Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2012 - DEKABR

 

 

 

 

 

BAKI-2012


 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Dekabr - 2012

 

 

BAKI-2012

 

 

Baş redaktor və
buraxılışa məsul:

 K. Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
Redaktor: D. Sadıxova, H. Bəşirova


 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

 

 

 

 

 

© M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012. 

 

 

M

 F. Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www. anl. az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh. , Xaqani küç. , 29

Е-mail: contact@anl. az

Tel. : 493 98 96

 

 

 

M. F. Axundov adına Milli Kitabxananın
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1.* 2012-ci il oktyabrın 17-də  Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə Avrasiya Patent Təşkilatının Avrasiya Patent İdarəsi arasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına və onun bölmələrinə, Azərbaycan Respublikasının ictimai kitabxanalarına, universitetlərinə (ali təhsil müəssisələrinə) və elmi-texniki mərkəzlərinə Avrasiya patent-informasiya sistemindən istifadəyə icazə verilməsi haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,19 dekabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 22 dekabr.- S.2.

2. *2012-ci il noyabrın 15-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Çeçen Respublikası (Rusiya Federasiyası) hökuməti arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,19 dekabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 26 dekabr.- S.2.

3.*2012-ci il noyabrın 7-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Əməkdaşlıq Memorandumu”nun təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 dekabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 26 dekabr.- S.2.

4.*2012-ci il oktyabrın 9-da Budapeşt şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Macarıstan hökuməti arasında təhsil, elm və mədəniyyət üzrə əməkdaşlığa dair Saziş”in təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 dekabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 27 dekabr.- S.2.

 

__________

 

5. *Ö.H. Eldarovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 17 dekabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 18 dekabr.- S.1.

6. *S.İ.Məmmədovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 19 dekabr 2012-ci il: [Salxab İsa oğlu Məmmədova Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2012.- 28 dekabr.- S.2.

 

__________

 

7. *Abdullayeva, F. Mədəniyyət və turizm qanunvericiliyinin vəziyyəti müzakirə olundu: [“Park İnn” mehmanxanasında “Azərbaycanda mədəniyyət və turizm qanunvericiliyinin mövcud durumu və inkişaf perspektivləri” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 9.

8. Azadi, S. Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu məkan //İki Sahil.- 2012.- 7 dekabr.- S.22.

9. *AzərTAc və AFİ Stokholm Mərkəzi Kitabxanasına Azərbaycan haqqında kitablar təqdim etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 15 dekabr.- S.12.

10. Babayev, A. Görəcəyimiz işlər çoxdur: [Ucar rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin mədəniyyət sahəsində gördüyü işlər haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S. 49-50.

11. *Bakıda “Davamlı inkişaf mədəniyyəti: qlobal və regional aspektlər” mövzusunda İkinci Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 19 dekabr.- S.4.

12. *Baxşəliyev, R. Bir sıra qanun layihələrinə dəyişikliklər edildi: Milli Məclisin iclasında: [İclasda “Mədəniyyət haqqında qanun” layihəsi də qəbul edildi] //Azərbaycan.- 2012.- 22 dekabr.- S.4; Yeni Azərbaycan.- 2012.- 22 dekabr.- S.3.

13. *Ceyhun. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Aparat işçiləri üçün kurs: [kurs Dövlət İdarəçilik Akademiyasında təşkil olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 4.

14. Cəfərov, R. Şərur rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin nailiyyətləri: [şöbənin müdiri Rafiq Cəfərovla müsahibə] /müsahibəni apardi H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2012.- 5 dekabr.- S.5.

15. *Əbülfəs Qarayev ili uğurlu saydı: [Mədəniyyət və turizm nazirinin kollegiya iclasındakı fikirləri] //Ayna.- 2012.- 29 dekabr.- S.20.

16. *Əliyev, Ə. Mədəniyyətlərarası dialoq Azərbaycanın mədəniyyət siyasətində prioritet istiqamət təşkil edir //Xalq qəzeti.- 2012.- 22 dekabr.- S. 9.

17. *Kaseinov, D. “Məqsədimiz vahid mədəniyyətə malik xalqları yaxınlaşdırmaqdır”: [TÜRKSOY sədri Düsen Kaseinovla müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2012.- 8 dekabr.- S.9.

18. *Kəngərli, R. Azərbaycan dünyanın ən sabit və ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir: [ölkəmizin mədəniyyətlərarası inteqrasiya və dialoq problemlərinin müzakirə edildiyi, mühüm əhəmiyyətə malik beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 30 dekabr.- S. 7.

19. *Kollegiya iclasında cari ilin yekunları və növbəti ildə qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilmişdir: [Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin] //Azərbaycan.- 2012.- 28 dekabr.- S.6.

20. *Quliyev, V. Dahilərimizin dünyaca məşhurluğu onlarla bağlı beynəlxalq tədbirləri asanlaşdırır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin müdiri Vaqif Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı İlkin Ağayev //Palitra.- 2012.- 14 dekabr.- S.11.

21. *Osmanova, A. Gəncədə Məhsəti Gəncəvi adına Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi tikilir //Mərkəz.- 2012.- 5 dekabr.- S.14.

22. *Vahid, T. “Şuşa musiqi beşiyidir”: [Şuşa Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Zahid Abbasovun eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 8.

23. *Vahid, T. Yubileylərdən yubileylərə: 2012-ci il tarixin yaddaşında həm də ədəbi irsimizin yubileylər ili kimi qalacaq //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 4.

24. *Zərbəliyev, C. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası: iclasda 2012-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrdən ətraflı söz açıldı: [Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclası keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 3;9.

 

 

HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜ

 

25. Abduləliyev, A. Tarixi şəxsiyyətin musiqi portreti: [ulu öndərin mədəniyyətə münasibəti və qayğısı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.3-6.

26. *Abduləliyev, A. Ulu öndərə sənət və sənətkar ehtiramı: Heydər Əliyevə həsr edilən musiqi əsərləri zamanın bədii sifarişi, tariximizin bədii həqiqətləridir //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 7.

27. *Ankarada ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş simfonik konsert: [Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və Hacettepe Universiteti ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 9-cu ildönümü ilə bağlı simfonik konsert təşkil edib] //Mədəniyyət.- 2012. - 14 dekabr.- S. 3.

28. *Bayramov, O. Ankarada “Heydər Əliyev dünyasında mədəniyyət və sənət” mövzusunda konfrans keçirilmişdir: [Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev konfransda iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 14 dekabr.- S.3; İki Sahil. - 2012.- 14 dekabr.- S.15.

29. *“Heydər Əliyev. Naməlum fotoşəkillər”: Moskvada fotosərgi təşkil edilib: [“Ukrayna” mehmanxanasının konfrans zalında] //Mədəniyyət.- 2012. - 14 dekabr.- S. 3.

30. *Heydər Əliyev Sarayında dahi rəhbərin anım mərasimi: [Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən kitablara və fotostendə baxış keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 4.

31. *Milli Kitabxanada anım mərasimi: [ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “12 dekabr xatirə günüdür” adlı kitab sərgisi təşkil olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 4.

32. *Osmanova, A. Ankarada ulu öndər Heydər Əliyevə həsr edilmiş konsert: [vəfatının 9-cu ildönümü ilə əlaqədar] //Mərkəz.- 2012.- 15 dekabr.- S.14.

33. *Tahirov, K. Azərbaycanda kitabxana quruculuğunun hamisi: [ulu öndər Heydər Əliyev haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 12 dekabr.- S. 12.

 

 

Mirzə Fətəli Axundzadə - 200

 

34. *Həmrəylik günü ərəfəsində...: Səbail rayonunda Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyi qeyd olundu: [tədbirdə Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda “Sübhün səfiri” filminə ictimai baxış keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 28 dekabr.- S.7.

35. Moskvada abidə: M.F.Axunzadənin abidəsinin açılışı münasibətilə //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.4.

36. *Mükərrəmoğlu, M. “Mirzə Fətəli Axundzadə ili” Türkiyədə başa çatdırıldı: [TÜRKSOY çərçivəsində Türkiyənin Ankara şəhərindəki Milli Kitabxanada] //Xalq qəzeti.- 2012.- 23 dekabr.- S. 7.

37. *TÜRKSOY “Mirzə Fətəli Axundzadə ili”nə yekun vurdu: [tədbirlərdə mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin nümayəndə heyətinin iştirakı] //Mədəniyyət.- 2012.-19 dekabr.- S. 3.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

38. *Abdullayeva, F. Ölkəmiz Litva və Latviyada beynəlxalq Milad yarmarkalarında təmsil olunub: [Azərbaycan üçün ayrılan stenddə xalça, kəlağayı, musiqi nümunələri, milli suvenirlər və s. nümayiş olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 9.

39. *Abdullayeva, F. Rusiya paytaxtında “Moskva-Bakı” Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu tədbirdə çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 20 dekabr.- S.9.

40. *Avropa İrs Şəbəkəsi layihəsinin illik toplantısı keçirilir: [Strasburq şəhərində HEREİN elektron məlumat bazasının yenilənməsi üzrə təlimin müzakirəsinə həsr olunmuş toplantıda ölkəmizi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrs şöbəsinin əməkdaşı Teymur Vəliyev təmsil etmişdir] //Mərkəz.- 2012.-1 dekabr.- S. 14.

41. *Azərbaycan nümayəndə heyəti İspaniyada bir sıra görüşlər keçirmişdir: [səfər çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası ilə İspaniya Krallığı arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında” ikitərəfli sazişin imzalanma mərasimi] //Azərbaycan.- 2012.- 30 noyabr.- S.5.

42. *Azəri, L. “Azərbaycan - Qafqazın cənnəti”: Bolqarıstanın “Avropa-2001” jurnalının xüsusi sayı ölkəmizə həsr olunub: [ölkəmizin Bolqarıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə işıq üzü görən eyniadlı xüsusi buraxılış Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 10.

43. *Bayramqızı, Ə. Qazaxıstan və Azərbaycan arasında mədəniyyət və dostluq körpüsü: [Bakıda keçirilən Qazaxıstan Mədəniyyəti Günlərilə bağlı M.F.Axundov adına Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən tanıtım konserti haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 1 dekabr.- S. 6.

44. *Cəfərov, E. Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələri uğurla inkişaf edir: “Bakı və Həştərxan dostluğu” abidəsinin təməlinin qoyulması bunun ən böyük nümunəsidir: [Bakının Nərimanov rayonunda] //Azərbaycan.- 2012.- 20 dekabr.- S.4.

45. *Çexiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Yan Hamaçekə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” təqdim edilmişdir: [mərasimdə Çexiyada səfərdə olan mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva da iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 19 dekabr.- S.2.

46. Çexiyada Azərbaycan mədəni irsinin sərgisi: [Çexiyanın Ostrava şəhər muzeyində “Əbədi odlar yurdu - Azərbaycanın minillik mədəniyyəti” mövzusunda sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 4.

47. *Qarayeva, P. “Azərbaycan-Macarıstan: mədəniyyətlərin dialoqu” mövzusunda VII Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir: [Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyində diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2012.- 1 dekabr.- S.5.

48. *Mehparə. “İçində fırtınalar qopan fitri istedad”: [Türkiyənin “Anadolu” qəzetində professor Əflatun Nemətzadənin azərbaycanlı rəssam Məryəm Ələkbərlinin sənətindən, yaradıcılıq məziyyətlərindən bəhs edən eyniadlı məqaləsi dərc olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 10.

49. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Romualdo del Bianko Fondu arasında anlaşma memorandumu imzalanmışdır: [Azərbaycanın zəngin irsinin və milli mədəni kimliyinin tanıdılması ilə bağlı Azərbaycanın mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İtaliyada olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 7 dekabr.- S.5.

50. *Mükərrəmoğlu, M. “Əbədi odlar yurdu - Azərbaycanın minillik mədəniyyəti”: [Çexiyanın Ostrava şəhər muzeyində eyniadlı sərgi keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 22 dekabr.- S. 11.

51. *Osmanova, A. Edit Pyexa Heydər Əliyev Sarayında konsert proqramı ilə çıxış edib: [tanınmış müğənni, SSRİ-nin Xalq artisti] //Mərkəz.- 2012.- 6 dekabr.- S.14.

52. Osmanova, A. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İtaliya fondu arasında yeni sənəd imzalandı: [gələcək əməkdaşlıqla bağlı] //Mərkəz.- 2012.- 7 dekabr.- S.14.

53. Paşayev, Q. Hindistan səfəri: tarixdən günümüzə: Azərbaycan və Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələrinə bir baxış //Kredo.- 2012.- 22 dekabr.- S. 3-5.

54. *Rzayev, T. Azərbaycan və Küveyt beynəlxalq müstəvidə sıx əməkdaşlıq edir: Tural Rzayev: “Ölkələrimiz arasında həm iqtisadi, həm də humanitar və mədəni sahədə əlaqələr üçün böyük potensial var”: [Azərbaycan Respublikasının Küveyt dövlətindəki səfiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 7.

55. *Seyid Əhməd Arslan: “Azərbaycan-Türkiyə böyük birliyini bütün türk cümhuriyyətlərinə arzulayıram”: [Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və tanıtım müşaviri Seyit Əhməd Arslanla müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Əhmədov //Xalq qəzeti.- 2012.- 31 dekabr.- S.10.

56. Tolledi, F. “Bakıdan iş təklifi alsam, razılaşaram”: [Bakıda keçirilən Beynəlxalq Teatr Konfransında iştirak etmək üçün Bakıya gələn İtaliyanın tanınmış rejissoru Fabio Tolledin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Sevda Babayeva //Kaspi.- 2012.- 29-31 dekabr.- S.11.

 

Bax: 9, 27, 32, 90, 106, 177, 185, 218, 242, 243, 251, 272, 277, 286, 297, 316, 325, 358, 364, 367, 371, 425

 

 

Azərbaycanda Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Günləri

 

57. *AzərTAc-da Çinin “Sinxua” informasiya agentliyinin Azərbaycan ilə ÇXR arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş fotosərgisi açılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 6 dekabr.- S.5.

58. *Çinli qonaqlar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindən xoş təəssüratla ayrılmışlar: [Azərbaycanda səfərdə olan Çin Xalq Respublikasının nümayəndə heyəti] //Azərbaycan.- 2012.- 18 dekabr.- S.2.

59. *İsayeva, R. Azərbaycanda Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Günləri: [Akademik Milli Dram Teatrında açılış mərasimi keçirildi ] //Mədəniyyət. - 2012.- 12 dekabr.- S. 2.

60. *Osmanova, A. Azərbaycanda Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Günləri: [2011-2015-ci illər üçün mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokola əsasən] //Mərkəz.- 2012.-11dekabr.- S. 14.

61. Osmanova, A. “Əlvan fırçalarla boyanmış İpək Yolu”: [Azərbaycanda Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində eyniadlı sərginin açılışı haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 14 dekabr.- S.14.

 

 

Azərbaycan-YUNESKO əlaqələri – 20

 

62. *Azərbaycan tarı böyük inkişaf yolu keçmişdir: [tarzən Ramiz Quliyevin tar ifaçılıq sənətinin YUNESKO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilməsi haqqında fikirləri] //Azərbaycan.- 2012.- 13 dekabr.- S.7.

63. *Ələddinqızı, N. Azərbaycan YUNESKO əlaqələri ildən ilə genişlənir: Azərbaycan tar ifaçılıq sənətinin YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilməsi milli mədəniyyətimizin daha bir qələbəsidir //Səs.- 2012.- 8 dekabr.- S. 4.

64. *Xəlilzadə, F. Naleyi - ney, nəğmeyi - tar: İlin uğurlu mədəniyyət hadisəsi: [Azərbaycan tar ifaçılıq sənətinin UNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına düşməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 19 dekabr.- S.7.

65. *İsmayıl. Azərbaycan tarı ayrı, İran tarı ayrı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi “İran Musiqi Evi”nin qərəzli iddialarına cavab verdi] //Ayna.- 2012.- 15 dekabr.- S.20.

66. *Qarayev, Ə. Mədəniyyət müəssisələrinin gördüyü işlər internetlə yayımlanacaq: Əbülfəs Qarayev: “Azərbaycanın tar ifaçılıq sənətinin YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi böyük uğurdu”: [Nizami Kino Mərkəzində mədəniyyət və turizm sahəsində bir il ərzində görülmüş işlərin təhlilinə və 2013-cü ilin birinci yarısı üçün iş planının təsdiqinə həsr olunmuş kollegiya iclası] //Üç nöqtə.- 2012.- 28 dekabr.- S. 13.

