Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

2012 - MAY – İYUN

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2012 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

May- İyun - 2012

 

 

 

 

BAKI-2012

 

 

Baş redaktor və
buraxılışa məsul:

 K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
Redaktor:

D.Sadıxova,
H.Bəşirova

 


 

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya gös¬tə¬ri¬ci-si: May-İyun - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Ba¬za¬sının Təşkili şöbəsi; red.: D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab¬xa¬na¬sı.- Bakı, 2012.- 145 s.

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012. 

 

M

 

 

F.Axundov F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.   

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı ( www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


MAY - 2012

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında
rəsmi materiallar

 

1. *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 9 may 2012-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri olan şəxslərə] //Azərbaycan.- 2012.- 11 may.- S. 4.

2. *Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 9 may 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 11 may.- S. 4.

3. *İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 9 may 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 11 may.- S. 4.

4. *Müslüm Maqomayevin 70 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 may 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 12 may.- S. 4.

5. *A.Ə.Əlizadənin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 21 may 2012-ci il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 2.

6. *Rauf Hacıyevin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 11 may 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 12 may.- S. 4.

 

___________

 

7. Azərbaycan mədəniyyətinin fəal təbliğatçıları-diaspor təşkilatları: Xaricdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan mədəniyyətini layiqincə təmsil edirlər //Olaylar.- 2012.- 22 may.- S.15.

8. Eyyubova, G. Mədəni irsimiz dövlət səviyyəsində qorunur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni irs şöbəsinin müdiri Rüfət Nuriyevin söylədikləri] //İki Sahil.- 2012.- 4 may.- S. 12.

9. *Həsənli, V. “Bir şəkil min sözü, bir videoçarx isə min şəkli ifadə edə bilir”: [“Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin və mədəniyyətinin təbliği” ilə bağlı layihə çərçivəsində Vurğun Həsənli ilə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 8 may.- S. 11.

10. *İntiqam. ADMİU-da VI Beynəlxalq konfrans keçirilib: [“Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər” adlı konfransın keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 1 may.- S. 7.

11. *İntiqam. Yarışan aviatorlarla mədəniyyət xadimləriydi: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Rejissor sənəti” fakültəsinin “Bədən tərbiyəsi və İdman” kafedrasının keçirdiyi idman yarışı haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 11 may.- S. 7.

12. Kazımlı, K. Şərəf və ləyaqətlə: [Mədəniyyət işçiləri Müs1təqil Həmkarlar İttifaqı Qazax rayon Komitəsinin sədri İsgəndər Qurbanov haqqında] //Mədəni-maarif.- 2011.- № 12.- S.33.

13. *Mehparə. Milli müxtəliflik mədəni zənginlik deməkdir: Fikrət Babayev: “Azərbaycan dövləti ölkədəki milli-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanmasında, inkişafında maraqlıdır və buna dəstək verir”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət siyasəti şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 7.

14. *Mədəniyyət və incəsənət xadimləri daim dövlətin diqqət mərkəzindədir: Prezident İlham Əliyev mədəniyyət təmsilçilərinə fərdi təqaüdlərin, Prezident mükafatı və fəxri adların verilməsi barədə sərəncamlar imzalayıb //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 4.

15. Seyidzadə, H. “Mədəniyyət haqqında qanun” layihəsi nədən bəhs edir?: Nizami Cəfərov: “Son 10 ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı təkidlə tələb edirdi ki, yeni qanun qəbul olunsun” //Azad Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S.2.

16. Talıblı, S. “Azərbaycanın müasir və qədim mədəniyyətinin tarixi öyrənilməlidir”: [AMEA Şərqşünaslıq İnistitunun Gənc Alimlər Şurasının sədri Sübhan Talıblı ilə müsahibə] //Palitra.-2012.-23 may.-S.11.

17. *Zərbəliyev, L. “Salyanda əhalinin mədəni tələbatını ödəmək üçün müxtəlif tədbirlər keçiririk”: [Salyan rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdir əvəzi Lətif Zərbəliyevlə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 1 may.- S. 12.

 

Bax: 75

 

Mirzə Ələkbər Sabir - 150

 

18. Azəri, L. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığı təsviri sənətdə //Mədəniyyət.- 2012.- 30 may.- S.6.

19. *Böyük ədibin yubileyi bölgələrdə də qeyd edilir: Mirzə Ələkbər Sabir-150: [Lənkəranda keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S.5.

20. Ceyhun. Mirzə Ələkbər Sabirlə bağlı yeni nəşrlər: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə beş kitab işıq üzü görüb //Mədəniyyət.- 2012.- 30 may.- S.5.

21. Hüseynov, A. “Hophopnamə” rəssam Arif Hüseynovun yozumunda //Mədəniyyət.- 2012.-30 may.-S.8.

22. Ol, Ə. Xalqın əsl şairi – Mirzə Ələkbər Sabir //Mədəniyyət.- 2012.-30 may.-S.7.

23. Səlimqızı, C. Şamaxıda “Sabir poeziya günü” //Azərbaycan.- 2012.- 31 may.- S. 14; Mərkəz.- 2012.- 31 may.- S. 14; Səs.- 2012.- 31 may.- S. 12; Mədəniyyət.- 2012.-30 may.-S.3.

 

Heydər Əliyev – 89

 

24. *Abdullayeva, F. Şəkidə atüstü turist yürüşü: [Tədbir ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuşdu] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 9.

25. *Alıoğlu, İ. Böyük missiyanın əyani göstəriciləri: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 9 may.- S. 7.

26. *Astarada kitab bayramı olub //525-ci qəzet.- 2012.- 11 may - S.7.

27. *Azərbaycanın müstəqilliyi daha da möhkəmlənmiş, ölkəmiz regionda lider, beynəlxalq aləmdə isə söz, nüfuz sahibi olan dövlətə çevrilmişdir: [Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyində toplantı] //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 7.

28. *Bayramov, V. Suraxanı ümummilli liderin ad gününü qeyd edir: [Heydər Əliyev parkında yaradılan müxtəlif gül kompozisiyalarından, pannolardan, şəkil, plakat və əl işlərindən ibarət sərgilər keçirildi] //Xalq qəzeti.- 2012.- 6 may.- S. 7.

29. *Əliyeva, M. “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman”: [Kürdəmir rayon MKS-də “Xalqın qəlbində ucalan mənəvi abidə” adlı ədəbi-bədii gecə keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 11.

30. *Fərəcov, S. “Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi”: [“Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi ilə birgə keçirdiyi məqalə müsabiqəsi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 10.

31. *Gülər. “Yaddaşlarda yaşayan lider”: Milli Kitabxanada kitab sərgisi //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 5.

32. *“Heydər Əliyev ideyalarını qoruyaq və yaşadaq!”: [Yasamal rayon MKS-də eyniadlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 5.

33. *Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu: Dövlət Film Fondunda ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu” mövzusunda konfrans keçirilmişdir //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 11.

34. *İsayeva, R. Gənc istedadların böyük öndərə həsr edilmiş konserti: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 3.

35. *Kazımzadə, A. Milli kinomuzun təəssübkeşi və hamisi //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 7.

36. Məmmədov, M. 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi hesabat verdi: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Heydər Əliyevin 89-cu ildönümü münasibətilə keçirdiyi konsert haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 7.

37. Məmmədov, M. 36 saylı Uşaq Musiqi məktəbindən uğurlu addımlar: Suraxanı rayonunda Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş konsert haqqında //Azad Azərbaycan.- 2012.- 4 may.- S. 5.

38. *Milli Parkda bayram konserti və möhtəşəm atəşfəşanlıq //Azərbaycan.- 2012.- 11 may.- S. 10.

39. *Orucov, E. Heydər Əliyevin ölməz ideyaları mədəniyyətimizin inkişafına güclü stimul yaradır //Xalq qəzeti.- 2012.- 6 may.- S. 6.

40. *Reyhan. Balacaların rənglər dünyası: Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə bağça uşaqlarının rəsm sərgisi: [“Qalereya 1969” salonunda Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin nəzdində fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının təşkilatçılığı ilə böyük öndərin anadan olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə uşaq rəsmlərindən ibarət sərginin açılışı oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 3.

41. *Rəhimov, N. Respublika rəsm müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı: [Heydər Əliyevin 89 illiyi münasibətilə keçirilən müsabiqənin yekunları haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 11 may.- S.3.

42. Səlimqızı, C. Heydər Əliyev - Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi: [Xalq artisti Ramiz Zöhrabovun ulu öndərin musiqimizə göstərdiyi diqqət və qayğısı haqqında fikirləri] //Mərkəz.- 2012.- 9 may.- S. 14.

43. *Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində rabitə sistemində böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur: [Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində tədbir] //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 8.

44. *Unudulmaz şəxsiyyət: [M.S.Ordubadinin xatirə muzeyində eyniadlı tədbir] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 6.

45. Zümrüd. Şəkidə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş milli atüstü turist yürüşü keçirilib //Səs.- 2012.- 11 may.- S. 16.

 

 

Şuşanın işğalı – 20

 

46. *Azəri, L. Milli musiqimizin beşiyi: [Milli İncəsənət Muzeyində Bakı Musiqi Akademiyası tələbələrinin iştirakı ilə Şuşanın işğalının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 4.

47. Bayramov, T. Muğam səsinə həsrət qalan konservatoriya: Qafqazın ən böyük konservatoriyası olan Şuşa 20 ildir ki, işğal altındadır //İki Sahil.- 2012.- 8 may.- S. 21.

48. “Dağıdılmış mədəniyyət beşiyi – Şuşa”: Ankarada yeni filmin təqdimatı olub: [Ankarada “Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu” İctimai Birliyinin hazırladığı eyniadlı filmin və disklərinin təqdimat mərasimi haqqında] //Şərq.- 2012.- 9 may.- S. 14.

49. *Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Şuşanın işğalının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir: [“Şuşa: Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət mərkəzi” mövzusunda] //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 6.

50. Əfsun. Şuşanın işğalı ölkə turizminə böyük ziyan vurub //Üç nöqtə.- 2012.- 9 may.- S. 9.

51. Əliqızı, Ş. O yerlər əsl sahiblərini gözləyir: Şuşa, Cıdır düzü, İsa bulağı... //İki Sahil.- 2012.- 2 may.- S. 6.

52. *Gülər. “20 il Şuşasız”: Kitab sərgisi və kataloq təqdim olundu: [M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada eyniadlı kitab sərgisinin açılışı və “Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir” kitab kataloqunun təqdimat mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 4.

53. Mükərrəmoğlu, M. “Şuşa səsləyir”: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində tədbir] //Xalq qəzeti.- 2012.- 8 may.- S. 8.

54. *“Ruhum qarabağlıdır” filmi təqdim edildi: [Şuşa şəhərinin işğalından bəhs edən eyniadlı film haqqında] //Olaylar.- 2012.- 8 may.- S.4.

55. *“Ruhum qarabağlıdır” filmi təqdim olunmuşdur: [“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyində eyniadlı musiqili ədəbi-bədii kompozisiyadan ibarət filmin təqdimatı keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 5.

56. Səlimqızı, C. Rəsmlərdə “Şuşa səsləyir”: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 8 may.- S. 14.

57. Səlimqızı, C. Şuşam heyy!: [Şuşa şəhərinin işğalı zamanı dağıdılmış tarixi mədəniyyət ocaqları, abidələri haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 8 may.- S. 6.

58. *“Şuşa səsləyir” adlı tədbir Azərbaycanın bu dilbər guşəsinin işğalının 20 illiyinə həsr edilmişdir: [L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində eyniadlı tədbir keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 10.

59. *Şuşasız illərin nisgili: [Yasamal rayon MKS-nin 3 nömrəli filialında “Şuşasız illər” mövzusunda tədbir keçirilib] //Mədəniyyət. - 2012.- 9 may.- S. 6.

60. *Vahid, T. Xalça Muzeyində “Şuşanın sənət inciləri”: İşğal öncəsi muzeyin Şuşa filialından fədakarlıqla xilas olunmuş eksponatların sərgisi //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 6.

61. *Vahid, T. Üzeyir bəyin ev-muzeyində həsrət dolu görüş: [“20 il Şuşasız” adlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 6.

62. *Vahid, T. Yeddiqat: 20 ildir Şuşanın həsrəti yeddi qatımızdan keçir... //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 14.

63. *Zərbəliyev, C. Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir: [Muzey Mərkəzində eyniadlı foto və rəsm sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 3.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

64. *Azəri, L. Muzeydə klassik musiqi gecəsi: Avstriya bəstəkarı Frans Yozef Haydnın 280 illiyi qeyd olundu: [Niyazinin ev-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 4.

65. *Bakıda “Afrovision - Afrikadan müasir incəsənət” sərgisi açılmışdır: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva sərgidə iştirak etmişdir: [Müasir İncəsənət Muzeyində keçirilən sərgidə Afrika rəssamlarının əsərləri nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 2.

66. *Bakıda Azərbaycan və Türkiyə sənətkarlarının birgə sərgisi açılmışdır: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində heykəltəraş Ömər Eldarov, türkiyəli rəssam Abidin Eldaroğlu və fotoqraf Ozan Sadıqçin birgə sərgisi] //Azərbaycan.- 2012.- 3 may.- S. 7.

67. *Çelyabinskdə “Fotofest-2012” III Beynəlxalq Fotofestivalı keçirilir: [festivalda Azərbaycandan da nümayəndə heyəti iştirak edir] //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 6.

68. *416-cı Azərbaycan diviziyasının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimi keçirilib: Azərbaycan nümayəndə heyəti Rusiyanın Taqanroq şəhərinə səfər edib: [Nazim İbrahimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin səfəri haqqında] //Olaylar.- 2012.- 12-14 may.- S.15.

69. *Əliyev, Ə. Fransanın “Madame Fiqaro” jurnalı Parisdə təşkil olunmuş “Bakıya uçuş. Müasir Azərbaycan incəsənəti” sərgisindən yazmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 6.

70. Əliyeva, Kəngərli - A. Azərbaycan və Özbəkistan kitabxanaları yeni əməkdaşlıq mərhələsində //525-ci qəzet.- 2012.- 22 may.- S.4.

71. *Fəxriyyə. Macarıstan jurnalında Azərbaycan haqqında məqalə: [Macarıstanın aparıcı turizm jurnalı sayılan “Vilagjaro Magazin”in aprel buraxılışında Azərbaycandan bəhs edən “Qayaüstü rəsmlər və göydələnlər” adlı geniş məqalə dərc olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 6.

72. *Hacıyev, R. Azərbaycan mədəniyyəti İsveçrədə nümayiş etdirilib: [İsveçrədə keçirilən “Millətlərin Dostluq Bayramı” və “Xarici ölkələrin mədəniyyət günləri” adlı tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 9 may.- S.3.

73. *İlk dəfə “Beynəlxalq caz günü” keçirilib: [UNESCO-nun Parisdəki mənzil-qərargahında keçirilən tədbirdə Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları da iştirak ediblər] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 11.

74. *Qarayeva, P. Macarıstanın “Vilagjaro Magazin” jurnalında Azərbaycandan bəhs edən “Qayaüstü rəsmlər və göydələnlər” başlıqlı geniş məqalə dərc olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 5.

75. *Mehparə. Mədəni irsin qorunması və bərpası hər zaman diqqət mərkəzindədir: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin “Təzyiq altında irs – şəhərlərin tarixi landşaftlarının perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş qonaqlarla görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 3.

76. Mehparə. Mədəni və tarixi irsimizin yüksək təqdimatı: Əfsanəvi Qarabağ atları, musiqi və rəqs sənətimiz bir daha Avropanı heyran etdi: [Böyük Britaniyada] //Mədəniyyət.- 2012.- 25 may.- S.8.

77. *Mehparə. Türkiyə səfirinin xanımı Günay Kılıca “Sara Xatun” mükafatı verildi //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 6.

78. *Mehparə. TÜRKSOY-un baş katibinə “Dostluq” ordeni təqdim edildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində keçirilən görüşdə “Dostluq” ordeni dövlətimizin başçısı adından Düsen Kaseinova təqdim olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 may.- S. 3.

79. *Ölkəmiz “Beynəlxalq caz günü”ndə fəal təmsil olunub: [UNESKO-nun Parisdəki mənzil - qərargahındakı keçirilən bayram tədbirində musiqişünas Turan Məmmədəliyevanın “Azərbaycanda caz” adlı təqdimatı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 2.

80. *Reyhan. “Tale bağları”: Türkiyə-Azərbaycan sənətkarlarının birgə sərgisi: [Milli İncəsənət Muzeyində görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarovun, tanınmış türkiyəli rəssam Abidin Eldaroğlunun və fotoqraf Ozan Sadıqçin “Tale bağları” adlı birgə sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 8.

81. *Rusiya bəstəkarı Arseni Avraamovun “Fitlər simfoniyası”nın ötən əsrin 20-ci illərində ilk dəfə Bakıda ifa olunması özlüyündə maraqlı hadisə və faktdır: [rəssam Əli Həsənovun Rusiya bəstəkarı Arseni Avraamova həsr etdiyi “Arsenium” əsəri “012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində təqdim olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 9.

82. *Teylor, M. Ölkəyə daha çox turist cəlb etmək üçün muzeyləri inkişaf etdirmək lazımdır: [“Muzeylərin idarə edilməsi və inkişafı” mövzusunda seminar-treninqlərin keçirilməsi ilə bağlı ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ-ın Smitsonian İnstitutunun Asiya Mədəniyyət Tarixi Muzeyinin direktoru Pol Maykl Teylorla müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 5.

83. *Türkiyədə Azərbaycanın mədəni irsinə həsr olunmuş konfrans və sərgi //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 14.

 

Bax: 121, 148, 181, 198, 237

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

84. *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkın yeni tikilən hissəsinin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 1.

85. Azərbaycanda “Ekoloji park” salınıb: Layihə Xəzər rayonundakı mədən ərazisində təmizlənmiş 9,3 ha sahədə həyata keçirilib //Üç nöqtə.- 2012.- 5 may.- S. 8.

86. *Cəbrayılov, E. Dənizkənarı bulvarda aparılan quruculuq işləri bizə sevinc gətirir //Azərbaycan.- 2012.- 13 may.- S. 12.

87. Hacıyev, Ş. Mədəniyyəti olmayan bir xalqın özü də yoxdur: [M.Şəhriyar adına mədəniyyət və istirahət parkının direktoru Şakir Hacıyevlə müsahibə] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S.7.

88. Xaçınçaylı, Q. Köçkün mədəniyyət ocaqları qızğın fəaliyyətdə: Ağdamın mədəniyyət evləri, klub və kitabxanaları aktiv iş rejimini bərpa edə bilib: [Ağdam rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Şahin Qasımovun söylədikləri] //Həftə içi.- 2012.- 11 may.- S. 7.

89. *İmanquliyev, B. Bakının tacı: [Bakı bulvarı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 8.

90. *Prezident İlham Əliyev Bakı Funikulyorunun, Azneft döngəsində yeraltı piyada keçidinin açılışlarında iştirak etmiş, Dənizkənarı Milli Parkda abadlıq işlərinin gedişi, Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığında yeni iaşə obyektləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 1.

91. *Prezident İlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində “Kiçik Venesiya şəhərciyi”nin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 2.

92. *Prezident İlham Əliyev Kəngərli rayonunda ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanış olmuş, mədəniyyət evinin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 31 may.- S. 3.

93. Şöhrəti ellərdə, dillərdə gəzən Bakı bulvarı //Azərbaycan.- 2012.- 3 may.- S. 1.

 

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

94. *Bayramlı, E. Tamaşaçını aldadan reklamlar...: [“Altay” Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elçin Bayramlı ilə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 8 may.- S.9.

95. Becanov, R. Reklamların dilinə necə nəzarət etməli?: [müstəqil jurnalist Rafael Becanovla müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 23 may.- S.12.

96. Cavadov, N. Elektron xidmətlər: şəffaflıq və səmərəliliyin təminatı //Respublika.- 2012.- 5 may.- S. 10.

97. *Daşdəmirli, Ə. Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika Olimpiadasının final mərhələsi keçirildi //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 4 may.- S.4.

98. Əliyev, Ə. Azərbaycanın yeni analitik informasiya portalı Fransada maraq doğurur: [“NewTimes.Az” analitik informasiya portalının fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 1 may.- S. 7.

99. Firdovsi. Azərbaycanda da internet televiziyası start götürüb //Şərq.- 2012.- 9 may.- S.5.

100. Muradlı, E. Yararsız reklamlar kimə lazımdır?: [“Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri ilə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 2 may.- S.11.

101. *“Səviyyəsiz müğənnilərin bayağı mahnılarına klip çəkirlər”: Laçın Səmla: “Bu səbəbdən yerli reklamlarımız aşağı səviyyədə hazırlanır və təqdim olunur”: [tədqiqatçı jurnalist Səmla Laçınla müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 5-7 may.- S.13.

102. Şərif, G. “Dünya, reklamı kino kimi çəkir” //Olaylar.- 2012.- 25 may.- S.13.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

103. *Abbasov, A. 2012-ci il İsmayıllıda “Kitabxanalar ili” elan edilib: [İsmayıllı rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Azər Abbasovla söhbət] //Həftə içi.- 2012.- 18-21 may.- S. 12.

104. Əhmədova, G. Əməkdaşlarımızın uğurları: [Qax rayonu MKS-in əməkdaşları Əsli İbrahimova və Solmaz Əfəndiyeva haqqında] //Mədəni-maarif : jurnal.- 2011.- № 12.- S.32.

105. *Gülər. “Kitab. Dünya. Uşaq”: Uşaq Kitabxanasında dəyirmi masa keçirildi //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 6.

106. *Hüseynova, Q. Ömrün 60-cı baharı: 43 il kitablar arasında: [Oğuz şəhər MKS-də Xidmət şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyən Gülmayə Əliyevanın 60 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 15.

107. XII Bakı Kitab Bayramı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 26 may.- S.6.

108. *Regionlarda “Kitabxanalar ili”: [Quba rayonunda 2012-ci ilin “Kitabxanalar ili“ elan edilməsi ilə əlaqədar təntənəli mərasim keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 3.

109. *Sadıqzadə, M. “Kitabxanalar ili” tədbirlər silsiləsində: [2012-ci ilin “Kitabxanalar ili” elan edilməsi ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirlər davam edir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 11.

110. Zümrüd. Respublikanın bir sıra regionlarında 2012-ci il “Kitabxanalar ili” elan olunub: [Quba rayonunda keçirilən tədbir haqqında] //Səs.- 2012.- 2 may.- S. 12.

 

Bax: 31, 52, 70, 88

 

MUZEY İŞİ

 

111. Axundova, A. İstiqlal - adı ilə yaşayan muzey //Paritet.- 2012.-17-18 may.-S.14.

112. *Bakıda MDB Ölkələri Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun dəstəyi ilə “Bir ocaqda parlayar min ürəyin işığı” satış-sərgisi açılmışdır: [L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində keçirilən satış-sərgidə xarici ölkələrdən olan sənətkarların 1000-dən çox əl işi nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 9.

113. *Böyük Cavidin ruhunu yaşadan ev: Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi... //Azadlıq.- 2012.- 27-29 may.- S.14.

114. Ceyhun. Bakıda muzey işçilərinin forumu keçirildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan Milli Komitəsinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S.3.

115. *Əsədova, İ. Zərifə Salahovaya Belarusun yüksək mükafatı təqdim edilib: [Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı Zərifə Salahova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 10.

