Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2012 - NOYABR

 

 

 

 

 

BAKI-2012


 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Noyabr - 2012

 

 

BAKI-2012

 

 

Baş redaktor və
buraxılışa məsul:

 K. Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
Redaktor: D. Sadıxova, H. Bəşirova


 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;  red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 89 s.

 

 

 

 

 

© M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012. 

 

 

M

 F. Axundov adına Milli Kitabxananın Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsi 2006-cı ilin aprеl ayından «Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat» adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hazırlayır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www. anl. az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh. , Xaqani küç. , 29

Е-mail: contact@anl. az

Tel. : 493 98 96

 

 

 

M. F. Axundov adına Milli Kitabxananın
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. *“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 oktyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 15 noyabr.- S.1.

2. *“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 oktyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 15 noyabr.- S. 2.

 

__________

 

3. *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 1 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.2.

4. Azərbaycan Respublikasının Elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının tərkibi və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 8 fevral tarixli 212 nömrəli Fərmanında və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatının diplomu və fəxri döş nişanının təsvirlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 8 may tarixli 892 nömrəli sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 1 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.1.

5. *“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 16 oktyabr tarixli 449-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 13 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 15 noyabr.- S.2.

 

__________

 

6. *Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasındakı Səfirliyinin tabeliyində Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 16 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.2.

7. *“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 16 oktyabr tarixli 443-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 15 noyabr.- S.1.

 

__________

 

8. *Mərdanov, M. III respublika muğam müsabiqəsinin keçirilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin Əmri; 27 noyabr 2012-ci il //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 30 noyabr.- S.2.

 

__________

 

9. *Abdullayeva, F. Mədəniyyətlərarası dialoqun təşkilində Azərbaycan nümunəsi //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 13.

10. Azərbaycan mədəniyyəti Avropada AAC tərəfindən geniş təbliğ olunur: [Azərbaycan Avropa Cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında] //Olaylar.- 2012.- 23 noyabr.- S.15.

11. Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu məkan //Bakı xəbər.- 2012.- 16-18 noyabr.- S. 12.

12. *Azərbaycanın istedadlı və yaradıcı gəncləri Bakıda toplaşmışlar: [“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 27 noyabr.- S.5.

13. *“Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində”: Qəbələdə beynəlxalq elmi konfrans keçirilir //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 8.

14. Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsi: Diasporumuz tərəfindən təbliğ edilir //Olaylar.- 2012.- 16 noyabr.- S.15.

15. Beynəlxalq konfransda: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası” konfransı barədə] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.32-33.

16. Bu yurdun Mirvarisi: Mirvarid Dilbazi-90: [Mirvarid Dilbazinin yubileyi münasibətilə Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin tədbiri] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.29-31.

17. *Eyvazzadə, V. Mədəniyyətlərarası dialoq müasir dünyanın ən zəruri çağırışlarından biridir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Vasif Eyvazzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Məmmədov Əhməd //Azərbaycan.- 2012.- 27 noyabr.- S.6.

18. *Əfəndiyev, T. “Onlar təkcə universitetimizi deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edirlər”: [professor Timuçin Əfəndiyevin Böyük Britaniyanın Suffolk Universitetinə səfəri ilə bağlı müsahibəsi] /müsahibəni apardı İntiqam //525-ci qəzet.- 2012.- 13 noyabr.- S. 2.

19. Əliyeva, J. “Hər şey maddiyyatla ölçülmür”: Jalə Əliyeva: “Bir para tamaşaçını cəlb etmək xatirinə mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza, əxlaqımıza xələl gətirməyə dəyərmi?”: [televiziya kanallarında gedən verlişlərlə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı T. Qafarlı //Mərkəz.- 2012.- 2 noyabr- S.6.

20. *Əmiraslanov, E. “Rayonumuzda bədii özfəaliyyət kollektivlərinin işi xeyli yaxşılaşıb”: [Hacıqabul rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Elnur Əmiraslanovla müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 20 noyabr.- S.11.

21. *Göyçayda keçirilən VII Nar bayramı möhtəşəmliyi ilə yerli və xarici qonaqlarda böyük maraq doğurmuşdur: [Göyçay rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 4 noyabr.- S.3.

22. *Hüseynov, İ. Kulturologiyanın təşəkkülü və inkişafında Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rolu: ADMİU - 90 //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 11.

23. *Xilas olunmuş gözəllik: Qusarda mədəni irs nümunələrinin bərpa və konservasiyası ilə bağlı sərgi-seminar keçirilib //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 5.

24. *Kaseinov, D. “Ortaq mədəniyyətimizi Avropaya, Amerikaya daha geniş yaymaq lazımdır”: Düsen Kaseinov: “Azərbaycan haradasa çıxış edirsə, bilməlidir ki, onun arxasında özbək, qazax və digər türkdilli xalq dayanır, ona dəstək verir”: [TÜRKSOY-un baş katibi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 5.

25. *Qəbələdə “Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində” mövzusunda beynəlxalq konfrans başa çatmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 11 noyabr.- S.7.

26. *QİƏT PM-in Mədəniyyət, təhsil və sosial məsələlər komitəsinin 39-cu iclası: [Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Baş Assambleyasının 40-cı plenar sessiyası çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 27 noyabr.- S.3.

27. Quliyev, K. Mədəni-kütləvi tədbirlərə maraq artır: [Cəbrayıl rayonunda] //Respublika.- 2012.- 9 noyabr.- S. 8.

28. *Mədəniyyət və turizm naziri Londonda görüşlər keçirib: [“WTM 2012” Beynəlxalq Turizm Sərgisində] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 2.

29. Nəsrullayeva, Z. “Mən bəşər dostu bir insanam”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şəki şəhərində M.F.Axundovun yubileyinin keçirilməsi haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.52.

30. *Ömərov, V. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mədəniyyət //Səs. - 2012.- 7 noyabr.- S. 14.

31. *Ömərov, V. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mədəniyyət və milli-mədəni dəyərlər //Səs.- 2012.- 6 noyabr.- S. 14.

32. *Sarıyeva, İ. Azərbaycan - Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzi kimi...: Saysız incilər azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcılarıdır //Bakı xəbər.- 2012.- 1 noyabr.- S.15.

33. *Sarıyeva, İ. Şəhərlərimizin “mədəniyyət paytaxtı” seçilməsinin azərbaycançılığın təbliğində rolu //Bakı xəbər.- 2012.- 2-4 noyabr.- S.15.

34. *Səlimqızı, C. Avropa Birliyinin EuroEast Culture –Proqramı çərçivəsində seminar: [Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması, habelə ümumbəşəri dəyərlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində təbliği haqqında] //Mərkəz.- 2012.-23 noyabr.- S.15.

35. Səlimqızı, C. Azərbaycan London Film Festivalı uğurla başa çatıb //Mərkəz.- 2012.- 7 noyabr.- S. 14.

36. *Tağıyeva, Ş. “Mədəniyyət vasitəsilə vətənpərvərlik hissini təbliğ edirik”: [Samux rayon Mədəniyyət Evinin direktoru Şəlalə Tağıyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 7 noyabr.- S. 11.

37. Tağıyev, E. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində: IV Beynəlxalq uşaq muğam festivalının final mərhələsi keçirilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin reallaşdırdığı layihə haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.13.

38. Tural. Yaradıcılıq görüşləri: [bölgələrdə keçirilən tədbirlər haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.11.

39. *Varşavada Azərbaycan mədəniyyətinin elmi təqdimatı: [ölkəmizin Polşadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Varşava şəhərində təşkil olunan “Azərbaycan mədəniyyətinin elmi təqdimatı” adlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 3.

40. *Zərbəliyev, C. İstedadlı və yaradıcı gənclərin II Respublika toplantısı: Forumun kino, teatr, ədəbiyyat istiqamətləri üzrə plenar iclası maraqlı müzakirələrlə yadda qaldı: [“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 6.

 

 

Mirzə Fətəli Axundzadə - 200

 

41. *Azəri, L. Azərbaycan ziyalılığının əlifbası: Böyük yazıçı-mütəfəkkirin 200 illiyinə həsr olunmuş biblioqrafiyanın təqdimatı //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 4.

42. *Bakıda Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi təntənəli mərasimlə qeyd edilmişdir: [Milli Dram Teatrının foyesində ədibin M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondlarında saxlanılan kitab, rəsm və fotoşəkillərdən ibarət sərgisi təşkil olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.6.

43. *Məhərrəmova, T. Axundovun “reabilitasiyası”: Nizami Kino Mərkəzində, Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda hazırlanan Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi ilə əlaqədar filmin təqdimatı //Kaspi. - 2012.- 30 noyabr.- S. 6.

44. *Rəis, X. “Sübhün səfiri” nin uğuru: [Nizami Kino Mərkəzində, Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda hazırlanan Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi ilə əlaqədar filmin təqdimatı] //Kaspi.- 2012.- 30 noyabr.- S. 6.

45. Səlimqızı, C. Moskvada Mirzə Fətəli Axundzadənin abidəsi ucaldılıb //Mərkəz.- 2012.- 27 noyabr.- S.15.

46. Sərvaz. “Sübhün səfiri” filmi təqdim edildi: M.F.Axundovun yubileyi ilə əlaqədar rejissor Ramiz Həsənoğlunun çəkdiyi eyniadlı film haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 30 noyabr.- S.2.

47. *Vahid, T. “Sübhün səfiri” filmi təqdim olundu: [Nizami Kino Mərkəzində, Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda hazırlanan Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi ilə əlaqədar filmin təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 5.

 

 

Xəlil Rza Ulutürk – 80

 

48. İstiqlal şairinin 80 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi: [Akademik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın böyük şairi, Xəlil Rza Ulutürkün anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimi keçirildi] //Mərkəz.- 2012.- 1 noyabr.- S.15.

49. *Nəsrullayeva, Z. Azadlıq carçısı: [Şəki şəhər MKS-nin İ.S.Nakam adına Mərkəzi kitabxanasında Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə eyniadlı poeziya günü keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 11.

50. *Vahid, T. O, adını tarixə belə yazdı: istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürk – 80: [Akademik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın böyük şairi, Xəlil Rza Ulutürkün anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 4.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

51. *Abdullayeva, F. Qazaxıstanın turizm təmsilçiləri ölkəmizə səfər ediblər: Bakı və regionlarla tanışlıq onlarda xoş təəssürat yaradıb //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 9.

52. *Abdullayeva, F. Ölkəmizin turizm imkanları Londonda nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 8.

53. *Aliyə. Küveyt fotolarda: [Azərbaycanda Küveyt Mədəniyyəti günləri çərçivəsində Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında fotoqraf Həmid Əl-Əmirinin sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 8.

54. *Aliyə. Həştərxan teatrının Bakı səfəri: “Fyodor dayı, Toplan və Məstan” tamaşası balacalara sevinc bəxş etdi: [Həştərxan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 5.

55. *Aliyə. “Sarı gəlin. Azərbaycanda muğam-caz”: Azərbaycan və alman kinematoqrafçıların müştərək işi olan sənədli film təqdim edildi: [Nizami Kino Mərkəzində almaniyalı rejissor Klaus Bernhardtın eyniadlı filminin təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 4.

56. *Aliyə. Türk kinosunun Sultanı: Türkan Şoray sənət sirlərini Bakıda azərbaycanlı gənclərlə bölüşdü //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S.6.

57. *Almaniyalı rəssamın fərdi sərgisi maraqla qarşılanmışdır: [Rəssamlıq Akademiyasının (ADRA) sərgi salonunda rəssam İnqa Şmidtin “Rəngkarlıq” mövzusunda fərdi sərgisi açılmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 24 noyabr.- S.6.

58. *Amantova, L. Latviyalı müğənni: “Azərbaycan mənə unudulmaz təəssürat bağışladı”: [“Avroviziya-2012” mahnı müsabiqəsində Latviyanın təmsilçisi Linda Amantova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İskəndər Quliyev //525-ci qəzet.- 2012.- 7 noyabr.- S. 7.

59. *Amerikada ilk dəfə “Leyli və Məcnun” operası nümayiş etdirildi: [dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” muğam operası Kaliforniyanın San-Fransisko şəhərində ifa edilib] //Ədalət.- 2012.- 13 noyabr.- S. 8.

60. *“Arşın mal alan” Daşkənd teatrında //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 14.

61. *Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Qazaxıstan mədəniyyət günlərinin təntənəli açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.7.

62. *Azərbaycan ilə Fransa arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi ilə əlaqədar Parisdə təntənəli mərasim keçirilmişdir: Birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir: [Parisin məşhur “Salle Pleyel” sarayında Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.4.

63. “Azərbaycan: mədəniyyət ruzigarı”: [Azərbaycan ilə İtaliya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi münasibətilə] //İki Sahil.- 2012.- 17 noyabr.- S. 8.

64. *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Hamadun Tureni qəbul etmişdir: [Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq jurnalist Bencamin Rahra müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2012.- 7 noyabr.- S.2.

65. *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Türkiyənin tanınmış aktrisası Türkan Şorayla görüşmüşdür: [Heydər Əliyev Fondunda] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.3.

66. *Azərbaycan-Qazaxıstan mədəniyyət əlaqələri müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 3.

67. *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ümumdünya İnternet Korporasiyasının prezidenti Fadi Şehadeni qəbul etmişdir: [Bakıda keçirilən VII İnternet İdarəçilik Forumunda iştirakçısını] //Azərbaycan.- 2012.- 5 noyabr.- S.1.

68. *Bayramov, O. Azərbaycan muğam üçlüyü I Türk Dünyası musiqi və elm festivalında iştirak etmişdir: [TÜRKSOY-un, Türk Ocaqlarının və Ankara bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 22 noyabr.- S.6.

69. *Bayramov, O. Türkiyənin Kocaeli şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət evi açılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 24 noyabr.- S.3.

70. *Berlində gənc azərbaycanlı və alman rəssamlarının sərgisi //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 8.

71. *Cavidan. Azərbaycan mədəniyyət nümunələri Fransada nümayiş olunur //Palitra.- 2012.- 2 noyabr.- S.4.

72. Danimarkada Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ edilir //Olaylar.- 2012.- 13 noyabr.- S.15.

73. *“Doğma ocaq”: Azərbaycanlı rejissorun yeni filmi beynəlxalq festivalda uğur qazanıb: [Rusiyanın Kazan şəhərində “Mənim böyük məmləkətim” sənədli filmlər festivalında Azərbaycanı Rusiyada yaşayan soydaşımız, rejissor və prodüsser Rodion İsmayılov təmsil edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr. - S. 4.

74. Əbülfəs Qarayev Albaniya Respublikasında rəsmi səfərdədir: Ölkənin müstəqillik qazanmasının 100 illiyi münasibətilə //Mərkəz.- 2012.-30 noyabr.- S. 14.

75. Ələkbərli, F. Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid sənədlər: [Vatikandakı Apostol kitabxanasında Azərbaycanla bağlı qiymətli sənədlər aşkar edilib] //Respublika.- 2012.- 11 noyabr.- S. 6.

76. *Əliyev, Ə. Azərbaycan Şərqin ən çox avropalaşan ölkəsidir: [Fransanın Dö Sevr departamentinin mətbu orqanı olan “Yeni Respublika” qəzetində “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində Fransada keçirilən Azərbaycan günləri ilə bağlı ölkənin Niot şəhərində təşkil olunan sərgi, habelə respublikamız haqqında ətraflı məlumat vermişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 4 noyabr.- S.5.

77. *Əliyev, Ə. Fransızlar Azərbaycanla bağlı sərgi və konsertə böyük maraq göstərmişlər: [“Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.11; Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 2.

78. *Əliyev, Ə. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir Fransanın Konyak şəhərində keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.-7 noyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2012.-7 noyabr.- S.2.

79. *Əliyev, Ə. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir Fransanın Romorantən-Lantenay şəhərində keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 11 noyabr.- S.8; Mərkəz.- 2012.- 7 noyabr.- S 3.

80. *Əliyeva, M. Azərbaycan ilə Fransa arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi ilə əlaqədar Parisdə təntənəli mərasim keçirilmişdir: Birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir: Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı: [Parisin məşhur “Salle Pleyel” sarayında Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.4.

81. *Əliyeva, T. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır: [İstanbulun İzmit-Kocaeli şəhərində keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının III qurultayı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 29 noyabr.- S.4.

82. *Əmircanov, P. Neft Akademiyasının mahnı və rəqs ansamblı Cənubi Koreyadan uğurla qayıdıb //Xalq qəzeti.- 2012.- 1 noyabr.- S. 7.

83. *Filmlərimiz ingilis tamaşaçılarına təqdim olunub: [Londonda Azərbaycan filmlərinin festivalı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.-7 noyabr.- S. 2.

84. *Gənc pianoçularımız Macarıstandan uğurla qayıdıblar: [Bakı şəhər R.Hacıyev adına 15 nömrəli musiqi məktəbinin şagirdləri Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilmiş iki müsabiqədə uğurla iştirak ediblər] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 4.

85. *Hümbətov, İ. Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 9.

86. *Hümbətov, İ. Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatdı: [Kişineu şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin adını daşıyan parkda şairin büstünün açılışı oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 2.

87. *İranlı kinematoqraflar Azərbaycanda teleserial çəkir: “Aydın” və “Çaqqal nəfəsi” adlı seriallarda tanınmış aktyorlarımız rol alıb: [filmlərin hazılanması üçün İranın məşhur kinematoqrafçıları – Babək Şirinsifət, Mehdi Pərizad və digərləri Azərbaycana dəvət olunub] //Kaspi.- 2012.- 22 noyabr.- S.15.