67. *Məhərrəmova, T. Tar qalmaqalında erməni izi: “Azərbaycan tarı”nın YUNESKO-nun siyahısına daxil edilməsinin qarşısını ala bilməyən Ermənistan tərəfi İranı qızışdırmaq yolunu tutub //Kaspi.- 2012.- 14 dekabr.- S. 4.

68. Osmanova, A. Tar YUNESKO-nun Reprezentativ siyahısına daxil edilib: [Muğam Mərkəzində təqdimat] //Mərkəz.- 2012.- 13 dekabr.- S.14.

69. *Vahid, T. Azərbaycan tar sənəti bəşəriyyətin mədəni irs xəzinəsində: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tədbir] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 4.

70. *Vahid, T. Musiqi mədəniyyətimizin təntənəsi: Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib: [Parisdə YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 7-ci sessiyasında mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak edir] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 3.

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

71. Abbasov, Ə. Azərbaycan əhalisinin 70 faizi internet istifadəçisidir: Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasovun ilin yekunlarına dair müsahibəsi //İki Sahil.- 2012.- 22 dekabr.- S.15.

72. *Aslanova, R. İnformasiya məkanı və mənəvi-psixoloji təhlükəsizliyimizə təhdidlər //Azərbaycan.- 2012.- 8 dekabr.- S.4.

73. *Aslanova, R. İnformasiya məkanı və mənəvi-psixoloji təhlükəsizliyimizə təhdidlər //Azərbaycan.- 2012.- 7 dekabr.- S.2.

74. *Cəfərov, Ş. “Xalq kompüteri” layihəsinə həsr edilmiş mətbuat konfransı //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 21 dekabr.- S.4.

75. *Dostəli, C. Gənclər İKT–nin tətbiqində xüsusi rol oynayırlar //Respublika.- 2012.- 9 dekabr.- S. 6.

76. *Əkbərova, H. Beş min müəllim rəsmi elektron poçt xidmətindən istifadə edir //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 30 noyabr.- S.1.

77. *Əliyev, V. Yüksək iqtisadi göstəricilərlə: [Azərbaycanda rabitə və informasiya–kommunikasiya texnologiyaları kompleksinin inkişafı] //Respublika.- 2012.- 6 dekabr.- S. 4.

78. *Hüseynov, B. Paytaxtın rabitə sistemi müasir tələblərə cavab verir //Respublika.- 2012.- 6 dekabr.- S. 4.

79. İkramqızı, F. İKT-nin 2012-ci il uğurları //İki Sahil.- 2012.- 30 dekabr.- S.19.

80. “İnformasiya əldə etmək azadlığı”: Naxçıvan şəhərində bu mövzuda tədbir keçirilmişdir //İki Sahil.- 2012.- 1 dekabr.- S.10.

81. nformasiya təhlükəsizliyinin elmi problemləri müzakirə olundu: [İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 30 noyabr Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Gününə həsr olunmuş elmi-praktik seminarda] //Azərbaycan.- 2012.- 8 dekabr.- S.6.

82. *Kamal, M. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının uğurlu tətbiqi: DSMF-nin bu sahədə səmərəli fəaliyyəti növbəti mükafata layiq görülüb //Respublika.- 2012.- 21 dekabr.- S. 9.

83. Kazımov, T. Müasir informasiya texnologiyaları kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların xidmətində //Kitabxana.az: jurnal.- № 3-4.- 2012.- S. 8-9.

84. *Quliyev, Ə. Rabitə sistemi inkişafdadır //Respublika.- 2012.- 6 dekabr.- S. 4.

85. *Müasir dərsdə İKT-nin rolu böyükdür //Azərbaycan müəllimi. - 2012.- 21 dekabr.- S.8.

86. *Seyidov, Y. Müasir tələblər səviyyəsində: 6 Dekabr Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günüdür //Respublika.- 2012.- 5 dekabr.- S. 7.

 

 

Klub və istirahət parkları

 

87. *Prezident İlham Əliyev Horadiz Şəhər Mədəniyyət Sarayının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri //Azərbaycan.- 2012.- 16 dekabr.- S.2.

88. *Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı Nəsimi adına mədəniyyət və istirahət parkında görülən yenidənqurma və abadlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 25 dekabr.- S.3.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

89. *Abdullayeva, F. Turizmin inkişafında kitabxanaların rolu //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 6.

90. *Azəri, L. Azərbaycan və Yunanıstan milli kitabxanaları əməkdaşlıq edəcək: [kitabxanalar arasında memorandum imzalandı] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 4.

91. *Azəri, L. Dağıdılmış sərvətlər, məhv edilmiş kitabxanalar: [işğal altında qalan rayonlarda] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 6.

92. *Azəri, L. Qiraətxanalardan başlanan yol: [ilk kitabxanaların yaradılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 15.

93. *Cabbarlı, Y. Yazılı sərvətlər xəzinəsi: [Milli Arxiv İdarəsinin Elmi-məlumat kitabxanası haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 1 dekabr.- S.6.

94. *Ceyhun. Milli Kitabxanada Məhsəti Gəncəvinin 900 illiyi ilə bağlı tədbir //Mədəniyyət.- 2012. -12dekabr.- S. 4.

95. *Fərəcov, S. Kitabxana tarixindən //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 15.

96. Əlifxanov, A. Kitabxanamızın dünəni və bu günü: [Xaçmaz rayon mərkəzi kitabxanasının fəaliyyəti haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №12.- S. 52.

97. *Hüseynova, Q. Oğuz rayonunda “Kitabxanaçı günü”: [Oğuz rayon Mərkəzi Kitabxanasında eyniadlı tədbir] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 15.

98. *İsayeva, R. “Dünya kitabxanalarının qabaqcıl təcrübəsini tətbiq etməyə çalışırıq”: [C.Cabbarlı adına Mərkəzi Kitabxananın fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 11.

99. *İslamova, Ş. The main direction development of information of library sistem in modern inteqration condition //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 2.- S.86-91.

100. *Kitabxana-informasiya sahəsində əlaqələr müzakirə olunub: [Latviya ilə Azərbaycan arasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 4.

101. *Lalə. Kitabxanaların dünya informasiya məkanına daxil olması günün vacib tələbidir //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 11.

102. *Məmmədova, L. Kitabxana xalqın milli sərvətidir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitabxana sektorunun müdiri Lətifə Məmmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Xalq qəzeti.- 2012.- 23 dekabr.- S. 7; Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 5.

103. Süleymanova, F. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının beynəlxalq əlaqələri gündən-günə genişlənir //Kitabxana.az: jurnal.- № 3-4.- 2012.- S. 5-7.

104. *Şükürov, S. Milliliklə yeniliyin vəhdətinə çalışırıq: [2012-ci il Göyçayda “Kitabxana ili” elan olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 20 dekabr.- S.11.

105. *Tahirov, K. “Gənclərin kitab üçün növbəyə dayandığını görəndə fəxr edirəm”: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovla müsahibə] /müsahibəni apardı Ceyhun Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 5.

106. *Vaqif Əliyev Latviyanın nümayəndə heyəti ilə görüşüb: [Azərbaycan və Latviya kitabxanaları arasında kitabxana-informasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi müzakirə edilmişdir] //Mərkəz.- 2012.-1 dekabr.- S. 14.

107. *Zərbəliyev, C. Gənc nəslin tərbiyəsində kitabxanaların rolu: [Şəki Şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 14.

108. *Zərbəliyev, C. İslam dünyasının görkəmli mütəfəkkiri: Milli Kitabxanada Seyid Yəhya Bakuviyə həsr olunmuş tədbir //Mədəniyyət.- 2012. - 7 dekabr.- S. 4.

 

Bax: 31

 

 

Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi - 50

 

109. *Bakı Dövlət Universitetində elmi konfrans keçirilmişdir: [“İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” mövzusunda] //Azərbaycan.- 2012.- 28 dekabr.- S. 7.

110. *Ceyhun. Burada kitabxanaçılar yetişir: BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində 5 mindən çox ixtisaslı kadr hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 7.

111. *Ceyhun. İnformasiyalı cəmiyyətdə yüksəkixtisaslı kitabxanaçı kadrların rolu mühümdür: [Milli Kitabxanada yubileyə həsr olunmuş elmi konfrans keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 7.

112. Seyidzadə, H. Kitabxana bilik mənbəyidir //Azad Azərbaycan.- 2012.- 28 dekabr.- S.5.

113. Qurbanov, A. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi-50 //İki Sahil.- 2012.- 27 dekabr.- S.21.

114. *Qurbanqızı, Z. Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili: dünəni, bugünü: [BDU–da ali kitabxanaçılıq şöbəsinin açılmasının 65, müstəqil kitabxanaçılıq fakültəsinin yaranmasının 50 illiyi haqqında] //Respublika.- 2012.- 27 dekabr.- S. 7.

115. *Vahid, T. İşıqlı insanların sayəsində yola çıxdım...: [BDU-nun kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 6.

 

 

Kitabxana işçilərinin II Ümumrespublika müşavirəsi

 

116. *Abdullayeva, F. Kitabxana rəhbərləri ADA kitabxanasının yenilikləri ilə tanış oldular: [Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 4.

117. *Azərbaycan Kitabxanaçılarının Respublika Müşavirəsinin qətnaməsi //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 3.

118. *Azərbaycan kitabxanaçılarının Ümumrespublika müşavirəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 21 dekabr.- S.5.

119. *Azəri, L. 2012-ci il Gəncədə “Kitabxana ili” kimi yadda qaldı //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 11.

120. *Azəri, L. Kitabxanaların maddi-texniki bazası günün tələblərinə uyğunlaşdırılır: [Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəis müavini İsmayıl Hüseynovun fikirləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 10.

121. Azəri, L. Milli Kitabxanada vahid avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin təqdimatı //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 5.

122. *Azəri, L. “Uşaqlarımıza kitabı daha çox sevdirməliyik”: [Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Fizurə Quliyevanın söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 10.

123. *İsayeva, R. Müasir cəmiyyət və mütaliə məsələləri müzakirə olundu: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 5.

124. *Kitabxanalar xalqın milli sərvətidir: Azərbaycan kitabxanaçılarının II Ümumrespublika müşavirəsində əldə olunan nailiyyətlər, problemlər və onların həlli yolları müzakirə ediləcək //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 2.

125. *Qarayev, Ə. İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasında kitabxanaların rolu //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 3.

126. *Zərbəliyev, C. Kitabxanaçıların Ümumrespublika müşavirəsi: Tədbirdə kitabxana sahəsində mövcud vəziyyət və qarşıda duran vəzifələr geniş müzakirə edildi: [“Park İnn” mehmanxanasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 3;4.

127. *Zərbəliyev, C. Kitabxanalar bütün cəmiyyətə xidmət göstərən intellektual mərkəzə çevrilməlidir //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 3.

 

 

MUZEY İŞİ

 

128. *Abbasov, E. Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyinin 20 yaşı tamam oldu //Xalq qəzeti.- 2012.- 22 dekabr.- S. 11.

129. *Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyinin yaradılmasının 20 illiyi qeyd edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 20 dekabr.- S.9.

130. *Ələsgərova, G. Üzeyir ocağında unudulmaz bir gün: [Azərbaycan bəstəkarlarının IX qurultayının iştirakçıları Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində] //Respublika.- 2012.- 21 dekabr.- S. 9; Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- C. 6.

131. Qurbanova, T. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi-45 //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.102-104.

 

Bax: 58, 61, 156

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

132. *Britaniyalı jurnalist Şəki və Qəbələnin gözəlliklərindən yazıb: Azərbaycanın tarixi abidələri və füsünkar gözəllikləri haqqında //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 10.

133. Əmiraslanov, E. “Tarixi abidələrimizi, mədəniyyət nümunələrimizi qorumalı və təbliğ etməliyik”: [Hacıqabul rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Elnur Əmiraslanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 18 dekabr.- S.12.

134. *Cabbarov, M. İçərişəhər – dünya mədəni irsinin nadir incisi //Respublika.- 2012.- 26 dekabr.- S. 5.

135. *Lerikdə qədim daş kitabələr aşkar edilib //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 15.

136. *Mehparə. Atəşgah məbədi tarixi görkəmini bərpa edir //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 8.

137. *Rəhimov, N. Turizm-diyarşünaslıq geniş təbliğ olunur: [“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 21 dekabr.- S.8.

138. *Tahirqızı, Ü. Kələzağ yaşayış ərazisi: Bu kənddə turizm üçün dəyərli ola biləcək abidələr var: [Abşeron yarımadasında yerləşən ərazi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 20 dekabr.- S. 13.

139. Səfərova, S. Suraxanı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real vəziyyət və perspektivlər rayonun qürur yeri – “Atəşgah” //Bakı xəbər.- 2012.- 7-8 dekabr.- S. 12.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

140. *Ceyhun. “İstedadlı uşaqlar” respublika müsabiqəsinə yekun vuruldu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqə haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 8.

141. Həsənqızı, E. Uğur qazanmaq üçün: [bölgələrdəki musiqi məktəblərinin fəaliyyəti haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №.-12.- S. 57-59.

142. Həziyev, R. Etimadı doğrultmaq üçün: [Zəngilan Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Rövşən Həziyevlə müsahibə] /müsahibəni aprdı P. Möhləddinli //Mədəni həyat.- 2012.- №12.- S.47.

143. Qurbanova, K. 80 yaşlı musiqi məktəbi: [Şuşa Şəhər uşaq Musiqi Məktəbinin 80 illik yubleyi keçirilmişdir] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S.11.

144. *Osmanova, A. “İstedadlı uşaqlar” respublika müsabiqəsi yekunlaşıb //Mərkəz.- 2012.- 8 dekabr.- S.14.

145. *Təsviri incəsənət haqqında oçerklər toplusu: [sənətşünas Əsəd Quliyevin “XX əsr Azərbaycan incəsənəti haqqında oçerklər” adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 29 dekabr.- S.7.

146. *Timuçin Əfəndiyev: “Formalaşmış böyük sənət ənənələrini qoruyub saxlaya bilirik”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, Əməkdar incəsənət xadimi ilə mədəni irsin qorunub saxlanılması, böyük mədəniyyətin yaradılması haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Əliyeva Günay //525-ci qəzet.- 2012.- 18 dekabr.- S. 4.

 

Bax: 175, 231

 

ADMİU - 90

 

147. *Bakıda “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir //Azərbaycan.- 2012.- 22 dekabr.- S.10.

148. *Əliyeva, G. Bakıda “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçirilir //525-ci qəzet.- 2012.- 25 dekabr.- S.2.

149. *“Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf”: Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 5.

 

 

“Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi

 

150. *“Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində “YARAT!” layihələrin təqdimatı olmuşdur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və “YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 12 dekabr.- S.11.

151. *“Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində “YARAT!” Yaradıcılıq Məkanı layihəsi təqdim edildi //Azərbaycan.- 2012.- 14 dekabr.- S.7.

152. *“Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində təqdim olunan növbəti layihələr maraqla qarşılanmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 14 dekabr.- S.7.

153. *Aliyə. “Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi başa çatdı //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 8.

154. *Aliyə. Konseptual sənət: İnstalyasiya, ready made, found poetry...: [müasir incəsənətin son dövrlərdə daha da populyarlaşan instalyasiya janrı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 11.

155. *Aliyə. “Zamanın simaları” ilə tanışlıq davam edir: [daha bir layihə “LN Art” İncəsənət Mərkəzində təqdim edildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 14 dekabr.- S. 5.

156. *Bakıda “Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi açılmışdır: [Muzey Mərkəzində “Müasir inсəsənət təcrübəsi bu gün” mövzusunda mətbuat konfransı keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 12 dekabr.- S.11.

157. *Bakıda “Alüminium” Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesinin keçirilməsi artıq ənənə halı almışdır //Azərbaycan.- 2012.- 13 dekabr.- S.7.

158. *Ceyhun. “Art Group”da orijinal ideyalar sərgiləndi: “Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 4.

159. *Hajra HEYDƏR: Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi müxtəlif ölkələrin sənət əsərləri ilə yaxından tanışlıq baxımından mühüm bir platformadır: [Biennalesin iştirakçısı, pakistanlı rəssam Hajra Heydərin fikirləri] //Azərbaycan.- 2012.- 13 dekabr.- S.7.

