AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

2008 - Aprel

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAKI-2008


 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və 

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Aprel - 2008

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2008

 Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

D.Sadıxova

Z.Nəbiyeva

N.Səlimova

E.Həsənova

Kompüter tərtibatı və dizayn:   

A.Abdullayeva

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel – 2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 119 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

 

 

M

F.Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

 Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

 Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq мцмкцндцр.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elekktron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: anl@aznеt.org

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli  

Kitabxananın Mədəniyyət

üzrə İnformasiya şöbəsi


 

 

 

MƏDƏNİYYƏT

 

MƏDƏNİYYƏT VƏ MƏDƏNİ QURUCULUQ ÜZRƏ RƏHBƏR MATERİALLAR

 

1.*Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 28 aprel 2008-ci il: [Əhmədova Gülxarə Manaf qızı, Hüseynov Rövşən Qurbanəli oğlu, Xudaverdiyev Rəşadət Cabbar oğlu və Mehbalıyev Nəsrəddin Firudin oğluna Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı] //Azərbaycan.- 2008.- 30 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 30 aprel.-  S. 1; Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 1.

__________

 

2. Abbasov N. Mədəniyyətlərarası kommunikasiyalar və mədəni ünsiyyət //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 137-143.

3. Ağayev İ. “Mədəniyyət” etiketi ilə elə şeylər ixrac olunur ki, mentalitet deqradasiyaya uğrayır: Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov: “Bu proses mədəniyyət, incəsənət və televiziya vasitəsi ilə baş verir” //Palitra.- 2008.- 23 aprel.- S. 5.

4. Allahverdiyeva A. Azərbaycanın sərhədi Gədəbəyin maddi-mədəniyyəti //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 18.

5. Anar və Fuad Poladov Nizami Gəncəvi mükafatına layiq görülüblər: [Ukrayna-Azərbaycan Dostluğu Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun təsis etdiyi mükafat] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 aprel.- S. 14.

6.*“Azərbaycan-2008: inkişafa doğru”: Moskva Karneqi Mərkəzində ölkəmizlə bağlı konfrans keçirilir: [Siyasi və mədəni münasibətlər haqqında 2 günlük konfrans] //525-ci qəzet.-  2008.- 5 aprel.- S. 2.

7.*Azərbaycan ilə Estoniya arasında əlaqələr təkcə siyasi müstəvidə deyil, iqtisadi və mədəni sahələrdə də uğurla inkişaf edir //Azərbaycan.- 2008.- 3 aprel.- S. 1;  Respublika.- 2008.- 3 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 3 aprel.- S. 2.

8.Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında gənclərin rolu çox böyükdür: [“Gənclik” Beynəlxalq Turizm Mərkəzində “Gənclik”-gələcəyin səsi” mövzusunda II Respublika görüş seminarı keçirilmişdir] //Respublika.- 2008.- 19 aprel.- S. 7.

9.*Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi beynəlxalq mükafata layiq görülüb: [“Qobustan” mükafatına] //Səs.- 2008.- 12 aprel.- S. 12.

10.  Bakıda “Müasir Polşa mədəniyyəti”: [Slavyan Universitetində (BSU) eyni adlı sərginin açılışı] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 aprel.- S. 16.

11.  Bayramov İ. 47 il dövlət qulluğunda: [Sabirabad rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müfəttişi Mirələm Ağayev haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 25.

12.  Cəfərzadə Z. Mədəniyyət topologiyasının məqsədləri, metodoloji əsasları və təsnifat ziddiyyətləri //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 67-71.

13.  Ələkbərli Ə. Zaqatalada daha bir mədəniyyət obyekti istifadəyə verilib: [Klub] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 6 aprel.- S. 6; Zaman.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 18.

14.  *Əliqızı T. Mir Möhsün Nəvvab dühası: [Elm adamı, pedaqoq, şair, rəssam və musiqişünas haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

15.  Əmrullayeva M. Müasir bayramlarda milli-mənəvi dəyərlərin təzahürü //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 58-63.

16.  Fərəcov S. Mədəni inkişafımızı şərtləndirən xeyriyyə cəmiyyətləri //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 7.

17.  *Gənclik-gələcəyin səsi: Mərasimdə teatr, kino, musiqiçi, rəqs təsviri sənət və ədəbi yaradıcılıq sahələri müzakirə olunacaq: [“Gənclik” Beynəlxalq Turizm Mərkəzində seminar] //Səs.- 2008.- 17 aprel.- S. 12.

18.  Hüseynova A. O, od aldı müqəddəs bir ocaqdan: [Şəmkir rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Məmmədov Hidayət haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 22-23.

19.  *İsmayıl Ömərov türk mədəniyyətinə xidmətə görə mükafat aldı: [İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru “Türk dünyasına və türk mədəniyyətinə xidmət” mükafatına layiq görülmüşdür] //Müsavat.- 2008.- 22 aprel.-    S. 3.

20.  İzzətov İ. Xaçmaz tarixinin təəssübkeşi: [Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 19-20.

21.  “Qarabağ haqqında həqiqətlər” seriyasından növbəti kitab: [Xarici İşlər Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Londonda ingilis dilində nəşr olunan kitab haqqında] //Səs.- 2008.- 23 aprel.- S. 12.

22.  *Quliyeva A. “Pəncərə”nin yeni sayı işıq üzü görüb //525-ci qəzet.- 2008.- 18 aprel.- S. 7.

23.  Nəsirova P. Azərbaycan milli mədəniyyət konsepsiyası //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 145-148.

24.  Sabutay. Qaxda gördüklərim və eşitdiklərim: [Mədəniyyət haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 7.

25.  Vəliyev F. Milli dəyərlərimizin etnoqrafik salnaməsi: [“Azərbaycan etnoqrafiyası” kitabının ikinci cildinin çapdan çıxması haqqında] //Palitra.- 2008.- 9 aprel.- S. 13.

26.  Zeynalov P. XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda  ictimai-siyasi və mədəni fikrin inkişafı probleminə dair //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 149-153.

27.  Zeynalova A. Bədii mədəniyyətdə estetik ideal problemi //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 103-108.

 

Bax: 58, 62

 

Almaniyada Azərbaycan ili

 

28.  *Niftəliyev E. Almaniyada “Azərbaycan ili” mədəniyyət proqramı strateji və uzun müddət üçün düşünülmüş tədbirlər planıdır: [Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazovla müsahibə] //Azərbaycan.- 2008.- 4 aprel.- S 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 4 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 4 aprel.- S. 3.

29.  Niftəliyev E. “Azərbaycan ili” mədəniyyət proqramının açılış hissəsi musiqi tədbirləri ilə yekunlaşmışdır: [Almaniyanın Berlin şəhərində] //Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

30.  Nizamiqızı H. Azərbaycan Almaniyada öz böyük mədəniyyəti ilə //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 3.

31.  *Yusifova S. Berlində Azərbaycan mədəniyyətilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib //525-ci qəzet.- 2008.- 2 aprel.-   S. 7.

 

Misir Mədəniyyəti Günləri

 

32.   *Azərbaycanda Misir Mədəniyyəti günləri başlanmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 22 aprel.- S. 6; Respublika.- 2008.- 22 aprel.- S. 2.

33.  *Azərbaycanda Misir rəssamlarının bədii plastik incəsənət sərgisi nümayiş etdirilmişdir: [Bədii Sərgi Salonunda] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 4.

34.  *Azərbaycanın və Misirin uşaq ansambllarının birgə konserti olmuşdur: [Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 4.

35.  Kamal. Nura boylanan “Tannura”: [Misirin eyni adlı rəqs qrupu haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 10.

36.  Mehparə. Misirlə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələr günü-gündən genişlənir: Misir Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri İman Bağdadi: “Biz bu əlaqələri hər zaman inkişaf etdirməyə çalışırıq” //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 5.

37.  *Misir mədəniyyəti günlərinin iştirakçıları Sumqayıtda olmuşlar //Azərbaycan.- 2008.- 23 aprel.- S. 5.

38.  Yusifova S. Azərbaycanda Misir Mədəniyyəti günlərinin proqramı zəngin olub //525-ci qəzet.- 2008.- 23 aprel.-     S. 7.

39.  Zümrüd. Misir mədəniyyəti günlərinin açılışı oldu: Misir-Azərbaycan dostluğu Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Misirə tarixi səfərindən sonra daha da möhkəmlənib //Səs.- 2008.- 22 aprel.- S. 16; Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 5.

 

Moldova Mədəniyyəti Günləri

 

40.  *Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti günləri başlanmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 24 aprel.- S. 3; Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 2.

41.  *Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti günlərinin təntənəli açılışı //Azərbaycan.- 2008.- 24 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 24 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 24 aprel.- S. 2.

42.  Dünyamalıoğlu F. Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti günləri başa çatdı //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 4.

43.  Moldova incəsənət xadimlərinin çıxışları böyük maraqla qarşılandı //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 4.

44.  *Moldova incəsənəti Sumqayıt səhnəsində //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- S. 7.

45.  Moldova rəssamının sərgisi: [Bakıda İqor Sverneyevin sərgisinin açılışı] //İki sahil.- 2008.- 24 aprel.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 24 aprel.- S. 11.

 


 

Heydər Əliyev-85

 

46.  Abdullayeva Z. Ulu öndərin Azərbaycan musiqisinin inkişafında rolu //Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 7.

47.    Ağaqızı Z. “Biz Heydər Əliyev irsini öyrənirik”: Müsabiqənin qalibləri bəlli oldu //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 17 aprel.- S. 5; İki sahil.- 2008.- 17 aprel.- S. 1.

48.  *Azərbaycanın Çindəki səfirliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə xüsusi poçt markası buraxdırmışdır //Azərbaycan.- 2008.-3 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 2 aprel.- S. 2; İki sahil.- 2008.- 3 aprel.- S. 1.

49. *Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi bu ölkənin Milli Kitabxanasında ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında kitabların təqdimatını keçirmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.-   S. 2.

50.  *Beynəlxalq festivalda Firəngiz Əlizadənin Heydər Əliyevə həsr etdiyi “İthaf” əsəri səsləndirilmişdir: [Kiyevdə] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 4; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- S. 1.

51.  Bədəlbəyli F. Musiqi sahəsində milli kadrların hazırlanmasına o, xüsusi önəm verirdi //Mədəniyyət.- 2008.-       24 aprel.- S. 3.

52.  Bəstəkarlar İttifaqında dahi liderin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir: [“Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqisi” mövzusunda] //Azərbaycan.- 2008.-      29 aprel.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 29 aprel.- S. 6; Respublika.- 2008.- 29 aprel.- S. 10; Paritet.- 2008.- 29-30 aprel.- S. 11..

53.  *Brüsseldə ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş poçt markaları çap edilib //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.-  S. 2; Respublika.- 2008.- 26 aprel.- S. 9.

54.  Cavadov S. Heydər Əliyev yadigarları: Salyandakı Şahmat məktəbi və Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi gənclərin sevimli yeridir //Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- S. 8.

55.    *Diaspor təşkilatları ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyini qeyd edəcəklər //Xalq qəzeti.- 2008.- 30 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 3.

56.  *Əfəndiyev T. Ürəklərdə ucalan abidə: Azərbaycanın özü qədər əbədi: [Ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə, eləcə də bu sahədə çalışan insanların dəyərləndirilməsinə göstərdiyi diqqət və qayğı haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 4.

57.  Əli. Ümummilli liderin 85 illiyi: [Prezident sərəncamına uyğun olaraq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin hazırladığı tədbirlər planı haqqında] //Palitra.- 2008.- 18 aprel.- S. 4.

58.  *Əliyev Q. Azərbaycançılıq ideologiyasının banisi: Heydər Əliyev: “Mən fəxr edirəm ki azərbaycanlıyam”: Azərbaycanın özü qədər əbədi //Azərbaycan.- 2008.- 11 aprel.- S. 3.

59.  Əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr: [Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında rolu haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 2 aprel.- S. 2-3; Azərbaycan.- 2008.- 3 aprel.- S. 2-3.

60.  Əsədov B. Heydər Əliyev Mərkəzi - Bakının yeni rəmzi: [Xalq rəssamı Ömər Eldarovun “Azərbaycan qədər əbədi” silsiləsindən nəşr etdirdiyi, Heydər Əliyevin əbədiyaşar xatirəsinə ithaf olunmuş “Heydər Əliyev mənim həyatımda” kitabındakı “Gördüyüm qayğını unutmaram” məqaləsindən] //Azərbaycan.- 2008.- 4 aprel.- S. 2.

61.  Əzizova D. Mənəviyyata köklənən toplantı: [C.Cabbarlı adına Mərkəzi Kitabxanada “Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” mövzusunda tədbir] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 2.

62.  Fuad. Zamanın rəmzi olan insan: Ulu öndər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevirmişdi //Paritet.- 2008.- 15-16 aprel.- S. 4.

63.  *Gənc istedadların ümümmilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş müsabiqəsi davam edir: [Bülbül adına xüsusi müsiqi məktəbində I Respublika müsabiqəsinin birinci turunun ikinci mərhələsi başlanmışdır] //Respublika.- 2008.- 26 aprel.- S. 8.

64.  *Hacızadə A. Sergey Morozov: “Dahi lider Heydər Əliyevin xatirəsinin Ulyanovskda əbədiləşdirilməsi xalqlarımızı yaxınlaşdıracaqdır”: [Rusiyanın Ulyanovsk vilayətinin qubernatorunun AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə verdiyi müsahibə] //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.-       27 aprel.- S. 6.

65.  *Hacızadə A. Sankt-Peterburqun Rusiya Milli Kitabxanasında “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman” kitabının ilk təqdimatı keçirilmişdir: [Elmira Axundovanın eyni adlı kitabının təqdimatı] //Azərbaycan.- 2008.- 3 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 arrel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 2 aprel.- S. 5; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 3 aprel.- S. 3.

66.  Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqisi: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında eyni adlı konfrans] //Səs.- 2008.-     30 aprel.- S. 12.

67.  *“Heydər Əliyev və mədəniyyət” adlı üçcildlik nəşrə hazırlanmışdır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin layihəsi] //Azərbaycan.-2008.-22 aprel.- S. 1.

68.  “Heydər Əliyev və mədəniyyət”: Kitabın 2-ci cildi nəşrə hazırlanıb: [Layihənin rəhbəri Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev] //Paritet.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 8; Səs.- 2008.- 15 aprel.-S. 12; 525-ci qəzet.- 2008.- 12 aprel.- S. 25.

69.  Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan: Şəxsiyyətlər Muzeyində ümummilli liderin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib: [Xaçmaz rayonunda]//Səs.- 2008.- 29 aprel.- S. 12.

70.  “Heydər Əliyev yolu əbədidir”: [Şəkidə eyni adlı elmi-praktik konfrans] //Xalq qəzeti.- 2008.- 24 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 24 aprel.- S. 6.

71.  *Həsənov H. Ümummilli liderimiz milli-mənəvi dəyərlərimizi məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi //Xalq qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 3.

72.  *Horadiz şəhərində Heydər Əliyev muzeyi ilə tanışlıq: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin muzeyin açılışında iştirak etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.-     S. 2; Xalq qəzeti.- 20 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 20 aprel.- S. 2.

73.  İdrisoğlu F. Sumqayıtda məktəblilərin rəsm əsərlərindən ibarət sərgi açıldı: [Uşaq və Yeniyetmələrin Yaradıcılıq Mərkəzində “Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda gördüyü işlər” Sumqayıt məktəblilərinin ğözü ilə” mövzusunda rəsm sərgisi] //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 4 aprel.- S. 2.

74.  *İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafında Heydər Əliyev siyasətinin rolu //Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 5.

75.  Qarayev Ə. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi idi //Respublika.- 2008.- 25 aprel.- S. 4.

76.  Qocayeva A. Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti //İki sahil.- 2008.- 10 aprel.- S. 3.

77.  Mehparə. Bir heykəlin tarixçəsi...: “Əgər Heydər Əliyev olmasaydı, nə Cəfər Cabbarlının heykəli olardı nə də Mirəli Mirqasımov 79 il ömür sürə bilərdi” //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 3.

78.  Məmmədova E. Mədəni-kütləvi tədbirlər maraqla qarşılanır: [Şəki şəhərində] //Respublika.- 2008.- 30 aprel.-      S. 10.

79.  *Montana universitetinin üç tələbəsi və Livinqston şəhərinin İctimai Kitabxanası Heydər Əliyev mükafatına layiq görülmüşdür //Xalq qəzeti.- 2008.- 29 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 29 aprel.- S. 7.

80.  *Mükərrəmoğlu M. Ulu öndərə həsr olunan beynəlxalq film festivalı: [Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi və VVS şirkətinin birgə layihəsi] //Xalq qəzeti.- 2008.-     11 aprel.- S. 4; Olaylar.- 2008.- 10 aprel.- S. 8; 525-ci qəzet.- 2008.- 10 aprel.- S. 7.

81.  Nəzərova S. Heydər Əliyev-85: Ümummilli liderin yubileyi münasibəti ilə tədbirlər davam edir //Səs.- 2008.-       29 aprel.- S. 9.

82.  *Orucov E. Ulu öndər mədəniyyətimizin hamisi idi //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- S. 5.

83.  Respublika Uşaq Kitabxanasında kitab bayramı keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 10 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 10 aprel.- S. 7; Mərkəz.- 2008.- 10 aprel.- S. 11.

84.  *Rəhimə. Beynəlxalq Heydər Əliyev Filmləri Festivalına start verildi: Festivalda müxtəlif ölkələrdə ümummilli liderə həsr edilən filmlər cəlb olunacaq //Üç nöqtə.- 2008.- 10 aprel.- S. 13; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 10 aprel.- S. 4.

85.  Rəhimli İ. Quruculuq missiyası: [Heydər Əliyevin mədəniyyətə göstərdiyi qayğı] //Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- S. 5.

86.  *Rüstəmli N. Ümummilli liderimizin xatirəsinə layiqli töhfə: [Üç cilddən ibarət “Heydər Əliyev və mədəniyyət” kitabı haqqında] //Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 10.

87.  Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr edilmiş ümumtəhsil və orta ixtisas məktəblərinin şagird və tələbələri arasında gənc ifaçıların I Respublika müsabiqəsinin keçirilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri, 29 mart 2008-ci il //Azərbaycan müəllimi.- 2008.- 4 aprel.- S. 1.

88.  *Ümummilli Liderə həsr olunmuş “Kitab bayramı” keçirilib: [3 saylı şəhər orta məktəbində] //Səs.- 2008.- 24 aprel.- S. 12.

89.   Vəliyev M. Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi: [Qərb Universitetində “Bu gün və burada” adlı fotosərgi] //Respublika.- 2008.- 30 aprel.- S. 8.

Bax: 134

 

31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

 

90.  *Arifə. Milli Kitabxanada 31 Mart qırğınına aid sərgi açılıb //525-ci qəzet.- 1 aprel.- S. 7.

91.  *Cavadov S. Lənkəranda soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucalan abidə ziyarətgaha çevrilib //Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S. 6.

92.  Kamal M. Qan yaddaşımıza həkk olunmuş tarix: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin “Aztelekom” İstehsalat Birliyində anım mərasimi] //Respublika.- 2008.- 3 aprel.- S. 2.

93.  Orxan. “Qan yaddaşı”nın ağrıları: [İstiqlal Muzeyində eyni adlı sərgi] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 5.

94.  Nizamiqızı H. Erməni vəhşiliyi-90!: 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü Sumqayıtda anıldı //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 5.

95.  Sarıyeva İ. 31 Mart Soyqırımı barədə Paris konfransına göndərilmiş fotolar haradadır?: Tofiq Məmmədov: “Mart soyqırımı barədə əlimizdə heç bir kino lenti yoxdur, yalnız bəzi foto şəkillər var”: [“Həqiqətin özü “filminin rejissoru] //Bakı xəbər.- 2008.- 2 aprel.- S. 15.

96.  *Soyqırımı Gününə həsr olunan kitab sərgisi...: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Vaqif Abışovun “Azərbaycanlıların soyqırımı” kitabının təqdimatı] //Səs.- 2008.- 1 aprel.- S. 16; Palitra.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

97.  *Soyqırımı ilə bağlı sərgi açılmışdır: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyində “Qan yaddaşı” adlı sərgi açılmışdır] //Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S. 5; Səs.- 2008.- 1 aprel.- S. 16; Bizim yol.- 2008.- 1 aprel.- S 15; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 aprel.- S. 14; Paritet.- 2008.- 1-2 aprel.- S. 3.

 


 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

98.  Ayxan. Konyada Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilir: Festivalda Azərbaycanı Akademik Milli Dram Teatrı təmsil edir //Ekspress.- 2008.- 18 aprel.- S. 10; Bizim yol.- 2008.-      18 aprel.- S. 15.

99.  Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Çyurlenisin kvarteti çıxış etmişdir: [Litvanın Baş naziri Gediminas Kirkilasın ölkəmizə səfəri çərçivəsində Litva simli musiqi ustalarının ifası] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 22 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 22 aprel.- S. 2.

100.    Günay. Bakıda Fransız kinoklubu açıldı: [“İbrus” teatrında] //Paritet.- 2008.- 24-25 aprel.- S. 13.

101.    *Bənnayeva N. ART-Ceyncin dinamikası: [Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələri haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 26 aprel.- S. 4.

102.    *Əliyev Ə. Parisdə Azərbaycan incəsənət ustalarının konserti böyük maraqla qarşılanmışdır //Respublika.- 2008.- 5 aprel.- S. 6.

103.    *Hüseynova T. Azərbaycan mədəniyyəti Yaponiyada təbliğ olunur: Yaponiyada təmtəraqlı Azərbaycan çay mərasimi keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 7.

104.    “İqray qarmon” rayonlara qastrol səfərinə gedib: [Eyni adlı rus xalq mahnıları ansamblının Azərbaycan rayonlarına qastrol səfəri] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 22 aprel.- S. 14.

105.    Malaziyada “War Against Azerbaijan: Targeting Cultural Heritage ” kitabının təqdimatı olmuşdur: [Azərbaycanın Malaziyadakı səfirliyində] //Azərbaycan.- 2008.- 23 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 23 aprel.- S. 7.

106.    *Niftəliyev E. Berlində “Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Kəmalə İmranlının kitabı] //Azərbaycan.- 2008.- 11 aprel.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 4; Respublika.- 2008.- 11 aprel.- S. 6.

107.    Parisdə YUNESKO-nun sessiyası keçirilir: [Sessiyada dünya təbii və mədəni irsinin qorunması məsələləri üzrə nümayəndə heyətinin iştirakı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 aprel.- S. 14.

108.    Samirə. İbrahimbəyov öz adını Çexov, yaxud Buninlə yanaşı qoya bilər: [Mordovanın paytaxtı Saransk şəhərinin Milli Teatrında Rüstəm İbrahimbəyovun “İvan Buninin son qarşıdurması” adlı əsərinin tamaşası haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 9 aprel.- S. 8.

109.    *Tahirə. Aygünə heç olmasa hərə bir SMS göndərsin: Azərbaycanlı balasına dəstək lazımdır: [Türkiyədə keçirilən “Alaturka” müsabiqəsinin iştirakçısı Aygün Şükürova haqqında] //Şərq.- 2008.- 2 aprel.- S. 14.

110.    *Yusifova S. Azərbaycan musiqisi Sankt Peterburqda: [“Oktyabrski” konsert zalında MDB ölkələrinin Beynəlxalq Mədəniyyət-Musiqi Festivalı haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 8 aprel.- S. 7.

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

111.    *Əliyeva İ. Mənəvi ucalıq: Heydər Əliyev Fondunun xeyirxahlıq missiyası cəmiyyətin bu ruhda səfərbər olunmasına yönəlmiş təşəbbüslərə örnəkdir //Azərbaycan.- 2008.- 6 aprel.- S. 2.

112.    *Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəniyyətinə daha bir töhfəsi: [Xalq artisti Rafiq Babayevin yaradıcılığından bəhs edən musiqi albomunun təqdimatı] //Azərbaycan.- 2008.- 12 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 12 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 12 aprel.- S. 2; Səs.- 2008.- 12 aprel.- S. 3.

 


 

KİTABXANA İŞİ

 

 

113.    Ч 734

         Ə 65  Aybəniz Əliyeva–Kəngərli: Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar. B.: “Elm” NPB, 2007.- 394 s.  

_________

 

114.    *Almaniyanın Offenbax mərkəzi kitabxanasında Azərbaycan kitabları bölməsi açılıb //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 5; Palitra.- 2008.- 25 aprel.- S. 4; Səs.- 2008.-      25 aprel.- S. 4.

115.    Avstriyanın Milli Kitabxanasında “Xəmsə”nin əlyazması tapılıb: Əlyazmanın bərpası başa çatıb //Bakı xəbər.- 2008.- 21 aprel.- S. 15; Yeni dövr.- 2008.- 22aprel.- S. 16; Gün.- 2008.- 23 aprel.- S. 14.

116.    *Bir ömürdə üç ömür yaşamış insan: ədəbiyyatşünas alim, yazıçı, müəllim Mir Cəlal: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar xatirə günü keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 23 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 23 aprel.- S. 5.

117.    Cəbiyeva T. Kitab klubu: Milli mədəniyyətimizin təbliğində //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 7.

118.    *Əliyev Ə. Avropa ölkələrinin kitabxanaları Azərbaycana aid kitablarla zənginləşir //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 22 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 22 aprel.- S. 5.

