AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2012 - APREL

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2012 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 
 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Aprel - 2012

 

 

 

 

BAKI-2012

 

 

Baş redaktor və
buraxılışa məsul:

 K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
Redaktor: G.Səfərəliyeva


 

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya gös¬tə¬ri¬ci-si: Aprel - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Ba¬za¬sının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab¬xa¬na¬sı.- Bakı, 2012.- 88 s.

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012. 

 

M

 

 

F.Axundov F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.   

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

1. *Abdullayeva, F. “Əfsanələr paytaxtı”nda tədbirlərə start verildi: [Gədəbəydə eyniadlı tədbirin təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

2. *Bakıda “Təzyiq altında irs - şəhərlərin tarixi landşaftlarının perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans işə başlamışdır: [tədbir çərçivəsində Ermənistan tərəfindən zəbt edilmiş mədəni irsimizlə bağlı fotosərgi nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 28 aprel.- S. 7.

3. Cavadov, Z. Qabaqcıl xalq teatrı: [H. Sarabski adına Mədəniyyət Evinin fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.

4. *Ceyhun. Maddi mədəni irsin mühafizəsi və effektiv istifadəsinə həsr olunmuş seminar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin təşkilatçılığı ilə “Park İnn” hotelində “Maddi mədəni irs abidələrinin qorunması, effektiv istifadəsi və inkişafı yolları” mövzusunda seminar keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 5.

5. *Cəfərov, N. “Azərbaycan dünya mədəniyyətinin inkişafında fəal iştirak edir”: [Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, professor Nizami Cəfərovla müsahibə] //Medeniyyet- 2012.- 13 aprel.- S. 5.

6. *Günel. Naxçıvanda “Azərbaycan xalqının maddi-mədəniyyət yadigarları” mövzusunda tədbir keçirilib: [AMEA Naxçıvan Bölməsində keçirilən eyni adlı tədbirdə tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə bağlı məruzələr haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 26 aprel.- S.7.

7. Hacıyev, İ. Milli dövlətçilik, milli dəyərlər və milli ideya: Hər bir xalqın qədimliyi, dünya siviliziyasında tutduğu mövqe onun mədəniyyəti ilə müəyyən edilir //Azad Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 5.

8. Xələfli, Ə. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevə məktub: [mədəniyyət tarixində xüsusi xidmətləri olan şəxslər haqqında, qoruq abidələrinin mühafizəsi, bərpası, Azərbaycanın tarixi-mənəvi sərvətlərinin qorunması, muzeyləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərə görə müəllifdən məktub] //Kredo.- 2012.-14 aprel.- S. 8.

9. *Xəlilov, S. “Mədəniyyətlə yaradıcılığı çox vaxt qarışdırırlar”: [Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri, AMEA müxbir üzvü Səlahəddin Xəlilovla müsahibə] //Palitra.- 2012.- 20 aprel.- S. 7; 24 aprel.- S. 6.

10. *İntiqam. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin layiqli övladı: [“Vokal” kafedrasının yaradılmasının 50 illiyi ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2012.- 24 aprel.- S. 7.

11. *İsayeva, R. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat iclası: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, nazir müavinləri, nazirliyin əməkdaşları iclasda iştirak etmişlər] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 3.

12. *Kitablar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur: [22 aprel Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü münasibətilə Muzey Mərkəzində beynəlxalq konfrans keçirilib] //Azərbaycan.- 2012.- 24 aprel.- S. 11.

13. *Kollegiya iclasında musiqi kollektivlərinin fəaliyyəti müzakirə olunmuşdur: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.

14. Quliyeva, X. Yaxşılar sırasında: [Suraxanı rayonu 48 nömrəli Tərbiyə İşi Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən mədəniyyət və incəsənət bölməsi haqqında] //Respublika.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.

15. *Mehparə. Milli müxtəliflik və mədəniyyətlərarası dialoq məkanı: Fikrət Babayev: “Milli azlıqların mədəniyyətlərinin, adət-ənənələrinin qorunması bizim üçün çox vacibdir”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət siyasəti şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 5.

16. *Mədəniyyət və turizm naziri redaksiyamızın qonağı oldu: “Mədəniyyət və turizm sahəsində fəaliyyət göstərən mətbu orqanlar hər zaman diqqətimizdədir”: [“Mədəniyyət” qəzeti redaksiyasının kollektivi ilə görüşü] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 2.

17. Mədəniyyət və turizm nazirindən aşıqlara sürpriz: [aşıqlar üçün səhnə geyimi eskizinin hazırlanması üzrə müsabiqə elan edilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 4 aprel.- S.14.

18. *Mədəniyyət və Turizm şöbəsi milli dəyərlərimizi təbliğ edir: [Ağstafa Mədəniyyət və Turizm şöbəsi nəzdində fəaliyyət göstərən mədəniyyət ocaqları haqqında] //Zaman.- 2012.- 19-20 aprel.- S.6.

19. Mədətoğlu, Ə. “Novruz”: [Ədalət Vəliyev və Vaqif Bəhmənlinin eyni adlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2012.- 27 aprel.- S.7.

20. *Məhərrəmova, T. “Mədəniyyət haqqında” qanun necə olmalıdır?: [Milli Məclisdə “Mədəniyyət haqqında” qanun layihəsi müzakirə olunub] //Kaspi. - 2012.- 12 aprel.- S.11.

21. *Musaoğlu, İ. Şəkidə M.F.Axundzadəyə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir: [“M.F.Axundzadə və Şərqdə ədəbi-bədii,estetik fikrin intibahı” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 25 aprel.- S.7.

22. *Nizamiqızı, H. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası: [Dövlət Filarmoniyasının və Dövlət Uşaq Filarmoniyasının 2008-2011-ci illərdəki fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 12 aprel.- S. 4.

23. *Nizamiqızı, H. Yeni üsulların tətbiqi vacibdir: Mədəniyyət işçilərinin ixtisasartırma kurslarının növbəti mərhələsi bu məqsədə xidmət edirdi: [ölkədə aparılan mədəniyyət siyasəti, dövlətin bu istiqamətə qayğısı, mədəniyyət və turizm sahələrinin paralel inkişafı ilə bağlı M. F. Axundzadə adına Milli Kitabxanada keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

24. *Nuriyev, R. “Mədəni sərvətlərimizi, dəyərlərimizi dünyaya daha geniş tanıtmalıyıq”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs şöbəsinin müdiri Rüfət Nuriyevlə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 6.

25. *Prezident İlham Əliyev general Həzi Aslanovun abidəsinin, Bakı funikulyorunun əsaslı şəkildə yenidən qurulması, Dağüstü Parkda İstiqlal muzeyinin inşası və Dənizkənarı Milli Parkın genişləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən işlərin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 26 aprel.- S. 2.

26. *Rzalı, R. Dünya muzeylərindəki sənət incilərimiz bəzən başqa ölkələrin adı ilə təqdim olunur: 22 aprel Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günüdür: [dünya muzeylərində mədəni irsimizi əks etdirən nümunələr haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S. 7.

27. *Zərbəliyev, C. “Əfsanələr paytaxtı” Gədəbəy: [Gədəbəy rayonunun 2012-ci ildə Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı elan edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 6.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

28. *Ağazadə, Z. “Kitab” Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zərifə Salahova Belarusun yüksək mükafatına layiq görülmüşdür //Azərbaycan.- 2012.- 20 aprel.- S. 7.

29. *Aslanov, A. Dünyanı gözəllik xilas edəcək...: “Fransa inciləri” ilə tanışlıqdan yaranan düşüncələr: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində açılmış eyniadlı sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 4 aprel.- S. 8; Kaspi.- 2012.- 4 aprel.- S.8-9.

30. *Azərbaycan - Çexiya sənədləri imzalanmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çexiyaya rəsmi səfəri: [mədəniyyət, turizm, muzey və kitabxana işi sahəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 6 aprel.- S. 2.

31. *Azərbaycan ilə Mərakeş arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunmuşdur: [Azərbaycanın Mərakeş Krallığındakı səfiri Sabir Ağabəyov bu ölkənin turizm naziri L.Həddad ilə görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 4 aprel.- S. 8.

32. *Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikası arasında mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilmişdir: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Çeçenistan Respublikası Baş nazirinin müavini, maliyyə naziri Əli İsayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 5 aprel.- S. 4.

33. *Azərbaycan Kazanda mədəniyyətlə bağlı beynəlxalq konfransda təmsil olunub //525-ci qəzet.- 2012.- 18 aprel.- S. 7.

34. *Azərbaycan Varşavada keçirilən “LATO Fair-2012” Beynəlxalq turizm sərgisində uğurla təmsil olunur //Azərbaycan. - 2012.- 22 aprel.- S. 1.

35. *Azərbaycan və San Marino arasında turizm sahəsində əlaqələrin inkişafı hər iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev San Marino Respublikasının turizm, idman, iqtisadi planlaşdırma və ictimai xidmətlər naziri Fabio Berardi ilə görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

36. *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Praqanın Dekorativ İncəsənət Muzeyi ilə tanış olmuşdur: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın Çexiya Respublikasına səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 6 aprel.- S. 3.

37. *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adından Parisdə “Bakıya uçuş” sərgisində iştirak edən qonaqların şərəfinə ziyafət verilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 6.

38. *Azərbaycanın Əməkdar artisti Fidan Hacıyevaya klassik italyan musiqisinin təbliğindəki xidmətlərinə görə “Sülhməramlı səfir” diplomu təqdim edilmişdir: [İtaliyanın Berqamo şəhərindəki Donisetti adına teatrda təşkil edilmiş “Gran Gala” konsertində Əməkdar artist Fidan Hacıyevanın çıxışı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 26 aprel.- S. 10.

39. *Babayeva, S. Şəki Dram Teatrı Konyada beynəlxalq festivalda: [V Beynəlxalq teatr festivalında] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 5.

40. *Bakıda Türkiyənin tanınmış karikaturaçı rəssamı Kadri Doğruerin fərdi sərgisi açılmışdır: ["Qız Qalası" qalereyasında] //Azərbaycan.- 2012.- 11 aprel.- S. 5.

41. *“Beynəlxalq Novruz Günü” adlı tədbirdə Azərbaycanın BMT-dəki Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi xüsusi fəallıq göstərmişdir: [BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində keçirilən tədbirdə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və turizm potensialını əks etdirən video və fotoşəkillər nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 4 aprel.- S. 10.

42. *Bolqarıstanın iqtisadiyyat, energetika və turizm naziri ilə görüş: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Bolqarıstanın iqtisadiyyat, energetika və turizm naziri İvo Marinovla görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

43. *Ceyhun. Naxçıvan Kukla Teatrı Tacikistanda festivalda iştirak edir //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 6.

44. Doqquz yaşlı azərbaycanlı pianoçunun Parisdə uğuru: [Zuleyxa Abdullayeva Nikolay Rubenşteyn adına XI Beynəlxalq piano musiqi müsabiqəsində qalib olub] //Ədalət.- 2012.- 20 aprel.- S. 8.

45. *Dubay nümayəndə heyəti Qəbələdə bir sıra müəssisələrin fəaliyyəti və bölgənin turizm imkanları ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 3.

46. Eyyubova. G. “Girov” Avropada: Azərbaycan filmi Parisdə keçirilən “Avropa ətrafında Avropa” film festivalında nümayiş olunub: [rejissor və ssenari müəllifi Eldar Quliyevin eyniadlı filmi] //İki Sahil.- 2012.- 6 aprel.- S.19.

47. *Əliyev, Ə. Parisdə “Bakıya uçuş: Müasir Azərbaycan incəsənəti” sərgisi açılmışdır Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 4.

48. *Əliyev, Ə. Parisdə “Əli və Nino” əsəri əsasında səhnələşdirilmiş musiqili tamaşa nümayiş etdirilmişdir: [Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunların Beynəlxalq Forumunun (ASAİF) dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 10 aprel.- S. 8.

49. Əməkdar artistimizə “Sülhməramlı səfir” diplomu təqdim edildi: [Azərbaycanın əməkdar artisti Fidan Hacıyevaya klassik italyan musiqisinin təbliğindəki xidmətlərinə görə] //Ədalət.- 2012.- 27 aprel.- S.8.

50. Əslən Azərbaycandan olan türkiyəli rəssam Yeşim Ağaoğlunun fərdi sərgisi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 6 aprel.- S.2.

51. *Günel. ABŞ-da “Yunus Əmrə” oratoriyasının təqdimatı keçirilib: [Bakı Musiqi Akademiyası tələbələrinin iştirakı ilə] //525-ci qəzet.- 2012.- 19 aprel.- S. 7.

52. *Günel. İsrafil İsrafilov və Məryəm Əlizadə Teatr Tənqidçilərinin Beynəlxalq Assosiasiyasının XXVI Konqresində iştirak ediblər: [Polşada keçirilən eyniadlı konqresdə] //525-ci qəzet.- 2012.- 6 aprel.- S.7.

53. *Günel. Mahnı Teatrında “Hollandiya-Azərbaycan musiqili görüşü”: [Hollandiya və Azərbaycan bəstəkarlarının kamera musiqisindən ibarət eyniadlı tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 6 aprel.- S. 7.

54. *Günel. Türkiyədə azərbaycanlı musiqiçinin yubiley konserti olub: [bəstəkar və pianoçu İlyas Mirzəyevin yaradıcılığının 30 illiyi ilə əlaqədar] //525-ci qəzet.- 2012.- 18 aprel.- S. 7.

55. *Günel. Türkiyəli rəssam Kadri Doğruerin karikaturaları Bakıda: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliynin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qız Qalası” qaleriyasında] //525-ci qəzet.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.

56. *Hacıyev, R. “Novruz bayramı Almaniyada”: [Almaniyanın Mainz şəhərində “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin keçirdiyi tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 4 aprel.- S. 7.

57. *Hüsniyyə. “Varlı qadın”ın Özbəkistan premyerası: [Y. Şəkərcanov adına Fərqanə Vilayət Musiqili Dram və Komediya Teatrında Əli Əmirlinin eyni adlı tamaşası Özbəkistanın xalq artisti, dövlət mükafatları laureatı Muhammadsoli Yusupovun quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

58. *İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başlamışdır //Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 11; 18 aprel.- S. 6.

59. *İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri davam edir //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 2.

60. *İtaliyada Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir //Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S. 2.

61. *İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin başa çatması ilə bağlı mərasim olmuşdur: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 24 aprel.- S. 3.

62. *Krım Muxtar Respublikasının kurortlar və turizm nazirinin müavini ilə görüş: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Krım Muxtar Respublikasının kurortlar və turizm nazirinin müavini Nikolay Marinovla görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

63. *Mehparə. “Mədəniyyət bir körpü kimi bizi birləşdirir”: “Tatarlarla azərbaycanlıları heç nə ayırmır, bizim ortaq dəyərlərimiz isə çoxdur” //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 15.

64. *Mehparə. “Wiedergeburt”: Azərbaycan-alman mədəniyyət mübadiləsinin ünvanı: [Qərb Universitetinin müəllimi Ələkbər Səfərovun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 15.

65. *Mehparə. Azərbaycanın xarici tərəfdaşlarla turizm əməkdaşlığı genişlənir: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev San Marino Respublikasının turizm, idman, iqtisadi planlaşdırma və ictimai xidmətlər naziri Fabio Berardi ilə görüşmüşdür] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 3.

66. *Mədəniyyət və turizm naziri Latviya Turizm Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşmüşdür: [Əbülfəs Qarayev Bakıda səfərdə olan Latviya Respublikası Turizm Assosiasiyasının prezidenti Gitendorfa Kitija ilə görüşmüşdür] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

67. *Moskvada “Azərbaycan cazı” gecəsi təşkil olunub: [Moskva Beynəlxalq Musiqi Evində] //525-ci qəzet.- 2012.- 14 aprel.- S. 17.

68. *Mükərrəmoğlu, M. Bakıda özbək rəssamının sərgisi keçirildi: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Özbəkistanın Xalq rəssamı, Akmal Nurun rəngkarlıq əsərlərindən ibarət “Mən məhəbbət dininə etiqad edirəm” adlı sərgisi açıldı] //Xalq qəzeti.- 2012.- 14 aprel.- S. 12.

69. *Niderland kraliçası “Floriade-2012” sərgisində Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etmişdir: [Niderland Krallığının Venlo şəhərində keçirilən eyniadlı beynəlxalq sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 5 aprel.- S. 4.

70. *Nigar. Fransanın “Azərbaycan günü”: [Lildə təhsil alan tələbə Babək Cəfərov tərəfindən Azərbaycan mədəniyyətini əks etdirən eyniadlı tədbirin keşirilməsi haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 18 aprel.- S. 8; İki Sahil.- 2012.- 18 aprel.- S. 12.

