AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2011 - FEVRAL

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2011 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ


 
 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN

MİLLİ KİTABXANASI

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Fevral - 2011

 

 

 

 

 

 

BAKI-2011

 


 

Baş  redaktor və buraxılışa məsul:  

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi  

Redaktor:   

G.Səfərəliyeva

 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2011 / Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;  Red.: G.Səfərəliyeva.M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 106 s.

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2011. 

 

M

 

 

F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir. 

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: [email protected]

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


MƏDƏNİYYƏT

 

 

1. *Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S. 1.

2. *S.A.Məlikovaya “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S. 1.

3. *V.Q.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 19 fevral.- S. 1.

 

______________

 

 

4. *Abdullayeva, F. Əməyimizə verilən yüksək qiymət bizi daha əzmlə işləməyə ruhlandırır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının fəxri ad və medallarla təltif edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 8.

5. *Abdullayeva, F. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 5 illik yubileyi qeyd edildi: [Bakı Biznes Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 4.

6. Allahmanlı, M. Maddi mədəniyyətimiz, mənəvi dəyərlərimiz: [Fəzail Vəliyevin “XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti” adlı kitabı haqqında] //Kredo.- 2011.- 5 fevral.- S.14.

7. Amanov, R. Mədəniyyətimiz sərvətimizdir: [Oğuz rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Ulduz Baxışova ilə söhbət] //Respublika.- 2011.- 20 fevral.- S. 4.

8. *Ayxan. Şabran - “Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı”: Lənkəran “folklor paytaxtı”, İsmayıllı “sənətkarlıq paytaxtı” elan edildi //Ekspress.- 2011.- 2 fevral.- S. 14.

9. Cavid. “Tolerantlıq demokratiyanın əsas elementidir”: Mahama Bazarov: “Təkcə Balakəndə 14 xalqın nümayəndəsi yaşayır”: [Avar Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mahama Bazarovun avarların adət-ənənələri haqqında fikirləri] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 18 fevral.- S. 10.

10. *Ceyhun. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəşrlərindən ibarət sərgi: 2006-2010-cu illərdə nazirliyin dəstəyi ilə 200 adda kitab işıq üzü görüb: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada eyni adlı sərgi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 5.

11. Cəfərov, V. Azərbaycanda həyat səviyyəsi yaxşılaşıb: Mədəniyyət və həyatın dəyəri kateqoriyasında 71 bal toplamışıq //Mərkəz.- 2011.- 18 fevral.- S. 7.

12. *Dəyirmi masa keçirildi: Hidayət Orucov: “Tarix boyu Azərbaycanda milli-dini zəmində heç bir qarşıdurma olmayıb”: [Dəyirmi masada Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva da çıxış edib] //Ədalət.- 2011.- 5 fevral. - S.10.

13. *Elçin. Hər yerdə kollegiya iclası...: Mədəniyyət və Turizm naziri də problemlərdən danışıb //Ayna.- 2011.- 5 fevral.- S.2; Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.4; Mərkəz.- 2011.- 5 fevral.- S. 8.

14. Ələddinqızı, N. Rusiya İnformasiya - Mədəniyyət mərkəzi dövlətlərarası münasibətdə körpüdür: Nizami Cəfərov: “Mərkəz Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının, xalqlarımız arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə və inkişafına töhfələr verəcək” //Səs.- 2011.- 8 fevral.- S. 6.

15. *Əliyev, Ə. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 2011-ci ildə islahatları davam etdirəcək: [Mədəniyyət sahəsində] //Xalq qəzeti.- 2011.- 5 fevral.- S. 7.

16. *Hacıyeva, V. Ömrün anları: [Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzinin direktoru Zərdabi Rəfiqə haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.12.

17. *Xəlilov, Ş. Zaqatala rayonu Çobankol kəndində mədəniyyət evi yenidən qurulub //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.15.

18. *Xəlilzadə, F. Xeyirxahlıq mədəniyyəti: Azərbaycan qızları - Yer ulduzları //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S.13.

19. *Xəlilzadə, F. İtən vaxt tapılmaz: Dəqiqlik mədəniyyəti //Azərbaycan.- 2011.- 4 fevral.- S. 7.

20. *İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nəşr etdirdiyi “ECO Tourist Guide-Book” kitabının 67 səhifəsi Azərbaycan Respublikasına həsr edilmişdir: [Kitabda Azərbaycanın qədim tarixini, milli mədəniyyət nümunələrini, tarixi abidələrini və s. əks etdirən şəkillər və onlar barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 2 fevral.- S. 4.

21. *Qafarova, Z. Böyük şəxsiyyətin ləyaqətli övladı: İmruz Əfəndiyeva - 75: [Sənətşünas alim haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 12.

22. *Qurbanov, F. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı mədəniyyət və turizm sahələri üçün böyük perspektivlər vəd edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Aparat rəhbəri Firudin Qurbanovla müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 4 fevral.- S. 7; Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 8.

23. *“Mədəniyyət haqqında” qanuna əlavə və dəyişikliklər olacaqdır: [Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin iclasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Firudin Qurbanov “Mədəniyyət haqqında” qanunda nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məlumat verib] //Azərbaycan.- 2011.- 16 fevral.- S.2; Üç nöqtə.- 2011.- 17 fevral.- S. 13; Mövqe.- 2011.- 18 fevral.- S.13.

24. *Məmmədəliyeva, S. Uğur və nailiyyətlərlə zəngin yüksəliş yolu: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 5 ili //Respublika.- 2011.- 8 fevral.- S. 3.

25. *Mirzəbəyli, İ. Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti ölkəmizə beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazandırır: Bu siyasət xalqın dünəninə ehtiramın, sabahımız üçün məsuliyyətin təzahürüdür //Xalq qəzeti.- 2011.- 11 fevral.- S.1.

26. *Mükərrəmoğlu, M. Xalq yaradıcılığı paytaxtları: [2011-ci il üçün Şabran şəhəri “Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı”, Lənkəran şəhəri “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” və İsmayıllı şəhəri “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan edilmişdir] //Xalq qəzeti.- 2011.- 4 fevral.- S. 6.

27. Nərimanlı, A. Dil kursları, bilyard salonları, yoxsa mədəniyyət evi //Paritet.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 11.

28. *Nizamiqızı, G. “Save the children” əlil uşaqlar üçün mədəni layihələr həyata keçirir: [Təşkilatın Azərbaycan ofisinin nümayəndəsi Samir Məmmədovun söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 7.

29. Nuriyev, A. Dünyanın ən qədim, zəngin və dadlı mətbəxi: [Azərbaycan mətbəxi haqqında] //Kaspi.- 2011.- 4 fevral.- S.12.

30. *Rəşad. Mədəniyyət qanununa əlavələr müzakirə olunub: Millət vəkilləri sənədlə bağlı təkliflərini səsləndiriblər //Şərq.- 2011.-16 fevral.- S. 3.

31. *Rusiya İnformasiya - Mədəniyyət Mərkəzinə ölkəmizlə bağlı kitablar hədiyyə edilib: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanası] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 3.

32. *Şabran, Lənkəran və İsmayıllı: 2011-ci ildə Azərbaycanın əfsanələr, folklor və sənətkarlıq “paytaxt”ları elan olundu //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 3.

33. *Şuşa YUNESKO-nun musiqi şəhəri nominasiyasına təqdim edilmişdir: Rayon icra hakimiyyətində keçirilmiş hesabat yığıncağından qeydlər: [Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin 2010-cu il fəaliyyətinə və 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş yığıncaq keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- S. 5.

 

Xocalı faciəsi mədəniyyətdə

 

34. *Ayxan. “Xocalı soyqırımı” sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda eyni adlı sərgi-müsabiqənin açılış mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Ekspress.- 2011.- 26-28 fevral.- S. 31.

35. *Bəşirqızı, Z. Azərbaycan Turizm İnstitutunda Xocalı soyqırımı anıldı //Xalq qəzeti.- 2011.- 23 fevral.- S. 6.

36. *Ceyhun. “Xocalı fəryadı”: Xalça muzeyində yaradıcılıq sərgisi: [Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş eyni adlı sərgi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 2.

37. *Fəxriyyə. Təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın faciəsi...: [Azərbaycan Turizm İnstitutunda Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı “Xocalı qan yaddaşımız” mövzusunda fotosərgi və anım mərasimi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 3.

38. *Fərəcov, S. Xocalı faciəsi Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində anıldı //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S.3.

39. Günay. “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağında Xocalı faciəsi anılıb //Paritet.- 2011.- 24-25 fevral.- S. 12.

40. Günay. “Xocalı-qanlı-qadalı” adlı sərgi keçirilib: [“Abşeron” Rəsm Qalereyasında] //Paritet.- 2011.- 24-25 fevral.- S.12.

41. *Günel. “Xocalı simfoniyası”nın təqdimat mərasimi keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbüssü ilə həyata keçirilən şairə Nurəngiz Günün eyni adlı poeması əsasında çəkilmiş filmin təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 23 fevral.- S.7; Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.6. Yeni Azərbaycan.- 2011.- 22 fevral.- S. 6.

42. *Hüsniyyə. Xocalı qurbanları Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində anılıb //525-ci qəzet.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

43. Xocalı - şəhid şəhər: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə eyni adlı kitab sərgisinin açılışı, həmçinin, “Soyqırım cinayəti” və Sadir Məmmədovun “Xocalı soyqırımı” kitablarının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //İki Sahil .- 2011.- 26 fevral.- S. 3.

44. *Xocalı faciəsi Naxçıvan rəssamlarının gözü ilə //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 11.

45. İlyasoğlu, R. Xocalı soyqırımı teatr səhnəsində: [“İrəli” ictimai birliyinin və “Turan” ədəbi birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş şairə-publisist Zərəngiz Dəmirli Qayalının “Cavab ver” poeması “Günay” uşaq teatrının kollektivi tərəfindən tamaşaya qoyulmuşdur] //Respublika.- 2011.- 22 fevral.- S. 6.

46. *Qurbanova, N. “Qaçqın: Anar Usubovun uzun səyahəti” təqdim olundu. Əli Həsənov: “Tarixən ermənilər xəyanətkar bir xalq kimi tanınıb”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Dövlət GəncTamaşaçılar Teatrında türkiyəli jurnalist, professor Cem Oğuz tərəfindən çəkilmiş Xocalı faciəsindən bəhs edən eyni adlı filmin təqdimatı keçirildi] //Həftə içi.- 2011.- 22 fevral.- S. 1-2.

47. *Mükərrəmoğlu, M. Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə həsr olunmuş “Yaddaşın yolları” adlı tədbir-sərgi keçirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2011.- 24 fevral.- S. 5.

48. Nigar. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuş sərgi açılıb //Palitra.- 2011.- 25 fevral.- S. 2.

49. *Oğuz, C. Türkiyəli jurnalistin Xocalıya həsr olunmuş filmi: “Qaçqın Anar Usubovun həyat hekayəsi”: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Cem Oğuzun ekranlaşdırdığı eyni adlı sənədli filmin təqdimatı ilə əlaqədar söhbəti] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 5.

50. Süleymanova, S. Azərbaycan mədəniyyəti Xocalı soyqırımını dünya çapına çıxara bilibmi?: [Mədəniyyət nümayəndələrinin söylədikləri] //Kaspi.- 2011.- 25 fevral.- S. 12.

51. Tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsi: [Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş eyni adlı tədbir haqqında] //Kaspi.- 2011.- 26-28 fevral.- S. 6.

52. *“TRT” telekanalının Bakı nümayəndəliyinin Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı hazırladığı “Duyun artıq” filminin təqdimatı olmuşdur //Azərbaycan.- 2011.- 23 fevral.- S.5; Xalq qəzeti.- 2011.- 23 fevral.- S.4. Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.3; Yeni Azərbaycan.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

53. *Türkiyədə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sərgi keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2011.- 25 fevral.- S. 11.

54. *Zərbəliyev, C. “Yaddaşın yolları”: İstiqlal Muzeyində sərgi açılıb: [İstiqlal Muzeyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş eyni adlı tədbir-sərgi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 5.

55. *Zərbəliyev, C. Xocalı nisgilli musiqi sədaları: [Xocalı Şəhər 2 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 7.

 

“Mədəniyyət” telekanalı

 

56. Axundov, N. Mədəniyyət kanalında hansı verilişlər yayımlanacaq?: “Yeni fəaliyyətə başlayacaq Mədəniyyət telekanalı xalqın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edəcək”: [Mədəniyyət kanalının direktor müavini Nadir Axundovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 13.

57. *Ayxan. Mən Cəmil Quliyevə böyük ümidlər bağlayıram. Fərhad Bədəlbəyli: “Ən əsası odur ki, “Mədəniyyət” kanalına şou-biznes ayaq açmasın” //Ekspress.- 2011.- 17 fevral.- S. 23.

58. *Azərbaycanda “Mədəniyyət” kanalı fəaliyyətə başlayıb //Azərbaycan.-2011.- 15 fevral.- S.2; 525-ci qəzet.- 2011.- 15 fevral.- S. 7.

59. *Azərbaycanda “Mədəniyyət” telekanalı fəaliyyətə başladı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycanda yeni “Mədəniyyət” kanalının fəaliyyətə başlaması münasibətilə keçirilən mərasimdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 15 fevral.- S.2.

60. Cəfərli, A. “Mədəniyyət” kanalından gözləntilər //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 17 fevral.- S. 7.

61. *Cəmil Quliyev: “Bu təyinat mənim üçün də gözlənilməz oldu” //Ekspress.- 2011.- 15 fevral.- S. 23.

62. *Kinorejissor Cəmil Quliyev “Mədəniyyət TV”nin baş direktoru oldu //Ekspress.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 18.

63. *Quliyev, C. “Mədəniyyət” kanalına Bədii Şura nəzarət edəcək: Cəmil Quliyev: “Etimadı doğrultmaq üçün əlimdən gələni edəcəm”: [“Mədəniyyət” telekanalının direktoru vəzifəsinə təyin olunmuş Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejisor Cəmil Quliyev ilə müsahibə] //Həftə içi.- 2011.- 22 fevral.- S. 6.

64. Quliyev, C. Mədəniyyətimizin təbliğində zəhmətimi, əməyimi əsirgəməyəcəyəm //Olaylar.- 2011.- 15 fevral.- S.16; Ədalət.- 2011.- 15 fevral.- S. 8.

65. *“Mədəniyyət” kanalı açıldı //Üç nöqtə.- 2011.- 15 fevral.- S. 13.

66. *“Mədəniyyət” kanalı fəaliyyətə başlayır: Əbülfəs Qarayev bu münasibətlə kollektivi təbrik edib //Şərq.- 2011.- 4 fevral.- S. 14.

67. “Mədəniyyət” telekanalı efirdədir: [Yeni kanalın fəaliyyətə başlaması haqqında] //İqtisadiyyat.- 2011.- 18-24 fevral.- S. 8.

68. *Reyhan. “Mədəniyyət” telekanalı fevralın 14-də yayıma başlayacaq: Yeni telekanalın açılması ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş keçirildi //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 3.

69. Şəymən. “Mədəniyyət” kanalında azadlıq olmalıdır: [Yazıçı-publisist Mehriban Vəzirin fikirləri] //Şərq.- 2011.- 5 fevral.- S.12.

70. *Vahid, T. “Mədəniyyət” kanalı fəaliyyətə başladı //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.3; Səs.-2011.- 15 fevral.- S. 7.

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

71. *Amsterdamda bəstəkar Firəngiz Əlizadənin yeni əsərinin premyerası olub: [Niderlandın paytaxtı Amsterdamda “Flamenco Biennale” III Beynəlxalq Flamenko Musiqisi Festivalında] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 5; 525-ci qəzet.- 2011.- 3 fevral.- S. 7; Ədalət.- 2011.- 4 fevral.- S. 8.

72. *Ayxan. “Cavad xan” İstanbulda: [İstanbul Universitetinin Avrasiya İnstitutunda “Cavad xan” bədii filminin nümayişi olub] //Ekspress.- 2011.- 15 fevral.- S.14; Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.12.

73. *Ayxan. Bakıda xəttatlıq sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda iranlı xəttatların əl işlərindən ibarət sərginin keçirilməsi haqqında] //Ekspress.- 2011.- 10 fevral.- S. 14.

74. Ayxan. Gənc Tamaşaçılar “Fəcr ongünlüyü”ndə: Kollektiv uğurlu ifaya görə diplomlarla təltif olunub: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivi İranda keçirilən 32-ci Beynəlxalq “Fəcr ongünlüyü” Teatr Festivalında iştirakı etmişdir] //Ekspress.- 2011.- 15 fevral.- S. 14.

75. *Ayxan. Həmyerlimizin daha bir uğuru: [Azərbaycanlı balet ustası Eldar Əliyev Budapeşt Opera və Balet Teatrının bədii rəhbəri təyin edilib] //Ekspress.- 2011.- 1 fevral.- S. 23; 525-ci qəzet.- 2011.- 1 fevral.- S. 7; Üç nöqtə.- 2011.- 1 fevral.- S.13.

76. *Ayxan. İtaliya səfiri “Azdrama”da //Ekspress.- 2011.- 19-21 fevral.- S.20.

77. *Ayxan. Litvalı pianoçu Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında konsert verdi: [Muzı Rubaskiten] //Ekspress.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 31.

78. *Ayxan. Loretti Sarayı təlatümə gətirdi: Məşhur italiyalı tamaşaçılara nostalji dolu romantik gecə yaşatdı: [İtalyan müğənni Robertino Lorettinin konserti haqqında] //Ekspress.- 2011.- 15 fevral.- S. 23.

79. *Ayxan. Vaşinqtonda “Bölünmüş rənglər”: ABŞ paytaxtında Təbrizli rəssamın sərgisi açılıb: [ABŞ-ın tanınmış rəssamı - əslən azərbaycanlı olan Abol Bahadorinin eyni adlı sərgisi haqqında] //Ekspress.- 2011.- 2 fevral.- S. 23.

80. Azərbaycan Mərakeşdə beynəlxalq kitab sərgisində təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 3.

81. *Azərbaycanda İran Kino Həftəsi açıldı //Ekspress.- 2011.- 8 fevral.- S. 14.

82. *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Fransanın mədəniyyət naziri Frederik Mitteranın görüşü: [Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinin 20-ci ildönümünə və “Azərbaycan” kitabının təqdimatına həsr olunmuş təntənəli mərasim çərçivəsində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 19 fevral.- S. 3; Kaspi.- 2011.- 22 fevral.- S. 9.

83. *Azərbaycanın xalq artisti ABŞ-ın “Fulbrayt-Heys” təqaüdü laureatı adına layiq görülmüşdür: [Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti, professor Tofiq Bakıxanov] //Azərbaycan.- 2011.- 4 fevral.- S. 7; Ekspress.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 31.

84. *Azərbaycanlı aktyor Hollivudun mükafatına layiq görülüb: [Azərbaycanın gənc aktyoru Timur Oduşev “Hollywood Young Artists Award” mükafatına layiq görülmüşdür] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 11.

85. Bakıda “İran kinosu həftəsi” //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 4.

86. Bakıda İran Xəttatlıq - İllüminasiya Miniatür Sərgisi açılıb: [İran İslam Respublikasının qurulmasının 32-ci ildönümü münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2011.- 9 fevral.- S.7; Ayna.- 2011.- 12 fevral.- S.19.

87. *Bakıda kanadalı pianoçu Nina Koqan ilə görüş: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Azərbaycan.- 2011.- 2 fevral.- S. 7; Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 3.

88. *Bayramov, O. Ankarada Azərbaycan rəssamlarının sərgisi açılmışdır: [Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi, TÜRKSOY təşkilatı və Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə açılmış rəsm sərgisi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 4 fevral.- S. 5.

89. Beynəlxalq sərgidə Azərbaycan guşəsi böyük maraq doğurub: [Küveytin paytaxtı Əl-Küveyt şəhərində beynəlxalq sərginin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 8.

90. *Beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilən Azərbaycan guşəsi böyük marağa səbəb olmuşdur: [Əl-Küveyt şəhərində açılmış beynəlxalq sərginin Azərbaycan guşəsində ölkəmizin müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümü və “Turizm ili” ilə əlaqədar respublikamızın qədim tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, turizm potensialı ilə bağlı məlumatlar, fotoşəkillər, sənətkarlarımızın əl işləri və s. nümayiş etdirilib] //Azərbaycan.- 2011.- 24 fevral.- S. 2.

91. *4 baxış bucağı: Rəna Əfəndinin fotosərgisi: [Fotoqraf Rəna Əfəndinin Fransanın Bakı Mədəniyyət Mərkəzində fotosərgisi haqqında] //Ayna.- 2011.- 26 fevral.- S. 19.

92. *Elməddin. Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətində görüş keçirilib: Səfir Vilayət Quliyev cəmiyyət üzvlərinin 90 faizinin macarlardan ibarət olmasını yüksək qiymətləndirib: [Görüşdə Azərbaycan tarixinin, adət-ənənələrinin, mədəniyyətinin Macarıstanda təbliği istiqamətində həyata keçirilən işlər haqqında söhbət açılmışdır] //Üç nöqtə.- 2011.- 1 fevral.- S. 6.

93. Əbdi, P. “Azərbaycanda sərginin keçirilməsi məndə xoş təəssürat yaratdı”: Pərviz Əbdi: “Bu sərgidə 22 ağac üzərində oyma işlərim nümayiş olundu”: [Ağac üzərində oyma sənəti ilə məşğul olan iranlı rəssamla söhbət] //Paritet.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 16.

94. *Əliyeva, G. Azərbaycanlı rejissor Estoniyada kukla muzeyi yaradır: Rauf Avşar: “Bu muzeydə 100-dən artıq kuklanın nümayiş olunmasını nəzərdə tutmuşuq” //Paritet.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 11.

95. *Heydər, N. Parisdə musiqimizin matqoyma gedişi...: [Azərbaycan musiqiçilərinin Fransa səfərindəki çıxışı haqqında] //Təzadlar.- 2011.- 22-24 fevral.- S. 6.

96. *Hüsniyyə. Azərbaycan bəstəkarı X Beynəlxalq Motsart Müsabiqəsinin münsiflər heyətində: [Avstriyanın Zalsburq şəhərində təşkil olunan X Beynəlxalq Motsart Müsabiqəsində Firəngiz Əlizadənin iştirak etməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 23 fevral.- S. 7; Azad Azərbaycan.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

97. *Hüsniyyə. Gənc Tamaşaçılar Teatrı “Fəcr ongünlüyü”ndən qayıdıb: [Teatr İran İslam Respublikasınında 32-ci Beynəlxalq “Fəcr ongünlüyü” Teatr Festivalında iştirak edib] //525-ci qəzet 2011.- 15 fevral.- S. 7; Ekspress.- 2011.- 15 fevral.- S.14.

