [Teatrın rəhbəri Robert Robertoviçin müsahibəsi] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 noyabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 10.

100. * Samirə. “Ad günü”ndən sonra “Danispanın iztirabları”: David Uplisaşvili: “Heydər Əliyevin sözü ən böyük kompliment idi”: [Teatrın Bakıda qastrol səfəri] //Həftə içi.- 2008.- 5 noyabr.- S. 8.

101. Şəmsiyyə. Gürcü aktyorları Bakıda //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 8.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

102. İsmayılova X. Humanizm və nəciblik misiyası: [Sabir Hüseynovun Fondun prezidenti Mehriban Əliyevaya həsr etdiyi kitab] //Respublika.- 2008.- 21 noyabr.- S. 4.

103. Sərdarov V. Xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı: Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyətinin əsas qayəsində insanlara təmənnasız yaxşılıq məramı dayanır //Şərq.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7.

 

KİTABXANA İŞİ

 

104. Behbudova A. Universitet kitabxanası: [Naxçıvanda “Heydər Əliyev Universiteti Kitabxanası”nın yaradılma tarixi haqqında] //Palitra.- 2008.- 21 noyabr.- S. 7.

105. Əlibala Hacızadənin əsərləri elektron kitabxanada //Səs.- 2008.- 6 noyabr.- S. 16.

106. Ən nüfuzlu kitabxana: Prezident Bakıya gəlib: [İFLA-nın Kitabxana Assosiasiyalarının və İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyası Prezidenti Ellen Tisen] //İki sahil.- 2008.- 25 noyabr.- S. 8; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 25 noyabr.- S.8.

107. GDU-da kitabxana resurs mərkəzi yaradılıb //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 7 noyabr.- S. 1.

108. * İbrahimova S. Qədim kitablarımız hələ də dünya kitabxanalarını bəzəyir: Onların Azərbaycana gətirilməsi mümkündürmü?: [Hollandiyanın “Laden Universitetinin Kitabxanasında qorunan qədim kitabların nümayişi keçirilir] //Kaspi.- 2008.- 19 noyabr.- S. 16.

109. * Kitabxana Assosiyasiyaları və İnstitutları Beynəlxalq Federasiyasının prezidenti Ellen Tisen Prezident Kitabxanası ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 26 noyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 noyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 26 noyabr.- S. 2; Şərq.- 2008.- 26 noyabr.- S. 14; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 noyabr.- S. 14.

110. * Kitabxana Assosiyasiyaları və İnstitutları Beynəlxalq Federasiyasının prezidenti Ellen Tisen Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2008.- 26 noyabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 13 noyabr.- S. 13.

111. Qocayeva A. Kitabxana: Milli-mənəvi və mədəni sərvətlərimizin qorunduğu yer //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №11 .- S. 57-59.

112. * Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev İLFA-nın prezidenti Ellen Tisenlə görüşüb] //Respublika.- 2008.- 26 noyabr.- S. 6.

113. Mirzəliyev C. Kitaba maraq formalaşdırılır: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivinin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 6.

114. * Niderlandın Leyden Universitetinin Kitabxanasında Azərbaycan haqqında kitabların təqdimat mərasimi keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 14 noyabr.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 14 noyabr.- S. 5.

115. Rəhimqızı Z. Qədim kitablarımız hələ də dünya kitabxanalarını bəzəyir: Onların Azərbaycana gətirilməsi mümkündürmü? //Ayna.- 2008.- 22 noyabr.- S. 20; Mövqe.- 2008.- 25-26 noyabr.- S. 13.

116. Rəşad. Bizim kitablı dünyamız... //Hürriyyət.- 2008.- 10-13 noyabr.- S. 14.

117. * “Teatr bu gün və sabah” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Səs.- 2008.- 7 noyabr.- S. 12; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 7 noyabr.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 7 noyabr.- S. 12; Palitra.- 2008.- 7 noyabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 6; P.S.Elm. təhsil və həyat.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.

118. Tural. Qayğı fəallığa səsləyir: [Tərtər rayon MKS-in direktoru Ulduzə Qurbanovanın kitabxana haqqında fikirləri] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 74.

119. Turqut. Zeyden Universitetinə Azərbaycan haqqında kitablar təqdim olunub [Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı səfirliyi Zeyden Universitetinin Kitabxanasına Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında kitablar təqdim olunub] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 20 noyabr.- S. 5.

120. Sabutay. Kitab ticarətindən kitab bayramınadək //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 12.

121. Sultan M. Kitabxanaya hədiyyə: [Naxçıvan Universitetinin rektoru İsa Həbibbəylinin şəxsi kitabxanasından NDU-nun kitabxanasına 3912 adda 4227 kitab hədiyyə etmişdir] //İki sahil.- 2008.- 28 noyabr.- S. 8.

 

Milli Kitabxana-85

 

122. * M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarına “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 noyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 1.

123. * M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respubliukası Prezidentinin Sərəncamı, 17 noyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 1.

 

___________

 

124. * Əliyev İ. Türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının konfransı və “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” əməkdaşlıq təşkilatının ümumi iclasının iştirakçılarına: [Azərbaycan Prezidentinin arzuları] //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 1; Azad Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 2; Mərkəz.- 2008.- 19 noyabr.- S. 15.

125. * “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası Qeyri-Kommersiya əməkdaşlıq təşkilatının iclası keçiriləcək //Səs.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12.

126. Azərbaycanda təkmil kitabxana sisteminin qurulması işi sürətlənəcək: [Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] //525-ci qəzet.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7.

127. Anatoli Brovkin: Milli Kitabxanada milli irs toplanır və qorunur: [Yubileyə həsr olunmuş sərginin açılışında iştirak edən Vernadski adına Ukrayna Milli Kitabxanası baş direktorunun müavininin ürək sözləri] //Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 5.

128. * Azərbaycan Milli Kitabxanasının 85 illik yubileyi keçirilmişdir: [Musiqili Komediya Teatrında] //Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 18 noyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 3

129. * Azərbaycan Milli Kitabxanasının 85 illiyi qeyd edildi: [Musiqili Komediya Teatrında] //Səs.- 2008.- 18 noyabr.- S. 12.

130. Bünyadzadə S. Türkdilli ölkələrin milli kitabxanalarının vahid portalı olacaq: Milli Kitabxananın 85 illik yubileyi keçirilir //Paritet.- 2008.- 18-19 noyabr.- S. 2; 525-ci qəzet.- 2008.- 15 noyabr.- S. 23; Olaylar.- 2008.- 18 noyabr.- S. 8.

131. * Camal A. “Kitabxananın ən böyük sponsoru dövlətidir”: Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov: Azərbaycan Dövlət Kitabxanası 1923-cü ildə 4 otaqlı mənzildə yaradılıb // Ekspress.- 2008.- 15-17 noyabr.- S. 6.

132. Camal A. Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov: “85 yaşlı kitabxanamız 1923-cü ildə 4 otaqlı mənzildə yaradılmışdı”: “Türk Dövlətləri Milli Kitabxanalarının vahid İnternet şəbəkəsi qurulacaq” //Türküstan qəzeti.- 2008.- 16-22 noyabr.- S. 5.

133. Hacıyeva F. İnsanlığa ucalmaq: [Kitabxananın Mədəni-kütləvi işlər şöbəsinin müdiri Natella Musayeva haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 39.

134. İclas və konfrans iştirakçıları ilə görüş: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Azərbaycan Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-Kommersiya Əməkdaşlıq Təşkilatının 10-cu iclasının və Türkdilli ölkələrin milli kitabxanaları direktorlarının II beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşmüşdür] //Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 3.

135. * İnternetdə Avropa elektron kitabxanası açılacaq //Üç nöqtə.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13.

136. * Qonaqlar M.F.Axundov adına Milli Kitabxana ilə tanışlıqdan razı qalmışlar: [Tədbirdə iştirak etmək üçün 15-dən çox ölkənin 75 nəfərlik nümayəndə heyəti Bakıya qonaq gəlmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6.

137. MDB ölkələrinin vahid elektron kitabxanası yaradılacaq: [“Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-Kommersiya Əməkdaşlıq Təşkilatının (BAE) X ümumi iclası keçirilib] //Şərq.- 2008.- 19 noyabr.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 19 noyabr.- S. 15.

138. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının kollektivinə: [Sumqayıt şəhər mədəniyyət işçilərinin təbriki] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 3.

139. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası-85 //İqtisadiyyat.- 2008.- 20-26 noyabr.- S. 3.

140. * Milli Kitabxananın 85 illik yubileyi keçiriləcək: [Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun məlumatı] //İki sahil.- 2008.- 12 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12; Üç nöqtə.- 2008.- 13 noyabr.- S. 14; Mədəniyyət.- 2008.- 13 oktyabr.- S. 5; Olaylar.- 2008.- 13 noyabr.- S. 11.

141. * Milli Kitabxananın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi //Ədalət.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 18 noyabr.- S. 12; İki sahil.- 2008.- 18 noyabr.- S. 14.

142. * Mükərrəmoğlu M. Yubiley tədbirləri davam edir //Xalq qəzeti.- 2008.- 19 noyabr.- S. 7.

143. Nigar. Milli Kitabxanada 5 milyondan artıq kitab saxlanılır //Palitra.- 2008.- 18 noyabr.- S. 12.

144. * Samirə. Axundov kitabxanasını tanımayacağıq //Həftə içi.- 2008.- 18 noyabr.- S. 8.

145. * Tahirov K. Kitabxana sahəsinə dövlət qayğısı //Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6.

146. Turan. Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın 85 yaşı oldu //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 3.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

147. * Abbasov Ə. Azərbaycanın sürətli inkişafında rabitə və informsiya texnologiyaları sektorunun mühüm rolu //Rabitə dünyası.- 2008.- 25 noyabr.- S. 8; 12.

148. Nigar. İnformasiya müharibəsində psixoloji amilin rolu //Palitra.- 2008.- 25 noyabr.- S. 12.

149. Nigar. İnformasiya savaşı ilə bağlı gənclərin “youth info-center” şəbəkəsi yaradılıb //Palitra.- 2008.- 25 noyabr.- S. 13.


KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

150. Elxan. Bibiheybət qəsəbə mədəniyyət evində ədəbi-bədii tədbir keçirilib: Musiqili gecədə Azərbaycan muğamlarının şanlı tarixindən söhbət açılıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 noyabr.- S. 6.

151. Kamal M. Xətai rayonunda daha bir park istifadəyə verildi: [Zığ yolunda] //Respublika.- 2008.- 11 noyabr.- S. 6.

 

MUZEY İŞİ

 

152. * Böyük Britaniyanın York hersoqu, şahzadə Endryu Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Kompleksində olmuşdur //Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 noyabr.- S. 3; Respublika.- 2008.- 25 noyabr.- S. 2; Palitra.- 2008.- 25 noyabr.- S. 7.

153. * Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Kompleksi haqqında buklet hazırlanıb: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2008.- 15 noyabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 15 noyabr.- S. 7; Səs.- 2008.- 12 noyabr.- S. 16; 525-i qəzet.- 15 noyabr.- S. 27.

154. Muzey Mərkəzində “Azərbaycan-Norveç: təəssüratlar dialoqu” adlı sərginin açılışı keçirilib //Səs.- 2008.- 4 noyabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 4.

155. * Mükərrəmoğlu M. Azərbaycan və Norveç muzey işi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 noyabr.- S.2.

156. Sabutay. Muzey direktoru fəxri professor oldu: [S.Vurğunun ev-muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilovaya Türk Dünyası Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının diplomunun təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 2.

157. * Sadıqlı F. Tarixdən bizə ərməğan...: [Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Tarixi Muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 27 noyabr.- S. 8.

158. Tağızadə Ş. Bu qala bizim qala...: [Rəssam-memar Hacıəmi Atakişiyevlə Qala kəndində yerləşən eyni adlı Dövlət Etnoqrafiya qoruğu haqqında söhbət] //Bakı.- 2008.- 6;12 noyabr.- S. 4.

159. * Ümummilli lider Heydər Əliyevin portreti Sürixdəki “Dizayn” muzeyində “Baş-başa: siyasi portretlər”sərgisində nümayiş etdirilir //Azərbaycan.- 2008.- 8 noyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 8 noyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 8 noyabr.- S. 2.

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

160. Ağstafada “Keşikçi dağ” qoruğu yaradılıb //Səs.- 2008.- 25 noyabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 14.

161. * Atəşi N. Daşa dönmüş amazonlar dil açırlar //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.

162. Bağırova E. Tariximizin daş kitabı: Abidə: [Şəmkir rayonunda] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 53-56.

163. Bəylərli T. “Naxçıvan abidələri”: [“Naxçıvan abidələri” ensiklopediyası çap edilib] //İki sahil.- 2008.- 19 noyabr.- S. 4.

164.* Bəylərli T. Tarixi abidələrimiz beynəlxalq saytlarda: [Naxçıvanda] //İki sahil.- 2008.- 13 noyabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 15 noyabr.- S. 8.

165. Cəbiyeva T. Xilə, yoxsa Əmir Hac?: [Əmircan qəsəbəsində olan abidələr və xalçalar haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 9.

166. “Ermənilərin Azıx mağarasında qazıntı aparmasından narahat olmağa dəyməz”: [Bakı Dövlət Universitetində Tarix fakültəsinin “Arxeologiya və etnoqrafiya” kafedrasının müdiri Qüdrət İsmayılzadə ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 22 noyabr.- S. 14.

167. Əliyev H. XVII əsrin yadigarı-Qeysəriyyə: [Ordubad şəhərində yerləşən eyni adlı abidə haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 9.

168. * Əziz R. Yanıxlının yanıq abidələri: [Tovuzun Yanıxlı kəndindəki Şah Abbas Məscidi] //Zaman.- 2008.- 20-21 noyabr.- S. 9.

169. Fərzəli Ə. Gəmiqayada maral hekayəsi //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 29 noyabr.- S. 9.

170. * Həbibbəyli İ. Naxçıvan abidələri haqqında kitab-abidə //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.

171.* Xaçınçaylı Q. Qobustanın sirləri: Şakir Həmzəyev: Diribaba türbəsini ermənilər saxtalaşdırılıb” //Həftə içi.- 2008.- 6 noyabr.- S. 6.

172.* İbrahimbəyli S. Bərdə türbəsi-Nüşabə qalası: //Təzadlar.- 2008.- 5 noyabr.- S. 9.

173. İçərişəhərin master-planı hazırlanır //Paritet.- 2008.- 27-28 noyabr.- S. 10.

174.* İsmayılov R. Əcəmi seyrəngahı: Abidələr: [Naxçıvan şəhərində] //Azərbaycan.- 2008.- 1 noyabr.- S. 6.

175.Qafaroğlu S. Gəmiqaya əfsanəsi: [Akademik Vəli Əliyev ilə söhbət] //Azad Azərbaycan.- 2008.-16 noyabr.- S. 6.

176.Qayalardan silinən tariximiz: [Qobustan təsvirləri] //Türkistan qəzeti.- 2008.- 16-12 noyabr.- S. 15.

177.* Quliyeva Z. Daş yaddaşı: [Qız qalası] //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S.6.

178.* Məmmədov M. Naxçıvanın memarlıq inciləri //Azərbaycan.- 2008.- 20 noyabr.- S. 7.

179. * Mükərrəmoğlu M. Mədəni irsimizin qorunması üzrə məlumat Avropa Şurasının xüsusi veb-saytında yerləşdirildi //Xalq qəzeti.- 2008.- 28 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 28 noyabr.- S. 16

180.Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarüstü abidəsi bərpa edilmişdir //Respublika.- 2008.- 2 noyabr.- S. 7.

181.Nuhun qəbri Naxçıvandadır?: [Həzrəti Nuh Türbəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8.

182.* Naxçıvanın abidələri haqda ensiklopediya //Ekspress.- 2008.- 20 noyabr.- S.- 11; Üç nöqtə.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13; Şərq.- 2008.- 20 noyabr.- S. 12.

183.* Oğlanqala qədim yaşayış məskənində tunc dövrünə aid abidə aşkarlanıb: [Şərur rayonunda] //Səs.- 2008.- 22 noyabr.- S. 16.

184.* Şamaxıda eramızın III-V əsrlərinə aid abidələr tapılıb //Mərkəz.- 2008.- 27 noyabr.- S. 10.

185.Şəmkirdə tarixi abidələr bərpa edilir // P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8.

186.Tağıyev C. Tariximizin daş yaddaşı...: Gələn il Qobustanın tədqiqinin 70 ili tamam olur //Mədəniyyət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 10.

187.* Tarixi sərvətlərin adlarından və onlarla bağlı işarələrdən istifadə etmək üçün nazirliyin icazəsi olmalıdır //Azərbaycan.- 2008.- 11 noyabr.- S. 7; Respublika.- 2008.- 11 noyabr.- S. 7.

188.Tofiq H. Hər daşın altında bir tarix yatır: Naxçıvanda Ərəfsə piri //Azad Azərbaycan.- 2008.- 5 noyabr.- S. 7.

189.* Toğrul. Tarixi abidələrimiz məhv edilir: [Laçın rayonundakı “Qız kurqanı” ermənilər tərəfindən dağıdılır] //Ədalət.- 2008.- 18 noyabr.- S. 5.

190.Turqut. Tikantəpədə Azərbaycan abidələri məhv olunur: [Güney Azərbaycanda] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 29 noyabr.- S. 6.

 

TURİZM

 

191. Abdullayeva F. “Accessbank” Azərbaycan Turizm İnstitutunun tələbələrinə plastik kartlar təqdim etdi: Onlar təqaüdlərini VİSA kartları vasitəsilə alacaqlar //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 2.

