Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 2015 - OKTYABR

 

 

 

 

 

 

BAKI-2015 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq
haqqında yeni ədəbiyyat

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

Oktyabr - 2015

 

 

BAKI-2015

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov,
professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr – 2015 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2015.- 115 s.

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2015. 

 

2006-cı ildən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi çap edilir. Məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, onun strukturunda olan kitabxana, muzey, teatr və digər idarə-müəssisələrin rəhbər işçilərinə, aparıcı mütəxəssislərinə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatda müvafiq mövzu üzrə dərc edilən məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir.

Mütəxəssislərin çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ilin fevral ayından etibarən göstəriciyə “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi də əlavə olunub. Buna görə vəsaitin adı dəyişdirilərək “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” cari biblioqrafik informasiya göstəricisi adlandırılıb.

Biblioqrafik informasiya göstəricisində materialların tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (http://anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57

Е-mail: contact@anl.az

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi
 

 

MƏDƏNİYYƏT

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. Cahangir Zeynalovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 14 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 15 oktyabr.- S.1.

2. X.H.Mirzəzadənin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2 oktyabr 2015-ci il: [Azərbaycan musiqisinin təbliğində və musiqiçi kadrların hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2015.- 3 oktyabr.- S.2.

3. Şəki şəhərində Bəxtiyar Vahabzadənin ev-muzeyinin yaradılması və yaşadığı binaya xatirə lövhəsinin vurulması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 oktyabr 2015-ci il: [Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2015.- 28 oktyabr.- S.1.

4. N.S.Mixalkovun “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 20 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 21 oktyabr.- S.1.

5. “Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 29 sentyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.-2 oktyabr.- S.1.

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında “Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 14 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 18 oktyabr.- S.1.

7. “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 302; 15 sentyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 oktyabr.- S.2.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 22 sentyabr tarixli 150 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi hüquqi rejimi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 328; 13 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 22 oktyabr.- S.3.

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 306; 16 sentyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 oktyabr.- S.2.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 oktyabr tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun xüsusi rejimi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 327; 13 oktyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 22 oktyabr.- S.3.

11. “Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 oktyabr tarixli 162 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 305; 16 sentyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 oktyabr.- S.2.

12. “Dövlət tərəfindən mühafizə edilməli olan mədəniyyət və arxeologiya abidələri siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1968-ci il 2 aprel tarixli 140 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 304; 15 sentyabr 2015-ci il //Azərbaycan.- 2015.- 4 oktyabr.- S.2.

_________

 

13. Abdullayeva, S. “Paytaxtdan bölgələrə” çərçivəsində ilk tədbir Şamaxıda olub //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.15.

14. Abdullayeva, S. “Paytaxtdan bölgələrə” layihəsinə start verilib: [layihə bu dəfə Şamaxı şəhərində] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

15. Abdullayeva, S. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəz yeni metodik vəsaitlər təqdim edib //525-ci qəzet.- 2015.- 22 oktyabr.- S.2.

16. “Azərbaycan - islam mədəniyyətinin incisi” //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

17. “Bölgələrdən paytaxta”nın növbəti ünvanı-Xaçmaz //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

18. Cavadov, Z. Quba Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin numunəvi xidməti //Respublika.- 2015.- 14 oktyabr.- S.4.

19. Çinarlar yurdundan uzun ayrılıq: Zəngilan rayonunun işğalından 22 il ötdü //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.11.

20. Əhmədoğlu, M. Şəki: mədəniyyət və turizm sektorunun mühüm bazası //Ədalət.- 2015.- 1 oktyabr.- S.3.

21. Hüseynov, F. Beynəlxalq Kulinariya Günü və “Beynəlxalq çay festivalı”: [Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə "Xanədan" restoranında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.9.

22. Hüseynov, F. “Bölgələrdən paytaxta” layihəsi davam edir: Növbəti təqdimatın ünvanı Xaçmaz rayonu oldu: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.3.

23. Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm naziri Ağsu rayonunda vətəndaşları qəbul edib //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.5.

24. Hüseynov, F. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet saytının yenilənmiş versiyası təqdim olundu: [Muzey Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.4.

25. Hüseynov, F. “Paytaxtdan bölgələrə” layihəsinin ilk tədbiri Şamaxıda keçirildi: Azərbaycanın 8 məşhur rəssamının əsərləri 10 gün ərzində “Ədəbiyyat paytaxtı”nda nümayiş olunacaq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.3.

26. II Bakı Beynəlxalq Memarlıq Müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb //Ədalət.- 2015.- 13 oktyabr.- S.8.

27. “25 ilin işığında”: [Hacıqabul Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Folklor klubunda eyniadlı ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.7.

28. “Kitabi-Dədə Qorqud” xalqımızın milli sərvətidir: [Balakən Rayon Mədəniyyət Mərkəzində eyniadlı dəyirmi masanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

29. Qarayev, Ə. Mədəniyyət milli-mənəvi sərvətimizdir: Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevdir //Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

30. Lahıcda “Multikulturalizm və Azərbaycan folkloru” mövzusunda tədbir //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

31. Mədəni irsin dünyada tanıdılmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolu //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.5.

32. Mədəniyyətin inkişafında və təbliğində QHT sektorunun rolu: Balakən rayonunda QHT-lərlə zona görüşü keçirilib //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.4.

33. Mədəniyyət mərkəzləri və filiallarının rəhbərləri üçün seminarlar davam edir //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.6.

34. Mədəniyyət mərkəzlərinin və filiallarının rəhbərləri üçün səyyar seminar //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.2.

35. Mədəniyyət müəssisələri rəhbərlərinin iştirakı ilə işçi müşavirələr keçirilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları Goranboy rayonunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.5.

36. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzdə elmi seminar //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

37. Mədəniyyət və turizm əlaqələri müzakirə olunub: Nazir Əbülfəs Qarayev Fransa, Meksika və Latviyanın Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüb: [Mədəniyyət və Turizm nazirinin Fransanın nümayəndə heyətini qəbul etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.3.

38. Mədəniyyət və Turizm naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edib //Azərbaycan.- 2015.- 30 oktyabr.- S.3.

39. Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirilib //Azərbaycan.- 2015.-1 oktyabr.- S.2.

40. Müstəqilliyimiz ən böyük nailiyyətimizdir: 18 oktyabr – Müstəqillik Günü bölgələrdə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

41. “Paytaxtdan bölgələrə” - yeni layihə həyata keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.2.

42. Salmanov, R. Dövlətimizin iqtisadi qüdrəti artdıqca mədəniyyətimizin xarici ölkələrdə təbliği genişlənir //Xalq qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.6.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

43. Abdullayeva, F. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Rusiyanın “Puşkin” medalı ilə təltif edilib: //Azərbaycan.- 2015.- 23 oktyabr.- S.3.

44. Abdullayeva, S. Azərbaycan Koreyadakı kitab sərgisində təmsil olunur //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.17.

45. Abdullayeva, S. Londonda Elçinin əsəri əsasında hazırlanmış tamaşanın premyerası olub //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.7.

46. Abdullayeva, S. Milli İncəsənət Muzeyində Yaponiyanın bağışladığı xatirə simvolunun təqdimatı olub //525-ci qəzet.- 2015.- 20 oktyabr.- S.7.

47. Abdullayeva, S. Özbəkistan mediasında Azərbaycanla bağlı ən yaxşı məqalə müəllifləri mükafatlandırılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr. - S.7.

48. Abdullayeva, S. Tokioda Azərbaycan musiqisi axşamı //525-ci qəzet.- 2015.-27 oktyabr.- S.7.

49. Abdullayeva, S. Vyanada Azərbaycan pianoçularının konserti olub //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.16.

50. ABŞ-ın San Xose şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırılıb: [mərasimdən sonra keçirilən ziyafətdə Azərbaycan musiqiçilərinin ifasında milli musiqimiz səslənib] //Azərbaycan.- 2015.- 18 oktyabr.- S.9.

51. ABŞ Konqresində “Azərbaycan mədəniyyətinə səyahət” //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.3.

52. ADMİU-da “Fransa günləri”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

53. ADMİU-nun müəllim və tələbələri Macarıstanda beynəlxalq festivalda: [Balaton və Vesperm şəhərlərində keçirilən “Gold autumn” (“Qızıl payız”) beynəlxalq musiqi festivalında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.6.

54. Ağalarova, Ş. UNESCO-nun mənzil qərargahında Azərbaycan mədəni irsinin təqdimatı keçirilib: [Parisdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycan mədəni irsinin təqdimatı” mərasimi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 17 oktyabr.- S.7.

55. Almaniya KİV-ində Azərbaycanın turizm potensialına dair məqalələr yayılıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycanın Almaniyada turizm nümayəndəliyi olan “Aviareps Tourism GmbH” şirkəti arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 11 oktyabr.- S.5.

56. Almaniya mediasında ölkəmizin turizm potensialına dair məqalələr //Mədəniyyət.- 2015.-14 oktyabr.- S.9.

57. Antalyada G20 ölkələri turizm nazirlərinin toplantısı keçirilib: Görüşdə Azərbaycan xüsusi dəvətli qonaq statusunda təmsil olunub: [Birləşmiş Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatının T20 6-cı nazirlər görüşündə ölkəmizi Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini təmsil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.9.

58. Avstraliyadakı səfirliyimiz “Dünyaya pəncərə” aksiyasında iştirak edib: [Avstraliyanın paytaxtı Kanberrada] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

59. Azərbaycan bütün səviyyələrdə mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təşviqinə böyük önəm verir: [Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dostları Qrupunun illik iclasında çıxış edib] //Azərbaycan.- 2015.- 3 oktyabr.- S.7.

60. Azərbaycan haqqında məqalə müsabiqəsinə yekun vurulub //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

61. Azərbaycan Hökuməti ilə BMT Sivilizasiyalar Alyansı arasında Saziş imzalanıb: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Oksford Universitetində keçirilən “Paylaşılan dünyanın çağırışları” mövzusunda Əbdüləziz Saud Əl-Babteyn Mədəniyyət Fondunun 15-ci konfransında iştirakı haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 27 oktyabr.- S.7.

62. Azərbaycanın və Sankt-Peterburqun turizm sənayesi nümayəndələrinin görüşü //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.3.

63. Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatı – “Dostluq” ordeni Nikita Mixalkova təqdim edilib: [Moskva şəhərində məşhur rejissorun 70 illik yubileyi ilə bağlı keçirilmiş mərasimdə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə səfir Polad Bülbüloğlu onun “Dostluq” ordeni ilə təltif olunması haqqında dövlətimizin başçısının Sərəncamını və təbrik məktubunu oxuyaraq ordeni ona təqdim edib] //Azərbaycan.- 2015.- 23 oktyabr.- S.3.

64. Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dini, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir: [Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Teymuraz Şaraşenidze ilə görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 2015.-16 oktyabr.- S.5.

65. Azərbaycan ilə Sankt-Peterburq arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib: [Sankt-Peterburqun qubernatoru Georgi Poltavçenko Azərbaycana səfəri çərçivəsində Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovla əczaçılıq, ekologiya, təhsil və turizm sahələrində danışıqlar aparıb] //Azərbaycan.- 2015.- 3 oktyabr.- S.3.

66. Azərbaycan Konqreslər Bürosu Moskvada işgüzar görüş keçirib //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.4.

67. Azərbaycan pavilyonu “EXPO Milan 2015” ümumdünya sərgisində mükafat qazanıb: [“Dizayn və materiallar” nominasiyası üzrə] //Azərbaycan.- 2015.- 4 oktyabr.- S.8.

68. Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib: [Moskvada] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.S.4.

69. Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunda turizm əməkdaşlığı da müzakirə olunub: [Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndə heyətinın iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

70. Azərbaycan və Moldova rəqsləri poçt markalarında //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.14.

71. Azəri, L. “Özbəkistan-Azərbaycan” dostluq cəmiyyəti mədəni körpülər yaradır: [Gəncədəki Heydər Əliyev Mərkəzində “Qafqaz tarixinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

72. Bakıda Rusiya filmləri həftəsi başlanır //525-ci qəzet.- 2015.- 1 oktyabr.- S.7.

73. Banana Mədəniyyət Festivalında Azərbaycan guşəsi //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.16.

74. Baş nazirin müavini Abid Şərifov Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Assosiasiyası konfransının iştirakçıları ilə görüşüb: [qurumun Bakıda keçirilən IV konfransında] //Azərbaycan.- 2015.- 10 oktyabr.- S.2.

75. Braziliyanın EBC radiosunda Azərbaycan musiqisindən bəhs edən veriliş təqdim olunub: [Xalq artisti, dirijor Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi ilə Braziliya Simfonik Orkestrinin “Qarabağ” muğam triosu ilə birgə konsertlərinə həsr edilən veriliş haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 18 oktyabr.- S.8.

76. Britaniyalı jurnalist Azərbaycan turizmi haqqında: [Londonda nəşr edilən “City AM” qəzetində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.9.

77. Cənubi Afrika Respublikası jurnalistlərinin Azərbaycana səfəri: [Mədəniyyət və Turizm və Xarici İşlər nazirliklərinin rəsmiləri ilə görüşlərin təşkili haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

78. Çexiyada Azərbaycan mədəniyyəti haqqında bülleten nəşr olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr. - S.12.

79. Daşkənddə filmlərimizin nümayişi //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.2.

80. Daşkənddə keçirilən turizm sərgi-konfransında ölkəmizin imkanlarından söz açılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.9.

81. Əliyev, İ. VI Rusiya-Azərbaycan Regionlararası Forumunun iştirakçılarına //Azərbaycan.- 2015.- 1 oktyabr.- S.1.

82. Əliyev, İ. Rusiya Federasiyası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri N.S.Mixalkova: [70 illik yubileyi münasibətilə təbrik] //Azərbaycan.- 2015.- 21 oktyabr.- S.1.

83. Fariz. Avrasiya İpək Yolu Universitetləri Konsorsiumunun qurultayı: Ölkəmizi Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov təmsil edib: [Mərakeş Krallığının Kasablanka şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.9.

84. Fransada mədəniyyət və mətbəximizin təqdimatı //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr. - S.16.

85. “Gecəyarısı” Londonda: Xalq yazıçısı Elçinin əsəri əsasında musiqili tamaşanın premyerası: [rejissor Matthev Qoldun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.5.

86. “Gəncə avropalı gənclərin gözü ilə”: [Tallinin “Artis” intellektual kino mərkəzinin sərgi zalında eyniadlı mövzuda sərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.2.

87. Hüseynov, F. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası əməkdaşlıq müqavilələri imzalayıb: [Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində keçirilən VI Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.9.

88. Hüseynov, F. “Mahnıdan şərqiyə”– Azərbaycan-Türkiyə musiqi axşamı: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadlı konsert proqramının təqdim olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.8.

89. İsrafil İsrafilov TÜRKSOY Teatr Direktorları Şurasının toplantısında iştirak edib: [Türkmənistanda keçirilən eyniadlı toplantıda] //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

90. İtaliya qəzeti Bakının görməli yerlərindən yazıb //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.8.

91. Kalmık Milli Dram Teatrının Bakıya qastrol səfəri başa çatdı: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.8.

92. “Konfet dağlar və neftli sahillər”: Perm Müasir İncəsənət Muzeyində müasir Azərbaycan incəsənəti sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.13.

93. Qazi, V. Ədəbiyyatı dünya hadisəsinə çevirən xalqın kitab mədəniyyəti: [Yöteborqda keçirilən Kitab-Sərgi-Yarmarkası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.-10 oktyabr.- S.23.

94. Lalə. Müharibə qurbanlarının xatirəsinə ithaf olunur: Yaponiyanın Sülh naminə Daş Xirosima Assosiasiyası Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə xatirə simvolu təqdim edib //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.8.

95. Londonda Azərbaycanın Xalq yazıçısı Elçinin əsəri əsasında hazırlanmış musiqili tamaşanın premyerası olub: [Britaniyada fəaliyyət göstərən “Alov” teatrının təşkilatçılığı ilə Londonun “St. James” teatrında “Cəhənnəm sakinləri” pyesinin motivləri əsasında hazırlanmış “Gecə yarısı” tamaşasının premyerası haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.10.

96. Londonun “Qlobus” teatrı Bakıda “Hamlet”i təqdim etdi: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.4.

97. Manuel Qonzales Sanz: Azərbaycan regionda Kosta-Rika üçün müttəfiq ölkədir: [Kosta-Rikanın Xarici İşlər və Etiqad naziri Manuel Qonzales Sanz Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdə humanitar, iqtisadi və turizm sahələrində əməkdaşlıqdan söhbət açılıb] //Azərbaycan.- 2015.- 21 oktyabr.- S.10.

98. “Mədəniyyəti öyrən, dünyanı öyrən”: Seulda keçirilən beynəlxalq kitab sərgisində Azərbaycanın çap məhsulları nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.16.

99. Mədəniyyətlərarası dialoqda mədəni irsin təbliğinin rolu: [Mərkəzi Elmi Kitabxanada Macarıstanın və Polşanın diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən eyniadlı mövzuda keçirilən sərgidə hər iki səfirlik tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsinə dair çap olunan kitabların nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.4.

100. Mədəniyyət mərkəzləri və filiallarının rəhbərləri üçün növbəti səyyar seminarlar //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.4.

101. Mədətzadə, N. Kolumbiya diplomatı Astaraya səfər edib: [Kolumbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Assad Xose Xater Penyanın rayon MKS-nin fəaliyyəti ilə tanışlığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.7.

102. Məşhur memarların Bakıdakı layihələri Azərbaycana maraqdan irəli gəlir: Paytaxtımızdakı tarixi və müasir memarlığın sintezi dünya şəhərləri üçün örnək ola bilər: [II Bakı Beynəlxalq Memarlıq Müsabiqəsi münsiflər heyətinin üzvləri ilə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin görüşü] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.3.

103. Milli İncəsənət Muzeyində təqdimat mərasimi: [Yaponiyanın Sülh naminə Daş Xirosima Assosiasiyası və bu ölkənin “Kyodo News” informasiya agentliyi dünyada sülhün təbliği məqsədilə eyniadlı xatirə simvolunu Azərbaycan Respublikasına hədiyyə etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.3.

104. Milli Konservatoriyanın müəllimləri festivallarda çıxış ediblər: [Əməkdar artistlər Malik Mansurovun və Elşən Mansurovun Parisdə keçirilən “İpək və Alov” musiqi festivalında ölkəmizi təmsil etmələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.11.

105. Moskvada Dinara Əliyevanın “Opera art” festivalı //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.2.

106. Moskvada Müslüm Maqomayevin xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

107. Moskvanın “Dərviş”i Milli Dram Teatrının səhnəsində: [Moskvanın eyniadlı teatrının tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 23 oktyabr.- S.7.

108. “Muğamın sehri: Azərbaycanın sirli musiqisi”: Corc Vaşinqton Universitetində təqdimat: [muğam üzrə məşhur amerikalı mütəxəssis Cefri Verbokun eyniadlı mövzuda təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.3.

109. Nizamiqızı, H. Teatr əlaqələri genişlənir: Professor İsrafil İsrafilov: “Azərbaycan teatrı türkdilli ölkələrin teatrları içində ən qabaqcıl mövqedədir”: [Türkmənistanın Marı şəhərində “Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtı – 2015” ili çərçivəsində TÜRKSOY-a üzv ölkələrin Teatr Direktorları Baş Şurasının 4-cü toplantısında Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktorunun iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.7.

110. Orta Asiya və İpək Yolunun folkloru: Koreya Respublikasında keçirilən konfransda “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında danışılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.3.

111. Orucoğlu, Z. “Azərbaycan mədəniyyətinə səyahət”: [Vaşinqtonda ABŞ Konqresinin binasında eyniadlı mədəni tədbir keçirilib] //Ədalət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.8.

112. Ölkəmiz Daşkənddə və Bişkekdə keçirilən festivallarda təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.16.

113. Ölkəmiz Dünya Sağlamlıq Səyahət Şurasının iclasında təmsil olunub: [Dubayda Beynəlxalq Tibbi Sağlamlıq Turizmi sərgisi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.9.

114. Ölkəmiz Frankfurt beynəlxalq kitab yarmarkasında təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.2.

115. Sahib, R. “Mahnıdan-Şarkıya”: Türk dünyası konsertlər silsiləsi başlandı //525-ci qəzet.- 2015.- 20 oktyabr.- S.8.

116. VIII Beynəlxalq Atatürk konfransının iştirakçıları Şəkinin tarixi məkanları ilə tanış olublar //Azərbaycan.- 2015.- 16 oktyabr.- S.5.

117. VIII Beynəlxalq Atatürk Konfransı iştirakçılarının dünya ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ: [Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları barədə] //Azərbaycan.- 2015.- 18 oktyabr.- S.6.

118. Soltan. İran Aşıqlar Birliyinin təqdimatı olub: [Tehranın Niyavəran Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.6.

119. Soltanlı, S. ABŞ-da “Azərbaycan evi”nin bir yaşı tamam olub //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.14.

120. Soltanlı, S. “Dədə Qorqud və türk dünyası” beynəlxalq konqresi başa çatıb: [Türkiyənin İzmir şəhərindəki Ege Universitetinin Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Dədə Qorqud və türk dünyası” adlı III Beynəlxalq Türk Dünyası Mədəniyyəti Konqresində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.11.

121. Soltanlı, S. Türk dünyasının qorqudşünasları İzmirdə: [“Dədə Qorqud və türk dünyası” adlı III Beynəlxalq Türk Dünyası Mədəniyyəti Konqresində] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.6.

122. Son illərdə bir sıra məşhur memarların Bakıda öz layihələrini həyata keçirmələri Azərbaycana böyük maraqdan irəli gəlir: [Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev II Bakı Beynəlxalq memarlıq müsabiqəsi münsiflər heyətinin üzvləri Beynəlxalq Memarlar İttifaqının baş katibi Tomas Vonier, tanınmış memarlar Vasili Sqoutas, Mişel Barmak və Haydar Ali ilə görüşüb] //Azərbaycan.- 2015.- 9 oktyabr.- S.3.

123. Sultanova, M. Türkdilli ölkələrin teatr festivalları davam etdiriləcək: [Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” olan Türkmənistanın Mərv (Marı) şəhərində türkdilli ölkələrin musiqi festivalında Azərbaycanın təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.6.

124. Tarixi-mədəni irsimizə dair vəsaitlər Skopyedə nümayiş olunub: [Makedoniyanın paytaxtında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.9.

125. Tehrandakı xeyriyyə sərgisində Azərbaycan guşəsi //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.8.

126. Tiflis teatrı qastrolda olub: [Litvanın Yonava şəhərində keçirilən beynəlxalq teatr festivalında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.5.