71. *Nigar. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş cizgi filmi: [Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzində (AAKM) Xocalı faciəsinə həsr olunmuş “Pozulmuş sülh” cizgi filmi təqdim edilib] //Həftə içi.- 2012.- 24 aprel.- S.8.

72. *Oktay. Sandro Axmeteli-inqilabçı və avanqard Gürcü rejissoru Azərbaycan sənət ustaları ilə də dostluq edib: [Gürcü rejissoru Sandro Axmetel haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 19 aprel.- S. 15.

73. *Oktay. Sovetlər dövründə Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələri: O vaxtlarda ermənilər iki qardaş ölkənin yaxınlaşmasına hər vəchlə mane olublar //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 5 aprel.- S. 11.

74. *Parisdə “Bakıya uçuş: Müasir Azərbaycan incəsənəti” sərgisi böyük maraq doğurmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 6.

75. *Reyhan. Azərbaycan Rusiyanın regionları ilə ikitərəfli əlaqələri genişləndirir: Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Çeçenistan Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 3.

76. *Reyhan. Bakıda türkiyəli karikaturaçı rəssamın fərdi sərgisi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qız Qalası” qalereyasında Doğruer Kadrinin] //Mədəniyyət. - 2012.- 11 aprel.- S. 2.

77. *Reyhan. Məhəbbətə etiqad edən sənətkar: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Özbəkistanın Xalq rəssamı, Akmal Nurun rəngkarlıq əsərlərindən ibarət “Mən məhəbbət dininə etiqad edirəm” adlı sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

78. *Seyidov, V. Almaniyanın “Frankfurter Allgemeine am Sonntag” qəzetində Azərbaycanın çoxşaxəli musiqi mədəniyyəti və ənənələri haqqında məlumat verilir //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

79. *Seyidov, V. Berlində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Pozulmuş sülh” cizgi filminin təqdimatı olmuşdur: [təqdimat Berlində yaşayan həmvətənimiz rəssam və rejissor Məsud Pənahinin yaradıcılığına həsr olunmuş “Sənətin sevincli-kədərli səhnələri” adlı tədbir çərçivəsində keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 6.

80. *Seyit, A. “İki qardaş ölkəni yaxınlaşdıran o qədər dəyərlər var ki...”: S. A.Arslan: “Türkiyədə Azərbaycanın səsi nə qədər gur eşidilərsə, bu bizi də xoşbəxt edər”: [Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin yeni mədəniyyət və tanıtım müşaviri Seyit Ahmet Arslan ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 6.

81. *Sultanov, Ə. Moskvada “Azərbaycan cazı” gecəsi keçirilib: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə “Moskva Beynəlxalq Musiqi Evi”ndə eyniadlı tədbir keçirilib] //Paritet.- 2012.- 14-16 aprel - S.16.

82. Təranə. Səbinə Babayeva Kiyevdə çıxış edib: Onun ifası tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb: [“Eurovision” təmsilçimizin uğurları haqqında] //Kaspi.- 2012.- 5 aprel.- S.16.

83. Uğur. “Qafqaz xalqlarının folkloru”: [Tiflisdə keçirilən eyni adlı simpozium haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 25 aprel.- S. 14.

84. *Vahid, T. Dünyanı bir araya gətirən kitablar: London Kitab Sərgisi: [Britaniya paytaxtında dünyanın ən böyük kitab bayramlarından olan ənənəvi London Kitab Sərgisində ölkəmizi mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 9.

 

 

Heydər Əliyev Fondu

 

85. İlyasov, R. Öz məşəlini alovlandır: [Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın və fondun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının redaktoru və təsisçisi Leyla Əliyevanın mədəniyyət sahəsinə verdikləri diqqət haqqında] //Səs.- 2012.- 26 aprel.- S.5.

 

 

Zeynəb Xanlarova Amerikada

 

86. *ABŞ qəzeti: “Nyu-Yorka xoş gəlmisən, kraliça Zeynəb!”: [Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ABŞ-a qastrol səfəri haqqında] //Səs.- 2012.- 4 aprel.- S. 12; İki sahil.- 2012.- 4 aprel.- S. 18.

87. *ABŞ-ın “Bukharian Times” qəzeti: “Nyu-Yorka xoş gəlmisən, kraliça Zeynəb!”: [Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın Nyu-Yorkda keçirilən konsert proqramı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 4 aprel.- S. 10.

88. Xanlarova, Z. Allah səsimi əlimdən almasın: “Nə qədər ki, səsim var, səhnədə olacam, məni sevənləri gözüyolda qoymayacam”: [Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ABŞ-a qastrol səfəri ilə bağlı müsahibəsi] //Paritet.- 2012.- 5-6 aprel.- S.16.

89. *Xanlarova, Z. “Xalqlarımız arasında nifaq salan qüvvələrə lənət olsun”: [Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2012.- 5 aprel. - S. 5.

 

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

90. *Bakı şəhərində Dənizkənarı Bulvarın genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 aprel 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 28 aprel.- S. 1.

_____________

 

91. *Abdullayev, C. “Klub və mədəniyyət evlərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi lazımdır”: [Neftçala Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Cahingir Abdullayevlə söhbət] //Palitra.- 2012.- 4 aprel.- S. 11.

92. *Əliyeva, T. Dənizkənarı Milli Park: Bakının bir əsrlik tarixi olan ən gözəl istirahət guşəsi yeni həyatını yaşayır //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 10.

93. Şahpələngova, Ş. “Mədəniyyət evləri, klublarımızda bədii özfəaliyyət kollektivləri fəaliyyət göstərir”: [Saatlı rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Şərqiyyə Şahpələngova ilə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 25 aprel.- S. 11.

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

94. *“Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika Olimpiadası”na start verilib: [İKT hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən olimpiada haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 20 aprel.- S.2.

95. *Azərbaycan və Qətər arasında İKT sahəsi üzrə sazişin imzalanması planlaşdırılır: [bu barədə Azərbaycanın rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov Qətərdə ərəb dilində nəşr olunan “Rayə” qəzetinə müsahibəsində məlumat vermişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

96. *Azərbaycanın informasiya məkanında yeni analitik informasiya portalı “NewTimes.Az” fəaliyyətə başlayır //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 2.

97. *Elnur Aslanov: “Azərbaycanlı gənclər ölkəmizin bugünkü uğurlu inkişafının sabah ehtiyac duyacağı əsas kadrlardır”: [Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov ilə Budapeştdə keçiriləcək Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunların Beynəlxalq Forumunun (ASAIF-in) növbəti beynəlxalq konfransı ilə bağlı müsahibə] //Azərbaycan.- 2012.- 3 aprel.- S. 3.

98. *Elnur Aslanov: “Biz bu mübarizə və təbliğatı Dağlıq Qarabağın son qarışı erməni işğalından azad olunana qədər davam etdirəcəyik”: [bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin rəhbəri Elnur Aslanov Budapeştdə keçirilən “Mən gənc səfirəm” ASAİF Forumunda çıxışı zamanı deyib] //Azərbaycan.- 2012.- 8 aprel.- S. 4.

99. *Əhalinin genişzolaqlı internetlə təmin edilməsi müzakirə olunub: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 10.

100. Əjdərov, E. L. “Şəxsi təhsil” problemi bibliopsixologiya nəzəriyyəsində: [mütaliə və informasiyanın şəxsi təhsilə faydası haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.135-139.

101. *Əliyev, M. Xilaskar: “Turan” informasiya agentliyinin direktoru Mehman Əliyev heç kimə danışmadıqlarını Həmid Herisçiyə söylədi //Yeni Müsavat.- 2012.- 15 aprel.- S.8-9.

102. *İsgəndərli, A. “Elə reklam var ki, adamları bezdirir, əsəblərini pozur”: [Sosial Hüquqların Monitorinq Qrupunun rəhbəri Azad İsgəndərli ilə müsahibə] //Təzadlar.- 2012.- 26 aprel.- S. 13.

103. *Mehparə. Reklam mədəniyyəti: reallıqlar və perspektivlər: I Bakı Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı başa çatdı //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 3.

104. *Məmmədova, Ç. NDU-da distant təhsil vasitəsilə informatika fənninin yaz semestri üzrə tədrisinə başlanıldı: [AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun eyni adlı layihəsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 20 aprel.- S.4.

105. Məmmədova, S.İ. İnformasiya təhlükəsizliyi müasir kitabxana fəaliyyətində //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.131-134.

106. Müasir dövrdə informasiya axını və kompüterlərin inkişafı: [informasiyanın yayılması və qorunması haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.140-145.

107. *Mükərrəmoğlu, M. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aradan qaldırılmasında beynəlxalq təcrübədən bəhrələnməliyik //Xalq qəzeti.- 2012.- 18 aprel.- S. 2.

108. Namazova, R.M. Azərbaycan kitabxanalarının informasiyalaşdırılması məsələləri: [kitabxana işinin informasiya təminatı haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.123-130.

109. Nəsibov, M. Telekommunikasiya texnologiyaları sahəsində dəyərli kitab: [Beytulla Hüseynov və Xankişi Kişiyevin müəllifi olduqları “Telekommunikasiya texnologiyaları” kitabı haqqında] //Respublika.- 2012.- 11 aprel.- S. 7.

110. *Niftəliyev, N. “Elektron Azərbaycan” layihəsi Azərbaycan İKT-nin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi sahəsində öndə gedən ölkələrdəndir: [eyni adlı internet portalının (www.ehdis.az) I fazası istifadəyə verilib] //Səs.- 2012.- 27 aprel.- S.7.

111. *Pilatov, S. “Azərbaycanda reklam işinin təşkilinə dövlətin diqqəti çox təqdirəlayiq haldır”: [Beynəlxalq Reklam Assosiasiyasının üzvü Sergey Pilatovla müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 7.

112. *Reyhan. Mədəniyyət və turizm naziri beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşüb I Bakı Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı başa çatdı: [“Reklam mədəniyyəti - reallıqlar və perspektivlər. Reklam və marketinq məsələlərinə müasir baxış” mövzusunda keçirilən konfransın iştirakçıları ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 3.

113. *Səfərova, S. “Reklam” haqqında qanunda bəzi boşluqlar var //Olaylar.- 2012.- 14-16 aprel.- S.13.

114. *Şərif, G. Baxımsız qalan reklamlar //Olaylar.- 2012.- 17 aprel.- S.9.

115. *Şərif, G. Onlar hansı dildə danışır?: [reklam lövhələri haqqında] //Olaylar.- 2012.- 11 aprel.- S.10.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

116. Aslan, K. C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında bədii ədəbiyyatın təbliği vəziyyəti (2006-2011-ci illər): [kitabxananın ədəbiyyat təbliği işləri haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.39-58.

117. Aslan, K. Görkəmli kitabxanaşünas alimin yubileyi: Professor Abuzər Xələfov - 80 //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.146-170.

118. *Azəri, L. İsmayıllıda böyük şairin yubileyinə həsr edilmiş konfrans: [İsmayıllıda M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxana və İsmayıllı Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə elektron məlumat bazasının təqdimatı və “Mirzə Ələkbər Sabir-150” adlı kitab sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 4.

119. *Azəri, L. Milli Kitabxanadan uşaqlara hədiyyə: [Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana Osman Mirzəyev adına 190 saylı orta məktəblə birlikdə Nizami rayonu 1 saylı uşaq evində tədbir keçirdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 6.

120. *Bakı Dövlət Universiteti ilə V.N.Karazin adına Xarkov Milli Universitetinin elmi kitabxanaları arasında web-konfrans keçirilmişdir: [Bakı Dövlət Universitetində] //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 10.

121. Cəfərov, A. Abonomentdə və qiraət zalında oxuculara kitabxana xidmətinin təşkili məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.106-111.

122. Ehtiram. Oxucu marağı: [Şirvan şəhər Mərkəzi Kitabxanasının direktoru ilə söhbət] //Mədəni-maarif: jurnal.- 2011.- № 12.- S.30.

123. Əhmədov, E. Biliklər cəmiyyəti və kitabxanalar //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.- S.85-93.

124. Əliyeva, İ. Kitabxanaların milli mədəniyyət və insan kapitalının inkişafında rolu //Mədəni-maarif : jurnal.- 2011.- № 12.- S.26-27.

125. *Gülər. Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü qeyd olundu: [Firudin Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 5.

126. *Kəngərli-Əliyeva, A. Azərbaycan kitabxanaları: milli informasiya seqmenti inkişaf etdirilir: [müsahibimiz Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru, filologiya elmləri doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir] //525-ci qəzet.- 2012.- 3 aprel.- S. 4.

127. *Kitabxanada görüş: [Yasamal rayon MKS-nin 3 saylı filialında Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri, şair, publisist Knyaz Aslanla oxucuların görüşü olub] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 4.

128. Məmmədov, Ə. Kitabxanaların maliyyələşdirilməsində beynəlxalq təşkilatların rolu: [kitabxana işində maliyyə mənbələri haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal. - 2012.- № 1.- S.94-105.

129. Rzayev, S. Oxuculara kitabxana xidməti sistemi //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal. - 2012.- № 1.- S.76-84.

130. Seyidzadə, H. Naxçıvan MR kitabxanasının 90 illiyi qeyd olunacaq //Azad Azərbaycan.- 2012.- 24 aprel.- S. 7.

 

Bax: 12, 26

 

MUZEY İŞİ

 

131. Əsədova, İ. Yubileylər ili: [Miniatür Kitab Muzeyinin yaranmasının 10, yaradıcısı Zərifə Salahovanın isə 80 illiyi münasibətilə] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 11 aprel.- S. 7.

132. *Miniatür Kitab Muzeyi 10 yaşını qeyd etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

133. *Nərimanoğlu, M. İstiqlal Muzeyində soyqırımı qurbanları anıldı: [“31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2012.- 1 aprel.- S. 5.

134. *Nərimanoğlu, M. Tarixi yaşadan incilər: Maddi-mənəvi sərvətlərimiz: [Cəbrayıl Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 15 aprel.- S. 7.

135. *Tağıyeva, R. Azərbaycan xalçası ümumbəşəri dəyər kimi qorunur: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin təşkil olunmasının 45, ilk ekspozisiyasının açılışının isə 40 illiyi tamam olur] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 6; 6 aprel.- S. 6.

136. Teatr tariximizi yaşadan muzey: Zəngin sənət xəzinəsinin bələdçisi: [Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 26 aprel.- S.14.

137. *Zərbəliyev, C. Bir universitetdə dörd muzey: [Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 15.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

138. *Ağsuda Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə aid konfrans keçirilib //525-ci qəzet.- 2012.- 19 aprel.- S. 7.

139. *Azəri, L. Əxi zaviyələri: [Tarixi abidələr haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 25 aprel.- S. 15.

140. *Bayramov, H. Bir qalanın “sirri”: [Zaqatala qalası haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S. 6.

141. *Əbülfəs Qarayev: “İşğal olunan ərazilərdəki abidələrin vəziyyətinə nəzarət edə bilmirik”: Nazir bunu “bizim ağrılı yerimiz” adlandlrlb: Mədəniyyət və Turizm nazirinin dedikləri //Ayna.- 2012.- 28 aprel.- S. 20.

142. *Hüseynov, R. Yazılı abidələrin qorunması, mühafizəsi və təbliği: Bu abidələri dünyaya yetərincə təqdim edə bilirikmi?: [Millət vəkili Rəfael Hüseynovun fikirləri] //Olaylar.- 2012.- 5 aprel.- S.4.

143. *Xəlilzadə, F. Tarixin dilsiz şahidləri: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Şuşa abidələri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 18 aprel.- S. 7.

144. *İçərişəhərlə tanışlıq: [Qırğız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev və xanımı Raisa Atambayeva İçərişəhərin abidələri ilə tanış olmuşlar] //Azərbaycan.- 2012.- 1 aprel.- S. 2.

145. *Kərpic memarlığının öz gözəlliyi var: Ağsuda bu məsələ alimlərin diqqət mərkəzində idi: [Ağsuda keçirilən “Tarixi şəhərlərimizdə kərpic memarlığı” adlı konfrans haqqında] //Ayna.- 2012.- 21 aprel.- S. 20.

146. *Qədim İçərişəhərlə tanışlıq Bolqarıstanın Baş nazirində zəngin təəssürat yaratmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 28 aprel.- S. 4.

147. *Qədim İçərişəhərlə tanışlıq Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası Baş nazirinin müavinində zəngin təəssürat doğurmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 4.

148. *Qədim İçərişəhərlə tanışlıq: Ukraynanın Baş nazirində zəngin təəssürat doğurmuşdur: [Ukraynanın Baş naziri Nikolay Azarov İçərişəhərin abidələri ilə tanış olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 5 aprel.- S. 3.

149. Qobustan qoruğu ilə bağlı geoloji araşdırmaların nəticəsi açıqlanıb //Üç nöqtə.- 2012. - 7 aprel.- S. 8.

150. *Mehparə. Azərbaycan memarlığında abidələrin qorunması problemləri: Muzey Mərkəzində elmi konfrans //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 4.