88. *“Kaliforniyada Azərbaycan muğamı ayı” başlayır: [Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun təşəbbüsü ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.11.

89. *“Kaliforniyada Azərbaycan muğam ayı” keçirilib: Aytən Məhərrəmova: “Sanki Azərbaycan musiqisinə ac idilər”: [II Respublika muğam müsabiqəsinin qalibi] //Üç nöqtə.- 2012.- 21 noyabr.- S. 13.

90. *Kərimova, S. Müəllim və şagirdlərimiz Sankt-Peterburqda beynəlxalq festivalda iştirak ediblər: [Mstislav Rostropoviçin anadan olmasının 85 illik yubileyi ilə əlaqədar] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 16 noyabr.- S.11.

91. *Kocaelidə ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan kitabxana və soyqırımı muzeyi açılmışdır: [Türkiyənin ən mühüm sənaye mərkəzi olan eyniadlı şəhərdə] //Azərbaycan.- 2012.- 25 noyabr.- S.2.

92. *Koçetkov, Y. “Bakılı tamaşaçılar tərbiyəli tamaşaçılardır”: [Həştərxan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının nümayəndəsi Yuriy Koçetkov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nərmin Muradova //Paritet.- 2012.- 20-21 noyabr.- S. 16.

93. *“Leyli və Məcnun” Amerikada: [Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun təşəbbüsü ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 4.

94. *Mehparə. Azərbaycanda Küveyt Mədəniyyəti Günləri: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində dost ölkənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi: [Azərbaycanda Küveyt Mədəniyyəti günləri çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 3.

95. *Mehparə. Yeni zirvələrə doğru: Yaradıcı gənclərimizin yeni uğuru: [Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən beynəlxalq festival haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 6.

96. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Küveyt nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib: [Azərbaycanda keçirilən Küveyt Dövlətinin Mədəniyyət Günləri ilə əlaqədar] //Mərkəz.- 2012.- 30 noyabr.- S. 14.

97. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya naziri ilə görüş keçirilmişdir: [Qazaxıstan Respublikasının mədəniyyət günləri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.7; Xalq qəzeti.- 2012.- 20 noyabr.- S. 6.

98. *Mədətoğlu, Ə. Qarabağa dönəcəyik: Bu misranın müəllifi şarkıları ilə türk dünyasını coşduran Əhməd Şəfəqdir //Ədalət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 13.

99. *Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatdı: Maraqlı tədbirlər bir-birini əvəz edib //Ayna.- 2012.- 17 noyabr.- S.20.

100. Moldovada dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan parkın açılışı olub //Mərkəz.- 2012.- 14 noyabr.- S. 15.

101. *Mükərrəmoğlu, M. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının rekonstruksiyası Jerar Depardyenin “STM” kino şirkəti tərəfindən həyata keçiriləcək //Xalq qəzeti.- 2012.- 2 noyabr.- S.7.

102. *Ölkəmiz İstanbulda beynəlxalq kitab sərgisində təmsil olunub: Sərgi çərçivəsində “Azərbaycan xəmsəsi - türk dünyasının beş dahi söz ustadı” adlı tədbir keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S.8.

103. *Robertino Loretti Aybəniz Haşımovanın ifasını alqışlarla qarşıladı: Əməkdar artist dünən ən böyük qələbəsini yaşadı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində italyan müğənnisi istedadlı gənclərə master-klas keçib] //Mərkəz.- 2012.- 29 noyabr.- S.14.

104. Sabah “Junior Evrovision”un finalı keçiriləcək: Faiq Sücəddinov: “Biz bu müsabiqədə ilk dəfədir iştirak edirik” //Üç nöqtə.- 2012.- 30 noyabr.- S. 13.

105. *Sadıqov, R. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin beynəlxalq əlaqələri genişlənir: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, Timuçin Əfəndiyev Kampus Suffolk Universitetinin rektoru, professor Mayk Saksın dəvəti ilə Böyük Britaniyada səfərdə olmuşdur] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 6.

106. Savas, E. Azerbaycan ve Harput müziginde kullanılan bazı ortak veya benzer ifadeler: Kulturoloji məsələlər //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.94-97.

107. *Səlhab Məmmədov: İnqa Şmidt bu sərgi ilə tələbələrinə rəssamlıq sənətinin incəliklərini, rəngkarlığın mahiyyətini göstərməyə çalışmışdır: [Berlin Rəssamlıq Akademiyasının professoru İnqa Şmidtin Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında keçdiyi ustad dərsləri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 25 noyabr.- S.6.

108. *Səlimqızı, C. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəniyyət əlaqələri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Azərbaycanda keçirilən Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət Günləri ilə bağlı ölkəmizə səfərə gəlmiş Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya naziri Darxan Mınbayın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb] //Mərkəz.- 2012.- 21 noyabr.- S.14.

109. *Səlimqızı, C. Azərbaycan və Rusiya fotoqraflarının birgə sərgisi açılıb: [Muzey Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İpək yolu dostluğu” və “Uzun sürən müharibənin əks-sədası” adlı fotosərgilərin açılışı haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 16 noyabr.- S.15.

110. Səlimqızı, C. Bişkekdə beynəlxalq opera və balet festivalı başa çatmışdır //Mərkəz.- 2012.-22 noyabr.- S. 15.

111. *Səlimqızı, C. “Leyli və Məcnun” San Fransisko səhnəsində //Mərkəz.- 2012.- 13 noyabr.- S. 14.

112. Səlimqızı, C. Los-Ancelesdə “Azərbaycan muğamı” konserti keçirilib //Mərkəz.- 2012.- 6 noyabr.- S. 15.

113. Səlimqızı, C. Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatıb //Mərkəz.- 2012.-17 noyabr.- S. 15.

114. *Səlimqızı, C. Moskvada Azərbaycan muğam gecəsi keçirilib //Mərkəz.- 2012.- 17 noyabr.- S.14.

115. Səlimqızı,C. Rəssamlarımız Berlində: [Berlindəki “Direktorenhaus” Qalereyasında “Rənglərin dialoqu: Azərbaycan-Almaniya” adlı sərginin açılışı haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 27 noyabr.- S.14.

116. *Staponkusd, D. “Mədəniyyətlər arasında körpülərin yaranması üçün ünsiyyət vacibdi”: Pərvinin həmsöhbəti Litva mədəniyyət nazirinin müavini Deyvidas Staponkusdu /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2012.- 8 noyabr.- S. 5.

117. *Sultanova, M. Dost gəlişi bayram olar: Azərbaycanda Qazaxıstan Mədəniyyəti Günləri //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S.8.

118. *“Uşaq Evrovizionu 2012”nin rəsmi açılış mərasimi oldu: [Niderlandın paytaxtı Amsterdamda] //Mərkəz.- 2012.- 29 noyabr.- S.14.

119. “Varlı qadın” komediyası Krım səhnəsində: [Krım-Tatar Musiqili Dram Teatrında premyerası baş tutan eyniadlı komediyanın quruluşçu rejissoru Ukraynanın Əməkdar artisti Rinat Bektaşevdir] //Mərkəz.- 2012.- 13 noyabr.- S.14.

120. *Zanusssi, K. “Bir dəqiqə də itirmək olmaz!” devizi ilə yaşayıram: Pərvinin həmsöhbəti dünyaşöhrətli Polşa rejissoru, dramaturqu Kşiştof Zanussidir /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2012.- 9 noyabr.- S.10-11.

121. *Zərbəliyev, C. Sənətçilərimiz beynəlxalq festivaldan qayıdıblar: [Tacikistanda “Falak” beynəlxalq festival-simpoziumunda Azərbaycanı təmsil edən Valid Abdullayev (xanəndə), Adil Əliyev (tar) və Elvin Novruzovun (kamança) səfər təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 5.

122. *“Junior Evrovision”u işıqlandırmaq üçün 100 jurnalist akkreditədən keçib: Yarmo Siim: “Azərbaycan iştirak etdiyi ilk ildən ən güclü rəqiblərdən və qalib gələ biləcək əsas ölkələr sırasında olur”: [Niderlandın paytaxtı Amsterdamda] //Mərkəz.- 2012.- 30 noyabr.- S.14.

 

 

 

Azərbaycan-UNESCO əlaqələri – 20

 

123. *Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 20 illiyi qeyd edildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Azərbaycan-UNESCO mədəni əməkdaşlıq: 20 il” mövzusunda mərasim keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 4.

124. *Azərbaycan -YUNESKO mədəni əməkdaşlıq: 20 il: İndi bu əlaqələr öz dinamik günlərini yaşayır //Ayna.- 2012.- 24 noyabr.- S.20.

125. *Bakıda Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 20 illiyi təntənəli mərasimlə qeyd edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 23 noyabr.- S.6.

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

126. *Berlində keçirilən “Bakıya uçuş” sərgisi rekord sayda ziyarətçi cəlb etmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi və “Bakı” jurnalı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.11.

127. *Əliyev, Ə. Azərbaycanın zəngin mədəni dəyərlərindən ibarət sərgi və konsert fransızları heyrətə salmışdır: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.9.

128. *Əliyev, Ə. Fransada Azərbaycana həsr olunan radio verilişində daha çox AzərTAc-ın materiallarından istifadə edilmişdir: [verilişdə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi haqqında da danışılmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.11.

129. *Əliyev, Ə. Fransa mətbuatı Heydər Əliyev Fondunun mədəni abidələrin bərpasına göstərdiyi humanitar yardımdan yazmışdır: [“Azərbaycandan gələn yardımlar” sərlövhəli məqalədə birinci xanım Mehriban Əliyevanın prezidenti olduğu fondun fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 21 noyabr.- S.4.

130. *Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Romada “Azərbaycan: mədəniyyət ruzigarı” adlı təntənəli mərasim keçirilmişdir: [Azərbaycan ilə İtaliya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2012.- 17 noyabr.- S.3.

131. *Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Vatikanda “Azərbaycanın zəngin incilərinə tarixi baxış” adlı sərgi açılmışdır: [Azərbaycan ilə Vatikan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.2; Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S.2.

132. *Seyidov, V. “Bakıya uçuş” sərgisinin Berlində təntənəli açılışı olmuşdur: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin və “Baku international” jurnalının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 4 noyabr.- S.3.

133. *“Four Seasons Hotel Baku”nun açılışına həsr edilmiş gecə və “Baku” jurnalının nəşrinin 5 illiyi ilə bağlı sərgi keçirilmişdir: [tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Leyla Əliyeva iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 18 noyabr.- S.5.

 

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

134. *Bakıda Azərbaycan-ABŞ informasiya-kommunikasiya texnologiyaları forumu keçirilmişdir: [“ABŞ-Azərbaycan İKT əməkdaşlığı” mövzusunda] //Azərbaycan.- 2012.- 8 noyabr.- S.5.

135. *Bakıda “BakuTel-2012” XVIII Azərbaycan Beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi ilə tanış olmuşdur: [Bakı Sərgi Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2012.-7 noyabr.- S.1.

136. *Bakıda Regional Rabitə Birliyi Administrasiya Rəhbərləri Şurasının 47-ci və MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin İnformasiyalaşdırma üzrə Əlaqələndirmə Şurasının 18-ci birgə iclası keçirilmişdir: [Bakıda keçiriləcək “Bakutel-2012” sərgi və konfransının, VII İnternet İdarəçilik Forumunun, eləcə də RRB Administrasiya Rəhbərləri Şurasının və MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.2.

137. *Bakıda VII İnternet İdarəçilik Forumu işə başlamışdır //Azərbaycan.- 2012.- 7 noyabr.- S.2.

138. *Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktik konfransı öz işinə başlamışdır: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, AMEA-n İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.3.

139. Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı keçirilmişdir //Elm.- 2012.- 20 noyabr.- S.2.

140. Əfsun. Azərbaycanda reklam standartı yoxdur //Üç nöqtə. - 2012.- 13 noyabr.- S.9.

141. *Əliyev, İ. Bakıda “BakuTel-2012” XVIII Azərbaycan Beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi ilə tanış olmuşdur: [Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq jurnalist Bencamin Rahra müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2012.- 7 noyabr.- S.1.

142. Hacıalıyev, E. Azərbaycan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına görə regionda lider dövlətdir: Bakıda keçirilən VII İnternet İdarəçilik Forumu bunu bir daha təsdiqlədi //Azərbaycan.- 2012.- 13 noyabr.- S.6.

143. *Hamadun Ture: İnternet İdarəçilik Forumundan bir çox məsələlərin həllini gözləyirik: [bu sözləri Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (BTİ) baş direktoru bildirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.2.

144. Qarayev, Ü. “Aztelekom”dan regionlar üçün genişzolaqlı internet: [“Bakı Ekspo” mərkəzində “BakuTel-2012” sərgisi davam edir] //Respublika.- 2012.- 8 noyabr.- S.7.

145. *Nazir Əli Abbasov: Azərbaycan internetin inkişafında fəal iştirak edir: [nazir bu sözləri Bakıda keçirilən İnternet idarəçiliyi problemləri üzrə forum (İGF) çərçivəsində nazirlərin “Sıx əlaqəli dünyada çağırışlar” mövzusunda görüşündə söyləmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.2.

146. *Prezident İlham Əliyev Hindistanın kommunikasiya və informasiya texnologiyaları nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir: [Bakıda keçirilən VII İnternet İdarəçilik Forumunda iştirakçısı Kapil Sibalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini] //Azərbaycan.- 2012.- 5 noyabr.- S.1.

147. *Vu Hunqbo: Azərbaycan belə mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməklə dünyada internetin inkişafına töhfə verir: [bu sözləri BMT-nin Baş katibinin müavini Vu Honqbo VII İnternet İdarəçiliyi Forumu çərçivəsində Bakı Sərgi Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında bildirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.2.

 

 

 

 

 

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

148. *Azəri, L. Milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin 170 illiyi Milli Kitabxanada qeyd edildi //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 5.

149. *Bakıda “Qloballaşan cəmiyyət və kitabxanaçılıq-informasiya fəaliyyəti” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilmişdir: [Prezident Kitabxanasında Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaradılmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.10.

150. Cavadov, Z. Kitabxana sahəsində böyük uğurlar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kitabxana sektorunun müdiri Lətifə Məmmədovanın kitabxana ilə bağlı söylədikləri] //Respublika.- 2012.- 20 noyabr.- S. 3.

151. Cavidan. Kitabxanaçılıq qlobal informasiya cəmiyyətində: [Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Kitabxanaçılıq-informasiya fəaliyyəti qlobal informasiya cəmiyyətində” mövzusunda elmi konfrans] //Palitra.- 2012.- 28 noyabr.- S.4.

152. *Əzimov, İ. Lənkəranda kitab bayramı: [Lənkəran şəhər Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət. - 2012.- 28 noyabr.- S. 15.

153. *Fəxriyyə. Lənkəranda turizm təmsilçiləri üçün maarifləndirmə tədbiri: [Lənkəran şəhər Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 11.

154. *Xələfov, A. Yarım əsrdən artıq elm və təhsilin xidmətində: [Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsinin 65 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 23 noyabr.- S.8.

155. *İlyasoğlu, R. Həsən bəy Zərdabinin yubileyinə həsr olunmuş tədbir: [Milli Kitabxanada] //Respublika.- 2012.- 25 noyabr.- S.5.

156. *Kəngərli, Q. Azərbaycanın Daşkənddəki səfirliyi Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Elmi Kitabxanasına kitab və jurnallar hədiyyə etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.6.

157. “Qloballaşan cəmiyyət və kitabxanaçılıq-informasiya fəaliyyəti”: [BDU- nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilmiş eyniadlı konfrans] //İki Sahil.- 2012.- 28 noyabr.- S.12.

158. Quliyeva, S. Qiraətxanadan elektron kitabxanayadək: [Kəlbəcər rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin nəzdindəki Mərkəzi Kitabxana Sistemi haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.58-59.

159. *Milli mətbuatımızın banisinin 170 illik yubileyi qeyd olunub: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 24 noyabr.- S.6.

160. *Vahid, T. “Ölüm mələyi” təqdim olundu: Mustafa Çəmənlinin yeni tarixi romanı ədəbiyyatşünas və tarixçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirildi: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin eyniadlı tarixi romanının təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 6.

 

 

 

MUZEY İŞİ

 

161. *Axundov, B. Şairin adına layiq məbəd: Hüseyn Cavidin ev-muzeyi gündən-günə zənginləşir //Azərbaycan.- 2012.- 3 noyabr.- S.7.

162. Əliyeva, E. Həyat eşqi: Zərifə Salahovanın miniatür kitablar toplusu 30 yaşında //Kaspi.- 2012.- 3-5 noyabr.- S.8.

163. *Məlikova, Z. Tarixin şahidlərinə “ikinci həyat” verənlər: Zərifə Məlikova: “Muzey eksponatları canlı varlıq kimidir. Onlar nə qədər yaxşı mühafizə olunsa da, zaman öz sözünü deyir”: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzinin direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ceyhun Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 15.

164. *Mikayılova, S. Sənət tarixinə şahidlik edənlər...: Cəfər Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyində 130 mindən artıq eksponat saxlanılır: [Azərbaycan Teatr Muzeyinin elmi işlər üzrə direktor müavini Sevinc Mikayılova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aliyə //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 10.

 

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

165. *Abidələrin bərpası, konservasiyası və istifadəsi layihəsi hazırlanıb //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 8.