127. “Top Resa 2015” sərgisində turizm şirkətlərinin təqdimatları olub: [Paris şəhərində keçirilən eyniadlı beynəlxalq turizm sərgisində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “Geo travel”, “Gilan travel”, “SW travel” turizm şirkətlərinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.9.

128. “Top Resa” sərgisinin yekunlarına həsr olunmuş görüş: [Parisdə] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.9.

129. Turizm və Menecment Universitetində tələbələrlə görüş: [İraqın ölkəmizdəki səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşün keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.4.

130. Türk dünyası fotoqraflarının görüşü: [Türkiyənin Karabük vilayətinin qədim Safranbolu şəhərində TÜRKSOY-un növbəti “Fotoqraflar görüşü”nün keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.16.

131. Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları ölkəmizə səfərə gəlib: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində qonaqlarla görüş keçirilib //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.4.

132. TÜRKSOY fotoqrafları Safranboluda görüşdürür: [Türkiyənin qədim Safranbolu şəhərində keçirilən festivalda Azərbaycanlı rejissor Adil Azayın “Xəlvətdə qalmış müdrik” (Seyid Yəhya Bakuvi) və “Vulkanın nəfəsi” sənədli filmlərinin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.16.

133. TÜRKSOY ölkələri Teatr Direktorları Şurasının toplantısı: [Türkmənistanda] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.6.

134. UNESCO-da Azərbaycan mədəni irsinin təqdimatı olub //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.16.

135. “ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsi yeni teatr mövsümünü “Fedra” mistik dramının tamaşası ilə açıb //Azərbaycan.- 2015.- 9 oktyabr.- S.12; Mədəniyyət. - 2015.- 9 oktyabr.- S. 2.

136. Vəliyev, E. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən VIII Beynəlxalq Atatürk Konfransı Gəncədə tarix yazdı //Azərbaycan.- 2015.- 18 oktyabr.- S.6.

137. Voiner, T. “Bakının qədim və müasir arxitekturası möhtəşəmdir”: [Beynəlxalq Memarlar İttifaqının baş katibi Tomas Voiner ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Hüseyn //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.5.

138. Vyanada Azərbaycan Milli Musiqi Günü ilə bağlı konsert olub //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

139. Yaponiyalı qonaqlar İsmayıllıda: [İsmayıllı şəhəri ilə Yaponiyanın İto şəhəri arasında yaradılan dostluq əlaqələri çərçivəsində İto şəhərinin 11 nəfər mədəniyyət işçisindən ibarət qrup İsmayıllıda olub] //Azərbaycan.- 2015.- 6 oktyabr.- S.3.

Bax: 43, 59, 91, 170, 182, 183, 184, 186, 189, 195, 207, 211, 242, 247, 254, 255, 269, 304, 306, 310, 361, 363, 367, 368, 370, 375, 378, 381, 382, 387, 442, 443, 474, 487, 745

 

Rusiya filmləri həftəsi

 

140. Hüseynov, F. Azərbaycanda Rusiya filmləri həftəsi başlandı: Oktyabrın 7-dək Nizami Kino Mərkəzində yeddi ekran əsəri nümayiş olunacaq //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.2.

141. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində tanınmış rusiyalı rejissorla görüş: Aleksey Pimanov: “Kino sahəsində tədbirlər mədəni əməkdaşlığa müsbət təsir göstərir”: [Rusiya kinosu həftəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

142. Şirinov, R. Azərbaycanda Rusiya filmləri həftəsi başa çatır: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.5.

 

 

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

 

143. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin dəstəyilə Azərbaycan nümayəndələri “Belaya trost” festivalında iştirak ediblər: [Azərbaycanın tanınmış ifaçısı Murad Sadıqın və 13 yaşlı Gülnaz Talıbovanın beynəlxalq xeyriyyə festivalında iştirakları haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 20 oktyabr.- S.8.

 

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

144. Cəfərli, R. Bakıda “Yapon bağı” açıldı //Azərbaycan.- 2015.- 16 oktyabr.- S.5.

145. Qurbanqızı, Z. Bakımıza gözəllik gətirən məkan //Respublika.- 2015.- 16 oktyabr.- S.5.

146. Prezident İlham Əliyev Bakıda yeni salınan yolların, parkların, yenidən qurulan küçə və prospektlərin açılışında iştirak edib //Azərbaycan.- 2015.- 22 oktyabr.- S.2.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

147. Abdullayeva, S. “Türk xalqlarının kitab abidələri. Elektron kitabxana” təqdim edilib: [Prezident Kitabxanasında] //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.10.

148. ALISA proqramı ilə bağlı növbəti treninqlər: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında treninqlərin davam etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.6.

149. ALISA proqramı üzrə növbəti treninq //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.3.

150. “Beynəlxalq məktəb kitabxanaları günü” qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.14.

151. Cavadov, Z. Binəqədi rayonunda mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi //Respublika.- 2015.- 13 oktyabr.- S.8.

152. Əmircanov, P. Kitab, kitabxanalar və görkəmli alimin xeyirxah əməli: [Şəfiq Pənahinin şəxsi kitabxanasını Universitet kitabxanasına bağışlaması haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 18 oktyabr.- S.7.

153. Hüseynov, F. Kitabxanaların fəaliyyəti günün müasir tələblərinə cavab verməlidir: Gəncə şəhərində kitabxana işçilərinin Gəncə-Qazax zonası üzrə müşavirəsi keçirilib: [Məhsəti Gəncəvi Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirə haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.5.

154. İsmixanova, T. Məktəb kitabxanalarının işinin təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 17 oktyabr.- S.14.

155. Kitabxanaçıların ahıllarla görüşü: [Qazax Rayon MKS-nin 1 saylı kitabxana filialında Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

156. “Kitab sənin yol yoldaşın”: [Gəncə Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında eyniadlı sərginin təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

157. “Qəhrəmanlıq - nəsillərə əmanət, gələcəyə zəmanətdir”: [Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında eyniadlı viktorinanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

158. Quba kitabxanasının uşaq şöbəsində “Nağıl saatı” //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

159. Milli Kitabxanada ALISA proqramı ilə bağlı növbəti treninq: [“Kitabxanalarda informasiya texnologiyaları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi” proqramı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.13.

160. Milli Kitabxanada ALISA proqramı üzrə növbəti treninq yekunlaşıb //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.5.

161. Nağıllar aləminə yolçuluq: [Qazax Rayon Mərkəzi Kitabxanasının uşaq şöbəsinin “Nağıl otağı”nda “Nağıl dünyası” adlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.15.

162. Pərvinin “Anar dünyası” təqdim olunub: [M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada eyniadlı kitabın təqdimatı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.2.

163. Prezident Kitabxanasında “Türk xalqlarının kitab abidələri. Elektron Kitabxana” adlı resurs yaradılıb //Azərbaycan.- 2015.- 9 oktyabr.- S.5.

164. Teatr-konsert müəssisələrinin mətbuatla işi müzakirə olundu: [Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2015.-7 oktyabr.-S.4.

165. Türk xalqlarının kitab abidələri elektron formatda: [Prezident Kitabxanasında “Türk xalqlarının kitab abidələri Elektron kitabxana” adlı elektron resursunun təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.13.

166. Vahid, T. “Anar dünyası”: Xalq yazıçısının yaradıcılığına fərqli baxış: [Azərbaycan Milli Kitabxanasında gənc yazıçı Pərvinin “Anar dünyası” kitabının təqdimat mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.10.

167. Vəliyev, C. Kitabxanalar universitetlərin ürəyidir //Palitra.- 2015.- 3 oktyabr.- S.13.

Bax: 793

 

MUZEY İŞİ

 

168. Ucar Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi yeni binada fəaliyyətə başlayıb: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ucar rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

169. Şəmsi, F. Biz müstəqil Azərbaycanın həmyaşıdıyıq: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyi haqqında] //İki sahil.- 2015.- 10 oktyabr.- S.25.

 

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

170. Abdullayeva, S. Tarixi abidələrimiz İraq mətbuatında //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.16.

171. Alarlı, B. Şəhriyar qalasının izləri haradadır? //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 15 oktyabr.- S.14.

172. Cəbiyev, Q. Selena (Ay) alban məbədinin lokalizəsinə dair //Xalq qəzeti.- 2015.- 25 oktyabr.- S.6.

173. Ələkbərov, Ə. Dünya azərbaycanlılarının qibləgahı: Bakı möcüzələri: [Bakı şəhərindəki tarixi abidələr haqqında] //Türküstan.- 2015.- 4-10 oktyabr.- S.10.

174. Ələkbərov, Ə. Dünya azərbaycanlılarının qibləgahı: Bakı möcüzələri: [Bakı şəhərindəki tarixi abidələr haqqında] //Türküstan.- 2015.- 11-17 oktyabr.- S.10.

175. “Qafqaz Albaniyasına səyahət” //Mədəniyyət. - 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

176. Memarlıq ixtisası tələbələrinin Əlincəqala gəzintisi //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.8.

 

 

İNCƏSƏNƏT

 

177. İçərişəhər Ənənəvi İncəsənət Mərkəzində sərginin açılışı olub: [Mərkəzin 3 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş sərgi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 10 oktyabr.- S.3.

178. Musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün metodiki vəsaitlər təqdim olunub: [Bakı şəhəri Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

179. Seyidzadə, L. “Hər bir işi sevgiylə, zövqlə etməlisən”: Leyla Seyidzadə: “Əgər prioritet ailədirsə, balansı qorumaq mümkündür”: [YARAT Müasir İncəsənət Məkanında marketinq mütəxəssisi Leyla Seyidzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2010.- 16 oktyabr. - S.15.

Bax: 124

 

RƏNGKARLIQ

 

180. Abdin, K. “Rəssamlar da şairlər kimi çox mütaliə etməlidirlər” /müsahibəni apardı Qvami Məhəbbətoğlu //Zaman.- 2015.- 2 oktyabr.- S.12.

181. Abdin, K. Təsviri sənətdə Məmməd Araz poeziyası //İki sahil.- 2015.- 15 oktyabr.- S.28.

182. Abdullayeva, S. Azərbaycanlı rəssamın əsərləri ABŞ qalereyasında: [rəssam Mehriban Əfəndinin əsərləri haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 30 oktyabr. - S.7.

183. Abdullayeva, S. Luvr Karusel qalereyasında Məryəm Ələkbərlinin fərdi sərgisi açılıb /525-ci qəzet.- 2015.- 27 oktyabr.- S.2.

184. Ağalarova, Ş. Le Parisien: Məryəm Ələkbərli – əsərləri dünyanı dolaşan azərbaycanlı gənc rəssam //Azərbaycan.- 2015.- 27 oktyabr.- S.8.

185. Ağalarova, Ş. Luvr muzeyində istedadlı gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin fərdi sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2015.- 25 oktyabr.- S.7 Respublika.- 2015.- 25 oktyabr.-S.7.

186. Ağalarova, Ş. Luvr Muzeyinin Karusel qalereyasında istedadlı rəssam Məryəm Ələkbərlinin fərdi sərgisi nümayiş etdiriləcək //Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.12.

187. Azəri, L. “Tanrı sevdiyim peşəni seçməyimə imkan yaradıb”: Elnur Hüseynov: “Zaman bizi gözləmir. Zamana qalib gəlməyi bacarmalıyıq”: [Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Elnur Hüseynov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.10.

188. “Bu sizsiniz”: Xətai Sənət Mərkəzi rəsm müsabiqəsi keçirir //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.5.

189. “Dünya incəsənəti”ndə “Yaz təranələri’: Azərbaycanlı rəssamın əsərləri ABŞ-da nümayiş olunub: [Mehriban Əfəndinin] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr. - S.16.

190. Dünya uşaqların gözü ilə: [Şəki Şəhər MKS-nin uşaq şöbəsində 10 saylı məktəbin şagirdi - fəal oxucu Əli Məmmədlinin eyniadlı sərgisinin təşkil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

191. Əlioğlu, P. Şair, alim və rəssam Sadıq bəy Əfşar məktubları tariximizə dair mühüm ştrixlər: [görkəmli miniatür rəssamı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 oktyabr.- S.6; 21 oktyabr.- S.6.

192. Əliyev, Z. Dünyamıza gercəkçi münasibətin düşündürücülüyü: Rəssam Vaqif Ucatayın yaradıcılığı barədə //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.16.

193. Əliyev, Z. “Qızıl kitab” da əbədiləşən ad: [gənc rəssam Əli Cəfər haqqında] //Kaspi.- 2015.- 4-5 oktyabr.- S.24.

194. Əliyev, Z. Rəmzə çevrilən sənətkar: Səttar Bəhlulzadənin xatirə günündə düşüncələr... //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.24.

195. “Ənənə və müasirlik”: Beynəlxalq incəsənət festivalında Tahir Salahovun əsərlərindən ibarət Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunub: [Portuqaliyanın Lissabon şəhərində] // Mədəniyyət.- 2015.- 5 oktyabr.- S.3.

196. Quliyev, Ə. Gözəl sənətkar kimi həmişə yaşayacaq: Elmira Şahtaxtinskaya – 85 //Azərbaycan.- 2015.- 25 oktyabr.- S.7.

197. Quliyev, Ə. Rənglərdə yaşanan ömür: [Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Sadıq Şərifzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.13.

198. Metro stansiyasında “Dünya rəssamları” sərgisi //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.8.

199. Məmmədov, S. “Yaradıcılıq həyatda mənə hər şeyi unutdura bilir”: [Əməkdar rəssam Sakit Məmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.8.

200. “Mənim quramam”: [rəssam Humay Zahirqızı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.10.

201. Müasir İncəsənət Muzeyində Niyaz Nəcəfovun “HET” adlı rəsm sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2015.-1 oktyabr.- S.12.

202. Müasir İncəsənət Muzeyində Rəşad Mehdiyevin fərdi sərgisi // Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.16.

203. Rəssamlar İttifaqında “Açıq rəngkarlıq” sərgilənir: [Valentina Əfəndiyevanın eyniadlı sərgisi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.17; .- 2015.- 16 oktyabr.- S.6.

204. Rəsulzadə, L. Azərbaycanlı gənc Çində dünya rəssamlarına çağırış edib: [rəssam Leyla Rəsulzadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı T. Tağıyev //Palitra.- 2015.- 7 oktyabr.- S.10.

205. Rəşad Mehdiyevdən fərdi sərgi: [Müasir İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.16.

206. Soltan. Hüseyn Haqverdinin “Qırılma” sərgisi: [İçərişəhərdəki “Yay” qalereyasında Əməkdar rəssam, heykəltəraş Hüseyn Haqverdinin eyniadlı sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.2.

207. Soltanlı, S. İsveçdə qalereyası olan rəssam soydaşımız: [Reyhan Əliyeva haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.10.

208. Soltanlı, S. Qeyri-adi düşüncə və realist təsvirlər: Tanınmış rəssam Rəşad Mehdiyevin fərdi sərgisi açılıb: [Müasir İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.8.

209. Soltanlı, S. Sadə və isti rənglər ustası: [Xalq rəssamı Ağa Cəfər oğlu Mehdiyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.15.

210. Sumqayıtda gənc rəssamın fərdi sərgisi: [Dövlət Rəsm Qalereyasında Nəsibə Şükürovanın fərdi sərgisi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.10.

211. Türkiyə konsulluğunda gənc rəssamın sərgisi: [Elçin Cəfərovun sərgisinin nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.7.

212. “Vətən sevgisi”ndən yaranan rəsmlər: [Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Kəmalə Musayevanın eyniadlı ilk fərdi rəsm sərgisinin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.2.

Bax: 92

 

 

DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

213. Abdullayeva, S. Xalça Muzeyində elmi-praktik seminar: [xalça sənəti ilə bağlı] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 oktyabr.- S.7.

214. Azərbaycan xalçası: ənənə, bu gün və gələcəyə baxış //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.8.

215. Cəfərov, V. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //Ekspress.- 2015.- 7 oktyabr.- S.11.

216. Cəliloğlu, V. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Bakı xəbər.- 2015.- 9 oktyabr.- S.12.

217. Cəlilova, G. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //Bakı xəbər.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.12.

218. Əfəndiyev, P. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə”: Xalçaçılıq böyük mədəniyyətə və qədim tarixi ənənələrə malik xalqlara məxsus sənətdir //Üç nöqtə.- 2015.- 2 oktyabr.- S.13.

219. Əliqızı, Ş. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //İki sahil.- 2015.- 8 oktyabr.- S.14.

220. Əliyev, V. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə: Azərbaycan xalçaları sadəcə xalça deyil, yun kitabələrdir! Lev Qumilyov //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.11.

221. Əliyev, Z. Mirzə Qədim İrəvaninin bənzərsiz sənət dünyası: Mirzə Qədim İrəvani – 190: [XIX əsrdə yaşamış Azərbaycanlı rəssam və nəqqaş haqqında] //Respublika.- 2015.- 11 oktyabr.- S.6.

222. Əlizadə, A. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //Olimpiya dünyası.- 2015.- 6-8 oktyabr.- S.6.

223. Ədilzadə, Ə. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Ədalət.- 2015.- 15 oktyabr.- S.4.

224. Fərəcov, S. Orta əsrlərin görkəmli Azərbaycan xəttatları //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.15.

225. Həsənov, İ. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.6.

226. Hüseynova, M. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //İqtisadiyyat.- 2015.- 2-8 oktyabr.- S.3.

227. İbrahimov, R. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Bizim yol.- 2015.- 14 oktyabr.- S.11.

228. İncə zövqü muncuqlara yeni həyat verir: [Leyla Qayıbovanın dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

229. Kazımova, P. Həsənlu və Ziviyədən tapılmış bədii metal nümunələri //Palitra.- 2015.- 27 oktyabr.- S.13.

230. Kazımova, P. Keramikada müasirlik və ənənəvilik //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.15.

231. Qəbələ muzeyində tarixçi-rəssamın sərgisi: [muzeyin ağacdan hazırlanan vəl, xış, xəmir təknələri, müxtəlif formalı tabaqlar, dördayaqlar, çömçələr və s. ekspozisiyaları haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

232. Quliyev, N. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Bakı xəbər.- 2015.- 7 oktyabr.- S.12.

233. Məmmədli, R. “Azərbaycan xalçaçılığı:keçmişdən gələcəyə” //Ekspress.- 2015.- 14 oktyabr.- S.11.

234. Məmmədova, A. “Azərbaycan xalçaçılığı:keçmişdən gələcəyə” //Ekspress.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.11.

235. Məmmədov, M. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə”: Midiyadan çağdaş dövrümüzə qədər gəlib çıxan obrazlar //Azad Azərbaycan.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

236. Mustafa, Ə. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Zaman.- 2015.- 8 oktybar.- S.7.

237. Naxışlar aləminə səyahət: Şagirdlər Xalça Muzeyində olublar: [Azərbaycan Xalça Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.15.

238. Suvar, A. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Palitra.- 2015.- 14 oktyabr.- S.13.

239. Zaman, E. “Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə” //İki sahil.- 2015.- 7 oktyabr.- S.27.

240. Zümrüd. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə //Səs. - 2015.- 10 oktyabr.- S.13.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

241. Abdullayeva, S. Şərq Əməkdaşlığı fotoalbomunun təqdimatı keçirilib: [Muzey Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.17.

242. Avropanın şərq qonşuları - “Ailə albomu”: [Muzey Mərkəzində “Şərq Tərəfdaşlığı”nın ailə fotoalbomu” adlı nəşrin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.3.

243. Bakı Fotoqrafiya Məktəbi bu sənətin sirlərini öyrədəcək: [fotoqraf Rüfət Əliyev haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.11.

244. Bu dəfə BP incəsənət mövzusunda fotomüsabiqəyə sponsorluq etdi: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi “İncəsənət fotoqrafların gözü ilə” adlı 2-ci fotomüsabiqəyə yekun vurub] //Azərbaycan.- 2015.- 27 oktyabr.- S.8.

245. Fariz. “İncəsənət fotoqrafların gözü ilə”: Müsabiqə qalibləri mükafatlandırıldı: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən eyniadlı fotomüsabiqə haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.8.

246. Təmirov, H. Çəkdim ki, izim qala...: [DİN-in mətbu orqanı olan “Mübariz keşikdə” qəzetinin fotomüxbiri Üzeyir Muradov haqqında] //Ədalət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.5; İki sahil.- 2015.- 21 oktyabr.- S.28.

 

 

QRAFİKA

 

247. Tanınmış karikatura ustası dünya turunda: [Kolumbiyada keçirilən 22-ci beynəlxalq “Rendoncartoon” karikatura yarışmasında Seyran Cəfərlinin iştirakı] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.11.

 

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

248. Mehdiyev, İ. Heykəltəraş Sevil Süleymanovanın yaradıcılıq axtarışları //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.11.

249. Mehdiyev, İ. Qadın heykəltəraşımız Sevil Süleymanovanın yaradıcılıq axtarışları //Palitra.- 2015.- 15 oktyabr.- S.13.

Bax: 206

 

MODA VƏ DIZAYN

 

250. Bakıda növbəti moda gecəsi: Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna və İspaniya modelyerlərinin geyim nümunələri nümayiş olunub: [“Excelsior” hotelində] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.16.

251. Rəhimov, N. Müəllimlərin geyimi necə olmalıdır? //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 10 oktyabr.- S.7.

 

 

MUSİQİ

 

252. Abbaslı, T. TARın ustadlıq YARı: “Tarı sinəsinə bütün Şərq balasıtək alan” Qurban Pirimov //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.11.

253. Abdullayev, A. Ustadların qədrini bilən sənətkar: [tanınmış tarzən Ağasəlim Abdullayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Seymur Elsevər //Kaspi.- 2015.- 28 oktyabr.- S.10.

254. Abdullayeva, S. Kanadada Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin konserti olub //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

255. Azərbaycanlı dirijor Belarusda “İolanta” operasını idarə edib: [Əyyub Quliyevin müşayiəti ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

256. Bakıda növbəti beynəlxalq uşaq muğam festivalı keçiriləcək //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.13.

257. Bakı səhnəsində “Jizel”in növbəti nümayişi: [Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

258. Əfəndiyeva, İ. Şəkidə musiqi incəsənətinin uğurları //Вышка.- 2015.- 16 oktyabr.- С.10.

259. Əlizadə, F. “Yaradıcılığa da vaxt ayırmağa çalışıram”: Xalq artisti Firəngiz Əlizadə: “Azərbaycan musiqisinə şərəf gətirəcək yeni layihələrimiz nəzərdə tutulub”: //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.11.

260. Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın “Nəva” konserti: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.13.