119.    *Fəxriyyə. İsgəndəriyyə Kitabxanası ATİ ilə təcrübə mübadiləsi aparır //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 2.

120.    Həsənqızı E. Kitabxanaçı dərin savadı ilə fərqlənməlidir: [Xaçmaz rayon MKS direktorunun müavini Leyla Məmmədova ilə söhbət] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 17.

121.    Xələfov A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana quruculuğu //Respublika.- 2008.- 8 aprel.- S. 3-4.

122.    İlxam Aliev: Bioqrafiya prodoljaetsya”: Moskvada nəşr edilən kitabın təqdimatı keçirilib: [Milli Kitabxanada “Görkəmli şəxsiyyətlərin həyatı” seriyasından Azərbaycan Prezidentinə həsr olunmiş Millət vəkili Hüseynbala Mirələmovun və Viktor Andriyanovun eyni adlı kitabının və onun elektron versiyasının təqdimatı] //Səs.- 2008.- 17 aprel.- S. 2; Yeni Azərbaycan.- 2008.- 17 aprel.- S. 2; Mərkəz.- 2008.-       17 aprel.- S. 2.

123.    *Kitabxana sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır: [Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə ABŞ-ın ölkəmizdəki səfirliyi arasında] //Azərbaycan.- 2008.- 10 aprel.- S. 6; Respublika.- 2008.- 10 aprel.- S. 5; Şərq.- 2008.- 10 aprel.- S. 14.

124.    *Kitab və elektron informasiya daşıyıcılarından ibarət kolleksiya: [Kalininqrad vilayətinin Universal Elmi Kitabxanasına göndərilib] //Səs.- 2008.- 16 aprel.- S. 12.

125.    Kitab və kompakt disklərin paylanması keçirilir: [Azərbaycanın Belçika Krallığında ölkələrindəki kitabxanalara ölkəmizin inkişaf səviyyəsi, mədəniyyəti, ermənilərin ərazi bütövlüyümüzü zəbt etməsi haqqında] //Səs.- 2008.- 23 aprel.-     S. 12.

126.    *“Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” jurnalın təqdimatı olub: [Kitab Klubunda] //Səs.- 2008.- 24 aprel.- S. 12; Paritet.- 2008.- 29-30 aprel.- S. 13.

127.    Qafarlı Ə. Kitabxana sahəsinin problemləri necə həll olunacaq? //Xəzər.- 2008.- 19 aprel.- S. 9.

128.    Qarabağlı X. Könlüm Qarabağdadı: Həmişə gözlərim qəlbimin aynası, dilim ürəyimin carçısı olub: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Kitabsaxlayıcı şöbəsinin müdiri haqqında] //Sancaq.- 2008.- 9-16 aprel.- S. 12.

129.    *Qarayeva S. “Kitabxanalar informasiya cəmiyyətinin beynidir”: Aybəniz Əliyeva-Kəngərli: “AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası yüksələn xətt üzrə fəaliyyət göstərir”: [Direktor ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2008.- 4 aprel.- S. 7.

130.    *Mahmudzadə S. Gözəl və səmimi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın dövri mətbuat zalının işçisi Səkinə Məmmədova haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 80.

131.    *M.C.Paşayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılmışdır: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2008.- 22 aprel.- S. 6; Respublika.- 2008.- 23 aprel.- S. 5.

132.     Məhərrəmova T. Daha nağıllara inanmayan uşaqlar: [2 aprel Beynəlxalq Kitab Günü haqqında] //Kaspi.- 2008.- 3 aprel.- S. 12.

133.    Məmmədov M. MDB ölkələrinin mədəni inkişafında kitabxanaların rolu //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 28-30.

134.    Məmmədli E. Azərbaycanda ilk dəfə: R.Zorge adına parkda keçirilən kitab bayramı xalqımızın mədəni həyatında mühüm hadisədir: [F.B.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının tədbiri] //Təzadlar.- 2008.- 15-22 aprel.- S. 14.

135.    *Milli Kitabxana “Avropa Elektron kitabxanası”na üzv qəbul edilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovun söhbəti] //Palitra.- 2008.- 2 aprel.- S. 11.

136.    *Mirzəbəyli İ. “Bakıxanovların ekran təcəssümü” kitabının təqdimatı: [Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli şəxsiyyətlərindən bəhs edən kitabın təqdimat mərasimi Bakıxanov qəsəbəsində keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

137.    Mirzəliyev C. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması və kitabxanalar: XXI əsrdə kitabxanalar: XX əsrdəki kimi yaşaya bilməz: [Oxucuların təklifləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 11.

138.    Mirzəliyev C. Milli kulturoloji layihə: Müsahibimiz Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, VII Bakı Kitab bayramı - illik Milli Kulturoloji Layihənin əlaqələndiricisi Aydın Xan Əbilovdur //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 10.

139.    *Mükərrəmoğlu M. Azərbaycan kitabları Kalininqradda: [“Mədəniyyət sahəsində 2007-2008-ci illər üzrə mübadilə Proqramı”na əsasən, kitab və elektron informasiya daşıyıcılarından ibarət kolleksiya Kalininqrad Universal Elmi Kitabxanasında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S. 6.

140.    *Mütəllimova S. Mikayıl Müşfiqə həsr olunmuş gecə: [C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında şairin 100 illiyi münasibətilə ədəbi-bədii gecə] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 8; Səs.- 2008.- 17 aprel.- S. 12.

141.    Mütəllimova S. Uşaqlarla “İşləmək” asandırmı?: Firuzə Quliyeva: “Kitab özü uşağı çağırmalıdı ki, gəl, məni oxu”: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 7.

142.    Nərmin M. Müasir tipli kitabxana, ən müasir tədris texnologiyaları və yeni ixtisaslar: Bakı Slavyan Universiteti məzunların iş problemini həll etmək üçün “Məzunlarla iş” şöbəsi də açmağı planlaşdırır //Paritet.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 9.

143.    *Niftəliyev E. Vyanada Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si əsasında hazırlanmış diskin təqdimatı keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 8; Xalq qəzeti.- 2008.-       25 aprel.- S. 3.

144.    Nizamiqızı H. Beynəlxalq Abidələr Günü Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olundu: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 4.

145.    *Novruzova A. Peşəkar biblioqraf: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Soraq-məlumat şöbəsinin bölmə müdiri Zemfira Qəhrəmanova haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 33.

146.    *Pskov kitabxanasında “Azərbaycan kitabı” fondu //Palitra.- 2008.- 18 aprel.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 18 aprel.- S. 6.

147.    *Rusiyadan Milli Kitabxanaya hədiyyə: [Müxtəlif mövzuda yeni ədəbiyyatın alınması haqqında] //Mövqe.- 2008.- 3-4  aprel.- S. 7.

148.    *Sadıqova S. Görkəmli biblioqraf alim: [Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, BDU-nun biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri, professor Zöhrab Əliyev haqqında] //Respublika.- 2008.- 6 aprel.- S. 5.

149.    Samirə. İki beynəlxalq gün qeyd edilib: [Bunlardan biri də 23 Aprel-Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ günü və 26 Aprel-Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət gününə həsr edilmiş tədbir] //Həftə içi.- 2008.- 24 aprel.- S. 8.

150.    Vəliyev İ. Görkəmli kitabşünas alim-70: [ADU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının professoru və kafedra müdiri Bayram Allahverdiyev haqqında] //Respublika.- 2008.- 22 aprel.- S. 6.

151.    *Yaradılan elektron kataloqlar üçün zəruri vəsait: [“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004- ci il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların biblioqrafik təsviri” adlı kitabça haqqında] //Səs.- 2008.- 18 aprel.- S. 12.

152.    *Yusifova S. Azərbaycan kitabxanalarında Amerika mərkəzləri yaradılır //525-ci qəzet.- 11 aprel.- S. 7; Paritet.- 2008.- 10-11 aprel.- S. 7.

153.    *Yusifova S. Kitabxanaların müasir dövrün tələblərinə cavab verməsi üçün iş aparılır: 2008-ci ilin ikinci yarısından etibarən bu istiqamətdə xüsusi layihənin icra olunması planlaşdırılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 12 aprel.- S. 25.

 

Bax: 79, 83, 88, 90, 96

 


 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

154.    *“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 aprel 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 23 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 aprel.- S. 1; Respublika.- 2008.- 23 aprel.- S. 1.

____________

 

155.    *Aliyə. KİV: Hansı daha çox etibarlıdır: [Sənətçilərin İnternet saytları haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 6.

156.    *Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi Avropa xəbər Agentlikləri Alyansına üzv qəbul edilmişdir: AzərTAc MDB məkanında İTAR-TASS və Ukrinforumdan sonra EANA-da təmsil olunan üçüncü agentlikdir //Azərbaycan.- 2008.-       19 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 19 aprel.- S. 2.

157.    Bağırov V. Reklam işi və onun funksiyası //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 309-314.

158.    Birinci rübün yekunlarına dair kollegiya iclası keçirildi: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində] //Rabitə dünyası.- 2008.- 17 aprel.- S. 2.

159.    Cəfərli E. Ölkəmiz informasiya texnologiyalarının inkişafına görə aparıcı dövlətə çevriləcək: Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda İKT-nin inkişafı üçün zəngin bazanın olduğunu bəyan edir //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 10 aprel.- S. 2.

160.    Əbilov A. Virtual Azərbaycan: e-real dünyanın real imkanları... //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 10.

161.    *Fərhadqızı P. İnformatika üzrə Ümumrespublika Olimpiadasının 2-ci mərhələsi yekunlaşıb: [Dünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Gününə həsr olunmuş yarış haqqında] //525-ci qəzet.- 2008.- 8 aprel.- S. 3.

162.    İbrahimov T. Müasir reklam: ənənəvi formalar və yeni tələblər //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.-      S. 315-320.

163.    İlqar Z. Elektron informasiya müharibəsi nədir? //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 aprel.- S. 7.

164.    *İnformasiya texnologiyalarının inkişafında birinciyik: Azərbaycan MDB-də lider ölkə olub //Şərq.- 2008.-  12 aprel.- S. 13; Kaspi.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 8; Paritet.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 1.

165.    İnformatika üzrə Ümumrespublika Olimpiadasının birinci mərhələsi başa çatdı: [Dünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti gününə həsr olunmuş “Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika Olimpiadası”] //Rabitə dünyası.- 2008.- 10 aprel.- S. 3.

166.   *Mükərrəmoğlu M. Azərbaycan regionun informasiya mərkəzinə çevrilmək potensialına malikdir: [ABŞ-ın “Cisko” şirkətinin Rusiya və MDB ölkələri üzrə vitse prezidenti Skot Blakinin müsahibəsi] //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 aprel.- S. 6.

167.    Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sektoru üzrə 1-ci rübün yekunları: faktlar, rəqəmlər //Rabitə dünyası.- 2008.- 17 aprel.- S. 7.

168.    Soltanov R. HP Şirkəti Bakıda bleyd-texnologiyalar üzrə seminar keçirdi: [“HP BladeSystem infrastrukturu-müasir müəssisənin İT-sisteminin ən yaxşı əsasıdır”] //Rabitə dünyası.- 2008.- 17 aprel.- S. 6.

169.    Sultanov Ə. Azərbaycan İnformasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə MDB-də liderdir //Palitra.- 2008.- 15 aprel.- S. 12.

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

170.    *Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 aprel 2008.- ci il //Azərbaycan.- 2008.- 2 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 aprel.- S. 1; Respublika.- 2008.- 2 aprel.- S. 1.

171.    *Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25 aprel 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.-     26 aprel.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- S. 1; Respublika.- 2008.- 26 aprel.- S. 1.

172.    *Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin strukturu: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- S. 3.

173.    *Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi haqqında: Əsasnamə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 26 aprel.-   S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 aprel.- S. 3.

___________

 

174.    Babayeva T. “Qızlara çox da bel bağlaya bilmirik”: Pərviz Məmmədov: “Amma yeni komanda hökmən xanım olacaq: [Şən və Hazırcavablar Klubunun direktoru ilə söhbət] //Xəzər.- 2008.- 26 aprel.- S. 18.

175.    “Bakılı oğlanlar” qayıdır: Anar Məmmədxanlının rəhbərlik etdiyi layihədə 17 yeni oğlan çıxış edəcək //Ekspress.- 2008.- 18 aprel.- S. 16.

176.    Günay. “Bakılı oğlanlar”dan gülüş çələngi: [Opera və Balet teatrının səhnəsində “Planet Parni iz Baku” KVN Teatrının “Baharın 7 anı” adlı solo konserti] //Paritet.- 2008.- 8-9 aprel.- S. 13.

177.    *Heydər Əliyev Parkını ziyarət: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Biləsuvar rayonuna gəlmişdir: [Prezident Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış parkın açılışında iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 7; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 aprel.- S. 7; Respublika.- 2008.-  20 aprel.- S. 6.

 

MUZEY İŞİ

 

178.    Abdullayeva F. Gədəbəydə xatirə muzeyi yaradılır: Muzeydə görkəmli yazıçının həyat və yaradıcılığını əks etdirən şəkillər və əlyazmalar yer alacaq: Mir Cəlal Paşayev-100 //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- 5.

179.    *Bakıda “Rus muzeyi: virtual filial” İnformasiya Maarifləndirmə Mərkəzi açılmışdır: [Muzey Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2008.- 10 aprel.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.-       10 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 10 aprel.- S. 5; Səs.- 2008.- 12 aprel.- S. 12.

180.    Dünyamalıoğlu F. Nərimanovun xatirə gecəsi keçirildi: [Nəriman Nərimanovun ev-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 8.

181.    Fərəcov S. Azərbaycan Tarix Muzeyində //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 4.

182.    Hacızadə A. Abdulla Şaiqin mənzil-muzeyi qaçqın şəhərciyində: [Cəbrayıl rayonunda] //Respublika.- 2008.-   27 aprel.- S. 8.

183.    *Heydər Əliyev muzeyinin açılışı: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Beyləqan şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda yerləşən muzeyin açılışında iştirak etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 20 aprel.- S. 6; Respublika.- 2008.- 20 aprel.-    S. 5; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- S. 1.

184.    Kəngərli S. Ədəbiyyat Muzeyində teatr fondu: [“C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı fondu” yaradılmışdır] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.-   S. 13.

185.    Mahmudova K. Yesenin vahəsi: Bu mavi diyarın, mehriban yerin gəzəsən qoynunda yorulanadək: [Şair Sergey Yeseninin Mərdəkanda yerləşən xatirə muzeyi haqqında] //Ayna.- 2008.- 5 aprel.- S. 16.

186.    *Məhəbbətoğlu Q. Cəfər Cabbarlının ev-muzeyi təhlükə qarşısındadır //Zaman.- 2008.- 17-18 aprel.- S. 9; 525-ci qəzet.- 2008.- 12 aprel.- S. 25.

187.    Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirləri keçirilir: [Gəncədə yazıçının xatirə muzeyinin açılması haqqında] //Paritet.- 2008.- 8-9 aprel.- S. 13.

188.    *Muzeyin fondunda 500 minə qədər maddi tarixi nümunələr saxlanılır: [AMEA-da] //Səs.- 2008.- 5 aprel.- S. 12.

189.    Nəсəfov O. Muzey menecmentində strateji idarəetmə və bu prosesdə menecerin rolu //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 155-157.

190.    Samirə. Runçak muzeyimizi zənginləşdirdi: [Ukraynalı dirijor Vladimir Runçak Dnepropetrovsk teatrında tamaşaya qoyulmuş “Arşın mal alan” səhnə əsəri barədə bütün məlumatların surətini Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinə hədiyyə etmişdir] //Həftə içi.- 2008.- 22 aprel.- S 8.

191.    Şəfiyev Ə. Muzeyşünaslığa dair yeni kitab: [Adilxan Bayramovun “Tariximiz, yaddaşımız, sərvətimiz” adlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 8.

192.      Üzeyir Hacıbəyovun evində yeni guşə yaradılıb: Muzey “Muzeylər günü” nə hazırlaşır //Şərq.- 2008.- 4 aprel.- S. 14; Həftə içi.- 2008.- 4 aprel.- S. 8.

 

Bax: 54, 72, 97

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI

 

193.    *Azərbaycan Respublikasının Korçay Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 aprel 2008-ci il //Azərbaycan.- 2008.- 2 aprel.- S.1; Xalq qəzeti.- 2008.- 2 aprel.- S. 1.

____________

 

194.    *Abdullayev A. “Keşikçidağ” mağaraları: [Gürcüstanla sərhəddə yerləşən “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun inzibati bina ilə təmin olunması haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 5 aprel.- S. 6.

195.    Abidələrin mühafizəsi labaratoriyası yaradıldı: Layihənin təşəbbüskarları AMEA və Fransa Elmi Araşdırmalar Mərkəzidir //Ekspress.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 18.

196.    *Cavadov S. Pir Hüseyn xanəgahı: Bərpa olunan tarixi abidələrimiz: [Hacıqabul rayonu ərazisindəki abidə haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 2 aprel.- S. 8.

197.    Eyyubova G. Tarixi-mədəniyyət abidələrimiz: [Ağstafada] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 24-25.

198.    Əfqan. Kəhrizlər-qədim memarlıq abidələri //Xəzər.- 2008.- 19 aprel.- S. 24.

199.    *Əsədov B. Yeddi yox, yetmiş arxa dönənimiz İrəvan torpağının altında uyuyur: İrəvan-əzəli Azərbaycan torpağı  //Azərbaycan.- 2008.- 13 aprel.- S. 4.

200.    *Hacıxalıl H. Dini abidələrimiz və turizm //525-ci qəzet.- 2008.- 9 aprel.- S. 4.

201.     *Hacıyeva E. Abidələr tarixin sınağında //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 4.

202.    *Hökumət “Abidə qoruqlarının nümunəvi əsasnaməsi haqqında” qanunu təsdiq edib //Mədəniyyət.- 2008.-      3 aprel.- S. 2.

203.    *Qasımov F. Abidələr ikinci ömrünü yaşayır: İçərişəhər tarixin yadigarıdır //Azərbaycan.- 2008.- 12 aprel.- S. 5.

204.    Quliyeva Ə. Sərşəhər kəhriz abidələri: [Ordubadda] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 26-27.

205.    *Laçınım...: [Rayonun tarixi abidələri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 aprel.- S. 15.

206.    Murad Z. Nizaminin hüzurunda: Gəncəyə gələnlərin ilk növbədə böyük şairin məqbərəsini ziyarət etməsi ənənəsi yüz illərdir davam edir //Ayna.- 2008.- 19 aprel.- S. 17.

207.    Murad Z. Şah Abbas məscidi: [Gəncədə yerləşən bu abidənin 402 yaşı var] //Ayna.- 2008.- 12 aprel.- S. 17.

208.    *Naxçıvanda üzərində “Quran” ayələri olan abidə tapılıb //Kaspi.- 2008.- 24 aprel.- S. 3.

209.    Nizamiqızı Hş, Kərimli S. Qədim abidələrə yeni nəfəs: [Qubada] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 4.

210.    Saleh N. Ənənələrin dərsi unudulmamalıdır: [Şəki Xan sarayı haqqında] //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 86-88.

211.    *Şamilqızı Ü. “Azərbaycanın epiqrafiq abidələrinin toplusu”: Məşədixanım Nemətin kitabının 4-cü cildi nəşr olundu //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 aprel.- S. 13; Üç nöqtə.- 2008.- 30 aprel.- S. 13.

212.    *Şamilqızı Ü. Bakıda abadlaşdırma adı altında tarixi abidələr dağıdılır: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Tarixi abidələrin məhv edilməsi, mövcud durum və QHT-lərin növbəti  fəaliyyəti mövzusunda mətbuat konfransında Mədəni və Təbii İrsi Qoruma” İctimai Nəzarət Komitəsinin sədri Aytəkin İmranovanın çıxışı] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 11 aprel.- S. 11; Bakı xəbər.- 2008.- 11 aprel.- S. 15.

213.    *Vahidoğlu O. Tarixi tikililər Bakının rəmzləridir //İki sahil.- 2008.- 12 aprel.- S. 5.

214.    *Yusifova S. Qubada bərbad hala düşmüş tarixi-memarlıq abidəsi bərpa edilib: [Rustov kəndində] //525-ci qəzet.- 2008.- 5 aprel.- S. 32.

 

18 Aprel – Beynəlxalq Abidələr Günüdür

 

215.    Abidələr tarixin daş yaddaşıdır: [Muzey Mərkəzində konfrans] //Xəzər.- 2008.- 19 aprel.- S. 13.

216.    *Əsədov V. Tarixin ibrət dərslərindən nəticə çıxarmalıyıq: 18 Aprel Abidələrin Beynəlxalq Mühafizəsi Günüdür: [Qərbi Azərbaycanın ərazisində olan abidələr haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 18 aprel.- S. 7.

217.    Qədim əşyalar nümayiş etdirilib: [Salyan rayon Mərkəzi Kitabxanasında “Abidələr bizim milli dəyərlərimizdir” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir] //Gün.- 2008.- 22 aprel.- S. 14.

218.    *Nizamiqızı H. Beynəlxalq Abidələr Günü Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olundu: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 4.

219.    Rzalı R. İçərişəhər ümumdünya irs siyahısında qala bilər: [Muğam Teatrında “İçərişəhər: irsimizi qoruyaq” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 aprel.- S. 3; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.- 19 aprel.- S. 7; Səs.- 2008.- 19 aprel.- S. 12; Paritet.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 16; Xəzər.- 2008.- 19 aprel.-    S. 2.

220.    Yusifova S. “Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasına xüsusi diqqət ayrılıb”: Bu fikir Beynəlxalq Abidələr Günü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən konfransda səslənib: [Muzey Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2008.- 19 aprel.- S. 24.

221.    Zərbəliyev L. Salyanda da tədbir keçirildi: [“Abidələr bizim milli mənəvi dəyərimizdir” mövzusunda tədbir] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 4.

 

TURİZM

 

222.    Abbasov P. Turizm potensialından düzgün istifadə olunmur //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 29 aprel.- S. 13.

223.    Abdullayeva F. Turizm sahəsi üzrə təcrübəli kadrlara böyük ehtiyac var: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təcrübə mübadiləsi məqsədilə təşkil etdiyi səfərlər  bu təlabatın ödənməsinə yönəlib //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 6.

224.    Əfsun. Azərbaycan turizm sektorunda birgə layihələr təklif edir: Samir Vəliyev “Proqrama üzv ölkələr arasında müştərək layihələr həyata keçiriləcək”: [İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin aparat rəhbəri] //Üç nöqtə.- 2008.- 25 aprel.- S. 11.

225.    Əfsun. Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb: Bir çox mehmanxanalar hələ müasir tələblərə cavab vermir //Üç nöqtə.- 2008.- 17 aprel.- S. 9.

226.    *Əfsun. Yerli və xarici şirkətlərin turizm sərgisinə marağı artıb: Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycan turizm cəlbediciliyi baxımından rəqabət qabiliyyətlidir” //Üç nöqtə.- 2008.-       17 aprel.- S. 10; Paritet.- 2008.- 17-18 aprel.- S. 9.

227.    *Əsədov B. Azərbaycan turizminin yüz yaşı var: Amma böyük inkişaf yolu indi başlanır //Azərbaycan.- 2008.-   6 aprel.- S. 8.

228.    *Kazımlı X. Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisində modernləşmə yanaşmaları: [Məqalədə turizmə xüsusi əhəmiyyət verilməyindən bəhs olunur] //Azərbaycan.- 2008.-        17 aprel.- S. 2.

229.    Qurbanlı D. Mədəniyyət şöbəsini qeyri-peşəkara tapşıranda...: Tovuz rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri fəaliyyətində dönüş yaratmaq barədə niyə düşünmür? //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- S. 3.

230.    Mehparə. Xınalıq turizm mərkəzlərindən biri olacaq: Hazırda qoruq planı üzərində iş aparılır: [Quba rayonu] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 14.

231.    Mirvari. Turizm mövsümünə bir ay qalır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm idarəsinin rəhbəri Aydın İsmiyevin məlumatı] //Həftə içi.- 2008.- 22 aprel.- S. 5.

232.    *Mükərrəmoğlu M. “Şahdağ” qış-yay Turizm və İstirahət Kompleksi yaradıldı: [Qusar rayonunda] //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 aprel.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 2; Palitra.- 2008.- 1 aprel.- S. 15.

233.    Mütəllimova S. Beynəlxalq mədəni əlaqələrdə turizmin rolu böyükdür //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 8.

234.    Rüstəmova V. Bələdiyyələr mehmanxana, kurort sahiblərilə üz-üzədir: Yerli ödənişlərlə bağlı vəziyyət ürəkaçan deyil //Bakı xəbər.- 2008.- 29 aprel.- S. 12.

235.    Yaqut. İtirilən milyonlar...: Dövlət büdcəsinə gəlir gətirə biləcək pullar xarici ölkələrin mehmanxanalarında “əriyir”: [Azərbaycanda turizmin inkişafı haqqında] //Olaylar.- 2008.- 11 aprel.- S. 11.

 

VII Azərbaycan Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisi

 

236.    *Ağaqızı Z. Azərbaycan 7-ci Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisinə də imza atdı: Sərgidə 28 ölkədən 70-ə yaxın şirkət iştirak edir: [H.Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksində] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 17 aprel.- S. 6; İki sahil.- 2008.- 17 aprel.- S. 6.