192. Abdullayeva F. Azərbaycan turizminin müxtəlifliyi təqdim edildi: Əbülfəs Qarayev Turizm İnstitutunda keçirilən konfransın üşini yüksək qiymətləndirdi //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 4.

193. Abdullayeva F. “Hotelçilər attestasiyadan keçməlidir”: “Hotellərin əsas problemi baş müdirlərin təcrübəsizliyidir”: [“DelfinMeridian” hotellərinin baş meneceri Elçin Zeynalabdinlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 9.

194. Abdullayeva N. Ölkə turizmindəki qiymətlərdə sabitlik yaratmaq lazımdır: [“Nju sfera” şirkətinin direktoru Aygün Kələntərova ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 4 noyabr.- S. 5.

195. Ağayev İ. Ukrayna turistlərini Azərbaycana necə cəlb edək?: [Ukraynada fəaliyyət göstərən “Angel Group” turizm şirkəti Yelena Mixaylovskaya ilə müsahibə] //Palitra.- 2008.- 18 noyabr.- S. 5.

196. Amanov R. Qax: Onu sığallamış qüdrətin əli: Bir böyük ürəkli qüvvətin əli: Turizm üçün güclü potensial var //Respublika.- 2008.- 22 noyabr.- S. 9.

197. Azərbaycan turizmi Londonda: Səbinə Zadayeva: “Mədəniyyətimizə, musiqimizə, böyük maraq gördük”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İdarəsinin Beynəlxalq turizm sektorunun müdiri] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 8.

198. * Azərbaycan və Yunanıstan arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq genişlənir //Səs.- 2008.- 7 noyabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 7 noyabr.- S. 15; Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 2.

199. Hotelçiliyin problemləri araşdırıldı: AOKA-nın konfransında turizmin inkişafında mehmanxana komplekslərinin rolundan danışıldı //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 8.

200. Mehmanxana əməkdaşları turizm təhsilli olmalıdır //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 4.

201. Nazir mehmanxana sahiblərinə xəbərdarlıq etdi: Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycanda əməkdaşların 25%-i turizm təhsilli olmayan mehmanxanalara lisenziya verilməyəcək” //Azadlıq.- 2008.- 23-24 noyabr.- S. 15.

202. * Nəzərli T. Qax həm də turizm məkanıdır //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 5.

203. “Word Travel Market” beynəlxalq turizm sərgisi: [Londonda keçirilən eyni adlı sərgidə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin iştirakı] //Səs.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 12 noyabr.- S. 15.

 

İNCƏSƏNƏT

 

204. Щ 03

 Q 86 Rafiq Quliyev: Azərbaycan incəsənətində rəmzi-bədii şərhə yüksəltmə.- B.: Təknur. 2007, 160 s.

__________

 

205. Əfəndi R., Əfəndi T. Böyük Britaniyada saxlanılan Azərbaycan sənət abidələri //Elm.- 2008.- 17 noyabr.- S. 10. əvvəli 10 oktyabrda.

206. * Əliyev Ə. Azərbaycanlı tələbələrin Strasburqda təşkil etdikləri sərgi və milli rəqsimiz fransızları heyran et-mişdir //Respublika.- 2008.- 25 noyabr.- S. 3.

207. * Əliyev Ə. Strasburqdakı “Azərbaycan evi” xüsusi fəaliyyət proqramı hazırlamışdır //Azərbaycan.- 2008.- 18 noyabr.- S. 6; Respublika.- 2008.- 18 noyabr.- S. 5.

208. Şahmərdan “İlin rəssamı” seçildi: [Finlandiyada yaşayan həmyerlimiz, “Ağ və qara” teatrının bədii rəhbəri Kamran Şahmərdan Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb] //Ekspress.- 2008.- 15-17 noyabr.- S. 15.

209. “Şərqdən Şərqə”: Bakıda miniatür əsərlər sərgisi açılıb //Ekspress.- 2008.- 15-17 noyabr.- S. 15.

 

RƏNGKARLIQ

 

210. Abdin K. Əbədiyyatın ünvanı-sənət: [Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyükağa Yəhyayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 10.

211. Alxanoğlu Z. “Sərt üslub”un lirik boyaları: Əməkdar rəssam Rafael Abasovun 65 illiyinə... //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 6.

212. * Arifə. Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Dallas hərracında satışa çıxarılıb: [Mikayıl Abdullayev və Böyükağa Mirzəzadənin əsərləri] //525-ci qəzet.- 2008.- 22 noyabr.- S. 21.

213. Ayxan. Rəssamlarımızın əsərləri “Rus sənətləri”ndə: ABŞ-da keçirilən hərracda iki azərbaycanlı rəssamın əsərləri satışa çıxarılıb: [Mikayıl Abdullayev və Böyükağa Mirzəzadə] //Ekspress.- 2008.- 18 noyabr.- S. 16.

214. * Berlində “Berlin-Bakı Qalereyası”nın yeni salonu açıldı: Alman rəssamı Peter Föllerin “Dağlıq Qarabağ” tablosu xüsusi maraqla qarşılanıb // Üç nöqtə.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13.

215. Əli O. “Narkomaniya gəncliyin düşmənidir”: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında eyni adlı sərgi] //İki sahil.- 2008.- 29 noyabr.- S. 8.

216. Əliyeva M. Vətən həsrətli rəsmlər: [Rəssam Sirus Mirzəzadə haqqında] //Respublika.- 2008.- 2 noyabr.- S. 7.

217. Firdovsi. “Qılıncoynatma gənc rəssamların gözü ilə”: Rəssamlıq Akademiyasında sərgi keçirilib //Şərq.- 2008.- 20 noyabr.- S. 14.

218. Günay. “Özümü dərk edəndən və əlim qələm tutandan rəsm çəkirəm”: [Uşaq Rəsm Qalereyasının direktoru Aynurə Haşımova ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 11-12 noyabr.- S. 13.

219. * Heydərova L. Mənim sevimli nağılım: [Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyində eyni adlı müsabiqə üzrə keçirilən rəsm işlərinə baxış təşkil olunub] //Azərbaycan.- 2008.- 15 noyabr.- S. 8.

220. * Həyat həqiqətlərini təsvir edən rəssam: Unudulmazlar: [Vəcihə Səmədova haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 15 noyabr.- S. 7.

221. Xəlilov A. Ənənəyə yaradıcı münasibətin ifadəsi: [V.Səmədova adına Sərgi Salonunda müasir miniatür əsərlərdən ibarət “Şərqdən-Şərqə” adlı sərginin açılışı olub] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 5.

222. Qəhrəmanova R. Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyində: [Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadənin əsərləri haqqında] //Respublika.- 2008.- 23 noyabr.- S. 3.

223. Mehdiyev R. Təbiətə vurğun rəssam: [Xalid Gürəbəyov haqqında] //Respublika.- 2008.- 21 noyabr.- S. 7.

224. Məhərrəmova T. Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəssamı Vəcihə Səmədova həyatın qısalığı ilə bərabər haqsızlığını da yaşayıb //Kaspi.- 2008.- 26 noyabr.- S. 11.

225. Məhərrəmova T. Həyatı sevmək lazımdır: [Ölümündən qabaq Xalq rəssamı Böyükağa Mirzəzadə ilə müsahibə] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 34-36.

226. Mikaladze Q. Qaynar qəlbli rəssam: [Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və Yazıçılar Birliyinin üzvü Sara xanım Nəzirovanın rəssam Əşrəf Muradoğlunun xatirəsinə həsr etdiyi albomu haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 1 noyabr.- S. 25.

227. Nüşabə. İlk sərgi, ilk yaradıcılıq həyəcanı və sevinci: [T.İsmayılov adına Uşaq Gənclər Yaradıcılıq sarayında Əfruz Qulamovanın ilk fərdi sərgisi] //Palitra.- 2008.- 28 noyabr.- S. 16.

228. * Rasim Babayevin sərgisi Nyu-Yorkda açılıb: [“Azerbaijan Art Exhibition” adlı sərgi] //Kaspi.- 2008.- 8-10 noyabr.- S. 16; Mərkəz.- 2008.- 12 noyabr.- S. 15; Mövqe.- 2008.- 20-21 noyabr.- S. 13.

229. Səyyadi R. “Qalereya” silsiləsindən: Əmrulla İsrafilov //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 7.

230. Tağıyev C. Azərbaycan fırçasının şöhrəti: Əşrəf Heybətov əsərləri Vatikanda sərgilənən ilk müsəlman rəssamıdır //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 6.

231. Turan. Balacaların rəsmləri “Mənim Azərbaycanım”da: [“Uşaq Dünyası” Rəsm Qalereyasında eyni adlı sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 2.

232. Vasif. “Bizə müasir dünya verin” rəsm müsabiqəsi başa çatıb: Respublika Uşaq Təşkilatı Tovuz və Ağstafa rayonlarında bir sıra tədbirlər keçirib //Mərkəz.- 2008.- 25 noyabr.- S. 10.

 

Tahir Salahov-80

 

233. * T.T.Salahovun “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 noyabr 2008-ci il //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 208.- 28 noyabr.- S. 1.

__________

 

234. * Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görkəmli rəssam Tahir Salahova “Heydər Əliyev” ordeni təqdim etmişdir //Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 28 noyabr.- S. 1; Palitra.- 2008.- 28 noyabr.- S. 3; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 2.

235. Azərbaycan rəssamlıq məktəbini dünyada tanıdan sənətkar Tahir Salahov: “Heydər Əliyev” ordeni yaradıcılığımın ən ali mükafatıdır” //Səs.- 2008.- 29 noyabr.- S. 12.

236. Dünya Tahir Salahovun əllərini sıxır //Ekran efir.- 2008.- 28 noyabr.- S. 9.

237. Elsevər S. Ürəyimin istədiyini çəkmişəm...: Tahir Salahov: “Mən ad-san qazanmaq naminə əsərlər yaratmamışam” //Ekspress.- 2008.- 27 noyabr.- S. 15.

238. Əliyev Z. Qüdrətli fırça ustası: Tahir Salahov-80 //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 3.

239. Fərhadqızı Ş. Sərt boyalardan yaranan zəriflik: [Tahir Salahovun yaradıcılığı haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 28 noyabr.- S. 9.

240. * Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva görkəmli Azərbaycan rəssamı Tahir Salahov ilə görüşmüşdür //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 25 noyabr.- S. 2; Xalq qəzeti; Palitra.- 2008.- 25 noyabr.- S. 3; İki sahil.- 2008.- 25 noyabr.- S. 1; Kaspi.- 2008.- 25 noyabr.- S. 3.

241. * Xəlilzadə F. Sənət xoşbəxtliyi: Tahir Salahov-80 //Azərbaycan.- 2008.- 29 noyabr.- S. 4.

242. * Miniatür albom-kitab buraxılmışdır: [Rəssamın 260 rəngli illüstrasiyasından və 73 qrafik əsərindən ibarət miniatür albom-kitab] //Azərbaycan.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7; Palitra.- 2008.- 26 noyabr.- S. 13.

243. Niftəliyev N. Tahir Salahovun əsərləri milli sənət xəzinəmizin qızıl fonduna daxil olub: Mehriban xanım Əliyeva görkəmli Azərbaycan rəssamı Tahir Salahov ilə görüşüb //Səs.- 2008.- 25 noyabr.- S. 3.

244. * Orucov E. Şöhrəti dünyanı tutan sənətkar //Xalq qəzeti.- 2008.- 11 noyabr.- S. 6.

245. * Rusiya hökumətinin sədri görkəmli həmvətənimiz, SSRİ Xalq rəssamı Tahir Salahovu yubiley münasibətilə təbrik etmişdir //Azərbaycan.-2008.- 30 noyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 noyabr.- S. 5; Ekspress.- 2008.- 29 noyabr.- 1 dekabr.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 1.

246. Tahir Salahovun 80 illiyi ilə bağlı təqvim nəşr olunub //Şərq.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14; Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S. 1.

247. * Tahir Salahov: “Mən xalqımın, dostlarımın, Prezidentimizin hərarətli münasibətlərini hiss edirəm”: [Bakıdakı ev-emalatxanasında tədbir] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 30 noyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 noyabr.- S. 5.

248. Tahir Salahov: Rəssama alqışlar beş yüz il sonra qismət olur: [Müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 29 noyabr.- S. 11; Paritet.- 2008.- 29 noyabr-1 dekabr.- S. 16; Kaspi.- 2008.- 29 noyabr.- S. 11; Mərkəz.- 2008.- 29 noyabr.- S. 10.

249. Tahir Salahovun şərəfinə rəsmi qəbul: [“Gülüstan” sarayında] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 30 noyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 noyabr.- S. 4.

 

Səttar Bəhlulzadə-100

 

250. * Cəfərova N. Səttar Bəhlulzadə-100: [Naxçıvan Dövlət Universitetinin Konservatoriyasında Təsviri İncəsənət fakültəsinin tələbələrinin rəsmlərindən ibarət fərdi sərgi təşkil olundu] //İki sahil.- 2008.- 7 noyabr.- S.8; Palitra.- 2008.- 7 noyabr.- S. 11.

251. Naxçıvanda Səttar Bəhlulzadənin yubileyi qeyd olunub: [Naxçıvan Dövlət Universitetində] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 7 noyabr.- S. 14; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.

252. * Samirə. Səttar Bəhlulzadə-100 //Həftə içi.- 2008.- 8-10 noyabr.- S. 8.

253. * Zaman S. O, özü işıq idi, işığı sevirdi...: Sənət korifeyləri //Azərbaycan işıqları.- 2008.- 27 noyabr.- S. 4.

 

DEKORATİV TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

254. * Bənnayeva N. Geyim ənənələrimizin qoruyucusu: [Tikmə ustası Kəmalə Kərim haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 19 noyabr.- S. 7.

255. Xalça ustası Lətif Kərimov anılıb: [L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 18 noyabr.- S. 13.

256. Qaliboğlu E. “Miniatür sənət millətimizin özünəməxsusluğunu qoruyur” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1noyabr.- S. 14.

257. * Qarabağ xalçaları xarici qonaqların marağına səbəb olmuşdur: [Dünya şöhrətli Pier Karden və digər qonaqlar Bakı Nobel Xeyriyyə Fondunda olmuşlar] //Azərbaycan.- 2008.- 30 noyabr.- S. 2.

258. * Qurbanqızı Z. Xalçaçı rəssamın daha bir uğuru: [Hacı Baladayı Hüseynovun Zərifə xanım Əliyevaya həsr etdiyi əsəri haqqında] //Respublika.- 2008.- 4 noyabr.- S. 3.

259. * Qaliboğlu E. “Allah onları qara yaradıb, amma işləri üzağardandır”: Ağac üzərində xəttoyma ustası Seyfəddin Mənsimoğlu Tunisdə Azərbaycanı təmsil edib: [“Arxitektura layihələrində sənətlərin tətbiqi” adlı konfransda] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 21 noyabr.- S. 14; P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 28 noyabr.- S. 8.

260. * Mükərrəmoğlu M. Akademik Kamal Talıbzadənin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib: [Abdulla Şaiqin Mənzil-Muzeyində Abdulla Şaiqlə Kamal Talıbzadənin portreti həkk olunmuş süjetli xalçanın təqdimatı olub] //Xalq qəzeti.- 2008.- 6 noyabr.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 2.

261. Şəmsiyyə. Tikmə sənətinin sehri...: Arifə Məmmədova 35 il ərzində 3000-dən artıq sənət nümunəsi hazırlayıb: [“Nəcib xanımlar” İncəsənət Birliyinin rəhbəri] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 10.

262. * Yusifova S. Xalq tətbiqi sənəti ustaları mükafatlandırılıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində] //525-ci qəzet.- 2008.- 11 noyabr.- S. 7.

 

QRAFİKA

 

263. Əliyeva M. Sənətə həsr olunmuş ömür: [Xalq rəssamı Arif Hüseynov haqqında] //Respublika.- 2008.- 12 noyabr.- S. 11.

264. Xəlilova A. Qədim milli ənənənin bərpası: [Müasir Azərbaycanda miniatür sənəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 7.

265. * Müasir İncəsənət Mərkəzində Elçin Haşimin plakat sərgisi açılıb: [Əməkdar rəssam] //Üç nöqtə.- 2008.- 21 noyabr.- S. 13.

266. Nüşabə. Daş üzərində ideal gözəllik axtarışı: Rəssam Ədalət Elman: “Daşların üzərində həkk olunan hər bir şey digər nəsillər üçün də qalır, daş solmur və onun üzərindəki təsvirlər əbədidir” //Palitra.- 2008.- 26 noyabr.-S. 11.

 

 BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

267. * AzərTAc-ın fotomüxbiri İlqar Cəfərovun “Kölgələrin mübarizəsi” əsəri beynəlxalq fotomüsabiqənin baş mükafatına layiq görülmaşdür //Azərbaycan.- 2008.- 8 noyabr.- S. 2; Respublika.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.- 9 noyabr.- S. 5.

268. İstanbuldan Bakıya...: Hamburqda bu adda fotosərgi keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8.

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

269. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü açılmışdır //Respublika.- 2008.- 12 noyabr.- S. 7.

 

MODA VƏ DİZAYN

 

270. “Azərbaycanda ən yaxşı best model yarışması məhz Ruhinin rəhbərliyi altında keçirildi”//Təzadlar.- 2008.- 14 noyabr.- S. 6; Üç nöqtə.- 2008.- 14 noyabr.- S. 13; Palitra.- 2008.- 14 noyabr.- S. 16.

271. Fəxriyyə Xələfova moda haqqında film çəkib: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Bizim yol.- 2008.- 27 noyabr.- S. 15.