261. Əzimli, T. Fikrət Əmirov: Novator bəstəkar, simfonik muğam janrının - şərq simfonizminin yaradıcısı //Ədalət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

262. Əzimli, T. Niyazi – dahi Maestro, bəstəkar //Ədalət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.5.

263. Əzimli, T. “Yetim segah” //Ədalət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.6.

264. Əzim, T. Büllur səs xəzinəsinin sahibi: [xanəndə Xan Şuşinski haqqında] //Ədalət.- 2015.- 15 oktyabr.- S.5.

265. Fərəcov, S. Doqquz ölkənin muğam ifaçıları Bakıda yarışdılar //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.3.

266. Fərəcov, S. Qala hasarından gələn avaz: [xanəndə Xanlıq Şükür haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.11.

267. Fərəcov, S. Qara yellərin apardığı notlar...: [musiqiçi Xədicə Qayıbova haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.14.

268. Fərəcov, S. Maestronun yubiley gecəsi: Görkəmli dirijor Rauf Abdullayev yaradıcılıq fəaliyyətinin 50 illiyini pult arxasında qeyd etdi //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

269. Firəngiz Əlizadənin Kanadada konserti olub:[ Toronto şəhərində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

270. Göyçay Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin açılışı olub: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Göyçay rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2015.- 7 oktyabr.- S.5; Mədəniyyət. - 2015.- 7 oktyabr.- S.2.

271. Haşımova, A. Ən böyük vəzifənin adı “Ana”dır: [Əməkdar artist Aybəniz Haşımova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 9 oktyabr.- S.17.

272. Hüseynov, F. Tanınmış teatr rejissorunun yubiley benefisi: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Əli Usubovun 80 illik yubileyi ilə əlaqədar SSRİ Xalq artisti Rauf Hacıyevin “Qafqazlı qardaşqızı” operettasının nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.4.

273. Xaçınçaylı, Q. Dahi xanəndə Alim Qasımovla görüş //Həftə içi.- 2015.- 29 oktyabr.- S.7.

274. İbrahimov, M. “Mən Qarabağın Məcnunuyam...”: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla müsahibə] /müsahibəni apardı Həmidə Nizamiqızı //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.6.

275. İsgəndərova, N. Musiqi folklorunun qoruyucusu: [Xalq artisti Bülbül haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.12.

276. Qasımov, R. “Tez-tez görünmək tamaşaçını bezdirə bilər”: [vokalist Ramil Qasımovun müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2015.- 13 oktyabr.- S.13.

277. “Qədim musiqi alətlərinin tədqiqatçısı”: [Şövkət Hüseynovanın Xalq artisti Məcnun Kərimovun 70 illiyinə həsr etdiyi eyniadlı kitabı haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 22 oktyabr.- S.11.

278. Qəniyev, S. Keçmişin nağıllaşmış səsi - yastı balaban...: Ermənilər balabana sahib olmaq məqsədilə aləti düzəltməyi bizim ustadlardan öyrəniblər //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 29 oktyabr.- S.14.

279. Quliyev, Ə. “Dirijor psixoloq olmalıdır, kimsənin xətrinə dəyməməlidir”: [dirijor Əyyub Quliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.10.

280. Quliyev, L. Qarabağın musiqi beşiyi: [Ağdam Musiqi Kollecinin fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 17 oktyabr.- S.8.

281. Quliyev, L. Unudulmaz musiqi bayramı: [Quzanlı qəsəbəsindəki Olimpiya İdman Kompleksində Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli muğam ifaçısı Mənsum İbrahimovun 55 illiyinə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 6 oktyabr.- S.8.

282. Məhərrəmova, H. “Türkiyəyə bir illiyə getmişdim...”: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz Həqiqət Məhərrəmovayla müsahibə] /müsahibəni apardı S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.13.

283. Məmmədhəsən. Şövkət Ələkbərovanın 93 yaşı tamam oldu: Xalq artistinin mahnıları nəinki Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada oxunur //Azad Azərbaycan.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

284. Məmmədnağıyeva, A. Sənətkar ömrü: [Xalq artisti Həsənağa Salayev haqqında] //Respublika.- 2015.- 20 oktyabr.- S.11.

285. Məmmədov, M. “Milli alətlərimiz indiyədək usta monopoliyasında olub”: [“Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri Məmmədəli Məmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.13.

286. Məsud, R. Şərəfli ömür yolu: [bəstəkar Tofiq Bakıxanov haqqında] //Respublika.- 2015.- 20 oktyabr.- S.11.

287. Milli Konservatoriyada Fəxrəddin Dadaşovun yubileyi qeyd olunub: [Xalq artisti, kaman ifaçısının 65 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.-S.11.

288. Mirzəliyev, M. Azərbaycanın musiqi tarixi...: Milli musiqimiz milli dəyərimizdir //Hürriyyət.- 2015.- 19-22 oktyabr.- S.15.

289. Mirzəyev, İ. “Qremmi” mükafatını qazanmaq istərdim”: [Almaniyanın Leypsiq şəhərində yaşayan həmyerlimiz, bəstəkar İlyas Mirzəyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı S. Soltanlı //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.12.

290. Musaqızı, L. Hörmətdən yaranan sevgi: Sübhan Talıblı: “Ailədə “özüm”, “mən” deyə bir şey olmamalıdır”: Pikə Axundova: “Sübhan ev işlərində köməyini əsirgəmir”: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan Talıblı və bəstəkar-pianoçu, Prezident təqaüdçüsü Pikə Axundova haqqında] //Kaspi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.21.

291. “Musiqi dünyası” elektron jurnalının 15 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.15.

292. Musiqi məktəbində dahi bəstəkarların yubileyi qeyd olunub: [Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illik musiqi məktəbində Üzeyir Hacıbəyli və onun məsləkdaşı, görkəmli bəstəkar Müslüm Maqomayevin 130 illiyi münasibətilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzi tərəfindən ədəbi-bədii tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.8.

293. Müslümov, M. “Ölümünü yuxusunda görmüşdü”: [Xalq artisti, tarzən Möhlət Müslümovun xanəndə Səxavət Məmmədov haqqında xatirələri] //Bizim yol.- 2015.- 1 oktyabr.- S.15.

294. Ölkəmiz dünya musiqi sərgisində təmsil olunub: [Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.8.

295. Rzazadə, Y. Uşaqlığı olmayan sənətkar: [Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin estrada musiqi kafedrasının müdiri, Xalq artisti, professor Yalçın Rzazadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Musaqızı //Kaspi.- 2015.- 16 oktyabr.- S.21.

296. Salahoğlu K. İstedadlar sorağında: [Horadiz şəhərindəki Muğam Mərkəzində eyniadlı rəqs müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.8.

297. Sarıyeva, İ. Dövlətin muğam ustadlarına qayğısı.... //Bakı xəbər.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.15.

298. Sarıyeva, İ. Dünya şöhrətli müğənnimiz Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyi... //Bakı xəbər.- 2015.- 13 oktyabr.- S.11.

299. Sarıyeva, İ. Maestro Niyazi-Heydər Əliyevin qiymətləndirdiyi böyük musiqiçi... //Bakı xəbər.- 2015.- 7 oktyabr.- S.15.

300. Sarıyeva, İ. Muğamı yaşadan sənətkara dövlət qiyməti...: [Xalq artisti Əlibaba Məmmədov haqqında] //Bakı xəbər.- 2015.- 9 oktyabr.- S.15.

301. “Sevilən mahnılar axşamı”: [Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr olunmuş bayram konsertinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.8.

302. Şuşalı, A. “Sənətə qulluq etmək çətin məsələdir”: [Əməkdar artist Anar Şuşalının müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.12.

303. Tokioda Azərbaycan musiqisi axşamı: [Yaponiyada yaşayan azərbaycanlı pianoçu, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Gülnarə Azuma-Səfərova haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.15.

304. Yeniyetmə ifaçının uğuru: [Bolqarıstanın Albena şəhərində keçirilən “Orfeyin varisləri” beynəlxalq musiqi müsabiqəsində respublika müsabiqəsi laureatı Xədicə Mehdiyevanın üçüncü yerə layiq görülməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.10.

305. Yəhyayeva, S. Hələ ki başım sənətə qarışıb: [müğənni Sevda Yəhyayevanın müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2015.- 30 oktyabr.- S.13.

Bax: 48, 49, 50, 75, 104, 105, 138, 143

 

Habil Əliyev

 

306. Abdullayeva, S. Tehranda Habil Əliyev yad edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.7.

307. Kətanov, R. Tehranda Habil Əliyevin xatirəsi anılıb //Azərbaycan.- 2015.- 15 oktyabr.- S.12.

308. Qoca, X. Kaman da qan ağlayırmış...: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.16-17.

309. Tehranda Habil Əliyevin xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.4.

310. Tehranda Habil Əliyevin xatirəsi anılıb //Palitra.- 2015.- 15 oktyabr.- S.2.

 

Üzeyir Hacıbəyli – 130

 

311. Abdullayeva, S. Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin 130 illiyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.7.

312. Abidqızı, G. Üzeyir Hacıbəyov dramaturgiyasına xas olan cəhətlər //Ədalət.- 2015.-23 oktyabr.- S.6.

313. Azərbaycan ənənəvi musiqisinin multimedia elektron bazası: [Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın opera studiyasında yubileyə həsr olunmuş eyniadlı elektron bazanın təqdimat mərasiminin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.10.

314. “Bəstəkar və şəxsiyyət”: //Mədəniyyət.- 2015.- 2 okyabr.- S.15.

315. Həsənova, C. VII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi festivalı – təəssüratlar, düşüncələr //Kaspi.- 2015.- 6 oktyabr.- S.15.

316. Qafarova, Z. Həmişə müasir Üzeyir bəy Hacıbəyli: 1 oktyabr Beynəlxalq Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2015.-1 oktyabr.- S.12.

317. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.6.

318. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.30.

319. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 6 oktyabr.- S.6.

320. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 7 oktyabr.- S.6.

321. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 8 oktyabr.- S.6.

322. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2015.- 9 oktyabr.- S.6.

323. Rüstəmova, S. Məlum və nəməlum Üzeyir Hacıbəyov //Respublika.- 2015.- 1 oktyabr.- S.6.

324. Rüstəmova, S. Məlum və nəməlum Üzeyir Hacıbəyov //Respublika.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

325. Rüstəmova, S. Məlum və naməlum Üzeyir Hacıbəyov //Respublika.- 2015.- 3 oktyabr.- S.10.

326. Şərqin opera novatoru: Özbəkistan saytında Üzeyir Hacıbəyli haqqında məqalə //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.S.12.

327. Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyi ilə bağlı sərgi davam edir: [Muzey Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.3.

328. Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin 130 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

329. Vyanada Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş konsert: //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S. 3.

 

Vasif Adıgözəlovun 80

 

330. Abdullayeva, S. Vasif Adıgözəlovun 80 illiyi xüsusi konsertlə qeyd edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 30 oktyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.6.

331. Bir qəlbin nota köçürülmüş sevgisi, həsrəti və harayı: [Xalq artisti, bəstəkar Vasif Adıgözəlov haqqında] //Respublika.- 2015.- 31 oktyabr.- S.8.

332. Fərəcov, S. Vasif Adıgözəlovun 80 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında elmi-praktik konfrans keçirildi //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.3.

333. Hüseynov, F. Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyi qeyd olundu: [11 nömrəli onbirillik musiqi məktəbində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

334. Sarıyeva, İ. Xalq artisti, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun irsinə dövlət qayğısı... //Bakı xəbər.- 2015.- 29 oktyabr.- S.15.

 

 

ESTRADA VƏ SIRK

 

335. Abdullayeva, S. Azərbaycan cazı Vyanada səslənib //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.7.

336. Bakı payızının caz havası: Paytaxtımızda keçirilən ənənəvi festivala tanınmış ifaçı və kollektivlər qatılıb: [Heydər Əliyev Sarayında Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına start verilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

337. Caz festivalının konsert proqramları davam edir: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət. - 2015.- 30 oktyabr.- S. 3.

338. Cazmen Elçin Şirinov Vyanada konsert proqramı ilə çıxış edib //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.8.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

339. Abdullayeva, S. Aşıq Ulduzun yubileyi keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

340. Alışıq, İ. “Bu tayda Quzey Azərbaycan ədəbiyyatını təbliğ edirik”: [Təbrizdə yaşayan soydaşımız Məhəmməd İbadi Alışıq ilə müsabibə] /müsahibəni apardı S. Soltan //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.15.

341. Aşıq Dehqanın 80 illik yubileyi qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.15.

342. “Ədəbiyyat paytaxtı”nda dəyirmi masa: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” proqramı çərçivəsində Şamaxıda silsilə tədbirlərin davam etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.3.

343. Fərəcov, S. “Yaxşılara var sözüm...”: [aşıq Məhəmməd Dərya haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.15.

344. Gədəbəy Aşıq Məktəbində “Ustad dərsi” //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.15.

345. Qasımlı, M. İsmi Pünhan aşığı: Molla Cümə - 160: [Aşıq-şair haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr. - S.12.

346. Qəniyev, S. Balaban-zurna aləminin üç min ilə yaxın yaşı var: Türk dünyasında bu alətləri dilləndirən minlərlə sənət biliciləri olub...: [Şirvan aşıq mühiti haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 23 oktyabr.- S.14.

347. Namazov, Q. Döz, bağrı daş olan könlüm…: Abbas Tufarqanlının poeziyası duru və zəngindir //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 28 oktyabr.- S.14.

348. Namazov, Q. Söylə, Tona, Qərib səndən keçdimi?: Aşıq Qərib: “Yaman müşkül oldu işi Təbrizin” //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 7 oktyabr.- S.14.

349. “Sarıtel” - gənc aşıqların səs incisi”: [Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin eyniadlı layihəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.4.

350. Sarıyeva, İ. Aşıq sənətinin Ərəbzəngisi Ulduz Sönməzin yubileyindən... //Bakı xəbər.- 2015.- 2 oktyabr.- S.12.

351. Soltanlı, S. Aşıq Ulduz Quliyevanın yubiley gecəsi keçirilib: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.8.

352. Şükürlü, M. “Dalğa”nın yeni və fərqli dalğasında... : [Cənubi Azərbaycan aşığı Çingiz Mehdipur haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

 

 

BALET VƏ RƏQS

 

353. Abdullayeva, S. Görkəmli rəqqas Əlibaba Abdullayevin 100 illiyi qeyd edilib: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2015.- 22 oktyabr.- S.7.

354. Fərəcov, S. Rəqs sənətimizin parlaq siması: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində görkəmli rəqqas, baletmeyster, Xalq artisti Əlibaba Abdullayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.4.

355. Məmmədova, X. Milli dəyərlərimiz: “Nurani”: Folklorumuzun mənəvi dəyərlərindən olan Çərçiboğan “Nurani” yallı ansamblı //Azad Azərbaycan.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

356. Salahoğlu K. İstedadlar sorağında: [Horadiz şəhərindəki Muğam Mərkəzində eyniadlı rəqs müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.8.

 

 

KİNO

 

357. Abbaslı, T. Gözəl, nəcib aktrisa - : doğmadan-doğma “ögey ana”, vəfalı “Aygün” yar, cəfakeş “Cahan”, mübariz “Nərgiz xala” - Nəcibə xanım Məlikova //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.15.

358. Abdullayeva, S. Babək Abbaszadənin “Ümid işığı”: “Bu filmin məni böyük kinoya aparan uğurlu başlanğıc olacağına inanıram”: [rejissorun eyniadlı filmi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.-24 oktyabr.- S.16.

359. Abdullayeva, S. “Bakı, mən səni sevirəm” kinolahiyəsi təqdim edilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr.- S.2; Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

360. Abdullayeva, S. Xalq artisti Cavanşir Məmmədovun 100 illiyi qeyd olunub: [Nizami Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.-24 oktyabr.- S.16; Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.2.

361. Abdullayeva, S. Koreyada Azərbaycan filmləri festivalı keçirilir //525-ci qəzet. - 2015.- 17 oktyabr.- S.17.

362. Abdullayeva, S. “Qisas almadan ölmə...” Tbilisidə maraqla qarşılanıb: [Xalq artisti Oktay Mirqasımovun eyniadlı filmi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 22 oktyabr.- S.7.

363. Azərbaycanlı rejissor “Qızıl zəfəran” festivalında mükafat qazanıb: [Türkiyənin qədim Safranbolu şəhərində keçirilən festivalda Adil Azayın “Xəlvətdə qalmış müdrik” (Seyid Yəhya Bakuvi) və “Vulkanın nəfəsi” sənədli filmlərinə görə mükafatlandırılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.6.

364. Azəri, L. “50 ilin sehri”: Bədii film haqqında sənədli film: [rejissor Mayis Zeynalovun eyniadlı filmi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.15.

365. Azəri, L. “Qatil” bədii filmi təqdim edildi: Teatr səhnələrində uğur qazanan əsər kino ekranına çıxdı: [Nizami Kino Mərkəzində rejissor Kamran Şahmərdanın bədii filminin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.8.

366. Azəri, L. 40 yaşlı “Dədə Qorqud”: Türk milli kimliyinin ekran təcəssümü: [rejissor Tofiq Tağızadənin quruluş verdiyi eyniadlı filmin 40 illiyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.12.

367. Azəri, L. “Nabat” və “Axınla aşağı” Avstriyada beynəlxalq festivalın müsabiqə proqramında //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

368. Azəri, L. Vyana festivalında filmlərimizin uğuru: “Axınla aşağı” və “Nabat” mükafatlar qazanıb //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.16.

369. Bir obrazla yaddaşlara əbədi köçmüş sənətkar: Görkəmli aktyor Süleyman Ələsgərovun 100 illik yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.2.

370. Cəfərov, Ş. Koreya Respublikasında “Azərbaycan filmləri festivalı” başlayıb: [SEBA Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2015.- 17 oktyabr.- S.8.

371. “Dərviş Parisi partladır”ın Kadrarxası: Ənvər Həsənov filmdəki Şərəfnisəyə gerçəkdən aşiq olur...: [rejissor Kamil Rüstəmbəyov və Şamil Mahmudbəyovun eyniadlı filmi haqqında Əməkdar artistin xatirələri] //Azadlıq.- 2015.- 19 oktyabr.- S.14.

372. Ehtiraslar mozaikası ekranda, yaxud "Qatil"in kino ömrü uğurla başladı: [Kamran Şahmərdanın quruluş verdiyi film haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 23 oktyabr.- S.7.

373. Ələkbərzadə, M. “Bugünkü durumumuzdan bir film çəkmək istəyirəm”: Mehriban Ələkbərzadə: “Teatra məqsədsiz və maraqsız yanaşıram, heç bir gözləntim yoxdur”: [Əməkdar incəsənət xadiminin müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 17 oktyabr.- S.13.

374. Fərəcov, S. Kinokameranın yaddaşında: Cavanşir Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.10.

375. “Hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu” sənədli filminin Braziliyada təqdimatı keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə istehsal edilmiş sənədli filmin Azərbaycanın Braziliyadakı səfirliyində keçirilən təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 9 oktyabr.- S.5.

376. Heydər Əliyev Mərkəzində “Bakı, mən səni sevirəm” filminin təqdimat mərasimi olub: Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib //Azərbaycan.- 2015.- 24 oktyabr.- S.4.

377. Kamran Şahmərdan: Mən bu günü ömür boyu gözləmişəm: [Elçinin “Qatil” pyesi əsasında çəkilmiş ekran əsəri haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.2.

378. Koreyada Azərbaycan kinosu festivalı //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.5.

379. Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova dünyasını dəyişib //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.14.

380. “Qaraca qız”ın kadrarxası: “İlanı ətəyimə atanda az qaldı qorxudan dəli olum”: [rejissor Şamil Mahmudbəyovun eyniadlı filmi haqqında Leyli Axundovanın xatirələri] //Azadlıq.- 2015.- 5 oktyabr.- S.14.

381. “Qisas almadan ölmə...” Tbilisidə maraqla qarşılanıb: [Oqtay Mir-Qasımın eyniadlı filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

382. “Qisas almadan ölmə...” filmi Tbilisi festivalında baş mükafatı qazanıb: [kinorejissor Oqtay Mir-Qasımın eyniadlı filminin nümayişi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.10.

383. Mükərrəmoğlu, M. “İnsan dünyaya mübarizə üçün gəlir”: Hüseyn Seyidzadə-105: [kinorejissor haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 18 oktyabr.- S.6.

384. Məmmədov, K. “Bu illər ərzində kinostudiyada kimləri görmədim ki?!”: [kinooperator Kənan Məmmədovla müsahibə] /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Türküstan.- 2015.- 4-10 oktyabr.- S.14.

385. Mükərrəmoğlu, M. Bu da bir ömür idi...: [Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.7.

Bax: 79, 132, 433, 448, 450

 

 

TEATR

 

386. Abdullayeva, S. Teatr Xadimləri İttifaqında Ruslan Həsənlinin 70 illiyi qeyd edilib: [kukla sənətinin istedadlı nümayəndəsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

387. ADMİU-nun müəllimləri Tbilisidə teatr festivalında iştirak ediblər: [sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidadi Qafarov və Elçin Cəfərov VII Tbilisi Beynəlxalq Teatr Festivalında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr. - S.6.

388. Allahverdiyeva, C. Rəhman Əlizadə – teatr...: Və yaxud bir tamaşa vardı...//Kaspi.- 2015.- 21 oktyabr.- S.13.

389. Azərbaycanlı teatrşünaslar: Tbilisi Beynəlxalq Teatr Festivalında iştirak edib //Kaspi.- 2015.- 16 oktyabr.- S.10.

390. Babayev, A. Lənkəranda yeni teatr mövsümü başlayıb //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.5.

391. Babayev, A. Lənkəran teatrında aktrisanın yubileyi qeyd olunub: [Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktrisası Şahrud Mehdiyevanın anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə mərasimin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

392. Baxşıyeva, G. Gələcəyin aktyorları ilə bir gün : Gülşad Baxşıyeva: Əgər səhnəyə, efirə çıxırsınızsa, ədəbi dilin nə olduğunu mütləq şəkildə bilməlisiniz: [Əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2010. - 16 oktyabr. - S.17.

393. “Boy çiçəyi” “Şuşa”da: [Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Loğman Kərimovun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

394. Cəfərov, E. “Psixosof” teatr poetikası və ya dünəndən sabaha gedən yol: [Əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu haqqında] //Kaspi.- 2015.- 9 oktyabr.- S.11.

 

395. Dövlət “Yuğ” Teatrında “Boy” tamaşası nümayiş olunub: [rejissor Tərlan Ənginin quruluşunda] //Ədalət.- 2015.- 15 oktyabr.- S.8.