151. *Nərimanoğlu, M. Minilliklərin yadigarları, yaxud da daşlaşmış mədəniyyət nümunələri: 18 Aprel - Abidələrin Beynəlxalq Mühafizə Günüdür //Azərbaycan.- 2012.- 18 aprel.- S. 7.

152. *Prezident İlham Əliyev Tovuzda Göytəpə neolit dövrü arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 5.

153. *Rəhbəri, M. Türkün oxunmamış bəlgələri: Nüvədi-Qarqadaşı kitabəsi: [türkdilli yazılı abidələr haqqında] //Olaylar.- 2012.- 3 aprel.- S.11.

154. *Tarixi abidələrin bərpası mövzusu Tiflisdə müzakirəyə çıxarılıb //525-ci qəzet.- 2012.- 19 aprel.- S.7.

155. *“Tarixi şəhərlərimizdə kərpic memarlığı”: Ağsuda “Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü”nə həsr olunmuş konfrans: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin və “Miras” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ağsuda “Tarixi şəhərlərimizdə kərpic memarlığı” mövzusunda konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 4.

156. *Tbilisidə bərpaçıların beynəlxalq konfransı keçirilib: [konfransda “Azərbərpa” Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru Telman Kərimli ölkəmizdə milli-mədəni abidələrin qorunub saxlanılması barədə məlumat verib] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 5.

157. *Zümrüd. Bu gün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günüdür //Səs.- 2012.- 18 aprel.- S. 12.

 

 

TURİZM

 

158. *Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsinin işçilərinə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 aprel 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 7.

___________

 

159. *Abdullayeva, F. 12 ölkəni əhatə edən beynəlxalq tur Azərbaycandan keçəcək: [Beynəlxalq Turizm və Səyahət Sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 9.

160. *Abdullayeva, F. Azərbaycan haqqında nə bilirsiniz?: BMT-nin Azərbaycanda turizmin inkişafı layihəsi çərçivəsində növbəti sorğu-araşdırması maraqlı nəticələr ortaya qoyub //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 9.

161. *Abdullayeva, F. Azərbaycanın turizm imkanları Tiflisdə nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 5.

162. *Abdullayeva, F. Azərbaycanın turizm sahəsində rəqabət imkanları çox yüksəkdir //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 8.

163. *Abdullayeva, F. Dünyanın turizm yolları Azərbaycanda kəsişir: Bakıda keçirilən “AİTF-2012” Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisində 32 ölkədən 200-dən çox şirkət iştirak edir //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 9.

164. *Abdullayeva, F. Turizm reklamı kompleks yanaşma tələb edir //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 9.

165. *Abdullayeva, F. Turizm təmsilçiləri xarici həmkarları ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdilər: [“Kempinski Badamdar” otelində] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 5.

166. *Abdullayeva, F. Turizmin inkişafı peşəkar kadrlardan asılıdır: [Bakı Turizm Peşə Məktəbinin direktoru İkram Məmmədovun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 9.

167. *Ağalarzadə, A. Azərbaycanın cənub bölgəsinin arxeoloji turizm potensialı böyükdür //Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.

168. *“AİTF-2012” Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisinin iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

169. *Bakıda “AİTF-2012” XI Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər, eyni zamanda 6-cı Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgiləri açılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

170. *Bakıda beşulduzlu “JW Marriott Absheron” oteli açılmışdır Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 3 aprel.- S. 1.

171. Bakıda beynəlxalq turizm və səyahətlər başlayıb: Əbülfəz Qarayev: “Bu sərgi regionun, o cümlədən Azərbaycanın sənaye inkişafına təkan verəcək” //Kaspi.- 2012.- 13 aprel.- S.9.

172. *Bənzərsiz və ürəyəyatımlı ifalar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Əməkdar artist Bəsti Sevdiyevanın konserti keçirilib] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.

173. *Bəşirqızı, Z. Dünya Turizm Təşkilatının VII Ümumdünya konqresi: [Andorra knyazlığında keçirilən "Qar və dağ turizmi: - müvəffəqiyyət üçün yeni strategiyalar" mövzusuna həsr olunan VII Ümumdünya konqresində iştirak edən tarix elmləri doktoru, professor Cəfər Cəfərovun söylədikləri] //Xalq qəzeti.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

174. *Cəfərov, N. “Turistlər üçün bütün xidmətlərdə müasirlik effekti olmalıdır”: “Mədəniyyət tariximizin təbliği sahəsində problemlər də var”: [millət vəkili Nizami Cəfərovla müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 6 aprel.- S.6.

175. *Dağlı, K. “Azərbaycan turizmini Türkiyədə tanıtmaq istəyirik”: [“World Travel Channel”in Türkiyə üzrə koordinatoru və xarici əlaqələr üzrə məsul nümayəndəsi Kurtuluş Dağlı ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 8.

176. *Ələddinqızı, N. Azərbaycanla Dünya Turizm Təşkilatı arasında əlaqələr genişlənir AİTF beynəlxalq sərgisində “İpək Yolunun tamı: Kulinariya, Mədəniyyət və Turizm” adlı konfransa dair saziş imzalanıb: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev San Marino Respublikasının turizm, idman, iqtisadi planlaşdırma və ictimai xidmətlər naziri Fabio Berardi ilə birgə] //Səs.- 2012.- 14 aprel.- S. 6.

177. *Əsədov, A. Azərbaycanı dünyaya turizm ölkəsi kimi tanıdaq: Beynəlxalq təcrübə, mövcud vəziyyət və perspektivlər //Xalq qəzeti.- 2012.- 1 aprel.- S. 7; 6 aprel.- S. 10.

178. *Fəxriyyə. “Bütün dünya-bir sərgi”: “AİTF-2012” sərgisini 7 mindən artıq insan ziyarət edib //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 8.

179. Fəxriyyə. Bakıda kəsişən turizm yolları: [“AİTF-2012” Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 8.

180. Hüseynova, M. Bütün dünya bir sərgidə: [Bakıda keçirilən XI “Turizm və səyahətlər” sərgisi haqqında] //İqtisadiyyat.- 2012.- 13-19 aprel.- S. 8.

181. *İsayeva, R. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat iclası: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, nazir müavinləri, nazirliyin əməkdaşları iclasda iştirak edirdilər] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 3.

182. Mədəniyyət və turizm nazirindən aşıqlara sürpriz: [aşıqlar üçün səhnə geyim eskizinin hazırlanması üzrə müsabiqə elan edilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 4 aprel.- S.14.

183. Nəsirli, T. İsmayıllının unikal turizm məkanı //Mövqe.- 2012.- 27 aprel.- S. 14.

184. *Nəzərli, T. Gözəlliklər diyarının turizm imkanları genişlənir: [Zaqatala rayonunda turizmin inkişafı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 9.

185. *Prezident İlham Əliyev “AİTF-2012” XI Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 6.

186. Sevinc. Bakıda beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir: 201 şirkətin qatıldığı sərgi bu gün başa çatır //Həftə içi.- 2012.- 14-16 aprel.- S. 15.

187. *Şahin, F. Fatih Şahin: “Azərbaycanla Muğla vilayəti arasında turizm əlaqələrini inkişaf etdirmək istəyirik”: [Türkiyənin Muğla vilayətinin valisi Fatih Şahin ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2012.- 17 aprel.- S. 5.

188. Tərlan. Bakıda beynəlxalq turizm sərgisi: [XI-cİ Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisinin keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 12 aprel.- S. 12.

189. *Türkiyənin Tarsus Şəhər Bələdiyyəsinin nümayəndə heyəti “Şahinlər” hərbi idman və turizm oyunlarını izləmişdir: [Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə] //Azərbaycan.- 2012.- 15 aprel.- S. 5.

190. *Yaqubzadə, M. Ölkəmizin turizm imkanları genişlənir //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 aprel.- S. 2.

 

Bax: 34, 45

 

İNCƏSƏNƏT

 

191. *Aslanov, A. Dünyanı gözəllik xilas edəcək...: “Fransa inciləri” ilə tanışlıqdan yaranan düşüncələr: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində açılmış eyniadlı sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 4 aprel.- S. 8; Kaspi.- 2012.- 4 aprel.- S.8-9.

192. *Əgər siz postsovet müasir incəsənətini görmək üçün Bakıya gedə bilmirsinizsə, Leyla Əliyeva sizə bütün dünyanı əhatə edəcək layihə təqdim etmək niyyətindədir: [ABŞ-da təsis edilmiş “İnterview Magazıne” jurnalında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə müsahibə dərc edilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 3.

193. *Əməkdar artist Vamiq Məmmədəliyev: “Biz artıq Azərbaycan muğamını Avropa səhnəsinə çıxarmışıq”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqi fakültəsinin dekanı, Əməkdar artist, ustad tarzən Vamiq Məmmədəliyevlə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 25 aprel.- S. 12.

194. *Əziz, A. Ağ rəngin işığında: [Əməkdar incəsənət xadimi, Əziz Arif ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 10.

195. *Günel. Cəfər Cabbarlının 113 illiyi qeyd edilib: [İncəsənət Gimnaziyasında] //525-ci qəzet.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

196. Hüseynov, N. Ustad Nadir, nadir ustad: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, tanınmış bədii qiraət ustası Nadir Hüseynovla müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 21 aprel.- S. 12-13.

197. *Xəlilov, S. Ədəbiyyat və incəsənət: Əbu Turxanın hikmət dünyası //525-ci qəzet.- 2012.- 21 aprel.- S.21;30.

198. *İbrahimov, T. Zəngin ənənəli sənət ocağı: [Ə. Əzimzadə adına İncəsənət Kollecinin direktoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Telman İbrahimov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 7.

199. *İxtiyarqızı, N. Xəsətəliklərə meydan oxuyan incəsənət: Psixi pozuntusu olan, depressiyaya düşən insanlar dərmansız müalicə oluna biləcəklər: [Səhiyyə Nazirliyinin Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru Zəfər Əliyevin məlumatı] //Həftə içi. - 2012.- 11 aprel.- S. 8.

200. *“Qız Qalası” Beynəlxalq İncəsənət Festivalı: [eyniadlı festivalın keçirilməsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 26 aprel.- S. 14.

201. *Qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqədar fotosərgi açılmışdır: [Abşeron Rəsm Qalereyasında “Gerçəyin özü” adlı fotosərgi açılmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 26 aprel.- S. 11.

202. *Quliyeva, Z. Uşaq dünyasından hesabat: [Nizami rayon Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.

203. Məmmədov, M. 25 saylı uşaq musiqi məktəbinin hesabat konserti: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında eyni saylı məktəbin hesabat konsertinin keçirilməsi haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012. - 27 aprel. - S. 5.

204. Ömərov, V. Azərbaycan milli incəsənəti və azərbaycançılıq //Səs.- 2012.- 6 aprel. - S. 10.

205. Sarıyeva, İ. Beynəlxalq müsabiqələrdə istedadlı gənclərin qələbəsi və mənəvi formalaşma problemləri...: İncəsənət incilərini dünya miqyasında tanıdan gənclik... //Bakı xəbər.- 2012.- 27-29 aprel.- S. 15.

206. *Təranə. “Bahar oğlu” yad edildi: [İncəsənət Gimnaziyasında, görkəmli dramaturq, milli mədəniyyətimizin və incəsənətimizin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 113-cü ildönümünə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 6.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

207. *Mərdanov, M. Respublika rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri; 3 aprel 2012-ci il: [Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 6 aprel.- S.2.

 

___________

 

208. *Azəri, L. “Leonardonun sehrli dünyası” Dahi İtalyan rəssamının yubileyi qeyd edildi: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında görkəmli italyan rəssamı Leonardo da Vinçinin 560 illik yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı mövzuda tədbir keçirildi] Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 12.

209. *Ələkbərov, R. İşıq və kölgənin əsrarəngiz dünyası: Rəşad Ələkbərov: “Yaradıcılıqda ən əsası mənəvi rahatlıqdır” : [rəssam Rəşad Ələkbərovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 8.

210. *Quliyev, R. Azərbaycanda təsviri sənətin qədim tarixi və müasir ənənələri var //Xalq qəzeti.- 2012.- 26 aprel.- S. 7.

211. Nərgiz. Vergilər uşaqların gözü ilə: Növbəti rəsm müsabiqəsinə start verildi //Ekspress.- 2012.- 13 aprel.- S. 14.

212. *Reyhan. Məhəbbətə etiqad edən sənətkar: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Özbəkistanın Xalq rəssamı, Akmal Nurun rəngkarlıq əsərlərindən ibarət “Mən məhəbbət dininə etiqad edirəm” adlı sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

213. *Reyhan. Türkiyədə yaşayan həmvətənimizin sənət dünyası: [“Qalereya-1969” sərgi salonunda rəssam Asim Rəsuloğlunun sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 4.

214. *Rəhimov, N. Respublika rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı: [“Ən çox sevdiyim idman növü” mövzusunda müsabiqənin nəticələri haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 6 aprel.- S.2.

 

Bax: 40, 50, 68

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

215. *“Azərbaycan xalçaları – Bakı qrupu” təqdim olunub: [“Azər-İlmə” xalçaçılıq müəssisəsi tərəfindən eyniadlı broşürün işıq üzü görməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 7 aprel.- S. 15.

216. *Ceyhun. Qədim el sənətləri yaşadılır: II Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalının ilk regional sərgisi Gəncədə açıldı //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 9.

217. Heydərov, C. Atcılıq-keçəçilik: [Keçəçilik sənəti haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S.7.

218. *Məmmədov, C. “Dərzilikdə fantaziya ilə yanaşı, zövq də olmalıdır”: [Akademik Milli Dram Teatrının tikiş sexinin müdiri Cuma Osman oğlu Məmmədovla müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 11.

219. *Nərimanoğlu, M. Bir ömrün naxışları Şuşanın işğalından 20 il ötür : [görkəmli xalçaçı rəssam Lətif Kərimov haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 29 aprel.- S. 6.

220. *Oktay. Dərvişlər xalçası: [XIX yüzillikdə Təbrizdə toxunmuş şedevr – «Dərvişlər» xalçası haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 25 aprel.- S. 15.

221. *Tağıyeva, R. Azərbaycan xalçası ümumbəşəri dəyər kimi qorunur : [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin təşkil olunmasının 45, ilk ekspozisiyasının açılışının isə 40 illiyi tamam olur] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 6.

222. *Tağıyeva, R. Azərbaycan xalçası ümumbəşəri dəyər kimi qorunur: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin təşkil olunmasının 45, ilk ekspozisiyasının açılışının isə 40 illiyi tamam olur] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 6.

223. *Zərbəliyev, C. “Dədə-baba sənətimlə məşğul olmaqdan zövq alıram”: [Gəncəda yaşayan misgər Məmməd Fəhimov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 aprel.- S. 19.

 

 

KİNO

 

224. Abdullayeva, A. Cəmiyyətimizi fəlakətə sürükləyən seriallar: [bayağı veriliş və serialların tamaşaçılara təsiri haqqında] //Palitra.- 2012.- 6 aprel.- S. 15.

225. *Axundzadə, H. Psixoloq Humay Axundzadə:: “Serialların insanın davranışına, psixikasına təsiri kifayət qədər güclüdür” //Palitra.- 2012.- 20 aprel.- S. 15.

226. Azəri, L. Bulaq səsli sənətkar: [xalq artisti, aktrisa Aktrisa Məhluqə Sadıqova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 12.

227. *Azəri, L. Dövlət Film Fondunda Yusif Vəliyevin xatirə gecəsi: [Xalq artisti Yusif Vəliyevin 95 yaşının tamam olması haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 5.

228. *Bürcəliyeva, Ş. Qəlblərdə yaşayan sənətkar: [Xalq artisti Məmməd Bürcəliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 11.

229. *Ceyhun. “İtirilmiş həqiqət” Qarabağ mövzusunda bədii filmin 3-cü və 4-cü hissələrinin təqdimatı: ["Park İnn" hotelində rejissor Rüfət Əsədovun quruluşunda hazırlanan tamaşanın təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 2.

230. Eyyubova. G. “Girov” Avropada: Azərbaycan filmi Parisdə keçirilən “Avropa ətrafında”: [rejissor və ssenari müəllifi Eldar Quliyevin eyniadlı filmi] //İki Sahil.- 2012.- 6 aprel.- S.19.

231. *Fariz Bədəlovun xatirəsinə həsr edilmiş filmin təqdimatı keçirilib: [Nizami” Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2012.- 13 aprel.- S. 4.

232. *Fərəcov, S. Xoşbəxt o insandır ki...: [görkəmli teatr və kino aktyoru Mustafa Mərdanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 8 aprel.- S. 7.

233. *Günel. “Azərbaycan səhnəsinin fəxri”-Abbas Mirzə Şərifzadə yad edilib: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında eyniadlı mövzuda keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 18 aprel.- S.7.