272. “Best model of Azerbaijan”: Dünən model müsabiqəsinin final gecəsi keçirilib //Şərq.- 2008.- 12 noyabr.- S. 14.

273. “Roma moda həftəsi”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsinin prodüser-müəllim heyətinin yaradıcılıq sərgisinin açılışı keçirilib] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 noyabr.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2008.- 15 noyabr.- S. 23.

274. * Sevda. Esmira Novruzova və Rahib İsrafilov birinci oldular: Onlara “Best Model of World-2008” uğurunda yarışmaq şansı verildi //Kaspi.- 2008.- 13 noyabr.- S. 15; Üç nöqtə.- 2008.- 13 noyabr.- S. 13; 525-ci qəzet.- 2008.- 13 noyabr.- S. 7.

 

KİNO

 

275. Abdin T. Necə yaşayırsınız, Arif Babayev?-2: Arif Babayev-80: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor] //Ədalət.- 2008.- 1 noyabr.- S. 15.

276. * Ağaoğlu T. Unudulmaz aktyor, rejissor: [Ağarza Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 4 noyabr.- S. 7.

277. Aliyə. Milli filmlərimiz festivallarda: “İtaliyanın Azərbaycan kinosuna, xüsusən müasir kinosuna marağı var”: [Rejissor Əli İsa Cabbarov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 13.

278. * Azərbaycanlı rejissor İranda münsiflər heyətində təmsil olunur: [Fariz Əhmədov İranda keçirilən 38-ci “Rəşt” kinofestivalında] //Kaspi.- 2008.- 8 -10 noyabr.- S. 16; Mövqe.- 2008.- 20-21noyabr.- S. 13.

279. * Azərbaycanda cizgi filmlərinin inkişaf dövrü: 1938-ci ildən kinostudiyada ilk dəfə cizgi filmi yaratmaq qərara alçnıb //Səs.- 2008.- 14 noyabr.- S. 12.

280. * Azərbaycanda niyə serial çəkilmir //Yeni Müsavat.- 2008.- 9 noyabr.- S. 13.

281. * Ağaoğlu T. “Ögey ana”dan başlayan ömür yolu...: Unudulmazlar: [Ceyhun Mirzəyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.

282. Babayeva T. Əli İsa Cabbarov: “Məhəlli mövzularından uzaqlaşmalıyıq”: [Dərviş Prodüser Mərkəzinin istehsal etdiyi “Düyün” filminin rejissoru ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 15 noyabr.- S. 18.

283. Bu il 5 film ərsəyə gətirilib: Dünən “Cavad xan” təqdim olundu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində rejissor Rövşən Almuradlının filmi] //Şərq.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14.

284. Bürcəliyeva Ş. Lentlərə hopmuş ömür: [Əməkdar incəsənət xadimi Rasim İsmayılov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 13.

285. Ceyhun Mirzəyev yad edildi: [Muzey Mərkəzində kinorejissora həsr olunmuş tədbir] //Təzadlar.- 2008.- 19 noyabr.- S. 11; Palitra.- 2008.- 19 noyabr.- S. 2.

286. “Dağlıq Qarabağ: cəmiyyətlə məsləhət: Sənədli filmin təqdimatı keçirilib //Şərq.- 2008.- 28 noyabr.- S. 14; Ədalət.- 2008.- 28 noyabr.- S. 6.

287. “Dua” sənədli filmi nümayiş etdirilib: [Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə 2-ci “İssık-Kul” beynəlxalq kinofestivalı başa çatıb] //Mövqe.- 2008.- 5 noyabr.- S. 13.

288. Fərhadqızı Ş. Çərçivəni sevməyən aktrisa: [Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 7 noyabr.- S. 13; 23.

289. Günay. “Sineman” jurnalının yaradıcı heyəti ilə görüş keçirilib: [Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tədris Teatrında] //Paritet.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 11; Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 9.

290. Hacılı İ. Filmlərin ideoloji problemləri //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 11.

291. * Hacızadə A. Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr edilmiş “Xüsusi təyinat” filmi XI Avrasiya teleforumunun Qran-Pri mükafatına layiq görülmüşdür: [Kinorejissor Vaqif Mustafayevin eyni adlı filmi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 12 noyabr.- S. 4; Respublika.-2008.- 12 noyabr.- S. 6; Şərq.- 2008.- 12 noyabr.- S. 14.

292. *Həmidqızı S. Ramiz Əzizbəyli: “Bəxt üzüyü”nün ikinci hissəsini çəkmək istəyir: [Xalq artisti ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 1 noyabr.- S. 15.

293. * İbrahimova T. Ondan mif düzəltmək lazım deyil: Və yaxud “Azərbaycanfilm”in Ceyhunu: [Kinorejissor və aktyor Ceyhun Mirzəyev haqqında] //Kaspi.- 2008.- 20 noyabr.- S. 11.

294. İntiqam. Uşaq filmləri //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 12.

295. İsmayıl S. Rafiq Hüseynli: “Tamaşaçı aparıcının ekranda səmimi olmasını bağışlamır”: [Xalq artisti] //Ayna.- 2008.- 1 noyabr.- S. 19.

296. * Qaliboğlu E. Aktyorluqla rejissorluğu özündə birləşdirən sənətkar: [Rejissor Maarif Teymur ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 noyabr.- S. 14.

297. * Quliyeva A. “Fokus” kinojurnalının daha bir sayı işıq üzü görüb //525-ci qəzet.- 2008.- 1 noyabr.- S. 23.

298. “Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Televiziyasında çalışıram”: 60 yaşını qeyd edən respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi Nadir Axundovun portret cizgiləri //Ekran efir.- 2008.- 28 noyabr.- S. 5.

299. * Mükərrəmoğlu M. Onun filmləri həyatın özüdür: Ağarza Quliyev-110: [Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 5 noyabr.- S. 8.

300. * Mürvətqızı S. Ayan Mirqasımova: “Mən hələ öz rolumu oynamamışam”: [Əməkdar artist ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2008.- 15 noyabr.- S. 22.

301. * Mürrvətqızı S. Kino xadimi Ceyhun Mirzəyevin xatirəsi anılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 20 noyabr.- S. 7.

302. Nigar. Yaxşı ideya müəllifi olan gənclər axtarılır: “Cineman” jurnalı tələbələrə hər cür şərait yaradacaq: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tədris Teatrında eyni adlı jurnalın yaradıcı İnstitutun müəllim və tələbə kollektivi ilə görüşü keçirildi] //Kaspi.- 2008.- 22 noyabr.- S. 15.

303. Nizamiqızı H. Filmlərin yeni evi: Mütəxəssislər Dövlət Film Fondu üçün inşa olunan binanın bütün standartlara cavab verdiyini deyirlər //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 4.

304. * Rus Dram Teatrında “Seçilən” bədii filminin premyerası olmuşdur: [Filmin rejissoru Məsud Abpərvərdir] //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 noyabr.- S. 5; Respublika.- 2008.- 25 noyabr.- S. 6; Paritet.- 2008.- 25-26 noyabr.- S. 7; Səs.- 2008.- 26 noyabr.- S. 12; 525-ci qəzet.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7.

305. * Səlimqızı C. “Əcəl aldı, yer gizlədi...”: 1000 yaşlı “Dədə Qorqud”un 70 yaşı tamam oldu: [Xalq artisti, aktyor Həsən Məmmədov haqqında] //Mərkəz.- 2008.- 22 noyabr.- S. 11.

306. “Təxəllüsü Mixaylo” sənədli filminin ilk nümayişi keçirilib: [Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında rejissor Tahir Əliyevin eyni adlı filmi] //İki sahil.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

307. * Təranə. “Rejissorluq üçün psixi hazırlıq lazımdır”: [Alina Abdullayeva ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 1-3 noyabr.- S. 13.

308. Turan. “Teatral həyat” ekranlaşdırılır: [Gəncədə “Buta-film” kino şirkəti tərəfindən ustehsal olunan eyni adlı film] //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 14.

309. * “Türkmənistan və dünya kino prosesi” kinofestivalı sona yetib: Festivalda “Azərbaycan motivləri” filmi xüsusi mükafata layiq görülüb //Səs.- 2008.- 13 noyabr.- S. 12.

310. Vəliyev Y. “Nəsimi”: [Xalq artisti Rasim Balayevlə söhbət] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-№ 11.- S. 5-8.

 

Bax: 495

Rasim Ocaqov-75

 

311. Rasim Ocaqov: Foto-albom.- B.: Alf Qroup Design, 2008.- 119 s.

____________

 

312. * Ağaoğlu T. Görkəmli kino xadimi xatırlandı: Anım: [Xalq artisti Rasim Ocaqov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 noyabr.- S. 8.

313. Aişə. Filmlər və xatırlanan //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 4.

314. Aleksandr Kalyagin Bakıda oldu: Rusiyanın Xalq artisti Rasim Ocaqovla bağlı xatirələrini bölüşüb //Şərq.- 2008.- 25 noyabr.- S. 14.

315. * Ekrandan Rasim Ocaqovun səsi, aktyorlar və dramaturqlar səhnədən onun haqqında danışır, salondakı tamaşaçılar rejissoru alqışlayırdı //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 7; Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 23 noyabr.- S. 3; 525-ci qəzet.- 2008.- 25 noyabr.- S. 7.

316. Fərhadqızı Ş. Onun böyük ürəyi: Azərbaycan öz böyük kinorejissoru Rasim Ocaqovun 75 illik yubileyini qeyd edir //Ekran efir.- 2008.- 22 noyabr.- S. 5.

317. Qaraqızı U. “Mən xoşbəxt sənətkaram”: Rasim Ocaqovun 75 illiyinə //Ekspress.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 21.

318. * Mükərrəmoğlu M. “Ölsəm... bağışla”: Rasim Ocaqov-75 //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 noyabr.- S. 7.

319. * Samirə. Rasim Ocaqov-75 //Həftə içi.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 8.

 

Şərif Şərifov-70

 

320. * Kinooperator Şərif Şərifovun 70 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilmişdir: [Kinematoqrafçılar İttifaqında] //Azərbaycan.- 2008.- 8 noyabr.- S. 6.

321. * Mükərrəmoğlu M. O, incəsənətə təsadüfən yox, qəlbinin hökmü ilə gəlmişdi: Şərif Şərifov-70: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 noyabr.- S. 7.

 

Türk Filmləri Həftəsi

 

322. Aliyə. “Türkiyədən film var” //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 4.

323. Aliyə. “Türkiyədən film var” idi... //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13.

324. Sultanova M. Türkiyə kino mütəxəssislərinin festival təəssüratları: “Əli və Nino” Azərbaycanla Türkiyə arasında müştərək film ola bilər //Ekran efir.- 2008.- 22 noyabr.- S. 25.

325. “Türkiyədən filmlər”: Türk filmləri başladı //Ekspress.- 2008.- 11noyabr.- S. 11.

326. Türkiyə kinosu Bakıya gəlir: Orta Asiyadan sonra noyabrın 11-də müasir türk kinosunun ən baxımlı filmləri Bakıda nümayış ediləcək //Ekran efir.- 2008.- 7 noyabr.- S. 16.

327. * “Türkiyədən film var” //Zaman.- 2008.- 13-14 noyabr.- S. 9; Patitet.- 2008.- 15-17noyabr.- S. 11.

 

MUSİQİ

 

328. Щ 31

 M 80 Muğamın sədası.- B.: Şur nəşriyyatı, 2008.- 178 s.

__________

 

329. * Abduləliyev A. Şərəfli ömür yolu: Oqtay Quliyev-70: [Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının prorektoru] //Ədalət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 16.

330. * Ağaoğlu T. Məlahətli səs, unudulmaz ifa: Anım: [Xalq artisti İslam Rzayev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 2 noyabr.- S. 4.

331. Allahverdiyev E. Muğamın təbliği yolunda: [Xalq artisti Arif Babayev haqqında] //Ekran efir.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

332. Amaliya Pənahova yenilik edib: [Xalq artistinin oxuduğu mahnılardan ibarət diski işıq üzü görüb] //Reytinq.- 2008.- 30 noyabr.- S. 16.

333. “Arşın mal alan” operettasının 95 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 9-10 noyabr.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 12 noyabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 11 noyabr.- S. 7.

334. Asifqızı S. Muğam sənətinin xiridarı: [Tarzən Valeh Rəhimov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 7.

335. Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının əməkdaşları hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verirlər?: [Sorğu] //Ekran efir.- 2008.- 28 noyabr.- S. 5.

336. Babayeva T. Tarixin kökləri gələcəyə uzanır...: Munis Şərifov: “Avropalılar muğama heyran qaldılar: [“Qədim Milli Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblı”nda qədim musiqi alətimiz olan çəqanədə ifaçısı] //Xəzər.- 2008.- 22 noyabr.- S.18.

337. Bayramov İ. Qayğıya cavab olaraq: Musiqi: [Bərdə 3 saylı uşaq musiqi məktəbinin direktoru Akif Abdullayevlə müsahibə] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 56.

338. Bəhmənli Z. Dədə Süleyman: 70-ə doğru: [“Qızıl səs” mükafatına layiq görülmüş Süleyman Abdullayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 7 noyabr.- S. 7.

339. * Bəstəkarlar İttifaqının Şəkidə regional mərkəzi açılıb //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 25 noyabr.- S. 14; Zaman.- 2008.- 25-26 noyabr.- S. 2; Paritet; Palitra.- 2008.-25 noyabr.- S. 12; 525-ci qəzet.- 2008.- 25 noyabr.- S. 7.

340. Bürcəliyeva Ş. Ekrandan ucalan musiqi: [Bəstəkar Emin Sabitoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 10.

341. Canıyev A. Səslər tablosunda Da Vinçi kodu: Flora Kərimovanın özü və ifası haqqında qısqanc notlar //Azadlıq.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13.

342. Cənnətova V. “Sənəti olana ölüm yoxdu”: [Xalq artisti Şahnaz Haşımova ilə müsahibə] //Ekspress.- 2008.- 29 noyabr-1 dekabr.- S. 20.

343. * Cəvahir. Beynəlxalq teatr festivalı davam edir: [Bəstəkar Arif Məlikovun 75 illiyinə həsr olunmuş eyni adlı festival] //Mərkəz.- 2008.- 27 noyabr.- S. 11.

344. * Dimitrios Mitropulos adına Dirijorların XII beynəlxalq müsabiqəsinin qalibi: [Yunanıstanda keçirilən müsabiqədə dirijor Eyyub Quliyevin “Orshestra Preferense Award” mükafatına layiq görülməsi haqqında] //Səs.- 2008.- 19 noyabr.- S. 12; Üç nöqtə.- 2008.- 19 noyabr.- S. 12.

345. Dirijora Bakıdan dəvət yoxdur...: [Azərbaycanın Xalq artisti, İstanbul Universitetinin Dövlət Konservatoriyasının Dirijorluq kafedrasının müdiri və Simfonik Orkestrinin baş dirijoru Ramiz Məlik-Aslanovla müsahibə] //Ekspress.- 2008.- 2008.- 18 noyabr.- S. 11;15.

346. * “Efir məni peşəkar ifalarla doydura bilmir”: [Xalq artisti Qəndab Quliyeva ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 16.

347. * “Əbədiyyət” adlı səkkizinci simfoniyanın təqdimatı olub: “Azərsun Holdinq”in maliyyə dəstəyilə hazırlanan albom böyük maraqla qarşılanıb: [Bəstəkar, Xalq artisti Arif Məlikovun eyni adlı simfoniyası] //Üç nöqtə.- 2008.- 21 noyabr.- S. 13.

348. Əfsanəvi “Qaya”: [Eyni adlı musiqi qrupu haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 7.

349. * Ələddinqızı N. Tofiq Quliyev-91: Zamana sığmayan düşüncələrin həzin musiqisi //Səs.- 2008.- 8 noyabr.- S. 12.

350. Ən gözəl mahnılarımızı “ara mahnısı” adlandırırdılar: [Xalq artisti Baloğlan Əşrəfov ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 5-8 noyabr.- S. 16.

351. * Əsilbəyli X. Dahilər reklama ehtiyac duymaz: [Milli Konservatoriyanın müəllimi, skripkaçı Səlim ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 4 noyabr.- S. 8.

352. * Əsilbəyli X. “Mənim silahım nəğmələrimdir”: [Xalq artisti Zümrüd Məmmədova ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 27 noyabr.- S. 6.

353. Fərəcov S. O yurda-Qarabağa bağlıyam: [“Muğam müsabiqəsi-2005”-in qalibi İlkin Əhmədov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 7.

354. Fikrət Əmirovun anadan olmasından 96 il keçir //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 3.

355. Hyustonda Türk festivalı keçirilib: [Festivalda Azərbaycanı pianoçu Lala Abbasovanın yeni təşkil etdiyi milli musiqi alətlərindən ibarət qrup və gənc rəqqasə Kamilə Həmzəyeva təmsil edib] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8.

356. * Xaçınçaylı Q. Milli musiqimizin keşikçiləri: Aydın Mehrəliyev: “Yetirmələrim mənim fəxri adımdır”: [Tarzən ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 8-10 noyabr.- S. 6.

357. Xatun. “Həcər, Nigar kimi at çapmaq istəyirəm”: Qəndab Quliyeva Qarabağı bayatıları ilə vəsf etmək arzusundadır: [Xalq artisti, xanəndə] //Ayna.- 2008.- 29 noyabr.- S. 20.

358. * Xəlilzadə F. El sənətkarı: [Nəfəsli musiqi alətlərinin ifaçısı Kamal Babayev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 6.

359. İbrahimqızı G. Bakıxanovlar sülaləsi və mədəniyyətimiz //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 7.