396. Əlibalaqızı, S. Teatr məktəbindən qovulan məşhur kino xadimi: [Nikita Mixalkov haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.15.

397. Fərəcov, S. Sənət tariximizdə iz qoyanlar: Gövhər Qazıyeva: [Teatr aktrisası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.15.

398. Füzuli Dram Teatrı hərbi hissədə çıxış edib //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

399. İrəvan teatrının bölgə səfərləri: [Astara, Lənkəran, Cəlilabad, və s. rayonlarda] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

400. Lənkəran teatrında “Göyçək Fatma”nın premyerası: [Əməkdar artist Təvəkkül Əliyevin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.7.

401. Mehdi, S. “Həmin filmi ailəmdən gizlədirəm”: [gənc aktyor Səfa Mehdi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 6 oktyabr.- S.12.

402. Məcidova, X. “Boy çiçəyi” pyesi Şuşa teatrının təqdimatında //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.7.

403. Məmmədli, V. Yuğ Teatrı mövsümü yeni tamaşa ilə açdı: [Xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda hazırlanan “Sonuncu” tamaşası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.20.

404. Muradxanlı, R. İşinin peşəkarı olmaq hər şeydən üstündür: [gənc aktyor Rafael Muradxanlı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2015.- 23 oktyabr.- S.17.

405. Mustafayeva, A. Çağdaş teatrı ruhi sağlığımıza necə təsir edir? //Kaspi.- 2010. - 16 oktyabr. - S.11.

406. Nəcəfxanlı, Ə. Sumqayıt teatrı 46-cı mövsümünü açdı //Xalq qəzeti.- 2015.- 1 oktyabr.- S.7.

407. Nizamiqızı, H. Bir kuklaçı ömründən xatirələr: [aktyor Ruslan Həsənlinin 70 illik yubileyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr. - S.11.

408. Nizamiqızı, H. “Boy çiçəyi”nin solmayan eşq elegiyası: [Əməkdar artist Loğman Kərimovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.7.

409. Novruzov, C. “Aktyor ona verilən rolun daxilini qavramalıdır”: [rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi, Türkiyənin Çukurova Universiteti Dövlət Konservatoriyasının professoru Cahangir Novruzov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Hüseyn //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.10.

410. Paşazadə, Y. “Mənə evlilik təklifi metroda edilmişdi”: [“Yuğ” teatrının Əməkdar artisti Yaqut Paşazadənin müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2015.- 27 okyabr.- S.13.

411. Rafiq Rəhimli: “Teatrı dəli kimi sevdim”: [rejissor, jurnalist ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2010. - 16 oktyabr. - S.15.

412. Rəhimli, İ. Səmimiyyət işığı: [C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azəbaycan Dram Teatrının rejissoru İftixar Piriyevin 55 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 27 oktyabr.- S.7.

413. Sarıyeva, İ. Bölgə teatrlarına dövlət qayğısı-Gəncə Dövlət Dram Teatrına yeni bina tikilir... //Bakı xəbər.- 2015.- 2 oktyabr.- S.15.

414. Sarıyeva, İ. Respublikanın kukla teatrlarına dövlət qayğısı... //Bakı xəbər.- 2015.- 8 oktyabr.- S.15.

415. Səfərova, S. Azərbaycan xalçaçılığı: keçmişdən gələcəyə: İlmənin sanı, ərişin sonu... //Bakı xəbər.- 2015.- 8 oktyabr.- S.12.

416. Səttar, G. Yuğ-da şok: [Yuğ teatrının rejissoru Günay Səttar ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Könül Əliyeva //Kaspi.- 2015.- 23 oktyabr.- S.15.

417. “Solğun çiçəklər” yeni yozumda: Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının premyerası: [rejissor Lalə Şirinovanın quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.5.

418. Sumqayıt teatrında 46-cı dəfə pərdələr açılıb: Yeni mövsümdə ilk olaraq “Burdan min atlı keçdi” əsəri təqdim edilib: [Əməkdar artist Firudin Məhərrəmovun eyniadlı tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.5.

419. “Yuğ" teatrında Vaqif İbrahimoğlunun xatirəsi anılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.13.

Bax: 95, 96, 109, 126

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

420. Elsevər, S. Şöhrət və ya unudulmayan Hamlet Qurbanov: “Sənət fədailəri” silsiləsindən //Ədalət.- 2015.- 22 oktyabr.- S.7.

421. Elsevər, S. Tənha və nəhəng Hamlet //Kaspi.- 2015.- 21 oktyabr.- S.12.

422. Məcnun Hacıbəyovun 80 illiyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

423. Məcnun ömrü: “Adamı cavan saxlayan saf hislər, riyadan uzaq ürək, bir də qarşılıq gözləmədən pay verilən sevgidir”: [Teatr Xadimləri İttifaqında Əməkdar artist Məcnun Hacıbəyovun yubiley gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.6.

424. Musaqızı, L. 53 ildir əmək kitabçasına eyni ünvan yazılıb: Rafiq Əzimov: “Çıxışımdan sonra Lütfi Məmmədbəyov saçlarını yolmağa başladı” //Kaspi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.21.

425. Mütəllimova, F. “Hər bir qadına ürək dostu lazımdır”: [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimovanın müsahibəsi] //Üç nöqtə.- 2015.- 28 oktyabr.- S.13.

426. Nizamiqızı, H. Allah axtarışında: Və ya üsyandan itaətə gedən yolun Quran çiçəyi: [Ərşad Ələkbərovun quruluşunda “Müsyö İbrahim və Quran çiçəyi” adlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktybar.- S.6.

427. Pərvin. Gözlənilən Qatar...21:15...: [Bəhram Osmanovun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.21.

428. Pərvin. Müsyö İbrahimin gülləri...: [Ərşad Ələkbərovun quruluşunda “Müsyö İbrahim və Quran çiçəyi” adlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktybar.- S.21.

429. Rəhimli, İ. Göz yaşlarından doğan gülüş, istehza, ironiya...: İnanmaq olmur ki, şux təbiətli Səyavuş Aslan səhnədə yoxdur //Azərbaycan.- 2015.- 30 sentyabr.- S.7.

430. Süleymanova, A. Günümüzün qəhrəmanı: [Xalq artisti, rejissor Azərpaşa Nemətov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.11.

431. Yusifli, V. Özü getdi, səsi qaldı dünyada...: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən): [Xalq artisti İlham Əsgərov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 9 oktyabr.- S.12.

432. Yusifli, V. Səməndər nağılı: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən): [Əməkdar artist Səməndər Rzayev haqqında] //Ədalət.- 2015.- 1 oktyabr.- S.3.

433. Yusifli, V. Sənətinin Məcnunu: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən): [Əməkdar artist Məcnun Hacıbəyov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 23 oktyabr.- S.12.

434. Zümrüd. Zəngin dünyagörüşünə malik sənətkar: Məmmədrza Şeyxzamanov-100 //525-ci qəzet.- 2015.- 9 oktyabr.- S.11.

Bax: 357

 

Vəfa Fətullayeva-70

 

435. Abdullayeva, S. Milli Dram Teatrında Vəfa Fətullayeva anılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

436. Həmidə. Vəfa şərqili xatirə gecəsi //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.4.

437. Sarıyeva, İ. Vəfasız yubiley...: Akademik Milli Dram Teatrında Vəfa Fətullayevanın 70 illik yubileyi qeyd edildi //Bakı xəbər.- 2015.- 2 oktyabr.- S.14.

438. Vəfa Fətullayevanın 70 illik yubleyi qeyd edilib //Kaspi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.12.

 

Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

439. Dadaşov, E. Musiqili Teatrda “Əliqulu evlənir”: [Xalq artisti İlham Namiq Kamalın quruluşunda eyniadlı tamaşa haqqında] //Respublika.- 2015.- 31 oktyabr.- S.8.

440. Əməkdar artist Gülnar Salmanova dünyasını dəyişib //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.10.

441. Əzizov, Ə. “Qarabağdan danışmağı xoşlamıram”: [Əməkdar artist Əzizağa Əzizovla müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2015.- 3 oktyabr.- S.7.

442. Londonda Azərbaycanın Xalq yazıçısı Elçinin əsəri əsasında hazırlanmış musiqili tamaşanın premyerası olub //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.12.

443. Məmmədov, A. Londonda Xalq yazıçısı Elçinin əsəri əsasında hazırlanmış musiqili tamaşanın premyerası olub: [“Cəhənnəm sakinləri” pyesinin motivləri əsasında hazırlanmış tamaşa haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.2.

444. Mərdəkan Mədəniyyət Evində Afaq Bəşirqızının yubiley tamaşası: [Əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovun quruluşunda Xalq artistinin 60 illiyinə həsr olunmuş “Toya bir gün qalmış” tamaşası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.7.

445. Musiqili Teatrda yaradıcılıq studiyası //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.6 .

446. Musiqili Teatrın aktyoru Əzizağa Əzizov 55 yaşını qeyd edir //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.12.

447. Nizamiqızı, H. Bu toyun hamamı başqa olacaq...: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrda Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluşunda Xalq yazıçısı Elçinin “Baladadaşın toy hamamı” hekayəsi əsasında hazırlanmış musiqili komediyası haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.7.

 

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

448. Abdullayeva, S. Görkəmli aktyor Süleyman Ələsgərovun 100 illiyi qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.16.

449. Gənc Tamaşaçılar Teatrında marketinq treninqləri //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.4.

450. Xatirələrdəki obraz: Görkəmli aktyor Süleyman Ələsgərovun 100 illik yubiley gecəsi: [Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.12.

451. Məmmədova, G. Aktyorun istedadını yalnız özü məhv edə bilər: Günel Məmmədova: “Mənim üçün janr fərq etmir”: [teatrın aktrisası ilə söhbət] /söhbəti apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr.- S.10.

452. Mükərrəmoğlu, M. Cəbiş müəllim onu xalqa daha çox sevdirdi: Süleyman Ələsgərov-100 //Xalq qəzeti.- 2015.- 11 oktyabr.- S.6.

453. Yusif, D. “Məhşər-məhşər oyunu”, yaxud dissident münasibətlər təkində rituala...: [ADMİU-nun tələbəsi Elşad Abdullanın quruluşunda nümayiş olunan eyniadlı tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2015.- 2 oktyabr.- S.10.

 

 

TURİZM

 

454. Argentinada Azərbaycanın turizm imkanlarının təqdimatı //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.9.

455. Arxeoloji turizm marşrutu yaradılır //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.9.

456. ATMU-nun əməkdaşları Almaniyada treninqlərə qatılıblar: [TEMPUS layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.4.

457. Avrasiya dağ kurort konfransı: [Koreya Respublikasının Ulsan şəhərində Birləşmiş Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatının II Avrasiya Dağ Kurort Konfransının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.4.

458. “Baku Guide” bələdçi kataloqunun oktyabr sayında: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.16.

459. Beş rayonu əhatə edən arxeoloji turizm infoturu başa çatıb //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

460. Bələdçi kursları fəaliyyətə başlayıb: Bələdçilər xalqın qonaqpərvərliyinin, turizm xidmətlərinin səviyyəsinin göstəricisidir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının (AZTA) ödənişsiz ekskursiya bələdçisi kurslarına başlaması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.9.

461. Bilalov, B. “Azərbaycana turist göndərə biləcək ölkələr müəyyənləşdirilməlidir”: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Turizm biznesi kafedrasının müdiri, dosent Bahadur Bilalovla müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 2015.- 15 oktyabr.- S.4.

462. BMT-də Sivilizasiyalar Alyansının Bakıda keçiriləcək Qlobal Forumunun təqdimatı: [Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 70-ci sessiyası çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Təşkilat Komitəsinin katibi Vasif Eyvazzadənin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.5.

463. BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının T20 Nazirlərinin 6-cı görüşü öz işini yekunlaşdırıb: [tədbirdə ölkəmizi Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib] //Azərbaycan.- 2015.- 3 oktyabr.- S.7.

464. “Excelsior Hotel” gənclərin peşə təhsilinə kömək edir: [“Excelsior Hotel Baku” hotelində eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7.

465. Əhmədoğlu, M. Şəki: mədəniyyət və turizm sektorunun mühüm bazası //Ədalət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.3.

466. Əhmədoğlu, M. Şəki: mədəniyyət və turizm sektorunun mühüm bazası //Ədalət.- 2015.- 3 oktyabr.- S.4.

467. Fariz. Görüşlər sənayesində görüş məkanlarının rolu müzakirə olunub: [“Gülüstan” sarayında eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.9.

468. Hüseynov, F. Elektron viza sisteminin turizmin inkişafına təsiri //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.9.

469. Hüseynov, F. Kruiz turlarının təqdimatı keçirildi: [Azərbaycan Turizm Assosiasiyasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.9.

470. Hüseynov, F. Müasir dövrdə effektiv idarəetmənin problemləri müzakirə edilib: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində eyniadlı mövzuda elmi-praktik konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.9.

471. Hüseynov, F. Münasib qiymət və rahat istirahət: Ölkəmizdə az ulduzlu hotellər və hostellər şəbəkəsinin genişlənməsinə ehtiyac var //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.9.

472. İbrahimova, A. Azərbaycanda turizmin inkişafı bu sahə ilə bağlı statistikanın təkmilləşdirilməsini tələb edir //Xalq qəzeti.- 2015.- 20 oktyabr.- S.5.

473. İcma əsaslı yaşıl kənd turizminin inkişafı müzakirə edilib: Avropa Komissiyasının ekspertləri ölkəmizdə səfərdə olublar: //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.5.

474. Qədim şəhərin turizm imkanları: Özbəkistan saytlarında Qəbələ haqqında məqalə yayılıb //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.9.

475. Mehmanxana inzibatçısı ixtisası üzrə layihənin təqdimatı: [5 nömrəli Bakı Peşə Liseyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.9.

476. Mehmanxanalara və turizm şirkətlərinə lisenziya verilib //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.9.

477. Mustafayev, S. Turizm qeyri-neft sektorunun əsas inkişaf istiqamətlərindən birinə çevrilir //Mövqe.- 2015.- 20 oktyabr.- S.10.

478. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanın beynəlxalq turizm əlaqələri genişlənir //Xalq qəzeti.- 2015.- 9 oktyabr.- S.6.

479. Naxçıvanda kulinariya turizmi üçün gözəl zəmin var //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.9.

480. Ölkəmiz “Termal şəhərlər” beynəlxalq turizm marşrutuna qoşulur: İlk olaraq marşruta Qalaaltı turizm-müalicə mərkəzi daxil edilib //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.9.

481. Parisdəki turizm sərgisində Azərbaycana böyük maraq: Ölkəmizin stendinə Fransanın dövlət katibi də daxil olmaqla çoxsaylı ziyarətçilər baş çəkib, bir sıra işgüzar razılaşmalar əldə olunub: [sərgidə Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nazim Səmədovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.9.

482. Sadıqlı, F. İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi turizm sahəsinin də inkişafı üçün yeni perspektivlər açır //Azərbaycan.- 2015.- 31 oktyabr.- S.4.

483. Sağlıq turizmində nəyimiz var?: Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizminə Dəstək Assosiasiyası Ankarada konfransda təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.4.

484. Səlimov, Ə. Beynəlxalq festivallar şəhərinə çevrilən Şəki inkişaf dövrünü yaşayır: [Şəkidə turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması barədə] //Azərbaycan.- 2015.- 24 oktyabr.- S.6.

485. Tarixi sirlərlə dolu şəhər - Qəbələ: Bir əsrə yaxın davam edən tədqiqatlar bizə nə deyir? //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.10.

486. Turizm təhsilinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması: Layihə çərçivəsində “ATMU kataloqu” hazırlanıb: [Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində eyniadlı pilot layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

487. Yaponiya televiziyasında ölkəmizin təqdimatı //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.9.

Bax: 57, 62, 69, 87, 127

 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

 

ŞEİRLƏR

 

488. Araz, A. Yalnızlıq; Qırmızı çirk otobuslar; Aramızda və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.31.

489. Aslanqızı, M. Ağladım; Sən hara qaçırsan, oğul; Mənim uşaqlığım və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.32.

490. Aslan, M. Özüm baxdım: nəhs gəldi... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.1.

491. Aslan, V. Nəvəm Tuncərə; Etiraf; O qədər və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.3.

492. Babulla. Bu dünyanın dərdi özündən ağır...: [müəllifin 70 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.29.

493. Bəhmənli, V. “Mən səni sevirəm vəhyə çəkilən Peyğəmbər Allahı sevdiyi kimi”; Ad günü; Özümə qalsa və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.28-29.

494. Bəhmənli, V. Sevmək artıq zəhmətdi ayrılıq olan yerdə...; Dəqiq təvəllüd; Sürgün və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.16-17.

495. Cavid, H. Çiçək sevgisi //Ədalət.- 2015.- 24 oktyabr.- S.11.

496. Cəfəri, Ş. Bir silah olardım keşkə; Ayrılıq; Sarıl mənə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.28.

497. Cəmaləddin, G. Anamın ağrısınnan bir qış günü doğuldum... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.28.

498. Cəmil, A. Şama piltə kimi yanır ömür-gün; Altmışdan sonra; Hardan gəldi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.21.

499. Çulpan, Z. İnancım kimədir?... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.29.

500. Erqaşev, B. Kaş ki, məni sevəydin! //Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.15.

501. Ələkbərli, M. Ürəyimdən qan axsa da; Mən üzügülər yaşadım; Məndəki eşq idi...; Qələm; Sən və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.6-7.

502. Ərəbsoy, Y. Gözünə dəymir //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.31.

503. Əsədullaqızı, M. Qarabağım-Azərbaycanım //Ədalət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

504. Əsgərova, J. Bağışla; Liman //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.32.

505. Əzimli, Ə. Möhtac; Göz yaşı; An və s. //525-ci qəzet.-2015.- 7oktyabr.- S.8.

506. Əziz, M. Şair olduğumu bilən olmasın; Mənim kitabım; Zaman yaşadacaq Azərbaycanı və s. //Ədalət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

507. Furqan. Dünya dediyin; Hey; Unudulanlar üçün hönkürtü və s. //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr. S.17.

508. Gencosmanoğlu, N. And olsun geceye, gündüze..; Oğullar; Malazgirt marşı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.23.

509. Hacıheydərli, N. Gəlsin; Sözün adamı; Şair //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.21.

510. Həsənbəy, Y. Şar-top; Eldar necə sağaldı?; Həm baba - həm də həkim və s. //Ədalət.- 2015.- 29 oktyabr.- S.7.

511. Həsənli, G. Boğuluram; Axtarır; Yalanın qırx ayaq yerişi; Həyat budur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.30.

512. Hüseyn, F. Yusif peyğəmbərə danışdığım yuxu-ömür; İldırıma uzalı ot; Ömrüm və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.23.

513. İbrahimli, S. Dünya elə baxır; Qarışqa; Əllər tikan əkir və s. //Ədalət.- 2015.- 15 oktyabr.- S.7.

514. İbrahim, V. Vaxtın qədrini bilən; Əllərim çiçək açıb; Yüz yerdən çatlamış qab kimidir dünya və s. //Ədalət.- 2015.- 3 oktyabr.- S.11.

515. Kamil, İ. Sən ədalət kimiydin... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.31.

516. Qarabağlı, F. Dünya; Durnalar; Nadanlara, cahillik edənlərə; Çağır, Köndələnim! //Ədalət.- 2015.- 6 oktyabr.- S.3.

517. Qaraxanlı, E. Qoşqular //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.9.

518. Qəhrəman, İ. İstanbul silsiləsi; İstanbulun şəkəri; Fateh Sultanın mülkü və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.4.

519. Qəşəmoğlu, Ə. Allaha təzim; Gülümsəyən göy üzü; Allah yolu və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.25.

520. Məmmədli, İ. Nisgil; Çəkilir; Paradoks və s. //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.22.

521. Məmmədov, V. Bu payız günündə; Toya gəlməsən də bağışlayaram; Sən mənim ömrümün payız nəğməsi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.21.

522. Məmmədzadə, R. Türk əsgəri; Qarabağ atlari; Ilk dəfə Bakıya qədəm qoyan qız və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.28.

523. Məmmədzadə, S. Unutma ki, Vətən adlı anan var; Bağışla; Tanın öz vətənində və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.2.

524. Məzahim, M. Ayla qoşa gəl; Bəlkə də; Tənhalıq; Mələk üzünə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.23.

525. Mirseyid, A. Cənnətin qapısında; Uzun gecənin şeiri; Eşo günahı və s. //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.12.

526. Mirzə, İ. Mən sənin könlündə qalmalı idim // Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.15.

527. Mövsüm, R. Qısqanclıq; Mənim günahım; Mənim səhvlərim //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.20.

528. Muğanoğlu, B. Güzgüdən durudur şair ürəyim //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.22.

529. Nəsibli, E. Deyiləm //525-ci qəzet.- 2015. 10 oktyabr.- S.29.

530. Novruz, A. Zamanla keçər //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.17.

531. Nuri, Ə. Dünyanı tək qoymadım; Kitab; Kəndimizin şikəstəsi və s //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.20.

532. Nuri, Ə. Qaraca qızın günəşi; Tökülürəm ləçək-ləçək; Şeir gülü olasan və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.12.

533. Nuri, Ə. Sözün ayağına durun; Dünyanı tək qoymadım...; Avqust və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.29.

534. Onur, R. Razılıq; Əlqərəz; İthaf və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.17.

535. Peredreyev, A. Külək; Düz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.13.

536. Po A. Tapmaca; Eldarado; Helenə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.18.

537. Rza, O. Natəvan //Ədalət.- 2015.- 24 oktyabr.- S.12.

538. Rza, O. Şux görünür, qoca deyil! //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.17.

539. Sadıq, F. Şeirin tozu //525-ci qəzet.- 2015.- 8 oktyabr.- S.7.

540. Şamil, H. Sunami; Yeni şeirlərim var sənə; Potensial; Ümid var və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.29.

541. Şıxlı, A. Sən o zaman gəldin ki...; Məni özümdən soruş; Bu həyatda ana var //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.22.

542. Snayder, G. Riprap //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.22.

543. Şükürlü, Ə. Uşaq; Qoşa məzar; Sevginin əksi var özündə və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.13.

544. Talıblı, T. Qürbət; Vücudnamə; Əyri düz //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.14.

545. Ulutürk, X. Laylam mənim, nərəm mənim; Xiyabani yurdunda; Ata borcu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.12.

546. Uslu, M. Unutmaq; Şair; Quş kimi və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.16.

547. Ülvi, Ə. Dalğalar; Yaxın durmasın; Gəlsin və s. //525-ci qəzet.- 2015.- 13 noyabr.- S.7.