234. *Günel. Film Fondunda mərhum rejissor Gülbəniz Əzimzadənin 65 illiyi qeyd edilib: [Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kinorejissor Gülbəniz Əzimzadə haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 14 aprel.- S. 17.

235. *Günel. İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılıq yolu “Ləyaqət hücrəsi”ndə: [AzTV-də rejissor Tariyel Vəliyevin Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılıq taleyindən bəhs edən eyniadlı sənədli televiziya filminin təqdimatı] //525-ci qəzet.- 2012.- 3 aprel.- S. 7.

236. Həmidə Ömərova: “Yaxşı ki, məndə qocalmayan nə isə var”: [xalq artisti Həmidə Ömərova ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 26 aprel.- S.8.

237. *İlk addımlar: [Gəncənin Kəpəz televiziyasında rejissoru Çinarə Əliyeva olan “Difai” və “Difai hamisi” adlı sənədli-bədii və tarixi araşdırma filmi istehsal olunub] //Azərbaycan.- 2012.- 6 aprel.- S. 6.

238. *İsayeva, R. “Bakı, mən səni sevirəm!”: Silsilə filmlərin çəkilişi davam edir //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 7.

239. Kamal. "Hələlik “Bəxt üzüyündən” muğayat olun" : [Ramiz Əzizbəylinin eyni adlı filminin 20 illiyi, yaradıcılığının isə 55 illiyi münasibətilə] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 29 aprel.- S. 7.

240. *Kazımzadə, A. Həyatını yaradıcılığa həsr edən qadın Gülbəniz Əzimzadə - 65 //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 12.

241. *Kazımzadə, A. Xalqın sevimli sənətkarı: [Xalq artisti Yusif Vəliyevin 95 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 10.

242. Qısa filmlərin festivalı keçirildi: [Bakıda “Future Shorts” - qısametrajlı filmlər festivalının keçirilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 12 aprel.- S. 14.

243. *Məmişov, L. Güllələnmiş nəslin tarixçəsi...: Hacı Məcid Əfəndi : [yazıçı Laçın Məmişovun Hacı Məcid Əfəndidən bəhs edən bədii filminin ssenarisi haqqında söhbəti] //Mərkəz.- 2012.- 7 aprel.- S. 15.

244. *Musaoğlu, İ. Zaqatalada anım mərasimi: [akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuş film göstərildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 aprel.- S. 7.

245. *“Oxuyur Müslüm Maqomayev” filminin 40 illiyi qeyd olunub: [Tofiq İsmayılovun quruluşunda Nizami Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2012.- 26 aprel.- S. 7.

246. *Oktay. “Cəfər Cabbarlı və milli kino sənətimiz” //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 6 aprel.- S. 13.

247. Oktay. Savalan baba: [əməkdar artist Sadıq Hüseynov haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 7 aprel. - S.13.

248. *Rafiqqızı, N. “Cocuqlar duymasın”: Uşaqların da ən çox izlədikləri heyrətamiz ssenari ilə: [eyni adlı türk serialı haqqında] //Olaylar.- 2012.- 27 aprel.- S.11.

249. *Ramiz Əzizbəylinin yaradıcılığının 55 illiyi Tədris Teatrında qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2012.- 21 aprel.- S. 17.

250. Rasim Balayev: “İndi Babəklik etməyin yeri deyil”: [xalq artisti Rasim Balayevlə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 27 aprel.- S.6.

251. *Reyhan. “Oxuyur Müslüm Maqomayev”: 40 il : ["Nizami” Kino Mərkəzində Xalq artisti, kinorejissor Tofiq İsmayılovun eyni adlı filminin 40 illiyi qeyd edildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 26 aprel.- S. 2.

252. *Rəhimqızı, Z. Elmira Şabanova: “İtirdiyim illərə görə peşmanlıq çəkmirdim”: İndi analıq qayğısını səhnədə oynayır: [Xalq artisti Elmira Şabanova haqqında] //Ayna.- 2012.- 21 aprel.- S. 20.

253. *Sarıyeva, İ. Milli seriallar gənclərin milli şüurunun formalaşmasında nə kimi rol oynayacaq?: [xalq artisti Həmidə Ömərova, dramaturq Arif Mədətov və şair-jurnalist Yusif Məhəmmədoğlunun fikirləri] //Bakı xəbər.- 2012.- 18 aprel.- S. 15.

254. Sarıyeva, İ. Milli teleseriallar - gəncliyin mənəviyyatını yad serialların təsirindən qorumaqda mühüm vasitə ola bilər //Bakı xəbər.- 2012.- 24 aprel.- S. 12.

255. *Səhnəmizin parlaq ulduzu Sona Hacıyeva: Maneələrdən keçən sənət yolu...: [görkəmli sənətkar Sona Hacıyeva haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 6 aprel.- S.14.

256. Səlimqızı, C. Ərşə qalxan “Ana haqqı”...: [rejissor Zəminə Əliyevanın Fariz Bədəlovun xatirəsinə həsr etdiyi eyniadlı filminin təqdimat mərasimi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 13 aprel.- S.14; Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel. - S. 2.

257. *Şərif, G. Xarici serial dövrü sona çatır: Yeni dövrdə bizi nələr gözləyir: [serialların nümayişi haqqında mütəxəssislərin fikirləri] //Olaylar.- 2012.- 20 aprel.- S.13.

258. *Vahid, T. “Ləyaqət hücrəsi”: [AzTV-də rejissor Tariyel Vəliyevin Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılıq taleyindən bəhs edən eyniadlı sənədli televiziya filminin təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 5.

259. Zümrüd. Azərbaycan kino sənətinin Gəray bəyi: 24 aprel sənətkarın doğum günüdür: [xalq artisti Həsənağa Turabov haqqında] //Səs.- 2012.- 24 aprel.- S.12.

 

Bax: 71, 79, 466, 467, 468, 469

 

Həsən Əbluc – 70

 

260. *Abbaslı, T. Poetik, dramatik, estetik sənətkar: Öz yaradıcı “mən”inin ilkinci, özgə mətnlərinin ikinci müəllifi - Həsən Əbluc: [bədii qiraət ustası, teatr və kino aktyoru haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 27 aprel.- S. 13.

261. Əbluc, E. "Atam çiçəkləri çox sevərdi": Həsən Əbluc – 70: [rejissor Elnaz Əbluc ilə müsahibə] //Paritet.- 2012.- 24-25 aprel - S.16.

262. *Nərimanoğlu, M. Səsin hərarəti, sözün məharəti: Həsən Əbluc – 70: [bədii qiraət ustası, teatr və kino aktyoru haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S. 7.

 

 

MUSİQİ

 

263. *Abbaslı, T. Səs...: [görkəmli xanəndə Seyid Şuşinski haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 7.

264. *Abbaslı, T. Ustadlar yetişdirmiş ustad Millət oğlu, dahilər qardaşı, maestro atası - Zülfüqar Hacıbəyov //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel. - S. 12.

265. Abdin, T. “Sarı gəlin”ə Türkiyədən baxış-1: [müəllifin “Sarı gəlin” mövzusuna münasibəti] //Ədalət.- 2012.- 14 aprel.- S.15.

266. Abdin,T. “Sarı gəlin”ə Türkiyədən baxış-2 : [müəllifin “Sarı gəlin” mövzusuna münasibəti] //Ədalət.- 2012.- 28 aprel.- S.15.

267. Abdullayeva, E. “Qeyrət Azərbaycan kişisinin simvoludur”: [tanınmış xanəndə Elnarə Abdullayeva ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 10 aprel.- S. 6.

268. *Ağalarov, E. Emin Ağalarovun Moskvada “After the Thunder” adlı geniş konserti olub: [gənc müğənni Emin Ağalarovla müsahibə] //525-ci qəzet.- 2012.- 7 aprel.- S. 17.

269. *Ağayev, Y. Yada düşər xatirələr: [xalq artisti Qədir Rüstəmov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 12.

270. *Ağdamda uşaq musiqi və ümumtəhsil məktəbləri xor kollektivləri müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılmışlar //Azərbaycan.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

271. Axundova, Ş. “Şəfiqə Axundova: “...heç kimin yadına düşmürəm”: [bəstəkar Şəfiqə Axundova ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 4 aprel.- S. 8.

272. *Aysər. Oqtay Rəcəbovun doğum günüdür: [bəstəkar, alim və pedaqoq] //Üç nöqtə.- 2012.- 5 aprel.- S. 13.

273. *Azəri, L. “Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı: böyük yolun tarixi”: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında müəllif Lalə Hüseynovanın eyni adlı kitabının təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 3.

274. *Azəri, L. Əzizim balabanı, Asta çal balabanı...: [Əməkdar artist Nizami Allahverdiyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 11.

275. *Azəri, L. Xan Şuşinski adına Respublika Muğam Festivalına yekun vuruldu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 6.

276. *Azəri, L. Nəzakət Teymurova “Muğam” albomunu təqdim etdi: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 4.

277. *Bədəlov, Ə. Avropa musiqi yarışmasının Bakıda keçirilməsi milli maraq baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 aprel.- S. 3.

278. *Bənzərsiz və ürəyəyatımlı ifalar: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Əməkdar artist Bəsti Sevdiyevanın konserti keçirilib] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.

279. Bəstəkarlar İttifaqında yubiley: Nailə Mehdiyevanın 80 illiyi qeyd olundu: [musiqişünas, sənətşünaslıq namizədi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 24 aprel.- S. 15.

280. *Cabirqızı, G. Nəzakət Teymurovanın İtaliyada hazırlanmış yeni albomu jurnalistlərə təqdim edilib: [Xalq artisti Nəzakət Teymurovanın yeni albomu haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 5 aprel.- S. 7.

281. *Ceyhun. Uşaq xor kollektivlərinin III Respublika baxışı davam edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 2; 25 aprel.- S. 2.

282. *Ceyhun. Uşaq xor kollektivlərinin III Respublika baxışı davam edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 2.

283. Cəfərov, C. “Bu gün Opera və Balet Teatrında sağlam yaradıcılıq ab-havası hökm sürür”: [Opera və Balet Teatrının baş dirijoru Cavanşir Cəfərovla müsahibə] //Palitra.- 2012.- 6 aprel.- S. 11.

284. *Ələsgərov, R. “Musiqi ilə məşğul olanda elə bil tərki-dünya oluram”: [Balaban, zurna ustası Rasim Ələsgərovla müsahibə] //Təzadlar.- 2012.- 26 aprel.- S. 11.

285. *Əliyev, Y. Musiqi Kollecində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri ilə görüş keçirilib: [Firəngiz Əlizadə ilə görüş haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 27 aprel.- S.6.

286. *Əliyeva, J. “Xaricdə səslənən mahnılarımızın müəlliflik hüququnun qorunmasına ciddi ehtiyac var”: [millət vəkili Jalə Əliyeva ilə söhbət] //525-ci qəzet.- 2012.- 11 aprel.- S. 5.

287. Əməkdar artistimizə “Sülhməramlı səfir” diplomu təqdim edildi: Azərbaycanın əməkdar artisti Fidan Hacıyevaya klassik italyan musiqisinin təbliğindəki xidmətlərinə görə //Ədalət.- 2012.- 27 aprel.- S.8.

288. *Əsədova, İ. Ömrün müdriklik çağında: [Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksindəki musiqi məktəbinin direktoru, Armanusa Babayeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel. - S.11.

289. *Fərəcov, S. Xatirələr işığında: Hacı Məmmədov: [Xalq artisti, həkim-cərrah haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel. - S. 12.

290. *Fərəcov, S. İstanbulda başa çatan ömür: [Xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyevin anadan olmasının 140 illiyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 14.

291. *Gülər. Musiqi sənətinə diqqət və qayğının bariz nümunəsi: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində skripka musiqi alətləri təqdim edilmiş musiqiçilərin ifasında “Skripka musiqisi axşamı” keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 4.

292. *Günel. Mərhum bəstəkar Elza İbrahimovanın yaradıcılığı fəxri mükafatla qiymətləndirilib //525-ci qəzet.- 2012.- 17 aprel.- S. 7.

293. Haşımova, A. Dünyada ən xoşbəxt müğənni mənəm - Aybəniz Haşımova: [müğənni Aybəniz Haşımova ilə müsahibə] //Mərkəz.- 2012.- 14 aprel.- S. 14.

294. *Heydərova, A. Musiqi sənətimizin parlaq səhifəsi //Mədəniyyət. - 2012.- 27 aprel.- S. 10.

295. *Həsənova, C. Bəstəkarlar İttifaqında musiqişünas Nailə Mehdiyevanın yubileyi qeyd olunub: Yorulmaz alim və gözəl pedaqoq Nailə Mehdiyevanın 80 yaşı münasibətilə //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 11.

296. Xaçınçaylı, Q. Moskvanın Qurultaylar Sarayında birinci yer: [bəstəkar Aybəniz Bəhrəmqızı haqqında] //Həftə içi.- 2012. - 17 aprel - S. 7.

297. *Xatirələri nəğmələrdə yaşayan sənətkar...: “Koroğlu” ariyası ilə böyük səhnələrdə...: [görkəmli sənətkar Gülağa Məmmədov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 5 aprel.- S.14.

298. Xələfli, Ə. Səsin Qəzənfər ruhu: [pedaqoq-xanəndə Qəzənfər Abbasov haqqında] //Kredo.- 2012.- 7 aprel.- S. 13.

299. Xələfli, Ə. Səsin Qəzənfər ruhu: [pedaqoq-xanəndə Qəzənfər Abbasov haqqında] //Kredo.- 2012.- 14 aprel.- S. 7.

300. *Xəlilzadə, F. Bəşər mədəniyyətinin inciləri: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Şuşanın incəsənət xadimləri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 21 aprel.- S. 7.

301. *Xəlilzadə, F. Dahi bəstəkarın yadigarı: Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Simfonik Orkestri - 80 //Azərbaycan.- 2012.- 11 aprel.- S. 7.

302. *Xəlilzadə, F. Dünyanı dolaşan səslər: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Şuşanın unudulmaz xanəndələri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 7.

303. *Xəlilzadə, F. Muğam sənətinin bahadırları: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Şuşanın unudulmaz xanəndələri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S. 5.

304. *İdrisli, E. Sənətdə yaşanan ömür: [görkəmli bəstəkar Məmməd Cavadov haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 20 aprel.- S. 12.

305. İxtiyarqızı, N. Balabanımızı necə qoruyaq?: [eyniadlı musiqi aləti haqqında] //Həftə içi. - 2012.- 24 aprel.- S. 8.

306. İxtiyarqızı, N. Akkordlara köklənən Üzeyir ömrü: [bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 19 aprel.- S.8.

307. İlyasov, Z. Gəncə musiqi kolleci bu gün //İqtisadiyyat. - 2012.- 13-19 aprel.- S.8.

308. *İmanov, E. Musiqi insanların ürəyinə yol tapan əsas vasitədir: [bəstəkar Elçin İmanovla söhbət] //İki Sahil.- 2012.- 3 aprel.- S.20.

309. *İsmayılova, S. Səkinə İsmayılova: “Opera səhnəsində hər xanəndə ifa edə bilmir”: [Xalq artisti Səkinə İsmayılova ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 17 aprel.- S.8.

310. Kazımov, N. “Səbinə Babayeva bizim ən istedadlı məzunumuzdur”: [Milli Konservatoriyanın nəzdində Musiqi Kollecinin direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Nazim Kazımovla söhbət] //İki Sahil.- 2012.- 6 aprel.- S. 19.

311. *Kollegiya iclasında musiqi kollektivlərinin fəaliyyəti müzakirə olunmuşdur: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.

312. *Qasımov, A. Muğam ocaqdır: kimi ağac kötüyü gətirir, kimi yarpaq: [xalq artisti Alim Qasımovla müsahibə] //Kaspi.- 2012.- 24 aprel.- S.11.

313. Qasımov, A. Ya olum, ya ölüm: məndə yola vermək yoxdu...: [xalq artisti Alim Qasımovla sənəti haqqında müsahibə] //Ekspress. - 2012.- 28-30 aprel.- S.18; Mərkəz.- 2012.- 28 aprel.- S.15.

314. *Qasımov, H. Milli teleradiomuzun şöhrətli orkestri //Xalq qəzeti.- 2012.- 12 aprel.- S. 6.

315. *“Maestroya həsr olunur”: [Mstislav Rostropoviçin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev-muzeyində eyniadlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 4 aprel.- S. 11.

316. Mahmudova, T. Musiqi mənim ən böyük məhəbbətimdir : [müğənni Təranə Mahmudova ilə müsahibə] //İki Sahil.- 2012.- 28 aprel.- S. 21.

317. *Mansurov, E. Mahnı janrı məni xalqa tanıtdı: [Əməkdar incəsənət xadimi Eldar Mansurovla söhbət] //Mədəniyyət. - 2012.- 4 aprel.- S. 10.