160. *Məmmədov, R. “Gənclərə arzum budur, əsl sənətlə məşğul olsunlar”: [Rusiyada yaşayan həmyerlimiz, rəssam Rauf Məmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı Reyhan İsayeva //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 5.

161. *Osmanova, A. “Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində “YARAT!” Yaradıcılıq Məkanı layihəsinin təqdimatı olub: [“YAY” Qalereyasında gənc fırça ustası Ramal Kazımovun əsərlərindən ibarət sərgi açılıb] //Mərkəz.- 2012.- 14 dekabr.- S.14.

162. *Osmanova, A. Bakıda müasir incəsənət bayramı davam edir //Mərkəz.- 2012.- 15 dekabr.- S.14.

163. *Reyhan. Bakıda müasir incəsənət bayramı davam edir //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 2.

164. *“Yarat!” Müasir İncəsənət Məkanında düşünmək şansı: [“YARAT!” layihələrinin təqdimatı oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 3.

165. *Zərbəliyev, C. “Rəssamlar rəssamlar haqqında”: [“Qız qalası” Rəsm Qalereyasında “Artfaktor” şirkətinin eyniadlı layihəsinin təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 3.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

166. Aliyə. Sevgi və işıq içində: Həsən və Ucal Haqverdiyevlərin xatirəsinə həsr olunmuş sərgi keçirildi: [Bakıdakı “1969” qalereyasında mərhum rəssamlar - ata və oğulun xatirələrinə həsr olunmuş sərgi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 3. C

167. *Azəri, L. Rənglər və musiqi dünyasının gənc istedadı: [musiqi və rəssamlıqda fitri istedad sahibi, nəfəsli alətlərin ifaçısı Səddam Novruzbəyov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 12.

168. Behbudova İ. Azərbaycanın Xalq rəssamı Altay Hacıyevin 80 illik həyat və yaradıcılığı //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.100-106.

169. *Ceyhun. Mingəçevirdə rəssamların yaradıcılıq emalatxanası: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı emalatxananın təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 6.

170. *Dünya miniatür sənətinin məşhur imzası: Azərbaycanlı rəssam Mir Seyid Əli //Azadlıq.- 2012.- 25 dekabr.- S.14.

171. Ələkbər, S. Narahat Sakit: [rəssam Sakit Məmmədov haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.69-71.

172. Əsgərova, Ş. O görüşdən 25 il ötsə də...: [rəssam Lətif Kərimov haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S. 60.

173. *Günel. Rəssam Məlik Ağamalovun fərdi sərgisi açılıb: [ Müasir İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2012.- 25 dekabr.- S. 7.

174. Həsənova, U. XX əsr Azərbaycan avanqard boyakarlığında mifologizm elementləri //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S. 71-74.

175. Həsənova, U. XX əsrin ortalarında Azərbaycan incəsənətində dəyişikliklər:[Azərbaycan rəssamları haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.37-40.

176. *İsayeva, R. Görkəmli teatr rəssamı: [Nüsrət Fətullayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 15.

177. *İstanbulda Əli bəy Hüseynzadənin qızının rəsm sərgisi açılıb: [Bəyoğlu səmtindəki “Eller” antikvar əşyalar qalereyasında Feyzaver Alpsarın fərdi rəsm sərgisi] //Ədalət.- 2012.- 18 dekabr.- S.8.

178. Qasımov S. Qəyyur Yunusovun yaradıcılığında lirik mövzu (1970-90-cı illərdə): [Əməkdar rəssam haqqında] //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.84-88.

179. Quliyev, Ə. Bənzərsiz qrafika rəssamı: [rəssam Ələkbər Rzaquliyev haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.33-36.

180. *Naxçıvanda Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [görkəmli rəssamın 120 illiyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 8.

181. *Nərimanoğlu, M. Səhnə rəssamlığının tarixi: [Əməkdar rəssam Arif Əbdürrəhmanovun “Teatrda rəssamın rolu” kitabının təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 26 dekabr.- S.7.

182. *Reyhan. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həvəskar rəssamların töhfəsi: [Xətai Miniatür Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 2.

183. *Reyhan. Həvəskar rəssam Nazim Yusifovun fərdi sərgisi: [Xətai Miniatür Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 9.

184. *Rəhimov, N. “Dünya bizim gözümüzlə” adlı tədbir keçirildi: [T.İsmayılov adına “Uşaq Dünyası” rəsm qalereyasında sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara həsr olunmuş eyniadlı tədbir haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 21 dekabr.- S.6.

185. *Sadıqoğlu, A. “Almaniya bir rəssamın gözü ilə”: [Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyi “Kapellhaus”da rəssamlıq müsabiqəsinin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş sərginin açılışı] //Xalq qəzeti.-2012.- 9 dekabr.- S.7.

186. *Sadıqoğlu, A. “Rənglərdən ilham alırıq”: [Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Nərimanov rayonunun 200 nömrəli məktəbində eyniadlı mövzuda uşaqların rəsmlərindən ibarət sərgi təşkil edilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 27 dekabr.- S. 6.

187. Süleymanova, A. Teatrda rəssamın roluna həsr edilən kitab: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar rəssam Arif Əbdürrəhmanovun “Teatrda rəssamın rolu” kitabının təqdimatı olmuşdur] //Kaspi.- 2012.- 29-31 dekabr.- S.10.

 

Bax: 5, 48, 165

 

MODA

 

188. İxtiyarqızı, N. 2013-cü illə gələn dəb: Gələn ildə ilan dərisini xatırladan geyimlər üstünlük təşkil edəcək //Həftə içi. - 2012.- 27 dekabr.- S.8.

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

189. *Ceyhun. “Qarabağ xalça ənənələrinin qorunub saxlanılması”: Goranboy rayonunda Xocalıdan olan xalçaçılarla görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S.11.

190. Əliyeva İ. Türkdilli xalqların xalça mədəniyyətində səlcuq dövrünün izləri //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.32-36.

191. *Fərəcov, S. Görkəmli sənətkarın solmayan əl izləri: [şuşalı xəttat, usta Qəmbər Qarabaği haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 15.

192. *Hüseynova, M. “Azərbaycan qadını heç vaxt kişidən önə keçməz”: [dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif növləri ilə məşğul olan Minaxanım Hüseynova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Paritet.- 2012.- 18-19 dekabr.- S.13.

193. Xəyalə. “Qarabağ xalça ənənələrinin qorunub saxlanılması”: Bu mövzuda Goranboy rayonunun Aşağı Ağca kəndində tədbir keçirilir //Kaspi.- 2012.- 19 dekabr.- S.12.

194. *Kərimova, S. Əl işlərindən ibarət Respublika müsabiqəsinə yekun vuruldu: Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının “Uşaq dünyası” Rəsm Qalereyasının tədbiri haqqında //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 28 dekabr.- S.2.

195. Qənbərova, G. Naxçıvan xalçaları üzərində salınmış naxışların rəmzi mənaları //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri. - 2012.- № 1(9).- S.18-31.

196. *Məhərrəmli,Q. Azərbaycan sənətkarının əsərləri Türkiyə tamaşaçısını heyran qoydu…: [M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun laboratoriya müdiri, ağac üzərində oyma sənətkarı Seyfəddin Mənsimoğlunun Türkiyədəki yaradıcılıq ezamiyyəti haqqında təəssüratları] //Respublika.- 2012.- 9 dekabr.- S. 6.

197. Mirzəyi, K. Təbriz xalçaları: Təbriz xalçalarının inkişaf tarixi və çeşidliliyi //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.4-9.

198. *Nəstəliq xəttinin yaradıcısı: Zərif xəttatlıq nümunələrinin müəllifi Cəfər Təbrizi //Azadlıq.- 2012.- 27 dekabr.- S.14.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

199. Ağazadə, R. Memarlığımızın görkəmli nümayəndəsi: [memar Elbəy Qasımzadə haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.75-78.

 

 

QRAFİKA

 

200. *Abbasov, E. “Azərbaycan sikkələri” kitabı dəyərli tarixi mənbə kimi maraq doğurur: Xalq Bankın “Xalq Əmanəti” layihəsi tərəfindən son “Azərbaycan sikkələri” adlı kitab da daxil olmaqla 2010-cu ildən indiyə kimi yeddinci nəşri işıq üzü görmüşdür //Xalq qəzeti.- 2012.- 23 dekabr.- S. 8; Respublika.- 2012. – 23 dekabr.- S.

201. Əfəndiyev R. Məhsuldar ömür: [boyakar və qrafik Oqtay Sadıxzadənin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.107-109.

202. Mədətoğlu, Ə. “Azərbaycan sikkələri”: Xalq Bankın “Xalq Əmanəti” layihəsi tərəfindən son “Azərbaycan sikkələri” adlı kitab da daxil olmaqla 2010-cu ildən indiyə kimi yeddinci nəşri işıq üzü görmüşdür //Ədalət.- 2012.- 27 dekabr.- S. 4.

203. Nuriyeva Z. Rəssam ömrünün sirdaşı təbiət: [rəngkar və qrafik Bəyim Hacızadənin yaradıcılığı haqqında] //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.89-93.

204. *Təbriz miniatür məktəbinin banisi Sultan Məhəmməd: Dünya muzeylərini bəzəyən zərif əsərlər... //Azadlıq.- 2012.- 23-24 dekabr.- S.14.

 

 

MUSİQİ

 

205. *Abbaslı, T. Bir tarzən olub Gəncədə; ürəyi “sarı sim” çalarlı, ömrü isə “Kəsmə şikəstə”...: [Məşdi Mehdiyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S.12.

206. *Abbasoğlu, B. El ruhuna köklənmiş ilahi nəğməkar və yaxud xalq musiqimizin sərlövhəsi: [Xalq artisti Qədir Rüstəmov haqqında] //Ədalət.- 2012.- 11 dekabr.- S.8.

207. Abduləliyev, A. Konservatoriyanın 50 illiyi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin mühüm tarixi hadisəsi kimi //Musiqi dünyası.- 2012.- №3/52.- S.113-120.

208. *Ağamoğlanova, A. Unudulmayan səs: Bülbül – 115 //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 12.

209. Atalı, İ. Bir il Qədir Rüstəmovsuz: [xanəndənin anım günü münasibətilə] //Olaylar.- 2012.- 15-17 dekabr.- S.13.

210. Atalı, İ. Göylərə qeyb olan SƏS...: Dostum Vidadi Bərdəlinin əziz xatirəsinə: [müğənninin vəfatı münasibətilə] //Olaylar.- 2012.- 6 dekabr.- S.11.

211. *Azəri, L. Məmməd Səid Ordubadi və musiqi: [musiqili komediyaların libretto müəllifi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S.13.

212. *Azəri, L. Nəğmə dolu bir il ötdü: [əlamətdar hadisələrlə yadda qalan incəsənətimiz haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 5.

213. Babayeva, M. Şövkət Məmmədova ilk professional qadın müğənnimiz: [SSRİ Xalq artisti haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №12.- S.41-43.

214. Babayeva, Z. Naxçıvan musiqi məktəblərinin yaranma tarixinə bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.96-97.

215. Bayramov, R. Maestro Niyazi-100 və Niyazinin mənzil muzeyi //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.99-101.

216. Bəstəkarları xatırlayarkən: [bəstəkar Emin Sabitoğlunun 75 illiyi münasibətilə] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S.29-31.

217. *Bəstəkarlar İttifaqının rəhbər orqanlarında seçkilər keçirilib: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının IX qurultayının yekunu çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 5.

218. *Böyük Britaniya parlamentində İngiltərə-Azərbaycan Cəmiyyətinin ənənəvi tədbiri keçirilmişdir: [Londonda təhsil alan gənc azərbaycanlı skripkaçı Nigar Mirzəyeva dünya klassiklərinin əsərlərindən parçalar ifa etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 11 dekabr.- S.5.

219. Bu gün Rəşid Behbudovun doğum günüdür: [SSRİ Xalq artisti haqqında] //Üç nöqtə.- 2012.- 14 dekabr.- S.13.

220. Cəbrayıl, Q. İlahi, məni də yanına çağır: Alim Qasımovu dinləyərkən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 21 dekabr.- S.5.

221. Çələbi, F. Simfonik bəstəkarın mahnıları: [görkəmli bəstəkar Cavanşir Quliyevin “Seçilmiş mahnılar”ı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.84-85.

222. Dadaşova, E. “Öz musiqimi insanlara hədiyyə etməkdən böyük sevinc olarmı?!”: [bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi professor Elnarə Dadaşovayla müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2012.-15-17 dekabr.- S.11.

223. Dadaşzadə, Z. Musiqidə dünyanın mənzərəsi: (Cövdət Hacıyevin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında düşüncələr): [95 illiyi münasibətilə] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.8-15.

224. Dostmuradov, B. IV Beynəlxalq uşaq muğam festivalı: [müəllifin muğam festivalından təəssüratları] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.98-99.

225. *Elnarə Abdullayeva: “Mənim ifa tərzimi xalq qəbul edir”: [xanəndə ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 14 dekabr.- S.8.

226. Əfəndiyeva, İ. Müasir musiqişünaslığımızın fəxri: Zemfira Səfərova-75 //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.50-53.

227. *Əhmədalılar, T. Səslər fəlsəfəsinin Vaqifi: [bəstəkar, pianoçu, caz-muğamının banisi Vaqif Mustafazadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 11.

228. Ələsgərli, K. Xəyyam Mirzəzadənin kino musiqisi //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.35-38.

229. Ələsgərli, K. Sənətkar yubileyinə töhfə: (Ramiz Quliyev-65): [görkəmli tarzən haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.10-12.

230. *Ələkbərova, G. Getdim, öyrəndim, qayıtdım: [gənc vokalçı Günel Ələkbərova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2012.- 8-10 dekabr. - S.12.

231. *Ələsgərova, G. Görkəmli bəstəkar və pedaqoq: [Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Sərdar Fərəcov haq-qında] //Respublika.- 2012.- 8 dekabr.- S. 7.

232. Əlilicanzadə, Q. Şahların sarayında musiqi və rəqs janr növlərinin dəyəri //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.70-73.

233. Əliyeva, A. Cahangir Cahangirovun Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında tarixi xidmətləri //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.124-128.

234. *Əliyeva, N. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının IX qurultayından qeydlər //525-ci qəzet.- 2012.- 25 dekabr.- S. 7.

235. Əliyev, Y. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı: [gənc skripkaçı Həmidə Ağasoy haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 14 dekabr.- S.7.

236. *Əliyev, Y. Tar ifaçılarının muğam müsabiqəsi: [Əhməd Bakıxanovun 120 illiyinə həsr olunmuş müsabiqə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 7 dekabr.- S.1.

237. Əsədullayeva, K. Muğam kompozisiyalarının vokal-instrumental bölmələrinin monodiyasına poetik metrikanın təsiri //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.89-93.

238. Əsədullayeva, K. Şərq klassik musiqisində Rast muğam nümunələri //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.64-68.

239. *Fərəcov, S. El sənətkarı Qasım Qasımovun xatirəsi yad olundu: [Xırdalan şəhər Mədəniyyət Evində tarzənin 70 illik yubiley tədbiri keçirildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 26 dekabr.- S. 4.

240. *Fərəcov, S. Sənətkarlar tələbəsi, böyük sənətkar: [görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Cahangir Cahangirov haqqında ] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 14.

241. *Fərhad Bədəlbəyli: “Rəsmilik məni məhv edir”: [Azərbaycanın Xalq artisti Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Şahanə Rəhimli //Ədalət.- 2012.- 28 dekabr.- S.6.

242. *Gənc ifaçı əfsanəvi Robertino Lorettidən ustad dərsi alıb: [Bakıda keçirilən istedadlı və yaradıcı gənclərin II Respublika toplantısı çərçivəsinndə gənc vokal ifaçısı Emin Eminzadə iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 10.

243. *Gənc vokalçımız Fransada keçiriləcək müsabiqədə iştirak edəcək: [F.Əmirov adına 6 nömrəli Onbirillik İncəsənət Məktəbinin vokal ixtisası üzrə IX sinif şagirdi Eldar Tahirov] //Mərkəz.- 2012.-1 dekabr.- S. 14.