98. *Hüsniyyə. Gürcü rəssamın “Şəhərlər”i Bakıda sərgiləndi: [Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində rəssam Mamuka Tsetsxladzenin eyni adlı sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 1 fevral.- S.74; Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 5; Səs.- 2011.- 1 fevral.- S. 12.

99. *İbrahimli, A. Daha hansı mənəvi sərvətlərimizi YUNESKO sisteminə bağlamaq olar?: [Novruz bayramının Beynəlxalq Novruz Günü kimi qeyd edilməsi barədə] //Bakı xəbər.- 2011.- 16 fevral- S. 15.

100. “Kazım Qarabəkir Paşa” filmi təqdim olundu: [İstanbulun Taksim Kültür Mərkəzində rejissor Tahir Əliyevin türk generalına həsr olunmuş eyni adlı sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 11fevral.- S. 6.

101. *Qarabağ Fondu Vaşinqtonda Azərbaycan rəssamının sərgisini təşkil etmişdir: [ABŞ-ın tanınmış rəssamı - əslən azərbaycanlı olan Abol Bahadorinin “Bölünmüş rənglər” adlı sərgisi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 1 fevral.- S. 2.

102. *Litva Seyminin sədri Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində olmuşdur: [Litva Seyminin sədri xanım İrena Dequtienenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- S.5; Səs.- 2011.- 11 fevral.- S.12.

103. Lotem, M. Mixael Lavon Lotem: “Xalq tətbiqi sənəti ustalarının əl işləri çox xoşuma gəlir”: [İsrailin ölkəmizdəki səfiri ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 7-13 fevral.- S. 11.

104. *Məhərrəmova, T. “Qaçqın: Anar Usubovun həyat hekayəsi”: [“Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında tanınımış türk jurnalisti Cem Oğuzun eyni adlı filminin təqdimatı olub”] //Kaspi.- 2011.- 23 fevral.- S. 9; Yeni Azərbaycan.- 2011.- 22 fevral.- S. 6;

105. “Min bir gecə” Moskvada nümayiş olunub: [Xalq artisti Fikrət Əmirovun eyni adlı baleti] //525-ci qəzet.- 2011.- 9 fevral.- S. 7.

106. *Muradlı, V. Finlandiya kitabxanalarında Azərbaycanla bağlı kitablar yer alıb: Vasif Muradlı: “Finlandiya məktəblərində Azərbaycan dili ayrıca bir fənn kimi tədris olunur”: [Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının (FAA) rəhbəri ilə söhbət] //Paritet.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 10.

107. *Nərimanoğlu, M. Karib adalarından Vətənə...: [Karib adalarında yaşayan həmyerlimiz fotoqraf-rəssam Lalə Ağayevanın Lambertin Muzey mərkəzində fərdi sərgisi keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 6 fevral.- S. 5.

108. *Nəzərov, E. “Bu il Praqada diasporamızın media mərkəzini və radiomuzu yaratmaq istəyirik”: Elşən Nəzərov: “Çexləri daha çox Azərbaycan mədəniyyəti, kulinariyası, təbiəti maraqlandırır”: [Azər-Çex Cəmiyyətinin sədri ilə söhbət] //Paritet.- 2011.- 1-2 fevral.- S.8.

109. *Parisdə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci ildönümünə və “Azərbaycan” kitabının təqdimatına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir: Mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir: [Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinin 20-ci ildönümünə və “Azərbaycan” kitabının təqdimatına həsr olunmuş təntənəli mərasim çərçivəsində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 19 fevral.- S.3, 4.

110. Paşayev, İ. Berlin Filarmoniyası Azərbaycan musiqisi sədaları altında: [Berlin Filarmoniyasında gənc bəstəkar Günay Mirzəyevanın konserti olub] //Respublika.- 2011.- 11 fevral.- S. 7.

111. *Polad Bülbüloğluna fəxri akademik adı verildi: [Azərbaycanın Rusiyadakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu Beynəlxalq Mədəniyyət və İncəsənət Akademiyasının fəxri akademiki adına layiq görülüb] //Həftə içi.- 2011.- 22 fevral.- S.7.

112. *Prezident Kitabxanası Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzinə Azərbaycan haqqında 153 kitab və elektron məlumat bazaları hədiyyə etmişdir //Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S.2; Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.3.

113. Rafiqqızı, N. Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilov səfərdə olub: Səfərdə qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olunub: [Milli Dram Teatrının direktorunun Gürcüstana səfəri haqqında] //Olaylar.- 2011.- 15 fevral.- S.16.

114. *Reyhan. Bakıda məşhur bəstəkar Ferens Listin 200 illik yubileyi qeyd olundu: [Bakı Musiqi Akademiyasında məşhur macar bəstəkarının yubileyi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 6.

115. Seyidzadə, H. Hollandiyada Azərbaycan bəstəkarının əsərlərindən ibarət konsert keçirilib: [Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamda] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S. 5.

116. Smirnov, E. “Çox təsirli, şən, işıqlı bir tamaşa hazırlamaq istəyirəm”: Rusiyalı baletmeyster Edvald Smirnov Azərbaycan folkloru və toy adətlərindən bəhs edən yeni layihə hazırlayır: [Müəlliflə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 18 fevral.- S.7.

117. *Sultanova, M. TÜRKSOY-un “Əhməd Zəki Validi Toğan ili”nə yekun vurulub: [Məşhur başqırd alimi, türkoloq] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 3.

118. *Şahtaxtı, S. Tehran musiqisevərləri “Qarabağ” mahnısını ayaq üstə hərarətlə alqışlamışlar: [İranda keçirilən 26-cı Beynəlxalq “Fəcr” musiqi festivalında ölkəmizi Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri təmsil etmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 24 fevral.- S. 7.

119. *Şəms. İsrafilov Tbilisiyə və Milana yollanır: [Akademik Milli Dram Teatrının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı haqqında] //Ayna.- 2011.- 19 fevral.- S. 20.

120. *Türkiyədə azərbaycanlı rəssamın kataloqu çapdan çıxıb: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz Əbülfəs Fərəcoğlunun rəsm katoloqu çapdan çıxıb] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 11.

121. *Valiyeva, Z. “Xalqlarımız arasında daimi mədəniyyət mübadiləsi olmalıdır”: [Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının Mədəniyyət naziri Zilya Valiyeva ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 5.

122. Vəliyev, C. Qonaqlarımız milli mətbəximizə üstünlük verirlər: [Mingəçevir şəhərində yerləşən “River Side” otelinin icraçı direktoru Cəmil Nəsibovun fikirləri] //Zaman.- 2011.- 24-25 fevral.- S. 5.

123. *Yeganə. Ankarada Azərbaycan rəssamlarının sərgisi //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 8; //525-ci qəzet.- 2011.- 3 fevral.- S. 7; Ekspress.- 2011.- 3 fevral.- S. 23.

124. *Zəminə. Firəngiz Əlizadə Motsart müsabiqəsində münsif idi: Bəstəkarın əsərini isə müsabiqə iştirakçısı səsləndirib: [Xalq artisti X Beynəlxalq Motsart müsabiqəsinin münsifi kimi iştirak etmişdir] //Ayna.- 2011.- 26 fevral.- S. 20.

125. *Zülfüqaroğlu, Ə. Londonda Azərbaycanın tanıtımı ilə bağlı tədbir keçirilib: “Azərbaycan” Cəmiyyəti mədəniyyətin təbliğini istəyir: [Londonda keçirilən tədbirin məqsədi Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bütün dünyada diaspor təşkilatlarımızın, cəmiyyətlərin fəal olmasıdır] //Həftə içi.- 2011.- 18 fevral.- S. 4.

126. *Zümrüd. “Flamenco Biennale” III Beynəlxalq Flamenko Musiqisi Festivalı keçirilib: [Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamda] //Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 12.

127. *Zümrüd. ABŞ paytaxtında “Könlüm keçir Qarabağdan” adlı sərgi açılıb //Səs.- 2011.- 12 fevral.- S.12.

128. Zümrüd. Azərbaycan xalqının istedadı Robertino Lorettini heyran qoyub: [İtalyan müğənnisi Robertino Lorettinin Bakı konserti haqqında] //Səs.- 2011.- 16 fevral.- S. 12.

129. *Zümrüd. Əbülfəz Bahadurinin əsərlərindən ibarət sərgi açılıb: [ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz olan rəssamın əsərlərindən ibarət sərginin açılması haqqında] //Səs.- 2011.- 2 fevral.- S.12.

130. Zümrüd. Film tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb: [Azərbaycanlı yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin “Varlı qadın” komediyası İslam Qazıyevin quruluşunda Alimpaşa Salavatov adına Kumık Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnəsində] //Səs.- 2011.- 18 fevral.- S.12.

131. Zümrüd. İrena Dequtiena AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində olub: [Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Litva Seyminin sədri] //Səs.- 2011.- 11 fevral.- S. 12.

132. *Zümrüd. Ölkəmiz XVIII Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi - Yarmarkasında uğurla təmsil olunub //Səs.- 2011.- 18 fevral.- S.12.

133. Zümrüd. Vəfa Əfəndizadənin fərdi sərgisi açılıb: [İtaliyanın Florensiya şəhərində azərbaycanlı rəssamın fərdi sərgisinin açılması haqqında] //Səs.- 2011.- 4 fevral.- S.12.

Bax: 494, 497

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

134. *Azərbaycan xalçalarının qədimliyini Avropa rəssamlarının əsərləri də təsdiq edir: [Heydər Əliyev Fondu tərəfindən “Azərbaycan xalçaları” kataloqu nəşr edilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 8 fevral.- S.7; 525-ci qəzet.- 2011.- 9 fevral.- S.7.

135. *Ələddinqızı, N. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycan xalçasının möhtəşəmliyi dünyaya təqdim edilir: [Heydər Əliyev Fondu tərəfindən “Azərbaycan xalçaları” kataloqu nəşr edilmişdir] //Səs.- 2011.- 16 fevral.- S. 5.

136. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva fondun təşəbbüsü ilə Xəzər rayonunda bir sıra təhsil ocaqlarının yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmiş, turizm obyektlərində aparılan tikinti, əsaslı təmir və bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2011.- 25 fevral.- S. 1.

Bax: 82, 107, 109

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

137. Abdullayev, M. Bulvarın yeni növrağı //Bakı.- 2011.- 22 fevral.- S. 4.

138. *Prezident İlham Əliyev əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış “Xan bağı” mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olmuşdur: [Prezident İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- S. 1.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

139. *“Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı, 16 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 17 fevral.- S. 5.

_______________

 

140. *Bayramov, V. Davosda Azərbaycan və Microsoft korporasiyasının tərəfdaşlıq perspektivləri müəyyənləşdirilmişdir //Xalq qəzeti.- 2011.- 16 fevral.- S. 7.

141. *Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması Qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan.- 2011.- 17 fevral.- S. 5.

142. *Nəbiyeva, A. Uşaqların internet təhlükəsizliyi: “İnternetdən düzgün istifadə etməmək uşaqların sağlamlığına da mənfi təsir edən amillərdəndir” //Ekspress.- 2011.- 9 fevral.- S. 13.

143. Sadıqova, S. Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş bibloqrafik informasiya nəşrləri //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.67-77.

144. *Tofiqli, V. İnternet ədəbiyyatı: mövcud durum, problemlər, inkişaf istiqamətləri: [QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə kitabxana.net saytı yaradılıb] //Həftə içi.- 2011.- 9 fevral.- S.5.

 

KİTABXANA İŞİ

 

145. Abdullayeva, A. Azərbaycan kitabxanalarında elektron mühitin formalaşması və mövcud problemləri //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.98-103.

146. Aslan, K. Professor Abuzər Xələfovun əsərlərində kitab, kitabxana və mütaliə məsələləri: [Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Xələfovun 80 illik yubileyi qarşısında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- №1.- S. 17- 31.

147. Baxışova, R. Müstəqillik illərində Azərbaycan dövri mətbuatında kitabxana işi //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.113-119.

148. Bayramova, İ. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri: (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun nümunəsində) //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.122-141.

149. *Ceyhun. Mədəni irsimiz təbliğ olunur: [N.Nərimanov adına Kütləvi Kitabxanada “Azərbaycanda son orta əsr şəhər mədəniyyəti və orta əsr Ağsu şəhəri” adlı seminar keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.6.

150. Əhmədov, E. Kitabxana qanunvericiliyi tarixindən //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.41-44.

151. *Gülər. Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir: [Gənc Tamaşaçılar Teatrı və M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada keçirilmiş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 3.

152. *Gülər. Milli Kitabxana Slovakiya kitabxanalarının iş təcrübəsini öyrənir: [Milli Kitabxananın direktor müavini Mələk Hacıyeva və kitabxananın digər nümayəndələrinin Slovakiyaya səfəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 2.

153. *Gülər. Uşaq Kitabxanasında “Beynəlxalq Ana Dili günü” qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 6.

154. *Gülər. Uşaq Kitabxanasında Abdulla Şaiqin 130 illiyi qeyd edildi //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.6.

155. Hacıyeva, Q. Türkiyədə Milli Biblioqrafiya //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.79-85.

156. Xələfov, A. Kitabxana və kommunikasiya //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.7- 16.

157. Xələfov, A. Tarixi faktları təfrif etmək kimə lazımdır?: [Görkəmli rus kitabxanaşünas alimi, professor K.İ.Abramovun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Konstantin İvanoviç Abramov - alim, kitabxanaçılıq təhsilinin təşkilatçısı, pedaqoq” adlı kitabında dərc edilən professor X.İ.İsmayılovun “K.İ.Abramov - alim, kitabxanaşünas, tarixçi, müəllim, Azərbaycanın dostu” məqaləsində təhrif olunmuş tarixi faktlar haqqında] //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.120-128.

158. Xələfova, S. Kitabxana Fondunun formalaşması ideyası, anlayışı və inkişafı //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.14-21.

159. İslamova, Ş. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası kitabxana şəbəkəsi Böyük Vətən Müharibəsi illərində //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.60-66.

160. İsmayılov, X. Kitabxana işinin metodik təminatının yeni istiqamətləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.5-13.

161. İsmayılov, N. Kitabxana-İnformasiya resurslarının yerləşməsinin nəzəri və təcrübi məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.67-78.

162. Kazimi, P. İnformasiyanın təsnifatı //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.45-53.

163. Qardaşov, R. Azərbaycanda kitabxanaçılıq üzrə orta ixtisas təhsilinin yaranması və inkişafı //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.28-34.

164. Quliyev, O. İnformasiyalaşdırma cəmiyyətində Xətai rayon MKS-in fəaliyyəti haqqında //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.22-27.

165. Qurbanov, A. Eprints əsasında Elektron Kitabxanaların yaradılması //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya: Elmi-nəzəri praktiki jurnal.- 2011.- № 1.- S.54-59.

166. Məmmədov, E. Azərbaycan kitabxanalarında İnformasiya - Kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin bəzi məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.90-97.

167. Məmmədova, A. Qabaqcıl Xarici Universitetlərin Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültələrinin tədris proqramları haqqında //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.56-63.

168. Mitra, D. Təbriz Universiteti Kitabxanalarının Sənəd - İnformasiya resursları //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.35-44.

169. Namazova, R. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kitabxanasında tələbələrə Kitabxana-İnformasiya xidməti //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.104-111.

170. *Nəzərli, T. Şamaxıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində istedadlı gənclər yetişir : [Mərkəzdə multmedia studiyası, xalq sənətkarlığı studiyası, elektron kitabxana, kompyuter kursu, rəsm studiyası fəaliyyət göstərir] //Azərbaycan.- 2011.- 25 fevral.- S. 19.

171. Rafiqqızı, N. Kitabxana - bu yeri daha çox uşaqlar sevir: “Əgər oxucular kitabxanaya gəlmirsə, işçilər oxucuların ayağına getməlidir”: [Kitabxana əməkdaşları ilə söhbət] //Olaylar.- 2011.- 18 fevral.- S. 12.

172. Rzayeva, R. Kitabxanamızın ən böyük problemi istilikdir: [M.Seyidzadə adına Mərkəzi şəhər Uşaq Kitabxanasının direktoru ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 15 fevral.- S.10.

173. *Samir. Prezident Kitabxanası Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzinə Azərbaycan haqqında 153 kitab və elektron məlumat bazaları hədiyyə edib //Səs.- 2011.- 9 fevral.- S. 2.

174. Seyidzadə, T. ADPU-da Maya Salmazadənin 75 illiyi qeyd olunub: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kitabxanasında Böyük kitabxanaçı kimi çalışan Maya Salamzadənin 75 illiyi qeyd edilib] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S. 7.

175. Sədaqət. Hansı nazirliyin kitabxanası var? //Kaspi. 2011.- 19-21 fevral.- S.13.

176. Səfərova, G. Müstəqillik dövründə AMEA MEK-in Fondunun təşkili və idarə edilməsi //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S. 45-49.

177. *Soltan, A. “Kitabxanaların intellektual, tələbkar oxucuya ehtiyacı var”: Arzu Soltan: “Bəzi illərin tamamilə tarixdən silinməsini istərdim...”: [N.Nərimanov adına kütləvi kitabxananın direktoru A.Soltan ilə müsahibə] //Həftə içi.- 2011.- 5-7 fevral.- S.15.

178. *Sultan, M. NDU-nun kitabxanasında 165 min kitab var //Palitra.- 2011.- 2 fevral.- S.11.

179. *Sumqayıt Mərkəzi Kitabxanasında “Maarifləndirmə ili” //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.13.

180. Tahirov, K. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın beynəlxalq əlaqələri //Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1.- S.32-40.

181. Zeynalov, C. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası Fondunun istifadə səmərəliliyi və təkmilləşdirilməsi (2000-2008-ci illər) //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2010.- № 1.- S.50-55.

Bax: 10, 12

 

MUZEY İŞİ

 

182. *Ayxan. Cavidin Ev Muzeyinə yeni eksponatlar verilib: [Naxçıvanda yerləşən muzey haqqında] //Ekspress.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 31.

183. Azərbaycan tarixini yaşadan muzeylərimiz...: Hazırda 193 muzeyimiz var //Azadlıq.- 2011.- 17 fevral.- S.13.

184. Bəylərli, T. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi yeni eksponatlarla zənginləşdirilmişdir //Elm.- 2011.- 14 fevral.- S.16.

185. Emin. SAMF Bərdə Diyarşünaslıq muzeyində görüş keçirib: [Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində zərər çəkən rayonların Diyarşünaslıq muzeylərinin virtual pilot şəbəkəsinin yaradılması” layihəsi haqqında] //Üç nöqtə.- 2011.- 10 fevral.- S.5.

186. *Günay. “Atəşgah” tarixi muzey mərkəzi yaradılacaq: “Atəşgah qoruq elan ediləndən sonra buraya həm xaricdən, həm də ölkə daxilindən turist axını artıb”: [“Atəşgah” qoruğunun direktoru Rəşid Babayevin fikirləri] //Paritet.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 9.

187. Günay. Region muzeylərinin işçiləri üçün təlim keçirilib //Paritet.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 16.

188. İlkin. Fəaliyyətsiz diyarşünaslıq muzeyləri //Mərkəz.- 2011.- 18 fevral.- S. 15.

189. Qurbanlı, R. Muzeylərimiz necə qorunur?: Binalarda siqnalizasiya sistemi quraşdırılıb, qapılarda mühafizə xidməti fəaliyyət göstərir //Üç nöqtə.- 2011.- 1 fevral.- S.13.

190. Məhərrəmova, T. Əzim Əzimzadənin baxımsız muzeyi //Kaspi.- 2011.- 1 fevral.- S. 9.

191. Məlikova, Z. “Azərbaycana məxsus olan bir əşyanı heç yerdə bizim kimi bərpa edə bilməzlər”: Zərifə Məlikova: “Nadir hallarda mərkəzə elə eksponatlar daxil olur ki, onların bərpası mümkünsüz olur”: [Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzinin direktoru ilə Zərifə Məlikova ilə söhbət] //Kaspi.- 2011.- 8 fevral.- S. 11.

192. *Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin zəngin eksponatları Litva Seyminin sədrində böyük maraq doğurmuşdur: [Litva Seyminin sədri xanım İrena Dequtienenin ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2011.- 10 fevral.- S.5.

193. *Novruzova, G. Cəlil Məmmədquluzadənin tədqiqatçıları muzeyin fondunda və ekspozisiyasında: [Yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin tədqiqatçıları haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2011.- 18 fevral.- S. 5.

194. *Sarıyeva, İ. Xarici ölkə muzeylərində “həbs edilmiş” milli sərvətlərimizin “dublikat muzeyi”...: Müxtəlif şəraitlərdə oğurlanmış və ya qəsb edilmiş milli tarixi-mədəniyyət əşyalarımızla bağlı maraqlı ideya ortaya çıxıb: AMEA-nın müxbir üzvü Azad Nəbiyev nə düşünür? //Bakı xəbər.- 2011.- 4-6 fevral.- S. 15.

195. *Səfəroğlu, X. Gəncədə Nizami Muzeyi, Qubada Tarix Muzeyi uçub: Ölkədə 51 muzey binası əsaslı təmirə möhtac: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin hesabatı] //Ayna.- 2011.- 5 fevral.- S. 20.

196. *Zümrüd. “Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi” zənginləşir //Səs.- 2011.- 3 fevral.- S.12.

Bax: 102, 336, 337

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

197. *Abdullayeva, F. “Atəşgah” qoruğunun ərazisi genişləndiriləcək: Arxeoloji qazıntılar nəticəsində maraqlı faktlar əldə edilib //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 9.

198. *Abdullazadə, N. Daşın yaddaşı və ya dünənimizdən bu günümüzə boylanan tarix //525-ci qəzet.- 2011.- 15 fevral.- S.6.

199. Abşeronun qədim tarix salnaməsi - Ramana: XIV əsrdən günümüzə soraq gətirən məşhur qala //Azadlıq.- 2011.- 19 fevral.- S.13.

200. Alim. Abidələrin hər biri özündə tarix yaşadır: Heykəlləri götürməklə tariximizi silmiş oluruq //Olaylar.-2011.- 25 fevral.- S.13.

201. *Ayxan. 120 yaşlı bina təmir edildi: [İçərişəhərdə yerləşən abidələrdə aparılan bərpa və konsevrasiya işləri haqqında] //Ekspress.- 2011.- 9 fevral.- S.14.