318. *Mehparə. Qəlbləri oxşayan ifalar: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Əməkdar artist, muğam ifaçısı Bəsti Sevdiyevanın konserti oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 4.

319. *Məmmədəliyev, V. Böyük ustad: [Xalq artisti, ustad tarzən Əhməd Bakıxanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.-15 aprel.- S. 6.

320. “Mən fortepianoda ifa edərkən həyatda hər şeyi unuduram”: [Musiqi Akademiyasının professoru, pianoçu Aytəkin Həsənovanın xatirə gecəsi keçirilib] //Kaspi.- 2012.- 19 aprel.- S.12.

321. Məmmədov, M. Rauf Hacıyevin 90 illik yubileyi qeyd olunub: [Qara Qarayev adına musiqi məktəbində] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 29 aprel.- S.5.

322. Mənsum İbrahimov: “Xanəndə olmasaydım, çox yaxşı həkim olardım”: [xalq artisti, Opera və Balet Teatrının solisti Mənsum İbrahimovla söhbət] //Ədalət.- 2012.- 20 aprel.- S. 8.

323. Mikayıllı, B. Musiqi təhsilinin mövcud vəziyyəti müzakirə olundu Əjdər Ağayev: “Azərbaycan təhsil sistemində musiqi təhsilinin öz yeri vardır”: [Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri professor Əjdər Ağayevin iştirakı ilə Milli Konservatoriya nəzdindəki Musiqi Kollecində idarə heyətnin iclasının keçirilməsi haqqında] //Təhsil və Zaman.- 2012.- 17 aprel. - S. 1-2.

324. *Mirişli, R. Sənətdə keçən ömür: [bəstəkar Ramiz Mirişli ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 10.

325. Musa, Ə. Sona bülbüllər: [Xalq artisti Qədir Rüstəmovun xatirəsinə] //Təzadlar.- 2012.- 12 aprel.- S. 15.

326. Nadiroğlu, R. Gənc azərbaycanlı solist dünyanın rəğbətini qazanıb: [klarnet ifaçısı Mehdi Eyyubov haqqında] //Mövqe.- 2012.- 11 aprel.- S. 11.

327. *Nəbioğlu, A. Qollarım beşik olsun, gəl uzan qollarımda...: [tanınmış bəstəkar Ətiqə Ələkbərova haqqında] //Olaylar.- 2012.- 10 aprel.- S.13.

328. *Nərimanoğlu, M. Musiqi xəzinəmizin tarixi : [musiqişünas Lalə Hüseynovanın Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illiyinə həsr edilmiş “Böyük yolun tarixi” monoqrafiyasının təqdimat mərasimi keçirilib] //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 11.

329. Nəsirova, K. Neofolklorizmin Azərbaycan bəstəkarlarının melodikasına təsiri haqqında //Mədəni-maarif : jurnal.- 2011.- № 12.- S. 28-29.

330. *Nizamiqızı, H. Lal baxışın vida nəğməsi: [Opera və Balet Teatrının solisti, unudulmaz müğənni Nəzakət Məmmədova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 15.

331. *Oktay. Adil Bəbirovun lirik musiqi dünyası [Əməkdar İncəsənət xadimi, bəstəkar Bəbirov Adil haqqında] //Xalq cəbhəsi.-2012.- 18 aprel.- S. 13.

332. *Oktay. Musiqimizin Babası: [xanəndə Baba Mahmudoğlu Mirzəyev haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 10 aprel.- S. 13.

333. *Oktay. Musiqinin xan sülaləsi: [Bakıxanovlar sülaləsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 13 aprel.- S. 13.

334. Oktay. Şirvan aliminin “Musiqi məcəlləsi” : [XV əsrin alimi Fətullah Şirvaninin musiqiyə aid “Məcəllə fil-musiqi” risaləsi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 5 aprel.- S.13.

335. *Oktay. Şuşa-Azərbaycan musiqisinin məbədi: [Şuşa şəhərinin yetişdirdiyi xanəndələr və bəstəkarlar haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 12 aprel.- S.11.

336. *Ömərov, V. Qara Qarayev və azərbaycançılıq //Səs.- 2012.- 24 aprel. - S. 14.

337. Ömərov, V. Üzeyir Hacıbəyov və azərbaycançılıq //Səs.- 2012.- 25 aprel.- S.14.

338. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və Azərbaycanın kaman və digər simli musiqi alətləri //Səs.- 2012.-28 aprel.- S. 14.

339. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və Azərbaycan tarı //Səs.- 2012.- 27 aprel.- S. 14.

340. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və Azərbaycan təsnifləri //Səs.- 2012.- 20 aprel. - S. 14.

341. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və xalq mahnıları //Səs. - 2012.- 21 aprel. - S. 14.

342. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi alətləri //Səs.- 2012.-26 aprel.- S. 14.

343. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi folkloru //Səs.- 2012.- 18 aprel. - S. 14.

344. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi mədəniyyəti (milli opera sənəti) //Səs.- 2012.- 10 aprel. - S. 10; 11 aprel.- S. 10;12 aprel.- S. 10.

345. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi mədəniyyətimizin tarixi inkişaf mərhələləri: XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri //Səs.- 2012.- 17 aprel. - S. 12.

346. Ömərov, V. Sovet dövrü (20-60-cı) milli musiqi mədəniyyətimizdə azərbaycançılıq ideyalarının təbliği //Səs. - 2012.- 14 aprel. - S. 14.

347. Ömərov, V. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində milli musiqi mədəniyyətimiz və azərbaycançılıq //Səs.- 2012.- 13 aprel.- S. 14.

348. Pənahov, İ. Nümunəvi təhsil ocağı: [Şəki Musiqi Kollecinin direktoru Sərdar Şərifovun söylədikləri] //Respublika.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.

349. Rastropoviç, O. “Onun həyatdan köçməsi inanclı insanlar üçün bayramdır”: [Mstislav Rastropoviçin qızının atası haqqında xatirələri] //Kaspi.- 2012.- 6 aprel.- S.11.

350. *Reyhan. Sənətdə yaşanan həyat: Görkəmli musiqiçi və pedaqoq Aida Abdullayevanın 90 illik yubileyi qeyd edildi: [Bakı Caz Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 3.

351. *Rəhimov, N. Məktəb mənim ikinci evimdir: [Bülbül adına musiqi məktəbinin müəllimi Rəsmiyyə Allahverdiyeva haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 13 aprel.- S. 8.

352. Rəhmanlı, N. Musiqini yaşadan insan: [görkəmli cazmen Vaqif Sadıqov haqqında] //Respublika.- 2012.- 5 aprel.- S. 8.

353. *Rüstəmova, H. Gənc istedadın növbəti uğuru: [Tofiq Quliyev adına 12 saylı uşaq musiqi məktəbinin vokal sinfində təhsil alan Yasin Həsənov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 8.

354. Salmanov, R. Sənət dolu bir ömür : [“Dan ulduzu” instrumental musiqi ansamblının solisti, mahir zərb aləti ifaçısı Nadir Yusupov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 aprel.- S. 8.

355. *Səlimqızı, C. Tanınmış pianoçu Aytəkin Həsənova yad edilib: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində istedadlı pedaqoq, sənətşünaslıq elmləri namizədinə həsr olunanan “Rekviyem” adlı anım gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 19 aprel.- S. 14; Bakı xəbər.- 2012.- 19 aprel.- S. 14.

356. Şahməmmədova, N. Bəstəkar Ramiz Mirişlinin yaradıcılıq cizgiləri //Mədəni-maarif : jurnal. - 2011.- № 12.- S.14-16.

357. *Şəms. “Müasir caz ifaçıları çox həssasdırlar”: Şahin Növrəsli bu sənətə xələl gətirilməsini istəmir : [Cazmen Şahin Növrəslinin dedikləri] //Ayna.- 2012.- 28 aprel.- S. 20.

358. Teymurova, N. “İlk rolum “Leyli” olub”: [xalq artisti, Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Nəzakət Teymurova ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2012.- 28 aprel.- S. 13.

359. *Uğur. “Erməni dilinin lüğət fondunun 75 faizi türk sözləridir”: İslam Sadıq: “Ermənilər türk musiqisini hazır şəkildə, olduğu kimi mənimsəyiblər” //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 14 aprel.- S.14.

360. *Uğur. “Yaxşı iş görən insanları uca tutmalı...”: Üzeyir Hacıbəyli Hüseyn Cavidin oğluna kömək edib //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 11 aprel.- S.14.

361. *Uğur. “Erməni həmişə oğru xalq olub”: Əlicavad Cavadov balaban və zurnanın ermənilərə aidiyyatı olmadığını bildirir: [balaban və zurnanın mahir ifaçısı Əlicavad Cavadov haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 27 aprel.- S.14.

362. Vəliyeva, Ü. Qara Qarayev yaradıcılığında müasirlik: [bəstəkar Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Mədəni-maarif : jurnal. - 2011.- № 12.- S.11-13.

363. “Yadındamı ötən günlər?..”: “İllər ötür, bizə qalır o günlərin xatirəsi...”: [“Qaya” kvarteti haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 4 aprel.- S.14.

364. *Zərbəliyev, C. 80 yaşlı məktəbin sənət uğurları: Rəşid Behbudov adına 2 nömrəli onbirillik musiqi məktəbinin yubileyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 3.

365. *Zərbəliyev, C. İstedadlar sorağında: [Ölkəmizi beynəlxalq müsabiqə və festivallarda uğurla təmsil edən daha altı ifaçı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi təqaüdünə layiq görülən Məhərrəm Hüseynli, Günay Ağalarova, Vüsalə Babayeva, Murad Abasov və Atabala Manaf haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 aprel.- S. 8.

366. *Zərbəliyev, C. Musiqili məkanın işığında: Burada musiqi əsərləri hisslər, duyğularla ifa olunur: [Gözdən əlil uşaqlar üçün 38 №-li 11 illik musiqi məktəbi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S.13.

367. *Zümrüd. Professional təhsil almış ilk Azərbaycan bəstəkarı: [Asəf Zeynallı haqqında] //Səs.- 2012.- 6 aprel.- S. 12.

 

Bax: 13, 38, 44, 51, 54, 67, 81, 245, 251

 

 

Estrada və sirk

 

368. *Azəri, L. Cazmen Emil İbrahim anıldı: [Bakı Caz Mərkəzində cazmen Emil İbrahimin (Məmmədov) xatirə gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 4.

 

 

 “Eurovision - 2012” mahnı müsabiqəsi

 

369. *Ağayeva, Ə. Bakı qonaqları qarşılamağa hazırdır: [“Eurovision -2012” Mahnı Müsabiqəsi haqqında] //Səs.- 2012.- 17 aprel.- S. 5.

370. *Anggün. “Azərbaycanla məni çox oxşar cəhət birləşdirir”: [Fransanın “Eurovision - 2012” Mahnı Müsabiqəsinin təmsilçisi Anggun ilə söhbət] //Ekspress.- 2012.- 14-16 aprel.- S. 19.

371. Azadi, S. 56 illik ümumavropa musiqi bayramı: [“Eurovision” -2012” mahnı müsabiqəsi haqqında] //İki Sahil.- 2012.- 19 aprel.- S.14.

372. *Azərbaycanda keçiriləcək “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi Avropa gənclərini bir araya gətirən mühüm mədəniyyət tədbiri olacaqdır: [bu sözləri Prezident Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov Bakıda gənc hüquqşünasların beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı demişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 28 aprel.- S. 2.

373. *Babayeva, S. “Azərbaycanı müsabiqədə layiqincə təmsil etmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm”: [müğənni Səbinə Babayevanın fikirləri] //Olaylar.- 2012.- 18 aprel.- S.11.

374. *Babayeva, S. “Biz ən yaxşıyıq, bunu unutmayaq!”: [“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək Səbinə Babayeva ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 18 aprel.- S.8.

375. Babayeva, S. “Eurovision” -2012” təmsilçimiz söz verdi: [müğənni Səbinə Babayevanın fikirləri] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 18 aprel.- S.7.

376. *“Baku Crystal Hall”ın tikintisi başa çatmışdır: [bu barədə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Bakıdakı “Eurovision” Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında bildirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 5.

377. Bayramova, Z. “Eurovision -2012” Mahnı Müsabiqəsi //Səs.- 2012.- 19 aprel.- S.8-9; 20 aprel.- S.8-9.

378. *Dubay hökumətinə məxsus ərəbdilli “Əl-Bəyan” qəzetində Bakıda keçiriləcək “Eurovision – 2012” mahnı müsabiqəsindən bəhs edən maraqlı yazı dərc olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 24 aprel.- S. 4.

379. *“Eurovision 2012”nin aparıcılarının adları açıqlandı //Olaylar.- 2012.- 17 aprel.- S.5.

380. *“Eurovision” kimi nüfuzlu mədəniyyət layihəsindən siyasi məqsədlər naminə istifadə etmək cəhdləri heç bir əxlaq normasına sığmır: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Eurovision-2012”: Azərbaycan həqiqətləri yerli və xarici mediada” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 13 aprel.- S. 3.

381. *“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin Azərbaycandakı rəsmi Fanklubu Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm aksiya keçirmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 10.

382. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi günlərdə Azərbaycan polisinin qarşısında duran əsas vəzifə ictimai asayişi və əmin-amanlığı nümunəvi qorumaqdır //Azərbaycan.- 2012.- 19 aprel.- S. 5.

383. Ələddinqızı, N. “Eurovision 2012” möhtəşəm şousuna sayılı günlər qalıb //Səs.- 2012.- 28 aprel.- S.5.

384. *Ələddinqızı, N. “Eurovision - 2012” Mahnı Müsabiqəsinə hazırlıq işləri daha da sürətlənib //Səs.- 2012.- 18 aprel.- S. 10.

385. *Əliyev, Ə. Azərbaycanın timsalında “Eurovision - 2012” Mahnı müsabiqəsi dünyaya nümunə olacaq: [Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Əlikram Əliyevin müsahibəsi] //Səs.- 2012.- 25 aprel.- S.7.

386. *Hacızadə, A. “İRS” beynəlxalq jurnalının növbəti nömrəsi Bakıda musiqi mövsümünün başlanmasından söz açır: [Moskvada nəşr olunan “İrs-Naslediye” jurnalında “Eurovision-2012” beynəlxalq musiqi müsabiqəsi haqqında məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan. - 2012.- 25 aprel.- S. 3.

387. *Xəlilzadə, F. Bakı dünyanın diqqət mərkəzindədir: [“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 29 aprel.- S. 7.

388. *Xəlilzadə, F. Parlaq və yadda qalacaq günlər: [Bakıda keçiriləcək “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.

389. *Xəlilzadə, F. Şərqlə Qərb arasında körpü: [“Eurovision - 2012” mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 1 aprel.- S. 8.

390. *İbrahimov, R. İçərişəhərdən “Eurovision”qonaqlarına xəbər: Turistlər üçün gəzinti arabaları, audiobələdçilər, bölgə turları və milli sərgilər təşkil olunacaq //Bizim yol.- 2012.- 28 aprel.- S.13.

391. İxtiyarqızı, N. “Eurovision2un sponsorları //Həftə içi. - 2012.- 26 aprel.- S.8.

392. İltifat. “Eurovision”a tam hazırıq: [“Eurovision” mərkəzində Heydər Əliyev Fondu ilə müsabiqənin İşçi Qrupunun birgə mətbuat konfransının keçirilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 17 aprel.- S. 15.

393. *İsmiyev, A. “Evrovision” yarışmasının qonaqlarına yüksək səviyyədə xidmət göstəriləcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Turizm şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyevin dedikləri] //Yeni Azərbaycan.- 2012.- 18 aprel.- S.6.

394. *Mahirqızı, V. “Eurovision”: beynəlxalq və yerli "oyunçular"ın bəhanəsi: [müsabiqə ətrafında yaranan məsələlər barədə] //Olaylar.- 2012.- 13 aprel.- S. 5.

395. *Mükərrəmoğlu, M. “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ilə bağlı kollegiya iclası keçirilib: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində] //Xalq qəzeti.- 2012.- 10 aprel.- S. 7.

396. *Pakistanın nüfuzlu “Daily Times” qəzetində “Eurovision - 2012: Böyük bayram gözləntisində” sərlövhəli məqalə dərc edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 3 aprel.- S. 3.

397. *RİTN-də “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ilə bağlı kollegiya iclası keçirilmişdir: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində keçirilən kollegiya iclası haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 10 aprel.- S. 7.

398. *“Rossiyskaya qazeta”: Azərbaycan möhtəşəm şou hazırlayır: [“Rossiyskaya qazeta”nın 24 aprel tarixli nömrəsində “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ərəfəsində olan Azərbaycana həsr edilmiş məqalələr dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 2.