116. *Gülər. Beynəlxalq Muzeylər Günü geniş tədbirlərlə qeyd olundu: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.-23 may.-S.4.

117. *Xəlilzadə, F. Üfüqdən boylanan şəhər Tanrının gözəllik sərgisi idi: 18 May Beynəlxalq Muzeylər Günüdür: [Şuşa şəhərinin muzeyləri haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 11.

118. *Konfrans iştirakçıları Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindən xoş təəssüratlarla ayrılmışlar: [Bakıda keçirilən “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 8.

119. Qazızadə, N. Beynəlxalq Muzeylər günü Azərbaycan İstiqlal Muzeyində //Palitra.-2012.-15 may.-S.13.

120. *Nərimanoğlu, M. Zəngin xəzinəsi olan məbəd: [R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət Milli İncəsənət Muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 7.

121. *Seyidov, V. Almaniyanın “Der Westen” portalında “Dünya mədəni irsi Azərbaycanda turizmi stimullaşdırmalıdır” sərlövhəli məqalə dərc olunmuşdur: [Qobustan muzeyindən bəhs edən eyniadlı məqalə haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 5 may.- S. 11.

122. Şəhərimizin ilk memorial muzeyi: Görkəmli şair Səməd Vurğunun Ev Muzeyi //Azadlıq.- 2012.- 26 may.- S.14.

123. *Vahid, T. Cəfər Cabbarlı ocağının ən qiymətli sərvəti: [Cəfər Cabbarlının ev-muzeyinin direktoru Gülarə Cabbarlı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 10.

124. *Zərbəliyev, C. Bakıda muzey işçilərinin forumu keçirildi: Muzeylərdə yeni metodların tətbiqi məsələləri müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 3.

125. Zərbəliyev, C. Qəbələnin zəngin tarixini yaşadan muzey: [Qəbələ rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 30 may.-S.12.

 

Bax: 60, 61, 64, 65, 82, 187

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

126. Baxşəliyev, V. Ovçulartəpəsi qədim mədəniyyətlərin mərkəzidir: [Naxçıvan MR-də yerləşən eyniadlı abidə kompleksi haqqında] //Elm.- 2012.- 18 may.- S.9.

127. Əfsun. “David Qareci” məbədi Azərbaycan xalqının sərvətidir”: [tarixçi alim Cəbi Bəhramovun Ağstafa rayonunun ərazisində yerləşən eyniadlı abidə haqqında fikirləri] //Üç nöqtə.- 2012.- 18 may.- S.9.

128. İlyasov, Z. Tarixi abidələrin ensiklopediyası hazırlanır //İqtisadiyyat.- 2012.- 27 aprel-3 may.- S.8.

129. Naxçıvanın unikal Çuğa abidələri: Böyük İpək yolu üzərindəki şəhər... //Azadlıq.- 2012.- 15 may.- S.14.

130. Ordubadın gözəl Gənzəsi: Gəncə ilə eyni kökdən... //Azadlıq.- 2012.-22 may.- S.14.

131. Tağıyev, T. Azərbaycan-Gürcüstan “Keşikçi dağ” mübahisəsində erməni izi...: [sərhəddə yerləşən eyniadlı monastır kompleksi haqqında] //Bakı xəbər.- 2012.- 21 may.- S.8.

132. *Tarixə işıq salan qədim yaşayış məskənləri: Qazax rayonundakı Baba-Dərviş qədim yaşayış məskəni //Azadlıq.- 2012.- 23 may.- S.14.

133. *Uzaq tarixin mənzərəsini canlandıran təsvirlər: Əcdadlarımızın ilk əl işləri - qaya rəsmləri //Azadlıq.- 2012.- 12 may.- S.14.

134. *Zərbəliyev, C. Məzarüstü türbənin izi ilə: [Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən abidələr haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 15.

135. Zərbəliyev, L. “Salyanda arxeoloji qazıntıya ehtiyacı olan abidələrimiz var”: [Salyan rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdir əvəzi Lətif Zərbəliyevlə müsahibə] //Palitra.- 2012.- 11 may.- S. 11.

 

Bax: 57

 

İNCƏSƏNƏT

 

136. Abdullayev, E. “Zərdabın mədəniyyət müəssisələrində 92 bədii özfəaliyyət dərnəyi fəaliyyət göstərir”: [Zərdab rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Eldəniz Abdullayevlə müsahibə] //Palitra.-2012.-15 may.-S.11.

137. *Azəri, L. Milli musiqi alətləri laboratoriyası: “Çalışırıq, elə alətlər hazırlayaq ki, onları dünya arenasına çıxara bilək”: [İncəsənət Gimnaziyasının nəzdində fəaliyət göstərən laboratoriya haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 11.

138. *Ceyhun. “İdman və incəsənət”: Milli İncəsənət Muzeyində dəyirmi masa və virtual sərgi //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 4.

139. *Həsənova, L. Musiqi məktəbi şagirdlərinin hesabat konserti: [Qara Qarayev adına 8 saylı onbirillik musiqi məktəbində hesabat konserti keçirildi] //Mədəniyyət. - 2012.- 4 may.- S. 6.

140. *Musiqi məktəbinin yeni binası açıldı: [Fatmayı qəsəbəsində yerləşən Şuşa rayon Turşsu kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binasının açılışı oldu] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 6.

141. *Prezident İlham Əliyev Culfada Uşaq Musiqi Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 31 may.- S. 5.

142. Salmanov, R. “Bizim Çingiz!”: [Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti “Musiqi və əyləncəli proqramlar” redaksiyasının böyük redaktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Qurban oğlu Abbasov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 6 may.- S. 11.

 

 

“Qız qalası” Üçüncü Beynəlxalq incəsənət festivalı

 

143. *Bakıda ənənəvi “Qız qalası” Üçüncü Beynəlxalq incəsənət festivalı başa çatmışdır: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 2.

144. *Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakıda ənənəvi “Qız qalası” Üçüncü Beynəlxalq incəsənət festivalı açılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 2.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

145. *Aida Mahmudova: Layihənin “Birləşən körpülər” adlanması sərgidə azərbaycanlı və xarici rəssamların əsərlərinin nümayiş olunmasından qaynaqlanır: [“YARAT!” qeyri-kommersiya təşkilatının rəhbəri Aida Mahmudovanın eyniadlı layihə barədə fikirləri] //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 11.

146. *Ceyhun. “Gənclik-gələcək” adlı sərgi açılıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Qalereya 1969” salonunda gənc rəssamların əsərlərindən ibarət eyniadlı sərgi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 8.

147. Ceyhun. Muzey Mərkəzində Vüqar Muradovun fərdi sərgisi //Mədəniyyət.- 2012.-30 may.-S.8.

148. *İstanbulda azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb: [İstanbuldakı Beyoğlu bələdiyyəsinin sənət qalereyasında rəssam Timur Taştekinin yağlı boya ilə işlənmiş rəsmlərinin sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 2 may.- S.7.

149. Quliyeva, X. Onun rənglər dünyası: Suraxanı rayonu 104 saylı orta məktəbin VII sinif şagirdi Ülkər Əmrahovanın rəsmləri haqqında //Respublika.- 2012.- 4 may.- S. 7.

150. Oktay. Bəstəkarların portretləri: [Rəssam Asəf Cəfərov haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 31 may.- S.15.

151. Reyhan. Gənc rəssam Pərvin Həsənovanın fərdi sərgisinin açılışı oldu: [“Qalereya-1969” sərgi salonunda] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 4.

152. *Səfərova, S. “Düşüncələrdən rənglərə” adlı fərdi rəsm sərgisi //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 4 may.- S.4.

153. *Tarixi həqiqətlər plakatların dili ilə: [V.Səmədova adına Sərgi Salonunda rəssam Kirman Abidin “Əsrlərin yaddaşı - nəsillərin yaddaşı” bədii plakat sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 8.

154. Vahid, T. Gəncə memarlığının yeni səhifəsi: [rəssam Şərif Şərifov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.-25 may.-S.13.

155. *“YARAT!” Bakı Müasir İncəsənət Muzeyində “Birləşən körpülər” adlı orijinal sərgini təqdim etmişdir: [sərgidə 12 yerli və 13 xarici rəssamın əsərləri təqdim olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 2.

156. Zərbəliyev, C. Görkəmli rəssam Cavad Mircavadova həsr olunmuş sərgi: [Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2012.-20 may.- S.2.

 

Bax: 21, 40, 41, 63

 

“012 Bakı Public Art Festivalı”

 

157. *Aida Mahmudova: “012 Bakı Public Art Festivalı”nın gənc iştirakçılarından olan Nəzrin Məmmədova əsərini Xəzər dənizinin simvolu kimi təqdim etmişdir: [“YARAT!” qeyri-kommersiya təşkilatının rəhbəri Aida Mahmudovanın gənc rəssam Nəzrin Məmmədovanın festival çərçivəsində təqdim etdiyi əsəri haqqında söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 2.

158. *Aida Mahmudova: Rəssam Orxan Hüseynovun “Şopfront” layihəsinin məqsədi onun yerləşdirildiyi küçənin estetik gözəlliyini qeyd etməkdir: [“YARAT!” qeyri-kommersiya təşkilatının rəhbəri Aida Mahmudovanın rəssam Orxan Hüseynovun eyniadlı festival çərçivəsində təqdim etdiyi əsəri haqqında söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 15.

159. *Nəzrin Məmmədova: Xəzər, həqiqətən də, bizim qürurumuzdur: [gənc rəssamın “012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində təqdim etdiyi əsər haqqında söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 2.

160. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində gənc rəssam Orxan Hüseynovun “Şopfront” layihəsi təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 15.

161. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Əli Həsənovun “Arsenium” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 9.

162. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Mehdi Məmmədovun “Neft” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 2.

163. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Nəzrin Məmmədovanın “Xəzər” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 19 may.- S. 7.

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

164. Albalıyev, Ş. Butanın məqamı, məkanı, ünvanı...: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şakir Albalıyevlə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.-23 may.- S.15.

165. *Azəri, L. Burada nəsillər birləşir: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktor müavini, “Əməkdar mədəniyyət işçisi” Mələk xanım Hacıyevanın muzeyi xatırladan evində olan yeddi nəslin foto və rəsmləri, eyni zamanda ailə eksponatları haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 15.

166. *Əzimov, İ. Lənkəranda dekorativ-tətbiqi sənət sərgisi: [II Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalının ilk regional sərgisi Lənkəranda açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 8.

167. *Güllərin ecazkar aləmi: [“Baku Creative Center” yaradıcılıq mərkəzində Gül bayramı münasibətilə tanınmış florist, Əməkdar artist Suğra Bağırzadənin fərdi sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 6.

168. *Günel. Bakıda dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin beynəlxalq satış-sərgisi açılıb: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2012.- 24 may.- S.7.

169. Xəlilzadə, F. Həyətimiz bağçalı, evimiz xalçalı...: Anadan oğula keçən istedad: [xalça ustası Lətif Kərimov haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.-23 may.- S.13.

170. İsayeva, R. İkinci Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalı davam edir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.-2012.-30 may.- S.9.

171. Qədim xalq sənəti - keçəçilik: Ulu babalarımızın əsas geyim materialı: [keçəçilik sənəti haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 5 may.- S.14.

172. *Mehparə. “Kukla dünyasının sirləri”: [Müasir İncəsənət Qalereyasında rəssam Tamara Qurbanovanın eyniadlı sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 2.

173. *Məmmədov, S. Bir vaxtlar şüşə sənəti yoxa çıxdığı kimi keramika da unudulacaq: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Dekorativ tətbiqi sənət” kafedrasının baş müəllimi Saleh Məmmədovla müsahibə] //Paritet.- 2012.-15-16 may.-S.16.

174. *Oktay. Azərbaycanda qədim xalçaçılıq sənəti //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 5 may.- S.13.

175. *Orucoğlu, X. Kuklaların sirri: [Azərbaycan Respublikası Rəssamlar İttifaqının Müasir İncəsənət Mərkəzində tanınmış rəssam Tamilla Qurbanovanın sərgisinin açılışı oldu] //Ədalət.- 2012.- 8 may.- S.8.

176. Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalı: [II Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalının ilk regional sərgisi Lənkəranda açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 9.

177. *Zər qədrini zərgər bilər: Tacəddin Həsənov: “Ən böyük istəyim əl işlərimin “Azərbaycan zərgərliyi” adı altında dünyada sərgilənməsidir //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 12.

178. *Zərbəliyev, C. “Bir ocaqda parlayar min ürəyin işığı”: Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət beynəlxalq sərgi: [Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində MDB xalqlarının “Bir ocaqda parlayar min ürəyin işığı” adlı beynəlxalq dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 3.

Bax: 319, 338

 

QRAFİKA

 

179. Əliyev, Z. Qədim miniatür sənətimizin inkişafı yeni mərhələdə: [Bakı Xətai Sənət Mərkəzində açılmış “Azərbaycan miniatür sənəti: ənənə və müasirlik” sərgisi haqqında] //Paritet.- 2012.- 17-18 may.-S.16.

180. *Reyhan. “Azərbaycan miniatürü: ənənə və müasirlik”: [Xətai Sənət Mərkəzinin miniatür sənəti qalereyasında eyniadlı sərgi açıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 10.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

181. *Azərbaycan Hollandiyada keçirilən “GRİD-2012” Beynəlxalq Fotoşəkil Biennalesində ilk dəfə təmsil olunur: [tədbirdə həmyerlimiz fotoqraf İlkin Hüseynov çəkdiyi sənədli fotoların yeni silsiləsini təqdim etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 19 may.- S.7.

182. *“Birlikdə bacararıq” fotomüsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılmışlar: [“Art Garden” İncəsənət qalereyasında “Mədəni irsimiz - tarixi dəyərimiz” müsabiqəsi çərçivəsində eyniadlı fotomüsabiqənin yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 2 may.- S. 4.

183. *Ölkəmiz Hollandiyada Beynəlxalq Fotoşəkil Biennalesində təmsil olunur: Çadırda toy: müasir şəhər həyatının kölgəsində qorunan ənənələrin rəngli görüntüləri //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 8.

184. *Sadıqlı, F. Rəssam duyğulu, jurnalist təxəyyüllü fotomüxbir: [Ağaəli Məmmədov haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 8.

Bax: 67

MUSİQİ

 

185. *Abbasov, Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 10.

186. Abdin, T. “Sarı gəlin”ə Türkiyədən baxış-3 //Ədalət.- 2012.- 5 may.- S.15.

187. *Abdulla Şaiqin ev-muzeyində “Muzeylər gecəsi”: Görkəmli bəstəkarlar Oqtay Zülfüqarov və Rəşid Şəfəqə diplomlar təqdim olundu //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 4.

188. *Ağayev, F. İlk dəfə bunu 1989-da hiss etdim: [Xalq artisti Faiq Ağayevlə yaradıcılığı haqqında söhbət] //Mərkəz.- 2012.- 5 may.- S.15.

189. Azəri, N. Azərbaycan musiqisinin sorağı bütün dünyadan gəlir: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əliağa qızı Əlizadənin 65 illiyi münasibətilə] //Yeni Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S.6.

190. *Ceyhun. Uşaq-gənclər muğam ifaçılarının respublika müsabiqəsinə yekun vurulub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 8.

191. Çəmənli, M. Könüllər fatehi: [Xalq artisti Nəzakət Teymurova haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 5 may.- S. 17.

192. “Ermənilər də bilir ki, orda müvəqqətidirlər”: Firuz Səxavət: “Qarabağın işğaldan azad olunması bizim nəslin üzərinə düşməlidir”: [xanəndə ilə müsahibə] //Yeni Müsavat.- 2012.- 6 may.- S.11.

193. Əliyev, Z. Gözəl insan, mahir tarzən, istedadlı bəstəkar: [Zamiq Əliyevlə müsahibə] //Mədəniyyət.-2012.-25 may.-S.11.

194. *Əyyubova, M. “Əsl müəllim bildiyi yaxşı nə varsa tələbəsinə öyrətməlidir”: Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə söhbət //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 25 may.- S.5.

195. *Fərəcov, S. Segah laylasına susan sənətkar: [görkəmli sənətkar, tarzən, qarmon ifaçısı Abutalıb Yusifov haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 11 may.- S. 12.

196. *Fərəcov, S. Tarın əbədi vurğunu: Mirzə Fərəc //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 11.

197. Gülər. Xatirələrdə əbədi yaşayan sənətkar: Sara Qədimovanın 90 illik yubileyi qeyd olundu: [Beynəlxalq Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.-2012.-25 may.-S.4.

198. *Günel. Əyyub Quliyevin dirijorluğu ilə “İspan simfonik obrazları” uğurlu alınıb: [Yessentuki şəhərinin F.Şalyapin adına Konsert zalında və A.Skryabin adına “Qafqaz Mineral Suları” Dövlət Filarmoniyasının Böyük zalında keçirilən eyniadlı konsert haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 11 may.- S.7.

199. *Günel. Ramiz Quliyevin 65 yaşı tamam olur: [Xalq artisti, tarzən haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 1 may.- S. 7.

200. *Günel. Sara Qədimovanın 90 illiyi qeyd olunub: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində unudulmaz sənətkar, Xalq artisti Sara Qədimovanın 90 illik yubileyi keçirilib] //525-ci qəzet.- 2012.- 25 may.- S.7.

201. Günel. Şəfiqə Axundovanın yaradıcılıq gecəsi keçirilib //525-ci qəzet.- 2012.- 22 may.- S.7.

202. *Habil Əliyev: “Hələ getməli vaxt deyil...”: [Xalq artisti, kamança ifaçısı ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2012.- 12 may.- S. 16.

203. *Haşımova, Ş. “...6 il sonra biz ailə qurduq”: [müğənni Şahnaz Haşımova ilə müsahibə] //Ədalət.-2012.-30 may.-S.6.

204. *Hüseynbəyli, Y. Muğam: klassik poeziya və irfan fəlsəfəsi ilə vəhdətdə //525-ci qəzet.- 2012.- 2 may.- S. 6.

205. Xaçınçaylı, Q. “Səmavi-şəms”lə parlayan ulduz: [2005-ci il Muğam Müsabiqəsinin iştirakçısı Oksana Aslanova haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 15 may.- S. 7.

206. *Xəlilzadə, F. Axşamlar günəş batsa da, səhərlər dan yeri ağarır: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Adıgözəlovlar haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 10.

207. *Xəlilzadə, F. Əlcəzair milli baletini yaradan bəstəkar: [Xalq artisti, bəstəkar Rauf Hacıyev haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 15 may.- S. 11.

208. *Xəlilzadə, F. Mahnı və rəqslərin beşiyi //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 11.

209. *Xəlilzadə, F. Nəhəng musiqi çələngi: [Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Aqşin Əlizadə haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 10.

210. *İbrahimov, M. Mən muğamın Məcnunuyam: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] //Kaspi.- 2012.- 4 may.- S.15.

211. İsayeva, R. “Babam və mən”: Mansurovlar haqqında sənədli film: [eyniadlı film Aydın Dadaşovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.-S.5.

212. *Qasımov, A. “Sənəti dünyaya sevdirən sənətkarın enerjisidir”: [Xalq artisti Alim Qasımovla müsahibə] //Üç nöqtə.- 2012.- 5 may - S.13.

213. *Qismətoğlu, F. Gözlərdən boylanan sevinc...: [Füzuli rayonunun Bakıda məskunlaşmış musiqi məktəbi haqqında] //Ədalət.- 2012.- 1 may.- S.6.

214. *Mehmanqızı, B. Balaca Aylanın böyük uğuru: [Vaqif Mustafazadə adına 2 saylı 11 illik musiqi məktəbində birinci sinif şagirdi Ayla Həsənovanın konserti keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 6.

215. Meydanlı, F. “İntizar”ın yaratdı, hər ürəkdən intizar... : [Xalq artisti, professor, bəstəkar Firəngiz Əlizadə haqqında] //Kaspi.- 2012.- 12-14 may.- S.8.

216. Mədətoğlu, A. Türk musiqi mədəniyyəti //Türküstan.- 2012.- 6-12 may.- S. 14.

217. Məmmədov, M. Maestro Niyazinin 100 illik anım gecəsi keçirilib: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 2 may.- S. 7.

218. *Mirzə, H. Bir sənətkar tanıdım - dahidir!: [tanınmış musiqiçi Elşad Rzayev haqqında] //Olaylar.- 2012.- 23 may.- S.10.

219. *Muradov, Ə. Novosibirskdə yaşayan Əli Muradov: “Harada oluramsa olum, Vətənimi heç nəyə dəyişmərəm”: [vokal ifaçısı Əli Muradovla müsahibə] //Palitra.-2012.-16 may.-S.12.

220. *Nizamiqızı, H. Həzin səsin nağılı: Və ya 65 illik sənət tarixçəsi: [Xalq artisti Tükəzban İsmayılova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 10.

221. Nizamqızı, H. Bir səsin min sehrində: Və ya ruha yatan musiqinin ahəngində sənət söhbəti: [Hacı Məmmədov adına instrumental qrupun yaradıcı heyəti ilə söhbət] //Mədəniyyət.-2012.-25 may.-S.12.

222. Nüşabə. Azərbaycanın musiqi kollektivləri və onların inkişaf tarixi //Palitra.- 2012.- 4 may.- S. 11.

223. *Oktay. Bəhram Mansurov sənəti: [görkəmli tarzən haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 3 may.- S. 13.

224. Oktay. Bəstəkarlarımızın skripka əsərləri //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 19 may.- S.15.

225. *Oktay. Mirzə Sadıq Əsədoğlunun tar islahatları: [musiqişünas və tarzən haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 9 may.- S. 15.

226. *Oktay. Şuşa musiqi məktəbinin nümayəndəsi: [görkəmli musiqişünas Ağalar Əliverdibəyov haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2012.-9 may.- S.14.

227. *Oktay. Təsadüfən varlanmış xanəndənin dilənçi gününə düşən taleyi: Seyid Mirbabayev 1953-cü ildə 86 yaşında Tehran şəhərində kasıb xanəndə kimi dünyasını dəyişib //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 25 may.- S.13; 26 may.- S.15.

228. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və qədim milli musiqi alətləri: səntur, müğni, şeştay və s. //Səs.- 2012.-8 may.- S. 14.

229. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi alətləri: Azərbaycan qarmonu, ney, kamança, çəng və s. //Səs.- 2012.-5 may.- S. 14.

230. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli dərili musiqi alətləri //Səs.- 2012.- 1 may.- S. 14.

231. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və qədim, çağdaş zərb musiqi alətləri //Səs.- 2012.-9 may.- S. 14.

232. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli nəfəs alətləri: Azərbaycan tütəyi //Səs.- 2012.- 2 may.- S. 14.

233. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli nəfəs alətləri: balaban, zurna və s. //Səs.- 2012.- 3 may.- S. 14.

234. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli nəfəs musiqi alətləri: Azərbaycan neyi //Səs.- 2012.- 4 may.- S. 14.

235. *Rüstəmli, R. Sənətdə iz qoyanlar: [“Qarabağ bülbülləri” ansamblının bədii rəhbəri Rafiq Rüstəmli ilə söhbət] //Mədəniyyət. - 2012.- 9 may.- S. 12.

236. *Səfərova, S. Ənvərin adı Azərbaycanın gənc istedadlarının “Qızıl kitabı”na yazılıb: [gənc musiqiçi Ənvər Kərimov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 11 may.- S.11.