360. * İbrahimova S. Azərbaycanda ilk karaoke müsabiqəsi keçirilir //Kaspi.- 2008.- 20 noyabr.- S. 16; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 11; Ayna.- 2008.- 22 noyabr.- S. 20.

361. İbrahimova S. Karaoke çempionatında ən çox reytinq toplayan mahnılar bəlli oldu: Birinci yeri Rəşid Behbudovun repertuarından “Sevgilim” mahnısı tutur //Kaspi.-2008.- 29 noyabr.- 1 dekabr.- S. 16; Ayna.- 2008.- 29 noyabr.- S. 21.

362. İdrisoğlu A. Rəmiş sənətinin ecazkarlığı: [Əməkdar artist, gitara ifaçısı Rafiq Hüseynov ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 11 noyabr.- S. 8.

363. İltifat. “Bütün həyatımı sənətimə qurban vermişəm”: [Qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyev ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 1-3 noyabr.- S. 20.

364. İmrani R. Muğam fəlsəfəsi: 3.İslam dini və musiqi //Respublika.- 2008.- 1 noyabr.- S. 6; 4 noyabr.- S. 6.

365. İndi də “Çırpınırdın Qara dəniz”?: Türkiyənin “Yeni Aktüel” jurnalı mahnının musiqisinin erməni aşığı Sayat Novaya məxsus olduğunu yazıb: [Eyni adlı mahnının sözləri Əhməd Cavadın, musiqisi Üzeyir Hacıbəyovundur] //Ekspress.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 20.

366. İsmayıl S. “Hər dəfə ürəyim sınanda yeni bir mahnım yaranır”: [Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzinin və Yaşıl Teatrın direktoru, bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Gövhər Həsənzadə ilə söhbət] //Ayna.- 2008.- 29 noyabr.- S. 19.

367. Qaliboğlu S. Muğam muğlardan qalıb: [Muğam sənətinin tanınmış araşdırıcısı Rafiq İmrani ilə müsahibə] //Pensiyaçı.- 2008.- 13 noyabr.- S. 4.

368. * Qaliboğlu E. Cabbar Qaryağdıoğlu sənəti: Abşeron toyları onsuz keçməzdi... //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 noyabr.- S. 14.

369. Qaliboğlu E. “Yüksək peşəkar musiqiçi kamil sənət nümunəsi yaradır”: Muğam havalarını yaradan şəxslər ənənəvi musiqinin peşəkar sənətkarları olublar //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 7 noyabr.- S. 13.

370. * Quliyeva Z. Yanıqlı səs və kövrək sözün təqdimatı: [“Muğam Teatrı”nda Flora Xəlilzadənin xalq mahnılarının mahir ifaçısı, Əməkdar artist Yaqut Abdullayevanın həyat və yaradıcılığına həsr olnumuş “Dağları tərpədən fəryad” adlı kitabının təqdimatı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 1 noyabr.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 noyabr.- S. 7; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 7 noyabr.- S. 4.

371. Mahirqızı R. Azərbaycan xanəndəsinin ifası xarici saytda: Əsgərov Qoçaq: “Mən xalqımı sevirəm və həmişə vətənimə layiq olmağa çalışmışam”: [Muğam müsabiqəsinin iştirakçısı] //Elm və zəka.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12.

372. Məhərrəmova T. “İnsan heç vaxt özünü tapmır”: Həlimət Məmmədova, Muğam Teatrının aktrisası ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 4 noyabr.- S. 11.

373. Mələkxanım Eyyubova kitab yazıb: “Muğamın tədrisi ilə bağlı öz tövsiyələrimi kiçik kitab şəklində qələmə almışam”: [Xalq artisti] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 16-18 noyabr.- S. 16.

374. Məmmədəliyev V. Muğam teatrı-20 il //Palitra.- 2008.- 18 noyabr.- S. 11.

375. * Məmmədli E. Üç oktava açıq səs tale bəxşişidir: [Bəstəkar Şahin İsmayılov ilə söhbət] //Təzadlar.- 2008.- 13 noyabr.- S. 8; 14 noyabr.- S. 8.

376. Məmmədov M. 26 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin sədası Avropadan gəlir: Gülşən Quliyeva: “Şagirdlərimiz YUNESKO-nun xətti ilə xaricdə bir neçə konsert proqramı ilə çıxış ediblər” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 14 noyabr.- S. 5.

377. Muğam fəlsəfəsi: İnam ata: [Asif Ata] //Ədalət.- 2008.- 1 noyabr.- S. 17; 8 noyabr.- S. 17; 15 noyabr.- S. 17; 22 noyabr.- S. 17.

378. *Murad S. Bizim dirijor-bəstəkar: Yaşar İmanov istedadının yetirmələri əvəzsiz yaradıcılıq nümunələridir: [Xalq artisti] //Həftə içi.- 2008.- 13 noyabr.- S. 6.

379. * Müasir dirijorluq məktəbinin nümayəndəsi: Yaşar İmanov-75 //Səs.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12.

380. * Mükərrəmoğlu M. Ömrü musiqi notlarına çevirən insan: [Fikrət Əmirov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7.

381. * “Müğənniyə musiqi savadı mütləq lazımdır”: [Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə söhbət] //İki sahil.- 2008.- 4 noyabr.- S 8; Azadlıq.- 2008.- 4 noyabr.- S. 13; Palitra.- 2008.- 4 noyabr.- S. 13.

382. * Mürvətqızı S. Dirijor Yalçın Adıgözəlovla görüş keçirilib: [Maestro Niyazinin ev-muzeyində] //525-ci qəzet.- 2008.- 8 noyabr.- S. 20; Həftə içi.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.

383. Nərmin M. “Kamançanı dünyaya professional alət kimi azərbaycanlılar daha çox tanıdıb”: [Əməkdar artist, kaman ifaçısı Munis Şərifovla müsahibə] //Paritet.- 2008.- 6-7 noyabr.- S. 13.

384. Nüşabə. “Xalq mahnılarımızın oranjeman edilməsini qəbul etmirəm”: [Əməkdar artist Zümrüd Məmmədova ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 19 noyabr.- S. 13.

385. Nüşabə. Nailə Mirməmmədli opera yazır: “Çox istərdim ki, mənim də adım opera yazan Azərbaycan qadın bəstəkarları sırasına daxil olsun” //Palitra.- 2008.- 12 noyabr.- S. 13.

386. * “Özümü qanadı qırılmış quş kimi hiss edirəm”: [Xalq artisti Vəli Qədimov ilə müsahibəsi] //Kaspi.- 2008.- 21 noyabr.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 21 noyabr.- S. 14; Hürriyyət.- 2008.- 21-23 noyabr.- S. 15.

387. Rüstəmli B. “Mənim adım hamısından böyükdür-Bala Yaqub”: “Çalışıram ki, bu yükün ağırlığını layiqincə çəkim”: [Muğam ifaçısı] //Reytinq.- 2008.- 23 noyabr.- S. 14.

388. Rüstəmli N. Sənətinin vurğunu: Təbrik edirik!: [Əməkdar incəsənət xadimi Nadir Axundov haqqında] //Respublika.- 2008.- 30 noyabr.- S. 6.

389. Rüstəmova S. Dolmayan boşluğun nəğməsi: [Xalq artisti Tofiq Quliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 3.

390. * Sadiqoğlu A. Arif Qazıyev: Muğam gecələri tamaşaçılar arasında böyük rəğbət qazanıb: [Əməkdar incəsənət xadimi] //Respublika.- 2008.- 1 noyabr.- S. 8.

391. * “Salam, Şərq” mədəniyyət festivalında Azərbaycan klassik musiqiləri səslənib: [Avstriyada] //Səs.- 2008.- 7 noyabr.- S. 12.

392. * Samirə. “Sarı gəlin”lə bağlı daha bir versiya: [Xalq mahnısı haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.

393. Səhnəyə gəlirəm: [“Qarabağ bülbülləri” ansamblının bədii rəhbəri Murad Rzayevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 10.

394. Səlimqızı C. “Çoxları toyxana mahnılarına qulaq asır”: Firəngiz Əlizadə: “Musiqişünaslar fransız dilini bilmədiyindən çətinliklərlə qarşılanmışıq” //Mərkəz.- 2008.- 4 noyabr.- S. 11.

395. Şəmsiyyə. Dirijor. Əməkdar artist Ziya Bağırov sənətini tanrının ona bəxş etdiyi ən qiymətli hədiyyə hesab edir //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 9.

396. Tofiq Bakıxanovun yeni sonatası: Vasif Adıgözəlovun xatirəsinə həsr olunub: [Kapellhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət birliyində] //Ekspress.- 2008.- 27 noyabr.- S. 11.

397. * Turanə. Muğamat var olan yerdə...: Şahin Verdiyev: Muğam Mərkəzi Mehriban Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinə töhfəsidir: [Tarzən ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 11 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 11 noyabr.- S. 12.

398. Yanıqlı səs...: Qaragilə nisgili: [Əməkdar artist Yaqut Abdullayeva ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 7.

399. * Yerin yaman görünür: [Mahnı Teatrında Xatirə İslamın Xalq artisti İslam Rzayevə həsr etdiyi eyni adlı kitabın təqdimat mərasimi] //Səs.- 2008.- 11 noyabr.- S. 12; Mərkəz.-2008.- 11 noyabr.- S. 11.

400. Zahidin sehrli musiqi dünyası və ya bir ixtiranın tarixçəsi: [Zaqatala rayon Aşağı Tala kənd sakini Zahid Mustafayevin düzəltdiyi “Oğuz” adlı musiqi aləti haqqında] //İki sahil.- 2008.- 25 noyabr.- S. 8.

401. * Zümrüd. Milli musiqimiz XXI əsrdə yeni dövrünü yaşayır: İki cilddən ibarət olan “Muğam Ensiklopediyası” muğamla bağlı ətraflı məlumatları özündə cəmləşdirib //Səs.- 2008.- 27 noyabr.- S. 12.

 

Qara Qarayev-90

 

402. * Behbudqızı S. “Yeddi gözəl” yenidən səhnəmizdə //Həftə içi.-2008.- 28 noyabr.- S. 8.

403. Cəvahir. “Yeddi gözəl” yenidən səhnəyə qayıtdı: Züleyxa Bağırova: “Arzu edirəm ki, atamın “İldırımlı yollarla” baleti də Azərbaycanda səhnələşdirilsin” //Mərkəz.- 2008.- 28 noyabr.- S. 11.

404. Həmidə. “Yeddi gözəl” qayıdır: Bu dəfə yeni quruluşda //Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 3.

405. * Qara Qarayevin 90 illiyi dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olunur //Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

406. * Qasımlı İ. Almanlar Azərbaycan musiqisinə valeh olublar: [Köln Musiqi Akademiyasında bəstəkarın yubileyi] //525-ci qəzet.- 2008.- 18 noyabr.- S. 4.

407. Londonda Qara Qarayevin xatirəsi yad edilib //İki sahil.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8.

408. * Tahir R. XXI əsrin “Yeddi gözəli”: Qara Qarayev-90: “Yeddi gözəl” baleti yeni quruluşda Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində //Xalq qəzeti; Respublika.- 2008.- 30 noyabr.- S. 7.

409. * “Yeddi gözəl” baletinə ictimai baxış keçirildi: Tamaşa Qara Qarayevin 90 illik yubiyeyinə həsr olunub //Səs.- 2008.- 28 noyabr.- S. 12.

 

 Arif Məlikov-75

 

410. * Arif Məlikovun 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq festival //Səs.- 2008.- 19 noyabr.- S. 16.

411. * Bakıda bəstəkar Arif Məlikovun 75 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq musiqi festivalı açılmışdır: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 20 noyabr.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 noyabr.- S. 3; Ekran efir.- 2008.- 22 noyabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 2.

412. Cəvahir. Bu gün “Məhəbbət əfsanəsi” nümayiş olunacaq: [H.Əliyev adına Sarayda] //Mərkəz.- 2008.- 21 noyabr.- S. 2.

413. * Maestro Valeri Gergiyev Bakıda ilk dəfə çıxış etmişdir: [Dünya şöhrətli dirijorun yubileydə iştirakı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 noyabr.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 26 noyabr.- S. 8; Palitra.- 2008.- 26 noyabr.- S. 13.

414. Mükərrəmoğlu M. Yubiley tədbirləri davam edir //Xalq qəzeti.- 2008.- 21 noyabr.- S. 6.

415. * Samirə. Arif Məlikov-75 //Həftə içi.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8.

416. * Sankt-Peterburqun Akademik Mariinski Teatrı Heydər Əliyev Sarayında “Məhəbbət əfsanəsi” baletini göstərmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tamaşada olmuşdur //Azərbaycan; Respublika.- 2008.- 22 noyabr.- S. 3; Xalq qəzeti; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 1-2.

417. Səlimqızı C. “Məhəbbət əfsanəsi” 46 ildən sonra Bakıda //Mərkəz.- 2008.- 18 noyabr.- S. 11.

418. * Zümrüd. Bir ömrün izi: Sənət dünyamızda mifləşmiş bəstəkarın tərcümeyi-halı //Səs.- 2008.- 20 noyabr.- S. 12.

419. * Zümrüd. Arif Məlikov Azərbaycan musiqisinin klassikidir: Bəstəkarın yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans: [Bakı Caz Mərkəzində] //Səs.- 2008.- 21 noyabr.- S. 14.

420. Yubiley festivalının açılış mərasimi oldu //Ekspress.- 2008.- 21 noyabr.- S. 12; Azadlıq.- 2008.- 21 noyabr.- S. 15.

 

Müslüm Maqomayevin vəfatı münasibətilə

 

421. Azərbaycan görkəmli oğlu Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayevi son mənzilə yola salmışdır: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev vida və dəfn mərasimində iştirak etmişdir //Mülkiyyət.- 2008.- 1 noyabr.- S. 3.

422. Ayxan. Alla Puqaçova Müslüm Maqomayev haqqında kitab yazır: [Rusiya estradasının primadonnası] //Mərkəz.- 2008.- 18 noyabr.- S. 15; Ekspress.- 2008.- 18 noyabr.- S. 12.

423. Babayev E. Böyük fateh //Ədalət.- 2008.- 1 noyabr.- S. 4; Ayna.- 2008.- 1 noyabr.- S. 17.

424. Bizim həyatımızı Müslüm Maqomayevin səsi və mahnıları bəzəyirdi”: [Rusiya televiziyası ilə nümayiş etdirilən “Lednikovıy period” layihəsinin növbəti buraxılışında İrina Lobaçova və Vladimir Sevelkovun hazırladıqları mahnı] //İki sahil.- 2008.- 19 noyabr.- S. 8.

425. Bu haray heç zaman kəsilməyəcək //Ədalət.- 2008.- 8 noyabr.- S. 15.

426. Dmitri Taraxovski: “Müslüm Maqomayevi Amerikada Elvis Presli və Frenk Sinatra ilə müqayisə edirlər”: [ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimai diplomatiya üzrə nümayəndəsi] //Ekspress.- 2008.- 6 noyabr.- S. 12.

427. * Xəlilzadə F. Şöhrətin və pərəstişin zirvəsində //Azərbaycan.- 2008.- 6 noyabr.- S. 6.

428. İqumnova Z. Qızıl günəşin parçası; Getdi qayıtmadı; Tamara: [SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayev haqqında] /Çevirəni Məmmədzadə S. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 14 noyabr.- S. 3.

429. * İsraildə Müslüm Maqomayevin xatirəsi yad edilib //Xalq cəbhəsi; Şərq.- 2008.- 18 noyabr.- S. 14; Səs.- 2008.- 18 noyabr.- S. 12; Təzadlar.- 2008.- 18 noyabr.- S. 11; Üç nöqtə.- 2008.- 18 noyabr.- S. 13.

430. * Mürvətqızı S. Müslüm Maqomayev Özbəkistanda da anılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 28 noyabr.- S. 7.

431. Nəcəfov F. Musiqiyə köklənən ömür //Kaspi.- 2008.- 6 noyabr.- S. 14.

432. Sonsuz sevginin təzahürü //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 3.

 

Səxavət Məmmədov-55

 

433. * Azad bir quşdum...: Səxavət Məmmədovun xatirə gecəsi //Respublika.- 2008.- 4 noyabr.- S. 8; Mədəniyyət.- 2008.- 6 noyabr.- S. 4; Ədalət.- 2008.- 7 noyabr.- S. 4.

434. * Quliyeva Z. Səsin Səxavət payı //Azərbaycan.- 2008.- 7 noyabr.- S. 6.

435. Nəsibov A. Səxavət yad edildi: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Ekran efir.- 2008.- 7 noyabr.- S. 13.

436. Səxavət Məmmədovun xatirə gecəsi keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Səs.- 2008.- 4 noyabr.- S. 16; Ekspress.- 2008.- 5 noyabr.- S. 11.

437. Tahirə. “Səxavətli muğamlar” Mərhum xanəndənin 55 illik yubileyi keçirilib //Şərq.- 2008.- 5 noyabr.- S. 13.

 

Üzeyir Hacıbəyovun vəfatının 60 ili

 

438. Abdulla E. Üzeyir Hacıbəyovun vəfatının 60 ili: Tarzən Ramiz Quliyev: “Üzeyir bəyə salam verməyə gəlmişik...” //Təzadlar.- 2008.- 25 noyabr.- S. 5.

439. Adilqızı S. Ölməzliyə qovuşan bəstəkar - Üzeyir Hacıbəyov //Təzadlar.- 2008.- 22 noyabr.- S. 10.

440. * Aydınoğlu T. Ölümsüzlüyün 60 ili //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 noyabr.- S. 7.