202. *Ceyhun. Ornamentlərdə “gizlədilən” yazılar: [Memarlıq abidələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 13.

203. *Ceyhun. Tikdim ki, izim qala...: Abşeron ərazisindəki qalalar tariximizi yaşadan möhtəşəm abidələrdir //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.15.

204. *Çərkəzoğlu, Ə. Çiskinli gündə nisgilli gəzinti: [İçərişəhər haqqında] //Zaman.- 2011.- 12-14 fevral.- S.2.

205. Əsrarəngiz çiçək tablosu - Zaqatala: Qədim Albaniyanın bir parçası: [Rayonun tarix və mədəniyyət abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 23 fevral.- S.13.

206. Gökser, H. Yol üstündə mənzil-mənzil karvansara: [Karvansaralar haqqında] //Zaman.- 2011.- 16 fevral.- S.16.

207. Məhərrəmova, T. Memar Əcəminin şah əsəri: [Naxçıvanın tarixi-memarlıq abidələrindən olan Möminə Xatun türbəsi haqqında] //Kaspi.- 2011.- 9 fevral.- S.12.

208. *Məmmədov, M. Nə vaxtsa o yurdlarımıza qayıdacağıq: [Müəllifin Xüdafərin körpüsü ilə bağlı təəssüratları] //Azərbaycan.- 2011.- 13 fevral.- S. 5.

209. *Mömünə Xatın türbəsi və Qarabağlar abidəsinin YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi istiqamətində iş aparılır: [Bu barədə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev məlumat vermişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 8 fevral.- S.7.

210. Müseyibli, N. Nəcəf Müseyibli: “Turizm üçün seçilmiş hər bir arxeoloji - tarixi abidə mütləq arxeoloqların rəyi əsasında seçilməlidir” //Palitra.- 2011.- 25 fevral.- S.7.

211. Nuriyev, A. Azərbaycan daş plastikası: Xalqımız uzaq keçmişlərdən tutmuş bu günədək daşı həmişə müqəddəs sayıb //Kaspi.- 2011.- 1 fevral.- S.12.

212. Nüşabə. Şərur rayonunda qədim yaşayış yeri aşkar edilib: [Arxeoloji qazıntılar zamanı bir çox maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir] //Palitra.- 2011.- 23 fevral.- S.15.

213. O, Naxçıvandır, nəqşi-cahandır...: [Naxçıvanın abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 11 fevral.- S.15.

214. Onlar Qarabağın başının tacı idi: [Dağlıq Qarabağ vilayətinin məscidləri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 5 fevral.- S.13.

215. Ordubad - möcüzələrdən doğulan qoruq şəhər...: Altı yüz tarixi mədəniyyət abidəsi //Azadlıq.- 2011.- 25 fevral.- S.15.

216. Rafiqqızı, N. Qaladan atılan ölüm: [Qız qalası haqqında] //Olaylar.- 2011.- 9 fevral.- S.13.

217. *Regionlarda mədəniyyət - istirahət guşələri, tarixi-mədəni abidələr yenidən qurulur: Prezident İlham Əliyev respublikanın qərb bölgəsinə səfəri zamanı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib: [Prezident İlham Əliyevin Tovuz Qazax və Gəncə şəhərinə səfəri çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.2.

218. Sarıyeva, İ. “Azıx” və “Azıxantrop” hələ də YUNESKO-nun irs siyahısına düşməyib //Bakı xəbər.- 2011.- 7 fevral.- S.15.

219. “Su altındakı şəhər” - Bayıl qəsri... //Azadlıq.- 2011.- 10 fevral.- S.13.

220. Şamaxı Gülüstanında bir qala var...: [Şamaxıda yerləşən “Gülüstan” qalası haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 12 fevral.- S.13.

221. Tarixi memarlıq incisi - Şəmkir minarəsi: [Şəmkir rayonunun tarixi-memarlıq abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 15 fevral.- S.15.

222. Zümrüd. “İçərişəhər” Dövlət tarix-Memarlıq Qoruğu idarəsi fəaliyyət göstərməyə başlayıb //Səs.- 2011.- 9 fevral.- S.12.

 

TURİZM

 

223. *Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin “Turizm ili” elan edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 16 fevral.- S. 1.

____________

 

224. Abbasov, R. Baş idarə “Turizm ili” ilə bağlı təd-birlər planı hazırlayır: “Hazırda inşa və əmək dəstələrinin yaradılması istiqamətində iş gedir”: [Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 1 fevral.- S.11.

225. *Abdullayev, F. Cənub bölgəsinin nadir geoloji obyektləri və onların ekoturizm perspektivləri //Xalq qəzeti.- 2011.- 5 fevral.- S.5.

226. *Abdullayeva, F. “Guide Map” - turistlər üçün elektron bələdçi xəritəsi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Turizm ili” çərçivəsində eyni adlı naviqasiya portalının hazırlanması haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.8.

227. *Abdullayeva, F. Ağsuda arxeoloji turizm kompleksi yaradılır: Orta əsr Ağsu şəhərinə aid 8 min eksponat aşkar edilib //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.9.

228. *Abdullayeva, F. Azərbaycan Helsinki sərgisində təmsil olunub: Finlandiyanın TV5 kanalında ölkəmizin turizm imkanlarına həsr olunmuş veriliş nümayiş olunub //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S.9.

229. *Abdullayeva, F. Azərbaycan Turizm İnstitutunun beş yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.9.

230. *Abdullayeva, F. Azərbaycan Turizm İnstitutunun beş yaşı tamam olur: Bu müddət ərzində təhsil ocağının güclü elmi və təcrübə bazası formalaşıb //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.9.

231. *Abdullayeva, F. Azərbaycan turizmi Baltik hövzəsi ölkələrində tanıdılacaq: Adil Adilov: Ölkəmizin “Balttour-2011” sərgisində iştirakı yüksək nəticələr vəd edir”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Turizm şöbəsinin Daxili turizmin inkişafı sektorunun aparıcı məsləhətçisi Adil Adilovun eyni adlı sərgi haqqında söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.8.

232. *Abdullayeva, F. Azərbaycanda qış turizminə maraq artır //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S.9.

233. *Abdullayeva, F. Azərbaycanlı turistlər üçün “Baltikyanı xəzinələr: [“Caspian Plaza” biznes mərkəzində Latviyanın “More Travel” turizm şirkəti eyni adlı turpaketi təqdim edib] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.10.

234. *Abdullayeva, F. AZTA “turizm ili” ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayıb: Təkliflərin yarısı mehmanxana fəaliyyətinə aiddir //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.9.

235. *Abdullayeva, F. Ölkəmizin turizm imkanları İstanbul sərgisində nümayiş olunub: [Azərbaycanın turizm təmsilçilərinin EMİTT beynəlxalq turizm sərgisində iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S.3.

236. *Abdullayeva, F. Turizm institutunun 5 yaşı qeyd edildi: Əbülfəs Qarayev: “Biz bu institutun timsalında Azərbaycanın turizm təhsilini beynəlxalq səviyyədə fəxrlə təqdim edirik” //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.8.

237. *Abdullayeva, F. Turizm sahəsində yeni nəşr: “Beynəlxalq Turizm Qəzeti” //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 9.

238. *Abdullayeva, F. Turizmlə bağlı informasiyalar daha çox haradan əldə olunur?: BMT-nin İnkişaf Proqramının layihəsi çərçivəsində aparılan sorğu maraqlı nəticələr ortaya qoyub //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S.9.

239. *Abdullayeva, F. Turoperator və turagent hazırlığı üzrə kurslar başlayıb: [Azərbaycan Turizm İnstitutunun Tədris Mərkəzinin birinci məşgələsi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.10.

240. Ağakərimov, M. Regionlarımızda da beynəlxalq şəbəkə sisteminə daxil olan hotellərin fəaliyyət göstərməsi yaxşı olardı: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyası sədrinin müşaviri Müzəffər Ağakərimovla söhbət] //Paritet.- 2011.- 17-18 fevral.- S.9.

241. *Ağsuda arxeoloji turizmin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 11.

242. Akkaş, T. “Avropa” hoteli əvvəlki nüfuzunu bərpa edəcək: [Eyni adlı hotelin baş meneceri ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.9.

243. Amanov, R. İsmayıllı: turizmin inkişafı yeni imkanlara yol açır: 2011-ci il “Turizm ili”dir //Respublika.- 2011.- 3 fevral.- S.5.

244. Bağırov, N. Nahid Bağırov: “İndi Bakı deyəndə xaricilər qədim və zəngin tarixə malik maraqlı bir turizm şəhərini təsvir edirlər”: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının prezidenti ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 1 fevral.- S.12.

245. *Bayramlı, E. Turizmin inkişafı stimullaşdırılır: “Azərbaycan xarici turistlər üçün çox cəlbedici ölkəyə çevriləcək” //Səs.- 2011.- 12 fevral.- S.13.

246. *Bəxtiyar. Turizm sektorunda məlumat bazasının yaradılması ilə bağlı layihənin təqdimatı keçirilib: [Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi Fondu “Geoinformasiya texnologiyaları əsasında turizm məlumat bazasının yaradılmasının zəruriliyi” mövzusunda dəyirmi masa keçirib] //525-ci qəzet.- 2011.- 17 fevral.- S.2.

247. *Bəşirqızı, Z. Ölkəmizin geniş turizm imkanları vardır: Azərbaycan Turizm İnstitutunun fəaliyyətinin 5 ili qeyd edildi //Xalq qəzeti.- 2011.- 13 fevral.- S.7.

248. *Cabbarov, Ə. Turizm ili: perspektivlər və yeni vəzifələr //Xalq qəzeti.- 2011.- 20 fevral.- S. 8.

249. *Canbaxışlı, N. Azərbaycan İranla turizm əlaqələrini genişləndirməlidir : Nizami Cəfərov: “Turizm hərəkatı regiondakı münaqişələrə də təsir göstərə bilər”: [Sözügedən məsələ ilə bağlı Parlamentin Mədəniyyət komitəsinin sədri Nizami Cəfərovun mətbuat nümayəndələrinə verdiyi açıqlamasından] //Həftə içi.- 2011.- 23 fevral.- S. 3.

250. *Ceyhun. Hava limanında turizm informasiya mərkəzi yaradılıb //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.3.

251. Cəfərov, C. Biz yerimizdə saymaq istəmirik: [Turizm İnstitutunun rektoru Cəfər Cəfərov ilə söhbət] //Kaspi.- 2011.- 22 fevral.- S. 5.

252. *Cəfərov, A. Turizmin inkişafı üçün vizanın verilmə qaydaları sadələşdirilməlidir //Zaman.- 2011.- 26-28 fevral.- S. 9.

253. Dadaşov, T. Qəbələ respublikanın iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən birinə çevrilir //Kaspi.- 2011.- 17 fevral.- S.6.

254. *Ələddinqızı, N. 2011-ci ilin “Turizm ili” çərçivəsində böyük layihələr həyata keçiriləcək //Səs.- 2011.- 1 fevral.- S. 8.

255. *Ələddinqızı, N. 2011-ci ilin “Turizm ili” elan olunması turizm sektorunun inkişafını daha da sürətləndirəcək: Azərbaycan Turizm İnstitutunda təşkil olunan tədbir “Turizm ili”nə və təhsil ocağının fəaliyyətə başlamasının beş illiyinə həsr edilmişdi //Səs.- 2011.- 16 fevral.- S.8.

256. *Ələsgərov, R. Zaqatalada turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar var //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S.8.

257. Əliyev, V. Turizmdə yüksəliş ili: [“AtaTurizm” MMC-nin direktoru Vüsal Əliyevin Turizm ilinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri haqqında müsahibəsi] //İqtisadiyyat.- 2011.- 11-17 fevral.- S.2.

258. Əlizadə, Ş. Azərbaycan turizm üçün çox cəlbedici ölkəyə çevriləcəkdir: 2011-ci ilin “Turizm ili” elan olunması bu fikri bir daha təsdiq edir //Respublika.- 2011.- 13 fevral.- S.1.

259. *Gülər. “Turizmə dəstək” Gənclər koalisiyası təsis olundu: Qurum “Turizm ili”ndə müxtəlif tədbirlər həyata keçirəcək: [QHT-lərin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.10.

260. *Günay. ATİ 5 illiyini qeyd edib: ATİ-də doktoranturaya qəbul həyata keçiriləcək: Yaxın 5 il müddətində xarici turistlərin sayının 3-4 milyona çatdırılması hədəflənir //Paritet.- 2011.- 15-16 fevral.- S.8.

261. Günay. Turizm imkanlarımız xaricdə təbliğ olunur //Paritet.- 2010.- 8-9 fevral.- S.10.

262. *Həmzəoğlu, K. “2011-ci il “Turizm ili” elan edilibsə, dövlət artıq beynində müəyyən niyyətlər tutub, müəyyən böyük işlər görməyi hədəfə götürüb”: Hüseynov Rafael: “İnanıram ki, Azərbaycan gələcəkdə dünyada ən aparıcı turizm ölkələrindən birinə cevriləcək” //525-ci qəzet.- 2011.- 10 fevral.- S.4.

263. Hüseyn, T. İnsanların istirahəti üçün normal şərait yaradılır: [Saatlı rayonu Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri Şərqiyyə Şahpələngova ilə söhbət] //Respublika.- 2011.- 6 fevral.- S.3.

264. Hüseynov, R. “Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün çox böyük üfüqlər var”: “Azərbaycan gələcəkdə yalnız bölgədə deyil, dünyadakı ən aparıcı turizm ölkələrindən birinə çevriləcək”: [Millət vəkili Rəfael Hüseynovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 10 fevral.- S. 13.

265. *İntiqam, N. Azərbaycan turizmdən milyonlar qazanacaq //Zaman.- 2011.- 8-9 fevral.- S.5.

266. İsabalayeva, H. Turizm sektoru üçün təkliflər hazırlanır: [“Turizm ili” çərçivəsində Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası tərəfindən hazırlanan təkliflər haqqında] //Kaspi.- 2011.- 5-7 fevral.- S.4.

267. *İsmayılov, Ç. Hər bir bölgə üçün fərqli “turist təkliflər paketi” hazırlanmalıdır: [Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri, professor Çingiz İsmayılov ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 22 fevral.- S.6.

268. *Qasımov, X. Turizm İnstitutunu bitirən məzunları təyinatla şirkətlərə göndərmək lazımdır: [“Azər Co Tur” turizm şirkətinin rəhbəri Xanoğlan Qasımov ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 8 fevral.- S. 6.

269. *Qəbələ qışda da füsunkardır: [Qəbələ rayonunun turizmi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 25 fevral.- S.10.

270. Qəhrəmanov, A. “İstənilən dövlətlə münasibətlər səmimiyyətə əsaslanır”: “Terrorla bağlı yayılan məlumatlar Azərbaycanda 2011-ci ilin turizm ili olması ilə əlaqəlidir”: [Prezident Administrasiyasının siyasi təhlili və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Aslan Qəhrəmanovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 6.

271. *Quliyev, L. Mingəçevir turizm mərkəzinə çevrilir: 2011-ci il Azərbaycanda turizm ilidir //Azərbaycan.- 2011.- 8 fevral.- S.6.

272. *Qurbanov, F. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı mədəniyyət və turizm sahələri üçün böyük perspektivlər vəd edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Aparat rəhbəri Firudin Qurbanovla müsahibə] //Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 7.

273. *Qürbətov, F. Faiq Qürbətov: “Sərhəd məntəqələrində turistlər üçün keçid asanlaşdırılmalıdır”: Regionlarda turizm sahəsində işləyənlər üçün treninqlər keçiriləcək: [BMT-nin İnkişaf Proqramının Turizmin İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətovla söhbət] //Paritet.- 2011.- 1-2 fevral.- S.10.

274. *Loğmanoğlu, S. Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri geniş və çoxsahəlidir //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 24 fevral.- S.3.

275. *Mehdiyev, T. Azərbaycan turistlər üçün olduqca cəlbedici ölkədir: [“Turizm ili” ilə əlaqədar müəllifin fikirləri] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 12 fevral.- S.4.

276. *Məmmədov, F. Azərbaycanı hər yerdə olduğu kimi tanıtmalıyıq: Bu vəzifə yurdunu yaxşı tanıyan və ürəkdən sevən insanların üzərinə düşür: 2011-ci il Turizm ilidir //Azərbaycan.- 2011.- 13 fevral.- S.7.

277. *Mingəçevir Turizm Kollecinin beynəlxalq əlaqələri genişlənir //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.3.

278. *Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan inkişaf etmiş turizm ölkəsinə çevriləcək: Son 5 ildə ölkəmizin turizm potensialının beynəlxalq miqyasda təbliği diqqət mərkəzində olmuşdur //Xalq qəzeti.- 2011.- 17 fevral.- S.8.

279. Müseyibli, N. Arxeoloji qazıntıların böyük əhəmiyyəti var: Turizmin ən gəlirli sahələrindən biri olan arxeoturizmlə bağlı iri layihələrin gerçəkləşdirilməsinin vaxtı çoxdan çatıb: 2011-ci il Azərbaycanda turizm ilidir //Azərbaycan.- 2011.- 6 fevral.- S. 4; 8 fevral.- S. 6.

280. Müseyibli, N. Nəcəf Müseyibli: “Turizm üçün seçilmiş hər bir arxeoloji-tarixi abidə mütləq arxeoloqların rəyi əsasında seçilməlidir”: [AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 25 fevral.- S.7.

281. Nərimanoğlu, M. Sərvətlər beşiyi Abşeron: 2011-ci il Azərbaycanda turizm ilidir //Azərbaycan.- 2011.- 6 fevral.- S. 4.

282. *Nəzakət. Ölkə turizmi dünya standartları səviyyəsinə yüksəlir: Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2011-ci ildən etibarən Azərbaycan Turizmi İnstitutunda kollec və peşə məktəbləri yaradılır //Səs.- 2011.- 3 fevral.- S. 8.

283. *Nəzərli, T. Ağsuda “Arxeoloji turizmin inkişaf perspektivləri” mövzusunda seminar keçirilib: [Konfransda “Ağsu şəhəri orta əsrlərdə” sənədli filminin təqdimatı da olmuşdur] //Azərbaycan.- 2011.- 12 fevral.- S. 8.

284. *Nəzərli, T. Oğuz tezliklə turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcək: [Oğuz rayonun turizm sahəsində inkişafı haqqında] //Azərbaycan.- 2011.-1 fevral.- S.6.

285. *Nigar. Turizm İnstitutu 30 xarici ali məktəblə əlaqələr yaradıb //Palitra.- 2011.- 15 fevral.- S.7.

286. *Ordahallı, V. Azərbaycanı təqdim etmək üçün turizmin geniş imkanları var //Bakı xəbər.- 2011.- 18-20 fevral.- S. 15.

287. Pənahov, İ. Nümunəvi işi ilə seçilən kollektiv: 2011-ci il “Turizm ili”dir: [Ağdaş rayonu Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin işçisi Tahir Əliyev ilə söhbət] //Respublika.- 2011.- 13 fevral.- S.5.

288. *Rzalı, R. Ölkədə həm yay, həm də qış turizmi üçün geniş imkanlar var: 2011-ci il “Turizm ili”dir //Azərbaycan.- 2011.- 16 fevral.- S.7.

289. Səlcuq. Turizm mühitinin yaxşılaşdırılması vacibdir: Nizami Cəfərov: “Əcnəbi turistləri daha əlverişli şərtlərlə buraya cəlb etməklə Qarabağ konfliktinin həllinə töhfə verə bilərik”: [Professor Nizami Cəfərovun bu məsələ ilə bağlı açıqlaması] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 22 fevral.- S.8.

290. *Sultanova, M. “Keşikçidağ” məbəd kompleksi: Ulu keçmişimizin yadigarı olan bu ərazi həm də cəlbedici turizm məkanı ola bilər //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S.12.

291. Süleyman. Turizm sahəsində maarifləndirmə işləri aparılacaq: Gənclər prezidentin təşəbbüsünə dəstək nümayiş etdirir: [Turizmə dəstək Təşkilatının yaradılması haqqında] //Olaylar.- 2011.- 8 fevral.- S. 8.

292. Şəki şəhəri YUNESKO-nun qeyri-maddi irs siyahısına salına bilər: Mədəniyyət və Turizm naziri belə təklif edir //Üç nöqtə.- 2011.- 8 fevral.- S.13.

293. Tağızadə, Ş. Turizmin inkişafı yeni imkanlar açır: 2011-ci il Azərbaycanda “Turizm ili”dir //Bakı.- 2011.- 22 fevral.- S.3.

294. “Turizm ili” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb: [Tədbirlər planı barədə nazirin məlumatı] //Olaylar.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 3.

295. “Turizmə Dəstək” Koalisiyası yaradılıb: [Bir sıra gənclər və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının iştirakı ilə yaradılan təşkilat haqqında] //Olaylar.- 2011.- 5-7 fevral.- S.11.

Bax: 136

 

İNCƏSƏNƏT

 

296. *Bayramov, A. Bir səsin cazibəsi: [Əməkdar artist Ağalar Bayramov ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.13.

297. Cavidan. “Şamil Qazıyev” albom-kataloqunun təqdimatı olub: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyində ömrünün 50 ilini təsviri sənətə həsr edən teatr rəssamı Şamil Qazıyevin eyni adlı kataloqunun təqdimatı] //Palitra.- 2011.- 18 fevral.- S.8.

298. *Ceyhun. Bakı şəhər musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin konserti: [V.Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində nəfəs və zərb alətləri ixtisası üzrə təhsil alan şagirdlərin konserti keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.3.

299. Ceyhun. Bir məktəbin uğurları: [Niyazi adına 22 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.15.

300. Əliyeva, P. Professor Mürsəl Nəcəfov: Azərbaycan incəsənətinə dair radio verilişlərinin müəllifi kimi: [Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas Mürsəl Nəcəfov haqqında] //Mədəni-maarif.- 2011.- № 1.- S.10-12.

301. *Gülər. Gənc nəslin formalaşmasında incəsənətin rolu: [“Uşaqların mənəvi - əxlaqi tərbiyəsində incəsənətin roluna həsr olunmuş “Vətəndaş cəmiyyəti gələcəyimiz naminə” layihəsinə start verilib] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.6.

302. *Günay. Üç istedadlı gənc...: Rənglərin, musiqinin və poeziyanın qovuşduğu maraqlı aləm: [Yazar Teymur Bayramov, vokalist Eldar Tahirov və rəssam Lalə Cümşüdlü haqqında] //Paritet.- 2011.- 1-2 fevral.- S.13.