237. Səlimqızı, C. Gənc dirijorumuz Yessentukidə silsilə konsertlər verdi: [Opera və Balet Teatrının dirijoru Əyyub Quliyev] //Mərkəz.- 2012.- 8 may.- S. 14.

238. Türk musiqi alətləri: saz haqqında //Türküstan.-2012.-20-26 may.- S. 14.

239. *Uşaq Filarmoniyası Şəkidə və İsmayıllıda çıxış edib //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 6.

240. Vəfalı, A. Yazmaya bilmədim...: [Heydər Əliyevin bəstəkar Fikrət Əmirova qayğısı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 5 may.- S.1.

241. YAP sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycanın Əməkdar artistləri Könül Xasıyevaya və İlqar Muradova partiya vəsiqələrini təqdim edib //Səs.- 2012.- 8 may- S. 4.

242. Zeynalova, G. “Bu sənətin zirvəsi yoxdur”: [muğam ifaçısı Gülay Zeynalova ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2012.- 12 may.- S. 13.

243. Zümrüd. Musiqi mədəniyyətimizə dəyərli töhfələr vermiş görkəmli bəstəkar: [Rauf Hacıyev haqqında] //Səs.- 2012.- 15 may.- S.12.

 

Bax: 37, 139

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

244. *Bəhram Bağırzadə: “Mən ümumiyyətlə tamaşaçıları görmürəm”: [“Bakılı Oğlanlar” Şən və Hazırcavablar Komandasının üzvü Bəhram Bağırzadə ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 3 may.- S.8.

245. *İsayeva, R. Bakıda Beynəlxalq Caz Gününə həsr olunmuş konsert //Mədəniyyət. - 2012.- 4 may.- S. 8.

 

Bax: 73, 79

 

“Eurovision - 2012” mahnı müsabiqəsi

 

246. *Abdullayeva, F. “Eurovision Village” qonaqları məmnun edib: Almaniyalı Robert Vittes: “Artıq tez-tez səfər edəcəyim ölkələr arasında Azərbaycan ilk sıralarda olacaq” //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 9.

247. Abdullayeva, N. Bölgələrdəki turizm obyektləri “Eurovision”a necə hazırlaşır? //Palitra.-2012.-15 may.-S.10.

248. *ABŞ-ın nüfuzlu nəşri “Eurovision” müsabiqəsinin populyarlığının artdığını qeyd edir: [“The Wall Street Journal” nəşri Bakıda keçirilən mahnı müsabiqəsi haqqında məqalə dərc etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

249. *Ağayeva, G. “Baku Crystal Hall” – Azərbaycan paytaxtından Avropaya açılan pəncərə //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 9.

250. *Akifqızı, Ş. ABŞ konqresmeni Qreqori Miks Azərbaycana “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etməkdə uğurlar arzulamışdır //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 3.

251. *Alec Parkin: Bakı şousu çox gözəl təşkil olunmuşdur: [“Eurovision” mahnı müsabiqəsi üzrə xarici medianın nümayəndəsi, Böyük Britaniyadan olan Alec Parkinin səfər təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 11.

252. *Ali Durgut: Bakı indiyədək olduğum şəhərlərdən ən gözəlidir: [Türkiyənin “Eurovisiondream” klubunun rəhbəri Ali Durgutun səfər təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 11.

253. Avropanın ürəyi Azərbaycanda döyünür: [mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 1 may.- S. 7.

254. *Azərbaycan “Eurovision-2012”yə 50 milyon manat ayırıb//Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 7.

255. *Azərbaycan bu möhtəşəm yarışmanın müvəffəqiyyətlə təşkil edilməsinə nail olmuşdur: [Belçikalı jurnalist Van Bedtsin səfər təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 11.

256. *Azərbaycan həqiqətləri dünya mətbuatının diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 4.

257. *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin final mərhələsini izləmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 1; 2.

258. *Azərbaycan: Bakıda keçiriləcək “Eurovision-2012”nin ev sahibi, Niderlandda “Floriade-2012”nin və “Bluemencorso”nun iştirakçısı: [Niderland Krallığında “Local Expat” qəzetinin may buraxılışında Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Fuad İsgəndərovun eyniadlı geniş müsahibəsi dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 15 may.- S. 10.

259. *Azərbaycana “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etməkdə uğurlar arzulayıram: [ABŞ Konqresinin üzvü Qreqori Miksin söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 4.

260. *Baxşəliyev, R. “Eurovision-2012 Azərbaycanla bağlı əsl həqiqətlərin dünyada yayılmasına böyük töhfə verəcək: [Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayevlə birgə “Hilton” otelində mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmiş əcnəbi və yerli jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 3.

261. *Baxşəliyev, R. “Eurovision-2012” Azərbaycanın dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasının yeni səhifəsi olacaq: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar millət vəkillərinin və ziyalılarımızın fikirləri] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 10.

262. *Bakıda “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin final şousu möhtəşəmliyi ilə yadda qalacaqdır //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 5; 6.

263. *“Baku Crystal Hall” kimi əzəmətli bir binanın qısa müddətdə inşa olunmasından heyrətlənməmək mümkün deyil: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş ispaniyalı jurnalist Jose Miguel Pes Arinonun səfər təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 9.

264. *“Baku Crystal Hall” səhnəsində “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi iştirakçılarının məşqləri başlamışdır //Azərbaycan.- 2012.- 15 may.- S. 3.

265. *“Baku Crystal Hall”da “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin birinci yarımfinalı keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 4.

266. *Bayramqızı, Ə. “Ulduzlar “Eurovision”u dəstəkləyir” konserti böyük coşğu ilə qarşılanıb: [Konsertdə tanınmış müğənni-bəstəkar Emin Ağalarov və başqa müğənnilər çıxış edib] //Xalq qəzeti.- 2012.- 1 may.- S. 3; Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 8.

267. Bilalov, B. “Eurovision” ölkəmizi tanıtmaq baxımından əsrlərlə ələ düşməyəcək bir şansdır”: [Azərbaycan Turizm İnstitunun Turizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrasının müdiri, dosent Bahadur Bilalovla müsahibə] //Palitra.- 2012.- 9 may.- S. 13.

268. *Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki soydaşlarımız Bakıda keçirilən “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ilə bağlı təbliğat kampaniyası həyata keçirirlər //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

269. *Cəfərli, R. “Eurovision”da möhtəşəm Azərbaycan imzası //Azərbaycan.- 2012.- 19 may.- S. 6.

270. *Cəfərli, R. “Eurovision-2012” Heydər Əliyev Fondunun yüksək təşkilati dəstəyi nəticəsində dünya musiqi tarixinə iz qoyur //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 6.

271. *Cəfərli, R. Azərbaycan “Eurovision”a tam hazırdır //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 5.

272. *Cəfərli, R. Azərbaycanın məşəli dünyada alovlanacaq: Azərbaycan bu müsabiqəyə uğurla ev sahibliyi etməklə bir daha bütün dünyaya nümunə olacaq //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 7.

273. *Cəfərov, E. Azərbaycan “Eurovision” tarixinin ən möhtəşəm səhifəsini yazdı //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 8-9.

274. *Cəfərov, E. Azərbaycan, sən möhtəşəmsən: Bunu böyük coşqu ilə söyləyən xarici jurnalistlər etiraf etdilər ki, “Eurovision-2012”nin ilk yarımfinalı hətta digər ölkələrdə keçirilən finallardan daha üstün idi //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 5.

275. *Cəfərov, E. Azərbaycanı dünyaya qovuşduran Mətbuat Mərkəzi: [mahnı müsabiqəsi üçün inşa edilmiş Mətbuat Mərkəzi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 8.

276. *Cəfərov, E. Bütün finalları üstələyən yarımfinal //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 8.

277. Cəfərov, E. Nağıllar dünyasına düşmüşük: Xarici jurnalistlər “Eurovision” hazırlığına görə Azərbaycanı digər dövlətlərə nümunə göstərirlər //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 6.

278. *Cəfərov, E. Sanki röyadayıq: “Baku City Tour”la paytaxta - nağıllar dünyasına səyahət edən xarici turistlər Şəhidlər Xiyabanında duyğulu anlar yaşadılar //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 5.

279. *Danimarkalı jurnalist Kristian Pedersen: Azərbaycan çox maraqlı ölkədir //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 8.

280. *Dünya mətbuatı Azərbaycan həqiqətləri haqqında yazmaqda davam edir: [mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 2; 23 may.- S. 9.

281. *Dünya mətbuatı Bakıda keçirilmiş “Eurovision – 2012”ni müsabiqənin tarixində nadir hadisə adlandırmışlar //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 11.

282. *Dünyanın aparıcı KİV-ləri Azərbaycan reallıqları haqqında: [mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi dünya mətbuatında işıqlandırılmışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

283. *Dünyanın diqqəti Bakıdadır: Azərbaycan xarici jurnalistlərin gözü ilə //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 9.

284. *Emin Ağalarov: “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi bu yarışmanın tarixində ən genişmiqyaslı yaddaqalan müsabiqə olacaqdır //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 3.

285. *“Euroclub”da “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin rəsmi açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 3.

286. *“Eurovision – 2012” mahnı müsabiqəsi ilə bağlı radio-televiziya sistemi təhvil verilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 13 may.- S. 9.

287. *“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin Azərbaycandakı rəsmi Fanklubu növbəti möhtəşəm aksiyaya imza atmışdır: [Fanklub Dənizkənarı Milli Parkda möhtəşəm aksiya keçirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 3.

288. *“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin ilk qalibi Lis Asia “Eurovision” Mərkəzində olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 12.

289. *“Eurovision” təmsilçilərinin “Baku Crystal Hall”da ikinci məşqləri də yaddaqalan məqamları ilə diqqəti cəlb edir //Azərbaycan.- 2012.- 20 may.- S. 4.

290. *“Eurovision” yarışmasının iştirakçıları “Baku Crystal Hall”da ikinci məşqlərini davam etdirirlər //Azərbaycan.- 2012.- 19 may.- S. 5.

291. *“Eurovision” yarışmasının iştirakçıları “Baku Crystal Hall”da ilk məşqlərini davam etdirirlər //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 8.

292. *“Eurovision”un bu günkü təntənəsi Azərbaycanın böyük uğurudur”: [millət vəkili Rəfael Hüseynovla müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 25 may.- S.5.

293. *“Eurovision”un keçirildiyi günlərdə dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəlmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 5.

294. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi çərçivəsində yeni formatda Bakı şəhər avtoturu başlanmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 5.

295. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi uzun illər yaddaşlardan silinməyəcəkdir //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 6.

296. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsində iştirak edən 42 ölkənin təmsilçiləri “Baku Crystal Hall”da birinci və ikinci məşqlərini başa vurmuşlar //Azərbaycan.- 2012.- 22 may.- S. 8.

297. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin birinci yarımfinalının əsas məşqləri uğurlu olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 7.

298. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin ikinci yarımfinalının iştirakçılarının mətbuat nümayəndələri və fanatlar üçün məşqləri olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 6.

299. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin iştirakçıları Bakı səhnəsində ilk məşqlərini uğurla davam etdirirlər: “Baku Crystal Hall” Avropanın ən gözəl səhnələri ilə müqayisə olunacaq bir səviyyədədir //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 5.

300. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin iştirakçıları yarışmaya ciddi hazırlaşırlar //Azərbaycan.- 2012.- 18 may.- S. 7.

301. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin keçiriləcəyi “Baku Crystal Hall” istifadəyə verilmişdir: Kompleksin açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 8 may.- S. 1.

302. *“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin rəsmi proqramı Bakı şousuna hazırlığın daha bir uğurlu göstəricilərindəndir //Azərbaycan .-2012.- 15 may.- S. 10.

303. *“Eurovision-2012” tədbirləri çərçivəsində yeddi QHT-nin layihəsi maliyyələşdirilmişdir: [Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası “Eurovision-2012” tədbirləri çərçivəsində maliyyələşdirdiyi layihələrin yekunları ilə bağlı QHT-lərin toplantısını keçirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 31 may.- S. 11.

304. Eurovision təmsilçiləri “Bakı Kristal Zalı”nın səhnəsində: İştirakçılar məşqlərə başlayıblar //Ayna.- 2012.- 19 may.- S.19.

305. Əfsun. Bakı “Eurovision-2012” üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib: [Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Namiq Həsənovun məlumatı] //Üç nöqtə.- 2012.- 1 may.- S.9.

306. *Ələsgərov, F. “Eurovision” mahnı müsabiqəsi ərəfəsində təhlükəsizliyin təmini hər bir Azərbaycan vətəndaşının məsuliyyətidir: [Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Hüquq-Mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovla müsahibə] //Azərbaycan.- 2012.- 19 may.- S. 2.

307. *Əli Həsənov: “Eurovision” müsabiqəsinə gələn qonaqlar antiazərbaycan yazıların uydurulduğunun şahidi olacaqlar: [bunu Trend-ə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib] //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 1.

308. Əliyeva, Y. 42 ölkənin məşəli Bakıda alovlanır: “Eurovision”-2012 müsabiqəsi haqqında //İki Sahil.- 2012.- 26 may.- S.13.

309. *Əsgərov, B. İndi dünyada milyonlarla insan “Azərbaycan” deyir: [mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 6.

310. *Əzizli, B. “Eurovision-2012” beynəlxalq mahnı müsabiqəsi zamanı ən müasir texnologiyalardan istifadə edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 31 may.- S. 11.

311. *Federico Garcie Barroso: Hələ uşaq ikən Qafqaza gəlməyi və bu yerlərlə tanış olmağı arzulayırdım: [ispaniyalı jurnalist və müğənni Federico Garcie Barrosonun səfər təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 9.

312. *Fuad Ələsgərov: Bu gün Bakı dünyanın ən təhlükəsiz şəhərlərindən biridir: [Prezident Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov mahnı müsabiqəsinin boykot edilməsi barədə son bəyanatları şərh etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 3 may.- S. 5.

313. *Hacalıyev, E. Bəşəri və milli dəyərlərin harmoniyası: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş turistlərin təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 9.

314. *Hacalıyev, E. Əfsanələr və həqiqətlər məkanı: [mahnı müsabiqəsi çərçivəsində paytaxtımıza gələn turistlərin təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 6.

315. *Hilaloğlu, R. “Bakıdan ayrılmaq çətin olacaq...”: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş turistlərin təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 12.

316. *Hilaloğlu, R. Bakı bizi valeh etdi: Xarici qonaqlar paytaxtımızı dünyanın ən ecazkar şəhərləri ilə bir sırada görürlər //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 7.

317. Hüseynova, M. Odlar yurduna gəlin və zövq alın //İqtisadiyyat.- 2012.- 11-17 may.- S.8.

318. Hüseynova, M. Öz məşəlini alovlandır: [mahnı müsabiqəsi haqqında] //İqtisadiyyat.- 2012.- 25-31 may.- S.15.

319. *Xaçınçaylı, Q. “Eurovision” üçün 300 xalça sifarişi: [xalça ustası Firəngiz Orucovanın söylədikləri] //Həftə içi.- 2012.- 26-29 may.- S. 12.

320. *Xəlilzadə, F. “Eurovision”un Bakı büsatı ürəkləri riqqətə gətirir: [sənət adamlarının fikirləri] //Azərbaycan.- 2012.- 24 may.- S. 6.

321. *Xəlilzadə, F. “Xarı bulbul”dən “Eurovision”adək //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 11.

322. *Xəlilzadə, F. Mədəniyyətimiz, mətbəximiz və özümüz.: “Eurovision”un 57 illik tarixində bu musiqi yarışmasının belə füsunkarlığı, təntənəsi, yüksək səviyyədə keçirilməsi müşahidə edilməyib //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 14.

323. *Xocalı soyqırımının baiskarlarına müasir Avropada yer yoxdur: [bu sözləri musiqi müsabiqəsinin qalibi, Estoniya vətəndaşı Tanel Padar “Hilton” otelində keçirdiyi mətbuat konfransında demişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 12.

324. İxtiyarqızı, N. “Eurovision”-2012"nin alman təmsilçisi: [Bakıda keçiriləcək mahnı müsabiqəsində Almaniyanı təmsil edən Roman Lob haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 11 may.- S. 8. Bax elaqe

325. İxtiyarqızı, N. “Eurovision”un “Buranovskiye babuşki” qrupu: [Bakıda keçiriləcək mahnı müsabiqəsində Rusiyanı təmsil edən eyniadlı qrup haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 8 may.- S. 8. Bax med elaqe

326. İxtiyarqızı, N. Britaniya iştirakçısı: [Bakıda keçiriləcək mahnı müsabiqəsində Böyük Britaniyanı təmsil edən Engelbert Hamperdink haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 12-14 may.- S. 15.

327. İxtiyarqızı, N. Qız qalası “Eurovision”a hazırlaşır //Həftə içi.- 2012.- 3 may.- S. 8.

328. İxtiyarqızı, N. Ukrayna təmsilçisinin Bakı heyranlığı: [Bakıda keçiriləcək mahnı müsabiqəsində Ukraynanı təmsil edən Qaytana Essami haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 5-7 may.- S. 15.

329. İlqaroğlu, F. “Eurovision-2012”nin finalı keçirildi //Yeni Müsavat.- 2012.- 27 may.- S.12.

330. İlqaroğlu, F. “Eurovision” turistlərinin axını başladı //Yeni Müsavat.- 2012.- 10 may.- S.13.

331. İlqaroğlu, F. “Eurovision”un 102 yaşlı pərəstişkarı Azərbaycana gəlir: [yarışmanın ən yaşlı fanatı haqqında] //Yeni Müsavat.- 2012.- 21 may.- S.11.

332. İlqaroğlu, F. “Eurovision-2012”nin ilk məşqləri keçirildi: Dünən “Bakı Kristal Zalı”nın Mətbuat Mərkəzi də ilk mətbuat konfransı ilə işə düşdü //Yeni Müsavat.- 2012.- 14 may.- S.11.

333. İlqaroğlu, F. Dünyanın gözünü Bakıya çevirən yarışma bitdi //Yeni Müsavat.- 2012.- 28 may.- S.11.

334. *İnqrid Delterne: “Avropa Yayımlar Birliyinin imicinə xələl gələcəyinə inanmıram”: [mahnı müsabiqəsini təşkil edən Avropa Yayımlar Birliyinin rəhbəri ilə müsahibə] //525-ci qəzet.- 2012.- 15 may.- S. 3.

335. *İrlandiyalı jurnalist Garrett Mulhall: Bakıda “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə hazırlıq işləri yüksək professionallıqla həyata keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 8.

336. *İsveç jurnalisti Hakan Engstrom: Bakının mədəniyyətində əksini tapan Şərq və Qərb elementləri insanın zövqünü oxşayır //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 8.

337. *Qaraca, B. “Eurovision” təkcə musiqi bayramı deyil //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 11.

338. *Lahıc sənətkarlarının əl işləri almaniyalı turistləri valeh etmişdir: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş turistlərin təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 12.

339. *Luc Sermeus: Bakının təmizliyi, insanların qonaqpərvərliyi adamı valeh edir: [bu sözləri mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş belçikalı jurnalist Luc Sermeus demişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 9.

340. *Mehriban Əliyeva: “Eurovision” - müxtəlif ölkələrin, xalqların və mədəniyyətlərin ümumi təntənəsidir”: [“Business-year” jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş xüsusi buraxılışında birinci xanım, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın müsahibəsi] //525-ci qəzet.- 2012.- 12 may.- S. 17.

341. *Mehriban xanım Əliyeva: “Eurovision” mahnı müsabiqəsi musiqi mədəniyyəti tarixində ənənəyə çevrilmiş böyük bayram olmaqla yanaşı, həm də mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən əhəmiyyətli bir tədbir kimi tanınmaqdadır //Azərbaycan.- 2012.- 15 may.- S. 3.

342. *Metyu Brayzə: “Eurovision” Azərbaycanın sıravi Avropa vətəndaşlarına yaxın və anlaşıqlı olmasına imkan verəcəkdir: [bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Metyu Brayzə bəyan etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 15.

343. *Məhərrəmova, T. Avropanın musiqi bayramı finala çatdı //Kaspi.- 2012.- 26-28 may.- S.12.

344. *Muradlı, A. “Eurovision” yarışması Azərbaycanın nüfuzunun yüksəlməsinə növbəti töhfə olacaq //Azərbaycan.- 2012.- 3 may.- S. 9.

345. *“Musiqi və xalq sənəti həftəsi” çərçivəsində keçirilən növbəti konsertdə klassik və caz musiqisi səsləndirilmişdir: [mahnı müsabiqəsi zamanı xarici qonaqlara və turistlərə Azərbaycanın tarixi və mədəni irsi, zəngin mədəniyyəti haqqında məlumatların çatdırılması məqsədi ilə] //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 8.

346. *Nəzərli, T. Azərbaycanın paytaxtı kimi, bölgələri də əzəmətli və füsunkardır: Şəkidə gördüyümüz turistlər də belə düşünür: [mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar ölkəmizə gəlmiş turistlərin təəssüratları] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 7.

347. *Niderlandın məşhur “Telegraf” qəzetində Azərbaycandan və “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsindən bəhs edən geniş məqalə dərc olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 4.

348. *Nigar. “Eurovision”un açılış məşqləri başlayır: Məşqlər şəhərin bir neçə məkanında aparılır //Həftə içi.- 2012.- 3 may.- S. 8.

349. *Nişliu, R. “Əzizə Mustafazadə ilə Azərbaycanı tanıdım, Bülbüllə sevdim”: [Albaniyanın “Eurovision- 2012” təmsilçisi Rona Nişliu ilə müsahibə] //Palitra.- 2012.-22 may.-S.15.

350. *“Odlar yurdu Azərbaycana xoş gəlmisiniz!”: [Almaniyanın NDR radiosunun internet saytında “Odlar yurdu Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Azərbaycan mahnı müsabiqəsinə hazırlaşır” sərlövhəli material dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 7.

351. Ordahallı, V. “Eurovision” hazırlıqlarının Azərbaycanda gəncliyin mənəvi formalaşmasına təsirləri...: [mahnı müsabiqəsini təşkil edən Avropa Yayımlar Birliyinin rəhbəri ilə müsahibə] //Bakı xəbər.- 2012.- 15 may.- S. 15.

352. Ordahallı, V. “Eurovision”dan sonra Azərbaycana turist axını başlaya bilər: [ekspert Elxan Mikayılovun fikirləri] //Bakı xəbər.- 2012.- 11 may.- S. 10.

353. *“Rabitə dünyası” qəzetinin “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə həsr olunmuş ingilis dilində xüsusi buraxılışı nəşr olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 27 may.- S. 3.

354. *Roman Lob: “Baku Crystall Hall”u çox bəyəndim, buradakı səhnə və səs effektləri möhtəşəmdir: [bu sözləri Almaniyanı mahnı müsabiqəsində təmsil edən Roman Lob “Baku Crystall Hall”un Mətbuat Mərkəzində keçirdiyi mətbuat konfransında demişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 26 may.- S. 12.

355. *Rumıniyanın dövlət televiziya kanalında Azərbaycan haqqında veriliş nümayiş olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 15 may.- S. 10.

356. *Rusiyanı sevən və ona hörmət edən ölkə: [Moskvada dərc edilən “Exo planetı” ictimai-siyasi jurnalında Aleksey Vlasovun mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar eyniadlı məqaləsi dərc edilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 23 may.- S. 8.