441. Cəbiyeva T. “Ölməz, əbədi Üzeyir sənəti”: Bülbülə kəndində bu adda tədbir keçirildi //Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S. 6.

442. Hafizova S. Üzeyir Hacıbəyovsuz 60 il //Təzadlar.- 2008.- 25 iyul.- S.10.

443. * Qocayeva A. BDU-da dahi Üzeyir bəy anıldı //Azərbaycan.- 2008.- 23 noyabr.- S. 8.

444. Rəhimzadə M. Dahi Üzeyir bəyin xatirəsi anıldı: [Üzeyir bəyin tədqiqatçısı Səadət Qarabağlı, musiqişünas alim Zemfira Qafarova, görkəmli şairimiz Səməd Vurğunun qızı Aybəniz xanım Vəkilova Fəxri Xiyabanda] //Təzadlar.- 2008.- 25 iyul.- S. 5.

445. Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından 60 il ötür: [Bəstəkarın ev-muzeyində anım tədbiri] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 25 noyabr.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 25 noyabr.- S. 7.

 


 

Zeynəb Xanlarovanın 20 ildən sonra Respublika Sarayında konserti

 

446. Ayxan. Dünyada bir Zeynəb var: Zeynəb Xanlarova 20 illik fasilədən sonra pərəstişkarları qarşısına çıxdı //Ekspress.- 2008.- 7 noyabr.- S.11.

447. Əzizə. “Dünyanın Zeynəbi”: 20 ildən sonra konsert verəcəyim günü səbirsizliklə gözləyirdim” //Azad Azərbaycan.- 2008.- 7 noyabr.- S. 15.

448. Nüşabə. Zeynəb Xanlarova 20 illik fasilədən sonra səhnədə //Yeni Müsavat.- 2008.- 7 noyabr.- S. 13; Mərkəz.- 2008.- 7 noyabr.- S. 15; Palitra.- 2008.- 7 noyabr.- S. 16.

449. * Salmanov R. Səs də həmin səsdir, həvəs də //Xalq qəzeti.- 2008.- 8 noyabr.- S. 8.

450. * Samirə. 20 ildən sonra 2 konsert: Zeynəb Xanlarova pərəstişkarlarına qovuşdu //Həftə içi.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8; Hürriyyət.- 2008.- 7-9 noyabr.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8.

451. Zeynəb Xanlarova sükutu pozdu: 20 ildən sonra heyranlarının görüşünə gələn sənətkar həyəcanlandığını da söylədi //Şərq.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8; Bizim yol.- 2008.- 7 noyabr.- S. 15.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

452. Allahverdiyev E. Bizim orkestr: AZTV-nin “Ekspressiya” verilişinin budəfəki buraxılışı “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nin nəzdindəki Estrada Orkestrinə həsr olundu //Ekran efir.- 2008.- 14 noyabr.- S. 9.

453. * Ayxan. Sevda Ələkbərzadə “Salam, Şərq” dedi: Müğənni Avstriyada festivalda iştirak edib //Ekspress.- 2008.- 7 noyabr.- S. 11.

454. * Xatirə. Sevda Ələkbərzadənin məqsədi: Müğənni xaricdə konsert verməyə daha həvəslidir //Həftə içi.- 2008.- 25 noyabr.- S. 8.

455. * Mükərrəmoğlu M. Bakı Dövlət Sirkində “Payız marafonu” davam edir //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 noyabr.- S. 7.

456. Sevda Ələkbərzadə Avropanı fəth edib //Bizim yol.- 2008.- 12 noyabr.- S. 15; Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 16.

457. Təranə. Kiçik möcüzələrin “xəstəsi”: [Fokusçu Elman İbrahimov ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 8-10 noyabr.- S. 13.

 

XALQ YARADICILIĞI

 

458. * Ağaoğlu T. Sirdaşı sazdı onun: Prezident təqaüdçüsü: [Aşıq Mahmud Məmmədov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 21 noyabr.- S. 7.

459. Aşıq sənəti tədris olunacaq: [Aşıqlar Birliyinin I müavini Məhərrəm Qasımlının məlumatı] //Vərəndaş həmrəylyi.- 2008.- 30 noyabr.- 2 dekabr.- S. 16.

460. * Cəlaloğlu E. Saz, söz mülkünün Kamandarı: O, saz havalarını ozünə məxsus xallarla və güllərlə bəzəyər, yeni avazla oxuyardı //525-ci qəzet.- 2008.- 6 noyabr.- S. 6.

461. Hüseynoğlu S. “Sazın söz karvanı”na saribanlıq marağı: [Məmməd İsmayılın eyni adlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 7 noyabr.- S. 6.

462. İmanverdiyev İ. Aşıq ifaçılığı sənətində vəhdət məsələləri //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11.- S. 23-28.

463. Klassik Aşıq yaradıcılığı: “Dirili Qurbani” məclisi: [“Vahid Poeziya evi” ndə XV-XVI əsrlərdə yaşamış aşıq] //Elm və zəka.- 2008.- 12 noyabr.- S. 7.

464. Məcidli V. Ürəyimin səsi: [Meyxanaçı Ağamirzə Rəfi haqqında] //Elm və zəka.- 2008.- 12 noyabr.- S. 12.

465. Məmmədov N. Meyxananın şahanə əsəri? //Təzadlar.- 2008.- 21 noyabr.- S. 10.

466. Nadiroğlu E. “Azərbaycan və İran aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri” //Mədəniyyət.- 2008.- 13 noyabr.- S. 12; 15 noyabr.- S. 14.

467. Rüstəmli B. Aşıqlar Birliyinin ilk toplantısı keçirildi: Zəlimxan Yaqub deyir ki, bir vaxtlar unudulmaqda olan aşıq sənətinin səsi artıq YUNESKO-dan eşidilir //Reytinq.- 2008.- 30 noyabr.- S. 14.

468. Rüstəmli B. “Qadın səsi aşıq musiqisi üçün yaramır”: [Araşdırmaçı Lətif Həsənov ilə söhbət] //Reytinq.- 2008.- 9 noyabr.- S. 14.

469. Səlimqızı C. Meyxananı meydən məzədən təmizləməliyik: [Əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu ilə söhbət] //Mərkəz.- 2008.- 13 noyabr.- S. 11.

470. Şirinov R. “Xalq aşıqları ansamblı” xalqımızın zəngin ənənələrini yaşadır: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq İsfəndiyar Rüstəmovun başçılıq etdiyi “Gədəbəy xalq aşıqları ansamblı”nın fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 noyabr.- S. 8.

 

TEATR

 

471. Aktyorluqla rejissorluğu birləşdirən sənətkar: [Rza Təhmasib-86] //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 21 noyabr.- S. 8.

472. * “Arılar arasında” tamaşası yeni bir həyatını yaşadı: Teatrın kollektivi Türkiyənin Konya, Tarsus və Ankara şəhərlərində uğurla çıxış edib: [Rejissor Bəhram Osmanov] //Səs.- 2008.- 1 noyabr.- S. 12; Mərkəz.- 2008.- 4 noyabr.- S. 15; İki sahil.- 2008.- 4 noyabr.- S. 8.

473. Babayev A. Ən müqəddəs duyğu: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 7 noyabr.- S. 2.

474. Babayeva T. İntiqam Soltan: “Plansız teatr dünyasını dəyişmiş insana bənzəyir”: [Bakı Uşaq Teatrının direktoru] //Xəzər.- 2008.- 8 noyabr.-S. 18; Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 7.

475. * Behbudqızı S. 23 ildən sonrakı görüş: S. Vurğun adına Rus Dram Teatrının Naxçıvana qastrol səfəri] //Həftə içi.- 2008.- 15-17 noyabr.- S. 8.

476. * Bakı Uşaq Teatrında 2 əcnəbi aktrisa //Kaspi.- 2008.- 11 noyabr.- S. 15.

477. Cəfərova N. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının yubiley töhfəsi: [Rejissoru Kamran Quliyev olan “Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı” adlı tamaşası] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 7 noyabr.- S. 8; Paritet.- 2008.- 1-3 noyabr.- S. 11; İki sahil.- 2008.- 1 noyabr.- S. 8.

478. Elmin. “Ağ qayıq” film-tamaşası göstərildi: [Rejissor Samir Qulamovun eyni adlı tamaşası R.Behbudov adına Mahnı Teatrında və Slavyan Universitetində] //Mədəniyyət.- 2008.- 20 noyabr.- S. 13.

479. Əlizadə M. Sən haralısan, zavallı Timon?!: Və yaxud Şekspirin bizə nə dəxli var?: [Rejissor Azər Paşa Nemətin eyni adlı tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 1 noyabr.- S. 24-25.

480. * Ələsəgərli Ç. Eşqin qüdrəti azadlığa körpü oldu: [İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında rejissor Vaqif Əsədovun “Körpü” əsərinin tamaşası] //525-ci qəzet.- 2008.- 12 noyabr.- S. 6.

481. * “Gənc ifaçılar arasında mutasiya problemi geniş yayılıb”: [Xalq artisti Arif Babayevin mövzu ilə əlaqədar fikirləri] //Mövqe.- 2008.- 13-14 noyabr.- S. 13.

482. “Gənc Tamaşaçılar” İğdırdan qayıdıb //Ekspress.- 2008.- 20 noyabr.- S. 11; İki sahil.- 2008.- 20 noyabr.- S. 8.

483. Gülşən Qurbanovasız bir il: [Xalq artisti] //Mövqe.- 2008.- 21 noyabr.- S. 13.

484. İbrahimova S. Nə vaxtsa tamaşaçılar toppuş bacı ilə vidalaşmalı olacaqlar”: [Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva haqqında] //Kaspi.- 2008.- 4 noyabr.- S. 16.

485. İdrisoğlu A. “Azərbaycan teatr tarixi” kitabı işıq üzü görüb: [İnqilab Kərimovun eyni adlı kitabı] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 2 noyabr.- S. 6.

486. İdrisoğlu A. Yaddaşımda yaşayan sənətkarlardan biri: Rejissor və aktyor Məmmədkamal Kazımov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 22 noyabr.- S. 8.

487. Kərimov İ. “Dan yeri söküləndə” “körpü”yə yetirdik: [Əməkdar mədəniyyət işçisi İftixar Piriyevin eyni adlı pyesinin İrəvan Dövlət Dram Teatrında tamaşası] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 26 noyabr.- S. 17.

488. * Qaliboğlu E. 95 yaşlı “Arşın mal alan”: Dünya şöhrətli əsərə bu gün də sevilə-sevilə baxılır //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 13 noyabr.- S. 14.

489. Qaraqızı U. “İrəvan Teatrında hər şeyi yenidən qurmağa nail ola bildim”: [Teatrın direktoru İftixar Piriyev ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 1-3 noyabr.- S. 19.

490. Qiyas Ə. Diqqətli olun: Səhnədə Mirzə Cəlildir: [Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının quruluşçu rejissoru, Əməkdar artist Namis Şirməmmədovun quruluşunda] //Ekran efir.- 2008.- 22 noyabr.- S. 24.

491. * Mürvətqızı S. Fuad Poladov: “İndi cəmiyyət maddiyyatla mənəviyyatın arasında tərəddüddə qalıb”: [Xalq artisti] //525-ci qəzet.- 2008.- 22 noyabr.- S. 19.

492. Mürvətqızı S. Tbilisidəki Azərbaycan Teatrında “Müharibə” göstərilib: [Ədəbi-bədii kompozisiya] //525-ci qəzet.- 2008.- 27 noyabr.- S. 7.

493. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının əməkdaşları hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verirlər?: [Sorğu] //Ekran efir.- 2008.- 7 noyabr.- S. 9.

494. Şərifzadə B. Səslə sözün düşüncəsi: [Xalq artisti Mikayıl Mirzəyev haqqında] //Kredo.- 2008.- 29 noyabr.- S. 6;11.

495. Təranə. Uşaqların sevimli babası: [Xalq artisti Hüseynağa Sadıqov haqqında] //Mövqe.- 2008.- 22-24 noyabr.- S. 13.

496. * Türkiyədə “Arılar arasında” pyesinin tamaşaları anşlaqla keçmişdir: [Rejissoru Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovdur] //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 noyabr.- S. 5.

497. Vəliyev Ə. Tədris teatrında avanqard ruhu //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-№11.- S. 11-22.

498. Zümrüd. “İncəbel qarı”: [Mahnı Teatrında rejissor Ağaxan Salmanlının eyni adlı tamaşası] //Səs.- 2008.- 11 noyabr.- S. 16.

499. * Zümrüd. Sənət və teatr zamanın barometridir: Rəzzaq Məmmədov-60: [Dövlət Gənclər Teatrının aktyoru] //Səs.- 2008.- 6 noyabr.- S. 12.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

500. * Anşlaqla keçən tamaşalar: [Teatrın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Maqbet Bünyadovun məlumatı] //İki sahil.- 2008.- 11 noyabr.- S. 8.

501. Elsevər S. Tənha və azman Hamlet: [Aktyor Hamlet Qurbanov haqqında] //Ekspress.- 2008.- 8-10 noyabr.- S. 19.

502. Səlimqızı C. Teatrın qibləsini tanımayanlar əsər yazır”: [Teatrın aktyorlarının fikirləri] //Mərkəz.- 2008.- 21 noyabr.- S. 11.

 

Milli Opera və Balet Teatrı

 

503. İsmayıl S. “Mən həyatda da səhnədə də aktyorluq etmirəm”: Mənsum İbrahimov: “Unudan insan unudular!”: [Xalq artisti] //Ayna.- 2008.- 22 noyabr.- S. 19.

504. Musiqimizin təbliğatı düzgün aparılmır: [Xalq artisti Xuraman Qasımova ilə söhbət] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 2-4 noyabr.- S. 15.

505. * Yaradıcılıq tərcümeyi-halından sətirlər: Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında bir nəslin ştrixləri: [Teatrın solisti Məcid Behbudov haqqında] //Səs.- 2008.- 4 noyabr.- S. 12.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

506. Nəsibə Zeynalovanın 90 illik yubileyi qeyd olunub: [Moskvanın Ostankina Konsert Salonunda] //Səs.- 2008.- 5 noyabr.- S. 12.

507. Tatyana Mardasova mükafatlandırılıb: [Teatrın aktrisasının 70 illiyi münasibətilə] //İki sahil.- 2008.- 4 noyabr.- S. 8; Ədalət.- 2008.- 4 noyabr.- S. 6.

 

BALET VƏ RƏQS

 

508. Xanbəyli V. Rəqs sənəti: keçmişi var, bəs gələcəyi?: [Xalq artisti Əminə Dilbazi ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 15 noyabr.- S. 6.

509. * İbrahimova S. Təranə Muradova hüquqşünas oldu: [Xalq artisti] //Kaspi.- 2008.- 21 noyabr.- S. 16.

 


 

КУЛЬТУРА

 

510. * О присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом развитии города Мингячевир: «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 10 ноября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 ноября.- С. 2.

511. * О проведении в городе Баку конференции министров культуры государств- членов Совета Европы на тему «Межкультурный диалог- основа устойчивого развития и мира в Европе и соседних с ней регионах»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 4 ноября 2008 г. //Бакинский рабочий; Каспий - 2008.- 5 ноября.- С. 1.

___________

 

512. Абульфаз Гараев о конференции министров культуры СЕ//Новое время.- 2008.- 28 ноября.- С. 2.

513. Алиева И. Тюркский фестиваль: [С участием творческой молодежи] //Эхо.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

514. Ашугская музыка и азербайджанские ковры пополнят Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО //Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

515. В Душанбе открываются Дни Культуры Азербайджана //Азербайджаснкие известия.- 2008.- 12 ноября.- С. 3.

516. * В Узбекистане открыт Центр Азербайджанской Культуры //Зеркало; Эхо.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

517. * В Хьюстоне состоялся Тюркский фестиваль //Каспий.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

518. Введен запрет на использование исторических и культурных названий в качестве торгового знака: [Из сообщения МКиТ] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 7 ноября.- С. 1; Ежедневные новости.- 7 ноября.- С. 4.

519. Деятели культуры выступили в защиту Рустама Ибрагимбекова //Новое время.- 2008.- 8-10 ноября.- С. 5; Зеркало.- 2008.- 8 ноября.- С. 3.

520. Дилярова Д. Бакинские декларации:[О подготовке конференции министров культуры стран-членов СЕ] //Эхо.- 2008.- 25 ноября.- С. 3.

521. Кенгерли Г. В Душанбе пройдут Дни Культуры Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 ноября.- С. 4.

522. Министры культуры европейских стран подпишут бакинскую декларацию //Вышка.- 2008.- 28 ноября.- С. 1..

523. * Миркадыров Р . «Закрыть тему» о национальной элите предлагает министр культуры Абульфас Гараев //Зеркало.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

524. Нам нужны аукционы: [Из заявления министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Зеркало.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

525. По случаю 640-летия Насими в Сирии пройдут мероприятия: [Из сообщения пресс-секретаря МКиТ З.Алиевой] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 10.

526. Президент Азербайджана примет участие в открытии конференции министров культуры стран-членов СЕ //Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

527. * Сулейманова Г. «Лепестки цвета»: [О проекте по изучению культурного наследия национальных меньшинств] //Зеркало.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

528. Тахироглу Ф. «Президент Ильхам Алиев и культура»: [Об одноименном двухтомнике, составленном Л.Мамедовой и М.Ахмедовым под руководством министра Культуры и Туризма А.Гараева] //Вышка.- 2008.- 21 ноября.- С. 3.

529. * Фаталиев Р. «Дело» Рустама Ибрагимбекова //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 10-11.