303. *Hüsniyyə. “XX əsr Dünya Təsviri İncəsənəti” kitabının təqdimatı keçirildi: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış sənətşünas alim Leyla Axundzadənin eyni adlı kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 25 fevral.- S.7.

304. *Qismətoğlu, F. Qərib yurdda şirin səslər...: [BDU-nun 8 saylı yataqxanasında sığınacaq tapmış Füzuli şəhərinin 3 saylı musiqi məktəbinin fəaliyyəti haqqında] //Ədalət.- 2011. - 2 fevral.- S.6.

305. Mehdiyeva, Q. Uşaq Filarmoniyası - istedadlar ocağı: [Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının bədii rəhbəri Qönçə Mehdiyeva ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 11 fevral.- S.12.

306. Naxçıvanda “Ozan” yaradıclıq studiyası yaradılıb //Palitra.- 2011.- 22 fevral.- S. 16.

307. Pənahov, İ. Qabaqcıl təhsil ocağı: Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: [Şəki Musiqi Kollecinin fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2011.- 20 fevral.-S.4.

308. *Təhmirazqızı, S. Üzeyir işığında: [Bəstəkar Sərdar Fərəcovun dahi Üzeyir Hacıbəyliyə həsr etdiyi eyni adlı kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.12.

309. *Zahidqızı, S. Dünyaya ruhun və səsin gözü ilə baxanlar: Əməkdaşımız 38 saylı gözdən əlil uşaqlar üçün musiqi məktəbində oldu: [Gözdən Əlil Uşaqlar üçün Respublika Orta Ümumi İnternat Məktəbinin nəzdində] //Həftə içi.- 2011.- 23 fevral.- S.6.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

310. *O.S.Sadıqzadənin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 fevral 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 25 fevral.- S. 1.

______________

 

311. *Ayxan. Döyüşçü rəssamın “ümid” sərgisi: Sumqayıtda istedadlı rəssam, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı İntiqam Ağayevin sərgisi açılıb //Ekspress.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 31.

312. *“Azərsun Holdinq” və “Park Bulvar”ın təşkil etdiyi rəsm müsabiqəsinə yekun vuruldu: [“Park Bulvar” Alış-Veriş Mərkəzində “Kosmos və mən” rəsm müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi] //Həftə içi.- 2011.- 25 fevral.- S.7.

313. *Bayramqızı, Ə. “Azərbaycan nağılları uşaqların gözü ilə” təqvimi nəşr edilib: [Bakı və Gəncədə istedadlı uşaq və yeniyetmələrin rəsm əsərlərindən ibarət eyni adlı 2011-ci il təqviminin təqdimat mərasimi keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2011.- 6 fevral.- S.4.

314. Cavidan. “Şamil Qazıyev” albom-kataloqunun təqdimatı olub: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyində ömrünün 50 ilini təsviri sənətə həsr edən teatr rəssamının eyni adlı kataloqunun təqdimatı] //Palitra.- 2011.- 18 fevral.- S.8.

315. *Elçin. Məryəmin missiyası: Məryəmin “Mənim gözəl dünyam” albomu haqqında söz //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.6-7; 525-ci qəzet.- 2011.- 5 fevral.- S.16. Ədəbiyyat qəzeti.- 2011.- 4 fevral.- S.3.

316. *Ələkbərov, F. Ələsgər əminin tövsiyəsi ilə həyatımı kinoya bağladım: Fikrət Ələkbərov - 65: [C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında çalışan Əməkdar rəssamla söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.10.

317. *Əməkdar rəssam Ənvər Qarayev dünyasını dəyişib //525-ci qəzet.- 2011.- 3 fevral.- S.7.

318. Ənvər Vahid oğlu Qarayev: [Əməkdar rəssamın vəfatı ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.4.

319. *Əsədova, İ. O, istedadlı rəssam, gözəl insan idi...: [Rəssam Rasim Babayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.10.

320. *Fərəcov, S. Qısa ömrün mənalı cizgiləri: Bəhruz Kəngərli //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S.11.

321. *Xəlilzadə, F. Sənətin böyük Ağası: Rənglər dünyası: [“Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü olmuş, “Şöhrət” ordenli Böyükağa Mirzəzadənin yaradıcılığı haqqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 16 fevral.- S. 7.

322. *İbrahimoğlu, E. Sənətə gənc baxış: [Rəssam Orxan Hüseynov haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.10.

323. *İsmayıl, S. İstedadsız uşaq olmur: Hər insan rəsm çəkə bilər: [“Esmiralda” təsviri incəsənət studiyasının yetirmələrinin uğurları haqqında rəssam və stidiyanın yaradıcısı Esmiralda Tağızadənin məlumatı] //Ayna.- 2011.- 12 fevral.- S.19.

324. “Qızıl kitab”a düşən Əli Cəfər diqqətdən kənarda qalıb: [Gənc rəssam haqqında] //Mövqe.- 2011.- 17 fevral.- S. 13.

325. Quliyev, Ə. Bəhruz Kəngərli istedadının şöləsi: [Rəssamlıq sənətinin banisi, istedadlı fırça ustası Bəhruz Şirəlibəy oğlu Kəngərli haqqında] //Respublika.- 2011.- 24 fevral.- S. 6.

326. *Məşhur rəssamların əsərləri sığortalanıb: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq qoruğu tərəfindən satın alınmış rəsm əsərlərinin sığortası haqqında] //Ayna.- 2011.- 26 fevral.- S. 20.

327. *Rəhimov, N. Musiqi ilə rənglərin harmoniyası: Gənc istedadlar: [Gənc musiqiçi və rəssam Səddam Novruzbəyov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 4 fevral.- S. 24.

328. *Sumqayıtda gənc rəssamların sərgisi açılıb: [Sumqayıt Uşaq və Gənclərin Yaradıcılıq Mərkəzində Gənclər gününə həsr olunmuş “Mənim rənglər dünyam” sərgisinin açılışı olub] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 8.

329. *Sumqayıtlı gənc rəssamların uğurları: [Sumqayıtdakı Bülbül adına 2 nömrəli incəsənət məktəbinin şagirdlərinin Sankt-Peterburqda VI Beynəlxalq ən yaxşı açıqca – “Art Qorod” Uşaq Rəsmləri Müsabiqəsində çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S.11; 525-ci qəzet.- 2011.- 3 fevral.- S.7.; Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 4 fevral.- S.23.

330. *Tağıyeva, N. 90 illik parlaq ömür: Görkəmli rəssam Oqtay Sadıqzadənin 90 illik həyat və yaradıcılıq yolu haqqında //Kaspi.- 2011.- 25 fevral.- S. 11.

331. *Tanınmış rəssamlarımızın məşhur əsərləri sığortalandı: [“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən satın alınmış Azərbaycanın məşhur rəssamlarının əsərləri “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti tərəfindən pulsuz olaraq sığortalanıb] //Üç nöqtə.- 2011.- 22 fevral.- S. 13.

332. Təranə. 30 yaşın möcüzəsi: [Görkəmli rəssam Rüstəm Mustafayev haqqında] //Kaspi.- 2011.- 25 fevral.- S. 15.

Bax: 88, 120, 123, 127, 129, 133, 190

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

333. Ağayeva, E. Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin əməkdaşları hansı verilişlərə üstünlük verirlər?: Sorğu //Ekran-efir.- 2011.- 11 fevral.- S. 4.

334. *Ayxan. Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənəti: Azərbaycan xalçaları haqqında fayl, film və sayt təqdim edildi: [Muzey Mərkəzində] //Ekspress.- 2011.- 8 fevral.- S.23; 525-ci qəzet.- 2011.- 8 fevral.- S. 7.

335. *Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənəti dünyada təbliğ olunur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Muzey Mərkəzində Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Reprezentativ siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı təqdimat mərasimi keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 8 fevral.- S. 7.

336. *Əliqızı, Ş. Xalçaçılıq ənənələri yaşadılır: Müasir gənclərimiz xalqımızın qədim və zəngin sənət növlərindən olan xalçaçılıq sənətini qorumaqla yanaşı ona yeni-yeni çalarlar verirlər: [Lətif Kərimov adına Xalça Muzeyində keçirilən “Xalçada yeni nəfəs” adlı sərgi haqqında] //İki Sahil.- 2011.- 3 fevral.- S. 16.

337. *Günay. Xalçada Yeni Nəfəs: [Gənclər günü münasibətilə Lətif Kərimov adına Xalça Muzeyində keçirilən eyni adlı sərginin keçirilməsi haqqında] //Paritet.- 2011.- 3-4 fevral.- S. 16.

338. *Günel. Gənc rəssamların xalça eskizləri sərgilənib: [Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində keçirilən “Xalçada yeni nəfəs” adlı sərgi haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 5 fevral.- S. 17.

339. İsabalayeva, H. Azərbaycanda toxuculuğun tarixi //Kaspi.- 2011.- 16 fevral.- S. 13.

340. İsabalayeva, H. Azərbaycanda yun ehtiyatının bolluğu şalbaflığın əsasını qoyub: [Azərbaycanın qədim sənətlərindən biri olan şalbaflıq - yun toxuculuğu haqqında] //Kaspi.- 2011.- 24 fevral.- S. 12.

341. İsabalayeva, H. Bakı - XIX əsrin sonlarında zərgərliyin ən böyük mərkəzi kimi //Kaspi.- 2011.- 22 fevral.- S. 12.

342. İsabalayeva, H. Kənd yerləri üçün daha səciyyəvi olan sənət - ağacişləmə //Kaspi.- 2011.- 11 fevral.- S. 12.

343. İsabalayeva, H. Tunc dövründən qalan sənət: Dabbaqlıq məşğuliyyətinin müstəqil sənət sahəsinə çevrilməsi məhz bu dövrə təsadüf edir //Kaspi.- 2011.- 8 fevral.- S. 12.

344. Milli yaddaşımızın rəngi: Özgə adlarla dünya muzeylərini bəzəyən Azərbaycan xalçalarına nə vaxt sahiblənəcəyik? //Şərq.- 2011.- 22; 23 fevral.- S. 11.

345. Muradov, V. Azərbaycan xalçaları qiymətli sərvətə çevrilir: Bu gün xalçalarımız dünyanın bir çox muzeylərini, şəxsi qaleriyalarını bəzəyir: [“Azər-İlmə” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2011.- 8 fevral.- S. 6.

346. *Nərimanoğlu, M. İlmələnmiş naxışlarda zamanın və rənglərin harmoniyası: [Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində keçirilən “Xalçada yeni nəfəs” adlı sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 4 fevral.- S.7.

347. *Sarıyeva, İ. “Azərilmə” müxtəlif yollarla xaricə aparılmış xalçalarımızın təkrar nüsxələrini toxuyur: Əlövsət Qəribov: “Analar gərək ərə gedən qızına əldə toxunan xalçalar versin”: Onların sırasında oğurlanan xalçaların da oxşarları var?: [“Azərilmə”nin əməkdaşının fikirləri] //Bakı xəbər.- 2011.- 17 fevral.- S. 15.

348. Seyidzadə, T. Sədərəkli Məmmədin incə sənəti ölməzdir: [Qılınc ustası Məmmədov Məmməd haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 22 fevral.- S. 7.

349. Şükufə. Xalçalarımızın dünya şöhrəti //Bakı.- 2011.- 22 fevral.- S. 3.

350. *Vahid, T. Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri muzey təhsilində: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində eyni adlı təlim seminar keçirildi] //Mədəniyyət. - 2011.- 16 fevral.- S. 4.

351. *Vahid, T. Azərbaycan xalçası ilə bağlı yeni təqdimatlar: Əbülfəs Qarayev: “Bu gün Azərbaycan xalçası tək bizə yox, bəşəriyyətə məxsusdur”: [Muzey Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.3.

352. *Zümrüd. Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri muzey təhsilində: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq-Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində “Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri muzey təhsilində” mövzusunda növbəti təlim-seminar təşkil olunub] //Səs.- 2011.- 15 fevral.- S. 12.

353. Zümrüd. Azərbaycan xalçası ilə bağlı hazırlanmış filmin və saytın təqdimatı keçirildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış filmin və saytın təqdimatı Muzey Mərkəzində keçirildi] //Səs.- 2011.- 8 fevral.- S.12.

354. *Zümrüd. Xalçada yeni nəfəs: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində 2 Fevral Gənclər Gününə həsr olunmuş eyni adlı sərgi açılıb] //Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 12.

Bax: 134

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

355. Ayxan. “Mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda “ən yaxşı fotoşəkil” müsabiqəsi //Ekspress.- 2011.- 26-28 fevral.- S. 31.

356. *“Ən yaxşı fotoşəkil” müsabiqəsi [Mədəniyyətlərarası dialoq forumu çərçivəsində keçirilən fotomüsabiqə haqqında] //Ayna.- 2011.- 26 fevral.- S. 19.

357. *Günel. Lalə Ağayevanın foto sərgisi - “Kölgələr uzananda”: [Muzey Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında Lalə Ağayeva-Lambertin eyni adlı ilk fərdi fotosərgisisi açıldı] //525-ci qəzet - 2011.- 5 fevral.- S. 17; Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 8; Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 12.

358. *İçərişəhərdə “Qədim şəhər gənc fotoqrafların gözü ilə” adlı fotosərgi açılmışdır: [Müasir İncəsənət Mərkəzində Gənclər Gününə həsr olunmuş eyni adlı sərgi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 3 fevral.- S. 5.

359. Mehparə. Tariximiz şəkillərin dili ilə: [Fotoreportyor İlqar Cəfərovun Qarabağa həsr etdiyi şəkillər haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 15.

360. *Yeganə. Kölgələr uzananda...: [Muzey Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında Lalə Ağayeva-Lambertin eyni adlı ilk fərdi fotosərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 8.

Bax: 91

 

QRAFİKA

 

361. Mirzəzadə, B. Rəngkarlıq və qrafika: Albom.- Bakı: Xalq Bank, 2010.- 214 s.

_______________

 

 

362. *Abdullayeva, F. Adi daş sənət əsərinə çevriləndə...: [Daş üstündə miniatür ornament yaradan rəssam Tofiq Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 11.

363. *Ayxan. Miniatür sənətinin inkişafı: Dövlət proqramının ilkin layihəsinin müzakirəsi keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə keçirilən tədbir haqqında] //Ekspress.- 2011.- 10 fevral.- S. 23.

364. Məhərrəmova, T. Azərbaycan miniatür məktəbi //Kaspi.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 8.

365. *Reyhan. Azərbaycan miniatür sənətinin tədqiqi, təbliği və inkişafı: Proqramın ilkin layihəsi müzakirə olundu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində nazir Əbülfəs Qarayevin sədrliyi ilə eyni adlı proqramın ilkin layihəsinə həsr olunmuş iclas haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.3; Səs.- 2011.- 10 fevral.- S.12.

366. *Yeganə. Xəttatlıq, illüminasiya və miniatür əsərlər sərgisi: [Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda İranın xəttatlıq, illüminasiya və miniatür əsərlər sərgisinin açılışı olmuşdur] //Mədəniyyət. - 2011.- 9 fevral.- S. 4.

 

 

MODA VƏ DİZAYN

 

367. İlkin. Xanım modelyerlərin I Bakı Beynəlxalq Moda Festivalı //Palitra.- 2011.- 25 fevral.- S. 11.

368. *Vəlibəyli, K. Milli geyimlərə maraq günü-gündən artır: [Bakı Milli Geyim Evinin direktoru Könül Vəlibəyli ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.13; Ekran-efir.- 2011.- 25 fevral.- S.21.

 

KİNO

 

369. Allahverdiyev, E. Kino şedevrlərinin ölməz müəllifi: [Xalq artisti Tofiq Tağızadə haqqında] //Ekran-efir.- 2011.- 25 fevral.- S. 4.

370. *Azərbaycan filmləri son beş ildə 90-dan çox kinofestivalda nümayiş olunmuşdur //Azərbaycan.- 2011.- 19 fevral.- S. 7.

371. Azərbaycanda İran Kino Həftəsi başlayıb //525-ci qəzet.- 2011.- 8 fevral.- S.7.

372. *Azərbaycanlı aktyor Hollivudun mükafatına layiq görülüb: [Azərbaycanın gənc aktyoru Timur Oduşev rejissor İlqar Salatın quruluşunda hazırlanan “Sahə” bədii filmindəki roluna görə] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S.11.

373. Bədirzadə, M. “Bu gün Azərbaycan kinosunun əsas problemi maliyyə vəsaitidir”: “Dünya “reseptinə” düşən verilişlər bizə də gəlib çıxır: [Görkəmli rejissor Məhərrəm Bədirzadə ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 25 fevral.- S. 12.

374. Cabbarov, Ə. Əli İsa Cabbarov: Normal praqmatik adam tənqiddən qorxmamalıdır: [Kinoprodüser ilə söhbət] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 4 fevral.- S. 11.

375. *Cansail, Y. Dövlət Film Fondu: Kino tariximizi qoruyan və yaşadan məkan //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 10.

376. *Cansail, Y. Kadr arxasında qalanlar: Pirotexniklər: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının pirotexniki Əlibala Məmmədov haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 10.

377. *Cansail, Y. Müstəqil kino şirkətləri nə iş görürlər? //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 10.

378. *Cəvahir. “Çinar ömrü” təqdim olundu: [Kinematoqrafçılar İttifaqında Xalq şairi Rəsul Rza haqqında çəkilən eyni adlı filmin təqdimatı] //Mərkəz.- 2011.- 4 fevral.- S.3.

379. *Düşmən çəpəri: Yaxud, “Oskar”lı Rüstəm: [Kinorejissor, ssenarist, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov haqqında] //Üç nöqtə.- 2011.- 22 fevral.- S.13.

380. *Əliəşrəfqızı, S. Rəqəmsal kino əsl kinonun yerini verə bilməz: [Rejissor Vim Vendersin Almaniyanın “Zelt” qəzetində verdiyi müsahibəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S.11.

381. Əzimov, R. Rafiq Əzimov: “Fitri istedadı olan gənc aktyorlarımız az deyil”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 7-13 fevral.- S. 12.

382. *Fərəcov, S. Unudulmaz sənətkarlar: Möhsün Sənani //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.11.

383. Film Fondunda görkəmli rejissor Həsən Seyidbəylinin şəxsi arxivi yaradılıb //525-ci qəzet.- 2011.- 9 fevral.- S. 7.

384. *Film Fondunda rejisor Lətif Səfərovun şəxsi arxivi yaradılıb //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 4.

385. *Filmin istehsalı başa çatmışdır: [Rejissoru Namiq Ağayev olan “Deyilənlər gəldi başa” sənədli televiziya filmi ictimai xadim, xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun həyat və yaradıcılığına həsr olunub] //Azərbaycan.- 2011.- 20 fevral.- S. 8.

386. Gözəlova, T. “Məşədi İbad”dakı maraqlı yerlərin çoxu kəsildi: [“O olmasın, bu olsun” filmində Gülnaz rolunu canlandıran Tamara Gözəlova ilə söhbət] //Azadlıq.- 2011.- 1 fevral.- S.13.

387. *Günay. “Ölsəm, bağışla” filmi aktrisalıq həyatıma uğur gətirib”: Gülzar Qurbanovanın fikrincə, hazırda tamaşaçının sadə və saf filmlərə ehtiyacı var //Paritet.- 2011.- 10-11 fevral.- S.16.

388. *Günel. Kino xadimi Yusif Şeyxovun 60 yaşı tamam olur //525-ci qəzet.- 2011.- 2 fevral.- S. 7.

389. Hamlet Xanızadə adlı çox gözəl bir sənətkar vardı: Bu gün ailəsi onun unudulacağından qorxur //Mövqe.- 2011.- 9; 10 fevral.- S. 13.

390. Hədsiz zəhmətkeşlik və güclü istedad...: Bu vəhdət Hökumə Qurbanovanı teatr sənətinin korifeylərindən birinə çevirdi //Şərq.- 2011.- 10; 11 fevral.- S. 11.

391. Həmidov, Ə. Heç vaxt hansısa rolun arzusunda olmamışam: [Əməkdar artist Əjdər Həmidovla sənət yolu barədə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2011.- 12 fevral.- S.15.

392. Həsən, D. Azərbaycan uşaq kinosu etiraz edir: Yaşamaq istəyirik: [Uşaq filmləri haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 5 fevral.- S.11.

393. Hətəmov, M. Telekanallar nümayiş etdirəcəyi filmləri dövlət reyestrindən keçirir: “İndiyədək 8 min 600-ə yaxın film dövlət qeydiyyatına alınıb”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Filmlərin dövlət reyestri sektorunun müdiri ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 10 fevral.- S. 11.

394. *Hüsniyyə. Cahangir Mehdiyevin 60 illiyi qeyd olunub: [Əməkdar İncəsənət xadimi, kinorejissor haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 1 fevral.- S. 7.

395. Xələfli, Ə. Yeri, dağlarım, yeri...: Polkovnik Nəsibov - Xalq artisti Tariyel Qasımov haqqında düşüncələr //Kredo.- 2011.- 5 fevral.- S. 1; 16.

396. *Xəlilzadə, F. “Çinar ömür”n əzəməti: Yeni sənədli film: [Quruluşçu rejissoru Ramiz Həsənoğlu olan film xalq şairi Rəsul Rzanın həyat və yaradıcılığından bəhs edir] //Azərbaycan.- 2011.- 6 fevral.- S. 6; 525-ci qəzet.- 2011.- 5 fevral.- S. 18; Ədəbiyyat qəzeti.- 2011.- 4 fevral.- S.1, 2.

397. *İsgəndərli, S. Sənubər İsgəndərli: “Görünüşü imkan verirsə, aktrisa gənc obraz yarada bilər”: [Əməkdar artist ilə söhbət] //Ekspress.- 2011.- 11 fevral.- S.23.

398. *Kazımzadə, A. İstəklə məqsəd üst-üstə düşəndə...: [Unudulmaz aktyor Əliabbas Qədirovun anadan olmasının 65 illiyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 10.

399. *Kinomuzun silahı yoxdur: Kompyuter qrafikası isə canlı qüvvəni əvəz edə bilməz: [Sözügedən məsələyə dair kinoşünas Aydın Kazımzadənin fikirləri] //Üç nöqtə.- 2011.- 4 fevral.- S. 13.

400. *Quliyev, E. 70 yaş, sadəcə, doğum günü deyil, yolayrıcıdır: [Kinorejissor Eldar Quliyev] //Ekspress.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 19-20.