357. *Rzalı, R. Milli iqtisadiyyatın sürətli inkişaf edən sektorundan biri informasiya texnologiyalarıdır: “Eurovision-2012” yarışmasında ən müasir naviqasiya sistemi tətbiq olunacaq //Azərbaycan.- 2012.- 5 may.- S. 9.

358. *Rzalı, R. Tarixiliklə müasirliyin qovuşduğu İçərişəhər: [mahnı müsabiqəsi zamanı xarici qonaqlara və turistlərə Azərbaycanın tarixi və mədəni irsi, zəngin mədəniyyəti haqqında məlumatların çatdırılması məqsədi ilə Filarmoniya bağında “Musiqi və xalq sənəti həftəsi” təşkil olunub] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 5.

359. *“Sabah” qəzeti: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın sədrlik etdiyi “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin Təşkilat Komitəsi inanılmaz və möhtəşəm bir işə imza atmışdır: [Türkiyənin “Sabah” qəzetində mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 4.

360. *Sadıqov, B. 20 illik nailiyyətlərin möhtəşəm təsdiqi: [mahnı müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 30 may.- S. 6.

361. *Salmanlı, R. Bakı “Eurovision-2012” Beynəlxalq musiqi müsabiqəsini yüksək səviyyədə keçirməyə hazırdır //Azərbaycan.- 2012.- 16 may.- S. 5.

362. Samir. “Eurovision”un tarixinə bir baxış //Üç nöqtə.- 2012.- 26 may.- S.7.

363. *Səbinə Babayeva: “Mənim səhnəyə çıxmağımı gözləyin...”: [müğənni ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 1 may.- S.8.

364. *“Sirləri açmağa hazır deyiləm...”: Səbinə Babayeva: “Hamını təəccübləndirməyi bacaracağam”: [“Eurovision” təmsilçimizlə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 1 may.- S.13.

365. *Tezliklə bütün Avropanın diqqəti Bakıya yönələcəkdir: [Almaniyanın “Lufthansa Magazin” jurnalının may buraxılışında dərc edilmiş “Qafqazda şou zamanı” sərlövhəli məqalə haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 13 may.- S. 9.

366. *“The Telegraph”: Bakı, Azərbaycan: Qafqazın Dubayı: [Britaniyanın nüfuzlu “The Telegraph” qəzetində Bakıda keçirilən mahnı müsabiqəsi ilə əlaqədar eyniadlı məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

367. *“The Washington Post”: “Eurovision” Azərbaycandakı islahatların nəticələrinin nümayiş olunması üçün ideal səhnədir: [mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar ABŞ-ın nüfuzlu “The Washington Post” nəşrində eyniadlı məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

368. *“The Washington Times”: “Azərbaycan yüksəlişdə və füsunkarlıq işığındadır”: [mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar ABŞ-ın nüfuzlu “The Washington Times” nəşrində eyniadlı məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 25 may.- S. 3.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

369. Əliyev, T. “Ağdaşın folklor kollektivləri respublika miqyaslı tədbirlərin fəal iştirakçısıdır”: [Ağdaş rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri Tahir Əliyevlə müsahibə] //Palitra.- 2012.-23 may.-S.12.

370. İlkin. Masallı - folklor paytaxtı: [bu il Masallı “Azərbaycanın folklor paytaxtı” elan edilib] //Palitra.- 2012.-25 may.-S.11.

371. Ormanlı, H. Ballan İncə dərəsi: “İncə günü-incəgülü” saz-söz şöləsinin təəssüratları: [Qazax mahalında keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Türküstan.- 2012.- 20-26 may.- S. 12.

372. Ormanlı, H. Şen ol İncə dərəsi: “İncə günü-İncəgülü” saz-söz şöləninin təəssüratları: [Qazax mahalının folkloru haqqında] //Olaylar.- 2012.- 31 may.- S.10.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

373. *Oktay. İlk azərbaycanlı balerina: [Qəmər Almaszadə haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 31 may.- S.13.

 

 

KİNO

 

374. *Ağabalayev, K. Rus zabitini oynadı, indi də monqol imperatoru olmaq istəyir: [kinoda və teatrda ilk addımlarını atan Kamran Ağabalayevlə müsahibə] //Paritet.- 2012.- 3-4 may - S.16.

375. *Azəri, L. Azərbaycanlı rejissorun filmi tələbə “Oskar”ına namizəddir: [Almaniyada yaşayan həmyerlimiz, gənc rejissor Elmar İmanovun “Tabutçunun yelləncəyi” adlı qısametrajlı filmi] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 12.

376. Ceyhun Mirzəyev əfsanəsi: [kinoaktyor haqqında] //Ədalət.- 2012.- 5 may.- S.24.

377. *Dövlət İdarəçilik Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş “Əsl məhəbbət haqqında” sənədli filmin təqdimatı olmuşdur: [filmin rejissoru Vaqif Mustafayevdir] //Azərbaycan.- 2012.- 3 may.- S. 7.

378. *Xəlilzadə, F. Şuşada ulduzlar doğulardı: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [Xalq artisti, teatr rejissoru Mehdi Məmmədov, Azərbaycan televiziyasında cizgi filmləri istehsalının təməlini qoyan Vaqif Behbudov və kinorejissor Cavanşir Məmmədov haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 4 may.- S. 10.

379. *İsayeva, R. Azərbaycan Prodüsserlər Gildiyası yaradıldı: [“Nizami” Kino Mərkəzində eyniadlı İctimai Birliyinin təsis yığıncağı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 2.

380. *Qarayeva, S. Rejissor Vaqif Mustafayevin Heydər Əliyev haqqında filmləri Təhsil Nazirliyində nümayiş etdirilib //525-ci qəzet.- 2012.- 3 may.- S.7.

381. Mehparə. Kinorejissor Rasim İsmayılov anıldı: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 2.

382. *Mədətoğlu, Ə. Sözsüz çağırışlar...: [müəllif Eyvaz Hüseynovun “Ruhumuz qarabağlıdır” filmi haqqında] //Ədalət.-2012.-19 may.-S.8.

383. *Reyhan. “Bu meydan, bu ekran”: Müsabiqə qaliblərinin filmləri təqdim olundu: [“Nizami” Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət. - 2012.- 4 may.- S. 4.

384. *Reyhan. “Qələmdən kadra”: Qarabağ mövzusunda filmlər təqdim olundu: [“Bakı” kinoteatrında eyniadlı qısametrajlı filmlər festivalı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 6.

385. Səlimqızı, C. “Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu”: [xalq artisti Eldar Quliyevin ulu öndərin milli kinomuza göstərdiyi xidmətləri haqqında fikirləri] //Mərkəz.- 2012.- 9 may.- S. 14.

386. *“Şuşa-Pənahabad” kitabının təqdimatı olmuşdur: [Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsi Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyində müəllifləri – tarix elmləri doktoru Yaqub Mahmudov və professor Camal Mustafayev olan eyniadlı kitabın və sənədli filmin təqdimatı] //Azərbaycan.- 2012.- 5 may.- S. 8.

387. *Uşaqlığımızın və uşaqlarımızın “Canlı nağılları”...: Hamımızı böyüdən cizgi filmləri //Azadlıq.- 2012.- 24 may.- S.14.

 

Bax: 410, 411, 412

TEATR

 

388. *Amaliya Pənahova: “Özünü sənət fədaisi etmək istəyən gənclər sonda tükənirlər”: “Başa düşürlər ki, hər şeyi pul həll edir” //Ayna.- 2012.- 12 may.- S. 20.

389. *Bayramov, A. Əziz Şərif və Tiflis Azərbaycan teatrı: [ədəbiyyatşünas alim Əziz Şərif haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 13.

390. Böyük teatrın unudulmaz obrazı: Teatrda Sofiya xanım məktəbi: [Xalq artisti Sofiya Bəsirzadə haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 3 may.- S.14.

391. *Əliyeva, K. “Artıq teatr mənim üçün arxada qaldı”: Kübra Əliyeva: “İndi nəvələrimlə rahat dincəlmək istəyirəm”: [aktrisa ilə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 12-14 may.- S.11.

392. *Əlizadə, M. “Şekspir”...yaxud HARMONİYAnın təntənəsi...:və ya bəyaz donlu komediya...: [Elçinin eyniadlı əsəri Petru Vutkereonun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2012.-18.-S.10; 23 may.-S.10.

393. Əlizadə, M. Yeni “Boyçiçəyi” əfsanəsi... yaxud da boş gedən qatarın sərnişini...: [Azər Paşa Nemətin quruluşunda hazırlanmış eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2012.- 30 may.- S.7; 31 may.- S.6.

394. Əzimova, S. Tələbə Teatr Studiyasının uğurları artır //Palitra.- 2012.- 1 may.- S. 13.

395. Hacıbəyli, F. 110-cu baharını yaşayan sənət ocağı: [Ağdam Dövlət Dram Teatrının direktoru ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.-25 may.-S.7.

396. Həsən Əblucun 70 illiyi qeyd edildi: Akademik Milli Dram Teatrında əməkdar artist Həsən Əblucun 70 illiyi keçirilib //Ədalət.- 2012.- 2 may.- S.8.

397. *Hüsniyyə. Rus Dram Teatrında “Teleskop...”un premyerası uğurla keçib: [Xalq yazıçısı Elçinin eyniadlı əsəri Kamran Şahmərdanın quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2012.- 15 may.- S. 7.

398. *Xəlilzadə, F. Sənətdə keçən ömürlər: Şuşanın işğalından 20 il ötür: [görkəmli aktrisalar – Barat Şəkinskaya, Məhluqə Sadıqova, Tamilla Ağamirova və Firəngiz Mütəllimova haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 6 may.- S. 10.

399. İbrahimqızı, L. Nəhənglər uzaqlardan daha aydın görünür: [tərcüməçi, jurnalist, aktyor, rejissor Əsgər ağa Gorani haqqında] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2012.- 11-17 may.- S. 16.

400. *Qasımov, Ə. Çoxdan gözlənilən görüş: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktoru Əli Qasımovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 7.

401. *Oktay. “Azərbaycan teatr tarixi”: Kitabın ikinci cildi 1920-ci ildən 1960-cı ilədək olan dövrü əhatə edir: [teatrşünas İnqilab Kərimovun eyniadlı kitabı] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 31 may.- 14.

402. Oktay. Azərbaycan səhnəsinin Cülyettası: [Xalq artisti Barat Şəkinskaya haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 16 may.- S.15.

403. *Oktay. Sükutun əbədiliyi: [aktrisa Fatma Qədri haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 24 may.- S.13.

404. *Piriyev, İ. XXI əsr Azərbaycan teatrı mədəniyyətlərarası dialoq məkanında //525-ci qəzet.- 2012.- 24 may.- S.4.

405. *Reyhan. Bənzərsiz rollar, sevilən ifalar: [Əməkdar artist Ətayə Əliyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 10.

406. Seyidzadə, H. Cavidin əsərlərinin Naxçıvan səhnəsində təcəssümü //Azad Azərbaycan.- 2012.- 1 may.- S. 7.

407. *Teatr səhnəmizin oxumamış mahir aktyoru: Peşəkarlardan daha peşəkar: [tanınmış aktyor İbrahim İsfahanlı haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 13-14 may.- S.14.

408. *Vahid, T. Hər kəsin ömrü onun taleyidir: 3 may Kamal Xudaverdiyevin doğum günüdür //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 11.

409. *Vahid, T. Sənətinin fədaisi Həsən Əbluc - 70 : [bədii qiraət ustası, teatr və kino aktyoru haqqında] //Mədəniyyət. - 2012.- 2 may.- S. 7.

 

Bax: 374

 

Ələddin Abbasov – 90

 

410. *Abbasov, Ə. Uzunömürlü sənət nəhəngi - Ələddin Abbasov //Olaylar. - 2012.- 9-10 may.- S.12.

411. *Bürcəliyeva, Ş. Xoşbəxtlik ömür boyu səni sevənlərin əhatəsində olmaqdır: Görkəmli sənətkar Ələddin Abbasovun 90 illik yubileyinə //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 12.

412. *Nərimanoğlu, M. Ekranın Cahandar ağası Ələddin Abbasov – 90 //Azərbaycan.- 2012.- 4 may.- S. 11.

413. Tanrıverdiyev, V. “Cahandar ağa” 90 yaşına çatdı //Ədalət.- 2012.- 5 may.- S.22; 12 may.- S.22.

 

 

AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRI

 

414. *Aliyə. Milli Dram Teatrında “Hər nə istəsəniz”: [rejissorlar Vüqar və Fərid Əhmədovların quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 11.

415. *Dadaşov, R. Rafael Dadaşov: “Bəzi aktyorlar kənarda bir-birini görmək istəməyiblər, səhnədə sevişiblər”: [Akademik Milli Dram Teatrının simalarından biri, Xalq artisti Rafael Dadaşovun müsahibəsi] //Ədalət.- 2012.- 24 may.-S.8.

416. *Gülər. Gəncə Dram Teatrı Bakı səhnəsində: Kollektiv paytaxt sənətsevərləri ilə görüşə Mirzə Fətəli və Qoqolun iki məşhur əsəri ilə gəlib: [Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah cadukuni-məşhur” komediyası və rus yazıçısı Nikolay Qoqolun “Evlənmə” pyesi əsasında rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda hazırlanan tamaşalar] //Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.- S. 6.

417. *Mehdixanlı, N. Dünyadan heç nə oğurlamadıq, heç kimi arxadan vurmadıq: [aktyorla müsahibə] //Kaspi.- 2012.-15 may.-S.11.

418. Zümrüd. Xaraktercə fərqli, bitkin obrazlar ustası: [Xalq artisti Kamal Xudaverdiyev haqqında] //Səs.- 2012.- 3 may.- S. 12.

 

 

GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

 

419. *Azəri, L. “Bu peşəni seçdiyimə görə heç vaxt peşmançılıq keçirməmişəm”: Səhnə arxasında qalanlar: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının tikiş sexinin rəisi İradə Mirişli haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 23 may.- S. 11.

420. Mirzəyev, A. “Kinoya çəkilmək yadıma düşmürdü...”: [aktyor, Əməkdar artist Azər Mirzəyevlə müsahibə] //Ekspress.- 2012.- 12-14 may.- S.12.

421. Səlimova, C. Cənnət Səlimova: “Mən zəhməti sevən insanam”: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru ilə müsahibə] //Kaspi.- 2012.- 5-7 may.- S.23.

 

 

MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI

 

422. Ələsgərli, Ç. “Yaxşıların yaxşısı” Əliqismət Lalayev seçildi: [Musiqili Komediya Teatrının direktoru eyniadlı Milli Mükafata layiq görülüb] //Üç nöqtə.- 2012.- 9 may. - S. 13.

423. *Sədaqətoğlu, S. Sənət və istiqlaliyyət bayramı: [Musiqili Komediya Teatrının Gədəbəy və Şəmkirə qastrol səfəri] //Ədalət.- 2012.- 31 may.-S.7.

 

 

“YUĞ” DÖVLƏT TEATRI

 

424. *Səfa, M. “Bizim rəhbərimiz bütün kiçikləri böyüdürdü...: Pərvinin həmsöhbəti “Yuğ” teatrının aktyoru, əməkdar artist Məmməd Səfadır //525-ci qəzet.- 2012.- 12 may.- S.22.

425. *Vaqifin “Yuğ”u, “Yuğ”un Vaqifi...: “Yuğ”la 90-ı başa vurdu, amma ömürlə olmadı...: “Yuğ” teatrı və yaradıcısı Vaqif İbrahimoğlu haqqında //Azadlıq.- 2012.- 6-7 may.- S.14.

 

 

LƏNKƏRAN DÖVLƏT DRAM TEATRI

 

426. *Həsənov, İ. “Öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz ədəbi əsəri səhnəyə gətirmirik”: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru İslam Həsənovla müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 11 may.- S. 7.

 

 

TURİZM

 

427. *Abdullayeva, F. Gədəbəydə turizmə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans: [Gədəbəy rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin təşəbbüsü ilə “Gədəbəy rayonunda turizm perspektivləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 9.

428. *Abdullayeva, F. Məktəbdə “Turizm günü”: [6 saylı məktəb-liseydə] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 3.

429. *Abdullayeva, F. Ölkəmiz Almatıda keçirilən turizm sərgisində təmsil olunub: Ruslan Quliyev: “Qazaxıstanda Azərbaycan sanatoriyalarına böyük maraq var”: [“KİTF-2012” adlı beynəlxalq turizm sərgisi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 9.

430. Abdullayeva, F. Turizm İnstitutu tələbələrinin elmi festivalda uğuru: [Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Doğu Akdeniz Universitetində beynəlxalq tələbə elmi festivalı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 4 may.- S. 9.

431. *Abdullayeva, F. Vulkana doğru: Ölkəmizdəki palçıq vulkanları ekoturizm üçün geniş imkanlar açır: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Turizm şöbəsinin Daxili turizmin inkişafı sektorunun aparıcı məsləhətçisi Cəmil Kəlbəliyevin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2012.- 9 may.- S. 9.

432. *Azərbaycan Dünya Turizm Təşkilatı Avropa Regional Komissiyasının Batumidə keçirilmiş 54-cü iclasında təmsil olunmuşdur: [Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən iclas və “Dünyada turizm məkanlarının brendləşdirilməsi” mövzusunda seminarda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin turizm şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Həsənova iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 11.

433. *Bakıda 4 ulduzlu otel istifadəyə verilmişdir: [“Gilan Turizm”in 4 ulduzlu “Qafqaz Baku City hotel & Rezidences” otelinin açılışı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 10.

434. Bayramov, E. Regionların turizm və digər iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə olunur //Mövqe.- 2012.- 11 may.- S. 10.

435. *İsayev, Ə. Turizmi genişləndirmək üçün hər cür şərait yaradılıb: [Tovuz rayonunda turizmin inkişafı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 17 may.- S. 10.

436. *Tərlan. Turizm sahəsində xarici əlaqələr genişlənir: Bu sahədə 57 dövlətlə saziş imzalanıb //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 1 may.- S. 12.

437. Yusifli, R. Azərbaycanda turizm sektoru dayanıqlı və sürətli inkişaf edir: [AZTA-nın İdarə Heyətinin sədri Nahid Bağırovun söylədikləri] //Respublika.- 2012.- 1 may.- S. 7.

 

Bax: 24, 50

 

 

Май - 2012

 

КУЛЬТУРА

 

Официальные материалы по культуре, искусству и туризму

 

438. *За заслуги в развитии азербайджанской культуры присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 9 мая 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 мая.- С. 2.

439. О дополнительных мерах по расширению Приморского бульвара в городе Баку: Распоряжение Президента Азербайджанской Республи-ки; Баку, 27 апреля 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 28 апреля. - С. 1.

440. *О награждении орденом “Шараф” А.А.Ализаде //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.1.

441. *О предоставлении персональных стипендий Президента Азербайджанской Республики : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 9 мая 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 мая. - С. 2.

442. *О предоставлении премий Президента Азербайджанской Республики деятелям искусств: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 9 мая 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 мая. - С. 2.

443. *О проведении 90-летнего юбилея Рауфа Гаджиева : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Баку; 11 мая 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая. - С. 2.

444. *О 70 - летнем юбилее Муслима Магомаева: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Баку; 11 мая 2012 года //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая. - С. 2.

___________

 

445. Алиева, Л. “Азербайджан — пространство симбиоза культур, религий и традиций, и это нашло отражение в искусстве”: [Интервью с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем кампании IDEA, главой Азербайджанской Молодежной Организации России Лейлой Алиевой] //Азербайджанские известия.- 2012 - 14 апреля. - С.1,3.

446. *Алиева, Э. Великий лидер любил и ценил искусство //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 мая.- С.1, 4.

447. Вручены национальные награды “Best of the best 2012”: [в сфере искусства и культуры] //Вышка.- 2012.- 11 мая.- С. 11.

 

 

20 лет без Шушы

 

448. *Багирова, Т. Черная дата нашей истории: На выставке, посвященной Шуше, особенно сильное впечатление производят фотографии зданий прежних лет и их руин времен армянской оккупации //Азербайджанские известия.- 2012. - 9 мая.- С. 4.

449. *В Сумгайыте состоялось мероприятие, посвященное 20-й годовщине оккупации города Шуша: [подготовленное актерами Сумгайытского Драмтеатра] //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 мая. - С.8.

450. Гасан гызы, Н. 20 лет без Шушы: [о фотовыставке в Музейном Центре] //Вышка.- 2012.- 11 мая.- С. 6.

451. *Двадцатая годовщина: [о представлении в ТЮЗе, посвященном Шуше] //Зеркало.- 2012.- 8 мая. - С. 8.

452. 20 лет без Шушы: [о фотовыставке в Музейном Центре] //Неделя.- 2012. - 11 мая.- С. 17.

453. *Российское издание “Аргументы недели” опубликовало статью, посвященную древнему азербайджанскому городу Шуша //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 мая.- С.3.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

 

454. Александрова, М. “Тоска”: единение культур: [об участии звезд четырех государств в спектакле “Тоска” в ТОиБ] //Неделя.- 2010.- 4 мая. - С.17.

455. *Алиев, С. Анаэль Санни: “Баку стал для меня родным!”: Участница фестиваля “Гыз галасы” из Украины об Азербайджане, своей работе и Евровидении //Эхо.- 2012. -17 мая.- С. 8.

456. *Алиева, К. Музеи - визитная карточка любой страны: Представители Научно-Образовательного Смитсоновского института провели тренинги для работников музеев Азербайджана //Зеркало.- 2012.- 2 мая. - С. 8.

457. *Алиева, Р. Очарование Франции: Концерт французской музыки стал ярким финалом знаменитой передвижной выставки в Баку //Азербайджанские известия.- 2012.- 8 мая.- С. 3.

458. *Алиева, С. “Объединяющие мосты”: В Баку пройдет выставка работ современных художников из разных стран мира //Зеркало.- 2012.- 8 мая.- С. 8.

459. *Алиева, С. “Любовь до потери памяти”: На сцене Русской Драмы состоялся спектакль с участием знаменитых российских актеров //Зеркало.-2012. -19 мая.- С. 29.

460. *Алиева, У. Аромат невинности в “Травиате”: На сцене Театра Оперы и Балета прошла постановка оперы Дж.Верди с участием звезд трех стран //Зеркало.- 2012.- 15 мая.- С.8.

461. *Алиева, У. Нетоскливая “Тоска”: Новая постановка на сцене Театра Оперы и Балета объединила звезд четырех стран //Зеркало.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

462. *Асадова, И. В Баку показали “Гетто”: Спектакль Тбилисского Русского Драмтеатра произвел на бакинцев сильное впечатление //Эхо.- 2012.- 2 мая.- С. 8.

463. Асадова, И. “Любовь до потери памяти”: Испытали известные артисты на сцене Русского Драмтеатра //Эхо.- 2012.- 23 мая.- С. 8.

464. *В Баку открылась выставка “Afrovision — современное искусство из Африки” //Бакинский рабочий.- 2012.- 18 мая.- С.1-2.

465. Жучкова, М. “Еврейский театр” на бакинской сцене: “Гетто” на сцене Русской Драмы //Неделя.- 2012.- 4 мая.- С. 17.

466. *Ирада, А. “Озаренные Пушкиным”: [о театрализованном представлении в РИКЦ] //Эхо.- 2012. - 2 мая. - С.8.

467. *Ирада. В Баку прошел творческий вечер: посвященный 70-летию со дня рождения Народного артиста РСФСР Александра Калягина //Эхо.- 2012.-16 мая.- С. 8.