399. *Rusiyanın “Vestnik Kavkaza” nəşri Bakıda “Eurovision-2012” Beynəlxalq mahnı müsabiqəsinə hazırlıq haqqında məqalə dərc etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 25 aprel.- S. 2.

400. *Rzalı, R. Azərbaycan xarici mətbuatın diqqət mərkəzindədir: “Eurovision-2012” böyük bayram kimi təqdim olunur //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S. 10.

401. *Sevinc. “Eurovision” Bakıdakı otelləri doldurub //Həftə içi.- 2012.- 25 aprel.- S.5.

 

 

Ramiz Quliyev – 65

 

402. *Aygün. 65 yaşlı Ramiz Quliyev: Müasir tar ifaçılığı məktəbinin yaranması və təşəkkülü onun adı ilə bağlıdır //Olaylar.- 2012.- 26 aprel.- S.12.

403. *“Bilmirəm, bu nə hikmətdir, “Segah”ın əsiriyəm”: [Xalq artisti Ramiz Quliyevlə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 5.

404. Ramiz Quliyevin 65 yaşı tamam olur: [Xalq artisti, tarzən haqqında] //Üç nöqtə.- 2012.- 27 aprel.- S. 13.

405. *Səlimqızı, C. Ramiz Quliyev – 65: [Xalq artisti, tarzən haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 24 aprel.- S. 14.

 

 

Xalq yaradıcılığı

 

406. *Abdullayev, T. “...Şakirəm, hüsnünə min dastan qoşum...” : [Aşıq Şakir haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.

407. *Abdullayeva, F. “Əfsanələr paytaxtı”nda tədbirlərə start verildi: [“Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı” elan edilən Gədəbəydə “Əfsanələr Paytaxtı” təqdimatı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

408. *Aydınoğlu, T. “Sazımız - sazbəndimiz”: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin nəşr etdirdiyi şair Nəbioğlu, Musanın eyniadlı ensiklopedik kitabının təqdimat mərasimi keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 5 aprel.- S. 6.

409. Çiçək, C. Dədə Şəmşir işiğı: [“Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağının təsisçisi və sədr müavini Şəmşir Şəmşirli haqqında] //Təzadlar.- 2012.- 19 aprel.- S. 15.

410. Həsənov, Ə. Masallı ölkəmizin folklor paytaxtıdır //Respublika.- 2012.- 17 aprel.- S. 10.

411. *İsayev, Ə. Əfsanələr real tarixdən söz açır : [Gədəbəy rayonunun 2012-ci ildə Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı seçilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S. 11.

412. *Masallıda “Folklor Paytaxtı” tədbirlərinə start verildi //Mədəniyyət.- 2012.- 18 aprel.- S. 5.

413. Meydanlı, F. Zəlimxan Yaqub və “Sazımız – sazbəndimiz”: [şair Musa Nəbioğlunun eyni adlı ensiklopedik kitabı haqqında] //Kredo.- 2012.- 14 aprel.- S. 4.

414. *Murad, K. Aşıq Murad Kövrək: “Mən sənətə saxta yolla gəlməmişəm” Aşıq Hüseyn Saraclının sonuncu şəyirdi aldı görək “Mərkəz”ə nə dedi... : [aşıq ilə söhbət] //Mərkəz.- 2012.- 25 aprel.- S.14.

415. *Mükərrəmoğlu, M. 2012-ci ilin “Xalq yaradıcılığı paytaxtları” //Xalq qəzeti.- 2012.- 5 aprel.- S. 4.

416. *Nigar. Milli Kitabxanada “Sazımız – sazbəndimiz”: M.F.Axundov adına Kitabxanada Musa Nəbioğlunun “Sazımız - sazbəndimiz” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib //Həftə içi.- 2012.- 5 aprel.- S. 8; Ekspress.- 2012.- 5 aprel.- S. 23.

417. Sarıyeva, İ. Azərbaycan aşıqlarının vahid səhnə geyimi forması müsabiqəyə çıxarıldı //Bakı xəbər.- 2012.- 27-29 aprel.- S.14.

418. *Sultanov, Z. El şairinə ehtiram: [Gəncəbasarda “Bisavad Teymur” adı ilə tanınmış Aşıq Teymur Əhmədovun anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar el şairinin Goranboy rayonunda yubiley mərasimi keçirilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

419. *Vahid, T. “Sazımız - sazbəndimiz”: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin nəşr etdirdiyi şair Nəbioğlu, Musanın eyniadlı ensiklopedik kitabının təqdimat mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 4.

 

 

Bax: 17, 56

 

TEATR

 

420. *Abbaslı, T. Bir “keçmiş” tamaşa-sevginin - “boy çiçəyi” tək bayatı -“boyatımış” məhəbbətin oyatdığı yeni sevgilər...: [Xalq artisti, rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun quruluşunda “Sən həmişə mənimləsən” tamaşası H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında] //Mədəniyyət. - 2012.- 11 aprel.- S. 6.

421. *Ağdamda “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” tamaşası göstərilmişdir: [Ə.Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrında M.F.Axundzadənin 200 illik yubileyi münasibətilə təqdim olunan eyniadlı tamaşanın rejissoru Vaqif Şərifovdur] //Azərbaycan.- 2012.- 12 aprel.- S. 7.

422. *Aslan, S. Kiminin əvvəli...: Kiminin...yenə də əvvəli: [xalq artisti ilə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 5 aprel.- S.12.

423. *Azərbaycan teatrında Tuqanov imzası: Moskvadan Bakıya uzanan sənət yolu... //Azadlıq.- 2012.- 8 aprel.- S.14.

424. Böyük səhnənin unudulmaz adı - Kazım Ziya: Həm gözəl aktyor, həm tərcüməçi //Azadlıq.- 2012.- 25 aprel.- S.14.

425. *Əlizadə, M. “Dünyada yeni aktyor tipi yaranmaqdadır”: [professor Məryəm Əlizadə ilə müsahibə] //Olaylar. - 2012.- 13 aprel.- S.12; Ekspress.- 2012.- 11 aprel.- S. 23.

426. *Fərəcov, S. Xoşbəxt o insandır ki...: [görkəmli teatr və kino aktyoru Mustafa Mərdanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 8 aprel.- S. 7.

427. *Gülər. Ölkəmiz Teatr Tənqidçilərinin Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv qəbul olunub //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 8.

428. *Günel. “Azərbaycan səhnəsinin fəxri”-Abbas Mirzə Şərifzadə yad edilib: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında eyniadlı mövzuda keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 18 aprel.- S.7.

429. Hacı, T. “Qəribə adam”: [Naxçıvan Dövlət Universitetində ali məktəbin Tələbə Teatr Studiyasının quruluş və təqdimatında Nazim Hikmətin eyniadlı dramı göstərilib] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 17 aprel.- S. 7.

430. *Hacıyeva, E. “Can bizimkilər”: Mingəçevir Dram Teatrında premyera: [rejissor Günay Səttarovanın quruluşunda, M.F.Axundzadənin əsərləri əsasında səhnələşdi-rilən “Can bizimkilər” adlı kollaj-tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 4.

431. *Hüseyn, F. Elçinin öz “Teleskop”u: [Xalq yazıçısı Elçinin eyniadlı əsəri Kamran Şahmərdanın quruluşunda] //Kaspi. - 2012.- 3 aprel.- S. 15.

432. *İsrafilov, İ. Yeniləşən dünyanın teatr prosesi: faktlar... mülahizələr... qənaətlər...: [Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri Assosiasiyasının XXVI Konqresi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 10 aprel.- S. 4.

433. Mədətoğlu, Ə. İkinci yüz ili yaşayan teatr: [Ağdam Dövlət Dram Teatrının 110 illiyi münasibətilə] //Ədalət.- 2012.- 4 aprel.- S. 5.

434. *Mirzəyev, S. “Tamaşaçı zəif əsəri qəbul qəbul etmir”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Sucəddin Mirzəyelə söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S. 7.

435. *Mükərrəmoğlu, M. “Sənin həyatın nağıl qəhrəmanlarının ömrünə bənzəyir”: [Xalq artisti Fatma Qədri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 15 aprel.- S. 8.

436. *Nərimanoğlu, M. Qafqazın qocaman sənət ocağı: İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı - 130 //Azərbaycan.- 2012.- 10 aprel.- S. 7.

437. Piriyev, İ. İrəvan teatrı 130-cu mövsümünə qədəm qoydu //Mədəni-maarif : jurnal. - 2011.- № 12.- S.22-25.

438. *Piriyev, İ. Şekspir, Elçin və “Şekspir”: [Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 aprel.- S. 10;11.

439. *Piriyev, İ. Vətəndə vətənsiz teatrın sənət dünyasından: İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı: [İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyev ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S.7.

440. *Rəhimli, İ. Bakıda teatr tamaşaları göstərilən binalar: [Milli teatr tariximizdən naxışlar] //Mədəniyyət.- 2012.- 27 aprel.- S. 6.

441. Rəngli səs, rəngarəng obrazlar: Onun səsi həm tərəf-müqabillərini, həm seyrçiləri ovsunlayırdı: [Xalq artisti Əli Yusif oğlu Zeynalov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 21 aprel.- S.14.

442. Rüstəmov, E. “Teatırlarımızdakı mühit yaradıcı və ciddidir”: [teatr və kino aktyoru Elşən Rüstəmovla söhbət] //Kaspi.- 2012.- 31mart-2 aprel.- S. 6.

443. *Səhnəmizin ilk peşəkar aktrisası Fatma Qədri: Ciddi xarakterlər ustası... //Azadlıq.- 2012.- 14 aprel.- S.14.

444. Süleymanova, A. Həsən Əbluc: Sehrli səsin seyrində: [aktyor Həsən Əbluc haqqında] //Kaspi.- 2012.- 14-16 aprel. - S. 23.

445. *Şükürov, M. Gənc şəhərin yetkin sənət ocağı: Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının bu günü //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 7.

446. *“Tofiq Kazımov” adlı fenomen: Atası Səməd Mənsurun yolu ilə... //Azadlıq.- 2012.- 10 aprel.- S.14.

447. *Unudulmaz obrazlar ustası Həsənağa Salayev: Səhnədə ilk uğurlar... //Azadlıq.- 2012.- 9 aprel.- S.14.

 

 

Bax: 3, 39, 52, 57, 448

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

448. *Abbaslı, T. Böyük, rəngarəng aktlar aktyoru: Oynanılası nə "növ" rol qalıb ki, İsmayıl Osmanlı onu oynamamış olsun...: [Xalq artisi İsmayıl Osmanlı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel. - S. 12.

449. *Abbaslı, T. Klassik aktyor sənətinin görkəmli nümayəndəsi : [Xalq artisi İsmayıl Osmanlı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 29 aprel. - S. 7.

450. Ağazadə, A. Bir qış axşamı bizi....: [Akademik Milli Dram Teatrında İsveç yazıçısı Maks Firişin “Don Juan və Həndəsə” tamaşasının nümayişi haqqında] //Kaspi.- 2012.- 31 mart- 2 aprel.- S.20.

451. *İsmayılov, H. “Teatra gedən insanlara həsəd aparıram”: [Xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Hacı İsmayılovla müsahibə] //Kaspi.- 2012.- 17 aprel.- S.17-11.

452. *Nərimanoğlu, M. Kələntər dayının obrazlar qalereyası: İsmayıl Osmanlı – 110: [Xalq artisti İsmayıl Osmanlı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 24 aprel.- S. 11.

453. *Nəsirova, H. “Mən özümü haqqı tapdanmış aktrisa hesab edirəm”: Hicran Nəsirova: “Həyatım bir roman, yoxsa trilogiyasıdır bilmirəm”: [aktrisa Hicran Nəsirovanın fikirləri] //Olaylar.- 2012.- 18 aprel.- S.12.

 

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

454. Abdullayeva, M. Heç kimə bənzəməyən aktrisa M.Abdullayeva: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Mehriban Abdullayevailə söhbət] //Ekspress.- 2012.- 21-23 aprel.- S. 18.

455. Cahangir, İ. “Əsl aktyora tarix qiymət verir”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru İlqar Cahangirlə söhbət] //Həftə içi. - 2012.- 13 aprel.- S.8.

456. *Gülər. Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”: [Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluş verdiyi tamaşa] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 aprel.- S. 6.

457. Rəis, X. “Hacı Qara” - yeni quruluşda: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında M.F. Axundzadənin “Hacı Qara” əsəri rejissor Bəhram Osmanovun qurluşunda tamaşaya qoyulub] //Kaspi.- 2012.- 14-16 aprel. - S. 22.

458. Rüstəmov, E. “Teatrlarımızdakı mühit yaradıcı və ciddidir”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Elşən Rüstəmovla müsahibə] //Kaspi.- 2012.- 31 mart- 2 aprel.- S. 22.

459. Salmanlı, A. “Bu həyat ondan baş açanlarındır”: [Xalq artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Ağaxan Salmanlı ilə söhbət] //Ekspress.- 2012.- 14-16.- S. 18.

 

 

Musiqili Komediya Teatrı

 

460. Əlizadə, Ə. Tamaşaçı aktyoru ruhlandırır: [Musiqili Komediya Teatrının aktyoru, əməkdar artist Əkbər Əlizadə ilə söhbət] //İki Sahil.- 2012.- 12 aprel.- S.14.

 

 

“YUĞ” Dövlət Teatrı

 

461. *“Adari Films Production”ın yeni layihəsi böyük maraqla qarşılanmışdır: [Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrının səhnəsində quruluşçu rejissoru Elvin Adıgözəl olan “Bir dəlinin xatirə dəftəri” tamaşasına baxış keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 5 aprel.- S. 6.

462. Cəbrayıloğlu, E. “Bir dəlinin xatirə dəftəri”: [YUĞ Dövlət Teatrında rus yazıçısı Nikolay Qoqolun “Dəlinin qeydləri” əsəri əsasında eyniadlı tamaşa Elvin Adıgözəlinin quruluşunda] //Ədalət.- 2012.- 7 aprel.- S. 17.

463. *Gülər. “Bir dəlinin xatirə dəftəri”: “Yuğ” Teatrında yeni tamaşaya ictimai baxış: [rejissor Elvin Adıgözəlovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 3.

464. *İsayeva, R. “Tabu”lara qarşı çıxan insan ruhu günahlardan nə zaman təmizlənir? [“Yuğ” Dövlət Teatrında rejissor Ruslan Şöhrətoğlunun quruluşunda hazırlanan tamaşa oynanıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 aprel.- S. 5.

 

 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

 

465. *Abdullayeva, G. Lənkəran teatrında Baba Rzayevin yubileyi keçirilib: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrında rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Baba Rzayevin 70 illik yubileyi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 aprel.- S. 3.

466. Cəfərov, E. Lənkəranda Baba Rzayevin yubileyi keçirilib : [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının rejissoru Baba Rzayevin 70 illik yubileyi münasibətilə] //Kaspi.- 2012.- 31 mart-2 aprel.- S. 23.

 

 

Nəsibə Zeynalova - 96

 

467. Ad gününüz mübarək, Nəsibə xanım...: [görkəmli satira ustası, Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı Nəsibə Zeynalova haqqında] //Ədalət.- 2012.- 21 aprel.- S.24.

468. *Mükərrəmoğlu, M. Ömrü nağıllaşan sənət korifeyi: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 22 aprel.- S. 8.

469. Nəsibə xanım qəlbimizdə əbədi yaşayacaq: Çünki o, dünyaya aktrisa kimi gəlmişdi: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Üç nöqtə.- 2012.- 20 aprel.- S. 13.

470. *Zümrüd. Səhnəmizin görkəmli gülüş ustası: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Səs.- 2012.- 20 aprel.- S. 12.

 

 

Balet və rəqs

 

471. Əlicanzadə, Q. Rəqs janrının təşəkkülü: [rəqs sənətinin tarixi haqqında Xoreoqrafiya]: //Mədəni-maarif : jurnal.- 2011.- № 12.- S.17-19.

 

 

КУЛЬТУРА

 

472. *Алиева, Л. Лейла Алиева: “Азербайджан – это пространство симбиоза культур, религий и традиций, и это нашло отражение в искусстве”: [Интервью вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанской молодежной организации России Лейлы Алиевой] //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 апреля. - С. 1, 3.; Азербайджанские известия.- 2012.- 14 апреля.- С.1,3.

473. *Усубалиев, А. Новый закон “О культуре” //Эхо.- 2012.- 20 апреля.- С. 2.

 

 

День геноцида азербайджанцев

 

474. В Баку открылась выставка, приуроченная ко Дню геноцида азербайджанцев //Ежедневные новости.- 2012. - 6 апреля. - С. 10.

475. Дагаргулия, С. Трагическим событиям истории азербайджанского народа посвящается: [о постановке в Сумгайытском Театре Драмы] //Вышка.- 2012. - 6 апреля. - С. 6.

 

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

476. *О некоторых мерах по созданию Гейтепинского археологического парка: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 18 апреля 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 19 апреля.- С. 2.