401. Quliyeva, S. “Xəmirdən yalnız çörək bişirilmir”: Səidə Quliyeva sənət potensialının çox az hissəsini xərcləyib: [Aktrisa ilə söhbət] //Mövqe.- 2011.- 12 fevral.- S. 13.

402. *Məhəbbətoğlu, Q. “Aramızda qalsın” yaddaşlarda da qalacaq: [Eyni adlı televiziya serialı haqqında] //Zaman.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 4.

403. *Məhəmmədrəsulqızı, M. “Sahə”- keçmiş ilə gələcək arasında: [Rejissor İlqar Safatın eyni adlı ekran əsəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 10.

404. Məhərrəmova, T. Əbədi kinoteatr problemi: [Kinoteatrlarımızın hazırkı vəziyyəti haqqında] //Kaspi.- 2011.- 25 fevral.- S. 13.

405. Poladov, F. “Sovetski”, “İçəri şəhər”, bir də “Sanka zver”: Bunlar Poladov üçün həyat məktəbi olub: [Aktyor Fuad Poladov ilə söhbət] //Mövqe.- 2011.- 5 fevral.- S. 13.

406. Salayev, A. Ayaz Salayev: “Həkimin ən pisi də sənətkarın ən yaxşısından yaxşıdır”: [Əməkdar incəsənət xadimi ilə söhbət] //Tibb qəzeti.- 2011.- 22 fevral.- S. 12-13.

407. Segah üstə dəfn olunan sənətkar: Azərbaycan səhnəsinin Münəvvəri 51 il yaşadı: [Əməkdar artist Münəvvər Kələntərli haqqında] //Şərq.- 2011.- 18; 19 fevral.- S. 11.

408. Səhnəmizin qayınanası: [Xalq artisti Nəsibə Zeynalova haqqında] //Şərq.- 2011.- 12; 15 fevral.- S. 11.

409. Səlimqızı, C. Kinomuzun 10 illik durumu //Mərkəz.- 2011.- 4 feval.- S. 11.

410. *Şabanova, E. “Maraqlı obraz olsa pulsuz da çəkilərəm”: “Gözləyirəm nə vaxt bir qoca rolu təqdim edərlər”: [Xalq artisti Elmira Şabanova ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 3 fevral.- S. 13.

411. *Teatr səhnəsinin ağayana sənətkarı: Bu gün Həsənağa Turabovun vəfatından altı il keçir //Üç nöqtə.- 2011.- 23 fevral.- S. 13.

412. Təranə. O, xalqının faciəsinə dözə bilmədi...: [Görkəmli aktyor Hamlet Xanızadə haqqında] //Kaspi.- 2011.- 3 fevral.- S. 15.

413. Təranə. Qeyri-adi adam: [Unudulmaz aktyor Əliabbas Qədirov haqqında] //Kaspi.- 2011.- 15 fevral.- S. 15.

414. *Vahid, T. Ölümdən əvvəl “Qətl günü”: [Görkəmli aktyor Hamlet Xanızadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 11.

415. *Yeganə. “Azərbaycan ailəsi - 2011” film festivalına start verildi //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S.6; Ekspress.- 2011.- 10 fevral.- S.23.

416. *Yeganə. Dövlət Film Fondunda “Uşaq kino bayramı” //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 6.

417. Zümrüd. “Əlavə təsir” bədii filminə ilk baxış keçirildi: Detektiv janrda çəkilmiş 1saat 15 dəqiqəlik film 11 ay ərzində ərsəyə gəlib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində rejissoru Elxan Cəfərov olan eyni adlı filmin təqdimatı keçirildi] //Səs.- 2011.- 18 fevral.- S. 12.

Bax: 46, 81, 72, 100, 104, 316

 

MUSİQİ

 

418. Dadaşova, M. Musiqi müəlliminin hazırlığının metodikası.- Bakı, 2010.- 256 s.

______________

 

419. *Abbaslı, T. Polad kimi Polad: O, tək elə 2009-cu “İlin adamı” yox...: [Xalq artisti Polad Bülbüloğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 7.

420. *Amsterdamda Firəngiz Əlizadənin yeni əsərinin premyerası: [“Mugflamenko” əsərinin premyerasının keçirilməsi haqqında] //Ədalət.- 2011.- 4 fevral.- S. 8.

421. *Ayxan. Beynəlxalq Simpozium ərəfəsində yekun konfrans: ABİ-də “Şərqin muğam-məqam sistemləri müqayisəli təhlildə” mövzusunda II elmi-nəzəri konfrans keçirilib //Ekspress.- 2011.- 8 fevral.- S. 14.

422. Azərbaycan opera səhnəsinin gözəl səsli ulduzu: İlk peşəkar qadın müğənnimiz Şövkət Məmmədova //Azadlıq.- 2011.- 18 fevral.- S. 13.

423. Bədəlbəylilərdən biri - Şərqdə ilk baletin müəllifi: [Əfrasiyab Bədəlbəyli haqqında] //Mövqe.- 2011.- 22 fevral.- S. 13.

424. Cabirqızı, G. O qədər çətinliklərim olub ki!..: [Əməkdar artist Gülyanaq Məmmədova haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 8 fevral.- S. 7.

425. *Ceyhun. Bakı şəhər uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin konserti: [V.Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində nəfəs və zərb alətləri ixtisası üzrə təhsil alan şagirdlərin konserti keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 3.

426. *Elsevər, S. Ağanın tələbəsi, xanəndələrin müəllimi [Xanəndə Nəriman Əliyev haqqında]//Ekspress.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 18.

427. *Elsevər, S. Yaddaşımızdakı səs...: [Xalq artisti, xanəndə Sara Qədimova haqqında] //Ekspress.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 14.

428. Əliyev, Z. “Bu gün Məcnun olmaq istəyirəm, sabah gec olacaq”: Muğam ifaçısı Zakir Əliyevin istəyi budur: [Müəlliflə söhbət] //Mövqe.- 2011.- 19 fevral.- S. 13.

429. Əlizadə, F. 2010-cu il Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı üçün zəngin olub: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə ilə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 1 fevral.- S. 7.

430. *Hacızadə, A. Polad Bülbüloğluna Beynəlxalq Mədəniyyət və İncəsənət Akademiyasının fəxri akademiki adı verilmişdir //Azərbaycan.- 2011.- 20 fevral.- S. 8.

431. Hanı bu musiqinin fleyta, qaboy, klarneti?: Milli, simfonik orkestrlərimiz nəfəs alətləri ifaçıları sarıdan qıtlıq keçirir //Mövqe.- 2011.- 9 fevral.- S. 13; Üç nöqtə.- 8 fevral.- S. 13.

432. *Hilalqızı, S. Tanınmış müğənni vəfat etdi: [Müğənni Rüfət Mehdiyevin vəfatı münasibətilə] //Yeni Müsavat.- 2011.- 2 fevral.- S. 5; Üç nöqtə.- 2011.- 2 fevral.- S. 13.

433. *Hüseynov, A. Virtuoz dirijor: [Gənc dirijor Əyyub Quliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 24 fevral.- S. 7.

434. *Hüseynov, Ş. “On il” felyetonu Üzeyir bəyə məxsus deyil: [Söhbət “Molla Nəsrəddin” jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci nömrəsində dərc edilmiş eyni adlı felyetondan gedir] //525-ci qəzet.- 2011.- 5 fevral.- S.11.

435. *Hüsniyyə. “Biz Bakıdanıq” adlı estrada-simfonik orkestri yaradılıb: [Gənc vokalçı Ramil Qasımovun təşəbbüsilə yaradılan estrada-simfonik orkestri haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 1 fevral.- S. 7.

436. *Hüsniyyə. Azərbaycan bəstəkarı X Beynəlxalq Motsart Müsabiqəsinin münsiflər heyətində: [Avstriyanın Zalsburq şəhərində təşkil olunan X Beynəlxalq Motsart Müsabiqəsində Firəngiz Əlizadənin iştirak etməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 23 fevral.- S.7; Azad Azərbaycan.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

437. *Hüsniyyə. Gənc bəstəkarların simfonik əsərlərindən ibarət konsert keçirilib: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2011.- 2 fevral.- S. 7.

438. *Hüsniyyə. Pianoçu Ülviyyə Hacıbəyova ilə görüş olub: [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Klassik Musiqisevərlər Klubunda] //525-ci qəzet.- 2011.- 5 fevral.- S. 17; Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 5.

439. *Xaçınçaylı, Q. “İrs” rəhbəri qızıl medal aldı : Sidqi Mustafayev: “Bu mükafat həm də ansambla verilən qiymətdir”: [“İrs” folklor ansamblının yaranmasının 35 illiyi və onun bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevin anadan olmasının 70 illik yubileyi ilə bağlı AMEA Folklor İnstitutunda tədbir keçirilib] //Həftə içi.- 2011.- 18 fevral.- S. 5.

440. *Xaçınçaylı, Q. “İrs” rəhbərinin 70 yaşı tamam olur: Sidqi Mustafayev: “Heç bilmirəm, yubileyimi kim qeyd edəcək” //Həftə içi.- 2011.- 4 fevral.- S. 7.

441. *Xaçınçaylı, Q. “Şagird gərək ustadından halallıq alsın”: Novruz Əliyev: “Toylarımızda ədəb-ərkan çatışmır” [Məşhur qarmon ifaçısı Novruz Əliyev haqqında] //Həftə içi.- 2011.- 17 fevral.- S. 7.

442. *İbadzadə, R. Maestronun musiqisi daima yaşayacaq: L. və M.Rostropoviçlərin ev-muzeyində xarici diplomatların xanımları ilə görüş //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 3.

443. *İltifat. Firəngiz Əlizadənin “Mugflamenko”su “Flamenco Biennale”sini heyrətə saldı //Ekspress.- 2011.- 3 fevral.- S. 23.

444. İlyasoğlu, R. Lütfiyar İmanovun xatirə gecəsi: [Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında SSRİ Xalq artisti Lütfiyar İmanovun anım günü keçirilmişdir] //Respublika.- 2011.- 1 fevral.- S. 6.

445. *İsmayılqızı, X. Muğamın vətəni Azərbaycandır //İki Sahil.- 2011.- 22 fevral.- S. 16.

446. *İsmayıloğlu, M. “Kimdənsə öyrənmək olar, amma kimisə yamsılamaq olmaz”: Gənc gitaraçı Mahmud İsmayıloğlu belə deyir //Ədalət.- 2011.- 16 fevral.- S. 8.

447. *İsmayılova, S. Muğamı qavalla ifa edən ilk qadın xanəndə: [Xalq artisti Səkinə İsmayılova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 5.

448. Kərimova, E. Və beləcə, “Buta” kamera xoru yarandı...: [Türkiyədə fəaliyyət göstərən Çoxsəsli Xorunun rəhbəri, həmyerlimiz Elnarə Kərimova ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 25 fevral.- S. 10.

449. *Kərimova, E. Yeni xor kollektivinin təqdimatı keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Türkiyənin “Orfeon” kamera xorunun bədii rəhbəri və baş dirijoru ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.5; 525-ci qəzet.- 15 fevral.- S.7.

450. Qədim musiqi alətlərimiz: İndi onların bərpasının zamanıdır //Şərq.- 2011.- 3 fevral.- S. 11.

451. *Quliyeva, Q. Sənətkarın qəlbinə dəymək olmaz: “Qəndabı işdən çıxartmaq olar, amma onun sənətini əlindən almaq mümkünsüzdür”: [Xanəndə Qəndab Quliyeva ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2011.- 5 fevral. - S. 15.

452. *Leopold Rostropoviçin 119 illiyinə həsr olunmuş tədbir: [Mstislav Rostropoviçin ev-muzeyində məşhur violonçel ifaçısının yubileyi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 3.

453. *Məhəmməd, A. Balabanın sahibi kimdir?! //Ədalət.- 2011.- 4 fevral.- S. 6.

454. Məhərrəmova, T. Muğam sərhəd tanımır //Kaspi.- 2011.- 26-28 fevral.- S. 5.

455. Məhərrəmova, T. Xalqın mədəniyyət abidəsi: [Qədim musiqi alətlərimiz haqqında] //Kaspi.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 8.

456. *Məmmədov V. Ölməz sənətkar: [Xalq artisti Yaqub Məmmədov haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

457. *Məmmədov, X. Müasir muğam ifaçılığının Arif Babayev zirvəsi: [Xalq artisti Arif Babayev haqqında] //Təzadlar.- 2011.- 17-19 fevral.- S.11; 19-22 fevral.- S.11; 22 -24 fevral.- S.11-12.

458. *Məmmədova, G. Əbədiyaşar nəğmələrin mahir ifaçısı: [Müğənni Gülyanaq Məmmədova ilə söhbət] //Paritet.- 2011.- 8-9 fevral.- S. 16.

459. Məmmədova, G. Musiqi necə dinlənilməlidir?: [Orta məktəblərdə keçirilən musiqi dərsləri haqqında] //Bakı təhsili.- 2011.- 18 fevral.- S. 6.

460. *Məmmədova, L. Özümü nə musiqisiz, nə də ki ailəsiz təsəvvür edə bilərəm: [Müğənni Lalə Məmmədovanın Milli.Az xəbər portalına müsahibəsi] //Ədalət.- 2011.- 17 fevral.- S. 8.

461. *Məmmədova, S. Ondan daha ailəcanlısı, daha qayğıkeşi olmayacaq: [Mərhum Xalq artisti Elxan Əhədzadənin həyat yoldaşı ilə müsahibə] //Ədalət.- 2011.- 1 fevral.- S. 6.

462. *Mirzəbəyli, İ. Azərbaycan bəstəkarı ABŞ-da xüsusi təqaüdə layiq görülmüşdür: [Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun “Fulbrayt Heys” təqaüdünə layiq görülməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2011.- 9 fevral.- S. 7.

463. Muğamı qavalla ifa edən ilk qadın xanəndə: Xalq artisti Səkinə İsmayılovanın 55 yaşı oldu //Mövqe.- 2011.- 25 fevral.- S. 13.

464. Nəbizadə Z. Heç vaxt çıxışımdan razı qalmamışam: [Xanəndə Zabit Nəbizadə ilə müsahibə] //Reytinq.- 2011.- 6 fevral.- S. 14.

465. Nüşabə. Musiqi ilə müalicə //Palitra.- 2011.- 2 fevral.- S. 13.

466. Oxu, Şövkət, qoy səsin...: Ürəklərdə kaman kimi titrəsin!: [Xalq artisti Şövkət Ələkbərova haqqında] //Şərq.- 2011.- 8; 9 fevral.- S. 11.

467. *Rəhimov, N. “Səhnəyə həmişə yaşıma görə çətin olan əsərlərlə çıxmışam”: Gənc istedadlar: [Gənc musiqiçi Kamran Ömərli haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 18 fevral.- S. 24.

468. Rüstəmov, Q. Sayılmayan söhbət, yaxud Qədirin qədri: [Xalq artisti Qədir Rüstəmov ilə söhbət] //Mövqe.- 2011.- 15 fevral.- S. 13.

469. *Rzayev, M. “Qarabağ bülbülləri”nin 40 yaşı tamam olur: [Ansamblın bədii rəhbəri Murad Rzayev ilə müsahibə] //Həftə içi.- 2011.- 2 fevral.- S. 7.

470. *Rzayev, M. Uğurlu sənət yolunda: [“Qarabağ bülbülləri” ansamblının bədii rəhbəri Murad Rzayev ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2011.- 18 fevral.- S. 15.

471. *Salmanov, R. Üçüncü muğam televiziya müsabiqəsinə start verildi //Xalq qəzeti.- 2011.- 20 fevral.- S.11.

472. *Sarıyeva İ. Ansambllarda milli sazımızı Anadolu sazı sıxışdırmağa başlayıb: Elxan Məmmədli: “Onlar da bizim sazı öz ansambllarına salsın”: “Hər ikisi bizə əzizdir” deyən folklorşünas nədən narazıdır? //Bakı xəbər.- 2011.- 9 fevral.- S. 15.

473. Sarıyeva, İ. “Yastı balabanımız” ermənilərin əlində qalıb: [Kinorejissor-aktyor Şeyx Əbdül Mahmudbəyovun söylədikləri] //Bakı xəbər.- 2011.- 2 fevral.- S. 15.

474. Seyidzadə, T. Hollandiyada Azərbaycan bəstəkarının əsərlərindən ibarət konsert keçirilib: [Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamda Firəngiz Əlizadənin konserti] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S.5.

475. Səmədzadə, A. Qorxulu insan deyiləm: [Bəstəkar Aygün Səmədzadə ilə söhbət] //Şərq.- 2011.- 3 fevral.- S.14.

476. *Şuşa YUNESKO-nun musiqi şəhəri nominasiyasına təqdim edilmişdir: Rayon icra hakimiyyətində keçirilmiş hesabat yığıncağından qeydlər: [Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin 2010-cu il fəaliyyətinə və 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş yığıncaq keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- S. 5.

477. *Təhmirazqızı, S. Xanəndə Süleyman Abdullayev və Dədə Süleyman //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.13.

478. *Təhmirazqızı, S. Ürək deyir yaşa hələ...: Görkəmli sənətkar Əlibaba Məmmədovun 82 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 12.

479. *Təhmirazqızı, S. Üzeyir ruhlu sənətkar: Süleyman Ələsgərov: [Unudulmaz bəstəkar haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

480. Vahid, T. Onun sənəti hər zaman xatırlanacaq: Rafiq Babayev - 75: [Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində görkəmli Azərbaycan musiqiçisi Rafiq Babayevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 4.

481. Vəli, K. Səs: (Esse-kollaj): Muğam işığında təksəsli, çoxsəsli düşüncələr: [Muğamlarımız haqqında] //525-ci qəzet.- 2011.- 5; 12; 19 fevral.- S.22.

482. Vətən həsrətli sənətkar...: Rübabə Muradova muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı idi: [Unudulmaz müğənni haqqında] //Şərq.- 2011.- 16; 17 fevral.- S. 11.

483. “Yanıq Kərəm”i oynayarlar, canını da alarlar: “Əsli və Kərəm” operasını isə səhnələşdirməyin əsl zamanıdır: [Filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlının fikirləri] //Mövqe.- 2011.- 3 fevral.- S. 13.

484. *Yeganə. “I am jazzman” müsabiqəsinə start verilib //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 5.

485. Zümrüd. “Mugflamenko” əsərinin premyerası keçirilib: [Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin eyni adlı əsəri] //Səs.- 2011.- 4 fevral.- S. 12.

486. *Zümrüd. “Şəhrizad” baletinin premyerası oldu: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında görkəmli rus bəstəkarı Nikolay Rimski-Korsakovun musiqisi əsasında səhnəyə qoyulmuş “Şəhrizad” baletinin premyerası olub //Səs.- 2011.- 3 fevral.- S. 12.

487. Zümrüd. Tofiq Bakıxanov “Fulbrayt-Heys” təqaüdü laureatı adına layiq görülüb: [Tanınmış Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti, professor Tofiq Bakıxanovun ABŞ-ın “Fulbrayt-Heys” təqaüdü laureatı adına layiq görülməsi haqqında] //Səs.- 2011.- 4;10 fevral.- S.12.

 

Qara Qarayev - 93

 

488. *Abbaslı, T. Qara Qarayev: Dahilər bütün dünyaya məxsusdur //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 7.

489. *Ayxan. Qara Qarayevə həsr edilmiş kitab çıxıb //Ekspress.- 2011.- 2 fevral.- S. 14.

490. *Dahi bəstəkar Qara Qarayevin adı Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “Qara Qarayev. Həyat və yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında” adlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 5 fevral.- S.7; Ekspress.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 31.

491. *Gülər. Filarmoniyada fortepiano musiqisi axşamı: [Dahi bəstəkar Qara Qarayevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 4 fevral.- S. 2.

492. *Günay. Qara Qarayevlə bağlı kitab və diskin təqdimat mərasimi keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada “Qara Qarayev. Həyat və yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında” adlı kitabının, “Qara Qarayevin əsərləri” və “Qara Qarayev. Elektron məlumat bazası” disklərinin təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Paritet.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 16.

493. Qara Qarayevə həsr olunmuş kitabın və diskin təqdimatı keçirildi: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 5 fevral.- S.5; Olaylar.- 2011.- 5-7 fevral.- S.16.

494. Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinin Böyük Teatrda nümayiş olunması...: Əbülfəs Qrayev: “Bizim üçün mühüm hadisədir”: [Eyni adlı baletin nümayişinə həsr olunmuş mətbuat konfransında Mədəniyyət və Turuzm nazirinin fikirləri] //Olaylar.- 2011.- 22 fevral.- S. 16.

495. *Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada eyni adlı kitabın təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 6; Səs.- 2011.- 5 fevral.- S. 12.

496. *Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş kitab: [“Qara Qarayev. Həyat və yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin materiallarında” adlı kitab haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 3; Səs.- 2011.- 2 fevral.- S. 12.

497. *“Yeddi gözəl” Moskva səhnəsində: Bakıda isə I Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçiriləcək: [Rusiya Akademik Böyük Teatrında Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet truppası artistlərinin ifasında dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti nümayiş etdirilmişdir] //Ekspress.- 2011.- 22 fevral.- S. 23.

 

Əşrəf Abbasov - 90

 

498. Bayramqızı, Ə. Bəstəkar Əşrəf Abbasov musiqiləri ilə anılıb //Paritet.- 2011.- 15-16 fevral.- S. 16.

499. *Xəlilzadə, F. İlk uşaq baletinin müəllifi: Unudulmazlar: [Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, professor Əşrəf Abbasov haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 11 fevral.- S.8.

500. *Reyhan. Bəstəkar Əşrəf Abbasovun 90 illik yubileyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 6.

 

Bəhram Mansurov – 100

 

501. Allahverdiyev, E. Ustad tarzənin 100 illiyinə: [Xalq artisti Bəhram Mansurov haqqında] //Ekran-efir.- 2011.- 11 fevral.- S. 4.

502. *Günel. Görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun 100 illiyi qeyd edilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Muğam Məkəzində] //525-ci qəzet.- 2011.- 15 fevral.- S. 7.

503. *Xəlilzadə, F. Havanı da muğamlardan alırdı: Bəhram Mansurov -100 //Azərbaycan.- 2011.- 13 fevral.- S. 6.

504. Qurbanova, N. Ölməz sənət və sənətkar : Bəhram Mansurov - 100: [Ölməz sənətkarın yaradıcılığı barədə muğamşünas alim R.İmrani ilə söhbət] //Respublika.- 2011.- 11 fevral.- S. 6.