548. Vəkil, Ə. Azərbaycanım; Yeri; Məndən soruş və s. //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.11.

549. Yaqub, M. Uzaq... uzaq...; Qoca vələs; Payız üşüyür və s. //525-ci qəzet. - 2015.- 31 oktyabr.- S.29.

550. Yaşar, İ. Kim kimi “unudubsa”; Bir şair yaşamır səndən uzaqda; O gedən getdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.25.

551. Yesenin, S. “Fars motivləri”ndən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.13.

552. Yusif, M. Biz xoşbəxt olardıq... //Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.15.

553. Yusifoğlu, R. Həyatımı sevgi Nuru bənzəyir; Tanrıya xoş gedər; Yağış altında düşüncələr və s. //Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr.- S.22.

 

QƏZƏLLƏR

 

554. Həmati, V. Qayıdıb Həccə gedən tülkü lələ qan elədi //Ədalət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

 

 

HEKAYƏLƏR

 

555. Abdulla, K. Edam vaxtını dəyişmək olmaz //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.18-19.

556. Alekseyeviç, S. Ağlayanı güllələyəcəyik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.32.

557. Aydın, X. Simvolizm //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.18.

558. Eminov, A. Ayaqqabısilən //Ədalət. - 2015.- 16 oktyabr.- S.6.

559. Eminov, A. Baba ağacının nəvəsi //Ədalət.- 2015.- 24 oktyabr - S.14.

560. Eminov, A. Fərhadın heykəli //Ədalət.- 2015.- 31 oktyabr - S.12.

561. Əbasıyanıq, S. Bir dəstə adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.21.

562. Əliyeva, S. Ayrılan yolla //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.23.

563. Henri, O. Müdrikin hədiyyəsi //Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr - S.20.

564. Hüseynbəyli, E. Anasına gül “oğurlayan” uşaq //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.25.

565. Quliyev, A. Yeznə //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.18-19.

566. Quluzadə, E. Qaranlıq gələcək //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.18.

567. Makas, Z. Mismarlı dolab //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.22.

568. Makas, Z. Mismarlı dolab //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.29; 32.

569. Mehdi, Q. Səxavətə bərabər müdriklik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.18; 23.

570. Məhərrəmov, V. Şanapipik //Ədalət.- 2015.- 27 oktyabr.- S.7; 28 oktyabr.- S.7.

571. Məmmədli, İ. Dördüncü vaqon //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.24.

572. Outs, C. Sən hardaydın, hara gedirsən...: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.26.

573. Outs, C. Sən hardaydın, hara gedirsən...: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.23.

574. Outs, C. Sən hardaydın, hara gedirsən...: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.30.

575. Paşayev, A. Azar dağarcığı //525-ci qəzet.- 2015.- 7 oktyabr.- S.7.

576. Rodari, C. Asqırıqları sayan arvad //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.15.

577. Sadıq, Ş. Tənha kişi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.25.

578. Tağlar, S. “Facebook” da macəra //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.23.

579. Umarova, F. Alma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.30-31.

580. Umarova, F. Torpaq adam //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.29.

581. Vahid, T. Durna adam //525-ci qəzet.- 2015.-17 oktyabr.- S.27.

582. Zeynallı, C. Dərd qapını tapmır... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.20-21.

583. Zeynalov, E. Qonşunun qonağı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.20.

 

 

POEMALAR

 

584. Hüseynli, N. Turan //Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.15.

 

ESSELƏR

 

585. Baycan, S. Başından bezən adam haqqında esse //Reytinq.- 2015.- 25 oktyabr.- S.7.

586. Eyvazlı, G. Həşərata çevrilən Kafka //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.19.

587. Hacı, K. Həqiqət və eşq //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.4.

588. Həşimzadə, N. Dahiləri “öldürən” obrazlar //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.18.

589. Məhəmməd, M. Bu şəhərdə ən böyük çılğınlıq yaşamaq idi //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.18.

590. Məmmədli, N. Şuşa dumanı //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.27;31.

591. Mürvətqızı, S. İblisin Madonnasının yandırılmazdan öncəki nitqi //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.27.

592. Mürvətqızı, S. “Mən ancaq sevə bilərəm...” //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.22.

593. Mürvətqızı, S. “Mən belə bilsəydim...” //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.23.

594. Rəhimov, Ə. Ah, bu mollacıqlar!.. //Ədalət.- 2015.- 20 oktyabr.- S.6.

595. Vüsal, B. Görklü merac-üz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.26-27.

 

 

POVESTLƏR

 

596. Aqşin, A. Çiliklənmiş şüşələr üzərində vals: povestdən parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.18.

597. Nəcəfoğlu, N. Nağıl adam: portret-povestdən parçalar //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.22-23;31.

 

 

NOVELLALAR

 

598. Aqşin, A. Çiliklənmiş şüşələr üzərində vals: povestdən parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.30.

599. Məhəbbətoğlu, Q. Son söz //Zaman.- 2015.- 21 oktyabr.- S.12.

600. Şəmşir, N. Vida //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.31.

 

ROMANLAR

 

601. Horovlu, Ş. Uçuruma doğru: “Tale yolu” romanından bir parça //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.27.

 

 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD

 

602. Abbaslı, T. Bir bənzərsiz “Mücrü” ki...: İçərisindəki daş-qaşların ən qiymətlisi - oz istedadlı müəllifinin öz ali vətəndaşlığı...: [Xalq yazıçısı Gülhüseyn Hüseynoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.13.

603. Abbaslı, T. Bir od-alov Oğul: Sözü atəş, gözü şimşək, mahiyyətcə ulu, fəaliyyətcə olu Türk - Xəlil Rza Ulutürk!.. //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.13.

604. Abbaslı, T. Bu “XAN QIZI” - həm də böyük Azərbaycan qızı, poeziyamızın arifcə “ğəmzədə”si, zərifcə qəmzə-nazı...: [Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvan haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.12.

605. Abbaslı, T. Hələlik son ... və tək elə ədəbi-bədii yox, həm də ictimai-siyasi Mirzəmiz – Mirzə İbrahimov... //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.13.

606. Abbaslı, T. Öyrənib-öyrətmə kanı: XX əsr ali təhsil-tədris, elm-irfan aləmimizdə ayrıca bir Abbas Zamanov ZAMANı...: [Əməkdar elm xadimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.13.

607. Abbas, Z. Avropada ədəbi cərəyanların dueli: Axtarışlar, coşqunluq, həyəcan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.22.

608. Abdin, K. Dünyanın mehinə dönən şair: [Xalq şairi Məmməd Araz haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.12.

609. Abdullayev, A. Bir ömrün monolqu: (“Sənət fədailəri” silsiləsindən) //Ədalət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

610. Abdullayeva, N. “Nuhçıxandan-Naxçıvana”: [İsa Həbibbəylinin eyniadlı kitabı haqqında] //Palitra.- 2015.- 13 oktyabr.- S.5; Ədalət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

611. Abdullayeva, S. Aybəniz Əliyarın “Qürubda günəş”i işıq üzü görüb: [Aybəniz Əliyarın eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr. - S.7.

612. Abdullayeva, S. Bilik Fondu Müəllimlər İnstitutunda Rəşad Məcidin tələbələrlə görüşünü keçirib //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

613. Abdullayeva, S. Eyvaz Zeynalovun “Bələdçi”si alman dilində //525-ci qəzet.- 2015.- 30 oktyabr.- S.7.

614. Abdullayeva, S. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Seçilmiş hekayələr”i macar dilində //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.19.

615. Abdullayeva, S. Mahir Qaliboğlunun üçillik “Sandıq”ı: [yazıçının eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr. - S.7.

616. Abdullayeva, S. Məzahir Əhmədoğlunun işığa çıxan “Metamorfoz”u: [yazıçı- jurnalistin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 29 oktyabr.- S.8.

617. Abdullayeva, S. Mustafa Rasimoğlunun “Məni haraylayır Gəmiqayası”: [şairin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 30 oktyabr.- S.15.

618. Abdullayeva, S. Natiq Rəsulzadənin “Pəncərə”si tanıdıldı: [yazıçı-dramaturqun eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

619. Abdullayeva, S. Yazıçılar Birliyində Fazil Güneyin 70 illiyi qeyd olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 14 oktyabr. - S.7; Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.14.

620. Abidqızı, G. Böyük alimin ədəbi tənqidi düşüncələri: Bəkir Nəbiyev-85 //Ədalət.- 2015.- 27 oktyabr.- S.6.

621. Ağaoğlu, M. Müharibədən bəhs etməyən müharibə romanı: [Amerika yazarı Kurt Vonnehutun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.28-29.

622. Axundova, E. Səyavuş Məmmədzadənin sirli istəyi: [şair və tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin 80 illik yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.24.

623. Aida İmanquliyeva dünyanın böyük alim qadınlarına xas olan bütün keyfiyyətləri təcəssüm etdirdi //Respublika.- 2015.- 10 oktyabr.- S.3.

624. Akimova, E. Ağ bir zanbaq kimi açıldı səhər: [Əli Kərimin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.19.

625. Akimova, E. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu-modernizm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.10.

626. Akimova, E. Şəklin müəllifi – zaman: [Rəsul Rzanın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.-S.8-9.

627. Akimova, E. Azərbaycan poeziyasında yeni təfəkkür kultu-modernizm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.S.20-21.

628. AMEA-nın 70 illiyi ilə bağlı daha bir nəşr: [tarix üzrə elmlər doktoru Zemfira Hacıyevanın “AMEA prezidentləri. Şanlı yolun mərhələləri” kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

629. Anar. Uzun sözün qısası: Dostum Fikrət Sadıqa bir qədər gecikmiş yubiley güldəstəsi //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.15-16.

630. Araz, M. Hörümçəyə bağışladım ov tüfəngimi //Ədalət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.5.

631. Aras, O. Eşq, elm və bir alim: [akademik İsa Həbibbəyli haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 16 oktyabr. - S.7.

632. Atakişiyev, M. Sahibkarlığın inkişafı keyfiyyətcə yeni və mühüm mərhələyə qədəm qoyur //Azərbaycan.- 2015.- 28 oktyabr.- S.5.

633. Atalı, İ. İnsan haraylı Hüseyn Cavid //Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.8.

634. “Aydınlığa doğru” səma şairini yad etdi: [Hüseyn Cavidin anadan olmasının 133-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.15.

635. Aydınoğlu, T. Miniatür kitabda bir dünya gülüş: [Xeyrəddin Qocanın “Xeyrəddin Qocanın gülüşü” kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2015.- 11 oktyabr.- S.7.

636. Azadlıq şairinin xatirəsi yad olunub: [Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün Salyan şəhərindəki “Ata-oğul” abidəsi önündə] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.4.

637. Azəri, L. Cəfər Cabbarlının yaradıcılığına həsr olunmuş şeir müsabiqəsi: [Cəfər Cabbarlının ev-muzeyində] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.4.

638. Babasoy, Ü. Günəşsizlər: Cavid Zeynallının “Günəşi gözləyənlər” romanı barədə //Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr.- S.17.

639. Bəydili, C. Tarixin ən böyük günahı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.3.

640. Bir şairlə görüş: [Neftçala rayonu Boyat kənd kitabxana filialı və kənd diyarşünaslıq evinin təşkilatçılığı ilə yazıçı-publisist, şair Soltan Abbasın yaradıcılıq gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.7.

641. Cəfərov, N. Bir neçə söz: [Nizami Cəfərovun “Elçin” məqalələr toplusunun çapdan çıxması haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 27 oktyabr.- S.7.

642. Cəfərov, N. Mikayıl Müşfiq yaxud talesiz şairin tale kompleksləri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.4-5.

643. Cəfərov, N. Ramiz Rövşən və ya bir üslubun suqqestiyası: [şairin poeziyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.19.

644. Cəfərov, N. Tarixin müasirliyi və ya “Baş”ın metafizikasından “O”nun apokalipsisinə: [Elçinin “Baş” povesti haqqında] //525-ci qəzet. - 2015.- 24 oktyabr.- S.18-19; Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.6-7; 9.

645. Cəfərov, N. Ülvi duyğular şairi: [Yusif Nəğməkarın yubileyi münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.-3oktyabr.-S.10-11.

646. Cəfərov, N. Ülvi duyğular, nəcib ideallar şairi Yusif Nəğməkar //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.25;30.

647. Cəfərov, N. Zakir Fəxrinin poetik “mən”i //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.4-5.

648. Cəmil, A. “Dərdim dağa döndü-möhtəşəm oldu”: [Məmməd Aslanın vəfatı ilə bağlı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.8.

649. Çaylı, Ə. “Musiqi töhfələrimiz”lə bağlı düşüncələr...: [şairə Əminə Tuncayın Üzeyir bəyə həsr etdiyi eyniadlı əsəri haqqında] //Ədalət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

650. Dünyaminqızı, Q. Polad kimi adam: Köhnə kişilərdən olan dəyərli və cəsarətli alim Abbas Zamanov haqqında xatirələr //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.7.

651. Ehtiram. Şərəflə yaşanmış ömür: Vaqif Əlinin 70 yaşına: [şair Vaqif Əlinin 70 illiyi münasibətilə] //Şərq.- 2015.- 21 oktyabr.- S.14.

652. Elbar. Zəlimxan Yaqub zirvəsi...: Zəlimxan Yaqub-65 //Təzadlar.- 2015.- 13 oktyabr.- S.15.

653. Elcanlı, S. Dərk edilmiş həqiqətin portret cizgiləri: Tarixi-publisistik düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.20.

654. Elcanlı, S. Türkologiyanın canlı klassiki: [akademik Tofiq Hacıyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.26.

655. Elçin. Qoca Fikrət: Fikrət Qocanın 80 illiyinə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.2-3.

656. Eyvazlı, G. Ədəbiyyatın inversiyası: [ədəbi cərəyanların müqayisəli təhlili] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.7.

657. “Ədəbiyyatımızın vicdanı”: [tarix üzrə elmlər doktoru Zemfira Hacıyevanın eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

658. Ədilzadə, Ə. Röyaların gerçək qəhrəmanı: [Xalq şairi, tərcüməçi, publisist Məmməd Araz haqqında] //Ədalət.- 2015.- 15 oktyabr.- S.4.

659. Əhməd, D. Hilal Münşi: [tanınmış ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.12.

660. Əhmədli, B. Azadlıq mücahidinin həyat dramı”: [Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının “Şair və Şər” kitabı haqqında] //525.- ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.8.

661. Əkrəm Qaflanoğlunun “Talelər kəsişəndə” kitabı işıq üzü görüb //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.23.

662. Ələddin Əzimlinin təqdimatında “Sən” //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.17.

663. Ələkbərli, M. “Nə bildin ürəyim tufan axtarır?”: Şair Musa Ələkbərli ilə payız ovqatlı söhbət /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2015.- 31 oktyabr.- S.9.

664. Əlişanoğlu, T. Böyük ədəbiyyatşünaslıq mücadiləsi: [professor Qorxmaz Quliyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.24-25.

665. Əliyev, K. “Dədə Qorqud” gözəlləməsi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.24.

666. Əlizadə, M. Bədii təhsilin xidmətində...: [professor Timuçin Əfəndiyev haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.22.

667. Əsgərli, Ə. Fədakarlıq və axtarış: [akademik İsa Həbibbəyli haqqında] //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.6.

668. Əliqızı, Z. Eşq, Sükut və Qədər...: [Mehmet Nuri Parmaksızın “Həsrət, Eşq və Sükut” kitabı haqqında] //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.15.

669. Əliyev, Q. Ziyalı intellekti və saglam düşüncə: [akademik Məmməd Salmanovun “Mən belə yaşadım” kitabı haqqında] //Respublika.- 2015.- 10 oktyabr.- S.6.

670. Əliyev, M. Rafiq Yusifoğlunun sənət dünyası: [şair-publisist haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 23 oktyabr.- S.8.

671. Əsgərov, A. Ziyarətgahları insan özü yaradır: “Ömrün və elmin romantikası” kitabının müəllifinə açıq məktub //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.15.

672. Fazil Güneyin 70 illiyi qeyd edildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.32.

673. Fərəcov, S. “Çoxdur elmin gözəl-gözəl əsəri...”: [şair Abbas ağa Qayıbzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.15.

674. Fərəcov, S. Məcnun Kərimova həsr olunmuş kitab işıq üzü görüb: [filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şövkət Hüseynovanın Xalq artistinin 70 illiyinə həsr etdiyi “Qədim musiqi alətlərinin tədqiqatçısı” adlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.13.

675. Fərəcov, S. “Vaqif, yardan eşit gələn cavabı...”: [Molla Pənah Vaqif haqqında] //Mədəniyyət. - 2015.- 7 oktyabr.- S. 14.

676. Fərhadqızı, G. Natəvan Dəmirçioğlu yaradıcılığı və Azərbaycançılıq ideyası //525-ci qəzet.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

677. Görkəmli şərqşünas Aida İmanquliyevanın xatirəsi anılıb //Respublika.- 2015.- 11 oktyabr.- S.4.

678. Görkəmli uşaq yazıçısının yubileyi qeyd olunub: [Tərtər Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında yazıçı-dramaturq Süleyman Sani Axundovun anadan olmasının 140 illik yubileyi münasibətilə tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

679. “Görünməzdən görünməzə”: [Astara Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Yazıçılar Birliyinin üzvü Sakitə Ülvinin şeir və hekayələrdən ibarət eyniadlı kitabının təqdimat mərasimi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.13.

680. Hacı, K. Cənnəti cəhənnəmə çevirən iblislər: [Henri Millerin “Cənnətdə bir iblis” romanı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.5.

681. Hacı, K. Yazıçının etirafları //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.5.

682. Hacıyeva, M. Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək...: Hüseyn Cavid yaradıcılığında qadın obrazları //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 13 oktyabr.- S.14.

683. Həbibbəyli, İ. Mühacirətşünaslıqda böyük addımlar və ya azərbaycançı mühacirətşünas: Abid Tahirlinin 60 illiyi münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.15.

684. Həsənli, A. Ölümündən sonra başlar şair ömrü: [Vaqif Hüseynovun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.13.

685. Həsənli, T. Qaytar ata borcunu: [şair Tofiq Nurəlinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

686. Hüseyn, F. Sənət və mif: Svetlana Boymun “Dırnaqarası ölüm” kitabı barədə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.19.

687. Hüseynbəyli, E. Qardaş: Qələm dostum həm də dostum Novruz Nəcəfoğluna... //525-ci qəzet.- 2015.-3 oktyabr.- S.24-25.

688. Hüseyn. Fazil Güneyin 70 illik yubleyi qeyd edildi //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.14.

689. Hüseyn, F. Sevmək ağı ağ, qaranı qara kimi: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.11.

690. Hüseynoğlu, S. “Bir uzun küçə”nin hər qədəmində: [bir neçə müəllifin nəşr etdirdiyi eyniadlı toplu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti. - 2015.- 24 oktyabr.- S.29.

691. Hüseynoğlu, S. “Sirri-zəmanə”nin zamanı: [Kamal Abdullanın eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.22.

692. Xanbabazadə, M. Fundamental tədqiqat: [Elşad Səfərlinin “SONET JANRI və AZƏRBAYCAN SONETİ” (“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2014) monoqrafiyası haqqında] //Ədalət.- 2015.- 8 oktyabr.- S.3.

693. Xanbabazadə, M. Fundamental tədqiqat: [Elşad Səfərlinin “SONET JANRI və AZƏRBAYCAN SONETİ” (“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2014) monoqrafiyası haqqında] //Ədalət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.3.

694. Xanbabazadə, M. Fundamental tədqiqat: [Elşad Səfərlinin “SONET JANRI və AZƏRBAYCAN SONETİ” (“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2014) monoqrafiyası haqqında] //Ədalət.- 2015.- 13 oktyabr.- S.6.

695. Xeyransa. Belarus yazıçısının kitabı Azərbaycan dilində: [Ales Karlyukeviçin “Maksimkanın Vətəndə və digər ölkələrdə sərgüzəştləri” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.5.

696. Xeyransa. Görkəmli yazıçı Əlibala Hacızadənin anadan olmasının 80-ci ildönümü qeyd olundu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.11.

697. Xeyransa. Sabir Rüstəmxanlının yeni kitabı təqdim olundu: [“Şair və Şər” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.2.

698. Xəlilov, B. “Hər sətrində yaddaş tarixi, düşüncə tarixi olan yazıçı”: [Natəvan Dəmirçioğlu haqqında] //Ədalət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.6.

699. Xəlilov, B. Musa Ələkbərli yaradıcılığının poetik kodu sevgidir: [şair Musa Ələkbərli haqqında] //Kaspi.- 2015.- 4-5 oktyabr.- S.22.

700. Xəlilov, C. Dost xatirəsi: [filoloq Arif Əmrahoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

701. Xəlilov, C. İki dost haqqında bir yazı: [filoloq Arif Əmrahoğlu haqqında] //Şərq.- 2015.- 28 oktyabr.- S.13.

702. Xəlilzadə, F. Milli qürurlu, torpaq sevgili...:[Hüseyn Cavid haqqında] //Kaspi.- 2015.- 17-19 oktyabr.- S.7.

703. Xəlilzadə, F. Üfüqdə əriyən şəfəqlər: [Xalq şairi Məmməd Araz haqqında] //Kaspi.- 2015.- 14 oktyabr.- S.13.

704. Xudiyev, H. Hüseyn Cavidin 133-cü ildönümü anıldı //Ədalət.- 2015.- 29 oktyabr.- S.5.

705. Hacı, K. Zamanüstü gəzişmələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.29.

706. İtaliyanın nüfuzlu jurnalında Rəşad Məcidin şeirləri çap olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 6 oktyabr.- S.7.

707. Kamal, O. Nazim Hikmətlə üç il yarım: [müəllifin “Nazim Hikmətlə 3, 5 il” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.8-9.

708. Kamal, R. Mirzə Cəlilin teleqraf poetikası //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.11.

709. Kamal, R. Molla Pənah Vaqif: Gözün tarixi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.12.

710. Kamal, R. Nəsrin poeziya məkanı: İlyas Əfəndiyevin anım gününə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.9.

711. Kamal, R. Ovsun effekti: Məmməd Araz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.25.

712. Kamal, R. “Uca dağ başında”: Şuşanın landşaftı bədii mətn kimi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.24.

713. Kamuran. Qızıma: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.25.

714. Keştəkli, N. Yaradana bağlı yaradıcı: Bəhmən Vətənoğlu şeirlərində dini motivlər haqqında //Kaspi.- 2015.- 20 oktyabr.- S.10.