166. Arpaçayın sahilində Ovçular təpəsi: Eramızdan əvvəl V minilliyə aid abidə //Azadlıq.- 2012.- 7 noyabr.- S.14.

167. *Xəlilzadə, F. Bu Qala bizim qala... Bura vətəndi: “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu haqqında //Azərbaycan.- 2012.- 25 noyabr.- S.6.

168. İlqaroğlu, P. Mədəniyyət abidələri: [Gədəbəyin Cəfərli kəndi ərazisindəki arxeoloji qazıntılar haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.37.

169. *Kandil, M. Müasir şəhər memarlığını yaradarkən tarixi mirası qorumaq lazımdır”: Mustafa Kandil: “Dünya memarlığı sanki Bakıda yarışır”: [Trabzon Texniki Universitetinin memarlıq fakültəsinin dekanı Mustafa Kandi ilə söhbət] //müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S.10.

170. *Qafarova, N. “Son vaxtlar rayonda yeni maddi mədəniyyət nümunələri aşkara çıxarılıb”: [Qəbələ rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Nargilə Qafarova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Anar Miriyev //Palitra.- 2012.- 16 noyabr.- S.15.

171. Müseyibli, N. Arxeologiyamız: uğurlar və problemlər: [Ağcabədi rayonu ərazisindəki Qalatəpə abidəsi barədə] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.34-36.

172. *Nərimanoğlu, M. Şəhər içərisində unikal şəhər: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında] //Azərbaycan. - 2012.- 28 noyabr.- S.11.

173. Şahbazov, E. Arxeoloji qazıntılar: [“Şabran” Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.37.

174. *Tahirqızı, Ü. Bu qala bizim Qala: [Qala kəndinin tarixi abidələri haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 29 noyabr.- S. 13.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

175. Əliqızı, Z. Sevimli Əşrəf müəllimimiz: Əşrəf Səid İbrahimin əziz xatirəsinə!...: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun müəllimi haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 3.- S.90-92.

176. Əzizov, R. Belə musiqiçilərlə fəxr edirik: [Rostropoviç adına 21 saylı Musiqi Məktəbinin direktoru ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 27 noyabr.- S. 7.

177. Məmmədəliyeva, S. Möhtəşəm layihələr: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin inkişafı layihələri haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.6-11.

178. Məmmədov, M. Yaxşı iş üz ağardır: [Günəşli qəsəbəsindəki 36 saylı uşaq musiqi məktəbi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.3.

179. Nəhmədov, R. Salyan İncəsənət Məktəbi yeni uğurlar sorağında //Azad Azərbaycan.- 2012.- 2 noyabr.- S.6.

180. *Şuşa Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin 80 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2012.- 9 noyabr.- S.10.

181. *Uşaqlar arasında “BacarArt” layihəsinin yekun mərhələsi çərçivəsində hərrac-sərgi təşkil olunmuşdur: [Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və “YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 21 noyabr.- S.10.

 

 

 

RƏNGKARLIQ

 

182. *Abbaslı, T. Layla fırtınalı fırça...: Amma nə yatıran, nə batıran - estetik qalxma, sivil mayaka səsləyən...: [Xalq rəssamı Tahir Salahovun yaradıcılığı] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 7.

183. *Abdullayeva, F. Gəncə və Lənkəran rəssamlıq məktəblərinin sərgisi: [“LN” incəsənət mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S.8.

184. *Ağdaşda rəssamların yaradıcılıq emalatxanası təşkil edilib //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 8.

185. “Bakı dünən, bu gün və sabah”: Qalibləri gələn il müəyyənləşəcək rəsm sərgi-müsabiqəsi belə adlanır...: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yeni layihəsi haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.48.

186. *Dahi sənətkarın rənglər dünyası: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq qoruğunda yerləşən ev-muzeyində Tahir Salahovun yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 8.

187. *Daun sindromlu uşaqların rəsm və əl işlərindən ibarət sərgisi təşkil olunmuşdur: [Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (AQUPDK) və Rəssamlıq Akademiyasının təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.7.

188. Əliyev, Z. Ənənə ilə müasirliyin bütövlüyü [rəngkarlıq sənətinin inkişafı haqqında] //Qobustan: sənət toplusu. - 2012.- №3.- S.48-51.

189. *Xəlilzadə, F. Səttar Bəhlulzadə və Qarabağ //Azərbaycan.- 2012.- 17 noyabr.- S.7.

190. *İçərişəhərdə dünya şöhrətli Azərbaycan rəssamı Tahir Salahovun yaradıcılığına həsr edilmiş sərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 29 noyabr.- S.7.

191. *Mehparə. Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzində Rəşad Mehdiyevin sərgisi: [rəssam, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbayacan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəlliminin sərgisi] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 8.

192. *Orucov, E. İncəsənətin səlahiyyətli səfiri: [Xalq rəssamı Tahir Salahov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 noyabr.- S. 5.

193. *Reyhan. “Nur dünyası” adlı sərginin açılışı keçirildi: [“Yeni Gallery” salonunda rəssam Tahirə Abdullayevanın “Nur dünyası” adlı sərgisinin açılışı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 4.

194. Səlimqızı, C. Berlində “Bakı və bakılılar” adlı sərgi açıldı: [Berlində fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Evi”ndə rəssam Əşrəf Heybətovun əsərlərindən ibarət sərgi açılıb] //Mərkəz.- 2012.-2 noyabr.- S. 15.

195. *Səlimqızı, C. Fransada azərbaycanlı rəssam Nail Nadir Ələkbərovun sərgisi açılıb //Mərkəz.- 2012.-24 noyabr.- S. 14.

196. *“012 Bakı Public Art Festivalı” başa çatmışdır: [“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının rəhbəri Aida Mahmudovanın təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 11 noyabr.- S.8.

197. *Uşaqlar arasında “BacarArt” layihəsinin yekun mərhələsi çərçivəsində satış-sərgi təşkil olunmuşdur: [“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının və Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 29 noyabr.- S.7.

198. *Vahid, T. “Rəssamlıq gözəgörünməz poeziyadır”: [H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında tanınmış teatr rəssamı və portret ustası, Əməkdar rəssam Mübariz Gəncəlinin 70 illik yubileyi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 12.

199. *“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının gənc rəssamları tərəfindən uşaqlara ustad dərsləri keçirilmişdir: [Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 21 noyabr.- S.10.

200. *“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının “YAY!” qalereyasında gənc rəssam Ramal Kazımovun fərdi sərgisi Bakının mədəniyyət həyatının mərkəzi mövzularından birinə çevriləcəkdir //Azərbaycan.- 2012.- 23 noyabr.- S.7.

 

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

201. *Abdullayeva, F. Azərbaycanın təbii gözəllikləri Londonda sərgilənir: [“La Galleria Pall Mall”da Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən “Azərbaycan fotoobyektivlərdə” müsabiqəsinin yekununa həsr olunmuş sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S.9.

202. Bakı Dövlət Universitetində “Çin - Şərqdən gələn dostluq” adlı fotosərgi açılıb //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 30 noyabr.- S.4.

203. *Ceyhun. Muzey Mərkəzində “Adsız” fotosərgi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə fotoqraf Şahin Hüseynovun eyniadlı fərdi fotosərgisinin açılış mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 2.

204. *Səlimqızı, C. Londonda “Azərbaycan foto obyektivlərdə” müsabiqəsinin qalibləri elan olunub: [birinci yerə Asim Talıb, ikinci yerə Etibar Cəfərov, üçüncü yerə isə Fuad Babayev layiq görülüb] //Mərkəz.- 2012.- 24 noyabr.- S.15.

205. Səlimqızı, C. Təcrübəli fotoqrafın əsərlərindən ibarət sərgi açıldı: [Muzey Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə fotoqraf Şahin Hüseynovun “Adsız” fərdi fotosərgilərin açılışı haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 22 noyabr.- S.15.

 

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

206. Abdulova, G. S. Qarabağ: Qafqaz xalçalarının vətənidir //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4.- S. 40-47.

207. *Azəri, L. “Silinməz iz”: Görkəmli xalçaçı rəssam Lətif Kərimova həsr olunmuş tədbir: [Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S.5.

208. Camalqızı, G. Xalçaçılıq sənətinin gözəlliyi və sirləri: Xalçalarda nəsillərin bir-birinə ötürdüyü kodlaşmış ornamentlər, xalqın təfəkkürü və tarixi gizlənir //Ekran-efir.- 2012.- 16 noyabr.- S. 27.

209. Həsənova, A. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinə bir baxış //Qobustan: sənət toplusu. - 2012.- №3.- S.36-39.

210. Hüseynov, M. A. Pazırıq: Oğuzlardan qalan irs //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4.- S.58-64.

211. Hüseynova, G. N. Azərbaycan xalçalarında “Ovçuluq” mövzusu //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4. - S. 48-57.

212. İlmə-ilmə toxunan ömür: [xalçaçı, rəssam Lətif Kərimov haqqında] //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4. - S.66-74.

213. Kəngərli, G. Yüzilliklərin hikmətini saxlayan xalçalar: [Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin bələdçisi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı G. Dadaşova //Azərbaycan xalçaları. - 2012.- №4. - S. 84-87.

214. Məmmədova, H. “Xalça insan ruhunun təcəssümüdür”: [Qubada fəaliyyət göstərən “Qədim Quba” özəl xalçaçılıq müəssisəsinin direktoru H. Məmmədova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aysel Əsgərova //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4.- S. 80-83.

215. Muradov, Y.A. Güllü-butalı Bakı xalçası //Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4.- S. 32-39.

216. *Nərimanoğlu, M. Dulusçuluq ən qədim sənət növüdür Xalq sənətkarlığı //Azərbaycan.- 2012.- 30 noyabr.- S.7.

217. *Nərimanoğlu, M. Misgərlik qədim xalq sənətidir: Mədəni irsimizdən //Azərbaycan.- 2012.- 4 noyabr.- S.7.

218. *Rəhimov, N. Respublika baxış-müsabiqəsinə yekun vuruldu: [Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan yaradıcılıq mərkəzlərinin dərnək üzvlərinin əl işlərinin baxış-müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 30 noyabr.- S.7.

219. *Tağıyeva, R. Sehrli ilmələr sərgisi: Azərbaycan xalçaları Özbəkistanda heyranlıqla qarşılandı: [VI Daşkənd Beynəlxalq Biennale incəsənət həftəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 3 noyabr.- S.7.

220. *Zəminə. Bizim xalçalar haralara gedib çıxmayıb...: Onlara Rusiya muzeyləri də dəyər verir: [Rusiya muzeylərindəki Azərbaycan xalçaları haqqında] //Ayna.- 2012.- 3 noyabr.- S. 20.

221. *Zərbəliyev, C. Bədii tikmələrin sehrli dünyası: [qədim tarixə malik bədii tikmə sənətimizin mahir ustası Arifə Məmmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 15.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

222. *Abdulla Şaiqin barelyefli xatirə lövhəsi açıldı: [Xalq rəssamı Natiq Əliyev tərəfindən hazırlanmış lövhənin açılışı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 2 noyabr.- S.3.

223. *Azəri, L. “Əgər Şaiq olmasaydı”: Ədibin mənzil-muzeyində xatirə lövhəsi açıldı: [tədbirdə iştirak edən mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 3.

224. *Bakıda görkəmli opera müğənnisi Bülbülün abidəsi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir: [Bülbül prospektində] //Azərbaycan.- 2012.- 1 noyabr.- S.1.

225. *Əliyev, İ. Bakıda görkəmli opera müğənnisi Bülbülün abidəsi açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı: [Bülbül prospektində] //Azərbaycan.- 2012.- 1 noyabr.- S.1-2; Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S.1-2.

 

MUSİQİ

 

226. *Abbaslı, T. 18 Sentyabr və 23 Noyabr: Bu “və” Leyli ilə Məcnun, Əsli ilə Kərəm, Fərhad ilə Şirin arasındakı “və”lər statusunda... //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 11.

227. *Abduləliyev, A. Milli musiqi irsimizi zənginləşdirən qüdrətli sənətkar: [Azərbaycan Milli Konservatoriyası Xalq artisti, professor Arif Babayevin mahnı və təsniflərinin bir neçəsini not məcmuəsi şəklində nəşr etdirmişdir] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 7.

228. *Azərbaycanın opera müğənnisi Fransa səhnəsində çıxış edib: [Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti, Xalq artisti Əvəz Abdullayev Fransanın Lion Opera və Balet Teatrının səhnəsində çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 5.

229. *Azəri, L. Hacıbəyovların musiqi dünyası: [Niyazinin mənzil-muzeyində “Hacıbəyovların musiqi dünyası” adlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 4.

230. *Azəri, L. Musiqidə qəzəl janrı: Firəngiz Əlizadə: “Qəzəl janrını inkişaf etdirməklə biz musiqimizə, şeriyyatımıza yeni bir pəncərə açmış olarıq” //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 11.

231. *Babayeva, M. “Vokal müəlliminin əməyi zərgər işinə bənzəyir”: Məryəm Babayeva: “Uşağa ifaçılığı elə öyrətmək lazımdır ki, gələcəkdə onun sağlamlığında fəsadlar yaranmasın”: [musiqişünas Məryəm Babayeva ilə söhbət] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 10.

232. Bayramova, A. “Muğam mənim canımdır, nəfəsimdir...”: [Xalq artisti Aygün Bayramova ilə müsahibə] /müsah. apardı Nelli Atəşgah //Kaspi.- 2012.- 27 noyabr.- S.15.

233. *Çəmənli, M. Bir şair-bəstəkarın taleyi: [Novruzlu İsgəndər haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 30 noyabr.- S.7.

234. Dadaşzadə, Z. XX əsr Azərbaycan musiqisinin cazibədar mənzərəsi: [Aida Tağıyevanın “XX əsr Azərbaycan musiqisi” kitabı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/ 51.- S.119-122.

235. Dadaşzadə, Z. Qara Qarayevin dövrün interyerində portreti: A.Fyodorovanın “Qara Qarayev: həyat və yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında” kitabı haqqında //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.123-127.

236. Əfəndiyeva, İ. Görkəmli musiqişünas alim: Əməkdar incəsənət xadimi Zemfira Qafarovanın 70 yaşı tamam olur //Kaspi.- 2012.- 17-19 noyabr.- S.9-11.

237. *Əhmədalılar, T. “Səhər”, “Çiçəklər”, “Bahar”... Oqtay Ağayev nəfəsli daha neçə-neçə nəğmələr, mahnılar: [Xalq artisti Oqtay Ağayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 13.

238. *Əhmədalılar, T. Səni hər vaxt deyirlər, Qədir!..: [Xalq artisti Qədir Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 11.

239. Əhmədov, E. Bizim qədim və zəngin musiqi mədəniyyətimiz //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.71-73.

240. Əkbərov, C. Mənəvi kamillik yolu: [xanəndə Canəli Əkbərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Atəşgah Nelli //Kaspi.- 2012.- 20 noyabr.- S.11.

241. Ələsgərli, K. Müasir Azərbaycan musiqisində yeni təmayüllərin əksi: [musiqidə radikal dəyişikliklər haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.34-37.

242. *Əli Muradov: “Musiqi fəaliyyətim Azərbaycanda mənim üçün daha əlverişli olacaq”: [Novosibirskdə yaşayan azərbaycanlı skripka-vokal ifaçısı Əli Muradovla müsahibə] /müsah. apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 2012.- 9 noyabr.- S.11.

243. *Əlibaba Məmmədov: “Əhmədxan müəllim tara, musiqiyə, muğama, bütövlükdə xalqa xidmət edirdi”: Əhmədxan Bakıxanov-120: [Xalq artisti Əlibaba Məmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı İttifaq Mirzəbəyli //525-ci qəzet.- 2012.- 21 noyabr.- S. 4.

244. Əliyev, H. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq müsabiqələr laureatları və diplomantları ilə görüşdə çıxışı: Üzeyir Hacıbəyov adına Musiqi Akademiyası, 8 aprel 1995-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinə dövlət qayğısı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.15-17.

245. *Əlizadə, A. “Eşitdiyim mahnıların içərisində bir dənə də səviyyəlisi yoxdur”: [Xalq artisti Aqşin Əlizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2012.- 7 noyabr.- S.9.

246. *Əmirov, F. Əqidə qardaşları: Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin birgə yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 23 noyabr.- S.1-4.

247. Əvəz Abdullayev Fransada Makbet rolunu ifa edib: [Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti, Xalq artisti Əvəz Abdullayev Fransanın Lion Opera və Balet Teatrının səhnəsində çıxış edib] //Kaspi.- 2012.- 1 noyabr.- S.16.

248. *Fərəcov, S. Sənət tariximizdən: Hüsnü Qubadov: [Əməkdar artist, unudulmaz sənətkarımız Hüsnü Qubadov haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 30 noyabr.-S. 11.

249. *Heydərova, A. Ölüm sevinməsin qoy...: [Azərbaycanın musiqi tarixində əvəzolunmaz yeri olan dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S.14.

250. Həbibbəyli, İ. “Koroğlu” operası Naxçıvan səhnəsində //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- № 3.- S.15-20.

251. Həsənova, T. Üzeyir Hacıbəyov salnaməsindən bir yarpaq: [İctimai xadim, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Kaspi.- 2012.- 23 noyabr.- S.15.

252. Həşimov, E. Firudin Şuşinski Azərbaycan xalq musiqisinin tədqiqatçısı kimi //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.68-70.

253. Hüseynova, M. “İncəsənət kütlənin qulu ola bilməz”: [bəstəkar Aygün Səmədzadənin yaradıcılığı haqqında] //İqtisadiyyat.- 2012.- 16-22 noyabr.- S.8.