237.    *Bakıda 7-ci beynəlxalq və 2-ci hotel biznesi sərgiləri açılmışdır: [H.Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksində] //Azərbaycan.- 2008.- 17 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 17 aprel.- S. 4; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 17 aprel.- S. 12.

238.    Ədil. “Azərbaycan turizmi inkişafdadır”: Azərbaycan şirkətləri Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisində fəal təmsil olunacaq: [Sərgiyə həsr olunmuş dəyirmi masa] //Olaylar.- 2008.- 16 aprel.- S. 16.

239.    *Sevil. 185 mehmanxanaya lisenziya verilib: Əbülfəs Qarayev: “7 il ərzində” Azərbaycanda turizm çox inkişaf edib” //Həftə içi.- 2008.- 17 aprel.- S. 6.

240.    *Rzalı R. VII Azərbaycan Səyahət və Turizm Sərgisi keçiriləcəkdir: [Aprelin 16-dan 18-nə kimi Heydər Əliyev adına İdman və Konsert Kompleksində] //Azərbaycan.- 2008.- 16 aprel.- S. 5.

 


 

İKT ölkələrinin “İpək yolu” Turizm Operatoru Forumu

 

241.    Abdullayeva F. Turizm operatorlarının forumu keçirildi: Tədbirdə İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin “İpək yolu” layihəsində iştirak edən turizm şirkətlərinin nümayəndələri iştirak edirdi //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 9.

242.    *Bakıda İKT ölkələrinin “İpək Yolu” layihəsində iştirak edən turizm operatorlarının forumu keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 15 aprel.- S. 7; Palitra.- 2008.- 15 aprel.- S. 11; Səs.- 2008.- 15 aprel.- S. 12.

243.    *“İpək yolu” layihəsində iştirak edən turizm operatorları forumunun iştirakçıları Şəkidən xoş təəssüratlarla ayrılmışlar //Azərbaycan.- 2008.- 16 aprel.- S. 5.

 

İNCƏSƏNƏT

 

244.    Cəbiyeva T. İncəsənətə aparan yol: [Suraxanı rayonundakı 3 saylı İncəsənət Məktəbi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 10.

245.    Həmidə. Yaşayan tarix və ya sənətimizin Fransa cığırı: [Parisin Luvr və Dekorativ Sənətlər Muzeylərində saxlanılan sənət əsərləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.-   S. 7.

246.    Quliyev İ. Yaradıcı birliklərin arzusu nə vaxt çin olacaq?: Onların büdcədən maliyyələşdirilməsi asan başa gələn işə oxşamır //Kaspi.- 2008.- 15 aprel.- S. 5; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 15 aprel.- S. 10.

247.    *“Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər”: II Respublika elmi konfransı keçirilib: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Səs.- 2008.- 19 aprel.- S. 12

248.    Mütəllimova S., Mirzəliyev C. İstedadlar bu “yuvadan” pərvazlanırlar: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti-85 //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 8-9.

249.    “Şur” Müasir İncəsənət Festivalında: [Odessa şəhərində XIV Beynəlxalq Müasir İncəsənət Festivalında eyni adlı muğamımız da ifa olunmuşdur] //Həftə içi.- 2008.- 22 aprel.-   S. 8.

250.    Vahabova D. “Alüminium-2007”-nin virtual reallıqları: [Bakıda keçirilən eyni adlı Müasir İncəsənət Beynəlxalq Biennalisi haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 4.- S. 64-69.

251.    *Yusifova S. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri mükafat qazanıblar //525-ci qəzet.- 18 aprel.-2008.- S. 7.

 

RƏNGKARLIQ

 

252.    Abbasov O. Ürəyi Azərbaycanla döyünən rəssam: [Vaqif Hüseynov haqqında] //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 51-55.

253.    Azərbaycan rəssamları beynəlxalq sərgilərdə: [İzmirdə “Egey Art” sərgisində Xalq rəssamı Arif Hüseynov, rəssam-animatorlar Vahid Talıbov və Rafael Abbasovun iştirakı] //Palitra.- 2008.- 29 aprel.- S. 16.

254.    Cəbiyeva T. Taleyinə yazılan rəssam ömrü: [Əbdülağa Kazımi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 11.

255.    Əliyev İ. Tbilisidə akademik Zərifə xanım Əliyevanın yubileyi ilə bağlı sərgi açılmışdır: [“Komala” Sərgi Salonunda “Azərbaycan rəssamlarının rəsmlərində qadın obrazı” adlı sərgi] //Azərbaycan.- 2008.- 27 aprel.- S. 4.

256.    *Əliyeva E. Onun böyüklüyü istedadı, ustalığı və heyrətamiz təvazökarlığındadır: [Azərbaycanın Xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti Tahir Salahov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 6 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 6 aprel.- S. 3.

257.    Əliyev Z. Əşrəf Muradı tanıyırsınızmı?: “Sehrli realizm” bu missiyanı yerinə yetirib...: [Moskvada Azərbaycan rəssamı haqqında rus-ingilis dillərində albomun nəşri] //Bakı xəbər.- 2008.- 28 aprel.- S. 15.

258.     Fərəcov S. Rəsm almaq rəssam əməyini dəyərləndirməkdir: [Rəssam Elmir Hüseynov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 11.

259.    *Gənc rəssamın sənət rəngləri: [İçərişəhərdəki “Abşeron” Rəsm Qalereyasında həvəskar rəssam Günel Quliyevanın fərdi sərgisi] //Səs.- 2008.- 4 aprel.- S. 12.

260.    Günay. “Rəsm əsəri o zaman qiymətli olur ki, insanın hisslərinə toxunsun”: [Rəssam Şamxal Nəsiboğlu haqqında] //Paritet.- 2008.- 24-25 aprel.- S. 13.

261.    *Hacızadə A. Fərhad Xəlilov Rusiya Bədaye Akademiyasının akademiki seçilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 16 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.- 17 aprel.- S. 5; Respublika.- 2008.- 16 aprel.- S. 8.

262.    Heydərova Ü. Gələcəyin rəssamı: [Əşrəf Muradoğlu] //Pəncərə.- 2008.- № 4.- S. 22-31.

263.    Həbibbəyli İ. Tahir Salahov-80: Zirvədən boylanan şöhrət: [Xalq rəssamı] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 4-6.

264.    *Xəlilzadə F. Rənglərdən ibarət çələng: [Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 7.

265.     İstanbulda azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb: [Əbdülfəz Fərəcoğlunun] //Palitra.- 2008.- 30 aprel.- S. 16.

266.    *Mehdiyev R. Xəzri sərtliyi, gilavar mehliyi: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tətbiqi sənət kafedrasının müdiri, professor Arif Əziz haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 6 aprel.- S. 8.

267.    Mehdiyev R. İşıqlı təfəkkür sahibi: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, Əməkdar rəssam Adil Əliağa oğlu Rüstəmovun 65 illiyi ilə əlaqədar] //Təzadlar.- 2008.- 22-29 aprel.- S. 13.

268.    *Məhərrəmova T. “Bəzən talelər lazımsız yeşiklər kimi istifadə olunduqdan sonra atılır”: [Rəssam Tahir Tahirovla söhbət] //Kaspi.- 2008.- 11 aprel.- S. 12.

269.    Məmmədov M. “Elimizə yaz  gəlir”: 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin rəsm əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Sərgi Salonunda] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

270.    Musayeva E. Asəf Cəfərovun yaradıcılığında tematik əsərləri //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.-    S. 291-294.

271.    *Mükərrəmoğlu M. Rənglərin də öz poetikası var: [Əməkdar rəssam Fərman Qulamov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.- 8 aprel.- S. 7.

272.    Rasim Babayevin 80 illik yubileyi: Muzey Mərkəzi rəssamın sərgisini düzənləyib //Reytinq.- 2008.- 27 aprel.- S. 14.

273.    Rəfiq G. Şəhərinə vurğun rəssam “Rəngli yuxular”ına dəvət eləyir: İsmayıl Məmmədov-60 //Bizim yol.- 2008.- 10 aprel.- S. 10.

274.    Sabutay. Gənc rəssamın sərgisi: [Balakən rayonunun Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Rəssamlar İttifaqının üzvü Elnur Rəsulovun “Çiçəklənən azad Azərbaycanım” adlı fərdi sərgisi] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 6.

275.    *Samirə. Fərhad Xəlilovun ilk fərdi sərgisi açılır: [Moskvanın Tretyakov Rəsm Qalereyasında] //Həftə içi.- 2008.- 15 aprel.- S. 8.

276.    *Yunis N. “Sehrli Səttar fırçası”...: [Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.-     S. 9.

277.    *Yusifova S. “Abşeron”da gənc rəssam Günel Quliyevanın əsərləri nümayiş olunur //525-ci qəzet.- 2008.- 4 aprel.- S. 7.

Bax: 73, 286, 287, 288

 

DEKORATİV  TƏTBİQİ  İNCƏSƏNƏT

 

278.    Abdullaoğlu K. Kənddə xalçaçılıq sənəti: [Qazağın Qaymaqlı kəndi] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-      № 3.- S. 23.

279.    *Abdullayeva F. Şirvanşahlar Saray-Kompleksində maraqlı sərgi: Şahid Həbibullayev Azərbaycan sənətkarlığını əks etdirən yüzlərlə mis qabın ölkədən çıxarılmasına imkan verməyərək zəngin kolleksiya yaradıb //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 4; Ekran efir.- 2008.- 11 aprel.- S. 16.

280.    Fəhmi İ. Xəttatlıq //Pəncərə.- 2008.- № 4.-          S. 80-89.

281.    *Hidayətoğlu Y. Şuşa Xalça muzeyi: [Şuşa rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Zahid Abbasovla söhbət] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 31-32.

282.     Maarif. Nadir sənət adamı: [Xəttat Seyfəddin Məmmədəliyev haqqında] //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 81-82.

283.    Mehparə. Azərbaycan xalçaları dünya muzeylərində: Amma “Qafqaz” - “İran” adı ilə //Mədəniyyət.- 2008.-   12 aprel.- S. 10.

284.    *Ruzigar F. Qəlb çırpıntıları ilə yaranan sənət: [Əməkdar rəssam Mübariz Əkbərov milli ornamentli nadir xəncər üzərində işləyir] //Azərbaycan.- 4 aprel.- S. 6.

285.    Sultanova M. “Tezliklə Bakı küçələrində başına araqçın qoyan qızlara rast gələcəyik”: Şirvanşahlar Saray kompleksi Qoruğunun direktoru Rəna Rzayeva: “Bu sənəti daim inkişaf etdirmək və yaşatmaq lazımdır” //Ekran efir.- 2008.- 4 aprel.- S. 16.

286.    *Teymurov M. Çay daşlarını məşhur obrazlara çevirən istedad: [Rəssam Ədalət Pirverdiyev] //525-ci qəzet.- 2008.- 2 aprel.- S. 7.

287.    Yunus N. Qobelen rəssamı: [Salar Məmmədov] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 8.

288.    Zülaloğlu A. Zərgər rəssam: [Əlimuxtar Zeynalov] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 216.

 

QRAFİKA

 

289.    *Azərbaycanlı rəssam 300 karikaturaçı arasında birinci oldu: [Kubanın tanınmış “Dedete” satirik qəzetinin beynəlxalq karikatura müsabiqəsinin qalibi, “Qran Premio” mükafatına layiq görülmüş Seyran Cəfərli haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 2 aprel.- S. 16; Ekspress.- 2008.- 2 aprel.- S. 10; Həftə içi.- 2008.- 2 aprel.- S. 8.

 

Bax: 53

 

Molla Nəsrəddin-102

 

290.    “...Bir şərt hamı üçün vacib və məcburidir...”: [Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S. 1.

291.    Əli O. “Molla Nəsrəddin”i zəmanənin özü yaratdı! //İki sahil.- 2008.- 5 aprel.- S. 6.

292.    İsmayıloğlu A. Uluslararası müsabiqəsi “Molla Nəsrəddin”-102  //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 1-2.

293.    *Qaliboğlu E. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 102 yaşı tamam olur //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 5 aprel.- S. 14; P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 11 aprel.- S. 1;3.

294.    *“Molla Nəsrəddin. Azərbaycan-2008” Beynəlxalq Karikatura müsabiqəsi dünya karikatura ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanmışdır //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.-  S. 8.

295.    *“Molla Nəsrəddin. Azərbaycan-2008”: Beynəlxalq karikatura müsabiqəsinə yekun vuruldu //Ekspress.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 24;  Səs.- 2008.- 5 aprel.- S. 16; İki sahil.- 2008.- 8 aprel.- S. 6; Təzadlar.- 2008.- 8-15 aprel.- S. 12; Ekspress.- 2008.- 8 aprel.- S. 11; Palitra.- 2008.- 8 aprel.- S. 16.

296.    *“Molla Nəsrəddin. Azərbaycan-2008”: [Karikaturaçı Andrey Feldşteyinin rəhbərlik etdiyi xarici karikatura saytlarından biri olan www cartoonblues.com saytında müzakirə olunub] //İki sahil.- 2008.- 19 aprel.- S. 6; Olaylar.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 16.

297.    “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradılmasından 102 il keçir //Paralel.- 2008.- 8-9 aprel.- S. 5; Ədalət.- 2008.-    8 aprel.- S. 6.

298.    Tapdıq G. Müsabiqəyə yekun vuruldu //Zaman.- 2008.- 3-4 aprel.- S. 1.

299.    Zümrüd. Cəmiyyətlə özü arasında körpü salan jurnal //Səs.- 2008.- 10 aprel.- S. 13.

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

300.    *Əliyev Ə. Cenevrədə Azərbaycan fotoqraflarının sərgisi açılmışdır: [Cenevrənin Milli Sarayında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 9; Həftə içi.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 8.

301.    Günay. “Soyqırımı və terror”: Və ya Qarabağ faciəsi generalın obyektivində: [1990-92 ci ildə cəbhə döyüşlərinin iştirakçısı olmuş general Əli bəy tərəfindən çəkilmiş fotolar] //Paritet.- 2008.- 15-16 aprel.- S. 10.

302.    *Vəliyev C., Allahverdiyeva R. “Anı saxlamaq üçün foto vasitədir”: [Ömrünü foto aləminə həsr edən Məqsəd Quliyev haqqında] //Zaman.- 2008.- 3-4 aprel.- S. 13.

 

Bax: 95, 319, 322

 


 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

303.    Bayramov V. Tallin şəhərində akademik Zərifə xanım Əliyevanın büstü açılmışdır //Xalq qəzeti.- 2008.- 29 aprel.- S. 5; Azad Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- S. 3; Kaspi.- 2008.- 29 aprel.- S. 2.

304.    Bəstəkarın yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulmuşdur: [Əməkdar incəsənət xadimi Qəmbər Hüseynbəylinin] //Xalq qəzeti.- 2008.- 17 aprel.- S. 5; Xalq cəbhəsi.- 2008.-      17 aprel.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 17 aprel.- S. 11; Ekspress.- 2008.- 17 aprel.- S. 10; Paritet.- 2008.- 17-18 aprel.- S. 16.

305.    *Görkəmli ədib, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin barelyefinin açılışı olmuşdur: [Bakı Dövlət Universitetində] //Azərbaycan.- 2008.- 27 aprel.- S. 6; Xalq qəzeti.- 2008.- 27 aprel.- S. 2; Respublika.- 2008.- 27 aprel.- S. 6.

306.    Xaçmazda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsi qoyulub //Palitra.- 2008.- 30 aprel.- S. 16.

307.    *Qaliboğlu E. “Bakıda Babəkin heykəli qoyulmalıdır”: Heykəltaraş Arif Qazıyev: 20 il əvvəl Babəkin heykəli üçün model hazırlamışam” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 aprel.-    S. 14.

 

Bax: 77

 

MODA VƏ DİZAYN

 

308.    *“Best model of the wored-2008”: Azərbaycan bu dəfə yarışa ciddi hazırlaşır: [“Hyatt Recens” otelində mətbuat konfransı] //Şərq.- 2008.- 30 aprel.- S. 14; Həftə içi.- 2008.-    30 aprel.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 30 aprel.- S. 16; Üç nöqtə.- 2008.- 30 aprel.- S. 13.

 


 

KİNO

 

309.    Aqşin. Milli kinoteatrlarımızda əcnəbi filmlər: Bu filmlər televiziyalardan fərqli olaraq rus və ingilis dillərində nümayiş etdirilməkdədir //Yeni xəbər.- 2008.- 19 aprel.- S. 12.

310.    *Allahverdiyev E. 13 məhəlləsi, 14 min nəfər əhalisi olan min illərin Ərkivanı: [Elşən Zeynallının “Ərkivan” adlı sənədli filmi haqqında] //Ekran Efir.- 2008.- 4 aprel.- S. 13; Gün.- 2008.- 11 aprel.- S. 14; Olaylar.- 2008.- 11aprel.- S. 16.

311.    Aliyə. Yerli Edrian Brodi – Rasim Cəfərov: “Teymurləngi oynamaq istəyirəm”: [Aktyor] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 13.

312.    Azərbaycan Hollivuda soyqırımı kinosu sifariş edə bilərmi?: [Kinorejissor Abbas Əliyev, Hüseyn Mehdiyev və Xalq artisti Eldar Quliyevin fikirləri] //Bakı xəbər.- 2008.- 4 aprel.- S. 15.

313.    “Azərbaycanda kinoprokat sahəsi yoxdur” //Zaman.- 2008.- 10-11 aprel.- S. 9.

314.    *Babayeva T. Rasim Cəfərov: “Hərdən zarafatla deyirəm ki, Azərbaycana ilk “Oskar”ı, mən gətirəcəyəm: [Aktyor] //Xəzər.- 2008.- 12 aprel.- S. 18.

315.    *Babayeva T. Yavər Rzayev: “Qərb həmişə Şərq mədəniyyətindən bəhrələnib”: [Rejissor] //Xəzər.- 2008.- 5 aprel.- S. 18.

316.    *“Bağışlama bizi Vətən”: Bu klip xaricdə nümayiş olunur: [Əməkdar artist Azərinin ifasında] //Üç nöqtə.- 2008.- 18 aprel.- S. 13.

317.    Bəhruz. Gənclərimiz və kinomuz: Səbuhi Əhədov: “Özəl studiyalar artıq inkişaf mərhələsindədir”: [“Buta” film studiyasının direktoru] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 13.

318.    Borçalı F. Böyük kino yolu: [Kino-mexanik Yaşar Rəfiyev haqqında] //Ədalət.- 2008.- 22 aprel.- S. 6.

319.    *Daha bir ekran əsərinin sənədləri fonda əlavə olundu: Bu, “Uzaq sahillərdə” filminin Rusiyada premyerası zamanı çəkilmiş foto arxivlərdir: [Tofiq Tağızadənin lentə aldığı fotoşəkillər] //Səs.- 2008.- 2 aprel.- S. 12; Bizim yol.- 2008.-     2 aprel.- S. 15; Bakı xəbər.- 2008.- 2 aprel.- S. 16; Zaman.- 2008.- 3-4 aprel.- S. 13; Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 2.

320.    Dünyamalıoğlu F. Animasiya filmlərimiz zamandan geri qalır: [“Azanfilm” kinostudiyasının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Elçin Hami Axundovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 5.

321.    Əliyev E. Kliplərimizdə vətənpərvərlik //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 6.

322.    *Film Fondunda foto-arxiv yaradılıb //Səs.- 2008.- 12 aprel.- S. 16.

323.    *Həmidqızı S. “Kinonun müvəffəqiyyəti “Oskar”la ölçülməlidir”: [Kinoşünas Ayaz Salayevlə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 19 aprel.- S. 15.

324.   *“Həqiqətin özü” tammetrajlı sənədli filmi: [Rejissor Tofiq Məmmədov və İqbal Məmmədovun  ermənilərin Cənubi Qafqazda törətdiyi soyqırımından bəhs edən  eyni adlı filmi haqqında] //Respublika.- 2008.- 3 aprel.-  S. 6.

325.    Hüseynov Ə. Kinoda və poeziyada mətnin semantik quruluşu //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 30-35.

326.    “Xocalı soyqırımı haqda yüksək səviyyəli film çəkilməlidir”: Murad Dadaşov: “Biz bu faciəni bütün dünyaya kino vasitəsilə də tanıtmalıyıq” //525-ci qəzet.- 2008.- 5 aprel.- S. 13.

327.    Kamal S. Mənə meydan verin...: “Onu Spilberq kimi məşhur rejissorlar sırasında görürlər”: Ramiz Əzizbəyli-60 //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 4.

328.    Kinomuzun uğurları davam edir: Fəxr etməyə dəyər?... //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 13.

329.    Kino tənqidçiləri yoxdur: Həmidə Ömərova: “Bu Azərbaycan kinosunun inkişafına mənfi təsir edən amillərdir” //Şərq.- 2008.- 3 aprel.- S. 12.

330.    “Qarabağ bizi səsləyir” filminin nümayişi olub: [Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) İdarə Heyətinin Şurasında gənc rejissor Afiyə Abdalgülablının 15 dəqiqəlik eyni adlı filmi] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 7.

331.    *Qarabağla bağlı sənədli film: [TRT-nin Bakı təmsilçiliyinin hazırladığı “Qarabağın qadınları” adlı sənədli film haqqında] //Səs.- 2008.- 4 aprel.- S. 12.

332.    Quliyev R. “Seyrçi gözü” vasitəsilə “Tamaşaçı ruhunun mühəndisi”nə çevrilən kinematoqrafik təsvirin psixoloji təsir funksiyası və onu təmin edən ifadə vasitələri //Mədəniyyət dünyası.- 2008.- XIV buraxılış.- S. 223-228.

333.    *Məhərrəmova T. “Az-çox qalan kino işçilərini qorumaq lazımdır”: Amin Novruzov, Əməkdar incəsənət xadimi: “Başqa ölkələrdən operator dəvət etməkdənsə bizi işlədib çörək vermək daha yaxşı olardı” //Kaspi.- 2008.- 16 aprel.-      S. 12.

334.    Məhərrəmova T. Daim yaradıçılıq axtarışında olan rejissor: Əjdər İbrahimov cəmiyyətin həyatından bəhs edən mövzularda həqiqəti ön plana çəkirdi //Kaspi.- 2008.- 29 aprel.- S. 12.

335.    *Mükərrəmoğlu M. Dövlət Film Fondunun arxivi zənginləşir //Xalq qəzeti.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

336.    *Mürvətqızı S. Kino xadimi Dinarə Kərəməklinin 60 yaşı olub //525-ci qəzet.- 2008.- 15 aprel.- S. 7.

337.    *Nazirlər Kabineti “Filmlərin yayımı və nümayişi Qaydaları”na əlavə və dəyişikliklər edib //Ekran Efir.- 2008.- 4 aprel.- S. 2.

338.    Nuruqızı S. Tarixi mövzuların ekran həyatı: [Rejissor Kamil Rüstəmbəyovun “Gözlə məni” filmi haqqında] //Qobustan.- 2007.-№ 4.- S. 11-13.

339.    Nüşabə. Elxan Qasımov: “Korifeylərin təbliği və eləcə də Azərbaycan xalqının incəsənətinə xidmət edəcək sırf mədəniyyət kanalına ehtiyacımız var”: [Rejissor, aktyor] //Palitra.- 2008.- 25 aprel.- S. 11.

340.    Samirə. Cabbarlının və Şərifzadənin “Hacı Qara”sı: [Rejissor Abbas Mirzə Şərifzadənin eyni adlı filmi haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 29 aprel.- S. 8.

341.    *Sarıyeva İ. Həmyerlimiz Fuad Şabanovun erməni aktyoru barədə film çəkməyi az imiş...: Üstəlik, Eldar Mansurovun məşhur mahnısını da erməniləşdirib”: [“Sənə də qalmaz” mahnısı] //Bakı xəbər.- 2008.- 25 aprel.- S. 15; Bakı xəbər.- 2008.- 26-27 aprel.- S. 15.

342.    Sarıyeva İ. İş adamlarını milli kino sponsorluğuna necə cəlb etmək olar? //Bakı xəbər.- 2008.- 21 aprel.- S. 15.

343.    *Üç filmin istehsalı başa çatdı: [“Möcüzələr adasının sakini”, “Dünya vətəndaşı”, “Bəxtimə düşən sənət: Nazim Ağayev”] //Üç nöqtə.- 2008.- 25 aprel.- S. 13; Şərq.- 2008.-    25 aprel.- S. 14; Gün.- 2008.- 25 aprel.- S. 14.

344.    *Yanmış ocağın közü: [“Diaspor prodakşn” kinostudiyasında yeni filmlərin çəkilişlərinə başlanması haqqında] //Səs.- 2008.- 9 aprel.- S. 12.

 

Bax: 84, 95, 509, 514, 518, 519, 530, 534, 541, 590, 592, 594

 

Həsənağa Turabov-70

 

345.    *Behbudqızı S. Həsənağa Turabov-70: Yaxud Dantenin yubileyinə “gecikməyi”, Kremli sosiskaxanaya “döndərməyi” bacaran şəxsiyyət başlanğıcı //Həftə içi.- 2008.- 1 aprel.- S. 8.

346.    Dünyamalıoğlu F. Sənətində yaşanan ömür: Həsən Turabovun anadan olmasının 70 illiyi qeyd edildi: [Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.-     S. 2; Respublika.- 2008.- 9 aprel.- S. 7; Həftə içi.- 2008.- 10 aprel.- S. 8.