530. * Эмомали Рахмон принял Абульфаза Гараева: [О визитн минимтра Культуры и Туризма в Таджикистан] //Каспий.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

531. Адаляткызы С. Влюбленные в цирк: [Беседа с Заслуженным артистом РФ, дрессировщиком Н.Тимченко] //Зеркало.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

532. * Алекперова Г. Праздник на сцене: Санкт-Петербургский Мариинский Театр показал шедевры Баланчина: [На сцене Дворца имени Г.Алиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 ноября.- С. 3.

533. * Алиева С. ТЮРКСОЙ – сила культурного единения: [Беседа с генеральным директором организации Д.Касеиновым] //Зеркало.- 2008.- 22 ноября.- С. 21.

534. * Алиева У. Гергиевский салют меликовскому фестивалю: [О выступлении российского дирижера В.Гергиева на сцене Филармонии] //Зеркало.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

535. * Алиева У. «Кристальная» высота джаза: [О концерте мировых звезд джаза Ч.Кориа и Д.Маклафлина в Филармонии] //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 25.

536. Ализаде Д. Мастер-класс Василия Медведева: [Российского балетмейстера в Хореографическом училище] //Эхо.- 2008.- 29 ноября.- С. 11.

537. * Асадов Э. Что воскресил ХХI век?: [Беседа с российским кинорежиссером В.Каневским]//Каспий.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

538. Асадова И. Александру Василаки: «Бакинский зритель необыкновенно чувствительный»: Интервью «Эхо» с главным режиссером Кишиневского Драматического Театра: [А.Василаки] //Эхо.- 2008.- 1 ноября.- С. 12.

539. * Асадова И. Боб Синклар и Биг Али потрясли бакинцев: [О шоу парижского диджея Б.Синклара и американского рэпера Биг Али] //Эхо.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

540. * Багирзаде Л. Мастер-класс: [Доктора искусствоведения российской школы-студии МХАТ А.Петровой в РДТ] //Каспий.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

541. * Багирзаде Л. Рукопожатие дружбы: Азербайджан и Казахстан связывают прочные исторические узы //Каспий.- 2008.- 8 ноября.- С. 16.

542. * Баннаева Н. Кавалер ордена «Стара-Планина»: [О выставке болгарского художника Э.Стойчева в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 13 ноября.- С. 4.

543. * Бюльбюль . «Баку зажигает танцпол на Востоке планеты!»: [Диджей Б.Синклар и рэпер Биг Али] //Зеркало.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

544. В Баку открылась выставка турецкого модельера-художника Ахмеда Озджейхана //Каспий.- 2008.- 29 ноября.- С. 16.

545. Гаджиева А. Дмитрий Джаиани: «В «Керпю» подняты глобальные темы, которые касаются азербайджанцев, армян и грузин»: [Беседа с Народным артистом Грузии Д.Джаиани, участвующем в спектакле Иреванского Театра]//Эхо.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

546. Гасанова С. Обольститель женских сердец спел в Баку: [О концерте итальянского певца Т.Кутуньо во Дворце имени Г.Алиева] //Эхо.- 2008.- 11 ноября.- С. 8.

547. * Гусейнов Э. Взгляд со стороны: В Государственном Музейном Центре открылся азербайджано-норвежский вернисаж: [Фотовыставка] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 ноября.- С. 4.

548. Делегация Ассамблеи народов Казахстана в Баку: [О совместном концерте «Планета дружбы» деятелей искусств двух стран в Театре Песни имени Р.Бейбутова] //Новое время.- 2008.- 8-10 ноября.- С. 16.

549. Деятели культуры Казахстана дадут концерт в столице Азербайджана //Новое время.- 2008.- 6 ноября.- С. 6.

550. * Диалог -впечатлений: [Об одноименной фотовыставке азербайджано-норвежского музейного сотрудничества в Музейном Центре] //Каспий.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

551. * Динаев М. Слово певца из Ашгабада: [О музыкальном сотрудничестве двух культур]//Бакинский рабочий.- 2008.- 28 ноября.- С. 4.

552. * За дирижерским пультом Валерий Гергиев: [О выступлении дирижера В.Гергиева в Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 ноября.- С. 4.

553. * Ислам А. Рафаэль Некталов: «Я приехал в Баку объясниться в любви!»: [Беседа с координатором Конгресса бухарских евреев США и Канады Р.Некталовым о влиянии азербайджанской музыки на еврейскую культуру] //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 22.

554. * Кенгерлинская Т. Рикардо Авербах: «Я исполняю музыку, которая заставляет разговаривать сердце с сердцем…»: [Беседа с американким дирижером Р.Авербахом] //Зеркало.- 2008.- 20 ноября.- С. 8.

555. * Микеладзе Г. От имени Мольера и Чехова: Гастроли Кишиневского Драмтеатра в Баку //Каспий.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

556. * Микеладзе Г. Солнечные голоса: [О концерте грузинского вокального ансамбля «Батуми» в БМА] //Каспий.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

557. * Микеладзе Г. Три вечера с балетом Мариинки: [О выступлении артистов Санкт-Петербургского Мариинского Театра на сцене Дворца имени Г.Алиева] //Каспий.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

558. * Мирзоева С. Великий кинорежиссер Роман Кармен любил Баку, был предан бакинцам: [О фильмах Р.Кармена «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 ноября.- С. 4.

559. * Мусаев К. «Как зеница ока сохранено»…: [Об издании книги «Историко-культурные и экономические связи народов Дагестана и Азербайджана» в Махачкале] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 ноября.- С. 2.

560. Неповторимый стиль болгарского художника: В Музейном Центре прошла выставка Эмиля Стойчева //Эхо.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

561. * Нургалеева Р . Баку-это бархатное море и серебристый город. Без лишних цветовых пятен: [Беседа с директором Государственного Музея Изобразительных Искусств Татарстана Р.Нургалеевой. Вела Г.Али-ева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 ноября.- С. 3.

562. * Рзаханова Е. В Баку приехал известный дирижер Валерий Гергиев //Эхо.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

563. Сегодня в Баку открывается Русский Центр: [В БГУ] //Новое время.- 2008.- 28 ноября.- С. 2.

564. Станкина К. Посольства должны играть роль мостов между странами: [Интернет-форум с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии К.Станкина. Вела Нурани] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 23.

 

Гастроли Грузинского Государственного Театра Драмы имени Ш.Руставели

 

565. * Багирзаде Л. Быть или не быть? Решайте сами: В Баку завершились гастроли Грузинского Государственного Театра имени Ш.Руставели//Каспий.- 2008.- 11 ноября.- С. 8.

566. * Багирзаде Л. Дежа вю от Роберта Стуруа: //Каспий.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

567. *Багирзаде Л. Место встречи изменить нельзя //Каспий.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

568. Бюльбюль. «Музыка во всем…»: [Интервью с грузинским композитором Г.Канчели] //Зеркало.- 2008.- 13 ноября.- С. 8.

569. * Бюльбюль. «Театр без привидений - плохой театр»: Интервью с грузинским режиссером Р.Стуруа //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 25.

570. В Баку прибыл Гия Канчели: [Грузинский композитор Г.Канчели] //Ежедневные новости.- 2008.- 7 ноября.- С. 10.

571. «Гамлет» в постановке Грузинского Театра прошел с аншлагом //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 ноября.- С. 4.

572. Кязимова Т. Встреча с театром Шота Руставели //Вышка.- 2008.- 14 ноября.- С. 11.

573. Мамедова Г. В Баку «Гамлет» заговорил на грузинском языке //Неделя.- 2008.- 14 ноября.- С. 28.

574. * Микеладзе Г. Магия театра Роберта Стуруа //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 ноября.- С. 3.

575. * «Страдания Дариспы» в постановке Стуруа: В Баку стартует Международный проект «Театральные встречи» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 ноября.- С. 3.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

576. * Азербайджанский подарок Нидерландам: [О передаче книг Фондом Гейдара Алиева библиотеке Лейденского университета] //Каспий.- 2008.- 15 ноября.- С. 16.

577. В библиотеке Лейдена состоялась презентация книг об Азербайджане//Вышка.- 2008.- 21 ноября.- С. 2.

 

 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

578. В Сумгайыте открылась выставка книг: [Из фонда Немецкой Международной Библиотеки литературы для юношества] //Каспий.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

 

 Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова-85

 

579. * О награждении медалью «Терегги» сотрудников Азербайджанской Национальной Библиотеки имени М.Ф.Ахундова: Распоряжение Президента Азербайджаснкой Республики, г.Баку, 17 ноября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 ноября.- С. 4.

580. * О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики» сотрудникам Азербайджанской Национальной Библиотеки имени М.Ф.Ахундова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г.Баку, 17 ноября 2008 г. //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 ноября.- С. 4.

___________

 

581. Алиев И. Участникам конференции директоров Национальных Библиотек тюркоязычных стран и пленарного заседания организации сотрудничества «Евразийская ассамблея библиотек»: [Приветственное письмо Президента И.Алиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 ноября.- С. 4.

582. * Национальная Библиотека имени М.Ф.Ахундова отметила 85-летний юбилей //Каспий.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

583. 85-летие Национальной Библиотеки //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 ноября.- С. 3.

584. Национальной Библиотеке- 85 //Новое время.- 2008.- 18 ноября.- С. 1.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

585. Музей истории расширяет связи: [О поездке директора Музея Истории Н.Велиханлы в Китай] //Каспий.- 2008.- 8 ноября.- С. 16.

 

 ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И

КУЛЬТУРЫ

 

586. Алиев Н. Все начинается со столицы: [О сохранении художественно-архитектурного облика столицы] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 ноября.- С. 4.

587. * Багирзаде Л. В ожидании средневековых реликвий: [Беседа с директором Дворца Ширваншахов Р.Рзаевой] //Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

588. * Бюльбюль. Фикрет Абдуллаев: «В музее «Гала» не будет скучных экскурсий, табличек с над-писью «Не трогать экспонаты руками»: [Интервью с директором комплекса Ф.Абдуллаевым] //Зеркало.- 2008.- 8 ноября.- С. 22-23.

589. * В Музее Гобустана идет консервация «рим ского камня»: [Из сообщения директора музея М.Фараджевой] //Зеркало.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

590. Вышла в свет энциклопедия «Памятники Нахчывана»: [В Стамбуле] //Вышка.- 2008.- 21-27 ноября.- С. 1.

591. Гаджи И. Легенды горного края: [О крепости «Галалы», расположенной в верховьях реки Галачай] //Вышка.- 2008.- 21 ноября.- C. 9.

592. Гаджи И. Новь древнего селения: [Гала] //Вышка.- 2008.- 28 ноября.- С. 8-9.

593. Джеваншир Л. Мавзолеи на Великом Шелковом пути: [Об этнографических памятниках и мавзолеях] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 ноября.- С. 4.

594. Издан буклет об археолого-этническом музейном комплексе Гала: [Фондом Гейдара Алиева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 ноября.- С. 1.

595. Ичеришехер необходимо вернуть его духовный и исторический облик: [Беседа с художником Мир-Теймуром] //Неделя.- 2008.- 28 ноября.- С. 5.

596. Караваев А. Новь древнего Нахчывана: [О памятниках прошлых веков и современности] //Известия.- 2008.- 27 ноября.- С. 6-7.

597. Книги увидели свет: [О книге «Карабах- вечная память нашего наследия», повествующей о памятниках культуры и истории на оккупированных территориях]//Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

598. * Рустамов Р. Армяне грозят нам Евросудом: [О наличии албанских памятников и отсутствии армянских в Нахчывани] //Зеркало.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

 

 ТУРИЗМ

 

599. * Джеваншир Л. Международное сотрудничество в сфере туризма развивается: [О пресс-конференции с участием руководителя Департамента туризма МКиТ А.Исмиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 ноября.- С. 4.

600. * Сабина. Биржа туризма в Лондоне: Азербайджан принимает участие в Международной туристической выставке WTM //Зеркало.- 2008.- 12 ноября.- С. 7.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

601. * Алиева Б. Последние штрихи: В Баку прошел концерт дуэта Самир Раджабов и Эльхан Челяби: [Барды] //Зеркало.- 2008.- 5 ноября.- С. 8.

602. *Гусейнов Э . «Оригами» собирает друзей: [О выставке детского рукоделия в преддверии Международного дня прав ребенка] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 ноября.- С. 4.

603. Егяна Р. Песня «Севгилим» лидирует: В национальном чемпионате по караоке //Эхо.- 2008.- 29 ноября.- С. 11.

604. Замина. Конкурс караоке //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 24.

605. Назирова С. Под чистой сенью гор: [О празднике Алаверди в Гахском районе] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 7 ноября.- С. 4.

 

ИСКУССТВО

 

606. Баннаева Н. Диалог через искусство: Начался прием заявок на участие в новом национальном фестивале «Карабах» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 ноября.- С. 3.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

607. Азербайджанец стал Заслуженным деятелем культуры Финляндии: [Художник К.Шахмардан] //Зеркало. -2008.- 21 ноября.-C.8; Ежедневные новости.- 2008.- 21 ноября.- С. 10.

608. Алиева Э. Его ставят в один ряд с Пикассо, Малевичем, Пиросмани…: [О книге Г.Анисимова «Ашраф Мурад. Магический реализм», посвященной художнику А.Мураду] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 ноября.- С. 4.

609. *Алили Э. Ибрагим Сафи, или не все забывается в этом мире: [О творчестве художника из Шарура И.Сафи, проживавшего в Турции] //Каспий.- 2008.- 15 ноября.- С. 13.

610. Алиширгызы Г. Алекпер Мурадов поразил иранцев: [Об участии художника А.Мурадова на Международном форуме «Раззави шейх»] //Неделя.- 2008.- 21 ноября.- С. 28.

611. * Асадова И. Вернисаж Эльяра Алимирзоева в «Гыз галасы»: [О творчестве художника Э.Алимирзоева] //Эхо.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

612. * Асадова И. Сестры Гасымли: «Нам нравится работать вместе»: [О персональной выставке юных художниц Гасымли в Центре Современного Искусства] //Эхо.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

613. * Бабаев А. Самая южная школа живописи: [О деятельности директора Лянкяранской художественной школы А.Асадли] //Каспий.- 2008.- 15 ноября.- С. 13.

614. * Багирзаде Л. Ариф Гусейнов: «Важно не утратить связь с прошлым»: [Беседа с Народным художником А.Гусейновым] //Каспий.- 2008.- 5 ноября.- С. 8.

615. * Багирзаде Л. Объект любви Олега Ибрагимова: [О персональной выставке художника О.Ибрагимова в салоне «Ярадан»] //Каспий.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

616. * Баннаева Н. Дипломатический вернисаж Баби Бадалова: [О творчестве художника Б.Бадалова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 18 ноября.- С. 4.

617. * Баннаева Н. Возвращение к истокам: [О выставке пяти графиков и живописцев в салоне В.Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 14 ноября.- С. 4.

618. * Баннаева Н. Карабахские эмоции Петера Феллера: В Берлине открылась выставка азербай-джанских и немецких художников: [Р.Гаджизаде и И.Эхрари] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 21 ноября.- С. 4.

619. В Санкт-Петербурге открылась выставка художника из Азербайджана: [Б.Бадалова]//Ежедневные новости.- 2008.- 21 ноября.- С. 10.

620. * Выставка в Берлине: [Художника И.Эхрари и скульптора Р.Гаджизаде в галерее Берлин-Баку] //Зеркало.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

621. * Гусейнов Э. «Хазри» плюс семь талантов: [О выставке молодых художников в галерее «Хазри»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 27 ноября.- С. 4.

622. * Гусейнов Э. Шпаги звон, запечатленный кистью: В Академии Художеств открылась выставка работ молодых художников //Азербайджанские Известия.- 2008.- 20 ноября.- С. 4.

623. * Ислам А. Нашептанный дар: [Беседа с живописцем Л.Искендеровой] //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 22.

624. Кямран Шахмардан признан художником года: [В Финляндии] //Каспий.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

625. * Магический реализм Ашрафа Мурада: [О презентации книги Г.Анисимова, посвященной художнику А.Мураду в Центре Современного искусства] //Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

626. * Микеладзе Г. Миниатюра: Преемственность традиции: [О художественной выставке в салоне имени В.Самедовой] //Каспий.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

627. * Нагорный Карабах глазами Петера Феллера: [О выставке работ наших художников Р.Гаджизаде и И.Эхрари и немецких мастеров кисти в берлинской галерее Берлин- Баку] //Каспий.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

628. Нариманбеков Т. Притяжение экрана: [Народный художник Т.Нариманбеков о культуре] //Эхо.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

629. По инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание Художественной Галереи: [В Сальяне] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 ноября.- С. 2; Каспий.- 2008.- 5 ноября.- С. 1.

630. Презентация книги, посвященной художнику Ашрафу Мураду: [Автора Г.Анисимова в Центре Современного Искусства]//Новое время.- 2008.- 25 ноября.- С. 2.

631. Султанова Г. «Пишу о Юсифе курсивом»: [Творческий портрет Народного художника Ю.Гусейнова в канун его 80-летия] //Эхо.- 2008.- 1 ноября.- С. 12.

632. * Тарвердиева Т. От Востока к Востоку: [Бе-седа с художником А.Гусейновым о развитии миниатюрной живописи] //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 23.

633. * Шахмардан К. Одиночество сделало из меня художника: [Беседа с художником года в Финляндии К.Шахмарданом. Вела С.Наджаф] //Зеркало.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

 

 Таир Салахов-80

 

634. * О награждении Т.Т.Салахова орденом «Гейдар Алиев»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г.Баку, 27 ноября 2008 г. //Бакинский рабочий; Эхо; Каспий; Новое время- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

__________

635. * Багирова Т. Подарки юбиляру //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 ноября.- С. 3.