254. *Xəlilzadə, F. Natəvanın qəzəli, Xanlıq Şükürün avazı: Mədəniyyət tariximizdən: [xanəndə Hacı Hüsü haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S.13.

255. *Xəlilzadə, F. Natəvanın qəzəli, Xanlıq Şükürün avazı: Mədəniyyət tariximizdən: [xanəndə Hacı Hüsü haqqında] //Kaspi.- 2012.- 24-26 noyabr.- S.23.

256. *Xəlilzadə, F. Nəğmələr oxunur, çələng toxunur: “Şur” Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı-60: [ansamblın Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 20 illiyi ilə əlaqədar hazırladığı konsert proqramında çıxışı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 16 noyabr.- S.10.

257. İbrahimov, M. Muğamın gözəlliyi müasirləşməsindədir: “Dərinliyinə getdikcə muğamı daha çox sevirsən”: [Xalq artisti M. İbrahimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Üç nöqtə.- 2012.- 3 noyabr.- S.13.

258. *Kərimova, S. Azərbaycanlı gənc bəstəkarın əsəri Beynəlxalq “ALEA III” müsabiqəsinin finalında səsləndirilib: [ABŞ-ın Boston şəhərində keçirilən müsabiqədə Türkər Qasımzadənin iştirakı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 16 noyabr.- S.4.

259. Qasımov, A. Alimlə açıq-açığına söhbət: [xanəndə Alim Qasımovla müsahibə] /müsahibəni apardı S.Elsevər //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.40-47.

260. Muniş, H. Mədari fəxrimiz Üzeyir bəy: Çox sayın Ceyhun bəy!: [müəllifin Üzeyir Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə Ceyhun bəyə başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 23 noyabr.- S.5.

261. *Musayeva, V. “Leyli rolunu oynamağı xəyal edirdim”: Vüsalə Musayeva: “Muğam bütün insanlara musiqinin gücü ilə təsir edə bilir” : [Opera və Balet Teatrının solisti Vüsalə Musayeva ilə söhbət] /müsahibəni apardı Aygün Asimqızı //Üç nöqtə.- 2012.- 24 noyabr.- S. 13.

262. *“Musiqi səmasında parlaq bir ulduz...”: Şərqin məşhur musiqi bilicisi Urməvi //Azadlıq.- 2012.- 3 noyabr.- S.14.

263. *Nərimanoğlu, M. Ağ səsin işığı: Sənət dünyası: [muğam ustası Sabir Mirzəyev haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 noyabr.- S.10.

264. Niyazi: “Dirijorluq mənim xoşbəxtliyimdir”: [Niyazinin 60 illiyi münasibətilə “Ulduz” jurnalında dərc olunmuş müsahibəsi] /müsahibəni apardı M.Vidadi //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.9-14.

265. Niyazi: [Niyazinin 60 illiyi münasibətilə Vidadi Məmmədovun “Ulduz” jurnalında dərc olunmuş məqaləsi haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.8.

266. Nuri, S. Niyazi: [görkəmli dirijor, maestro Niyazi haqqında müəllifin xatirələri] //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.33-34.

267. *Oktay. “Aşıq Qərib” operası: [Zülfüqar Hacıbəyovun yaradıcılığında mühüm yer tutan “Aşıq Qərib” operası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 6 noyabr.- S. 13.

268. *Oktay. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin tədqiqatçısı: [görkəmli musiqişünas Elxan Babayev haqqında] //Xalq cəbhəsi. - 2012.- 29 noyabr.- S.15.

269. *Oktay. Tırınqı və nanaylar: [Azərbaycan xalq musiqisi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 13 noyabr.- S. 13.

270. *Oktay. Yarıda qırılan ömür: Gənc bəstəkar Hacıağa Nemətov 23 yaşında vəfat edib… //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 15 noyabr. - S. 13.

271. *Reyhan. Vokalçıların Bülbül adına VI Beynəlxalq Müsabiqəsi: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 3.

272. Salahzadə, Ə. Niyazi: Niyazi-100: Niyazinin 100 illiyi münasibətilə //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.7.

273. *Səfərova, S. Beynəlxalq müsabiqələr qalibi: [gənc musiqiçi Jalə Mayılovanın uğurları haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 23 noyabr.- S.11.

274. *Səfərova, S. Yeniyetmə tarzənin böyük uğurları: [gənc musiqiçi Əli Məlikov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 16 noyabr.- S.11.

275. Səlimqızı, C. Azərbaycan muğamı əcnəbiləri şoka saldı: [Kaliforniyanın San Diyeqo şəhərində Azərbaycanın Los-Ancelesdeki baş konsulluğu tərəfindən Azərbaycan muğamı konserti təqdim olundu] //Mərkəz.- 2012.- 9 noyabr.- S.14.

276. Səlimqızı, C. Opera sənətçimiz Lion səhnəsini vəcdə gətirdi: [Xalq artisti Əvəz Abdullayev Lion Milli Opera və Balet Teatrında “Makbet” rolu ilə çıxış etdi] //Mərkəz.- 2012.- 2 noyabr.- S.14.

277. *Üzeyir bəyin irsinin layiqli davamçısı: Görkəmli bəstəkar Aqşin Əlizadə //Azadlıq.- 2012.- 11-12 noyabr.- S.14.

278. *Üzeyir bəyin tələbəsi Zakir Bağırov: “Qaynana”nın müəllifi: [bəstəkar, professor Zakir Bağırov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 24 noyabr.- S.14.

279. Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı: [Üzeyir Hacıbəyli adına IV Musiqi festivalı haqqında] //Qobustan: sənət toplusu. - 2012.- № 3.- S.6.

280. *Vahid, T. Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd... Qaboyun “əcdadları” - tütək, ney, zurna, tulum, balaban //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 12.

281. *Vahid, T. Vokalçıların Bülbül adına VI Beynəlxalq Müsabiqəsi başa çatdı: Dahi sənətkarın 115 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 12.

282. *Vokalçıların Bülbül adına VI Beynəlxalq müsabiqəsi başa çatmışdır: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.7.

283. *Zeynalov, Z. “Ölüb-ölüb dirildim” deyən sənətçi...: Zəka Zeynalov: “Həmişə çalışacağam bu qalmaqallara sərf etdiyim enerjini sənətimə sərf edim” /müsahibəni apardı C. Səlimqızı //Mərkəz.- 2012.-14 noyabr.- S. 14.

 

 

Şövkət Ələkbərova – 90

 

284. *Azəri, L. “Oxu, gözəl”: 20 saylı musiqi məktəbi Şövkət Ələkbərovanın xatirəsini yad etdi //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 6.

285. Qaramollayeva, K. Şövkət Ələkbərova yaradıcılığına nəzər: [Şövkət Ələkbərovanın 90 illiyi münasibətilə] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.65-67.

286. Şövkət Ələkbərova anıldı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Ədalət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 8.

287. *Vahid, T. Şövkət Ələkbərova sağlığında əfsanələşmiş, ölümündən sonra əbədiləşmiş sənətkardır //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 3.

 

 

Fikrət Əmirov – 90

 

288. *Abbaslı, T. Ümumhalət sənətkarı...: Ümumxəlqi bir coşğudur, xoş ovqatdır, təlatümlü təntənədir - Fikrət Əmirov musiqisi! //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 7.

289. *Asimqızı, A. Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyi qeyd olunur: Səadət Təhmirazqızı: “bəstəkarın yaradıcılığında elə bir əsər yoxdur ki, kökü milliliyə bağlı olmasın” //Üç nöqtə.- 2012.- 22 noyabr.- S.13.

290.*Azəri, L. Bəstəkarlar İttifaqında Fikrət Əmirovun xatirəsi yad edildi: [görkəmli bəstəkar, SSRİ Xalq artisti, ictimai xadim Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S.2.

291. Böyük bəstəkarın yubileyinə töhfə //Ekran-efir.- 2012.- 30 noyabr.- S. 4.

292. *Budapeştdə Niyazi və Fikrət Əmirovun yubileylərinə həsr olunmuş konsert: [Niyazinin 100, Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyləri Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində qeyd olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S.3.

293. *Əliyev, Y. Orta ixtisas musiqi məktəblərinin tələbələri arasında gənc ifaçıların Respublika müsabiqəsi: [Fikrət Əmirovun 90 illiyi münasibətilə keçirilən müsabiqə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 23 noyabr.- S.10.

294. Fəxri Xiyabanda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun xatirəsi anılıb //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 23 noyabr.- S.4.

295. *Fərəcov, S. Bəstəkar yaradıcılığının kəhkəşanı: [görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 10.

296. *“Fikrət Əmirov-90” musiqi festivalı davam edir: Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin konserti olub //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 3.

297. *“Fikrət Əmirov-90” Musiqi Festivalının açılışı olub: [Heydər Əliyev Sarayında] //525-ci qəzet.- 2012.- 24 noyabr.- S. 17.

298. Fikrət Əmirovun 90 illiyi anıldı //Üç nöqtə.- 2012.- 30 noyabr.- S. 13.

299. *Fikrət Əmirovun 90 illiyinə həsr olunmuş elektron məlumat bazasının təqdimatı: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 5.

300. *Fikrət Əmirovun 90 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı //Mədəniyyət.- 2012.-21 noyabr.- S. 2.

301. *Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanada] //Azərbaycan.- 2012.- 24 noyabr.- S.6.

302. *Görkəmli bəstəkarın yubileyi: Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində qeyd edildi //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 5.

303. “Xalq üçün yazıb-yaratmaq, onunla birlikdə nəfəs alıb işlətmək sənətkar üçün ən böyük səadətdir” //Səs.- 2012.- 22 noyabr.- S.12.

304. *Xəlilzadə, F. Açılan səhərin şəfəqləri //Azərbaycan.- 2012.- 22 noyabr.- S.6.

305. *Salmanov, R. Fikrət Əmirovun əsərləri gənc musiqiçilərin ifasında uğurla səsləndi: [Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdindəki Musiqi Kollecində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Fikrət Əmirovun 90 illiyi münasibətilə tədbir keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 27 noyabr.- S. 6.

306. *Səlimqızı, C. Niyazi və Fikrət Əmirovun yubileyləri qeyd olunub: [Niyazinin 100, Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyləri Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində qeyd olunub] //Mərkəz.- 2012.- 20 noyabr.- S. 15.

307. Təhmirazqızı, S. Fikrət Əmirov-90: Ustadlarımızın xatirəsinə //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.49-50.

308. *Zərbəliyev, C. Musiqi kəhkəşanının parlaq ulduzu Böyük bəstəkar Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi: [Fəxri xiyabanda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Fikrət Əmirovun 90 illiyi münasibətilə anım mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 2.

 

 

 

Emin Sabitoğlu – 75

 

309. *Azəri, L. Düşürsən yadıma yağanda yağışlar...: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Emin Sabitoğluna həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012- 2 noyabr.- S. 6.

310. *Günel. Emin Sabitoğlunun 75 illiyi qeyd edilib: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında] //525-ci qəzet.- 2012- 2 noyabr.- S. 7.

311. *Məmmədli, F. Görüşdük nə çətin, ayrıldıq nə asan...: Emin Sabitoğlunun xatirəsinə: [bəstəkarın yaradıcılıq gecəsi haqqında] //Ayna.- 2012.- 9 noyabr.- S. 20.

312. *Musiqili Komediya Teatrında Emin Sabitoğlunun xatirəsi yad edilib //Mədəniyyət.- 2012- 7 noyabr.- S. 2.

313. *Nizamiqızı, H. Payızı “üşüdən” notlar: Emin Sabitoğlunun xəyal dünyası //Mədəniyyət.- 2012- 16 noyabr.- S.10.

314. *Reyhan. Görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlunun xatirəsi yad edildi: [Dövlət Film Fondu və Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012- 21 noyabr.- S. 5.

 

 

 

Tofiq Quliyev – 95

 

315. *Abbaslı, T. Tofiq-Musiqi - Musiqi-Tofiq Qədimdən-qədim musiqi mədəniyyətimizdə yenidən-yeni Tofiq Quliyev...: [Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri Tofiq Quliyev haqqında] //Mədəniyyət.-2012.- 9 noyabr.- S. 13.

316. *Ceyhun. Görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin xatirəsi anıldı: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Xalq artistinin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 4.

317. Görün bizim dahi bəstəkar nələr yaradıb //Ədalət.- 2012.- 8 noyabr.- S.8.

318. *Kazımzadə, A. Tofiq Quliyevin kino musiqisi //Kaspi.- 2012.- 17-19 noyabr.- S.7.

319. *Lalə. Nəğməli ömür: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında görkəmli bəstəkar, Xalq artistinin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 4.

320. *Mükərrəmoğlu, M. Nəğmə dolu bir ürək: Tofiq Quliyev -95 //Xalq qəzeti.- 2012.- 11 noyabr.- S. 7.

321. *Zümrüd. Tofiq Quliyev - 95: Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin parlaq şəxsiyyəti: 7 noyabr Tofiq Quliyevin doğum günüdür //Səs.- 2012.- 7 noyabr.- S. 12.

 

 

 

Müslüm Maqomayev – 70

 

322. Bu – bizim Müslümdür!..: Müslüm Maqomayev – 70 //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.25-29.

323. Qocayeva, A. Böyük sənətkarın yubileyi: [Heydər Əliyev Sarayında keçirilən tədbir haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.25.

324. *“Müslüm Maqomayev Azərbaycan və dünya musiqi sənəti kontekstində”: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı elmi-praktik konfrans keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 20 noyabr.- S.11.

325. *Müslüm Maqomayevin xatirəsi Kiyevdə anıldı //Ekspress.- 2012.- 3-5 noyabr.- S. 20.

326. Səlimqızı, C. “Müslüm Maqomayev Azərbaycan və dünya musiqi sənəti kontekstində”: [bəstəkarın yubileyinə həsr edilmiş eyniadlı elmi-praktik konfrans haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 21 noyabr.- S.15.

 

 

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

327. *Moskvada Sərxan Sərxanın yubiley konserti və ya 60-dan bahar istəyi ilə: [Moskvadakı Beynəlxalq Musiqi Evində Əməkdar artist Sərxan Sərxanın 60 illik yubileyi münasibətilə konsert keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S.5.

328. Səlimqızı, C. “Bakı gecələri-2012”: Estrada Mahnı Festivalının qaliblərinə səsvermələr davam edir //Mərkəz.- 2012.- 7 noyabr.- S. 14.

329. *Səlimqızı, C. “Bakı gecələri-2012” qalibləri elan olundu: [estrada mahnı müsabiqəsində] //Mərkəz.- 2012.- 28 noyabr.- S. 15.

 

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

330. *Ceyhun. Xalq oyunları və meydan tamaşaları: klassik irs və müasirlik: [AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində eyniadlı elmi-nəzəri konfrans keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 4.

331. Dadaşzadə, K. Tədrislə tədqiqatın harmonik vəhdəti: [Tariyel Məmmədovun “Azərbaycan aşıq yaradıcılığı” kitabı haqqında] //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.112-114.

332. *Əzimov, İ. Payız festivalı: [Lənkəranda Q.Vəliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində “Lənkəran payızı” sənətkarlıq sərgisi və folklor kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilən festival haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 noyabr.- S.11.

333. *Fərəcov, S. Ustad aşığın yubiley təntənəsi: Aşıq Mirzə Bilal – 140 //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 15.

334. *“Lənkəran payızı”: sənətkarlıq sərgisi və folklor festivalı: [Lənkəran şəhər Mədəniyyət Mərkəzində eyniadlı sənətkarlıq sərgisi və folklor festivalı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 6.

335. Rəhimov, Ə. Şirvan aşıq ansambllarında instrumental ifaçılıq sənətkarlığı Etnomusiqişünaslıq //Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.- S.101-104.

336. *Uğur. Bolşevik represiyasının qurbanı olmuş aşıq: Aşıq Mirzə Bilal İran, Dağıstan, Orta Asiya, Gürcüstan və İrəvanda məşhur olub //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 16 noyabr.- S.14.

337. Usubova, V. Dübeyti: [Aşıq Ədalətin ifası haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.14-15.

338. *Vahid, T. Bəstini ölüncə izləyən fələk, Öldür qurtar, ayağına gəlmişəm: Haqq aşığı: [Aşıq Bəsti haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 16 noyabr.- S. 12.

 

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

339. *Səlimqızı, C. Balet sənəti ulduzları “Don Kixot” baletinin tamaşasında çıxış edəcəklər //Mərkəz.- 2012.-6 noyabr.- S.14.

 

 

KİNO

 

340. *Aliyə. “START” növbəti dəfə gənc kinematoqrafçıları bir araya gətirib: Builki festivalda filmlər iki müsabiqə proqramında yarışır: [VIII “START” Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalı işə başladı] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 4.

341. *Bürcəliyeva, Ş. Kinoya nəfəs verən sənətkar: [kinorejissor, operator Rasim Ocaqov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 12.

342. *Bürcəliyeva, Ş. O, kinoda həyatın özünü görmək istəyirdi: [Azərbaycan kinosunda bənzərsiz rolları ilə seçilən unudulmaz aktyor Müxlis Cənizadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 12.

343. *Əhmədalılar, T. “Kino-qələm İmran”: Bu, maraqlı publisist, görkəmli yazıçı-ssenarist İ.Qasımovun “kadrarxası” adlarından biri idi //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 10.

344. Əliyev, A. Rasim Ocaqov mədəni dəyərlərimizin təbliğatçısı kimi //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.77-79.