347.    Günay. Kinomuzun Gəray bəyi: 40 il ərzində 50-dən artıq filmə çəkilsə də Həsənağa Turabovun qızı atasını daha çox bu obrazda təsəvvür edir //Paritet.- 2008.- 29-30 aprel.-     S. 13.

348.    *Həsənağa Turabovun 70 illiyi...: Kinematoqrafçılar tərəfindən İbrus Teatrında qeyd edilib //Şərq.- 2008.-       29 aprel.- S. 14; Üç nöqtə.- 29 aprel.- S. 13.

349.    Həsənağa Turabovun yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib: [Dövlət Film Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Bizim yol.- 2008.- 29 aprel.- S. 15.

350.    *Xəlilzadə F. Unuda bilmədiyiniz aktyor: Həsən Turabov-70 //Azərbaycan.- 2008.- 8 aprel.- S. 7.

351.    İbrahimoğlu V. “Cücələrim”: [Aktyor haqqında xatirələr] //Üç nöqtə.- 2008.- 5 aprel.- S. 7.

352.    *Mehdixanlı T. Həsənağa Turabov həmişə bizimlədir //Şərq.- 2008.- 3 aprel.- S. 14.

353.    *Məhərrəmova T. Bir ulduz kimi parladı, axdı... amma sönmədi: Səhnəyə dahilərə məxsus yenilik gətirən Həsənağa Turabov //Kaspi.- 2008.- 30 aprel.- S. 12.

354.    *Mükərrəmoğlu M. Milli teatr və kinomuzun Turabov səhifəsi //Xalq qəzeti.- 2008.- 4 aprel.- S. 7.

355.    Nüşabə. Gəray bəy rolu onun şah əsəri idi...: Sevinc Turabova: “Onun adi həyatdakı, evdəki hərəkətləri, xasiyyəti “Yeddi oğul istərəm” filmindəki bu obrazın xarekteri ilə eyni idi”: [Aktyorun qızı ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 2008.- 29 aprel.- S. 13.

356.    Rüstəmova S. Tanrı yazısına əlavə(?!) //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 3.

 

Qəmər Salamzadə-100

 

357.    Kazımzadə A. İlk qadın kino rejissorumuz Qəmər Salamzadə //Pəncərə.- 2008.- № 4.- S. 48-57.

358.    Rzayeva S. Qürbətdə yaddan çıxmış film:[Rejissor Qəmər Salamzadənin Moskva Film Fondunda qalan “Dəcəl dəstə” bədii filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 8.

Kinooperator Teyyub Axundovun xatirəsinə

 

359.    *Ağaoğlu T. Ekran əsərlərində yaşananlar: [Kinooperator, İncəsənət xadimi, Respublika Dövlət mükafatı laureatı haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 5 aprel.- S. 4.

360.    Gülər. Müharibə salnaməsini yaradan kinooperator: Teyyub Axundovun xatirəsi anıldı //Olaylar.- 2008.- 9 aprel.- S. 16.

361.    Məhərrəmova T. Kameranın yaxın dostu: Və yaxud kinoya sevgisini həmişəlik qəlbində yaşadan Teyyub Axundov //Kaspi.- 2008.- 10 aprel.- S. 12.

362.    Sarıyeva İ. “Sehrli xalat”ın, “Qatır Məmməd”in unudulmuş mərhum operatoru... //Bakı xəbər.- 2008.- 4 aprel.- S. 16.

363.    *Yusifova S. Kino xadimi Teyyub Axundov yad edilib: [“İbrus” Teatrında] //525-ci qəzet.- 2008.- 10 aprel.- S. 7; Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 2.

 

MUSİQİ

 

364.    Щ 31

         R 53   Rəhmanlı Ə. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. B.: “Araz” nəşriyyatı, 2008.- S. 386.

____________

 

365.    Abdullayeva F. “Müsabiqəyə müəllimimin məsləhəti ilə qatıldım”: [2-ci Muğam müsabiqəsinin qalibi Güllü Muradova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 8.

366.    Abdullayeva F. Ritmik muğamların mahir ifaçısı: Tükəzban İsmayılovanın sənəti minlərlə dinləyicisinin yaddaşında həmişəlik qalacaq //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 7.

367.    Ağayev İ. Şou-biznes əhlinin “çevik” həyat tərzi cəmiyyətə təzyiq göstərir: Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov: “Apardığımız təhlillər göstərdi ki, bu məsələni daha çox ictimai müzakirəyə verməliyik //Palitra.- 2008.- 22 aprel.- S. 5.

368.    Ana!... Bu kəlmənin vurğunuyam... [Musiqisi Rəşid Şəfəqə, sözləri Mikayıl Müşfiqə aid olan eyni adlı mahnı] //Kredo.- 2008.- 12 aprel.- S. 10.

369.    *Ayxan. Daha 3 sənətçimiz Dağıstanın fəxri adlarına layiq görülüb: [Xalq artistləri Aftandil İsrafilov, Azər Zeynalov və Əməkdar artist Ədalət Şükürov] //Ekspress.- 2008.-    25 aprel.- S. 11.

370.    Ayxan. “Xarı bülbül” bərpa olunacaq?: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi festivalın keçirilməsinin mümkünlüyünü araşdırır //Ekspress.- 2008.- 15 aprel.- S. 11; Bakı xəbər.- 2008.- 14 aprel.- S. 16.

371.    Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri hansı yönümlü verilişlərə üstünlük verirlər?:[Sorğu] //Ekran Efir.- 2008.- 25 aprel.- S. 7.

372.    *Babayeva T. Fərəh Əliyeva: “Hamı canlı ifa istəyir, amma canlı konsertlərə gedənlərin sayı azdır”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin musiqi sektorunun müdiri] //Xəzər.- 2008.- 19 aprel.- S. 18.

373.    *Bəxtiyar. “Sarı gəlin” musiqi albomunun təqdimat mərasimi keçirilib: [AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunda] //525-ci qəzet.- 2008.- 5 aprel.- S. 25; Ədalət.- 2008.-     5 aprel.- S. 24.

374.    *Bəşirqızı Z. Burada bacarıqlı musiqiçilər yetişir: [Gəncə Musiqi Texnikumu haqqında] //Xalq qəzeti.- 2008.-      3 aprel.- S. 6.

375.    Dadaşova A. Şou-biznesdə canlı yayım: [“Muğam Televiziya Müsabiqəsi” haqqında] //Pəncərə.- 2008.- № 4.-      S. 32-39.

376.    Dirijor Əyyub Quliyev Sankt-Peterburqda keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edir: [Sergey Prokopyev adına dirijorların V Beynəlxalq Festivalında] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 16.

377.    Elçin. Rafiq İmrani: “Musiqi əsl tərbiyə vasitəsidir”: [Sənətşünaslıq doktoru, professor] //Mədəniyyət.- 2008.-    3 aprel.- S. 9.

378.    Elsevər S. Bir bəstəkar vardı...: Hacıbaba Həsənovun unudulmaz mahnıları indi də oxunur, amma müəllifin adının çəkilməsi unudulur //Ekspress.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 14.

379.    Əfəndiyev İ. Zirvələrə doğru: Firəngiz Əlizadə-60 //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 47-50.

380.    Əkbərov C. “Çahargah” muğam dəstgahının bədii xronoloji təsnifatı və estetik təsiri //Qobustan.- 2007.- № 4.-    S. 75-77.

381.    Ələkbərov S. Böyük mahnı ustadı: Tofiq Quliyev-90 //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 9-10.

382.    *Əliyev Ə. Azərbaycan dünya mədəniyyətinə layiqli töhfələr verməkdədir: [Parisdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, bəstəkar Firəngiz Əlizadəyə YUNESKO-nun “Sülh naminə  incəsənət xadimi” adı verilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 5 aprel.- S. 4; Respublika.- 2008.- 5 aprel.- S. 5; Paritet.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 11; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 2.

383.    *Əliyev Y. Muğam mənim həyatımdır, mükafatım isə tamaşaçı alqışıdır: [Müğənni Bəsti Sevdiyeva ilə müsahibə] //İki sahil.- 2008.- 25 aprel.- S. 6.

384.    Fərahim. Qaliblərin yekun konserti: Daha bir muğam yarışması yekunlaşdı //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 2.

385.    Fərhadqızı Ş. Bilal Əliyev: “...Onu da qeyd edim ki, almanlar Azərbaycan mahnılarını çox sevirlər”: [Xalq artisti] //Ekran efir.- 2008.- 18 aprel.- S. 13.

386.    Fərhadqızı Ş. Dünya sənin, dünya mənim: [Xalq artisti Niyaməddin Musayev ilə söhbət] //Ekran efir.- 2008.-      4 aprel.- S. 7.

387.    Fərhadqızı Ş. Ömürdən pay olsa da, torpaqdan pay olmur: [Əməkdar artist Aybəniz Haşımova ilə müsahibə] //Ekran efir.- 2008.- 11 aprel.- S. 13.

388.    Fonoqramla oxumaq qadağan ediləcək?: [Muğam Teatrının direktoru, rejissor Arif Qazıyevin fikirləri] //Bakı xəbər.- 2008.- 11 aprel.- S. 15.

389.    Gənc muğam ifaçılarının yekun konserti olub: Vahid Poeziya evində təşkil olunmuş tədbirdə baxış müsabiqəsinin qalibləri iştirak ediblər //Azad Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 7.

390.    Günay. “Vəslin həvəsi”: [Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Ədilə Hüseynzadə haqqında] //Paritet.- 2008.- 10-11 aprel.- S. 13.

391.    Hacılar V. Gürcüstan izlərimiz...: Milli musiqimizin XIX yüzil mühitinə təsiri //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.-    S. 9.

392.    *Həmidə. “Gənc musiqiçilər təhlil və ifa edir”: [6 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində keçirilən I Respublika elmi-ifaçılıq müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.-   S. 2.

393.    Həsənqızı E. Zirvəyə aparan yollar: [II Televiziya Muğam Müsabiqəsinin qalibləri Elməddin İbrahimov və Güllü Muradova ilə söhbət] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-     № 3.- S. 43.

394.    Həsənova A. Xanım müğənni: Səkinə İsmayılova: “Qadınların muğam üçlüyünü ilk dəfə mən yaratmışam” //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 11.

395.    Həsənova A. “Valideynlərimdən çox muğamı sevirəm”: Aygün Bəylər “Rast” simfonik muğamının yeni versi-yasını hazırlayır //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 5.

396.    Hüseynov A. Hökmü zaman verir: [Bəstəkar Ələkbər Tağıyev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 11.

397.    Hüseynova K. Fərhad Bədəlbəyli yaradıcılığının mədəniyyətimizdəki rolu: Fərhad Bədəlbəyli-60 //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 56-61.

398.    Hüseynova L. Aqşin Əlizadənin musiqi dünyası düşüncə və mülahizələrdə: Aqşin Əlizadə-60 //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 21-25.

399.     Xalq Çalğı Alətləri üzrə Respublika Müsabiqəsi: İkinci tur start götürür: [Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.-  S. 7; Palitra.- 2008.- 22 aprel.- S. 16.

400.    “Xanəndə hal əhlidir”: [Xalq artisti Alim Qasımov ilə müsahibə] //Səs.- 2008.- 10 aprel.- S. 16; Paritet.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 16; Şərq.- 2008.- 19 aprel.- S. 14.

401.    *Xatirə. Xan əminin lent yazıları qaytarılmalıdır!: [Xan Şuşiniskinin Gürcüstandakı lent yazılarının vətənə gətirilməsi haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 10 aprel.- S. 8.

402.    *Xəlilzadə F. Dərya kənarında ev tikənlər: [Muğam və xalq  mahnılarının ifaçısı Bəsti Sevdiyeva haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- S. 11.

403.    *İlhamə Quliyeva Dağıstanın “Xalq artisi” oldu //Ekspress.- 2008.- 24 aprel.- S. 11; Ayna.- 2008.- 26 aprel.-    S. 20.

404.    “İlhamlı adamlarla savadlı adamlar bir-birinə oxşamırlar”: [Xalq artisti Alim Qasımovla müsahibə] //Paralel.- 2008.- 24-25 aprel.- S. 15.

405.    Qaliboğlu E. Aqşin Əlizadə: “Yaratdığım musiqilər xalqımız, sabahımız üçündür”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 26-29.

406.    Qaraqızı U. Ceyran Haşımova: “Mən gördüyüm işin fanatıyam”: “Hətta qocalıq belə məni çərçivəyə sala bilmir”: [Xalq artisti, tarzən] //Ekspress.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 19.

407.    Qarayev Ş. Yaradıcılıq prosesindən səhifələr: Bəstəkar İsmayıl Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunur //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 89-89.

408.    Qədim musiqi alətlərimiz: [Tənbur, rübab və bərbət haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 14.

409.    Maarifoğlu Z. Səhnəmizin bal oğlanı - Baloğlan Əşrəfov: [Əməkdar artist ilə söhbət] //Sancaq.- 2008.- 9-16 aprel.- S. 13.

410.    Mədətoğlu Ə. “Ünvanını tapan səs”: Bəsti Sevdiyeva muğam dəryasında özünü rahat hiss etsə də bəzən tərki-dünya da olur //Ədalət.- 2008.- 19 aprel.- S. 12-13.

411.    *Məhərrəmova T. “Bu ifaya gərək onun xiridarı qiymət versin”: Munis Şərifov, Əməkdar artist: “Elə ifa tərzi tapmağa çalışıram ki, bütün dünya xalqları onu başa düşsün” //Kaspi.- 2008.- 22 aprel.- S. 12.

412.    *Məhərrəmova T. “Üzeyir Hacıbəyovun yaratdıqlarını itirə bilərik”: [Xalq artisti, Kamera Orkestrinin dirijoru Teymur Göyçayevlə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 15 aprel.- S. 12.

413.    *Məhərrəmova T. Yarımçıq ömrün simfoniyası: 23 ildə ömrünün bütövlüyünə imza atan Asəf Zeynallı: [Bəstəkar] //Kaspi.- 2008.- 4 aprel.- S. 12.

414.    Məlikova Ş. Dahi maestro: [Niyazi haqqında] //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 241-245.

415.    Məmmədhəsən. 36 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi yeni uğurlara imza atıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 3.

416.   Məmmədhəsən. Respublika uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müsabiqəsi davam edir: İkinci tura keçən məktəblərin fəallığı münsiflər heyətinin diqqətindən yayınmır //Azad Azərbaycan.- 2008.- 27 aprel.- S. 5.

417.    Məmmədhəsən. Respublika Uşaq Musiqi və İncəsənət məktəblərinin müsabiqəsi başlayıb: [Bakı şəhər Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı İncəsənət Məktəbində] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 8 aprel.- S. 7.

418.    Məmmədhəsən. S.Ələsgərov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin növbəti uğuru: [Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin müvafiq sərəncamına əsasən keçirilən respublika uşaq və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin xalq alətləri üzrə respublika müsabiqəsində kamança ifaçısı Afaq İsmayılovanın iştirakı] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 11 aprel.- S. 5.

419.    *Mənəvi sərvətlərimiz göz bəbəyi kimi qorunmalıdır: Erməni iddialarına layiqli cavab olan layihə- “Sarı gəlin” diski təqdim edilmişdir: [AMEA-nin İnsan Hüquqları İnstitutunda] //Azərbaycan.- 2008.- 5 aprel.- S. 3; Respublika.- 2008.-     5 aprel.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 15.

420.    Mehparə. Mistislav Rostropoviçin xatirə gecəsi keçirildi: [Bakıda] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 6.

421.    *Mükərrəmoğlu M. Firəngiz Əlizadə “Sülh artisti” adına layiq görülmüşdür: [YUNESKO-nun] //Xalq qəzeti.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

422.    Mütəllimova S. 110 yaşlı musiqi kolleci: Üzeyir yadigarı: [Asəf Zeynallı adına məktəb haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 10.

423.    Neftçalada Azərbaycan Musiqi Festivalı: Daha sonra festival Masallı və Xaçmazda keçiriləcək //Ekspress.- 2008.- 4 aprel.- S. 11; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 4 aprel.- S. 14; Mərkəz.- 2008.- 4 aprel.- S. 11.

424.    Nəcəfova R. “Baba Mirzəyevin musiqi fəlsəfəsi” ilə görüş: [Allahverdi Eminovun müğənni haqqında kitabı] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 13.

425.    Nəsibov A. “Oxumaq öyrətdiyim uşaqlar indi nənə-baba olublar”: [Xalq artisti Oqtay Zülfüqarov ilə müsahibə] //Ekran Efir.- 2008.- 25  aprel.- S. 13.

426.    Niftəliyev E. Keçəçi oğlu Məhəmməd: [Azərbaycanın ustad xanəndəsi] //Kredo.- 2008.- 19 aprel.- S. 15.

427.    Nüşabə. Xalq mahnılarımız təhrif olunur: [Folklorşünas, professor Məhərrəm Qasımlı ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 8 aprel.- S. 11.

428.    Nüşabə. “Mən həmişə trioda tarzənlərlə mübarizə aparmışam”: [Əməkdar artist, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin İnstrumental İfaçılıq kafedrasının dosenti Mirnazim Əsədullayevlə müsahibə] //Palitra.- 2008.- 18 aprel.- S. 11.

429.    Nüşabə. Müğənnilərimiz aparıcı və ekspert olanda...: [Əməkdar artist Səidə Quliyeva və müğənni Gülyanaq Məmmədovanın fikirləri] //Palitra.- 2008.- 23 aprel.- S. 13.

430.    Rəhimova G. Azərbaycan professional musiqisində yeni janr //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.-       S. 247-252.

431.    Rövşən A. Bir balaca böyük oğlan: Vurgun Vəkilov: [Piano ifaçısı] //Pəncərə.- 2008.- № 4.- S. 58-63.

432.    Rüstəmli B. “Canəli Əkbərov dedi ki, “Nəva” adında muğam yoxdur”: Əbülfət Oğuz: “Amma Xalq artisti Arif Babayevlə tarzən Ramiz Quliyev “Nəva”nın varlığını təsdiqlədilər” //Reytinq.- 2008.- 6 aprel.- S. 14.

433.    Rüstəmli B. “Mənsum İbrahimov Arif Babayevin yox, Vahid Abdullayein tələbəsi olub”: [Əməkdar artist Cabir Abdullayevlə söhbət] //Reytinq.- 2008.- 13 aprel.- S. 14.

434.    Sabutay. Fenomen pianoçu: Motsart və Ceyhun: [Salyan İncəsənət Məktəbinin 9 yaşlı şagirdi haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 7.

435.    *Samirə. “Bəhramnamə”ni dünyada sevdi: [Bəs-təkar Eldar Mansurovun eyni adlı kompozisiyası haqqında] //Həftə içi.- 2008.- 9 aprel.- S. 8.

436.    *Samirə. Musiqimizdən növbəti oğurluq: [Bəstəkar Eldar Mansurovun ”Gözlə məni” musiqisi ORT telekanalında başqa ad altında] //Həftə içi.- 2008.- 23 aprel.- S. 8.

437.    Samirə. Rus xorunun azərbaycanlı rəhbəri: Mirzə Əsgərov: “Bakıda çıxış etmək kollektivimizin yalnız xeyrinə olar”: [M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində Akademik xor kollektivinə rəhbərlik edən, Rusiya Federasiyası-nın Əməkdar mədəniyyət işçisi, İncəsənət fakültəsinin dosenti] //Həftə içi.- 2008.- 2 aprel.- S. 8.

438.    *Sultanzadə V. Azərbaycan İncəsənət ustalarının və “Muğam-2007” müsabiqəsi qaliblərinin Türkmənistandakı uğuru //Respublika.- 2008.- 15 aprel.- S. 7.

439.    *Təranə. “Danışır və ifa edir gənc musiqiçilər”: Müsabiqənin qalibləri müəyyənləşib: [Eyni adlı I Respublika Elmi İfaçılıq müsabiqəsi haqqında] //Kaspi.- 2008.- 9 aprel.-    S. 15.

440.    Tumurcuq: Balalarımızın mahnı çələngi: [Musiqisi Rəşid Şəfəqə, sözləri Məmməd Namaza aid olan eyni adlı mahnı] //Kredo.- 2008.- 19 aprel.- S. 10.

441.    *Türkmənistanda beynəlxalq musiqi festivalı keçirilir: [Aşqabadda “Türkmənistan”: “Musiqi və Mahnı bəşəriyyətin mənəvi xəzinəsidir” Beynəlxalq musiqi festivalının açılışında Azərbaycan musiqi ustalarının iştirakı] //Səs.- 2008.-     9 aprel.- S. 16.

442.    Yusifqızı L. Onlar öz səhvlərini anladılar: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Xocalı Soyqırımı Günü İsraildə şənlik edənləri bağışladı //Gün.- 2008.- 8 aprel.- S. 14; Olaylar.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 11; Şərq.- 2008.- 9 aprel.- S. 14.

 

Bax: 51, 66, 112, 304, 316

 

Cabbar Qaryağdıoğlu-147

 

443.    *Doğum günləri: [Haqqında] //Ədalət.- 2008.-     1 aprel.- S. 8.

444.    Məlikova N. Musiqi folklorunun canlı ensiklopediyası //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 72-74.

445.    Ustad sənətkarın 147 yaşı tamam oldu: Cabbar Qaryağdıoğlunun “Şahnaz”ı, “Qatar”ı, “Heyratı”sı Azərbaycan musiqi sənətinin ən qiymətli inciləridir //Səs.- 2008.- 2 aprel.-  S. 12.

446.    *Yusifova S. Cabbar Qaryağdıoğlu əfsanəsinin ömrü 1 ildə artdı //525-ci qəzet.- 2008.- 3 aprel.- S. 7.

 

 


 

Arif Babayev-70

 

447.    Arif Babayev doğmaları arasında: Görkəmli xanəndənin 70 illik yubileyi Ağdam rayonunda da qeyd edildi //Təzadlar.- 2008.- 1 aprel.- S. 12.

448.    Ayxan. Şəkililər Arif Babayevi təbrik etdilər: Şəki Dövlət Dram Teatrında xanəndənin yubileyi qeyd olunub //Ekspress.- 2008.- 9 aprel.- S. 10; Palitra.- 2008.- 9 aprel.- S. 12; Şərq.- 9 aprel.- S. 14; 525-ci qəzet.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

449.    *Çağdaş mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndəsi //Səs.- 2008.- 18 aprel.- S. 12.

450.    Şəkidə Xalq artisti Arif Babayevin 70 illiyi qeyd olunmuşdur //Respublika.- 2008.- 9 aprel.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 9 aprel.- S. 10; Səs.- 2008.- 9 aprel.- S. 14.

 

Emin Sabitoğlu-70

 

451.    Aliyə. Ötən günləri qoru-ömrünü vermə bada...: Cəfər Cabbarlının evində Emin Sabitoğlunu andılar //Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 4.

452.    Cəvahir. “Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz”: Emin Sabitoğlu haqqında kitab dərc olundu: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında eyni adlı kitabın təqdimatı] //Mərkəz.- 2008.- 11 aprel.- S. 10; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 11 aprel.- S. 3.

 

Qara Qarayev - 90

 

453.    O, həmişəyaşar bəstəkar, pedaqoq, İnsan və ziyalı idi!... //Kredo.- 2008.- 12 aprel.- S. 10.

454.    *Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş sərgi: [Belorus Dövlət Filarmoniyasında] //Səs.- 2008.- 17 ap-rel.- S. 12.

455.    Mirzəliyev C. Elmi-praktik konfrans: Ölməz sənətkara həsr edilir //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 2.

456.    *Nizamiqızı H. Qara Qarayev musiqisi belarusluları sehrlədi: [Belarus Dövlət Filarmoniyasında Xalq artisti Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə konsert] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 5.

457.    Sənət qalereyasının yaradıcısı: Sənətkarın bioqrafiyasından sətirlər //Səs.- 2008.- 30 aprel.- S. 12.

458.    Təhmirazqızı S. Qara Qarayev yaradıcılığının təbliği: Musiqi sənəti tariximizdən //Respublika.- 2008.- 13 aprel.- S. 5.

459.    Zahid A. O, həmişəyaşar bəstəkar, pedaqoq, insan və ziyalı idi!... //Kredo.- 2008.- 19 aprel.- S. 10.

 

Lütfiyar İmanov-80

 

460.    *Xəlilzadə F. Axşam Milanda, səhər Bakıda olan sənətkar //Azərbaycan.- 2008.- 17 aprel.- S. 7.

461.    *Məhərrəmova T. Qu quşunun oxunmayan sonuncu nəğməsi //Kaspi.- 2008.- 17 aprel.- S. 12.

462.    *Opera sənətimizin dan ulduzu: Lütfiyar İmanov-80 //İki sahil.- 2008.- 17 aprel.- S. 6.

 

Ramiz Mustafayevin vəfatı münasibətilə

 

463.    Bəstəkar Ramiz Mustafayev 82 yaşında vəfat etdi: Xalq artisti 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı //Üç nöqtə.- 2008.- 11 aprel.- S. 13; Gün.- 2008.- 11 aprel.- S. 14; Ekspress.- 2008.- 11 aprel.- S. 11.

464.    *Dünyamalıoğlu F. Sevgili-musiqili Vətəndən... ayrılıq günü  //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 2.

465.    Əlvida, Ramiz Mustafayev //Xəzər.- 2008.-       12 aprel.- S. 19.