244. Hümmətova, N. Şəfiqə Axundovanın yaradıcılığı: [Xalq artisti haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №12.- S.38-40.

245. *Xan Şuşinski Fondu ilk layihəsinə başladı: [“Azərbaycan musiqisinin dünəni, bu günü və sabahı” adlı diskussiya ] //Ədalət.- 2012.- 20 dekabr.- S.8.

246. *Xəlilzadə, F. Bir ömrün sarı simi: [Əməkdar jurnalist Əhməd İsayevin tarzən Məşdi Mehdiyevin həyat yolu və yaradıcılığına həsr etdiyi “Gəncəli tarzən Məşdi Mehdiyev” adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 27 dekabr.- S.7.

247. *Xəlilzadə, F. Səsin qüdrəti: [SSRİ Xalq artisti Rəşid Behbudov haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 dekabr.- S.6.

248. İbadova, İ. “Hər zaman yeniliklər etməyi sevi-rəm”: [Azərbaycanın gənc və istedadlı xanandəsi İlahə İbadova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Üç nöqtə.- 2012.- 15 dekabr.- S. 13.

249. *İbrahimov, M. Elə həyatda da Məcnun oldum [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Nelli Atəşgah //Kaspi.- 2012.- 20 dekabr.- S. 15.

250. *İsayeva, R. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının IX qurultayı: [Bəstəkarlar İttifaqında qurultay çərçivəsində kamera musiqisi konserti keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 4.

251. *İsfar Sarabski Berlində konsert verib: [piano ifaçısı Berlində iki konsert proqramı ilə çıxış edib] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 19 dekabr. - S.13.

252. İsgəndərova, S. Moskva və Peterburq konservatoriyalarındakı təhsilin Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığında izi //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.106-107.

253. İsmayılova, G. Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında innovasiya xüsusiyyətləri: [görkəmli bəstəkarın yaradıcılığı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.30-35.

254. *İsmayılova, S. Xanımlar arasında bunu ilk dəfə mən eləmişəm: [gənc xanəndələrin yetişdirilməsi ilə bağlı Xalq artisti Səkinə İsmayılova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nelli Atəşgah //Kaspi.- 2012.- 18 dekabr.- S. 11.

255. *Kərimov, V. Yaddaşlarda yaşayan el sənətkarı: [görkəmli el sənətkarımız Ələfsər Rəhimov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 12.

256. Qafarova, Z. Azərbaycanın görkəmli klassik vokalçısı Fidan Qasımova //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.7-9.

257. *Qasımova, X. “İndiyə qədər yolka oyuncaqlarımı saxlayıram”: Xalq artisti, professor Xuraman Qasımova ilə müsahibə /müsahibəni apardı Ellada Umudlu //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 28 dekabr.- S.8.

258.*Qasımova, M. “Heydər Əliyev və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi”: [Naxçıvan Dövlət Universiteti Xalq çalğı alətləri kafedrasının eyniadlı hesabat konserti haqqında] //Azərbaycan müəllimi. - 2012.- 28 dekabr.- S.3.

259. *Qulamova, J. Ömür vəfa etsəydi......: [tanınmış bəstəkar Əqidə Ələkbərova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S.15.

260. Quliyeva, N. Azərbaycan fortepiano məktəbinin yeni nailiyyətləri: [piano ifaçısı Səmra Əmiraslanova haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.111-112.

261. Quliyev, R. Azərbaycan milli musiqi aləti - tarın formalaşması və təkmilləşməsində Mirzə Sadıq Əsədoğlunun rolu //Musiqi dünyası.- 2012.- №3/52.- S.137-139.

262. *Manafov, İ. “Abşeronun gənc istedadının adı Azərbaycanın “Qızıl Kitabı”na salınıb”: [Atabala Manafzadənin Serbiyada keçirilən gənc pianoçuların IX beynəlxalq müsabiqəsində Qran Pri və I dərəcəli mükafata layiq görülməsi ilə əlaqədar Abşeron rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri İlham Manafovla müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 12 dekabr.- S.13; Palitra.- 2012.- 11 dekabr.- S.11.

263. Mansurova, Q. Bəstəkar Nazim Quliyev //İki Sahil.- 2012.- 5 dekabr.- S.29.

264. *Mərzili, A. Ağdamsız ağdamlılar: [Xalq artisti Qədir Rüstəmova ithaf edilir] //Təzadlar.- 2012.- 15 dekabr.- S.6.

265. *Mirzəyev, E. “Bu gün gənc musiqiçilərin dünyada tanınması üçün geniş imkanlar var”: [Almaniyada yaşayan həmyerlimiz, bəstəkar, kulturoloq Elmir Mirzəyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 7.

266. Musiqimizi bəşəriyyətə tanıtdıran düha: Maestro Niyazi-100 //İqtisadiyyat.- 2012.- 7-13 dekabr.- S.8.

267. Oktay. Arif Məlikovun İkinci Simfoniyası //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 28 dekabr.- S.13.

268. Oktay.Azərbaycan musiqisində şikəstə janrı //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 26 dekabr.- S.14

269. Oktay. Cavanşir Quliyevin “Seçilmiş mahnılar”ı: [bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadiminin eyniadlı dördcildliyinin çapdan çıxması haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 15 dekabr.- S.13.

270. *Oktay. Fərdi ifaçılıq üslubu olan tarzən: Ramiz Quliyev artıq çoxdan özünü peşəkar kimi təsdiqləyib //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 20 dekabr.- S.14.

271. Orucov, İ. Fikrət Əmirovun fleyta üçün yazdığı “Aşıqsayağı” pyesində aşıq sənətinin ənənəvi cəhətlərinin təzahürü //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.86-89.

272. Osmanova, A. Gənc pianoçumuz müsabiqədə I yeri tutdu: [Nərmin Nəcəfli Böyük Britaniyada] //Mərkəz.- 2012.- 7 dekabr.- S.14.

273. Osmanova, A. “Dünən mənim ən xoşbəxt günlərimdən biri idi”: [Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 7 dekabr.- S.14.

274. *Osmanova, A. Müslüm Maqomayev haqqında bədii-sənədli musiqili film: [filmin rejissoru və ssenari müəllifi Xalq artisti Tofiq İsmayılovdur] //Mərkəz.- 2012.- 8 dekabr.- S.14.

275. Paşazadə, S. Sadıqcan və Azərbaycan musiqi sənəti //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S. 61-63.

276. Səlimova, A. Mirkazım Aslanlı (Sarəng)-100: [anım günü münasibətilə] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.91-92.

277. *Sultanov, Ə. Moskvada Sərxan Sərxanın yubiley konserti: Və ya 60-dan bahar istəyi ilə: [Beynəlxalq Musiqi Evində estrada mügənnisi, Əməkdar artistin yubileyi münasibətilə konsert] //Paritet.- 2012.- 1-3 dekabr.- S.16.

278. Tapdıq, Ş. “Mən çox ilklərə imza atmışam”: [müğənni Şəbnəm Tapdıq ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Üç nöqtə.- 2012.- 1 dekabr.- S.13.

279. Təhmirazqızı, S. “Bəlkə elə hansısa dahi bizim içimizdə yetişir”: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas Səadət Təhmirazqızı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Üç nöqtə.- 2012- 8 dekabr.- S. 13.

280. *Uğur. Qədimlərdən gələn səs: Qədir Rüstəmovun vəfatından bir il ötdü //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 14 dekabr.- S.14.

281. *Vahid, T. Azərbaycan musiqisinin elçisi: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Sənubər Bağırova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 7.

282. *Vahid, T. Fikrət Verdiyevin yaradıcılıq gecəsi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tanınmış tarzən, Əməkdar artistin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş yaradıcılıq gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 6.

283. *Vahid, T. Muğama bənzər ömür: Əhməd Bakıxanov – 120: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində məşhur tarzən, Xalq artisti Əhməd Bakıxanovun 120 illik yubileyi qeyd olundu] //Mədəniyyət.- 2012.-12 dekabr.- S. 5.

284. *Vahid, T. Ruhunu qoruyan adam: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Sərdar Fərəcovun 55 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 7.

285. *Vahid, T. Ruhumuzun kamanı: Qədim musiqi alətlərimiz //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 12.

286.*Vasif Adıgözəlovun “Çanaqqala-1915” oratoriyası Ankarada səslənib //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 5.

287. Vəliyev, Y. Əsrlərdən gələn səs: [Ağdam rayon “Şur” Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının 60 illiyi münasibətilə] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S.25-27.

288. 76 yaşlı Zeynəb Xanlarova: [SSRİ Xalq artistinin doğum günü münasibətilə] //İki Sahil. - 2012.- 29 dekabr.- S.24.

289. *Yunisli, F. “Yüz əsrar”ın zəfəri: [milli musiqi aləti olan tar haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 12.

290. *Zəminə. Ağla mənim üçün bu şəhər və Sən...: Oqtay Kazıminin əsərləri yeni təqdimatda //Ayna.- 2012.- 22 dekabr.- S.20.

 

Bax: 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 167, 388

 

Ağabacı Rzayeva – 100

 

291. *Babayeva, H. Nəğmələrdə yaşayan ömur- Ağabacı Rzayeva – 100: //525-ci qəzet.- 2012.- 26 dekabr.- S. 5.

292. *Əsgərova, Z. Nəğmələrdə “gəlin” köçən arzular: [görkəmli bəstəkar haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 10; Kaspi.- 2012.- 6 dekabr.- S.12.

293. *Xəlilzadə, F. Sənət xəzinəmizin bəzəyi //Azərbaycan.- 2012.- 13 dekabr.- S.7.

294. Osmanova, A. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarının 100 illik yubileyi qeyd olundu //Mərkəz.- 2012.- 13 dekabr.- S.14.

295. *Təranə. Böyük sənətkarlara ən böyük qiyməti zaman verir: [R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında görkəmli bəstəkarın yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 12 dekabr.- S. 7.

296. *Vahid, T. “Biz səni heç vaxt unutmayacağıq” //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 12.

 

 

 VI Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç festivalı

 

297. *Aliyə. “Festivalda iştirakdan necə məmnun olduğu-mu ifadə etmək çətindir”: [mətbuat konfransında “Maggio Musicale Fiorentino”nun bədii rəhbəri Françeska Kolombonun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 5.

298. *Bakıda VI Beynəlxalq Rostropoviç Musiqi Festivalı başlamışdır: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 4 dekabr.- S.5.

299. Bakıda VI Beynəlxalq Rostropoviç Musiqi Festivalı başlamışdır //İki Sahil.- 2012.- 4 dekabr.- S.23.

300. *Mstislav Rostropoviç Festivalı başa çatdı //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 5.

301. *Osmanova, A. VI Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalı //Mərkəz.- 2012.-4 dekabr.- S. 14.

302. *Osmanova, A. VI Mstislav Rostropoviç Festivalı başa çatıb //Mərkəz.- 2012.-11dekabr.- S. 14.

303. *Reyhan. Bakıda növbəti musiqi bayramı: VI Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalında dünya şöhrətli ifaçı və kollektivlər iştirak edir //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 3.

304. *Rostropoviçlərin ev-muzeyində yubiley tədbirləri //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 6.

 

 

Məmməd Cavadov – 100

 

305. *Elbar. Bəstəkar Məmməd Cavadovun 100 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli salonunda ] //Təzadlar.- 2012.- 11 dekabr.- S.15; Ədalət.- 2012.- 11 dekabr.- S.6.

306. Xiləli, A. Bəstəkarlar İttifaqında: [bəstəkarın yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 14 dekabr.- S.7.

307. İsmayıloğlu, A. Üzeyir bəyin sadiq tələbəsi: [Səadət Qarabağlının “Barı Naxçıvan”ın 100 yaşlı bəstəkarı” adlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 14 dekabr.- S.7.

308. *Salmanov, R. Nəğmələrində yaşayan sənətkar: [görkəmli bəstəkar Məmməd Cavadov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 9 dekabr.- S. 7.

 

 

Şövkət Ələkbərova – 90

 

309. *Azəri, L. Şövkət Ələkbərovanın xatirəsi yad edildi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində böyük sənətkar, Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 4.

310. *Osmanova, A. Şövkət Ələkbərovanın xatirəsi yad edilib: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mərkəz. - 2012.- 8 dekabr.- S.14.

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

311. Eldar və Nigar Tiranaya getdilər: Orada Eurovision-2013 milli finalında çıxış edəcəklər //Ayna.- 2012.- 22 dekabr.- S.22.

312. Əlilicanzadə, Q. Müasir dövrdə estrada sənətinin qlobal problemləri [Azərbaycanda estrada sənətinin formalaşması və inkişafı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №3/52.- S.126-129.

313. *İsayeva, R. Bakı Dövlət Sirkinin bayram töhfəsi //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 13.

314. *Məmmədov, R. Şəhərimizin memarlıq incisi: Bakı sirki - 45 //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 10.

315. *Oktay. Təlxək, məzhəkə, kloun //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 22 dekabr.- S.13.

316. Osmanova, A. “Junior Evrovision 2012”nin qalibi Ukrayna olub, Azərbaycan müsabiqənin 11-ci yerinə qərarlaşıb: [Niderlandın paytaxtı Amsterdamda] //Mərkəz.-2012.- 4 dekabr.- S.14.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

317. Anatolluoğlu, A. Qədim el havalarımız: Musiqi folkloru //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.86-89.

318. *Hacımusalı, O. Aşıq Pənah yaradıcılığı //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 7 dekabr.- S. 14.

319. *İsayev, Ə. Əfsanələr qədim tarixdən söz açır: [“Gədəbəy - Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı – 2012” nominasiyası haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 18 dekabr.- S.6.

320. *Nərimanoğlu, M. Ağdabanlı Qurbanın 150 illik yubiley gecəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan Akademik Milli Teatrında] //Azərbaycan.- 2012.- 9 dekabr.- S.6.

321. *Nərimanoğlu, M. Haqqı alınan haqq aşığı Mirzə Bilal da repressiya qurbanı olub: [Şirvan aşıq məktəbinin yaradıcılarından biri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 29 dekabr.- S.7.

322. *Osmanova, A. “Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı” – Quba //Mərkəz.- 2012.- 6 dekabr.- S.14.

323. *Pirsultanlı, S. Sarı Aşığın poeziyası //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 6 dekabr.- S. 14.

324. *Vahid, T. Tükənməz işıq və ilahi eşq fəlsəfəsi: Haqq aşığı: [Aşıq Xəstə Qasım haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 15.

 

Bax: 326, 414, 418, 420, 433, 436, 439

 

 

Aşıq Kamandar – 80

 

325. *Aşıq Kamandarın 80 illiyi Tbilisidə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 3.

326. *“Xan Kamandar”: [Milli Kitabxanada aşıq Kamandar Əfəndiyevə həsr edilmiş “Xan Kamandar” kitabının təqdimatı keçirildi] /Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 4.

327. *Vahid, T. Xan Kamandarın xanlara layiq yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 4.

328. *Yaqub, Z. Aşıq Kamandar haqqında xatirələr //525-ci qəzet.- 2012.- 1 dekabr.- S.27.

 

 

Masallı – Folklor paytaxtı

 

329. *Abdullayeva, F. Masallıda “Folklor paytaxtı” ilinə yekun vuruldu //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 9.

330. *Cavadov, S. Milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşatmaq keçmişə ehtiram, gələcəyimizə zəmanətdir: “Masallı 2012-ci ilin folklor paytaxtıdır” festivalı uğurla başa çatdı: [“Folklor ili” çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 21 dekabr.- S.7.

331. *Həsənov, Ə. Masallı Azərbaycanın Folklor paytaxtı adını layiqincə doğrultdu //Respublika.- 2012.- 20 dekabr.- S. 11.

332. *Həsənov, Ə. Masallı – folklor paytaxtı: [folklor ili çərçivəsində, folklor paytaxtının kubokunun və loqosunun təqdimetmə mərasimi keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 22 dekabr.- S. 10.

333. *Musa, G. Azərbaycanın “Folklor Paytaxtı” Masallıya infotur təşkil olunub //525-ci qəzet.- 2012.- 20 dekabr.- S. 7.