345. Həmidov, Ə. “Qrimdə evə getdim, arvadım məni tanımadı”: [aktyor Əjdər Həmidovla müsahibə] /müsahibəni apardı Ramilə Qurbanlı //Ədalət.- 2012.- 1 noyabr.- S.8.

346. *“İrəvan xanlığı” sənədli televiziya filminin təqdimatı olmuşdur: [rejissor Yaqub Əlioğlunun quruluşunda] //Azərbaycan.- 2012.- 24 noyabr.- S.6.

347. *İsayeva, R. “Nizami” Kino Mərkəzində “Carçı film” günləri: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Carçı film” yaradıcılıq birliyinin fəaliyyətini əks etdirən videoçarxın nümayişi ilə başlandı] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 2.

348. *Kərimov, E. “6-nın yerinə 9 desəm, aləm qarışar”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, “Qaynana” serialından Kamil rolunun ifaçısı kimi tanınan Elnur Kərimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Rəis Xəyalə //Kaspi.- 2012.- 1 noyabr.- S.11.

349. Qəhrəmanqızı, A. Qaliblər mükafatlandırıldı: Mərasim iştirakçılarda xoş ovqat yaratdı...: [I Bakı Beynəlxalq İdman Filmləri Festivalının nəticələri haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.3.

350. *Nəcəfxanlı, Ə. Yardımlıda “Millətin Vəlisi” filminin təqdimatı olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2012.- 20 noyabr.- S. 6.

351. *Reyhan. “Cırtdan və Təpəgöz” 3D animasiya filminin təqdimatı keçirildi: [Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlmiş eyniadlı filmin] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 8.

352. *Rəcəbov, R. “Döngələr” filmi yaddaşlarda qalacaq: Rauf Rəcəbov: “Carçıfilm” öz fəaliyyətini zövqlü və tələbkar tamaşaçı rəyi əsasında qurur”: [İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin direktoru Rauf Rəcəbovla söhbət] /müsahibəni apardı Murad //Xalq cəbhəsi.- 2010.- 14 noyabr.- S.7.

353. *Rəis, X. “Nizami” Kino Mərkəzində pulsuz kino günləri: [İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Nizami” Kino Mərkəzində keçirilən “Carçı film” günləri teleradio işçilərinin peşə bayramına həsr olunub] //Kaspi.- 2012.- 2 noyabr.- S.15.

354. *Rəis, X. “START”a start verildi: Bakıda sayca 8-ci dəfə keçirilən Beynəlxalq film festivalı başladı //Kaspi.- 2012.- 30 noyabr.- S.16.

355. *“Secret Cinema” və “Future Shorts” qısametrajlı filmlər festivalının müəllifləri payız mövsümünün açılışını elan edirlər: [açılış Londonda elan olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 3 noyabr.- S.7.

356. *Səlimqızı, C. 20 ölkənin gəncləri Bakıya ayaq açdı: VIII “START” Gənclərin Beynəlxalq Film Festivalı keçirilir //Mərkəz.- 2012.- 28 noyabr.- S. 14.

357. Səlimqızı, C. “Xoca” növbəti beynəlxalq film festivalında: [Misirdə 35-ci Qahirə Beynəlxalq Film Festivalında Vahid Mustafayevin eyniadlı filminin nümayişi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 27 noyabr.- S. 15.

358. Səlimqızı, C. “Yeni nəfəs” film ssenarisi müsabiqəsi başladı //Mərkəz.- 2012.- 22 noyabr.- S.14.

359. Səlimqızı, C. İki sənədli film üzə çıxarıldı: [“Luç” Azərbaycan Mədəniyyət Xadimləri Assosiasiyasında Cəmil İsgəndərov və Mürsəl Mürsəlovun quruluşunda hazırlanan “Mirzə Fətəli Axundov” və “Qarabağ- şahidin şəhadətləri” filmlərin təqdimat mərasimi keçirilib] //Mərkəz.- 2012.- 7 noyabr.- S. 15.

360. Şabanova, E. “Böyük kino üçün çox darıxmışam”: [Xalq artisti Elmira Şabanova ilə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 28 noyabr.- S.13.

361. *Şanlı Seyidzadələr nəslinin iki görkəmli nümayəndəsinin 100 illiyi qeyd edilmişdir: [tanınmış ictimai xadim Bağır Seyidzadənin və məşhur kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin] //Azərbaycan.- 2012.- 4 noyabr.- S. 5; Respublika.- 2012.- 3 noyabr.- S. 4.

362. *“Tarixi filmlər çəkməyə hazır deyilik”: [rejissor Samir Kərimoğlu film çəkilişlərindən danışdı] //Kaspi.- 2012.- 13 noyabr.- S.15.

 

 

TEATR

 

363. *Aliyə. Kukla teatrında bir tamaşa: [Elşad Rəhimzadənin quruluşunda hazırlanan “Ələddin” tamaşası] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 7.

364. *Aşin, R. Uşaqları sevən rejissor: “İndiki uşaqları səhnədə parça üzərinə çəkilmiş təsvirlərlə maraqlandırmaq qeyri-mümkündür”: [Dünya Uşaq və Gənclər Tamaşaları Festivalı çərçivəsində “Yuğ” teatrında “Uşaq Teatrı Araşdırmaları Laboratoriyası”nın və “Oyun” uşaq teatrının rəhbəri Rasim Aşinlə söhbət] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 13.

365. Babanlı V. “Ciddi dram əsərlərinin yaranması prosesi ləng gedir”: Vidadi Babanlı: “Televiziya, internet gəncləri teatrdan perik salıb, tamaşaların yerini teleseriallar əvəzləyib”: [Gənclərin II Ümumrespublika Teatr Festivalının keçirilməsi ilə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı C. Səlimqızı //Mərkəz.- 2012.-21 noyabr.- S.14.

366. *Bayramov, A. Bir qastrol haqqında: [Tiflis teatrının qastrolları haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 12.

367. *Əhmədzadə, R. “Teatrın statusunu müəyyənləşdirən tamaşaçıdır”: [A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəşad Əhmədzadə ilə müsahibə] //Paritet.- 2012.- 8-12 noyabr.- S.16.

368. *Əliyeva, K. Deyirlər ki, premyera olacaq…: [rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda hazırlanmış “Qəbir qazma üsulu” tamaşası haqqında] //Kaspi.- 2012.- 17-19 noyabr.- S.9-11.

369. *Əsgəroğlu, Ə. “Heç bir şou və əyləncə teatrın yerini verə bilməz”: Ədalət Əsgəroğlu: “Etiraf edək ki, gəncliyi maraqlandırmaq, onları teatra gətirmək üçün təbliğat işi zəifdir”: [Gənclərin II Ümumrespublika Teatr Festivalının keçirilməsi ilə bağlı müsahibə] /müsahibəni apardı C.Səlimqızı //Mərkəz.- 2012.- 20 noyabr- S.14.

370. *Fərəcov, S. Mədəniyyət tariximizdə iz qoyanlar: Murad və Qaflan Muradov qardaşları: [Milli teatrın formalaşmasında xidmətləri olan əməkdar artistlər - Murad və Qaflan Muradov qardaşları haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 15.

371. *Fərəcov, S. Sənətin solmayan portreti: [Xalq artisti Fatma Qədri haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 12.

372. Hüseynova, K. “Bu obrazı məndən başqa heç kim oynaya bilməz”: [Əməkdar artist Kəmalə Hüseynova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2012.- 24 noyabr.- S. 27

373. *Xəlilzadə, F. Sənətkar ömrü: [Xalq artisti İsa Musayevin 100 illik yubileyi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.11.

374. İdrisoğlu, A. “İnam”ın” inamlı addımları: [Xalq artisti Tariyel Qasımovun eyniadlı kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S. 7.

375. İdrisoğlu, A. Büllur qabdan da zərif... (“Teatr düşüncələri” sırasından): Polemik qeydlər //Qobustan: sənət toplusu.- 2012.- №3.- S.77-81.

376. İsrafilov, F. Aktyor sənətində ifadə vasitələri //Mədəni həyat.- 2012.- № 11.- S.74-76.

377. Kazımzadə, A. Abbas Mirzə Şərifzadə - ilk milli kinorejissorumuz: [Xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında] //Kaspi.- 2012.- 3-5 noyabr.- S.7.

378. *Qasımov, Ə. Yeni teatr mövsümü “Kəllə” pyesi ilə açıldı: Naxçıvan: [Naxçıvan Teatrının Nazim Hikmətin əsəri əsasında hazırladığı eyniadlı tamaşa haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 9 noyabr.- S.6.

379. *Quliyev, Q. İndiki tamaşaçı salonda boş-boşuna əl çalmaq istəmir: [Xalq artisti Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru Qabil Quliyev ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəis Xəyalə //Kaspi.- 2012.- 6 noyabr.- S.15.

380. Mirzə, M. İstiqlal sənətkar: Mikayıl Mirzə-65: [Xalq artisti Mikayıl Mirzənin 65 illiyi münasibətilə] //Yeni Azərbaycan.- 2012. - 13 noyabr.- S.8.

381. *Mustafayev, T. “Ovod” Lənkəran səhnəsində: Tural Mustafayev: “Uğurlu iş böyük yaradıcı mübahisələrdən yaranır”: [N.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru Tural Mustafayevlə söhbət] /müsahibəni apardı Aliyə //Mədəniyyət. - 2012.- 23 noyabr.- S. 6.

382. *Mükərrəmoğlu, M. Bakı Uşaq Teatrı fəaliyyətini genişləndirir //Xalq qəzeti.- 2012.- 20 noyabr.- S. 6.

383. *Nemət, A. “Tamaşa hazırlayanda gəncləri də düşünürəm, yaşlıları da...”: Pərvinin həmsöhbəti teatr rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın Xalq artisti Azər Paşa Nemətdir /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2012.- 17 noyabr.- S.25.

384. *Rəfiyev, E. Canlı ünsiyyətin yerini internet, mobil telefon tutub: [Pantomim Teatrının direktoru Elman Rəfiyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəis Xəyalə //Kaspi.- 2012.- 9 noyabr.- S.15.

385. *Pərvin. Bakıda Teatr Bayramı //525-ci qəzet.- 2012.- 6 noyabr.- S.5; 7 noyabr.- S.5.

386. *Zakiroğlu, O. Azərbaycanın teatr fədaisi – Əbülfət bəy Vəli: [teatr tarixinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmiş sənətkar haqqında] //Təzadlar.- 2012.- 17 noyabr.- S.13.

 

 

 

YAŞAR NURİNİN VƏFATI İLƏ ƏLAQƏDAR

 

387. Aygün. Yaşar Nuri bu dəfə ağlatdı //Olaylar.- 2012.- 23 noyabr.- S.12.

388. *Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, Xalq artisti Yaşar Nuri son mənzilə yola salınmışdır: [Akademik Milli Dram Teatrının binasından] //Azərbaycan.- 2012.- 23 noyabr.- S.4; İki Sahil.- 2012.- 23 noyabr.- S.16.

389. *Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, Xalq artisti Yaşar Nuri son mənzilə yola salınmışdır: [Akademik Milli Dram Teatrının binasından] //Azərbaycan.- 2012.- 23 noyabr.- S.4.

390. *Azərbaycan səhnəsi Yaşar Nurisiz qaldı: Aktyor II Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı //Ayna.- 2012.- 24 noyabr.- S.20.

391. Həsənli, Ü. Yaşar Nuri ekranda olacaq //Üç nöqtə.- 2012.- 27 noyabr.- S. 16.

392. *Xəlil, A. Yaşar Nurini itirdik... //Ekspress.- 2012.- 23 noyabr.- S. 3.

393. *Kino və teatrın sonuncu mogikanlarından biri: Yaşar Nuri alqışlarla son mənzilə yola salındı //Azadlıq.- 2012.- 23 noyabr.- S.13.

394. *Qurbanov, A. Əbədiyaşar Yaşar Nuri: Xalq artisti Yaşar Nuri haqqında //Respublika.- 2012.- 25 noyabr.- S. 7.

395. Məmmədəli, S. Getdi... //Ədalət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 4.

396. Məmmədova, Y. Səni axtarıram...: Sevimli aktyor, gözəl insan Yaşar Nurinin əziz xatirəsinə //İqtisadiyyat.- 2012.- 30 noyabr - 6 dekabr.- S.8.

397. Rəis, X. Əlvida, ustad...: Azərbaycan Yaşar Nuri ilə vidalaşdı //Kaspi.- 2012.- 23 noyabr.- S.9.

398. *Rəşad. Yaşar Nuri vəfat etdi...: Xalq artisti dünən II Fəxri Xiyabanda dəfn edildi //Hürriyyət.- 2012.- 23-25 noyabr.- S. 13.

399.*Səlimqızı, C. Vədinə xilaf çıxdın, Yaşar Nuri... Deyirdin, hələ cox rollar oynayacağam, amma...: [Xalq artisti Yaşar Nurinin vəfatı ilə bağlı] //Mərkəz.- 2012.- 23 noyabr.- S.14.

400. *Səlimqızı, C. Tiflisdə Xalq artisti Yaşar Nurinin xatirə gecəsi keçirilib //Mərkəz.- 2012.- 28 noyabr.- S.15.

401. *Vahid, T. Teatr ölmür: Xalq artisti Yaşar Nuri haqqında //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 7.

402. *Yaşar Məmmədsadıq oğlu Nuriyev: vəfatı ilə əlaqədar //Azərbaycan.- 2012.- 23 noyabr.- S.4; Xalq qəzeti.- 2012.- 23 noyabr.- S.4.

403. *Yunisli, F. Yaşayan nur - əbədi təbəssüm //Mədəniyyət.- 2012.- 30 noyabr.- S. 11.

 

 

 

 

Məmmədağa Dadaşov – 100

 

404. *Azəri, L. Əməkdar artist Məmmədağa Dadaşovun 100 illik yubileyi qeyd edildi : [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət. - 2012.- 23 noyabr.- S. 6.

405. *Azəri, L. Məşhur aktyorun yubileyi: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor, Əməkdar artist Məmmədağa Dadaşovun yubileyi keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 24 noyabr.- S. 6.

406. Süleymanova, A. Məmmədağa Dadaşov -100 //Kaspi.- 2012.- 24-26 noyabr.- S.9.

 

 

II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı

 

407. *Aliyə. “Qadın intizarı”: Afrikalı qızın həyat hekayəti Azərbaycan səhnəsində: [konfrans çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında Cənubi Afrika Respublikası teatrının nümunəsi olan eyniadlı tamaşa təqdim olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S.15.

408. *Aliyə. “Tənqidçi yalnız analiz edə bilər, hökm çıxara bilməz”: [konfrans çərçivəsində teatr tənqidi mövzusunda seminar keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S.5.

409. *Aliyə. Unudulmaz görüş: Bakıda məşhur Litva aktyorlarının yaradıcılıq gecəsi: [konfransın qonaqları məşhur litvalı aktyorlar, Regimantas Adomaytis və Yuozas Budraytis Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında sənətkarların yaradıcılıq gecəsində] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 7.

410. *Aliyə. Vağzal heç yerə getmir: [konfrans çərçivəsində Gənc Tamaşaçılar Teatrında Səudiyyə Ərəbistanının Taif Teatrının quruluşunda Fahed Əl-Hartinin eyni adlı tamaşası göstərildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S.10.

411. Al-Zahrani, S. “Vağzal heç yerə getmir”: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında konfrans çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının “Taif” Teatrının aktyoru Sami Al-Zahrani ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2012.- 8 noyabr.- S.9.

412. *Azərbaycan paytaxtında II Bakı Beynəlxalq teatr konfransı işə başlamışdır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 6 noyabr.- S.7.

413. *Azəri, L. “Dünya teatr prosesi XXI əsrdə: problemlər, perspektivlər və alternativlər”: II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının ilk plenar iclası maraqlı məruzələrlə yadda qaldı: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında konfransın ilk plenar iclası keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S.8;9.

414. *Azəri, L. Gənclərin ümumrespublika teatr festivalı: [festival final mərhələsi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyində mətbuat konfransı keçirdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S.3.

415. *Azəri, L. Yaradıcılıq mübadiləsi üçün gözəl fürsət II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı çərçivəsində gerçəkləşən seminarda Fuceyra Monodram Festivalından söz açıldı: [konfrans çərçivəsində Milli Dram Teatrında təşkil olunmuş seminarın qonağı Fuceyra festivalının (Birləşmiş Ərəb Əmirliyi) texniki işlər üzrə meneceri və aktyor Abdulla Rəşid Əl-Dənani idi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S.10.

416. *Bu qədər teatr xadiminin bir araya gəlməsi çox həyəcanvericidir: “Bakının belə mədəni hadisələrə ev sahibliyi etməsi dünyanın diqqətini Azərbaycan mədəniyyətinə cəlb edir”: [konfransda iştirak edən Uşaq və Gənclər Teatrları Beynəlxalq Assosiasiyasının (ASSİTEJ) prezidenti İvet Hardi tədbirdən böyük gözləntiləri olduğunu vurğulayıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 4.

417. *Ceyhun. Beynəlxalq sənət bayramına yekun vuruldu: Ədalət Vəliyev: “İnanıram ki, 2014-cü ildə III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransında dostlarımızla yenidən görüşə biləcəyik” //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 4.

418. *Cəfərov, E. II Beynəlxalq Teatr Konfransı və ya konfrans sərgüzəştləri //Kaspi.- 2012.- 17-19 noyabr.- S.10.