477. *О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры” работникам туристической сферы в Азербайджанской Республике //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля.- С. 2.

478. *О 120-летнем юбилее Бахруза Кенгерли Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 13 апреля 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля.- С. 3.

 

 

2012-й год- Год Мирзы Фатали Ахундова

 

479. Ахундовский фестиваль: [В 2012 году в Азербайджане состоится фестиваль театров, посвященный 200-летию Мирзы Фатали Ахундова] //Зеркало.- 2012.- 18 апреля.- С. 8.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

480. *Алиева, С. Памяти автора интеллектуального кино..: В Баку прошло мероприятие, посвященное 80-летию Андрея Тарковского //Зеркало.- 2012.- 11 апреля.- С. 8.

481. *Алиева, У. Любовный цугцванг в опере “Аида”: В Театре Оперы и Балета выступили звезды четырех стран //Зеркало.- 2012.- 24 апреля.- С. 8.

482. *Асланов, А. Красота спасет мир…: Размышления, рожденные знакомством с выставкой “Жемчужины Франции” //Бакинский рабочий.- 2012. - 14 апреля. - С. 4; Вышка.- 2012.- 6 апреля. - С. 2-3.

483. *Багирова, Т. Острова любви Акмаля Нура: Известный узбекский художник широко использует в своих полотнах символико-аллегорические образы //Азербайджанские известия.- 2012.- 13 апреля.- С. 1.

484. *“Бурановские бабушки”: “Постараемся выучить к маю одну из популярных азербайджанских песен”: Интервью с представительницами России на международном песенном конкурсе “Евровидение - 2012” — удмуртским музыкальным коллективом //Бакинский рабочий. - 2012. - 4 апреля. - С.6.

485. *“Бурановские бабушки”: “Радушие и гостепримство - это то, что объединяет удмуртов и азербайджанцев”: Интервью “Эхо” с самыми обсуждаемыми участницами “Евровидения - 2012” //Эхо.- 2012. - 3 апреля. - С. 1, 8.

486. В Баку буду представлены работы турецкого карикатуриста: [Кадри Догруера в “Гыз галасы”] //Неделя.- 2012. - 6 апреля. - С. 10.

487. *В Москве зажглись “Звезды Содружества”: [Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москве вручена Межгосударственная премия “Звезды Содружества”] //Бакинский рабочий.- 2012. - 24 апреля. - С. 3.

488. В поисках совершенства: [о выставке узбекского художника А.Николаева] //Зеркало.- 2012.- 19 апреля.- С. 8.

489. *Выставка узбекского художника: [Акмаля Нура] //Зеркало.- 2012.- 6 апреля.- С. 8.

490. Жучкова, М. И снова о Пушкине: [театрализованное представление в РИКЦ] //Неделя.- 2012.- 20 апреля.- С.18.

491. *Ирада, А. Дни российского кино: Проходят в столичном киноцентре “Низами” //Эхо.- 2012. - 4 апреля. - С. 8.

492. *Коновалов, И. “Игра на скрипке всегда была для меня лишь средством погружения в мир музыки”: [беседа со скрипачом из Израиля И. Коноваловым] //Азербайджанские известия.- 2012.- 25 апреля.- С. 3.

493. *Манафов Р. Мехрибан Алиевой вручена в Москве премия “Звезда Содpужества” //Эхо.- 2012.- 14 апреля.- С. 2.

494. *Микеладзе, Г. На гастроли в Баку приедет Ярославский Театр имени Волкова //Бакинский рабочий.- 2012. - 12 апреля. - С. 4, 6.

495. Оруджалиева, О. В экспозиции-работы Народного художника Узбекистана: [Акмаля Нура] //Комсомольская правда.- 2012.- 3-9 апреля.- С. 7.

496. *Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена премии “Звезды Содружества” //Бакинский рабочий.- 2012. - 11 апреля. - С. 1.

497. *Пеpвой леди Азеpбайджана вpучена пpемия “Звезды Содpужества”: За выдающиеся заслуги в области здравоохранения, в социальной сфере, культуре и гуманитарной //Зеркало.- 2012.- 17 апреля.- С. 8; Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля.- С. 1, 6.

498. *Ханджанбекова, Ф. Акмаль Нур — певец любви: [выставка работ Народного художника — президента Академии художеств Узбекистана, академика Акмаля Нура] //Бакинский рабочий.- 2012.- 19 апреля.- С.6.

499. Художественный конкурс от посольства Туркменистана //Зеркало. - 2012.- 18 апреля.- С. 8.

500. *Чикобава, З. “Мы, грузины, очень рады видеть, как Баку меняется с каждым днем”: Интервью “Эхо” с директором Академического Драмтеара им. Шота Руставели Заалом Чикобава //Эхо.- 2012.- 11 апреля.- С. 8.

501. *Яваргызы, И. “А. С. Пушкин в моей семье”: Сегодня в РИКЦ пройдет второй блок заключительного этапа проекта, посвященного творчеству великого руского поэта //Эхо.- 2012. - 24 апреля.- С.8.

 

 

Выставка “Полет в Баку: современное искусство Азербайджана” в Париже

 

502. *Выставка “Полет в Баку: современное искусство Азербайджана” в Париже вызвала большой интерес //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 апреля.- С. 4.

503. *Ирада, А. “Полет в Баку” в Париже: В известном парижском особняке Соломон де Ротшильд представлены работы азербайджанских мастеров //Эхо.- 2012.- 17 апреля.- С. 8.

504. Мехрибан Алиева приняла участие в открытии выставки “Полет в Баку: современное искусство Азербайджана” в Париже //Вышка.- 2012.- 13 апреля.- С. 2.

505. *От имени первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой был устроен прием в честь гостей выставки “Полет в Баку” в Париже //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 апреля.- С. 4.

506. *В Париже открылась выставка “Полет в Баку: современное искусство Азербайджана” //Бакинский рабочий.- 2012.- 13 апреля. - С. 1, 3.

 

 

Дни культуры Азербайджана в Италии

 

507. *Асадова, И. С большим успехом: В Италии прошли Дни культуры Азербайджана, а также соостоялась презентация журнала “Баку” //Эхо.- 2012.- 24 апреля.- С. 8.

508. *Багирова, Т. Память великого поэта: В Италии завершились Дни культуры Азербайджана //Азербайджанские известия.- 2012.- 24 апреля.- С. 1.

509. *В Италии состоялась церемония в связи с завершением Дней культуры Азербайджана //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 апреля.- С. 2.

510. *В Риме состоялась церемония открытия памятника гениальному Низами Гянджеви: [авторы-народный художник Салхаб Мамедов и заслуженный художник Али Ибадуллаев] //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 апреля.- С. 1-2.

511. *В Риме состоялась церемония презентации журнала “Баку” //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 апреля.- С. 1-2.

512. В Риме установят памятник Низами Гянджеви //Зеркало.- 2012.- 12 апреля.- С. 8.

513. Дни культуры Азербайджана в Италии//Зеркало.- 2012.- 18 апреля.- С. 8.

514. Мехрибан Алиева: “Открытие памятника Низами Гянджеви в Италии повысит интерес к его творчеству”: [авторы памятника народный художник Салхаб Мамедов и заслуженный художник Али Ибадуллаев] //Вышка.- 2012.- 27 апреля.- С.2.

515. Памятник Низами в Риме //Зеркало.- 2012.- 12 апреля.- С. 8.

516. Первая леди Азербайджана приняла участие в церемонии презентации журнала “Баку” в Риме //Вышка.- 2012.- 27 апреля.- С. 2.

517. Самедов, Д. Полет на орбите: Джавид Самедов сегодня один из участников “Дней культуры Азербайджана в Италии”, и это - хорошая заявка на будущее //Зеркало.- 2012.- 21 апреля.- С.26.

 

 

Парки культуры и отдыха

 

518. *Кязимова, С. Новый облик столицы: Обновленный фуникулер примет первых пассажиров в середине мая //Азербайджанские известия.- 2012.- 27 апреля. - С. 1.

519. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по капитальной реконструкции и строительству на ряде объектов в Баку //Бакинский рабочий.- 2012.- 26 апреля. - С. 1.

 

 

Клубы, дворцы и дома культуры

 

520. *Завершилось строительство Baku Crystall Hall //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 апреля.- С.1.

521. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Центре Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 апреля. - С. 1.

 

 

Фонд Гейдара Алиева

 

522. *Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации дала высокую оценку деятельности Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2012.- 10 апреля.- С. 2.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

523. *Асад, И. Новая жизнь храма “Атешгях” // Эхо.- 2012. - 14 апреля. - С. 11.

524. В Баку отметили Международный день памятников //Зеркало.- 2012.- 19 апреля.- С. 8.

525. Наскальные рисунки в Гобустане оказались под угрозой //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С. 5.

526. *Президент Ильхам Алиев ознакомился в Товузе с археологическим памятником периода неолита Гейтепе //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля.- С.6.

527. Стурви, Э. Памятники- жертвы новейшей истории //Неделя.- 2012.- 20 апреля.- С. 8.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

528. Государственная забота о библиотеках как ресурсе национально-культурного возрождения нации возрастает //Вышка.- 2012. - 6 апреля. - С. 12.

529. Оруджалиева, О. Открытие выставки детской книги //Неделя.- 2012.- 6 апреля. - С. 3.

 

 

Музейное дело

 

530. Алиева, Э. Музею Миниатюрной Книги, по праву названному восьмым чудом света, - 10 лет //Бакинский рабочий.- 2012.- 10 апреля.- С. 5-6.

531. *В честь 10-летия уникального музея: [Музею Миниатюрной Книги, по праву названному восьмым чудом света, - 10 лет] //Бакинский рабочий.- 2012.- 26 апреля. - С. 6.

532. *Ализаде, Д. Все на юбилей! //Эхо.- 2012.- 20 апреля.- С. 5.

533. Закиргызы, О. На период конкурса музеи изменят график работы //Неделя.- 2012.- 13 апреля.- С. 3.

534. Тренинги для музейных экспертов //Азербайджанские известия.- 2012.- 26 апреля.- С. 1.

 

 

ТУРИЗМ

 

535. *Ахундов, А. Marriott прописался в Баку : Вскоре в столице откроются еще два пятизвездочных отеля всемирно известных брендов //Азербайджанские известия.- 2012.- 3 апреля. - С. 1.

536. *В Товузе открылся отель Ayan Palace //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля. - С.6.

537. *Насиров, Н. “Назначение туризма — создавать атмосферу праздника”: [беседа с доцентом Азербайджанского Института Туризма Н. Н. Насировым] //Азербайджанские известия.- 2012.- 19 апреля.- С. 1-2.

538. *Оруджев, Р. Насколько реален качественный рост туристического сектора? В Баку открылась международная выставка //Зеркало.- 2012.- 14 апреля.- С. 19.

539. *Президент Ильхам Алиев: “В будущем в результате притока туристов в Азербайджан наша страна займет свое место и на туристической карте мира”: 1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Баку отеля JW Marriott Absheron //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 апреля. - С. 1-2.

 

 

11-я Азербайджанская Международная выставка “Туризм и путешествия” — AITF-2012

 

540. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с XI Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий AITF-2012 //Бакинский рабочий.- 2012.- 14 апреля. - С. 1.

541. *Приток туристов в Азербайджан существенно увеличился: [В Баку стартовала 11-я Азербайджанская Международная выставка “Туризм и путешествия” — AITF-2012] //Бакинский рабочий.- 2012. - 13 апреля. - С. 4.

542. Халилов, А. Стартовала выставка “Туризм и путешествия” //Эхо.- 2012.- 13 апреля. - С. 4.

 

 

ИСКУССТВО

 

III Международный фестиваль искусства “Гыз галасы”

 

543. *Алиева, С. “Девичья башня” приглашает...: В мае в Баку состоится III Международный фестиваль искусства “Гыз галасы” //Зеркало.- 2012.- 27 апреля.- С.8.

544. *Алиева, С. “Молодые художники Азербайджана”: В конце апреля в Баку состоится открытие фестиваля изобразительного искусства //Зеркало.- 2012. - 17 апреля. - С. 8.

545. *В Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится III Международный фестиваль искусств “Гыз галасы” //Бакинский рабочий.- 2012.- 26 апреля.- С.5.

546. В Баку пройдет III Международный фестиваль искусств “Девичья башня” //Вышка.- 2012.- 27 апреля.- С.4.

547. *Масель, С. Самый художественный фестиваль: Состоялось открытие Фестиваля изобразительного искусства для молодых азербайджанских художников //Зеркало.- 2012.- 25 апреля.- С. 8.

548. “Молодые художники Азербайджана” //Эхо.- 2012.- 26 апреля.- С. 8.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

549. Абдуллаева, Н. Слово о художнике: [памяти Заслуженного деятеля искусств М. Аббасова] //Неделя.- 2012.- 27 апреля.- С. 18

550. *Асадова, И. “Антониони в Баку”: Эта неделя фестиваля 012 Baku Public Art Festival посвящена творчеству Рашада Бабаева //Эхо.- 2012.- 25 апреля.- С. 8.

551. *Асадова, И. “Внешний город”: В рамках “012 Baku Public Art Festival” свою работу представил Фаик Ахмед //Эхо.- 2012.- 11 апреля.- С. 8.

552. *Баннаева, Н. Суровые глыбы: люди и деревья: Работы Арзу Рзаева отличаются выраженной антигламурностью //Азербайджанские известия.- 2012.- 26 апреля.- С. 4.

553. Будет отмечен 120-летний юбилей Бахруза Кенгерли //Ежедневные новости.- 2012.- 20 апреля.- С. 3.

554. В Москве открылась выставка Александра Тихомирова //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С. 10.

555. Внешний город”: Состоялась презентация проекта художника Фаига Ахмеда //Зеркало.- 2012.- 10 апреля.- С. 8.

556. *Гусейнов, А. “Баку необходим Международный Центр Миниатюр”: [Беседа с Народным художником А.Гусейновым] //Эхо.- 2012.- 11 апреля. - С.8.

557. *Ирада, А. “Фемида” Рашада Алекперова: В рамках 012 BakuPublicArtFestival представлена одна из самых интересных работ //Эхо.- 2012.- апреля.- С. 8.

558. *Ирада, А. “Шапка Тагиева” от Фарида Расулова: представлена в рамках 012 Baku Public Art Festival //Эхо.- 2012.- 18 апреля.- С. 8.

559. *Сабина. Художник, писавший душой...: [памяти Заслуженного деятеля искусств , художника М.Аббасова] //Зеркало.- 2012.- 26 апреля.- С. 8.

560. Творческий вечер художника: [о выставке художника Э.Рзагулиева во Дворце Ширваншахов] //Зеркало.- 2012. - 19 апреля. - С. 8.

561. Фархад Халилов награжден золотой медалью в Москве //Ежедневные новости.- 2012. - 6 апреля. - С. 10.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

562. Издана очередная брошюра из серии “Азербайджанские ковры — Бакинская группа” //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С. 10.

 

 

Второй Республиканский Фестиваль Декоративно-Прикладного Искусства

 

563. *Выставка декоративно-прикладного искусства //Зеркало.- 2012. - 6 апреля.- С. 8.

564. *Гулиев, Ф. Шкатулки, ковры и кинжалы: Фестиваль декоративно-прикладного искусства прошел под знаком молодых талантов //Азербайджанские известия.- 2012. - 11 апреля.- С. 3.

565. Первая региональная выставка декоративно-прикладного искусства //Вышка.- 2012.- 13 апреля.- С. 6.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

566. Эмингызы, К. В Моске открылась выставка работ Марьям Алекберли //Ежедневные новости.- 2012. - 6 апреля. - С. 10.

 

 

КИНО

 

567. *Алиева, С. Самое короткое кино: В Баку состоялся весенний фестиваль короткометражного кино Future Shorts, организованный некоммерческой организацией Yarat! //Зеркало.- 2012.- 18 апреля.- С. 8.

568. *Асадова, И. 7 лучших короткометражных фильмовl: Были показаны в рамках фестиваля Future Shorts в киноцентре “Низами” //Эхо.- 2012.- 17 апреля.- С. 8.

569. Жучкова, М. Вечер, посвященный 40-летию фильма о Муслиме Магомаеве //Неделя.- 2012.- 27 апреля.- С. 18.

570. *Отмечено 40-летие фильма “Поет Муслим Магомаев” //Бакинский рабочий.- 2012. - 26 апреля. - С. 5.

571. *“Поет Муслим Магомаев” //Зеркало.- 2012.- 27 апреля.- С. 8. //Зеркало.- 2012- 20 апреля.- С. 8.

572. Подарок художнику-аниматору: [В Союзе Кинематографистов прошел творческий вечер Заслуженного художника Азербайджана Арифа Магеррамова] //Зеркало.- 2012.- 8 апреля.- С. 8.