466.    Qadir T. Milli musiqimizin daha bir itkisi //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 11 aprel.- S. 8.

467.    *Ramiz Hacı oğlu Mustafayev: [Nekroloq] //Azərbaycan.- 2008.- 11 aprel.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2008.-       11 aprel.- S. 2.

468.    Samirə. Ramiz Mustafayev vəfat edib //Həftə içi.- 2008.- 11 aprel.- S. 8; İki sahil.- 2008.- 11 aprel.- S. 6; Ədalət.- 2008.- 11 aprel.- S. 6.

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

469.    Alman musiqiçiləri seperatçılara uydu? Rok qrupu yeni albomuna “Dağlıq Qarabağ” adlı mahnı daxil edib: [“Einsturzende Neubauten” adlı qrupun hazırladıqları “Alles Wieder Offen” albomuna eyni adlı mahnının daxil edilməsi] //Ekspress.- 2008.- 23 aprel.- S. 10.

470.    *Amerikalı cazmenlər cazla muğamın sintezini bəyənirlər: Dan Terfer: “1979-cu ildə mən Vaqif Mustafazadənin Latviyadakı konsertinə qulaq asmışdım” //Üç nöqtə.- 2008.- 9 aprel.- S. 13; Səs.- 2008.- 9 aprel.- S. 12.

471.     “Azəri Star-2008” in 20 iştirakçısı bəlli oldu //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 9-12 aprel.- S. 16.

472.    Əlibəyli S. Nazim Ağayev: “Mən xalqımın artistiyəm” //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2008.- 30 aprel.- S. 13. (Ardı var).

473.    Əsilbəyli X. “Suallarım Tanrıyadır”: [Xalq artisti Flora Kərimova ilə söhbət] //Həftə içi.- 2008.- 2 aprel.- S. 6.

474.    Küləklər şəhərinin cazı: [Musiqiçələr Salman Qəmbərov, Rövşən Sənan oğlu ilə söhbət] //Pəncərə.- 2008.-   № 4.- S. 40-47.

475.    *Məhərrəmova T. “Sənət yox, pul ardınca meyil daha çoxdur”: Mübariz Tağıyev, Xalq artisti: “Mənim üçün əsas odur ki, zamanın nəbzini itirməyim” //Kaspi.- 2008.- 23 aprel.- S. 12.

476.    Məmmədəliyeva T. Müasir musiqişünaslıqda caz harmoniyasına dair tədqiqi araşdırmalar //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 271-276.

477.    *“Muğamla cazın sintezini öyrənmək istəyirəm”: Azərbaycanda səfərdə olan amerikalı cazmenlər mətbuat konfransı keçiriblər: [Amerikanın tanınmış cazmenləri Dan Terfer və Coul Harrison] //Səs.- 2008.- 9 aprel.- S. 16; Palitra.- 2008.- 9 aprel.- S. 14.

478.    Nigar. “Cinayətin üzə çıxarılmasına yaradıcı münasibət lazımdır”: [Rusiyada yaşayan həmyerlimiz, milli musiqimizi yaşadan, tar və saz ifaçısı kimi tanınan Cavanşir Kazımovla müsahibə] //Palitra.- 2008.- 2 aprel.- S. 11.

479.     “Popstar Alaturka” da Aygün dördüncü oldu: [“Azəristar” yarışmasının qaliblərindən biri Aygün Şükürova] //Bizim yol.- 2008.- 15 aprel.- S. 15; Müsavat.- 2008.- 15 aprel.- S. 13.

480.    Rzayeva M. Aygün Türkiyədə Azərbaycanın şaqraq səsidir...: [Türkiyənin “Star” telekanalında yayımlanan “Popstar Alaturka” musiqi yarışmasında həmyerlimiz Aygün Şükürovanın uğurlu çıxışı haqqında ] //Şərq.- 2008.- 8 aprel.-   S. 13.

481.    *Sevil. Amerikalı cazmen muğamı öyrənir: Dan Tepfer: “Muğamla cazın sintezi məndə maraq doğurub” //Müsavat.- 2008.- 10 aprel.- S. 13.

482.    Səlimqızı C. Vətənpərvər müğənninin saytı: Azərin öz veb-səhifəsində digər sənətçiləri də təbliğ edir //Mərkəz.- 2008.- 11 aprel.- S. 11.

483.    Vaqif Mustafazadənin gizli dünyası: [Caz ustasının səslənməmiş kompozisiyalarından ibarət albom] //Xəzər.- 2008.- 26 aprel.- S. 19.

484.    Yusifqızı L. “Sənətdə ...sonsuzam”: [Xalq artisti Flora Kərimova ilə söhbət] //Gün.- 2008.- 10 aprel.- S. 14.

 

Bax: 109


 

XALQ YARADICILIĞI

 

485.    Ш 3

Hüseyn İsmayılov. Göyçə aşıqları və el şairləri. B.: “Səda”, 2006.- I cild.- 492 s.

__________

 

486.    *Aşıq Hüseyn Saraclının xatirə gecəsi keçirilib: [Gürcüstanın Borçalı mahalının Saraclı kəndində] //Səs.- 2008.- 15 aprel.- S.12; Ekspress.- 2008.- 15 aprel.- S. 11.

487.    *Aşıq sənəti YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilə bilər: [Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun direkoru Hüseyn İsmayılovun məlumatı] //Kaspi.- 2008.- 3 aprel.- S. 2; Səs.- 2008.- 3 aprel.- S. 16.

488.    Baba H. Sarı Aşığın bəzi bayatıları //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 93-95.

489.    Böyükkişi F. Saz, söz sərkərdəmiz: [Göyçə mahalının Ağbulaq kəndindən olan Aşıq İmranın 80 yaşı tamam olur] //Respublika.- 2008.- 29 aprel.- S. 11.

490.    Əliyev M. İlqar müəllimin yeri...: [Türkiyədə aşıq sənəti üzrə tədqiqatçılıq işi ilə məşğul olan İlqar İmamverdiyev haqqında] //Kredo.- 2008.- 19 aprel.- S. 15.

491.    *Lələdağ Ə. El sənətkarı: Saz-söz ustalarımızdan biri- Aşıq Qaracan //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

492.    Qaliboğlu E. “Saz əhvalımızı millilik üstə kökləyir”: Aşıq İmaməli Budaqov: “Borçalıda çox az ev tapılar ki orada saz olmasın” //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 9 aprel.- S. 14.

493.    *Yaqub Z. Azaflı çinarı: [Ustad aşıq Mikayıl Azaflı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S. 8.

 

“Aşıq Ələsgər: Saz və Söz Bayramı”

 

494.    *Aşıq Ələsgər günləri başladı: [AMEA-da açılış mərasimi] //Ekspress.- 2008.- 15 aprel.- S. 11.

495.    “Ələsgərəm, hər elimdən halıyam”: Aşıq Ələsgərlə bağlı tədbirə İrandan və Türkiyədən də qonaqlar gələcək  //Gün.- 2008.- 9 aprel.- S. 14.

496.    Əlioğlu Ş. “Aşıq Ələsgər poeziya günləri keçirildi”: [Folklor İnstitutunda] //Kredo.- 2008.- 19 aprel.- S. 5.

497.    *Göyyallı X. Gələcəyə gedən ozan: [Aşıq Ələsgər haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 12.

498.    *Qaliboğlu E. Güney Azərbaycan aşıqları Bakıda: Aşıq Ayət Qənbəri: “Bizi yaşadan Babəkin ruhudur”: [Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş bayrama qonaq gələn Aşıqlar Birliyinin rəhbərinin fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 19 aprel.- S. 14.

 

Aşıq Kamandar-75

 

499.    *Mustafayev C. Kamandar: [Aşığın yubileyi münasibətilə “Mən ellər aşığı Xan Kamandaram” adlı şeir toplusu haqqında] //Şərq.- 2008.- 1 aprel.- S. 7.

500.    Sarıyeva İ. Aşıq Kamandarın 75 illiyi qeyd edildi: [Musiqili Komediya Teatrında] //Bakı xəbər.- 2008.- 9 aprel.-  S. 15.

 

TEATR

 

501.    *Ağaoğlu T. Unudulmaz teatr və kino aktyorları: [Xalq artisti Lütfəli Abdullayev haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 7.

502.    *Axundova Z. “Körpəm”in uğurları: [Eyni adlı Eksperimental Uşaq Teatrı haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 50-51.

503.    Aliyə. Hamam hamam içində...:“Yuğ Teatrından reportaj” //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 6.

504.    *Aliyə. Hicr və Bəlayi-eşq: Yuğ Teatrında Fü-zuli-yə ithaf: [Rejissor İradə Sayyanın və Gürah Ömərin tamaşası] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 12.

505.    Aliyə. Teatrlarımızda “kimi” oynayırlar? Repertua-rını de, deyim kimsən //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 9.

506.    Qapalı maqnit sahəsi: Teatrın missiyası //Mədəniyyət.- 2008.- 10 aprel.- S. 7.

507.    Bayramoğlu A. Mirzə Məhəmməd Axundov teatr və ona münasibət haqqında //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 43-46.

508.    Bayramov İ. Tamaşaçı rəğbəti: [Füzuli Dövlət Dram Teatrı haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.-  № 3.- S. 52-53.

509.    Cahandarov B. Səhnəmizin Cahandar ağası: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Ələddin Abbasov ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 16.

510.    *“Daşları yığmağın vaxtıdır”: Tamaşanın premyerası İncəsənət Gimnaziyasında keçirildi: [Hafis Fətullayevin eyni adlı tamaşası] //Kaspi.- 2008.- 4 aprel.- S. 15.

511.    Doğum günləri: [Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova haqqında] //Ədalət.- 2008.- 1 aprel.- S. 8.

512.    Əsilbəyli X. “40 ildir teatrdayam”: Valeh Kərimov: “Özümü tükənmiş hesab etmirəm”: [Xalq artisti] //Həftə içi.- 2008.- 16 aprel.- S. 8.

513.    Hüseynov N. “Danışığın xarakterliliyi” problemi aktyor ifasının bir komponenti kimi //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 187-192.

514.    *Xalq teatrlarının I Ümumrespublika baxış-müsabiqəsinin 2-ci turuna yekun vurulmuşdur //Azərbaycan.- 2008.-26 aprel.- S. 7; Ekspress.- 2008.- 26-28 aprel.- S. 20.

515.    *Xalq teatrlarının I Ümumrespublika baxış-müsabiqəsi: Baxış-müsabiqədə 11 bölgə üzrə 44 Xalq teatrı iştirak edir //Səs.- 2008.- 18 aprel.- S. 12; Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 2.

516.    *Xalq teatrlarının I Ümumrespublika baxış müsabiqəsinin 2-ci turuna start verilmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 23 aprel.- S. 5; Ekspress.- 2008.- 23 aprel.- S. 10.

517.    *İbadlı T. “Bir, iki, bizimki” Tələbə Teatr Studiyasının təqdimatında: [Rejissor Rasim Aşının quruluşunda Azərbaycan Dillər Universitetində] //525-ci qəzet.- 2008.-       18 aprel.- S. 7.

518.    “İrəvanda xal qalmadı”: Hacı İsmayıl erməni obrazını yaradacaq //Şərq.- 2008.- 29 aprel.- S. 14.

519.    *Kamal S. Böyük sənətin sadə adamı: [“Sönməyən ulduzlar” Teatrının baş rejissoru, Əməkdar Mədəniyyət işçisi Məmmədkamal Kazımov haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-  17 aprel.- S. 4; Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S. 2.

520.    Qadir T. Mənəvi dəyərlər evin kandarından başlayır: [Xalq artisti Yaşar Nuri ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 19 aprel.- S. 11.

521.    *Qaliboğlu E. “Gülüş sağlam olmalıdır”: [Dövlət Gənclər Teatrının baş rejissoru Rəhman Rəhmanov və parodiyaçı Həsən Cəbrayıllının fikirləri] Xalq cəbhəsi.- 2008.- 1 ap-rel.- S. 14.

522.    Quliyev Ə. Təmsil və tələbə aktyorun səhnə danışığı tərbiyəsi //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.-     S. 179-186.

523.    Mehdiyeva K. Xarici dramaturgiyanın səhnə tə-cəssümündə milli koloritin bədii təzahürü //Mədəniyyət dün-yası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 201-208.

524.    Mehparə. Muğam Teatrının xeyir-duasını Heydər Əliyev verib //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 3.

525.    Məhərrəmova T. Səhnə fədaisi: [Aktyor və rejissor Fərəc Nağıyev haqqında] //Kaspi.- 2008.- 2 aprel.- S. 12.

526.    *Məhərrəmova T. “Həyatı bütün istiqamətlər üzrə sevirəm”: [Bakı Kamera Teatrının rəhbəri, Xalq artisti Cənnət Səlimova ilə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 8 aprel.- S. 12.

527.    *Məmmədkamal Kazımovun xatirə gecəsi keçirildi: Ömrünün 61 ilini sənətə həsr etmiş sənətkar: [Əməkdar Mədəniyyət işçisi] //Səs.- 2008.- 18 aprel.- S. 12.

528.    Məzahirqızı F. İlyas Əfəndiyev və Azərbaycan teatrı //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 45-47.

529.    Mütəllimova S. İrəvan Teatrı Avropaya səfərə çıxacaq: [Teatrın direktoru İftixar Piriyevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 5.

530.    Nəcəfov F. “Teatr korifeyləri” silsiləsindən: Böyük aktyor, unudulmaz sima və həmişə xatırlanan səs: [SSRİ Xalq artisti Mirzağa Əliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-     5 aprel.- S. 4.

531.    Nərmin M. “Hər bölgədə bir teatrın fəaliyyət göstərməsinə lüzum görmürəm”: “Teatr bir sənət möcüzəsi təklif etməlidir ki, tamaşaçı heç nəyə heyifslənmədən pul xərcləyib bilet alsın”: [Teatrşünas Aydın Talıbzadə ilə müsahibə] //Paritet.- 2008.- 15-16 aprel.- S. 12.

532.    Nərmin. Şekspirdən başlanmış bütün dahi dramaturqlar teatrla bağlı insanlar olub: [Rejissor, aktyor Nicat Kazı-movla müsahibə] //Paritet.- 2008.- 1-2 aprel.- S. 12.

533.    Nurəliyeva N. İlk tamaşa , ilk uğur...: Gənc rejissor Samir Səfiyevin quruluş verdiyi səhnə əsəri tamaşaçı alqışları ilə qarşılandı: [Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2008.- 19 aprel.- S. 6.

534.    Nurlana. 100-cü dəfə şah rolunda...: Məzahir Süleymanov aktyor kimi daim imtahan verdiyini deyir: [Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru ilə söhbət] //Mə-dəniy-yət.- 2008.- 17 aprel.- S. 13.

535.    Osmanov B. Mizanlaşdırmanın əsası: [Rejissor fikrinin obrazlı görünüşü tamaşanın yaranmasının ən vacib elementlərindən biridir] //Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış.- S. 193-200.

536.    *Salyan Dövlət Kukla Teatrı yubileyini qeyd edir: [35 illiyini] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 8.

537.    Sarıyeva İ. “Xəzər TV” nin “Gülüş ulduzu” komedi-ya janrındakı böhranı aradan qaldıra biləcəkmi?: [Eyni adlı müsabiqənin münsiflər heyəti Xalq artisti Afaq Bəşirqızı və Musiqili Komediya Teatrının direktoru Elxan Ocaqovun fikir-ləri] //Bakı xəbər.- 2008.- 19 aprel.- S. 15.

538.      Tamaşaçı uşaq yaşlarından yetişməlidir: Yazıçı-dramaturq Firuz Mustafa: “40-50 yaşında ilk dəfə teatra qədəm basan adam, təbii ki, zalda darıxacaq” //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 7.

539.    *Tofiq H. “Arşın mal alan” 4 dildə tamaşaya qoyulub: ADU-nun tələbələri gözəl ifaları ilə tamaşaçı rəğbətini qazanıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

540.    Yarəliyeva Ş. Festival bolluğu: [Moskvada keçirilən “Qızıl maska” teatr mükafatı festivalında Azərbaycan teatrlarının iştirakı] //Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.- S. 11.

541.    Yusifova S. Teatr və kino xadimi Məmmədkamal Kazımovun xatirəsi anılıb //525-ci qəzet.- 2008.- 19 aprel.-      S. 25.

 

Bax: 311, 345, 354, 355

 

Mehdi Məmmədov-90

 

542.    *Quliyev Ə. Mehdi Məmmədov-90: Sənətkarın son tamaşası: [Aktyor, rejissor haqqında Əməkdar mədəniyyət işçisi Q.Məmmədli, professor A.Zamanovun fikirləri] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 6.

543.    *Mükərrəmoğlu M. “Sənət əsəri idraka yol açmalıdır”: Bu sözlər böyük sənətkar, Xalq artisti, professor Mehdi Məmmədova məxsusdur //Xalq qəzeti.- 2008.- 10 aprel.- S. 7.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

544.    Aliyə. Xatırlananlar...: “Mesenat” barədə bəzi qeydlər: [Əli Əmirlinin eyni adlı dramı əsasında rejissor Bəhram Osmanovun tamaşası] //Mədəniyyət.- 2008.- 24 aprel.- S. 4.

545.    “Arılar arasında” tamaşasının premyerası olmuşdur: [Xalq yazıçısı Elçinin eyni adlı pyesi əsasında rejissor Bəhram Osmanovun səhnələşdirdiyi eyni adlı tamaşa] //Respublika.- 2008.- 12 aprel.- S. 6; Reytinq.- 2008.- 13 aprel.- S. 14; Səs.- 2008.- 15 aprel.- S. 16; Ədalət.- 2008.- 15 aprel.-

546.    Bədəlov N. Baş tutmayan etiraf: Ələsgər Ələkbərov [SSRİ Xalq artisti haqqında] //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 54-57.

547.    *Cəbrayıllı L. Mənəvi rahatlıq axtarışı: bu dəfə “Arılar arasında”: [Rejissor Bəhram Osmanovun eyni adlı tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 15 aprel.- S. 7.

548.    Qaraqızı U. “Mən obraza qrim otağında girirəm”: Sabir Məmmədov: “Çağdaş dövrün rejissorları aktyorların səhnədə sərbəst olmasının tərəfdarlarıdırlar” //Ekspress.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 18.

549.    Quliyev Ə. Üç görüş: Əli Zeynalov-95: [Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 17 aprel.- S. 10.

550.    Məhəbbətoğlu Q. “Başqa sahədə çalışsaydım, belə uğurlar qazana bilməzdim”: [Əməkdar artist Məsmə Aslanqızı ilə müsahibə] //Zaman.- 2008.- 17-18 aprel.- S. 8.

551.    *Məhərrəmova T. “Aktyora meydan lazımdır”: [Əməkdar artist Əli Nur ilə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 9 aprel.- S. 12.

552.    *Məhərrəmova T. “İndi başqa arzularla yaşayıram”: [Əməkdar artist Məsmə Aslanqızı ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 16.

553.    *Rəhimli R. Yeddi oğuldan biri: [Xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Rafiq Əzimov haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 18 aprel.- S. 7.

554.    *Təranə. Akademik Milli Dram Teatrı Kazandan qayıdıb //Kaspi.- 2008.- 24 aprel.- S. 15; Azad Azərbaycan.- 2008.- 22 aprel.- S. 7; Gün.- 2008.- 24 aprel.- S. 14.

555.    Təranə. “İndi başqa arzularla yaşayıram”: [Əməkdar artist Məsmə Aslanqızı ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 13.

 

Bax: 98

 

Kamal Xudaverdiyevin vəfatı münasibətilə

 

556.    İltifat, Ulduzə. Kamal Xudaverdiyev vəfat etdi: Aktyorla vida mərasimi bu gün Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək //Ekspress.- 2008.- 24 aprel.- S. 2; 11; Həftə içi.- 2008.- 24 aprel.- S. 8.

557.    *Kamal Xudaverdiyev dünyasını dəyişdi //Kaspi.- 2008.- 24 aprel.- S. 12; Üç nöqtə.- 2008.- 24 aprel.- S. 13; Səs.- 2008.- 24 aprel.- S. 12.

558.    Kamal Xudaverdiyevi tez itirdik: Xalq artisti dünən torpağa tapşırılıb //Şərq.- 2008.- 25 aprel.- S. 14; Üç nöqtə.- 2008.- 25 aprel.- S. 13; Bakı xəbər.- 2008.- 25 aprel.- S. 15; Ekspress.- 2008.- 25 aprel.- S. 11.

559.    “Kral Lir” də köçdü //Şərq.- 2008.- 24 aprel.-     S. 14.

560.    *Qaliboğlu E. Azərbaycan teatr sənətinin Kamal Xudaverdiyev səhifəsi... //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 25 aprel.- S. 14.

561.    *Məhərrəmova T. Bu bahar ümidli olmadı: Kamal Xudaverdiyev yubileyində sakit bir rol oynamaq arzusuna da çatmadı //Kaspi.- 2008.- 25 aprel.- S. 12.

562.    Nərmin. Azərbaycan teatrı daha bir fədaisini itirdi //Paritet.- 2008.- 24-25 aprel.- S. 16.

563.    Nizamiqızı G. Minsifətli dünyada bir sifəti ilə çətin yaşayan Kamal Xudaverdiyev //Olaylar.- 2008.- 25 aprel.-  S. 16.

564.    Səlimqızı C. Səhnəylə xudahafizləşmək istəmir-di...: Xalq artisti Kamal Xudaverdiyev son mənzilə yola salındı //Mərkəz.- 2008.- 25 aprel.- S. 11.

Milli Opera və Balet Teatrı

 

565.    Adilqızı S. Milli operamızın qaranquşu: Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının yaranmasından 100 il keçdi //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3.- S. 7-9.

566.    Avalov E. Şər diz üstə çökəcək: [Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və Şər” baleti haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 12.

567.    Çəmənli M. Muğamın sanballı Şahmalısı: [Şahmalı Hacıyev (Kürdoğlu) haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.-      24 aprel.- S. 14.

568.    Dünən Əfrasiyab Bədəlbəylinin doğum günü idi: [Xalq artist, bəstəkar] //Azad Azərbaycan.- 2008.- 20 aprel.-    S. 7.

569.    Əziz R. “Leyli və Məcnun” rayonları gəzir: [Xaçmazda eyni adlı tamaşanın nümayişi] //Zaman.- 2008.- 26-28 aprel.- S. 18.

570.    *Xəlilzadə F. “Koroğlu”nun Moskva səfəri: [1938-ci ilin aprelində Moskva ongünlüyündə] //Azərbaycan.- 2008.- 13 aprel.- S. 5.

571.    Qafarova Z. “Xeyir və Şər” nəhayət ki, üzə çıxdı...: Tofiq Bakıxanovun üçüncü baletinin Opera və Balet Teatrının səhnəsində premyerası oldu //Ekspress.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 20.

572. *Qafarova Z. “Xeyir və Şər” baleti Opera və Balet Teatrının səhnəsində //Respublika.- 2008.- 17 aprel.- S. 7.

573.   Məhərrəmova T. “Sənətdə heç zaman zirvə olmur”: Opera müğənnisi Eleonora Mustafayeva: “Bu sənətdə inkişaf etmək üçün dünyagörüşü də zəngin olmalıdır” //Kaspi.- 2008.- 19-21 aprel.- S. 20.

574.    Mənsum İbrahimovla Nəzakət Teymurova Xaçmazda “Leyli-Məcnun” oldular: Opera ustalarımızın Xaçmaza qastrol səfəri böyük uğurla baş tutub //Bakı xəbər.- 2008.-      26-27 aprel.- S. 15.

575.    *Milli balet tariximizdə ilk dəfə...: Tamaşa XX əsrin əvvəllərində Bakıdakı mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr fonunda iki gəncin məhəbbətindən bəhs edir: [Aqşin Əlizadənin “Ümid valsı” əsəri əsasında birpərdəli balet tamaşası haqqında] Səs.- 2008.- 29 aprel.- S. 12.

576.    *Mürvətqızı S. “Opera və Balet Teatrı mənim sənət məbədimdir”: Hazırda Türkiyədə çalışan istedadlı vokalçı Tərlan Şahbazov vətəndə fəaliyyət göstərmək arzusundadır //525-ci qəzet.- 2008.- 12 aprel.- S. 32.

577.    Səhnəmizin ilk “Nigarı” Gülarə İsgəndərova haradadır?: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının ilk Nigarı haqqında] //Bakı xəbər.- 2008.- 30 aprel.- S. 15.

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

578.    Əlizadə M. Buradan o yana...: Azər Paşa Nemət-60: [Xalq artisti, rejissor haqqında] //Qobustan.- 2007.- № 4.-   S. 62-66.

579.    Hacıxanoğlu İ. “Qıraqda qazandığımı da gətirib teatra xərcləyirəm”: [Aktyor və rejissor  Nicat Kazımov ilə söhbət] //Ekspress.- 2008.- 28 aprel.- S. 19.

580.    İki teatr arasında beynəlxalq müqavilə: [Teatrın Belorus Gənc Tamaşaçılar Teatrı tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunması haqqında] //Səs.- 2008.- 8 aprel.- S. 12; Paritet.- 2008.- 8-9 aprel.- S. 13; Kaspi.- 2008.- 8 aprel.- S. 16.

581.    Məhərrəmova T. “Hələ hər şey irəlidədir”: Günel Məmmədova, aktrisa: “Leksikonumda “bacarmıram” sözü yoxdur” //Kaspi.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 20.