419. Etibar. Dünya səhnəsinə Bakıdan qurulan körpü: II Beynəlxalq Teatr Konfransına tamaşaçı zalından baxış //Ədalət.- 2012.- 12 noyabr.- S. 14.

420. *Fikirlər, rəylər...: [konfrans çərçivəsində Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri, Nizami Cəfərov və Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, sənətşünaslıq doktoru İsrafil İsrafilovun fikirləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 7.

421. *Gənclərin II Ümumrespublika teatr festivalının final mərhələsi başlamışdır: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Gənclər və İdman, Mədəniyyət və Turizm nazirliklərinin, Azərbaycan-Amerika Alyansının dəstək verdikləri gənclərin ekologiya mövzusunda] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.7.

422. *II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı Azərbaycanın mədəni həyatında böyük hadisədir: Fikirlər, rəylər, təkliflər //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 6.

423. II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı başladı: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və Teatr İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə II Beynəlxalq Teatr Konfransı keçiriləcək //Mərkəz.- 2012.- 6 noyabr.- S.14.

424. *II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı başlayır: Konfransda 80-dən çox qonağın iştirakı nəzərdə tutulur //Ekspress.- 2012.- 3-5 noyabr.- S.20.

425. *Mehparə. Bakı konfransı dünya teatr prosesinin inkişafına dəyərli töhfədir: [konfrans çərçivəsində Milli Dram Teatrında təşkil olunmuş mətbuat konfransı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 5.

426. *Mehparə. “Hər birimizin qəlbində öz teatrımız var”: İvet Hardi: “Azərbaycan bizim üçün əməkdaşlıq baxımdan vacib ölkədir” //Mədəniyyət.- 2012.- 14 noyabr.- S. 7.

427. *Mehparə. “Özümə söz verdim ki, aktyorların hərəkətinə müdaxilə etməyəcəyəm”: Xorvatiyalı rejissor Bakıda seminar keçirdi: [konfrans çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında xorvatiyalı rejissor İvitsa Simiç rejissor sənəti mövzusunda seminar keçirtdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 5.

428. *Məhərrəmova, T. Çağdaş teatr problemlərini necə çözməli? II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransının açılış mərasimi keçirildi //Kaspi.- 2012.- 6 noyabr.- S.11.

429. *Mişel, V. “Teatr gözəl ünsiyyət vasitəsidir”: Mişel Vais: “Əgər tamaşa mükəmməldirsə, burada dil, tərcümə şərt deyil”: [konfransın qonaqlarından biri Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri Assosiasiyasının baş katibi Mişel Vais ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S.7.

430. *Reyhan. “Teatrın gələcəyinə inanıram”: [konfrans çərçivəsində Milli Dram Teatrında təşkil olunmuş seminarın qonağı dünya şöhrətli Polşa rejissoru, dramaturq və ssenarist Kşiştof Zanussi idi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S.10.

431. *Səlimqızı, C. “Gənclərin II Ümumrespublika Teatr Festivalı”na bölgələrdə hazırlıq işləri yüksək səviyyədə davam edir: Ramil Ağasıyev: “Gözlədiyimizdən də artıq yüksək əhval-ruhiyyənin şahidi olduq” //Mərkəz.- 2012.-7 noyabr.- S. 15.

432. *Səlimqızı, C. Gənclərin II Ümumrespublika Teatr Festivalı Art-Kampa start verir //Mərkəz.- 2012.- 24 noyabr.- S.15.

433. *Səlimqızı, C. Sənətkarlar dilə gəldi: [Xalq artisti Rafael Dadaşov və rejissor Vaqif Əsədovun Art Kampların əhəmiyyəti barədə fikirləri] //Mərkəz.- 2012.- 22 noyabr.- S.14.

434. *Sultanova, M. “Bu tədbirlər vasitəsilə biz bir-birimizdən çox şey öyrənirik”: Bakı konfransı dünya teatr sənəti aləmində yeni müzakirə platformasına çevrilib: [Akademik Milli Dram Teatrında “Dünya teatr prosesi XXI əsrdə: problemlər, perspektivlər və alternativlər” adlı konfrans çərçivəsində plenar iclas davam etdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 5.

435. *Süleymanova, A. Beləliklə...: [Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransında nümayiş olunan tamaşalar haqqında] //Kaspi.- 2012.- 17-19 noyabr.- S.9-11.

436. *Talıbzadə, A. “Konfrans Azərbaycan teatrşünaslığı üçün özünü tanımaq imkanı idi”: Aydın Talıbzadə: “Dünya teatr prosesinə qoşulmaq dünya teatr düşüncəsinə qoşulmaq deməkdir”: [konfransın nəticələri barədə teatrşünas Aydın Talıbzadə ilə söhbət] /müsahibəni apardı Aliyə //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 7.

437. *Talıbzadə, A. “Teatr konfransı” təhlil müstəvisində //525-ci qəzet.- 2012.- 14 noyabr.- S.7.

438. *Vahid, T. “Hər bir tamaşanın qiymətini tamaşaçı verir”: [yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin konfransla bağlı təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 11.

439. *Zərbəliyev, C. II Beynəlxalq Teatr Konfransı //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 3;4.

 

 

 

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

440. *Abbaslı, T. Bir Səsin portretləri...: [Xalq artisti Hökümə Qurbanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 13.

441. *Ağakişiyeva, Z. “Daha özgə faciələrini oynamaq istəmirəm…”: Zərnigar Ağakişiyeva: “Təkliyin nə olduğunu indi anlayıram”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 3 noyabr.- S.15.

442. *Ağakişiyeva, Z. “Təkliyin nə olduğunu indi anlayıram”: Zərnigar Ağakişiyeva: “O teatrda heç kimin məndən ötrü gözü atmır”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Ekspress.- 2012.- 3-5 noyabr.- S.12,15.

443. *Azəri, L. Mədəniyyət tariximizdə iz qoyanlar: Məşhur Seyidzadələr nəslinin iki görkəmli nümayəndəsinin yubileyi qeyd olundu: [Dövlət Film Fondunda ictimai xadim, Bağır Seyidzadənin və kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin 100 illik yubileylərinə həsr edilmiş mərasim keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S. 13.

444. Cəfərov, E. 60 il sevgiyə doğru: [aktyor Telman Əliyevin 60 illiyi münasibətilə] //Kaspi.- 2012.- 3-5 noyabr.- S.23

445. *Hacımusalı, O. “Mənim sevimli dəlim” : [Akademik Milli Dram Teatrında rejissor Azər Paşa Nemətovun quruluş verdiyi eyni adlı tamaşa haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 28 noyabr.- S. 13.

446. Mehdiyev, O. Napoleon. Özü də “Alman maşını” kimi...: [Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Oktay Mehdiyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı E. Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2012.- 3 noyabr.- S.9.

447. *Nəsirova, H. “Maddiyyata görə bu sənətdən uzaqlaşanlar çoxdur”: Hicran Nəsirova: “Mədəniyyət və in cəsənət Universitetinin bütün məzunları teatra axışmır ki...”: [teatrın aktrisası, Əməkdar artist ilə müsahibə] /müsahibəni apardı C.Səlimqızı //Mərkəz.- 2012.- 8 noyabr.- S.14.

448. *Novruzov, R. “Mən belə aktyorlardan həmişə çəkinmişəm” - Ramiz Novruz: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Babək Novruzbəyli //525-ci qəzet.- 2012.- 3 noyabr.- S.26.

 

 

 

 

TURİZM

 

449. *Abdullayeva, F. Bakıda sağlamlıq turizmi üzrə beynəlxalq konqres: Mütəxəssislər Azərbaycanın və Türkiyənin bu sahədə imkanlarını dəyərləndirdilər: [“JW Marriot Absheron Baku” hotelində Türkiyə-Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmi üzrə I Bakı Beynəlxalq Konqres və İşbirliyi Günləri başlandı] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S. 9.

450. *Abdullayeva, F. Baltikyanı ölkələrdə turizm əlaqələri genişlənir Turizm təmsilçilərimiz Litvada infoturda olublar //Mədəniyyət.- 2012.-2 noyabr.- S. 7.

451. *Abdullayeva, F. Cənnət Qarabağın turizm imkanları //Mədəniyyət.- 2012.- 16 noyabr.- S. 9.

452. *Abdullayeva, F. Lənkəranda turizmin formasiya mərkəzi fəaliyyətə başlayıb: Bəxtiyar Qılıncov: “Gələcəkdə bu mərkəzlərin hər bir rayonda açılması nəzərdə tutulur” //Mədəniyyət. - 2012.- 28 noyabr.- S. 9.

453. *Abdullayeva, F. Şəhər turizminin perspektivləri müzakirə edilib: Cəfər Cəfərov: “Turizm yalnız iqtisadi deyil, eyni zamanda sosial faktor kimi qiymətləndirilir”: [İstanbulda Dünya Turizm Təşkilatının “Şəhər turizmi üzrə zirvə toplantısı: iqtisadi və sosial inkişafın sürətləndirilməsi” adlı beynəlxalq sammit keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 noyabr.- S. 9.

454. *Abdullayeva, F. Turizm İnstitutunda təhsil və təcrübənin əlaqələndirilməsinə dair təqdimat: [Azərbaycan Turizm İnstitutunda hesabat-təqdimat keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 noyabr.- S. 7.

455. *Abdullayeva, F. Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər Beynəlxalq elmi konfrans maraqlı müzakirələrlə yadda qaldı: [Azərbaycan Turizm İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Bakı Turizm Peşə Məktəbində I beynəlxalq elmi konfrans keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 21 noyabr.- S. 9.

456. *Arslan, S. “Hər iki ölkənin şəhərlərində qarşılıqlı mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasını istərdik”: [Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və tanıtım müşaviri Seyit Əhməd Arslanla müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 28 noyabr.- S. 7.

457. *Azərbaycan Turizm İnstitutu ilə Türkiyənin Muğla Sıtkı Koçman Universiteti arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanmışdır: [Türkiyənin Muğla Sıtkı Koçman Universitetinin rektoru, professor Mansur Harmandarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Turizm İnstitutunda olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 21 noyabr.- S.11.

458. *Bəşirqızı, Z. Azərbaycan Turizm İnstitutu növbəti elmi-praktik konfransa ev sahibliyi etmişdir: [Azərbaycan Turizm İnstitutunda “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər” mövzusunda I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 25 noyabr.- S. 4.

459. *Bəşirqızı, Z. “Sertifikatlaşdırılmış qonaqpərvərlik təlimçisi”: [Azərbaycan Turizm İnstitutu ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası arasında bağlanmış müqavilə əsasında institutun müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş eyniadlı təlim keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 18 noyabr.- S.6.

460. *Bəşirqızı, Z. Türkiyənin Muğla Sıtkı Koçman Universiteti ilə əməkdaşlıq protokolu imzalanmışdır: [ATİ-nin rektoru, tarix elmləri doktoru, professor Cəfər Cəfərov qonaqları qəbul edib] //Xalq qəzeti.- 2012.- 25 noyabr.- S.7.

461. *“Əl-Ittihad” qəzeti: “Tarixin zənginliyi ilə təbiətin əzəmətinin görüşdüyü Azərbaycan sahillərində”: [Birləşmiş Ərəb Əmiliklərindəki “Azərbaycan” Cəmiyyətinin sədri Samir İmanov Dubayın turizm və ticarət marketinqi nazirinin müavinləri ilə görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 27 noyabr.- S.5.

462. Ələddinqızı, N. Azərbaycan turistlər üçün sirli məkandır //Səs.- 2012.- 30 noyabr.- S. 7.

463. *Fəxriyyə. “Böyük İpək yolu ilə turizm”: Ölkəmiz Daşkənddə beynəlxalq sərgidə təmsil olunub: [Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə 18-ci “Böyük İpək yolu ilə turizm” mövzusunda beynəlxalq sərgi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 7 noyabr.- S.11.

464. *Fəxriyyə. Turizm sahəsində statistika vacib məsələdir: [Bakıda BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının “2011-2012-ci illər üçün turizm statistikası sahəsində bilik səviyyəsinin artırılması Proqramı” çərçivəsində ikinci regional seminar işə başladı] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 noyabr.- S.9.

465. *Londonda keçirilən “WTM 2012” Beynəlxalq turizm sərgisi ilə bağlı Ermənistan KİV-ində yayılmış məlumatlar Azərbaycana qarşı növbəti təxribatdan və uydurmadan başqa bir şey deyildir: [sərgidə Azərbaycan Respublikası geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 13 noyabr.- S.11.

466. *Mədəniyyət və turizm sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur: [Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) baş katibi Viktor Tvirkun Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 28 noyabr.- S.7.

467. Məhisov, S. Mədəni turizmdə maarifləndirmə problemləri //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.22-24.

468. *Mükərrəmoğlu, M. Londonda Beynəlxalq Turizm Sərgisi keçirilir: [Böyük Britaniyanın London şəhərində keçirilən “WTM 2012” Beynəlxalq Turizm Sərgisində Azərbaycan Respublikası mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti iştirak edir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 8 noyabr.- S. 7.

469. Zayralıqızı, B. Xidmət sahələri genişlənir: [Lerik rayonunun turizmi haqqında] //Mədəni həyat.- 2012.- №11.- S.48.

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

470. *О предоставлении Ф.Б.Халиловой персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 2 ноября 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 ноября.- С.1.

471. *О дополнительных мерах по строительству нового административно-учебного комплекса Азербай-джанской Национальной Консерватории: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; г.Баку, 29 ноября 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 30 ноября.- С. 1.

472. *О создании Центра культуры в подчинении Посольства Азербайджанской Республики в Австрийской Республике: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики г.Баку, 16 ноября 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.-17 ноября.- С. 3.

 

___________

 

473. *Алиева, Г. Креатив во всех деталях: Вчера в Баку стартовало II Республиканское собрание талантливой и творческой молодежи //Азербайджанские известия.- 2012.- 27 ноября.- С.2.

474. *В Баку прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию связей Азербайджан – ЮНЕСКО: [организованное Министерством Культуры и Туризма совместно с Азербайджанской Национальной Комиссией по ЮНЕСКО] //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 ноября.- С.6.

475. В Габале завершилась международная конференция “Древняя городская культура Азербайджана в контексте мировой урбанизации” //Бакинский рабочий.- 2012. - 13 сентября. - С.7.

476. Все для будущих поколений!: [в Баку от-крылся второй Республиканский Форум творческой молодежи] //Комсомольская правда.- 2012.- 28 ноября- 3 декабря.- С. 9.

477. Гараев, А. “Топос пограничья” в евразийском культурном полилоге //Müasir mədəniyyətşünaslıq: elmi, metodiki, publisistik jurnal.- 2012.- №1(9) - С. 3-7.

478. *Гасан Гулиев: “Есть только желание работать, но возможности нет...” Председатель Ассоциации деятелей культуры Азербайджана “Луч” рассказывает, почему было принято решение приостановить деятельность организации //Эхо.- 2012.- 17 ноября. - С. 11.

479. Мир-Багирзаде, С. Многообразие культуры Азербайджана // Müasir mədəniyyətşünaslıq:elmi,metodiki, publisistik jurnal.- 2012.- №1(9).- С.22-26.

480. *Отмечено 100-летие со дня рождения двух видных представителей славного рода Сеидзаде: [Заслуженного деятеля искусств Гусейна Сеидзаде и Заслуженного работника культуры Багира Сеидзаде в Филармонии] //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 ноября.- С. 3.

481. *Проведенный в Гейчае грандиозный праздник граната вызвал большой интерес местных и зарубежных гостей //Бакинский рабочий.- 2012.- 6 ноября.- С.4.

482. Удостоен международной премии: [сайт Министерства Культуры и Туризма Азербайджана] //Азербайджанские известия.- 2012.- 3 ноября.- С. 3.

483. Фестиваль культуры народов мира: [стартовал в центре Park Bulvar] //Неделя.- 2012.- 30 ноября.- С.17.

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

484. *Абаскулиева, Э. Пространство мультикуль-ту-рализма: [о присоединении к конвенциии «О культур-ном многообразии" на пятом Форуме по вопросам мень-шинств в Женеве] //Азербайджанские известия.- 2012. - 29 ноября. - С.1.

485. *Абаскулиева, Э. Эффект взаимопонимания: [о проекте “межкультурные города”, инициированным заместителем генсека Совета Европы Габриэлой Баттаини-Драгони] //Азербайджанские известия.- 2012.- 1 ноября.- С. 1.

486. Азербайджанские художники на Фестивале исламского искусства: [в Сингапуре] //Зеркало.- 2012.- 29 ноября.- С. 8.

487. *Александр Самоилэ, дирижер (Молдова): “Звание лауреата — вовсе не индульгенция, полученная на всю жизнь”: [интервью с дирижером из Молдовы А.Самоилэ вела Л.Абдуллаева] //Азербайджанские известия.- 2012.- 14 ноября.- С.1-3.

488. Алиева, У. Звездное “Риголетто”: Растопило эмоции зрителей: [о выступлении молдавских вокалистов на сцене ТОиБ им. Ахундова] //Зеркало.- 2012.- 20 ноября.- С. 8.

489. *Анмари. Азербайджан произвел на меня неизгладимое впечатление: На вопросы “Эхо” отвечает представительница Латвии на песенном конкурсе “Евровидение-2012” Анмари: [интервью провела И.Гулиева] //Эхо.- 2012.- 3 ноября.- С.24.

490. *Асадова, И. В Баку проходит международная театральная конференция в которой принимают участие представители стран СНГ, Европы, США //Эхо.- 2012.- 6 ноября.- С. 6.