334. Nəcəfxanlı, Ə. Masallı Azərbaycanın Folklor paytaxtı adını layiqincə doğruldur //Xalq qəzeti.- 2012.- 4 dekabr.- S. 6.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

335. Bəşirov, X. Rəqslərimizi erməni və gürcülər mə-nimsəyir: [Əməkdar artist, rəqqas Xanlar Bəşirovla müsahibə] /müsahibəni apardı Bahar Rüstəmli //Reytinq.- 2012.- 15 dekabr.- S.14.

336. Ərturan. Muğam üzərində rəqs quran Saşar...: [Kanadada yaşayan xoreoqraf Əlirza Saşar haqqında] //Olaylar. - 2012.- 22-24 dekabr.- S.11.

337. İxtiyarqızı, N. Toydakı rəqslə tanınmış qrupa çevrildilər: Beş gəncin yaratdığı “Xilə” rəqs qrupu artıq xaricə də dəvət alır //Həftə içi.- 2012.- 26 dekabr.- S.8.

338. Musayeva, Ə. İşimizi müasir dövrün uşaqlarına uyğun qururuq: “Təbəssü” Yaradıcılıq Studiyası uşaqlara öz istedadlarını nümayiş və inkişaf etdirmək üçün böyük səhnələrdə çıxışlarına şərait yaradır: [studiyanın yaradıcısı Əminə Musayeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı G.Camalqızı //Ekran-efir.- 2012.- 14 dekabr.- S. 10.

339. Tahirqızı, Ü. “Xilə”nin ən böyük arzusu: [eyniadlı rəqs qrupunun uğurları haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 29 dekabr.- S.14.

340. Vahid, T Hər rəqsin öz gözəlliyi var: Onun həyatı filmə bənzəyir: uğursuz başlanğıc,gözlənilməz şöhrət və xoşbəxt sonluq...: [Əməkdar artist Aliyə Ramazanovanın həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ekran-efir.- 2012.- 7 dekabr.- S. 10.

 

Bax: 232

 

KİNO

 

341. *Abbaslı, T. Anadangəlmə aktyor: “Kal Baloğlan”, “Aşiq Məhəmməd”, “Məzə Vəli”, “Konsert Lütfəli”...: [Xalq artisti Lütfəli Abdullayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 13.

342. *Aliyə. Kitab və kino //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 13.

343. *Aliyə. “Start” film festivalı yekunlaşdı: [Nizami Kino Mərkəzində VIII “START” Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalının bağlanış mərasimi oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 11.

344. *Azəri, L. “Adını alim qoyub, otların adını da bilmir”: “Nə cerastium, nə alpinum, canım, bu, kəklikotudur””: [Azərbaycan kinosunun tarixində epizodik rollarla yadda qalan aktyor Kamil Məhərrəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 15.

345. *Azəri, L. Azərbaycan kinosunun “ədviyyat”ı: “Yusif Yulduz hansı filmə çəkilirdisə, mütləq tamaşaçıya özünü sevdirirdi”: Kino sənətinin sönməz ulduzlarından biri Yusif Yulduz haqqında //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 12.

346. *Balayev, R. “…Çəkilmək istəyirəm”: [Xalq artisti Rasim Balayevin APA-ya müsahibəsi] //Təzadlar.- 2012.- 27 dekabr.- S.15.

347. *Balayev, R. “Çıxışlarımı verilişlərdən silirlər”: Rasim Balayev: “Məni lent yazılarından silmək olar, amma Azərbaycan kino tarixindən silmək mümkün deyil”: [Xalq artistinin APA-ya müsahibəsi] //Azadlıq.- 2012.- 27 dekabr.- S.13.

348. *Balayev, R. “Mənim bir sifətim var”: Rasim Balayev: “Məni Azərbaycan kino tarixindən silmək mümkün deyil”: [Xalq artistinin APA-ya müsahibəsi] //Ekspress.- 2012.-27 dekabr. - S.23.

349. Balayev, R. “Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək...”: [Xalq artisti Rasim Balayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı E.Nəzərli //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.41-49.

350. *“Dolu” filmi Rusiyada təqdim olunub: [rejissor Elxan Cəfərovun eyniadlı filmi] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 10.

351. Eldarqızı, Z. İtmiş bəxt üzüyü və tapılmış talelər: [rejissor Ramiz Əzizbəylinin “Bəxt üzüyü” filmi haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.72-74.

352. *Əlizadə, N. Ulduz xəstəliyinə tutulmayacaq: [gənc aktyor Nicat Əlizadə ilə çəkildiyi filmlərlə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2012.- 6 dekabr.- S.7.

353. *“54 gün mühasirədə” filminin təqdimatı olmuşdur: [rejissor Mirsadıq Ağazadənin eyniadlı sənədli filmi] //Azərbaycan.- 2012.- 11 dekabr.- S.7.

354. *Əsədova, İ. “Xoca” filmi Qahirə festivalında böyük maraq doğurub: [rejissor Vahid Mustafayevin “Bakıfilm” studiyasında çəkdiyi eyniadlı filmi 35-ci beynəlxalq Qahirə kinofestivalında nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 10.

355. *Fərəcov, S. Tanınmış rejissor Rüfət Şabanovun xatirə gecəsi: [Dövlət Film Fondunda] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 6.

356. *Xatun. “Qisas almadan ölmə!”: Filmin çəkilişləri müvəqqəti dayandırılıb: [rejissor Oqtay Mirqasımovun eyniadlı filmi haqqında] //Ayna.- 2012.- 15 dekabr.- S.20.

357. *İl kino sahəsində əlamətdar hadisələrlə yadda qaldı //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 6.

358. *İsayeva, R. “Neftin adamı” Finlandiyada mükafata layiq görülüb: [rejissor Seyran Mahmudoğlunun eyniadlı qısametrajlı sənədli filmi Beynəlxalq Təbiət Filmləri Festivalında ölkəmizi uğurla təmsil edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 11.

359. *Kərimoğlu, S. “Hamı filmdən “Cəsur ürək” filminin effektini almaq istəyir”: [“Sirat körpüsü”, “Niyyət”, “Onun ürəyi”, “Qanadlarıma sığal çək” filmlərinin rejissoru Samir Kərimoğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Paritet. - 2012.- 20-21 dekabr.- S.13.

360. *“Kişi sözü” filminə müasir baxış: “İstəyirəm “Kişi sözü” filminin ardını çəkim, amma maliyyə tapa bilmirəm”: [filmin ssenari müəllifi İsi Məlikzadə, quruluşçu rejissoru Cahangir Mehdiyevdir] //Ədalət.- 2012.- 21 dekabr.- S.8.

361. *Quliyev, N. “Bizim tamaşaçıların çoxu kino seyr etməyə yox, boş vaxt keçirməyə gəlir”: [“Park Cinema” kinoteatrının rəhbəri Namiq Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Paritet.- 2012.- 25-26 dekabr.- S.13.

362. *Qurbanlı, R. Sevgilisi üçün aktrisa da oldu, muzey işçisi də... Qaçaq Nəbinin Həcəri, Ənvər Həsənovun Möminatı: [Ənvər Həsənovun həyat yoldaşı Möminat Qurbanova haqqında] //Ədalət.- 2012.- 26 dekabr.- S.8.

363. *Mehdizadə, İ. Yeddi oğuldan biri anıldı: [ADMİU-da “Yeddi oğul istərəm” filmininin qəhrəmanlardan biri olan rejissor və aktyor Şahmar Ələkbərovun 70 illiyi ilə bağlı tədbir] //525-ci qəzet.- 2012.- 27 dekabr.- S. 7.

364. *Moskva “Dolu”ya inandı: [rejissor Elxan Cəfərovun “Dolu” filminin təqdimatı keçirilib] //Ədalət.- 2012.- 8 dekabr.- S.3.

365. *Oktay. Kamil insan obrazı: [Xalq artisti Rasim Balayev haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 7 dekabr.- S. 13.

366. *Osmanova, A. Erməni mühasirəsində qalan laçınlıların dəhşətli anları ekranlaşdırılıb: [rejissor Mirsadıq Ağazadənin “54 gün mühasirədə” sənədli filmi haqqında] //Mərkəz. - 2012.- 5 dekabr.- S.14.

367. *Osmanova, A. Moskvada “Dolu” filminin təqdimatı keçirilib: [Aqil Abbasın romanı əsasında rejissor Elxan Cəfərovun Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş eyniadlı filminin L.Ryumina Folklor Mərkəzində təqdimatı] //Mərkəz.- 2012.- 8 dekabr.- S.14.

368. *Mükərrəmoğlu, M. O, öz sənətinin fədaisi idi: [Xalq artisti, kinorejissor Muxtar Dadaşov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 2 dekabr. - S. 6.

369. *Rasim Balayev: “Nə deyirlər desinlər, özləri bilər”: [Azərbaycanın Xalq artisti, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 27 dekabr.- S.6.

370. *Reyhan. “Nizami” sənədli filminin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində Rafiq Quliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı sənədli filmin təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 2.

371. *Romada Azərbaycan mədəniyyəti və turizminə həsr edilmiş filmin təqdimatı: Mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İtaliyada səfərdədir: [italiyalı rejissor Daniele Carminatinin “Odlar Yurdu” sənədli filminin təqdimat mərasimi] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 2.

372. *Rza Rzayev: “Biz bir-birimizə “sevirəm” deyə bilmədik”: [“Dolu” filminin qəhrəmanı Rza Rzayevlə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 20 dekabr.- S.8.

373. Sarıyeva, İ. Milli kinolarımızda Azərbaycan və azərbaycançılıq təbliğatı... //Bakı xəbər.- 2012.- 5 dekabr.- S. 15.

374. *Səadət. “Babam və mən” yaxud Mansurovlar nəsli fotoşəkillərdə: [professor Aydın Dadaşovun eyniadlı sənədli filmi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 1 dekabr.- S. 16.

375. *“Yaddan çıxmaz Qarabağ!” müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu: [Xocavənd RİH eyniadlı mövzuda keçirdiyi müsabiqədə Bəxtiyar Qaraca sənədli filmlər nomunasiyası üzrə mükafatlandırılmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 23 dekabr.- S.8; Xalq qəzeti. - 2012.- 23 dekabr.- S. 6.

376. Yusif, M. Təvazökar insan, gözəl rejissor: Şamil Mahmudbəyov: [Əməkdar incəsənət xadiminin həyat və ya-radıcılığı haqqında] //Ekran-efir.- 2012.- 7 dekabr.- S. 9.

 

Bax: 34, 228, 274, 378, 383, 405

 

 

TEATR

 

377. *Aliyə. “Qəbiri necə qazırlar?”: [“Yuğ” Dövlət Teatrında rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 11.

378. *Aliyə. Şeydasız “Ad günü”: Gülşən Qurbanovanın xatirəsinə //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 15.

379. *Aliyə. Teatrlar ili necə başa vurdular? //Mədəniyyət.- 2012.- 29 dekabr.- S. 6.

380. Atakişiyeva, F. Milli teatr sənətində səhnə danışığının kökləri və rüşeymləri //Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.- S.76-79.

381. Atakişiyeva, F. “Yuğ” teatrının yaradıcılığı kontekstində səhnə danışığının yeni tendensiyaları //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.79-82.

382. *Bayramov, A. Teatr tariximizdən: Ələkbər Seyfi: [dram və kino aktyoru, teatr təşkilatçısı kimi tanınmış, eyni zamanda, teatrşünas və tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərmiş Xalq artisti haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 12.

383. *Bürcəliyeva, Ş. Səmimi insan, unudulmaz sənətkar: [Azərbaycan teatr və kino sahəsində bənzərsiz rolları ilə seçilən unudulmaz aktyor Hüseynağa Sadıqov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 12.

384. *Cəfər, R. “Yaxşı aktyor üçün pis rol yoxdur”: [aktyor Rasim Cəfərlə müsahibə] /müsahibəni apardı Reyhan İsayeva //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 10.

385. *Əhmədalılar, T. İkili illərin şərifzadələri: Biri də - 1935-də Xalq artisti, 1937-də “Xalq düşməni” olmuş A.M.Şərifzadə...: [görkəmli səhnə ustası, Xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S.15.

386. Əhmədli, S. İnam - yaşamaq deməkdir: [Tariel Qasımovun “İnam” poeması haqqında] //Kredo.- 2012.- 22 dekabr.- S.7.

387. *Əhmədova, İ. Səhnədə aktyorları daha çox çörək düşündürür: [Bakı Uşaq Teatrının quruluşçu rejissoru İlhamə Əhmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2012.- 25 dekabr.- S.15.

388. Əsgərova, V. Hüseynqulu Sarabski: Azərbaycan professiaonal musiqi teatrının banilərindən biri kimi //Mədəni həyat.- 2012.- №.12.- S. 35-37.

389. *Gənclərin teatr festivalı başa çatdı: [ekologiya mövzusunda II Ümumrespublika teatr festivalına Gənc Tamaşaçılar Teatrında yekun vurulub] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 6.

390. *Xəlilzadə, F. Ehtiramla anılanlar: [teatr tarixində görkəmli yer tutan səhnə xadimlərindən biri Mirmahmud Mirələkbər oğlu Kazımovski haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 4 dekabr.- S.7.

391. İntiqam. Rejissor sənəti və milli-mədəni təkamül: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Xalq artisti Cənnət Səlimovanın “Müasir teatr və K.Stanislavski” mövzulu məruzəsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 7 dekabr.- S. 7.

392. Qasımov, Ə. Səhnəmizin Sofyası: [Xalq artisti Sofya Hüseynova haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.60-63.

393. *Qasımov, T. Tariyel Qasımov: “Onlar öz içlərini yeyə-yeyə qocalacaqlar”: [Xalq artistinin Milli.az-a verdiyi müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 4 dekabr.- S.8.

394. Quliyeva, F. Azərbaycan səhnəqrafiyası: xalq tamaşalarından müasir teatra qədər keçilən yol //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.110-118.

395. *Məlikovların teatr fədaisi Məhəmməd bəy: “Sözün əsl mənasında səhnə dəlisi...”: [Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında mühüm xidmətləri olan aktyor Məhəmməd bəy Məlikov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 1 dekabr.- S.14.

396. *Nemətov, A. “Azərbaycan teatrının daha yaxşı günləri irəlidədir”: [Xalq artisti Azər Paşa Nemətovla müsahibə] /müsahibəni apardı Aliyə //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 6.

397. Nəcəfzadə, A. Unudulmaz bir sənət adamı haqqında: [rejissor Əmirhüseyn Məcidovun anım günü haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.- S.83-85.

398. *Nərimanoğlu, M. Qəlblərdə yaşayan aktyor: [Əməkdar artist Məmmədağa Dadaşovun anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2012.- 30 dekabr.- S.11.

399. *Oktay. Azərbaycan teatr avanqardı — Şəki teatrı //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 12 dekabr.- S. 13.

400. *Tariximizin qanla yazılan səhifələri...: Çəkişmələr meydanında Azərbaycan: [aktyor və rejissor Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 22 dekabr.- S.14.

401. *Hacı Murad Yegizarov: “Məcburi köçkün adını üstümə götürmək istəmədiyim üçün ölkədən getmədim”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Qurbanlı Ramilə //Ədalət.- 2012.-13 dekabr.- S.8.

 

Bax: 56, 59, 176, 181, 187, 341

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

402. Ələsgərli, Ç. İlham Namiq Kamal olduğu kimi: [Xalq artistinin yaradıcılığı haqqında] //Bizim yol.- 2012.-4 dekabr.- S.13; 525-ci qəzet.- 2012.- 11 dekabr.- S. 8.

403. *İsayeva, R. Şuşa teatrı “Lənkəran xanının vəziri”ni təqdim etdi: [M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə Loğman Kərimovun quruluş verdiyi eyniadlı tamaşa nümayiş olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 6.

404. İsrafilov, İ. “Teatr asılqandan yox, tamaşaçıdan başlayır”: [teatrın direktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor İsrafil İsrafilovla müsahibə] /müsahibəni apardı G.Əliyeva //525-ci qəzet.- 2012.- 8 dekabr.- S.16-17.

405. Kazımzadə, A. “Qız Qalası” ndan başlanan yol: [Xalq artisti Ağasadıq Gəraybəyli haqqında] //Kaspi.- 2012.- 1-3 dekabr.- S. 22-23.

406. Qazızadə, İ. Nazim Hikmət dramaturgiyası Azərbaycan səhnəsində: [A. İsgəndərovun rejissorluğu ilə ”Türkiyədə” və T. Kazımovun rejissorluğu ilə “Qəribə adam” pyeslərinin səhnəyə qoyulması haqqında] //Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).- S.129-135.