715. Kərimli, X. “Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri” seriyasından daha bir nəşr: “Hüseyn Razi: Biblioqrafiya” kitabı AMEA Naxçıvan bölməsi rəyasət heyətinin tövsiyəsi ilə çap olunub //525-ci qəzet.- 2015.- 14 oktyabr.- S.6.

716. Kərimli, X. Salnamə abidə: [“Hüseyn Razi: Biblioqrafiya” kitabı haqqında] //Palitra.- 2015.- 2 oktyabr.- S.15.

717. Kərimov, Y. Özümüzdən keçən jurnalistika...”: [yazıçı, jurnalist Yusif Kərimovun yaradıcılıq müsahibəsi] //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.4.

718. Qan qusurdu... şeir yazırdı: [türk şairi Onur Rüştü haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.17.

719. Qan T. Gənc romançıya məktublar //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.10-11.

720. Qaraca, B. O istəyirdi güllər açılsın...: Qərib məzarlar: [Ömər Faiq Nemanzadə haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 16 oktyabr.- S.7.

721. Qaraca, B. Şuşa tarixi mənbələrdə: [tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yunis Hüseynovun yeni nəşr olunan “Şuşa salnaməsi” kitabı barədə] //Azərbaycan.- 2015.- 11 oktyabr.- S.5.

722. Qaraxançallı, S. Çiçək kimi kövrək, qaya kimi sərt: Məmməd Aslansız 40 gün //Zaman.- 2015.- 31 oktyabr.- S.9.

723. Qasımlı, M. Ay işığının şairi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.18-19.

724. Qasımova, M. “Vətən mənə oğul desə, nə dərdim”: [Naxçıvan Dövlət Universitetində “Məmməd Araz : Bu da bir ömürdü” mövzusunda elmi konfrans keçirilib] //Palitra.- 2015.- 16 oktyabr.- S.13.

725. Qədir, C. İşığa çıxasan...: [yazar Cəmilə Məmmədlinin yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

726. Qədirov, А. Cəhalətdən işığa doğru: İbrahimbəy Musabəyov – 135 //Ədalət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.6.

727. Qəhrəman, İ. Şərifə Cəfəri: [Güney Azərbaycan yazarının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.28.

728. “Qəzəlxan şair”: [Tərtər Rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında Əliağa Vahidin 120 illiyinə həsr edilmiş eyniadlı masanın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 21 oktyabr.- S.10.

729. “Qız qalası” kitabı təqdim olundu: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyində diplomat və tarixçi Həsən Həsənovun eyniadlı kitabı haqqında] //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.9.

730. Qız qalasının yeni tarixi - “Qız qalası” kitabı: [Həsən Həsənovun kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.19.

731. Quliyeva, S. Beynəlxalq nüfuzlu alim: [professor Fəridə Vəlixanova haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.26-27.

732. Lukyanov, B. Vacib olmayanın vacibliyi: “Estetika dünyası” kitabından //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.20.

733. Mahmud, İ. İkinci Mahmud: “Ədəbi mühitdəki intriqalardan kənardayam”: [gənc yazar İkinci Mahmudun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Müşfiq Şükürlü //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.22.

734. Məcidova, X. Babulla Səlimov-70: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbriki //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.27.

735. Mədətoğlu, Ə. “Yazıçı” bu dəfə Ələkbər Salahzadəni yad edib: [şair haqqında xatirələr] //525-ci qəzet.- 2015.- 2 oktyabr.- S.7; Ədalət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.4.

736. Məcidova, X. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin kitabı macar dilində nəşr edilib: [ədibin “Seçilmiş hekayələr” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.27.

737. Məcidova, X. Siyavuş Məmmədzadənin 75 illiyi qeyd edildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.19.

738. Məhərrəmli, Q. “Mənim məzarımdan palıd göyərər...”: Böyük söz ustası Məmməd Aslanın əziz xatirəsinə //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.24-25.

739. Məmməd Aslan: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin başsağlığı: [Məmməd Aslanın vəfatı ilə bağlı AYB-nin başsağlığı] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.6.

740. Məmmədli, C. “Anar dünyası”na elmi-publisistik səyahət: [Pərvinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.14;22.

741. Məmmədov, V. “Zirvədən üfüqlər daha aydın görünür”: Şair Cavanşir Atəşin eyniadlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

742. Məmmədov, Z. “Nuhçıxandan-Naxçıvana”: [İsa Həbibbəylinin eyniadlı kitabı haqqında] //İki sahil.- 2015.- 13 oktyabr.- S.29.

743. Məmmədzadə, R. “Kəsilmiş bir qol kimi çiynimizdədir boşluğun...”: Məmməd Aslanla vidalaşma //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.16-17.

744. Məmmədzadə, S. Orda, “Şimal” Qres-də...: [yazıçı və kinodramaturq Əli Qafarov haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.25.

745. Moskvada “Dünya ədəbiyyatı Rusiya” jurnalının təqdimatı: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.4.

746. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: [Mirzə Ələkbər Sabirin həyat və yaradıclığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.6-7;17 oktyabr.- S.8.

747. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: [Mirzə Ələkbər Sabirin həyat və yaradıclığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.14.

748. Mustafa, N. Sabirin kimliyi: Mədəniyyət mühafizəkardır: [Mirzə Ələkbər Sabirin həyat və yaradıclığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.11.

749. Mürvətqızı, S. Xas adam, xalis ömür...: Əli İldırımoğlu – 88: [Əməkdar jurnalist yazıçı Əli İldırımoğlu haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 31oktyabr.- S.23.

750. Mürvətqızı, S. Səyavuş Məmmədzadənin 80 yaşı: [şair və tərcüməçinin yubileyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 5 oktyabr.- S.16.

751. Mürvətqızı, S. Təkrarolunmaz bir görüşün zövqü: [Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda Rəşad Məcidlə görüş] //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.15.

752. Mürvətqızı, S. Timuçin Əfəndiyev: “Prezidentin Fəxri Diplomu” mənim üçün çox doğma və əziz mükafatdır”: [Əməkdar incəsənət və Əməkdar elm xadimi, elmlər doktoru, professor haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 7 oktyabr.- S.4.

753. Mürvətqızı, S. “Ziyalı ünsiyyəti”ndə bu dəfə Hüseyn Cavid anılıb //525-ci qəzet.- 2015.- 21 oktyabr.- S.7.

754. Müslüm, F. Avqust - sentyabr şeirləri; Ağaclar oxudu; Yandırır məni və s. //Ədalət.- 2015.- 17 oktyabr.- S.13.

755. Nəbiyeva, Ş. Yeni nəşrlər “Şəhidlik zirvəsi”: [şair Xanəli Kərimlinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.8.

756. Nəcəfoğlu, N. “Bir də gördün, görüşünə gəlmişəm “Yurdumuzu gəzə-gəzə...”silsiləsindən: [Novruz Nəcəfoğlunun Göygölə səfər təəssüratları] //525-ci qəzet.- 2015.- 17 oktyabr.- S.18-19.

757. Nəcəfzadə, Q. Biz üç şair idik: Əbülfət Mədətoğlu, Vahid Əlifoğlu və mən... [Əbülfət Mədətoğlunun poeziyası haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 15 oktyabr.- S.8.

758. Nəcəfzadə, Q. Biz üç şair idik:Əbülfət Mədətoğlu, Vahid Əlifoğlu və mən: (Əbülfət Mədətoğlunun şeirləri haqqında) //Ədalət.- 2015.- 17 oktyabr.- S.12.

759. Nəhmət, K. “Qaraca qız”ın taleyi: Süleyman Sani Axundovun “Qaraca qız” povesti necə dəyişdirildi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.15; 17 oktyabr.- S.29.

760. “Nuhçıxandan-Naxçıvana” kitabı təqdim olunur: [akademik İsa Həbibbəylinin eyniadlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

761. Oral, H. Orxan Vəli, Yəhya Kamal və “Əfsanə” şeiri barədə //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.6-7.

762. Orucoğlu, Z. Xalqa xidmət edən qələm: [yazıçı Hacıbala Əmirin “Boğulmaq” kitabı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 22 oktyabr.- S.6.

763. Oruc, M. Hadi ömrü-parlaq bədii təfəkkür işığında: [Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının “Şair və Şər” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 8 oktyabr.- S.8.

764. Osmanoğlu, M. Dərdlərimizin rəngli şəkilləri: [Esmira Məhiqızının yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.19.

765. Osmanoğlu, M. Onun şair taleyini şeri yazdı...: [Xalq şairi Vaqif Səmədoğlu haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.4-5.

766. Paşa, O. Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər: VII yazı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.14.

767. Paşayev, Q. Xalq yazıçısı Elçinə açıq məktub:[filologiya elmləri doktoru Qəzənfər Paşayevin Elçinin “Baş” romanına yazdığı məktub] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.8-9; 525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.18.

768. Pənah, G. “Bil ki, səni də sevən var bu yer üzündə”: Fikrəq Qoca əsərlərində torpaq, ana, övlad, xalq sevgisini uca tutur: I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 1 oktyabr.- S.14.

769. Pənah, G. Fikrət Qocanın “Cənnətdən qovulanlar” əsərində bütöv Azərbaycan eşqi var: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 8 oktyabr.- S.14.

770. Rəşid, M. “Bir sözüm var ürəyimdə...” haqqında ürək sözlərim: [şairə Xatirə Rəhimbəylinin eyniadlı şeirlər kitabının təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 30 oktyabr.- S.15.

771. Rəxşanlı, R. İlk qadın korrozionist alim: Elm xadimləri: [texnika elmləri doktoru, professor Anaxanım Hüseynbəy qızı Xanlarova barədə] //Azərbaycan.- 2015.- 24 oktyabr.- S.7.

772. Rəşad Məcidin “Bir də gəlməyəcək” kitabı Türkiyədə nəşr edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.23.

773. Rüstəmxanlı, S. Sözünlə birgə özün də yaşayacaqsan: [Məmməd Aslanın vəfatı münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.6.

774. Rüstəmli, A. Qarabağın qorxulu poeziyası: [şair Ramiz Mövsümün 75 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.- 2015.- 9 oktyabr.- S.7.

775. Rzayev, R. Ürəyimdir yazanım: [şair Əli Nəcəfxanlının “Ürəyimdir yazanım” adlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 16 oktyabr.- S.8.

776. Sahib, R. Kaşeyin ölümü-cəmiyyətin müflisləşməsi: [Elçinin “Kaşeyin taleyi” povesti haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.16.

777. Sarıyeva, İ. Xalq yazıçısı Qılman İlkinin xatirəsinə dövlət qayğısı... //Bakı xəbər.- 2015.- 23 oktyabr.- S.15.

778. Sarıyeva, İ. Nakam bəstəkar, folklorçu, musiqişünas, rəssam Ərtoğrul Cavid irsinə qədirbilən münasibət...: [ədəbiyyatşünas, folklor və şeir bilicisi Ərtoğrul Cavid haqqında] //Bakı xəbər.- 2015.- 27 oktyabr. - S.15.

779. Seyidzadə, T. “Klassik irsimizi” dünyaya tanıdan alim: [filologiya elmləri doktoru, professor Akif Bayramov haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

780. Sərvaz. Basatlı kəndinin nağılı: [Salatın Əhmədlinin “Kişilik səngəri” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.27.

781. Soltanlı, S. “Cavidin kəllə sümüyünü əlimə götürüb alnından öpdüm”: [daxili xidmət polkovniki Həmid Cəfərovun görkəmli ictimai və siyasi xadim şair və dramaturq Hüseyn Cavid haqqında xatirələri] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.12.

782. Soltanlı, S. “Dolandır başını salamat, dilim...”: Taleyinə üç dəfə dəfn olunmaq yazılan el şairi Ağacan //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.15.

783. Sona Xəyal “Musa Ələkbərli”ni təqdim etdi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.32.

784. Sovet ədəbiyyatının “Böyük dayağ”ı: [görkəmli dramaturq, yazıçı və ictimai xadimi Mirzə İbrahimovun doğum günü ilə bağlı] //Ədalət.- 2015.- 16 oktyabr.- S.6.

785. Sultanova, S. Qatili Kamal Abdulladan soruşdum...: [yazıçının yaradıcılığı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.19.

786. Şahsevənli, Z. Vətənə sədaqətli insan: [filologiya üzrə elmlər doktoru Yədulla Ağazadənin “Tarixləşən, əbədiləşən ustad” kitabı - ədəbiyyatşünas alim, şair, əməkdar müəllim Hacı Mirhaşım Talışlının 90 illik yubileyinə həsr olunub] //Respublika.- 2015.- 27 oktyabr.- S.11.

787. Şamıoğlu, Ş. Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin daha bir maraqlı səhifəsi: Böyük ədibin Parisə göndərdiyi bir teleqramın maraqlı tarixçəsi var //525-ci qəzet.- 2015.- 10 oktyabr.- S.28.

788. Şamıoğlu, Ş. Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin daha bir maraqlı səhifəsi: Böyük ədibin Parisə göndərdiyi bir teleqramın maraqlı tarixçəsi var //525-ci qəzet.- 2015.- 13 oktyabr.- S.6.

789. Şəfa, Ş. Əli Mahmud: “Qarabağa aparan yol”un sonu qalibiyyət olar”: [şair Əli Mahmud haqqında] //Ədalət.- 2015.- 27 oktyabr.- S.6.

790. Şəmsizadə, N. Dilimiz, millətimiz, dövlətimiz: Dilçi dostum İsmayıl Kazımova yubiley məktubu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.13.

791. Şəmsizadə, N. İlıq nəfəs, soyuq qəzəb: [yazıçı-publisist Fazil Güneyin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.27.

792. Şükürlü, Ə. İntellektual poeziya barədə mülahizələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.30.

793. Şükürlü, M. “Anar dünyası” Pərvinin təqdimatında: [Pərvinin eyniadlı kitabının Milli Kitabxanada keçirilən təqdimatı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 20 oktyabr.- S.7.

794. Şükürlü, M. Yazıçılar Birliyində Sabir Rüstəmxanlının yeni kitabı təqdim olundu: [Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının “Şair və Şər” kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 16 oktyabr.- S.7.

795. Şükürov, A. Əli bəy Hüseynzadə haqqında məqalələr toplusu //Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 17 oktyabr.- S.14.

796. Tağısoy, N. Arif Əmrahoğlunun özü-ədəbi tənqidin sözü //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.24-25.

797. Tağısoy, N. Sergey Yeseninin “İran nəğmələri” ilə yeni görüş: [şairin eyniadlı kitabının yenidən nəşr olunması haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.28.

798. Tağıyev, A. Zülmətdən keçən yol: Sadıq Elcanlının “Zülmət” romanı haqqında qeydlər //525-ci qəzet.- 2015.- 6 oktyabr.- S.7.

799. Tahirli, A. “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür”: Ceyhun Hacıbəylinin memuarı ətrafında düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.14-15.

800. Tahirli, A. “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür”: Ceyhun Hacıbəylinin memuarı ətrafında düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.10-11.

801. Tahirli, A. “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür”: Ceyhun Hacıbəylinin memuarı ətrafında düşüncələr //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.14.

802. Taisoğlu, T. Xalq şairi Rəsul Rzanın 43 il əvvəl yazdığı məktubun tarixçəsi: [Tahir Taisoğlunun xatirələri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.8.

803. Taisoğlu, T. Torpağın ruhu insandır //Ədəbiyyat qəzeti. - 2015.- 24 oktyabr.- S.3.

804. Turalı Q. Maksimum lakonizmə meyil edirəm: [yazıçı Qan Turalı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Fərid Hüseyn //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.10.

805. Turan, A. Məmməd Aslanın 1983-cü ildə Türkiyənin Kültür Bakanlığında söylədikləri: Mətbuatımızda ilk dəfə çap olunur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.7.

806. Uğur. Oktyabr – Cavidlər ayıdır: Oktyabrın 24-ü böyük Hüseyn Cavidin anadan olduğu gündür //Xalq cəbhəsi.- 2015.- 21 oktyabr.- S.14.

807. “ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsi yeni teatr mövsümünü “Fedra” mistik dramının tamaşası ilə açıb: [Rusiyanın və Ukraynanın Xalq artisti Roman Viktyukun rejissoru olduğu eyniadlı tamaşanın nümayişi haqqında] //Azərbaycan.- 2015.- 9 oktyabr.- S.12.

808. Vahid, M. Meri Uolstonkraft axına qarşı: [ingilis yazıçısı Meri Uolstonkraftın yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.27.

809. Vahid, M. “Oxumadığınız üçün təşəkkürlər” //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 10 oktyabr.- S.3.

810. Vahid, M. Yaşadığı kimi yazan şair: Oktyabrın 21-i Xəlil Rza Ulutürkün doğum günüdür: [şairin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.10.

811. Vahid, T. “Körpüdə ümid”-sirr və açar: [Natiq Məmmədlinin “Körpüdə ümid” romanı haqqında düşüncələr] //525-ci qəzet.- 2015.-15 oktyabr.- S.7.

812. Vəfalı, A. Elmi həqiqət-həssas münasibət: [akademik Bəkir Nəbiyevin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.15.

813. Vəkilov, S. Məmməd Arazın Azərbaycan dünyası //Bizim yol.- 2015.- 10 oktyabr.- S.15.

814. Vəliməmmədov, H. Başa çatan ömür karvanı: Dostum Vəkil Əli oğlunun əziz xatirəsinə //Ədalət.- 2015.- 10 oktyabr.- S.14.

815. Vəliməmmədov, H. O illərin bizə qalan xatirəsi: şair dostum İbrahim Köçkünə (Qurbanova) məktub //Ədalət.- 2015.- 24 oktyabr.- S.13.

816. Yaqub, M. “Bəlkə də ömrümün axırıncı fəslidir...”: [şair Musa Yaqubla müsahibə] //Ekspress.- 2015.- 28 oktyabr.- S.13.

817. Yavərqızı, T. Ulu öndər //Palitra.- 2015.- 15 oktyabr.- S.15.

818. “Yurduna vurğun şair”: [Qazax Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Əməkdar incəsənət xadimi, şair Həmid Abbasın anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş eynidlı ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

819. Yusifli, R. Zamanın nəbzinin tutmağı bacaran şair:[Vaqif Ibrahim haqqnda] //Ədalət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.6.

820. Yusifli, V. “Ağla qərənfil, ağla”: (Məmməd Aslanın əziz xatirəsinə) //Ədalət.- 2015.- 10 oktyabr.- S.15.

821. Yusifli, V. “Anar dünyası”: [Pərvinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.18.

822. Yusifli, V. “Bir damla göz yaşı”: [şair Güləmail Muradın “Dağlarda şəhid səsi” kitabı haqqında] //Ədalət. - 2015.- 13 oktyabr.- S.7.

823. Yusifli, V. Doğumun və ölümün mübarək, Yusif Səmədoğlu: Yusif Səmədoğlunun 80 illiyinə //Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr.- S.11.

824. Yusifli, V. Ədəbiyyat fədaisi: (şair-tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin 80 illiyi münasibətilə) //Ədalət.- 2015.- 7 oktyabr.- S.3.

825. Yusifli, V. Ədəbiyyatımızın vicdanı: [akademik Məmməd Arif Dadaşzadə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.11.

826. Yusifli, V. “Xirədməndlər sənətidir qəzəl”: [şair İlqar Fəhmi haqqında] //Ədalət.- 2015.- 24 oktyabr.- S.15.

827. Yusifli, V. Pərvinin Anar dünyası: [Pərvinin eyniadlı kitabı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 17 oktyabr.- S.15.

828. Yusifli, V. Sonsuzluğun ahəngi: [yazıçı Əhməd Qəşəmoğlu haqqında] //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.19.

829. Yusifli, V. Vüsal Nurunun keçmişə “səyahəti”: [Fantas yazıçı və ssenarist Vüsal Nuru haqqında] //Ədalət.- 2015.- 31 oktyabr.- S.15.

830. Yusifli, V. Zamanın nəbzini tutmağı bacaran şair //Ədalət.- 2015.- 13 oktyabr.- S.6.

831. Zakiroğlu, Ş. Soykökünə bağlı görkəmli ədib: [Süleyman Sani Axundov haqqında] //Kaspi.- 2015.- 20 oktyabr.- S.15.

832. Zeynallı, C. Tanınan və tanınmayan Lion Feyxtvanger //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.25.

833. Zeynalov, Ə. Fransaya növbəti səfər,yaxud gözlənilməz xoş təsadüflər: [Jozef Artur de Qobinonun “Şamaxı rəqqasəsi” əsəri haqqında] //Respublika.- 2015.- 18 oktyabr.- S.6.

834. Zeynalov, Ə. Jozef Artur de Qobino və onun “Şamaxı rəqqasəsi” əsəri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.30-31.

 

Bəxtiyar Vahabzadə-90

 

835. Abdullayeva, S. Bəxtiyar Vahabzadə ilə bağlı nəşrlərin təqdimatı olub: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //525-ci qəzet.- 2015.- 29 oktyabr.- S.7.

836. Alışanlı, Ş. Zamanın sınağında: [Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.12-13.

837. Arastun. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına ehtiram: Gəncə şəhərində Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Azad Azərbaycan.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

838. Azəri, L. Türk dünyasının görkəmli soz adamı: Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyi ilə əlaqədar yeni nəşr olunmuş kitabların təqdimatı keçirildi: [M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.4.

839. “Bəxtiyar Vahabzadə” biblioqrafiyası işıq üzü görüb: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Palitra.- 2015.- 28 oktyabr.- S.13.

840. Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd edilib: [Yasamal rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2015.- 1 oktyabr.- S.7; Palitra.- 2015.- 1 oktyabr.- S.2.

841. Bəxtiyar Vahabzadənin təntənəli yubiley tədbiri keçirilib: [Heydər Əliyev Sarayında] //525-ci qəzet.- 2015.- 31 oktyabr.- S.17.

842. “Ədəbiyyat paytaxtı”nda Bəxtiyar Vahabzadənin yubileyi qeyd olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” proqramı çərçivəsində Şamaxıda silsilə tədbirlərin davam etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

843. Feyziyev, C. Yerdən göyə bir baxış...: Ümumtürk poeziyamızın sönməz ulduzu Bəxtiyar Vahabzadənin əziz xatirəsinə //Palitra. - 2015.-23 oktyabr.- S.12; Mövqe.- 2015.- 23 oktyabr.-S.4; Olaylar.- 2015.- 23 oktyabr.- S.12; Türküstan.- 2015.- 25-31 oktyabr.- S.16; 525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.30; Kaspi.- 2015.- 24-26 oktyabr.- S.21.