582.    *Rəsul G. Belarus sənətsevərləri Azərbaycan incəsənətini yüksək qiymətləndirdilər: [Teatr kollektivinin Minskə qastrol səfəri haqqında] //Zaman.- 2008.- 10-11 aprel.- S. 9.

583.    Təranə. “Hələlik marağım sənətlə bağlıdır”: [Aktrisa Günel Məmmədova ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.-       12-14 aprel.- S. 13.

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

584.    Günay. Ordan bir səs gəlir: [Konsertmeyster və vokal ifaçısı Lətifə Qasımova ilə söhbət] //Paritet.- 2008.-       22-23 aprel.- S. 13.

585.    Hacıxanoğlu İ. “Gənclər məni heç sıxışdıra bilməz”: [Xalq artisti Arif Quliyevlə müsahibə] //Ekspress.- 2008.- 12-14 aprel.- S. 19.

586.    Qaraqızı U. Milyonların sevgisi: Aktrisa, vokalçı, ustad sənətkar, və nəhayət əsl qadın və ana...: [Məleykə Şahmərdanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 3.

587.    *Mirzəliyev C. Azərbaycan Teatrı-135: İstedad üstəgəl zəhmət: [Aktyor Nadir Xasıyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 12.

588.    Yusifqızı L. “Həmişə mübarizədən qalib çıxmışam...”: [Aktrisa Xanım Qafarova ilə müsahibə] //Gün.- 2008.- 24 aprel.- S. 14.

 

Nəsibə Zeynalova-90

 

589.    Aliyə. Gülüş kraliçası: “Ay balam, balam gündə neçə dəfə mamasından olar”...: (“Qaynana” filmindən) //Mədəniyyət.- 2008.- 26 aprel.- S. 6.

590.    Günay. Əbədi qaynana //Paritet.- 2008.- 26-28 aprel.- S. 11.

591.    İsmayıloğlu A. Səhnə korifeyinin yubileyi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 aprel.- S. 4.

592.    “Qaynana”nın yubileyi //Ekspress.- 2008.- 23 aprel.- S. 10.

593.    *Sarıyeva İ. 90 yaş - Nəsibə Zeynalovasız... //Bakı xəbər.- 2008.- 24 aprel.- S. 15.

594.    “Səhnəmizin Qayınanası”nın 90 illiyi anıldı: [Musiqili Komediya Teatrında] //Gün.- 2008.- 24 aprel.- S. 14.

 

Dövlət Gənclər Teatrı

 

595.    *Aliyə. Ən gənc ruh: Hüseynağa Atakişiyevin ölum gününə: [Teatrın bədii rəhbəri] //Mədəniyyət.- 2008.-     12 aprel.- S. 4.

596.     Aydan. Rəhman Əlizadə: “Mən ömrümü sənətə, teatra həsr eləmişəm”: [Söhbət] //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 78-80.

597.    Günay. “Teatr üçün ad o qədər də vacib deyil, əsas repertuar seçimidir”: Gənclər Teatrı hələ heç bir teatrın səhnəsində göstərilməyən tamaşalar hazırlayır: [Teatrın rəhbəri Sərvər Əliyevlə söhbət] //Paritet.- 2008.- 3-4 aprel.- S. 12.

598.    “Dövlət teatrları tamaşaçı asılılığından qurtarmalıdır”: [Əməkdar artist Qurban İsmayılov ilə söhbət] //Kaspi.- 2008.- 1 aprel.- S. 12.

599.    *Hüseynağa Atakişiyevsiz: 2 il: [Əməkdar incəsənət xadimi, akytor, rejissor] //Ədalət.- 2008.- 12 aprel.- S. 24.

600.   Təranə. “Azərbaycanda teatrı düzgün təbliğ etmirlər”: [Əməkdar artist Qurban İsmayılov ilə söhbət] //Mövqe.- 2008.- 5-7 aprel.- S. 13.

 

Naxçıvan Teatrı-125

 

601.    Qəhrəmanov Ə. Cəhalət, nadanlıq əleyhinə mübarizədə keçən şərəfli yol //Xalq qəzeti.- 2008.- 2 aprel.- S. 6.

602.    *Qəhrəmanov Ə. Naxçıvanda teatr milli-tarixi zərurətdən yarandı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S. 6-7.

603.    *Taşdemir T. “Araz sahilində doğan günəş”: [Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Həsənəli Eyvazlının eyni adlı tamaşasına ictimai baxış] //Zaman.- 2008.- 17-18 aprel.- S. 9.

604.    Vəzirov C. 125 illiyin bir addımında: Naxçıvan-125 //Qobustan.- 2007.- № 4.- S. 36-42.

605.    Vəzirov C. Ömrün səhnəli səhifələri: [Əməkdar artist Yasəmən Ramazanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2008.- 12 aprel.- S. 11.

606.    *Vəzirov C. 125 yaşlı Naxçıvan Teatrı //Azərbaycan.- 2008.- 13 aprel.- S. 5.

 

Bax: 184

 

A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

 

607.    Aliyə. “Kuklalar evi”: Bizdən əvvəlkilərə, bizə və bizdən sonrakılara: [Teatrın direktoru Rəhman Quliyevlə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.- 5 aprel.- S. 8.

608.     *“Uşaqların səhnə dünyası”: [Rejissor Rəhman Əlizadənin “Şərq nağılları” əsasında hazırlanmış “Cırtdan” ta-maşası haqqında] //Səs.- 2008.- 9 aprel.- S. 12; Şərq.- 2008.-     9 aprel.- S. 14.

 

BALET VƏ RƏQS

 

609.    Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin şagirdləri Hyustonda silsilə konsert proqramı ilə çıxış ediblər //Yeni Azərbaycan.- 2008.- 29 aprel.- S. 8; Palitra.- 2008.- 29 aprel.- S. 16.

610.    Əminə Dilbazi rəqqasələrin müasirləşdiyindən narahatdır: [Xalq artisti, rəqqasə] //Mövqe.- 2008.- 8-9 aprel.-   S. 13.

611.    Mütəllimova S. “Çinar”ın sorağında: Xalq rəqs kollektivi əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmaq arzusundadır: [Xalq artisti Əminə Dilbazi ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2008.-   S. 9.

612.    Səlimqızı C. İtib-batan “cücələrim”: [Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov və aktrisa Suğra Bağırzadə eyni adlı rəqs ansamblı haqqında] //Mərkəz.- 2008.- 4 aprel.- S. 11.

 

 

 


 

КУЛЬТУРА

 

613.    *О присвоении сотрудникам Совета Профессиональных Союзов Нахчыванской  Автономной Республики Конфедерации Профессиональных Союзов Азербайджана почетных званий Азербайджанской Республики: «Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики», г.Баку, 28 апреля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 1.

__________

 

614.    Агаталыбов А. К нам относятся просто супер!: [Беседа с председателем Ассоциации Азербайджанской Культуры Узбекистана А.Агаталыбовым. Вел Р.Керимов] //Эхо.- 2008.- 24 апреля.- С. 4.

615.    Алиева Г. Голос будущего: [II Общереспубликанский семинар творческой молодежи «Молодость- голос будущего»] //Азербайджанские Известия.- 2008.-     22 апреля.- С. 1-2.

616.    Асадова И. Министры культуры стран-членов СЕ соберутся в Баку //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 1.

617.    В США создана азербайджанская диаспорская организация: [Центр Американо-Азербайджанской Культуры в Бостоне] //Зеркало.- 2008.- 5 апреля.- С. 6.

618.    *Манафов Ш. Село Нидж в центре внимания норвежского посольства: [Об открытии Центра удинской культуры «Родник» в Габалинском районе] //Зеркало.- 2008.- 9 апреля.- С. 3.

619.    *«Орайин» означает «Родник»: В селе «Нидж» открылся одноименный научно-образовательный Центр удинской культуры //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 апреля.- С. 1.

 

К 85-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева

 

620.    Абаскулиева Э. В памяти навечно //Азербайджанские Известия.- 2008.- 29 апреля.- С. 1.

621.    Байрамов О. По случаю 85-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева посольство Азербайджана в Анкаре проведет цикл мероприятий //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 апреля.- С. 4.

622.    В Агсу закладывается Парк Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

623.    *В Брюсселе напечатаны почтовые марки, посвященные 85-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 апреля.- С. 4.

624.    В Гяндже прошел конкурс молодых художников //Зеркало.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

625.    В Гяндже прошел праздник книги //Эхо.- 2008.- 30 апреля.- С. 8.

626.    *В мае пройдет кинофестиваль памяти Гейдара Алиева //Зеркало.- 2008.- 26 апреля.- С. 23.

627.    В республике состоятся культурные мероприятия, приуроченные к 85-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

628.    *В Союзе Композиторов проведена конференция, посвященная 85-летию великого лидера //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 2.

629.    *В Украине прошли мероприятия, посвященные великому лидеру Гейдару Алиеву //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 2.

630.    *Гаджизаде А. Сергей Морозов: Увековечение памяти великого лидера Гейдара Алиева в Ульяновске сблизит наши народы: [О выступлении губернатора Ульяновской области РФ С.Морозова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 2

631.    *Гамедов А. Зеленый наряд Хызы: [О праздничных мероприятия] //Бакинский рабочий.- 2008.- 25 апреля.- С. 4.

632.    *Гейдар Алиев-85 //Каспий.- 2008.- 29 апреля.- С. 2.

633.    Гейдар Алиев-85: [О торжественных мероприятиях в Грузии] //Каспий.- 2008.- 25 апреля.- С. 1.

634.    Гейдар Алиев - 85: Страна готовится к юбилею общенационального лидера //Каспий.- 2008.- 18 апреля.- С. 2.

635.    Дагаргулия С. Сумгайытцы готовятся отметить знаменательную дату //Вышка.- 2008.- 25 апреля.- С. 7.

636.    Кенгерли Г. В Самарканде состоялась церемония, посвященная 85-летнему юбилею Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

637.    Конкурс молодых исполнителей //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 апреля.- С. 4.

638.    *Мамедов М. «Гейдар Алиев и современная азербайджанская государственность» //Зеркало.- 2008.-     30 апреля.- С. 3.

639.    Мирзоева С. Г.Алиев: «Творчество Бюль-Бюля – великое достояние Азербайджана» //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 апреля.- С. 2.

640.    Мурсал Л. Мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

641.    О национально-духовных ценностях: [О конференции «Гейдар Алиев и наши национально-духовные ценности» в Гахской Библиотеке] //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 апреля.- С. 2.

642.    Открытие Музея Гейдара Алиева: [В Бейлагане] //Бакинский рабочий.- 2008.- 22 апреля.- С. 6.

643.    Подарок от сестер Касимовых //Зеркало.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

644.    «Посвящение» Гейдару Алиеву прозвучало на Международном Музыкальном Фестивале: [В Киеве. Об одноименном произведении композитора Ф.Ализаде] //Зеркало.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

645.    *Посольство Азербайджана в Грузии провело мероприятие, посвященное юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 2.

646.    *Премии имени Гейдара Алиева удостоена Общественная Библиотека города Ливингстона: [США] //Эхо.- 2008.- 29 апреля.- С. 5.

647.    Проспект Гейдара Алиева станет образцовым: [О праздничных мероприятиях и  концерте в Гяндже] //Эхо.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

648.    *Славный жизненный путь великого Гейдара Алиева - яркий пример беззаветного служения народу //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 апреля.- С. 4.

649.    Широкий план мероприятий //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 апреля.- С. 2.

 

31 Марта – День Геноцида Азербайджанцев

 

650.    Бабаев Б. Этого нельзя забывать: [О фотоэкспозиции в Музее Независимости] //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 апреля.- С. 4.

651.    *Багирзаде Л. «Сама правда»: [О документальной ленте, снятой студией «Салнаме» АзТВ] //Каспий.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

652.    *Гамбарова Э. Открытие памятника жертвам Ходжалы в Гааге - это большая победа //Зеркало.- 2008.-   10 апреля.- С. 5. 

653.    *Документальный фильм о трагедии: [О показе ленты  в Дубае] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2апреля.- С. 3.

654.    Открылась выставка изданий, отражающих преступления армян: [В Центральной Научной Библиотеке НАНА] //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 апреля.- С. 3.

655.    По случаю Дня Памяти Жертв: [Организовано театрализованное мероприятие во Дворце Культуры имени С.Вургуна] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

656.    Экспозиция, отражающая зверства армян: [О выставке в Музее Независимости] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

 

Год Азербайджана в Германии

 

657.    В Берлине аплодировали нашим мастерам искусства: Завершилась первая часть проекта «Год Азербайджана в Германии» //Каспий.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

658.    Нифталиев Э. Культурная программа «Год Азербайджана в Германии - это продуманный на длительный период стратегический план развития»: [Беседа с послом Азербайджана в Германии П.Шахбазовым] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 апреля.- С. 2.

659.    *Шахбазов П. Азербайджан и Евросоюз располагают большим потенциалом для плодотворного сотрудничества: [Беседа с послом Азербайджана в Германии П.Шахбазовым] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 5 апреля.- С. 1-2.

660.    Эльмиров А. Папы-воспитатели, цветочная ярмарка и Год Культуры Азербайджана //Вышка.- 2008.- 25 апреля.- С. 11.

 


 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

661.    Асадова И., Рзаханова Е. Известные американские джазмены Дэн Тепфер и Джоэл Харрисон в Баку //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

662.    Багиров А. Через чувства к сознанию: [О выставке трех норвежских художников в зале Выставок Миниатюр в Ичеришехер] //Новое время.- 2008.- 26-28 апреля.- С. 13.

663.    *В Баку открылся Французский киноклуб: [В помещении Театра «Ибрус»] //Зеркало.- 2008.- 29 апреля.- С. 8.

664.    В Баку состоялись концерты пианиста Дэна Тепфера: [В Джаз-Центре] //Зеркало.- 2008.- 11 апреля.-    С. 8.

665.    Гусейнзаде Э. «Я не привык, чтобы на моих концертах разговаривали»: [Беседа с американским джазменом Д.Тепфером] //Эхо.- 2008.- 12 апреля.- С. 13.

666.    *Добро пожаловать в Азербайджан на «Землю добрых огней!»: [Об одноименном документальном фильме  российского режиссера М.Верниковой, показанном на российском канале «Культура»] //Зеркало.- 2008.- 2 апреля.-   С. 8.

667.    *Жуков И. Баку был и остается городом высокой культуры: [Беседа с советником посольства РФ И.Жуковым. Вела Е.Касумова] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 8 апреля.- С. 1-2.

668.    Корин А. И снова Баку в Хайфе!: [О 15-летнем юбилее культурного общества «Хайфа- Баку»] //Зеркало.- 2008.- 29 апреля.- С. 8.

669.    Находящиеся в Азербайджане американские джазмены провели пресс-конференцию: [Д.Тепфер и Д.Харрисон] //Новое время.- 2008.- 9 апреля.- С. 6.

670.    Рзаханова Е. В Баку открылся Французский киноклуб //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

 

Дни Культуры Молдовы

 

671.    Азербайджан и Молдова - дружественные, партнерские страны: Торжественное открытие Дней Культуры Молдовы : [В Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 апреля.- С. 3.

672.    В Баку проходят Дни Культуры Молдовы //Эхо.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

673.    Гусейнов Э. Молдавские зарисовки: [О выставке художника И.Сфырней] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 24 апреля.- С. 4.

674.    Молдавские мотивы //Каспий.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

Дни Культуры Египта

 

675.    Гараева С. Добрый ангел мира //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 апреля.- С. 4.

676.    Импульсы сотрудничества //Каспий.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

677.    Мастера искусств Египта в Сумгайыте //Вышка.- 2008.- 25 апреля.- С. 2.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

678.    Караваев А. Дипломатия «мягкой силы»: [О культурной и о социогуманитарной задаче представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ] //Известия.- 2008.-  24 апреля.- С. 5; Бакинский рабочий.- 2008.- 26 апреля.- С. 5. 

 


 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

679.    *Алиева Б. Новинка для читателей: [Об издании журнала «Книговедение и издательское дело»] //Зеркало.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

680.    Алиева С. Храмы знаний реанимируют: [О подписании меморандума между Министерством Культуры и Туризма и посольством США о сотрудничестве в плане развития библиотечного дела] //Зеркало.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

681.    Гаджи И. Законы нужно знать всем - не только свои, но и чужие: [О создании Публичного Информационно-Правового Центра в Юношеской Библиотеке имени Д.Джаббарлы] //Вышка.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

682.    Ибрагимов А. Лицом к читателю: [О проекте Госпрограммы по реформированию библиотечного дела] //Известия.- 2008.- 18 апреля.- С. 7.

683.    Как библиотечная реформа скажется на взаимосвязи «читатель-книга»? [Опрос общественного мнения по поводу реформирования библиотечного дела] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 25 апреля.- С. 2.

684.    Книги об Азербайджане будут читать в Германии: [Об открытии Азербайджанского Отделения в Библиотеке немецкого города Оффенбах и презентации 500 наших книг] //Каспий.- 2008.- 26 апреля.- С.16; Эхо.- 2008.-  26 апреля.- С. 12.

685.    «Книговедение и издательское дело»: [Об издании ежеквартального одноименного журнала] //Эхо.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

686.    Министерство Культуры и Туризма: Подготовило новую библиографию: [Совместно с Детской Библиотекой имени Ф.Кочарли со списком книг, изданных в соответствии с Указом Президента И.Алиева от 12 января 2005 года] //Биржа плюс.- 2008.- 18 апреля.- С. 2.

687.    *Мири М. Геноцид азербайджанцев: [О презентации одноименной книги В.Аббасова в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Зеркало.- 2008.- 1 апреля.- С. 2.

688.    Он прожил три жизни в одной: Ученый-литературовед, писатель, педагог Мир Джалал: [О вечере памяти Мир Джалала Пашаева в Президентской Библиотеке] //Бакинский рабочий.- 2008.- 24 апреля.- С. 4.

689.    Открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева: [В Центральной Научной Библиотеке] //Бакинский рабочий.- 2008.-     23 апреля.- С. 2.

690.    Открылась книжная выставка: [В Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

691.    Правда жизни Мир Джалала Пашаева: [О выставке в Научной Библиотеке НАНА] //Каспий.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

692.    Президентская Библиотека подготовила на основе материалов о депортации азербайджанцев электронный ресурс //Бакинский рабочий.- 2008.- 1 апреля.- С. 2.

693.    Растет фонд главной библиотеки страны:  [О позитивных моментах развития библиотечного дела в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Баку.- 2008.- 11-17 апреля.- С. 3.

 

41-й Праздник Книги

 

694.    *Алиева Б. Праздник Книги: [О мероприятии в Парке имени Р.Зорге] //Зеркало.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

695.    Ашрафли Р. Дети отпраздновали День Книги //Неделя.- 2008.- 11 апреля.- С. 4.

696.    Бюльбюль. К Всемирному Дню Книги //Зеркало.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

697.    Гасангызы Н. В Баку состоялся Праздник Книги //Вышка.- 2008.- 11 апреля.- С. 9.

698.    *Гусейнова А. Грамота лучшему читателю //Азербайджанские Известия.- 2008.- 10 апреля.- С. 4.

699.    Для детей надо писать легко и играючи: [О Празднике Книги и о творчестве беседует писатель Т.Агаев. Вела Р.Ашрафли] //Неделя.- 2008.- 4 апреля.- С.8, 25.

700.    Ирада А. В Парке Зорге состоялся Праздник Книги //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

701.    *Курочкина С. Мудрое слово вечно живет//Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 апреля.- С. 3. 

702.    Республиканская Детская Библиотека провела Праздник Книги //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 апреля.- С. 4.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДЕЛО И РЕКЛАМА

 

703.    Асадова И. Виртуальный филиал Русского Музея готов к встрече с посетителями: [Об открытии информационно-образовательного центра в Музейном Центре] //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

704.    *Баннаева Н. Культурный мост между Баку и Санкт-Петербургом: [Русский Музей] //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

705.    Баннаева Н. Окно в Россию: [Открытие виртуального филиала Русского Музея] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 апреля.- С. 3.

706.    *Бюльбюль. Теперь и в Баку: [Русский Музей] //Зеркало.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

707.    Гаджи И. Путь в новый мир: Русский Музей: Виртуальный филиал: [Об открытии Информационно- Образовательного Центра] //Вышка.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

708.    Ирадова А. Виртуальный тур по Русскому Музею //Эхо.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

709.    Мамедова Г. Русский Музей стал доступен и нашим гражданам: [О подготовке проекта Информационно-Образовательного Центра] //Неделя.- 2008.- 4 апреля.-       С. 28.

710.    Русский Музей: Виртуальный филиал: В Баку открылся Информационно-Просветительский Центр //Каспий.- 2008.- 11 апреля.- С. 8. 

 

Парки Культуры и Отдыха

 

711.    *О создании Гейгельского Национального Парка Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, г. Баку, 1 апреля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 апреля.- С. 1.

__________

 

712.    Алиева Р. Бухарестский оазис: Беседа с автором проекта Аллеи имени Гейдара Алиева в Бухаресте: [Архитектором Э.Гусейновым] //Каспий.- 2008.- 1апреля.- С. 2.

713.    Амирбекова М. Луна-Парк - наследие товарищества братьев Нобель: [История создания «Вилла Петролеа»] //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 41.

714.    *Гасанова С. Приговоренные к смертной казни: [Об отсутствии должного ухода за периферийными ПКиО] //Биржа плюс.- 2008.- 4 апреля.- С. 6-7.

715.    Набиева О. Еще один национальный парк: [Беседа с директором Гей-Гельского Заповедника Б.Вердиевым] //Вышка.- 2008.- 18 апреля.- С. 7.

716.    Олигархи лишают Баку садов и скверов: [О плачевном состоянии некоторых ПКиО города] //Комсомольская Правда.- 2008.- 22-28 апреля.- С. 5.

 


 

Клубы, Дворцы и Дома Культуры

 

717.    *Бюльбюль. «КВН - это 47-летний мужик в самом расцвете сил»: [Беседа с директором городского КВН П.Мамедовым] //Зеркало.- 2008.- 5 апреля.- С. 23.

718.    Касумова Е. Зал дружно подпевал артистам: [О концерте ансамбля «Играй гармонь» при Русской Общине] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 апреля.- С. 3.

719.    Центр Русской Культуры ищет таланты: [О музыкальном конкурсе вокалистов и самодеятельных коллективов] //Каспий.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

720.     Асадова И. Азербайджан войдет в империю Гуггенхайма: [О концепции будущего Музея Современного Искусства рассказала пресс-секретарь МКиТ З.Алиева] //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

721.    *Ирада А. Музей Истории Азербайджана открывает двери для посетителей //Эхо.- 2008.- 29 апреля.-   С. 8.

722.    Мамедова И. И вновь в Баку наступит «Ночь Музеев»: [О подготовке к мероприятию рассказала директор Музея Ковра и Прикладного Искусства Р.Тагиева] //Биржа плюс.- 2008.- 18 апреля.- С. 25.

723.    Микеладзе Г. Музей, где музыка живет: [Беседа с директором Музея Музыкальной Культуры А.Байрамовой] //Каспий.- 2008.- 15 апреля.- С. 8.

724.    Миниатюрная книга о директоре Музея Миниатюрной Книги: [Книга «ЗС», посвященная Заслуженному работнику культуры З.Салаховой] //Каспий.- 2008.-   22 апреля.- С. 8.

725.    Рзаханова Е. В Баку пройдет европейская акция «Ночь Музеев»: [О подготовке к мероприятию рассказала директор Государственного Музея Ковра и Прикладного Искусства Р.Тагиева] //Эхо.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

726.    *О создании Корчайского Государственного Природного Заповедника Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики, Г.Баку, 1 апреля 2008 года //Бакинский рабочий.- 2008.-      2 апреля.- С. 1.

___________

 

727.    Ализаде Д. Есть ли у Гобустана проблемы?: [Культурно-исторический заповедник] //Эхо.- 2008.- 5 апреля.- С. 6.

728.    Алили Э. «Атешгях», или храм богини Джаваладжи: [В Сураханы] //Вышка.- 2008.- 25 апреля.- С. 8-9.

729.    Алили Э. Безмолвные свидетели былых событий: [О мечети «Сыныг гала» в Ичеришехер] //Вышка.- 2008.- 11 апреля.- С. 11.

730.    Ахмедзаде Ф. Легенда бакинского балкона: [О старинном архитектурном балконе на улице Рафибейли 25] //Каспий.- 2008.- 5 апреля.- С. 13.

731.    *Ахундов Э. Руководству заповедника «Ичеришехер» необходимо приступить к реставрации участков стены близ станции метро «Бакы Совети»: [Беседа с архитектором Э.Ахундовым] //Биржа плюс.- 2008.- 25 апреля.- С. 6.

732.    Бабаев А. Кладбище хранит тайны: [О памятнике местного значения –кладбище Сигон в Лянкаране] //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 апреля.- С. 4.

733.    Багирзаде Л. Забота о наследии: [О мечети в селе Рустов Губинского района] //Каспий.- 2008.- 4 апреля.- С. 8; Ежедневные новости.- 2008.- 4 апреля.- С. 6.

734.    Баннаева Н. Сохраним для потомков: [О конференции в Музейном Центре, посвященной состоянию культурных и исторических памятников] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 18 апреля.- С. 4.