407. *Nərimanoğlu, M. Qırx illik səhnə ömrü: Sənət dünyası: [Xalq artisti mərhum Elxan Ağahüseynoğlu haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 8 dekabr.- S.8.

408. Süleymanova, A. Premyera: “Qürbətdən gələn məktublar”: [Akademik Milli Dram Teatrında Həsən Həsənovun səhnəyə qoyulan eyniadlı ikihissəli dramının quruluşçu rejissoru Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovdur] //Kaspi.- 2012.- 29-31 dekabr.- S.10.

 

  

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

409. *Atakişiyeva, A. Gənc aktrisa: “Birində səhv etmək imkanı olur...”: [teatrın aktrisası Asya Atakişiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2012.- 1-3 dekabr.- S. 12.

410. *Azəri, L. “Əjdaha ili”nin sonunda “Pələng ili”: Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, rejissor Ağalar İdrisoğlunun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşanın premyerası keçirildi //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 11.

411. Salmanlı, A. İstedadını reallaşdıran insanlar xeyirxah olurlar: [Xalq artisti, teatrın aktyoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi Ağaxan Salmanlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Eyyubova //İki Sahil. - 2012.- 15 dekabr.- S.15.

 

 

TURİZM

 

412. *Abdullayeva, F. “1 milyard turist - 1 milyard imkan”: [Dünya Turizm Təşkilatı tərəfindən simvolik olaraq bu il ərzində 1 milyardıncı turistin səfər tarixi kimi qeyd edilib] //Mədəniyyət. - 2012.- 14 dekabr.- S. 4.

413. *Abdullayeva, F. Əfsanə kimi Gədəbəy: Mövcud infrastruktur bölgənin turizm mərkəzinə çevriləcəyindən xəbər verir //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 9.

414. *Abdullayeva, F. “Əfsanələr paytaxtı”na infotur: Gədəbəy rayonunda Azərbaycanın “Əfsanələr Paytaxtı” nominasiyasının yekun tədbiri keçirilib //Mədəniyyət.- 2012.- 12 dekabr.- S. 2.

415. *Abdullayeva, F. Gədəbəyə il ərzində 60 mindən artıq turist gəlib //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 7.

416. *Abdullayeva, F. Hotellər üçün yeni standartlar tətbiq ediləcək //Mədəniyyət.- 2012.- 7 dekabr.- S. 6.

417. *Abdullayeva, F. Xidmət sahəsinin təşkilinin peşəkarlıq meyarları: [Mingəçevir Turizm Kollecində eyniadlı mövzuda konfrans keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 9.

418. *Abdullayeva, F. Quba səfərindən zəngin təəssürat: “Sənətkarlıq paytaxtı”na infotur //Mədəniyyət- 2012.- 7 dekabr.- S. 9.

419. *Abdullayeva, F “Sənətkarlıq paytaxtı”na beş mindən çox turist gəlib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Quba şəhərində 45 turizm obyekti fəaliyyət göstərir] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S. 9.

420. *Abdullayeva, F. “Sənətkarlıq paytaxtı”na infotur: [tədbir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramına əsasən Quba şəhərinin 2012-ci ildə “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan olunması ilə əlaqədar təşkil edilmişdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 2.

421. *Abdullayeva, F. Turizmdə elektron viza dövrü: Ekspertlər yeniliyi turizmin inkişafında mühüm addım hesab edirlər //Mədəniyyət. - 2012.- 26 dekabr.- S. 7.

422. *Abdullayeva, F. Turizm müəssisələri arasında turoperator və turagent bölgüsü hansı effekti verəcək?: Mütəxəssislər müxtəlif fikirlər səsləndirir: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədri Nahid Bağırovun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 5 dekabr.- S. 9.

423. *Abdullayeva, F. “Skal Bakı” klubu ilə yekun vurdu: [“Divan Express Baku” mehmanxanasında “Skal İnternational Bakı” turizm klubunun 12-ci toplantısı keçirildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 21 dekabr.- S. 9.

424. *Abdullayeva, N. Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb: [“Nizami” Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib] //Palitra.- 2012.- 28 dekabr.- S.7.

425. *Arslan, S. Yüksək turizm potensialına malik Azərbaycanın bu sahədə də parlayacağına inanıram: [Türki-yənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və tanıtım müşaviri Seyit Əhməd Arslanla müsahibə] /müsahibəni apardı Sevinc Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 2012.- 15 dekabr.- S. 9.

426. *Bakıda “Azəryol” klubunun inzibati binası, voleybol meydançası və |”Azəryol” hoteli istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 22 dekabr.- S.1.

427. *Bayramov, V. Gələn ilin dövlət büdcəsi ölkənin iqtisadi gücünün artması, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi istiqamətində mühüm mərhələ olacaqdır: ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi haqqında //Xalq qəzeti. 2012.- 18 dekabr.- S. 5.

428. *Ceyhun. Azərbaycan “Milyardıncı turist” aksiyasında iştirak edib //Mədəniyyət.- 2012.- 14 dekabr.- S. 2.

429. *Ceyhun. Şəkidə Prezident Kuboku uğrunda VII çövkən oyunları keçirilir //Mədəniyyət.- 2012.- 19 dekabr.- S. 2.

430. Cəfərov, C. Azərbaycanda turizm təhsili: uğurlar, perspektivlər... //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S.4-5; 525-ci qəzet.- 2012.- 22 dekabr.- S. 12.

431. Cəfərov, R. Şərur rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin nailiyyətləri: [şöbənin rəhbəri ilə müsahibə] /müsahibə apardı H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2012.- 5 dekabr.- S.5.

432. Cəlilova, G. Bakıdakı turizm şirkətlərində yeni il canlanması... //Bakı xəbər.- 2012.- 7-8 dekabr.- S. 10.

433. *Elsevər, S. Qubanın ağ alması, yemədik bağ alması...: Sənətkarlıq paytaxtına infotur //Ekspress.- 2012.-8-10 dekabr.- S.19.

434. İxtiyarqızı, N. Azərbaycanın otel standartları: İSO-ya əsaslanan yeni standartlar qiymətlərə təsir edirmi? //Həftə içi.- 2012.- 6 dekabr.- S.5.

435. İxtiyarqızı, N. Yeni ili harada dincəlmək sərfəlidir?: Turizm şirkətlərinin təşkil etdiyi turların qiyməti otellərin ulduz sayına əsasən dəyişir //Həftə içi.- 2012.- 5 dekabr.- S.8.

436. Musa, G. “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” Qubaya infotur təşkil edilib //525-ci qəzet.- 2012.- 8 dekabr.- S.8.

437. *Musaoğlu, İ. Mingəçevir Turizm Kollecində elmi praktik konfrans: [“Xidmət sahəsinin təşkilinin peşəkarlıq meyarları” mövzusunda] //Xalq qəzeti.- 2012.- 5 dekabr.- S. 7.

438. *Mükərrəmoğlu, M. Geoloji təbiət abidələri haqqında yeni kitab: [Qazı Hacıkərimov və Fəxrəddin Abdullayevin “Azərbaycanın Qərbi-Xəzəryanı hissəsinin geoloji təbiət abidələri və onların turizm potensialı” adlı kitabı çapdan çıxıb] //Xalq qəzeti.- 2012.- 9 dekabr.- S. 7.

439. *Nərimanoğlu, M. Qubada infotur zəngin təəssüratlarla yadda qaldı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” proqramı çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 19 dekabr.- S.7.

440. *Prezident İlham Əliyev Qusarda “Qaya” otelinin açılışında iştirak etmiş, “Şahdağ Resort SPA” otelində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 21 dekabr.- S.2.

441. *Ruslan Quliyev: “Turizm sahəsində çalışan sahibkarlar vergidən azad edilməlidir”: [“Millenium Turizm Konqres DMC” şirkətinin rəhbəri Ruslan Quliyevlə müsahibə] /müsahibə apardı Nigar Məhərrəm //525-ci qəzet.- 2012.- 14 dekabr.- S. 5.

442. *Şahdağ qış-yay turizm kompleksinə daxil olan “Zirvə” otelində yüksək xidmət şəraiti yaradılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qusar rayonuna səfəri //Azərbaycan.- 2012.- 21 dekabr.- S.1.

443. Tağıyev, E. Problemlər... perspektivlər...: [Bakı Turizm Peşə Məktəbində “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir] //Mədəni həyat.- 2012.- № 12.- S.10.

444. *Zərbəliyev, C. Prezident Kuboku uğrunda VII çövkən oyunları: [Şəkidə] //Mədəniyyət.- 2012.- 26 dekabr.- S. 8.

 

Bax: 7, 89, 333

 

  

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

445. *О награждении орденом “Шараф” О.Г.Эльдарова: Распоряжение Президента Азербайджан-ской Республики 17 декабря 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 18 декабря.- С. 2.

446. *О награждении орденом “Шохрат” С.И.Мамедова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 19 декабря 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 28 декабря. - С. 3.

447. *О присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом развитии Абшеронского района: Распоряжение Президента Азербайджан-ской Республики; Баку, 26 декабря 2012 года //Бакинский рабочий. - 2012.- 27 декабря. - С. 2.

 

__________

 

448. *Асадова, И. От Евровидения до “Мерси, Ба-ку”: Лучшее и главное в культурной жизни столицы за 2012 год //Эхо.- 2012.- 29 декабря.- С. 12.

449. *Гаджиева, И. В поисках молодых талантов: [бе-седа с завотделом по работе с молодежью Министерства Молодежи и Спорта Индирой Гаджиевой о втором Республиканском форуме творческой молодежи] //BakuPost.- 2012. - 1 декабря. - С. 26.

450. *Милли Меджлис внес изменения в Налоговый Кодекс и ряд законов: [председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Низами Джафаров пред-ставил на обсуждение в третьем чтении проект Закона “О культуре”] //Бакинский рабочий.- 2012 - 22 декабря. - С. 1-2.

451. Презентована национальная премия “Одлар юрду”: [в различных номинациях в Театре Песни] //Ежедневные новости.- 2012.- 28 декабря.- С. 10.

452. *Проект Закона “О культуре” полностью со-ответствует требованиям третьего чтения: [об этом было сообщено на заседании комитета Милли Меджлиса по культуре] //Бакинский рабочий.- 2012. - 8 декабря. - С. 2.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

453. Азербайджан и Кувейт налаживают культурное сотрудничество: [о проведении Дней культуры Ку-вейта] //Зеркало.- 2012.- 4 декабря. - С.8.

454. “Азербайджан страна огней”: [о демонстрации в Посольстве Азербайджана в Италии одноименного фильма, снятого по заказу Министерства Культуры и Туризма компанией “Italian Multimedia Group Srl”] //Зеркало.- 2012.- 7 декабря.- C. 8.

455. Азербайджанские танцоры в Австрии: [о выступление танцоров Бакинского Хореографического Училища] //Зеркало.- 2012.- 4 декабря.- C. 8.

456. *АзерТАдж и AFİ передали в Центральную библиотеку Стокгольма книги об Азербайджане: [по истории, культуре и искусству] //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 декабря.- С. 3.

457. *Алиева, К. Звезда британской хаус-сцены в Баку: В столице состоялось выступление всемирно известного диджея Марка Найта //Зеркало.- 2012.- 8 декабря. - С.23.

458. *Алиева, К. AES+F “Трилогия”: В столице состоялась мировая премьера необычного проекта: [российских фотохудожников в Галерее “Кичик Гала Арт”] //Зеркало.- 2012. - 25 декабря. - С.8.

459. *Алиева, К. “Спасибо, жизнь!”: Народная артистка СССР, легендарная исполнительница Эдита Пьеха выступила в Баку с концертом, посвященным ее 75-летию и приуроченным к 55-летию ее творческой карьеры //Эхо.- 2012.- 6 декабря. - С. 8.

460. *Алиева, С. “Искусство жизни”: В Российском Информационно-Культурном Центре состоялась презентация международного фонда: [“Искусство жизни”- неправительственная организация, выполняющая просветительскую, благотворительную и гуманитарную миссию] //Зеркало.- 2012.- 6 декабря. - С. 8.

461. *Алиева, С. К юбилею азербайджанского драматурга: 200-летие Мирзы Фатали Ахундзаде широко отмечают за рубежом: Турции пройдет ряд мероприятий, посвященных юбилею] //Зеркало.- 2012. - 18 декабря. - С. 8.

462. *Алиева, С. “Шелковый путь под красочными кистями”: В Национальном Музее Искусств проходит выставка китайских художников: [Дни культуры Китая] //Зеркало.- 2012.- 14 декабря.-С.8.

463. Алиева, У. Звезды Большого Театра: Выступили в Баку: [выступление солистки Марии Аллаш на сцене Театра Оперы и Балета им.М.Ф.Ахундова] //Зеркало.- 2012.- 4 декабря.- С. 8.

464. *Алиева, У. Любовная “Тоска”: В исполнении интернационального квартета: [вокалистов из Украины и Беларуси на сцене Азербайджанского Театра Оперы и Балета] //Зеркало.- 2012.-25 декабря.- С.8.

465. Аликоглу, Р. В гостях у Наташи Ростовой: Интерактивный урок в Российском Информационно- Культурном Центре: [театрализованное представление по произведению Л.Н. Толстого “Война и мир”] //Эхо.- 2012.- 5 декабря. - С. 8.

466. *Асадова, И. Кейко Мацуи снова в Баку: Международная джазовая сенсация выступит во Дворце имени Гейдара Алиева //Эхо.- 2012.- 13 декабря.- С. 8.

467. Байтимова, Ю. Два часа юмора и смеха: [на сцене Русской Драмы состоялся концерт Народной артистки России Клары Новиковой] //Неделя.- 2012.- 21 декабря.- С.18.

468. *В Баку состоялся вечер, посвященный татарскому композитору: [Салиху Сайдашеву в РИКЦ] //Эхо.- 2012.- 22 декабря. - С.6.

469. В Москве показали швейцарский фильм про Азербайджан: [режиссера Эйлин Хофер] //Ежедневные новости.- 2012. - 21 декабря. - С. 10.

470. В Москве с успехом прошел показ швейцарского фильма об Азербайджане: [режиссера Эйлин Хофер] //Бакинский рабочий.- 2012. - 19 декабря. - С. 6.

471. парламенте Великобритании состоялось традиционное мероприятие Общества Англия — Азербайджан: [деятельность которого заключается в расширении культурно-гуманитарных связей между нашими стра-нами] //Бакинский рабочий.- 2012. - 11 декабря. - С. 3.

472. Вечер азербайджанской музыки в Манчестере: [азербайджанские студенты Манчестерского Университета исполнили национальную музыку] //Азербайджанские известия.- 2012.- 4 декабря.- С. 1.

473. *Еще один подарок меломанам: На сцене Театра Оперы и Балета с триумфом прошел спектакль “Тоска” с участием звездного интернационального квартета исполни-телей: [вокалистов из Украины и Беларуси] //Эхо.- 2012.- 26 декабря.- С.8.

474. *Звезды опеpы тpех госудаpств: Пpимут участие в спектакле “Тоска” //Зеркало.- 2012.- 15 декабря.- С. 23.

475. *Ирада. “Гейдар Алиев. Неизвестные фотографии”: В Москве проходит фотовыставка, посвященная великому Гейдару Алиеву //Эхо.- 2012.- 13 декабря.- С. 8.

476. *Ирада, А. “Он был великаном с карими глазами”: В Москве с успехом прошел показ швейцарского фильма про Азербайджан: [режиссера Эй-лин Хофер] //Эхо.- 2012. – 18 января. - С. 8.

477. *Ирада, А. “Тетя Соня” покорила бакинцев: В Русском Драмтеатре с большим успехом прошли гастроли Клары Новиковой //Эхо.- 2012.- 18 декабря.- С. 6.

478. *Ирада, А. “Трилогия”: В Баку представлен проект, который уже видели Москва и Берлин: [о выставке AES+F - (группа современных российских художников, названная по начальным буквам фамилий авторов проекта) //Эхо.- 2012. - 22 декабря. - С. 6.

479. *Кама. Репортаж о Шеки: Подготовил CNN: [совместно с МКиТ] //Зеркало.- 2012. - 21 декабря. - С.8.