844. Gülayə. Klassikləri anlamaq hünəri //Kaspi.- 2015.- 3-5 oktyabr.- S.14.

845. Hüseynoğlu, S. “Bizlərdən həm əvvəl, Həm sonra Vətən var”: Bəxtiyar Vahabzadə-90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.2.

846. Kələntərli, M. Bəxtiyar Vahabzadənin dramaturgiyasında milli və ümumbəşər ideyaların vəhdəti //Təzadlar.- 2015.- 27 oktyabr.- S.12-13.

847. Kitabxanada yubiley tədbirləri: [Lerik rayon MKS-də Xalq şairinin yubileyi ilə bağlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 9 oktyabr.- S.7.

848. “...Mən inamın övladıyam”: [Neftçala Rayon Mərkəzi Kitabxanasında Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Yaradıbdır inam məni, mən inamın övladıyam” adlı ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.6.

849. Millətin Bəxtiyar şairi: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi: [Heydər Əliyev Sarayında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.2.

850. Milli poeziyada vətəndaşlıq ruhunun tərənnümçüsü: Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olunub: [Yasamal rayonundakı Heydər Əliyev Mərkəzində]//Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.11.

851. Mükərrəmoğlu, M. Milli Kitabxanada Bəxtiyar Vahabzadənin yeni nəşrlərinin təqdimatı //Xalq qəzeti.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

852. Sarıyeva, İ. Bəxtiyar Vahabzadə irsinə dövlət qayğısı... //Bakı xəbər.- 2015.- 6 oktyabr.- S.15.

853. Sevinc. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri türk dillərində: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında TÜRKSOY-un dəstəyi ilə çap olunmuş “Türk dillərində Bəxtiyar Vahabzadənin 90 şeirikitabının təqdimat mərasimi keçirilib] //Palitra.- 2015.- 29 oktyabr.- S.13; Ekran-efir.- 2015.- 30 oktyabr.- S.12.

854. Şəfa, Ş. Azərbaycan ədəbiyyatının Bəxtiyar şairi: [Heydər Əliyev Sarayında] // Ədalət. - 2015.- 31 oktyabr.- S.14; Ekspress. - 2015.- 31 oktyabr-2 noyabr- S.13.

855. Türk dünyasının söz ustadı: [Oğuz Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycanın nəğməkar şairi” adlı musiqili ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 30 oktyabr.- S.10.

856. Vəliyeva, T. Beşik kökümüzdür...: Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında uşaq folkloruna xüsusi həssaslıqla yanaşılır //Kaspi.- 2015.- 15 oktyabr.- S.10.

 

 

 

Əlibala Hacızadə-80

 

857. Şəfa, Ş. Yazıçı Əlibala Hacızadənin 80 illik yubleyi qeyd olundu //Ədalət.- 2015.- 3 oktyabr.- S.13.

858. Şükürlü, M. Yazıçılar Birliyində Əlibala Hacızadənin 80 illiyi qeyd olundu //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.16.

859. Zeynaloğlu, C. Özünə əbədi abidə ucaltmış insan: [yazıçı Əlibala Hacızadənin yaradıcılığı haqqında] //Ədalət.- 2015.- 6 oktyabr.- S.3.

 

Vaqif Bəhmənli – 60

 

860. “Beş damla” - Vaqif Bəhmənlinin yubiley gecəsi //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.17; Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.2.

861. Cabbarlı, N. Dünən bir şeir titrədi içimdə...: [şairin yaradıcılıq gecəsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 24 oktyabr.- S.26.

862. Cəbrayıloğlu, E. Vaqif Bəhmənlidə ürəyə bax...: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilən yubiley gecəsi haqqında] //Ədalət.- 2015.- 27 oktyabr.- S.7.

863. Məhərrəmli, Q. Bir ömür var söz içində: şair-publisist Vaqif Bəhmənlinin yaradıcılığı haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2015.- 22 oktyabr.- S.7.

864. Muradova, B. Vaqif Bəhmənli, Tanrı Sizi qorusun!: [şair-publisistin 60 illiyi münasibətilə] //Yeni Azərbaycan.- 2015.- 24 oktyabr.- S.17.

865. Nizamiqızı, H. Adı “Beş damla” olsa da...: Və ya 60 illik ömrün şeir hesabatı: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında] //Mədəniyyət.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

866. Səfərəliyeva, G. “Vaqif Bəhmənli” adlı biblioqrafiya nəşr edilib //525-ci qəzet.- 2015.- 28 oktyabr.- S.7.

867. Vaqif Bəhmənlinin 60 yaşına //525-ci qəzet.- 2015.- 24 oktyabr.- S.17.

868. Vaqif Bəhmənli ömrünün illəri və əsərləri: [yubiley münasibətilə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən tərtib olunan “Vaqif Bəhmənli. Biblioqrafiya” kitabının çapdan çıxması haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 23 oktyabr.- S.11.

 

Fikrət Qoca – 80

 

869. Abdullayeva, S. Moskvada Fikrət Qocanın 80 illik yubileyi qeyd edilib //525-ci qəzet.-2015.- 31 oktyabr.- S.15.

870. Azəri, L. 80 yaşında ədəbiyyatımıza bahar ovqatı gətirən şair: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairinin 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2015.- 14 oktyabr.-S.3.

871. Bahaduroğlu, V. Ömrümdən anlar: [Xalq şairi Fikrət Qoca haqqında] //Kaspi.- 2015.- 10-12 oktyabr.- S.22.

872. Elçin. Qoca Fikrət: Fikrət Qocanın - 80 illiyinə //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.14-15.

873. Xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illik yubileyi keçirilib: [AYB-nin Natəvan klubunda keçirilən tədbir haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.2.

874. Xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illik yubileyi qeyd olunub: [M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Azərbaycan.- 2015.- 13 oktyabr.- S.5.

875. Xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illik yubileyi qeyd edilib: //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.2.

876. Qoca, F. Azadlıqdan sonra //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.3.

877. Qoca, F. “Heç olmazsa, yaddaşda sərhəddi götürmək lazımdır”: Fikrət Qoca-80: [Xalq şairi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əkbər Qoşalı //Olaylar.- 2015.- 7 oktyabr.-S.10.

878. Məmmədov, A. “Şərəf” ordeni Xalq şairi Fikrət Qocaya təqdim olundu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.3.

879. Pərvin. Fikrət Qoca gecəsi: Oktyabrın 12-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsi keçirilib // 525-ci qəzet.- 2015.- 14 oktyabr.- S.7.

880. Şəfa, Ş. Fikrət Qocanın 80 illik yubleyi qeyd olunub: [Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında] //Ədalət.- 2015.- 14 oktyabr.- S.8.

 

İlyas Əfəndiyev-90

 

881. Xəlilzadə, F. Bəstəkar qəlbli sənətkar //Xalq qəzeti.- 2015.- 3 oktyabr.- S.10.

882. Sahib, R. Arxa fondakı İlyas Əfəndiyev: O, hər əsr üçün aktual yazıçıdır //525-ci qəzet.- 2015.- 3 oktyabr.- S.22.

883. Vahid, T. “Gözlənilməyən sevgi”dən əbədi sevgiyə qədər: 3 oktyabr Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin anım günüdür //Mədəniyyət.- 2015.- 2 oktyabr.- S.10.

 

 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

884. О награждении Н.С.Михалкова орденом «Достлуг»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 20 октября 2015 года //Бакинский рабочий 2015.- 21 октября.- С. 1.

885. О награждении Х.Х.Мирзазаде «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 2 октября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 3 октября.- С. 2.

886. О проведении 150-летнего юбилея Джахангира Зейналова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 14 октября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 15 октября.- С. 1.

887. О создании дома-музея Бахтияра Вагабзаде в городе Шеки и установлении мемориальной доски на здании, где он жил: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; Баку, 27 октября 2015 года //Бакинский рабочий.- 2015.- 28 октября.- С. 1.

___________

 

888. Бабакишиев, Р. Расим Бабакишиев, архитектор: «Установленную Баку планку будет сложно не то что превысить — хотя бы достичь» /провела беседу Н.Александрова // Азербайджанские известия. - 2015. - 29 октября. - С. 1, 3.

889. Кязимова, С. Край чистейшего воздуха и воды: Проект «Из регионов в столицу» еще раз подтверждает богатый туристический потенциал Хачмаза //Азербайджанские известия.-2015.- 21 октября.- С. 4.

890. Кязимова, С. Лучшие из 250: Бакинский международный архитектурный конкурс объявил имена победителей //Азербайджанские известия.-2015.- 14 октября. - С. 4.

891. Керимов, А. Под эгидой UNESCO Наша задача – укрепление идеи миролюбия через науку, образование и культуру: [интервью постоянного представителя Азербайджана в UNESCO Анара Керимова] //Каспiй.-2015. - 10 октября.- С. 8-9.

892. Раджабли, Х. «В Азербайджане необходимо сформировать культуру отдыха»: [интервью с главой комитета Милли Меджлиса по социальной политике, депутатом Хады Раджабли] //Неделя.- 2015.- 2 октября.- С.8.

893. Реализация в последние годы известными архитекторами проектов в Баку исходит из большого интереса к Азербайджану //Бакинский рабочий.- 2015.- 9 октября.- С. 3.

894. Третьякова, В. Заходите на чай! Международный фестиваль в Баку удался на славу //Каспiй.- 2015.- 23 октября.- С.13.

895. Третьякова, В. Из региона в столицу: Хачмазский район стал ближе: [об одноименном культурном проекте] //Каспiй.- 2015.- 22 октября.- С.13.

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

896. Азербайджан представлен на фестивале Монтийи Сен Дени: [проводимом в департаменте Орн Франции] //Бакинский рабочий.- 2015.- 13 октября.- С.5.

897. Азербайджан принял участие в Благотворительном базаре в Иордании //Бакинский рабочий.- 2015.- 13 октября.- С.6.

898. Алиев, И. Председателю Союза Кинематографистов Российской Федерации Н.С.Михалкову //Бакинский рабочий.- 2015.- 21 октября.- С.2.

899. Aлиева, У. «Со мною ты — и солнца мне не надо…»: Главные партии в «Тоске» исполнили звездные вокалисты трех стран //Азербайджанские известия.- 2015.- 28 октября.- С.3.

900. Алиева, У. «Тоска» красивая: Звезды трех стран на сцене Театра Оперы и Балета //Эхо.- 2015.- 28 октября. - С.8.

901. Алиева, У. Яркий дуэт в блестящем окружении: «Жизель» — всегда настоящий балетный праздник. Так было и на сей раз: [о выступлении зарубежных артистов О.Голицы и Я.Ваня на сцене ТОиБ] //Азербайджанские известия.- 2015.- 14 октября.- С.3.

902. Асадова, И. «А зори здесь тихие... »: И немного о других фильмах, которые бакинцы посмотрят в дни Недели российского кино //Эхо.- 2015.- 1 октября. - С.8.

903. Асадова, И. «Баку, я люблю тебя»: В Центре Гейдара Алиева состоится презентация долгожданного кинопроекта: [режиссера Егора Михалкова-Кончаловского] //Эхо.- 2015.- 14 октября. - С.8.

904. Асадова, И. Гала-концерт с участием звезд оперного искусства Азербайджана и Кыргызстана: Состоялся в Большом Зале Государственной Филармонии центрально-азиатской страны //Эхо.- 2015.- 17 октября.- С.11.

905. Асадова, И. Егор Кончаловский: «Жизнь нашей картины начинается в стенах Центра имени великого Гейдара Алиева»: Бакинцам представили долгожданный кинопроект «Баку, я люблю тебя!» //Эхо.- 2015. - 27 октября.- С.8.

906. Асадова, И. «Иерархия сущего»: Проект американца Вафаа Билал закроет Паблик Арт-фестиваль «Капля с Неба» //Эхо.- 2015.- 2 октября. - С.8.

907. Асадова, И. Намик Гулиев: «Фестиваль Европейского кино расширяет свои границы» //Эхо.- 2015.- 31 октября.- С.10.

908. Асадова, И. Никита Михалков: «Я очень благодарен Ильхаму Алиеву за столь высокую оценку моего труда»: Председатель Союза Кинематографистов России выразил признательность за награждение азербайджанским орденом «Достлуг» //Эхо.- 2015.- 22 октября. - С.8.

909. Асадова, И. Президент Азербайджана наградил Никиту Михалкова орденом: Ильхам Алиев поздравил выдающегося деятеля российской культуры с 70-летним юбилеем //Эхо.- 2015.- 21 октября.- С.8.

910. Асадова, И. «6 поэтов и 6 композиторов»: На сцене Международного центра мугама состоялся концерт Mahnidan – Sarkiya: [в рамках совместного проекта Союза Композиторов Азербайджана и Объединения деятелей науки и искусства Турции] //Эхо.- 2015.- 20 октября. - С.8.

911. Асланханова, С. В Гахе прошел фестиваль национальной кухни //Неделя.- 2015. - 2 октября. - С.19.

912. Асланханова, С. Культурное сотрудничество с Мексикой расширяется //Неделя.- 2015. - 23 октября. - С.19.

913. Асланханова, С. Наша страна представлена на фестивале Монтийи Сен Дени //Неделя.- 2015. - 16 октября.- С.19.

914. Багирова, Т. Вызов публике от принца Датского: В Баку прошли гастроли прославленного британского театра «Глобус» //Азербайджанские известия.- 2015.- 7 октября. С.3.

915. Багирова, Т. Символика мира: В Баку прибыл памятный дар от ассоциации Хиросимы //Азербайджанские известия.-2015.- 20 октября. - С.4.

916. Баннаева, Н. Сувениры на любой вкус: На выставке грузинских художников в Art Garden преобладала керамика //Азербайджанские известия.- 2015.- 21 октября. - С.4.

917. В Баку стартовала Неделя российских фильмов //Бакинский рабочий.- 2015.- 2 октября.- С.3.

918. В Конгрессе США прошел вечер под названием «Путешествие в азербайджанскую культуру» //Бакинский рабочий.- 2015.- 23 октября.- С.6.

919. В Конгрессе США совершили «Путешествие в азербайджанскую культуру»: [о виртуальной выставке] //Азербайджанские известия.- 2015. - 23 октября. - С.1.

920. В Корее прошел фестиваль азербайджанского кино //Ежедневные новости.- 2015.- 23 октября.- С. 10.

921. В Москве вышел сборник статей, посвященный 15-летию журнала «Мусиги дуньясы» //Бакинский рабочий.- 2015.- 29 октября. - С.11.

922. В Москве отметили 80-летний юбилей народного поэта Фикрета Годжи: [где была представлена концертная программа, состоящая из песен, написанных на слова Ф. Годжи] //Бакинский рабочий.- 2015. - 31 октября.- С.6

923. В Перми открылась выставка современного азербайджанского искусства: [где представлены работы 22 художников] //Бакинский рабочий.- 2015.- 9 октября.- С. 6.

924. В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация фильма «Баку, я люблю тебя»: В церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева //Бакинский рабочий.- 2015. - 24 октября. - С. 3.

925. Велиева, Х. Асли Джексон: «Я бы с удовольствием одевала женщин из Азербайджана»: Интервью с известным турецким дизайнером //Эхо.- 2015. - 22 октября. - С. 8.

926. Велиева, С. Сердечные чувства: Калмыцкий Национальный Драматический Театр имени Б. Басангова покАзал бакинцам «Любящую женщину» //Азербайджанские известия.-2015.- 15 октября.- С. 4.

927. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева награждена российской медалью Пушкина //Бакинский рабочий.- 2015.- 23 октября.- С.3.

928. Гаджиханоглы, И. Новый проект укрепит узы братства и культурного сотрудничества: [шесть композиторов пишут музыку на стихи шести турецких поэтов] //Вышка.- 2015.- 9-15 октября.- С.16.

929. Глава Минкульта принял ведущего программы «Человек и закон» //Ежедневные новости.- 2015.- 9 октября.- С. 10.

930. Гусейнзаде, Р. Письма из ада глазами калмыцкого режиссера: [о гастролях Национального Драматического Театра им.Б.Басангова в ТЮЗе] //Каспiй.- 2015.- 13 октября.- С.12.

931. Ирада, А. «Мост дружбы - Азербайджан и Россия»: Стартовал конкурс для детей до 16 лет: [конкурс рисунков при поддержке РИКЦ] //Эхо.- 2015.- 15 октября. - С.8.

932. Кязимова, С. «Баку, я люблю тебя»: [о презентации одноименного кинопроекта Е.Михалкова-Кончаловского в Центре Гейдара Алиева] //Азербайджанские известия.- 2015. - 27 октября. - С. 1, 4.

933. Кязимова, Н. Неделя российского кино: победили смех и доброта: Последний кинопоказ зрители смотрели стоя //Эхо.- 2015. - 9 октября. - С. 8.

934. Кязимова, С. Фестиваль европейского кино //Азербайджанские известия.- 2015.- 31 октября. - С.1.

935. Любовь с одним неизвестным: В Баку показали новую версию оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка»: [в исполении артистов Московской Оперетты] //Азербайджанские известия.- 2015.- 21 октября.- С. 3.

936. Наджи, Ф. Мир Тамары Квеситадзе: [о творчестве грузинской художницы] //Yol.-2015. - №4(52). - С.56- 65.

937. Новый проект укрепит узы братства и культурного сотрудничества //Вышка.- 2015.- 9-15 октября.- С.16.

938. Творческая сцена ÜNS открыла новый театральный сезон постановкой мистической драмы «Федра»: [режиссер-Роман Виктюк] //Бакинский рабочий.- 2015.- 9 октября.- С. 5.

939. Третьякова, В. Баку, я люблю тебя: Егор Кончаловский: Люди у вас сидят во дворе и не водку пьют, а чаи гоняют… //Каспiй.- 2015. -31 октября. - С. 17.

940. Третьякова, В. Весь мир – театр: Легендарный «Глобус» выступил на бакинской сцене //Каспiй.-2015. - 10 октября.- С. 20.

941. Третьякова, В. Вилла «Гарикула»: Павильон Страны огней на международном фестивале в Грузии //Каспiй.-2015. - 1 октября.- С. 13.

942. Третьякова, В. Индия зовет и манит: Необычная ярмарка в торговом центре Amay //Каспiй.-2015. - 9 октября.- С. 13.

943. Третьякова, В. На недельку, до 7-го… Российские фильмы и звезды в гостях у бакинцев //Каспiй.-2015. - 6 октября.- С. 13.

944. Третьякова, В. Расскажи себе сказку… Лучший спектакль для детей - тот, который нравится взрослым: [о гастролях московского Театра Теней «Трикстер»] //Каспiй.- 2015.- 15 октября.- С. 13.

945. Фестиваль Европейского кино в Баку представил программу фильмов //Бакинский рабочий.- 2015. - 29 октября. - С. 6.

946. Шимелов, Л. Лев Шимелов, заслуженный артист России: «Нежная любовь к Баку, к Азербайджану и абшеронской земле меня никогда не покидает» //Азербайджанские известия.- 2015. - 3 октября. - С. 1;3.

 

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

947. В Бразилии состоялась презентация документального фильма «Цель — Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть» //Бакинский рабочий.- 2015.- 9 октября.- С.5.

948. Ширалиева, Н. Нармин Ширалиева, советник гу-бернатора Московской области по культуре: «Вклад Мехрибан ханым в формирование нового имиджа Азербайджана невозможно переоценить» //Азербайджанские известия.- 2015.- 8 октября. - С.1, 3.

 

 

ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

949. Центр Гейдара Алиева будет подсвечен голубым цветом в рамках празднования 70-летия ООН //Бакинский рабочий.- 2015. - 21 октября. - С. 5.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

950. Алиева, Г. Зеркало истории: Главный музей страны отмечает свое 95-летие: [Национальный музей истории Азербайджана] //Азербайджанские известия.-2015.- 24 октября. - С. 3.

951. Асадова, И. Миниатюрное «Окно» Натика Расулзаде: Музей Миниатюрной Книги обратился к творчеству известного азербайджанского писателя //Эхо.- 2015. - 16 октября. - С. 8.

952. Асадова, И. Чингиз Абдуллаев: «Натик Расулзаде создает удивительные, чудесные книги... » В Музее Миниатюрной Книги состоялась презентация книги «Окно» //Эхо.- 2015. - 20 октября. - С. 8.

953. В Музее Военной Истории Азербайджана отметили 120-летие со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге //Бакинский рабочий.- 2015.- 1 октября.- С. 6.

954. Дадашева, А. «Виртуальный Музей истории Карабаха»: В Национальном Музее Истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня создания музея //Эхо.- 2015. - 24 октября. - С. 10.

955. Уджарский историко-краеведческий музей стал функционировать в новом здании: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Уджарский район //Бакинский рабочий.- 2015.- 7 октября.- С. 3.

956. Ханджанбекова, Ф. Музей Миниатюрной Книги презентовал новое издание: [книгу Натика Расулзаде «Окно»] //Бакинский рабочий.- 2015. - 22 октября. - С. 6.

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

 

957. Абаскулиева, Э. Обращение к корням: [о новом ресурсе, созданном Президентской Библиотекой - «Книжные памятники тюркских народов. Электронная библиотека»] //Азербайджанские известия.- 2015. - 13 октября. - С. 1.

958. Алиева, Г. Первая экспериментальная Библиотека НАНА стала, по сути, самостоятельным научным учреждением //Азербайджанские известия.- 2015. - 15 октября. - С. 3.

959. Поэзия Бахтияра Вагабзаде живет в сердцах людей: [о презентации библиографии «Бахтияр Вагабзаде» из серии «Выдающиеся личности Азербайджана» и электронной базы данных, подготовленной Азербайджанской Национальной Библиотекой имени М.Ф.Ахундзаде] //Бакинский рабочий.- 2015. - 30 октября. - С. 4.

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 

960. Алиева, Г. Новые артефакты древнего Гобустана: Археологи завершили полевой сезон уникальными открытиями //Азербайджанские известия.- 2015.- 16 октября. - С. 1.

961. Насиров, Р. Экспонаты древних городов Азербайджана свидетельствуют о глубоких культурных корнях нашего народа //Бакинский рабочий. -2015. - 31 октября. - С. 1, 4.

 

 

ИСКУССТВО

 

962. Аббасова, Р. Храни традиции, что предки подарили… Сейран Кафаров: Отдавая, приобретаешь - такова модель постоянного обновления: [о жизненной философии искусствоведа С.Кафарова] //Каспiй.-2015.- 3 октября.- С.16-17.

963. Асланханова, С. «Yarat» представил выставку «Сердце - одинокий охотник»: Мероприятие продлится до 9 января следующего года //Неделя.- 2015.- 2 октября.- С.19.