636. * Гаджиева А. Таира Салахова поздравит Пьер Карден //Эхо.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

637. Достойно оцененные заслуги: Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поздравила известного художника Таира Салахова с юбилеем //Каспий.- 2008.- 26 ноября.- С. 2.

638. Микеладзе Г. Салахов Т: Герой и человек //Каспий.- 2008.- 29 ноября.- С. 13-14.

639. * Микеладзе Г. Сюрприз для Таира Салахова //Бакинский рабочий.- 2008.- 28 ноября.- С. 4;Каспий.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

640. * Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил выдающемуся художнику Таиру Салахову орден «Гейдар Алиев» //Бакинский рабочий.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

641. * Президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиева встретилась с выдающимся азербайджанским художником Таиром Салаховым //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 ноября.- С. 2.

642. Салахов Т. Аплодисменты выпадают на долю художника спустя полсотни лет… //Азербайджанские Изделия.- 2008.- 29 ноября.- С. 1-2.

643. Салахов Т. Творчество художника- это самоотверженная работа //Новое время.- 2008.- 29 ноября.- С. 3.

644. Художник Таир Салахов отмечает юбилей //Неделя.- 2008.- 28 ноября.- С. 10.

645. * Юбилей Таира Салахова //Зеркало.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

646. * Баннаева Н. Палитра изобилия: [О творчестве художника-прикладника А.Гараева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 ноября.- С. 3.

647. Рзаханова Е. Ковры Лятифа Керимова славятся во всем мире: [О вечере памяти Народного художника Л.Керимова в Музее Ковра] //Эхо.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

648. Состоялся вечер памяти Лятифа Керимова: [В Музее Ковра] //Каспий.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

 

СКУЛЬПТУРА

 

649. * Ибрагимова Д. Застывшая симфония: [Творческий портрет скульптора М.Миргасымова] //Каспий.- 2008.- 22 ноября.- С. 15.

650. Сананли К. Поэзия в бронзе: [О творчестве скульптора З.Ахмедова] //World of Azerbaijan.- 2008.- август.- С. 80-87.

 

 ГРАФИКА

651. Асадов Э. Вечно живая миниатюра: [О выставке работ художников под названием «Тебризская школа миниатюры XVII- XVIIIвв.» в Союзе Художников] //Каспий.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

652. Гаджи И. Азермарка: Широкий спектр на малом поле: [История национальной марки] //Вышка.- 2008.- 7 ноября.- С. 9.

653. * Назирова С. Путник, идущий в вечность: В Нью-Йорке открылась выставка произведений художника-графика Расима Бабаева //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 ноября.- С. 3.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

654. * Аббасов М . Общее наследие человечества: [Об экспозиции фоторабот в Центре Современного Искусства] //Бакинский рабочий.- 2008.- 27 ноября.- С. 4.

655. Агдес Багирзаде - одна из лучших в Узбекистане: [О призере Международного фотобиеннале «ТашкентАле- 2008» фотохудожнике А.Багирзаде] //Зеркало.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

656. * Багирзаде Л. Остановиться, оглянуться: [О выставке фоторабот школьников в Центре Современного Искусства в рамках программы малых грантов ВБ] //Каспий.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

657. * Багирзаде Л. Рафик Гамбаров: «Фотография формирует память общества»: [Беседа с фо-тографом Р.Гамбаровым] //Каспий.- 2008.- 1 ноября.- С. 16.

658. * Баннаева Н. Чистый мир Ильгара Джафарова: [О фотопобедах И.Джафарова на конкурсах – московском «Выбираем спорт!» и австрийском «Чистый мир 2008»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 ноября.- С. 4.

659. Вечная тема фотохудожника: [О выставке работ Д.Халафова в Центральном Выставочном Салоне Алматы] //Каспий.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

660. * Гусейнов Э . Мир через объектив фотоаппарата: [О фотовыставке в Центре Современного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 28 ноября.- С. 4.

661. Портрет общенационального лидера Гейдара Алиева демонстрируется на выставке «Лицом к лицу: политические портреты» в цюрихском музее «Дизайн» //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 ноября.- С. 1.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

662. Асадова И. В конкурсе Best Model of the Azerbaijan победила самая юная участница: [Э.Новрузова] //Эхо.- 2008.- 13 ноября.- С.8; Новое время.- 2008.- 13 ноября.- С. 6.

663. «Best Model of Azerbaijan» подвел итоги //Комсомольская Правда.- 2008.- 18-24 ноября.- С. 23.

664. Гаджиева А. Саида Мурадова: «Моим ровесникам легче принять новую родину и забыть старую: [Беседа с модельером С.Мурадовой] //Эхо.- 2008.- 29 ноября.- С. 12.

665. Рагим и Наиля Сейфуллаевы: [О дизайнерах – чете Сейфуллаевых] //World of Azerbaijan.- 2008.- август.- С.36- 43.

 

 КИНО

 

666. Аббасова Р. « Мои фильмы для меня-школа жизни»: [Беседа с режиссером З.Магеррамовым] //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 22.

667. Асадова И. Гран-при «Особому назначению»: [Беседа с режисером одноименного фильма В.Мустафаевым] //Эхо.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

668. Ахмедов Ф. Быть членом жюри нелегко: [Беседа с режиссером Ф.Ахмедовым] //Каспий.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

669. * Багирзаде Л. Джейхун Мирзоев: В Музейном Центре состоялся вечер памяти мастера кино //Каспий.- 2008.- 20 ноября.- С. 7.

670. * Багирзаде Л. Закадровая жизнь: В Союзе Кинематографии отметили 70-летие известного оператора: [Ш.Шарифова] //Каспий.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

671. «Вкус доброты» покажут в Минске: [Об одноименном анимационном фильме режиссера Д.Ахадова] //Зеркало.- 2008.- 5 ноября.- С. 8.

672. Гаджиева А. Показать окружающим таким, каким зритель не видит его в повседневной и суетливой жизни: [Беседа с кинооператором М.Харченко, живущим в Москве] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 9.

673. * Гаджиева А. Тенденции правдивости, искренности, нежелания лакировать действительность: [Беседа с кинодраматургом и режиссером Р.Фаталиевым] //Эхо.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

674. Гаджизаде А. Фильм о великом лидере Гейдаре Алиеве «Особое назначение» удостоен гран-при ХI Евразийского телефорума: [Режиссера В.Мустафаева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 13 ноября.- С. 4.

675. Егяна Р. «Вкус доброты»: [Об анимационном фильме режиссера Д.Ахадова] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 9.

676. * Исмаил С. «Мне очень сложно жить в этих «джунглях»…»: [Беседа с режиссером-клипмейкером, Заслуженным деятелем искусств У.Кенуль] //Зеркало.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

677. * Коллеги почтили память Джейхуна Мирзоева: [В Музейном Центре] //Зеркало.- 2008.- 20 ноябоя.- С. 8.

678. Мамедова Г. Бакинской публике представили «Избранного»: [Об одноименном фильме режиссера М.Абпервера по сценарию В.Мустафаева] //Неделя.- 2008.- 28 ноября.- С. 29.

679. Мамедова Г. Крик души Исмаила не смолкает по сей день: Фильмофонд почтил память Джейхуна Мирзоева //Неделя.- 2008.- 21 ноября.- С. 28.

680. * Мехти У. Возрождение системы кинопроката - одна из важнейших задач: [Беседа с киноведом У.Мехти] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 ноября.- С. 1.

681. Мистическая кинодрама: [О новой работе режиссера И.Сафата – кинодраме «Участок»] //Каспий.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

682. Рафикгызы Г. Агарзе Гулиеву- 110: [О вечере памяти Заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера и актера А.Гулиева в Музейном Центре] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 ноября.- С. 4.

683. Рзаханова Е. «Азербайджанские мотивы» прозвучали в Ашгабаде: [Об одноименном фильме режиссера З.Шихлинского] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 9.

684. Рзаханова Е. «Избранный»: [Об одноименном фильме режиссера М.Абпервера по сценарию В.Мустафаева] //Эхо.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

685. Рзаханова Е. «Предмет творчества мультипликатора - движение его души»: [Беседа с художественным руководителем «Азанфильма» Э.Ахундовым] //Эхо.- 2008.- 15 ноября.- С. 12.

686. * Рзаханова Е. Снят фильм о разведчике Мехти Гусейнзаде: [Режиссер Т.Алиев]//Эхо.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

687. Рзаханова Е. «Узел» в Италии: [О короткометражном фильме режиссера А.Джаббарова] //Эхо.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

688. Салаев А. Понятие «чувство собственного достоинства» сегодня отсутствует: [Беседа с киноведом А.Салаевым] //Новое время.- 2008.- 12 ноября.- С. 6.

689. * Сафаров Б. «Нагорный Карабах: консультации с обществом»: [Об одноименном документальном фильме режиссера А.Гасанова]//Эхо.- 2008.- 28 ноября.- С. 5.

690. Состоялась презентация первого азербайджанского политического триллера «Избранный»: [Автор сценария и продюсер ленты В.Мустафаев] //Новое время.- 2008.- 26 ноября.- С. 6.

691. Состоялся вечер памяти Джейхуна Мирзоева: [Актера и кинорежиссера Д.Мирзоева в Музейном Центре] //Ежедневные новости.- 2008.- 21 ноября.- С. 10.

692. * Специальный приз - «Азербайджанским мотивам»: [Режиссера З.Шихлинского] //Каспий.- 2008.- 12 ноября.- С. 8.

693. * Теймурханлы Ф. Состоялась презентация фильма о карабахском конфликте: [Режиссера А.Гасанова - «Нагорный Карабах: консультации с обществом»] //Зеркало.- 2008.- 28 ноября.- С. 1.

694. «Узел» взял приз: [Режиссера А.Джаббарова на кинофестивале в Душанбе] //Зеркало.- 2008.- 20 ноября.- С. 8.

695. Фильм азербайджанских кинематографистов отмечен призом: [О фильме «Дуа» режиссера З.Шихлинского - участнике II Иссыкульского кинофестиваля] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 ноября.- С. 4.

696. Шарифу Шарифову исполнилось бы 70 лет: В Союзе Кинематографистов прошел юбилейный вечер, посвященный памяти оператора //Неделя.- 2008.- 14 ноября.- С. 28.

 

Расим Оджагов-75

 

697. Расим Оджагов: Фотоальбом.- Б.: Alf Group Design, 2008.- 119 с.

__________

 

698. Айнурова А. 29 ноября в Шеки состоится юбилейный вечер Расима Оджагова //Эхо.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

699. Ибрагимова Д. День рождения: Сегодня Расиму Оджагову исполнилось бы 75 //Каспий.- 2008.- 22 ноября.- С. 5.

700. * Исмайлова Н. «За все сказанное» //Зеркало.- 2008.- 22 ноября.- С. 23-24.

701. К 75-летию блистательного мастера Расима Оджагова //Новое время.- 2008.- 25 ноября.- С. 6.

702. * На юбилей маэстро //Зеркало.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

703. * С экрана звучал голос Расима Оджагова, со сцены говорили о нем актеры и драматурги, и зал рукоплескал режиссеру //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 ноября.- С. 4.

 

 МУЗЫКА

 

704. 1

 699954 Сафаралиева К.К. – основатель среднего специального музыкального образования в Азербайджане [Текст]: (Методические рекомендации по изучению истории музыкального образования и исполнительства в Азербайджане)- Баку, 2008.- 43 с.

___________

 

705. * Аббасова Р. Новая жизнь музшколы № 12 имени Т.Кулиева //Зеркало.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

706. * Алекперова Г. Каждый месяц в первую среду: [Дирижер Я.Адыгезалов в гостях у Клуба Классической Музыки] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 ноября.- С. 3.

707. Алескероглу Ф. Фидан Гаджиева: «Мое четвертое желание будет связано с творчеством»: [Беседа с Заслуженной артисткой, вокалисткой Ф.Гаджиевой] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 10.

708. Алескероглу Ф. Это стало уже традицией: [Беседа с директором Филармонии, пианистом М.Гусейновым] //Эхо.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

709. * Алиева Б. Новый гость: [О творческой встрече с Заслуженным деятелем искусств, дирижером Я.Адыгезаловым в Клубе любителей классической музыки] //Зеркало.- 2008.- 8 ноября.- С. 24.

710. * Алиева И. Первая в истории победа на международной арене: [Об успехах скрипача Э.Абилова] //Эхо.- 2008.- 22 ноября.- С. 11.

711. Алиева Э. «Считаю себя счастливым…»: [Творческий портрет Народного артиста СССР и Азербайджана А.Меликова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 ноября.- С. 4.

712. Алиева Р. Возвращение «Легенды»: [К 75-летию А.Меликова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 ноября.- С. 4.

713. * Ахундова К. А был ли Бетховен?- 2: [О развитии музыкального образования] //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 23-24.

714. * Багирзаде Л. Триумф азербайджанского саксофониста: [Беседа с музыкантом Э.Абиловым и преподавателем БМА А.Джангировым] //Каспий.- 2008.- 22 ноября.- С. 16.

715. Байрамалибейли Н. Жизнь, наполненная творчеством: [Авторский концерт Народного артиста, дирижера и композитора Я.Иманова] //Эхо.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

716. * Баннаева Н. Юбилей шедевра: Оперетте «Аршин мал алан» исполнилось 95 лет //Азербайджанские Известия.- 2008.- 12 ноября.- С. 4.

717. * Большой успех азербайджанского мугама: [О творчестве саксофониста Э.Абилова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 ноября.- С. 4.

718. Браво, Муса Мирзоев: [Концерт Заслуженного деятеля искусств, композитора М.Мирзоева в Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 4 ноября.- С. 4.

719. В Германии отпраздновали юбилей Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 20 ноября.- С. 8.

720. В Филармонии состоялся концерт, посвященный творчеству Моцарта: [В исполнении Камерного оркестра под управлением Т.Геокчаева] //Ежедневные новости.- 2008.- 21 ноября.- С. 10.

721. В Шеки создано региональное отделение Союза Композиторов //Каспий.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

722. * Возвращение музыканта: Октябрьское музыкальное обозрение //Азербайджанские Известия.-

2008.- 1 ноября.- С. 3.

723. * Встреча в Доме-музее Ниязи: [С дирижером Я.Адыгезаловым] //Каспий.- 2008.- 8 ноября.- С. 16.

724. * Гаджиева А. «У меня хватит и терпения, и таланта, чтобы добиться своего: [Беседа со скрипачкой У.Аббасовой]//Эхо.- 2008.- 22 ноября.- С. 11.

725. Гаджиева А., Карачаева И. Сурхай Аскеров: «Я не могу размениваться на какие-то попсовые произведения»: [Беседа с президентским стипендиатом, вокалистом С.Аскеровым] //Эхо.- 2008.- 29 ноября.- С. 11.

726. Гаджиева А., Карачаева И. Шаин Новрасли: «Скорее всего, я все-таки выберу США…»: [Беседа с пианистом Ш.Новрасли] //Эхо.- 2008.- 6 ноября.- С. 8.

727. * Гамбаров С. Академическое образование влияет на все то, что я пытаюсь делать в джазе: [Беседа с пианистом С.Гамбаровым] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 ноября.- С. 3.

728. Гамидова А. Победителем Orchestre Preference Award: Стал молодой дирижер Эйюб Кулиев //Эхо.- 2008.- 13 ноября.- С. 8; Каспий.- 2008.- 13 ноября.- С. 8.

729. * Гюльахмедова - Мартынова Г. С благодарностью и восхищением: [О творчестве музыковеда Э.Аббасовой] //Каспий.- 2008.- 15 ноября.- С. 15.

730. * «Дейишмя» прозвучала в Чехии: [Об одноименном произведении композитора Ф.Ализаде] //Каспий.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

731. * Джавадова Г. «Песенный мир Эмина Сабитоглу»: [О вечере памяти композитора в Детском Центре] //Бакинский рабочий.- 2008.- 21 ноября.- С. 4.

732. Джавадова Г. Творческий путь в кадрах: [О композиторе Ф.Амирове] //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 ноября.- С. 4.

733. Дирижер Эйюб Кулиев получил приз Международного конкурса: [Дирижеров имени Д.Митропулоса в Афинах] //Ежедневные новости.- 2008.- 14 ноября.- С. 10.

734. Зейналова У. Медали на Дельфийских играх дорогого стоят: [О молодых музыкантах- участниках игр] //Эхо.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

735. * Имя ханенде Сахавата Мамедова золотыми буквами вписано в летопись азербайджанского мугама: [О вечере памяти С.Мамедова в Филармонии] //Зеркало.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

736. Ислам А. Без права на ошибку: [Беседа с музыковедом Н.Ахундовым] //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 23.

737. * Ислам А. Когда в музыке- вся жизнь: [Беседа с преподавателем Музыкального колледжа Д.Закиевой] //Зеркало.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

738. Исмаил С. Сольный концерт Фидан Гаджи-евой: [О программе концерта] //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 24; Каспий.- 2008.- 29 ноябоя.- С. 24.

739. * Исмаил С. Умида Аббасова: «Я серьезный музыкант, и мне не нужно громких слов»: [О творчестве скрипачки У.Аббасовой] //Зеркало.- 2008.- 22 ноября.- С. 23.

740. История любви длиною в век: [К 100 летию «Лейли и Меджнун»] //World of Azerbaijan.- 2008.- август.- С. 48-55.

741. * Карачаева И. Пусть не радуется смерть: [О конференции в Доме-Музее У.Гаджибекова] //Эхо.- 2008.- 27 ноября.- С. 8.

742. * Кафарова З. Жизнь, отданная пропаганде музыки: О дирижере Фаике Мустафаеве //Зеркало.- 2008.- 8 ноября.- С. 26.