573. Юбилей Арифа Нариманбекова: [кинооператора] //Азербайджанские известия.- 2012.- 25 апреля.- С. 3.

 

 

МУЗЫКА

 

574. *Абдуллаев, А. Из Летной Академии в баpитоны...: Авяз Абдуллаев приглашен на традиционный фестиваль памяти Марии Петровны Максаковой...: [беседа с Заслуженным артистом Азербайджана А. Абдуллаевым] //Зеркало.- 2012.- 28 апреля. - С.25.

575. Абдуллаева, Н. Жемчужина творчества Узеира Гаджибекова [на сцене Театра Оперы и Балета им.М.Ф.Ахундова опера “Кероглу”] //Неделя. - 2012.- 27 апреля. - С. 17.

576. Абдуллаева, Н. Путь от портного до высот знаменитого ханенде: [Творческий портрет ханенде С. Шушинского] //Неделя.- 2012.-13 апреля.- С.8.

577. *Айтен, И. Легенда о “Легенде”: Балету Аpифа Меликова исполнился 51 год //Зеркало.- 2012.- 11 апреля. - С. 8.

578. *Алиева, Г. Артефакт особого значения: Древнейший неолитический памятник Гёйтепе получил новый статус //Азербайджанские известия.- 2012.- 20 апреля.- С. 2.

579. *Бабаев, Р. Еще одна награда талантливого композитора [памяти: Эльзы Ибрагимовой ] //Бакинский рабочий. - 2012.- 20 апреля.- С. 5.

580. В Баку отмечен юбилей Симфонического Оркестра имени Ниязи Азербайджанского Телевидения и Радио //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С. 10.

581. Гасан гызы, Н. Кого не волновали мощные звуки органа...: [Из беседы с завкафедрой "Орган и клавесин" БМА проф. Т.Ягубовой] //Вышка.- 2010.- 13 апреля.- С. 11.

582. *Зейналов, О. “Я буду учиться и находиться в поиске до конца своих дней”: [концерт скрипача Октая Зейналова в БМА] //Бакинский рабочий.- 2012. - 6 апреля. - С.6.

583. *Ибрагимова, А. “Изучаем и исполняем азербайджанские лады на основе системы Узеира Гаджибекова”: Под таким названием в Баку прошел концерт, посвященный великому азербайджанскому классику //Эхо.- 2012. - 28 апреля. - С. 11.

584. *Ибрагимова, А. “Метаморфозы” Арифа Меликова: В Азгосфилармонии состоялся концерт, в ходе которого прозвучали произведения великого композитора //Эхо.- 2012. - 5 апреля. - С. 8.

585. *Ибрагимова, А. Система Узеира Гаджибейли в действии //Зеркало.- 2012.- 17 апреля.- С. 8.

586. *Ибрагимова, А. Успехи наших композитоpов //Зеркало.- 2012.- 4 апреля. - С. 8.

587. *Ирада. Мугам в исполнении Назакет Теймуровой покорил европейцев: Ханенде представила новый альбом, выпущенный в Италии, и анонсировала новые концерты в Европе //Эхо.- 2012.- 6 апреля.- С. 8.

588. Исполнилось 103 года со дня рождения автора первых азербайджанских романсов: [композитора А. Зейналлы] //Ежедневные новости.- 2012.- 6 апреля.- С.10.

589. Кафаров, С. Гражданский дух маэстро:[о творчестве дирижера Я.Адыгезалова] //Эхо.- 2012.- 25 апреля.- С. 8.

590. *Мустафаев, Л. Караоке поможет спеть песни всех народов Азербайджана //Эхо.- 2012.- 18 апреля.- С. 8.

591. Новый проект Фидан Гаджиевой //Зеркало.- 2012. - 18 апреля. - С. 8.

592. *“Реквием”: В Баку прошел вечер памяти талантливого педагога и профессионального пианиста Айтекин Гасановой //Эхо.- 2012.- 19 апреля.- С. 8.

593. *Садыгзаде, М. Ценный вклад в репертуар учебных музыкальных заведений //Эхо.- 2012.- 20 апреля.- С. 8.

594. Состоялся творческий вечер Айгюн Самедзаде //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С.10.

595. *100-летие Ниязи //Зеркало.- 2012.- 27 апреля. - С.8.

596. Успех молодых композиторов: [студентов БМА] //Зеркало.- 2012.- 19 апреля.- С. 8.

597. *Худавердиева, Т. “Кероглы” - 75: Сегодня представить азербайджанскую музыку без этой опеpы невозможно //Зеркало.- 2012.- 27 апреля.- С. 8.

598. *65 лет: исполняется основоположнику современной школы игры на таре Рамизу Кулиеву //Эхо.- 2012.- 26 апреля.- С. 8.

 

 

Памяти Мстислава Ростроповича

 

599. *Абдуллаева, Л. Ценности на все времена: К пятой годовщине со дня кончины Мстислава Ростроповича //Азербайджанские известия.- 2012.- 25 апреля.- С. 3.

600. *Алиева, С. Гению виолончели посвящается...: В Баку состоялся вечер, посвященный 85-летию Мстислава Ростроповича //Зеркало.- 2012.- 12 апреля.- С. 8.

601. *Алиева, С. “Маэстро посвящается”... : В столице отметили 85-летие Мстислава Ростроповича //Зеркало.- 2012.- 3 апреля.- С. 8.

602. В Баку отметили 85 -летие М. Ростроповича //Неделя.- 2012.- 13 апреля.- С. 19.

603. *Вечер памяти Мстислава Ростроповича //Зеркало.- 2012.- 6 апреля.- С. 8.

604. *Ирада, А. В РИКЦ состоялся вечер: Посвя-щенный 85-летию со дня рождения Ростроповича //Эхо.- 2012.- 13 апреля.- С. 8.

605. Посвящается маэстро: Мстиславу Ростроповичу исполнилось бы 85 лет //Вышка.- 2012.- 6 апреля.- С. 12.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

606. *Азербайджанский джаз покорил москвичей: [о выступлении джазменов Вагифа Садыхова, Салмана Гамбарова и Эмиля Афрасияба и Эльчина Ширинова в Москве] //Зеркало.- 2012. - 17 апреля. - С. 8.

607. *Алиева, С. Музыка для избранных: Отечественные джазовые музыканты радуют поклонников концертами //Зеркало.- 2012. - 24 апреля. - С. 8.

608. *Велиева, Д. Язык свободы и творчества: Исфар Сарабский примет участие в праздновании Международного дня джаза в Париже //Азербайджанские известия.- 2012. - 25 апреля. - С. 3.

 

 

“Евровидение - 2012”

 

609. *Асадова, И. Baku Crystal Hall готовится к встрече гостей: В зале, где пройдет Евровидение, монтируют сцену и устанавливают оборудование //Эхо.- 2012.- 26 апреля.- С. 8.

610. *Baku Crystall Hall готов к Евровидению-2012 //Эхо.- 2012.- 17 апреля.- С. 1.

611. *Ирада, А. Азербайджанская конкурсантка Евровидения выступила в Киеве: В ходе концерта легендарного музыканта она исполнила свой евроконкурсный хит //Эхо.- 2012.- 6 апреля.- С. 8.

612. *Ирада, А. Участники Евровидения определились с репетициями: И датами пресс-конференций, которые проведет каждая делегация в Баку //Эхо.- 2012.- 20 апреля.- С.8.

613. *К “Евровидению” готовы: Внимание общественности приковано к тем, кто будет представлять свои страны на этом конкурсе //Зеркало.- 2012.- 14 апреля.- С. 28.

614. Касумова, Н. Азербайджан удивит всю Европу //Вышка.- 2012.- 6 апреля.- С. 11.

615. Касумова, Н. Baku Crystall Hall готов принять Евровидение-2012 //Вышка.- 2012.- 20 апреля.- С.12.

616. *Кязимова, С. В ожидании гостей //Азербайджанские известия.- 2012.- 4 апреля.- С. 28.

617. *Кязимова, С. Baku Crystal Hall готов принять гостей: Завершаются последние приготовления столицы “Евровидения-2012” престижному песенному конкурсу //Азербайджанские известия.- 2012.- 18 апреля.- С. 4.

618. По упрощенной схеме //Азербайджанские известия. - 2012.- 17 апреля.- С. 1.

619. *Подготовка к “Евровидению” близка к завершению //Зеркало.- 2012.- 26 апреля.- С. 3.

620. Рзаев, Т. Как мы готовы к Евровидению? //Неделя.- 2012.- 6 апреля. - С. 18.

621. Сабина Бабаева ошеломила публику в Амстердаме //Комсомольская правда.- 2012. - 24-30 апреля. - С. 26.

 

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

622. Юная азербайджанская пианистка выиграла конкурс в Париже: [Зулейха Абдуллаева] //Ежедневные новости. - 2012. - 20 апреля. - С. 10.

 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

623. “Гедабек избран” столицей народного творчества - 2012 //Ежедневные новости.- 2012.- 13 апреля.- С. 10.

624. “Последователи ашугского творчества – II”: [о концерте ашугов во Дворце имени Г.Алиева] //Зеркало.- 2012- 19 апреля.- С. 8.

 

 

ТЕАТР

 

625. *Алиева, У. Веселые уроки в “Школе влюбленных”: В Театре Оперы и Балета состоялась премьера оперы В.А.Моцарта “Так поступают все” //Зеркало.- 2012.- 3 апреля. - С. 8.

626. В Баку отметили 75-летие Эльданиза Зейналова //Ежедневные новости.- 2012.- 6 апреля.- С. 10.

627. Вечер памяти Юсифа Велиева - 95 //Зеркало.- 2012.- 20 апреля.- С. 8.

628. “Гордость азербайджанской сцены”: [Аббас Мирза Шарифзаде - 120] //Зеркало.- 2012.- 19 апреля.- С. 8.

629. *“Двенадцатая ночь” в Баку: [об одноименной премьере по пьесе В.Шекспира на сцене Аздрамы] //Зеркало.- 2012.- 24 апреля.- С. 8.

630. *День рождения ученого-литературоведа: [театрализованное представление , посвященное Мир-Джалалу Пашаеву на сцене Сумгайытского Театра Драмы] //Зеркало.- 2012.- 27 апреля.- С. 3.

631. *Мансуров, В. “Завернуть” по-гоголевски: В театре “Йух” состоялась премьера по мотивам рассказа Н.В. Гоголя //Зеркало.- 2012. - 7 апреля. - С. 25.

632. *Микеладзе, Г. Нет, то есть да: [премьерный показ фильма-спектакля под названием “Нет, то есть да”, поставленного режиссером Пюнханом Гасанлы по повести Гюнель Анаргызы] //Бакинский рабочий.- 2012.- 10 апреля.- С.5.

633. *Микеладзе, Г. Приглашение к раздумьям: Поистине счастливым образом складывается судьба пьесы Народного писателя Азербайджана Эльчина “Шекспир”: [на сцене Аздрамы] //Азербайджанские известия.- 2012.- 18 апреля.- С. 3.

634. *Новрузов, Дж. Любимая наша Гайнана: [Памяти народной артистки Н.Зейналовой] //Бакинский рабочий.- 2012.- 20 апреля.- С. 5-6.

635. *Шабанова, Э. “Когда тебе нравится роль, то ты уже ни о чем не думаешь...”: Интервью “Эхо” с Народной артисткой Азербайджана, одной из самых знаменитых отечественных актрис //Эхо.- 2012.- 6 апреля. - С. 8.

636. Юсифу Велиеву- 95 //Неделя.- 2012.- 20 апреля.- С. 18.

 

 

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна

 

637. *Алиева, К. “Телескоп, или Полеты во сне и наяву”: Русский Драматический Театр готовится к очередной премьере //Зеркало.- 2012.- 10 апреля.- С. 8.

638. Гасан гызы, Н. “Классика современна всегда”: [Премьера в РДТ: “Мусье Жордан, ботаник и дервиш Мастали хан, колдун” Мирзы Фатали Ахундова] //Вышка.- 2012- 20 апреля.- С. 12.

639. *Ирада. Русский Драматический Театр едет в Грузию: На сцене Театра им. Грибоедова наши актеры представят спектакль “Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах,знаменитый колдун” //Эхо.- 2012.- 13 апреля.- С. 8.

640. *Малахова Е. Русская Драма едет в Москву: Впервые состоятся гастроли Азербайджанского Государственного Русского Драматического Театра им. С.Вургуна на сцене московского театра Еt Cetera //Зеркало.- 2012.- 25 апреля.- С. 8.

 

 

Балет. Танцы

 

641. *Гусейнова, К. Сцена - магическая субстанция: Камилла Гусейнова: “Балет как профессию должны выбирать лишь фанатично увлеченные”: [беседа с Заслуженной артисткой Азербайджана К. Гусейновой] //Зеркало.- 2012.- 28 апреля.- С. 26.

 

 

 


 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı

 

1. Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2012.- № 1.

2. Mədəni-maarif: jurnal.- 2011.- № 12.

 

_________

 

3. Ayna

4. Azad Azərbaycan

5. Azadlıq

6. Azərbaycan

7. Azərbaycan müəllimi

8. Bakı xəbər

9. 525-ci qəzet

10. Bizim yol

11. Ekspress

12. Ədalət

13. Ədəbiyyat qəzeti

14. Həftə içi

15. Xalq cəbhəsi

16. Xalq qəzeti

17. İki Sahil

18. İqtisadiyyat

19. Kaspi

20. Kredo

21. Mədəniyyət

22. Mərkəz

23. Mövqe

24. Olaylar

25. Palitra

26. Paritet

27. Respublika

28. Səs

29. Təhsil və Zaman

30. Təzadlar

31. Üç nöqtə

32. Yeni Azərbaycan

33. Yeni Müsavat

34. Zaman


 

Список использованных газет

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Зеркало

6. Каспий

7. Комсомольская правда

8. Неделя

9. Эхо


 

 Mündəricat

 

I. Mədəniyyət....................................................................................4

Mədəni əlaqələr.................................................................................7

Heydər Əliyev Fondu……………………………………..……….15

Zeynəb Xanlarova Amerikada..........................................................15

Klub və istirahət parkları..................................................................16

İnformasiya və reklam işi..................................................................16

Kitabxana işi....................................................................................19

Muzey işi.........................................................................................21

Tarix və mədəniyyət abidələri...........................................................22

Turizm.............................................................................................24

II. İncəsənət....................................................................................28

Rəngkarlıq.......................................................................................30

Dekorativ-tətbiqi incəsənət...............................................................31

Kino................................................................................................33

Həsən Əbluc – 70............................................................................36

Musiqi.............................................................................................37

Estrada.Sirk.....................................................................................47

“Eurovision – 2012” mahnı müsabiqəsi.............................................48

Ramiz Quliyev – 65.........................................................................51

Xalq yaradıclığı...............................................................................52

Teatr..............................................................................................53

Akademik Milli Dram Teatrı............................................................56

Gənc Tamaşaçılar Teatrı..................................................................57

Musiqili Komediya Teatrı................................................................58

“YUĞ” Dövlət Teatrı......................................................................58

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı.........................................................59

Nəsibə Zeynalova – 96..................................................................59

Balet və rəqs.................................................................................60

Bu buraxılışda istifadə olunmuş

jurnal və qəzetlərin siyahısı.............................................................82


 

 Содержание

 

I.Культура....................................................................................61

День геноцида азербайджанцев................................................61

Руководящие материалы по культуре и искусству...................61

2012-й год- Год Мирзы Фатали Ахундова...............................62

Культурные взаимосвязи...........................................................62

Выставка “Полет в Баку: современное искусство

Азербайджана” в Париже...........................................................65

Дни культуры Азербайджана в Италии....................................65

Парки культуры и отдыха…………………………………..…67

Клубы, дворцы и дома культуры…………………………..…67

Фонд Гейдара Алиева…...……………………………….…...67

Памятники истории и культуры...............................................67

Библиотечное дело....................................................................68

Музейное дело...........................................................................68

Туризм........................................................................................69

11-я Азербайджанская Международная

выставка “Туризм и путешествия” — AITF-2012...................70

II. Искусство………………………………………………..…70

III Международный фестиваль

искусства "Гыз галасы".............................................................70

Изобразительное искусство.....................................................71

Декоративно-прикладное искусство......................................72

Второй Республиканский Фестиваль Декоративно-

Прикладного Искусства…………………………………..…..72

Скульптура.................................................................................73

Кино…………………………………………………….……..73

Музыка………………………………………………….……..74

Памяти Мстислава Ростроповича…………………………...76

Эстрада. Цирк………………………………………….……...77

“Евровидение - 2012”…………………………………….…...77

Детское творчество...................................................................79

Народное творчество................................................................79

Театр...........................................................................................79

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна……….….80

Балет. Танцы..............................................................................81

Список использованных газет.................................................84


 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Aprel - 2012

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5, 5 ç.v.

Sifariş: 20

Çapa imzalanmışdır: 04.05.2012

Tirajı 50

Pulsuz