480. Легенда советской эстрады в Баку: [Народная артистка СССР Эдита Пьеха выступила с концертом] //Неделя.- 2012.- 7 декабря. - С. 17.

481. Москва-Баку: [вечер, посвященный азербайджанской культуре подготовлен Посольством Азербайджана в РФ] //Зеркало.- 2012.-21 декабря.- С.8.

482. *Телеканал CNN подготовил репортаж о Шеки: [в рамках сотрудничества между Министерством Культуры и Туризма Азербайджана с американским те-леканалом] //Бакинский рабочий. - 2012.- 20 декабря.- С. 2.

 

Дворцы и Дома Культуры

 

483.*Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Горадизского Городского Дворца Культуры после реконструкции: Президент Ильхам Алиев посетил Физулинский район //Бакинский рабочий.- 2012. - 18 декабря. - С.3.

 

 

 Парки культуры и отдыха

 

484. *Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Горадизе Гейдар Парка: Президент Ильхам Алиев посетил Физулинский район //Бакинский рабочий.- 2012. - 18 декабря. - С.2.

485. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом реконструкции и благоустройства Парка Культуры и Отдыха имени Насими в Сумгайыте //Бакинский рабочий. - 2012. - 25 декабря. - С.4.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

486.*Алиева, К. Новое здание Музея Ковра: Распахнет двери для посетителей //Зеркало.- 2012. - 21 декабря.- С.8.

  

 

Библиотечное дело

 

487. Библиотеке Восточной Европы преподнесены книги об Азербайджане: [послом Азербайджана в Швейцарии Э.Зейналлы] //Ежедневные новости.- 2012.- 21 де-кабря.- С. 5.

488. В Баку отметили 900-летие со дня рож-дения Мехсети Гянджеви: [о юбилейном мероприятии в Национальной Библиотеке им. М.Ф.Ахундова] //Ежеднев-ные новости.- 2012.- 14 декабря. - С.10.

489. В Азербайджане пройдет Международный Книжный Саммит: [по инициативе центра Низами Гянджеви] //Ежедневные новости.- 2012.- 14 декабря. - С.10.

490. *В Бакинском Государственном Университете состоялась научная конференция, посвященная 50-летнему юбилею факультета библиотековедения и ин-формации //Бакинский рабочий.- 2012.- 28 декабря.- С. 6.

491. *В Баку прошло Республиканское совещание библиотекарей: [в отеле Park Inn] //Бакинский рабочий.- 2012. - 21 декабря. - С.5.

492. *Журавлева, И. Сохранение культурного наследия в библиотеках высших учебных заведений Украины: проблемы и их решение //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- №2 (8). - С.47-55. К 900-летию Мехсети Гянджеви: [о юбилейном мероприятии в Национальной Библиотеке им. М. Ф. Ахундова] //Неделя.- 2012.- 14 декабря. - С.18.

493. Национальные Библиотеки Азербайджана и Греции подписали меморандум о сотрудничестве: [в рамках визита директора Национальной Библиотеки Греции в Библиотеку имени М.Ф.Ахундова] //Ежедневные но-вости.- 2012.- 7 декабря. - С.6.

494. III Международный книжный Саммит: [ор-ганизованный Библиотекой Конгресса США при учас-тии центра Низами Гянджеви прошел в Египте] //Неделя.- 2012.- 14 декабря. - С.18.

495. *Халафов,А.А. Современные проблемы библиотековедения //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- №2 (8). - С.7-29.

  

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

496. Велиев, С. Кочующие города Азербайджана: [о древних городах] //Yol.- 2012. - №6(36) - С. 18-26.

497. ЮНЕСКО защитит культурные ценности на оккупированных территориях: [об этом говорилось на седьмой сессии Комитета по охране культурных ценнос-тей ЮНЕСКО в Париже] //Ежедневные новости.- 2012.- 28 декабря.- С.2.

 

 

ИСКУССТВО

 

498. *Асадова, И. Nargis - путеводитель в мир мо-ды и искусства: В Баку состоялась презентация журнала, представляющего новое направление в азербайджанской печатной индустрии //Эхо.- 2012. - 15 декабря. - С. 11.

499. Вышла в свет книга “Очерки об искусстве Азербайджана ХХ века”: [искусствоведа Асада Гулиева] //Ежедневные новости.- 2012.- 21 декабря. - С. 10.

500. *Пространство современного искусства YARAT подводит итоги //Бакинский рабочий.- 2012.- 27 декабря.- С. 14.

501. Пятилетие галереи “Берлин-Баку”: [галерея создана в 2007 году по инициативе Народного художника Азербайджана Салхаба Мамедова и его сына Эмина Мамедова] //Зеркало.- 2012.- 4 декабря.- С. 8.

502. Экспозиция привлекла внимание любителей искусства: [o выставке современного искусства в Картин-ной Галерее Сумгайыта] //Вышка.- 2012.-14 декабря. - С. 6; Ежедневные новости.- 2012. - 14 декабря. - С. 10.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

503. *Ахвеpдиев, Г. “Это – мой путь в жизни”: Интервью газеты “Зеpкало” с Заслуженным художником Гусейном Ахвеpдиевым /провела К. Алиева //Зеркало.- 2012.- 8 декабря. - С.25.

504. Выставка Айдан Салаховой в Москве: [жи-вопись и графика, видео и скульптура, связанные с темой женщины и гендерными отношениями представлены в Московском Музее Современного Искусства] //Зеркало. - 2012.- 7 декабря. - С. 5.

505. *Гасанова, А. Да здравствует депрессия?: [интервью с художником А.Гасановой] /провела А.Гаджиева //BakuPost.- 2012.- 8 декабря.- С.35

506.*Фуад Салаев: “Нормально воспринимаю критику”: [интервью с Народным художником, профессором Ф. Салае-вым] /провел Н. Ибрагимов //BakuPost.- 2012. - 1 декабря. - С. 25.

507. *Энверли, Э. Юбилей Сары Манафовой: В этом году ей исполнилось бы 80 лет: [о выставке работ художника С. Манафовой в салоне имени В.Самедовой] //Зеркало.- 2012. - 5 декабря. - С.8.

 

 

V Международная биеннале современного искусства “Алюминий”

 

508. *Багирова,Т. “Алюминий” как отражение времени: V Международная биеннале современного искусства продемонстрировала тягу к “цифровому”, кодово-му изображению реалий и идей //Азербайджанские известия.- 2012.- 18 декабря.- С. 4.

509. *Баннаева, Н. Пятый “Алюминий” — “Лица времени”: V международный арт-фестиваль соберет участников из многих стран Европы и Азии //Азербайджанские известия.- 2012.- 8 декабря.- С. 3.

510. *В Баку открылась V Международная биеннале современного искусства “Алюминий” //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 декабря.- С. 4.

511. *В рамках V Международной биеннале современного искусства “Алюминий” состоялась презентация проектов Пространства современного искусства YARAT! //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 декабря.- С. 3.

512. *В рамках V Международной биеннале современного искусства “Алюминий” состоялась презентация работ нескольких местных и зарубежных художников //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 декабря.- С. 3.

513. *В рамках V Международной биеннале современного искусства состоялась презентация проектов YARAT! //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 декабря.- С. 4.

514. *Ирада. “Алюминий”: В Баку проходит V Международная биеннале современного искусства //Эхо.- 2012.- 12 декабря.- С. 8.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

515. *Алиева, С. “Затерянный мир: Азербайджанский художник примет участие в Международном конгрессе фан-тастов, который пройдет в Украине: [Мир-Теймур Ма-медов] //Зеркало.- 2012. - 28 декабря. - С. 8.

516. *В Баку открылась выставка “Тайны венецианских масок”: [автор идеи выставки и координатор проекта — директор Музейного Центра Лиана Везирова] //Бакинский рабочий. - 2012. - 21 декабря. - С.6.

517. Ковры - наша гордость: [вышел в свет очередной номер журнала “Азербайджанские ковры”] //Неделя. - 2012.- 28 декабря.- С. 18.

518. Ощути себя в Венеции: [в Музейном Центре состоялось открытие выставки “Тайны венецианских масок”] //Неделя.- 2012. - 21 декабря.- С.18.

519. *Руслан, М. “Тайны венецианских масок”: В Баку в Музейном Центре состоялось открытие выставки под таким названием //Эхо.- 2012. - 21 декабря. - С.8.

520. *Салхаб Мамедов: “Мне никто эту галерею не дарил”: [интервью с Народным художником- прикладником С. Мамедовым] /провел Н.Ибрагимов //BakuPost.- 2012.- 8 декабря.- С. 25.

 

Графика

 

521. *Багирли, И. Весь Азербайджан на почтовых марках: [беседа с президентом компании “Азермарка” И.Багирли] //Бакинский рабочий.- 2012.- 29 декабря.- С. 5.

522. Гасанзаде, Д. Азербайджанские шедевры мировой культуры: На аукционе “Сотби” в каталоге заявлена одна миниатюра, стартовая стоимость которой 40 тысяч фунтов стрелингов: [беседуа с доктором искусство-ведения Д. Гасанзаде о Тебризской миниатюре] /провела М.Мурсалова //Неделя.- 2012.- 7 декабря. - С. 6-7.

 

 

Скульптура

 

523. *Ирада, А. Омар Эльдаров награжден орде-ном “Шараф”: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Омара Гасан оглу Эльдарова орденом “Шараф” за заслуги в развитии культуры в стране //Эхо.- 2012. - 19 декабря. - С.8.

524. *Юбилей памятника: [о памятнике скульптора О.Эльдарова Мухаммеду Физули] //Азербайджанские известия.- 2012.- 26 декабря.- С. 4.

 

 

Мода

 

525. *Гуторова, Л. Любовь Гуторова, глава мо-дельного агентства Fashion Model School: “Когда статус модели перерастет в серьезную профессию, поменяется и отношение к ней”: [беседа с модельером Л.Гуторовой] //Азербайджанские известия.– 2012.- 15 декабря. – С. 1-2.

 

 

Художественная фотография

 

526. *Атешгях, Н. Связало слово: О пpезентации фотоальбома Валентины Эфендиевой //Зеркало.- 2012. - 21 декабря. - С. 8.

527. *В Баку состоится награждение лучших фо-тографов года: [в Галерее искусств ART GARDEN] //Бакинский рабочий. - 2012. - 22 декабря. - С. 6.

528. Фотовыставка “Европеец”: [о конкурсе молодых фотографов в Новой Галерее] //Зеркало.- 2012.- 25 де-кабря. - С. 8.

529. *Эмингызы, К. “Азербайджан – страна контрастов”: В посольстве Франции состоялась фотовыставка //Зер-кало.- 2012. - 12 декабря. - С.8.

 

 

Народное творчество

 

530. *Алиева, К. Выставка художников-любителей: В Галерее миниатюрного искусства “Хатаи” вниманию публи-ке представлена новая экспозиция //Зеркало.- 2012.- 27декабря.- C. 8.

531. *Вручены награды победителям VIII Республиканской выставки-конкурса творчества инвалидов //Бакинский рабочий.- 2012. - 5 декабря. - С. 3.

532. Подарки ручной работы: Baky International Rotary Clyb провел очередную благотворительную акцию: [где представлены изделия народных ремесел] //Зеркало.- 2012. - 3 декабря. - С. 5.

 

МУЗЫКА

 

533. Азербайджанский дирижер выступил в Ка-захстане: [об участии Фахраддина Керимова в музыкальном фестивале в Алма-Ате] //Неделя.- 2012.- 14 декабря.- С.18.

534. *Азербайджанский оперный певец принял участие в открытии “Года Джузеппе Верди” в Италии: [тенор - Юсиф Эйвазов] //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 декабря.- С.6.

535. *Алиева, К. Юбилейный вечер Фархада Ба-далбейли: На сцене Государственной Филармонии сос-тоялся концерт, посвященный 65-летнему юбилею на-родного артиста //Зеркало.- 2012.- 28 декабря.- С.8.

536. Алиева, Р. Песня-любовь моя!: [памяти Тофига Гулиева] //Yol.- №6(36). -2012 - С. 75-86.

537. *Алиева, С. Избраны секретари Союза Композиторов Азербайджана //Зеркало.- 2012.- 27 декабря.- С. 8.

538. *Алиева, С. Сохранить на века: Азербайджанское искусство исполнения на таре включено в спи-сок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО //Зеркало.- 2012. - 7 декабря - С.8.

539. *Асадова, И. Рашида Бейбудова: “У меня хо-рошие надежды”: Сегодня великому Рашиду Бейбутову исполнилось бы 97 лет //Эхо.- 2012. - 14 декабря.- С. 8.

540. *Атешгях, Н. Она даpила свое сеpдце…: Народной артистке Азербайджана Ларисе Виноградовой, солистке Государственного Театра Музыкальной Комедии им. Шихали Курбанова, 5 декабря исполнилось бы 65 //Зеркало.- 2012.– 8 декабря.- С.8.

541. Бадалбейли, Ф. Культура живет памятью: [интервью с профессором Ф.Бадалбейли] /провела Анна Амрахова //Musiqi dünyası.- 2012. - 3/52. - С.4-7.

542. Байтимова, Ю. IX съезду азербайджанских композиторов //Неделя.- 2012.- 21 декабря. - С.18.

543. Байтимова, Ю. Диск азербайджанского тариста в Италии: [в Италии выпущен диск Рамиза Гу-лиева] //Неделя.- 2012. - 21 декабря. - С. 18.

544. В Баку отметили юбилей Фархада Бадалбейли: Филармонии имени М.Магомаева] //Новое время.- 2012.- 28 декабря.- С.8.

545. *В Германии состоится вечер памяти общенационального лидера Гейдара Алиева: [при участии пиа-нистки Эльнары Исмайловой] //Бакинский рабочий.- 2012. - 12 декабря. - С.2.

546. В Театре Песни отметили юбилей Агабаджи Рзаевой: [100-летие женщины-композитора] //Ежеднев-ные новости.- 2012.-14 декабря.- С. 10.

547. В Центре Мугама состоялся юбилейный вечер Фикрета Вердиева //Ежедневные новости.- 2012. - 21 де-кабря. - С. 10.

548. *Вечер памяти Муслима Магомаева: Пpойдет в Челябинске //Зеркало.- 2012.-14 декабря. - С. 8.

549. *Гаджиева, А. Недетская музыка – детям: [о кон-ференции Союза Композиторов Азербайджана (СКА) на которой рассматривался вопрос уровня детской музыки в стране] //BakuPost. - 2012.- 15 декабря.- С.36.

550. Гаджиева, М. Муслим Магомаев: “Марио Ланца”: [о книге М.Магомаева, посвященной итальянс-кому тенору] //Неделя.- 2012.- 7 декабря.- С.8.

551. *Ибрагимова, А. Научно-исполнительская конфеpенция: Как “генеpальная pепетиция” к конкуpсу: [пос-вященному – 95 летию Г. Гараева в Бакинской Музы-кальной Академии] / /Зеркало.- 2012.-26 декабря.- С.8.

552. *Искусство исполнения на таре включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО //Бакинский рабочий.- 2012. - 7 декабря - С.3.

553. К юбилею Фикрета Вердиева: [в Центре Мугама прошел концерт к 65-летию музыканта] //Неде-ля.- 2012. - 21 декабря. - С. 18.

554. *Камилла. Объединение ярких и талантливых людей: В столице проходит IX съезд Союза Композиторов Азербайджана //Зеркало.- 2012.- 18декабря. - С.8.

555. *Керимов, Ф. Музыкант – это профессия на все времена:Завсегдатаи концертов симфонической музыки уверены: если за дирижерским пультом Фахраддин Ке-римов, то можно рассчитывать на удачный вечер, дарующий возможность услышать тонкую интерпретацию хорошей музыки: [беседа с дирижером Ф.Керимовым] /провела Рая Аббасова //Зеркало.- 2012.- 15 декабря.- С.26.

556. Кязимова, Л. Музыкальные инструменты сред-невекового Востока //Yol.- №6(36). - 2012.- С.42-53.

557. Мамедова, Л. Вышел в свет первый том академического исследования “История азербайджанской музыки” //Musiqi dünyası.- 2012. - 4/53. - С.80-82.

558. *Масель, С. Музыка на века: В Баку пройдет III Республиканский фестиваль мугама //Зеркало.- 2012.- 12 декабря. - С.8.