505. *Səfərova, Z. Görkəmli tarzənlə unudulmaz görüşlər: [Tarzən, gözəl insan Bəhram Mənsurovun 100 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2011.- 11 fevral.- S. 6.

506. *Sultanova, M. Nəsillərə örnək olan sənət yolu: Bəhram Mənsurov - 100 //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 7.

 

II Respublika Muğam Müsabiqəsi

 

507. *Daşdəmirli, Ə. Təhsil Nazirliyndə mətbuat konfransı: [Təhsil Naziriyində 2-ci muğam müsabiqəsinin başlanması münasibətilə keçirilən mətbuat konfransı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 4 fevral.- S. 4.

508. *Gülər. “Şərqin muğam - məqam sistemləri müqayisəli təhlildə”: Beynəlxalq Muğam Festivalı ərəfəsində son konfrans: [Bəstəkarlar İttifaqında eyni adlı elmi-nəzəri konfrans keçirildi] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.4.

509. Hacı T. Beynəlxalq Simpozium ərəfəsində yekun konfransı keçirilib: [II Beynəlxalq Muğam Festivalının simpoziumu ərəfəsində Bəstəkarlar İttifaqında “Şərqin muğam - məqam sistemləri müqayisəli təhlildə” II elmi nəzəri konfrans keçirilib] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 9 fevral.- S. 5.

510. *İbrahimov, M. “Muğam müsabiqəsinə istedadlıların istedadlıları seçilib”: Mənsum İbrahimov: “Seçimlər şəffaf aparılıb”: [Adıçəkilən yarışmanın münsiflər heyətinin üzvü, Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsabiqənin gedişi ilə bağlı müsahibə] //Həftə içi.- 2011.- 23 fevral.- S. 6.

511. *II Respublika Muğam Müsabiqəsi açıldı //Ekspress.- 2011.- 22 fevral.- S. 23; Paritet.- 2011.- 22-23 fevral.- S. 16; Ədalət. - 2011. - 22 fevral. - S. 8.

512. *II Respublika muğam müsabiqəsi başa çatdı: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 2.

513. *II Respublika muğam müsabiqəsinin birinci turu başlanmışdır //Azərbaycan.- 2011.- 22 fevral.- S. 11.

514. *İsmayıloğlu, A. Aytən Məhərrəmova birinci oldu: II Respublika Muğam Müsabiqəsi başa çatdı //Ekspress.- 2011.- 25 fevral.- S. 23.

515. Qasımzadə, T. Çiçəklənən Azərbaycanın övladları: [Gənc bəstəkar Türkər Qasımzadə və II Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsinin “Ən gənc ifaçısı” Arzu Əliyeva ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 4 fevral.- S. 18.

516. Muğam müsabiqəsi, yoxsa münsif yarışması? //Mərkəz.- 2011.- 19 fevral.- S. 11.

517. Rafiqqızı, N. Bəzən dəbin dalınca qaçıb özümüzü ona tabe edirik: Muğam festivalları sübut etdi ki, musiqi sahəsində ciddi təbliğata ehtiyac var: [Tanınmış sənətçilərin fikirləri] //Olaylar.- 2011.- 16 fevral.- S. 11.

518. *Rafiqqızı, N. II Beynəlxalq Muğam Festivalına start verildi: Festival dörd gün davam edəcək: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festival haqqında] //Olaylar.- 2011.- 22 fevral.- S. 9.

Bax: 83, 115

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

“Eurovision” – 2011

 

519. Bədəlbəyli, F. “Eurovision”a mini yubkalı qızlar göndərmək limitindən istifadə etmişik...: [Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2011.- 3 fevral. - S. 13.

520. Əlizadə, S. Yeni Azərbaycan Partiyası ən güclü siyasi təşkilatdır: [“Eurovision-2010” müsabiqəsinin iştirakçısı Səfurə Əlizadə ilə söhbət] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 5 fevral.- S. 5.

521. *Xatun. Yarışanlar münsiflərə inanır: “Eurovision-2011” milli finala hazırdır //Ayna.- 2011.- 12 fevral.- S. 21.

522. *Kərimli, A. “Eurovision”da Azərbaycanı bu dəfə oğlan müğənninin təmsil etməsi daha məqbul sayılır: Ötən yarışmalarda qız müğənnilərin dalbadal iki uğursuzluğu Eldar Qasımovun şansını artırıb //Bakı xəbər.- 2011.- 3 fevral.- S. 15.

523. *Qasımova, İ. “Azərbaycan gözəllik yox, mahnı yarışmasına gedir”: “Eurovision”a kim layiqdirsə, o gedəcək: [Müğənni İlhamə Qasımova ilə müsahibə] //Ayna.- 2011.- 5 fevral.- S. 21.

524. *Qasımova, İ. “İnanıram ki, ədalətli seçim olacaq”: İlhamə Qasımova: “Şou ilə Avropa tamaşaçısının diqqətini cəlb etmək mümkün deyil”: [“Eurovision” mahnı müsabiqəsi haqqında gənc müğənni ilə söhbət] //Mərkəz.- 2011.- 1 fevral.- S. 7.

525. Qasımova, İ. İlhamə Qasımova: “Münsiflərin qərarını gözləyirəm”: [“Eurovision” mahnı müsabiqəsi haqqında gənc müğənni ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 1 fevral.- S. 13.

526. *Teymurzadə, A. Vətənimi sevərək, onun layiqli övladı olmağa çalışmışam: [“Eurovision” müsabiqəsinin iştirakçısı Aysel Teymurzadə ilə müsahibə] //Yeni Azərbaycan.- 2011.- 10 fevral.- S. 4.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

527. Fələk, sənlə çox eylərəm savaşı...: Söz ustadı Aşıq Bəsti //Azadlıq.- 2011.- 13-14 fevral.- S. 14.

528. *Həsənov, L. Ənənəvi aşıq musiqisinin janr xüsusiyyətləri //Təzadlar.- 2011.- 1 fevral.- S. 14; 8 fevral.- S. 14.

529. Lələdağ, Ə. Ələsgər poeziyasının qüdrəti //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2011.- 11 fevral.- S. 4.

530. Məhərrəmova, T. Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim nümunəsi: [Aşıq sənəti haqqında] //Kaspi.- 2011.- 5-7 fevral.- S. 8.

531. Rüstəmoğlu, B. Tanınmayan böyük aşıq: [Aşıq Yəhya haqqında] //Kaspi.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 18.

532. Salim, F. Bir ozanın bəxti: [Aşıq Ələsgər haqqında] //Kaspi.- 2011.- 9 fevral.- S. 13.

533. Salim, F. Yanıq Kərəmi: [Eyni adlı saz havası haqqında] //Kaspi.- 2011.- 16 fevral.- S. 12.

534. *Vahid, T. Aşıq - sazbənd - müəllim: [Aşıq İmaməli haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 15.

535. Yanvar, A. Gərək şagird ustadın əziyyətini yerə vurmasın: [Ustad aşıqla müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 24 fevral.- S. 14.

Bax: 39

 

TEATR

 

536. *Ayxan. Əlillərin ifasında “Həyat tamaşa kimi”: [Teatr Xadimləri İttifaqında keçirilən eyni adlı Əlilliyi Olan Uşaq və Gənclərin İnteqrativ Tamaşalarının 5-ci Festivalı haqqında] //Ekspress.- 2011.- 10 fevral.- S. 14.

537. Cəfərov R. Rasim Cəfərov: Çalışıram hər filmə çəkilməyim: [Yuğ teatrının aktyoru ilə müsahibə] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 1 fevral.- S. 14.

538. Əliyeva, T. Sırf öz işimlə məşğul olsam, daha artıq nailliyyətlər əldə edərəm: Toppuş deyəndə obrazdan irəli gələrək çöhrələrdə gülüş yaranırsa bu mənim üçün xoşdur: [Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 23 fevral.- S. 11.

539. *Əməkdar artist Təvəkkül Əliyevin 60 illiyilə bağlı Lənkəranda tədbir keçirilib: [Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında] //525-ci qəzet.- 2011.- 15 fevral.- S. 7.

540. Əzimov, R. Rafiq Əzimov: “Fitri istedadı olan gənc aktyorlarımız az deyil”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekran-efir.- 2011.- 7-13 fevral.- S. 12.

541. *Gülər. “Yuğ” teatrında premyera: “Tıq-tıq xanım”: [Vidadi Həsənovun quruluş verdiyi eyni adlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 7.

542. *Gültəkin. Milli ruhun yüksəldilməsində teatrların rolu danılmazdır: [Sözügedən məsələyə dair millət vəkili Elmira Axundovanın münasibəti haqqında] //Ədalət.- 2011.- 23 fevral.- S. 2.

543. *Hüseynov, Ş. “Tamaşaçı həmişə haqlıdır”: Aktyor Şövqü Hüseynov: “Pis tamaşaçı yoxdur, sadəcə, zəif aktyor və tamaşa var” //Ayna.- 2011.- 19 fevral.- S. 20.

544. *Hüsniyyə. Uşaq və Gənclərin İnteqrativ Tamaşalarının Milli Festivalı keçirilib: [Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında] //525- ci qəzet.- 2011.- 11 fevral.- S. 7.

545. Xanızadə, B. Biz Azərbaycan səhnəsinə yenilik gətirdik: Pantomima Teatrı yerində saymır: [Dövlət Pantomima Teatrının direktoru Bəxtiyar Xanızadə ilə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 11 fevral.- S. 12.

546. *Xanızadə, B. Bəxtiyar Xanızadə: “Dedi-qodu yayanlara sözüm budur: ondansa, sevinin ki, Pantomim Teatrı yerində saymır...”: [Dövlət Pantomim Teatrının baş rejissoru Bəxtiyar Xanızadə ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2011.- 12 fevral.- S.17.

547. İmanov, Ə. Yaddaşlarda yaşayanlar: Mirzə Ələkbərov: [Aktyor haqqında] //İki Sahil.- 2011.- 5 fevral.- S. 16.

548. Kazımov, A. Rejissorluq sənəti çox çətindir: Bu sənət əsl məhəbbət tələb edir, yalançı məhəbbət olanda çox ağır intiqam alır: [Xalq artisti Ağakişi Kazımovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 22 fevral.- S. 12.

549. Məhəmməd qızı, İ. Yaxşı ki, yaxşılar var: [Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru Rauf Ağakişiyev haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2011.- 6 fevral.- S. 6.

550. Mənliyini qoruyan sənətkar: Xalq artisti Tariyel Qasımov ömrünün 72-ci baharına qədəm qoydu //Şərq.- 2011.- 4 fevral.- S. 11.

551. *Nizamiqızı, G. İnteqrativ Tamaşaların V Milli Festivalı: Əlilliyi olan uşaq və gənclər aktyor bacarıqlarını nümayiş etdirdilər: [Teatr Xadimləri İttifaqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 11 fevral.- S. 4.

552. *“Onun sənət həyatı”: Xalq artisti Ağakişi Kazımovun yubileyinə həsr olunmuş kitab: [Yazıçı-publisist Nahid Hacızadənin eyni adlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 6.

553. *Uğur. Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi: Cahid Hilaloğlu Azərbaycanın iki yerə bölünməsi ilə barışmırdı...: [ 1957-ci ilin 28 may günü Qız qalası üzərinə üçrəngli bayrağımızı sancmış Cahid Hilaloğlu haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2011.- 3 fevral.- S.14.

554. *Vahid, T. “Ölülər”in sonrakı taleyi: Bir əsərin tarixi //Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 12.

555. *Zümrüd. “Ağ bayraqlar” əsəri əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın premyerası olub: [Quruluşçu-rejissoru Namiq Valehoğlu olan gürcü yazıçısı Nodar Dumbadzenin eyni adlı əsəri Heydər Əliyev adına Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuşdur] //Səs.- 2011.- 16 fevral.- S. 12.

556. Zümrüd. “Ağ və qara” tamaşası nümayiş etdirilib: [Finlandiyada yaşayan həmyerlimiz Kamran Şahməmmədin quruluşunda eyni adlı tamaşa Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində] //Səs.- 2011.- 18 fevral.- S. 12.

 

Şəmsi Bədəlbəyli - 100

 

557. *Ayxan. Şəmsi Bədəlbəylinin 100 illiyi elmi-praktik konfransla qeyd olundu //Ekspress.- 2011.- 24 fevral.- S. 14.

558. *Bəşirqızı, A. Sənət və sənətkar unudulmur: Şəmsi Bədəlbəyli - 100 //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 7.

559. *Xəlilzadə, F. Teatr tarixinin unudulmaz siması: Şəmsi Bədəlbəyli - 100 //Azərbaycan.- 2011.- 23 fevral.- S. 8; Mədəniyyət.- 2011.- 23 fevral.- S. 7.

560. *Şəmsi Bədəlbəylinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi - praktik konfrans olub: [Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2011.- 24 fevral.- S. 7.

561. Təranə. Aktyor, rejissor, pedaqoq //Kaspi.- 2011.- 22 fevral.- S. 15.

562. *Yeganə. Şəmsi Bədəlbəylinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans: [Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2011.- 25 fevral.- S. 5.

Bax: 74,130

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

 

563. *Ayxan. İtaliya səfiri “Azdrama”da //Ekspress.- 2011.- 19-21 fevral.- S. 20.

564. *Cəfərova, B. Bəsti Cəfərova: “Hələ qüvvəm yerindədir”: [Xalq artisti ilə söhbət] //Ekspress.- 2011.- 12-14 fevral.- S. 19.

565. Ələkbərzadə, M. Hissləri də özü kimi qeyri-adi: Mehriban Ələkbərzadə Milli Dram Teatrının səhnəsində tamaşa hazırlayır: [Teleaparıcı ilə söhbət] //Mövqe.- 2011.- 26 fevral.- S. 13.

566. Əsədova, M. Tamaşaçıları maraqlandıran tamaşalar səhnəyə qoyularsa, gəlib baxan olacaq: [Xalq artisti Məleykə Əsədova ilə söhbət] //Palitra.- 2011.- 11 fevral.- S. 11.

567. *Günay. Milli Dram Teatrı dünya teatrları ilə əməkdaşlığı gücləndirir: Teatrın səhnəsində italiyalı rejissor tamaşa qoyacaq //Paritet.- 2011.- 15-16 fevral.- S. 16.

568. Hamlet Xanızadə adlı bir aktyor vardı...: Bu gün ailəsi onun unudulacağından qorxur //Üç nöqtə.- 2011.- 9 fevral.- S. 13.

569. Həmişəyaşar sənətkar: Həsən Turabov //Ekran-efir.- 2011.- 18 fevral.- S. 9.

570. *Xiləli, A. Səhnə xadimləri ilə görüş: [Bakıdakı 5 nömrəli orta məktəbdə Milli Dram Teatrının aktyorları ilə keçirilən görüş haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 18 fevral.- S. 23.

571. İsrafilov, İ. Mədəniyyət sahəsində yaradıcı məsələlərlə yanaşı maddi problemlər də az deyil: İstənilən böhrandan çıxış yolu yalnız sistemli islahatların həyata keçirilməsidir: [Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 24 fevral.- S. 12.

572. *“Qatarın altına atılan qadın”: [Mehriban Ələkbərzadənin Afaq Məsudun əsərinə hazırladığı eyni adlı tamaşa haqqında] //Ayna.- 2011.- 5 fevral.- S. 20.

573. Milli Dram Teatrı yeni qaydalarla işə başladı //Üç nöqtə.- 2011.- 2 fevral.- S. 13.

574. Poladov, F. Səhnəni dəlicəsinə sevirəm: Mənim üçün ən birinci ailədir: [Xalq artisti Fuad Poladovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 22 fevral.- S. 13.

575. *Poladov, F. Böyük səhnənin böyük Hamleti: Bu gün görkəmli aktyor Hamlet Xanızadənin vəfatının ildönümüdür: [Xalq artisti Fuad Poladovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 3 fevral.- S. 10; Ədalət.- 2011.- 3 fevral.- S. 8.

576. *“Sofa, sən aktrisa olacaqsan”: Bu gün Xalq artisti Sofa Bəsirzadənin xatirə günüdür //Mövqe.- 2011.- 8 fevral.- S. 13.

577. *Zümrüd. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı qarşılıqlı əməkdaşlığını genişləndirir: [Adı çəkilən teatrın beynəlxalq əlaqələrin, dünya teatrları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi işləri haqqında] //Səs.- 2011.- 16 fevral.- S. 12.

Bax: 113,119

 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

578. *Hüsniyyə. “Hardasan oğul?”un məşqləri yekunlaşır: [Quruluşçu rejissoru Ağalar İdrisoğluna məxsus eyni adlı tamaşa Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində] //525- ci qəzet.- 2011.- 11 fevral.- S. 7.

579. *Reyhan. “Göyçək Fatma” tamaşasının premyerası oldu: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında quruluşçu rejissoru Nicat Kazımov olan eyni adlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S. 6.

580. *Səlimqızı, C. “Evlənmə” baş tutdu: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Musiqili Komediya Teatrının yaradıcı kollektivinin quruluşunda Qoqolun eyni adlı əsərinin premyerası] //Mərkəz.- 2011.- 25 fevral.- S. 11.

581. Zümrüd. “Göyçək Fatma” daha bir səhnə həyatını yaşadı: [Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnələşdirilmiş eyni adlı tamaşa Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluşunda] //Səs.- 2011.- 8 fevral.- S. 12.

Bax: 97

 

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

582. Bəşirqızı, A. Afaq Bəşirqızı teatr islahatından sərt danışdı: “Teatrlarda islahatı direktor yox, baş rejissor aparmalıdır” //Yeni Müsavat. - 2011.- 3 fevral. - S. 15.

583. *Qoqolun “Evlənmə” əsəri Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində //Mövqe.- 2011.- 17 fevral.- S. 13.

584. Lalayev, Ə. Lətifə danışanların hamısı səhnəyə çıxa bilməz: Gözəl ssenari yazılmış, gözəl musiqi bəstələnmiş əsərlərə hər zaman ehtiyacımız var: [Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru Əliqismət Lalayevlə müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 8 fevral.- S. 13.

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

 

585. Arşın mal alan”ın yeni dünya turu gedir: Bu əsər dünya səhnələrində indiyə qədər 90 dəfə oynanılıb //Mövqe.- 2011.- 24 fevral.- S. 13.

586. *Gülər. Opera və Balet Teatrında yeni tamaşa: “Şəhrizad” baletinin premyerası maraqla qarşılandı //Mədəniyyət.- 2011.- 2 fevral.- S. 7.

587. *Hüseynov, A. Opera səhnəsinin yeni ulduzu: [Əməkdar artist Dinara Əliyeva haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 13 fevral.- S. 6.

588. *İbrahimov, M. “İçimdəki məcnunluğu ətrafdakılar görməyiblər”: Mənsum İbrahimovun həyatda bir Leylisi var: [Opera və Balet Teatrının solisti, Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] //Ayna.- 2011.- 5 fevral.- S. 20.

589. İbrahimov, M. Bir vaxtlar toy böyük bir sənət sayılırdı: Son dövrlər şadlıq evlərimizdə keçirilən toylarda bir növ xaos yaranıb: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] //Olaylar.- 2011.- 10 fevral.- S. 10.

590. *“Yana-yana kül oldum”: [Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, xalq artisti Mənsum İbrahimovun eyni adlı albomu işıq üzü görüb] //Ədalət.- 2011.- 22 fevral.- S. 8; Olaylar.- 2011.- 22 fevral.- S. 3.

591. *Zəminə. Mixail Lobuxin “Yeddi gözəl” baletində: Məşhur aktyor tamaşada Bəhram şahı oynayır: [Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yeni tamaşası haqqında] Ayna.- 2011.- 12 fevral.- S. 20.

592. Zümrüd. “Arşın mal alan” tamaşası təqdim olundu: [“İbrus” Teatrının səhnəsində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruğu idarəsinin təşkilati dəstəyi ilə] //Səs.- 2011.- 8 fevral.- S. 12.

 

BALET VƏ RƏQS

 

593. Dadaşov, K. Milli rəqs sənəti uçurumdadır: [Tanınmış rəqqas Kamil Dadaşov ilə müsahibə] //Reytinq.- 2011.- 20 fevral.- S. 14.

594. *Günay. İnsanlarda təbəssüm yaradan “Təbəssüm” rəqs qrupu //Paritet.- 2011.- 24-25 fevral.- S. 16.

595. *İsayeva, R. Rəqs, musiqi və təhsil bir arada: Bakı Xoreoqrafiya Məktəbindən zəngin təəssürat //Mədəniyyət.- 2011.- 16 fevral.- S. 15.

596. Məhərrəmova, T. Xalqın milli xüsusiyyətlərini yaşadan rəqslər //Kaspi.- 2011.- 2 fevral.- S. 12.

Bax: 75, 105  

 

КУЛЬТУРА

 

597. *О награждении сотрудников Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 8 февраля 2011 года //Бакинский рабочий.- 2011.- 9 февраля.- С. 1.

598. *О назначении В.Г.Алиева первым заместителем Mинистра Культуры и Туризма Азербайджанской Республики: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 18 февраля 2011 года //Бакинский рабочий.- 2011.- 19 февраля.- С. 1.

599. *О присвоении С.А.Меликовой почетного звания «Заслуженный работник культуры»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 8 февраля 2011 года //Бакинский рабочий.- 2011.- 9 февраля.- С. 1.

_____________

 

 

600. *Багирова,Т. Перефразируя Шекспира: Вышел в свет сборник статей известного журналиста Галины Микеладзе: [Посвященный деятелям культуры и искусства Азербайджана] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 5 февраля.- С. 3.

601. В рамках программы Министерства Культуры и Туризма «Столицы народного творчества - 2010-2014»: [О новом культурном проекте МКиТ] //Каспий.- 2011.- 3 февраля.- С. 8.

602. *Ислам, А. Новый импульс pазвитию культуpологии: Даст все более тесное сотрудничество НПО с государственными структурами //Зеркало.- 2011.- 16 февраля.- С. 8.

603. *Министерство Культуры и Туризма отмечает свой 5-летний юбилей //Эхо.- 2011.- 2 феврая.- С.8.

604. *Творческие столицы Азербайджана в 2011 году: [О новом культурном проекте МКиТ, посвященном развитию народного творчества] //Зеркало.- 2011.- 3 февраля.- С. 8.

 

Открытие телеканала «Культура»

 

605. *Багирзаде, Л. Историческое событие: Состоялась церемония открытия телеканала «Культура» //Каспий.- 2011.- 16 февраля.- С. 8.

606. *В Азербайджане приступил к работе телеканал «Культура //Бакинский рабочий.- 2011.- 15 февраля.- С. 2.