964. Асадова, И. Беседы об искусстве с Реной Сафаралибековой: Центр искусств YARAT продолжает цикл дискуссионной платформы //Эхо.- 2015. - 8 октября. - С. 8.

965. Гасанзаде, Д. Развитие гротескно-сатирической линии в изобразительном искусстве Азербайджана //IRS-Наследие.- 2015.- №4 (76) - С.32-37.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

966. Алиев, З. Вдали от Родины: О творчестве художника-азербайджанца, живущего в Беларуси: [Кямиля Кямала] //Каспiй.- 2015.- 21 октября.- С. 12.

967. Алиев, З. Реалистичный взгляд на мир: О творчестве азербайджанского художника Вагифа Уджатая //Каспiй.-2015. - 28 октября.- С. 12.

968. Асадова, И. 12 картин Нигяр Нариманбековой будут представлены в престижнейшей экспозиции «Салон Бизнес-арт-2015» //Эхо.- 2015. - 6 октября. - С. 8.

969. Асланханова, С. Азербайджанский сюрреализм завоевывает мир: Картины Мехрибан Эфенди будут напечатаны в новом каталоге «Byblos» //Неделя.- 2015. - 9 октября. - С. 19.

970. Ахмедов, Т. Гянджинский дебют: Тогрул Ахмедов: Я не хочу быть похожим на других…: [беседа с художником из Гянджи] //Каспiй.-2015. - 24 октября.- С. 19

971. Ахундова, Л. Только никому не говори, или несколько слов об ослах в сапогах и с красной помадой: [интервью художницы Л.Ахундовой] //Каспiй.- 2015.- 8 октября. С.13.

972. Багирова, Т. «Аланика» — метод эксперимента: Инсталляция Сабины Шихлинской на выставке в Москве — дань памяти жертвам трагедии в Беслане //Азербайджанские известия.-2015. - 8 октября. - С. 4.

973. В Баку открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой //Вышка.- 2015.- 23-29 октября.- С. 11.

974. В музее Лувр открылась персональная выставка молодой талантливой художницы Марьям Алекберли //Бакинский рабочий.- 2015. - 27 октября. - С. 8.

975. Велиева, Х. Выставкой Рашада Мехтиева в Музее Современного Искусства мировой бренд Hennessy отметит свое 250-летие в Баку //Эхо.- 2015. - 22 октября.- С. 8.

976. Гаджиев, З. Родом из «Золотой книги»: Размышления о творчестве молодого азербайджанского художника Али Джафара //Каспiй.- 2015.- 20 октября.- С.12.

977. Гусейндзаде, Р. Тени наших предков: В Лувре прошла персональная выставка художницы Марьям Алекберли //Каспiй.-2015. - 27 октября.- С. 13

978. Le Parisien: Марьям Алекберли - молодая азербайджанская художница, картины которой обошли весь мир //Бакинский рабочий.- 2015. - 27 октября. - С. 8.

979. Нариманбекова, Н. Нигяр Нариманбекова: «В нашей семье появился маленький француз... »: Интервью с известным азербайджанским художником /провела И.Яваргызы //Эхо.- 2015.- 31 октября. - С. 10.

980. Работы Таира Салахова в Португалии //Эхо.- 2015. - 9 октября. - С. 8.

981. Хагверди, Г. Система диалога: Гусейн Хагверди: Настоящий художник должен быть истинным интеллектуалом //Каспiй.- 2015.- 14 октября.- С. 13.

982. Экспозиция Азербайджана успешно действует в Библиотечном центре Екатеринбурга: [о выставке художников Мирзы и Акпера Мамедовых] //Бакинский рабочий.- 2015. - 22 октября. - С. 4.

 

 

ГРАФИКА

 

983. Выпущена почтовая марка по случаю 70-летия Академии Наук //Ежедневные новости.- 2015.- 9 октября.- С.6.

 

 

ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

984. Аббасова, Р. Искусство на века: Азербайджанский ковер - национальное достояние страны //Каспiй.-2015. - 24 октября.- С. 16-17.

985. Алиев, З. Утонченность красок: О творческих поисках Тунзале Мамедзаде: [художника-декоратора] //Каспiй.- 2015.- 16 октября.- С. 12.

986. Баннаева, Н. Новый дизайн и древние ремесла: Состоялся смотр первых итогов проекта «Ичери шэхэр» и Королевской школы традиционных искусств Великобритании //Азербайджанские известия.-2015.-7 октября. - С.3.

987. Кязимова, С. Картинами из мозаики можно любоваться часами: Станция метро «Низами» включена в список самых красивых подземок мира //Азербайджанские известия.- 2015. - 16 октября. - С. 4.

988. Открылась выставка произведений прикладного творчества выпускников трехгодичной Учебной программы по традиционному искусству //Бакинский рабочий.- 2015.- 6 октября.- С. 5.

989. Станция «Низами» попала в список 17 самых красивых станций метро в мире: [мозаика по картинам М.Абдуллаева] //Бакинский рабочий.- 2015.- 17 октября.- С.6.

990. Тагиева, Р. Азербайджанский ковер: орнаменты раннеисламского и сельджукского периодов //IRS-Наследие 2015. - №4 (76). - С.26-31.

991. Третьякова, В. Призови свою фантазию: Или почему ручные поделки ценятся дороже фабричных //Каспiй.- 2015.- 13 октября.- С. 13.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

992. Алиев, Р. Ценителям кадра: В Баку открывает свои двери фотошкола: [интервью основателя и руководителя школы, члена Королевского Фотографического Общества Великобритании Руфата Алиева] //Каспiй.-2015. - 2 октября.- С. 13.

993. Алиева, С. Бахадур Джафаров: «Истинное фотоискусство требует постоянного развития» //IRS-Наследие.- №4 (76) - 2015. - С. 45-48.

994. Джавад, Н. Не сотвори себе кумира: Надежда Джавад: Лучший кадр - тот, что еще не сделан…: [беседа с фотохудожником] //Каспiй.-2015. - 3 октября.- С. 19.

995. Тахирли, Н. Панорама 360°: Нурлан Тахирли: Я не профессионал, я лишь иду к заветной цели: [беседа с молодым фотографом] //Каспiй.- 2015.- 16 октября.- С. 13.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

996. Агаев, Н. Воспевающий героизм: Исполнилось 100 лет со дня рождения скульптора Джалала Гарягды //Азербайджанские известия.- 2015. - 7 октября. - С. 3.

997. Алиев, З. История в камне: Скульптуры азербайджанского скульптора Саида Рустама украсили Турцию //Каспiй.-2015. - 8 октября.- С. 12.

998. Гулиев, Ф. Скульптор, украшающий свой город: На счету заслуженного художника Шарифа Шарифова — десятки прекрасных произведений, высоко оцененных и зрителями, и коллегами //Азербайджанские известия.- 2015. - 17 октября. - С. 3.

 

 

МОДА. ДИЗАЙН

 

999. Кязимова, С. Свадебный переполох: В коллекциях, показанных на Baku Fashion Night-2015, доминировали женственность и романтизм //Азербайджанские известия.- 2015. - 21 октября. - С. 3.

1000. Султан, О. Орхан Султан, дизайнер: «Честно говоря, переезд из родного города дался мне тяжело»: [беседа с дизайнером-модельером] //Азербайджанские известия.- 2015.- 1 октября. - С. 3.

 

 

МУЗЫКА

 

1001. Абдуллаев, Р. Повелитель звуков Рауф Абдуллаев: Никогда не думаю о том, как выгляжу со стороны…: [беседа с Народным артистом, дирижером Р.Абдуллаевым //Каспiй.-2015. - 27 октября.- С. 12

1002. Асадова, И. Динара Алиева мечтает привезти Opera Art в Баку: А пока фестиваль с успехом стартовал в Москве //Эхо.- 2015. - 8 октября. - С. 8.

1003. Асадова, И. «Иоланта»: В Беларуси представили спектакль с участием знаменитых азербайджанских и белорусских исполнителей: [дирижировал Эйюб Гулиев] //Эхо.- 2015. - 27 октября. - С. 8.

1004. Ибрагимова, А. Хайяму Мирзазаде - 80 лет: Один из ярчайших композиторов Азербайджана отметил свой юбилей //Эхо.- 2015. - 7 октября. - С. 8.

1005. Ислам, А. Нацеленный в будущее: Состоялась презентация мультимедийной электронной базы азербайджанской музыки //Каспiй.-2015.- 24 октября.- С. 18.

1006. Между двумя морями: синтез мугама и тарантеллы: [о творчестве композитора Гюнай Мирзоевой] //Бакинский рабочий.- 2015. - 29 октября. - С. 6.

1007. Пашазаде, С. Голос души: Сахиб Пашазаде: Даже на собственной свадьбе я сыграл на своем таре: [беседа с Заслуженным артистом, таристом] //Каспiй.-2015. - 17 октября.- С. 16-17.

1008. Путь длиною в полвека: Маэстро Рауф Абдуллаев празднует 50-летие своей творческой деятельности //Азербайджанские известия.- 2015. - 14 октября. - С. 3.

1009. Состоялось открытие Детской музыкальной школы города Гейчай: В рамках поездки Президента Ильхама Алиева в Гейчай //Бакинский рабочий.- 2015.-8 октября.- С.2.

1010. Эфендиева, И. Возвышенная и духовная красота музыки Васифа Адигезалова //Вышка.- 2015.- 30 октября.- С.10.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

1011. Бабаев, Д. Старый добрый саксофон: Можно ли ос-воить этот инструмент в зрелом возрасте?: [беседа с саксафонистом Д.Бабаевым]: /беседу провела В.Третьякова //Каспiй.-2015. - 30 октября.- С. 12.

1012. Ширинов, Э. Венские гастроли: Эльчин Ширинов: Джаз - то состояние души, из которого не хочется выходить: [интервью с джазовым пианистом] /провела В.Третьякова //Каспiй.- 2015.- 20 октября.- С. 13.

 

Международный джазовый фестиваль

 

1013. Асадова, И. Джазовое «меню» бакинского фестиваля: Подробно о том, кто выступит в рамках очередного джазового праздника в нашей столице //Эхо.- 2015. - 3 октября. - С. 10.

1014. Асадова, И. Джазовый праздник - старт уже завтра: На сцене Дворца имени Гейдара Алиева выступит канадская певица Дайана Кролл //Эхо.- 2015. - 24 октября. - С. 10.

1015. Багирова, Т. Осенние мелодии Баку: Cостоялось открытие Бакинского международного джаз-фестиваля // Азербайджанские известия.- 2015. - 28 октября. - С. 3.

1016. В Баку выступил легендарный американский саксофонист Чарльз Ллойд //Бакинский рабочий. - 2015. - 31 октября. - С. 3.

1017. В Театре песни состоялся концерт известного джазмена Джамиля Амирова //Бакинский рабочий.- 2015. - 29 октября. - С. 6.

1018. Гамбаров, С. Салман Гамбаров, пианист: «Я считаю себя счастливым человеком, потому что занимаюсь любимым делом» //Азербайджанские известия.- 2015.- 28 октября.- С.1, 3.

1019. Кролл, Д. Осенний джаз: Международный фестиваль в Баку набирает обороты: [беседа с канадской джазовой певицей Д.Кролл] //Каспiй.-2015. - 28 октября.- С. 13.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

1020. Участник от Азербайджана был признан лучшим на этнофестивале: [Агаяр Ханларов победил на конкурсе «Голоса Золотой степи-2015» в Астрахани] //Ежедневные новости.- 2015.- 2 октября.- С. 10.

 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

1021. Алиева, Г. Код национального менталитета: «Литературная газета» представила лучшие образцы азербайджанской ашугской поэзии //Азербайджанские известия.- 2015. - 29 октября. - С. 3.

1022. Багиров, А. Певец несчастной любви: [о творчестве ашуга Сары Ашуга Абдуллы] //IRS-Наследие.- 2015. - №4 (76). - С.20-25.

1023. Отмечен юбилей известного ашуга Улдуз Гулиевой //Ежедневные новости.- 2015.- 2 октября.- С.10.

 

 

БАЛЕТ. ТАНЦЫ

 

1024. Было отмечено 100-летие Алибабы Абдуллаева //Ежедневные новости.- 2015.- 23 октября.- С. 10.

 

 

КИНО

 

1025. Асадова, И. My name is Intiqam - 2 Moldova: В киноцентре «Низами» состоится гала-вечер отечественного фильма: [режиссер-Ильхам Яшароглу] //Эхо.- 2015. - 13 октября. - С. 8.

1026. Асадова, И. 50-летие «Волшебного халата»: В Киноцентре Низами состоялся показ документального фильма: [режиссера Маиса Зейналова] //Эхо.- 2015.- 22 октября.- С.8.

1027. Асадова, И. «Убийца» Кямрана Шахмардана: В Киноцентре «Низами» состоялась презентация художественного фильма по одноименной пьесе народного писателя Эльчина //Эхо.- 2015. - 23 октября. - С. 8.

1028. Мамедов, М. Фосфорный человек: Джавид Тевеккюль: Критика побудила меня снимать по-настоящему: [беседа с режиссером и сценаристом] //Каспiй.- 2015. - 17 октября.- С.18.

 

 

 

 

ТЕАТР

 

1029. Асадова, И. Беседы об искусстве в YARAT: Очередным гостем проекта станет народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов //Эхо.- 2015.- 30 октября.- С.8.

1030. Буланова, О. Тайны Баку: Театр кукол: от Бахуса и Афродиты до чабана и доярки //Эхо.- 2015.-31 октября.-С.1,5.

1031. В Хрустальном дворце: [об одноименном спектакле в РДТ] //Вышка.- 2015.- 9-15 октября.- С.16.

1032. Кязимова, С. И снова про любовь: Новый сезон Музыкального Театра открылся премьерой оперетты «Кавказская племянница» //Азербайджанские известия.- 2015. - 1 октября. - С. 4.

1033. Микаилов, М. Микаил Микаилов, режиссер: «Театр окружал меня с самого детства» //Азербайджанские известия.- 2015.- 17 октября.- С. 3.

1034. Новрузов, Д. Обитель муз, искусства гений…: Азербайджанский театр: вчера, сегодня, завтра: [беседа с Заслуженным деятелем искусств, режиссером Джахангиром Новрузовым] /провел Ф.Пашабейли //Каспiй.- 2015.- 31 октября. - С. 12-13.

1035. Пашабейли, Ф. Браво, Сиявуш!: Он ушел, чтобы навечно остаться в памяти…//Каспiй.-2015.- 3 октября.- С.18.

1036. Пашабейли, Ф. Истинный интеллигент: Сулейман Алескеров – 100 //Каспiй.-2015. - 10 октября.- С. 19.

1037. Пашабейли, Ф. Королева Бакинская: Народной артистке Азербайджана Вере Ширье - 100 лет //Каспiй.-2015. - 17 октября.- С. 19.

1038. Тренинг для театральных менеджеров //Эхо.- 2015. - 17 октября. - С. 11.

1039. Усубов, А. Подарок от юбиляра: Али Усубов презентовал премьеру оперетты Рауфа Гаджиева «Кавказская племянница»: [беседа с режиссером] //Каспiй.- 2015.- 17 октября.- С. 12-13.

 

 

ТУРИЗМ

 

1040. Асадова, И. Вышел новый номер Baku Guide: Издание расскажет о последних новостях отечественного мира искусства, культуры и туризма //Эхо.- 2015. - 7 октября.- С.8.

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

 

ПОЭЗИЯ

 

1041. Асадова, И. «Быть поэтом - это не значит только писать красивые стихи, но и жить ими... »: Cалим Бабуллаоглу стал послом Всемирного движения поэтов //Эхо.- 2015. - 1 октября. - С. 8.

1042. Бехруди, Р. Время неподвижно: Рустам Бехруди: Когда поэт начинает повторяться, он умирает //Каспiй.- 2015.- 14 октября.- С. 12.

1043. Гусейнова, Т. «Мирза-Шафи! Твоих стихов cтруится аромат - ... »: Свои произведения известный азербайджанский поэт, мыслитель и просветитель Мирза Шафи Вазех создавал на азербайджанском и фарсидском языках //Эхо.- 2015. - 7 октября. - С. 5.

 

ПУБЛИЦИСТИКА

 

1044. Баннаева, Н. Разговор по душам: Свою новую книгу Галина Микеладзе не зря назвала «Миссия женщины» // Азербайджанские известия. - 2015.- 28 октября.- С.3.

1045. «Девичья башня»: [в Союзе Писателей состоялась презентация книги посла Азербайджана в Польше, доктора исторических наук Гасана Гасанова] //Эхо.- 2015. - 3 октября. - С. 10.

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

 

1046. Алиева, Э. Он верил в чудеса: К 80-летию Алибалы Гаджизаде, писателя и ученого //Каспiй.-2015. - 6 октября.- С. 11.

1047. Ахундова, Э. Все, что проходит… Памяти талантливого прозаика, киносценариста Али Кафарова //Каспiй.- 2015.- 17 октября.- С. 10-11.

1048. Джаваншир, Д. Сохранять оптимизм: Джалил Джаваншир: Люблю изображать жизнь такой, как она есть: [интервью с писателем, переводчиком, поэтом] //Каспiй.- 2015.- 15 октября.- С. 12.

1049. Меликли, Т. Принцип жизни: Тофиг Меликли: Не люблю подводить итоги…: [интервью доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки, председателя Московского отделения Союза Писателей Азербайджана Тофига Меликли] //Каспiй.-2015. - 17 октября.- С. 15.

1050. Ханджанбекова, Ф. Незадаром ему мигнули очи: Исахан Исаханлы удостоен двух есенинских премий //Каспiй.- 2015.- 22 октября.- С. 12.

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı

 


 

1. Azad Azərbaycan

2. Azadlıq

3. Azərbaycan

4. Azərbaycan müəllimi

5. Bakı xəbər

6. 525-ci qəzet

7. Bizim yol

8. Ekran-efir

9. Ekspress

10. Ədalət

11. Ədəbiyyat qəzeti

12. Həftə içi

13. Hürriyyət

14. Xalq cəbhəsi

15. Xalq qəzeti

16. İki sahil

17. İqtisadiyyat

18. Kaspi

19. Mədəniyyət

20. Mövqe

21. Olaylar

22. Olimpiya dünyası

23. Palitra

24. Respublika

25. Reytinq

26. Səs

27. Şərq

28. Təzadlar

29. Türküstan

30. Üç nöqtə

31. Yeni Azərbaycan

32. Zaman


 

 

 

 

Список использованных газет

 

 

1. Азербайджанские известия

2. Бакинский рабочий

3. Вышка

4. Ежедневные новости

5. Каспiй

6. Неделя

7. Эхо

8. IRS-Наследие

9. Yol

 

 

 

 

 

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət ....................................................................................................

4

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar ........................

4
Mədəni əlaqələr ................................................................................................. 7
Rusiya filmləri həftəsi ...................................................................................... 19
Heydər Əliyev Fondu ....................................................................................... 19

Saraylar, Mədəniyyət Evləri və İstirahət Parkları.............................................

20

Kitabxana işi ....................................................................................................

20

Muzey işi ...........................................................................................................

22

Tarix və mədəniyyət abidələri ..........................................................................

22

II.İncəsənət .......................................................................................................

23

Rəngkarlıq .........................................................................................................

23

Dekorativ-tətbiqi incəsənət ...............................................................................

27
Bədii fotoqrafiya ............................................................................................ 29

 Qrafika..............................................................................................................

30
Heykəltəraşlıq ............................................................................................ 30
Moda və dizayn ................................................................................................ 30
Musiqi ............................................................................................................... 30
 Habil Əliyev ..................................................................................................... 36
Üzeyir Hacıbəyli – 130...................................................................................... 36
Vasif Adıgözəlovun 80 ..................................................................................... 37
Estrada və sirk .................................................................................................. 38

Xalq Yaradıcılığı ............................................................................................

39
Balet və Rəqs .................................................................................................... 40

Kino .................................................................................................................

40

Teatr .................................................................................................................

44
Akademik Milli Dram Teatrı ............................................................................ 47
Vəfa Fətullayeva-70 ................................................................................. 48
Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ..................................................................... 49
Gənc Tamaşaçılar Teatrı ................................................................................... 50

III. Turizm .......................................................................................................

50

IV.Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq .........................................................

55

Şeirlər ..............................................................................................................

55
Qəzəllər ....................................................................................................... 59

Hekayələr ........................................................................................................

59
Poemalar ...................................................................................................... 61
Esselər ............................................................................................................. 61

Povestlər .......................................................................................................

62
Novellalar ....................................................................................................... 62
Romanlar 63
Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid .................................................................... 63

Bəxtiyar Vahabzadə–90 ................................................................................

83
Əlibala Hacızadə-80 .................................................................................... 85
Vaqif Bəhmənli – 60 ..................................................................................... 85
Fikrət Qoca .................................................................................................... 86
İlyas Əfəndiyev-90 ...................................................................................... 87

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı ..................................................

110
 


 

Содержание

I.Культура ………….....................................................……………..............

88

Руководящие материалы по культуре и искусству ....………….................

88
Культурные связи...................................................……................................ 89
Фонд Гейдара Алиева ……………………………………........................... 95
Дворцы и Дома Культуры. Парки Культуры и Отдыха .................................. 95
Музейное дело .................................................................................................. 95
Библиотечное дело ......................................................................................... 96
Памятники истории и культуры .................................................................. 97

II. Искусство .…………………………….....……...….…...…...…......... 

97

Изобразительное искусство ..............................................................................

97
Графика ......................................................................................................... 99

Декоративно-прикладное искусство ...............................................................

99

Художественная фотография ..........................................................................

100
Скульптура ............................................................................…........................ 101
Мода. Дизайн ......................................................................….......................... 101

Музыка …………………………….....…………….……..................................

102
Эстрада. Цирк....................................................................................................... 103
Международный джазовый фестиваль ....................................................... 103
Самодеятельное творчество ............................................................................ 104
Народное творчество .................................................................................... 104
Балет. Танцы .................................................................................................. 105

Кино …..……………………………………....………................................….

105

Театр......................................................................................................................

105

III. Туризм …......…………………..………....…….......................…...............

107
Литературоведение и литературная критика .......................…..................... 108
Поэзия ........................................................................................…................... 108
Публицистика ............................................................................................... 108
Литературоведение ....................................................................................... 109
Список использованных газет.......................................................................... 111

 


Mədəniyyət, incəsənət turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq.
Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.
Oktyabr - 20
15

 

 

Korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

A.Zeynalova

 

 

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan

Milli Kitabxanasının mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57;

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 7.1 ç.v.

Sifariş: 27

Çapa imzalanmışdır: 04.11.2015

Tirajı 50

Pulsuz