491. *Асадова, И. Легендарные литовские актеры пообщались с бакинцами в Русском Драматическом Театре //Эхо.- 2012.- 6 ноября.- С. 6.

492. *Багирова, Т. Дань памяти великому гума-нисту: [в Москве открылся памятник М.Ф. Ахундову] //Азербайджанские известия.- 2012.- 27 ноября.- С. 1.

493. *Багирова, Т. Илья Рашап проведет мастер-класс: Для азербайджанских фотографов-любителей и профессионалов //Эхо.- 2012.- 29 ноября.- С.8.

494. *Багирова, Т. Наше кино в Великобритании: [в Лондоне прошел фестиваль азербайджанских фильмов, организованный Министерством Культуры и Туризма Азербайджана совместно с Обществом Европа-Азербайджан, Межкультурным обществом Азербайджана и Госнефтефондом] //Азербайджанские известия.- 2012.-8 ноября.- С.1.

495. *Багирова, Т. “Полет в Баку” продолжается : [в берлинском выставочном центре “Collectors room” открылась выставка современного азербайджанского искусства] //Азербайджанские известия.- 2012.- 6 ноября.- С. 1.

496. *Баннаева, Н. Обрывки мыслей и эмоций: Кристиан Гастальди уже давно выбрал себе довольно редкую специализацию - арт-коллажи из постеров //Азербайджанские известия.- 2012.- 29 ноября.- С. 4.

497. *Бекирзаде, Т. Махмуд и Марьям: Съемки азербайджано-турецкого фильма по роману Эльчина близятся к завершению: [над фильмом работает турецкий режиссер - Мехмет Ада Озтекин] //Эхо.- 2012.- 8 ноября.- С. 8.

498. Белорусские артисты покорили публику: Еще мы ждем гостей из Молдовы и Украины: [белорусская балетная труппа на сцене ТОиБ] //Зеркало.- 2012.- 13 ноября.- С. 8.

499. *Борис Покровский: “Случайностей не бывает”: Интервью “Эхо” с известным российским актером: [Борисом Покровским провела М.Шахбази] //Эхо.- 2012.- 1 ноября.- С. 8.

500. В Азербайджане будет реализован проект “межкультурные города”: [об итогах визита делегации Совета Европы во главе с Габриэлой Баттаини-Драгони] //Ежедневные новости. - 2012.- 2 ноября.- С.5.

501. В Баку стартовал Фестиваль культуры народов мира: [стартовал в центре Park Bulvar] //Ежедневные новости.- 2012. - 30 ноября. - С. 10.

502. *В Берлине состоялось торжественное открытие выставки “Полет в Баку” //Бакинский рабочий.- 2012.- 6 ноября.- С. 1-2.

503. В Министерстве Культуры и Туризма прошла встреча с министром культуры Казахстана: [Мынбаем Дархан Камзабекулы] //Бакинский рабочий.- 2012.- 20 ноября.- С.5.

504. *В Министерстве Культуры и Туризма состоялась встреча с делегацией Кувейта //Бакинский рабочий.- 2012.- 30 ноября.- С.6.

505. В Москве установлен памятник Мирзе Фатали Ахундову: [скульптора Заура Рзаева] //Ежедневные новости.- 2012.- 30 ноября.- С. 10.

506. *Во Франции состоялось очередное мероприятие: В рамках проекта “Культурные ценности Азербайджана - жемчужины Кавказа” //Эхо.- 2012.- 2 ноября.- С.8.

507. *Во французском городе Роморантен-Лантене состоялось очередное мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта “Культурные ценности жемчужины Кавказа — Азербайджана” //Бакинский рабочий.- 2012.- 13 ноября.- С.1; 4.

508. *В Париже состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией: В церемонии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский рабочий.- 2012.- 2 ноября.- С.1-2.

509. Гала-мероприятие в Вашингтоне: [организованное Азербайджано-американским культурным альянсом и МКиТ] //Вышка.- 2012. - 23 ноября.- С. 16.

510. Дни культуры Азербайджана в Молдове //Зеркало.- 2012.- 15 ноября.- С. 8.

511. Дни культуры Казахстана в Баку //Эхо.- 2012. - 20 ноября. - С. 8; Зеркало.- 2012.- 21 ноября.- С. 8.

512. *Екатерина Олейник:  “Нас вдохновляли бурные аплодисменты зрителей” //Эхо.- 2012.- 14 ноября.- С. 8.

513. Жучкова, М. “Осеннее настроение”: [о гастролях российского цирка в Баку] //Неделя.- 2012.- 2 ноября.- С. 17.

514. Звезды Большого Театра: Выступят в спектакле Лебединное озеро в Баку //Зеркало.- 2012.- 21 ноября.- С. 8.

515. Квартет из Штатов выступил в Баку: [квартет Real Vocal String Quartet выступил в центре Park Bulvar] //Неделя.- 2012.- 23 ноября.- С. 17.

516. Клодт и Брюллов: О скульпторе и живописце рассказали бакинским школьникам: РИКЦ] //Азербайджанские известия - 2012. -21 ноября. - С. 8.

517. *Кязимова, С. Немецкий взгляд на мугам: [о фильме немецкого режиссера Клауса Бернхарда “Сары гялин”] //Азербайджанские известия.- 2012.- 17 ноября.- С. 1.

518. *Олег Бакалдин: “Работать руками - это и есть настоящее искусство, а машины - это всего лишь подражание”: Интервью “Эхо” с одним из самых известных художников – витражистов //Эхо.- 2012.- 2 ноября.- С. 8.

519. Отечественные художники едут на Фести-валь исламского искусства: [в Сингапур] //Ежедневные новости.- 2012.- 30 ноября.- С. 10.

520. *Очередное мероприятие в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева “Культурные ценности Азербайджана — жемчужины Кавказа” прошло во французском городе Коньяк //Бакинский рабочий.- 2012.- 7 ноября.- С.1, 5.

521. *Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с известной турецкой актрисой Тюркан Шорай //Бакинский рабочий.- 2012.- 28 ноября.- С. 1.

522. *Рафикоглу, Т. Роль совместной с национальными общинами деятельности в межкультурном диалоге: “Круглый стол” на данную тему был организован вчера Организацией интеграции азербайджанской молодежи в Европу //Эхо.- 2012.-3 ноября.- С. 3.

523. Русские диковинки: [выступление одно-именного российского ансамбля в киноцентре Низами] //Зеркало.- 2012.- 2 ноября. - С.8.

524. *Сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном успешно развивается во всех областях: [премьер-министр Артур Раси-заде встретился с министром культуры Казахстана] //Бакинский рабочий.- 2012.- 20 ноября.- С.2.

525. Фестиваль израильского кино: Баку принимает фестиваль, организованный израильским учебным центром//Зеркало.- 2012.- 14 ноября.- С. 8.

526. *Французы проявили большой интерес к выставке и концерту, которые были посвящены Азербайджану //Бакинский рабочий.- 2012.- 2 ноября.- С.3.

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

527. *По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Ватикане открылась выставка “Исторический взгляд на жемчужины Азербайджана”: [руководитель делегации заместитель премьер-министра Азербайджана Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 16 ноября.- С. 1,6.

528. *По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Риме прошла церемония “Азербайджан: средоточие культуры”: [делегацию Азербайджана возглавлял заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 ноября.- С.5.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

529. Хранители истории театра: [беседа с директором Государственного Музея Театра Н.Нуруллаевой вела Ю.Байтимова] //Неделя.- 2012.- 23 ноября.- С.5.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

530. *Айдынхан Абилов, создатель портала www.kitabxana.net: “На смену традиционному чтению приходит виртуальное”: Беседа с писателем-культурологом, экспертом по новым медиа Айдынханом Абиловым //Азербайджанские известия.- 2012.– 15 ноября. - С.1,2.

531. Юбилей основоположника азербайджанской печати: [Гасанбека Зардаби прошел в Национальной Библиотеке им. М.Ф.Ахундова] //Зеркало.- 2012.- 27 ноября.- С.8.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

532. *Асадова, И. Осень в Гала: В Государственном историко-архитектурном заповеднике “Ичеришехер” состоялся этно-экологический семейный фестиваль //Эхо.- 2012.- 7 ноября.- С. 8.

533. *Багирова, Т. Веселая и яркая осень в Гала: НПО “Экосфера” провела третий ежегодный этно-экологический семейный фестиваль //Азербайджанские известия.- 2012.- 7 ноября.- С. 4.

534. *Багирова, Т. Вечно молодая Шамаха: Процесс обновления не обошел стороной и один из старейших городов страны //Азербайджанские известия.- 2012.- 9 ноября. - С.4.

535. Баннаева, Н. Гобустанские петроглифы в 3D //Yol.- 2012.- 5(35). - С.6-15.

 

 

 

ИСКУССТВО

 

536. Алиева, К. Ключевые слова художников: В столице открылась выставка концептуального искусства под названием KEYWORDS //Зеркало.- 2012.- 15 ноября.- C. 8.

537. Байрамов, А. “Берлин-Баку”: Галерея отмечает пятилетний юбилей //Зеркало.- 2012.- 27 ноября.- С. 8.

538. *В рамках финального этапа проекта «BacarArt» был организован аукцион-выставка: [в выставочном зале отеля «Kempinski Badаmdar»] //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 ноября.- С. 3.

539. *Завершился 012 Baku Public Art Festival //Бакинский рабочий.- 2012.- 13 ноября.- С. 6.

540. *Меликова, Ш. Галерея Берлин-Баку готовится к юбилею: [галерея создана в 2007 году по инициаативе Народного художника Азербайджана Салхаба Мамедова и его сына Эмина Мамедова] //Эхо.- 2012.- 23 ноября.- С. 8.

541. *Молодые художники пространства современного искусства YARAT! провели мастер-классы для детей //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 ноября.- С. 3.

542. Состоялось открытие выставки: [концептуального искусства в Центре Современного Искусства] //Неделя.- 2012.- 16 ноября.- C. 17.

543. *Эльмира Ахундова: “Гейдар Алиев всегда находил время и возможность сказать приятные слова творческим людям”: [интервью с писателем, депутатом Милли Меджлиса Эльмирой Ахундовой провела Н.Александрова] //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 ноября.- С. 2-3.

544. Эмингызы, К. Завершился 012 Baku Public Art Festival: В столице состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля //Зеркало.- 2012.- 13 ноября.- С. 3.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

545. Алиева, К. Преемник Сальвадора Дали: В столице открылась выставка работ художника Имрана Нур-Али //Зеркало.- 2012.- 23 ноября.- С. 8.

546. *Алимирзоев, Э. “Пилюлькис оранг” (“рисующий человек”) Элияр Алимирзоев: О профессии, путешествиях и… акулах: [беседу с художником Э.Алимирзоевым вела Н.Александрова] //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 ноября.- С. 5-6.

547. *Асадова, И. Вернисаж Рашада Мехтиева: В РИКЦ представлены работы преподавателя Азербайджанской Государственной Академии Художеств //Эхо.- 2012.- 21 ноября.- С. 8.

548. *Багирова, Т. Второй из четырех: Каждая картина художника-мистика Имрана Нур-Али -настоящая загадка //Азербайджанские известия.- 2012.- 28 ноября. - С. 4.

549. Магический реализм Ашрафа Мурад оглу: жизнь после жизни: [о жизни и творчестве азербайджанского художника Ашрафа Мурад оглу] //Yol.- 2012.- 5(35).- С. 46-55.

550. Открылась выставка Имрана Нур-Али: [в Салоне имени В.Самедовой] //Неделя.- 2012.- 23 ноября.- С. 17.

551. *Сабина Шихлинская, художник: “Было очень приятно видеть флаг Азербайджана среди стягов 28 европейских стран”: [о работах С. Шихлинской на выставке, проходящей в Немецком Историческом Музее] //Азербайджанские известия.- 2012.- 7 ноября.- С. 3.

552. *Яваргызы, И. “Квартирная выставка” Ирины Эльдаровой: Известный художник впервые в Баку устроила вернисаж там, где мастера создают свои шедевры //Эхо.- 2012.- 24 ноября.- С.11.

 

 

ТАИР САЛАХОВ

 

553. Багирова, Т. Щедрый дар родному городу: Свой день рождения Таир Салахов отметил персональ-ной выставкой в Ичеришехер //Азербайджанские извес-тия. - 2012.- 30 ноября.- С. 4.

554. Байтимова, Ю. Создан Дом-музей Таира Са-лахова //Неделя.- 2012.- 30 ноября. - С. 17.

555. Музей Таира Салахова: [Дом-музей Т.Салахова открыт в Ичери шехер] //Азербайджанские извес-тия.- 2012.- 30 ноября.- С. 4.

556. *Таир Салахов: “Я никогда не искал легких путей”: Интервью с одним из самых известных азербайджанских художников, Народным художником СССР, Азербайджана и России, офицером почетного ордена Франции “Искусство и литература” Таиром Салаховым //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 ноября.- С. 6-7; Азербайджанские известия.- 2012.- 24 ноября.- С.1.

 

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

557. *“Бразильский” сериал об иранской любви и русском батике: На вопросы “Эхо” отвечает художник по ткани Лейла Мовсумзаде. Гражданка Ирана, азербайджанка по национальности, живущая и в Тегеране, и в Москве //Эхо.- 2012.- 24 ноября.- С.6.

558. Кама. Неизгладимый след: Под таким названием в столице состоялась выставка, посвященная мастеру ковра Лятифу Керимову //Азербайджанские известия.- 2012.- 20 ноября.- С. 8.

559. *Лицом к лицу лица не увидать: [интервью с мастером коллажа А.Эфенди вела А.Гаджиева] //Baku Post.- 2012.- 24 ноября.- C.36.

560. Мамедханова, М. Ювелирное искусство Азербайджана //Müasir mədəniyyətşünaslıq: elmi, metodiki, publisistik jurnal.- 2012.- №1(9). - С.31-35.

 

 

ГРАФИКА

 

561. *Баннаева, Н. Приглашение в мир света: Композиции Таиры Абдуллаевой отличаются, как пра-вило, крупным для каллиграфии форматом //Азербайджанские известия.- 2012.- 23 ноября.- С. 4.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

562. *Багирзаде, Б. Только любовь: Бахрам Багирзаде комментирует свой успех в качестве фотографа //Эхо.- 2012.- 8 ноября - С.6.

563. *В Баку открылась выставка, состоящая из работ, представленных на фотоконкурс “Земля глазами детей”: [в центре Park Bulvar] //Бакинский рабочий.- 2012.- 20 ноября. - С. 4.

564. *Кязимова, С. Земля глазами детей: В международном фотоконкурсе кампании IDEA приняли участие подростки из 30 стран //Азербайджанские известия.- 2012.- 20 ноября.- С. 4.

 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

565. К юбилею Низами Гянджеви: Он, как и лю-бой великий поэт, перешагнувший века, принадлежит всему человечеству: [о фестивале ручных работ, посвященных 870-летию Низами в Центре культуры имени Низами ] //Неделя.- 2012.- 23 ноября.- С. 17.

566. В Баку открывается фестиваль ручных работ, посвященных 870-летию Низами //Ежедневные новости.- 2012.- 23 ноября.- С. 10.

 

 

МУЗЫКА

 

567. Абаскулиев, О. Кафедра “Методики и спе- циальной педагогической подготовки Бакинской Музыкальной Академии имени Уз.Гаджибейли и ее историческая роль в подготовке профессиональных музыкально-педагогических кадров” //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.33-35.

568. *Абдуллаева, Л. Вердикт вынес суд времени: На филармоническом концерте после 40-летнего перерыва была исполнена “Музыка для струнных” Айдына Азимова //Азербайджанские известия.- 2012.- 21 ноября.- С.3.

569. Азербайджанский мугам в Сан-Диего: [о выступлении ханенде Насими Агаева] //Зеркало.- 2012.-14 ноября.- С.8.

570. Азербайджанскую актрису отметили в Ка-захстане: [об участии вокалистки Наргиз Керимовой в музыкальном фестивале в Казахстане] //Зеркало.- 2012.- 30 ноября.- С. 8.

571. Алиева, К. Муслим Магомаев и мировое музыкальное искусство: В Союзе Композиторов прошла конференция, посвященная 70-летию “золотого голоса” //Зеркало.- 2012.- 21 ноября.- С.8.

572. Алиева, Н. Эльмира Абасова: “Узеир Гаджибеков-композитор-новатор мировой музыкальной культуры первой половины ХХ века” //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.62-63.

573. Алиева, Р. Маэстро: [целая эпоха в истории отечественной музыкальной культуры - Ниязи] //Yol.- 2012.- 5(35).- С.75-86.

574. Алиева, С. Скрипка и ничего больше: Азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова вместе с квартетом ТОKI выступит в Великобритании //Зеркало.- 2012.- 15 ноября.- С.8.

575. Ангел, спустившийся с небес: [концерт Мелекханум Эйюбовой в Центре Мугама] //Зеркало.- 2012. - 2 ноября. - С.8.

576. Везирова, Г. Памяти Джангира Джангирова //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51. - С.64-65.

577. Везирова, Г. Сулейман Алескеров... штрихи к портрету //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.69-70.

578. Вечер памяти Тофига Гулиева //Зеркало.- 2012.- 13 ноября.- С.8.

579. *В Москве состоялся вечер азербайджанского мугама в исполнении Мелекханум Эйюбовой //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 ноября.- С.6.

580. Гасымова, Р. “Иногда я сама не могу разобраться: композитор я, драматург или поэтесса”: [беседу с композитором Рухангиз Гасымовой вела Н.Касумова] //Вышка.- 2012.- 9 ноября.- С. 11.