468. *Малахова, Е. “Гетто” на сцене Русской Драмы: Состоялась премьера спектакля, посвященного трагическим страницам Второй мировой войны: [о гастролях Тбилисского Театра Драмы] //Зеркало.- 2012.- 3 мая.- С. 8.

469. *Тейлор, П. Представитель музея Смитсониан: “Я очень заинтересовался культурой и историей Азербайджана”: Интервью “Эхо” с Полом Тейлором – куратором по этнологии Азии, Европы и Среднего Востока //Эхо.- 2012. - 4 мая.- С. 8.

470. Фестиваль Азербайджанской культуры в США //Азербайджанские известия.- 2012.- 9 мая.- С. 1-2.

471. *Флаг Азербайджана поднят на Каннском кинофестивале //Бакинский рабочий.- 2012.- 19 мая.- С.1.

 

 

Клубы и Парки культуры и отдыха

 

472. *Баннаева, Н. Новая, старая и такая любимая: После капитальной реконструкции в Приморском Национальном Парке вновь открылась “Малая Венеция” //Азербайджанские известия.- 2012.- 30 мая.- С. 4.

473. *Баннаева, Н. Цветы на любой вкус: Череда столичных праздников цветов стартовала в парке Сахил //Азербайджанские известия.- 2012.- 4 мая. - С. 4.

474. *В Баку открылся Центр Гейдара Алиева, состоялась торжественная церемония по случаю 89-й годовщины со дня рождения великого лидера и 8-й годовщины начала деятельности Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2012.- 11 мая.- С. 2.

475. *В Кенгерлинском районе Президент Ильхам Алиев ознакомился с Парком культуры и отдыха, носящим имя великого лидера Гейдара Алиева, принял участие в открытии Дома культуры //Бакинский рабочий.- 2012.- 31 мая.- С.3.

476. *Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой части Приморского Национального Парка //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 мая. - С. 3-4.

477. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым парком отдыха на проспекте Иншаатчылар в Баку //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 мая. - С. 3.

478. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Центре Гейдара Алиева, на дороге на территории Наримановского района и в парке перед отелем Hilton //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 мая.- С. 3.

479. *Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии “Малой Венеции” на территории Приморского Национального Парка //Бакинский рабочий.- 2012.- 30 мая.- С.5.

480. *Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового парка на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем через территорию Сураханского района //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая. - С. 2.

481. *Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда объектов, а также ознакомился с ходом благоустройства в Приморском Национальном Парке //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 мая.- С.1-2.

482. *Президент Ильхам Алиев: “Центр Гейдара Алиева - это архитектурное чудо”: В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая.- С.1-3.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

483. *Аббасова, Р. И музеев коснулась весна: Интеpвью с диpектоpом Госудаpственного Музея Музыкальной Культуpы Азеpбайджана //Зеркало.- 2012.- 26 мая.- С. 22.

484. Багиров, Э. Они проявляют прошлое в настоящем: Музея хранят частицу истории //Неделя.- 2011.- 11 мая. - С. 7.

485. *Байрамова, А. “Международный день музеев встречаем с честью”: [беседа с директором Государственного Музея Музыкальной Культуры Азербайджана А. Байрамовой] //Азербайджанские известия.- 2012. - 12 мая. - С. 1-2.

486. *Баннаева, Н. Награда имени первопечатника: Основателю и директору Музея Миниатюрной Книги Зарифе Салаховой вручена медаль Франциска Скорины //Азербайджанские известия.- 2012. - 8 мая.- С. 3.

487. *Заpифе Салаховой вручат медаль Фpанциска Скоpины: В Музее Миниатюpной Книги состоится также презентация новых изданий //Зеркало.- 2012.- 3 мая.- С. 8.

488. *Масель, С. “Ночь музеев”: По случаю приближающегося Международного дня музеев Управление Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичери шехер” объявило конкурс //Зеркало.- 2012.- 4 мая.- С. 8.

489. *“Мы удивляем гостей нашей музыкой, культурой, кухней”: Наиля Велиханлы, директор Национального Музея Истории, академик //Азербайджанские известия.- 2012.- 30 мая.- С. 1-2.

490. Самедов, М. Музея хранят частицу истории //Неделя.- 2011. - 11 мая. - С. 6.

491. *Ханджанбекова, Ф. Зарифа Салахова награждена медалью Франциска Скорины //Бакинский рабочий.- 2012.- 9 мая.- С. 7.

 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

492. Александрова, М. Ичери шехер порадует туристов //Неделя.- 2012.- 11 мая.- С. 4.

493. *Алиев, Н. Под чьим контролем находится комплекс Давид Гареджи?: Грузинский МИД обеспокоен тем, что монастырский комплекс заняли азербайджанские пограничники //Эхо.- 2012.- 15 мая.- С. 1,3.

494. *Завершен первый этап работ по музейной консервации Девичьей Башни //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 мая.- С. 6.

495. *Максутов, Т. Азербайджан и Грузия договорились насчет комплекса Давид Гареджи: Этот вопрос на встрече в Чикаго обсудили и главы двух государств //Эхо.-2012.- 22 мая.- С. 1,4.

496. *Оруджев, Р. Почему не решается вопрос? Споры вокруг принадлежности монастыря Давид Гареджи не утихают вопреки призывам властей //Зеркало.- 2012.-18 мая.- С. 1.-2.

497. *“У нас есть уникальные артефакты — таких нет больше нигде”: Фикрет Абдуллаев, директор Государственного историко-этнографического заповедника Гала //Азербайджанские известия.- 2012. -23 мая.- С. 1,3.

 

 

ИСКУССТВО

 

498. *Алиева, У. Об отечественной школе сpавнительного искусствознания: Увидел свет сбоpник научных статей //Зеркало.- 2012. - 5 мая. - С. 25.

 

 

“Соединяющиеся мосты” фестиваля 012 Baku Public Art

 

499. *Аида Махмудова: “Название проекта “Объединяющие мосты” связано с участием в выставке азербайджанских и зарубежных художников” //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 мая.- С.5.

500. *Аида Махмудова: “Работа участницы 012 Baki Public Art Festival Назрин Мамедовой представлена как символ Каспия” //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.6.

501. *В рамках 012 Baku Public Art Festival представлено произведение Мехти Мамедова “Нефть” //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.6.

502. “Гырчылар” в Ичери Шэхэр: Инсталляция молодого художница Нияза Наджафова в рамках 012 Baku Public Art Festival посвящена профессии, которой больше нет //Азербайджанские известия.- 2012.- 2 мая.- С.3.

503. Произведение “Мозг”, представленное вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой в рамках фестиваля 012 Baku Public Art, является самым высоким образцом нетрадиционной архитектуры //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая.- С. 4.

504. *Яваргызы, И. Состоялась церемония награждения: Фестиваля “Молодые художники Азербайджана”, посвященного 20-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном //Эхо.- 2012.- 23 мая.- С. 8.

505. YARAT! представил в Музее Современного Искусства оригинальную выставку “Соединяющиеся мосты”// Бакинский рабочий.- 2012.- 16 мая.- С.1-2.

506. *YARAT! представляет в Бакинском Музее Современного Искусства оригинальную выставку “Соединяющие мосты” //Бакинский рабочий.- 2012.- 5 мая.- С. 4.

 

 

III Международый фестиваль искусств «Гыз галасы »

 

507. *В Баку завершился третий традиционный Международный фестиваль искусств “Гыз галасы” //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.1, 3.

508. В Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошла церемония открытия III Международного фестиваля искусств “Девичья башня” //Бакинский рабочий.- 2012.- 18 мая.- С.5.

509. *Рустамов, Э. III Международный фестиваль искусств “Девичья башня” //Бакинский рабочий.- 2012.- 21 мая.- С.5.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

510. Выставка азербайджанского художника в Польше: [Гамида Ибадуллаева] //Зеркало.- 2012.- 3 мая.- С. 8.

511. *Герои юной художницы: [о творчестве художника Айгюль Мехтиевой] //Зеркало.- 2012.- 1 мая. - С. 8.

512. *“Кирщики”- проект художника Нияза Наджафова //Зеркало.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

513. Посвящение весне: [выставки работ молодых художников, посвященных весне] //Зеркало.- 2012.- 1 мая. - С. 8.

 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

514. *Алиева, С. “Тайны кукольной страны”: В Баку состоится открытие выставки мастера по изготовлению кукол, художника Тамиллы Гурбановой //Зеркало.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

515. *Багирова, Т. Это ярмарки краски…: “Мейдан базары” будет длиться пять дней подряд //Азербайджанские известия.- 2012.- 23 мая. - С. 4.

516. Баннаева, Н. Тайны кукольной страны: Десятки удивительных образов дают полное представление о спектре интересов Тамиллы Гурбановой //Азербайджанские известия.-2012.- 18 мая.- С. 4.

517. В Баку открылась выставка кукол //Ежедневные новости.- 2012.- 4 мая.- С. 10.

518. В Баку состоялась выставка работ Сугры Багирзаде //Ежедневные новости.- 2012.- 11 мая. - С. 10.

519. *Выставка гобелена: О выставке гобеленов в Музейном Центре //Зеркало.- 2012.-16 мая.- С. 8.

520. Гобеленовый Impuls: О выставке гобеленов в Музейном Центре //Зеркало.- 2012.- 17 мая.- С. 8.

521. *Губанова, Т. Путешествие в загадочный мир кукол: Известный азербайджанский мастер по куклам раскрыла тайны, которые хранят созданные ею pаботы //Зеркало.- 2012. - 12 мая.- С. 26.

522. Эйвазова, З. Куклы Тамиллы Гурбановой //Вышка.- 2012.- 4 мая.- С. 16.

523. *Яваргызы, И. Выставка декоративно-прикладного искусства: Открылась в рамках фестиваля “Молодые художники Азербайджана” //Эхо.- 2012.- 9 мая. - С. 8.

 

 

ГРАФИКА

 

524. *Азербайджанской миниатюре посвящается...: [о выставке работ молодых художников-графиков в галере “Кичик Гала”] //Зеркало.- 2012.- 8 мая.- С. 8.

525. *Сальман, Е. Азербайджанская карикатура в Израиле //Зеркало.-2012.- 16 мая.-С. 8.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

526. *Азербайджан впервые представлен на международной фотобиеннале GRID-2012 в Голландии //Бакинский рабочий.- 2012- 19 мая.- С.2.

527. *Алиева, К. “И ты живешь в этом городе...”: Под таким названием в столице открылась выставка Бахрама Багирзаде //Зеркало.- 2012.- 8 мая.- С.8.

528. *Ахундова, В. Челябинске представлены фотоработы азербайджанских фотографов: “С помощью фотографий мы хотим донести истину карабахских событий” //Зеркало.- 2012.-19 мая.- С. 29.

529. *Ирада, А. “И ты живешь в этом городе...”: Бахрам Багирзаде вновь раскрыл все грани своего таланта: [выставка под названием “Город моей молодости” в Музейном Центре] //Эхо.- 2012.- 9 мая.- С.8.

530. *“Жидкая земля” Рены Эфенди: [о творчестве фотохудожника] //Зеркало.- 2012.- 8 мая.- С.8.

531. *Кязимова, С. Город, в котором мы живем: В экспозицию выставки Бахрама Багирзаде вошли его карикатуры и фотографии //Азербайджанские известия.- 2012. - 8 мая - С.4.

 

 

МУЗЫКА

 

532. ббасова, Р. Посвящение: Композитор мирового масштаба, легендарный музыкант, чье творчество является одним из символов современного музыкального искусства, - Франгиз Ализаде 28 мая отмечает свой юбилейный день рождения //Зеркало.-2012.-26 мая.-С. 23.

533. *Абдуллаева, Л. Нам есть на кого ориентироваться: Книга музыковеда Лалы Гусейновой посвящена замечательному пути, пройденному азербайджанской композиторской школой //Азербайджанские известия. - 2012.- 2 мая.- С. 3.

534. Абдуллаева, Л. Уроки на всю жизнь: В БМА тепло вспомнили одного из столпов азербайджанской композиторской школы Джевдета Гаджиева //Азербайджанские известия.- 2012. -16 мая.- С. 3.

535. *Айтен, И. Научно-исполнительская конференция: Состоялась в школе-студии БМА //Эхо.-2012.-31 мая. – С. 8.

536. Александрова, М. Прошел вечер фортепианной музыки: [В БМА выступила пианистка Гюльнар Гурбанова] //Неделя. - 2012.- 11 мая.- С.3.

537. Алиева, Р. И талант, и выучка: «Классный» концерт показал в Бакинской Музыкальной Академии класс Нилюфер Табассаранской //Азербайджанские известия.- 2012.- 16 мая.- С. 3.

538. *Алиева, С. “Музыкальное размышление о жизни, любви и душе”: 17 мая в Риге в концертном зале Малой гильдии состоится концерт азербайджанской пианистки и композитора Ренары Ахундовой //Зеркало.- 2012.-17 мая.- С. 8.

539. *Алиева, С. Первенство за Бакинской Музыкальной Академией: Состоялся финал песенного конкурса Univision, впервые проведенного в нашей стране //Зеркало.-2012. -19 мая.- С. 30.

540. Алиева, С. Прерванная мелодия: 24 мая остановилось сердце знаменитого пианиста, Народного артиста Азербайджана, профессора Зохраба Адыгезалзаде //Зеркало.- 2012. -26 мая.- С. 3.

541. *Алиева, У. Необыкновенная Лейли: Состоялся дебют Лалы Мамедовой на сцене Театра Оперы и Балета //Зеркало.- 2012.- 2 мая. - С. 8.

542. *Асадова, И. 70-летие со дня рождения Муслима Магомаева: Будет отмечено на высоком уровне // Эхо.-2012.- 26 мая.- С. 11.

543. *Багирзаде, Л. Памяти легендарного певца: Триумфальное шествие картины “Поет Муслим Магомаев” по экранам страны можно сравнить разве что с рекордом проката фильма “Чапаев” //Азербайджанские известитя.- 2012.- 8 мая.- С. 8.

544. Гасан гызы, Н. Их музыка для нас-высочайший эталон: [Книга музыковеда Лалы Гусейновой посвящена азербайджанской композиторской школе] //Вышка.- 2012.- 4 мая.- С. 10.

545. *Гасымова, Ф. “Певец должен быть немного эгоистом, но не самовлюбленным”: Формула успеха Народной артистки Азербайджана Фидан Гасымовой //Бакинский рабочий.- 2012.- 2 мая. - С.6.

546. *Гулиев, Р. “Я - человек, любящий жизнь” : К 65-летию Наpодного аpтиста Азеpбайджана, пpофессоpа Рамиза Гулиева //Зеркало.- 2012.- 5 мая.- С. 28.

547. *Дадашева, Н. Творческий вечер композитора: Народной артистки Азербайджана Шафиги Ахундовой в Театре песни им. Р.Бейбутова //Зеркало.-2012.-18 мая.- С. 8.

548. *Испанская тематика в твоpчестве композитоpов: Диpижеp Эйюб Гулиев выступил в Ессентуках //Зеркало.- 2012.- 9 мая. - С. 8.

549. *Кенгерлинская, Т. Сольный концерт: Cостоялось выступление студентки Бакинской Музыкальной Академии Гюльнар Гурбановой //Зеркало.- 2012.- 5 мая.- С. 23.

550. *Кулиев, П. Незабываемая встpеча: в Музыкальном колледже: выступлении Ф.Ализаде] //Зеркало.- 2012.-5 мая.- С. 23.

551. *Кямалгызы, Д. Путь человека-одиночки: Сегодня видному азербайджанскому композитору Агшину Ализаде исполняется 75 лет //Эхо.- 2012.- 22 мая. – С. 8.

552. *Мариинский театр выступил под управлением Эюба Гулиева: На церемонии открытия фестиваля “Музыкальный Олимп” //Эхо.- 2012.- 25 мая.- С. 8.

553. “Музыкальный Олимп”: Эюб Гулиев выступил в Санкт-Петеpбуpге //Зеркало. -2012.- 25 мая.- С. 8.

554. Муслиму Магомаеву посвящается: [клип певца Дж. Гурбанова] //Зеркало.- 2012.- 9 мая.- С. 8.

555. *Памяти Рауфа Гаджиева... //Зеркало.-2012.-16 мая. – С. 8.

556. Певец Джахангир Гурбанов посвятил романс Муслиму Магомаеву //Ежедневные новости.- 2012.- 11 мая.- С. 10.

557. *Сабина, Л. Univision близится к финалу: Состоялся полуфинал песенного конкурса среди студентов Азербайджана //Зеркало.- 2012.- 17 мая.- С. 8.

558. агизаде, А. Музыка, открытая миру: Замечательный азербайджанский композитор Агшин Ализаде был и остается глубоко национальным художником //Азербайджанские известия.- 2012.- 23 мая.- С. 3.

559. *Эйюб Гулиев выступил в Ессентуках и Минводах //Эхо.- 2012.- 9 мая.- С. 8.

 

 

Памяти Ростроповича

 

560. *Гейдарова, С. Вспоминая маэстро Ростроповича //Эхо.- 2012.- 2 мая.- С. 8.

561. *Гейдарова, С. Пять лет без маэстро Ростроповича: В Баку состоялся вечер, посвященный его памяти //Эхо.- 2012.- 3 мая.- С. 8.

562. *Посвящение виртуозу: Памяти Ростроповича //Зеркало.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

563. *Алиева, С. Все дело в джазе: Нынешним летом Исфар Сарабский выступит на знаменитом джазовом фестивале в Монтре //Зеркало.- 2012.- 4 мая.- С. 8.

564. Алиева, У. “Строить мир под ритм джаза”: Под таким девизом в Париже прошел первый международный День джаза //Зеркало.- 2012.- 12 мая.- 25.

565. *Асадова, И. Президент Чехии пригласил Шаина Новрасли: Выступить с концертом в Праге //Эхо.-2012.- 31 мая.- С. 8.

566. *Мамедалиева, Т. “Строить мир под ритм джаза”: “Под таким девизом в Париже прошел первый международный День джаза”: [об участии джазмена И.Сарабского ] //Зеркало.- 2012.- 12 мая.- С.28.

567. *Шаин Новpасли выступил в Пpаге: По пpиглашению пpезидента Чехии //Зеркало.- 2012.- 31 мая.- С. 8.

 

 

“Евровидение-2012”

 

568. лиева, К. Азербайджан - Страна огней! Послесловие к “Евровидению-2012” //Зеркало.- 2012.- 30 мая.- С. 8.

569. *Алиева, К. Баку обещает грандиозное шоу: В финале “Евровидения-2012” выступит известный певец Эмин Агаларов //Зеркало.- 2012.- 15 мая.- С. 8.

570. лиева, К. Дима Билан вновь покорил бакинцев: Состоялась презентация видеоклипа российского певца в дуэте с Нигяр Джамал //Зеркало.-2012.- 25 мая.- С. 8.

571. лиева, К. “Музыка объединяет людей”: Эксклюзивное интервью фаворитки песенного конкурса “Евровидение-2012” Нины Зилли //Зеркало.- 2012.- 26 мая.- С. 25.

572. лиева, К. Пеpвые дни pаботы Baku Crystal Hall: Пpоходят репетиции участников песенного конкурса “Евровидение-2012” //Зеркало.-2012.-16 мая.- С. 8.

573. *Алиева, К. Репетиции в Crystal Hall продолжаются: Состоялись выступления участников первого и второго полуфиналов песенного конкурса “Евровидение-2012” //Зеркало.-2012.-18 мая.- С. 8.

574. *Алиева, С. Художественное посвящение “Евровидению”: Учащиеся студии художественного творчества РИКЦ приняли участие в проекте, организованном в честь международного песенного конкурса “Евровидение-2012” //Зеркало.-2012.- 25 мая.- С. 8.

575. Армению оштрафовали за отказ от участия в “Евровидении-2012” //Ежедневные новости.- 2012.- 4 мая.- С.3.

576. Асадова, И. Алим Гасымов вместе с Сабиной Бабаевой: исполнят песню When the Music Dies на сцене Baku Crystal Hall //Эхо.- 2012.-17 мая.- С. 8.

577. *Асадова, И. Где пройдет “Евровидение-2013”: Станет известно сегодня во время финала евросонга в Baku Crystal Hall //Эхо.- 2012.- 26 мая.- С. 11.

578. *Асадова, И. До финала Евровидения осталось два дня: А сегодня в Baku Crystal Hall состоится второй полуфинал конкурса //Эхо.- 2012. -24 мая.- С. 8.

579. *Асадова, И. Emin рассказал, на какую песню ставится его феерическое шоу, которое мы увидим в финальном интервале Евровидения //Эхо.- 2012- 1 мая.- С. 8.

580. *Асадова, И. Кто выступит на открытии Евровидения? Ведущие песенного конкурса в Баку прошли тренинги в Германии //Эхо.- 2012.- 3 мая.- С.8.

581. *Асадова, И. “Люди готовы выпрыгнуть из своих автомобилей, завидев в окне автобус бабушек...”: Интервью “Эхо” с администратором ансамбля “Бурановские бабушки” Марией Толстухиной //Эхо.-2012.- 26 мая.- С. 11. 51

582. *Асадова, И. Туджи: “Когда я увидел Crystal Hall я сказал себе”: “О Боже, что это?!”: Участник “Евровидения” от Норвегии о Баку, своих фаворитах и азербайджанской музыке //Эхо.- 2012.- 23 мая.- С. 8.

583. *Асадова, И. Участники приступают ко второй репетиции: В Baku Crystal Hall продолжаются репетиции полуфиналистов “Евровидение-2012” //Эхо.- 2012.- 17 мая.- С. 8.

584. *Асадова, И. Фариз Гасымлы: “Баку превратился в Еurovision Land” ! Интервью “Эхо” с руководителем фан-клуба “ОГАЕ – Азербайджан” //Эхо.- 2012.-25 мая.- С. 8.

585. *Асадова, И. Швеция – 2013: После грандиозного Евровидения в Баку конкурс перемещается в Стокгольм //Эхо.- 2012.- 30 мая.- С. 8.

586. *Баку состоялось дефиле Фахрии Халафовой, посвященное “Евровидению-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 мая.- С.5.

587. аннаева, Н. Новые лица — новые образы: Гости “Евровидения” гуляют по Баку и оставляют впечатления о нашем городе в Интернете //Азербайджанские известия.- 2012.- 25 мая.- С. 4.

588. “Бурановские бабушки”: Фавоpиты “Евpовидения” //Зеркало.- 2012.- 17 мая.- С. 8.

589. *В Baku Crystal Hall был проведен первый по-луфинал песенного конкурса “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 23 мая.- С.6.

590. *В Baku Crystal Hall завершился первый полуфинал песенного конкурса “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 мая- С.1, 5.

591. В преддверии “Евровидения” //Комсомольская правда.- 2012.- 1-7 мая.- С. 26.

592. елиева, Н. И всегда — Never Enough: Эмин Агаларов выступит на сцене Baku Crystal Hall в качестве приглашенного гостя //Азербайджанские известия.-2012.-16 мая.- С. 3.

593. Вместо ответа армагитпропу: Высказывания участников “Евровидения” полностью опровергают измышления ереванских злопыхателей //Азербайджанские известия. -2012.- 24 мая.- С. 2.

594. угароглу, Э. “Людям, отдавшим приказ об уничтожении Ходжалы, не место в современной Европе”: Победитель “Евровидения” присоединился к кампании “Справедливость Ходжалы” //Зеркало.-2012.- 26 мая.- С. 10.