559. *Михайленко, А. Музыка Грига звучит в исполнении молодых: Профессор Т. Бакиханов презентовал новый концерт: [в Бакинской Музыкальной Академии] //Эхо.- 2012.- 5 декабря.- С.8.

560. Мурсалова, М. Прощание с Галиной Вишневской //Неделя.- 2012.- 14 декабря.- С. 3.

561. *Оперная певица Галина Вишневская скончалась на 87-м году жизни //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 декабря.- С. 6.

562. *Руслан, М. “Диалог с таром”: В Италии выпущен диск всемирно известного азербайджанского тариста: [Народного артиста Р. Гулиева] //Эхо.- 2012.- 21 декабря. - С. 8.

563. *Рухангиз Гасымова – раритет: [интервью с композитором и драматургом, Заслуженным деятелем искусств Рухангиз Гасымовой] /провела А.Гаджиева //BakuPost.- 2012.- 1 декабря.- С.36.

564. 100-летие женщины-композитора: [юбилейный вечер Агабаджи Рзаевой в Театре Песни] //Зерка-ло.- 2012.-12 декабря.- С. 8.

565. Тар включен в культурное наследие ЮНЕСКО //Неделя.- 2012. - 7 декабря - С.17.

566. *Умида Абасова: “Скрипка – живой инструмент со своим характером и настроением”: Интервью с молодой скрипачкой, победительницей X Международного конкурса исполнителей классической музыки имени Дона Винченцо Витти [У.Абасовой] /провела C.Алиева //Зеркало.- 2012.-15 декабря.- С. 23.

567. *Фаик Суджаддинов: “Композитор по сути ремесленник”: [интервью с композитором Ф.Суджаддиновым] / провел Н.Ибрагимов //BakuPost.- 2012.- 30 декабря.- С. 25.

568. *Фарида Мамедова, Заслуженная артистка Азербайджана: “Заниженная планка рождает не настоящую, а искусственно раздутую конкуренцию”: [беседу с вокалисткой Ф.Мамедовой] /провела Л.Абдуллае-ва //Азербайджанские известия.- 2012.- 8 декабря.- С.1-3.

569. 65-летие Фикрета Вердиева: [в Центре Мугама прошел концерт к 65-летию тариста] //Эхо.- 2012.- 19 декабря.- С. 8.

570. Юсиф Эйвазов открыл год Джузеппе Верди в Италии: [о выступлении оперного певца Юсифа Эйвазова в Миланской Филармонии] //Ежедневные новости.- 2012.- 14 декабря.- С.10.

 

 

VI Международный музыкальный фестиваль имени Мстислава Ростроповича

 

571. *Абдуллаева, Л. В свободном полете музы-кальных идей: Шестой фестиваль Ростроповича в очередной раз напомнил о высоких стандартах мирового исполнительского искусства //Азербайджанские известия.- 2012.- 11 декабря. - С.3.

572. *Алиева, К. Великому Маэстро посвящается: На сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся концерт симфонического оркестра Maggio Musicale Fiorentino, завершивший VI Международный фестиваль им.М.Ростроповича //Зеркало.- 2012. – 11 декабря.- С.8.

573. *Алиева, К. Неделя Великого маэстро: В Ба-ку проходит VI Международный музыкальный фести-валь им. М.Ростроповича //Зеркало.- 2012. - 5 декабря. - С.8.

574. *Асадова, И. Фестиваль продолжается: Вчера в рамках VI Международного музыкального фестиваля имени Мстислава Ростроповича состоялось выступление Камерного оркестра Литвы, а сегодня выступит English Chamber Orchestra //Эхо.- 2012.- 7 декабря. - С.8.

575. *В Баку завершился VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 декабря.- С.5.

576. *Ирада. Завершился фестиваль Ростроповича: Собравший в Баку знаменитых музыкантов //Эхо.- 2012. - 11 декабря. - С.6.

577. К 15-летию со дня основания Дома-музея Ростроповичей //Неделя.- 2012.- 7 декабря.- С. 17.

578. Маэстро посвящается //Зеркало.- 2012.- 6 декабря.- С. 8.

579. *Руслан, М. Стартовал 6-й Международный музыкальный фестиваль имени М.Ростроповича: Начи-ная с 2007 года фестиваль проводится ежегодно //Эхо.- 2012. - 5 декабря. - С.8.

580. Три знаменитых тенора в Баку: [о выступлении интернационального трио на фестивале Ростроповича] //Неделя.- 2012.- 7 декабря.- С. 17.

581. *Фуад Ибрагимов, дирижер: “Хочу построить музыкальный мост между Азербайджаном и Европой” //Азербайджанские известия.- 2012.- 11 декабря.- С.1;3.

582. *Ханджанбекова, Ф. VI Международный фестиваль имени М.Ростроповича завершил свою работу //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 декабря.- С.5.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

583. *Агаев Ф. Новогодний сюприз Фаика Агаева: Во Дворце имени Гейдара Алиева с успехом проходят концерты народного артиста //Эхо.- 2012.- 30 декабря.- С.8.

584. *Агаева,Т. “Без комментариев” от Тунзали Агаевой: Заслуженная артистка представила вниманию публики сольную концертную программу /беседу с певицой провела Камилла Алиева //Зеркало.- 2012. - 25 декабря. - С. 8.

585. *Агаларов, Э. EMIN: “Это будет авторский альбом моих песен”: В интервью “Эхо” певец рассказывает о новом альбоме и планах на Новый год /провела Яваргызы И. //Эхо.- 2012.- 28декабря- C.6

586. *Алиева, К. Маленький ангел очаровал Амс-тердам: На детском “Евровидении” победила Украина //Зеркало.- 2012.- 4 декабря.- С. 8.

587. Атаев,Т. Онлайн-мастер-класс Тунзали Агаевой: [о вечере джазовой музыки, организованном Т.Агаевой совместно с молодыми джазменами в Джаз-Центре] //Эхо.- 2012.- 8 декабря.- C.8.

588. Исфар Сарабский покорил Берлин: [о выступлении пианиста в Германии] //Ежедневные новости.- 2012. - 21 декабря. - С. 10.

589. *Рахиб Азери: “Моя страна будет сильной и процветающей”: [интервью с джазменом Рахибом Азери] /провел Н.Ибрагимов //BakuPost.- 2012.- 22 декабря.- С. 25.

590. *Сабина. Играй гитара звонкая: Лучший гитарист мира из Азербайджана примет участие в международном фестивале: [Ровшан Мамедкулиев выступит в Киргизии] //Зеркало.- 2012.- 7 декабря.- С. 8.  

 

КИНО

 

591. *Алекпер, М. “Будущее – за молодежью…!”: Интервью газеты “Зеркало” с Заслуженным деятелем ис-кусств, кинорежиссером Алекпером Мурадовым //Зеркало. - 2012.- 8 декабря.- С. 27.

592. Алиева, К. Мирза Фатали, вестник рассвета: [об одноименном фильме Р. Гасанова, посвященном М.Ф. Ахундзаде] //Зеркало.- 2012. - 1 декабря. - С. 25.

593. *В Баку состоится премьера фильма “Низами”: [режиссер и главный оператор ленты — Рафиг Гулиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 18 декабря.- С. 7.

594. Гасаноглу, Р. Под занавес Года Мирзы Фата-ли Ахундзаде: [интервью с режиссером фильма “Мирза Фатали, вестник рассвета” Рамизом Гасаноглу] /провела А.Гаджиева //BakuPost.- 2012.- 1 декабря.- С.35

595. “Град” покажут в России: [об одноименном фильме режиссера Э. Джафарова] //Зеркало.- 2012.- 5 декабря. - С. 8.

596. *Джафаров, Э. А. “Град” идет..: [интервью с кино-режиссером Эльханом Джафаровым] /провела А.Гаджиева //BakuPost.- 2012.- 15 декабря.- С.36.

597. Кама. Start: В столице прошел VIII Международный молодежный кинофестиваль //Зеркало.- 2012. - 3 декабря. - С.25.

598. Презентация документального фильма “Низами”: [режиссера Р.Гулиева] //Азербайджанские известия. - 2012.- 20 декабря.- С. 1.

599. *Сабина. “Маяк” поборется за “Сталкер”: Фильм азербайджанского режиссера принимает участие в XVIII Международном фестивале фильмов о правах че-ловека //Зеркало.- 2012.- 12 декабря.- С. 8.

600. *Сафаров,Ф: “Я неустанно буду претворять свои идеи в жизнь…”: Эксклюзивное интервью газеты “Зеркало” с народным артистом Узбекистана и Азербайджана Фирудином Сафаровым: [профессором, режиссером-постановщиком Государственного Академического Театра имени Алишера Навои] /провела Камила Алиева //Зеркало.- 2012.- 30 декабря.- С.24.

601. Успех “Маяк”: [об одноименном фильме Фариза Ахмедова] //Зеркало.- 2012.-7 декабря.- С. 8.

 

 

ТЕАТР

 

602. *Австрийский журнал Der neue Merker опубликовал материал об Азербайджанском Театре Оперы и Балета: [о статье музыковеда К.Билланда] //Бакинский рабочий.- 2012.- 29 декабря.- С.6.

603. *В Анкаре прошло мероприятие, посвященное 130-летнему юбилею Гусейна Джавида: [Нахчыванский Драматический Театр показал спектакль “Иблис”] //Бакинский рабочий.- 2012.- 26 декабря.- С. 6.

604. *Спектакли состоявшиеся и ожидаемые: В Театре Оперы и Балета состоялась премьера балета “Сая-лы” Эльнары Дадашевой, а 22 декабря здесь ждут звезд оперной сцены из Киева и Минска //Эхо.- 2012.- 19 декабря.- С.8.

 

 

Русский Драматический Театр имени Самеда Вургуна

 

605. Жучкова, М. “Семь красавиц” Азербайджана глазами литовского режиссера: [о премьере одноименного спектакля по поэме Низами литовского режиссера Й.Вайткуса на сцене РДТ] //Неделя.- 2012.- 14 декабря.- С. 18.

606. *Ирада, А. “Семь красавиц” от литовца: В Русском Драмтеатре показали спектакль по произведению Низами в постановке Йонаса Вайткуса //Эхо.- 2012.- 11 декабря.- С. 8.

607. *Малахова, Е. Восточные “Семь красавиц” в европейской интерпретации: Поэма Низами Гянджеви была воссоздана на сцене Русской Драмы литовским режиссером Йонасом Вайткусом //Зеркало.- 2012.- 12 де-кабря.- С. 8.

 

 

ТУРИЗМ

 

608. *В Закон “О туризме” будут внесены изменения: [об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли] //Бакинский рабочий.- 2012.- 25 декабря. - С.6.

609. *Во входящем в Шахдагский зимне-летний туристический комплекс отеле “Зирвя” создан высокий уровень сервиса: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Гусарский район //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 декабря.- С. 2.

610. *Мамедова, Ж. Уровень обслуживания в отелях Баку низкий, а цены высокие: Составлен рейтинг соотношения цены и качества отелей по всему миру //Эхо.- 2012.- 21декабря.- С.1.

611. *Мисмил Мурадов, микрохирург (Казахстан): “Врачи — самая думающая категория человечества”: [беседа с доктором М Мурадовым о развитии оздо-ровительного туризма] /провела Г.Алиева //Азербайджанские известия.- 2012.- 1 декабря. - С.1- 2.

612. *Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гусаре отеля “Гая”, ознакомился с ходом строи-тельства отеля “Шахдаг Ресорт SPA”: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Гусарский район //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 декабря.- С. 2.

613. *Four Seasons может открыть еще один отель у моря или в горной части Азербайджана, где начинает развиваться горнолыжный спорт //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 декабря.- С.1; 3.

614. *Халилов, А. Отсутствие конкуренции и льгот: По мнению отечественного эксперта, именно в этом основные причины дороговизны туристических услуг в Азербайджане //Эхо.- 2012.- 27 декабря.- С. 3.

 

 

 

 

 

 İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı

 

 

 

1. Mədəni həyat.- 2012.- № 12.

2. Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 4.

3. Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 2.

4. Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri.- 2012.- № 1(9).

5. Musiqi dünyası.- 2012.- №4/53.

6. Kitabxana.az: jurnal.- № 3-4.- 2012.

___________

 

7. Ayna

8. Azad Azərbaycan

9. Azadlıq

10. Azərbaycan

11. Azərbaycan müəllimi

12. Bakı xəbər

13. 525-ci qəzet

14. Bizim yol

15. Ekran-efir

16. Ekspress

17. Ədalət

18. Ədəbiyyat qəzeti

19. Həftə içi

20. Xalq cəbhəsi

21. Xalq qəzeti

22. İki Sahil

23. İqtisadiyyat

24. Kaspi

25. Kredo

26. Mədəniyyət

27. Mərkəz

28. Olaylar

29. Palitra

30. Paritet

31. Respublika

32. Reytinq

33. Səs

34. Təzadlar

35. Üç nöqtə

36. Yeni Azərbaycan


 

Список использованных газет и журналов

 

 

1. Elmi - nəzəri praktiki jurnal. -2012.- № 2(8)

2. Musiqi dünyası.- 2012. - 4/53.

___________

 

3. Азербайджанские известия

4. Бакинский рабочий

5. BakuPost

6. Вышка

7. Ежедневные новости

8. Зеркало

9. Неделя

10. Новое время

11. Эхо


 

 Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ...............................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar............

4

HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜ .........................................

7

Mirzə Fətəli Axundzadə - 200 ......................................................

8

 Mədəni əlaqələr.............................................................................

9

Azərbaycanda Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Günləri......

12

Azərbaycan-YUNESKO əlaqələri – 20 .......................................

13

İnformasiya və reklam işi..............................................................

14

Klub və istirahət parkları ..............................................................

16

Kitabxana işi .................................................................................

16

Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi – 50 .......................................

18

Kitabxana işçilərinin II Ümumrespublika müşavirəsi ........................

19

Muzey işi ......................................................................................

20

Tarix və mədəniyyət abidələri ......................................................

21

II. İncəsənət......................................................................... ........

22

ADMİU – 90 ................................................................................

23

“Alüminium” V Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi ..................

23

Rəngkarlıq ....................................................................................

25

MODA .........................................................................................

28

Dekorativ-tətbiqi incəsənət...........................................................

28

Heykəltəraşlıq .............................................................................

29

QRAFİKA....................................................................................

29

Musiqi .........................................................................................

30

Ağabacı Rzayeva – 100 ...............................................................

38

VI Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç festivalı .......................

39

Məmməd Cavadov – 100 .............................................................

40

Şövkət Ələkbərova – 90 ...............................................................

40

Estrada və Sirk .............................................................................

41

Xalq yaradıclığı ............................................................................

42

Aşıq Kamandar – 80 ....................................................................

42

Masallı – Folklor paytaxtı ............................................................

43

Balet və Rəqs ................................................................................

44

Kino .............................................................................................

44

Teatr .............................................................................................

49

Akademik Milli Dram Teatrı ..........................................................

52

Gənc Tamaşaçılar Teatrı ................................................................

53

III. Turizm ....................................................................................

53

Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal vəqəzetlərin siyahısı ........

81

 

 Содержание

 

I.Культура …………………..................................................

58

Руководящие материалы по культуре и искусству .............

58

Культурные взаимосвязи........................................................

59

Дворцы и Дома Культуры ......................................................

62

Парки культуры и отдыха ......................................................

63

Музейное дело…………………………………………….. .

63

Библиотечное дело …………………………………………..

63

Памятники истории и культуры............................................

65

II. Искусство…………………………………………………

65

Изобразительное искусство ...................................................

66

V Международная биеннале современного искусства “Алюминий”…………………………………………………

66

Декоративно-прикладное искусство .....................................

67

Графика ....................................................................................

68

Скульптура ..............................................................................

68

Мода .........................................................................................

69

Художественная фотография .................................................

69

Народное творчество ………………………………………..

70

Музыка .....................................................................................

70

VI Международный музыкальный фестиваль имени Мстислава Ростроповича .......................................................

74

Эстрада. Цирк………………………………………………...

76

Кино ………………………………………………………..

77

Театр .........................................................................................

78

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна ................

78

III. Туризм ………………………………………………....

79

Список использованных газет и журналов ..........................

83

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Dekabr - 2012

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

V.Ələkbərzadə

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5, 4 ç.v.

Sifariş: 01

Çapa imzalanmışdır: 08.01.2013

Tirajı 50

Pulsuz