735.    Большие метаморфозы Малой Крепостной: [История улицы Кичик Гала в Ичеришехер] //Неделя.- 2008.- 18 апреля.- С. 29.

736. *Бюльбюль. «Азербайджан- вторая родина многих религий»: [О реставрации мечети в поселке Рустов Губинского района] //Зеркало.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

737.    Закиев Ф. « Бакуйе, который у моря…»: [О находках в Ичеришехер] //Каспий.- 2008.- 26 апреля.- С. 12.

738.    Закиев Ф. Загадки-разгадки Бакинской крепости: [История Гыз Галасы] //Каспий.- 2008.- 5 апреля.- С. 13.

739.    Исмаил. Наследники этой истории- другие: [Об общности элементов кипчагского  и казахского языков и культуры и о притязаниях армян] //Зеркало.- 2008.- 19 апреля.- С. 33.

740.    Исследователи университета Джоржии (США) рассказывают о памятниках Нахчывана //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 1.

741.    Мамедов Р. Вынужденное ожидание: Иран тормозит процесс включения Гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия //Каспий.- 2008.- 10 апреля.- С. 5.

742.    Манафлы Р. Заповедник Янардаг охраняется государством //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 2.

743.   *Мири М. Воссоздается «каменная» история государства: Издан очередной том «Корпуса эпиграфических памятников Азербайджана» //Зеркало.- 2008.- 30 апреля.- С. 3.

744.    Мири М. Разрушение Ичеришехер продолжается //Зеркало.- 2008.- 11 апреля.- С. 1.

745.    Мурадова К. Мертвые города: [О разрушении памятников старины на оккупированных территориях] //Известия.- 2008.- 4 апреля.- С. 7.

746.    Раскопки в Шамкирской крепости начнутся в мае: [О крепости XII века на берегу Шамкирчая] //Каспий.- 2008.- 29 апреля.- С. 8.

 

ТУРИЗМ

 

747.    Абдуллаев В. И вырастет город – курорт: [О выделении средств из госбюджета на развитие города Нафталана] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

748. *Агаева И. Курортному «беззаконию» пришел конец: [О принятии закона «О природно-лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных зонах и курортах»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 4 апреля.- С. 2.

749.    Ахундов А. На Абшероне построят мегакурорт: [Об инвестициях, которые вложат в создание зоны отдыха в Нардаране и в Кюрдахане в размере 1 млрд долларов] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 22 апреля.- С. 2.

750.    Джеваншир Л. Туризм - перспективная отрасль экономики Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2008.- 23 апреля.- С. 4.

751.    Керимов Р. Более 3 миллионов туристов: [Беседа с руководителем тур-агентства Конфедерации профсоюзов Ф.Мамедовым] //Эхо.- 2008.- 17 апреля.- С. 5.

752.    Pasha Construction перестроит отель «Абшерон» //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 1; Новое время.- 2008.-   10 апреля.- С. 1.

753.    Стартовала Неделя Молодежного Туризма: [Совместно с молодежным движением «Ирели»] //Зеркало.- 2008.- 29 апреля.- С. 7.

754.    Страхование дает максимум защиты для туристов: [Об элементах туриндустрии] //Зеркало.- 2008.-     26 апреля.- С. 14.

755.    Туристов стало больше: [О Форуме операторов по туризму стран-членов ОИК рассказал сотрудник МКиТ Ф. Гурбанов] //Зеркало.- 2008.- 15 апреля.- С. 7.

756.    Фуад А. Азербайджан на пути развития туризма: [Беседа с начальником Управления Туризма МКиТ А.Исмиевым] //Зеркало.- 2008.- 16 апреля.- С. 4.

 

VII Международная Выставка «Туризм и Путешествия» - AİFT-2008» и II международная Выставка «Отель Экспо 2008»

 

757.    Ализаде Ф. Туризм в Азербайджане развивается стремительными темпами //Зеркало.- 2008.- 17 апреля.- С. 4.

758.    Ахмедова З. Туристам открывается мир приключений //Неделя.- 2008.- 18 апреля.- С. 9.

759.    2-я Азербайджанская Международная выставка «Гостиничное Дело» //Зеркало.- 2008.- 16 апреля.- С. 3

760.     Мамедов Р. Ставка на туризм //Каспий.- 2008.- 17 марта.- С. 5.

761.    Нагиев Р. AIFT- 2008 завершает свою работу //Бакинский рабочий.- 2008.- 18 апреля.- С. 4.

762.    Наджафов А. Кого считать туристом? //Азербайджанские Известия.- 2008.- 17 апреля.- С. 2.

763.    Развивая туризм - становимся богаче //Вышка.- 2008.- 18 апреля.- С. 3.

764.    7-я Азербайджанская Международная выставка туризма и путешествий //Зеркало.- 2008.- 16 апреля.-      С. 2.

 


 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

765.    Бабаев А. «Халай» покоряет сердца: [О творчестве одноименного фольклорного коллектива] //Бакинский рабочий.- 2008.- 5 апреля.- С. 4.

766.    Бабаев А. Чарующие звуки гара зурны: [О творчестве зурначи С.Алиева из Лянкарана] //Каспий.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

767.    Рзаханова Е. Детский коллектив «Шарг чирагы»: [О творчестве одноименного вокально-танцевального ансамбля] //Эхо.- 2008.- 12 апреля.- С. 10.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

768.    *Алиев И. В Тбилиси открылась выставка, связанная с юбилеем академика Зарифы ханум Алиевой: [37 работ наших художников в Выставочном Зале «Коуала»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 4.

769.    *Алиева Э. Его величие - в таланте, мастерстве и восхитительной скромности: [Творческий портрет Народного художника Т.Салахова ] //Бакинский рабочий.- 2008.- 2 апреля.- С. 4.

770.    *Баннаева Н. Десять образов страны: [О выставке наших художников в Галерее «Берлин-Баку» в Германии] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

771.    Баннаева Н. Динамика арт-чейнджа: [О выставке художника Ф.Халилова в Москве] //Известия.- 2008.- 24 апреля.- С. 5.

772.    Борец свободного искусства: [Творческий портрет Народного художника Р.Бабаева] //Каспий.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

773.    Вагабова Д. Ашраф Мурад: Запоздалое признание: [Об издании книги, посвященной художнику А.Мураду - «Ашраф Мурад. Магический реализм»] //Эхо.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

774.    Германское посольство проводит в Азербайджане художественный конкурс: [Живописных работ в трех цветах флага Германии] //Зеркало.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

775.    *Думбадзе М. Образ нежный и прекрасный: [О выставке картин наших художников, посвященных академику З.Алиевой в Тбилиси] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 апреля.- С. 3.

776.    Зейналов Б. Незабвенный Саттар Бахлулзаде…: В Музее Искусств прошло мероприятие, посвященное памяти живописца //Новое время.- 2008.- 15 апреля.- С. 6.

777.    Ирада А. Вернисаж Гюнель Кулиевой: [О выставке молодой художницы Г.Кулиевой в Галерее «Абшерон»] //Эхо.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

778.    Ирадова А. Черный, красный, золотой: [О конкурсе живописи, организованном Галереей «Гыз Галасы» и «Берлин-Баку»] //Эхо.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

779.    Караваев А. Шестая персональная: [О выставке Народного художника Ф.Халилова в Третьяковской Галерее] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 апреля.- С. 3.

780.    Кязимзаде А. Право на право: [О творчестве художника Р.Мамедова] //Каспий.- 2008.- 19 апреля.- С. 13.

781.    Магический реализм: В Москве вышла книга об азербайджанском художнике Ашрафе Мурадоглу //Каспий.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

782.    Манафова У. Мир Саттара в фотографиях: [О творчестве художника С.Бахлулзаде] //Баку.- 2008.- 11-17 апреля.- С. 4.

783.    *Микеладзе Г. Диалог с современником: [Творческий портрет Народного художника Т.Салахова] //Каспий.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

784.    *«Навстречу вечности» вместе с молодой художницей: [Т.Кулиевой в Галерее «Абшерон»] //Зеркало.- 2008.- 5 апреля.- С. 24; Каспий.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

785.    *Огуз С. Быть творцом на земле: [О выставке памяти художника Р.Бабаева в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 апреля.- С. 3.

786.    *Огуз С. Магический реализм Ашрафа Мурада: [Об одноименной книге, посвященной художнику А.Мураду] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 апреля.- С. 3.

787.    Она мечтает быть как Пикассо…: [О творчестве юной художницы Г.Бейляровой] //Зеркало.- 2008.-  12 апреля.- С. 26 .

788.    Открылась персональная выставка балакенского художника Эльнура Расулова: [В Историко-Краеведческом Музее Балакена] //Бакинский рабочий.- 2008.- 17 апреля.- С. 3.

789.    Пашаев Г. Поэтические образы времени года в творчестве Эйюба Мамедова: [Художник-пейзажист Э.Мамедов] //Мир Культуры.- 2007.- № 14.- С. 287-290.

790.    След в жизни: [Беседа с Народным художником Ф.Халиловым, выставка которого состоялась в Третьяковской Галерее] //Каспий.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

791.    Халыкова Г. Формирование новых тенденций в азербайджанской живописи на рубеже 1950-60 годов //Мир Культуры.- 2007.- № 14.- С. 281- 286.

 

Исмаил Мамедов-60

 

792.    Баннаева Н. Подарки от художника: [О юбилейном вернисаже Заслуженного художника И.Мамедова в Салоне имени С.Бахлулзаде] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 11 апреля.- С. 4.

793.    Мамедов А. Юбилей искусного мастера //Бакинский рабочий.- 2008.- 15 апреля.- С. 4.

794.    Мамедова Г. «Цветные сны» Исмаила Мамедова //Неделя.- 2008.- 18 апреля.- С. 28.

795.    Рзаханова Е. Влюбленный в родной Баку //Эхо.- 2008.- 12 апреля.- С. 10.

796.    Рзаханова Е. Цветные сны Исмаила Мамедова //Эхо.- 2008.- 19 апреля.- С. 12.

797.    Сархан. Мои цветные сны //Зеркало.- 2008.-   12 апреля.- С. 24.

798.    Талыбова А. Ветер вечности: Послесловие к выставке художника Исмаила Мамедова //Каспий.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

799.    Юбилейная выставка Исмаила Мамедова //Каспий.- 2008.- 12 апреля.- С. 16.

800.    Юбилейный вернисаж //Бакинский рабочий.- 2008.- 9 апреля.- С. 6; Каспий.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

801.    Абдуллаева А. Роль научного наследия Расима Эфенди в азербайджанском искусствоведении: [Об исследователе декоративно-прикладного искусства, академике Р.Эфенди] //Мир Культуры.- 2007.- № 14.- С. 295-298.

802.    Баннаева Н. Радуга гурамы: [О творчестве художника лоскутного мастерства Х.Насировой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 23 апреля.- С. 3.

803.    Джахандари М. Ваять можно и из ваты: [О творчестве прикладника Г.Абдурахмановой] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 апреля.- С. 3.

804.    Кязимзаде А. Право на право: [Творческий портрет Заслуженного работника культуры, дизайнера Р.Мамедова] //Каспий.- 2008.- 12 апреля.- С. 13.

805.    Мустафаев А. Производство огнестрельного оружия в Азербайджане: [О кустарных промыслах] //İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31).- С. 36-38.

806.    *Самедова Н. Бесконечные тени Эльдара Иба-дуллаева: [О творчестве художника-керамиста Э.Ибадуллаева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 апреля.- С. 3.

 

ГРАФИКА

 

807.    *Аббасова М. Графика и живопись: [О выставке 35 работ художницы А.Махмудовой в Галерее «Абшерон»] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 апреля.- С. 4.

808.    Азербайджанский карикатурист получил Гран Премию: [Главный редактор журнала «Карикатура» С.Джафарли за участие в сатирическом конкурсе кубинской газеты Dedete] //Эхо.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

809.    Аллахвердиева Н. Весеннее настроение: [О выставке молодого художника-графика А.Махмудовой в Галерее «Абшерон»] //Известия.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

810.    Праздник смеха продолжается: [Беседа с председателем Союза Карикатуристов Б. Гаджизаде] //Кас-пий.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

811.    Рзаханова Е. Карикатуристов пригласили на международный конкурс «Айдын Доган» //Эхо.- 2008.-     11 апреля.- С. 8.

812.    Шумилов Г. Совсем не хобби: [О творческих успехах карикатуристов] //Известия.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

 

Молла Насреддин-102

 

813.    *Гусейнов Э. Молла Насреддин был бы доволен: В Баку завершился Международный Конкурс Карикатуристов //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 апреля.-   С. 4.

814.    *Журналу «Молла Насреддин»- 102 года //Зеркало.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

815.    Под острым углом //Каспий.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

 

СКУЛЬПТУРА

 

816.    Бабаев Р. Все начинается с рисунка: [Творческий портрет Заслуженного художника, скульптора А.Мустафаева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 17 апреля.- С. 4.

817.    *Состоялось открытие барельефа видного писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 апреля.- С. 4.

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

818.    В Женеве открылась выставка работ азербайджанских фотографов: [Под названием «Страна, где встречаются культуры»] //Ежедневные новости.- 2008.- 25 апреля.- С. 10.

819.    Кязимзаде А. Умолкли звуки чудных снимков…: [Памяти фотохудожника А.Агаева] //Каспий.- 2008.- 3 апреля.- С. 3.

820.    Сила в разнообразии: [О выставке наших фотографов во Дворце Наций Женевы под названием «Страна, где встречаются культуры»] //Каспий.- 2008.- 22 апреля.-  С. 8.

КИНО

 

821.    Азербайджанские мультфильмы в Интернете: [О студии флэш-анимации Mult .az] //Каспий.- 2008.-   15 апреля.- С. 8; Эхо.- 2008.- 15 апреля.- С. 1.

822.    Алиширгызы Г. «Свое» кино Тейюба Ахундова: [Вечер памяти кинооператора Т.Ахундова в Театре «Ибрус»] //Неделя.- 2008.- 11 апреля.- С. 28.

823.    «Армяне. Анатомия лицемерия»: [О документальной ленте режиссера Н.Исрафилоглу] //Эхо.- 2008.- 17 апреля.- С. 5.

824.    Багирзаде Л. Азербайджанский кинематограф: выход из «стоп-кадра»: [Беседа с Заслуженным деятелем искусств, кинорежиссером А.Салаевым] //Каспий.- 2008.- 19 апреля.- С. 16.

825.    Багирзаде Л. «Мозалан»- вакцина против негатива: [Бесед с директором одноименной студии О.Фикретоглу] //Каспий.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

826.    В память об актере и режиссере: [Вечер памяти Заслуженного деятеля искусств М.Кязимова в Союзе Кинематографистов] //Каспий.- 2008.- 17 апреля.-   С. 8.

827.    «Возвращение в Гобустан»: [О фильме режиссера И.Сафата] //Каспий.- 20908.- 16 апреля.- С. 8.

828.    «Гала» делегирован на «Восток-Запад»: [О фильме режиссера Ш.Наджафзаде] //Каспий.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

829.    Дагаргулия С. Завершились съемки телесериала «Игрок»: [Об одноименной киноленте рассказывает Заслуженный артист, сценарист Ф. Магеррамов] //Вышка.- 2008.- 11 апреля.- С. 9.

830.    «Дебют» - первый шаг к самоутверждению: [Беседа с Народным артистом, кинорежиссером Э.Кулиевым] //Каспий.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

831.    Егяна Р. Вечер памяти известного оператора Тейюба Ахундова: [В Театре «Ибрус»] //Эхо.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

832.    Завершились съемки фильма «Приветствую тебя, мой ангел»: [Режиссера О.Миркасимова] //Каспий.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

833.    Кязимова Н. Первый показ фильма «Гала» состоится на кинофестивале «Восток-Запад»: [Режиссера Ш.Наджафзаде] //Зеркало.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

834.    Мамедова И. 20 лет назад…:  Фильм «Гала» представит Азербайджан на кинофестивале «Восток-Запад»: [Режиссера Ш.Наджафзаде] //Биржа плюс.- 2008.-    18 апреля.- С. 25.

835.    Мамедова И. Памяти выдающихся людей посвящается…: [О подготовке материалов в Госфильм-офонде к юбилею Народного артиста Л.Абдуллаева] //Биржа плюс.- 2008.- 4 апреля.- С. 25.

836.    Мирабдуллаев Э. Это - великая вещь, к которой нельзя подходить с позиции шоу-бизнеса: [Беседа с клипмейкером Э.Мирабдуллаевым. Вела А.Ирада] //Эхо.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

837.    *Момент славы через 100 секунд: Объявлен конкурс сценариев короткометражных фильмов: [Продюсерским центром «Ени далга»] //Зеркало.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

838.    Мурсалова Л. В Британии продемонстрирован отечественный фильм «Пери Гала»: [Режиссеров И.Сафата и М.Микаилова] //Эхо.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

839.    Мурсалова Л. Завершена работа над документальной лентой «Эркиван»: [Режиссера Э.Зейналлы] //Эхо.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

840.    Мурсалова Л. Завершена работа по созданию трех документальных лент: [Режиссеров Э.Аблуджа, Ш.Маильоглу, В.Мамедзаде] //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

841.    Настраивайтесь на «Новую волну»: Стартует киноконкурс под названием «Сто» //Каспий.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

842.    Началась скандинавская премьера фильма «Пери Гала»: [Режиссера И.Сафата и М.Микаилова] //Зеркало.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

843.    Рзаханова Е. Документальный фильм «Возвращение в Гобустан»: [Режиссера И.Сафата] //Эхо.- 2008.-    19 апреля.- С. 12.

844.    Фильм Октая Миркасимова отправляется в Израиль: [О фильме режиссера О.Миркасимова «Приветствуя тебя, мой ангел»] //Ежедневные новости.- 2008.-       25 апреля.- С. 10.

845.    Фильмы киностудии «Дервиш» будут демонстрироваться в Европе: Французский «Телеканал+» и Общественное Телевидение Швеции купили права на три года //Зеркало.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

 

МУЗЫКА

 

846.    *Абдуллаева Л. Артисты не уходят: [Очерк памяти М.Ростроповича] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 30 апреля.- С. 3.

847.    *Абдуллаева Л. Когда поют дети: [О выступлении камерного хора музшколы №35 в Капелльхаусе] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 26 апреля.- С. 3.

848.    Алескероглу Ф. Женщина, которая поет: [Беседа с вокалисткой Н.Теймуровой] //Эхо.- 2008.- 5 апреля.- С. 12.

849.    *Алиев А. Азербайджан вносит вклад в мировую культуру: [О награждении композитора Ф.Ализаде почетным званием «Артист мира» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 апреля.- С. 4.

850.    Алиева Б. От хип-хопа до оперы: [Беседа с оперным певцом Т.Шахбазовым, проживающим в Турции] //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 22.

851.    *Алиева Н. Уроки и ученики мастера: [О книге музыковеда Ф.Таировой «Дмитрий Шостакович и азербайджанская музыкальная культура»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

852.    *Алиева У. Праздник для детей: [О ежегодном отчетном концерте учеников музшколы №39] //Зеркало.- 2008.- 30 апреля.- С. 8.

853.    Алиева У. Симфоническая поэма Арифа Меликова «Сказка» //Мир Культуры.- 2007.- № 14.- С. 259-270.

854.    Ализаде С. Мурад Гусейнов покорит Турцию: [О творчестве пианиста М.Гусейнова] //Эхо.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

855.    Алиширгызы Г. Выпущен памятный альбом Рафика Бабаева: Фонд Гейдара Алиева почтил память замечательного музыканта //Неделя.- 2008.- 18 апреля.- С. 28.

856.    Алиширгызы Г. Эльза Ибрагимова стала Народной артисткой Дагестана: [Композитор Э.Ибрагимова] //Неделя.- 2008.- 25 апреля.- С. 28.

857.    Алиширгызы Г. Юная скрипачка покорила Италию: [О скрипачке Д.Сеидовой, победившей на Первом Международном конкурсе инструменталистов и вокалистов в Фасано] //Неделя.- 2008.- 4 апреля.- С. 28.

858.    «Артист мира»: Фирангиз Ализаде вручен диплом ЮНЕСКО //Каспий.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

859.    Асадова И. Эйюб Кулиев и Динара Алиева отправятся на «Музыкальный Олимп»: [Вокалистка Д.Алиева и дирижер Э.Кулиев приглашены на фестиваль в Санкт-Петербург] //Эхо.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

860.    Бадалбейли Ф. Я всегда выступаю на концертах с маленьким кораном, который подарил мне великий маэстро Ниязи: [Интернет-форум с Народным артистом, пианистом Ф.Бадалбейли. Вела Е.Рзаханова] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 23.

861.    Бюльбюль. «Музыка - наше отражение»: [Беседа с Заслуженной артисткой, пианисткой С.Ашумовой] //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 23.

862.    В Германии выступили Симфонический и Камерный Оркестры Азербайджана //Зеркало.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

863.    В последний путь: [Некролог. Народный артист, композитор Р.Мустафаев] //Каспий.- 2008.- 11 апреля.- С. 8; Новое время.- 2008.- 11 апреля.- С. 3.

864.    Дерткин Г. Когда душа поет…: [О бывшем бакинце, музыканте А.Илизарове] //Известия.- 2008.- 4 ап-реля.- С. 8.

865.    Диана Р. Памяти маэстро: [М.Ростроповича] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 11.

866.    Его вечно живые «Джуджалярим»: [Об установлении мемориальной доски на доме Заслуженного деятеля искусств, композитора Г.Гусейнли] //Каспий.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

867.    Еще один вклад в азербайджанскую культуру: [Мемориальный музыкальный альбом  пианиста и композитора Р.Бабаева презентован Фондом Гейдара Алиева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 12 апреля.- С. 3.

868.    Искусство Азербайджана было представлено в Париже: [О гала-концерте мастеров искусств в Театре Champs Elyees к 90-летию образования АДР] //Зеркало.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

869.    *Ислам А. Мугам - путь к истине: [О монументальных формах мугама] //Зеркало.- 2008.- 26 апреля.- С.25.

870.    Исламгызы А. Музыкальному колледжу име-ни А.Зейналлы 110 лет! //Эхо.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

871.    *Исмаилзаде З. Невеста в желтом одеянии: [Размышления о песне «Сары гялин»] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 2 апреля.- С. 3.

872.    *Кастрюлин С. Кого я помню и люблю: [Беседа с профессором БМА Т.Аслановым] //Зеркало.- 2008.-      4 апреля.- С. 8.

873.    Керимова Н. Очерки по истории развития жанра театральной музыки Азербайджана второй половины ХХ века //Мир Культуры.- 2007.- № 14.- 2007.- С. 237-240.

874.    Мамедова И. «Музыкальный словарь» для интернет-пользователей: [О создании одноименного сайта рассказал главный редактор Центра Электронных Изданий Т.Мамедов] //Биржа плюс.- 2008.- 18 апреля.- С. 25.

875.    Мамедова И. Мурад Гусейнов вновь отправляется в Турцию: [О гастролях Заслуженного артиста, пианиста М.Гусейнова] //Биржа плюс.- 2008.- 25 апреля.-  С. 26.

876.    Мастера искусств Азербайджана выступили в Париже: [Музыкальная программа в рамках 90-летия образования АДР в театре Champs Elyees] //Каспий.- 2008.- 5 апреля.- С. 16.

877.    Микеладзе Г. Дети поют классику: [О выступлении хора музыкальной школы №35 в Каппельхаусе] //Каспий.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

878.    Микеладзе Г. Когда прощается город: [Памяти профессора БМА и пианиста Р.Кулиева] //Каспий.- 2008.-   5 апреля.- С. 16.

879.    Микеладзе Г. Музыка- это культура!: [Беседа с Народным артистом, ректором БМА Ф.Бадалбели] //Каспий.- 2008.- 30 апреля.- С. 8.

880.    Микеладзе Г. Певец родного края: [Воспоминания о композиторе В.Адигезалове] //Каспий.- 2008.-       11 апреля.- С. 8.

881.    Музыкальная неделя: [О программе концертов] //Зеркало.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

882.    Музыкальный словарь: [О подготовке одноименного сайта рассказал редактор Центра Электронных Изданий журнала «Мусиги дуньясы» Т.Мамедов] //Каспий.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

883.    Мурад Гусейнов сыграет два концерта: [О творческих планах пианиста М.Гусейнова] //Каспий.- 2008.- 17 апреля.- С. 8. 

884.    Мусаева Н. Он промчался по жизни как метеор: [Творческий портрет композитора А.Зейналлы] //Известия.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

885.    Мустафаев Рамиз Гаджи оглу: [Некролог. Народный артист, композитор Р.Мустафаев] //Бакинский рабочий.- 2008.- 11 апреля.- С. 3.

886.    Награждение в Дагестане: [О награждении некоторых музыкантов и исполнителей званиями за укрепление культурных связей между Азербайджаном и Дагестаном] //Зеркало.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

887.    Наша тюркская песня: Состоялась презентация музыкального диска с «Сары гялин»: [С 17-ю вариантами одноименной песни] //Каспий.- 2008.- 5 апреля.- С. 16.

888.    Он торопился жить и творить: [О презентации музыкального альбома, посвященного музыканту Р.Бабаеву] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 15 апреля.- С. 4.

889.    Подведены итоги смотра-конкурса молодых исполнителей мугама: [В Доме Поэзии Вахида, организованного Управлением Культуры и Туризма] //Каспий.- 2008.- 19 апреля.- С. 16.