595. асанов, А. Впечатления журналистов о бакинском “Евровидении” — очередной провал армагитпропа //Бакинский рабочий.- 2012.- 23 мая.- С.4.

596. *“Евровидения”: “Всё решают телезрители”: Йон Ола Санд, исполнительный продюсер “Евровидения” //Азербайджанские известия.- 2012.-17 мая.- С. 1-2.

597. Евроклуб начал свою работу //Комсомольская правда.- 2012. - 15-21 мая.- С.26.

598. *Европейский вещательный союз осудил Армению за отказ от участия в “Евровидении” //Бакинский рабочий.- 2012.- 4 мая.- С. 3.

599. *Ирада, А. Выставка, посвященная “Евровидению”: Состоялась в Сабаильском районе столицы //Эхо.- 2012.- 23 мая.- С. 8.

600. *Ирада, А. Евровидение начинается: Первые участники и гости конкурса уже в Баку //Эхо.- 2012.- 11 мая. - С. 2.

601. *Ирада, А. Европейский вещательный союз и ITV: Провели пресс-конференцию и назвали сроки проведения Евровидения-2013 //Эхо.- 2012.-25 мая.-С. 8.

602. *Ирада, А. Звезды поддержали Евровидение: В Национальном Парке выступили Emin, Ани Лорак, Диана Гурцкая, Сафура, Анри и Ell&Nikki //Эхо.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

603. *Ирада, А. Кто из участников Евровидения даст “Сольник” в Баку //Эхо.- 2012.- 16 мая.- С. 8.

604. *Ирада, А. Сегодня – первый полуфинал Евровидения: За путевку в финал борются Россия, Израиль, Ирландия, Греция, Бельгия, Латвия и другие //Эхо.-2012.-22 мая.-С. 8.

605. Касумова, Н. Представительница Азербайджана на евросонге //Вышка.- 2012.- 4 мая.- С.11.

606. *Кусов, О. “Если Президент Азербайджана берется за какой-то вопрос, то этот вопрос решается успешно”: [беседа с обозревателем Радио “Свобода” О. Кусовым о Евровидении-2012] //Азербайджанские известия.- 2012.- 1 мая. - С. 8.

607. язимова, С. В успех верит каждый: Годовщину победы нашей страны на конкурсе “Евровидение” отметили вечеринкой в Евроклубе //Азербайджанские известия.- 2012.-16 мая.- С. 3.

608. Кязимова, С. Дебют Хрустального дворца //Азербайджанские известия.- 2012.- 24 мая.- С. 1,4.

609. язимова, С. Кому достанется победа? В Baku Crystal Hall стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2012” //Азербайджанские известия.- 2012.-23 мая.- С. 3.

610. язимова, С. “Музыка нас связала…”: Сегодня в Baku Crystal Hall объявят страну-победительницу 57-го международного песенного конкурса “Евровидение-2012” //Азербайджанские известия.- 2012.- 26 мая.- С. 3.

611. язимова, С. Накануне праздника: В ожидании начала международного конкурса “Евровидение” Баку неузнаваемо преобразился //Азербайджанские известия.- 2012.-22 мая.- С.4.

612. *Манафов Р. Азербайджан готов принять конкурс “Евровидение”: Несмотря на политические игры вокруг нашей страны, заявил представитель Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров //Эхо.- 2012.- 3 мая.- С. 1,3.

613. *Манафов, Р. Баку встречает гостей “Евровидения-2012”: Бакметрополитен будет работать круглосуточно, а органы внутренних дел Азербайджана уже перешли на усиленный режим работы //Эхо.- 2012.-17 мая.- С. 1,5.

614. еликов, А. Мы победим: Или “Евровидение” и идея азербайджанства //Зеркало.- 2012.- 31 мая.- С. 8.

615. *Мехрибан ханум Алиева: “Песенный конкурс “Евровидение” получил признание и как значимое мероприятие, вносящее вклад в межкультурный диалог” //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 мая. - С.1.

616. Написан молодежный гимн “Евровидения” //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 мая.- С.5.

617. *На сцене Baku Crystal Hall начались репетиции участников песенного конкурса “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 16 мая.- С.3.

618. *Оруджев, Р. Один из узников совести призывает президента освободить всех несогласных: Общественная палата открыла свой пресс-центр на период “Евровидения” //Зеркало.-2012.-18 мая.- С.2.

619. *Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работой, проделанной в Евроклубе //Бакинский рабочий.- 2012.- 12 мая.- С.1.

620. *Предфинальное волнение песенного кон-курса “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 29 мая.- С.1, 6.

621. *Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдал финал песенного конкурса “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012.- 30 мая.- С.4.

622. *Сабина Бабаева показала Энгельберту Хампердинку Баку с высоты птичьего полета //Бакинский рабочий.- 2012.- 24 мая.- С.4.

623. *Санд, Я. “У Азербайджана есть шанс победить и в этом году”: [беседа с исполнителем руководителем “Евровидения” Я. Сандом] //Азербайджанские известия.- 2012.- 11 мая.- С. 1-2.

624. Самедов, М. Гостеприимство - на уровне: [Ассоциация туризма Азербайджана разработала маршрут для гостей “Евровидения”] //Неделя.- 2012.- 11 мая. - С.8.

625. Сдан в эксплуатацию Baku Crystal Hall, где пройдет песенный конкурс “Евровидение-2012” //Бакинский рабочий.- 2012. - 8 мая. - С.4.

626. Сердце Европы бьется в Азербайджане: [концертная программа, организованная в Приморском Национальном Парке] //Бакинский рабочий.- 2012.- 1 мая.- С.6.

627. *Участники “Евровидения-2012” завершили репетиции в Baku Crystal Hall //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.6-5.

628. *Эмин Агаларов: “Конкурс песни “Евровидение-2012” станет самым широкомасштабным и запоминающимся событием в истории этого конкурса” //Бакинский рабочий.- 2012.- 22 мая.- С.6.

629. Это было фантастическое шоу!”: Европейская пресса не скупится на восторженные отзывы о Баку и организации песенного конкурса “Евровидение” //Азербайджанские известия.- 2012.- 30 мая.- С. 3.

630. *Baku Crystal Hall — открывшееся в столице Азербайджана новое окно в Европу //Бакинский рабочий.- 2012.- 8 мая.- С.9.

631. *“Baku Crystal Hall — это просто фантастика!”: Александр Тиханович, глава белорусского “Еврофеста” //Азербайджанские известия.-2012. -22 мая.- С. 1-2.

632. *EuroClub принял своих первых гостей //Бакинский рабочий.- 2012.- 15 мая.- С.5.

633. *Euronews подготовил репортаж о “Евровидении” в Баку //Бакинский рабочий.- 2012.- 16 мая.- С.3.

 

  

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

634. Асадова, И. Стартует новый проект по развитию народного ремесла: В Государственном историко-архитектурном заповеднике “Ичери шэхэр” //Эхо.- 2012.- 3 мая.- С. 8.

635. фендиева, И. Талант, гpажданственность и самоотвеpженность: О фундаментальном исследовании доктоpа искусствоведения, пpофессоpа Таpиэля Мамедова “Азеpбайджанское ашигское твоpчество” //Зеркало.- 2012. -19 мая.- С. 30.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

636. *Азербайджанские танцоры покорили Екатеринбург: [о детском ансамбле “Айсель”] //Зеркало.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

637. *Мусабекова, И. “Бальные танцы - это, прежде всего искусство, и мы должны его сохранить”: Говорит в интервью директор клуба спортивного танца “Сирдаш” Микаил Мухтаров //Зеркало.- 2012.- 26 мая.- С. 20.

 

КИНО

 

638. *Алиева, С. “Легенда о Девичьей башне”: Восстановлен фильм об одном из самых древних памятников истории в Баку //Зеркало.- 2012.- 31 мая.- С. 8.

639. *Багирзаде, Л. Он не был баловнем судьбы: Юбилейный вечер Гасана Аблуча открыла запись стихотворения “Вспоминай меня” Аббаса Саххата в исполнении самого актера //Азербайджанские известия.-2012.- 30 мая.- С. 3.

640. Вечер памяти актера: [к 70-летию Заслуженного артиста Г.Аблуча] //Зеркало.- 2012.- 2 мая.- С. 8.

641. “Качели гробовщика” претендуют на “Оскар”: О фильме кинорежиссера Э. Иманова //Зеркало.- 2012.-17 мая.- С. 8.

642. *Масель, С. Азербайджан едет на “Золотой витязь”: Наша страна представит на российском кинофоруме документальную ленту и анимационный фильм: [кинорежиссера Ф.Ахмедова и аниматора Ф.Гурбановой] //Зеркало.- 2012.- 11 мая.- С. 8.

643. *Масель, С. “Не молчи” поборется за золотую пальмовую ветвь: Короткометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Рустама Бабазаде примет участие в секции фильмов Каннского кинофестиваля “Короткий метр” //Зеркало.- 2012.- 9 мая. - С.8.

644. *Ханджанбекова, Ф. Вечер, посвященный памяти кинорежиссера Расима Исмайлова //Бакинский рабочий.- 2012.- 18 мая.- С.6.

 

 

ТЕАТР

 

645. *Ахундзаде, Д. Языком гротеска - о вечных вопросах: Или взгляд на жизнь через “Телескоп” Эльчина //Эхо.- 2012.- 23 мая.- С. 5.

646. *Гянджинский Государственный Драматический Театр показал в Баку второй спектакль //Бакинский рабочий.- 2012.- 3 мая.- С. 6.

647. *Лена, С. “Обжалованию не подлежит”: На Творческой сцене UNS состоялась презентация книги Максуда Ибрагимбекова //Зеркало.- 2012. -15 мая.- С. 8.

648. Микеладзе, Г. Взгляд из-под небес: “Телескоп” Эльчина предстал на сцене РДТ в версии Ираны Тагизаде //Азербайджанские известия.- 2012.- 16 мая.- С. 4.

649. икеладзе, Г. “Телескоп” Эльчина по версии Ираны Тагизаде //Бакинский рабочий.- 2012.- 17 мая.- С.6.

650. Региональный театр в Баку: [Гянджинский Государственный Драматический Театр] //Зеркало.- 2012.- 2 мая.- С. 8.

651. Театральные лекции: [на сцене Театра “UNS”] //Зеркало.- 2012.- 2 мая.- С. 8.

652. Тетральные мастер классы: [в ТЮЗе] //Зеркало.- 2012.- 9 мая.- С. 8.

 

 

Русский Драматический Театр имени С.Вургуна

 

653. Александрова, М. Русская Драма выступила в Тбилиси //Комсомольская правда.- 2012.- 1-7 мая.- С. 9.

654. *Шаровский, А. “Я впервые с девушкой танцевал под Хампердинка...”: Известный режиссер о том, за кого будет голосовать на Евровидении, о гастролях, и о “карабахском шедевре”: [беседа с Народным артистом А. Шаровским] //Эхо.- 2012.- 8 мая.- С. 8.

655. *Яваргызы, И. С большим успехом: Прошли гастроли Русского Драмтеатра в Тбилиси //Эхо.- 2012.- 1 мая.- С. 8.

 

 

ТУРИЗМ

 

656. *Алиева, Г. Гядабей — столица легенд: Особую важность в госпрограмме по развитию туризма приобретает применение ИКТ в регионах //Азербайджанские известия.- 2012.- 12 мая.- С. 3.

657. Выданы лицензии 11 отелям //Азербайджанские известия.- 2012. - 8 мая. - С. 1.

658. Презентация турпотенциала //Азербайджанские известия.- 2012.- 2 мая.- С. 1.

 

 

 

 

 

İYUN - 2012

 

MƏDƏNİYYƏT

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəsmi materiallar

 

1. *Azərbaycan Respublikası və Çexiya Respublikası arasında 2012-ci il aprelin 5-də Praqa şəhərində imzalanmış sazişlərin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 iyun 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 21 iyun.- S. 7.

2. *2012-ci il aprelin 12-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və San Marino Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 iyun 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 21 iyun.- S. 5.

3. *Qazax rayonunda Ədəbiyyat muzeyinin tikintisi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 1 iyun 2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 1.

 

____________

 

4. *Abdullayeva, B. Dünya mədəniyyəti ilə bir arada: Azərbaycanın UNESCO-ya üzv olmasından 20 il ötür //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 15.

5. *Abdullayeva, L. Mədəniyyətin böyük himayədarı: [Ümummilli lider Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə göstərdiyi diqqət və qayğı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 15 iyun.- S. 3.

6. Ağayev, İ. Azərbaycan mədəniyyəti elmi-tədqiqatlarda: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti, akademik Arif Həşimovun Azərbaycan mədəniyyətinin elmi tədqiqi ilə bağlı fikirləri] //Palitra.-2012.- 8 iyun.-S. 6.

7. Bayramov, O. Azərbaycan nümayəndə heyəti İstanbulda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edir: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev forum çərçivəsində keçirilən “Mədəniyyət sosial dəyişikliyin elçisidir” adlı sessiyada çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 6 iyun.- S. 7.

8. *Ceyhun. Milli Qurtuluş Günü bölgələrdə qeyd olundu: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Siyəzən və Qusarda bayram tədbirləri keçirilib //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 9.

9. Həşimov, A. “Mədəniyyətin maddi-mənəvi varlıq kimi qiymətini dərk etmək lazımdır”: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birinci vitse-prezidenti, akademik Arif Həşimovla müsahibə] //Palitra.- 2012.-12 iyun.-S. 6.

10. *İradə. Qılınc, yoxsa qələm?: Məmməd Səid Ordubadi – 140: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbirdə dramaturqun əsərlərindən səhnəciklər göstərildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 3.

11. *İsveçrənin nüfuzlu “UN Special” jurnalında Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Şuşa haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir: Məqalədə Şuşa şəhərinin Azərbaycan mədəniyyətinin nadir mərkəzlərindən biri olduğu bildirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 9 iyun.- S. 4.

12. *Qarayev, Ə. Böyük azərbaycanlı: [Ümummilli lider Heydər Əliyevin mədəniyyətə göstərdiyi diqqət və qayğı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 iyun.- S. 3; Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 4-5.

13. Nəhmədov, R. Neftçalada mədəni kütləvi tədbirlərin sayı artıb: [Neftçala rayon Mədəniyyət şöbəsinin fəaliyyəti haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 7.

14. *Ömərov, V. Müstəqillik dövründə ədəbi-bədii, mədəni-mənəvi proseslər və azərbaycançılıq ideyası //Səs.-2012.- 12 iyun.- S.14.

15. *Talıblı, S. Gənclərin mədəniyyətin təbliği və inkişafında rolu artır: [AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi, Şərqşünaslıq İnstitutu Gənc Alimlər Şurasının sədri, Bakı Slavyan Universitetinin Diplomatiya və xarici siyasət kafedrasının müəllimi Sübhan Talıblı ilə müsahibə] //Palitra.-2012.-5 iyun.-S.12.

16. *Zərbəliyev, C. Bölgələrdə mədəniyyət mərkəzləri: Lənkəran və İsmayıllıda həyata keçirilən pilot layihə müsbət nəticə verib //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 12.

17. *Zərbəliyev, C. Şabranda bayram tədbirləri: [Şabran şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş pannonun, klassik Azərbaycan şairi Xaqani Şirvaninin abidəsinin və şairin adını daşıyan Poeziya Evinin açılış mərasimi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 9.

 

 

Kulturoloqların II Beynəlxalq Bakı forumu

 

18. *Kulturoloqların II Beynəlxalq Bakı forumu başa çatdı: [“Dövlətin inkişafında mədəniyyət siyasətinin rolu” mövzusunda forum] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 6.

19. *Kulturoloqların II Beynəlxalq Bakı forumunda 10 ölkədən mütəxəssislər iştirak edirlər: [Muzey Mərkəzində “Dövlətin inkişafında mədəniyyət siyasətinin rolu” mövzusunda forum işə başlamışdır] //Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 6.

20. *Sultanova, M. “Dövlətin inkişafında mədəniyyət siyasətinin rolu”: Kulturoloqların II Beynəlxalq Bakı Forumu //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 3.

 

 

M.F.Axundzadə – 200

 

21. *Azəri, L. “Mirzə Fətəli Axundzadə və Azərbaycan teatrı” //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 5.

22. *Azəri, L. “Sərgüzəşti-Mirzə Fətəli Axundzadə”: Gənc Tamaşaçılar Teatrı böyük ədibin yubileyinə həsr olunmuş festivalda dörd tamaşa təqdim edib //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 5.

23. *Böyük mütəfəkkirə həsr olunmuş tədbir: [Sabunçu Rayon Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.-2012.- 22 iyun.- S. 11.

24. *Xəlilzadə, F. Bölgələrdən paytaxta Milli teatr festivalı: [Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən “Sərgüzəşti-Mirzə Fətəli Axundzadə” adlı milli teatr festivalı haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 10.

25. *İsayeva, R. “Naməlum Axundzadə”nin məlum həqiqətləri: [“Yuğ” Dövlət Teatrında “Sərgüzəşti-Mirzə Fətəli Axundzadə” Milli Teatr Festivalı çərçivəsində ədibin 200 illiyi münasibətilə hazırlanan “Naməlum Axundzadə” tamaşası göstərildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 7.

26. *“Kimyagər”in möcüzəsi: [Akademik Milli Dram Teatrında, rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan tamaşa oynanıldı] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 5.

27. *Məmmədov, X. İki dost, qoşa küçə: [M.F.Axundzadənin İsmayıl bəy Qutqaşınlı ilə dostluq münasibətləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 15.

28. *Nəbili, H. Şəki teatrının klassika çağırışı: Mirzə Fətəli Axundzadə - 200: [Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyi ilə əlaqədar Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının direktoru Hikmət Nəbili ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 7.

29. *Təranə. “Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” yeni yozumda: [“Sərgüzəşti-Mirzə Fətəli Axundzadə” Milli Teatr Festivalı çərçivəsində, Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı dramaturqun eyniadlı əsərini rejissor Firudin Məhərrəmovun quruluşunda tamaşaçılara təqdim etdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 5.

30. *Vahid, T. “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” və ya klassika zamansızdır: [Akademik Milli Dram Teatrının təqdim etdiyi eyni adlı tamaşanın quruluşçu rejissoru mərhum sənətkarımız, Əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu, rejissoru Tural Mustafayevdir ] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 5.

31. *Vahid,T. “Sərgüzəşti-Mirzə Fətəli Axundzadə”: Milli Teatr Festivalı başa çatdı //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 4.

 

 

M.Ə.Sabir – 150

 

32. *Bayramov, A. Misralar... Rənglər... Cizgilər: [Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyevin “Sabir təsviri sənətdə” adlı yeni kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 13.

33. *“Bənzərəm bir qocaman dağa ki...”: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında görkəmli satirik şair Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 13.

34. *Budapeştdə “Azərbaycan karikatura sənəti” sərgisi: [sərgi Azərbaycanın satirik şairinin yubileyinə həsr edilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 13.

35. *Ceyhun. “Hophopnamə” qrafika əsərlərində: Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi: [Muzey Mərkəzində Xalq rəssamı Arif Hüseynovun və Əməkdar incəsənət xadimi Bayram Hacızadənin qrafika əsərlərinin nümayişi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 2.

36. *Ceyhun. Kitabsevərlər Sabir bağında bir araya gəldilər: [satirik şairin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş kitab bayramı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 9.

37. Əliyeva, M. Sabir qəhrəmanları rəsm əsərlərində: [Muzey Mərkəzində “Hophopnamə” adlı bədii sərgi] //Respublika.-2012.- 7 iyun.- S.10.

38. *İsayeva, R. Sabirin yurdunda şeir-sənət bayramı: Böyük ədibin 150 illik yubileyi münasibətilə keçirilən “Poeziya günü”ndə müxtəlif ölkələrdən qonaqlar, mədəniyyət xadimləri, sənətsevərlər iştirak edirdi: [Şamaxı şəhərində] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 8; 9.

39. *Qələndər. Şamaxıda “Sabir günləri”: Ədəbiyyatçılar, millət vəkilləri və ictimaiyyət nümayəndələri satirik şairin Ev Muzeyini ziyarət edib //Həftə içi.- 2012.- 9-11 iyun.- S.15.

40. Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illiyi təntənə ilə qeyd edilib //Mərkəz.- 2012.- 1 iyun.- S. 10.

41. *Reyhan. 150 yaşlı müasirimiz: Böyük şair, mütəfəkkir Mirzə Ələkbər Sabirin yubileyi qeyd olundu: [Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 2.

42. *Sadıqzadə, M. “Hophopnamə”nin “illüstrativ dili” yeni nəşrdə: [Xalq rəssamı Arif Hüseynovla Əməkdar incəsənət xadimi Bayram Hacızadənin birgə tərtib etdikləri M.Ə.Sabirin satirik şeirlərinə çəkilmiş karikaturalardan ibarət toplu haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 7 iyun.- S. 11.

43. *Vahid, T. 150 yaşlı müasirimiz: Böyük şair, mütəfəkkir Mirzə Ələkbər Sabirin yubileyi qeyd olundu: [Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Azərbaycanın görkəmli şairi, böyük satirik Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 4.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

44. *Abdullayeva, F. Azərbaycan kulinarlarının növbəti nailiyyəti: Komandamız İspaniyadan 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal və 2 diplomla qayıdıb: [Azərbaycanın milli kulinariya komandası İspaniyanın Tenerife şəhərində keçirilən “Həyatın dadı” VII Beynəlxalq Kulinariya Çempionatında iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 7.

45. *Abdullayeva, F. Skandinaviyada gəncliyimizin və mədəniyyətimizin növbəti uğuru: [“Saqene Beynəlxalq Festivalı – 2012”-nin təşkilatçılarından biri olan NAYO Azərbaycan gəncliyini və mədəniyyətini Norveçdə təbliğ və təmsil etmək üçün bir qrup gənc musiqiçi və rəqqaslarımızın bu festivalda iştirakını təmin edib] //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 9.

46. *Acarıstan Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə baxmış, muxtar respublikanın təhsil və mədəniyyət müəssisələri ilə tanış olmuşdur : [Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2012.- 12 iyun.- S. 6.

47. *Akifqızı, Ş. Azərbaycan mədəniyyəti ABŞ-ın ən böyük folklor festivalında ürəkləri fəth edir: [Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların ən böyük mədəniyyət festivalı olan “Smitsonian Folklife Festival”ında ölkəmizin mədəniyyəti nümayiş etdirilir] //Azərbaycan.- 2012.- 30 iyun.- S. 8.

48. *Akifqızı, Ş. Qarabağ mövzusunda rəsm əsərləri Vaşinqtonda incəsənət əsərlərinin satış sərgisinə çıxarılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 24 iyun.- S. 7.

49. *Amerikada Qarabağ mövzusunda sərgi açılıb: [Corc Meyson Universitetinin İncəsənət Məktəbində Azərbaycan və Amerika rəssamlarının əsərlərindən ibarət “Dünyanı birlikdə rəngləyək” adlı sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 7.

50. *Ankarada Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş elmi konfrans: Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri davam edir: [TÜRKSOY-un Ankaradakı iqamətgahında dahi Azərbaycan şairinin 870 illiyi münasibətilə elmi konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 3.

51. *Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin yaranmasının 20 illiyinə həsr edilmiş tədbir rəngarəng konsert proqramı ilə başa çatmışdır: [Heydər Əliyev Sarayında] //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 11.

52. *Azərbaycanın nümayəndəsi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında 2003-cü il Konvensiyasının iştirakçı dövlətlərinin Baş Məclisinin dördüncü sessiyasının prezidenti seçilmişdir: [Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Eleonora Hüseynova Parisdə keçirilən sessiyanın prezidenti seçilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 5 iyun.- S. 4.