607. Канал «Культура» начал вещание: В Международном Центре Мугама состоялось торжественное открытие второго специализированного канала в стране //Неделя.- 2011.- 18 февраля.- С. 20.

608. Канал «Культура» открылся в день создания отечественного телевидения //Ежедневные новости.- 2011.- 18 февраля.- С. 10.

 

Ходжалинская трагедия в искусстве и культуре

 

609. *Ирада, А. Ходжалинская трагедия глазами турецкого журналиста: В столице состоялась презентация фильма «Беженец: история жизни Анара Усубова» //Эхо.- 2011.- 23 февраля.- С. 8.

610. *Память жертв Ходжалинской трагедии почтена презентацией фильма турецкого журналиста Джема Огуза «Долгое путешествие беженца Анара Усубова» //Бакинский рабочий.- 2011.- 23 февраля.- С. 2.

611. *Состоялась презентация телевизионного фильма, снятого на основе поэмы «Ходжалинская симфония»: [Поэтессы Н.Гюн] //Бакинский рабочий.- 2011.- 23 февраля.- С. 2.

612. *Никогда не забудем и не простим: О выставке художника Расима Сеидова под названием «Плач Ходжалы» //Азербайджанские Известия.- 2011.- 23 февраля.- С. 1.

 

  КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

613. *Аббасов, М. Дни немецко-французской культуры: [Прошли в Кирхе и посвящены 48-й годовщине Елисейского договора] //Бакинский рабочий.- 2011.- 15 февраля.- С. 4.

614. Абдулгызы, К. «Города» глазами художника: [Об одноименной выставке грузинского художника М.Цецхладзе в Музее Изобразительного Искусства] //Комсомольская правда.- 2011.- 1-7 февраля.- С. 8.

615. Агаджанова, Дж. «Тысяча и одна ночь» в Москве: [Об одноименном балете композитора Ф. Амирова на сцене Кремлевского Дворца] //Неделя.- 2011.- 4 февраля.- С. 3. См. Музыка

616. Аздрама и МХАТ договорились о длительном сотрудничестве //Ежедневные новости.- 2011.- 18 февраля.- С. 10.

617. *«Азербайджанские заметки» Андреса Херкеля: [Об одноименной книге члена ПАСЕ от Эстонии А.Херкеля] //Каспий.- 2011.- 10 февраля.- С.8.

618. *Азербайджанец - художественный руководитель Будапештского Театра Оперы и Балета: [Алиев Эльдар] //Зеркало.- 2011.- 3 февраля.- С. 8; Ежедневные новости.- 2011.- 4 февраля.- С. 10.

619. *Алекперова, Г. Бакинская «Шахерезада»: Театр Оперы и Балета представил премьеру балетного спектакля на музыку симфонической поэмы [Н.А.Римского-Корсакова] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 5 февраля.- С. 3.

620. *Алекперова, Г. Великолепный вечер балета: В Баку с успехом прошла премьера балета «Шахерезада»: [Русского композитора Н.А.Римского-Корсакова] //Эхо.- 2011.- 5 февраля.- С. 3.

621. *Алиева, С. Вечный успех: В Ташкенте ставят «Аршин мал алан» //Зеркало.- 2011.- 25 февраля.- С.8.

622. *Асадова, И. В Азербайджане отмечают 140-летие со дня рождения Леси Украинки: Посольство Украины и исполнительная власть Гарадагского района проводят мероприятия, посвященные великой украинской поэтессе //Эхо.- 2011.- 24 февраля.- С. 8.

623. *Багирова,Т. Под сводами обновленной Кирхи: Дни культуры Германии и Франции в Азербайджане посвящены 48-й годовщине Елисейского договора //Азербайджанские Известия.- 2011.- 9 февраля.- С. 3.

624. Балет Фикрета Амирова произвел фурор на московской сцене: [О балете «Тысяча и одна ночь» на сцене Кремлевского Дворца] //Ежедневные новости.- 2011.- 11 февраля.- С.10. См.Музыка

625. *Бальтзингеp, Х. О Фpанцузском Культуpном Центpе: В беседе с его pуководителем Хюгом Бальтзингеpом (Григорий Ландау) //Зеркало.- 2011.- 26 февраля.- С. 27.

626. *Баннаева, Н. Арт-вояж Мамуки Цецхладзе: Бакинская серия работ грузинского художника отличается деловой лаконичностью и линий, и оттенков: [О выставке грузинского художника М.Цецхладзе в Музее Изобразительного Искусства] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 2 февраля.- С. 3.

627. *Баннаева, Н. Нежность тонких линий: Иранские художники демонстрируют верность традициям: [О выставке в Салоне имени В.Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 22 февраля.- С. 4.

628. *В Париже состоялась торжественная церемония, посвященная 20-й годовщине восстановления независимости Азербайджанской Республики и презентации книги «Азербайджан» //Бакинский рабочий.- 2011.- 19 февраля.- С. 2 -3.

629. *В РИКЦ в Баку состоялась презентация сборника прозведений на русском языке «Однажды в Шуше»: [И музыкальная программа] //Бакинский рабочий.- 2011.- 1 февраля.- С. 4.

630. *В РИКЦ состоялась встреча с членами ассоциации культуры Азербайджана «Симург» //Эхо.- 2011.- 2 февраля.- С. 8.

631. *В Ташкенте состоялся юбилейный показ спектакля «Тысяча и одна ночь»: [Композитора Ф.Амирова] //Каспий.- 2011.- 15 февраля.- С. 8.

632. *Встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и министра культуры Франции Фредерика Миттерана: [Посвященная 20-й годовщине восстановления независимости Азербайджанской Республики] //Бакинский рабочий.- 2011.- 19 февраля.- С. 2.

633. Выставка, посвященная 32-й годовщине Иранской революции: [В Союзе художников] //Новое время.- 2011.- 9 февраля.- С. 1.

634. Звезда российского балета выступит на бакинской сцене: [Михаил Лобухин в балете Гаpа Гаpаева «Семь кpасавиц»] //Каспий.- 2011.- 3 февраля.- С. 8.

635. *Кязимова, С. Jamaica теперь и в Баку: Итальянский тенор Робертино Лоретти впервые выступил в Азербайджане //Азербайджнские известия.- 2011.- 16 февраля.- С. 3.

636.  Лоретти, Р. «Я - рабочий человек!»: [Беседа с итальянским певцом Р.Лоретти] //Азербайджанский конгресс.- 2011.- 18 февраля.- С. 13.

637. *Маликов, Е. «Ее ночи прекраснее моих дней»: Балет «1001 ночь» на сцене Кремлевского Дворца московская критика расценила как выдающееся событие: [О балете композитора Ф.Амирова «Тысяча и одна ночь»] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 9 февраля.- С. 3. См.Музыка

638. *Микеладзе, Г. Города Мамуки Цецхладзе: В Баку открылась персональная выставка грузинского художника: [В Музее Изобразительного Искусства] //Каспий.- 2011.- 2 февраля.- С. 8.

639. *Митрофанов, Ю. Юрий Митрофанов «Таких людей, как в Азербайджане, в России если и встретишь, то крайне редко...»: [ Беседа с бывшим актером РДТ имени С.Вургуна, ныне - актером московского театра Ю.Митрофановым] //Эхо.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

640. *Мурадова, Ф. «Однажды в Шуше»: 15-я, юбилейная антология, изданная Ассоциацией деятелей культуры Азербайджана «Луч»: [В РИКЦ] //Зеркало.- 2011.- 10 февраля.- С. 8.

641. *Ошеломляющий успех: Состоялась пpемьеpа балета Римского-Коpсакова «Шахеpезада»: [В Театре Оперы и Балета] //Зеркало.- 2011. - 1 февраля.- С. 8.

642. *Паpтия Бахpам шаха в исполнении Михаила Лобухина: В балете Гаpа Гаpаева «Семь кpасавиц» задействован пpемьеp Большого Театpа //Зеркало.- 2011.- 3 февраля.- С. 8.

643. *Плещунова, М. «Главное - как можно чаще искренне улыбаться»: Считает итальянский певец Робеpтино Лоpетти //Зеркало.- 2011.- 19 февраля.- С. 25.

644. *Плещунова, М. День рождения Роберта Бернса: Отметили в столице Азербайджана: [О праздничном мероприятии, подготовленном Каледонийским обществом] //Зеркало.- 2011.- 2 февраля.- С. 8.

645. Полад Бюльбюль оглы стал академиком: [О вручении ордена Международной академии культуры и искусства «За вклад в культуру» Поладу Бюльбюльоглы] //Комсомольская правда.- 2011.- 22-28 февраля.- С. 5.

646. *Полад Бюльбюльоглы стал академиком и орденоносцем: [О вручении ордена Международной академии культуры и искусства «За вклад в культуру» Поладу Бюльбюльоглы] //Бакинский рабочий.- 2011.- 23 февраля.- С. 6.

647. *Почетное звание для Полада Бюльбюльоглу: [За вклад в культуру] //Зеркало.- 2011.- 22 февраля.- С. 8.

648. Робертино Лоретти выступил с концертом в Баку //Каспий.- 2011. - 16 февраля.- С. 8.

649. *Сабина. Семинар, презентация, встреча...: [О концерте на презентации сборника «Однажды в Шуше» в РИКЦ ] //Зеркало.- 2011.- 1 февраля.- С. 8.

650. *Тамилла Ширалиева: «Наша премьера удалась»: С успехом прошла премьера балета Н. Римского -Корсакова «Шахерезада» //Эхо.- 2011.- 2 февраля.- С. 8.

651. *Успех азербайджанской «Шахерезады» //Каспий.- 2011.- 1 февраля.- С. 8.

652. Успех оперной дивы в Kapellhaus: [О выступлении вокалистки Ф.Мамедовой в рамках Дней культуры Германии и Франции] //Каспий.- 2011.- 10 февраля.- С. 8. См.музыка

653. «Шахерезада» покорила бакинцев: Театр Оперы и Балета c успехом представил первую премьеру года: [Одноименный балет Н.Римского-Корсакова] //Неделя.- 2011. - 4 февраля.- С. 20.

654. *Яблонский, Д. «Нужна концепция воспитания музыкантов - профессионалов»: [Беседа с российским дирижером Д. Яблонским] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 23 февраля.- С. 1.

 

«Ференц Лист - 200»

 

655. Ислам, А. Дан стаpт пpоекту «Ференц Лист-200»: В Большом зале БМА состоялся открытый фестиваль пианистов-учащихся бакинских музыкальных школ //Зеркало.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

656. *Ислам, А. Концеpт классической и джазовой музыки: дpужелюбная атмосфеpа и высокий полет культуpы //Зеркало.- 2011.- 5 февраля.- С. 25.

657. *Концерт, посвященный 200 - летию Ф.Листа //Зеркало.- 2011.- 3 февраля.- С. 8.

 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

658. *В Товузе открыт парк культуры и отдыха: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Газахский и Товузский районы //Бакинский рабочий.- 2011.- 10 февраля.- С. 3.

659. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитально реконструированным парком культуры и отдыха «Хан багы»: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Гянджа и Самухский район //Бакинский рабочий.- 2011.- 11 февраля.- С. 1.

660. *Сулейманова, Г. Маpдаканский дендpопаpк всегда откpыт для посетителей: Тем, кто любит природу и историю, непременно нужно побывать в этом райском уголке //Зеркало.- 2011.- 24 февраля.- С. 8.

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

 

661. *Бабаев, А. Кинотеатры Лянкярана - вчера и сегодня //Бакинский рабочий.- 2011.- 1 февраля.- С. 4.

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

662. *Кастрюлин, С. Гуд бай, библиотеки: [О закрытии некоторых городских библиотек] //Эхо.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

663. *Президентская Библиотека Управделами Президента Азербайджана передала книги РИКЦ //Эхо.- 2011.- 9 февраля.- С. 3; Ежедневные новости.- 2011.- 11 февраля.- С. 6; Новое время.- 2011.- 10 февраля.- С. 3.

664. Сабина. Книги в дар: Состоялась передача книг Президентской Библиотекой Управления делами Президента Азербайджанской Республики Российскому Информационно-Культурному Центру //Зеркало.- 2011.- 11 февраля.- С. 8.

 

 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

665. *Багирзаде, Л. Знакомьтесь: спорт-арт: В Музейном Центре разрабатывается новый проект: [Из беседы с директором Музейного Центра Л.Везировой] //Каспий.- 2011.- 1 февраля.- С. 8.

666. *Джавадова, Г. В Баку будет создан Детский музей: [При Музее Ковра] //Бакинский рабочий.- 2011.- 25 февраля.- С. 4.

667. *Наследие Гусейна Джавида было обнародовано после восстановления независимости Азербайджана: [Об открытии Дома-музея Гусейна Джавида] //Бакинский рабочий.- 2011.- 25 февраля.- С. 4.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

668. *В Ичери шехер восстановлено историческое здание //Каспий.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

669. *Велиев, С. Момине хатун: Женщина, определившая историю Азербайджана в XII в.: [О мавзолее Момине хатун] //Каспий.- 2011.- 19 февраля.- С. 10.

670. *Велиев, С. Чыраг-гала: Главное звено оборонительной системы: [О древней крепости Чыраг-гала] //Каспий.- 2011.- 5; 12 февраля.- С. 11.

671. *Гаджи, И. След далеких предков: Наследие: [Гобустан - одна из колыбелей мировой цивилизации] //Бакинский рабочий.- 2011.- 1 февраля.- С. 4.

672. *Памятники Ичери шехер //Зеркало.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

673. *Фараджева, М. Наш Гобустан: В Гобустанском Государственном Историко-Художественном Заповеднике произойдут кардинальные изменения: [Беседа с директором Гобустанского заповедника М. Фараджевой] //Зеркало.- 2011.- 12 февраля.- С. 25.

 

ТУРИЗМ

 

674. *Об объявлении 2011 года в Азербайджанской Республике «Годом туризма» : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 15 февраля 2011 года //Бакинский рабочий .- 2011.- 16 февраля.- С. 1.

______________

 

675. *Джафаров, Н. «Назрела необходимость усовершенствования законодательной базы в сфере туризма»: [Беседа с главой парламентского комитета по культуре Н.Джафаровым] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 26 февраля.- С. 1-2.

676. *Джеваншир, Л. 2011 год объявлен Годом туризма в Азербайджане //Бакинский рабочий.- 2011.- 1 февраля.- С. 1.

677. *Манафова, Н. Новая планка: В 2011 году планируется привлечь в Азербайджан два миллиона туристов //Каспий.- 2011.- 15 февраля.- С. 1, 5.

678. *Манафова, Н. Приемлемый отдых: Цены на туристические услуги будут снижены: [О развитии туриндустрии] //Каспий.- 2011.- 1 февраля.- С. 1, 5.

679. *Манафова, Н. Сфера больших перспектив: Развитие туризма – в числе приоритетных направлений //Каспий.- 2011.- 4 февраля.- С. 5.

680. *Наджафов, А. Под знаком года путешественников: Реклама, инвестиции и подготовка кадров - три магистральных направления развития туризма в стране //Азербайджанские Известия.- 2011.- 17 февраля.- С.1.

681. *Президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Алиева приняла участие в открытии ряда учебных заведений в Хазарском районе после проведенной в них по инициативе Фонда реконструкции, ознакомилась с ходом строительства, капитального ремонта и восстановительных работ на объектах туризма //Бакинский рабочий.- 2011.- 25 февраля.- С. 2.

682. *Санаторий «Гашалты» - новый оздоровительный центр в Нафталане: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Геранбойский район и город Нафталан //Бакинский рабочий.- 2011.- 12 февраля.- С. 5.

683. *Сафаров, Б. Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Египта: Тем временем азербайджанские туристические компании приостановили продажу туров в Египет //Эхо.- 2011.- 2 февраля.- С. 3.

684. *Состоялось открытие после реконструкции комплекса Chinar Hotel&SPA Naftalan //Бакинский рабочий.- 2011.- 12 февраля.- С. 4-5.

685. *Халил, А. Новые горизонты для развития туризма в Азербайджане: По мнению независимого эксперта, существование некоторых проблем тормозит развитие этой сферы в нашей стране //Эхо.- 2011.- 17 феврая.- С. 4.

686. *Халилов, А. Сектор туризма нуждается в налоговых льготах: Помимо этого, по мнению руководителя туристической компании, следует создать структуру, которая будет заниматься подготовкой и сертификацией гидов: [Из беседы с президентом туристической компании «Бакы-Тур» при Конфедерации профсоюзов Фаисом Мамедовым] //Эхо.- 2011.- 2 февраля.- С. 3.

 

ИСКУССТВО

 

687. Алиева, К. «Азербайджанские сказки глазами детей»: Прошла презентация детского календаря 2011 года: [Подговленного Союзом художников и объединеним «Развитие и Мир»] //Неделя.- 2011.- 11 февраля.- С. 20.

688. Алиева, К. «Изобразительное искусство на рубеже веков»: [ Об открытии одноименной выставки в Музее Искусств] //Комсомольская правда.- 2011.- 8-14 февраля.- С. 4.

689. *Баннаева, Н. Сила молодого таланта: На выставке работ молодежи были представлены не только произведения искусства, но и изобретения ученых: [О выставке молодых художников в Салоне им. Ваджии Самедовой] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 9 февраля.- С. 4.

690. *Микеладзе, Г. Мир глазами художников: Азербайджан в третий раз будет участвовать в Венецианском биеннале //Каспий.- 2011.- 12 февраля.- С. 10.

691. *Роль искусства в формировании молодого поколения: Проблемы и перспективы: [О реализации проекта «Гражданское общество во имя будущего», посвященного роли искусства в морально-нравственном воспитании детей ] //Зеркало.- 2011.- 12 февраля.- С. 26.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

692. *О награждении орденом «Шараф» О.С.Садыгзаде: Президент Азербайджанской Республики; Баку, 24 февраля 2011 года //Бакинский рабочий.- 2011.- 25 февраля.- С. 1.

______________

 

 

693. *Аббасов, М. Зрелость художника: [Творческий портрет заслуженного художника А.Гаджиева] //Бакинский рабочий.- 2011.- 18 февраля.- С. 4.

694. Абдулгызы, К. Неувядающий талант: Беюкаге Миpзазаде исполнилось бы 90 лет со дня рождения //Неделя.- 2011.- 18 февраля.- С. 20.

695. Абдулгызы, К. Творчество полное экспрессии: [О творчестве художника Э.Бабаева] //Комсомольская правда.- 2011.- 15-21 февраля.- С. 4.

696. Абстрактные виды из Страны огней представлены в Вашингтоне: [О выставке художника А.Бахадори] //Каспий.- 2011.- 1 февраля.- С. 8.

697. Во Флоренции открылась персональная выставка Вафы Эфендизаде //Каспий.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

698. *Выставка во Флоренции: [О персональной выставке художника Вафы Эфендизаде] //Зеркало.- 2011.- 4 февраля.- С. 8; Каспий.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

699. *Гулузаде, Н. Дверь в будущее: В мире красок: [О выставке художников, посвященной Дню молодежи в Центре Творчества Детей и Подростков Сумгайыта] //Бакинский рабочий.- 2011.- 4 февраля. - С. 4.

700. Дагаргулия, С. «Мир моих красок»: [Об одноименной выставке в Центре Детского Творчества Сумгайыта] //Вышка.- 2011.- 4 февраля.- С. 6.

701. *Исмаилзаде, Б. В Galerie Berlin-Baku открылась выставка Сабины Шихлинской //Эхо.- 2011.- 16 февраля.- С. 8.

702. *Карабахский фонд организовал в Вашингтоне выставку работ азербайджанского художника: [Адола Бахадори] //Бакинский рабочий.- 2011.- 2 февраля.- С. 2.

703. *Нагиев, Р. Из когорты признанных живописцев: [Творческий портрет народного художника Т.Агабабаева] //Бакинский рабочий.- 2011.- 3 февраля.- С.4.

704. Сафарова, Л. «Мир моих красок»: [Об одноименной художественной выставке в Центре Детского Творчества Сумгайыта] //Комсомольская правда.- 2011.- 1-7 февраля.- С. 8.

705. *Халилов, Б. «Давление западной культуры на наших художников не ощущается»: [Беседа с художником Б.Халиловым] //Эхо.- 2011.- 22 февраля.- С. 8.

 

 

ГРАФИКА

 

706. *Кязимова, С. Выбираем жизнь: Определились победители конкурса плаката «Скажем «нет» наркомании!»: [О конкурсе плаката и фотографии в Музейном Центре] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 1 февраля.- С.4.

707. Новый жанр в изобразительном искусстве: [О творчестве заслуженного художника Э.Асланова в жанре музыкальной миниатюры ] //Каспий.- 2011.- 22 февраля.- С. 8.

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

708. Рафик Мамедов - дизайнер, художник, стилист.- Баку.- 236 с. (какой год)

______________

 

709. *Аббасов, М. Новое дыхание ковра: [Об эскизах для ковровых изделий студентов Академии Искусств] //Бакинский рабочий.- 2011.- 5 февраля.- С. 4.

710. *Аббасов, М. Традиции азербайджанского ковроткачества: [О семинаре на тему «Традиции азербайджанского ковроткачества в музейном образовании»] //Бакинский рабочий.- 2011.- 17 февраля.- С. 4.

711. *Гулиев, Ф. Вязаный самовар и бутылка-скрипка: Махбуба Гасанова пробует себя в очень разных жанрах и техниках: [О творчестве художника-декоратора М.Гасановой] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 9 февраля.- С. 3.

712. *Исмаил, С. «Чтобы стать хорошим деятелем искусства, в первую очередь нужно стать хорошим человеком»: Интервью с членом Союза художников, первым художником-дизайнером Азербайджана Эсмиральдой Тагизаде //Зеркало.- 2011.- 19 февраля.- С. 24.

713. Наши ковры - в списке наследия ЮНЕСКО: В Музейном Центре состоялась презентация сайта азербайджанских ковров //Неделя.- 2011.- 11 февраля.- С. 20.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

714. *Аббасов, М. В доме поэзии Самеда Вургуна проведены капитальный ремонт и реконструкция //Бакинский рабочий.- 2011.- 10 февраля.- С. 3.

715. *Аббасов, М. Фотография - носитель культуры: [О IV-ой конференции Объединения фотографов Азербайджана] //Бакинский рабочий.- 2011.- 12 февраля.- С. 6.

716. *Аббасов, М. Фотокраски Лалы: [О персональной выставке Лалы Агаевой-Ламберт в Музейном Центре] //Бакинский рабочий.- 2011.- 5 февраля.- С.4.