581. *Гулиева, Н. Новые завоевания азербайджанской фортепианной школы: Или об успехе Самры Амираслановой на международном конкурсе в Малайзии //Эхо.- 2012.- 9 ноября.- С.11.

582. Дадашева, Э. Народная артистка Азербайджанской ССР Сара Кадымова //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.66- 68.

583. *Ирада. А. Великой исполнительнице посвящается: В Азгосфилармонии состоялся концерт, посвященный 90-летнему юбилею великой исполнительницы Шовкет Алекперовой //Эхо.- 2012.- 16 ноября.- С. 8.

584. Касумова, Н. В Баку отметили 90-летие Шовкет Алекперовой //Вышка.- 2012.- 16 ноября.- С. 12.

585. Лейли и Меджнун в США: [опера Гаджибекова представлена в Штатах] //Зеркало.- 14 ноября. -2012.- С. 8.

586. Мамедова, К. Мама... какой она была и какой ее помню: [к 80-летию профессора музыковедения Эльмиры Абасовой] //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.59-61.

587. Мамедова, Л. О вокально-симфоническом творчестве Азера Дадашева //Müasir mədəniyyətşünaslıq:elmi,metodiki, publisistik jurnal.- 2012. - №1(9). - С.93-95.

588. *О том, как Bakutrio покорило Европу: [интервью со студентом Бакинской Музыкальной Академии, скрипачом Мустафой Мехмандаровым вела А.Гаджиева] //BakuPost.- 2012.- 24 ноября.- С.35.

589. Простые истины: От маэстро Рауфа Абдуллаева [беседу с дирижером Р.Абдуллаевым вела Р.Аббасова ] //Зеркало.- 2012.- 24 ноября.- С. 26.

590. *Сиявуш Керими: “Я – продукт социалистической системы”: [беседу с ректором Национальной Консерватории С.Керими вел Н.Керимов] //BakuPost.- 2012.- 3 ноября.- С. 25.

591. *Триумфальные выступления Авяза Абдуллаева: На сцене Лионского Театра Оперы и Балета (Франция) //Эхо.- 2012.- 2 ноября.- С-.8.

592. Эфендиева, И. О замечательном учебнике Полифонии молодого ученого Гюльзар Махмудовой //Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.117- 118.

 

 

Фикрет Амиров - 90

 

593. *Багирова, Т. Творить для своего народа: Апофеозом юбилейного года стал музыкальный фести-валь “Фикрет Амиров-90” //Азербайджанские известия.- 2012.- 28 ноября.- С. 3.

594. *Баннаева, Н. Памяти маэстро: В конкурсе, посвященном 90-летию Фикрета Амирова, принимают участие студенты музыкальных училищ страны //Азербайджанские известия.- 2012.- 21 ноября.- С. 2.

595. *Кязимова, С. Во имя музыки: В Баку стар-товал музыкальный фестиваль, посвященный 90-летию Фикрета Амирова //Азербайджанские известия.- 2012.- 24 ноября.- С.1.

596. Кязимова, С. Мелодия - душа его творчества: В столице состоялось торжественное открытие фести-валя "Фикрет Амиров-90" //Зеркало.- 2012.- 24 ноября. - С.24.

597. Фикрет Амиров- 90 //Неделя.- 2012.- 23 ноября.- С. 17.

 

 

 

Бюль-Бюль – 115

 

598. Алиева, Р. В Баку открылся памятник азербайджанскому соловью //Вышка.- 2012.- 2-8 ноября.- С.1.

599. *Алиева, Р. Ярмарка талантов: Конкурс имени Бюльбюля вновь открывает новые имена //Азербайджанские известия.- 2012.- 7 ноября.- С.3.

600. *В Баку завершен VI Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля //Бакинский рабочий.- 2012.- 6 ноября. - С. 5.

601. Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника Бюль-Бюлю //Эхо.- 2012.- 1 ноября.- С. 8.

602. *Представитель Турции: Стал победителем VI Международного конкурса вокалистов имени Бюль-Бюля: [Йетим Дениз] //Эхо.- 2012.- 6 ноября.- С.8.

603. *Президент Ильхам Алиев: “Образ Кероглу отождествляется именно с образом Бюльбюля” //Бакинский рабочий.- 2012.- 1 ноября.- С. 1-3.

 

 

Эмин Сабитоглу – 75

 

604. Другого такого нет: В Госфильмофонде Азербайджана состоялся вечер памяти //Зеркало.- 2012.- 20 ноября.- C. 8.

605. Памяти композитора: [вечер, посвященный 75-летию композитора Эмина Сабитоглу] //Эхо.- 2012.- 2 ноября.- С.8.

606. Расставание - это волнующееся море, и не знаешь, куда оно тебя заведет: [вечер памяти композитора Эмина Сабитоглу] //Вышка.- 2012.- 9 ноября.- С.11.

607. Э.Сабитоглу – 75: [памяти композитора Эмина Сабитоглу] //Неделя.- 2012. - 30 ноября.- С.17.

 

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

608. Джазовые интриги: [интервью с джазменом С.Гамбарова вела А.Гаджиева] //BakuPost.- 2012.- 24 ноября.- С.35. 279626

609. Масель, С. Лучшие из лучших: Определены победители эстрадной песни “Бакинские ночи 2012” //Зеркало.- 2012.- 28 ноября.- C. 8.

610. Определены победители фестиваля «Бакинс-кие ночи 2012» //Ежедневные новости.- 2012.- 30 нояб-ря.- C. 10

611. *EMIN: «Я предпочитаю не отдыхать...” Певец дал интервью российскому изданию «РБКdaily» //Эхо.- 2012.- 20 ноября.- C. 8.

 

 

Сархан Сархан – 60

 

612. *Дадашева, А. Сархан Сархан отметил свой юбилей: На сцене Азгосфилармонии им.М.Магомаева //Эхо.- 2012.- 8 ноября.- С. 6.

613. *Кязимова, С. Старые песни о главном: Свой юбилейный концерт Сархан Сархан открыл песней “Здравствуй, город мой Баку” //Азербайджанские известия.- 2012.- 8 ноября.- С. 4.

614. Певец Сархан Сархан отметил свой юбилей в Баку: [На сцене Азгосфилармонии им.М.Магомаева] //Ежедневные новости.- 2012.- 9 ноября.- С. 10.

 

 

 

 

КИНО

 

615. *Азербайджанский фильм “Житель нефтяного города” представлен на Всероссийском фестивале “Арткино”: [режиссер - Айшад Сафаралиев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 ноября.- С. 6.

616. Алиева, К. Carcifilm покоряет сердца зрителей: В столице открылись дни художественных и документальных фильмов, снятых творческим объединением при Общественном Телевидении (ITV) //Зеркало.- 2012.- 2 ноября.- С.8. .

617. Алиева, С. «Маяк замахнулся на «Дебютное кино-2012»: Фильм азербайджанского режиссера Фариза Ахмедова примет участие в московском кинофестивале //Азербайджанские известия.- 2012.- 30 ноября.- С. 8.

618. *Аяз Салаев: «Я был антисоветчиком»: [интервью с кинорежиссером Аязом Салаевым вел Н.Ибрагимов] //BakuPost.- 2012.- 24 ноября.- С. 25.

619. *Баннаева, Н. В поисках талантов: На VIII Международный молодежный кинофестиваль Start было представлено 250 фильмов из 20 стран //Азербайджан-ские известия.- 2012. -28 ноября. - С.3.

620. *В Ассоциации деятелей культуры Азербайджана «Луч» прошла презентация двух документальных фильмов: [«Мирза Фатали Ахундов», посвященный 200-летию со дня рождения основоположника азербайджанской драматургии и “Карабах — свидетельства очевидца” режиссеров Дж.Искендерова и М.Мурсалова] //Бакинский рабочий.- 2012.- 7 ноября.- С. 6.

621. *В Баку открывается Фестиваль короткометражных фильмов Future Shorts //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 ноября.- С. 4.

622. *В Баку прошла презентация мультфильмов «Джыртдан» и «Тепегез» в формате 3D: [молодых аниматоров Рашада Эфендиева и Юсифа Габилова] //Бакинский рабочий.- 2012.- 16 ноября.- С.5.

623. *Ирада, А. Вестник рассвета: В Центре кино "Низами" показали фильм, посвященный 200-летию писателя-просветителя, основоположника азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундова //Эхо.- 2012. - 30 ноября. - С. 8.

624. *Ирада. А. Стартует Start: [Международный молодежный кинофестиваль ] //Эхо.- 2012. - 28 ноября. - С.5.

625. *Ирада, А. “Куда шла эта дорога?”: Представлен короткометражный фильм Зии Шихлинского: [картина, посвящена бакинским воспоминанием выдающегося писателя и поэта Тонино Гуэрра] //Эхо.- 2012.- 6 ноября.- С. 8.

626. Казанская победа “Моей родины”: [об одноименном фильме режиссера Р.Исмаилова на фестивале в Татарстане] //Зеркало.- 2012.- 23 ноября.- С.8.

627. Кама. “Вестник рассвета в Баку”: В столице презентуют фильм, посвященный 200-летию Мирзы Фатали Ахунзаде: [режиссера Р.Гасаноглу] //Зеркало.- 2012.- 28 ноября.- С. 8.

628. *Луч приостановил свою деятельность: Об этом заявил председатель Ассоциации деятелей культуры Гасан Гулиев: [о награждении режиссеров фильмов “Мирза Фатали Ахундов” и “Карабах — свидетельства очевидца” Дж.Искендерова и М.Мурсалова] //Эхо.- 2012.- 14 ноября.- С. 8.

629. Мастеру слова посвящается: [презентация мультипликационных фильмов режиссеров Р.Эфендиева и Ю.Габилова “Джыртдан» и «Тепегез»] //Зеркало.- 2012.- 14 ноября.- С. 8.

630. Фильм Родиона Исмайлова удостоился приза на фестивале в России: [о фильме “Моя родина”] //Ежедневные новости.- 2012.- 23 ноября.- С. 10.

631. *Ханджанбекова, Ф. В Баку вспоминали Антониони и Гуэрру: [фильм Зии Шихлинского “Куда шла эта дорога”, посвященный писателю и поэту Тонино Гуэрра] //Бакинский рабочий.- 2012.- 6 ноября.- С. 5.

 

 

ТЕАТР

 

632. Великому драматургу посвящается: [о вечере, посвященном 200-летию М.Ф.Ахундзаде в Театре Аздрамы ] //Зеркало.- 2012.-30 ноября.- С.-8.

633. 2-й молодежный фестиваль: [в ТЮЗе сос-тоялось открытие второго Молодежного театрального фестиваля //Неделя.- 2012. - 30 ноября. - С. 17.

634. *Ирана Тагизаде, режиссер: “Араблинский оставил огромный след в национальном театральном искусстве” //Азербайджанские известия.- 2012.- 28 ноября.- С.1.

635. *Кямран Шахмардан: “Знать, что тебя любят и ценят на родине – это большое счастье”: Интервью c театральным режиссером К. Шахмарданом. Вела Р.Ашрафли //Бакинский рабочий.- 2012.- 6 ноября.- С. 4.

636. Эфендиева, И. Мамед Садых Эфендиев: [о творчестве театрального деятеля М.Эфендиева ]//Musiqi dünyası.- 2012.- 2/51.- С.77- 79.

637. *Яшар Мамедсадыг оглу Нуриев //Бакинский рабочий.- 2012.- 23 ноября.- С.3.

 

  

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна

 

638. *Асадова, И. Медаль для Шаровского: [главному режиссеру Азербайджанского Государственного Русского Драмтеатра имени С.Вургуна была вручена медаль от Конгресса азербайджанцев в Молдове] //Эхо.- 2012.- 22 ноября.- С. 8.

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ

 

639. В Баку открывается первая Школа гостиничного бизнеса //Ежедневные новости.- 2012.- 23 ноября.- С.4.

640. В Баку проходит Международный конгресс по оздоровительному туризму //Вышка.- 2012.- 9 ноября.- С. 4.

641. *В Баку проходит региональный семинар по повышению уровня знаний в сфере туристической статистики //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 ноября.- С.5.

642. *Готовится генплан развития туристических зон севера Азербайджана //Эхо.- 2012.- 17 ноября.- С.5.

643. Международная туристическая выставка в Лондоне: [при участии азербайджанских туркомпаний] //Азербайджанские известия.- 2012.- 6 ноября.- С.2.

644. Минкультуры и Туризма советуют строить трехзвездные отели //İqtisadiyyat.- 2012.- 9-15 ноября.- С. 8.

645. *Оздоровительный туризм – новое направление: [развитие в Азербайджане оздоровительного туризма предусмотрено в новом законопроекте “О туризме”] //BakuPost.- 2012.- 10 ноября.- С.31.

646. *Состоялся вечер, посвященный открытию Отеля Four Seasons Baku, и выставка в связи с 5-летием издания журнала “Баку” //Бакинский рабочий.- 2012.- 20 ноября. - С.1-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı

 

 

 

1. Azərbaycan xalçaları.- 2012.- №4.

2. Qobustan: sənət toplusu. – 2012. - №3.

3. Mədəni həyat. - 2012.- №11.

4. Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.

_________

 


 

5. Ayna

6. Azadlıq

7. Azərbaycan

8. Azərbaycan müəllimi

9. Bakı xəbər

10. BakuPost

11. 525-ci qəzet

12. Ekran-efir

13. Ekspress

14. Elm

15. Ədalət

16. Ədəbiyyat qəzeti

17. Hürriyyət

18. Xalq cəbhəsi

19. Xalq qəzeti

20. İki Sahil

21. İqtisadiyyat

22. Kaspi

23. Mədəniyyət

24. Mərkəz


 

25. Olaylar

26. Palitra

27. Paritet

28. Respublika

29. Səs

30. Təzadlar

31. Üç nöqtə

32. Yeni Azərbaycan

 Список использованных газет и журналов

 

 

1.Mədəni həyat. - 2012.- №11.

2.Musiqi dünyası.- 2012.- №2/51.

3.Müasir mədəniyyətşünaslıq: elmi, metodiki, publisistik jurnal.- 2012.- № 1(9)

4.Yol. – 2012. - № 5(35)

___________

 

5. Азербайджанские известия

6. Бакинский рабочий

7. BakuPost

8. Вышка

6. Ежедневные новости

9. Зеркало

 10.Комсомольская правда

11. Неделя

12. Новое время

13.Эхо

14. İqtisadiyyat


 

 Mündəricat

 

I. Mədəniyyət ....................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar ...............

4

Mirzə Fətəli Axundov – 200 ...............................................................

9

Xəlil Rza Ulutürk – 80 .......................................................................

10

Mədəni əlaqələr ................................................................................

11

Azərbaycan-UNESCO əlaqələri – 20 ...............................................

19

Heydər Əliyev Fondu .......................................................................

20

İnformasiya və reklam işi....................................................................

21

Kitabxana işi .....................................................................................

24

Muzey işi ..........................................................................................

25

Tarix və mədəniyyət abidələri.............................................................

26

II. İncəsənət......................................................................................

27

Rəngkarlıq ........................................................................................

28

Bədii Fotoqrafiya ...............................................................................

30

Dekorativ-tətbiqi incəsənət..................................................................

31

Heykəltəraşlıq ....................................................................................

33

Musiqi ...............................................................................................

33

Şövkət Ələkbərova – 90 ....................................................................

40

Fikrət Əmirov – 90 ...........................................................................

40

Emin Sabitoğlu – 75 ..........................................................................

42

Tofiq Quliyev – 95 ............................................................................

43

Müslüm Maqomayev – 70 ................................................................

44

Estrada və Sirk .................................................................................

45

Xalq yaradıcılığı ................................................................................

45

Balet və Rəqs ....................................................................................

46

Kino ..................................................................................................

46

Teatr .................................................................................................

49

Yaşar Nurinin vəfatı ilə əlaqədar .........................................................

52

Məmmədağa Dadaşov – 100 .............................................................

54

II Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ....................................................

54

Akademik Milli Dram Teatrı ..............................................................

58

III. Turizm .........................................................................................

60

Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı....................

86

 

 

 Содержание

 

I.Культура …………………........................................................

63

Руководящие материалы по культуре и искусству…....………

63

Культурные взаимосвязи............................................................

65

Фонд Гейдара Алиева …………………………………..…......

70

Музейное дело…………………………………………..…..….

70

Библиотечное дело ……………………………………...……..

70

Памятники истории и культуры.................................................

71

II. Искусство…………………………………………….....……

71

Изобразительное искусство .......................................................

72

Таир Салахов ……………………………………………....…...

73

Декоративно-прикладное искусство ........................................

74

Графика ........................................................................................

75

Художественная фотография .....................................................

75

Народное творчество ………………………………...………..

75

Музыка .........................................................................................

76

Фикрет Амиров – 90 ………………………………….....……..

78

Бюль-Бюль – 115 …………………………………..…………..

79

Эмин Сабитоглу – 75 …………………………………..……...

80

Эстрада. Цирк…………………………………………...……...

80

Сархан Сархан – 60 ………………………………………..…..

81

Кино………………………………………………………....…..

81

Театр ............................................................................................

83

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна ....................

84

III. Туризм………………………………………………....…....

85

Список использованных газет и журналов ..............................

87

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Noyabr - 2012

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

M.Cəfərova

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z. Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5,6 ç.v.

Sifariş: 45

Çapa imzalanmışdır: 05.12.2012

Tirajı: 50

Pulsuz