53. *Azərbaycan-Rusiya mədəni və humanitar əlaqələri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Rusiya Federasiyasının MDB işləri üzrə xüsusi nümayəndəsi, MDB işləri, xaricdə yaşayan həmvətənlər və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq üzrə Federal Agentliyin rəhbəri Konstantin Kosaçovla görüşüb] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 3.

54. *Bakı Bələdiyyə Teatrı Kiyevdə: [Kiyev Gənclər Teatrında quruluşçu rejissor Elvin Mirzəyev və İmaməddin Həsənovun “Əli və Nino” tamaşası nümayiş etdirilib] //Ədalət.- 2012.- 2 iyun.- S. 24.

55. *Bakı Bələdiyyə Teatrı Ukraynada: “Əli və Nino” tamaşasını təqdim edib //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 4.

56. *Bakıda Krans Montana Forumunun rəsmi açılışı olmuşdur: Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi: [tədbirin əsas məqsədi 2013-cü ildə keçiriləcək növbəti Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və mədəniyyətlərarası dialoqa dair Bakı Prosesi ilə bağlı təşviqatın aparılması və ölkəmizin bu dialoqun mərkəzi olması barədə təbliğatın gücləndirilməsidir] //Azərbaycan.- 2012.- 30 iyun.- S. 1-2; 3.

57. *Bayramov, O. Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 22 iyun.- S. 8.

58. *Bayramov, O. Türkiyədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir //Azərbaycan.- 2012.- 20 iyun.- S. 5.

59. *Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan və ABŞ rəssamlarının Qarabağ mövzusunda əsərlərindən ibarət sərgi keçirilir //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 8.

60. *Ceyhun. Azərbaycanın mədəni irsi və turizm imkanları “İntermuzey” festivalında: Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi festivalın diplomuna layiq görülüb: [Rusiyanın paytaxtı Moskvada “İntermuzey-2012” beynəlxalq festivalında] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 8.

61. *Əfsanəvi “Qaya”: Vokal kvartetin 50 illiyi Moskvada qeyd edilib: [Moskva Beynəlxalq Musiqi Evinin teatr salonunda möhtəşəm konsert olub] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 8.

62. *Əliyev, Ə. Fransada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 9 iyun.- S. 7.

63. *Əliyev, Ə. Fransada nəşr olunan jurnalda Azərbaycanın turizm imkarından geniş bəhs edilmişdir: [Parisdə nəşr olunan “Le Petit Pute” jurnalında] //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 11.

64. Əliyev, Ə. Fransız mətbuatında Azərbaycan mədəniyyəti günlərindən bəhs olunmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 14 iyun.- S. 5.

65. *Əliyev, İ. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi Milli Qurtuluş Gününü qeyd etmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 17 iyun.- S. 4.

66. *Finlandiyaya “Kafkadan salam” aparanlardan biri: “Rolu kimin oynaması şərt deyil. Əsas məsələ obrazı necə yaratmaqdır”: [“Yuğ” Dövlət Teatrının aktyoru, Əməkdar artist, Məmməd Səfa ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 12.

67. *Xəlilzadə, F. Milli musiqimizin təntənəsi: Qazaxıstanda Azərbaycan mədəniyyət günləri //Azərbaycan.- 2012.- 15 iyun.- S. 10.

68. *İtaliyanın “Abitare a Roma” nəşri: Azərbaycan dövləti Romadakı tarixi abidəni bərpa edəcəkdir: [İtaliyanın eyniadlı nəşrində Heydər Əliyev Fondu ilə Müqəddəs Arxeologiya üzrə Papa Komissiyası arasında aşma Memorandumu imzalanması haqqında məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 19 iyun.- S. 4.

69. *Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniyanın Prezidenti Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 29 iyun.- S. 7.

70. *Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniyanın Prezidenti İçərişəhərlə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 29 iyun.- S. 7.

71. *Kəngərli, Q. Astanada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlamışdır //Azərbaycan.- 2012.- 9 iyun.- S. 6.

72. *Kəngərli, Q. Astanada keçirilən beynəlxalq forumda mədəniyyətlər arasında dialoqun və tolerantlığın möhkəmləndirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur: [Astanada “Yeni dünyada Avrasiya mədəniyyəti” mövzusunda keçirilən beynəlxalq forumda Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 17 iyun.- S. 7; Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 3.

73. *Qaraca, B. Yüz il ayrı yaşasaq da, qardaş qardaşdı, qardaş!: [R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Azərbaycan - İraq ədəbi, mədəni və tarixi əlaqələrinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 2.

74. Qarayev, Ü. Gənc musiqiçilər Savonlinna yay məktəbində: [Bakı Musiqi Akademiyası tələbələrinin Finlandiya səfəri haqqında] //Respublika.- 2012.- 24 iyun.- S. 12 .

75. *Qazaxıstanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilir //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 2.

76. Qələndər. Türkiyədə “Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri” //Həftə içi.- 2012.- 19 iyun.- S.8.

77. *Mehparə. Oxşar mədəniyyətlər xalqları bir araya gətirir: Ölkəmizdə yaşayan hindlilər onlara qarşı isti və xoş münasibətdən razılıq edirlər //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 10.

78. *Misirin “Nil” xəbər telekanalının canlı efirində Azərbaycanın zəngin tarixi, adət-ənənələri, İslam sivilizasiyasına və dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələrdən danışılmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 5 iyun.- S. 7.

79. *Mükərrəmoğlu, M. Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri: Ərtoğrul Günay: "Bu, əslində bir xalqın musiqi, mədəniyyət inciləri və mədəni irsinin nümayişidir" //Xalq qəzeti.- 2012.- 21 iyun.- S. 10.

80. *Ramazanov, Ə. Kitabxanalar və informasiya resursları elmi konfransda müzakirə olundu: [Rusiyanın Krım vilayətində “Kitabxanalar və informasiya resursları müasir elm, mədəniyyət, təhsil və biznes aləmində” adlı beynəlxalq konfrans-sərgi keçirilib] //Mədəniyyət.-2012.- 29 iyun.- S. 15.

81. *Reyhan. “Kinoşok” festivalının qalib filmləri Bakıda nümayiş olunur: [“Nizami” Kino Mərkəzində MDB və Baltikyanı ölkələrin “Kinoşok" açıq kino festivalının qalib filmlərinin nümayişi başlandı] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 2.

82. *Reyhan. Mədəniyyət və Turizm naziri Dünya Memarlar İttifaqının baş katibi ilə görüşüb: [ölkəmizdə səfərdə olan Dünya Memarlar İttifaqının baş katibi Mişel Barmaki ilə] //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 3.

83. *Reyhan. Rusiyanın Kabarda-Balkar Respublikası ilə mədəniyyət və turizm əlaqələri müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Rusiya Federasiyası Kabarda-Balkar Respublikası Baş nazirinin müavini Kazım Uyanayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 4.

84. *Rüstəmova, H. Milli Dram Teatrı “Ejen İonesko” festivalından mükafatla qayıdıb: [Moldovada keçirilən ənənəvi “Ejen İonesko” Beynəlxalq Teatr Festivalında iştirak edib] //Mədəniyyət.-2012.- 6 iyun.- S. 5.

85. *Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başladı //Ekspress.- 2012.- 20 iyun.- S. 23.

86. *Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri: İki şəhərdə beş gün davam edəcək //Ekspress.- 2012.- 15-18 iyun.- S. 23.

87. *Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri //Azərbaycan.- 2012.- 19 iyun.- S. 7; Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 8.

88. *Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başa çatdı //Mədəniyyət.-2012.- 13 iyun.- S. 2.

89. *Vəfalı, T. Ankara Alış-Veriş Festivalı ərəfəsində: Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı Səfirliyinin Kültür və Tanıtma Müşavirliyinin təşkil etdiyi festival haqqında //Həftə içi.- 2012.- 6 iyun.- S. 5; 2-4 iyun.- S. 8-9.

90. *Vüsal. Türkiyədə Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti yaxşı tanınır: [“CerModern” incəsənət mərkəzində Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur] //Həftə içi.- 2012.- 20 iyun.- S.2.

91. *Yemelyanova, N. “Qafqazın mədəni zənginliyini, gözəlliyini bütün dünyaya göstərmək istəyirik”: [Beynəlxalq Abxaz-Abazin Mədəni Maarifləndirmə Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Nadejda Yemelyanova ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 11.

Bax: 101, 124, 165, 194, 306

 

 

Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri

 

92. *Ağazadə, Z. Mədəniyyət sahəsində Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrinin inkişafı məsələləri müzakirə olunmuşdur: [Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərində iştirak edən ölkəmizin nümayəndə heyətinin rəhbəri, Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Kiyevdə bir sıra görüşlər keçirmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 5 iyun.- S. 7.

93. *Ağazadə, Z. Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin təntənəli açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 3 iyun.- S. 7.

94. *Xəlilzadə, F. Əməkdaşlığın yeni üfüqləri: Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri //Azərbaycan.- 2012.- 8 iyun.- S. 11.

95. Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilib //Mərkəz.- 2012.- 7 iyun.- S. 6.

96. *Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri: Dost ölkədə mədəniyyət və incəsənətimizin təbliğinə, ikitərəfli mədəni əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən tədbir müvəffəqiyyətlə gerçəkləşib //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 8.

 

 

KLUB VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

97. Azadi, S. Əhalinin ekoloji maarifləndirilməsində milli parkların əhəmiyyəti //İki Sahil.- 2012.- 28 iyun.- S. 21.

98. Bayramov, R. Ekosistemin qorunmasında milli parkların rolu artır //Mövqe.- 2012.-29 iyun .- S. 6.

99. *İmanquliyev, B. Gecədən aydınlıqlara: [Dənizkənarı Milli Park haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 8.

100. *Zərbəliyev, C. Sumqayıtlıların sevimli bulvarı əsrarəngiz istirahət məkanına çevrilir //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 9.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

101. *Azərbaycan və Macarıstan milli kitabxanaları arasında əlaqələr genişlənir: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Macarıstan Milli Kitabxanası ilə ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanma mərasimi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 3.

102. Əliyeva, M. Azərbaycan kitabxanalarının əlaqələri genişlənir //Respublika.- 2012.- 24 iyun.- S. 12 .

103. *Xalqın xilas günü: [Astara rayon Mərkəzi Kitabxanasında 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 15.

104. *İsmayıllıda Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Kitab bayramı”: [Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 10.

 

Bax: 36, 152

 

MUZEY İŞİ

 

105. *Azəri, L. Milli Qurtuluş Günü muzeylərdə qeyd olundu: [Milli İncəsənət Muzeyində “Müstəqilliyimizin töhfələri” adlı mühazirə təşkil olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 3.

106. *Şiriyeva, Z. Təhsil tariximizi yaşadan mədəniyyət ocağı: [Xalq Təhsili Muzeyi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 8 iyun.- S.4.

 

Bax: 60

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

107. *Ağsuda qədim dəfinə aşkar olunmuşdur: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəisi Qafar Cəbiyevin, VII qazıntı sahəsi adlandırılan ərazidə qazıntı işləri aparılarkən qızıl sikkə nümunələrindən ibarət dəfinə aşkara çıxarması haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 28 iyun.- S. 6.

108. Bir mağaranın sirri...: Mustye mədəniyyətinin unikal abidəsi Tağlar mağarası //Azadlıq.- 2012.- 7 iyun.- S.14.

109. *Camal, A. Bakıda Nuru Paşaya abidə qoyuldu: Türk Qafqaz İslam Ordusu komandanı //Ekspress.- 2012.- 29 iyun .- S. 12.

110. *İsayev, Ə. Tarixin canlı şahidi: [Goranboy rayonunda yerləşən Gülüstan qalası haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 15 iyun.- S. 7.

111. İsmayılova, P. “Qırx qız” qayasının sirri: [Bakının qədim kəndi olan Güzdək qəsəbəsinin “Güzdək yamacı” adlanan yerində yerləşən eyniadlı qaya haqqında] //Həftə içi.- 2012.- 26-27 iyun.- S. 5.

112. Qarakilsədəki Qoşundaş abidəsi: [Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalında yerləşən eyniadlı tarixi abidə haqqında] //Azadlıq.- 2012.-9 iyun.- S.14.

113. *Qədim Göyçədəki Nərədüz abidələri: Oğuz türklərinin vətəni //Azadlıq.- 2012.- 15 iyun.- S.14.

114. *Qədim İçərişəhərlə tanışlıq Qazaxıstan parlamenti Senatının sədrində zəngin təəssürat yaratmışdır: [Qazaxıstan parlamenti Senatının sədri Kayrat Mami İçərişəhərin abidələri ilə tanış olmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 8 iyun.- S. 3.

115. *Orda bir yurd var, uzaqda...: Adı və tarixi saxtalaşdırılan abidələrimiz: [Qərbi Azərbaycan abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 17-18 iyun.-S.14.

116. *Tuncay, B. Zaqatala daşları və əski türkcə yazılar //Olaylar.- 2012.- 15-18 iyun.- S.13.

117. Uzaq keçmişimizdən soraq verən məskənlər: Naxçıvandakı Qazma mağarası //Azadlıq.- 2012.- 8 iyun.- S.14.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

118. Cavadov, Z. Muğam musiqi məktəbinin nailiyyətləri: [Binəqədi rayonunda yerləşən Xan Şuşinski adına Ağdam muğam musiqi məktəbinin uğurları haqqında] //Respublika.- 2012.- 13 iyun.- S.8

119. *Xəlilzadə, F. Abidələşən ömürlər: [Şuşa şəhərinin incəsənət xadimləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 13.

120. *Qala qoruğunda “Tullantıdan sənətə” adlı maraqlı beynəlxalq sərgi açılmışdır: [sərgidə məişət tullantılarından müxtəlif sənət nümunələri hazırlanaraq tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 5.

121. *“ÜNS yaradıcılıq səhnəsi”ndə müasir incəsənət üzrə mütəxəssis Tatyana Volkovanın mühazirəsi maraqla qarşılanmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 3 iyun.- S. 7.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

122. *Azəri, L. Azərbaycan xalq nağılları uşaqların səsi və rəsmləri ilə: [Karvansaraydakı “İncəsənət bağı” (“Art Garden”) mərkəzində eyniadlı mövzuda ədəbi-bədii tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 10.

123. *Bakıda görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 8.

124. *Berlində azərbaycanlı rəssamın sərgisi: [Berlin məhkəməsinin qalereyasında Azərbaycanın Əməkdar rəssamı, UNESCO-nun Rəssamlar Federasiyasının üzvü, Rusiya və Almaniya rəssamlar ittifaqlarının üzvü Əşrəf Heybətovun əsərlərinin sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 4.

125. *Cavad Mircavadovun yaradıcılığına həsr olunmuş dəyirmi masa: [Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 8.

126. Əliyev, S. “Bu gün gənclərdə təsviri sənətin bütün sahələrinə maraq var”: [Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Təsviri sənət, rəsmxətt və onun tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi Səyyar Əliyevlə müsahibə] //Palitra.-2012.-20 iyun.-S.12.

127. *Əliyev, Z. Naxçıvanda beynəlxalq rəsm festivalı: [Festival öz işini tamamladı] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun. - S. 5.

128. Əliyeva, M. Gənc rəssamın fərdi sərgisi: [“Baku Creative Center”də “Kontakt” adlı fərdi sərgisi] //Respublika.- 2012.- 24 iyun.- S. 12 .

129. *Fərəcov, S. Təsviri incəsənətimizin ilk realist rəssamı: [Mirzə Qədim haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 15.

130. *Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illiyinə həsr olunmuş sərgi: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 7.

131. Quliyev, Ə. Xalq rəssamı Cəmil Müfidzadənin rənglər dünyası //525-ci qəzet.- 2012.- 6 iyun. - S.8.

132. Mürvətqızı, S. Rəssam – heykəltəraş: Ədalət Elman: “Yaratdığım “Danışan çay daşları” muzeyinə rəsmi status verilməsini arzulayıram”//525-ci qəzet.- 2012.- 19 iyun.- S.7.

133. *Nərimanoğlu, M. Rənglərin də səsi var...: [sənət üzrə fəlsəfə doktoru, rəssam Rəşad Mehdiyev haqqında //Azərbaycan.- 2012.- 24 iyun.- S. 6.

134. Oktay. “Pəncərə qabağında yatmış uşaq”: Maneələri dəf etmək, çətinliklərlə əlbəyaxa olmaq Qorxmaz Əfəndiyevin canında-qanında vardı: [rəssam Qorxmaz Əfəndiyev haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 9 iyun.- S.13.

135. Oktay. Azərbaycan rəngkarlığında portret janrı //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 2-4 iyun.- S.13.

136. *Reyhan. Dədə Qorqud Fondu türkiyəli professoru “Qızıl ürək” mükafatı ilə təltif etdi: [Əməkdar rəssam Sakit Məmmədovun rəsm qalereyasında Beynəlxalq Stomatoloqlar Assosiasiyasının prezidenti Türker Sandallı] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 8.

137. *“Vergilər uşaqların gözü ilə” adlı rəsm müsabiqəsinin 10 illik yubileyi qeyd olundu: [Vergilər Nazirliyinin və Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayı Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə eyniadlı rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 5.

138. *Yaqublu, E. Lerikli rəssamın sərgisi: [rəssam Nəcəf Məmmədovun ilk fərdi sərgisi] //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 15.

139. *Zümrüd. Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi : 29 iyun Kamil Nəcəfzadənin xatirə günüdür //Səs.- 2012.-29 iyun.- S.12.

 

Bax: 49, 80, 147, 148

 

Bəhruz Kəngərli - 120

 

140. Hüseynzadə, Ə. Tarixi keçmişi özündə təsvir etmiş dahi rəssam //Azad Azərbaycan 2012.- 17 iyun.- S. 5.

141. *Qasımov, R. Rəssamlığın Bəhruz Kəngərli zirvəsi //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 7.

142. Zümrüd. Bəhruz Kəngərlinin 120 illiyinə həsr olunmuş sərgi: Sərgi Prezident İlham Əliyevin “Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi haqqında” Sərəncamına əsasən keçirilir //Səs.- 2012.- 19 iyun.- S.12.

 

 

“012 Bakı Public Art Festivalı”

 

143. *Aida Mahmudova: Əməkdar rəssam Məmməd Mustafayevin unudulmuş şeylərdən istifadə etməklə yeni və gözəl bir obyekti ərsəyə gətirməsi “Şəhər motivi” əsərinin maraqlı cəhətlərindəndir: [“YARAT!” qeyri-kommersiya təşkilatının rəhbəri Aida Mahmudovanın gənc rəssam Nəzrin Məmmədovanın “012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində təqdim etdiyi əsəri haqqında söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 5.

144. *Professor Nərgiz Paşayeva: “012-Bakı Public Art Festivalı” çox gözəl layihədir: [M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, professor Nərgiz Paşayevanın eyniadlı festival çərçivəsində növbəti layihənin təqdim edilməsindən sonra jurnalistlərə verdiyi müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 8.

145. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində Əməkdar rəssam Məmməd Mustafayevin “Şəhər motivi” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 5.

146. *“012 Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Ağa Ousseinovun “Çərpələng və əlçatmaz Yer kürəsi” adlı əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan. - 2012.- 9 iyun.- S. 7.

147. *“012- Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Hüseyn Haqverdinin “Zamanı aşaraq” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 8.

148. *“012- Bakı Public Art Festivalı” çərçivəsində rəssam Mahmud Rüstəmovun “Alternativ” əsəri təqdim edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 30 iyun.- S. 10.

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

149. *Azərbaycan xalçaçıları beynəlxalq sessiyada ekspert olub: [UNESCO-nun Parisdəki Baş Qərargahında qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Konvensiyanın İştirakçı Dövlətləri Baş Məclisinin 4-cü sessiyasında “Azərbaycan xalçaçıları” İctimai Birliyi ekspert kimi akkreditasiya olunub] //Azərbaycan.- 2012.- 22 iyun.- S. 6.

150. Cəvahir. “Azərbaycan xalçaları - Gəncə qrupu” broşuru nəşr olundu //Mərkəz.- 2012.- 6 iyun.- S. 13.

151. Ədilzadə, Ə. 2500 yaşlı “Pazırıq”: [Pazırıq kurqanlarından tapılmış eyniadlı xalçanın təbliğatına həsr olunmuş dəyirmi masa haqqında] //Olaylar.- 2012.- 7 iyun.- S.8.

152. *İsmayılova, X. Mədəniyyətimizə gözəl töhfə: [“Azər-İlmə” MMC-nin direktoru Vidadi Muradovun “Elm” nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş “Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S.12.

153. Novruzov, T. Pazırıq xalçasının 2500 illik yubileyi keçiriləcək: xalı haqqında Azadlıq Hərakatçıları Birliyinin sədri Təhmasib Novruzov ilə Mehdiyeva Vüsalənin müsahibəsi //Səs.- 2012.- 6 iyun.- S. 10.

154. *Şüşə qırıntılarından yaradılan sənət əsərləri: [gənc dekorativ-tətbiqi sənət ustası Ceyhun Surxayevlə Ceyhun Zərbəliyevin söhbəti] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 15.

155. Tariximiz və xalçalarımız turistlərin diqqət mərkəzində olub //Üç nöqtə.- 2012.- 8 iyun.-S.13.

156. *Zərbəliyev, C. II Respublika dekorativ-tətbiqi sənət festivalı: Sonuncu regional sərgi Xaçmazda keçirildi //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 6.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

157. *Zərbəliyev, C. “Mədəniyyət abidələrimiz”: Respublika fotomüsabiqəsinə yekun vuruldu: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyət abidələrimiz” adlı respublika fotomüsabiqəsi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 4.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

158. Tarixi şəxsiyyətləri yaşadan heykəllər //Üç nöqtə.- 2012.- 12 iyun.- S.13.

 

MUSİQİ

 

159. *Abbaslı, T. Milli könüllər Bülbülü: Onun səsində gül gülü çağırır, bülbül bülbülü… //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun. - S.6.

160. *Asimqızı, G. “Muğam musiqimizin əlifbasıdır”: müğənni Almaz Orucova ilə söhbət //Üç nöqtə.- 2012.- 2 iyun.- S. 13.

161. *Azəri, L. “Heydər Əliyev - ömür yolu”: Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Milli Qurtuluş Gününə həsr edilmiş tədbir: [tədbirdə Əməkdar incəsənət xadimi Vasif Allahverdiyevin eyniadlı simfonik poemasının film versiyası nümayiş olundu] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 4.

162. *Azəri, L. “İpək yolu” III Beynəlxalq Musiqi Festivalı //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 7.

163. *Azəri, L. Gənc bəstəkarların fəaliyyəti diqqət mərkəzindədir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət plenum təşkil etdi] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 12.

164. *Azəri, L. Uşaq mahnılarının dünəni, bu günü və sabahı: [“ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı mövzuda keçirilən dəyirmi masa] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 6.

165. *Bayramqızı, Ə. Bakıda Kərkük musiqiçilərinin çıxışı maraqla qarşılandı //Xalq qəzeti.- 2012.- 12 iyun.- S. 6.

166. *Ceyhun. Gənc bəstəkarların yaradıcılıq hesabatı: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında plenum] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 5.

167. *Ceyhun. İncəsənət ustalarımız cəbhə bölgələrində konsertlər verib: [26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə cəbhə bölgələrində və sərhədyanı rayonlarda konsert proqramları təşkil olunub] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 3.