717. Абдулгызы, К. «Послеполуденные тени»: [ О персональной выставке фотохудожника Лалы Агаевой-Ламберт в Музейном центре] //Комсомольская правда.- 2011.- 8-14 февраля.- С. 4.

718. *Баннаева, Н. Показала дары Создателя: Игра света и тени - философская основа работ фотохудожника Лалы Ламберт-Агаевой: [Творческий портрет Лалы Агаевой-Ламберт] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 5 февраля.- С. 3.

719. *Кастрюлин, С. Азербайджанка, проживающая в США показала бакинцам свои фотокартины: [О персональной выставке Лалы Агаевой-Ламберт в Музейном Центре] //Эхо.- 2011.- 8 февраля.- С. 8.

720. *Кастрюлин, С. Живость и непосредственность фоторабот: В Центре Искусств открылась выставка, посвященная Ичери шэхэр: [О фотовыставке «Старый город глазами молодых фотографов»] //Эхо.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

721. В столице открылась выставка работ Рены Эфенди //Ежедневные новости.- 2011.- 25 февраля.- С. 10.

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

722. В Баку состоялся фестиваль спектаклей молодых инвалидов //Ежедневные новости.- 2011.- 11 февраля.- С. 5.

723. *Гусейнова, А. Гамлет и Заречная гостили в Ивановке: Драмстудия «Сфера» отправилась в гастрольный промоушн-тур //Зеркало.- 2011.- 2 февраля.- С. 8.

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

724. *Багирзаде, Л. Нет худа без добра: Театр «Гюнай» нашел «приют»: [О проблемах одноименного детского театра] //Каспий.- 2011.- 19 февраля.- С. 12.

725. *Халилов, А. Зона повышенного милосердия: В нашем городе есть уже и такая: [О конкурсе детского рисунка под названием «Нежные руки» в Гимназии Искусств] //Эхо.- 2011.- 12 февраля.- С. 11.

 

МОДА И ДИЗАЙН

 

726. *Кязимова, С. Новое - хорошо забытое старое: В Международном Центре Мугама состоялась выставка Бакинского дома национальной одежды //Азербайджанские Известия.- 2011.- 5 февраля.- С. 3.

 

КИНО

 

727. *Азеpбайджанский номинант: Молодой актеp Тимуp Одушев выдвинут на амеpиканскую пpемию: [За роль в фильме «Участок»] //Зеркало.- 2011.- 22 февраля.- С. 8.

728. *Алиева, С. «Глазами призрака» претендует на «Нику»: Фильм Рустама Ибрагимбекова поборется за премию Российской Академии Кинематографических Искусств //Зеркало.- 2011.- 23 февраля.- С. 8.

729. *Алишов, Ф. «Такого рода картины я переношу крайне плохо...»: Интервью «Эхо» с известным клипмейкером: [Ф.Алишовым] //Эхо.- 2011.- 17 февраля.- С. 8.

730. *Бабаев, Б. Легенды родного края: [О презентации одноименного документального фильма по сценарию Э.Стурви, посвященного традициям лезгинского народа] //Бакинский рабочий.- 2011.- 8 февраля.- С. 4.

731. *Ислам, А. Запечатлеть магию твоpчества: или Так рождается кино...: [О фильме режиссера О.Бабазаде, посвященном Л.Заде] //Зеркало.- 2011.- 26 февраля.- С.25.

732. Молодой азербайджанец номинирован на премию «Hollywood Young Artists Award»: [Т.Одушев за роль в фильме «Участок»] //Ежедневные новости.- 2011.- 25 февраля.- С.10.

733. *Сафат, И. В режиме ожидания: Тимур Одушев номинирован на голливудскую премию: [Беседа с режиссером И.Сафатом о молодом актере Т.Одушеве] //Каспий.- 2011.- 22 февраля.- С. 8.

734. *Фикретоглу, О. По правилам акупунктуры: Орхан Фикретоглу: Нам же нужен новый подход к юмору: [Беседа с кинодраматургом О.Фикретоглу] //Каспий.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

 

Кинофестиваль «Азербайджанская семья-2011»

 

735. *Алиева, С. «Азербайджанская семья-2011»: В столице пpоходит самый семейный кинофестиваль: [Беседа с главным советником отдела по правам семьи ГКПСЖД А.Раджабли] //Зеркало.- 2011.- 11 февраля.- С. 8.

736. Объявлен конкурс фильмов для участия в фестивале «Азербайджанская семья-2011» //Ежедневные новости.- 2011.- 11 февраля.- С. 6.

737. *Раджабли, А. Семья - как много в этом слове! Стартовал кинофестиваль на социальную тематику: [Беседа с главным советником отдела по правам семьи ГКПСЖД А.Раджабли] //Каспий.- 2011.- 10 февраля.- С.8.

 

МУЗЫКА

 

738. *Аббасова, Р. Жизнь и вечность композитоpа: К 75-летию со дня рождения Мамеда Гулиева //Зеркало.- 2011.- 5 февраля.- С.26.

739. Абдулгызы, К. Концерт от хорового коллектива: [О презентации хорового коллектива под руководством Э.Керимовой] //Комсомольская правда.- 2011. - 15-21 февраля.- С.4.

740. *Абдуллаева, Л. Здравствуй, племя младое, незнакомое…: Творческий поиск, пытливость, молодой запал продемонстрировал концерт из симфонических произведений выпускников БМА: [О концерте молодых музыкантов] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 2 февраля.- С. 3.

741. Агаджанова, Дж. Народные песни в формате караоке: [Об учебном пособии «Караоке. Азербайджанские народные песни и классические романсы»] //Неделя.- 2011.- 11 февраля.- С. 4.

742. *Азеpбайджанская музыка: Звучит в Берлинской Филармонии: [О концерте молодого композитора Гюнай Мирзоевой] //Зеркало.- 2011.- 12 февраля.- С. 28.

743. *Алекперова, Г. Состоялась премьера «Мугам -фламенко»: Произведение Франгиз Ализаде произвело настоящий фурор на музыкальном фестивале в Голландии //Каспий.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

744. *Бахрам Мансуров - 100 //Каспий.- 2011.- 15 февраля.- С. 8.

745. *Бюльбюльоглу, П. Полад Бюльбюльоглу: Необходимо вернуть доверие друг к другу: [Беседа с послом Азербайджана в РФ, певцом и композитором П.Бюльбюльоглу] //Новое время.- 2011.- 5-7 февраля.- С. 5.

746. В Амстердаме представлен «Мугам-фламен-ко» азербайджанского композитора: [Франгиз Ализаде] //Ежедневные новости.- 2011.- 4 февраля.- С. 10.

747. *Джавадова, Г. «Лицом к лицу со вpеменем»: [О концерте Камерного Оркестра в рамках одноименного музыкального пpоекта] //Бакинский рабочий.- 2011.- 8 февраля.- С. 4.

748. *Ислам, А. Цель твоpчества - самоотдача: А не шумиха, не успех... [О творчестве композитора и скрипача Ф.Гусейнова] //Зеркало.- 2011.- 17 февраля.- С. 8.

749. Композитор Тофик Бакиханов удостоен американской стипендии: [За симфонический концерт, посвященный американскому композитору Дж.Гершвину] //Ежедневные новости.- 2011.- 4 февраля.- С. 10.

750. Композитор Франгиз Ализаде вошла в жюри международного конкурса: [Посвященного 255-летию Моцарта] //Ежедневные новости.- 2011.- 25 февраля.- С. 10.

751. *Леопольд Ростропович глазами сына: [О мероприятии в Доме-музее Ростроповичей, посвященном 190-летию Л.Ростроповича] //Каспий.- 2011.-24 февраля.- С. 8.

752. Состоялась встреча с известным пианистом: [Заслуженным деятелем искусств У.Гаджибековой в Доме-музее Ниязи] //Каспий.- 2011.- 4 февраля.- С. 8.

753. *Тагизаде, Д. Джавад Тагизаде: «Я ценю школу, которую прошел»: [Беседа со скрипачем и дирижером Д.Тагизаде] //Бакинский рабочий.- 2011.- 4 февраля.- С. 4.

 

Гара Гараев – 93

 

754. *Аббасова, Р. «Я буду жить»: Издана новая книга о Гаpа Гаpаеве: [Из беседы с директором Государственного Музея Музыкальной Культуры А.Байрамовой] //Зеркало.- 2011.- 12 февраля.- С. 27- 28.

755. Балет «Семь красавиц» в Москве: [Композитора Г. Гараева ] //Вышка.- 2011.- 25 февраля. - С. 16. См.Культурные связи

756. В Cadogan Hall прошел вечер «Гара Гараев»: [О выступлении скрипача Г.Кремера с произведениями Г.Гараева на сцене Лондонского Театра] //Каспий.- 2011.- 8 февраля.- С. 8. См.Культурные связи

757. ара Гараев. Жизнь и творчество //Зеркало.- 2011.- 8 февраля.- С. 8.

758. *Гусейнов, В. «Семь красавиц» на сцене Большого: Премьера балета Г. Гараева прошла с огромным успехом //Каспий.- 2011.- 23 февраля.- С. 8.

759. Имя Гара Гараева, его музыка бессмертны: [О презентации книги «Гара Гараев. Жизнь и творчество композитора в документах Государственного Музея Музыкальной Культуры» в Национальной Библиотеке имени М.Ф.Ахундова] //Каспий.- 2011.- 5 февраля.- С. 12.

760. *Касумова, Т. Красавицы все свои, азербайджанские: Московская премьера балета Гара Гараева имела огромный успех //Азербайджанские Известия.- 2011. - 25 февраля. - С. 3.

761. *Открытие сезона современной азербайджанской культуры в России 2011 года: [О балете Г. Гараева «Семь красавиц» на сцене Большого Театра] //Бакинский рабочий.- 2011.- 23 февраля.- С.6. См.Культурные связи

762. *Сегодня - день рождения Гара Гараева //Эхо.- 2011.- 5 февраля.- С. 12.

763. Состоялся показ балета «Семь красавиц»: [На сцене Большого Театра в Москве] //Каспий.- 2011.- 12 февраля.- С.12. См.Культурные связи

764. *Шихалиева, С. Кремер и Гараев: жизнь, расписанная по нотам: К дню памяти выдающегося азербайджанского композитора: [О выступлении скрипача Г.Кремера с произведениями Г.Гараева на сцене Лондонского Театра] //Зеркало.- 2011.- 5 февраля.- С.27. См.Культурные связи

 

 

II-ой Республиканский Фестиваль Мугама

 

765. *Актуальные вопросы мугамного искусства //Зеркало.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

766. *На повестке - актуальные вопросы мугамного искусства //Каспий.- 2011.- 9 февраля.- С. 8.

767. Подведены итоги Второго Республиканского Конкурса Мугама //Ежедневные новости.- 2011.- 25 февраля.- С.10.

768. *Путевка на международный фестиваль: Завеpшился Второй Республиканский Конкурс Мугама //Зеркало.- 2011.- 25 февраля.- С. 8.

769. Ирада, А. Подведены итоги Второго Республиканского Фестиваля Мугама //Эхо.- 2011.- 25 февраля.- С. 8.

770. *Багирова, Т. Триада лучших: Объявлены победители Республиканского конкурса молодых исполнителей мугама //Азербайджанские Известия.- 2011.- 25 февраля.- С. 8.

 

Ашpаф Аббасов - 90

 

771. Алиева, К. Шедевры Ашpафа Аббасова: Прошел вечер памяти выдающегося азербайджанского композитора, связанный с его 90-летием //Неделя.- 2011.- 25 февраля.- С. 21.

772. *Алиева, Р. Продолжение музыкального диалога: Вся жизнь и творческая судьба Ашрафа Аббасова были озарены светом личности великого Узеир бека //Азербайджанские Известия.- 2011.- 16 февраля.- С.3.

773. *Микеладзе, Г. Неизгладимый след: Состоялся вечер памяти Ашрафа Аббасова //Каспий.- 2011.- 15 февраля.- С. 8.

774. *Эфендиева, И. Музыка Ашpафа Аббасова: Живет в наших сеpдцах //Зеркало.- 2011.- 19 февраля.- С. 26.

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

775. *Атаев, Т. Блеск Исфара и мультикультурализм джаза: [О концерте джазовой музыки группы И.Сарабского в Джаз-центре] //Эхо.- 2011.- 19 февраля.- С. 12.

776. *Богаевская, Е. «Два миpа»: Яpкость и самобытность национальной музыки: [О выступление группы «Афрасияб и его друзья» в Джаз-центре] //Зеркало.- 2011.- 8 февраля.- С. 8.

777. *Джавадова, Г. «Мы из Баку» со зрителями: [О создании одноименного эстрадно-симфонического оркестра «Мы из Баку» вокалистом Музкомедии Р.Гасымовым] //Бакинский рабочий.- 2011.- 12 февраля.- С. 6.

778. *Кязимова, С. Битва мастеров электромузыки: В Баку стартовал V-ый национальный конкурс профессиональных диджеев //Азербайджанские Известия.- 2011.- 3 февраля.- С. 4.

 

«Евровидение - 2011»

 

779. *Асадова, И. Слухи стали правдой: Жюри национального финала Евровидения все-таки отправляет на конкурс спорную претендентку. Вместе с ней также поедет Эльдар Гасымов //Эхо.- 2011.- 15 февраля.- С. 8.

780. *Кязимова, С. Ставка на дуэт: Нашу страну на «Евровидении» представят Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов //Азербайджанские Известия.- 2011.- 15 февраля.- С. 4.

 

ТЕАТР

 

781. Абдулгызы, К. Пластика движений и мысли: Театр-студия «Симсар» поразила зрителей своим искусством: [О первом спектакле пантомимы одноименной студии в ТЮЗе] //Неделя.- 2011.- 4 февраля.- С. 20.

782. Алиева, К. Аскер и Гюльчохра в Театре Марионеток: Герои Узеира Гаджибекова ожили в руках актеров «Театра Тарлана Горчу»: [«Аршин мал алан» в Театре Марионеток] //Неделя.- 2011.- 11 февраля.- С. 20.

783. *Алиева, Р. «Аршин мал алан» в новом формате: Знаменитый спектакль Театра Марионеток Тарлана Горчу теперь показан и в Баку //Азербайджанские Известия.- 2011.- 9 февраля.- С. 3.

784. «Аршин мал алан» в театре «Ибрус»: [В постановке режиссера Театра Марионеток Тарлана Горчу] //Эхо.- 2011.- 10 февраля.- С. 8.

785. *Бабаев, А. «Цените людей при жизни...»: [О творческой деятельности художника-постановщика Лянкяранского Драмтеатра М.Гурбанова] //Бакинский рабочий.- 2011.- 5 февраля.- С. 4.

786. *Багирзаде, Л. Когда на сцене марионетки: Представлена новая версия оперетты «Аршин мал алан»: [В постановке режиссера Театра Марионеток Тарлана Горчу] //Каспий.- 2011.- 12 февраля.- С. 12.

787. *Багирзаде, Л. Смелость со знаком плюс: В Баку с успехом прошла премьера спектакля «Женитьба»: [В Театре Музкомедии. Режиссер Б.Османов] //Каспий.- 2011.- 26 февраля.- С.12.

788. *Багирзаде, Л. Чтобы помнили: В Баку почтили память Ирины Перловой: [О творчестве народной актрисы и режиссера И.Перловой] //Каспий.- 2011.- 5 февраля.- С. 12.

789. Театру UNS исполняется 5 лет //Ежедневные новости.- 2011.- 11 февраля.- С. 10.

790. *Ханджанбекова, Ф. Дар божий - Барат: [Творческий портрет народной артистки Б.Шекинской] //Бакинский рабочий.- 2011.- 17 февраля.- С. 4.

791. *Шагласерли, А. Сто ролей Таваккюля Алиева: Ведущий актер Лянкяранского Драматического Театра убедителен в любых спектаклях, будь то классика или современная драма: [О творческой деятельности актера Лянкяранского Драмтеатра Т.Алиева] //Азербайджанские Известия.- 2011.- 23 февраля.- С. 3.

 

 

Азербайджанский Государственный Кукольный Театр

 

792. *Багирова, Т. Неувядаемая Тык-тык ханум: Есть особая справедливость в том, что имя Абдуллы Шаига присвоено Азербайджанскому Государственному Кукольному Театру //Азербайджанские Известия.- 2011.- 25 февраля.- С. 3.

793. *Джавадова, Г. «Синяя борода» на сцене Кукольного Театра //Бакинский рабочий.- 2011.- 3 февраля.- С. 4.

794. *Джавадова, Г. Театр Кукол в юбилейном году //Бакинский рабочий.- 2011.- 22 февраля.- С. 3.

 

Шамси Бадалбейли - 100

 

795. Бадалбейли Шамси - 100 //Каспий.- 2011.- 25 февраля.- С. 8.

796. Бадалбейли, Ф. Он навсегда связал свою жизнь с театром: 23 февраля театральному режиссеру Шамси Бадалбейли исполнилось бы 100 лет: [Беседа с ректором БМА, профессором Ф.Бадалбейли] //Неделя.- 2011.- 25 февраля. - С. 8, 17.

797. *Исмаил, С. Юбилей народного артиста: 23 февраля отметили 100-летие Шамси Бадалбейли //Зеркало.- 2011.- 24 февраля.- С. 8.

798. *Микеладзе, Г. Миссия - просветитель: Шамси Бадалбейли всегда находился в гуще судьбоносных для национальной культуры событий //Азербайджанские Известия.- 2011.- 25 февраля.- С. 3.

 

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна

 

799. *Асадова, И. «Мирандолина»: В Русском Драмтеатре готовятся к очередной премьере //Эхо.- 2011.- 11 февраля.- С. 8.

800. *Малахова, Е. Весна гастролеров и премьер: Русский Драматический Театр имени С.Вургуна порадует своих зрителей новыми спектаклями //Зеркало.- 2011.- 12 февраля.- С. 28.

801. Шаровский, А. Театру нужен зритель, а зрителю - богатый репертуар: [Беседа с режиссером РДТ имени С.Вургуна А.Шаровским] //Вышка.- 2011.- 11 февраля.- С. 11.

 

 

 

 İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı

 

 

1. Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya.- 2011.- № 1

2. Mədəni-maarif.- 2011.- № 1

 

__________

 

3. Ayna

4. Azad Azərbaycan

5. Azadlıq

6. Azərbaycan

7. Azərbaycan müəllimi

8. Bakı

9. Bakı xəbər

10. Bakı təhsili

11. 525-ci qəzet

12. Ekran-efir

13. Ekspress

14. Elm

15. Ədalət

16. Ədəbiyyat qəzeti

17. Həftə içi

18. Xalq cəbhəsi

19. Xalq qəzeti

20. İki sahil

21. İqtisadiyyat

22. Kaspi

23. Kredo

24. Mədəniyyət

25. Mərkəz

26. Olaylar

27. P.S. Elm, təhsil və həyat

28. Palitra

29. Paritet

30. Respublika

31. Reytinq

32. Səs

33. Təzadlar

34. Tibb qəzeti

35. Üç nöqtə

36. Türküstan

37. Yeni Azərbaycan

38. Yeni Müsavat

39. Zaman


 

Список использованных газет

 

 

1. Азербайджанские Известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Зеркало

6. Известия

7. Каспий

8. Комсомольская правда

9. Неделя

10. Эхо


 

 Mündəricat

 

I.Mədəniyyət..................................................................................4

 Xocalı faciəsi mədəniyyətdə............ .............................................8

 “Mədəniyyət” telekanalı............................................................ 10

 Mədəni əlaqələr..........................................................................12

 Heydər Əliyev Fondu..................................................................20

 Klub və istirahət parkları..............................................................21

 İnformasiya və reklam işi..............................................................21

 Kitabxana işi................................................................................22

 Muzey işi.....................................................................................26

 Tarix və mədəniyyət abidələri.......................................................27

 Turizm.........................................................................................30

 II. İncəsənət................................................................................38

 Rəngkarlıq.....................................................................................40

 Dekorativ-tətbiqi incəsənət.............................................................43

 Bədii fotoqrafiya.............................................................................45

 Qrafika..........................................................................................46

 Moda və Dizayn ...........................................................................47

 Kino..............................................................................................47

 Musiqi...........................................................................................52

 Qara Qarayev – 93 ...................................................................... 59

 Əşrəf Abbasov – 90 ..................................................................... 61

 Bəhram Mansurov – 100 ...............................................................61

 II Respublika Muğam müsabiqəsi .................................................. 62

 Estrada və sirk

 “Eurovision” – 2011 ......................................................................63

 Xalq yaradıcılığı..............................................................................64

 Teatr..............................................................................................65

 Şəmsi Bədəlbəyli – 100 .................................................................68

 Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı............................. 68

 Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı....................................70

 Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ..................................71

 Azərbaycan Dövlət Milli Opera və Balet Teatrı.................................71

 Balet və rəqs..................................................................................72

 Bu buraxılışda istifadə olunmuş jurnal

 və qəzetlərin siyahısı.....................................................................100


 

 Содержание

 

I.Культура ……………………………………………....…….….73

Открытие телеканала «Культура» ................................................74

Ходжалинская трагедия в искусстве и культуре ........................74

Культурные взаимосвязи...............................................................75

«Ференц Лист-200» ………………………………....…………...80

Парки культуры и отдыха………………………….....……........ 80

Дворцы и дома культуры………………………...……………...81

Библиотечное дело.......................................................................81

Музейное дело...............................................................................81

Памятники истории и культуры..................................................82

Туризм............................................................................................82

II.Искусство………............………………………...…………...84

 Изобразительное искусство........................................................85

Графика ……………………………………………..…………..86

Декоративно-прикладное искусство........................................ 87

Художественная фотография………………………..………...88

Самодеятельное творчество......................................................89

Детское творчество ……………………………………...……89

Мода и Дизайн…………………………………...……………89

Кино............................................................................................89

Кинофестиваль «Азербайджанская семья-2011» …….…..…90

Музыка........................................................................................91

Гара Гараев - 93……………………………………...……......93

II- Республиканский Фестиваль Мугама…………………….94

Ашраф Аббасов – 90…………………………………………..95

Эстрада. Цирк……………………...………………………......95

«Евровидение - 2011»…………………………………………96

Театр...........................................................................................96

Азербайджанский Государственный Кукольный Театр……97

Шамси Бадалбейли – 100 …………………………………….98

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна …...……...98

Список использованных газет.................................................102


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Fevral - 20 11

 

 

 

Korrektor:

M.Cəfərova

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

S.Gözəlova

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 6, 6 ç.v.

Sifariş: 10

Çapa imzalanmışdır: 04.03.2011

Tirajı 50

Pulsuz