890.    Рзаханова Е. Ансамбль старинных музыкальных инструментов готовит новый проект: [Беседа с руководителем коллектива, Заслуженным артистом М.Керимовым] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 11.

891.    Рзаханова Е. В Баку пройдет XIII детский фес-тиваль мугама: [О подготовке рассказывает его организатор – руководитель Центра «Каинат» Р.Расулзаде] //Эхо.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

892.    Рустамов П. Мир слушает «Бахрам-наме»: [О музыкальном проекте композитора Э.Мансурова] //Баку.- 2008.- 11-17 апреля.- С. 4.

893.    Рустамова Н. Динара Алиева взойдет на «Музыкальный Олимп»: [Творческий портрет вокалистки Д.Алиевой] //Биржа плюс.- 2008.- 4 апреля.- С. 25.

894.    Сананоглу Р. Рафик Бабаев. Память: [О презентации мемориального комплекта записей  музыканта Р.Бабаева] //Эхо.- 2008.- 15 апреля.- С. 8.

895.    Сафарова Г.  И снова звучит рояль: [О концерте пианистки Т.Мамедовой в Капелльхаусе] //Эхо.- 2008.- 22 апреля.- С. 8.

896.    Тагизаде Ш. Еще одна творческая высота Фирангиз Ализаде //Баку.- 2008.- 11-17 апреля.- С. 3.

897.    Trend life спрашивает: [Беседа с дирижером Ф.Керимовым] //Эхо.- 2008.- 19 апреля.- С. 13.

898.    Фестиваль современного искусства «2Д2Н»: [Об участии наших композиторов Ф.Аллахверди и Э.Мирзоева на XIV Международном фестивале современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки»] //Каспий.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

899.    Фонд Гейдара Алиева презентовал альбом, посвященный Рафику Бабаеву: [Пианисту и композитору Р.Бабаеву] //Эхо.- 2008.- 12 апреля.- С. 3; Каспий.- 2008.-  12 апреля.- С. 1. 

900.    Юные исполнители мугама соревнуются в Астаре: [Об итоговом IV Республиканском конкурсе мугама] //Каспий.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

901.    Ялчин Адигезалов выступил с концертами в Турции: [Дирижер Я.Адигезалов руководил Симфоническим оркестром Анталии] //Каспий.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

 


 

I Республиканская Конференция Учащихся Музыкальных Школ

 

902.    Абдуллаева Л. Подберу к музыке слова //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

903.    Амирова К. Конкурировать с профессионально ориентированными школами нелегко //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

904.    В Баку проходит конкурс учащихся музыкальных школ //Ежедневные новости.- 2008.- 4 апреля.- С. 10.

905.    Сеидов Т. Цель конференции не в том, чтобы книгу взяли в руки дети, главное - чтобы книгу взяли их наставники //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

906.    Шахмалиева З. Думаю, у многих участников появился новый подход к разучиваемому музыкальному произведению //Азербайджанские Известия.- 2008.- 19 апреля.- С. 3.

 

Кара Караев-90

 

907.    Алескероглу Ф. Юбилейные торжества, посвященные 90-летию Кара Караева //Эхо.- 2008.- 17 апреля.-  С. 8.

908.    В Баку проходит конкурс под девизом «Рассказывают и играют юные музыканты» //Эхо.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

909.    В Минске с успехом прошел концерт в честь Кара Караева //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 25.

910.    Дирижер Ялчин Адигезалов к юбилею Караева дал концерты в Анталие и Денизли //Эхо.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

911.    Мирзоев М. Кара Караев прекрасно знал и очень любил джаз: [Беседа с композитором М.Мирзоевым. Вела Л.Абдуллаева] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 апреля.- С. 3.

912.    Музыка Кара Караева прозвучит в Эйляте: [Израиль] //Зеркало.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

913.    Алекперзаде Э. Я никогда не говорила, что не люблю наш отечественный шоу-бизнес: [Интернет-форум с певицей Э.Алекперзаде] //Эхо.- 2008.- 19 апреля.- С. 23.

914.    Алиева А. Альбом начинается и заканчивается голосом Вагифа: [Беседа с продюсером музыкального альбома «Йоллар» с записями В.Мустафазаде А.Алиевой. Вела Нурлана] //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 25.

915.    *Амиров Д. Строго говоря, для меня существует только этно-джаз: [Беседа с джазменом Д.Амировым. Вел Г. Шумилов] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 9 апреля.- С. 3.

916.    Асад И., Рзаханова Е. Unformal- еще одна надежда Азербайджана на Евровидении: [О творчестве одноименной рок-группы] //Эхо.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

917.    Асадова И. Милан намерен удивить поклонников: [Беседа с рок-музыкантом Миланом] //Эхо.- 2008.-     19 апреля.- С. 12.

918.    Ахмедова Г. Певец Ниямеддин Мусаев не брезгует плагиатом: [О присвоении песен композитора Б.Насибова] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 13.

919.    Багирзаде Л. Ее величество гитара: [Об ансамбле юных гитаристов «Волшебные струны» под управлением Э.Султанова] //Каспий.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

920.    Бюльбюль. «Это все, что останется»…: [Беседа с рок-музыкантом Д.Османовым] //Зеркало.- 2008.-       16 апреля.- С. 8.

921.    Гасанов З. Азербайджанцы  из США недовольны певицей Ирадой Ибрагимовой: [О непрофессиональном поведении исполнительницы И.Ибрагимовой на II Научном форуме азербайджано-американских студентов в Сан-Франциско] //Эхо.- 2008.- 5 апреля.- С. 13.

922.    Дадашева А. Состоялся сольный концерт Эльтона: [Эстрадного исполнителя Э.Гусейналиева] //Эхо.- 2008.- 12 апреля.- С. 10.

923.    Джавадсой Ш. «Сознание некоторых спонсоров на уровне торгашей»: [Беседа с Народным артистом, певцом А.Исламзаде] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 13.

924.    Евгения Дэвис - покорившая душу Баку: [Беседа с певицей Е.Дэвис в канун ее 85-летия. Вел Т.Рзаев] //Неделя.- 2008.- 25 апреля.- С. 29.

925.    Ирада А. Ильхама Кулиева поблагодарила Президента Дагестана: [О присвоении певице И.Кулиевой звания Народной артистки Дагестана] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 12.

926.    Катибли Л. Азербайджанский голос стал родным в Турции: [О финалистке конкурса молодых исполнителей в Турции Popstar Alaturka  А.Шукюровой] //Эхо.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

927.    Мусабекова И. «Приди, любимая»: [О новой музыкальной работе эстрадного исполнителя Э.Мамедоглу] //Эхо.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

928.    Песня на слова Ганиры Пашаевой представлена на конкурс Пекинской Олимпиады: [О песне «Победи» композитора А.Самедзаде] //Ежедневные новости.- 2008.- 25 апреля.- С. 10.

929.    «Победи»: [Об одноименной песне ком-позитора А.Самедзаде на слова Г.Пашаевой, занявшей первое место на конкурсе по олимпийским песням] //Эхо.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

930.    Презентация диска Вагифа Мустафазаде пройдет в Джаз-Центре //Зеркало.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

931.    Рзаханова Е. Группа «Шерон» открыла новый сайт //Эхо.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

932.    Рзаханова Е. Народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева приедет в Баку: [Творческий портрет певицы Н.Абдуллаевой] //Эхо.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

933.    Рзаханова Е. «Шерон групу» поддержит Азербайджан на Евровидении: [Беседа с руководителем эстрадной труппы У.Джафаровым] //Эхо.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

934.    Рзаханова Е., Асадова И. Что заставило Аббаса Ахмеда уйти в ресторанный бизнес России?: [Беседа с экс-солистом группы «Гая» А.Ахмедом] //Эхо.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

935.    Снят запрет на выступления исполнителей, участвовавших в концерте в День Ходжалинского Геноцида: [О сообщении сотрудника пресс-службы МКиТ И.Гумбатова] //Ежедневные новости.- 2008.- 11 апреля.-    С. 10.

936.    Тимон. Чтобы стать по-настоящему популярным, необходим большой исполнительский опыт: [Беседа с рэпером Т.Алибалаевым. Вела Е.Рзаханова] //Эхо.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

937.     Тунзаля Агаева предстанет сразу в двух образах: [О новом музыкальном проекте певицы Т.Агаевой] //Зеркало.- 2008.- 11 апреля.- С. 8.

938.    Шумилов Г. На машине времени в гости к Бармалею: [О рок-концерте в клубе Hard Rock] //Азербайджанские Известия.- 2008.- 16 апреля.- С. 4.

939.    Яшар.  Почему мы так и не научились танцевать «Яллы»?: [Беседа с певицей С.Алигызы] //Биржа плюс.- 2008.- 4 апреля.- С. 26.

 


 

«Евровидение - 2008»

 

940.    *Азербайджанский дуэт Эльнур и Самир отправляется в европейское турне //Эхо.- 2008.- 9 апреля.-    С. 8.

941.    Асадова И. Финские диджеи сделали ремикс на песню Day after Day //Эхо.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

942.    Асадова И. Эльнур и Самир едут в Грузию //Эхо.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

943.    Асадова И. Эльнур и Самир колесят по Европе //Эхо.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

944.    Джафаров Р. Азербайджан может выиграть Евровидение- 2008 //Эхо.- 2008.- 16 апреля.- С. 8.

945.    Ирада А. Эльнур Гусейнов и Самир Джавадзаде переписали Day after day//Эхо.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

946.    *Диана Р . Праздник саза и слова: В Институте Фольклора НАНА пройдет мероприятие- Дни Ашуга Алескера //Эхо.- 2008.- 9 апреля.- С. 8.

 

ТЕАТР

 

947.    Акперов Ю. Театр- любовь моя…: [Беседа с главным режиссером Театра Музыкальной Комедии Ю.Акперовым. Вела Г.Джавадова] //Бакинский рабочий.- 2008.- 17 апреля.- С. 4.

948.    Алескероглу Ф. С ошеломляющим успехом: Прошли гастроли Театра Оперы и Балета по регионам //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 12.

949.    *Алиева Б. В столице и заграницей: Театральный обзор //Зеркало.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

950.    Алиева Б. «Встречи в России»: Театр «Ибрус» принял участие в одноименном фестивале: [В Санкт-Петербурге] //Зеркало.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

951.    Алиева Б. Истина в пламени свечи: [О спектакле режиссера Г.Омара «Хиджр» в Театре «Йух»] //Зеркало.- 2008.- 22 апреля.- С. 8.

952.    Бабаев А. Тридцать лет на сцене: [О творчестве актера Лянкаранского Драматического Театра имени Н.Везирова М.Агаева] //Бакинский рабочий.- 2008.- 9 апреля.- С. 4.

953.    Багирзаде Л. Очередной «поединок» в Балтийском доме: [Творческие успехи Театра «Ибрус» на гастролях в СНГ и странах Балтии] //Каспий.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

954.    Багирзаде Л. Прощай, Король, прощай!: [Некролог. Народный артист Кямал Агагусейн Худавердиев] //Каспий.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

955.    *Бюльбюль. Театральная столица: [Обзор театральных событий] //Зеркало.- 2008.- 25 апреля.- С. 8.

956.    В Аздраме состоялся просмотр нового спектакля: [Режиссера А.Кязимова по пьесе И.Оруджева] //Каспий.- 2008.- 30 апреля.- С. 8.

957.    Великий просветитель Востока: [О научной конференции в Самаркандском Университете, посвященной 120-летию  ученого и актера Сеида Рза Ализаде] //Каспий.- 2008.- 2 апреля.- С. 8.

958.    *Вечер памяти, посвященный 85-летнему юбилею выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой: [Концерт в ТОиБ] //Бакинский рабочий.- 2008.- 29 апреля.- С. 2.

959.    Гулиев Ф. Куклы на радость детям: [О Театре Кукол города Гянджи] //Каспий.- 2008.- 12 апреля.- С. 16.

960.    Гулиева С. Мне посчастливилось работать с корифеями азербайджанской сцены: [Беседа с Заслуженной артисткой, актрисой Театра Азербайджанской Драмы С.Гулиевой. Вела Н.Гасан гызы] //Вышка.- 2008.- 4 апреля.-      С. 12.

961.    Дагаргулия С. Неунывающий Насреддин – гроза угнетателей: [О премьере в Сумгайытском Театре Драмы режиссера С.Шафиева по пьесе Ю.Азимзаде] //Вышка.- 2008.- 18 апреля.- С. 9.

962.    Джавадова Г. «Среди пчел»: [О новой постановке по пьесе Эльчина режиссера Б.Османова в Театре Национальной Драмы] //Бакинский рабочий.- 2008.- 19 апреля.- С. 4.

963.    Ералиева Ш. За кулисами русских театров //Вышка.- 2008.- 18 апреля.- С. 9.

964.    Ибрагимов М. Вернемся в свое здание – начнем заниматься юбилеями: [Беседа с директором РДТ имени С.Вургуна М.Ибрагимовым. Вела А.Ирада] //Эхо.- 2008.- 17 апреля.- С. 8.

965.    Ислам А. Когда в имени - дыхание эпохи: [Воспоминания о творчестве Народного артиста, режиссера, музыковеда К.Керимова] //Зеркало.- 2008.- 19 апреля.- С. 25.

966.    Камерный Театр выступит в Доме Актера: [О премьерах театра] //Каспий.- 2008.- 18 апреля.- С. 8.

967.    Карцев Н. Рустам Ибрагимбеков: «Сделать фильм о Невской битве не легче, чем ее выиграть»: [Беседа с драматургом и сценаристом Р.Ибрагимбековым] //Московский комсомолец.- 2008.- 28 апреля.- С. 3.

968.    Кастрюлин С. Контуры драмы: [Беседа с Заслуженным работником культуры, драматургом В.Неверовым] //Зеркало.- 2008.- 24 апреля.- С. 8.

969.    Курочкина С. Гвоздь театрального фестиваля в Саранске: [О Театре «Ибрус»] //Каспий.- 2008.- 3 апреля.- С. 8.

970.    Курочкина С. Далекая и близкая Ум Эль Бану: [О спектакле «Последний поединок Ивана Бунина» режиссера Р.Ибрагимбекова в Театре «Ибрус»] //Каспий.- 2008.- 22 апреля.- С. 8.

971.    *Курочкина С. Жизнь без любви на грани безумия: [О спектакле режиссера К.Шахмардана по пьесе Ж.Кокто в Театре «Ибрус»] //Каспий.- 2008.- 1 апреля.-     С. 8.

972.    Мамедова Г. К детям приехали актеры Музкомедии: [В Центр воспитательной работы №46] //Неделя.- 2008.- 4 апреля.- С. 28.

973.    Мамедова И. Актеры готовятся к премьерам: [Театральный обзор] //Биржа плюс.- 2008.- 4 апреля.- С. 25.

974.    Манафова У. Смотр народных театров: [О предстоящем смотре-конкурсе, который готовит МКиТ] //Баку.- 2008.- 11-17 апреля.- С. 3.

975.    *Микеладзе Г. Последний поединок Ивана Бунина: [Об успешном выступлении Театра «Ибрус» на фестивале в Саранске] //Азербайджанские Известия.- 2008.-     9 апреля.- С. 3.

976.    *Мирзоева С. Герои среди нас: [Творческий портрет Народного артиста Я.Нури] //Бакинский рабочий.- 2008.- 8 апреля.- С. 4.

977.    Муниципальный Театр гастролирует по стране //Каспий.- 2008.- 8 апреля.- С. 8.

978.    Намик Кямал И. У меня нет времени на политику: [Интернет-форум с Народным артистом И.Намик Кямалом] //Эхо.- 2008.- 5 апреля.- С. 23.

979.     Не стало Народного артиста Кямала Худавердиева //Эхо.- 2008.- 24 апреля.- С. 8; Новое время.- 2008.- 24 апреля.- С. 3.

980.    Проводится конкурс народных театров: [В регионах] //Каспий.- 2008.- 4 апреля.- С. 8.

981.    Рзаханова Е. Бакинский Муниципальный Театр отправляется на гастроли //Эхо.- 2008.- 23 апреля.-    С. 8.

982.    Рзаханова Е. С оглушительным успехом: [О гастролях Национального Театра Драмы в Казани] //Эхо.- 2008.- 23 апреля.- С. 8.

983.    Рзаханова Е. Театр «Ибрус» возвратился из Саранска: [Об участии коллектива на III Международном фестивале «Соотечественники»] //Эхо.- 2008.- 3 апреля.-   С. 8; Эхо.- 2008.- 17 апреля.- С. 8. 

984.    Сафура. «Я не нужен Азербайджану»: [Беседа с Народным артистом Д.Новрузовым, живущим в Турции] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 13.

985.    Существуют специальные правила: [О предоставлении театрам статусов «национальный» и «академический»] //Эхо.- 2008.- 10 апреля.- С. 5.

986.    ТЮЗ вернулся с гастролей: [Из Минска] //Каспий.- 2008.- 12 апреля.- С. 16.

987.    ТЮЗ на гастролях в Беларуссии //Каспий.- 2008.- 1 апреля.- С. 8.

988.    Фестиваль. Путевые заметки: [Об участии Театра «Ибрус» на фестивале в Саранске] //Эхо.- 2008.- 26 апреля.- С. 12.

989.    Это фотошоп и провокация: [Беседа с актрисой РДТ имени С.Вургуна Н.Ибрагимовой] //Зеркало.- 2008.- 12 апреля.- С. 24.

 

Гасанага Турабов-70

 

990.    Гасанага Турабов: Эпоха в истории отечественного театра и кино //Каспий.- 2008.- 10 апреля.- С. 8.

991.    Мамедова Г. В Аздраме вновь забилось сердце Тураба //Неделя.- 2008.- 11 апреля.- С. 28.

992.    Рзаханова Е. Состоится вечер памяти Гасанаги Турабова //Эхо.- 2008.- 19 апреля.- С. 12.

993.    Состоится вечер памяти Гасанаги Турабова //Зеркало.- 2008.- 22 апреля.- С. 8.

994.    Состоялся вечер памяти Народного артиста Гасанаги Турабова //Зеркало.- 2008.- 30 апреля.- С. 8.

 

Насиба Зейналова-90

 

995.    Джавадова Г. Вечер, посвященный 90-летию выдающегося мастера //Бакинский рабочий.- 2008.- 30 апреля.- С. 4.

996.    Мамедова Г. Насиба Зейналова никогда не смешила ради смеха:  22 апреля в Музкомедии почтили память королевы азербайджанской комедии //Неделя.- 2008.- 25 апреля.- С. 28.

997.    Рустамова Н. Ее образ не погаснет никогда //Биржа плюс.- 2008.- 25 апреля.- С. 26.

 

 

 

 


 

İstifadə olunmuş jurnal siyahısı

 

1.Mədəniyyət dünyası.- 2007.- XIV buraxılış

2.Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- № 3

3.Qobustan.- 2007.- № 4

4.Pəncərə.- 2008.-  № 4

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 

5.      525-ci qəzet

6.      Ayna

7.      Azad Azərbaycan

8.      Azadlıq

9.      Azərbaycan

10.  Azərbaycan müəllimi

11.  Bakı xəbər

12.  Bizim yol

13.  Ekran Efir

14.  Ekspress

15.  Ədalət

16.  Ədəbiyyat qəzeti

17.  Gün

18.  Həftə içi

19.  Xalq cəbhəsi

20.  Xalq qəzeti

21.  Xəzər

22.  İki sahil

23.  Kaspi

24.  Kredo

25.  Mədəniyyət

26.  Mərkəz

27.  Mövqe

28.  Olaylar

29.  Palitra

30.  Paralel

31.  Paritet

32.  P.S. Elm, təhsil və həyat

33.  Rabitə dünyası

34.  Respublika

35.  Reytinq

36.  Sancaq

37.  Səs

38.  Şərq

39.  Təzadlar

40.  Üç nöqtə

41.  Vətəndaş həmrəyliyi

42.  Yeni Azərbaycan

43.  Yeni dövr

44.  Yeni xəbər

45.  Yeni Müsavat

46.  Zaman

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Список использованных журналов

 

1. İrs-Наследие.- 2008.- № 1 (31)

2.Мир Культуры.- 2007.- № 14

 

 Список использованных газет

 

 

3.Азербайджанские Известия

4.Бакинский рабочий

5.Баку

6.Биржа плюс

7.Вышка

8.Ежедневные новости

9.Зеркало

10.  Известия

11.  Каспий

12.  Комсомольская Правда

13.  Московский комсомолец

14.  Неделя

15.  Новое время

16.  Эхо

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


 

               Mündəricat

 

      I. Mədəniyyət.........................................................................4

       Mədəniyyət və mədəni quruculuq

       üzrə rəhbər materiallar...........................................................4

       Almaniyada Azərbaycan ili…………………...…………….7

       Misir Mədəniyyəti Günləri………………………………….7

       Moldova Mədəniyyəti Günləri…………………………...…8

       Heydər Əliyev-85…………………………………….....…..9

       31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür……….....14

       Mədəni əlaqələr.....................................................................15

       Heydər Əliyev Fondu............................................................16

     Kitabxana işi..........................................................................17

      İnformasiya və reklam işi......................................................22

     Klub və istirahət parkları........................................................23

    Muzey işi.................................................................................25

     Tarix və mədəniyyət

     abidələrinin qorunması............................................................26

      18 Aprel – Beynəlxalq Abidələr Günüdür………………….28

      Turizm...................................................................................29

       VII Azərbaycan Beynəlxalq

       Səyahət və Turizm Sərgisi.....................................................31

       İKT ölkələrinin “İpək yolu”

       Turizm Operatoru Forumu....................................................32

       II. İncəsənət...........................................................................32

    Rəngkarlıq...............................................................................33

     Dekorativ tətbiqi incəsənət......................................................36

     Qrafika.....................................................................................37

      Molla Nəsrəddin-102………………………………………..37

      Bədii fotoqrafiya……………………………………………38

      Heykəltəraşlıq.........................................................................39

      Moda və dizayn......................................................................39

      Kino.......................................................................................40

      Həsənağa Turabov-70………………………………………43

      Qəmər Salamzadə-100.........................................................44

      Kinooperator Teyyub Axundovun xatirəsinə......................45

     Musiqi...................................................................................45

     Cabbar Qaryağdıoğlu-147………………………………....53

     Arif Babayev-70...................................................................54

     Emin Sabitoğlu-70...............................................................54

     Qara Qarayev-90..................................................................54

     Lütfiyar İmanov-80..............................................................55

     Ramiz Mustafayevin vəfatı münasibətilə.............................55

     Estrada və sirk.......................................................................56

     Xalq yaradıcılığı...................................................................58

     “Aşıq Ələsgər: Saz və Söz Bayramı”...................................58

     Aşıq Kamandar-75................................................................59

     Teatr......................................................................................59

     Mehdi Məmmədov-90……………………………………..63

     Akademik Milli Dram Teatrı................................................63

     Kamal Xudaverdiyevin vəfatı münasibətilə.........................65

     Milli Opera və Balet Teatrı...................................................66

     Gənc Tamaşaçılar Teatrı.......................................................67

     Musiqili Komediya Teatrı.....................................................68

     Nəsibə Zeynalova-90.............................................................68

     Dövlət Gənclər Teatrı............................................................69

     Naxçıvan Teatrı-125..............................................................69

     A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı………….....70

     Balet və rəqs..........................................................................70

     Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı......112

 


 

            Содержание

 

     I.Культура……………………..........................................72

      К 85-летию Общенационального

      Лидера Гейдара Алиева………………………………...73

      31 Марта – День Геноцида Азербайджанцев.................75

     Год Азербайджана в Германии.........................................76

     Культурные взаимосвязи………..………..........................77

     Дни Культуры Молдовы……………………………….…78

     Дни Култьтуры Египта……………………………….......78

     Фонд Гейдара Алиева…………………………………….79

     Библиотечное дело………………………………………..79

     41-й Праздник Книги……………………………………..80

     Информационное дело и реклама……………………......81

     Парки культуры и отдыха…………………………...........82

     Клубы, дворцы и дома культуры…….....….......................83

     Музейное дело……………………….…….........................83

     Охрана памятников истории и культуры…......................84

     Туризм…………………………...………….......................86

     VII Международная Выставка «Туризм и

     путешествия» - AİFT-2008» и II Международная

     Выставка «Отель Экспо 2008»……………………..….....87

     Самодеятельное творчество………………………….…..88

     Изобразительное искусство……………………................88

     Исмаил Мамедов-60………………………………………90

     Декоративно-прикладное дело…………………………..91

     Графика………………………………….............................92

     Молла Насреддин-102…………………………………......92

     Скульптура………………………………………………....93

    Художественная фотография……………….......................93

    Кино……………………………………………....................93

    Музыка………………………………..….............................96

    I Республиканская Конференция

    учащихся музыкальных школ…………………………….102     

Кара Караев-90.………………………………..........…...102

     Эстрада и цирк……………...…………............................103

    «Евровидение-2008»………………...……………………106

    Народное творчество……………………………………..106

    Театр……………………………………….........................106

    Гасанага Турабов-70………………………………………110

    Насиба Зейналова-90……………………………………...111

    Список использованных газет............................................114

 

 


 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Aprel – 2008

 


 

 

Nəşriyyat redaktoru:   T.Ağamirova

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7, 5 ç.v.

Sirariş: 13

Çapa imzalanmışdır: 06.05.2008

Tirajı 50

Pulsuz