168. Dəmirov, M. “Elə ifam olub ki, öz oxumağıma ağlamışam”: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının solisti, xanəndə Mütəllim Dəmirovla müsahibə] //Palitra.-2012.-20 iyun.-S. 13.

169. *Əsədova, İ. “Muğamlarımızı oxumaqdan doymuram”: [Əməkdar artist Nuriyyə Hüseynova haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 11.

170. *“Əsl yaradıcılıq olarsa, onun ardınca hər şey özü gələcək”: Anar Yusifov: “Qızıl skripka” şousunun məqsədi klassik musiqini estrada musiqisinə alışmış dinləyici auditoriyasına çatdırmaqdır”: [Rusiyada yaşayan soydaşımız, skripka ifaçısı Anar Yusifovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 12.

171. *Əşrəfov, B. “Mahnılarım mənim övladlarımdır”: [Xalq artisti Baloğlan Əşrəfov ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2012.- 30 iyun.- S. 13.

172. Hacımusalı, O. Qarabağda Mehraliyevlər ailəsi [xanəndə Bahadır Mehralı oğlu, tarzən Məşədi Nəriman Bahadır oğlu Mehralıyev haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 20 iyun.- S.13.

173. *Xəlilzadə, F. Nəğmələr gülüstanının Sarası: Sara Qədimova – 90 //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 10.

174. *Xəlilzadə, F. Möcüzəli təranələr dünyası: [Xalq artisti, görkəmli kamança ifaçısı Habil Əliyev haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 14 iyun.- S. 6.

175. *Xəlilzadə, F. Zakirlər: [Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Zakir Bağırov və mədəniyyət xadimi Zakir Bağırov haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 7 iyun.- S. 11.

176. *“Kaş ki, atam oxumağımı görəydi”: [xanəndə Zakir Əliyev haqqında] //Olaylar.- 2012.- 2-4 iyun.- S.11.

177. *Quliyeva, Q. “Kaş belə olmayaydım”: [Xalq artisti Qəndab Quliyeva ilə sənəti haqqında müsahibə] //Ekspress.- 2012.- 23-25 iyun.- S. 19.

178. Mədətoğlu, A. Türk alətləri: davul haqqında //Türküstan.- 2012.- 2 iyun.- S.14.

179. Mədətoğlu, A. Türk musiqi alətləri: V yazı: [zərb musiqi aləti dümbələk haqqında] //Türküstan.- 2012.-10-16 iyun.- S. 14.

180. Mədətoğlu, A. Türk musiqi alətləri: VI yazı: [nəfəsli musiqi aləti kərənayl haqqında] //Türküstan.- 2012.-24-30 iyun.- S. 14.

181. *“Məktəbimizə bizim illərin “ruhu”nu qaytarmaq istəyirəm”: [Xalq artisti, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbər və dirijoru Teymur Göyçayev ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S. 6.

182. Məmmədov, M. Gənc pianocuların II Respublika müsabiqəsi başa çatdı: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azad Azərbaycan 2012.- 22 iyun.- S. 5.

183. *Məmmədova, G. “Musiqi mənim damarımda axan qanımdır”: [Əməkdar artist Gülyanaq Məmmədova ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2012.- 23 iyun.- S. 13.

184. *Məmmədova, L. İşləmək istəyən işsiz qalmaz: [Əməkdar artist Lalə Məmmədova ilə müsahibə] //Ayna.- 2012.- 23 iyun.- S.21.

185. *Moskvada “Qaya” qrupunun 50 illiyi qeyd olunub //Kaspi.- 2012.-7 iyun.-S.15.

186. *Muğam sənəti ulu musiqi dilidir : İyunun 30-da Şəki şəhərində növbəti “İpək yolu” beynəlxalq musiqi festivalı start götürür: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə ilə söhbət] //İki Sahil.- 2012.- 30 iyun.- S.28.

187. *Mükərrəmoğlu, M. Musiqi onun həyatı idi: [Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qurbanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 21 iyun.- S. 9.

188. *Nizamiqızı, H. Xatirələrdən boylanan səs: [tarzən, bəstəkar və xanəndə Qulu Əsgərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2010.- 13 iyun.- S. 15.

189. *Nizamiqızı, H. Nisgilli ürəyin arzusu: [“Dan ulduzu” ansamblının solisti olmuş Hüseynağa Hadıyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 15.

190. *Novruzlu, N. İçimizdə rahatlıq, hüzur yoxdur: [“Savalan” qrupunun bədii rəhbəri ilə müsahibə] //Kaspi.- 2012.-1 iyun.-S.11.

191. Oktay. Milli incəsənətdə özünəməxsus mövqeyi olan bəstəkar: [bəstəkar Rəhilə Həsənova haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 22 iyun.- S.13.

192. Rumıniyada Əyyub Quliyevin dirijorluğu ilə konsert keçirilib: [Rumıniyanın “Olteniya” Dövlət Filarmoniyasında] //525-ci qəzet.- 2012.- 20 iyun.- S.7.

193. *Salmanov, R. Sənətdə iz qoymaq çətin olsa da, şərəflidir: [istedadlı klarnet ifaçısı Şəmsi İmanov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2012.- 24 iyun.- S. 7.

194. *Səfərova, S. 9 yaşlı azərbaycanlı pianoçu Parisdə beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub: [kiçik yaşlı pianoçu Züleyxa Abdullayeva haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 1 iyun.- S.7.

195. *Səlimqızı, C. Məşhur mahnının müəllifi tapıldı: [Şairə Şəfaqət Dağıstanlı haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 28 iyun.- S. 14.

196. Səlimqızı, C. Üzeyir Hacıbəylinin ən sevimli tələbəsi...: [bəstəkar Ağabacı Rzayeva haqqında] //Mərkəz.- 2012.- 20 iyun. - S. 14.

197. *Sücəddinov, F. Mahnılarında Xəzərin pıçıltısı gizlənən bəstəkar: [Xalq artisti Faiq Sücəddinov ilə Lalə Azərinin müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 11.

198. Tahirə. Faiq Sücəddinovun 65 yaşı oldu: [Xalq artisti, bəstəkar] //Şərq.- 2012.- 15 iyun.- S.14.

199. *Tanınmış müğənni və bəstəkar Emin Ağalarov “Fashion People Awards-2012” mükafatına layiq görülmüşdür //Azərbaycan.- 2012.- 23 iyun.- S. 11.

200. *Zərbəliyev, C. Gənc Pianoçuların II Respublika müsabiqəsinə yekun vuruldu: [Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 2.

201. *Zurufçu, Y. “33 il anamı görə bilmədim, o da məni görmədən öldü”: [müğənni Yaqub Zurufçu ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.- 5 iyun.-S.8.

 

Bax: 74

 

Firəngiz Əlizadə - 65

 

202. Həsənova, C. Dünya şöhrətli bəstəkar: Əməkdar incəsənət xadimi, professor Firəngiz Əlizadə haqqında //Respublika.- 2012.- 8 iyun.-S. 7.

203. Meydanlı, F. “İntizar”ın yaratdı, hər ürəkdə intizar //Respublika.- 2012.- 1 iyun.- S. 7.

204. *Məmmədova, R. Musiqi mədəniyyətimizin parlaq siması //Azərbaycan. - 2012.- 9 iyun.- S. 6.

205. Seyidzadə, H. Firəngiz Əlizadənin 65 yaşı tamam oldu //Azad Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 6.

 

 

Estrada və sirk

 

206. Bağırzadə, M. “Sirk sənəti bir irs kimi ailədən ailəyə keçir”: [Bakı Dövlət Sirkinin direktoru Mir Vaqif Bağırzadə ilə söhbət] //Reytinq.- 2012.- 24 iyun.- S. 15.

 

 

 

“Eurovision - 2012” mahnı müsabiqəsi

 

207. *ABŞ-ın “The Washington Times” qəzeti: “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi gündən günə dəyişən Azərbaycana işıq saçır //Azərbaycan.- 2012.- 5 iyun.- S. 4.

208. Avroviziya yarışması başa çatdı!: Yaşasın “Avroviziya-2012!” //Olaylar.- 2012.- 1 iyun.- S.13.

209. *Azərbaycan “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin ən yaxşı nümunəsini nümayiş etdirdi: [Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri professor Əli Həsənovun jurnalistlərlə müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 2.

210. *Bakıxanov, T. “Eurovision-2012” Azərbaycanın uğurlar salnaməsinin dəyərli səhifəsi idi //Xalq qəzeti.- 2012.- 6 iyun.- S. 6.

211. *Bayramov, O. Cəmil Çiçək: Azərbaycan son illər böyük uğurla davam etdirdiyi tərəqqini “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin mükəmməl təşkilatçılığı ilə taclandırmışdır: [Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçəyin Bişkekdə keçirilən TürkPA-nın üçüncü plenar iclasındakı çıxışından] //Azərbaycan.- 2012.- 17 iyun.- S. 7.

212. *Bolqarıstanın İctimai Televiziyasında Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi 57-ci “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə həsr olunmuş film yayımlanmışdır //Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 8.

213. *Cəfərli, R. “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi Azərbaycanı dünyaya layiqincə tanıtdı //Azərbaycan.- 2012.- 3 iyun.- S. 6.

214. *Cəfərov, E. “Eurovision-2012” dünya mətbuatının gündəmindən düşmür //Azərbaycan.- 2012.- 5 iyun.- S. 5.

215. *Delort Quentin: Azərbaycana gəlib hər şeyi əyani surətdə görmək lazımdır: [fransalı jurnalist Delort Quentin AzərTAc-a müsahibəsi] //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 4.

216. *Hacızadə, A. Moskvada “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə həsr olunmuş “avrogecə” keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 14 iyun.- S. 7.

217. *Heydərova, Ü. “Öz məşəlini alovlandır!” //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 13.

218. *İxtiyarqızı, N. Qalibiyyətə aparan duetlər: “Eurovision” müsabiqəsinin 57 illik tarixində 4 qalib duet olub: onlardan biri də Nigar və Eldardır //Həftə içi.- 2012.- 1 iyun.- S.8.

219. *Kamal, S. Eyforiya: [müsabiqənin qalibi Lorin haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 12.

220. *Qaraca, B. Azərbaycan ən mehriban, səmimi və qonaqpərvər insanların vətənidir: [müsabiqənin dünya mətbuatında işıqlandırılması haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 6 iyun.- S. 11.

221. *Mirqasımov, O. “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ölkəmizin imicini daha da yüksəltdi //Xalq qəzeti.- 2012.- 6 iyun.- S. 6.

222. *Mükərrəmoğlu, M. “Azərmarka” “Eurovision – 2012” mövzusuna aid markalar təqdim edib //Xalq qəzeti.-2012.- 6 iyun.- S. 6.

223. *Pastora Soler: Mən Bakıdan qalib kimi ayrılıram: [İspaniya təmsilçisi Pastora Solerin AzərTAc-a verdiyi müsahibə] //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 6.

224. *Roman Lob: Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvərdir: [Almaniyanın müsabiqədəki təmsilçisi Roman Lobun AzərTAc-a verdiyi müsahibə] //Azərbaycan.- 2012.- 2 iyun.- S. 6.

225. *Rumıniya mətbuatı Azərbaycanın müasir inkişafından və praqmatik xarici siyasətindən yazır: [Rumıniyanın aparıcı “Romania Libera” qəzetində dərc olunmuş məqalə “Azərbaycan - Eurovisionun arxasındakı şahmat taxtası” adlanır] //Azərbaycan.- 2012.- 7 iyun.- S. 3.

226. *Rzalı, R. Bakı Avropanın qəlbində sevgi məşəli yandırdı //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 9.

227. *Senator Natali Qule: Birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Təşkilat Komitəsi yüksək məharət nümayiş etdirdi: [müsabiqəni “Baku Crystal Hall”da canlı izləmiş Fransa senatoru Natali Qulenin AzərTAc-a ünvanladığı məktub] //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyun.- S. 4.

228. *Seyidov, V. Almaniyanın “Die Welt” qəzetində “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə həsr olunmuş “Bakı üçün səhnə” sərlövhəli məqalə dərc edilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 3 iyun.- S. 6.

229. *Svetlana Masterkova: Bakıda “Eurovision” mahnı müsabiqəsi Avropa vüsəti və dəbdəbə ilə təşkil edilmişdir: [Moskva Bələdiyyə Məclisinin deputatı Svetlana Masterkovanın söylədikləri] //Azərbaycan.- 2012.- 14 iyun.- S. 7.

230. *“Today”s Zaman” qəzetində “Azərbaycan əc-nəbilərin gözü ilə” başlıqlı məqalə dərc olunmuşdur: [Türkiyə-nin ingilis dilində nəşr olunan eyniadlı qəzetində müsabiqə ilə əlaqədar məqalə dərc olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 4.

 

 

Xalq yaradıcılığı

 

231. Ağayev, İ. Masallıda maraqlı və zəngin folklor tədbirləri: [Masallının cari ildə “Folklor paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı Mədəniyyət və turizm şöbəsinin məsul işçisi Adil Heydərovun fikirləri] //Palitra.- 2012.-1 iyun.-S.11.

232. *Ceyhun. “Sənətkarlıq Paytaxtı”nın təqdimatı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Azərbaycanın Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” proqramına əsasən, 2012-ci il üçün “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan edilən Qubada mədəniyyət tədbirlərinə start verilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 4.

233. *Əhmədov, Q. Sənətində paşa sənətkar: [Şirvan aşıq məktəbinin ustad balabançılarından biri İbrahimpaşa Ağayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun.- S.15.

234. *İbadova, Z. “İncəsənət qurban yox, ağıl tələb edir”: [aşıq Zülfiyyə İbadova ilə sənəti haqqında söhbət] //Ekspress.- 2012.- 9-11 iyun.- S.19.

235. Ormanlı, H. Ozan-aşıq sənətinin Gülabı: [aşıq Gülabı Xındıməmmədoğlu haqqqında] //Olaylar.- 2012.- 19 iyun.- S.11.

 

 

KİNO

 

236. *Abbaslı, T. Oxuyaq, görək, kim?: Haman bizim bu sevimli Möhsün Sənani! //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 12.

237. *Azərbaycan kinosunun güldürən obrazı: [tanınmış aktyor Ağahüseyn Cavadov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 19 iyun.- S.14.

238. *Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təsis qurultayı keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2012.- 22 iyun.- S. 7; Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 4.

239. Əliqızı, Ş. Kinomuz bu gün və sabah: [“Azərbaycanfilm” Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmovun söylədikləri] //İki Sahil.- 2012.- 30 iyun.- S.26.

240. Filmləri “uzaq sahillərdə”...: Operator, rəssam, rejissor və ssenari müəllifi: [görkəmli kinorejissor Əlisəttar Atakişiyev haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 5 iyun.- S.14.

241. *Gürcüstan kinematoqrafçıları azərbaycanlı həmkarlarını Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təsis olunması münasibətilə təbrik etmişlər //Azərbaycan.- 2012.- 26 iyun.- S. 7.

242. “Heç kəs qırçı olmaq istəmir...”: Unudulmaz böyük sənətkar: [mərhum sənətkar Fazil Salayev haqqında] //Azadlıq.- 2012.-1 iyun.- S.14.

243. *Xəlilzadə, F. Kino ənənələri qorunmalıdır: Bu, zamanın tələbidir: [Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təsis olunması haqqında] //Azərbaycan.- 2012.- 26 iyun.- S. 7.

244. *Xəlilzadə, F. Yeni yaradılmış Kinematoqrafçılar İttifaqı milli kinonun inkişafına töhfə verəcək //Azərbaycan.- 2012.- 24 iyun.- S. 7.

245. *İxtiyarqızı, N. Hər şey kinosu naminə: Respublika Kinematoqrafçılar İttifaqının əsas məqsədi gənc kinematoqrafçılar ordusu yaratmaqdır //Həftə içi.- 2012.- 26-27 iyun.- S. 8.

246. *İsayeva, R. Akif Musayevin 70 illik yubileyi qeyd edildi: [Dövlət Film Fondunda Əməkdar mədəniyyət işçisinin yubileyi] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun. - S. 3.

247. *İsayeva, R. Kinoda yaşanan ömür: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Musayev haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 14.

248. İsmayılqızı, X. Dünya kinosu səviyyəsində filmlərin istehsalı başlıca tələbdir: [Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ayaz Salayevin söylədikləri] //İki Sahil.-2012.- 26 iyun.- S. 10.

249. *İsmayılov, T. “Sənətə təsadüfi adamlar gərək deyil”: [Xalq artisti, professor, sənədli filmlərin rejissoru Tofiq İsmayılov ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 iyun.- S. 11.

250. *Kazımzadə, A. Belə bir rejissor vardı...: Rüfət Şabanov – 90 //Mədəniyyət.- 2012.- 15 iyun.- S. 12.

251. *Kazımzadə, A. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır!: Böyük Vətən müharibəsinin sənədli ekran təcəssümü //Mədəniyyət.- 2012.- 22 iyun.- S. 10.

252. *Qasımov, E. “Bütün Azərbaycan mənim dostumdur”: “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının Həmkarlar Komitəsinin sədri, aktyor, rejissor Elxan Qasımovla söhbət //Ekspress.- 2012.- 9-11 iyun.- S.18.

253. *Quliyev, C. Milli kinomuz yeni inkişaf yolundadır //Xalq qəzeti.- 2012.- 24 iyun.- S. 7.

254. Mahmudbəyov, Ş. Kino və kitab bir xalqın formalaşması üçün mühüm şərtlərdir: [Əməkdar incəsənət xadimi Şeyx Əbdül Mahmudbəyovla söhbət] //Üç nöqtə.- 2012.- 9 iyun.- S.13.

255. Məhərrəmova, T. “Sarı gəlin” filmi bir sualdır: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Ankaf” şirkətinin istehsal etdiyi eyniadlı filmin rejissoru Rövşən Nicat ilə Təranə Məhərrəmovanın müsahibəsi] //Kaspi.-2012.-15 iyun.-S.16.

256. *Mirqasımov, O. “Mən xahiş etdim ki, utandırıcı əməllər olmasın…”: [Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təşəbbüs qrupunun və İdarə Heyətinin üzvü, Xalq artisti Oqtay Mirqasımovla müsahibə] //Kaspi.-2012.-30 iyun-2 iyul.-S.5.

257. *Nicat, R. “Nənən ölsün, sarı gəlin”: “Sarı gəlin” mahnısı rəsmi şəkildə türk dünyasının himninə çevrilməlidir”: [eyniadlı sənədli filmin rejissoru Rövşən Nicat ilə Səlimqızı Cəvahirin söhbəti] //Mərkəz.- 2012.- 14 iyun.- S. 14.

258. *Nikita Mixalkov Şəfiqə Məmmədovanı Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilməsi münasibətilə təbrik etmişdir: [Rusiya Federasiyası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Nikita Mixalkov Xalq artisti Şəfiqə Məmmədovanı təbrik etmişdir] //Azərbaycan.- 2012.- 26 iyun.- S. 7.

259. *Ömərova, H. “Hər yeni il gələndə gözləyirdim ki, möcüzə baş verəcək”: Xalq artisti Həmidə Ömərova ilə söhbət //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 8 iyun.- S.5.

260. *Reyhan. “Xəzərdən Dunaya” sənədli filminin təqdimatı: [“Nizami” Kino Mərkəzində rejissor Tahir Əliyevin lentə aldığı eyniadlı sənədli filmi] //Mədəniyyət.- 2012.- 6 iyun.- S. 3.

261. *Reyhan. “Sarı gəlin” sənədli filminin təqdimatı keçirildi: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, rejissor Rövşən Nicatın quruluşunda hazırlanan filmin təqdimatı] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 2.

262. Səhnədə də hərə öz rolunu oynayır: korifey aktyor Mustafa Mərdanov //Azadlıq.- 2012.- 6 iyun .- S. 14.

263. *“Sübhün səfiri”: [eyni adlı 2 seriyalı bədii filmin quruluşçu rejissoru, Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu ilə Təranə Vahidin müsahibəsi] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 11.

264. *Şəfiqə Məmmədova əcnəbi həmkarlarından təbriklər almaqda davam edir: [Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilməyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2012.- 28 iyun.- S. 7.

265. *Uğur. Rza Təhmasibin “Unuda bilmədiklərim” xatiratı… : “Həyatda nə qədər çətinliyin olsa da, heç vaxt obyektivliyi və prinsipiallığı unutma”: [Azərbaycan teatr və kino sənətinin tanınmış nümayəndəsi Rza Təhmasib haqqında] //Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 6 iyun.- S.14.

266. *Yeni yaradılan Kinematoqrafçılar İttifaqına təbrik məktubları gəlməkdədir: [Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının təsis edilməsi və Xalq artisti, professor Şəfiqə Məmmədovanın bu quruma sədr təyin olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 29 iyun. - S. 5.

 

Bax: 81, 161, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305

 

TEATR

 

267. “Aktyorların qəlbinə dəymək olmaz, amma müğənnilərin olar”: [Əməkdar artist Kubra Əliyeva ilə müsahibə ] //Paritet.-2012.-9-11 iyun.- S.16.

268. Allahverdiyev, C. Yüz otuz yaşlı sənət məbədi: [C.Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dram Teatrı haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2012.- 13 iyun.- S. 8.

269. *Cəbrayılov, Y. Balacaların nağıl aləmində: Günümüzün uşaq teatrı: [Salyan Dövlət Kukla Teatrının direktoru ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 7.

270. Əliyeva, D. “İstəyirsiniz mikrofonu əlimə alıb bağırım...”: [Əməkdar artist Dilarə Əliyeva ilə müsahibə] //Olaylar.- 2012.- 26-27 iyun.- S.9.

271. *Firəngiz Mütəllimova: “Yaşar Nuriyev məktəbinin öyrəncilərindən biriyəm”: [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova ilə müsahibə] //Ədalət.- 2012.-9 iyun.-S. 24.

272. *Gülən və güldürən obrazlar ustası: Həyatda da, səhnədə də rolunu mükəmməl oynadı...: [Xalq artisti Eldəniz Zeynalov haqqında] //Azadlıq qəzeti.- 2012.- 13 iyun.- S.14.

273. *Hacıyeva, E. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında “Ruhlar”: [eyniadlı tamaşa rejissor Sahib Ağayevin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2012.- 13 iyun.- S. 6.

274. *İskəndərov, S. Qazaxın teatr gündəliyindən səhifələr: [Qazax Dövlət Dram Teatrının direktoru Saqif İskəndərov ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S.7.

275. *Məbədin sirri, gizli kod və teatr...: [Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış rejissor Bəhram Osmanovla söhbət] //Mədəniyyət.- 2012.- 1 iyun.- S. 10.

276. *Ömür bitir, amma səhnədə həyat davam edir...: Teatr ustadlarından biri: [Xalq artisti Ağadadaş Qurbanov haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 20 iyun.- S.14.

277. *Piriyev, İ. İrəvan Teatrı 130-cu mövsümünə qədəm qoyur //Kaspi.-2012.-21 iyun S.12.

278. *Piriyev, İ. “Teleskopdan” “Teleskop”a teleskopik baxışın təəssüratları: [rejissor Kamran Şahmərdanın quruluşunda Akademik Milli Dram Teatrında oynanılan və Rus Dram Teatrında Əməkdar incəsənət xadimi İrana Tağızadənin quruluş verdiyi eyniadlı tamaşalar haqqında] //Mədəniyyət.- 2012.- 8 iyun.- S. 10; 13 iyun.- S. 10.