743. * Кенгерлинская Т. Клавирабенд фортепианных опусов Караева //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 26.

744. * Мастер-класс от З.Ханларовой: [О концерте Народной артистки З.Ханларовой во Дворце имени Г.Алиева] //Каспий.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

745. Мусаева Н. Век Сарабских продолжается: [О творчестве Г.Сарабского] //World of Azerbaijan.- 2008.- август.- С. 56-61.

746. Мусаева Н. …100 лет прошло: [О студенте БМА И.Сарабском] //World of Azerbaijan.- 2008.- август.- С. 64-65.

747. Рзаханова Е., Мамедова И. Леонид Бакинский: «После долгой разлуки я счастлив вновь оказаться в Баку»: [О творчестве выпускника Консерватории, певца Л.Герцензона, живущего в Майами] //Эхо.- 2008.- 1 ноября.- С. 12.

748. * Севиндж. Очередная победа: Азербайджанский дирижер Эйюб Кулиев получил «Orchestre Preference Award» на 12 Международном конкурсе дирижеров //Зеркало.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

749. * Трио Сабины Ракчеевой выступило в Лондоне: [О творчестве скрипачки С.Ракчеевой] //Каспий.- 2008.- 22 ноября.- С. 16.

750. * Успех азербайджанского музыканта: [О победителе киевского конкурса «Искусство ХХ1 века» саксофонисте Э.Абилове] //Каспий.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

751. Фарида Мамедова провела мастер-класс в Махачкале: [Солистка ТОиБ Ф.Мамедова] //Каспий.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

752. * Эльчин Азизов выступил на сцене Большого Театра: [О творческих достижениях вокалиста Э.Азизова] //Зеркало.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

753. Я никогда ничего ни у кого не просил и не прошу: [Беседа с Народным артистом, дирижером Р.Мелик-Аслановым] //Новое время.- 2008.- 18 ноября.- С. 6.

Памяти Муслима Магомаева

 

754. * Анар. Прощание с Муслимом //Зеркало.- 2008.- 8 ноября.- С. 25.

755. Ахундова Э. Пусть все будет так, как получилось: Памяти Муслима Магомаева//Эхо.- 2008.- 1 ноября.- С. 11.

756. Бабаев Э. Памяти Муслима Магомаева //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 48.

757. * Бейбутова Р. Памяти великого певца, Орфея музыки и любви Муслима Магомаева//Эхо.- 2008.- 26 ноября.- С. 2-3.

758. В Израиле помянули Муслима Магомаева //Вышка.- 2008.- 21 ноября.- С. 2.

759. * Кастрюлин С. Мелодия любви: Фидан Касимова о Муслиме Магомаеве, творчестве и планах //Зеркало.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

760. Магомаеву предлагали сыграть Остапа Бендера //Комсомольская Правда.- 2008.- 4-10 ноября.- С. 19.

761. * Маниева Р. Опустела без тебя Земля…: Памяти Муслима Магомаева //Эхо.- 2008.- 28 ноября.- С. 2-3.

762. Сто женщин «Бакинского соловья» //Фемида.- 2008.- 15 ноября.- С. 5, 8.

763. * Фаталиев Р. Страсти по Муслиму //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 23.

 

Ариф Меликов-75

 

764. Абдуллаева Л. Под счастливой звездой //Азербайджанские Известия.- 2008.- 29 ноября.- С. 3.

765. Абдуллаева Л. Танцующие символы «Легенды» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 29 ноября.- С. 3.

766. * Алиева Р . Возвращение «Легенды» //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 ноября.- С. 4.

767. * Алиева У. Большой юбилей большого мастера //Зеркало.- 2008.- 25 ноября.- С. 8.

768. Гаджиева А. «Легенда о любви» - в Баку: [История одноименного балета А.Меликова] //Эхо.- 2008.- 8 ноября.- С. 10.

769. * Микеладзе Г. Муза Арифа Меликова //Каспий.- 2008.- 20 ноября.- С. 8.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

770. * «Арена» даст концерт: [О творчестве одноименного джаз-оркестра] //Зеркало.- 2008.- 13 ноября.- С. 8.

771. Гаджиева А. Бриллиант Дадашева начала войну с пиратами //Эхо.- 2008.- 13 ноября.- С. 8.

772. * Гаджиева А . Сабина Бабаева: «Когда пою, чувствую себя счастливой»: [Беседа с певицей С.Бабаевой] //Эхо.- 2008.- 22 ноября.- С. 12.

773. * Гаджиева А. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах: [Беседа с певцом и композитором Эльджаном, живущим в Нидерландах] //Эхо.- 2008.- 5 ноября.- С. 8.

774. * Гаджиева А ., Карачаева И. Севда Яхьяева: «Известность, слава изменили мою жизнь, но не меня»: [Беседа с эстрадной исполнительницей С.Яхьяевой] //Эхо.- 2008.- 21 ноября.- С. 8.

775. Гаджиева А., Карагичева И. «Я на верном пути»: [Беседа с Заслуженной артисткой, певицей С.Алекперзаде] //Эхо.- 2008.- 15 ноября.- С. 12.

776. Дадашева А. Впервые на музыкальном конкурсе «Бакы геджелери» будет названа «самая худшая песня»: [Беседа с главой Управления Культуры и Туризма г. Баку А.Алиевым] //Эхо.- 2008.- 19 ноября.- С. 8.

777. Джавадова Г. Белорусская звезда на азербайджанской эстраде: [О творчестве певицы Г.Аббасовой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 ноября.- С. 4.

778. Исмаил С. Ирада Ибрагимова: «Я еще не приняла последнее решение»: [Беседа с певицей И.Ибрагимовой] //Зеркало.- 2008.- 28 ноября.- С. 8.

779. Исмаил С. «Моя вера- это мое счастье»: Интервью с Заслуженной артисткой Т.Агаевой //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 25.

780. Мусабекова И. «Мой концерт в Баку был для меня встречей с друзьями»: [Беседа с нашим соотечественником, проживающим в Майами, певцом Л.Бакинским] //Эхо.- 2008.- 26 ноября.- С. 8.

781. Народ творит и хранит богатство нации, а массы лишь пользуются ими: [Беседа с певцом А.Исламзаде. Вела Г.Мамедова] //Неделя.- 2008.- 14 ноября.- С. 8, 25.

782. Очередное турне Севды Алекперзаде: [О выступлении певицы, Заслуженной артистки С.Алекперзаде в Европе] //Зеркало.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

783. Рзаханова Е., Гасанова С. Как мы встретили победителей: [О золотом призере Дельфийских игр, ди-джее А.Аннагиеве] //Эхо.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

 ТЕАТР

 

784. * Ахундзаде Д. Цена дружбы и лести: [О спектакле «Тимон Афинский» режиссера А.Нейматова] //Эхо.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

785. Бабаев А. Премьера в театре: [О премьере спектакля «Мой любимый сумасшедший» режиссера А.Зейналова в Лянкяранском Театре Драмы] //Бакинский рабочий.- 2008.- 6 ноября.- С. 4.

786. * Багирзаде Л. «Каспийский берег» выбрал нас: [Беседа с режиссером Театра Кукол имени А. Шаига Э.Рагимзаде] //Каспий.- 2008.- 13 ноября.- С. 8.

787. Бакинский Кукольный Театр принял участие в фестивале в Астрахани: [ «Каспийский берег»] //Зеркало.- 2008.- 7 ноября.- С. 8.

788. * Будни Лянкяранского Театра: [О работе театра рассказывает его директор И.Гасанов]//Каспий.- 2008.- 21 ноября.- С.8.

789. * В Москве прошел вечер памяти Насибы Зейналовой: [В концерном зале «Останкино»] //Каспий.- 2008.- 4 ноября.- С. 8; Зеркало.- 2008.- 5 ноября.- С. 8; Вышка.- 2008.- 7 ноября.- С. 12.

790. * Велиева Э. Наша молодежь-небезнадежна: [Беседа с режиссером Камерного Театра Д.Салимовой] //Эхо.- 2008.- 22 ноября.- С. 12.

791. * Джавадова Г. 20 лет на сцене Театра Молодежи: [О 60-летнем юбилее актера театра Р.Мамедова в Союзе Театральных Деятелей] //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 ноября.- С. 4.

792. * Джавадова Г. «Низами Гянджеви и театр»: [О выпуске одноименной книги искусствоведа Ф.Рзаевой] //Бакинский рабочий.- 2008.- 26 ноября.- С. 4.

793. Кязимова Т. Мастер сценического искусства: [О юбилейном вечере актера Молодежного Театра Р.Мамедова] //Вышка.- 2008.- 7 ноября.- С. 12.

794. Мамедова Г. Актер Театра Молодежи отметил….60 летие: [О юбилейном вечере актера Р.Мамедова в Доме Актера] //неделя.- 2008.- 7 ноября.- С. 28.

795. * Наджаф С. «Интеллигенция-очень тонкий слой с иными канонами»: [Беседа с режиссером Д.Салимовой] //Зеркало.- 2008.- 27 ноября.- С. 3.

796. * Начались репетиции «Аршин мал алан»: В Театре Музкомедии //Каспий.- 2008.- 4 ноября.- С. 8.

797. * «Простота сцены» Народного артиста Рафика Азимова: [Об одноименной книге Р.Рагимли, посвященной актеру Р.Азимову] //Зеркало.- 2008.- 1 ноября.- С. 26; Каспий.- 2008.- 1 ноября.- С. 16.

798. * Рафикгызы Г. Два подарка в один год: [О книге Р.Рагимли «Сцена- мое счастье», посвященной жизни и творчеству актера Р.Азимова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 14 ноября.- С. 4.

799. * Рафикгызы Г. Как рыба в воде: [О премьере спектакля «Русалка» режиссера Р.Ализаде в Театре Молодежи] //Бакинский рабочий.- 2008.- 21 ноября.- С. 4.

800. Рзахан Е. Фестиваль «С искусством жизнь прекрасна»: [Об участии директора Театра Музкомедии А.Лалаева на III Международном фестивале в Анкаре] //Эхо; Зеркало.- 2008.- 14 ноября.- С. 8.

801. * «Среди пчел» прошли с аншлагом: [Об одноименном спектакле режиссера Б.Османова в Национальном Театре Драмы] //Каспий.- 2008.- 11 ноября.- С. 8.

 ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

 

802. * Алескероглу Ф. «Семь красавиц»: В ожидании встречи //Эхо.- 2008.- 20 ноября.- С. 8.

803. Багирзаде Л. Когда возвращается эпоха: «Семь красавиц» вновь пришли на встречу с бакинцами //Каспий.- 2008.- 29 ноября.- С. 16.

804. Гасан гызы Н. «Семь красавиц» в новой постановке //Вышка.- 2008.- 28 ноября.- С. 11.

805. Мирзоева С. Ждем праздника музыки и танца: [О балете К.Караева «Семь красавиц»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 ноября.- С. 4.

806. Общественный просмотр «Семи красавиц» //Зеркало.- 2008.- 29 ноября.- С. 24.

807. * Победил Верди: [О спектакле ТОиБ «Травиата» с участием вокалистки Д.Алиевой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 1 ноября.- С. 3.

 

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна

 

808. * Алиева С. Нахчыванские гастроли Русского Драматического Театра: [Беседа с главрежем А.Шаровским] //Зеркало.- 2008.- 15 ноября.- С. 25.

809. * Багирзаде Л . «Звезда, любовь и шампанское» произвели фурор: [Беседа с главрежем РДТ А.Шаровским] //Каспий.- 2008.- 15 ноября.- С. 16.

810. Баннаева Н. Звезда, любовь и шампанское: Нахчыванские гастроли РДТ прошли в море цветов и аплодисментов //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 ноября.- С. 3.

811. * Верховский М. «Виват, король!»: [О спектакле «Король Лир» режиссера А.Шаровского] //Эхо.- 2008.- 22 ноября.- С. 12.

812. Дагаргулия С. Язык искусства-самый замечательный язык в мире: [О гастролях РДТ в Нахчывани] //Вышка.- 2008.- 21 ноября.- С. 10.

813. Ирада А. В Нахчыване показали спектакль «Звезда, любовь и шампанское» //Эхо.- 2008.- 18 ноября.- С. 8.

 

 

 


 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin

 siyahısı

 

 

1.Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 11

 

__________

 

2.Ayna

3.Azad Azərbaycan

4.Azadlıq

5.Azərbaycan

6.Azərbaycan işıqları

7.Bakı

8.525-ci qəzet

9. Bizim yol

10. Ekran efir

11. Ekspress

12. Elm

13. Elm və zəka

14. Ədalət

15. Ədəbiyyat qəzeti

16. Həftə içi

17. Hürriyyət

18. Xalq cəbhəsi

19. Xalq qəzeti

20. Xəzər

21. İki sahil

22. Kaspi

23. Kredo

24. Mədəniyyət

25. Mərkəz

26. Mövqe

27. Mülkiyyət

28. Olaylar

29. Palitra

30. Paritet

31. Pensiyaçı

32. P.S.Elm, təhsil və həyat

33. Rabitə dünyası

34. Respublika

35. Reytinq

36. Səs

37. Şərq

38. Təzadlar

39. Türküstan qəzeti

40. Üç nöqtə

41. Vətəndaş həmrəyliyi

42. Yeni Azərbaycan

43. Yeni Müsavat

44. Zaman

 

 

______________________

___________________

 

 

 

 


 

Список использованных журналов и

 газет

 

1.World of Azerbaijan.- 2008.- август

__________

 

2.Азербайджанские Известия

3.Бакинский рабочий

4.Вышка

5.Ежедневные новости

6.Известия

7.Зеркало

8.Известия

9.Каспий

10. Комсомольская правда

11. Неделя

12. Новое время

13. Фемида

14. Эхо

 

_____________________

_____________

 

 


 

 Mündəricat

 

 I. Mədəniyyət..............................................................................4

 Mədəniyyət və mədəni quruculuğa

 aid rəhbər materiallar…………………………………………...4

 Nar bayramı…………………………………………………....10

 Mədəni əlaqələr..........................................................................11

 Tbilisinin Şota Rustaveli adına Dövlət

 Akademik Dram Teatrının Bakıya səfəri……………………...15

 Heydər Əliyev Fondu.................................................................16

 Kitabxana işi...............................................................................16

 Milli Kitabxana-85………………………………….….............18

 İnformasiya və reklam işi……………………………………...21

 Klub və istirahət parkları............................................................22

 Muzey işi....................................................................................22

 Tarix və mədəniyyət

 abidələrinin qorunması...............................................................23

 Turizm........................................................................................26

 II. İncəsənət.......................................................................... .....27

 Rəngkarlıq..................................................................................28

 Tahir Salahov-80……………………………………………….30

 Səttar Bəhlulzadə-100………………………………………....32

 Dekorativ tətbiqi incəsənət.........................................................33

 Qrafika........................................................................................34

 Bədii fotoqrafiya…………………………………………........34

 Heykəltəraşlıq.............................................................................35

 Moda və dizayn..........................................................................35

 Kino............................................................................................36

 Rasim Ocaqov-75.......................................................................39

 Şərif Şərifov-70……………………………………..................40

 Türk Filmləri Həftəsi…………………………….......................41

 Musiqi..........................................................................................41

 Qara Qarayev-90…………….....................................................49

 Arif Məlikov-75…………………..............................................50

Müslüm Maqomayevin vəfatı münasibətilə.................................51

Səxavət Məmmədov-55………………………………….…......52

Ü.Hacıbəyovun vəfatının 60 ili……………………………...….53

Zeynəb Xanlarovanın 20 ildən sonra

Respublika Sarayında konserti……………………………….....54

Estrada və sirk..............................................................................54

Xalq yaradıcılığı...........................................................................55

Teatr.............................................................................................56

Akademik Milli Dram Teatrı.......................................................59

Milli Opera və Balet Teatrı……………………………………..60

Musiqili Komediya Teatrı............................................................60

Balet və rəqs.................................................................................60

Bu buraxılışda istifadə

olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı...........................................95


 

 Содержание

 

 I.Культура……………………................................................61

Культурные взаимосвязи………..………..............................63

Гастроли Грузинского Государственного

Театра Драмы имени Ш.Руставели…………………………67

Фонд Гейдара Алиева…………………………………….....68

Библиотечное дело…………………………………..........68

Национальной Библиотеке имени

М.Ф.Ахундова-85……............................................................68

Музейное дело……………………….……............................69

Охрана памятников истории и культуры…..........................69

Туризм……………………...…………...................................70

Самодеятельное творчество………………………………...71

Искусство…………………………………………………….71

Изобразительное искусство……………………...................72

Таир Салахов-80……………………….................................75

Декоративно-прикладное искусство……………...………..76

Скульптура……………………………………......................76

Графика………………………………………………………76

Художественная фотография……………………………….77

Мода и дизайн…………………………………………….....78

Кино…………………………………………..........................78

Расим Оджагов-75…………………………….…..................82

 Музыка……………………………..…....................................82

 Памяти Муслима Магомаева……………………………......88

 Ариф Меликов-75……………………................................89

 Эстрада и цирк……………...…………..................................89

 Театр………………………………….......................................91

 Театр Оперы и Балета…………………………………….......93

 Русский Драматический Театр имени С.Вургуна………….93

 Список использованных газет.................................................97

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Noyabr – 2008

 


Nəşriyyat redaktoru və korrektoru

T.Ağamirova

Kompyuter tərtibatı və dizayn

A.Abdullayeva

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 6, 2 ç.v.

Sifariş: 46

Çapa imzalanmışdır: 12.12.2008

Tirajı 50

Pulsuz